0 megosztás

Férfiuralom

Van egy régebbi cikkünk, ami népszerűségét annak köszönhette, hogy a súlyos, tartalmas, szövegfalakkal támadó írások között falatnyi érvekkel, a humort sem nélkülözve rombolta le a feminizmus ostobaságait. Hasonló stílusban szeretném kivesézni a “férfiuralom” témáját is.

Ha ma rákeresünk a szóra, 219.000 találatot ad a gugli, tehát elég sokan beszélnek férfiuralomról. Ezek többsége abban a tévképzetben él, hogy a férfiak uralják a… Mit is? Ha a társadalmat, abban ugye ők is benne vannak, az meg értelmetlen lenne, hogy önmagukon uralkodnak. A fogalom egyetlen lehetséges feloldása, hogy a férfiak a nőket uralják, ami viszont ostoba és rosszindulatú hazugság. Hogy miért? Lássuk:

Parlament
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? Egyetlen nőt sem engednének a politika közelébe.
– Mi lenne egy demokratikus államban? A nép arra szavaz, akire akar.
– Mi van most? Küszöbön áll a női kvóta, vagyis erővel emeljük a női képviselők számát a demokrácia és a nép akaratának sutba dobásával.

Felsőoktatás
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? Nőket csak akkor engednének tanulni, ha már minden férfinak biztosítva lenne a hely, amit kíván.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? Mindenki a képességei szerint kerül be a felsőoktatásba.
– Mi van most? A felsőoktatásban tanulók kétharmada nő. Női kvóták, női többletpontok, és szakadatlan lobbi további női előnyökért.

Munkahelyek
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? Nagy pénzek és zsíros állások kizárólag férfiaknak, a nők pedig osztozhatnak a maradékon, fillérekért. Férfiak dolgoznának távmunkában, részmunkaidőben, rugalmas munkaidőben. Férfiak nem vállalnának túlórát vagy veszélyes munkákat.
– Mit látnánk egy egyenjogú társadalomban? Mindenki olyan állást szerez, amilyenre a képességei feljogosítják, és annyi fizetést kap, amennyit kiharcol magának.
– Mi van most? A veszélyes és kellemetlen munkák 95%-át férfiak végzik, többnyire éhbérért. A távmunka, részmunkaidő és a rugalmas munkaidő a nők felségterülete. Az állam különböző támogatásokkal, pályázatokkal és szabályokkal igyekszik segíteni a nők munkavállalását.

Adók és állami juttatások
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? A nők fizetnének több adót és a férfiak kapnának több juttatást. Törvény rendelkezne róla, hogy bizonyos segélyek és juttatások kizárólag férfiaknak/apáknak hozzáférhetőek.
– Mi lenne egy egyenjogú államban? Mindenki egyformán fizet adót, és az állami juttatásokat nem befolyásolja, hogy ki milyen nemű. Rászorultaknak segítünk, nemi hovatartozástól függetlenül.
– Mi van most? A nők fizetnek kevesebb adót (GYES-en, korkedvezményes nyugdíjban nem adóznak), de ők kapnak több állami juttatást (ugyanezen okokból). A svédeknél tervezik a “férfiadó” bevezetését, ami skandináv modellként az EU közvetítésével hozzánk is eljuthat.

Nyugdíj
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? Tekintettel a férfiak rövidebb várható élettartamára, hamarabb mehetnének nyugdíjba, mint a nők.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? Mindenki egyforma feltételekkel mehetne nyugdíjba.
– Mi van most? Bár vannak egyenjogúsító törekvések, a nők hamarabb nyugdíjba mehetnek a férfiaknál; így kevesebb évet töltenek munkában és többet nyugdíjban, tehát kevésbé járulnak hozzá a közös TB kasszához, de többet vesznek ki belőle.

Egészségügy
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? A férfiak problémái kapnák a prioritást, a női gondok legföljebb mellékesen kerülnének szóba.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? Minden betegség elleni fellépés annak súlyosságától (pl. halálozási mutatók) függően részesülne figyelemben és támogatásban, függetlenül attól, hogy akiket érint, férfiak vagy nők.
– Mi van most? A női problémák megoldására irányuló figyelem és állami támogatás a többszöröse a férfiak problémáiénak. (Pl. a mellrák és a prosztatarák ugyanannyi embert öl meg, de az előbbi elleni küzdelem mégis jóval nagyobb figyelmet és támogatást élvez.)

Média, sajtó
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? A sajtóban a férfiak erényeit, vezető szerepét és nemes cselekedeteit hangsúlyoznák; a nők többségében csak negatív előjellel kerülnének szóba. A férfiellenes és/vagy nőlázító sajtótermékeket tiltanák, üldöznék.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? A médiában nem játszana elsődleges szerepet a megjelenő emberek neme.
– Mi van most? A sajtó tele van a férfiak bűneivel, de a nőkkel elnézőbbek. Gyakorta észrevehető az igyekezet, hogy a nők bűneit is a férfiak nyakába varrják. A feminizmus nagyon kevés kritikát, ugyanakkor rengeteg támogatást kap. Mindenféle képzelt férfiuralomról szóló, és a nőket lázadozásra biztató könyvek és cikkek jelennek meg szabadon.

Feminizmus
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? A feminista törekvéseket már csírájukban eltaposta volna a férfiuralom.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? Az egyenjogúsági törekvéseket (nyilván ideértve a férfiak érdekeit is) egy nemileg és ideológiailag semleges humanista mozgalom képviselné.
– Mi van most? A radikális feministák uralják az EU-t, az ENSZ-t, az USA kormányát, és a fejlett nyugati világ közbeszédét. A férfiak érdekei nemhogy nem érvényesülnek, egyenesen botrány akár csak szóba hozni, hogy léteznek. A magyar feministák a parlamentben lobbiznak, a férfijogi törekvéseket most kezdi egyáltalán felfedezni a sajtó és a politika.

Család
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? A férfi lenne a családfő, és ebben a jogaiban nyíltan támogatná a törvény is.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? Az állam nem szólna bele a családok belügyeibe, de amikor mégis szükséges, nemektől függetlenül döntene.
– Mi van most? A nő bármikor felrobbanthatja a családot, elviheti a gyerekeket vagy kidobhatja a férjet/apát, aki ez ellen semmit nem tehet. Egy férfinak egy házasságban semmiféle jogai nincsenek (pl. szexhez), csak kötelességei. A nőknél ez pont fordítva van (pl. ha a férj nem adja haza a pénzt, az az új elvek szerint családon belüli erőszak a nővel szemben).

Válás
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? A nő fizetne férjtartást, vagy jobb esetben senki semmit.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? A házasság, mint szerződés felbontása után nem köteleznének senkit sem arra, hogy a már felbontott szerződésben foglalt feladatait a továbbiakban is teljesítse, állami fenyítés terhe mellett.
– Mi van most? Nagyságrendekkel több férfi fizet gyermek- és nőtartást, mint nő. Ez évente milliárdokra rúgó vagyonátszivárogtatás a férfiaktól a nők felé.

Gyermekelhelyzés
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? A férfi döntené el, hogy kinél maradjanak a gyerekek.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? Alapvető lenne a megosztott gyermekelhelyezés. Ennek akadályoztatása esetén a gyermekek felügyeletéről előítéletektől mentesen döntene a családjogi bíróság; ez nagyjából egyenlő gyermekfelügyeleti megoszlást eredményezne apák és anyák között.
– Mi van most? A bíróságok rutinszerűen az anyáknak ítélik a gyerekeket, akkor is, ha az apa alkalmasabb lenne a feladatra.

Reprodukciós jogok
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? A férfi döntené el, hogy akar-e gyereket, vagy nem. Ha nem, akkor nem fizetne semmilyen gyerektartást, akár még kötelezhetné is a nőt az abortuszra.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? Aki házasságon kívül, egyedülállóként akar gyereket, az vállalja fel a felelősséget a felneveléséért. Egy nem kívánt gyermek esetében nem kényszerítenék az apát gyermektartás fizetésére, mintegy modernkori rabszolgaságban tartva az illetőt.
– Mi van most? Amint egy nő megfogan, a férfinak kuss van és pénztárcaelkobzás. Semmilyen döntési joga vagy kibúvója nincs, akkor sem, ha becsapással tették őt apává az akarata ellenére.

Pornó és prostitúció
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? Szabad szex és szabad szerelem, ideértve a pornó és a prostitúció virágzását. Nyilvánosházak, pornómozik.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? Az állam nem folyna bele az emberek magán- vagy szexuális életébe, kizárólag a bűncselekményekkel (pl. kényszerítés, emberrablás) foglalkozna.
– Mi van most? Politikai csoportok harcolnak foggal-körömmel a pornó és a prostitúció ellen, kizárólag azért, mert az szerintük a férfiaknak jó, és azt nem tűrhetik. Inkább elvennék az ez ellen tiltakozó női szexmunkások önrendelkezési jogát, csak hogy a férfiak ne élvezhessék a szexualitásukat. A skandináv modellt a minap szavazta követendővé az EU, ami szerint mindegy hogy ki mit ad el, vagy vásárol, csak férfiakat kell büntetni – de azt viszont mindet! -, mert ezt követeli meg a nemi egyenjogúság.

Nemi erőszak, szexuális zaklatás, stb.
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? A panasszal érkező egyedülálló nőket elzavarná a rendőrség, a bíróság, stb. A nemi jellegű bűncselekmények szankciói kizárólag más férfiak érdekeit (feleségét, gyermekeit) védenék. A “zaklatás” nem létezne, mint jogi fogalom.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? A szexuális bűncselekményeket pontosan úgy kezelnék, mint bármilyen más bűncselekményt: bármilyen nemű illető elkövetheti és elszenvedheti, de a megtörténtét bizonyítani szükséges. Az ártatlanság vélelme minden vádlottat megillet. A sajtóban tilos akár a vádlott, akár a vádló nevét közétenni, amíg a vádlott bűnössége bizonyítást nem nyer.
– Mi van most? Folyamatos támadások érik a jogrendszert, hogy a szexuális bűncselekmények esetében törölje el az ártatlanság vélelmét, és fordítsa meg a bizonyítási procedúrát. Ilyen bűncselekményeket a társadalom szerint kizárólag férfiak követhetnek el, kizárólag nők ellen. Fordított eset vagy nem létezhet, vagy ha igen, akkor humoros.

Általánosságban
– Mit látnánk, ha férfiuralom lenne? A férfiak lazítanának, üdülnének egész életükben. Eszük ágában sem lenne keményen dolgozni, csak élnének a privilégiumaikból. A munkát a nőkre hagynák, hadd erőlködjenek heti 40-60-80 órában, amíg a férfiak a koktéljaikat szürcsölgetik a pálmafák közé feszített nyugágyakon.
– Mi lenne egy egyenjogú társadalomban? Mindenki a saját képességei szerint boldogulna. A nemi hovatartozás nem lenne téma – egyszerűen elfogadnánk, hogy mindenki ember, és mindenkit egyénként kezelnénk. Nem létezne identitáspolitika, ami egyének és sorsok helyett kizárólag csoportokban és elnyomásban gondolkodik. A hangya előrejut, a tücsök éhenhal függetlenül attól, hogy melyik nemhez tartozik.
– Mi van most? A férfiak többsége dolgozik látástól vakulásig, sokan azért, hogy a feleségüknek ne kelljen. Egy nő sorsa nem feltétlenül könnyű, de általánosságban nézve egy férfié csak még nehezebb. A nők számára adott tucatnyi olyan kitörési pont, amivel előrejuthatnak az életben, és ami a férfiak számára elérhetetlen. Egy férfi semmit nem kap ingyen az élettől, csak azért mert férfi, de egyes nők igen, csak mert nők. A statisztikák tanulsága szerint a pénz többségét a férfiak keresik meg, de a nők költik el.

Post Author: Deansdale

Külön bemutatkozni nem szokásom a neten, beszél helyettem a véleményem - azt nem rejtem véka alá. Eleget foglalkoztam a feminizmussal ahhoz, hogy véleményt merjek formálni róla. Akkor is, ha ez a polkorrekt széllel való szembevizelést jelent.
f Facebook
0 megosztás


41
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
17 Egyéni hozzászólás
24 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
21 Hozzászólások szerzői
GejzaPash CutterSlasherSSTT83Adolf Weininger Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Orbán Andrea Viktória
Olvasó
Orbán Andrea Viktória

Ez sajnos így van. Döbbenten állok ez előtt, és nem értem, hogyan fajulhatott mindez idáig. A női szerepek felülírása, eltorzulása vezethetett oda, hogy az alantas emberi tulajdonságokkal rendelkező nők ilyen mérhetetlen hatalmat kaptak a személyes tobzódásukhoz. Egy intelligens nő nem akar elnyomni egy férfit sem, ahogyan a normális férfinak sem az a vágya, hogy elnyomja a társát. Az alacsonyrendű emberek viszont imádnak hatalmaskodni, ez a tapasztalatom. Még azt sem fogják fel, hogy ezzel a saját érdekeik is sérülnek, hiszen egy párkapcsolat az együttműködésen alapul, és ha a nő nem működik együtt, akkor nem csak a férfinak nem lesz párkapcsolata, hanem neki sem. Régen kordában tartotta a nőket a társadalmi nyomás, sokszor éppen a többi nő elvárása arra nézve, hogy legyen jó feleség, anya és háziasszony. Ma már büszkék magukra a szinglik, pedig ez szerintem nagyon ciki dolog. 32 éves vagyok, lassan 10 éve élek együtt a párommal. 21 évesen megszólalt bennem a vészcsengő, hogy ha nem találom meg a megfelelő embert az életemben, akkor később már nem fog sikerülni, vagyis egyre nehezebb lesz. Egy nőben ezek az erők működnek, nem értem, a többiek hogyan tudják ezeket elnyomni vagy felülírni magukban. Persze e döntésemhez nagyon sok belső munka, változtatás, önvizsgálat is kapcsolódott, mert a társadalom, a világ engem is arra nevelt, hogy karrierista, egyedülálló nőként éljek, a női szerepekről szó sem esett, azokra magamnak kellett rájönnöm.

Lényeg a lényeg, van egy értelmes női réteg, csak velük érdemes foglalkozni, azonban ők össze vannak keveredve a közönséges, alacsonyrendű emberi tulajdonságokkal rendelkező nőkkel, akik viszont boldogan, örömmel és önmagukra büszkén tobzódnak. Ha az értelmes emberek a maguk módján kivonják ebből magukat, nem vesznek benne részt és más értékrend szerint élnek, akkor számukra van kiút ebből a förtelemből, a többiek meg mehetnek tovább ezen az úton. Ez az én véleményem, mert manapság a nagy egyenlőségben ugyanannyit ér egy intelligens, kedves, empatikus személy, mint egy ostoba, rosszindulatú, hatalmaskodó majomember. A valóságban azonban az egyik emberi lény, a másik pedig inkább az állati léttel mutat rokonságot tettei és megnyilvánulásai alapján.

Angelo01
Újságíró

10 pontos cikk, kár, hogy csak 5-ig van csillag :))

edie
Olvasó
edie

Nagyon jó a cikk. :)

Persze meg kell jegyeznem, figyelembe véve, hogy nőknek kell szülni, és nálunk több házimunkát is végeznek (és szerintem ez teljesen helyén való dolog) ezért alapvetően, tradicionális konzervatív és mérlegelven nem utasítom el az olyasmit, hogy adókedvezmény azoknak, akik kisgyerekes anyát alkalmaznak, vagy részmunkaidős állások támogatása, egyszóval könnyíteni hogy gyereknevelés ne tegye kiszolgáltatottá illetőt .

Illetve gyerektartási díj alapvetően nemsemleges (konkrétan barátnőm nővérétől volt férj akar gyerektartást követelni, annak ellenére hogy férfi keresete többször akkora).

Persze ilyen feltételek mellett ne is pofázzanak férfiuralomról, és ha jobban tudják dolgokat, alapítsanak saját pártot és nyerjék meg választásokat, a szavazók 50% a nő…

don Fefinho
Újságíró
.
Olvasó

Ismét egy remek cikk, szerintem nincs is mit hozzátenni, de. A kép. Hát az is valami fantasztikus. :D Úgy heverészik a férj az ágyban, hogy azért ing van rajta és nyakkendő, mintha skatulyából húzták volna ki. Egy igazi patriarcha még erre is képes. :D:D

Adolf Weininger
Újságíró

Az nem a férje, hanem a szeretője, nézd csak meg jobban:)

Reszet Elek
Újságíró

Érdekes cikk. Milyen felsőoktatási női többletpontokra gondoltál  Deansdale?

.
Olvasó

Nekem az jutott eszembe, hogyha kisgyermeket nevelő nő vagy, akkor kapsz pluszpontot felvételinél.

Reszet Elek
Újságíró

Megnéztem a felvi.hu-n. Nincs nemi kitétel csak annyi hogy többletpontra vagy jogosult, ha a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülsz vagy gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon vagy. Ez önmagában nem ördögtől való. Persze ha a gyemek gondozása miatt kieső felkészülési időt kompenzálják vele nem tudom sikeres felvételi után hónapról-hónapra ill. a vizsgaidőszakban hogyan fog sikeredni a felkészülés.

hgyi
Szerkesztő

TGYÁS: “… nem kizárólag az édesanya jogosult segélyre, mert igényelheti indokolt esetben az édesapa, vagy akár az egyedülálló örökbefogadó, illetve gyám férfi is, még pedig a gondozásba vételi naptól kezdődően egészen a szülési szabadság még fennmaradó napjaira.”

GYED: “A gyedet igényelheti a vérszerinti szülő, a gyám, az örökbefogadó szülő, illetve az a személy, aki az örökbefogadási eljárást már elindította, a bejegyzett élettárs, a nevelőszülő, és a helyettes szülő. Fontos kitétel, hogy a gyermeket, akire nézve a gyedet igénybe veszik saját háztartásukban gondozzák.”

GYES: “A gyes folyósítására jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám, amennyibe saját háztartásukban nevelik a gyermeket. A gyesre jogosult lehet a nagyszülő is, abban az esetben, ha megfelel az ellátásra jogosultság feltételeinek, illetve a szülőnél is fennállnak a jogosultság feltételei. A másik fontos követelmény, hogy a fentieknek is csak abban az esetben jár a gyes, ha a gyermeket saját háztartásukban nevelik.”

GYET: (Főállású anyaság) “Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, vagy a gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel.

A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől kezdődően vehető igénybe, és legfeljebb a gyermek 8. életévének betöltéséig jár. A jogosultság megszűnését vonja maga után az is, ha a család legidősebb gyermeke betölti a 18. életévét. Az ellátás alanyi jogon jár, az előzetes biztosítási időtől független. A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igénybe veheti az ellátást.”

Fizetés nélküli szabadság: A munkavállaló “Kérésére megilleti a munkavállalót a fizetés nélküli szabadság:
– a gyermek 3. életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából;
– a gyermek 10. életéve betöltéséig a GYES folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza;
– a gyermek 12. életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében.
– a tartós (előreláthatólag 30 napot meghaladó) ápolásra vagy gondozásra szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de 2 két évre a munkáltató feltéve, hogy a munkavállaló az ápolást személyesen végzi.”

Többletpontok felvételinél: “GYERMEKGONDOZÁS IGAZOLÁSA
Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot fizetés nélküli szabadság esetén a munkáltató által kiadott, gyermekgondozási segély (GYES), gyermekgondozási díj (GYED), gyermeknevelési támogatás (GYET) és terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) esetén a támogatást folyósító szerv (munkáltató, Országos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségei, Magyar Államkincstár kirendeltségei) által kiállított igazolással vagy határozattal kell igazolni.”
Emellett még egy csomó mindenért adnak pluszpontokat. (nyelvvizsga, tanulmányi és művészeti versenyeredmény, sporteredmény, felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítés, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, fogyatékosság, árvaság)

Angelo01
Újságíró

-Gyerek születése esetén az apát 5 nap fizetett szabadság illeti meg, az éves szabadságán felül. Ezt a munkáltató fizeti ki, majd az államkincstár megtéríti neki. Végeredményben az állam fizet 5 nap plusz szabadságot.

-Évente több szabadság jár a munkavállalónak, 1 gyerek után +2 nap, 2 gyerek után +4 nap, 3 vagy több gyerek után +6 nap. (Jellemzően a férfi marad munkában)

-A munkában maradónak a személyi jövedelemadóját csökkenti a családi adókedvezmény (Jellemzően a férfiét)

-A gyerek/ek után jár a családi pótlék

A családpolitika esetén felejtsük el, hogy létezik férfi és nő, mert itt a gyereknevelést, gyerekvállalást kell támogatni, nem férfit, vagy nőt. Egy család teljes bevételében mellékes, hogy a gyerek kapja a támogatást, mint gyerek, a nő kapja a támogatást, mint anya, vagy a férfi kapja a támogatást, mint munkavállaló. A lényeg, hogy kapja.

Azt viszont le kell szögeznem, hogy egy átlag férfi élete során sokkal több adót fizet be a költségvetésbe mint egy átlag nő. Nem feltétlenül azért mert többet dolgozik (amúgy többet dolgozik), hanem azért mert több olyan munkát végez, ami után adóköteles jövedelme keletkezik. Egy átlag nő, a fentiek ellenére, sokkal több állami transzfert kap, mint egy átlag férfi. Tovább él, így hosszabb ideig kap nyugdíjat, többször veszi igénybe az egészségügyi ellátást, ráadásul a hoszabb élet miatt hosszabb ideig is.

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit
Naooo
Olvasó
Naooo

“Az intézkedés bevezetésével előfordulhat, hogy a vizsgán gyengébben teljesítő nő a “korrekciós tényezőnek” köszönhetően a végleges felvételi rangsorban megelőzzön egy, az övénél jobb dolgozatot író férfit.”

Semmi baj, majd behozza lemaradását két buli között.

Tibi
Olvasó

Remélem a kvótát megszavazó politikusokon, ezek a  “gyengébben teljesítő” kvótaorvosok fognak életmentő műtétet végrehajtani.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Tavaly a bécsi egyetemre jelentkezők 56 százaléka nő volt, de a felvetteknek csak 43 százalékát tették ki.”

Ezt a szégyent nem szabad hagyni, orvosolni kell bárki élete árán.

Reformer
Újságíró

Elmozdult a Férfihang a férfi jogok megvitatása irányába. Én ennek kifejezetten örülök. Gratulálok az írásért!

jsystems
Olvasó

Sziasztok! A témában én is írtam régen egy cikket:

http://www.szepo.com/cikk/a_ferfi_dilemma/

Tibi
Olvasó

Szerintem marhajó cikket írtál, tökéletesen illik Dean cikke alá, ki is citálok belőle egy bekezdést, kedvcsinálónak. Olvassa el más is! Mindenképp érdemes:

“Még a spirituális utakon járó nők feje is telve van ezzel a rögeszmével, hogy a férfiaknak könnyebb, s így öntudatlan van a nőkben egy kis férfi – gyűlölet, vagy férfi – irigység. A női nemzedékek magukkal cibálják ezt a képet a férfiről, s átöröklik, az anya átadja a lányának, sőt a fiának is, s a lány tovább adja, egyre erősebben és szélsőségesebben. Ezért aztán a nők legfőbb erénye a férfi leszerelésének tudása lesz.
Ha megkérdezel egy nőt, hogy milyen a számára ideális férfi, csupa női tulajdonságokat fog felsorolni, mint kedvesség, háziasság, jó test, tolerancia, megértői képesség, empátia, előzékenység, és így tovább. Még véletlenül sem sorol fel senki férfi tulajdonságokat. Vagyis: mi kell a nőnek? Hát nő. Ha még férfi testben is. És miért? Mert a nő szeretne férfi lenni. Képzeljük el a férfi – gyűlöletet, meg a férfi irigységet, meg a férfinak-könnyebb-gondolatot, meg a férfit-le-kell-szerelni elvet egy helyen.”

jsystems
Olvasó

Köszi szépen :)

Slasher
Vendég
Slasher

Valóban nagyon érdekes és jó írás. Ilyen cikkek kellenének ide.

SSTT83
Olvasó
SSTT83

En azt gondolom, hogy tul tekerted ezt a dolgot. Igazabol az a problema, hogy senki nem tudja megmondani, hogy akkor mi is a modern no, illetve a  modern ferfi szerepe ma a vilagban vagy eppen egy kapcsolatban?

Az egyen donteset nem vagyunk kepesek egyeninek kezelni es elfogadni.

Egy szingli no szinonimaja – frigid, maganyos, baszatlan, boldogtalan elhetetlen picsa…stb. Mikozben mi van ha neki tenyleg igy a jo? Marmint egyedul. Ekozben gyozkodnek a gyerekvallalasrol, hazassagrol mikozben ezzel egyidoben el is rettentenek tole. Elfogsz hizni, nem lesz maganeleted, karriered. A gyerek szivas es idoigenyes, nem fogsz ELNI!

Ugyanez nalunk ferfiaknal. Egy szingli faszi meno. Dughat, akit akar. Csinal amit akar. O maga a boldogsag szinonimaja. Ha ferj lesz belole, akkor viszont nyomi, kiherelt, csaladi autot vezeto apuka. Mar nem is ferfi tobbe, szexre sincsen szuksege. Ezzel egyidoben meg szinten gyozkodik arrol, hogy “vallajon felelosseget”, legyen ferfi…stb!

Legyen ember a talpan aki tenyleg el tudja donteni, hogy mit akar ezekbol felvallani! Es jo lenne latni a nagy feministak velemenyet, hogy akkor a csalad, mint olyan megis hogyan alljon ossze, ha az egyuttlet mindenkinek szivas? A nonek elnyomas, ferfinak hereles.

Inaara
Olvasó
Inaara

Nekem is nagyon tetszik a cikk!  :)

Tegnap találtam ezt a rettenetet, amely szerint mégiscsak férfiuralom van…

Kodo
Újságíró
Kodo

Igen, az unalomig ismert jól begyakorolt primitív sémák, a jól ismert szexista sztereotípiák, amiket minden lehetséges alkalommal igyekeznek belesulykolni az általában nem túl tájékozott és hiszékeny agyakba.
Biztos vagyok benne hogy ők maguk is tisztában vannak a valódi helyzettel, mert hiszen aki ferdít és hazudik, már csak tudja hogy saját maga mit csinál. Az ő szempontjukból a lényeg, megdolgozni a közvéleményt.
Ezekkel nem is érdemes vitatkozni, meggyőzhetetlenek. Nekünk is inkább a közhöz kell szólnunk, még akkor is ha épp mégis csak velük vitatkozunk.

Kodo
Újságíró
Kodo

Na igen…
Folyton megy az őrjöngés, hogy ki képviseli a női érdekeket? Sokkal reálisabb, gyakorlatiasabb és a valóságnak megfelelőbb kérdés lenne, hogy vajon ki képviseli a férfiak érdekeit? Mert csodák csodája, a férfi többségű parlament is többnyire nőközpontú, nőket kedvezményező törvényeket alkot. A franc se tudja hány női érdekvédelmi szervezetről meg ne is beszéljünk.

Úgy képzelik el, vagyis azt szeretnék ha a társadalom többsége úgy képzelné el, hogy mintha a nők a nőket, férfiak meg csakis a férfiakat képviselnék és védenék az érdekeiket pl. a törvényhozásban is. Ezért követelik a kvótákat.

Tehát mivel így gondolkodnak, tuti hogy ők csakis a nőket tolnák, beáldozva a férfiak érdekeit, szemben a mostani, valamivel mégis csak egészségesebb, átfogóbban rátekintő helyzettel, bár már még így is erősen a nők felé billen a mérleg.
Mert hiszen tudjuk, ismerjük az empátia szinteket. A női empátia kevés kivétellel csak oldalra a nőkhöz és lefelé, a gyerekek, kutyák macskák és hörcsögök felé irányul. A férfiak gondjai és problémái felé érzéketlenek. Míg a férfiak empátiája befoglalja a nőket is és ugyanúgy tovább is az előbbi soron, tehát sokkal átfogóbb. A férfi empátiához ráadásul hozzá adódik még a lovagiasság nők irányába kedvezményező mentalitása is.
Mi értelme lenne a jobb, bal és ki tudja még milyen oldalak mellé még nemileg, férfi és nő közötti szexista törésvonal mentén is megosztani világot? Sokszor fölmerül számonkérően a kérdés, hogy a férfiak miért nem alkalmazkodnak eléggé a szép új világhoz? Hát majd alkalmazkodunk, ami azt jelenti hogy bizony szépen és nem is keveset vissza kell majd vennünk a szélesebb és mélyebb férfi empátiánkból.

Tóth Erika
Olvasó
Tóth Erika

Újként először is meg kell mondanom, támogatom a Férfihang minden kezdeményezését. Imádom a cikkeiteket, szinte mindenben egyet tudok érteni veletek.
Igyekszem óvakodni attól a tipikus női hibától, hogy magamra vegyek bizonyos dolgokat, és eddig nem is tettem, de most felkaptam a fejem: muszáj hozzászólnom az “adó” részhez. Amíg nem lettem anya (fél éve), egy multinál dolgoztam és semmiféle adókedvezményt stb nem kaptam csak azért, mert nő vagyok. Ha Dean tud valamit, ami “járt” volna, kérlek, oszd meg velem. :) Ha az anyáknak (vagy apáknak, vagy közösen) járó családi adókedvezményre gondolsz, akkor az más, azt az a nő kaphatja, aki anya is egyben. Szerencsésebb lenne sok helyütt az “anya” szót használni, az már úgyis magában foglalja a nőt, viszont pontosabb. Sok esetben szimplán a nő nem kap előjogokat, csak akkor, ha anya is, így sikerült a nők között is egy még kivételesebb kasztot létrehozni..

Kodo
Újságíró
Kodo

Örülök és üdvözöllek!

Csak röviden egyet – pl. 2010-ben megemelték a férfiak által is befizetendő járulékot, a csakis nők által igénybe vehető korai nyugdíjba vonulási kedvezmény pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.

Tóth Erika
Olvasó
Tóth Erika

upsz, erről nem tudtam. sajnálom, ha ez így van.

Reformer
Újságíró

Ez azért így erős csúsztatás! Ne “rontsuk” le a cikk hitelét. Az esetleges emelés nyilván nem csak a férfiaknak szólt, bár kétségtelen diszkriminatív a 40 éves nyugdíjkedvezmény csak a nőkre való vonatkoztatása.

Kodo
Újságíró
Kodo

Így van, nem csak a férfiakét emelték meg. Azért írtam úgy, hogy a férfiak által is befizetendő járulékot.. Az indok pedig egyértelműen a csak nőknek járó kedvezmény fedezetére hivatkozott. Tehát mégis csak az a helyzet, hogy fizessék meg a férfiak (is) az olyan kedvezményt, amiből pusztán csak nemi diszkrimináció alapján ki vannak rekesztve.

Adolf Weininger
Újságíró

A pornó tiltottabb gyümölccsé tételének szerintem csavarosabb oka van, nem pusztán a férfisanyargatás női öröme. A fő ok a biznisz, ami csak hátszélnek használja a feminin utálkozást. Az internet révén túl olcsó lett a pornó, a gagyi meg egyenesen ingyenes, fel kell verni az árat. Az internet előtt, amíg csak jó pénzért lehetett pornóhoz jutni, épp a svédek voltak az egyik fő termelők. Most hogy már a csapból is virtuális szex folyik – már ha valaki nem szégyell szoftos szaftos szavakat beírni érte a gugliba -, új üzletpolitika vált szükségessé: betiltani, aztán titokban forgalmazni. Dőlni fog a lé. Könnyen lehet, hogy megtervezett eljárásról van szó, most kezd véget érni a beetető időszak. Ez a módszer a szesztilalomnál is busásan bejött. Meg máshol is bejön.

Slasher
Vendég
Slasher

Lehet van benne valami, sőt. Egyébként a pornó és prostitúció témakörét nyugodtan kihagyhatta volna a szerző.

SSTT83
Olvasó
SSTT83

Sziasztok!

Orulok, hogy valaki ezekrol is ir. En azert probalom inkabb viccesen felfogni az egeszet, amig lehet. Egyenjogusag nincs es soha nem is lesz. Spontan azert, mert nem vagyunk egyformak. Amig vannak igenyek, vagyak, van biologia es amig emberek vagyunk biztosan nem! Az egyetlen dolog amire torekedni lenne erdemes barkinek az az, hogy SENKIT ne erjen megkulonboztetes CSAK azert mert ferfi vagy no! A tobbi humbug.

Van par feminista holgy ismerosom es kvotaval kapcsolatban egy vita heveben megkerdeztem egyikuktol, hogy pl. az epitoiparban is terveznek 50%-os kvotat? Ott is akarnak egyenloseget, vagy csak ott ahol megfelel nekik? Marmint jobbak a munka korulmenyek. Veletlenul ne az csinalja inkabb az adott munkat, feladatot, aki a legalkalmasabb ra, legyen az 100% no vagy eppen 100% ferfi? Nem tudott mit mondani.

Szinten erdekes tema a szexualis zaklatas temaja. Ugyanezen holgy mondta, hogy van bent az irodajunkban egy nagyon jo kiallasu ferfi kollegaja. Es, hogy nemregiben panaszkodott, hogy elegge zavarja, hogy a noi fonoke szinte  midnig igyekszik valahogy hozzaerni, megfogni ot. Ok csak nevettek rajta. Szoval ot ne zavarja, ha akarata ellenre valaki tapizza, de egy novel ilyet ne mereszeljen tenni senki? :)

Fenti ket bekezdes csak pelda az ertelmetlen vitara, de azert feltennem a koltoi kerdest a vegen?

Elnyomo vagyok, ha elvarom a paromtol, hogy kezdjen magaval valamit es ne csak tolem varja a dolgok megoldasat?

 

Slasher
Vendég
Slasher

Jól  ki lett vesézve ez a téma, kár hogy az emberek többsége el nem olvassa, vagy ha mégis, akkor sem ért meg belőle semmit. Pedig a címválasztás is kiváló.

És végezetül a napi férfigyalázás:

https://www.facebook.com/yvette.brigitte

Pash Cutter
Újságíró

A női test áruba bocsátása a médiában, cö… Jó öreg érv! Létezik ez férfiverzióban is, de az ellen a kutya sem küzd…

Szegény Jean Claude Van-Damme; áruba bocsátja a saját testét, vagyis egyszerű hústermékként mutogatja magát a szexre kiéhezett nők előtt! Ezt a förtelmes szexizmust, apám! :D

Pash Cutter
Újságíró

Szerintem ez a kutyát sem fog érdekelni, de azért belinkelem. Ebből a tudálékos cikkből kiderül, hogy a kapitalizmus a Férfi, az antikapitalizmus a Nő. Vagyis aki lázadni akar a mai neoliberális rendszer ellen, kénytelen feminista lenni. Nem olvastam végig…

http://www.rednews.hu/a-gyakorlat-elmelete/default/a-ferfi-mint-a-kapitalizmus-neme.html

Gejza
Olvasó
Gejza

Számomra egy hihetetlenül normális és korrekt, higgadt és – valahol – kedves  vélemény:

https://www.youtube.com/watch?v=ZmfKMMkbK-c