Alter Ego

Végső stádium: Már pedofileznek is a magyar feministák

Alter Ego - 2014. március 16. vasárnap 20:59 - 60 hozzászólás

pedofilia_mentes_magyar_narancsotMinden eddigi feminista hangulatkeltés szellemi színvonalát messze alulmúló, vádaskodó feminista petíció jelent meg az elmúlt napokban egy nyilvános petíciós oldalon. A bűnvádi feljelentésre okot adó ominózus ügy a Magyar Narancs egyik véleménycikke körül bontakozott ki. A petíció aláírói között olyan hírhedt feminista aktivistákat találunk, mint Ámon Kata, Bajusz Orsolya, Betlen Anna, Gerle Éva, Gyenese Andrea, Juhász Borbála, Kispéter Erika, Lambing Emese, Lelkes Villő, Rajnai Gitta, Rózsa Dalma, Spronz Júlia, Szabó Mónika, Süvecz Emese, Wirth Judit. – Jól jegyezzük meg mindannyiuk nevét, ne merülhessen feledésbe, hogy miféle mondvacsinált ügyhöz, alantas zaklatáshoz adták a nevüket! Cselekményük olyan szinten meríti ki a közéletet mérgező feminista vélemény-terrorizmus fogalomkörét, hogy a kulturált újságírás nyelvezetében nem lelek olyan szavakra, amelyekkel megfelelően kifejezhetném felháborodásomat.

 

Pedofíliamentes Magyar Narancsot!

Tisztelt Magyar Narancs szerkesztőség!

Narancsszem nevű szerzőjük már több alkalommal megosztotta olvasóival, mely filmszínésznőkhöz, sőt rajzfilmfigurákhoz vonzódik szexuálisan (pl. „Ezerszínű vágyakozás – A legszexibb rajzfilmfigurák” illetve „A filmtörténet legjobb női” sorozat). Az efféle tartalmak nem csak a kulturális újságírás legigénytelenebb fajtáját képviselik, de el is idegenítik az önök olvasótáborának társadalmi tudatossággal rendelkező nőtagjait (legalábbis azokat, akiket még nem idegenített el a tény, hogy a Magyar Narancs szerkesztői közt nincsen nő, és szerzői közt sem akad túl sok). Egy ilyen cikk ugyanis egyértelműen csak heteroszexuális férfiakhoz szól, és emellett látványosan képviseli azt a liberális értékrenddel szembenálló attitűdöt, mely szerint a nők értékét elsősorban a testi vonzerő határozza meg. Egy ilyen cikk a nemek közti egyenlőtlenség fenntartásához járul hozzá.

Narancsszem tehát jó ideje szennyezi otrombán szexista listáival az önök elvileg progresszív lapját, de legutóbbi, „Nem gyerekjáték – A filmtörténet 10 halálos Lolitája” című cikkében ennél is tovább megy: tíz gyereket sorol fel, akiket „halálosan” vonzónak talál. A gyerekek iránti szexuális vonzalmat pedofíliának hívják. A cikk címében szereplő Lolita egy tizenkét éves gyerek, akit anyja halála után a nevelőapja elrabol és rendszeresen megerőszakol. A Magyar Narancs 2014. február 27-én egy pedofil cikket publikált.
Hogy ez sem önöknek, sem olvasóik nagy részének nem szúrt szemet, annak talán az lehet az oka, hogy a férfiak jó része tekint szexuális tárgyként a kislányokra: az EU Alapjogi Ügynökségének friss felmérése szerint az európai nők 27%-a szenvedett el valamiféle szexuális visszaélést 15 éves kora előtt. Ezek az élmények nem múlnak el nyomtalanul, általában súlyos, hosszú távú testi és lelki szenvedést okoznak, többek között öngyilkossághoz is vezethetnek. Lolita nem halálos. A pedofília halálos.

A lányok szexualizálása, a felnőttek feléjük irányuló vágyainak felkeltése vagy normalizálása éppolyan súlyos bűn, mint a rasszista uszítás. Önök a gyerekek jogait súlyosan sértő tartalmat tettek közzé, és erre többen fel is hívták a figyelmüket a Magyar Narancs facebook-oldalán, de ezt figyelmen kívül hagyták. Kérjük, vállaljanak felelősséget a feltehetően tudatlanságból vagy figyelmetlenségből okozott kárért, és igyekezzenek jóvátenni azt:
-Narancsszem nevű szerzőjüket figyelmeztessék az etikus újságírás szabályaira, küldjék képzésre a nemek közti egyenlőség témájában (lehetőleg a lap összes szerkesztője és állandó szerzője vegyen részt ilyen képzésen);
-Kérjenek bocsánatot a gyerekkori szexuális visszaélés túlélőitől, a veszélyeztetett gyerekektől és szüleiktől;
-Publikáljanak alapos és objektív cikkeket a témában jártas szerzők tollából a szexuális erőszakról;
-Alkalmazzanak gender-szakértőt, aki felhívhatja a szerkesztők figyelmét a lap liberális szellemiségéhez méltatlan szexista tartalmakra;
-Törekedjenek a szerkesztők és szerzők között a kiegyensúlyozott nemi arány kialakítására.

Bízva jó szándékukban és válaszukra várva, Szigeti Vera

 

Szembetűnő, hogy a vádaskodó, leminősítő, dirigáló és részletes programot szabó petíciózók minimum a világ korlátlan urainak képzelik magukat. A Magyar Narancs cikkéről ugyan az esztétika, az ízlés tárgykörében maradva lehetne párbeszédet folytatni, azonban egy olyan állítással élni, hogy pedofília annak a felvetése, hogy a listázott filmekben látható tinédzser szereplők olyan szexuális provokációt valósítanak meg, amely felett egyszerűen elsiklani nem lehet, az enyhén szólva is gusztustalan vádaskodás. A filmek fiatalkorú szereplői által ábrázolt szexualitást elsősorban is esetleg a filmeken lehetne számon kérni, és korántsem a cikkírón, aki mindezt észleli, erről említést tesz. Az még csak hagyján, hogy a petíciót megszövegező Szigeti Vera szemmel láthatóan nem is ismeri azt a “Lolita” című művet, amiről ír, de az már mindennél vérfagyasztóbb, hogy pszichológusként (ezt a szégyent!) nincs tisztában azzal, hogy a “pedofil” szexuális tárgyválasztási zavarban szenvedő betegek a másodlagos nemi jegyeket még egyáltalán nem mutató gyerekekhez, és nem pedig az olyan serdült fiatal nőkhöz vonzódnak, akik a kifogásolt cikk listáján szerepelnek. Attól még csak szimpla röhögőgörcsöt kap minden épeszű ember, hogy egy lap szerkesztőségének belső ügyeibe avatkozva meg akarnák mondani, hogy mit írjanak, kiket alkalmazzanak, kiket és hogyan képezzenek; de amikor megérkezünk oda, hogy kérjenek elnézést a “veszélyeztetett gyermekek szüleitől”, akkor komoly ijedtség vesz erőt az emberen, hogy a szöveg szerzőjének van-e egyáltalán annyi belátóképessége, hogy fel tudja mérni, miket is hord össze valójában. Ordít a szövegről, hogy szerzője vagy mérhetetlenül rosszindulatú és durván megalomániás, vagy csak egészen egyszerűen natív hülye. Illetve valószínűleg mindez egyszerre igaz, vagyis feminista.

Amíg a petícióhoz fűzött hozzászólásokban a feministák lelkesen asszisztáltak saját művükhöz, addig az ellenzők jelentős része kerek perec kijelentette, hogy a petíció nem más, mint az “elmebeteg feminácizmus” mintapéldája. Érdemes elolvasni az indulati skála széles spektrumát felvillantó véleményeket. A Magyar Narancs szerkesztői azonban nem tudtak másképpen tekinteni a petícióra, mint a BTK 226. paragrafusába ütköző, rágalmazás bűncselekményére. Őszintén szólva nem tartom meglepőnek, hogy egy olyan vádaskodás, amely a nyugati világ legbaljóslatúbb, mindennél undorítóbb rágalmazási eszközét, a pedofil-vádat veti be, azonnal kicsapta a biztosítékokat, megszólaltatta a vészkürtöket a Magyar Narancs szerkesztőségében. Bizony, létezik az a rosszindulatú arcátlanság, amire az egyetlen helyes válasz a zéró tolerancia.  A szerkesztőség egyetlen nap türelmi időt adva a petíció azonnali eltávolítását követelte ügyvédje útján:

 

Tisztelt Címzett!

Alulírott dr. Puskás Gábor) ügyfeleim, a Magyarnarancs.hu Lapkiadó Kft. (1094 Budapest, Páva utca 8. 5. em., a továbbiakban: Társaság), valamint a Magyar Narancs Hetilap Szerkesztősége (1094 Budapest, Páva utca 8. 5. em., a továbbiakban: Szerkesztőség) nevében az alábbiak miatt fordulok Önhöz – más elérhetőség nem lévén, ezen a csatornán.

Tudomásunkra jutott, hogy a www.peticiok.com internetes oldalon „Pedofíliamentes Magyar Narancsot” címmel a http://www.peticiok.com/pedofiliamentes_magyar_narancsot linken bárki számára elérhető petíció (a továbbiakban: Petíció) jelent meg, amely súlyosan sértő ügyfeleim, valamint a cikk magánszemély szerzője számára az alábbiakra tekintettel.

A Petíció olyan állításokat tartalmaz egy véleménycikk kapcsán, amely nyilvánvalóan túlterjeszkedik a véleménynyilvánítás magyar és nemzetközi jog által védett keretein és ügyfeleim jóhírnevét sértik a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 78. §-a alapján, amely a következőképp rendelkezik:

„78. § (1) A személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is.
(2) A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.”

Másfelől a becsület csorbítására alkalmas tény állításával a rágalmazás büntetőjogi tényállásának minősített esete is megvalósul tekintettel arra, hogy az elkövetés nagy nyilvánosság előtt, továbbá jelentős érdeksérelmet okozva történt. A rágalmazás büntetőjogi tényállását a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 226. §-a az alábbiak szerint szabályozza:

„226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.” (Kiemelés utólagos)

Nagy nyilvánosságon a hivatkozott törvény 459. § 22. pontja szerint a bűncselekménynek a sajtótermék, médiaszolgáltatás, sokszorosítás vagy elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel útján történő elkövetését is érteni kell.

A Petícióban szereplő állítások tehát olyan, az ügyfeleimre nézve súlyosan sértő állítások, amelyek nemcsak büntetőjogi, hanem polgári jogi és kártérítési kötelezettséggel járó következményeket is maguk után vonnak. Erre tekintettel

felszólítom,

hogy a jogsértő Petíciót haladéktalanul távolítsák el, a Petíció eltávolítását felém a jelzett emailcímen igazolják.

Amennyiben a felszólításnak legkésőbb 1 munkanapon belül nem tesz eleget, ügyfeleim kénytelenek lesznek minden további értesítés nélkül a fenti eljárások megindítása érdekében a megfelelő jogi lépéseket megtenni.

Budapest, 2014. március 12.

Tisztelettel,

dr. Puskás Gábor ügyvéd

Amint azt láthatjuk, a jogi út kilátásba helyezése sem indította megfontolásra a petíció szerzőit. Nyilván az igazság felkent és érinthetetlen papnőinek képzelik magukat. Egy évvel ezelőtt “Svéd – Magyar feminizmus?” című cikkemben igyekeztem ráirányítani a figyelmet, hogy a magyar közéletben olyan aggasztó jelenségek ütötték fel a fejüket, amelyek kísértetiesen emlékeztetnek a svéd közélet feministák általi totális szétzüllesztésére. Miközben a többség a kimért kommunikáció eszközével igyekszik elejét venni a feminista ámokfutásnak, addig idő közben megtapasztalhatjuk, hogy már rövidtávon is miként okoz egyre súlyosabb problémákat a társadalmat mérgező feminista vélemény-terrorizmus, a közélet különböző szereplőinek zaklatása. A büntetlenül eltűrt randalírozás eredményeként mára már úgy tűnik, eljutottunk a végső stádiumig, rutinná alakult, hogy bármely gyanútlan közéleti szereplőre rásüthetik a nőgyűlölet vagy egyenesen a pedofília megbélyegző vádját. Úgy tűnik, nincs is már más megoldás, mint perek sorozatával visszaszorítani ezt a gyomorforgató jelenséget. Már jelenleg is több feminista aktivistával szemben áll előkészítés alatt rágalmazás miatti feljelentés, per. Együttérzés és köszönet illeti azokat a közéleti szereplőket, újságírókat, sajtóorgánumokat, akik saját megtámadtatásuk miatt aktív szerepet kénytelenek vállalni a közélet tisztaságának visszaállításában.


Címkék: , ,

Az egyéni szerzői név alatt megjelenő cikkek nem a Férfihang.hu szerkesztőségének egységes állásfoglalását, hanem elsősorban a szerzők egyéni véleményét hivatottak kifejezni, bemutatni; céljuk sok esetben mindössze a vita, párbeszéd kezdeményezése a művészi provokáció eszközével. Az írások közlésére a véleményszabadság és a médiapluralizmus érvényre juttatásának igényével kerül sor. A Férfihang.hu szerkesztőségének, moderátorainak elsődleges feladata a vonatkozó törvényi keretek és a jóízlés kívánalmainak betartatása.
20 votes, average: 5.00 out of 520 votes, average: 5.00 out of 520 votes, average: 5.00 out of 520 votes, average: 5.00 out of 520 votes, average: 5.00 out of 5 20 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Feminizmus - Antifeminizmus, Hírek - Politika, Társadalom - Pszichológia rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


Pedofília

Pedofilt fogtak a feministák, azok a csupa jóindulat angyalkák, akik kizárólag egyenlő jogokat akarnak a nőknek, azon kívül semmit. Illetve akarják...
Pedofília 2.0

Seres László írt egy egészen tűrhető cikket a pedo-petícióval kapcsolatban. Természetesen azonnal megjelentek a keselyűk, és elfoglalták a kommentszek...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (60) Hivatkozások (0)
 1. Pofátlanság! Ez nem kétséges.

  Megnéztem a cikket, nincs vele semmi probléma. A petíciót elolvasva csak annyit mondhatok, hogy a szóhasználata és érvrendszere alapján szerzője nem teljesen normális, a petícióvégi ajánlatai alapján pedig elmondható, hogy a realitásérzékével is komoly problémák vannak.

  2     0
 2. “liberális értékrend”

  Bruhahaha

  2     0
 3. ez az, amikor a forradalom felfalja a saját gyermekét.

  amikor az abszurd és hazug ideológiákat terjesztő MaNcs visszakapja pofájába a saját kamuideológiáit csak hatványozottan.

  ROLFMA

  2     0
  • Nem olyan egyértelmű a MANCS megítélése, legalábbis számomra. Ez az újság valaha vállalható cikkeket is közölt, és én az olvasójuk voltam, valamikor a rendszerváltás után nem sokkal. Ez még azelőtt volt, hogy így kettészakadt volna az ország, az ismert törésvonalak mentén. Akkor se értettem egyet sok mindennel, de a cenzúra mindennél rosszabb.

   1     0
   • amíg a fogyasztói társadalom ellenkultúráját hírdette, addig vállalható volt a MaNcs. Azóta persze a „jogvédő”, „femista” és „liberális” propaganda taszító lett számomra. bár nem volt sohasem tömegtermék a MaNcs, így nem volt tolakodó sem.

    1     0
    • Azért vicces belegondolni, hogy a liberalizmus másik fellegvárától, az Élet és Irodalom-tól megvonták az állami támogatást, és most kénytelenek megállni a lábukon a piacon.

     0     0
   • Mondjuk a KiskAss tényleg egy igénytelen és gusztustalan, relativizáló, efebofil film – igazi magyarnarancsos liberálisoknak való darab. Ennyiben még egyet is értek a feministákkal – még akkor is, ha az efebofil Simone de Beauvoir-nak is elnyerné tetszését a Narancsszem által készített lista.

    http://www.youtube.com/watch?v=2JfjO1PZxXc

    0     0
    • Mi a baj a Kickass-el ? :D

     0     0
     • Sok vele a probléma.

      Köztük az, hogy egy 13 éves kislányt próbálnak “sexy girl”-ként eladni. De nem nekem. :D (A MANCS-os újságírónak sikerült.)

      0     0
      • A második részben már idősebb :D És inkább ott próbálták meg sexy girlként eladni. Az elsőben, amikor még az apjával nyomult, akkor elég kislányos volt, leszámítva a vérengzést. Amennyire tudom inkább ez a motívum verte ki sokaknál a biztosítékot, mondván, hogy a film túl erőszakos.

       0     0
    • Ja Simone de Beauvoir akit istenként tisztelnek egy ocsmány pedofil perverz örült volt. Hiába finomkodnak azzal hogy jaj “de csak efebofil” – egy nagy lófaszt, ha csak az lett volna akkor nem kampányol a belegyezési korhatár TELJES eltörléséért. Szóval kőkemény pedofil volt, csak azt ugye nem illik leírni mert hát dutyiban lett volna a helye.
     És eleve képzeljük el, hogy majd pont egy pedofil (és egyéb elhajlásai is voltak) határozza már meg a gendert meg a nemiség világképét, akinek ráadásul lövése sincs sem a biológiai stb tudományos tényekről. Pont egy beteg lelkű  szexuálisan abberrált ember írja meg a feminizmus meg a gender bibliáját amit aztán sokan imádnak?
     Nekem ne jöjjön senki azzal hogy de biztos milyen jó gondolatai vannak ettől függetlenül – hát pont ebben a témában biztos hogy nem egy perverz őrült  agyréme lesz a mérvadó.

      

     0     0
 4. Ej, mikor az egyik marxista üti a másik marxistát…

  A hölgyeknek meg küldeném a az LGT-től az “Ő még csak most 14″ c. számot.

  Betiltásra.

  3     0
 5. Na most ha a 14 év a beleegyezés korhatára akkor mi a baj a cikkel…..

  1     0
 6. Azóta blogot is indítottak a Magyar Narancs ellen:

  http://lolitaakishugunk.blog.hu/

  Akkoriban TGM Torgyán József kapcsán mondta, hogy ki kell őt röhögni a parlamentből. A feministákkal is hasonlóképpen kell eljárni: nem hogy komolyan venni őket, de egy hangos és megvető kacajjal kiűzni őket mind a közpolitikából, mind a közéletből.

  Petíció a Férfihang ellen, petíció a Magyar Narancs ellen…

  Undorító, antidemokratikus és antilberális bagázs!

  0     0
 7. Simone de Beauvoir rendszeresen élt nemi életet tinédzserlány tanítványaival. Várom a feministák tőle való elhatárolódását.

  Frissítem a hozzászólásom, mert találtam valamit, amitől elég groteszk lesz a petíció:
  “1977-ben nem kisebb személyek, mint Jean-Paul Sartre, Louis Aragon vagy Simone de Beauvoir, írtak alá petíciót három, pedofília miatt bebörtönzött személy mellett. Az aláírók felháborítónak tartották, hogy börtön jár „simogatásért vagy egy csókért”.”
  Forrás: hetivalasz.hu/vilag/pedofil-e-daniel-cohn-bendit-36795/

  0     1
  • Már náluk is nagy kedvenc volt a petícióírás…
   Kiegészítés:
   Simone De Beauvoir – más francia értelmiségiekkel egyetemben – egy petícióban kérvényezte, hogy Franciaországban töröljék el a szexuális beleegyezési korhatárt, aminek eredményeként gyermekekkel is lehetett volna szexuális kapcsolatot létesíteni. (wiki)

   Tényleg nem láttunk még elhatárolódást Simone De Beauvoir-tól. De még csak olyat sem, hogy ő nem is volt feminista.

   0     0
   • Köszönöm a kiegészítést, ez nem semmi!

    Nem is fogunk, hiszen őt tekinthetjük a gender-elmélet megalapozójának… Van abban valami bájos, hogy a férfiakhoz és a nőkhöz egy ilyen nő gondolatvilága alapján kéne viszonyulnunk.

    0     1
 8. Mondjuk lehet elemezni a petíció szövegét. Igazából úgy is mondhatni: nincs benne semmi meglepő.

  “A gyerekek iránti szexuális vonzalmat pedofíliának hívják. A cikk címében szereplő Lolita egy tizenkét éves gyerek, akit anyja halála után a nevelőapja elrabol és rendszeresen megerőszakol. A Magyar Narancs 2014. február 27-én egy pedofil cikket publikált.”

  A petíció szövegét olvasva azt tapasztalom, hogy Szigeti Vera is keveri egymással a “pedofília” és az “efebolia” fogalmát. Egy emberjogi aktivistától (még ha feminista is), alap lenne a fogalmak alapvető ismerete és használata. Leginkább az olyan súlyos tartalmú fogalmaké, mint az előbbi kettő.

  A felsorolt lányok Narancsszem listáján 13 éves kor felett vannak. A pedofilia a serdületlenekhez való vonzódás, ami úgy 1 és 12 között (egyes vélemények szerint 1 és 11 között), az efebolia a serdültekhez való vonzódás, ami úgy 13 és 17 között (egyes vélemények szerint 12 és 17 között).

  “Hogy ez sem önöknek, sem olvasóik nagy részének nem szúrt szemet, annak talán az lehet az oka, hogy a férfiak jó része tekint szexuális tárgyként a kislányokra: az EU Alapjogi Ügynökségének friss felmérése szerint az európai nők 27%-a szenvedett el valamiféle szexuális visszaélést 15 éves kora előtt. Ezek az élmények nem múlnak el nyomtalanul, általában súlyos, hosszú távú testi és lelki szenvedést okoznak, többek között öngyilkossághoz is vezethetnek. Lolita nem halálos. A pedofília halálos.”

  Az általánosítás jól ismert sémája: a férfiak kizárólag elkövetők, a nők kizárólag áldozatok. Mondjuk a “férfi” szót kicserélni “zsidó”-ra, a “nő” szót “magyar”-ra kimondottan izgalmas kaland. Leginkább, hogy módszertani azonosságok bukkanak felszínre. Ugyebár itt a “zsidó” a “férfi” (agresszor), a “magyar” a “nő” (az agresszió áldozata). A szerző nem is tesz kísérletet az árnyalt és többdimenziós megközelítésre. Nő is lehet bántalmazó, és erre számtalan példa is hozható. Ezt megtették helyettem mások.

  A pedofilia halálos, egyetértek. De az általánosítás is.

  “Narancsszem nevű szerzőjüket figyelmeztessék az etikus újságírás szabályaira, küldjék képzésre a nemek közti egyenlőség témájában (lehetőleg a lap összes szerkesztője és állandó szerzője vegyen részt ilyen képzésen);”

  Küldjék átképzésre? Jól olvassom? És tényleg ilyen parancs-szinten? Most hadd ne mondjam, mely ideológiák szokták az átképzést, mint eszközt alkalmazni.

  De itt a folytatása az ilyen típusú gondolkodásnak:

  “Alkalmazzanak gender-szakértőt, aki felhívhatja a szerkesztők figyelmét a lap liberális szellemiségéhez méltatlan szexista tartalmakra

  Vagyis alkalmazzon a Magyar Narancs cenzort, aki cenzúrázza a nem oda való szövegeket. Felhívás cenzúrára, derék! Ugyanaz lenne a szerepe egy ilyen gender-szakértőnek, mint ami egy észak-koreai iskolában egy történelmi materializmus-szakértőnek. Óvni a közösséget az imperialista befolyástól.

  És tovább gombolyítva a gondolatszálat:

  “Törekedjenek a szerkesztők és szerzők között a kiegyensúlyozott nemi arány kialakítására.”

  Vagyis alakítsunk ki a Magyar Narancs szerkesztőségében egy 50%-os férfi-női arányt. Vagyis vegyünk fel nőket ne az újságírói képességük, hanem a nemi identitásuk jogán. És ne feledjük: az 50%-os arány érdekében rúgjunk ki néhány férfit is – leépítés, mint eszköz a nemi egyelőtlenség megszűntetésére.

  Bízva jó szándékukban és válaszukra várva, Szigeti Vera”

  Miben bízol, Vera? Jó szándékban? Miközben a peticiódból pont a jó szándék hiányzik?

  És azok, akik direkte azért írták alá a petíciót, hogy ezzel is hozzájáruljanak a pedofilizmus és efebolizmus elleni küzdelemhez, ezeket észre sem vették a szövegben?

  1     0
  • Bízva jó szándékukban és válaszukra várva, Szigeti Vera”

   Na igen, vicces, hogy a feminizmus abból a jószándékból él, amit ő maga soha senkivel szemben nem gyakorol. Megkövetelnék, hogy velük legyen mindenki udvarias és lovagias, és teljesítse a követeléseiket, miközben ők a jó szándék, a tisztelet, vagy az empátia legkisebb mikroszkopikus jele nélkül zsarnokoskod(ná)nak mindenki élete fölött. Vagy az lenne a jó szándék, hogy azzal a kamu EU-s álstatisztikával sározzák a férfiakat?

   Ti mind rohadt pedofilok vagytok, és a jó szándékotokban bízva kérünk titeket arra, hogy önként jelentkezzetek femináci átnevelőtáborokba.

   Hm.

   2     0
   • Szigeti Vera nem hajlandó válaszolni az érveinkre, amit én és néhány harcostársam neki szegeztünk a petíció fórumában. Ennyi tellett tőle:

    #254 ”SENKI NE ETESSE A TROLLOKAT LÉCCILÉCCI”

    De ez a komment is “szép” egy névtelen amazontól:

    #246 “Ez nem vita. Itt tepitek a szatokat harman-negyen mikozben a peticiot mar kozel 450-en alairtak. Maradjunk annyiban, hogy nem veletlenul verte ki a biztositekot a cikk ennyi embernel. Es nem csodalom hogy ennek a 400+ embernek mar nincs kedve tobbszor elmagyarazni nektek azt, ami nyilvanvalo. Amig ti elmentek itt Adamig es Evaig addig szepen csendben alairjak majd meg szazan. Tovabbi jo szorakozast kivanok.”

    Vicces…

    Aláírták 447-en a semmit, totál feleslegesen.

    ÉS?

    Amikor Malina Hedwig-et megverte az a szlovák tapló-macsó, akkor egy hazai feministát sem láttam petíciózni. Ilyen bagatell szarságra meg energiát fecsérelnek.

    De felesleges: lehet itt 10 000 aláírás is, nem lesz semmi foganatja. Mert a többség látja, hogy idótákról van szó. Veszélyes és kártékony idiótákról, akik törnek-zúznak – pusztítják, ami élő és egészséges. Ahogy Szász Péter Domonkos harcostársam mondta egy skype-beszélgetés alkalmával: a feminizmus természetellenes, mivel a természet és a természetesség ellen támad, és ezért szükség van vele szemben egyfajta természetvédelemre.

    A zöldeknek már van Védegyletük:

    http://www.vedegylet.hu/

    És már formálódik az antifeministák Védegylete is: a FÉRFIHANG.

    A magyar társadalom egészséges tagjai védekeznek a társadalom, a kultúra, a gazdaság és a természet testében való rongálás ellen. A “mi szájtépésünk” pedig a propaganda leleplezése, a valóságos tények ismertetése, az illúziók megszüntetése, a hazugság cáfolása.

    “Tovabbi jo szorakozast kivanok.” - élcelődik a névtelen femcsi.

    Vörösmarty ezt úgy nevezte: férfimunka.

    2     0
 9. Ahogy konzervatív vonalon a szélsőséges nyilasok hetven éve leváltották a mérsékelt horthyzmust, úgy próbálják most liberális vonalon a szélsőséges feministák leváltani a – mancs által is fémjelzett – mérsékelt liberalizmust.

  1     0
  • erdekes meglatas.

   mondjuk engem mindket iranyu radikalizalodas zavar…

   ill. a poszt cime is, remelem tarsadalmilag nem vagyunk “vegsostadiumban”. ok., hogy a feminizmus olyan, minta rak, de azert nagyon remelem, hogy meg attetek nelkuli,  megallithato es visszafordithato folyamatrol van szo.

   lehet, hogy megint az idealizmus szol belolem.

   0     0
  • Nem értek egyet ezzel, eddig is a szélsőséges liberalizmus volt a fősodor a liberálisoknak nevezettek közt, legfeljebb voltak mérsékelt liberálisok is, akik legtöbbször másnak nevezték magukat, konzervatívnak vagy baloldalinak . Ebben az egyetlen esetben az történt hogy szembekerült két csoportjuk, a szexuális szabadosság hívei – Polanski vonal és akik a fiatal lányokat áldozatnak látják egy idősebb férfival való kapcsolatban – feministák.

   0     0
   • Máris adódott valami közös bennünk: én se értek egyet veled:) Mert ha jól értem, szerinted a feminista-liberallizmus konzervatív irányba történő mérséklődést jelent a szélsőségesebb “Polanski vonalas” liberalizmushoz képest. Legalábbis szexuális téren (?) Ez legfeljebb a púder szintjén igaz, vagyis nem. Ugyanakkor szofisztikált megkülönböztetés, ami elmélyült libsiismeretekre vall. Így aztán érdekelni kezdett, vajon teszel-e pl. különbséget Hitler- és Röhm-féle nácizmus között, aszerint, mennyire akarták betartani a szegényeknek tett nemzeti szocialista ígéreteket? Vagy a Strasser-féle nácizmus két ága közt?:)

    0     0
    • Kétségtelen Röhm és a Stasser szociális téren komolyabban gondolta a választási igéreteket, amíg Hitler számára fontosabb volt a nagytőkével való megegyezés a fegyverkezési program hatékony megvalósítása érdekében. Az más kérdés, hogy Röhm egy elég ocsmány, perverz alak volt.

     0     0
     • Ja, én is ott voltam. Azt mondta Hitler, hogy mindenki le van szarva, csak legyen már kész a fegyverkezés, mert  le kell igázni az egész Naprendszert. Igazából a Marsra fájt a foga, de mivel a Föld pont útban volt neki, így hát nekiesett ennek.

      1     0
      • Azután viszont azt mondta druszám – te már akkor nem voltál ott -, hogy mégse igáz, inkább igéz.

       0     0
      • Egy amerikai dokumentumfilm szerint a Holdon létesített egy bázist. Ezen a képen látható a holdraszállás.

        

       1     0
       • Ezzel már mindenki tisztában van. Olyan dolgokat megcsinált, amikre még isten is csak hűházott.

        0     0
       • Ezt a képet is Kubrick hamisította?

        0     0
        • Mit hamisított még ?

         0     0
         • Egyesek szerint egy egész sorozatnyi USA holdra szállást hamisított Kubrick. :) Állítólag a 2001 című film jó tapasztalati alapot teremtett erre. – Hagyjuk meg, valóban jócskán megelőzte a korát a vizuális effektek terén.

          Ezt a sci-fi vígjátékot viszont egy ausztrál–német–finn koprodukció “hamisította” nem túl régen. Annak ellenére, hogy kis költségvetésű film, egészen meglepő látványvilágot sikerült összehozniuk. Emellett jókora adag társadalomkritikát sűrítettek a filmbe az USA-val szemben. Már az első percekben kapunk is a sajátos iróniából, amikor előrobbannak a “Yes! She can!” zászlók… – A film lényegélben párhuzamot von a korabeli náci és a mai amerikai politikai kommunikáció demagógiája között. A női miniszterelnök pedig egyúttal alkalmat teremt a feminizmus kritikára is.

          https://www.youtube.com/watch?v=uX2cS8wvQHI

          0     0
          • ,,Hagyjuk meg, valóban jócskán megelőzte a korát a vizuális effektek terén.”

           Egyértelmű.

           Valóban látványos ez az Iron sky, sőt. De ez tulajdonképpen egy tisztelgés akar lenni a 2001 előtt ?

           0     0
          • Stanley Kubrick munkásságának és az Iron Skynak semmi köze egymáshoz. Kubrick filmjére mondtam, hogy megelőzte a korát. 1967-ben Kubrick azzal kereste meg az akkor már jó nevű sci-fi író Arthur C. Clarke-et, hogy volna-e valami sztorija, amiből közösen megalkothatnák a sci-fi film műfajának mintapéldáját. Kifejezetten ehhez a projekthez írta meg Clarke a “2001: Űrodisszea” című történetet. A filmet a mai napig a sci-fi film legnagyobb klasszikusának tekintik.

           A történet központi gondolata, hogy az emberré válás folyamata idegen beavatkozással indult el, és napjainkig őrködik egy idegen értelem felettünk a naprendszerben. Egy jelenet az őskorban. Így képzelte el Clarke a beavatkozást a “fekete monolit” útján:

           http://www.youtube.com/watch?v=ypEaGQb6dJk

           És egy jelenet az űrben:

           https://www.youtube.com/watch?v=UqOOZux5sPE

           Persze akkor még ráértek szépen komótosan történetet mesélni, nem kellett már az első 2 percet szédületes akcióval feltölteni, hogy ne kezdjen el a néző unatkozni. És mindezt 1968-ban kellett vászonra vinni, amikor még álomnak is merész lett volna, hogy 3D-s számítógépszoftverekkel alkossák meg a látványt. Egy ilyen “izén”, amit akkoriban számítógépnek neveztek, nehéz is lett volna:

           No, ezt nézve nem is tűnik annyira vad hülyeségnek a teória, hogy valójában nem volt meg a megfelelő technikai háttere 1969-ben az emberekkel végrehajtott holdraszállásnak, és csak az amerikai politikai gépezet hazugsága a sztori, aminek a képi anyagait  Kubrick-tól rendelték meg. És itt azért kapcsolódhatunk lazán az Iron Skyhoz; vicces a filmben, amikor az “űrnácik” azon vitatkoznak az amerikai űrhajóssal, hogy mi is az a “számítógép”, aztán az ő elektroncsöves “számítógépüket” összekapcsolják az űrhajós mobiltelefonjával, ami sokkal inkább képes irányítani egy úrhajót, mint az ő második világháború technikai színvonalát képviselő “számítógépük”.

           No de, a sok off után még egy témába vágó kör Kubrick munkásságával kapcsolatban: 1962-ben ő vitte a világon először vászonra Vladimir Nabokov Lolita című regényét. Két jelenet a filmből, hogy  még Verának is legyen halvány sejtése, hogy miről is szól a sztori:

           https://www.youtube.com/watch?v=Ws8GS6hCLHI
           https://www.youtube.com/watch?v=5udVU7aUavA

           2     0
          • Ha ehhez még hozzá vesszük a Shining Code dokumentumfilm sugallta lehetőséget (engem meggyőzött) plusz a “Kubrick menet” c. vígjáték zseniális atmoszféráját, már kész is egy jó kis Kubrick cikk szellemi tervrajza! Csak ne volna olyan időigényes…

           0     0
       • Na, ez egy bitang nagy film! Óriási kritika több téren, még a sokadik megnézésekor is találtam benne utalásokat, fricskákat. :)

        Már maga a költségvetése is egy kritika :)))

        0     0
  • “a szélsőséges nyilasok”

   Ja, hogy nem a demokraták szélsőségesek, akik addig szavaztatták az íreket, míg a szájuk íze szerinti eredmény ki nem jött?

   0     0
 10. Az eddigiek egyetértése mellett:

  “képviseli azt a liberális értékrenddel szembenálló attitűdöt, mely szerint a nők értékét elsősorban a testi vonzerő határozza meg”

  A liberális értékrend nem azt (is) foglalja magában, hogy mindenki maga határozza meg a saját véleményét? Ha ezt jelenti, akkor milyen alapon akarják a feministák meghatározni, hogy kinek mi tetsszen egy nőben?

   

  1     0
 11. Írtam már korábban, hogy a (mai) feministák három nagy hisztéria keltésével igyekeznek további hatalmat szerezni: CSBE-hisztéria, szex-hisztéria (prostitúció, nemi erőszak, stb.) és pedohisztéria.

  Az első a család szétzüllesztésének eszköze, a másik kettő pedig az “öregecskedő” és/vagy eleve csúnya feministák szex-értékének mesterséges felemelésének eszköze a vetélytársak kiiktatása által. Vetélytársak: pornó, prostituáltak és a náluk sokkal szebb fiatal lányok.

  Ajánlott olvasmányok:
  http://theantifeminist.com/the-sexual-trade-union/

  http://theantifeminist.com/tag/sexual-trade-union
  http://theantifeminist.com/tag/paedohysteria/
  http://human-stupidity.com/irrationality/stupid-dogma/teenage-sexuality
  http://human-stupidity.com/irrationality/stupid-dogma/child-porn-witch-hunt

  És egy kis rádás (CP téma más megközelítésből):
  http://falkvinge.net/2012/09/07/three-reasons-child-porn-must-be-re-legalized-in-the-coming-decade/
  http://falkvinge.net/2011/10/27/pirate-party-voted-against-censorship-in-european-parliament-today/
  http://falkvinge.net/2012/02/14/sex-tech-and-harm-to-children/

  0     1
  • “…eleve csúnya feministák szex-értékének mesterséges felemelésének eszköze…”
   Nem! Ők már eleve esélytelenek, ha jól is néznének ki, még akkor is. Milyen szex-értéke lehetne egy feministának? Egyáltalán hogyan is tudna egyenrangúan odaadóan szeretkezni férfivel a feminista? De hát két kiejtett szavuk után is már garantáltan csak a lankadás.
   Gyűlölik a férfiakat és az (is) a céljuk, hogy gyűlölje meg a többi nő is.
   Esélytelenek.
   Számukra a maradék kényszerű lehetőség csak a buzulás. A butulás már megvolt, ami ezt előidézte.

   1     0
  • Azért én valamilyen szinten szomorú vagyok, hogy a fiatal, 20-on éves generációból kerülnek ki az ellenfeleink többsége:

   Ámon Kata:

   https://www.facebook.com/amonkata

   Szigeti Vera:

   https://www.facebook.com/szigetivera?fref=ts

   Balta Fruzsina:

   http://magyarnarancs.hu/belpol/a-gyorskocsi-utcai-fogdaban-szuletett-mit-akar-a-tett-87258

   Kíváncsi vagyok, hol csúszhatott el az életük ilyen fiatalon, hogy “feministák” lettek – szinte gondolkodás nélkül. Az elbaszott generáció tagjaiból lesznek a legjobban mozgatható bábok.

   Kár. Mármint értük. :(

   Ezeken már Csernus sem segít…

   1     0
   • A fiatalok sokkal befolyásolhatóbbak, főleg a lánglelkűnek tűnő kamuideológiák által. A felsőoktatásban hülyítik el legtöbbjüket, ezért is született az a népi megfigyelés, hogy fiatalon sokan liberálisok, aztán ahogy öregszenek benő a fejük lágya és konzervatívabbak lesznek. Az egyenlőség – testvériség szlogenekkel könnyű elhülyíteni valakit, aki tágra nyílt szemekkel issza magába a világot és legszívesebben a keblére ölelné az egészet. Arra ők még nem gondolnak, hogy ennek milyen gazdasági, kulturális, és egyéb vonzatai vannak. Az ilyen részletkérdéseket elintézik a mágikus gondolkodásmóddal, hogy kell egy slutwalk meg egy milliárd nő tévedése, azzal szíven döfik a láthatatlan patriarchátust, és akkor eljön a kánaán. Kábé mintha esőtáncot járó bennszülöttek lennének :|

    3     0
    • Szerintem nem tudsz róla, hogy az egyik bábu – Ámon Kata – egy beszólás erejéig reagált egy régi cikkedre:

     https://www.facebook.com/uvegplafon/posts/236981776464930

     De Ámon Kata megnyugodhat, mivel a 4K! tagjai haverkodnak a femcsikkel, sajnos:

     http://www.nokert.hu/index.php/koezelet-politika/hazai/1278-bele-kell-fernie-vita-az-el-nem-dobott-tablarol-es-a-bels-vitak-letjogosultsagarol

     De azért jó látni, hogy ellenfeleink ilyen hülyék (lásd nőkertes cikk). :D Rosa Luxemburg még leállna velünk vitatkozni, és még képes is lenne az értelmes disputára. A mai feminista degeneráció már nem képes erre. A hülyeség meg egyébiránt egy idő után megöli a szervezetet. :D

     0     0
     • Tényleg nem tudtam, köszi. Sajnos ez a bizonyos reakció értelmetlen és tartalmatlan, dehát nem is számítottam sokra :\

      A 4k-s témában lenne mit mondanom, de egy cikket nem ér meg az egész. A nőkertes képen látszik, ahogy még a feminista babazsúrra is miniszoknyában és harisnyácskában megy a leendő képviselőnő, nyilván mert a patriarchátus kényszeríti. Szegény sajnálatra méltó áldozatot biztosan sokan tárgyiasítják! Persze a femcsik minden akcióját védik, hiszen az ő kutyájuk kölyke, ezért részéről még az a félmeztelen önreklámozás is elfogadható, ami bármilyen más esetben a nők megalázása és kizsákmányolása lenne a gonosz pasik által. Pf.

      2     0
    • szerintem meg még ennél is egyszerűbb a helyzet…mindkettő kvázi az “akadémiai” karriert választotta (és a hangsúly a karrieren és még csak véletlenül sem az elhivatottságon van) miután alapvetően jól teljesítő, magolós diáklányokról van szó ügyesen böfizik vissza az elvárt kulcsszavakat, amiért pénz jár (kutatási pénzekre gondolok, kutatásokat meg a politika diktálja). gyakorlatilag az egész egyetemi kutatás alapvetően netto kontraszelekció (igen vannak kivételek, de nagyon kevés): gyomor kell hozzá és vastagbőr.

     2     0
  • ,,a náluk sokkal szebb fiatal lányok”

   Belőlük pont hogy kurvát akarnak csinálni..

   0     0
 12. Javaslom az Üzleti Feminizmus, mint kategória felismerését.

  “Alkalmazzanak gender-szakértőt” – adjanak nekem olyan állást, ahol férfiakat dirigálhatok és fizetést is kapok érte
  “küldjék képzésre a nemek közti egyenlőség témájában” - szeretnék egy zsíros megbízási szerződéshez jutni

  Elég érthetően fogalmazott politikai program: az én pénzemet akarják elkölteni az én káromra.

  6     0
 13. Folytatódik tovább az őrület.

  Komolyan veszik azokat, akiket nem lenne szabad.

  Amúgy jellemző, hogy egyrészt a Férfihangból senki nem lett meghívva a “konferenciára”, másrészt hogy a beszámolóban meg sem említik a Férfihang amúgy szerintem példaértékű, igényes reagálását a gerjesztett botrányra.

  0     0
  • Szerintem jobb hogy nem hívtak meg senkit, ebben a közegben szellemi lincselés következhetett volna be, Seres azért elég sok ponton hasonlít rájuk, ezért úszta meg a keményebb gyalázkodást. Abban az esetben, ha mondjuk én mentem volna, szerintem néhányan fizikailag is szívesen bántalmaztak volna a válaszaim után :) Érdemes megnézni Teczár tevékenységét itt, akit néhányan nagyon dicsértek a Doboz ügyben, elég egyértelmű hogy feminista célból tette a beadványt.

   0     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Cikkajánló

FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Támadnak a gumibolondok! - Horn Mici feljelentéssel fenyegetődzik

Minden bizonnyal sokan olvasták már két nappal ezelőtt megjelent cikkünk alatt Huffnágel Pista...
A tehetség drámája

Kissé kuszán, ötletszerűen akarok írni a tehetségről, miközben ugyanúgy problémás fogalomnak é...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Merre lejt a pálya? - PUA vs. MGTOW

„Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megvált...
HÍREK - Politika
Nem jár szolgálati nyugdíj a rokkant bányászoknak

A szolgálati nyugdíj visszaállítását követeli a Bánya-, Energia– és Ipari Dolgozók Szakszervez...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A feminizmus kézzelfogható eredményei

Rodney Peterson, a 3 gyermekes családapa egy hóviharban meglátott két lányt a járdán haladni e...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A feminizmus démona

A címben sugalltak ellenére a feminizmus csak közvetve kerül terítékre. Nem célom a feminizmus...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Feminista egyenjogúsági harc

A biztosítóknak át kell térniük az "uniszex" díjszabásra - tájékoztat a privátbankár.hu. Ez az...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Puzsér Róbert és a(z anti)feminizmus

Fiatalként jó néhány világnézeti irányba nyitott vagyok az élet minden területén, ezért is van...
+Kiemelt cikkek
Feminista értelmező szótár, közhelygyűjtemény és paradoxonkollekció

A feministák sok olyat mondanak és gondolnak ami abszurd, csakhát az ember általában nem gondo...
ÉLETMÓD - Egészség
Gyermekvállalás az utolsó perc után

Deandsdale A feminizmus árt a nőknek című cikkében igyekszik felhívni a figyelmet a feminista ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Hülyék, hazugok és haszonlesők

A Magyar Tudományos Akadémián kerekasztal tárgyalta, hogy szegény nők, már megint a szegény nő...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Apró győzelem

Sok egyéb mellett ezt találtam ma reggel a posataládám spam fiókjában: "A kormány bűncselekmé...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Megállítható-e a feminizálódás? 3. – A Nyáry-jelenség

Amikor a társadalom egyre több szegmensét saját képére formáló nőmozgalom ideológiai terrorját...
CSAJOZÁS - Szex
Min tapodnak a pesti nők?

A kérdés minőségileg különbözik attól a másik kérdéstől, hogy mitől tapadnak a pesti nők? Meg ...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Kegyetlen óvónők

A Tv2 Tények című műsorának felzaklató videofelvételét csak erős idegzetű olvasóinknak ajá...


androfóbiaApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEEgészségFemenfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfimozgalomférfi szerepekGender-ideológiagyereknevelésHipergámiaházasságIsztambuli EgyezményKvótaMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepeknyugdíjNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásTársadalomVendégcikkÉletmódÖnismeret