Virenzuola

Népszavazás dönthet a férfiak nyugdíjazásáról?

Virenzuola - 2015. augusztus 6. csütörtök 14:45 - 114 hozzászólás

nyugdíjasok_pixabayA kormány még 2010-ben hozta meg az egyenlő bánásmód elvével ellentétes jogszabályt arról, hogy kizárólag nők vonulhassanak 40 év munkaviszony után nyugdíjba. 5 évnek kellett eltelnie ahhoz is, hogy erről a nem egyedülálló, ám súlyosságát tekintve a többi közül kiemelkedő férfiellenes rendelkezésről társadalmi vita alakuljon ki.

Aláírásgyűjtés és népszavazás

Tavasszal a Jobbik törte meg a csendet, ahogy, arról a Férfihang is beszámolt, a párt aláírásgyűjtést kezdeményezett azért, hogy a férfiak is elmehessenek 40 év munkaviszonyt követően nyugdíjba. Sneider Tamás, a párt alelnöke sajtótájékoztatóján bírálta, hogy megszűntek a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségei, érvelésében felhívta rá a figyelmet, hogy a férfiak évekkel rövidebb ideig élnek, mint a nők és lehetőséget kell nekik adni a nyugdíjas évekre.  Rába Kálmán, a párt Vas megyei alelnöke egy sajtótájékoztatón szomorú statisztikai tényként említette, hogy a férfiak 40 százaléka nem éli meg nyugdíjazását.

Időközben Bodnár József, a Vasutasok Szakszervezetének tisztségviselője magánemberként kezdeményezett népszavazást arról, hogy a férfiak is azonos feltételek mellett vonulhassanak nyugdíjba. A sajtótájékoztatón elmondta: sérti az esélyegyenlőséget, ha a társadalom egyik rétegének van ilyen kedvezménye, míg a másiknak nincs. Véleménye szerint meg kell szüntetni ezt a diszkriminációt úgy, hogy ne sérüljön a nők 40 éves jogviszonyra épített programja, hanem ezt a lehetőséget biztosítsák a férfiak számára is. A népszavazási kezdeményezés mögé felsorakozott a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) és a Liga Szakszervezetek is.

A népszavazás mögé az MSZP is beállt: „Az MSZP egyetért a férfiak korkedvezményes nyugdíjáról szóló szakszervezeti népszavazással, amelyet kész akár szervezetileg is támogatni” – mondta el sajtótájékoztatóján Gúr Nándor a párt országgyűlési képviselője.

nepszavazas

A Kúria szerint lehet népszavazást tartani

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elutasította a népszavazási kezdeményezést, arra hivatkozva, hogy az nem felel meg az egyértelműség kritériumának. Azt is megállapította a testület, hogy a kérdés jövőbeli költségvetési kiadásokra vonatkozik, márpedig ilyenről a hatályos törvények szerint nem dönthet a nép. A Kúria viszont megváltoztatta az NVB döntését: a férfiak és a nők esélyegyenlőségére hivatkozva átengedték a kérdést.

A kérdés úgy lett kiírva, hogy az nem jelent kötelezettséget arra nézve, hogy a kormány bevezesse a férfiak számára is a 40 év utáni korkedvezményes nyugdíjat, ezzel megterhelve a költségvetést, hanem mindössze arra kötelezne, hogy a férfiakat és a nőket is azonos jogosultságok és kedvezmények illessék meg.

A kérdés így hangzik:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1.-től a férfiak számára is tegye lehetővé Magyarországon a nők számára biztosított kedvezményekkel történő nyugdíjba vonulás lehetőségét?”

Szóval bár elvi lehetőség van arra is, hogy egy sikeres népszavazás esetén a kormány a nők korábbi nyugdíjazásának megszüntetésével állítsa helyre a nemek közti egyenlőséget, azonban tekintettel a közelgő választásokra, minimális az esélye annak, hogy ezt fel mernék vállalni (vagyis ettől aligha kell tartani).

Hogy a helyzetet tisztán lássuk, érdemes visszatekinteni egy kicsit arra, hogy mi volt a helyzet a Nők 40 program előtt:

- Az öregségi nyugdíjkorhatár a nők és a férfiak esetében is 62 év volt.
- Előrehozott öregségi nyugdíjra a nők 59 évesen, a férfiak 60 évesen váltak jogosulttá.
- A férfiak és a nők várható élettartama közti különbség kiemelkedően magas volt: átlagosan 7,6 évvel élt rövidebb ideig egy férfi, mint egy nő.

2010-től kezdve életbe lépő változások:

- Megszűnt az előrehozott öregségi nyugdíj.
- Megszűnt a korkedvezményes nyugdíj.
- A nők 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulhatnak.

A férfiak már amúgy is hátrányos helyzetben voltak, hiszen 1 évvel később váltak jogosulttá az előrehozott öregségi nyugdíjra, miközben a várható élettartamuk 7,6 évvel alacsonyabb volt. Egy ilyen esetben a társadalmi egyenlőséget elősegítő megoldás az lett volna, ha haladéktalanul megszüntették volna a férfiak hátrányos megkülönböztetését és lépéseket tettek volna azért, hogy férfiak egészségi állapota és várható élettartama javuljon.

Ezzel szemben az ellenkezője történt: egy olyan törvényt hoztak, melynek köszönhetően ma, akár egy 58 éves nő is nyugdíjba vonulhat, ha rendelkezik 40 év munkaviszonnyal, miközben egy szinten 58 éves, ugyanannyi munkaviszonnyal rendelkező férfinak még 7 évig kell dolgoznia (ugyanis a nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedik, az a férfi, aki 1957-ben született leghamarabb 65 évesen mehet nyugdíjba).

Ráadásul az is a férfiakat sújtotta jobban, hogy eltörölték a korkedvezményes nyugdíjat, hiszen korkedvezményes nyugdíjban azok a munkavállalók részesedhettek, akik olyan munkahelyen dolgoztak, ahol fokozott egészségkárosodásnak voltak kitéve. Az ilyen munkakörben dolgozó emberek döntő többsége férfi…

Tovább nőtt a férfiak és a nők várhatóan nyugdíjasként eltöltött évei közti különbség

2010-ben a nők és a férfiak is átlagosan 60,2 évesen mentek el nyugdíjba. A nyugdíjrendszer fentebb említett változásai azt eredményezték, hogy 2013-ra a nők átlagos nyugdíjba vonulási kora lecsökkent 58,5 évre, míg a férfiaké 62,1 évre növekedett.

2013-ban a nők már átlagosan 3,6 évvel korábban mentek nyugdíjba, mint a férfiak

2013-ban a nők már átlagosan 3,6 évvel korábban mentek nyugdíjba, mint a férfiak

A várhatóan nyugdíjasként eltöltött idő szempontjából másik fontos adat a várható élettartam. A KSH adatai szerint 2010 és 2013 között a férfiak várható élettartama 70,5 évről 72,0 évre nőtt, a nők várható élettartama pedig 78,1 évről 78,7 évre.

nevtelen2_2

A várható élettartam Magyarországon 2010-ben és 2013-ban

Tehát a nők 2013-ban átlagosan 3,6 évvel korábban mentek nyugdíjba, a várható élettartamuk pedig 6,7 évvel volt magasabb, ha ezeket összeadjuk, akkor ebből kiderül, hogy 2013-ban a nők 10,3 évvel hosszabb nyugdíjasként eltöltött időre számíthattak, mint a férfiak. 2010-ben még csak 7,6 év volt a különbség.

Alig van férfi a nyugdíjba vonulók közt

Bár az alkotmány XV. cikk, (3) pontja szerint “A nők és a férfiak egyenjogúak”, a kormányt ez sem tartotta vissza attól, hogy sorra hozza azokat a törvényeket, amelyek a férfiakat hátrányosan különböztetik meg. Egyike ezeknek a Nők 40 program.

Ennek köszönhetően 35 ezer nő mellett mindössze 13 ezer férfi vonult nyugdíjba tavaly az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság (ONYF) adatai szerint. Az adatokból kiderül, hogy jelentősen csökkent az elmúlt 2 évben a nyugdíjba vonulók száma, azonban figyelemreméltó, hogy a férfiaknál lényegesen nagyobb a csökkenés, így a tavaly nyugdíjba vonulók közel 3/4-ede nő volt.

A férfiak több nyugdíjjárulékot fizetnek be, de kevesebbet kapnak vissza

Mivel a férfiak foglalkoztatottsága nagyobb, mint a nőké, kevesebben dolgoznak részmunkaidőben, az átlagos keresetük magasabb, illetve később mehetnek el nyugdíjba, ezért több nyugdíjjárulékot fizetnek be, mint a nők. Azonban mivel rövidebb a várható élettartamuk és később mennek el nyugdíjba, összességében kevesebbet kapnak vissza a befizetett pénzből.

Hogy lássuk a pontos számokat, adatigénylést nyújtottam be a NYUFIG-hez (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság) és ONYF-hez (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság), melyben az iránt érdeklődtem, hogy nemek szerint lebontva mennyi nyugdíjjárulékot fizetnek be a férfiak és a nők, valamint a nyugdíjkassza kifizetéseiből milyen arányban részesülnek a férfiak és a nők.

Az utolsó hónapra vonatkozóan (2014. december) érkezett adat:

Befizetések a nyugdíjkasszába:
Férfiak: 47 063 mFt
Nők: 37 979 mFt

Nyugdíjkassza kiadásai:
Férfiaknak: 95 873 mFt
Nőknek: 145 485 mFt

Férfiellenes politika

Szégyenteljes és gyalázatos, hogy az MSZP és a Jobbik kivételével egyik parlamenti párt se támogatja még a népszavazási kezdeményezést sem. Ezzel is bizonyítják, amit már sokszor mondtam: amikor ezek a pártok a nemek közti egyenlőség nevében különleges bánásmódot követlenek a nőknek, akkor valójában nem a nemek közti egyenlőség elérése a céljuk – hanem a férfiak további hátrányos helyzetbe hozása.

Abba gondoljunk bele, hogy, ha valóban a nemek közti egyenlőség volna a célja egy pártnak, amikor egy olyan javaslatot tesz, hogy vezessék be a parlamentben a női kvótát, akkor ugyanezen elv mentén az volna a minimum, hogy támogatják a férfiak és a nők azonos nyugdíjazását is.

De akkor nézzük is meg a javaslatot nem támogató pártok véleményét: kezdjük a Fidesszel, amely pártnak a jelenlegi állapotot is köszönhetjük (ne feledjük el, ők hozták még 2010-ben ezt a törvényt). Álláspontjuk nem változott azóta se, sőt támadásba lendültek azok ellen, akik kiállnak a férfiak és a nők egyenlő bánásmódja mellett.

Közleményükben úgy fogalmaztak, hogy pártjuk álságosnak és hazugnak tartja, hogy a szocialisták és a Jobbik beáll egy ilyen kezdeményezés mögé és becsapják az embereket, ugyanis a nők 40 év utáni nyugdíjba vonulási lehetőségét sem támogatták a törvény 2010-es megszavazásakor. Illetve válaszokat várnak a Jobbiktól és az MSZP-től, ha a nők 40 év utáni nyugdíjba vonulási lehetőségét nem támogatták, a férfiakét miért támogatnák, és miért gondolják, hogy ez előbbre való.

Már maga a kérdésfelvetés is a felháborító. Mivel senki nem gondolja, hogy a férfiak kedvezménye előbbre való lenne a nőkénél, ezért épp azoknak kéne magyarázatot adni, akik azt gondolják, hogy a nők kedvezménye előbbre való. Az említett pártok helyesen jártak el 2010-ben, amikor nem szavazták meg a törvényt, hiszen az egy nemi alapon diszkrimináló, férfiellenes törvényjavaslat volt. Most viszont itt pont arról van szó, hogy ezt a nemi alapú diszkriminációt kívánják felszámolni. Ők akkor is és most is a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód mellett foglaltak állást.

lead_novak

Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár

Figyelemreméltó, hogy a kormány család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Novák Katalin mennyire más állásponton volt akkor, amikor a nők egyenlőségéről (nem egyenjogúságáról, mint most a férfiak esetében, hanem egyenlőségéről) volt szó:

„A családpolitika nem állítható szembe a női egyenlőséggel, azt a nőpolitikával párhuzamosan hatékonyan lehet folytatni – jelentette ki szerdán a New York-i ENSZ-székházban Novák Katalin, aki a világszervezet nők helyzetét vizsgáló bizottságának 59. ülésén szólalt fel. (…) Felszólalásában Novák Katalin rámutatott, hogy Magyarországon az alaptörvényben és törvényi szinten is garantált a nők és férfiak egyenlősége.

Ez utóbbi mondat egyébként még valótlan állítás is, hiszen Magyarországon kizárólag a nők egyenlősége garantált törvényi szinten, még az alaptörvénynek is van egy olyan pontja, amely szerint a nőket külön intézkedésekkel kell támogatni (másképp fogalmazva: a férfiakat lehet diszkriminálni).

Ugyebár az LMP az a párt, amely jellemzően a leghangosabban tiltakozik akkor, ha a nőket vélt vagy valós sérelem éri, legyen szó akár a bérkülönbségről, erőszakról, vagy éppen a nők arányáról a parlamentben. Úgy tűnik, hogy a férfiak egyenjogúságával kapcsolatban már nem ennyire buzgó az LMP sem. Annak ellenére, hogy már hónapok óta a politika napirendjén van a téma, egyelőre még nem voltak hajlandóak állást foglalni. Schmuck Erzsébet azt mondta, hogy az LMP-nek nincs végleges, kiforrott álláspontja, azon szakértőik bevonásával dolgoznak még, de szerinte a férfiak és a nők azonos nyugdíjazási lehetőségei ellen is szólnak érvek.

A Demokratikus Koalíció álláspontja, ugyancsak nem ismert, pedig ők is nagy támogatói a nők egyenjogúságnak (gondoljunk csak a radikális feminista Vadai Ágnesre). Igen hasonló a helyzet az Együtt-tel kapcsolatban is: ők egy egész hosszú bejegyzést tettek közzé Facebook oldalukon, hogy miért nem támogatják a férfiak korábbi nyugdíjba vonulását. A fő érv az, hogy igazságtalan volna fiatalokkal szemben, mivel veszélyeztetné a nyugdíjukat, ezért ők nem támogatnak semmilyen olyan intézkedést, ami növelné a nyugdíjkiadásokat. A nemek közti egyenlőségre persze nem vesztegetnek egy szót se. Hol van ilyenkor például Szelényi Zsuzsanna?

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Paragh László átgondolatlannak és demagógnak tartja a férfiak korábbi nyugdíjazását, sőt szerinte ez egy tisztességtelen és nem korrekt javaslat. Paragh úgy gondolja, hogy a költségvetési egyensúly tartása a legfontosabb feladat az ország számára.
Ha valóban a költségvetési egyensúly volna a legfontosabb és nem lenne semmilyen politikai hátszél a véleménye mögött, akkor a Paraghnak tiltakoznia kellett volna, akkor is, amikor a kormány a nők számára vezetett be hasonló kedvezményt, sőt mai napig tiltakoznia kellene a Nők40 program ellen. Vegyük észre, hogy Paragh is, illetve sokan mások is, akik a kiadásokra hivatkozva utasítják el a férfiak korábbi nyugdíjazását, nem teszik meg ugyanezt a nők nyugdíjazása esetében.

Kifogások vannak

A kormány, mikor meghozta ezt a rendeletet azzal indokolta, hogy ez a program a nők megbecsüléséről szól, illetve hogy a nagymamák így tudnak vigyázni a gyermekekre. A probléma az, hogy amikor az emberek ezt hallják, akkor – a félrevezető propaganda miatt – nem veszik észre, hogy ezzel valójában azt mondják, hogy a férfiakat nem kell megbecsülni, az apák nem számítanak semmit, a nagypapák pedig nem képesek vigyázni a gyerekekre. Ugye mennyivel másabb, ha ezt így fogalmazzuk meg?

Nem csak arról van szó, hogy a kormány igazságtalan a férfiakkal szemben és nem biztosít számukra azonos nyugdíjba vonulási lehetőséget, mint a nők számára, de magának, az intézkedésnek a bevezetését is egy férfi – és apaellenes ideológiával indokolják. Már önmagában az is probléma, hogy a kormány ezt így gondolja, de egy annyira apaellenes társadalomban, mint a magyar, ahol az anya elsődleges szerepe a gyermek életében szent és sérthetetlen, megerősíteni ezt különösen káros.

A Privátbankár oldalon is megjelent egy igen terjedelmes cikk, amely a férfiak egyenjogúsága ellen szólal fel, többek közt olyan elképesztő érvekkel, hogy amíg a férfiak nem veszik át a nőktől a gyermekszülést, addig nincs ok az egyenjogúságra hivatkozni.

Ezt az érvet aduászként témától függetlenül gyakran bedobják a feministák is, ha arról van szó, hogy a férfiak egyenjogúságát kívánják valamilyen módon megakadályozni, azt az egy dolgot felejtik el, hogy a biológiai különbözőségek indokként szolgálhatnának a nők egyenjogúságának a megkérdőjelezésére is. Vagyis az, hogy a nők szülnek, olyan egészen diszkriminációra is kifogást jelenthetne, minthogy a nők ne dolgozhassanak, hiszen csökken a népesség és több gyermekre van szükség. Szóval mielőtt valaki elkezd ilyen baromságokat beszélni, jobb lenne, ha végiggondolná, hogy az általa képviselt paradigma milyen következményekkel járhat, ha alkalmazzuk fordított esetben is.

Az már csak hab a tortán, hogy a szülésnek és a nyugdíjkorhatárnak nem sok köze van egymáshoz. A nőket általában valóban hátrányosan érinti a gyermekvállalás, de nem azért, mert szülnek, hanem azért, mert a szülést követően jellemzően ők maradnak otthon 2-3 évig a gyermekükkel, így hátrányba kerülnek a munkaerőpiacon a férfiakkal és a gyermektelen nőkkel szemben is.

Nem véletlenül emeltem ki azt, hogy a gyermektelen nőkkel szemben is, ugyanis erről is beszélni kell: vannak gyermektelen nők is, olyan férfiak is, akik egyedül nevelték fel a gyermekeiket. Mennyire igazságos az, hogy ezektől az egyéni élethelyzetektől d0004FD6112dc311c48beeltekint a kormány és a nők családban betöltött szerepének fontosságára hivatkozva egy egyedülálló, gyermektelen nő 7 évvel hamarabb mehet nyugdíjba, mint egy olyan férfi, aki egyedül neveli fel a gyermekeit?

Ráadásul azon logika mentén, miszerint a nem-specifikus problémák, illetve társadalmi terhek indokot szolgálhatnak arra, hogy nemi alapú megkülönböztetést tegyünk, a férfiak is joggal mondhatnák azt, hogy ők végzik az egészségileg megterhelő fizikai munkák zömét, alacsonyabb a várható élettartamuk, mint a nőké, őket nem csupán egyenlő, hanem még korábbi nyugdíjazás illetné meg, mint a nőket.

De ez ugyanolyan demagóg és igazságtalan javaslat lenne, mint a nők alacsonyabb korhatára, ráadásául az ilyen vitáknak törvényszerűsége, hogy a nők és a férfiak közötti ellenségeskedéshez vezet, hiszen jellemzően mindenki a maga sérelmeit érzi nagyobbnak. Ezért azt gondolom, hogy a nyugdíjtörvényben rögzített nemi alapú diszkrimináció nem fogadható el, semmilyen körülmények között, se a nők, se a férfiak javára.


Címkék: , , ,

Az egyéni szerzői név alatt megjelenő cikkek nem a Férfihang.hu szerkesztőségének egységes állásfoglalását, hanem elsősorban a szerzők egyéni véleményét hivatottak kifejezni, bemutatni; céljuk sok esetben mindössze a vita, párbeszéd kezdeményezése a művészi provokáció eszközével. Az írások közlésére a véleményszabadság és a médiapluralizmus érvényre juttatásának igényével kerül sor. A Férfihang.hu szerkesztőségének, moderátorainak elsődleges feladata a vonatkozó törvényi keretek és a jóízlés kívánalmainak betartatása.
11 votes, average: 5.00 out of 511 votes, average: 5.00 out of 511 votes, average: 5.00 out of 511 votes, average: 5.00 out of 511 votes, average: 5.00 out of 5 11 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Feminizmus - Antifeminizmus, Hírek - Politika, Társadalom - Pszichológia rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


Nyugdíj? - Andersen beájulna

Elöljáróban annyit, hogy a jelenlegi cikk csupán egy vélemény. És bár általában optimista a hozzáállásom a dolgokhoz, a tényekkel és a matekkal nehéz ...
További támogatás a nőknek a nyugdíjba vonuláshoz

Szélesedik azon nők köre, akik után a munkaadók igénybe vehetik a nyugdíjba vonulás előtti időszakra vonatkozó bér- és járulékkedvezményeket annak a p...
Nem jár szolgálati nyugdíj a rokkant bányászoknak

A szolgálati nyugdíj visszaállítását követeli a Bánya-, Energia– és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), amely Balog Zoltán emberi erőforrás miniszte...
A férfiak alanyi jogai az alkotmány szerint is szabadon semmibe vehetőek

Már korábban eleget kellett volna tennünk itt a Férfihangon egy lehangoló tájékoztatási kötelezettségünknek, azonban úgy tűnik, hogy senki sem érz...
Nem kell fizetned!

A Férfihang.hu-n korábban örömmel számoltunk be "Fizess ha férfi vagy?" című cikkünkben a szórakozóhelyi nemi diszkrimináció megszünteté...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (114) Hivatkozások (0)
 1. “Befizetések a nyugdíjkasszába:
  Férfiak: 47 063 mFt
  Nők: 37 979 mFt
  Nyugdíjkassza kiadásai:
  Férfiaknak: 95 873 mFt
  Nőknek: 145 485 mFt”
  Tehát, ha jól értem 10 milliárddal többet fizetünk be, és 50 milliárddal kevesebbet kapunk vissza havonta. (javíts ki ha rosszul értelmezem) Fordított esetben ezt hogy lehetne úgy menedzselni, hogy a nők ne gyújtsák ránk az országot? Az az igazán ijesztő, hogy ezek az arányok mindenki számára természetesek, senki nem ágál ellene. Ettől függetlenül; jó cikk, fontos témát feszeget!
  6     0
   • Itt némi hangot adtam és kíváncsian várom a fejleményeket, hogy a nők miként állnak ki a párjuk, apjuk, papájuk mellett vagy élvezik továbbra is előjogukat. http://www.ferfihang.hu/2014/01/26/nem-jar-szolgalati-nyugdij-a-rokkant-banyaszoknak/#comment-51536

    3     0
   • Egy nem említett aspektus a fenti számok alapján. Kíváncsi lennék, hogy jön ki femiéknek az a húdenagy gender pay gap. Úgy nézem, hogy 5,34%-kal keresnek többet összességében a férfiak az összjövedelem felénél, mindezt úgy hogy a nők (egyre csökkenő része) elmennek szülni ill. előbb és többen nyugdíjjassá válnak.

    Ha még hozzávesszük azt is, hogy a gyermekek nagyobbik része él csonka családban, azaz utánuk megint csak a nő kap állami juttatásokat illetve legtöbb esetben az (feltételezett) apától gyerektartást valamint hogy azért az együttélő pároknál sem egyedüli férfidöntés a jövedelmek felhasználása, egyértelművé válik, hogy a Magyarországon keletkező jövedelmek fölött messze számarányukat meghaladó mértékben rendelkeznek a nők.

    0     0
 2. Ajánlom mindenkibe a Portfolio legújabb cikkét a témában:

  http://www.portfolio.hu/gazdasag/mikor_vonuljon_nyugdijba_a_magyar_ferfi.3.217915.html

  A cikk legvégén le van írva, hogy az előírt részvételi arány elérhetetlennek tűnik….

  Tehát: egy, a mai nap Magyarországon született férfi csecsemő arra számíthat nyugdíj ügyben, hogy elvárják tőle, hogy dolgozzon a haláláig, hiszen 60-70 év múlva a nyugdíj korhatár akár 75 év is lehet, és ez nem valami utópia. Jelenleg fél millió magyar állampolgár él külföldön, belföldön majdnem egymillió olyan kisebbségi személy, akik nem éppen a munkaszeretetükről híresek, valamint a nők 1/3-a egyáltalán nem szül gyereket, demográfiai mutatók katasztrofálisak.

  Ezzel szemben mire számíthat egy lány csecsemő, amelyik ma született: ha olyan kedve van, akkor szül gyereket, ha nincs, akkor nem. Ha nincs kedve, akkor is a “kettős szerepvállalására” (azaz család, gyerek) hivatkozva, akár 58 évesen is nyugdíjba mehet. Ha olyan kedve van, hogy szül gyereket, és tegyük fel elvált lesz, akkor a gyerektartás fizetése komolyan hozzájárulhat ahhoz, hogy a férje az 50-es éveikben elhalálozik (ld. mellékelt cikk). Persze arra is hivatkozni fognak, hogy nem szükséges az, hogy egy férfinak is legyen lehetősége, hogy akár 58 évesen nyugdíjba menjen, hiszen sokan közülük, már hamarabb feldobják a talpukat.

   

  Csodálatos!

  2     0
  • Vicces hogy a cikk fele arról szól, hogy mivel vannak olyan férfiak akik elérik a nyugdíjat így túlzó az a kijelentés, hogy a férfiak halálukig dolgoznak. Szóval az, hogy a 40% már nyugdíj előtt meghal az nem indokolja ezt a “túlzó” kijelentést. :D

   Továbbá: Ha a férfiaknak tovább kell dolgozniuk, az nem erősíti azt a képet, hogy a nők egy csomó munkahelyen alulreprezentáltak? Egyik oldalról kedvezményes nyugdíjkorhatárral kivonják a nők egy részét a munkaerő piacról, a másik oldalról meg kvótákért tüntetnek, hogy ugyanannyi nő legyen a munkahelyeken, mint férfi. Ennek csak az lehet a következménye, hogy tele leszünk női nyugdíjasokkal és férfi hajléktalanokkal (mert ugye a kvótát csak leépítéssel lehet majd tartani).

   5     0
 3. A férfiak több nyugdíjjárulékot fizetnek be, de kevesebbet kapnak vissza
  Ne szomoríts már! Hogy az apukám így gondolkodik, az rendben van. De ne hülyítsük még mi is a népet ezzel a visszakapással.
  Vissza semmit sem kapott soha senki. Régen sem és most sem. A nők sem. A nyugdíjrendszer nem ilyen.

  1     8
  • Tegyük hozzá: Magyarországon. Amit leírsz, Hgyi, nekem csúsztatásnak tűnik.

   Azt mivel tudod megmagyarázni, hogy a Nők 40 Program vonatkozik azokra a nőkre, akik nem szültek gyereket, míg mondjuk a férfi bányászokra meg semmilyen kedvezmény?

   6     0
   • Ahol kirovó-kiosztó nyugdíjrendszer van, ott mindenhol így működik.

    Az ég kék.
    De a fű zöld.

    0     6
    • Egy fentebbi hozzászóló írta:“Tehát, ha jól értem 10 milliárddal többet fizetünk be, és 50 milliárddal kevesebbet kapunk vissza havonta.”

     Fidesz közleményből vett idézet: “A Nők 40 program a nyugdíjhoz közeledő nők megbecsüléséről szól, akik évtizedeken át keményen dolgoztak és mellette gyermekeket neveltek fel. A férfiaknak azonban a legnagyobb becsülés a munka és az, ha szükség van rájuk.”

     Hgyi: “Ahol kirovó-kiosztó nyugdíjrendszer van, ott mindenhol így működik.Az ég kék. De a fű zöld.”

     Értem. Értem. Tehát egy férfi a sírba menjen nyugdíjba, egy nő meg 20 évig az öregek otthonába. Az ég kék, a fű zöld.

     3     0
     • Leírom neked mégegyszer: Nem tetszik – sosem tetszett – a Nők 40 program. Nem tartom normálisnak. Amiatt sem, mert alig van olyan 58-60 éves nő, akinek unokái vannak – hogy lehessen hivatkozni valami értelmes dologra, mint a nagymamaság.

      Tehát egy férfi a sírba menjen nyugdíjba, egy nő meg 20 évig az öregek otthonába.”
      Lődd le a 70 év feletti nőket…
      Nagyon örülnék, ha a férfiaknak is magasabb lenne az átlegéletkoruk, de ha nem az, egyrészt ezen kellene javítani, másrészt pedig ha jól emlékszem a nők átlagéletkora mindenhol magasabb a férfiakénál. Mit tehetünk ez ellen? Van javaslatod?

      Az ég kék-et arra írtam, hogy én mondtam valamit és te valami egészen mást kezdtél el magyarázni.

      0     6
      • Mit lehet tenni? A minimum az lenne, hogy nem hoznak olyan jogszabályokat, melynek köszönhetően egy férfinak, akár 7 évvel tovább kell dolgoznia, mint egy nőnek. (Na, meg ilyeneket mondani, hogy egy férfinak az a megbecsülés, ha dolgozik…) De ezt a minimumot sem sikerül szem előtt tartaniuk.

       Például Hollandiában 3 év a különbség a férfiak és a nők várható élettartama között és egyenlő a nyugdíjkorhatár. Ezzel szemben nálunk, ahol a várható élettartamban meglévő különbség kétszer akkora, a még rátesznek egy lapáttal az ilyen nők40 programokkal.. Talán nem is olyan nagy túlzás, ha azt mondjuk, hogy nálunk a jelenlegi nyugdíjpolitika bizony arról szól, hogy “egy férfi a sírba menjen nyugdíjba, egy nő meg 20 évig az öregek otthonába”

       5     0
      • “Lődd le a 70 év feletti nőket…”

       A demokraták kis kedvenceire ez a feladat is ki van osztva.

       0     2
      • Én sem tartom normálisnak ezt a programot, és sajnos az a helyzet, hogy ezt mindenki valami nővédő, családpolitikai intézkedésnek tudja be, ami mutatja, mennyire bejött a kormány parasztvakítása. Egyszerű költségvetési intézkedés volt, jobban néznek ki az idős, alulképzett nők nyugdíjban, mint közmunkán. Hosszú évekre letudtak egy egész jól beazonosítható létszámleépítési csoportot.

       Ha a Jobbiknak, vagy bárki másnak kis esze lenne, akkor a program megszüntetéséről beszélne, nem pedig arról, hogy terjesszék ki a férfiakra is. A nyugdíjrendszerünk rohadt nagy bajban van, egyszerűen nem bír el ilyen nagyvonalúságot, ezzel szembe kell nézni. A megfelelő irány épp az lenne, hogy minden eszközzel növelni kellene a nők munkavállalási képességét és hajlandóságát. Radikális gondolat, de én a három éves gyes-nek (tudom, más a neve, de lexarom) is nagy ellensége vagyok. A gazdaságot és a járulékfizetést a munka pörgeti, ez van.

       0     1
       • “sajnos az a helyzet, hogy ezt mindenki valami nővédő, családpolitikai intézkedésnek tudja be, ami mutatja, mennyire bejött a kormány parasztvakítása.”

        Az a gonosz, megcsontosodott patriarchális közvélekedés, meg azok a láthatatlan férfiprivilégiumok, ugye.

        “Ha a Jobbiknak, vagy bárki másnak kis esze lenne, akkor a program megszüntetéséről beszélne”

        Igazad van. Csakhát, akkor pont ti pampognátok a leghangosabban, hogy milyen gonosz macsókormány, több nőt a parlamentbe, mert a férfiak nem képviselik a nők érdekeit, nőgyűlölet van.

        “Radikális gondolat, de én a három éves gyes-nek (tudom, más a neve, de lexarom) is nagy ellensége vagyok.”

        Ebben is. Régen falun az utolsó hónapig ugyanúgy dolgoztak, azt a szülés után pár héttel meg már megint munkába tudtak állni a nők. Nem volt ilyen szülési depresszió, meg ehhez hasonló hülyeségek.

        0     0
       • “A nyugdíjrendszerünk rohadt nagy bajban van, egyszerűen nem bír el ilyen nagyvonalúságot, ezzel szembe kell nézni.”

        Még sokkal nagyobbat is elbírna, csak ahhoz egy csomó férget ki kéne baszni a sivatagba.

        0     0
      • “a jól emlékszem a nők átlagéletkora mindenhol magasabb a férfiakénál. Mit tehetünk ez ellen? Van javaslatod?”

       Nem teljesen jól emlékszel. A Föld 140 országában (ami az emberiség háromnegyedét jelenti), ahol elfogadott a poligámia, a férfiak átlagéletkora kb. 8 évvel magasabb, mint a környező területeken.

       A férfiak jelentősen csökkent átlagéletkora a keresztyén szokásrendű országokban jelenik meg, és a buddhista vallásúak közül ott, ahol nem engedélyezett a poligámia.

       Ez az összefüggés egyértelműen mutatja, h. a férfiakra nézve nagyon súlyos következményei vannak a monogám házasságnak.

       0     0
       • A Föld 140 országában (ami az emberiség háromnegyedét jelenti), ahol elfogadott a poligámia, a férfiak átlagéletkora kb. 8 évvel magasabb, mint a környező területeken.
        Ez már egy akkora szám, hogy kérlek, adatokkal, nevesítéssel, stb. támaszd alá.

        0     0
        • “kérlek, adatokkal, nevesítéssel, stb. támaszd alá.”

         Ok, keresek forrást. Az egyikre emlékszem, h. egy finn kutatónő ENSZ finanszírozású kutatásában olvastam, de azonnal citálom.

         0     0
         • Remélem, ez nem amolyan forintocska-féle ENSZ adat…

          0     2
          • “Remélem, ez nem amolyan forintocska-féle ENSZ adat…”

           Nem. Ezek sztem eléggé régóta közismert tények, csak nem beszélnek róluk.

           Kereshetek többet is, mert az itt linkelt cikk is írja, h. egy hosszabb ideje ismert, érthetetlen jelenség okának a kiderítésére folyt a kutatás. Természetes, h. nem akkor fedezték fel, mert a demográfiai statisztikákból ez mindig is látszott.

           “Vmiért” nagyon hallgatnak róla azóta is. Nyilván nem vet jó fényt a “fejlett” nyugati civilizációra.

            

           0     0
        • “adatokkal, nevesítéssel, stb. …”

         Itt egy kutatási beszámoló:

         Polygamy is the key to a long life   17:26 19 August 2008 by Ewen Callaway

         http://www.newscientist.com/article/dn14564-polygamy-is-the-key-to-a-long-life.html?DCMP=ILC-hmts&nsref=news6_head_dn14564

         Itt csak röviden írnak egy ilyen eredményről, de magyarul:

         „Öt nővel osztozom a férjemen”

         http://www.nlcafe.hu/eletmod/20120513/monogamia-a-kapcsolatban/

         0     0
         • Ezek még mindig nem adatok. langyos beszámoló egy kutatásról(?). A NL Café meg hát… az sem valami tudományos.
          Szóval: Melyik az a 140 ország, ahol 7-8 évvel tovább élnek a többnejű férfiak, mint monogám társaik? És ez hány év statisztikája hány férfit bevonva a vizsgálatba?

          0     0
          • “Melyik az a 140 ország, ahol 7-8 évvel tovább élnek a többnejű férfiak, mint monogám társaik? ”

           Erről annyit tudok, amennyit a cikkben leírtak. A WHO adatait használták, amik valszleg elég pontosak. Ezek között 140 olyan országot találtak, amelyekben vmilyen formában elfogadott a poligámia. Azt szeretnéd, h. keressem ki ezt a 140 országot, és soroljam itt fel?

           Én a problémát egészen máshol látom, mert futólag átnéztem a vonatkozó irodalmat.

           0     0
       • Nem szükségszerű a kapcsolat. Amennyiben forrásokkal is igazolod a tényt, annak oka még mindig nem igazolt.

        Lehetséges például hogy a legprimitívebb országokról van szó. ahol a csecsemőhalandóság, gyermekágyi láz vagy éppen a köztisztasági állapotok okán más a halandóság.

        Szóval az összefüggéshez minimum alá kell támasztani hogy az összehasonlított országok azonos nívón vannak és hogy csak a természetes halálozással (végelgyengülés) eltávozottak életkorát veszik figyelembe.

        0     0
        • “minimum alá kell támasztani hogy az összehasonlított országok azonos nívón vannak és hogy csak a természetes halálozással (végelgyengülés) eltávozottak életkorát veszik figyelembe”

         Olvasd el a cikket, és választ kapsz ezekre a kérdéseidre. Nem dilettánsok végezték a kutatást, ezen kívül éppen egy szakmai konferencián előadott munkáról van szó, amit a jelenlévő szakemberek megvitattak. Továbbá az editorial board közlés előtt kritikai véleményezést kér a cikkről azoktól a tagoktól, akik a terület jó ismerői. A tudományos publikációknál ez az elfogadott protokoll, mert senki sem szeretné hiteltelenné tenni magát egy szakmailag kifogásolható publikáció leközlésével.

         0     0
         • Azt a publikációját be tudnád linkelni, amelyben leírja a poligám férfiak élettartamát vizsgáló kutatásának eredményeit?

          0     0
         • A cikk pusztán csak egyfajta recenziónak tekinthető. Teljesen más aspektusok alapján állít fel hipotéziseket. Szóval önmagában semmilyen utalást nem tesz az általam felvetettekkel kapcsolatosan.

          Ettől függetlenül hajlamos vagyok elfogadni, hogy egy kulturálisan is beágyazott, jól működő poligám kapcsolat növelheti a férfiak túlélési, helyesebben továbbélési esélyeit. Ennek okairól viszont már lehetne vitatkozni.

          0     0
         • A józan eszed teljes hiányát pompásan mutatja, hogy a poligámia mellett kardoskodsz, hogy a szegényeknek még kevesebb esélyük legyen nőt szerezni, aztán a végén mennek az ISISbe, hogy nőt raboljanak maguknak.

          0     3
          • edie : “A józan eszed teljes hiányát pompásan mutatja, hogy a poligámia mellett kardoskodsz, hogy a szegényeknek még kevesebb esélyük legyen nőt szerezni…”

            

           A “józan eszem hiányáról” nincs időm vitázni. Az ilyen szövegeidet bátran helyettesíts érvekkel. Ha inkább a tartalomra ügyelnél, látnád, h. a poligámiát azért említettem, mert elhangzott, h. a férfiak mindenhol korábban halnak, mint a nők.

           Ez nem jelenti a poligámia melletti kardoskodást, viszont jelent két fontos dolgot. Az egyik az, h. nem intézhetjük el egy vállrándítással, ha a férfiak korai halandóságát látjuk, mintha az egy változtathatatlan elrendelése lenne a sorsnak.

           A másik pedig, h. ez a férfiak halandóságának okai között a társadalmi tényezők döntő szerepére utal. Megjelöli azt a területet, ahonnan a bajok erednek, és aminek kutatása a férfiak létérdeke lenne.

           A “nőszerzés esélyeire” tett megállapításaidnak én már az alapját is kétségbe vonom, és értékrendi problémákat látok benne. Úgy tűnik, h. te egy férfi értékét csak az anyagi dimenzió mentén tudod elképzelni, és ezen a vonalon akarod versenyeztetni őket. Sztem ezzel magad is erősíted ezt a kilátástalan értékrendet.

           Ebből csak azt látom, h. letettél a férfiasságról  és nincs önbizalmad. Persze tévedhetek, és nálad ez tudatos választás, de az én utópiám egészen más, és nem hódolnék be az uralkodó trendnek. Lehet, h. ezért is nincsenek problémáim a nőkkel, és nem érzem eléggé a helyzet súlyosságát, de sokkal valószínűbb, h. egyszerűen csak férfinak kell lenni, amitől minden megoldódik.

            

           2     0
          • “h. egyszerűen csak férfinak kell lenni, amitől minden megoldódik.”

           Akkor próbálj meg az lenni végre, ahelyett hogy sírsz a vallás, illetve a poligámia hiánya miatt. 2+2 : ha többnejűség van, és nincs jóval több nő, akkor csomó férfinak vagy nem jut nő, vagy pedig gyakorlatilag ugyanúgy monogám kapcsolatban élnek. Vagyis a poligámia mellett érvelni áltudományos cikkekkel egy hülyeség. Az más kérdés, hogy iszlám vagy törzsi területen ahol elfogadott a poligámia, valószínűleg kevésbé nyalják ki a nők seggét, és ezért nincs olyan különbség a férfi és női élettartam közt.

           Engem köszönöm szépen nem kell, hogy a lúzerek féltsenek, de elég a szájtépésből, a kedvesemmel is foglalkoznom kell. :)

           0     3
    • Nagyjából értjük a szabályok így működnek, %-osan vonják “adó”-szerűen a TB -járulékot, az adót pedig épp’ arra használja a kormány amire akarja , jogi alapja szűnik meg, hogy a “befizetett nyugdíjjárulék ”  számon-kérhető netán örökölhető legyen. Emberi (nem közgazdasági) számítás szerint ha ennyit fizetek (levonnak) ennyit visszakapok, megéri ez nekem (?), benne vagyunk az unióban ez a rendszer bármiben is versenyképes a német osztrák stb. adó és nyugdíjrendszerekkel? Hihetetlen de 23 éves fiatalember életpálya modelljében szerepel az is , hogy tervei szerint nyugdíjas is lesz (mégpedig nem halála után 7-8 évvel). Kezd az egész magyar állam jogi gazdasági berendezkedése abszolút megbízhatatlanná válni.

     1     0
     • Milyen állam? Magyar állam? Hahaha.

      0     0
     • Kezd az egész
      Szerintem nem kezd, hanem már rég káosz van. :o(

      0     0
     • Gazdaságtan, kezdő szint. Mi a különbség az adó és a járulék között? Az adóért nem jár közvetlen ellenszolgáltatás, míg a járulék befizetésével jogosulttá válsz bizonyos szolgáltatások igénybevételére. Tehát nem kapsz vissza semmit, csak megvásárolod a jogosultságot. A barbatrükk az, hogy nem csak magadnak, a másik meg az, hogy nem a saját pénzedet kapod nyugdíjasként. Elvi lehetősége megvolt ennek részben, de mikor megvédték a nyugdíjmegtakarításokat, akkor ezt megszüntették. Innentől kezdve teljesen értelmetlen minden olyan gondolat, ami a “visszakapáson” rugózik.

      A megbízhatatlanságban igazad van. Már csak azért is, mert az a szép új alkotmányunk fű alatt arról is rendelkezik, hogy a mindenkori kormánynak nem kötelessége a járulékért cserébe meghatározott színvonalú ellátásokat biztosítani – egészségügyit, oktatásit, szociálist – csak annyit és olyat, amit gondol, és amire pénze van, ezek ugyanis nem alapjogok többé.

      0     0
      • “hogy a mindenkori kormánynak nem kötelessége a járulékért cserébe meghatározott színvonalú ellátásokat biztosítani – egészségügyit, oktatásit, szociálist – csak annyit és olyat, amit gondol, és amire pénze van, ezek ugyanis nem alapjogok többé.”

       Akkor nekem meg nem kötelességem megállni a rendőrnek mikor integet.

       0     0
      • “A családdal érkező kiskorúak esetében a menekültügyi eljárás ugyanúgy zajlik, mint a felnőtt kérelmezőké. Vagyis őket is a hivatalhoz tartozó befogadóállomások egyikén helyezik el, értelemszerűen a családjukkal együtt, a BÁH pedig szállást, étkezést, továbbá egészségügyi szolgáltatást biztosít számukra. A gyermekek esetében gondoskodik az életkoruknak megfelelő ellátásról, így a felnőttekkel szemben napi ötszöri étkezés és az alapfokú oktatáshoz való lehetőség is adott számukra. Sőt, a szabadidő eltöltéséhez gyermekszobák és szabadtéri játszóeszközök is rendelkezésre állnak. Egyes civil szervezetek segítséget nyújtanak különböző gyermekprogramok lebonyolításához. Naponta négyórás orvosi rendelés van, gyermekorvos hetente kétszer két órában van a helyszínen, pszichiáter pedig heti egy alkalommal érkezik a befogadóállomásra.”

       0     0
  • Persze, hogy nem ugyanazt kapod vissza, de az elv az, hogy a nyugdíjjárulékot azért fizeted be, hogy idős korban nyugdíjat kapjál. A “visszakapás” kifejezéssel arra kívántam utalni, hogy ez egy olyan rendszer, ami úgy működik, hogy a juttatás mértéke attól függ, hogy te korábban mennyi pénzt fizettél be, hiszen, aki több nyugdíjjárulékot fizetett be, az magasabb nyugdíjat kap, aki kevesebbet fizetett be, az pedig kevesebbet kap. Legalábbis elvi szinten így működne, a gyakorlatban nem feltétlenül, mint az látszik a fent említett statisztikákból is.

   7     0
   • Akkor a “visszakapás” kifejezés félrevezető.
    A nyugdíjjárulékot a fizetésed alapján fizeted. A nyugdíjat is a fizetésed alapján fogod kapni.
    A statisztikából kihagytátok, hány nő és hány férfi van nyugdíjban.

    De ez az egész már megint olyan, hogy legyen külön nyugdíjpénztár nőknek és férfiaknak. :o/
    Elhiszem és elfogadom, hogy ha a férfiak többet keresnek és több nyj-ot fizetnek be, abból több nő kap, mint ahány férfi. De mondjatok a magánnyugdíjpénzáron vagy az öngondoskodáson kívül mást, ami jobb ezeknél. Régóta tudjuk, hogy ez a nyugdíjrendszer nem működik – csak látszólag. És most akkor mit csináljanak a nők? Mondják azt, hogy nem kérnek nyugdíjat, mert ha ők kapnak, a férfiaknak nem marad annyi, amennyit befizettek?

    Van olyan statisztika, hogy jelenleg hány 20-40 éves dolgozik, milyen arányban és milyen a kereseti arány?

    0     5
    • Ha úgy jobban tetszik, akkor a “vissza” kifejezést el lehet hagyni és beszélhetünk csupán arról, hogy ki mennyit fizet be és mennyit kap. Itt arról van szó, hogy feministák megint alaptalanul kívánják a nőket áldozatszerepbe helyezni, amikor azt állítják, hogy a nők kevesebb nyugdíjat kapnak. Ezt a statisztikát épp azért kértem le, hogy tisztán lássuk (amit egyébként magunktól is tudhattunk), hogy ennek az ellenkezője igaz.

     De a nyugdíjrendszert nem kell emiatt átalakítani, (pláne nem nőknek és férfiak külön nyugdíjkasszát létrehozni) csupán egyenlő nyugdíjkorhatárra volna szükség és a férfiak várható élettartamának a növelésére. Itt nem az lényeg, hogy ezredszázalékra azonos arányú legyen a nemek szerint történő befizetés és kifizetés, hanem az, hogy miközben a férfiak vannak kedvezőtlen helyzetben, a kormány olyan politikát folytat, amely nemhogy csökkentené a meglévő különbségeket, hanem tovább növeli.

     6     0
     • “a kormány olyan politikát folytat, amely nemhogy csökkentené a meglévő különbségeket, hanem tovább növeli.”

      Bankárkormányoktól mégis ki mit vár?

      0     2
     • Na, alakulunk. (o:
      Mindenkinek a fizetései alapján számolják a nyugdíját. És igen. Aki keveset keresett, annak kevés lesz a nyugdíja, aki sokat, annak több.
      Nem érzem, hogy most áldozatszerepről lenne szó. Főleg nem a Nők 40 programmal.
      De ha arra gondolsz, hogy egy nő, mivel tovább él, összességében több nyugdíjat kap, mint egy férfi, akkor igazad van, de mégis hamis a kép. Mert aki alacsony nyugdíjjal rendelkezik, az nincs kisegítve azzal, hogy összességében többet kap, mint aki havonta többet kap, de rövidebb ideig. Számold úgy, hogy a havi megélhetést nézed.

      Egyenlő öregségi nyugdíjkorhatár van. A Nők 40 ettől független program – amely szerintem nem volt helyes húzás.

      0     4
      • A nők (átlagosan) tovább lehetnek nyugdíjban. Mivel sokan annyira pénzközpontúan gondolkodnak, hogy nem értik mi ezzel a probléma, ezért érdemes az éveket forintosítani, vagyis megnézni azt is, hogy egy átlagos nő mennyivel kap több nyugdíjat a nyugdíjasként eltöltött évek alatt.

       A Nők40 program rosszabb, mint amikor az öregségi nyugdíjkorhatár volt alacsonyabb a nőknek, mivel ez azt jelenti, hogy egy ugyanannyi évet ledolgozott férfinak akár 7 évvel is tovább kell dolgozni (az öregségi nyugdíjkorhatárban “csak” 5 év volt az eltérés).

       És ez fennmarad akkor is, ha mondjuk 70 évre felemelik a nyugdíjkorhatárt. Ez ugyanis azt jelentené, hogy egy nő, akár 58 évesen nyugdíjba vonulhatna, míg egy férfinak mindenféleképpen 70 éves koráig kellene dolgoznia.

       4     0
    • A megszült felnevelt gyerekek adójának jókora részét erre a kompenzációra kell fordítani, mert aki a karrierjét nevelgeti gyerek helyett az valószínűleg a férfiakkal versenyképes jövedelmet nyugdíjat harcol ki magának.

     1     0
     • Sajnos annak is dolgoznia kell, akinek a gyerekek nevelése és a család lenne a szíve karrierálma, de ebből nem élne meg a család. Nem olyan sok nő karrierista. Sokkal több egyszerű nő van, aki egyáltalán nem akar vezető szerepet betölteni, aki nem akar mást, csak annyi pénzt, amennyiből kényelmesen tud élni a család és egyik szülőnek sem kell azon stresszelnie, hogy miből vesz kaját 20-a után, hogy még a kisnyugdíjas nagyszülőket is segíteni kellene, mert drága a gyógyszer, stb.
      Hidd el, a legtöbb nő nem akar versenyezni a férfiakkal – csak őket nem hallod (rajtunk kívül).

      0     3
     • Vazze, ez történik! Jesszusom, komolyan mondom, hogy nem értelek benneteket.

      A nő ne dolgozzon, hanem neveljen gyereket. O.k. De akkor nem lesz elég szolgálati ideje, jövedelme, így nem kap elég nyugdíjat a megélhetéshez, tehát az államnak valahol kompenzálni kell, így valamilyen kedvezményrendszerrel kiváltja ezt az időt a nőknél. Rendben. Erre mi a válasz? Fúúúúj, szemét nők, munka nélkül kapnak nyugdíjat, míg a szerencsétlen férfiak meggebednek.

      Most akkor mi lenne szerinted a követendő módszer? Legyen igaza hgyi-nek és lőjük fejbe a 70 éves nőket?

      0     0
      • Több társadalmi elvárást kéne támasztani a nőkkel szemben, kevesebbet a férfiakkal szemben, és akkor csökkenne a nemek átlagéletkora közötti különbség, valamint a társadalomból kiszorultak nemének aránya közötti különbség.

       1     0
      • “A nő ne dolgozzon, hanem neveljen gyereket. O.k. De akkor nem lesz elég szolgálati ideje, jövedelme, így nem kap elég nyugdíjat a megélhetéshez”

       Kapjon a férje kétszer annyit, majd az beossza neki. Elvált? Szopacs.

       0     0
    • “És most akkor mit csináljanak a nők?”

     Ne nyafogjanak annyit.

     3     1
 4. Már az állami nyugdíjat is hülyeségnek tartom, nem hogy még azt, hogy azon vitatkozzunk, hogy ki mikor menjen nyugdíjba. A nyugdíj magánügy kellene hogy legyen. Mindenki menjen nyugdíjba akkor amikor akar és élje fel a saját megspórolt pénzét!

  7     3
  • Igen. Azonban ilyen felelős gondolkodásra a lakosság 80%-a képtelen, alkalmatlan, döntések meghozatalára még a saját életével kapcsolatban is méltatlan. Megspórolt pénze szinte senkinek sincs, a zemberek elsöprő többsége egyik napról a másikra él, ha ezekre bíznánk a saját jövőjüket, akkor elkerülhetetlen lenne a szociális katasztrófa (éhséglázadások, rabszolgáztatás, ragály, pusztulás, korai halál).

   4     0
   • Egyrészt már maga a tudat, hogy mindenki önmagáért felel az többlet motivációt jelent a munkamorálra, a tanulásra, a felelős gondolkodásra nézve. Ahol közös a felelősség ott mindenki csalni fog a közösség kárára. Ezért is szüntetnék be szinte minden újraelosztó rendszert (https://www.youtube.com/watch?v=1nN1HqAps4Y) és vinném le az adókat (https://www.youtube.com/watch?v=FqLjyA0hL1s). Az állam meg vonuljon ki mindenhonnan, ahonnan csak lehet (https://www.youtube.com/watch?v=qr638pCfPxs). Szóval szerintem korántsem lenne olyan drámai a helyzet, mint ahogy felvázoltad, mert az emberek motiváltabbak lennének az öngondoskodásra, vagyis nem feltétlenül kellene mindenkinek az utcán kikötni. Amúgy nemrég számolgattam, hogy átlagban minden dolgozó emberre jut 2-3 eltartott nem dolgozó és ha csak magamat nézem kb. 10 embert eltartok még az adómból. Ha ez nem lenne, lehet már tudnék saját lakást venni.

    Másrészt nyilván az ilyen drasztikus változtatásokat egy erős népoktatással kellene előkészíteni. Valamint jó lenne ha az oktatási rendszerünk is hasznos dolgokat tanítana és a kötelező érettségi tárgyak között lenne mondjuk a gazdasági ismeretek, állampolgári ismeretek, informatika. Meg még talán a matekra is jobban rá kellene gyúrni. Lehet nem szívta volna meg annyi devizahiteles, ha tudnának szerződést értelmezni, meg mondjuk szorozni-osztani.

    Harmadrészt áldozat nélkül nincs fejlődés. Az a baj ennek a liberalizmusnak nevezett gyalázattal (a liberalizmus amúgy jó dolog, csak amit ma annak neveznek az nem liberalizmus), hogy ma már minden egyén és kisebbség nyűge fontosabb, mint a többség érdeke. Meg valahogy ma már senki sem tehet arról, hogy tanulatlan lusta bunkó és minden naplopónak segély jár. Igenis hagyni kell lemorzsolódni azokat akik nem akarnak tenni a saját megélhetésükért.

    6     2
    • Alapvetően egyetértek a javaslatoddal. Annyi csak a bajom vele, hogy a szabályozatlan kapitalizmus “üvegpadló” nélkül sokakat a földön hagy. Mindenképpen kell állami beavatkozás ahhoz, hogy az alsó harmad értelmes munkához jusson, és senki ne kerüljön egy elviselhetetlen szint alá. Ha ezt is megoldod, akkor usgyi, csinálhatjuk!

     5     0
     • Én az állami beavatkozást leginkább a játékszabályok betartatására és a verseny kikényszerítésére korlátoznám. Úgy látom, hogy általában ahol nagy szegénység van – amit előszeretettel írnak a kapitalizmus és a tőkések számlájára – ott valójában az oktatással, adórendszerrel és a demotiváló újraelosztó rendszerrel szokott a gond lenni. Nálunk mindhárom borzalmas. Pl.: Ha a politikusaink a kis és középvállalkozókat támogatnák minden létező módon (ahelyett, hogy kiirtanák őket), akkor lenne az országnak hazai gazdasági vérkeringése, sokkal több munkahely jönne létre, felértékelődnének a kevesebb szakértelmet igénylő munkák is és nem tenyésznének itthon szabadon konkurencia nélkül a külföldi cégek és nem hordanák ki talicskán a pénzt az országból (hozzáteszem nem a multikkal van a baj, hanem hogy nem tudunk felmutatni alternativát). Amúgy a piac ha hagyják, akkor szabályozza önmagát. Pl.: ha kevés a munka és könnyű vállalkozást indítani, akkor a leleményesebb emberek úgyis új vállalkozásokat és új munkahelyeket teremtenek (rengeteg új szakma és piac jelenik meg évről évre, amik régen nem voltak). Vagyis a munkanélküliséget a kapitalizmus is igyekszik felszámolni, mert egyrészt kihasználatlan erőforrást, másrészt rossz vásárlóerőt jelent.

      4     0
      • Én az állami beavatkozást leginkább a játékszabályok betartatására és a verseny kikényszerítésére korlátoznám.

       Nem működik ez az ultraliberális felfogás sem.

       Amúgy a piac ha hagyják, akkor szabályozza önmagát.

       Kivéve, mikor nem. Ha tényleg szabályozná magát, sose kellett volna szakszervezeteket alakítani, hogy csak egy példát mondjak.

       Nehogy már azt hidd, az a kánaán, ha csak és kizárólag a pénz az úr.

       1     4
      • Ha a piaci értékképzés megegyezne a társadalmival és az egyéni erkölcsivel nem is lenne olyan nagy gond, legfeljebb túl nagy kilengésekkel működne de így…

       Másrészt az a fajta verseny és állami szerepvállalás hiány amelyről álmodozol legfeljebb a közgáz könyvek modelljeiben szerepel, a valóságban nem. Egy információs társadalomban meg pláne nem.

       0     3
      • “Pl.: Ha a politikusaink a kis és középvállalkozókat támogatnák minden létező módon (ahelyett, hogy kiirtanák őket), akkor lenne az országnak hazai gazdasági vérkeringése”

       Inkább a melósokat, de hát ahol ennyi zsidó politikus van?

       0     3
 5. A férfiak korábbi nyugdíjazása egy eléggé összetett gazdasági kérdés, ami nagyon kritikus stabilitási problémákat szülhet. Ezért nem lehet csak azzal elintézni, hogy egyenlőségre van szükség, és ezért legyen korábban a nyugdíj. Nézzük egy kicsit differenciáltabban!

  Régebben megjelentek itt olyan témájú cikkek, amik szerint a férfiak munkája fontosabb a nőkénél. Lásd: http://www.ferfihang.hu/2012/08/28/the-day-when-men-left/ http://www.ferfihang.hu/2014/12/28/the-day-when-men-left-ii-avagy-mi-a-helyzet-a-gyalogosokkal/

  A nyugdíj ügyben döntést hozó politikusok a duplagondol technikáját használják: beszélni ugyan nem lehet róla, de a lelkük mélyén pontosan tudják, hogy az az igazság, amit a linkelt cikkek írnak. Ha a nők kiesnek a munkaerőpiacról, abból nem lesz komoly probléma. Maximum 1-2 generáció nem fogja ismerni a daktiluszokat, vagy nem lesz pontos nyilvántartás a ruházati boltok raktárkészletéről. Azonban ha a férfiak kiesnek, akkor leáll az áram, gáz és vízszolgáltatás, sőt a szemétszállítás is. Ha a régi szakik kiesnek senki nem fogja tudni karbantartani a 20 évesnél régebbi buszokat, amik nap mint nap szállítják az utasokat. Nem sorolom tovább a példákat, mindenki el tudja képzelni.

  Sok nyugdíj előtt álló férfi komoly szakértelmet igénylő munkát végez. Ezeknek a munkaköröknek az átadása hagyományosan úgy történik, hogy az új generáció eltanulja a szakma csínját bínját egy mester mellett. Ha hirtelen nyugdíjazási lázzal ezt a láncot megszakítjuk, annak súlyos következményei lesznek.

  Egyetértek azzal, hogy a jelenlegi szabályozás igazságtalan módon kihasználja a férfiakat. Azonban valami olyan megoldást kellene találni, amivel az igazságosság sem sérül, de a gazdaság sem omlik össze. Ezért a következő csomaggal állnék elő: A szakértelmet igénylő tiszteletreméltó idős munkavállaló férfiak kapjanak:

  * ellátást a nyugdíjba engedett nőktől: minőségi házikosztot, takarítást, mosást satöbbi.

  * Akik igénylik, azoknak az állam garantáljon szexpartnert.

  * Korlátozott óraszámban kelljen dolgozniuk – mondjuk heti 3-4 napban

  0     2
  • A döntést hozó politikusok egész egyszerűen fehér lovagok és manginák, felesleges bármiféle racionalitást keresni a döntés okai között. Egyébként a népszavazás is úgy lett kiírva, hogy csak arra kötelez, hogy a férfiak és a nők azonos bánásmódban részesüljenek, a probléma akár megoldható úgy is, hogy a nők kedvezményét veszik el.

   Az európai országok többségében azonos a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára, aligha kell tartani attól, hogy az azonos nyugdíjkorhatár miatt Magyarországon nem lesz elég ember, aki buszokat szerel.

   “ellátást a nyugdíjba engedett nőktől: minőségi házikosztot, takarítást, mosást satöbbi”
   Ez nincs arányban egymással, ráadásul egészségileg is sokkal inkább megterhelő nehéz fizikai munkát végezni, mint főzni, mosni stb.

   “Akik igénylik, azoknak az állam garantáljon szexpartnert.”
   Ez a férfiakra nézve megalázó, a férfiak nem szexuális ösztönlények, akik szexért cserébe hajlandóak évekkel tovább dolgozni.

   “Korlátozott óraszámban kelljen dolgozniuk – mondjuk heti 3-4 napban”
   Még akkor is többet kell dolgozniuk, mint a nőknek.

   4     0
   • A javaslat amit írtam az alapvetően vicc volt. De az nem vicc, hogy a nőknek és férfiaknak eltérőek a képességeik és az igényeik is, ezért nem elvetendő, hogy külön szabályok vonatkozzanak rájuk akár törvényileg is. A probléma inkább az, hogy a jelenlegiek csak a nőknek kedveznek, nincs a másik serpenyőben semmi.

    “Ez a férfiakra nézve megalázó, a férfiak nem szexuális ösztönlények, akik szexért cserébe hajlandóak évekkel tovább dolgozni.”

    Számomra nem megalázó, és még igaz is. Ha nem lenne az a fránya szex, meg nem akarnám jóltartani a családomat, már rég nyugdíjba vonultam volna, felélném a családi vagyont és szarnék mindenre (ala MGTOW).

    0     3
    • Az, hogy bizonyos képességek, tulajdonságok és igények jellemzőbbek a férfiakra, még nem jelenti azt, hogy minden férfira igaz volna. Azzal amit mondasz ugyanaz a probléma, mint amit a kormány tesz: egyéni élethelyzeteket teljesen figyelmen kívül hagyva, kollektívan gondolkodik különböző csoportokban. A gyermeknevelést úgy kívánja “megbecsülni”, hogy olyan jogszabályt hoz, melynek köszönhetően azok a nők is hamarabb mehetnek nyugdíjba, akik gyermektelenek, míg azok a férfiak is később, akik egyedül felnevelték a gyermekeiket. Hol igazságos ez? Szóval nem minden férfi és nem minden nő ugyanolyan, a törvényeknek pedig erre tekintettel kell(ene) lennie.

     3     0
     • Egyetértek, hogy a felnevelt gyerekek szerint érdemes lenne differenciálni a nyugdíjazást. Talán jótékony hatása lenne a születésszámra is, meg igazságosabbnak is tűnik elsőre. És valóban lennének férfiak is, akiknek ezáltal jogos lenne a korábbi nyugdíjazás. Nagyon jó kérdés, hogy hogy lehet ezt szabályozni, de az biztos, hogy érzésre igazságos lenne.

      1     0
    • A javaslat amit írtam az alapvetően vicc volt. De az nem vicc, hogy a nőknek és férfiaknak eltérőek a képességeik és az igényeik is, ezért nem elvetendő, hogy külön szabályok vonatkozzanak rájuk akár törvényileg is.”

     Ez az a tipikus szöveg, amivel tök véletlenül, mindig pont akkor jönnek elő, amikor a nők kedvezményeit kell megindokolni. Azért is szánalmas ez Kalman, mert a másik cikknél pontosan te prédikálsz a könnyített, nem vétkességi alapú válás mellett.

     2     0
     • A nem vétkességi alapú válás mellett prédikáltam? Vagy be voltam baszva, vagy félreérthetően fogalmaztam. Van linked? Megnézném melyik eset forgott fenn :-).

      Veramnak az van a zászlójára tűzve, hogy betű szerinti jogegyenlőséget szeretne. Én meg abban hiszek, hogy a férfi és női szerepek eredendően eltérnek, és ezért egyenlőségre nem érdemes törekedni, csak valamiféle igazságosságra, ami egyáltalán nem biztos, hogy a jogegyenlőséggel teremtődik meg.

      1     0
      • Kalman, szerintem azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ég és föld a különbség aközött, hogy hol van az emberek ingerküszöbe, attól függően, hogy a nőket vagy férfiakat éri negatív megkülönböztetés. Kötve hiszem, hogy bármiféle módon el tudnál fogadtatni az emberekkel egy olyan intézkedést, ami a nők számára hátrányos, ugyanis erre hiperérzékenyek. Ebből adódóan törvényszerű, hogy a férfiak lesznek a kárvallottjai annak, ha nem alkalmazunk zéró toleranciát a nemi alapú megkülönböztetés ellen. Erre egyébként az alkotmányunk is jó alapot kínál, hiszen az is rögzíti ezt.

       Én azt gondolom, hogy a jelenlegi férfiellenes rendszerből egy kiút van: ez pedig a férfijogi mozgalmak megerősödése (Magyarország esetében egyáltalán a létrehozása). A társadalmi problémákra is ennek szellemében keresek megoldást, ezért olyan megoldási lehetőségekben nem is kívánok gondolkodni, amelyek a férfijogi mozgalmakat gyengítenék, vagy a feministák számára bármiféle lehetőséget kínálnának arra, hogy lejárassanak azzal, hogy nőellenes vagyok, hiszen annál nagyobb öngólt nem is lehetne lőni, minthogy szalonképtelenné teszem magam. Márpedig, aki ma bármilyen szempontból is kétségbe vonja a nők egyenjogúságát és egyenlőségét az ezt teszi.

       4     0
      • Van linked? Megnézném melyik eset forgott fenn :-).
       Szerintem sdn erre gondol. Ha nem, akkor majd ő kikeresi neked. :o))

       Én meg abban hiszek, hogy a férfi és női szerepek eredendően eltérnek, és ezért egyenlőségre nem érdemes törekedni, csak valamiféle igazságosságra, ami egyáltalán nem biztos, hogy a jogegyenlőséggel teremtődik meg.”
       Én inkább egyensúlynak mondanám, de igen, alapvetően én is ilyesmire gondolok.

       0     1
       • Köszi! Ezen kommentben konkrétan azt állítottam, hogy a nők hipergám ösztöneit nem állítaná le a válás tiltása, nem kívánnák jobban a férjüket azért mert tilos válniuk. Nyilván nem válnának el, de attól még sárkányosodnának, azon nem segítene. Hogy jön ez ahhoz, hogy a no-fault divorce-t támogatom? Nem támogatom. Pontosabban aki ilyet kezd, az maga a fault esemény, tehát ő induljon kedvezőtlen pozícióból az alkudozásban.

        0     0
        • Igen, erre gondoltam. Egyébként ott a válást fel sem hoztam, de azt hiszem elég nyilvánvaló az összefüggés a shit teszt, és a no-fault divorce között. Folytatva az ottani gondolatmenetet, a hipergámkodás, ribanckodás nem tolerálása, nem egyenlő a hipergámia tiltásával. A nők tudnak alkalmazkodni, minthogy nem halt ki az emberiség a múltban sem, a csúnya keresztény erkölcs alatt.

         Miért nincs jogosultsága a shit tesztnek? Talán mert azt üzeni, a férfi viselje az anyagi, erkölcsi, lelki terhet a párkapcsolat kialakításáért, fenntartásáért, majd a női belülről bomlasztás, destabilizálás  szépen egy mondattal felülírja az egészet.

         Jaj, a férjem nem ment át a shit teszten, elhanyagol, unom a férjem stb. Ez nem mérhető. Egy kis hiszti, “sárkányosodás” címen már minden alól kibúvó.

         1     0
         • Meg tudod mondani, hogy konkrétan milyen intézkedéssel lehet egyszer és mindenkorra megszabadulni a shit tesztektől? Ha egy nő indokolatlanul kijelenti, hogy “most már nem éhes” amikor a mekinél rendelnie kellene (pedig előtte még éhes volt), akkor shit-teszt szabálysértést követ el, és be kell fizetnie az államnak 30 EFt bírságot? Ott ül a balkettőn egy shit-teszt ellenőr, aki jegyzőkönyvet vezet?

          2     0
    • Ejj, ha a ceges juttatasokat p*nara kolthetnem…. :D

     1     1
  • Volt olyan idő, mikor a szent és csodás férfiak kiestek a munkájukból és elmentek egymásra lövöldözni. Képzeld, semmi nem állt le.

   A három pontod a végén csodálatos. Menj orvoshoz.

   0     1
   • Nem állt le, de nem is volt normális helyzet.
    Nem szoktuk azt mondani, hogy a nők vagy a férfiak nem képesek erre vagy arra, hanem csak azt, hogy nem az ő dolguk, vagy nem való nekik, vagy csak az csinálja, akinek tehetsége, kedve van hozzá.

    A három pont a végén irónia volt. (Nem “Kalmanos”.)

    0     0
   • Az első olyan háború, ahol a férfiak több mint 20 %-a esett ki a munkájából, és ment a lövészárokba, hogy védje a királyát, és vele lányát, az első Vh volt. Jelzem abban a Monarchiában, ami amúgy jelentős élelmiszer exportőr volt, gyakorlatilag éheztek az emberek.

    0     0
   • “a szent és csodás férfiak”

    Szent és csodás férfi csak fehér lehet, az se mind.

    “és elmentek egymásra lövöldözni”

    “Ha a fiaim nem akarnák, nem lenne háború.” – Gutle Rothschild

    “Képzeld, semmi nem állt le.”

    De, a Berlin-Bagdad vasút építése.

    “A három pontod a végén csodálatos. Menj orvoshoz.”

    Nekem tetszik, be kéne vezetni őket.

    0     0
 6. Alapvetően jó a cikk, de egy ponton még az én szememnek is feltűnt némi elfogultság. Azt írod:

  “Hogy a helyzetet tisztán lássuk, érdemes visszatekinteni egy kicsit arra, hogy mi volt a helyzet a Nők 40 program előtt:
  - Az öregségi nyugdíjkorhatár a nők és a férfiak esetében is 62 év volt.
  - Előrehozott öregségi nyugdíjra a nők 59 évesen, a férfiak 60 évesen váltak jogosulttá.
  - A férfiak és a nők várható élettartama közti különbség kiemelkedően magas volt: átlagosan 7,6 évvel élt rövidebb ideig egy férfi, mint egy nő.”

  Majd az alábbiakat:

  “A férfiak már amúgy is hátrányos helyzetben voltak, hiszen 1 évvel később váltak jogosulttá az előrehozott öregségi nyugdíjra”
  és
  “Ráadásul az is a férfiakat sújtotta jobban, hogy eltörölték a korkedvezményes nyugdíjat”

  Amiből az jön le, hogy megemlíted az öregségi nyugdíjt egy éves különbségét, mint hátrányt a férfiak számára, majd az ezt kb. ellensúlyozó előnyt már úgy fogalmazod meg, hogy ráadásul még annak eltörlése is a férfiakat sújtotta jobban.
  A valóság az, hogy ahogy a 60,2-60,2 éves nyugdíjba vonulási adatok is mutatják ez a két tényező kb. kioltotta egymás hatását az egyenlőségre való törekvés tekintetében.

  Ettől persze még egyértelmű, hogy a 2010-es változtatások rossz irányba tolták jó nagy mértékkel az egyenlőség elvét, de nekem az is feltűnt, hogy akkoriban nem volt túl nagy felháborodás ezzel kapcsolatosan, pedig sokkal ésszerűbb lett volna akkor ezt megakadályozni – ami persze nem lett volna könnyű -, mint most, évekkel később nekimenni ennek. Ugyanis akkor közvetlenül csak nyertesei voltak a változtatásnak, ellenben most ez kivitelezhetetlen.

  0     0
  • Azt, hogy a férfiakat jobban sújtotta a korkedvezményes nyugdíj eltörlése, csak azért említettem meg, mert ez is növelhette a különbséget a nyugdíjba vonulók átlagos kora között és nem tartom elképzelhetetlennek azt se, hogy a tudatosan hoztak olyan intézkedéseket, amelyek mind a férfiakat hozták nehezebb helyzetbe.

   0     0
   • “A nyugdíjba vonulás után az emberek többségének nem csupán a közérzete javul, hanem az egészségi állapota is – derül ki egy tudományos kutatásból. “

    Forrás:

    http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/hihetetlen_felfedezes_a_nyugdijasokrol.601134.html

    0     0
   • A korkedvezményes nyugdíj viszonylag széles körű elérhetősége szintén gazdaságpolitikai döntés volt, de az épp a rendszerváltás környékén. Szintén a tömeges munkanélküliség megakadályozása volt a cél, rengeteg embert mentettek meg ezzel az utcára kerüléstől. Valóban főleg a férfiaknak kedvezett, sőt tömeges is volt a körükben, mivel pont a nehézipar, bányászat, MÁV, azaz az akkori formájukban túlélésre képtelen iparágak idősebb munkavállalóit célozta. Ennek a párja most a nők40-es cucc, csak pár év késéssel.

    Semmi mást nem bizonyít ez az egész, csak azt, hogy a mindenkori kormányok jó ötletnek tartják, hogy azokat az időseket, akik várhatóan nem tudnak a piacon megélni – nem feltétlenül a saját hibájukból – kvázi állami gondozásba veszik a korai nyugdíjazással.

    0     0
    • De ha a férfiakat kihagyják belőle, akkor nem ér lófüttyöt se, mert a 40-60 as korosztály férfiai közül kerül ki a hajléktalanok többsége.
     Egy nőnek meg némi túlzással mondható, fölösleges is nyugdíjat adni, mert így is úgy is kvázi megél a férfiakból/családjából.
     Az eltérő megítélése a nemek munkavállalási kötelezettségének éppen hogy a férfiak kiemelt segítését indokolná. Ki fog befogadni mondjuk egy 40-60-es munkanélküli férfit? Miből éljen meg, ha nem veszik fel sehová?

     0     0
    • Hogy lehetne ennek a párja a nők40 program?
     1, a Nők40 programmal párhuzamosan a kormány megszüntette a korkedvezményes nyugdíjat. Ha a párja lett volna, akkor egy időben lenne.
     2, Akkoriban a nők nyugdíjkorhatára 5 évvel alacsonyabb volt, mint a férfiaké, ezt a 2. Gyurcsány-kormány változtatta meg, úgy hogy felemelte a nők nyugdíjkorhatárát. Ennek az eredménye volt az, hogy 2010-ben a férfiak és a nők átlagosan már egy időben mentek el nyugdíjba, de a Gyurcsány-kormány ezen lépése előtt ugyanaz volt a helyzet, mint ma, a nők átlagosan hamarabb mentek nyugdíjba.
     3. A kettő azért sem párhuzamba állítható, mivel a Nők40 program, illetve az, hogy a nők nyugdíjkorhatára 5 évvel alacsonyabb volt, az nemi alapú diszkrimináció, ami ellentétes a jogállamiság elvével. Azt lehetne ezzel párhuzamba állítani, ha bizonyos nők által uralt területekre kiterjesztettek volna. Mondjuk ezt igen nehéz lett volna, tekintettel arra, hogy a nők ritka kivételtől eltekintve nem végeznek ilyen munkákat.

     Az olyan szociálpolitikai intézkedéseknek, mint a korkedvezményes nyugdíj van létjogosultsága, hiszen ez segíti az olyan munkakört betöltő dolgozókat, akik idősebb korban már nem tudnák megfelelően ellátni a munkájukat és/vagy egészségükre is veszélyt jelentene a munkavégzés. Ez semmiféleképpen nem összehasonlítható azzal a női privilégiummal, hogy 40 év munkaviszony után nyugdíjba lehet menni.

     0     0
 7. Nem kell népszavazás.

  Az Alaptörvény szerint:
  XV. cikk
  (1) A törvény előtt mindenki egyenlő.
  (3) A nők és a férfiak egyenjogúak.

  Minden olyan törvény, ami sérti az egyenlő jogok érvényesülését, az Alaptörvénybe ütközik, és így azonnali hatállyal fel kell függeszteni. Az olyan inkompetens seggszájúakat, akik a saját Alaptörvényüknek ellentmondó szexista törvényt kitalálták, megszavazták, aláírták, fel kell lógatni, okulásul a következő politikusnemzedéknek.

  Probléma megoldva.

  1     0
  • Ezt kéne tenni. Sajnos azonban az NVB először épp az alkotmányra hivatkozva utasította el a népszavazási kezdeményezést, többek közt az alkotmány ezen pontjaira hivatkozva:.

   XV. cikk (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.
   XIX. cikk (4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja.

   Nem tudom, hogy az általad említett pontok, – XV.cikk (1)(3) -, illetve ezek miként egyeztethetőek egyáltalán össze egymással…

   0     0
   • Látom megjelent a szerintem messze legkúlabb nicknevű Vasgerinc honfitárs itt (így elolvashatom az okosságait, engem efféle egyszerű dolgok vezérelnek, hogy hozzászóljak) ezért megtisztelem a posztot és hozzászólok valamit a humort mellőzve csökkentve a redundanciát és felesleges rinyálást. Az “állapotos nők fokozott” védelmére kéne módosítanunk az ilyen szövegezést mert a többi előjognak nincs értelme. Egy töpszli-vézna testalkatú férfit simán lecsap vagy megkésel egy teltkarcsú vagy kigyúrt hölgy, tehát a fizikai különbségtétel sem lehet a nemi megkülönböztetés alapja, különben tiltandó lenne az is, hogy nőt vegyenek fel matematikusnak. Nem meghatározható hány nő él vissza előjogaival, hogy eljátsza a védtelen nőt aki rendőri-állami-társadalmi segítségre szorul a hazugságai okán ezzel helyrehozhatatlan kárt okozva kiszemeltjeinek. Nem meghatározható a vérgonosz mosollyal álcázott cédák száma és mennyi a valódi jólelkú, empatikus teremtés akikre a legtöbb épeszú férfi vágyik, ennélfogva jobb kerülni a nemi alapú megkülönböztetést. Egyébként ha állapotosra módositanák az ilyen megkülönböztető szöveget akkor félő, hogy túlszaporodnánk és az az államnak teher lenne ha már az apák számkivetettek. Egyébként azt is meg kell majd határoznunk, hogy nők által kihordott utódaink hány éves korától szűnhet meg az anyák teljhatalma. Hiszen egy 17 éves ember is kiskorú, oda pedig nem kell már gyed meg a többi aprópénz melyekről állandóan hablatyol a pénzszóró állam és a célközönség. A nyugati férfinek fel kell ébredne és hasznos tagjává válnia a társadalomnak, akkor több megbecsülést kaphat! Legyen képes nevelni, önmenedzselni hiszen nemcsak munkából áll az élet, a családi fészek nemcsupán a nőké, én sem bányában vagy egy munkagép kezelésében akarok megrohadni, halálig dolgozni. Bár maradhatunk keleti parasztok is akik a nőket háztartásba űzik.. hogy aztán azok hátbaszúrjanak, megcsaljanak, elváljanak stb. nem garancia már az sem ha tartjuk őket, mert emancipáltak, felfelé törekvőek a feminizmus miatt. Megoldhatatlan gond viszont szerintem az, hogy a magyar társadalom egésze se keleti se nyugati vagy mindkettő ezért egy nulla, toporog.. :) Na lépek lassan bulizni asszonnyal, jó elmélkedést! Megyek szavazni amikor kell, meg vissza a trollbarlangba várakozni.

    0     0
 8. Minden tiszteletem Csányi Vilmos Professzor Úré (tényleg), de úgy látszik, neki is megfelelési kényszere van.
  “Ha a döntéshozók fele nő lenne, kevesebb stadion és több bölcsőde épülhetne”
  http://index.hu/tudomany/2015/06/05/csanyi_vilmos_etologus_interju_vizimajom_elmelet_agresszio_kutyaetologia_kutya_etologia_humanetologia/

  Persze az Index hibája, hogy ebből az interjúból ezt a részt választotta címnek, mert sok másról is szó esik.
  Éppenséggel kifejthette volna a Professzor Úr a “ feminista nézőpontok és az etológia ütközését” is. (Hogy nem tette meg, az szvsz az index újságírójának a hibája.)

  0     0
  • (Bocs, ha ez off itt, de nem tudtam, hova írjam.)

   0     0
  • Nekem is minden tiszteletem Csányi úré, de hogy a nőkkel kapcsolatosan mennyire mellényúlt az hihetetlen, és szerintem mivel eléggé idős, a hipergámia fogalmával nem nagyon találkozott, így eléggé fals dolgokat is belevesz az amúgy jó gondolatok közé.

   0     0
 9. Én nagyon örülnék, ha a férfiak is hamarabb nyugdíjba mehetnének. 40 vagy inkább 35 ledolgozott év után.Úgyis hamarabb meghalnak, mint a nők, sajnos. Önző módon nem szeretném, ha a párom halna meg előbb, mint én. Egyébként is utálom, hogy agyonhajszolják a férfiakat a munkahelyen.

  1     0
 10. Bár nem gondolom, h túl népszerű lennék erre felé, de most még csökkentem is a népszerűségem. Én úgy ahogy van eltörölném a nyugdíjat. Nem majd amikor már tarthatatlan lesz a rendszer, hanem most. A felszabaduló pénz mehet az oktatásba, és a kutatás fejlesztésbe. Máris sokat dobna a helyzeten. A szülőket meg tartsák el a gyerekeik. Ja hogy az nincs? Hát akkor oldja meg magának azt, hogy megéljen öregkorában. Előtakarékosság, stb. Persze tudom, hogy aki nem erre készült, annak gondjai lehetnek, ezért javaslom, h aki több mint 20 éve dolgozik, azoknak a haláláig az állam adjon pont annyi nyugdíjat, amiből éppen meg lehet élni. Ez drasztikus lépés, de sokat dobna a demográfiai helyzeten. És most az utolsó utáni pillanatban még meg lehetne lépni.

  0     0
 11. Előbb jön a koporsó, aztán a nyugdíj

  ” A kormány nagyon nem akarja, hogy negyven esztendőnyi munka után a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak, mert ez kétszázmilliárd forintba kerülne. A szakszervezetek állítják: könnyedén elő lehet teremteni az ehhez szükséges forrást. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az 1957-ben született emberek közül a férfiak várható átlagéletkora 64 év. Ők azok, akiknek elsőként kell 65 esztendős korukig dolgozniuk .”

  1     0
 12. Fuck logic!
  “…a nők esetében az egyenjogúság valójában a pozitív diszkrimináción keresztül valósul meg, és éppen ezt veszélyezteti a támadott népszavazás…”
  http://www.origo.hu/itthon/20150831-alkotmanybirosag-nyugdij-nepszavazas.html

  0     0
  • Tudod mi az, ami ennél is borzasztóbb? A felismerés, hogy ezt nem trollkodából mondják, hanem tényleg így gondolják. Szerintük az egyenjogúság úgy fog megvalósulni, hogy a különböző csoportoknak különböző jogokat adunk. Ez az a pillanat, amikor elfogy a szó, a logikus agy képtelen követni ezt a fajta bakugrást. Szomorú vagyok, hogy ugyanabba az emberi fajba tartozok, mint ezek a lények, akik szemmel láthatóan lábon kihordták az agyhalált.

   4     0
   • Szerintem az egész demagóg vitakultúra borzasztó, amiben élünk évtizedek óta, hogy bármilyen ostobaságot be lehet böfögni a köztudatba következmények nélkül és mindig a szakmai oldalra hárul a plusz munka, hogy a társadalmi vitát racionális keretek közé terelje és lenyomja a logikát a bamba nép torkán. Amennyiben nem teszi az emberek utánajárás nélkül elhiszik a demagógiát és az fog érvényesülni. Itt nem csak a feministákra lehet haragudni, hanem az egész népre, amiért nincs igénye arra, hogy értse, ami körülötte folyik és gyáván kihúzza magát a társadalmi felelősségvállalás alól.

    4     0
   • Kurnyik, sopa, kibel. Elojogok ide, elojogok oda. En meg a felvideken azt szeretnem, ha nem kotnenek belem minden masodik honapban, mert magyarul mertem szolni.

    Egyszer pl. haverommal beszelgettunk a varosi buszon. Amint megszolaltunk, mogottunk egy kreten elkezdett nyavogni.

    Persze, ha angolul vernyakolsz, mar mindjart egy menobb kasztba tartozol.

    3     0
    • Ott még mindig az megy?

     Emlékszem egy történetre, amit a volt tanárom mesélt. Felvidéki intézményben szlovák nevű takarítónő egészen jól beszélt magyarul. Megkérdezte tőle vannak-e magyar felmenői hogy ilyen jól beszéli a nyelvünket. A néni azt mondta hogy nincsen egy se, színtiszta szlovák és azért tanult meg magyarul mert anélkül csak egy büdös tót lenne…

     Amúgy meg elég belenézni a történelemkönyeikbe. (Már jelent meg magyarul is). Nagymorávia rogyásig aztán meg majd ezer év szünet… A történelmüket összehazudták, címerüket lopták, az államiságuk meg kb. harminc évre tekint vissza (belevéve Tisot is). Olyan idióta nép hogy magyarellenes lózungokkal (ahogy a románoknál is) még mindig szavazatokat lehet szerezni, hatalomhoz lehet jutni.

     0     0
  • Azon túl, hogy a feministák nem szégyellik nyíltan bevallani, hogy azon vannak, hogy a férfiak joghátrányát fenntartsák, az is figyelemre méltó, hogy az alkotmány azon rendelkezésre hivatkozva, hogy Magyarország a nőket külön intézkedésekkel támogatja, gyakorlatilag bármilyen a férfiak egyenjogúságára vonatkozó törekvést meg lehet akadályozni, illetve hivatkozási alapot szolgál arra, hogy újabb férfidiszkrimináló törvényeket hozzanak.

   1     0
  • Egy komment onnan:

    

   Addig jó, míg Orbán él. 2015.08.31. 11:50:01

   Mit végeznek a férfiak, ami után nyugdíjkedvezményt kellene kapniuk???

   Éldegélnek a munkanélküli segélyből, üldögélnek a kanapén, sört iszogatva nézik a tévét és nagyokat eregetnek.
   Ezzel szemben a nők délelőtt gürcölnek a munkahelyükön, délután mosnak, főznek takarítanak, gyereket nevelnek, éjszaka pedig a párjuk piszkálja meg őket, vagy horkolásukkal zavarják az asszonyt.
   Miért ne érdemelnék meg a pozitív diszkriminációt???

   0     0
 13. “Az ügyben magánszemélyek és nőszervezetek nyújtottak be két alkotmányjogi panaszt az Ab-hez, melyben támadták a népszavazást megengedő kúriai döntést.”

  “a nők esetében az egyenjogúság valójában a pozitív diszkrimináción keresztül valósul meg.”

  Forrás:

  http://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdij/soron_kivul_dont_az_alkotmanybirosag_a_nyugdijugyi_nepszavazasrol.5.218975.html

  0     0
 14. Kihozom ide, mert fentebb már “beszorult”.

  “Melyik az a 140 ország, ahol 7-8 évvel tovább élnek a többnejű férfiak, mint monogám társaik? ”

  Erről annyit tudok, amennyit a cikkben leírtak. A WHO adatait használták, amik valszleg elég pontosak. Ezek között 140 olyan országot találtak, amelyekben vmilyen formában elfogadott a poligámia. Azt szeretnéd, h. keressem ki ezt a 140 országot, és soroljam itt fel?

  Én a problémát egészen máshol látom, mert futólag átnéztem a vonatkozó irodalmat.

  **********

  A cikkben szó sem esik a WHO-ról és adatainak felhasználásáról – de lehet, hogy csak én nem találom.
  Korábban azt írtad: “A Föld 140 országában (ami az emberiség háromnegyedét jelenti)“. Most azt írod, hogy ebben a 140 országban valamilyen formában elfogadott a poligámia – vagyis nem általános, tehát korántsem azt jelenti, hogy az emberiség háromnegyede poligámiában él.
  Igen, jó volna, ha tudnánk, melyik az a 140 ország – sokat hozzátenne ahhoz, hogy a férfinépesség hány százaléka él poligámiában. És arról sincs adat, hogy a poligámiában élő férfiak hány százaléka él tovább, mint monogámiában vagy egyedül élő társaik.
  V.L. egyetlen cikket sem publikált e témában, csak ez az előadása utal erre. Ennek adattartalma pedig konvergál a nullához.

  Én a problémát egészen máshol látom, mert futólag átnéztem a vonatkozó irodalmat.
  Ok. Hol látod a problémát? (És milyen problémát?)

  0     0
  • hgyi : “A cikkben szó sem esik a WHO-ról és adatainak felhasználásáról – de lehet, hogy csak én nem találom.”

   Olvasd el rendesen, mert csak te nem találod! Idézem:

   “Using data from the World Health Organization, Lummaa and Russell scored 189 countries on a monogamy scale of one to four – totally monogamous to mostly polygamous.”

   hgyi : “Korábban azt írtad: “A Föld 140 országában (ami az emberiség háromnegyedét jelenti)“”

   A mondatot egészben értelmezd, mert eltorzul a jelentésük, ha a mondatrészeket a többi mondatrész közül kiszakítod. Tehát, a mondatom úgy szólt, h. “A Föld 140 országában (ami az emberiség háromnegyedét jelenti), ahol elfogadott a poligámia, a férfiak átlagéletkora kb. 8 évvel magasabb, mint a környező területeken.”

   Ez azt jelenti, h. a 140 országban elfogadott a poligámia, nem pedig azt, h. ott mindenki poligámiában él. Ugyanúgy, mint pl. Mo-on, ahol a monogám családmodell az elfogadott, de ez egyáltalán nem jelenti azt, h. itt mindenki monogám családban él, mert vannak hajadonok, agglegények, élettársak, szeretők stb.

   A poligámia elfogadottsága egyáltalán nem azt jelenti, h. rákényszerítettek minden férfira 3-4-5 feleséget, csak adott a választás szabadsága, és ettől még bárki nyugodtan élhet monogám kapcsolatban v. egyedülállóként is. Ezért, ezekből az adatokból nem fogod megtudni, h. ténylegesen hányan választották maguknak a poligám családi felállást. Ha ez érdekel, akkor erre az egyes országok statisztikáinak átnézéséből kaphatsz csak választ.

   hgyi : “És arról sincs adat, hogy a poligámiában élő férfiak hány százaléka él tovább”

   A cikk a vizsgált korosztály egészére adja meg az adatot, h. átlagosan 12 %-kal hosszabb ideig élnek a férfiak azokban az országokban, ahol a poligámia elfogadott. Idézem: “After accounting for socioeconomic differences, men aged over 60 from 140 countries that practice polygamy to varying degrees lived on average 12% longer than men from 49 mostly monogamous nations”.   Ezt részletesebben elemezni nagy feladat, de alapos kutatómunkát kellene végezni ezen a területen, ami azonban első sorban a férfiak életbevágó érdeke lenne.

   A problémákat én főleg abban látom, h. ilyen hajmeresztő eredmények után, nem támogatják tovább a kutatások ilyen irányú  folytatását. Az ENSZ kutatási programjának keretében a továbbiakban kizárólag a nőkre és a monogám kapcsolatokra vonatkozó részletek felderítése folyik. Ennek köszönhetően ez a kutatási vonal teljesen megszakadt, és csak nőkre vonatkozó eredményeket publikálnak, azokat viszont óriási számban, és a legszínvonalasabb lapokban. Ugyanennek a kutatócsoportnak rengeteg cikke jelent meg pl. a PNAS-ben, amelyek mind a téma női ill. monogám vonatkozásait érintik.

    

   0     0
   • Igazad van, köszönöm, hogy beidézted. Tényleg elkerülte a figyelmemet.

    A 140 ország és az emberiség háromnegyede összehozása igencsak megtévesztő számok feltételezésére adott okot. A teljes mondatodat értelmeztem, csak az idézet miatt ragadtam ki. Továbbra is megtévesztő a zárójeles rész. A 140 is sokallom. De ha úgy vesszük, hogy ahol a teljes lakosság vagy a teljes lakosság egy része muszlim és még az ország törvényei sem tiltják a vallásuk poligám szokásait, akkor is túl sok az a 140 ország.

    Ráadásul most azt írod, hogy “átlagosan 12 %-kal hosszabb ideig élnek a férfiak azokban az országokban, ahol a poligámia elfogadott.” Ugye itt is csak a poligámiában élő férfiakat kell érteni?

    V.L. sem foglalkozik olyan nagyon ezzel a kérdéssel, ezekről a “kutatásairól” egyetlen publikációt sem jelentetett meg.

    Eléggé “brit tudósosnak” tűnik nekem ez az egész.

    0     0
    • hgyi :  “átlagosan 12 %-kal hosszabb ideig élnek a férfiak azokban az országokban, ahol a poligámia elfogadott.” Ugye itt is csak a poligámiában élő férfiakat kell érteni?”

     Ha belegondolsz, ezt az átlagot nem lehetett csak a poligám családokra leszűkítve értelmezni, mert helyenként változik, h. a lakosságnak mekkora hányada él valóságosan is poligám családban. Szenegálban pl. ezek aránya magas, 47 %. Máshol ennél alacsonyabb.

     A részleteket meg lehetne kérdezni a cikk szerzőitől, ha fontos. Persze, ellenőrizni is lehetne, de elég fáradságos munka már a forrásanyag begyűjtése is.

     hgyi :  “ha úgy vesszük, hogy ahol a teljes lakosság vagy a teljes lakosság egy része muszlim és még az ország törvényei sem tiltják a vallásuk poligám szokásait, akkor is túl sok az a 140 ország.”

     Az etnográfiai atlasz 1231 társadalom besorolását tartalmazza rengeteg szempont szerint (az örökösödési, együttélési formáktól, táplálkozási szokásoktól kezdve a lakások anyagán át a vallási nézetekig stb.):

     1998 World Cultures 10(1):86-136 Ethnographic Atlas Codebook (a 9. pont a “Marital Composition: Monogamy and Polygamy”)

     http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/worldcul/Codebook4EthnoAtlas.pdf

     Közülük 186 monogám, 1045 pedig poligám (ebből 4 poliandria) házassági modellt követ.

     Ez a több mint ezer poligám népcsoport oszlik meg a korábban idézett cikkben említett 140 ország között.

     A besorolás nem olyan egyszerű, mint ahogyan első pillantásra tűnik. Az egyik bonyodalom, h. az elfogadottságnak nagyon sok szintje van. A teljes elismerés mellett, vannak országok, ahol a poligámia csak bizonyos vallási csoportok számára engedélyezett (pl. India), van ahol a gyakorlása engedélyezett, de állami elismerést nem kap, van olyan is, h. csak a külföldön megkötött poligám kapcsolatok fenntartása engedélyezett, és még egyéb különleges esetek. A korábban hivatkozott cikkben ezért sorolták az országokat 4 különböző fokozatba.

     A másik bonyodalom, h. a sokféle együttélési forma miatt nem mindig különíthető el világosan a poligámia a monogámiától. Átmeneti forma pl. a szériális monogámia, ami egyes indián törzseknél határozott időre, a gyermek közösségbe illeszkedéséig szóló, egymást követő házasságok sorát jelenti, európai országokban pedig az ismételt válások következtében gyakori. A poliamoria sokféle esetét és a patchwork családot pedig alig lehet objektíven megkülönböztetni a poligám családtól.

     hgyi : “Eléggé “brit tudósosnak” tűnik nekem ez az egész.”

     Nem gondolom, h. így lenne. Tudom, h. a tudományos világban mekkora hitelességi garanciát jelent, ha vkinek a PNAS közli a cikkeit. Ezt, és az ezzel összefüggő kutatási pénzeket senki sem kockáztatja fals eredmények közlésével. Főleg nem tehet ilyent egy trendekkel szembemenő témában, amiről jól tudja, h. a legélesebb feminista kritikákat fogja magára vonni.

     Ezzel kapcsolatban talán nem tudod, de amerikai egyetemek feminista professzorai már petícióban követelték minden olyan kutatás betiltását, aminek eredményeképpen a nők törvényben biztosított jogai esetleg megkérdőjeleződhetnének. Azt akarják, h. a jogi szempontoknak rendeljék alá a valóság megismerését, a kutatás szabadságát.

     0     0
     • Ha belegondolsz, ezt az átlagot nem lehetett csak a poligám családokra leszűkítve értelmezni
      Ha belegondolsz, akkor így ez egy marhaság.

      Persze, ellenőrizni is lehetne, de elég fáradságos munka már a forrásanyag begyűjtése is.
      Igen, ha ilyesmikről, mint kutatási adatokról beszélünk és példálózunk vele, akkor ellenőrizni is lehetne az adatok hitelességét forrásanyag begyűjtésével. És igen, fáradságos munka, de ha hitelesek akarunk lenni, akkor meg kell tenni. (Voltam orvosi könyvtáros is – 6 évig -, állítottam össze irodalomjegyzéket és az előadásokhoz, publikációkhoz irodalomkeresés is feladatom volt. Ismerem e munka fáradalmait és szükségességét is.)

      Ez a több mint ezer poligám népcsoport oszlik meg a korábban idézett cikkben említett 140 ország között.” stb.
      Na, épp ezért is fals az a korábbi zárójeles mondatod, miszerint “az emberiség háromnegyede”.

      Eléggé “brit tudósosnak” tűnik nekem ez az egész.”
      Nem gondolom, h. így lenne.”
      Mivel nem jelent meg erről a poligámiás felvetésről egyetlen publikáció sem V.L.-től, erre mondtam a brit tudósost, nem a többi kutatására. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy felkérték a jónevű ökológust – merthogy ő leginkább az ökológia és evolúció oldaláról közelíti a szaporodás, a hosszabb élettartam, túlélési stratégiák vizsgálatát.
      Elhiszem neki, hogy részt vett egy olyan kutatásban, amelyben vizsgálták a poligámiában élő – gondolom ezen belül is a poligíniáról van szó – férfiak életkorát. Nyilván felkérést kaptak, hogy tartsanak egy előadást erről azon a konferencián és ő épp ráért. Összedobott egy nagyjából semmitmondó, maszatoló előadást, és le is volt tudva a beszámoló.

      Az utolsó bekezdésed nem tudom, hogyan kapcsolódik ide, de mindenesetre nem meglepő a vérfeministáktól.

      Tulajdonképpen ez az egész arra terel, hogy legyünk poligámok és így a férfiak tutifix, hogy tovább élhetnének 7-8 évvel?

      0     2
      • hgyi: “Ha belegondolsz, akkor így ez egy marhaság.”

       Ez nem érv, h. marhaság. Ugyan, mitől lenne marhaság?

       hgyi:“Na, épp ezért is fals az a korábbi zárójeles mondatod, miszerint “az emberiség háromnegyede”.”

       Megint csak kinyilatkoztatsz, érvek nélkül. Milyen ellentmondást látsz abban, h.  Föld lakosságának a háromnegyede abban a 140 országban él, ahol elfogadott a poligámia.

       Ha a különböző identitású népeket, népcsoportokat nézzük, akkor még nagyobb az aránytalanság, mert több, mint ezer poligám társadalom van, monogám pedig csak 186, amint a linkelt atlaszban láthatod. Nem értem, h. sokallod v. keveselled, v. ezeket az adatokat nem hiszed el, v. mi a problémád.

       hgyi“ha ilyesmikről, mint kutatási adatokról beszélünk és példálózunk vele, akkor ellenőrizni is lehetne az adatok hitelességét forrásanyag begyűjtésével. És igen, fáradságos munka, de ha hitelesek akarunk lenni, akkor meg kell tenni.”

       Persze, h. lehetne ellenőrizni. Ezt a lehetőséget azért írtam, mert szted már a kiindulási adatokkal is baj van. Akkor pedig, fogod magad, és igazolod az elképzelésedet. Ez egy új tudományos eredmény, és szépen leközlöd. Ez természetesen, munkaigényes, de az nem működik, h. a partvonalról bekiabáljuk, h. ugyan sose néztem rendesen utána, de szerintem hülyeség az egész. Az meg  tényleg vicces, h. szted “nagyjából semmitmondó, maszatoló előadások” hangzanak el az International Society for Behavioral Ecology kétévenkénti konferenciáin.

       Ha viszont csak a számítások helyességét akarod ellenőrizni, akkor semmi fáradságodba nem kerül, mert egyszerűen elkéred az anyagot a szerzőktől. Nem néztem, de biztos a Linkedlen is fent vannak.

       Elhiheted, h. ez így működik, mert nekem elég sok kísérleti eredményem jelent meg  színvonalas nemzetközi szaklapokban, és így szoktuk ezt csinálni.

       Nem sok esélyét látom annak, h. a részletes adatok ismeretében hibát tudsz találni az eredményben, éppen azért is, mert nem csak a konferencián hangzott el, hanem a New Scientistben is megjelent, és olyan a téma, h. a feministák azonnal ízekre szedték volna, ha támadható lenne vhol.

       Persze, nem zárható ki, h. te majd találsz benne hibát, és drukkolok is, mert hátha mégis sikerül.

        

       hgyi“az egész arra terel, hogy legyünk poligámok és így a férfiak tutifix, hogy tovább élhetnének 7-8 évvel?”

       Ezzel nem a  poligámia bevezetését szorgalmazom,  hanem annak ellenpéldájaként hoztam, h. a férfiak mindenhol korábban halnak, mint a nők. Ez a példa egyrészt azt mutatja, h. nem intézhetjük el egy vállrándítással, ha a férfiak korai halandóságát látjuk, mintha az egy változtathatatlan elrendelése lenne a sorsnak.

       Másrészt, azt is mutatja, h. a férfiak halandóságának okai között a társadalmi tényezőknek is döntő szerepe van, és megjelöl egy területet, aminek a kutatása a férfiak létérdeke lenne. Mert azt pl., ma sem lehet tudni, h. a poligámiának mi köze van a férfiak hosszabb életéhez. Csak hasraütés szerűen, lehet pl. h. ahol poligámia működik, ott egyúttal kisebb az állam beavatkozása a családok életébe, és ennek a szabadságnak az érzése hat kedvezően, ill. a túlszabályozottság hat kedvezőtlenül, v. akármi más mellékkörülmény.

       0     0
       • K: “átlagosan 12 %-kal hosszabb ideig élnek a férfiak azokban az országokban, ahol a poligámia elfogadott.”
        hygi: “Ugye itt is csak a poligámiában élő férfiakat kell érteni?”
        K.: “Ha belegondolsz, ezt az átlagot nem lehetett csak a poligám családokra leszűkítve értelmezni
        hgyi: “Ha belegondolsz, akkor így ez egy marhaság.”
        Ha csak poligíniában élő férfiak magasabb átlegéletkoráról beszélünk, azt csakis az ő családjukra lehet értelmezni, nem lehet ugyanabban az országban, de más konstrukcióban élő férfiakra is vonatkoztatni.

        Milyen ellentmondást látsz abban, h.  Föld lakosságának a háromnegyede abban a 140 országban él, ahol elfogadott a poligámia.”
        Elég vaskosat. Ha azt mondjuk, hogy a Föld lakosságának háromnegyede abban a 140 országban él, ahol valamilyen szinten elfogadott a poligámia – pl. Kína, az nem azt jelenti, hogy a Föld lakosságának háromnegyede poligámiában él – és te ezzel a mondatoddal épp ezt sugallod.

        Ha a különböző identitású népeket, népcsoportokat nézzük, akkor még nagyobb az aránytalanság, mert több, mint ezer poligám társadalom van, monogám pedig csak 186, amint a linkelt atlaszban láthatod.”
        Ok. És mekkorák ezek a poligám népcsoportok a monogámokhoz képest? Van 1000×1000 fős poligám népcsoport?
        (Nálam nem nyílik meg az atlasz.)

        “Nem értem, h. sokallod v. keveselled, v. ezeket az adatokat nem hiszed el, v. mi a problémád.”
        Sokallom. Pontosabban a pontosságot hiányolom. Azt hittem, egyértelmű.

        “Akkor pedig, fogod magad, és igazolod az elképzelésedet.”
        Bocs, de nem az én elképzelésem, hogy ennyi poligámország van, s az sem, hogy a Föld népességének háromnegyede poligámiában él.
        Úgy gondolom, hogy ha állítasz valamit, annak nem nekem kell utánanézni, ha kérdéseim vannak azzal az állítással kapcsolatban. Bizonyos dolgoknak utánanéztem, nem volt meggyőző. Elnézést, hogy feltételeztem, hogy tájékozottabb vagy a témában.
        Már látom, hogy ez a téma eléggé maszatolósan erőlködős. Még meg is győztél volna, ha nem ilyen hatalmasak számok és ilyen nagyon bizonygatósok a statisztikák.

        “Másrészt, azt is mutatja, h. a férfiak halandóságának okai között a társadalmi tényezőknek is döntő szerepe van …”
        Ez csakis azt mutatja, hogy azok a férfiak élnek tovább, akik körül nem csak egy, hanem több feleség van. :o) Ha a legtöbb férfinak egy is sok, akkor hogy viselne többet?
        Szerintem ha minden férfi a hosszabb életkor reményében több feleséggel akarna élni, boldogan térnének át – vagy vennének fel – “poligám vallásokra”. Vagy lobbiznának a “monogám egyházaknál” és a “monogám államokban” a poligámia elfogadásáért.
        Egyetlen emberrel találkoztam – Etiópiában -, aki azért tért át a muzulmán hitre a keresztényről, hogy több felesége lehessen.

        0     1

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Cikkajánló

+Alkalmi cikkek
Agymosás

Megjelent egy cikk az Indexen a Politikai nézetekkel születünk? címmel, mely cikk azt ecse...
Miért zsákutca a XXI. századi feminizmus?

A világon minden természetes mozgás az egyensúly irányába hat. Minden olyan erőfeszítés előrem...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A feminizmus nyert, hurrá

A feminizmus nyert, hurrá - legalábbis a Time magazin szerint, aminek a márc. 26-i címlapja a ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Április, április

Nehéz helyzetben van ilyenkor, aki a médiát böngészi ihletért, hiszen ki tudja melyik cikk ápr...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
A Doboz a "feminista szórakozóhely" címre pályázik

Az elmúlt év végén örömmel adtunk hírt arról, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság törvénytele...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Egy rövid gondolatmenet az evolúcióról

Aki ismeri az evolúció és a természetes kiválasztódás működését, tudja, hogy a természetben az...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Minden ötödik

Elindult a vita azon, hogy most akkor mennyi nőt is vernek, hol és hányan. Mi is belegabalyodt...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A feminista megélhetési civilek sem állnak a törvények felett?

A Férfihang.hu-n számtalan esetben fogalmaztuk meg azt a problémát, hogy a magyar közélet egye...
CSAJOZÁS - Szex
Ezért nem szeretnek a férfiak fizetni a randin

Női magazinok lapjain és internetes blogokon egyre gyakrabban lángolnak fel viták arról, hogy ...
CSAJOZÁS - Szex
Megszégyenítő verbális erőszakot alkalmaznak a nők az udvarlás során?

A férfiak mentálhigiénés problémáival foglalkozó egyébként is szűkös terjedelmű irodalom külön...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A házasság múltja, jelene és jövője, 3. rész

A jövő Azon már túl vagyunk, hogy miért jött létre a monogám házasság intézménye, hogyan tö...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Süvegplafon

Hogy mennyire el vannak nyomva Magyarországon a nők, arra a Guardian c. angol lap hívja fel a ...
HÍREK - Politika
Nem jár szolgálati nyugdíj a rokkant bányászoknak

A szolgálati nyugdíj visszaállítását követeli a Bánya-, Energia– és Ipari Dolgozók Szakszervez...
TÁRSADALOM - Pszichológia
Hová vezet?

Hová vezet a szélsőséges paranoia és gyanakvás? Ránk zúdul Amerikából. Munkahelyi szexuális ...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Kalózok, szajhák, maffiózók

Okoskodó mobilom egyik reggel arról tájékoztatott – pedig nem is kérdeztem –, hogy Independenc...


androfóbiaApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEEgészségFemenfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfimozgalomférfi szerepekGender-ideológiagyereknevelésHipergámiaházasságIsztambuli EgyezményKvótaMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepeknyugdíjNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásTársadalomVendégcikkÉletmódÖnismeret