Az egyetemi feminizmus diadala – az ELTE vezetése felállítja a gendőrséget

Berengar - 2017. május 17. szerda 01:36 - 98 hozzászólás

Általános figyelemfelhívó kampányt indítunk az ELTE kampuszain az előítéletesség és a szexizmus ellen, egyúttal az ELTE-n belül rendelkezésre álló támogatási formákra is felhívjuk a figyelmet. Ezzel párhuzamosan egyetemi fórumokat szervezünk azzal a céllal, hogy pontosabban felmérhessük, az egyetemi polgárok milyen területeken tartják fontosnak az egyetemi ombudsman működését” – hangsúlyozza az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése hivatalos honlapján.

Varga Anna Gizella grafikus "Nem oké!" című plakátsorozatának egyik darabja

Az ELTE-nek dolgozó Varga Anna Gizella grafikus “Nem oké!” című plakátsorozatának egyik darabja

Az ELTE-n a feminizmus többé már nem a kerekded bölcsészlányok gyermekbetegsége lesz. A lilahajú loliták és a kultúrmarxista komisszárok koalíciójának hatalma az egyetemi ombudsman új hivatalában készül intézményesülni. Hogy átlássuk, mit is jelent mindez majd a gyakorlatban, vizsgáljuk meg alaposan az “illetékes elvtárs” jogkörét (szintén a honlapról):

 ”Az egyetemi ombudsman az Egyetem vezetőihez, illetve más szervezeti egységeihez képest függetlenséget élvez, eljárása során nem utasítható. A függetlenségnek ki kell terjednie az ombudsman személyes függetlenségére, valamint az őt támogató szervezet szakmai függetlenségére.

Az egyetemi ombudsman munkatársainak releváns szakterületi ismeretekkel (jog, pszichológia, szociológia, társadalmi nemek tudománya, áldozatvédelem, kommunikáció) és tapasztalattal kell rendelkezniük, a stáb összetételében érvényesíteni kell a nemek közötti egyenlőség elvét.

Az egyetemi ombudsmannak széleskörű tájékozódási és vizsgálati jogkörrel kell rendelkeznie valamennyi egyetemi oktatási-kutatási és szolgáltató egység, valamint egyetemi szervezet vonatkozásában.

Az egyetemi polgárok kötelesek együttműködni az egyetemi ombudsmannal annak tájékozódása, vizsgálata és közvetítő eljárása során, ajánlásait figyelembe kell venniük.”

Tehát a totalitárius feminizmus felkent képviselői nagyobb hatalommal rendelkeznek majd, mint a Vörös Hadseregen belül a Szovjetunió politikai biztosai. A hallgatók nyakába ül egy leválthatatlan és felelősségre sohasem vonható bürokrata. Úgy tűnik, a felsőoktatás többé nem a tudomány és művelődés fellegvára lesz, hanem a tolerancia átnevelőtábora. Ennyit a tanszabadságról, CEU-ért síró barátaim.

Mint kiderült, 2018-tól az egyetemi ombudsman a következő területeken fejtheti majd ki tevékenységét:

“A toleráns és befogadó egyetemi környezet kialakítását támogató, a tudatosságot erősítő, proaktív és rendszeres általános tájékoztató tevékenység, kommunikációs kampányok folytatása.

Az intézményi gyakorlatok rendszeres elemzése, ezek alapján általános és speciális ajánlások, protokollok kidolgozása és előterjesztése az egyes egyetemi szereplők és a döntéshozó fórumok számára.

Garanciákkal övezett eljárásban hatékony panaszmechanizmus működtetése az egyetemi polgárok számára hatalmi visszaéléssel kapcsolatos, valamint az emberi méltóságot, az egyenlő bánásmódot, az esélyegyenlőség követelményét, a nemek közötti egyenlőséget, a magánszférát, a nemi identitást és a szexuális önrendelkezési jogot sértő cselekményekkel szemben. Ennek keretében elsősorban (amennyiben az adott kontextusban lehetséges) az érintett felek közötti közvetítés (mediáció) valamint egyetemi és egyetemen kívüli fórumok eljárásának kezdeményezése állhat az ombudsman rendelkezésre.”

A fenti tervezet a totalitárius feminizmus és a genderideológia győzelmét mutatja. Általánosságban szó esik ugyan az esélyegyenlőségről, nyomát sem lelni azonban a hagyományos baloldali tematikának (pl. a szegénységben élő hallgatókról szó sem esik), ehelyett az esélyegyenlőség nevében feminista és LMBTQ mechanizmusok fogalmazódnak meg. Egyébként teljesen feleslegesen rendeli az egyetem az ombudsman hivatala alá ezeket az ügyeket, mert a szövegben említett visszaélések egy részében az Egyenlő Bánásmód Hatóság, más részében pedig maga a rendőrség-bíróság hivatott eljárni (ha valóban történik visszaélés!), ehhez egy egyetemi ombudsmanra egyáltalán semmi szükség nincs. S sőt kifejezetten etikátlan, egyenesen jogsértő lenne az egyetem falai között “mediálni” a valóban megvalósult törvénysértéseket. Ha viszont nincs törvénysértés, akkor nem igazán lehetne semmiféle egyetemi ügy sem… hacsaknem mondvacsinált ügy.

Mit jelenthet majd ez a reform a mindennapokban? Várhatóan azt, hogy az amerikai típusú feljelentés-kultúra utat talál a hazai felsőoktatásba. Korántsem kizárt, hogy az amerikai campusokra jellemző “szexuális zaklatással”  összefüggő bejelentéshullám várható az ELTE-n. Félő, hogy megvalósulhat az isztambuli egyezmény partikuláris, egyetemi változata is és a nők a hamis vád miatti felelősségrevonás legkisebb kockázata nélkül tehetnek tönkre életeket az egyetemi élet részeként.

Újdonság, hogy a felsőoktatási intézmény oktatóinak és hallgatóinak sorsába egyetemen kívüli faktorok is beavatkozhatnak. Mivel az egyetemen már napjainkban is radikális feminista csoportok tarthatnak “érzékenyítő tréningeket” (!), nem hagy maga után túl sok találgatni valót, hogy kikre is gondolhatott a rektor úr.

Nem egyértelmű, hogy mit értenek hatalmi visszaélés alatt. A szövegkörnyezet viszont sejteni engedi, hogy a hallgatók ezentúl felülről érkező feminista bátorítással vádolhatnak majd meg tanárokat szexuális visszaéléssel. És még ha nem is érzik úgy, talán majd egyesek segítenek bennük “tudatosítani”, hogy ők “szexuális zaklatás áldozatai”, ahogyan ezt a jelenséget az USA egyetemeiről már jól ismerhetjük. Ráadásul könnyen megtörténhet, hogy a feljelentésipar a politikai tisztogatásokra és a személyes ellenségek kiiktatására is jól felhasználható lesz az egyetemi közegben, ahogyan erre szintén előttünk állnak a példák a nyugati gyakorlatból.

Varga Anna Gizella grafikus "Nem oké!" című plakátsorozatának egyik darabja

Az ELTE-nek dolgozó Varga Anna Gizella grafikus “Nem oké!” című plakátsorozatának egyik darabja

Összegezve: nem a feminizmus, a genderfasizmus nyomulása az ijesztő (megszokhattuk), hanem a társadalomban(?) jelen lévő automatizmusok. Kiszámítottan, gépies egyhangúsággal, a globalista elit felé határtalan és példa nélküli szervilizmust tanúsítva kényszerítik ki a változtatásokat. Csakhogy amíg boldogabb tájakon a Totalitárius Igazság Harcosai maguk vajúdták ki a “progresszió diadalát”, addig nálunk felülről levezényelt jozefinista reformok formájában érkezik a nyugati fény.

Az ELTE vezetésének döntése jó példa arra, amikor egy csoportot vagy közösséget abszolutista módon, politikai-hatalmi eszközök által infantilizálnak. Elképzelni sem tudom, hogy miként tervezik az egyetemisták kötelező együttműködését – esetleg kvázi osztályfőnöki órákat szerveznek a hallgatók számára, vagy netán kötelezővé teszik majd számukra a Nemiségellenes Ifjúsági Szövetség gyűléseinek látogatását? Miféle kényszerítő eszközökkel kívánják majd őket indoktrinálni?

Írásunk végén ki kell térnünk egy érdekességre. Mint arról a sajtó a napokban beszámolt, egy ELTE-n lefolytatott vizsgálat szerint 140 nemi erőszak áldozat és nemi erőszak túlélő (ki tudja, mit is takar valójában az utóbbi fogalom az előbbivel szemben) akadt egy év alatt az ELTE-n. - Valójában az egész országban indul hozzávetőleg ennyi felelősségre vonás szexuális visszaélés-erőszak miatt évente, és azoknak az eseteknek is csak egy kisebb hányadában bizonyul megalapozottnak a vád. Az ELTE vizsgálatának “áldozataival” máris megduplázódhat ez a szám. – Hihetőnek tűnik?

Sokan, sokszor megfogalmazták, hogy szerencsére évtizedes lemaradásban vagyunk az USA-hoz és Kanadához képest. Eddig örülhettünk, hogy a feministák ugyan hazánkban is tematizálhatták a közbeszédet, de egyelőre nem építhettek ki férfigyűlölő terrorapparátust. Örülhettünk, hogy az állam által fenntartott (!) egyetemek bár túlontúl széles teret biztosítottak a feminizmus számára, de nem emelték azt egyedül üdvözítő, totalitárius ideológiává és a férfiak elleni terror eszközévé az egyetemi életben.

Úgy tűnik, többé nem vagyunk ennyire szerencsések.


Címkék: , , , ,

Az egyéni szerzői név alatt megjelenő cikkek nem a Férfihang.hu szerkesztőségének egységes állásfoglalását, hanem elsősorban a szerzők egyéni véleményét hivatottak kifejezni, bemutatni; céljuk sok esetben mindössze a vita, párbeszéd kezdeményezése a művészi provokáció eszközével. Az írások közlésére a véleményszabadság és a médiapluralizmus érvényre juttatásának igényével kerül sor. A Férfihang.hu szerkesztőségének, moderátorainak elsődleges feladata a vonatkozó törvényi keretek és a jóízlés kívánalmainak betartatása.
6 votes, average: 5.00 out of 56 votes, average: 5.00 out of 56 votes, average: 5.00 out of 56 votes, average: 5.00 out of 56 votes, average: 5.00 out of 5 6 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Feminizmus - Antifeminizmus, Hírek - Politika rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


A kormány már megint csak a "nők elleni erőszakról" beszél

Az oktatási biztos Dr. Aáry-Tamás Lajos jelentése a gólyatábori erőszakról újabb remek lehetőséget kínált a kormány számára, hogy tudtunkra adja, hogy...
A férfiak alanyi jogai az alkotmány szerint is szabadon semmibe vehetőek

Már korábban eleget kellett volna tennünk itt a Férfihangon egy lehangoló tájékoztatási kötelezettségünknek, azonban úgy tűnik, hogy senki sem érz...
Nem kell fizetned!

A Férfihang.hu-n korábban örömmel számoltunk be "Fizess ha férfi vagy?" című cikkünkben a szórakozóhelyi nemi diszkrimináció megszünteté...
Hisztéria, hírhamisítás, haszonlesés: a campus-erőszakról

Nap mint nap közelebb kerülünk ahhoz, hogy felzárkózzunk a művelt Nyugathoz: a genderháborús propagandagépezet évről évre szítja a feszültséget, a n...
Puzsér Mérő Verára veri

Rögtön az elején ígéretet teszek rá, hogy a fenti csekély térfogatú bejelentés nyomán megpróbálok majd "magvasabb" pszichológiai és társadal...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (98) Hivatkozások (0)
 1. Erre kell nekik az egyetemi autonómia.

  Alig álcázott kultúrmarxista nyomulás.

  Végképp a legalja, hogy Mezei Barna jogász volt – neki kifejezetten szégyene, hogy egy ilyen “intézményt” ilyen feltételekkel enged az egyetemén. Ezek után nem tekintem jogásznak.

  5     0
 2. “a szexuális önrendelkezési jogot sértő cselekményekkel szemben”

  Nem mindegy, hogy a sok egyetemi kurvát ki bassza meg?

  0     0
 3. ilyen erkölcsrendèszet dolog a legvadabb szoci idôkben régen is volt, csak akkor még a lenge öltözetûeket rángatták meg,
  Mindenesetre, helyes talán az lenne, hogy a “hatékony panaszmechanizmus működtetése az egyetemi polgárok ÉS DOLGOZÓK számára hatalmi visszaéléssel kapcsolatos, valamint az emberi méltóságot, az egyenlő bánásmódot, az esélyegyenlőség követelményét, a nemek közötti egyenlőséget” is elérhetô legyen.
  csak így visszagondolva, nálunk is volt pár iq-bajnok még az elsô szemeszteren, aki úgy ment vizsgázni, hogy lejjebb gombolta a blúzát (mert vki a monnyuk szervetlen kémia profról elterjesztette, hogy egy-egy villantásnál elnézôbb és megkegyelmez). A faszi meg full vörösen ült vizsgáztatás közben, mégis buktak, aztán meg a folyosón ócsárolták, hogy mekkora egy vérengzô szemét. A faszi, ha lett volna ilyesmi, simán ismeretlen rágalmazó ellen eljárást indíthatott volna…na de ez nem errôl szól, hanem vegytiszta férfigyûlôlet, a kössön a farkára csomót meg egyszerûen gáz.

  5     0
 4. Az ELTE sosem volt szimpatikus a számomra, ezek után mégannyira sem.

  Túlontúl sokat profitál abból az egyszerű földrajzi tényből, hogy Budapesten található. A” helyzeti potenciállal” pedig a minőségi jellemzők alacsonyabb szintjét képes kompenzálni. Ha vidéken lenne teljesen középszerűnek tartanák.

  Viszont mivel a fővárosban a (nem teljesen) magyar értelmiségi elit képzési-oktatási centrumaként funkcionál nem is csoda hogy a felsőoktatás rothadásának újabb lépcsőfokát jelentő kór is itt üti fel a fejét hogy a jövőben szétsugárzódjon az összes többi felsőfokú oktatási intézménybe is.

  1     0
  • Az ELTE _TTK_-ról én úgy tudtam, hogy jó színvonalat képvisel. Sajnálom őket, hogy ezzel a BTK-s branccsal kell egy név alatt futniuk. És kívánom nekik, hogy meg tudják őrizni a józan eszüket ellenszélben.

   0     0
   • Igen. Ennyiben finomítanám a dolgot. Elsősorban a bölcsészekre utaltam.

    1     0
   • Na tessék: http://www.origo.hu/tudomany/20170517-elte-etologia-a-nok-jobban-megertik-a-kutyakat-mint-a-ferfiak.html

    Az ELTE is rendelkezik brit tudósokkal.

    4     0
     • Te jó ég, először azt hittem, hogy román csávó a kutyának vágta el a torkát, az egy kicsit durva lett volna…

      0     0
     • Az egészben csak a kutyát sajnálom. Éppen játszott a kis gazdival, amikor bejött az igazi gazdi és kiabálni kezdett. Kis gazdi megijedt, ezért ő is, szabadulni akart, de össze voltak ragadva, aztán meg csak fröcsögött a vér a pofájára.

      Amúgy meg: https://www.youtube.com/watch?v=5boRQcTvnwU

      0     0
    • monnyuk, így a mortal wombatunk linkje után tök felesleges hszlnem, de azért annyira nem brit tudósos, de nem is újszerû tud.eredmény…. az hogy jobban értelmezi hallásra a nô a vakkantások mögötti állapotot, pont ugyanaz, mint a kicsiknèl a sírás, nyöszörgés típusáról is alapból/ ösztönösen/evolúciósan is tudjuk, hogy mi van, de ez ugye a cikkbe (az eredetiben nem találaltam) nem került bele, más kérdés, hogy kutya tulajdonosként emberek szülôként ertelmezik magukat, fuj.

     0     0
      • “wifelifestyle.huAz én értelmezésemben anyának lenni nem kórházi papír az újszülött osztályról, hanem ennél sokkal kevésbé behatárolt: anyának lenni, gondoskodás. Gondoskodni valaki(k)ről, aki önmagáról gondoskodni képtelen… Csak az lehet anya, aki ember gyermeknek adott életet? Nem!
       Az is anya, kinek a gyermekáldásra “csak” az örökbefogadás lehetősége volt adott. Az is anya, aki egy, vagy több “négy lábú, szőrös” gyermek életéről és boldogságáról gondoskodik nap mint nap. Az is anya, aki csak fogadott anyja valakinek, sőt a nővéri szeretet is valahol anya, mert felelősségteljesen felvállalja a gondoskodás szerepét olyan helyzetekben, ahol esetleg “anya nem ért meg”. Nekem egyelőre nincs világrahozott gyerekem, de ma én is ünnepeltnek érzem magam, mert két, érző kicsi szívről gondoskodom, ők pedig önzetlenül hálásak ezért.”

       Bizony, neki meg csibabái vannak.

       0     0
      • a tü-tüs kutya, sirok.

       0     0
     • A link elsősorban azért érdekes mert a “kísérlet” 40 fős mintavételezésen alapul, ami egyszerűen komolytalan. Ezért brit tudósos.

      0     0
      • ez a minta elemszám már bôven értékelhetô statisztikailag. nincs vele semmi baj.
       a hipotézis felvetésnél meg simán elvesztettek egy alap szempontot, hogy nem a kutyàból kell igazolni, hogy a nôk akusztikusan érzékenyebbek, hanem eleve azok, és esetleg azt vizsgálni, hogy a nôkben a kötôdés/oxitocin még inkább fokozza ezt a tipusú agyi éberséget.
       Túvvanbeszélve :)

       0     1
     • Pedig én valahol azt olvastam, hogy a kutya bizony szülőként, főnökként tekint az emberre, és egy csomó, a farkasoknál a kölykökre jellemző dolgot nem nőnek ki a kutyáink

      0     0
      • Az oroszoknak (Szovjetúnió) volt (van) egy háziasítási kísérletük. Szimpla rókákat kezdtek tenyészteni, háziasítani. Az eredmények megdöbbentőek.

       A rókák színeikben ugyanúgy megváltoztak, mint viselkedésükben. Az eredetileg emberkerülő fajta embertől függővé, annak társaságát igénylővé, majdhogynem kutyaszerűvé vált.  Ugyanaz játszódott le nagyon rövid idő alatt, mint a farkasok háziasításával létrehozott kutyákkal. A hasonló viselkedésmód azért is érdekes mert a farkas falkákban élő faj, míg a róka nem. De nem vagyok etológus.

       Info itt: https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Domesticated_Red_Fox

       Ezt pedig megnézésre: https://www.youtube.com/watch?v=d1G2yZMUNUQ

       0     0
      • De ez miért cáfolná azt, hogy egy csomó magányos ember/ nô gyerekpótlékként tart kutyát, csak éppen egy nagyobb testûnél tényleg nem lehet tudni, hogy ki kinek a gazdája…
       én baromira nem szeretem a kutyákat: tartok tôlük, mert vagy vmi levadászandó állatnak néztek pl amikor bicóval mentem, aztán meg jött a gazdi, hogy “de eeez csak egy kölyök és jááátszik” tényleg klassz érzés, amikor rámront egy 70 kilós dög én meg még bringàval se vagyok annyi, és az achilleszemnél próbál elkapni, mint egy birkát,
       vagy a másik kutyás fúj, amikor a taknyos orrukkal már szinte szippancsként szagolgatnak, tuti hogy a macskák is szagolgatnak, de vhogy diszkrétebbek.

       0     0
        • csak addig néztem bele, hogy a nô kutyákkal álmodott és utána hazahoztak egy rotweilert.. azért ez is megérne egy freudot.

         0     0
         • Kutyák és nők? Ez egy nehéz dolog és meglehetősen tabu is… Alapigazság, hogy sose állj a nő és a lova/kutyája közé.

          “És mikor feltakarta paráznaságait és feltakarta szemérmét, eltávozék az én lelkem ő tőle, amint az ő nénjétől lelkem eltávozott vala. És megsokasítá paráznaságait, megemlékezvén ifjúságának napjairól, mikor Égyiptom földjén paráználkodott; És fölgerjede azok bujálkodóihoz, kiknek teste olyan, mint a szamarak teste, és folyásuk, mint lovak folyása.” – Ez 23:18-20

          0     0
          • a bûn mocska határtalan, de én ezt akkor is nehezen tudom elképzelni, hogy ez vmi gyakori perverzió lenne, de ok. nem is igazán érdekel.
           A rotweiler-nô ès a faszija esetében inkább olyasmire gondoltam, hogy a pasi elpapucsosodott és a nô tudat alatt talân ettôl is remélte, hogy kicsit kialfásítja, hogy legalább a kutyával megbírkózik, szóval ilyen masszív shit teszt.
           Nô-harcikutya között azért nem mûködik a falka sorrend, mert a nôkben eleve kevés az androsztenon, a kutyák meg folyamatosan szaglásznak, folyamatosan ki fogják kezdeni a dominancia sorrendet.

           0     0
          • Az idézetnek is több olvasata van, nem szükségszerűen kell a legdurvább dolgokra gondolni. Ha van nőismerősöd, aki rendszeresen lovagol, nyugodtan kérdezd meg.

           Ha belegondolsz, a széttett combjaid között érezni a bármelyik pillanatbna kirobbanni kész erőt, lovaglás közben a vonagló izmok lebírhatatlan játékát… Mindezekhez pedig társul egyfajta emocionális kötődés, melynek alapjai a két faj évezredes közös múltjában gyökeredznek, kapcsolódás egy olyan lényhez, amely elfogad, nem ítélkezik feletted, nem érdekli hogy milyen a sminked vagy hogy felszedtél három kilót.

           0     0
          • Reszet Elek: A lovaglós nőkről abszolút az a benyomásom volt eddig, hogy nincs értelme foglalkozni velük. Egyszerűen a lovak jobban érdeklik őket, mint bármi más. Legalábbis a kisszámú mintavételem alapján.

           0     0
        • Azért szomorú, mikor egy domina-style kutyakiképző csajnak kell tökösségre tanítania a végletekig elnyámnyilásodott családfőt:

         https://www.youtube.com/watch?v=ynBM_x3gd_E

         0     0
 5. A csomózott fasz rendkívül ízléstelen. Képzeljük el ugyanezt ellenkező előjellel! Mondjuk bedugózott pina, erényőv vagy “csak” a kurvásabb ruhák minimális kritikája. Lenne sivalkodás…

  7     0
  • Igazad van, baromi ízléstelen, viszont annál inkább kifejezi a Freudi tudatalatti határán lappangó célt: szexualitásában korlátozni, megszégyeníteni, megnyomorítani, megzsarolni, kiherélni és így sikeresen bekussoltatni a férfiakat…

   5     0
   • Ez nekem csak annyit jelent, hogy a rajzoló kicsike nagyon f*szhiányos, de mivel azt tanulta egész életében, hogy a férfiak szemetek, hát komoly szarban van. Az élet nagy dilemmái vol1.

    0     0
    • No igen. Csak az a baj, hogy amíg esténként otthoni magányában csendesen hüppögve rajzol csomózott faszokat önmagának, addig az az ő egyéni nyomora, viszont amint a “műre” vevő egy társadalmi mozgalom is, akkor már valahol a nők kollektív tudatalattijában kell keresnünk a kulcsokat… – Ami persze azért sokkal rémisztőbb… – Tényleg jobb lenne hinni, hogy mindez csak Varga Anna Gizella személyes balsorsának kivetülése…

     2     0
  • Privát hozzászólás.

   0     0
  • Van a demokráciánál totalitáriusabb rendszer? Nincs.

   1     0
 6. “Gyakran nem tudatosul a nőkben, hogy szexuális zaklatás áldozatai lettek.” – Uram irgalmazz! Milyen zaklatás az, amit észre se vesznek? Ki találja ki ezeket a jelszavakat? És ki hiszi el?

  6     0
  • Nyilvánvalóan azok a feministák találják ki, akiknek érdeke, hogy minél több “ügy” legyen és aztán bezsarolhassák magukat zsíros (gender) “tanácsadói” állásokba a médiába, a közhivatalokba, az egyetemekre… – És íme az ELTE vezetősége csont nélkül elhitte… Vagy meglehet, hogy őket is inkább pszichikai nyomásgyakorlással belezsarolták ezekbe a reform elképzelésekbe?

   3     0
  • “Gyakran nem tudatosul a nőkben, hogy szexuális zaklatás áldozatai lettek.” – Uram irgalmazz! Milyen zaklatás az, amit észre se vesznek? Ki találja ki ezeket a jelszavakat? És ki hiszi el?

   Kálmán, erre nagyon egyszerű a válasz, a Feministák ismerik a nők pszichológiáját – mint mondjuk a PUA ismeri – és arra építenek.

   Alapesetben mit csinál egy nő? Felöltözik szexire, kirúzsozza a száját, és várja hogy leszólítsák a férfiak. Azzal a kitétellel, hogy lehetőleg csak abba a kategóriába tartozó férfiak szólítsák le, akik neki is tetszenek, mert azok a férfiak akik nem ebbe a kategóriába tartoznak, vagyis nem tetszenek neki, azok lehetőleg hozzá se szóljanak.

   És szeretnék, ha te magadtól is megéreznéd, hogy a két kategória közül férfiként melyikbe tartozol és e szerint cselekednél. Természetesen egy férfi sem gondolat olvasó, csak onnan tudhatod hogy tetszettél-e, ha leszólítottad és szóba állt veled. Ha nem tetszettél, mész tovább. A csaj számára pedig adott esetben negatív érzés, hogy nem az a pasi szólította le mint akinek örült volna, mert ez esetleg megkérdőjelezi a csajnak saját magáról alkotott SMV-értékét.

   És ezt használják ki a Feministák, ezt a negatív érzést. És EZT adják el a nőknek úgy, hogy “de hát kicsim, téged szexuálisan zaklattak” mert tény hogy a leszólítás intenciója a szexualitás volt, no de a srác ment is tovább amint megérezte hogy nem örülnek neki… Nagyon aljas dolog ez.

   7     0
 7. Hát, ha majd tényleg minden elbénázott ismerkedés esetleg “zaklatás” lesz, meg minden elbénázott rövid párkapcsolat esetleg “erőszak” lesz, akkor majd ugyanezek a bölcsészek (hol a bölcsesség meg az ész?) fogják azt kérdezni 15-20 év múlva , 35-40 évesen, hogy “Hová lettek a férfiak?”  Hát például megunták a közellenségnek való állandó kikiáltást és lementek sörözni, párkapcsolat hellyett meg inkább a kedves mosolyú huncut csajokat nézegetik az erre való oldalakon, vagy MGTOW zászlót tűznek a számítógépük tetejére és videójátékoznak :-)

  4     0
 8. ELTE… régi szép emlékek. :-) Mivel pár éve oda jártam, de aztán háztartásbeliként kötöttem ki, és – bármit is gondoljon erről Mademoiselle Beauvoir – nem tervezek karriert építeni, ezért nyugodtan beszámolhatok már arról az egy-két dologról, ami ott történt.

  Történelmet tanultam, és műkedvelőként jelentkeztem egy olyan órára, amit két feminista tanárnő tartott a nők helyzetéről a Szovjetunióban. Az egyikük nagyon kedves, szimpatikus nő volt, eszméi ellenére is. A másikukkal nem tudtam szimpatizálni, az volt a benyomásom róla, hogy rendkívül nagyképű.

  Ez utóbbi tanárnőnek sikerült egyszer “triggerelnie” is. A kicsoportos órák elején mindig felolvassák a tanárok a névsort, és jelentkezni kell, hogy ott vagy, tehát tudta, hogy x. y.-néként viselem a nevemet. Ennek ellenére megengedett magának egy olyan megjegyzést, hogy “Aki x. y.-néként viseli a nevét, az feladja a személyiségét.” Nem szó szerint idézem, már több éve volt. Mondanom sem kell, hogy nem állt a rendelkezésemre semmiféle safe space, ahol ápolgatták volna a lelkemen esett sebet. :-)

  A kedvencem mégsem ez volt, hanem az “érzékenyítő óra”, amikor meghívtak egy homoszexuális és egy leszbikus aktivistát. Nem, nem a Szovjetunióból, hogy bármi köze legyen a tanulmányainkhoz… Egyszerűen csak nyíltan arra használták a tanárságukat, hogy lenyomjanak némi kultúrmarxizmust a torkunkon. A két aktivista mellé egy bevallottan biszexuális tanársegédet is meghívtak.

  A homoszexuális fickó egy kedves fiatal srác volt. Elmesélte, hogy lett buzi. Kamaszként érezte a nyomást, hogy járnia kell valakivel. De egy lányért se volt igazán oda. 16 évesen felment egy társkeresőre, ahol rátalált egy felnőtt férfi, és kíváncsiságból megismerkedett vele. Ő lett az első szeretője. Tehát egy rohadt predátor áldozata szegény srác.

  A nő házasság és azt hiszem, 3 gyerek után jött rá, hogy leszbikus. Sajnos az egyik gyereke katolikus, ezért a barátnőjével nem látogathatja az unokáit. (Szörnyű katolikusok, fujj!)

  Ez a két ember, főleg a férfi még szimpatikus volt. Az igazi fekete levest a biszex tanár srác hozta. A homoszexuális fickó mesélt egy olyat, hogy van egy nővére, akinek van egy kisfia, akit egyedül nevel, és hogy ő adja meg neki a férfi mintát, így segíti a nővérét. Erre a biszex kikelt magából, hogy erre mi szükség, a férfiasság undorító dolog, be kéne tiltani, mert az nem jelent mást, mint hogy a férfi megcsinálja a gyereket, aztán otthagyja.

  Mert ugye a feminizmus meg a többi mind – mind a szabadságról szól. Csak épp a klasszikus nemi szerepeket kéne betiltani, mert azért az mégiscsak undorító.

  Végül ki kellett tölteni egy kérdőívet, milyen hatással volt ránk az óra (rontottam egy kicsit a statisztikákat, nem lettem elfogadóbb sajnos), meg kézföltétellel szavazni kellett, szerintünk hány éves kortól kéne ilyen érzékenyítő órát tartani. Felnőtt, kamasz, ált. iskolás, óvodás? Az óvodás kapta a legtöbb szavazatot, sajnos én a kamaszoknál tettem fel a kezem, kaptam is véres rongy pillantásokat,  hogy nem vagyok elég haladó, de utólag már szégyellem magam, nem kellett volna feltenni a kezem egyiknél sem, jelezve, hogy szerintem nem kéne ilyen órát tartani sohase senkinek.

  Plakátkampány. Nem csak a femcsik nyomulnak ám az ELTÉ-n, hanem a muszlimok is. Én anno szorgalmasan tépkedtem az (ELTÉ-s pecséttel ellátott) muszlim plakátokat, amelyek arról szóltak, hogy mondjuk ki: Egy az Isten és Mohamed az ő prófétája, vagyis hogy legyünk muszlimmá. Végül is mindegy, hogy iszlám vagy kultúrmarxizmus, a lényeg a keresztény fehér Európa pislákoló maradékainak végső felszámolása.

  Egyébként egyszer odajött hozzám egy ELTÉ-s tanár, láthatólag muszlim. Mint kiderült, tálib. Tálib. TÁ-LIB. Ők voltak például, akik Malalát közelről fejbe lőtték, mert tanulni akart. Tehát nagyon “vicces” egy tálib tanár egy oktatási intézményben, amely ráadásul a feminizmust is támogatja. Egy áttért magyar fiúval jöttek oda hozzám. Elhívott a budai közösségükbe, de én úgy tereltem a témát, hogy kiderüljön, katolikus vagyok. Némileg ki volt rajta akadva. Hogy a fenébe lehetek katolikus, ha itt kommunizmus volt?! Ezek úgy tekintenek magukra, mint akik idejönnek a kommunizmus által felszántott földre, amelyet majd ők spirituálisan bevetnek.

  Ez a tanáros zaklatós dolog amúgy  vicces. Menő csajnak számított, aki tanárral jött össze… (Mármint valódi párkapcsolatra.)

  Szóval vannak sztorik. Lehet drukkolni, kié lesz az egyetem: a feministáké-e vagy a muszlimoké.  Esetleg összefognak majd. Várom a plaktákampányt: ha burkát húzol, az oké. Vagy valami ilyesmi.

  P. S.: Ennek ellenére én szerettem az iskolát és megismertem pár nagyon jó tanárt, nem mindenki marxista.

  4     0
  • Retkes tálibok.

   1     0
  • Jól van, mégse volt vicc a rakkai iszlám szabadegyetemi tancsi az eltén.

   0     0
  • miért nem doxolod ôket?
   a tálibot simán névvel elérhetôséggel posztolnám ki,
   de aki a -né-vel szemétkedett, azt is. hivatalosan vàlasztható, vagy majd ezt is kiszedik a PTk-ból a névvàltoztatàsi eljàràsból, mint diszkriminatív, de a születési Akv-nál meg opció lesz az X ?!

   0     0
   • A tálib nevét nem tudom. Lehet, csak kamu volt, hogy ott tanít. Mindenesetre egy diák kíséretében szabadon grasszált a campuson, engem a Gólyavárban szólított meg.

    A tanárnőt Bartha Eszternek hívják. Amúgy volt még egy aljas húzása. Schmidt Máriát és a többi fegyvert fogó 56-os szabadságharcos nőt leszólta, hogy azok mind… nem emlékszem a pontos kifejezésre, de vagy a tanultságukra, vagy a társadalmi helyzetükre tett lekicsinylő megjegyzést, azt éreztetve, mintha tanulatlan, buta prolik lettek volna. (Nem olyan csodás két doktoris nők, mint ő.) Sajnos mivel ez már 4 éve volt, nem emlékszem pontosan a szavakra.

    Mindenesetre engem elborzasztott, hogy micsoda nyíltan marxista fészek az ELTÉ-s Kelet-Európa Története Tanszék. Érdemes ezt elolvasni. A tanszékvezető (Krausz Tamás) a felelős kiadó. Neki a jobbkeze Bartha. Többek között az ilyenek miatt szoktam jót mosolyogni azon, mikor valaki széljobbos klerikálfasiszta Orbán-diktatúráról beszél.

    0     0
    • Privát hozzászólás.

     1     0
    • Csak nem Ő Bartha Eszter? Csinos, felvilágosult nő, látszik rajta, hogy elvből nem pasizik. A gonosz patriarchák biztos azt mondanák, hogy az előnytelen külseje és sikertelen magánélete miatti frusztrációját éli ki a feminácizmusban, de mi, progresszívek nem adunk hitelt az ilyen vádaknak.

     1     0
     • Úgy rémlik nekem, hogy van férje, de ez nem látszik a nevén, hiszen csak a személyiség nélküli ostoba lábtörlőknek van férjezett nevük.

      0     0
      • Ah, szóval Bartha Eszter bort iszik és vizet prédikál. Egy világ omlott össze bennem!

       Persze szó se róla, vannak progresszív, feminista férfiak. Öröm rájuk nézni, olyan lelkesek a tüntizéseinken.

       1     0
       • A rendszám feltűnt?

        1     0
       • A legjobb, hogy nem valami mémoldalról van a link, hanem egyenesen a Nőkertről!

        0     0
        • Haha, az ostoba hím be lett hülyítve, hogy ha tüntet és engedi elfotózni magát, miss Raszta végre levágja a hónaljszőrét. Természetesen a borotválás – ami kimerítené a shaving rape fogalmát – nem történt meg. A hülye hímnek el lett magyarázva, hogy az erőszak lenne. Inkább örülnie kellene, hogy a barátnője olyan bátor és merész, hogy hónaljszőrrel tüntet a kinézetizmus ellen.

         0     0
         • Rasztacsajnak biztos van egy-két kurva tetkója is mert az dukál…

          0     0
          • Miért gondolja egy nő, hogy jó ötlet kurvamasnit tetováltatnia a vádlijára? Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mi a jó abban, ha valaki kurvának pozícionálja magát? Még akkor is ha történetesen tényleg kurva. Most hogy itt a tavasz, elkezdtek ezek a téli tetoválások előjönni. Érzésre egy nagságrenddel több lett, mint tavaly. És beszivárgott az egyébként normálisan kinéző emberekhez is ez az idiotizmus. Hánynom kell tőle.

           0     0
          • Én önmagában nem a tetoválások ellen vagyok, lévén nagyon ősi dologról van szó (Ötzinek is volt).

           A gondom a tucattetoválásokkal, a divattá válásával van. Anno a tetoválásoknak volt jelentésük, ma már jobbára csak “jól néznek ki” (viselőjük szerint biztosan), kb, annyira egyediek, mint a farmernadrág. A halálom a kigyúrt srácok nonfiguratív felkar-váll tetkója, a nőknél meg a derék virág-inda-nonfig kombói.

           Az igazán gáz az amikor a már középkorúvá vált és elhanyagolt testen, a fonnyadozó bőrön látni valami kifakult tetkót.

           Ha a test tetoválásai például viselőjük spirituális útkeresését jelzik, egy életút állomásainak megörökítését szolgálják az más tészta.

           0     0
          • Mindenféle tetoválás ultragagyi.

           2     0
       • Azért ez a férfi eléggé help me képet vág. :-D

        0     0
        • Sajnálom szegényt. Valahol belül már érzi, hogy nagyon gáz ahová lesüllyedt. Ha egyszer felébred iszonyúan szégyellni fogja magát. Annál már csak az a rosszabb, ha nem ébred fel soha…

         0     0
        • Milyen férfi letolt gatyával?

         0     0
        • Azért ez a férfi eléggé help me képet vág. :-D

         Az ilyen fiatal srácok azt hiszik, hogy a Feminizmus férfiellenessége és férfigyűlölete csak azok ellen a más férfiak ellen irányul, akik rosszul bánnak a nőkkel és gonosz patriarchaként elnyomják őket. Szemben természetesen ővele, aki maximálisan rendes és jól bánik velük velük és egyenjogúnak tartja őket.

         Nem jött még rá, hogy a férfi mint ellenségkép a Feminizmusban minden egyes férfira kivétel nélkül vonatkozik, hogy a Feminista, férfiellenes ideológiában nincs olyan kitétel, hogy “kivéve azok a jó fej srácok, akik jól bánnak a nőikkel”…

         Szegény srácon amúgy látszik, hogy szívesen megcsinálná a kis rackafrizurás csajt, de hogy ezzel a taktikával nem fog összejönni neki, arra mérget vennék. Mondjuk nekem is gyengéim a pöttöm, rackafrizurás hippilányok (de szigorúan csak ha borotválja a lábairól a szőrt, mindenhol máshol maradhat, ha szexi és ápolt: vessetek a mókusok elé, de láttam én már nagyon szexi hónaljszőrt huszonkevés éves hippilánykán nyári fesztiválon…).

         0     0
         • Szemöldöktől lefelé egy szőrszál sem. Vannak efebofil hajlamaim szóval a filigrán alak is igencsak előny.

          0     0
          • Szempillái se legyenek?

           0     0
          • Helyesbítek: szempillától lefelé.

           0     0
          • Vannak efebofil hajlamaim szóval a filigrán alak is igencsak előny.

           Kinek nincsenek? Én is belefutottam nemrég egy kereken húszéves, helyes lánykába, akiről egyértelműen levágtam, hogy lehetne nála keresnivalóm. Kb. olyan érzés, mint amit Krisztus érezhetett, amikor megkísértette az Ördög. Rossz hatással nem akarok lenni az ő életére, ő viszont az enyémre egyértelműen jó hatással lenne. Örök dilemma. Mondjuk lehet, hogy az hogy ez így kérdésként egyáltalán felmerül egy férfiban, az csak a sikeres Feminista kondicionálás eredménye.

           0     0
          • Szerintem a komolyabb életkori különbség csak jótétemény a legtöbb nőnek. Számtalanszor beszéltünk már róla, a fiatal nők mennyit panaszkodnak arról hogy a kortársaik inkább fiúk, mint férfiak.

           Nem látok problémát, sőt inkább jótéteménynek tartom ha egy idősebb férfi hajlandó segíteni nekik hogy végre nőnek érezzék magukat.

           Amikor túl vannak az első fázison és már nem elég hogy végre valaki játszik a kis pinájukkal, amikor már kialakul a szükséglet hogy nyiladozó nőiességüket a maga teljességében éljék meg, nos akkor jönnek a harmincasok és negyvenesek.

           Amúgy is, szerintem egy valamirevaló férfi küldetésének érzi hogy kielégültebbé és ezáltal boldogabbá tegye a nőket ilyen módon is hozzájárulva hogy a világ egy jobb és szebb hely legyen.

           0     0
          • “Számtalanszor beszéltünk már róla, a fiatal nők mennyit panaszkodnak arról hogy a kortársaik inkább fiúk, mint férfiak.”

           Mintha ezek a lányok nem is kis pénzéhes picsák lennének, hanem valami intelligensebb, igényes nagyvalakik.

           0     0
          • A nők is gyakran csak szórakozni akarnak, bizonyos életkorban meg pláne.

           0     0
  • Iszlámista propaganda az ELTÉ-n, mi van???

   Akkor se döbbenthettél volna meg sokkal jobban, ha azt állítod, hogy a diplomádat egy kétfejű kutya bírálta. Ilyenek vannak, ma Magyarországon, a való életben, jelen időben? Komolyan, lehet hogy burokban élek (nem burkában, burokban), de az állam úgy leesett, hogy szinte a padlón csattant. Igazság az, hogy az egyetemekre meg az ott dolgozókra azért már rég nem tekintek azzal a csodálattal mint anno érettségizett fiatalemberként tettem, amióta magam is dolgozó emberként létezem a való életben. De ez azért már olyan szinten túlzás, hogy azt gondolom, ki kellene onnan takarítani az egész bagázst, a teljes vezetőséget le kell cserélni, ha ilyeneket megengednek.

   Tényleg csak azt a következtetést tudom levonni, hogy a kulturális háború nem fogja megnyerni saját magát úgy, hogy az eredmény nekünk kedvezzen. Úgyhogy dolgunk van, emberek!

   0     0
  • Szóval vannak sztorik. Lehet drukkolni, kié lesz az egyetem: a feministáké-e vagy a muszlimoké.  Esetleg összefognak majd. Várom a plaktákampányt: ha burkát húzol, az oké. Vagy valami ilyesmi.

   Svédország kicsiben. Vigyorogva dőlök hátra a kanapén a popcornnal, és várom, hogy ebből mi fog kisülni. :)

   0     0
  • Az egyetemi autonómia réges-rég a múlté. Ahogy a civil társadalom sem lesz civil a szó eredeti értelmében.

   0     0
  • Érdekes, én ezt a muszlim vonalat nem érzékeltem. A feministásodást viszont igen, igaz, még nem ilyen nyíltan elnyomó formájában. (Akkor még elhittem, hogy kékharisnyák marginális magánhülyesége a dolog.)
   Csak egy példa a mostani állapotokról. ELTE Filmszemle címen hírdetnek meg egy olyan programot, ahol kizárólag nők által készített filmeket vetítenek.
   https://www.facebook.com/events/1300936863355796/
   Nem, nem azt mondják, hogy “ELTE női filmszemle”, hanem azt, hogy filmszemle, ezzel azt sugallva, hogy valóban a legjobb filmeket a nők csinálják. Hiszi a piszi. Nyilván nem minőségi alapon szelektáltak, hanem negatívan diszkriminálták a fiú hallgatókat.
   Más. MAK az “egyetemi autonómiáról”.
   MAK: Érteni vélem, hogy az egész ügy miért épp most alakult ki. Ugyanakkor látható, hogy az európai és magyar kritikusok is az egyetemi autonómia fogalmát hangsúlyozzák. Itt minimum két dologról van szó. Az egyik az, hogy az egyetemi világ a háború után radikálisan balra tolódott. Ez a németeknél, az olaszoknál és a franciáknál is ez egyértelműen a nácitlanítással függött össze. A jobboldaliakat szépen kiszorították az egyetemi világból, azt mondták, hogy elégedjenek meg a gazdasággal, termeljen a kapitalizmus, cserébe viszont a kultúrát igenis ellenőrzés alatt kell tartani, hogy felszámolhassák a nemzeti elfogultságokat, a nemzetek közötti konfliktusokat. Nálunk ugyanezt 45 után a kommunisták hajtották végre. Az autonómia védelme tehát egyrészt nyilván ennek a status quónak a védelmét jelenti. Másfelől ez egy foglalkozási csoport küzdelme. Akik régebben a szabad művészetekben ügyködtek, azoknak nem volt eladható termékük, ezért patrónusra szorultak. Elég csak a Canterburyi mesék oxfordi diákjára gondolni, aki bárkinek eladná magát. Ebből a világból alakult ki az úgynevezett értelmiségi a 19. század végén. Az értelmiség számára mai napig probléma a patrónusi rendszer kezelése, elfogadása, főleg, hogy a patrónus lehet az állam is. A háború után kialakult autonómiaeszmény azt jelenti, hogy az állam pénzt tol be az egyetemi szférába, aminek így nem kell a piacon megméretni magát, de tartalmilag nem szól bele az egyetemek működésébe. Ezt a foglalkozási status quót is védik.

   GFG: Ezzel az állam egyúttal pacifikál egy széles réteget, akik értelmiséginek nevezik magukat.

   MAK: Igen, persze. Ugyanakkor ez az értelmiség roppant büszke a szellemi függetlenségére. Ennek ellenére a mai egyetemi világban nagyobb kultusza van és jobban elfogadott a liberális demokrácia, mint a monarchia volt a 14. századi a katolikus egyetemeken. Talán pont azért, mert alapvetően mégis az állam, ma a liberális demokrácia tartja el. Azt mondhatjuk, hogy ma az alapvető politikai kérdésekben az egyetemek teljesen rendszerkonformak. A politikai rendszer és a független értelmiségi között nincs éles törés.

   GFG: Az utóbbi időkben sokat lehetett olvasni arról, hogy néhány – az önértelmezése szerint – konzervatív értelmiségi úgy gondolta, hogy „most szólok.” De önmagában a konzervatív értelmiségi kategória nem fából vaskarika? Mit gondolsz te erről?

   MAK: Szerintem te nagyon jól tudod, hogy mit gondolok erről.

   GFG: Jó, jó, persze tudom, de most elbábozzuk, mintha nem tudnám.

   MAK: Nagyjából a 19. század vége felé, a Dreyfus-per környékén alakult ki a fogalom. Alapvetően a baloldali kritikus közéleti tevékenységeket végző emberek nevezték így magukat. Maga az elnevezés az intellektus szóból származik, magyarul szerintem ezt jól adja vissza az értelmiségi kategóriája. Ami persze eleve egy önhitt gondolat, hogy az értelmiségi ennek a minden ember számára adott képesség, az intellektus képviselőjének tekinti magát. De tegyük zárójelbe az önhittséget és maradjunk annál, hogy a kategória a 19. század végétől kezdve a baloldali kritika megfogalmazóit jelölte. Angliában tiszta sor, ha azt mondja valaki, hogy „intellectual”, akkor a kritikus, félig újságírót, félig véleménymegmondót érti alatta és nem az egyetem emberét, mert az egyetemi az „academic”, az orvos és a mérnök pedig „professional”. Az angoloknak tehát a különböző kategóriákra külön szavaik vannak. Magyarországon viszont úgy alakult, hogy mindenkit értelmiséginek neveznek, aki diplomás. Vagyunk azonban egy páran, akik azt mondjuk, hogy egy konzervatív helyből – a fogalom eredeténél fogva – nem lehet értelmiségi, mert az értelmiségi az egy baloldali műfaj. Továbbá, a konzervatív állandó gyanakvással él az olyan politikai irányzatokkal és cselekvőkkel szemben, akik azt mondják magukról, hogy ők valamiféleképpen megvilágosodtak, tudásuk tökéletesebb, helyesebb, teljesebb, mint a körülöttük élő embereké. Edmund Burke-től kezdve Roger Scrutonig nagyjából mindenki, aki az elmúlt kétszáz év konzervatív kánonjába bekerült, gyanakvó mindazokkal szemben, akik valamiféle megvilágosodásra hivatkozva úgy gondolják, hogy az ő értelmük magasabb rendű, mint az átlag halandóké. Az értelmiségi kifejezést nagyjából oda kellene helyezni, ahová a forradalom szavunk is való.”
   https://888.hu/article-molnar-attila-karoly-az-ertelmisegi-az-egy-baloldali-mufaj##

   1     0
   • “ELTE Filmszemle címen hírdetnek meg egy olyan programot, ahol kizárólag nők által készített filmeket vetítenek.”

    Rögtön egy testhezálló feladat az ombudsmannak.

    0     0
 9. Csak ismételni tudom önmagamat egy korábbi cikkel kapcsolatban.

  Régebben a felsőoktatás tudás mellett emberi értékeket is tovább adott majd miután a nők is tovább tanulhattak az emberi értékek határozottan eltűntek most már viszont a “nácizmust” terjesztik modern formába öntve.

  Vajon milyen jövő vár az utódainkra ha az efféle emberi hülyeségek elterjedtek és a mindennapi életünk természetes velejárói lesznek?!?!?!

  A probléma és a megoldás is egyértelmű. A probléma a nők részvétele a felsőoktatásban a megoldás pedig a kizárásuk onnan. Tudom ez sokakat esetleg sért is de mivel a női hülyeségek terjedése az élet minden területén kizárólag a nők kizárásával orvosolható így a megoldás kézenfekvő az élet minden területére.

  0     0
 10. ELTE… MIt vártatok?

  1     0
 11. Szóval a gendertanszék után újabb lépés történt a amerikai elmebaj irányába. Kár hogy létezik az egyetemi autonómia, ki kellene rúgni azokat a vezetőket akik ezt kitalálták, a rektorral elkezdve.

  1     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Ajánlott írások

,,,

Cikkajánló

FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Pellengéren a gyilkosságra buzdító férfigyűlölők

Még az elmúlt év novemberében az A Voice For Men 1000 dollár "vérdíjat" tűzött ki azoknak a fé...
Don't be sorry, be strong and shine

Az újhullámos, kereskedelmi feminizmus legfrissebb infantilis jelmondatáról és a mögötte h...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Ingyenjegy feministáknak a szaúdi nőparadicsomba

A World Economic Forum (Lásd a Wikipédiában: Világgazdasági Fórum) a nők helyzetét vizsgáló ku...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Az X százalék: Miről is szól valójában a feminizmus, és miért kötelessége minden szabadságszerető embernek harcolni ellene?

Olaszország, Egyesült Államok, Kongó, Egyesült Királyság, Dél-Korea, Dánia, Ausztrália, Mexi...
CSAJOZÁS - Szex
Min tapodnak a pesti nők?

A kérdés minőségileg különbözik attól a másik kérdéstől, hogy mitől tapadnak a pesti nők? Meg ...
+Kiemelt cikkek
Lapindító köszöntő

Köszöntök minden olvasót és közreműködőt a Férfihang.hu antifeminista férfimagazin indulása al...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Magyarország is tiltakozik a Viviane Reding-féle kvóta ellen

Viviane Reding, az Európai Bizottság alapvető jogokért felelős tagja egy javaslatot terjesztet...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Február 14. - Keresd a nőt!

Őszintén szólva úgy voltam a tegnapi nappal, ahogyan egy nyugtalanító egészségügyi tünettel le...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Feminista Hófehérke és a tutyimutyi királyfi

Most láttam a Tükröm, tükröm című filmet, s megihletett egy rövid eszmefuttatásra. Mert mi is ...
+Kiemelt cikkek
Társadalmi kórkép egy nemi erőszak per nyomán

A cikk gondolatindítójául szolgáló, kellő médiafigyelmet nélkülöző büntetőper kiválóan példázz...
CSALÁD - Otthon
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye

Az áldozatok eljárás közbeni és utáni hatékony védelmére és megelőzésére, valamint a szemlélet...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Hülyék, hazugok és haszonlesők

A Magyar Tudományos Akadémián kerekasztal tárgyalta, hogy szegény nők, már megint a szegény nő...
HÍREK - Politika
LMP: a családon belüli erőszak legyen önálló büntetőjogi kategória

2012. április 10., kedd 12:21 Az LMP továbbra is támogatja a családon belüli erőszak önálló b...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
#killallmen

A "Why de people hate feminism #1" dokumentumfilm útján értesültem a mai napig közismert és ke...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Közösség elleni uszítás gyanúja miatt rendőrségi bejelentést tettek Fábián Anita ellen

A bejelentés hírét a PestiSrácok.hu adta közre cikkében. A lap bemutatta a színésznő videóposz...
HÍREK - Politika
Állami munkacsoport a nőkkel szembeni erőszak ellen

A nőkkel szembeni erőszakkal foglalkozó munkacsoportot hoz létre a közigazgatási és igazságügy...


androfóbiaAntifeminizmusApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfi szerepekGender-ideológiagenderfeminizmusgyereknevelésHipergámiaházasságHázasság 2.0Isztambuli EgyezményKvótametooMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepekNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásSzexuális zaklatásTársadalomÉletmódÖnismeret