Belleville
0 megosztás

30 hasonlóság a mai feminista és a náci propaganda között

Az Angry Harry című weboldal szerzője megdöbbentő cikkben fejtette ki, hogy véleménye szerint jelentős hasonlóság fedezhető fel korunk feminizmusa és az 1930-as években kibontakozott német nácizmus módszerei és propagandája között. A szerző leszögezte, hogy összehasonlításának célja, hogy az érintettek ezen keresztül jobban megérthessék a megkülönböztetés és a démonizálás szörnyűséges eszközeit.

A szerző rá kíván mutatni, hogy a náci és a feminista magatartásformák egyaránt arra irányulnak, hogy ellenségeskedést, gyűlöletet szítsanak, elkerüljék a békés rendezést, továbbá, hogy a másik fél emberi mivoltát kétségbe vonva biztosítsák, hogy az igazságtalanul eljáró érdekcsoport tagjai levetkőzhessék esetleges bűntudatukat. Ugyanakkor a szerző fontosnak tartotta leszögezni, hogy tudomása szerint a zsidóság számos csoportja tartózkodik attól, hogy a holokausztra való hivatkozással igyekezzen mindenkinek a szimpátiáját kieszközölni. Mindezek után pedig nézzük a lényeget. A szerző az alábbi harminc pontban foglalta össze a nácizmus és a feminizmus véleménye szerint párhuzamba állítható jelenségeit:

A feminizmus és a nácizmus egyaránt…

1. …megkülönbözteti az egyéneket genetikájuk alapján.

2. …azt az elképzelést erősítik, hogy a célcsoport mind genetikailag, mind viselkedésében alacsonyabb rendű. Lásd: Men Bear a Striking Resemblance to Slugs

3. …olyan propagandát folytatnak, amely ahhoz vezet, hogy a célcsoportot parazitának bélyegezzék. Például: Steven Jones – A Parasite?

4. …olyan eszközöket használnak, amelyek arra irányulnak, hogy a célcsoportot folyamatosan nevetségessé tegyék. Lásd: Maureen Down és Incredible Shrinking Y

5. …olyan propagandát folytatnak, amely a másik fél megcsonkításából űz gúnyt. Lásd Bobbit viccek. (John és Lorena Bobbitt egy New York-i házaspár. Lorena Bobbit 1994-ben egy konyhakéssel levágta alvó férje péniszét. Számos amerikai feminista viccnek ez a drámai esemény szolgál táptalajául. Lásd még a férfihangon is idézett Nemzetközi Kasztrációs Nap című írást. Továbbá lásd a következő show-műsort. A szerk.)

6. …az üldözött célcsoportot perverznek és szexuális bűnözőnek bélyegezik. Lásd: Put Up or Shut Up

7. …elszakítják a célcsoportot a családjától. Például: The Federal Bureau of Marriage?

8. …olyan nézeteket terjesztenek, amelyek szerint a célcsoport felelős a társadalom valamennyi jelentős problémájáért.

9. …félreinformálnak és hazugságokat terjesztenek a célcsoporttal kapcsolatban, annak érdekében, hogy saját ideológiájukat előre mozdítsák. Például: prof. Christina Hoff Sommers

10. …a történelemhamisítás eszközével manipulálnak. Lásd például: Did Women Really Want To Go Out To Work?

11. …megfélemlítéssel, fenyegetéssel és kényszerrel akadályozzák meg, hogy a célcsoport tömeg előtt beszélhessen. Lásd: Feminists are nasty things

12. …akár hazugságokig elmennek, hogy a kiváltságos csoportot a célcsoport ártatlan áldozatának mutassák be. Lásd “a nők az egész történelem során végig el voltak nyomva.”

13. …különleges kiváltságokat követelnek a munkahelyeken a privilegizált csoport tagjainak. Lásd a nők kvótával támogatott elhelyezkedését.

14. …a célcsoportot hátrányosan megkülönböztetik az oktatásban és a munkahelyeken. Lásd: Well Done the Girls?

15. …az igazságszolgáltatást olyan módon befolyásolják, aminek eredményeként a célcsoport jogi diszkrimináció áldozatává válik. Lásd a családjogi bíróságok férfiakat hátrányba hozó működését.

16. …olyan módon járnak el, hogy a kiváltságos csoportból kikerülő vádlók anonimitásban maradhassanak. Lásd a szexuális zaklatással kapcsolatos eseteket.

17. …úgy intézik az ügyeket, hogy a bűnösség bizonyítási kényszere helyett a célcsoport megvádolt tagjainak kelljen bizonyítaniuk az ártatlanságukat. Lásd nemi erőszak és családon belüli erőszak kérdései.

18. …úgy rendezik az ügyeket, hogy a kiváltságos csoport tagjai saját szeszélyüknek megfelelően alakítsák, hogy mi tekinthető bűncselekménynek. Például manapság a női érzések sokkal inkább meghatározzák, hogy mi minősül bűnözésnek, mint a férfiak tényleges viselkedése. Lásd: Antonia Feitz

19. …úgy intézik az ügyeket, hogy a kiváltságos csoport tagjai saját szeszélyüknek megfelelően alakíthassák ki bizonyos kérdések törvényi szabályozását. Lásd a méhmagzatot most olyan ellentmondásos módon kezeljük, ahogy a nők aktuális szeszélyei követelik; olykor értéktelen szövetdarabként, máskor pedig leendő csecsemőként, valamennyi következményével ennek, tekintet nélkül arra, hogy a férfi mit gondol az egésszel kapcsolatban. Lásd: Rant Against the Child Support Agency

20. …úgy rendezik az ügyeket, hogy a törvény a célcsoportot szigorúbban büntesse  mint a privilegizált csoportot ugyanazért a bűnért. Lásd családon belüli erőszak és gyilkosság ügyköre.

21. …úgy rendezik az ügyeket, hogy a célcsoport tagjai legyenek felelősek a privilegizált csoport döntéseiért és viselkedéséért is. Lásd az olyan eseteket, amikor kiderül az apáról, hogy nem ő a vér szerinti apa, mégis ugyanúgy kell fizetnie a gyermektartási díjat.

22. …úgy intézik a helyzetet, hogy a kiváltságos csoport tajgait, ha akár ártottak, akár megölték a célcsoport tagjait velük szemben engedékenyebben járjanak el, sőt gyakran valóságosan megtapsolják tetteikért. Lásd: Loose Women.

23. …úgy rendezik, hogy a célcsoport tagjait súlyosan büntessek még hétköznapi esetekért is. Lásd a családon belüli erőszakra és zaklatásra vonatkozó törvényeket. (A szerző itt a hazájában elharapódzott hamis vádakra és ok nélküli szankciókra céloz, amelyek az elhibázott törvényi szabályozás talaján jelenhettek meg egyre nagyobb számban. A szerk.)

24. …úgy intézni az ügyeket, hogy a privilegizált csoport tagjai előjogokat szerezzenek maguknak a célcsoporttal szemben csak azért, mert ők a kiváltságos csoporthoz tartoznak. Például tartásdíj, szülői felügyeleti jog.

25. …úgy intézik, hogy bizonyos vélemények, amelyek a kiváltságos csoport ellen irányulnak bűncselekménynek minősüljenek. Például elfogult “gyűlöletbeszéd” törvény.

26. …behódolást követelnek az uralkodó ideológiának és kormánynak.

27. …a hivatalos médiát és a felsőoktatást befolyásolják, és kialakítanak bennük egy tisztességtelen és becstelen nézőpontot, amely alátámasztja a privilegizált csoport ideológiáját.

28. …következetesen túlhangsúlyozzák a kiváltságos csoport által elért eredményeket, és a kiváltságos csoport szenvedését, és lebecsülik a célcsoport eredményeit és szenvedését. Például: Melanie Phillips: Human Rights are not for Men

29. …államilag finanszírozott tanulmányok az egyetemeken és más iskolákban, hogy támogassák a kiváltságos csoportot a célcsoporttal szemben. Lásd: Woman’s studies és Title IX. (A Woman’s studies egy kifejezetten feminista nézőpontú felsőoktatási kurzus. A Title IX. egy olyan szövetségi jogi kitétel, amely kimondja, hogy minden közpénzből finanszírozott állami oktatásnak, tevékenységnek egalitárius keretek között kell történnie. Ennek a kitételnek a sajátos nézőpontú megvalósítása ellehetetlenítette, tönkretette az egyetemi férfi sportágakat, ugyanakkor a woman’s studies diszkriminatív jellege mégis eltűrt. A szerk.)

30. …kitartó hosszú gyűlölet kampányt folytatnak a célcsoporttal szemben: “A nőknek a férfiakra annyira van szüksége, mint halnak a biciklire.” “A férfiak minden 15 másodpercben a szexre gondolnak.” Lásd: Permanent Menstrual Tension.

Post Author: Belleville

Belleville
Először is szeretnék mindenkit üdvözölni. Már nem új dolog nekem a blogolás, írás, mivel már évek óta űzöm az ipart. Eredetileg filmművészeti bloggal indítottam. Így valószínűleg itt is többször ebben a témában fogok írni, mivel csak arról akarok értekezni, amit tökéletesen átlátok.
f Facebook
0 megosztás


97
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
15 Egyéni hozzászólás
82 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
20 Hozzászólások szerzői
Sydravladimir a gyikemberAdolfo WeiningerBalu1stsmirti Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Naooo
Olvasó
Naooo

“olyan propagandát folytatnak, amely ahhoz vezet, hogy a célcsoportot parazitának bélyegezzék.”

Derék zsidók, éltek/élnek haltak/halnak az értékteremtő munkáért és messzemenően elutasították/elutasítják a nyerészkedést.

“olyan nézeteket terjesztenek, amelyek szerint a célcsoport felelős a társadalom valamennyi jelentős problémájáért.”

Tele a világ eszkimó bankárokkal.

“félreinformálnak és hazugságokat terjesztenek a célcsoporttal kapcsolatban”

Azt hazudták, hogy a zsidók becsületesek és így félreinformálták a népet?

“a történelemhamisítás eszközével manipulálnak.”

Hahaha, ez egyre röhejesebb.

“megfélemlítéssel, fenyegetéssel és kényszerrel akadályozzák meg, hogy a célcsoport tömeg előtt beszélhessen.”

Beszéltek azok eleget, aztán kommunista tömeggyilkolászás lett belőle.

“akár hazugságokig elmennek, hogy a kiváltságos csoportot a célcsoport ártatlan áldozatának mutassák be.

“Eközben a papírmárka értéke napról-napra, óráról-órára zuhant. A pénznek nem volt már semminemű értéke, csak az árunak, tekintet nélkül arra, miről volt szó. Akinek papírmilliárdok voltak a kezében, az sietett rögtön továbbadni. A legjelentéktelenebb dolgok is értékállóbbnak mutatkoztak, mint a pénz. Külföldiek devizáikkal vagontételekben vásárolták az értékes holmikat, olyan áron, amely nevetségesnek tűnt fel előttük. Berlinben egész utcasorok kerültek külföldiek birtokába. Az egész német tulajdon olyan volt, mint egy óriási végkiárusítás”

“különleges kiváltságokat követelnek a munkahelyeken a privilegizált csoport tagjainak.”

Hát ezek a náciak milyen gonoszok voltak. Dolgozni akartak.

“az igazságszolgáltatást olyan módon befolyásolják, aminek eredményeként a célcsoport jogi diszkrimináció áldozatává válik.”

Mííí? Már hatalmon voltak és kimerült a gyűlöletük az igazságszolgáltatás befolyásolásában? Ezek csak papírnáciak voltak akkor?

“úgy intézik az ügyeket, hogy a bűnösség bizonyítási kényszere helyett a célcsoport megvádolt tagjainak kelljen bizonyítaniuk az ártatlanságukat.”

Ohh, csinálunk egy dologból sok pontot. Lehetne még olyan is, hogy “A célcsoport tagjaival szemben az igazságszolgáltatás nem igazságos.” Vagy “úgy intézik az ügyeket, hogy a célcsoport mindenképpen megszívja.”

“úgy rendezik az ügyeket, hogy a kiváltságos csoport tagjai saját szeszélyüknek megfelelően alakítsák, hogy mi tekinthető bűncselekménynek.”

Aki ezt írta, nagyon el van tévedve. Nem inkább demokratákat akart írni nácikok helyett?

“hogy a kiváltságos csoport tagjai saját szeszélyüknek megfelelően alakíthassák ki bizonyos kérdések törvényi szabályozását.”

Ilyen erővel minden hatalom náci. Jönnek a parasztok traktorral tüntetni? Kitiltjuk táblákkal, oszt jónapot.

“úgy intézik, hogy bizonyos vélemények, amelyek a kiváltságos csoport ellen irányulnak bűncselekménynek minősüljenek.”

Zsidózgatunk-zsidózgatunk?

“behódolást követelnek az uralkodó ideológiának és kormánynak.”

Aki nem fogadja el a demokráciát, az nácifasisztakirekesztőcsőcselékéskikellrekeszteni.

“a hivatalos médiát és a felsőoktatást befolyásolják, és kialakítanak bennük egy tisztességtelen és becstelen nézőpontot, amely alátámasztja a privilegizált csoport ideológiáját.”

Most már értem. A náciak tisztességtelenek és becstelenek voltak, de a maiak européerek, haladók és toleránsak, ha ezt csinálják.

“következetesen túlhangsúlyozzák a kiváltságos csoport által elért eredményeket”

“Egy nyolcnapos tengeri út, beleértve az ellátást, látnivalókat stb., mintegy 30-40 birodalmi márkába kerül, egy ugyanilyen szárazföldi út körülbelül 20 márkába. 1938-ban különösen rászoruló munkásbajtársak részére hatnapos szabadság-utazásokat rendszeresítettek 10-től 15 birodalmi márkáért. A szükséges pótlásokat a KdF fizeti. A szabadságosok egyharmadának havi jövedelme nem érte el a 100 birodalmi márkát, a másik harmadáé 100 és 150 birodalmi márka között mozgott s a többi rész jövedelme érte el átlagban a havi 150-200 birodalmi márkát.”

Ez most is így van, igaz-e?

“államilag finanszírozott tanulmányok az egyetemeken és más iskolákban, hogy támogassák a kiváltságos csoportot a célcsoporttal szemben.”

Ezek milyen kegyetlenek voltak. Csóri német is eljutott a zegyetemre, nemcsak a tőzsdézésbe belefáradt szemita.

“kitartó hosszú gyűlölet kampányt folytatnak a célcsoporttal szemben”

Pedig szegény zsidókat még sosem üldözték ki sehonnan, csak ezeknek a megátalkodott náciaknak juttot ilyen galádság az eszébe.

Alter Ego
Szerkesztő

Szép hosszú komment. Kár, hogy a feminizmus problematikájáról egyetlen szót sem ejtettél. Pedig ha hiszed, ha nem, valójában erről akart a cikk értekezni. Történész vagy? Már csak azért kérdezem, mert szembetűnően csak a történelmi kérdésnek számító 1930-as évekbeli német nácizmus foglalkoztat.

Naooo
Olvasó
Naooo

Lehetett volna hosszabb is, csak lusta voltam.
Majd máskor bepótolom.
Értekezhet, csak ökörség a két dolgot összehasonlítani.
Nem vagyok történész, csak egy kontár. Ha történész lennék, abból szeretnék megélni, és akkor az ellenkezőjét mondanám.

Deansdale
Admin

Amikor valamit a nácizmussal hasonlítanak össze, általában arra a hivatalos képre apellálnak a nácizmussal kapcsolatban, amiben a legtöbb ember szentül (a maradék meg muszájból) hisz.

Oké, hogy a németeknek voltak valós gondjaik pár zsidóval, de azért alapvetően nem volt jó ötlet fél európát porig rombolni és emberek millióit kinyírni. Szóval egyik oldal sem volt szent, de ez a feminizmus szempontjából most nem is annyira fontos, ahogy Alter is kifejtette.

daphne
Olvasó
daphne

A szöveg tartalmáról lehet vitatkozni, de ha a “nigger” szór ki kellett moderálni, mert rontja az oldal színvonalát, akkor akkor erről nem tudom mit gondoljak. És itt is a stílussal van igazán baj.

Deansdale
Admin

Igen, ilyesmikkel folyamatosan gondban vagyunk, dehát ez egy ilyen kötéltáncos játék. A véleménye nem polkorrekt, de szerintem van benne egy olyan magva az igazságnak ami miatt méltánytalan lenne törölni. A stílus meg… Olyan amilyen. Mindenesetre ha csúnya szavakat ír, azt kicsillagozzuk :)

Naooo
Olvasó
Naooo

“Amikor valamit a nácizmussal hasonlítanak össze, általában arra a hivatalos képre apellálnak a nácizmussal kapcsolatban, amiben a legtöbb ember szentül (a maradék meg muszájból) hisz.”

Szeptember 11 hivatalos képét veszi még komolyan értelmes ember?

“Oké, hogy a németeknek voltak valós gondjaik pár zsidóval, de azért alapvetően nem volt jó ötlet fél európát porig rombolni és emberek millióit kinyírni.”

Azért fél Európa lerombolásának dicsőségét nem kéne elvenni a szövetségesektől.

“Szóval egyik oldal sem volt szent”

Haragszom is Hitlerre, amiért akkora hibát elkövetett, hogy Dönkerknél hagyta futni őket. Kis bombázással pontot tehetett volna a végükre. Még mindig humánusabban járt volna el, mint Eisenhouer a rajnai táboraival.
Aztán ha Angliát letörli a térképről, kissé máshogy alakultak volna a dolgok. Akkor most azon menne a vita, hogy nem túl sok-e a Kárpát-medencében 40 millió magyar.

Deansdale
Admin

“Szeptember 11 hivatalos képét veszi még komolyan értelmes ember?”

Sajnos igen. A polkorrektség magasabb körökben nagy úr, még akkor is, ha csak a nyilvános véleményeket alakítja, a magánvéleményt olykor nem.

“Azért fél Európa lerombolásának dicsőségét nem kéne elvenni a szövetségesektől.”

Nem hiszem hogy a szövetségesek nekiindultak volna a pusztításnak, ha a németek meg nem támadják őket…

“most azon menne a vita, hogy nem túl sok-e a Kárpát-medencében 40 millió magyar.”

Úgy érted német, gondolom. A szövetségeseik voltunk ugyan egy darabig, de nem kifejezetten árják. Egyébként sehogysem látom a rációt az elképzelésedben, számomra semmilyen fantasztikus “jutalom” nem érné meg a nácik győzelmét. Inkább el sem akarom képzelni milyen világot épített volna egy győztes Adolf, meg az utódai. Ahogy a törökök meg az osztrákok uralma alatt sem volt igazán jó a helyzetünk, úgy hiszem a németek alatt sem lett volna jobb. Sőt. Nem tudom civilizált szavakba önteni, hogy mit érzek egy olyan hatalom iránt, ami állati sorba nyomorítva ölte meg Rejtőt és Radnótit. Éppen ezért meg is kérnélek, hogy a továbbiakban errefelé ne mosdasd (vagy magasztald) a nácikat – megvolt a zsidók sara is a történetben, de ez semmi alól nem menti fel Hitlert meg a bandáját.

Egyébként nem tudom mennyire vágod, hogy a nácik valójában szövetkeztek a nemzetközi bankár zsidókkal, és az ő pénzükön végezték a “közzsidók” irtását. Nem érzed ezt egy kicsit képmutatónak, hogy finoman fogalmazzak – mindkét oldal részéről?

Naooo
Olvasó
Naooo

“Sajnos igen. A polkorrektség magasabb körökben nagy úr, még akkor is, ha csak a nyilvános véleményeket alakítja, a magánvéleményt olykor nem.”

Tudják ők is, hogy baromság amit mondanak, de megéri?

“Nem hiszem hogy a szövetségesek nekiindultak volna a pusztításnak, ha a németek meg nem támadják őket…”

Nem a britek és franciák üzentek hadat?

“Szergej Kovaljov ezredes a minisztérium honlapján közölt cikkében visszafogottnak nevezte az akkori német követeléseket.
A szerző szerint Lengyelország nagyhatalmi törekvésektől vezérelve utasította el Danzig (a mai Gdansk) visszaadását, és hibát követett el azzal is, hogy nem engedélyezte területen kívüli összekötő utak építését a kelet-poroszországi Königsberg és Németország között.”

http://www.mult-kor.hu/20081020_sztalin_tamadott_volna_eloszor_a_masodik_vilaghaboruban

“Sztálin a második világháború kitörése előtt két héttel egy legalább egymillió fős hadsereggel támadta volna meg Hitlert, ha sikerül megegyezni a Moszkvában tárgyaló angol és francia delegációkkal – derül ki a titkosítás alól feloldott, és 70 éven át szigorúan titkosan kezelt brit kormányzati dokumentumokból.”

“Úgy érted német, gondolom.”

Nem, nem úgy értem.

“Főhadiszállás
1942. febr. 26. este.
“A magyarok a létező legagyafúrtabb nacionalisták. És milyen gyorsan magukba olvasztják a németséget! Minden vezető németet magyaroknak létesített állásokba helyeznek. Tartósan csak úgy őrizhető meg (ott) a németség, ha hatalmuk alá kerül az állam, vagy különben ki kell onnan hoznunk a németeket. A kis német csoportok tönkre mennek a beltenyészetben, kivéve az erdélyieket. …Mindent egybevetve az a személyes véleményem, hogy ki kell hoznunk a németeket, ha békét akarunk a magyarokkal. …Arra a megállapításra jutunk, hogy az Észak fontosabb mint a Dél. De: a Duna mégiscsak a Duna, mással soha nem tudjuk helyettesíteni. A Vaskapura kell rátelepednünk, nehogy le tudják zárni…””

“Egyébként sehogysem látom a rációt az elképzelésedben”

Nem menekül el sok magyar ’45-ben, ’56-ban. Nincsenek abortuszok milliói. Az így megszületetteknek lettek volna gyerekeik, aztán unokáik.

“számomra semmilyen fantasztikus “jutalom” nem érné meg a nácik győzelmét.”

Pl. nem lett volna területi újracsonkolás.

“Inkább el sem akarom képzelni milyen világot épített volna egy győztes Adolf, meg az utódai.”

Kb. 4-500 évvel tartanánk előrébb a fejlődésben.

“Nem tudom civilizált szavakba önteni, hogy mit érzek egy olyan hatalom iránt, ami állati sorba nyomorítva ölte meg Rejtőt és Radnótit.”

Nekem ők nem fájnak. Inkább a kommunisták által megölt magyarokat hiányolom.

“Éppen ezért meg is kérnélek, hogy a továbbiakban errefelé ne mosdasd (vagy magasztald) a nácikat”

Valóban sok rajtuk a sár, amit évtizedek alatt rájuk dobáltak.

“Egyébként nem tudom mennyire vágod, hogy a nácik valójában szövetkeztek a nemzetközi bankár zsidókkal, és az ő pénzükön végezték a “közzsidók” irtását.”

Vannak nemzetközi bankár zsidók? Ez nem csak egy összeesküvés-elmélet?
A nemzetközi bankár zsidóknak ez miért lett volna jó? (Tudok hozni rá idézetet, csak kíváncsi vagyok. :))

“Nem érzed ezt egy kicsit képmutatónak, hogy finoman fogalmazzak – mindkét oldal részéről?”

Ha felajánlaná egy cigány vajda, hogy elintézi innen a cigányokat, ugyan miért ne fogadnám el az ajánlatát?

Alter Ego
Szerkesztő

No igen, ez is egy szokásos köre az efféle vitáknak. Felvethetjük, hogy ha Radnótit és Rejtőt, akik  magyar nyelven alkottak remekműveket, nem tekintjük magyarnak, akkor ki is az igazán magyar. Aztán a következő körben taglalhatnánk, hogy nincs is igazán magyar ember, mert hát kinek-kinek előbukkan a vérvonalában egy török, egy szlovák, egy zsidó, egy román, egy lengyel, egy cigány…

Szerintem nem vezet ez az egész sehová… Az emberi kegyetlenség vagy jóság nem bőrszín vagy rasszok  függvénye. A történelemhez nem értek ilyen mélyen. Viszont abba biztos vagyok; hogy bár a nemzeti kritikának is lennie kell valamiféle létjogosultságának, azonban kellően óvatosan érdemes bánni vele, mert a rasszizmus meg már nagyon értelmetlen és céltalan dolog. Sajnos mindannyian gyarló emberek vagyunk, és a leggyorsabban a xenofóbia útján találjuk meg a bűnbakot a problémáinkra.

Deansdale
Admin

Naooo, kértelek, hogy ne mosdasd a nácikat. Ez itt nem ennek a helye. Van elég nyűgünk azokkal az idiótákkal, akik szerint nőellenesek vagyunk, semmi szükségünk plusz egy csapat idiótára akik lenáciznak minket. Főleg úgy, hogy semmi közünk az egészhez.

Oké, Sztálin egy állat volt, és nekem is szúrja a szemem a komcsik tevékenysége, de ez sem menti fel a nácikat semmi alól. Megtámadtak egy rakás országot és kinyírtak – közvetve vagy közvetlenül – sokmillió embert. Mindezt egy elmebeteg osztrák szobafestő irányítása alatt, aki töpörödött kis korcsként állt az árja mozgalom élére, és az amerikai zsidók kölcsöneiből finanszírozta a háborút. Ez az egész egy nagy rakás sz*r, akárhonnan is nézed, egyszerűen semmiféle pozitívumot nem lehet benne találni.

Az meg hogy nekünk jó lett volna ha a nácik nyernek, naív fantazmagória. A távlati tervek között előkelő helyen szerepelt a nem árja népek irtása, és amennyire én tudom, ritka köztünk a magas, szőke, kékszemű atléta. Nem tudom ki vagy, de talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, te is elmentél volna egy vagonnal. Nem az elsővel vagy a másodikkal, de előbb-utóbb megérkezett volna a papír a te neveddel is.

Egyszóval légy oly kedves és ne szennyezd ezt az antifeminista lapot nácibarát fantáziákkal, még akkor sem, ha egyébként történelmileg többet tudsz az átlagnál. Semmi, és ezt kifejezetten a kedvedért még egyszer megismétlem: semmi nem mentheti fel a nácikat az alól, hogy rengeteg értéket és életet elpusztítottak az aberrált háborújukban.

Utóiratként még csak két dolog: Én ugyan nem vagyok kampós orrú, de az összes kopasz hungaristát szemrebbenés nélkül odaadnám Rejtőért vagy Radnótiért cserébe, akik magyarabbak – és értékesebb emberek – voltak sok olyan tetűnél akik most köpnek az emlékükre. Másrészt elmondtad amit akartál, oké, de a továbbiakban moderálni fogok, és szabad megsértődni vagy bárkinél panaszkodni.

Naooo
Olvasó
Naooo

Legalább a trolltartóba berakhattad volna, most írhatom újra.

Felére már nem emlékszem, improvizálnom kell merészen.

Deansdale
Admin

Számít a hangod, de két figyelmeztetés után még mindig a nácikat magasztalni már egy kicsit sok. Bármely átlagos lapon az első ilyen kommented után töröltek volna, szerintem én ennél nagyságrendekkel megértőbb voltam. De úgy tűnik még mindig nem ment át, amit mondani akartam:

Ennek nem itt van a helye. A cikk a feminizmusról szól, a nácik “mellékszál”. Az ő tárgyalásuk lezárult, és nem csak a te ilyen irányú kommentjeidet moderálom, hanem bárkiét.

Amennyiben szeretnéd, a törölt kommented szivesen eljuttatom hozzád, hogy neked meglegyen, de értékelném ha ide nem próbálnád “visszacsempészni”.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem tehetek róla. Ilyennek születtem. Már anyám hasában is a Mein Kampfot lapozgattam. Így indultam neki az életnek, rasszistán és gyűlölködőn.

Nem kell. Megvan. Már évek óta txt-ben írom meg és onnan másolom a hasonló esetekből okulva. Hátha kell még valahova.

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember
smirti
Olvasó
smirti

Őszintén remélem, hogy nagyon sokat ittál, amikor ezt leírtad… és még akkor sem értem meg.

Naooo
Olvasó
Naooo

Két pohár buboréktalan vizet, ha jól emlékszem.
Hát arról én már nem tehetek.

Suum cuique
Újságíró

“Nem hiszem hogy a szövetségesek nekiindultak volna a pusztításnak, ha a németek meg nem támadják őket…”

Neem? Ajánlom: Viktor Suvorov  – Icebreaker

http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_offensive_plans_controversy

Deansdale
Admin

Na igen, itt elkövettem azt a hibát, hogy szövetségesek alatt a “klasszikus” nyugati elképzelést értettem, vagyis angolok + amcsik + a lerohant ny-eu államok, mint a francia, belga, ilyesmi. Sztálin képes lett volna bármire, Hitlerhez hasonlóan. Másfelől azért ne felejtsük el, hogy a “vörös invázió” sztoriját Hitlerék kezdték terjeszteni, mintegy legitimálandó a saját offenzívájukat. Úgyhogy vagy igaz volt, vagy nem.

De ez a mondandóm szempontjából nem bír túl nagy jelentőséggel. A II. VH-ban a szövetségesek voltak a védekező fél, és így a rombolás erkölcsi felelőssége nem, vagy a legvadabb ideológiák szerint is csak nagyon kevéssé terheli az ő vállukat. Remélem azért legalább abban mindenki egyet tud érteni, hogy a németek rohanták le a szomszédos (és később a távolabbi) országokat, nem pedig fordítva. Bármilyen képzelt vagy valós gondja is volt Hitlernek a zsidókkal, hogyan jött ez ahhoz, hogy elfoglalja Franciaországot és bombázza Londont? Persze mindenre lehet kifogásokat gyártani, de szerintem ha a nácik megmaradnak a határ német oldalán, máig nyugodtan masírozhatnának fel-alá. Esetleg az USA mostanában elkezdene azon filozofálgatni, hogy oda is “elviszi a demokráciát”.

Suum cuique
Újságíró

Azért ne feledjük el azt sem, hogy azok a bizonyos nyugati szövetségesek sem valami ártatlan  babucikák voltak, hanem maguk is masszívan telve voltak imperialista nagyhatalmi törekvésekkel, amelyeket a versailles-i békerendszer koronázott meg. Hitler céljai elsőrenden ezen berendezkedés feltörésére irányult, amely igazságos cél, csakúgy mint az, hogy minden németet egyesíteni akart Németországon belül. Továbbá a ’30-as években az angol és francia parlamentben rendszeresen vitáztak az intervenció lehetőségéről, pl. Churchill többször követelte, hogy meg kell támadni Németországot, mert ők háborút akarnak kirobbantani. Ez aztán ördögi kör, és mehet az oda-vissza mutogatás, hogy azért kell fegyverkezni, mozgosítani, mert a másik is. Azt akarom megértetni veled, hogy a gond az, hogy a második világháborút nem tudják olyan felülről, semlegesen, egyik fél felé sem elfogultan nézni a történészek sem, mert van egy prekoncepció, miszerint a németek a gonosz fél. Pl. arról is van szép kis leírás, hogy a japánokat is masszívan Roosevelt-ék hergelték bele az USA-elleni háborúba, pl. olajembargóval.

“a “vörös invázió” sztoriját Hitlerék kezdték terjeszteni, mintegy legitimálandó a saját offenzívájukat. Úgyhogy vagy igaz volt, vagy nem.” – Mint ahogy azt is ők “kezdték terjeszteni”, hogy katyńi vérengzés a szovjetek művé, és történetesen ez igaz is volt, mint ahogy ez is, nézd csak meg a linket.

“A II. VH-ban a szövetségesek voltak a védekező fél” – Ez maximum félig igaz, továbbá ha bizonyos értelemben védekező félnek, ártatlan félnek semmiképp sem tekinthető, nézd csak:

“hogyan jött ez ahhoz, hogy elfoglalja Franciaországot és bombázza Londont?” – Nono, Anglia és Franciaország üzent hadat Németországnak, és nem fordítva. Ellenük nem Németország kezdeményezt a háborút.

Deansdale
Admin

Úgy érzem a felhozott dolgok többsége még abban az esetben is szőrszálhasogatás, ha történetesen igaz. Tudjuk, hogy a történelmet a győztesek írják, és ezért a vesztesekről mindig sok csúnya dolgot terjesztenek, míg magukat vég nélkül fényezik, de!

A lehető legcsupaszabb tényeket nézve az van, hogy jöttek ezek a németek, lerohanták a lengyeleket, aztán szépen sorban mindenki mást is aki felemelte a hangját. Hogy ki az agresszor, az nálam ott dől el, hogy ki hatol be kinek a területére. Ilyen tekintetben a németek egyértelműen a hunyók. És ne tegyünk úgy, mintha Hitlert valami vagy valaki kényszerítette vagy feljogosította volna ezekre a lépésekre, vagy mintha az ő szándékai nem is lettek volna “rosszak”. Túrót nem. Ez ott mutatkozik meg elsősorban, hogy képtelen volt megállni, és amikor már a ruszkik területén, meg afrikában is hódítani akart, abba beletört a bicskája. Kétlem, hogy a Moszkváig nyomulást vagy Rommel hadműveleteit bármiféle más színben is fel lehetne tüntetni, mint egyértelmű és nyílt agresszióként. Kíváncsi vagyok ki akarná nekem bemagyarázni, hogy szegény Hitler a szegény nácijaival tulajdonképpen a nemes ügy érdekében tarolta le az orosz vagy a líbiai falvakat.

Hitler hódítani akart, ez kétségbevonhatatlan tény. Ahogyan az is, hogy ennek érdekében simán beáldozott többmillió emberéletet és elképzelhetetlen mennyiségű anyagi, természeti és erkölcsi értéket. A vele szemben felsorakozók sem voltak szentek, de a “főgonosz” személye egyszerűen nem képezheti vita tárgyát. És nem azért, mert a történelmet a szövetségesek írták, hanem mert vannak olyan tények amiket nem lehet félreértelmezni. (Például Guernica, ami úgy vonult be a történelembe, mint az első “kísérlet” a civiliek modern katonai eszközökkel történő irtására háborús célokkal.)

Szerintem zárjuk rövidre ezt a vitát, mert alapvetően elhibázott. Úgy érzem túl sokan vannak úgy, hogy ha az egyik oldal nem szimpatikus nekik, akkor a másik oldalnak szükségképpen igazat adnak, holott.

Holott attól, hogy a marxisták nagyobb pusztítást végeztek (és még mindig végeznek) a világban, mint 10 Hitler, attól még a nácik nem lesznek jófiúk. Ők is ugyanolyan tetűk, csak egy másik zászló alatt. Az egyik oldal bűnei nem mentik fel a másikat. Épp ezért tévedésnek tartom a komcsiellenesektől, ha szimpatizálnak Hitlerrel. Nekünk egyik sem lett volna jó, vagy jobb mint a másik. Ha megmaradtunk volna a seggünkön magunknak, mint Svájc, na az talán segített volna. Ugyanazt az elvet kellene alkalmazni az ideológiák terén, mint Svájc a háborúkkal: őrjöngjön csak mindenki a saját hülyesége nevében, nekünk nem kell csatlakozni sehová, nem kell választanunk kisebb vagy nagyobb rosszak között. Attól, hogy a komcsikat utáljuk, még nem kell a nácik mellé állnunk – sem fordítva. Hitler és Sztálin egyformán tetűk voltak, és aki bármelyiket mentegeti az alapvetően rosszul áll a kérdéshez.

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

“A lehető legcsupaszabb tényeket nézve az van…”

ez az igazi ongol! a feministak is igy kezdenek…

A lehető legcsupaszabb tényeket nézve az van,… hogy szinte 100%-ban nok kerulnek korhazba csaladi eroszak kovetkezteben…

a csupasz tenyek = a szelektalt tenyek

Naooo
Olvasó
Naooo

“Persze mindenre lehet kifogásokat gyártani, de szerintem ha a nácik megmaradnak a határ német oldalán, máig nyugodtan masírozhatnának fel-alá.”

„Rakovszkij: (…) Sőt, a sors Hitlernek kedvezett, mivel szinte semmiféle pénzzel nem rendelkezett, így nem eshetett abba a kísértésbe, hogy pénzt tegyen pénze fedezetévé. Pénze számára egyetlen biztosítékként csak a németek technikai tehetségét és hatalmas munkaerejét használhatta. A technika és a munka lett az aranyfedezet, ami annyira lényegbevágóan ellenforradalmi, hogy mint ezt Ön is tudja, mintegy varázsütésre megszüntette több mint hatmillió munkás és technikus munkanélküliségét.
Kuzmin: A gyorsított fegyverkezéssel.
Rakovszkij: Ó, ennek semmi nyoma! Ha Hitlernek megadatna – ellentétben azokkal a polgári gazdaságokkal, amelyek körülveszik -, igencsak képes lenne arra, hogy rendszerét háborús veszély nélkül békés termelésre is alkalmazza. El tudná képzelni, mit jelentene, ha egy sor népet megfertőzne ez a rendszer, akik így, gazdaságilag önálló kört képeznének? Olyasmit, mint az angol Commonwealth? Képzelje el, ha ez a maga ellenforradalmi módján működne! (…) Csak egy lehetőség van a veszély kikerülésére: a háború!”

“Hogy ki az agresszor, az nálam ott dől el, hogy ki hatol be kinek a területére.”

Ilyen erővel akkor Hitlerék csak a saját német területeiket vették vissza a lengyelektől. Aztán, hogy ne ugráljanak tovább, kicsit megszállták részben a többit is.

“Ez ott mutatkozik meg elsősorban, hogy képtelen volt megállni, és amikor már a ruszkik területén, meg afrikában is hódítani akart, abba beletört a bicskája. Kétlem, hogy a Moszkváig nyomulást vagy Rommel hadműveleteit bármiféle más színben is fel lehetne tüntetni, mint egyértelmű és nyílt agresszióként.”

Nem hagyhatta, hogy az épp támadásra készülő szovjetek betörjenek. Utána meg állt volna meg, hogy az ellenség gyorsan összeszedje magát?
Teljesen logikus lépés volt a közelkeleti brit fennhatóság kiiktatásaára irányuló tevékenység. Rátett egy lapáttal, hogy az olaszok mikor befuccsoltak, szaladtak Hitlerhez.

“Kíváncsi vagyok ki akarná nekem bemagyarázni, hogy szegény Hitler a szegény nácijaival tulajdonképpen a nemes ügy érdekében tarolta le az orosz vagy a líbiai falvakat.”

Hát én.
Háborúban a hidakat felrobbantják, az ellenség által használt fedezékeket szétlövik.
Az ellenséget hogyan próbálta volna meg legyőzni? Szép szavakkal?

“Zsukov maga írja, hogy a Szovjetunió harckocsi termelése 1930-ban 740 db/év, míg 1937-ben már 2271 db/év, ugyanebben az időszakban a repülőgépgyártás 860 db-ról 5500 db-ra növekszik. Pedig ezek nem védelmi fegyverek. Vajon akkor ki ellen?
Davies is érdekes adatot közöl az államtitkárnak 1938 június 6-i szigorúan bizalmas Szovjetunióról szóló összefoglaló jelentésében: “Hitler hatalomra jutásával egyidejűleg az 1934-1937 közötti években a kormányzati költségvetésben a katonai kiadások az 1934. év 3,3 százalékával szemben az 1937. évben 22 százalékra emelkedtek. A hadügyi költségek 1937-ben elérték a 4.200.000.000 rubelt, ami hivatalos jegyzés szerint mintegy 820.000.000 dollárt jelentett.” Érdekes összevetést tesz erről az 1937 február 3-i napi jegyzetében is, ahol azt írja, hogy Oroszország tízszer nagyobb összeget fordít fegyverkezésre, mint Franciaország. Naplójában pedig 1937 július 1-én feljegyzi, hogy a Szovjetunió kétszer annyit költ fegyverkezésre, mint Anglia és Franciaország együttvéve.
Energiahordozók halmozása is a háborúra való készülődés jele. Davies 1938 június 1-én kelt jelentéséből tudjuk, hogy a Szovjetunió olajtermelése jóval nagyobb volt ebben az időben, mint egész Európáé. Ettől függetlenül 1932 óta a kivitel évről-évre csökken. Termelése 1932-ben 2.459.000 t, 1937-ben 4.870.000 t. Ennek ellenére külföldről importál petróleumot és petróleumterméket. Csak az USA-tól 600 %-kal emelkedett a petróleum behozatala. Davies is megállapítja, hogy a behozatalok és magas termelés oka, hogy a háború esetére szolgáló benzintartalékait megőrizze és növelje. Ugyanakkor azt is elmondja, hogy Moszkvában mindezek ellenére még másod- és harmadrendű benzint is nehezen lehet kapni a teherautók számára.”

“de a “főgonosz” személye egyszerűen nem képezheti vita tárgyát.”

De. Simán képezheti.

“(Például Guernica, ami úgy vonult be a történelembe, mint az első “kísérlet” a civiliek modern katonai eszközökkel történő irtására háborús célokkal.)”

http://katpol.blog.hu/2010/03/17/mythbusters_guernica

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=770

“Nekünk egyik sem lett volna jó, vagy jobb mint a másik.”

Nem hallottam olyanról, hogy ’44-ben végigerőszakolták volna Magyarországot a németek.

“Ha megmaradtunk volna a seggünkön magunknak, mint Svájc, na az talán segített volna.”

Itt? Trianon után?

“Hitler és Sztálin egyformán tetűk voltak, és aki bármelyiket mentegeti az alapvetően rosszul áll a kérdéshez.”

Az a tetű Hitler még a Várvidéket is visszaakarta adni.

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

te sem vagy tortenesz? :)

the hermit
Olvasó

Köszi, de ha a 40 millió magyarhoz gázkamrákon keresztül vezet az út, akkor inkább lemondok róla

Naooo
Olvasó
Naooo

:)

smirti
Olvasó
smirti

Ne haragudj, de ez eszméletlen nagy butaság. Hitler dunai német államot szeretett volna. Neki a magyar ugyanolyan volt, mint a cigány. Vagy a szláv. Csak később kerültek volna “sorra”.

Naooo
Olvasó
Naooo

Mér hát nem akart világuralomra törni? Meghagyta az usával bábozóknak?
Mikor később? 1950-ben, vagy 1952-ben?

the hermit
Olvasó

A nácik nem csak a zsidókkal voltak kegyetlenek, hanem mindenkivel, aki megkérdőjelezte a nézeteiket.(ja meg azokkal, akik valamiért útban voltak) Ezt sose felejtsd el. Én ugyanúgy berzenkedek a német nép kollektív bűnösségének a gondolatától, mint a zsidókétól. Nem hinném, hogy zsidókra (úgy általában) igaz lenne, amit gondolsz róluk…

Deansdale
Admin

Szokás szerint egy feltűnő réteg kelti a rossz hírét a többségnek. Aztán amazokon csattan az ostor mikor jön a “jobb félni mint megijedni”…

Egyébként azt hiszem számítani lehetett arra, hogy ha megjelenik egy ilyen cikk, akkor a reakciók meglehetősen széles skálát fognak felölelni. Teljesen biztos vagyok benne, hogy jó sokan már a cím láttán szorgosan bólogattak, azt gondolván itt mindenki fasiszta. Egy kisebb csoport meg azon rágódik, hogy nem vagyunk elég radikálisok, hát mi a túró van, talán “zsidóbérencek” vagyunk mi is…? A legkevesebben azok vannak, akiket az igazság érdekel, legyen az történelmi, tudományos vagy spirituális. Mi alapvetően ezekhez beszélünk, aztán lesz ami lesz.

Alter Ego
Szerkesztő

Aztán jöttek az orosz és amerikai felszabadítók, kimentették a zsidókat a koncentrációs táborokból, csak az a kár, hogy utána mindenkivel kegyetlenek voltak, aki az útjukban volt. Talán csak egyetlen konstans mozgatórugója van a történelemnek: az emberi kegyetlenség. Angry Harry szándéka a naivitásával együtt is az, hogy egyfajta modern, feminista kegyetlenkedés ellen emeljen szót.

don Fefinho
Újságíró

Egyik töriszakos haver mondta, hogy a koncentrációs táboroknál úgy voltak a dologgal, mint amikor Command & Conquer-ben elfoglalod az ellenfél egy épületét, de a funkcióját megőrzi az irányításod alatt is. Na, az orosz felszabadítók is kiürítették ugyan a haláltáborokat, de rögtön fel is töltötték németekkel és lengyelekkel. No meg mindenféle kulákokkal, nyilván.
Bár nem tűr nyomdafestéket, de egyre többen feszegetik azt is, hogy az egész holokauszt-történet szovjet találmány, és az úgynevezett náci haláltáborokat már a háború után, a lengyel kommunistákkal építtették meg.

smirti
Olvasó
smirti

Ez nemcsak nyomdafestéket nem tűr, de még hülyeség is. Hitler maga is többször kijelentette, hogy gondoskodik arról: “Németország elárulása (hátbadöfése) többé nem történhet meg.”

Naooo
Olvasó
Naooo

“Scharf szerint a Birodalomban kb. 45.000 siket élt, közülük 4-6000 volt tagja a Hitlerjugendnek. A siketek kb. egyharmada önként sterilizáltatta magát, hogy védekezzenek az örökölhető betegségek veszélye ellen.
Még érdekesebb, hogy közülük sok fiatal már jóval a nemzetiszocilaista hatalomátvétel előtt Hitlerjugend-tag volt. Azaz szó sincsen arról, hogy esetleg csak az eseményekkel sodródó emberekről lenne szó.
Így már 1932-ben volt egy olyan, halláskárosodott (siket) fiatalokból álló egység a Hitlerjugenden belül, akiknek egyenruháján a fogyatékosságuk foka fel is volt tüntetve. Esetükben ez egy „G” betű volt (a német „Gehörlos”, azaz „siket” szó kezdőbetűje – a fordító).
Mellettük léteztek kifejezetten vakoknak és mozgássérülteknek felállított egységek is „B” és „K” jelzésekkel („Blind” = vak, „Körperbehinderter” = mozgássérült – a fordító). Mindez ragyogó példája annak, hogy a testi fogyatékossággal élőket nagyon is jól integrálni tudták a nemzetiszocialista államban.
A Nürnberger Nachrichten oldalán megjelent állítással ellentétben az a tény, hogy hivatalos felvonulásokon, vagy a Wehrmachtban nem teljesíthettek szolgálatot ezek a fiatalok, nem az állítólagos „alacsonyabb értékük” miatt volt, hanem egyszerűen azért, mert testi adottságaik ezt nem tették lehetővé. Az ilyenfajta okfejtések álságosságát mutatja az is, hogy pontosan az efféle humanisták lennének azok, akik most embertelenséget kiabálnának, ha a frontokon mészároltatták volna le a szerencsétleneket.”

Raon
Olvasó

Egyetértek Deannel, tényleg érdemes itt a lényeget egyértelműsíteni.
A cikk azzal a “náci” képpel hozza párhuzamba a feminizmust, ami a győztesek propagandája révén lett a világra ráerőltetve. Ezen vonatkozásban az összehasonlítás szerintem sok ponton megállja a helyét.
Ugyanakkor az is igaz, hogy ez a “náci” kép sok ponton erős csúsztatásokat tartalmaz, és aki kicsit jobban utánanézett ezeknek a dolgoknak, annak nyilvánvaló, hogy kb. csak annyi köze van a valósághoz, hogy a történelmet bizony a győztesek írják, ez van. Viszont azt is érdemes szem előtt tartani, hogy az oldal tartalmából adódóan itt a feminista párhuzamon lenne a fókusz, és a Férfihangnak nem célja a “náci” kérdéskör igazságainak vizsgálata.

Alter Ego
Szerkesztő

Részemről arra is célozni akartam, hogy elég magas történelmi felkészültséget igényelne, ha valaki hitelesen szeretné azokat az 1930-as évekbeli történelmi kérdéseket boncolgatni. Már csak ennek okán is kérek mindenkit, hogy ne arról szóljon a vita, ami egyáltalán nem is szándéka az Angry Harry féle gondolatoknak. A cikk születésének közegében a német nácizmus kérdése egy vitán felüli történelmi kérdésnek számít, tehát már csak ennek okán sem lehet célja a történelmi vita. Szerintem egyfajta amerikai naivitás ez. Bár ezzel együtt sem vall talán túl jó ízlésre tőle a két kérdés analógiába állítása. Azt javaslom, mi ne tetézzük a dolgot azzal, hogy valami egészen másfajta vitába kezdünk, mint ami Angry Harry eredeti szándéka.

Alter Ego
Szerkesztő

A történelem piszkálásánál én sokkal időszerűbb és húsba vágóbb kérdésnek érzem például azt, hogy vajon milyen szélsőséges társadalmi állapotok uralkodhatnak ott, ahol egyes blogerek már egy ilyen összehasonlítás eszközéhez kénytelenek nyúlni, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy mennyire igazságtalanul kezelik és emberi méltóságában sértik meg a férfiakat az állami intézkedések, és a vélemény szabadság jegyében a sajtóban megtűrt férfiellenes propaganda.

Mert ugye nyilván nem ok nélkül nyúl ilyen eszközökhöz és megy ennyire messzire az összehasonlításban a szerző?

 

don Fefinho
Újságíró

Pedig ez még nem is Ámérika, és már itt is terjed. Pláne ott mi lehet, ahol írták.

Animebj
Olvasó
Animebj

A nácizmus és a feminizmus között egyenlőségjelet idézni (nem húzni!) azért erős túlzás, viszont félek, hogy ha továbbra is hagyja az oldal a “Naooo”-hoz hasonló véleményeket szabadon terjedni, az antifeminizmus nagyon gyorsan antidemokratikussá majd bizonyos népcsoportokkal szembeni gyűlöletkeltéssé fog válni. Nem szeretném, ha egy ilyen fontos ügyet, mint a férfi-nő kapcsolatot vagy a család jövőjét kitárgyaló oldal a totalitarizmus bármely oldalára kerülne, jelen esetben kuruc.info 2.0-vá válna.

Naooo
Olvasó
Naooo

“antidemokratikussá”

Hűű, a szent tehenet nem szabad bántani, pláne levágni.

Clement
Olvasó
Clement

a demokratikus világképedbe hogy illik bele ez a nácizó cikk? Nálam a mai aktuálkörnyezetben a nácizás totál magyarellenességet jelent, tehát semmiképp nem demokratikus.

Femináci-vadász
Olvasó
Femináci-vadász

Semmiképp se értsd félre az amerikai szerző szándékait. A nemi rasszizmus talán a legveszélyesebb rasszizmus; pontosan kétfelé osztja az emberiséget.

don Fefinho
Újságíró

Sőt, tulajdonképpen bármely társadalmat; a legérzékenyebb oldala felől ugraszt rá elhülyített birkákat a megmaradt produktív – és reproduktív – rétegre.

Alter Ego
Szerkesztő

Semmilyen totalitarizmus mellett nem akar állást foglalni a Férfihang.hu. Éppen ellenkezőleg; egy igazság kereső beállítottság jellemzi a lapot. Ezzel együtt minél kevesebb véleményt szeretnénk másokba fojtani. Egyrészt azért, mert az igazság kereséshez elengedhetetlen számos érvet összevetni, másrészt azért sem, mert ha minden rendhagyó véleményt agyon moderálnánk, akkor ezzel mintegy erkölcsi alapot teremtenénk másoknak arra, hogy ők pedig a mi hangunkat igyekezzenek elfojtani. Részemről tényleg sajnálom, ha bárki úgy érzi, hogy a párbeszéd sérti a személyes érzékenységét. Semmiképp sem ez a cél!

Animebj
Olvasó
Animebj

Naooo

4 nappal vagyunk október 23-án túl, ezen a napon (megjegyzem, 56 évvel ezelőtt) pontosan ezért a “szent tehénért” tüntettek, majd harcoltak a népnyomó magyar ÁVH, később a bevonuló idegen szovjetek ellen. Rájöttek, hogy akármelyik oldalról is olt az ideológia, a zsarnoksággal csak veszítenek, ezért Sztálin halála után nem voltak hajlandók továbbra is csendben tűrni és szenvedni.

Kétségtelen, hogy a demokrácia nem tökéletes, mert emberek tervezték, és tartják fent, ám elnézve a világ állapotát, messze-messze a legélhetőbb politikai rendszer. Több tucat olyan demokratikus nemzet van, amellyel szemben másik tucat diktatúra áll, akiknek hiába is van a földjük alatt, hegyeik mélyén kincsesbánya, ha a korrupció, a szisztematikus elnyomás és megfélemlítés miatt csak nagy kevesek számára nyújt előnyöket, míg a társadalom többsége semmit se lát a gazdagságból (természetesen ott vannak a Perzsa-öböl menti olajmonarchiák, de ők is csak pontosan addig lesznek uralmon, fognak adómentesen élni, amíg van mit eladni, után -komoly politikai és gazdasági változások hiányában- kártyavárként fognak összeomlani).

Persze gondolom, Te magad csak azért tartod a demokráciát rossz kormányzati formának, mert Magyarország nem tudott sikereket elkönyvelni az elmúlt évtizedek alatt. Nos, ez nem maga a rendszer, hanem annak alkotóelemeinek hibája, mind az ellenségeskedést szító politikai pártoké, mind a hozzád hasonlóan tudatlan tömegek alkotta társadalomé, akik ahelyett, hogy élve a demokratikus jogaikkal az utcán tüntetnének az elit túlkapásai, vérszívásai és hazugságai ellen, inkább mélabúsan panaszkodnak, és persze nosztalgiáznak azokról az időkről, amikor ugyan sokkal szegényebbek voltak (hol volt akkor az embernek nyugati autója, ugye), de állítólag nagyon kiszámítható volt az élet (persze gyakran elfelejtik, hogy már akkor is nyugati kölcsönökből tartottunk fent magunkat, annyira jól működött a mi kommunista hungarikumunk, a gulyáskommunizmus). A másik eleme a Te hozzáállásodnak pedig a magyar rákfene egyik alappilléreként áll, miszerint valamilyen oknál fogva olyan történelmi emlékezet hatja át a mindenkori társadalmat, amelyben a akaratos, víziókkal telt vezérekért rajonganak. Nos, én még akkor sem kedvelném az aktuális kormányt, ha történetesen az én világlátásom szerint vezetne, DE saját hatalmát akarná bebetonozni, és szépen fokozatosan megpróbálná kizárni az közéletből azokat, akik nem felelnek meg neki (és nem azért, mert az eszme, amivel ellentétben ő maga állna, a demokráciát fenyegeti, mint a kommunizmus vagy a nácizmus/hungarizmus).

Clement

Ez most nekem szólt, vagy Naooo-nak?

Naooo
Olvasó
Naooo

Ha tudták volna mit jelent valójában a demokrácia, akkor a nemzetiszocializmusért tüntettek volna. Ettől tömörebben még senki nem fogalmazta meg a lényegét:

“A demokrácia a zsidó diktatúra paravánja.” – Louis-Ferdinand Céline

“hogy akármelyik oldalról is olt az ideológia, a zsarnoksággal csak veszítenek”

Ja, az aljas Hitler nem adta vissza az összes területünket. Hát mégis mit képzelt ez?

“messze-messze a legélhetőbb politikai rendszer.”

Jajj, ne röhögtess már. XD

“Több tucat olyan demokratikus nemzet van, amellyel szemben másik tucat diktatúra áll, akiknek hiába is van a földjük alatt, hegyeik mélyén kincsesbánya”

Ha a demokratikus államoknak fáj rá a foguk.
http://www.piacesprofit.hu/klimablog/fenntarthato_fejlodes/asvanyi_kincsek_vagy_katonak_dontik_el_afganisztan_sorsat/

“Persze gondolom, Te magad csak azért tartod a demokráciát rossz kormányzati formának, mert Magyarország nem tudott sikereket elkönyvelni az elmúlt évtizedek alatt.”

Svédország is olyan sikeres, hogy ihaj.

“mind a hozzád hasonlóan tudatlan tömegek alkotta társadalomé”

Nem tudtam, hogy az én tudatlanságom is hozzájárul a demokrácia sikertelenségéhez. Nagyon tudatlan vagyok. :(

“akik ahelyett, hogy élve a demokratikus jogaikkal az utcán tüntetnének az elit túlkapásai, vérszívásai és hazugságai ellen”

Annak valóban sok értelme van. Tüntetünk, megunjuk, oszt hazamegyünk.

“inkább mélabúsan panaszkodnak, és persze nosztalgiáznak azokról az időkről, amikor ugyan sokkal szegényebbek voltak (hol volt akkor az embernek nyugati autója, ugye)”

A idős autókon és a maffiózók BMW-in kívül nem a bankoké a kocsik?

“de állítólag nagyon kiszámítható volt az élet (persze gyakran elfelejtik, hogy már akkor is nyugati kölcsönökből tartottunk fent magunkat, annyira jól működött a mi kommunista hungarikumunk, a gulyáskommunizmus)”

“Az MNB hivatalos kiadványa szerint 1973. és 1989. között mintegy 1 milliárd dollár erőforrásbevonás érkezett az országba, ami viszont összesen 11 milliárd dollár halmozott kamatkiadással járt 1992. december 31-ig. (MNB Műhelytanulmányok, 2, “Külső eladósodás és adósságkezelés Magyarországon”, 56. old., Kiadó: az MNB Információs Főosztálya, 1993)”

Plusz: “Megállapítható, hogy a kétgyermekes családok jövedelmi színvonala egy fogyasztási egységre mintegy háromnegyede-négyötöde (77-82%-a), a háromgyermekeseké kétharmada (66-68%-a), a négy és többgyermekeseké pedig fele (48-54%-a) azoknak a csaladokénak, ahol nincs eltartott gyermek.”
(1950. és 1987. között): Magyarország: abortuszok száma 4 303 590

“A másik eleme a Te hozzáállásodnak pedig a magyar rákfene egyik alappilléreként áll, miszerint valamilyen oknál fogva olyan történelmi emlékezet hatja át a mindenkori társadalmat, amelyben a akaratos, víziókkal telt vezérekért rajonganak.”

“Még ha szörnyű következményekkel járó határozatot is hoz a parlament, senki sem vállalja érte a felelősséget, senkinek sem lehet azt a terhére írni, mert ugyan bizony felelősségvállalást jelent, hogyha egy példátlan összeomlás után a kormány lemond? Ha a koalíció összetétele megváltozik? Vagy a parlamentet feloszlatják? Vagy egyáltalán lehet-e az emberek egy állandóan ingadozó többségét kérdőre vonni? Nincsen-e mindennemű felelősség gondolata személyhez kötve? (…)
Vagy talán azt hiszik, hogy a világnak minden alkotása a többség agyában és nem egyesek fejében fogamzott meg?
Hiheti-e bárki is, hogy az emberi kultúrának ezeket az előfeltételeit a jövőben nélkülözhetjük? Nincs-e éppen ellenkezőleg; erre ma nagyobb szükségünk van, mint valaha?
Mialatt a parlamentáris többségi elv elveti az egyén tekintélyét és annak helyére a mindenkori tömeg számát teszi, vétkezik a természet arisztokratikus alapgondolata ellen miközben persze semmi esetre sem szükséges az arisztokratizmust a mi felső tízezrünk mai dekadenciájával azonosítani.
Hogy milyen pusztítást végez ez a modern demokratikus parlamenti uralom, azt a zsidó újságok olvasói feltéve, hogy nem tanultak meg önállóan gondolkozni és mérlegelni csak nehezen tudják elképzelni. Mindenekelőtt ez az oka politikai életünk hihetetlen elposványosodásának és napjaink minden értéktelen jelenségének. Az igazi vezér visszavonul az olyan politikai tevékenységtől, amely legnagyobb részt nem áll alkotó munkából, hanem sokkal inkább a többség kegyeiért való versengésből. Ezzel szemben a kis szellemeknek éppen ez a tevékenység felel meg leginkább, ez részükre a legvonzóbb.
Minél törpébb egy ilyen szatócs szelleme és tudással minél inkább belátja a maga bárgyúságát, annál inkább ragaszkodik ehhez a rendszerhez, amely tőle nem az óriások erejét és zsenialitását követeli, hanem annak fölébe helyezi a félművelt ember tudálékosságát, és az ilyenfajta bölcsességet többre becsüli a periklészi mélységeknél. Emellett egy ilyen fajankót sohasem izgat tetteinek felelőssége. Annál kevésbé lehetnek ilyen gondjai, mert tudja, hogy állampolgári baklövéseinek eredményeként egyik napon így is, úgy is, át kell adnia a helyét egy hasonló “nagy” szellemnek. Ugyanis az is a bomlás tünete, hogy amilyen mértékben csökken az egyesek értéke, éppen olyan mértékben növekszik az államférfiak száma. A parlamenti többség befolyásának növekedésével egyre nő a függési viszony, és kisebbedik az ember, mert amint a nagy lelkek visszautasítják, hogy semmittevők és fecsegők poroszlói legyenek, éppen úgy megfordítva, a többség népképviselői sem gyűlölnek semmit jobban, mint a szellemi fölényt.
Mindig vigasztaló körülmény egy ilyen tanácskozó együttes számára, ha olyan vezért tudnak a maguk élén, akinek a bölcsessége az ő szintjüknek felel meg. Mindenkinek alkalom kínálkozik így szellemi képességei megvillogtatására. Ha Pál valamilyen mesterségre tehetett szert, miért ne lehetne Péter is egyszer mester.
A demokrácia főtulajdonságának, a gyávaságnak felel meg leginkább ez a találmány, amely mindig módot ad az ún. vezérek legnagyobb részének arra, hogy minden fontosabb és döntőbb jelentőségű határozathozatal esetén az ún. többség szoknyája mögé bújhassanak.
Érdemes megfigyelni egy ilyen szélhámost, és látni, hogy miként könyörgi ki gondterhes arccal minden intézkedéshez a többség beleegyezését, aminek révén biztosítja a szükséges cinkostársakat és lerázhatja magáról a felelősséget. Ebben leli magyarázatát azután, hogy az ilyenszerű politikai tevékenység minden tisztességesen gondolkodó férfiú számára gyűlöletes, míg minden gyönge jellem olyan, aki gyáva kutyaként kihúzza magát a személyes felelősség alól és kibúvót keres és kap utána. Hogyha egy nemzet vezetői ilyen gyönge jellemekből állnak, az idővel súlyosan megbosszulja magát. Nem lesz vállalkozó, aki bátor lenne a határozott tettek keresztülvitelére, és mindenkor inkább elviseli a szégyenteljes megvetést, semhogy viselné a felelősséget egyenes, határozott döntésekért.
Egyet ugyanis nem szabad elfelejteni: a többség ebben az esetben sem tudja pótolni a nagyságot. A többség nemcsak a butaság, hanem a gyávaság megtestesítője is, és amint száz üresfejű fráter nem tesz ki egy bölcset, úgy nem lehet száz gyávától sem hősies elhatározást vámi.
Minél kisebb aztán az egyes vezér felelőssége, annál inkább meg fog azoknak a száma növekedni, akik bár minden rátermettség nélkül úgy érzik, hogy a nemzet vezéri szolgálatába kell állítaniuk “halhatatlan” erejüket. Alig tudják kivárni, hogy sorra kerüljenek: ott állnak hosszú sorokban, fájdalmasan számoljak az előttük állókat, és szinte kínos pontossággal számolják ki, hogy emberi számítás szerint mikor kerülhetnek sorra. Örömmel üdvözölnek minden változást, minden botrányt, amely megritkítja az előttük állók sorait. Ha valaki mégsem akar tágítani a már bevált állásából, azt szinte a kölcsönös szolidaritás megszegőinek tekintik. Gonosz indulattól vezetve nem nyugszanak, amíg ki nem túrják helyéből és nem bocsátja a köz rendelkezésére állását, hogy aztán az ilyen kimozdított egyhamar vissza se kerülhessen a helyére. Mert az ilyen állásából kitaszított mindjárt ismét megkísérli a vállalkozók soraiba való beférkőzést, hacsak a többiek fokozódó szidalma és ordítása vissza nem rettenti őt.
Ennek az egész állami berendezkedésnek következményeként szinte félelmetes gyorsasággal változnak a legfontosabb állások és tisztségek viselői; olyan következmény, amely gyakran végzetszerű hatással lehet. Mert nemcsak az alkalmatlan és üresfejű esik a változó rendszer áldozatául, hanem még inkább az igazi vezéregyéniség is, akit a sors véletlenül ilyen állásba juttatott. Az ilyen egyéniség ellen ugyanis rögtön egységes frontot képeznek azok, akik nem tartják, nem érzik maguk közül valónak őt, és egész egyszerűen közös ellenségüknek tekintik. Beverik a fejét annak is, aki az emberi nullák közül tehetségével kiválhatnék, és ebben az irányban ösztönük annál erőteljesebb, minél inkább hiányzik ez náluk minden egyéb vonatkozásban.”

“Nos, én még akkor sem kedvelném az aktuális kormányt, ha történetesen az én világlátásom szerint vezetne, DE saját hatalmát akarná bebetonozni, és szépen fokozatosan megpróbálná kizárni az közéletből azokat, akik nem felelnek meg neki”

“Mi mindent csak félig csináltunk!” – Gömbös Gyula

smirti
Olvasó
smirti

Azért Gömböst példaképnek állítani kicsit erős.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ha már példakép, legyen erős.

smirti
Olvasó
smirti

“ott vannak a Perzsa-öböl menti olajmonarchiák, de ők is csak pontosan addig lesznek uralmon, fognak adómentesen élni, amíg van mit eladni, után -komoly politikai és gazdasági változások hiányában- kártyavárként fognak összeomlani”

Nem fognak. Ők az olaj utáni világ befektetői is…

the hermit
Olvasó

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ftVwnpVZHN8#!

kicsit off, vagy tán nem is annyira: Ezt láttátok? Megvan az új Gurmai Zita :P

 

Alter Ego
Szerkesztő

Édes Istenem! Életem egyik legsokkolóbb élményén vagyok túl.

Flat line…

Csak defibrillátorral és adrenalin injekcióval tudtak visszahozni az életbe. Kevés ilyen rémisztő jelenség létezik, mint ez az Antoni Rita. Azért azt hiszem remegő kézzel gyártok egy posztot…

Deansdale
Admin

Nem csodálom, hogy feminista lett… Hogy úgy mondjam a természete és a tulajdonságai erősen predesztinálták erre.

Eagle Eye
Olvasó
Eagle Eye

Naooo (és Suum cuique?): Néhány sorban leírom, hogy szerintem miért tévút a nácizmusban és/vagy a hungarizmusban hinni. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a dolgokat, a mai nyugati civilizációban kétféle embert különíthetünk el az igazsághoz való hozzáállásuk alapján: vannak a birkák (akik elhiszik a fősodrású média kényelmes hazugságait) és vannak az igazságkereső emberek (akik a saját útjukat járják). A Férfihang szerzői és hozzászólói – az időnként idetévedő feminista trollok kivételével – mind az utóbbi kategóriába tartoznak. Egyszerűen hihetetlen, hogy az igazságkereső emberek mennyire másként gondolkodnak, szinte ég és föld a különbség a birkákhoz képest. Ennek kapcsán bevallom, hogy a második világháborús hozzászólásaitokat olvasva több ponton is egyetértettem – például én is marhára utálom, amikor a világháborút a jóságos szövetségesek és a gonosz tengelyhatalmak harcaként próbálják beállítani.

Saját tapasztalatból tudom, hogy a birka-állapotból való “felébredés” mindent gyökeresen megváltoztat az ember életében. Nem lehet túlhangsúlyozni annak a mondásnak a jelentőségét, hogy “az igazság szabaddá tesz”. Ugyanakkor azt is fontos leszögezni, hogy az “ébredés” még csak a kezdet. Az ember ekkor kapja meg a lehetőséget az igazság megkeresésére, de ebből nem következik, hogy már meg is találta. És amikor előmászik a politikai korrektség alattomosan langymeleg sötét barlangjából, az ébredezőt a napfény ízének eufóriája mellett a dühítő igazságtalanság viharos szele is megcsapja. Ami addig magától értetődő “igazság” volt, az hirtelen bicskanyitogatóan igazságtalan provokációvá válik, és a viharos szél az útjába kerülőket irdatlan erővel sodorja a szélsőjobboldali eszmék felé. Ezt most megint saját tapasztalatból mondom: egy SZDSZ (Milla, stb.) féle magyarellenes írás elolvasása után szinte érzem, ahogy a felháborodásból táplálkozó “csakazértis” hozzáállás erőre kap bennem.

Természetesen adódik a feltételezés, hogy ki másnál lehetne az igazság, mint a polkorrekt rendszer legnagyobb ellenségeinél: azoknál a náciknál, akiket minden valamire való hollywood-i filmben válogatott kínzások közepette kell halomra ölni, elvégre ők nem emberek, hanem csak nácik. :) Viszont ez az én szememben túlságosan “könnyű útnak” tűnik, ezért azt gondolom, hogy a nácizmus és az egyéb szélsőjobboldali eszmék csapdaként működnek, amelyekbe a szélsőliberális provokáció szándékosan sodorja bele a már viszonylag tisztán látó, de a belső gyűlöletnek ellenállni nem képes ébredezőket. Szerintem pont ezért “reklámozzák” mindenhol a nácizmust (a negatív reklám is reklám!), mert így tudják még az igazságkereső emberek egy részét is eltéríteni a tényleges igazság felől – elvégre az ellenségem ellensége biztosan a barátom, nem? Kicsit talán olyan lehet a nácizmus (hungarizmus, stb.) a mai polkorrekt rendszerben mint a Goldstein-féle Testvériség volt Orwell 1984-ének Óceániájában.

Persze miért vagyok benne olyan biztos, hogy a nácizmus egy ilyen központilag kijelölt tévút az ébredező emberek számára? Hát azért, mert szerintem semmiképpen nem képviselheti az igazságot egy olyan eszme, amely a klasszikus “mi és ők” felbontásban gondolkodik (kommunizmusban: proletárok és burzsujok, nácizmusban: árják és zsidók, feminizmusban: nők és férfiak, stb.), és a világ összes problémájáért az ellenoldalt vádolva az irántuk érzett engesztelhetlen gyűlöletre épül. Innentől kezdve már csak az előttem szólókat tudom ismételni: egy tisztességes igazságkereső magyar embernek nem szabad egy olyan eszme bűvkörébe kerülnie, amelynek nevében hazájukat szerető tisztességes magyar (!) embereket az átlagosnál nagyobb méretű orruk miatt gyilkoltak le. (Biztosan nem lehet benne minden zsidó származású ember egy világméretű összeesküvésben, pontosan ugyanazért, amiért minden férfi sem lehet benne.)

don Fefinho
Újságíró

Elgondolkodtató meglátások. Ugyanakkor nekem a nácizmusról újabban határozott elképzelésem, hogy nem volt más, mint egy vérengzésbe csapó reakció. A németeket egyrészt fenyegette Moszkva felől a gazdasági kommunizmus, valószínűleg volt fogalmuk róla, hogy az mit takar, ha nem, akkor a Bajor Tanácsköztársaság után mindenképpen lett. Frankfurt felől pedig a kulturális kommunizmus szivárgott a német közéletbe, és ez a sajátos marxista harapófogó párosulva a németek háború utáni lerobbantságával és elkeseredettségével, megszülte a nácizmust. Hogy mi is a nácizmus? Ha a gazdasági marxizmus a proletár/burzsoá vonalon osztályharcol, a kulturális marxizmus pedig a nő/férfi, zsidó/keresztény, színesbőrű/fehér, meleg/heteró stb. vonalon osztályharcol, akkor nagyon is könnyű belátni, hogy a nácik éppen pontosan ugyanezeket az osztályharcokat vívták ugyanazokkal az eszközökkel, csak a másik oldalról. A nácizmus tehát maga is a bolsevizmus egy sajátos formája, ellentétes előjellel. Így tulajdonképpen természetes része a rendszernek is, mint végső metafizikai főgonosz.

A helyzet tragikomikuma, hogy míg a kultúrmarxista osztályharc gyakorlatilag a Nyugat vezérlőelvévé lépett elő, és ezzel szépen lassan akadálytalanul felzabálja a civilizációt, addig ennek a felzabálódásnak a megállítására vagy megfordítására tett bármely kísérletre óhatatlanul ráragad a náci jelző. Sőt, rövid távon talán valóban át is csapna nácizmusba.

Eagle Eye
Olvasó
Eagle Eye

Minden szavaddal egyetértek – az utolsó mondatot talánnal írtad, ezért úgy talán még azzal is. :) Valóban hatalmas probléma, hogy aki egy osztályharc ellen próbál küzdeni, annak egy időre be kell szállnia az osztályharcba, mégpedig a “vesztésre álló” oldalon. Ezért első ránézésre úgy tűnik, hogy pontosan ugyanazt akarja mint az osztályharcosok, csak ellentétes előjellel. Példának okáért a Férfihang is sokszor megkapja, hogy tulajdonképpen csak a Nőkert mínusz egyszerese. Viszont – éppen ezért – az itteni szerzők nagyon vigyáznak rá, hogy bizonyos határokat soha ne lépjenek át, és az igazságok kertelés nélküli kimondása soha ne menjen át tényleges nőgyűlöletbe. Így aki még éppen hogy csak ébredezik, de már nem teljesen birka, az világosan láthatja, hogy ez az oldal nem a nemek harcát akarja az örökkévalóságig vívni (a férfiak oldalán), hanem magát a nemek harcát akarja leépíteni. Szerintem a többi osztályharc esetén is hasonló hozzáállást kéne tanúsítani, és ebbe a zsidók faji alapon való utálata semmiképpen nem fér bele.

Deansdale
Admin

“ebbe a zsidók faji alapon való utálata semmiképpen nem fér bele”

Alapvetően tényleg nem. A gebasz az, hogy a zsidóságnak van egy rétege, ami hajlamos mindenféle (anyagi, történelmi, illegális, stb.) eszközökkel élni, hogy minél több hatalmat ragadjon a kezébe, és ez legtöbbször sikerül is nekik. Nem polkorrekt egyáltalán észrevenni az ilyesmit, de amikor a magyar politikai és banki elit szinte kivétel nélkül, egyöntetűen felvonul a zsidó ünnepeken, példának okáért Gyurcsány a zsinagógában fog kezet Orbánnal, akkor azért elgondolkodik az ember.

Nem “a” zsidókkal van gond, ez magától értetődik, és Hitler is ott követte el a hibát, hogy nem a gondjait okozó párezer zsidót mozdította el a társadalmi vagy pénzügyi pozícióikból, hanem értelmetlen mészárlásba kezdett a “mezítlábasok” között, aminek nem csak hogy semmi értelme nem volt, de nyilván és egyértelműen olyan embertelenség volt, amire igazából nincsenek megfelelő jelzők. A feltüzelt németek bosszúvágyát talán kielégítette egy időre, de ilyesmiért egyetlen ember életét sem szabadna feláldozni, nemhogy milliókét. (Milliók alatt a teljes VH2-s emberáldozatot értem, nem a “holozsidók” becsült számát.)

Eagle Eye
Olvasó
Eagle Eye

Deansdale: Na igen. És a dolog legszebb iróniája, hogy egy átlagos “mezítlábas zsidónak” fogalma sincs a helyzetről. Nem látja, hogy a saját elitje tesz a legtöbbet az ellene irányuló antiszemitizmus fenntartásáért, míg az erre rámutató – de az elitet tőle élesen elkülönítő – “fasisztoid” pedig annak megszüntetéséért.

don Fefinho: Egy kiegészítés a fenti válaszomhoz: talán az adhat okot köztünk félreértésre, hogy te az eredeti német nácizmus kialakulásáról írsz, én pedig arról, hogy mit jelentenek a tényleges náci eszmék (“irtsunk ki minden zsidót!”) a mai ember számára.

Deansdale
Admin

“a nácizmusról újabban határozott elképzelésem, hogy nem volt más, mint egy vérengzésbe csapó reakció”

Tökéletesen megértem amit mondasz, és aláírom, hogy van benne igazság. De az egész valahol “útközben” átment valami teljesen másba. Tudod az ember “reakcióból” nem akarja elfoglalni az egész világot. Akár katonailag, akár erkölcsileg nézzük a kérdést, a nácik helyzete sokkal kevésbé lett volna elfogadhatatlan, ha tényleg megmaradnak reakciónál, és nem csapnak át ellentámadásba, világhódításba, európa felégetésébe. Lehet, hogy máig uralhatnák ny-európát ha nem telhetetlenek és nem kezdenek egyre újabb frontokon egyre kétségbeesettebb háborúkba.

“a nácik éppen pontosan ugyanezeket az osztályharcokat vívták ugyanazokkal az eszközökkel, csak a másik oldalról. A nácizmus tehát maga is a bolsevizmus egy sajátos formája, ellentétes előjellel. Így tulajdonképpen természetes része a rendszernek is, mint végső metafizikai főgonosz”

Vagyis ténylegesen a másik gonosz ikertestvére. Épp ezért van tökéletesen igaza Eagle Eye-nak, hogy a neoliberalizmusból kiábrándulóknak hatalmas tévedés egy lendülettel átugrani a lovat, és ugyanazt a hülyeséget a másik irányba folytatni.

“A helyzet tragikomikuma, hogy míg a kultúrmarxista osztályharc gyakorlatilag a Nyugat vezérlőelvévé lépett elő, és ezzel szépen lassan akadálytalanul felzabálja a civilizációt, addig ennek a felzabálódásnak a megállítására vagy megfordítására tett bármely kísérletre óhatatlanul ráragad a náci jelző.”

Egy kvázi-diktatúrában (ami most nem egy ember, hanem egy gondolat uralma) a legkönnyebb egy billogvassal harcolni. Ha valaki nem ért veled egyet, ő az antikrisztus, és meg van oldva minden. A tragikomikum számomra az, hogy a nyugati emberek 95%-a valahol a töténelem egy-egy adott pontján felsóhajtott, hogy “a komcsiveszély elhárult”, és el sem tudják képzelni, hogy miféle marxizmusról beszélsz. Gramsci és Marcuse úgy foglalta el a világot az “atyjuk” nevében, hogy az gyakorlatilag észre sem vette/veszi.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Viszont ez az én szememben túlságosan “könnyű útnak” tűnik, ezért azt gondolom, hogy a nácizmus és az egyéb szélsőjobboldali eszmék csapdaként működnek, amelyekbe a szélsőliberális provokáció szándékosan sodorja bele a már viszonylag tisztán látó, de a belső gyűlöletnek ellenállni nem képes ébredezőket.”

Ha már gyűlöletről van szó.

Mózes V. könyve 23. rész
19. A te atyádfiától ne végy kamatot: se pénznek kamatját, se eleségnek kamatját, se semmi egyébnek kamatját, a mit kamatra szokás adni.
20. Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
Mózes V. könyve 15. rész
2. Ez pedig az elengedésnek módja: Minden kölcsönadó ember engedje el, a mit kölcsönadott az ő felebarátjának; ne hajtsa be az ő felebarátján és atyjafián; mert elengedés hirdettetett az Úrért.
3. Az idegenen hajtsd be; de a mid a te atyádfiánál lesz, engedje el néki a te kezed.

Mózes IV. könyve 1. rész
51. És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, a ki oda járul, meghaljon.
Mózes IV. könyve 3. rész
10. Áront pedig és az ő fiait rendeld föléjök, hogy őrizzék az ő papságukat; és ha idegen járulna oda, haljon meg.
Mózes IV. könyve 3. rész
38. A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátora előtt naptámadat felől, Mózes, Áron és az ő fiai járjanak tábort, a kik felügyelnek a szenthely szolgálatára, és Izráel fiainak ügyeire; ha pedig idegen járulna oda, haljon meg.
Mózes IV. könyve 18. rész
7. Te pedig és a te fiaid te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben, a mik az oltárhoz tartoznak, és a függönyön belől vannak, hogy azokban szolgáljatok; a ti papságotoknak tisztét adtam néktek ajándékul, azért az idegen, a ki oda járul, haljon meg.

Mózes V. könyve 7. rész
1. Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemenendő vagy, hogy bírjad azt; és sok népet kiűz te előled a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a Khivveust, és a Jebuzeust: hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket;
2. És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket; ne köss velök szövetséget, és ne könyörülj rajtok.
3. Sógorságot se szerezz ő velök, a leányodat se adjad az ő fioknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiadnak;

Ezsdrás könyve 9. rész
12. Annakokáért leányaitokat ne adjátok az ő fiaiknak és az ő leányaikat ne vegyétek fiaitoknak, és ne keressétek barátságukat, sem javokat soha, hogy megerősödjetek és éljetek e föld javaival, és örökségképen adhassátok azt fiaitoknak mindörökké.

Krónika II. könyve 2. rész
17. Megszámláltata azért Salamon minden idegen férfit az Izráel földén, az ő atyjának, Dávidnak megszámláltatása után és találtatának százötvenháromezerhatszázan.
18. És választa azok közül hetvenezer teherhordót, favágásra pedig a hegyen nyolczvanezeret; pallérokul, a kik a népet szorgalmaztatnák, rendele háromezerhatszázat.

Sámuel II. könyve 12. rész
30. És elvevé az ő királyuknak koronáját annak fejéről, melynek súlya egy tálentum arany volt, és drága kövekkel vala rakva, és lőn a Dávid fején, és a városból felette sok zsákmányt hozott el.
31. A népet pedig, mely benne vala, kihozatá; és némelyét fűrész, némelyét vasborona alá, némelyét fejsze alá vetteté; némelyeket mészkemenczén vitt által, és így cselekedék az Ammon fiainak minden városával. Haza méne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe.

Mózes II. könyve 23. rész
24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.
27. Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, a mely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamtatom előtted.
28. Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust.
29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.
31. És határodat a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.

Mózes IV. könyve 33. rész
52. Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el

“mert így tudják még az igazságkereső emberek egy részét is eltéríteni a tényleges igazság felől”

És mi a tényleges igazság?

“egy tisztességes igazságkereső magyar embernek nem szabad egy olyan eszme bűvkörébe kerülnie, amelynek nevében hazájukat szerető tisztességes magyar (!) embereket”

“De nem is azokat a zsidókat szoktuk ám mi becsületesnek nevezni, akik tényleg azok. Az ilyenek nemigen törtetnek kegyeinkért, s nyíltan fajuk emberének vallották magukat. A mi „becsületes” zsidónk az a zsidó, aki átkeresztelkedik, ha kell, naponta kétszer, aki azt sem tudja, hova legyen a magyarságától, úgy köpik, mintha népszínműben volna, aki zokog a magyar határon, mint a vajszívű Vázsonyi, aki a nemzetiszínű határcövek láttára majdnem fizikai zsidóságából is magyarrá integrálódott. Ez az a zsidó, mely abban a pillanatban, hogy a csehek Lőcsére beléptek, dühös csehhé, s Kolozsváron az első oláh katona láttára felgerjedt oláhhá lett.”

“az átlagosnál nagyobb méretű orruk miatt gyilkoltak le.”

Volt egy profilsablon, amin mindenkit áttoltak és aki fennakadt, az ment a levesbe?

Eagle Eye
Olvasó
Eagle Eye

Idézetek a Tórából / Talmudból:

Sok ilyet láttam már én is, és valóban megállapítható, hogy a zsidó vallás alapjai – finoman szólva – problémásak. Kirekesztőek és gyűlöletkeltőek, na. :) Viszont azért mert van egy olyan zsidók által kitalált vallás, amely szerint a zsidók felsőbbrendűek és ezért mindenféle különjogok járnak nekik, attól nekünk nem kell minden zsidót utálnunk. (Hasonlóképpen: azért mert van egy olyan nők által kitalált mozgalom [vallás?], amely szerint a nők felsőbbrendűek és ezért mindenféle különjogok járnak nekik, attól nekünk nem kell minden nőt utálnunk.)

“És mi a tényleges igazság?”

Hát, ha tudnám, hidd el, nem hallgatnám el. :) Ugyanakkor szerintem a konzervatív (keresztény) gyökerek felé érdemes tapogatózni.

“Becsületes zsidók…”

Valóban voltak ilyen emberek, de nehezen tudom elhinni, hogy ez csak a származás függvénye lett volna. Magyarrá sem a származás teszi az embert (genetikailag nagyon sokszínűek vagyunk – ezért olyan szépek a magyar nők!), hanem a kultúra / gondolkodásmód.

“Volt egy profilsablon, amin mindenkit áttoltak és aki fennakadt, az ment a levesbe?”

Te is tudod hogy értettem. :)

Deansdale
Admin

Érdekes ha valaki nem tud különbséget tenni vallás és származás között. Az ilyen sablonok szerint minden arab terrorista, minden fehér inkvizítor és minden zsidó emberáldozó uzsorás. Te úgy látod, hogy minden fehér ember hithű katolikus?

Mintha magyarból nem lett volna elég, aki a németek alatt németbarát volt, az oroszok érkeztével meg hirtelen elvtárs lett. Egy vérengzés közepén az ilyesmit felróni… Másfelől – képzeld – voltak olyan zsidók, akik magyarnak érezték magukat, és azok is voltak a szó bármilyen nemesebb értelmében. Tudod lesz*rom hogy ki volt Radnóti ükapja, mert elhiszem neki, hogy szülőhazája e lángoktól ölelt kis ország. Nem érdekel az orra mérete vagy a fitymája állapota sem. Épelméjű emberként egy embertársamat látom benne, és emellett (fölött…) még magyartársamat is, és eszembe nem jutna soha fegyvert ragadni hogy lemészároljam, csak mert nem hitelesített árja anyából mászott elő.

Tanuljunk már meg különbséget tenni ember és ember között, ha kérhetném, és szálljunk már le az olyan eszmékről, amik szerint embermilliókat vagy milliárdokat kellene sürgősen kiirtani. Aki szerint azért, mert a rócsildok és rokkefellerek gyakorlatilag zsebrevágták a világot, most azonnal lámpavasra kellene húzni a tiszafütykösi Horváth Edömért a családjával, az inkább tartózkodjon az elmebaja terjesztésétől.

Naooo
Olvasó
Naooo

Legyen enyém az utolsó szó. :)

don Fefinho
Újságíró

Legyen?

Naooo
Olvasó
Naooo

Ne provokálj, mert bemásolom mindkettő kommentet, ‘ztán lehet törölgetni.

don Fefinho
Újságíró

Ne?

Naooo
Olvasó
Naooo

De.

the hermit
Olvasó

 szálljunk már le az olyan eszmékről, amik szerint embermilliókat vagy milliárdokat kellene sürgősen kiirtani.

Unalmas már kicsit, hogy egyeseknek mindenről ugyanaz jut az eszükbe, meg nem is való ide

Naooo
Olvasó
Naooo

Na most kapott Deansdale.

the hermit
Olvasó

Tudja ő azt, hogy nem rá gondolok, hanem rád.

Az rendben van hogy jól trollkodni művészet, de gyakorolhatnád valahol máshol

Naooo
Olvasó
Naooo

Nyugi, máshol is gyakorlom.

Apophis
Újságíró

A cikk marhasàg, a felsorolt pontok többsége vagy nem érvényes a nàcikra, vagy többé kevésbé minden politikai propagandàra érvényes.
A màsodik vilàghàborù egyàltalàn nemcsak Hitler hibàja, ùgyhogy az ilyen àllìtàsokat tessék mellözni – ezt történészként mondom.
Az igazi tetü az Churchill ès Roosevelt volt.
Ha valakit érdekel, kifejtem miért.
Amùgy meg aki azt hiszi, hogy a nemzetiszocializmus a zsidòk ìrtàsàròl szòl, az politikailag/történelmileg oly mértékben analfabéta lehet, hogy szerintem inkàbb ne oltogasson màsokat. Elég röhejes ilyen dilettàns cikk és hozzàszòlàs utàn azt olvasni, hogy a tudomànyos és spirituàlis igazsàg bemutatàsa a cél.
Lehet lehurrogni…

don Fefinho
Újságíró

Engem érdekel, bár tippem az volna.

Eagle Eye
Olvasó
Eagle Eye

Úgy érzem, hogy az ebben a hozzászólásban megfogalmazott kritikák – részben – nekem is szólnak, ezért ennek megfelelően válaszolok. Tehát először is egyáltalán nem gondolom, hogy a nemzetiszocializmus csakis és kizárólag a zsidók irtásáról szól(t) volna. Amennyire én látom, ők jó szocialista módon elképzeltek egy társadalmi utópiát, aztán “beazonosították”, hogy kik azok, akik miatt annak eljövetele nem lehetséges. A náciknál a választás a zsidókra esett, ezért a nemes utópia elérése érdekében őket kellett “semlegesíteni”. Viszont bevallom, hogy a történelem szempontjából teljesen laikus vagyok, ezért ha rosszul látom, kérlek világosíts fel, elvégre művelődni soha nem késő. (És ez most nem gúnyolódás akart lenni – engem tényleg érdekel az igazság.)

Ugyanakkor, ha – tegyük fel – a tényleges nácizmusnak valóban semmi köze nincs a zsidók irtásához, akkor is van egy bökkenő. Történetesen az, hogy a manapság magukat nácinak (hungaristának, stb.) valló emberek többsége hozzám hasonlóan “dilettáns” módon áll hozzá a dolgokhoz, és számukra bizony nagyon is sok köze van hozzá. Például nekem a hozzászólásai alapján úgy tűnt, hogy Naooo-nál a zsidók faji alapon történő gyűlölete fontos szerepet játszik az “eszmében”. A fenti hozzászólásaim neki – és a hozzá hasonló gondolkodású embereknek – szóltak, és az ennek megfelelő kontextusban használtam a “nácizmus” kifejezést. Tehát akkor az egyértelműség kedvéért pontosítok: nekem azokkal az emberekkel van problémám, akik abban az eszmében hisznek, amely szerint Radnóti állati sorba kényszerítése és legyilkolása “nem fáj”. Hívhatják ezt az eszmét akár “nácizmusnak”, akár “kutyafülének”. (Ettől függetlenül érdekel, hogy hogyan hívják, mert legközelebb szeretnék pontosabban fogalmazni – viszont az eszme tudományos elnevezése a fenti hozzászólásaim lényegén nem sokat változtat.)

Apophis
Újságíró

Csak az a baj, hogy az a könyv Rudolf Höß vallomàsàra épìt, akit ugye megkìnoztak, és akinek a vallomàsàròl ma màr bizonyos, hogy hamis. Különben értékìtélet esetén az az alap szerintem, hogy megkérdezzük a vàdlottat is. Nem a nürnbergi perben kialakìtott kép alapjàn kellene dönteni, mert az koncepciòs eljàràs volt, hanem megvizsgàlni a korabeli anyagokat és a helyzet àltalànos képét.
Különben is hiba arròl beszélni, hogy mi vezette el a németeket a vh-ig, mert egyàltalàn nem arròl van szò, hogy a németek egyszercsak meggonoszodtak, és ràtàmadtak a békés és jòszàndékù, àrtatlan szomszédaikra.
A vilàghàborù elkerülhetetlen volt, Hitlertöl függetlenül.

don Fefinho
Újságíró

VIGYÁZZÁ’, NERELATIVIZÁJJÁ’, NETAGAGGYÁ’!

Apophis
Újságíró

Miért Roosevelt és Churchill a két fö tetü?
Ennek szàmos oka van.
Többek között Roosevelt és a mögötte àllòk (ugyanazok akik màr az USA elsö vh-s szereplését is szorgalmaztàk)
uszìtottàk az angolokat a Hitler elleni fellépésre, pedig nagyon jòl tudtàk, hogy az angoloknak semmi esélyük megàllìtani a nèmeteket, mivel se légi, se szàrazföldi hadseregük nem volt. Churchill felel azért, hogy a franciàk összeomlàsa utàn nem kötöttek békét. Mert, bàr ezt ma nem illik emlegetni, Hitler kedvezö békét ajànlott az angoloknak (Németorszàg visszakapja gyarmatait, cserébe kivonul a megszàllt területekröl, beleèrtve Lengyelorszàg helyreàllìtàsàt is). Ha Churchill a béke és szabadsàg öre lett volna, ekkor békét köt. De ö inkàbb megpròbàlt ùjabb àllamokat hàborùba ràngatni, pl. Jugoszlàviàt, ahol aztàn persze az àltaluk felbujtogatott csetnikeket hagytàk meghalni, mert az érdekük ùgy diktàlta. Lengyelorszàgot kétszer is elàrultàk (egyszer Hitlernek, egyszer Sztàlinnak szolgàltattàk ki). És akkor még a két jòmadàr, illetve kedves cimboràik szàmlàjàra ìrhatò Iràn megtàmadàsa, Irak leverése, a kormànyhü francia csapatok megtàmadàsa, a német vàrosok porig bombàzàsa, az atombomba, a jaltai megàllapodàs, a szovjet menekültek kiszolgàltatàsa,stb.,stb.
Mondjuk utòlag végiggondolva inkàbb az amerikai és angol kormànyzat volt tetü, de Churchill és Roosevelt tökéletesen szimbolizàlta öket. Mindenkit beleràngattak a hàborùba, aztàn hagytàk öket meggebedni. Az egész az USA érdeke volt, a vàlsàg utàn csak a hadiipar felfuttatàsa utàn àllt talpra, no meg valahogy meg kellett törni azokat a frànya nemzeti tökéseket Közép-Europàban.

Apophis
Újságíró

Eagle Eye, neked vàlaszolok, de valamiért ez a telefon, bàrmit nyomok, ùgyis a végére teszi be, ùgyhogy màr nem is pròbàlok közvetlenül oda ìrni.
1.A mai ‘nàcik’ többsége Holokauszt-tagadò, ami az idiòta pc-marhàk elképzeléseivel ellentétben nem azt jelenti, hogy ùjra elkövetnék, hanem azt, hogy egyàltalàn nem. 2.Nem szàmìt, hogy valaki nàcinak vagy kutyàmfülének vallja magàt, attòl nem lesz az. A ‘hivatalos nàci’ àllàspontot nem az internetbetyàroknàl, hanem a szervezeteknél kell keresni.
3.Én nem éreztem Naooo hozzàszòlàsain a gyülöletet. A gyülölet kifejezéssel valò dobàlòzàs tipikus polkorrekt talàlmàny. A vh alatti tùlkapàsokat a jogos vagy annak vélt harag, a félelem és a kétségbeesés szülte, nem az agyonszajkòzott gyülölet. Ez csak arra jò, hogy az egyik fél mégnagyobb bünös, a màsik pedig mégnagyobb àldozat legyen.
4. Az antiszemitizmus lényege valòjàban az, hogy a többség miatt nem bìzunk egybe sem. Tény, hogy voltak a magyar hazàhoz hüséges zsidòk is – de az is tény, hogy a többség nem volt az, és ezt 1918-19-ben bebizonyìtottàk.
5.Radnòtizni lehet is, kell is, de az elég szomorù, hogy ma a zsidò àldozatokròl megemlékezni kötelezö, a magyarokròl pedig vagy tilos, vagy nem illendö. Ha mindenki csendben, a màsik piszkàlàsa nélkül megemlékezhetne halott höseiröl és àldozatairòl, mert szerintem pl. Budapest védöi hösök és nem hàborùs bünösök, akkor azt mondanàm, szomorù és sajnàlatos ami történt. Addig viszont Radnòti màr csak azért sem fog fàjni. Föleg, hogy a mai zsidòsàg jelentös része csak azért emlékezik az àldozatokra, hogy beszedje a pénzt, meg leszarhassa a fejünket, hogy milyen egy bünös szemét népség vagyunk.
A szomorkodàst meg meghagyjàk nekünk.

Adolf Weininger
Újságíró

Jól gondolom, Naooo itt ütötte fel a fejét? Mert akkor ez tényleg egy történelmi poszt volt:)

Sydra
Olvasó
Sydra

“9. …félreinformálnak és hazugságokat terjesztenek a célcsoporttal kapcsolatban, annak érdekében, hogy saját ideológiájukat előre mozdítsák. Például: prof. Christina Hoff Sommers”

Erről tudja valaki, hogy mi volt? A link már nem él. Csak azért érdekelne, mert Christina Hoff Sommers elég jó dolgokat szokott mondani és elég sokat beszél arról, hogy a feminizmus mennyi kárt okozott.