94 megosztás
Címkék: ,

A magyarság története

A honfoglalókat ábrázoló képen miért nincs rénszarvas és kutyaszán?

A magyarság történetét vizsgálták már sokan sokféle indíttatásból, amelyek közül én egyetlen egyet tartok elfogadhatónak: az igazság kiderítését. A nacionalizmus vagy az anti-nacionalizmus éppúgy kevéssé érdekel, mint egy tudományos karrier renoméja, vagy a személyes hit a mondák mesevilágában. Jó lenne végre tiszta vizet önteni ebbe a magyar pohárba, és ennek egyetlen járható útja az igazság kiderítése.

A tudományos világban az igazság felé vezető út elméletekkel van kikövezve. Igazán hiteles tudós valójában nem is beszél arról, hogy mi az igazság – csak azt mondja, hogy a jelenlegi leghitelesebb elmélet így meg így szól. Az elméletek hitelességét pedig az adja, ha nem lehet őket megcáfolni. Amíg valaki nem talál bizonyítékot arra, hogy egy elmélet hibás, addig azt valóságként, vagy legalábbis lehetséges valóságként szokás elfogadni. Nézzük, hogyan lesz ez releváns a magyarság történetére nézve.

Az igazságnak van egy olyan különös tulajdonsága, hogy a részei nem mondhatnak ellent egymásnak. Vagyis dícséretes, hogy létezik tucatnyi résztudomány és forrás, aminek mind megvannak a saját elképzelései a magyarság történetéről, de amennyiben ezek közül bármelyik kettő kizárja egymást, úgy nem lehetnek egyszerre igazak – tehát legalább az egyik (de talán mindkettő) hamis. A hamis elméletekhez pedig csak a feministák ragaszkodnak, a tudósok nem. A magyarság valódi története egységes kell hogy legyen, és minden résztudományos eredménnyel összeegyeztethető. Mielőtt felállítanánk egy ilyen egységes elméletet, lássuk, hogy mi a hivatalos álláspont:

A magyarság az Urál lábainál tanyázó törzs, nem túl népes és civilizációs értelemben meglehetősen elmaradott. Mint legközelebbi rokonaik, a manysik és a hantik, ők is mongoloid kinézetű, görbelábú népség. Rénszarvast etetnek és kutyaszánon járnak, amíg egyszercsak meg nem unják a hideget, és úgy döntenek, hogy össznépileg elindulnak dél felé. Ez a legföljebb néhány-tízezres csapat, ami magában foglalja a nőket és gyerekeket is, vonulása során több más néppel is találkozik, amiktől rengeteg dolgot eltanul. Viszont mivel katonai erejük gyér, szinte mindenki bántja őket – a honfoglalás első szakasza tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan verik végig a besenyők és egyéb népségek a szegény magyarokat az Uráltól az Etelközig. Közben más népcsoportok csatlakoznak ehhez a magyarsághoz (pl. kazárok). Így történik meg aztán a tényleges honfoglalás, amikoris ez az egyszerre megcsappant és feldúsult magyarság bejön a Kárpát medencébe, és elfoglalja azt. Bár az itteni őslakosok (avarok) legalább tízszeres számbeli fölényben vannak, a magyar törzs ezekkel összevegyül és egy új, többé-kevésbé egységes magyarságot alkot, ami a mai napig is itt él.

Ez az elmélet prímán magyaráz egyes finnugor nyelvészeti hasonlóságokat és a mondát arról, ahogy Árpád bejött a medencébe, de szöges ellentétben áll a következő tudományágakkal, illetve történeti forrásokkal: genetika, antropológia, történelem, korabeli krónikák, szájhagyomány, népművészet, földrajzilag kiterjedt kulturális-nyelvi kapcsolatok, stb. Röviden összefoglalva: a genetikánkban nincs semmi finnugor; nem vagyunk mongoloidok vagy görbelábúak; a történetírás szerint a magyarok nagyszámú lovasíjász nemzet voltak jelentős katonai erővel, ami sakkban tartotta egész Európát; a krónikák szerint Árpád (a hun Attila közvetlen leszármazottja!) a honfoglaláskor itt magyarul beszélő népeket talált; a szájhagyományunkban és népművészetünkben nincs semmi rénszarvas vagy kutyaszán, ellenben van lovasíjászat, pálmalevél meg turul; a keltáktól kínáig találtak már különböző kutatók (Pl. Kőrösi Csoma Sándor) magyar kulturális kapcsolatokat.

Mivel ezek az ellentétek egyértelműek és világosak, a hivatalos állásponton lévőknek valamit válaszolni kellett. A következőkkel álltak elő, és egészen a mai napig kitartanak emellett:

– A genetika “nem mérvadó” illetve “genetikát cseréltünk”

– Az antropológia “nem mérvadó”, különben is találtak kb. 1%-nyi mongoloid-szerű csontvázat a honfoglaláskori temetőkben

– Az Uráltól az Etelközig megtanultunk íjjal lőni, rénszarvasról átültünk lovakra, teljesen megváltozott a nyelvünk és a kultúránk

– A katonai erőnket (“magyarok nyilaitól ments meg uram minket”) nem kell komolyan venni, “nem mérvadó”, esetleg magyarázható az eltérő harcmodorral

– A korabeli krónikások hülyék voltak és/vagy rendelésre hazudtak

– A szájhagyományunk merő babonaság

– Népművészetünk útközben “lecserélődött”

– A kulturális kapcsolatokat vagy a honfoglalók hozták létre walestől kínáig, vagy ha ez nem bizonyítható, akkor az a kapcsolat csak kitaláció, mesebeszéd

Namármost ez a csomag nem túl meggyőző. Sőt, legyünk őszinték: teljesen logikátlan, valószerűtlen és semmiféle bizonyíték nincs rá. Kevés kérdésre válaszol elfogadhatóan, viszont további kérdéseket vet föl. Például hogy hogyan lehet “genetikát cserélni”; mitől magyar nemzet az amiben a sírok 1%-ában találnak “eredeti magyart”; párezer, a családjaival vonuló rénszarvastartóból hogyan lesz világverő lovasíjász katonanemzet miközben a náluk erősebb ellenfelek mindenütt végigverik őket, ki ad nekik lovakat és miért, hogyan fejlődik ki olyan aranymívességük, aminek Európában nincs párja, miért cserélődik le a népművészetük, stb.; ha egyszer nem hiszünk a korabeli krónikáknak akkor miért alapozunk rájuk más tekintetben; ésatöbbi. Ezek mind teljesen jogos és releváns kérdések, amire a hivatalos véleményformálók nem tudnak választ adni. Illetve a történetet némileg tovább finomították:

A Kárpátok közt tízszeres avar túlerőbe belefutó Árpádék, akiket korábban mindenki legyőzött,  rákényszerítették az akaratukat, nyelvüket, kultúrájukat, szájhagyományukat és népművészetüket az őslakókra, és aztán kihaltak – ezzel azt eredményezve, hogy az eredeti magyarság, mint olyan, megszűnt, és a mai magyarok valójában az Árpádék által magyarrá konvertált avarok leszármazottai.

Ez a hivatalos álláspont, eddig tudták facsarni az uráli finnugor elméletet, és még így sem tudják hitelesen magyarázni a felmerült kérdések tizedét sem. Pedig ez már tényleg facsarás; hogy ezt valaki elhiggye, teljesen fel kell adnia a logikát és a jó értelemben vett szkepticizmust. Ebben a formában ez az elmélet nem több, mint egy toldozott-foldozott szalmaház, amit a farkas simán elfúj, és az ottlakó malacot egy falásra megeszi.

A dolog abszurditását az adja, hogy ezt az elméletet az MTA és a magyar tudományos közélet úgy kezeli, mintha szent volna és sérthetetlen, mintha mindenre választ adna, és ez lenne az igazság egésze. Holott nem több, mint egy elmélet, ami több sebből vérzik. Állítsunk fel most egy másik elméletet, ami egyszerre próbálja magyarázni az összes korábban említett problémát:

A magyarság genetikailag itt őshonos, sosem volt mongoloid (genetika és antropológia letudva). A földművelés technológiai fejlődésének köszönhető Kárpát-medencei népességrobbanás miatt az idők folyamán innen kivándorló csoportok sokfelé elvitték a magyar nyelvet és egyes kulturális elemeket (finnugor nyelvi kapcsolat és az eurázsia-szerte megtalálható kulturális kapcsolatok letudva). Egy ilyen “kitelepülő” csoport (dél)kelet felől történő hazatérése Árpád sztorija (honfoglalás letudva). Árpád ilyen értelemben probléma nélkül lehet Attila leszármazottja, és a Kárpát medencében nyugodtan találhat magyarul beszélő népeket (krónikáink és szájhagyományunk letudva). A népművészetünk elemei javarészt itt őshonosak, de dúsultak olyan elemekkel, amiket a (dél)kelet felől hoztak be “hazatérő” csoportok (népművészet letudva). A katonai erőnk azért volt nagy, mert az ittlévő magyarok, és a kelet felől visszatérő Árpádi magyarság ereje összeadódott, és ahelyett, hogy egymással harcoltak volna, együttműködtek (haderő letudva).

Ez így kerek egész, és mindent megmagyaráz, azt is, amit a hivatalos elmélet (pl. a finnugor nyelvrokonságot). Nincsenek benne fehér lyukak és semmilyen tudományterület semmilyen eddigi felfedezésének, valamint a korabeli forrásoknak és a néphitnek sem mond ellen. Gyakorlatilag támadhatatlan, hiszen minden egyes részeleme tényekkel alátámasztott, és semmilyen bizonyíték nem szól ellene. Mindössze annyi a hibája, hogy “újszerű”, és hogy a hivatalos véleményformálók nem szeretik. Olyannyira nem, hogy még elgondolkodni sem hajlandóak rajta. Cáfolni nem tudják, és nem is akarják – elintézik annyival, hogy “dilettáns nacionalizmus” és hogy egyeseknek “halszagú a finn atyafiság”. Ami nyilván nem érv, csak üres vagdalkozás.

Egy elméletet csak látszólag tesz hitelesebbé az, hogy a közéletben elfogadottabb; a hivatalosság illúziója nem garancia az igazságra. Márpedig, ahogyan a cikk elején jeleztem, engem az igazság érdekel. Úgy érzem ezzel nem vagyok egyedül.

Post Author: Deansdale

Külön bemutatkozni nem szokásom a neten, beszél helyettem a véleményem - azt nem rejtem véka alá. Eleget foglalkoztam a feminizmussal ahhoz, hogy véleményt merjek formálni róla. Akkor is, ha ez a polkorrekt széllel való szembevizelést jelent.
f Facebook
94 megosztás


63
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
13 Egyéni hozzászólás
50 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
13 Hozzászólások szerzői
KorhelyArma GedeonProbusNaoooInaara Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Alter Ego
Szerkesztő

Arról lehet tudni valamit, hogy milyen válsz érkezett Ferenczi Gábor kérdésére?

Egyébként nem értem azt sem, hogy kinek érdeke ahhoz az elmélethez ragaszkodni, amelyet köztudottan külső, Habsburg befolyás manipulált. Ha gyér történelmi ismereteim nem csalnak meg, akkor a Románok jelenlegi hivatalos származáselmélete is pont ilyen Habsburg történelemhamisítás. Csak éppen az (a célnak megfelelően) imponál nekik…

visuo
Olvasó
visuo

Kamu-mítosz-urban legend, hogy a katolikus Habsburgok erőltetténk ránk a finnugor elméletet. Igazából nem nagyon szóltak bele a Monarchiában a magyar fél saját történelemoktatásába… Viszont mind a mai napig hivatalos történelemoktatásunk protestáns-kuruc-szabadkőműves alapú, azok meg ugye a Trón és Oltár ellen küzdöttek [magyarul király- és keresztény (=katolikus)ellenesek] voltak. És pont ellenkezőleg: a Habsburgok szerepe nem fekete-fehér (tehát nem kizárólag gonoszak voltak) és fordítottan arányos: igazából sokkal több jót kaptunk tőlük, mint rosszat.

Sajnos nem tudunk BIZTOS, 100% PONTOS adatokat a magyarságról 830 előttről. És nagy valószínűséggel nem is fogunk megtudni. : ( Lehet beszélni késő-avarokról, kora-avarokról, hunokról, szkíttákról, de ezek csak hipotézisek, amig vmi konkrétabb egyértelműbb, egybefüggő nyelvemlék elő nem kerül korábbról.

Suum cuique
Újságíró

Hadd ajánljak egy könyvsorozatot a figyelmedbe, amely azzal foglalkozik, hogy lerántja a leplet erről a Habsburg-démonizáló, eredetileg balos-forradalmár eredetű történelmi szemléletről: http://mek.oszk.hu/04200/04245/index.phtml

Probus
Olvasó
Probus

A késő-avar hipotézis kb. annyira “hipotézis”, mint az európai történelem 90%. (Nagy Károly puszta léte legalább annyira kétséges, mint az avar-magyar kontinuitás. (A frank császári dokumentumok majdnem mind évszázadokkal későbbi másolatok, és a Frank birodalom léte is történelmi kacsa, lévén közjogilag a Római Birodalom létezett, frank eredetű uralkodókkal.) A Habsburg rajongók éppúgy viselkednek, mint maga a dinasztia. Sose a magyarság érdekeit nézik, hanem a dinasztiáét. Itt is azonnal felbukkan a kis becsípődött fétis, a habsburgok, amit azonnal meg kell védeni, mint a tinilánynak az A-HA posztert, ha bántják a koliban. Magyar érzelmű ember így nem beszél, és itt most nem a tények / nem tények témakörre gondolok, hanem ugyanannak a dolognak inneni vagy onnani olvasatára (a pohár félig tele v. félig üres) Hogy a parancs a császári udvarból közvetlenül volt-e a finnugor baromság felkarolására, erről megoszlanak a nézetek, de hogy a dinasztia négyszáz év alatt mindent elkövetett, hogy a magyarságot hátrányba helyezze a Szent Korona alá tartozó egyéb népekkel szemben, azt nehezen lehet letagadni (Jó tudom, ez meg fog történni. Abszolutizmus sem volt. Törvénysértések százai sem voltak. persze, hogyne. Esetleg be kellett volna tartani az alkotmányt, és akkor nem kerül bele a csúnya 48-as jelszavak közé, hogy “Unió Erdéllyel”. És ez egy, a millió közül. ) Talán ezért él a Habsburg utálat az emberekben, és talán ezért varrták a dinasztia nyakába. (Ha nem ők követték el, amit majd a történelem idővel kiderít).

Még hozzátenném, mielőtt a mantra beindul a felforgató Kossuthról: Nem vagyok forradalompárti, sem Kossuthista (Ez is mekkora vicces már a habsburg fétisben szenvedőktől, ez a fogalom. Kossuthista valaki 2013-ban!!!! Hadd legyek akkor már Zápolyista. De legközelebb szívemhez a Hunyadista állna. Azt még vállalom is)

Tamara
Olvasó
Tamara

Nyilván a finn nyelvészeket is Habsburgok és kunbélista forradalmárok manipulálják, azért gondolják, hogy rokonyok vagyunk.

edie
Olvasó
edie

Mondjuk tegyük fel, hogy mi és finnek egy nyelvcsaládba tartozunk, bár meggyőzöbb bizonyítékokat is láttam már…

Kultúrálisan meg sokkal inkább törökökhöz, turániakhoz állunk közel, genetikailag meg elsősorban Kárpát medenceiek vagyunk.

visuo
Olvasó
visuo

„Kultúrálisan meg sokkal inkább törökökhöz, turániakhoz” ???

visuo
Olvasó
visuo

ha pl. a magyar nők arcát nézzük antropológiai alapon, akkor szláv-germán-„turáni” (belső-ázsiai) keverékek.

ebből a turáni (mongolos-törökös) vonások a leggyengébbek, mert a szláv-germán a domináns.

elég rákeresni az ujgur nőkre a Google Images-ban („uyghur women”) azt lehet látni, hogy ezen ősi nép, mely a mostani Kína észak-keleti részében lakik, szintén kevert típus de nagyon sok arcvonásuk megtalálható a magyar nőkőn. És az ujgurok egyedül minket tartanak rokonnak (népzenei rokonságok is megfigyelhetőek).

Inaara
Olvasó
Inaara

“ha pl. a magyar nők arcát nézzük antropológiai alapon…a szláv-germán a domináns.”

Én is így tudom. Bennem pl. mindkét vér megtalálható a magyar mellett, de szláv országokban tett utazásaim során nyilvánvalóvá vált számomra, mennyire szlávos vagyok: Lengyelországban lengyelnek, Prágában cseh-nek, Szlovákiában szlováknak nézett mindenki, de voltam én már orosz és ukrán is.  :) Ők biztos látnak valamit a vonásaimban, nekem nem ennyire feltűnő.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem te vagy szlávos, hanem ők magyarosak.

Inaara
Olvasó
Inaara

Naooo, tőlem is kaptál egy tetszik-et. :)

Igen, ez így sokkal kedvesebb a szívemnek, mert akkora magyar vagyok, hogy na. ;)

 

visuo
Olvasó
visuo

akkor lehet, hogy tót felmenőid voltak.

Alter Ego
Szerkesztő

Levél a MagyarTud. Akadémiához
2009-02-01 05:06:18, vasárnap

Levél az Akadémiához, avagy miért élünk a Honfoglalás Milenniumának hazugságában?
Az nem egészen köztudomású, hogy a magyar-finn rokonság hivatalos emlegetése és az ezzel kapcsolás “bizonyítékok” egy politikai döntés eredményei voltak.

Annak idején az Osztrák-Magyar Monarchiában osztrákok és egyes magyarok kitalációja volt a Milennium idején. A cél adott volt, kisebbségérzés elültetése a nemzeti identítástudat megtörése. Eredete az 1848-as szabadságharccal kapcsolatos időszakra nyúlik vissza.

Ez annyira jól sikerült, hogy az egész konstrukció mind a mai napig a Hivatalos Tudomány Szent Igazsága. Aki ellene lázad az áltudományos, miként senkit sem érdekelnek az ezt cáfoló és egyre inkább gyarapodó ténylegesen tudományos eredmények. Hacsak azért nem, hogy szerzőjével együtt hogyan tudja eltüntetni a tudományos életből.

Az egyetemen is ezt sulykolják, mint Aktuális Szent Igazságot. Nincs róla vita, nincsenek alternatív gondolatok. Olyannyira igazság ez, hogy még a Kádár rendszer idején is, az első, és akkor meglehetősen gyenge lábon álló fecskéket, akik iráni-szír vagy éppen más rokonsági kapcsolatokat vizsgáltak szintén igyekeztek uszítónak beállítani.

Központi utasításra így került az Országos Széchenyi Könyvtár Zárolt Anyagok Társa őrzésébe Bobula Ida sumér magyar rokonságot felvető vitairata éppúgy, mint számos magyarságtörténeti írás. Dr Markovics Györgyi, a tár éber őre és a postai cenzúra ia kényesen ügyelt arra, hogy ilyen eretnek gondolatok még véletlenül se kerüljenek be az országba. De azért terjedtek gépelve szamizdatként.

Mindez nem újdonság, hiszen a környező országok -igaz ellentétes céllal megcsinálták saját hasonló gyakorlatukat: a románok a dák-román elmélettel, a szlovákok meg a szlovák államtörténettel.

Magyar tudományos kutatók egy része immár ki szeretne lépni a Történelmi Hazugság árnyékából éppen ezért levelet írták a Magyar Tudományos Akadémiához. Sejthetjük a válasz vagy dühödt támadás vagy pedig agyonhallgatás lesz. Esetleg, ha minden eredménytelennek látszik “megantifázzák” – azaz antifasisztázzák vagy éppen nacionalistázzák -a dolgot. Hasonlóan dühödt és az igazsághoz nem mindig közelálló elméletgyártás van tudós köreinkben a magyar Szent Korona történetéről és a műtárgyról is, hasonló okokból.

BEADVÁNY

Címzett:

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
és a Nyelvtudományi Intézet igazgatója
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Igazgató Úr!

A magyarság keresztyén-nemzeti azonosságtudatának megújításáért szolgáló Szent István Szövetség és ezen beadvány aláírói tisztelettel kérjük Önt és munkatársait, hogy az újabb tudományos eredmények ismeretében vizsgálják felül a magyar nyelv finnugor származásának elméletét, és kezdeményezzék az Oktatási Minisztériummal karöltve az új magyar nyelvtan- és történelemkönyvek kidolgozását.

Indokaink:

1.Véget ért az a nemzetközi genetikai kutatás, amelyet egymillió-négyszázezer emberen végeztek el. A kutatás vezetői, a méltán világhírű antropológusunk, Kiszely István professzor, valamint az Utrechti-, a Varsói Orvostudományi Egyetem rektorai és a Német Tudományos Akadémia elnöke a Világhálóra tették, és közölték a Science, és Nature tudományos lapokban is: A mitokondriális DNS-vizsgálat bizonyította: a magyarságnak genetikailag semmi köze a finnekhez, hogy genetikailag legközelebbi rokonaink a belső-ázsiai török népek. A finnek ennek ismeretében és az újabb nyelvészeti kutatásoknak köszönhetően már 2003-ban átírták a tankönyveiket.

2.A mai vezető nyelvészek, mint Dr. Marácz László, J. Pokorny, Prof Richard Kayne, H. Krahe, G. Solta, N. S. Trubetzkoy, és a római, valamint a londoni egyetemi professzora, Angela Marcantonio is azon az állásponton vannak és ezt a tudományos médiumokban közölték is, hogy a finnugor elmélet immár tarthatatlan és a bizonyítása lehetetlen. Bizonyítékaink vannak rá, hogy a finnugorizmust politikai, hatalmi érdekekből erőltették rá a magyar tudományra, annak ellenére, hogy a magyarság írott és íratlan kútfői, és a régészeti leletek is, belső ázsiai, hun-szkíta származást, és a török népekkel való rokonságot bizonyítanak. Napóleon 1805-ben, amikor Bécsbe érkezett, megkérdezte tanácsadójától, Talleyrand-tól: – Mit tegyek a magyarokkal?

A magyarok becsülik nagyjaikat, és büszkék a múltjukra. Vedd el múltjukat, és azt teszel velük, amit csak akarsz!

Nos, ezt alkalmazta Bécs, amikor az igazi, heves támadást származásunk eltörlésére 1821-ben megindította. Utasítást adott a bécsi kancellária, hogy ,,a rebellis magyaroknak írjanak az osztrák történészek egy olyan őstörténetet, amelyre nem lehetnek büszkék.” Ezt az utasítást Dr. Kiszely István találta meg.

1841-ben helyezték az Akadémiánkra a szász Paul Hunsdorfer jogászt, és Joseph Budenzet, akik hihetetlen erővel a magyar nyelv finnugor származását kezdték erőltetni. Ellenük a kiváló tudósunk, Mátyás Flórián, és Szentkatolnai Bálint Gábor nyelvtudós léptett fel kritikus és bátor hangnemben. Őket elűzték Magyarországról, mert nem voltak hajlandóak átvenni az alaptalan és máig bizonyítatlan, hatalmi érdekekből kreált finnugorizmus elméletét.

Gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia alapítója koronatanúja volt ezeknek az eseményeknek, 1851-ben a következőket írja:

,,S most még talán ezen utolsó igazán magyar intézet is ki legyen sarkából forgatva? Fájdalom, igen! Mert hiszen az akadémiai alapszabályok minap leérkezett megváltoztatása, legalább saját lelki szemem előtt nem egyéb és nem kevesebb, mint olyan döfés, mely könnyen halálra vezet”.

Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter 1877-ben így nyilatkozott:

,,…én az ország érdekeit kell nézzem, és ezért a külső tekintély szempontjából az előnyösebb, a finnugor származás principiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. a kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finn-ugor eredet mellett törnek lándzsát.”

Ezekből a történelmi tényekből is kiviláglik, hogy a finnugorizmus elsősorban politikai érdekekből született, mivel ellenségeink deheroizálni akarták a magyarságot. A hivatalos magyar történetírás mind máig támogatja az ötvenes évek kommunista ideológusának, Molnár Eriknek a “hittételét”, aki azt hirdette, hogy Európába érve a magyaroknak kezdetleges műveltségük volt, és jószerivel csak halászattal és vadászattal foglalkoztak”. Ez azonban nem igaz, hazugság, mivel a magyarság őstörténelmével foglalkozó kutatások bizonyították a fenti állítás ellenkezőjét: a magyarság magas kultúrával érkezett ide, és a török népekkel rokon nyelvében, genetikájában is.

Kérjük az Igazgató Urat, hogy ismertesse munkatársaival beadványunk tartalmát, és tegye meg az első lépéseket a finnugorizmus áldozatainak tudományos rehabilitására, valamint az új tankönyvek megírására.

Dr. Mózes Gyula elnök

Székelyudvarhely Székely Tanács

Bella Gábor

nemes lőgérpatonyi Hervay Tamás, a magyarságtudomány magisztere, A Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme tanára, Budapest

Dr. Aradi Éva, indológus, Pécs

Dr. Borcsa János, irodalomtörténész, Kézdivásárhely

Dr. Czeglédi Katalin, nyelvész, Budapest

Dr. Erdélyi István, régész-történész, Göd

Friedrich Klára, Budapest

Jakab Jolán, történelemtanár, Szentkatolna

Kelemen Miklós, történész, Budapest

Dr. Marácz László, nyelvész, Amszterdam

Prof. Angela Marcantonio, nyelvész, London

Dr. Medvigy Endre, jogász- irodalomtörténész, Budapest

Dr. Obrusánszky Borbála, történész, orientalista, Mende

Szakács Gábor, Budapest

Dr. Tallós Emil, jogász, Mende

Kiss Dénes, író, Budapest

Iványi Sándor, író, Debrecen

Abelovszky Eliz

Babinecz László

Bokor Imre dr.

Botos László

Botos Margaret

Bunyevácz Zsuzsa dr.

Csámpai Ottó dr

Csapó Endre

De Pluer Mariann

Érdy Miklós dr.

Farkas Enikő

Foris Eszter dr.

Gaudi Nagy Tamás dr.

Glockner Peter dr.

Gyárfás Ágnes dr.

Halász József dr.

Hargitáy András dr.

Horkovics-Kovats János dr.

Jajczay Frigyes dr.

Kádár Dániel

Katona Pál

Kolozsy Sándor dr.

Madarasi István

Petrass László

Polyák Endre

Radics Géza

Tarján Gábor dr.

Tomory Zsuzsa

Török László

Töttössy Magdolna dr.

Varga Csaba

Varga Tibor dr.

Végvári József dr.

Veress Ferenc dr.

Zabolai Csekme Éva dr

Alter Ego
Szerkesztő

Akkor most mégsem “Kamu-mítosz-urbanlegend” az osztrákok történelem hamisító szándéka? – Ráadásul már a finnek sem gondolják igaznak a rokonságot?

visuo
Olvasó
visuo
Alter Ego
Szerkesztő

Én csak-csak nem tudok szabadulni attól a gondolattól sem, hogy ahhoz az 1848 után sejthető tervhez, hogy a Románok és az Osztrákok közösen megkaparinthassák Erdélyt, kellet az ostoba dako-román elmélet mellé még egy a “hazátlan” (románok által használt gúnyszó) magyarság jogait megkérdőjelező történelmi elméletet is erőltetni, propagálni.

visuo
Olvasó
visuo

azt olvastam, hogy igazából a román szitok- és gúnyszó „bozgor” se hazátlan székely/magyar jelent, hanem a legtöbbet hallott magyar szavat, a „baszmeg”-et olvasztották össze a románok  a magyarral. tehát:

basz’meg -> bosz’meg -> boz
magyar -> uhor/ugor -> gor
tehát: bozgor = baszmegelő magyar : ) a román „hazátlan” szó meg vmi tök más… : )

megint egy mítosz. : )

Vasgerinc
Újságíró

Mivel én ezt az elméletet neked köszönhetően már korábbról ismerem, nem tudok elfogulatlanul írni, de azért megpróbálom. Az újravizsgálás mindenképpen célszerű lenne, de ez az elmélet sem egy kerek egész szerintem. Egy kérdés merül fel bennem, ami viszont úgy gondolom, hogy olyan mértékű, mint amilyet te felvetettél a MTA álláspontjával kapcsolatosan.

A finnekhez kapcsolódó nyelvrokonságunk azt gondolom, hogy megingathatatlan. Ez a vonal az, amit nem magyaráz meg rendesen ez az elmélet, ugyanis ahogy a népművészet, harctudomány, stb. nem ragad át olyan könnyen egyik évszázadról a másikra, úgy a nyelvnél is nehéz ezt elképzelni. Konkrétan azt, hogy akármilyen irányú volt a nyelv áramlása, hogyan tudott olyan mértékben elterjedni új helyén, hogy nem csak szavakat vettek át egymástól a népek, hanem az egész nyelvrendszer rokonságot mutat?

edie
Olvasó
edie
visuo
Olvasó
visuo

Téma lezárva: Habsburg gyerekeknek (Ferenc József utódainak), köztük Rudolf trónörökösnek a házitanítójuk a szittya-hun örökséget tanította… Nem volt itt semmi Habsburg finnugorizáció:

http://kitalaltujkor.blogspot.hu/2012/09/finnugratas-habsburg-armany.html

http://kitalaltujkor.blogspot.hu/2012/10/finnugratas-ii-nagy-finnugor.html

http://kitalaltujkor.blogspot.hu/2012/10/finnugratas-iii-valodi-habsburg.html

Alter Ego
Szerkesztő

Ha ennek tényleg muszáj ilyen kiterjedt politikai össze-vissza kaszabolásba torkollnia, akkor tényleg nem érdemes firtatni, ahogyan Deansdale mondta.  :)

visuo
Olvasó
visuo

sztem fontos dolog az is, hogy megjelenjen itt vmi konzervatív ember (férfi- és nő-)párti világkép megjelenítése, ami értelmesebben osztotta fel az életet, a világot a férfi és a nő között. nem szabad elhallgatni az emberiség nagyrészének történetét, amely egészségesebb viszonyt hozott férfi és nő közé: ez elsősorban a kereszténység (ami nagyrészt a mi kulturkörünkben a katolicizmus). le kell írni azt is, hogy ez hogyan működött és kik és hogyan verték szét (neomarxisták-feministák)

viszont a hétköznapi politikai _ideológiának_ nem szabad ide beférkőznie sztem, mert partalan vitává lesz az egész.

a magyar őstörténet 830 előttről – sajnos – nagyon homályos. semmit se tudunk kijelenteni 100%-ra.

Arma Gedeon
Olvasó

Mi a bejegyzés tárgya? A magyarságra az etnogenezis ugyanolyan szabályai vonatkoznak, mint bárki másra. Ha valaki a tévé előtt egy meccset nézve megkérdezi, hogy honnan származnak a franciák és valaki azt mondaná neki, hogy a germán frankoktól, kiröhögné a francia csapat láttán. Nyilvánvaló, hogy a franciák Észak- és Közép-Afrikából származnak, bár az utca emberét elnézve valamikor keveredhettek közéjük europid bevándorlók is…

Így megy ez ősidők óta a világon mindenfelé.

Vasgerinc
Újságíró

Ebben a cikkben nincs kiemelve, de Deansdale általában a magyar nemzetiségűek származásával foglalkozik.

visuo
Olvasó
visuo

Deansdale!

Írtál a magyar népművészetről: arról van szó, hogy az sem egy állandó dolog, akárcsak az „ősmagyar” vallások.

Más volt k.e. 500-ban, más volt  Krisztus korában, más volt k.u. 500-ban és más volt a honfoglaláskor. Ami mintázatokat találtunk a honfoglalók sírjában az igazából a felső réteg művészete volt és azért maradt meg, mert fémből volt. És ezen mintázatokon szogd hatás érződik. Lehetséges, hogy az más etnikumu volt az elit és más a köznép, így a köznépnek meg teljesen más (nép)művészete volt – ami nem maradt fenn, mert pl. fába vésték. Árpád- és vegyesházi királyok korabeli népművészeti emlékeink nincsenek, egyrészt mert fába vésték őket (elporladtak) ill., elpusztította a török. Török kor vége felétől mutatható ki, hogy a magyar népművészetre az érett reneszánsz (olasz korsó, gránátalma motívum stb), a török hatás (cédrusfa) és később a barokk hatott. Ezen magasművészeti motívumokat fogalmazta át a népi iparművész és alakult ki belőle a XIX. sz-ra egy mindenki által ismert magyar díszítés (bútorra, ruhára, fazekasedényekre). Sokan ezt a 100-200 éves népművészetet hiszik 1000-2000(!) évesnek… A századforduló idején meg a folyamat megfordul: a magyaros szecesszió visszaemeli a magasművészetbe a népművészetet, rá pár évtízedre meg a modernizmus megöli azt.

Egyébként Huszka József próbálta előszőr az 1880-as években a magyar díszítőmotívumokat összevetni a keleti népek ókori, kora középkori motívumaival, úgy vélte, hogy van perzsa-turáni rokonság a magyar motívumokkal, de cáfolták őt stb.

Alter Ego
Szerkesztő

Nem én vagyok a hozzászólás címzettje, de azért remélem nem veszel rossznéven két közbevetett mondatot.
Ha azt nem állítod, hogy a meglévő tárgyi emlékek ellentmondanának a Deansdale által leírt teóriának, viszont hivatkozol másfajta, soha senki által nem látott, “elporladt”, csak általad feltételezett tárgyi emlékekre, akkor az egy súlyos érveléstechnikai hiba. Persze ettől még lehet egy jót beszélgetni az ősi népművészetről, aminek én semmiképpen sem akarnék az útjába állni, csak közbevetem, hogy az a beszélgetés ilyen módon eleve irreleváns lesz majd a cikkben előadott honfoglalás elméletre nézve.

visuo
Olvasó
visuo

„Ha azt nem állítod, hogy a meglévő tárgyi emlékek ellentmondanának a Deansdale által leírt teóriának, viszont hivatkozol másfajta, soha senki által nem látott, “elporladt”, csak általad feltételezett tárgyi emlékekre, akkor az egy súlyos érveléstechnikai hiba.”

nincs itt ellentmondás: nagy valószínűséggel a köznép faragott-díszített az Árpád-korban is, de nem valószínű, hogy fennmaradt, mivel elporladt.

Alter Ego
Szerkesztő

Mondom én, hogy nincs is miről beszélni.  :)
Aminek már a léte is csak szükségszerűen feltételezés, arról miért akarod kijelenteni, hogy ilyen-olyan lehetett?

visuo
Olvasó
visuo

magyarul volt, csak már nem láthatjuk, így nem tudunk róla beszélni, így nincs értelme.

persze lehet összevetni a kalandozások korának tarsolyait a XIX. sz. szűrhímzésekkel, de nincs kontinuitás, más társadalmi osztályok, más anyagféle. Erre jutottak 100-120 éve. Persze 1-2 motívum az 1000-ből hasonlított egymásra, de ez ilyen nagyságban a véletlen műve.

edie
Olvasó
edie

Tegnap volt egy nagyon érdekes előadás.

Kazahsztánban a madjar népnél voltak. Ott tényként tekintik, hogy magyarok arról a vidékről származnak.

Volt kis nyelvészet is : ten azt jelenti végtelen, a tenger magát a végtelenséget jelenti.

Isa por és homou vogymuk, ebből isa a lélek, ami a szusszal ellentétben elhagyhatja a testet.

Isten = végtelen lélek.

 

A kettős honfoglalás elméletére ott is azt mondták amúgy, hogy nincs rá semmi bizonyíték.

 

Ja igen, volt szó Türkmenisztánról is.

Víz, áram, benzin 200l-ig ingyen, bankok max 1% kamatot kérhetnek.

De nincs náluk liberális demokrácia, micsoda horror… :D