0 megosztás

Ki vagyok én? Ki vagy te? – 5.

A sorozat zárásaként következzenek a fejlődési utak, továbblépési lehetőségek, valamint rövid tanácsok, hogyan lehet „kezelni” egyes karaktereket.

Az első részben feltettük a kérdéseket: „Miért nem működnek a dolgaim?” „Miért irányítgatnak engem?” „Miért nem értenek meg?”

A második, harmadik és negyedik részben ízelítőt adtam. Természetesen tudom, hogy ennyi nem elég ahhoz, hogy megismerjük önmagunkat, de néhányan biztosan ráismertek magukra, vagy egy-két ismerősükre.
Azért ennyi is elég ahhoz, hogy lássuk, nem olyan ördöngös dolog rájönni, miért reagálunk egy-egy helyzetben a ránk jellemző módon, miért nem sikerülnek bizonyos dolgok, hogy megértsük, miért ne „magunkból induljunk ki”, és hogy észrevegyük, mások miért nem „akarnak” megfelelni elvárásainknak.

Most jutottunk el oda, hogy tudjuk, tehetünk lépéseket magunkért és embertársaink érdekében. Javíthatunk általános mentális közérzetünkön, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. A megértés által javíthatunk kapcsolatainkon. A felismerés segíthet új kapcsolatokat kialakítani, most már az eddigiektől eltérő szempontokat is figyelembe véve.
A megismerés és elfogadás jelentősen hozzájárulhat ítélőképességünk, konfliktusmegoldó-képességünk, önértékelésünk, teljesítményünk javulásához.

Az emberek legnagyobb része átlagos, vagy egészségtelen szinten működik. Kevesebben vannak azok, akik az átlagosnál jobban, egy egészségesebb szinten működnek. (A 9 „egészségi” szintről Don Richard Riso és Russ Hudson: Személyiségtípusok c. könyvében olvashatunk bővebben.)

Renee Baron és Elizabeth Wagele Játékos enneagram című könyvében található egy remek táblázat, melyben szemléltetik, hogy egyes karakterekre mi jellemző a legjobb és a legrosszabb formájukban. Emberbarátnak tartom ezt a felosztást, hiszen egyikünk sem gép, tehát vannak hullázások hangulatunkban, teljesítményünkben, figyelmünkben.

Kilences

A legjobb formájában
kellemes
békés, türelmes
nagylelkű
fogékony
diplomatikus
nyitott
empatikus
ötletes
A legrosszabb formájában
szétszórt, feledékeny
konok
megszállott
fásult
passzív-agresszív
ítélkező
határozatlan, mulya
döntésképtelen

Nyolcas

A legjobb formájában
egyenes
vezető
hűséges
energikus
realista
védelmező
van önbizalma
segítőkész
A legrosszabb formájában
kontrolláló
engedetlen
érzéketlen
zsarnokoskodó
egocentrikus
féltékeny
agresszív
szkeptikus (kételkedő)

Egyes

A legjobb formájában
etikus
megbízható
produktív
okos
idealista
tisztességes
őszinte
rendszerető
fegyelmezett
A legrosszabb formájában
ítélkező
merev
dogmatikus
mániákus-megszállott
kritikus
túlságosan komoly
aggódó
féltékeny
erőszakos

Hármas

A legjobb formájában
optimista
magabiztos
iparkodó
hatékony
önálló
energikus
ösztönző
gyakorlatias
A legrosszabb formájában
csaló
önimádó
elbizakodott
hiú
felszínes
bosszúálló
versenymániás
kihasználó

Kettes

A legjobb formájában
szeretetteljes
gondoskodó
alkalmazkodó
éleselméjű
bőkezű
lelkes
empatikus
A legrosszabb formájában
mártírkodó
nem egyenes
manipuláló
birtokló
hisztérikus
túl engedékeny
tüntető

Négyes

A legjobb formájában
jószívű
együttérző
önelemző
kifejező
kreatív
támogató
kifinomult
kellemes
A legrosszabb formájában
depresszióra hajlamos
zavart
bűntudatos
moralista
visszahúzódó
akaratos
szeszélyes
manipuláló

Hatos

A legjobb formájában
hűséges
szeretetreméltó
gondoskodó
melegszívű
együttérző
szellemes
gyakorlatias
segítőkész
megbízható
A legrosszabb formájában
hiperéber
aggodalmaskodó
kiszámíthatatlan
ítélkező
paranoid
védekező
merev, rideg
kishitű
mogorva, ingerlékeny

Hetes

A legjobb formájában
szereti a tréfát
spontán
fantáziadús
produktív
lelkes
gyors
magabiztos
elbűvölő
kíváncsi
A legrosszabb formájában
önimádó
lobbanékony
szétszórt
engedetlen
fegyelmezetlen
birtokló
mániákus
önpusztító
nyugtalan

Ötös

A legjobb formájában
elemző
kitartó, állhatatos
érzékeny
okos
objektív
jó megfigyelő
elégedett
remek előadó
A legrosszabb formájában
negatív
aszociális
intellektuálisan arrogáns
fukar
konok, akaratos
túl kritikus
távolságtartó
nem elég határozott

A fenti lista nem mentesít minket a változtatás alól. Mert bár sokan úgy gondolják, de senki sem tökéletes és van mit farigcsálni, csiszolni magunkon.

Van min dolgozni, ha ki akarunk mozdulni aktuális állapotunkból.

Fejlődési útmutató

Karakterünk megismerése még nem az út vége.

Ha már tisztában vagyunk motivációinkkal, reakcióinkkal, meg kell vizsgálnunk, cselekedeteink megítélését is környezetünkben. Nem biztos, hogy amely tulajdonságainkat mi jónak ítélünk, az a környezetünk szerint is az. Vagy fordítva – vannak olyan tulajdonságaink, amelyeket inkább elrejtenénk, pedig környezetünk szerint ezek csak ránk jellemzőek és akár mások hasznára is válhatnak. Ehhez kicsit kívülről is kell szemlélni saját magunkat.

Változtatni nem könnyű.

Legegyszerűbb, ha olyan karakterektől tanulunk el bizonyos dolgokat, amelyeket már ismerünk a stressz és a pozitív (lelkesedés, szerelem) hatásra bekövetkezett más karakterek felé való elmozdulásaink alkalmából.

De az sem rossz módszer, ha negatívnak értékelt tulajdonságainkkal teljesen ellentétes dolgot tanulunk meg és használunk (fordítsunk hátat ezeknek a tulajdonságoknak).

Kilences
A legtöbb Kilencesnek meg kell tanulnia nem-et mondani. Vállalni kell a konfrontációt – felismerve azt, hogy konfliktuskerülése még több konfliktust okoz. Sokszor fel kell rázniuk magukat – sokat segít ebben az elmozdulások során tanulható Hatos (stressz hatás) cselekvőképessége, konfrontálódása, vagy a Hármas (pozitív hatás) energikussága, lelkesedése.

Nyolcas
A Nyolcasoknak sokszor agresszivitásukat kell féken tartaniuk. Ehhez elő kell venniük a stresszhatás alatt már tapasztalt Ötös elmélyedését. Egocentrikusságukat a Kettes (pozitív hatás)
Nem egyszerű legyőzni érzelmi védekezésüket – nehéz elfogadni, hogy időnként lehetnek elesettek és segítségre is szorulhatnak, s hogy ennek ellenére nem vesztik el erejüket, tartásukat; meg kell tanulniuk, hogy ez nem gyengeség – és egocentrikusságukat. Ehhez meríthet a Kettesektől tanulható együttérzésből, másokkal való törődésből. Előrelépés, ha olyan foglalkozást választanak, ahol megélhetik „hadvezéri” hevületüket a közösség javára fordítva képességeiket. Ehhez azért túl kell lépniük a saját igazságukon és inkább a közös igazságot kell megtalálniuk.

Egyes
Le kell győzniük kritikusságukat és merevségüket, és el kell mozdulniuk az egészséges Hetesek öröme és lelkesedése felé, melyet tapasztalhattak már, amikor erős pozitív hatás éri őket. Merevségük megtörésében segít a Négyesek könnyedsége is. Az egyesek ugyan negatív hatásra mozdulnak a Négyes felé, de helyes cselekvésre való törekvésük segíti őket, hogy a Négyesek pozitív tulajdonságaiból tudjon válogatni a továbblépéshez.
Meg kell érteniük és el kell fogadniuk, hogy semmi sem tökéletes, minden mozgásban, fejlődésben van, így a „növekedés” lehetősége belső békességet hoz számukra.

Hármas
Le kell küzdeniük azon vágyukat, hogy felülmúljanak másokat és felhívják magukra a figyelmet – ehhez el kell mozdulniuk (pozitív hatás) a Hatosok elkötelezettsége és alázata felé. Legtöbb esetben a Hármasok nem tudnak megpihenni – betegségek forrása lehet –, ehhez el kell mozdulniuk a Kilencesek békéje, nyugalma felé.
Ha a Hármasok képesek elfogadni, hogy nemcsak a teljesítményükért lehet őket szeretni, könnyebb lenyugodniuk és ők is jobban ki tudják fejezni mások iránti szeretetüket.

Kettes
Le kell győzniük azon hajlamukat, hogy becsapják önmagukat a szükségleteikkel, érzéseikkel és indítékaikkal kapcsolatban, és fel kell vállalniuk a Négyesek (pozitív hatás) önismeretét és érzelmi őszinteségét. Előrelépés, ha megértik, hogy a szeretetet, törődést, elismerést semmivel sem lehet kikényszeríteni, mert az ingyenes ajándék. Észre kell venniük, mikor elég – mielőtt terhes lenne – a gondoskodásuk a másik ember számára. A Kettesek a Nyolcas felé negatív hatásra mozdulnak el. A Nyolcastól nem az agresszivitást kell átvenniük, hanem a tartást, a határozottságot.

Négyes
Nekik a szeszélyességüket és bágyadtságukat („puhányságukat”, „lagymatagságukat”, „szenvelgésüket”) kell legyőzniük, és el kell mozdulniuk az egészséges Egyesek becsületessége és önfegyelme felé, valamint a Kettesek aktivitása, másokkal való törődése, a másokra való odafigyelése felé. „Le kell szállniuk a földre” az elitség magasságaiból, hogy igazán jól érezzék magukat az emberek között, s hogy az emberek közeledjenek hozzájuk – csak így tudják megmutatni és valóságossá és „emberivé” tenni csodálatos lényüket.

Hatos
Pesszimizmusuk és másokkal szembeni gyanakvásuk sok energiát emészt fel – el kell mozdulniuk (pozitív hatás) az egészséges Kilencesek reménytelisége és fogékonysága felé. A Hármas felé mozdulásból (negatív hatás) a célok fontosságát, a célok eléréséhez mások bevonásának fontosságát tanulhatják meg.
A túlhajszolt Hatosok meríthetnek a Kilencesek békességéből, nyugalmából, hogy e pihenő alatt fel tudjanak töltődni, meg tudjanak nyugodni, s újult erővel folytathassák a munkát.

Hetes
Le kell győzniük felületességüket és meggondolatlanságukat, és el kell mozdulniuk (pozitív hatás) az egészséges Ötösök mélysége és összpontosítóképessége felé. Az Egyes felé mozdulás (negatív hatás) is hasznos lehet, mert ettől a karaktertől az önfegyelmet, a precízséget tanulhatja.

Ötös
Szenvtelenségükön és cinizmusukon kell dolgozniuk, így az egészséges Nyolcasok felé mozdulás során gyakorlatiasságot és bátorságot tanulhatnak. A Hetes felé mozdulástól a lazítás képességét, az emberekkel való kommunikálás képességét hasznosíthatják.
Meg kell tanulniuk érzelmeiket pozitívan kifejezni. Az embereket egyenrangúként kezelniük nem könnyű, így ez is a tanulnivalók között szerepel.

Rövid „használati utasítás” – ha jól akarunk kijönni egymással

Persze, ha nem akarunk barátkozni, együtt dolgozni, együtt élni, stb., akkor nem kell ezen törni magunkat.

Kilences
A Kilencesek szeretnek beszélni, sokszor elkalandoznak. Kérdésekkel segítsük őket visszaterelni a főfolyásba. Tudassuk velük, ha tetszik amit tettek, mondtak. Szeretik, ha osztozunk velük életörömükben, ez ösztönzi, mozgásban tartja őket. Ha azt akarjuk, hogy megtegyenek valamit, ne a kényszerítés eszközét használjuk. Az elvárásoktól többnyire leblokkol. Ha hibázik, anélkül is rágódik rajta, hogy többször emlékeztetnénk a hibájára – segítsünk neki helyrehozni a hibát, így tovább tud lépni és más feladatokra is tud figyelni.

Nyolcas
A Nyolcasok azonnal megérzik a bizonytalanságot és ki is használják. Legyünk velük határozottak, magabiztosak és egyenesek. Ne éljünk vissza a bizalmukkal, mert bosszúállóvá válhatnak. Ha nyersen és erőszakosan, hangosan beszélnek, ne vegyük automatikusan személyes támadásnak. Mutassuk ki, hogy sebezhetők vagyunk, osszuk meg velük érzéseinket és akkor ők is megmutatják, hogy gyöngédek és sebezhetők.

Egyes
Mivel nagyon szigorúak magukkal, nyugtassuk meg őket, hogy jól csinálják a dolgaikat. Legyünk velük tisztességesek. Szeretik, ha elnézést kérünk, ha tapintatlanok voltunk, így könnyebben megenyhülnek. Az Egyesek sokszor túl sok terhet vesznek a vállukra – hogy könnyítsünk a terhek cipelésén, vállaljunk részt a kötelezettségekből, ezzel meg tudjuk nyugtatni őket. Fejezzük ki, hogy értékeljük a munkájukat, tanácsaikat. Nevettessük meg őket.

Hármas
Ha dolgoznak, ne zavarjuk őket. Szüksége van őszinte visszajelzésekre. Fejezzük ki azt, hogy szeretünk velük lenni. Segítsünk nekik abban, hogy békés, harmonikus környezetet teremthessenek maguk körül – és ezt a békességet segítsünk fenntartani. Ne vegyük a szívünkre, ha úgy érezzük, kihasználnak, inkább mondjuk meg nekik, hogy túl sok feladatot adtak nekünk.

Kettes
Mivel mások szükségleteiket általában a sajátjaik elé helyezik, figyeljünk oda rá, hogy az ő szükségleteik se sikkadjanak el. Érdeklődjünk a problémáik iránt – bár igyekeznek a mieinkre terelni a szót, jólesik nekik, ha törődünk velük. Mondjuk el nekik, ha becsüljük őket és azt is, hogy miért. A bírálatot elfogadják, de csak ha kedvesen tálaljuk.

Négyes
Általában szeretik a bókokat. Értékeljük érzékenységüket, együttérző- és intuitív képességeiket. Dicsérjük meg a stílusukat. Ne hajtogassuk, hogy túl érzékenyek, vagy hogy túlreagálnak dolgokat. Hagyjuk, hogy megéljék a szomorúságukat, és vegyük észre, ha vigasztalásra vágynak.

Hatos
Legyünk velük egyenesek és világosak. Figyelmesen hallgassuk őket, ha beszélnek hozzánk. Nevettessük meg őket, amikor csak lehet – oldja a feszültségeiket. Ne reagáljuk túl, ha ők valamit túlreagálnak. Időnként nyugtassuk meg őket, hogy minden rendben van köztünk. Vegyünk részt a dolgaikban.

Hetes
Szeressük őket, de ne korlátozzuk a szabadságukban. Nem szeretik, ha csüngnek rajtuk az emberek vagy követelőznek, de szeretik, ha elismerik nagyszerű terveiket. Ne akarjuk visszatartani őket az akár kockázatos kalandoktól, vagy megbotránkoztató ötleteik megvalósításától. Vegyünk részt a dolgaikban és nevessünk együtt, legyünk felszabadultak ha velük vagyunk. Segítsük őket abban, hogy végigvigyék terveiket.

Ötös
Ne csüngjünk rajtuk. Értékelik, ha kifejezzük önállóságunkat. Nem szereti a fecsegést – röviden, tömören, szabatosan fogalmazzunk. Ne legyünk tolakodók –az Ötösök szeretnek egyedül lenni, elmélyedni valamiben. Csak finoman érdeklődjünk afelől, hogy épp mivel foglalkoznak. Ha beszélni kezdenek, hallgassuk őket figyelmesen – értékelik, ha értelmes kérdést teszünk fel a témában. Segítsünk nekik elkerülni a nagy összejöveteleket, a túlfűtött érzelmeket és segítsünk távol tartani a magánéletükbe betolakodni szándékozókat.

S végül visszakanyarodva az 1. részhez, egy idézet az Enneagram összefoglalásaként:

„Amit én jónak nevezek,
alaptermészetünk diktálta hajlamaink követése,semmi más –
az emberséghez és az igazságossághoz nincs semmi köze!
Amit én tisztánhallásnak nevezek,
nem mások felé hallgatózás, hanem önmagunk meghallása.
Amit én tisztánlátásnak nevezek,
nem mások felé való nézelődés, hanem önmagunk szemlélése.
Mert aki nem önmagát szemléli, hanem mások felé nézelődik,
aki nem önmagát ragadja meg, hanem valaki mást akar utolérni,
az a másét szerzi meg, s nem azt, mi az övé volna.
És bár eljut oda, hová másoknak kell,
de oda már nem,
hová neki kellett volna.”

Csuang Ce

Post Author: hgyi

A nickem kiejtése helyesen: högyi - merthogy há, mint hö + gyi :o) Nőként határozottan tiltakozom a feminista nővédelem ellen. (Lehet, hogy ha ilyen intenzív férfivédő szervezetek működnének, nem háborognék ennyire, mert nem érint személyesen – de ismerve magam, ez nem biztos.) Ha feminizmusról van szó, öreg nénikének érzem magam, aki ugyan csupán a gyerekére vár az út szélén, de a feministák megragadják és akkor is átviszik a túloldalra, ha ő hevesen tiltakozik ez ellen. Nem értek egyet sem az elvekkel, sem a módszerekkel. Korábban nem gondoltam, hogy beszélgetéseken kívül véleményemet bárhol is kifejtsem, gondolataimat ilyen formában leírjam, de mivel meghívást kaptam ide, hát élek a lehetőséggel.
f Facebook
0 megosztás


23
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
5 Egyéni hozzászólás
18 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
9 Hozzászólások szerzői
DelinXcsakxAdolf WeiningerhgyiSuum cuique Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Raon
Olvasó

Gondoltam megvárom a végét a visszajelzéssel – és ahogy kérted, nem akarlak zavarba hozni.
Szóval a reakcióm így ennyi, összesen: tyű… és köszönet.

Vasgerinc
Újságíró

Én általában nem hiszek az ilyen analízisekben, sőt az egész pszichológiát elég hóhányó (értsd. nem egzakt) tudománynak tartom. Ennek ellenére a te írásaid alapján elég jellemzőnek találtam magamra a 8-ast. Mondjuk szerintem ezen felül is vannak még jó és rossz tulajdonságaim, nem csak a szomszédoktól, meg talán a 8-asra vonatkozó dolgok sem 100%-ban igazak, mindenesetre az eddigi hasonló témájú eredmények közül ezt tartom az eddigi legjobbnak, bár szerintem ezen is bőven dolgoni kell még.

balin1
Újságíró

én a hetesben véltem magam fölfedezni.  :)))  abban egyetértek veled, hogy ezek a dolgok nem 100 százalékosan igazak, illetve bizonyíthatóak, de ha ember beléjük olvas, egy időre nem tud szabadulni tőlük., mert pl a horoszkóp is hülyeség, de aztán mégsem az teljesen

én még az előző részeket nem is olvastam, de pótolom, mert érdekes téma. így megkésve is köszönet érte

 

 

.
Olvasó

.

Suum cuique
Újságíró
.
Olvasó
Adolf Weininger
Újságíró

Az első kör végére értem:)

Delin
Olvasó
Delin

Tetszett a sorozat. :) Erdekes lenne egy olyan cikksorozat is, ahol kulonbozo szemelyisegjegyu ferfiak/nok jellemzo eletutjat mutatjak be. Hogyan viszonyulnak a kulso (munka,tarsadalom,kozosseg) es a belso (csalad, nemi szerepek) vilagukhoz. Ezt lehetne arnyalni akar generacios kulonbsegekkel, ill. az elmult 25 evre jellemzo ertekrendbeli valtozasokkal is.