Alter Ego

Svéd – Magyar feminizmus?

Alter Ego - 2012. november 18. vasárnap 08:54 - 80 hozzászólás

Sűrűn találkozhatunk olyan hírekkel a svéd feminizmus “sikereiről”, amelyek felett a legtöbben csak értetlenül állunk, és el sem akarjuk hinni, hogy nem Swift egyik kifacsart, abszurd antiutópiáját olvassuk. Mert mit kezdjünk azzal, hogy svédországban, ahol “nemi diszkrimináció ellenes” kvóták szabályozzák az élet minden területét, mégis természetesnek tekintik, hogy a közigazgatásban lényegesen több női vezető foglal helyet? Mit gondoljunk arról az országról, ahol a prostitúciós bűncselekményért a “bepalizott” (többnyire) férfi klienseket zárják börtönbe, míg az állam által tiltott szexuális ügyletből hasznot húzó (általában) női elkövetőket dédelgetik? Valahogy nem hiszünk a fülünknek, amikor azt halljuk, hogy a svéd kormány mintegy ötvenezer eurónyi összeggel támogatja “feminista pornófilmek” elkészítését, amelyeknek célja egyes feminista értelmezések szerint, hogy a leszbikus szexet népszerűsítsék és a férfiakat tárgyiasítsák. Mit gondoljunk egy olyan társadalomról, ahol komolyan felmerül a gondolat, hogy a férfi és nő keresztnevek létezése nemi megkülönböztetés, ezért szükséges lenne, hogy ezután egy nőt is hívhassanak Eriknek és ha az anyja úgy szeretné, akkor egy fiút is Erikának? Mit gondoljunk arról, hogy svédországban jórészt megszüntették a nyilvános férfi wc-ket, és közös helyiségeket alakítottak ki, mivel véleményük szerint a külön illemhely nemi megkülönböztetés? Értetlenül szemlélhetjük a tényt, hogy svédországban lényegében sértésnek minősülnek a nőkkel szembeni udvariasság szokásos megnyilvánulásai; például ha előre akarják a nőt engedni egy ajtónál. Mit kezdhetnénk azzal a gondolattal, hogy létezik egy “feminista nemzet”, amely még a saját ősi anyanyelvét sem tiszteli, és a nőre és férfira vonatkozó különálló személyes névmásait egy erőszakkal kiagyalt semleges névmással akarja kiirtani a nyelvéből a “nemi egyenlőség” jegyében? Mit gondoljunk arról, hogy ebben a társadalomban elképzelhető lehetőség, hogy a férfiakat külön férfiadóval sújtsák? És ebben a “jeles” országban, immár a világ legtermészetesebb dolga, hogy a női lelkészek büszkeséggel emlegetett új generációjának képviselőjét, a leszbikus vágyait nyíltan hirdető Eva Brunnét püspökké avatják, egyenesen a Svéd Király megtisztelő jelenlétében…

Bár a nőmozgalom régi jelenség Svédországban, de vajon mi történt, aminek hatására ezek az erők elszabadultak és a nőmozgalom átalakult tomboló radikális feminizmussá, mégpedig abból is a leginkább gyomorforgató fajtává? 2003-ban olyan dolog történt, ami jelentős változást hozott a svéd nőjogi ideológia fejlődésében; Sara Stridsberg ebben az évben fordította le, és jelentette meg svéd nyelven Valerie Solanas, az amerikai feminista bűnöző könyvét. Talán sokan nem tudják; Valerie Solanas egy egész amerikát körbe szexuáló prostituált volt, akinek 1968 júniusában azzal sikerült végképp elhíresülnie, hogy egy csip-csup vita miatt több revolver lövéssel gyilkosságot kísérelt meg a nagy hírű képzőművész és filmrendező Andy Warhol ellen. Bár megölnie nem sikerült, de egész életére megnyomorította a művészt. Valerie Solanas egyébként közismert elmebeteg, paranoid skizofréniás volt, ami miatt éveket töltött elmegyógyintézetekben. Nos, ennek a közveszélyes őrültnek a “SCUM Manifesto” című írása volt az olaj a svéd feminizmus tüzére. A mű címében a “SCUM” egyébként egy betűszó, “Society for Cutting Up Men”, amelyet úgy fordíthatunk némi találékonysággal magyarra, hogy “Férfiakat Feltrancsírozó Szövetség”. A mű egy kiáltvány, amelynek alapgondolata a férfiellenes uszítás: A férfinem egy „biológiai tévedés”, ami miatt léte és az élethez való joga megkérdőjelezendő. A férfiak szex őrült vérszívók, érzelmi paraziták. A férfinemet meg kellene szüntetni, jobb híján ki kellene irtani, a szaporodást pedig automatizálni kellene. A mű vérfagyasztóan képtelen gondolatait sokan értetlenségükben rossz humornak vélhetik, de amint a svédországi történések később megmutatták, véresen komolyan is lehet venni. – Akiknek a gyomruk fordult fel, azok inkább egy szót sem szóltak, de nagyon rosszul tették, mert a másik oldal korántsem volt ennyire mérsékelt. Egy közismert svéd publicista nő, Maria-Pia Boëthius például a következőképp méltatta a könyvet: „Az utóbbi idők legragyogóbb svédül megjelent írása.” – A férfigyűlölő kánonban pedig elveszett például Bo Rothstein, a Göteborgi Egyetem társadalomtudomány professzorának hangja, aki a követkzőképp foglalt állást: „Ha ez a kiáltvány egy faj ellen irányult volna, kétségtelenül büntetendő volna. Hangvétele messze túlszárnyalja mindazt, ami valaha is elhangzott egy iszlám rádióban.” – Mindez egyértelműen kevés volt a közvélemény meggyőzésére, a könyv sikert aratott svédországban és mára már feminista alapműként tartják számon. Ezen a táptalajon azután az ördögi erők olyan tombolása indult el, amely párját ritkítja. 2003 őszén svédországban a nőkereskedelem tárgykörében megrendezett nemzetközi konferenciát már teljesen elborította a sötét erők hatalma: A tanácskozás egyik vezérszónoka Sheila Jeffrey volt, aki híveivel együtt a fiú gyermekek elleni gyilkosság véres szájú szószólója. Hitük szerint minden nőt, akinek fiúgyermeke van, ki kell közösíteni a nők elnyomása ellen küzdő szervezetekből, de ami a legfontosabb; azok a nők, akik fiúgyermekkel várandósak, és nem hajtanak végre önkéntes abortuszt, nem szolidárisak a nők harcával. – „Figyelemre méltó, hogy egy szociáldemokrata kormány egyértelműen fasiszta nézeteket legitimál.” – írta akkor Bo Rothstein a konferenciáról és teljes joggal „a demokrácia alapelveivel homlokegyenest ütköző nemi rasszizmusnak” nevezte a fellángoló feminista elmezavart.

Rövidesen olyan mértékű feminista lélektani terror uralkodott el Svédországban, amellyel szemben már csak nagyon kevesen merészelnek állást foglalni, ezen kevesek közé tartozik Susanna Popova jobboldali újságírónő, aki “Elit feministák” című könyvében a következőképp lebbenti fel a fátylat az államvallássá vált feminista-rasszizmus kialakulásának történetéről: „Svédország egyenjogúsági politikája a radikális feminizmus, amelyet egyetemeken és főiskolákon öntöttek formába. Ez a radikális feminizmus úgy került át a köztudatba, hogy maroknyi nőcsapat terjeszteni kezdte, és 2003 őszén világosan deklarálta, hogy azt az elutasítást, amellyel a nők nemük miatt a történelem során találkoztak, most a férfiak ellen fordítják, pusztán azért, mert férfiak.” – A célokhoz pedig jó eszközöket sikerült találniuk. Elsőként néhány közismert politikusnő szegődött legfőbb hangadójává a feminista ügynek és körmönfont, aljas lejárató hadjáratot indítottak minden más politikus ellen, aki nem vallotta magát feministának. Nyilvánosan nőgyűlölőnek, patriarchának, macsónak, vagy legenyhébb esetben maradi őskövületnek bélyegezték. A média pedig sokszor tevékeny rosszindulattal, máskor pedig öntudatlan, szenzációhajhász szekértolóként vett részt a kiátkozó üldözésben. Megértem ha sokakon eluralkodik a déja-vu érzete; igen, pontosan ennek a gusztustalan közéleti hadviselésnek a másolatát láthatjuk ma a magyar politikában. Hatásairól első kézből nyilatkozhatna Varga István vagy éppen Tarlós István.

A svéd nőjogi szervezetek palettáján a legjelentősebb helyet a ROKS nevű szervezet foglalja el. A “nők védelmére” alakult egyesülés a napi huszonnégy órában működő segélyszolgálatokat tömöríti országos hálózattá. Névleg a nők elleni agresszió, a szexuális zaklatás, nemi erőszak, a pornográfia, a prostitúció ellen munkálkodnak. Képviselőik szerint „mindezek a nők ellen irányuló gyűlölet különféle megjelenési formái”. Valójában a szervezet nem más, mint a svéd férfigyűlölő mozgalom egyik melegágya. Az egyesület lapjában nem egyszer jelentek meg a férfiakat állatokhoz, gépekhez, két lábon járó műpéniszekhez hasonlító gúnyiratok. Az egyesület vezetője interjúiban előszeretettel nevezi “állatoknak” (!) a férfiakat. Ugyan megesett már, hogy a szervezet néhány helyi alosztálya megpróbált elhatárolódni a kijelentésektől, de a központ a támogatásuk megvonásával zsarolva azonnal elhallgattatta ezeket a különvéleményeket.

Mindenképpen szót kell ejtenünk az FI-ről, azaz a Feminista Kezdeményezés nevű pártról, amely radikális feminista eszméket hirdetve politizál a svéd politikai paletta egyik szereplőjeként. A párt pénzügyi hátterét többek között Jane Fonda biztosította amerikából. A párt markáns nőpolitikusai között ott találjuk Gudrun Schyman-t, aki független képviselőként a parlamentben maradt azután is, hogy elhagyta korábbi pártját, a svéd kommunista pártot. Feminista körökben olyan mérvű a támogatottsága, hogy még adócsalási botránya sem lehetetlenítette el közéleti szerepvállalását. Nyíltan családellenes gondolkodását sohasem leplezte, egyik előadása például a “Halál a családra” címet viselte. Az FI-t számos párton belüli konfliktus is az érdeklődés középpontjába helyezte, melyeknek fő hangadója Tina Rosenberg, aki miatt a párt vezérkarából ketten is távoztak, ugyanazzal vádolva Rosenberget, amivel a szervezet a férfitársadalmat. Szerintük Rosenberg pont úgy bánik munkatársaival, mint “patriarchák” a nőkkel; elnyomja őket és ráadásul megalázóan nyilatkozik róluk. Tina Rosenberg egyébként a stockholmi egyetem professzora a nemeket kutató tanszéken, és bár egy ideig hagyományos családi életet élt, azonban már jó ideje annyira büszkén hirdeti leszbikus voltát, hogy egy esetben kijelentette: „Nemi árulás az, ha egy nő lefekszik egy férfival”. Leplezetlenül gyilkos indulatait pedig egy másik elhíresült mondatával demonstrálta, amikor politikai versenytársairól a következőképp nyilatkozott: „A halott moderat a jó moderat.” (Moderat = svéd polgári párt tagja.) Az FI a leszbikus ügyek mellett komoly figyelmet fordít a férfiellenes diszkriminációk kieszközölésére, például szükségesnek gondolják, hogy a férfiakra külön “férfiadót” vessenek ki, és az ebből befolyt pénzt a nők között osszák szét, mivel meggyőződésük szerint a férfiak kivétel nélkül családon belüli erőszaktevők, ami miatt a nőket kárpótolni, segélyezni kell. Mindemellett úgy követelnek hat órás munkanapot a nőknek, hogy azért nyolc órás munkabér illesse meg őket. Sok egyéb, ezekhez hasonlóan abszurd követelés mellett szerintük egy fontos társadalmi érdek az is, hogy ingyenes tisztasági betétet kaphassanak a nők. Várhatóan fokozódó politikai sikereiket előre vetíti az is, hogy egyes szociológiai felmérések szerint svédországban napjainkban már a nők közel tíz százaléka nyíltan férfigyűlölő.

„Az utóbbi években a svéd politikában és a kutatásban hatalmas befolyásra tettek szert a szélsőséges feministák. Olyan politikusok segítségével, mint Margareta Winberg, aki korábban az egyenjogúsági ügyek minisztere volt, egyedüli igazságnak kiáltották ki a szélsőséges feministák nézeteit. Aki pedig nem ért egyet velük, azt kiátkozzák. A nemek harcában, úgy látszik, minden eszköz megengedett. Kérdés, ki fizet a végén: a férfiak vagy maguk a nők?” – Így jellemezte a svéd állami televízió egyik műsorvezetője még 2006-ban a kialakult helyzetet, azonban az állapotok azóta sem javultak. Sőt a svéd radikális feminista politikusoknak időközben már egyenesen világuralmi késztetéseik támadtak; kiterjedt tervekkel rendelkeznek arra, hogy az európai parlamentbe bejutva miként kívánják egész európát a svéd minta szerint átalakítani.

Jól látható, hogy egyes magyar feminista körök betű szerint követik a svéd modell példáját, és gusztustalan lejárató kampányokat indítottak a magyar politikai életben. Mindemellett a mérgező férfigyűlölő ideológiát is maradéktalanul magukévá tették. Miközben az elnyomottak álarcában tetszelegnek, lényegében ők maguk a nemi diszkrimináció legnagyobb hívei, és egy kifejezetten társadalomellenes nemi rasszizmus felbujtói. Mindazoknak, akik nem értik a Férfihang.hu alcímében szereplő “antifeminista” jelzőt, ajánlom, hogy emeljék pillantásukat a svéd társadalmi állapotokra, mint intő jelre. A közelmúlt “Nőlázadással” tarkított politikai történései egyértelműen jelzik, hogy a svéd forgatókönyv korántsem elképzelhetetlen hazánkban sem.


Címkék: , , ,

Az egyéni szerzői név alatt megjelenő cikkek nem a Férfihang.hu szerkesztőségének egységes állásfoglalását, hanem elsősorban a szerzők egyéni véleményét hivatottak kifejezni, bemutatni; céljuk sok esetben mindössze a vita, párbeszéd kezdeményezése a művészi provokáció eszközével. Az írások közlésére a véleményszabadság és a médiapluralizmus érvényre juttatásának igényével kerül sor. A Férfihang.hu szerkesztőségének, moderátorainak elsődleges feladata a vonatkozó törvényi keretek és a jóízlés kívánalmainak betartatása.
13 votes, average: 5.00 out of 513 votes, average: 5.00 out of 513 votes, average: 5.00 out of 513 votes, average: 5.00 out of 513 votes, average: 5.00 out of 5 13 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Feminizmus - Antifeminizmus, Hírek - Politika, Társadalom - Pszichológia rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


Vigyázó szemetek a jövőnkre vessétek

A Discovery Channel egyik doku-sorozatában foglalkoznak egy "érdekes" üggyel. Charles Bruce adójogi szakértő elvált, a bíróság jókedvében tö...
Apró női fogalomzavar

Írhatnék persze "feminista fogalomzavart" is, hiszen tőlük ered a probléma, de már általánosan elterjedt, és sajnos így is érvényes a megfig...
A kormány már megint csak a "nők elleni erőszakról" beszél

Az oktatási biztos Dr. Aáry-Tamás Lajos jelentése a gólyatábori erőszakról újabb remek lehetőséget kínált a kormány számára, hogy tudtunkra adja, hogy...
A Vodafone diszkriminálja az apákat és a fiúkat

A Vodafone a sajtóhírek szerint olyan juttatási rendszert vezetett be, amely nemi alapon megkülönbözteti a kisgyermekes férfiakat és ezzel együtt hátr...
Hada Renáta abortáltatta volna gyermekét, mert fiú

A bulvárvilág eseményei kapcsán már megszokhattuk, hogy mikor egy férfi közszereplő bármilyen nőkkel szembeni negatív előítéleteken alapuló, vagy disz...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (80) Hivatkozások (0)
 1. Tény, hogy jobb lenne azelőtt megállítani őket, mielőtt ugyanilyen befolyásra tesznek szert. A Varga István elleni kirohanások elég gusztustalanok, mivel ő csak véleményt nyilvánított, ami szabad. Sőt, ha ezt munkája ellátása közben teszi, felelősségre sem vonható, csak ha a parlament kiadja. Gyáva volt a Fidesz, mert engedett ennek a nyomásnak. Ugyanakkor ügyes is volt, mert a feministák által követelt törvény nem született meg.

  1     0
  • Arról döntött a parlament, hogy törvényt fognak alkotni, ha minden igaz akkor még ebben az évben. Viszont elsősorban a KDNP javaslatára nem családon belüli erőszaknak, hanem “együttélési”, vagy “kapcsolati erőszaknak” fogják nevezni a törvényi tényállást.

   Jellemző a sajtóra, hogy sem a törvény előkészületeiről, sem a tárgyalásának várható időpontjáról nem cikkeznek, de az üres, ostoba, ócska “mémek” gyártásában mindig vakbuzgalommal vállalnak részt.

   0     0
 2. Én sokat gondolkodtam azon, mekkora birkák a svéd férfiak.

  0     0
  • Ez valami észak-európai betegség. Egész Skandináviában, Hollandiában is ez a helyzet. Az csak most jutott eszembe, hogy egy tipikus ősgermán, viking nő hogy néz ki a robosztus testével, vastag csontjával…nem lehet, hogy ezzel is összefüggésben van, hogy sikerült nekik a férfiakat teljesen “elfemininizálni”? Melyik férfi merne nekik ellentmondani? :-)

   Pl. ez a mondat:  „Nemi árulás az, ha egy nő lefekszik egy férfival”  nonszensz, egyszerűen értelmezhetetlen. Sok vad feminista kirohanást olvastam már, de ez mindent überel, ez a színtiszta elmebaj. Hm, sokat tanulok itt, köszönöm.

   2     0
 3. “Elsőként néhány közismert politikusnő szegődött legfőbb hangadójává a feminista ügynek és körmönfont, aljas lejárató hadjáratot indítottak minden más politikus ellen, aki nem vallotta magát feministának. Nyilvánosan nőgyűlölőnek, patriarchának, macsónak, vagy legenyhébb esetben maradi őskövületnek bélyegezték.”

  Na dehát ez mind dicséret.

  “Sok egyéb, ezekhez hasonlóan abszurd követelés mellett szerintük egy fontos társadalmi érdek az is, hogy ingyenes tisztasági betétet kaphassanak a nők.”

  Szerintem meg kapjon minden férfi ingyenkurvát.

  0     0
 4. “Az egyesület vezetője interjúiban előszeretettel nevezi “állatoknak” (!) a férfiakat.”

  A magyar feministáktól sem idegen a hasonlóan dehumanizáló ‘hímsoviniszta’ kifejezés használata…

  0     0
 5. “A svéd nőjogi szervezetek palettáján a legjelentősebb helyet a ROKS nevű szervezet foglalja el. A “nők védelmére” alakult egyesülés a napi huszonnégy órában működő segélyszolgálatokat tömöríti országos hálózattá. Névleg a nők elleni agresszió, a szexuális zaklatás, nemi erőszak, a pornográfia, a prostitúció ellen munkálkodnak.”

  azt hallottam – és itt is azt írják , bár itt a fiatalokról van szó – hogy a svéd prostituáltak között több a férfi, mint a nő. (ezzel tulajdonképpen nincs is semmi bajom, hiszen ha svéd férfi lennék és nagyon szeretnék folyton dugni, akkor valószínűleg én is inkább prostituált lennék, nem pedig a prostikat igénybevevő, agyonra büntetett kuncsaft.)

  mindezek tudatában nem igazán értem a svédek gondolatmenetét. vagy a nőjogi szervezet csak a női prostituáltakat védi és a szolgátatást igénybevevők közül csak a férfiakat bünteti? mert ha nem, akkor tényleg nem vágom a logikájukat!

  olvastam egy cikket a NOL-on. ilyenek vannak benne:

  “az önmagukat áruló nők és gyerekek többsége a társadalom legelnyomottabb és legsebezhetőbb rétegeiből kerül ki”; “a megkérdezett prostituált nők csaknem 90 százaléka felhagyna ezzel a tevékenységgel, ha tehetné.”; “a prostituált nők ugyanolyan súlyos pszichés sérüléseket szenvednek el, mint a háborús veteránok”;…és így tovább. mindenhol csak nők-nők és nők…na de mi van a férfiakkal? csak ennyi? : “Csaknem 700 férfi ellen indítottak eljárást 1999 óta”; meg ennyi? ” A svéd törvény éppen ezért nem az egyébként is hátrányos helyzetű prostituált nőket, hanem az ő kizsákmányolásukból élő férfiakat bünteti.”;

  és mi van a prostituált férfiakkal meg a férfiprostikat kizsákmányoló nőkkel??

  0     0
  • Számomra nagyon furcsa a férfi prosti, mert női szerepben van. El nem tudnám képzelni, hogy valaha fizessek egy férfinak szexért, vagy akár csak azért, hogy társaságot nyújtson. Nemcsak azért, mert nincs szükségem rá, hanem ha nagyon öreg, csúnya és gazdag lennék, akkor sem. Nem véletlen, hogy jóval kevesebben vannak, mint a nők.

   Két szakma van a világon, amelyben a nők a sokszorosát keresik annak, amit ugyanazon szakmabeli férfiak, és mindkettőnél  nagyon fontos a külső megjelenés: a prosti és a modell.

   0     0
   • hát nem is tudom. én nem érzem úgy, hogy a férfi prosti női szerepben van….lehet, hogy nálam van baj a rajzzal, de én simán el tudom képzelni azt a szitut, hogy fizetek egy férfinak azért, hogy egy időre kellemesen elszórakoztasson :)

    …vagy akár egy nőnek :D:D

    0     0
    • Lehet, hogy furcsa, de én úgy érezném, hogy a nőiességemnek, a vonzerőmnek lőttek, ha fizetnem kellene a férfitársaságért.  A prostikhoz járó férfit nyilván nem zavarja, hogy a nő csak a pénzéért van vele, nem is vár mást, de biztos vannak olyan férfiak, akiket ez zavar, mert fontos nekik, hogy a nő is kívánja őket. Még a futó kaland is jobb így.

     “…vagy akár egy nőnek :D:D”  Na de Ulquiorra, ez nem az a blog…. Hm, egyeztessünk priviben! :D

     0     0
     • hát figyi már! tudomásom szerint a pasik sem azért járnak kurvákhoz- többnyire -, hogy a férfiasságukkal csábítgassák őket, hanem simán csak szexelni akarnak egyet…vagy kettőt. ha én fizetnék egy férfinak azért, hogy jó alaposan elégítse ki az igényeimet, akkor tojnék nagy ívben a nőiességemre és a vonzerőmre. szerintem ez pont nem a az platform, ahol ezekre szükségem lenne.

      ha ingert éreznék arra, hogy “megszerezzem” magamnak az éppen ügyeletes Alfa Rómeót, akkor nyilván elővenném minden női praktikámat és vonzerőmet, de ha csak dugni akarok egy egészségeset, akkor a legkevésbé sem fárasztanám magam ilyenekkel :)

      (szóljatok adminok,ha ezzel a témával vonuljunk el valami félreeső zugba:)

      0     0
      • “de ha csak dugni akarok egy egészségeset”

       Meg kell mondanom, nem vagy még ideológiailag kellőképpen képzett a feminizmus terén. Az emberek még csak véletlenül sem a fenti célból mennek prostituálthoz, hanem “megalázni, meggyötörni és a tűrésért fizetni” ill. “alávetett, tárgyként, haszonállatként, maszturbációs eszközként használható nőket bérelni maguknak”. Nnna.

       0     0
  • “A svéd törvény éppen ezért nem az egyébként is hátrányos helyzetű prostituált nőket, hanem az ő kizsákmányolásukból élő férfiakat bünteti.”

   Természetesen a nő a kizsákmányoló, ha pénzt kér ilyesmiért.

   0     0
   • szerintem senki nem kizsákmányoló, ez egyszerűen egy üzlet…”ugyanolyan” szolgáltatás, mint mondjuk a fodrászat vagy a vízvezeték szerelés.

    az kétségtelen, hogy kevésbé néznék morcosan a páromra, ha fodrászhoz menne el, mintha kurvázni, de alapjában véve – és objektívan nézve – ez akkor is csak egy sima üzlet.

    0     0
    • A kizsákmányolás egyik ismérve, hogy a szolgáltatás és az ellenértéke nincsenek egyensúlyban. Az egyik fél visszaélve valamely helyzeti előnnyel kedvezőtlen értékcserére kényszeríti a másik felet. Azt gyanítom, hogy a prostituált egy órás munkája nem azonos értékű a kliens több napi munkával megkeresett pénzével… Szóval ilyenformán megeshet, hogy a prostituált a kizsákmányoló… Nem érvényes a kereslet kínálat elvére sem hivatkozni, mert a szerencsétlen, előnytelen külsejű, mentális problémákkal küzdő kliensnek nincs sok esélye fellépni a prostituációs kartel egymáshoz igazított áraival szemben. A gazdaságban például tiltott az árverseny kartelekkel való korlátozása! Ez ugye, így vicces, de azért akár logikusnak is nevezhetnénk. :)

     1     0
     • “prostituált egy órás munkája nem azonos értékű a kliens több napi munkával megkeresett pénzével”

      mondjuk, hogy igazad van – bár ezen még “vitatkozhatunk”, mert ezzel nem feltétlen értek egyet – de nem is kényszeríti(!) kedvezőtlen értékcserére a másik felet. neki nem oszt nem szoroz, hogy egy csilliárdos pengeti-e ki az óradíját, vagy egy szerencsétlen, előnytelen külsejű, mentális problémákkal küzdő kliens…(aki egyébként lehet akár egy és ugyanaz). legfejjebb a piac az, ami kényszeríti, de ilyenre más területről is hozhatunk számtalan példát.

      0     0
      • Na jó, ne mondjuk, hogy “kényszeríti”, elvégre ha beülök egy oázis közepére és csak 100 ezerért adok egy pohár vizet, akkor is “csak a piac kényszeríti” az összes szomjan halni készülőt, hogy megvegye a vizemet. ;)

       ”Apám azt tanította, hogy a nőkkel jóban kell lenni, mert náluk van az összes pina.” ;)

       0     0
       • Azért ez az oázisos hasonlat kicsit sántít… Esetleg ha úgy mondtad volna, hogy egy oázis közepén árulnál homokot :D

        0     0
       • A “homokos” hasonlat is sántít, mert a prostituáltak nincsenek olyan sokan és “korlátozott erőforrásokat” birtokolnak. :) Bár bevallom nem vagyok abban a helyzetben, hogy megbecsüljem a hazai számukat. Viszont arra eléggé pontos adatok vannak a Tamási Erzsébet féle cikkben, hogy svédországban mennyire kevesen vannak. :)

        0     0
       • Alter ne értetlenkedj már! :D egyrészt: ha szerencsétlen, előnytelen külsejű, mentális problémákkal küzdő kliensnek olyan perverziói vannak, hogy hetente egyszer be szeretne ülni az oázis közepére egy kehely édes nedűre, akkor nagy valószínűleg erre fog spórolni és nem a 28. csavarhúzó készletére. másrészt: ha egy jóképű donhuan el szeretné vinni cicababát egy numerára, akkor neki is belekerülhet ez a bulija jó néhány ezresébe és még egyátalán nem is biztos, hogy a hazakísérés után a hölgy felhívja magához egy kávéra. lehet, hogy 3-4 ilyen hódítási kísérlet kell ahhoz, hogy produktum is legyen.

        harmadrészt: nem csak a kurváknak van puncija :)…vannak szerencsétlen, előnytelen külsejű, mentális problémákkal küzdő nők is ;)

        nekem ugyan nem tanította édesanyám, de megtapasztaltam, hogy a férfiakkal jóban kell lenni, mert náluk van az összes fütyi :D

        0     0
       • Ulquiorra, ne értetlenkedj már! :D Daphne is kiválóan rámutatott már a fütyi és punci közötti igazságtalan értékkülönbözetre, amikor azt mondta: “ha csak szexelni akarnék, kettő perc alatt össze tudnám hozni ingyen is:) (Mármint akkor is ha egyedül élnék:)” – Fordítva ezt csak kevés donhuan merné leírni.

        Nekem aztán édes mindegy, de tartom magam ahhoz, hogy szerencsétlen előnytelen külsejű férfiak rendesen ki vannak zsákmányolva, ha arra szorulnak, hogy arra a havi pár alkalomra költsék a fizetésük jelentős részét. Ha már témánál vagyunk; Hallottatok róla, hogy egyes skandináv országokban prostitúciós utalványt adnak államilag a rokkant férfiaknak? :)
        (Nem viccelek)

        1     0
       • Nem egyszerű a kérdés, mert többféle síkon lehet közelíteni hozzá, és mindenki másikat választ :) Igen, biológiai értelemben a nők tényleg jobb pozícióban vannak, vagyis ők az “eladók”, a férfiak meg a “vevők”, és az árat az eladó határozza meg. A férfinak azért mégiscsak van választása: egyrészt kereshet olcsóbb szolgáltatót, vagy kiléphet az “üzletiesített” keretek közül és megpróbálhat párkapcsolatot létesíteni – vagy mondjuk sz*rhat az egészre és megoldja magának a problémát, ami mondjuk nem olyan szívderítő, viszont nem jár vele nemi betegség. A prostitúció akkor lenne ténylegesen kizsákmányolás, ha csak a prostiknak lenne puncija :)

        Másfelől igen, a világunk értékválságban szenved. Amikor egy 20 perces numera azonos árban van egy heti munkával, ott valami nem stimmel. Az az egy biztos, hogy ha mindenképpen rá kell fogni valakire, hogy kizsákmányolja a másikat, akkor a prosti a mumus. Elvégre másnak a testi szükségleteiből pénzt facsarni mindigis egyirányú utca. A példa pusztán példa jellegű, és nem jelentőségteljes hasonlat, de olyan ez mint a nyilvános WC a buszpályaudvaron. Neked pössenteni kell, amiért ők pénzt kérnek. Ki lenne az a hülye aki erre azt mondja, hogy te használod ki őket? Ők szedik el a te pénzedet.

        Egyébként az összes ilyen jellegű kérdésre az aduász válasz KelemenAnna léte és szavai: bárkivel elment volna 200EFtért, mert hát jó pénz a semmiért, dolgozni meg utál. Ezek után mit lehetne még hozzátenni az egészhez? Elnyomták őt a gonosz férfiak? Hooogyne.

        2     0
       • “Fordítva ezt csak kevés donhuan merné leírni”

        jajjjjjjjj…

        a nők genetikailag nem igénylik, hogy minden pasit megdugjanak, (csak a legjobbakat), ezért megadatott nekik, hogy bármikor megdughassanak bárkit két perc alatt…vagyis után :) – kivéve a szerencsétlen, előnytelen külsejű, mentális problémákkal küzdő nőket, mert nekik nem adatott meg.

        a férfiak igénylik a változatosságot, ezért ők azt “kapták”, hogy nem hetyeghetnek naponta kétszer más-más nőkkel, hanem dolgozzanak meg az örömökért. :D…de ha átlagban nézzük, akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a nők is és a férfiak is “havonta egyszer” szexelnek…a nők azért, mert ennyi az igényük, a férfiak azért, mert annyi idő alatt jutnak hozzá. akinek ez nem tetszik, azoknak találták ki a prostituciót :D

        0     0
     • Az ilyen “érték alapú” érvelésekkel bárhová el lehet jutni. A legegyszerűbb és legtisztább talán a piacra bízni az ilyesmit, ahol minden annyit ér, amennyit a vevő hajlandó kifizetni érte. Amíg létezik – már bocs – párezer forintos útszéli szolgáltató éppúgy, mint félmillió/éjszakás luxusverzió, addig a férfi annyit fizet amennyit neki megér a dolog.

      …az érvelésed inkább arra világít rá, hogy az egyszerű tisztességes munka mennyire alulfizetett :(

      0     0
     • A prostitucióban az a kizsákmányolás, hogy a kapott összegért cserébe ellenszolgáltatást kell nyújtani.
      Úgy lenne igazságos, hogy a férfi először fizet, aztán majd a nő eldönti, hogy lesz-e valami, mert az ő teste, az ő döntése.

      1     0
  • Természetesen bizonyos értelemben én követtem el hibát, hiszen valójában a törvény gendersemleges. Javítok majd a cikk szövegén, viszont mentségemre szolgáljon, hogy a kérdésről szóló tanulmányok (a feminista megközelítésűek meg főleg) úgy tekintenek általában a prostitúció kérdésére, hogy annak szereplői zömmel női prostituáltak és férfi kliensek. Azt hiszem eddig a  pontig igazuk is van, és a nők és férfiak eltérő ösztönkésztetéseiben, és ebből adódó lehetőségeikben kell keresnünk ennek az okát. Ebből az alapvetésből kiindulva pedig a svéd törvényhozói szándék (a gendersemleges törvény szöveg ellenére)  kifejezetten és deklaráltan  a férfiak megbüntetése volt, természetesen radikális feminista ideológia mentén.

   A svéd prostitúciós törvényről Tamási Erzsébet írt egy kiváló, nagyon részletes tanulmányt, idézek belőle jó néhány mondatot, amely alátámasztja fenti állításomat is és bemutatja azt is, hogy az amúgy is minimális számban létező férfi prostituáltak problematikája tényleg  nem igazán érdekelte őket:

   http://www.ferfihang.hu/forum-page/?mingleforumaction=viewtopic&t=8#postid-29

   1     0
  • Tudtommal a férfi prostituáltakhoz is főleg férfiak járnak.

   A másik, amit nem értek ezeknél, hogy miért olyan magától értetődő, hogy csak a férfiak húzhatnak hasznot a prostitúcióból, mint kizsákmányolók, talán nincsenek női kerítők? Vagy azokat is elnyomja valahol egy férfi, vagy ha más nem, gyerekkorában elnyomta?

   Én nem tudom elképzelni, hogy szexért fizessek. Mondjuk ennek biztos az is az oka, hogy ha csak szexelni akarnék, kettő perc alatt össze tudnám hozni ingyen is:) (Mármint akkor is ha egyedül élnék:))

   0     0
 6. És most azt képzeljétek el, hogy szegény férfi prostiknak mennyivel nehezebb – nem elég, hogy kevesebbet keresnek kolléganőiknél, a munka is sokkal nehezebb…ha mondjuk egy külső megjelenésben kihívásokkal küzdő igen idős hölgy a kliens…szóval a teljesítés mekkora koncentrációt igényel!  Ez dupla kizsákmányolás!  :D

  0     0
  • Szerintem a teljesítés ebben az esetben inkább dekoncentrációt igényel. :) Vagy koncentrációt, de másvalakire.

   0     0
  • Ez tényleg elég gáz lehet. mi van akkor, ha egy randa vénasszony kuncsaftnál nem áll fel a fiúprosti fütyije? olyankor nem fizetnek nekik?

   azért a lányprostik ebből a szempontból szerencsésebb helyzetben vannak.

   0     0
  • Igaziból az csak költségnövekedést jelent, amit a piacon előszeretettel építenek a szolgáltatás árába. Bányarémnél be kell kalkulálni a viagrát, nyilván. Teljesíteni (khm!) ugye a szexben is, meg még sok másutt is a férfinak kell…
   Szegény nőket ezzel is csak kizsákmányolják a kielégítetlen igényeiken keresztül, mert hiszen a férfi tetszőleges n teljesítményére mindig jut majd egy n+1 edik elvárás, ami n bármily mérvű emelése után is n+1 marad.

   Tisztelet a kivételnek.

   1     0
 7. Mennyire igazad van! Lassan meggyőződöm arról, hogy a férfiak tényleg elnyomók:))

  (Ezt a dzsigolós hozzászólásra szántam, csak nem úgy sikerült.)

  0     0
 8. Lányok, srácok!

  Alter Egotól megszokott kiválóan összeszedett, tárgyilagos és a cikk témájához illő mértékben dinamizált írás. Pillanatnyi, és azt hiszem megérthető dühöm ülepedte után maradt bennem egy piciny huncut kérdés. The hermit érintette a gólvonalat, de mégis “csak” egy szummával becsomizott gondolat lett belőle. :)

  Készült e akár reprezentatív módon átfogó, akár egy adott lokalitásban bármiféle felmérés a svéd átlag férfiak körében, az immár végtelen gonoszsággal felturbózott feminizmus ilyetén előretörése nyomán felötlő gondolataikról? Mit gondolnak ők? A minden napjaikban mennyire van ez jelen? Ha jelen van, miben nyilvánul meg? Tudják, érzékelik ők egyáltalán, hogy a közvetlen közelükből micsoda izzó gyűlölet árad feléjük?

  1     0
 9. Vajon a svéd modell alapján mi történt volna, ha ebben a cikkben szereplő elmebajos férfi lett volna?

  0     0
  • A feminácik jóvoltából nem innen tudtam volna meg, hanem tele lett volna vele minden portál. Másrészt letiltották volna a képeket, és bevarrják a pasit.

   0     0
 10. És mi a helyzet a családon belüli prostitúcióval? Mert szerintem ez a jelenség ugyanolyan fontos, mint a nyilvános prostitúció vagy a családon belüli erőszak. Létező jelenség, a házasságban élő nők igen jelentős része zsarolja a férjét, hogy csak akkor lesz szex, ha megveszi neki amit akar, vagy ad rá pénzt.

  0     0
  • Nem úgy van a’! A gonosz patriarcha akarja a gonosz szexet, és szegény nőnek minden joga megvan nem akarni azt. Esetleg egy bundával vagy nyaklánccal fel lehet ébreszteni a libidót.

   0     0
 11. Néhány cikk a svédországi viszonyokról, persze nyilván más szemszögből, így a sorok közt kell olvasnunk:

  0     0
  • “Nyamko Sabuni esélyegyenlőségi és Maoud Olofsson gazdasági miniszter, ugyanezt a vonalat követve, levelet intézett 40 tőzsdei vállalat igazgatójához: adjanak magyarázatot, náluk miért nincsenek nagyobb arányban nők a csúcsvezetésben.”

   Remélem, belinkelték neki a cikkemet: http://deansdale.blog.hu/2011/10/08/vendegcikk_uvegplafon_es_uvegpadlo

   “Ma a nők előtt nyitva áll az ország valamennyi iskolája és egyeteme (teljes a gender equality), s nagyobb arányban szereznek diplomát, mint a férfiak. A munkapiac valósága mégis más arányokat mutat.”

   Igen, a női diplomások nagy arányára szoktak hivatkozni a kvótáknál is, és az elmélet szép is. Kár, hogy – mint a feminista elméleteket illetően általában – a valóság mást mutat. Nahát, hogy mik vannak.

   “A családok anyagi helyzetéért egyformán felelős mindkét fél, de részmunkaidőben (amely a gyerekek 12 éves koráig mindkét szülő számára lehetséges) mégis szinte kizárólag nők dolgoznak”

   És minden egyformásítási szándék ellenére a nők nők maradtak és inkább ők akarnak otthon maradni a gyerekkel. Sürgősen tenni kellene valamit ez ellen.

   “A nők elleni erőszak minden formája közvádas: a feljelentő nem vonhatja vissza a feljelentést, miután többnyire az elkövető kényszeríti őt erre). Börtönnel büntetik, legyen az verbális vagy fizikai.”

   Ezt jól értem? Ha egy nő rámutat egy férfira – akár viccből, akár bosszúból – hogy az erőszakot tett rajta, akár csak verbálisan is, akkor a pasi megy a börtönbe? Gondolom, ez alól csak a muszlim bevándorlók a kivételek, a politikai korrektség jegyében.

   1     0
  • “A média, az iskola s a civilszervezetek feltáró és felvilágosító tevékenysége folytán a svéd társadalomban gyökeresen megváltozott a prostitúciót illető gondolkodás és magatartás. Az elmúlt években szinte teljesen megszűnt a pornográf lapok, klubbok, filmek nyílt kínálata.”

   Hogy mi köze a pornónak a prostitúcióhoz, azt nem tudom, de az viszont érdekes, hogy mindezzel a csodás progresszív neoliberális kánaánnal együtt Svédország a világon a top3-ban van a nemi erőszakok számát tekintve. Nem hiszem, hogy volna mire felvágniuk. Tökéletes példái a valóságtagadó hülyegyerekeknek, akik a “szép ideák” (valójában férfiellenesség) kedvéért egy rakás dolgot összehazudoznak, az eredményt meg a szőnyeg alá söprik. Szép példaképek az egész világ számára.

   Több nemi erőszakot szeretnél? Kövesd a svéd példát…

   2     0
  • “Ismert tény, hogy a ‘szexvásárlók’ megtalálhatók minden társadalmi rétegben. Általában átlagpolgárok – eltekintve attól, hogy mások testének vagy testrészeinek mágvásárlása nem áll távol tőlük, s ezt akár rendszeresen gyakorolják is.”

   Hát nem pont ez a hozzáállás alacsonyítja le a nőket, hogy a prostituáltak a testrészüket adják el, mintha a szex csak annyi lenne, hogy odatartja a lukat?

   Az mondjuk érdekes, hogy miért itt születik a legtöbb gyerek Európában (ha igaz ez egyáltalán). Persze az 1,8 gyerek/nő sem elég a népesség fenntartásához.

   0     0
   • Teljesen átlátszó, ugyanakkor gyomorforgató, ahogyan a feministák kínjukban már nem is tudják, hogy  hogyan próbálják a lehető legundorítóbbra fogalmazni a témát. Mindezt azért, hogy hátha sikerül elriasztani a szerencsétlen kívülállókat, akiknek fogalmuk sincs az egészről. A pasik pár százaléka jár prostihoz, akik a nők pár százaléka. Nincs ebben semmi igazán rendkívüli, főleg mivel nem kötelező senkinek semmi, tehát aki nem akar kurvázni az nem megy, aki meg nem akar kurva lenni az szintén. Tehát a társadalom megvan békében úgy, hogy ez a jelenség létezik. Csak a femcsik csapják a hisztériát, mintha ez valami tragédia lenne, járvány vagy katasztrófa, ami a világ szövetének felfeslését okozhatja bármelyik pillanatban. A prostik legalább 95%-a maga csinálja, és már előre tökéletesen tudja, hogy mibe mászik bele. A maradék pár százalékot kellene megmenteni – amire egyébként a femcsi javaslatok nemhogy nem alkalmasak, de egyenesen ezeknek a nőknek ártják a legtöbbet. A szabadúszók megtehetik, hogy a törvényi szigorítás hatására más elfoglaltság után néznek, de a valódi áldozatok nem, és ezért pont nekik lesz annyival sz*rabb.

    A svédeknél a muszlim bevándorlók viszik föl a szülési statisztikákat, nem a gendersemleges feminista szőkeségek. Persze ezt elfelejtik dobra verni, így lehet mutogatni hogy milyen nyerő dolog a feminizmus :)

    2     0
    • Muszlim bevándorlók vannak más országokban is. Vagy annyival nagyobb az arányuk Svédországban?

     Érdekes, hogy a drogok legalizálása kapcsán mindig felmerül, hogy a problémák nagy részét éppen az illegalitás okozza. Nyilván ugyanez a helyzet a prostitúcióval is, ott mégsem lehet feltenni ezt a kérdést.

     0     0
 12. Íme az első svéd politikus, aki Magyarországra menekült az otthoni állapotok elől (feminizmus és multikulti). Lassan oázisnak számítunk a sivatagban (de legalább kaktusznak mindenképpen). :)

  0     0
  • A kaktuszok szép és különleges élőlények.

   0     0
   • Így van, a tikkadt vándort pedig megmentik a szomjhaláltól. Vészhelyzet esetén különösen megbecsülendő növények.

    Lehet, hogy helyesbítenem kellene: ha jobban meggondolom, Svédország után mégis inkább oázis vagyunk…

    0     0
 13. Egy kis részlet, és ráadásul a HVG-n jelent meg:

  “A svéd iskolarendszer a szerző szerint a középszer és a szocialista indoktrináció melegágya. A természettudományokat a társadalomtudományok kedvéért elhanyagolják. A gyerekeket megkérik ne lobogtassák a svéd zászlót, mert az rasszista, ill. mások érzékenységét sérti. Tombol a férfiellenessé vált nőpárti szemlélet, a gender-őrület, az, hogy minden, ami fiú-lány dolog, csak szexista konstrukció, káros nemi szerep, amit a legjobb már gyerekkorban kiiktatni a kicsik fejéből. Mi más lenne erre a legalkalmasabb, mint a nyelv, az orwelli Újbeszél, amely a szavak redukciójával a gondolatok redukcióját szolgálja. A svédek az elmúlt években azon fáradoztak, hogy megszüntessék a hímnemet (“han”) és a nőnemet (“hon”), és egy új semleges nemet (“hen”) verjenek bele a kicsik fejébe. (Egy politikailag korrekt svéd játékkatalógus képeit itt tekintheti meg.)

  A gender nélküli társadalom azonban éppen a feminizmus értékeinek megcsúfolása: a bátor nőmozgalmárok nem a végeredmény egyenlőségéért, hanem azonos kiindulási helyzetért, egyenjogúságért küzdöttek, és nem a férfiak ellen, hanem azért, hogy erős és önálló nőkkel ők is erősebbek és önállóbbá váljanak. A feministák nem a nőiséget, a nőiességet, hanem a hagyományos kliséket, szerepeket, és persze az erőszakot támadták. Az államilag korrigált sztereotípiák mellett jellemző módon svéd találmány az is, hogy a prostitúció betiltása a gyakorlatban az eme szolgáltatásokat igénybe vevő férfi kliensek büntetését jelenti. Akár egy évet is kaphatnak. Emberi jogilag, nyilván.”

  Seres: Európa ronda arca

  0     0
  • “a bátor nőmozgalmárok nem a végeredmény egyenlőségéért, hanem azonos kiindulási helyzetért, egyenjogúságért küzdöttek”

   Pont ezt mondom én is mindig, mikor kvótákról meg egyenlő bérekről van szó. Hogy az egyenlőség nem a teljesítménytől függetlenül azonos eredményeket jelent, hanem az egyenlő versenyfeltételeket…

   0     0
  • Milyen érdekes, hogy pl. a kábítószerekkel kapcsolatban a legeslegeslegbűnősebb ördög az,aki a drogot adja, míg a vevőt általában egy beteg vagy fiatal emberrel azonosítják,aki csak jól akarta érezni magát vagy a függőségét akarta enyhíteni-ami úgy nagyvonalakban igaz is és helyénvaló. Viszont a prostitúciónál teljesen megfordul az egész. Most ellehet képzelni milyen lenne ha a drogárust áldozatként, a fogyasztót meg ördögként állítanánk be? Ugyanezt csinálják a kurválkodással. A rendőrség is sokkal nagyobb erőkkel küzd a kábítószert terjesztők ellen,mint a sima fogyasztók ellen, a jog is hozzáigazítja a büntetési határokat,többet kap az,aki terjeszti,aki adja,mint aki veszi.

   0     0
  • Azért érdekes lenne megtudni, mikor fog ez visszahatni a svéd gazdaságra. Egy ilyen lebutított iskolarendszer nem tud normális munkaerőt képezni. Nem csodálkoznék, ha néhány évtizeden belül szépen elkezdene leépülni a svéd gazdasági teljesítmény és elszegényedni az ország.

   0     0
   • Nyugaton több országban már kialakult az, hogy a tényleges termelő munkát kelet-európai vendégmunkások végzik, míg a társadalmilag megbecsültnek tartott, és jól kereső, ámde fiktív munkát (szociológus, marketinges, stb.) végzik az őslakosok. Így mehet jól a gazdaság, amíg át nem esnek egy bizonyos ponton.

    0     0
    • Akkor ez addig fog tartani amíg a mi térségünkből ki nem vándorol minden munkaképes ember, még van 20-30 évük. Ilyen társadalom eddig csak az arab olajsejkségekben volt, ahol a vendégmunkások végeznek minden termelő munkát, a helyiek a bürokráciában dolgoznak  vagy teljesen felesleges értelmiségi munkákat végeznek.

     0     0
 14. Újabb svéd gyöngyszem: Feminista karikát kapnak a filmek

  (Már nem emlékszem arra, hogy melyik cikk alatt tárgyaltunk a szuperhősnőkről, ha megtaláljátok, akár át is tehetjük oda ezt a hsz-t.)

  “A szokásos korhatáros besorolás mellett Svédországban októberben négy moziban indították el a filmek női szempontból történő besorolását, vagyis az alapján is osztályozzák a filmeket, hogy milyen szerepet töltenek be azokban a nők.
  Az “A” besoroláshoz a filmnek át kell mennie a Bechdel-teszten, vagyis a produkcióban legalább két megnevezett női szereplőnek egymással kell beszélgetnie, méghozzá úgy, hogy nem egy férfi a téma.

  …a társadalom nőkről kialakított képét befolyásolja, hogy szinte sohasem lát női szuperhőst, professzort vagy olyan szereplőt a filmekben, akinek nő létére izgalmas kalandokon keresztül sikerül felülkerekednie a nehézségeken.
  Az igazgató hangsúlyozta: az új besorolásnak semmi köze sincs egy film értékeihez és nem minősíti azt. “Az a cél, hogy minél több női történet és perspektíva jelenjen meg a filmvásznon” – fűzte hozzá.

  Csupán három éve, hogy az amerikai filmakadémia több mint nyolc évtizedes történetében először jutott a rendezői Oscar-díj egy nőnek: Katheryn Bigelow kapta A bombák földjén című iraki háborús filmjéért, amely ebben a vonatkozásban történelmet írt, ugyanakkor nem menne át a Bechdel-teszten.”

  Smirti már korábban betette a Fórumba!  Nem vettem észre, hogy már van erről bejegyzés, de szerintem ott folytassuk. :o) Feminista cenzúra – ostoba nyomásgyakorlás

  0     0
 15. Antidogma – Svéd nők, avagy a feminizmus járulékos veszteségei

  Tragikus társadalom-lélektani paradoxon, hogy az egykor Európa-szerte rettegett viking harcosok svéddé korcsosult utódai hétvégeken egyfajta “nemzeti sportként” fojtják alkoholmámorba frusztrációjukat, amelyet az extrém feminizmus pörölycsapásai alatt szétporladt hagyományos férfiszerepük elvesztése miatt éreznek, ugyanakkor asszonyaikat-lányaikat az országukat elözönlő és ugyanezen feminizmus “vívmányaira” láthatóan nagy ívben tojó muzulmán martalócok szabad prédájának engedve át.

  Egyenjogúságukért folytatott harcukban a svéd nők alaposan túllőttek a célon azzal, hogy – mentálisan legalábbis – sikeresen kasztrálták a saját férfijaikat, és így nolens-volens megkönnyítették harmadik világbeli macsó riválisaik térhódítását, akik a svéd társadalomban tátongó erő-vákuumra természetes módon erőszakkal reagáltak, és mostanra kíméletlenül legázoltak mindenkit, mindenekelőtt a “gyöngébb nem” – öntudatlan kollaboránsaikból mindennapos áldozataikká vált – képviselőit, a maguk drasztikus módján téve világossá, hogy noha a svéd nők kétségtelenül erősebbek őshonos férfitársaiknál, náluk azonban mindenképpen gyöngébbek.”

  1     0
 16. http://alfahir.hu/norvegia_ahogy_mi_nem_latjuk_1_resz

  Nem Svédország, de hirtelen nem találtam jobb topikot.

  0     0
 17. Ön férfi, és húst eszik? Fizessen több adót!

  Svédországban szinte a semmiből felbukkant egy radikális feminista párt, amely a férfiakra rótt különadóval, óvodás korú gyermekek átnevelésével és poligám élettársi kapcsolatokkal kampányol. A Feminista Kezdeményezés tavaly majdnem átlépte a parlamenti küszöböt, EP-képviselőt tudtak delegálni Brüsszelbe, Stockholmban pedig koalíciós partnerként részt vesznek a helyhatóság vezetésében. Feminista szebb jövő a lapra szerelt bútorok és a death metal országából.

  0     0
  • Szerintem a Jobbegyenes cikke simán megjelenhetne a Férfihangon is. Csak meg kéne kérdezni a szerkesztőségüket, hogy engedik-e. Ötlet a részemről. Végül is antifeminista téma.

   Itt egy részlet a cikkből:

   “Extra adó kivetése a férfiakra! Mivel az erősebbik (elnyomó) nem képviselőinek nagyobb az ökológiai lábnyoma, például több húst esznek, ezért indokolt, hogy többet is fizessenek be a közösbe. Ha Svédországban élő vegetáriánus férfi olvasónk most megkönnyebbülten felsóhajt, rosszul teszi, a radikális feministák a kollektív bűnösség elvét vallják, kivéve természetesen, ha az a nők, a bevándorlók, vagy valamely deviáns kisebbség ellen irányul.”

   Egy nagyon jó elemző komment:

   “A feminizmus eredeti célja 150 évvel ezelőtt a nők választójogának és jogegyenlőségének kiharcolása volt, ez ma már mindenhol a nyugati világban alap, és igazság szerint nem is volt túl nehéz elérni akkoriban sem, inkább csak kérni kellett. Ezért a feminizmus – hasonlóan az eredeti, XIX. századi liberalizmushoz – céltalanná vált, mivel eredeti céljait már rég elérte. A mozgalom innentől reális és intelligens tagjait tekintve megszűnt, a maradék pedig radikalizálódott.

   A napjainkban fellelhetõ feminizmus alapvetően egy torz világképű, férfi-, és embergyűlölő, erőszakos, totalitáriánus mozgalom, egy politikai szélsőségesség. Ideológiai alapvetését leginkább a kommunizmuséhoz és a nácizmuséhoz lehet hasonlítani, mivel:
   – meghatároz egy gyűlölendő csoportot a társadalmon belül: a kommunisták társadalmi osztály alapon, a nácik faji/rassz alapon, a feminizmus nemi alapon
   – nyíltan hirdeti ennek a gyűlölendő csoportnak a likvidálását
   – ideológiájának lényege, hogy miután a gyűlölendők kiirtásra kerültek, minden szép lesz és jó

   Mint általában a totalitárius politikai mozgalmak, úgy a feminizmus is közelebb áll a paranoid elmebajhoz, mint a tényleges politikához, de lenézése és marginalitásába vetett hit ugyanolyan hiba, mint a kommunizmus vagy a nemzetiszocializmus esetén. Egyetlen lényeges különbség az előző kettőhöz képest, hogy a feminizmus világképe elméletben sem működik, ezért sosem lehet megvalósítani. Szerencsére. Annak ellenére, hogy egyes politikai céljai (a társadalom gerincének, erkölcsiségének támadása, a hagyományos családmodell eltiprása, a nyílt tradició-, tudás-, oktatás-, és keresztényellenesség, a homoszexualitás propagálása, stb. – Putyin pl. azért céltábla számukra, mert Oroszországban a homoszexualitás és a kereszténység gyalázása szankcionált dolgok) a neoliberális eszmeiség által is vállaltak, ezért a balliberális médiában komoly szerepet, teret kapnak, de mivel alapvetően a mozgalom megnyilvánulásai inkább röhejesek és végtelenül primitívek, semmint félelemkeltőek vagy tömegeket megmozgatóak, ez a támogatás jórészt felületes. Más nézeteik, pl. az erőszakos, kirekesztő magatartás és a nyílt apartheid-gondolkodásmód a neoliberalizmus számára is elfogadhatatlanok, (mármint retorikai szinten, a gyakorlatban természetesen nem), ezért teljeskörű politikai támogatást részükről ritkán kap, inkább csak egyes ügyekben.

   Mint minden szélsőséges mozgalom esetén, úgy a szélsőséges feminizmus esetén is megfigyelhetjük, hogy vezetőik egy része a Lenin által “hasznos idiótáknak” nevezett rétegből verbuválódtak, más részük, legfőbb vezetőik viszont intelligens, erkölcsileg nihilista manipulátorok. Tagjaik – akárcsak a nácik és a kommunisták legfőbb tömegtámaszai – pedig az alacsony iskolázottságú, kudarcos, munkakerülő, a közösségben nem népszerű, igen gyakran testileg is hibás és lelkileg torz emberekből kerülnek ki.

   Ami pedig az “egyenlő bérek” feminista lózungját illeti, a helyzet az, hogy ez egy tipikusan nagyon szép példája a feminizmus teljes logikátlanságának és hazugságának.

   Ugyanis a világon sosem voltak rosszabbul fizetve a nők és nem is lesznek, egyazon munkakörben(!). Ezt nem nehéz belátni. Ugyanis:
   – A közszférában egy bértábla van, nincs külön férfi és külön női bértömeg, semmiféle megkülönböztetés nincs.
   – A versenyszférában a képességek és a piaci szabályok alapján történik a bérezés, a nem nem szempont. Arról nem is szólva, hogy a versenyszférában a béradatok nem nyilvánosak, üzleti titoknak, illetőleg adótitoknak minősülnek, tehát ilyen adat ténylegesen nem is kérhető számon.

   A valójában sokak fejében élő tévképzet a nők alacsonyabb fizetéséről abból ered, hogy a tipikusan női munkakörök (szolgáltató, adminisztratív, egészségügyi) rendszeresen rosszabbul fizetettek, mint a tipikusan férfi munkakörök (bányász, robbantástechnológia, műszaki mérnöki, gépipari, repülőgépvezetői, stb.), de természetesen az azonos munkakörön belül érdemleges különbség – nincsen. Az, hogy egyes szakterületeken belül mennyi a nemek aránya, a nemek érdeklődési területétől függ. Nyilván nehéz lenne tömegével női informatikusokat és kazánkovácsokat, esetleg férfi bölcsödei dolgozókat és titkárnőket toborozni.

   Ennek oka és alapja a két nem közötti testi és pszichés, valamint gondolkodásbeli különbözőség, amelyet a feminizmus természetesen következetesen nemlétezőnek tekint, tagad. Szerintük az ok, amiért nincsenek női vájárok vagy kútfúrók, egyes-egyedül a gonosz patriarchális férfiuralom következménye. Ez tökéletesen bemutatja a mai feminizmus egész ideológiájának komolyan vehetőségét.” (strangeworld)

   Kérdésem: Svédország hogyan menekülhetne meg a lassú önfelszámolástól?

   Én nagyon sajnálom azokat a tisztességes svéd embereket, akik ezt elszenvedik. :(

   0     0
   • Lehet hogy kárörvendő vagy mi vagyok, de azt remélem hogy a feminizmusban élenjáró országokban még jobban felgyorsuljanak a folyamatok és még inkább minél vadabbul kiteljesedjen a feminizmus.
    Csak sikerüljön még megtartanunk tőlük egy még valamire való biztonságos távolságot :)
    Valakinek, valahol példát kellene már mutatnia minél vadabbul és minél előbb, hogy hogyan dől be ez a mocskos és torz, beteges ideológia, ami minden korábbi bűnös ordas eszmétől begyűjtötte és összeolvasztva magában foglalja a legszemetebb tulajdonságaikat.

    Milyen érdekes és ördögi, hogy a történelemben előfordult bűnös rendszereket külön-külön mélységesen elítélik, de ezeknek az összesnek minden mocskát egybegyúrva meg egyenesen istenítik, pont a magukat leghaladóbbaknak és legcivilizáltabbaknak tartók.

    0     0
  • Tina Rosemberg:

   Tóth “negyves évesen is szűz” Györgyi (NANE):

   Jól látom?
   Valaki nagyon hasonlítani akar valakire, talán azonosulni is akar vele?
   Vagy csak én látom közöttük a szinte megtévesztő hasonlóságot?

   0     0
 18. Néhány példa hogy mi vár ránk, ha nem teszünk semmit:

  https://archive.today/odZFw

  http://www.thelocal.se/20150115/where-are-the-women-in-the-swedish-history-books

  http://www.thelocal.se/20141211/sweden-slammed-for-sexist-street-names

  http://rt.com/news/176692-neutral-gender-sweden-dictionary/

  Átírt történelem, komisszárok a hadseregben, újbeszél nyelv, agymosás. Fel kellene fogni hogy nem babra megy a játék…

  0     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Cikkajánló

CSAJOZÁS - Szex
A nadrágot viselő nő rémképe

Egyes nők dédelgetnek néhány tévképzetet a párkapcsolatok dinamikájáról. Ebből mutat be párat ...
Háború a fiúk ellen (2. rész)

Na jöjjön a várva várt második része a Háború a fiúk ellen című cikk fordításának.   ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Együttműködhet-e a nőmozgalom és a férfimozgalom?

Kölnei Lívia keresztény-konzervatív feminista, művészettörténész, újságíró, a Talita online ke...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Egy férfi nem panaszkodik?

Az a meta-probléma, hogy az emberekbe genetikailag van belekódolva, hogy egy férfi nem panaszk...
TÁRSADALOM - Pszichológia
Nemek háborúja: valós probléma?

Lehetséges-e, hogy a férfiak és a nők megértsék egymást? Lehetséges-e, hogy ne „nemi háború” é...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
A tavalyi év legpikánsabb feminista aranyköpései

Rövid összeállítás következik tengeren túli testvéroldalunk nyomán, kommentár nélkül. 1. Am...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Olimpiai beköszönő – avagy valami bűzlik Brazíliában

A magyar idő szerinti szombat hajnali megnyitóval hivatalosan is kezdetét vette az újkori nyár...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Nőbűnözés, nőerőszak, nőterror

A fenti fogalomkört időszerű bevezetni, ennek keretében nyújtanék a 2012-es őszközepi női te...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Női kormány - A nagy feminista álom

Egyfajta "árnyékkormányt" alapítottak a magyar feminizmus "prominens" képviselői Civil Női Kor...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Süvegplafon

Hogy mennyire el vannak nyomva Magyarországon a nők, arra a Guardian c. angol lap hívja fel a ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A konzervatív progresszivizmus

Egyszer régen írtam már a keresztény feministákról, és az álláspontom azóta sem változott ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Eldördült az első lövés?

Nem kizárt, hogy a hosszú évtizedek óta tartó feminista "nemek háborújának" egy komoly forduló...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Vita egy feminista szabadgondolkodóval

Csizmár Péter szabadgondolkodónak vallja magát, és blogján egy hosszabb fejtegetést tett k...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A patriarchális nőelnyomás legújabb példája

A Szamosba fulladt két férfi vasárnap Csenger közelében – közölte Tamásné Berki Bianka, a ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A férfiak alanyi jogai az alkotmány szerint is szabadon semmibe vehetőek

Már korábban eleget kellett volna tennünk itt a Férfihangon egy lehangoló tájékoztatási kö...


androfóbiaApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEEgészségFemenfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfimozgalomférfi szerepekGender-ideológiagyereknevelésHipergámiaházasságKvótaMGTOWNANENemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepeknyugdíjNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásTársadalomVendégcikkÉletmódÖnismeret