Alapvető feminista tévedések 1. – Történelem

Deansdale - 2018. január 21. vasárnap 06:00 - 16 hozzászólás

A feministák általában kerülik a kézzelfogható valóságra történő hivatkozást, mivel ha – teszem azt – az ablakon kimutatva akarnák szemléltetni a nők sanyarú helyzetét, vagy a “patriarchális társadalom” nőelnyomását, igencsak nehéz dolguk lenne. Az ablakon kinézve ugyanis egy férfiak által felépített világot látunk, amiben nőnek lenni nem rossz dolog. A feminista propagandával ellentétben az utcán nem látunk bucira vert arcú nőket, nincs 20 méterenként építkezés ahol a munkások tapogatnák az arra járó nők hátsóját, és nincsenek elszórt sötét sikátorok sem, ahol tucatszám erőszakolnák a nőket a “patriarchák”. A társadalom él és virul, az emberek nyugodtan és a saját méltóságukhoz mérten végezhetik napi teendőiket – egy pár szerencsétlen koldus és hajléktalan kivételével, akik többségükben férfiak.

A feministák tehát kénytelenek ködösíteni, illetve olyan “nőelnyomásra” mutogatni, ami időben vagy térben távol van, esetleg “megfoghatatlan”, “rejtett” vagy “burkolt”. Ha rákérdeznénk, hogy mi is van a titokzatosság leple alatt, csak kitérő válaszokat kapnánk, ugyanis a király meztelen; a “burkolt” nőelnyomásra azért nem tudnak konkrétan rámutatni, mert nem létezik. A hétköznapi férfiak semmiféle patriarchális előnyt nem élveznek a nőkkel szemben, és nem uralkodnak rajtuk.

Nade mai témánk a történelem. Lássuk hát, hogy a feministák miként ferdítik úgy a tényeket, hogy abba nőelnyomást lehessen belemagyarázni.

Amikor a történelemre tekintenek, a feministák egy általános trükkjüket használják: a “nagy egésznek” csak bizonyos jellegzetes részeit vizsgálják, a többit egyszerűen elfelejtik, mintha ott se lenne. A feminista történelem kizárólag két dologgal foglalkozik: a nehéz helyzetben lévő nőkkel és a jó helyzetben lévő férfiakkal.

1. A nehéz helyzetben lévő nők

Aki egy cseppet is foglalkozott a témával, unalomig ismerheti a feminista mantrát, miszerint a nőket történelmileg “elnyomták”, hiszen nem tanulhattak, nem szavazhattak, sokat kellett dolgozniuk, satöbbi. Ezek a panaszok mind hasonlítanak egymásra egy dologban: kizárólag a nőkkel foglalkoznak. Tulajdonképpen a feminista történelemképnek ezt a részét össze lehet foglalni ennyiben: “a nőknek rossz volt“. Ez persze objektív értelemben lehet igaz, hiszen a történelem során a legtöbb embernek – köztük a nőknek – nem volt könnyű az élete. Éhezések, járványok, háborúk gondoskodtak róla, hogy így visszatekintve azt mondhassuk, nekik “rossz” volt. Csakhogy van egy nagyon fontos kitétel, amit feministától soha nem fogunk hallani: a történelem bármely szakaszát tekintve, a világ bármely pontján, ha a nőknek “rossz volt”, akkor 99% biztonsággal kijelenthető, hogy az ottani, akkori férfiaknak még rosszabb. Tehát a “nőknek rossz volt” kijelentés önmagában értelmetlen, feminista célokra használni pedig egyenesen vérlázító, hiszen nőelnyomásról beszélni kizárólag a nők nehézségeire mutogatva szemérmetlen csalás. A nők nehézségeiről – különösen gender témakörökben – csak a férfiak nehézségeivel összehasonlítva van értelme beszélni, és azt könnyű belátni, hogy a régi korok férfijainak cseppet sem volt könnyű életük.

pcs

Ha a férfiak túlnyomó többségét kitevő mezőgazdasági munkásokat tekintjük (jobbágyok, földművesek ugye), akkor egyértelmű, hogy semmivel sem dolgoztak kevesebbet, mint feleségeik, és a munkájuk egyáltalán nem volt irigylésre méltó. Egy “átlagos” jobbágy látástól vakulásig robotolt a kopár szik sarján vagy a téli hideg erdőn, hogy a családnak legyen elég liszt, bab vagy krumpli télire, és persze tüzelő a fagyhalál ellen. Ez nehezen lenne nevezhető a nők elnyomásának, akik mindezenközben ruhát varrtak, babot fejtettek és vigyáztak a gyerekekre, vagy – urambocsá’ – kapálgattak a házikertben. Hogy nem lehetett vagyonuk? Kinek volt akkoriban “vagyona”? Nem tanulhattak? Ki tanulhatott akkoriban és mit?

Ha az iparosokról beszélünk, a helyzet ugyanez. Egy patkolókovács, ács vagy kőműves véres verejtékkel dolgozott, és még akkor sem maradt volna alkalma vagy ereje a nőket elnyomni ha ilyen sületlenség egyáltalán eszébe jutott volna. A feleség helyzete – csakúgy mint a jobbágyoknál – szinte csak jobb lehetett, mint a férfié.

Ha kicsit előrébb szaladunk a történelemben – akár a világháborúkig, vagy a TSZ-dolgozókig, napszámosokig -, akkor sem sokat változik a helyzet. Sőt, napjainkig sem. A nehéz munkákat a mai napig férfiak végzik, a könnyebbeket pedig inkább a nők. Milyen értelemben lehetne mondjuk egy óvónő, bolti eladó vagy önkormányzati ügyintéző “elnyomásáról” beszélni egy kamionsofőr, hegesztő vagy autószerelő által? Főleg ha tekintetbe vesszük, hogy a férfiak (statisztikai értelemben) sokkal inkább a termelő szektorban dolgoznak, vagyis munkájukkal előállítják azt a terméket, aminek hasznából részesülnek, míg a nők (szintén statisztikailag) inkább a közszférában dolgoznak, vagyis a férfiak által megtermelt pénzt teszik zsebre állami közvetítéssel?

Állításaimat alátámasztják egyrészt a statisztikák: a munkahelyi balesetek és halálesetek elszenvedőinek 93%-a férfi; másrészt a “popkultúra”: megnézhetjük akár A legnehezebb munkák, akár a Piszkos munkák sorozatokat, nem sok nőt, vagy női munkát fogunk benne látni, erre mérget vehetünk.

2. A jó helyzetben lévő férfiak

A másik történelem-specifikus feminista érvelés szerint a férfiaknak a történelem során “jó” volt, hiszen mindig ők voltak az uralkodók. Ez két okból is nevetséges hazugság. Egyrészt léteztek női uralkodók, másrészt a férfiakra mint uralkodókra utalni erős csúsztatás, hiszen a férfiak egy százezred része sem töltött be semmiféle vezető szerepet.

Ehhez még az is hozzátartozik, hogy a régebbi korok felsőbb osztályba tartozó férfijai az életükkel tartoztak az országnak kiváltságaikért, vagyis háború esetén ők vonultak hadba, nem a parasztok. Egy csatatéren megnyomorodni vagy meghalni pedig korántsem az a nőelnyomó kiváltság amiről minden férfi álmodna. A Hitlery Clinton-féle radikális feministák agymenéseivel ellentétben a túlélőknek nem rosszabb a sorsa, mint a halottaknak.

Másfelől a vezetők férfitöbbsége egész egyszerűen magától következett az adott idők politikai és katonai viszonyaiból. Amíg a fizikai erő szerves része volt a vezetői képességeknek, addig a nőknek nyilván nem sok babér termett, de ez biológia, nem pedig elnyomás. Aztán divatba jött az örökletes hatalomgyakorlás, akkortól viszont már a nők is a húsosfazék közelében mocorogtak. Hogy az öröklés férfiágon történt, az pedig egy társadalmi hagyomány, ami minden valószínűség szerint abban gyökerezett, hogy a fiúgyermek nagyobb valószínűséggel meg tudta tartani a “családi vagyont” a külső behatásokkal szemben. És hát a leányági öröklés mellett sem szól semmivel sem több érv, így hát nehéz lenne a nők elnyomásának tekinteni a férfiági öröklést. A vagyont mindenesetre a férfiak munkája halmozta fel, és minden joguk megvolt rá hogy a fiukat nevezzék meg örökösként.

A lényeg, hogy a feminista történelemfelfogás erősen sántít, mert a nehéz sorsú nőket a királyokkal és a császárokkal hasonlítja össze. Ha ugyanígy vizsgálnánk Egyiptomot, csak fordítva, nyugodtan kijelenthetnénk, hogy a férfiakat elnyomták, hiszen Kleopátra uralkodása alatt számtalan férfi meghalt illetve szenvedett. Amelyik feminista azt mondja, hogy a nőket régen elnyomták, annak vagy fogalma sincs a témáról, vagy pedig tudatosan hazudik.


Címkék: , , ,

Az egyéni szerzői név alatt megjelenő cikkek nem a Férfihang.hu szerkesztőségének egységes állásfoglalását, hanem elsősorban a szerzők egyéni véleményét hivatottak kifejezni, bemutatni; céljuk sok esetben mindössze a vita, párbeszéd kezdeményezése a művészi provokáció eszközével. Az írások közlésére a véleményszabadság és a médiapluralizmus érvényre juttatásának igényével kerül sor. A Férfihang.hu szerkesztőségének, moderátorainak elsődleges feladata a vonatkozó törvényi keretek és a jóízlés kívánalmainak betartatása.
5 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 55 votes, average: 5.00 out of 5 5 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Feminizmus - Antifeminizmus, Társadalom - Pszichológia, Tudomány - Technika rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


Az elnyomott nők hangja

Egy olasz hölgy, bizonyos Lucrezia Marinella könyvet írt az alábbi címmel: "A nők nemessége és kiválósága, valamint a férfiak hibái és bűnei&...
Feminista hazugságok

Ugye tudjuk, a feministák elméletei nagyobbrészt arra épülnek, hogy a múltban milyen szörnyű módon elnyomták a nőket a férfiak. Ismerjük a megcáfolt v...
Tények, okok

A feministák túlnyomó többsége szentül meg van győződve a saját igazáról - azt hiszem ezt nem kell különösebben bizonygatnom. Akik kívülállóként n...
A genderpropaganda öl, butít, nyomorba dönt

„Miért magasabb a férfiak, mint a nők?” – kérdezi a balliberális Mérce poétája. „A különbség korántsem természetes, hanem társadalmi különbségek idézh...
Rémálom a Retek utcában - feministák a tények ellen, ötszázadik fejezet

„Miért van az, hogy hamarabb nevezünk el egy utcát egy retekről, mint Janikovszky Éváról?” –  teszi fel a kérdést Orosz Anna, a Momentum Mozgalom elnö...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (16) Hivatkozások (0)
 1. “A társadalom él és virul”

  Kurvára nem.

  “A Hitlery Clinton-féle”

  Helyesen Goldsteini Clinton-féle.

  0     0
 2. Nem igazán lehet a cikkhez hozzátenni. Mindegy milyen kort nézünk, max. a legfelsőbb elittől (nemétől függetlenül) nem volt elvárt hogy dolgozzon (termeljen). Az is elvárás volt, hogy a munka vastagabbik végét a férfi fogja meg.

  A feministák szemlélete tipikusan a műveletlen ember nézőpontja. Mai (ráadásul leginkább balos) eszméket vetítenek vissza korábbi történelmi korokra és kérnek számon rajta.

  5     0
 3. “Egy “átlagos” jobbágy látástól vakulásig robotolt a kopár szik sarján”
  Aha, évi 200 munkaszüneti nappal…

  1     0
  • túlzásokba azért ne essünk.
   Heti egy nap volt, amikor nem dolgoztak, plusz az egyházi ünnepek. A kettő együtt volt kb. 100 nap.
   És a szabadnapokon is azért elég sokat dolgoztak, az akkori háztartás is komoly munka volt

   0     0
   • Meg a téli pihenőidőszak, amikor kb a jószágokat kellett ellátni és ennyi.
    Az egyházi ünnepek meg nem korlátozódtak a Karácsony-Húsvét ünnepekre, hanem ünnepeltek egy rakás szentet.
    Meg azt se felejtsd el, hogy nem alkalmazottak voltak, hanem önálló gazdák és nem a személy, hanem a család volt az adózási egység.

    0     0
    • érthető, akkor már mindjárt alig kellett tenni valamit

     0     0
    • “Meg a téli pihenőidőszak, amikor kb a jószágokat kellett ellátni és ennyi.”
     A fa meg önálló elhatározásból gyalogolt el a parasztházig, ott felaprította magát és szépen besétált a kandallóba, ahogy az illik. Kérlek, mesélj még arról a téli pihenőről! :)

     “nem alkalmazottak voltak, hanem önálló gazdák”
     Már akinek volt saját földje. Akinek meg nem, azt úgy hívták, hogy zsellér (később napszámos) és egyes korokban a parasztok 60-70%-át is kitette az arányuk.

     Amúgy meg időszakoktól is függött az, hogy mennyire volt nehéz az élet. Ha nem volt semmi gond, és az időjárás is kedvezett, akkor valóban elég jól lehetett élni. Csak ugye ilyen azért elég ritkán akadt. Mert voltak járványok, volt aszály, néha meg túl sok csapadék vagy hideg időjárás, előfordult néha, hogy májusban volt hó meg januárban ibolyavirágzás, pár évente jött egy kis csetepaté, néhol nagyobb csetepaté, és még sorolhatnánk.

     2     0
  • Parasztfelkelés címszó kivonat: Magyarország a 16. század elején rendkívül rossz gazdasági helyzetben volt. 1508-ban és 1510-ben éhínség pusztított, 1511-ben pestisjárvány is kitört. „Bizonyos jelek arra utalnak, hogy az 1510-es évek elején – előttünk ismeretlen okból – a jobbágyság helyzetében valami kedvezőtlen, talán tragikus fordulat történt. Mibenlétét a szakirodalomnak még nem sikerült felderítenie.”                                                                                                                                 Nyilvánvaló az évi 200 nap szabadságot nem hagyták lecsökkenteni.Kösz a hasznos infót!

   0     0
   • Ez a “deszarvoltajobbágyoknak” című mítosz ugyanolyan balos kamu, mint a nőelnyomásos balos-femcsi kamu.
    Nem tudom, hogy a pestis meg az éhínség hogy jön a képbe? Szelektív pestis volt, csak az elnyomott, kizsákmányolt agrárproletariátust sújtotta?
    Azért ha a középkori-újkori társadalmi viszonyokra akarsz kijelentést tenni, akkor nem a modern konzumidióták kényelmes élete a mérce. Ha értelmezhető lenne ez a komcsi elnyomás, kizsákmányolás szöveg, akkor a kor társadalmi csoportjai között kéne kimutatni. Mondjuk a szelektív pestis igazolásával XDD
    Amennyiben nem a femcsi módszereket alkalmaznád ebben a kérdésben, akkor esetleg a jogok és kötelezettségek összességét kellene vizsgálni.

    0     0
    • Szelektív pestis-ezt magaddal tárgyald meg a te ötleted.A pestis meg az éhínség ,hogy jön a képbe?Hát úgy ,hogy rendkívül rossz gazdasági helyzet,pestisjárvány,éhínség pusztított és idézem:”előttünk ismeretlen okból – a jobbágyság helyzetében valami kedvezőtlen, talán tragikus fordulat történt. Mibenlétét a szakirodalomnak még nem sikerült felderítenie”                                                                                                                                                 Ekkor jött Kulcsár Zozo adata a képbe az évi 200 munkaszüneti nappal,és ennek elvételét mint a felkelés okát én találtam ki.(nem hiteles) Amúgy lehet ,a böjti napokra gondoltál abból úgy tudom nagyon sok volt(nem csak húsvét előtt) ,de dolgozni akkor is kellett.Tudomásom szerint férfi, nő, gyerek, öregasszony, öregember egyaránt dolgozott.Mondjuk olyan hogy arató ünnep sem úgy volt aznap csak ünnepeltek hanem befejezték a munkát aztán idult a tánc. Az a komcsis femcsis duma meg nem rossz csak rossz helyre küldted.

     0     0
  • Tulajdonképpen egy véget nem érő nyaralás volt a jobbágylét. Vagy B verzió: egy idióta vagy.

   1     0
 4. Vannak arról információk, hogy régebben a férfiak hány százaléka szavazhatott?

  Ezekről tudok:

  Egy 1780-as nagy britanniai felmérés alapján az angliai és walesi választók mindössze 3% volt szavazóképes. 1831-ben Skóciában mindössze 17% szavazhatott.

  http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/struggle_democracy/getting_vote.htm

  Egyesült Királyság, 1900: szintén 17% szavazhatott.

  https://books.google.hu/books?id=raoHxq0A1iwC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  (4. oldal)

  0     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Ajánlott írások

,,,

Cikkajánló

FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Üzenem a feministáknak...

"Kell egy kis áramszünet" jeligére... A képekért köszönet e...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Börtönérvek

A Michingani Egyetem professzornője, Sonja Starr legújabb kutatásai szerint a büntetőperekben ...
Pedofília 2.0

Seres László írt egy egészen tűrhető cikket a pedo-petícióval kapcsolatban. Természetesen azon...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Női kvótát akar kizsarolni az Együtt-PM

Szelényi Zsuzsanna az Együtt-PM vasárnap Budapesten megtartott sajtótájékoztatóján úgy fogalma...
TÁRSADALOM - Pszichológia
A nő otthona

Miután Makra öngyilkos lett, hátrahagyva feleségét és gyerekét, a barátja, Kadét, körülnézet...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Nők a feminizmus ellen

Fedrz kolléga egyik cikkében arról ír, hogy a társadalmi közbeszéd és norma-alkotás a nők fels...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Férfiakat véresre rugdosni? Nem kell félnetek, jó lesz...

Múltkor említettem, hogy Ertsey Katalin nem volt eléggé feminista, ezért saját, radikálisabb...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Genderizmus, az önfelmentés ideológiája

Amikor az utókor csodálkozik azon, miért válik mindig a csőcselék a legszélsőségesebb ideológi...
SZÓRAKOZÁS - Hobbi
Póker és a szerencsejátékok

Beszéljünk egy kicsit - kis kikapcsolódásként a nőkkel foglalkozó témák közt - egy jellemzően,...
TÁRSADALOM - Pszichológia
Nomen est omen - A nők és a családnév

Alábbiakban egy kedves női olvasónk levelét adjuk közre vitaindítóként. Problémafelvetése koru...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Humorterror nemi erőszak fronton

Az elmúlt hónapokban  csúcsra járatott nemi erőszak hisztéria újabb fázisához érkezett, amihez...
CSALÁD - Otthon
Szemléltessük mit ért az Európai Unió nemek közötti egyenlőség alatt!

Az Európai Parlament nemrégen elfogadott egy állásfoglalást a nemek közti egyenlőségről a 2015...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A modern házasságról

 „Nincs új a Nap alatt, csak amit már egyszer elfelejtettünk.” - Mária Antónia A legmagasabb ...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Kisszínes

Az angol királyi légierő 3 női pilótája fejenként 100,000 angol font (35,6 millió forint) kárt...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Itt a megoldás a nők gondjaira

Az idők hajnala óta rengeteg probléma hátráltatta az emberiséget. Háború, éhezés, járvány és k...
MŰVÉSZET - Kultúra
Az Iszlám a nők szemszögéből

Alábbi írást a Magyarországi Muszlimok Egyházának közösségi oldaláról, az iszlam.com-ról...


androfóbiaApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfi szerepekGender-ideológiagender mainstreaminggyereknevelésHipergámiaházasságHázasság 2.0IsmerkedésIsztambuli EgyezményKvótametooMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepekNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásSzexuális zaklatásTársadalomÉletmódÖnismeret