Férfihang.hu

Tiltakozás az Isztambuli Egyezmény ellen

Férfihang.hu - 2017. március 9. csütörtök 00:00 - 30 hozzászólás

CitizenGO-IsztambuliEgyezmenySajnálatos módon a kormány kommunikációjában és a médiában sem kapott kellő hangsúlyt, hogy a kormány közreadta az Isztambuli Egyezmény előterjesztésének tervezetét. Az Isztambuli Egyezmény nemi alapon diszkriminálja a fiúkat, férfiakat és az apákat, jogrendbe iktatása súlyos társadalmi veszélyeket hordoz, ezért tiltakozunk ellene. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozással, aláírással, megosztással segítse a nemi diszkrimináció ellen tiltakozó férfijogi, apajogi és más civil szervezetek munkáját.

A petíció az alábbi címen írható alá:

http://www.citizengo.org/hu/41243-tisztelt-miniszterelnok-ur-tisztelt-hazelnok-ur-tisztelt-frakciovezetok-mi-peticio-alairoi

A petíció szövege:

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Házelnök Úr! Tisztelt Frakcióvezetők!

Mi, a petíció aláírói, a magyar férfijogi és apajogi civil szervezetekhez csatlakozva arra kérjük önöket, hogy tegyenek meg minden önöktől telhetőt, hogy az Isztambuli Egyezményt a Magyar Országgyűlés se most, se a jövőben ne ratifikálja. Kérésünk oka, hogy az egyezmény súlyosan diszkriminatív a családon belüli erőszak férfi áldozataival szemben, mivel kizárólag a nők számára igénybe vehető közintézmények felállítását irányozza elő és a fiú-férfi áldozatokat kirekeszti a problémával kapcsolatos közgondoskodásból. Az egyezmény nem illeszthető be Magyarország jogrendjébe, mivel alapvetően sértené meg az Alaptörvény által deklarált egyenjogúság és egyenlő bánásmód elvét.

Az egyezmény a radikális feminista ideológia szellemiségében fogant, ezt már preambulumában is egyértelművé teszi és erre építi minden alapvetését és intézkedési előírását. Ezen radikális feminista ideológia szerint a nőkkel szembeni erőszak egy a társadalom szerkezetébe mélyen beleépült (strukturális) nemi alapú erőszak, amely egy megnyilvánulási formája annak, hogy a társadalmi hierarchiában a nőket a férfiak erőszakos elnyomásban tartják és a nők kifejezetten azért válnak a családon belüli erőszak áldozatává, mert a férfiak erőszakkal érvényesítik a nők felett önkényuralmukat.

Az egyezmény szövege eleve megbélyegzi a családban élő férfiakat, mert tévesen azt sugalmazza, hogy ők a családon belüli erőszak kizárólagos elkövetői. Az egyezmény által előirányzott nemi alapon diszkrimináló intézkedések azt deklarálják, hogy a fiúk-férfiak nem lehetnek a családon belüli erőszak közgondoskodásra méltó áldozatai.

Az egyezmény téves, áltudományos társadalompolitikai feltevéseivel szemben jelentős nemzetközi és hazai kriminológiai és szociológiai kutatások már régen kimutatták, hogy a családon belüli erőszakos cselekmények fiú-férfi áldozatainak száma korántsem elhanyagolható. A családon belüli erőszak elkövetői, legyenek akár nők, akár férfiak sokkal gyakrabban követnek el erőszakot fiatal fiúk és idős féfiak terhére, mint nők terhére. Az Országos Kriminológiai Intézet által már 2005-ben elvégzett társadalomkutatás rámutatott, hogy a családon belül elkövetett emberölések áldozatainak 61 százaléka férfi, és a kiskorúak sérelmére elkövetett cselekmények áldozatainak 66 százaléka fiú. A vonatkozó adatok bárki számára hozzáférhetőek az Országos Kriminológiai Intézetnél illetve a petíciónk végén közölt irodalomjegyzékben is. Ráadásul a látencia kiemelkedően magas a fiú- és férfiáldozatoknál, mivel a fiúkkal-férfiakkal szemben támasztott társadalmi elvárások megnehezítik, hogy a fiú-férfiáldozatok segítséget kérjenek, vagy megosszák problémáikat másokkal, és ezt a helyzetet az Isztambuli Egyezmény szellemében létrejövő intézkedések csak tovább súlyosbítanák. Ilyen körülmények között teljesen tudománytalan és igazságtalan lenne az egyezmény által előirányzott formában olyan segítő szolgálatok felállítása, amelyek csak a női áldozatok számára nyújtanak segítséget. Mindez csak még marginalizáltabb helyzetbe hozná a családon belüli erőszak fiú-férfi áldozatait. Ráadásul nagy mértékben súlyosbítaná az egyébként is hátrányos családjogi helyzetben lévő apák-férfiak helyzetét, ha az Isztambuli Egyezmény szellemében a legkisebb valós vagy egyre gyakrabban előforduló hamis vádak alapján gyorsított eljárással lennének megvádolhatóak és kirekeszthetőek családi jogaikból és egyúttal családjukból és otthonukból. Mindemellett az, hogy az egyezmény intézkedései kizárólag a nőkkel szembeni erőszak megfékezését tűzik ki célul, éppen a nemek közötti egyenlőtlenségen alapuló társadalmi normákat erősítené meg. Ráadásul jogilag eltérő elbírálás alá kerülhetnének az erőszakos bűncselekmények, attól függően, hogy nő vagy férfi az áldozat. Ha a jogrend a nőkkel szembeni erőszakot “strukturális nemi alapú erőszakként” ismeri el, egy nő bántalmazása csupán női mivolta okán “nemi alapú” erőszaknak számíthatna, így súlyosabb büntetést vonhatna maga után, mint egy fiú-férfi ugyanolyan típusú és ugyanolyan mértékű bántalmazása. Végképp elfogadhatatlan, hogy az egyezmény szövege a “nők” kifejezést több helyen kiterjeszti “lányokra” is, ezért előirányzatai egyben azt is jelentik, hogy még a gyermekeket is nemi alapon lehet diszkriminálni, tehát amíg az egyezmény külön védettséget biztosít a lányoknak, addig a fiúkat semmilyen védelem nem illeti meg. Az egyezmény kötelezi az államot, hogy kiemelten támogassa és vonja be munkájába a “női szervezeteket”, amelyek egyébként magyarországon jórészt radikális feminista szervezetek, de a férfiak érdekvédelmi szervezeteiről említés sem esik. Az egyezmény előírja az államnak, hogy az oktatás minden szintjén olyan kötelező tananyagokat illesszen a hivatalos tantervekbe, amelyek a “sztereotípiamentes nemi szerepekre” oktatják a gyermekeket, tehát kötelező érvénnyel kellene ezután a gyermekeket a hagyományos nemi szerepek ellen nevelni. Az pedig már egyenesen radikálfeminista cinizmus, hogy amíg az egyezmény megtiltja a lányok-nők nemiszerveinek csonkítását, addig egyetlen szóval sem tiltja meg, tehát hallgatólagosan eltűri a fiúk-férfiak nemiszervének megcsonkítását, holott kultúránkban kifejezetten csakis fiúk terhére követnek el rendszeresen nemiszervcsonkítást rituális okokból.

Az egyezmény súlyos mértékben diszkriminatív; szövegezése, előírásai több mint 60 ponton tesznek különbséget a férfiak és a nők között csupán nemük alapján.

Petíciónk célja, hogy Magyarország ezt a férfiakat hátrányosan megkülönböztető, jogi értelemben is súlyosan diszkrimináló egyezményt NE RATIFIKÁLJA, és a magyar törvényhozás ne tévessze szem elől a férfiak és nők közgondoskodásból való egyenlő részesülésének szükségességét. Ha az egyezmény radikális feminista alapelvei általános jogalapként bekerülnének a magyar jogrendszerbe, az rendkívül súlyos társadalmi károkat okozna. Az egyezmény ratifikálása helyett kérjük a Tisztelt Törvényhozókat, hogy dolgozzanak ki olyan megoldási mechanizmusokat a családon belüli erőszak megelőzése és a családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében, amelyek egyenlő bánásmódban és a lehető legszélesebb körű védelemben részesítenek minden rászoruló áldozatot nemétől függetlenül. Egyúttal határozottan kérjük, hogy gondoskodjanak róla, hogy Magyarország felmondja az egyezményt a 80. cikk által adott lehetőséggel élve, az egyezmény nemi alapon diszkrimináló jellegére való hivatkozással, az Európa Tanács főtitkárához címzett értesítéssel.

Kérjük a Tisztelt Törvényhozókat, hogy munkájuk során az alább felsorolt szakirodalmat is tekintsék át és kérjék ki az Országos Kriminológiai Intézet társadalomkutatási adatait és szakértői véleményét:

A családon belüli erőszak férfi szereplői – Dr. Tamási Erzsébet kriminológus PhD értekezése
A PhD értekezés tézisei:
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_5512_section_826.pdf
A PhD értekezés:
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_5512_section_828.pdf

Bántalmazott férfiak az Észak-Alföldi Régióban - Tanulmány
http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_1/HUSE.pdf

The Only Good Man is a Battered Man. Male victims- female perpetrators.
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20094sz/04.pdf
Iustum Aequum Salutare V. 2009/4. 85-114. o.

A gyermekbántalmazások elkövetőire vonatkozó USA állami adatgyűjtés a dokumentum 66. oldalán:
http://archive.acf.hhs.gov/programs/cb/pubs/cm06/cm06.pdf

Családi iszonyok
Az Országis Kriminológiai Intézet több kutatójának, szerzőjének talulmánykötete a Magyarországon a családon belüli erőszak természetét és áldozatait feltáró társadalomkutatás kapcsán

Petíciónk elsődleges címzettei Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László az Országgyűlés elnöke, Rogán Antal, a Fidesz, Tóbiás József, az MSZP, Harrach Péter, a KDNP, Vona Gábor, a Jobbik és Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője, rajtuk keresztül Magyarország teljes törvényhozását kívánjuk megszólítani.

miniszterelnok@me.gov.hu
kover.laszlo@parlament.hu
antal.rogan@parlament.hu
peter.harrach@parlament.hu
jozsef.tobias@parlament.hu
vona.gabor@parlament.hu
szel.bernadett@lehetmas.hu


Címkék: ,

Az egyéni szerzői név alatt megjelenő cikkek nem a Férfihang.hu szerkesztőségének egységes állásfoglalását, hanem elsősorban a szerzők egyéni véleményét hivatottak kifejezni, bemutatni; céljuk sok esetben mindössze a vita, párbeszéd kezdeményezése a művészi provokáció eszközével. Az írások közlésére a véleményszabadság és a médiapluralizmus érvényre juttatásának igényével kerül sor. A Férfihang.hu szerkesztőségének, moderátorainak elsődleges feladata a vonatkozó törvényi keretek és a jóízlés kívánalmainak betartatása.
5 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 5 5 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a +Kiemelt cikkek, Feminizmus - Antifeminizmus, Társadalmi kezdeményezések, Társadalom - Pszichológia rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


Női kormány - A nagy feminista álom

Egyfajta "árnyékkormányt" alapítottak a magyar feminizmus "prominens" képviselői Civil Női Kormány (CNK) néven. Nagyra törő elképz...
Meghiúsult az Isztambuli Egyezmény ratifikálására tett kísérlet

Kevés szó esik arról, hogy a hazai "Gender Iparág" évek óta elkeseredett harcot folytat a rendkívül káros, egyértelműen szexista, nemi alapo...
Tiltakozunk az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az apák társadalmi érdekeit sértő kampánya ellen

Az UNICEF már korábban is tanúbizonyságát adta, hogy társadalompolitikája a radikális feminizmus és a nemi szeparatizmus alapjain áll; azonban az UNIC...
Várakozásainknak megfelelően zajlott az Isztambuli Egyezmény elleni demonstrációnk

A demonstráció helyszínén a férfijogi és apajogi szervezetek aktivistáin kívül számos érdeklődő, támogató és a média számos képviselője jelent meg. Te...
Sallai Róbert Benedek, LMP képviselő: Atyavilág!

Az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatos Nemzetközi Férfinapi akciónkban a parlamenti képviselőknek kiküldött levelünkkel azonnal "jelentős&quo...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (30) Hivatkozások (0)
 1. Örülök, hogy van petíció. Aláírtam és másokat is erre buzdítok. A petíció szép, jó és olyan hosszú, hogy átlag állampolgár a harmadát se olvassa el…

  2     0
 2. Aláírtam!

  Megosztottam a FB-on. Mérleg:

  Like: 4 (3 férfi 1 nő)

  Hozzászólás: támadó 2 (Nő) egy hitetlenkedő, a másik “elhivatott” :) Támogató: egy férfi.

  0     0
 3. Sajnos attól tartok, hogy néhány 10ezer aláírás alatt el sem olvassák.
  Ha mégis, akkor is lesöprik az asztalról.
  Ha mégsem, akkor majd lesöprik akkor, amikor elkezdenek a nők hisztériázni, és a politikusaink meg nem akarnak szavazatokat veszíteni.

  A nem ratifikálás elvenne a jobboldaltól 10.000es , esetleg 100.000es nagyságrendű női szavazót, a ratifikálás meg talán elvenne pár százat.

  No brainer.

  Sajnos…

  0     0
  • Szeretném azt hinni, sok értelmes ember van ebben az országban, akik képesek megérteni, hogy miről szól ez az ügy, és előre látni, hogy mi is történne ebben az országban, ha ratifikálnák, a magyar törvények közé beiktatnák ezt az egyezményt, így talán nem lehet annyira sok szavazót elveszteni az egyezmény felmondásával. Tovább megyek: hiszek abban is, hogy vannak olyan értelmesek a politikusaink, hogy a rövidtávú érdekeiknél képesek messzebb látni, és belátják, hogy bár ma a ratifikálással elkerülhetik, hogy elveszítsenek X ezer szavazót, viszont ha ezt az egyezményt ratifikálják, akkor előbb-utóbb sok tíz ezeret, sőt milliónyit fognak majd veszíteni abban a pillanatban, amikor ez az egyezmény elkezdi érvényesíteni a hatásait… És persze majd akkor is, amikor annak minden betűjét minden hónapban újabb és újabb hisztéria kampánnyal fogja rajtuk számon kérni a radikális feminista civil közösség és a politikai ellenlábasaik. És akkor még nem is beszéltünk az ezen az egyezményen csúnyán rajtavesztő, dühös férfiakról. Valószínű, hogy abba szépen bele is lehet bukni. Nem az a nehéz, hogy ne nyújtsák oda a kisujjukat, hanem talpon maradniuk lesz majd nehéz akkor, amikor a karjukat akarják leszaggatni… Az is csak egy illúzió, ha úgy képzelik, hogy majd kezükben tartják az Isztambuli Egyezmény talaján létrejövő intézményrendszert és maguktól távol a hőbörgő radfem civileket. Hiábavaló ábránd, mert a radikális feministák és az ellenzék ugyanúgy utcára vonulnak majd és a parlamentben cirkuszolnak majd kijelentve, hogy nem működik megfelelően a jogrendszer és a szociális rendszer, soha semmi nem lesz elég nekik, talán csak az, ha egyszer megérkezünk a férfiak kötelező kasztrálásáig…

   Ha mégsem hallgatják meg a véleményünket, az nem a mi bukásunk lesz, nekünk tiszta lesz a lelkiismeretünk, mert mi időben szólunk…

   4     0
   • “Szeretném azt hinni, sok értelmes ember van ebben az országban, akik képesek megérteni, hogy miről szól ez az ügy [...] hiszek abban is, hogy vannak olyan értelmesek a politikusaink…”

    Ajaj: te most vagy szarkasztikusan írtad ezeket a sorokat, vagy végtelenül, gyermekien naív vagy a világot illetően.

    Az emberek döntő többsége struccként viselkedik és egészen addig beleszar mindenbe és mindenkibe, amíg az őt közvetlenül nem érinti. Amikor igen, akkor persze visít, mint a malac. Ezen csak nagyon tudatos, hosszú és kitartó társadalmi munkával lehetne változtatni (lásd a mikroközösségekben újratanulandó együttműködésről szóló gondolataimat).

    A politikusok meg………..

    0     0
    • Nem vagyok naiv (talán csak egy kicsit), leginkább optimizmusra igyekszem hangolni magam… – Nem szeretem a malacvisítást, szóval tekintsük a fenti véleményem egyben annak a kinyilvánításának is, hogy helyette inkább részt szeretnék vállalni abban a “hosszú és kitartó társadalmi munkában”, még ha valóban eléggé reménytelennek is tűnik…

     1     0
     • Rendben! :)

      Az biztos, h ha valóban eljutunk a cselekvésig, függetlenül attól, h ebben a társadalmi zűrzavarban végül mekkora direkt eredményt érünk el, számunkra mindenképpen jutalmazó tevékenység lenne, mert tanulnánk tapasztalnánk belőle, amely később még hasznunkra válna.

      0     0
      • Egyetértünk! Aki tud, jöjjön el a demonstrációra egy jót beszélgetni, nem nagyon fogunk mást tenni. Könnyen lehet, hogy nem is fogunk eredményt elérni, de önmagával a kiállás gesztusával láthatóvá tesszük mások számára, hogy létezik a mi véleményünk is, és önmagunk számára pedig láthatóvá, hogy akarunk és tudunk cselekedni.

       2     0
  • Látni kellene, h ebben a “társasjátékban” nem nyerhetünk, mert a szabályok úgy vannak kitalálva, h ne nyerhessünk. Tehát teljesen értelmetlen egyesületeskedni, meg tiltakozgatni (bár aláírtam), meg tüntetgetni – valamint itt szájat tépni. CSELEKEDNI kell, a cselekvés a tiszta férfienergia, a csevejezés meg női prioritás. Cselekedni pedig olyan dolgokat kell, amelyek megerősítenek minket férfiúi mivoltunkban, megtanítanak minket a csoport alapú együttműködésre, értelmes cél elérésére szolgálnak ÉS egyúttal példát mutatnak a társadalom többi részének – férfiaknak és nőknek -, h márpedig minden feminista torzulás ellenére márpedig mégis csak lehet ilyen irányban aktivitást kifejteni!

   Milyen cselekvések? Nos, ezt kitalálhatjuk, egyelőre nincs semmi konkrétum bennem, nyilván ezt megelőzik személyes találkozások, már amennyiben van megfelelő érdeklődés, elszántság és felelősségvállalás erre. Egy darabig egyébként reménykedtem, h a Férfiklub is elindul ebbe az irányba, mert a kezdetekkor voltak bíztató jelek, de aztán az egész – tudtommal – megrekedt a szellemi maszturbáció szintjén: a hangzatos írások és előadások talaján.

   Mint ritka példakép a cselekvésre, Kassai Lajos ugrik be számomra: aki látta a Lovasíjász-t, az tudja miről beszélek. Aki nem látta, sürgősen nézze meg! Nekem megvolt az a szerencsém is, h egy kivételes előadását (amúgy nem tart előadásokat) hallhattam a Férfiklub keretében: nos, nem egy nagy szónok az ember, viszont a hangjában olyan erő, stabilitás és nyugalom lakozik, amit mutogatni kéne az iskolában a fiúknak, de a felnőtt férfiaknak is, h ilyen a Férfi. Szóval ő megvalósított egy önellátó gazdaságot, működtet egy lovasíjász iskolát és még pár más dolgot is, miközben nem szállt el magától, nem vált egy egójába szorult fasszá. A hangjából sugárzik az alázat is – tisztelet a sors, az univerzum, Isten felé, tudván, h nem ő, Kassai Lajos a mindenható, amit kapott képességet, azt fentről kapta. Ő pedig jól használta.

   1     0
   • Én úgy hiszem, hogy “a tiszta férfienergia” önmagában még nem cselekvés, a lemondás nem férfias, a társadalmi cselekvés nem csak a “nyerés” által kaphat értelmet  (hasznosan “veszíteni” is lehet), a közös társadalmi fellépés egy “csoport alapú együttműködés” és ha jól csinálják, akkor talán van annyira nemes, mint a lovasíjászat. :)

    Egyébként nem “tüntetés”, hanem megfontolt, csendes, polgári értékrendhez igazodó demonstráció lesz.

    1     0
   • Én a cselekvést és azon keresztül a férfienergiát a sportban találtam meg. A sport adja elénk a célokat: fokozatok, szintek elérése, versenyre felkészülés, győzelem. Szevező munka: foglalkozások, versenyek szervezése, stb… Sok idő, sok belefektetett erőforrás, de sokat kap is az ember.

    Kassai Lajos is feltette az életét arra, hogy kifejlessze és elterjessze a lovasíjászatot, amit nevezhetünk sportnak. Az önellátó gazdálkodás, és a többi pozítívum már ebből származik.

    1     0
   • Itt a régi rend itt van újra

    Tombol a gender diktatúra

    A terrorista új harcra készül

    Tetteket végre szavak nélkül

     

    Nem várja pénz, sem érdemérem

    Csak szent háború a nép nevében

    ott van a kézjegye a tűzfalakon

    Éljen az egyenjogú társadalom

     

    Az új egyezmény és a gender bomba

    Az egész világát dönti romba

    De az utcai harcos állva marad

    Az ujja pedig a ravaszra tapad

     

    Na gyerünk bajtárs, itt te vagy a törvény

    Küzdj meg úgy mint a fényes ösvény

    A jelmondat elkísér utadon

    Éljen az egyenjogú társadalom….

    0     0
 4. http://tukoraltal.blog.hu/2017/03/08/milyen_ma_a_nonapon_nokent_felebredni_magyarorszagon

  Ha szeretsz faszságokat olvasni…Milyen nőnapon férfiként ébredni, erről miért nem ír senki?:D

  0     0
 5. https://www.youtube.com/watch?v=wI05qQHlwls

  8:00-nál kezdődik a vidámság…

  Pörzse intelligens, mint a mosópor.

   

  0     0
  • Megnéztem. Mit lehet mondani? Ez a Konok (eddig nem is hallottam róla) meg a Pörzse (aki állítólag újságíró) is megéri a pénzét. KÍváncsi lennék honnan jött ez a nőverés támogatása dolog, hogy milyen logikai bakugrások kellettek hozzá.

   Ami igazán elgondolkodtat, az hogy ha ennyire tájékozatlan emberek formálják a közvélekedést, mennyire lehet komolyan venni ezt a bulvárvilágot. Az ostobaságokra és félinformációkra felépített percemberkék agymenéseiből összerakott “valóságot”. Mennyire lehet komolyan venni bármilyen publicitást nyerő közösség előtti megnyilvánulást, ha ez a szint, mint ebben a műsorban?

   A műsorra nem tudok mit mondani. Nem is tudom komolyan venni. Hogyan is tehetném egy olyan műsorral ahova Csintalant és hasonszőrűeket beengednek?

   0     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Ajánlott írások

,,,

Cikkajánló

FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Áláldozatok, vádlottak, áldozatok

Többször beszélgettünk már családon belüli erőszakról, szexuális erőszakról, zaklatásról. Enne...
Szemléltessük mit ért az Európai Unió nemek közötti egyenlőség alatt!

Az Európai Parlament nemrégen elfogadott egy állásfoglalást a nemek közti egyenlőségről a 2015...
CSALÁD - Otthon
Miért nem nemz a férfi?

Egyre több 30-40-es korosztályból származó férfi él család és főleg gyerek nélkül. A statiszti...
CSALÁD - Otthon
A Vodafone diszkriminálja az apákat és a fiúkat

A Vodafone a sajtóhírek szerint olyan juttatási rendszert vezetett be, amely nemi alapon megkü...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A házasság múltja, jelene és jövője, 1. rész

Az alapok Kevesen tudják manapság, hogy egyáltalán miért is alakult ki a monogámia; a r...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Az emberkereskedők többsége nő, de aggodalomra semmi ok: ők az áldozatok

Az ENSZ legújabb vizsgálatai szerint az emberkereskedők többsége nő. Hagyjuk ezt egy kicsit...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A köztünk élő oxymoron

Tisztességes ügyvéd, igazmondó politikus, keresztény feminista. Nem, a felsorolásban nincs ...
ÉLETMÓD - Egészség
Ezer nőből egy ha nem

Elöljáróban annyit, h ez az írásom volt a velveten, illetve a saját oldalamon is, de mivel szo...
+Kiemelt cikkek
Ha van Lánygyermekek Világnapja, akkor miért nincs Fiúgyermekek Világnapja is?

Te tudnál válaszolni erre az egyszerűnek látszó kérdésre? Mi magyar férfijogi aktivisták b...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Antifeminista köszöntő a 2013-as Nőkongresszusra

A Női Érdek - Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség szervezésében, számos nőpolitikai szerveze...
CSALÁD - Otthon
Mi vagyunk az Apák az Igazságért

Ahogy arról itt a Férfihangon is beszámoltunk, az Apák az Igazságért Egyesület tagjai és szimp...
CSAJOZÁS - Szex
Az istennőszobor ledöntése és az ezzel járó gyász

Ez a cikk Whisper kolléga Reddites írásának hozzávetőleges magyarítása. Elöljáróban még annyit...
+Alkalmi cikkek
Ugye tudod, mikor van az Apák Napja?

Az Apák Napja minden év június harmadik vasárnapja. Az apaságot és a szülői szerepet ünnepelj...
CSAJOZÁS - Szex
Bevezetés a piros pirulába 5. - Keretek

Drága jó nebulóink már ismét a börtön suli kényelmes padjait koptatják, hogy agymosva megokoso...
CSAJOZÁS - Szex
Hova tűntek a normális Férfiak?

Ezzel a kérdéssel szinte minden héten telenyavalyogja az internetet egy­-egy naiv bloggerina. ...
ÉLETMÓD - Egészség
Átkozott Gender Studies

Feministák és antifeministák egyforma gyakorisággal emlegetik a gender studies (továbbiakban G...


androfóbiaAntifeminizmusApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfi szerepekGender-ideológiagenderfeminizmusgyereknevelésHipergámiaházasságHázasság 2.0Isztambuli EgyezményKvótametooMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepekNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásSzexuális zaklatásTársadalomÉletmódÖnismeret