Alter Ego
3 megosztás

Tamási Erzsébet feminista kereszttűzben

Dr. Tamási Erzsébet olyan egyedülálló, kivételes alakja a magyar kriminalisztikai szakmának és közéletnek, aki  kutatási eredményeit leplezetlenül bemutatva igyekszik rávilágítani arra, hogy a feminista szervezetek által a férfihibáztató játszmákban aduászaként használt családon belüli erőszak problémájának okozója korántsem a férfiak kivételes erőszakossága, hanem összetett társadalmi jelenségek, amelyek között a mélyszegénység a legjelentősebb családromboló faktor. Egy alkalommal kijelentette; nem érti azokat, akik az Igazságügyi Minisztériumnál lobbiznak, tüntetnek a családon belüli erőszak problémájának megoldása  érdekében, hiszen valójában a Gazdasági Minisztériumnál kellene követelniük a megoldást.

Dr. Tamási Erzsébet többször felhívta rá a figyelmet, hogy a családon belüli erőszak egyirányú, leegyszerűsített feminista magyarázata lett sajnálatos módon az egyetlen iránytű a politika és a jog számára. Diplomamunkájában is kétkedését fejezte ki afelől, hogy a családon belüli erőszak ügyével világszerte oly gyakran foglalkozó feminista szervezetek valódi megoldásokat keresnek; véleménye szerint ehelyett csak az ügy kapcsán elérhető állami támogatásokból kívánnak prosperálni. Bűnös áldozatok című könyvében pedig arra is igyekezett felhívni a figyelmet, hogy maguk a szakemberek is sok esetben ideológiájuktól elvakulva válogatják statisztikai adataikat. Ellentmondásos, hogy egyes statisztikák szerint a férfiak gyakrabban elkövetői, a nők pedig gyakrabban elszenvedői a családon belül erőszaknak, mégis a szociológiai kutatások többsége azt tárta fel, hogy a két nem egyforma mértékben mutat erőszakos attitűdöt.

Számtalan esetben fejtette ki antifeminista gondolatait, például a nőikvóta-követelések kapcsán is nyersen szembesítette a feministákat gondolkodásuk abszurditásával: “Lehet női kvótákat követelni, csak azt ne felejtsük el, hogy ahogy a társadalom tetején, úgy a legalján is férfiak állnak. Szóval akkor ne csak a cégvezetőknél határozzuk meg, hogy hány nőnek kell lenni, hanem a bányászoknál, meg a hullamosóknál is.”  – mondta ki egy interjúban az antifeminista körökben gyakran hangoztatott véleményt.

A Férfihang.hu berkeiben mindig nagy elismeréssel adóztunk Dr. Tamási Erzsébet munkásságának, természetesen ezzel szemben sikerült a feminista véleményvezérek gyűlöletét kivívnia. Ezért felettébb nagyra értékeljük hajlíthatatlan jellemét is, amellyel ezeknek a népszerűtlen igazságoknak a bemutatását mindig is felvállalta. Az őt ért kellemetlenségekről Dr. Tamási Erzsébet maga is beszélt egy interjúban, nem titkolva, hogy gyakorta nevezik őt még értelmiségi körökben is “nőgyűlölőnek” illetve “szexistának”. Legutoljára Dr. Tóth Olga a NANE és a PATENT köztámogatott férfigyűlő klubok által szervezett konferencián szellemeskedett azzal, hogy “Remélem, hogy Tamási Erzsébet is itt ül a teremben!” – No persze. Én pedig azt szeretném látni, hogy egyszer meghívják őt előadni. Nem csodálkozunk a Tamási Erzsébet ellen irányuló heves indulatokon, hiszen a Férfihang.hu az ő véleményével szinte teljes mértékben egybecsengő gondolatokat kommunikálva számtalanszor szembesült ugyanezzel a jelenséggel.

2012-ben a családon belüli erőszak tárgykörében közzétett nagyszámú cikkünk hatására a Magyar Nemzet értetlenkedve kritizálta a Férfihang.hu-t. Szerzőtársunk, Deansdale a Mit kíván a Magyar Nemzet? címmel számukra elküldött írását akkor válsz nélkül söpörte félre a lap. Mindezek miatt nagy örömmel konstatáljuk, hogy Tamási Erzsébet megszólaltatásával most a feminista mainstreammel szemben álló ellenvéleménynek is teret adtak. Dr. Tamási Erzsébet mindenkinél jobban képes képviseli mindazt, amit a problémáról gondolunk és már évek óta kommunikálni igyekszünk.

– Ön a nyilatkozataiban rendszeresen hangsúlyozza, hogy a párkapcsolaton belüli erőszak esetén nem lehet leegyszerűsíteni a modellt a nőre mint áldozatra és a férfira mint elkövetőre. Volt olyan cikk, amelyben a szerző azt állította, úgy beszél, mint egy KDNP-s. Az interjúin körülbelül ugyanannyi nőismerősöm háborodott fel, mint ahány férfi ismerősöm ajánlotta nekem őket jó szívvel elolvasásra. Mi az oka annak, hogy most ekkora figyelem összpontosul önre?

– Egy újszülöttnek minden vicc új. Ezt a játékot ötévenként játssza el a média minden olyan témával, amellyel morális pánikot lehet kelteni. A társadalmunkon belül három tabu van: a gyermekek szexualitása, a homoszexualitás és a női szexualitás. Mihelyt ezekről szó esik bármilyen szinten is, egyből politizált formában történik meg. Nekem már 2006-ban megjelent a könyvem az említett témában (Bűnös áldozatok). Az, hogy az én nyilatkozataim éppen most kerülnek elő, valószínűleg annak köszönhető, hogy nem a mainstream gondolatokat mondom, összetettebb képet tudok adni a felmerülő problémákról, s ez valószínűleg érdekesebb, mintha csak csatlakoznék valamelyik nézethez vagy táborhoz. Én ragaszkodom ahhoz, hogy kutató vagyok, és mint kutató, nem vagyok hajlandó a farkasokkal együtt üvölteni. Hatszáz krimit tudnék írni azok alapján, amilyen emberi sorsokkal foglalkoztam a munkám során. A tudós feladata, hogy elmondja, minden eset más, de ha valamennyi esetet egymás mellé teszem, megtalálhatjuk azokat a közös momentumokat, amelyek elgondolkodtatnak, tudunk-e valamit tenni az ügy érdekében, s ha igen, akkor mit.

– A kutatásainak tapasztalatai ellentmondanak annak, hogy a párkapcsolaton belüli erőszak hatalmas probléma Magyarországon? Nemrég az egyik civil szervezet felvonulást tartott azon nők emlékére, akik az elmúlt 12 hónapban párkapcsolati erőszak miatt vesztették életüket. Pusztán a nyilvánosságra kerülő ügyek alapján ez a szám eléri a 75-öt. Ez igen soknak tűnik.

– Nem tudom, az említett szervezet milyen adatokból dolgozik. A statisztikák nem mutatnak akkora különbségeket évről évre, hogy azokat ekkora méretű pánik kísérje. Mihelyt megjelennek a tabuk, megjelennek a különböző pólusok, amelyekhez a politika szereplői hozzákapcsolódnak. Elkezdenek vitatkozni, egymással foglalkoznak ahelyett, hogy valóban a témát járnák körül. Néha az az érzésem, egyáltalán nem is érdekli őket a valóság. Egy-egy borzasztó történetet ragadnak ki és csatolnak az évek óta szajkózott mantrájuk mellé. Ennek a következménye pedig mindig tökéletesen ugyanaz, mégpedig, hogy nem történik az égadta világon semmi. Annak, hogy ez a téma az elmúlt ötven évben előtérbe került, egyértelműen az az oka, hogy megváltoztak a párkapcsolatok. Nincsen többé egy bevált séma arra vonatkozóan, mi a fontos az életben. Mondhatjuk, hogy az elmúlt száz év túl jól sikerült: a nők egyre tovább éltek az orvostudomány fejlődése miatt, és a technika vívmányai által csökkent a feladataik száma, s ezért korábbi erőik, amelyek kizárólag az intim szférára koncentrálódtak, felszabadultak. Elindult egy társadalmi nyomás, hogy képezzék magukat és dolgozzanak. A nők tehát elkezdtek átcsúszni a korábban kizárólag férfiak által lakott, a férfiak által kialakított szabályok alapján működő közszférába, amelynek alapeleme a verseny, a harc. A nők világa azonban nem ezekre az elemekre épült. Az intim szféra alapja a nyertes-nyertes modell. Ha a lányok átvándorolnak a férfiak területére, akkor a világ a vesztes-nyertes modell felé fog húzni, mert nem lesz egyensúly. A kapcsolaton belüli erőszak nem a nők vagy a férfiak rosszindulatának, vagy a másik nem elnyomásának a mutatója. Ugyanakkor az, hogy az emberek egyharmada, férfiak és nők is, mélynyomorban élnek, szorosan összefügg a jelenséggel. A rettenetes nélkülözésben gyakrabban jut el az élet egy olyan pontra, amikor egyik fél sem tudja teljesíteni azt, ami az életcélja: hogy megakadályozza, hogy éhen haljon, és fel tudja nevelni a gyermekét. Ott, ahol ez az állapot kialakul, áll egymással szemben a két kudarcot vallott ember, és vádaskodik. Ebben a közegben nem azok a horrortörténetek, amelyeket a feministák ki szoktak emelni. A férfi esetében, ha kiderül, hogy egy vadállat, aki bántja a családját, már senki sem kíváncsi arra, miért. Most éppen egy távoltartási rendszerről szóló vizsgálatot készítek. Hogy abban mi van, azt el sem lehet képzelni. Ennyi mérhetetlen borzalmat, emberi életek szétfolyását, butaságot, szerencsétlenséget, nyomort, kivert kutya férfiakat, teljesen lelki beteg nőket, leépült gyerekeket egy rakáson nem láttam. S ha valaki egymás mellé teszi az aktákat, és egyszer végigolvassa, hogy mit mondanak a férfiak, a nők, a gyerekek és a tanúk, soha többé nem fogja azt mondani, hogy itt az egyik nem felelősségéről van szó, a másik pedig elmehet a fenébe.

A teljes interjú a Magyar Nemzet 2014. január 4-i számában olvasható “Az elmúlt száz év túl jól sikerült” címmel.

Post Author: Alter Ego

Alter Ego
Érdekelnek az emberek. Érdekelnek a közösségek. Mindez a pszichológia és a társadalomtudomány nagyítója alatt is. Mindig is meghökkentettek és lenyűgöztek az egyéni- és a közgondolkodás paradoxonjai. Emellett van személyes véleményem is a világról, sőt nem átallom néha le is írni. Elismerem, hogy az elemző énem felett néha a privát szenvedélyességem győzedelmeskedik, ezért a kedvenc műfajom a publicisztika.
f Facebook
3 megosztás


41
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
12 Egyéni hozzászólás
29 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
14 Hozzászólások szerzői
alszentpeterSuum cuiqueNaoooKeyserSozehgyi Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Adam
Olvasó
Adam

A nők tehát elkezdtek átcsúszni a korábban kizárólag férfiak által lakott, a férfiak által kialakított szabályok alapján működő közszférába, amelynek alapeleme a verseny, a harc. A nők világa azonban nem ezekre az elemekre épült. Az intim szféra alapja a nyertes-nyertes modell.

És éppen ezért van a feminizmus olyan jóban a marxizmussal.

Pash Cutter
Újságíró

A feministák, miután beharcolták magukat az emberjogi szférába, el kezdtek egydimenziósan kezelni olyan fajsúlyos témákat, mint a családon belüli erőszak, a prostitúció, a pedofilizmus, az otthonszülés, a homoszexualitás, az abortusz, a hajléktalanság, a pornográfia. Mind olyan téma, amelynek van emberjogi vetülete, a jelenség komplex és megköveteli az árnyalt megközelítést. A NANE (ernyőszervezetein keresztül is) átfeminizál emberjogi témákat. Ennek súlyos eredményeit láthatjuk a svéd, a francia, a német, és sajnos a magyar törvényhozásban is. Mivel a feministák nem járulnak hozzá sem a problémakör árnyalt elemzéséhez, sem a problémakör feloldásához, sőt mi több, elmélyítik ezeket a negatív tendenciákat, vagyis KÁROSAK, nincs helyük az emberjog szférában. Az emberjogi szférából való kiszorításuk szükségszerű!

.
Olvasó

A probléma az, hogy a radikális feminizmus alapvetően baloldali, és mint ilyen, mindig olyan hülye módon fog gondolkozni, hogy vannak elnyomók és elnyomottak vagy többség és kisebbség, és az elnyomottak/kisebbségiek sosem követhetnek el erőszakot, vagy ha el is követnek, az vagy jogos lázadás, vagy pedig végül is rossz, de az az elnyomók/többség hibája.

Ezért van a rad. feministáknak is (mint minden balosnak) olyan perverziója, hogy kreáljon egy elnyomott/kisebbség kosarat, abba beledobáljon mindenféle csoportot (nők, cigányok, zsidók, négerek, fogyatékkal élők, buzik, proletárok, bevándorlók stb.), és őket tegye meg szentnek, ártatlannak, áldozatnak, őket tutujgassa és főképp uszítsa az elnyomók/többség (férfiak, fehérek, magyarok, burzsujok, heteroszexuálisok stb.) ellen. Így démonizálnak egyes csoportokat és így tesznek meg más csoportokat Szent Tehénnek, akikről egy kritikus szavad nem lehet, akik bűnt nem követhetnek el, akik ha el is követnek valami rosszat, az sosem az ő hibájuk.

Ebből fakad az, hogy a nők sosem lehetnek hibásak, bántalmazók, gonoszak, ha mégis azok, az is az elnyomók, a férfiak hibája. Ugyanezt megcsinálták/megcsinálják más balosok az elmúlt 200 évben és jelenleg is egyéb csoportokkal.

Nagyon hátborzongató az egész, mert valójában nem csak a “gonoszoknak” ártanak vele, hanem azoknak is, akiket tutujgatnak. Vajon hány nőt erőszakoltak meg mondjuk azért, mert a feministák teletömték a fejét azzal, hogyha ribancnak akarsz öltözni, öltözz nyugodtan, jogod van hozzá, sőt, menj el így egy drogos helyre bulizni és lehetőleg korom sötétben tipegj haza? (Már ha hazaérsz…) És hány nőnek ment tönkre a kapcsolata azért, mert azt hitte, a férfival bármit meg lehet csinálni, hiszen mindig ő a jó, mindig neki van igaza?

Épp az ilyenek miatt szoktam azt mondani, hogy a feminizmus a nőknek is rossz, még ha nem is úgy tűnik első pillanatra. Le a kalappal Tamási Erzsébet előtt, hogy mindkét nem érdekében próbál tenni ez ellen a sötétség ellen.

alszentpeter
Olvasó
alszentpeter

http://www.sciencevsfeminism.com/non-controversy/jonathan-haidt-social-justice-distrust-of-science/

pontosan erről beszél ez az ürge

ugyanez a mantra a “jaj a szegény bevándorlók” sztoriban is.

 

the hermit
Olvasó

Ezért van a rad. feministáknak is (mint minden balosnak) olyan perverziója, hogy kreáljon egy elnyomott/kisebbség kosarat, abba beledobáljon mindenféle csoportot (nők, cigányok, zsidók, négerek, fogyatékkal élők, buzik, proletárok, bevándorlók stb.), és őket tegye meg szentnek, ártatlannak, áldozatnak, őket tutujgassa és főképp uszítsa az elnyomók/többség (férfiak, fehérek, magyarok, burzsujok, heteroszexuálisok stb.) ellen. Így démonizálnak egyes csoportokat és így tesznek meg más csoportokat Szent Tehénnek, akikről egy kritikus szavad nem lehet, akik bűnt nem követhetnek el, akik ha el is követnek valami rosszat, az sosem az ő hibájuk.

Ez a radikális balra igaz, nem az egész baloldalra. A radikalizálódás viszont nem csak a baloldal mételye.

.
Olvasó

Nem ismerem a baloldal összes történelmi és jelenkori formáját és megnyilatkozását, meg az is lehet, mást értünk bal alatt, szóval ezzel nem vitatkozom. :) De azt hiszem, érthető volt, hogy értem.

the hermit
Olvasó

Persze. Amúgy én a feminizmust önmagában is radikálisnak tekintem, tehát nem különböztetek meg feminizmusokat, legfeljebb hullámokat (időrend).

Viszont azt meg nem hiszem, hogy a baloldal eszméje önmagában is az ördögtől való lenne. Szóba kell(ene) állnunk egymással.

Pash Cutter
Újságíró

“Amúgy én a feminizmust önmagában is radikálisnak tekintem, tehát nem különböztetek meg feminizmusokat, legfeljebb hullámokat (időrend).”

Keresztény feministák? Talita? Kóczián Mária?

Ők is radikálisak (és ezáltal problematikusak), szerinted?

the hermit
Olvasó

Nem tudom, elképzelhető, hogy nem feministák az én értékrendem szerint.

Pash Cutter
Újságíró

Kóczián Mária magát feministának tartja.

Nálam ő még a szimpatikus arc a feministák között.

the hermit
Olvasó

Kóczián Mária magát feministának tartja.

Az lehet, de ebből nem következik, hogy én is.

Pash Cutter
Újságíró

Megkérdőjelezed Kóczián Mária identitását? Hmm, ez érdekes! :D

.
Olvasó

Azért igyekszem megkülönböztetni, mert van egy bizonyos keresztény feminizmus (a Slachta-félére gondolok, nem Talitáékra), és az szerintem jó, amennyire ismerem. Annyiban feminista, hogy a nők problémáival foglalkozik, de keresztény válaszokat ad rá. Vagyis nem úgy feminista, hogy fogja a kereszténységet, és kidobálja belőle, ami nem fér össze a radikális feminizmussal, és ami dísznek ott marad, amiatt “keresztény”, hanem fordítva: a kereszténységhez hasonlítva dobálja ki a radikális feminizmusból azt, ami nem fér össze vele, de ugyanazokkal a problémákkal foglalkozik, mert foglalkozni kell, csak keresztény válaszokat ad rá.

Csak ugye manapság ez nincs benn a köztudatban, mert a rad. feministák úgy akarják magukat beállítani, mintha a nőkért csak ők tettek volna bármit is a világtörténelem során, és mindeni az ő kutyájuk kölyke, aki tett bármit is a nőkért, és bizonyos nőket érintő problémákra csak olyan választ lehetne adni, amit ők adnak, és ők az egyetlen csomag, ami létezik, és amit el kell fogadni: vagyis ha nem értesz vele egyet, hogy bántalmazhassanak egy nőt, akkor a kvótával is egyet kell értened ésatöbbi. Mert vagy ők léteznek, vagy a nőgyűlölet. Pedig ez nincs így.

Épp ezért szedik elő gondolom Tamási Erzsébettel kapcsolatban is a kedvenc mantrájukat (nem láttam még konkrétan vele kapcsolatban ezt, de mivel minden hasonló esetben előhozzák, gondolom már megtörtént), hogy “hogyan lehet antifeminista, amikor doktorált… nélkülünk nem doktorálhatott volna!” Minthogyha azzal, hogy egy nő doktorálási lehetőségét elismered, el kéne ismerned automatikusan mindazt a gonosz hülyeséget, ami rad. feministák eszméjében megtalálható, például az, hogy csak férfi lehet bántalmazó, és egy nő sose hibás semmiben.

A baloldal témájára nem igazán tudok mit mondani, mert számomra a baloldal en bloc – pont ellenkezőleg, ahogy mondtad – “az Ördögtől való”. Persze ettől még egyének lehetnek jószándékúak. Mindenesetre a magam csekély tapasztalatával a témában én azt látom, hogy nincs olyan baloldali párt mondjuk, amelyik ne lenne mélyen megfertőződve a rad. feminizmussal. Még a jobboldalon se nagyon azt látnám, hogy lenne bárki is, aki felvállalja azt, hogy mondjuk egy anya, főleg, ha sokgyerekes, legyen főállású anya. Még az annyira szélsőjobboldali Jobbik is azt mantrázza csak, hogy többet kell szülni, de persze munka mellett, a kettő milyen jól összefér, hiszen Duró Dóra is a pár hónapos gyereke mellől már ment vissza a parlamentbe dolgozni. Azt nem merik bevállalni, hogy az anyák munkájának biztosítása helyett inkább afelé kéne menni, hogy a férj el tudja tartani a sokgyerekes családot is, és ne a tv vagy az utca nevelje fel a gyerekeket, mert mindkét szülő 10-12 órában gürizik. Amíg én ezt látom, nehezen tudom elképzelni, hogy létezzen antifeminista baloldal. Persze lehet, hogy csekély a képzelőerőm.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Nyilván mert más a helyzet nálunk mint nyugaton, ott egy ember fizetéséből lemondások árán el lehetne tartani egy családot. Magyarországon két szülő keresete is kevés egy lemondások nélküli élethez a többségnél, ez az ország alárendelt helyzetéből következik. A rosszul fizetett beszállítói és egyszerű piacként kezelt státuszból, ahol rengeteg munkanélküli van és a többség alulfizetett állásokban kiszolgáltatva munkaadójának robotol. Ezért Magyarországon még sok nő vállalkozna a megfizetett főállású anyaságra, egy áruház agyonhajszolt pénztárosának vagy egy futószalag mellett robotoló munkásnőnek lenni a feministák  torz elképzeléseitől eltérően nem egy álomkarrier egy nőnek.

Reszet Elek
Újságíró

Jobb- és baloldaliság, nemzeti radikális vagy keresztényi (politikai értelemben) stb.

Sok tekintetben idejétmúlt meghatározások. Bizonyos ismérveket, amelyeket a múlt század elején még jól elkülöníthetően egy-egy politikai irányzathoz kötöttek ma már korántsem lehetne ilyen egyszerűen besorolni.

A társadalmi szolidaritás, a javak újraelosztásának kérdése vagy éppen a munkavégzéshez köthető javadalmazás (és még sorolhatnám) már minden politikai irányzat sajátja, ahogyan az egyéni- és közösségi jogok (tegyük hozzá, kicsit talán túlbillentünk a közösségi jogok rovására) védelmére is szinte minden politikai mozgalom nagy súlyt helyez. Hogy ezt milyen erkölcsi indittatásból és milyen alapon vallja, már más kérdés.

Példa: munka alapú társadalom. Lehet kommunista, nemzeti radikális de akár keresztényi eszmekör része is. Társadalmi szolidaritás, rászorulók segítése, leszakadók lesüllyedésének megakadályozása stb. hasonlóképpen.

Kissé más analógia: a katolikus egyház (legalább) a második vatikáni zsinattól kezdve nyugodtan tekinthető reformátusnak (azaz megújítónak, megváltoztatónak), ahogy a reformált egyházak is minden további nélkül katolikusnak (azaz egyetemlegesnek).

Ha magyar analógiákat keresünk rá kell jönnünk, hogy nálunk pl. az MSZP nem baloldali, a FIDESZ nem jobboldali és az LMP sem liberális. Éppen ezért megmosolyogtató amikor ilyesmi jelzőkkel takaróznak.

Talán a liberális eszmerendszer az egyetlen amely legalábbis számomra kilóg a sorból. A történelmi küldetését a feudális kötöttségek lerombolásával már megtette, sajnálatos módon azóta csak a társadalom atomizálásában, az emberi értékek rombolásában és kiüresítésében illetve egy alapjában véve teljes mértékben egocentrikus és minden pozitív eszmeiséget relativizáló irányzatként jobb lenne ha a történelmi süllyeszőbe kerülve felejtődne el.

Számomra a feminizmus is sokkal jobban köthető a liberálisokhoz, mint a baloldalhoz (nem a keleti baloldaliságról beszélek, hanem a hagyományosról). Igaz ez a vitakultúrájára, az ellenségképzésére, a problémamegoldási metódusaira szb. egyaránt.

A sors igazi fintora az, hogy liberális (és feminista) eszme- és eszközrendszer alapján nem is lehetséges valós társadalmi problémák kezelése. A kirakatüveget össze tudják törni, de az üvegcserepeket már nem képesek összesöpörni, új üvehet meg pláne nem tudnak a régi helyére betenni. Irányító pozícióban is tipikusan konfrontatív, ellenzéki és elhatárolódó magatartás jellemzi őket, nemhogy konszenzusra nem törekszenek de még az eltérő vélemények elhangzását sőt meglétét sem tűrik. Előszeretettel minősítenek és cimkéznek mindenkit. Így leszel pusztán csak azért mert más véleményen vagy fasiszta, náci (általában halvány lila gőzük sincsen hogy két különböző dologról van szó), antiszemita, nőgyűlölő, fallokrata, intoleráns, a másságot elutasító, potenciális erőszakoló, antidemokratikus, bigott stb.

 

the hermit
Olvasó

Remek összefoglaló, csak egyetérteni tudok

.
Olvasó

Én sem szeretem a jobboldal-baloldal párt használni, mivel annyira megfoghatatlan és bemondásszerű meg egysíkú, de mivel a legtöbb ember ezt ismeri és így osztja el a pártokat, eszméket, az egyszerűség kedvéért így írtam. Mindenesetre örülök, hogy kifejtetted mindezt!

A magam részéről a “minden rosszra” a kultúrmarxista szót szeretem használni, mert jól lefedi, kikre gondolok. A kultúrmarxizmusba pedig tökéletesen belefér az, amit ma a feminizmusból látunk és érzünk. Csak sokan nem tudják, az mi fán terem.

Reszet Elek
Újságíró

Érdekes a linked. Ha nem is ma, de holnap azt hiszem kivesézem.

KeyserSoze
Olvasó
KeyserSoze

Szia!

A gondosan kinevelt 68-as lázadók, beépültek a rendszerbe. Ez kicsit azt jelenti, hogy  másodszor se jött be a marxista lázítás.

Másik módszer a PC nyelvezet. Nem úgy tűnik, mintha ez se jött volna be és reklámként funkcionálna? 10 éve nem volt ennyire trend PC által tiltott kifejezések ilyen gyakori használata. Szóval sokan lázadnak a lázítás ellen. Rosszul látom?

Naooo
Olvasó
Naooo

“A magam részéről a “minden rosszra” a kultúrmarxista szót szeretem használni”

Én meg azt, hogy zsidó.

Balu1st
Olvasó
Balu1st

Irtózatos nagy marhaságokat írsz a liberalizmusról, legalábbis, ha a klasszikus változatát nézzük (az leginkább azzal azonosítható, amit most te “antibal”-nak tartanál).

Reszet Elek
Újságíró

Személyes véleményt fogalmaztam meg és a JELEN liberalizmusáról írtam, amit gondoltam. Az eredeti értékeit, pozitívumait pedig ma már szinte minden politikai irányzat átvette (emberi jogok, választójog stb.).

Az “antibal” dolgot nem igazán értem.

Naooo
Olvasó
Naooo

“fasiszta, náci (általában halvány lila gőzük sincsen hogy két különböző dologról van szó), antiszemita, nőgyűlölő, fallokrata, intoleráns, a másságot elutasító, potenciális erőszakoló, antidemokratikus, bigott stb.”

Ezen szavak többsége totál pozitív.

Reszet Elek
Újságíró
the hermit
Olvasó

Annyiban feminista, hogy a nők problémáival foglalkozik, de keresztény válaszokat ad rá.

Nem lehet csak a nők problémáival foglalkozni, azaz így csak rossz válaszok születhetnek.

A baloldal témájára nem igazán tudok mit mondani, mert számomra a baloldal en bloc – pont ellenkezőleg, ahogy mondtad – “az Ördögtől való”.

Ez nem így van. Bármennyire is konzervatív beállítottságú vagyok, el kell ismernem, van amikor a változ(tat)ásnak nincs alternatívája (Pl a reformációt is hasznos és szükséges dolognak tartom). A baloldali szellemi áramlatok között is akadnak konzervatívabbak, még ha ez így ellentmondásnak tűnik is.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

A reformáció a maga idejében egy kártékony dolog volt. Az államokon belül vallási alapon megosztotta az embereket, véres tömeggyilkosságokat és kegyetlen vallásháborúkat eredményezett. Sajnos elkerülhetetlen volt, mert a reneszánsz pápák idején teljesen elvilágiasodott és egy korrupt szervezet lett a katolikus egyház, amelyet sötét gazemberek vezettek. Természetesen voltak a reformációnak jó oldalai is akkor, mint az anyanyelvre áttérés a latin helyett és az irástudás terjedése az alsó rétegekben.

.
Olvasó

Nyilván nem jó, ha mindenki csak a nők problémáival foglalkozik, de egy ember/csoport nem foglalkozhat mindenki problémáival. Behatárolt lények vagyunk. Épp ezért szakosodnak az emberek / szervezetek. Mindenkinek másra van hivatása. Ebbe egyrészt beleszülethet (pl. én magyarnak születtem, akkor nyilván a magyarság gondjaival fogok foglalkozni, nem mondjuk Chile gondjaival). Slachta azt tartotta a hivatásának, hogy szociális- és nőkérdésekkel foglalkozzon. De nyilván nem úgy, mint ma a legtöbb nőszervezet, hogy a férfit ellenségnek tekintve, őket teljesen figyelmen kívül hagyva és az ő kárukra. Egy keresztény, ha következetes és jóra törekvő, akkor egységben igyekszik szemlélni a férfiakat és a nőket, nem úgy, hogy az egyiknek megadni mindent, a másik meg kit érdekel.

Megértem az álláspontodat a másik dologgal kapcsolatban, de nem értek vele egyet. Már csak amit felhoztál példának, azzal sem. De persze örülnék neki, ha baloldali ember/szervezet is felismerné, mennyi rossz dolog férkőzött be manapság a férfi-nő viszonyba.

the hermit
Olvasó

Nyilván nem jó, ha mindenki csak a nők problémáival foglalkozik, de egy ember/csoport nem foglalkozhat mindenkiproblémáival.

Arra céloztam, hogy ezek a problémák szétválaszthatatlanok. Itt ugyanis a férfi-női viszonyról van szó, amit nem lehet pusztán női vagy férfi ügyként kezelni. Muszáj az egészet látni, nem csak egyik felét. A feminizmus viszont bevallottan csak női oldalról közelít meg mindent, az pedig téves.

Innentől kezdve kár ragozni, hogy keresztény, meg radfem, meg mittommén.

.
Olvasó

Persze, hogy hülyeség azt mondani, hogy mindent nézzünk női szemszögből. A keresztény feminizmus nem erről szól. Hanem arról, hogy vagyunk egy bizonyos korban, ahol előtérbe kerül a nőkérdés, erre jön egy családellenes, keresztényietlen válasz. Ezt látva felkapják egyes keresztény nők a fejüket, hogy hoppá, itt az zajlik, hogy bizonyos problémákat, melyek léteznek, felhoz a másik oldal, és megoldást kínál rájuk, de egyrészt ez a megoldás sok esetben káros, másrészt hozzákapcsolnak egy isten- és családellenes ideológiát. Mit tegyünk? Tegyük azt, hogy mi is célzottan foglalkozunk ezekkel a manapság előtérbe került kérdésekkel és problémákkal, de keresztény választ adunk rá, amely nem isten- és nem családellenes. A keresztény feminizmus tehát nem egy teljességre törekvő, minden problémára választ adni akaró világnézet, mely mindent szemlél, csak női szemszögből, hanem bizonyos kérdésekre, egyes problémákra adott keresztény válasz.

Pash Cutter
Újságíró

A keresztény feminizmus nekem olyan ellen-feminizmusnak tűnik, semmiképpen sem antifeminizmusnak. Ez csak azért érdekes, mert tudtommal a Férfihang tartja a kapcsolatot a Talitával – és ilyen téren megint csak érdemes elgondolkodni a kérdésen: ellen-feminizmus vagy antifeminizmus? Számomra értékesebbnek tűnne egy emberjogi nézőpont érvényesítése (természetesen egy egészséges emberjogi nézőpont, nem olyan beteges, ami manapság a TASZ-nál dívik). A feminista mozgalmat (elmélettel és praxissal együtt) már régen meghaladta az emberjogi mozgalom. Ilyen értelemben pedig lehet, hogy Hermit-nek van igaza: a Slachta- és Kóczián-féle keresztény mozgalmak jobban tennék, ha nem a nőt néznék kizárólagosan keresztény szempontból, hanem a férfit és a nőt, vagyis magát az embert.

Visszautalás egy régi vitára:

http://www.ferfihang.hu/2012/09/23/feminizmusellenesseg-vagy-ellen-feminizmus/

Giordano Bruno
Újságíró

Érdekes észrevétel, avagy az elit feminizmus kontra a hétköznapi nők problematikája:

http://metazin.hu/index.php/item/2882-egy-szazaleknyi-feminizmus

Adam
Olvasó
Adam

vezető beosztásban dolgozó sikeres nők biztatják saját példájukra hivatkozva nőtársaikat, hogy ne alkudjanak meg, hanem keményen harcoljanak a karrierért.

Ezt soha nem értettem. A feministák mindig úgy beszélnek, mintha a nők egyébként nem harcolnának, csak sodródnának az árral(ja, biztos poénból léptek be a céghez). Szerintem már így is túl nagy a harciassági kedv. Egyébként a Facebooknál nem nehéz nőként feljebb jutni, Zuckerberg bevallottan “feminista”.

Inaara
Olvasó
Inaara

“Egyébként a Facebooknál nem nehéz nőként feljebb jutni, Zuckerberg bevallottan “feminista”.”

Adam, szerinted merne más lenni, mint “feminista”? ;)

hgyi
Szerkesztő

+ Olyan érzést kelt, mintha kizárólag vezető beosztású emberekre volna szükség. Ha mindenki vezető, ki dolgozik? Ez a férfiaknál is így van. Vannak vezető pozícióban lévő férfiak és beosztotti státusban dolgozók. Persze ha vállalkozó valaki, akkor akár ő maga a főnök és a beosztott egy személyben.
És ha mondjuk csak nőkből áll egy cég, akkor a vezetőség biztosan arra buzdítja a beosztottakat, hogy vezetők akarjanak lenni – ugyanannál a cégnél?

Pash Cutter
Újságíró

Idézet a cikkből:

“Alison Wolf brit közgazdász pedig arra hívja fel a figyelmet új könyvében, hogy a nők közötti egyenlőtlenség egyebek között a sikeres nők miatt fokozódik.”

A nők közötti egyenlőtlenség!

Jé, észrevették! Persze még így is sarkítva van megfogalmazva.

Az mindenesetre látszik, hogy nem a férfiak és nők között vannak egyenlőtlenségek (ez feminista faszság!), hanem nők és nők között, és férfiak és férfiak között, vagyis emberek között vannak egyenlőtlenségek.

Az “elit-feminizmust” kritizáló “plebejus-feminizmus”(?) viszont kizárólag a nők és nők közötti egyenlőtlenségre, vagyis a szegény nőkre fókuszál. A férfi, aki hajléktalanként, kétkezi munkásként és irodai alkalmazottként vegetál az éhhalál küszöbén, továbbra is le van szarva.

Mikor meg kéne látni végre, hogy a feminizmus mára nem megoldás a bajokra, csupán a nagyvárosokban pusztító dinoszaurusz.

the hermit
Olvasó

 A férfi, aki hajléktalanként, kétkezi munkásként és irodai alkalmazottként vegetál az éhhalál küszöbén, továbbra is le van szarva.

Mert a feministák szerint ő nem ember, ezért nem méltó a figyelemre.

Pash Cutter
Újságíró

“Mert a feministák szerint ő nem ember, ezért nem méltó a figyelemre.”

Miért is gúnyolják őket feminácinak?

Giordano Bruno
Újságíró

Kis mai abszurd, avagy fegyver a vaginában……..aki már átélt igazi női agressziót, annak ismerős lehet az alaphelyzet:

http://konyves.blog.hu/2014/01/09/vaginajabol_rantott_elo_pisztolyt_a_pulitzer-dijas_iro_exneje

Reszet Elek
Újságíró

Most találtam az alábbi linkeket a nemi szerepekkel kapcsolatban. Számomra rendkívül szórakoztató volt és egyben elgondolkodtató is. Ha még nem ismertétek, jó szórakozást!

http://www.youtube.com/watch?v=KOobwQ4u0GI

http://www.youtube.com/watch?v=fRPsFwQSpEc

http://www.youtube.com/watch?v=JMSiXbso8GU#t=186

http://www.youtube.com/watch?v=kSiV5HlsKNo

http://www.youtube.com/watch?v=P6Z97BgtJhM

http://www.youtube.com/watch?v=U5eubrsbZT4

Adam
Olvasó
Adam