Suum cuique
2 megosztás
Címkék:

Mivel ne támadjuk az iszlámot?

A nyugati világ, ezen belül is főleg Európa demográfiai helyzete jelenleg drasztikus átalakulás küszöbén áll. Az őshonos, államalkotó nemzetek elöregedő és fogyatkozó társadalma mellett gyorsan növekszik az itt élő muszlim bevándorlók száma, amely érthetően éles vitákat szül. Ennek során sokan hamis, feminista érvekkel támadják az iszlámot és a muszlim társadalmakat.

Sokaknak, még az ún. szélsőjobboldali (vagy annak kikiáltott), bevándorlás-ellenes csoportosulások hangadóinak szájából is elhangzik az az álláspont, miszerint a muszlim társadalmak és az iszlám vallás azért rossz, mert az úgymond „elnyomja a nőket”. Feltétlenül érdemes ennek a meggyőződésnek utána járni, hogy vajon mennyire van alapja, mennyire jogos ez a kritikai észrevétel.

Keresztényként természetesen nem kívánom az iszlámnak, mint vallásnak az apologetikáját felvállalni, azonban az igazsághoz való ragaszkodás kötelez arra, hogy a hamis vádak cáfolatot nyerjenek, továbbá mert bölcs ember az ellenfelétől is kész tanulni, amennyiben az valamit helyesebben gyakorol.

Aki figyelemmel követi a világ eseményei, gyakran találkozik olyan hírekkel, hogy bevándorló csoportok tagjai, lányaik ellen ún. „becsületgyilkosságokat” követnek el, az iszlám világban mindennaposak a kényszerházasságok, a nőket úgy adják-veszik, mint egy tevét, hogy megkövezik őket, hogy férjuruk kénye-kedvének teljesen ki vannak szolgáltatva, hogy nem öltözködhetnek szabadon, csak feketébe bugyolálva, és hasonlók.

Kérdés azonban az, hogy ezen nőket ért behatások közül melyek azok, amelyek valóban, a természetjog szerint is kétségtelenül igazságtalanságnak számítanak, és melyek azok amelyek nem valódi sérelmek, hanem csupán a feminista ideológia szemszögéből tekinthetőek problémásnak. A másik kérdés az, hogy a tényleges igazságtalanságok menyire következnek szükségszerűen magából az iszlámból, a muszlim társadalmak hagyományos, „patriarchális” szerkezetéből, avagy pusztán olyan túlkapásokról van szó, amelyeket ugyan muszlim emberek követnek el, de az iszlám nemhogy nem szentesíti ezeket, de el is ítéli. Ez esetben tehát nem a muszlimok illetve az iszlám a hibáztatandó, hanem csak az elkövető egyén, illetve a tettére közvetlen hatást gyakorló tényezők. Lássuk a leggyakoribb vádakat.

A kereszténység és az iszlám egyetért abban, hogy embereket akaratuk ellenére valakivel házasságra kényszeríteni helytelen, hiszen az az ember legszemélyesebb, szabad akaratú döntése kell, hogy legyen. Ha tehát a muszlim társadalmakban jelentős számban elő is fordulnak kényszerházasságok, azért nem a „patriarchális” rendszer vagy az iszlám a felelős, hanem azok a családok, akik ezt gyakorolják. Ne feledjük, hogy kényszerházasságok vagy kvázi kényszerházasságok nagy számban előfordultak a keresztény Európában is, és ezeknek a felelőse nem a kereszténység, mint vallás, sem pedig a keresztény Egyház volt (amely érvénytelennek tekinti a kényszerházasságot), hanem azok a szülők, rokonok, akik ezt csinálták. Szintúgy igaz ez arra az esetre, amikor arról hallunk, hogy a lány rokonai utánamennek és megölik a lányt, amiért az egy másik törzsbe, nemzetbe esetleg vallásba tartozó fiatalemberhez kívánta kötni életét. Azonban a „becsületgyilkosságok” témája megér néhány további megjegyzést.

Az ún. „becsületgyilkosságok” nem csak akkor történnek meg, amikor úgymond a lány egy teljesen tiszta és szép szerelembe bocsátkozik egy tisztes fiatalemberrel, akivel egyes egyedül az a baj, hogy nem őt képzelték el rokonai házastársául. Szép számmal van olyan eset, amikor az váltja ki a család haragját, hogy a lány elmerül az erkölcsi fertőben, például promiszkuis életet kezd élni, prostituált lesz, és úgy öltözködik, mint egy cafka. Természetesen ilyen esetben is maximálisan elfogadhatatlan az illetőt megölni, vagy megcsonkítani, de azért nézzünk szépen magunkba: ugyan ki fogadná kedélyes mosollyal, a legnagyobb nyugalommal, ha megtudná, hogy a kicsi lánya, akit szeretettel próbált hosszú évekig tisztességre nevelni, arról egy nap megtudja, hogy a város „könnyű” nője lett, felcsap prostituáltnak, pornószínésznőnek, vagy valami hasonló? A házasságtörő feleségek megkövezése dettó: megölni egy embert csakugyan elfogadhatatlan, de ha te hazafelé jövet a feleségedet ágyban találnád valakivel, honnan tudod, hogy nem borulna el az agyad? A feminácik azonban nem csak azt mondják, hogy az a reakció (ti. a gyilkosság, vagy a testcsonkítás) kétségtelenül tragikusan eltúlzott, és épp ezért elfogadhatatlan, hanem azt is, hogy maga a felháborodás sem jogos, az csak a vallás és a „patriarchális” rendszer hamis nézete, hogy erkölcsileg nem elfogadható, ha egy nő eldobja becsületét. Ők nem csak azt mondják, hogy a kurvákat sem szabad bántalmazni, hanem azt is, hogy erkölcsileg egyenértékű, legitim értékválasztásnak kell tekinteni. „Ez az ő döntése”, akinek pedig erről negatív véleménye van, az „slut shaming”-el, amit ugye pedig nem szabad.

Nyugat-Európában éles viták dúlnak a muszlim nők öltözködéséről. Több országban törvényeket hoztak az ún. fejkendő viselésének tilalmáról. A feministák szerint ez a nők elnyomásának egyik szimbóluma, és a szűklátókörű bevándorlás-ellenes mozgalmak itt következetlenül, de melléjük állnak. Kevesen tudják, hogy mi a különbség a nikáb, a csador, a hidzsáb és a burka között. Tulajdonképpen nem is fontos a kérdés szempontjából. Az én személyes véleményem erről az, hogy a teljes arcot fedő, és a teljes testet forró melegben is koromfeketébe bebugyoláló öltözködés valóban túlzásnak tekinthető, viszont a nyugati civilizáció itt átesett a másik végletbe. Helytelen volna, ha amikor erről véleményt alkotunk, akkor azon férfiúi megfontolás vezessen bennünket, hogy mennyire szemet gyönyörködtető látványt tudnak nyújtani a csinos, fiatal hölgyek forró nyári napokon. Gondoljunk bele, mennyire helyeselnénk a közönséges öltözködést, ha például a saját anyánkról, vagy szerelmünkről, vagy lányunkról van szó? A muszlimok itt ha sokszor túlzásba is esnek, alapvetően helyes megfontolás vezeti őket: a fejkendő célja nem az „elnyomás”, hanem a védelem. Ne feledjük, hogy régen a keresztény Európában, beleértve Magyarországon is szokás volt (sőt vidéken, sok helyen még ma is), hogy a házas nők a frigy után kendőt kezdtek el hordani. Innen a kifejezés, miszerint „bekötik a fejét”, amely jelzi a státuszát. Én személy szerint helyeselném ennek a szokásnak a felújítását, az a nő, aki már „elkelt”, az öltözködésével jelezze ezt. Nem csúnya, fekete öregasszonyos kendőre gondoltam, hanem olyasmire, ami egy fiatalasszonyon is jól mutatna. Ez több szempontból is előnyös: előnyös a nő párjának, aki így jobban biztonságban tudhatja szerelmét, előnyös a nőnek, mert így nem, vagy nem annyiszor kapna suta bepróbálkozásokat (továbbá divatolási lehetőség), és előnyös azoknak a férfiaknak is, akik még nem találták meg a párjukat, így tudhatnák, hogy kinél lehet, és kinél nem lehet próbálkozni. Ez csak azoknak az eltorzult lelkű nőknek nem lenne előnyös, akik noha kapcsolatban vannak, nincsenek annyira elköteleződve, hogy ezt jelezzék, mert még szeretnének egy kis önérzet erősítést kapni a bepróbálkozások fogadásával, illetve elutasításával. De az ő szempontjuk nem legitim és figyelembe veendő szempont, hanem a feminizmus agymosása által megfertőzött, és ekként kezelendő szempont.

Ne feledjük, hogy az iszlám és az arab világban élő nők sorsát kívülállóként nehéz objektívan megítélni. Személy szerint biztos vagyok abben, hogy a nyugati liberális és feminista média itt is torzít, bizonyos túlkapásokat felnagyít, és úgy mutat be, mintha a nők nyilvános kivégzése és megcsonkítása mindennapos gyakorlat lenne. Ha például valaki az elmúlt években a nyugati sajtóból áramló hírek alapján ítélné meg Magyarországot, azt hihetné, hogy itt már totális diktatúra van, és mindennaposak a nyilvános kivégzések. Az ördög mindig a részletekben lakozik: nem az a kérdés, hogy történt-e valaha ilyen, hanem, hogy mennyire jellemző ez általánosságban. Vajon minden arab és muszlim férfi tevékkel vásárolta a feleségét, akit aztán naponta kék-zöld foltosra ver? Vagy ez ott is csak elvétve előforduló jelenség, ami alapján hajlamosak vagyunk hetykén ítélni? Minden orosz alkoholista és minden német tüchtig?

Ezek alapján a következőket állapítanám meg. Személy szerint úgy vélem, hogy a nyugati civilizáció eliszlámosodásának lehetősége valós veszély, amely megkívánja, hogy a kérdéssel érdemben foglalkozzunk. De az iszlamizáció ellen ne úgy érveljünk, mint a feministák, hogy ez azért lenne rossz, mert az úgymond „elnyomja a nőket”, hanem azért, mert 1. az iszlám, mint vallás nem az igazság, 2. ők nem mi vagyunk, 3. akik meg túlnyomórészt muszlimok, azok pláne nem mi vagyunk, és 4. nem helyes, ha egy civilizáció a másik rovására terjeszkedik.

A muszlim társadalmakban csakugyan fordulnak elő igazságtalanságok a nők ellen (meg a férfiak ellen is, ne feledjük), de ezek javarészt nem az iszlámból, mint vallásból, illetve a „patriarchális” rendszerből fakadnak, hanem pusztán az azt elkövetők hibájából. A feministák szokás szerint tévednek. Idehaza is, amikor egy alkoholista aluliskolázott férfi veri a feleségét, akkor ezért nem valami ún. „patriarchális” rendszer a felelős, hanem az alacsony fokban civilizált nívó, amelyen az illető létezik. Ha a feministák tényleg a bántalmazott nők sorsának jobbításán fáradoznának, akkor nem a világot kéne kifordítaniuk a tengelyéből, hanem az emberek erkölcsi állapotának, műveltségének felemelésére törekednének, az alkoholizmus és az emberi primitívség ellen szólalnának fel, mert ezek a valós okok, és nem a nemi szerepeknek az ember lényegazonos természetéből fakadó rendje.

Akit érdekel a téma, ajánlom a következő két cikk áttanulmányozását:

A nő helyzete az Iszlámban

Post Author: Suum cuique

Suum cuique
f Facebook
2 megosztás


192
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
33 Egyéni hozzászólás
159 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
43 Hozzászólások szerzői
tomgalcommon manMeskeKalmanHunn Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Merlin
Olvasó
Merlin

Néhány gondolat:

1. Mennyivel jobb az a nő, aki (pénz)érdekből házasodik, megy hozzá gazdag férfiakhoz? Márpedig ez ma “divat”, sőt, sokan követendőnek állítják be. (Régen is volt ilyen, csak akkor elítélték – elítélte még az is, aki csinálta.)

2. Az arcot teljesen kitakaró öltözetnek megvan a helye a világban. Mármint vannak helyek, ahol tényleg a nők védelmét szolgálják. Csakhogy Európában nincsenek jelen azok az indokok, amik ezt az öltözetet szükségessé teszik. Valamint ha a nők saját magukat egyenrangú állampolgárnak akarják tekinteni, akkor szükséges az azonosíthatóságuk – ugyanúgy, mint a férfiaknál.

3. Az általánosítások pont arra jók, hogy tudjuk, hogy kb mire lehet számítani pl egy orosztól, vagy egy némettől. Nem pedig arra, hogy ez alapján megítéljük őket. Ettől függetlenül, ritka az olyan orosz, aki nem bírja nálunk jobban a piát :)

4. És hogy az iszlám mennyire Európa-idegen, arra jó példa Törökország EU-csatlakozása. Merthogy arra még a legliberálisabb országokban is sokan mondanak nemet.

5. Az iszlám ma már Németországban is kezd sok helyen felvállalhatatlan lenni. Nem azért mert nem olyan, mint a keresztény vallás, hanem mert a követői között egyre többen társadalmi problémákat gerjesztenek. Sok a muszlim fiatalok között a munkanélküli, sokan nem akarnak beilleszkedni, ebből fakadólag pedig növekszik a bűnelkövetők között az arányuk. Ergo vállalhatatlanok lesznek.

Animebj
Olvasó
Animebj

1. A gazdag (de ronda/öreg vagy mindkettő) férfi és szép fiatal nő házassága szvsz. mindig is volt, csak azért tűnik ez gyakoribbnak, mert nemcsak könnyebb fiatalnak tűnni, de az emberek sokkal tovább is élnek.

2. Az iszlám, sőt a keresztény és zsidó öltözködés nem a szemérmességről szól, hanem a férfi birtoklási vágyáról. Az a férfi, aki a legkisebb nyilvános “feltűnést” is tiltja barátnőjétől vagy feleségétől, az eszköznek tekintheti a nőt szemben azzal, aki finoman terelgeti ha nem hagyja a maga útját járni az öltözködésben.

3. Az általánosítás az előítéletesség alapja, amely megfoszt a józan észtől. Mindig törekedni kell az ember egyéniségének megismerésére, minthogy eleve elkönyveljük, ki hogyan viselkedhet, bármennyire is természetes ez a folyamat.

4. Törökországra nem azért mondanak nemet, mert pusztán iszlámhitű, hanem mert népességéből kifolyólag komoly befolyást gyakorolhatna az EU intézményeire. Ezt leginkább a franciák bizonyítják, akik történelmi szempontból nem is szenvedtek a törököktől, mégis ők ellenzik a legvehemensebben a csatlakozásukat. De ez pár évig még tárgytalan lesz, hiszen nem kis bajban van a EU, így nem lehet túl vonzó az oszmánoknak, akik szépen lassan amúgy is visszatérnek eredeti helyükre, Kis-Ázsiába és a Közel-Keletre.

5. Magyarországon éppúgy a munkanélküliség, és az előítéletesség növeli a cigányság körében megnövekedett bűnözést, és nem maga a zárt kultúra. Nyugat-Európában sincs ez másként, multikulti ide, polkor oda, az őslakó államalapító népek ugyanúgy megvetik a bevándorlókat, főleg ha nemcsak vallása, de bőrszíne is jelentősen különbözik az övéktől. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az iszlámfasizmus nagyon könnyen talál ebben a helyzetben műveletlen követőket, akik azt hiszik, hogy ha a kontinensen sikeresen lerombolnák majd felcserélnék a kultúrát, akkor jobb helyzetbe kerülnének, pedig szüleik, nagyszüleik pontosan azért hagyták ott hazájukat, mert az idealizált kultúra valójában zsákutca, ahonnan évtizedek óta nem tudnak visszafordulni az arab/muszlim többségű nemzetek. Ez 2011 elején bebizonyosodott, amikor is a kenyérlázadások rezsimek bukását hozta el.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Magyarországon éppúgy a munkanélküliség, és az előítéletesség növeli a cigányság körében megnövekedett bűnözést”

Na de most nincs április elseje.

“kenyérlázadások”

A líbiai kenyérlázadás. Hehe

Merlin
Olvasó
Merlin

1. Nemcsak azért. Mióta az ateizmus teret hódított, sok lány gondolja azt, hogy ez egy vállalható lépés. Ugyanúgy, mint ahogy azt is, hogy nincs a kurválkodásban semmi rossz. Vagy a szexuális ferde hajlamokban.

2. Nem egészen. Az iszlám világban még ma is jellemzőek az emberrablások. A férfi, ha biztonságban akarja a feleségét és a gyermekei anyját tudni – ez utóbbi rendkívül fontos -, akkor megköveteli a merev öltözködést. Egy nő ott ugyanúgy törekszik – vagy talán még szemérmetlenebbül – a gazdag, magas egzisztenciával bíró férjre, mint itt. Épp ezért sokszor önként vállalja a feszes vallási előírásokat, mert tudja, hogy anélkül nem megy.

3. Tény, hogy az általánosítás az előítéletesség alapja. De rajtad múlik, hogy megléped-e :) Törekedni kell, hogyne – ebben nincs vita. Felhívnám a figyelmedet azonban arra, hogy pont a nők között jellemző, hogy az általánosítás mindjárt előítélet is.

4. Sok oka van még a török “nem”-nek: gazdasági, rendészeti, a kurd konfliktusból származó stb. Az EU azonban a válságával együtt is vonzó a törököknek, mert még így is nyernének a belépéssel. A franciák az algír rossz tapasztalatuk miatt ellenzik a török belépést. Az “oszmán” általánosítás pedig nem írja le a török társadalom sokszínűségét, az “oszmán” létet már rég meghaladták, a társadalmuk sok tekintetben éppúgy világi, mint az európai.

5. No nem egészen. Nem csak a többségi társadalom okolható azért, hogy a cigányságra ferde szemmel néznek, jócskán benne van abban a cigányság keze is. Az őslakók nem vetik meg ab ovo a bevándorlókat. Én Németországot és Spanyolországot ismerem jobban. Előbbiben azt vetik meg jobban, aki nem tud/akar úgy dolgozni, mint egy német, utóbbiban a baszkokat sokszor jobban megvetik, mint a feketéket – legalábbis ahol én jártam, hisz mindkettő hatalmas ország. Az iszlámfasizmus kérdésében egyetértünk, azzal a kitétellel, hogy 2011 szeritem nem feltétlenül azt bizonyítja, amire te gondolsz.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Ez a téma nem érinti Magyarországot, ennek ellenére fontos. Az iszlám bevándorlás és magas szaporodási rátájuk következtében egyfajta népeségcsere történik nyugaton. A nyugati országok mára 68 eredményeként erkölcsileg teljesen rohadtak, ez már nem fog változni. Mivel a népeségcsere a veszélyesebb, szerintem érdemes ilyen érveket használni az iszlám ellen. A józan észre nem hallgatnak a nyugati nők, ezért érdemes félelmükre építeni szabados életvitelük elvesztésétől.

Merlin
Olvasó
Merlin

Szerintem nem kell túlzásokba esni a népességcserét illetően. Németországban, ahol a legmagasabb a bevándorló törökök létszáma, se ígérnek pár milliónál több törököt 2020-ra, ha a folyamatok nem változnak. Márpedig változnak…

Egyrészt a tolerancia megszűnőben van irántuk. Másrészt megindult egy vita arról, hogy miért van annyi német munkanélküli, ezzel sajnos elindult egy bűnbakkeresési folyamat, amely kb így szól: ki veszi el a németek elől a munkát? (Ugyanez egyébként megfigyelhető Angliában is.) Harmadrészt a gazdasági válság nem tesz jót az alapvetően a szolgáltató szektorban dolgozó bevándorlóknak. Úgy értem, hogy míg korábban rengeteg volt a török, olasz, stb étterem, kajálda, stb, addig most pont ezeknek esett vissza leginkább a forgalma.

De a leglátványosabb folyamat az, hogy ma már az iszlám templomait, a minareteket nem nézik olyan jó szemmel, mint korábban. Egyszerűen üldözik – Magyarországon is, pedig itt a török idők óta jelen van az iszlám.

Cerveza
Olvasó
Cerveza
Clement
Olvasó
Clement

Tisztelt Szerző!

Ezt írod: “Én személy szerint helyeselném ennek a szokásnak a felújítását, az a nő, aki már „elkelt”, az öltözködésével jelezze ezt. Nem csúnya, fekete öregasszonyos kendőre gondoltam, hanem olyasmire, ami egy fiatalasszonyon is jól mutatna. Ez több szempontból is előnyös: előnyös a nő párjának, aki így jobban biztonságban tudhatja szerelmét, előnyös a nőnek, mert így nem, vagy nem annyiszor kapna suta bepróbálkozásokat (továbbá divatolási lehetőség), és előnyös azoknak a férfiaknak is, akik még nem találták meg a párjukat, így tudhatnák, hogy kinél lehet, és kinél nem lehet próbálkozni.

A kérdésem: Az elkelt férfi öltözködését nem szeretnéd megreformálni a teljes védelem érdekében?

Maestro
Szerkesztő

A történelem során valahogy mindenhol úgy alakult, hogy csak a nők ‘elkeltségi’ állapotát volt fontos jelezni, gondolj az öltözködésre, a kisasszony/asszony megkülönböztetésre. Gyanítom, hogy megvolt ennek a maga oka. A férfiaknál nem a házasság, hanem a férfivá érés/avatás volt a mérföldkő, onnantól viselhette a csak a férfiaknak járó fegyvert, turbánt, mittudoménmit.

Deansdale
Admin

Mivel hagyományosan a férfi kezdeményezi a flörtöt, ezért neki kell látnia, hogy ki a szabad préda és ki nem. A férfitól igen komolyan elvárják, hogy ha házas, akkor ne kezdeményezzen.

Ahhoz is köze lehet a dolognak, hogy mint Maestro mondta, egy férfi életében a “férfivá válás” egy jelentős mérföldkő, a nőnél ugyanez tulajdonképpen a házasság (ott “válik nővé”). Tehát a férfinál a felnőtté válást jelzi valamiféle változás a ruházkodásban vagy kinézetben, a nőnél a házasodást.

Mondjuk ez manapság pusztán elméleti vita, a hagyományok rég kipusztultak errefelé. Majd a muzulmánok behozzák magukkal a sajátjaikat :)

Egy dolog maradt meg, ami jelzi a házas állapotot, de az egyenlően mindkét nemnél: a gyűrű.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Mivel hagyományosan a férfi kezdeményezi a flörtöt, ezért neki kell látnia, hogy ki a szabad préda és ki nem.”

Attól még, hogy nem szabad a préda, de ha a préda benne van, ki fog elutasítani egy együttműködésre hajlamos nőt?

Clement
Olvasó
Clement

“A férfitól igen komolyan elvárják, hogy ha házas, akkor ne kezdeményezzen.”

elvárják, de a történelem folyamán sajnos nem 90+%-os hatékonysággal működött ez, innentől kezdve pedig egy idealista modell mindig elindul a lejtőn. Ha az elkelt férfi szabadként viselkedik, a nő valóban elképesztő elnyomásnak érzi mindazt, ami tárgyilag körülveszi őt. Épp ezért alakulhatott ki nemzetközi szinten a feminizmus.

Ahhoz, hogy visszasírjunk, rehabilitáljunk egy rendszert, a régi bökkenőket felül kell vizsgálni. Ezért javaslom azt, hogy az elkelt férfi is hordjon egy “kollektív” nyakláncot, (a gyűrű ma többfunkciós) vagy bármit ami félreismerhetetlenül közli mindenkivel, hogy nem kér a szép pillantásokból. (mert ugye a kapcsolat legmélyebb gyökere itt kezdődik)

don Fefinho
Újságíró

>> Ezért javaslom azt, hogy az elkelt férfi is hordjon egy “kollektív” nyakláncot, vagy bármit ami félreismerhetetlenül közli mindenkivel, hogy nem kér a szép pillantásokból. <<

Na, ezt most megmosolyogtam. :)
És persze itt most naívan a női jóérzésre kéne hagyatkozni. :D
Aki járt már nők között, az tudhatja, hogy a ‘foglaltsági jelzés’ egy férfin az egyik leghatékonyabban működő afrozidiákum.

Naooo
Olvasó
Naooo

Mikor tudják és látják, hogy van nőm, szinte hetente akadna valami eset. Mikor nem látnak nővel és tudják, hogy nincs, kicsit visszahúzódóbbra veszik magukat.

Alter Ego
Szerkesztő

De azért próbáljuk meg kipuhatolni egy olyan galád férfi tapasztalatait is, aki igazán komolyan megpróbált már karikagyűrűvel a kezén  csajozni, hogy vajon hány százalékban utasították vissza őt sértetten és mintegy a női szolidaritásról is tanúbizonyságot téve, azokkal a szavakkal, hogy “mit akarsz, de hiszen te már foglalt vagy”.

don Fefinho
Újságíró

Iróniát sejtek… :D

Alter Ego
Szerkesztő

Már akartam mondani, hogy a gyűrűről semmiképp se feledkezzetek meg, hiszen a mára kialakult hagyományok szerint teljesen uniszex módon jelzi, hogy ki a házas vagy jegyben járó.

Talán sokakat meglephet: Eredetileg a gyűrű viselet sem volt mindkét nemre kiterjedő. A “két gyűrűs” házassági szertartás egyáltalán nem régi keletű dolog, csak az 1900-as évek közepétől kezdett általánosan elterjedtté válni. (Például amerikai ékszer kereskedők propagálták nagyon erősen.) Viszont maga a gyűrű jegyajándékként való használata sokkal régebbi történetre tekint vissza, már az ókori római hagyományokban megtalálhatóak a gyökerei, és valószínű, hogy még ennél is ősibb múltra tekint vissza. Szerintem egy nagyon nem tetszetős, de annál valószínűbb etológiai gyökere van annak, hogy a nők viselnek figyelmeztető jelzéseket: A (domináns) hímek megjelölik a területük határait és az egyéb tulajdonukat. Történetesen a “nőstényeiket”, avagy a családjukat. A nő mint tulajdon? Borzalom! Nagyon kellett az állati barbársággal szemben a feminizmus! :)

http://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_ring

Eszembe jutott az a (szerintem álságos) női kijelentés, miszerint a nők jelentős része a férfiak kezét nézi meg először. Lehet, hogy mégis igazat mondanak és kellő számítással tényleg a férfiak kezére (jegygyűrűjére) koncentrálnak? :)

Clement szavaira is reagálva: Tényleg lehetséges, hogy rosszul érzik magukat a nők attól, ha ők nem tudják megjelölni és kordában tartani a férfit, akit birtokolni szeretnének. Viszont tekintettel arra, hogy a férfiak és a nők szexuális késztetései tökéletesen eltérőek, ezért a monogámia elvárása a férfiak jelentős részére nézve egy olyan korlátozás, amely ezzel szemben a legtöbb nőnek korántsem okoz gondot. Azt gyanítom, hogy a legtöbb nő már akkor is boldog ember lehetne, ha az élete nagyobb részében egyetlen férfi szexuális igényeivel is képes lenne lépést tartani. Sejtésem szerint azért akad annyi gond a párkapcsolatokkal és a házasság intézményével, mert a társadalmi szokások valamilyen okból kilométerekre távolodtak el az ember valódi ösztönkésztetéseitől. (Elég egy pillantást vetni a főemlősökre és azonnal láthatjuk, hogy egyedül a gibbonfélék élnek monogám kapcsolatban és szerintem okkal vitatják sokan nagyon hevesen, hogy az ember rokonságot tartana velük ebben a tekintetben.) Nem hiszem hogy igaz, amit Deansdale gondol arról, hogy ez a fajta monogám és “patriarchálisnak” nevezett társadalmi berendezkedés a férfiak érdekeit szolgálná, merthogy “így minden férfinak könnyebben akad felesége”. Szerintem ha a férfiak elvárásaihoz, az “apajoghoz” igazodik, “férfiközpontú” egy társadalom családmodellje, akkor ott történetesen többnejűség van. Ahogyan mondjuk éppen az iszlámban. Mély meggyőződésem, hogy amit szokásosan  “patriarchátusnak” neveznek, sőt mérhetetlen szemtelenségében a feminista propaganda olykor “patriarchális elnyomásnak” bélyegez, azt egyenesen valójában “matriarchátusnak” kellene neveznünk.

daphne
Olvasó
daphne

Ezt nem értem, azt írod, hogy nagyon nem tetszetős dolog a nők megjelölése, aztán meg ironikusan azt, hogy “A nő mint tulajdon? Borzalom!”. Most akkor mit gondolsz erről?

Több fiú születik, mint lány, felnőtt korban nagyjából ugyanannyi nő van mint férfi, az idősek között meg több a nő.

A többnejűség nagy kitolás azokkal, akiknek így nem jut feleség. Nem is tudom, a férfiaknak talán az felelne meg legjobban, ha szabadon szexelhetnének akárhány nővel, csak lesz néhány utódjuk ilyen módon is, és nem kell senkit eltartani, majd a nők vigyáznak egymásra. Végülis ami a matriarchátus lehetett:)

Biztos nem is vagyok őszinte, vagy ha igen, ez elhanyagolható kivétel, de én annak idején nem ismerkedtem olyannal, akinek az ujján kiszúrtam a gyűrűt, vagy csak tudtam, hogy házas/komoly kapcsolata van. És nem voltam ezzel egyedül a környezetemben. Az más kérdés, hogy valamiért tényleg vonzó maga a tény, de addig nem mentem volna el, hogy kikezdjek vele.

Alter Ego
Szerkesztő

Elsősorban ironizálok. Egyszerűen úgy látom. hogy amit a természet által az emberbe kódolt ösztönprogram hasznosnak talál, annak semmi köze ahhoz, amit az emberek etikai érzéke igazságosnak gondol. Ahogyan a ragadozás is egy rettenetesen kegyetlen és igazságtalan dolog, mégsem lehet megszabadulni a húsevés szokásától, mert szépen éhen vesznénk a morál jegyében. Ugyanígy nevezhetjük magasabb etikai szempontból immorálisnak a nőkkel szemben, hogy ősi ösztönkésztetések szerint a férfiak “megjelölni” és “birtokolni igyekeznek” őket (esetleg egész háremnyi “mennyiségben”), viszont ha magasabb etikai szempontok szerint megpróbáljuk ezt felülírni, akkor támad csak igazán komoly zavar. Kitalálhatjuk morálisan megindokolva a feminizmust a természet nemi igazságtalanságának ellentételezésére, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy sem boldog, sem működőképes társadalmat nem tudunk ezzel létrehozni.

Igazad van, a férfiak jelentős részének valószínűleg az felelne meg “ha szabadon szexelhetnének akárhány nővel”, a többi talán nem is számítana, mert attól tartok, hogy afféle “apai ösztön” nem létezik, mint amit az “anyai ösztön” jelent. (Bár Simone de Beauvoir szerint még anyai ösztön sem létezik.) Nyilván nem csak eszetlen szexuális lények a férfiak, de azért azt nem lehet nem észrevenni, hogy a leggyakoribb érzelmi problémájuk a szexuális boldogtalanság. Egyébként azt hiszem nem lehet véletlen, hogy legtöbbször úgy kell a gyermekvállalást a férfiak jelentős részéből “kizsarolni”, míg a nők nagyon céltudatosan tudják, hogy gyermeket akarnak. Ettől függetlenül persze vannak a férfiaknak jelentős közösségi ösztöneik, amelyek ugyancsak a gondoskodásra irányulnak, leginkább úgy, hogy örömmel védelmezik és önzetlenül táplálják azt a csoportot, családot, amelyet a “sajátjuknak” tekintenek.

Azt lenne jó egyszer megérteni, hogy mennyire képes szakítani az ember az állati ösztöneinek örökségével és az ész jegyében képes e másfajta társadalmat hatékonyan működtetni, mint amit az ösztönprogram diktál. Úgy tűnik, hogy az, amit “patriarchátusnak” neveznek szokásosan – ha a nők és az utódaik igényeinek leginkább megfelelő monogám házasságra épül is, ahol “egy egész férfi” gondoskodó képességét birtokolja kizárólagosan egy nő és az utódai – mégsem felel meg a nők igényeinek, mert a magas etika még a legkisebb férfi irányítás ellen is tiltakozik, és tökéletesen egyenlő, tökéletesen öneltartó gazdasági szereplőt akar csinálni a nőkből. De azt hiszem ez a fajta sokat bírált “patriarchátus” valójában nem felel meg a férfiaknak sem, tucatnyi okból sem. Az a családmodell pedig, ami felé napjainkban halad a társadalom, egyértelműen és szemmel láthatóan nem fog megfelelni a férfiaknak, hiszen egyre többen utasítják el a családi szerepeket. Egyértelmű, hogy nem akarnak egyszerre családfenntartásért felelős keresők és rendszeresen főző, mosó, pelenkázó, gyesen lévő “anyja helyett apja” félnők, váláskor meg utcára dobott hajléktalanok lenni.

Azt hiszem minden részletbe menően elemezni kellene, hogy hogyan is csinálják a csimpánzok, és akár “igazságos”, akár nem, úgy lesz a legjobb. :)  Az állati embernek, és az emberi állatnak szólt a fenti kétértelmű gondolatrohamom és ironizálásom.

(Az akkut beigli és vörösbor mérgezésnek köszönhetően írtam egy-két zagyvára sikeredett és amúgy is logikailag szükségtelen mondatot a férfiak és a nők eltérő számának esetleges szerepéről is, bár lereagáltad közben, de kisvártatva elemésztette a “DEL” billentyű. Nézd el nekem! :)

Inaara
Olvasó
Inaara

:D

“…a ragadozás is egy rettenetesen kegyetlen és igazságtalan dolog…”

Biológiai, evolúciós értelemben értelmezhetetlen az, hogy “igazságtalan”. Semmi sem alakult ki véletlenül az évmilliók során. A gyönyörű ragadozó nem szörnyű, amikor elejti a bűbáj antilopot, hiszen csak éhes…. Az embert leszámítva nincs még egy faj, amelyik kéjből, l’art pour l’art öl… Tudom, hogy félig-meddig (vagy tán egészen) ironikus a mondatod, nem is vitatkozom veled, csak tovább fűzögetem a gondolatot. :)

A nőket jelölik meg, mert ők azok, akik teherbe esnek, akikre vigyázni kell. Szerintem ez ilyen egyszerű. (Jut eszembe, a brit trónörökösök hagyományosan nem viselnek jegygyűrűt, a feleségük viszont igen.)

Apai ösztön tényleg nincs, legalábbis nem olyan értelemben, ahogy anyai.  Annak, hogy monogám kapcsolatok alakultak ki, az lehetett az oka, hogy a nők (és egyes majomfajok) ovulációja – más emlősökkel ellentétben – rejtett; nyilván az észrevehetetlenség volt az előnyös. Nincs még egy faj,  ahol a nőkre jellemző az állandó nemi vágy miatti, ciklustól független szexuális aktivitás, még terhesség és szoptatás alatt is. A férfiak féltékenységének alapja az apaság elvesztésének félelme (ez akkor is így működik, ha racionálisan éppen esze ágában sincs szaporodni). A kakukkfiókák elkerülését segítette, ha a férfi őrizte párját, mellette maradt (hiszen a nő elvileg bármikor teherbe eshet), valamint az állandó szexuális partner jelenléte is nagy vonzerő lehetett, illetve az utódok is hosszú gondozást igényeltek: Mivel a nők medencekimenetének szélessége nem tartott lépést az újszülöttek agytérfogatának növekedésével, lényegében az emberi újszülött élettanilag koraszülöttként jön a világra, s ezért nagyon nagy szülői befektetést igényel még sok-sok évig. Ha belegondolunk, hogy kb. 2-3 évente teherbe esett a nő, akkor megérte a férfinak besegíteni, hiszen az utódok halála az ő szaporodási esélyeit is rontja.

A férfi részéről a többé-kevésbé monogám kapcsolat egyfajta kompromisszum lehetett, hiszen  így nagyjából biztos lehetett apaságában, másrészt a fentebb említett apai ösztön hiánya abban segítette, hogy ne kötődjön túlságosan egy nőhöz és annak gyerekeihez, azt kockáztatva, hogy más férfi gyerekére pazarolja erőforrásait, s még a végén utód nélkül hal meg.

Elnézést, ha itt-ott zavaros, de hátha érthető, hogy mit szerettem volna mondani. :)

Merlin
Olvasó
Merlin

A többnejűség nem azt jelenti az iszlámban, hogy egy férfinak akárhány felesége lehet! Először is, egy hithű muszlimnak max 4 felesége lehet. Másodszor, ha egy nő megházasodik, akkor általában már nem dolgozik úgy, hogy pénzt is keressen. (A házimunka is munka, ilyen értelemben persze dolgozik.) Namost, az iszlámban egy férfinak max annyi felesége lehet, ahányat el tud tartani. Ezek a szabályok a férfiaknak is inspirálóak arra, hogy dolgozzanak, keressenek sok pénzt :)

A másik meg, hogy bár valóban több fiú születik mindenhol a világon, de ez eleve így van, mindenféle születésszabályozás nélkül legalábbis. Viszont a fiúk között nagyobb a halálozási arány – ez is biológiai tényszerűség. Így mire nemileg éretté válik mindkét nem, addigra az arányuk kiegyensúlyozottá válik. De a későbbiekben is jellemző, hogy nem minden férfi alkalmas a szexuális életre – nagyobb arányban, mint a nők. Viszont aki igen, az jóval hosszabb ideig élhet nemi életet. Az iszlám a többnejűséggel épp ezeknek a biológiai szükségszerűségeknek akar megfelelni.

Inaara
Olvasó
Inaara

“…egy hithű muszlimnak max 4 felesége lehet….egy férfinak max annyi felesége lehet, ahányat el tud tartani.” 

Én is úgy tudom, hogy kivételes esetben sokkal több felesége is lehet, mint 4, lásd milliárdos sejkek 100 feleséggel (én voltam olyan szállodában, ahol egy sejk családjának egy egész emeletet lefoglaltak. Érdekes volt látni, ahogy szép sorban vonultak.) :)

“…ha egy nő megházasodik, akkor általában már nem dolgozik úgy, hogy pénzt is keressen.

Egy muszlim férfinak kötelessége eltartani a feleségét.

“…több fiú születik mindenhol a világon,… Viszont a fiúk között nagyobb a halálozási arány…”

A férfi és nő közötti nagy korkülönbség (a férfi javára) egyik hátránya, hogy a nőkre hosszú özvegység vár, akár 20-30 év is lehet…

 

 

Merlin
Olvasó
Merlin

1.  A probléma az, hogy a “muszlim” nem csak egyféleképp értelmezheti a vallást. sokfajta irányzat van. Általában a 4 feleség a maximum, de sok irányzat megengedi a többet is. Viszont általában ha több van, mint négy, akkor vannak “elsőrangú” feleségek, akiknek kiváltságaik vannak, míg a többiek inkább csak háremhölgyek, ágyasok. Ezt a legtöbb muszlim se nézi jó szemmel.

2. Pontosan, egy muszlim férfinak kötelességei is vannak a feleségeivel szemben, én is ezt mondtam. Pontosan ez az, ami miatt sok muszlim családban csak 1-2 feleség van – többet nem tudna eltartani. Viszont a házimunka ott kizárólag az asszony dolga.

3. Pontosan nem értem, hogy mire gondolsz… Mi neked a nagy korkülönbség? És azt miből gondolod, hogy ez szerintem jó? Szerintem az ideális az, ha a férfi 1-5 évvel idősebb a felségénél, durvább esetben még a 10-et is elfogadom, de az ennél több már ízléstelen. És hogy miért legyen idősebb? Egyfelől azért, mert a férfiak intellektuálisan tovább/később érnek meg. Másrészt, mert a nőnek ad nagyobb biztonságérzetet, ha olyan férfi a párja, aki már tapasztaltabb.

Inaara
Olvasó
Inaara

Kedves Merlin, nem javítottalak sehol, inkább csak megerősítettelek – nyilván feleslegesen…

“Mi neked a nagy korkülönbség? És azt miből gondolod, hogy ez szerintem jó?”

Nem gondoltam én semmit arról, hogy számodra mennyi az ideális korkülönbség, csak ezt a  gondolatmenetet vittem tovább:

“…több fiú születik mindenhol a világon,… Viszont a fiúk között nagyobb a halálozási arány…mire nemileg éretté válik mindkét nem, addigra az arányuk kiegyensúlyozottá válik.” – aztán, mivel a férfiak korábban halnak, sok az egyedül élő idős nő, tehát  hosszú özvegység vár rájuk…. Így jutottam el a megjegyzésemhez, ami csak a tiéd kiegészítése.  :)

“Szerintem az ideális az, ha a férfi 1-5 évvel idősebb a felségénél, durvább esetben még a 10-et is elfogadom, de az ennél több már ízléstelen. “

Szerintem az ilyen kijelentéseknek nem sok értelme van – lehet ez még nálad is másként… :) Az a helyzet, hogy lehet ugyan mindenféle elvárásokat hangoztatni, a valóságban  minden egész máshogy működik. Minden eset egyedi, ezért nem is szeretek ideális korkülönbségről és egyebekről beszélni; látni kell a másikat – kémia, benyomások, megérzések…és akkor úgyis minden eldől… :)

Inaara
Olvasó
Inaara

“A többnejűség nagy kitolás azokkal, akiknek így nem jut feleség.”

A ma leggazdagabb iszlám országok területén, az egész Arab-félszigeten is még 60-70 évvel ezelőtt nomád törzsek vándoroltak a sivatagban, s az állandó harcok során nagyon sok férfi halt meg. A nyilvánvaló szaporodási stratégia mellett a többnejűség a krónikus férfihiányra is egyfajta megoldás volt, így gondoskodtak az özvegyekről és árvákról, ráadásul valószínűleg  szegről-végről mindannyian egymás rokonai voltak. A fejlett nyugati társadalmak bezzeg mennyivel etikusabbak: nős férfiak szeretőket tartanak, többnyire zéró felelősséggel és zéró hosszútávú gondoskodással…Tényleg jobb? ( Tekintsünk el a kevés kivételtől, akik tudatosan választják ezt az életformát.)

Karikagyűrűs férfival én sem ismerkedem. Ha épp van hozzá kedvem, ilyen esetben jön a játék, a leckéztetés: hagyom, hogy azt higgye, hogy ebből lehet valami, és amikor teljesen biztos a dolgában, akkor bájos mosollyal, nagyon kedvesen, de egy hűtőszekrény hidegségével küldöm el. :)

Én érteni vélem a logikát abban, hogy a nők egy része vonzódik a “foglalt” férfiakhoz (nem szeretem a “foglalt” szót ebben az értelemben, szerintem foglalt a wc lehet): ők már valakinek kellettek, egy nő már alkalmasnak találta őket  házasságra, tehát csökkenti a rizikót, hogy “beválasztanak” vele. Ez persze nagyon nagy általánosítás, mert aki Mariskának megfelelt, korántsem biztos, hogy nekem is jó lenne…Másrészt azt hiszem, nem kellene olyan férfi, aki miattam hagyja el a feleségét, pláne, ha gyerek is van – majd engem is elhagy…

A másik gyakorlat szerint a félrelépni készülő férfi leveszi a karikagyűrűjét, sőt, még a kis fehér csíkot is napoztatja, hogy a helye se látszódjon. :)

Merlin
Olvasó
Merlin

Érdekes, amit írsz… És mi a helyzet az elvált férfiakkal? No nem azokra gondolok, akik krónikus szédelgők, hanem azokra, akiktől a feleség akart elválni?

Inaara
Olvasó
Inaara

Mármint arra gondolsz, hogy velük szóba állnék-e? Persze, de mint fentebb is írtam, minden eset egyedi…Az mindegy, hogy ki kezdeményezte a válást – az már nem, hogy miért.

Azt, hogy nem kéne olyan, aki miattam válik el, konkrét példaként hoztam. Nem bátorítottam a férfit, nem utaltam semmivel arra, hogy fogadnám a közeledését, én tényleg barátként tekintettem rá. Ő meg egyszer csak elém állt azzal, hogy elhagyta miattam (!) a feleségét és a gyerekét…Mondanom sem kell, levegőt is alig kaptam..Aztán néhány kijózanító beszélgetés után visszament hozzájuk, úgyhogy happy end… :)

inkvisitor
Olvasó

Ha jól emlékszem a középkorban a férfiak is jelezték a családi állást. A házas férfiak szakállat hordtak, a borotválás (csupasz állú legényke) az egyedülállók viselete volt.

the hermit
Olvasó

mert attól tartok, hogy afféle “apai ösztön” nem létezik

Úgy érted, a férfiakban semmiféle késztetés nincs az utódgondozásra? Attól tartok, ebben tévedsz, nem is kicsit.

Azt lenne jó egyszer megérteni, hogy mennyire képes szakítani az ember az állati ösztöneinek örökségével és az ész jegyében képes e másfajta társadalmat hatékonyan működtetni, mint amit az ösztönprogram diktál.

Nem értem ezt a szembeállítást, vagyis nem értem, miért ne működhetne az ösztönöket figyelembe vevő józan ész. Valójában ez az egyetlen, ami működik,

Merlin
Olvasó
Merlin

Még egy téma, ami szerintem megér egy vitát: akár tetszik, akár nem, a nők ablakos rendszerben képesek a gyermek megszülésére. Az kell, hogy az első gyerek átlagosan 28-35 éves koruk között szülessen meg. Ez orvosi tapasztalat.

Persze ez a szabályszerűség csak itt, a fejlettnek nevezett nyugaton érvényes, a világ többi táján ez az ablak rövidebb, elsősorban a hiányos közegészségügy és orvosi ellátás miatt. Ezért aztán a muszlimoknál is a nőknek van egy kora, amikor a szülők szinte csak azzal foglalkoznak, hogy férjet találjanak a lányuknak.

(Mellesleg a fejlett nyugat mit nyert ezzel a nagy ablakkal? A mai nők többsége 30 éves koráig hallani sem akar a gyerekvállalásról, utána meg már sokuknak csengettek. Ellenben féktelenül bulizni akarnak, amivel magukat teszik tönkre.)

Naooo
Olvasó
Naooo

“A mai nők többsége 301 éves koráig hallani sem akar a gyerekvállalásról”

Van aki még 400 után se!!!!!!!

Merlin
Olvasó
Merlin

Elírtam. Javítottam, kösz.

Átlagember
Újságíró

Nos most itt kívételesen több ponton sem értek egyet a cikkel.

Először is bizonyos ruhadarabok viselésének munkahelyeken való korlátozása véleményem szerint jogos, mert ez nem a nők ellen vagy érdekükben történik, hanem a többi polgár érdekében. (Legfeljebb szabad akaratából nem megy oda, vagy nem vállal el olyan munkát, ahol ez elvárás.) Kíváncsi lennék, ha én símaszkban bemennék egy bankba, mit szólnának hozzá? Vagy csak úgy járkálnék az utcán. Egy bűncselekmény elkövetésekor baromi jó személyleírást adhatnának rólam. Vagy ha bemész egy hivatalba, és veled szemben egy olyan valaki ül, akit nem is látsz, mert mindene el van takarva. Ráadásul ez a nőknek sem jó, mert mi van, ha ezen az alapon egy férfi öltözik be így és követ el valamilyen bűncselekményt?  Mindenki azt hiszi, hogy egy nő volt. Ha én például szívesen mászkálnék meztelenül az utcán, akkor azt én sem tehetném meg. (Jó vannak helyek ahol igen, de többnyire nem.) Sőt az araboknál meg mi nem öltözhetünk, viselkedhetünk úgy, ahogy nekünk tetszik.  Ha meg valaki mégis, akkor rögtön lecsukják. Ők megtehetik, mi nem? Tehát ha idejöttek, akkor legyen bennük annyi, hogy tiszteletbe tartják a mi kultúránkat, mint ahogy ezt ők is elvárják tőlünk, ha odamegyünk. Ennyi.

A másik dolog, hogy túlnépesedés van, tehát bár egyes gazdasági szereplőknek anyagi érdekük a népességnövekedés, globálisan a föld érdeke az lenne, hogy töredékére csökkenjen a népesség. (Pl. nincs annyi hal a tengerben, amenyi ennyi embernek elég lenne, stb.) Az életszínvonalunk globálisan csak akkor lehet magasabb, (és itt nem náhány amerikaira meg európaira gondolok, hanem az egész világ lakosságát nézve nagyátlagban) ha nem lennénk ennyien. Tehát egyáltalán nem baj, ha fogy a népesség, még ha ezt a manipuláló, agymosó média fordítva is akarja az emberek fejébe beleverni.

Harmadszorra a demokráciának csúfolt diktatúrák ugyanúgy nem az emberek érdekeit képviselik, mint az iszlám országok. Én személy szerint demokráciaellenes vagyok, mert az egy rossz, hibás társadalmi rend. Én a szabadságnak vagyok a híve. Tehát ne a többség mondja meg a kisebbségnek, hogy mit szabad és mit kell tennie, hanem legyen az alap az, hogy mindenki szabad akaratából azt tesz, ami neki jólesik, és akar, egészen addig, amíg azzal a másiknak nem árt. Egy demokráciában ugyanis bármikor hozhatnának olyan törvényt, hogy a férfiakat bármikor börtönbe lehessen csukni, ha csúnyán néz egy nőre, csupán azért, mert a nők/férfiak aránya 52/48%, tehát a többség akarata érvényesül. A demokrácia tehát eleve hibás és rossz, ugyanúgy nem alkalmas a különböző világnézetű, gondolkodásmódú emberek társadalmi együttélésére, mint bármely iszlám ország jelenlegi berendezkedése. A megosztó, egymásnak ugrasztó politika pedig a feminista mozgalmak kapcsán is látjuk, hogy hova vezet.

Negyedszer pedig, tök mindegy, hogy nőről vagy férfiról van szó, egy emberközpontú társadalomban nem megengedhető, hogy  egyes csoportok, nemek, kasztok, pártok, népcsoportok, stb. más embereket szabadságában korlátozzon. Az iszlámban pedig ez igenis jelen van, és az állam még támogatja is. Eleve belenevelnek a nőkbe is egy szégyenlős viselkedésmódot, aztán meg innen importálják a lányokat dubajozni. Ez álszentség. Attól, hogy egy férfi megnéz, ne adj isten alaposan megbámul egy nőt (akár meztelenül is), attól annak a nőnem még semmi baja nem lesz. Ha meg mást is tesz, amit a másik nem akar, arra meg megvannak a törvények vallástól és nemtől függetlenül.

 

DarcRows
Olvasó
DarcRows

Első cikk, amit itt olvasok, de nagyon tetszik a minőség!
Régebben még akartam egy hasonló blogot indítani, de rá jöttem, hogy semmi értelme nincs, ha mondogatom a magamét, ez azért sokkal másabb, ha látja az ember, hogy rajta kívül is vannak még (számára) értelmes emberek, akik átlátnak helyzeteket és főleg, hogy kulturáltan meg tudják fogalmazni.

Maga a cikk nagyon jó, mert kissé unalmas, hogy állandóan hamis képpel támadja a nyugat a közelkeletet, miközben a saját szemében a gerendát… Főképp jó lenne már végre megtanulni, hogy az ember nem egyenlő a vallással, sem a népszokással.

Külön dicséret, hogy keresztény létére a cikk írója elfogulatlan maradt, vagy legalább nyílt kártyákkal játszott véleményével kapcsolatban.

DarcRows
Olvasó
DarcRows

A hozzászólásokat nagyjából átfutottam. Az egyenlőség problémája az iszlámban pont ennek az oldalnak is a lényege egyben: elismerni azt, hogy a férfi és a nő szerepe nem azonosa társadalomban, és ennek biológiai alapja is van.

Az iszlamofóbia alapja a tudatlanság, illetve a félreinformáltság. Az emberek általánosítanak, és megesznek mindent a TVből, mert az egyszerűbb. Ugyanezért utálnak zsidókat, cigányokat, stb általánosságban. Az más kérdés, hogy 10ből 9 hogy viselkedik aki cigánynak vallja magát, de esélyt kell adni annak az 1nek.
Ugyanígy nem az iszlám hibája az sem, ha a bevándorlók nem tudnak gyereket nevelni. Függetlenül annak vallásától.
Az, hogy mi hogyan öltözködünk itt, megint csak egy divatfüggő dolog. Olyat állítani, hogy a fejkendő nem illik bele az értékrendbe, irdatlan ostobaság, hiszen történelmi személyeink, mint Boldog Gizella, vagy Szent Margit is hordták ezeket.
Megjegyzem, hithű arab férfiak szintén hordanak fejkendőt keffiyah formájában, míg náluk az arc eltakarására az arcszőrzet növesztése szükséges. Továbbá a férfi mint aktív és veszélyforrást jelentő elem nem szorul védelemre, ezért sem kötelező az arcának eltakarása.

edie
Olvasó
edie

Na igen, Afganisztán egyes helyein gondolom simán megerőszakolják nőt ha nincs teljesen betakarva…

Amúgy kommentelő nők is azért felhozták, mi a helyzet stranddal, sporttal, napozással. Manapság azért nagyobb rend van.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Egész jó cikk jelent meg a mandineren Eurábia címen,  Aristo a szerző.

Pash Cutter
Újságíró

Magam iszonyodok Izraeltől, mint fasiszta ethnosz államtól. (Leginkább, amióta olvastam Shlomo Sand kiváló elemzését.)

Ugyanakkor a Kárpát-medence kegyetlen térség. Lassacskán eljöhet az az időszak, amikor a Benjamin Netanjahu-módszertan lesz az egyedüli, amivel kezelhetjük Magyarországon mind a roma integrációt, mind az iszlám invázió veszélyét. Állítunk mi még szobrot Benjamin Netanjahu-nak – mondom úgy, hogy közben semmiféle szimpátiát nem táplálok az adott politikussal szemben!

Néha az a félelmem, egyet kell értenem az olyan publicistákkal, mint Lantos János és Novák Attila.

Az iszlám terjeszkedik, a cigány-bűnözés terjed, fenyeget az etnikai konfliktus veszélye, a multikulturalizmus szétrohasztja a társadalmat, a magyar nemzet pedig fogyatkozik.

Lehet, hogy az egyedüli megoldás…

Az Ariel Sharon és Benjamin Netanjahu által megteremtett politikai tradíció?

Az izraeli módszertan mind nemzetpolitikában, mind kisebbségpolitikában, mind külpolitikában?

A fasiszta doktrina?

Hadd ne fejezzem be a gondolatot!

trackback

[…] Suum quique: Mivel ne támadjuk az iszlámot? […]

edie
Olvasó
edie

Mondjuk szvsz nem kell túlzásba vinni, azért nyáron 30-40 fok van.

(Más kérdés sokan ilyenkor is szűk ruhát vesznek fel, pedig abban még jobban izzadnak…)

daphne
Olvasó
daphne

Állítólag 37 fok felett praktikusabb a sok rétegű, bő ruha, mert az már a külső forróságtól szigetel. Éppen fordítva, mint télen.

Inaara
Olvasó
Inaara

edie, pont a nagy melegtől véd jobban egy laza, levegősebb, bővebb, a testet nagyrészt elfedő, nem túl vékony ruha. Bízz a muszlimokban, van gyakorlatuk a forróság elleni védekezésben. :)  Ha nem erkölcsi, hanem praktikus szempontok szerint nézzük, akkor is ez a jobb: aki nagyon nekivetkőzik a melegben és túl sok bőrfelületet hagy szabadon, azt sokkal jobban süti és égeti a nap, nem fogja magát jobban érezni, mint egy testet jobban fedő ruhában.

Szerintem Reina Nicolasa nagyon jókat ír, és amiket még megemlítettem volna, azokat mind leírta. :)

Nem nagyon szorosan, de ide tartozik a forró tea fogyasztása is a nagy melegben, ami először kellemetlen, de aztán nagyon jól  hűsít, míg a hideg ital nagyon jólesik, később viszont még inkább meleged lesz tőle.

 

Inaara
Olvasó
Inaara

Sok szempontból különös vallás az iszlám, itt az egyik:

Egyrészt árgus szemekkel őrzik, szigorú erkölcsi előírások szerint védik a nőket, tiltottak számunkra természetes és ártatlan  dolgok, erősen szabályozott a nők társadalmi érintkezése idegen férfiakkal. Másrészt “a cél szentesíti az eszközt” alapon létezik a “szex-dzsihád” jelenség, amely fatva kihirdetése után lányok, nők ezrei kelnek útra és önként, örömmel kínálják fel magukat harcoló dzsihádista katonák számára, hogy ezáltal motiválják, lelkesítsék őket a további harcra, majd ezután várandósan térnek haza… A szent és magasztos cél mindent felülír a szélsőséges muszlimok számára.

Számomra nagyon érdekes, hogy egyszerre van jelen ebben a kultúrában a legszigorúbban értelmezett nemi erkölcs és a szent háború nevében folytatott dicséretes szabados szexualitás. Persze a muszlimok többsége elítéli a jelenséget, inkább csak a szélsőségesekre jellemző. A tunéziai nőminisztérium pl. küzd ellene.

Az angol nyelvű linkben tunéziai muszlimák szíriai szex-dzsihád-járól van szó.

Maestro
Szerkesztő

Lehet emögött szimplán egy praktikus megfontolás is: a férfiak hadba indulnak, sokan talán nem is térnek vissza, ez az utolsó alkalom teherbe esni. Sok alkalommal próbálkozva rövid időn belül, csupa jó harcos férfival, nagy az esély az újabb harcos utódokra.

Adam
Olvasó
Adam

Sok nyugati nő szerint az iszlám felszabadít, mert így végre önmaga lehet.

http://kivultagasabb.blog.hu/2013/02/11/nyugati_nok_uton_az_iszlam_fele

Az utolsó bekezdés érdekes:

Vajon a feminizmus beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket? Az iszlám hit sajátos módon megadhatja-e mindezt az ezt választó nyugati nőknek?

Itt meg már arról írnak, hogy az iszlám a feminizmus legújabb hulláma: http://blogs.independent.co.uk/2013/02/08/are-female-converts-to-islam-part-of-a-new-wave-of-feminism/

Huncut dolog ez a feminizmus.

trackback

[…] Suum cuique: Mivel ne támadjuk az iszlámot? […]

Frolich Janos
Újságíró

Most találtam egy érdekes cikket az iszlám nőpolitikáról: http://www.avoiceformen.com/feminism/when-female-privilege-backfires-2/

birsalma
Olvasó

Egy kis érdekesség:

http://hir.ma/kulfold/az-1970-es-evek-afganisztanja/181116?utm_source=HIR&utm_medium=HIR&utm_campaign=HIR

A házasságtörő feleségek megkövezése dettó: megölni egy embert csakugyan elfogadhatatlan, de ha te hazafelé jövet a feleségedet ágyban találnád valakivel, honnan tudod, hogy nem borulna el az agyad? 

http://hir.ma/18-2/rajtakapta-a-feleseget-bosszubol-az-egeszet-feltette-a-netre-video/181332

Amúgy a test minél nagyobb felületének takarása nyilván a tűző napsütés ellen is véd, mondjuk ennyi az ésszerű alapja.

Naooo
Olvasó
Naooo

“De a férje még ezt is felvette és arra sem adott időt, hogy felöltözzön. A nő szégyenében nem győzte takargatni magát az ágyban és látszott, hogy teljesen kiborult.”

Szegény nő. Szívem szakad meg.

Inaara
Olvasó
Inaara

birsalma, az a férj, vagy bárki, aki “bosszúból” felteszi a netre a filmet, nem férfi, sőt, nem is ember a szememben.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ja, elég lett volna csak a környéken az ismerősök postaládájába bedobálni dévédén.

Inaara
Olvasó
Inaara

Fantasztikus videók! Végre!

Itt egy osztrák képviselő, Ewald Stadler, akinek elege van az iszlám vallásból és a muszlimokból:

http://www.youtube.com/watch?v=E5eP2BDfL-s

Itt pedig egy svájci, Oskar Freysinger:

http://www.youtube.com/watch?v=1IXsTKzOTvo

Több ilyen politikus kell! Talán van remény…

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

Eszem-f.szom megáll… komolyan, ilyenkor az az érzésem, hogy akad ebben az országban néhány kispötsű, szerencsétlen lúzer, aki a nőktől annyi pofont kapott, annyi megaláztatást gyűjtött be, hogy végül teljesen misogynné vált. Az ilyen végletekig frusztrált csődtömeg pedig inkább lepaktálna még a szélsőséges szalafistákkal is, csak mert abban bízik, hogy azok majd megfegyelmezik a nőket, akikkel ő nem bír.

 

Big G.
Újságíró

Tartok tőle, hogy jól látod… Azért jó, ha tudod, hogy vegyes a szerkesztő- és az olvasótábor. Nem ennyire beteg mindenki…

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

Ezzel tisztában vagyok. Úgy vélem, hogy a feminizmus azzal, hogy a múlt század közepén-utolsó harmadában elérte célját, feleslegessé vált, mai képviselői egyszerű, hatalommániás p(r)olitikusok, akik tudatos gyűlöletkeltésben érdekeltek a férfiak és  feminizmusból nem kérő nők ellenében. De az iszlámra igent mondani, csak mert az a feminizmus ellenpontja, olyan, mint igent mondani a sztálinizmusra, mert az a nácizmus ellenpontja. Nem megoldás.

 

Big G.
Újságíró

Ez ilyen egyszerű. Magam sem tudtam volna precízebben megfogalmazni.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nácizás mindig bók, köszike.

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

Szerintem próbálj túllépni a bináris gondolkodáson.

Naooo
Olvasó
Naooo

A jók jók, a rosszak rosszak.

Virenzuola
Szerkesztő

Bár a nők ma már egyenlő jogokkal rendelkeznek, ma is vannak az életnek olyan területei, ahol hátrányban vannak, így azt gondolom, hogy még most is volna létjogosultsága normális női érdekvédelemnek. A férfihibáztatás, férfigyűlölet, férfidiszkrimináció nem az.

Naooo
Olvasó
Naooo

Például a piszoárnál?

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Wow.

Alter Ego
Szerkesztő

Nem csodálom, hogy még Libsifemcsi is orgazmusközeli felkiáltásokat “hallat”. :)

Miközben ma Magyarországon a férfiak nyílt, (alap)törvényi erővel megtámogatott nemi diszkrimináció áldozatai lehetnek az élet bármely területén, bevallom én nem igazán érezném szükségesnek azt latolgatni, hogy a férfiak jogainak sárba tiprása mellett egyes társadalmi konvenciók miként osztanak (nem kötelező érvényű) “hátrányosabb” szerepeket a nőknek, már csak azért sem, mert minimum ugyanannyi hátrányt lehet felsorolni a férfiak oldalán is.

Egyébként a női érdekképviseletnek szerintem is lehet létjogosultsága (bármikor is), csakhogy az érdekvédelemre irányuló igényt, nem társadalmi “hátrányok” felsorolásával (ami akárhogy is forgatjuk, mindig csak a nőelnyomásról szóló ostoba feminista dogma terjesztése lesz végül) kellene magyarázniuk a nőszervezeteknek, hanem csupán a nők által támasztott, és esetlegesen méltányolható társadalmi szükségletekkel.

Remek programokat alkothatnának a nőszervezetek, amelyek célszerűen a nők problémáinak megoldására irányulhatnának. Gondolok például esetleg a nőket egyre jobban érintő alkohol- és drogprevenció problémájára  (amely ha mégis véletlenül eszébe ötlik egy nőszervezetnek, akkor máris elegyíteni kell egy adag férfiellenes felhanggal) vagy a nőgyógyászati ellátással összefüggő gondokra (ami ha eszébe jut a nőszervezeteknek, akkor manapság csakis a férfi nőgyógyászok elleni gyűlöletkampány kerekedhet belőle) és más pragmatikus problémafelvetésekre, amelyek a mai női érdekképviselet méltányolható tematikáját adhatnák, mégis mindezeknek a problémáknak a gyakorlati oldala nem is annyira érdekli a nőszervezeteket, ehelyett inkább  a feminista nemi háborúskodás, a nyílt férfigyűlölet propagálása tölti ki leginkább a programjukat. – No persze, ideológiai háborút folytatni a sajtóban egyszerűbb, mint egy kevés valódi érdekképviseleti vagy segítői munkát végezni a nőkért…

járókeret
Olvasó
járókeret

Para, meg kéne értened érezned őket: pechükre oly korba születtek bele, amikor épp elveszőben a sokáig regnáló régi férfidicsőség, és nem csak hogy nem akar visszajönni – egyre késik az éji homályban -, de mintha az ellenkező véglet kezdene kialakulni – amiért a feminizmus nevű tüneményt súlyos bűnök terhelik. Ha esetleg tényleg meg akarnád őket empatizálni, gondolja arra, amikor a szép nő idővel lassan de biztosan veszítni kezdi vonzerejét. Akkor nem segítenek észérvek, csak indulat van és fájdalom, és már csak az a barát, aki a fájó sebeket legyezgeti. Hozzászólásodban helyből kispötsűnek titulálod őket, miközben fogalmad se lehet, mekkora lehet nekik. Ez eszembe juttat valamit, ami miatt felhívom a figyelmedet, hogy a nők megfeleltethető szervénél – még a legeslegnagyobbnál is – a legeslegkisebb pöts is összehasonlíthatatlanul nagyobb… De ne rágódjunk ilyen apróságokon, Big G.-nek ezúttal is igaza van!

SIL
Olvasó
SIL

No, csak nem a kedves Anyuka?! Big G. volt oly kedves, és átadta a szíves meghívást, de sajnos én vasárnaponként… hmmm… lomtanítok! – most legalábbis mindenképp. :D – vagy misére járok… az ember csak nem lehet csak úgy meztelen seggel keresztszülő… :) :D

Big G.
Újságíró

Úgy is van, igyekezz csak! A gyerkőc lelki fejlődése a te kezedben nyugszik…

SIL
Olvasó
SIL

:D

.
Olvasó

.

Big G.
Újságíró

Egész demokratikus… Bár az a négy feleség és a korlátlan számú rabszolgalámy nem elvetendő gondolat :)

Tibi
Olvasó
Tibi

“négy feleség és a korlátlan számú rabszolgalámy” Nyilván a Bacha bazikat némiképp elriassza a konkuencia Big G! :)

.
Olvasó

.

SIL
Olvasó
SIL

Ezt bóknak veszem. :) – Még ez is értelmesebb számomra, minthogy azért álljak el bármiben az álláspontomtól, mert valaki szerint marxista. Hidd el, engem biztosnem “fertőzött” meg a közoktatás marxista szelleme, ezt garantálom, de a felsőoktatás “objektivitása” sem, ez is biztos. A véleményem a sajátom, nem a számba adták, azaz értem ez alatt azt, hogy biztos sokkal kevésbé vagyok olvasott mint Te vagy Suum, viszont nekem soha nem mondta el senki, hogy amit olvasok az “valójában” mit jelent, miről szól, mert nem adtam rá nekik lehetőséget. Így mikor majd elolvasom az általad ajánlott szakirodalmat, vélhetően még mindig nem leszünk egy véleményen.

Nem kell szimpatizálnom egy vélekedéssel ahhoz hogy ne ítéljem el, persze ha hozzávesszük azt a nem elhanyagolható tényt, hogy 900 éves. Éppen ma olvastam, hogy akkoriban a kannibalizmus különböző formái még javában elfogadottak voltak Európában, és igencsak drága “mulatságnak” számított… hát ez mellett én már semmin sem hökkenek meg.

Szerintem a tévedhetetlenséggel kapcsolatban ugyanazt írtuk le, én is pont azt mondtam, attól hogy 150 éve dogma, még korábban is létezett. Viszont kimondva csak 150 éve lett, így a protestánsok ezt elutasították – feltételezem, mivel ebben sem vagyok persze annyira jártas – de nem csodálom, az én reakcióm is kb. ez lett volna: hát hogyne, ezek után mi értelme van a zsinatokon megjelenni más vallások képviselőinek…

Remélem ha Ferenc pápa majd egyszer csak szenté avatja Oszama al-Abd al-Mohszen-t, azért Te sem veszed majd annyira komolyan. ;)

Nem utálom a katolikusokat, de miért tiszteljem őket? Az én életemhez semmit nem tettek hozzá, és persze a véleményem mint Reszet is írta, szubjektív, de múltban amit felépítettek, az a szigoruknak és fegyelmüknek köszönhetően épült. Most viszont azt látom, amikor tényleg szükség lenne szigorra és fegyelemre, ezt egyáltalán nem gyakorolják másokkal szemben és magukkal szemben sem – egyházszinten. A 18-19 században pedig pont ez a szigor vezetett a népek lázadásához, tehát a felvilágosodáshoz. Ott az értelemmel kellett volna ez ellen harcolni, de ők csak a fegyelmezéshez értettek, viszont már nem volt hozzá eszközük. Az önkritika hiányával van bajom és hogy a katolikus egyház egyfajta magas lóról tekint le mindenkire, aki nem a tagja, csak érthetetlen számomra, honnan ez a gőg, hiszen a “népszerűsége” folyamatosan csökken. Ma már ott tartunk, a pápátok inkább elfogadja a liberális eszméket, mert vitatkozni azt nem mer vagy nem tud velük, hát inkább így próbálja meg gyarapítani az egyházát, a könnyebb úton. Erre Suum jön azzal, hogy a protestáns egyházak “csak” a katolikus ágai… Hát erre mondtam én, még szerencse hogy kinőttek, mert a törzs már eléggé rohad, így talán az ágak által még kifejlődhet valami egészséges…

SIL
Olvasó
SIL

Reina, az ajánlott linkért már megérte összekapni veled! :) Végre lesz mit olvasgatnom, különben tényleg objektívnak tűnik. Ajánlok Neked én is egy részt, közvetlen az általad kiemelt után következőt.

.
Olvasó

.

kz
Olvasó
kz

http://index.hu/kulfold/2015/11/30/betiltanak_a_burkat_nemetorszagban/

Tiltsuk a burkát, tiltsuk az apasági tesztet. Aberrált szabadságértelmezés nyugati módra…

Reszet Elek
Újságíró

A két dolog közé szerintem hiba egyenlőségjelet tenni. Nem ugyanaz a történet.

Az érvelés mindenesetre érdekes. A szabadság miatt tiltani kell… kissé groteszk.

Nem lesz belőle semmi. A francia állam hagyományosan etatista, a német korántsem. Sok negatív dolognak kell történnie még a közeljövőben, hogy a népharagot meglovagolva keresztül lehessen vinni egy ilyen törvényt. Legalábbis szerintem.

Szivlapat
Olvasó
Szivlapat

Egy szerelem vége

“Egy csecsen vágta le a francia tanár fejét. És kérdezzük, nem cinikusan, de a legnagyobb kétségbeeséssel: hát nem mindegy? Csecsen, afgán, pakisztáni, marokkói, tunéziai, iraki, szudáni, nigériai – de igen: teljesen mindegy. A világ sötét, iszonytató, érthetetlen helyeiről özönlik be Európába az emberi löcsedék, a roncstársadalom, a borzadály. Egyet tudhatunk biztosan erről az emberpépről, azt, hogy muszlim. És ők egy dologban biztosak és megingathatatlanok: abban, hogy muszlimok. Bigottan, a térítők, a hódítók magabiztosságával, elszántságával és gyűlöletével.

Egy normális, magabízó és magabiztos Európában nem lenne helyük és maradásuk. De az az Európa nincsen többé.

Egy nyavalygó, hisztérikus, belterjes, lélektelen, elasszonyosodott, köpedék Európa van. Ezt a mi Európánkat, egykori szerelmünket megfosztották vallási identitásától, nemzeti identitásától, és éppen most fosztják meg nemi identitásától is. Ez a mi egykori Európánk az affektáló melegek földrésze lett, és ezekre özönlik rá a vallásában bigott, nemzeti identitásában nem megingott, nemi identitásában pedig megkérdőjelezhetetlen emberlöcsedék.

Ott ülnek minden egyes csónakban, amit összeszednek a Földközi-tengeren és behurcolnak Európába az affektáló idióták, akik jódolgukban már régóta nem tudják, mit cselekszenek. Ott bóklásznak a kerítésünk szerbiai oldalán, alagutat ásnak, mint a földikutyák, és lesik az alkalmat, hogy ideszökhessenek. Ott vannak a gyönyörű görög szigeteken – Leszboszon, értitek, ugye? –, gyújtogatnak, tönkretesznek mindent, maguk alá piszkolnak, üvöltöznek, semmibe vesznek bennünket, hozzák sötét, érthetetlen, rettenetes világuk minden mocskát, és nem menedéket kérnek, alázatosan és békességesen, nem alkalmazkodni akarnak és hozzánk idomulni, hanem hódítani és bennünket beletörni érthetetlen, sötét, rettenetes világuk embertelen, iszonytató törvényeibe és szokásaiba.

Egy csecsen levágta egy tanár fejét Párizs mellett, egy békés, csöndes, álmos kertvárosi részen. Hosszan, lassan, módszeresen, hallgatva és élvezve a csontok, a porcok, az inak ropogását, aztán elégedetten felnézett az égre, ráüvöltött az istenére, hogy „látod, mit tettem, megtettem érted!”, aztán nyugodtan és boldogan várta a halált. Otthon hagyott egy hozzá hasonló lelkületű rokonságot – egy nagy csomó felesleges és kártékony és pusztító és emberpépet.”

https://magyarnemzet.hu/poszt-trauma/egy-szerelem-vege-8825195/?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202012

hunbagira
Újságíró

Gnómork! Okulásodra közlöm, hogy Csecsenföld európában van és a csecsenek fehérek. És ők nem vándoroltak sehova, ő hozzájuk az orosz birodalom/szovjetunió “vándorolt”.
A csecsenek (és egyéb kelet-kaukázusiak)”bemuszlimosodása” majd radikálissá válása az a bosnyákokéhoz nagyon hasonló történet. Ezt üzenném az itt lévő keresztény “hitvédőknek” is.
Bayer meg egy patkány, hogy a kérdést összemossa a csónakos barbárokkal, mert ő műveltsége okán pontosan tudja, hogy hazudik. Veled ellentétben gnómork,mert ugye te egy műveletlen, primitív, pöcs vagy.
Amúgy a lefejezett tanár egy libbant f@sz volt, szóval, ha valami arab nyisszantotta volna le a fejét, akkor is a védett állat vs védett növény esete állna fent. (Aka charlie hebdo).
Az 5-ös számú párttagkönyv birtokosának inkább a nizzai fejezésről kellett volna cikket írnia.

hunbagira
Újságíró

De egész észak-afrikára, levantéra, mezopotámiára is ez a helyzet. Az iszlam az “ortodox katolikosz”-ság által éppen kiirtandó eretnekek segítségével, majd áttérítésével haladt a dzsihád útján.

Alter Ego
Szerkesztő

Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy Bayer ezen a téren van olyan művelt, mint te. Merthogy tényleg egy etnológus, egy orientológus és egy vallástörténész tudásanyagát villantod fel rendszeresen. Csakhogy valószínűleg nagyon sokan vannak azok – köztük én is – akik egy szint felett már azt mondják, hogy “nem érdekel”, hogy mit mondd a vallástörténész, az orientológus és az ornitológus (heheh) , mert léteznie kell egy egyszerűbb, kevesebb műveltség talaján is érvényes igazságnak is. Már csak azért is, mert ekkora tudásanyag már képes relativizálni mindent.

Ha a nemzeti-európai identitásvédelem felől nézzük a helyzetet, akkor bizony Bayernak igaza van. Bármennyire nehéz dolognak is mutatkozik pontosan meghatározni hogy mi is az a “nemzeti” és az “európai” identitás, amit jó lenne megvédeni. Már csak azért is, mert ha ennek az identitásnak a pontos meghatározásával is nehézségeink adódnak, akkor már éppen arra nincs szükségünk, hogy egy újkori népvándorlás ezt még lehetetlenebbé tegye, és főként még több, és eddig nem ismert mélységű feszültségeket vigyen a képletbe.

Na szóval, szerintem Bayernak igaza van. Merthogy “kit érdekel, hogy egy ornitológus szerint miféle kártékony madarakkal állunk szemben, az egyszer biztos, hogy pusztítanak, mint a dögvész, szóval repüljenek inkább másfelé”. – Ettől még persze nagy respect a kiemelkedő műveltségnek… Csakhogy a specializált szaktudás adott esetben lehetne annyira praktikus is, hogy tanácsot adjon, hogy az efféle madarakat hogyan lehetne távol tartani a kertünktől… Mert ugye “Bálint Gazdát” is azért szerette mindenki, mert miután ráborította a parasztra a magasműveltséget, utána csak megmondta, hogy hogyan kell védekezni a seregély és a pronoszpóra ellen, hogy mindenkiből furfangos székely gazda válhasson… Anélkül is jó lefektetni ilyen praktikus igazságokat, hogy mindenáron pontosan meghatározni akarnánk, hogy miért-miképp a magyarság része a székely népcsoport és hogy mitől is ízig-vérig magyar kultúrikon “Braun Gazda”. :)

hunbagira
Újságíró

Csecsenek esetében az utolsó lehetőség az volt, hogy megadni nekik is a függetlenséget őseik földjén.
95-ben még világi vezetők álltak felettük Dudajev/Maszhadov (egyébként mindketten itt voltak katonák Maszhadov a cegleden volt hadtestparancsnok Dudajev kunmadaroson százados) a nők, ha nem is kurvának öltöztek, de kendőt (no pláne) csadort nem hordtak. (Utóbbit most sem nagyon, de a fejkendő általános lett)
Nos ezen a cia és a szaudi/paki titkosszolgálat és az orosz birodalmi terror változtatott.
Az eredményt meg láthatjuk.

Meske
Olvasó
Meske

Végre megtaláltam ezt a kommentet .
hunbagira, volna kérdésem a témával kapcsolatban (a választ rád bízom, -te kompetensebb vagy a szólások eme szabadságában, mint én – mert a Medve, ki akkor már hatalmon volt, azóta is ott van).
Szóval két esettel kapcsolatban (is) „zavart érzek az erőben”: Beszláni túszdrámával illetve a Dubrovka színház eseményeivel (illetve meg nem történt eseményekkel – számos technikai hibák okán) kapcsolatban.
Ezek lehetséges előzményeiről tájékozódtam.
Az oroszoknak egyáltalán érdekükben állt békés úton rendezni a helyzetet (vagy ez inkább nyomás volt a „nyugat” részéről)?
Maszhadovot Zakajev (min. elnök h.) képviselte a liechtensteini találkozón (Haszbulatov-terv és Brzezinski-terv részeit olvasztotta egybe és -hogy is fogalmazzak-, Csecsenföld egyfajta „magzatállapotban” működött volna Oroszország „testén” belül) , ami a mérsékelt csecsen vezetés tárgyalóképességét bizonyította volna, de az orosz vezetés elkaszálta, helyette Kadirov került pozícióba. Ugyanakkor voltak olyan csecsen vezetők, akik sem a mérsékeltekkel, sem az orosz iránnyal (csecsenizációval) nem értettek egyet és a „háború győzedelmes befejezését szorgalmazták”, még akkor is, ha ez agresszív fellépést és éveket jelent.
Kérdezhetnék erről tőled?

hunbagira
Újságíró

Nézd, az orosz birodalmi “elitnek” nyilván nem érdeke, hogy a meghódított területek/népek bármilyen szinten függetlenedjenek. Max ilyen skanzenszinten elbohóckodjanak (mondjuk ez is több, mint a zsidóangolszász világ kínál a saját bennszülöttjeinek, kivéve, ha niggerek)
A zsidóangolszász világnak meg érdeke, hogy oroszországot feldarabolják és alávetettkent betagolják a birodalmukba, ahogy németországgal/japánnal tették 70 éve. Csak ugye ruszkiknak vannak tömegpusztító fegyvereik, ezért velük nyílt háborút nem lehet kezdeményezni.
Ezért maradnak a titkosszolgálati módszerek. És az ezekkel történő szeparatista szervezetek támogatása, amelyeknek amúgy a követeléseik jogosak és igazságosak.
– muszlim területeken az afgán kaland óta, eme akciókat szalafistáknak+paki/szaudi titkosszolgálatnak adja ki a cia “alvállalkozásba”.
Ezen műveleteket meg nyilván a ruszki szakszolgálatok nem nézik ölbe tett kézzel.
Nah eme szemüvegen kell vizsgálni eme túszdrámákat.
Dudajev/maszhadov becsületes hazárdőrök voltak, akik rossz lóra tettek. Azt hitték, sikerül az oroszoknak, akkora veszteséget okozniuk, hogy belemennek a csecsen függetlenségbe (amibe a dominó hatás miatt nyilván nem mehettek bele) plusz Jelcin is éppen piáról való leszokási fázisban volt (külön szerencsétlenségükre) így megemberelte magát és 95-ben beküldte a hadsereget.
Mi lenne a kérdés?

Meske
Olvasó
Meske

hunbagira,

Nah eme szemüvegen kell vizsgálni eme túszdrámákat.

Huh…oké… megpróbálom…
Így hogy említetted Baszajevet, kicsit rendeződtek a dolgok, de azért nekifutok:
Az oroszok és a szeparatisták szempontjából nézném Hattab szerepét. A csecsen lázadókat az általa létesített táborban képezték ki. Az első csecsen háborút követő rövid önállóságnak az tett be, hogy Hattab orosz területeken lévő falvakat támadott meg és foglalt el, ezzel kezdetét vette a csecsenek dagesztáni “inváziója” (mert a meglévő konfliktus megoldatlan maradt. Kérdés, milyen megoldás jöhetett volna egyáltalán számba- ha akarták volna?) Ugyanakkor, mint jó mudzsahedin, a hit harcos védelmében/terjesztésében is szerepet játszott, ami abban a nagyszabású törekvésben nyilvánult volna meg, mely által Dagesztánt önálló iszlám köztársasággá kívánták alakítani.
A második csecsen háború során ehhez már arab pénzügyi forrásokat is kaptak.(Innen a cia?)
Mindez elég indokot szolgáltatott az orosz vezetésnek arra, hogy erőteljes választ adjon. Újra orosz felügyelet alatt Csecsenföld. 2002 – ben Hattab meghal. Ezután még vagy kilenc évig voltak terrortámadások, köztük a Beszláni és a Dubrovkai.

Ezen műveleteket meg nyilván a ruszki szakszolgálatok nem nézik ölbe tett kézzel.

A Dubrovkai események nem sokkal a liechtensteini csoport újabb béketárgyalása előtt történtek.
(Ugyankkor a színházi túszejtéssel egy időben több pokolgép is robbant volna – ám technikai okok miatt mindez elmaradt.(?)

A. Menkejev, volt orosz tiszt, őrnagy stb.! (inkább csecsen vagy inkább orosz… ?) aki az öveket készítette, kihallgatása során oroszbarát besorolást kapott.

Senkinek nem tűnt fel a szervezkedés…

Beszlán esetében egy felvételt juttattak ki a túszejtők, amit az orosz erők egyszerűen figyelmen kívül hagytak.

Lehetett mindez egy előzetesen letárgyalt provokáció része, amit aztán a csecsenek (esetleg tartva a túlzott retorziótól) szabotálásképpen nem teljesítettek „megfelelően”?

Másik: ugyanezen muszlin csecsenek azok (nagy vöröses-barna szakáll mögött), akik aztán Levantéban megjelentek államalapítás alkalmával (vitték magukkal Hattab örökségét?…ja nem, az már ott volt)?

Tényleg, eleinte hogy terjedt el a muszlim hit Csecsenföldön? Erről nem tudok semmit.

Válaszodat előre is köszönöm.

hunbagira
Újságíró

Igen, hattab a szaudi (és egyéb öbölmenti) szakszolgálatok/wahhabita állatok helyi rezidense volt. A beszláni férgek is az ő szarszínű (kamposorrú, niggerbandájából) kerültek ki. Az elkövetők között két kaukázusi volt (azok is ingusok, akik amúgy már megadásról tárgyaltak amikor a szpecnáz senkivel nem egyeztetve akcióba kezdett. Ha a labilis kurvákat nem számítjuk)
Kelet-kaukázusban is egyfajta misztikus-gnosztikus keresztény szinkretista hit volt elterjedve. Amire az örmény, grúz majd az orosz ortodox egyház vad üldözéssel reagált. Ezután indul meg az eltörökösödés (ekkor lesz a kaukazusi albániaból azerbajdzsán) és muszlimosodás. Egyébként annyi maradt ebből, hogy az iszlám misztikus ága a szufizmus terjed el. Tehát a történet teljesen paralel, ami boszniában történt.

hunbagira
Újságíró

Meske, neked honnan az érdeklődés az “orosz” világ után?

common man
Olvasó
common man

Lehet ,hogy neki is orosz a nagymamája…

hunbagira
Újságíró

“IS” Kinek még itt? Amúgy a nagyapára nagyobb esély van…:( bár, hogy top cikk témájához visszatérjünk.
Jogi személyt-2.ukrán front- be lehet írni a személyibe az apa helyére?

common man
Olvasó
common man

volt itt olyan

hunbagira
Újságíró

Arról lemaradtam.

tomgal
Olvasó
tomgal

A szockóban kinn tanuló-dolgozó magyar férfiak nagyon sokan hoztak orosz feleséget magukkal. Pl az idősebb pilóta-nemzedék ( csak oroszoknál volt hivatalos képzés nagy gépre) körében rengeteg az orosz ( akkor még “ szovjet”) feleség

tomgal
Olvasó
tomgal

Pontosabban az édesanyja .( Koriander-Makarov). Mondtam , hogy sok mindenre emlékszem amit akár évekkel ezelőtt itt említett valaki. Ettől még lehet persze olyan, akinek a nagymamája az :)

common man
Olvasó
common man

Igen a Koriander. Mondjuk ha az anyukája orosz elvileg a nagymamája is lehet az.Nekem egy olyan ugrott be ahol mintha ezt említette volna.

tomgal
Olvasó
tomgal

Igen , épp akartam írni, hogy mindenképp igazad van :), ugyanis ha az anyukája full orosz , akkor az egyik nagymamája is.
Szerintem azért emlékszel erre, mert említette anno, hogy mentek ki gyerekként látogatóba a nagyihoz.

Meske
Olvasó
Meske

hunbagira,
Nem tudok róla, hogy lenne orosz felmenőm…
Engem eredetileg a török-kurd konfliktus érdekelt, amihez hozzákapcsolódott a szíriai háború (itt sok alakulat jegyezte Hattab nevét), és kapva az alkalmon aztán Bassár el-Aszadot támogatva megjelentek az orosz érdekek is. E helyzet ellentmondásossága A. Karlov meggyilkolásánál csúcsosodott ki (miközben a török vezetés meg folyamatosan F Gülenre tereli a figyelmet).
Próbáltam megérteni, mi történik körülöttünk – mert így vagy úgy, de mi is részesei voltunk/vagyunk annak, ami ennek nyomán kibontakozott/bontakozik.

Olyannak láttam az eseményeket, mint egy ronda, gonosz sakkjátékot: nagyjából beazonosítottam a figurákat, ahol mindegyik csak bizonyos lépéseket tud tenni, mert megvannak a maga korlátai… Ám az egész nem állt össze addig, amíg rá nem jöttem, kik azok, akik játszanak és mi a játék célja. Naiv voltam, mert sokáig azt hittem, a cél az, hogy valamelyik fél nyerjen, de nem. A cél maga a játék fenntartása (wardogs), ezért amikor egy figura kiesik, a másik játékos megnehezíti ugyan, de nem akadályozza meg abban az „ellenfelét”, hogy elérje azt a pontot, ahol egy újabb figurát állíthat vissza a táblára.

Azon gondolkodtam, Magyarország hol lehet ezen a táblán. Nekem úgy tűnik, hogy hazánk a „szürke zóna”, a „hely a függöny” mögött. Nézve, milyen agresszív kompetenciával rendelkeznek az oroszok, a törökök és a németek, mit maradt itt alattunk a Jugoszláv háború után (ami tartalék meg is jelent Levantéban), belegondolva abba, mi áll rendelkezésünkre, nos… nagy szükség van a jó diplomáciai kapcsolatokra.

Az örmények is üldöztek korábban…? Oh… Én csak az örmény genocídiumig láttam el…
(…ennek hallatán némi csalódottságot vélek felfedezni magamban…)

Azt tudom, hogy hazánknak volt már abból diplomáciai problémája, mikor egy azeri és egy örmény elítélt került egy zárkába…

Úgy másfél évig nem követtem az eseményeket és mire ismét körbenéztem, hát látom, hogy a törökök már Líbiában szorgoskodnak…
„Az oroszok már a spájzban vannak…” …vagy már nem is annyira orosz az, inkább török…?
Lesz még nekünk ezzel dolgunk.

hunbagira
Újságíró

Az nem zárka volt, hanem kollégium és katonákról volt szó.

Meske
Olvasó
Meske

Uh, tényleg, elkevertem a helyszínt… A gond abból (is) lett, hogy utóbb kiadták a katonát, hogy saját hazájában töltse le a büntetést. (Itt kavarodtam el.) Ott meg ünnepelték…

Hunn
Újságíró

Katonai kollégium volt, ahol egy örmény és egy azeri katonatisztet raktak be ugyanabba a szobába lakni a nagyokos szervezők…

hunbagira
Újságíró

Lehet, csak magukból indultak ki, hogy ők simán elpezsgőzgetnek egy oláhhal is, erdély elcsatolásának évfordulóján.
Nos, kaukázusban nem ez a helyzet, ott még van tartás az emberekben.No pláne a katonákban.

hunbagira
Újságíró

De az elkövető valóban volt zárkában. Egy 8 évet lehúzott “gyűjtő 2”-ben.

Meske
Olvasó
Meske

Eredetileg életfogytiglant kapott. Azóta alezredes.

hunbagira
Újságíró

Szerencsétlen naív, haszbulatovnak népe körében semmi szava nem volt, mint a “vörösbarna” puccsisták vezetőjének.
Eleve a csecsen ellenállás vezetői (kivéve a szalafista beteg állatokat) jelcin köpönyegéből bujtak elő. Baszajev volt moszkvában a jelcin mellett kiálló diák küldöttség egyik vezetője. Akkoriban még che gueverának öltözve, a commandante előtt pózolva. :D

Hunn
Újságíró

Nagyon érdekes dolgot olvastam az iszlámistákról nemrégiben, (ráadásul több ilyen cikket is láttam mostanában) ami arról szólt, hogy pontosan mi is az, amit az iszlámisták annyira gyűlölnek bennünk?

Az ember azt gondolná, hogy vallási fanatikusként nyilván a kereszténységet gyűlölik bennünk… netán történelmi okok miatt (keresztes háborúk, gyarmatosítás, stb…) a fehér embert…

Kiderült, hogy NEM!!!

Amit az iszlámisták annyira gyűlölnek bennünk, amiért lenéznek és megvetnek minket a keresztény, fehér emberek modern Európájában…

… az bizony, uraim, nem más, mint amit mi is gyűlölünk: a bal-liberális, progresszív “kultúra”, vagyis a kulturális marxizmus!!! Tehát a ránk kényszerített gender-ideológia, a feminizmus, a meleg-propaganda, stb… miatt gyűlölnek minket az iszlámisták!!!

Érdekes, nem igaz?

Kalman
Újságíró

Nem lennék meglepődve, ha ez a gyűlölet lenézéssel is párosulna…