Alter Ego
1 megosztás

Az EBH szerint is törvénytelen a férfiak szórakozóhelyi diszkriminációja

Győzött a jog és az igazság. Teczár Szilárd beadványa kapcsán az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatában megtiltotta a Doboz megnevezésű budapesti szórakozóhelynek, hogy a férfiaktól belépődíjat szedjen, amíg a nők számára ingyenes belépést biztosít. A beadvány indoklásából az EBH kizárólag a férfiak diszkriminációjára vonatkozó érvelést tárgyalta, fogadta el, és ez alapján hozta meg határozatát. A Doboznak legkésőbb 30 napon belül kell új beléptetési rendszert kialakítania. Minden más szórakozóhely számára is követendő a diszkrimináció mentes üzletvitel, amennyiben nem kívánnak szembenézni a bírságolás lehetőségével. Külön társadalmi haszna az ügynek, hogy precedens erővel bizonyítja, hogy nem csak téves, hanem egyenesen törvénytelen a nőkkel szembeni pozitív diszkriminációvá magyarázni egy olyan magatartást, amely a férfiak érdeksérelmét okozza. Úgy hiszem ez számos más férfiakkal szembeni diszkrimináció felszámolása felé is utat mutathat a jövőben. Ezúton őszintén gratulálunk Teczár Szilárdnak, és köszönjük neki a férfiak jogainak érvényre juttatása érdekében folytatott aktivitását. Nyilván nehéz lenne versengenünk a hála tekintetében azzal, amit a nőktől és a feminista aktivistáktól kap majd, hiszen ahogyan arról korábbi cikkemben beszámoltam, Teczár Szilárd elsősorban a nők érdekében kívánt fellépni, tehát minden bizonnyal ők még nálunk is hálásabbak most.

teczar-1000
Vonatkozó tréfás grafika a Facebookról – A Magyar Narancs nyomán

A igazság azonban az, hogy a beadvány kedvező elbírálása kapcsán most fellángolt a gyűlölet Teczár Szilárd ellen, és attól tartok, hogy rajtunk kívül senki sem hálás neki kellőképpen. Legalábbis erről árulkodik az a cikk, amit pénteken adott közre a Magyar Narancs hasábjain. Az írásban jórészt válaszolni igyekszik az őt ért kritikákra és említést tesz arról is, hogy sokan a nők ellenségének vagy éppen homoszexuálisnak nevezték ki… A cikk alatt sorakozó hozzászólások is bizonyítják, hogy valóban az emberek jelentős része egyszerűen nem érti, hogy miért jó az, ha egy nemi alapon diszkrimináló, törvényellenes szokást végre eltüntetünk a hétköznapjainkból. Ez is bizonyítja azt a feltevésemet, hogy ha léteznek igazán mélyen a köztudatba épült sztereotípiák, akkor azok pont azok, amelyek a férfiak hátrányos megkülönböztetésére irányulnak.

Itt most nem idézem Teczár cikkéből azokat a részleteket, amelyeket annak szentelt, hogy az értetlenkedőknek próbáljon meg magyarázatokkal szolgálni. A teljes cikk a Magyar Narancsban olvasható. Részletesen szeretnék viszont reagálni arra, amit a mi egyetértő fellépésünk kapcsán említett a feminizmus-antifeminizmus kérdéskörét is érintve. Így ez a cikk sok más kérdésről is szól majd az Egyenlő Bánásmód Hatóság fontos döntésén kívül. Így írt velünk kapcsolatban Teczár Szilárd:

Az ügy legmókásabb fejleménye talán az volt, amikor antifeminista férfiak fejezték ki felém támogatásukat és együttérzésüket. A céllal ők is egyetértettek, a társadalomelméleti hátteret pedig sokan feminizmusparódiaként értékelték, így igazán nagyot csalódtak, mikor kiderült, hogy számomra nem maga az eljárás, hanem annak szociológiai indoklása a fontos. A feminizmus ellenségeinek furcsa harcostársaimmá szegődését nemigen tudom mással magyarázni, mint hogy a feminizmusról ők – tévesen – azt feltételezik, hogy nem a nemek közötti egyenlőséget, hanem a nők uralmát, a nőknek juttatott pluszkedvezményeket óhajtja.

Az, hogy a támogatók és ellenzők között is ott vannak mindkét nem képviselői, véleményem szerint jelzi, hogy a nemi sztereotípiák az egész társadalom számára károsak. Ugyan az élet számos területén előnyt biztosítanak a férfiaknak mint csoportnak, egyéni szinten gyakran hasonlóan kényelmetlen elvárásokat jelentenek a férfiak és a nők számára. Ezért nem a nemi szerepek átalakításáért kell harcolnunk – ha jól értem, ilyesmit szeretnének az antifeministák –, hanem megszüntetésükért. Ne női és férfi tulajdonságokról beszéljünk, hanem jó és rossz tulajdonságokról, melyek bármely nem képviselőihez tartozhatnak. Ebbe az irányba indult most el egy nyilvános párbeszéd. Örülök, hogy ehhez hozzájárulhattam, még ha vesztettem is egy-két szavazót.

Tulajdonképpen nem is szorul rá a sokadik hullámát élő feminizmus a paródiára, merthogy már nagyon régen önnön paródiájává változott, pontosan egy olyan irányzattá, amely “nem a nemek közötti egyenlőséget, hanem a nők uralmát, a nőknek juttatott pluszkedvezményeket óhajtja”. Bármennyire is abszurd, de korunk antifeminizmusa valójában sokkal  inkább szellemi örököse a feminizmus egyenjogúságra vonatkozó eredeti törekvéseinek, mint a modern feminista irányzatok jelentős része. Ellenben ha ez mégsem igaz, akkor ideje lesz a feministáknak (akár a te személyedben) az egyenjogúság  nevében fellépniük a törvényeinkben is ott rejtőző nemi diszkrimináció ellen, és elsőként talán követelni, hogy Magyarország Alaptörvényéből és más törvényekből eltávolításra kerüljenek azok a kitételek, amelyek szerint  jogszabályainkban helye van a nőket előnyökhöz, többletjogokhoz juttató “pozitív” diszkriminációnak. Lásd részletesen, a “férfiaknak biztosított társadalmi előnyök” kérdésével együtt ebben a cikkben: Miért nincs egyenjogúság Magyarországon? Teljes mértékben csak egyetérteni tudunk azzal, hogy a közéletben és közbeszédben csak “jó és rossz tulajdonságokról beszéljünk, melyek bármely nem képviselőihez tartozhatnak”. – Pontosan ennek a törekvésnek a jegyében tiltakozunk folyamatosan az ellen a közéleti jelenség ellen, amely azzal adott teret az androfóbia terjedésének, hogy beemelte a közbeszédbe a “férfierőszak” kifejezést és az ahhoz társuló férfihibáztató, férfigyűlöletre uszító propagandát. Egy másik fontos kérdés lenne, hogy a nemi alapon diszkrimináló politikai és gazdasági kvóták rémképét megnyugtató és végleges módon kiűzzük a magyar közéletből. Végül egy igazán súlyos ügy, amelynél meggyőződésem szerint Magyarországon jelenleg nem is létezik jelentősebb emberjogi probléma: A férfiak a hatályos jog szerint de facto nem rendelkeznek reprodukciós jogokkal, holott a nők esetében mint alapvető emberi jogot tartja ezt számon a társadalom. A férfiak tehát nem emberek? A jelenlegi jogszabályok szerint egy nőnek nem kell kérnie az apa beleegyezését ahhoz, hogy abortáltassa a közös magzatukat. Miközben jól tudjuk, hogy a magzat nem a nő tulajdona, hiszen egy férfi és egy női ivarsejt egyesülésével létrejövő új élet. Számomra teljesen érthetetlen módon, ezt egy “természetes” jogállapotként kell tűrniük a férfiaknak, miközben ennek az ellenkezőjét – ha a férfi a közös gyermek abortálására kényszeríthetné a nőt – határtalan barbárságként érzékelné a társadalom. Ráadásul ez a méhmagzat élethez való jogát is érintő kérdés, hiszen akkor sem jöhet a világra, ha az apa ragaszkodna a születendő gyermek felneveléséhez. A jog által előtérbe helyezett női érdek ebben az esetben két másik fél érdekeit is súlyosan megsérti. Ilyen körülmények között hogyan is várhatunk el egyenlő mértékű családi és emberi felelősségvállalást a két nemtől? A férfiak reprodukciós jogainak teljes hiánya megjelenik abban, is hogy a férfiaknak a gyermek felneveléséről sincs semmilyen joguk lemondani, még abban az esetben sem, ha a terhesség bekövetkezte előtt egyértelművé tették, hogy nem áll szándékukban gyermeket vállalni. A probléma ezen részletéről ebben a precedens értékű pert bemutató cikkben esett szó.

Kedves Szilárd, ha számodra valóban fontos az egyenjogúság kérdése, akkor a fentiekben részletezett, alapvető emberi jogokat érintő problémáknak a közéleti felvetéséhez is várjuk a megtisztelő segítségedet. Nekünk az is teljesen mindegy, hogy a nők vagy a férfiak nevében szorgalmazod ezeknek az emberi jogoknak az érvényre jutását, merthogy az igazságnak amúgy sincs neme. Az egyenjogúság mindkét nem számára egyformán fontos érték. Ugye? A magyar feminizmus új generációjának egy olyan képviselője, aki valóban elkötelezettje az egyenlő jogok eszméjének, és azok érvényre juttatásában felismeri a fontossági sorrendet is, teljes mértékben vállalható barátja a férfiak egyenjogúsági mozgalmának.

Post Author: Alter Ego

Alter Ego
Érdekelnek az emberek. Érdekelnek a közösségek. Mindez a pszichológia és a társadalomtudomány nagyítója alatt is. Mindig is meghökkentettek és lenyűgöztek az egyéni- és a közgondolkodás paradoxonjai. Emellett van személyes véleményem is a világról, sőt nem átallom néha le is írni. Elismerem, hogy az elemző énem felett néha a privát szenvedélyességem győzedelmeskedik, ezért a kedvenc műfajom a publicisztika.
f Facebook
1 megosztás


411
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
46 Egyéni hozzászólás
365 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
33 Hozzászólások szerzői
aliasReactorInaaraPash Cutterdanibusz Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Most nem leszek népszerű, de én ezt nem nevezném győzelemnek. Ez az ügy inkább a feministák számára jelent győzelmet, akik ezt a rendszert a nők tárgyként kezelésének értékelték és a beadó számára is ez volt fontos. Úgyhogy egyáltalán nem nevezném őt barátnak, egész más jut róla az eszembe. A feministák pedig tovább fognak nyomulni kvótáikkal és férfiellenes törvényeikkel és előbb-utóbb valamelyik kormány be is vezeti ezeket, ha nem lesz komoly férfi ellenállás.

Suum cuique
Újságíró

Abszolút nem jött át az üzenet a férfiaknak. Még a politikailag többé-kevésbé konzervatívnak mondható férfiismerőseim is Facebook-kommentjeikben többnyire kigúnyolták a fickót (“nincs is nője, mindegy neki”, “liberális, hahás b*zi”, “mit okoskodik”, stb.) a felvetést pedig afféle lovagiassági alapon utasították el (“miért ne legyünk gálánsak a hölgyekkel?”), esetleg gyakorlati alapon, miszerint így nehezebb lesz majd a diszkóban nőzni.

edie
Olvasó
edie

Szerintem is a nőzés megkönnyítése volt a szórakozóhely üzemeltetőinek fő célja, és sztem is az illető egy hahás buzi.

hgyi
Szerkesztő

Ha egy férfi nőzését így kell megkönnyíteni, az arra a pasira nézve szerintem iszonyat gáz.
(Én nagyon kellemetlenül éreztem magam, hogy én ingyen megyek be, a fiúk meg fizetnek.)
Továbbá, a lányokat tanították a lehúzásra. “Mert nekem jár”… Ahha.

Slasher
Vendég
Slasher

Lányok nagyon is élvezik ezt. Most megy a felháborodás, hogy 1000 Ft-ot nekik is fizetniük kell. Nézzetek szét a neten micsoda hisztit vágnak le az ingyenélő kurvák.

Bazinga
Újságíró

Nem hinném, hogy a szórakozóhely üzemeltetőinek-akik lényegében üzletemberek és sokuk több hellyel is rendelkezik-a férfiak “segítése” lebegne  a szemük előtt, mikor megtervezik a bevételi oldalt.

 

Slasher
Vendég
Slasher

Miért lenne buzi? Ez a kurvák érve, meg az hogy nincs nője. Szerintem az a buzi aki ebben a szituációban a nők pártját fogja.

Az volt a cél, hogy minél több férfit becsaljanak a szórakozóhelyre, de ettől egyáltalán nem lett könnyebb a nőzés, sőt.

edie
Olvasó
edie

“Az volt a cél, hogy minél több férfit becsaljanak a szórakozóhelyre”

Mármint minél több nőt? Azt akartad írni?

A csávó meg szerintem azért kis liberó buzi, mert lehetett olvasni egyéb érveiről is, pl mi az hogy ajtónálló dönti el vkiről hogy férfi vagy nő… a jó kis svéd minta.

 

Angelo01
Újságíró

Észérvek helyett az illető nemi identitását és politikai beállítottságát bírálni, minimum bunkóság. Ékes bizonyítéka a szellemi bútorozatlanságnak.

Tudod, a legtöbbször azok szoktak nyálfröcsögve buzizni, akik látens homoszexuálisok. Mit gondolsz erről? :))) Nem lehetséges, hogy azért kelt ilyen indulatokat benned, mert nem vagy képes elfogadni önmagadat? A másságodat?

Akarsz róla beszélni? :)))

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Ez egy elég aljas szöveg, hogy aki nem szereti a buzikat az maga is buzi. Egy liberális kitalálta és azóta a toleránsoknál ez a végső vitaérv. Senki ne dőljön be ennek az áltudományos ,, érvnek “. Különben tényleg visszataszító alak a beterjesztő, az ügytől függetlenül nekem.

Angelo01
Újságíró

Az aki buzi/meleg/homoszexuális/köcsög, az senkinek nem árt azzal, hogy ilyen a nemi orientációja. Aki meg gyűlölködik ellenük, azok ártani akar nekik fizikailag, vagy verbálisan, mert ettől érzik magukat többnek, jobbnak, férfibbnak. Annyira szánalmasak. Én sem rajongok a tangában riszáló, vonulgató melegekért. DE! Nem utálom, nem gyűlölöm, nem üldözöm őket. A legkevésbé sem pocsékolom az időmet, hogy velük foglalkozzak.

A gyűlölködés magát a gyűlölködőt minősíti, nem pedig a gyűlölet tárgyát. Aki a gyűlöltben éli ki magát, annak valamilyen komoly baja van, és a gyűlölete, vagy a gyűlöletének az iránya csupán pótcselekvés. Szóval egy idióta, agyatlan, értéktelen senki, aki ezzel kompenzál.

birsalma
Olvasó

Tehát szerinted a homoszexuálisok nem gyűlölködnek, csak a heterók, azok is azért, mert látens buzik.

Nos, akkor elmesélek neked valamit. Van egy homoszexuális polgárjogi harcos, http://www.birtalan.hu/balazs/ aki felemelte a szavát a homokosok házasodási jogáért. Az illető történetesen régebben katolikus szeminarista volt, jelenleg is istenhívő.

Megkérdeztem tőle, neki, mint hívő katolikusnak mi a véleménye a monogámiáról.

Ne akard tudni, mennyi mocskos káromkodást zúdított rám. Persze, mivel valóban kíváncsi voltam, így kitartottam a kérdésben, és elég hosszú huzavona után azt válaszolta, hogy a monogámia nem biblikus.

Namost, ha ő nem monogám, akkor minek akar monogám házasságot kötni?

És a válaszát miért közölte elképesztő mocsokáradat után?

És ha ő mocskolódott velem, akkor az szerinted azért volt, mert ő valójában LÁTENS HETEROSZEXUÁLIS?

:)

Slasher
Vendég
Slasher

Szarul látod a dolgokat.

edie
Olvasó
edie

Már vártam ezt a szánalmas szöveget, gondolom a pedofilokat is csak a látens pedofil hajlamok miatt utálja az ember, amúgy mi a rossz azzal ha kisfiúkat simogatnak?

 

Amúgy örülök hogy vannak normális helyek pl Oroszország ahol rendesen megvédik az emberek gyomrát. :)

Angelo01
Újságíró

A pedofilok kárt okoznak a gyerekek testi és lelki épségében. Innentől kezdve ez büntetendő!  A homoszexualitás nem okoz testi és lelki károkat. Akkor miért kellene büntetni, vagy elítélni?

A homoszexualitást és a pedofíliát előszeretettel mossák össze a vitákban. Teljesen tévesen. Demagóg céllal. Ahogy most te is.

Ha annyira egyetértesz az oroszokkal, miért nem költözöl oda? Sőt, szerinted ki is nyithatnák az egyik Gulag üdülőközpontot gyógykezelésre, igaz?

Slasher
Vendég
Slasher

,,A homoszexualitás nem okoz testi és lelki károkat”

Hát de okozhat :D

Angelo01
Újságíró

A szado-mazo konkrétan okoz testi kárt (a lelki már megvan), mégsem tüntet senki ellenük (ok, nem is vonulgatnak), vagy jelenti fel őket könnyű testi sértésért. Logikus :)

edie
Olvasó
edie

Nem kéne mindent elhinni pár bigott pedofóbnak.

Amúgy amit a buzik művelnek épp elég kárt okoz a gyomromnak, és egyre inkább törekednek az ifjúság megrontására.

Inkább megyek majd oroszokhoz mint a buzi leszbifemcsi nyugatra.

Slasher
Vendég
Slasher

,,A szado-mazo konkrétan okoz testi kárt”

Az minden esetben okozhat, mindegy hogy ki műveli :D A börtönről ne feledkezz el.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Tudod, a legtöbbször azok szoktak nyálfröcsögve buzizni, akik látens homoszexuálisok”

Lényegében én is ugyanezt írtam.

,,Nem lehetséges, hogy azért kelt ilyen indulatokat benned, mert nem vagy képes elfogadni önmagadat? A másságodat?”

Lényegében ugyanerre gondoltam :D

A nők gyakran buziznak (mivel mást nem tudnak) észérvek helyett. Az a szomorú amikor ,,férfitársaink” is ezt a szégyenletes stratégiát alkalmazzák.

Slasher
Vendég
Slasher

Minél több férfit a nők ingyen bejutásával.

Nem vagy tisztában a fogalmakkal. Azok után amit tett biztos hogy nem liberó :D

Deansdale
Admin

Mivel itt a “buzi” szitokszót mindenki más értelemben használja, talán választhatnátok helyette valami jobbat. Aki a férfiak diszkriminálásában nőellenességet lát, az nyilván idióta, de mondjuk hetero még lehet.

Angelo01
Újságíró

Valójában az lenne a jó, ha egy vitában elő sem kerülne ilyesmi.

Slasher
Vendég
Slasher

Kinézetre amúgy tényleg olyan a srác, de nem hinném hogy az :D

birsalma
Olvasó

Slasher, egyezzünk meg abban, hogy az illető nem csajozási szándékkal jár a szórakozóhelyre, neki nem érdeke az, hogy minél több nő legyen a Dobozban, és az se érdekli, hogy népszerű legyen a lányok között. Ő nem buzi, áááááá, csak követi a divatot.

http://www.youtube.com/watch?v=aVbUxybi4hA

http://www.youtube.com/watch?v=B0tWPCjJEPY

Slasher
Vendég
Slasher

Szevasz alma! Már hiányoltalak, vártam a napi agymenést.

Egyszer már leírtam, hogy nem szórakozóhelyen kell nőket felszedni, erre vannak kitalálva a bordélyházak.Flörtölni meg bárhol lehet, nem kell feltétlenül bulihelyen. Ha nem tudsz érvelni — mint ahogyan azt már párszor bebizonyítottad — akkor inkább ne is erőlködj. Ez a legszánalmasabb amikor a feminista barátnőiddel csak buzizni tudtok, mert mondjuk valaki nem akar csajozni.

Jampi One
Újságíró

Akárhogy is nézzük, a törvény szelleme, az igazság győzött. Én a férfiak nyílt diszkriminációjának tekintettem mindig is a női ingyenbulit. Egyáltalán nem zavar, ha a feministák valóban boldogok egy férfiakat érintő diszkrimináció megszüntetése miatt. De azt hiszem, nem csak a férfiak egy része, hanem a genderfeministák mindegyike sem maradéktalanul elégedett. Valóban csak olyan ügyeket tekintenek igazán fontosnak, mint például az említett kvóta kérdés, amelyeknek a lényege a nemi alapú, törvényi diszkrimináció. Egyébként a kvótákkal is pont így történhet meg a baj: Biztosan akad pár férfi, aki arról is azt gondolja, hogy “miért ne legyünk gálánsak a nőkkel”?

Vasgerinc
Újságíró

A feminizmus térnyerését tekintve jogos a diszkriminációnak ilyen formájú megszüntetése, de én alapvetően elítélendőnek tartom éppúgy, ahogy a feminista kontárkodást.
Ha egyszer egy céget így éri meg üzemeltetni, akkor azt rájuk kell bízni. Egy ilyen döntés után pedig a bezárásig is eljuthatnak, Nem kell úton útfélen mindenki dolgába beleugatni, nem kell a cégeket arra kötelezni, hogy x% nő legyen az igazgatótanácsban, nem kell a pártokat arra kötelezni, hogy minden x-edik képviselőjelölt nő legyen a listájukon, nem kell a biztosítótársaságokat arra kötelezni, hogy ne alkalmazzanak női kedvezményt és nem kell a szórakozóhelyeket arra kötelezni, hogy ne szabhassanak külön árat férfiaknak és nőknek.
Épp ezek a példák mutatják, hogy a férfiak és a nők mennyire különböznek, miért akarják erőszakkal uniformizálni a férfiakat és nőket? Semmi érdekünk nem fűződik hozzá, csak eltüntetjük a nemi adottságokból származó előnyöket. Ez éppen olyan káros az emberiségre nézve, mint ha az őskorban kényszerítették volna a fazekast, a vadászt és szerszámkészítőt, hogy mindannyian gyártsanak mindent egyenlő mértékben.

Deansdale
Admin

Köszönöm, hogy helyettem is megírtad a helyes megoldást :)

barkri
Olvasó
barkri

“A feminizmus térnyerését tekintve jogos a diszkriminációnak ilyen formájú megszüntetése, de én alapvetően elítélendőnek tartom éppúgy, ahogy a feminista kontárkodást.”

Ennek semmi köze a feminizmushoz, ennek a jogegyenlőséghez van köze, a mozik sem kérnek fele árat a nőktől, pedig (a példából okulva) jót tenne az üzletnek, hiszem több nő menne moziba, ezért több férfi menne.

“Ha egyszer egy céget így éri meg üzemeltetni, akkor azt rájuk kell bízni.”

Nos egy céget úgy éri meg vinni legjobban, ha nem fizetsz adót, vagy külföldre viszed a bevételt és nem fizetsz a haszonból adót, borítékban adsz mellékest és nem fizetsz utána adót, de a legkifizetődőbb a rabszolgaság, az a tuti. De lehet még panamázni meg sok okos dolgot. Talán inkább ne bízzuk rájuk. Tudom ezek szélsőséges esetek, de ilyenkor látszik legjobban a hatás. Az állam azért van, hogy szabályozza a területén lévő magán és cégtevékenységet, ezt maximálisan megteheti, hisz mi állampolgárok hatalmaztuk erre fel őt.

“Egy ilyen döntés után pedig a bezárásig is eljuthatnak”

Hát hallod, ez azért kemény :D, egy bejáratott szórakozóhely, állandó vendégkörrel csődbe megy, mert pl. esetükben a férfi 1000 forintos belépőjét, ami a férfinak 1 koktél leivására adott opciót (az a férfi számára egyből meg is térült, hisz hülye aki nem issza le), a nőre is kiterjeszti, vagy senkitől sem kér. Ugyan már, ez gyenge lábakon áll. Ilyen gondolkodással érvelhettek volna a bíróságon is, feleslegesen persze. Egy rakás szórakozóhely van, ahol eddig kértek pénzt mindenkitől. Ők sem mentek csődbe, pedig nem az volt az üzleti terv hogy “ingyencsajokra” építenek. Amúgy van konkurencia, ahol ugyanúgy nem szabhatnak külön árakat a továbbiakban, amúgy is, kétlem hogy mostantól a lányok a Vörösmarty téren vagy valamelyik pályaudvaron innák a koccintóst a punkokkal péntek-szombat vagy hétköznap(egyetemi bulik). Vagy majd nekiállnak inkább olvasni buli helyett :D . Aki meg eddig lovagiasságnak tartotta, most duplán annak tarthatja mert fizethet a csajnak :D

  • Valóban,  a kvóta szembe megy a józan ítélőképességgel, elfogadhatatlan. Már a felvetése is sértő a férfiakra nézve , hiszen sovinisztáknak állítja be őket, és sértő azokra a nőkre, akik tisztességesen megdolgoztak a sikerükért. Egyedül azoknak a nőknek kedvez, akik képtelenek voltak eljutni magasabb pozícióba, de ez logikájukat tekintve érthető is.
  • A listás dolog ugyan ez, nem is értem hogy valaki ilyet egyáltalán hogy vethet fel.
  • Biztosítókat nem ismerem, a női kedvezményekkel nem vagyok tisztában, de tovább élnek és fizikailag gyengébb felépítésűek ami tény, ezen nem gondolkodtam még el, de hajlok afelé hogy ezeket a tényeket a biztosítás megkötésénél figyelembe vegyék, vehessék
  • Nos külön árszabásnál nem hiszem hogy a fentebb felsoroltak (testfelépítés,élettartam) vagy akármi más nemi jellegből származó különbség szignifikánsan befolyásolja a nők és férfiak egy adott szolgáltatás igénybevétele esetén fellépő jogazonosságot. Persze a lányok cukik, meg aranyosak meg na :D, de ez még nem ok a jogazonosság figyelmen kívül hagyására :D Ilyen alapon én is szexi vagyok a kocsmában 1 ingyen sörre….. nosza férfiösszefogás…. csináljuk meg :D

De én egészen őszintén nem igazán értem miért lett ez az ügy ekkorára felfújva. Persze értem én hogy választás előtt ez egy ziccer a politikának, de hogy az emberek miért csinálnak belőle ekkora ügyet, azt nehéz felfogni.  A szórakozóhelyek így is be akarják csalogatni majd az embereket, és ha eddig a lányok voltak a kulcs, akkor ezután is ők lesznek, csak máshogy kell megszólítani őket. Pl. lehet árulni csajos, “pink” koktélokat leakciózva meg minden szart amit csak ki tudsz találni. Ha meg a lányok nem mennek oda, ahol fizetni kell (és itt gondoljatok a szingli csajfalkákra, akiknek senki nem fogja kifizetni a jegyüket), akkor majd nem kérnek árat a férfitől sem (Ezért nem tudok igazán haragudni erre a döntésre, én ingyenbulira spekulálok :D). Ennyi. Amúgy meg kétlem hogy a belépő releváns tényező lenne ( aki korán érkezik nem fizet, de többet fogyaszt, és én még 1000 forint alatt vodka-redbullt nem is ittam. Nem is egyet) főleg ha le lehet inni a belépőt. Aki meg későn érkezik, az fizet. Szerintem a szórakozóhelyeknek meg holtmindegy, bulizni akarsz mész, ha nem, nem. Egy okos cégvezetés még nagyon jót is ki tud hozni ebből, ugyanis csak a szabályok változtak a verseny folytatódik a bulizókért. De ahogy olvasom, mintha a világ dőlt volna össze :D Anno a vizitdíjat meglovagolta a politika, de ekkora megosztottságot nem eredményezett. Esküszöm, ha ma valamelyik párt felkarolná ezt, ahogy tette a vizitdíjjal, holnapra tele lenne diszkóskurv@val a Kossuth tér. Szabadtéri buli, jegyet nem kérnének. Csak férfiaktól szigorúan a lovagiasság nevében. Ehh……

“Épp ezek a példák mutatják, hogy a férfiak és a nők mennyire különböznek, miért akarják erőszakkal uniformizálni a férfiakat és nőket?”

Na most szabadjára engedem a búrám:)

Én ezt úgy látom, hogy van az “AGY“, ez a hasonlóságot jelképezi a gondolkodás szempontjából, azt jelenti hogy a nők és a férfiak is képesek azonosan gondolkodni következtetni, alkotni. Ez az “AGY” őket is képessé teszi munkára, számlafizetésre, autóvezetésre, meg hogy befizessék a belépőt stb. Itt jelenik meg a jogazonosság.

A másik az “EMBER“. Mind emberek vagyunk, ebben hasonlítunk, vannak közös érzéseink, amiket megélünk.

A másik a “TEST” ide tartozik a nemünkből fakadó testi különbség, csak a testi. Férfinél az erősebb testalkat, nők tudnak szülni, ilyenek.

Aztán van a booster, a gyorsító. Ez a “HORMON“. Azért írtam gyorsítót mert ez önállóan nem tényező, de ez kavar be mindenhova.

Az “AGY”-ra teljesen máshogy hat, látszik is a különbség. Férfiaknál sokkal jobb az analitikus gondolkodás, jobban szeretik, több a mérnök is pl. A nők meg inkább sminkelgetnek szabadidejükben(vagy melóban) vagy emberekkel foglalkoznak, mint tanár, óvónő. Nagyolok természetesen csak, általánosítok. De a munkaerőpiacon, egyetemeken látványos a különbség. A másik amire hat az az “EMBER”: a férfi könnyebben begurul, kezel helyzetet dominánsabban, a nő meg reggel nekiáll valamiért bőgni, és csak ő tudja mér, de ha bájosan rádmosolyog, akkor meg kell zabálni. Persze itt azért erőteljesen megjelenik az önuralom, társadalom hatása, kultúra, neveltetés stb. A harmadik a “TEST”. Gyakorlatilag a hormon működteti.

Véleményem szerint az “AGY” legyen egyenlő. Ezt egyenlő jogokkal lehet biztosítani, több nem is kell.

Az “EMBER”-nél nincs egyenlőség, nem lehet. Itt nincsenek jogok. Ez az egymáshoz viszonyulást mutatja.  Az egymással bánást. Ezt alakítja a kultúra, a család, és sajnos a politika is. Pedig nem szabadna. Törvényekkel meg pláne nem. Mert olyan indokkal hogy valaki szerint szegény nőket lenézik nem lehet törvényt alkotni, ugyanis az “AGY” már megkapta a lehetőséget, ha nem tudott élni vele, az senkit nem érdekel.

A “TEST”-nél szerintem kompenzálni kell. A nő szül, a férfi erősebb. Nosza jog tedd a dolgod. Ma már írtam hogy a nő nem emelhet olyan nehezet mint a férfi, a férfinek meg jár szülési szabadság. Ezek szerintem növelik a férfiak és nők közti kohéziós erőt, erősíthetik a család intézményét. Ezt lehet szabályozni de csak okosan. Persze feministáék vissza akarják küldeni a nőket szülés után melóba, csak azt nem tudom h a maximum súlyemelést hogy hozzák szintbe. Akkor ők is 50 kilót 90m-en keresztül? Mert azt megnézem, mikor egy feminista építkezésen dolgozik mint culáger.

Szépen elkalandoztam tudom:) De visszatérve a belépőjegy kifizetését nem tudnám besorolni máshová, csak az “AGY”-ba.

**Mégvalamit elfelejtettem: Szerintem aki ellenzi ezt a törvényt, az összekeverte az általam “AGY”-ként feltüntetett dolgot az “EMBER”-rel. Illetve az üzleti modellt, hogy lányok ingyen bemehetnek, gyakorlatilag strandnál halmozottan lehetett volna használni.:) a bikinis lányok sokkal jobban bejönnek nekem mint a miniszoknyások:)

 “Semmi érdekünk nem fűződik hozzá, csak eltüntetjük a nemi adottságokból származó előnyöket. Ez éppen olyan káros az emberiségre nézve, mint ha az őskorban kényszerítették volna a fazekast, a vadászt és szerszámkészítőt, hogy mindannyian gyártsanak mindent egyenlő mértékben.”

Szerintem erre is sikerült válaszolnom előzőleg.

radirpok
Olvasó
radirpok

Szerintem a srác nem gondolta át, hogy mit csinál, illetve, hogy mi az eltérő bánásmód  valódi oka. Ezzel szűrik meg a férfiakat, ami jó a nőknek, és mindazoknak a férfiaknak, akik nem balhézni mennek oda. Másrészről a tény az, hogy a férfiak elsősorban a nők miatt mennek szórakozni, és ők isznak többet, a csajozásnál pedig alap, hogy meghívod a nőt valamire, aminek köze sincs a lehúzáshoz. Most ugyanolyan rossz lesz mindenkinek, hatalmas győzelem…

hgyi
Szerkesztő

A nőket miért nem kell “megszűrni”?

Ok. Meghívod a nőt valamire. Aztán még valamire, aztán mégsem tetszenek egymásnak és akkor jön a következő csaj?  Ez így marhaság. Szerintem.
Szerintetek ha a nőnek is kell belépőt fizetnie (de mást nem), már nem is megy ingyenpiálni, pasizni?

Slasher
Vendég
Slasher

,,Szerintetek ha a nőnek is kell belépőt fizetnie (de mást nem), már nem is megy ingyenpiálni, pasizni?”

Eddig ingyen ribanckodhattak és röhöghettek a férfiak és a normális nők képébe a party kurvák. Ha 1 Ft-ot kell fizetni tuti nem fog menni egy sem, vagy csak nagyon kevesen. Így talán több lesz a normális nő a szórakozóhelyeken.

Angelo01
Újságíró

Remélem a próféta szól belőled :)

Slasher
Vendég
Slasher

,,Most ugyanolyan rossz lesz mindenkinek, hatalmas győzelem”

Nem lesz rosszabb, ez így igazságos. Ne hidd azt, hogy a férfiak isznak többet. Ha a csajozásnál alap, hogy meghívjuk a nőt piára (ami szintén blődség), akkor miért kellett eddig a belépőjüket is nekünk fizetnünk ?

Angelo01
Újságíró

@Mindenkinek

Mit szólnál hozzá, ha ugyanezen a szórakozóhelyen kétszer annyiba kerülne egy ital, ha férfi veszi? Akkor nem egy szolgáltatás (belépés), hanem egy termékkör lenne drágább a férfiak számára. A nők úgyis kevesebbet isznak, ösztönözzük őket a nagyobb fogyasztásra. Ha meg egy férfi fizeti az italt a nőnek, az még jobb, úgy duplán fizeti, jól lehúzzuk a kanos idiótát.

Rendben, már az ősember is vitt egy kis mammuthúst a törzs szépasszonyának annak reményében, hogy a barlang egy félreeső helyén be fog majd pucsítani neki egy kis ungabungához. Mióta világ a világ, a férfiak ajándékokat vesznek, szívességet tesznek, hogy a nők kegyeibe kerüljenek, ez normális. Nem egyenlő, nem feminista, hanem normális. Az, hogy egy gazdasági vállalkozásnak kell fizetnem azért, hogy a nők közelébe kerülhessek, az nem normális. Inkább fizetném ki a belépő árát egy nő italáért. Vagy mindenki fizessen, vagy senki.

Azokon a helyeken, ahol mondjuk 2 rugó a beugró, nőknek persze ingyen, tudod hányszor futni bele aranyásóba? Csóri ribancok tömkelege kelleti magát, hogy lehúzzon egy pezsgőre, vagy valami színes koktélra. A nőket nem kellene esetleg szűrni??? Nekem speciel abból van elegem, hogy ha bemegyek egy szórakozóhelyre, akkor csekkolják az órámat, a cipőmet, a ruhámat, hogy mekkora címlettel fizetek a pultnál. Jó lenne, ha a nők részére is lenne  belépő!

Egyébként még soha nem találkoztam olyan nővel, aki ragaszkodott volna, hogy ő fizesse a vacsorát. Vagy csak a felét… Ennyire azért egyik sem volt öntudatos/feminista/önálló/független (húzd a alá a megfelelőt).

Egyszerűen szánalmas, ahogy buzizzák a srácot, meg szidják, holott egy létező, indokolatlan diszkrimináció ellen emelte fel a szavát. Sikeresen. Akik meg nem értik, hogy ez miért jó azokat csak sajnálni tudom.

Slasher
Vendég
Slasher

Végre helyénvaló dolgokat írsz és elfogadod az igazságot :) Én a Szeretlek Magyarországot olvasgatom, undorító a felbőszült feminista kurvák hada, ahogy ripacskodnak ország-világ előtt, mert nem tudnak a férfiak pénzéből szórakozni, zülleni, kurválkodni, lejáratni az államot. De a legszánalmasabbak a feminista férfiak, akik valószínűleg látens homoszexuálisak, és még ők merik buzizni Teczárt.

Eddig is rohadtul zavart ez a diszkrimináció, de bele sem gondoltam (jobb is talán..) :  nem elég, hogy kurvákkal van tele szinte az összes hely, még én finanszírozom a belépőjüket is.

Legalább ezt  a kezdeményezést nem utasították el, ami igen meglepő egy ilyen liberális-feminista országban.

,,Azokon a helyeken, ahol mondjuk 2 rugó a beugró, nőknek persze ingyen, tudod hányszor futni bele aranyásóba? Csóri ribancok tömkelege kelleti magát, hogy lehúzzon egy pezsgőre, vagy valami színes koktélra. A nőket nem kellene esetleg szűrni???”

Én is voltam már olyan helyen ahol fiúknak 2000 Ft a beugró, lányoknak meg persze ingyenes. Ez a férfiak nyílt megalázása, akkor meg még inkább, ha ennél is többe kerül  a belépő. A nőket mindenképpen szűrni kéne, erre talán jó megoldás lesz a kötelező beugró, és egy szigorú dress code kialakítása is kellene, amely szerint csak normális ruhában lehet menni bulizni. Ja és a face control-t a nőkre se ártana kiterjeszteni. Miért csak a férfiakra vonatkozik ez is?Újabb diszkrimináció. Nő nem balhézhat? Mindannyian tudjuk a választ.

Tetszik, hogy végre valaki fellépet e férfigyalázó megkülönböztetés ellen, és ami különösen tiszteletreméltó az egészben az az, hogy egyetlen személy tette.

Dobozban még nem voltam, csak a diszkó előtt, de örülök, hogy beperelték őket, és remélem a többi hellyel sem tesznek kivételt, mert ez a fajta igazságtalanság sajnos országos szinten zajlik.

Angelo01
Újságíró

Mit is mondhatnék? Köszönöm! :) Tudom, hogy nem mindenben értünk egyet, de azért biztos több a közös pont, mint az eltérő, még akkor is, ha más oldalról közelítjük meg.

Slasher
Vendég
Slasher

Nincs mit! Igen, lehet hogy így van. :)

Azt előbb elfelejtettem írni, hogy mostanában egyre több pozitív törekvést vélek felfedezni az ország és  a társadalom érdekéért. Egyik ilyen volt nemrég a kaposvári egyetem rendelete. Abban sajnos nem értettünk egyet :D

Angelo01
Újságíró

Emlékszem rá :) Ott sem a cél helyességében volt a véleményeltérés, hanem az elérésének módjában.

Slasher
Vendég
Slasher

Igen, de nekem tetszett az a fajta módszer :)

radirpok
Olvasó
radirpok

Talán azért, mert egy nő kisebb valószínűséggel fogja szétverni az ember fejét egy sörösüveggel. Az aranyásó p.csákkal meg nem kell összejönni, ha tudod, hogy azok. Igen, lehet, hogy nem jöttök be egymásnak és bukod  a pia árát, valamit valamiért:) Az biztos, hogy kevesebben mennek majd el szórakozni. Akkor is egy gazdasági vállalkozásnak fizetsz, ha elviszed a csajodat étterembe, színházba, vagy origamit hajtogatsz neki, igaz nem azért, hogy hozzájuss, hanem, hogy megtartsd, amúgy meg senki nem  zár el a nők elől, ismerkedni nem csak ott lehet.

Angelo01
Újságíró

Nem értetted, vagy nem akarod érteni. Igen egy gazdasági társaságnak fizetek, ha a barátnőmet elviszem vacsorázni. A pénzemért cserébe a barátnőm kap egy vacsorát. Ha belőpőt fizetek akkor mit kap a barátnőm??? Tényleg ennyire bonyolult?

Nincs az aranyásók homlokára írva, hogy aranyásók. Jobb esetben az első ital előtt, vagy után rájövök, hogy az, és otthagyom. De tudod sokan még összeköltözés, évekig tartó eltartás után sem veszik észre, hogy egy aranyásóval van dolguk.

Slasher
Vendég
Slasher

,,De tudod sokan még összeköltözés, évekig tartó eltartás után sem veszik észre, hogy egy aranyásóval van dolguk.”

Ez így igaz. De szórakozóhelyen látod, mivel a legtöbb csaj az, főleg a nívósabbnak számító helyeken. Látod a ruhájukon, megjelenésükön. Ez még felháborítóbb amúgy, hogy Te állod a szórakozásukat és még egy piát sem hajlandóak venni maguknak, inkább lehúznak valami drága itallal.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Az biztos, hogy kevesebben mennek majd el szórakozni”

Nem baj az :)

keine
Olvasó
keine

“Talán azért, mert egy nő kisebb valószínűséggel fogja szétverni az ember fejét egy sörösüveggel.”

Ez nemi sztereotípia! Szégyelld magad pont az ilyenek miatt mint te nincs egyenlőség!

/sarcasm

edie
Olvasó
edie

Nem azt mondom hogy lányok kisangyalok, de olyat még nem láttam, hogy nők verekedtek volna részegen a kocsmában.

Slasher
Vendég
Slasher

És attól még nem történhet meg? Vagy te talán az ország összes kocsmáját bejártad ? Igenis agresszívak, ezt is megvitattuk már itt. Ha kocsmai verekedésre vagy kíváncsi, akkor ajánlom figyelmedbe a szilveszter éjjeli szigethalmi esetet.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Akkor is egy gazdasági vállalkozásnak fizetsz, ha elviszed a csajodat étterembe, színházba, vagy origamit hajtogatsz neki, igaz nem azért, hogy hozzájuss, hanem, hogy megtartsd”

A nő nem azért van, hogy arra állandóan költsünk, meg kényeztessük. Lószart. Amelyiket étterembe meg színházba kell hurcibálni (színház alapból egy ökörség, oda csak idióták mennek), hogy ne lépjen le, azt inkább úgy rúgjuk ki, hogy közelünkbe se merjen jönni többé.

edie
Olvasó
edie

(színház alapból egy ökörség, oda csak idióták mennek),

 

Csak idióták azonosítják a színházat alföldi buziságaival, amúgy meg kb igazad van.

Na jó csak kicsit kell kényeztetni őket. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Mindenféle színház ökörség. A színészeket mind kivágnám a földekre kapálni, aki meg a végtelenül unalmas történeteikre még pénzt is fizet, az mehet melléjük.

edie
Olvasó
edie

Én meg azt küldeném ki vhova, aki klaviatúrát adott a hozzád hasonlók kezébe.

Naooo
Olvasó
Naooo

Még megvan a bót, ahol vettem. Mit mondjak az eladónak? Hová menjen?

Slasher
Vendég
Slasher

Mi bajod a színházakkal ? :D Többivel egyetértek. Elég beteges ez a társadalmi elvárás, hogy ha nőd van akkor költened kell rá rengeteget. Csodálkoznak az emberek, hogy a férfiak nem akarnak párkapcsolatot, se nősülni ?

Naooo
Olvasó
Naooo

Tele van söpredékkel.

Slasher
Vendég
Slasher

A művészekre gondolsz? Alföldi, Stohl Buci, ja van benne valami. A söpredék leginkább a felszínes közönség között fordul elő.

birsalma
Olvasó

Naoooo, ha egyszer megteheted, ajánlom, nézd meg ezt a darabot: http://port.hu/pls/w/theatre.directing?i_direct_id=2742&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=44&i_topic_id=4 – más színészekkel nem tudom, milyen, én ezt a szereposztást láttam, és eszetlenül megdöbbentő volt. A szünetben haza akartam menni, mert úgy éreztem, ebből nem bírok ki még egy felvonást. Sokkal jobb volt, mint a film, Valló Péter és Király Attila valami iszonyatot hoztak össze, mármint jó értelemben persze. Kegyetlenül ütős, pokolian nyomasztó, a darab mondanivalója nagyjából egy férfi siralma a nők miatt, szóval szerintem tetszene. Persze el is olvashatod, úgy is jó. Utólag azt mondom, a legjobb előadás volt, amit életemben valaha is láttam.

A legrosszabb Alföldi Mágnás Miskája, mert Alföldi nem tudja értelmezni azt a fogalmat, hogy férfi. Nála egyetlen férfi volt a színpadon, a nagymama, az vezényelt mindenki mást, mint egy banyapók, ami a háttérből szövi a hálót. A férfi szerepek teljesen ki voltak herélve, és egyébként is pocsék volt az egész.

Slasher
Vendég
Slasher

Jó a cím és a sztori is érdekesnek tűnik.

birsalma
Olvasó

Szerintem piszok jó. Nem árulok el vele dramaturgiai titkot, ha leírom, hogy leginkább a felesége értetlensége fáj neki, a házassága üressége, az, hogy egymás mellett élnek, de valójában nincsenek közös céljaik. És emiatt rettentő dühös, mert még csak mintája sincs arról, hogy mi a jó. Csak rossz példákat lát maga előtt. Szerintem nagyon tanulságos.

Reactor
Újságíró

A szórakozóhelyek attól semmivel nem lesznek biztonságosabbak, hogy a nő semmit se, a pasi meg dupla árat fizet. Sokkal inkább a kidobók számától, éberségétől függ. A két dolog között egészen pontosan NULLA összefüggés van.
Ha valaki randalírozik, jobb esetben a kidobó megfogja, félholtra veri, és kihajítja a rákba, függetlenül attól, mennyit is fizetett belépéskor.

Reszet Elek
Újságíró

“Minden állat egyenlő, de vannak állatok, melyek egyenlőbbek.”  – Állatfarm

radirpok
Olvasó
radirpok

A pénzedért cserébe kapsz egy kulturált szórakozóhelyet, a belépő benzinpénz, nem azért van, hogy lehúzzanak, hidd már el, az a két-három ezer forint pedig pont nem az érdekribancokat fogja visszatartani, nekik ez egy befektetés a jövőbe, hanem mondjuk a csóróbb egyetemistákat, a fizetésükből élő fiatalabb csajokat. Ahhoz pedig, hogy hosszútávon palira vegyenek valakit, két ember kell…

edie
Olvasó
edie

Egyetértek, szerintem is gyenge érv, hogy majd ennek hatására lesz jóval kevesebb lehúzós nő és milyen jó lesz.

Egyébként meg nem kell nőt meghívni italra, míg nem adott bele valamit ő is.

Angelo01
Újságíró

Szóval ha egy férfi lemegy egy szórakozóhelyre, a neki tetsző nő pedig olyan jelzéseket ad, amely alapján a férfi úgy gondolja, itt lesz valami. Odamegy, beszélgetni kezdenek, a nő mosolyog, elmennek táncolni, a nő simul, tekergeti magát, elmennek inni valamit, “természetesen” a férfi fizet. #1: Majd a nő a harmadik ital után közli, hogy ki kell mennie a mosdóba, aztán elfelejt visszajönni. #2: A nő megadja a számát, de a férfi hiába hívja fel másnap, mert a “Hívott számon előfizető…” #3: Még 2-3 randi, 1-2 átmulatott este és elköltött sok-sok forintocska után a nő közli, hogy legyünk barátok.

Ez nem történhet meg, csak idiótákkal. Ez csak fikció. Ilyen nők nincsenek.

Nem, nem az első látásra ribancokról beszélek, hanem a normálisnak tűnő, átlagos lányokról.

edie
Olvasó
edie

Mindenkivel megtörténhet ilyesmi, de a liberós lúzerekkel különösen. :P

Még egyszer,  nem kell behívni a nőt, amíg nem adott bele valamit, vagy legalábbis nem többször az biztos, akik meg lehúzásra mennek ki nem riasztja el őket egy 1000es belépő…

Valahol 20 fiút és 20 lányt akarsz 40 lányt és 3 fiút kell elhívni, ezért jogos a lányoknak a belépési kedvezmény.

Bazinga
Újságíró

“ezért jogos”

Éppenséggel nem jogos, ez lett kimondva.

edie
Olvasó
edie

Sajnos nálunk meg nyugaton vannak ilyen sóhivatalok amiknek ez kell a létjogosultságuk bizonyításához. :(((

Slasher
Vendég
Slasher

,,Egyébként meg nem kell nőt meghívni italra, míg nem adott bele valamit ő is.”

Ez így jól hangzik.

Ennél a liberós lúrerezésnél magadból indulsz ki ? :)

Nem jogos nekik a belépési kedvezmény. Szilveszterkor vagy nagyobb bulikkor igaz, hogy fizetnek, de jóval kevesebbet. Talán ha külföldi előadó jön, vagy esetleg koncerteken egységes a fizetési arány.

edie
Olvasó
edie

El kell ismernem volt már olyan hogy fizettem nekik, mentségemre legyen szólva, hogy akkor még kicsit sem ismertem férfi női dinamikát.

A szórakozóhely üzemeltetőit nem törvény kényszerítette vmire (mint hogy most ez történt) hanem úgy látták üzletileg úgy jó, hogy csajoknak nem kell belépő mert nem jönnek el, mert kell a pénz a kozmetikusra meg ruhákra meg minden, így eljönnek és isznak akár saját pénzből akár tényleg meghivatják magukat, ha vki hagyja magát.

A fiúk meg inkább eljönnek pusztán ivás meg társaság meg csajozási kísérlet kedvéért.

Slasher
Vendég
Slasher

Nem kell kozmetikusra meg ruhákra a költeni. Férfiak nem vehetnek maguknak ruhát ? :D    Épp erről van szó, hogy ez a szórakozóhely tulajdonosok diktatúrája. Ha törvénybe lenne foglalva, akkor is gáz lenne persze.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Nem, nem az első látásra ribancokról beszélek, hanem a normálisnak tűnő, átlagos lányokról.”

Persze rengeteg ilyen kis szemfényvesztő van sajnos :(

Amit fentebb leírtál az az általános eset. Sok nő képes ezt eljátszani, hogy ingyen piához jusson. És a sok hülye ezek ismeretében is képes azzal érvelni hogy: ,,a nőket azért engedik be ingyér, hogy ezért sok pasi menjen (aki fizet), és majd ott milyen könnyen tud csajozni” – Aki ezt mondja az soha az életben nem volt még szórakozóhelyen — ha esetleg volt akkor nem csajozási szándékkal ment, és nem is járt nyitott szemmel — vagy pedig pénzes szülők gyermeke, aki temérdek lével jár szórakozni, és a megjelenésén is látszik, hogy tehetős, így neki nem okoz gondot egy tipikus szórakozóhelyen 5 perc után becsajozni.

Egyébként én elég nagy gyökérségnek tartom az ott történő ismerkedést, meg azokat az  embereket is idiótának, akik szerint a bulizás és a flörtölés egy és ugyanaz.. A szórakozóhelyek nem erre vannak kitalálva. Erre a célra indították el a speciális single party-kat.

radirpok
Olvasó
radirpok

Nem állok le olyan nővel, aki nem az én szintem és túl kedves, az mindig gyanús. Az, hogy nem jön el a randira, nem feltétlenül érdekemberkedés, egyszerű női f.szság, meggondolta magát, parázik, hogy nem jól néz ki, befigyel valami más program, őszinteséget egy nőtől ne várj, nem azt kell figyelned, hogy mit mond, hanem, hogy mit tesz! Ha komolyan gondolja a dolgot, akkor ne félj megoldja, hogy találkozzon veled, ha meg csak hülyít, akkor jön a kikapcsolt telefon, a hülye kifogások, meg a “találkozzunk hétköznap”.

Naooo
Olvasó
Naooo

“őszinteséget egy nőtől ne várj, nem azt kell figyelned, hogy mit mond, hanem, hogy mit tesz!”

Tisztára mint Viktor és az ő demokrata barátai.

Slasher
Vendég
Slasher

Hétköznap is lehet találkozni :D Igen a túl kedves nővel már vigyázni kell, egyrészt valószínűleg nem csak veled ilyen über közvetlen, másrészt meg a túl szelíd vadállattól is tartani szokás, mert lehetséges, hogy veszett. De ez egyébként minden emberre igaz, nem feltétlenül csak a nőkre.

,,parázik, hogy nem jól néz ki,”

És ezért nem jön el randira ? :O

radirpok
Olvasó
radirpok

Lehet, csak kisebb az esélye, hogy összejön, könnyebb melóra hivatkozva lemondani, vagy korábban lelépni.

hgyi
Szerkesztő

Kérhetlek, hogy vagy a “válasz” gombot használd, vagy szólítsd meg azt, akihez írsz, vagy idézd a mondatot, amelyre reagálsz? Merthogy így lóg a levegőben.

Angelo01
Újságíró

Aha!!!! Szóval férfiként a pénzemért kapok egy kultúrált szórakozóhelyet. Egy nő pedig ingyen kap egy kultúrált szórakozóhelyet. Nem akarom ragozni tovább, ez férfi és nő nemi alapon való hátrányos megkülönböztetése. Ha ezt nem érted meg, akkor felesleges bármilyen párbeszéd, akkor sem fogod megérteni.

Csóró egyetemista fiúk ugye nem léteznek? Fizetésből élő fiatalabb férfiak ugye nem léteznek?

Slasher
Vendég
Slasher

,,Csóró egyetemista fiúk ugye nem léteznek? Fizetésből élő fiatalabb férfiak ugye nem léteznek?”

Azt meg az oldalon már párszor megtárgyaltuk, hogy a legtöbb fiatal egyetemista lány mivel keresi a kenyerét… És ezek a ,,szegény” jányok, akik nem bírják fizetni a rendkívül magas diákhitelt — a fiúkkal ellentétben — , a semmirekellő ,,szakmájuk”-ból szerzett pénzt bulikban verik el. ( Szegénykéim, az a fránya diákhitel :( ). És még piát sem hajlandóak venni maguknak, ráadásul még ezeknek a partizását is Te finanszírozod :D

Angelo01
Újságíró

Hát igen, rengeteg történetet hallani ami úgy kezdődik: “pénzre volt szükségem, ezért elmentem hamburgert sütni”. Vagy tévedek? ? :)))

Slasher
Vendég
Slasher

Ez az egyik. Másik gyakori sztori a gyári 16 órázás :D

Slasher
Vendég
Slasher

,,A pénzedért cserébe kapsz egy kulturált szórakozóhelyet,”

Bár így lenne. Attól hogy nívós a dizájn, az nem jelenti azt, hogy a hely, a személyzet és az odajáró emberek kulturáltak.

Naooo
Olvasó
Naooo

“hanem mondjuk a csóróbb egyetemistákat”

Az egyetemisták meg tanuljanak és ne szórakozzanak. Mer inkább csak az utóbbi megy nekik.

radirpok
Olvasó
radirpok

A krumplileves meg legyen krumplileves.

Naooo
Olvasó
Naooo

Inkább lebbencsleves.

Slasher
Vendég
Slasher

Így van. Csak a zülléshez-bulizáshoz értenek, de ezekhez is szarul.

Deansdale
Admin

Nálam itt állt meg a buli:

“bár közvetlenül és látszólag a férfiakat éri hátrány, ez a gyakorlat olyan beállítódásoknak és viselkedésmódoknak kedvez, melyek nem enyhítik, hanem éppen fenntartják a kétségkívül létező egyéb egyenlőtlenségeket. A férfiakban ugyanis azt erősíti meg a belépődíj fizetése, hogy fel vannak hatalmazva kezdeményező, aktív vagy éppen lovagias viselkedésre, a nők pedig jó esetben passzív beleegyezéssel fogadhatják az udvarias felkéréseket és felajánlásokat.”

Ha egyszer valaki fekete-fehéren kijelenti, hogy közvetlenül a férfiakat éri hátrány, akkor miért érzi mégis felhatalmazva magát aktív, lovagias viselkedésre “a nők védelmében”? Saját legrosszabb mű-sztereotípiáinak legjobb mintapéldánya, a saját elvei alapján pont őrá illik a legrosszabb patriarcha jelmeze, hiszen férfiként intézkedik a nők helyett, mintha fel lenne jogosítva, mintha kérte volna valaki, mintha azt hinné, hogy a nők nem tudnak kiállni a saját ügyeikért. Nade mindegy.

A “kétségkívül létező egyéb egyenlőtlenségek” olcsó bullshit, gondolom itt olyan hatalmas egyenlőtlenségekre gondol, mint hogy szegény nők ingyen kapnak valamit. Tré feminista propagandát szajkóz, tehát vagy lánglelkű hülyegyerek, aki nőistenítése közben bármi szart elhisz, ami a nőkre fényt vet vagy a férfiakra árnyékot – vagy pedig neomarxista dogmabajnok aki az életét teszi fel a társadalmi értékek lerombolására, és szent meggyőződése, hogy a férfi-nő osztályharc kizárólag a gonosz férfiak megsemmisülésével érhet véget.

fel vannak hatalmazva kezdeményező, aktív vagy éppen lovagias viselkedésre” – ez akkora baromság, hogy nehéz fogást találni rajta. Mit jelent egyáltalán, érti valaki? Egyrészt miért ne kezdeményezhetne bárki beszélgetést bárkivel? Ez egy szabad ország. Külön engedély, okmánybélyeg vagy felhatalmazás kell ahhoz, hogy egy ocsmány hímpéldány meg merjen szólítani egy angyali nőt??? Fenéket. Ahhoz, hogy valaki aktív és kezdeményező legyen, semmiféle felhatalmazásra nincs szüksége (és nem is kell, hogy legyen) – különösen nem arra a “felhatalmazásra”, amit a belépőjegy kifizetése jelent. Mekkora abszurd baromság, a hajam kihullik. Ha agyonvernének sem tudnám megmondani, hogy a magyar nyelvben miféle értelmet lehetne kisajtolni egy olyan szósorból, hogy valaki “feljogosítva érzi magát a lovagias viselkedésre”. A lovagias viselkedés valami fennhéjázó, nőalázó szemétkedés lenne, amit kizárólag olyan bunkók tesznek, akik ezer fitying leperkálása után arra feljogosítva érzik magukat? Én például egy belépődíjat nem szedő étteremben is lesegítem az asszony kabátját, de úgy tűnik rosszul teszem. Mondjuk eddig nem panaszkodott, de most kitárgyalom vele, hogy szakítok bűnös diszkriminatív múltammal, és ezentúl udvariatlan pöcs leszek vele, mert úgy egyenjogú.

Hogy a nőket mi kényszerítené passzív beleegyezésre bármivel kapcsolatban, szintén nem sejtem. Azt viszont igen, hogy ez a srác még életében nem járt szórakozóhelyen.

Angelo01
Újságíró

Természetesen saját vélemény. Az elmúlt cirka 100-150 évben az ipari fejlődés, társadalmi átalakulás, gazdasági fejlődés, globalizáció és nem utolsó sorban a háborúk megválotoztatták az emberek életmódját, gondolkodását és a férfi-női szerepeket. A nemek, biológiai lényükből adódóan specializálódtak, ezért alakultak ki a nemi szerepek. Ez még mai napig is megtalálható, több az óvónő, és több a férfi bányász. Ezeket senki nem támadja, vagy kérdőjelezi meg. Bizonyos területeken viszont elmozdultak az előny/hátrány viszonyok, így folyamatos korrekcióra van szükség. Például 20-30 évvel ezelőttig szokás volt az asszonyoknak a kendő viselése, társadalmilag ez volt az elvárás, szinte kötelező volt. Ez eltűnt. A nők nagy része nem rendelkezett saját jövedelemmel, így ha bármilyen interakció volt férfi és nő között, akkor a férfi fizetett. Viszont a nő nem élt vissza a helyzetével. A társadalom akkor is elítélte, ha egy nő drága ajándékot fogadott el egy udvarlójától, tudva azt, hogy nem lesz házasság a dologból.

Szóval a megváltozott környezetben, ha úgy tetszik nemek harcában újra kell definiálni a férfi-nő viszonyt. Ha már a nő is keres, akkor fizesse a saját dolgait. Kanadában dolgoztam egy ideig, és ámultam amikor én, a kollégám, és a barátnője moziba mentünk. A lány, 2 év után is saját magának fizette a mozijegyet, ez ott teljesen természetes volt. Régebben csak a bárcás kurvák káromkodtak, most pedig a bazdmeg a kötőszó a lányoknál. Régen a férfinak képesnek kellett lennie arra, hogy megvédje a nőjét. Most legyen empatikus, meg gyantázott? Nőt soha nem üt meg férfi. De egy nő soha nem viselkedne úgy, hogy megüssék. Stb.stb.stb. Régen egyértelműek voltak a nemi szerepek, ha változott is, lassan változott. Férfi és nő is tudta hogyan viselkedjen, mit kell neki nyújtania és mit várnak el tőle. Most pedig szinte generációnkként változik, ami követhetetlen, bizonytalanságot szül. Talán ez az egyik oka a kevesebb párkapcsolatnak és házasságnak, a bizonytalanság.

A feminizmusnak az az egyik legnagyobb hibája, hogy a hátrányokat el akarja törölni, még azon az áron is, ha azzal másoknak okoz hátrányt, de közben az előnyöket meg akarja tartani, mert “az jár”. Az egyenlőséghívők pedig figyelmen kívül hagyják a biológiai alapú specializációt.

Bár magával az indoklással én sem értek egyet, az EBH döntését a diszkriminálás megszüntetéséről mindenképpen helyeslem.

the hermit
Olvasó

 tehát vagy lánglelkű hülyegyerek…[…] vagy pedig neomarxista dogmabajnok

…vagy pedig ügyes politikusként tudja, mire hivatkozzon a siker érdekében. Van az az elv, miszerint a cél szentesíti az eszközt, én ugyan nem értek egyet vele, de lehet hogy ő igen.

Inaara
Olvasó
Inaara

Olvasgatom a pro és kontra érveket. Azzal együtt, hogy értem a T. Sz.-t támogatókat, nem egészen értek velük egyet, inkább a Deansdale, Aurelius, edie, Vasgerinc és társai vonalat erősítem. És nem azért, mert nő vagyok. :)

Először is, Teczár Szilárd nagyon “érdekesen” nyilatkozott a Férfihangról:

 

“Az ügy legmókásabb fejleménye talán az volt, amikor antifeminista férfiak fejezték ki felém támogatásukat és együttérzésüket. A céllal ők is egyetértettek, a társadalomelméleti hátteret pedig sokan feminizmusparódiaként értékelték, így igazán nagyot csalódtak, mikor kiderült, hogy számomra nem maga az eljárás, hanem annak szociológiai indoklása a fontos. A feminizmus ellenségeinek furcsa harcostársaimmá szegődését nemigen tudom mással magyarázni, mint hogy a feminizmusról ők – tévesen – azt feltételezik, hogy nem a nemek közötti egyenlőséget, hanem a nők uralmát, a nőknek juttatott pluszkedvezményeket óhajtja.”

 Magyarán, azon igyekszik ezerrel, hogy – divatos kifejezéssel élve – elhatárolódjon a Férfihangos antifeminista férfiaktól. Lehet, hogy rosszul ítélem meg, de én nem látok ebben különösebb barátkozási szándékot… Ez nem von le a felé áradó szimpátiából semmit sem, a cél szentesíti az eszközt?

Másrészt: akár tetszik, akár nem, teljesen bevett dolog a világon, hogy a szórakozóhelyeken a nők vagy jóval kevesebbet, vagy semennyi belépőt sem fizetnek, a férfiaknak pedig vagy belépődíjat kell fizetni, vagy kötelező “bottle service” van, ami ugyanazt jelenti, csak  sokkal többe kerül. :) Doorman-nek lenni hatalom, ő dönti el, hogy bejuthatsz-e vagy sem – a gazdagság nem garantálja a bejutást, nem “vásárolhatod be” magad. Ha nő vagy, csinosnak (nagyon exkluzív klubokban lélegzetelállítóan szépnek) és jól öltözöttnek kell lenned.
A férfiak a csúnya nőkkel karöltve mehetnek panaszra… :)
Ha valaki nem tudná, pontosan mit is jelent a bottle service: http://www.socialyeti.com/bottle-service-the-easiest-way-to-get-in-to-exclusive-nyc-clubs/
Itt pedig a cikk végén spriccel a Dom Pérignon: http://www.returnofkings.com/9961/does-bottle-service-get-you-laid
hgyi
Szerkesztő

Érdekes, hogy milyen kevesen vagyunk, akik korrektebbnek, igazságosabbnak tartjuk, hogy a szórakozóhelyeken is ugyanannyit fizessenek a nők, mint a férfiak.

Angelo01
Újságíró

Utána pedig megy a sápítozás, hogy “jujj, tárgyiasítják a nőket”.  Sőt, tovább megyek. Ha a férfiak dolga fizetni, a férfiak dolga az ajándékok vásárlása, a randi fizetése, a lakás és autó villantása, stb. Akkor viszon teljesen jogos, hogy a férfiak többet keressenek, hiszen magasabbak a megélhetési költségeik.

Tipikus esete a rövid távú előnyökért, hosszú távú hátrány cserének.

Inaara
Olvasó
Inaara

Valóban az az igazságos, ha mindenki ugyanannyi belépőt fizet. Ezt nem is cáfolom. A bevett rendszer lehet, hogy nem igazságos, de úgy tűnik, működik.

Valójában kicsit ingadozom a kétféle érv között, de erősebb bennem a túlszabályozó állam iránti ellenérzés.

Angelo01
Újságíró

Én pont úgy látom, hogy itt nem az állami túlszabályozás esete van. Az állam már régen szabályozta a helyzetet a nemi diszkrimináció tiltásával. A Doboz gyakorlatilag megszegett egy alkotmányos jogoszabályt, T.SZ. a beadványával felszólította az illetékes hivatalt (EBH), hogy lépjen fel a jogtalanság ellen és szerezzen érvényt az állam által alkotott jogszabálynak. Ez történt.

Csupán csak azért vet ekkora hullámokat az ügy, mert a “férfi fizet, a nő nem” gyakorlatnak ennyire mély a társadalmi beágyazódottsága az emberek fejében. Elméletben senki nem vitatja a nemek jogegyenlőségét, de mint láthatjuk, a gyakorlatban igen.

hgyi
Szerkesztő

Persze, hogy működik. Miért ne működne az a rendszer, ha ingyen mehetnek szórakozni? A pasik meg lenyelik a békát, mert ha csajozni, szórakozni akarnak, akkor kénytelenek fizetni.

A túlszabályozó államot én kihagynám ebből.
Már írtam, de írom ismét. Nagyon kellemetlenül éreztem magam, amikor elmentünk egy társasággal szórakozni és a fiúk fizettek belépőt, mi meg nem. Miért kedvez nekem a szórakozóhely? Mit tettem, hogy ingyen mehetek be? Vidáman belejtek, miközben a fiúktól beszedik az ezreseket? Most is rossz érzés. Másokban nincs ilyen rossz érzés ezzel kapcsolatban. Miért? Olvasom a rengeteg hozzászólást, de még mindig nem értem, miért nem szégyellik magukat a nők, hogy ők ingyen mehetnek be a legtöbb szórakozóhelyre.

Inaara
Olvasó
Inaara

“Nagyon kellemetlenül éreztem magam, amikor elmentünk egy társasággal szórakozni és a fiúk fizettek belépőt, mi meg nem”.

Megértem a rosszérzésed,  tényleg kicsit furcsa helyzet, de ez van.

“még mindig nem értem, miért nem szégyellik magukat a nők, hogy ők ingyen mehetnek be a legtöbb szórakozóhelyre.”

Én meg azt nem értem, miért kéne szégyellnem magam, ha valahová ingyen mehetek be.

hgyi
Szerkesztő

Semmi problémám nem lenne, ha nem csak a nők mehetnének be ingyen.
Nyilván ez csak az én hülyeségem, hogy szégyellem magam a megkülönböztetés, az ok nélküli kedvezmény miatt.

Slasher
Vendég
Slasher

Neked van igazad. Kár hogy más nők nem ilyen okosak és tisztelettudóak.

Inaara!

,,nem “vásárolhatod be” magad.” – Ezzel most jó nagy hülyeséget mondtál.

,,Ha nő vagy, csinosnak (nagyon exkluzív klubokban lélegzetelállítóan szépnek) és jól öltözöttnek kell lenned.”

Te is fogalomzavarban szenvedsz mint a legtöbb konzumidióta. Ha Neked az a csinos, meg a lélegzetállítóan szép nő akiket a szórakozóhelyeken látsz, akkor még ma zárasd be magad. Ha meg úgy cselekszel, ahogy elvárják (Mi az hogy kell?), akkor szintén.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Érdekes, hogy milyen kevesen vagyunk, akik korrektebbnek, igazságosabbnak tartjuk, hogy a szórakozóhelyeken is ugyanannyit fizessenek a nők, mint a férfiak.”

Én azt hittem, sőt elvártam, hogy több egyetértés legyen.

Bazinga
Újságíró

Attól függetlenül, hogy vannak témák,amikben nincs tökéletes egyetértés, szerintem elég jól reagáltuk le a dolgot. Nincs fröcsögés, szitkozódás, személyeskedés, érvek és ellenérvek vannak, nyilván mindenki a sajátját érzi igazabbnak. Ami végülis jó, kellenek a viták ahhoz, hogy az ember fejlődjön, más nézőpontokat is megismerjen. A  vita is lehet hasznos, ha azt épeszű emberek fojtatják.

Végeredményben az, hogy normális keretek között tudjuk a nézeteltérésünket kezelni, bizonyítja a közösség(ünk) életképességét.

 

Angelo01
Újságíró

Egyetértek. Sehol, semmilyen más oldalon/blogon nem írok kommenteket, csak a Férfihang-on. Itt legalább olyan véleményekkel találkozok, amik elgondolkodtatnak.

Deansdale
Admin

Úgy látom sokan még mindig nem értik a problémát. Senki nem érvel amellett, hogy ne fizessen ugyanannyit férfi és nő. Csak vagyunk páran, akik szerint az államnak nem kellene beleszólni a Doboz ügyeibe.

Szerintem az állam totalitárius berendezkedése, túlkapásai, és az állampolgárok életének túlszabályozása legalább akkora gond, mint a feminizmus – sőt, továbbmegyek: ez a két gond szorosan összefonódik. Mindkettőre (tehát a feminizmusra is!) adekvát válasz lenne, ha az állam kitakarodna az emberek életéből. Mert mi lenne a feminizmus az állam támogatása nélkül? Néhány hülye siránkozása. A gond ott kezdődik, amikor az állam feljogosítva érzi magát rám és rád erőszakolni a saját ideáit arról, hogy mi korrektebb, igazságosabb, ésatöbbi. S bár most egy olyan dolgot erőszakol ránk, ami véletlenül tényleg korrektebb, de ez ettől még erőszak. És valahogy nem tudok abban bízni, hogy ezzel az erőszakolási lehetőséggel az állam sosem fog visszaélni.

Hogy egy képszerű hasonlattal éljek: az állam most a Doboz fejéhez tartja a pisztolyt, hogy kényszerítse a nemileg semleges belépődíjak bevezetésére. Nekem nem a nemileg semleges belépődíjakkal van bajom, hanem a pisztollyal, mert tudom, hogy holnap már az én halántékomra fog mutatni, és arra fog kényszeríteni, hogy a feminista ideológia valamelyik baromságát elfogadjam. Nekem ez így nem jó üzlet. Inkább vegyük el az állam pisztolyát, és szarok arra, hogy a Doboz mit csinál. Ha nem tetszik, nem megyek oda, és le van tudva a műprobléma.

Angelo01
Újságíró

Most meg fogsz lepődni, szerintem nagyon is sokan értik. Nem a problémát, mert sokunk számára nem probléma, hanem a te problémádat. Kapásból feltételezed, hogy az állam visszaél a hatalmával, így elvennéd tőle a pisztolyt. Igen ám, de azzal a pisztollyal nagyon sok esetben éppen téged véd meg. Ha elveszed a pisztolyt akkor arra is képtelen lesz. Onnantól kezdve mindenki magára lesz utalva, hogy megvédje magát. Viszont például a fiatalok, az idősek (a gyerekeid, a szüleid) nem képesek megvédeni magukat. Te sem őket.

Te magát a pisztolyt kérdőjelezed meg, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy több a haszna, mint a kára. Én mindig a pisztoly használatának a módját kérdőjelezem meg, mert tudom, hogy szükség van rá.

Deansdale
Admin

Nézd, én évek óta figyelem a törvények alakulását, és túl sok furcsa dolgot láttam már. Az állam 100 intézkedése közül 99 kifejezetten ártalmas – ez volt az az 1, amikor a vak tyúk is talált szemet. Ez engem a legkevésbé sem tölt el lelkesedéssel. Főleg azért nem, mert naponta olvasok 2-3 tervezetet mindenféle törvényekről, törvénytervezetekről és nemzetközi szabályozásokról, amikről tudom, hogy kellő kitartással át fogják verni a megfelelő csatornákon, és nemsokára ránk is vonatkozni fognak. Például az EU egyik bizottsága még szeptemberben tárgyalta a jelentést, aminek egyik sarkalatos pontja az volt, hogy az antifeminizmust illegálissá kell nyilvánítani, a követőire börtönbüntetést kell kiszabni, enyhébb esetekben pedig állami megfigyelés alá kell vonni őket. Tudod mit, Angelo01, nekem ez a femináci diktatúra nem éri meg, hogy most az EBH véletlenül valami értelmeset csinált. Inkább csináljon a Doboz amit akar, ha ez az ára annak, hogy én is megtehetem – és kurvára borsódzik a hátam attól a gondolattól, hogy a férges lelkű mocsokládák kezén lévő államhatalom csicskáztassa a Dobozt, nameg persze engem is. Valahol az út során elkopott a jóhiszeműségem az államhatalommal szemben, és úgy sejtem neked is el fog, ha belenézel a jövőnkbe.

Mindenesetre amíg Ertsey Katalin a parlamentben osztja az észt, addig én ennek a parlamentnek semmilyen módon nem kívánok az alanya lenni, akivel kedvére szórakozhat. Maradok tisztelettel libertárius, aki hisz abban, hogy mindenki csináljon amit akar, amíg mások személyes jogaiba nem gázol bele. (Abban nem hiszek, hogy a Doboz belépője nekem jogsérelmet okoz, hiszen nem vagyok kényszerítve a kifizetésére. A Doboz nem közszolgálat, nem formálhatok jogot arra, hogy az én igényeim szerint árazzák a belépőiket.)

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Szerintem érdemes lenne körbenézni az USA-ban hol adnak kedvező áron szolgáltatást. Érdemes felkészülni arra, ha majd az antifeminizmus bűncselekmény lesz az EU-ban. Az USA-ban szerencsére van szólásszabadság, ez az egyik jó dolog ott, a szabad fegyverviselés mellett.

Angelo01
Újságíró

Én is a kicsi, hatékony, szolgáltató állam híve vagyok, minimalizált befolyással az emberek életére. Nekem sem tetszik a terjedő bürokrácia és konzumidiotizmus. Egy időben olyan voltam, hogy minden rossz, minden szar, mindenki hülye, mindenki önző, minden politikus lop, csal, hazudik, mindenki az én adómból jártatja a száját, stb. stb. Aztán úgy döntöttem, hogy teszek az egészre és csak a saját dolgaimmal foglalkozok. Azóta sokkal optimistábban látom a világot, bizakodóbbnak a jövőt, jobb a kedvem, nyugodtabb vagyok. Ha hülye törvényt hoznak azt úgysem tartják be, úgysem tudják betartatni. Ha a Doboz belépőt szed, akkor nem megyek be és kész. Ha megtiltják neki a belőpőszedést akkor sem megyek be. Ok, elvitatkozgatok itt, hogy jogos-e, vagy nem, de az életemre semmi hatása, így nem izgatom magam miatta. Ha köteleznének, hogy a Dobozba járjak, és belépőt is fizessek, akkor felgyújtanám az egészet a g***be.

Néhány szélsőséges esetből még nem lehet tendenciát megállapítani. A világ folyton mozgásban van.

birsalma
Olvasó

Aztán úgy döntöttem, hogy teszek az egészre és csak a saját dolgaimmal foglalkozok. Azóta sokkal optimistábban látom a világot, bizakodóbbnak a jövőt, jobb a kedvem, nyugodtabb vagyok. 

Ez a megoldás, maximálisan egyet tudok érteni veled.

Már jó régóta arra gondolok, hogy mondjuk a kommunizmust, mint rendszert sem 56 meg az ellenzékiek döntötték meg, hanem az UNALOM.

A kommunizmus akkor omlott össze, amikor már senki sem foglalkozott vele, senkit se izgatott, szinte észre se vették, hogy van, mert mindenkit inkább a Gorenje hűtő érdekelt a Mariahilfer Strasséról, meg a csikidam meg  satöbbi, szóval a SAJÁT ÉLETE, és a pártért való lihegés közröhejbe fulladt. Még a párttagoknak is ciki volt az egész, a kisz másról se szólt, mint a közös ivászatról, és akkor a rendszer végelgyengülésben kimúlt.

A rendszer elleni dühödt lázadás csak megerősíti a hatalmat. A közöny az egyetlen fegyver ellene.

Naooo
Olvasó
Naooo

Kohnmunizmust ugyanaz a kör építette le, amelyik felépítette.

birsalma
Olvasó

ez igaz.

viszont az is igaz, hogy a közöny az ellenállás hatékony fegyvere.

ez a kapitalizmus esetében még inkább látszik, mert ha a jónép nem reagál a manipulációra, a reklámokra, akkor a bizniszt megette a fene.

mindent addig tudok eladni, ameddig hajlandóak azt megvenni tőlem. és az árum lehet akár egy politikai rendszer is.

ha már a párttitkár is szégyelli, hogy kommunista szombatozik, mert azért csak kinevetik, tehát ha az egész komolytalan, akkor bukik a dolog.

ha torgyánt, gyurcsányt kinevetik, akkor torgyán, gyurcsány megbukik.

amíg komolyan veszik, amíg félnek tőle, amíg számolnak vele, addig hajlandóak neki IGAZI hatalmat tulajdonítani – pedig az összes hatalma abból ered, hogy emberek tömegei hajlandóak neki IGAZI hatalmat tulajdonítani.

ő ad kenyeret a népnek…. nahiszen….

a politikusok hatalmát az töri meg, ha már nem hiszek abban, hogy tőle függ az életem.

egy bukott politikusról könnyű ezt belátni, egy épp hatalmon levőről nehéz.

még lázadni is könnyebb ellene, mert ha lázadok, akkor is tulajdoníthatok neki IGAZI hatalmat, csak azt kell gondolnom, hogy az IGAZI hatalmat egy másik személyre kell ráruháznom, aki azt jobban megérdemli.

érdemesebb más bizniszek felé gyakorolni a közönyt, például a bifidusz esszenzisz felé kitartani a közönyben :)

Bazinga
Újságíró

“egyik sarkalatos pontja az volt, hogy az antifeminizmust illegálissá kell nyilvánítani, a követőire börtönbüntetést kell kiszabni”

http://hvg.hu/itthon/20131128_vicceket_is_betiltana_a_torvenyjavaslat#rss

“További érdekesség, hogy a dokumentumban a felszámolandó ideológiák – rasszizmus, antiszemitizmus, idegengyűlölet, totalitárius ideológiák (beleértve a kommunizmust is) – között találjuk az „antifeminizmust” is. A hvg.hu kérdésére Ireneusz Bil világossá tette, ez alatt nem a nőgyűlöletet kell érteni, hanem a feminista törekvésekkel szembeni ellenállást. Arra a kérdésünkre, hogy pontosan milyen nézetek tekinthetők antifeminizmusnak, és hogy a rendkívül sokféle, gyakran egymással ellentétes követeléseket megfogalmazó irányzatokból álló feminizmus mely ágainak támadását kell elítélni, nem kaptunk választ.

Bár az antifeminizmus büntetőjogi kontextusban nem szerepel, Bil szerint szükséges lehet ezt az ideológiát is törvényekkel védeni. „A feminizmussal szembeni kulturált kritika helyénvaló, de a feminista mozgalmak, a genderszemlélet létjogosultságának megkérdőjelezése, az az állítás, hogy ezek a mozgalmak nem valódi problémákat vetnek fel, gyűlöletbeszédnek tekinthető, amely ellen fel kell lépni” – mondta.”

Deansdale
Admin

Erről írjon valaki cikket, mielőtt én teszem meg… És azt hiszem itt pontot is tehetünk a vita végére, hogy kell-e az állam kezébe pisztoly, amivel a saját erkölcseit az állampolgárokra kényszerítheti.

Angelo01
Újságíró
birsalma
Olvasó

Deansdale, ezt a mondatot javítanám: kell-e az állam kezébe pisztoly, amivel a saját erkölcseit az állampolgárokra kényszerítheti.

Szerintem ennek  az eszetlen baromságnak nincs köze az erkölcshöz, én inkább így mondanám: kell-e az állam kezébe pisztoly, amivel a saját feltételeit az állampolgárokra kényszerítheti.

Még csak törvénynek sem nevezném, mert azt a nevet sem érdemli meg. A törvény olyasmi, amit ha lefektetnek, úgy marad. Ez meg a hasraütést emelné jogszabályi szintre: az a gyűlöletbeszéd, amit épp annak neveznek.

És egyáltalán mi az, hogy állam? Van néhány ökör, akiknek a fejéből ez előszivárgott, mint műmellből a szilikon.

 

Jellemző, hogy a hsz, ami a cikk alatt ujjongott:

Ben Avraham Nechemia

“Nem tudjuk definiálni, mi az a gyűlöletbeszéd, de ha látjuk, felismerjük”: ez így tökéletes.

A FB oldalára épp ezt jegyezte be:

“Erdély az a hely, ahonnan Borát származik” :D :D :D Görgesd végig, bepisálsz.
Maestro
Szerkesztő

Olvasom, hogy – bár tiltani tiltanák – nem tudják definiálni a pornót meg a gyűlöletbeszédet.
Hadd segítsek egy kicsit a politikus uraknak és úrhölgyeknek:
“Pornó az, amitől a cenzornak erekciója támad”, illetve ennek mintájára:
“Gyűlöletbeszéd az, amitől a cenzorban rettegés ébred”.

barkri
Olvasó
barkri

Azzal, hogy megszavazol, egy pártot, már átadod a pisztolyt. Azzal van baj, ha a kormány elárul, és visszaél vele. Amcsiknál benne is van az alkotmányba, hogy a zsarnokot el kell űzni. Ők erről előre gondoskodtak. Bár ott is már csak a látszat maradt.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Ez csak papíron van meg az USA-ban is. A valóságban mint terroristákra csapnak le időnként olyan csoportokra, akiknek fegyverük van és kormányellenesek.

barkri
Olvasó
barkri

Aurelius Respectus:

Azért írtam, hogy ott is már csak a látszat maradt. De azért az árulkodó, hogy már akkor is tudták mire kell felkészülni :D

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Tudom, hogy írtad, csak részletezni akartam a dolgot. Azért szerintem az alapítók el sem tudták volna képzelni, milyen óriási hatalma lesz az államnak az egyén felett. Például, hogy egy szuperszámítógép segítségével amerikaiak tizmillióit figyelik meg, a telefonjaikat, a számitógépeiket, a bankszámláikat, hitelkártyáikat stb, szinte mindent tudnak róluk.

Maestro
Szerkesztő

Ezek után beszéljen nekem bárki a “sötét középkor”-ról, hát ugyanolyan hitbuzgóság van most is. Csak most az az eretnek, aki nem hisz a gender-elméletben vagy a multikulturalitás előnyeiben… :-(

Bazinga
Újságíró

“Ha nem tetszik, nem megyek oda, és le van tudva a műprobléma.”

Ez tényleg erős érv, az mellett, hogy az én boltom, az én szabályaim. Viszont azért nem tudok elmenni mellette, mert ugyanezen az alapon pl. mi sem kifogásolhatnánk egyes médiumok férfiellenes írásait. Ha nem tetszik nem olvasom.

Inaara
Olvasó
Inaara

Na, visszakerestem. Itt nagyjából leírtam, mit gondolok.

@Angelo, a két linkben olvasható, hogy exkluzív helyeken bottle service van.

@Slasher, csak most látom (sok hsz-szel feljebb) hozzám intézett szavaid. Nem baj, nem lehet mindenkinek gyerekszobája.

Angelo01
Újságíró

Más ország, más szokások, más törvények, és teljesen más helyzet. Na meg egy NY City-beli nightklub azért nem ugyanaz, mint egy Bp.-beli Doboz :))

Azért elég ideges lennék, ha kifizetnék 2 főre 200-300 dolcsit, utána meg fájna a feje, vagy nem lenne hozzá kedve :))

 

 

Inaara
Olvasó
Inaara

:) Igazad van. Persze, teljesen más egy exkluzív nightclub, mint a VII. kerületi Doboz. :) A példát csak arra hoztam, hogy a nők a legtöbb helyen nem, vagy sokkal kevesebb belépőt fizetnek. Az egyéb vonatkozással nem foglalkoztam. :)

“Azért elég ideges lennék, ha kifizetnék 2 főre 200-300 dolcsit, utána meg fájna a feje, vagy nem lenne hozzá kedve :))”

Hát, a cikk alapján biztos, hogy nem fájna a feje… :)

Frolich Janos
Újságíró

Elég érdekesek a Magyar Narancs cikk hozzászólásai. Ennél értelmesebbnek képzeltem annak a lapnak az olvasóközönségét.

the hermit
Olvasó

Az már rég volt, János.

Frolich Janos
Újságíró

Tulajdonképpen nem is szorul rá a sokadik hullámát élő feminizmus a paródiára, merthogy már nagyon régen önnön paródiájává változott, pontosan egy olyan irányzattá, amely “nem a nemek közötti egyenlőséget, hanem a nők uralmát, a nőknek juttatott pluszkedvezményeket óhajtja”.

Mint egy korábbi cikkben, itt is felhívom a figyelmet, hogy a feminizmus valójában soha nem akart egyenjogúságot, hanem mindig is hatalmi törekvés volt – és mellesleg mindig is csak ürügynek használta föl a nők összességét, hogy az a néhány felső-középosztálybeli nő, akik a mozgalmat irányították (mint pl. annak idején Pankhursték) nagyobb befolyásra tegyen szert. (Emmeline Pankhurst pl. egy napot nem dolgozott, de még a háziasszonyi teendőket is büdösnek találta, úgyhogy ahhoz is inkább cselédet fogadott föl, hogy ő a gyerekei helyett a mozgalmával foglalkozhasson.)
Az idő persze megszépíti a régi dolgokat, főleg, hogy erősen megszépítve tálalják elénk a mozgalom őstörténetét.

 

radirpok
Olvasó
radirpok

A feminizmus Nyugaton elérte a céljai nagy részét, ami most megy – a túlhajtott polkorrektséggel, idióta kvótákkal – az a férfiak kiherélése. A  nőjogi mozgalmaknak ott van igazán létjogosultsága, ahol tényleg komoly problémák vannak, ld.: harmadik világ.

Deansdale
Admin

Na igen, ezen a buktatón a kívülállók 99%-a, de még az antifeministák fele is elbukik. Pont úgy van, ahogy írtad, csak hát ez már annyira távol áll a “köztudott tényektől”, hogy nehéz feldolgozni.

TKI
Olvasó
TKI

Bár sajnos sokszor én is túl gáláns vagyok a hölgyekkel, de ebben nagyon is egyetértek Szilárddal, az alábbi okokból

Engem, mint férfit a szórakozóhely egyfajta fejőstehénnek tekintett ebben a helyzetben. Mivel a lányok odabent gyülekeznek, én pedig csajozni akarok, így nem marad más, mint hogy fizessek érte. De ezért igazából semmilyen többletet nem kaptam, hacsak azt nem, hogy az olcsójános egyetemistákkal, akiknél öten fizetnek egy Arany Ászokat, nem kellett versengenem.

Továbbá mi közöm van nekem ahhoz, hogy a szórakozóhely milyen alapon csalogatja be a jó nőket? Mi van akkor, ha az én barátnőmnek ez a kedvenc helye, miközben odabent a vendégek 50%-a olyan nő, akik le se szarják azokat a férfiakat, akik a belépésért fizettek. De ugye ez a lánycsapat is használja a szórakozóhelyet, a mosdót, koptatja a padokat, szóval ezt valahonnan pótolni kell. Nekem, mint kapcsolatban élő ember ugyan miért kellene ezeknek a lányoknak is fizetni a költségét?

 

Slasher
Vendég
Slasher

,,Nekem, mint kapcsolatban élő ember ugyan miért kellene ezeknek a lányoknak is fizetni a költségét?”

Senkinek nem lenne szabad ezek helyett fizetnie. Engedjenek be csak normális nőket buliba, akkor talán még elnézem, hogy ők nem fizetnek.

hgyi
Szerkesztő
edie
Olvasó
edie

Akkor jól jártál mostantól 2000et fizethettek a belépésért 1000es helyett.

Vasgerinc
Újságíró

Ezek szerint te egyetértesz a döntéssel, de nem értesz egyet TSZ-dal, mert ő a nők kiszolgáltatottsága és prédának tekintése miatt lépett, ami nem meglepő, hiszen Hahás.
Valóban semmi közös nincs ahhoz, hogy milyen alapon csalogatja be a nőket, ha tetszik bemész, ha nem, nem.

birsalma
Olvasó

http://444.hu/2013/11/25/sebestyen-balazsek-lenduletesen-buziztak-le-a-lanyok-ingyenes-bulizasat-megfuro-aktivistat/

A műsor végén még próbáltak felolvasni smseket is, de ez nem ment könnyen, mert a röhögéstől megakadtak az olvasásban.

Slasher
Vendég
Slasher

Teczár reagált is a Magyar Narancsban a homokos Sebestyénnek. Ha már a buzizásnál tartunk akkor az utóbbi valóban az. Az nem mentség, hogy családja van!

birsalma
Olvasó

az valóban nem mentség :D

birsalma
Olvasó

miért jó az, ha egy nemi alapon diszkrimináló, törvényellenes szokást végre eltüntetünk a hétköznapjainkból. Ez is bizonyítja azt a feltevésemet, hogy ha léteznek igazán mélyen a köztudatba épült sztereotípiák, akkor azok pont azok, amelyek a férfiak hátrányos megkülönböztetésére irányulnak.

Hát ez valóban rettenetes. Miért is ne helyettesíthetné mondjuk Seth Rogen Kim Kardashiant? A látványuk a megszólalásig hasonló :D

https://www.youtube.com/watch?v=6BWTNYFCNVs

Esetleg fel lehet turbózni a dolgot eddig is:

“- Én úgy érzem, Reg, hogy egy antiimperialista csoportnak, mint a miénk, tükröznie kell a birodalom belsejében feszülő érdekellentéteket!
– Egyetértek. Frances?
– Igen. Azt hiszem, Judit szemlélete helyénvaló. Feltéve, ha a mozgalom nem felejti el, hogy elidegeníthetetlen joga minden férfinak…
– …vagy nőnek…
– …vagy nőnek, a férfiatlanság…
– …vagy nőietlenség…
– …vagy nőietlenség.
– Úgy van.
– Köszönöm bátyám.
– …vagy húgom.
– …vagy húgom…….Hol tartottam?
– Azt hiszem, befejezted.
– Aaaaa, öööööö….
– Továbbá, elidegeníthetetlen joga minden férfinak…
– …vagy nőnek….
– Hagyd már abba a nőzést, örökké kizökkentesz minket!
– A nőknek joguk van szerepet vállalni a mozgalmunkban, Reg!
– Miért jössz állandóan a nőkkel, Stan?
– Mert az akarok lenni.
– Miiii????
– Nő akarok lenni. Mostantól mindannyian hívjatok Lorettának.
– Miiii????
– Egy férfinak joga van ehhez.
– És miért akarsz Loretta lenni, Stan?
– Gyerekeket akarok.
– Gyerekeket akarsz?????
– Minden férfinak joga van gyereket szülni, ha akar.
– De te nem szülhetsz gyereket!
– NE NYOMJ EL ENGEM!!
– Nem nyomlak el, Stan, de neked nincs méhed!! Hogy fogod kihordani a magzatot, belerakod egy szatyorba?
– Brühühü…
– Nekem van egy ötletem! Gondolom, abban egyetértünk, hogy tényleg nem lehet gyereke, mivel nincs méhe, amiről nem tehet senki, még a rómaiak sem. DE JOGA LEHET HOZZÁ, hogy gyereket szüljön!
– Remek ötlet, Judit! HARCOLNI FOGUNK, HOGY ISMERJÉK EL A SZÜLÉSHEZ VALÓ JOGOTOKAT, BÁTYÁM!…ööö, húgom, bocs.
– Ez miért jó?
– Már mi?
– Miért küzdenénk, hogy legyen joga szülni, ha egyszer nem szülhet gyereket?
– EZ EGY SZIMBÓLUM! AZ ELNYOMÁS ELLENI KÜZDELMÜNK SZIMBÓLUMA!
– Harcoljon ő a realitások ellen…”
Monty Pyton – Brian élete (részlet)

Slasher
Vendég
Slasher

Befejezted ?

birsalma
Olvasó

mi bánt? :)

birsalma
Olvasó

Ez még kikívánkozik a nemi egyenlősítés kapcsán :) http://www.youtube.com/watch?v=AirLOQC40nU&list=RDX-SFPSvipAI

Slasher
Vendég
Slasher

Újabb youtube link..

Jampi One
Újságíró

Összetéveszted az egyformaságot az egyenjogúsággal.
Akkor is csak poénkodnál, ha holnaptól kiírnák minden szórakozóhelyen, hogy nőknek a belépés 50 E Ft? És ha nem tetszik, akkor valaki válaszként megmagyarázná, hogy egy kisebbségi komplexusos leszbikus vagy.  Vagy kifizettetnéd a “pasiddal”, elvégre te nem hiszel az egyenjogúságban? Nyújtanál esetleg valamilyen ellenszolgáltatást is cserébe? – Elvégre minek lázadozni a nemi szerepek ellen, nem igaz?

edie
Olvasó
edie

Ilyen baromságokat üzleti érdekből nem vezetnek be, mellesleg legalábbis a városban jópár szórakozóhelyből lehet választani, mondjuk a margitszigeti holdfényudvarban csak X idő után van belépő férfiaknak.

Jampi One
Újságíró

Ébredj már rá, hogy az a probléma lényege, hogy ha ezt meg lehet tenni, akkor bármilyen más nemi diszkriminációt meg lehet tenni…  Ha más nemi diszkriminációt helytelenítesz, akkor köteles vagy ezt is ellenezni. – Persze akkor nem muszáj, azt akarod, hogy elvtelen, logikátlan idiótának nézzenek esetleg mások.

Vasgerinc
Újságíró

Szerintem a nem diszkriminációkat sem lehet egyként kezelni. Ami a versenyszférában megy, az teljesen más, mint az intézményesített, állami, szabályozott diszkrimináció.
Ha az én üzleti érdekem azt diktálja, hogy a férfiakat pénzért, a nőket ingyen engedem, akkor az engedtessék már meg nekem, és ne szóljon bele senki, mert azt én találtam ki, hogy hogyan tudom a forgalmamat növelni. Akinek nem tetszik ez az eljárás, az ne jöjjön a szórakozóhelyemre, az az én károm.
Ezt nem lehet egy lapon emlegetni azzal, hogy államilag szabályoznak valamit nemi alapon.

birsalma
Olvasó

Vasgerinc, Deansdale, Aurelius – ha itt már ezen szerencsétlen ügy miatt már szinte a hollykasztnál tart a vita, akkor elmondok két dolgot a rasszista kirekesztés kapcsán.

Az egyik: tanárként egy rövid ideig úgy alakult az életem, hogy egy cigányember alkalmazott a fia mellé. Mivel ő úgy döntött, hogy KIREKESZTI az állami iskolát az életéből. Megtehette, volt rá pénze, és úgy döntött, azt szeretné, hogy a fia tudjon is valamit. Tehát tanítottam a gyereket (nem volt épp zseni, de annál inkább jókedvű kölyök volt). Aztán eljött a vizsga napja, és a KIREKESZTETT állami iskola bosszút állt a cigányemberen, megszívatta a fiút és megbuktatták, egyszerűen nem viselték el a KIREKESZTÉST. Azért ez meglehetősen furcsa, nem? A fiú azt mondta, velem tanult és megbukott, az iskolában nem tanult és nem bukott meg, tehát üzletileg neki az éri meg, ha iskolába jár. Most gondolj bele – a cigány diszkriminálta az államot, és az állam ezt nem viselte el. Ki az, aki nem viseli el a diszkriminációt és miért nem viseli el? Vajon miért nem viselte el az állam azt, hogy a cigány nem kért belőlük? Miért nem viselte el az állam azt, hogy egy állampolgára kirekesztette?

A másik példám szintén cigányos. Egy fórumon egy nőszemély nagy hangon osztotta az észt, hogy aki nem cigánygyereket fogad örökbe, az rasszista!

Erre megkérdeztem tőle, hogy ő szexel-e cigányokkal. Merthogy a gyerek a szexből származik. Általában annak a gyerekét nevelem fel, akivel szexuális kapcsolatom van. Ha jólesik a felnőttel való kapcsolat, akkor jól fog esni a gyerekével való kapcsolat is. De ha nem akarok szexelni cigányokkal, akkor minek nevelném a cigányok gyerekét?

Azt felelte, ő aztán nem szexel cigányokkal, hogy képzelem.

Á, mondom, szóval nem? Te kirekeszted a szexuális életedből a cigányokat? Tehát te egy rasszista fajgyűlölő vagy!

Erre kitiltottak, természetesen, mert én nem tartozom abba a holly kasztba, mint az említett nőszemély.

Van egy jó mondás: kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda!

Meg: jobb felé üt: nekem fütyöl; bal felé üt: nekem fütyöl! Elmehettek!

Úgyse lesz igazatok sosem, mert mindig épp mindig az ellenkezője az igaz, nem számít, ha nincs benne semmiféle logika.

Jampi One
Újságíró

Csak a te zavaros fejedben nincs semmiben sem logika.
Például az is világos lehetne a sok zagyvalék helyett, hogy ha megbukott az a gyerek, akkor borzalmasan szar munkát végeztél, amit még most is ezzel az állami rasszizmusról szóló hülyeséggel akarsz kimagyarázni. Nagyon sok magántanár képes felkészíteni úgy magántanulókat, hogy ne bukjanak meg. Ha ez neked nem ment, akkor be kell ismerned, hogy csapnivaló szakember vagy. Ennyi.

birsalma
Olvasó

Hát nézd. A gyerek 13 évesen nem tudta, hol van a térképen észak és dél. Nem tudta megmutatni Magyarországot Európa térképén. Ez az iskolában nem tűnt fel senkinek, soha nem bukott meg, sőt viszonylag elfogadható jegyeket kapott. Az apja nyilván sejtette, hogy a gyerek semmit se tud, és ez zavarta, mert szeretett volna integrálódni a többségi társadalomba, a műveltségi cenzus megugrásával.

A vizsgán az egyik kérdés az volt, mi az USA legfontosabb energiaforrása. Azt felelte, az olaj, amit a déli iparkörzetben termelnek ki, aminek a központja Dallas.

Erre azt felelték, nem, az USA legfontosabb energiaforrása a víz.

 

Természetesen én vagyok zavaros, szar, semmirekellő, hülye és csapnivaló, igazad van. :D

Biztosan ismered azt a viccet, hogy két diák megy felvételizni, a kérdés ugyanaz: hány áldozata volt a második világháborúnak.

Teszerinted LOGIKUS, hogy az a zavaros, szar, semmirekellő, hülye és csapnivaló, aki a felvételin nem felelt meg…

 

Tudod, a kisgyerek, amikor a felnőtt üti, egészen biztos benne, hogy a felnőtt JOGOSAN veri, ő BIZTOSAN megérdemelte azt.

Azért gondolja így, mert még nem fejlődött ki a belső igazságérzete – számára az az igazság, amit a felnőtt igaznak tart.

A felnőtté válás egyik lépése, hogy képes vagyok elkülöníteni az objektív igazságot a hatalom birtokosának kimennydörögtetésétől. Ha szerinted BIZTOSAN annak van igaza, akinek hatalma van, akkor, azt hiszem, ezt az érési folyamatot még te is gyakorolhatod.

Mert ha az igazságot nem kötnéd automatikusan a hatalomhoz, akkor megkérdezted volna, mire alapozom azt, hogy az iskola direkt kibaszott a renitenskedő cigány családdal, akiknek nem felelt meg az állami oktatás.

Slasher
Vendég
Slasher

A magyar állam nem baszik ki még véletlenül sem a cigányokkal. Ezt jól jegyezd meg!

Jampi One
Újságíró

Nem volt szükséges kérdéseket feltennem neked, mert a törvények ismeretéből és az egész eddigi élettapasztalatomból le tudtam vezetni, hogy tévedsz. Utóbbi fejtegetésedből kiderült az is, hogy hol tévedsz: minden bizonnyal azt hiszed, hogy a tantervet, a tanítandó anyagokat is neked kell meghatároznod. Mert szerinted IGAZAD VAN. Nem csak szereptévesztésben vagy, hanem még önhitt is vagy. Szerintem (!) ez a baj veled.

birsalma
Olvasó

Minden bizonnyal ez a baj :)

A helyedben azért tovább kérdeztem volna, hogy azóta az állami integráció és roma felzárkóztató politika segítségével, az önkéntesen vállalt szegregáció kiütésével hová jutott a család…

De ne is mondd, azért is én vagyok a hibás :)

 

Jampi One
Újságíró

Nem hiszem, hogy feladatom lenne sokat kérdeznem. Lehet, hogy rossz a PR-od, reklámod, önként vállalt imidzsed?

Jampi One
Újságíró

Amúgy meg bármennyit foshatjuk a szót, a szerződésed arra szólt, hogy jó eredményekkel szerepeljen a magántanulód, és nem arra, hogy megváltsd a világot. Vagy tévednék?

birsalma
Olvasó

Másik univerzumban élsz. Ebben cigányok nem kötnek szerződést.

Felvettek, hogy TANÍTSAM a gyereket, mert az iskolában nem tanul semmit. Tehát tanítottam.

Mellesleg később fura volt látni a videómegosztón, ahogy a TEK-esek teljes fegyverzetben lerohanták őket. Nem voltak megfélemlítőek, soha nem kellett attól tartanom, hogy bántanának.

Holda
Olvasó
Holda

@birsalma: “Mellesleg később fura volt látni a videómegosztón, ahogy a TEK-esek teljes fegyverzetben lerohanták őket.”

Csak nem ez az eset?
http://www.old.szentkoronaradio.com/belfold/2008_07_20_fegyveres-kommandosok-latogattak-meg-a-ciganyokat?page=1

brandon
Olvasó
brandon

Viszont. Ha az én üzleti érdekem azt kívánja, hogy cickányoknak dupla áron adom a belépőt, és meg is tudnám indokolni, hogy azért, mert mindig balhéznak, rontják az üzletemet, elriasztják a vendégeket stb. ezért akarom ezen az elven szűrni a közönséget, az már egyértelműen büntetendő lenne.
Látjátok, az a baj, hogy a férfiakkal szembeni diszkrimináció annyira szerves része az életünknek, annyira bele van ivódva a fejekbe, hogy még közületek sem mindenki látja ezt át.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Látjátok, az a baj, hogy a férfiakkal szembeni diszkrimináció annyira szerves része az életünknek, annyira bele van ivódva a fejekbe, hogy még közületek sem mindenki látja ezt át.”

Így van :( Túl sokan nem látják át.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Ébredj már rá, hogy az a probléma lényege, hogy ha ezt meg lehet tenni, akkor bármilyen más nemi diszkriminációt meg lehet tenni…  Ha más nemi diszkriminációt helytelenítesz, akkor köteles vagy ezt is ellenezni. – Persze akkor nem muszáj, azt akarod, hogy elvtelen, logikátlan idiótának nézzenek esetleg mások.”

Én sem értem a fos logikáját :D

radirpok
Olvasó
radirpok

:))))

keine
Olvasó
keine

Én is a túlszabályozó állam ellen vagyok, nem egyenlőség kell, hanem egyensúlytalanságot nem kell létrehozni.

Azért akik itt ennyire kardoskodnak az egyenlősítés mellett, azok ennek a hosszútávú gazdasági kárait simán ráterhelik az egész társadalomra.Az össztársadalmi érdek mindennél fontosabb.

Ez egy nagyon pici dolog és remek feminizmusparódia, de a vállalatok ügyeibe az állam minél kevésbé szóljon bele.

Slasher
Vendég
Slasher

Pedig jobb lenne ha beleszólna a jó ügy érdekében.

keine
Olvasó
keine

Figyelj aki önmaga erejéből összehozott egy 3öö főt foglalkoztató vállalatot , normálisnak tartod, hogy pl az állam pl 40%_os felügyelőbizottsági női kvótát írjon elő neki?_mert XY tanulmány szerint ez jó ötlet.

Vasgerinc
Újságíró

Ma reggel a rádióban hallottam, hogy erről a témáról beszélgetett Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, bár sztem nem mai adás volt. Alapvetően értelmes embereknek tartom őket annak ellenére, hogy néha elszalad velük a ló és tájékozatlanságuk ellenére állást foglalnak bizonyos ügyekben, sőt tényként jelentenek ki néha olyat, amiről fogalmuk sincs (itt most nem politikáról, vagy bármi véleményezhetőségről beszélek, hanem biológiai, fizikai, stb. tényekről). Ez főként Janira igaz, de a másik kettőnél is előfordul.
Na de a lényeg, hogy erről az ügyről beszélgettek és már az elején előjött a melegkártya, ami szerintem elég alja dolog az ország legnépszerűbb rádióműsorától. Mindhárman amellett foglaltak állást, hogy ez hülyeség, de nem olyan indokkal, amely az én álláspontom, hanem sima feminista álláspontot képviseltek, sőt előjött még az ugyanazért a munkáért kevesebb bér kifejezés is. Ezekből sajnos az látszik, hogy ők is tájékozatlanok, csak a csapból folyó feminista baromságok jutnak el az eszükig, ami viszont vészesebb, hogy ezek szerint jó eséllyel az emberek többségéhez ez jut el, és így vélekedhetnek.

hgyi
Szerkesztő

Szerintem csak a seggüket féltik és bármi olyan mellé állnak, amit elvár tőlük  valaki, vagy amelyről azt hiszik, hogy a többség azt akarja hallani.

http://index.hu/bloghu/comment/2013/11/25/sebestyen_balazs_szormenten_buzizott_egyet
Sebestyén Balázs szőrmentén buzizott egyet
sixx
– 2013. november 25., hétfő 21:18
“Ez eddig tiszta, az aktivistát zavarta valami és szóvá tette, ehhez joga van. Követte a szolgálati/hivatali utat, ehhez is. Sebestyén Balázsnak meg a véleménynyilvánításhoz van joga, mondhatta volna, hogy ez egy faszság, vagy ha cizelláltabban akart volna fogalmazni, hogy ostobaság, mindegy, felsorakoztathatott volna érveket, rámutathatott volna Teczár érvelésének hibáira, tetszik érteni. Ehelyett a nemzet Balázsa aszonta, hogy Teczár egyébként sem csajozik, mert “nem az van, hogy Szilárd a pasikra gerjed?” Így, kérdezve, mert úgy egyszerűbb, úgy nem buzizás, csak olyan, mintha az lenne.

Most hagyjuk azt, hogy mi egyetértünk-e Teczár érvelésével, vagy túlérzékenységnek tartjuk, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ilyen gusztustalan, simlis buzizást régen hallottunk a rádióban. Amit ugye egy kérdésbe burkolt a műsorvezető, nehogy baja legyen. Mert a seggét azt félti ám ő is. És nem, ez most nem a nemi identitásra utalt, hanem a páros lábbal való kirúgásra. Teczár egyébként a MaNcsban küldte el a picsába Balázst, itt olvasható a szösszenet.”

Vasgerinc
Újságíró

Nem tudom milyen gyakran hallgatod őket, én bár nem rendszeresen, de gyakran. Általában felvállalják a véleményüket, legtöbb esetben egymással is vitatkoznak, ebben az esetben pedig nagy konszenzus volt.
Szerintem nem megfelelni akartak, hanem a saját véleményüket adták elő, ami a médiából áradó “információk”on alapszik. Nem véletlen, hogy feminista mantrák is elhangzottak.

hgyi
Szerkesztő

Nem hallgatok rádiót. És a Balázs sót se néztem. Valahogy engem hidegen hagynak ezek az “okos” műsorok. Sebestyén Balázs sosem volt szimpatikus. A másik két pasiról meg sosem hallottam.

A médiaszemélyiségek igen ritkán vállalják a saját véleményüket, mert féltik az állásukat. De ha ők ilyenek, elhiszem neked, hiszen nem szoktam őket hallgatni. Akkor viszont nyilván nekik is a feminista vélemény a szimpatikusabb, ha ezt vállalták fel. Továbbmegyek. Lehet, hogy ők is feministák. Ki tudja?

Vasgerinc
Újságíró

Nyilván én sem vagyok követője a celebeknek, de egyébként ez egy humoros műsor, ami néha komolyabb szálakat is pedzeget, amit talán nem kellene ilyen tájékozottságú és képességű emberekkel. Alapvetően jó szórakoztató műsort készítenek, csak épp minden tizedik nap csinálnak valami ilyen badarságot, ami nem az ő asztaluk, meg nem kap mindig ilyen nagy figyelmet..
Nem  gondolom, hogy feministák lennének, vagy tudatosan az ő véleményük szimpatikusabb, egyszerűen csak tájékozatlanok ezen a területen, és benyalják a sokat hangoztatott feminista lózungokat. A problémám nekem nem is ezzel van, hanem azzal, hogy így jó eséllyel az emberek nagy többsége benyalja azokat, sőt amikor rádiós személyiségek nyalják be azokat, akkor ők is terjesztik azt. Hiszen azt hiszem van elég sok ember, aki vak követője Balázsnak, vagy a többinek, és amit ők mondanak, azt készpénznek veszik.

the hermit
Olvasó

Sok mindent elmond a média mai állapotáról, hogy Balázs “sztár” lehet benne. Egy undorító szargombóc, és még finoman fogalmaztam. Csodálom, hogy te nem látod ezt.

Vasgerinc
Újságíró

A helyzet az, hogy valóban a média állapotát jelzi, ugyanis ő még igenis a jobbak közé tartozik. Amíg Stohl András félékkel tudjuk összevetni, addig ez természetes.
A mai médiában nekik már nem az a feladatuk, hogy tényszerű, szakszerűen tájékoztassanak, hanem hogy minél több nézőt vonzzanak. Na de mit várjunk tőlük, ha már a híradók is ebbe az irányba mennek el.

the hermit
Olvasó

Dehogy tartozik, inkább a legalja. Ahogy az embereket alázta az ún. “show”-jában, az mindent elmondott róla

Vasgerinc
Újságíró

Az új műsorát még nem láttam, abban lehet hogy f@sz, ott biztosan az az elvárás. A rádióban viszont még viszonylag normális (Vadon, Csíszár, Császár, Jáksó, stb. százszor rosszabb), valamint a kvízjátékban is jó volt.

hgyi
Szerkesztő

hgyi:Szerintem csak a seggüket féltik és bármi olyan mellé állnak, amit elvár tőlük  valaki, vagy amelyről azt hiszik, hogy a többség azt akarja hallani.
vasgerinc:Szerintem nem megfelelni akartak, hanem a saját véleményüket adták elő, …” “A helyzet az, hogy valóban a média állapotát jelzi, ugyanis ő még igenis a jobbak közé tartozik.”
Az új műsorát még nem láttam, abban lehet hogy f@sz, ott biztosan az az elvárás.

Most akkor az elvárásoknak felel meg (félti a seggét), vagy a saját véleményét közli, magát adja? (Költői kérdés, mert továbbra sem érdekel Balázs – továbbra sem fogom sem hallgatni, sem nézni a műsorait.)

Úgy prostituálja magát, ahogy akarja.

Vasgerinc
Újságíró

Nem tudom abban műsorban mikről beszélnek, de hermit szavaiból nekem az jött le, hogy az embereket alázza, vagyis nem a véleményét adja elő valami kérdéskörben, mint a rádióban.

hgyi
Szerkesztő

Ha az egyik műsorban az elvárásoknak felel meg, nem a saját véleményét adja elő, miért nem feltételezhető, hogy a másikban és a harmadikban is ez a helyzet?

Ne haragudj, de ezek a celebpéldák számomra semmit sem jelentenek, abszolút hiteltelenek, mert ők a kirakat. Azért vannak, hogy nőjön a nézettség, legyen fizetés.

Vasgerinc
Újságíró

Nem is mondom én, hogy követnünk kellene a celebeket, csak annyit mondtam, hogy a rádióban hangoztatott véleménye általában elfogadható. Ezzel szemben a TV műsorban, ha jól értem nem kell a véleményét nyilvánítani, csak szapulni mindenkit, aki arra téved.

Vasgerinc
Újságíró

Hgyi:

Ma ismét hallgattam a reggeli rádió műsort, és egyre jobban hajlok arra, hogy igazad van Balázzsal kapcsolatosan, még ha esetleg nem is volt mindig ilyen. A múltkor nagyot zuhant a szemeben a chemtrailes marhaságával, most a Teczárral szembeni fellépésével kapcsolatosan, de ma meg szinte egy az egyben elhordta mindennek a magyarokat, meg az országot, azért mert állítólag nem túl népszerű a már említett TV-műsora. És ebből neki nem az jött le, hogy sz@r műsort csinált, hanem az, hogy hülyék azok akiknek csinálta, a végén meg már odáig jutottak Vadon Janival, meg Dombóvári Istvánnal együtt, hogy a magyar mentalitást ekézték, meg hogy a saját (maguknak köszönhető) gondjaik miatt szapulják ezeket a csodálatos médiaszemélyiségeket.  Elfogadom, hogy a magyar mentalitás más, mint a nyugati, de erről nem feltétlenül az emberek tehetnek, mert a gyári dolgozó (ezzel példálóztak) nem olyan körülmények között él és dolgozik, mint a nyugatiak. Nyugaton a fizikai melós is kényelmes körülmények között él, nincsenek mindennapi megélhetési gonjaik, a munkahelyen tizedannyira kell összetörniük magukat, mint a magyaroknak, nyugodtan dolgoznak, nem stresszesek, persze hogy úgy másképp áll az élethez az ember, de ettől még nem hiszem hogy népszerűbb lenne az a műsora, amit egyébként nem ismerek.

Vasgerinc
Újságíró

Nem erre gondoltam, hogy milyen volt, hanem az álláspontjait illetően. Korábban amikor komoly téma került elő a rádióban 70-80%-ban ő volt normális állásponton szemben mondjuk Vadon Janival, vagy Rákóczi Ferivel. A kvízműsorában is egész normális volt szerintem. Azt meg nem tudom milyen most a TV-ben, mert abból még semmit sem láttam.

Bazinga
Újságíró

A celebek, főleg a férfiak, azért nyalnak annyira a nőknek, mert belőlük élnek. Az egész bulváripart a nők tartják fenn, a férfiak csak nagyon szűk rétegét érdekli a celebvilág, a többség csak azért mutat érdeklődést iránta, mert a nők is érdeklődést mutatnak iránta….

 

Adam
Olvasó
Adam

Ez egyébként egy nagyon érdekes téma. Ezzel kapcsolatban fogok szócikket írni a Wikipédiára, de egyelőre még van pár könyv, amit el kell olvasnom.

hgyi
Szerkesztő

Márhogy arról, hogy kit érdekelnek a celebek?
Ha felmérést is készítesz előtte, elsőként adok infót: engem nem. :o)

Off – át is vihetnénk a Csevegdébe, ha tovább beszélgetnénk ilyesmiről – de erről jutott az eszembe:
Szóval pl. most olvastam, hogy valamelyik celeblány vérszemet kapott a volt úszólány sikerétől és ő is kiteregeti a szexuális életét, megírja könyvben. Namost ez szerintem ugyanolyan, mintha Tót Juci írná meg 30 évesen ifjúsága hódításit és szexeit. Csak az senkit sem érdekelne, pedig semmi mást nem írna, mint a celebke. Mitől érdekesebb azoknak az embereknek a szexuális élete, akiknek a nevét esetleg hallotuk már? Mert engem sem Bódult Celebke, sem Tót Juci szexuális élete nem érdekel. És szerintem eléggé elkeserítő, hogy rengeteg embert szinte más nem is érdekel, csak mások magánélete, intim dolgai.

Slasher
Vendég
Slasher

..A celebek, főleg a férfiak, azért nyalnak annyira a nőknek, mert belőlük élnek”

Szerintem csak simán feminista buzik, mint ahogy a magyar média is. A tehetségkutató műsorok élnek belőlük, már ami a szavazásokat illeti.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Na de a lényeg, hogy erről az ügyről beszélgettek és már az elején előjött a melegkártya, ami szerintem elég alja dolog az ország legnépszerűbb rádióműsorától. Mindhárman amellett foglaltak állást, hogy ez hülyeség, de nem olyan indokkal, amely az én álláspontom, hanem sima feminista álláspontot képviseltek, sőt előjött még az ugyanazért a munkáért kevesebb bér kifejezés is. Ezekből sajnos az látszik, hogy ők is tájékozatlanok, csak a csapból folyó feminista baromságok jutnak el az eszükig”

Mindezt egy állítólagos jobb oldali rádióban..

hgyi
Szerkesztő

Itt a másik fantasztikus celeb… (Teljesen nyilvánvaló, hogy nem azért írkál állandóan, hogy nehogyvéletlenülesetleg elfelejtsük, hogy van és hogy micsoda nagy ő…)

Schobert is nekiugrott Teczár Szilárdnak 2013.11.27. 10:21 – juicy licious
http://velvet.hu/blogok/gumicukor/2013/11/27/norbi_szerint_a_vilag/

“Teczár Szilárd! Kérj bocsánatot a Nőktől!

Most úszol az egy perc hírnévben és Sebestyén Balázsnak támadsz? Az én véleményem: Te kérj bocsánatot a Nőktől!!! Esetleg beadsz egy feljelentést azért is, hogy március 8-at ünnepeljük és nincs külön kiemelt férfinap? Esetleg előreengedni se kelljen már az ajtóban a Nőket? Esetleg kézcsók járjon a hozzád hasonló hímszerű egyedeknek is? A fajtád miatt sok Nő melózik, miközben az ilyenek otthon tévéznek… Én utálom amikor egy Asszony gürizik és a “férfi” évek óta állásra vár, miközben otthon “segít”.

Képzeld el, ha a jövendő feleséged is a hatósághoz fordulna, mert Te élvezel a gyereknemzés alatt, de Ő súlyos fájdalmakat él át a szülésnél! Vezessenek áramot a férfiak heréjébe miközben a nejük szül? Ébredj már! A világ nem az egyenlőségről, hanem az egyensúlyról szól! Piedone a vizilovakkal, én a Nőkkel vagyok!

Aki Nő és egyetért, az megosztás és lájk! Köszönöm! Norbi”

Angelo01
Újságíró

Az irigylésre méltó IQ bajnok :) Már alig várom, hogy Győzike is kifejtse becses véleményét :))) Valamint, a velvet hosszú hallgatás után megszólaltassa VV Kiatököm-öt a témában, és a Blikk megjelentessen egy tényfeltáró cikket arról, hogy Szilárd 2 évesen még állítólag bevizelt, a volt szomszédja szerint.

 

hgyi
Szerkesztő

:o)))

Bazinga
Újságíró

Azért Norbi véleménye különösképpen érdekes. Lényegében külön fajnak tekinti : “hozzád hasonló hímszerű egyedeknek”, “A fajtád miatt sok Nő melózik”  Ki akkor a kirekesztő tulajdonképp?

Fáj neki, hogy nem ő úszkál reflektorfényben: “Most úszol az egy perc hírnévben”.  Éppen ezért megszólal, mi az, hogy pont ő nincs a hírekben?

Teljesen logikátlan,a témát semmilyen módon nem érintő dolgokkal jön: nőnap, nők munkája,szülés?

 

Vasgerinc
Újságíró

Ez a Norbi nem túl következetes, egyrészt durva és általánosító, másrészt meg egyensúlyról beszél.
Abban igaza van, hogy az ilyen lépéseknek is köze van ahhoz, hogy felborulni látszanak az eddigi nemi szerepek, még akkor is, ha ez csak csepp a tengerben a feminizmus lépései között.

Slasher
Vendég
Slasher

Ezt írta ez a mocskos kerti törpe? A Kurva anyját azt (bocs, de nem tudok mást írni). És én még védtem amikor Puzsér róla írt lejárató kitikát, mert Schobert állítólag a halál büntetést támogatta a soroksári gyilkosság esetén. Úgy voltam ezzel a fasszal, hogy nem gáz, ha támogatja, és amúgy sem kártékony celeb, így nem őt kéne szidalmazni. Feminista féreg, mehet buzulni Bárdos és Majka barátjával együtt.

Angelo01
Újságíró

Felesleges időt és energiát pazarolni rá. A kedves nejével együtt is akkora jelentéktelen senkik, hogy a wikipédia velük illusztrálja a légüres teret.

Slasher
Vendég
Slasher

Egyszer Schobert azt mondta, hogy nem haragszanak a feleségével a Bagi-Nacsa párosra  amiért kifigurázzák őket, ugyanis ha paródia készül róluk, akkor az azt jelenti, hogy valamit jól csinálnak… Mit ? :)

edie
Olvasó
edie

Támogassuk a kis bXXXXXXXokat még pár igazságtalan dolog eltörlésében pl adókedvezmények olyan cégeknek amik hajlandók gyereket váró vagy nevelő anyákat alkalmazni.

kiki
Olvasó
kiki

Nincs azzal semmi gond ha a nők nem mehetnek többé ingyen buliba. Bár nekem mindegy, hiszen én úgysem járok szórakozni, és “pasizni”. az én típusum nem jön be a férfiknak.:)

birsalma
Olvasó

Teczár beadványának egyik mondata:

a férfi vagy női kategóriába való besorolást az adott szórakozóhely személyzete végzi, ennek során nyilvánvalóan a külső fizikai jellemzőket, és nem az illető identitását veszi figyelembe, így a gyakorlat sértheti az emberi méltóságot is.

Ez egészen meghökkentő, és a következő hír jutott eszembe: http://444.hu/2013/11/23/meg-elt-amikor-egy-ablakbol-a-rakoczi-utra-esett/

Egy szállodaablakból kiugrik egy fickó, hogy öngyilkos legyen.

Meztelenül, a Rákóczi út közepére, délben, hogy minél több ember lássa. És nevetnek rajta, fotózzák, az egész iszonyú kínos és megalázó.

Állítólag az adósságai meg a válása miatt menekült a halálba: http://444.hu/2013/11/26/adossagai-miatt-olte-meg-magat-a-meztelen-ferfi/

Nekem erről a következő jutott eszembe. Ha rettentően megalázónak érzem az eladósodottságomat, meg hogy a magánéletem is teljes kudarc, és ezekért mardos az önvád, és minden pillanatomat olyan szégyenletesnek érzem, hogy inkább meghalok – akkor nem teszem ki magam közröhejnek. Ha öngyilkos akarok lenni, akkor pont az elveszített méltóságom maradékát szeretném megőrizni, legalább az életem árán.

Nem fogom megkockáztatni, hogy egy fél ország osztogassa a fotókat arról, hogy pucéran landoltam a Rákóczi út közepén.

Az öngyilkosság is valahol a méltóságról szól.

Ha Teczárnak az sérti a méltóságát (önbecsülését), hogy egy biztonsági ember ránézésre őt férfinak minősíti, akkor ez a szombati haláleset milyen módon hathatott az elkövető önbecsülésére?

Mikor jogos emlegetni a méltóságot? Mikor érdemes vagy jogos küzdeni érte, és mikor nem?

Ha a méltóságért (önbecsülésért) küzdeni kell, akkor bizonyára van szabályos és szabálytalan küzdelem.

Slasher
Vendég
Slasher

Teleszemeteled hülyeségekkel az oldalt. Erről mi jut eszedbe ?

hgyi
Szerkesztő

És nevetnek rajta, fotózzák, az egész iszonyú kínos és megalázó.
Most te is pontosan ezt tetted. Csak nem fotóztad, hogy nevettél-e rajta közben, nem tudom, de megvetően írtál róla. Tényleg nagy különbség…

birsalma
Olvasó

Segítek, a témához a következő mondat tartozik:

“Teczár beadványának egyik mondata:

a férfi vagy női kategóriába való besorolást az adott szórakozóhely személyzete végzi, ennek során nyilvánvalóan a külső fizikai jellemzőket, és nem az illető identitását veszi figyelembe, így a gyakorlat sértheti az emberi méltóságot is.

Ez egészen meghökkentő,”

Ez a tárgyalt téma tárgya. Erre példaként hoztam egy rendkívül megalázó esetet, és a végén feltettem egy kérdést:

“Ha Teczárnak az sérti a méltóságát (önbecsülését), hogy egy biztonsági ember ránézésre őt férfinak minősíti, akkor ez a szombati haláleset milyen módon hathatott az elkövető önbecsülésére?

Mikor jogos emlegetni a méltóságot? Mikor érdemes vagy jogos küzdeni érte, és mikor nem?

Ha a méltóságért (önbecsülésért) küzdeni kell, akkor bizonyára van szabályos és szabálytalan küzdelem.”

 

Erre kell választ találni.

De akkor nagybetűvel, hogy te is megértsd: VAJON VALÓBAN SÉRTI AZ EMBERI MÉLTÓSÁGOT AZ, HA EGY BIZTONSÁGI ŐR RÁNÉZÉSRE FÉRFINAK VAGY NŐNEK MINŐSÍT?

Mi az, ami sérti az emberi méltóságot? És hogyan jogos vagy jogtalan ezért küzdeni? Mennyire jogos Teczár felháborodása azon, hogy az ő EMBERI MÉLTÓSÁGÁT SÉRTI, HOGY EGY BIZTONSÁGI ŐR RÁNÉZÉSRE FÉRFINAK MINŐSÍTI?

hgyi
Szerkesztő

Hm. Nem erről írtam.
A te egyik saját mondatodra reagáltam.
Az öngyilkos önbecsülésének meg már mindegy, ki, mit gondol róla.

Nekem nem az a lényeg, hogy Teczár Szilárd milyen érvekkel érte el a célját. Számomra a lényeg, hogy elérte, és a végeredménnyel egyetértek.

birsalma
Olvasó

Hátha rajtad kívül valakit érdekelnek az ÉRVEK:

“a férfi vagy női kategóriába (nem nembe, hanem kategóriába) való besorolást az adott szórakozóhely személyzete végzi, ennek során nyilvánvalóan a külső fizikai jellemzőket, és nem az illető identitását veszi figyelembe, így a gyakorlat sértheti az emberi méltóságot is.”

“Mikor jogos emlegetni a méltóságot? Mikor érdemes vagy jogos küzdeni érte, és mikor nem?

Ha a méltóságért (önbecsülésért) küzdeni kell, akkor bizonyára van szabályos és szabálytalan küzdelem.

Ha téged NEM ÉRDEKELNEK AZ ÉRVEK, ha nem érdekel a SZABÁLYOS KÜZDELEM, akkor tehát te a szabálytalan küzdelem híve vagy.

Ha nem érdekelnek az érvek, tehát NEM ÉRDEKEL AZ IGAZSÁG, akkor mi a célod?

hgyi
Szerkesztő

Káoszosdit nem játszom. :o))))

(Ma nagyon korán kezdted a rendelést.)

birsalma
Olvasó

Az érv szó nem káoszt jelent. Segítek: http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rv

birsalma
Olvasó

Ahogy látom, ez a cikk is ebbe a mondatba akadt bele:

http://alfahir.hu/schobert_norbi_kemenyen_beszolt_a_hahas_teczarnak

a nemi identitás vizsgálata „sérti az emberi méltóságot”, és problémás lehet például a transzneműek esetében.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Ez a Schobert egy barom, a válasza egy férfiellenes fröcsögés. Számomra ő nem tényező.

the hermit
Olvasó

Nem bírtam ki, hogy be ne szóljak neki:

“vegyétek a kazettámat, hadd vehessek még egy házat” :-P  Norbikám, a kötelező nyalás a célközönség felé megvolt, lapozzunk

Slasher
Vendég
Slasher

:D Ezaz, jól tetted. Végén még a sokak által gyűlölt Hajdú Péter lesz a legnormálisabb, ugyanis tőle MÉG nem hallottam férfiakat köpködő, nőknek lobbizó feminista fröcsögést.

birsalma
Olvasó
edie
Olvasó
edie

Nem üzlet hanem politika persze a ****

Akkor az hogy nincs elég nő vezető pozicióban az is csak politika…

 

Van egy intézkedés, amit a férfiak jó része is elfogad, és csak egy szűk szegmenst érint, de persze az ÁVHnak csak azért is bele kell pofáznia.

the hermit
Olvasó

Van abban igazság, hogy az állam minél kevésbé szóljon bele az állampolgárai életébe. Csak azt felejtitek el, hogy tagjai vagyunk az Eu nevű gittegyletnek, és ott olyanok vannak túlsúlyban, akik ezt a vonalat erőltetik. Én az egyetlen praktikus lépésnek azt látom, hogy pereljük szét őket az általuk hozott hülye törvények alapján, aztán talán észbe kapnak.

edie
Olvasó
edie

Ebben van valami, de a végcél akkor is az lenne, hogy elfogadjuk, az emberek különbözőek, ami 1-2 minősitett esetben akár eltérő dijazást is indokolhat, akkor is ha nekünk rossz, pl ha fehér embernek X szer nagyobb az esélye hogy maláriát kap,akkor biztostótársaság neki magasabb dijat szab erre az esetre mint feketének.

 

Nem az hogy minden ilyenért be lehessen perelni mindenkit, miért nem vehetek férfi ruhát itt, miért csak női ruhák vannak, követelem, legyem férfi ruha is itt, és miért drágább a szép női ruha mint a férfi?

the hermit
Olvasó

Egy normális világban, igen. Ahol ennek a weboldalnak sem kellene léteznie. Csak ez most nem az.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Nem az hogy minden ilyenért be lehessen perelni mindenkit, miért nem vehetek férfi ruhát itt, miért csak női ruhák vannak, követelem, legyem férfi ruha is itt, és miért drágább a szép női ruha mint a férfi?”

Ezért simán lehetne perelni. A népszerű ruhaüzletek eleve női ruhákkal vannak tele,

Bazinga
Újságíró

Ha valaki a lovagiasság eltörlését látja ebben problémaként, akkor nagyon egyszerűen meglehet oldani  a problémát: az ingyenes helyeken fizessen önként lovagiassági belépőt, a fizetős helyeken vállalja át egy nő belépőjét. A lényeg, hogy a lehetősége mindenkinek ugyanolyan legyen, ha egy nyilvános szórakozóhelyre  be akar menni.

 

Vasgerinc
Újságíró

Lehet túlcsavarni az ügyet, de ettől nem lesz igazságosabb, és főleg nem cél a szórakozóhelynek. El kellene végre felejteni azt, hogy az államnak mindenbe bele kell avatkozni. Akit sért a szórakozóhely módszere, az nem megy oda és kész, ehhez nem kell állami szabályozás. Ha választási lehetősége lenne a “lovagoknak”, akkor megválogatnák, hogy kinek a belépőjét állják, vakon nem akarja egy nő belépőjét állni, az alkalmazott esetben pedig a férfiak tömege együtt állja a nők tömegének belépőjét, akik között válogathat mindenki a maga ízlése szerint.

Nem kell a fogyasztók képére szabni mindent, ha a fogyasztónak nem tetszenek az adott feltételek, akkor nem veszik igénybe az adott árut vagy szolgáltatást. Amely férfiaknak ez megfelel, azok mennek szórakozni, amelyeknek nem azok nem, és ugyanez igaz a nőkre is.
Probléma akkor lenne, ha központilag szabályozva lenne, hogy a nőknek x%-kal kevesebb belépőt kelljen fizetni egy szórakozóhelyen, de ugyanígy káros az is, hogy ezt az x-et 0-ban, vagy negatív értékben határoznák meg. Így ugyanis az állam beleszól a szabad piaci versenybe.

Bazinga
Újságíró

De az állam egyébként is beleszól a piaci versenybe és úgy általában az emberek életébe.  Ez az állam fogalmából kivehetetlen tulajdonság, olyan, mintha azt mondod a vadász ne lőjje a vadat.

“Nem kell a fogyasztók képére szabni mindent, ha a fogyasztónak nem tetszenek az adott feltételek, akkor nem veszik igénybe az adott árut vagy szolgáltatást. ”

Az adott feltételek alatt én mást értek. Szerintem normális helyzetben a fogyasztó eldönti, hogy megéri-e neki befizetni a belépőt? Olyan zenét hallgathat, ami neki tetszik, milyenek az italárak, az emberek, a hely kialakítása stb. Én ez alatt értem azt, hogy a fogyasztó eldönti, igénybe veszi-e a szolgáltatást. Eldöntheti szerződést köt-e vagy sem?

Viszont jelen esetben a fogyasztók egy része más feltételekkel köthet csak szerzdődést, habár ugyanazt a szolgáltatást kapja. Ugyanazt a döntést hozzák, ugyanoda szeretnének bemenni, mégis az egyiknek többet kell tennie, hogy a kívánt szolgáltatást megkapja.

 

Vasgerinc
Újságíró

Az állam sok dologba beleszól, de nem feltétlenül jó dolog ez minden esetben, ahogy az sem biztosan jó, ha ezt a kört bővítjük.
Egy szórakozó hely esetében nem csak a zene, árak, stb. adják a feltételeket, hanem jelentős részben a hangulat is, amihez hozzátartozik az ottani társaság mértéke, minősége, stb.
Ugyanazt a szolgáltatást kapják a férfiak és a nők, viszont nem ugyanarra van szükségük. A nők nagyobb részének éri meg ingyen az ottani szolgáltatás, mint 1000 forintért, de a férfiaknak 1000 forintért is megéri az adott szolgáltatás.

Deansdale
Admin

A gond az, hogy itt két kérdés csavarodik egybe. Az egyik szál a férfi-nő feminista egyenjogúsági hülyeség, a másik az “államhívő”-libertárius szembenállás annak tekintetében, hogy az államnak mi legyen a feladata és mi ne. Ennek megértése nélkül túl sok az egymás mellett elbeszélés. Ha csak az egyenjogúságot nézzük, persze hogy ne kérjenek pénzt férfiaktól valamiért ami nőknek ingyenes – de az teljesen más tészta, hogy kell-e ezt az államnak törvényi erővel szabályozni olyan területeken, amik egyébként nem tartoznak szorosan a hatókörébe. (Ne az állam döntse már el, hogy a kocsmádban mi mennyibe kerül.)

Angelo01
Újságíró

Minden politikai irányzatnak van egy elképzelése, hogy az állam milyen szerepet töltsön be, mert egyszerre szabályozója és résztvevője is a piacnak. A kérdés mindig a mérték és a cél.  A túlszabályozottság katasztrófa  (pl. tervgazdaság), a túlságosan szabad pedig káoszhoz vezet (pl. liberális kapitalizmus). A megoldás a kettő között van, ami a vegyesgazdaság, vagy korlátozott piacgazdaság.

Az állam nem szabja meg, hogy mennyiért adhatod a sört. Azt viszont megtiltja, hogy különböző áron add el férfinak és nőnek. Azt nem tiltja meg, hogy “1-et fizet, kettőt kap” akciót csinálj, de azt megtiltja, hogy “nőknek féláron” akciót csinálj. Ezt pedig nagyon helyesen teszi az állam.

Vasgerinc
Újságíró

Áruknál teljesen máson nyugszik a dolog, mert ott nincs üzleti érdek ilyen lépés mögött, hiszen hogy ki veszi meg az csak egy kérdés, hogy ki fogyasztja el, az meg egy másik. A Dobozban üzleti érdek áll amögött, hogy így cselekedjen.

Bazinga
Újságíró

Az rendben van, hogy üzleti érdek miatt gondolják jó szabálynak ezt a beléptetős dolgot, senki nem azt mondja, hogy egy szórakozóhely nem nézheti a gazdasági érdekeit, sőt azt kell néznie. Viszont határok között.

A feminista szervezetek is üzleti alapon csinálják, amit csinálnak (na meg nagy adag férfigyűletből,  szerencséjükre-sajnos- a kettő nem zárja ki egymást). Bár ezt nem vallják be, de tudjuk jól, hogy amit csinálnak azt el lehet adni és ezért jó üzlet. Itt is van rá vevő, mint ahogy a férfiak is befizetik a belépőt.( Mondjuk azt soha nem tudjuk meg, hogy hány férfi ment volna még el oda szórakozni, ha ők is ingyen léphettek volna be. )

A profitszerzésnek is megvannak a maga korlátai, nyilván jobban megérné az adót nem befizetni, a bizonylatot nem kiállítani, a könyvvizsgálót nem kifizetni stb.  Persze lehetnek helyzetek mikor a nemi diszkrimináció tényleg több pénzt hoz, de azért ne felejtsük el, hogy éppen ezt használják ki a  feministák is. A Férfihang sem azt mondja, hogy nem lehet megélni a feminizmusból, azt mondja, hogy igazságtalan.

Vasgerinc
Újságíró

A feministák megélhetése azért megint nagyon messze van ettől, hiszen ők állami pénzeket szipolyoznak, és ehhez gyártanak ideológiát, meg kimutatásokat. Ez messze nem a versenyszféra, mint ami egy szórakozóhely.

Bazinga
Újságíró

Azzal tisztában vagyok, hogy kapnak támogatást, de nem a támogatás tényétől teszem függővé a dolgot.

A hasonlóság alapja az elv, miszerint a férfiakkal bármit lelehet nyeletni( a profitszerzés érdekében), mert ők férfiak,a nők meg mindent megérdemelnek, mert nők (ugyancsak a profitszerzés érdekében).

Szerintem teljesen mindegy, hogy milyen formában, milyen társasági formában és milyen forrásokból (állami vagy magfán) alkalmazzák ezt az elvet, mert így vagy úgy káros.

Vasgerinc
Újságíró

Nem értelek. A feminizmus közpénzek nélkül nem is létezne, de biztosan nem jutna el minden hülyeségük minden ember füléig. Ez fontos.
A hasonlóság abban sem áll meg, hogy a férfiakkal bármit meg lehet tenni, mert amely férfi bement az jónak ítélte meg ezt a helyzetet, és nyilván örült a sok nőnek, vagyis nem érte őket hátrányosan a dolog. Aki meg nem emiatt nem megy be, azt meg megint nem érinti hátrányosan a dolog.

Slasher
Vendég
Slasher

,,férfiak tömege együtt állja a nők tömegének belépőjét, akik között válogathat mindenki a maga ízlése szerint.”

És szerinted ez így történik a valóságban is ahogyan leírod? Még mindig olyan érzésem van, mintha kevernéd a szórakozóhelyeket a bordélyházakkal. Utóbbiban létezik ugyanis, hogy kifizetsz egy bizonyos összeget, és válogathatsz kedvedre..ja és még visszautasítva sem leszel.

birsalma
Olvasó

Nézd, szerintem a férfiaknak sem mindegy, hogy milyen férfiak vannak még rajtuk kívül a szórakozóhelyen.

Emlékezz csak Marian Cozma esetére.

Slasher
Vendég
Slasher

Persze, hogy nem. És ez csak egy eset a sok közül.

Vasgerinc
Újságíró

Egy kis érdekesség a témához:
http://comment.blog.hu/2013/11/27/nem_kert_bocsanatot_balazs_a_buzizasert#comments

A kommenteket érdemes olvasni, elég sok jó indok és érv érkezik több oldalról. A végső konklúzióm, hogy Teczár és Sebestyén is hülyék. Teczár azért, mert beleszólt mások dolgába, amivel senkinek sem ártottak, ráadásul mindezt úgy tálalta, hogy ez a nők érvényesülését gátolják és prédának tekintik őket (egyébként ha jól értem a bíróság is ebben adott igazat Teczárnak). Sebestyén meg azért, mert bár a buzizásával valóban nincs probléma, de azzal igen, hogy a témától teljesen független magánszéfrájával próbálkozott a vitában érvelni.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Sebestyén meg azért, mert bár a buzizásával valóban nincs probléma”

De.Nagyon is van vele probléma. Különben is az ős esetében ez pontosan olyan, mintha bagoly mondaná verébnek :D

Vasgerinc
Újságíró

Azért nincs probléma vele, mert ha buzizott, akkor az valóban csak annyit jelent, hogy melegnek titulálta. Ezzel elvileg még nincs semmi baj. A fogadó számít, ha ő ezt sértésnek veszi, akkor ő tűnik fel homofóbként, ha meg meleg, akkor igaz. Egyetlen esetben tűnhetett volna fel pozitívan TSZ ebben az esetben, ha azt mondja nem meleg, de nem veszi sértésnek. Nem ez történt.
Ezért nem a buzizás a baj Balázsnál, hanem a módszer.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Igazából engem itt nem a konkrét eset érdekelt, hanem maga az állami beavatkozás elve zavart. Az állam az 1960-as évek óta olyan dolgokba avatkozik be amikbe nem kellene és alapvető szabadságjogokat is korlátoznak közben. Az állam feladata az adóbeszedésen kivül mondjuk néhány dolog lehetne egy vállalkozás esetén. A dolgozók kapjanak normális bért, legyenek normális munkafeltételeik, ne szennyezzék a környezetet, ne csapják be a vevőket. Viszont semmi köze ahhoz, hogy a vállalat kit vesz fel dolgozni, kivel akar üzleti kapcsolatba lépni.

barkri
Olvasó
barkri

Viszont semmi köze ahhoz, hogy a vállalat kit vesz fel dolgozni, kivel akar üzleti kapcsolatba lépni.

Tehát ilyen alapon, ha a gázszolgáltató nem kíván téged ellátni gázzal, az elmű árammal, sőt elzárják a vizet, mert ugye maximális joguk van eldönteni kikkel lépnek üzleti kapcsolatba, gyakorlatilag az internet és a mobilkommunikáció megtagadása már csak grátisz lenne, hisz úgysincs áram.

Baromira el vagytok tévedve itt sokan.

Összemosod a magánember jogait a cégekével. A kettő nem ugyan az. A cég világos célja a profitszerzés. Csak ez , és csakis ez. Termelő cégként eldöntheted, hogy a 2 tonna búzádat, vagy az 1 millió kalapácsodat melyik viszonteladónak adod el, raktárból raktárba szállíthatod, azt csinálsz  vele amit csak akarsz. El is áshatod. De ha kirakod a közösbe, egy boltba, mindenki számára elérhetővé téve azt, akkor semmi jogod nincs utólag úgy dönteni, hogy eladod-e vagy nem. Ellenben a vevő, a vásárlást követő 8 napon belül elállhat tőle.

“ne csapják be a vevőket”

Szerinted az nem becsapás, hogy bemész tv-t venni, és nem szolgálnak ki, pedig ott árulnak TV-t. Merthogy abból a célból van ott az üzlet, azért is mentél be.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Ezek rossz példák a gáz, áram, víz alapvető közszolgáltatások, amiket állami tulajdonban kellene tartani. Azért bizonyos esetekben indokolt lehet a megtagadásuk, rosszhiszemű egyének esetén, akik önhibájukból nem fizetnek mondjuk elisszák a segélyt a kocsmában vagy bűnözői életmódot folytatnak. Az internet és mobil megtagadása miért lenne tragédia, nem alapvető egyik sem és ott a konkurencia, nála is vehet. Miért ne lenne jogom megtagadni valakitől az eladást, vásárolhat máshol is, ez nekem jelent veszteséget, az államnak semmi köze hozzá, ez mitől lenne becsapás ?

barkri
Olvasó
barkri

“Ezek rossz példák a gáz, áram, víz alapvető közszolgáltatások”

Mert az állam ebbe is beleszólt, de ahogy látom itt neked pont tetszik. Amúgy meg teljesen mindegy milyen céget írsz ide, írd be az összeset, talán akkor rájössz.

“amiket állami tulajdonban kellene tartani”

Abszolút, ezek kiemelt fontosságú stratégiai szolgáltatók.

“Azért bizonyos esetekben indokolt lehet a megtagadásuk, rosszhiszemű egyének esetén, akik önhibájukból nem fizetnek mondjuk elisszák a segélyt a kocsmában vagy bűnözői életmódot folytatnak. “

Hát ha nem fizetik, akkor kössék is ki. Ameddig nem egyenlíti ki a tartozást, addig meg nincs szolgáltatás sem.

“Az internet és mobil megtagadása miért lenne tragédia, nem alapvető egyik sem és ott a konkurencia, nála is vehet.”

Tőled viszont mindegyik megtagadja, ugyanis szerinted megteheti. Marad a gáz, víz,villany. Persze azok is csak az állam miatt.

“Miért ne lenne jogom megtagadni valakitől az eladást, vásárolhat máshol is, ez nekem jelent veszteséget, az államnak semmi köze hozzá, ez mitől lenne becsapás ?”

Ez maximum a te vágyálmod. Gyakorlatilag az alapvető közgazdaságtannal és a hozzá tartozó jogokkal nem vagy tisztában, meg itt sokan mások sem. Az egy nagyon rossz üzleti stratégia, hogy az állam területén, az engedélyével, és a általa meghatározott körülmények között létrehozol egy céget, majd megszeged a feltételeit, aztán meg elvárod hogy igazad legyen. Ki vagy te, állam az államban? Hol élsz te? Szerinted a fogyasztóvédelem mit csinál?

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/fogyasztovedelmi-es-muszaki-biztonsagi-ugyek/fogyasztovedelmi-ugyek

GVH-nál is lehet tájékozódni egyébként. Ők is foglalkoznak ezzel.

Ha meg szeretnél vegyesboltot nyitni, de egy beszállító sem szállít neked, akkor te ezt el is tűrnéd? Amiről te írsz, az a véleményed. De annak semmi köze a valósághoz. Szeretnéd hogy úgy legyen, de nincs úgy. Fárasztó vagy.

Ha bemegy valaki a boltodba, és az alapvető normákat betartja, hiába utálod mint a sz@rt, nem tagadhatod meg a kiszolgálást. Megtagadhatod azonban akkor ha bejön, leköp, lehugyozza a falat, vagy bármi formában megaláz, ugyanis az állam oda-vissza véd. De itt nem erről volt persze szó.

Eszedbe ne jusson céget alapítani, de legalábbis nem kiszolgálni valakit. Ha mégis, akkor itt okosodhatsz, hogy mi a különbség magánember és gazdasági társaság között. Rád fér.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600004.TV

 

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Gondolom jogász lehetsz, azért vagy oda a jogszabályokért, te is fárasztó vagy. Képzeld szerintem nem az állam kegye a vállalkozás, ő csak rátelepedett magánemberek vállalkozásaira és komoly hasznot húz belölük. Az állam hálás lehet ezeknek az embereknek, amiért belőlük és alkalmazottjaikból él, tud pénzt jutatni ebből a korrupt politikusosztálynak, elkölteni értelmetlen beruházásokra, hivatásos élősködők segélyeire.

barkri
Olvasó
barkri

1. Mérnök vagyok, sokáig is tartott kikeresni a jogszabályokat, de alapvető közgazdaságtani és vállalkozásgazdaságtani ismeretekkel rendelkezem

2. A vita azzal indult, hogy deklaráltad: “Viszont semmi köze ahhoz, hogy a vállalat kit vesz fel dolgozni, kivel akar üzleti kapcsolatba lépni”. Más is írt hasonlót ezen az oldalon. Erre alapoztátok azt, hogy joga van szedni belépőt a férfitől, joga van ilyen döntést hozni, mert magánemberként megteheti. Ezt akartam megcáfolni, én ugyanis másként tudtam, ezért voltak a jogszabályok.  Ennyi.

Nézd, nem vagyok hülye, a legcsalogatóbb az lenne, ha cigányoknak belépni tilos táblák is lennének a szórakozóhelyeken. Volt dolgom nekem is velük (verekedés, kötekedés), szerintem is le kellene rakni a liberális pereputtyot a sorra egy kis tapasztalatszerzésre. Ez a sok kisebbségvédő engem is rohadtul zavar. A NAV botrány meg világosan mutatja a kormány viszonyát a “maffiával” kapcsolatban. Az építőipar meg mindig is pénznyelésről szólt, ahol az alvállalkozót soha nem fizetik ki vagy alig kap vmit, mert a tendert nyerő sógor kapja a lét. Azért kell ide ennyi pláza meg stadion. Itt valami állami beruházás mindig épül.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Rendben, akkor látom ez nálad elvi dolog volt. Igen, valóban erre gondoltam, csak nem akartam kimondani, mert másokat ez sérthet. A belépő célja is szerintem részben az ilyen verekedő, nőmolesztáló csoportok távoltartása lehetett, persze azt nem tudom 1000 forint alkalmas volt e erre a célra, elég kevésnek látszik.

birsalma
Olvasó

nem akartam kimondani, mert másokat ez sérthet. A belépő célja is szerintem részben az ilyen verekedő, nőmolesztáló csoportok távoltartása lehetett, 

Kit sértene? Teljesen igazad van. És igaza van annak is, aki ezt az eszközt alkalmazza.

 

barkri
Olvasó
barkri

Hát igen elvi dolog. Gumitörvényeket nem lehet hozni. Szabályzásra meg szükség van, nem szeretnék egy Tekken utópiában élni, ahol már csak vállalatok vannak, mert a szabályozatlanság egyenes út oda.

Hát ha a belépő célja ez, akkor ez azon alapszik hogy a tapizósoknak, meg a verekedősöknek van-e 1000 forintja. Akkor már inkább kötelezzék őket kamerák felszerelésére, ha bármi van, akkor lehet menni a rendőrsége, az ilyen figurákat még ki is lehetne tiltani, szerintem sokkal hatásosabb lenne. Aztán mehetnek az EBH-hoz senkit nem érdekelne.

Az EBH-ról meg ennyit:

http://www.egyenlobanasmod.hu/jogesetek/hu/51-2013.pdf

csak egy példa, találhatsz még. A liberális ágyú mindig fordítva sül el. Kínos is lenne ezzel dicsekedni. Az hogy nem ezért hozták létre, még működhet jól is.

edie