Alter Ego

Társadalmi kórkép egy nemi erőszak per nyomán

Alter Ego - 2017. február 25. szombat 01:00 - 66 hozzászólás

A cikk gondolatindítójául szolgáló, kellő médiafigyelmet nélkülöző büntetőper kiválóan példázza azokat a káros társadalmi és jogalkalmazási szokásokat, amelyek keretei között ártatlanul megvádolhatnak, jogsértő perek során tartósan bebörtönözhetnek, morálisan és egzisztenciálisan tönkretehetnek férfiakat. A különösen botrányos bírósági eljárásból számos tanulságot lenne szükséges levonnia a társadalomnak a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárások körültekintő, tisztességes kezelése érdekében.

A cikkbe beágyazott videofelvétel a Magyar Televízió  Kékfény című (2013. június 24.) műsorának digitálisan rögzített változata. A riport egy négy éve húzódó, immár három bíróság által is tárgyalt, de máig a jogerős döntést nélkülöző pernek az elképesztő történetét tárja fel. Bár általában nem tekintem újságírói feladatnak büntetőperek vádlottainak bűnösségét vagy ártatlanságát taglalni, azonban az első fokú bíróság eljárása olyan mértékben ingatta meg az igazságszolgáltatásba vetett hitemet, hogy ettől a korábbi szokásomtól most eltekintek. A történet lényegében egy olyan abszurd vígjáték, rémdráma és tragédia egyszerre, amilyet hét hollywoodi forgatókönyvíró együttes erőfeszítésekkel sem lenne képes kiagyalni.

Ha hatásait és kimenetelét tekintve nem lenne véresen komoly az ügy, akkor még “viccesnek” is nevezhetnénk azt a bírósági eljárást, amely zárt tárgyalás elrendelésével lényegében kizárta a társadalmi kontrollt a tárgyalóteremből, majd szakértők igénybevétele nélkül, személyes benyomások és prekoncepciók mentén ítélkezett. A bíróság “megspórolta” a szakszerű és elfogulatlan ítélkezés szinte minden kellékét, viszont egyetlen dologgal nem takarékoskodott; a büntetéssel. Összesen 18 év 8 hónap fegyházbüntetést róttak ki a vádlottakra. Bár a másodfokú bíróság kimondta, hogy “az elsőfokú ítélet érdemi felülbírálatra alkalmatlan”, azért vegyük részletesen sorra a per során elkövetett eljárási hibákat: Megalapozatlan, felderítetlen tényállás, iratellenesség, tényről tényre való hibás következtetés, szakértők mellőzése, elfogultság, bizonyítási kötelezettség elmulasztása.

Még ha igaznak is tekintenénk azt a felvetést, hogy efféle bírósági “tévedés” csak szökőévenként fordul elő, már az is elviselhetetlenül sok lenne. Vajon miért nem kapott ez az ügy kellő társadalmi visszhangot, és ezen a konkrét ügyön kívül vajon hány hasonló esetet tárgyalnak akár jelenleg is zárt ajtók mögött a bíróságok? Vettem a fáradságot és az interneten különböző jogi fórumokon kutattam hasonló esetek után. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanúja miatti perekhez kapcsolódó párbeszédekben állandó elem, hogy a vádlottak úgy érzik, hogy részrehajló eljárás folyik ellenük; a bizonyítékok és körülmények prekoncepciózus, erőszakoltan a vádlottat terhelő értelmezése gyakori panasz. A vádlottak ügyvédeinek biztatása pedig olykor abszurd módon abban merül ki, hogy “úgysem fog semmi jó kisülni az ügyből”. Könnyen támadhat bárkinek az a benyomása, hogy ha valaki nemi erkölcs elleni bűncselekmény gyanúsítottjaként bekerül a bűnüldözés húsdarálójába, akkor ártatlanság ide vagy oda, sok jóra többé nem számíthat. Úgy tűnik, hogy mind az igazságszolgáltatás, mind a média az ártatlanság vélelmét nem ismerve, elképesztő boszorkányüldöző szenvedéllyel esik neki a szexuális bűncselekmények gyanúsítottainak. Jól szemléleti a konkrét gyulai ügy is, hogy a körülmények rendkívül szerencsés összejátszása mellett is csak sok éves tortúra után mentesülhetnek az eljárás terhei alól a vádlottak. Minden szakértői véleménnyel szemben az idő közben prostituáltnak álló, Münchausen szindrómás hazudozó K. Alexandra vádlónak egyetlen állítása és egy kevés olcsó ripacskodása elegendő ahhoz, hogy ne bűncselekmény hiányában, hanem csak bizonyítottság hiányában zárják le az eljárást. Minden további nélkül megteheti a vádló, hogy akár hetente váltogatja a vallomásait és ezen az úton minden bizonnyal mentesülhet az alól is, hogy hamis vád miatt őt felelősségre vonják.

A főbb problémák mellett érdemes felvetni a szenzációhajhász, feminista ihletettségű média felelősségét is.  Míg a bizonyított bűncselekményeken már-már perverz kéjjel, hosszasan csámcsog a sajtó, és ezzel aktív részt vállal a férfiak démonizálásában, addig az ártatlanul megvádolt férfiak ügyére legfeljebb jelentéktelen figyelmet fordít. A szakszerű és tisztességes tájékoztatás hiányának tudható be az is, hogy a társadalom nem bír megfelelő információkkal a nemi erkölcs elleni bűncselekmények előfordulási arányáról sem. A Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályának 2011 évi adatokból készített részletes statisztikája kimutatja, hogy az egész évben elkövetett összesen 451 371 bűncselekmény közül mindössze 1032, vagyis az összes bűncselekmény 0,2 százaléka (!) volt a nemi erkölcs elleni bűncselekmény (erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak, megrontás). Bár a bűncselekmények elkövetőinek nemek szerinti megoszlása nem tisztázott, azonban nyilvánvalóan egy bizonyos részük nő. Bár a 112 000 bűnelkövető közül mindössze csak 101-en  (hozzávetőleg 0,09 százalék) követtek el erőszakos közösülést, mégis hangos feminista kampányok témája ezen bűncselekmények “problémája”. A feminista aktivisták hisztériakeltő fellépésükkel nem csak a nőket riogatják, hanem lényegében a teljes férfi társadalom ellen folytatnak lejárató hadjáratot.  Mindennek kevesebb értelme van, mintha a nagyságrendekkel gyakrabban előforduló (0,2 százalék) “robbanóanyaggal való visszaélés” megnevezésű bűncselekménnyel kapcsolatban kampányolnának, és azt követelnék, hogy minden utcasarkot bombakereső kutyákkal vizsgáljon át a rendőrség, nehogy a sarki hentesnél felrobbanjon valami.

Miközben a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma évről évre egyre jelentéktelenebb, a statisztikák tanulsága szerint 1992 és 2011 között az előfordulásuk a felére-harmadára csökkent, addig az ezekkel kapcsolatos hamis vádak száma érezhetően növekszik. Ki ne tudná, hogy az USA-ban és több európai államban a szexuális bűncselekményekkel való vádaskodásnak külön “kultúrája” burjánzik.  Szemmel láthatóan ez az alantas férfigyűlölő társadalmi szokásrendszer feminista közvetítéssel hazánkba is betolakodni igyekszik.  Már megvannak a szószólói azoknak törekvéseknek, amelyek a vádak megfogalmazásához és az ítélkezéshez egyre kevesebb feltételt tartanának szükségesnek, és egyre szélsőségesebb, a jogbiztonságot veszélyeztető gondolatokat propagálnak a szexuális erőszak bizonyíthatóságáról.

Az elmúlt évben a Pesty Fekete Doboz Szex-Hazugság-Vádirat című dokumentumfilmjében igyekezett rávilágítani a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos hamis vádak problémájára. A film egyik riportalanyaként Dr. Gál Péter ügyvéd a következőképpen nyilatkozott:

“Van most egy új divat Magyarországon; ha egy anyuka szeretné kapni a gyermektartásdíjat, anélkül hogy kapcsolatot kéne tartani akár neki, akár a gyereknek az édesapjával, akkor fel kell jelenteni pedofiliáért. Legalább három ilyen ügyem van most. (…) A büntetőeljárásban kirendelt szakértő expressis verbis leírta, hogy az édesanya otrojálja a gyereket, az édesanya adja a gyerek szájába, hogy mit kell ahhoz mondani, hogy az apját elítéljék… Senki nem foglalkozott ezzel… Senki az égvilágon.”

Sajnos Dr. Gál Péter ügyvéd szavai is igazolják a feltevést, hogy a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanújával kapcsolatos ügyekben a részrehajló bírósági eljárás egyre általánosabb gyakorlatként figyelhető meg. Ilyen körülmények között pedig nem nehéz hitelt adni annak az állításnak sem, hogy immár egyes szakértők és ügyvédek kifejezetten a férfiak elleni szexuális természetű hamis vádak kivitelezésére specializálódtak.

Sürgető szükségszerűség, hogy a jogásztársadalom felismerje a veszélyes társadalmi trendeket és a jogalkotás megfelelő eszközökkel vessen gátakat ezeknek. Ha a családon belüli erőszak problematikája kapcsán a feminista lobbi változásokat követelt és eszközölhetett ki jogrendszerünkben, akkor minden bizonnyal a férfitársadalom is a siker reményében léphet fel olyan új jogi szabályozás érdekében, amely a törvény kellő szigorával képes megóvni a férfiakat a hamis vádak ellen. Kézenfekvő megoldásnak nevezhetnénk, ha tekintettel kivételes társadalmi veszélyességére a szexuális természetű hamis vádak büntetési tételei megemelésre kerülnének; ideális esetben olyan módon, hogy a hamis vádban szereplő nemi erkölcs elleni bűncselekmény büntetési tételével legyen büntethető a hamis vádló. Példaként: Aki erőszakos közösüléssel vádol meg mást hamisan, arra a erőszakos közösülés büntetési tételével azonos, akár tizenöt évig terjedő szabadságvesztés legyen kiszabható. Elengedhetetlen kötelessége lenne a társadalomnak gondoskodnia arról, hogy megóvja egyrészt a férfiakat a jogi visszaélések, hamis vádak talaján elburjánzó terrortól, valamint a családjog tisztaságát a visszataszító manipulációktól, és ezzel együtt az egész társadalmat a jogrendszer devalválódásától, annál inkább is, mivel ezekre a jelenségekre más államokban kellően riasztó példákat láthatunk.


Címkék: , ,

Az egyéni szerzői név alatt megjelenő cikkek nem a Férfihang.hu szerkesztőségének egységes állásfoglalását, hanem elsősorban a szerzők egyéni véleményét hivatottak kifejezni, bemutatni; céljuk sok esetben mindössze a vita, párbeszéd kezdeményezése a művészi provokáció eszközével. Az írások közlésére a véleményszabadság és a médiapluralizmus érvényre juttatásának igényével kerül sor. A Férfihang.hu szerkesztőségének, moderátorainak elsődleges feladata a vonatkozó törvényi keretek és a jóízlés kívánalmainak betartatása.
9 votes, average: 5.00 out of 59 votes, average: 5.00 out of 59 votes, average: 5.00 out of 59 votes, average: 5.00 out of 59 votes, average: 5.00 out of 5 9 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a +Kiemelt cikkek, Beszédtéma - Bulvár, Feminizmus - Antifeminizmus, Társadalom - Pszichológia rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


Megszűnő határok – az erőszak áldozatainak is

Budapest, 2011. december 13., kedd (OS) Hamarosan uniós szabályozás garantálja majd az erőszak áldozatainak védelmét az Európai Unió valamennyi tagál...
Csak kitalálta, hogy megerőszakolták

Egy magyarországi bűnügyi híradás olvasható a police.hu-n, amely ismét felveti a nehezen tisztázható kérdést: vajon milyen gyakran fordulnak elő a nem...
Ez nem áldozathibáztatás, ez józan ész

Az alábbiakban Mia Freedman ausztrál újságírónő egyik blogbejegyzését adjuk közre, melynek magyar fordítását a www.noblog.hu oldalról vettük át. ...
Szexuális bűnözők

Ez a legundorítóbb téma a világon, de amíg a feministák erőltetik, addig sajnos a normális embereknek is muszáj foglalkozni vele. Most például a Zinde...
Puzsér Mérő Verára veri

Rögtön az elején ígéretet teszek rá, hogy a fenti csekély térfogatú bejelentés nyomán megpróbálok majd "magvasabb" pszichológiai és társadal...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (66) Hivatkozások (0)
 1. Ezúton mondok köszönetet Dani92 nicknevű kommentszerzőnknek, aki egy hozzászólásában kigyűjtötte a nemi erkölcs elleni bűncselekményekre vonatkozó statisztikai adatokat, és akinek a statisztikát értékelő találó szavait ebben a cikkben szó szerint idéztem, felhasználtam. Ugyancsak köszönet illeti Vasgerincet, aki a Pesty Fekete Doboz dokumentumfilmjére hívta fel figyelmemet és már korábban is egy a témát tárgyaló cikk megírását szorgalmazta.

  0     0
  • Nincs mit, én örülök neki, hogy felhasználtad a cikkben :)

    Dr. Gál Péter :” A büntetőeljárásban kirendelt szakértő expressis verbis leírta, hogy az édesanya otrojálja a gyereket, az édesanya adja a gyerek szájába, hogy mit kell ahhoz mondani, hogy az apját elítéljék… Senki nem foglalkozott ezzel… Senki az égvilágon”

   Én olyanrokról szoktam hallani, hogy az anya tudatosan neveli a gyereket az apja ellen. Pl. már megromolott házasságban a férfi valamiért nem ér rá elvinni a gyereket a suliba, akkor elviszi az anyja és útközben megemlíti neki, hogy “azért nem apu kisért el, mert nem érdekli mi van veled”. Vagy a nőnél elhelyezik a gyereket, a gyerek persze vágyik az apjára, kérdezgeti hol van, mikor találkozhat vele anyuka meg “apád nem kiváncsi rád, azért nincs itt,azért látod keveset”.

   1     0
   • Én olyanrokról szoktam hallani, hogy az anya tudatosan neveli a gyereket az apja ellen.

    Vajon az ilyen anyák tisztában vannak-e vele, mennyit ártanak a gyereküknek, vagy csak az lebeg a szemük előtt, hogy bármi áron fájdalmat okozzanak az apának. Tragédia, hogy az immár gyűlölt férj/exférj elleni bosszúállás vágya lehet olyan erős, hogy minden mást felülír, mindennél fontosabb lesz. Még a közös gyereknél is, akit  – szavakban legalábbis – mindketten imádnak, maguknak akarnak, és mindent megtennének érte. Aki állítólag a legfontosabb…

    Azt sem gondolja végig egy ilyen anya, hogy a gonoszsága kegyetlenül vissza fog ütni, és akár el is veszítheti a gyerekét. Egy kamasz, ha rájön, hogy az anyja végig hazudott neki az apjával kapcsolatban, nem lesz kíméletes. Még ha meg is érti az anyja motivációját, elfogadni biztos nem tudja. Senki nem adja vissza az elvesztegetett éveket, nem teszi meg nem történtté a lelki sérülést, a félelmet és szorongást, hogy az apja után az anyja is elhagyhatja őt.

    Az én szüleim elváltak 9 éves koromban, és amennyire lehet, sérülés nélkül úsztuk meg a testvéremmel (az egy másik dolog, hogy szerintem valójában a válás után is szerették egymást). :) Igaz, nálunk a fenti példa szöges ellentéte volt a helyzet: akkor találkoztunk édesapánkkal, amikor akartunk, addig maradtunk, ameddig akartunk; utaztunk, jöttünk-mentünk kedvünkre. Nemcsak előre megbeszélt időpontokban, ad hoc jelleggel is ugyanolyan gyakran találkoztunk: gondoltunk egyet valamelyiken, egy telefon, és már együtt is voltunk, ha épp alkalmas volt. Lakáskulcsunk volt a lakásához, ahová akkor mentünk, amikor akartunk. Elképzelhetetlen volt még a gondolata is a tipikus (és nagyon szomorú) szigorúan rögzített minden második hétvégés láthatásnak. Sőt, ha épp nyafogtunk, hogy most mégsincs kedvünk menni a megbeszélt programra (nem gyakran fordult elő, mert már gyerekként korrektek voltunk), édesanyánk volt, aki kijelentette, hogy szó sem lehet róla, és lényegében elzavart bennünket.  :)

    Szerencsére nemcsak rémtörténetek vannak… :)

    2     0
   • “Én olyanrokról szoktam hallani, hogy az anya tudatosan neveli a gyereket az apja ellen.”

    Alátámasztva. Ez így van.

    Emlékszem, hogy a családi veszekedések alatt amikor kis gyerek voltam, anyám adta számba azt amit nekem is kiabálnom kellett. Hamarabb és cifrábban tudtam káromkodni mint bárki más gyerek. Meg nekem is kémkedni kellett apám után minden apró részletet, hátha egyszer rajtakapjuk hogy más nővel jár…(kb. azóta vagyok privacy-mániás a saját dolgaimban is.) Mondjuk, így visszagondolva, nem kellett engem “apám ellen nevelni”, magamtól is láttam hogy egy törő zúzó ordító barom állat volt. Anyám meg a negatív érzelmizsaroló manipuláló viselkedésével kb. mindenkivel megutáltatta magát, egy rendes barátja sincs a mai napig. És sokáig nem váltak el, ez az áldatlan állapot 20+ évig fennállt. Annyira utálják egymást, hogy a válást is  csak 99%-ban az ügyvédeiken keresztül tudták elintézni.

    0     0
 2. Én eddig nem hallottam erről az esetről, pedig itt élek Gyulán. Persze, pletykás kisváros ez, és sokkal inkább el tudom képzelni azt a verziót, hogy a kiscsaj félt attól, hogy lekurvázzák, ezért találta ki a sztorit. Elvégre, hasonló korúak itt ismerik egymást, legalább látásból.

  Amúgy Gyula tényleg a béke szigete, elenyésző itt a bünőzés… Nem életszerű se a kábításos sztori, se az erőszak.

  0     0
  • Én is rögtön erre gondoltam. Ezzel a mesével próbálta utólag menteni a renoméját. A “makulacsökkentő” motiváció sokkal erősebbnek bizonyult annál, mint hogy lelkiismereti kérdést csináljon ártatlan életek tönkretételéből.

   1     0
 3. “amilyet hét hollywoodi forgatókönyvíró”

  6-os jobban passzolna.

  0     0
 4. Megint egy kiváló cikk, és egy szomorú történet. És jó a plakát:) Elnézném a metróállomásokon, multiplexek és romkocsmák női vécéiben.

  3     0
  • Köszönöm. Reméljük, egyszer afféle plakát-kampányra is lesz lehetőségünk. :)

   1     0
   • Nekem is tetszik a cikk. Nagyon fontos, hogy a hasonló esetekre felhívjátok a figyelmet, mert valóban ritkán foglalkozik vele a média.

    Azt senki sem vitatja, hogy aki nőket erőszakol, az egy bűnöző gazember, akit börtönbe kell zárni. Az azonban lehetetlen, majdhogynem félelmetes állapot, hogy ha egy nő valamiért gondol egyet és utólag úgy dönt, hogy megerőszakolták, akkor pusztán bemondásra meghurcolhatnak, és akár le is csukhatnak egy férfit.

    Az a helyzet, hogy sokszor tényleg nem könnyű bizonyítani, mi történt, mert a tényleges erőszaknak nincs mindig látható nyoma, ezért nagyon sok múlik a nők tisztességén – nemcsak nemi erkölcs szempontjából, hanem emberileg is.

    2     0
    • A nemi erőszaknak mindig van az orvos számára látható nyoma – ha néhány órán belül történik a vizsgálat.

     0     0
     • Jogilag már az is erőszaknak számít, ha a nő teljesen önként szexel, csak éppen már ivott egy pohár bort…

      0     0
     • Milyen nyoma? Mi az, ami egyértelműen nemi erőszakra utal, és nem másfajta erőszakra vagy sérülésre? És ha kést tartanak a nyakához, hogy ne ellenkezzen? Akkor annyi nyoma lesz mint bármilyen közösülésnek: semmilyen.

      0     1
      • De akkor is lesz. Hiszen azokat a mazochistákat leszámítva, akik ettől izgulnak fe, egy nő nem lesz nedves, ha kést tartanak a nyakához, és valaki úgy, csontszárazon, durván bevágja, az bizony hüvelyi bevérzéseket okoz, amit az igazságügyi orvosszakértő (nőgyógyász) meg tud állapítani.

       0     0
       • Attól, hogy rákényszerítik és fél, a teste még reagál a helyzetre és benedvesedhet úgy is, hogy nem akarja. Mint ahogy az is előfordul, hogy valaki nem nedvesedik, pedig szeretné.

        0     0
        • Az erőszaknak vannak fizikai jelei (a nedvességtől függetlenül is) a combokon, a nemi szerv külsején, a hüvelyben. Az erőszakot általában nem gyengéd behatolás jellemzi, s ez meglátszik kívül-belül. Főleg, ha a megerőszakolt védekezik is.
         (A megerőszakolt férfin is vannak erőszakra utaló sérülések.)
         A szakorvos ezeket a jeleket jól látja.

         Ezeket előttem is leírta smirti és Suum is.
         Maestrohoz még hozzátenném, hogy azt is erőszaknak kezelik sokszor, amikor a nő egy együttlét után úgy dönt, hogy nem volt jó/mégsem tetszik a pasi/semmissé akarja tenni az együttlétet pl. mert nem akarja, hogy kitudódjon, a titkos szex, stb., és erőszaknak jelenti.

         1     0
         • Továbbá még ha el is fogadnánk, hogy van olyan nemi erőszak, amelynek semmiféle nyoma nem marad, akkor erre azt lehet mondani, hogy oké, de ebből akkor se következik az, hogy bemondásra el kéne ítélni az embereket. Igen, így megússzák esetleg azok, akik nyom nélkül erőszakolnak, ellenben ha bemondásra le lehetne csukatni az emberket, annak beláthatatlan következményei lesznek.

          0     0
          • Nem csak az a két véglet van, hogy A) csak abban az esetben ítélnek el valakit, ha a nőn sérülések vannak, vagy pedig B) bárkit, bemondásra. Elég jól körbe lett járva ez a téma, vannak más módszerek is a bizonyításra. Csak annyit akartam ezzel, hogy nem lehet egyedül azt figyelembe venni, hogy van-e sérülés.

           0     0
          • Jó, de a legtöbb esetben nincs róla videófelvétel, nincs tanú, nincs nyom, nincs szétszaggasztott ruha, nincs nemi szerven sérülés. Két ember szava áll egymással szemben? Hogy ítélsz? A hagyományos jogelv: in dubio pro reo – azaz kétség esetén a vádlott javára.

           http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_investigation

           Vagy vonjunk be ilyen szubjektív körülményeket? Hogy a nő majd meggyőzően előadja, értsd érzelmileg manipulálja a bírót, elsírja magát, stb.? És akkor bár semmi objktív bizonyíték nincs, csukják le az embert?

           0     0
          • Pszichológus, hazugságvizsgáló például. És igen, ha nem lehet bizonyítani, hogy megtörtént, akkor ne csukják le.

           0     0
          • “Pszichológus, hazugságvizsgáló például.” – Oké, de ez most is így van, másrészt meg manipulálható az is. Csak egy szociopata személyiség kll hozzá, meg tudni, hogy hogy működik.

           “És igen, ha nem lehet bizonyítani, hogy megtörtént, akkor ne csukják le.” – Ez a lényeg, itt a feminzmus pont ezt vitatja.

           0     0
          • “Csak annyit akartam ezzel, hogy nem lehet egyedül azt figyelembe venni, hogy van-e sérülés.”

           Ezzel egyetértek.

            

           0     0
       • Van olyan, hogy bár semmi kedve hozzá és szenved az erőszaktól, a teste reagál, benedvesedik és el is élvezhet az erőszak során. Éppen ez a legnagyobb lelki teher ezeknek a nőknek, hogy a testi reakcióik és az érzéseik között ekkora volt az ellentmondás.
        http://megeroszakoltak.blog.hu/2009/08/15/orgazmus_nemi_eroszak_kozben
        További linkek a cikkben.

        0     0
        • NANE és Patent…. szélsőségesen feminista bűnszervezetek, nem hiszem, hogy ilyen blogról kéne informálódni. Amúgy meg itt egy másik idézet INNEN, amit nagyrészt iróniaként kell felfogni:

         “A nők örökös érve, hogy a férfiak nincsenek el nők és szex nélkül, míg ez fordítva nem így van. Nos, a legújabb orvosi-pszichológiai vizsgálatok fényében ezzel részben egyet kell értenünk. A nőknek ugyanis majdnem mindegy, hiszen az esetek töredékében képesek csak eljutni az orgazmusig. Azt ugye nem kell kiemelnünk, hogy a valóban magabiztos és erős férfinek mennyi a szex/orgazmus hányadosa? Igen, persze tudjuk, mi tehetünk róla, hogy a nőknek nincs. Miattunk stresszelnek olyan dolgokon, amelyek szerintük érdekelnek minket, szerintünk viszont nem. És persze miattunk gyártanak le fordista-taylorista hatékonysággal olyan problémákat, amelyek sosem léteztek. Ezután a fejünkhöz vágják, hogy nem vesszük észre magunktól ezeket a „problémákat”, majd végül minket kérnek meg a megoldásukra. A természet jósága folytán azonban a nőknek is kínálkozik egy menekülőút, hogy valóban élvezzék a szexet. A megerőszakolt nők több, mint 20%-a él át orgazmust a megaláztatás és kihasználtság állapotában, ami ugyebár jócskán felülmúlja a nemi életet békés, rendezett körülmények közt élő nők élvezési arányát. A női pszichológusok – a férfi pszichológusok lefojtott kuncogása közepette – persze elmagyarázzák, hogy a nedvesedés ilyenkor csak önvédelmi ösztön a nők részéről, és még véletlenül sem arról van szó, hogy egyszerűen imádják ha sáros bakanccsal a földbe döngölik őket, és miszlikbe aprítják azt a cseppnyi önbecsülésüket is. Ez a bizonyos cseppnyi önbecsülés az „ugye kövér vagyok?”, „vajon megfelelek a férfiaknak?” és a „vajon vagyok olyan jó, mint a többi nő?” kérdéskörre épül, így igazán nem csodáljuk, hogy a nők nem nagyon ragaszkodnak hozzá, inkább rácsimpaszkodnak egy férfiéra. A férfi önbecsülése ugyanis kijelentő mondatokon alapszik.”

         0     0
      • Az utóbbi igaz. A fizikai erőszakkal történő behatolásnak viszont nyoma van a hüvely belsejében.

       0     0
     • És ha egyáltalán nem volt erőszak és kényszer, sőt? Héja-nász az avaron…

      A nőgyógyász hogyan állapítja meg, hogy csakis erőszak következménye lehet a sérülés?

      0     0
 5. Ha a femik esetleg még mindig azt állítanák, hogy nő nem követ el megtévesztést, álljon itt ez a példa a manipuláció újabb divatjáról.

  Szüksége van pozitív terhestesztre? Vegyen a neten!
  A terhes kismamák több mint 25 dollárért pisilnek, és ígérik, nem kérdezik meg, mire kell.

  0     0
 6. kiemelten foglalkoztok ezzel, ami nem gond, és igen derüljön  ki, senki ne kerüljön ártatlanul megvádolva….

   

  viszont azon senki nem aggódik, hogy hány feleséget verő, gyermekét molesztáló aberrált féreg kerüli és fogja elkerülni a büntetést????????

  nem kérek választ, eléggé nyilvánvaló, hogy miért aggódtok.

  mondjuk nem értem, ti nők, nők vagytok???????

  ha gyerekeket molesztálnak a családban, akkor is majd azon aggódtok, kit rágalmaznak ártatlanul??????

  bár pontosan az ilyen nők, ezt észre sem veszik maguk körül….

   

  0     2
  • Bár a nőket szólítottad meg, és én nagyon remélem, hogy a nőktől is megkapod majd a magadét, de azért részemről, bár férfiként, de a nők és minden jóérzésű ember nevében utasítom vissza a vádaskodásodat. Ha valaki emiatt a probléma miatt aggódik, akkor más probléma miatt már nem is aggódhat, ugye? Te itt szépen eldöntötted, hogy mindenkit, aki ezt a kérdést merészeli feszegetni és támogatja az ártatlanul megvádolt férfiak ügyét, azt a gyermekmolesztálókkal kell egybemosni. – Aljas egy ember lehetsz te, a magadfajták miatt tarthatnak ott a férfiakat szexuális hamis vádakkal terrorizáló társadalmak, ahol tartanak.

   0     0
  • Voltál te már ilyen helyzetben, vagy csak rágalmazol? Én voltam, bár gyerek nem volt az ügyben, az úgy még bonyolultabb. Észre sem veszed, csak mikor már késő. Tudod milyen, mikor fokozatosan leépítik az önbecsülésed, mikor már tényleg azt hiszed, hogy ezt érdemled és nem is tudnál belőle kijutni? Mikor a másik teljesen átvette a kontrollt feletted és egyszerre rettegsz tőle, meg attól is mit csinálnál ha nem lenne? Én tudom, és volt is emiatt egy idegösszeomlásom. Itt meg arra hívják fel a figyelmet, mikor mindezt egy nő csinálja a férfivel, aztán megkoronázza egy hamis váddal, ami miatt még be is varrják, ergo végképp tönkre vágja az életét. Itt jön a bónusz: megvan hozzá a törvényi keret. Nem kívánom neked, hogy egy szociopatát fogjál ki, mert akkor tudnád miről írsz, de sehogy nem jössz ki jól. Én se jöttem, bár már jól érzem magam, fizikai nyoma még mindig van és eszembe sincs feladni az egyedüllétet. Na, ez normális?
   Nem tettem feljelentést pont az elb*szott törvénykezés miatt, meg mert a sértettet többet vegzálják, mint az elkövetőt. Hát arra aztán végképp nem volt szükségem akkoriban. Az egész ezzel foglalkozó jogi halmaz el van cseszve, ez meg itt egy ékes példa rá. Az se jó ha szemet hunynak felette, meg az se ha kérdés nélkül osztják a letöltendő éveket. A cikkben itt is van egy bónusz: az ártatlanság vélelme el volt felejtve az egész eljárás során. Normális törvényi keret kell, a bűnös bűnhődjön, akkor is ha hamis vádoló, mert az is bűn.
   Erről szól a cikk. Örülök, hogy segíthettem.

   0     0
  • Ha gyereket molesztálnak, a gyerekért aggódom.

   Ha ártatlanul vádolnak valakit, akkor őérte aggódom.

   (A rengeteg kérdőjelen kívül nincs más eszközöd, amivel jelezhetnéd a felháborodásodat?)

   0     0
  • Ezekért eleget “aggódnak” más oldalakon, meg a parlamentben is. Arról nem mi tehetünk, hogy egyes nők ocsmány módon, hamisan megvádolnak ilyesmivel gyakran ártatlan férfiakat is, annak érdekében, hogy kicsinálják a (volt) partnert, vagy jobb pozícióba kerüljenek a válás során. Egyértelműen károsnak tartom, hogy legyen egy olyan “jogi kiskapu”, amivel egy nő bizonyítékok nélkül is lecsukathatja a férfit.
   Én is utálom a gyermekmolesztáló, feleségverő férfiakat. De szerintem itt mindenki egyetért ebben. Viszont nem gondolom, hogy egy ilyen súlyú bűncselekmény tényét pusztán egy nő szava alapján, egy az egyben el kellene fogadni. Sajnos nem mondható el, hogy ti nők a gerincesség, őszinteség mintapéldányai lennétek.

   1     0
 7. Má megin egy régi cikk, aszittem új.

  “Aki erőszakos közösüléssel vádol meg mást hamisan, arra a erőszakos közösülés büntetési tételével azonos, akár tizenöt évig terjedő szabadságvesztés legyen kiszabható.”

  Hány bírópiccs szabna ki akár egy hónapot is ilyesmivel kamukázó nőre? Egy se.

  0     0
 8. Nagyon tanulságosak a BTK megfelelő passzusai:

  XIX. FEJEZET

  A NEMI ÉLET SZABADSÁGA ÉS A NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

  Szexuális kényszerítés

  196. § (1) Aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  Szexuális erőszak

  197. § (1) Szexuális erőszakot követ el, és bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki

  a) a szexuális kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi el,

  b) más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre használja fel.

  (5) Aki szexuális erőszak elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  Vérfertőzés

  199. § (1) Aki egyenesági rokonával szexuális cselekményt végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  (2) Aki testvérével közösül, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  (3) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt nem büntethető a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

  Szeméremsértés

  205. § (1) Aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  (3) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki mással szemben olyan szeméremsértő magatartást tanúsít, amely a sértett emberi méltóságát sérti.

  Magánindítvány

  207. § A 196. § (1) bekezdésében, a 197. § (1) bekezdés a) pontjában, és a 205. § (3) bekezdésében meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető, kivéve, ha azzal összefüggően nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek.

  Aláhúztam azt, amit csak magánindítványra lehet büntetni. Két érdekes pont van:
  1. 197§ (1) b): Ha a nő bármennyi alkoholt, drogot, gyógyszert(!) fogyasztott, aminek tudatmódosító hatása van, akkor már nem ő dönti el,  hogy megerőszakolták-e, vagy nem, hanem a bíróság. Tehát ha dugás előtt megittatok egy pohár bort, és a femináci barátnőnek nem tetszik a pofád, akkor bizony a bíroságon bizonygathatod, hogy gumi nélkül nem ért a farkad a pinához, különben mész a gyilkosok közé a fegyházba.
  2. 205§ (3): Nagyon cuki ez a pont főleg az isztambuli egyezmény tükrében. Tehát ha a femináci barátnőjét fiúnak nézed, és jól kezet szorítassz vele, akkor máris uccu, hát, csak böribe, de akkoris.

   

  1     0
  • Csukják le a pedofil picsát 500 évre.

   0     0
  • Mélyen elszomorítóak a kommentek :(

   0     0
   • Úgy érted, hogy 90%-ban azt írják a férfiak, hogy ha lett volna lehetőségük abban a korban ilyen tanárnőt megdugni, akkor egyik sem hagyta volna ki? Netán, akinek meg volt is rá lehetősége és megdugta az meg sír?

    Illetve nem erőszak történt, hanem “liliomtiprás”, ami ebben az esetben (is) kissé álszent?

    Ahogy az összes felháborodás ezzel kapcsolatban…..

    0     0
    • “”Úgy érted, hogy 90%-ban azt írják a férfiak, hogy ha lett volna lehetőségük abban a korban ilyen tanárnőt megdugni, akkor egyik sem hagyta volna ki?”"”

     Ez is. Hogy embereknek ennyire ne legyen ízlése… (de ugye ez szubjektív) Amúgy természetesen, nem ez.

     “”

     Illetve nem erőszak történt, hanem “liliomtiprás”, ami ebben az esetben (is) kissé álszent?”"

     Persze hogy az.

     Azt a részt viszont ajánlom figyelmedbe, ahol elmagyarázzák, h a lány az más. Azok érzelemre mennek, meg az egyéb bullshitek.

     Meg, gondolatkísérletként fordítsd meg a dolgot, és képzeld el, hogy ha férfi tanár dugta volna meg a 17 éves kézis csajokat, akkor mi menne?

     0     0
     • Ez is. Hogy embereknek ennyire ne legyen ízlése… (de ugye ez szubjektív) Amúgy természetesen, nem ez.

      Ezt úgy érted, hogy csúnya a nő? ha mondjuk Julia Roberts(avagy tetszés szerint, kinek ki/mi a zsánare) lenne, akkor ok????

      Azt a részt viszont ajánlom figyelmedbe, ahol elmagyarázzák, h a lány az más.

      Mert az is.

      Azok érzelemre mennek, meg az egyéb bullshitek.

      Nem azért , de ugye nem kell újra idéznem  a szaros csizma vs. a csizmába beleszart “viccet”?

      Meg, gondolatkísérletként fordítsd meg a dolgot, és képzeld el, hogy ha férfi tanár dugta volna meg a 17 éves kézis csajokat, akkor mi menne?

      Jogos balhé, ez meg eddig csak álszent faszkodás

      0     0
      • “”Ezt úgy érted, hogy csúnya a nő? ha mondjuk Julia Roberts(avagy tetszés szerint, kinek ki/mi a zsánare) lenne, akkor ok????”"

       Görbicz Anita akkor már inkább… De amúgy igen, mea kulpa, sztem nem olyan jó nő, h 17 éves ént érdekelje.

       “”Mert az is.”"

       Szóval a lányok angyalok, és rózsa illatút pukiznak.

       “”Nem azért , de ugye nem kell újra idéznem  a szaros csizma vs. a csizmába beleszart “viccet”?”"

       Idézheted, csak nem tartozik ide.

       “”Jogos balhé, ez meg eddig csak álszent faszkodás”"

       Na mesélj csak miért is?

        

       0     0
       • Görbicz Anita akkor már inkább… De amúgy igen, mea kulpa, sztem nem olyan jó nő, h 17 éves ént érdekelje.

        Aham, 17 évesen még az ürgelyukat is, de azért válogatnánk, te tényleg nem emlékszel?

        De idetartozik, ugyanis benne van a lényeg, csak olyan kellemes elsinkófálni….

        Ugye a pukizós/ angyalos bábodat csak püfölésre ajánlod fel?

        Miről szeretnél ha mesélnék?

        Hogy nem ugyanaz, ha egy férfitanár megdugja a diklányt, mintha  a fiútanuló megdugja a tanárnőt?

        Hogy biológiailag a nő értékesebb, mint a férfi?

        Hogy más más következményekkel jár(hat) a két nemre vonatkozóan  a sex?

        Hogy az egyiknek a férfiasság bizonyítéka, mig a másiknál közel sem?

        stb. stb?

        melyik részére vagy kiváncsi? Pontosítsd, aztán belemegyünk.

         

         

        0     0
        • “”Hogy nem ugyanaz, ha egy férfitanár megdugja a diklányt, mintha  a fiútanuló megdugja a tanárnőt?”"

         Mi a különbség?

         “”Hogy biológiailag a nő értékesebb, mint a férfi?”"

         Erre különösen kíváncsi vagyok az 50% körüli nemi arány mellett. Mert vannak fajok, ahol a természet értékesebbnek mondta ki az egyik nemet. de azoknál nem is 50% az ivararány.

         “”Hogy más más következményekkel jár(hat) a két nemre vonatkozóan  a sex?”"

         És mi az a más következmény? Ha a tancinéni teherbeesik a fiú fizeti a tartásdíjat, ha a kislánka, akkor a tanárúr?

         “”Hogy az egyiknek a férfiasság bizonyítéka, mig a másiknál közel sem?”"

         Hát szépen is néznénk ki, ha a nőnek a férfiasság bizonyítéka lenne a szex,

          

         0     0
         • “”Hogy nem ugyanaz, ha egy férfitanár megdugja a diklányt, mintha  a fiútanuló megdugja a tanárnőt?””

          Mi a különbség?

          Hogy ha újra elolvasod, akkor alapvetően az, hogy mindkét esetben, kezdetnek, a hímnemű dugja meg a nőneműt.

          “”Hogy biológiailag a nő értékesebb, mint a férfi?””

          Erre különösen kíváncsi vagyok az 50% körüli nemi arány mellett. Mert vannak fajok, ahol a természet értékesebbnek mondta ki az egyik nemet. de azoknál nem is 50% az ivararány.

          Kurva lényegtelen az arány, aránytól függetlenül értékesebb, de nyugodtan rugózzon rajta az, aki lelkének ez megnyugvást ad.

          “”Hogy más más következményekkel jár(hat) a két nemre vonatkozóan  a sex?””

          És mi az a más következmény?

          Értem én, hogy hülyének tetteted magad, a fene akar ebben megakadályozni, csak kezd unalmassá válni.

          Ha a tancinéni teherbeesik a fiú fizeti a tartásdíjat, ha a kislánka, akkor a tanárúr?

          Kiválasztottad az esetek max 1%-át és háborogsz. Megtörténhet, csak ugye kurva ritka, aztán ebből messzemenő következtetéseket levonni pontosan olyan, mint  a femináci „vitakultúra”

          “”Hogy az egyiknek a férfiasság bizonyítéka, mig a másiknál közel sem?””

          Hát szépen is néznénk ki, ha a nőnek a férfiasság bizonyítéka lenne a szex,

          Értem én a viccet, csak most épp nem nevetek rajta.

          0     0
   • Álszent háborgás…lenne – ha fordított nem esetén nem lenne hatalmas büntetése az idősebb férfinak!

    Így viszont tényleg masszív nemi diszkrimináció, a törvény előtti egyenlőség – egyre gyakoribbá váló – megcsúfolása.

    De azért a megoldás az lenne, ha nem büntetnék az ilyesmiket, sem férfinél, sem nőnél, amennyiben nem történt kényszerítés.

    0     0
    • Álszent háborgás…lenne – ha fordított nem esetén nem lenne hatalmas büntetése az idősebb férfinak!

     Ennek ellenére az utóbbi x évben csak női “diákerőszakról/liliomtiprásról” olvastam, legalábbis nem nagyon emlékszem férfitanárok ilyen dolgaira, vagy lehet, hogy nekem  kerülte el a figyelmemet….”

     Így viszont tényleg masszív nemi diszkrimináció, a törvény előtti egyenlőség – egyre gyakoribbá váló – megcsúfolása.

     Törvény előtti egyenlőség nem volt és soha nem is lesz, asszem a redpill mellett a “megvilágosodás” vagy valami hasonló “Pill” is ráférne jópár emberre, mert nem a valóság talaján lebegnek, aztán meg visítanak ha seggbekurja őket az élet.

     De azért a megoldás az lenne, ha nem büntetnék az ilyesmiket, sem férfinél, sem nőnél, amennyiben nem történt kényszerítés.

     Ugyanaz a csapda, ha nő/lány/gyerek(általában nemtől függetlenül) állítja, akkor a libsi világ nekik hisz, ha meg “konzervatív” a szemlélet, akkor meg a felnőtt visszaélhet a hatalmával……szóval nem igazán lehet igazságot tenni…..kérdésként felmerülhet, hogy kinek a felelőssége, ugye  alapből a “felnőtté”, de kérdés, hogy ki és mikortól tekinthető felnőttnek.

     0     0
  • Ami nekem ilyen eseteknél mindig eszembe jut, hogy milyen nő lehet az elkövető, hogy negyven évesen, a falon túl fiatal fiúkkal kezd. Eszembe is jut róla egyik RM poszt SMV and the aging process

   0     0
   • Milyen nő? Szereti a faszt. A fiatal, erőteljes és odaadó csődörök pedig a maradék józanságát is elveszik (börtön miegymás). Ennyi.

    0     0
    • Két kérdés is felmerült bennem a focista fiúkák megerőszakolójával kapcsolatban:

     1. Nálunk ugye 14 év a beleegyezés korhatára, tehát egy 14 éves 1 napos lánnyal simán szexelhet egy 99 éves férfi, illetve egy 16 éves fiúval is szexelhet egy 42 éves nő.  Ezek szerint az USA- ban ez máshogyan van?

     2. Az azért érdekelne, mivel zsarolta a srácokat (csak nem azzal, hol feljelenti őket nemi erőszakért??). Árnyalná a képet, mert így ez a sztori eléggé sokesélyes.

     Amúgy a linkelt cikkben a kép nem illusztráció, tényleg a bővérű hölgyet ábrázolja.

     0     0
     • 1. Nálunk is árnyaltabb, több lépcsős a helyzet, lásd itt

      USA-ban államonként eltérő: USA beleegyezési korhatárok (ez alapján persze ott is igaz, hogy a belegyezési korhatárt betöltött emberrel akárki szexelhet).

      0     0
      • Annyira nem árnyalt, megáll, amit írtam. 14 év.

       Az USA- ban ezek szerint bonyolultabb a helyzet, ott ráadásul 16 évtől indul a beleegyezés.

       0     0
       • Nem ellentmondásból írtam, csak ha már ránéztem gondoltam megosztom, hogy több “sáv” van :) (avagy pl. egy 16 éves büntetlenül lefeküdhet egy 13 évessel, míg USA-ban egész más a helyzet)

        Igen, bár ha a különböző közösségi oldalakból tájékozódsz, mindenki mocskospedofil, aki 17 éves 364 napos vagy fiatalabb lányokra akár csak rá mer nézni :D (függetlenül attól, hogy ahogy írtad, még ott se mindenhol 18 év a korhatár)

        0     0
        • Sokszor előkerül a közbeszédben, valóban. Kiss László ügyében is elhangzott feminista részről, hogy egy “18 éves gyereklányt” erőszakolt meg…A 18 éves, az ugye már felnőtt nő.

         Csodálkozva olvastam a linkedben, hogy 2002 óta az azonos nemű kapcsolatokban is 14 év a beleegyezési korhatár. én még a 18 évet tudtam…

         Egyébként a magam részéről a 14 évet meg kissé korainak tartom még heteroszexuális kapcsolatban is, a 16 év lenne szerencsés talán.

          

         0     0
    • Itt inkább arra gondolok, hogy férfiaknál (minden, nemileg érett korosztálynál) az az egészséges, normális, ha fiatal, termékeny nőkhöz vonzódik. Nőknél épp ellenkezőleg, az érettebb, komolyabb, idősebb stb férfihez vonzódás az egészséges, normális (lásd hipergámia).

     Emiatt felnőtt nőben legalább olyan atipikus, már-már betegségnek számító dolognak érzem az efebofíliát, mint fiatal fiúnál a gerontofiliát.

     Vagyis elméletben az idős férfi – fiatal lány kapcsolat természetes, fiatal fiú – idős nő kapcsolat természetellenes – míg a gyakorlatban persze előbbit megrontásként, utóbbit beavatásként értékeljük, érzékeljük.

     *igen, kettős mércém van, mert a két nem különböző

      

     1     0
 9. Szerettem volna megnézni (újra/ vagy először) az említett  ” Pesty Fekete Doboz “Szex-Hazugság-Vádirat“ című dokumentumfilm”-et itt a nyomára bukkantam (http://nava.hu/id/1381160/)  de nem elérhető itt sem, nem tudtok valami megoldást?

  dani92 említett hsz.-ából egy rész idekívánkozik:                                                 “A feministák tűt keresnek a szénakazalban, ugye náluk minden hímvesszővel rendelkező ember potenciális nemi erőszakoló, de sajnos rossz hír nekik, hogy az összes bűnelkövető közül(112 ezer fő) csupán 101 követ el erőszakos közösülést ( az arány kb. 0,09). Vagyis 101-feltehetőleg-férfi miatt kell a többi férfi f.szát is csalánnal verni, mert az úgy jó.

  De érdemes a saját házuk táján is söprögetniük barátainknak, ugyanis a férfi bűnelkövetők száma csökkent az elmúlt húsz évben 26.000 fővel, addig  a nőké nőtt kb 5500 fővel. A nők kezdeti 10%-os aránya megnőtt 17 %-ra. Vagyis egyre több nő követ el bűncselekményt, indokoltabb lenne “stop a női bűnözésre” feliratú táblát készíteniük (persze ettől még ugyanúgy hülyeség lenne, mint a férfiak elleni is)   ”

  0     0
 10. http://www.origo.hu/sport/egyeni/20170330-larry-nassar-es-szexualis-buncselekmenyek-az-egyesult-allamok-tornaszovetsegeben.html

  Most olvastam ezt a cikket. Nem azt mondom hogy bármilyen szintén elfogadható amiket tettek, de jó hogy nem máglyán égetik meg őket. 8 év molesztalasert? Buntessek meg, de nem túlzás ez? Még eroszakolasrol sem nagyonn olvastam, ellenben röpködnek a több évtizednyi, életfogytiglani büntetések.
  Eletet veszélyeztető testi sertesert a töredékét adják azzal szemben aki benyult egy kamasz lány poloja alá? Őrület.

  0     0
  • A hülyék nemhogy migránsok lennének, még meg is baszhatnák őket, kapnának egy ilyet többet nem szabad csinálni mer ez lesz meg az lesz szöveget.

   0     0
 11. Azt hiszem tegnap a TV2-őn ( Tények ?) láttam végre valamiféle-bár nem volt az igazi- bejelentést a mentősökről,ha nem is kimondva,de teljesen azzal az értelemmel,hogy talán nemsokára újra munkába állhatnak és a rendőrök megszüntették a nyomozást ellenük.Szó volt róla,hogy milyen megrázkódtatás volt ez számukra,egyiküket melóból,másikukat a családjától vitték el a rendőrök és netto 70.000-et kaptak erre az időre. Ez is valami,de én tuti szigorú törvényt hoznék,hogy ilyen esetben alaposan megleckéztessék,ha ilyesmire vetemedik egy nő (vagy ritkán férfi). De mit kezdhetnek így ezzel a 17 éves drogos ribanccal? (aki mondjuk ki tudja miért lett ilyen-mik érték gyerekkorától-a szerk.).

  0     0
  • Kártérítést és börtönbe vele hogy elgondolkozzon a tettei súlyán! Itt most konkrétan hamis vád volt ami a 2 mentösre rossz fényt vetett és hiába hogy be lett bizonyítva akkor is már maga a gyanu fellépett amit sose fognak tudni magukról lemosni a kételkedés mindíg ott marad az emberekben!

   0     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Cikkajánló

FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Feminista agymenés 1. - "Patriarchális szépségideál"

Az index feminista topikjában találkoztam legutóbb ezzel a torzszüleménnyel - nem Monroe-ra go...
A férfiellenes mozgolódás háttere

Már meg sem lepődöm, hogy egyes szélsőséges csoportok a 444-en terjesztik beteg propagandájuka...
CSALÁD - Otthon
Ki vagyok én? Ki vagy te? – 4.

Az egyes típusokon belül is vannak eltérések. Ezek nemcsak a szárnytól/színezettől és az ösztö...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Lehet retardált a politikus

Az LMP fantasztikus törvényt terjesztett az országgyűlés elé: a GYES időtartamából legyen köte...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Őrségváltás az Akadémián - a feminizmus újabb frontot nyit

A Férfihang hasábjain többször szóba került már a politikai szféra, a szellemi szektor, a fels...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Vliet Tiptree ámokfutása

Ismeritek azt az érzést, amikor az ember rossz környékre téved. Bőszen kukucskál ki az autó ko...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Mit kíván a Magyar Nemzet?

A minap szóba került, hogy a Magyar Nemzet egyik cikkében meg lettünk említve. Egy "hovatartoz...
+Kiemelt cikkek
Palotaforradalom törölve

Az utóbbi hetekben-hónapokban elharapózott a Férfihangon egy-két kellemetlen vonulat, amit eze...
HÍREK - Politika
Lovagi segítség az esztergomi diákoknak

Budapest, 2011. december 18., vasárnap (OS) Több, mint 1 millió forint értékben adtak anyagi ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A feminizmus létjogosultsága

A feministák azt bömbölik, hogy a nőket elnyomják - bár ennek a mindennapokban semmilyen látha...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Libány Egyes - Egy Red Pill-történet

Jól látjátok, a címet az új Star Wars film sugallta, de még az is lehet, hogy egy sorozat első...
HÍREK - Politika
A segítő jobb és a fojtogató bal

Segítsünk a rászorulókon! A jólnevelt, jól szocializált emberek egyetértenek abban, hog...
ÉLETMÓD - Egészség
Ezer nőből egy ha nem

Elöljáróban annyit, h ez az írásom volt a velveten, illetve a saját oldalamon is, de mivel szo...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Egy új walesi törvény szerint csak nők lehetnek a családon belüli erőszak áldozatai

Walesben immár jogilag is csak másodrangú áldozatnak számítanak a bántalmazott férfiak, a ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A genderről és az elhülyülésről

Aristo írása következik a Mandínerről, a már többször tárgyalt svéd témából kiindulva, de ...


androfóbiaApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEEgészségFemenfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfimozgalomférfi szerepekGender-ideológiagyereknevelésHipergámiaházasságIsztambuli EgyezményKvótaMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepeknyugdíjNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásTársadalomVendégcikkÉletmódÖnismeret