Csuzi Attila
0 megosztás

Lapindító köszöntő

Köszöntök minden olvasót és közreműködőt a Férfihang.hu antifeminista férfimagazin indulása alkalmából! Elsőként néhány szóban arról, hogy miért „antifeminista” és miért „férfimagazin”? Amikor ennek a portálnak az ötlete először felmerült bennem, éppen az “Antifeminizmus” Wikipédia szócikk megírásán dolgoztam, mivel meglepve tapasztaltam, hogy sok év alatt sem akadt még senki, aki a feminizmus ellenpontjáról, az antifeminizmusról magyar nyelven is szót szeretett volna ejteni a szabad enciklopédiában. Természetesen a saját gondolataim mellett nekiláttam internetes kutatást folytatni, hogy megtaláljam azokat, akik a magyar interneten az antifeminizus gondolatiságát hitelesen képviselik. Azt kellett tapasztalnom, hogy az egyetlen kifejezetten a férfiak joghátrányaival foglalkozó szervezet mellett leginkább csak kicsi, egymástól elszigetelt, alkalmi jellegű közösségek beszélgetnek a magyar interneten arról a társadalmi jelenségről, amely véleményem szerint országunkban is egyre inkább húsbavágó problémaként jelenik meg: A radikális feminista szervezetek térnyerésének köszönhetően a férfiak egyre jelentősebb joghátrányba kerülnek, romlik a férfiak társadalmi megítélése, a radikális feminista szólamok mellett a közbeszédben is egyre gyakrabban jelennek meg olyan elemek, amelyek általános alanyként „a férfiakat” démonizálják, kriminalizálják. Ahogyan a nemi szerepek egyre inkább összekeveredni látszanak, a férfiak önképe, önértékelése is problematikussá válik.  Tehát egyre többeknek tűnhet úgy, hogy egyre kevésbé jó férfinak lenni.

A fent említett kis közösségek kicsiny voltuk ellenére is olyan szembetűnően markáns hangon szólalnak meg, amely méltó módon képes képviselni az antifeminista gondolkodást. Személy szerint engem örömmel töltött el, hogy olyan bloggerekre, félprofi, hovatovább profi publicistákra akadtam, akik egyfajta társadalomtudatos civil kötelességnek tekintik, hogy szót ejtsenek ezekről a társadalmi problémákról. Első alkalommal Deansdale blogján vetettem fel egy olyan portál gondolatát, amely közös megjelenési platformot, nagyobb nyilvánosságot és közösségi hátteret biztosíthatna azoknak a közíróknak, akik a témakörrel foglalkoznak. Példaértékűen nyitott hozzáállással csatlakozott a kezdeményezéshez és jelentős részt vállalt a szervezésben, így nagyon rövid idő alatt máris egy közösség állt a lapindítás ötlete mögé. Már a szervezés kezdetén körvonalazódott egy újabb gondolat is; nem csak arról kellene szót ejtenünk, hogy miért érezhetik magukat rosszul a férfiak a feministák szájíze szerinti társadalomban, hanem mindazokról a kérdésekről, amelyek minket férfiakat általában foglalkoztatnak. Tulajdonképpen egy átfogó férfimagazin gondolata bontakozott ki. Egy percig sem volt kétséges számomra, hogy hiánypótló szerepet tölthet be egy ilyen portál, hiszen miközben a nyomtatott és online női lapoknak se szeri se száma, a férfiak családi, jogi, mentálhigiénés, szexuális és életmód problémáinak megoldását csak nagyon kevés magazin tűzi a zászlójára.

Nem kis fába vágtuk a fejszénket, hiszen egyszerre szeretnénk tényfeltáró jelleggel társadalmi problémákról elmélkedni, oldott hangnemben a férfi-nő kapcsolatok természetrajzáról, szexualitásról vagy éppen családról és karrierről beszélni, ugyanakkor szórakoztatóan, olykor a humort sem nélkülözve ezer más férfiakat érdeklő dologról szót ejteni. Természetesen ennek a küldetésnek csak akkor felelhet meg ez a lap, ha minél mélyebb forrásból merít; ezért továbbra is örömmel fogadjuk minden olyan blogger, közíró jelentkezését, aki szeretné a hangját hallatni a férfiszférába tartozó témákkal kapcsolatban. Részünkről az egyetlen feltétel az alapjaiban férfiközpontú, avagy férfi-pozitív gondolkodásmód. Ugyanakkor egy többszerzős internetes magazin közreműködőjeként természetesen kellő toleranciával kell közelítenünk ahhoz a lehetőséghez, hogy egy szomszédos cikkben a miénktől kissé különböző nézőpontú, vagy esetleg markánsabban eltérő gondolat is megjelenhet. De pontosan ez teszi érdekessé és széppé a dolgot és szolgál az előremutató párbeszéd alapjául. Minden vélemény, minden hang számít! Bízom benne, hogy ez a portál hamarosan egy olyan író-olvasó közösségé alakul, ahol mindannyian jól érezhetjük magunkat mi férfiak! Ennek reményében adom most a Férfihang.hu virtuális kulcsát a közreműködők kezébe. Jó szórakozást minden szerzőnek és olvasónak! ;-)

Post Author: Csuzi Attila

Csuzi Attila
Informatikával, reklámmal, írott és audio-vizuális művészettel foglalkozom már évtizedek óta. Elkötelezetten hiszek a tehetség, az autodidaktizmus és a civil kezdeményezések erejében. Mindezek talaján állva régi ideám az online alkotói közösségek szervezése. A Férfihang.hu magazint tartom a legsikerültebb projektnek. A sors kegye folytán, miközben csak egy szűkebb tematika (férfimozgalom, férfijog) mentén szerveződött, mégis sokkal jelentősebb dologgá nőtte ki magát; egy olyan internetes férfimagazinná, mely tartalmas, gondolatokkal teli internetes újságírást valósít meg. Leginkább arra vagyok büszke, hogy egyik kezdeményezője lehettem ennek az alkotói közösségnek, amely pusztán az önszervezés erejéből építkezve elképesztő lendülettel halad előre. A hajtóerő szerzőtársaim elismerésre méltó írói tehetsége és társadalmi elhivatottsága.
f Facebook
0 megosztás