Toplak Zoltán
0 megosztás

Az önmagát feltáró Isten I. rész – Ábrahám

Ez a cikksorozat azt járja körbe, hogy Isten miképpen tárta fel magát a zsidóságnak, majd később az egész emberiségnek. A cikkek alapját a Szabó Ferenc és Puskely Mária által szerkesztett „Ábrahámtól Jézusig” című könyv adja. A könyvet a Zsinati Bizottság adta ki 1976-ban, Rómában.

A Bibliai hivatkozások értelmezése: elöl az adott könyv nevének rövidítése található. Például a Kivonulás (Kiv) könyvéé. (Minden Biblia leközli a könyvek nevének rövidítését, de itt első esetben jelölni fogom, mely könyvről van szó.) Ezután a fejezet száma jön. Ha vessző van utána, akkor a következő szám a kezdő sor sorszámát jelzi, kötőjellel jelezve a befejező sor számával. Pl. Kiv 3, 1-15 szerint a Kivonulás könyvének 3 fejezetének 1-től 15-ig soráig tart az olvasandó szöveg. Ha nincs vessző, akkor a teljes fejezet értendő a szám alatt, esetleg kötőjellel van jelezve az olvasandó fejezetek száma. Pl. Kiv 7-11 a Kivonulás könyvének 7,8,9,10,11 fejezetét jelzi. A következő jelzést példával magyarázom: Kiv 4, 1-5. 10-17 a Kivonulás könyvének 4 fejezete első öt, és tizediktől tizenhetedik soráig olvasandó szövegrészek értendők. Ennyi. Kicsit bonyolult, de gyakorlással elsajátítható. ;-)

Isten népének első nagyjai

Ez az első része a történetnek kb. ezer évet ölel fel. (S ennek első fejezete szól Ábrahámról.) Látható, hogy a kinyilatkoztatás egyáltalán nem indult gyorsan. A választott néppel, a zsidósággal, ezalatt a következők történtek: Isten meghívja Ábrahámot, és Palesztinába küldi. Néhány generáció múltán a lassan növekvő nép Egyiptomba költözik, és mintegy négyszázötven évig ott él. Megerősödnek, majd Isten elküldi Mózest, hogy megszabadítsa a zsidókat a közben elnyomássá visszafejlődött együttélésből. Honfoglalás kezdődik, majd a tizenkét törzs letelepszik, és lassan egyesül királyságban.

A vizsgált időszak három legnagyobb alakja a korszak elején, közepe után és végén tűnik fel. Ábrahám, Mózes és Dávid.

Isten önkinyilatkoztatásának tényezői: meghívás (kapcsolatfelvétel, a figyelem felkeltése, rögzítése), ígéret (mit ad Isten a szolgálatért cserébe), prófétai küldetés (amit el kell végezni a nagyobb közösség érdekében), törvényadás (ez csak itt, a kinyilatkoztatás elején jellemző, Tízparancsolat és egyéb törvények), végül Dávidtól a teokratikus (Istent képviselő, Őt közvetítő) dinasztia.

Izrael fokozatosan tudatára ébred annak, hogy Isten állandóan belenyúl a történelmébe. A kiválasztottság tudata Dávid idejére lesz világos. Ekkor gyűjtik össze, és jegyzik le a régi hagyományokat.

Ábrahám

Isten minden személyes érdeme nélkül választja ki a pogány Ábrámot. Próbatételek elé állítja, és megígéri: hatalmas nép atyja lesz. Először pogány környezetétől kell elszakadnia, Mezopotámiából, Hárán környékéről kell Kánaánba mennie. Kr.e. 1850 körül érhetett oda. Itt Isten szövetséget köt Ábrámmal, és ígéretet tesz neki, hogy sok utóda lesz, ezek földet fognak kapni tőle, és a Föld áldást nyer általa. Ez utóbbi ígéret teljesedik be Jézusban, a világ Megváltójában. A szövetségkötés akkori szokás szerint áldozati állatok kettévágásával történt, (jelezve, hogy a szövetségkötő hasonló véget vállal, ha megszegi azt.) A szövetség megkötésekor Isten füstölő kemencéhez és égő fáklyához hasonló alakban átment a kettévágott állatok közt. (Teremtés könyve 15 fejezet, 1-18 sor, illetve ezentúl: Ter 15,1-18). Ábrámot pedig attól fogva Ábrahámnak fogják nevezni „mivel népek sokaságának atyjává teszlek” – mondja az Isten. A szövetség jele a fiúk körülmetélése. Ez eredetileg a törzsbe való beiktatásnak, illetve a nagykorúságnak a jele lehetett.

Ábrahám hite újabb próbát szenved el: Isten a tudtára adja, hogy a felesége, Sára öregkorára fog szülni. Eddig sem lehetett könnyű, hiszen teltek az évek, és a megígért számos utódból egy sem lett, de most hirtelen jön a közlés: egy vénasszony fog szülni. (Sára ekkor kilencven éves volt, Ábrahám száz). Ábrahám nevet az ígéreten, Isten azonban megerősíti azt. (Hihetetlen? Csak legenda lenne? A Biblia tele van hihetetlen történésekkel, csodákkal és jelekkel, elejétől a végéig. És a jelen tapasztalata tanúsítja: Isten ma is tesz csodát. A Marana tha, a Katolikus Karizmatikus Megújulás lapja sokszor hoz le ilyen történetet, de a szentek történetei is tele vannak velük, és Zarándokhelyeken is gyakran előfordulnak gyógyulások. Érdemes itt is körülnézni: www.karizmatikus.hu, akit a hit tanai nem érdekelnek, írja be a keresőbe, hogy “csodák”, és olvashatja, amit az Egyház ma ért csodák alatt.)

Később Isten Mamréban jelenik meg Ábrahámnak. A legemberibb módon teszi ezt: két angyalával emberi alakban látogatja meg a törzsfőt; lehetőséget ad neki, hogy gyakorolja a keleti vendégszeretetet. Ekkor Isten megismétli Sára várandósságára tett ígéretét, s most Sára nevet rajta. Mégis kis idő, és Sára valóban szült: Izsákot, egyetlen gyermekét. Ami ezután történt, véleményem szerint rendkívül fontos: Ábrahám alkudozni kezd Istennel a bűnös Szodomáért. Isten el akarja pusztítani a várost, ám Ábrahám közbenjár, irgalmat kér. Közel kétezer évvel később, a kezdetben elutasító Jézust is ráveszi egy pogány, kánaáni nő, hogy gyógyítsa meg gyermekét. (Máté evangéliuma 15, 21-28) Isten rábírható, hogy teljesítse a kéréseinket, csak bízni kell benne. Ez sokszor nem jelent mást, mint kitartóan kérjük őt – akár éveken át. Ábrahám alkudozása itt található a Bibliában: Ter 18, 16-33.

Firenze, Duomo Museum: Abraham & Isaac detail by jrclarkeÚjabb próba következik. Izsák már nagy, valószínűleg kamaszkorú. Isten azt kéri Ábrahámtól, hogy áldozza fel neki a legdrágábbat: egyetlen, későn született fiát. Hogy hogyan teljesül akkor az utódokról szóló ígéret? Ábrahámnak ismét szembe kell néznie a kihívással: a hit nem fér bele mindig a józan ész keretei közé. Sokszor meghaladja azt. (Ld. Sára késői szülése, vagy napjaink csodás gyógyulásai, de Mária szűzen foganása is ide sorolható). Nem marad más, mint bízni az ígéreteit eddig hűen teljesítő Istenben.

Ábrahám elmegy a helyre, amit Isten mutat neki, és felfekteti fiát az általa épített áldozati oltárra. Emeli a kést, hogy lesújtson: ekkor Isten angyala közbelép. Megállítja Ábrahámot, és egy, a szarvánál fennakadt kost mutat neki: azt áldozza fel!

Az ígéretek újra elhangzanak, Isten megerősíti Ábrahámot. (Ter 22,1-18)

Post Author: Toplak Zoltán

Toplak Zoltán
Lassan ötvenes, kétgyermekes apuka vagyok. Nagyon fontos nekem a férfimozgalmi tevékenység és a keresztény hit. Egy férfiközösség szervezője vagyok, igyekszünk megélni és kivinni a világba egészséges férfiszellemet. Személyes tapasztalatom az, hogy ez sok küzdelemmel és mély fájdalommal jár. De a végeredmény magáért beszél - megéri. ;-) eposzegy@gmail.com - on személyesen el lehet érni. Kommenteket ritkán olvasok.
f Facebook
0 megosztás


42
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
6 Egyéni hozzászólás
36 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
11 Hozzászólások szerzői
alex1979wittukindZolihgyiRaon Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
NN12
Olvasó
NN12

Én sosem értettem, miért kellene “bizonyítani” Isten létét. Épp abban látom a lényeget, hogy ő transzcendens, nem közvetlenül tapasztalható létező. Nem lehet tárgya sem a tudománynak, sem más hasonlónak.

S mi van, ha Isten épp a lehetőséget próbálja megadni: azzal, hogy kijelenti önmagát, ám nem képes létét “bizonyítani” az emberi elme, szabadon választhat a hit és “nem hit” között.

Ha mindenki biztosan tudná, hogy létezik Isten, menny és pokol, ki lenne olyan hülye, hogy “vétkezik”?

Belleville
Újságíró

szerintem nincs semmi álságos ebben a gondolkodásban.

Már mint ugyanúgy működik, mint az ateista gondolkodás, ami meg azon ügyködik, hogy megfossza az egyházat a tekintélyétől hatalmától. Akár cinizmussal, akár más elfogult szerzők műveiből idézgetve, önmaszturbációt végezve (milyen beteg dolog, már egy kinyilatkoztatással vitatkozni). Fog fel az egyházat egy pártnak, aki a saját igazát próbálja bizonyítani, az ateistákat egy másiknak, akik az övéket. Én az előbbi párt tagja vagyok.

Amúgy is az egész bizonyítás azon alapul, hogy elhiszed-e a kinyilatkozásokat benne, szóval a bizonyításnak egy rendszeren belül van értelme: előfeltételezi a hitet. Tehát, ha nem hiszel akkor semmit mondó, és ennek következtében lehetőséget ad neked, hogy eldöntsd el akarod-e hinni a rendszert, vagy nem.

NN12
Olvasó
NN12

Na ez az. Hogy végső soron a hit a lényeg. Aki nem hisz, annak meg jöhet bármiféle “bizonyíték”. Lásd Dawkins Isteni téveszméjét (nem tudom olvastad-e?)- komplett rendszeren át vezeti le látszólag kikezdhetetlen logikával az egészet. (Csakhogy attól, hogy valami hiperlogikus, nem lesz feltétlenül biztos: csak egy lehetőség a sok közül).

A Gyehenna c. könyv is eszembe jutott (nem térek ki az egészre, elég kritikusan állok néhány részéhez, nem ez a lényeg: hanem az, hogy a pokolra jutott lelkek még OTT SEM ismerik el, hogy tévedtek).

Isten minden kétséget kizáróan tudná bizonyítani a létét- ha ez lenne a célja. Vagy garantálni, hogy mindenki higgyen benne (lényegét tekintve ugyanaz).

Mellesleg ha Isten transzcendens, és nem foghatjuk fel teljes valóságosságában, akkor csak annyit jelenthet ki nekünk, mely “e világi”- emberi elmének “való”. Erre az ateisták könnyen ráhúzhatnak valami más köntöst. (Egy megmagyarázhatatlan jelenség a hívőnek “csoda”, az ateistának bizonyíték arra, hogy a tudomány még nem volt képes mindenre magyarázatot találni; vagy ott van Einstein Istenről való “véleménye”).

De talán említettem, hogy nem szívesen veszek részt (épp ezért) kreacionizmus/teremtés kontra evolúció(ősrobbanás,stb), vagy hasonló vitákban. A vége általában az, hogy a tudomány embere a tudomány módszerével próbálja cáfolni, a hívő bizonyítani Isten létét.

Belleville
Újságíró

igen ez így van. De úgy vagyok vele, hogy ami egy egyszerű kérdés, hogy hiszel vagy nem. Utána saját magyarázatokból építhetsz a hited köré egy rendszert, ami csak önmagában lesz igaz (önnön szabályai alapján). De mégsem mondhatod azt egy hívőnek, hogy higgyél és állj meg itt. Lehet, hogy elnézőnek tűnök egy öncélú rendszerrel, de ezért vagyok hívő :) Noha ki tudok lépni ebből a rendszerből, amikor Kantot, Nietzschét olvasok, de rendelkezem azzal a hozzáállással, hogy utána belépve ebbe az inercia rendszerbe elfogadjam az ‘igazságait’.

Nyilvánvalóan még köszönő viszonyban sincs az atiesta érvelés a hívőjével, mivel a két rendszer ott szétválik, hogy egyik hisz a másik nem (az ateisták szeretik is ezt kihasználni, mert úgy állítják be, mintha a kérdéseikre a hívók impotens válaszokat adnának csak, és ők ateisták a májermájszterek ezért).

 

NN12
Olvasó
NN12

Kant tudtommal hitt Istenben. De mivel tizenévesen olvastam részletesen az összes kritikáját, lehet nem jól emlékszem. :)

Belleville
Újságíró

NN12: hit, de mondjuk egy morális cselekedetet nem biztos, hogy úgy magyarázna el egy hívő, ahogy Kant :)

NN12
Olvasó
NN12

Szerinted létezik ember, aki BÁRMIT úgy magyarázna el, mint Kant? :)

don Fefinho
Újságíró

Hajaj, sikamlós téma, ingoványos talaj…

Suum cuique
Újságíró

Vallási kérdéseket illetően ajánlok mindenkinek egy kis olvasnivalót:

http://mek.niif.hu/05300/05394/05394.htm

http://reginamundi.hu/library.php?id2=library/bangha_bela_30_kotet (elsőre az első három kötetet javaslom)

http://mek.oszk.hu/07800/07883/html/

wittukind
Olvasó
wittukind

üdvözlök mindenkit itt eme nagyszerü honlapon. Már lassan 4 éve olvasom a cikkeket és a kommenteket mig sikerült regisztrálni.Azért kezdem evvel a cikkel mert ez a mese az  amiért sokszor összevesztem mindenféle dogmától elbolonditott homo sapiensel. A Globális Szörnyeteg amit Borisz vizionált itt kezdödik. Nem tudom hol volt Naooo hogy elmondja hogy szabadittota ránk egy kotorgó  beduin a saját nyavajás házi szörnyét. Ez pedig az abramamista vallás eredete amely jelenleg  eme bolygó homo sapiens lakosságanak 60 százalékát hűlyiti .  HAIL WODANAR

 

alex1979
Olvasó

Istennel találkozni kell- ha helyes istenfogalmat szeretnénk megismerni. A Bibliából és mások beszámolóiból csak egy képünk van róla, de ez nem pótolhatja a személyes találkozást. Ismerek egy lelkészt, aki azt hitte ő már meg van térve és rendben van az élete Istennel, amíg nem találkozott vele. Utána megváltozott ő is. Én is keresem a személyes találkozást vele és küldötteivel. Érdekes feljegyzés, hogy amikor Isten már tudta, hogy a lelkész közeleg a házhoz, a házban lévők szájába ezt az üzenetet adta: ,,Üdvözlünk Miklós, már vártunk, és az angyalok könyörögve imádkoztak érted a mennyben! ” jellemző a ház neve is: A ,,Megbékélés háza”.