Virenzuola

Így diszkriminálja Magyarországon a férfiakat a radikális feminista Isztambuli Egyezmény

Virenzuola - 2017. február 19. vasárnap 13:47 - 102 hozzászólás

Férfihang-Nem Isztambul!

Alábbi cikkünket immár két évvel ezelőtt tettük közzé az Isztambuli Egyezmény átfogó kritikájaként. Az elmúlt időszakban úgy tűnt, hogy az egyezményt végül nem fogja ratifikálni vagyis a magyar jogrend részévé tenni az Országgyűlés. Sajnos a legfrissebb híreink szerint ennek a veszélye most nagyon komolyan felmerült. Hamarosan friss hírekkel, cikkekkel, szakszerű és összehangolt akciótervekkel jelentkezünk, néhányan máris sokat dolgozunk az ügyön, de mindenképpen további segítségét is fogunk kérni, addig is azt javasoljuk, hogy az alábbi cikket és akár a cikk végén megtalálható teljes egyezményt is újraolvasva tekintsük át, hogy mekkora is valójában a tétje az Isztambuli Egyezmény magyar jogrendbe való átültetésének.

Amit mindenek előtt tudnunk kell, hogy ez az egyezmény azon a radikális feminista ideológián alapszik, hogy az erőszak áldozatai nők, az erőszaktevők, a bűnelkövetők pedig a férfiak.

“A kiszolgáltatott férfiakkal szemben megnyilvánuló társadalmi közöny nem új keletű. Ha felmerül a családon belüli erőszak kérdése, még a közbeszéd részévé sem lehet tenni a férfiak bántalmazását.” – Írta Puzser Róbert korábban a Magyar Nemzetben megjelent cikkében, bár nem az egyezménnyel kapcsolatban, de kifejezetten idevágó módon. Fontos, hogy észrevegyük, az Isztambuli Egyezmény is a férfiak sajátos társadalmi helyzetét akarja felhasználni arra, hogy a férfiak terhére újabb súlyos nemi diszkriminációt kövessenek el. Egy olyan társadalomban, ahol ugyanúgy tekintenek a nők és a férfiak alapvető jogaira és ugyanúgy figyelmet fordítanak az erőszak női és férfi áldozatainak védelmére, sohasem születhetne meg egy ilyen egyezmény.

Az alábbiakban közreadom az egyezmény fordítását, amit meg lehet köszönni az LMP-nek, akiknek bár nyilván egészen más volt a szándékuk, de mégis nagy segítséget nyújtottak hozzá, hogy minden magyar ember figyelmét felhívjuk arra, ez az egyezmény milyen súlyos mértékben diszkriminálja a férfiakat. Az egyezmény szövegében az erre utaló részeket aláhúzással jelöltem. Nem kevesebb, mint 61 ilyen pontot találtam első nekifutásra, természetesen egytől-egyig a férfiak kárára.

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálása után aligha férhet majd kétség hozzá, hogy az erőszak férfi áldozatait súlyosan diszkriminálva vannak. Mindezt joggal kérjük számon mindazokon, akik támogatták és megszavazták a nemi diszkriminációnak ezt a szégyenteljes előirányzatát! Teljes joggal hívjuk fel erre a figyelmet minden egyes erőszakkal kapcsolatos hír és esemény után, egészen addig, amíg Magyarország szükségszerűen fel nem mondja ezt az egyezményt!

A teljesség igénye nélkül emeljünk ki néhány különösen figyelemre érdemes tényt és részletet:

- Az egyezmény már bevezetőjében több más, a férfiakat diszkrimináló nemzetközi egyezményre hivatkozik.

- Az egyezmény a radikális feminista ideológia szellemiségében fogant és erre építi minden alapvetését. Ezen radikális feminista ideológia szerint a nők azért lesznek a férfiak áldozatai, mert a férfiak erőszakkal akarnak uralkodni a nők felett, így tehát a nőket áldozatként, a férfiakat pedig erőszaktevőként, bűnelkövetőként azonosítja az egyezmény. Ezek alapján a férfiak és a nők közötti egyenlőség megvalósításának kulcsfontosságú eleme a nőkkel szembeni erőszak megfékezése, viszont a férfiakkal szembeni erőszak megfékezése nem az; a nőknek külön védelemre van szüksége és a nők ellen erőszakot elkövetni tulajdonképpen súlyosabb bűn, mint férfiak ellen. Az egyezmény radikális feminista nézőpontja szerint a nők ellen elkövetett erőszak szükségszerűen a nők alárendeltségének megnyilvánulása, a férfiakkal szembeni erőszak viszont nem vezet a férfiak alárendelt helyzetéhez (hiszen az egyezmény ennek a rendszerszintű problémának a létét se ismeri el). Természetesen az egyezmény arra sem kínál ideológiai magyarázatot, hogy a férfiak miért válnak gyakran a nők áldozatává, vagy miért jelenik meg az erőszak oly sűrűn nő és nő között is. A szövegben lila színnel külön kiemelve jelöltem meg azokat a részeket, amelyek radikális feminista ideológiára hivatkoznak és törvényerővel teszik lehetővé bármilyen további nemi alapon diszkrimináló intézkedések és törvények megalkotását!

- Már az egyezmény nevéből is kiderül, hogy miközben a nőkkel szembeni erőszak minden formájával szemben fellép, teljes mértékben érdektelen a férfiakkal szembeni erőszakkal szemben. Egyetlen szóval sem említi a családon belüli erőszak és más erőszakos bűncselekmények férfi áldozatait; annak ellenére sem, hogy a szakszerű társadalomkutatások és kriminológiai kutatások már régen kimutatták, az erőszakos bűncselekmények – beleértve a családon belüli erőszakot is(!) – áldozatainak jelentős része férfi. Kapcsolódó cikkeket a férfiakkal szembeni családon belüli erőszakról itt és itt találhat a tisztelt olvasó. Ebben az egyezményben viszont sajnos egyetlen szó sem esik az erőszak férfi áldozatairól!

- Az egyezmény szerint nemi alapú erőszaknak számít az, amikor egy nő olyan típusú erőszakot szenved el, amelyben a női áldozatok felülreprezentáltak, de ezen logika alapján nemi alapú erőszaknak kéne számítania annak is, amikor egy férfi olyan típusú erőszakot szenved el, ahol a férfi áldozatok felülreprezentáltak (bár meg kell jegyezni, ez eleve egy téves kiindulópont, hiszen bár ilyen esetben a nem és az erőszak közötti kapcsolat nyilvánvaló, de nem determinisztikus). A szöveg törvényerővel rögzíti azt a feminista vakhitet, hogy a férfiak nem szenvednek el nemi alapú erőszakot, így a szövegből teljes egészében kimaradt azoknak a területeknek az említése, ahol valójában a fiúk-férfiak válnak gyakrabban erőszak áldozatává.

- Különösön kirívó az a nemi szerv csonkítással kapcsolatos valótlan állítás, miszerint abban a lányok-nők gyakrabban érintettek, miközben köztudott, hogy társadalmunk egyetlen szó nélkül tűri, hogy fiúk-férfiak tömegeit csonkítsák meg nem létező “jótékony egészségügyi hatásokra” és vallási rituálék szentségére hivatkozva. Mindezek miatt az Isztambuli Egyezmény tulajdonképpen annak sem áll útjába, hogy akár kényszeríteni is lehessen a fiúkat-férfiakat  arra, hogy ilyen csonkításnak alávessék magukat, hiszen csak a női nemi szerv csonkítását nevezi meg bűncselekményként, akár legenyhébb formájában is.

- Az egyezmény kiemeli, hogy a nőkkel szemben elkövetett erőszak az emberi jogok megsértése és diszkrimináció, azonban semmilyen választ nem ad arra, hogy miképpen kell tekinteni a férfiakkal szemben elkövetett erőszakra. Az egyezmény nem kívánja rögzíteni, hogy ugyanezek (pl. a nemi szerv csonkítás) a fiúk-férfiak terhére elkövetve ugyanolyan jogsérelmet jelentenek.

- Az egyezmény megalkotói deklarálják, hogy olyan Európát szeretnének, amely mentes a nőkkel szembeni erőszaktól, miközben a férfiakkal szembeni erőszak úgy tűnik nem létező probléma számukra. A megalkotott egyezménnyel kinyilvánítják, hogy a céljuk kizárólag a nők védelme.

- Az egyezmény kötelezi a részes felet, hogy járuljon hozzá a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetéséhez, viszont a férfiakéhoz nem. Meg kell erősíteni a nők helyzetét, viszont a férfiakét nem.

- Az egyezmény előírásai szerint nemzetközi együttműködést, átfogó kereteket, szakpolitikát és külön intézkedéseket kell megtervezni és megalkotni, de csakis a női áldozatok védelmében, a férfi áldozatokat mindez nem illeti meg.

- Mivel az egyezmény szövege a “nők” kifejezést kiterjeszti lányokra is, ezért előirányzatai egyben azt is jelentik, hogy még a gyermekeket is nemi alapon lehet diszkriminálni, tehát amíg az egyezmény külön védettséget biztosít a lányoknak, addig a fiúkat semmilyen védelem nem illeti meg.

- A egyezményben résztvevő feleknek csak a nőkkel szembeni megkülönböztetést kell tiltaniuk és csak azokat a törvényeket kell hatályon kívül helyezniük, amelyek a nőkkel szemben alkalmaznak megkülönböztetést. Tehát ennek eredményeként a férfiak például továbbra is később vonulhatnak majd nyugdíjba, viszont a nőknek – akiket Magyarországon egyébként sem diszkriminálnak negatívan a törvények – diszkrimináció elleni védelmet kell biztosít.

- Az egyezmény kimondja, hogy a női szervezetekkel együtt kell működni, a férfi szervezetekkel viszont nem, sőt azokról egyáltalán említés sem esik.

- Az egyezmény valójában csak egyetlen módon említi a fiúkat és férfiakat, mégpedig úgy, hogy ők járuljanak hozzá jobban az erőszak megelőzéséhez, mint a nők. Ha az egyezmény egészét nézzük, akkor tisztán látszik, hogy ennek az az üzenete, hogy a nőket védeni kell erőszaktól, a férfiaknak viszont  tenni kell ellene.

A Férfihang.hu ezúton kéri minden tisztelt olvasóját, minden tisztelt férfit és nőt, hogy vállaljon részt ennek a cikknek a terjesztésében, megosztásában! A közreadott információk nagyon fontosak, amelyek széleskörű terjesztése nélkül lehetetlen az Isztambuli Egyezmény ratifikálása ellen, illetve az egyezmény felmondása érdekében megfelelő társadalmi nyomást gyakorolni.

Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-001Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-002Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-003Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-004Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-005Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-006Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-007Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-008Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-009 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-010 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-011 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-012 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-013 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-014 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-015 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-016Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-010Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-011Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-012Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-013Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-014Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-015Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-016Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-017 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-018 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-019 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-020 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-021 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-022 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-023 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-024Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-018Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-019Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-020Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-021Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-022Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-023Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-024Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-024 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-025 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-026 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-027 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-028 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-029 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-030 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-031 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-032 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-033 Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-034Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-026Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-027Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-028Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-029Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-030Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-031Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-032Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-033Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-034

 


Címkék: , ,

Az egyéni szerzői név alatt megjelenő cikkek nem a Férfihang.hu szerkesztőségének egységes állásfoglalását, hanem elsősorban a szerzők egyéni véleményét hivatottak kifejezni, bemutatni; céljuk sok esetben mindössze a vita, párbeszéd kezdeményezése a művészi provokáció eszközével. Az írások közlésére a véleményszabadság és a médiapluralizmus érvényre juttatásának igényével kerül sor. A Férfihang.hu szerkesztőségének, moderátorainak elsődleges feladata a vonatkozó törvényi keretek és a jóízlés kívánalmainak betartatása.
10 votes, average: 5.00 out of 510 votes, average: 5.00 out of 510 votes, average: 5.00 out of 510 votes, average: 5.00 out of 510 votes, average: 5.00 out of 5 10 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Feminizmus - Antifeminizmus, Hírek - Politika, Társadalom - Pszichológia rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


Világnap a férfiak elleni erőszak megszüntetéséért

Fura ez a cím, nem igaz? Valahogy automatikusan érezzük, hogy ilyen nem létezik. És jól érezzük: ez csak kitaláció. Ma van a nők elleni erőszak elleni...
Meghiúsult az Isztambuli Egyezmény ratifikálására tett kísérlet

Kevés szó esik arról, hogy a hazai "Gender Iparág" évek óta elkeseredett harcot folytat a rendkívül káros, egyértelműen szexista, nemi alapo...
A CSBE elleni kampányok nem ölthetnek férfiellenes formát és nem feledkezhetnek meg a fiú-férfi áldo...

Bár az Ökumenikus Segélyszervezethez korábban is fordultak már férfiak érdekképviseletével foglalkozó civil szervezetek, férfijogi aktivisták amiatt, ...
Baló György diszkriminatív televíziós vitát rendezett az Isztambuli Egyezményről

Baló György a Magyarul Balóval című műsorában ismét elővette az Isztambuli Egyezmény kérdését. Műsora felvezetőjében kifejtette, hogy nem érti, hogy m...
Bármelyik férfiból egy pillanat alatt bűnözőt kreálhat az Isztambuli Egyezmény

Ezzel a címmel adta közre nem régen Vésey Kovács László cikkét a Pesti Srácok. Az írás több okból is említésre méltó. Egyrészt a magyar sajtó egyi...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (102) Hivatkozások (0)
 1. De de de … ez borzalmas …

  1     0
 2. Agyrém! Önmagában az érintett területek legtöbbje már szabályozott nálunk, méghozzá nemileg semleges alapon. Mindezt így nemi megkülönböztetéssel látni, amolyan 2.0-ás egyenlőségnek tűnik. Amolyan minden ember egyenlő, de a nők egyenlőbbek alapon. A másik félelmetes dolog, hogy egy az egyben a feminizmus lózungjaival ill. csapásirányaival foglalkozik az egész. Gyakorlatilag a feminista ideológia szócsöve. Lásd pl. a nemek fogalmát.

  7     0
  • Fogalmazzunk pontosan: ez a radikális feminizmus törvénybe iktatása, egyenesen a születőben lévő európai államfeminizmus alkotmánya. Többen mondogatták, hogy messze vagyunk az USA-tól, messze vagyunk Svédországtól, de mindössze ezzel a 3 évnyi felkészüléssel tudott a Férfihang elébe menni az eseményeknek, merthogy ez innentől kezdve már nem gyakorlat, hanem éles bevetés…

   7     0
 3. Off kérdés:

  Lesz Éden Hotel ügyben cikk? Még nem volt időm megnézni az inkriminált videót, de érdekes a szitu.

  1     0
  • A fickó igazi bunkó kisköcsög, pont az ilyenek valók az ilyen peep show műsorokba.

   Az egész arra jó hogy véres kardként lehessen felmutatni az intézményesített erőszakkultúra bizonyítékaként és harcba hívó jelként. A feminista szervezetek el is kezdték a média össztüzet, hogy learathassák a történés rothadó gyümölcseit. A legutóbbi műbalhé elcsöndesedett így éppen kapóra jött az eset.

   Az ügy kapcsáni cikkről: Szerintem még korai lenne. Az érdekes úgyis a femi médiaháború és kommunikáció fejleményei lesznek, nem pedig hogy egy buta libát nem tudott meghágni egy másik idióta.

   0     0
   • Én azon lepődtem meg, hogy itt nem hordozzák körbe a 350 000 forintos nyugdíjból 300 000-et elvevő tartásdíjat. Viccnek azért durva.

    0     0
    • Erre gondolsz?

     Lassan utolérjük Amerikát. :-(

     1     1
     • Számomra a legszebb az egészben, hogy amíg a férfi nős, addig senki nem mondja meg neki, mennyi zsebpénzt adjon a gyereknek vagy mennyit költsön az asszonyra és bármennyire is húzza meg a nadrágszíjat – akár szükségből, akár nevelőcélzattal – akkor sem fogja ezért senki megszólni és senki nem fogja arra kötelezni, hogy költsön többet a családjára. Ellenben ha elvált…

      2     0
   • Sajtóközleményt adott ki a Nőkert, helyet követelnek maguknak a TV2 nagy nézettségű adásaiban:

    “A 23 női civil szervezetből álló Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek), a Patent, a NANE és a Nőkért Egyesület tiltakozik a TV2 valóságshowjában történtek és az első cinikus reakciója miatt. Felszólítjuk a televíziót, hogy ne adja adásba az erőszakoskodó férfit, vonja felelősségre szerkesztőit, és több alkalommal nagy nézettségű adásban foglalkozzon a nők elleni erőszak témájával az aláíró szervezetek érdemi bevonásával.”

    1     0
    • TV2 valóságshowjában történtek és az első cinikus reakciója miatt. Felszólítjuk a televíziót, hogy ne adja adásba az erőszakoskodó férfit”

     Szóval magyarán a megvádolt fél kussoljon, ne adjunk neki lehetőséget, hogy megvédhesse magát.
     Undorító, komolyan.
     Ugyan az, mint a Demcsákzsuzsás sztorinál. Ott is hogy fel voltak háborodva, hogy valaki interjút mert készíteni a férjjel, és az ő nézőpontjából is megismerhettük a történetet.

     3     0
    • “az aláíró szervezetek erdemi bevonásával”

     maroktartás a “szakértőktől”?

     0     0
    • “Cenzor vagyok, mindent betiltok
     Az összes dalszöveget ami nem tetszik nekem
     Nem lesz több csúnya szó, nem lesz több szídás
     Nem lesz több politika csak cenzúrázás
     Egész nap pecsételek, mit szabad s mit nem lehet
     S mind ezt azért teszem hogy társadalmunk tiszta legyen
     Cenzurázni jaj de jó

     Cenzor vagyok megőrültem
     Mindent lepecsételtem
     Csak cenzurázok, cenzurázok mindaddig míg megnem halok
     Csak cenzurázok, cenzurázok mindaddig míg megnem halok
     Csak cenzurázok, cenzurázok mindaddig míg megnem halok
     Cenzurázni jaj de jó”

     (Hatóságilag Tilos – Cenzor vagyok)

     0     0
    • Mondjuk szerintem sem kéne ilyen primitív vadbarmokat mutogatni…

     1     0
    • Nem azért, de ez tényleg káros, mondjuk a normális ember nem a feminizmus miatt tiltaná az ilyen szart.

     0     0
   • Nők elleni erőszak ellen indít kampányt a TV2:
    http://444.hu/2015/05/04/nok-elleni-eroszakrol-indit-kampanyt-a-tv2/

    “A botrányos Éden Hotel-ügy után a TV2 közölte: májusban a cégcsoport aktuális műsorai, a Mokka, az Aktív, a Tények, a Tények Este és a FEM3 Café hangsúlyosan foglalkoznak a nők elleni erőszak problémájával. Több interjú, beszélgetés és riport lesz a témában, és a TV2 Csoport az érintett szervezetek, egyesületek és szakértők bevonásával hívja fel a figyelmet a társadalmi problémára.http://444.hu/2015/05/04/nok-elleni-eroszakrol-indit-kampanyt-a-tv2/

    A szakértők és a szervezetek alatt gondolom a feminácikat értik, akik tiltakoztak…

    1     0
    • Egy h*lye megrendezett tv show miatt? A gyűrűk ura orkjait nem akarják feljelenteni, amiért nőkre és gyerekekre támadtak?

     Az ilyen tv műsorok szereplőit és nézőit amúgy sem tartom embereknek, arra meg ne pocsékoljunk már pénzt/figyelmet/jogi vitákat, hogy ezek az állatok mit művelnek egymással! Múltkor a papám macskája is megerőszakolta a szomszéd macskát, mégsem indult kampány. :/

     2     0
    • “gondolom a feminácikat értik, akik tiltakoztak”

     Megint tombolnak a demokraták?

     1     0
 4. “Minden állat egyenlő.” (Orwell: Állatfarm)

  0     0
 5. Én anno örültem, hogy az LMP meg a Jobbik bejutott a parlamentbe, mert kicsit színesebbé tették a palettát. Azóta a Jobbik megenyhült, de látom hogy az LMP átvette tőle a stafétát, és már előbbre tartanak diszkriminációban, mint a Jobbik valaha.

  Ilyen irományt pedig liberális nem támogat, mert aki ilyet támogat az nem lehet liberális. Puzsérnak abban igaza van, ha A csoportot pozitívan diszkriminálod, és emiatt B csoport hátrányba kerül, az csak nézőpont kérdése, hogy pozitív vagy negatív diszkriminációról beszélünk. Aki ezt nem érti meg az komolyan idióta, de ez lehet a baj. Ha ma öltönyben leértelmiségizel egy diplomás gyökeret, akkor az majd örül, és elhiszi neked amit mondasz. Most ugye a pozitív diszkrimináció a menő, eladható az embereknek, mert pozitív, és hát segíteni jó. Nem fogja átgondolni egyik sem, hogy mit támogat. Szépen tálalták, annyi elég is.

  Ha már nincs más irány, akkor irány vissza a 20.század elejére.

  3     0
  • Egy kis kiegészítés azzal kapcsolatban, hogy hol tartunk jelenleg:

   Ezt az egyezményt az Európa Tanács 47 országából 37 aláírta és 18 már ratifikálta.

   “Magyarország 2014. március 14-én írta alá az isztambuli egyezményt. Egy évvel később a parlament 42 igen, 129 nem, 22 tartózkodás kíséretében elutasította Szelényi Zsuzsanna (Együtt, a parlamentben független) és még 35 szocialista és LMP-s képviselő az isztambuli egyezmény ratifikálását szorgalmazó indítványának tárgysorozatba vételét .[9][10] Az Igazságügyi Minisztérium közleménye szerint „[a] kormányzat elvégzi az ezzel kapcsolatos feladatait. Ezt a munkát a kifejezetten erre a célra – tehát az egyezmény ratifikálásához szükséges jogi, intézményi és pénzügyi vonatkozások felmérésére, koordinálására – létrehozott, a Nőkkel Szembeni Erőszakkal Foglalkozó Munkacsoport végzi. A tervek szerint pedig, amint a követelményeket teljesíteni tudják, tavasszal születhet döntés az ügyben.”

   A ratifikáció fő akadálya, hogy Magyarország még több pontban nem teljesítette az egyezményben foglaltakat. Vagyis több jogszabályt, így a Büntető törvénykönyvet is módosítani kellene, intézményrendszereket kellene kialakítani.[11] Az Európa Tanács bizottságának tanulmánya[12] szerint nincs például törvényi garancia arra, hogy az ügyész a családon belüli erőszak és a szexuális erőszak mindegyik (ne csak a súlyosabb) formája esetén büntetőeljárást indíthasson. Két uniós tagállamból Magyarország az egyik, ahol a rendőrök nem kapnak külön rendszeres szakmai képzést, hogyan lépjenek fel a nők ellen irányuló erőszak esetén, miként avatkozzanak be ilyen esetekben, vagy milyen módon akadályozzák meg az erőszakot. Uniós tagállamként egyedüliként Magyarországon nem foglalkozik professzionális szakértők által bonyolitott intervenciós program az erőszakot elkövető férfiakkal. Nincs olyan intézményrendszer sem, amely segítséget nyújtana az erőszakot elszenvedett nőknek.”

   Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Isztambuli_egyezm%C3%A9ny

   0     0
   • Miért halaszthatatlan, hogy a kormány ratifikálja az Isztambuli Egyezményt?

    Mire menne el ez a 8 milliárd adóforintunk?

    Hát a megfelelő KERETRENDSZER létrehozására. A mi RoboDettink már meg is villantott felszólalásában ebből egyet, de mi azért utánanéztünk és összeszedtük, mit is takar ez a keretrendszernek nevezett trójai faló.

    • Hozzunk létre ebből a pénzből átmeneti szállásokat és olyan más férőhelyeket, amelyek képesek befogadni a bántalmazott nők és lányok egyre növekvő seregét.
    • Hozzunk létre ebből a pénzből olyan gender szakértői munkahelyeket, ahol az ott dolgozók feladata az igazságszolgáltatásban dolgozó rendőrök, ügyészek és bírák folyamatos képzése lesz, hogy azok felismerhessék a nők elleni erőszak legkisebb megnyilvánulásait is.
    • Hozzunk létre ebből a pénzből olyan gender szakértői munkahelyeket, ahol az ott dolgozók feladata a sajtómunkások a nők elleni erőszak iránti “érzékennyé tétele” lesz a folyamatos képzésük által.
    • Hozzunk létre ebből a pénzből olyan gender szakértői munkahelyeket, ahol az ott dolgozók feladata a fiatal Férfiak nők elleni erőszak iránti “fogékonnyá tétele” lesz az óvoda kiscsoportjától a diploma megszerzéséig tartó folyamatos képzésük által.
    • Hozzunk létre ebből a pénzből olyan feminista lobbicsoportokat, akik a törvényalkotási folyamatokat addig hekkelik addig, amig csak mindent be nem tiltanak mindent, ami Férfi.

    Valami ilyen állásban igyekszik landolni a jelenleg külföldi ösztöndíjjal a  PhD fokozatán dolgozó Ertsey Katalin kétgyermekes egyedülálló anyuka is, aki ezekkel a szavakkal búcsúzott a magyar Parlamenttől, miután Novák Előd összeférhetetlenséggel vádolta meg izraeli állampolgársága miatt:

    És mivel ebben az országban még hosszú ideig nem várható, hogy egy értelmes, progresszív, a nők ügyét valóban komolyan vevő, tehát számomra vonzó kormány lesz (jelenleg egyetlen ilyen erő sincs), egy ideig nem lesz szükség arra, amit én tudok. Addig is a háttérből segítek és elmegyek továbbképezni magam, hogy ha egyszer szükség lesz rá, még jobban tudjam szolgálni a hazámat.”

    0     0
   • “Magyarország az egyik, ahol a rendőrök nem kapnak külön rendszeres szakmai képzést, hogyan lépjenek fel a nők ellen irányuló erőszak esetén”
    Gondolom ugyanúgy: le kell szerelni a támadót. Tököm már a túlmisztifikálásba! A sok idióta meg bele sem gondol…

    3     0
    • :) Ja… Szerintem különben úgy értik, meg kell tanítani a rendőrbácsikat, milyen megkülönböztetett bánásmódok illetik meg az áldozatot, ha nő. Hiszen a nő úgy érzi magát egyenlő elbánásban részesítve ha meg van különböztetve. És tényleg. :D

     3     0
 6. egyebkent senki nem kezdemwnyezett peticiot ez ugyben? nemzetkozi szinten? valami olyan helyen, mint a citizengo? illetve biztosan vannak mas forumok is erre. egy hozzaerto megirna, mas orszagok hasonlo csoportjai biztosan leforditanak, aztan hajra. hacsak nem mar letezik ilyen peticio alairasra keszen. akkor meg kampany kene neki.

  1     0
 7. Azt mondanám, hogy 100%-ban egyetértek, de egy apróság böki a csőrömet. “Nemi alapú erőszak” nem létezik, mert senkit nem bántalmaznak a neme miatt. Se férfit, se nőt. Nincs olyan bűnözési forma, hogy “megverlek mert nő vagy”. Az erőszak bizonyos formái egyik vagy másik nemet jobban érintik, de ez nem jelenti, hogy az adott erőszak oka az áldozat neme. A CSBE oka pl. az idegeskedés, stressz, viták és veszekedések, nem pedig az, hogy valamelyik fél a másik nem képviselőit egyszerűen csak úgy veri.

  Ettől eltekintve 100%-ban egyetértek :) Igen nagy szükség lenne szélesebb társadalmi rétegek felébresztésére, hogy még idejében felléphessünk a férfigyűlölő ideológia terjedése ellen.

  3     0
  • Pontosan ezt akartam írni én is. Őszinte leszek: az egyezményt nem olvastam el, de ha az is így fogalmaz akkor nincs több kérdésem…

   0     0
  • Természetesen igazad van, de itt csak érveléstechnikai vagy mondhatnánk úgy is, hogy “harcmodorbeli” különbségről van szó, nem pedig ideológia nézetkülönbségről. Nem régen a He for She kampánnyal kapcsolatos cikk alatt beszélgettünk hasonló kérdésekről: a feminista dogmákkal szembeni vita során lehet a feminista alapvetést, alapérvelését színleg elfogadva is egyenlő elbírálást követelni a férfiak számára, vagy pedig (talán kevesebb sikerrel kecsegtető módon) a teljes ideológiai alapvetéssel vitát indítva érvelni, fellépni. Nekem úgy tűnik, hogy ebben az esetben is vitatechnikailag mindkét módszer abba az irányba mutat, hogy megszüli azt a felismerést, hogy tarthatatlan a “nemi alapú erőszak” koncepciója.

   Az egyezmény szövegében a “nemi alapú erőszak” például a következő részben is nagyon abszurd módon jelenik meg:

   “elismerve, hogy a fegyveres konfliktusok során az emberi jogokat folyamatosan megsértik, ami a polgári lakosságot és különösen a nőket széles korben és rendszeresen elkövetett erőszakos közösülés és szexuális erőszak formájában érinti..”

   Döbbenetes az a “nemi alapú vakság”, amellyel a szövegező nem vette észre, hogy a háborús cselekmények polgári áldozatait igazán súlyos “nemi alapú erőszak” akkor éri, amikor (szinte csakis) a férfiakat ezerszám lövöldözik agyon… az Isztambuli agybeteg feminista persze csak azt tartja fontosnak észrevenni, kiemelni, hogy ilyenkor a nőket megerőszakolják…

   5     0
   • Ahogy a feministák beszélnek a “nemi alapú” erőszakról, úgy az nem létezik (tehát például a családon belüli erőszak esetében). Én is gondolkodtam rajta, hogy beleírom a cikkbe, hogy ilyen nincs, de arra jutottam, hogy ez nem feltétlenül állná meg a helyét, mivel például a nem-szelektív abortuszok, a fiúk körülmetélésének, vagy bizonyos sorozatgyilkosoknak az esetében, akik szándékosan nőket vagy férfiakat öltek, akár joggal lehet beszélni nemi alapú erőszakról. Persze ez igen távol áll attól, amit az Isztambuli Egyezmény ért ez alatt.

    4     0
 8. https://www.youtube.com/watch?v=vD03mDcZYlk

  Már a kérdés felvetése is nemi sovinizmusról tanúskodik. “Mit ér az ember, ha nő?” És persze fel sem teszik a kérdést a másik nemmel kapcsolatban. “Mit ér az ember, ha férfi?” Vannak területek, ahol a nők vannak hátrányosabb helyzetben, és vannak területek, ahol a férfiak. Én a magam részéről nem tagadom le, hogy bizonyos területeken a nőknek rosszabb. Ellenben a nők helyzetének jobbításával foglalkozó csoportok folyamatosan letagadják, hogy bizonyos területeken a férfiaknak rosszabb.

  Nem értem, miért nem lehet a mindkét nemet sújtó nemi sztereotípiák ellen küzdeni. Nem értem, mi értelme van a pozítiv és negatív diszkriminációval való játszadozásnak.

  Szél Bernadett és Ertsey Katalin lassan kicsinálja az LMP-t (Schiffer András pedig, mint egy töketlen férfi, tűri). Szél Bernadett és rajta keresztül az LMP be szeretné vezetni a női kvótát, annak ellenére, hogy nem ez az emberek valódi szükséglete, amit ki kell elégíteni. Nyílt vitát erről nem nyit; a szavazók, a szimpatizánsok és a párttagok mind kénytelenek támogatni a női kvótát, még ha nem is nyeri el a tetszésüket a volt SZDSZ-es Sándor Klára akkori törvényjavaslata, mondhatni annak LMP-s továbbélése. Gondolom, abból pedig, hogy ezt a kérdést még társadalmi vitára sem engedik, következik, hogy ha hatalomra jutnának, akkor a női kvótát végigvernék a társadalmon. (Na, ezért SZDSZ 2.0 az LMP, az arroganciájuk miatt.)

  Csinálja mindezt az LMP úgy, mint kispárt. Nem veszi észre magát; azt, hogy kispártként neki meg kellene nyernie az embereket. (Ilyen téren Vona Gábor és vele a JOBBIK profibb kispárt, lásd ezt a cikket: http://www.szelsokozep.com/cikk/681-lehet-mas-a-jobbik)

  Lehet más a politika? – kérdezi az LMP. Lehet más az LMP? – kérdem én. (Gúnyos mosollyal, természetesen.)

  0     0
  • Én sem tagadom le, hogy bizonyos területeken a nőknek rosszabb, mert olyat nem lehet tagadni ami nem létezik.

   1     0
   • Igazad van. Az enyingi cigánymaffia szolgálatában “álló” cigány lányok, ahol szinte családi alapon, hol az apuka, hol a bátyus, hol a férj által vannak futtatva a szerencsétlenek, és ahol a “szolgálat” megtagadásának jutalma a megverés, legrosszabb esetben a halál, ott tényleg nem rosszabb a nőknek. Tágabb értelmezésben, a prostitúciónak az a területe, ahol az adott szexmunkás hölgy nem önmaga vállalkozója, hanem egy “vállalkozás”-ban “alkalmazott” (ez a fölötte álló “vállalkozó” mondjuk egy strici, az ukrán maffia vagy a cigány maffia), ott tényleg öröm nőnek lenni.

    Igaz, itt csak egyetlen egy területre gondoltam, mikor a nők elnyomatása szóba került. Igazából nem is tudok más ilyen területet a szexmunka ezen szegletén kívül.

    Mint ahogy az is tény, hogy a fiúk (fiú diákok) és férfiak (férfi pedagógusok) kevésbé látható, szinte láthatatlan diszkriminációja az állami iskolarendszerben több férfit érint, mint mondjuk nőt a szexiparban (annak is szűkebb szegletében) lévő diszkrimináció. És ez még csak az egyetlen terület, ahol már szinte rossz férfinak lenni. Deansdale ama nevezetes cikkében leírt férfi szexualitás démonizálása, bizony, megnyilvánul a pedagógia területén, az állami iskolarendszerben.

    Vagyis elfogadom, hogy a férfiak nemi diszkriminációja egy fokkal nagyobb, mint a nőké. DE nem fogom tagadni azt a kevés diszkriminációt, amit a nőkkel szemben tanúsítanak. Még a te kedvedért sem.

    2     0
 9. “A nemi alapú erőszak megelőzéséhez és a nők ilyen erőszakkal szembeni védelméhez szükséges különleges intézkedések ezen Egyezmény értelmében nem minősülnek megkülönböztetésnek.”

  Ez elméletileg már magyarra van fordítva, de fordítsuk még magyarabbra: a nőket pozitívan megkülönböztetni nem megkülönböztetés. A nőkkel pozitívan kivételezni teljesen összefér az egyenjogúság gondolatával. Az egyenjogúság, amiért a feministák harcolnak, valójában a nők felemelése a férfiak kárára. A hülye pórok persze nem értenék, hogy mi van, ezért nemzetközi egyezményben kell ratifikálni, hogy a megkülönböztetés nem megkülöztetés, ha a nőknek kedvez. Ha a férfiaknak és a nőknek egyenlőek a jogai, na az a megkülönböztetés, mert szegény nőket hátrányos helyzetbe hozza. Most már legalább azt tudjuk, hogy a feministák mire gondolnak mikor azt szajkózzák, ők csak és kizárólag a nemi egyenjogúságért harcolnak.

  10     0
 10. Az egész célja az oszd meg és uralkodj elv alapján a nemek közti “háború” kirobbantása, a nemek összeugrasztása.

  De az egész alkotmányellenes, mert az alkotmány szerint a férfiak és a nők azonos jogokkal bírnak, tehát ha be akarják terjeszteni, akkor azonnal az alkotmánybírósághoz kell fordulni.

  Aztán pedig mindennek van oka. Ha valami megtörténik, annak az okát is vizsgálni kell, tehát, hogy mi vezetett az erőszakhoz, akár férfi, akár nő követte el. A lelki terrornak pedig sokkal inkább a férfiak az áldozatai. Aztán ennek bizonyítása hogyan fog történni? Ha azt mondja a nő, hogy rendszeresen csúnyán nézett rám a férjem, ezért aztán a bíró kapásból kiszab három év börtönt, ha ugyanezt a férfi mondja, akkor meg nevetnek rajta.

  4     0
 11. Muszáj lesz keresnünk valakit, aki ezt az üzenetet eljuttatja a médiába. Sőt, mivel erről a hülyeségről a parlament fog dönteni, a legtöbb értelme annak lenne, ha onnan tudnánk megszólítani valakit. Remélem van még egy értelmes politikus az országban, aki nem árusította ki a lelkiismeretét aprópénzért, és képes felmérni ennek az ügynek a jövőbeni kihatásait. Ha amerikában lennénk, valami olyasmit mondanék hogy mindenki írjon a képviselőjének, de ennek hazánkban még nincs nagy gyakorlata. Talán itt lenne az ideje megteremteni? Mindenesetre aki tud, tegyen lépéseket az ügyben…

  6     0
  • Bár nem vagyok nemzeti radikális, de óvatosan megkérdem: VONA GÁBOR?

   Állítólag a JOBBIK a tapolcai győzelmét is annak köszönhette, hogy meghallgatta ott az átlagembereket. A hírek szerint folytatni akarja ezt a taktikát, ami az “emberek meghallgatása”.

   Csak egy gondolat. Csak egy felvetés. Csak egy ötlet.

   2     0
   • “Csak egy gondolat. Csak egy felvetés. Csak egy ötlet.”

    Ne mentegetőzz, más pártoknál gyakorlatilag semmi esélyünk. A balos oldal eleve szemben áll velünk ebben a kérdésben, a Fidesz meg nem vállalná fel a lehetséges negatív médiavisszhangot. Bár biztos van a soraikban pár tisztességes ember, nem hiszem hogy lenne elég beleszólásuk a pártügyekbe vagy elég kurázsijuk valami magánakcióhoz, ami miatt aztán keményen seggberúgják őket. A KDNP pedig annyira keresztény-konzervatív, hogy nekik minden nőpozitív kezdeményezés üdvözlendő, a tartalmától függetlenül.

    Vagyis a leglogikusabb a Jobbiknál próbálkozni – ami persze egyesekben kellemetlen képzettársításokat szül, de ez legyen az ő bajuk. Talán sikerül elérni, hogy felvegyék ezt is a népszerű témáik közé, amivel felhívhatják a figyelmet a többi párt képmutató álszenteskedésére és az EU-hoz való ragaszkodás hátulütőire.

    És bár alapvetően nem szoktam politizálni, de lehet érezni a levegőben, hogy a Fidesz soha nem fog effektíven szembefordulni a progresszívekkel, akikkel viszont egyre jobban tele van az átlagemberek töke. Az SZDSZ-LMP szellemi vonal magának köszönheti, hogy növekszik a Jobbik népszerűsége, mert az élet- és józan ész ellenes hülyeségeikkel egyre nagyobb tömegeket ébresztenek rá a progresszív ideológia öngyilkos voltára. Én nem látnék semmiféle tragédiát abban, ha sikerülne a Jobbikkal valamilyen kapcsolatot kialakítani, mert úgy érzem ők az egyetlenek, akik egy hajszálnyit is törődnek a kisemberekkel. A baloldal is sokat hablatyol a kisemberekről, de ők ez alatt a kisebbségeket értik, ami a sokmillió magyar nemzetiségű átlagember szemen köpése. A többség persze birka, de azért a végtelenségig nem lehet átverni. Ha létezik az egyre jobban leszakadó középosztálynak bármiféle szövetségese a parlamentben, az csak a Jobbik lehet. Mindenki másról kiderült már, hogy báránybőrbe bújt farkas.

    6     0
    • Nagyon egyetértek veled.

     0     0
    • “Mindenki másról kiderült már, hogy báránybőrbe bújt farkas.”

     Csak attól tartok, hogy a JOBBIK-ról meg kiderül, hogy farkasbőrbe bújt bárány. Az sem lenne jó. De egyelőre jobb alternatívát ez ügyben a JOBBIK-nál nem tudok. És ebben a fentebb linkelt Kardos Gábor cikk is megerősített.

     1     0
   • Támogatom Vona Gáboros ötletet.
    Én megírnám de sajnos hiányos a tudásom.
    Egyébként:
    http://jobbik.hu/kepviseloink/vona-gaborelnok@jobbik.hu
    http://jobbik.hu/irjon-nekunk

    0     0
    • Én nem hiszem, hogy lenne veszteni valójuk, hiszen amúgy is elutasítják az egyezményt. Sőt, szerintem a nemek közti egyenlőségre hivatkozni népszerűbb lehetne és jóval kevésbé lenne támadható a többi párttól (pláne a liberális oldalról), mint az abortuszra
     Én már tiltakoztam levélben a kormánynál és szerintem érdemes minél több helyen megtenni ezt. Ha Alter Ego megírja a peticiót, akkor érdemes lehet arra is hivatkozni (hogy lássák, hogy ez nem egy személyes panasz, hanem többen is így gondoljuk).

     4     0
   • Aztán majd mehetsz Bernihez virággal.

    0     0
   • Inkább vonnék be egy Puzsér-féle liberálist (persze ha szóba áll veünk egyáltalán), mint Vonát.

    0     0
    • Azért ne felejtsük el, hogy Vonának esélye van a kormányra kerülésre, és eddig egyedül ők voltak azok, akik szerint férfiaknak is járna nyugdíj 40 év után.

     0     4
    • A legjobb az is-is lenne… Az igazságot képviselheti bárki, pártállástól és ideológiai háttértől függetlenül.

     1     0
  • A fentiekben leírt nyílt petícióra vonatkozó javaslat szerintem egy jó ötlet (elsőként magyar vonatkozással, később nemzetközi szinten is), abban meg lehet szólítani a teljes magyar politikai palettát, el lehet juttatni minden párthoz. Hamarosan elkezdek megfogalmazni egy szöveget, és bár ilyen esetben egy tömör, közérthető szövegre van szükség és kerülendő a terjengősség, tehát annyira talán nem időigényes feladat, mégis meglehet, hogy majd megkeresek más férfijogi aktivistákat is, hogy kapcsolódjanak be a szöveg végleges változatának kialakításába. Ezen a helyen külön is jelezheti bárki, ha szeretne bekapcsolódni.

   4     0
 12. Ez a kedvenc részem:
  „A nemi alapú erőszak megelőzéséhez és a nők ilyen erőszakkal szembeni védelméhez szükséges különleges intézkedések ezen Egyezmény értelmében nem minősülnek megkülönböztetésnek.”

  Kedves bölcsész diplomásaink, akik nem értik a logikát, azt hiszik, hogy törvényi erővel meg lehet változtatni azt. Technikailag ezt jelenti: A nőknek legyen jobb és mivel azt mondom ezért ez egyenlőnek minősül.

  7     0
 13. Engem az érdekelne, hogy ki és miért hagyta jóvá ezt az egészet. Ki ütötte rá az APPROVED pecsétet? Mert ugye az egyértelmű, hogy csak úgy nem lehet egy ilyet útjára bocsájtani; valahol, valakik mindig rábólintanak vagy éppen elutasítják a világ jövőjére kiható lépéseket. Mi lehet ezzel a tervük hosszú távon?

  0     0
  • A feminizmust részben a megélhetési jogvédelem élteti, részben pedig az álliberális pártok szavazatgyűjtő szándéka. A kettő persze tökéletesen kiszolgálja egymást. Egy ilyen egyezmény ratifikálása rengeteg új munkahelyet teremt a megélhetési jogvédőknek, hiszen a boszorkányüldözés embererőt és infrastruktúrát igényel. Szavazatgyűjtés szempontjából pedig azért jó, mert minden szubjektivista nő és mangina az olyan pártokra fog szavazni, akik az ilyen soviniszta intézkedéseket támogatják. Nem olyan bonyolult mutatvány ez. Mindig azt kell keresni, hogy egy-egy jelenség milyen legegyszerűbb módon szolgálja ki a jelenséget működtető érdekeket.

   1     0
 14. Az erőszak téma mellett hadd hívjam fel a figyelmet III. fejezet 12. cikkelyére! Tökéletesen leleplezi a feministákat: ők nem azt akarják, hogy választhass a klasszikus családmodell, a klasszikus nemi szerepek és egy attól eltérő modell között, hanem az előbbit egyszerűen el akarják törölni. Ezek után tényleg ne bazsalyogjon nekem egy feminista se arról, hogy ők a választás szabadságáért munkálkodnak. Nem, ők a saját férfi- és nőképüket akarják ráerőszakolni mindenkire. Mint ahogy a klasszikus mondás tartja, csak éppen a liberálisokról: addig lehet meg a saját véleményed, amíg az megegyezik az enyémmel…

  7     0
  • Valóban. Olyan hosszú a szöveg, hogy ez eddig fel sem tűnt.
   Az a mondat, miszerint a felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megszüntessék mindazon hagyományt és gyakorlatot, ami a nemi szerepeken alapulnak, elég egyértelmű és vészjósló. Ha szó szerint értelmezzük, akkor el akarják töröltetni a házasság intézményét és mindent, ami hagyományon alapul.

   3     0
   • “felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megszüntessék mindazon hagyományt és gyakorlatot, ami a nemi szerepeken alapulnak”

    Akkor ugye azt a hagyományt és mind a mai napig érvényben lévő gyakorlatot is meg kívánják szüntetni, miszerint a férfinek kell eltartania a nőt és a gyerekeit?
    Ezt vajon miért nem találom benne sehol? Megint “kifelejtették”?

    Az ún. “nők elleni erőszak” egyébként milyen vonatkozásban értelmezhető nemi szerepként?
    Kábé az első dolog, amit megtanítanak egy fiúnak, hogy a lányokat nem bántjuk. Ezek tényleg komolyan gondolják, hogy létezik valami olyan intézmény, aminek a keretein belül a fiúkat a lányok verésére szocializálják?

    Valami kabaréban jól el lehetne sütni ezt az egyezményt, de így, hogy ezt komolyan gondolják, elég szomorú. :-(

    4     0
  • III. 12. 1.

   Ha ezt vejszhaupt megérhette volna.

   III. 12. 2.

   Ez hogyan lesz megjogalkotva? Nem lehetne jogászokkal megelőztetni pölö a patkányok szaporodását is?
   Mik azok a más intézkedések? Ebbe mik férnek bele és mik nem?

   III. 12. 3.

   Gondolom a pénz enyhíti a különleges szükségleteket.

   III. 12. 4.

   https://youtu.be/fOX5dM-cHFs?t=24m32s

   III. 12. 5.

   Mert ha annak tekintem, mi lesz?

   III. 12. 6.

   Ettől jobban? Nem lesz sok? Széthasad a kis gömböc. Bár engem nem zavar. Hasadjon csak.

   0     0
 15. Én bevallom ebben a témában nem vagyok túl otthon, a politikához sem értek, és a feminizmusról sem tudok annyit, mint itt a legtöbben, szóval majd kijavítotok, ha valamit rosszul látok/gondolok.

  Nagyjából végigolvastam ezt az egészet, és az eddigi kommenteket is. Én nem látok igazán kivetnivalót ezekben a dolgokban – legalábbis, ami az erőszak részét illeti. Én egyáltalán nem bánom, ha törvények védik a nőket, és biztosítják a biztonságukat. A bajnak azt a részét persze látom , hogy ez az egész a férfiakra nem vonatkozik, pedig kéne. A férfiakat is kéne ugyanilyen szinten védeni, és biztos volna is miért. Szóval én inkább abban látom a problémát, hogy ez a szöveg hiányos. Nem kell ebből elvenni semmit, csak hozzátenni kéne, azt viszont elég nehéz lenne nőgyűlöletként értelmezni, ha hozzátennénk a férfiak védelmét is.

  Sőt, megfelelő narratívával még rá is lehetne játszani arra, hogy a nők még pozitívabb képbe kerüljenek, ha ugyanezen törvények rendeletek a férfiakra is vonatkoznának. Bemutathatnák mennyire szeretnek minket, törődnek velünk, stb. Mert elméletileg az ő hozzáállásuk is ez kéne legyen, még ha a dolgok mélyén nem is ez a valóság. Dean írta, hogy a Fidesz nem vállalná fel a negatív médiavisszhangot. És nem látom miért lenne negatív visszhangja, ha ugyanezeket kiterjesztenénk a férfiakra is. Attól a nők védelme nem csorbulna. Dean még azt írja : “A KDNP pedig annyira keresztény-konzervatív, hogy nekik minden nőpozitív kezdeményezés üdvözlendő, a tartalmától függetlenül.”
  Ha belevennénk ebbe a férfiakat is, attól még ez nem lenne “nőnegatívabb”… Vagyis én nem látom hogyan. Nem hiszem, hogy a nemeknek háborúzniuk kéne, ami azt jelentené, hogy minden, ami az egyiknek jó, az a másiknak definíciószerűen rossz.
  Szóval légyszi világosítsatok fel, hogy miért ez ellen az egész ellen kéne tiltakoznunk, ahelyett, hogy megtartanánk ezt, csak hozzávennénk a férfiak védelmét is.
  Biztos valahol naív vagyok, meg keveset tudok erről az egészről, de hát ezért (is) vagyok itt.

  Köszi.

  1     0
  • Őszintén, tényleg nem akarlak megbántani, de kénytelen vagyok azt mondani, hogy tényleg naiv vagy, de olyan szinten, hogy én el sem akarom hinni. – Ez különösen azért aggasztó, mert még csak nem is egy vagy a Férfihangra éppen most idetévedt olvasók közül, hanem egy ideje cikkeket is írsz a lapra, rossz belegondolni is, hogy milyen naiv lehet ehhez képest egy átlagember. No mindegy, fogadjuk el, hogy ez van és lássunk neki valamiféle egyszerűsítő megközelítéssel. Ha nagyon egyszerűsítő lesz, akkor kérlek nézd el nekem, ennek az oka semmiképpen sem az, hogy lekicsinyelni akarlak, csak nehezen találom a szavakat.

   Ennek az egyezménynek az a lényege, hogy elfogadtasson egy radikális feminista dogmát, tehát ezután kötelező legyen így gondolkodni és kötelező legyen eszerint cselekedni mindenben. Az egyezményt aláíró államnak kötelező elismernie (benne van a szövegben lilával jelölve),  hogy “a nők elleni erőszak egy nemi alapú strukturális erőszak”. Ez a szaknyelvben azt jelenti, hogy az egész társadalom úgy épül fel, hogy a férfiak folyamatosan erőszakkal kényszerítik, zsarolják és ütik-verik a nőket, hogy azok azt csinálják, amit a férfiak akarnak. Mindezt azért, mert a férfiak nem csak erősebbek, hanem szemétládák is, akik folyamatosan visszaélnek a hatalmukkal. Az egyezmény szövegén pedig nem lehet módosítani, csak csatlakozni lehet hozzá és akkor mindezt be kell építeni a magyar jogrendbe és ez bármikor számon is kérhető ezután a Magyar Államon. Az egyezménybe soha senki nem akart beleírni semmit sem a férfiakkal kapcsolatban és tiltakoznának is ellene, és akik ezt az egyezményt jónak gondolják és be akarják vezetni ebben az országban is, azok maguk is úgy gondolják, hogy a férfiak olyan szemét, erőszakos, öntörvényű véglények, erőszaktevő bűnözők, akiket nem is illet meg semmiféle védelem, minek is kellene az nekik, hiszen ők az elnyomók, akik ellen csak ilyen törvényekkel és társadalmi intézményekkel lehet védekezni.

   Most már vágod, hogy miért kell ellene egy az egyben tiltakozni?

   8     0
   • Először is, köszi a választ. Másodszor, ez tényleg nem olyan téma, amivel napi rendszerességgel találkozik az ember bárhol, szóval az a helyzet, hogy ha én nem látom át ennek az ilyetén való értelmezését, akkor hidd el, hogy az átlag magyar messze túlnyomó része sem. És nem azért mert én olyan húde értelmes vagyok, hanem mert látom a(z elég nagy) környezetemen, hogy ezek a dolgok sehol nem témák, így még annyit sem tudnak róla mint én. “ rossz belegondolni is, hogy milyen naiv lehet ehhez képest egy átlagember.” Főleg kb. velem egykorú 30as férfiakra gondolok, de nőkre is.

    tehát ezután kötelező legyen így gondolkodni és kötelező legyen eszerint cselekedni mindenben.
    Nehezen gondolom, hogy ezzel, erővel rá lehet kényszeríteni bizonyos gondolkodásmódokat egy emberre…

    Ez a szaknyelvben azt jelenti, hogy az egész társadalom úgy épül fel, hogy a férfiak folyamatosan erőszakkal kényszerítik, zsarolják, ütik-verik a nőket, hogy azok azt csinálják, amit a férfiak akarnak.

    Ugyanakkor ezt hiába fogalmazzák meg így, vagy akárhogy, minden kicsit is értelmes, és semmilyen irányban sem elvakult ember tudja, hogy nincs így, nem volt, nem is lesz, nem is lehet.

    Az egyezmény szövegén pedig nem lehet módosítani, csak csatlakozni lehet hozzá…

    Ezt nem tudtam, és számomra nem is derült ki sehonnan. Sry.

    Ezt pedig egész egyszerűen képtelen vagyok elképzelni: “és akik ezt az egyezményt jónak gondolják és be akarják vezetni, azok maguk is úgy gondolják, hogy a férfiak olyan szemét, erőszakos, öntörvényű véglények, erőszaktevő bűnözők, akiket nem is illet meg semmiféle védelem, meg minek is kellene, hiszen ők az elnyomók, akik ellen csak ilyen törvényekkel lehet védekezni.
    Basszus azért a magyar parlamentben többségében férfiak ülnek… Ők valóban ezt gondolnák saját magukról, a férfitársaikról, barátaikról, rokonaikról??? Na ne már.

    Szerk: Igen, így, hogy ez egy fix, nem módosítható szöveg, amire nullával vagy egyessel lehet szavazni, így már jobban látom, hogy miért kell tiltakozni ellene. De ígyis inkább azt látom, hogy a férfiakat ilyen “szemét, erőszakos, öntörvényű véglények, erőszaktevő bűnözők” -ként beállító felfogás és értelmezés ellen kell tiltakozni, és nem önmagában az ellen, hogy a nőket így-úgy védjük.

    0     0
    • Pedig elhiheted, hogy így fest a radikális feminista elmélet. És fogódzkodj meg, ezt a társadalomelméletet még egyetemeken is oktatják, szerintük ez tudományos tény. Így kerülhet be egy ilyen nemzetközi egyezménybe is. Sajnos én nem tudok a magyar honatyák fejével gondolkodni, nem tudhatom, hogy miért támogatnak ilyen vérlázító baromságokat és miért nem veszik észre, hogy ennek csúnya vége lesz… Nyilván bizonyos politikai érdekek motiválják őket.

     5     0
    • Nem is tiltakozik senki sem az ellen, hogy a nőket védjük, csak pontosan azt akarja minden rendes ember, amit magad is mondtál: a nőket és a férfiakat nemüktől független védelem illesse meg, azonos jogok és társadalmi intézmények és szervezetek védjék őket. Azért kell az egész egyezmény ellen tiltakozni, mert az minden ízében ennek az ellenkezőjét akarja megvalósítani vagyis több mint félszáz ponton tesz különbséget a két nem között.

     6     0
    • Nehezen gondolom, hogy ezzel, erővel rá lehet kényszeríteni bizonyos gondolkodásmódokat egy emberre…

     Ne becsüld le ezeket. A médiának nevezett agymosó gépezet teljes gőzzel zakatol.

     1     0
     • No igen, bár nem ennyire az egyénre irányuló gondolkodási kényszerre gondoltam, hanem azt akartam egyszerűsítve körülírni, hogy az egész magyar törvényhozás, a teljes társadalompolitikai intézményrendszer gondolkodását helyezi ideológiai kényszer alá az Isztambuli Egyezmény. A törvényhozóknak lesz utána kötelessége “feministául” gondolkodni, hiszen csakis az egyezmény radikális feminista szellemiségének megfelelő társadalompolitikai törvényeket, intézkedéseket alkothatnak a jövőben. Viszont ez sokkal-sokkal ravaszabb és rosszabb,  mintha csupán csak Átlag Gézát indoktrinálnák a médián keresztül…

      3     0
  • “Én egyáltalán nem bánom, ha törvények védik a nőket, és biztosítják a biztonságukat.”

   1. Eddig is védték őket a törvények. 2. A törvény egyetlen nőt sem ment meg az erőszaktól, legföljebb a már megtörtént erőszak elkövetőit bünteti. A sztori nem arról szól, hogy ha ezt Mo ratifikálja, akkor holnaptól kevesebb nő lesz felpofozva, hanem arról, hogy holnaptól egyértelműen férfigyűlölő alapokra lesz helyezve egy rakás törvényi és társadalmi kérdés. Innen lehet majd frankón tovább menetelni Svédisztán irányába. 3. Ha már annyit pofázunk az egyenjogról, egyáltalán hogyan merül fel egy azzal totálisan szembemenő elképzelés??? 4. Az elvi alapozás totál csőd, egy ideológiai baromság. Erről beszélek: “a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulása, amelyek a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz és a nőkkel szembeni megkülönböztetéshez, valamint a nők teljes érvényesülésének megakadályozásához vezettek”. Abszolút bullshit, férfigyűlölő történelmi hazudozás. Ilyen baromságra nem hogy senki ne alapozzon törvényt, de még csak leírni se merje egy hivatalos EU okiratban. Nem csak a törvény potenciális negatív hatásai aggasztóak, hanem már az is, hogy úgy mocskolják a férfiakat, mint ha mi sem lenne természetesebb.

   “A bajnak azt a részét persze látom , hogy ez az egész a férfiakra nem vonatkozik”

   Az államnak, és ellenőrizhetetlen ideológiai szervezkedéseknek a kezébe hatalmat tenni őrültség. Nincs az az Isten, hogy ne éljenek vissza vele, ahogy erre számtalan példa akad. Az erőszakot már eddig is tiltotta a törvény, semmi szükség mindenféle, forintmilliárdokat felzabáló extra szervezetekre, amiknek legfőbb feladata az lesz, hogy a rendőröket és bírókat tanítják be jó alaposan a feminista dogma szerint arra, hogy mindig a férfi a hibás. Az államhatalmat nyirbálni kell, nem növelni. Húzzon kifelé a magánéletünkből mindenki – elsősorban a férfigyűlölő feministák. Minden ilyen elszabott rendelet egy új hivatal, egy rakás új tisztség, kazalnyi új ingyenélő, akiknek addig van kenyér az asztalán amíg van elég feszültség férfi és nő között, tehát legfőbb érdekük csalni és hazudni, vagy ha máshogy nem megy, akkor létrehozni azt a bizonyos feszültséget. Nem véletlen, hogy a feminizmus szó szerint szítja a nemek harcát, hiszen a legtöbb feminista annak a gyümölcseiből él. Ha totális béke lenne férfi és nő közt, új állás után kellene nézniük.

   “nem látom miért lenne negatív visszhangja, ha ugyanezeket kiterjesztenénk a férfiakra is”

   Mert a nőket “védeni” (sic) divatos és népszerű dolog, arra mindenki tapsikol. Legalábbis aki elég hülye és nem érti miről van szó valójában. Ez ellen bármilyen formában fellépni, vagy akár csak módosítani is, azt az érzetet kelti, mint ha a kötözködő illető a nők ellen akarna fellépni. Klasszikus feminista porhintés, hogy ha nem értesz egyet a hülyeségeikkel, akkor nőgyűlölő vagy. El lehet képzelni, hogy ha egy politikus felszólalna az Isztambuli egyezmény ratifikálása ellen, akkor mit fog erre lépni válaszul a NANE, meg a kretén elvtársnőik. Azt meg ugye sejthetjük, hogy mivel az alapokirat már létezik, azt nemileg semlegesre (vagyis a férfiakra) kiegészíteni nem lehet. Vagy bevezetjük ahogy van, vagy nem vezetjük be, ezek az opciók.

   “Ha belevennénk ebbe a férfiakat is, attól még ez nem lenne “nőnegatívabb”…”

   Nagyon sokan képtelenek megérteni ezt az egyszerű logikát. Példának okáért a feministák. Magyarázd meg az okiratot létrehozó kreténeknek, hogy ha a férfiakra is vonatkozik a védelem, attól még a nőknek nem lesz rosszabb… Pfff. Sok sikert. A feministáknak ez egy zéró összegű játszma, így sokszor nem is a nők előnyei érdeklik őket, és főleg nem a két nem egyszerre, együtt történő felemelése, hanem csak a férfiak sárba tiprása. A másik meg a rengeteg mangina és fehér lovag, akik kardélre hánynák akár saját magukat is a nők oltárán – nekik az ilyen feminista moslék olyan mint kacsának a nokedli. Magyarázd meg nekik, hogy ez az egész csak átverés, illúzió, hatalmi játszma. Ők csak annyit látnak, hogy valaki a szent nőket akarja “védeni”, vagyis előállt valami hősies és csodálatos dologgal, ami a mocskos férfiakat végre leszoktatja a gonosz nőverésről. Ebbe a képbe nem fér bele, hogy tulajdonképpen a CSBE kétirányú valami, és védhetnénk mi a nők mellett akár a férfiakat is… Szentségtörés! A húgyagyúak szemében ez olyan, mint ha a korbáccsal hadonászó rabszolgatartót egy füst alatt akarnád védeni a gyapotföldön robotoló rabszolgákkal. Mit kell a férfiakon védeni, hiszen ők verik a nőket…?!

   10     0
  • Szvsz úgy lehetne a legpozitívabban kijönni ebből, hogy nagyszerű, külön törvénycsomag van nők védelmére, akkor most külön törvénycsomag férfispecifikus problémákra :

   - Intézményesített diszkrinimáció válásnál, gyermekekkel kapcsolatos jogokkal

   - Rossz, veszélyes munkakörülmények, rövidebb élettartam

   - Sorkatonaság nem egy országban, csak férfiaknak, abból a szemléletből adódóan, hogy férfi feláldozható

   - Férfi hajléktalanság

   - Prosztatarák

   - Adókedvezmény és médiahátszél PUA tanfolyamoknak, több férfi jusson nőhöz

   1     0
 16. Szerintem a következőt kellene tenni:

  1. Megnyerni egy politikust (a Jobbikból, vagy a Fideszből az ügynek).

  2. Kell egy jó jogász, aki tud írni egy profi beadványt – ami megállapítaná a nemzetközi szerződés / egyezmény Alaptörvény ellenességét, és kérné az utólagos normakontrollt. Ezt az országgyűlési jogok biztosának kellene beadni – aki vagy elutasítja (indokkal) – vagy beterjeszti az Ab. elé. A nemzetközi szerződés csak akkor lép hatályba, ha ratifikálják – vagyis törvénnyel kihirdetik. A beadványban az összes létező érvet kritizálni kellene, de jogi megfogalmazásban, és az Alaptörvény passzusaival történő megfeleltetéssel.

  3. Kellene valamilyen ismertebb személyiség (Puzsér?) – aki felhívná a figyelmet az anomáliákra.

  Politikusok számára az érvekben megjelenhetne az egész egyezmény poszt-marxista jellege – számon lehetne kérni hogy jobboldaliként (Fidesz) miért szavaztak az egyezményhez csatlakozásra. Hiszen ugyanazzal  a leegyszerűsítő logikával teszi az egyezmény bűnbakká a férfit, mint ahogy a kommunisták tették az arisztokratákat, és a polgárságot (vö. “elnyomók”), vagy a nácik a zsidókat. Ez aztán később jogalapot biztosított a kiirtásukra, vagy megtizedelésükre.

  A másik fontos érv lehet a levegőben lógó, és értelmezhetetlen hazugságnak (egy poszt-marxista történelemszemléletnek) a joganyagban történő posztulálásának tarthatatlan mivolta: “a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulása, amelyek a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz és a nőkkel szembeni megkülönböztetéshez, valamint a nők teljes érvényesülésének megakadályozásához vezettek”

   

  4     0
  • Tehát az állampolgári jogok biztosánál panaszt kell tenni, azzal hogy indítványozza az egyezmény utólagos normakontrollját az Alkotmánybíróságnál.

   jogszabály: (7. szakasz – 24. §)

   http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139622.287097

   /de nem vagyok jogász/

   3     0
   • Sajnos előzetes normakontrollt kellene kérni (mivel még nincs kihirdetve), arra meg nem jogosult az országgyűlési jogok biztosa. Figyelemfelkeltésnek azért jó lenne…

    Ezért kellene egy jogász..

    3     0
   • Köszönet a segítségért! Nagyon hasznos dolgokat írtál le, azért is, mert egy kicsi civil közösség vagyunk és többnyire magunk foglalkozunk a jogi természetű feladatokkal is. Már azzal is sokat segítesz, hogy a vonatkozó jogszabály helyeket a figyelmünkbe ajánlod, legalább azok után már nem kell bogarászni. Ahhoz képest, hogy nem vagy jogász kifejezetten kiemelkedő jogismerettel rendelkezel. Puzsér megkeresése is határozottan jó ötlet, hiszen tudjuk, hogy ő is elkötelezettje a férfiak ügyének.

    2     0
  • “Kellene valamilyen ismertebb személyiség (Puzsér?) – aki felhívná a figyelmet az anomáliákra.”

   Puzsért nem lehetne megnyerni az ügynek? Mármint hogy képviselje több fórumon a Férfihangot? A következők jutottak eszembe:

   - Egy férfihangos elmenne az egyik Apu azért iszik, mert te sírsz rendezvényre, mint beszélgetőpartner. Puzsér már egyszer feldobta az oldal nevét. Látszik, hogy érdekli a Férfihang közössége. Talán ráállna egy ilyen beszélgetős estre. (Szerintem alkalmas beszélgetőpartner lenne ehhez AlterEgo, Deansdale, Wastrel vagy Huffnágel.)

   - Kerekasztal-beszélgetés szervezése, ahol Puzsér lenne az egyik meghívott beszélgetőpartner.

   - Puzsért felkérni, hogy legyen a Férfihang egyik újságírója.

   Szerintem azért jó felvetés az ő neve, mert népszerű közszereplő, s mint ilyen, képes lenne arra, hogy akár a közérdeklődés középpontjába helyezze a Férfihangot.

   1     0
   • Igen, annak érdekében, hogy az Isztambuli Egyezmény ügyét, ha van rá mód, akkor valamilyen formában összehangoltan kommunikáljuk fel fogom venni vele a kapcsolatot. Köszönet érte, hogy olvas minket és egy talkshow-jának témájaként be is mutatta néhány írásunkat, azt viszont semmiképpen sem szeretném, hogy úgy érezze, hogy bárki arra törekszik őt rábírni, hogy a Férfihang reklámozásával exponálja magát. Az ügy a lényeg és Puzsér Róbert a Férfihang közösségétől függetlenül is egy kellő férfiöntudattal és társadalomtudatossággal rendelkező médiaszemélyiség, aki eddig sem késlekedett a férfiak társadalmi problémáiról beszélni a médiában. Tiszteletre méltó… és sajnos párját ritkítja.

    5     0
 17. Azt hiszem rájöttem a feminista logikára. Szerintem valahogy így gondolkodhatnak:

   

  3     0
 18. “Eközben a liberálfasiszta Kanadában immár gyűlöletbeszédnek számít, ha valaki nyilvánosan egy férfi és egy nő kapcsolataként határozza meg a házasságot.”

  0     0
 19. Olvasnivaló – Antifeminista képviselőnő Írországban

  ( Antoni Rita megjegyzése: “Szerinte a feminizmus minden baj okozója, de azért ő nő létére képviselőjelölt. Értem.

  “)

  “White mindenekelőtt teljes mellszélességgel küzd a feminizmus ellen, ami véleménye szerint a mostani idők társadalmi gondjainak okozója, és a női egyenjogúság tehető felelőssé a rossz gazdasági helyzet miatt is. Azzal, hogy „tönkretették azt a koncepciót, hogy a férfi a kenyérkereső a családban” míg a nőnek az otthon rendben tartása a feladata. „Azt éreztetik a nőkkel, hogy a munkavállalók között van a helyük” – jelentette ki a nő”

  http://www.hir24.hu/kulfold/2015/04/28/bortonbe-vetne-a-melegeket-es-betiltana-a-rockzenet-egy-kepviselojelolt/

  http://www.independent.ie/irish-news/election-candidate-wants-gay-people-jailed-adultery-made-illegal-and-rock-bands-outlawed-31176105.html

  0     0
 20. Egy kis off:

  Gyerekek, nem szorul a hurok a nyakunk körül? Már hetente 5-10 ehhez hasonló fajsúlyú cikket olvasok a témában:

  http://444.hu/2015/04/29/ferenc-papa-szerint-himsovinizmus-a-noi-egyenjogusagot-hibaztatni-a-hagyomanyos-csalad-felbomlasaert/

  … ha ez így folytatódik nővé operáltatom magam.

  2     0
 21. Nincs pénz, jövőre is hetente meghal egy nő
  (Az Origo cikke)

  “Se politikai akarat, se pénz nincs az isztambuli egyezmény ratifikálására Magyarországon. A nők elleni erőszakot felszámoló szerződéssel foglalkozó munkacsoport utoljára márciusban ülésezett, és még mindig csak a felelős minisztériumok között folynak az egyeztetések. Ellenzéki politikusok szerint az előkészítés átláthatatlan, a munkacsoport jegyzőkönyvei titkosak, a kormánynak viszont még idő kell.”

  “Törvénybe iktatnák például, hogy a nők ellen elkövetett erőszak alapvető emberi jogokat sért, és kampány folyna a nők és férfiak felvilágosítására. A nők és a gyerekek számára a mainál ötször több menedékház állna rendelkezésre, sőt tudnák azt is, hova fordulhatnának. Külön figyelnének a rendőrök kiképzésére, és foglalkoznának az elkövetőkkel is.”

  1     0
  • Mintha bármilyen törvény megakadályozná a kapcsolaton belüli erőszakot… Nevetséges és szánalmas, ahogy nyomulnak ezek a liberálfasiszta femináci alja emberek.

   1     0
 22. Ezeknek az Állatfarm a bibliájuk, komolyan: “Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél.”

  “Törvénybe iktatnák például, hogy a nők ellen elkövetett erőszak alapvető emberi jogokat sért, és kampány folyna a nők és férfiak felvilágosítására.”

  Ez akkor ugye azt jelenti, hogy: 1. Magyarországon még nincs törvénybe iktatva, hogy a nők elleni erőszak csúnya dolog (a Btk., az ugye nem létezik…). 2. A nők és férfiak nem tudják Magyarországon, hogy a nők elleni erőszak csúnya dolog (ha felvilágosítják őket, akkor tudni fogják, és onnantól senki nem öl meg senkit – illetve férfi nem öl meg nőt, fordítva eddig se volt gond).

  Évente huszonvalahány férfit is megöl az élettársa, felesége, stb. Ők nem számítanak… illetve de, mert ők tehetnek róla, hogy a szegény, védtelen nőnek nem volt más választása. Amúgy az áldozathibáztatás meg ugye ronda dolog, vagy valami ilyesmit szajkóznak folyton a feministák… habár még ez is rendjén való, hiszen férfi ugye nem lehet áldozat…

  Képaláírás a cikkből: “Rengeteg változást hozna az egyezmény bevezetése”

  Csak ezt a rengeteg változást nem sikerült felsorolni.

  Basszus, lassan úgy vagyok ezekkel, mint a parasztbácsi az állatkertben a zsiráffal: Ilyen állat márpedig nincs!

  1     0
 23. Kíváncsi lennék, hogy milyen visszhangja lenne a világsajtóban, ha a Jobbik holnap benyújtana egy ilyen szövegeket tartalmazó törvényjavaslatot:

  “elismerve, hogy a gójokkal szembeni elnyomás a gójok és a zsidók közötti történelmileg kialakult erőviszonyok megnyilvánulása, amelyek a zsidók részéről a gójok feletti uralkodáshoz és gójokkal szembeni megkülönböztetéshez, valamint a gójok teljes érvényesülésének megakadályozásához vezettek;

  elismerve a gójokkal szembeni elnyomás mint faji alapú elnyomás struktúrális természetét és azt, hogy a gójokkal szembeni elnyomás az egyik olyan meghatározó társadalmi mechanizmus amellyel a gójokat a zsidókhoz képest alárendelt helyzetbe kényszerítik;

  A faji alapú elnyomás megelőzéséhez és a gójok ilyen elnyomással szembeni védelméhez szükséges különleges intézkedések ezen Egyezmény értelmében nem minősülnek megkülönböztetésnek.”

  A baloldaliak szociális érzékenysége miért kapcsol ki, ha férfiakról van szó? Ja hogy nem is az érzékenység vezeti őket, hanem a politikai érdekek és az élősködés! Hoppá!

  0     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Ajánlott írások

,,,

Cikkajánló

FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Ez már nem játék

A feministák folyamatosan támadják és részben már el is foglalták kultúránk több elemét: a ker...
HÍREK - Politika
"Új megoldások az európai nők számára"

2012. március 26., hétfő 12:01 Gurmai Zita EP-képviselő, az Európai Szocialisták Nőszervezeté...
Társadalmi célú közlemény

1. A feminizmus és a feministák nem azonosak a nőkkel. A két fogalom nem ugyanazt jelenti. Az...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
A férfi és az apa, mint a városi folklór rémalakja

Pénzt és energiát nem kímélve dolgoznak már évtizedek óta a feminista aktivisták, hogy lerombo...
HÍREK - Politika
Gender kvóta a Deutsche Telekomnál

A New York Times 2011. október 2-ai cikkének a címe: A Deutsche Telekom nem tudja teljesíteni ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Pozsonyi Ádám - Hibáztatás

Ribancok lepik el Budapestet – így az Origo. „Tiltakozást szerveztek vasárnap délutánra. Kihív...
HÍREK - Politika
Szanyi Tibor: ha egy férfi kifejezi a kétségeit, sorozatlövés a válasz

„Én is ritka ocsmány dolognak vélem Marton péniszének nyilvános kalibrálását, s arról is illik...
CSALÁD - Otthon
Homoszexualitásról

Ez a bejegyzés Dr James Dobson: Fiúk nevelése c. könyve alapján készült. A könyvet kiadta a Ke...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Egy új walesi törvény szerint csak nők lehetnek a családon belüli erőszak áldozatai

Walesben immár jogilag is csak másodrangú áldozatnak számítanak a bántalmazott férfiak, a ...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Az információ börtöne

Elméleti síkról induló, hosszas filozófiai levezetés következik, a végén nagyon is gyakorlati ...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
A magyar nők fele úgy gondolja, őt megerőszakolni jogos és indokolt

Tele a balos sajtó az EU-s felméréssel, ami szerint a férfiak nemi erőszakolók, akik még csak ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A patriarchátus nemlétének leggyorsabb bizonyítása

Előző cikkemben azt elemeztem, hogy miért is nem lehet férfiuralomról beszélni egy olyan moder...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Kereszténység és feminizmus

A feminizmus az egyik legelterjedtebb politikai mozgalom a nyugati társadalmakban. A keresztén...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Karinthy Frigyes: A lányok

A lányok a Vadász utcába járnak: egy órakor gyakran találkozunk velük, tarkán sereglenek ki a ...
CSAJOZÁS - Szex
Bevezetés a piros pirulába 8. - Pareto-elv

A közgazdaságtan egy meglehetősen izgalmas áltudomány, ugyanis vagy racionális módszerekkel, s...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Bolondok országháza

A Washington Post külön cikkben foglalkozik azzal, hogy miféle idiótákat szavaztak be az elmúl...


androfóbiaApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfi szerepekGender-ideológiagender mainstreaminggyereknevelésHipergámiaházasságHázasság 2.0IsmerkedésIsztambuli EgyezményKvótametooMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepekNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásSzexuális zaklatásTársadalomÉletmódÖnismeret