Alter Ego

Most akkor hányadán állunk a CEU-val?

Alter Ego - 2017. április 14. péntek 03:10 - 146 hozzászólás

A több napja tartó tüntetéshullám fényében mindenképpen érdemes áttekintenünk a CEU körül bonyolódó vita lényegi elemeit a tényfeltárás igényével. Az ellenzék populista magyarázata szerint a kormány célzottan bezáratja a CEU-t, ami persze nem igaz. A kormány egy minden külföldi egyetemre vonatkozó törvénnyel, a CEU korábbi előjogainak elvonásával, a korábban megtűrt, morálisan kétségbevonható trükközés megakadályozásával teremti meg annak a lehetőségét, hogy az esetleg nem lesz képes teljesíteni a törvényes kötelezettségeit. Teszi ezt persze minden bizonnyal alapos okkal a kormány, indokolt politikai reakcióként. Tájékozódjunk az elmúlt napokban elkészített videóinterjúk segítségével és próbáljuk megfejteni, miről is szól valójában a CEU ügy. Kezdjük elsőként az Index interjújával, amely azért is tanulságos lesz, mert láthatjuk, hogy az interjúalanyoknak mennyire csak határozott, kemény fellépéssel sikerül megakadályozniuk, hogy rosszindulatúan irányított, célirányosan torzító kérdésekkel készíthessenek szavaikból olyan anyagot, amely kiszolgálja a balliberális sajtó valóságképét és érdekeit.

Máris tapinthatóvá válik, hogy az ügy mögött igenis meghúzódik egy cseppet sem titkolt értékítélet is a CEU-val kapcsolatban. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetőjének véleménye szerint is a CEU “egy ideológiai és politikai küzdelem része, egy olyan hadseregnek a tiszti iskolája, amelyik kemény küzdelmet folytat a magyar társadalomban.” 

A következő beszélgetésben Kovács Zoltán sem rejti véka alá, hogy Soros György tevékenységével kapcsolatban nagyon komoly problémákat látnak a kormányoldalon. Mintegy mellékesen Kovács Zoltánnak magánszemélyként is vannak tapasztalatai a CEU-n uralkodó állapotokról, hangulatról, hiszen egykor maga is tanult az egyetemen, ahol egy feminista hangadó nő egyenesen lenácizta őt. Nem kell azon csodálkoznunk, hogy a nácizó, fasisztázó, “hófehér, nacionalista, férfiak” férfiak ellen acsarkodó feministák melegedője a CEU könyvtára, hiszen tudhatjuk, a CEU elsőként vezetett be hazánkban a gender studies oktatást, ami a militáns, társadalomfelforgató feminizmus legfőbb ideológiai alapját képezi. Ezt az áltudományt egyébként sokan egyenesen a feminista gyűlöletkurzus egyik legnagyobb hangadójának, Simone Beauvoir-nak munkásságából eredeztetik. A genderideológia men’s studies néven nyilvántartott alága pedig nevével ellenében nem a férfiak helyzetének tanulmányozásával, hanem a férfihibáztatás és a férfigyűlölet evolúciós biológiai és társadalomelméleti megalapozását fokozza a végletekig. Ilyen társadalomellenes “tudományokkal” indoktrinált hangadóit szabadítja aztán a társadalomra Soros egyeteme. A gondolatmenet ezen pontján szoktak az egyébként jószándékú, de eltévelyedett liberálisok felhördülni, hogy “jó-jó, hogy a genderstudies egy férfiellenes és társadalomellenes baromság, ámde azért mégis hadd mondjon és oktasson mindenki azt, amit akar, akinek nem tetszik, legfeljebb nem iratkozik majd be Soros egyetemére”.

De ugye mindenki tudja, hogy az egyén szólásszabadsága addig terjed, amíg nem okoz azzal kifejezetten kárt másoknak? Ugye tudjuk, hogy a törvény bünteti mások jóhírének megsértését és a gyűlöletbeszédet? – Ugye értjük, hogy ha mindezt általános alanyban a férfiak rovására követik el, akkor is,  bár nem sért meg konkrét egyéneket és büntetőjogi szankciók nélkül marad, de általában képes megsérti egy nagyon széles csoport (a férfiak) társadalmi megbecsüléshez fűződő jogait? Ugye értjük, hogy mindezen keresztül a nemek közötti bizalom folyamatos rombolásához vezet és nagyon komoly társadalmi károkat okoz? – És akkor végül kérdezzük meg magunktól, hogy van-e okunk sajnálkozni azon, hogy egy ilyen “oktatást” végző egyetem életét megnehezíti egy kicsit egy akármilyen magyar kormány? Kell-e csodálkoznunk és sajnálkoznunk, hogy az ilyen módon a teljes magyar társadalom ellen intrikáló Sorosnak betartanak?

Mint láthatjuk nem csak Soros egyetemének genderideológiától áthatott társadalomellenessége szálka a Fidesz-kormány szemében, hanem az a barátságtalan gesztus is, hogy Soros alapítványa a bevándorlás hullámait Magyarországon határain keresztül Európába kalauzolja. Akik azt az ellenérvet hangoztatják ezzel szemben, hogy a bevándorláshullámnak hazánk nem is célországa, megfeledkeznek róla, hogy az EU jól tapintható korábbi szándéka szerint gyakorlatilag egy gigantikus “hotspotot”, menekülttábort csinált volna Magyarországból, mivel a Görögország határain regisztráció nélkül tovább haladó menekültáradat regisztrálását rajtunk kérték volna számon és aztán minden ellátási kötelezettséget, táboroztatást, társadalmi integrációt velünk valósíttattak volna meg és még azt is meggátolták volna, hogy Magyarország az egyébként világos nemzetközi konvenciók szerint kizárja a befogadás és menekültellátás köréből a gazdasági bevándorlókat. Ugye, nem feledkezünk meg róla, hogy a menekültstátusz  megtagadásának jogát az EU politikai elitjének egy jelentős része a mai napig el akarja vitatni Magyarországtól? Nevezzük a nevén a dolgot: ezek a politikai erők Magyarországot gátlástalanul tönkre akarták-akarják tenni. Kell-e csodálkoznunk és sajnálkoznunk, hogy az efféle politika mögött ott álló Sorosnak betartanak ebben az országban?

Gyakran emlegetik fel a populista baloldali hangadók, hogy Orbán Viktor, aki korábban a Soros Alapítvány ösztöndíjával folytatta tanulmányait, elhagyta korábbi liberális identitását és most Sorossal szembeni állásfoglalásával egy korábbi politikai hitvallást, egyezséget árul el. Azonban azt kell észrevennünk, hogy az a Soros, aki korábban a többpártrendszer és a politikai sokszínűség és a demokrácia mellett látszott hitet tenni, gyakorlatilag ugyancsak elhagyta állítólagos hitvallását, hiszen egyértelműen csakis a balliberális politikai irányzat “civil” hátországát támogatja, akik aztán permanens módon az egyébként demokratikus választásokon mandátumot szerzett Fidesz-kormányt igyekeznek nap mint nap megbuktatni. Soros gépezetének működése azt mutatja, hogy nyitott társadalmakról alkotott elképzeléseinek keretei közé semmiképp sem fér bele egy a nemzeti identitást és a nemzetállami önrendelkezést előtérebe helyező polgári kormány elviselése. Orbánt nyilvánvalóan meg kellene buktatniuk, mert még Soros ösztöndíjas múltja ellenére sem sikerült beszervezni őt az európai balliberális-neoliberális politikai erők terveinek szolgálatára, sőt Orbán európai súlyú politikai mozgalmat szervez azok ellen a V4 mozgósításával.

Kósa Lajos a fenti beszélgetésben végképp egyértelművé teszi, hogy a politikai küzdelem valójában nem a CEU mint egyetem körül bonyolódik egyik fél részéről sem, hanem a migráció külpolitikai problémája körül. Egyedül a hazai belpolitikai erőknek érdeke, hogy egy ilyen külpolitikai ügyből belpolitikai frontot nyissanak. Azonban, mint látszik, ezt ők maguk sem merik megtenni frontálisan, nyilván az ebből nagy bizonyossággal következő jelentős további népszerűségvesztéstől tartva, ezért a tüntetésekre egy arc nélküli ügynökhálózat szervezi a tüntetőket. Ha úgy tetszik, azt is mondhatjuk, hogy a teljesen hiteltelenné vált ellenzék helyett jelen pillanatban Orbán Viktor kormányának a legerősebb belpolitikai ellenfele maga Soros György és az általa pénzelt civil szervezetek, még ha ez olyannyira viccesen is hat. Nem kell nagy látnoki és matematikai képességekkel rendelkezni ahhoz, hogy megítélhessük ennek a platformnak a mozgósítható tömegbázisát, mert az nagyjából azokból a Budapesti, középosztálybeli, libsipalánta gimnazistákból-egyetemistákból (és szüleikből áll), akik most a tavaszi szünetben jól besörözve és beszívva a “bajszos szar” című forradalmi techno zenére ugrabugrálnak ostobán az utcákon.

Egyébként úgy tűnik, a kormány Sorosra mért csapása, amely megvonja a nemzetközi politikacsináló korábban Magyarországon kapott privilégiumát, kikezdhetetlen: senki nem kérheti számon a kormányon, hogy egyenlő feltételekkel alkot törvényeket a Magyarországon működő idegen felsőoktatási intézmények szabályozására. Egyébként sejthetően ez még csak a hadviselés kezdete, olyan mint a cápa próbaharapása: az Orbán kormány a meghozott intézkedésen keresztül tesztelheti, hogy a Donald Trump-hoz és adminisztrációjához fűződő politikai remények mennyire válthatóak valóra. Ha igen, akkor Trump (akivel Sorosnak alaposan sikerült megutáltatnia magát) illetve a szövetségi kormány soha nem fog az USA nevében bilaterális szerződést kötni Magyarországgal a CEU működéséről, így a libsi kiképző egyetem napjai meg vannak számlálva és akkor a Sorossal szembeni politikai hadviselés más frontokon is zavartalanul folytatódhat. Én a magam részéről arra tippelek (a videó végén elhangzó szellemeskedésre utalva), hogy pont akkor fog Donald Trump a CEU ügyében Orbán Viktornak telefonálni, mint amikor Rónai Egonnak.

Rétvári Bence és Mesterházy Attila vitája már tényleg csak hab a tortán. A legviccesebb benne talán az, amikor Mesterházy az állítólagos burkolt zsidózást felemlegetve lényegében egy jót nácizik – persze kizárólag csak így burkoltan. Nekem személy szerint egyébként alaposan elegem van belőle, hogy amikor a zsidóságról beszélni lenne érdemes, akkor az csak mérhetetlen “ajvékolás” terhe mellett lenne lehetséges, amikor meg éppen szinte senkit sem érdekel a téma, akkor meg mindig valaki olyannyira erőltetné, mint ebben a beszélgetésben Mesterházy Attila. Ha már ő annyira akarta, akkor esetleg ki-ki a saját gondolati szabadságával élve eltöprenghet rajta, hogy a Soros egyetemét és politikai célkitűzéseit támogató balliberális erők hazafiatlan internacionalizmusa mennyire függ össze ezeknek esetleges zsidó identitásával. Egy mindenesetre biztos: Soros György Magyarországi és Európai befolyásának gyengítése egyértelműen egyszerre magyar és összeurópai érdek és vélhetően jó úton jár a kormány ennek megvalósításában. Az esetleges sikerek azonban okkal fájhatnak az ellenzéknek, hiszen minden jól kivitelezett külpolitikai lépés morálisan tovább legitimálja az Orbán kormányt és nagy mértékben azzal fenyegeti az ellenzéket, hogy esélye sem lesz a következő választásokon.


Címkék: , , ,

Az egyéni szerzői név alatt megjelenő cikkek nem a Férfihang.hu szerkesztőségének egységes állásfoglalását, hanem elsősorban a szerzők egyéni véleményét hivatottak kifejezni, bemutatni; céljuk sok esetben mindössze a vita, párbeszéd kezdeményezése a művészi provokáció eszközével. Az írások közlésére a véleményszabadság és a médiapluralizmus érvényre juttatásának igényével kerül sor. A Férfihang.hu szerkesztőségének, moderátorainak elsődleges feladata a vonatkozó törvényi keretek és a jóízlés kívánalmainak betartatása.
3 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 5 3 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Hírek - Politika rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


Selmeczi Gabriella: Már megint Soros pénzén támadják Magyarországot

A Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet szerdán közzétett egy jelentést Magyarországról, amelyben azt írták, hogy a családon belüli erőszak ...
A Parlament elé kerül a külföldről támogatott civil szervezetekről szóló törvényjavaslat

Látva azt a rombolást, amelyet a külföldről támogatott feminista álcivil szervezetek vittek végbe a magyar társadalomban, a férfimozgalom berkein belü...
Ügynökhálózatok szervezik a tiltakozásokat?

A HírTv egymás után szólaltatta meg híranyagában a Máltai Szeretetszolgálatot, Gulyás Gergely FIDESZ frakcióvezető helyettest, Semjén Zsolt minisztere...
Közvélemény-kutatás a felsőoktatási törvény ("Lex CEU") módosításával kapcsolatban

A Századvég Alapítvány felmérése szerint a lakosság döntő többsége támogatja a felsőoktatási törvény elfogadott módosítását. A megkérdezettek közel há...
Progresszív kislexikon - tüntizés

Először is bocsánatot szeretnék kérni minden haladó szellemű genderfluid furrytől, akit esetleg triggerelt hosszas hallgatásunk. Az történt, hogy tünt...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (146) Hivatkozások (0)
 1. A Gender-ideológia az, amely a Feminizmus által elért és kimaxolt rombolás után felváltja azt a kulturális háborúban, a kultúrmarxizmus fő csapásirányaként. Ugyanazok erőltetik ránk a Gender-ideológiát, mint akik korábban a Feminizmust is lenyomták a torkunkon.

  És ha megfigyelitek, a Gender-ideológia nagyon sok helyen egyszerűen logikailag üti a Feminizmust, a Feminizmus tanításait! Viszont, mivel a Gender-ideológia az emberek identitásának a leg alapabb alapjait – ami a nemi és a szexuális identitás – igyekszik lerombolni és elpusztítani, ezért a Gender-ideológia még a Feminizmusnál is sokkal, de sokkal károsabb a társadalomra és az emberekre nézve.

  A Gender-ideológiának és képviselőinek egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy bármilyen szinten is befolyással lehessenek társadalmunkra és az életünkre. Ezt bármi áron meg kell akadályozni – ezt nem nagy örömmel mondom, de szerintem ha kell, akkor akár erőszak alkalmazásával is a képviselőivel szemben. Én kérek elnézést, de hát ez az igazság.

  Más.

  Szerintem Orbán Viktor politikai nézeteinek alakulásával a legtöbben, akiknek fiatalsága a így vagy úgy a rendszerváltás idejére esett, tudunk azonosulni. A Kádár-rendszerben nem volt hazafias nevelés, és az ezzel párhuzamosan létező szabadsághiány miatt az akkori fiatalság leginkább a Liberálisok képviselte eszmeiség felé húzott.

  De ahogy haladtunk előre az életben, ahogy nőttek a tapasztalataink a világról, úgy jöttünk rá mindannyian magyarságunk, magyar identitásunk fontosságára. Számomra Orbán ezért is egy hiteles ember és politikus, aki felismerte hogy Soros őt a hazája és nemzete ellen akarja felhasználni, és erre ő magyarként nemet mondott.

  Az Orbán által jelenleg képviselt politikai eszmeiség teljesen megegyezik az enyémmel: a Gyurcsány-rezsim után csodálatos érzés, hogy magyar emberként a magyar államra végre nem olyan ellenségemként kell tekintsek, mely kifejezetten az én és az enyéim érdekei ellen tevékenykedik

  4     0
  • Hatalmas +1. Mintha önmagamat hallgatnám.

   Aki Orbán részéről pálfordulásnak tartja, hogy Soros ösztöndíjjal végzett, ma meg nemzeti az nem kicsit torzít. Először is eltelt jó 30 év. 30 év alatt csak az nem változik, aki nem gondolkodik, nem lát és nem tanul. Még szerencse, hogy 30 év alatt változott a miniszterelnökünk. Másrészt ahhoz képest, amit akkor képviselt, nem olyan hatalmas a változás. Azokhoz képest nagy, akik ugyanonnan indultak, de totálisan balliberált irányba változtak. Harmadrészt pedig nem a 30 évvel ezelőtti Orbán kormány kapott felhatalmazást a választóktól, hanem a mostani. És ebben a ciklusukban én úgy látom, hogy szellemiségében követi az ígéreteit a kormány. A legfontosabb kérdésekben a nemzet érdekét jól szolgálja.

   0     0
  • A félzsidó félcigány rejtett erőforrásos nem hiába született zsidók isten ajándékai orbán sose lesz magyar.

   0     0
  • “Számomra Orbán ezért is egy hiteles ember és politikus, aki felismerte hogy Soros őt a hazája és nemzete ellen akarja felhasználni, és erre ő magyarként nemet mondott.

   Az Orbán által jelenleg képviselt politikai eszmeiség teljesen megegyezik az enyémmel: a Gyurcsány-rezsim után csodálatos érzés, hogy magyar emberként a magyar államra végre nem olyan ellenségemként kell tekintsek, mely kifejezetten az én és az enyéim érdekei ellen tevékenykedik”

   Az azért megvan, hogy szétlopja az országot és az egészségügy és az oktatás helyett stadionokat és kisvasutat épít?

    

   0     0
   • Az azért megvan, hogy szétlopja az országot és az egészségügy és az oktatás helyett stadionokat és kisvasutat épít?

    Feltéve, hogy igazad van, amíg a másik “oldal” nemzet és hazaáruló, tőlem még a Holdat is ellophatja, akár kétszer is….- Át lehet számolni, hány lélegeztető jönne ki belőle, no meg valahol megint felsír egy kisgyerek…..

    2     0
   • Az egészségügyre tök fölösleges annyit költeni. Kimutatják a statisztikák, hogy az emberekre a pénz 80%-át az utolsó fél évükben költik el. Aminek semmi értelme. Ha már kopogtat a halál, nem érdemes bújkálni előle, mert csak a szenvedést nyújtjuk el vele.

    (Ha mindenképpen az emberek egészséget akarod javítani, akkor a megelőzésre kellene koncentrálni. Egészségesebb étel, és némi mozgás, ennyi.)

    Olvasd el a “lélegeztetőgépekről és más effélékről” című írást Pozsonyi Ádám “Keskeny Károly élete is kora” című művéből!

    A kisvasutat meg ne bántsd! Végre valami cool dolog! Évekig csak lezárták a kisvasutakat, pedig szeretem őket! Újranyílt a nagybörzsönyi is végre! Gyerekek tömegeinek az érdeklődését indítja el a gépek irányába egy pöfögő gőzös, vagy egy olajszagú dízelmozdony egy kirándulós hétvégén apával! És azokból mind mérnök lesz közgázos, vagy pláne genderszakos helyett! Így kell jövőt építeni!

    1     0
    • Srácok, nagyon mélyre süllyedtetek a fenti cikkel együtt. Nem gondolkodtok. A CEU nem egyenlő a gender szakkal, rengeteg hasznos szak van még rajta kívül az egyetemen.A gender szakot én sem támogatom. Az EU nem támad minket, hanem önti belénk a pénzt: http://www.portfolio.hu/img/upload/2015/04/kifiztablajo150409.png, pl. 2014-ben 1800 milliárd Ft-ot. Tudjátok, az milyen sok pénz? Ezt odaadja nekünk az EU. Sorolhatnám még a cikkbéli tévedéseket, de most mennem kell.

     Még idézek a két hozzászólásotokból részleteket, hogy mit is írtatok:

     Feltéve, hogy igazad van, amíg a másik “oldal” nemzet és hazaáruló, tőlem még a Holdat is ellophatja, akár kétszer is….- Át lehet számolni, hány lélegeztető jönne ki belőle, no meg valahol megint felsír egy kisgyerek…..

     Az egészségügyre tök fölösleges annyit költeni. Kimutatják a statisztikák, hogy az emberekre a pénz 80%-át az utolsó fél évükben költik el. Aminek semmi értelme.

     A kisvasutat meg ne bántsd! Végre valami cool dolog!

     A fidesz lophat, mert a másik oldal hazaáruló? EÜ felesleges? Kisvasút cool? Ti hol éltek?

     Nincs orvos, ha beteg leszel!!! Menekülnek külföldre az orvosok, mert nem tudnak megélni:

     http://hataratkelo.com/wp-content/uploads/Magyarorsz%C3%A1g-k%C3%BClf%C3%B6ldre-men%C5%91-orvosok-2009-2014.jpg

      

     Nem fogok veletek vitatkozni, bocsánat, de ez a két hozzászólás annyira primitív, hogy felesleges veletek szóba állni. Szégyelljétek magatokat a fenti hozzászólások és a cikk miatt, mondom ezt úgy, hogy egyik politikai oldalhoz sem tartozom.

     A vitát be is fejezhetjük, mert nincsen időm idegen embereket az interneten oktatni az őket körülvevő világról!

      

     3     0
     • “Az EU nem támad minket”

      Már nem akarnak élősködőket ide deportálni?

      “hanem önti belénk a pénzt”

      5 forintot nem láttam még belőle.

      “Tudjátok, az milyen sok pénz?”

      Gigamega sok?

      “Ezt odaadja nekünk az EU.”

      És mennyit szippant ki? Arról nincs táblázat?

      “Nincs orvos, ha beteg leszel!!! Menekülnek külföldre az orvosok, mert nem tudnak megélni”

      Azt a mérhetetlen sok pénzet mind ellopja orbán, amiről a zseu jószívűen lemond a javunkra, pedig lövethetne is?

      2     0
     • Az mszp propagandán felül van érdemi önálló gondolat, megállapítás?

      2     0
     • Miért, szerinted nem cool a kisvasút? Voltál már? Nem tetszett?

      1     0
     • Srácok, nagyon mélyre süllyedtetek a fenti cikkel együtt. Nem gondolkodtok.

      Vagy esetleg fordítva látod a világot és lehet, hogy nem is vagy olyan magasan, mint ahova  te magadat képzeld….

      A CEU nem egyenlő a gender szakkal, rengeteg hasznos szak van még rajta kívül az egyetemen.A gender szakot én sem támogatom.

      Lássuk csak.

      Amire azt mondom, hogy ok, ez az egyetlen :

      Közgazdasági elemző

      Gazdaságelmélet és gazdaságelemzés specializáció
      Globális piacok gazdaságpolitikája specializáció

      Büfészakok:

      Történelem

      Késő antik, medievisztika és reneszánsz tanulmányok specializáció
      Összehasonlító történettudomány 1500-tól napjainkig specializáció

      Közpolitika

      Környezetpolitika és menedzsment

      Erre akkora szükség van, mint egy falat kenyérre:

      Kisebbségpolitika

      Szükségünk van újabb Heller Ágnesekre….:

      Filozófia

      Politikatudomány

      A lényeg:

      Társadalmi nemek tanulmánya

      MATILDA: Nők és társadalmi nemek története specializáció
      GEMMA: Nők és társadalmi nemek tanulmánya specializáció

      Forrás: https://www.ceu.edu/hu/kee/magyar/mester

      Az EU nem támad minket, hanem önti belénk a pénzt: http://www.portfolio.hu/img/upload/2015/04/kifiztablajo150409.png, pl. 2014-ben 1800 milliárd Ft-ot. Tudjátok, az milyen sok pénz? Ezt odaadja nekünk az EU.

      Csupa szívjóságból ha jól gondolom, véletlenül sem azért, mert be kéne tartaniuk az egyezség rájuk eső részét?

      Off:

      Amúgy meg ide adja, mármint nekünk, vagy oda adja, mármint másoknak?

      Nekem ideadnak, másnak meg odaadnak.

      On

      Sorolhatnám még a cikkbéli tévedéseket, de most mennem kell.

       Én veszett kíváncsi vagyok rá, ha majd lesz időd, sorold fel, csak az én kedvemért, kérlek.

      A fidesz lophat, mert a másik oldal hazaáruló?

      Egyrészt nem azért lophat, hanem akár ezt is elnézzük nekik, míg a hazaárulást nem lehet űberelni

      EÜ felesleges?

      Jelenlegi formájában látjuk, hogy a „fejlett Nyugat” milyen szarban van, és kurvára nincs közünk hozzá, főleg meg ne paszírozzák ránk, ha olyan finom, egyék meg egyedül…

      Nincs orvos, ha beteg leszel!!!

      Nono, annyira nem ess kétségbe….

      Menekülnek külföldre az orvosok, mert nem tudnak megélni:

      Frászt, azért mert sokkal több pénzt kapnak, az kurvára nem ugyanaz,! hogy nem tud megélni, meg itt gondolom „éheznek” ?

       Nem fogok veletek vitatkozni, bocsánat, de ez a két hozzászólás annyira primitív, hogy felesleges veletek szóba állni.

      Majd amikor a putrisorrol, vagy NOGO zóna közepén élve osztod az észt és mielőtt az Olaszliszkai „buli” –ban te vagy a földön fekvő, akkor  primitívezzél……

       Szégyelljétek magatokat a fenti hozzászólások és a cikk miatt, mondom ezt úgy, hogy egyik politikai oldalhoz sem tartozom.

      Egy cseppet sem, azok az idők már elmúltak……

      A vitát be is fejezhetjük, mert nincsen időm idegen embereket az interneten oktatni az őket körülvevő világról!

      Az, hogy vered magad a tények ellenére, az nem vita, hanem hiszti, de majd mesélj ha magadhoz fogadtál pár ó-vagy újmigránst  ………

       

       

      2     0
      • Off:

       Amúgy meg ide adja, mármint nekünk, vagy oda adja, mármint másoknak?

       Nekem ideadnak, másnak meg odaadnak.

       On

       Megahiperszuper extralike +1

       Nekem se osztogatott még a tetves EU egy árva fillért se, még egy szál cigit sem adtak.

       0     0
     • Óriási + 1

      Elképesztő milyen f*szságokat sikerült egyeseknek cikk vagy épp komment formájában leírnia…

      0     0
      • Milyen faszságokat?

       0     0
       • “Az ellenzék populista magyarázata szerint a kormány célzottan bezáratja a CEU-t, ami persze nem igaz.”

        A lex Ceu-val szembeni felháborodás központi eleme az, h a törvényjavaslat több ponton is alkotmányellenes, súlyosan sérti a felsőoktatási autonómiát, tanszabadságot, mint alkotmányos alapjogokat. A rengeteg bírálat, aggály egyik eleme, hogy a módosítás egy lehetetlen feltétel teljesítését írja elő (ratifikált nemzetközi szerződést a ceu működéséhez, föderatív állam esetén, szövetségi szinten előírva). Innentől kezdve miért ne lenne egyébként igaz, az az állítás is, hogy törvényjavaslat az egyetem ellehetetlenítését célozza? Egyébként, ennél sokkal komplexebb problémák vannak a javaslattal, és ezek is millió helyen ki lettek fejtve…

        “rosszindulatúan irányított, célirányosan torzító kérdésekkel”

        Valóban az iskolapéldája a rosszindulatú, irányított kérdéseknek, hogy egy pár nap alatt összetákolt, kivételes eljárási rendben elfogadott/elfogadni készült javaslat esetében megkérdezik, hogy ‘Mégis mi szükség van arra, hogy ennyire sietnek vele?’

        És akkor az első bekezdésen túl se jutottam… (A kommentekről nem is beszélve)

         

        Később hozzászerkesztve:

        A fenti gondolathoz szervesen kapcsolódik, hogy mennyire ‘elegáns’/képmutató hogy a cikk felütése szerint csupán az ellenzéki sajtó populista dogmája, hogy a kormány be akarja záratni őket, miközben az utolsó előtti bekezdésben, a szerző önmagával is ellentmondásba keveredve, épp azon örömködik, hogy Donald utálja Gyurit, szóval nem fogja aláírni a nemzetközi szerződést (amit aláírni felhatalmazása sincs, ugye) “így a libsi kiképző egyetem napjai meg vannak számlálva”  Tökély…

        Egyébként az külön facepalm kategória, hogy a publikálás előtt 2 nappal már ismert volt a Trump kormányzat álláspontja, ami pont az itteni várakozások totális ellentéte volt.

        “Az amerikai külügyminisztérium azt szorgalmazza, hogy a magyar kormány függessze fel a módosított felsőoktatási törvény alkalmazását – mondta el keddi sajtótájékoztatóján Mark Toner, a washingtoni külügyminisztérium szóvivője.”

        http://jogaszvilag.hu/rovatok/napi/usa-fuggesszek-fel-a-ceu-torvenyt

         

        0     0
   • Engedelmeddel akkor szó szerint idézem saját magamat, amit egy másik cikkhez kommenteltem, hogy megválaszoljam kérdésedet. Tehát:

    Én úgy látom, hogy Orbánék azért lopnak, mert a rendszerváltás után a komcsik kiosztották maguknak a nép verejtékes munkájával felépített közös vagyonát, és ennek a gazdasági túlhatalomnak az ellensúlyozására kellett nekik kialakítsák a saját gazdasági bázist és hátteret.

    Sajnos ez lopással ment a leggyorsabban, és sajnos ez megint ahhoz vezetett, hogy érdemtelenül és teljesítmény nélkül, igazságtalanul jutottak emberek nagy vagyonhoz.

    Ez erkölcsileg elfogadhatatlan, ugyanakkor magyarázza, hogy miért gondolja azt a nép, hogy ennek ellenére hatalmon maradhatnak – ha és ameddig az élet minden egyéb területén a magyar nemzeti érdekek mentén politizálnak. És itt kapcsolódik be a CEU ügye.

    0     0
    • Az a része szerintem nem igaz, hogy a komcsik mindent leosztottak, mert a pl. jobboldalnak mindig is megvolt a fő médiuma, a Magyar Nemzet, illetve a Hír/Echo TV. Az MTV mindig kormánypropagandát nyomatott, csak eddig nem ennyire leplezetlenül, és pofátlanul, mint manapság.

     A többiben igazad van.

     0     0
 2. Nagyon jó cikk, tökéletes összefoglalás.

  0     0
 3. Mostanában többször észrevettem, hogy politikai témában a Férfihang tévutakra fut, és politizálni akar, de nem érti, miről szól a politika. A politikának egyetlen célja van, önmaga hatalmának minden áron való fenntartása a tudatlan embertömegek felett. Az olyanok felett, akik egyik vagy másik pártra szavaznak, és egymással harcolnak azért, hogy az ő pártjuk lehessen a győztes. Akik pedig a pártokat csinálják, hogy az embereket egymással harcoló táborokra osszák, jót röhögnek a hülyéken. Azt gondoljátok tudjátok, mi folyik a színfalak mögött, és persze a politikusok elmondják nektek az igazat? Aki ezt képzeli, az nagyon naiv. Ti senkik vagytok a hatalom szemében, úgy irányítják és formálják a véleményeteket, ahogy akarják. Valótlan dolgokon vitatkoztok, ölre mentek egymással, hogy valamelyik párt propagandája mellett letehessétek a voksotokat, akik titeket teljesen hülyének néznek, jobboldali meg baloldali hülyéknek.

  Sok hasznos cikket olvastam itt a férfi-nő kapcsolatról, és ez az erőssége az oldalnak, ami hasznos az embereknek. Az ilyesfajta politizálás, hogy ceu meg nem ceu meg soros meg nem soros meg migráns meg nem migráns meg jobb meg bal meg orbán meg gyurcsány nem a ti asztalotok, mivel az olvasottak alapján egyszerűen fogalmatok sincs, mennyire meg vagytok vezetve. Ez kb. olyan, mintha a Kacsa magazinból próbálnátok tájékozódni a világról, és az ott leírt cikkekről vitatkoznátok, hogy kinek is van igaza, Terinek vagy Ferinek.

  Tudom hogy ezt sokan zokon fogják itt venni. Nem is akarok erről itt senkivel vitatkozni. Ez csak egy magánvélemény, természetesen a Férfihang azt ír és azzal foglalkozik amivel csak akar, csak ennél szerintem jobb sorsra lenne érdemes, mert sok benne a hasznos érték. Szerintem értékes az oldal, sokat tanultam belőle a nőkről, de ezek a politikai állásfoglalások számomra szánalmasan nevetségesek, mivel nagyfokú tudatlanságról árulkodnak, ami a politika működését illeti. Szóval ezt építő kritikának szántam, de muszáj voltam élesen fogalmazni, hogy érthető legyek, amivel nyilván sok ember érzékenységét megsértem, akik előbb-utóbb rájönnek majd arra, hogy milyen illúzióban élnek ezekkel a napi politikai dolgokkal kapcsolatban. Így hát vegyétek ezt jótanácsnak, és akinek nem inge természetesen ne vegye magára, és nekem ne írjatok, mert nem akarok vitatkozni erről, csak leírtam a véleményem, hátha segít valakinek.

  Nem azt látjuk, ami van, hanem azt látjuk, amiben hiszünk – ezt a pszichológia már megállapította. Kinek akarsz hinni? Ezt te döntöd el. Javaslom, magadnak higgyél, és az igazságot magadban keresd és ne a tévében.

  Köszi és további hasznos cikkeket.

  2     0
  • Amikor írtam a lenti kommentem, a Tied még nem láttam, de látom hasonló véleményen vagyunk.

   Pár dolgot azért meg kell neked jegyeznem. Soros ügyben azért nem mindegy, mert a legtöbb “nőjogi”, valójában kirekesztő femináci szervezetet Soros alapítványok pénzelik, így nem lenne haszontalan, ha ezek a pénzcsapok elzáródnának. Persze jó pár hasznos szervezet is hullana, és sajnos azt látom, hogy sokan innen úgy gondolják, hogy ahol faragnak, ott hullik a forgács, én ezzel nem értek egyet. De vannak szervezetek, akiknek menniük kellene.
   Migráns kérdésről több cikk is volt az oldalon, ajánlom figyelmedbe az alábbi cikket: http://www.ferfihang.hu/2015/10/01/a-nok-es-a-menekultkerdes/ Sok mindenre választ ad, és még mindig aktuális. Igenis tenni kell ellene.
   A többiben viszont nagyjából igazad van, és én is arra a megállapításra jutottam, mint te.

   0     0
  • Tökéletes hozzászólás! Látom, valaki tisztán látja az eseményeket.

   Kiemelem, hogy megmaradjon a lényeg:

   A politikának egyetlen célja van, önmaga hatalmának minden áron való fenntartása a tudatlan embertömegek felett. 

   Akik pedig a pártokat csinálják, hogy az embereket egymással harcoló táborokra osszák, jót röhögnek a hülyéken.

   Ti senkik vagytok a hatalom szemében, úgy irányítják és formálják a véleményeteket, ahogy akarják. Valótlan dolgokon vitatkoztok, ölre mentek egymással, hogy valamelyik párt propagandája mellett letehessétek a voksotokat, akik titeket teljesen hülyének néznek, jobboldali meg baloldali hülyéknek.

   …az olvasottak alapján egyszerűen fogalmatok sincs, mennyire meg vagytok vezetve.

    

   0     0
  • “Azt gondoljátok tudjátok, mi folyik a színfalak mögött”

   Azt.

   “Aki ezt képzeli, az nagyon naiv”

   Nem képzelem, tudom.

   “úgy irányítják és formálják a véleményeteket, ahogy akarják”

   Úgyse.

   “Az ilyesfajta politizálás”

   Ezek mind öszefüggnek a femidemcsizmussal.

   “mivel az olvasottak alapján egyszerűen fogalmatok sincs, mennyire meg vagytok vezetve”

   Vagy inkább te?

   “és nekem ne írjatok, mert nem akarok vitatkozni erről”

   Dobd be az ablakot, aztán fuss el.

   1     0
 4. Kihoztam ide, ha nem bánjátok:

  Hát srácok, nem gondoltam, hogy fidesz tagsági kell Magyarországon ahhoz, hogy valaki antifeminista nézeteket vallhasson. Nagyon nagy baj van itt. A feljebb olvasott kommentek a legszörnyűbb félelmeimet váltják valóra. Attól még, hogy valaki jobboldali, és a tradicionális értékeket helyezi előtérbe, nehogy már fideszrajongó legyen! Igen, a migránspolitika jó, egyetértek vele, nagyon fontos, beszéltünk is róla, cikk is volt a muszlim migráció többszörösen káros hatásairól. A kisvasút felőlem megmaradhat. A kutya nem használja, de azért fizessünk érte jó sok pénzt. (Talán hasznosabban is költhetjük el azt a pénzt) Az EU ellenességetekkel már többször találkoztam, és nem értem. Azt értem mi a bajotok a nyugati gynocentrikus világgal, de azért, mert két kosár alma rohadt, miért dobjuk ki az egész konténernyit?

  Nem jó ez az irány, amerre ez az oldal tart. Régóta figyelem, és jól esett, hogy olyan témákat feszegettek itt, amit sehol máshol, ami nem mainstream, amiről senki nem tud sajnos. Rendszeresen kapom az áldást szűklátókörű és/vagy feminista picsáktól, mangináktól, blue pill férfiaktól, a nézeteim terjesztéséért. Erre kiderül, hogy amivel vádolnak, igaz? Tényleg csak egy ostoba hímsoviniszta oldal tagja vagyok? Mondjátok, hogy csak kicsit túltoltátok a biciklit, és nem ez lesz az új irány kérlek! (nem baj, a legjobbakkal is előfordul)

  1     0
  • fidesz tagsági kell Magyarországon ahhoz, hogy valaki antifeminista nézeteket vallhasson.

   Balosként antifeministának lenni elég nagy „meghasonulás”lehet, sok kognitív disszonaciát kell feloldani hozzá….

   Nagyon nagy baj van itt.

   Miért lenne?

    A feljebb olvasott kommentek a legszörnyűbb félelmeimet váltják valóra. Attól még, hogy valaki jobboldali, és a tradicionális értékeket helyezi előtérbe, nehogy már fideszrajongó legyen! Igen, a migránspolitika jó, egyetértek vele, nagyon fontos, beszéltünk is róla, cikk is volt a muszlim migráció többszörösen káros hatásairól.

   Igen, mind szép és jó, csak épp ne a patás csinálta volna, mert így már rossz, nagyon rossz, sőt….., bár korábban is említettem, akkor nem volt olyan ember rajta kívül, akinek lett volna vér a pucájába megcsinálni, és szerintem ez az, ami a legjobban szúrja  az “ellenzék szemét”, hogy az “álproblémából” valóság lett…

    (Talán hasznosabban is költhetjük el azt a pénzt)

   Hány lélegeztető jönne ki belőle?…….

    Az EU ellenességetekkel már többször találkoztam, és nem értem.

   Talán először azt kellene tisztázni, hogy te mit értesz EU alatt, mert hiába definiálod te magad „független” jobboldalinak, ha annak ellentéte mellett foglalsz állást.

   Azt értem mi a bajotok a nyugati gynocentrikus világgal, de azért, mert két kosár alma rohadt, miért dobjuk ki az egész konténernyit?

   Mert a feminizmus az nem ok, hanem okozat, tünet, amit törvényekkel nem lehet propagálni/betartatni (lásd Törökország, Albánia –első ratifikálók), ahogyan ellene sem lehet küzdeni törvényekkel. De ez megint egy hosszú elemzést igényelne.

   Nem jó ez az irány, amerre ez az oldal tart.

   Kinek mi a jó?

   Erre kiderül, hogy amivel vádolnak, igaz?

   Ezt neked kell tudnod.

   Tényleg csak egy ostoba hímsoviniszta oldal tagja vagyok?

   Megint tisztázni kéne a hímsovinizmus definicióját, mert az eddigi szösszenetedből számomra az derül mi, hogy ha a politikai beállítottságoddal nem egyező, akkor az hímsoviniszta…. WTF?????

   Mondjátok, hogy csak kicsit túltoltátok a biciklit, és nem ez lesz az új irány kérlek! (nem baj, a legjobbakkal is előfordul)

   Én a többiek nevében nem tudok nyilatkozni(sőt, párszor ki is tiltottak:), úgyhogy szerintem nyugodt lehetsz, a „csendes többség” az mindig melletted teszi le a voksát, mert sokan vannak…….

   0     0
   • “Balosként antifeministának lenni elég nagy „meghasonulás”lehet, sok kognitív disszonaciát kell feloldani hozzá….”
    “mert hiába definiálod te magad „független” jobboldalinak, ha annak ellentéte mellett foglalsz állást.”
    Bár elsőre fura volt, de jól látod, jobboldali vagyok, és nem csak a fidesz létezik a jobboldalon, de ahogy máshol is írtad, nincs semmilyen alternatíva, bár szerintem a fidesznél még a jobbik is jobb. (True Alt right libertariánus-nak tartom magam amúgy)

    “ bár korábban is említettem, akkor nem volt olyan ember rajta kívül, akinek lett volna vér a pucájába megcsinálni,”
    A Jobbiknak lett volna vér a pucájában. A most létező tömörülésekből másnak talán nem. De ezt már sose tudjuk meg.

    Ezt a lélegeztető kérdést hagyjuk. Nem csak lélegeztető vs. kisvasút létezik.

    “talán először azt kellene tisztázni, hogy te mit értesz EU alatt”
    Egységes Európát, aki kiáll magáért a többi nagyhatalommal szemben. Többen vagyunk, mint Oroszország és USA lakossága EGYÜTT! Ez csak szempont, nem? Tény, hogy a nyugatiakat elérte a liberális métely, de még helyre lehetne hozni a kárt. Mondjuk nem Junckerrel meg Hollande-al, Merkel súlyos hibája ellenére talán még megmenthető, már ha érdemes.

    “ De ez megint egy hosszú elemzést igényelne.”
    Ez valóban hosszú elemzést igényel, röviden annyi, hogy szerintem a feminizmus éppen hogy ok, nem okozat, de érdekelne az erről alkotott véleményed.

    “Megint tisztázni kéne a hímsovinizmus definicióját, mert az eddigi szösszenetedből számomra az derül mi, hogy ha a politikai beállítottságoddal nem egyező, akkor az hímsoviniszta…. WTF?????”
    Itt arra gondoltam, hogy a legfőbb “érv” az antifeministák ellen, hogy fideszrajongók, vak kommondorral, Ákossal, Kövérrel, stb.

    Összegezve, erre az oldalra nem kellene direkt magyar pártpolitika, mert nem ez az oldal fő profilja, és szeretném, ha ez így is maradna, ugyanakkor valóban elkeserítő a helyzet, hogy nincs effektíve olyan párt Magyarországon jelenleg, akire érdemes volna szavazni, és a jelenlegi választási rendszerben nem is lesz ellenfele a jelenlegi kormánypártnak, ami szerintem be fog minket darálni az antifeminizmusunkkal együtt. A jó hír az, hogy mivel nem vagyunk szignifikánsak (ebben a kivételes esetben szerencsére), nem fognak ránk kiemelt figyelmet fordítani, csak megyünk a levesbe és kész.

    0     0
    • Tzimische: túlbonyolítod. Arról van csupán szó, hogy valamit szembe kell állítani a CEU, SOROS-féle szörnyűséggel (tegnap odakapcsoltam fb élőközvetítésen, és nokert Rita fröcsögött épp). 10-ből 9 konzervatív “összezár”, te vagy úgy látszik az egyetlen, aki nem, de ebben sincs semmi rossz. Most nem annyira a Fideszen, Orbánon van a hangsúly, hanem a tett erőn, amire a 2/3 jogosítja őt fel, hogy valaki végig tudjon nyomni a rendszeren egy összefüggő elképzelést arról, hogy álljunk ellent egy intervenciónak.

     Bár a történelem büfé szaknak nevezését kikérem magamnak, az első diplomám történelem volt, a második már közgazdaságtan. :) Van Magyarországon olyan intézmény is, amiben a történelem nem büfészak, hasznos tudomány is tud lenni. Inkább a felsorolt szakokra annyit írnék, hogy nagyon sok mindent elbírnak, és sok dolgot lehet tanítani történelemszakon is, alkalmas az ideológiai formálásra.

     0     0
     • Bár a történelem büfé szaknak nevezését kikérem magamnak, az első diplomám történelem volt, a második már közgazdaságtan. :) Van Magyarországon olyan intézmény is, amiben a történelem nem büfészak, hasznos tudomány is tud lenni. Inkább a felsorolt szakokra annyit írnék, hogy nagyon sok mindent elbírnak, és sok dolgot lehet tanítani történelemszakon is, alkalmas az ideológiai formálásra.

      Egyetértek, a van olyan-on van  a hangsúly….

      0     0
    • Az EU nem megmenthető, nyugaton csak gazdasági összeomlás és vagy polgárháború fog változást hozni, némi naivitást érzek szavaidban. Én sem vagyok fideszes, nem kell betojni.

     1     0
    • “bár szerintem a fidesznél még a jobbik is jobb”

     Ma már szarabbik.

     “Merkel súlyos hibája ellenére talán még megmenthető, már ha érdemes.”

     Milyen hibája? Tudatosan csinálta. Az eusok nem sodródnak, hanem egy tömeggyilkos tervet hajtanak végre parancsra.

     0     0
    • Bár elsőre fura volt, de jól látod, jobboldali vagyok, és nem csak a fidesz létezik a jobboldalon, de ahogy máshol is írtad, nincs semmilyen alternatíva, bár szerintem a fidesznél még a jobbik is jobb. (True Alt right libertariánus-nak tartom magam amúgy)

     Arról a Jobbikról van itt nagybaszó, amelyik hanukázik, cukiskodik, „deradikalizálódik”, no meg a nagy “elszámoltatásban” már Simicska kimarad újabban, netán azért, mert csicskáztat?:)

     “ bár korábban is említettem, akkor nem volt olyan ember rajta kívül, akinek lett volna vér a pucájába megcsinálni,”
     A Jobbiknak lett volna vér a pucájában. A most létező tömörülésekből másnak talán nem. De ezt már sose tudjuk meg.

     Minimum egy hónappal le volt maradva, a „demokratikusokhoz” hasonlóan: „a kerítés nem old meg semmit, a patás fújja fel” stb. mantrát nyomták…. kb 2 hónap után jöttek rá, hogy mégsem „álprobléma”, aztán gőzerővel „beleálltak”, majd egy „pár tál lencséért” tudjuk, hogy mit adtak el.

     Ami nekem külön csemege, hogy a jobbik-fan, orbán/fidesz-hivő/birkázók érdekes ellentmondásokat kell feloldaniuk (lassan havonta), ahogy a Jobbik „változik”, őszintén szólva érdeklődéssel figyelem ezt a vergődést….

     “talán először azt kellene tisztázni, hogy te mit értesz EU alatt”
     Egységes Európát, aki kiáll magáért a többi nagyhatalommal szemben.

     A, jelenleg 50 millió muszlim van Európában, és mivel a „mérsékelt muszlim” az pontosan olyan oximoron, mint a az, hogy a hazai ómigránsaink 90%-a egyenként egy Mága Zoltán(elnézést a rajongóitól, nem sértésnek, példaként szántam), csak a sok magyar előítélete, no meg rasszizmusa az, amelyik nem engedi belőlük ezt a kincset kitörni…..

     Többen vagyunk, mint Oroszország és USA lakossága EGYÜTT! Ez csak szempont, nem?

     Ilyenkor odatartozunk?, amúgy meg eddig is és ezután is lenéztek?:), „egérként dübörögtünk az elefánt mellett” most meg oda tartozunk?:)

     Tény, hogy a nyugatiakat elérte a liberális métely, de még helyre lehetne hozni a kárt.

     Igen, a ”liberális métely”/feminizmus/genderszarságok stb. lesz az ezredrangú probléma a kalifátus eljövetele után, azok, hogy úgy mondjam, maguktól megoldódnak, vagy, ha marad a másik út, ha netán mégis „felébrednek”, az lesz az igazán buli, ha itt „gyökeres” változások történnének……

     Mondjuk nem Junckerrel meg Hollande-al, Merkel súlyos hibája ellenére talán még megmenthető, már ha érdemes.

     Hogyan?


     Ez valóban hosszú elemzést igényel, röviden annyi, hogy szerintem a feminizmus éppen hogy ok, nem okozat, de érdekelne az erről alkotott véleményed.

     Röviden:

     A nők feminista kongresszust tartanak, ahol sorban felszólalnak, és megosztják élményeiket. Először az amerikai nő megy fel, és elkezdi:
     - Hát az úgy volt, hogy jött haza a férjem, Charles, és követelte, hogy vasaljam ki az ingjeit! Én pedig mondtam neki, kedvesem van kezed, megfogod a vasalót és szépen kivasalsz! Hát első nap nem láttam semmit, második nap sem láttam semmit, de a harmadik nap Charles vasalt, mint a kisangyal.
     Nagy taps, nők ujjonganak a teremben. Másodjára a francia nő megy fel, és kezdi:
     - Velem ugyanez történt meg, a férjem, Jean követelte, hogy mossak ki azonnal, én pedig mondtam, szépen pakolj be mindent a mosógépbe, és moss ki!! Első nap nem láttam semmit, második nap sem, de harmadik nap Jean mosott!
     Újra nagy taps… Utoljára a székely menyecske lép fel az emelvényre, és elkezdi:
     - Hát az én Pistám egyik nap hazajött, az asztalra csapott, hogy vacsorát kér, de izibe! Én meg mondtam, Fiam, nem vagy béna, megfogod a kést, megpucolod a krumplit, és szépen megfőzöl! Hát első nap nem láttam, semmit, második nap sem láttam semmit, a harmadik nap már egy kicsit kezdtem látni a bal szememre ……

     Bármilyen feminista törvény is van „érvényben”, az alfának behódolnak, és bármilyen férfi/apa stb. jog van, a béta megszívja, ez eddig is így volt és valószínű, hogy ezután is így lesz…..

     Itt arra gondoltam, hogy a legfőbb “érv” az antifeministák ellen, hogy fideszrajongók, vak kommondorral, Ákossal, Kövérrel, stb.

     A vak kommondor:

     Egy luxusvendéglőben egy házaspár ebédel. Egyszer csak érkezik egy gyönyörű, csinos, fiatal nő és megcsókolja a férjet. A felesége felháborodva, önmagából kikelve kérdi:
     - Ki ez a nő
     A férj, teljesen nyugodtan:
     - A szeretőm.
     - Én ezt nem tűröm, elválunk, visszaköltözöm a szüleimhez – ordítja a feleség.
     - Jó szívem – mondja a férjcsendesen - váljunk. De tudod, hogy akkor nincs több hawaii nyaralás, karácsonyi bevásárlás Párizsban, sízés az Alpokban, és még sorolhatnám…
     Mély csend következik, csak az evőeszközök csilingelése hallatszik.
     Egyszer csak belép az étterembe a család egyik barátja, jobbján szintén egy csinos fiatal nővel. A feleség ismét felháborodva:
     - Ki az a nő ott Bélával?
     - A szeretője - mondja a férj ugyanazzal a nyugalommal.
     Kis csend következik, majd a feleség megszólal:
     - A miénk szebb.

     Ákossal, Kövérrel, stb.

     Velük meg egyetértek, mi a kérdés?

     Összegezve, erre az oldalra nem kellene direkt magyar pártpolitika, mert nem ez az oldal fő profilja, és szeretném, ha ez így is maradna,

     A verekedés mindig úgy kezdődik: „ hogy a komám visszaütött” :)

     ugyanakkor valóban elkeserítő a helyzet, hogy nincs effektíve olyan párt Magyarországon jelenleg, akire érdemes volna szavazni,

     És valószínű, hogy nem is lesz, de ez már megint a BluePill világa, Disney álmok stb……

     és a jelenlegi választási rendszerben nem is lesz ellenfele a jelenlegi kormánypártnak,

     Igen, nem lehet taktikázni, egymás javára lemondani, farok csóválja a kutyát, ilyenek…. , egyszóval hiányzik az SZDSZ na:)

     A kedvencem, hogy a “kisebbségi szavazatot” kapott párt(ok) úgy gondolják, hogy mivel náluk van a “bölcsek köve”, ezért nekik kéne hatalmon lenni, nem a “náci nép” által megválasztott többség…..

      ami szerintem be fog minket darálni az antifeminizmusunkkal együtt. A jó hír az, hogy mivel nem vagyunk szignifikánsak (ebben a kivételes esetben szerencsére), nem fognak ránk kiemelt figyelmet fordítani, csak megyünk a levesbe és kész.

     Igen, ebből a diktatúrából el kell menekülni……..

     0     0
     • Csak egy dolog. Én is migránsellenes vagyok, így ne ezeket az érveket hajtsd non-stop, mert felesleges, ebből a szempontból egy szekeret tolunk. Az alfa dologról meg annyit, hogy nem lehet mindenki alfa/PUA/Red Pill és MGTOW. Amit te vízionálsz, mint megoldás, az pont egy patriarchális társadalom. Nem állítom, hogy nem örülnék neki, de nem ez a cél. Hagyjuk meg azt az iszlámnak.

      0     0
      • Én is migránsellenes vagyok,

       Akkor a patás helyesen cselekszik?

       Amit te vízionálsz, mint megoldás, az pont egy patriarchális társadalom.

       Vizionál a fene, ezt honnan vetted?

       0     0
  • Pontosan miből áll ostobaságunk és hímsovinizmusunk? Hacsak ezeket a nagy szavakat nem a “2018-ban a Fideszre szavazó ember” szinonímáiként használod…

   Jobbik? Te követed az eseményeket, hogy mi zajlik abban a pártban??? Én sem születtem Fideszesnek, ezt elárulhatom.

   Én speciel 2006-os nemzeti radikális vagyok, aki a jelenlegi eszmei áramlatokból az Alt Right illetve a modern, reakciós identitáspolitika híve vagyok. Többet mondok: én már akkor Alt Right voltam, amikor ennek még neve sem volt, és már akkor az identitáspolitikában hittem, amikor még annak sem volt neve. :) Amúgy meggyőződésem, hogy modern magyar identitáspolitika jelenti a magyar jobboldal számára a jövőt.

   Ákossal mi bajod? Most szólok, hogy kamaszként Bonanzás voltam. Induljon a banzáj! :)

   Ja, igen: jobboldaliként, pláne Jobbikosként, le kellene esnie neked is, hogy a CEU, a Soros, stb…azt jelenti:

   SZDSZ!

   Te támogatnál egy 100%-os SZDSZ-kormány hatalomra kerülését?

   0     0
   • Kicsit félreértettél, nem én mondtam, rám mondták ezeket.

    Ákossal semmi bajom, leszámítva politikai irányultságát, de mint mondtam, ha valaki MRA, rögtön Ákosoznak, Kövéreznek, vak kommondoroznak, hímsovinisztáznak.

    Furán hangozhat, de nincs bajom az SZDSZ-el. Az az SZDSZ, ami a kilencvenes években létrejött, egy teljesen jó liberális párt volt, sőt akkoriban én is liberális voltam. Csak az az ideológia már nem létezik, nem véletlenül nem létezik a párt sem. A mostani liberálisokkal se lenne baj, ha valódi liberálisok lennének (free speech, miegymás) nem pedig liberálfasiszták. Ahogy Reagan is megmondta, a fasizmus a liberalizmus nevében fog megjelenni.

    Ha olyan lenne, mint az 1990-es SZDSZ, lehet, hogy támogatnám.

    1     0
    • Megint a báránybőrbe bújt farkasokat?

     0     0
    • Liberalizmus???

     Emberem, felhívnám szíves figyelmedet arra, hogy az egész onnan indult, hogy az emberek többsége igenis elfogadta a liberális platformot. Jó, ne legyünk rasszisták, legyenek a nők egyenlőek, ne baszogassuk a buzikat, stb… Legyen egy olyan világ, amiben korra, nemre, bőrszínre, vallási- és etnikai hovatartozásra, szexuális irányultságra való tekintet nélkül mindenki normálisan érezheti magát, ezekért nem baszogatják, és érdemei szerint elérhet bármit, ha olyat tud ami a társadalomnak hasznos.

     Csakhogy azóta már rájöttünk, hogy a liberalizmusnak nem az a valódi célja, mint amit a céljának mond, vagy amit mi annak gondoltunk, és talán sosem volt az. Hogy ez a gyönyörű álom a fehér, heteroszexuális, keresztény, európai férfiakra nem vonatkozik, hogy nekünk a kurva anyánkat. Hogy a mi legpozitívabb tulajdonságainkra építve, például az igazságérzetünkre apellálva, szubverzív módon úgy alakítják a társadalmat át, hogy, és erre tényleg nem tudok mást mondani, hogy kiirtsanak minket. És nem fegyveres erőszakkal, sőt leginkább úgy, hogy tulajdonképpen mi nyírjuk ki saját magunkat. Átvitt értelemben elsősorban persze, de vehetjük akár szó szerint is.  És erre született meg válaszként a jobboldali reakció. És ez nem klasszikus konzervativizmus, nem populista néppártoskodás, talán még a nemzeti radikalizmushoz hasonlít leginkább, de megérteni legjobban úgy lehet, hogy azt mondjuk rá: jobboldali reakciós identitáspolitika.

     0     0
  • “Az EU ellenességetekkel már többször találkoztam, és nem értem.”

   Mit nem értesz egy bűnszervezet-ellenességen?

   “de azért, mert két kosár alma rohadt, miért dobjuk ki az egész konténernyit?”

   Mert azok is meg fognak rohadni.

   0     0
 5. Xcsakx:

  Ja, a Ceu akkora kivétel volt, h velük egyidejűleg az Andrássy Egyetem esetében is hoztak ilyen törvényt. Azt ugye azért vágod, hogy a 2009-ben a felsőoktatási tv-be beemelt nemzetközi jogállású intézmény kategóriát a 2010-ben 2/3-dal választást nyerő kormánypárt a 2011-s felsőoktatási tv. módosítása során helybenhagyta, és eddig nem zavarta…

  0     0
 6. Az a baj, hogy a CEU-ügy kapcsán két fóbia találkozik egymással: az Orbán-fóbia és a Soros-fóbia. És ez a két fóbia összecsap. Egyébként mindkét figura kárt okoz Magyarországnak, csak épp az arányok tolódnak el egymástól. Mert a helyzet az, hogy 1, Soros nagyobb kárt okoz Magyarországnak, mint Orbán 2, Soros nem csupán Magyarországnak okoz károkat, hanem egész Európának, míg Orbán csak a mi országunkban játssza a porcelánboltban tomboló elefántot. Ezt kellene sokaknak felismerni, de kevesen látják világosan a történteket. Sajnos sokan még mindig a hazai baloldal vs. jobboldal párnacsatájának látják azt, ami valójában túlmutat Magyarországon, és egész Európa sorsáról szól. Ugyanis közösen kellene fellépnie az európai országoknak Sorossal és a mögötte álló háttérhatalommal szemben; Orbán magányos farkasként csak irányt mutat (meglehetősen bénán, persze, és ez is egy nagy baj).

  1     0
  • Látom a fényt az alagút végén. Értelek, hogy szerinted Soros a nagyobb baj, és igazat is adnék neked, mert Európai szinten ez így van, de nekünk addigra már mindegy lesz. Soros ellen nem a Fehéroroszországra, vagy akár Észak-Koreára jellemző megoldás a célravezető, mert mi ebbe az irányba megyünk. Valóban, ott nem pusztít Soros ideológiája. Akkor már inkább a Soros. Szerintem top priorítás, hogy egy értelmes, előremutató kormányt csináljunk Magyarországon (fogalmam sincs kinek a vezetésével, de jó lenne egy szakértői és nem egy ideológiai kormány) és mindeközben küzdeni a mindent elárasztó liberálfasiszta ideológia ellen.

   0     0
  • Pash Cutter, most egyetértek veled a fóbiák ügyében. :) Egyébként én is Tzimisce-hez hasonlóan libertárius jobboldalinak mondanám magam, de ilyen párt, ami ezt az irányzatot képviselné, jelenleg nincs Magyarországon. Sajnos mostanra be kell látnom, hogy a Nirvana-fallacy nevű érvelési hibába estem, és addig nem akartam senkire szavazni, amíg nincs a kedvemre való párt a színpadon. De most komolyabb a helyzet. Két rossz közül kell választani, és én nem tudom, hogy melyik a kisebbik rossz, Soros vagy Orbán.

   Egy dolog viszont feltünt. A férfijogi mozgalmak is az USÁ-ból indultak ki, onnan, ahol a liberalizmus a leghaladóbb, ahol a véleményterror a legirritálóbb lett. A feminista nyomulás hatására a férfiak is ébredezni kezdenek. A fejlődést nem lehet visszafordítani. Így a fenti dilemmám más megközelítésben az, hogy vajon menjünk-e előre a kultúrmarxista irányba, és tapasztaljuk meg a progresszívek belső ellentmondásait (szólásszabadság vs véleményterror, egyéni igazság vs abszolút igazság, stb), majd ezt meghaladva alakuljon ki az új világrend, vagy pedig kövessük az Orbáni “bezárkózás” politikáját, tartsunk távol mindenkit, erőltessük az idejétmúlt keresztény-nemzeti ideológiát, mindezek mögött persze a hatalomhoz való végletes ragaszkodással?

   Szóval nekem most ez ilyen sorsfordító időszaknak látszik. Vajon érdemes beleállni Európa hős védelmezőjének szerepébe? Hitegetni magunkat, hogy mi itt egy biztonságos sziget leszünk a forrongó Európában, miközben a magyar népesség elfogy? Nehéz ügy.

   0     0
   • Két rossz közül kell választani, és én nem tudom, hogy melyik a kisebbik rossz, Soros vagy Orbán.

    http://mandiner.hu/cikk/20170309_kulfoldi_feministak_duhongtek_az_astorian_nonapon

    0     0
    • Amennyiben libertáriusnak tartod magad, feltűnhet, hogy a Soros-szervezetek erőltetik a feltétel nélküli alapjövedelmet, a “társdalmi igazság” ideáját, ők kardoskodnak a férfiak és a középrétegek gazdasági ellehetetlenítése mellett:

     Ezt mind értem, de egyelőre ez nem valós veszély. Az átlag magyar nem tapasztalta meg a feminizmust és az SJW-ket, ezért nem is érti, hogy mi ellen kell harcolni. Akárkinek beszélek ezekről a veszélyekről, mindenki értetlenkedve néz rám. Viszont az, hogy Orbánék kényük-kedvük szerint változtatnak meg törvényeket, az aláássa a jogállamot, és nagyon is valós, azonnali veszélyt jelent. Oké, hogy jelenleg a CEU elleni támadás nekünk kedvez, de egy olyan légkört alakít ki Magyarországon, ami miatt lassan senki sem akar hosszú távra tervezni, mert nem tudja, hogy jövő évben mit fognak kitalálni. Elterjed a mának élés, az azonnali profitmaximalizálás, a jövedelem felélése. És ez talán nagyobb támadás a dolgozó, takarékoskodó középosztály ellen, mint a kultúrmarxista ideológiák, amiket a pár “belvárosi utca” rendkívül hangos “vezető értelmiségei” jelentenek a társadalomra.

     Arról nem is beszélve, hogy kormányunk szemmel láthatóan a pszichopata személyiségzavar paranoid stádiumában van ezzel a “sorosozással”, és a Jobbik már a kormánytagok elemorvosi vizsgálatát is elővette. Ezek engem már jobban nyugtalanítanak, mint a feministák majdani térnyerése.

     0     0
     • “mint a feministák majdani térnyerése”

      Ukrajnai puccs óta ez a majdani szó majdnem vicces.

      0     0
     • Mind a Feminizmussal és SJW-kel ugyanaz a helyzet, mint a migrációval. Látjuk mi van nyugaton, és annak alapján azt mondjuk, hogy ITT EZT NEM! Úgy is mondhatnám, más kárán tanul az okos.

      Mivel a kultúrmarxizmus globális terjedése a Soros-hálózathoz köthető, és Orbánék nekimentek a CEU-nak Trump megválasztása után, én abból jöttem rá, hogy ez az ember egy zseniális politikus, aki rajta tartja az ujját a világot alakító eszmék küzdelmének az ütőerén.

      A CEU mögött azért állt ki végül az amerikai külügy, mert egyrészt még nem cserélték le a teljes adminisztrációt, másrész az America First-er Steve Bannont kiszorította a közvetlen tanácsadói körből Ivanka férje, (((Jared Kushner))). Ő áll Szíria bombázása mögött, és ő nem hagyja, hogy egy sorstalantársát, (((Sorost))) holmi európai fasiszták maceráljanak. Na, ezt Orbán sem meg senki sem láthatta előre, ezt nem tudom felróni neki. az alapelgondolás jó volt, én is számítottam volna a helyében a Trump-adminisztráció támogatására a CEU ellen. Annál is inkább, mert Amerikában is Trump és Soros között megy a politikai küzdelem.

      Mindenesetre addig kell nyomnunk a kulturális háborút, amíg a körülmények ilyen kedvezőek, hogy offenzívában legyünk. Amíg Trump az elnök, hacsak Kushner nem vág haza mindent, van erre lehetőség.

      0     0
      • Csak annyit tennék hozzá, hogy nem tudom mit kell parázni azon, hogy “Amerika” mit szól hozzá? Arra kell csak vigyázni, hogy a rakétás demokráciaexportot elkerüljük. Azon szint alatt le kell szarni, hogy mit siránkoznak. Színtiszta nyomásgyakorlás. Amit pontosan tudunk, hogy amikor dorgálnak, akkor valamit végre a saját érdekünkben jól csinálunk.

       0     0
 7. Sajnos sokan nincsenek tisztában a politika jellemzőivel. Annyit látnak, hogy így Orbán meg úgy Soros. A politika mindenekelőtt a hosszútávú folyamatokról szól.

  Ahogy egy marxista történész megfogalmazta: nem a kavargó felszín a lényeges, hanem a mélyen futó áramlatok.

  Egy Soros-kaliberű hálózatszervező nyilván évtizedekben gondolkozik. Tisztában van azzal, hogy az általa indított elitképző intézmény hatása később érik be, mikor is az általa kinevelt nemzedék az összes létező szellemi és gazdasági kulcspozíciót elfoglalta.

  Ebből a szempontból lényegtelen, hogy Orbán vagy Gyurcsány van hatalmon. A globalista elit hazai droidgyárai, feministaképzői kormányokon és politikai kurzusokon át építkeznek, hatásuk később lesz nyilvánvaló. A tüntetéseket többé nem Soros fogja finanszírozni, hanem elegendő helyi aktivista lesz, akik külföldi támogatások nélkül is képesek zavargásokat kirobbantani.

  2     0
 8. Mellékesen, Narancsle kommentjeire reflektálva (“nem fogok veletek vitatkozni, bocsánat, de ez a két hozzászólás annyira primitív, hogy felesleges veletek szóba állni”, “A vitát be is fejezhetjük, mert nincsen időm idegen embereket az interneten oktatni”): másnak is feltűnt már, hogy a baloldali ellenzék megmondóembereire mennyire jellemző a mérhetetlen arrogancia, megvetés és felsőbbrendűségi tudat?

  0     0
 9. Úgy tűnik erőteljes politikai vita tört ki. A magam részéről a dolog sokkal egyszerűbb. Egyszerűen nincs más mellé állni, nincs alternatíva.

  Vagy a Fidesz vagy a globalista mocsok a migránssimogatásával, a feminizmusával, a homoszexualitás bátorításával, az értékrelativizmusával, a kultúrám elpusztításával, az istengyalázásával, az érték- és korlát nélküli embernek látszó véglények tömeggyártásával.

  Valójában nem vagyok döntési helyzetben mert nincs más akit választani lehetne. Pedig jó lenne mert ennek a választásnak is súlyos ára van.

  6     0
  • Szívemből szóltál,pontosan szóról szóra így érzem én is.

   0     0
  • Elek,

   Sajnos ez van és ha körülnézünk, mindenfelé ez van. A különbség annyi, h van ahol még lehet választani a nagyobb és kisebb rossz között, de sok nyugati államban már nem lehet, mert egykutya, sőt, nem egy esetben a demokráciát teljesen körberöhögve még nagykoalíciót is alkotnak (akinek ezek után nem egyértelmű, mennyire ugyanazok ezek a pártok, azoknak tényleg nem tudom, mi segítene…).

   De pontosan ez mutatja azt is, h a jelenlegi népképviseleti rendszer immár egyértelmű zsákutca, illetve használhatatlanná amortizálódott a morális gátak megszűnése, a társadalmi elhülyülés és inaktivitás, valamint a gazdasági gigavállalatok kezelhetetlen méretűvé válása miatt.

   Apropó: nem tudom, sírjak-e, vagy nevessek kínomban, ahogy Törökországban a nép épp most szavazza át magát a(z immár nagyon) korlázott demokráciából a teljes diktatúrába. Mindezt Európa szomszédságában! Mondhatjuk, h a törökök – tisztelet a kivételnek – az elhülyülést még hardcore-abb módban nyomják, mint nyugati társaik…

   (Önmagában egy elnöki, tekintélyuralmi rendszer nem bűn, sőt előny is lehet, ha az ország fejlődését hozza. Lásd Szingapúrt. Ahogyan a Fidesszel sem az a baj, h mindent központosít, hanem fordított mesebeli módon, minden, amihez hozzányúl, arannyá szarrá válik… Erdogan viszont már láthatóan belehülyült a hatalomba, egyértelműen pszichopata jeleket mutat, a diktatúrája kiépítése óta az ország gazdasága lejtmenetben, a turisták elkerülik, “mellékesen” népirtást folytat a kurdok ellen, valamint vastagon benne van a szíriai szenvedés és káosz fenntartásában – a korábbi ISIS-támogatását már meg sem említem…)

    

    

   0     0
  • Sajnos nincs Magyarországon jelenleg a Fideszen kívűl olyan párt, amelyik kormányzásra alkalmas.

   És sajnos azt látom hogy a helyzet egyre rosszabb lesz. Soros egyeteme az egyik politikus képző, ehhez hasonló szakokról kerülnek ki a jövő vezetői, liberális, semmirekellő söpredék. Életükben nem dolgoztak felelősségteljes állásban egy percet sem és soha nem is fognak.

   Akik olyan vezetőknek, politikusoknak alkalmasak amelyekre szüksége lenne a társadalomnak, nagy ívben elkerülik a politikát, vagy gyorsan kilöki maga közül az aktuális politikai elit.

   Szerencsére ezek a romkocsmákból szabadult forradalmárok soha nem fognak jelentős politikai erőt képviselni, de maga a ripacskodásuk, kapálózásuk is irritáló a szavazó adófizetők számára. Remélem hamarosan elapadnak a külföldi pénzek és hamar kipusztulnak ezek a liberális paraziták, majd valamelyik gyorséttermi büféből köszönnek vissza, amelyik szintre szakmailag alkalmasak.

   3     0
   • Ezek se alkalmasak rá.

    0     0
   • hehe, te sem látod Gulyás Marciban a potenciált. :D hogy azok mennyi baromságot összehordtak a tárgyaláson.

    0     0
    • Konzervatív libertariánusként (ami nagyon nem egyenlő a totaliberálissal!!!) azt mondom, tüntizzen mindenki kedve szerint, amíg mások életét jelentősen nem zavarja, akadályozza – változást tüntizéssel úgysem lehet elérni, ez bele van kalkulálva a rendszer pufferzónájába (mindenhol).

     Annyit azért kedves libsijeink – akik nem alkotják a tüntizők többségét, mert a tüntizők többségét szerintem az Orbánékkal úgy általábban kurvára elegük van alkotják – eszébe juthatna, miközben hörögve háborognak az önkényuralmi módszereken, ahogy eljárnak velük szemben, h 2006 környékén ennek már a töredékéért szétverték, szétgumilövedékezték, szétvízágyúzták, szétkoncepciósperelték volna a tüntizők jelentős részét… Az mondjuk megint csak a Fidesz aljassága, h azokat a hazafiakat (Budaházy, stb.), akik Gyurcsány valódi önkényuralma ellen lázadoztak és ezzel konkrétan a Fidesz malmára hajtották a szavazókat, ezeket a hősöket ahelyett, h kegyelembe részesítené, cinkos hallgatással hagyja a börtönben elrohadni…

     Budaházy a “terrorista” – aki elmegy a rendőrségre bejelenteni a tüntetést…hiába no, kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de legalább van nekünk is.

     0     0
     • Én lenéztem tegnap a tüntire a Szabadság térre.

      Én úgy láttam, hogy a nagy tömeg azokból a fiatalokból áll, akik underground techno-bulikra járnak, egyetemisták, pályakezdők, külföldön dolgozó fiatalok. Ugye a partikon megvan ez a PLUR-hozzáállás, Peace, Love, Unity, Respect – ahogy egymással bánunk a partikon.

      És ők a zene mellé itt klasszikus marketinges árukapcsolással megkapták a Liberalizmust is, mint ennek a PLUR-gondolatnak a látszólag logikus kiterjesztését. Amin jobboldaliként elgondolkodnék, hogy ezek a srácok nem eleve elveszettek számunkra, hiszen magyarok, és  ugyanezt a mentalitást a saját nemzetük felé is lehetne irányítani, és szerintem nyitottak is lennének rá.

      És vannak az aktivisták, a Hálózat, a Soros emberei, elsősorban zsidó fiatalok, és ezek sok szervezetben szétszórva ma már, de az SZDSZ következő generációját jelentik. Te nem tudod kik ők, de ők tudják hogy ki kicsoda. Nem tudod mi a pontos cél, de valahogy érződik a levegőben, hogy ami történik az fals, az nem őszinte.

      0     0
  • Belvedere,

   Sajnos tökéletesen igaza van. A társadalom független értelmiségit már csak nyomokban tartalmaz – szinte mindegyik bekurvult, h a mindennapi betevő falatot megkapja a gazdáitól. Sok könyvet írtak már erről évtizedekkel ezelőtt, filmek is vannak szép számmal. Nálunk talán annyival rosszabb még egy fokkal a helyzet, h a kádári legvidámabb barakk “nem verünk agyon, kapsz Trabantot, cserébe kussolsz!” elvárása beléivódott az egész társadalomba. Másfelől a depressziós kollektív nemzeti tudat is akadályoz bármiféle összefogást-együttműködést (mert csak úgy van esély, egyedül azonnal eltaposnak), a saját érdekeinkkért kiállást. De alapvetően az egész világon ez van.

   0     0
 10. Kommentet me’g sosem irtam ide, de re’got’a vagyok olvaso’ja a Fe’rfihangnak. Az itt megjelent cikkek tartalma’val vagy egyete’rtettem, vagy elfogadtam, hogy ma’s errol igy ve’lekedik.

  De az elmult napokban ezek a CEU-s cikkek, ha’t te’nyleg nem jutott ma’s eszembe, minthogy a szerkesztose’get kilo’ra megvette a Fidesz. E’s ezt most rohadt komolyan gondolom.Ha ez a cikk a fidesz.hu-n lett volna (persze el tudna’m ke’pzelni, hogy egy az egyben lett a’temelve), az senkinek nem tunik fel, de ege’szen eddig a ferfihang baromira nem errol szo’lt.

  Egye’bke’nt meg a kurva e’letbe ma’r, hogy me’g egy ilyen honlapon se lehet tiszteletben tartani azt, hogy nem mindenki Fideszes!

  0     0
  • Attól, hogy a FIDESZ-nek akadt egy normális gondolata, ami esetleg támogatandó is, az nem jelenti azt, hogy mindenki felsorakozott a NER mellé. Sosem a szervezeteket és pártokat kell támogatni, hanem az ügyeket. A Fidesznek (ami már nem a fiatal demokraták szervezete, hanem az öreg autokraták gyülekezete) ami értelmes programja volt ebben a kormányzási ciklusban, azt szinte mindet a Jobbiktól nyúlta le.

   A CEU-val pedig nem az a baj, hogy bezárják, hanem az a baj, hogy egyáltalán elkezdhette a működését valamikor is Magyarországon.

   Rákattintottam a profilodra. Léteznek korábbi hozzászólásaid.

   1     0
   • Valahogy így…..

    0     0
   • Csak nehogy a Fico gyerek vérszemet kapjon és megpróbálja bezáratni a Révkomáromi Selye János Egyetemet a CEU mintájára.

    Amúgy meg kezd olyan érzésem lenni, hogyha nem lapul a szívem felett a narancsszínű pártkönyvem, mindjárt balliberális feminácinak kéne magam érezni. A lófüttyöt, azt! De azért eléggé elgondolkoztató, hogy pár értelmetlenséginek itt az sem fáj, ha a holdat is ellopja az ő kedves gazdája, és nem kell egészségügy sem, ha a kedves vezér cseszik kórházakra költeni. Itt, ahol eddig a hideg logika, mint az egyik legfontosabb férfi tulajdonság volt piedesztálra emelve, felettébb visszás, hogy amint a “mi csapatunk” csinálja a gebaszt, már nem számít. Na, ez a kognitív disszonancia.

    1     0
    • Csak nehogy a Fico gyerek vérszemet kapjon és megpróbálja bezáratni a Révkomáromi Selye János Egyetemet a CEU mintájára.

     Csak úgy mellékesen, a “Benes Dekrétumok” nem zavarnak senkit, mert hogy azúnijó magas ívben szarik rá, az össze amnestyvel meg noborderrel egyetemben….

     Jobboldali feministát egyszer láttam, de lehet, hogy asse az vót….

     Lobby/korupció – ha alfa csinálja, akkor flörtöl, ha béta, akkor zaklató….

     Újra: a  “feminizmus”  nem jogszabály/törvény meglététől függ, hanem a társadalom hozzá való viszonyától……

     Off

     Erdogan Törökországa épp most adott neki teljhatalmat(az isztambuli egyezmény első ratifikálójaként!), szóval  a hagymázos álmok/rémálmok-ból le kéne szállni a földre…..

      

      

     0     0
    • A felvetett problémára a valódi megoldás a Felvidék visszacsatolása lenne, nem pedig a meghunyászkodás. :)

     Ami a Fideszt illeti, én pl. azért támogatom és csak addig támogatom, amíg a nemzeti sorskérdésekben magyar politikát folytatnak. Ez nem jelenti azt, hogy ha valamiben erkölcstelen vagy hibás politikát folytatnak, akkor azt is helyeselném.

     A modern Feminizmus ugye egy kulturális marxista ideológia, melyet a politikában a liberál-bolsevik oldal erőltet ránk. Ezt támadja jelenleg a Fidesz. Nem mi lettünk Fideszesek, hanem a Fidesz csinálja jelenleg azt, amit mi szeretnénk.És ez nagyszerű dolog. Én nem is számítottam erre.

     Mi lenne hát a helyes hozzáállás? Ne politizáljunk?

     1     0
     • “A modern Feminizmus ugye egy kulturális marxista ideológia, melyet a politikában a liberál-bolsevik oldal erőltet ránk. Ezt támadja jelenleg a Fidesz.”

      Szeretne’m, ha valaki emlitene egy konkre’t inte’zkede’st a Gyurcsa’ny alatt, ami hozza’ja’rult a feminizmus te’rnyere’se’hez, e’s jelentose’ge’t tekintve osszevetheto a nok 40 programmal.

      “Mi lenne hát a helyes hozzáállás? Ne politizáljunk?”

      Vagy legala’bbis ne ilyen egyoldaluan, kritika’tlanul. De ha me’gis, akkor valaki szerkessze a’t az impresszumot:

      “A Férfihang.hu egy kötött tematikájú, de bárki előtt nyitott blog és közösségi szolgáltatás, kive’ve, aki nem Fidesz tag.”

       

      0     0
      • A bal-liberális kurzus alatt a politikai klíma kedvezett a Feminizmusnak. A férfi-női kapcsolatok terén a hivatalos narratíva, a hatalmon lévő ideológia a Feminizmus volt.

       Én amúgy úgy látom, hogy MSZP-logós nick-kel simán kommentelhetsz, és hozzáadhatod a véleményedet korlátozás nélkül.Hol a probléma?

       Azt ugye nem várod el, hogy öncenzúrát gyakoroljunk, azt meg pláne nem, hogy önkritikát gyakoroljunk uszálypolitikánkért és jobboldali elhajlásunkért???

       0     0
       • A logo csak provoka’cio’ volt, gondolkoztam me’g melegfelvonula’sos logo’n is, most meg ez a Rabbik Magyarorsza’ge’rt jott szembe.

        Egyebke’nt abban igazat adok neked, hogy a baloldali pa’rtok sok esetben hozza’jarultak a feminizmus felemelkede’se’hez, ba’r azt reme’lem te sem gondolod, hogy ez lett volna az egyeduli ok.

        “Azt ugye nem várod el, hogy öncenzúrát gyakoroljunk, azt meg pláne nem, hogy önkritikát gyakoroljunk uszálypolitikánkért és jobboldali elhajlásunkért???”

        Nem a jobboldalisa’g zavar a Fideszben, sok esetben nem az egyes donte’sek elve’t kerdojelezem meg. Hanem azok ve’grehajta’sa’t. Magyarorsza’g 1990 es 2010 kozott joga’llam volt, most meg nem az. E’s szerintem ez proble’ma.

        0     0
        • Ez a jogállamos dolog egy igazi férfit sosem érdekelt. Akinek esze van, az pontosan tudja, hogy mindigis az erősebb kutya baszott. Akit akartak, azt mindigis be tudták varrni – akár koholt vádakkal – a legjogabb államban is. Vagy kicsinálni egy sikátorban – hoppá baleset. A “jogállam” szöveg csak a pórnép etetése. Úgy is fogalmazhatnám, hogy a jogállam mindenkinek az, ami az ő érdekeit képviseli. Ha Soros rinyál, hogy nem vagyunk jogállam, akkor tudhatjuk, hogy sikerült végre a sarkára lépnünk.

         Ha valami a nemzet életére tör, akkor fel kell venni ellene a harcot. Orbán jogász, ezért törvényeket szeret hozni. Én mérnök vagyok, ezért bulldózerrel csinálnám inkább. De ezek részletkérdések, a lényeg, hogy felismerte a problémát és lépett ellene. Ez már valami.

         2     0
         • Ne’zd, nem le’tezik toke’letes joga’llam, mindenhol van kiskapuk, korrupcio, hatalommal valo’ visszae’le’s, csak nekem nagyon ugy tunik, hogy ezek sza’ma Magyarorsza’gon erosen megszaporodott az elmu’lt e’vekben. Nem csak a Soros rinya’l, hogy nem vagyunk joga’llam.

          Egy joga’llamban a korma’ny hatalma’nak van egy bizonyos ga’tja, ezt a szerepet na’lunk az Alkotma’nybirosa’g toltotte be, amig tudta. E’n az AB kihere’le’se’t tartom a joga’llamisa’g ve’ge’nek Magyarorsza’gon.

          Ez a Sorosoza’s itt a ferfihangon aze’rt is ga’z, mert Orba’n nem a genderszak ka’ros hata’sait szokta kihangsulyni, mikor a CEU elleni harcrol besze’l. Teha’t eleve eroltetettnek e’rzem, hogy sokan itt megva’ltoke’nt tekintenek ra’, csak mert van egy darab hevenye’szett csatlakoza’si pont. Legala’bb ennyi le’tjogosultsa’ga lenne Gyurcsa’ny szovegeit nyomni itt puszta’n abbo’l kifolyo’lag, hogy az o korma’nyza’sa alatt nem volt 40 + noi nyugdij.

          0     0
          • Az egy dolog, hogy Orbán mit mond és mit nem mond. Én a kulturális háború szemüvegén keresztül nézem a dolgot. Először csak rácsodálkoztam, hogy jé, mintha lenne közös pont. Aztán elkezdtem figyelni. És rájöttem hogy igen, ők is a kulturális háborút vívják. A dolgok amiket csinálnak ezen a lencsén keresztül tökéletesen értelmezhető. Nem megváltóként tekintek rá, hanem örülök annak, amit csinál. Ha ne adj Isten nem folytatná, és mást csinálna vagy rosszat, akkor nem támogatnám tovább.

           0     0
         • Ha ez a jogállamiság ilyen üres duma, és ez a helyzet, akkor nem igazán világos, hogy az oldal minek foglalkozik/foglalkozott a nők korkedvezményes nyugdíjával, a férfiakat érintő hátrányos megkülönböztetéssel, bíróságok előtti hátrányos megkülönböztetéssel, jogsértésekkel, férfijogi kérdésekkel, hisz férfiak vagyunk, ‘Ez a jogállamos dolog meg egy igazi férfit sosem érdekelt.’

          Ebben az esetben javasolnám az Impresszum átírását is, és ezeket az üres lózungakat kiszedhetnétek…

          “Férfihang küzd minden olyan feminista megnyilvánulás és társadalmi jelenség ellen, amelyben megjelenik az androfóbia vagy a nyílt férfigyűlölet a nemi alapon diszkrimináló törvények igényének nyílt vagy burkolt propagandája vagy az egyéni szabadságjogok megkérdőjelezése.”

          “kiemelt figyelmet fordítva a férfijogi kérdésekre

          “A portál további céljául tűzi ki, hogy segítséget nyújtson a férfiak családi, párkapcsolati, jogi, mentálhigiénés, szexuális és életmód problémáinak megoldásában.”

          Néhányaknak nem ártana egy kis következetesség…

           

          0     4
          • A következetlenség oka, hogy amit írtam, az a magánvéleményem, az impresszum pedig a Férfihang magaziné. Én csak kommentelgetek itt, meg talán 2 cikket írtam, de nem én fújom a passzátszelet.

           Egyébként a véleményem az, hogy a társadalmi problémákat nem jogi úton fogjuk rendezni, hanem tevőlegesen, és a jog követni fogja a helyzet normalizálódását. Tehát én személy szerint nem az MRA vonalat képviselem (ellene sem vagyok, csak hatástalannak tartom), hanem a neo-masculinity vonalban hiszek (amit néhány napja tudok csak a nevén nevezni). A férfiaknak rendel kell tenniük a saját életükben, a törvények meg majd követni fogják a de-facto rendet.

           0     0
          • Kálmán:

           Tehát én személy szerint nem az MRA vonalat képviselem (ellene sem vagyok, csak hatástalannak tartom), hanem a neo-masculinity vonalban hiszek (amit néhány napja tudok csak a nevén nevezni). A férfiaknak rendel kell tenniük a saját életükben, a törvények meg majd követni fogják a de-facto rendet.

           Teljes mértékben egyetértek veled.

           0     0
         • A férfiaknak rendel kell tenniük a saját életükben, a törvények meg majd követni fogják a de-facto rendet.

          Igen. Első körben rendet kell tennünk a saját életünkben. És utána pedig az egész országban. És ha a férfiakat általánosságban vesszük, akkor pedig az egész világban.

          Ez a mi dolgunk, ezért vagyunk mi férfiak. Mi hozzuk létre a civilizációt, és mi döntjük el, hogy mi legyen. A Feministák is csak annyit tudnak elérni, amire mi rábólintunk.

          És már túl sok mindenre bólintottunk rá. Most jött el az ideje hogy kimondjuk a Feministáknak: NEM!

          Hogy nem, cica, ez baromság, eddig és ne tovább, sőt mi több, most szépen végignézzük az eddigieket, és amit abból faszságnak találunk, az is kuka!

          0     0
      • A logóddal átléptél egy bizonyos határt. Direkt pártpolitikai szintre vitted le az eddigi leginkább értékalapú polémiát. Sajnálatos módon te is az igazi morbus hungaricusban szenvedsz, a pártalapú véleményformálásban.

       El kellene végre felejteni ezt a dolgot. A mi politikusaink ugynazokba az iskolákba jártak, ugyanazon körökben szocializálódtak, ugyanonnan húznak le közpénzeket, ugyanoda járnak luxus utakra, ugyanazokból az exluzív boltokból vásárolnak, a gyerekeik is ugyanazokba az elit iskolákba járnak.

       Hogy mindezt milyen ideológiai köntös rejtekében teszik nincsen jelentősége. Az idealista hozzáállás maximum a második körös közvetlen támogatókra jellemző, a fanatikusokra, a “hasznos hülyékre”. Azokra, akiknek az árnyékában magad is álldogálsz. Elvégre a legtöbbünknek eszébe sem jutna pártlogókkal megnyilvánulni és minden kritika nélkül hitet tenni valamelyik pártformáció mellett.

       A legtöbbünk megpróbálja a kevésbé rosszat választani a nagy magyar valóságban és leginkább a tetteket és az eredményeket próbálja számba venni.

       „Nem számít, hogy fekete a macska vagy sárga a macska, amíg megfogja a patkányt, addig jó macska” - Liu Po-cheng

       0     0
       • Legyen akkor egy ma’sik logo’, reme’lem ez jobban tetszik majd. Szeretne’k egy dolgot nagyon kihangsulyozni, ami mellett kb mindenki elment eddig itt a kommentek kapcsa’n: meg lehet szuntetni joga’llamban is ke’pze’seket, vagy aka’r ege’sz egyetemeket is. De nem igy, nem minden egyeztete’s ne’lkul, egyik naprol a ma’sikra. Nem arrol van itt szo’, hogy a korma’ny beva’llal egy csomo’ konfliktust a szent ce’l e’rdeke’ben. Ha igy lenne, akkor a leheto legkevesebb konfliktust va’llalna’ be. Orba’n atyuska’nak a konfliktus, a valaki ellen kuzde’s la’tszata’nak a fenntarta’sa a ce’l maga!

        E’s ez nem csak a CEU ugyre igaz. A migra’ns ne’pszavaza’sra pl elcsesztunk 8 mrd forintot, azt nem is lett e’rve’nyes, most meg itt van ez az “Allitsuk meg Brusszelt” kampa’ny.

        „Nem számít, hogy fekete a macska vagy sárga a macska, amíg megfogja a patkányt, addig jó macska” - Liu Po-cheng

        “De aze’rt a porcela’nva’za’t lehetoleg ne verje le mindig, foleg ne direkt” – Flo

        0     0
      • “Attól, hogy a FIDESZ-nek akadt egy normális gondolata, ami esetleg támogatandó is, az nem jelenti azt, hogy mindenki felsorakozott a NER mellé. Sosem a szervezeteket és pártokat kell támogatni, hanem az ügyeket.”

       Már megkaptátok a választ. Persze, ha valaki kizárólag fekete-fehérben képes gondolkozni, két tábor, két véglet, “jó” és “rossz” kétdimenziójában, ott nem értelmezhető ez a szöveg. És természetesen minden hatalmi érdekcsoportosulás (értsd: párt) pontosan erre hajt, h a saját híveit pontosan ilyen kritika-, és gondolkozásmentes fanatikusokká alakítsa, h ezáltal teljes hatalommal bírjon felettük. A hozzászólások alapján maximum nyomokban láttam Fidesz-hívőt itt a fórumon, szóval tényleg fantom boxzsákokat ütlegeltek.

        

       0     0
 11. Azt azért el kell mondjam, h a Férfihang szerkesztője, szerkesztői részéről, aki kitalálta, h a CEU-ügy felkerüljön az oldalra, ritka nagy stratégiai öngólt, öntökönszúrást követett el. Ez persze csak akkor látszik, ha kizoomolunk a “csatatérről” és távolabbról szemléljük a tájat. Ugyanis olyan témákkal érdemes foglalkozni, amelyek nem mélyen megosztják a résztvevőket, hanem egyesítik. Amibe természetesen belefér, sőt, szükséges az eltérő vélemények ütköztetése – de a napi politika olyan véres, kegyetlen, polgárháborús csatatér, ahol akkorák a szakadékok, olyan mélyek a lövészárkok, h esélytelen egy-két topic keretében egyességre jutni. Ráadásul az FH-n kívül bőven van lehetősége ebben a témában megszólalnia, hozzászólnia annak, aki akar. Ez a téma itt, csak szétzilálja, meggyengíti a társaságot és az égvilágon semmiféle előnyt nem hoz.

  0     0
  • Számtalanszor ki lett fejtve, hogy az ideológai alapú agymosás elleni küzdelem mennyire fontos része az antifeminizmusnak. A CEU két fronton is a hagyományos férfiasság aláásója:

   Egyik a gendertanszék, ahol a férfiasságot, és általában a normális férfi-nő kapcsolatokat támadják. Illetve az ezt támadók kezébe ideológiai fegyvereket adnak.

   A másik pedig a migránstámogató internacionalizmus. Erről is levezettük, hogy alapjában sérti a férfiak érdekeit, ha idegen agresszív férfiakat importálunk, mert a nőjeink el fognak árulni minket, amint ők lesznek az erősebbek. Márpedig ha nem demonstráunk erőt – és a nyugati törvények ezt nem engedik, akkor hamarosan ők lesznek az erősebbek.

   A CEU tehát egyértelműen a férfimozgalmak ellensége. Szerintem vitathatatlan. De ha te máshogy gondolod, akkor megpróbálhatod vitatni – érvekkel. Erre szerintem mindannyian nyitottak lennénk.

   Na most, ha a kormány a férfiszféra ellenségeit támadja, az nekünk pozitív. Ha a balosok támadnák, az is pozitív lenne. Nem az a lényeg, hogy ki csinálja, hanem hogy mit csinál.

   És pont azért kell erről beszélni, mert nagyon fontos látni, hogy a külföldről támogatott NGO-k többsége (megkockáztatom, hogy mind) a férfiszféra ellensége. Ha másképp látod, akkor mondd az érveidet!

   2     0
   • Nem lehet, hogy te az én rég elveszett ikertestvérem vagy, akit elloptak szülészetről, csak anyám nem szólt róla? Mert most meg nekem olyan, mintha a saját gondolataimat hallgatnám…

    0     0
    • Ilyen érzésem nekem is szokott itt időnként lenni! Olyan jó tudni, h nem csak én vagyok ilyen elmebeteg-UFO, vannak más őrültek is! ;)

     0     0
   • OK, megértettem amit írtál.

    Ettől függetlenül továbbra is úgy érzem, h több kárt okozott ez, mint hasznot: azzal, h ki lett nyilvánítva, semmi nem változott a történetben. Viszont bomlasztja a társaságot, mert napi politika mentén hozta be a témát.

    0     0
  • Ja, és még az is fontos, hogy állást foglaljunk: igen, egyetértünk, a hazai férfiszféra támogatja a CEU és hasonszőrűek megregulázását. Ha esetleg a politikusaink olvassák, akkor lássák: igen, végre megtaláltuk a helyes irányt, amit a gondolkodó férfiak – a kemény mag, akikre jövőt lehet építeni – támogat. Igenis, hogy kötelességünk állást foglalni. Ha sírunk amikor az iszambuli egyezményt alá akarják írni, akkor lelkendeznünk is kell, amikor kibasszák a kártevőket. A politikának szüksége van a valódi civilek visszajelzésére.

   2     0
  • E’rte’kelem, hogy ezt te igy la’tod, e’s fontosnak tartom hozza’tenni, hogy onmbaga’ban az, hogy van egy cikk a CEU ellen itt a Ferfihangon, me’g nem lenne baj. Hidd el, e’n se nagyon ta’mogatom a gender szakot u’gy istenigaza’bo’l. De ez a cikk jelen forma’ja’ban konkre’tan egy Fideszes propagandaanyag is lehetne.

   Ez az ege’sz CEU te’ma nemcsak a jobboldal-baloldal ellente’te’rol szol, a Jobbik is ta’mogatta pl, hogy az alkotma’nybiro’sa’g ele’ keruljon az ugy. Akkor most mi van, a Jobbik se jobboldali pa’rt?

   Te’nyleg el ke’ne dontenie a szerkesztose’gnek, hogy akkor most mi legyen, mondjuk ki azt, hogy a ferfihang a fidesz me’dia re’sze (kiva’n lenni)?

   1     0
   • Flo,

    Kérhetném, h ne rakjad külön oda a betűk mellé az ékezeteket? Borzasztótan zavaró, akadályozza az olvasást. Míg az ékezetek hiánya sokkal enyhébb, ott a legtöbb esetben odabiggyeszti az agyunk a hiányzó ékezetet.

    0     0
  • Kalman abszolút tökéletesen kifejtette, hogy mi a szerepe-célja a cikknek és a Férfihang állásfoglalásnak, pedig nem beszélgettünk róla; szóval, ha valaki használja az eszét, akkor átláthatja és értheti a szándékokat. Nem a cikkem pártpolitizál, hanem azok, akik annyira-annyira berzenkednek ellene. Soros az ügynökszervezeteivel, saját céljaira kihasznált, megtévesztett civiljeivel és egyetemeivel együtt egy diverzáns, nemzetellenes kártevő; szóval ebben az ügyben eleve nem is létezhet pártpolitika.

   3     0
   • Ha’t, bennem egyre csak erosodik az e’rze’s, hogy a feminista’k a’ltal ve’ghezvitt agymosa’s e’s megte’veszte’s sem hate’konysa’ga’t, sem ka’rte’konysa’ga’t tekintve nem emlitheto egy lapon a Kedves Vezeto ugykode’seivel.

    Ha te’nyleg az az a’ltala’nos ve’lekede’s itt a ferfihangon, hogy a joga’llamisa’g ba’rmikor fela’ldozhato’, ha csak egy kicsit is segiti az anftifeminizmus ugye’t, akkor nem e’n leszek az egyetlen, aki inka’bb elkoszon. E’n is ta’mogatom a genderszak megszuntete’se’t, de nem ilyen a’ron, plusz a dolognak ez a re’sze marha’ra nincs kihangsulyozva. Senki nem magyara’z arro’l korma’nyoldalon, hogy a fe’rfihiba’ztata’s nem cool.

    OFF

    A NANE kapcsa’n is inka’bb azt la’tna’m szivesen, ha megmaradna maga a szervezet, de addig kapna’k a birsagokat gyuloletbesze’d, uszita’s e’s ra’galmaza’s miatt, mig vegul ke’nytelenek lenne’nek egy emberi hangnemet haszna’lni a fe’rfiakkal szemben.

    1     0
    • Azt kellene észrevenned, megértened, hogy van egy probléma, amely a liberalizmus határzónájáról szól. A liberalizmus és konkrétan a szólászabadság és oktatásszabadság is éppen addig tarthat, amíg nem okoz másoknak jelentős személyiségi jogokkal vagy közrenddel összefüggő károkat.

     Azt kell látni, hogy Soros, ha kedve szottyan, akkor akár egy állam teljes éves GDP-jét tudja a saját meggyőződése, világmegváltó szándéka mögé odaállítani. Ha Sorosnak nem tetszik az állam bevándorlás politikája, akkor dollármilliókat állít amögé a szándék mögé, hogy megbuktassa a neki nem tetsző kormányt. Ha sorosnak nem tetszik a nőpolitika, akkor férfigyűlölő szervezetek uszít a közszférára. Mindezzel szemben például a férfiak érdekvédelmének elkötelezett (pénztelen) valódi civilek (pl. Férfihang Civil Társaság) teljességgel tehetetlenek.  Az általad említett “nőszervezetek” pedig a jelenleg hatályos jog szerint nem követnek el semmilyen törvénytelenséget, nem a célcsoport (férfiak) elleni tevékeny erőszakra buzdítanak, tehát nem követik el az általad említett bűncselekményeket.

     De mégis… Hol húzódnak a liberalizmus határai? Sorosnak joga van Magyarországon végtelenített költségvetésű migrációs-politika kampányt folytatni? Sorosnak joga van Magyarországon végtelenített költségvetésű férfiellenes propagandát folytatni? – Ha a válasz az, hogy nem, akkor el kell gondolkodni azon, hogy ezzel szemben a szigorúan vett jogállamiság eszközeivel semmit nem lehet tenni, csak tehetetlenül széttárni a karokat és felmérni a károkat. Amit most a kormány tesz, az pedig nem is sokkal több ennél: egy címke az álcivilekre és egy bilaterális állami szerződés megkövetelése egy nemzetközi egyetemtől még messze nem a jogállamiság megsértése. Csak úgy barátilag mondom: a háborgó ellenvetésed valójában egy ultraliberális szélsőség. – Szóval mi a megoldás a magyar közéletbe, társadalmi életbe beavatkozó végtelen pénzű, idegen(szívű) nagyúrral szemben?

     2     0
     • “Amit most a kormány tesz, az pedig nem is sokkal több ennél: egy címke az álcivilekre és egy bilaterális állami szerződés megkövetelése egy nemzetközi egyetemtől még messze nem a jogállamiság megsértése. Csak úgy barátilag mondom: a háborgó ellenvetésed valójában egy ultraliberális szélsőség. – Szóval mi a megoldás a magyar közéletbe, társadalmi életbe beavatkozó végtelen pénzű, idegen(szívű) nagyúrral szemben?”

      Messze nem arról van szó, hogy Orbán csak ezekben a kérdésekben feszegeti a jogállamiság határait, sokkal inkább egy általános gyakorlat megnyilvánulásáról. Ha az, amit én csinálok, szerinted ultraliberális szélsőség, akkor pl a Nürnbergi per is az volt?

      Ezen a ponton szerintem érdemes tisztáznom, hogy miképp is állok a liberalizmushoz, mint eszméhez, elvhez. Egy adott csoport jogait addig tartom értékelhetőnek, ameddig az más csoportok jogait nem veszélyezteti, mondok két példát

      1. feminizmus. Őnmagában nem lenne gond, hogy vannak szervezetek, amik a nők problémáira koncentrálnak, de abban a pillanatban, hogy a férfiakra nézve sértő és megalapozatlan állításokat tesznek, szankcionálni kellene a tevékenységüket. Ugyanez vonatkozik nem nőszervezetek által sugallt állításokra is (pl a CSBE kapcsán sok más csoport is valótlan ténzekkel probál agyat mosni).

      2. Migránsok. Ezek az emberek jórészt nem alkalmasak arra, hogy be tudjanak illeszkedni Európában, ettől függetlenül Magyarország esetében eléggé kontraproduktívnak tartom az idegengyűlölet szítását, tekintetbe véve, hogy háromból 1 magyar nem az anyaországban él.

      Ez a mostani sztori a szírekkel, meg a “kísérőkkel” nagyon el lett cseszve, ezeket az embereket valahogy vissza kell paterolni oda, ahonnan jöttek, de az legalább olyan fontos, hogy legyen valami normális akcióterv arra az esetre, ha ismét megtörténik ilyesmi. Mert most marhára nem volt terv. A szír menekültek annyit szerintem megérdemeltek volna, hogy a világ fejlettebbik fele összedobjon nekik elegendő sátrat, vizet, és élelmiszert Törökországban pl, aztán ha elmúlik a háború, hazamehetnek.

      0     0
      • “1. feminizmus. Őnmagában nem lenne gond, hogy vannak szervezetek, amik a nők problémáira koncentrálnak”,

       De nem így van, mert Soros egyre nagyobb felhajtást ösztönöz, és a feminista “civilek” is egyre jobban megszokják a zsarolópotenciáljukat. Soros áldásos tevékenységének is köszönhetően ennek soha nem lesz vége.

       “2. Migránsok. Ezek az emberek jórészt nem alkalmasak arra, hogy be tudjanak illeszkedni Európában (…) annyit szerintem megérdemeltek volna, hogy a világ fejlettebbik fele összedobjon nekik elegendő sátrat, vizet, és élelmiszert Törökországban”

       Megtörtént, Erdogán megkapta a váltságdíjat értük… Egyébként szerintem ezen túlmenően nem érdemelnek semmit, mert minden nemzet a saját hazájáért felelős és ha ők a polgárháború martalékának hagyták a jövőjüket, az az ő bajuk, másnak nincs semmilyen kötelessége velük szemben. Talán legfeljebb azoknak a nagyhatalmaknak, amelyek saját érdekeik mentén beleavatkoztak a konfliktusba… De nekünk Magyaroknak ehhez kb semmi közünk nincs.

       Egyébként újra csak azt tudom hangsúlyozni, hogy a kormány intézkedései a jogszerű, adminisztratív intézkedés határain belül mozognak, szerintem nem kérdőjeleződik meg a jogállamiság, éppen ellenkezőleg, ponthogy a szuverén jogállam és szuverén társadalmi élet fenntartása irányába mutatnak a megtett lépések. És én ezt mint férfi és hazafi helyeslem, szükségesnek tartom és nem szégyellem bevallani, hogy az ezzel összefüggő intézkedéseket bátor konfrontációnak tartom és örülök is azoknak. Azt gondolom, hogy akik belpolitikai ügyet kreálnak ebből és aggodalmaskodnak, azok pártpreferenciáik miatt látnak jogsértést ott is, ahol nincs.

       1     0
      • “akkor pl a Nürnbergi per is az volt?”

       - Elnézést Virág elvtárs, ez az ítélet.

       “tekintetbe véve, hogy háromból 1 magyar nem az anyaországban él”

       És akkor idegenek, mert az atlantisták nem bírták a konkurenciát és csak háborúval és feldarabolással tudták leszúrni?

       0     0
      • Nürnbergi per? Igen, az is.

       Ismered azokat a jogi alapelvet, hogy “nullum crime sine lege” és “nulla poena sine lege”? Kábé a két legfontosabb alapelv a rómaiak óta. Nincsen bűntény törvény nélkül és nincs büntetés törvény nélkül. Ha pedig a jelenben hozod a törvényt, annak nincs visszamenőleges hatálya. Ennyit a háborús bűnösségről, ami 1945 előtt ismeretlen fogalom volt, és a nürnbergi per jogszerűségéről. A Nürnbergi per volt az, amelyik a jelenlegi európai jogfelfogásra iszonyatosan káros hatással van.

       0     0
    • Off:

     Telepíts már egy normális magyar karakterkiosztást arra a gépre, amit használsz, ezáltal is megtisztelve az itteni közönséget!

     0     0
    • Nem kell elköszönnöd, mert korábbi hozzászólásaid száma alapján nem is voltál igazán itt.

     OFF-ra A sorozatos bírságolásnál meg a demokráciát és a szólás szabadságát kezdenéd félteni és a háttérben egyértelműen OV-t sejtetnéd. A zsigeri gyűlölet sosem logikus, objektív.

     0     0
    • Ha’t, bennem egyre csak erosodik az e’rze’s, hogy a feminista’k a’ltal ve’ghezvitt agymosa’s e’s megte’veszte’s sem hate’konysa’ga’t, sem ka’rte’konysa’ga’t tekintve nem emlitheto egy lapon a Kedves Vezeto ugykode’seivel.

     Ha te’nyleg az az a’ltala’nos ve’lekede’s itt a ferfihangon, hogy a joga’llamisa’g ba’rmikor fela’ldozhato’

     Jövőre választás, csak ezt a “fasisztarasszistanáci” népet kéne valahogy leváltani, mert megint megválasztják a diktátort, ájvé….

     Értem én az “apró lépések simogató taktikáját” is, csak épp egy szakadékot nem lehet apró lépésekkel “áthídalni”, hiába “teszik ki együtt” a lépések a távot…..

     0     0
    • Hogy Orbán kártékonyabb lenne, mint a kulturális marxizmus??? Miről beszélsz, ember?

     Hát már megbocsáss, de: egy nagy lófaszt károsabb!

      

     0     0
     • Nemrég még arról szűletett itt számos cikk, mennyire igazságtalan csak férfiakat bemondásra, jogszerű vizsgálat nélkűl meghurcolni, akkor mélyen egyetértettem veletek. Most, hogy olyan ellenségről beszélűnk, akit ti nem csipáztok, hirtelen már mindjárt nem gond, hogy nem minden történik jogszerűen.

      Én nem akarom szembeköpni magam, amit saját magammal szemben megkövetelek, azt mástól sem tagadom meg.

      1     0
      • Apa, apa, apa! Konkrétan akit mi úgymond “nem csipázunk”, na ők azok akik elintézték, hogy a társadalomban a férfiakat bemondásra meg lehessen hurcolni, és ők azok akik jelenleg is azért dolgoznak, hogy a férfiaknak még ennél sokkal, de sokkal szarabb legyen. Ezért “nem csipázzuk+ őket! És a migránssimogatásról még egy szót sem ejtettem.

       És ha Orbán úgy döntene, hogy elég a jogi csűrés-csavarásból, ne baszakodjunk már itt, gyerekek, hanem ítélet nélkül falhoz az összessel és sortűz, akkor tapsolnék, és a Duna jegén megválasztanám őt, mint  I. (Szent) Orbán apostoli királyunkat!

        

       0     0
       • Ez oszt igen…

        0     0
        • Nyilván ez költői túlzás volt. Mármint az Orbán királyos rész. Irodalmi eszközökkel próbáltam átvinni a gondolatot. Csipet sóval olvasandó.

         Ugyanakkor megjegyezném, hogy ha némi erodálódást érzünk is a demokráciában meg a törvényességben, azt nem Orbánék kezdték. Az 2006-ban kezdődött, amikor Gyurcsányék szétverették a népet és futószalagon ítéltek el ártatlanokat. A nagy demokratikus világ pedig a vállukat veregette hogy mekkora demokraták. Onnantól egyértelmű, hogy ezt lehet. És ha Orbánék élnek is ezzel, sokkal visszafogottabbak.

         Tulajdonképpen én 2006-ban tettem fel a kérdést: a rendszerváltás úgy történt, hogy a kommunista párt megegyezett a nemzetközi tőkével, hogy innentől legyen liberális demokrácia. Ilyen alapokon mi akadályozhatja meg, ha újra úgy döntenek és megegyeznek, hogy legyen inkább újra diktatúra? SEMMI.

         Adolf annak idején amúgy azt mondta, hogy a kommunisták célja nem a világ proletárjainak felszabadítása, hanem a nemzeti tőke átjátszása a nemzetközi tőke kezére. És ha végiggondoljuk a kommunista diktatúra és a rendszerváltás folyamatát, be kell lássuk, hogy Hitlernek ebben bizony igaza volt, ugyanis pontosan ez történt.

         0     0
         • A nép szétveretésében vastagon benne volt Orbán keze is. Más esetben egy gyülés után az emberek szépen hazaindulnak, itt meg hiába lehetett sejteni, hogy gond lesz, nem ment vissza OV a rendezvényre, hogy bemondja: “Emberek, tényleg haza kéne menni.” Mert nem állt érdekében, ennyi.

          Gyurcsány olyannyira nem volt diktátor, hogy még a saját pártjában sem volt meg a megfelelő támogatottsága.

          “És ha Orbánék élnek is ezzel, sokkal visszafogottabbak.”

          “Tulajdonképpen én 2006-ban tettem fel a kérdést: a rendszerváltás úgy történt, hogy a kommunista párt megegyezett a nemzetközi tőkével, hogy innentől legyen liberális demokrácia. Ilyen alapokon mi akadályozhatja meg, ha újra úgy döntenek és megegyeznek, hogy legyen inkább újra diktatúra? SEMMI.”

          Tehát szerinted egyrészt nincs szó arról, hogy Magyarország leépítené a demokráciát, másrészt ha mégis diktatúra lesz a közeljövőben, az se baj. Értem én, csak nem tudok azonosulni ezzel.

          A Hitleres hasonlatod meg… annyi sebből vérzik, hogy nehéz is sorra venni. Nehéz nem azzal kezdeni, hogy Hitler nem volt teljesen normális. Remélem, ott még azért nem tartunk, hogy Orbán mellett Hitler is egy pozitív és követendő figurának számít itt a férfihangon.

          A privatizáció eléggé el lett cseszve Magyarországon, és tényleg együtt járt a nemzeti tőke nemzetközivé válásával. De hogy ez lett volna a cél? Meg hogy ÁLTALÁBAN a kommunizmusra is igaz lenne ez… Magyarország viszonylag fejlett iparral rendelkezett, mikor “fel lettünk szabadítva”, aztán államosítottak olyan cégeket, mint a Dréher, Ganz, stb, de a cári Oroszország, a császári Kína, de főleg az utolsó rohadt tégláig lebombázott Vietnám a nulláról kezdte az építkezést. Ott aztán nem nagyon beszélhettünk nemzeti tőkéről.

          0     0
      • Ide is leírom újra: az intézkedések a jogszerű állami önrendelkezés keretein belül maradnak és praktikusan szükségesek Magyarország társadalmi és politikai életének szuverén keretek között tartásához.

       1     0
       • Egyetértek.

        0     3
       • Hiába írod le többször, attól még nem lesz igaz.

         

        5     0
        • Cáfolat? Milyen nemzetközi vagy hazai jogot sért meg a közoktatási és a civil törvény módosítása? Semmit? Csak a te privát meggyőződésedet?

         5     0
         • ” Milyen nemzetközi vagy hazai jogot sért meg a közoktatási”

          (bocs nincsenek ekezeteim, de majd kesöbb javitom)

          Bibo kollegium, ill. Solyom utan szabadon  összefoglalva:

          Technikai követelmenyekben nemzetközi illetve alkotmanyos szinten sert a:

          • Bizalomvedelmet,
          • Szerzett jogok vedelmet,
          • Jogbiztonsag
          • Valtozasok fokozatossaganak elvet
          • Az uj joghelyzethez valo alkalmazkodas s idejenek eselylehetöseget (szeptember 1-töl hatalyos)

          Az oktatas szabadsaga pont olyan priveligizalt vedelem alatt, mint a szolas szabadsaga (benne van az Alaptörvenyben). A hivatalos indoklasban szereplö kormany külpolitikai es nemzetbiztonsagi - pillanatnyi- erdekeinek ervenyesitese szembemegy az egyetemek gondolati függetlensegeröl es autonomiarol szolo, középkor óta ervenyben levö- egyetemes europai-elvvel.  Emiatt kiseri nemzetközi felhaborodas az egeszet-  az akademiai szferaban IS. nem Sorosgyurka miatt borult a bili.

          Kiiertuk magunkat Europabol. kb. ennyi.

          0     0
          • szembemegy az egyetemek gondolati függetlensegeröl es autonomiarol szolo, középkor óta ervenyben levö- egyetemes europai-elvvel.

           A CEU nem egyetem…

           Kiiertuk magunkat Europabol. kb. ennyi.

           Melyik Európából?…..

            

           0     0
          • “A CEU nem egyetem…”

           a magyar Felsőoktatási Törvény 2005. évi CXXXIX. törvény  4. § 1 alapjan egyetem.

           “Melyik Európából?….”

           amelyik hiszi es vallja az olyan civilizacios ertekeket, mint tisztelet, tolerancia, meltanyossag es szolidaritas.

           Az invazoval es a jogi ügyeskedökkel szemben nyilvan ez a veszte, de amikor Europat siratom, akkor az elvet is, amire kiepült.

           0     0
          • “Melyik Európából?….”

           amelyik hiszi es vallja az olyan civilizacios ertekeket, mint tisztelet,

           A gyarmatosítás(ok) közben gyakorolt tiszteletre gondolsz?

           tolerancia,

           Mint a svédeknél, németeknél, franciáknál…. és így tovább, arra a toleranciára, amely “tolerálja” az “alábbvaló” KE népeit?……

           meltanyossag

           A gyarmatok „méltányos” lerablását?

           es szolidaritas.

           Arról a szolidaritásról lenne szó, amivel ránk akarják lőcsölni a „szemetüket”, vagy ha ezt nem akarjuk, akkor meg a mi „szolidaritásunk” hiányát kérik rajtunk számon?

           Az invazoval ,

           Amit jó 50-60 éve elkezdtek, a saját gyarmataikról importálni……?

           es a jogi ügyeskedökkel szemben

           Mint Soros levele Magyar Bálinthoz?….

            nyilvan ez a veszte, de amikor Europat siratom, akkor az elvet is, amire kiepült.

           Jó kis elvek:), még egy kicsit meg kéne támogatni a „csak a vezetőik, de amúgy a nép nem” lózungokkal……

           Off

           Ti is a patás “diktatúrája” elől “menekültetek” külhonba?…..

           On

           0     0
          • Köszönöm! A fenti videókban a kormányszóvivővel és a frakcióvezetővel folytatott beszélgetésben benne van, hogy mindezeket miért nem sérti meg. Ha a CEU nem tud megfelelni az új követelményenek, akkor lesz ideje a már korábban felvett diákjainak a képzési idő teljes hosszában befejezni az oktatását. Mivel korábbi egyedi privilégiumot szüntet meg, ezért a jogbiztonságot meg nemhogy sérti, hanem egyenesen növeli az intézkedés. A tanszabadság, oktatási szabadság kérdését egyáltalán nem érinti az intézkedés. Pedig én még abban is látnék rációt, hogy például a gender oktatást egyenesen be kellene tiltani. Na akkor lenne aztán sírás-rívás, pedig bőven meg lehetne indokolni a társadalomellenesség üldözését. – Még jó, hogy nem én vagyok kormányon… ;)

           “Kiiertuk magunkat Europabol” – Mondjuk inkább úgy, hogy az elvtelen ajvékolásra összeszaladt európa (már ha pár elfogult Soros barát libsi egész Európa) kiírta magát Magyarországról.

           1     0
          • Ijedtemben gyorsan megnéztem a Google Maps oldalán Európa jelenidejű térképét.

           Nem kell a para!!! Még mindig Európában vagyunk!

           Huh, ez a nagy ijedelem majdnem a szívemre szaladt.

           0     0
          • CsakX nincs kedvem rágózni :) írhattam volna keresztèny erkölcsi alapokat, akkor meg azzal nyúzol. Nem, nem a patás, hanem az urambàtyja világ elôl, ahol a képességeidet kimaxolhatod, minimális bürokràcia, jogállam és ettôl kiszámíthatóbb, stresszmentesebb élet ès ez igazából be is jött, a tavalyi èv valóban egy mélypont volt.

           0     0
          • ” én még abban is látnék rációt, hogy például a gender oktatást egyenesen be kellene tiltani. Na akkor lenne aztán sírás-rívás, pedig bőven meg lehetne indokolni a társadalomellenesség üldözését. – Még jó, hogy nem én vagyok kormányon… ;)

           Wuuu, this is hard :) a tiltással csak nô az ellenàllàs és a negatív reklàm a legjobb reklàm, ne tegyél ilyen szívességet az ideológiai ellenfeleidnek…

           0     0
          • Huh, ez a nagy ijedelem majdnem a szívemre szaladt.”

           a nemzeti radikalisokról vhogy más sztereotipiak éltek eddig a fejemben,
           de akkor Kend lesz itt a húsvéti nyuszi.
           https://www.youtube.com/watch?v=zJrOP5wItFA
           Örvendek.
           makarov vagyok.
           https://www.youtube.com/watch?v=U3-Wx_4satA

           0     0
          • a nemzeti radikalisokról vhogy más sztereotipiak éltek eddig a fejemben,
           de akkor Kend lesz itt a húsvéti nyuszi.

           Magyar vagyok, és jobboldali gondolkodású értelmiségi. Radikalizmusom abban áll, hogy fiatalkori idealizmusom 2006-ban, az Őszödi beszéd után engem is az utcára vitt. 2006-2007 során részt vettem a főbb zavargásokban, 2006-os forradalmunk jelképe, az árpádsávos lobogó alatt. Legutoljára ha jól emlékszem 2008 március 15.-én voltam lent.

           Ezt bevallom, akkor fejeztem be, amikor Torockaiék kitalálták a budapesti Meleg Pride szétverését. Mert ha mi felháborítónak tartjuk azt, hogy minket a rendőrök szétvernek az utcán csak azért mert tüntetünk, akkor már csak logikailag is helytelen, ha mi is ezt csináljuk másokkal, attól függetlenül, hogy nem szimpatizálunk a buzikkal.

           Onnantól aktivitásom kimerült a Jobbikra való szavazásban. Tetszett, hogy nagyon nem polkorrektek, nagyon nem Multikultik, hanem a liberál-bolsevik tabu témákat semmibe veszik és bátran beszélnek róluk: Trianon és a revízió, zsidókérdés és a Holokauszt, és természetesen a cigánybűnözés kérdése. Ez tartott nálam egészen Vona hanuka-leveléig: a Jobbik ott vesztette el az én szavazatomat, mindörökre.

           Egyébként ha jobban belegondolok, én mindig is inkább olyasmi voltam, mint a mai Alt-Right, csak ennek a vonalnak korábban nem volt neve. És tulajdonképpen identitáspolitikában gondolkodtam, aminek korábban szintén nem volt neve. Vagyis abban hogy én magyar vagyok, nekünk van egy népünk és egy országunk, és a magyar politikának a mi érdekeinket kellene képviselnie az egész világgal szemben.

           Engem a politikában mindig is magyar Hazám, magyar népem és nemzetem iránt érzett forró szeretetem vezérelt. Nem pedig valamiféle gyűlölet, amivel a liberál-bolsevikok vádolnak minket. És büszkén vallom magamat “fasiszta csőcseléknek” is, mert tudom, hogy a kommunisták ugyanígy nevezték az 56-os hős magyar forradalmár példaképeinket is.

           Szóval: ez az én történetem. Ha egy nagydarab kopasz focihuligánra asszociáltál horogkeresztes tetoválással, aki részegen, sörösüveget lóbálva ordítozik arról, hogy gyújtsuk fel a zsinagógát, akkor sajnálom, hogy csalódást okoztam, mert ez nem én vagyok.

           3     0
          • igazán nem számítottam rá, hogy ilyen részletesseggel kifejted, szóval tényleg értékelem ès köszönöm :).
           de egy percig se egy focihuligànra asszocoltam (meg ha mégis az lennél, mi közöm hozzà) Egyszerûen szürreálisnak találtam, hogy vki aki leírja egyik kommentjében, hogy ô egy igazi badass villain és utàna meg a szívéhez kap egy nulladrangú hsznél.

           Az árukapcsolàs volt mókás, de megjegyzem Naooo pölö még egyszer se öndefiniálta magát nemzetiradként :]

           0     0
         • :D

          Azt hinné az ember, ha valaki már cikket ír a témában, kicsit tájékozottabb. Csak néhány a rengeteg ellenvetésből – jogászoktól.

          Sólyom László 16 év Alkotmánybíráskodással a háta mögött. “A CEU-ellenes törvény a jogbiztonság alapvető követelményeinek sem felel meg, lerí róla, hogy alkotmányellenes”

          http://hvg.hu/itthon/20170412_solyom_laszlo_ceu#rss

          Jakab András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi docensének röpke állásfoglalása

          http://hvg.hu/itthon/20170413_Nagyon_is_tudta_Ader_hogy_nem_stimmel_a_lex_CEU

          Elte Bibó szakkoli nyílt levele

          http://mandiner.hu/cikk/20170405_elte_bibo_istvan_szakkollegium_kozossege_nyilt_level_ader_janos_koztarsasagi_elnok_urnak

          Elte Ájk oktatóinak, közte az Alkotmányjogi, Közigazgatási jogi Tanszékvezetőinek felszólalása, kiállása

          http://index.hu/belfold/2017/04/10/ne_a_tukrot_torjuk_ossze_akarjunk_jobbak_lenni/

          Elte Ájk volt és jelenlegi hallgatóinak nyílt levele

          http://elteonline.hu/kozelet/2017/04/12/tovabbi-hirek-a-ceu-rol-elte-ajk-jobbik-utolagos-normakontroll/

          https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHHtxOZpWmS4aQ8a7bGSHub7xuAi34KYfv5Je1HeKuUSi4og/viewform?c=0&w=1

          Mátyás Ferenc alkotmányjogász, “Az alaptörvény-ellenesnél is alaptörvény-ellenesebb lesz az új CEU-törvény”

          http://arsboni.hu/az-alaptorveny-ellenesnel-alaptorveny-ellenesebb-lesz-az-uj-ceu-torveny/

          Király Miklós volt köztársasági elnöki tanácsadó, volt dékán nyílt levele

          http://24.hu/belfold/2017/04/17/orbant-oktatja-nyilt-leveleben-a-jogaszprofesszor/

          0     0
          • A kutyák ugatnak, a karaván meg halad……

           4     0
          • Érdekes, akik szerint alkotmányellenes, hogy a nemzetközi szerződés egyedi tartalommal is megköttethet és az nincs rögzítve a törvénymódosításban, azok eddig nem picsogtak, hogy egyedi feltételekkel és privilégiumokkal működött a CEU. Szóval hagyjuk már. A többi kifogás meg tömény mellébeszélés és kamu.

           Látom, szép naprakész gyűjteményed van ezekből a ballib cikkekből, amelyek konkrét joghivatkozások helyett hemzsegnek az ideológiai elfogultságtól. Ha számon kérsz bármilyen felkészültséget, akkor főleg megkérlek, hogy ahelyett hogy ideborítod az általad kedvelt liberális sajtó mindenféle szemetét, a saját szavaiddal add elő pontos joghivatkozásokkal, hogy miben látod aggályosnak a törvénymódosítást. Merthogy ez az ideológiai ömlengés nem vitaalap, a nagy büdös semmiről nem tudok vitatkozni veled.

           6     0
          • Sólyom László

           A szocialista diktatúra liberális diktatúrává való mutálódásának biztosítója. Tovább!

           HVG

           Fake news, tovább.

           ELTE ÁJK

           A jogászok rosszabbak, mint a bölcsészek. A lumpenbölcsész két bebaszás között megnéz egy Puzsér-videót és egy Schilling-Árpád-darabot, a lumpenjogászok kizárólag isznak.

           köztársasági elnöki tanácsadó

           Aragorn visszatér és nagyon nem örül.

           5     0
          • Belv: jól szórakoztam :-). Az a baj, hogy ezek a dolgok tényleg ilyen egyszerűek, csak az emberekbe beleivódott, hogy csak a körmönfontan, idegen szavakkal teletűzdelt érvelés lehet jogos. Pedig az egyszerű dolgok egyszerűek, felesleges elbonyolítani őket.

           4     0
 12. Kishantos reloaded.
  a CEUt is majd lepermetezik, nô rajta majd monsantos kukorica.

  5     0
 13. Privát hozzászólás.

  2     0
 14. @Alter Ego:

  Azt látom, hogy nem tudsz érdemben, a tartalommal vitatkozni, helyette az üres ideológiai megbélyegzés megy, meg a ballibsi sajtózás. A fenti események jelentős része sajtónyilvános volt (Sólyom felszólalás, egyetemi rendezvények), bármelyik sajtótermék képviselője vehette volna a fáradtságot, hogy elmegy és akkor – mivel nekik is, előttük is ugyanez hangzott volna el- a Magyar Időkön, 888-n is olvashattál volna róla. Másik része pedig közösségi oldalakon (Jakab, Király Miklós, Bibó), vagy épp szakmai hírportálokon (arsboni) jelentek meg, elég nevetséges érvrendszer ez. De legalább megtudtam, h a mandiner is ballibsi. Mindig tanul az ember.

  Nem igazán világos, hogy egy szakmai vitában -mikor nálam kompetensebb alkotmányjogászok- fogalmazzák meg ellenvetésüket, miért nekem kellene azt lefordítanom neked? Ráadásul feljebb a cikkel kapcsolatban szemléltetésképp megtettem, választ pedig nem is kaptam rá… Ha pedig belenéztél volna, akkor az üres duma helyett, olvashattad volna, hogy a módosító javaslat a fidesz által összetákolt Alaptörvény mely konkrét rendelkezéseit, abból levezethető, Alkotmánybíróság által már korábban levezetett, kifejtett, alkotmányos alapelveit sérti. (kifejezetten ajánlom a Bibó és arsboni cikket)

  @Belvedere:

  Brühühü, érdemben, tartalmilag nem tudok vele vitatkozni, de fúj jogászok, azokat nem szeretem, szóval támadjuk a személyt, intézményt, szakmát… Ugyanazt csináljátok, mint amivel a feministákat előszeretettel vádoljátok. Rettentő kínos.

  0     4
  • Éppen most adtad tanúbizonyságát, hogy a te tájékozottságod és felkészültséged nem engedi meg, hogy önálló érvelést mutass be egy vitában. Ha magad sem érted és nem tudod interpretálni mindazt, amit állítólagos hatalmas tájékozottságod mellett olyan magabiztosan tudsz, akkor a hited a naaagy büdös semmire épül!!! Amit előadtál az tényleg nem más, mint az “argumentum ad verecundiam” tipikus esete!!!

   Ennek ellenére, hajlandó vagyok megvitatni veled az általad még elmondani sem tudott alkotmányossági aggályokat. Vegyük akkor Jakab András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi docensének véleménye
   (ezen linked http://hvg.hu/itthon/20170413_Nagyon_is_tudta_Ader_hogy_nem_stimmel_a_lex_CEU)
   alapján sorban:

   Első ellenérv: “a nemzetközi szerződéshez kötéssel kormányzati diszkrécióhoz van kötve a működés”

   Nincs megjelölve, hogy a docens úr véleménye szerint ez az alaptörvény melyik pontját sérti meg, következésképpen az érdemi vita lehetetlen. Beszélni sem kellene róla tovább, de azért leírom: véleményem szerint az állami szuverenitás tárgykörébe tartozó nemzetközileg elismert állami alapjog annak a meghatározása, hogy mely országon kívüli (idegen) intézményeket vagy akár konkrét diplomatákat kíván beengedni egy állam. Lásd például annak  a nemzetközi jogi lehetőségét, hogy még konkrét személyeket is joga van egy államnak “persona non grata”-nak nyilvánítani és a diplomáciai kapcsolattartásból és akár az országból is kizárni. – Tehát az a kifogás nem állja meg a helyét.

   Második ellenérv: “a külföldi kampusz megkívánása az Alaptv. X. és XI. cikk aránytalan korlátozása (különös tekintettel arra, hogy fogyasztóvédelmi megfontolások a CEU nemzetközi rangsorbeli oka miatt ezt nem indokolhatják),”

   Ezen konkrétan szénné röhögtem magam, akkora hablaty. Tessék Alaptörvény X:

   “(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.

   (2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

   (3)30 Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza. Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli.”

   - (1) A törvénymódosítás nem érinti az oktatható, megszerezhető tudományos ismeretek és a művészi szabadság körét. A törvénymódosítása az oktatási intézmények működésének rendjét érinti. Ennek a rendnek a kiszabása pont az alkotmányból eredő jog, hiszen (idézem) “törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.”  – Törvényben meghatározott keretek között, éééérted, ugyeee? – Készpassz (1) bekezdés kizárva az érvelésből.
   - (2) Tudományos igazság kérdésében nem született döntés  a legkisebb mértékben sem ezzel a törvénymódosítással, késszpassz (2) bekezdés kizárva az érvelésből.
   - (3) Magyarország a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát védi – és nem a CEU-ét. Amúgy sem érinti a törvénymódosítás mindezeket a kérdéseket, hacsak nem azt, hogy még hazai intézmények esetében is (idézem) “szervezeti rendjüket törvény szabályozza. Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli“. – Ugye azért azt meg nem gondoljuk, hogy külföldiek meg mindenféle normatíva, szerződés, elvárás és szabályozás nélkül azt csinálnak itt, amit csak akarnak? - Szóval készpassz (3) bekezdés szintúgy kizárva az érvelésből.

   Akkor most miért is sérti meg a “külföldi kampusz megkívánása” a X. cikket? – Azt senki nem tudja…

   Tessék Alaptörvény XI:

   “(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

   (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.

   (3)31 Törvény a felsőfokú oktatásban való részesülés anyagi támogatását meghatározott időtartamú olyan foglalkoztatásban való részvételhez, illetve vállalkozási tevékenység gyakorlásához kötheti, amelyet a magyar jog szabályoz.”

   - (1) A törvénymódosítás nem érinti a személyek művelődéshez való jogát, a módosítás a külföldi, Magyarországon nem honos egyetemek működésének feltételeit érinti. – Kizárva az érvelésből.
   - (2) A törvénymódosítás nem érinti az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú oktatás és a képességek szerint járó felsőoktatáshoz való hozzáférés lehetőségét. Az alaptörvény ezen pontja még véletlenül sem rendelkezik arról, hogy Magyarországon nem honos oktatási intézményeknek kötelező lehetőséget biztosítani mindenféle norma elvárása nélkül. - Kizárva az érvelésből.
   - (3) Ehhez meg végképp semmi köze az egésznek, szóval kizárva az érvelésből.

   Akkor most miért is sérti meg a “külföldi kampusz megkívánása” a XI. cikket? – Azt senki nem tudja…

    Következő ellenérv:  felkészülési idő hiánya (jogbiztonság),

   Ezzel nem is kellene foglalkozni, mert nincs megjelölve, hogy ez mitől, az Alaptörvény mely pontja miatt “alkotmányellenes”. Amúgy sem fogom többször leírni: meg van adva a felkészülési idő és a feltételeknek meg nem felelés esetén a végleges kivezetésre is az idő.

   Következő ellenérv:  ”konkrét intézményre szabás, egyedi jogalkotás (diszkrim, Alaptv 15. cikk (2) bek).”

   Nesze neked , Alaptv XV. cikk (2) bek:

   “(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”

   - Hát ez meg mi a búbánatos… Ehhh… Mi köze ennek a személyiségi(!) jognak az egészhez??????? Gondolom azért mégis a római XV.-re céloz, mert ha tényleg az arab számmal megadott “15″-re, akkor meg még rosszabb a helyzet, mert annak aztán végképp semmi köze az egészhez. Szóval még a hivatkozások is hibásan megadottak ebben az érvelésben.

   Vacak, hazug morális pánikkeltés egy “alkotmányjogásztól”. Na szóval, nem fogom az összes idiótaságot egyenként olvasgatni és elemezni. Újra mondom: ha tudsz bármi okos jogi ellenérvet hozni és értelmesen leírni (akár az überokos alkotmányjogászaid nyomán), akkor szólj majd! És akkor majd kritizálhatsz is engem. Addig is olvasgasd és elemezd csak magad, mert én nem fogom helyetted ezt a szemetet!!! – Mondjuk szarban vagy, ha igazat mondtál és ezek az alkotmányjogászok “nálad kompetensebbek”, mert akkor már egészen biztos, hogy nem fogsz tudni soha az életben egyetlen érvényes ellenérvvel sem előrukkolni…

   Itt találod az alkotmányt, ha szeretnéd egyszer életedben elolvasni: ;)

   https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV

   4     0
  • Jut eszembe: mégiscsak szabad lesz azt a ballibsi sajtót kárhoztatnom, mert íme, hogy megvezetett téged is? :D

   3     0
 15. Csak néhány a rengeteg ellenvetésből – jogászoktól. Sólyom László 16 év Alkotmánybíráskodással a háta mögött

  Az argumentum ad verecundiam (latinul: „az illő, elvárható tiszteletre alapozó érvelés”) vagy röviden ad verecundiam olyan érvelési hiba, amely nem a vita tárgyára épít, hanem egy hivatkozott személy vagy forrás tekintélyére, tudására vagy pozíciójára apellál.

  https://hu.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_verecundiam

  De legalább megtudtam, hogy a Mandiner is ballibsi

  Ha be tudod bizonyítani, hogy a kultúrmarxista Sintér Bence, továbbá Bunkó Bea és Soros-profilképes Kiss Brigi nem ballibsi, akkor megeszem a kalapom.

  Nem igazán világos, hogy egy szakmai vitában … vagy épp szakmai hírportálokon

  Mi van, ha a szakma képviselője ostoba és tudatlan? Például az irodalomtörténészek többsége balliberális. Ha nem vagy balliberális, rosszul tudod a magyar irodalmat?

  3     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Ajánlott írások

,,,

Cikkajánló

A Vodafone diszkriminálja az apákat és a fiúkat

A Vodafone a sajtóhírek szerint olyan juttatási rendszert vezetett be, amely nemi alapon megkü...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Feminista ízlés-diktatúra Izraelben

Ha eddig esetleg azt gondoltuk volna, hogy már nem képes több sci-fi-horrorba vagy vígjá...
HÍREK - Politika
Ügynökhálózatok szervezik a tiltakozásokat?

A HírTv egymás után szólaltatta meg híranyagában a Máltai Szeretetszolgálatot, Gulyás Gergely ...
HÍREK - Politika
LMP: a családon belüli erőszak legyen önálló büntetőjogi kategória

2012. április 10., kedd 12:21 Az LMP továbbra is támogatja a családon belüli erőszak önálló b...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Altatóval ölt a két nő az éjszakában

A Fővárosi Főügyészség két nő ellen emelt vádat halált okozó testi sértés és rablás miatt. - T...
HÍREK - Politika
Európa hatalmas butaságot követ el - Interjú Henri Boulad jezsuita szerzetessel

Európa migrációval kapcsolatos cselekvési programja folyamatosan a világpolitika fókuszában ál...
HÍREK - Politika
A vitakultúra halála, 1. rész

Több kísérletet is tettem már arra, hogy minél érthetőbben, minél átfogóbban ismertessem a...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Bayer Zsolt: Ülve vagy állva?

Nemrégen a svéd parlament egyik képviselője törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint ezent...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Külföldi ködösítőnk jelenti

Bár a botrány kirobbanásának (3 nappal ezelőtti) pillanatától nyomon követem az eseményeke...
HÍREK - Politika
Trump: "Európa óriási hibát követett el"

Hírügynökségi információk szerint Donald Trump amerikai elnök vasárnap telefonon tárgyalt Szal...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
WC használati utasítás képviselőnőknek

"Hogyan kell kultúremberhez méltóan használni egy illemhelyet? Erre segít választ talá...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Megszűnő határok – az erőszak áldozatainak is

Budapest, 2011. december 13., kedd (OS) Hamarosan uniós szabályozás garantálja majd az erősza...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A prostitúció feminista értelmezése Franciaországban

A francia parlament a napokban tárgyalja azt a törvényjavaslatot, amely alapjaiban forgatná fe...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Genderterror geekfronton - politikai propaganda a képregényiparban

Esztétika szakos, sci-fi rajongó ismerősöm, Dr. K. H. G. a napokban érdekes képeket küldött át...
HÍREK - Politika
Járulékmentesség gyes után a nőknek?

Meg kell tartani a gyermeket vállaló nők munkahelyeit – ezt mondta a Vállalkozások Országos Sz...


androfóbiaApai jogokApajogApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEFemenfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfi szerepekGender-ideológiagenderfeminizmusgyereknevelésHipergámiaházasságHázasság 2.0Isztambuli EgyezményKvótaMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepekNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásTársadalomválásÉletmódÖnismeret