Toplak Zoltán
2 megosztás

Az önmagát feltáró Isten IV. Józsue és a Bírák

A Bibliai hivatkozások értelmezése: elöl az adott könyv nevének rövidítése található. Például a Kivonulás (Kiv) könyvéé. Ezután a fejezet száma jön. Ha vessző van utána, akkor a következő szám a kezdő sor sorszámát jelzi, kötőjellel jelezve a befejező sor számával. Pl. Kiv 3, 1-15 szerint a Kivonulás könyvének 3. fejezetének 1-től 15-ig soráig tart az olvasandó szöveg. Ha nincs vessző, akkor a teljes fejezet értendő a szám alatt, esetleg kötőjellel van jelezve az olvasandó fejezetek száma. Pl. Kiv 7-11 a Kivonulás könyvének 7.,8.,9.,10.,11. fejezetét jelzi. A következő jelzést példával magyarázom: Kiv 4, 1-5. 10-17 a Kivonulás könyvének 4. fejezete első öt, és tizediktől tizenhetedik soráig olvasandó szövegrészek értendők. Ennyi. Kicsit bonyolult, de gyakorlással elsajátítható. ;-)

Isten, miután a pátriárkákkal előkészített magának egy népet, majd a Sinai szövetséggel végleg magához kapcsolta, nekik adja az Ígéret Földjét. A honfoglalás ie. 1200 körül történt. (Tipikus példája Isten működésének: megígér nagy dolgokat <ilyen pl. a Fogságból való hazatérés is> de a híveknek dolgozni kell érte. Szent Johanna (Jeanne d’Arc) is ezt vallotta bíráinak, mikor azok megkérdezték, ha Isten űzi ki az angolokat Franciaországból, akkor miért nem küld mennyei sereget: a katonáknak kell küzdeni, de Isten adja a győzelmet. <Szentek Élete I. kötet (új kiadás) 946. old. lap teteje. >).

Az i.e. XIII. század kedvezett a honfoglalásnak. A közeli nagyhatalmaknak (Egyiptom, Asszíria) ez a vidék (Palesztina) nem volt fontos, a hettita birodalom eltűnt. Két „újdonság” jelenik meg Izraelben: a prófétaság és a királyság. A király itt Isten helyettese (mint ma a pápa), vagyis fő feladata a Szövetség megtartatása a néppel. „Felkent”, vagyis Istennek szentelt személy – tágabb értelemben „Isten fiának” nevezik. (Azért pápák még nem hívatták így magukat. J) A prófétaság főleg az ország kettészakadása idején, és a Fogságban bontakozik ki. (Érdemes megjegyezni, hogy a Biblia megemlít hamis prófétákat, akikkel szemben éppen az igaznak kellett fellépnie. Jeremiás könyve 23,9-32)

Józsue

A Biblia kevésbé ismert alakja, pedig a honfoglalást ő vezényelte le. Férfit próbáló feladat volt. Mózes a halálát érezve utódot keres, aki bevezeti Izraelt az Ígéret Földjére. Józsuét Isten választja ki, mint később a bírákat (akik a királyságig töltik be küldetésüket). Ők nem próféták, de Isten által választott vezetők, akik a törzsfők (a tizenkét törzs „fői”) hatalmát nem írják felül. Isteni kiválasztásuk miatt hívjuk őket karizmatikusoknak.

A honfoglalás leírásáról (Józsue könyve 6 – 12) a mai katolikus Szentírástudomány azt tanítja, hogy kiszínezett, egyes elemeit nem kell feltétlenül elfogadnunk. (Pl. amikor a Nap megáll az ég közepén, s nagyon hosszú ideig nem nyugszik le Józs 10, 12 – 14.) A tanítás összességében fontos: Isten a népével harcol. Közben biztos csodák is történtek. Mózes halála után Isten szól Józsuéhoz, és két dolgot kér tőle: legyen hű a Szövetséghez és a parancsokhoz, és hogy legyen erős és kitartó. (Nem állom meg, de ide kívánkozik: ma hányszor halljuk a szószékről, hogy legyünk erősek és kitartóak, férfiasak? Legyünk irgalmasok, megbocsátók, engedelmesek. Persze, ez jó, ez kell. De hol a kezdeményezés, a bátorság, az önállóság, felelősségvállalás? Meggyőződésem, ha ismét felfedezzük Isten férfias arcát, a kereszténység sok problémája elkezd megoldódni. Világos, ez sem csodaszer, de szükséges és hasznos lelki gyógyszer.) Józs 1, 1-9

Először Jerikót veszik be. Itt is felmerül, mennyit hihetünk el a csodás leírásból, miszerint hét napon át megkerülte a csapat a várost, majd a hetedik napon csatakiáltásban tört ki, és a falak leomlottak. A Jehova Tanúi által kiadott “A Biblia, Isten szava vagy emberé?” című kiadvány szerint Jerikó falait földrengés omlasztotta le. (49. old.) Ha ez igaz, hasonló lenne az eset, mint a Vörös tengeren történő átkelésnél. Maga a történés nem természetfeletti, de az, hogy éppen a megfelelő időben és módon történt, elgondolkodtató.

Érdekességképpen érdemes megemlíteni, hogy a leírásban két hagyomány ötvöződik, melyek teljesen nem is egyeztethetők össze. Az egyikben a város megkerülése harsonákkal történik, a másikban némán. A mondatok egymás után következnek, mégis az egyik ezt a hagyományt meséli, a másik azt. (Józs 6, 1 – 16. 20)

Az Ígéret Földjének teljes meghódítása voltaképpen csak az első király, Saul után (1015 körül) történik meg. Pl. Jeruzsálemet Dávid, a második király veszi be, a Biblia itt mégis befejezett tényként írja le a honfoglalást.

Józsue a halála előtt összehívja a törzseket Szíchemben. Itt megújíttatja velük a Szövetséget. Választás elé állítja az egybegyűlteket: válasszanak Mózes Istene és a pogány istenek közt. A törzsi gyűlés Jahve mellett dönt, és ezzel egy olyan vallási egység tagjai lesznek, amely zaklatott történelmük során mindvégig közös eszményük marad. A Józs 24, 1 – 18. 22 – 26 lényegében az „izraelita krédó” kibontása. A zsidó nép századokról századokra ismétli a történetet, melynek egyes állomásai Isten jótéteményeiről tanúskodnak.

A Bírák

A Józsue halálát követő évszázad – a Bírák kora – a nemzeti és politikai egység keresésének korszaka. Izrael harcol, hiszen a sík vidékeket még nem uralja, ugyanakkor tanulja a földművelést. A Szövetségről a nyugalom korszakaiban újra és újra megfeledkezik, és megbarátkozik a környezet pogány isteneivel. Megfeledkezik fontos küldetéséről: az egyistenhit őrzéséről. A Bírák könyvének (Bír) tanítása szerint ezt a hűtlenséget bünteti Isten a rájuk törő ellenség által. Ilyenkor Izrael „jó kisfiú” lesz, újra mindent megígér, belátja bűnét, majd minden kezdődik elölről. Mi értelme van mindennek? A fokozatos csiszolódás: az új és új elbukás, az ezeket követő büntetés és megtérés közbeni lelki finomodás. Ami még most, az út elején, elég távol áll az igazi finomságtól.

A Bírák olyan személyek voltak, akik az egyszerű nép köréből származtak (miként Krisztus is, hiszen egyszerű ácsmester volt, és sokáig akként is dolgozott) és katonáskodásban és bíráskodásban egyaránt megállták a helyüket. Debóra,  Bárák, Gedeon, Abimelek, Jefta, Sámson tettei nyomán halad Izrael a politikai egység felé, melynek első igazi, Isten szerinti és legendás királya Dávid lesz.

 

Post Author: Toplak Zoltán

Toplak Zoltán
Lassan ötvenes, kétgyermekes apuka vagyok. Nagyon fontos nekem a férfimozgalmi tevékenység és a keresztény hit. Egy férfiközösség szervezője vagyok, igyekszünk megélni és kivinni a világba egészséges férfiszellemet. Személyes tapasztalatom az, hogy ez sok küzdelemmel és mély fájdalommal jár. De a végeredmény magáért beszél - megéri. ;-) eposzegy@gmail.com - on személyesen el lehet érni. Kommenteket ritkán olvasok.
f Facebook
2 megosztás


38
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
4 Egyéni hozzászólás
34 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
8 Hozzászólások szerzői
DeansdaleNaoooInaaraForay Nándordon Fefinho Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Itt két kérdés merül fel bennem. Az első: A keresztény tanítás szerint a Biblia Isten szava, a lejegyzői Isten szavait közvetitik. Akkor hogy lehetnek benne ilyen nyilvánvaló kitalációk, mint Jerikó falainak leomlása a harsonák szavára ? A második: itt nem szerepel, de a Bibliában a zsidók brutális mészárlásokat hajtottak végre meghódított területeken Isten támogatásával. Ez hogy egyeztethető össze az Újszövetség minden embert szerető Istenével ?

Suum cuique
Újságíró

Honnan tudod valamiről, hogy “nyilvánvaló” kitaláció? A természettudomány és történettudomány esetében sosem beszélhetünk biztos tudásról, csupán a “tudomány jelenlegi eredményeiről” és hipotézisekről. Példul egy ókori eseményt illetően a források, és leletek alapján tudunk csak dolgozni, ezek alapján lehet megbecsülni a dolgokat, de ez nem biztos tudás. Ajánlok figyelmedbe egy idézetet:

“A Vatikán hivatalos álláspontja szerint a Szentírás nem olyan jellegű szakkönyv, amelynek szavait szó szerint kell értelmeznünk, ezért nem is tulajdonít a katolikus egyház az ateista szempontból „bibliai ellentmondások”-nak nevezett összehasonlításoknak különösebb jelentőséget. Bolberitz Pál és a jezsuita Alszeghy professzor megvilágításában a bibliai kifejezéseket a vatikáni szemlélet szerint úgy kell tekintenünk, mint például a „napfelkelte” szót. Ezt a magyar kifejezést sem töröljük a magyar nyelvből, pedig tudományos szempontból hibásnak tekinthető, ellentmondásos a csillagászat tudományának jelenlegi állása szerint. Egyfajta régi világnézetet őrzött meg ez a kifejezés, mégis minden magyar nyelvet beszélő számára világos, miről van szó. Nevetséges lenne az új nap kezdetét jelző hajnali világosság létét megkérdőjelezni, mert a jelenség leírására szolgáló kifejezés nem megfelelő. Összefoglalva: a Biblia a Vatikán mai értelmezése szerint nem egységes szimbólumrendszerben beszél, mivel könyvei keletkezése között akár több ezer év is eltelhetett.”

És egy linket: A Szentírás és a természettudományos haladás

“Ez hogy egyeztethető össze az Újszövetség minden embert szerető Istenével ?” – Egyszerű: Istennek, személyi voltából fakadóan több oldala van, és különböző helyzetekben különböző módon reagál. Például vegyünk egy családos férfit, akinek mondjuk az a foglalkozása, hogy rendőr. Nyilván a bűnöző, akit letartóztat, egy kemény, szigorú, akár kérlelhetetlen stb. alaknak fogja látni, a gyermeke, akit meg az ölébe ültet, és játszik vele, stb. meg egy melegszívű, szerető apának.

don Fefinho
Újságíró

“Ez hogy egyeztethető össze az Újszövetség minden embert szerető Istenével?”

Sehogy, illetve nyögvenyelősen. Korrektebb megközelítés a sugalmazottság, vagyis hogy nem betűről betűre lett lediktálva az egész, hanem csak a főbb motívumokról sugallt képeket a Szentlélek, amit aztán alaposan megszűrt az emberi gyarlóság és a szerző szubjektív lelkivilága, mire pergamenre került. No meg a Bibliának a tényleges teológiai tartalma elenyésző, a legjava inkább históriás ének rengeteg utólagos színezéssel, papi korrekcióval és ideologizálással.
A Ó- és az Újszövetség közti ordító összeegyeztethetetlenség pedig már az első keresztényeknek is feltűnt, hogy csak Markion nevét említsem.

Suum cuique
Újságíró

Keresztény szempontból nem elfogadható az a nézet, hogy tényleges ellentmondás van az Ó- és Újszövetség között abban az értelemben, ahogy azt Markion és a markioniták értették. Annak idején zsidóellenes megfontolásból bedobták ezt a nézetet a német nemzetiszocialisták is, erre reagált XI. Piusz pápa a „Mit brennender Sorge” enciklikában. Javaslom, hogy a linkre kattintva olvasd el azt a négy bekezdést attól a résztől, hogy: “Az ószövetség szent könyvei teljes egészükben Isten szavai, kinyilatkoztatásának szerves részei.”

Fox
Újságíró

A Bibliában minden benne van, meg mindennek az ellenkezője is, szokták mondani. Teli önellentmondással. Ezzel együtt is kizártnak tartom, hogy például Jézus kitalált személy (Pilátus létezésére ugye már tárgyi bizonyíték is rendelkezésre áll), márpedig ha nem kitalált személy, akkor nem az ujjából szopta a bölcsességeit, ahogy Buddha sem. Ez az én ezotériám. (Az más kérdés, hogy többé-kevésbé Jézust is moderálták utólag. Ám összességében érezni belőle valamit.)

Az Ószövetség és az Újszövetség mellérendeltségét a keresztények közül istenigazából csak az olyan fundamentalisták vallják, mint az igen judaista Jehova Tanúi: ők ellenzik az “Ószövetség” főcímet is, hisz szerintük az nem “ó”, hanem nagyon is megállja a helyét, ugyanúgy Isten szava, mint az Új. Az Ótestamentumot Héber-Arámi Iratoknak, az Újtestamentumot Görög Iratoknak nevezték el, jelezvén ezzel, hogy a kettő egykutya. Holott Jahve és Jézus apja enyhén eltérő karakter.

Mondom mindezt úgy, hogy galíciáner ősöktől származom, római katolikusnak voltam keresztelve, viszont Jehova Tanújának lettem nevelve. Ez az igazi multikulti!

Naooo
Olvasó
Naooo

Holott Jahve és Jézus apja enyhén eltérő karakter.

http://kepfeltoltes.hu/130106/681814099K_pkiv_g_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Inaara
Olvasó
Inaara

Nándor,  “…galíciáner ősöktől származom, római katolikusnak voltam keresztelve, viszont Jehova Tanújának lettem nevelve. Ez az igazi multikulti!”      Ez tényleg az!  :)

Kicsit off leszek, de ha már szóba hoztad: szerinted mi igaz abból, amit sok helyen olvasni, hogy  a Jehova tanúi egy szabadkőműves szekta, (lásd Ch.T. Russell a pittsburgh-i szabadkőműves sírkertben fekszik, és a síremléke is piramis, stb.).

Ismerek egy jehovás lányt, igaz, csak távolról és felületesen (gondolom, nem tanúként nem is lehetne másként), de nagyon furcsa kijelentései vannak.

Suum cuique
Újságíró

Van egy blog a JT-kről, ajánlom figyelmedbe: http://jehovatanui.blog.hu

Inaara
Olvasó
Inaara

Köszönöm, belenéztem. Minden szekta lényege ugyanaz, pont, mint a diktatúrák esetében.

Fox
Újságíró

“a Jehova tanúi egy szabadkőműves szekta”

Ugyan már. Ezek a feltételezések annyira egy kaptafára mennek, hogy aki ebben hisz, az tuti hisz a zsidó összeesküvésben is.

Figyelj. Én 10 évig voltam bent. Anyámék előadásokat tartottak, kongresszusokra jártunk, a helyi közösségünk nemzetközi kapcsolatokat ápolt. Ha engem, minket nem érintett, hogy “szabadkőműves szekta” vagyunk, ha bennünket nem avattak be, akkor “egy jehovás lányt” még annyira se. Nevetséges. Furcsa kijelentései vannak. :D Hát az volna furcsa, ha egy bigott hívőnek nem volnának furcsa kijelentései. Nekem is furcsa kijelentéseim voltak. :)

Na most, az “lehet”, hogy az amerikai Jehova-központnak akadnak gazdasági érdekei, lehet, hogy ők ott Brooklynban a könyvkiadásból meg egyebekből jól megélnek. De hogy egy közönséges magyar lány ebből annyit érez, amennyit én, az biztos.

Ja, a másik mókás legenda, mellyel szembesültem, az a korabeli Jehova-épületre kiaggatott horogkeresztes lobogóé. Egyrészt üldözték őket a nácik, de ez a kisebb ellentmondás. A nagyobb az, hogy a jehovista ideológusok olyan szinten polkorrektek, hogy nekem tilos volt az olimpián a magyaroknak szurkolni, mert a magyaroknak szurkolni nacionalizmus. Ha a magazinjukban vegyes csoportkép van, akkor azon mindig a sárga vagy fekete fazon képviseli a jó, a fehér bőrű pedig a rossz embert. Ennyire nácik, nagyon.

Amennyire földalatti összeesküvők a zsidók, annyira a Jehova Tanúi is, én mondom neked. (Hogy az a régi amcsi fasz kokettált-e valamit szabadkőművesekkel, az itt és most irreleváns. A mai magyar jehovista meg a többi balkáni nyomorult örül, ha lyuk van a seggén.)

Inaara
Olvasó
Inaara

Köszi, kb. erre számítottam korábbi hozzászólásaid alapján (ebben a témában). :)

Bevallom, én vonzódom valamelyest az összeesküvés-elméletekhez, de nem ész nélkül. Csak annyira, hogy nézzük meg, akár igaz is lehet, ilyen nézet is van. Elolvasok ezt is, azt is, és persze mindig találok olyan részt mindenben, ami már kicsit vadnak tűnik – de alapjában véve szeretem, ha nincs olyan, amiről nem lehet beszélni, amit a szádra sem vehetsz. Nehogy leszűkítsük a zsidókra, mert több zsidó barátom is van, köztük izraeliek is (mondanom sem kell, ők aztán tudnak vadakat mondani magukról, de hát ez mindig olyan, mint Cyrano esete :) ), úgyhogy egyáltalán nem erről van szó, meg aztán kikapunk Admintól.  :)  A vége persze mindig az, hogy úgysem tudhatjuk, hogy valójában hogy vannak a dolgok.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nekem egy zsidó barátom sincs. Azért még lehetek antiszemita?

Deansdale
Admin

Csak ha minden szemitát utálsz, aminek a zsidóság csak egy része.

Fox
Újságíró

Etimológiailag, ami eléggé érdektelen. Nem ebben az értelemben használatos az “antiszemita”, szóval ez amolyan bájos álnaivság. A szemita arabok jelentős hányada is antiszemita, nyugodtan.

Tudod, ez az eset hasonló, mint hogy a “fiatal” szó történetileg annyit tesz, hogy “gyermektelen”. De attól még lehetsz fiatal, ha van gyermeked? És lehetsz öreg, ha nincs? Lehetsz. Na. Remélem, érted.

A nyelv folyton módosul, szerintem te sem akarsz minden szót visszavinni a gyökeréhez.

Ja, mellesleg az “antiszemita” fogalmat egy antiszemita vezette be, aki bizony a zsidókra gondolt. Legalább a tudomány megalapítójának higgyük el, hogy miről szól a tudomány.

Deansdale
Admin

“Nem ebben az értelemben használatos az “antiszemita”, szóval ez amolyan bájos álnaivság.”

Az “antiszemita” egy téves kifejezés, akkor is ha a megalkotója tévesen alkotta meg. Azt jelenti, hogy szemita(sémita)-ellenes, holott “zsidóellenes” értelemben használják, ami egyszerű, de elég nagy hiba. Kábé mintha a póktól félőkre azt a gyűjtőfogalmat használnám, hogy “állatellenesek”. Na mindegy.

Fox
Újságíró

Arabok 1879-ben még nem nyüzsögtek Európában, márpedig Marr belföldi viszonylatban gondolkodott – akkor és ott elég szűk volt a halmaz. Fogalma pedig annak rendje s módja szerint megragadt. Így megy ez általában, ilyen tekintélyes a nyelvi hagyomány, erős konzerválódni. Gyakori, hogy valami új bekerül a képbe, mégis ritkán nevezik át a nézetet.

Klasszikus példák: a kockás füzet valójában négyzetes, a kockasajt sem kocka, hanem körcikk alapú hasáb.

Naooo
Olvasó
Naooo

És hol volt az első antiszemita kongresszus? A 2. vh végén megfizetett érte az a szörnyen galád város.

Naooo
Olvasó
Naooo

Utálom az arabokat is. Nincs bennem hiba.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Azért ez az Igéret földje is egy érdekes téma. Az a föld már lakott volt, mégis megkapták a zsidók. Ezek szerint azok az emberek értéktelenebbek voltak mint a zsidók ?

don Fefinho
Újságíró

Jóreggelt, jóreggelt! Nem csak azok, azóta is mindenki más…