0 megosztás

A genderről és az elhülyülésről

Svédek régen és most

Aristo írása következik a Mandínerről, a már többször tárgyalt svéd témából kiindulva, de újszerű gondolatokkal és következtetésekkel.


A legtöbb látványos hülyeség valami ésszerűnek tűnő dologból indul, szép példáját adva annak, hogy még a legegyszerűbb cselekedeteink következményeit sem vagyunk képesek előre látni.

Semleges nemet teremtenek mesterségesen a svéd nyelvtanban. Megtiltanák a férfiaknak az állva vizelést svéd baloldali politikusok. Semleges nemű öltözőt hoztak létre egy svéd középiskolában, hogy a nemi identitásukban bizonytalan ifjaknak is legyen hol levetkőzniük a tornaórához.

Sokakat bizonyára meglepnek ezek az utóbbi időkből származó hírek, engem sajnos nem. Megvallom őszintén, nekem ezekkel a skandinávokkal kapcsolatban már Ibsen is gyanús volt, aztán jött Hamsun meg Bergman. Az embernek az a jogos benyomása támadt: csoda, hogy egy olyan irdatlanul depressziós népség, mint ezek a skandinávok, még nem követtek el kollektív öngyilkosságot. Aztán rájöttem, hogy ez feltehetően azért van, mert még ahhoz is hülyék. A napfény hiánya, a nyakló nélkül fogyasztott szeszek és a (legfontosabb) a viking kalandozások elmaradása mára végzetes hatással volt a lakosság mentális állapotára. Az évszázadokon át szervezett rablógyilkosság-túrák ugyanis vidám, oldott hangulatot vittek a komor skandináv életbe. Amikor nem űzték éppen, akkor bearanyozta a hosszú téli éjszakákat a legényes gyújtogatásokról és erőszakolásokról szóló történetek elmesélése. Azóta viszont megváltozott a skandináv életmód, ami különös következményekkel járt a mentális állapotukra. De mi a fenti hírek mögötti törekvések eredeti mozgatórugója?

*

Az eredetileg felvilágosult-baloldali PR-eszközként bevetett „igazságosság” – amely sikeresen leplezte a propagandisták meztelen hatalomvágyát – feladattá nőtt: olyasmivé, amit meg kell határozni, hogy kerek legyen a szép új világ. Az évszázados fogalmi-logikai erőlködés az „igazságosság” fogalmának tisztázására csak a vérszegény egalitarizmushoz vezetett, ama szegényes, ám kétségtelenül igaz alapvetéshez, miszerint ami egyforma, az egyenlő – tehát igazságos – is. Ki hitte volna? Mit mondjak, nem tűnik túl eredeti gondolatnak.

Ám az emberek roppant fegyelmezetlen módon különböznek egymástól: bármerre nézünk, a lehető legkülönbözőbbek, és különbözőképpen birtokolnak tulajdonságokat is, csak az értelem van jól elosztva – tudjuk azt Descartes óta. Miután a természet ilyen anarchista módon csúfot űzött az igazságosság eszméjéből, tenni kellett valamit, enyhítendő a károkat. Így született meg a feminizmus, majd pedig – mivel az elmebaj természeténél fogva növekedni vágyik – a gender studies. Persze ne higgyük azt, hogy mindez a gazdag Nyugat dekadenciája csupán. Ó nem. Van ez már nálunk is, meg minden közép-európai országban, bár errefelé még inkább csak mutatóban. Most képzik a szakértőit és a propagandistáit.

Persze nálunk a gendert még felülírja a politikai hozzáállás – lásd Pityinger művész úr pályafutását a liberális baloldalon –; de eljön majd a pillanat, amikor a fejlett Nyugathoz hasonlóan a gender lesz „a” politika. Nálunk ezt is, mint minden mást, átjárja a politikai megosztottság. A nők elnyomását személyesen Orbán irányítja ördögi mosollyal, a háttérben pedig az egyházak eretnek-üldöznek és kárörvendenek. A baloldal meg mindkét nemet jobban szeretné szeretni.

Ahhoz, hogy a gender „tudományok” meghonosodjanak, két – egymástól nem teljesen független – tényező egyidejű jelenléte szükséges: a társadalom általános gazdagságából származó, temérdek szabadidő generálta unalom, valamint az exhibicionista ostobaság fűtötte túlmozgásos aktivitás jelenlétére. Az exhibicionista hülyeség hordozója az az értelmiségi réteg, amely napjainkra hihetetlen létszámban tenyészik minden modern társadalomban.

Az értelmiség alapja, mentsvára, szülőhelye egy ősi, jobb sorsra érdemes intézmény: az egyetem. A kezdetekben azonban az egyetemeken megalázóan kevés tudományt oktattak, ami azzal káros mellékhatással járt, hogy ugyancsak megalázóan kevés professzori állás volt. Ezt az elfogadhatatlan helyzetet megváltoztatandó szaporítani kellett a számukat. A „tudományok” tehát szaporodni kezdtek. Ez a szaporodás az ún. társadalomtudományok között rendszerint úgy történt, hogy valaki kitalált egy pár szót: ezeket eredeti jelentésüktől teljesen eltérő módon kezdte használni, majd tanszéket alapított, és a hátralévő életét tudományos dicsőségtől övezve azzal töltötte, hogy megmagyarázza, mire is gondolt, mikor mindezt kitalálta. A kezdetben egy szobára szorítkozó tudomány egész folyosókat népesített be az egyetemen: hallgatók, doktoranduszok, docensek, professzorok nyüzsögtek mindenfelé, pezsgő élettel töltve meg az intézményt. Klikkharcok tették változatossá a létet, barátságok, szerelmek és gyűlöletek születtek – aki később rátekintett erre, már aligha merte kétségbe vonni a dolog komolyságát.

*

A legtöbb látványos hülyeség valami ésszerűnek tűnő dologból indul, szép példáját adva annak, hogy még a legegyszerűbb cselekedeteink következményeit sem vagyunk képesek előre látni. Amikor Emily Wilding Davison Epsomban a király lova elé vetette magát, már valószínűleg kóros elmeállapotban volt, azonban bizonyára nem gondolt még a gender studies-ra. Normális dolgokat akart – rendhagyó módon – elérni.

Mert az ugye teljesen ésszerűnek tűnik, hogy a nők egyenlő jogokkal rendelkezzenek az igazságszolgáltatás előtt, vagy hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a fizetést kapják. Nem látszott még, hogy ebből az a követelés fog származni: a lányokat is lehessen Jancsinak nevezni és a fiúkat is Juliskának, a gonosz boszorkányt meg nem tudom minek. Ha Emily-nek elmesélte volna valaki, hogy mi lesz mindebből, minden lököttsége ellenére valószínűleg megkíméli a stressztől a nemes paripát és rajta a királyt.

Mára a Nyugat eljutott oda, amit Hannah Arendt „a hülyék paradicsomának” nevez. A nyugati társadalmak már elég gazdagok ahhoz, hogy unatkozzanak, és eléggé unatkoznak ahhoz, hogy kapva kapjanak minden hülyeségen, ami célként kitűzhető és amiért „harcolni” lehet. Ami minket illet, nekünk – a félgyarmati perifériának – az a pechünk: elveszett az angolszász típusú gyarmattartás finom érzéke ahhoz, hogy a helyi ügyeket a bennszülöttekre bízzák, és csak a fontos (értsd: kereskedelem, pénzügyek) dolgokba szóljanak közvetlenül bele.

Minket nem tekintenek annyira gyarmatnak, hogy megengedőek legyenek a bennszülöttek sajátos szokásaival szemben, ezért a fenti fontos dolgokon kívül az összes hülyeséget is ránk erőltetik. Mi több, nagyszerű terepet biztosítunk minden feltűnési viszketegségben szereplő „jogvédő” számára. Otthon az általános elhülyülés okán már nem találnak ugyanis ellenállásra, és – lássuk be – úgy nem az igazi a küzdelem, ha nincsen ellenség.  Helyzetünket súlyosbítja a komprádor jogvédők jelenléte, akik divatból, pénzért, feltűnési viszketegségből, őszinte küldetésvágytól fűtve vagy mindezekért együtt lelkesen helyeselnek a nyugati jogvédők civilizatórikus küldetésének. Annak a küldetésnek, amelynek többek között olyan vicces új szavakat köszönhetünk, mint a „szexizmus”. (Köztudott, hogy a magyarban a „szex” szó nem a nemet jelöli, hanem egy – a nemtől nem független – tevékenységet. A vágyott szó talán a „nemizmus” lenne?)

*

A társadalomban betöltött szerepek nemi meghatározottságai évezredek alatt alakultak ki, az adott kultúrára jellemzően. Nem állítjuk, hogy örökök és változtathatatlanok. Az azonban bizton állítható, hogy valamiféle absztrakt „igazságosság” nevében, a jobb eredmény reményében újratervezni őket nem lehet. Súlyos következetlenség azt állítani, hogy a nők társadalmi szerepe eddig csak a férfiak szempontjából volt meghatározva, majd ugyanezzel a mozdulattal követelni, hogy ezentúl csak a nőkéből legyen. A nők férfias viselkedése feminin férfiakat eredményez, aztán majd mehetnek a lányok, asszonyok verekedni a kocsmába.

Nálunk a családban nagyanyám – isten nyugosztalja – csendes asszony volt, ellentétben a nagyapámmal, aki határozottan mondta meg a véleményét és adta ki az utasításokat a család számára a teendőkkel kapcsolatban. Nagyanyám ilyenkor csak bólogatott. Ám soha nem tapasztaltam, hogy a nagyapám olyasmit hirdetett volna ki – fellebbezhetetlenül –, amit a felesége nem akart. Módját lelte, hogy olyan döntés szülessen, amilyet ő akart. Talán az ehhez szükséges diplomáciai érzék és tapintat hiányzik a hölgyek egy részéből, ezért kedvelik inkább a nyílt konfliktust. Pedig az nem jó. Mert vagy a férfi enged és akkor már nem annyira határozott férfi – a nők számára sem –, vagy éles csata alakul ki időről-időre, ami nem viselhető el sokáig.

A modern ember a legközvetlenebbül két kategóriával írható le, ezek pedig a Kierkegaard által leírt „szorongás” és a Heidegger által használt „unalom”. A gazdagság szülte unalom emeli a nemi kérdéseket az érdeklődés homlokterébe, teszi már Freudnál is világot mozgató erővé. Így azután senki nem tudja megakadályozni a modern liberális embert, hogy az agyával ellentétes végén lévő szervével kezdjen el gondolkodni. A régi római mondás szerint akit az istenek el akarnak veszejteni, annak először az eszét veszik el. Ennek igazsága nagyszerűen bebizonyosodni látszik a Svédországból érkező hírek fényében.

A nemek közötti „egyenlőség” kényszeres erőszakolása a világ minden táján aggasztó mentális jelenségekkel jár, ám Svédországban már úgy világít, mint az aurora borealis, az északi fény. Mutatja az utat a többiek számára az elmegyógyintézet felé.

Post Author: Vendégcikk

f Facebook
0 megosztás


90
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
15 Egyéni hozzászólás
75 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
21 Hozzászólások szerzői
common manTakiReszet ElekKodowhoamiohmy Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Kétségtelen Aristo a mandiner legjobb bloggere. A cikkel nagyjából egyetértek. Azért a tudományok szakosodásáról írt véleménye elég eltúlzott, egy bizonyos specializálodásra szükség van, a sok új ismeret miatt. Az persze kétségtelen a tátsadalomtudományok területén sok felesleges és kártékony szak is akad, ilyen például a CEU genderképzése is.

Animebj
Olvasó
Animebj

A cikk jó részével egyetértek, de 1.) a régi feminizmus valóban épeszű, jogos követeléseket tartalmazott, arról pedig nem tehet, hogy olyan események, mint az első világháború miatti férfimunkaerő-hiány vagy a második világháborúban történt népirtás szégyene kicsavarta az egészet, hogy aztán egy életidegen, embertelen ideológiai torzszülött legyen 2.) utóbbiakból következik, hogy nem az unalom viszi rá a nyugati társadalmakat a meghülyülésre, ahogy a muszlimokat sem pusztán a vallásuk követése radikalizálódik öngyilkos merénylővé. Ennél sokkal mélyebb gyökerű a probléma.

the hermit
Olvasó

arról pedig nem tehet

Szerintem ezt gondoljuk át még egyszer.Tegyük fel, hogy van egy mozgalom, ami jogos követeléseket fogalmaz meg. Először ellenállásba ütközik, aztán megnyeri a csatát, és elfogadtatja ezeket a (jogos) követeléseket.  Mi akadályozza ezt a mozgalmat abban, hogy ezentúl jogtalan dolgokat követeljen, mások kárára? Egyedül azok az emberek, akik a mozgalom mögött állnak. Vagy éppenséggel ők sem, de egyedül ők képesek rá.

A szép eszmék hamar képesek ijesztő szörnyeteggé változni, egy kis hatalomvággyal megspékelve.

Suum cuique
Újságíró

“a régi feminizmus valóban épeszű, jogos követeléseket tartalmazott” – Mii? Maximum elsőre jogosnak tűnő követeléseket tartalmazott, viszont az egész rossz hozzáálláson alapul. Például ha azt mondjuk, hogy ha a férfiaknak általános választójoga van, akkor persze, hogy logikusnak tűnik, hogy akkor a nőket se zárjuk ki ebből, “pusztán azért” mert más nemi szervük van. Csakhogy a gondolat már ott hibázik, hogy Arisztotelész óta tudjuk, hogy a tömegdemokrácia az valójában szimplán a csőcselék uralma, oklokrácia és az általános választójogot már a férfiaknak is hiba volt megadni. Bőven elég lenne, ha a népesség 5-10%-ának lenne választójoga képességi és meritokratikus alapon, kb. úgy mint mondjuk Tisza István elgondolta. Ebben nyilván lehetnének nők is, amennyiben a kritériumoknak megfelelnek.

Vagy például, hogy járhassanak-e a nők egyetemre? Ez a kérdés száz éve egészen máshogy hangzott, mint most. Akkoriban az egyetemere egyébként is borzasztó nehéz volt bekerülni, nem voltak büfé- és ruhatár szakok, és nyilván nagyon kevés nő felelhetett volna meg egyébként is a felvételi követelményeknek. Az 1913-as Catholic Encyclopedia pl. azt írja, hogy engedélyezni lehet elvben a nők felvételét, úgyis olyan kevés nő fog bekerülni, hogy társadalmi méretekben nem lesz jelentősége. Csak azóta megjelent a tömegképzés, az egyetemek és főiskolák telve vannak olyan középszerű intellektuális adottságokkal rendelkező nőkkel, akik egyébként kiváló feleségek és családanyák lehetnének, ehelyett teljesen feleslgesen végigbulizzák (= kurválkodják) az egyetem éveit, hogy szerezzenek egy értéktelen oklevelet.

“a muszlimokat sem pusztán a vallásuk követése radikalizálódik öngyilkos merénylővé.” – De igen, a máshitűek elleni kombattáns kiállás az iszlámon belül nem egy eltúlzott szélsőség, hanem magából az ortodox iszlámból következik, hogy 1) egyedül az iszlám hit az igaz, 2) minden muszlimnak kötelessége a máshitűket megtéríteni, és az országot amelyben él az iszlám jog (sária) uralma helyezésére törekedni, 3) a “könyv népei” (keresztények és zsidók) egy megtűrt és megadóztatott dhimmi-státuszt élvezhetnek csak. Így hát lehet, hogy nem minden muszlim lesz öngyilkos merénylő, de egy vallását komolyan vevő, hanem is robbantással, de más módon mindenképpel törekedni fog a keresztény európai rend megdöntésére, és így potenciális veszélyforrás.

Pash Cutter
Újságíró

“Bőven elég lenne, ha a népesség 5-10%-ának lenne választójoga képességi és meritokratikus alapon, kb. úgy mint mondjuk Tisza István elgondolta.”

És gondolom, te mindenképpen beletartoznál a 5-10%-ba. Te magad meritokratikus alapon többet megérdemelsz, mint a magyar emberek nagy része. Különb vagy egy csomó-csomó embernél.

MAGAD VAGY A KIVÁLASZTOTT! 

AZ ELIT RÉSZE! 

:D

Bocsáss meg, nem sértegetni akarlak, mert nem ismerlek, de az én szememben ez már a sznobizmus határa! Általában olyan emberektől hallom az ilyen véleményeket, akik többnek tartják magukat embertársaiknál. (És akik nem egyszer ugyanolyan bagatell dolgokra képesek, mint az általuk lenézett “tömegemberek”.)

Most nem rólad mondtam véleményt, csak a kommentről és a benne kifejeződő szellemről.

Magam egyébként ilyen csipkelődős vagyok. :)

edie
Olvasó
edie

Szerintem is szigorítani kéne kik szavazhatnak…

Pl aki nem fizet adót, vagy nem élettársa olyannak aki fizet ne szavazhasson.

(Igen ezzel magam is kizártam volna mikor egyetemista voltam)

Pash Cutter
Újságíró

Óh, nekem nem azzal van bajom, miszerint korlátozni szükséges a szavazati jogot. Én például tökéletesen egyetértek a JOBBIK-val, hogy az érettségi legyen az alapja a szavazati jognak. Az érettségi megszerzése, amikor még gimnazista voltam, pofonegyszerű volt. Aki annak megszerzésére képtelen, az más, jóval komolyabb erkölcsi és kulturális képességet megkövetelő feladatra is képtelen, mint a teljes embert kivánó szavazás. Az, amikor dönteni kell az ország sorsáról.

Nekem az a problémám, hogy  Suum Cuique megadja a százalékokat. Jó szűk százalékot.

(És hogy burkoltan magát is belerakja abba a szűk százalékba.)

Arról nem is beszélve, hogy ki fogja megmondani, ki szavazhat és ki nem.

Teszem azt a Pax Hungarica Mozgalom, aminek a példaképe Adolf Hitler. (És itt máris nem felelnek meg az erkölcsi szempontoknak a meritokráciát követelő Yedi-lovagok!)

Az, aki követeli a meritokráciát, mennyivel különb? Mennyire jogosult a szavazásra? Mennyire illeti meg a szavazati jog?

Vagyis szerintem a szavazati jog kérdése komplex kérdés, mely megköveteli az árnyalt megközelítést és eleve kizárja a “MAJD ÉN MEGMONDOM!” hozzáállást.

Majd  Suum Cuique megmondja…! :)

Nem, nem. Ez nem így működik. (Szerencsére.)

Maestro
Szerkesztő

Hát, pedig az elég nyilvánvaló, hogy az emberek nem ugyanannyit érnek. Csak mivel ezt túl nagy felelősség objektív módon kezelni, inkább játsszuk az egyenlősdit. De az mindenkinek hasznos lenne, ha mondjuk csak 90-es IQ feletti, legalább 8 általános elvégzett, büntetlen előéletű és nettó adóbefizető polgárok szavazhatnának.

Probus
Olvasó
Probus

Hogy jön ide a Pax Hungarica? Az LMP sokkal falanszterebb elveket hangoztat, mint bármelyik szélsőjobbos brigád. A szálsőjobb általában az élet törvényeinek helyes útját látja, csak a forma torzul el. A baloldali-liberális pártok magával az úttal nincsenek tisztában

Pash Cutter
Újságíró

Óh, egyáltalán nem vagyok megengedő az LMP-vel. Leginkább, amióta olyan szarságokkal játszanak, mint a női kvóta.

Farkas Attila Márton és Puzsér Róbert kifejti negatív kritikáját az LMP-ről, néhány pártpolitikus és egy csapatnyi szimpatizáns körében.

Magyarország jövőképe:

http://www.youtube.com/watch?v=DUBSqSpxiaY

A picsák félelmetesek! Olyan ostobasággal rendelkeznek, hogy azzal már ki lehetne oltani egy háztömbnyi életet.

Szerintem egy új burzsoázia lesz az LMP-ből (és nagy valószínűséggel a JOBBIK-ból is).

 

Naooo
Olvasó
Naooo

“Én például tökéletesen egyetértek a JOBBIK-val, hogy az érettségi legyen az alapja a szavazati jognak.”

Érettségi? Tele a zegyetem idiótákkal. Azok miért szavazhatnának?

“Teszem azt a Pax Hungarica Mozgalom, aminek a példaképe Adolf Hitler. (És itt máris nem felelnek meg az erkölcsi szempontoknak a meritokráciát követelő Yedi-lovagok!)”

Miért nem felelnek meg neki?

daphne
Olvasó
daphne

Milyen adót? ÁFA-t mindenki fizet, aki vásárol, jövedéki adót is, aki benzint vesz vagy cigit vagy alkoholt.

Maestro
Szerkesztő

Gondolom, jövedelem- és osztalékadóra gondolt. Az eltartottak által befizetett ÁFA az csak az állam egyik zsebéből megy a másikba.

daphne
Olvasó
daphne

Jó, de akkor mindenkinél egyesével vizsgálni kéne, több adót fizetett-e be, mint amennyi pénzt kapott az államtól. Elég bonyolult lenne.

Probus
Olvasó
Probus

Nem az adó a lényeg. Egy zeneszerző vagy festő, aki mondjuk 10 évig nyomorog nem “lógós”. és minden bizonnyal kevesebb adót fizet, mint egy közepes ügyvéd. Ennek ellenére a közösségnek optimális esetben több hasznot nyújt. És még csak nem is a haszon a fontos, hanem a helyes út meglátása. Ez szellemi kérdés, nem gazdasági. A 8 általános egy elfogadható alap. Ha ez a szelekció megvan, az idióták fele kiesik.

daphne
Olvasó
daphne

Valaki mondta egyszer, hogy bizonyos szakmák végzőinél még az is hasznosabb tagja a társadalomnak aki munkanélküli. Milyen igaz.

Pash Cutter
Újságíró

Kedves Maestro és Probus!

Elég megengedőek vagytok a kérdésben. Szerintem az érettségi legyen már egy alap (mindez személyes vélemény)! Az általános nyolc már beengedne a körbe olyanokat, akiknek fogalmuk sem lenne arról, miről is van szó. Mondhatni: kockázatos.

Vagyis:

miért elég a nyolc általános?

Remélem, nem vagyok túl meritokrata! :)

Probus
Olvasó
Probus

Azért kötném 8 általánoshoz, mert az érettségi elvileg középfoknak felel meg. Az érettségizett ember valaha komoly dolog volt, csak korunkban hiszi minden szülő, hogy kis egyetlenkéjének mindenáron diploma kell. Annyit is ér a mai diploma. (Kevesebbet mint 30 éve egy gimnázium). De aki a Tomcat videóit látta, tudhatja, hogy diplomával is lehet valaki analfabéta. Ellenben elítélem azt a beteg városi nézőpontot, hogy az iskolák halmozása az érték. Egy paraszt nem kevesebb, mint egy jogász. Egy suszter nem ért kevesebbet a világból, mint egy esztéta. Elég a papírokban gondolkodásból. A ki a 8 általánosra nem képes, az nem szavazhat. De az elég. (Hamarabb adnék szavazati jogot Matula bácsinak a Tüskevárból, mint egy médiaszociológusnak)

the hermit
Olvasó

Örülök hogy megvonnátok a szavazati jogomat.

Suum cuique
Újságíró

Ez szimpla személyeskedés. A vitaképtelen senkiházik módszere: az állításom létjogosultsága helyett azon kezdesz el hejehujázni, hogy biztos azért gondolom ezt, mert én vagyok a beképzelt arrogáns fasz, aki többnek merészeli gondolni magát másoknál. Ez az egalitáriánus düh, az egyformaságot megsértőre való irigy neheztelés, van rá egy szép francia szó: Ressentiment.

Pedig a kérdés rohadtul nem az én személyemről szólt, tekintve hogy az én szavazatom lényegét tekintve akkor se dobna többet a latba, hiszem még mindig csak egy lenne a sokszázezerből, és elhiheted (bár az ilyenek úgyse szokták elhinni), hogy nem azért gondolom így, mert ez okozna nekem erekciót.

Egyszerűbben jobban működne az ország, a politika nem a tanulatlan és főleg inaktív réteget célozná meg ilyen “adok nektek kalácsot” szlogenekkel. Ez tehát nem az én “sznobizmusom”, hanem közérdek. Arisztotelész szerint a helyes államrend az, ha a politikában a művelt, dolgos, önellátó és tőkével rendelkező középosztály a vezető erő, ezt nevezte ő politeia-nak, szemben a demokráciával, amely a csőcselék uralma.

Pash Cutter
Újságíró

Milyen szépen lereagáltad. :)

Bocsáss meg, de én viszont rengeteg olyan meritokráciát hírdető emberrel találkoztam, akik kimerítik az “arrogáns fasz” fogalmát. Ugyanakkor egyáltalán nem neveztelek semmi dehonesztálónak, egyedül a kommentedre tettem megjegyzést. (Mondhatni, nem soroltalak az arrogáns faszok közé.)

Mellesleg te is beleestél egy picit a személyeskedésbe. Nem tudom, mitől gondolod azt, hogy egyrészt egalitáriánus, másrészt az egyformaság híve lennék. Miből gondolod? De ne vesszünk ezen össze! :)

Egyszerűen nem tetszett a kommented gróf úras stílusa, ennyi.

Biztos, hogy a szavazati jog korlátozása hozna egyfajta belső tisztulást az országnak, de nem értem, miért 5-10%-ban kell megadni ezt. Miért nem 3%? Miért nem 25%? Miért kell dobálozni a százalékokkal? Én magam megelégednék, ha érettségihez kötnék; Maestro és Probus nálam megengedőbb, mert a nyolc általánoshoz kötnék. Nekem az nem tetszett, hogy már a százalákokat is megadnád, mint egy kulturpolitikus.

Szomorú vagyok, hogy a személyedre értetted, mikor csak a stílusba kötöttem bele.

Az pedig nem áll távol tőlem, hogy a tartalommal vitázzak. Hogy megvitassuk a kérdést.

Suum cuique
Újságíró

Nagyjából megbecsülhető, hogy minden korban 5-10%-a születik a lakosságnak elég értelmesnek, öntudatosnak, szorgalmasnak stb., hogy méltó legyen rá. Ez az arány továbbá biztosítaná a választójognak azt a jellegét, hogy nem “jár” csak uk-muk-fuk…

Gróf úrasra? A meritokrácia épphogy nem örökletességre épül, illetve van átfedés, én nem babusgatom a jó családból való selejtes elemeket. Esterházy Péter is jó családból való, aztán mégis…

Pash Cutter
Újságíró

Vagyis a szociológiával jössz. Szép tudomány a szociológia, csak könnyen fel lehet használni pártpolitikai és egyéb célokra. (Lásd marxisták, Sándor Klára stb.)

Én magam nem mernék megadni százalékokat. Árnyaltan nézem a problémát, és nem mondom azt, hogy ennyi %, aszt jó’ van! (Mellesleg az SZDSZ is állandóan jött a statisztikákkal, százalékokkal, tudományos eredményekkel. Vagyis gyanakvó vagyok az ilyesmivel szemben.)

A gróf úras jelzőt a kommentre értettem, nem a meritokráciára. Magam sem vettem el a meritokráciát, de annak igen is ellene vagyok, hogy nekem tetsző százalékokhoz igazítsak olyan dolgot, mint a szavazati jog. Ez már valamelyest technokrácia! Emberekről van szó, nem puszta számokról.

Suum cuique
Újságíró

Akkor meg kell határozni egy olyan kritériumrendszert, amit úgyis minden korban a népesség 5-10%-a tudna kb. teljesíteni :P Pl. diploma, bizonyos mértékű éves adóbefizetés, tiszta erkölcsi bizonyítvány, és hasonlók.

Pash Cutter
Újságíró

A misztikus 5-10% százalék!

Jó, ha ebben hiszel, elfogadom, bár nekem még mindig nonszensz ez a százalékokban való gondolkodás.

Mihez kössük a szavazati jogot?

Probus – nyolc általános

Én – érettségi

Te – diploma

Majd eldöntjük kártyán. :)

Probus
Olvasó
Probus

Én ezek közül a tiszta erkölcsi bizonyítványt fogadom el. Diplomáknak fontosságot kizárólag 20-25 közötti, városi értelmiségiek tulajdonítanak. Akkor mi van azzal, ki 1965-ben érettségizett, amikor még egy érettségi színvonala magasan verte a mai diplomák jelentéségét? Az az idős tisztviselő nem szavazhat? És mi van azzal, akit NEM ÉRDEKEL a diploma, mert kertészkedik a saját birtokán, de közben 2000 kötetes könyvtára van? (ami szintén magában nem jelent  semmit, mert darabszám nem egyenlő a minőséggel). Nem hiszem, hogy kötelezhető bárki papírok begyűjtésére ha nem fontos neki. A valóban komoly embereknek nincs papírjuk. papírja annak van, aki a valóban nagy ember munkásságát magyarázza és oktatja. Se Attilának, Se Hunyadi Jánosnak se Balassinak nem volt diplomája. De Munkácsinak se. Senkit nem kötelezhetünk valamire, max. egy minimumot lehet felállítani.

Suum cuique
Újságíró

Nem muszáj mindenkinek értelmiséginek lennie, de szavazni sem muszáj. A választójog a politikába való beleszólás, szükségképpen intellektuális tevékenység, és mint ilyen, olyan kvalitásokat igényel, amelyekkel általában nem a kétkezi munkások szoktak rendelkezni. Ezzel őket nem lenézem, hanem helyiértékükön kezelem. Ha valaki azt mondja, hogy én hülye vagyok az agysebészethez, ezen nem sértődöm meg, és nem kezdek el duzzogni, hiszen tényleg így van.

Az igazi igazságosságban nincs egyenlőség, hiszen nem mindenkit ugyanúgy kell kezelni, hanem mindenkinek meg kell adni a magáét, ami neki jár. Erre utal a latin nicknevem is :)

Abban igazad van, hogy jelenleg egy rakás kamudiploma is van, amelyet nem kéne komolyan venni. Nyilván akinek gender studiesből, szociológiából, romológiából meg egyéb PC áltudományból van diplomája, nem képezhetik egy igaz rendszer szavazazati joggal rendelkező elitjét, értelmiségét.

Probus
Olvasó
Probus

Suum cuique én értem, hogy te mit mondasz, de szerintem te nem érted amit én. És minden bizonnyal abba a 20-25 közötti városi intellektuellbe tartozol, amit védesz, és valami felsőbb kasztnak gondolsz. Az értelmiségi lét az isteni rend megértésének EGYIK formája. Én kifejezetten viszketést kapok az “értelmiségiektől” mert leckeként szajkóznak frázisokat, és közben alig értenek bármit. És a frázisnál mindegy, hogy Marx, Kant vagy László András. Lényeg a leckeként való szajkózás és a saját vélemény hiánya. Az értelmiségi éppúgy sztárol kliséket mint a tinilány, csak nem Madonna az ikon hanem John Lukács. De a többségnek a lényeg felé semmi rálátása. Egy gazdálkodó többet lát a valós életből mint egy átlag bölcsész. Ezzel nem téged akarlak minősíteni, hisz nem ismerlek, és amiket itt írtál azzal általában egyet is értek, csak a nagybetűs “értelmiségi lét” előtti hasraesést bírálom. Megismétlem: egy katona, vagy egy paraszt nem kevesebb és semmivel nem látja át egy közösség érdekét kevésbé, mint egy “értelmiségi”. A gond a plebssel van. Azt kell kiiktatni. És igen, a szavazás intellektuális tevékenység, de annak semmi köze a diplomához.

Még annyit tennék hozzá: Gondolj csak bele. Egy régi vágású parasztember, aki lovakat tart, szőlőt művel, a természet, tehát Isten  közelségében él, a büdös életben nem járulna hozzá a buziházassághoz, egy négydiplomás intellektuell meg esetleg röhögve megszavazza.

Suum cuique
Újságíró

Bocsánat én nem a marxista értelemben vett értemiségre gondoltam, amit magam is megvetek. Az én “értelmiségi”-definíciómba nem ér bele az a néhány tízezer fős álértelmiségi söpredék, amely mást sem csinál, mint kritika nélkül beszopja a nyugaton urakodó trendeket, megmagyarázza, hogy miért normális, az amit mindig gyalázatnak tartottak, és miért tilos, ami mindig is magától értetődő volt.

Én a hagyományos értelmiségi csoportokat tartom valóban értelmiségieknek: tanárok, orvosok, jogászok, papok, mérnökök, természettudósok és hasonlók. Az igazi értelmiségi a józan paraszti ész szerint gondolkodik, csak magasabb szinten műveli.

A marxista és liberális áltudományok “művelői” nem értelmiségiek, hanem közönséges nemzetrontó gazemberek.

Probus
Olvasó
Probus

Az a tragédia a világgal, hogy kiforgatták a kereteiből. Mi a régi fogalmakat akarjuk érteni, de más már a jelentésük. Hiába mondjuk, hogy a régi értelemben vett értelmiség, ha a papírok alapján a Marxista hülye is annak számít. Semmi nem az már, mint eredetileg, ezért a korból kiragadva, a mai valóságra vonatkoztatva alig van értelmük. Pontosan ezért nevetséges a legitimizmus, a nemesi-arisztokrata hivatkozás vagy bármi. Tiszta álarcosbál. Mit ér ma egy királyság? Svéd gender univerzumot? Ugyan már… Igazából csak a szellemi arisztokrácia marad, de az meg nem végzettség és nem papírok kérdése. Sőt, egy komoly gondolkodó nem is hajlandó ebben az egész cirkuszban részt venni.

Bazinga
Újságíró

teljesen feleslgesen végigbulizzák (= kurválkodják) az egyetem éveit, hogy szerezzenek egy értéktelen oklevelet.”

Erről elég sokat tudnék mesélni, többségében nők között koptatom az egyetem padsorait. Hogy egyetemen kívül mit csinálnak az egy dolog, na de az egyetem falain belül? Az senkinek nem újdonság, hogy vizsgák alkalmával a folyosók inkább hasonlítanak egy sztriptízbárra,mint egy felsőoktatási intézményre,ahol a tudáson van a hangsúly. A tudás mellékes tényező lett, a megjelenés és azon belül is a “minél többet mutass,annál jobb jegyet kapsz” jelenség pedig aranykorát éli. Ebben persze hibásak azok a férfi oktatók is, akik pillanatnyi ösztönös szükségletüket fontosabbnak tartják, mint a tudást. De azért kettőn áll a vásár.

Amikor előre lehet tudni, hogy női oktató fog vizsgáztatni,akkor érdekes módon  a szoknyák meghosszabbodnak (vagy felváltja a nadrág),a blúzok meg begombolódnak, és amikor férfi oktató van,akkor hirtelen meleg lesz az idő :) (egyszer volt alkalmam látni, hogy egy hölgy-normálisan,nem kihívóan volt felöltözve-megkérdezte az éppen kijövő vizsgázókat, hogy melyik tanár vizsgáztat és miután megtudta,hogy 2 férfi, kiment  a mosdóba és magára húzta a csábító egyenruháját.)  Általában sikeresek az ilyen “stratégiák” (ha nem volnának azok,akkor nyilván már nem alkalmaznák), de vicces helyzeteket teremt mikor nem :)  Csaj kikenve, kilógott mindene, legnagyobb bánatára nem a férihez került, hanem az 50 éves telt idomokkal és távolbalátókészülékkel rendelkező nőhöz. Ott sz.patta ahol csak tudta,mondván nem kétlábonjáró dísznövényeknek kell tanulni :) Láttam már olyan férfi tanárt is,akit egyenesen irritál, ha kilógnak a csöcsök,meg a combok,bár ebből van kevesebb.

A másik jelenség,ami teljesen tabu, hogy szexuális szolgáltatásokért cserébe kapnak egyesek jobb jegyet vagy ettől függ a tantárgy letétele,mert mondjuk sík hülye hozzá. Ezeket a szolgáltatásokat általában nem egyszerűen a jobb eredményért,hanem az azzal járó egyéb hasznokért is csinálják (pl. jobb átlag=ösztöndíj, kollégiumi férőhely stb.) Szóval ezek a prostitúció különös fajtái. Apropó prostitúció,arról is kevés szó esik hányan kurválkodják össze a költségtérítés összegét. Lehetne esetleg ezekről a témákról is egy külön cikket  írni, ha valakinek van kedve. Elnézést így utólag a kis kerülő miatt, de ezek kiakartam most belőlem jönni :)

Suum cuique
Újságíró

Nálunk az egyetemen volt egy sztori, miszerint kb. tíz éve egy tanár egy szigorlat alkalmával meghúzta a hallgatólányt az íróasztalon, majd beírta a karót: “Kisasszony, egy dolog a szerelem, és egy másik dolog a vizsga.”

Nyilván az ő továbbtanulási joguk is olyan magasztos hasznot hoz az emberiségnek, mint Marie Curie.

A liberálisok mindig ezt csinálják, pl. a holokauszt kapcsán (teljesen jogosan egyébként) az átlag zsidó kisembert sajnálják, olyan embereket tesznek középpontban, mint Radnóti, azt pedig elhallgatják, hogy azért a holokauszt nem minden áldozata volt “áldozat”, pl. egy szovjet politikai komisszárt teljesen megérdemelten lőttek tarkón nácizmustól és zsidóságtól függetlenül.

A feministák is Marie Curie-re mutogatnak, holott az egyetemista nők túlnyomó többsége semmiféle kiválóságot nem mutatnak fel, soha semmit sem fognak feltalálni, semmiféle olyan képességük nincs, amivel hatalmasat veszítene az emberiség, ha őket úgymond “háziasszonyi létre kényszerítenének”. Igen, járhassanak a Maria Curie-k egyetemre, de aki csak ribanckodni megy oda, meg mert büdös neki a tisztes élet, az ne.

Bazinga
Újságíró

És később is az életben mikor teljesíteni kell (pl. állásinterjú) majd ehhez az eszközhöz nyúlnak (lepipázzák a munkaadójukat,egyszer vagy minden héten) , mivel már kipróbálták és működött. Ezzel pedig a tisztességes nőket (és férfiakat) szorítják ki a piacról.

Belvedere
Vendég
Belvedere

“Erről elég sokat tudnék mesélni, többségében nők között koptatom az egyetem padsorait.”

Csak nem a bölcsészkar? Ha az egyetemista lányok magassarkú-mániáját vagy farmernadrág-tornacipő összeállítását nézzük, olyannak tűnnek, mint egy falanszter egy kaptafára készülő gyártmányai, ami remekül rárímel a felsőoktatás eltömegesedésére. (Alkalmasint akad értelmes, aranyos, nem kurvoid lány is, elvégre hiba is lehet a Mátrixban.)

 

don Fefinho
Újságíró

Cocjológuslányok ezreire van most szüksége az országnak!

Naooo
Olvasó
Naooo

“vagy a második világháborúban történt népirtás szégyene”

Ne bántsad már a derék demokratákat, amiért végigtömeggyilkolászták terrorbombázásokkal Németországot és Japánt. Háború volt, na.
Vagy Katynra gondoltál?

Bazinga
Újságíró

Ezek sem a svéd kánikulában barnultak le. (bal oldali gyerek)

don Fefinho
Újságíró

Apu fortyogó epéje vagyok.

Pash Cutter
Újságíró

“Örülök hogy megvonnátok a szavazati jogomat.”

Tartok tőle, Hermit, hogy te nem esnél bele a misztikus 5-10%-ba.

Nyugi, valószínűleg én sem. :)

De ha esetleg felvennénk egy márkás Hugo Boss-öltönyt… :D

the hermit
Olvasó

Se érettségim, se adót nem fizetek már (rokkant vagyok). Viszont aki azon az alapon, hogy nekem nincs érettségim, lenéz, hát azt kiröhögöm. Akkor is, ha PHD-je van.

Pash Cutter
Újságíró

Vagyis kiröhögsz engem és Suum Cuique-t (ő egyenesen diplomához köti).

(Meg Vona Gábort és a mögötte álló értelmiségi kört.)

Jó, én hajlandó vagyok az önkorrekcióra. Mondom, hogy komplex a problémakör, ezért kell hozzá az árnyalt megközelítés. Mindenekelőtt pedig a társadalmi vita a megfelelő fórumokon.

Te hogyan döntenéd el, ki kapjon szavazati jogot?

the hermit
Olvasó

Vagyis kiröhögsz engem és Suum Cuique-t

Miért, lenézel, hogy nincs érettségim? Mert akkor igen, egyébként nem. Véleményem szerint tévedtek ebben a kérdésben.

Vona Gábort szívesen kiröhögném, ha nem lenne olyan elszomorító, mennyien látnak benne valamiféle megoldást.

Én nem korlátoznám a szavazati jogot, hülyeség. Nincs erre jó megoldás, és az embereket sehogy se lehet értékesekre meg értéktelenekre szétválasztani. Csak utalni szeretnék itt arra, hogy vannak olyanok, akiknek a munkásságát évszázadok múlva ismerték csak el, a kortársaik meg minimum bolondnak nézték őket.

Maga az élet, az az érték.

 

Pash Cutter
Újságíró

Papírok alapján nem nézek le senkit. Vannak a barátaim között, akik nyolc általánost, akik gimnáziumot, akik szakközepet és akik egyetemet végeztek. Egyként kezelem őket. Vagyis nem nézlek le egyáltalán.

Nekem is csak azért van diplomám, mert ki akartam tanulni egy szakmát. Főiskolára is azért mentem el, mert ki akartam tanulni a könyvtáros szakmát. Régen a könyvtáros szakmát OKJ-s képzésben oktatták – ha nem lépett volna egyetemi rangra, akkor mentem volna OKJ-s képzésre, és most OKJ-s papírokkal rendelkeznék. Az megint más kérdés, hogy nem a szakmámban húzom az igát, mert a könyvtáros szakma zárt (és meglehetősen elnőiesedett) kaszt.

Szerintem ezek csak papírok, melyek nem minősítik lényegében az embert. Csak a mai tömegtársadalomban lettek relevánsak.

Inaara
Olvasó
Inaara

“Én nem korlátoznám a szavazati jogot”

Kedves the hermit,

valóban nehéz jó megoldást találni, azonban elvben nem tartom teljesen elvetendőnek, hogy a jelenlegieken kívül  is legyen még valamilyen feltétel. Kérdés, hogy  a gyakorlatban hogyan lehetne megvalósítani visszaélések nélkül bármilyen szigorítást, illetve hol és hogyan lehetne igazságosan meghúzni a határt. Lehet, hogy épp ezek miatt egyelőre nincs jobb, mint a jelenlegi rendszer. Nem szeretnék belemenni a végzettséggel kapcsolatos vitába, de ha ez bármit is jelent számodra, az biztos, hogy én nem vonnám meg tőled a szavazati jogot. :)

Véleményem szerint nem sokat veszítene senki azzal, ha a nők nem szavaznának. Többek között egyszeriben megszűnne az a jelenség, hogy a vonzóbb megjelenésű politikus nyerne, csak azért, mert a nőknek jobban tetszik (lásd Clinton).

Szerintem a nők túlnyomó többsége nem alkalmas a politizálásra, törvénykezési, gazdasági ügyekbe való beleszólásra. Nagyon nem szerencsés az sem, hogy a bírák, ügyvédek között is egyre több a nő.

Egyetértek Pro véleményével.

Tibi
Olvasó

“Véleményem szerint nem sokat veszítene senki azzal, ha a nők nem szavaznának” – Én nem a Nőktől vonnám meg.a szavazati jogot, hanem a nyugdíjasoktól. Túl sokan vannak, és számomra bosszantó hogy mindig az a párt nyer aki többet ajánl nekik, egy olyan rétegnek akiknek már nincs igazán jövőjük, s mégis így vagy úgy, de ők döntenek a Mi jövőnkről, sokszor egy pár virsliért, egy meleg kézfogásért adnak el minket. Aki nem aktív, ne szólhasson bele a közügyekbe… Lehet, hogy ez most bántó egyeseknek, de egy fenntartható társadalomban nem a gyengéknél kell hogy legyen a gyeplő. Értem én hogy végigdolgozták az életüket, de hát kérem… ezért minden hónapba megkapták a fizetésüket. Épp ezért gondolom már magát a nyugdíjat is részben társadalomellenesnek. A középkorban, mikor az átlagéletkor 30 év lehetett, indokolt volt az időset, bölcset tisztelni, óvni, követni. De ma, amikor a szociális háló annyira kiterjesztett, hogy egy hajléktalan is vígan elél 60 évig?  Elnézést az ide kommentelő nyugdíjasoktól…

Pash Cutter
Újságíró

Te nyugdíjas-ellenes! Uszítod a társadalom többségét a nyugdíjasok ellen, mi?! :)

Csak vicceltem.

Csak ízlelgetem azt a szót, hogy “nyugdíjas-ellenes” meg “öreg-ellenes”. Valamilyen formátumban TGM szokta használni.

Amúgy valami ilyesmi a véleménye Puzsérnak is. Mint neked. Vagy mint nekem.

Magyarországon a nyugdíjasok többsége kifejezetten önző. Viszont Japánban egészen más a mentalitás. Amikor volt a fukushimai tragédia, nyugdíjasok tömegei jelentkeztek, hogy majd ők ellátják a reaktor körüli szükséges fizikai munkát, arra hivatkozva, hogy ne a fiatalokat küldjék ki az életveszélyes munkára, mivel előttük a jövő. A japán nyugdíjasok körében megjelent az önfeláldozás gondolata – önfeláldozás a fiatalabb generációért. Persze Japán teljesen más világ…

Tibi
Olvasó

Egy szűk tízmilliós nemzet nem engedhet meg magának 3 millió nyugdíjast. Ez száraz matek, érzelem nélkül. Lerágott csont, de itt tényleg 1.5 millió ember tart el majd 10 milliót… (Norvégia könnyen ossza a pénzt a Norvég olajalapból,  de nekünk nincs semmink, ezért nevetek nagyot mikor a feministák Norvégiát hozzák fel pozitív példának; miszerint ott is milyen gazdasági fejlődést értek el az ideájukkal, pedig hát tudjuk… Az Északi-tenger finanszírozza őket. Állítólag az egy személyre számolt megtakarítások értéke tavaly 80.000 euro volt, csak ebből kifolyólag)

Inaara
Olvasó
Inaara

Tibi, igen, a nyugdíjasokat nem lehet megkerülni. Az egyetlen “hatalmi eszköz” a kezükben a szavazati joguk. Ha a 3 millió nyugdíjas összefogna, bárkit hatalomra juttathatnának.

Ha a nyugdíjasok nem szavazhatnának, és nem kéne a nyugdíjemeléssel kampányolni, akkor az adórendszerrel kellene udvarolni a szavazók kegyeiért… :)

Nagyon kemény vagy a nyugdíjjal kapcsolatban – ha hamarosan tényleg borul a jelenlegi nyugdíjrendszer, te már nem fogsz nyugdíjat kapni…  :( Szerintem szükség van rá,  nem nevezném társadalomellenesnek.

 

Maestro
Szerkesztő

“Véleményem szerint nem sokat veszítene senki azzal, ha a nők nem szavaznának.”
Azért ezt elég kemény pont egy nő szájából hallani, de ha jobban belegondolunk, a férfiak és nők általában párban élnek, közösek az érdekeik a legtöbb dologban, tehát nem sokat változtatna a szavazatok arányán, ha csak a családfő szavazna (bár hogy mekkora feminista ajvékolás lenne belőle, ihajj :-)
Viszont a lényeg valóban az lenne, hogy ne az eltartottak szavazzanak a pénzek elköltéséről.

Deansdale
Admin

Én eleve nem tartom a szavazati jogot annyira fontosnak. Úgy beszélünk róla, mintha egyenértékű lenne a szabad lélegzetvétellel, vagy legalábbis valamiféle komoly, számszerűsíthető értéke, hatalma lenne. Valójában sz*rt sem ér, főleg ebben a teljesen illuzórikus rendszerben, ahol a nemzetközi bankvilág tucatnyi különböző csápjával irányít minket, amiből csak egy az ország (jelenleg kissé horpadt) művi kétpártrendszere. Mintha nem lenne teljesen mindegy, hogy Orcsány vagy Gyurbán teljesíti a felső parancsokat. Arról nem is beszélve, hogy a parlamentbe kerülő 3-6 pártot kb. ezer szavazó is pont ugyanígy dobná össze, fölösleges millióknak zarándokolni az urnákhoz. Visszatérve a lényegre, a feministák úgy kapaszkodnak a szavazat által képviselt politikai hatalmi illúzióba, mintha az ténylegesen érne valamit, holott semmit nem kapsz érte, egy tölcsér fagyiért nem tudod becserélni. 4 évente megpróbálhatod kitalálni, ki lehet a legkisebb rossz egy színig telt pöcegödörben, és a szavazatod annyit ér, mintha abba a gödörbe dobnád.

Tibi
Olvasó

És nem is sejtik a “drágák” hogy ugyanúgy le lesznek szarva ejtve mint mi, miután az egyént megfosztották mindentől…  Hmmm.. nem is sejtik, hogy csak eszközök… fordítva ez nem működne, tudja ezt az elit, ezért kezdik a relative erősebbel…

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Szerintem mint elvi konstrukció nem lenne rossz, csak van néhány ellene ható tényező. A legfontosabb az emberek ostobasága iskolai végzettségtől függetlenül politikai téren, ezenkivül a manipulálásukra létrejött média és oktatási rendszer. A harmadik tényező a politikusok és pártok többségének romlottsága, becsapják a rájuk szavazókat, mást tesznek mint amit igértek, különböző lobbicsoportok fontosabbak mint a saját szavazóik. Azok a pártok akik viszont tényleg segítenének az embereken, totális lejáratásnak vannak kitéve a konnkurenseik és a média által, ők a populisták és szélsőségesek.

Tibi
Olvasó

Lehet hogy én vagyok Naív, de ez az Orbán tökösebbnek tűnik nekem ( a hibáival együtt) mint az előtte levők. Részemről ennyit a politikáról…

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Persze azért vannak szakaszai a fejlődésnek. A politikai rendszer 1979-ig azért egész elviselhető volt, amikor feltűnt a színen a társadalomellenes neoliberális eszme első képviselője Margaret Theacher a hatalomban, azután egyre több hozzá hasonló került hatalomra Európában. Nagyjából a 80-as években indult diadalútjára a pc és az agymosó kereskedelmi televíziók is. A folyamat 1990-ben a kommunista rendszer bukásával gyorsult fel, amikor eltűnt az egyetlen veszélyes konkurens rendszer.

Inaara
Olvasó
Inaara

Egyetértek mindennel, egészen odáig, hogy “Azok a pártok akik viszont tényleg segítenének az embereken”

Létezhet olyan párt, amelyik tényleg segítene az embereken, “jót akar a népnek”? Úgy értem, igazán, őszintén és hosszútávon csak a nép érdekét nézi, s nem látszatkedvezményekkel kábítja a hiszékenyeket, akik nem gondolnak arra, hogy az aktuális osztogatásnak meglesz még a böjtje. A pártok célja a hatalom megszerzése szinte bármi áron, ebből a célból jönnek létre…

Az az érzésem, hogy még ha akadna is olyan becsületes, fehér holló-típusú politikus, aki eleinte valóban komolyan gondolja az őszinte és tisztességes politizálást, mihelyt megcsapja a hatalom szele, azonnal megváltozik, keserűen tudomásul veszi, hogy úgy nem megy, ahogy ő gondolja – hát beáll a sorba, és eladja magát.

Úgy szeretném, ha valaki megcáfolna… :)

Pash Cutter
Újságíró

Kis adalék a nyugdíjas-problematikához:

A nyuggerkérdés végső megoldása

Suum cuique
Újságíró

Azért annyiból van jelentősége a választójognak, hogy minél szélesebb rétegnek van választójoga, úgy a kampány során a pártoknak annál szélesebb réteget kell megszólítaniuk ígéreteikkel. Ha pl. a nyugdíjasok nem szavazhatnának, értelemszerűen nem érné meg, sőt kontraproduktív lenne nyugdíjemeléssel, tizenakárhányadik havi nyugdíjjal kampányolni.

Maestro
Szerkesztő

“Ha pl. a nyugdíjasok nem szavazhatnának, értelemszerűen nem érné meg, sőt kontraproduktív lenne nyugdíjemeléssel, tizenakárhányadik havi nyugdíjjal kampányolni.”

Éppen ez lenne a lényeg…

Inaara
Olvasó
Inaara

Dean, jól összefoglaltad a lényeget, miért is nem olyan fontos ez az egész. A szavazás színjáték, a döntés illúzióját kelti, de valójában nincs választás. Mégis, mi lenne a jó helyette? Mi a megoldás?

Ha nem lennének választások, az nem vezetne nyílt diktatúrához? Bár lehet, hogy  a mai értelemben vett “demokrácia” sem sokban különbözik tőle…

whoamiohmy
Újságíró
whoamiohmy

És ahhoz mit szólnátok, ha a befizetett közteherviselés arányában súlyozottan lehetne szavazatokat kapni? Mondjuk pl. évi 100.000 forint közteherviselés jelentene 1 szavazatot. Ha valaki 10.000.000 forint adót fizet, akkor van 100 szavazata. Ha 10.000-et, akkor 0,1. Az egészet le lehetne zavarni elektronikusan is, ahogyan az adóbevallást is, ráadásul ösztönözne a jövedelmek bevallására, hiszen több bevallott, leadózott jövedelem = több szavazat = jobb képviselet, érdekérvényesítési képesség, ha úgy tetszik, lobbierő. Ráadásul megszűnne az a gazdasági csapda, amit én csak a kriptokommunisták bosszújának hívok, nevezetesen, hogy annak a rétegnek az eltartásába rokkanunk bele, akik a szocializmus alatt a rossz munkamorállal meg a rossz termelékenységgel csődbe vitték az országot (az akkori aktív, ma nyugdíjas rétegre gondolok, természetesen). Semmi nem zárja ki, hogy egy nyugdíjas korú ember szavazzon, ha letesz annyi közteherviselést az asztalra, hogy kellő szavazóereje legyen.

Még valami ide. Óriási hibának tartom a magyar adórendszer jelenlegi szerkezetét. Arra gondolok, hogy ugyanabba a központi költségvetésbe 8-10 különböző jogcímen fizetünk adót. Mi a francnak Magyarországon külön társadalombiztosítási járulék (abból is több fajta, EU járulék, nyugdíjjárulék, ráadásul külön a munkavállalói és a munkaadói oldalon), SZJA, szolidaritási adó, stb. stb.? Sokkal egyszerűbb lenne EGY adó, legyen mondjuk SZJA, hogy sávos vagy nem sávos, az egy másik kérdés (én a sávos mellett vagyok bizonyos okokból), és kész. Úgyis mindent a központi költségvetés oszt újra. Németországban pl. van értelme külön-külön jogcímeken adózni, ugyanis nem az állam osztja újra pl. az egészségügyi költségvetést az OEP-en keresztül, hanem vannak egészségügyi kasszák, amik magán gazdálkodó szervezetek, és ők vásárolják az egészségügyi szolgáltatásokat a szintén önálló gazdasági szervezetekként működő kórházaktól. Magyarországon ma már a kórházak is szépen lassan visszakerülnek állami kézbe, tehát állami a kassza, állami a szolgáltató is. Akkor minek szed az állam erre a célra külön-külön jogcímeken adót? Egyszerűen azt kéne csinálni, hogy azt mondják: Gipsz Jakab belekerül a munkaadójának havonta 300.000 forintba, ebből 150.000 a miénk SZJA formájában, 150.000 a nettó bére. A teljes foglakoztatási adóéket meg lehetne oldani egyetlen adónemmel, ezzel rengeteg bürokráciát és fejfájást spórolva meg. A fogyasztási adónemek (pl. ÁFA) már egy másik kérdés.

Inaara
Olvasó
Inaara

Akár ez is lehet egy megoldás, csak az jutott eszembe, hogy nem baj-e, hogy ez a szisztéma kizárja az anonimitást.

 

whoamiohmy
Újságíró
whoamiohmy

Miért zárná ki? A rendszerben krediteket kapsz, amiket aztán elkölthetsz szavazatokra. Kb. úgy, mint a bitcoinnál. Befizetsz valamennyi pénzt egy bankszámláról, kapsz érte bitcoint. A bitcoint/szavazatot aztán teljesen anonímen, akár internetesen, akár egy szavazófülkében is elköltheted. Szervezés kérdése az egész.

Inaara
Olvasó
Inaara

Hm, látod, erre nem is gondoltam.  :)  Lenne ehhez infrastruktúra? Nem kellene hozzá egy rendszer, ami összekapcsolja a neveket a súlyozott szavazólapokkal? Akkor megint nem anonim. A pártoknak az lenne az érdeke, hogy rá, és ne az ellenfélre szavazzanak a több szavazati jogot birtoklók…Elképzelhetőnek tartanád a valóságban a bevezetését a mai Magyarországon?

Nem egyszerű… Az egyetlen biztos dolognak egyelőre az látszik, hogy aki nem itt él, és fizet adót (bármennyit), az ne szavazzon.

(Most pedig el kéne már hallgatnom végre, pláne, hogy nem igazán tudok semmi elméset hozzáfűzni a témához…)  :)

whoamiohmy
Újságíró
whoamiohmy

Ne hallgass el, mert teljesen jó felvetéseid vannak, ezek már bennem is felmerültek. A következőket tudom mondani:

Én azt látom, hogy a közösségi hálózatok kiépülésével ez az infrastruktúra gyakorlatilag megoldott. Röhej, de ma például egy csomó kft van Magyarországon, akiknél lehet paypal-lel fizetni, mert így el tudják kerülni az adófizetést, pl. az ÁFÁ-t (ami természetesen nem jó dolog), gyakorlatilag oda jutottunk, hogy pl. az alternatív pénzkezelési módszerek, mint a Bitcoin, a PayPal és barátaik annyival olcsóbbak, hogy jóval versenyképesebbek, mint a klasszikus bankrendszer. És itt a lényeg: egy decentralizált közösségi hálózatra épülő rendszer egyszerűen sokkal olcsóbb, emiatt versenyképesebb is.

Visszatérve a szavazatokra: voltaképpen egy e-mail cím infrastrukturális költségét jelentené ez a rendszer, persze meg kellene oldani annak a közel hárommillió honfitársunknak a szavazását is, akik jelenleg nem férnek hozzá az internethez. Viszont vegyük figyelembe azt is, hogy az internet-használók java része fiatal és aktív, vagyis közteherviselő. Könnyen lehet, hogy csak néhány százezren maradnának, akiknek valamilyen választási irodát, szavazófülkét, stb. kéne biztosítani.

Inaara
Olvasó
Inaara

“…gyakorlatilag oda jutottunk, hogy pl. az alternatív pénzkezelési módszerek, mint a Bitcoin, a PayPal és barátaik annyival olcsóbbak, hogy jóval versenyképesebbek, mint a klasszikus bankrendszer.”

whoamiohmy, tőled olvastam először a Bitcoin-ról, de amikor a hozzászólásodat írtad, nem néztem utána, mi ez valójában. Az imént viszont ismét belefutottam a Bitcoin-ba Dean blogjában, és eszembe jutottál.  :)

Kicsit utánaolvastam a neten, de mivel mindig más az első kézből kapott, személyes tapasztalaton alapuló infó, gondoltam megkérdezlek:  te ismered és használod ezt a rendszert? Ha igen, mi a véleményed?

edie
Olvasó
edie

“Vona Gábort szívesen kiröhögném, ha nem lenne olyan elszomorító, mennyien látnak benne valamiféle megoldást.”

 

Mert nem elfogadható, hogy az élősködők döntsék el a választást.

Rokkantság nehéz ügy, bár ha rokkantsági járulékot megemelik és az is adózik…

Itt jön persze, hogy nálunk mennyi sok álrokkant van, ez ellen mindenképp fel kell lépni.

 

Egyébként kezdetnek általános iskola, speciális vizsga állampolgársági történelmi ismeretekből.

 

“Nem értettem mi a különbség civil meg állampolgár közt, most már értem. Az állampolgár személyes felelősséget visel az egész emberiség sorsáért.”

edie
Olvasó
edie

Szokásos… betlen anna szerint az óvodai szocializáció az oka annak, kevés nő dolgozik…

Nem ám az hogy részmunkából nem lehet rendesen megélni…  mert ugye az elvtársainak hála Pirézia segélyezésére megy el a pénz.

daphne
Olvasó
daphne

Nagyon elvetemült a gondolat, hogy egy ország vezetése azért nem csak a pénzről szól? Tudom, hogy a legtöbb része az, és nagyon fontos, de azért nem minden. A demokrácia elméletben azt jelentené, hogy mindenkinek köze van ahhoz, hogy milyen döntéseket hoznak a feje fölött, vagy legalábbis, hogy ki hozzon döntést. Ha nem csak pénzkérdésről szavaznak a képviselők, akkor nem szabadna kizárni ebből azokat, akik nem fizetnek az államkasszába. Ha azt mondjuk, hogy nekik nincs beleszólásuk abba, hogy ki hoz olyan törvényeket, ami rájuk is vonatkozik, az azt is jelenti, hogy a saját életükbe nincs beleszólási joguk. Ha iskolai végzettséghez kötjük a szavazást, azzal azt mondjuk, hogy aki nem elég képzett, az nem dönthet felelősen a saját életéről sem. Szóval ezek az ötletek messzire vezetnek. Persze én is látom azt a problémát, hogy a politikusok rá vannak kényszerülve, hogy olyan rétegek szavazatát nyerjék meg, akik nem tudják finanszírozni az államtól várt intézkedéseket. Talán tényleg az a megoldás, hogy beismerjük, nem működik a demokrácia. De mi az alternatíva? Alkotmányos monarchia? Ha jól tudom, ott is van parlament, oda mi alapján kerülnek a képviselők? Nálunk nincsenek nemesek.

Maestro
Szerkesztő

A legjobb a felvilágosult abszolutizmus :-)))

Mit szólnál, ha mondjuk a három gyereked a két szülő ellenében megszavazhatná, hogy jelzáloghitelt vegyetek fel csokira és Disneyland-i nyaralásra?

Inaara
Olvasó
Inaara

Épp ma kérdeztem a fórumban, jól gondolom-e, hogy az alkotmányos monarchia lenne a legjobb?

Belvedere
Vendég
Belvedere

Érdemes belegondolni, hogy olvasmányaim alapján egyetlen egy ókori filozófus sem támogatta a demokráciát. Ehelyett a tekintélyuralmi berendezkedés állt közel a szívükhöz (azzal a különbséggel, hogy Platón egy művelt vezetőrétegben, Arisztotelész inkább egyszemélyi uralomban gondolkodott). Sőt, még a kommunistáktól sem állt távol az elitizmus (az élcsapat-gondolat és a nómenklatúra szerepe).

Másfelől a döntéshozók vagy a politikába beleszólók számának növelése csak a hatékonyságot rontja. Aki széles néptömegek érdekérvényesítéséről, bázisdemokráciáról, általános szavazati jogról vagy repülő malacokról beszél, három szót vegyen figyelembe: 18. századi Lengyelország.

Deansdale
Admin

Hja, a demokrácia achilles-sarka maga az ember – az eszme önmagában (szinte) tökéletes. Sajnos a birkák többsége nem elég intelligens ahhoz, hogy egy ország vezetését rá lehessen bízni, pedig a demokrácia valami ilyesmit jelent, ha áttételesen is. Az egyik oldalról a többségi hülyék döntik el ki uralkodjon, a másik oldalról a politikus tudja, hogy csak az a 4 év biztos amit már megnyert, ezért az alatt kell életre szóló vagyont gyűjtenie.

Inaara
Olvasó
Inaara

“Nagyon elvetemült a gondolat, hogy egy ország vezetése azért nem csak a pénzről szól?”

Nem, egyáltalán nem elvetemült, sőt.  Bennem is megfogalmazódott ez a gondolat, hogy mindig minden csak a pénzről szól, és ez biztosan nem jól van így. Többek között ezért sem lennék alkalmas politikusnak.

daphne
Olvasó
daphne

Maestro, de te nem érted, hogy én értem, hogy ez miért probléma :)

Pash Cutter
Újságíró

A Gender Studies egy tudományos diszciplína, melynek van (neo)liberális, marxista és konzervatív praxisa.

Itt egy cikk, mely a konzervatív praxis mellett áll ki:

Vajda Kornél: A gender studiesról: hideget és meleget fújva

http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=20381

Egyben Maestro kérdésére a válasz, mit is gondolok a Gender Studies-ról.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Újabb nemi perverzió, most Németországból. Az ottani perverzek olyan állatkerteket nyitottak, ahol a bemutatott lámákkal és kecskékkel a perverz zoofilok nemi kapcsolatba léphetnek a helyszínen. Várom már a zoofil büszkeség napját és vidám felvonulásukat a jogvédő szervezetek  támogatásával.

Tibi
Olvasó

http://velvet.hu/sztori/2013/07/06/allatbordelyokat_nyitottak_nemetorszagban/
– mondjuk egy-egy német nőt/férfit elnézve, nem csodálkozom azon, hogy már az állatok felé nyitnak. Angliába majd minden napra esik egy olyan esküvő, ahol valaki a házi kedvencét vezeti oltár elé. Nyugat… a követendő példa.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Angliába legális a házasság az állatokkal ? :)

Tibi
Olvasó
Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Remélem nem Angéla nénire gondoltál, a legendás NDK szépségre ? :)

Kodo
Újságíró
Kodo

Csak megjegyzem, Angela Merkel néni nem igazán kedveli a feministákat. Feltételezem hogy az egyéb perverz elhajlásokat sem szívesen támogatja. Csak hát… talán még neki is sodródnia kell az árral.

Kodo
Újságíró
Kodo

Az is egy kérdés, biztos-e hogy tényleg lámákról és kecskékről van-e szó?
Az nem lehet hogy csak a társadalomba helytelenül beidegződött sztereotípiák és az ezek szerinti helytelen neveltetés miatt hisszük azt hogy állatok, pusztán csak a kinézetük alapján?
Lehet hogy már túl sokáig nem is kell várnunk a hírre, mi szerint pl Antoni Rita a kedvenc hobbija, az állatias utcai üvöltözései után, hazatérve férjül veszi kedvenc konyhai csótányját…?
A kiterjesztett genderelmélet akár még idáig is elvezethet.
Habár – inkább nem sértegetem, hiszen ez egy tiszteletre méltó és megalapozott tudomány :)

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Ez praktikus elképzelés, ha ráunt már, eltapossa és fog egy másikat a konyhában :)

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Kaliforniában egy most elfogadott törvény szerint a transzgender tanulók maguk dönthetik el, hogy a férfi vagy női öltözőt – wc-t használják e.

Tibi
Olvasó

Az a baj ezzel is mint mindennel, ami valamilyen szálon a feminizmushoz kötődik. A nemi identitásában BIZTOS kislány személyiségi jogai akkor sérülnek majd, amikor a bizonytalan kisfiú közvetlen mellette fogja elvégezni a “dolgát” úgy, hogy közben végig is nézi ahogy a kislány letolja a bugyiját. És akkor kinek adunk majd igazat? Az egészséges kislánynak, vagy az elfajzott genderkezelt rózsaszín szoknyás kisfiúnak? Arról nem is beszélve, hogy egy bizonyos kor felett, számos visszaélésre adhat okot. Egyszerűen nem egészséges, fiúknak lányoknak ugyanott öltözni mosdani… Én attól félek, ennek az útnak a legvégén… a legeslegvégén a legális pedofília áll. Ne legyen igazam, de egyre több törekvést hallani (már linkeltem is erről korábban egy keresztény oldalt) arról, hogy a felnőttkor küszöbének számító 18 évet is szeretnék alacsonyabbra “szállítani”.

Taki
Olvasó

Erre hogy a végén “a legális pedofilia áll” – szokták mondani hogy csúszós lejtő, és az is lenne, ha ebben az
esetben nem PONTOSAN így lenne!!!! Mivel az egész Gender vallásnak a kitalálója és bibliájának megálmodója (Simone de Beauvoir) bizony egyéb elhajlása és elmebetegsége mellett pedofil (hiába magyarázzák hogy óó csak efebofil – az csak az volt amit felvállaltan meg is valósíthatott, ha beérte volna ennyivel akkor nem küzd a korhatár eltöléséért) volt, és a beleegyezési korhatár eltörléséért kampányolt.
Mindenféle tudományos alapot nélkülöző, a saját beteg világnézetét és elképzeléseit  (amit azóta tudományosan rég cáfoltak) – tekinti a mai genderista feminizmus a mai napig irányadónak.

Naooo
Olvasó
Naooo

A csúszós lejtő, az egy érvelési logikizmus.

Reszet Elek
Újságíró

Reszet Elek
Újságíró
common man
Olvasó
common man

Követeljük az elf wc-ket !