Suum cuique

A szexuális erőszak bizonyíthatóságáról

Suum cuique - 2013. január 2. szerda 17:34 - 143 hozzászólás

A minap egy rendkívül tanulságos vitába keveredtem egy radikális feministával. A kiindulópont azon feminista állítás volt, miszerint a szexuális erőszak látenciája rendkívül magas, aminek természetesen a patriarchális világrend, a hímsoviniszta törvények és joggyakorlat az oka. Igyekeztem a lehető legnagyobb toleranciát gyakorolni, és a gondolatmenetet odáig követni, ameddig csak logikailag lehetséges, ám végül újból csak az nyert igazolást, hogy ez az ideológia nem egy koherens eszme, és végképp nem egy a világot jobbá tenni képes törekvés, hanem egy részigazságokból összetákolt indulatfolyam.

Gyakran halljuk a nősténysoviniszta gyűlöletpáholyok (NANE, Patent, stb.) kiadványaiból, hogy a nemi erőszak miatt a hatósághoz forduló nőknek milyen megalázó procedúrán kell átmenniük, amennyiben az elkövető büntetőjogi megbüntetését kívánják. A probléma itt a feministák szerint onnan ered, hogy a hatóságok és a bíróság „nem hisznek” a nőknek, és egy olyan bizonyítási eljárás lefolytatására van szükség, amelyet a női mivoltában megalázzák. Mert hogyan is zajlik a szexuális erőszak bizonyítása, mik a legtipikusabb bizonyítási módszerek, amelyeket a nyomozás során el kell végezni?

1. A nyomozati szakaszban kerül sor az orvosszakértői vizsgálatra: Ennek során a szexuális erőszak miatt feljelentést (illetve magánindítványt) tevő személyről biológiai természetű bizonyítékokat kell gyűjteni. Találhatóak-e a testén nyál, vér, izzadság és ondómaradványok. Nőgyógyászati vizsgálat során megvizsgálására kerül, hogy vannak-e a szeméremtesten sebesülések, hüvelyi sérülések, stb.

Azonban a feministák szerint ez az eljárás rendkívül megalázó az áldozat számára, továbbá helytelen ezt elvárni, hiszen szerintük az csak egy patriarchális „mítosz”, hogy a szexuális erőszak áldozatán külsérelmi nyomok keletkeznek, és hogy érdemi ellenállást kell tanúsítani, hiszen van olyan eset, hogy az áldozat a félelem hatására úgymond „leblokkolt”, esetleg ittas vagy bódult állapotban követtek el rajta a szexuális erőszakot. Ez indokolhatja a megsérült, széttépett ruházat, illetve bármely dulakodásra utaló nyom teljes hiányát.

Ezen túl könnyedén előfordulhat, hogy az áldozat testén nem találnak ondónyomokat, hiszen az elkövető gumióvszert használt a cselekmény elkövetéséhez.

Lásd még: Rape investigation – Wikipedia.

2. A bírósági szakaszban is súlyos megaláztatás éri a nőket a feministák szerint. Többször, újra el kell mondaniuk a történteket, ezzel újra feltépve a sebeket. Megkérdőjelezik a szavahihetőségüket. Ezen kívül – főleg angolszász jogterületen jellemző ez – a vádlott védőügyvédje keresztkérdésekkel (Cross-examination) igyekszik majd szétszedni a vallomását. Ennek során megalázó megjegyzések érhetik, korrában még a szexuális előélete is szóba kerülhetett (pl. eseleg az illető hölgy aznap este már 2-3 úrral került közelebbi kontaktusba), vagy a bűncselekmény idején viselt ruházata. Ez az ún. áldozathibáztatás (victim blaming) fogalma, amire a feministák oly gyakran hivatkoznak.

Ennek érdekében a feministák lobbiznak ún. rape shield-törvények megalkotásáért, több országban sikert elérve. Ennek lényege abban áll, hogy korlátozzák a vádlott védőügyvédjének mozgásterét, hogy mit nem szabad mondani, mit nem szabad kérdeznie, mire nem szabad hivakoznia.

Vitapartnerem nagyon profin felmondta a feministák ilyenkor szokásos kottáját arról, hogy ez a jelenlegi szisztéma miért rossz, és hogy le kéne cserélni. A lemez ott akadt be, amikor rákérdeztem, hogy no de akkor mégis hogyan kellene a szexuális erőszakkal kapcsolatos vádakat kezelni. Abban mindig profik, hogy megmondják, hogy ami van az nem jó, működőképes alternatívát kínálni már nem képesek. A helyzet az, hogy egy szexuális erőszakot így, és csakis így lehet bizonyítani. Vitapartnerem elpasszolta a kérdést, hogy hogy lenne szabad bizonyítani a szexuális erőszak megtörténtét vagy meg nem történtét? Sehogy? Bemondásos alapon történjék? Tehát az illető feljelentést tesz, egyszer elmondja a rendőrség, egyszer meg a bíróság előtt, aztán ítéljék el az illetőt, SEMMI egyéb bizonyítási eszközt ne szabadjon igénybe venni? A legrosszabb csak az után kezdődött, mikor rákérdeztem, hogy ez esetben mégis mi lenne a garancia arra, hogy nem lennének nők, akik visszaélnek ezzel, és férfiakat hamisan vádolnának meg szexuális erőszakkal. Ld még:

Vitapartnerem roppant dühös lett, hogy egyáltalán a kérdést fel merem tenni. Mi az, hogy garancia? Már mégis miért kéne bármi garancia? Hogy fogalmazódhat meg ez a kérdés egyáltalán bennem, hogy nők ilyesmit képesek volnának csinálni? Szerinte már a feltételezés is nőgyűlölő, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy létezhetnek olyan nők, akik ilyen eszközhöz nyúlnának egy férfi tönkretevése érdekében. Ezzel lényegében kitért a konkrét válasz elől, de sorok közt olvasva a válasz nem túl rózsás: szerinte a nők alapjában véve jóságos természete kizárja, hogy ilyen bajok történjenek, bizonyítékokat elvárni tehet felesleges, a nők ilyet nem csinálnak, igazat mondanak. Ajjaj, de ismerősen hangzik ez nekem. A feudalizmus idején volt szokás, hogy egy nemes tanúvallomása többet ért, mint egy jobbágyé. Ők most ugyanezt kívánják: a nő vallomása szükségképpen üsse a férfiét.

És a végső érv: A hamis feljelentések aránya nem nagyobb, mint más bűncselekmények esetében. Hát ez aztán roppant megnyugtató! Ha te épp abban az elhanyagolható esetbe esnél bele? Járulékos veszteség, így jártál. „Halálod mérföldkő lesz szülőföldünk felszabadításáért folyó szakadatlan küzdelmünk útján!” – ahogy a Brian életében mondták. Honnét tudja, hogy nem nagyobb az aránya, ha nem bizonyítota? Továbbá: honnan tudja, hogy nem ugrana meg a hamis feljelentések aránya, ha egy ilyen varázsszert adnának a nők kezébe? Az ő gyarlóságukat kell kísérteni?

Garancia tehát nincs, és még gondolni se merjek arra, hogy ilyesmire egyáltalán szükség volna.

Érdekes feminista elképzelések vannak a „leitatásos” nemi erőszakról is. Ugyebár a Btk. is ismeri a szexuális erőszak azon formáját, ahol arról van szó, hogy valaki „más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre használja fel.” Ez ebből a szempontból gyakorlatilag azt jelenti, hogy eszméletlenre itatja/drogoztatja az áldozatát, vagy egy ilyen állapotba került személy megatehetetlenségét használja fel. (Ide tartozik egyébként egy lebénult, mozgássérült személy megerőszakolása is, de most nem erről van szó). A feministák szerint szexuális erőszakról van szó akkor is, amikor két fiatal, akik mindketten spicces állapotban vannak, lefekszenek egymással. Mindketten ittas állapotban voltak, mégis itt kizárólag a férfi lehet a megerőszakoló. Ennyi erővel miért nem fordítva? Hiszen a feministák definíciója itt az, hogy itt szexuális erőszak minden olyan eset, ahol az italfogyasztás nélkül nem közösült volna az illetővel. Pedig ha valóban ez lenne a kritérium, akkor ennyi erővel miért ne lehetne, hogy egy férfi ha felébred egy „nem konvencionális” szépségű hölgy mellett, akkor azt mondja, hogy megerőszakolták?

A feministák jogállami elvek felrúgását követelik, úgymint az ártatlanság vélelme vagy a tisztességes eljáráshoz való jog. Az ártatlanság vélelme azt jelenti, hogy senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson jogerős határozattal meg nem állapította. Ez egyébként az „in dubio pro reo” ősi római jogelvből származik, jelentése: kétség esetén az alperes/vádlott javára (kell) dönteni. Ebből az következik, hogy mindig a felperest, illetve a vádlót terheli a bizonyítás, amennyiben pedig nem sikerül bizonyítania állítását, akkor az alperes illetve a vádlott javára kell dönteni. A tisztességes eljáráshoz való jogból pedig levezethető a perbeli „fegyverek” (bizonyítási eszközök, felszólalási jogosultságok, stb.) egyenlőségének elve. Amennyiben törvényeket hozunk arra, hogy a védelem mit nem mondhat, mire nem hivatkozhat, milyen bizonyítási eszközöket nem vehet igénybe, akkor sérül a tisztességes eljáráshoz való jog.

A feministák azokat a jogelveket akarják felülírni, amikért elvileg eszmei elődeik, a felvilágosodás idején harcoltak, a klasszikus liberalizmus eszméit. A klasszikus liberalizmus annyira fontosnak tartotta a jogbiztonságot, hogy – kis túlzással – azt hirdette: „Inkább meneküljön meg kilencvenkilenc bűnös, mintsem egy ártatlan bűnhődjék.” A feministák ma már sutba dobnák mindezt, amikor azt követelik, hogy egy nőnek lehetősége legyen bemondásos alapon férfiakat börtönbe juttatnia, anélkül, hogy bármely módon ellenőrizni lehessen a szavahihetőségét, vagy hogy tárgyi bizonyítékok meglétét követelnék meg.

Igen, meglehet, hogy sok tényleges erőszaktevő megússza, nem zárom ki ennek lehetőségét. Őket eszem ágában sincs védeni. Igen, együtt érzek azokkal az áldozatokkal, akiket az eljárás kötött rendszere kellemetlenül érint. De jelenleg nincsen más módszer egy ilyen bűncselekmény bizonyítására, mint amelyekről fentebb beszéltem. Nem dobhatunk sutba klasszikus jogállami elveket, mert azzal sokkal nagyobb katasztrófát okoznánk. Tisztességes eljáráson kívül, bizonyítékok nélkül csak diktatúrákban börtönöznek be embereket. Ha pedig valamivel vissza lehet élni, akkor a történelem tapasztalatai alapján vissza is fognak élni. A feministák szerint a férfiak sem „eleve” gonoszak, ellenben a patriarchális rendszer olyan eszközöket ad a kezükbe, amelyek megrontja őket és visszaélnek vele. Azonban a szexuális erőszak bizonyításával kapcsolatos javaslataik éppen ilyen visszaélésre alkalmat adó többletjogokkal ruháznák fel a nőket. A feminizmus nem igazságos egyenlőségért, méltányosságért küzd, hanem fordított diszkriminációért.


Az egyéni szerzői név alatt megjelenő cikkek nem a Férfihang.hu szerkesztőségének egységes állásfoglalását, hanem elsősorban a szerzők egyéni véleményét hivatottak kifejezni, bemutatni; céljuk sok esetben mindössze a vita, párbeszéd kezdeményezése a művészi provokáció eszközével. Az írások közlésére a véleményszabadság és a médiapluralizmus érvényre juttatásának igényével kerül sor. A Férfihang.hu szerkesztőségének, moderátorainak elsődleges feladata a vonatkozó törvényi keretek és a jóízlés kívánalmainak betartatása.
5 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 5 5 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Csajozás - Szex, Feminizmus - Antifeminizmus, Társadalom - Pszichológia rovatban.


Hasonló témájú cikkek:
Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (143) Hivatkozások (0)
 1. Noha eszem ágában sincs semmiféle “celebek” iránt különösebben odalenni, érdemes felidézni, hogy micsoda ajvékolást rendeztek ezek Damu Roland perében az ügyvéd védőbeszéde miatt. Most nem akarom a konkrét ügyet a részletek ismerete nélkül kommentálni, inkább a feministák reakciója az érdekes: ide is kell rape shield laws, semmi ilyet ne lehessen mondani. Mellesleg a fickót ugye így is elítélték.

  Tudjátok mi lenne különösen vicces? Ha tényleg megalkotnák az ilyen jogszabályokat, de nemsemleges/nemvak módon, aztán sorba vádolnák be a feminista aktivistákat férfiak azzal, hogy megerőszakolták őket. Védekezni ugyebár nem lenne mivel, hiszen milyen megalázó lenne már, ha rákérdezne a védőügyvéd, hogy mégis hogyan történt, el kéne újra mesélni a részleteit! Olyasmi lenne ez, mint amikor az előző kormány idején kiterjesztették az ún. gyűlöletbűncselekmények nevesített kriminalizálását, aminek az lett az eredménye, hogy főleg magyarokat bántalmazó romákat ítéltek el ezen tényállás alapján. Sírt is a jogvédő szája, hogy “de hát mi ezt a kisebbségek védelmére találtuk volna ki!”

  1     0
 2. Igaz, hogy kényes téma az erőszak, de mégis személyek nélkül kéne nézni. Így látjuk, mi folyik a való életben, és helyi kezelést tudunk alkalmazni.
  Most az, hogy megfordítjuk a “törvények homokórát”, az jó, de ideig-óráig. Viszont  a nőket utána nem vonnánk kérdőre…
  Ezért baj ez a “rape shield”, mivel senki sem tudja meg, mi történt. Akkor vegyék fel egyszer a vallomást, és azt elemezzék. Úgy nem kell többször emlékeznie rá. (Ami persze egész életében kísérteni fogja, de ez az egy visszaemlékezés rossz csak neki?)

  Az áldozathibáztatás ellen meg áldozatok önvédelmét! Bár ezt  feministának javasolni…

  0     0
  • “Akkor vegyék fel egyszer a vallomást, és azt elemezzék.”

   Ez azért nem elégséges, mert épp arra való a vallomás többszöri elmondatása, mert az alapján tudják a szakértők a szakvéleményben megállapítani (legalábbis megtippelgetni), hogy mennyire tűnik életszerűnek az elbeszélés. A feninisták szerint nyilván a nők megalázása a célja, és a nemi erőszak áldozatainak elrettentése a feljelentéstől.

   Pl. aki mindig ugyanúgy, ugyanazakkol a szavakkal mondja el, az nagy valószínűséggel egy kitalált, előre begyakorolt szöveget mond el. Aki igazat mond, az pedig mindig picit máshogy, más részletekre kihegyezve beszél el. Ugyanezt szolgálná a sértett keresztkérdésekkel bombázása: belezavarodik-e, életszerűek-e a körülmények.

   Persze az igazságügyi orvos- és elmetan ennél bonyolultabb tudomány, de a rape shield törvények ezt akarják megfojtani, amikor azt akarják, hogy a vélelem nem a vádlott ártatlansága, hanem a sértett igazmondása mellett szóljon.

   0     0
   • Én végső megoldásként gondoltam. Amúgy inkább “kéne” egy feminista bíróság (rossz kimondani is), úgy könnyebb lenne a dolguk… Persze ők ezt nem akarják, hisz jobb, ha mindenki más ugrál úgy, ahogy ők fütyülnek. Az sokkal emberségesebb, mint ez a  mindent beszövő és átjáró nőelnyomás. Főleg tőlem, és itt mindenkitől…

    0     0
 3. A cikk nagyon tetszik, kísértetiesen hasonlít arra, amiről a kedvenc iráni női- és gyermekjogvédőnő, Sirin Ebádi is írt. A helyzet abban az iszlám-teokratikus Iránban az, hogy sok-sok jogi kérdésben, mint a bűntett áldozataként, a házasság, a válás vagy a gyermekelhelyezés terén egyszerűen félembernek kezelik a nőket. Szó szerint két nő ér egy férfit az élet minden kiemelt magánterületén, és csak a hozzá hasonló bátor, igazi emberjogi harcosoknak köszönhető, hogy sikerült visszafordítani ezt a valószerűtlen, ugyanakkor teljesen igazságtalan, Koránból eredeztetett “szent” törvénykezést (ennyit arról, hogy az iszlám követendő mintapélda lenne a hanyatlónak tartott nyugati társadalmaknak). Nem hiányzik, hogy idehaza az ellenkező oldalról kiindulva, mindenféle orwelli fordulatokkal kisajátítsák az igazságot az elmebeteg feministák és a fehér paripás lovagjaik, egyszerűen fogadják el, hogy nincs más mód a nemi erőszak józan bizonyítására, mint ezek a fizikai- és bírósági vizsgálatok. Majd akkor hozakodjanak elő ezzel a kényes témával újra, ha a kutatók feltalálják a megbízhatóan működő agyletapogató technológiát, amivel képernyőre lehet vetíteni mind az elkövető, mind az áldozat idegsejtjeiben tárolt emlékeket. Ez a tudományos módszer egyszerűen 100%-osan bizonyító erejű lenne, főleg az áldozat esetén, hiszen nem maradna holmi álomszerű emlékfoszlány az ellene elkövetett bűntett, az biztos.

  0     0
  • Agyletapogatás? Az nem megelőzés! Nekik kell egy “férfiblokkoló”, és egy  bűnbeismerő szerkezet a hímekbe. Ezek után már bűnbak se kell, hisz mindent bevall a “gonosz”, és a nőtől függ egész életében “önszántából”, hisz ők emberiek.
   Ó, és ezt persze például az afrikai nők elnyomása ellen tennék hazánkban…

   0     0
  • Sokat elmond a feministák szándékainak tisztaságáról, hogy kifjezetten ellenzik, és több helyen (pl. az USA-ban) be is tiltatták a hazugságvizsgálós bizonyításokat nemi erőszak esetén. Pedig azt végezhetné független rendőrségi/bírósági szakértő úgy, hogy lehetőleg ne okozzon traumát – de az igazsághoz közelebb vinne, mint az érintett felek indulatos vádaskodása/tagadása.

   Nyilván a gépi hazugságvizsgálat nem csalhatatlan, de azért majdnem. Az meg gyakorlatilag lehetetlen, hogy mindkét fél esetén tévedjen, vagyis hogy a hazug felet igazmondónak érzékelje, az igazmondót pedig hazugnak. Olyan esetekben lehetne felhasználni, mikor mindkét fél vizsgálatának eredménye ugyanazt a feltevést támasztja alá. Ezzel hatalmas lépést tennénk előre az igazságosabb ítélkezés felé, nyilvánvaló tehát, hogy a feministák legfontosabb dolga ezt lehetetlenné tenni.

   …egyébként most hogy jobban belegondolok, azért eléggé beszédes a feminita-antifeminista álláspontok szöges ellentéte ebben a kérdésben: szerintünk derüljön ki az igazság; szerintük ítéljenek el minden férfit. Hmmm.

   0     0
   • A hazugságvizsgáló (vagy ahogy a Wikipédia írja, poligráf) az egyén vérnyomásából, légzésritmusából és egyéb biológiai változásaiból próbálja felfedni az igazságot. Ezzel egyfelől az a baj, hogy a szorongását a hazugság bizonyítékának értelmezhetik, miközben valójában az erőszak traumáját éli át, a másik pedig az, hogy a szociopata személyek képesek ezen biológiai jelek keletkezése nélkül is hazudni. Ezért lenne nála megbízhatóbb egy agyletapogató technika, mivel ha a feltételes áldozatnak nincs mentális betegsége vagy nem áll bármiféle tudatmódosító hatása alatt, akkor a rajta elkövetett bűn minden bizonnyal mélyen belevésődhet az agyának tudatalatti régióiba, örök kárt okozva benne. Ezt az információt biztonságosan kinyerve máris könnyebb dolga lenne az igazságszolgáltatásnak, a személyiségi magánjogaik a jelenlegi orvosi- és kihallgatási gyakorlatban amúgy is menthetetlenül sérülnek, így nem lehetne ezt a módszert kártékonyabbnak tekinteni.

    0     0
    • Egyfelől ez már kissé túlhaladott állapot. Már pár évvel ezelőtt a mythbusters adásában (S05E24) is kétféle hazugságvizsgálót teszteltek, az egyik egy MRI scanner volt amivel az agyterületek aktivitását nézték, ha jól emlékszem – az azért nem egy izzadásmérő kézikészülék… (Mondjuk a mythbusters műsorát sokan lehúzták, talán nem is alaptalanul, de szerintem ne tételezzük fel, hogy minden nemi erőszakoló ismeri a hazugságvizsgáló-átverési technikákat, és gyakorlott is bennük… Főleg mivel az ilyen emberek többségükben nem IQ-bajnokok.)

     Másfelől mint írtam ha két ember egymással ellentmondó vallomásai vannak terítéken, akkor azért annak az esélye, hogy a gép oda-vissza tévedjen elég kicsi, ha pedig nem egyértelmű az eredmény (mondjuk az a mérés eredménye, hogy mindkettő igazat mond vagy mindkettő hazudik) akkor nem kell figyelembe venni.

     Harmadrészt ha más esetekben elfogadják az eredményt, nem értem, hogy a nemi erőszak esetén miért nem. Egy nemi erőszakoló könnyebben vagy jobban hazudna, mint egy sikkasztó vagy egy gyilkos?

     Negyedrészt mivel ez egy marhára nehezen bizonyítható bűncselekmény (erről szól az egész cikk ami alatt kommentelünk), sok esetben ez lehetne az egyetlen valamirevaló eszköz az igazság megállapítására. A semminél egy hazugságvizsgálat még mindig ezerszer jobb…

     Ötödrészt sokszor előfordul, hogy a hazugságvizsgáló elé állított emberek “megtörnek”, és maguktól bevallják a hazugságot. Persze ezt meg lehet próbálni kimagyarázni, hogy “valójában igaza volt csak félt hogy mi lesz ha a gép téved”, de azért valljuk be, hogy sokkal valószínűbb az a magyarázat, ami egyszerűbb (Occam borotvája): tényleg hazudott, tényleg beijedt a géptől és tényleg bevallotta az igazat.

     0     0
 4. “Ennek lényege abban áll, hogy korlátozzák a vádlott védőügyvédjének mozgásterét, hogy mit nem szabad mondani, mit nem szabad kérdeznie, mire nem szabad hivakoznia.”

  Hűha, kikre emlékeztetnek ezek engem?

  “Tisztességes eljáráson kívül, bizonyítékok nélkül csak diktatúrákban börtönöznek be embereket.”

  Most soroljam a neveket?

  0     0
 5. http://pozsonyiadam.blogspot.hu/p/keskeny-karoly-elete-es-kora-k-regeny.html

  “- Egy ízben Arankát otthagytam a számlával. Láttam már egy ideje, mire megy ki a játék, mi is az aktuális játszma. Aranka igényt tart hiúságának kielégítésére, bezsebeli azt a kéjes érzést, hogy ő márpedig kell, de adni azt nem szándékozik semmit. S ezt a színjátékot persze én finanszírozzam. „Pardon, ki kell mennem”, mondtam neki, majd kiosontam a hátsó bejáraton, s otthagytam a fizetetlen számlával. Nem adott és nem kapott semmit. Tiszta játék. Mondhatni becsületes.”

  Nyehehe

  1     0
  • Épp ezt a könyvet olvasom, nemsokára lesz belőle elemzés a Férfihang hasábjain…

   0     0
   • Milyen igaz:

    “A férfinél az erő, a jog, a törvény, de cserébe a nőnek előnyöket ad. Segíti, eltartja, támogatja, előreengedi, feladja rá a kabátot, és persze nem üti meg. De a mai nő a férfi jogait elbirtokolja, ám az előnyökről nem mond le. A nő tudniillik ma a régiből meg az újból is az előnyt akarja. Hogy egy mondatba sűrítsem a lényeget: Én, mint férfi, úr már nem vagyok, de a cehhet azt fizessem. Ez ellen harcolok én – ütött most a mellére Keskeny.”

    1     0
 6. Feminista amnesztia:

  “Az amnesztia nem vonatkozik a halált vagy súlyos testi sértést, illetve különösen nagy kárt okozó bűncselekmény elkövetése miatt elítélt személyekre, a kábítószer-terjesztésért elítéltekre, a visszaeső bűnelkövetők egyes csoportjaira, valamint a tartásdíjat nem fizetőkre.

  Elnöki kegyelemben részesültek viszont a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő elítéltek, a 65 év felettiek, a terhes nők, valamint a legalább két kiskorú gyermeket egyedül nevelők.”

  http://index.hu/kulfold/2013/01/02/amnesztiat_hirdetett_a_szlovak_allamfo

  0     0
 7. “Tudjátok mi lenne különösen vicces? Ha tényleg megalkotnák az ilyen jogszabályokat, de nemsemleges/nemvak módon, aztán sorba vádolnák be a feminista aktivistákat férfiak azzal, hogy megerőszakolták őket.”

  Igen, akkor rögtön nem kellene egyenlőség. Ez egyébként jellemző a feminizmusnak nevezett női öntudathullámban, hogy egyenlőségért sírnak, de amikor nem engeded őket előre az ajtóban, megint te vagy a bunkó. Erre mondják, hogy vannak, akik egyenlőbbek másoknál…

  Érdemes belegondolni, hogy sosem tudhatod, melyik random agybajos nő fogja kitalálni, hogy te megerőszakoltad akárhol akármikor, amire nincs alibid, és ezért lecsuknak. Megjegyzem, talán pont ezért is találták ki az iszlám joggyakorlásban, hogy a nő szava feleannyit ér, mert ott a nemi erőszakot halállal büntetik. Ezzel nem támogatom elméletben, csupán találgatok.

  0     0
 8. Megint nyomják a sódert az elvtársnők:

  Megalázó procedúra vár a megerőszakolt áldozatokra

  “Minden második vizsgált esetben figyelmeztették az áldozatot a hamis vád következményeire, ami semmilyen más bűncselekménynél nem fordul elő ilyen gyakran.” – Ilyen otromba hazugságok vannak mindjárt a cikk elején. Ezzel szemben a a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény85. § (3) bekezdésében ez áll:

  “Ha a tanú vallomástételének nincs akadálya, figyelmeztetni kell arra, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat vallani, továbbá arra, hogy a hamis tanúzást a törvény szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A figyelmeztetést, valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzőkönyvbe kell venni.”

  Vagyis a hamis vád, ill. hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetés nem valami gonosz hímsoviniszta ármány, hanem alapvető eljárásjogi feltétel, amely minden esetben, és minden bűncselekmény típusban meg kell tenni.

  0     0
  • Először úgy olvastam, hogy a hamis vád az, ami nem fordul elő más bűncselekménynél ilyen gyakran, meg is néztem, hogy kik azok az “elvtársnők”, akik ezt írták, merthogy milyen igaz, de aztán leesett, hogy csak a figyelmeztetés miatt rinyálnak.  :-)

   0     0
  • Szokás szerint azt nevezik “megalázónak”, hogy bizonyítani kell a dolog megtörténtét, és ehhez ki kell hallgatni a feltételezett tettest és a feltételezett áldozatot is. Szegénynek el kell mesélnie, hogy mi történt, nem ritkán többször is, és ha hazugságon kapják akkor dől az egész ügy… Micsoda embertelenség. Így működik a jogrendszerünk, ez a normális eljárás. És amíg nem találunk ki jobbat addig maradjon is ez.

   0     0
  • Nincs új a nap alatt, nekünk olyan feministák jutottak, akiknek egy önálló gondolata nincsen. Ezeket már rég kitalálták nyugaton… fordítsuk meg a bizonyítást, meg ilyenek. Nehogy már alá kelljen támasztania az állítását valamivel.

   0     0
 9. A bizonyíthatóság, a jog szempontjából teljesen igazatok van, és nagyon fontos, hogy ne ösztönözzük a hamis vádaskodást, és borzasztó belegondolni, mit él át egy hamisan vádolt és meghurcolt férfi. Ezzel együtt, ha engem megerőszakolnának, nem akarnám kitenni magam annak, hogy vadidegen rendőröknek, ügyésznek, bírónak elmeséljem újra és újra, hogy hova nyúlt, mit mondott, mit csinált velem. Vagy annak, hogy szembesítsenek vele. Valószínűleg nem mennék el a rendőrségre.

  0     0
  • Ez egy tökéletesen érthető dilemma, senki nem vonja kétségbe az általad elmondott álláspont érvényét. Egyelőre nincs elfogadható megoldás a feloldására, esetleg a hazugságvizsgáló gépek nyújthatnak kiutat a jövőben, ha 100%-os lesz a hatásfokuk, de ennek a megoldásnak a legnagyobb ellenfelei pont a feministák. A femcsik “módszere” az lenne, hogy higgyünk el bármit bemondásra bármilyen nőnek, ami – mondanom sem kell – abszolút elfogadhatatlan. Bárki bármit állít, bizonyítania kell a saját igazát, és ez lehetetlen anélkül hogy beszélne a saját állításáról. Persze a feministáknak ez is “patriarchális nőelnyomás”, mint a heves esőzésektől a letört cipősarkon át a reggeli másnaposságig minden, dehát tőlük már megszoktuk az ilyesmit.

   0     0
  • Na jó, de akkor hogy lehetne értelmesen megoldani a dolgot. Mert az sem cél, hogy bemondásra bebörtönözzenek ártatlan férfiakat, de az sem lehet cél, hogy a valóban megerőszakolt nők inkább ne is tegyenek feljelentést.
   Talán ha az ügyeletes rendőrtiszt helyett egy rendőrségi pszichológus venné fel a vallomást, talán a valódi áldozatnak is könnyebb lenne és az áláldozatokat is könnyebb lenne kiszűrni egy szakembernek?

   0     0
   • Biztos ki lehetne találni valami elfogadható eljárást. Igen, pszichológus veszi fel a vallomást (esetleg pszichológus nő), hazugságvizsgálattal, orvosi vizsgálattal (lehetne nő az orvos is), tárgyaláson valahogy elkülönítve hallgatják meg, zártan kezelik az adatait kérés nélkül is, ilyesmi. Nem értek hozzá, lehet, hogy ez nem elég a bizonyításhoz. Esetleg akkor vetnék be a többi módszert, a többszöri meghallgatást, szembesítést, ha felmerül a hamis vád lehetősége.

    0     0
  • borzasztó belegondolni, mit él át egy hamisan vádolt és meghurcolt férfi.

    

   Vagy nő. Vagy bárki. Itt a kettős mércét kérjük számon.

   0     0
 10. Egy kis érdekesség ITT:

  “Az ügyvéd a Kúrián kijelentette, hogy ezért az eljárásnak magán túlmutató jelentősége van, mert eldől, “megállapítható-e a bűncselekmény egy nőnek a vallomása alapján, amelyet semmilyen más törvényes bizonyíték nem támaszt alá”. Ruttner hozzátette: “ha igen, akkor ez katasztrófa ennek az országnak, mert ezen az alapon bármelyik férfit egy nő vallomása alapján meg lehet bilincselni, börtönbe lehet vinni”.”

  Pontosan erről van szó! Engem nem személy szerint Damu Roland érdekel (pedig Csakazolvassa megvádolt engem ezzel), hiszen eleve évek óta nem nézek kereskedelmi tévécsatornákat, és az ilyen futtatott sztárok életmenete is közömbös számomra, itt a jogról van szó!

  Mondjuk most olvasom, hogy a nőci is koppant egyet, hiszen a hír szerint Andy Vajna mégsem fogja feleségül veni, mert nem jön be neki, hogy várja el egy nő támogatását, hogy közben “szabadságot” is akar. Isten nem ver bottal.

  1     0
  • Nem figyeltem túl szorosan a Damu-ügyet, ez csak most esik le, hogy talán nem is volt semmiféle bizonyíték a nő szaván kívül…?! Besz*rás. Azt hittem a magyar jogrendszer még nem olyan gagyi, mint az amcsi, de úgy látom gyorsabban hozzuk be a lemaradásunkat mint gondoltam.

   0     0
  • “a hír szerint Andy Vajna mégsem fogja feleségül veni, mert nem jön be neki, hogy várja el egy nő támogatását, hogy közben “szabadságot” is akar. Isten nem ver bottal.” – te elvennél egy olyan nőt, akiről az a pletyka járja, hogy “Kamu Roland” mellett is tizenezrekért szobázott? Aki tönkretett egy férfitársadat? A Vajna nem hülye, szerintem ha megnősül is, biztos nem magyar nőt vesz el, hanem feketét. Ez most különben is nagy divat Hollywoodban. (A magyar nőknek egyébként is rossz hírük van a világban; idejár a világ üríteni, nem véletlenül dől meg minden évben a magyar idegenforgalmi rekord, annak ellenére, hogy már légitársaságunk sincs. Hiszen jó az ár érték arány.)

   0     0
   • Elmarad Vajnáék esküvője

    “– Timinek egyszerre van szüksége támaszra és szabadságra. De mostanra Andy is belátta, hogy ha mind a kettőt megadja neki, akkor szépen lassan közszereplőként nevetségessé válik.  Ahogy májusban nem volt, úgy augusztusban sem lesz esküvő, sem Amerikában, sem Magyarországon. A közös barátaik sem kaptak meghívót, pedig itt lenne az ideje – mondta a pár egyik neve elhallgatását kérő ismerőse, arra utalva, hogy májusban felröppent a hír, az amerikai állampolgárságú Vajna összeköti az életét a bájos modellel.”

    Nekem erről a vastagított részről a ByeAlex szám jutott eszembe. Magyarul fizess, de semmit sem várhatsz el érte cserébe. Van egy olyan érzésem, hogy hamarosan Andy Vajna ellen is per indul, még a végén az is “kiderülne”, hogy ő is megerőszakolta a csajt…

    0     0
    • Vajna teljesen síkhülye, hogy ilyen nővel kavar. Persze, 69 évesen nem rossz dolog feleannyinál is fiatalabb modellekkel kavarni, de az ő helyzetében ennél okosabban is választhatna.

     0     0
     • Lehet, hogy a felhozatallal van a baj. Nehéz ma már “igazgyöngyöt” találni.

      0     0
     • “Vajna teljesen síkhülye”

      Szerintem nem.  (Jó, legyen csak simán hülye, hogy egyáltalán Tímeánál landolt.)  :)

      Talán ezt bizonyítja, hogy nem lesz esküvő (ha egyáltalán igaz, hogy valaha el akarta venni). Nem valószínű, hogy bármelyikük részéről igaz szerelemről volna szó, max. annyi, amennyit maguk is nyilatkoznak: kedvelik egymást, jól érzik magukat egymás társaságában. Tímeát vonzza a Vajna által nyújtott luxus, Vajna pedig élvezi, hogy elkápráztathatja az egyébként egyáltalán nem szép nőt.

      Ha fel is merült valakiben az esküvő gondolata, az Tímea lehet, valószínűleg ő erőltette: ha egy férfi dönt így, akkor nincs halogatás, időhúzás és különböző kifogások – ha a férfi döntött és megkérte a nő kezét, akkor végig akarja vinni a dolgot, esküvőt akar. A mellékelt ábra szerint itt nem erről van szó…

      “Érdekes” Vajna indoklása az elmaradt esküvővel kapcsolatban: kormánybiztosi pozíciója és Tímea “szabadságigénye” a magyarázat. Nyilván nem akar nevetségessé válni, nem akar olyan feleséget, aki a különböző partikon vállalhatatlanul viselkedik. A férfiak számára biztosan riasztó és szörnyen kínos egy olyan őrült, vad barátnő/feleség, aki nem tudja és érti, hol a határ, akiről nem lehet tudni, mit fog csinálni a következő pillanatban; tisztességtelen táncba keveredik másokkal, esetleg az asztalon táncol, a bárpulton vonaglik, aztán ott vannak a felbukkanó fotók a bulvársajtóban, amint a felesége épp rátekeredik egy másik férfira…

      Ez a nő egyszerűen nem éri meg, ennyiért nem érdemes egy férfinak sem “feláldozni” a szabadságát.

      Egyébként valamelyik ismerőse nyilatkozta régebben, hogy Vajna úriember, rendkívül gáláns és nagyvonalú mindegyik aktuális “élete párjával” a viszony után is: minden volt barátnője komoly “lelépési” pénzt kap, így nincs semmi ok, hogy a viszony után ne maradjanak továbbra is barátságban. :) Gondolom, Tímea is kap majd 1-2 M dollárt, nem lesz itt semmi probléma. ;)

       

      0     0
      • “Egyébként valamelyik ismerőse nyilatkozta régebben, hogy Vajna úriember, rendkívül gáláns és nagyvonalú mindegyik aktuális “élete párjával” a viszony után is”

       3 műszakból biztos nem játszaná a nagyvonalút. Persze nem lehet mindenki naplopó, mert akkor az ilyenek miből gálánskodnának.

       0     0
    • Tovább folytatódik a Vajna-Palácsik szappanopera.

     Picit azért gyanús, hogy tényleg P.T. van-e mindegyik képen. Ha férjhez akar menni Vajnához, akkor nem lehet, hogy mint ismert celeb, menyasszonyként egy fotósokkal teli fesztiválon enyelegjen másokkal. Ennyire nem lehet ostoba. Ha mégis ő van a képeken, és igaz a hír, akkor meggondolhatta magát s rájött, hogy mégsem szeretne Mrs. Vajna lenni.  Hm, azért illett volna elegánsabban “meggondolni” magát. Lám, így “üzennek” az embernek, ha nem úrinővel kezd. Képzelem, hogyan fogadta a hírt a vőlegény… :)

     0     0
     • Fentebb már szó volt róla, hogy az esküvő elmarad, szerintem Vajna már rég lemondott a dologról. Ha van egy csepp esze… Ami kétséges, tekintve, hogy egyáltalán belekezdett ebbe a “kapcsolatba”.

      Ettől függetlenül ez a nő… Inkább nem részletezem a véleményem. Nem véletlenül állt össze Damuval, jól kiegészítették egymást.

      0     0
      • Na igen, köztük nem a kémia, hanem a fizika működött! :(

       0     0
      • “Fentebb már szó volt róla, hogy az esküvő elmarad”

       Igaz, de közben volt egy újabb hír is pár nappal ezelőtt, hogy mégiscsak lesz esküvő Los Angelesben, Banderas villájában. Tulajdonképpen eddig ez a legutolsó hír, aztán a mai fejlemények után meglátjuk, mi lesz. ;)

       Oh, azt hiszem, kicsit sokat foglalkozunk már ezzel a szép párral. Alapvetően abszolút hidegen hagy a sztárok és celebek magánélete, a bulvármédia által tálalt valós vagy kreált botrányok, de felszabadulva, a nyári szünet kellős közepén a szokásosnál kissé fogékonyabb vagyok az ilyesmire. :)

       0     0
       • Erre csak véletlenül bukkantam rá, de annál inkább lehidaltam tőle. Vajna vagy már olyan öreg és impotens hogy ez az egész nem is érdekli, csak valamiféle misztikus okból akar házasodni – vagy pedig vénségére elment a maradék esze is.

        Tényleg túl sokat foglalkozunk vele, dehát na :)

        0     0
        • :))  Nem is lehet kikerülni az ilyen cikkeket, ha az ember kicsit bóklászik a neten. :)

         A bulvármédiának áldás egy ilyen sztori a nyári uborkaszezonban, s épp ez okozhatja Vajnának a  legfőbb kellemetlenséget: a lapok rétestésztaként nyújthatják az ügyet még sokáig, folyamatosan címlapon tartva a blamázst. Minden napra jut majd egy 66. “ismerős”, aki jól megmondja,  hogy is áll a dolog “valójában”. ;)

         Hm, azért jó ez a “leendő sógor fivére” magyarázat…  :)

          

         0     0
         • Hja, tekintve hogy a sógor az a férj testvére, ezért “a sógor testvére” vagy maga a férj, vagy egy másik sógor. Valahogy kétlem, hogy az ott a felvételeken akár Vajna, akár az öccse lett volna. Egyébként ha a férjjelölt öccsével csókolózik és megy szobára, az jobb? Beteg ez az egész sztori, meg a média is ami így csámcsog rajta… Én meg hülye vagyok hogy foglalkozok vele :D

          0     0
          • A “leendő sógor fivére” lehet Palácsik Timea lánytestvérének (van neki?) a vőlegényének a testvére is.  (A hülyeség ragályos.) :D

           0     0
          • :D

           IQ teszt:

           “A fiútestvér olyan a lánytestvér számára, mint az unokaöccs a(z) ……….. számára.”

           anya
           lány
           nagynéni
           nagybácsi
           unokahúg

           Innen: http://alfa.webdesign.hu/jatek/iq/index2.shtml

           0     0
          • Feltételeztem, hogy a “leendő sógor” az Vajnáék esküvője kapcsán értendő… Nem tudok róla, hogy Palácsiknak lenne testvére, hogy az is épp házasodni akarna, és hogy miért jó Vajnának, ha Palácsik testvérének a leendő házastársának a testvére keféli a barátnőjét…

           0     0
          • Érdekes ez az IQ-teszt, de volt 1-2 kérdés amire több helyes választ is lehetett adni. Az eredménytől hízhatna a májam, de nem tudom komolyan venni mert túl könnyű és egysíkú volt a teszt.

           0     0
          • Dean, Alter   Apropó, IQ-teszt. Jelenleg a WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale, 4th edition) intelligencia tesztet használják 16 év felett, ezt tartják a legkorszerűbbnek. Sajnos, nagyon ügyelnek rá, hogy ne kerüljön ki semmi a tesztből; Magyarországon kizárólag az OS Hungary  forgalmazza, övék minden jog. Nem akárki veheti meg, az általuk tartott tanfolyamon tanítják a tesztfelvételt, szintén nagyon drágán…

           Ez egy amerikai típusú teszt, a globális intelligenciát részképességekre osztja, a nyerspontokat értékpontokká alakítja. 4 összesített mutatóján belül több szubteszt található. A legelső Wechsler-tesztet az I. vh-ba toborzott katonákon használták, ezzel próbálták megállapítani kit hova tegyenek, mire alkalmas. Itt találtok 1-1 példát a szubtesztekből.

           A Raven-teszt is érdekes: ez egy nonverbális teszt, és csak a vizuális észlelésre alapozott gondolkodási folyamatokat méri. 39 kérdésre 40 percetek van.

           Aki unatkozik, és épp ráér, annak jó szórakozást és sok sikert! :)

            

           0     0
          • Ha már intelligencia, akkor inkább ajánlanám a Mensa tesztet. http://www.mensa.hu/

           Persze nem a honlapon találhatót, mert az egy kicsit “csali”, hanem amit szerveznek, általában havonta. Kultúrától és nyelvtől függetlenített teszt, valósabb eredményt ad, stb.

           0     0
          • Bakker, mi volt ez a mega Vajna esküvő hozzászólás dömping? Kínomban már nem tudtam, röhögjek-e? Nagyon meleg van otthon? Vagy mi volt tegnap? :-) Jajjanyám!

           0     0
      • “Természetes, hogy egy úriember az egyértelmű fotók láttán is azt mondja, bízik a menyasszonyában.”

       LOL

       Besz*rás.

       0     0
       • Na de Dean, csak nem azt akarod ezzel mondani, hogy te nem viselkednél úriemberként hasonló helyzetben? :)

        Egyébként meggyőződésem, hogy ha nem lett volna a Damu-ügy, akkor kevésbé lenne unszimpatikus Tímea, és kevésbé szálltak volna rá. Az a véleményem, hogy önmagában az, hogy ekkora a korkülönbség közöttük, vagy hogy Vajna nem kifejezetten vonzó férfi még egyáltalán nem akadálya annak, hogy Tímea tényleg szeresse, és igazából tényleg semmi közünk hozzá, csak úgy látszik, nagyon ráérünk… :)

        0     0
        • Én azt mondom, nálam a bizalom nem a hülyeség szinonímája :) A bizalom addig tart, amíg nincsenek egyértelmű bizonyítékok. Onnantól esetleg megbocsátás van, de az nem, hogy a fejemet a homokba dugom.

         0     0
      • Nahát, ez meglepett, erre eddig még biztos senki sem gondolt.  :)

       De Molnár Anikó szerint mindenki irigy rájuk, mert nincs hollywoodi álom-életük, mint nekik…  :)

       0     0
       • Mi van gyerekek, ma is meleg van? :-)

        Jahahajj, már rég karatéjoznom kéne a folyóparton. Ehelyett Palácsik után nyomozok a neten. Nekem is melegem van?

        0     0
        • Soha nem foglalkoztam bulvárral, gondolhatod hogy mennyire somolyogtam a bajszom alatt mikor tegnap reggel betértem a boltba kajáért, és az első pillantásom egy újságosállványról ordító Palácsikos-Vajnás címlapra esett :) Nem mi foglalkozunk a témával, az üldöz minket :D Egyébként ennyi belefér, ez a kivétel ami erősíti a szabályt…

         0     0
         • Olyan aranyosak vagytok, pletyiztek itt, mint a nénikék a gangon :-DD

          0     0
          • Tulajdonképpen van nekünk “Beszédtéma – Bulvár” rovatunk is. Nem is értem miért nem írt valaki egy rövid cikket a témáról.  :)

           0     0
          • Nem az volt a mantra, hogy a férfiak túl ridegek és nem hagyják érvényesülni a saját feminin oldalukat? Hát tessék! :)

           0     0
          • Csíííz!

           (A mogorva trollok vakaróznak, a lábukat lógatják és éppen arról beszélnek a tűz mellett, hogy az a begyes a szomszéd törzsből, meg Shrek – Há, ki hitte volna! Na, add má’ a butykost, túl sokáig tartod má’ a szádban! Mintha más nem szeretné a pálinkát! Nézzenek oda!)

           0     0
          • Alter… “Nem is értem, miért nem írt valaki egy rövid cikket a témáról. :)”
           Szerencséd, hogy vigyorogtál utána egyet, mert kezdtem a szívemhez kapni… :o))

           Ez a locsifecsi Endi papáról és Timcsi babáról inkább a fórumba való. :o)

           0     0
         • Persze, hogy belefér. :-D Höhöhö

          Krúdy Tamás írt tegnap. Barátságos volt, és azt írta, hogy szívesen szövetséges a férfiidentitás megerősítésében. Ennek meggyengülése a nyugati társadalmak egyik nagy gondja, szerinte. Szerintem is. Túl kevés a kiegyensúlyozott, életvidám férfi, aki büszke magára és tudja, hogy a társadalom, amelyben él, szintúgy büszke rá.

          Persze ehhez szerintem az is kell, hogy a nők is megélhessék ugyanezt NŐ-ként. Ne férfiutánzatként.

          0     0
          • “Túl kevés a kiegyensúlyozott, életvidám férfi, aki büszke magára és tudja, hogy a társadalom, amelyben él, szintúgy büszke rá.”

           Ehhez mondjuk az is kéne, hogy a társadalom tényleg büszke legyen rá… Anélkül csak önbecsapás azt hinni. Márpedig manapság a társadalom elég kevés férfira büszke, kb. 1%-nyit ha el tudok képzelni élsportolókból és színészekből, talán.

           0     0
          • Nem becsüljük a hétköznapit a megszokottat. Oké, könnyebb felnézni arra, aki valami kimagaslót alkot, de összességében nagyon nagy szükség van az olyan emberekre, akik “csak” teszik a dolgukat. Az Apák napja, vagy a Férfinap is lehetőség arra, hogy rájuk irányítsuk a figyelmet. A társadalmi megbecsültségért pedig nekünk, a médiában szereplőknek (mert a Férfihang is része a magyar médiának, akárcsak a Férfiak Lapja) kell küzdenünk elsősorban. Általunk kerülhetnek be ezek a tények a köztudatba.

           0     0
 11. Na, ebből megint dili lesz az elvtársnők részéről:

  Nők, ne hazudjatok nemi erőszakot!
  „Hazudni a nemi erőszakról = bűn” szlogennel indítottak plakátkampányt Kanadában.

  Jellemző módon az Index annyit értett meg az egészből, hogy a cikk eredeti címe az URL alapján ez volt: “a nőket okolják a megerőszakolásukért”.

  0     0
 12. Nekem van egy javaslatom arra, hogy igazságosan, és “megalázásoktól” mentesen kezeljük a nemi erőszakot.

  - Bármelyik nő bármelyik férfit feljelentheti nemi erőszakért. Nem kell semmit bizonyítani.
  - A férfinak ezután szabadlábon van egy teljes éve bebizonyítani, hogy a vád hamis.
  - Ha a nő hamarabb felmutat hiteles bizonyítékot, akkor természetesen ez az idő semmis.
  - Amíg a nő nem mutat fel bizonyítékot, nem tehet újabb feljelentést.
  - Ha a férfi nem tudja bizonyítani az ártatlanságát, akkor alkalmazzanak a bűntettel arányos testi-lelki fenyítést.
  - Ha a férfi bizonyítja az ártatlanságát, akkor a nőt onnantól élete végéig bárki megerőszakolhatja büntetlenül.

  Hm?
  Persze hogy nem komolyan mondom, de egy gondolatkísérletet megér, nem? :)

   

  0     0
  • Gondolatkísérletnek provokatív, de az ártatlanságot bizonyítani sokszor lehetetlen. Épp ezért olyan a jogrend, hogy a bűnösséget kell.

   Szerintem nem lenne nehéz a témát úgy helyretenni, hogy jogszerű és igazságos legyen. Alapvetően minden vád három kategóriába eshet: 1. bebizonyosodik, hogy igaz; 2. bebizonyosodik, hogy hamis; 3. nincs elég bizonyíték egyikre sem, vagyis eldöntetlen. Az első esetben a vádlott megy börtönbe, a második esetben a vádlónak kellene – annyi időre, amennyit a vádlott kapott volna, plusz egy kisebb tétel a rendőrségi erőforrások pazarlásáért. A harmadik esetben mindenki hazamegy, de mindkét félnél megjegyeztetik, hogy volt egy ilyen ügye, és ez befolyásolhatja a jövőbeni hasonló szitukat. Ja, és természetesen a bűnösséget kell bizonyítani, nem az ártatlanságot :)

   0     0
 13. Na, itt vajon mi történt szerintetek?

  – az apa brutális pedofil erőszaka saját kislánya ellen: http://csakazolvassa.wordpress.com/2013/09/18/tudom-mit-tettel-tavaly-nyaron/
  – vagy csak a váláskor szokásos hamis vádak: http://www.nlcafe.hu/noklapja/20130529/csunya-valas/

  0     0
   • Esélye mindkettőnek van. Ugyanúgy elképzelhető egy valódi pedofília és erőszak az apa részéről, meg egy lelkileg labilis anya hazug vádaskodása is. Csak remélni merem, hogy elfogultságtól mentesen vizsgálják majd ki az ügyet, és akárki is a bűnös, az megkapja a maga méltó büntetését.
    Itt inkább az a jelenség érdekes, hogy míg mi tanakodunk a lehetséges igazság mibenlétén, a szélsőséges szexista már most biztosan tudja, ki a bűnös. Feministákat a bíróságokra, egyből felgöngyölítenék a mindezidáig megoldatlan bűnügyeket! :-\

    2     0
    • Feminista szövegértelmezés LOL
     “a szélsőséges szexista már most biztosan tudja, ki a bűnös.”
     Írják rólam a fütyizörejen.
     Ti, a beteg gyűlölködő banda azt képzelitek, hogy össze ne dőljön a világról alkotott remek konstrukciótok, hogy nők tömegesen, passzióból fantáziálnak össze mindenfélét, hogy azt a szegény derék férfit tönkretegyék.
     Csakhogy ti, mivel nőgyűlölők vagytok, a nulladik pillanattól nem hisztek az anyának, és beálltok az erős, hangos mellé.

     Szövegértés!!!
     Na még egyszer, gyengébbek kedvéért:
     “Ugyanúgy elképzelhető egy valódi pedofília és erőszak az apa részéről, meg egy lelkileg labilis anya hazug vádaskodása is. Csak remélni merem, hogy elfogultságtól mentesen vizsgálják majd ki az ügyet, és akárki is a bűnös, az megkapja a maga méltó büntetését. Itt inkább az a jelenség érdekes, hogy míg mi tanakodunk a lehetséges igazság mibenlétén, a szélsőséges szexista már most biztosan tudja, ki a bűnös.”
     Miféle beteg elme hozza ki ebből, hogy beálltunk bármelyik oldal mögé? Egy szélsőséges szexistának természetesen már az is nőgyűlölet, ha valaki nem követeli hörögve a férfi lefejezését és meg meri említeni az ártatlanság vélelmének ősi jogelvét egy olyan ügyben, amiben egyelőre nem tudjuk még, kinek van igaza és ki hazudik.

     1     0
     • Nagy nehezen rászántam magam, hogy elolvassam a bloggerina remekbe szabott, “tényfeltáró” írását. Annyira sajnálatra méltó ez az érzelem vezérelt, áldozatkomplexusos látásmód, hogy arra szavakat sem találok. Elolvasott kétszáz az ügyre vonatkozó dokumentumot (!) és meggyőzésképpen tulajdonképpen semmi mást nem volt képes abból a cikkében megosztani, mint a felek házastársi civódását szemléltető magán levelet a “Kurva, kibaszott, pusztító kelet-magyarországi fostenger.”-ről és arról, hogy “Locsifecsi, Licsi-locsi, Lityi-lotyi, klityi-klotyi!” . - Ha összesen ennyi érvet talált az előítéleteihez kétszáz dokumentumban, akkor persze érthető az indulata: a világ sehogy sem akarja kezére játszani a bizonyítékot a mocskospedofilpatriarchátusról.

      Öszintén szólva, ha már “fostenger”, akkor amit kihoztál ebből az egészből kedves Éva, az most pontosan az. Ez minden, csak nem elfogulatlan, ez minden csak nem szakszerű, ez minden csak nem tényfeltáró, ez minden csak nem bölcs, ez minden csak nem ismeretterjesztés, ez minden csak nem hasznos, ez minden csak nem újságírás, ez minden csak nem irodalom… Hadd ne soroljam tovább! – Ami viszont erősen átsejlik a sorok között, az a privátszféra kiteregetésére való végtelen hajlam. Most tényleg az történt, hogy leültetek a barátnőddel és ment a “locsifecsi” a kétszáz semmit sem bizonyító és ezért általad is említésre sem méltónak ítélt dokumentum felett? Mert azért valamivel szemléltethetted volna az aljas patriarchális összeesküvés gépezetének működését, ha  már jórészt erre hegyezted ki a mondandód, mert így jobb híján csak azt gondolhatja az olvasó, hogy okkal nem hallgatták ki az illetőt gyanúsítottként. Hacsak nem hisz valaki kapásból a patriarchális összeesküvés elméletben…

      Az, hogy találtál, verbuváltál magad köré pár tucat hasonló lelki karakterű, a herélésre és a “bérgyilkoltatásra” (sic!) hasonló hajlamot érző lelkibeteg nőt, az korántsem bizonyítja még, hogy hasznos dolgot művelsz! (Mindent elmond a nálad szokásos előmoderálás céljáról, hasznáról és értelméről, hogy efféle hozzászólások jelenhetnek meg nálad, rögtön az elsők között a poszt alatt. De éppen a szigorú előmoderálás miatt legalább tudjuk, hogy ez pontosan egybevág a te gondolkodásoddal.) Ezt elmondtuk már sokszor, de jellemző módon semmit nem vagy hajlandó megérteni a kritikákból. Tényleg látod annak bármi értelmét, okoz neked bármi intellektuális kielégülést, hogy az előválogatott, idomított kutyafalkád azonnal heves csaholásba kezd, amikor te meglengeted nekik a vörös posztót? Sajnálatos dolog, hogy engedtél az indulataidnak és – mert ráadásul ez hozza a forgalmat is – ezért hamis önigazolásokkal felvértezve fecséreled a képességeidet arra, hogy duzzaszd az  internetes gyűlöletfórumok szeméttengerét. Ha csak annyira lennél férfigyűlölő, mint amennyire a férfihang “nőgyűlölő”, akkor esetleg látnék valami rációt abban, hogy kritikát fogalmazol meg velünk szemben. De a körülményekre tekintettel elég hiteltelen, hogy te próbálsz meg “nőgyűlölőként” felcímkézni minket. Nekünk veled szemben az objektív gondolkodás és az ismeretterjesztés a célunk, és nem az, hogy az érzelmek felkorbácsolásán túl semmi mást nem szolgáló blogposztok alatt lelkibeteg nőknek biztosítsunk teret arra, hogy verbálisan kiélhessék a legsötétebb, férfigyűlölő, “bérgyilkoltató” indulataikat.

      0     0
      • Nem is az az igazán érdekes, hogy ez a szegény, megkeseredett nő miket ír rólunk. Az érdekes az, ahogyan az élet ezer dolga közül mindenben, de tényleg mindenben képes meglátni a nők elnyomatását. Ez már tehetség a maga nemében, talán az egykori Forintocskához hasonlíthatnám :-)))

       0     0
       • Most épp társalgunk Forinttal az indexes topikján, kezd belejönni. Már felvetette a kereszténység több milliárd halálos áldozatát :))

        0     0
        • Ne már, visszaengedték az indexre? Hol látható az én drága kis majmockám?!?

         0     0
        • Látom, kimondtad a varázsszót és meg is jelent a megidézett… :o)))))))))))))))

         És láttam a romantikus rózsaszín méhecskéit. :o))
         Fel sem merül benne, hogy a méhek nagy része rabszolgatartó. A nők tartanak rabszolgákat. Na és az anya méhet csupán egy gyerekgyárnak használják – a hímeket pedig a gyerekcsináláson semmire sem tartják. És meglehetősen sok olyan méhfaj létezik, amely ugyan magányosan él, de szívesen helyezi el petéit a mézgyűjtő méhek sejtjeiben, a kikelő lárvák megölik és megeszik a gazdaméh lárváit. Ezeknek a kis édes, kedves méhecskéknek az anyukája néha még a gazdaméhek királynőjét is megöli és a helyébe telepszik csak azért, hogy lerakhassa a saját petéit.
         És akkor ott vannak azok a szelíd méhek, amelyek embert is ölnek (többnyire menekülésképtelen egyedeket: időseket és gyerekeket) – úgy is nevezi őket a köznyelv, hogy gyilkos méh.
         Szóval igen. Forintunk mindig jön valami állatvilág-béli zseniális példával a matriarchátusra, a szelídségre, a jóságra. :o)

         0     0
    • Na jó, persze nem adom itt az álnaivat. A szélsőséges bloggerina dühét az váltotta ki, hogy ő valamiféle “lám, mire képesek a gonosz férfiak és hogy védi őket a rút patriarchátus” témára szerette volna kihegyezni a dolgot, erre itt nem átallják megemlíteni azt a lehetőséget is, hogy részben vagy egészben a nő bosszúja is lehet ez a vád. Ez az igazi szentségtörés, nem a pedofília! Ilyesmit bevinni a köztudatba, hogy nem csak súlyos bűncselekmények léteznek, hanem az azokkal való hamis megvádolás is, gondoljunk csak Putifárné évezredekkel korábbi esetére. Ez a nők erőszaka: ők nem a kezükkel-lábukkal vernek valakit nyomorékra, hanem csak megvádolják és majd a többi férfi – mondhatni: a patriarchátus – intézi el egy életre az illetőt. Gyengébbek kedvéért külön kiemelem, hogy mindez azokra az esetekre vonatkozik, amikor valójában NEM történt meg az erőszak. A valódi erőszaktevők által elkövetett valódi erőszakos tetteket senki nem akarja mentegetni. Ami a konkrét esetet illeti, Suum kolléga linkjéből már tudjuk, hogy egy rég megszűnt párt politikusa az illető, ami a gyanút erősíti (ugyanakkor nincs szakálla, mely körülmény viszont a vád ellen szól, szóval nehéz tisztán látni e kérdésben, nagyon nehéz).

     0     0
     • Miután már látom kiről van szó, elképzelhetőnek tartom a dolgot. Lehet hogy ez egyszer cs nem tévedett, elvégre vak tyúk is talál szemet. Ezer esetből neki is bejöhet egyszer.

      0     0
      • Ugye? :-)
       De ha igaz is a vád, minket nem sújt le különösebben ez sem, ennek is ugyanúgy megadtuk az esélyt, mint a hamis vádas verziónak. Minél többet tudunk a körülményekről, annál jobb eséllyel tudjuk megítélni, mi lehet az igazság. De nem döntjük el előre, mint a feministák, hogy márpedig kinek kell bűnösnek lennie, meg sem említve a másik lehetőséget, holott egyre gyakoribb az is.

       0     0
     • Szerintem az durrantotta ki az agyát, hogy arra számított, itt majd mindenki automatikusan a férfi pártjára áll, de semmi ilyesmi nem történt. A ránk vonatkozó előítéletei csődöt mondtak és csúnyán felsült. Már majdnem sajnálom szegényt…

      0     0
      • Viszont már alakul az érvkészlet a jövőre nézvést: ha egyszer egy nő hamisan megvádol egy férfit valami hasonló bűnnel, és a rendőrség lepattintja a nevetséges vádat, jön majd a feminista óbégatás, hogy ‘a patriarchátus összefogott a férfi védelmében’, és a téma máris elterelve, a hamis vád helyett újra a patriarchátus elvetemültsége a szó tárgya, business as usual…

       0     0
  • Fontos hangsúlyozni, hogy mi antifeministák nem védjük a valódi erőszaktevőket. A feministák azt követelik, hogy egy nőnek bizonyítás nélkül el kéne hinni bármit, ha azt meggyőzően, megrendülve és sírva elő tudja adni, de mi nem azt mondjuk, hogy soha se higgyünk el neki semmit, csupán azt, hogy törvényes büntetőeljárásban folytassanak le ezügyben a technikai feltételek mellett ésszerűen elérhető bizonyítást (mint bármilyen más bűncselekményre vonatkozó vád esetén). Ha bebizonyosodik, hogy valaki tényleg erőszaktevő, akkor mi, antifeministák is szigorú büntetést kívánunk neki.

   A gond az, hogy a feministák számára a nemi erőszak nem egy sima büntetőjogi-kriminalisztikai kérdés, nem képesek ezt éppúgy kezelni, mint mondjuk egy bankrablást, hanem számukra ez politikai- és identitásbeli kérdés. Számukra ez nem simán egy bűncselekmény, hanem ún. “strukturális erőszak”, a “férfierőszak” megnyilvánulása. Feminista szemszögből tehát nem is az egyes nemi erőszak cselekmények a fontosak, hiszen hanem az csak bizonyítéka, megnyilvulása a “patriarchális” nőellenes “strukturális erőszaknak”.

   2     0
  • Nem semmi szituáció, az biztos. Elolvasva az apa nőklapjának adott interjúját, nekem valami sántít. Nem csak az ő részéről, hanem az anyáéról is. Hát ezek tökéletesen megérdemlik egymást, csak a kislányt sajnálom. Őt viszont helyettük is.

   “Aránytalant tudok mondani, természetesen én is sok mindent elrontottam.”
   Ez dicséretes, a saját hülyeségünket is fel kell ismerni, be kell vállalni. Nem csak a negatívumokat veszem ám észre.

   “Húsz évvel idősebb vagyok a volt páromnál – nevezzük Zsanettnek. Ennyivel előbbre is tartottam nála a munkában, elismertségben. Amikor találkoztunk, menő srác voltam, saját céggel, dőlt a pénz, minden jól pörgött. Ő akkor még szinte kislány volt, aki épp csak kijött az egyetemről.”
   Megint egy Zsanett ügy… mindegy. De drága, hát nem? Legalább akkor ne emlegetné már kislányként, ha épp pedofíliával vádolják. Bár ez a nyelvbotlás eltörpül a húsz év korkülönbség ténye mellett. Hány évesen szabadulnak az egyetemről? 21-22, ő meg akkor már egy 40-es cégvezér volt. Gondolom a nő se hallott még apakomplexusról, de itt állapítottam meg, hogy ők bizony egymásnak lettek teremtve. A csajnak jó volt a pénz, a pasinak meg a fiatal suna állandóra. Jajj, nem ítélkezem, ez elfogadott és megszokott dolog, hát ezért mondom, hogy egymásnak valók. Nincs itt semmi látnivaló.

   “A bajok egyik része abból eredt, hogy a kapcsolatunkban fölé pozicionáltam magam. Ő pedig olyan mértékben rendelte alám magát, hogy az folyamatos kisebbségi érzést jelentett számára.”
   Na, önvizsgálat megvolt, remek. Ha ez valóban így volt – erről a nő nyilatkozatát nem látjuk – akkor megint azt kell mondanom, hogy tökéletesen kiegészítik egymást. Az alá-fölérendeltség nem működik csak úgy, ahhoz mindkét fél kell (akkora korkülönbségnél meg egyenesen kötelező). Ez egy olyan remek spirál, ami szinte mindig a csúnya válás szituban végződik.

   “Amikor beszélgettünk, neki éppúgy, mint bárki másnak, akit hozzám méltó partnernek tartok, nyíltan, keresetlenül – néha talán túl őszintén is – mindig kimondtam, amit épp gondoltam. Azt sajnos nem éreztem, hogy ezzel őt időnként alaposan összevissza kaszabolom. Pedig ez történt, de sok év telt el, míg erre ráébredtem.”
   Ehhez párosítsuk hozzá a továbbiakban emlegetett erőszakos megnyilvánulást a nő részéről, amit eleinte terhesség utáni depressziónak nézett. Bizony, ez az a spirál. Itt éppen férfi csinálja a lelki terrort, a nő a fizikai erőszakot. Reakció – ellenreakció. Ugyanaz, csak pepitában.

   Jajj, majdnem lehagytam a cseresznyét ennek a gyönyörű tortának a tetejéről: a nő úgy határozott, legyen gyerek, és lett. Ámen. Gondolom azt hitte, hogy majd az megold mindent, sokan esnek ebbe a csapdába. Valójában egy rossz kapcsolatba érkező gyerek csak ritkán jelent megoldást. Ha a rossz ellenére mindketten szeretnék a gyereket és hajlandóak tiszta lappal nekiindulni a családnak, majd ezt tartják (szenvedős ez is, de kevésbé rossz). Az egyoldalú döntés és a másik beletörődése (vagy csak simán lesz*rja?) egyenes séta a spirál vége felé, a csúnya váláshoz. Sima csiga. 40 évesen ilyet nem tudni? Feltételezem az élete ezen pontjáig zacskóban élt. A csaj még kiscsibe volt, de ha nem jó a kapcsolat, nem kéne szülni. Nem is magad miatt, a gyerek miatt. Önző emberek önző döntései, és azok következményei… mindig a gyerek szívja meg.

   Ami a legjobban zavar: ha egy meddő pár örökbe szeretne fogadni egy gyereket, akkor elkezdik a vizsgálatokat, hogy megfelelő család lennének-e, és ha az itt felsoroltaknak csak a töredékét produkálják, már nem “kaphatnak” gyereket. Erre itt a két tökéletesen alkalmatlan delikvens, akik épp most tesznek tönkre egy gyereket, mert ilyen esetekben nem vizsgál senki, szabad elhatározás. Hát köszi. Bármelyik is a hunyó (pedofil az apa, vagy manipulál az anya) remélem kiderül és megkapja a méltó büntetését.

   Ugyanitt megemlíteném, hogy csakazolvassa megint nem femi cikket írt, nem jelenti ki kategorikusan, hogy melyik oldalon az igazság, csak érezteti merre húz ő személyesen. Viszont ezt a húzást alá tudja támasztani tényekkel (mint idézett részletek a tárgyalásról és orvosi vizsgálat eredménye). Písz van meg lávcsi, nem bántásból írom. :)

   2     0
   • “a nő úgy határozott, legyen gyerek, és lett.”
    Ezt az újságcikk “Gyermeket vállaltunk” alcímmel taglalta… Holott a nő állította kész helyzet elé a férjét. Ha ez fordítva történt volna, már a Parlament előtt tüntetnének a feministák a szexuális önrendelkezés csorbításáért.

    Igen, ezen is sokat töprengtem már, hogy autót vezetni csak jogosítvánnyal lehet, gyereket örökbe fogadni is csak arra alkalmasaknak szabad, de saját gyereket bárki összeüthet minden felelősség nélkül. Pedig milyen egyszerű lenne: mindenkinek végig kellene csinálni ugyanazt a procedúrát, mint az örökbe fogadni szándékozóknak, és akkor kaphatnának egy hivatalos gyerekvállalási jogosítványt, és csak az ennek birtokában született gyerekek után járna GYES, CSP és egyebek.

    0     0
   • “Viszont ezt a húzást alá tudja támasztani tényekkel (mint idézett részletek a tárgyalásról és orvosi vizsgálat eredménye).”

    Én valahogy nem látom ezeket az alátámasztó idézeteket, illetve számomra inkább ellentmondásosnak tűnik mindkét fél beszámolója. Tipikus feminista érzelmi alapú manipuláció, hogy a férfi szavainak csengésére, azok (papíron vastag betűvel kiemelve) fenyegető voltára, rosszul megválasztott szavakra próbálja irányítani a figyelmet, miközben a konkrét tényeket félresöpri azzal az indokkal, hogy a rendőrség és a bíróság úgyis a pasi mellett áll. Hogy ezt a vádat elhisszük-e neki, annak semmi köze semmilyen tényszerűséghez – puszta hiszékenység kérdése.

    Nade azt azért vegyük észre, hogy egy ilyen megalapozatlan előfeltételezéssel gyakorlatilag elvesszük a férfitól a lehetőséget, hogy bizonyíthassa az ártatlanságát, hiszen bármit is mond, úgysem számít. Nekem ez nem tűnik normális eljárásnak, inkább afféle boszorkányper ahol a femcsik már előre kihirdették a szokásos ítéletet: a férfi természetesen bűnös, csak megvédi a patriarchátus. Ami, mint tudjuk, óriási hülyeség, mert a bíróságok alapvetően kifejezetten férfiellenesek. Hogy ennek a muksónak vannak kapcsolatai, hát, ezt kívülről – név nélkül, ugye – lehetetlen megítélni. Azt azért kétlem, hogy emberek tucatjai lennének hajlandóak a karrierjüket kockára tenni azért, hogy őt tisztára mossák. Még a politikában is megvan az a határ, ahol inkább leírják az illetőt, mint veszteséget.

    Az igazságot valahová félútra képzelem: a kartörés valószínűleg a férfi sara, amire a nő válasza egy jó kis hamis vád. Ha igazán jófej lenne a bíró, mindkettőt börtönbe küldhetné, valószínűleg nem érdemtelenül. Dehát nem ismerjük a részleteket, ezért találgatni értelmetlen. A rendőrség és a bíróság majd nyög valamit, aztán vagy szolgáltattatik igazság, vagy nem.

    0     0
    • Privát hozzászólás.

     0     0
    • Onnantól kezdve, hogy egy apa együtt fürdik kiskorú lányával, az eset egyértelmű. A Szexuális Zaklatás tényállása maximálisan kimerül ebben. Nem egészséges, hanem egyenesen gusztustalan aberrált cselekedet, felnőtt férfinak kiskorú gyermekkel fürdeni. Én nem is értem, ez sok helyen miért dívik, egymás előtt meztelenkedik a felnőtt szülő, és a gyermeke? Életidegen. Ha én anya lennék, mindenképp megtiltanám mind a gyereknek, mind az apjának ezt a közös fürdőzést. Ahogy fordítva is; az anya se fürödjön kiskorúval! Már ez önmagában, kicsapja nálam a biztosítékot. Erre nincs magyarázat… Nem lehet logikus oka annak, hogy az apa együtt akar fürdeni a lányával! Márpedig ennek tényét elismerte az ominózus férfi. Számomra nyilvánvaló, hogy bűnös, ha “csak ennyi” történt is, már az bőven sok.  Ezen nincs mit szépíteni….

     0     0
     • Borzasztó veszélyes dolgokat írtál. Azt simán elfogadja szerintem bárki, hogy a saját ízlésvilágodba és neveltetésedbe nem fér bele a családban az egymás előtti meztelenség. Minden jogod megvan ezt így gondolni és eszerint élni. A baj ott kezdődik, amikor olyan kijelentéseket teszel, hogy “gusztustalan, aberrált” és már akkor bűnös, ha együtt fürdött a gyermekével. Én kifejezetten félelmetesnek érzem a véleményed. Hidd el, egy normális szülő minden további nélkül képes úgy együtt fürdeni a gyermekével, akár nő, akár férfi, hogy eszébe se jusson szexuális erőszakot elkövetni rajta. Teljesen egészséges emberek meztelenséggel kapcsolatos értékrendjébe ez simán belefér. Az általad most megfogalmazott előítélettől már csak egy lépés a férfiak szexuális mocskolása.  Ezt követi az, hogy pedofiliának kell nevezni, amikor a meztelen csecsemőről készít fotót a szülő. Aztán ferde szemmel néz majd mindenki az apára, ha megöleli, vagy megcsókolja a gyermekét. Aztán kitiltják a férfikat, az apákat az iskolai rendezvényekről, mert csakis pedofil lehet, aki a gyerekek körül lebzsel. Gondolkodj el ezeken.

      1     0
      • Alter Ego:
       “Borzasztó veszélyes dolgokat írtál.” – igen, bizony ezek borzasztó veszélyes dolgok, de a törvény az törvény, ráadásul fekete-fehér. Nem én találtam ki.
       Szexuális Zaklatásnak számít:
       - ha az öltözködő, vagy fürdő gyermeket meglesi egy felnőtt.
       ha ez a pont megvalósul, – márpedig megvalósult, akkor bűntett is megvalósult. És a kutyát nem érdekli, hogy az adott  helyzetben volt-e rajta fürdőgatya, avagy sem. Ha nem volt, akkor megvalósul egy másik pont is zaklatás tényállásában, ami a következő:
       - ha nemi szervét megmutatja/mutogatja egy felnőtt, egy kiskorúnak..
       Más dolog, hogy egy szóval nem említettem Pedofíliát. Az megint más, egy súlyosabb fajtája ennek. Az, hogy az én konzervatív értékrendembe a gyermek előtti meztelenkedés, együttfürcsi messze, de messze nem fér bele, az megint más dolog. Igen, én ezt aberráltnak, és gusztustalannak érzem, de ez az én szigorú magánvéleményem. Ezt senkinek nem kell osztania, ha máshol belefér lelkük rajta, de én ezt elítélem. Tegyük a szívünkre a kezünket! Ez már rég nem feminista/antifeminista kérdés. Lehet belőle azt fabrikálni, de ez alapvetően gyermekvédelmi kérdés.
       Hidd el, egy normális szülő minden további nélkül képes úgy együtt fürdeni a gyermekével, akár nő, akár férfi, hogy eszébe se jusson szexuális erőszakot elkövetni rajta.” – értem én, és biztos vagyok benne; tízből kilencszer ártatlan az egész. De ha szigorúan a jogot nézzük, az nem ad erre lehetőséget. (nem értem az indtatást továbbra sem, miért kellene felnőttnek gyereknek együtt fürdeni! Kinek jó?)
       Az általad most megfogalmazott előítélettől már csak egy lépés a férfiak szexuális mocskolása.” – igen a logikád helytálló, a mechanizmus sajnos így működik; nem is irigylem a kisgyermekes apákat! Máskülönben erről szól ma az egész hadjárat; (számtalanszor vitattuk) a férfiakat a szexualitásukon keresztül támadni, illetve a rengeteg joghézagról amivel nem nehéz visszaélni. Vissza is élnek vele rendszeresen. Szomorú.
       Ezt követi az, hogy pedofiliának kell nevezni, amikor a meztelen csecsemőről készít fotót a szülő” – amennyiben a férfiszülő készíti. Az anyákkal/nőkkel itt is rugalmasabb, elnézőbb a törvény. Nem én romboltam le az apák nimbuszát sok éves fáradságos munkával, hanem a hitvány semmirekellő Szil, Kuszing duó, a kőkorszaki sovinizmus Simon and Garfunkel-je. Ők fosztották meg az apákat a jogaiktól a “kutatásaikkal”. Én csak megpróbálok valamelyest viszonyulni.
       Aztán ferde szemmel néz majd mindenki az apára, ha megöleli, vagy megcsókolja a gyermekét.” – már most ez van. Én óva intek minden apát attól, hogy ölelgesse puszilgassa nyilvános helyen a gyerekét, nemtől függetlenül. A legnagyobb divat; pedofilt kiáltani. Hülyén hangzik; de szeresse messziről, jobbat én sem tudok. A törvény nem ad egyértelmű útmutatást afelől, hogyan miként szabad, és mi az ami már bűn.
       Aztán kitiltják a férfikat, az apákat az iskolai rendezvényekről, mert csakis pedofil lehet, aki a gyerekek körül lebzsel. Gondolkodj el ezeken.” – egy hosszútávú folyamat végeredménye akár ez is lehet, talán egyeseknek ilyen cél lebeg a szemük előtt; azaz férfiak teljes ellehetetlenítése. De szerintem messze kanyarodtunk, annak ellenére hogy nagyon is logikus, életszerű amit levezettél. Én a konkrét esttel kapcsolatban tettem észrevételt.
       De mindezektől függetlenül, ha egy felnőtt (férfi) együtt fürdik a kiskorú meztelen gyermekével, az mai állás szerint Szexuális Zaklatást követ el.  Mindegy, hogy nem értek egymáshoz, mindegy hogy ezt a gyermek akarta, akár anya tudtával…. teljesen mindegy.  És én a törvény ezen részével, mint magánember, maximálisan egyetértek. (egyébként gyermektelen vagyok, tehát részben igazad van, én könnyen beszélek, apaként biztos nehezebb lenne ezekhez igazodnom)

       0     0
       • Lehet, hogy ez téged ki fog ábrándítani, bár remélem, hogy ugyanúgy mint sokakat, inkább meg fog nyugtatni: nincs olyan a büntető törvénykönyvben, hogy “szexuális zaklatás”. És még véletlenül sincsen a meztelenség megpillantására, megfigyelésére vonatkozó btk tényállás. Szép is lenne, mert akkor jó sokan mennének a börtönbe, amikor a szülők olykor meztelenül hagyják játszani a gyermekeket a strandokon. De következésképpen be kellene tiltani jó sok meztelen gyermeket ábrázoló fotót és egyéb műalkotást, elsőként talán levegőbe lehetne röpíteni dinamittal a Manneken Pis-t, Brüsszel szimbólumát.

        Nem a meztelenséget, hanem a szexuális természetű kontaktust büntetik a törvények a kiskorúak és az erőszakos cselekmények területén is, ez a két dolog pedig nagyon-nagyon különbözik.

        A mutogatással kapcsolatos tényállás is egészen másképpen fest, mint azt te gondolod:

        205. § (1) Aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

        Mint láthatod, ha a meztelenség nem párosul azzal, hogy a saját nemi vágyát vagy másét akarja felkelteni vagy kielégíteni valaki, akkor az semmiféle bűncselekményt nem valósít meg. Inkább nem írom le, hogy mi mindent kellene tennie az apának ahhoz, hogy a meztelen együtt fürdés a gyermekével kimerítse ezt a tényállást.

        Itt a teljes BTK:
        http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV

        Kérlek szólj, ha bármi olyat találsz benne, amiket te fentebb állítottál! :)

        Azért is érezheted életszerűnek amit írtam, merthogy nem a hasamra ütöttem; az USA-ban vannak borzalmas példák mindegyikre. Deansdale írásai között fogsz találni ilyen elrettentő példákat, még az iskolába látogató apák terrorizálására is.

        0     0
        • Elfogadom, mert alapos. Kiábrándítani semmiképp sem. Én is hoztam egy linket, ami nyilván nem Btk. erejű de nem haszontalan:

         https://www.facebook.com/pedofiliastop
         Ha picit legördíted, itt is találsz pontokat, mi számít zaklatásnak. Hogy ez most törvény, rendelet, határozat, nem tudom. Az tény; a szexuális zaklatást, a zaklatással összemostam, nagy hiba, sajnálom.

         Szőrszálhasogatok.
         “205. § (1) Aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő” – nekem ez héber, de jelen esetben nem is erről van szó. Itt nem az a lényeg számomra, hogy a férfi levetkőzött vagy sem, (a paragrafus erre vonatkozik) hanem együtt fürdött rendszeresen a meztelen kislányával. A gyermek volt meztelen. Én ezen akadtam fenn, nekem ez az idegen. De hagyjuk szerintem ezt a vonalat! Belátom túlzásba estem, és maradi is vagyok. Elragadott a hév. Hiba is volt bőven részemről. Illetve elfogult is voltam az ex SzDSz-essel szemben.
         Én ugyanúgy közelítek egy törvényhez mint bárki más ebben az országban. Ha valamelyest lefedi az értékrendem, akkor azt a törvényt jónak tartom. Ha ellentétes azzal, akkor rossznak. A legtöbbet igazságtalannak tartom, mert nem ugyanaz az elbírálás alá esik nő és férfi, mint elkövető. Ezért lenne igényem arra, hogy legalább a kiskorúakkal kapcsolatos szabályzások, egyértelműek, óvók, legyenek… és lehetőleg ne lefele, hanem felfele vigyék azt a korhatárt. Ha már többi csak úgymond illúzió és varázsigék tömkelege, sok esetben a Bírónő előző éjszakájának kimenetele határozza meg, hogy másnap hány évet is mond.
         Azért még sosem haragudtam ha valaki kijavította a hülyeségeimet. Kösz! :)

         0     0
         • Mindenképpen örülök, hogy nem sértődtél meg semmin. Ne hibáztasd magad, előfordul, hogy az emberek értékrendje eltérő és mint mondtam, mindenki a saját elképzelése szerinti normák szerint élhet, amíg azzal nem sért másokat és törvényeket. Személyes véleményem szerint nem rossz, ha esetleg kicsit enyhítesz az elveid szigorán. Nekem bajom valójában azzal a propagandával van, aminek a célja vagy eredménye a társadalmi gondolkodás vagy a törvények olyan irányba való módosítása, amelynek eredménye a férfiak szexuális démonizálása. Nagy szükség lenne arra, hogy az emberek jobban ismerjék és értsék a hatályos törvényeinket és azok célját, mert sok téves elképzelés forog a köztudatban például a szexuális bűncselekményekről is.

          Nem vitatom el az olyan oldalak jószándékát, amit most linkeltél, azonban sokszor nagyobb társadalmi hisztériát keltenek és több téveszmét ültetnek el a társadalomban, mint amennyi hasznot hajtanak. Könnyű utánanézni az interneten; a “pedofilia” például nem egy büntetőjogi kategória, hanem a szexuális tárgyválasztás ritka zavara. Mint a parafilia más különböző fajtái egy mentális zavar. Nagyon kevés olyan pszichés zavarral élő ember van valójában, aki serdületlen gyermekekhez vonzódik és még kevesebben vannak azok, akik ezt a vágyukat meg is valósítják. A szenzáció éhes sajtó és a segítőszándékú propaganda azért árt sokat, mert azt a téves képet kelti, hogy ez egy gyakori, naponta leselkedő veszély, és persze a bűnösök már megint a férfiak.

          Leginkább három BTK paragrafus vág ide:

          Vérfertőzés

          99. § (1) Aki egyenesági rokonával szexuális cselekményt végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

          2) Aki testvérével közösül, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

          3) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt nem büntethető a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

          Szexuális visszaélés

          198. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

          (2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy vele vagy mással szexuális cselekményt végezzen, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

          (3) Ha a sértett az elkövető hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll, illetve az elkövető a szexuális visszaélést a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve követi el, a büntetés

          a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig,

          b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig

          terjedő szabadságvesztés.

          (4) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

          Gyermekpornográfia

          204. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt

          a) megszerez vagy tart, bűntett miatt három évig,

          b) készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, egy évtől öt évig,

          c) forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, két évtől nyolc évig

          terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

          (2) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bűncselekményt az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve követi el.

          (3) Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekményhez anyagi eszközöket szolgáltat.

          (4) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf műsorban

          a) szereplésre felhív, három évig,

          b) szerepeltet, egy évtől öt évig

          terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

          (5) Három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki

          a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf felvételen való szereplésre felhív,

          b) olyan pornográf műsoron vesz részt, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy szerepel vagy ilyen személyek szerepelnek,

          c) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vagy személyek pornográf műsorban való szerepeltetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

          (6) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvétel készítéséhez, forgalomba hozatalához vagy az azzal való kereskedelemhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

          (7) E § alkalmazásában

          a) pornográf felvétel: az olyan videó-, film- vagy fényképfelvétel, illetve más módon előállított képfelvétel, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolja,

          b) pornográf műsor: a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal megjelenítő, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés vagy előadás.

          0     0
     • Azért álljon már meg a menet, ne tévesszük össze a “pedo papa a kádban matatja a tinilányát” szitut azzal, hogy a szülők (itt speciel kifejezetten fürdőgatyában, legalábbis a férfi állítása szerint) a 3-4 éves gyermekükkel együtt fürdenek. Arról nem is beszélve, hogy lehet ez valaki szerint undorító, de önmagában semmiféle bűncselekmény fogalmát nem meríti ki. Ha valakinek nem tetszik, ne csinálja, de hagyja békén a többieket, akik szerint nincs ezzel semmi gond.

      A határokat nem itt kellene meghúzni. Egy családi fürdőzés a kisdeddel nem okoz benne semmiféle kóros lelki elváltozást, legföljebb – uramatyám! – nem lesznek gondjai a saját testképével, nem fog undorodni vagy félni a meztelenségtől, nem lesz belőle prűd és savanyú felnőtt.

      Szerinted egy kisgyereknek ki mossa meg a fütyijét/punciját, illetve ki tanítja meg arra, hogy azt hogyan kell csinálni? Vagy azt tilos még a szülőknek is? Fúj, undorító? Lehet hogy a pelenkázást is be kellene tiltani, elvégre ki tudja, lehet hogy a szülő véletlenül meglátja a gyerek nemi szervét…

      0     0
      • Szerinted egy kisgyereknek ki mossa meg a fütyijét/punciját, illetve ki tanítja meg arra, hogy azt hogyan kell csinálni? Vagy azt tilos még a szülőknek is?” – nem tudom nekem szólt-e a kérdés, megválaszolom. Mossa az anyja! Neki szabad, az apjának nem. Nekem sose mosta apám a farkamat, mégis egész jó apa-fia kapcsolat alakult ki. Nekem anyám meg nagyanyám mutatta meg, s azóta egyedül is megy.
       “Lehet hogy a pelenkázást is be kellene tiltani, elvégre ki tudja, lehet hogy a szülő véletlenül meglátja a gyerek nemi szervét” – ezek teljesen jogos kérdések, annak ellenére hogy a jogalkotók ebbe bele sem gondolnak. Egyébként most nem babáról beszélünk, hanem gyermeklányról. A kettő között van 6-7 év különbség. Jogilag nem mindegy. Illetve nem az 1-2 éves gyermekeket éri elsősorban szexuális abózus, hanem az idősebbeket.
       Hangsúlyozom, nem én alkotom a törvényeket. Nem az én nyomásomra alakítgatják, hanem szervezetek, alapítványok, aláírásgyűjtők szája íze szerint.
       “A határokat nem itt kellene meghúzni. Egy családi fürdőzés a kisdeddel nem okoz benne semmiféle kóros lelki elváltozást” – oké értem. Az említett esetben a férfi 20 évvel idősebb a nejénél, 40-el a lányánál. Mi a faszt keres egy 50-es fickó egy fürdőkádban egy meztelen gyermekkel? Még ha az övé is? Nem hiszem el, hogy ez csak engem zavar, hogy ez a kérdés csak bennem merül fel. Szerintem igenis itt kell meghúzni azt a határt! Az apai szeretet merüljön ki a reggeli buksisimogatásban, Iskola előtt egy puszi a homlokra, egy jó iskolába való íratásba, együtt tanulásba, hogy dolgozik érte, hogy számíthat rá stb. Szerintem.

       0     0
       • A konkrét eset, amiről épp tárgyaltunk egy olyan lányról szól aki most 5, és az anyjával él, tehát a feltételezett molesztálás csak ennél fiatalabb korában érhette.

        A többiről… Értem a sztereotípiákat, amik mentén gondolkodsz, de nem értek egyet velük. Szerintem nem minden férfi pedofil állat és nem minden nő angyalszárnyú szuperanya. Most szóba hozhatnám, hogy mi van ha a férfi egyedül neveli a gyereket, talán fogadjon fel idegen nőket a kölök tisztába tételére, fürdetésére? Csak azért mert egyesek szerint minden férfi mocskos szemétláda, akinek tilos a saját gyermekei közelében lenni, mert óhatatlanul megerőszakolja őket…?

        0     0
        • Azért azt ne gondoljuk már bele a mondandómba, amit nem mondtam. Ezektől a “továbbgondolásoktól” megyek a falnak.
         “Értem a sztereotípiákat, amik mentén gondolkodsz” – ez nem sztereotípia, hanem neveltetés, vagy értékrend. Kizárólag a felnőtt-gyermek együtt fürdésére vonatkozott az, amit írtam. Ezen háborogtam. Nemtől függetlenül. A pedofíliát már ti hoztátok ide…   Továbbra sem értem, miért van igénye egy meglett embernek a kiskorúval/gyermekkorúval  való rendszeres együtt fürdésre. Elbagatellizálod, itt nem arról van szó hogy megmosta, megfürdette, tisztába tette… Én ezen akadtam fenn.
         “Most szóba hozhatnám, hogy mi van ha a férfi egyedül neveli a gyereket, talán fogadjon fel idegen nőket a kölök tisztába tételére, fürdetésére?” – Egyrészt, az elég ritka hogy férfinek bármit is ítélnek, bár özvegy apák léteznek. Ahogy nőrokona is van mindenkinek. A mosdatás, tisztába tevés, illetve a rendszeres együtt fürdés (ahol mindketten jobbára meztelenek) között azért van némi különbség.
         De tovább megyek. Én azt is elítélem, ha egy felnőtt ember kiskorú előtt meztelenkedik. Ahogy fordítva is, gyerek se pucérkodjon felnőtt előtt. Rokoni száltól függetlenül. De hangsúlyozom ez nem sztereotípia, tizenéve is így gondoltam.
         Nekem ez nem fér bele. És emögött még trauma sincs részemről, engem így neveltek.
         “Csak azért mert egyesek szerint minden férfi mocskos szemétláda, akinek tilos a saját gyermekei közelében lenni, mert óhatatlanul megerőszakolja őket…?” – ilyet meg pláne nem mondtam. Na ez már inkább sztereotípiaszagú, tipikus femi szólam, remélem költői, mert megválaszolni értelmetlen.

         0     0
     • Sose engedjünk gyerekeket a Balaton partra, mert tele van nudista németekkel még a lángosos is! Nem vagy egy kicsit túl prűd? Mindenkiben kialakul egyébként egy idő után egy bizonyos fokú “szégyenlősség” ami egy kisgyereknél még szinte 0. Nekem pl egyik nagybátyám akkor is egy szál f*szban megy ki reggel a saját lakásában a fürdőbe, ha maga az Úristen alszik éppen nála. Hát aztán? Simán akkor is így nyomta mikor még gyerekkorunkban 3-4-en aludtunk ott unokatesók. Ha ma valaki azt mondaná ez vizuális molesztálás vagy pedofília, körberöhögném. Először meglepődtem, de tök természetesen rám köszönt, hogy reggelt. Szóval innentől úgy voltam vele, hogy nála ez a normális, nem alszik pizsamában, másnak meg más a normális. Nem vagyunk egyformák. A gyerekek még nem úgy fogják fel a látványt, mint egy felnőtt, mert nincs szexuális fantáziájuk, ettől még teljesen mentesek. Az később alakul ki és akkor kezdődik a szégyenlősségük is. A serdülőkor hozza a legtöbb változást ezen a téren is.

      1     0
    • “Ha igazán jófej lenne a bíró, mindkettőt börtönbe küldhetné, valószínűleg nem érdemtelenül.”

     Ha istenigazából jó fej lenne, akkor ráadásul egy cellába is tenné őket :-)

     0     0
    • Nem akarom védeni, nagylány már, megoldja. Nekem úgy tűnik, a nő szemszögéből taglalja, ha már ő nem sírhatta tele a netet, csak a férfi. A kiemelés csak 2 db helyen volt, és mondanám rá hogy femi húzás, ha a nő ártatlanságát szolgáló részeket is kiemelt volna az ő részleteiből. Így viszont csak egy kiemelés, ami megmutatja, hogy a férfi se egy angyal.

     ‘Nade azt azért vegyük észre, hogy egy ilyen megalapozatlan előfeltételezéssel gyakorlatilag elvesszük a férfitól a lehetőséget, hogy bizonyíthassa az ártatlanságát, hiszen bármit is mond, úgysem számít. Nekem ez nem tűnik normális eljárásnak, inkább afféle boszorkányper ahol a femcsik már előre kihirdették a szokásos ítéletet:’

     Írod, de nem hirdettek semmit, csak hogy nehezen lehet megfogni az ügyet. Én meg ezt ideidézem: “A gyermekrablási eset után a megelőző távoltartási kérelmet elutasította a bíróság. Azt mondják, kölcsönös, mély feszültségek vannak a szülők kapcsolatában, ezek nem alapozzák meg a döntést.”
     Ez nem femi döntés, bár amiatt lehet azt hinni hogy az anyánál van épp a gyerek. (Btw férfi nem tagadja a rablási kísérletet.) A kislány szempontjából az a célravezető, hogy rövidtávon elfelejtjük az ártatlanság vélelmét mindkét félnél, és úgy kezeljük, hogy minden vád igaz. Melyik a kevésbé káros: anya befolyásolja és hangolja vagy apa molesztálja? Kívülállóként nehéz objektívnak maradni és helyesen dönteni. Minden hibás lépés a gyerekre nézve lesz káros. Nyilván a hangolás a férfira is, de erre van a szakértő, ki tudja szűrni azt is. A két jómadár nem érdekel valahogy, egyik sem egy szentlélek. Az igazságosság kedvéért a másik felet is cincálom egy kicsit. Az első levelet ide se idézem, elejétől a végéig megfelel a vádnak: a nő próbál az érzelmekre hatni. Hasonló a férfi kezdésével, ahol kislányként beszél róla és tényleg akár az apja is lehetne a +20 évével, patthelyzet.

     “Eljöttem üres kézzel, vagyonmegosztást sem kértem. Gyermektartást, támogatást január eleje óta nem ad, nem járul hozzá a lányunk fenntartásához.”
     Ez itt szerintem egy korrekt dolog, nem akarja vinni a házat stb. Nem tudjuk mennyi gyerektartást vár. Eddigi infó szerint a nő döntése volt a gyerek, amit nem cáfol – nem is érinti a témát – a döntésekkor pedig még házasok voltak, mint ahogy a gyerek születésekkor is, így elvárható a költségek megosztása. Nem a vagyoné, de azt nem is kéri.

     “Egy fontos tény van: a kislányom szólt nekem, segítséget kért, én azonnal szakemberhez fordultam, aki alapos vizsgálta után tájékoztatta a hatóságokat, hogy sürgősen vizsgálják ki az ügyet.”
     Ezt akár mondani is lehet, a tény csak ott kezdődik, hogy szakemberhez fordult. Nyilván kötelessége további vizsgálatot elrendelni, ha látja hogy probléma van. Én spec nem tudhatom milyen problémát talált: a férfi molesztálja vagy a nő mossa az agyát. Feltételezem az első, mivel a nő használja, a férfi bagatellizálja a szakember véleményét.

     “Az apja támad, elmekattantnak állít be, szerinte én a gyermek mögé bújok, ráterhelek mindent.”
     Igen, a részéről pedig ez a vád, viszont ezt sem kezelik tényként. Ezért hivatkoznak súlyos ellentétre és ezért nehéz dönteni: mindketten vádlók és vádlottak. Ezzel a nyilatkozatok alapján mindketten tisztában is vannak, ezért hajlamos az ember távolság tartással kezelni: mindkettő érzelmileg manipulál.

     “Kérdezte is tőlem: miért akarja, hogy visszamenjek hozzá? Hogy újra kínozzon? Ő soha nem változik meg.”
     A mártíromság egyik negatív tulajdonsága, hogy bele kell halni… Ha tényleg sohasem változik, akkor már régen is ilyen volt. Miért ment hozzá, ha kínozta, miért döntött a gyerekről és szült? Ellentmondás, ennek valamelyik fele hazugság.  Érdekes, hogy mindkettőjük nyilatkozata ugyanaz a séma: először biztosít a korrekt hozzáállásról, megalapozza a szimpátiát, utána elkezdi adagolni a vádakat, amivel áldozati szerepbe pozicionálja magát, majd átcsap önsajnáltatásba, amit a manipulálható ember már bevesz a felvezetésnek köszönhetően. Ezek profik. Rám annyira nem hat, mert antiszoc edzett vagyok, meg úgy nézem a bírókra sem.

     0     0
     • Csakazolvassa cikkének már a címében benne van az ítélet. Gondolom egy rágalmazási pertől félve fogta vissza a pennáját, és nem írta meg nyíltan, hogy mit gondol, de a sorok között 100%-ig egyértelműen látszik.

      Amúgy még mindig azt mondom, hogy két elfogult beszámolónk van, ez túl kevés információ a megalapozott döntéshez. Mindenki a szíve ill. a szimpátiája szerint feltételezi, hogy mi az igazság, dehát ez annyit is ér. Én senkinek nem hiszek el bemondásra semmit, a tények meg egyelőre ott tartanak, hogy bár az eljárások megindultak, a rendőrség és a bíróság tényleg a férfi mellé látszik állni. Nincs távoltartás, nincs beidézés, ésatöbbi. Ha hiszünk abban, hogy a rendőrség végzi a munkáját, akkor úgy tűnik a férfinak van több igaza. Ha hiszünk abban, hogy a zsebében van a rendőrség, akkor gondolhatunk bármit.

      “… a lányunk számít a védelmemre, fél az apjától. Kérdezte is tőlem: miért akarja, hogy visszamenjek hozzá? Hogy újra kínozzon? Ő soha nem változik meg.”

      Szerintem egy 5 éves gyerek nem beszél így, ennek kamuszaga van. Egészen pontosan úgy hangzik, mint egy kitalált szöveg amit anyuci a gyerek szájába ad, mert jól hangzik a sajtóban/bíróságon.

      0     0
      • Egyetértünk, érezteti hol áll, bár nyíltan nem írja meg. Ha igaz, amit a férfiről ír, akkor jobb is ha elővigyázatos. Én még mindig a kislány pártján állok leginkább. Mind a két szülő manipulál, ez biztos. Mind a kettő szövegén látszik, és ha belejönnek akkor már nem figyelnek kellően. A nő is cefetül túlspilázta ezzel, hogy ilyen szöveget adott a kislány szájába. A férfinek meg ha olyan kérdést tesznek fel, amire nincs még betanult szövege, akkor eléggé szétzuhan, nem tudja tartani magát a nőklapjában előadott sztorijához.

       Kérdezte is tőlem: miért akarja, hogy visszamenjek hozzá? Hogy újra kínozzon? Ő soha nem változik meg.”

       Én ezt alapból a nő saját szövegeként kezeltem. Mártírkodás, ráadásul logikai bukfenc van benne. A végére talán azt kellett volna mondania a tipikus “sohasem változik” helyett, hogy csak egyre rosszabb lesz. Úgy hihető lenne, hogy itt ő az áldozat, így viszont csak egy manipulatív részlet a sok közül. Kíváncsi vagyok mi lesz a vége. Talán tényleg az lenne a legjobb, ha egy cellába kerülnének, a kiscsajt meg kihelyeznék valami normális családhoz.

       0     0
       • A legtöbb családon belüli erőszak valamilyen mértékben kölcsönös jellegű, simán el tudom képzelni azt is, hogy mindkettő hozzátette a maga részét az eseményekhez, és ennek az adok-kapoknak része a mostani vádemelés ill. nyilatkozatok is.

        0     0
 14. http://petrocelli.blog.hu/2011/12/03/artatlanul_vadolt_apak_vagy_pedofil_szornyetegek

  Idézet a cikk keretes írásából, elég komoly joghézag, szinte tálcán kínálja magát, egy igazi piros ász, amit kifizetődő megjátszani…

  “Hamis vád kis kockázattal

  Nem árt tudni azt sem, hogy miközben a legtöbb bűncselekmény esetében a mást valótlanul vádoló személy maga is sokat kockáztat, hiszen könnyen bíróság előtt találhatja magát, a családon belüli pedofil vádak kapcsán már jóval kisebbek a kockázatok. A hamisan vádló anya kellő ügyességgel még akkor is megúszhatja a felelősségre vonást, ha az apa ártatlansága a bíróság előtt is bebizonyosodik. Az esetek többségében ugyanis a hamis vád alapja az, hogy az anya szerint a gyermek mesélt valami szörnyű dolgot az apáról, és az anya vagy más családtag ennek hatására teszi a feljelentését. Ha a gyermek megváltoztatja állításait, vagy kiderül, hogy azok nem voltak élményszerűek, a gyermeket nem fogja senki hamis vád miatt eljárás alá vonni, az anya pedig nem követett el bűncselekményt, hanem jogkövetőként járt el, hogy gyermeke jelzésére a hatóságokhoz fordul”

  - és egy találó aranyköpés az egyik hozzászólótól:
  Egy nőt sem ismerhetsz igazán, amíg nem találkoztál vele a tárgyalóteremben…

  0     0
  • Hiába is próbálod szépíteni, mi mind erőszakolók vagyunk. Te is, én is, a többiek is.

   Én pl ezen a héten statisztikailag már két és fél nőt erőszakoltam meg.

   0     0
   • Én meg áldozat vagyok, hiszen statisztikailag minden 4. nőt rendszeresen bántalmaznak.

    Úgyhogy csak ne hencegj itt nekem az erőszakolós statisztikáddal! :o)

    0     0
 15. Magyaorszzagon ha nincs egy karcolas, harapas, rugas vagy barmilyen hatarozott vedekezes  nyoma az elkoveton akkor nem bizonyithato az eroszak.

  0     0
  • Ugyan nem ismerem az ügy részleteit, de itt egyből Damu Roland neve ugrik be. Vajon arra az ügyre is igaz a megállapításod?

   0     0
  • Valahogy bizonyítani kell a bűncselekményt, szerinted hogyan máshogy lehetne? Egyébként is az egyik legjobb tanács a megtámadott nőknek, hogy védekezzenek ahogy csak bírnak, mert az ilyen esetek nagy százalékában a támadó felhagy a szándékával. Ha legalább egy karmolást hagy a tettesen akkor meg könnyebb igazságot tenni a bíróságon. Mindezek hiányában a bíró milyen alapon ítéljen el valakit?

   Persze a helyzet az, hogy ezt a szintet már meghaladtuk. Manapság egyre inkább elég egy nő szava is egy férfi lesittelésére. Nálunk – szokás szerint – még van pár év lemaradás, de például Új-Zélandon a legújabb vonatkozó törvényjavaslat már arról szól, hogy akit nemi erőszakkal vádolnak az alapból bűnös, hacsaknem sikerül bizonyítania az ártatlanságát. Persze más bűntényekre ez nem vonatkozik, mert igazságtalan lenne, de a nemi erőszak speciális eset, ugye…

   0     0
 16. Olasorszagban is eleg a no szava hogy legalabbis elozetes letartoztatasba vegyenek. Nem jo az igy, jobb a magyar valtozat. Igazsagosabb. Iga hogy inkabb a felenk lehetseges aldozatokat sujtana…. de hat aki nem akarja az ne feljen kimutatni

  0     0
 17. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2734574/Fury-judge-slams-drunk-rape-victims-claiming-juries-t-convict-women-t-remember-attack.html

  A cikkben egy  nyugdíjba vonuló bírónőről van szó, aki végre kimondja, hogy a nemi erőszakok száma addig nem fog csökkenni, amíg a nők nem hagynak fel a mértéktelen ivással. Sokan támadják, mert nekimegy annak a ma már szinte tabunak számító témának, hogy a nők viselkedése nagyban hozzájárul a megerőszakolásukhoz. Természetesen nem menti fel az erőszakolót, sehol nem állítja, hogy “úgy kell a nőknek, ha holtrészegre isszák magukat és erőszak áldozatává válnak”, a feministák mégsem akarják érteni, mit mond, és azon lovagolnak, hogy áldozathibáztatás, amit a bírónő csinál, és hogy hál’ Istennek nyugdíjba megy egy “ilyen”.

  Arról is beszél, hogy lehetetlen bizonyítani az erőszakot, ha a nő annyira részeg volt, hogy semmire sem emlékszik, semmit nem tud mondani a tárgyaláson, nem tudja ki erőszakolta meg, hol volt, mikor történt, és hogy mi történt pontosan. Nincs az a jóérzésű, igazságos bíró, aki a semmire elítélne egy férfit és ezzel tönkretenné az életét.

  Képzeljük csak el, semmilyen más bűncselekményben nem lehetne tanú, aki egyetlen kérdésre sem tud válaszolni. Sőt, tárgyalási szakaszba sem kerülne az ügy.

  A femik persze ezen is kiakadtak, hiszen mi az, hogy a nő szava nem elég bizonyíték, és bemondásra nem akarnak tönkretenni férfiakat.

  1     0
 18. Ez azt fogja jelenteni, hogy sok férfi csak akkor fog sexelni nővel, ha videóra veheti és felteheti semleges országban lévő websitra!

  0     0
 19. Sziasztok, most talaltam erre az oldalra, 40 eves no vagyok, azonban most egy jo baratom ugyeben kell ebben a temaban keresgetnem. A baratunkat most vadoltak meg, nemi eroszak, fojtogatas, rablas a vad ellene. Igazabol ami erdekelne, hogy ha nem talanak semmifele nyomot (elozetes orvosszakertoi velemeny alapjan nincs semmifele kulserelmi nyom, sem az eroszakra, sem a fojtogatasra) most a DNS mintak eredmenyet varjuk, mivel aktus sem tortent, igy az is negativ kell, hogy legyen. Az ugyesz 2 ev letoltendot kert a baratunkra, most 4000 euroert szabadlabon van, az itteni torvenyek szerint ez csak arra biztositek, hogy megjelenjen majd a targyalason, es akkor visszakapja a penzt. (Nem tudom, Magyarorszagon ez hogy van, soha nem volt ilyenben reszem). A kerdesem az az, hogy szerintetek, es a gyakorlat szerint van esely a felmentesre? Vagy ugyan nincs bizonyitva semmi, de hatha megis tortent valami cimmel szuletik itelet? Az ugyet nem irnam le, de millio szazalekig biztos, hogy sem eroszak, sem rablas, sem mas ilyen cselekmeny nem tortent. Koszonom, ha valaki erre jarna!

  0     0
 20. Kozben azert ideirom, hogy tobb esetben akar sajat parjukat, akar nem csaladon beluli eroszakolot vadoltak meg, es bebizonyosodott, hogy a vad hamis volt, sulyos penzbuntetesekre es bortonre iteltek a feljelento noket. Ez azert egy erdekes joggyakorlat, hogy nem csak a buncselekmeny nem elkoveteset, hanem magat a hamis vadat is megallapithatja a birosag, ugyanabban a hatarozatban. A hamis vad akar 2 ev bortonnel is buntetheto, volt akire tobbet szabtak ki.

  0     0
  • Én ennek a bácsinak (Isten nyugosztalja) az elévülhetetlen érdemeit sejtem a jelenség mögött.

   0     0
   • Hogy ebben az esetben igy van e, ezt nem tudom megmondani, de teny, hogy nagyon sok iratlan es irott szabaly, es torveny maradt itt az o idejebol, amik nemcsak hogy idejet multak, hanem hibasak is. De hat sok mas fontosabb dolog is volt gondolom, mint ezeken valtoztatni, talan egyszer erre is sor kerul.

    0     0
    • Annyit kell észrevenni, hogy a feminizmus a (neo)marxizmus egyik permutációja, mely ragály minden valamire való konzervatív-autoriter vezetőnek (értsd: fasiszta diktátor) esküdt ellensége, és mint ilyent, nem engedheti burjánzani, azok intézményi beszivárgását csírájában eltapossa. A spanyoloknál valószínűleg hasonló életérzés lehet a levegőben, mint nálunk az úgynevezett Kádár-nosztalgia, csak náluk értelemszerűen fordított, antimarxista (esetünkben antifeminista) előjel társul a dologhoz. Ehhez hozzávehetjük még a latin társadalmak hardkór katolicizmusát, és talán picit közelebb kerültünk annak a megválaszolásához, hogy miért lehet még Spanyolországban – szemben pl. Franciaországgal vagy Svédországgal – viszonylag józan erkölcsi mértéken alapuló törvénykezés.

     0     0
   • Hitler nélkül sehol se lett volna, és még a briteket se szórta a szorosba.

    0     0
  • Ha valóban így van, ahogy az Ön által sugallt példák mutatják, valamint a bizonyítékok is egyértelműen a barátjukat igazolják, nos ez esetben én nem aggódnék. Az igazi kárt az illető szociális beágyazottsága fogja elszenvedni, sajnos, ami ellen – hülyék paradicsomában élünk – egyelőre nem lehet hatékonyan fellépni. Hiába találja a bíró ártatlannak, a stigma rajta marad, a tömeg pedig reflexből a nőnek ad igazat.

   0     0
   • Olvasgatok itt kozben sok mindent, 2009-ben napi 400 nemi-csaladon beluli (nem gyerekek, hanem a nok ellen iranyulo) eroszak miatti feljelentes erkezett. Napi 400 az egy hatalmas szam, vannak olyan del-spanyol statisztikak, amik szerint a nemi eroszakos feljelentesek majdnem 90%-a hamis vad a regioban. Illetve az ETA kezikonyveben van leirva, hogy hasznaljak a hamis vadat a veluk nem szimpatizalok ellen. Ez nagyon aljas kihasznalasa a jognak, velemenyem szerint.

    A baratunk szocialis es kapcsolati haloja nem fogja ezt megszenvedni, ugy gondolom. Kedden meg csak annyit tudtunk, hogy elozetesben van, szerda reggel mar azt, hogy nemi eroszak es a tobbi a vad ellene, es ovadek kell, 4000 euro, ami azert itt is eleg nagy penz. A baratok segitsegevel (a fiai nem ebben az orszagban elnek) csutortok estere meg volt a penz, pentek estere mar itthon volt, a munkahelye segitett a hazajovetelben, tomegkozlekedes mar nem volt, mire a papirmunka elintezodott. A munkahelyet megtarthatja, dolgozhat tovabb, nem is ertettek a vadat, hogy hogy lehet pont ellene ilyen vad. Ot viseli ez meg legjobban, es azt is elmondta, hogy nagyon meghatotta, hogy ilyen baratai vannak, akik igy kiallnak mellette.

    0     0
    • Nem akarok rosszmájú lenni, de nem csak eldugott spanyol régiókban vannak érdekes adatok.

     0     0
     • Ezt en is olvastam, megdobbento adatok. Egyszeruen nem ertem, minden esetre ez a cikk es a hozzaszolasok is hianypotloak. A noknek a Joisten adott egy fegyvert, a jog pedig tovabbfejlesztette. Sajnos valahogy igy tudnam megfogalmazni ami most a szemem ele tarul.

      0     0
  • “A hamis vad akar 2 ev bortonnel is buntetheto”

   Csak? Szerintem a minimum, amit ki kellene szabni a hamisan vádlóra:
   1. Az a büntetési tétel, amit az ártatlanul megvádolt kapott volna,
   2. Kárpótlás a meghurcolt embernek (anyagi és erkölcsi),
   3. Az összes eljárási és nyomozati költség megfizetése.

   2     0
   • Kisebb vadak eseteben, ahol a buntetesi tetel 1 evig terjed, ott 6 honap-1 ev a hamis vad buntetese, nemi eroszak eseteben 12-24 honap ( itt a baratunk eseteben 2 evet kert az ugyesz). A penzbuntetest nem tudom milyen alapon szamoljak (ill nem talaltam meg meg a hivatkozo szabalyt) 4000-35.000 euro is volt kiszabva. Ha jogasz-ugyved lennek, siman beperelnem a not. Teljesen egyetertek, igy ebben a sorrendben szabnam ki a dolgokat, mert ez a penz az allamnak megy, nem annak, akit artatlanul meghurcoltak.

    0     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Cikkajánló

LMP: a családon belüli erőszak legyen önálló büntetőjogi kategória

2012. április 10., kedd 12:21 Az LMP továbbra is támogatja a családon belüli erőszak önálló b...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Helyzetjelentés: itt tart a nyugat

Nyúlfarknyi cikk ez egy kisszínesről, amit épp most találtam, és amitől majdnem kifolyt az agy...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Ellenkultúra - Szárnyait bontogatja a férfijogi mozgalom

A fenti címmel jelent meg az ELLE Man magazinban az antifeminista ihletettségű írásai által kö...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Moderálási alapelvek

Az utóbbi három nap alapjaiban változtatta meg a moderálásról alkotott elveimet. Nem egyszerű ...
CSAJOZÁS - Szex
Férjek intelmére

Ahogy Heartiste, úgy én is örömmel tapasztalom, amikor a tudomány alátámasztja a "csajozós blo...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Férfiuralom, avagy megjegyzések egy Müller Péter cikkhez

Müller Péter írt egy elmélkedést a férfigőgről, és az asszonysorsról Férfiuralom címmel. Én a ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Március 8. legyen Férfinap! - Egy dán egyetemista véleménye

Dánia egyik vezető médiumában, a Politiken-ben meglepő ötlettel állt elő az elmúlt hónapban, a...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
A félreértett csajozó művész - 1. rész

Világszerte egyre ismertebbek és népszerűbbek a PUA (pick up artist = csajozó művész) írások é...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Beszélgetés Kóczián Máriával

A napokban a Férfihang.hu Facebook oldalának rendszeres látogatója volt Kóczián Mária, a Talit...
CSAJOZÁS - Szex
Riposzt - "7 idegesítő kérdés, amit férfiak randin fel szoktak tenni"

Alábbi írás egy "kéretlen válasz" a Velvet randiblogján a férfiakkal kapcsolatban megfogal...
TÁRSADALOM - Pszichológia
A magyarság genetikája

Alapvetően egy átfogóbb cikket szerettem volna írni a magyarság őstörténetéről, de rájötte...
CSAJOZÁS - Szex
Internetes társkeresők, a nethercegnők birodalma

Jórészt mindenki találkozott már azzal jelenettel, amikor a diszkóban öt-tíz férfi táncol körb...
TÁRSADALOM - Pszichológia
Férfisors töredékek

Ezeket a verseket jó barátom, Németh Zsolt írta meg, aki tagja a Keresztény Férfiak Társaságán...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Nem szereti a vastag férfikolbászt a német feminista

Egy németországi üzletlánc gasztronómiai újításán borult ki többek között Antje Schrupp fe...
ÉLETMÓD - Egészség
Ki vagyok én? Ki vagy te? – 5.

A sorozat zárásaként következzenek a fejlődési utak, továbblépési lehetőségek, valamint rövid ...


androfóbiaApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEEgészségFemenfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfimozgalomférfi szerepekGender-ideológiagyereknevelésHipergámiaházasságIsztambuli EgyezményKvótaMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepeknyugdíjNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásTársadalomVendégcikkÉletmódÖnismeret