Belleville
1 megosztás

Vliet Tiptree ámokfutása

Ismeritek azt az érzést, amikor az ember rossz környékre téved. Bőszen kukucskál ki az autó kormánya mögül, és nincs az az Isten, amiért leállítaná a  motort. Nos velem ez történt, amikor olvastam a Radfem nevű felettébb tanulságos radikális feminista oldalt (ami megintcsak megér egy misét, és fogok is írni az azt indító Vliet Tiptreeről néhány keresetlen sorocskát). Egyszerűen nem tudom felfogni az ellentmondást: civilizációnk mindent megtesz, hogy még a magját is kiölje a fajelméletnek, az arra birodalmat építő nácik emlékének, de eközben átsiklik egy vészjósló jel felett.

A férfiak kiirtásának eredete és Vliet Tiptree expozéja

1969-ben egy bronxi feminista, Joanna Russ megírta a The female man című bizonyos elemeiben science fictiont is tartalmazó szatíráját. A regény négy párhuzamos világban játszódik, négy főszereplővel. Joanna – az egyik főszereplő – világa a viszonyítási pont, a 70-es évekbeli Földnek felel meg. Jeannine egy olyan világban él, amelyben folyamatossá válik a gazdasági világválság, ugyanis A. Hitlert még 1936-ben megölték, mielőtt hatalomra kerülhetett volna, és sajátos módján “megoldotta” volna a válságot. Janet világa Whileaway, a mai radikális feministák utópiája: egy hely, ahol egy betegség 800 évvel ezelőtt végzett az összes férfival – megoldották a szűznemzést és leszbikus családokban élnek. A negyedik világ Jeal világa, egy sajátos átmenet Janet világa felé: negyven éve háborúban élnek egymással a férfiak és a nők, ugyanakkor egyfajta hallgatólagos megegyezés van közöttük a nemzésre vonatkozóan. A férfiak nemi vágyukat lánnyá operált fiatal fiúkon élik ki, a nők se válnak leszbikussá, hanem lobotómiának alávetett kamasz fiúkat tartanak otthon. A befejezés, amolyan minden nő tanul valamit a másiktól.

Jeanine, aki korábban a kitörését csak egy férfi, vagy házasság által tartotta elképzelhetőnek végül szakít ezzel a felfogásával, és beáll a férfiellenes társadalmi mozgalomba. Joanna világában még csak most kezdődött a feminista mozgalom, és ő a valódi “female male”, aki felveszi a férfiszerepet. Janet az a nő a regényben, aki még nem élt egy percet sem a “patriarchátus” elnyomása alatt. Jeal a legradikálisabb nő, aki valószínűleg a négy női szereplő találkozása mögött áll, és ő kezdeményezi a férfiak elleni felkelést. Amíg Joanna és Jeannine  a Jeal-féle forradalom mögé áll, addig Janet pacifizmusa miatt utasítja el azt. Sőt annak ellenére kitart az elutasítás mellett, hogy Jeal elmondja Janetnek, hogy nem egy betegség végzett az összes férfival a bolygóján, hanem amikor a nők megnyerték ezt a csatát, kivégezték az összes férfit.

NAMÁRMOST. Két dolog jutott eszembe a regényről kedves antifeminista társaim. Egyrészt, hogy néhány év múlva megjelent Robert Merle Védett férfiait, amelyben egy vírus miatt jött létre a nők uralta társadalom, e mellé helyezve szépen érzékelhető, hogy hol húzódik a határ az egészséges szatíra és e között az írás között. Másrészt azért tartottam érdemesnek írni a The female male-ról, mert jövőképét illetően erre hivatkozik a femináci Vliet Tiptree (írónő, költőnő, és ex-ügyvédnő) a radfem expozéjában.

Idézem:

“My own personal vision is that women will cure the sickness that ails men and that men will stay around, hunkered in their man-caves playing the ukelele, leaving us in peace at last. As to what that cure may be, my best bet is that what’s wrong with men is that their androgens need genetic modification.”
“A személyes jövőképem, hogy a nők meg fogják találni a gyógyírt a férfi-betegségre, és a férfiak megmaradnak körülöttünk,  gugolva a barlangjaikban, játszva az ukuleléjükkel, és minket békén hagynak. Arról, hogy mi lehet ez a gyógymód, le merném fogadni, hogy a férfiak génjeit genetikailag módosítanunk kell. Én komolyan beszélek erről. Ha a kukoricával meg tudtuk tenni, akkor a férfiak génjeivel sem lesz baj.”

Lássunk néhány ennek nyomán fellelkesült radikális véleményt Vliet Tiptree írásával kapcsolatban:

“Heterosexuality is NOT natural for womyn. It has been forced, imposed and indoctrinated upon them via malestream customs and culture. Womyn who want to be free seriously have to consider overcoming heteropatriarchal conditioning.” – Maggie
“A heteroszexualitás nem a nők természetéből ered. Ezt csak ránk kényszerítették, előírva és belénk nevelve a férfi-szokásokon és -kultúrán keresztül. A nők, akik tényleg szabadok akarnak lenni el kell jutniuk oda gondolatban, hogy leküzdjék heteroszexuális kondicionálásukat.”

“Personally, I often imagine that, maybe one day we could all live in an all-female world and we could somehow find a way to reproduce via parthenogenesis (e.g. as in Nicola Griffith’s Lesbian Utopia novel Ammonite, or Katherine V. Forrest’s Daughters of a Coral Dawn, another Lesbian Utopia). There have been compelling scientific proofs that men, because of their Y chromosomes, are doomed to extinction anyway.”
“Őszintén szólva, én gyakran elképzelem, hogy egyszer egy teljesen nőkből álló világban fogunk élni, és mi valahogy megtaláljuk a módját a szűznemzésnek (lásd: sok felsorolt leszbikus utópia). Meggyőző tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy a férfiak az Y kromoszómájuk miatt kihalásra vannak ítélve.”

“Women need to stop raising male children … nobody wants to bite that bullet (excepts lesbian separatists) but it must done.” – Mary Sunshine
“A nőknek meg kell akadályozniuk a fiúgyermekek felnövekedését … senki nem akar kegyetlennek tűnni (a leszbikus szeparatista feministákat kivéve), de meg kell tennünk.”

“… the not raising male children one is difficult one for me as I have one!! I mean, we need female children and I’m so glad I have a daughter. she was my first, perhaps I should have stopped at one….” – cherryblossomlife
“… nem felnevelni egy fiúgyereket nekem kicsit maceráns lenne, mivel van egy fiam!! Úgy értem, nekünk szükségünk van lány gyermekekre és én boldog vagyok, mert van egy lányom. Ő volt az első gyerekem, talán meg kellett volna állnom egynél…”

“More importantly, I think womy need to stop giving birth to any more males…” – Maggie
“A legfontosabb, hogy ne adjunk életet több fiú gyermeknek…”

“The Y chromosome is deteriorating…Men will eventually become extinct. It is unavoidable.” – Maggie
“Az Y kromoszóma mutálódik … a férfiak végre kihalnak. Elkerülhetetlen.”

“… the only solution to womens suffering under patriarchy is a biological one … that men are biologically, genetically mentally ill, and the only solution to this is a biological solution…” – FCM
… az egyetlen lehetőséget a patriarchátus elnyomásától szenvedő nők számára a biológia nyújtja… a férfiak biológiailag, genetikailag és mentálisan betegek, és az egyetlen megoldás erre a biológiai megoldás…”

“I’m so glad that you and others are open to considering a biology-based analysis of what is wrong with men.” – vliet
“Úgy örülök neki, hogy te és a többiek nyitottak vagytok arra, hogy biológiai alapon közelítsük meg, hogy mi a baj a férfiakkal.”

“On a possible matriarchy, this is something I have always missed and am constantly working on. I often wonder why I am a feminist at all given how women have, and do tend to treat me, I am determined, however, to build my own little female centered utopia. Seeking loyal, reliable friends where I am beginning. Even if we killed off 90% of men, the majority of women left over would do their best to keep the oppressive system. I’d dare say we’d have to kill off all the women too and leave the little girls and radfems to create the utopia.” – Lilith
“Egy lehetséges matriarchátus, ez az, amit mindig is kerestem, és amin mindig is dolgoztam. Gyakran elcsodálkozom azon, hogy amiért feminista vagyok a nőknek hogyan kell, és hogyan hajlamosak viseltetni velem szemben. De eltökélt vagyok, arra, hogy felépítsem az én kis feminista utópiámat. Keresve hűséges, megbízható barátokat, akikkel elkezdhetem. Ha még el is pusztítanánk a férfiak 90 százalékát, a nők többsége minden tőlük telhetőt megtenne az elnyomó rendszer fenntartásáért. Azt merem mondani, hogy meg kell ölnünk minden nőt, és csak a kislányokat és a radikális feministákat meghagyva felépíteni a mi utópiánkat.”

 

A mechanizmus

Radfem módszere rendkívül egyszerű és hatásos. Bemutatja – szinte beismerve – a hajdani erőszakot, a vandalizmust és gyújtogatásokat – a szüfrazsett mozgalom velejáróit, ezzel nyomatékosítva, hogy be kell piszkolni a kezüket. Ugyanakkor kijelenti, hogy minden női feminista szervezet – amely a jelenlegi “rendszerrel” hajlandó együttműködni – hatástalan, mivel így szerinte a mai modern nő elkerülhetetlenül a patriarchátus elnyomó rendszerének részeként aposztrofálja magát. Így eléri, hogy minden nem-radikális feminista felfogás mögött egyfajta patriarchális hatalommal való egyezkedést lássanak. Ez olvasható ki a kommentelési szabályzatukból, mely szerint a férfiak (“male-born”), illetve férfi identitású nők (“male-identified person”) nem írhatnak az oldalra. De ugyanez olvasható ki a Lilith-féle kommentből is.

 

Ki a fene az a Vliet Tiptree?

A legszörnyűbb az egészben, ahogy a manwomanmyth és avoiceformen írja, hogy ezek a nők azért különösen veszélyesek, mert köztünk mozognak: ügyvédként, tévés személyiségként, ne adj Isten gyermekgondozóként. Erre példa “Vliet Tiptree” is, aki valójában Pamela O’Shaughnessy – a Harvardon végzett, 16 éve praktizáló jogász. De Autonomyisdestiny nicken is megtaláljátok őt a Kurva magazin nevű feminista oldalon. Testvérével együtt szerkeszt  még egy másik oldalt: Perri O’Shaughnessy.

Post Author: Belleville

Belleville
Először is szeretnék mindenkit üdvözölni. Már nem új dolog nekem a blogolás, írás, mivel már évek óta űzöm az ipart. Eredetileg filmművészeti bloggal indítottam. Így valószínűleg itt is többször ebben a témában fogok írni, mivel csak arról akarok értekezni, amit tökéletesen átlátok.
f Facebook
1 megosztás


47
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
9 Egyéni hozzászólás
38 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
15 Hozzászólások szerzői
Adamtibi22ZoliMaestrodaphne Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Kodo
Újságíró
Kodo

Érdemes elképzelni, hogy fordított nemi felállásban vajon meddig maradhatna az ilyesmi büntetlenül?
Vagy ha ugyanezt elképzeljük valamely népcsoportra vonatkoztatva.
Ha valaki olvasta a Mein Kampf-ot, kísérteties élményei lehetnek.
Rövid idézet a Wikipediáról:
Hitler antiszemita meggyőződésének részletes bemutatása azzal, hogy a zsidók egy világméretű összeesküvés révén térdre akarják kényszeríteni Németországot és az egész világot. Többek között a zsidókat azzal is vádolta, hogy a prostitúció támogatásával, a szifilisz terjesztésével is világuralmi céljaikat szolgálják.”

A kommentelési szabályzatuk sem lep meg. Nem különbözik ettől a hazai feministák gyakorlata sem.

don Fefinho
Újságíró

Én olvastam, és az egész könyvnek csak egy töredéke foglalkozik zsidókérdéssel vagy fajelmélettel, a java történelmi és közgazdasági fejtegetés.
Megkockáztatom, hogy az igazán veszélyes tartalom benne nem is az előbbi, hanem az utóbbi. Előbbi alapján viszont kiválóan lehet rá mutogatni, mint a Sátán Bibliájára.

Animebj
Olvasó
Animebj

Nincs miért meglepődni ezen, egészen elborult szélsőségesek mindenhol, minden korban és minden nemben előfordulnak. E némbert illetve az ő gondolkodásmódját követőket nem kell halálosan komolyan venni, elég ha folyton-folyvást megcáfolják, pellengére állítják több sebből vérző ideológiájukat. A fölösleges riogatás gyakran többet használ, mint árt az elmebetegeknek, ezért sokkal eredményesebb a nevetségessé tételük, hogy a társadalom megtanuljon válaszolni fenyegető üzeneteikre, nem csak nézni, és lassan-lassan hagyni beleivódni a köztudatba. Nem szabad megfeledkezni, hogy a II. világháború előtt, a nácik szisztematikus agymosásával milyen tökéletesen sikerült; A legelemibb emberiességet is kiirtották a németekből, ha azok a kipécézett majd később mészárszékre került etnikai, vallási, ideológiai vagy más, közönséges embercsoportok felé irányultak.

OFF: Szerintem ez a nő megpróbálja összemosni “1984” és a “Szép új világ” klasszikusok atmoszféráját.

 

Naooo
Olvasó
Naooo

“Nincs miért meglepődni ezen, egészen elborult szélsőségesek mindenhol, minden korban és minden nemben előfordulnak.”

Lásd a szélsőségesen emberellenes demokratákat.

“Nem szabad megfeledkezni, hogy a II. világháború előtt, a nácik szisztematikus agymosásával milyen tökéletesen sikerült; A legelemibb emberiességet is kiirtották a németekből”

Hát. Azokat a patkány angolokat nem mészárolták le mind a csatorna partján, hogy aztán majd visszajöhessenek azok a férgek gyilkolászni. Ez elég nagy embertelenség volt, hogy nem tették meg.

Átlagember
Újságíró

Nos nem kell messzire menni, magyarországon is vannak ilyen nők bőven, pl. a NANE, meg hasonló szervezetek vezetőségében. Iszonyat mire képesek. De a gond sokszor az, hogy nyalogatjuk a sebeinket, elmebeteg nők eszméit osztjuk meg, miközben egyre mélyebbre süllyedünk. A férfiak jelentős része nem is tesz semmit, annak érdekében, hogy jobbra forduljon a sorsa. Van egy mondás, miszerint ha úgy érzed, hogy gödörben vagy, az első dolgod az legyen, hogy abbahagyod az ásását. Nos mi most elég nagy gödörben vagyunk, és ehhez képest tovább ásunk. A múltkor beküldtem egy cikket egy antifeminista témájú könyvről, ami talán egy kis biztatást ad. Ne hagyjuk magunkat,  mert így csak egyre depressziósabbak leszünk és egyre könnyebb lesz minket legyőzniük a nőknek. (Előre jelzem, hogy a könyv weboldala nem hangsúlyozza ki a regény antifeminista jellegét, ahhoz bele kell olvasni. Viszont keményen benne vannak azok a gondolatok, melyek ezen az oldalon is megtalálhatók. Gondolom azért, mert úgy a nők nem vennék meg, pedig pont arra van szükség, hogy tükröt tartsunk eléjük. Én személy szerint remélem, hogy ez sikerül.)
No de félreértés ne essék, egyáltalán nem azt mondom, hogy nincs szükség ilyen hírekre, mert nagyonis. Fel kell nyitni az emberek szemét, hogy a feministák mit tesznek, milyen eszközökhöz nyúlnak! De kell ellenpólus is, ahol biztatást adunk a férfiaknak, hogy igenis van értelme és kell is küzdeni a feminizmus túlkapásai ellen.

 

Kodo
Újságíró
Kodo

Úgy látszik van szép hazai termés is, legalábbis jelzésértékű reagálást találtam rá.
Idézek egy, a Facebookon megjelent hozzászólásból:
(Face/Nők Lázadása oldalon van okt.15. hétfő, 20:46)

Aki a milla oldalán olyan kijelentést tesz, hogy az amazonok „újszülött fiúgyermekeiket egy lábra lesántították. SAJNOS EZ A SZOKÁS NEM TERJEDT EL A VILÁGBAN” (kiemelés tőlem), és azóta sem képes ezt korrigálni, az nekem ne beszéljen az erőszakról. Te vagy az, akinek a hozzászólásaiból sugárzik az erőszak.”

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Különben az a borzalmas, hogy még jó esélyeik lennének a feministáknak ilyen esetben. Az államhatalom vagy őket támogatná vagy semleges maradna. Erre jó példa a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények nyugaton vagy a c-k keleten. Az államhatalom az ilyen esetekben a lehető legenyhébb bűntetést adja nekik vagy futni hagyja őket. Az őshonos lakosság által a bevándorlók vagy c-k elleni legenyhébb cselekedeteit is viszont a legkegyetlenebb módon megtorolja az állam.

Naooo
Olvasó
Naooo

Mondhatjuk, hogy az ilyen demokrata államhatalom hazaáruló és jobb és szebb korokban az ilyeneket fellógatták?

 

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Igen mondhatjuk. Az a probléma, hogy az agymosott többség saját érdekei ellenében is őket támogatja.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ha beinjekcióznák a demokratákat választásokkor igazságszérummal, valami ilyesmikkel kampányolnának:

– A ti pénzetekből fogjuk támogatni a céket.
– A ti pénzetekből fogjuk pénzelni a zséket.
– Megint akkorákat fogunk röhögni rajtatok buta, birka magyarok, amiért újra ránk szavaztok, épphogy ránk nem szakad majd a pártszékház.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

A politikusok három részre oszthatóak. A legtöbb sötét gyökér, aki nem ért semmihez, csak meg akar élni a poltikából, ezek számára bármelyik párt megfelel. Van egy kisebb értelmes rész aki felfogja milyen kártékony amit tesznek, de nem érdekli, neki ott a hatalmas vagyon, külföldi bankszámlák sora. Végül ott vannak az idealisták, akik azt hiszik jót tesznek az emberekkel, minden ember értékes. Ezek, akik szerint tyúktolvajokból Nobel díjas atomfizikus nevelhető.

daphne
Olvasó
daphne

“A politikusok három részre oszthatóak.”

– Háromba vágtad, édes, jó Lajosom?

– Háromba? Nem. Négy egyforma darabba vágtam… Talán nem jól tettem?

– De jól tetted, édes, jó Lajosom – mondta Mariska. – Te mindig tudod, mit hogyan kell
csinálni.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Ez honnan van ? Regény, novella vagy színdarab ? Olyan örkényesen hangzik.

daphne
Olvasó
daphne

Igen, Örkény: Tóték.

Csak eszembe jutott a három részre osztható politikusokról :)

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Annak idején tanultam Örkényt a gimnáziumban. Az ötperces novellák nagyon jók voltak. A legjobban a mérgesgombás novella tetszett :)

daphne
Olvasó
daphne

Nem rémlik, hogy az melyik.

Maestro
Szerkesztő

Örkény István: A VÉGZET

Valahol a Nagy Magyar Alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család, apa, anya és két gyerek, mind pogácsakedvelők. Ha a mamának volt rá ideje, s kedvében akart járni övéinek, sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát.

Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarirtószert gyúrt a tésztába. Ízre nem volt rosszabb, így hát jól bepogácsáztak, s reggelre meghaltak mind a négyen, az apa, az anya, a gyerekek.

Negyednap eltemették őket, s aztán összejött a rokonság, meg a közeli és távolabbi szomszédok, ahogy az már illik, halotti torra. Homoki bort ittak, s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták. El is patkoltak mind, ahányan voltak.

A mentősöknek – az orvosnak, a két hordágyvivőnek meg a sofőrnek – már nem akadt dolguk. Csak fejcsóválva körüljárták azt a sok halottat, s mielőtt visszaindultak volna, megettek néhány pogácsát, ittak rá egy kis bort.

Kivéve a sofőrt. Bort nem ihatott, mert vezetnie kellett, a pogácsát pedig nem szerette. De ami még ott maradt a tepsiben, azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé, hogy kárba ne vesszen. Jó lesz az még, gondolta, valakinek.

És most viszi!

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Elég régen olvastam kb így volt. A család mérgesgombát szed az erdőben. Megeszik, meghalnak, átjönnek a szomszédok, telefonálnak a mentőknek, esznek a gombából, meghalnak. Jönnek a mentősök, ők is esznek a gombából, ők is meghalnak. Persze novella formájában viccesebb volt.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Szeretem a feketehumort.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Természetesen Maestro változata az igazi, mentségemre szóljon, évtizedekkel korábban olvastam a novellát. Fényévekkel jobb mint a mai humor, ami főleg különböző testműködési folyamatokon humorizál lásd pl Amerikai Pite, Dumb és Dumber vagy humor címén politizál.

daphne
Olvasó
daphne

Most már emlékszem erre.

A mai humornál a régi szilveszteri kabaréjelenetek is viccesebbek voltak.

Maestro
Szerkesztő

Érdekes, én is már vagy 10 éve leszoktam a rádiókabaréról, mivel a fő humorforrás a motyogva beszélő bunkóknak való magyarázás meg az urológia emlegetése. A magyar humor a Ludas Matyival, a Parabolával és Hofival ért véget :-(

Toplak Zoltán
Újságíró

Én rettegek ezekért a nőkért. Én úgy látom (Biblikus nézőpontból) hogy tízezerrel száguldanak Pokol felé. Tele a lelkük gyűlölettel, és ezzel táplálkoznak. Erősítik egymásban, gyűjtik az erőt. És ha elég erősek lesznek, mit zúdíthatnak a világra! Bár az még odébb van, és ki tudja, talán el sem jön. Remény mindig van. Nagyon kéne imádkozni értük. Mert a világ kiheveri őket. De ők, ők tönkremennek ebben. Belül. “És mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelke kárt szenved?” Emlékezetből idéztem, Jézus szavai. “Mit adhat az ember cserébe a lelkéért?” Ezt is Ő mondta. Itt még el tudják egy ideig hitetni magukkal, hogy minden oké, de odaát pontosan azt vonzzák be, ami a lelkükben van. Különben már itt is. Azt hiszem, kicsit megrendültem. Mondjuk az nálam könnyen megy. És persze mindezt csak hiszem és nem tudom. Bocs a meredekért.

Maestro
Szerkesztő

Most őszintén, kit érdekel ezeknek az elmebeteg vagy hidegvérrel számító, gonosz embereknek a lelke? Azokat még csak-csak lehet sajnálni, akik egyszerűen csak buták, és jó szándékkal csatlakoztak a feminizmushoz, mert elhitték a propagandaszöveget. De az ilyen beteg gyűlölködőknek éppen elég büntetés az, hogy látnak maguk körül férfiakat is; inkább a normális, tisztességes emberekért kellene aggódni, nem?

Adam
Olvasó
Adam

Most találtam meg ezt a cikket. Lassan ideje elárulni a feministáknak, hogy a történelemben a nők még soha nem szegregálták a férfiakat, azonban fordítva már többször előfordult.

A másik,  a szokásos duma, hogy “véleményem szerint a férfiak kihalnak majd”. Ezt már több helyen is olvastam mint axiómát. De miért? Van valami, amiről én nem tudok? A feministák titkon vmi vegyszert fejlesztenek?