Alter Ego
116 megosztás

Egyre többet dohányoznak, alkoholizálnak és drogoznak a nők

A dohányzás, az alkoholizmus és a drogfogyasztás következményei hozzávetőleg azonosak a férfiakra és a nőkre nézve, viszont a különböző szenvedélybetegségek terjedése erősen eltérő  a két nem esetében, valamint azok okaiban is lényeges eltérések tapasztalhatóak.

Áttekintve a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos  különböző európai és magyarországi szociológiai felméréseket, olyan, jól felismerhető, több évtizede zajló folyamatokat láthatunk, amelyek a különböző addikciók egyre aggasztóbb terjedését mutatják a nők között, miközben a férfiak mutatói töretlenül javulnak. Bár a szociológia feltárta a jelenséget, de mintha a média nem szeretné ezzel szembesíteni a közvéleményt, a társadalom pedig a kellő ismeretek hiányában aligha képes levonni a megfelelő következtetéseket és megtenni a megfelelő lépéseket. A kérdés mindenképpen megkerülhetetlen: Mi történt a nőkkel?

Az alkohol és más drogok használatának elterjedtségét a 39 európai állam és az USA részvételével zajló ESPAD program is rendszeresen vizsgálja. Ez a kérdőívek útján zajló társadalomkutatás a középiskolás korosztályt célozza meg. A felmérést 16 éves diákok körében végzik,  annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kaphassunk a tinédzserek, a közeljövő fiatal felnőttjeinek jelenlegi és várható drogfogyasztási szokásairól. Ennek a felmérésnek a magyar vonatkozásait is megismerhetjük az alábbiakban.

Dohányzás

dohanyzas-2012
Nagyobb mérethez kattints a képre!

Az ESPAD dohányzásra vonatkozó statisztikái szerint, már a tinédzser lányok viselkedésében is testet öltenek a nők problémái. A 2011-es felmérés adatai szerint Magyarországon a  lányok 39 százaléka dohányzott, viszont a fiúknak csak 35 százaléka. A felnőtt lakosság tekintetében az Országos Egészségfejlesztési Intézet felmérései állnak rendelkezésre, melyek még nem esnek egybe az ESPAD-adatokkal, de a trend ezekből a számokból is jól felismerhető: Amíg a férfiak esetében 2000. és 2012. között folyamatosan csökkenés volt megfigyelhető, aminek eredményeként 38 százalékról mára 32,3 százalékra csökkent a férfi dohányosok száma, eközben a nőknél a szembetűnő növekedést némi ingadozás követte, majd az utolsó 2012-es felmérés adatai szerint  jelenleg több nő dohányzik, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Alkoholfogyasztás

nok_dohanyzas_alkoholizmus_drog_3Az ESPAD-felmérések szerint az alkoholfogyasztás előfordulása tekintetében egyre kisebb különbség figyelhető meg a két nem között. A tinédzserek arra a kérdésre, hogy az elmúlt 12 hónapban fogyasztottak-e alkoholt, ugyancsak meglepően válaszoltak: A lányok 88 százaléka, míg a fiúknak csak 86 százaléka adott igenlő választ. Egyébként nem áll egyedül ezzel Magyarország – hasonló trendeket láthatunk az USA-ban, Nagy Britanniában, Svédországban, Finnországban, Írországban, Norvégiában, Spanyolországban, stb… Egyébként hazánk tinédzsereinek az “előkelő” hatodik helyet sikerült kivívniuk a 36 állam között az alkoholfogyasztás előfordulása tekintetében.

Bár a rendszeres alkoholfogyasztás, nagyivás problémája a felnőttek között továbbra is a férfiakat sújtja jobban (két-háromszor több a felnőtt férfiak között a rendszeres alkoholfogyasztó), azonban több mint egy évtizede folyamatos javulás figyelhető meg a statisztikákban, az egészségügy megfigyelései szerint egyre inkább csökken az alkoholizmus miatt megbetegedett férfi páciensek száma. Ezzel szemben a nők felmérési adatai az egy főre jutó fogyasztás növekedését, az alkoholizmus folyamatos terjedését mutatják. Ráadásul az alkoholfogyasztó nők leginkább a röviditalokat, töményitalokat és a borokat részesítik előnyben, szemben a férfiakkal, akiknél a sörfogyasztás a legelterjedtebb.

Tiltott drogok és visszaélés gyógyszerekkel

A 2011-es ESPAD-felmérés szerint már semmilyen különbség nincs a tiltott szert nok_gyogyszerek_2kipróbáló tinédzser fiúk és lányok között. Mindkét nem 8 százaléka volt már fogyasztója élete során valamilyen drognak egy vagy több alkalommal. Ráadásul a tiltott drogokkal élők számának növekedése már évek óta jórészt a lányoknak köszönhető.

Az orvosi rendelvény nélküli gyógyszerfogyasztás pedig egy valódi “női műfaj”. A használt szerek listáján nyugtatókat, antidepresszánsokat, szedatívumokat találunk. Ezek fogyasztása ráadásul sokszor alkohollal együtt történik.  Kétszer annyi kamaszlány (12%) élt vissza már élete során orvosi rendelvény nélküli gyógyszerekkel, mint amennyi fiú. Ráadásul Európa átlagához (8% lány és 5% fiú) képest is rosszabb a helyzet hazánkban. A rendelvény nélküli gyógyszerekkel való visszaélés a felnőttek között még rosszabb arányokat mutat, hozzávetőleg háromszor annyi nőt találunk a tabletták rabjai között.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a halálos kimenetelű drogbalesetek legjelentősebb része valamilyen gyógyszer miatt következik be, tehát a legtöbb halálos áldozatot is a nők között találjuk. Tovább árnyalja a képet, hogy a halálos kimenetelű gyógyszer-túladagolások egy része nem is szokásos drogbaleset, hanem egyes esetek hátterében kifejezetten öngyilkossági szándék állhat.

Táplálkozási zavarok

fat_skinnyBár az eddig említett kutatások nem vizsgálták, de más források feltárják, hogy növekszik a különféle táplálkozási zavarok előfordulási aránya is. Nem vehető félvállról ezeknek a tipikusan a nőkre jellemző problémáknak a növekedése sem, hiszen sok esetben egyenesen halálos kimenetelű pszichiátriai problémákról van szó. A nők körében egyre jobban terjedő elhízás még a jobbik esetet képezi, mivel ennek egészségügyi pusztítása lassabb lefolyású, mint például az anorexia nervosának, amelynek eredményeként a betegek 8-10 százaléka a pszichológiai zavar kialakulását követő 10 éven belül meghal. Mindezek mellett újabb és újabb táplálkozási zavarok jelennek meg, amelyek a depresszív illetve hisztérikus pszichiátriai problémák talaján vernek gyökeret. Ilyenek például az ortorexia nervosa és a biománia, melyeknek közös jellemzője a táplálkozás beszűkülése. A beteg mániás módon kerüli a cukortartalmú és zsírtartalmú ételeket, beteges félelem alakul ki benne a tartósítószerektől, különféle kényszerei alakulnak ki a bioélelmiszerekkel kapcsolatban és ezek a táplálkozással összefüggő szorongások az egész életvezetésére és egészségére egyre károsabb befolyást gyakorolnak. Akik ezzel a pszichológiai zavarral küzdenek, abszurd módon úgy betegek, hogy eközben látszólag az egészséges életmódra törekszenek.

Következtetések

Ha a problémával kapcsolatban helyes kérdéseket akar feltenni a pszichológia, a társadalomkutatás, akkor elsőként arra szükséges választ találni, hogy milyen közvetlen okok állnak a nők egyre inkább terjedő szenvedélybetegségei mögött. Egy, a nők és férfiak stressz-szituációkra adott válaszait mélyebben is vizsgáló német tanulmány nyitja meg az utat számunkra a jelenség megértéséhez. Amikor a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás indítékaira vonatkozó kérdéseket tettek fel, egyértelművé vált, hogy amíg a férfiak esetében főleg az új ingerek keresése, az ingerülethalmozás áll a háttérben, addig a nők válaszai sokkal inkább arra mutatnak, hogy a káros szenvedélyeik kialakulásának hátterében a stressz, a szorongás, a depresszió csökkentésének az igénye áll. Ezzel tökéletesen egybecsengő eredményre juthatunk, ha összehasonlítjuk a férfiak és a nők droghasználati szokásait: Míg a férfiak gyakrabban részesítik előnyben a hallucinogéneket, a deliriáns drogokat, addig a nők a nyugtató, narkotikus hatású kábítószereket és gyógyszereket. Ennek mintájára a dohányzás és az alkoholfogyasztás indokai is eltérnek a két nem esetében. A nők a szenvedélybetegésgeik kialakulásának leggyakoribb okaként a pszichés feszültségeiket, családi konfliktusaikat, munkahelyi frusztrációjukat, és magányukat említik.

Mindebből egy egyszerű következtetéssel arra az eredményre juthatunk, hogy a nők szenvedélybetegségeinek növekedésének hátterében a nők egyre nagyobb társadalmi boldogtalansága áll. Bárki beláthatja, hogy ezek a jelenségek nem írhatók olyan társadalmi változások számlájára, amelyek egyformán érintik mindkét nemet. Olyan kiváltó okokat szükséges keresnünk az elmúlt évtizedek változásai között, amelyek a férfiak számára pozitív vagy semleges hatású új körülményeket hoztak, míg a nők számára rohamosan romló társadalmi, mentálhigiénés állapotokat teremtettek.

Nem tartom kizártnak, hogy egyes feministák csak arcátlanul mosolyognak ezen a problémafelvetésen, merthogy íme az új, egyenrangú nő, aki szabados szokásaiban is felzárkózik a férfiakhoz. Pedig nekik kellene leginkább kutatniuk annak okát, hogy miközben a nőmozgalom oly sok célkitűzését sikerre vitte, miért egyre boldogtalanabbak, talajvesztettebbek a modern nők? Persze nehéz lenne szembenézni azzal, hogy a nők problémáinak, boldogtalanságának egyik legfőbb okozója éppen az a feminizmus, amely hamis ígéretekkel, illúziókkal kecsegtette őket. A feminizmus által kárhoztatott korábbi társadalmi struktúrák felbomlása korántsem az áhított szabadságélményt hozta el a nők számára, hanem helyette egy sokrétegű társadalmi szorongást; a verseny- és teljesítménykényszer, a kiszámíthatatlanság, a talajnélküliség és a határtalanul növekvő elmagányosodás érzését. Deansdale cikkei jól bemutatják, hogy miképpen helyezte növekvő nyomás alá a nőket és miként lett a női boldogtalanság egyik legnagyobb okozója maga a feminizmus. És ez szemmel láthatóan nem csak pszichológiai értelemben érinti negatívan a nőket, hanem növekvő addikcióikon keresztül egyre gyilkosabb hatással van egészségügyi állapotukra is. Ha a trendek folytatódnak, akkor hamarosan a nők jó eséllyel indulhatnak a férfiakkal szemben a “ki hal meg előbb” versenyben is.

Ha korunk feminizmusa egy cseppet is komolyan venné öndefinícióját, miszerint céljuk a nők helyzetének javítása, akkor minden nőjogi aktivistának egész életre szóló munkát biztosíthatna ezen problémák felszámolása. Azonban ehelyett egészen mással van elfoglalva a modern nőmozgalom; újabb nőellenes célokkal és ígéretekkel tüzelik a gyanútlan nőket. Példaként; a nők gyermekgondozási szabadságának csökkentése és ennek egy részének kötelezően a férfiakra hárítása, az anyák elszakítása a gyermekeiktől, a nők elidegenítése a családi élettől és munkaterheik fokozása. Ez a legjobb út arra, hogy a nőket még mélyebb magányba, szorongásba és depresszióba taszítsák. Korunk feminizmusának ezen kétségbeejtő problémák ellenére nem a nők mentálhigiénés és egészségügyi helyzetének javítása a legfőbb témája, hanem sokkal prózaibbak a célkitűzések; a leghangosabb feminista aktivisták parlamenti kvóták és a gazdasági életet megerőszakoló kvóták követelése útján önmagukat igyekeznek zsíros politikai és gazdasági pozíciókba verekedni. A se szeri se száma női gittegyletek sorában ugyan hol találjuk azokat a nőszervezeteket, amelyek a nők valódi problémáival foglalkoznak?

Forrás: http://www.echosurvey.hu/_user/browser/File/espad/The_2011_ESPAD_Report.pdf

Post Author: Alter Ego

Alter Ego
Érdekelnek az emberek. Érdekelnek a közösségek. Mindez a pszichológia és a társadalomtudomány nagyítója alatt is. Mindig is meghökkentettek és lenyűgöztek az egyéni- és a közgondolkodás paradoxonjai. Emellett van személyes véleményem is a világról, sőt nem átallom néha le is írni. Elismerem, hogy az elemző énem felett néha a privát szenvedélyességem győzedelmeskedik, ezért a kedvenc műfajom a publicisztika.
f Facebook
116 megosztás


58
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
11 Egyéni hozzászólás
47 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
20 Hozzászólások szerzői
felalaAdminCaptain Admincommon manwittukind Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
hgyi
Szerkesztő

Huhh…
Megint sok gondolatot ébresztett.

Dohányzás:
Régen valahol olvastam, hogy az ’50-es, ’60-as években, ’70-es évek elején nagyon megugrott a dohányzó nők száma. Aztán ez a tendencia alább hagyott. Sőt még korábban is volt egy hullám – az első feminista hullámmal jött -, amikor a nők úgy gondolták, hogy ez is a férfiak “kiváltsága”, amelyhez tulajdonképpen nekik is joguk van. (Hurrá! :o/)
Most az más kérdés, hogy vannak olyan népek, ahol evidencia a dohányzás – pipázás – mind a nők, mind a férfiak körében.

Alkoholfogyasztás:
Magyarországon úgy 15 évvel ezelőtt már erősen aggódtak az addiktológiával foglalkozók, mert akkoriban 60-40% volt az arány.

Van néhány érdekes adatom.
Az 1992-ben, X. kerületi OAI TÁMASZ típusú szaggondozóba felvett 82 fő bp-i beteg – “Első találkozás az alkohollal”:
10. éve alatt: 3 fő (4%)
10-15 év: 10 fő (12%)
16-20 év: 47 fő (57%)
21-25 év: 9 fő (11%)
26-30 év: 4 fő (11%)
30 év fölött: 4 fő (5%)
n.a.: 5 fő (6%)

X. kerület – összesen 82 fő:
férfi: 54 fő (66%)
nő: 28 fő (34%)
Budapest egyéb kerületei – összesen 126 fő:
férfi: 105 fő (83%)
nő: 21 fő (17%)

Az 1992-ben, a X. kerületi gondozóba felvettek felnőttek családi álapotát vizsgálva  azt látjuk, hogy mindössze 38%-uk élt házassági vagy élettársi kapcsolatban.

Egy 1981-ben megjelent könyv ből mazsolázva…
KSH-adat: 1979-ben az iszákos és alkoholista nők országos aránya 11% volt. Az írja: ” A későbbiekben az USA-ban, a Szovjetunióban és másutt, így hazánkban is, a nők részesedése kifejezetten növekedett és lassan 20-30%-os arányt ért el.”
“Az iszákossá és alkoholistává váló nők között különösen sok az egyedülálló: hajadon, elvált, különélő. A kórházban kezelt alkoholbeteg nők 51,3%-a volt magányos Kardos anyagában.”
“A nők általában magányos ivók (50%), jelentős részük (20%) csak otthon iszik. Ez elsősorban a férfiak és nők szeszesital-fogyasztásának eltérő társadalmi megítélésével magyarázható. A női italozást ugyanis, szemben a férfi virtussal, általában szégyenletesnek tartják. Éppen a stigmatizáció elkerülése végett a nők inkább titokban, sokszor bűntudattal kísérve isznak. Talán ezzel is magyarázható a tömény italok fokozott fogyasztása.”
A nőknél az iszákosság kezdetétől számítva jóval hamarabb jelentkezik egészségkárosodás, mint a férfiaknál. A nők sokkal többféle járulékos betegséget “produkálnak”, mint a férfiak. A nők fokozottabb önkontroll-hiánya magyarázhatja, hogy “veszettebbül” isznak. A nagyivó, alkoholista, alkoholbeteg nők leszokási aránya alacsonyabb, mint a férfiaké. A leszokási idő (elvonókúra, egyéb kezelés) hosszabb időt vesz igénybe, mint a férfiaknál. + A nők körében gyakrabban vezet halához az alkoholizmus.
A női alkoholizmus társadalomra gyakorolt hatása erőteljesebb, mint a férfiaké: Egyrészt az alkoholbeteg nők terhessége alatt fennálnak az ezzel járó magzati ártalmak pl. magzati alkohol szindróma, másrészt a baba megszületését követően az anya (pszichés) hatása meghatározóbb a gyerekre nézve, mint egy alkoholista apáé.

Tiltott drogok és visszaélés a gyógyszerekkel:

Egy 2000-ben megjelent könyvben érdekes hazai adatok láttak napvilágot. 1994-97 között az OEP támogatásával felmérést végeztek  10-24 éves korosztály körében (általános- és középiskolákban és egy egyetemen). Az adatokat az ország különböző pontjain található iskolákban gyűjtötték: Budapest XII. és XIV. ker., Csákvár, Miskolc, Paks, Salgótarján, Szolnok, Szombathely.
Az adatgyűjtés eszköze a csoportos önkitöltéses kérdőívrendszer volt.

A kipróbálásra vonatkozó kérdésre az általános iskolások 1%-a válaszolt “igen”-nel. A középiskolások 6-8% próbált már valamilyen drogot.
A kapott adatok alapján feltételezhető, hogy az általános iskolások 2-6%-a, a középiskolásoknak pedig több mint egy tizede volt tekinthető potenciális drogfogyasztónak.

Nemekre vonatkozó érdekességek a fenti vizsgálat alapján: “Kiemelve a miskolci középiskolásokra vonatkozó adatokat, s csak a szerfogyasztókat vizsgálva, a csak dohányosok között nagyjából azonos arányban találhatók meg a fiúk, mint a lányok. A csak alkoholt próbálgatók, fogyasztók között azonban szignifikánsan több a lány, míg mindkét szert használók között ismét a fiúk dominanciája érvényesül. A csak alkoholfogyasztó lányok valószínűleg nem túl gyakran, inkább csak különleges alkalmakkor isznak valamilyen szeszes italt. A nyugtatókat is inkább a lányok szedik, míg több szer, a dohány, az alkohol, a kábítószer együttes használata inkább a fiúkat jellemzi.

Ha ugyanezen szerek gyakori használóit vizsgáljuk, a dohányzás és alkoholivás együttesen szintén a fiúkra jellemző, míg kétszer annyi olyan lány van, mint fiú, akik a dohány és az alkohol mellé valamilyen nyugtatót is szednek. A fiúk a dohány és az alkohol mellett inkább a kábítószert részesítik előnyben.”

Táplálkozási zavarok:
Evészavarok pszichoaktív szer abúzusával rendelkezők között – Az 1990-es években Japánban végezték az ezzel kapcsolatos legnagyobb vizsgálatot. Több mint 3000 alkoholista között, akiknek egytizede nő volt, a nők 11%-a, a férfiaknak pedig 0,2%-a evészavarban is szenvedett.

A bulimia nervosa-ban szenvedők között magasabb az alkoholizmus és a drogfogyasztás gyakorisága, mint a normális kontrollcsoportban. Az alkoholdependencia a bulimiások között 23%, a drogdependencia 34% volt.

Feltételezhető, hogy a nők evészavarai megfeleltethető a férfiak alkoholizmusának.
Az étel fogyasztása társadalmilag elfogadottabb, mint az alkohol fogyasztása, talán ezért választják inkább az ételt a nők.

Az 1990-es években a fiatal felnőtt nők (magyar) 1-4%-a szenvedett klinikai súlyosságú evési zavarban (pl. bulimia nervosa, anorexia nervosa) – azok aránya, akik nem kerültek kórházba/nem kértek-kaptak kezelést, sokkal magasabb ennél.

Az evési zavarok között szerepel a túlzott testmozgás is. Most nemcsak a mértéktelenül aerobikozó nőkre gondolok. Pl. inverz anorexia nervosanak hívják a testépítő férfiak problémáját. Ők akár ájulásig gyúrnak, táplálékkiegészítőkkel tömik magukat, hatalmas izmokat növesztenek, mégis soványnak látják magukat. Ehhez társul a szteroidhasználat addiktivitása.

És megjelentek azok a férfiak(?) is, akik modellként – a nőkhöz hasonló – anorexia nervosaban szenvednek.

Az étkezési problémák kialakulásában sokszor nagy szerepet játszik a szülők hatása. Gondolok itt arra, hogy sokszor a szülők “összekeverik” az étel és a szeretet adását. Ez a kisgyermekben összemosódik, s később a szeretethiányt étellel elégítik ki.
Sokszor tapasztaljuk azt is, hogy a szülő enni ad a kisgyereknek, hogy csöndben vagy nyugton maradjon. Ez is helytelen berögződésekhez vezethet. De az is befolyásoló tényező lehet, ha a szülő büntetésből megvonja az ételt a gyerektől – szintén a gyerek érzelmeire hatva – főként ha renszeresen alkalmazza ezt a nevelési stratégiát. Nézetem szerint az étkezési problémák épp ezért is jellemzőbbek a nőkre, mivel a lányok fejlődését erősebben befolyásolhatják az érzelmek, mint a fiúkat.

Koriander
Olvasó

magamra veszem, mert nő vagyok, jó ;-)?

szóval a személyes részek: dohányzás: úgy 19-23 évesen, az esti szocializációs tevékenységhez kapcsolható látszat dohányzás volt, egyrészt  könnyebb volt vkivel úgy megismerkedni, hogy “áhh nincs nálam az öngyújtó” meg hasonlóak, aztán ennek végülis egy kijózanító baráti beszélgetés vetett véget, hogy vagy tanuljam meg letüdőzni, vagy hagyjam abba, mert egy igazi dohányosnak rögtön feltűnik a pozőrködésem- szóval ez inkább sokaknál szárnypróbálgatás is az önálló, felnőtt életben, nyilván a cikk nem a kocadohányosokról szól, csak jelzem, hogy azért lehet érvekkel is hatni. ivászat: azt hiszem itt fontos lenne a  kultúrkört is figyelembe venni, mondjuk egy olyan statisztika is, hogy a hagyományosan borivó vagy az égetett szeszt preferáló országokban ez hogyan alakult. Én “bizánci szakadár” közegben mozgom, így gyakorlatilag már a miséken az áldozásnál is a csecsemők (pár csepp) borral áldoznak és a családi ebéden is belenyalhat a kölök a borospohárba, nincs tiltva, nincs túldémonizálva, nem is látom a kamaszokon a “kómaivásra” a késztetést. evészavarok: na egen, sajnos a stresszre én elfelejtek enni, ez elég komoly problémákat tud okozni, de ennek konkrétan nálam az az oka, hogy gyerekkorom óta balettozom és kamaszként, ha egy picit is gömbölyödtem kb. “letramplizott-lenagyseggűzött” kapásból a tánctanárunk, ez tényleg traumatikus. Notórius címkeolvasó vagyok, pár éve lekattantam a glutamátról (Ízvarázs-függő voltam), valószínűleg az evés undorom miatt kezdtem el ízlelgetni a dolgokat, hogy mi tetszik és mi nem, mostanra viszont egy konyhatündér lettem, minden szerénység nélkül állíthatom, hogy nagyon jól főzöm. A drog nálam nem játszik. A listába én még betettem volna a vásárlásmániát és a gyűjtéshajlamot (kisállatok, mindenféle lom), ami szintén a nőknél gyakoribb és szintén stresszválasz.

És akkor most az általános rész, szóval az, hogy a nők sérülékenyebben reagálnak a külső stresszre, ez szerintem a nők “relativizáló” boldogság érzéséből fakad. Én nagyon ritkán találkozom olyan nővel, aki önmagától boldog, sajnos még önmagamra sem tudom ezt kijelenteni. A férfiakban valahogy alap ez a kakas-a-szemétdombon kidomborított mellkassal heppinesz feeling és kb tényleg az van, hogy ha egy férfi kereknek érzi az életét, azt ritkán zökkenti ki bárki is. Ezen az összehasonlító érzésen, hogy másokhoz képest milyen vagyok, nyilván csakis kőkemény önismerettel lehet továbblépni, de ez egyszerűen ott munkál mélyen, “aha neki ez van, nekem meg ez” meg ilyenek.

(na jó, most  tényleg, mit ismétlen itt Vilart, ti biztosan olvastátok :)). bocsi ha megrágott cupákokat vettem elő, még nem olvastam el az összes cikket se, tehát kb., a csecsemők naivitásával vannak aha-élményeim és örülök, hogy van poszt, mert real time hszlni azért vhogy csikisebb).

 

hgyi
Szerkesztő

Jó. Vedd magadra.
Nem túl nehéz? Ne segítsek? :o))))

Koriander
Olvasó

Erős vagyok, szívós vagyok, bírom és bírlak :O))

Slasher
Vendég
Slasher

,,Ezen az összehasonlító érzésen, hogy másokhoz képest milyen vagyok, nyilván csakis kőkemény önismerettel lehet továbblépni, de ez egyszerűen ott munkál mélyen, “aha neki ez van, nekem meg ez” meg ilyenek.”

Ez teljes mértékben igaz a nőkre.

Slasher
Vendég
Slasher

A vásárlásmánia távolról sem stresszválasz.

Koriander
Olvasó

az oniomania , akkor mi?

 

hgyi
Szerkesztő

Ez a betegség gyakran társul más pszichiátriai kórképekkel, így hangulati vagy szorongásos betegségekkel, alkoholfüggőséggel, más kényszerbetegséggel. (És valóban a nőknél gyakoribb – 80-90%)
Ez a betegség a kleptomániával tartozik egy csoportba.

A depresszió stresszválasz. A kényszeres vásárlás sok depressziós betegnél kizárólag a depresszív időszakban jelentkezik.

Koriander
Olvasó

köszi a magyarázatot :), szerencsére ez sem érint.

Koriander
Olvasó
Slasher
Vendég
Slasher

Na ugye, hogy betegség a vásárlásmánia. Inkább a kleptománia tartozik hozzá, de a többi kórképpel is egyet értek. Felszínesség, eszetlen pénzszórás megbízhatatlanságot – felelőtlenséget is eredményez.

Razide
Újságíró

Jól főzöl, azt mondod? Muti a táplálkozási naplódat, hadd látom a napi kalória – zsír – fehérje – szénhidrát mennyiségeket! Ha ez jól áll, akkor elhiszem, hogy jól főzöl. (És amíg egy nő fel nem sorolja a zsírsavak fajtáit, az esszenciális aminosavak jelentőségét, és a glikémiás index definícióját, addig nem engedem a konyhám közelébe, mert nem tanult meg táplálkozni.)

wittukind
Olvasó
wittukind

ez a hsz. biztosan irónia, ugye?

common man
Olvasó
common man

Tanár úr kérem! Egy rántotta gyakorlati jó jegy,helyettesíti a zsírsav elméletit?

Razide
Újságíró

A rántotta jó. De ha nem tudod, hogy mit kell mellé enni, hogy teljes legyen, és miért, akkor karó.

wittukind
Olvasó
wittukind

hagymával…ahogy itt mondják,”ceapa îi nyezeu”

common man
Olvasó
common man

A tojás az teljes magában is de ki lehet terjeszteni szalonnával,kolbásszal,maradék pörkölttel sült hússal.Persze hagymával is nagyon jó.Van aki pirospaprikát is szór rá.Meg vágott zöldeket.

Slasher
Vendég
Slasher

Érdekes az új cikk. Tudtam, hogy az lesz a vég kifejlett, hogy mindez a feministák miatt van. Azért nem teljesen. A mai nők nagy része csak a zülléshez és az önpusztításhoz ért. Ide tartozik az is, hogy egy válságos, széthulló országban is a szórakozás  a legfontosabb dolog nekik. Ehhez pedig a kábszer, az alkohol, és  a cigaretta is hozzájárul. Talán nem véletlen, hogy annyi drogos kurva van, az alkohol sok embernél a stresszhelyzet leküzdésére szolgál, a nőknél inkább felelőtlenség, mivel tudják, hogy a szesz sok csajra egy kicsit másképpen hat, mint mondjuk férfiakra, de mégis fogyasztják mértéktelenül. A cigaretta  a legjelentéktelenebb, az inkább csak divat náluk (mint ahogy az előző kettő is). A fiatalok körében jellemző jelenség a többi idióta majmolása és a divatnak való hódolás. Más kérdés, hogy az idő előrehaladtával a fiúk jelentős része kinövi ezt a negatív tulajdonságot, míg a lányoké nem. Lásd az egyetemről szóló cikkek hozzászólásai között, ahol tapasztalt egyetemisták számolnak be erről a jelenségről.

Vasgerinc
Újságíró

Nekem csak egy megjegyzésem lenne a cikkhez. Tudomásom szerint az alkoholizmus nem egyformán hat a férfiakra és a nőkre. Különböző adatokat olvasta már, van ahol másfélszeres és van ahol háromszoros károkozást írnak a női agyban, és emellett a női szervezetben nincs annyi az alkoholt lebontó enzim, mint a férfiakéban. Aki ismer alkoholista férfiakat és nőket is, az láthatja, hogy az alkoholista nőkön hamarabb és nagyobb mértékben meglátszik az alkoholizmus.
Ezzel pedig még rémisztőbbek a cikk adatai.

Slasher
Vendég
Slasher

,,nőkön hamarabb és nagyobb mértékben meglátszik az alkoholizmus.”

Ez az egyik. Az alkoholt lebontó enzim hiánya bizonyítja azt is, hogy miért nem bírja a legtöbb nő az alkoholt.

hgyi
Szerkesztő

Sok különbség van női és a férfi alkoholbetegség között.
Pl.:

  • Az alkohol-anyagcserében. (Ez megnyilvánul mind a magasabb véralkohol- de főleg a véracetaldehid-szinben.)
  • Hormonális eltérések is vannak – A nők azonos dózisú alkoholra súlyosabb mérgezési tünetekkel reagálnak, mint a férfiak, különösen ha közvetlenül menstruáció előtt kapták a mérgezést.
  • Idegrendszeri eltérések: Nőkbe tipikusnak mondható a depresszió és az alkoholbetegség kapcsolata.

Az alkohol-anyagcsere is érdekes dolog (a részleteire most nem térek ki). De eléggé egyéni – és itt most nem az alkoholistákról beszélek, mert ők ebből a szempontból is mások. Sok nőt ismerek, akik jobban bírják az alkoholt, mint a férfiak nagy része. És sok olyan férfit is ismerek, akik rosszabbul bírják, mint a férfiak általában. És például az indiánok és az ázsiaiak szervezete is másképp dolgozza fel az alkoholt, mint az európaiaké.

Aki ismer alkoholista férfiakat és nőket is, az láthatja, hogy az alkoholista nőkön hamarabb és nagyobb mértékben meglátszik az alkoholizmus.”
Igen, erről én is írtam fentebb:
“A nőknél az iszákosság kezdetétől számítva jóval hamarabb jelentkezik egészségkárosodás, mint a férfiaknál. A nők sokkal többféle járulékos betegséget “produkálnak”, mint a férfiak.”
A nők általában későbbi életkorban lesznek alkoholbetegek, mint a férfiak, a környezetük tovább tolerálja/rejtegeti állapotukat, mint a férfiaknál. Így később kerülhetnek segítő kezekbe, és akkor már súlyosabb is a betegségük.

 

Inaara
Olvasó
Inaara

Pszichikai függés: a viselkedés feletti kontrollt csak alkohollal képes valaki megtartani.

Biológiai függés: a szervezet belső egyensúlya a szerre épül, az alkohol beépül a sejtek anyagcseréjébe, ezért a szervezet kénytelen az enzimműködését és az ezzel kapcsolatos biokémiai reakciókat úgy irányítani, hogy folyamatosan készen álljon az alkohol lebontására. Akinél ez az állapot már kialakult, az belehalhat a hirtelen alkoholelvonásba.

A nőknél kb. fele annyi idő alatt alakul ki a függőség, mint a férfiaknál.

Az alkoholizmusnak két definíciója ismert, az orvosi és a szociológiai.

A WHO 1948 óta halálos és gyógyíthatatlan betegségnek tekinti, s a civilizáció 25 legfontosabb problémája között van.

Inaara
Olvasó
Inaara

“az alkoholista nőkön hamarabb és nagyobb mértékben meglátszik az alkoholizmus”

Így van. A mértéktelen ivászat első szakaszában elkezd hízni a nő, hiszen az alkohollal jelentős kalóriamennyiséget visz be a szervezetébe. Egy idő után elkezdődik a fizikai, majd a szellemi leépülés: 1-2 év alatt évtizedeket öregednek. Az alkoholfogyasztás miatt fellépő senyvesztő betegségek következtében fokozatosan fogynak; egy súlyos alkoholista mindig sovány, sokuknak szinte aszott a teste.

A feministák biztos nem szívesen hallják: egy részeg nő sokkal visszataszítóbb, mint egy részeg férfi, sokkal jobban elítéli a társadalom.

Veronique
Olvasó
Veronique

A legutóbb egy dokumentumfilmben pont a cigiről volt szó, hogy a 60-as, 70-es években növekvő piacot láttak a függetlenedő, dolgozó női dohányosokban, így külön propagálták is (direkt nőknek szólóan, hangzatos sallangokkal), mert ez kb a keresleg megduplázódását jelentette. A sok lüke meg persze bevette már akkor is, hogy ez milyen menő meg ettől majd egyenlőek leszünk… Mint oly sok minden ez se az ő érdekeiket szolgálta, csak eszközként használta őket a propaganda, anyagi haszon származott belőlük. És milyen sok mindennnel kapcsolatban van ez így ma, csak még olyan közel vannak ezek a folyamatok (hisz benne élsz), hogy nem esik le a tantusz.

visuo
Olvasó
visuo

igen, ezt a dokut én is láttam, a PR-manipuláció kitalálójáról, Freud unokaöccséről szólt.

a cigizést rituáléját összekapcsolták a „független” nő imázsával. így közel duplázódtak a cigibevételek.

ugyanezt a propagandát nyomta pár évvel a Dove, az öreg/kövér/ronda nőknek, hogy több szappant adjon el. : )

Veronique
Olvasó
Veronique

na igen, azt hiszed, hogy ezek hűde nekem akarnak jót, de csak lelketlen és manipulálható vásárlóerőt jelentesz

visuo
Olvasó
visuo

egyszerűen arról van szó, hogy az ivászattal és a cigizéssel a férfiakat próbálják utánozni,

csak

1, nem megy nekik és

2, rohadt szarul áll nekik.

: )

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Nem tudom miért kell mindenbe belelátni, hogy a férfiakat akarjuk utánozni. Nem lehet, hogy csak simán élni szeretnénk, mint egy ember? A pia meg a cigi is menőnek lett beállítva egy időben, és most is sokakat a menőség meg a nyájszellem vezet rá a dologra fiatalon. Aki később masszív alkoholista vagy erős dohányos lesz, az nem hiszem, hogy azért csinálja, mert ezzel olyan lehet, mint egy férfi. Hajlamosabb az addiktív cuccokra rákapni és nehezebben jön le róla, ennyi.
Függőséget okozó álmegoldás adott problémára, lassan mérgezi a testet és a lelket, és a hosszútávon okozott kár túlmutat a rövidtávú előnyökön. Van, aki ennek teljes tudatában iszik és bagózik (mondjuk a stressz és a felelősség miatt). Egyébként nem véletlenül van rajta annyi plusz adó, azt normálisabb helyeken az EÜ-be pumpálják, hogy egyensúlyozzák a szenvedélybetegekre fordított kiadásokat. Vagy magasabb egészségbiztosítási díjat fizetnek, mert nagyobb a kockázat, stb… Így működne a legális könnyű drog társadalmilag. Csak nálunk költségvetési lyukakat tömködnek vele, de az már más tészta.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Nem tudom miért kell mindenbe belelátni, hogy a férfiakat akarjuk utánozni.”

Mert ez az igazság.

Slasher
Vendég
Slasher

,,

egyszerűen arról van szó, hogy az ivászattal és a cigizéssel a férfiakat próbálják utánozni,

csak

1, nem megy nekik és

2, rohadt szarul áll nekik.”

Így van :D :D Pont ugyanúgy, mint a szórakozással és az egy éjszakázással. Más kérdés, hogy mással nem is nagyon tudnak kitűnni, és a férfiakkal ellentétben felelőtlenek, átesnek a ló túloldalára.

birsalma
Olvasó
don Fefinho
Újságíró

Lehet picit le vagyok maradva újabban, de Birsalma egészen véletlenül nem NN12/Kiniskel legújabb reinkarnációja? Szóljatok ha hülyeséget kérdeztem…

birsalma
Olvasó

kérdezd meg tőlem. nem.

amúgy, tudod, van az a mondás, hogy aki kérdez, az lehet, hogy hülye, de aki nem kérdez, az hülye is marad.

ha figyelmesen elolvasod, ebben a szövegben is találkozhatsz ezzel a bölcsességgel:

http://revolucio.blogin.hu/2013/11/23/rezesovacsokkentes-az-uj-megvalto-elintezi/

sz’al nem baj, ha kérdezel, de a kérdéseddel fordulj nyugodtan hozzám.

birsalma
Olvasó

szegény Rogán Tóni, még neki kell szabadkoznia, mert sokmillió (magyar, cseh, szlovák) ember nevében megszólalt, akiknek herótjuk van ettől a gyilkos pofátlanságtól

http://hvg.hu/itthon/20131205_Rezesovaugy_Rogan_ujra_megszolalt

a nő amellett, hogy iszik és drogozik, természetesen rossz anya is, az exférje állítása szerint.

 

 

Pash Cutter
Újságíró

A FIDESZ ebből az ügyből is népszerűséget, ezért pedig szavazatokat akar szerezni, semmi többet. Mikor közelednek a választások, minden jöhet! Rogán Tóni meg sem mukkant, mikor a baltás gyilkost elengedték az elvtársai.

A te voksodat már megszerezték?

birsalma
Olvasó

Ha elmegyek választani, akkor rájuk szavazok: http://www.elolanc.hu/

De egyébként leginkább senkire, mert be kell látni, hogy az állami berendezkedés nemhogy kezelné a problémákat, inkább csak gyártja őket.

Akik eddig még nem okoztak túl nagy csalódást, csak azért kerülték el, mert periférián maradtak.

Akik kipróbálhatták magukat, mind bebizonyították, hogy tökéletesen rosszindulatúak.

birsalma
Olvasó

az első jelenet a legütősebb, és persze hazánk leánya:

http://www.youtube.com/watch?v=wnSzMUVvXF4

Pash Cutter
Újságíró

Az alkohol a legtöbb nőből kihozza az infantilizmust.

Akinek tetszik így a csaj, azt mondja: aranyos.

Akinek nem tetszik így a csaj, azt mondja: szánalmas.

Nálunk a bölcsészkar tele volt ilyen idiótákkal.

birsalma
Olvasó
Pash Cutter
Újságíró

Látom, te szereted lesni a részeges embereket! :D

Inaara
Olvasó
Inaara

Hirtelenjében nem találtam azt az írást, ami alá jobban illene a linkelt cikk, de végül is több helyre passzol.

Tegnap megjelent egy cikk a Wall Street Journal-ban az egyetemi campus-okban történő nemi erőszakokról,  melynek lényege, hogy a részeg nő ugyanolyan felelős azért, ha megerőszakolják, mint a részeg férfi. “if both parties are intoxicated during sex, they are both technically guilty of sexually assaulting each other.” In practice it means that women, but not men, are absolved of responsibility by virtue of having consumed alcohol.

És még: “the drunk-driving analogy. If two drunk drivers are in a collision, one doesn’t determine fault on the basis of demographic details such as each driver’s sex. But when two drunken college students “collide,” the male one is almost always presumed to be at fault. His diminished capacity owing to alcohol is not a mitigating factor, but her diminished capacity is an aggravating factor for him.”

Mondani sem kell, óriási felháborodást keltett, a twitteren többen a szerző  kirúgását követelik.

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304558804579374844067975558

A Huffington Post cikke alatti kommentekben szokás szerint van minden…

http://www.huffingtonpost.com/2014/02/11/james-taranto-rape-wall-street-journal_n_4766064.html

Captain Admin
Olvasó

Kezdem azt hinni, hogy lopjátok a témáimat. Tegnap kommentben szóba hoztam, hogy alkoholizálnak a nők ész nélkül, erre itt a cikk. :) Múltkor a gyilkos Ágnes heti naplós szereplését és mosdatását említettem, pár napra rá jött a cikk. :)
Hova kell küldeni ha cikket írnék? Mi az elvárás stb?

wittukind
Olvasó
wittukind

kicsit nézd meg a cikk dátumját……

Razide
Újságíró

Eh, felmelegítették Facebookon, először én is azt hittem, új téma.

rcsaba
Olvasó
rcsaba

Itt van egy újabb shaming, alkoholt ivó terhes shaming:

https://index.hu/techtud/2019/02/17/igyunk-e_terhesen/