Toplak Zoltán

Nőgyűlölet

Toplak Zoltán - 2018. május 24. csütörtök 03:41 - 198 hozzászólás

Címkék: , , ,

Ma, aki nem ért egyet a harmadik hullámos feminizmussal, az annak híveitől hamar megkaphatja a “nőgyűlölő” címkét. Másrészt… van tényleges nőgyűlölet is. Dolgoztam együtt olyan kolléganővel, aki kék és zöld foltokkal jött dolgozni, és akinek a fiát is tiszteletlen, lekezelő, agresszív modorra nevelte a férj, apa. Gyűlölni hosszú távon azonban nem vezet sehova. De ki is a nőgyűlölő? Miért van mindez? Merre van kiút mindebből? Vizsgáljuk meg!

Amilyennek láttatnak minket a feministák
Amilyennek láttatnak minket a feministák

Nőgyűlölő az én értelmezésemben az, aki nem tiszteli emberi méltóságukban a nőket, rendszeresen lenézően nyilatkozik róluk, fizikailag vagy pszichésen bántalmazza őket, emberi szükségleteiket szándékosan nem veszi figyelembe.

Miért alakulhat mindez ki? A gyerekkori okokról már volt szó.  Azonban ifjú korától fogva is válhat nőgyűlölővé a férfi. A következő rizikófaktor az udvarlással jön el. Fiatalabb korban a szexuális vágy amúgy is sok belső feszültséget termel. Ha ezt nem sikerül kezelni (szexuális sikerekkel, vagy ami gyakoribb, a figyelem másra történő rögzítésével, például valamilyen hobbival lekötni a fiatalnak magát, a barátaival való időtöltéssel (ahol szintén értelmes dolgokkal foglalkoznak és nem mondjuk alkoholt isznak), sporttal, önkéntes munkával, stb.) és a hódítási sikertelenség miatt a másik nem szemében értéktelennek érzi magát, akkor egy kollektív nőellenesség alakulhat ki benne. A veszély azonban még a sikeres hódítás után sincs teljesen kiküszöbölve, hiszen ebben a korban még saját magáról és általában a nőkről is kevés a fiatal férfi ismerete, illetve egy párkapcsolat belső működése sem eléggé ismert a számára. A szakítással való megküzdés pedig ma a férfiaknak nehezebb, mivel egyrészt sokaknak nehéz erről beszélni és így egyedül hordozza a csalódottság és a másik elvesztésének fájó terhét, de akár csak ezzel a meglévő fájdalommal való szembenézés is szinte lehetetlen, mivel rezdületlen közönyt és faarcot (röviden: keménységet) vár önmagától sok férfi. Másrészt meglévő kapcsolataira is nehezebben támaszkodik; míg egy nőnek megszokott, hogy az érzéseiről beszélhet a barátaival, de a férfiak között nem ez a tipikus téma. Érzelmileg feltárni magát, sebezhetővé válni akár nagyon kockázatos is lehet, hiszen értetlen nevetés és gúny éppúgy lehet a válasz, mint megértő, együttérző fogadtatás.

Összességében azért elmondható, hogy változik a társadalom, az évek, évtizedek óta közvetített igény, hogy a férfiak nyissanak az érzelmeik felé, éljék meg, fejezzék ki, lassan-lassan teret nyer. Nem megoldott probléma, de némi haladást megfigyelhetünk. Másik gond, hogy ennek férfias megvalósulását kell(ene) a férfiaknak kifejleszteni, mert csak keveseknek vonzó és környezetük által elfogadott a teljesen szabad és korlátlan érzelemnyilvánítás. Nagyon könnyen megkapja egy sebzett férfi, hogy nyafog, picsog és férfiatlan. Nőktől is. Az őszinte, de szemmel láthatóan fegyelmezett, vagy érzéseivel viaskodó, a kontrollt kézben tartani igyekvő képet fogadja talán legkönnyebben el a társadalom. Hogy aztán ez vezet sokszor játszmázáshoz és színjátékokhoz az elfogadásért és elismerésért, az egy külön téma lehet.

Kis kitérő a férfiak érzéseit illetően: ami egyértelműen elfogadott (maguk, a férfiak által is): a harag kifejezése, mivel ez erőt sugall. Egy férfi pedig legyen erős, vagy legalább tűnjék annak! És ez az elvárás a mindennapi életben nem is feltétlen hamis, mivel a családoknak,  a nőknek és gyerekeknek is, egy érzelmileg stabil, mindig jelenlévő és támasz szerepet ellátni képes férfire van szüksége. Aki a lakás állapotának lassú romlásával, váratlan pénzügyi helyzetekkel és családja érzelmi történéseivel (egyszerű példaként: kiközösítik a gyereket az iskolában és ez visszatérő sírásokban csapódik le otthon) szembenézni képes. Korántsem igaz a nőmédia által sugallt kép, miszerint sírjon és legyen sebezhető minden férfi, és akkor majd kitör a boldogság a párkapcsolatokban. Komplex feladat ma férfinak lenni! Igaz, nőnek is, bár helyzetüket tekintve a nők vannak jobb helyzetben ma.

És ami a valóság
És ami a valóság

Végül oka lehet a nő gyűlöletnek a mai feminizmus is. Miközben egyenlőségről beszélnek, kivételezésért (pl. női kvóták) lobbiznak, s ha a mérleg a nők javára mozdul ki, (felsőoktatás) már nem követelik az egyenlőséget. Rengeteget vegzálják a teljesen rájuk hangolódott (főleg nyugaton, bár idehaza is a baloldali média eléggé) újságírókkal karöltve a férfiakat. Ritkán vannak ugyan egyenesen bántva a férfiak, mindig a rejtett patriarchátus a célpont, de ez igazából a férfiakat jelenti, hiszen ők vannak beállítva a rendszer kedvezményezettjeinek. Holott a legtöbb férfi egyszerűen húzza az igát, és sokszor cseppet sem könnyű igát. A negatív férfivonásokat felnagyítva szerepeltetik a médiában és a szórakoztató ipar termékeiben, valamint gyakran teszik nevetség tárgyává a férfiakat, (kedvelt célpont az éppen udvarolni, ismerkedni próbáló férfi), és egyes férfiak hibáiért szívesen teszik kollektívan felelőssé az egész férfinemet. És a legtöbb nő (ideértve a nőmédiát is) hallgat ezzel kapcsolatban, ami a cinkosság érzését kelti az erősebb nem tagjaiban. A nyugati társadalmak egyre több ügyben kedveznek a nőknek, a mai házasság egy férfinek már alig biztosítja igényei biztos kielégítését, váláskor pedig akár gyerekeitől, lakóhelyétől és pénzétől megfosztva az utcán is találhatja magát. Cseppet sem meglepő, hogy terjed a MGTOW mozgalom és egyre több a nőgyűlölő férfi is.

Legvégül pedig vannak, nagyon csekély számban, azok a férfiak, akik fölényük érzésének és annak a “jognak” az alátámasztása miatt gyűlölik, fokozzák le, nézik le és alázzák meg a nőket, mert a dominanciájukat akarják rájuk önkényesen kiterjeszteni. Ez a legszűkebb férfiréteg a férfihibáztató médiában amúgy is túl van reprezentálva, e helyütt többet foglalkozni velük nem látom értelmét. Léteznek, és a jóérzésű férfiak (vagyis a férfiak többsége) tetteikkel nem ért egyet, sőt elítéli azokat.

Jó ez a nőgyűlölet valamire? Én egyetlen egy esetet ismerek, amikor a gyűlöletnek, és csakis rövid távon, haszna van: mikor a faképnél hagyott fél maga is felszabadítja magát a korábbi szövetség illetve alku alól, és érzései a szabadság korai szakaszában a vágyódásból és vonzalomból gyűlöletbe és megvetésbe fordulnak át. Az újraéledő önérzet első lépése ez, jó szembenézni vele, és fokozatosan megbocsátássá, megértéssé, valódi elengedéssé transzformálni mindezt. Amikor a történtekért már hálát is tud érezni az érintett, akkor mondható el, hogy levonta a tanulságokat, bölcsebben, erősebben, szabadabban továbblépett. Ez, véleményem szerint társadalmi méretekben is hasonlóképen működik. Ha másért nem, a harmadik hullámos feminizmus férfigyűlöletéért hálát lehet adni, mert mintegy immunválaszra ösztönözte és ösztönzi a férfitársadalmat, ezáltal pedig sok eddig mellőzött tény, információ, érzés, gondolat, elképzelés és vágy a felszínre kerülhet, és a férfiérdekek kellő képviseletet nyerhetnek. Nem egy nyílegyenes logika, de megvan a létjogosultsága. A létrejött összetartást köszönjük, feminizmus, bár végül is nem a te érdemed.

Mit lehet mindezzel kezdeni? Lehet őrizgetni és táplálni a nőgyűlöletet, ami – láttam sajnos – milyen destruktív és félelmetes módon tud megnyilvánulni. Bátran állíthatom, hogy szellemileg nagyon ijesztő és sötét állapothoz vezet. Az igazi út a megbocsátás és az elengedés.

Ez a megbocsátás azonban nem engedékenységet, az érdekek feladását jelenti. A fenti okok mögötti női mentalitást megérteni, társadalmi folyamatok működését átlátni, amelyek a mai állapothoz vezettek – ez az első lépés. Persze  valószínűleg egy red pill (kijózanító) igazságra is rá kell jönnünk: az egyes, illetve a közös férfi igények, szükségletek és érdekek igazán senkit nem érdekelnek mást (egy-két kivételtől eltekintve), mint a férfiakat. Vagyis véget kell vetni a passzivitásnak, mert a világ csak idő kérdése és ledarálja a férfiakat, és mint szükségtelen végterméket kiköpi végül. Ha minket nem érdekel, mi lesz velünk, akkor mást se fog. Viszont ha mi magasba tartjuk a zászlót (és kinek másnak lenne ez a dolga, ha nem pont nekünk) akkor lesznek szövetségeseink! Nők is, és nem is kevesen. Tegyünk magunkért! A boldogabb, megelégedettebb férfi, kiegyensúlyozottabb családokat, épülő társadalmat jelent.

A pozitív, építő aktivitás, amiről most írtam, a következő lépés. Olyan erőket csatornáz a pszichébe, a cél és hasznosság tudat ajándékával, amely megint csak a sérelmeken segít túllendülni. A felnövekvő nemzedéknek magára talált, építő hozzáállású férfiakra van szüksége. Sok bajba jutott férfi van, akit igazán egy másik férfi képes megérteni, felkarolni. Társadalmunk és a politika nem becsüli eléggé az apaságot. Sok fiú elhagyja az iskolát idő előtt. Lehetne sorolni hosszan azokat a területeket, ahol szükség van a segítő férfikezekre.

Önsegítő, támogató férfiközösségek kellenek, akár a neten keresztül is. Fontos a nyitottság egymás élményeire, a tisztelet, az őszinteség. A titoktartás, hacsak nem épp egy férficikk komment mezőjében történik a beszélgetés. Egyre többen vallanak életük bensőséges részleteiről ország-világ előtt. Nem biztos, hogy ez bölcs dolog, de ha már így van, célszerű pozitív módon felhasználni – megértést, segítséget nyújtani, éppen úgy, mintha négyszemközti vallomás történt volna. Szabadulhassanak fel a kötelező fegyelmezettség és a zokszó nélkül mások rendelkezésére állás kényszere alól a férfiak! A társadalom ugyanis ma ezt várja el tőlük. Ráadásul a nőgyűlölet legkeményebb (és legritkább) magját adó, önmagukat a nő el- és lenyomásán keresztül meghatározó férfiak, ilyen, velük szemben türelmet, egyben jó példát mutató társak közt léphetnek a szuverén, pszichésen is megerősödött, önálló férfilét talajára. Ahol nem kell egy gyengébb ember (aki például barátság címén egy másik férfi is lehet) mellé, akin gyakorolhatja a dominanciáját, hogy erősnek érezze magát.

Végül pedig férfi érdekérvényesítésre van szükség. Arra, hogy a média felfedezze a férfiakat. Az utóbbi években, főleg az apaságot érintő kérdésekben van pozitív elmozdulás. Már az a tény is hozhat enyhülést a nőkkel szembeni gyűlölet illetve ellenérzés terén, ha a férfiak azt tapasztalhatják: ők is számítanak. Nem csak a nőket érintő kérdések tematizálják a társadalmat. Ha azok a nők is kapnak lehetőséget nyilatkozni, akik nem a férfiakban látják a legfőbb ellenséget, vagy egyszerűen szívesen vállalják egy férfi oldalán a feleség és anya szerepet. Férfibarátabb társadalomra van szükség!

mot11 votes, average: 2.27 out of 511 votes, average: 2.27 out of 511 votes, average: 2.27 out of 511 votes, average: 2.27 out of 511 votes, average: 2.27 out of 5 11 olvasó átlagosan 2.27 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Társadalom - Pszichológia rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


A helyes asszonytartás

Bakos Zoltán könyvéről van szó, és kezdjük rögtön a szemérmetlen reklámhadjárattal: vegyétek, vigyétek, karácsonyra a legjobb ajándék mindenkinek, aki...
A pornó tiltásáról szavaznak az EP-ben

Az EP képviselőinek törvénykezdeményezése a nemi sztereotípiák megszüntetésének címszava alatt betiltaná az internetes pornót, és bármilyen olyan hird...
Bűncselekmény az apasági teszt Franciaországban

Franciaországban egy év börtönt és 15.000 euró pénzbírságot szabnak ki arra a férfira, aki bárhol a világon apasági teszt elvégzését rendeli meg. ...
Morvai Krisztina a nőjogi migrációs kiskapuról

A Férfihang Civil Társaság Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatos állásfoglalásban is említettük, az egyezmény nem csak súlyosan megsérti a férfiak egyen...
Julius Evola: Feminizmus és heroikus tradíció

A kvalitás és a differenciáltság a tökéletesség felé, a kvantitás és a forma nélküliség a tökéletlenség felé mutat. Ebbõl a premisszából kiindulva már...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (198) Hivatkozások (0)
 1. https://index.hu/kulfold/2018/05/23/kenyszeru_colibatus_usa_alt_right_incel_szex_fiatal_ferfi_feminizmus/

   

  Talán ez az eset ihlette a cikket? Mert nyilván nem ez a megfelelő válasz…

  4     0
 2. Dolgoztam együtt olyan kolléganővel, aki kék és zöld foltokkal jött dolgozni, és akinek a fiát is tiszteletlen, lekezelő, agresszív modorra nevelte a férj, apa.

  Ezt hívjuk anekdotikus érvelésnek, kedves Zoltán.

  A cikkíró nem csajszi véletlenül?
  20     6
  • Ráadásul ez a történet legkisebb szeletét emeli ki. Vajon tényleg idióta barom volt a csávó, vagy a nő direkt mindig addig húzta az agyát, amíg az elpattant? Az is könnyen előfordulhat, hogy a csaj csinálta magára a foltokat, hogy utána egy vállalkozó szellemű fehér lovaggal tetesse el láb alól az apukát, akinek annyi az összes bűne, hogy a sok munka miatt “uncsi” lett.

   23     5
  • “Dolgoztam együtt olyan kolléganővel, aki kék és zöld foltokkal jött dolgozni, és akinek a fiát is tiszteletlen, lekezelő, agresszív modorra nevelte a férj, apa.”

   Ilyenek ezek az izgi rosszfiúk. Nem változnak meg gombnyomásra.

   12     0
 3. Már csak Toplak Zoltán ir cikket a Férfihangon?

  No tehát úgy ahogy a pogány férfi is félre lett értelmezme, a nőgyűlölő sem az, legalábbis szerintem, ahogy a cikkben le van irva.

  Először is ez a szó hogy “gyűlölet” nagyon hamar rá van sütve különböző viselkedésformákra ezzel elvesztvén az igazi értelmét.Az amit Toplak Zoltán ennek nevez csak szimpla bunkóság, nem gyülölet. Nem is tudom pontosan leirni hogy mit jelent a “nőgyülölet” szó, férfinél én legalábbis ilyet nem láttam vagy hallottam.

  8     1
  • “Nőgyűlölő az én értelmezésemben az, aki nem tiszteli emberi méltóságukban a nőket, rendszeresen lenézően nyilatkozik róluk, fizikailag vagy pszichésen bántalmazza őket, emberi szükségleteiket szándékosan nem veszi figyelembe.” – Szerintem ez egyáltalán nem olyan rossz meghatározás.

   Amire te utalsz az az hogy társadalmi szinten mire sütik rá a nőgyűlöletet. Manapság nőgyűlölő az, aki a nőket nőnek tekinti, tisztában van a nők valós jellemzőivel és annak megfelelően kezeli őket (eltekintve ha szívdöglesztő kinézetű vagy hiszen akkor nem lehetsz nőgyűlölő ugye).

   3     10
   • Nem vagyok és nem is voltam “szivdöglesztő” kinézetű de…nekem egy kis problémám van evvel az “emberi méltósággal”, vagyis ezt valahogy ki kell érdemelni valamivel nem csak annyiból áll hogy megszületett és készen van a méltóság is….. ok ez olyansmi amibe nem mennék bele mert…..

    7     1
    • Pedig az emberi méltóság bizony olyan dolog, ami a születésével megillet mindenkit. Megilleti a csecsemőket, a cselekvőképteleneket, a fogyatékkal élőket, a mindenféle elesetteket. Érdem nélkül. Felsoroltak többnyire képtelen is bármilyen érdemekre rászolgálni, de ennek ellenére, önálló igényekkel, önálló emberi akarattal rendelkezők. Más emberekkel egyenlő alapvető jogaikat és társadalmi lehetőségeiket, például akár pont az érdemszerzés jogát soha nem vitatjuk el.

     4     5
     • Akkor már rúghatsz ki engem is innen mert amit irtál számomra olyan mint a Ceausescu elvtárs random beszéde.

      1     2
      • Azért még véletlenül sem foglak kirúgni, mert nem érted meg amit mondok…

       Azt nem tudom milyen “Ceausescu elvtárs random beszéde”, de biztosan nem hablatyoltam, van értelme. Szerintem meg is lehet érteni. Próbálkozz még vele…

       3     2
       • Na igen, pont erről itram én is egy kicsit sarkositva a dolgot, amit én gondolok erről az inkább a pogány férfi cikkhez illene nem ide, röviden, értem én hogy mit tetszett irni csak nem fér bele az én Weltanschaungum-ba…..ennyi..

        0     1
       • GDPR adatkezelési hozzájárulás miért nincs?

        kérem a profilom törlését.

        “Adatai törlését bárki az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. Ezért is fontos, hogy az adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatójában feltüntesse pontos elérhetőségeit.

        0     1
        • Nahát, Koriander, meguntad a Férfihangot? van társa is ott is lehet unatkozni…

         0     0
         • a női “napozóról” már leírtam itt egyszer a véleményem.
          sajnos beleolvastam az elmúlt napok vitáiba és egyszerűen szomorú, hogy egy iszapbírkozóvá sikerült zülleszteni a helyet, ahol a legiszaposabb a host.
          igazán örvendek, hogy megismertem pár értelmes, nem standart embert és ok van egy mazochista oldalam, hogy hiszek és kiállok dolgokért a többségi véleménnyel ellenben is, de ez itt egy jó ideje a kisstílű buta faszik homokozója és ezen már az se segít, ha van pár arc, akit kedvelek. szóval tényleg ne haragudjatok, de szeretnék ebből kiszállni és elhatárolódni.

          2     3
        • Ez a hely nem adatkezelő, semmilyen adat megadását nem kéri. Milyen helyen jártál ahol kommentelés előtt GPDR adatkezelési hozzájárulást kértek?

         Áruld el barátom, Koriander a bölcs mikor hagyta el az értelmet az őrületért?

         1     0
        • Itt hagy minket az ortodox zsidó Koriander?

         0     0
    • Szerintem te mást értesz emberi méltóságon. Számodra ez inkább érdem, a legtöbbünknek állapot.

     3     3
     • Így van. Egészen pontosan az van, hogy összekeveri a mélóságot az érdemmel.

      Az “emberi m é l t ó” -ság azt jelenti, hogy emberi születése okán is m é l t ó mindenki egyfajta megbecsülésre. Például arra, hogy alapvető jogait, így a testi sérthetetlenséghez és a szabad akarathoz való jogát nem vitatjuk el.

      3     0
    • Nem a tiszteletre gondolsz? Mert azt tényleg ki kell érdemelni. Sőt, ha már kiérdemelte valaki, el is lehet veszteni nagyon gyorsan.

     1     0
     • Kezicsókolom hgyi! Nem a tiszteletre gondoltam de ez magát ne zavarja, van a sok könyvem közt egy amelyiket egy Vladimir Volkoff nevű egyén irt az u.n.”emberi jogok”-ról. Na az a 78 oldal olyan volt nekem mint kereszténynek a lourdes-i viz…

      0     0
 4. Nem igazán van mibe belekötni a cikkben. Máshova tenném a hangsúlyokat és másképpen arányítanék ugyan de alapjában véve egyetértek.

  Sok dolgot érint a cikk. A nőgyűlölet létező, ám a cikkben definiált módú csak marginális jelenség. Azt is aláírom, hogy a társadalmi színtereken a férfi hibák felnagyítottak míg a nőiek szinte mindig kicsinyítve vannak.

  Az érzelmek megélése és kimutatása két külön dolog. Nem gondolom, hogy egy férfi számára az érzelmei kontrollálatlan kimutatása bárhova is vezetne egyfajta önfeminizáláson kívül. A gond ott van, hogy a társadalom nemtelenít, elveszi a helyeket és módokat az érzelmek megfelelő, férfias módjának a kezelésére. Ez a férfiterek hiányára is visszavezethető de az érzelmi problémák, belső (és külső) konfliktusok kezelésének férfi módjai, eljárásai hiányára is. Gyakran nincsen kitől tanulni, nincs közeg gyakorolni és nincsen társadalmi elfogadottsága a használatának sem.

  Az incelek létének okai között legelső helyen ez áll, ők a saját érzelmeik által legyűrt fiatalok. Az pedig hogy szubkultúrává alakulhattak az internetnek köszönhető. Számomra feminizálódott férfiak (vagy maszkulinná sosem vált fiúk). Az hogy némelyek vérengzeni is kezdtek az elsősorban mentális probléma, másodsorban pedig egy alapjában véve agresszív, belső viszonyaiban, konfliktuskezelésében erőszakos társadalom jelensége, ahol ráadásul könnyű fegyverhez is jutni.

  Az incel-jelenség egy dologra jó. Ráirányítja a figyelmet arra, hogy egész társadalmi csoportok, a népesség egyre nagyobb része elemi szinten vesztese a mai társadalmi folyamatoknak és hogy a jelenlegi probléma mégha férfiakat is érint (és ezért lényegtelen ugye) következményeiben nem marad a csoporton belül hanem az egész társadalmat negatív módon érinti.

  0     19
  • Tehát ezek az incelek a nőgyűlölők?

   SZERK: Először volt a “pogány” férfi aki nem illik belé ebbe a “kulturkörbe”. Következett a “nőgyűlölő” amelyik nem tartja be az “emberi méltóságot”. Mi lesz a következő? . Ilyenek azért a Férfihangon nem nagyon voltak, vagy mostmár elég ha csak “Hang”-nak hivjuk?

   15     0
   • Irreleváns hogy gyűlölik-e a nőket. Az sokkal inkább lényeges, hogy gyűlölik magukat. Hunn korábbi létét incelként élte meg. Kíváncsi lennék (ha erre jár válaszolhatna), mennyire élte meg ezt pozitív énképként.

    0     4
    • Irreleváns hogy gyűlölik-e a nőket. Az sokkal inkább lényeges, hogy gyűlölik magukat. Hunn korábbi létét incelként élte meg. Kíváncsi lennék (ha erre jár válaszolhatna), mennyire élte meg ezt pozitív énképként.

     Semennyire. Negatív énképnek éltem meg. Saját magamat jobban utáltam, mint bárki mást.

     Bárki bármit mondjon, egyetlen férfi sem gyűlöli a nőket, hanem azt gyűlölik, hogyha nem jutnak nőhöz. Hogyha esetleg ennek úgy adnak kifejezést, hogy azt mondják: – “Gyűlölöm a nőket!” az ne tévesszen meg senkit. A nők ilyenfajta gyűlölete és megszeretése közt a különbség egyetlen jól sikerült éjszaka.

     Fontos viszont, hogy ne keverjük össze a nőgyűlöletet a feministák iránt érzett gyűlölettel, bármennyire is szeretnék a feministák ezt egybemosni és nőgyűlöletként tálalni.

     8     0
   • Mondjuk a nőgyűlölő valószínűleg tényleg nincs tekintettel az emberi méltóságra. A gyűlölködők azt hiszem pont mások emberi méltóságának elvitatásában utaznak. Tehát a cikk elején szereplő definícióval nincs semmi gond szerintem és igazából nem is illik bele ez semmilyen kultúrkörbe… nem csak a keresztény kultúrkörbe…

    0     0
 5. Toplak Zoltán nem tud cikket írni.

  Egy cikk legyen rövid, velős és csattanós! Lásd Borisz, Alter vagy Deansdale írásait. Toplak Zoltán cikke négyszer olyan hoszú, mint kellene, szokásos süketelés a semmiről.

  23     4
 6. Legvégül pedig vannak, nagyon csekély számban, azok a férfiak, akik fölényük érzésének és annak a “jognak” az alátámasztása miatt gyűlölik, fokozzák le, nézik le és alázzák meg a nőket, mert a dominanciájukat akarják rájuk önkényesen kiterjeszteni.
  Antoni Rita mikor ír ide majd cikket? Mert ez közel van hozzá.
  34     9
  • Szerintem nincs közel, mert a dominancia egyáltalán nem szerepel Zoli meghatározásában.

   Egyébként a dominancia és az erőszak két külön dolog. A feministák egyik férfiellenes trükkje abban áll, hogy a kettőt összemossák. Antoni is ebben mesterkedik. A dominanciát mindig önkényesen szokták kiterjeszteni, csakhogy a visszautasítása is éppen olyan egyszerűen, egy kis önkénnyel történik.

   4     16
  • Pedig hidd el, vannak olyanok.

   Örülj neki, hogy nem sodort össze velük az élet, mert engem igen.

   Vagy úgy gondolod, hogy valaki azért, mert férfi, már per definitionem hibátlan? Nem lehet buta, érzelmileg éretllen, agresszív?

   4     23
   • Buta egy nő vagy.

    20     5
    • Miért is lennék nő?

     0     13
     • Miért ne? egy rakás előnyöd származna belőle.

      3     0
      • Terelés, alaphiba. Feministáktól tanultál “érvelni” ?

       A hozzászólásomból, itteni gondolataimból hogyan vezethető le hogy nő vagyok?

       Kíváncsivá tettél. Mindig is lenyűgöztek a logikai levezetések, a bizonyítások.

       0     7
     • A süketelésedből és a megszégyenítő nyelvezetedből ítélve.

      9     1
      • Elolvastam a hozzászólásaidat. Nem rendelkezel olyan szellemi képességekkel, hogy megítéld, ki süketel. Sem a süketel, sem a megszégyenítő nyelvezet fogalmát sem érted, csak vagdalkozol vele, mert másoknál ezt láttad, és azt hiszed, te is tudod használni.

       Annyira primitíven reagálsz – a hozzászólásaid színvonalából (szóhasználat, önkontroll hiánya, téves fogalomhasználat, az elhamarkodott és megalapozatlan ítéletalkotás, totál szubjektivizmus stb.) kitűnően – hogy bántóan nagy a kontraszt a Férfihang törzsközönsége és a te hozzászólásaid között. Túlbecsülöd a képességeid, ha úgy érzed, megütöd a szintet ezen az oldalon. Érdemes lenne megfontolnod, hogy átteszed működési területed az autós magazinokra, politikai blogokra, viccmegosztó oldalakra. Ha itt akarsz maradni, disztingválj, mert ennél sokkal magasabb színvonalon kommunikálók is ki lettek már tessékelve.

       Megjegyzem, felnőtt emberek között ez a játék a minuszolással a “vérciki” kategóriába esik. Utoljára MrBIG kapott ilyet, de már akkor is mindenki átlátott a szitán… :))

       0     6
    • Oh emberi sötétség nagy ura!

     Látom bejelentkeztél Naoo helyére, de tudod Naoo-nak van humora. Neked szemmel láthatólag nincs.

     2     6
 7. Sziasztok!

  Zoli utolsó két cikke nagyon tetszik nekem, a problémák lélektani gyökeréhez vezet. Ezek az okok, ami miatt a férfihang közönsége itt van, és hozzászól a témákhoz a saját lelki traumái által az elméjében felépített rendszerbe illeszkedő elvek mentén. Ez normális, az énvédelmi mechanizmus része.

  A Férfihang több cikkben is fölhívja a figyelmemet a testi egészség, az étkezés, és a testgyakorlás fontosságára. Az én tapasztalatom az, hogy a lelki gyakorlás, és a lelki táplálkozás is ugyanilyen fontos. A módszer hasonló: választok egy sportot, amiről azt gondolom, hogy illik hozzám. Elmegyek az edzésre, akár egyéni, akár csapatsportról van szó, az edző megmondja, mi  a feladat, én megcsinálom, mert fejlődni akarok. És ez nehéz, fáj, kimerítő, mert a komfortzónán túl kezdek fejlődni. És fejlődöm.
  A lelkigyakorlatnál választok egy módszert, és egy terapeutát, akiről úgy gondolom, hogy illik hozzám. Egyéniben, vagy csoportban. Itt nagy a választék, a klasszikus freudi pszichoanalízis, az integrál szemléletű terápia, a kineziológia, szerzetesrend :). A terapeuta megmondja, mi  a feladat, én megcsinálom, mert fejlődni akarok. És ez nekem nehezebb volt, jobban fájt, és nagyobb volt az ellenállásom, mint a testedzésen. És fejlődöm.
  Én ezen a ponton tudok változtatni a világon. Mert én változom: egy kicsi része a világnak jobb lett. És az én világom sokkal jobb lett.

  Iuvenalis írja egyik szatírájában: Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. Azért imádkozzunk, hogy ép testben ép lélek legyen.
  Idézem a wikipédiából:
  “Iuvenalis eredetileg azokat a római polgárokat kívánta ostorozni, akik ostoba imádságokkal és kérésekkel fordultak isteneikhez. Úgy gondolta, hogy imádkozni legfeljebb testi és szellemi épségért érdemes. Mens sana in corpore sano értelme csak az imák és panaszok tartalmával és értelmével összefüggésben érthető teljesen. Szatírikusként nem azt állította tehát, hogy kizárólag egészséges testben lakhat egészséges lélek, hanem azt, hogy ez kívánatos lenne, mert gyakran találkozott ennek ellenkezőjével. Iuvenalis emellett még a korára (Kr.u. 60 – 127) jellemző, sportolókat dicsőítő divatot is parodizál(hat)ta.”

  Azt hiszem Zoli utóbbi két cikke az oldal legjobb tartalmai közé tartozik a hipergámiával és a shittesztekkel foglalkozók közé.

  Szeretném megosztani veletek ezt az angol nyelvű interjút: hogyan próbálja a riporternő sarokba szorítani a férfit, és mekkorát bukik ebben, majd egy rövid regenerálódás után folytatja ugyanazon módszer szerint:
  https://www.youtube.com/watch?v=iEJ1QHu-KEQ

  3     43
  • Látom, megjött Toplak Zoltán fikanickje.

   14     5
  • Géza, vedd tudomásul, hogy az igazi férfi nem megy pszichológushoz!!  Soha, semmikor, semmiért! Segítséget titokban és végveszélyben sem kér!

   Inkább magába fojtja, esetleg beszélget az – ugyanolyan tájékozatlan, és saját tapasztalait egyetemlegesnek gondoló – haverjaival. Esetleg a munkába vagy az alkoholba menekül. “Ez az igazi férfinek való élet!” (by Monthy Python)

   Ily módon egy helyben topogva, fejlődés, kitörési esély nélkül az elkerülhetetlen pályaív befutásával 8-10 évvel korábban elpatkol, mint muszáj lenne. És a többi hasonszőrű bólogat a sírnál: “jó ember volt, kemény ember volt.” :/

   4     17
   • Tudomásul veszem. A legigazibb a mentőautóba berakásának is ellenszegül. Kivéve, ha ő vezetheti.

    3     17
   • Férfi valóban nem megy pszichológushoz. A pszichológusok többsége feminista nő és homoszexuális férfi, akik utálják a heteró férfiakat.

    Toplak Zoltán/Szárnyathy Géza pedig nem ment át a shit teszten.

    9     1
    • Fogadjunk, egyet sem ismersz. :))

     Amúgy ostobaság rögeszmésen közelíteni egy kérdéshez Férfihoz is méltatlan, mert ha az őseink így álltak volna a dolgokhoz, se földrajzi felfedezések, sem találmányok nem születtek volna. Az okos férfi ugyanis tájékozódik, mérlegel, utána dönt. Ha pszichológus kell neki, körültekintően választ: elsősorban férfi terapeautát, a 40 év felettiekből, akiket a feminizmus nem fertőzhetett meg. Rákérdez arra, van-e, volt-e stabil – hosszabb – párkapcsolata. Negatív válasz esetén tovább keres. Néhány kérdéssel kipuhatolja, mi a véleménye a terapeutának a feminizmus dogmáiról: családon belüli erőszak, kvóták, nemi szerepek stb. Aki állást foglal, bármilyen oldalon, az rossz pszichológus, kerülendő. Aki a feminista közhelyeket visszhangozza, az rossz pszichológus és még feminista is. Nagy ívben kerülendő! A többiekkel lehet együtt dolgozni

     Ha valós önismeretre szertne szert tenni a férfi, akkor önismereti csoportot keres. Ott ugyanis igazából a csoporttagok segítenek egymáson, a terapeuta csak közvetít.

     Ranschburg J., Virág György írásait a családon belüli erőszak témakörében a Férfihang is hivatkozta. Mindkettő pszichológus. Egyik sem feminista. Ez ellentmond annak, hogy mindegyik pszichológus feminista. (Elemi logika. A logika férfi kompetencia.)

     Tagja vagyok egy 4-500 tagú pszichológus csoportnak a FB-on. 3-4 nő nyomatja a feminista témákat és kb 10-20 áll ki mellettük.  Az összes többi semleges, vagy legalábbis nyitott maradt. Az, hogy a kultúrmarxisták, feministák hangosabbak, az ne tévesszen meg senkit. Mindig az kiabál leghangosabban, akinek a háza ég…!

     1     13
     • Szerintem a manginák aránya kb. ugyanakkora az öregebb férfiaknál is, mint a fiataloknál. Azaz nagyon sok van, aki bármit megtesz bármilyen nőnek, egy életnyi légyúriember kondicionálás után. A fiatalok még a jutalom után sóvárognak amit általában sosem kapnak meg, az öregebbek meg már csak megszokásból, vagy pár szép szóért is becsicskulnak.

      Mit értesz ezen az önismereti csoporton? Nekem ez olyan amerikás semmitmondó sőt még feminista színezetű is, hogy alapból hazugságnak nézem. Pl. a lentebb linkelt feminista szemét oldalak is reklámoznak “önfejlesztő” csomagot. Bullshit. Szóval érdekelne miből áll egy ilyen önismereti csoport, és miért jó ez.

      1     0
      • Nem mindenki kap a környezetéből valós visszajelzéseket, miközben felnő. Emiatt olyan viselkedésmódok alakulhatnak ki, amelyek gátolják az érvényesülésben. Ezt korrigálhatják egy vegyes csoportból érkező megerősítések, elutasítások – amelyeket a terapeuta moderál.

       Ha valaki nem tud a társadalomba illeszkedően kommunikálni pl. (saját példa: állok a mozgólépcsőn, mögöttem jövő nálam 10 évvel fiatalabb, nem cigány faszi rám szól: “adjá’ má 500 Ft-ot, geci!”), mert olyan mintákból tanult, amelyek nem adaptívak, sikeresek, akkor ezzel a csoport szembesítheti. Kívülről láthatja saját magát, és megtanulhat normálisan, eredményesen kommunikálni. (“Szia, figyelj, szeretnék egy menüt a mekiben, és még 500 Ft. hiányzik. Veled is volt biztos ilyen tudsz segíteni?”)

       Vagy szélsőségesen alacsony, vagy magas önértékelés esetében a csoport a valós önértékelés felé tudja irányítani a résztvevőt.

       Amúgy hátborzongató, de a pszichológiai eredmények túlnyomó részét, kimagaslóan intelligens férfiaknak köszönhetjük.  A szakma pedig mostanra – elismerem – rettenetesen elnőiesedett…

       0     6
       • A szakma pedig mostanra – elismerem – rettenetesen elnőiesedett.

        A hozzászólásaid alapján te is egy agyhalott pszichocsaj vagy. Mentél volna inkább WC-pucolónak!

        4     0
     • “Ha valós önismeretre szeretne szert tenni a férfi, akkor önismereti csoportot keres.”

      A túlságos jólétből eredő unalom mindenféle hűlyeségre ráviszi a mostani nagyvárosi férfit….szánalmas.

      4     0
   • És mikor “muszáj” elpatkolni? ha nekem lesz sirom csak annyit kell odairni hogy “I’ll be back!” ennyi elég..

    0     0
    • Az emberi szervezet 100-120 évig is fenntartja önmagát, ha nem amortizáljuk le hamarabb, egészségtelen étkezéssel, stresszel, szélsőséges igénybevétellel (versenysport, extrém munkaterhelés stb.).

     0     5
     • Már azzal, hogy nagyvárosi szennyezett levegőt szívsz, feldolgozott kaját eszel, klórozott vizet iszol, leamortizálod magad több 10 évvel. A civilizálció nem valami egészségbarát az átlagemberrel. A szar levegő miatt, mióta feljöttem pestre, átlag évi egyszer begyullad a tüdőm, míg vidéken sosem volt ilyen.

      0     0
  • Pszichológia = férfigyűlölet.

   A posztmodern pszcihológia lényege a férfiasság teljes lejáratása és megsemmisítése. A pszichológia nem szól másról, mint:

   - a férfiak hülyék

   - a férfiak bizonytalanak az identitásukban

   - a férfiaknak nőként kell tudni viselkedni.

   Uram, ments meg a pszichológusoktól!

   16     4
   • A pszichológus az egyik legfeleslegesebb bölcsész.

    16     3
    • Pszichológusok fejlesztették ki a látásjavító eljárásokat, a mű- és pótérzékszerveket. A tanuláskönnyítő módszereket, az állatidomítás alapjait, az agysérülések következményeinek csökkentését. Képesek minimalizálni egy összezárt csoport (nevelőintézet, tengeralattjáró legénysége) tagjai közötti súrlódásokat

     A manipulációk elleni védekezést, a csalások elleni védekezést, a pszichopaták szűrését. Hazugságvizsgáló eljárásokat fejlesztettek ki. Sorozatos bűnelkövetők elkövetési módszere alapján profilokkal segítik a bűnüldözést.

     Mérhetővé,megragadhatóvá tették a szellemi képességeket és fejleszteni tudják őket.

     A munkaalkalmassági teszteket, kedvezőbb munkakörnyezetet, hatékonyabb munkavégzési eljárásokat, folyamatokat. Felismerték a munkahelyi kiégés jelenségét, kezelik azt.

     Direkt csak azokat írtam, ami közvetlen haszonnal járt az emberiség tömegei számára.

      

     Szerintem gondold át újra.

     0     10
     • Sok szerencsétlen aki eme félistenek előtt merészelt élni…..szegény Assurnasirpal ha tudta volna meg sem születik….

      0     0
     • Meg a sok kamu önfejlesztő könyvet, nevetséges dogmatikus, megkérdőjelezhetetlennek vett elméletet, mellyel könnyebb befolyásolni a gyenge jellemű, sérült embereket.
      Az se zavarjon, hogy még a legtöbb pszichiáter – vagyis orvosi végzettségű szakember – elismeri, hogy nincs olyan 100%-os módszer, amivel a legveszélyesebb pszichopatákat ki lehetne előre szűrni, de majd pár pszichológus rájött erre. A hazugságvizsgálatok pedig még a bünetőeljárásokban sem perdöntőek. Mérhető szellemi képesség? Talán az IQ teszt, amiből szintén nem lehet komolyabb következtetést levonni? Inkább te gondold át.

      5     0
      • Azt írtad, a legfeleslegesebb bölcsész.

       Akkor sorold, mi adtak nekünk a (rómaiak) a klasszika-filológusok, a nyelvészek, a kommunikáció szakosok a történészek, aminek gyakorlati haszna van.

       Gondolom nem csak a görcs rángatta a kezed a billentyűzet felett, hanem valamire alapozod az állításod.

       0     6
       • Csakhogy most nem róluk volt szó, terelsz. Létezik olyan szakma, hogy pszichiáter, ami mégis csak orvosira járt. Akkor mégis minek ebből egy felvizezett, gagyibb verzió? Hogy a sok – többségében nő – léhűtőnek megint meglegyen a sok kamu állás, ahol nem igazán kell csinálni semmit. Mellesleg fentebb szinte az összes érvedre hoztam cáfolatot, hogy miért is érzem feleslegesnek, sőt károsnak a pszichológusok tevékenységét. Az elkerülte a figyelmedet?
        Lényegesen kevesebb mozgásterük van, mint a pszichológusoknak, néhány már-már magazinokba való “terápiás” eszköz nem oldja meg a problémát. És igen, a múltban mindkétféle kezelési módszert igénybe vettem többször is, úgyhogy nem a gyűrűsujjamból szoptam ki, csak akkor majd szépen bemásolod, hogy anekdotikus érvelés.
        Gyakorlati haszonról írsz, de minden, amit felsoroltál, könnyen megcáfolható.

         

        ui: azt írtam, hogy az egyik legfeleslegesebb. Az etikát, a szabadbölcsészetet és társait még értelmetlenebbnek találom.

        0     0
        • Őszinte leszek: én a fenti erősen pszichológia ellenes hozzászólásokat egyszerűen viccnek vagy provokációnak gondoltam. Mert egyébként szerintem vagy kissé félművelt vagy nagyon elfogult (vagy mások félműveltségére és elfogultságára építő) populista dolog a pszichológiát ostorozni. Másoktól is láttam ilyet, sőt olyan komplex összeesküvés elméletet is adtak elő már nekem személyes beszélgetésben, amely a pszichiátereket és pszichológusokat abszurd emberkísérleteket végző pszichopata rémekként láttatta teljes egészében. Biztosan terjed valami ilyesmi valahol az interneten… vagy Jehova tanúinál… vagy nem tudom…

         Egyrészt tényleg elfogultság tudomást sem venni mindazokról az eredményekről, amelyekről Righeira is írt és amelyeket gyakorlatilag bárki más is konstatálhat magában is, ha rendelkezik megfelelő ismeretekkel, műveltséggel ezen a területen, másrészt a negatív tapasztalatok sem zárják ki azt, hogy még speciális esetben is létezhetnek megfelelő pszichológiai módszerek, metodikák, amelyek segíthetnek. Lásd Dr. Csernus unortodox módszereit a súlyos addikciókkal küzdők segítésére.

         Egyébként sajnálatos módon pont a férfiak szorulnának rá hozzáértő mentálhigiénés, pszichológiai szakember segítségre, mert a jellemzően rosszul működő kapcsolati hálójuk jelentős részük számára lehetetlenné teszi, hogy megfelelő tanácsokat vagy akárcsak megfelelő lelki támogatást kaphassanak bárkitől is.

         A személyes tapasztalataidat nincs módom megcáfolni, tehát erről csak annyit, hogy létezik rossz szakember választás, létezik rossz szakember, létezik a személyhez nem illeszkedő metodika is; mindez ellehetetlenítheti, hogy hathatós segítséget kapj. Szerencsés esetben egy kellő empátiával, érzékenységgel és leleményességgel rendelkező baráttól is kellő segítséget kaphatsz ahhoz, hogy olyan önreflexiókat hozz ki magadból, amelyek nagymértékben elősegítik a reménytelennek hitt problémáid orvoslását. Hát még egy kicsivel felkészültebb segítőtől.

         Én mindezek miatt azt javaslom, hogy semmiképp se mossuk össze “a sok kamu önfejlesztő könyvet, nevetséges dogmatikus, megkérdőjelezhetetlennek vett elméletet, mellyel könnyebb befolyásolni a gyenge jellemű, sérült embereket” és a valóban működőképes mentálhigiénés segítői tevékenységet.

         És jut eszembe, senki ne felejtse el, hogy a manoszféra is mentálhigiénés, pszichológiai segítő anyagokat terjeszt a RedPill és PUA gondolkodási rendszerekkel, életvezetési és viselkedési tanácsokkal. Pszichológiai a javából. Férfiakra szabott pszichológia. Konkrét helyzetmegoldási módszerekig fejlesztett pszichológia. Sajnos stagnálni és dogmásodni látszik ez az “underground” pszichológia… Pedig bőven lenne még fejleszteni és más pszichológiai rendszerekkel összedolgozni való.

         0     0
         • A pszichológia éppolyan áltudomány, mint a kulturális antropológia vagy a genderelmélet. Hasonló a logikája, az érvelési rendszere, az önigazolása, stb.

          A tudomány univerzális érvényességű szabályokat tár fel és követel meg. Míg a pszichológia egyedi esetekkel operál, ami nehezen áll össze rendszerré. A pszichológia máig nem jutott el a tudományos szintű klasszifikációg és kategorizálásig. A genderelméletnél is hasonlót tapasztalni, találnak néhány “férfitestbe született nőt”, hurrá, örüljünk, megszületett a 21. század áltudománya.

          A redpill terjedése még nem teszi szalonképesebbé a pszichológiát, sőt. Fájó szívvel, de ki kell jelentenem, az alt-média sem tette szalonképesebbé a fake news-médiát.

          0     0
          • A pszichológia az emberi érzékelést, gondolkodást, tanulást, intelligenciát, kommunikációt, viselkedést és az ebbe a körbe eső egyéni, személyes, közösségi problémák megoldását kutatja.

           Sem az emberi elme, így a viselkedés (főleg az egyéni) sem objektíviziálható tökéletesen, mégis szinte minden ember segített már másoknak viselkedési vagy kommunikációs problémák megoldásában sikeresen. És sikerült felállítani szélesebb tömegek problémáját felölelő megoldási módszereket is. Ergo a pszichológia egy praktikusan működőképes törekvés.

           Szerintem legyünk annyira férfiasan praktikusak, hogy hagyjuk a fenébe a “klasszifikációt”. – Már akkor is egészen jól elvoltunk a bunkósbottal és a meg-meg bicsakló magyarázatával, amikor még Isaac Newton egy kósza nemi vágy sem volt…

           0     0
          • “A tudomány univerzális érvényességű szabályokat tár fel és követel meg. ” – Ebben az esetben semmi ami emberekkel vagy társadalmakkal foglalkozik nem tudomány.

           0     3
          • A nő nem ember, a bölcsészrizsa nem tudomány.

           1     0
          • “mégis szinte minden ember segített már másoknak viselkedési vagy kommunikációs problémák megoldásában sikeresen”

           Hitler? Naooo?

           1     0
          • “Hitler, naooo”

           Amikor a “klasszifikáció és kategorizálás” és az egzakt érvelés helyett áttértél inkább a szofizmusra, akkor mintegy kapituláltál ebben a vitában. :)

           Semmi baj, van ez így… Mindenkivel megesik… – És ezt a pszichológiai érzékem mondatja velem. :)

           0     3
          • az emberi érzékelést, gondolkodást, tanulást, intelligenciát, kommunikációt, viselkedést

           Biológia, neurológia. Genetika. Esetleg etológia-nőkutatás asszonyállatoknak.

           1     0
          • “Biológia, neurológia. Genetika.”

           Értem, akkor nem csak te kapituláltál, hanem kapituláljon a tudomány is, amikor az emberi viselkedés megértésének problémájával találja szembe magát, mert a felsoroltak arra még csak kísérletet se nagyon merészelnek tenni.

           0     0
          • Szüntessük meg az embert :)

           0     0
          • Szeretem a humort, még ha nekem kevés is van… :)

           0     0
          • Hitler nagyon jól bánt a viselkedészavarosokkal. Sajnos.

           0     0
   • Indoklást kérek.

    Idézeteket, logikai levezetést.

    Férfi módjára. Nem egy éretlen kamasz indulatkitöréseit.

    1     13
  • Itt nagy a választék, a klasszikus freudi pszichoanalízis, az integrál szemléletű terápia, a kineziológia, szerzetesrend

   Itt nagy a választék: a szemüveges zsidó, a leszbikus feminista, az idegbeteg, a valláskárosult.

   13     1
  • Köszönöm szépen az elismerést. Bevallom, jól esett.

   0     13
 8. Alapjában véve nem rossz cikk, bár szerintem a nőgyűlölet felé vezető út 5-ből 4 esetben rendkívül egyszerű okra vezethető vissza: a szexuális frusztrációra. Van a tizenéves srác, aki bekerül a középiskolába, tele van még a nőkről alkotott vágyakkal és álmokkal. Aztán az évek alatt, ahogy egyre több kudarc és pofáraesés éri, valamint egyre inkább leesik neki, hogy a nők semmibe nézik, egyre frusztráltabb lesz. Eljön a 18. születésnapja, és míg próbál mosolyogni a családra, addig magában legbelül üvölt fájdalmában, hogy “bakker, 18 évesen még szűz vagyok”. Egyre kényelmetlenebbül érzi magát a társaságokban, ha szóba jön a szex témakör, feszengeni kezd. Erre csak rátesz egy lapáttal, valahányszor fiútársaságban van, és a sikeres srácok előhozakodnak szexuális hódításaikkal.
  Innentől rohamosan veszíti el a motivációját, hogy bármi hasznosat csináljon. Önbecsülése leépül, érzi, hogy ő a férfihierarchiában legalul helyezkedik el, és bármennyire is igyekszik, nem tud ellene mit tenni. Önbizalma rohamosan csökken, ellenben jön a szorongás, a depresszió, a kisebbségi komplexus. Végül eljön a huszadik születésnapja, ahol aztán végképp padlóra zuhan lelkileg. Számot vet eddigi sorsának alakulásáról, és eljut az elkerülhetetlen felismerésig: az évek minden szenvedése a nők teljes elutasítására vezethető vissza. Felnéz az égre, és magában azt kívánja, hogy csapódjon be egy meteor a Földbe, és egy másodperc alatt vessen véget mindennek, pusztítsa el ezt a mocsok világot, amely ennyi szenvedést okozott neki. Az eredmény: egy szerencsétlen, frusztrált, pszichésen örökre megsebzett férfipalánta, akit még a társadalom is megvet és lúzernek bélyegez. A szabadon garázdálkodó hipergámiának köszönhetően pedig egyre több fiatal férfi jut erre a sorsra.
  Ráadásul ezt az idő nem gyógyítja meg, nem lehet “kiheverni”. Ez élete végéig seb marad a lelkén, és az esetleges későbbi sikerek sem feledtetik a férfival, hogy korábban mennyire elutasítóak voltak vele a nők – akkor, amikor a legnagyobb szüksége lett volna rájuk… Csoda ezután, ha a nőgyűlölet rohamosan terjed?

  1     13
  • A men.hu-nak legalább a fele hülyeség. Az eszmetára az elejétől a végéig debil. Barok meg ezeknél is jobban túltolja. Nála már a nők túlnyomó többsége is nőgyűlölő (a férfiak meg a Sátán gyermekei).

   6     2
  • “20 JEL, HOGY NŐGYŰLÖLET LAPPANG BENNED, MÉG HA NŐ IS VAGY

   - 20. Mondtál már olyasmit, hogy nincs szükséged a feminizmusa.”

   Csak ebbe az egybe néztem bele, de nagyon nem kellett volna. És még el is van írva. Hányadék egy cikk, és valakik ilyeneket gyártanak napi 8 órában. Hogy lehet ennyire egybites valaki, hogy ezt a tömény butaságot elhiszi.

   6     0
 9. Ez offtopic, de meg kell jegyeznem, hogy jót tett a fórumnak a kitiltás. Egészen élvezhetővé vált.

  4     6
 10. Manapság ha rávilágítasz arra, hogy jogi, társadalmi szinten mennyi kedvezményt kapnak a nők, már bőven elég a nőgyűlölő címkére. Tiszta 50-es évek: aki nem velünk van, az ellenünk hozzáállás. De egyszer kifejtettem valahol, hogy kötelezővé kéne tenni szülés után az azonnali DNS-vizsgálatot. Hogy azért mit kaptam a sok idegbeteg frusztrált fapinától. Gondolom magukra ismertek. Sajnos már nincs meg a link, pedig nagyon mulatságos volt.

  3     0
  • Nálam ez “válóók” volt. Amikor közöltem, mivel a kakukkfióka családi fészekbe való pottyantása a férfivel szembeni háromszoros árulás, abban az elvi esetben ha gyerek születne mindenképpen apaságit csinálnék, teljesen kiakadt. Azt mondta, hogy értékeli a határozott véleményem, de ez számára a bizalomról szól(?). Így aztán elváltak útjaink.

   3     7
  • Valószínűnek tartom, hogy léteznek valóban nőgyűlölő férfiak, de ők elég kevesen lehetnek. Viszont a feministák, libsik, marxisták szempontjából mi mindannyian nőgyűlölőek vagyunk, mivel nem az ő forgatókönyvük szerint élünk, gondolkozunk. Ez a szó is csak egy címke, amit rá lehet húzni bárkire. Lassan dicsőség lesz, ha valakire azt mondják nőgyűlölő.

   Ezt a forgatókönyvet már angol nyelven elnvezezték ‘feminine imperative’ -nek. Magyarítással még nem találkoztam. Tulajdonképpen mindenki nőgyűlölőnek számít, aki nem a ‘feminine imperative’-t szolgálja.

   2     0
 11. Elolvastam a cikkeket, és felfedeztem, hogy én is nőgyűlölő vagyok. Evvan.

  Komolyra fordítva a szót.
  Nőgyűlölő az én értelmezésemben az, aki nem tiszteli emberi méltóságukban a nőket, rendszeresen lenézően nyilatkozik róluk, fizikailag vagy pszichésen bántalmazza őket, emberi szükségleteiket szándékosan nem veszi figyelembe.

  Az a bajom a dologgal, hogy a nők nagy részét elég nehéz emberi méltóságukban tisztelni, ugyanis az ember alapvető ismérvét, miszerint az ember képes legyőzni az ösztöneit, és azokkal szemben, értelmes, logikus és helyes döntést hozni, ne adj isten hosszabb távon gondolkodni – egyszerűen nem képesek produkálni.
  Ez a férfiak jelentős részére is áll, de a nőknél lényegesen gyakoribb. Inkább ritka, különleges jelenség az, aki nem ilyen.

  A fentiek következtében tehát sajnos rendszeresen lenézően nyilatkozom róluk. Lenéző – a saját szempontomból.
  Ugyanis az, hogy nagy részük következetesen a saját hosszú távú érdekei ellen dönt, mintegy allergiás reakcióként, kontrollálhatatlan lenézést vált ki belőlem.

  Fizikailag és pszichésen sem szoktam bántani őket, kivéve ha az őszinteséget pszichés bántalmazásnak tekintik. Amiről pedig én nem tehetek és szarok bele. Az emberi szükségleteiket figyelembe szoktam venni. Például szegénykém jacht-körutat szeretne valamelyik óceánon, esetleg ötezercsillió karátos gyémántgyűrűt. Figyelembe veszem, és az összes logikus, megalapozott és teljesíthető igényt meg is próbálom kielégíteni. Ha szomjas, kap vizet, ha fázik, ruhát, stb. A többit meg letojom.

  Így hát nőgyűlölő lettem. (mellé lehet rakni tetszőleges divatos jelzőket: homofób, elnyomó, hímsoviniszta, fasisztanáci, stbstb)

  A nőgyűlöletem legfőképpen abban nyilvánul meg, hogy elvesztették az előzetes hitelkeretüket, mind anyagilag, mind bizalomban. Meg lehet dolgozni érte és kiérdemelni. Ez persze nem begyere. Evvan.

  Uff.

  8     0
  • “Az a bajom a dologgal, hogy a nők nagy részét elég nehéz emberi méltóságukban tisztelni, ugyanis az ember alapvető ismérvét, miszerint az ember képes legyőzni az ösztöneit, és azokkal szemben, értelmes, logikus és helyes döntést hozni, ne adj isten hosszabb távon gondolkodni – egyszerűen nem képesek produkálni.” – Én ezzel általánosságban így vagyok az emberekkel kapcsolatban. Ahog múlnak az évek egyre inkább semmivé olvad a szememben sokak “méltósága”. Mégha nem is gondolom hogy az ember sárkányfog-vetemény, sok ember annyit sem ér, mint a cipő a lábán. Szóval inkább magam miatt kezelem úgy őket mintha lenne méltóságuk. Egyfajta mazochista cinikus idealizmus.

   1     0
   • “Ez a férfiak jelentős részére is áll, de a nőknél lényegesen gyakoribb.”

    Egyetértek.

    1     0
   • “Az a bajom a dologgal, hogy a nők nagy részét elég nehéz emberi méltóságukban tisztelni, ugyanis az ember alapvető ismérvét, miszerint az ember képes legyőzni az ösztöneit, és azokkal szemben, értelmes, logikus és helyes döntést hozni, ne adj isten hosszabb távon gondolkodni – egyszerűen nem képesek produkálni.”
    Az a baj, hogy a legtöbb ember (főként a nők) annyira primitív gondolkodásúak, hogy el sem jutnak odáig, hogy felismerjék a saját felelősségüket. Képtelenek meglátni, hogy bizony a saját döntéseik idézték elő az események alakulását, és bizony nem csak áldozatok, hanem gyakran társtettesek is. Addig csűrik-csavarják magukban a dolgokat, amíg az agyukban a gép azt nem dobja ki végeredményül, hogy “nem a te hibád”. És amíg nem látja be, hogy hol a hiba, addig mégis hogyan tudna megváltozni? Így hát szerintem nem is vágynak arra, hogy elsajátítsák a gondolkodás kényelmetlen művészetét, ami alapjául szolgálna az ösztöneik féken tartásának és a jövőt is figyelembe vevő döntések meghozatalának. Jobb nekik a kényelmes “én nem tehetek róla” mentalitás. A mérleg amúgy is annyira a nők felé billen a mai világban, hogy semmi motivációjuk sincsen a változásra.

    A cikkhez visszakanyarodva pedig: a nőgyűlölet egyébként megint csak egy olyan dolog, amihez kell egy bizonyos mértékű gondolkodásbeli fejlettség.  Ennek oka, hogy a nőgyűlölet főként a kudarcokra vezethető vissza – a primitív, visszamaradott gondolkodású, vagy csak túl közönséges egyszerű férfiak nem lesznek nőgyűlölők, mivel eleve el sem jutnak odáig, hogy felfogják a kudarcaikat.

    0     0
    • “mivel eleve el sem jutnak odáig, hogy felfogják a kudarcaikat.” – És mivel, nincs negatív élmény, addig folytatják a kudarcok halmozását, amíg próbálkozásaikat siker nem koronázza. Na akkor ki is a hülye? :) Mondjuk én még nem sok ilyennel találkoztam.

     0     0
     • “És mivel, nincs negatív élmény, addig folytatják a kudarcok halmozását, amíg próbálkozásaikat siker nem koronázza. Na akkor ki is a hülye? :) Mondjuk én még nem sok ilyennel találkoztam.”

      Nem véletlenül nem láttál sok ilyet, ugyanis ez inkább mesébe illő elképzelés, semmint a valóságba.
      Miért koronázná siker a próbálkozásait később, ha addig nem? Ahhoz, hogy később sikere legyen ugyanis feltétel, hogy valamit javítson magán, amihez viszont az kellene, hogy egyáltalán felismerje: valamivel baj van, valamit rosszul csinál, valami nem működik. A tanulási folyamat első lépése mindig az, hogy felismerjük a nem működő elemeket. Ezután kezdődik a fejlesztési lehetőségek keresése, végül döntés valamelyik irány mellett, és következik a megvalósítási törekvés.

      A frusztráció és a nőgyűlölet viszont abból az alaphelyzetből keletkezhet, amikor valaki sikertelen és értelmes. Ebben az esetben megpróbál tenni valamit a helyzetének megváltoztatásáért. Innen pedig két lehetőség következhet be:
      - vagy hatalmában áll változtatni: ekkor képes bizonyos mértékű sikert elérni a nőknél.
      - vagy nem áll hatalmában változtatni: na ekkor jön a nőgyűlölet.

      A nőgyűlölet receptje tehát:
      - kudarcok
      - intelligencia
      - tehetetlenség-érzet.

      0     0
 12. Gyűlölni nem vezet sehová.. én ezt a kijelentést próbáltam értelmezni.

  Gyűlölni szerintem a gyengébb gyűlöli az erősebbet akitől függ.. bár tehetetlenül de bosszúra szomjasan. Persze a tehetetlenség mérgez ezért jobb ha nincsen, de jólneveltségi alapon letagadni a tehetetlen harag érzését nem szünteti meg sem a tehetetlenséget, sem a haragot.
  Eltakarható és letagadható, de úgy sem szűnik meg gyorsabban.
  Megszüntetni valami lényeges változás szünteti meg inkább.. ha a gyűlölet tárgya elerőtlenedik, vagy más módon ki lehet lépni a tőle való függésből.
  És visszatérve hogy ez a tehetetlen haraggal megélt függés vezet-e valahová.. hm.. szerintem igen.

  0     6
 13. Az hány embernek tűnt fel, hogy 2008 óta megszaporodtak a nemi erőszakról szóló filmek? Szerintem a 80-as években nem foglalkozott ennyit a témával a filmipar.

  Értékeltem 3 filmet a témában.

  Nemi erőszak a filmvásznon

  - Köpök a sírodra (2010) http://cassetto-tiroir.blogspot.hu/2018/05/nemi-eroszak-filmvasznon-1.html

  - A bosszú (2017) http://cassetto-tiroir.blogspot.hu/2018/05/nemi-eroszak-filmvasznon-2.html

  - Az utolsó ház balra (2009) http://cassetto-tiroir.blogspot.hu/2018/05/nemi-eroszak-filmvasznon-3.html

  0     6
 14. Nocsak, még mindig törlődnek hozzászólások, ha azok nem értenek egyet egyesek gondolataival?
  De édes… :)

  12     0
  • Tiltás alatt állsz. Semmit sem lenne szabad posztolnod, nemhogy másokat személyeskedve minősítened. Egy kommenteddel engedményt tettem, mert feltehetően sokak számára fontos történelmi, társadalomtudományi közléseket tartalmaz.

   6     13
   • 1. Emlékeim szerint éppen te írtad Alter, hogy ha valakit kiraktok, az nyugodtan visszajöhet másik nickkel, bátran írhat tovább az újabb regisztrációval, nem lesz semmi gond. Most én éppen ezt tettem, mégis törölve lett a hozzászólásom. Érdekes.
    Pláne, hogy igazából alig volt benne személyeskedés. Ellentétben az utóbbi napokban írt megnyilvánulásaiddal. Vagy magadat is ki fogod rakni személyeskedésért?

    2. A másik hozzászólásom is feltehetően sokak számára tartalmazott fontos közléseket.
    Vagy ezek szerint azt, hogy kinek mi a fontos és hogy mennyire, azt innentől mindenkinek te fogod meghatározni? Aranyos… :)

    7     0
    • Az csak reflektív, ráébresztő célzatú viszontszemélyeskedés volt. Ha majd te is azért személyeskedsz, hogy elvedd mások kedvét az olvasótársak lekicsinylő, lejárató célú, olykor egyenesen szadisztikus kritizálásától, akkor enyhébb elbírálás kerülhet a dolog (nálam,  bár más moderátoroknál nem garantált), mert a saját indítékaimra ismerhetek benne.

     Az antifeminista történelemszemlélet bemutatása egybecseng a lap alapcéljaival. Fontos. Tehát nem csak az én személyes döntésem függvénye. Kifejezetten nem. A lényeg az, hogy a tiltás ellenére nem akartam megfosztani másokat az általad közreadott kifejezetten hasznos információktól.

     Nem én biztattam arra, hogy a tiltás alatt állók más nickel jöjjenek vissza. Főleg nem egy határozott ellenszegülést hirdető, majdnem azonos nickel.

     0     0
  • Blackur:

   Ha egy picit megnéznéd a kommenteket akkor láthattad volna hogy a második link már volt és van rá komment is.

   0     0
  • Az az indexes Kovács Bálint (második cikk) tipikus feminista mangina, és már nem először szerepel itt valamelyik férfi-témában írt cikke elrettentő példaként.

   A cikk mondanivalója, röviden: “A #metoo lényege tökre nem is az, mint amit láttok és tapasztaltok. Haladjatok tovább, nincs itt semmi látnivaló. Ha mégis úgy tűnne, hogy van, akkor hülyék vagytok. A férfiaknak nincs mitől félnie, ugyanis a feminizmus és a #metoo kizárólag a nőgyűlölő, hímsoviniszta disznókat tartja ellenségének, az átlagos normális férfiakat nem.”

   Hazudik, és nyomatja a feminista propagandát. Indextől mit is várhatnánk? Oda csak menginákat vesznek fel újságírónak.

   1     0
 15. @Hunn
  “Bárki bármit mondjon, egyetlen férfi sem gyűlöli a nőket, hanem azt gyűlölik, hogyha nem jutnak nőhöz.”

  Az első felével majdnem egyet tudok érteni. Annyira módosítanám csak, hogy ‘a férfiak 99%-a’.
  Egészséges férfi képtelen gyűlölni a nőt, mert ez teljesen ellentétes az ösztönével. Ha gyűlölné, akkor már ölne is. Ha meg olyan arányban lennének nőgyűlölő férfiak, amilyenben a feministák meg a manginák vizionálják, akkor már nem élnének nők, mert kiirtották volna őket a nőgyűlölő férfiak. Majd ha egyszer látnak ezek a papucsok valódi gyűlöletet egy férfiban, rájönnek, mennyire nem az, amit eddig annak gondoltak.
  Amelyik férfi meg mégis gyűlöli a nőket (1% vagy azalatt), az eleve beteg személyiség.

  Papucsok értelmezésében ha valaki nem nyalja fényesre a nők valagát úgy, ahogy az a mesékben le van neki írva, ha nem jár kedvében és nem alázkodik meg a nők elvárásainak megfelelően, ha nem tiszteli a nőt pusztán csak azért, mert sikeresen körülnőtte a vagináját, az egyből nőgyűlölő lesz.
  Amit Toplak Zoli ír, mint ‘nőgyűlölet’, az sokszor valójában azt jelenti, hogy ‘nem nőseggnyaló’.

  8     0
  • Nem sokszor hanem mindig azt jelenti. Ami a mesét illeti:

   A vidám királylány röhigcsélve ugrándozik a viz partján, egyszercsak meglát egy békát amely fölkecskélt lábbal szivarozik és egy pohár vodkát tart a kacsójában.

   Jé, mondja a királylány, te vagy a béka amelyet ha megpuszilok, királyfivá változik?

   Béka pök egyet- Az az ecsém volt, engem ezért le kell szopjál.

   1     0
   • Szerintem a ‘mindig’ az kissé túlzás. Nyilván Zoli azt is nőgyűlöletnek veszi, ami valóban az. Kevés ilyen van (1% körül lehet a férfiak körében), de azért az tagadhatatlan, hogy létezik. Szerintem azt is közé veszik.

    Egyébként itt is megvan a kettős mérce. Ha 1%-nyi férfi nőgyűlölő, akkor a feministák meg a papucsok máris általános problémaként kezelik az egész ügyet, mintha az ég szakadt volna le. Eközben persze arról erősen kussolnak, hogy a nőneműek negyede alapból feminista (egyes felmérések szerint 40%), ergo férfigyűlölő, a többiek nagy része meg ha nem is vallja magát annak, de kisebb-nagyobb mértékben azért csak magáévá tette a feminista elveket és gondolatokat. Jó, ha minden 10. nőneműre mondhatjuk azt, hogy elítéli a férfigyűlöletet.

    6     0
    • Én személy szerint nőietlenséggyűlölő vagyok. A nőkben a nőietlenséget gyűlölöm. Ezt némely fanatikusok nőgyűlöletnek nevezik pedig pont az ellenkezője.

     1     0
  • Toplak Zoltán mangina!

   2     0
 16. “Nőgyűlölet”.. Már a főcím is provokatív…

  Szerintem egy értelmes kulturált férfi nem juthat el oda, hogy  ezt a szót – “nőgyűlölet” a szó szoros értelemben “gyakorolja” a nőkön az életben…   Egy értelmes férfi ismeri, és alkalmazza nap mint nap azokat a szavakat, hogy irónia, és (jó értelemben vett) cinizmus..  És ha ez így van, akkor a legfrusztrálóbb nőkkel kapcsolatos “élményeiket” is képesek feldolgozni… (ne egyszerű, nem könnyű.. persze)  Akinél egy nő jelenlétében “elszakad a cérna” az valahol “kapitulál” a saját emberi méltósága előtt…  Persze egy önző, és (rossz értelemben vett) cinikus, ostoba nővel szemben nagy önuralomra van szükség.. De de egy ilyen nőhöz – bármilyen jól néz ki – nem megyek “érzelmileg” közel..  Persze szexuálisan kiéhezett állapotban nem könnyű dolog ez..De az “érzelmi undor” talán képes elidegeníteni, érdektelenné tenni valakit..   Bármilyen fölényes, agresszív, primitív  női “beszólásra” csak egy “kedves mosoly” lehet a legjobb “válasz”…  Mert egy nővel -nemcsak fizikailag – hanem  durva, primitív vitában sem lehet győztesen kijönni… Mert a vége úgyis csak az lesz, hogy “hogy beszélsz egy nővel”…

  Mit tegyen egy fiatal férfi ha úgymond “nem néz ki jól és csak kudarc az élete”..?   Legyen egy vigasza: Az idő múlása nem “talál rajta fogást”…Ellenben a úgymond “jó nő” esetében… De vigyázat!! Ezt nem azért írom le, hogy egy vitában bármelyik férfi a nő szemébe ordítsa: “Minél szebb vagy, annál nagyobb dráma lesz az öregedés”   Mert ez megint nem egy intelligens férfi ismérve.. !!!

  Egy bölcs, lakonikus mosoly  a legjobb, és legtámadhatatlanabb “fegyver” egy férfi kezében..  Az önuralom ami ehhez kell, az pedig az intelligenciából következik…

  0     1
  • Toplak Zoltán a cikk címe ellenére jórészt nem is a nőgyűlöletről, hanem a nőkritikus attitűdről és a lovagiasság hiányáról írt ebben a  cikkben, úgy hogy ez nem is tűnt fel neki különösebben. És te gyakorlatilag folytattad Toplak Zoltán cikkét. De nem is akárhogyan, hanem úgy, hogy a nőpárti gondolatokat te megspékelted még férfikorlátozó, ezért bizonyos értelemben férfiellenes gondolatokkal is.

   Egyszerűen azt nevezed ki valódi (és intelligens) férfinak, aki minden bántó, igazságtalan, kellemetlen vagy férfiellenes gesztusra csakis egy flegmatikus, lakonikus mosollyal és  még csak nem is szavakkal(!) reagál… Jobb ha tudod, ez se nem a férfi(as)ság, se nem az intelligencia ismérve, ez csupán vérmérséklet vagy szándék kérdése. Én mindenesetre semmiképp sem szeretném, ha a férfiasságomat a te flegmatikus vagy szangvinikus attitűdödhöz kellene mérnem…

   1     0
  • Ritka pillanat, de kivételesen egyetértek Alterrel.
   Károsnak tartom, ha az ember simán csak hagyja a nő(k) agresszióját, ami felé irányul és igazából nem tesz semmit ellene. Pláne, ha ez mondjuk nem 1-1 esetben, két fél között történik, hanem mondjuk mások is tanúi az esetnek (pl. a neten, médiában, stb.)

   Külön kiemelném, hogy az a nő, aki férfira támad (akár ilyen jellegű agresszióval is), már nem minősül nőnek többé. Rátámadt egy férfira, innentől eldobta magától az őt, mint nőt megillető védelmet. De nem csak azért nem szabad nőnek tekinteni. Hanem azért is, mert ha az ilyet nőnek tekintjük, akkor egy kalap alá hozzuk a valódi nőkkel. Ami meg ugye a valódi nőket degradálja az ilyenek szintjére.
   Emiatt nem tartom nőnek a feministákat sem. A feminizmus egy férfigyűlölő ideológia. Aki ezt támogatja, az férfiakra támad. Onnantól nem nő többé, hanem szuka. Nem vonatkozik már rá a ‘nem bántunk nőt’ alapszabály. Nem az a sértő, ha egy magából kivetkőző férfigyűlölőt nem tekintünk nőnek (meg embernek sem), és visszavágunk. Sőt, éppen az a sértő (a valódi nők számára), ha egy feministát is a nők közé sorolunk és azonos módon bánunk velük, mint a nőkkel.

   0     0
   • Megfogadtam, hogy következetesen be fogom tartatni a tiltásod, de most megint nem tudom.

    Azt az új férfi attitűdöt, jelenséget, amit körülírtál saját viszonyulásodként, már egy ideje felismerte tömegjelenségként is a pszichológia. Már Ranschburg is írt és előadott ezzel összefüggésben. Tegnap fejtegettem egy személyes beszélgetésben mindezt Toplak Zoltánnak is, ha már a nőgyűlöletet és más nőellenes magatartásformákat és azok okait törekszik elemezni, kutatni. Részemről is tervezek írni erről.

    Nem törlöm ki a tiltás ellenére a kommented, mert nem szeretném, hogy azt gondold, hogy töröltem. elfojtottam a felvetésed, véleményed, aztán meg saját gondolatként tálalom.

    0     0
 17. Üdvözlök mindenkit.

  Már  nagyon  régóta  olvasom  a  Férfihangot  meg  úgy  általában  a  magyar  nyelvű  férfiszférát,  az elején  nagyon  megörültem  neki,  hogy  nálunk  is  van  ilyen,  többnyire  nagyszerű,  előremutató  írások  vannak  itt,  mindig  olvastam  a  kommenteket,  de  nem  akartamm belfolyni  a  néha  eldurvuló  vitákba.  Gondoltam, majd  kialakulnak  a  dolgok….  Sajnálom,  hogy  pont  egy ilyen  alkalommal  szólok  hozzá   először,  de  van  pár  dolog,  amit  nem  tudok  szó   nélkül  hagyni.

  Nos,  kedves  Zoltán.  A  te  munkásságodat  is  nagyon  régóta  figyelemmel  kísérem.  Kezdve  az  itteni  legelső  írásaidtól  a  Valódi  Egyenlőséget  facebook  csoporton  át  a  Férfiak  Lapjáig.  Nem  szeretek  embereket  így  kielemzni,  de  mivel  te  szinte  mindent  megosztasz  magadról   - ami nem baj  -  velünk   idegenekkel,  ezért  próbálok  itt  segítő  szándékkall   írni  nekd.  Kezdetben egy  kedves,  bohókás,  érzékeny  lekű,  szomorú  kis  embernek  láttalak,  aki  nem  találja  a  helyét  ebben   a  fejetetejére  állított  világban.  Ez   még nem  lenne  baj,  mert  sokan  vannak  ma  így,  de  te  mintha  egyre  rosszabb irányba  haladnál.  Legalábbis  nekem  ez  jön  le,  abbóll  amit  belőled  itt,  és  a  facebookon  látok.  Mára  eljutottál  oda,  hogy  egyre  betegebb  cikkeket  írsz   a  Férfihangra,  a  saját   oldaladról   a  Férfiak  Lapjáról  meg  nem  is  beszélve,    nemrég  fontosnak  tartottad  világgá  kürtölni,   hogyy  egyszer  <Személyeskedés miatt moderálva>,  levelekkel  zaklatod  a  Nők  Lapja  főszerkesztőjét,  akibe  szerelmes vagy,  az  utóbbi  időben  állandóan  ócsárolod  a  Férfihangot,  ezeket  mind  megosztod    a  nagyérdeművel….  gyakorlatilag  erre  használod  az  egyébként  kiválló  kezdeményezésnek  indult  Valódi  Egyenlőség  csoportot,  és  lehetne  még  sorolni  az  ámokfutásod.  Ezzel  nem  csak  az  a  baj,  hogy  rólad  mit  gondolnak,  aki  olvassák,  de  lejáratod  azokat  is,  akik  veled  közösséget  vállalnak.

  Egyre  inkább úgy  látom,  hogy  neked  egyfajta  pótcselekvés  ez  az  egész,  menekülés  a  valóság  elől,  azért próbálsz  meg  másokon  segíteni,  hogy  addig  se  kelljen   a  problémáiddal  szembe  nézni.  Az  a  benyomásom,  mintha egy  személyes  segítségkérés  lenne  a  részedrőll,  az  internetes  közírói  tevékenységed.  Talán  azt  gondoltad,  hogy  ha  segíthetsz  más  nehéz  sorsú  társaidon,  akkor  neked  is  jobb  lesz,  de  hát  sajnos  látnod  kell,  hogy  nem  lett  jobb.  Sokat ártasz  magadnak  is   meg  az un.  “férfimozgalomnak”  ha  így  folytatod

  Nem  szokásom  kéretlenül  tanácsokat  adni,  de  tulajdonképpen  azért  vagyunk  mi itt,  és  azért  jött  létre  ez   az  oldal,  hogy  segíthessünk  egymáson.  Írtad  egyszer,  <személyeskedés miatt moderálva>  Én  azt  tanácsolnám  nekd,  hogy  hanyagold  most  egy  darabig  a  férfimozgalmárkodást.  Először  magadat  próbáld  mentálisan  egy  kicsitt  rendbe  hozni,  és  akkor  majd  elég  jól  leszel   ahhoz,  hogy  talán  segíthess  másokon  is.  Szerintem   belűlről  kell haladni  kifelé,  ha  az  én  életemben  már  rend  van  akkor  hozzáfoghatok,  hogy  amennyire  erőmből  telik  redbe  tegyem  a  világot.  Valahogy  így  kéne.  Jó  lenne  az  is,  ha  elfelejtenéd  egy  időre  az  internetet,  megpróbálnál  kizárni  minden  olyan  dolgot  ami  negatív  módon  befolyásol,  felzaklat.  Látom,  hogy  ez  a  RP  gondolkodás, ez  nagyon  nem  nekd  való,  akkor  kéne  találni  valmi  mást.  Jóga,  agykontroll,  transzcendens  meditáció…stb  Próbálj  meg  valmit  kezdeni  magaddal,  mert ez  így sehová  sem  vezet.  Kitartást  neked,  és  sok  sikert.

   

  1     0
  • Eltávolítottam pár személyeskedő, ráadásul pontatlan, a valóságot elferdítő részletet, de még így is maradt ilyen. Zoli nem zaklatja a Nők Lapja főszerkesztőjét, hanem levelez a szerkesztőséggel.

   Elszomorít a hozzászólásod, mert az elmúlt időszak vitáira, annak a tétjére emlékeztet. Szerintem az itt a nagy kérdés, hogy arra az útra lépnek-e a férfiközösségek, hogy kirekesztenek mindenkit, aki nem hazudja magát tökéletes férfinak illetve beszélni merészel a problémáiról. Attól tartok, hogy egy ilyen hozzászólás is azt jelzi, hogy mekkora rombolást sikerült azoknak végezniük, akik szokássá kezdték alakítani a melldöngetést, a megszégyenítő leértékelést, a mások nyomorából éldegélést.

   Ha valóban segíteni szerettél volna pár jó tanáccsal vagy értő kritikával, akkor enélkül a sok megszégyenítő szándékú személyeskedés nélkül is megtehetted volna. Látom tényleg nem baj neked, hogy mindent megoszt önmagáról, mert mindazt kiforgatva, elferdítve most idefoshattál egy ilyen lejárató szándékú személyeskedést. Ne legyen több ilyen! Ha csak ennyit tudsz mondani, akkor mindenki jobban járt volna, ha továbbra is hallgattál volna.

   1     1
   • Tiszteletben tartom a döntésed.  Talán  egy  kicsit  tényleg  sok  volt  ez egyetlen  kommentben.  Azt  viszont  a  leghatározottabban   visszautasítom,  hogy  bármi  rossz  szándék  lett  volna  bennem.  Nekem  tényleg  úgy  rémlik,  hogy  ő  pont  ezeket  a  dolgokat  írta   a  közösségi  oldalán,  az  megeshet,  hogy  nem  jól   emlékszek  valamire.  Ne   is  nyissunk  erről  vitát,  felejtsük  el.

    0     0
 18. ……és akinek a fiát is tiszteletlen, lekezelő, agresszív modorra nevelte a férj, apa…….
  Akkor mégsem anyuci a hibás?????
  Vagyezígyhogy?
  Azt már meg sem merem kérdezni, hogy aztán apucit is az ő apucija nevelte….. olyanná, amilyen lett?
  Azt már értem:), hogy  a sok, erőszakos, tiszteletlen, lekezelő, agresszív modoruakat a szemét apuci nevelte, már csak az maradt kérdésként, hogy a balfaszokat ki nevelte?
  0     0
  • A balfaszokat meg a ribancokat is a faszbúk et co. neveli már 10-12 éve, a szülőknek nagy beleszólalása nincs mert már a kölyköknek is vannak “jogaik”

   0     0
   • Az esetek többségében a szülők magasról leszarják a kölykeiket. Leültetik a facebook, a twitter meg a többi szar elé, mert addig se kell foglalkozni vele, aztán ha ribanc, drogos, buzi, liberális, niggerimádó, munkakerülő, életképtelen, vagy esetleg öngyilkos lesz, mert közszemlére tette a meztelen képeit, akkor természetesen ezek a szülők fognak a leghangosabban óbégatni és másokat hibáztatni. Sok esetben nem a facebook szar, hanem a felhasználói döntő többsége idióta. És sajnos ez nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem a 40 felettiekre.

    Visszatérve a tiszteletlen, agresszív, lekezelő modorra neveli a szülő részre. Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki tudatosan erre nevelje a gyerekét, ezt inkább ellesik a szülőktől, vagy tudat alatt is ezt a mintát követik.

    0     0
    • Akkor mennyit ér az az óbégatás, hogy “azanya” miatt van az egész incel/nyomor…….

     0     0
     • Az incelség a megfelelő minták hiányából adódik. A nő dönti el kinek szül gyereket. Az ő hibája ha olyannak, aki nem kér belőle (hiányzó minták), olyannak aki nem megfelelő (rossz minták) vagy olyannak aki megfelelő lenne de a nő elválik tőle (a válások nagyrészét a nők kezdeményezik – ugyancsak hiányzó minta).

      0     0
      • “A nő dönti el kinek szül gyereket.”

       Sajnos. Ezt meg kell változtatni.

       0     0
      • Az incelség a megfelelő minták hiányából adódik.

       Ja, az árva(házi) gyerekekből mind szerzetes/incel  lett….

       A nő dönti el kinek szül gyereket.

       Ebben 100%-ban egyetértünk.

       Az ő hibája ha olyannak, aki nem kér belőle (hiányzó minták)

       Gondolom akkor  a gyerek megáll a fejlődésben, azért lesz balfasz, mert nincsenek minták….

       , olyannak aki nem megfelelő (rossz minták)

       Az meg halomra dugja  a devianciákra bukó hülyepicsákat, – egy incel  a fél karját odaadná ha a nőinek az 1%-át valaha is birtokolná……, ja, … a rossz minták…..

       vagy olyannak aki megfelelő lenne de a nő elválik tőle (a válások nagyrészét a nők kezdeményezik – ugyancsak hiányzó minta).

       Ugye csak én érzem itt az ellentmondást, megfelelő lenne de elválik tőle, atyám , ne hagyj el….

       Mikor juttok el odáig, hogy nem az anya/apa/állam/média/kiskutyafaszát teszitek meg bűnbakként, és nem a nyígás híg fosában tapicskoltok,  hanem egy kissé (rövidzárlatként/véletlenül) ki is tekintetek néha a burokból……..????

        

       0     0
    • A kulcsszó a “jogaik” nem a “nevelés”. Nem nevelhetsz  egy kölyköt amelyiknek “jogai” vannak mert följelent és beszoptad.

     0     0
 19. Kész, most már tudom hogy eme cikk melyiknek a párja vagy kiegészitése…. volt ugyanitt egy cikk hogy aszondja “A himsovén férfi”. Na ey a kettő szépen összenő mint egy fajta férfiregulázós ejnyebejnye….és mégis Férfihang a neve az oldalnak…

  0     0
 20. Ha valakinek még kétségei lennének afelől, hogy ki kellene tiltani a nőket a politikából, az nézze meg a fényképet ebben a cikkben: http://demokrata.hu/hir/belfold/kkm-reagalt-az-unhcr-felszolitasara

  Nők a politikában

  :-)

   

  3     0
  • Sem a politikai életben sem más döntéshozó szerepben nincs helye a nőknek és senki másnak sem aki az érzelmei alapján ítél és hoz döntéseket.

   0     0
  • Az a jobboldali innen nézve, meglátta magát valamilyen tükörben?

   Á, még valami , mivel még szoktam nézni a grand slam-eket, mit láttam!!!  először azt hittem valami új majomfaj de nem…az a világ rusnyája volt a salakon….lettem volna biró, úgy hajtottam volna el mint a muszlimokat  Karl Martell.

   0     0
  • Igen mai fehér exringyó arcokat láthatunk…minden nőiesség nélkül. Komolyan szinte önkéntelenül kezd el az embernek a keze viszketni, ha látja őket.

   Már nem tudsz rájuk nőként nézni, hanem mint egy kígyóra…azoknak pedig a fejét eltapossuk.

   0     0
 21. “Nőgyűlölő az én értelmezésemben az, aki nem tiszteli emberi méltóságukban a nőket, rendszeresen lenézően nyilatkozik róluk, fizikailag vagy pszichésen bántalmazza őket, emberi szükségleteiket szándékosan nem veszi figyelembe.”

  Ebből a részből nem igazán derül ki, hogy most nő vagy éppen férfi gyűlöletről van e szó. :)

  Emberi méltóságában pont a nők nem tisztelik a férfiakat a feminizmusnak hála míg a férfiak részéről ez sosem volt igaz akkor sem ha a nők évezredes “védelmezését” ma előszeretettel annak nevezik.

  “rendszeresen lenézően nyilatkozik róluk” Egyrészt a mai nők viselkedése kiprovokálja az efféle megnyilvánulásokat még sem annyira jellemző mint a nők hasonló nyilatkozataik a férfiakról..

  “fizikailag vagy pszichésen bántalmazza őket” Egyrészt nők tömegei szinte kiharcolják a verést de mégsem akkora a gond mint amekkorára felfújják. A nők is bántalmazzák a férfiakat fizikailag és sosem lesz arról pontos hihető statisztika melyik nem a bántalmazóbb. A pszichés bántalmazás is mindkét nemre jellemző de itt azért már messze a nők a nagyobb bántalmazók.

  “emberi szükségleteiket szándékosan nem veszi figyelembe” Ez a kedvencem. Ez a rész kizárólag a nőkre jellemző. Még a legnagyobb tahó férfiak sem vetemednek arra, hogy a nők emberi szükségleteit megtagadják vagy korlátozzák, ezzel szemben a nőknél ez már olyan természetes dolog mint aludni éjjel.

  2     0
 22. Az ellenérdekelt félnek minden “nőgyűlölet” ami nem nekik ád igazat, és mindenki “nőgyűlölő”, aki nem nyalja a seggüket hogy csillog-villog, mint a tükör. Aki nincs velünk, az ellenünk van. Hamis dilemma foreva.

  Semmivel se jobbak a náciknál. Még rosszabbak is!

  Amikor fölvetem, hogyha tényleg mind nőgyűlölők lennének, akkor ugyan miért keresnek barátnőt meg kapcsolatot, miért nem járnak prostihoz, ott is vakaróznak, ahol nem viszket. Élvezet látni, mikor a saját bugyuta lózungjaiknak is ellentmondanak :D

  Az ugye teljesen rendbe van, amikor ők gyűlölik kórusban a férfiakat, de ha nőre merészelünk rosszat mondani, akkor ahh, szentCSégtörés, meKKövezni!!! A férfinak kötelessége tolerálni meg elfogadni a nő minden egyes idiótaságát, fordítva viszont halálos bűn! Az egyenjogúság ilyenkor nyaralni megy, és üdül.

  Az élet pedig, ugyebár, szép.

   

   

  0     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Ajánlott írások

,,,

Cikkajánló

FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Miért zsákutca a XXI. századi feminizmus?

A világon minden természetes mozgás az egyensúly irányába hat. Minden olyan erőfeszítés előrem...
Társadalmi kezdeményezések
Beszélgetés az Ökumenikus Segélyszervezet „Vedd észre” kampánya kapcsán

Az elmúlt év novemberében egy petícióval fordultunk az Ökumenikus Segélyszervezethez, az Ember...
Az A Voice for Men európai hírigazgatójának levele a Férfihang.hu olvasóihoz

Az A Voice for Men a világ egyik legjelentősebb férfijogi kérdésekkel foglalkozó portálja, ame...
CSALÁD - Otthon
A Behódolt Feleség

Aki nem tudná, a The Surrendered Wife egy életvezetési tanácsadó könyv, szerzője egy magát fem...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Hol rontják el a lányok?

Talán úgy érzed, hogy ez nem fontos. Talán úgy érzed, hogy ez egy nagyon fura cikk. Esetleg fe...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
A nő a férfiban

Ha a Férfi lényegét abban fedezhetjük fel, hogy számára a szexus, a testiség, a párkapcsolat, ...
+Kiemelt cikkek
Társadalmi kórkép egy nemi erőszak per nyomán

A cikk gondolatindítójául szolgáló, kellő médiafigyelmet nélkülöző büntetőper kiválóan példázz...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A férfigyűlölet buborékja (The Misandry Bubble) - 1. rész

A következőkben a férfiak társadalmi szerepének értelmezésével foglalkozó "Red Pill" irodalom ...
TÁRSADALOM - Pszichológia
Anyamítosz

Ez az írás nem saját szerzőnktől származik, hanem Antalffy Tibor blogjáról, természetesen az e...
TÁRSADALOM - Pszichológia
El az utunkból! Értelmiség vagyunk!

Alter Ego írása vett rá közvetve, hogy néhány szemelvényen keresztül bemutassam Hans Ulric...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
IT fenegyerekek feminista kereszttűzben

A Times nem régen megjelent írása a nők az IT szakmán belüli alulreprezentáltságán kesereg. Ím...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Konferencia a szülői elidegenítésről - A NANE és a PATENT ellentámadásban

2017. november 30-án az Apák az Igazságért Egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyerm...
TÁRSADALOM - Pszichológia
A női út, férfi út

Richard Rohrnál (amerikai ferences szerzetes, több műve szól a mai férfiakhoz, a mai férfiakró...
+Kiemelt cikkek
Arctalan Atlaszok

Néha megkérdezik. “Mi a baj?” "Semmi." - válaszolom, pedig van bajom. De nem ezt várják tőlem,...
ÉLETMÓD - Egészség
Egyre többet dohányoznak, alkoholizálnak és drogoznak a nők

A dohányzás, az alkoholizmus és a drogfogyasztás következményei hozzávetőleg azonosak a férfia...
ÉLETMÓD - Egészség
A józan férfi pénzügyei

A józan férfi az élete minden fontos területével tudatosan foglalkozik, és mindenhol biztonság...


androfóbiaApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfi szerepekGender-ideológiagender mainstreaminggyereknevelésHipergámiaházasságHázasság 2.0IsmerkedésIsztambuli EgyezményKvótametooMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepeknőnapNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásSzexuális zaklatásTársadalomÉletmódÖnismeret