George Herceg

Miért nem nemz a férfi?

George Herceg - 2017. szeptember 8. péntek 01:16 - 50 hozzászólás

Egyre több 30-40-es korosztályból származó férfi él család és főleg gyerek nélkül. A statisztikák szerint folyamatosan, nagy ütemben csökken a házasságok száma és egyre több a gyermekét egyedül nevelő anya. Nem csak általában a nyugati társadalmakban, hanem a speciális magyar viszonyok között is új divatja támad az agglegény kultúrának. Miért nem nemz a férfi? Miért veti el családi szerepeit egyre inkább a férfi? Hová lettek a magyar férfiak?

menthinkAz, hogy a nő biztonságra vágyik, egy közhely, ráadásul egy olyan közhely, amely leszűkíti a valóságot. Bizton állíthatjuk, hogy mi férfiak is biztonságra vágyunk, azonban e biztonság megteremtését többnyire nem mástól, hanem elsősorban önmagunktól várjuk el. Ez elsősorban anyagi és érzelmi biztonságot jelent. Az anyagi biztonság kérdése alapvető. Anyagias világban élünk, a javak, jövedelmek megszerzése és azok elköltése alapvetően határozza meg nemcsak az életminőségünket, de kihatással van egészségünkre, mentális állapotunkra, szerelmi és párkapcsolati életünkre, és arra a nehezen megfogható törekvésre is, amit önmegvalósításnak nevezünk. E biztonság megteremtésének vágya késztet minket arra, hogy akár olyan szakmát is tanuljunk, ami nem érdekel minket annyira, de jól lehet keresni vele. Ez motivál minket arra, hogy erőnkön felül dolgozzunk, tanuljunk, vállalkozásokat indítsunk, megküzdjünk az átláthatatlan adójogszabályokkal, bürokráciával. Mindettől függetlenül az érzelmi biztonságra ugyanúgy vágyunk, mint a nők. Mi is szeretünk egy fárasztó nap után egy minket szerető ember mellé hazatérni, megbeszélni a napi történéseket, és összebújni egy jó film megnézése közben. Tehát szeretünk olyan kapcsolatban élni, amelyben jól érezzünk magunkat, ahol teljes a bizalom a felek között. Szeretünk családban élni,  szeretjük a gyermekeinket és tulajdonképpen szeretjük még a gondoskodás felelősségét is. A családalapításról szóló vágyálmok mégis egyre kevesebb férfi életében valósulnak meg. Mi ennek az oka?

Meggyőződésem szerint az elmaradó gyerekszületések legfőbb oka a biztonság hiánya. Mert bár szeretjük a gondoskodás felelősségét is, de a rajtunk túlnövő kockázatokat már sokkal kevésbé. A biztonság egy többrétegű, egymást erősítő folyamat mentén vész el. Mindenek előtt szembe kell nézni azzal, hogy a mai társadalmi állapotok között még egy (alsó)középosztálybeli, átlagos képességekkel és lehetőségekkel rendelkező férfi is (hát még az, aki ennél rosszabb helyzetből indul) családfenntartói szerepben folyamatosan az egzisztenciális bizonytalanság határán egyensúlyoz. Még ha a magyar átlagnál jobban is keres valamivel, az arra kevés, hogy biztosítsa a családalapításhoz a megfelelő lakhatási körülményeket, és ráadásul még olyan pénzügyi tartalékot is képezzen, ami egy esetleges munkanélküliség esetén nem küldi azonnal padlóra a teljes családot. Racionálisan gondolkodó férfiak márpedig nem alapítanak családot ilyen gyenge alapokra. A “majd csak lesz valahogy” gondolkodásmódra csak kevesen akarnak jövőt tervezni, az aligha biztosítja az utódok megfelelő szintű felnevelését és iskolázását. A két keresőre optimalizált megélhetési viszonyok között az egykeresős családmodell egyszerűen nem működik, még a három éves GYES-el együtt sem. Az anya kieső jövedelme komolyan felboríthatja a családi költségvetés egyensúlyát, miközben ráadásul a gyerek megszületésével a kiadások jelentősen megugranak. Arról nem is beszélve, hogy az anyák visszatérése a munkába nagyon gyakran sikertelen, aminek az egyik oka, hogy a kiskorú gyermek(ek) nevelése, ellátása nem egy könnyen megoldható feladat egy teljes állásban dolgozó nő számára. Az pedig járhatatlan útnak látszik, hogy az egyébként is többnyire túlmunkával és egyéb problémákkal terhelt férfikara a nők társadalmi-nemi szerepeinek egy jelentősebb részét is áttestálná a társadalom. Úgy tűnik, hogy az egy egyre inkább férfigyűlölővé alakuló feminista közhangulat már csak azért is új feladatokra rendszabályozná és bűnbaknak állítaná a férfiakat, mert a férfiak által meg nem fogalmazott, de már így is nagy számban létező férfiproblémákat nem is ismeri kellőképp a társadalom. Ugyanakkor az tulajdonképpen teljesen érthető, hogy az eleve felelőtlennek, gyermetegnek és rosszindulatúnak beállított férfiak pedig egyre inkább kicsatlakoznak a társadalom vérkeringéséből.

A férfiak modernkori problémájának egyik fontos oldala az érzelmi biztonság kérdése. A férfiak egzisztenciális bizonytalansága kihat a nők párválasztására, de a párkapcsolat későbbi alakulására is. Tudjuk, hogy a nők hipergám ösztöneiktől hajtva saját anyagi státuszuktól fölfelé választanak, jövőjüket nagy mértékben a másik fél eltartóképességére is szeretnék alapozni, azonban mi történik, ha az addig jól kereső férfi munkanélkülivé válik vagy a sikeres vállalkozó cége befuccsol? Nem csak a megfelelő tartalékok hiánya, hanem a biztonságra vonatkozó női elvárások is hamar problémát okoznak. Az esetek többségében, már közép távon is erodálódik a bizalom a férfi irányába és vele együtt a párkapcsolat szekere is könnyen lejtmenetbe válthat. Így tehát a férfiak országunkban elég jelentős mértékben tapasztalható egzisztenciális bizonytalansága szüli az érzelmi bizonytalanságot és a párkapcsolatok sérülékenységét. Kijelenthetjük azt is, hogy önmagában a gyermekvállalás is egy rendkívül jelentős kockázati tényező a párkapcsolatra nézve. A feleknek kevesebb minőségi ideje jut egymásra, a terhesség és a szülés után a nő évekre elvesztheti libidóját és megfelelő odafigyelés hiányában úgy változhat meg a teste is, ami aztán csökkentheti a férfi szexuális érdeklődését is. Ha a kapcsolatban korábban jelentős szerepet játszott a felek közötti szexuális kapocs, akkor egy intimitást nélkülöző új viszonyrendszerben jelentős feszültségek támadhatnak. A férfiak jelentős többsége számára egy megfelelő szexuális kultúrát ápoló párkapcsolat alapvető mentálhigiénés szükséglet és ennek az alapszükségletüknek a kielégítésének jogát senkinek sincs oka, lehetősége elvitatni tőlük. Mindezen túl sajnálatos módon azt láthatjuk, hogy maga a gyermek, mint stresszforrás – amennyiben a szülők nem tudják a helyzetet megfelelően kezelni -, akár önmagában is vezethet a kapcsolat nyugalmának felbomlásához és aztán szakításhoz, váláshoz. A házasságok felbomlásának kárvallottjai pedig szinte mindig a férfiak, hiszen a nő viszi a gyereket, a lakást, a férfi pedig fizetheti a gyerektartást. Szemben a nővel, a férfi korábbi érzelmi élete a gyermek(ek) elvesztésével (láthatás sokszor csak hetente két óra) teljes mértékben meginog és ehhez társulnak sok esetben még a súlyos lakhatási, egzisztenciális problémák is. Egyre több férfi ismeri fel, hogy a családjog folyamatos változása egyre inkább hátrányos helyzetbe hozta a férfiakat illetve az évtizedekkel korábbi társadalmi viszonyok között még épphogy élhető rendelkezések a mai körülmények között a férfiak ellehetetlenüléséhez vezettek.

badmar

Ilyen viszonyok között létkérdéssé lényegül a felek közötti bizalom, de a férfiak nézőpontjából közelítve a problémához szép számmal adódnak kérdések, fenntartások. Bízhatok-e a páromban annyira, hogyha egzisztenciálisan alacsonyabb státuszba kerülök, akkor is kitart majd mellettem? Esetleg számíthatok arra, hogy segít is nekem talpra állni? Esetleg, ha módja van rá, ad-e majd bele jószívvel többet a közösbe? Gyerekvállalás után, hajlandó lesz rám is figyelmet fordítani, megőrzi érzelmi is testi szerelmünk stabilitását? Hajlandó lesz a kedvemért és a saját érdekében törődni a testével? Hajlandó lesz e a neveléssel kapcsolatos problémákat megosztani velem? Enged számomra beleszólást a gyerekkel kapcsolatos döntésekbe? Ha minden kötél szakad, nem él-e majd vissza a jog által számára biztosított előnyökkel? – Persze, egyszerű női igény, hogy a férfi legyen magabiztos és legyen lelkileg egyensúlyban, de kérdem én, bizonytalan egzisztenciális és jogi helyzetben, sérülékeny párkapcsolatokban hogyan feleljünk meg ennek az elvárásnak?

Ha a férfiak racionálisan gondolkodnak a saját lehetőségeikről és életükről, márpedig a a férfiak többnyire ezt teszik, akkor felmérik a felsorolt kockázatokat és ennek tudatában hoznak döntést a családalapításról. Teszik ezt annál inkább is, mert a nőktől hasonló racionális döntés a gyermekvállalás kérdésben biológiai okokból sem várható el. Sajnos azt láthatjuk, hogy a feltett kérdésekre egyre többen nemmel felelnek és ezért elmarad a családalapítás, a gyermekvállalás. Sőt sokszor már maga a tartós párkapcsolat sem jön létre, mert a férfiak kockázatkerülő magatartása addig is terjedhet, hogy inkább egymást követő rövidebb kapcsolatokban élnek és kerülik az olyan nem csak érzelmi, hanem jogi értelemben is kockázatos együttélési formákat, mint a házasság és a tartós élettársi kapcsolat.


Címkék: ,

Az egyéni szerzői név alatt megjelenő cikkek nem a Férfihang.hu szerkesztőségének egységes állásfoglalását, hanem elsősorban a szerzők egyéni véleményét hivatottak kifejezni, bemutatni; céljuk sok esetben mindössze a vita, párbeszéd kezdeményezése a művészi provokáció eszközével. Az írások közlésére a véleményszabadság és a médiapluralizmus érvényre juttatásának igényével kerül sor. A Férfihang.hu szerkesztőségének, moderátorainak elsődleges feladata a vonatkozó törvényi keretek és a jóízlés kívánalmainak betartatása.
1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 1 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Család - Otthon, Társadalom - Pszichológia rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


Gyermeteggé váltak a férfiak?

Egyre több könyv és tanulmány szól arról a társadalmi jelenségről, amely a nyugati országokban már markáns, de hazánkban is egyre erősebben körvon...
A feminizmus árt a nőknek

...mégpedig igen sokféleképpen, de most az egyik speciális problémára hívnám fel a nők, lányok figyelmét. Azzal, hogy a feministák és az egyéb válogat...
Gyermekvállalás az utolsó perc után

Deandsdale A feminizmus árt a nőknek című cikkében igyekszik felhívni a figyelmet a feminista megközelítésű, karrierista, női életterv elhibázottságár...
Miért bojkottálják a férfiak a házasságot és az apaságot?

Úgy tűnik, hogy manapság egyre kevesebb ember köt házasságot a nyugati világban és ez jórészt a férfiak utóbbi években igencsak megcsappant érdeklődés...
Kormos Anett elevenen is elégne azért, hogy a bíróság diszkriminálja a férfiakat

Kormos Anett a Showder Klub szellemes humoristája és a wmn.hu szellemtelen újságírónője a válás utáni gyermekelhelyezés problémájáról írott véleményci...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (50) Hivatkozások (0)
 1. jo iras. szemely szerint 3.5 eve nem nyultam nohoz (erzelmileg se), nem hianyzik es nem is tervezem.

  monk uzemmodban elek, a sajat celjaimnak.

  1     0
 2. TEssék bekövetni mindenféle mgtow blogokat, FB oldalakat. Mindenre ott a válasz. Vagy női portálokon olvasni a nők fröcsögését a mgtow jelenségről. Utóbbiakat olvasva egy átlagos blue pill férfiben is felmerül a gondolat, hogy “ilyenek a nők? Ezeket a szörnyeket emeltem eddig a piedesztálra?”

  5     0
 3. Rossz a kérdés. A férfiak nemzenek rendesen, de a nők elölik a magzatok 30-40%-át.

  3     0
 4. Én személy szerint a jóléti állam intézményét tartom felelősnek. A nők munkába állása is érdekes módon majdhogynem egybeesik a jóléti államok megalakulásával. Eleinte ez még jó volt, de mostanra azonban már egy szörnyeteggé vált. Európaszerte a jövedelemelvonások már átlagosan mindenhol 50% körül vannak. Egyetlen egy ember fizetése közel nem elég már egy család fenntartására. A nőket is be kellett sorozni a mukaerőpiacra, ami ugyebár időbe telik. Gyűjteni kell a diplomákat, meg a többi szaros papírt. Közben meg olvasom, hogy paradox mód, minél nagyobb valakinek az iskolai végzettsége, annél kevesebb gyereke lesz. A cikk pedig remekül rámutat arra, hogy miután nagy nehezen sikerül bekerülni a munka világának a vérkeringésébe, akkor menjen el szülni a nő, hogy aztán ki tudja, hogy képes lesz-e visszatérni?

  Magyarországon ez a probléma fokozottabban van jelen, mert az elvonások mértéke kb. skandináv szintű, de a gazdaság közel sem az. A rendszerváltáskor mindenki a nyugati szociális piacgazdaság után virnyákolt. Zseniális rendszerváltó honatyáink ezt úgy valósították meg, hogy egy ujjal se nyúltak hozzá a szociális ellátórendszerhez, de közben meg azt gondolták, hogy a széjjel privatizált, 40 éven keresztül tervgazdasággal működtetett gazdaságunk, és a polgári értékrendel nem nagyon rendelkező társadalmunk majd képes lesz fenntartani egy arányaiban majdhogynem skandináv szintű újraelosztási rendszert. Ez alatt a teher alatt nem tudott kellő mértékű tőke felhalmozódni, nem tudott kialakulni egy nemzetközileg is versenyképes, innovatív vállalkozói szféra, amely a vevők kiszolgálására és minél jobb termék létrehozására helyezné a tevékenységét. Ezek között a körülmények között csak az ügyeskedés, és a kiskapukat kereső képességeink fejlődtek, nem pedig az, hogy hogyan kellene a vevőket kiszolgálni valamilyen innovatív termékkel.

  Szóval ez itt a baj. Legalább is nálam. Hagyni kellene az embereket dolgozni, vállalkozni és nem elvenni a munkájuk eredményét. De amúgy is tökmindegy mert hamarosan úgyis összeomlik a rendszer. A fentiek miatt egyre kevesebb gyerek születeik, kevesebb lesz a járulék és adófizető, és az egész rendszer a saját farkába fog harapni. Visszaáll végre a természet rendje, ahol a nő megint a férfira fog majd támaszkodni, nem pedig állambácsira.

  2     0
  • Csak éppen milyen nők és milyen férfiakra (bőrszín, nyelv, kultúra)?

   0     0
   • Mire gondolsz? Nem értem a kérdést.

    0     0
    • “A fentiek miatt egyre kevesebb gyerek születeik, kevesebb lesz a járulék és adófizető, és az egész rendszer a saját farkába fog harapni. Visszaáll végre a természet rendje, ahol a nő megint a férfira fog majd támaszkodni, nem pedig állambácsira.” – Munkaerőpótlás címén ún, irányított bevándoroltatással oldják majd meg ezt a “problémát”, elvégre ez az állam érdeke is… Csakhogy szarból nem lehet várat építeni.

     0     0
 5. Ha magát a házasságot nézzük, akkor hideg, racionális megfontolások alapján egy férfinek alapvetően nem éri meg. És erre rá is jönnek/jövünk. Schopenhauer is megírta, hogy józan megfontolások alapján aligha kötnének házasságot. Na, tessék, itt van a józan megfontolás és az eredmény.
  Addig gyengítették a férfiak pozícióit, hogy végül már azt mondják/juk, hogy “ja, kösz, akkor inkább nem is kell az egész”.

  A dolog valamennyire hasonló a párkapcsolatokkal is. Én azt tapasztalom, hogy lányok Disney hercegnőnek képzelik magukat (tisztelet a kivételnek) és úgy vélik, hogy ők mekkora jót tesznek egy férfivel, ha egyáltalán szóba állnak vele, vagy hajlandóak kapcsolatra és elvárják, hogy a férfiak rájuk “jutalomként” tekintsenek, küzdjenek stb. miközben nem is nagyon nyújtanak semmit cserébe. Csak ott a bibi, hogy erre rájön sok férfi. Másképpen mondva egy mai párkapcsolat is messzemenőkig inkább a nők igényeiről és elvárják, hogy ezért teperjenek a férfiak. Elvárják a randikat, ahol mindenféle tesztnek vetik alá a férfiakat, kvázi szivatják is őket, egy szivatós “állásinterjúval”. Vizsgaszituációhoz is lehetne hasonlítani, ahol a nők a vizsgáztatók, ez természetes is lenne, csak ott a bibi, ha az eredmény egészen egyszerűen nem éri meg. Ez kicsit olyan, mitnha lenne egy munka, ami szívás, ahol jól megszivatják a dolgozót és az állásinterjún még megszivatnák a jelöltet, még elvárják, hogy a vesztes pozicióért újjongjon és teperjen. Ki az a marha, aki egy rossz pozicióért még hajlandó teperni is? Egyre kevesebb ilyen van.

  1     0
  • Ki az a marha, aki egy rossz pozicióért még hajlandó teperni is? Egyre kevesebb ilyen van.”

   - Sajnos még mindig túl sok ahhoz, hogy működjön a rendszer. Ha meg összeomlik, feltöltik más ‘kultűúrával”.

   1     0
   • Többé-kevésbé működik még, de én nem értem, hogy a férfiak nem kis hányada miért ilyen naiv. A sok nőtől, aki meg nyikorog, hogy “hova tűntek a rendes férfiak” (na ez bicskanyitogató kérdés egy nőtől egyébként), meg hogy hova tűnt a lovagiasság, megkérdezném, hogy ők speciel mit tudnak nyújtani egy kapcsolatban. Magyarázzák már el, hogy velük kapcsolatban lenni pontosan miért éri meg?

    2     0
    • Idézem Paul Elamot amikor egy no kikérte az ajtó nyitva nem tartását.

     -What happened to chivalry!?

     - Feminism.

     -But I’m not a feminist!

     - You never are when it’s inconvenient.

     1     0
  • “Én azt tapasztalom, hogy lányok Disney hercegnőnek képzelik magukat (tisztelet a kivételnek) és úgy vélik, hogy ők mekkora jót tesznek egy férfivel, ha egyáltalán szóba állnak vele, vagy hajlandóak kapcsolatra és elvárják, hogy a férfiak rájuk “jutalomként” tekintsenek, küzdjenek stb. miközben nem is nagyon nyújtanak semmit cserébe. Csak ott a bibi, hogy erre rájön sok férfi.”

    

   Nem, hogy nem is nyújtanak semmit, hanem – idézet a cikkből is, mert ehhez is kapcsolódik “A férfiak egzisztenciális bizonytalansága kihat a nők párválasztására, de a párkapcsolat későbbi alakulására is. Tudjuk, hogy a nők hipergám ösztöneiktől hajtva saját anyagi státuszuktól fölfelé választanak,” - de élettársi/házasság esetén a hipergámiájuk jól meg is van támogatva anyagilag a jog által, így ma már arra van nagyobb esély, hogy súlyosan negatívabban zárja majd a kasszát és ezáltal a társadalmi státuszát, egyéni életszínvonalát a férfi és kezdhet megint jóval lentebbről építkezni.

   Majd ha egy férfit nem semmizhetik ki a jog által válás után, ha nem könyöradományként láthatja a saját gyerekeit a jog által, ha majd nem a nők javára dől a mérleg a férfi pénztárcájának, energiájának kárára, na majd akkor változni fog a helyzet.

    

   2     0
 6. Szerintem a kérdés inkább az, hogy miért nem akarnak a nők párkapcsolatot.
  Mert én azt látom, hogy túl sok az olyan nő, akinek olyan elvárásai vannak, amelyek irreálisak, egyrészt abból a szempontból, hogy olyan férfi nincs is, de amelyik meg mégis lenne, annak meg nem kell az a nő.
  Szerintem kényelmes dolog ráfogni az anyagiakra, miközben látjuk, hogy globálisan és helyi szinten is, a szegényebbek szaporodnak. Azok az országok, amelyek szegények, és nálunk is a cigányok azok, akik sok gyereket vállalnak, és ott szinte minden nő vállal gyereket. Ők miért, mi miért nem? Talán azért, mert pl. itthon, egy egyedülálló cigány nő lényegében életképtelen. Ha nincs férje meg gyerekei, akkor meg fog halni éhen, hiszen munkát nem kap, amit kapna, abból nem tudna megélni, és egyedülállóként segélyt sem igazán kapna. Ezért, a megélhetéséért családot vállal.
  Ellentétben a mi lányainkkal, akik képesek egyedül is megélni, tudnak válogatni. ÉS addig válogatnak, míg a végén egyedül maradnak.

  1     0
  • Én is azt gondolom, hogy az elvárások gyakran az egekben vannak, sőt ellentmondóak is, cserébe meg nem nagyon nyújtanak értékelhetőt (kivéve az úgymond rendes nők, tisztelet a kivételnek), mert ilyen idióta álomvilágban élnek, ahol egy Bridget Jones hisztijének becsicskul egy jóképű, stabil anyagiakkal rendelkező üzletember, ahol a gazdag jóképű Richard Gere könyörög az utcalánynak, hogy legyen a felesége. Ezeken szocializálódnak és valamennyire beleélik magukat. Ezek éppen annyira a valóság, amennyire egy Alien, vagy Predator az. :)

   2     0
 7. Félig ide kapcsolódik, most olvastam a nokert.hu-n. (igen, mert mazochista vagyok), augusztus 7-i cikk.

  A cikk  címe:

  Szexbabák, szexrobotok – hús-vér társ helyett

  https://nokert.hu/h-20170807-1300/2106/6/szexbabak-szexrobotok-hus-ver-tars-helyett

  Ahogy várható volt.

  A dolog arról szól, a cikk arról szól a témában, hogy a férfi a hibás, a férfitól ezt tiltani kell, megy a betegség és a sipákolás szépen becsomagolva, rejtetten, röviden ezek vannak megfogalmazva:

  - amelyik férfi ilyenre fanyalodik, az beteg, nem képes emberi kapcsolatra, stb-stb, szapulása a férfinak

  - nem szabad megengedni, hogy ilyen legyen, mert a mocskos férfi nem által majd egy szexrobotot – tehát egy tárgyat – kihasználni  kénye-kedvére és – egy fantasztikus magyarázat – majd azt fogja hinni, hogy így kell bánni az össze nővel és ezért agresszívak lesznek majd a férfiak.

   

  Mindamellett – megjegyzésként még ezt hozzá – hogy ez a cikk hozza a szokásos “modern nő” beteg szintjét, az azért jó – párhuzamba állítva az utolsó indoklást – hogy a nők nem élő, kétlábú vibrátorként tekintenek manapság az összes férfira megfejelve ezt a pénztárgép képesség igényével is…

  0     0
  • Amint tud majd főzni, és takarítani, veszek vagy huszat :)

   0     0
  • Én bevállalnám. Egy patront biztos megér, ha nem teljesen kutyaütők a mérnökök :-)

   1     0
   • Én bevállalnám. Egy patront biztos megér, ha nem teljesen kutyaütők a mérnökök :-)

    A mérnökök eleve elcseszték a koncepciót. A hírek szerint ugyanis olyan szexrobotnőket terveztek, amelyek beszélnek is…

    1     0
  • A vibrátort tilcsákbe. Ameik nô olyat használ, párkapcsolatra képtelen beteg állat, aki csak kihasználja majd a férfiakat.

   4     0
  • Teljesen jó lenne, ha olcsón elérhetők lennének végre az ilyen szexrobotok, szerintem ezt csak támogatni lehet. Akinek ennyi elég, annak kényelmes, bármikor elérhető kielégülés, nem létezne többé az a bizonyos “szexuális nyomor”, párkapcsolatot pedig az kezdeményezne, aki a szexen kívül mást is akar egy nőtől. A főzést, takaríttatást már most is meg lehet oldani, arra való a bejárónő.

   1     0
  • És mindent elmond róluk, hogy úgy érzik, képtelenek versenyre kelni ezzel a hihetetlen kihívással és inkább be kell tiltani :)

   1     0
 8. Miért nem nemz a férfi?  Én 92-től amikor nősültem 95-ig arra vártam hogy mi lesz majd az az élmény ami velem is akartat gyereket.  És lett olyan. Egyik kollégámmal öt év eltelte után találkoztam újra, és amikor azt mesélte hogy milyen jó arra hazaérni hogy rohannak hozzá a kölkök hogy apapapapa… na ezt úúgy de úgy megirigyeltem.  Aztán (ha nem is azzal a lendülettel) lett egy kislányom, meg három fiam.

  Most meg egy vagyok a rossz példák közül.

  1     0
 9. “Meggyőződésem szerint az elmaradó gyerekszületések legfőbb oka a biztonság hiánya.”

  Tessék, itt van az országok listája a termékenység szerint:
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies_by_total_fertility_rate

  Tehát a lista elején találjuk azokat az országokat, ahol nagy a biztonság: Niger, Szomália, Mali, Csád, Angola, stb. A lista vége felé pedig azok az országok tanyáznak, ahol gyakorlatilag nincs biztonság és stabilitás, mint pl Dél Korea, Japán, az EU egésze, Svájc, Kanada, stb.

  Szerintem ezt az elméletedet gondold át még egyszer.

  Balos körökben elterjedt elmélet, hogy a termékenység a gazdagsággal korrelál, csakhogy ez is hibás, pl. nem magyarázza meg a gazdagnak nem mondható Kelet-Európa helyzetét. Bár néha már ott is kezd pislákolni az értelem szikrája: https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/09/daily-chart-2

  A termékenységi lista alján kétféle országokat találunk. Ott alacsony a termékenység, ahol háború és éhínség van, illetve ahol un. “jóléti”, újraelosztó, balos állam működik. Az utóbbinál ugyanis a család szerepét átveszi az állam, tehát megszűnik az emberek késztetése a család alapítására. Mi speciel ebbe a kategóriába esünk.

  1     0
  • A Facebook kommentek között is említettem egy hasonló felvetésre válaszul, de ide is leírom:

   Léteznek olyan társadalmi csoportok (jelen esetben a magyar férfiak) akiknek nem évezredes szociokulturális reflexe, hogy gyermeket vállaljanak instabil anyagi közegben is, amíg más népek és etnikumok évezredes szokásaiknak megfelelően nem aggódnak akkor sem, ha a nyomor közepette is elképesztő módon nagycsaládokat alapítanak. Soroljuk ide akkor a fent említett országok népeit: Niger, Szomália, Mali, Csád, Angola, stb… Ugyanakkor szerintem állapítsuk csak meg nyugodt lélekkel, hogy borzasztóan felelőtlen dolog nyomorban 5 gyereket vállalni, és egyebek mellett ennek is köszönhető a világ egyes régióiban és etnikumokban az éhezés problémája is. A családalapítás és a népesedéspolitika problémája egy olyan szociokulturális, társadalmi és azokon alapuló személyes pszichológiai közegbe ágyazódik bele, ahol az életszínvonalra való utalás is egy teljesen valid észrevétel. Mondjuk úgy, hogy a magyar férfi abban is különbözik a szomáliaitól, hogy rossz körülmények között nem szaporodik… Szerintem nem hogy kárhoztatható, hanem kifejezetten, nagyon is felelősségteljes a férfiak fennálló társadalmi, szociális állapotokhoz alkalmazkodó döntése. Mindez csak azt bizonyítja számomra, hogy a magyar férfinak a szomáliaival szemben van esze is, nem csak farka…

   0     0
   • Tehát úgy a ’70-es évekig az volt az évezredes szociokulturális reflex, hogy a termékenység a szinten tartás felett volt, majd utána, mint elfordítva egy kapcsolót, az évezredes szociokulturális reflex az ellenkezőjére fordult. Vagy a másik lehetőség, hogy addig itt bizony tejjel-mézzel folyó Kánaán volt. OK, ha te mondod :)

    1     0
    • A válasz egyszerű: akkortájt teremtődtek meg a fogamzásgátlás modern lehetőségei, közben folyamatosan haladt előre az abortuszliberalizáció és növekedett annak társadalmi elfogadottsága.

     0     0
  • Nagyon paradox dolog, hogy az ember ott szaporodik, ahol erre a legrosszabbak a föltételek, míg ahol kiválóak, vagy viszonylag jók, ott nem.
   Hogy őszinte legyek nem tudom, ennek mi lehet az oka és itt sem láttam olyan magyarázatot, amit egyértelműen elfogadnék. Láttam olyanokat, amikkel jobbára tudok azonosulni, meg olyanokat, amikkel nem. Az sem gyértelmű, hogy most a férfiak nem nemzenek, vagy a nők nem akarják a gyereket, vagy mindkettő.
   A fejlett országokban nagyon magasak az elvárások, ez is közrejátszik szerintem.

   (Nem elég tisztességgel becsülettel lehetőleg egészségesen fölnevelni a gyereket, szegényt kiröhögik, ha nem kocsival mennek érte, vagy esetleg akkor is, ha “nem megfelelő színvonalú kocsival”, akkor esetleg kezdik kinézni, sajnos itt tartunk lassan, vagy efelé tendálunk.
   Most egy 14-18 közötti srác, hogy sikeres legyen a lányoknál, ahhoz “menőnek kell lennie” és ez minden csak nem olcsó. Fontos a megjelenése is és a ruházkodása is, még fiúknak is fontos, igen. Ha nem menő a ruházata, akkor élből le se sz.rják, akármilyen jó fej is legyen, ha visszahúzódó, akkor pláne. És mondjuk ha egy ilyen korú srácnak megveszik a fél Hervist (ami nem lesz olcsó), akkor áll a nullán, az még az alap, hogy úgy mondjam, ha  30-50 ezer forintnyi ruha van rajta, akkor éri el a semleges szintet, akkor lesz 12 egy tucat srác…)

   0     0
   • Hogy őszinte legyek nem tudom, ennek mi lehet az oka és itt sem láttam olyan magyarázatot, amit egyértelműen elfogadnék.

    Szerintem azért annyira nem kell túlmisztifikálni, de lehet , hogy én tévedek:)

    A férfiaknak kurvára nincs sok beleszólásuk, a nők tudnak szülni:),  bármennyire meg is feszül a két nem:), így hát:

    1.Egyrészt biológiai okai (lét és fajfenntartás:) vannak – és ehhez azért hozzájön a kevésbé emancipált:), mindkét nem a saját dolgát végzi…. – erről szólnak a Hans Rosling előadások nagyrésze és megvan a magyarázat is –elmaradott világ/afrika/egészségügy/túlélési esély – itthon lásd cigányok (is) …..- Ha van a fejlett világban, akkor is max egy……

    2. Gresham törvény: az 4 alatti nőknek minimum 2x annyi utóduk van, mint a többinek,  5-ös illetve az a fölöttiek már beszáll a faszkörhintába, de egyre több 4-es is kínlódik ezen, főleg a kevésbé szépek, de annál inkább „okosak”/sikeresek stb…….. és ugye azért a 2-3-4 szintűek kb feleannyian vannak, mint a (már) 4-től fölfele amelyek átlagban jó ha az 1,5-öt hozzák, hozzák 6 fölött meg az 1 is necces…

    3. Az 5 vagy a fölöttiek “ráérnek” azzal foglalkozni, mivel hogy ők már „megengedhetik” maguknak, hogy “Emancipuncik” legyenek, jogaik vannak/megérdemlik/”kitörhetnek”/”önállósodhatnak”/ „kiszabadulhatnak” a vélt vagy valós „rabiga” alól stb. stb.

    Tehetik ezt úgy, hogy nemhogy pofánverné a társadalom a hipergámia hajszolását, hanem még segíti is és támogatja.

    Ha megnézzük a reklámokat/”(film)kultúrát”/médiát, stb. paprikakingáktól- biharivikiig (még a 4-es -ig lenyúló selejtes kategoria is) verik magukat napszámban ………….  és hol fel akarja magát akasztani(, mert szar a világ és csak néha kúrja meg egy 2 szinttel magasabb fickó, az is suttyomba / szégynekezve, fél vagy totálrészegen-amiből szerelmi drámákat kerítenek és fél évig tudják verni vele  a blattot….), hol veri  a (néhan nem létező:) mellét a “sikereire” és követel, mert ő is “letett valamit az asztalra” (csak ez épp  semmit sem ér, max a többi nyomorult előtt lehet 2 perc hírnév erejéig villogni) – Ehhez meg keményen asszisztál, kivétel nélkül mindenki, igen, még olyanok is mint Puzsér….

    4. A fogamzásgátlás szintén elősegíti a faszkörhintázást, ha meg szedi rendszeresen, akkor még ráadásul megbassza a “feromon-érzékelését” és mire abbahagyja/gyereket szeretne, elég sokszor azért megy át kínlódásba, mert attól a fickótól nem is esik teherbe, “kompatibilitás problémák” miatt, amit elnyomott a fogamzásgátló “áldásos” szedése…… , néha meg tényleg megcseszi és meddővé válik…….

    5. Dugni még csak – csak, de nem igazán akarja senki “elvenni”, aki neki jó lenne…… annak meg csak arra kell, és születnek  az egyre nagyobb rinyát bemutató posztok….

    6. Kivénülnek, (ez a max egy gyerekkel elváltam:) öntudatosak, aki soha többet másikat, de azért ennek „ígéretével”, meg  a stabil pina reményében a béta buxok egy részét simán „lefoglaják”:)

    Röviden ennyi, de még lehet fűzögetni hozzá….

    0     0
    • “A férfiaknak kurvára nincs sok beleszólásuk, a nők tudnak szülni”

     Komoly atomháború, hogy vagy egymillió évig semmi élet ne legyen itt, aztán meg másképp megoldani a szaporodást, nem csinálni megint zsarológépeket.

     0     0
 10. úgy általában nincs férfi…

  azok a férfiak akiknek tökéletesen sínen van az élete az nemz azért…ha nem is 4 gyereket…  (nem is értené ezt a cikket…na meg ezt az egész Férfihang honlapot..:) )

  más kérdés hogy van egy másik réteg ahol semmi végzettség, semmi állás, és mégis simán 4-5 gyerek, és élnek, laknak nem éheznek… (persze azon a igényszinten ahol….   de ez se 0 forint másoknak azért ugye..)

  “világnézet” kérdése az égész…  A Férfihang honlapot azok a férfiak “tartják életben” akik nem biztos hogy a csúcs alfa férfiak, de gondolkodó, kétkedő érdeklődő, kíváncsi emberek…  a fenti két archetípus itt nem nagyon fordul meg…

  0     0
  • Volt már szó róla, hogy az egyszerű melósoknál nincs ennyi párkapcsolati gond. Megkeresik a kenyérrevalót, bevállalják a 98%-ban férfiakat érintő munkahelyi baleseteket, olyan szexista poénokat eregetnek tízpercenként, hogy a Vagina-monológok szerzője belepirulna, aztán hazamennek, játszanak a gyerekekkel, az asszony meg főz, mos takarít, néha kiküldi a férfit füvet nyírni, és szent a béke. Ott tisztázottak a nemi szerepek. Az iskolázattabb nőkkel van gond, hogy bepróbálkoznak a férfiszerepekkel (sikertelenül), és az iskolázattabb férfiakkal, akik felülnek a feminista propagandának, manginákká válnak, nincs férfias közösségük. Heti háromszor a konditerem messze nem olyan férfias, mint napi 10 óra egy építkezésen.

   0     0
   • Razide, a sikeres, iskolazott ferfiak (nok) helyzete csaladalapitas szempontjabol sokkal komplexebb, mint ahogy itt leirod.

    A ferfiak e csoportjanak teljesen mas a vilagkepe, mint egy melosnak. Oket nem zavarja egy iskolazott no (az a termeszetes), sot altalaban kozuluk valasztanak part.

    Ennek tobb oka van:

    1.Meg kell jelenni a felesegevel, akitol a kornyezet elvarja, hogy minimum alapszinten hozza szoljon tobb osszetett mondatban akar olyan ferfias temakhoz, mint gazdasag/politika vagy legalabbis mutasson iranta erdeklodest, konnyeden elbeszelgesen mindenkivel semleges temakrol, stb. Tehat, legyen egyszerre konnyed, inteligens es hatarozott, soha ne okoskodjon, de fontos, hogy legyen velemenye.

    2. Fontos, hogy a felesege fejlessze a gyerekeket amellett hogy megadja az erzelmi biztonsagot szamukra. Nem akarja, hogy a felesege csupan gyermekmegorzest csinaljon, mert mosni/fozni/takaritani kell.

    Tapasztalatom szerint, ezeket ferfiakat teljesen hidegen hagyja a feminizmus, ahogy filmcom irta nem is ertenek miert szuletnek ezek a cikkek. 30 folott tuti nincs gondjuk a csajozassal (magabiztosak, van egzisztanciajuk) es altalaban toluk fugg akarnak-e csaladot vagy sem. Altalaban van 2-3 gyerekuk, de nem 30-35 ev alatt. Nem erdeklik oket ilyen szempontbol ki foz vagy takarit otthon, a lenyeg hogy beke, nyugalom legyen, ahol a felesege nincs lestrapalva es tud ra figyelni. Otthon nem csinalnak olyan ferfias dolgokat, mint villanyszereles stb, arra hivnak szakit. Ilyen dolgokra nem aldozzak a szabadidejuket, az csak az onfejlesztesuktol es a csaladtol veszi el az idot.

    A ferfias kozeg szamukra mas. Alapbol ambiciozus, tesztoszteronbomba pasikkal vannak korulveve a munkajuk soran, ahol vegig teljesiteniuk kell. A konditeremben nem szocialis eletet elnek, hanem kiadjak magukbol fizikalisan a feszultseget, vegig gondoljak az oket erdeklo dolgokat. Abszolut nem vagynak ott semmilyen tarsasagra, alapbol sokkal individualistabbak, mint az atlag, nem igenylik a folytonos kulso visszacsatolast, megerositest.

     

    1     0
    • Az utolsó előtti bekezdésben szépen leírtad azt a célt, amire egy mai férfinek érdemes törekednie szvsz. bár sztem jó pár szerelési munka belefér egy mai férfiembernél is.

     0     0
   • A héten láttam egy sorozatot a Discovery TLC-n “Bazi nagy amerikai roma lagzi”.
    Na ott megvannak a szerepek és így boldogok.
    Kb. pont ugyanúgy ahogy meséled.

    Mondjuk az nekem meredek amikor a kiscsaj 12 évesen kimaradt a suliból és 14 évesen (a szülei 30 évesek) férjhez akar menni, mert nem akar 18 éves ÖREGLÁNY lenni… :D :D :D

    0     0
 11. Sztem ez egy összetett probléma ahhoz, hogy pár mondatban válaszolni lehetne rá.  +1 nézőpont: Az osztrákok, csehek népességszáma növekszik (magas GDP). El tudom képzelni, hogy gazdasági okai (is) vannak, hogy a dolgozó magyar férfiak-nők kevesebb gyereket vállalnak. Kevés az erős hazai cég/brand (ami volt azt eladták, leépítették), a külföldiek kiviszik a hasznot, mi  csak olcsó munkaerőnek kellünk (hiába vagyunk képzettek). A gazdasági területek nagy részét tőkeerős külföldi cégek uralják, elvéreztünk a gazdasági versenyben és csak gyarmatnak kellünk nekik..Kutatás-fejlesztés elhanyagolható, kb mindenki kereskedni akar.. A dolgozó lakosságon élősködő paraziták száma fokozatosan nő (pl cigányok), de ide sorolnám az ész nélkül költekező, végletekig eladósodott-szétlopott ÁLLAMOT is (annak ellenére, hogy nálunk majdnem a legmagasabbak az adók egész európában) .. Elképzelhető, hogy ez a kilátástalan  ‘összkép’ egyre jobban tudatosul a gazdaságilag aktív népességben, ami pesszimizmust okoz, ennek egyik következménye lehet pl a népességcsökkenés.

  0     0
 12. Az is hülye, aki ezekre a “modern nőkre” ránéz, nem, hogy családot alapítson velük.
  http://divany.hu/vilagom/2017/06/23/nincsenek_konnyu_helyzetben_a_magyar_nok/
  Ezt a cikket megosztották egy facebook oldalon, maga a cikk is szörnyű, de itt van pár a hozzászólásokból:

  0     0
 13. Miért nem nemz a férfi?
  Mármint a FEHÉR férfi!

  Épp a napokban láttam az egyik csatornán egy dokumentum film sorozatot “Bazi nagy amerikai roma lagzi” címmel.
  Nagyon érdekes volt azt látni, hogy a romák hogyan gondolkodnak a fehér nőkről.
  Eleve a romáknál az az alap dolog hogy a csaj szűzen megy férjhez.
  A roma anyák (fiús anyák) számára a fehér nő az csak valami ócska lotyó aki lefekszik mindenkivel de nem képes arra, hogy gondoskodjon a férjéről.

  És ez megjelenik a fiúk részéről is:
  Fehér csajjal?
  Ja dugni meg minden az oké.
  De feleségnek???
  Nem akarok én könyörögni minden nap, hogy kapjak meleg ételt meg tiszta ruhát!!

  :D
  Ha egy fehér férfi merészelne így beszélni a nőkről a femcsi gender kommandó már a nyílt utcán agyonlőtte volna az ziher.

  Érdemes megnézni az epizódot:
  https://youtu.be/NbnxE-KOkgQ

   

  0     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Ajánlott írások

,,,

Cikkajánló

A nő otthona

Miután Makra öngyilkos lett, hátrahagyva feleségét és gyerekét, a barátja, Kadét, körülnézet...
CSALÁD - Otthon
Nemzetközi tiltakozás a hajléktalan emberek kriminalizációja ellen

Budapest, 2011. december 20., kedd (OS)  16 Uniós tagország hajléktalanellátó ernyőszervezete...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
A nem létező osztályharc

„A baloldalnak egyetlen dolgot kellene tenni a sikerhez: feladni a konszenzusépítési mániát és...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Eretnekség-e a feminizmus?

A nemzeti szocializmus ellen nincs szükségünk a támogatói által felhozott politikai érvek ...
TÁRSADALOM - Pszichológia
Hogyan is csináljuk?

A mi férfiközösségünk hívő. De ez nem fontos abból a szempontból, amiről írni akarok. A lényeg...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A házasság múltja, jelene és jövője, 1. rész

Az alapok Kevesen tudják manapság, hogy egyáltalán miért is alakult ki a monogámia; a r...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A férfiak alanyi jogai az alkotmány szerint is szabadon semmibe vehetőek

Már korábban eleget kellett volna tennünk itt a Férfihangon egy lehangoló tájékoztatási kö...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A kamaszlányok mentik meg a világot?

A nemek egyenlő megbecsülését egyre több segélyszervezet dobja félre és a jóléti segítségn...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Női Passzív Ellenállást hirdet a Gumiszoba női Napoleonja

"Gumidominó? Vagy egy parti sakk? Ön talán Napoleon, vagy a perzsa sah? Nem, Napoleon nem le...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Március 8. legyen Férfinap! - Egy dán egyetemista véleménye

Dánia egyik vezető médiumában, a Politiken-ben meglepő ötlettel állt elő az elmúlt hónapban, a...
TÁRSADALOM - Pszichológia
Férfisors töredékek

Ezeket a verseket jó barátom, Németh Zsolt írta meg, aki tagja a Keresztény Férfiak Társaságán...
CSALÁD - Otthon
Nem lehetnek beteg gyermekeik mellett az apák a Bethesdában

A budapesti Bethesda Gyermekkórházban a gyermekek mellett nem lehet ott éjszakánként az édesap...
TÁRSADALOM - Pszichológia
Ez nem áldozathibáztatás, ez józan ész

Az alábbiakban Mia Freedman ausztrál újságírónő egyik blogbejegyzését adjuk közre, melynek...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Varga István vs Halász Pálma

Elsőként idézzük fel a napokban lezajlott és még mindig jelentős utórengéseket produkáló p...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Szerepcsavar - modern elmezavar

Szociális gondozóként dolgozom Ausztriában. Mosás, főzés, takarítás, ápolás, kapcsolattartás -...


androfóbiaApai jogokApajogApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEFemenfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfi szerepekGender-ideológiagyereknevelésHipergámiaházasságHázasság 2.0Isztambuli EgyezményKvótaMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepeknyugdíjNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásTársadalomválásÉletmódÖnismeret