0 megosztás

Ki vagyok én? Ki vagy te? – 3.

Folytassuk hát az ismerkedést!

Az előző részből emlékezhetünk a karakterek különféle elnevezéseire:
Egyes – A Maximalista – Reformer – Az újító – Tökéletes – Uralkodó
Kettes – Segítő – Szolgálatkész – Istennő
Hármas – Sikeres – Eredményes – Menedzser – A megvalósító – Varázsló
Négyes – Tragikus-romantikus – Individualista – Romantikus – Művész
Ötös – Fukar – Megfigyelő – A kutató – Vizsgálódó – Misztikus Filozófus
Hatos – Az ördög ügyvédje – Őrző – Lojális – Kérdező – A Hős, az Apa
Hetes – Tervező – Az ínyenc – Álmodozó – Rajongó – Kalandozó – Mágikus Gyermek
Nyolcas – Bosszúálló – A nagyfőnök – A kihívó – Harcias – Hadvezér – Harcos
Kilences – A közbenjáró – Béketeremtő – Békítő – A Szent

És most következzen az Enneagram rendszere

A három trió:
A kilenc karakter hármasával csoportosul – többféle elnevezése van ezeknek a hármas egységeknek is.
A 9, 8, 1 – az Ösztön, Düh vagy Indulat triász.
A 3, 2, 4 – az Érző, Hisztéria vagy Imázs triász.
A 6, 7, 5 – a Gondolkodó vagy Félelem triász.

Az egyes triászoknak azonos a motivációja. Természetesen mindenkiben van indulat, van érzés, van félelem, s mindegyik gondolkodásra is képes. De nem azonos szinten és mértékben. Lényeges, hogy elsősorban azt ismerjük fel, melyik a hajtóerőnk, melyik jellemzőt fedezzük fel magunkban reakcióink során – a gondolkodás nélküli, legelső reakcióban.

Találunk internetszerte különböző teszteket. A teljes rendszer ismerete nélkül fölösleges foglalkoznunk velük, hiszen semmit sem tudunk meg belőle. Maximum kapunk egy számot…
Erre találtam egy elrettentő példát még évekkel ezelőtt egy fórum ezoterikus topikjában – úgy tűnik, csak megkerülte a Varázstükör Kaput, de nem ment át rajta:
Ha már valaki megjegyezte, hogy ő NÉGYES, akkor Eneagram-mániások, csámcsogjuk szíjjel a típusunkat, meg hogy mi-miér.
Én is NÉGYES vagyok, erőteljes HÁRMAS szárnnyal. És mielőtt mekkérdeznétek, halvány lila gőzöm sincs arról, hogy hogyan lehet megtalálni a saját típusodat, nekem anyám megmondta, melyik vagyok.
És úgy néz ki, igaza volt.

A kilenc karakter:

Kilences
Mi a fontos?
kényelem, béke, jóindulat, passzivitás

Viselkedés:
barátságos, el-elbambuló, alkalmazkodó, rendetlen, „maszatoló”, konfliktuskerülő, részletekben elvesző (időzavar), (általában) boldog, döntés-kerülő, befolyásolható

Kommunikáció:
bőbeszédű (messziről kezdi, közben elkalandozik), asszociatív, átengedi a kezdeményezést, nem mond nemet, elnézést kér

Problémamegoldás:
először „hadd ne kelljen” reakció, félreteszi a problémát (strucc-effektus – amit nem látok, nincs is), fellelkesedik, automatizmusokat alakít ki

Kapcsolatban:
pozitív: alkalmazkodó, boldog, békés, kényelemteremtő, barátságos, fellelkesíthető
negatív: túl alkalmazkodó, döntésképtelen, rendetlen, félreteszi a problémát

Erma Bombeck – Én és a Dobozkirálynő (részletek)
“Sohasem dobok ki kulcsot. Tudom ugyanis, mihelyt megteszem, biztos rábukkanok egy bezárt bőröndre, mely hasznavehetetlen lesz, mivel már nincs meg a kulcs. A férjem nem érti, miért tartogatok egy fióknyi régi szemüveget, amelyekkel már nem látok. – Jók azok még – mondom neki. … Valami megmagyarázhatatlan okból kényszeresen ragaszkodom a tárgyakhoz. … Ma anyámnak két autója, saját otthona van és 35 hitelkártyát tart raktáron. Ám a család még mindig Dobozkirálynőnek hívja őt. Amióta az eszemet tudom, ő mindig ott állt a megajándékozott személy közelében, míg az illető a csomagot bontogatta. Mihelyt a csomag tartalmát felmutatták, a doboz még csak nem is érintette a padlót: anyám tüstént lecsapott rá és gondosan egy szekrénybe zárta. Az évek során lakása a kartondobozt igénylők Mekkája, egyszemélyes újrahasznosítási központ lett. Semmi sem lehet túl kicsi, vagy túl nagy; ő nyomban gondoskodik a megfelelő csomagolásról. … Hamar megtanultuk, hogy az anyámtól kapott ajándékok sohasem azok, aminek első pillantásra látszanak. Egyszer egy kis ékszeres doboz, melyben legalábbis egy káprázatos gyémántnak kellett volna lennie, horgászcsalit tartalmazott. …
Kezdetben vonakodtam beismerni, hogy magam is szenvedélyesen ragaszkodom a dobozokhoz, míg a lányom nem figyelmeztetett erre a hibámra a legutóbbi születésnapi zsúrján. Ugyanis összevesztünk anyámmal, egy áruház díszdobozán. Ő azt mondta, hogy az övé, én azonban állítottam, hogy életében a lábát sem tette be abba az áruházba, s a doboz az enyém. De ő azt bizonygatta, hogy annakidején elcseréltem vele két másik dobozért, csak egyszerűen elfeledkeztem róla. …
Egy délután épp a háztartási munkát végeztem, mikor anyám beállított. – Hát te mit csinálsz? – kérdezte.
– Régi selyempapírt és szalagokat vasalok. Látod? Mintha újak lennének.”

 

Nyolcas
Mi a fontos?
harc, győzelem, hatalom, dominancia, birtoklás

Viselkedés:
határozott, agresszív, fenyegető, erőteljes szemkontaktus, türelmetlenség, gyors döntések (mástól is ezt várja), életélvezet, zsigerből rátapint az ellenfél gyenge pontjára és kihasználja ezt a tudást, konfrontáció, a tulajdon védelme

Kommunikáció:
én-központú, nagyhangú, parancsoló, zavarbaejtő (gyenge pont), provokatív

Problémamegoldás:
pozícióban van, óriási energiával dolgozik (hullámzó energia), feladatokat ad, számonkér

Kapcsolatban:
pozitív: védelmező, életélvező, határozott, energikus, domináns
negatív: agresszív, követelő, életélvező, domináns, türelmetlen

Gordon Ramsay – Ramsay, a konyha ördöge c. sorozatban gyönyörűen mutatja be a Nyolcas karaktert.
A „konyha show” arról szól, hogy Ramsay elmegy egy-egy étterembe és rendet tesz. A Ramsay-féle módszert alkalmazza a konyhában, és ott, ahol szükség van rá. Minderre egy hete van. Az első nap a megfigyelés. Azonnal meglátja az étterem gyenge pontját. Később a tulajdonosok, alkalmazottak gyenge pontjait is és vájkál is benne alaposan. A többi nap a rendrakás, melybe óriási energiával veti bele magát. Villámgyorsan dönti el, mire van szükség. Időnként ordítozva parancsolgat, provokálja az étterem dolgozóit. Elvárja tőlük, hogy kövessék a tempóját, és ugyanolyan odaadással foglalkozzanak az ügyeikkel, amilyennel ő. Kiosztja a feladatokat, majd keményen számonkéri. Furcsának tűnhet, de ehhez a mentalitáshoz szeretet, jókedv, életöröm társul.

Egyes
Mi a fontos?
rend, igazság, szabályok, egyértelmű viszonyok, munka, példamutatás

Viselkedés:
fegyelmezett, pontos, precíz, szorgalmas, egyenes, komoly (öltözködésben is), konzervatív (öltözködésben is), rugalmatlan, bosszankodó

Kommunikáció:
visszafogott, szűkszavú, ítélkező, moralizáló (helyes/helytelen), kioktató (hegyibeszéd), száraz humor

Problémamegoldás:
precizitás, becsületesség, önállóság, mániákusság, hibakeresés, keménység/érzelemmentesség, szaktudás

Kapcsolatban:
pozitív: precíz, becsületes, pontos, egyértelmű viszonyok, száraz humor, önállóság,
negatív: mániákusság, érzelemmentesség, száraz humor, kioktatás

Egyszer egy betörő karaktere késztetései miatt bukott le. Emberünk mindig, tiszta, rendes, elegáns volt. Egyszer egy precízen megtervezett akciója alkalmával egy szellőzőn kellett bemásznia. A zakóját szépen összehajtogatva letette a szellőző alá, majd elindult. Egy járőrkocsi épp arra járt és feltűnt nekik a zakó (a nyitott szellőző nem, mert azt az étterem tulajdonosa mindig nyitva hagyta). Odamentek, megtalálták benne a személyi okmányokat, majd az egyik rendőr felmászott és beszólt a nyíláson: Smith úr! Legyen szíves kimászni! Betörőnk meg volt lepődve, hogy a nevén szólították, de hát becsületes ember lévén nem ellenkezett a rendőrökkel – a szabály az szabály. Letartóztatták. A házkutatás nem várt eredményt hozott – felgöngyölítették Smith úr teljes munkásságát. Smith úr ugyanis tökéletes nyilvántartást és könyvelést vezetett a betörések helyszíneiről, az eltulajdonított tárgyakról, pénzösszegekről, s arról is, kiknek adta el a tárgyakat, mire költötte a pénzt.

 

Hármas
Mi a fontos?
siker, eredmények, hírnév, elismertség, aktivitás, pénz, csillogás

Viselkedés:
nyughatatlan, fiatalosság, mosolygás, feltűnősködés, divatozás

Kommunikáció:
motiváló (pozitív), reklámozó, túlzó, kezdeményező, haverkodó, viccelődő, tekintetkereső

Problémamegoldás:
gyorsaság, hatékonyság, a lehetőségek felismerése és kihasználása, versenyek, felszínesség, megnyer másokat a saját ügyeihez

Kapcsolatban:
pozitív: fiatalos, eredményes, aktív, pozitív, vicces, pénzszerző/~költő,motiváló
negatív: nyughatatlan, sztár, felszínes, versenymániás

Ági meghívta a barátait vacsorázni egy kellemes vendéglőbe. Meleg este volt, így a kerthelyiségben szerettek volna leülni. Mivel nem volt asztalfoglalásuk, várniuk kellett. Ági pár perc múltán meglehetősen türelmetlen volt, ezért odarohant az egyik asztalhoz, ahol szemmel láthatóan végeztek a vacsorájukkal. Kedvesen, de határozottan elmondta az asztaltársaságnak, hogy az ő társasága is szeretne vacsorázni és mivel látja, hogy ők végeztek, hát minél előbb távozzanak. Hívta a fizetőpincért és egy másikat, hogy közben leszedje az asztalt. A harmadikat is magához szólította s megrendelte az italokat. Míg a fizetőpincér egyeztette a számlát és bement a visszajáróért, Ági elviccelődött az asztalnál ülőkkel. Mindez 5 percbe sem telt, s ment az étterem előtt várakozó társasághoz, hogy odabent a nagyon kedves vendégek máris átadják a helyüket, mert már úgyis menni készültek. A szervezéssel mindenki meg volt elégedve.

 

Kettes
Mi a fontos?
mások hasznára lenni, sok bizalmas kapcsolat, hála, a társaság figyelme, központi szervező szerep

Viselkedés:
odaadó, empatikus, feltűnő, mosolygós, sok emberrel beszél, sokat tud a többiekről, pletykás, sértődékeny, hisztériás, önfeláldozó, anyáskodó

Kommunikáció:
érzelem-központú, tényleg figyel a másikra, sokat fecsegő, tanácsadó, intim, becézgető, mártírkodó

Problémamegoldás:
szívességeket tesz és kér, ismerősökön keresztül elintéz, tevőleges, önkéntes, kezdeményező

Kapcsolatban:
pozitív: odaadó, empatikus, önfeláldozó, anyáskodó, ismerősökön keresztül elintéz, tevőleges, önkéntes, kezdeményező
negatív: pletykás, sértődékeny, hisztériás, önfeláldozó, anyáskodó, mártírkodó

D. Ugresic – Bolgár-török nagyanyám (részletek)
“Mikor nem kötött, akkor rakodott. Emlékszem erős, kövérkés kezére, amellyel a sok vánkost veregette, hogy kihajtsa belőlük az ellenséges port. Tiszta fehér, napsütötte lepedők felhőiben merül fel az emlékezetemben, úgy bánt velük, mintha élnének, megszagolgatta, vízzel megszentelte, vasalta őket.
Amikor nem rakodott, akkor főzött. A nagymama rengeteg embert etetett életében, különösen a háború alatt, mondja anyám. …

Néha elönt valami megmagyarázhatatlan nyugtalanság. Ilyenkor, mint egy megszállott, elugrom a közeli boltba, lisztet veszek, cukrot, tojást, tejet, diót, csokoládét. Hipnotikus transzban gyúrom a tésztát, és közben mosolygok. Amikor kisül a sütemény, rendszerint meghökkenek a mennyiségtől. Aztán autóba ülök, és kosárkákban meg tepsin széthordom a süteményt a barátoknak. Magam sem tudom, mi lelt, de arra gondoltam, hogy biztos megkívántatok valami édességet, mondom mosolyogva.”

 

Négyes
Mi a fontos?
megbecsülés, együttérzés, egyediség, szépség, finomság, drámai érzelmek, távolságtartás

Viselkedés:
visszafogott, egyéniség, vonzó, elesett, kiábrándult, negatív, felsőbbrendű, épp „kivan”, nem vegyül, energia-elvonó

Kommunikáció:
halk, figyelemfelkeltő, panaszkodó, önmarcangoló, érezteti a különbséget

Problémamegoldás:
alkot, érzelmileg telített, beleveti magát

Kapcsolatban:
pozitív: egyéniség, vonzó, finom, együttérző, alkotó, beleveti magát a problémákba
negatív: negatív, panaszkodó, önmarcangoló, kiábrándult, energia-elvonó

Paul Verlaine
Érzelmes séta

Húnyó alkony nyilai bíborozták
a szélringatta sok-sok tavirózsát,
s a nagy, bús, sápadt rózsák csöndesen
tündököltek a nád közt a vizen.
Árván bolyongtam, fájó sebem égett,
a tó partján, ahol, mint felidézett
nagy, tejszinű rém, a füzek mögött
kétségbeesve imbolygott a köd
és sírt, oly hangon, mint a vadkacsák, ha
egymást hívják, csapkodva, kiabálva,
a fűzek közt, hol égő sebemet
hordoztam árván; de a szürkület
elfödte a nád közt a tavirózsát
s a nap nyilait, melyek bíborozták –
a sok rózsát, elfödte, csöndesen,
a sok nagy sápadt rózsát a vizen.

Szabó Lőrinc fordítása

 

Hatos
Mi a fontos?
biztosramenni, előre felkészülni, óvatosság, hosszútávúság, túlélés, hűség, szövetségesek, az okok megértése

Viselkedés:
megbízható, nem lóg ki a sorból, visszafogott, kételkedő, aggodalmaskodó, defenzív (védekező)

Kommunikáció:
megkérdőjelez: „Mi lesz, ha?”
kétségbe von: „Biztos ez?”
aggódik: „Vigyázz, baj lesz!”
feltételes módot használ: „… akkor, ha …”

Problémamegoldás:
lamentál, elképzeli a legrosszabbat, alternatív terveket sző, időprés – stresszel, hatékonyan cselekszik

Kapcsolatban:
pozitív: hosszútávúság, túlélés, hűség, szövetséges, megbízható, hatékonyan cselekszik
negatív: kételkedő, aggodalmaskodó, kétségbe von, lamentál, elképzeli a legrosszabbat

A. A. Milne
Micimackó
(fordította: Karinthy Frigyes)
Ötödik fejezet, amelyben Malacka egy Elefánttal találkozik (részletek)

“S ahogy így elérték a Hét Fenyőfákat, Mackó körülnézett, hogy vajon nem hallgatózik-e valaki, s aztán ünnepélyesen megszólalt:
– Malacka, elhatároztam valamit.
– Mit, Mackó?
– Elhatároztam, hogy fogok egy Elefántot.
Mackó többször, önérzettel megbiccentette a fejét, míg ezt mondta, s arra várt közben, hogy Malacka megkérdi: “De hogyan?” – vagy kételyeinek ad kifejezést, vagy egyáltalán, szól valamit. De Malacka nagyon restellte, miért nem neki jutott először eszébe ez az ötlet.
– Én megteszem – mondta Mackó egy idő múlva, miután hiába várt. – Mégpedig Csapdával. S mert nagyon furfangos Csapdára gondolok, segítségemre kell lenned, Malacka.
– Mackó – mondta Malacka, most már megint egészen boldogan. – Én segíteni fogok! De hogy fogunk hozzá?
– Az ám, hogyan? – mondta Mackó, és most leültek gondolkodni.
– Mackó első ötlete az volt, hogy mély gödröt ásnak, és az Elefánt, mikor arra jár, beleesik a gödörbe, és…
– De miért? – kérdezte Malacka.
– Mit miért?
– Miért esne bele?

– Tegyük fel – mondta Malackának –, hogy engem akarsz megfogni. Hogy fognál hozzá?
– Nagyon egyszerűen. Csapdát csinálnék, egy csupor mézet tennék bele, te megszagolnád a mézet, bemásznál a Csapdába…
– Be én! – mondta Mackó mohón és izgatottan. – De nagyon óvatosan, ügyesen, hogy ne érjek hozzá semmihez, s mikor elérném a csuprot, először lenyalnám a szélét, aztán azt hinném, nincs több, aztán elmennék és gondolkodnék, és eszembe jutna, hogy biztosan van még ott, és visszamennék, és megtalálnám a csuprot, és kezdeném kiszopogatni belőle, és…
– De nem erről van most szó. Arról van szó, hogy bent lennél a Csapdában, és én megfognálak. Tehát elsősorban azt kell megtudni: mit szeret az Elefánt úgy, ahogy te a mézet szereted? Biztosan a kukoricát szereti úgy. Tehát össze kell szedni egy tányérra valót… Hé, Mackó, elaludtál?

Közben Malacka is felébredt. Egy kicsit biztatta magát, aztán kiugrott az ágyból. És az volt az első szava:
– Elefánt!
Aztán tűnődni kezdett.
Most jutott először eszébe – vajon hogy fest egy ilyen Elefánt?
Vad? Szenvedélyes? Jámbor?
Engedelmeskedik-e csakugyan, ha füttyentenek neki?
És egyáltalán – biztos, hogy szereti a malacot?
És hogy szereti – élve vagy sütve, citrommal a szájában?
És ha élve – az is kérdés, melyik malacot szereti.
És ha nem szereti – hajlandó-e kivételt tenni olyan malac kedvéért, akinek a nagyapját úgy hívták: TILOSAZ ÁTJÁRÁS.
De nem tudott választ kapni e kínzó kérdésekre, és bizonytalan érzésekkel indult el, hogy élete első Elefántjával szembekerüljön.”

 

Hetes
Mi a fontos?
tervek, egyenlőség, jövő, szabadság, változás, idealizmus, haverok, buli

Viselkedés:
szabad, lendületes, magával ragadó, ötletes, pörgős, vidám

Kommunikáció:
lelkesítő, lenyűgöző, „miért ne?”, rábeszélő, mesélő-sztorizó

Problémamegoldás:
sok energiabefektetés, utazás, barátkozás, kapcsolatok építése, változtatás a meglévőn

Kapcsolatban:
pozitív: magával ragadó, egyenlő, tervek, utazások, erőteljes energiák, elbűvölő egyéniség
negatív: aránytalan tervezgetés, túlzott idealizmus, egyéni szabadság, túl sok ismerős

Robin Williams legtöbb szerepében Hetest játszik. Legszebb példa erre a Patch Adams című film.
A forgatókönyvhöz felhasználták Hunter Campbell Adams (Patch Adams) életrajzi könyvét is.
Íme Patch Adams (Robin Williams), a doktor, aki nem úgy néz ki, nem úgy tesz vagy gondolkozik, mint azok a dokik, akiket eddig ismertél. Az igazi Patch Adams (ld. képen) 1945-ben született amerikai orvos, aki a betegek lelki gondozását ilyen formában felvállaló forradalmár, a bohócdoktor mozgalom szülőatyja. Mert Patch szerint a humor a legjobb gyógyszer, és hajlandó mindent megtenni, hogy megnevettesse betegeit – még akkor is, ha ezzel a karrierjét kockáztatja.
Patch Adams fáradhatatlanul harcol a béke, az igazságosság és a valódi gondoskodás ügyéért, az egészségügyi rendszer megváltoztatásáért.
A Gesundheit! Intézet létrehozója, egy új egészségügyi modellé, ahol mindenféle gyógyító művészetet szívesen fogadnak, ahol a betegeket barátként kezelik, ahol az egészségügyi szolgáltatás díjmentes, a betegek ottlétét a bizalom, a vidámság és a szeretet hatja át. 12 év alatt 15.000 beteget kezeltek ebben az intézetben, mely anyagi támogatásért küzd.

Említhetném a Holt költők társasága című filmet is – szintén Robin Williams főszereplésével.

 

Ötös
Mi a fontos?
tudás, információszerzés, tudomány, rendszerezés, izoláció, kevés emberi kapcsolat

Viselkedés:
visszahúzódó, mimikri (a rejtőzködés tudománya), komoly, okos, megfigyelő, specialista, elméleti ember, fösvény, lenéző

Kommunikáció:
kiselőadást tart, magáról nem ad információt, nem beszél feleslegesen, okos humora van, lekezelő

Problémamegoldás:
információt gyűjt, rendszerez, elemez, elméleteket állít fel, specialista

Kapcsolatban:
pozitív: okos, rendszerező, okos humor, tele van információval
negatív: visszahúzódó, alig beszél, szüksége van az izolációra, fösvény, lenéző, lekezelő

„Olyan ez, … mint hogyha valakit méreggel vastagon bekent nyílvessző sebezne meg, s barátai, ismerősei, rokonai és hozzátartozói sebekhez értő orvost hivatnának, ő azonban így kezdene beszélni: „Addig nem engedem ezt a nyilat kihúzni, amíg nem tudom, ki volt az az ember, aki meglőtt: nemes volt-e, pap volt-e, közrendű volt-e, szolga volt-e? ….. S mi a neve, milyen nemzetségből származik? És fekete, barna vagy világos bőrű volt? Valamint milyen volt az az íj, amelyből meglőttek: egyenes vagy görbe? És miből volt a nyílvessző amellyel meglőttek: nádból vagy vesszőből? És a nyílhegy milyen volt? Hegyes, vagy éles, horgas, vagy kampós vagy borjúfog alakú, vagy levél alakú?
Az illető nem győzné mindezt megtudakolni, mielőtt élete lejárna.”
Buddha beszédei

♦          ♦          ♦

Az egyes típusokon belül is vannak eltérések. Ezek nemcsak a szárnytól/színezettől és az ösztönvariánstól függ, de attól is, ki, milyen „egészségi” szinten áll. A karakter egészsége függ a mentális egészségtől is.
Riso és Hudson 9 egészségi szintet különböztet meg, és írja le az egyes szintek tulajdonságait.
Más íróktól olvashatjuk a jól működő és rosszul működő kifejezéseket is.
A nem egészséges/rosszul működő emberek azonos karakteren belül egészen eltérő viselkedést mutatnak, mint az egészségesek/jól működők.
A későbbiekben részletesebben írok majd a karakterek ösztönvariánsairól, az egészségi szintekről és a fejlődési utakról. Valamint arról, hogyan lehet „kezelni” egyes karaktereket, milyenek a legrosszabb és milyenek a legjobb formájukban. Arról, hogyan lehet segíteni a karakter fejlődését.

A karakterek rövid elemzésénél több negatív tulajdonságot is találunk. Mindig igyekszem a karakterek pozitív oldalát is kiemelni, de legegyszerűbben a negatív tulajdonságain segítségével találunk magunkra. A negatívumok kiemelése azt is szolgálja, hogy ne higgyük azt, az önismeret csak szépet, jót hozhat – ha ezt érezzük, az nem önmegismerés, hanem önbecsapás.

Nyíltság, őszinteség, bátorság és józan ész kell ahhoz, hogy szembenézzünk igazi önmagunkkal. Belátás és elhatározás pedig ahhoz, hogy fejlődjünk, változtassunk továbblépjünk. Ahhoz pedig, hogy másokat megismerve etikusan használjuk tudásunkat velük szemben, körültekintés, elfogadás, empátia is szükséges.
Mindehhez elengedhetetlen a tudatosság.

Forrás: Don Richard Riso, Russ Hudson: Személyiségtípusok
Don Richard Riso, Russ Hudson: Az Enneagram bölcsessége
Enneagram Intézet – tanfolyami anyag

Post Author: hgyi

A nickem kiejtése helyesen: högyi - merthogy há, mint hö + gyi :o) Nőként határozottan tiltakozom a feminista nővédelem ellen. (Lehet, hogy ha ilyen intenzív férfivédő szervezetek működnének, nem háborognék ennyire, mert nem érint személyesen – de ismerve magam, ez nem biztos.) Ha feminizmusról van szó, öreg nénikének érzem magam, aki ugyan csupán a gyerekére vár az út szélén, de a feministák megragadják és akkor is átviszik a túloldalra, ha ő hevesen tiltakozik ez ellen. Nem értek egyet sem az elvekkel, sem a módszerekkel. Korábban nem gondoltam, hogy beszélgetéseken kívül véleményemet bárhol is kifejtsem, gondolataimat ilyen formában leírjam, de mivel meghívást kaptam ide, hát élek a lehetőséggel.
f Facebook
0 megosztás


6
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
3 Egyéni hozzászólás
3 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
3 Hozzászólások szerzői
Adolf WeiningerhgyiAurelius Respectus Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Ez érdekes volt. Rám az egyes, hatos és ötös jellemző. Az ötös áll a legközelebb hozzám.

Adolf Weininger
Újságíró

Nem könnyű olvasmány, viszont elképesztően informatív. Ide majd visszajárok. Nekem úgy tűnik, alapvetően kétféle ember van, az egyik féle szereti osztályozni az embereket, a másik féle utálja az egyik félét.:)

Adolf Weininger
Újságíró

Az első hármat abszolváltam, kezd megfogni a dolog. Hol a negyedik rész?