Pash Cutter

Cigányúton

Pash Cutter - 2017. június 7. szerda 21:45 - 30 hozzászólás

Címkék: , , ,

Úgy 2012 tájékán volt egy értelmiségi vita az X Kommunikációs Központ rendezésében. Az egésznek az apropóját az adta, hogy egy cigány értelmiségi, Forgács István írt egy cikket, mely a “Ha Ti vagytok a cigányok, nem tartozom közétek” (itt olvashatósokatmondó címet viseli, plusz aktív szereplője volt annak a dokumentumfilmnek, amit Pesty László készített a cigány-magyar együttélésről. Kétszeri kiállásának lényege az volt, hogy szembement a balliberális szubkultúra által kialakított cigányságképpel. Több sem kellett hozzá, és a balliberális cigány értelmiség kizárta őt nem csupán soraiból, de a cigányságból is. Setét Jenő, cigány aktivista petíciót kezdeményezett Pesty László dokumentumfilmje ellen. Mégis, az X Kommunikációs Központ úgy gondolta, a kérdés megérdemli, hogy a nyilvánosság előtt megvitassák, és ezért megrendezett egy nyilvános vitát. Pesty László, Forgács István versus Setét Jenő és Kovács Éva. Végignéztem a vitát, megpróbálom összefoglalni a benyomásaimat.

Létezik egy olyan értelmiségi minőség, hogy nemzetkritikus értelmiség

Ezen értelmiség, mint kritikus, a saját nemzetét veszi bírálat alá. Az „érted, nem ellened” szellemében. Ilyen volt a németeknél Friedrich Nietzsche és Johann Gottfried von Herder, az oroszoknál Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij és Lev Tolsztoj, a magyaroknál pedig Hamvas Béla, Széchenyi István és Márai Sándor. A cigány, persze, nem nemzet, hanem etnikum. Ettől függetlenül a cigányságban is ugyanúgy megformálódhat az a fajta értelmiség, aki belső bírálója lehet közösségének. Forgács István egy ilyen kritikus értelmiségi, aki mint cigány ember, kritizálja a cigányságot, annak fejlődése érdekében. Nehezen indult, mint mindenki, az első lépések megtételénél ő is elkövetett hibákat. Talán azt rontotta el már az elején, hogy rosszul választotta meg a szövetségeseit az egyébként becsületes céljai eléréséhez. Pesty László számomra nem tűnt kellően elkötelezettnek az ügy iránt; úgy érzem munkásságát inkább befolyásolja a párthűség és a pillanatnyi érdekek, így nem lehetett jó harcostársa Forgácsnak az ügyben. A dokumentumfilm, bár kimondta a problémákat, de igazából leginkább egy politikai megrendelés terméke volt, semmi több. Forgácsnak viszont nem ez volt az egyetlen ballépése az ügy kapcsán. Ámultam, mikor az EchoTV-ben azt magyarázta Forgács, hogy a magyar és cigány gárdaszerű kezdeményezések céljai tisztességesek, az előbbi a magyarok önvédelme, a másik a cigányok önvédelme miatt jött létre, és hogy ezeknek együtt kellene dolgozniuk a magyar-cigány együttélés érdekében. Sajnálatosan egyik szervezet sem gondolt itt semmiféle békés magyar-cigány együttélésre, sokkal inkább valami másra. Persze, ez már a múlt…

Forgács István az elmúlt 5 évben rengeteget fejlődött. Láthatóan képezte magát, és sok érdemi, építő gondolata volt a cigányügy rendezésére. A téma után érdeklődőknek ajánlom a K.O.-s szerepléseit, vagy a legutóbb írt cikkeit. Tisztességes ember, tisztességes célokkal, aki hátrahagyta naivságát, és talán a legrealistább cigány politikusként (politizáló emberként) vesz részt a magyar közéletben. Megbecsülésre méltó, hogy elmerészel vállalni egy olyan szerepet, amit eddig senki a cigány értelmiség köreiben.

Mindezeket megelőzően Póczik Szilveszter már hallatta ugyanezeket a gondolatokat. Forgács és Póczik voltak mindössze azok a cigányüggyel foglalkozó társadalomtudományos szakemberek, akik ritka kivételt képezve éltek azzal a kijelentéssel, hogy az etnikailag szerveződő, cigány bűnszervezetek legfőbb kárvallottjai maguk a cigányok. Csak Forgács és Póczik járnak azon az úton, amely elvezet ahhoz a felismeréshez, hogy a cigány bűnszervezetek által működtetett leánykereskedelem és uzsorabiznisz legnagyobb áldozatai maguk a cigányok. Az a cigány férfi, aki kölcsönt kap a cigány uzsorástól, és az a cigány lány, akit prostitúcióra kényszerít a cigány strici, annak vége. Forgács és Póczik volt az egyetlen, aki szorgalmazta, hogy az állami szervek és a civil szervezetek együttesen lépjenek fel a cigány bűnszervezetekkel szemben. Különös módon süket fülekre találtak a legtöbb helyen.

Zavaros célok és indulatok a vitában

A cikkbe a helyszíni felvétel első részét illesztettük be, további nyolc vágatlan felvételen tekinthető meg a teljes vita a Youtube-on.

Bár Setét Jenőt petíciója nem teszi kedves emberré a szememben, azért három dolgot a javára lehet mondani a vitában: egyrészt érvekkel dolgozott, másrészt megadta Forgácsnak a tiszteletet, harmadrészt nem volt rest akár konfrontálódni is a bekiabálókkal, akár moderációs elvek mentén is, akár akkor is, ha a bekiabálók vele értettek egyet a cigánypolitikai tartalomban. Egyébként Setét az egyetlen a balos vitázók közül, aki nem alkalmaz shaming language-t , de cigánykérdésben sajnos ő is eléggé elfogult.

Nagy kontrasztot képez ezzel szemben a vitában szintén részt vevő Kovács Éva, aki pont ellenkezőleg járt el, kevés érve mellett erősen személyeskedett, megvetően kezelte Forgácsot és Pesty-t és nem csupán nem zavartatta magát a bekiabálásoktól, hanem igyekezett is kielégíteni a minősíthetetlenül viselkedő balliberális szubkultúra összegyűlt tagjainak az igényeit. Kovács Éva, hivatására nézve „szociológus”, miközben készen áll arra, hogy „lebontsa a társadalmi előítéleteket”, ebben afféle példával jár elöl, hogy rasszistának bélyegzi a magyar társadalmat, provokálja a radikális jobboldalt, és mindent megtesz, hogy ellehetetlenítse a balliberális diskurzussal szembemenő értelmiséget, és mindeközben közönyösen elfordul azoktól a cigánylányoktól, akiket szexmunkára kényszerítenek a roma bűnszervezetek, és akiket jól megvernek a roma stricik, ha esetleg nem túl engedelmesek és készségesek.

Osztolykán Ágnes is hozzászólt a diskurzushoz. Ha már megszólalt a vitában (a nézőközönség soraiban), kicsit beszéljünk róla is. Milyen is volt Osztolykán tevékenységének minősége az LMP-n belül? Ugye, volt egy párt, ami nem állított kevesebbet, hogy lehet más a politika. Osztolykán vitte az LMP-n belül a cigányügyet, vagyis ő volt az a személy, aki bebizonyíthatta volna, hogy lehet más a cigánypolitika. Vele kapcsolatban volt egy olyan (kifejezetten halkan megszólaló) narratíva, hogy Osztolykán Ágnes nem egyenlő Mohácsi Viktóriával. Ami azt is állította többek között, hogy az LMP romapolitikája radikálisan eltér majd az SZDSZ romapolitikájától. Amit eddig Osztolykán letett az asztalra, az a következő: felszólalt a Parlamentben, írt néhány cikket, adott néhány interjút, többször lerasszistázta a Jobbik-ot, és megalázta Zagyva György Gyulát és egy ATV-s riportert. Áttekintve ezt a „gazdag életművet” megvakarhatjuk a fejünket: mennyiben is volt más az LMP cigánypolitikája? A kérdés megválaszolásához elég megnézni, hogyan kezelte a Zöldpárt a gyöngyöspatai helyzetet. Osztolykán nem csupán nem haladta meg Mohácsit, de igazából, amit eddig tett a hazai cigányság integrációjáért és a magyar-cigány együttélés javulásáért, az egyenlő a nullával. És mily érdekes, Osztolykán Ágnes, követve Kukorelly Endre példáját, fogta kabátját-kalapját, és végleg távozott a politikai közéletből! Az SZDSZ-es értelmiségre jellemző volt a szakmaiságra való hivatkozás, ahol ugyebár, ők voltak a kompetens szakemberek, az ellenfeleik pedig a dilettánsok. Osztolykán, követve a nagy elődök módszereit, a vita során szintén megkérdőjelezte Forgács szakmai hozzáértését. Ugyanennek az Osztolykánnak aztán volt lehetősége arra, hogy bebizonyítsa a saját szakmai kvalitásait a parlamenti munkában – ki is derült, hogy nem ér lópikulát sem! S míg Osztolykán eltűnt a közéletből, addig Forgács még mindig ír cikkeket a Mandinernek, és aktívan szerepel a K.O. műsoraiban is.

Az etnobiznisz nem megoldás

Hangsúlyozom még egyszer, Forgács István és Póczik Szilveszter kivételt képeznek a szakmában, ők az egyetlenek, akik a cigány bűnszervezetek cigány áldozataira felhívták a köznyilvánosság figyelmét. Az összes többi cigány jogvédő még arra sem veszi a fáradtságot, hogy a cigány bűnszervezetekkel az állásfoglalás szintjén konfrontálódjon az emberi jogok megsértése miatt. Ez több, mint elgondolkodtató. Kimondható: egy rettenetesen problematikus cigány jogvédelem működik az országban. Lassacskán ideje lenne felszámolni a valódi jogvédelmet zárójelbe tevő, kizárólag a pénzharácsolást szolgáló etnobizniszt, mint a magyarországi cigányság integrációjának egyik gátját. Úgy vélem, a történteket felfoghatjuk úgy is, hogy Forgács és Póczik ezzel az etnobiznisszel konfrontálódott, amire többször is hevesen reagált a magyar balliberális szubkultúra.

Miért is reménytelen a cigány uzsorás és cigány strici által szorongatott cigányember, amikor egy csomó cigányjogi aktivista rohangál ebben az országban? Azért, mert ezek a cigányjogi figurák nagy ívben tesznek rájuk. A céljuk egyrészt az etnobiznisz, ami jelen viszonyok között az egzisztenciaépítés egy módja; másrészt a magyar társadalom rasszistának bélyegzése, amivel még inkább lejjebb lökik ezt a társadalmat az etnikai konfliktusok már-már polgárháborús szakadékba. A zavaros a legjobb, mert ott lehet igazán halászni, és kifogni a legzsírosabb zsákmányt.

A vita legkényesebb része

A televíziós vita utolsó 10 percben hozzászólhatott a közönség. Az egész vitának ez volt a legkényesebb része. Minden egyes felszólaló támadó és kirekesztő volt, a saját előítéleteit feszítette szembe Pesty és Forgács személyével. A balliberális csőcselék intellektuális lincsrohama volt ez, semmi több. Kifejezetten mókás pillanat volt, amikor az egyik alter hölgyike megkérte, mi több, felszólította Forgácsot, hogy ne beszéljen a magyarországi cigányság nevében. Különös, hogy Mohácsi Viktóriát, Osztolykán Ágnest, Járóka Líviát, Farkas Flóriánt, az összes „cigánysimogató” jogvédőt senki nem kérte még fel hasonlóra a balliberális táboron belül, annak ellenére, hogy ezek előszeretettel hivatkoznak a magyar összcigányság érdekeire. Igaz, Forgács kritikus attitűdjével elég látványosan kilóg ebből a „béketábor”-ból.

Tanulságok

A cigány-magyar együttéléssel kapcsolatban létezik egy balliberális képlet, amely a következő: kizárólag a többség a felelős a kisebbség szorult helyzetéért, amely szorult helyzet csak akkor oldódik fel, ha a többség megszünteti önmagában a rasszizmust, és teljesen elfogadó lesz a cigánysággal szemben. Ez a képlet, és aki ettől eltér, azt kinyírjuk! Forgács István képlete annyi, hogy a magyar-cigány együttélésben mindkét oldalnak, a többségnek (a magyaroknak) és a kisebbségnek (a cigányoknak) megvan a maga felelőssége. Mind a többségnek, mind a kisebbségnek vállalnia kell ezt a felelősséget, együtt kell dolgoznia a másikkal, és ki kell vetnie magából a konszolidáció kerékkötőit. Ezen képletet a legkomplexebb módon Póczik Szilveszter artikulálta a magyar értelmiségen belül.

Sajnálatosan Forgács és Póczik ezen cigánypolitikája masszívan elutasításra kerül az egyre erőszakosabb és kirekesztőbb balliberális oldalon. S mint látjuk, a balliberális értelmiség Európa-szerte ezt a képletet alkalmazza a migránsügyre is – ennek veszélyei pedig nyilvánvalóak. Ugyanakkor a balliberális értelmiség hajlamos elfeledkezni arról, hogy a magyar társadalom a végén ítélkezni fog az általuk szorgalmazott ügyekben, és várhatóan nem az ő javukra. A magyar társadalom lassú ütemben, de megelégeli a balliberális diskurzust, aminek egyre többször hangot ad, például pont a migránskérdés megítélésében. Vagyis szemmel láthatóan körvonalazódik egy társadalmi ébredés, aminek csupán egy-egy főszereplője Forgács és Póczik. Egyelőre nem tudhatjuk, hogy hova vezetnek ezek a folyamatok.

Irodalomjegyzék:

Forgács István: Ha Ti vagytok a cigányok, nem tartozom közétek –
http://www.romnet.hu/hirek/2011/10/10/ha_ti_vagytok_a_ciganyok_nem_tartozom_kozetek

Pesty Fekete Doboz: A cigány-magyar együttélés – https://www.youtube.com/watch?v=E4AneHL-g3I

XKKviták I – Hogyan beszéljünk a cigányokról? – https://www.youtube.com/playlist?list=PLDD272C5E46AF1F3B

Volner János vs. Forgács István – Téma: Magyar – roma együttélés – https://www.youtube.com/watch?v=j56UVbHuWiY

Póczik Szilveszter: Ég a város, ég a ház is – http://hvg.hu/velemeny/20091106_poczik_ciganysag_szegenyseg


8 votes, average: 1,50 out of 58 votes, average: 1,50 out of 58 votes, average: 1,50 out of 58 votes, average: 1,50 out of 58 votes, average: 1,50 out of 5 8 olvasó átlagosan 1,50 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Társadalom - Pszichológia rovatban.


Hasonló témájú cikkek:
30
Szólj hozzá!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
10 Egyéni hozzászólás
20 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
10 Hozzászólások szerzői
zombigyilkosorenisiChumpNunu75ggwp Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Naooo
Olvasó
Naooo

“amit eddig tett a hazai cigányság integrációjáért”

“mint a magyarországi cigányság integrációjának egyik gátját”

Integrálódjanak be izraelbe. Nem viszlát.

“a magyar-cigány együttélésben”

Azok a boldog szép napok ég veled, te nem tudod milyen jó nélküled.

“mindkét oldalnak, a többségnek (a magyaroknak) és a kisebbségnek (a cigányoknak) megvan a maga felelőssége.”

Hogy milyen felelőssége van a többségnek?

Reszet Elek
Szerkesztő
Szergej55
Olvasó
Szergej55

A cigány-magyar együttélés véleményem szerint fából vaskarika, lehetetlenség, épp azért, amiért nyugaton sem megy ez muszlim változatban.

Egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, cigányaink nagy valószínűséggel nem azok, akik öngyilkos vagy akármilyen merényleteket hajtanának végre, a szüzek sem motiválják őket a vallási háttér hiányában, és amúgy is csak együtt nagy legények. Viszont a mindent megengedünk rendszer katasztrofális kudarc, csak akkor lehet őket féken tartani, ha a Horthy vagy Kádár rendszerhez hasonló szigorú bánásmódban részesülnek (szoclib karvaly szociológusoknak tehát kuss és takarodó). Lopásért és hasonlókért nem fogházba zárni kellene őket, hanem a picsájukra húzatni 25 botütést, ha a rendőrnek belepofa van, a gumibot adja a másikat, és így tovább és így tovább, segélyezés helyett pedig adókedvezmény, mondjuk X év folyamatos munkaviszony után.

Igen, tényleg véget érhetne már a liberális világrend, mert addig ezek csak álmok az elmebaj közepette.

Hunn
Olvasó
Hunn

Az emberek alapvetően törzsi gondolkodásúak. Ez teljesen normális, természetes emberi gondolkodás, az összes ember sajátja. A “rasszizmus” (ezt a kifejezést állítólag maga Trockij találta fel fehérellenes politikai célra) vádja, melyet a liberál-bolsevikok a magyar nép démonizálására használnak, egy teljesen normális emberi viselkedést, gondolkodásmódot patologizál.

A magyarok is törzsi gondolkodásúak, a cigányok is. Vagyunk “mi” és vannak “ők”, mindkét embercsoport így gondolkodik magáról és a másikról. A közös metszéspont az, hogy ugyanazon országban élve, ugyanannak az országnak az állampolgárai. Az ország maga viszont, Magyarország, a magyaroké.

A magyarok viszonyulását a cigányok irányába egyetlen dolog határozza meg. Ez pedig a félelem. Ez a félelem a cigányoktól nem előítélet, ez a félelem tapasztalatokon nyugvó, (és bizony gyakran személyes élettapasztalatokon nyugvó), a túlélést elősegítő általánosítás. Csak egy példa: Olaszliszka.

Ahhoz, hogy a magyar lakosság cigányokhoz való hozzáállása bármilyen szinten is változzon, mégpedig pozitív irányba, ahhoz ezt a félelmet, pontosabban ennek a félelemnek a kiváltó okait kell megszüntetni. Ezt elsősorban azzal lehetne elérni, ha a magyar rendőrség megvédené a magyar lakosságot a cigánybűnözőktől- mint régen az ántivilágban a csendőrök. Másodsorban azzal, ha a magyar lakosság törvényesen, fegyverrel (lőfegyverrel) megvédhetné magát a cigánybűnözők fizikai agressziójától.

Ha ez megtörténik, onnantól lehet elkezdeni arról beszélgetni, hogy ki mit szeretne, és hogyan tudnának a két eltérő kultúrájú nép becsületes állampolgárai békésen, normálisan együttélni, ha már egymás mellé dobott minket a gép.

Naooo
Olvasó
Naooo

“a két eltérő kultúrájú nép”

Egyiknek van, másiknak nincs és nem is lesz.

“ha már egymás mellé dobott minket a gép”

Újrajátszást.

Hunn
Olvasó
Hunn

Nemzetközi cégnél volt szerencsém részt venni egy Diversity Training-en. Ott megtudhattam, hogy ha nem ugrálok az örömtől ha a lányomat egy cigány dugja, vagy a fiam egy cigánylányt vesz feleségül, akkor rasszista vagyok.

Nagynéném pont egy héttel előtte mesélte, hogy az egyik tanítványa egy szép cigánylányt vett feleségül. Először felköltözött hozzájuk vidékről a putriból a mama, utána a két bátyja. Aztán megölték, hogy eladhassák a lakást és osztozzanak a pénzen.

Vagyis inkább kockáztassam a gyermekem halálát, minthogy rasszistának nézzenek, ez volt a Diversity Training fő üzenete számomra. Mindenesetre tanulságos volt, ekkor jöttem rá, hogy javíthatatlanul rasszista vagyok, és esélyem sincs a megjavulásra. Azóta büszkén vállalom. Inkább vagyok rasszista fehér ember, mint halott fehér ember. És kitagadom a gyerekemet ha cigánnyal kavar és nem tudom ezt megakadályozni, bár ha ez megtörténne, az az én nevelésem csődjét jelentené.

Lányok nevelésében nagyon fontos lenne tudatosítani bennük, hogy idegen fajú férfival nem kezdünk, se négerrel, se arabbal, se cigánnyal, se zsidóval. De fontos, hogy ne legyen tiltott gyümölcs íze a dolognak számukra, sokkal inkább a “slut-shaming” vonalon elindulva lehetne megelőzni a fajkeveredést.

Reszet Elek
Szerkesztő

Nekem tréning se kellett hogy rasszista legyek. A slut-shaming meg nem elégséges. Vannak nők akik éppen erre gerjednek, arra hogy mekkora kurvává válnak. Az ilyenek fetisizálják a négereket meg hasonló szubhumán elemeket. Furcsa belegondolni, de a jelenség tényleg létezik.

ggwp
Olvasó
ggwp

Szívemből szólsz. A rasszizmus természetes dolog, sőt, egészséges, csak elhitették a társadalommal hogy ez ‘bűn’ . Sőt ha kiderül hogy rasszista vagy, akkor onnan már csak egy lépcső az erőszakoló. Meg persze a néger nem lehet ám rasszista, se a cigány, se a muszlim :D Ők csak legálisan alázhatják a fehéreket, mint szenvedő fél, ezzel előnyt remélve, és kapva. Kéz a kézben a feminizmussal.

Reszet Elek
Szerkesztő

“ennek a félelemnek a kiváltó okait kell megszüntetni” – hmm hmm

Hunn
Olvasó
Hunn

Én nem akarok rosszat nekik, hogy rossz legyen nekik, nem akarom hogy szenvedjenek, nem akarom bántani őket. De a problémáikat megoldani sem az én dolgom, vagy a mi dolgunk. Felnőtt emberek, oldják meg. Nem a mi feladatunk, nem a mi felelősségünk.

Én annyit akarok, hogy ne kelljen félni tőlük a saját országunkban. Vagy legyek megvédve a fegyveres erők által, vagy én védhessem meg saját magamat törvényesen. És ne kelljen velük egy helyen éljek ha nem akarok. És nem akarok.

Ha ez megvan, akkor onnantól sok boldogságot és szerencsét kívánok minden cigánynak, éljenek boldog, megelégedett, tartalmas életet szeretetben és békességben. De, amint mondtam, lehetőleg ne a közvetlen szomszédomként tegyék ezt.

ggwp
Olvasó
ggwp

Rossz az aki rosszra gondol :)

Nekem csak egy idézet jutott eszembe, bár ez gyakran eszembe jut mostanság : ” Öld meg mind, isten majd válogat. ” Persze ez csak egy idézet, nem kell komolyan venni ám :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Bocs, kissé hosszú, meg elkalandozó lesz:) Off Egy kis „egófényezéssel” (hogy én milyen okos vagyok:) kezdenék: Gondolom mindenki emlékszik 2005  őszére, amikor is Franciaországban a „muzulmán etnikum”  ráébredt az autógyújtogatás “örömeire”….. Egy hónapig tele volt velük a  híradó, aztán hirtelen „elhallgattak”, annak ellenére, hogy a mai napig tart ez a szép „szokás”. Akkor azt mondtam, hogy egyszer még hálát fogunk adni, hogy nem muzulmán „kisebbséggel” rendelkezünk, hanem „csak” cigányokkal…. On A cigányság (bár bőrszínhez (is) kapcsoljuk), nem igazán etnikum, no meg nem biztos hogy jó egy kalap alá venni a „szőke/vörös” cigányokat –akik inkább a „kiválasztott” népre „hajaznak, illetve a „Gáborcigányokat”(mindkettő Erdélyben „honos”), amelyek  talán az egyetlen, „integrált” népcsoport, max vásárokon találkozik velük az ember, és azon kívül, hogy időnként „erőszakosan tukmálnak”  nem igazán jellemző, hogy atrocitások lennének felőlük…, nem úgy, mint a többi „söpredék” által elkövetett „akciók”…… Amiről itt szó van, az az „aljanép”- amelynek olyan a szocializációja/”kultúrája”, hogy teljes mértékben  a parazita életmódra rendezkedett  be, lehet hogy valamikor rákényszerítették  a „pária” létformát, amely annyira  a sajátjukká vált, hogy úgymond (tudom, túlzás, de értsd jól)  már „genetikailag” így születnek- determinált a sorsuk… Egyrészt „vakfoltunk” van nekünk is velük kapcsolatban, mert azt a „mélységet” max elképzelhetjük, de nem biztos, hogy valaha megértjük és klasszikusra hajazva(“You can take niggers out of the jungle, but you can’t take the jungle out of niggers”)- a „cigányt ki lehet hozni a putriból, de  a putrit a cigányból soha” , ahogyan nincs „mérsékelt muzulmán” se stb. Ahogy jelenleg a dolgok kinéznek, eljön az az idő, amikor „hálásak leszünk”:) nekik, hogy „ébren tartották az immunrendszerünket”, látva a Nyugat „túltolt” liberalizmusát…. Sok ideig nem esett le, hogy a liberális, nagyondemokratikus-ejróper-emberijogokélharcosa „Nyugat”-Európai Unió” miért engedi/tűri/támogatja? pl. a Benes dekrétumokat, amikor minden porbafingó nyugati tanyán is  minimum 2 vagy 3(esetleg) nyelven van kiírva a helységnév, miközben amikor kelet európában csak finoman rákérdezünk, akkor jobb esetben csak vállat vonnak és néznek ránk bamba szemmel, amikor „etnikai” „hátrányos helyzetről beszélünk????? A megfejtés ott van, hogy ugyanazon szó mást jelent nyugaton, mint „keleten”, vagyis, hogy amikor mi itt „etnikai” atrocitásokról (pl. magyarverésről, nyelvhasználat , kulturális jelképek korlátozásáról beszélünk), akkor a júnióspolgár/képviselő fejében az „etnikum” szóra beugrik neki Molenbeek/Marseille/Luton stb. muszlim „etnikuma” és bár kifelé egy PC fasz, de amikor  a (szavazó)gombot nyomja, azért a zsigeri undora és  a tetvektől való tartás/utálat csak előbukkan, és érdekes módon egy nacionalista románt választanak meg „etnikai” biztosnak az unijó élére, talán titkon remélve, hogy a saját „szemetükből” (is) eltakarít valamennyit…. Visszatérve a cigányokra, vagy bármely népre/népcsoportra/etnikumra stb. a szocilaizációja,a „szülői minta”, vagy esetleg annak hiánya az, ami egy ember életét alapvetően meghatározza, „nem lehet a putrit kihozni belőle”, nem lehet „integrálni”, azon kevés, amely rendelkezik annyi intelligenciával,+ szerencséje van és-/vagy „egyedileg”/egyénileg hajtja a vágy a „kitörésre”, azoknak sikerül, de amint kitört, érdekes, hogy abban a pillanatban sem mi, sem ő nem tekinti magát „cigánynak”- ez az arány,, mint tudjuk, ezrelékben(sem) mérhető……. Teccik nem teccik, de mint minden aljanép, az erő szavából értenek, az ő szintjükön ez adja meg még mindig a “rangsort”, így az összes simogatót… Tovább olvasás »

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Ajánlott írások

,,,

Cikkajánló

FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Humorterror nemi erőszak fronton

Az elmúlt hónapokban  csúcsra járatott nemi erőszak hisztéria újabb fázisához érkezett, amihez...
Mikor a hímsovén férfi virágot vesz az asszonynak…

A feministák szerint a patriarchális családmodell eleve a férfiuralom és a nőelnyomás, a hímso...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Tovább tombol a férfigyűlölet: Fábián Anita minden "bak" kiherélésére szólított fel

Elképesztően undorító, a teljes férfinem kasztrálását felvető, köznyugalmat megzavaró videóüze...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Népszavazás dönthet a férfiak nyugdíjazásáról?

A kormány még 2010-ben hozta meg az egyenlő bánásmód elvével ellentétes jogszabályt arról, hog...
CSAJOZÁS - Szex
Önbizalomhiányban szenvednek-e a nők?

Megszámlálhatatlan mennyiségben ontják a női lapok azokat a cikkeket, amelyekben arra panaszko...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Törvényi problémák

Amitől tartottunk, megvalósulni látszik. A parlament törvénymódosításokra készül úgy polgárjog...
TÁRSADALOM - Pszichológia
Nincs kapcsolat (a Zimbardo könyv) I. rész

Philip Zimbardo, az ismert pszichológus és szerzőtársa, Nikita D. Coulombe a vészharangot kong...
+Alkalmi cikkek
Egy új sötét középkor felé - II.

  Apró időbeli kiesés után azért végül nekiültem a szövegnek, hogy ne álljon be huzamo...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Hada Renáta abortáltatta volna gyermekét, mert fiú

A bulvárvilág eseményei kapcsán már megszokhattuk, hogy mikor egy férfi közszereplő bármilyen ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Még egy szó a szingliségről

A villamoson két mérnöklány beszélget arról, hogy az évfolyamukon nincsenek férfiak. Hímes ...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Az ideális férfi jól keres, az ideális nő családcentrikus

A Mediameter, a médiakutatás és a  közvélemény kutatás piacának feltörekvő szereplőjeként egy ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Antifeminista egyetértés a Mika Tivadar Mulatóban

Az alábbiakban "Az Apu azért iszik, mert te sírsz!" címen a Mika Tivadar Mulatóban kedd esténk...
HÍREK - Politika
LMP: a családon belüli erőszak legyen önálló büntetőjogi kategória

2012. április 10., kedd 12:21 Az LMP továbbra is támogatja a családon belüli erőszak önálló b...
HÍREK - Politika
Abortusz vita - PATENT kontra Kormány

2011.05.05. Patent Egyesület A nők jogainak védelmével foglalkozó Patent Egyesület felhábor...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Exogámia, te csodás

Sajátos párválasztási, szexuális szubkultúra van egyre inkább kibontakozóban Budapesten. Ha cs...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Világnap a férfiak elleni erőszak megszüntetéséért

Fura ez a cím, nem igaz? Valahogy automatikusan érezzük, hogy ilyen nem létezik. És jól érezzü...

Ajánlat korábbi cikkeinkből

A kibírhatatlan szent férfi, és csendes társai

Movember Hungary idén 6. alkalommal

Az ország neve: Halál

Az én szerelmem 2

Feminista ízlés-diktatúra Izraelben

Már nem divat a nők után vágyakozni Japánban?

Ködösítés a női ösztönökről

Csak tudja és értse! Magától...

Egy kényszerű cölibátusban élő újjászületése

A multiorgazmusos férfi - Gondolatok egy könyvajánló apropóján

Férfinapi Kiállás 2017

Új szelek a nőmédiában?androfóbiaApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfi szerepekGender-ideológiagyereknevelésHipergámiaházasságHázasság 2.0IsmerkedésIsztambuli EgyezményKvótametooMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepeknőknőnapNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásSzexuális zaklatásTársadalomÉletmódÖnismeret