Wastrel
3 megosztás

Férfiak, akik a maguk útját járják

Nagyon megörültem annak, hogy immáron hazánkban is szó esik a nemzetközi viszonylatban egyre jelentősebbé váló MGTOW-mozgalomról. Mivel a jelenség társadalmi, politikai illetve nemek közti viszonyokra gyakorolt hatása jóval jelentősebb annál, semmint néhány mondatban el lehessen intézni, ezért a Deansdale, valamint Huffnágel Pista kollégáim által írt cikkeket alapul véve szeretném irásaikat egy másik nézőpontból megvilágítani, azokat kibővíteni, a fontos pontokat megmagyarázni, valamint olyan új információkat hozzáfűzni, melyekből méginkább világosan látható az MGTOW életvitelt választó férfiak helyzete és motivációja.

Az MGTOW alapjai

Sokan sokféle dolgot mondanak az MGTOW jelenségről, ezért ideje tiszta vizet önteni a pohárba, és tájékoztatni a bizonytalan tömeget, mit is értünk MGTOW alatt. Egyáltalán miféle szerzet is az MGTOW: ez egy új férfijogi mozgalom, egy társadalmi rend, egy filozófia vagy egy mesterségesen kreált mozaikszó, melynek célja a méltán hírhedt 4Chan Board-hoz hasonlóan a megtévesztés és trollkodás?

Nos, ezek közül egyik sem, de mégis majdnem mindegyik, a definíció pedig pofonegyszerű. Az MGTOW mozaikszó a Men Going Their Own Way (= férfiak, akik a maguk útját járják) kifejezés rövidítése. Az a férfi, aki az MGHOW utat választja (=Man Going His Own Way), kijelenti, hogy saját élete felett ő és csakis ő rendelkezik, valamint kizárólag az ő szuverén joga eldönteni, milyen célokat állít maga elé az életben. Ez azt jelenti, hogy férfiként nem rendelem alá akaratomat a társadalom, a nők és a politika elvárásainak, mert napjainkban mind veszélyt jelentenek a férfi-értékekre.

Eme definíció alapján világosan látható, hogy az MGTOW nem egy filozófia, nem egy újabb -izmus, és nem is politikai lobbicsoport. Sokkal inkább egy olyan életstílus, melyet bármelyik férfi a világon önkéntesen magáévá tehet, és mivel néhány apróbb irányelvtől eltekintve teljes szabadságot ad, tulajdonképpen saját természetéből adódóan felszabadítja a férfiakat az elfogadhatatlanná és hálát nem ismerővé vált társadalmi elvárásoktól, hogy olyan tevékenységeket végezzenek, melyben ténylegesen örömüket lelik.

Az MGTOW története

Az MGTOW jelenség hihetetlenül rövid történelemmel rendelkezik. Bár a filozófia lényegi alapjai mindig is jelen voltak a férfinemzedékben – amennyiben a társadalomból kicsatlakozó csoportokat ebbe a kalapba vesszük -, azonban a történelem folyamán most először fordul elő, hogy a férfiak kizárólag saját elhatározásból, sőt mi több, örömmel kezdeményezik saját kizárásukat a társadalomból, míg évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt leginkább a bujkálni kénytelen bűnözők, a katonai szolgálatot megtagadó dezertőrök és a puszta kényszerűségből agglegényként maradt férfiak tartoztak ebbe a csoportba.

Az MGTOW, mint fogalom életre hívása mintegy tíz évvel ezelőtt történt, amikor egy – sajnos meg nem nevezett – férfijogi fórumot, mely 2000-2003 között működött, többszöri alkalommal is töröltek, vélhetőleg külső nyomásra. A 2003-as, immáron végleges törlést követően a hajdanvolt tagok, akik lelkesen küldözgettek saját készítésű anyagokat a portálra és többször látták az általuk fáradságos munkával létrehozott tartalom törlését, egy új, titkos fórumot hoztak létre, ahová kizárólag az a szűk baráti kör írhatott, akik ismerősi körükbe tartoztak. A fórum tagjai többször is találkoztak egymással, ahol lefektették egy új mozgalom alapjait. A tagok számára világossá vált, hogy ugyanazokkal az eszközökkel, melyekkel az akkoriban igencsak erőteljes hódításokat véghezvivő feminista mozgalmak éltek, nem lehet visszaverni az egyre radikálisabbá váló támadásokat a férfiak ellen.

mgtow-jesusA históriában csak Mr. Orange és Mr. White néven említett férfiak okosan felismerték, hogy a probléma két fontos ténynek köszönhető. Az egyik, hogy a férfiakból nem lehet olyan sajnálni való cuki kis lényeket faragni, mint amiket a nőelnyomás mantrájával háborúzó feministák csináltak a nőkből; a másik pedig, hogy a férfiak képtelenek egységes csoportként, teljes egyetértésben fellépni valamilyen cél érdekében, mivel sokkalta individualistább teremtmények, mint a nők. Így egy klasszikus értelemben vett férfijogi mozgalomnak semmi értelme.

Szinte magától jött a következtetés, hogy ha a férfiak ennyire a maguk útját járják még ennyire fontos társadalmi problémák esetén is, a létrejövő új szervezkedés filozófiáját erre az alapra kell helyezni. Így született meg meetingek sorának eredményeként egy olyan mozgalom ötlete, ahol a férfiak nem tömörülnek egységes szervezetbe, nincsen hivatalos vezetőjük, központjuk, weboldaluk. Nem támadhatóak a hagyományos módszerekkel, hiszen nincs kit cenzúrázni a médiában és felelősségre vonni a hatóságok által. A mozgalmat emiatt lehetetlen betiltani és szabotálni, valamint az egyénnek szinte végtelen szabadságot ad, ami biztosítja az eszme korlátok nélküli terjedését. Bár a fent nevezett Mr. Orange és Mr. White identitásukat titokban kívánták tartani, ám az vitán felül áll, hogy ez a két ismeretlen férfi örökre megváltoztatta a férfiak hozzáállását a társadalomhoz.

Az MGTOW ugyanis létezésének alig évtizedes szakaszában robbanásszerűen szedte “áldozatait” a férfiak körében, elsősorban az olyan államokon belül, ahol a radikálfeminizmus, illetve az elképesztően drákói és részrehajló törvényhozás vált uralkodóvá. Míg a feminizmus eszmerendszere a XVII. században keletkezett, a XIX. század végére vált közbeszéd tárgyává és az 1990-es évek közepén érte el népszerűsége csúcspontját, addig az MGTOW-nak mindezen célok eléréséhez elég volt 2013-ig várni. Ez az év, amikor az MGTOW – elsősorban az USA-ban, ahol már a társadalmi stabilitást veszélyezteti a jelenség – hirtelen kilépett az egyének millióinak elszigetelt ellenállásának underground bugyrából, és országos TV Show-k, hírműsorok, valamint publikációk tömegei kezdtek foglalkozni vele. Hatalmas szerepe volt az MGTOW életmód terjesztésében egy bizonyos könyvnek: a Dr. Helen Smith nevével fémjelzett “Men On Strike” számít jelenleg az MGTOW irodalom elsőszámú bástyájának. A Férfihang.hu-n korábban Huffnágel Pista tudósított a könyvről. Aki Helen Smith művét elolvassa, az teljes mértékben megértheti, miért választják napjaink férfijai inkább a kicsatlakozást ahelyett, hogy vállalnák hagyományos szerepeiket és ezzel hosszú távon belépőt váltanának a pokolba. Mivel Helen Smith nevéből és tévés szerepléseiből adódóan egyértelműen nőneműként azonosítható, nehéz lenne őt nőgyűlölettel vagy részrehajlással vádolni, bár a radikálfeministák számára a könyv megjelenése után nem okozott gondot a hölgy effajta megbélyegzése.

Az MGTOW életutat követő emberek számáról nincsenek statisztikák, és lehetetlen is lenne megmérni őket. Mivel minden ember saját szuverén döntése által válik MGHOW-vá, és az odáig vezető út rendkívül változatos lehet, sőt a férfiak jelentős része nem is tudja, hogy esetleg saját maga is bizonyos szinten az MGTOW követője. Az mindenesetre beszédes, hogy ha csak a házasságkötések, a gazdaságban és oktatásban részt vevő férfiak egyre rohamosabban csökkenő számát vagy az egyre csak szaporodó “Hová tűntek az igazi férfiak?” témájú írások tömkelegét nézzük, azt láthatjuk, hogy a MGTOW életmód kiirthatatlanul kivívott magának egy tiszteletreméltó pozíciót a társadalomban.

AZ MGTOW öt szintje

Jelen fejezet tartalma rövidítve mind a Deansdale, mind a Huffnágel Pista által írt cikkekben is szerepelt már. Fontosnak tartom azonban részletesebben kifejteni, mi lehet az indítéka a férfiaknak arra, hogy az MGTOW valamely fokozatát magukévá tegyék.

Mivel az MGTOW nyersen megfogalmazva az egyén kinyilatkoztatása arról, hogy azt csinál, amit akar, és nem azt, amit mások elvárnának tőle, ezért egyértelműen meghatározott szabályrendszere nem létezik. Minden férfi a saját vágyainak, terveinek, szándékainak és képességeinek megfelelően határozza meg egyéni céljait. Akadnak azonban gátló tényezők, melyeket le kell vetkőzni ahhoz, hogy egy férfi a saját útját járhassa. Nyilvánvalóan egy olyan házasságban, ahol a papucsférj kötelessége, hogy kussoljon, dolgozzon és hűséges lábtörlőként kövesse uralkodó asszonykája minden parancsát, nem érvényesülhet az egyén szabadsága. Eme észrevétel alapján a MGTOW, bár számtalan különböző formája létezik és az egyén is önállóan értelmezheti filozófiáját, besorolható 5 alapvető kategóriába az alapján, hogy az adott férfi milyen mértékben hajlandó kompromisszumot kötni a társadalommal a személyes szabadsága bizonyos részének fenntartásáért. Úgy is dönthet, hogy egyáltalán semmilyen együttműködésre nem hajlandó egy beteg rendszerrel, ahol szinte korlátlanul és bizonyíték nélkül meghurcolhatják a bíróságok vagy a feminista terroristák, illetve alátehetnek neki oly módon, hogy akár a teljes szellemi és egzisztenciális megsemmisülés állapotába kerül.

0. szint: A helyzet felismerése: A mai helyzetet helyesen felismerő férfi tisztában van azzal, hogy a modern nők feminista támogatással veszélyt jelentenek a férfiakra, és alaposan észnél kell lenniük a párválasztásnál. Ám ők vállalják a kockázatot, és belemennek a játszmába. Nagyon sokan közülük önfejlesztő tréningeken vesznek részt vagy saját erőből fejlesztik személyiségüket. Hozzáállásuk alapja, hogy megtanulják, mire is vágyik a nő (így lesz emberünkből Pick-Up Artist), vagy pedig továbbra is folytassák küzdelmüket a feminista terror ellen (az MRA-mozgalmak vezetői). A helyzetfelismerés nem tartozik az MGTOW tényleges szintjei közé, viszont fontos építőeleme a további szinteknek.

1. szint: Hosszútávú kapcsolatok visszautasítása: A férfi visszautasítja a házasságot, a gyerekvállalást, valamint egyedülálló anyák más férfitól származó gyerekeinek gondozását. Az amerikai törvényhozás a férfiak ellen alkalmazott drákói szigorúságú  igazságszolgáltatásával  kikényszeríti a férfiakból, hogy a hagyományos, magasabb szintű társadalmi szerepekben ne vegyenek részt. A házas férfi kiszolgáltatottá válik családja egyre nagyobb igényeinek és a nők érzelmi terrorjának, és egy véletlenül becsúszó gyerekkel a nők örökre rabszolgájukká teszik a pórul járt férfit. Nem megy ritkaságszámba ugyanis, hogy egy esetleges válás esetén amellett, hogy a nő viszi a házat, az autót, a gyereket, számára még olyan összegű gyerek, illetve asszonytartást is megítél a bíróság, amely magasabb, mint a volt férj nettó fizetése. Kevésbé rossz esetben a férfi fizetésének “csak” mintegy 70%-a megy a nőnek, és ha elveszíti munkáját, minek következtében nem tudja fizetni ezeket az elképesztő összegeket, akkor börtönbe zárják és életét végleg és mindörökre derékba törik. Az egyedülálló anyák gyerekei esetében a bíróság kimondhatja (pláne, ha a nő felelőtlen viselkedése következtében a biológiai apa személyét nem sikerül azonosítani), hogy az új élettárs jogi értelemben a gyerek apjának számít, így a férfit kötelezhetik olyan gyerek eltartására, akihez valójában semmi köze nincsen. Arra viszont már egyáltalán nem kell ígéretet tennie a nőnek, hogy az új kedvesét is megajándékozza egy – általa már lehet, hogy nagyon vágyott – babával.

2. szint: Rövidtávú kapcsolatok visszautasítása: A férfi visszautasítja a nőkkel való rövidtávú kapcsolatokat, mint az egyéjszakás kalandok, a randizás, a romantika vagy akár a puszta lovagiasság is. Szintén az USA drákói szigorúságú és nőket favorizáló törvényei következtében, a férfi könnyedén áldozatává válhat egy hirtelen jövő hamis nemierőszak-vádnak. Akár a kölcsönös beleegyezés a szexbe is semmisnek számíthat a bíróság előtt, ha a nő egy egyéjszakás aktus után hirtelen meggondolja magát és úgy dönt, megbánta vagy nem élvezte az együttlétet, ezért megerőszakolták. A randevúzás a férfiak számára egy élvezetes tevékenységből gyötrelmes és anyagilag is megerőltető szokássá nőtte ki magát, ahol a nők még mindig ragaszkodnak a hagyományos felosztáshoz, azaz hogy mindent a férfi fizessen. Már a puszta udvariasság és lovagiasság is kerülendő: munkahelyi zaklatási perek tömegei bizonyítják, hogy a férfi már azzal is keresi a bajt, ha a nőket előreengedi az ajtóban, vagy megdicséri a ruházatukat.

3. szint: Kicsatlakozás a gazdaságból: A férfi többé nem vesz részt a társadalmi értékteremtésben, nem hajlandó egy lelketlen multi bérrabszolgájává válni, és az életviteléhez szükséges minimális pénzmennyiségnél többet keresni. Amennyire lehet, kivonja magát az adózás alól. Ezzel a módszerrel egyrészt a gazdasági növekedés és az adózás szabotálása révén több millió hasonlóan gondolkozó sorstársa segítségével felgyorsítja a közeledő társadalmi összeomlást, másrészt nehéz helyzetbe sodorja az állami költségvetést, ami elég nagy arányban juttat néha indokolatlanul nagy összegű transzfert és támogatást a hátrányos helyzetűnek kikiáltott nők számára, miközben férfiak egyre nagyobb tömegei (akik viszont dolgoznának, ha lenne hol) válnak hajléktalanná.

4. szint: Kicsatlakozás a társadalomból: A férfi többé nem él közösségi életet, kapcsolattartása kizárólag a legszűkebb baráti körére korlátozódik. Afféle modern remeteként kezdenek működni, és a szerzetesekhez hasonlóan félrevonulnak – hegyvidéki kolostor helyett általában tengerpartra, magányos erdei víkendházba vagy egyéb más, civilizációtól távol eső helyekre. Ha anyagilag rákényszerül, továbbra is marad a városban, viszont kizárólag a puszta létfenntartásához szükséges mértékig hajlandó munkára és emberi kapcsolatokra.

Hogyan tett szert példátlan népszerűségre az MGTOW?

„Az MGTOW története” fejezetben már nagyjából megmagyaráztam az MGTOW robbanásszerű népszerűség-emelkedésének okait. Most viszont további példákkal világítom meg, hogyan lett egy egyszerű dacszövetségből szerte a világon jelenlévő, több milliós massza.

Fontos csatornája az eszme terjedésének az internet, hiszen a hagyományos sajtóban az MGTOW életmóddal kapcsolatos írások biztosan nem jelenhetnének meg. Az is tény, hogy Helen Smith könyve előtt a médiában is igyekeztek eltitkolni a jelenséget, és a „Hová tűntek az igazi férfiak?”, „Férfiak, nőjetek fel!” és hasonló tartalmú írásokat, valamint riportokat lehetett a médiában felfedezni. Az MGTOW jelenség az első olyan férfimozgalom, mely jelentősebb teret kaphatott a médiában annak ellenére, hogy korábban a férfiak gyalázásával és a nők sajnáltatásával teltek a gyakorlati szokás szerint a párkapcsolati tematikájú műsorok.

Az MGTOW eszme alapkövének voltak tekinthetők a különféle korai férfijogi fórumok. Az MRA szervezetek azonban a későbbiekben már nem tűrték el a nőkkel tárgyalni nem kívánó, társadalomnak hátat fordító férfiak sokaságát, így születtek meg a kifejezetten MGTOW életmóddal foglalkozó fórumok. A legismertebb és mai napig leglátogatottabb fórum a 2011-ben elindított MGTOW Forums, mely 2011. februári indulásától kezdve 3 évig működött. A fórum teljesen zártkörű volt és az évente alig néhány nyílt regisztrációs időszaktól eltekintve csak meghívással lehetett bekerülni, ám mivel a bejegyzések nyilvánosak és mindenki számára olvashatóak voltak, napi százezer feletti látogatottsággal figyelemreméltó pozíciót vívott ki magának a férfiak kiábrándult tömegeinek meghódításában. A fórumot 2014 februárjában tulajdonosa bezárta, azóta fórumozni nem lehet, csak archív üzemmódban működik a weboldal.

Fontos építőelemei az MGTOW népszerűsítésének az interneten terjedő „piros pirula” fedőnevű ismeretterjesztő anyagok. Ezek az anyagok Youtube-on, férfijogi portálokon, internetes fórumokon és számtalan más helyen terjednek. A piros pirula egy népszerű hasonlat a „Mátrix” című filmből, ahol a főhősnek, Neo-nak el kell döntenie, hogy a megnyugtató hazugságok kék piruláját választja, vagy a fájdalmas igazságot szimbolizáló pirosat. Kétféle alapja létezik a piros pirula anyagoknak: Egyfelől eltitkolt, de hiteles statisztikákkal alátámasztva elemzik például a nők magatartását, párválasztási szokásait, a válási illetve apasági csalási statisztikákat. Ugyanilyen módon leplezik le a fájdalmas igazságot a halódó nemzetközi gazdaságról, vagy egy közeledő társadalmi összeomlás jeleiről. A piros pirula másik építőköveit adják a fórumozók, illetve cikkekhez hozzászólók részéről beküldött egyéni tapasztalatok. A férfiak a világ minden tájáról megírják saját keserű tapasztalataikat a nőkről illetve a társadalomról. Válási, randizási, csajozási sztorik, munkahelyi rémtörténetek, politikai színjátékokról történő tudósítások ezrei jelennek meg hónapról hónapra az ilyen gyűjtőoldalakon. A gigantikus mennyiségű piros pirula anyag ismertetése ezen cikk kereteibe természetesen nem fér bele, de kellő elszántsággal könnyedén felkutathatjuk a legértékesebbeket.

A legfigyelemreméltóbb eredmény azonban mind közül, hogy az új mozgalomra maguk a nők is felfigyeltek. Nem csupán arról van szó, hogy az MGTOW irodalom jelenlegi két legfontosabb művét nők írták („Helen Smith – Men on strike” és „Esther Vilar – Az idomított férfi”), hanem arról is, hogy egyre nagyobb számban fedezik fel a szlengben csak férfiszféraként definiált pokoli bugyrait az internetnek. Ugyanis a közhiedelemmel ellentétben nem csak a nők számára léteznek külön magazinok. A férfilapok természetesen ízlésesen rákontráznak arra, hogy a nők is megtalálták őket. Ezek a magazinok előszeretettel használják ki a nők hiszékenységét (a 2013-as év egyik legnépszerűbb mémje volt a bikini bridge, amit a 4Chan nevezetű trollgyűjtő oldal tagjai találtak ki), felháborodását (több százezer lájkot és milliós olvasószámot generáltak a Return Of Kings nevezetű férfi életmódmagazin „A rövid hajú nők lelki sérültek”, illetve az „5 ok, hogy étkezési zavaros lánnyal randizz” című irományai), valamint vitakultúrájuk hiányát (míg a feminista lapok a számukra nem kedvező hozzászólásokat szinte mindenhol cenzúrázzák, a férfiak lapjai nem törlik a néhol igencsak hiányosságokkal küzdő női vitakultúra termékeit, ehelyett megtartják őket és a rájuk választ adó kommentelők szétcincálják, valamint nevetségessé teszik a kemény „shaming language”-dzsel megáldott hozzászólásaikat).

Milyen hatással van az MGTOW a férfiakra?

Gyakran hangoztatott mantra, hogy az MGTOW életút tulajdonképpen nem választás kérdése, hanem az elkényelmesedett és tökeiket vesztett férfiak kerülnek abba a helyzetbe, hogy szerencsétlenkedéseik folytán kényszerülnek kicsatlakozni a társadalomból és lemondani a nőkről. A kényszer a jelenség természeténél fogva igaz, senki nem is tagadja, csupán az indítékokról lehetne hosszasan vitatkozni, ki is a hibás abban, hogy a férfiak ilyen radikális módszerekkel kénytelenek fityiszt mutatni a társadalom és a nők felé.

Szintén sűrűn hangoztatott érv, hogy az MGTOW massza kizárólag tizenéves, pattanásos, szemüveges nyomikból áll, akik késő-serdülőkori szüzességüket akarják ilyen gyerekes módon megbosszulni. Ezzel szemben például az MGTOW fórum legjelentősebb részét a 30-as, 40-es éveikben járó elvált férfiak alkotják, akik közül a legtöbben családapaként is funkcionáltak. Ők azok, akiktől – asszony megunván a szép hosszú házaséletet, és új izgalmak után kutakodva a Szex és New York után szabadon – elvettek mindent a részrehajló bíróságok, és gyakorlatilag még a gatyájuktól is megfosztva kellett valamit kezdeniük az életükkel. A legnagyobb részük nem éppen ósdi munkákat végez, található közöttük olajfúrótorony-munkás, katona, valamint mérnökök, tudományos munkások és alkotóművészek sokasága. Bár kezdetben rengeteg gyűlölettel és megvetéssel viseltetnek a nők iránt, a piros pirula és a közösség motivációs hajtóerői segítenek bennük helyretenni a dolgokat. Mellettük a női nemben csalódott, még család nélküli huszonévesek és az ötvenes éveiket taposó, kiérdemelt tiszteletüktől megfosztott, az elvárásokba belerokkanó baby boomerek alkotják a másik két csoportot. A tizenéves pattanásos kölykök számára nem is vonzó az MGTOW lét, hiszen ők még koruknál fogva naivan reménykednek abban, hogy az ő nerd szívüket majd meghódítja egy helyes lányka, akit hercegnőjüknek nevezhetnek.

Szintén remélt esemény, hogy a férfiak idővel megunják a magányosságot, és szépen visszamennek robotolni a gyárakba, valamint keresnek maguknak egy nekik való, házsártos feleséget. Az MGTOW fórumon azonban megfigyeltem, hogy az újonnan választott életmódot követő emberek, bár mind mérhetetlen keserűséggel és határtalan gyűlölettel (kevésbé rossz esetben csak szörnyű kiábrándultsággal) érkeztek a fórumba, szinte új emberré alakultak megfelelő mennyiségű eltelt idő után, melyet mind helyzetjelentéseik, mind fogalmazásbeli különbségeik meggyőzően mutattak. Az MGTOW fórumon ugyanis kötelező volt az újonnan érkezett tagoknak egy bemutatkozást írni, hogy honnan és miért jöttek, valamint hogy miért döntöttek amellett, hogy az MGTOW utat követik. Akik rendszeres látogatói és hozzászólói maradtak a fórumnak, azok a későbbiekben helyzetjelentéseket is adtak arról, éppen hol tartanak az új életstílusra való áttérésük folyamatában. Az új életmódra áttért férfiak mind sokkal kiegyensúlyozottabbá és boldogabbá váltak, kitűzött céljaikat lelkesen üldözik, és mivel az általuk gyűjtött pénzt és elismerést senki mással nem kell megosztaniuk, érdekükben áll a minél nagyobb személyes sikerek hajszolása és a folyamatosan új szintre lépés. Azonban ha mégsem sikerül magasabb fizetést vagy társadalmi státuszt kipréselniük, senki nem üvölti le a fejüket érte vagy áll odébb teljes életművükkel (ami a hagyományos társadalmi normák szerint a lakást, kocsit és pulyákat jelenti), ehelyett teljes nyugalomban tervezhetik újra céljaikat, vagy dőlhetnek hátra és élvezhetik a jól megérdemelt tengerparti nyaralást, a videojátékokat vagy az escort-lányokat.

Nem beszéltem még az elfogadás felbecsülhetetlen hatalmáról. Az MGHOW, miután véglegesen rálépett az új útra, nem harcol többé az elkorcsosult társadalom, az elmebeteg nők, az igazságtalan igazságszolgáltatás ellen. Ehelyett, bár nehéz szívvel, de elfogadja, hogy olyan a világ, amilyen. Nem erőszakoskodnak, nem tüntetnek, nem akarnak változtatni a nőkön és nem akadályozzák őket karriervágyaik vagy feminista céljaik megvalósításában. Ha úgy döntenek, végérvényesen békén hagyják őket, saját maguk pedig szellemmé válnak, és eltűnnek a társadalom, de még a törvényhozás látóteréből is. Nem keresik a bajt, a büntetést, a konfrontációt. Az elfogadás egy olyan megnyugtató állapot, melyet minden embernek illendő lenne gyakorolnia. Kiegyensúlyozottá, nyugodttá tesz, és többé nem betegszünk bele a mások által gerjesztett válságokba, a lehetetlen manipulációkba, valamint a kognitív disszonanciába, amit a társadalom jelenlegi beteg működése gerjeszt. Élvezzük a belső békét és a harmóniát.

Aki az MGTOW utat választja, véglegesen lemond a nőkről?no-maam

Kötelességemnek érzem tisztázni egy nagyon fontos tévedést. Bár az MGTOW életstílust sokan úgy kategorizálják be, hogy ennek választásával együtt jár a nőkről, a szaporodásról, és akár a hosszú-, akár a rövidtávú kapcsolatokról való teljes lemondás, ez azonban egyáltalán nem igaz. Az MGTOW utat járó férfi általában csak a saját nemzetéhez, illetve a saját országához hasonló törvényi szabályozásokat alkalmazó országokhoz tartozó nőkről mond le. Ki-ki anyagi lehetőségei és motiváció alapján választja meg további döntését. Aki úgy dönt, hogy bezárkózik a szobájába, és egész életén keresztül kizárólag videojátékokkal játszik, annak szíve joga. Valaki elhatározza, hogy egyedül, vagy szűk baráti társaságával bejárja a világot, megismer idegen kultúrákat, esetleg – miután az otthoni gazdaságból kicsatlakozott – letelepedik ott, ahol hazájához képest olcsóbbak a megélhetési költségek. A legnagyobb tömeget azonban mégiscsak azok képviselik, akik életstílusuk váltása után továbbra sem mondanak le véglegesen a nőkről, igaz, többé nem úgy viszonyulnak hozzájuk, ahogy a társadalom szerint egészséges lenne.

Akinek továbbra is igénye marad a nők társaságára – ami valljuk be őszintén, leginkább a szexet jelenti -, annak ezután is rengeteg lehetősége marad eme igényei kielégítésére. Aki otthon marad, az időnként prostituáltakat, vagy escort-lányokat rendel, és ezzel megszabadul mindennemű kínjától, ami egy valódi barátnőnek vagy feleségnek a tartásával jár. Nincs többé felesleges hiszti, elvárt kötelezettség, egyre több és több munka a nő igényei kielégítésének érdekében. Sokan úgy tartják, hogy prostituáltakat fogadni – az USA-beli magas piaci áruk ellenére is – jóval olcsóbb, és garantált szex is jár hozzá, szemben a folyamatosan ellaposodó házasságokkal, vagy az értelmetlen szexmegvonásokkal. Aki módosabb, és néminemű kalandvággyal rendelkezik, az elköltözik egy olyan országba, ahol a tradicionális családmodell és nemi szerepek még nem váltak idejétmúlttá, és ahol készséges, szeretetteljes és tisztelettudó nők tömegei hajlandóak kapcsolatba lépni egy külföldi férfival. Az ilyen feleségkereső körutak elsődleges célpontjai a kelet- és dél-ázsiai országok, mint Malajzia, Thaiföld, Dél-Korea, Vietnam és a Fülöp-szigetek; valamint a dél-amerikai államok, mint Brazília, Venezuela és Kolumbia. Aki inkább otthon maradna, akár importálhat is feleséget, társkereső szolgáltatások tucatjai szakosodtak külföldi élettárs keresésére, ahol mind a férfi, mind a nő megadhatja, melyik országokból várnak érdeklődőket, és sikeres párkeresés esetén a költöző felet akár ki is közvetítik a megfelelő országba.

Mint látható, mai modern és globalizmussal átitatott világunkban a férfiaknak továbbra is megadatik a lehetőség, hogy ösztönből eredő igényeiket, illetve magasabb szintű vágyaikat kielégítsék. A jövőbe pedig már bele sem merek gondolni, ugyanis olyan elképesztő technológiai csodák szerepelnek elsősorban a japán vállalatok kísérleti laboratóriumaiban, mint a szexrobot, vagy a mesterséges méh, amivel bárkinek lehet saját gyereke, még akkor is, ha a megfelelő nőt nem találta meg hozzá. Bár alapvetően fejlődéspárti vagyok, úgy gondolom, ezekkel a megoldásokkal már tényleg sötét jövő köszönt az emberiségre.

Visszafordítható-e a jelenség?

Mivel tudomásom van arról, hogy a Férfihang portált férfimagazinhoz képest jelentősebb mennyiségű női látogató is olvassa, szöget üthet az ő fejükben, létezik-e megoldás arra, hogy az MGTOW jelenséget megszüntessük, és a férfiak visszatérjenek hagyományos szerepeikbe, vagy rosszabb esetben a feministák által meghatározott szerepbe. A válaszom egyértelmű és határozott: nem.

Felnőtt immáron három generáció, akik – bár csupán fokozatosan, de – meg lettek fosztva minden egyes férfi-princípiumuktól, miközben a társadalmi elvárások feléjük mit sem változtak. Ezek a férfiak a saját keserű tapasztalataikon, valamint az interneten keresztül piros pirula formájában okulnak tévedéseikből. Amennyiben mégis sikerülne utódokat hagyniuk a világra, úgy gyermekeik már az ő világnézetüket fogják örökölni. Az X generáció apái már azt tanítják fiúgyermekeiknek, hogy soha, semmi körülmények között ne nősüljenek, vagy legalábbis várjanak az örök szerelem megtalálásával, ne kapkodják el a döntést.

Ha egy férfi elnyeri teljes függetlenségét, és nincs, ami arra késztesse, hogy visszatérjen a társadalmi elvárások által meghatározott útra, akkor önszántából soha nem fog visszatérni oda. A szabadság édes íze mindig vonzóbb fog maradni a keserű piros pirulák nyelésénél. Aki továbbra is a feministák által lejáratott tradicionális életutat kívánja követni, annak fejében bizonyára értetlenséget szül ez a fajta kicsapongás, és ez jól van így. Viszont, ha a társadalmat kizárjuk a képletből, és akár ősközösségi szinten próbálunk magyarázatot keresni a jelenségre, akkor kimondhatjuk: a férfi szabadnak született, és hála az MGTOW-nak, szabad is marad.

Utószó

A Férfihang portálra szánt legelső cikkem ugyan nem kicsit terjedelmesebbre sikeredett az itt megszokott átlagnál, azonban úgy érzem, rendkívül fontos témával kapcsolatban ragadtam billentyűzetet, amit bizony nem is lehet néhány kósza mondattal elintézni. Ki-ki vonja le a maga tanulságait a cikkemmel kapcsolatban, és arra kérlek benneteket, osszátok meg a kommentfalon gondolataitokat, véleményeteket a társadalom felfordulásáról, a férfiak kicsatlakozásáról és a közelgő teljes összeomlásról.

További ajánlott irodalom (könyvek, ebook-ok):
Esther Vilar – Az idomított férfi
Gabriele Kuby – A nemek forradalma
Helen Smith, PhD. – Men on strike
Reverend Lawrence Shannon – The predatory female
Chinweizu – Anatomy of female power
Aaron Clarey – Enjoy the decline

Post Author: Wastrel

Wastrel
Az Y generáció tagjaként rendesen szítom a feszültséget bolygónk többi korcsoportjával szemben. Tipikusan az a fajta férfi vagyok, akinek a véleménye különbözik az emberiség 99,9%-ától, és ezt büszkén vállalja. Megrögzötten kreatív elme vagyok, mindenben azt nézem, mi a rossz és hogyan lehetne javítani rajta. Nincs, aki felettem álljon, mert múltbéli főnökeimet már mind szanatóriumban kezelik. Tükör vagyok az ismerőseim számára, ugyanúgy bánok velük, ahogy ők is velem, nem véletlen, hogy sokszor megutálnak. :) Kortársaimmal ellentétben én mindig a jövőben élek, és világuralmi terveim megvalósításán dolgozom. A legideálisabb határidő a feladataim elvégzésére mindig a holnap, a legideálisabb alvásidő pedig a még öt perc. Sokminden van már a rovásomon, 5 éven keresztül tevékenykedtem különböző PC-s játékmagazinoknál, 2 éven át voltam játékfejlesztő és lassan tíz éve hobbi DJ-ként is működöm, bár ugyanennyi ideje tervezek világsztárrá válni. :) Számomra kreativitásom és kitűzött céljaimhoz való görcsös ragaszkodásom megélése sokkal fontosabb minden másnál, képtelen vagyok kompromisszumot kötni, csakazértis nappal alszom és csakazértsem vagyok hajlandó belógatni a kezemet a cégvilág húsdarálójába. Nem izgat az előrelépés meg a szakmai fejlődés, amit akarok, úgyis elérek anélkül, hogy bájgúnárkodnom kelljen hozzá. A szélsőségek embere vagyok: sok tekintetben végletesen konzervatív, más tekintetben liberális. Nem ragaszkodom a hagyományos nemi szerepekhez, úgyis hatékonyabban takarítok nálad, és finomabbat főzök. :) Ne állj az utamba, ne akarj megváltoztatni. Sokan megpróbálták, nem véletlen, hogy mostanra már nincsenek közöttünk. De ha támogatsz, és mellettem állsz a rosszban is, azt meghálálom.
f Facebook
3 megosztás


333
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
28 Egyéni hozzászólás
305 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
40 Hozzászólások szerzői
ChirrahaemorgenAlter Egodon Fefinhohalatom Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Adolf Weininger
Újságíró

– Ti mind egyéniségek vagytok!

– Igen, mi mind egyéniségek vagyunk!

– Én nem..

Koriander
Olvasó

:))

hgyi
Szerkesztő

Számból vetted ki a szót. :o))

Koriander
Olvasó

:-))

poszthoz: én támogatom a MGTOWt, jó kis önismereti mozgalom. netto profit mindenkinek.

önismeret, hogy ki mitől érzi jól magát, mi az élhető életforma/ életcélja… tkp. a párkapcsolati zátonyok is az irreális elvárásokkal/ hajszával függnek össze, bármennyire is közhelyes, de a boldogság belülről fakad és éljen az ésszerű lustaság.

the hermit
Olvasó

Én két dologra jöttem rá: 1. Nem bírom, ha szekálnak 2. Nincs az a nő, akiért megérné az emberi méltóságomat- akár csak pillanatokra is- feladni

Ebből pedig az következik, hogy inkább egyedül, mindenki jobban jár, asszem

hgyi
Szerkesztő

Én sem nagyon bírom, ha szekálnak.
Én sem szeretem feladni az emberi méltóságomat.
De nem akarok egyedül élni.

MissL
Olvasó
MissL

Igen, mert tudod itt néha úgy utalnak a szekálásra mintha az kimondottan csak nő tulajdonság lenne, holott ez nem igaz…engem sokszor szekál a párom én őt nem, mert valahogy nem vagyok olyan, sosem voltam..és nem minden nő viszi a kasszát, ráadásul még csak férfias sem vagyok, de nem sok tökös nőt ismerek, szóval még nem kell aggódni szerintem..én  sem szeretnék egyedül élni, viszont ha a férfiak egyre inkább félnek a házasságtól akkor elfogadom és megvagyok én egyedül is..

SIL
Olvasó
SIL

“ha a férfiak egyre inkább félnek a házasságtól akkor elfogadom és megvagyok én egyedül is..” 

Nem beszállni egy “bukó játékba” nem félelem hanem felelős döntés – mérlegelése annak, mi az a kockázat ami elfogadható, és mi ami már nem. (Példa, személyeskedés nélkül, csak mert említetted: – ha a párod elmegy egy kaszinóba rulettezni vagy pókerezni a nyaralásra szánt pénzetekkel, akkor bátor, ha nem megy el akkor félős? :))

Mindenki egyedül van, de társaságban elviselhetőbb – a magány. Különben természetesen a nők is választhatnak maguknak férjet Nigerből. :) Csak nekik többe fog kerülni :D

MissL
Olvasó
MissL

Szia Sil..tényleg bukó a játék, nem dacból írtam,  én olyan fura lény vagyok aki szeret egyedül lenni…sokszor a párom is haragszik ezért, de már az elején mondtam h nekem kell a magány (legalább nem csimpaszkodom)..de én azért ezt a magányt valakivel szeretném megélni és ha nem akkor felelősséggel választom az egyedüllétet, ahogy írtad, csak így lehet..sajnos sokszor látom h a kapcsolatból ki-be lépkednek a nők, sokszor azért a férfiak is, főként ha fiatalok..őszintén kinek kell az a veled-nélküled csiki-csuki..akkor inkább magammal töltöm hasznosan, boldogan az időt..

Köszi a tippet, jó tudni h ha minden kötél szakad lehet egy csoki férjem hatalmas……(szívvel).:D..minden vágyam..:D

visuo
Olvasó
visuo

„viszont ha a férfiak egyre inkább félnek a házasságtól”

nem a házasságtól félnek, hanem a ROSSZ házasságtól és a feminista jogrendszerektől…

„megvagyok én egyedül is…”

bevetted a feminista propagandát az önálló nőről… dehogy vagy meg, kb. annyira vagy önálló, mint „egy trópusi növény az izlandi melegházban”. ha egy szobában egyedül vagy és lekapcsolódik a villany, már rettegni kezdesz. : )

 

MissL
Olvasó
MissL

bevetted a feminista propagandát az önálló nőről… dehogy vagy meg, kb. annyira vagy önálló, mint „egy trópusi növény az izlandi melegházban”. ha egy szobában egyedül vagy és lekapcsolódik a villany, már rettegni kezdesz. : )

Szia..ez jó vicc, remélem az:D..ezt te sem gondolod komolyan..sok nő él függetlenül, önháló, saját keresettel rendelkezik..

SIL
Olvasó
SIL

“…éljen az ésszerű lustaság”

Lustaság az ha magadért is lusta vagy tenni. Másokért nem megtenni valamit azért, hogy neked jobb legyen az nem lustaság! – de ésszerű.

Koriander
Olvasó

lustasag, inkabb mint komótos, kényelmes, stresszmentesség szinonimaja jelen esetben. nem de facto lusta:-)

Angelo01
Újságíró

Mint tudjuk, a tömegvonzás törvényeit Sir Isaac Newton írta le először. Mondhatnánk, ő “fedezte” fel, de ez téves meghatározás. A gravitáció létezése független attól, hogy ki figyeli meg, leírják-e a működését, a jellemzőit, a szabályait. Newton érdeme annyiban merül ki, hogy adott egy nevet a jelenségnek és leírta a működésének a szabályait.

A múltban elindult egy nőjogi, feminista mozgalom, ami szerteágazó társadalmi változásokat okozott, mind egészségeseket, mind károsakat. Erre válaszul a társadalom férfi tagjai reagáltak, ki így, ki úgy. Akció-reakció. Nincs ebben semmi meglepő. Egy társadalmi folyamat indukál egy másik társadalmi folyamatot.

Valaki adott neki egy nevet, MGTOW, egy logót, összfoglalta a jelenséget, a jelenség okait, szintjeit, jellemzőit, stb. Ez mind örvendetes, legyen szakirodalom, legyen valós statisztika (ez egy oximoron), legyen fórum, weboldal, ahol a fiatal fiúk, férfiak megtudhatják, mi vár rájuk. De szerintem a MGTOW még nem mozgalom, nincs szervezeti felépítése, hierarchiája, nincs deklarált célja. Ez egy társadalmi jelenség, amit a legkevésbé sem érdekel, hogy minek nevezik, magasról tesz arra, hogy hogyan írják le, dícsérik, vagy szidják. Minél erősebb a férfiellenes feminista lobbi, annál erősebb lesz a jelenség. Remélem egyszer tényleg mozgalommá válik.

Kormoraan
Olvasó
Kormoraan

Szép új világ, amikor a férfiaknak épp annyira nincs szükségük nőkre, mint a vérfeministáknak férfiakra.

A feminizmus egyébként is halálra van ítélve a jelen tendenciák alapján. 2050-re a nyugat-európai és skandináv országok muszlim többségűek lesznek, ha a népesedési trendek nem változnak. Márpedig őszerintük a feminizmus a fő ludas  a demográfiai katasztrófáért, ami ezen országokat sújtja. Lehet majd tüntetgetni a nemi erőszak ellen egy olyan kultúrában, ahol az utcán egyedül lődörgő nő megerőszakolásáért a nőt teszik felelőssé.

Sajnos nem marad idő végignézni, hogy ez a  MGTOW hogy fog huzavonázgatni a rad-femi bagázzsal, meg a konvencionalistákkal.

Valóban férfias az lenne, ha önmagunkat a párkapcsolatokban is meg lehetne élni. Ez nekem nem sikerült. Ha több információm lett volna, talán sikerülhetett volna.

exRooster
Olvasó
exRooster

Részben ez is ok. Amit írtál, az szinte elkerülhetetlennek látszik, akkor meg minek ide utódot nemzeni? Ha meg utódra nincs szükség, akkor a kapcsolatokra sincs, mert a szexet meg lehet kapni kapcsolaton kívül is. Mást meg ugye nem nagyon tudnak kezdeni a férfiak a teljesen elférfiasodott nőkkel, márpedig az úgynevett “modern nő” nem más, mint egy férfi, női nemi szervvel.

.
Olvasó

Komikus, hogy a feminizmus a “nők méltóságáért küzdve” elérte, hogy gyakorlatilag egyedül a szexre legyen jó a nő, mert ami miatt még értékes lenne (otthonteremtés, az, hogy van, aki hűséges hozzád és szeret, és mindig lehet rá számítani, gyermekeket szül), arra már képtelen, sőt, nem is akarja csinálni!

Eleinte bosszantott az ilyen hozzáállás, de be kell látnom, hogy egy feminista, általad modernnek nevezett nő valóban nem tud a férfinak nyújtani semmit. Látom már, hogy ez nem nőgyűlölet – azt utáljátok, amit a nőkből a feminizmus csinál, nem a nőt, főleg nem a nőiességet, a nőies nőt. Plusz ehhez társul a rengeteg negatív tapasztalat. Ha nekem azt kellett volna átélnem, hogy nem találok normális férfit, vagy kihasználnak csak, akikkel párkapcsolatom van, biztos én is így állnék a másik nemhez.

Én borzasztóan sajnálom, hogy ez a helyzet… Mivel nőként sosem voltam olyan helyzetben, hogy feleséget kelljen keresnem magamnak, ezért nem tudom átélni, amit ti átéltetek, hogy mennyire nem találtok normális nőt, akiben tényleg meg tudtok bízni és aki meg tudja adni nektek, amire vágytok, és akinek ti is szívesen megadjátok, amire ő vágyik. Mert normális vágyai vannak.

De azt is tudom, hogy a férjem is mennyire kiábrándult volt, és szinte már feladta, hogy talál magának feleségnek való nőt, amikor velem találkozott. Ezzel nem magamat akarom fényezni, csak most erről az egészről eszembe jutott, amikor mesélte, hogy mennyire csalódott és kiégett volt, huszonévesen! Mikor az első randevúnkon megkérdezte, hogy mik a terveim a jövőre nézve és kifejtettem, hogy minél hamarabb szeretnék családot, mégpedig nagyot, és jó lenne háztartásbelinek lennem, meg hasonlók, akkor nem tudott hova lenni az örömtől, hogy ez a jövőképem. De még így is megvárta, mire eltöltök egy évet az egyetemen, hogy eljegyezzen, mert számolt azzal, hogy esetleg meggondolom magam, megváltozom, és inkább az ötszáz diploma meg a nagy csodás karrier lesz az álmom, mert belekóstolok valamennyire az ilyesmibe.

Szóval rajta keresztül is látom, hogy mennyire nehéz annak a dolga, aki nem “modern családi életet” akar élni, hanem tényleg úgy képzeli el, hogy ő lesz a férfi a házasságban, a nő meg a nő, és komolyan gondolja a hűséget, a szeretetet… Én nőként abban látom a fő értékemet a férjem számára, és gondolom ez minden nő értéke is a férfiak számára, hogy egy kikezdhetetlen, biztos alap vagyok, egy olyan háttér, amit csak a halál vehet el tőle, egyszerűen valaki, aki szereti és ott van neki mindig, és megteremti számára az érzelmi biztonságot, egyszerűen a boldogságának egy fontos talpköve vagyok, nem pedig kolonc és 0-24 gyomorgörcs…

Amikor azt olvasom, hogy valamelyikőtök el se tudja képzelni, hogy egy nő mire jó azon kívül, hogy gyereket szül meg le lehet vele feküdni, akkor nekem összeszorul a szívem, hogy egyikőtöknek se jut eszébe az, hogy szeret, hogy odafigyel rátok, hogy mellettetek áll… És megértem, mert esetleg sose tapasztaltátok ezt vagy nem ismertek olyan nőt, aki ezt tényleg meg tudná vagy egyáltalán meg akarná adni. A nőről már nem ez jut eszetekbe, hanem a görcs, hogy attól félni, hogy lelép, kiforgat a vagyonotokból, gyerekkel zsarol. Szóval hogy egyszerűen a feminizmusnak hála alig van olyan nő, aki tényleg a maga nőies szeretetével olyasmit tudna nektek adni, ami miatt megéri elköteleződni, kezdve ott, hogy ő maga is komolyan gondolja, hogy elköteleződik.

Szerintem az MGTOW így teljesen érthető… Egyszerűen nem akartok pofára esni, hogy megszerettek egy nőt, otthont, családot alapítotok vele, aztán jól pofára ejt, kihasznál, kizsigerel, kiforgat nem csak a vagyonotokból, de érzelmileg is tönkretesz. És biztos vagyok benne, hogyha ismernétek olyan nőt, akinél ennek az esélye annyira minimális lenne, hogy bele mertek vágni vele a családalapításba, akkor azt megtennétek, mert azért szerintem a legtöbb férfiban él a vágy aziránt a nőies szeretet iránt, amit mi, és tényleg csakis mi adni tudunk.

Azt hiszem, nekünk, nőknek most az a feladatunk, hogy bebizonyítsuk, nem minden nő ilyen… És én biztos vagyok benne, hogy tényleg így van.

MissL
Olvasó
MissL

Ne haragudjatok de én nem hiszem h alig van olyan lány aki képes egy kapcsolatban működni és nem mellesleg sok olyan nő is van aki jól keres és mellette jó házassága van..példa a bátyám ahol a párja amellett h jól főz, még jobban is keres bátyámnál és már 14 éve együtt vannak és imádják egymást..tesóm amúgy igazi értelmiségi csak a könyveket bújja meg sportol, egy villanykörtét sem tud becsavarni..ellenben a párja… kérdem én akkor mit tud bátyám adni a párjának és viszont..egyszerű:SZERETETET..ezt nem lehet pénzért venni, meg megrendelni egy katalógusból(és ha nincs igenis hiányzik)..sajnálom h nem jött össze ez sokaknak, de igenis sokat tud adni egy férfi és egy nő is..

 

BOCS REINA NEM VELED VITATKOZOM..

.
Olvasó

Szerintem se olyan rossz a helyzet Magyarországon, mint nyugatabbra. De ott már tényleg borzasztó. Egy nőismerősöm mesélte, hogy volt nála két északnémet fiú vendégségben, és teljesen odáig voltak attól, itt milyen nőiesek a nők, mert ez a nőismerősöm megkínálta őket kávéval és felszolgálta nekik. Ők eddig azt tapasztalták, hogy ilyen nincs, mindenki csináljon meg minden magának. Nálunk azért az ilyesmi még természetes szerintem a legtöbb esetben.

MissL
Olvasó
MissL

Múltkor olvastam egy amerikai cikket, melyben a magyar lányokat ajnározták , h milyen jók feleségnek..hozzájuk képest ezek szerint tényleg..:O

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Az mitől a nőiesség fokmérője, hogy felszolgálja-e valaki a kávét vagy bármi mást? Komolyan, annyiszor kanyarodunk vissza erre a témára, hogy kezdem úgy érezni, hogy a Lila Akác köz házvezetőnő kereső fórumát olvasom.

A jó feleség, társ kategóriánál miért nem jön elő soha, hogy lehessen vele beszélgetni, hogy azonos legyen-e az érdeklődési kör vagy bármi egyéb kritérium?

Hmmm, egy kérdés… Belőlem egyszer egy nagy veszekedés során kitört a hiszti, hogy hiába főzök bármit, ha valódi elismerést szeretnék, akkor vendégeket kell hívnom, mert otthon a legjobb, hetekig csiszolgatott receptemre is a szokásos “Köszi – büfi – jól esett” a maximum. Ti például otthon ezt hogyan szoktátok elintézni?

Ha a ház ura felszereli a polcot, azért illemtudóan meg kell dicsérni, hangot kell adni az elégedettségenek, ezt már megtanultam. Visszafelé ez nem működik?

Reszet Elek
Újságíró

Túldimenzionálod a dolgot. A szolgálat, az ilyen jellegű “áldozat”, tevékenység és általában a jóértelemben vett alárendelődés a legtöbb férfi számára nagyon szexis és mindenképpen nőies. Sajna ezt egyre kevesebb nő érti meg.

A másik oldalról nekem nem hiányzott sosem az elismerés. Maga a kész bútor vagy megreparált és újra működő dolog látványa elegendő öröm volt amelyhez társult a tudat, hogy férfiúi feladatom maradéktalanul elláttam.

SIL
Olvasó
SIL

Inkább onnan közelíteném meg a kérdést, hogy az nem a nőiesség fokmérője, hogy egy nővel jól el tudsz beszélgetni. Attól senki nem lesz nőies, hogy művelt és intelligens, sőt, inkább … :D A feleség viszont legyen nőies, ha jó feleség szeretne lenni. És a mai feleségekből a nőiesség hiányzik. Annyira mi sem vagyunk hülyék, hogy olyan feleséget válasszunk akivel még beszélgetni sem tudunk. Nem a feleségek intelligenciájával van baj, csak legfeljebb az érzelmivel… :)

Az pedig, hogy egy nő mennyire gondoskodó, az pont a nőiesség fokmérője… Különben ha valaki megdicséri a férjét, mert felrakott pl. egy polcot, az is a gondoskodás jele, egyfajta babusgatás, félkomoly semmiség ami jól esik mindkét félnek. (kicsit magad ellen beszéltél, de sebaj ;)) Úgy adtad elő, mintha te csak megjátszanád ilyenkor ezt a dicséretet… – de ez értelmetlen. Ilyesmit nem játszunk meg. A megjátszás egyfajta megerőltetés. Tehát ha néha tényleg csak eljátszod, akkor olyankor még magadat is megerőlteted csak hogy gondoskodhass – hiszen pont nem szívesen teszed. Még magasztosabb… :D – de többségében csak szeretetből teszik az emberek, egyszerűen. Mindebből egyenesen következik, hogy valószínűleg van benned gondoskodás és nagyon szívesen főzöl a párodnak, és a hisztid az asztalnál csak a női mivoltod egy teljesen természetes megnyilvánulása volt. Semmi köze nem volt ahhoz amiről szólt, valami más bajod volt, nem a köszönöm vagy a vacsi akasztott ki, azt csak meglovagoltad. Ebből pedig ki ne látná már tisztán, hogy a hozzászólásodról ugyanez szintén elmondható. ;)

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Attól senki nem lesz nőies, hogy művelt és intelligens, sőt, inkább … :D

Na, ettől a mondattól megrémültem. Valahol titkon azért járok ide, hogy a nagy vitatkozások végén, az enyémmel szöges ellentétben álló világlátással nagyokat ütközve valahol középen megtalálom a helyes utat. De mikor egy ilyen mondatot olvasok, elementáris erővel üt szíven, hogy én, emberként nem számítok. Hogy mi van belül, mit érzek, mit tudok, a körülöttem lévő világ belőlem milyen reakciókat vált ki, az huszadrangú. Mivel nőnek születtem, az intellektusom inkább átok mint áldás, mert sokan úgy látják, hogy akadályozza az elvárt alapfunkcióim működését, mint a kisegítő alkalmazások az operációs rendszert.

Mondjátok, van az MGTOW-nak női megfelelője? Ha nincs, holnapra megtervezem. Vagy ha nem megy, holnaputánra eliszom az agyam, úgyis megkaptam már számtalanszor, hogy a sört szeretni nem nőies, úgyhogy emigrálok Belgiumba.

Egy négyzetméter 10-es Rochefort rendel…

 

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Van. És azt kell mondjam, hogy tényleg baromi jó, amikor a magad ura vagy. Vagy úrnője? Mindegy :D

SIL
Olvasó
SIL

Kissé teátrális vagy, de csak mert nő vagy megbocsátom… :D (A vesszőtől poén) Az, hogy nem ugyanabban a darabban játszunk, az zavar. Pedig eredetileg benne voltál a darabban csak úgy látszik, mire én érkeztem jobbnak láttad kislisszolni és a egy ponyvában szerencsét próbálni.

Mindezt pedig úgy, hogy kiszúrod az egyik mondatot a hozzászólásomból és meglovagolod olyan mélységekbe ahova én nemhogy most, de hajnal egy után végképp nem merészkednék le, hiszen félős fiú vagyok tele komplexusokkal, itt pedig csak kiélem magam… Ellenben, hogy fityfenében sikerült egyetlen hivatkozásként pont egy poént idézned – ilyen különleges női hatodik érzékkel… :D (a kötőjeltől poén). Nincs benne sok, de gratula! Mindemellett az egész egy vicc, mert komoly biztos nem – olvasd újra. Ha tényleg ezért emigrálnál Belgiumba, tedd is meg, nem leszünk kevesebben. :D (az egész mondat egy poén.) Az csak a pláne, hogy ugyanabban a bekezdésben meg is cáfolom az általad idézett részt, bár van ott még egy poén, csak szólok… Nem véletlen, hogy nem másoltál ki többet. Mellesleg, gondolom, ezen az oldalon, ilyen viccelődés, veled, belefér, de ha lesz moderátori jogod – csak rajta.

Az intelligencia nem női vagy férfi tulajdonság, nem is nőies vagy férfias, hanem alapvető emberi. Pont. (az idézett részben viszont a … helyén az van hogy: “férfias”, lehet, hogy te máshogy értelmezted és valószínű úgy tényleg nem vicces :D) Csakhogy te hoztad párhuzamba hiszen a kávéfelszolgálást (ami szerintem a gondoskodás jele) hoztad párhuzamba a beszélgető-partnernek megfeleléssel (ami leginkább az intelligenciától függ, de közös érdeklődés is lehet hasznos…) Erre reagáltam. Csakhogy feltegyem a pontot, had kérdezzem meg tényleg ennyire sértő volt, hogy igyekeztelek gondoskodó típusnak beállítani és kimertem jelenteni, hogy szerintem a nőies ahogy ezt megélted?! – az adott polcfelszerelős szituban például. (Ha Belgiumba akarnál menni, kikaptad volna a kezéből a fúrót, nem pedig utána dicsérgeted… :D – nem poén! :D) – Csak költői kérdés volt, de ha szerinted nincs benne, azaz nem egyértelmű a válasz, engem akkor sem kell felvilágosítanod, miattam már ne fáradj…

visuo
Olvasó
visuo

de miért várod, hogy barokkos körmondatokban, gourmet szinten elemezze a főztödet?

inkább annak örülnél, hogy még nem vert el. : D

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Azért várnám, mert a kedvéért csináltam, gondolkoztam, alkottam, örömet akartam szerezni. Látnám az örömöt.

Az öreg király (férfi ugye) megsértődött, mikor a lánya azt mondta, úgy szereti, mint a sót. Én, a királylány, megsértődöm, ha a párom úgy tekinti az erőfeszítéseimet, mint a levegőt. Észre sem veszi, csak akkor kezdi baromira hiányolni (hol a kajám jellegű hiszti), mikor valamiért nincs.

Ez valahol a kölcsönös odafigyelésről szólna. Arról, hogy nem azt adjuk feltétlenül a másiknak, amiről úgy gondoljuk, hogy kell neki, hanem igyekszünk azt megkeresni, amire vágyik. Nem az általános statisztikák alapján, hanem az egyénre figyelve. Tudom, individualista liberális baromság…

visuo
Olvasó
visuo

nem is vagy te feminista, csak pár feminista marhaságot hajtogatsz.

de miért nem beszéled ezt meg vele (kedvesen), hogy mit szeretnél?

én mindig megköszönöm a kaját. ha finom volt, megjegyzem, ha meg nagyon finom volt, akkor azt komolyan megemlítem.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

de miért nem beszéled ezt meg vele (kedvesen), hogy mit szeretnél?

Mert elváltunk, mikor nem voltam hajlandó a teljes életemet és önmagamat tökéletesen feladni és háztartásbeliként elköltözni egy másik országba az oldalán.  Mivel ezt a döntést hoztam, egyértelműen a feminizmus mellett foglaltam állást. Semmi bajom ezzel. Már a válás előtt is liberális voltam – nem a hazai politikai viszonyok szerint, hanem inkább az egyetemeken tanított ideológiai besorolások alapján, de a folyamat közben, a család, egyes barátok, ismerősök reakciói és a belőlem kiváltott válaszok alapján realizálódott bennem, hogy amit gondolok, teszek, érzek, az bizony feminizmus. Nem a cicirázós radikális fajta, de attól még feminizmus.

Pillanatnyilag keresem a tőlem leginkább távol álló nézeteket és – néha kicsit provokatívan – ütköztetem a saját gondolataimmal, mert engem is érdekel, hogy ez meddig racionális, szociológiai, társadalmi szempontból mi működteti, hol vannak az alternatívák.

De közben kifejezetten igyekszem ahhoz ragaszkodni, hogy elsősorban ember vagyok, teljes értékű homo sapiens és csak sokadik jellemzőm a nő, a feminista vagy bármi más.

.
Olvasó

A többiek már megelőztek a válasszal… Én annyit tennék hozzá, hogy azért nem azt hangsúlyozom, hogy lehessen vele beszélgetni meg hasonló legyen az érdeklődési kör, mert ez alapvető és ezt nem vitatják a feministák. Viszont ez lehet egy jó barát jellemzője is, a feleségnek még mást is kell nyújtania, mégpedig azt a nőiesen gondoskodó szeretetet, amiről itt szó volt. A feministák megvetik ezt a kiszolgáló nőies szeretetmegnyilvánulási módot, épp ezért példálózok vele állandóan.

A férjem egyik életelve a “legszebb szavak a tettek”, ezért nála általában az volt a fő elismerés, hogy két perc alatt betolta az egész fazéknyi ételt, majd elégedett képet vágott, de miután kifejtettem neki, hogy számomra mennyire fontos a szóbeli elismerés, azóta gyakrabban él vele. Mindenesetre nem várom el tőle, hogy állandóan agyondicsérjen, mert ha azt érezné, hogy kényszer van rajta, az pont az ellenkezőjét váltaná ki, mert ő ilyen. De ez egy ránk szabott dolog, nem tudom, más férfi hogy van ezzel. Én hiszek abban az elméletben, amit szeretetnyelveknek neveznek… Nekem fontos a szó, ezért számomra sokkal természetesebb volt, hogy szóban dicsérem őt, de neki ez annyira nem fontos, ezért nem várta el meg nem gyakorolta olyan serényen. De ha figyeltek egymásra és látjátok, mitől érzi a másik igazán a szeretetet, akkor igyekszel főképp úgy kifejezni. Neki a szívességek a fő szeretetnyelve, nem akkor érzi igazán, hogy szeretem, ha mondom neki, hanem ha rend van, mire hazajön, meg kész a vacsi, és amire megkért, azt megcsináltam. (És itt újra visszautalnék a “legszebb szavak a tettek”-elvére.)

Angelo01
Újságíró

Reina, ezt nagyon szépen megfogalmaztad.Részemről telitalálat.

Vannak itt, akiknek a kommentjeiben érezni a haragot a modern nők iránt, azért nem szabad elfelejteni, hogy ilyen mérvű harag kialakulásához nem 1-2 pofáraesés, vagy 1-2 visszautasítás kell, hanem sokkal több. Nagyon kevés olyan nő van, aki a fentieket tudja nyújtani, de a teljes kép kedvéért le kell szögeznem, hogy nagyon kevés a férfi is, aki megérdemli és viszonozni is tudja ezeket. Talán a férfiak és a nők egyaránt úgy szocializálódtak, hogy kapcsolatra, együttélésre képtelenek? Sajnos a statisztikák ezt igazolják.

.
Olvasó

Azt hiszem, hogy egy bizonyos kor alatt ez tényleg már nemfüggetlenül így van. Én se azt látom a korombeli fiúkon, hogy annyira komolyan gondolnák a párkapcsolatokat. Tökéletesen elvannak azokkal a lányokkal, akik ugyanúgy max. 1-2 hónapra terveznek, amíg izgalmas a másik, mert újdonság. Mondjuk én úgy gondolom – bár voltak erről viták egy másik cikk alatt -, hogy a fiúk később érnek, ezért nem csodálkoztam azon, hogy 25 év alatt annyira nem a családalapítás a fő vágyuk, de azért a hasonló a hasonlónak örül alapon a korombeli fiúk, akikkel jóban vagyok, általában a hagyományos családmodell és a hosszútávú párkapcsolat hívei. Nem vagyok nagyon barátkozós, ismerkedős típus, általában kevés emberrel vagyok jóban, és azok úgy gondolkodnak a legtöbb esetben, mint én, ezért annyira nem tudom felmérni objektíven a dolgot, de lelkesít, hogy mások is úgy látják mondjuk a család és a párkapcsolat kérdését, ahogy én is. Erre szoktam azt mondani, hogy tényleg találni ilyen embereket a kora huszonévesek között is, csak megfelelő körökben.

Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, úgy nőttem fel, hogy a feminista nálunk negatív jelző volt, és az Anyukám csak azért nem háztartásbelinek nevelt, hanem arra, hogy tanuljak, és legyen jó munkám, mert úgy gondolta, hogy nagyon kicsi az esélyem rá, hogy ne kelljen dolgoznom, de tőle kiskorom óta azt hallom, hogy milyen rossz, hogy a feministáknak hála el kell járnia a nőnek is dolgozni, mennyivel jobb lenne, ha egy nő a gyereknevelésre, a főzésre és a házimunkára koncentrálhatna. Az Anyukámnak köszönhetem azt is, hogy szeretek mindenféle nőies dolgot, pl. a kézimunkát, és hogy olyan könyveken/filmeken nőttem fel, amelyek tipikus nőies kosztümös történetek, amelyekben még normális volt a férfi-nő viszony. Úgyhogy a neveltetés is sokat nyom a latban, szerintem ezek a kiskori élmények nagyon jó alapot adnak arra, hogy a későbbiekben valaki tudatosan antifeminista legyen, ezért bízom abban, hogyha lesznek lányaim, akkor én is át tudom majd adni nekik mindezt – leendő férjeik legnagyobb örömére, gondolom. :)))

Ezek miatt én optimista vagyok, hogy lehetséges ma más utat is bejárni és nincs minden veszve az én korosztályomban se.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

… ez mind szép… Mindennek hála, kialakult benned egy elképzelés a helyes életvitelről, és a feministák szemére hányod, hogy nem támogatják, nem értenek vele egyet, nem ismerik el. Közben te sem támogatod és nem ismered el az ő útjukat, az ő értékeiket. Mindkét oldal a saját megoldását szeretné általános érvényű, tökéletes útként elismerni, csak közben elfeledkezik arról, hogy ez nem mindenkinek megy.

Meg arról is, hogy a fele ennek merő külsőség. Feminista létemre jól főzök (legalábbis eddig még mindenki túlélte és visszajárnak… vagy mazochisták, vagy tényleg tudok :-) ), a hobbim a kézimunka, olyan gyöngyékszereket fűzök, amitől gyengébb nők elsírják magukat, viszont 20 perc romantikus dráma nézése után talán meg is bolondulnék. Star Trek mindenek felett… De sem egyik, sem másik elfoglaltság nem meghatározó a nőiességemre nézve. Ezek együtt tesznek emberré, olyanná, amilyen vagyok, amilyennek el kellene fogadni. Ha a te skatulyáid szerint kellene magam kategorizálni, akkor legalább a személyiségem egyik oldaláról le kellene mondanom… vagy a kézimunkás sarok, vagy a sci-fi gyűjtemény. Vagy épp saját magam…

Nem lehet, hogy más nőknek is hasonló gondjaik vannak, amitől a végén frusztrált, idegesítő hárpiákká válnak millió pótcselekvéssel? Ahelyett, hogy a problémák feloldására tudnának koncentrálni, az ellentmondó sztereotípiák és elvárások között elveszítik önmagukat.

Belvedere
Vendég
Belvedere
Inaara
Olvasó
Inaara

Reina, ugyanígy gondolom én is.

“összeszorul a szívem, hogy egyikőtöknek se jut eszébe az, hogy szeret, hogy odafigyel rátok, hogy mellettetek áll…”

Hogy én mit kaptam ugyanezért a véleményemért Huffnágel Pista cikke alatt… :(

visuo
Olvasó
visuo

“összeszorul a szívem, hogy egyikőtöknek se jut eszébe az, hogy szeret, hogy odafigyel rátok, hogy mellettetek áll…”

de, voltak ilyen elvárásaik…

 

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

És? Elvárás maradt, vagy esetleg próbálkoztatok azzal is, hogy hasonló ellenoldali elvárásoknak ti is megpróbáljatok megfelelni?

the hermit
Olvasó

Amikor azt olvasom, hogy valamelyikőtök el se tudja képzelni, hogy egy nő mire jó azon kívül, hogy gyereket szül meg le lehet vele feküdni, akkor nekem összeszorul a szívem, hogy egyikőtöknek se jut eszébe az, hogy szeret, hogy odafigyel rátok, hogy mellettetek áll…

Szerencsére én még láttam ilyen nőket, mert idősebb vagyok, de a mai huszonévesek elképzelhető, hogy egyet sem (mármint olyat, aki képes, és akarja is mindezt nyújtani). Többek között ezért sem vagyok hajlandó pálcát törni felettük.

Ebből megint azt lehet kiolvasni, hogy kritizálom a nőket, pedig valójában tudomásul veszem, hogy a világ megváltozott.

Szerintem az MGTOW így teljesen érthető… Egyszerűen nem akartok pofára esni, hogy megszerettek egy nőt, otthont, családot alapítotok vele, aztán jól pofára ejt, kihasznál, kizsigerel, kiforgat nem csak a vagyonotokból, de érzelmileg is tönkretesz.

Remek meglátás, de ahhoz, hogy valaki ezt így képes legyen látni, empátia kell. Ammeg ritka.

SIL
Olvasó
SIL

Csatlakozom… Nagyon korrekt hozzászólás.

.
Olvasó

Nagyon örülök, hogy “átjött” a mondanivalóm és az, ahogy érzek. :) Izgultam, hogy így lesz-e, mert ahogy Inaara is utalt rá írta, a másik cikk alatt sok az értetlenkedés és kicsit elszabadultak az indulatok. Szerintem itt azért is látunk tisztábban, mert ez az írás bővebben kifejti a dolgot… Egész más kép rajzolódik ki belőle, mint a másik cikknél, szerintem jó volt tisztázni, nem baj, hogy ilyen hosszú, sőt. És ha már a cikk… üdv Wastrel! :) Remélem, írsz máskor is!

 

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Egyébként így belegondolva a MGTOW amellett, hogy érthető, még akár megoldásra is vezethet. Ha a férfiak elzárkóznak, elfoglalják magukat más dologgal az egy idő után meg fogja változtatni a nőket. Akárki akármit mond, a nőknek szükségük van a férfiak figyelmére. Vissza fognak mozdulni afelé a nőkép felé, amilyen te is vagy, azért hogy figyeljenek rájuk. Aztán beleszoknak abba a szerepbe, mert rájönnek, hogy nekik is jobb. A másik lehetőség, hogy a MGTOW női változata lesznek és ők is elkezdik járni a maguk útját. Felismerik, hogy a magunk lábán állás nem is olyan egyszerű, esetleg rájönnek, hogy ha még el is kéne tartaniuk másokat, az végképp nem lenne az. Jobban értékelik majd a férfiszerepet. Vagy esetleg rádöbbennek, hogy a legújabb telefon nem minden, se a legjobb ruhák. Mert oda fog vezetni, hogy 40 évesen is fiatalosak és divatosak lehetnek, vagy akár sikeresek is, de MÉG MINDIG egyedül.

Az emberek társas lények. A maguk útját járók jobban megismerik önmagukat, az erényeiket, a korlátaikat és azt is, hogy mire van szükségük. Több idejük van úgy általában bármire, hobbira, kimozdulni. Azt hiszem összességében vissza tudja terelni a mai személytelen és rideg világot a társas kapcsolatok felé. Ebbe beletartozhat a barátság és ismerősi kör bővítése is, nem csak a párkapcsolat. Biztos marha jó dolog a facsén bökdösni egymást, de már elkezdett hanyatlani a dolog. Egy idő után minden ember vágyik az élő társaságra, nem elég egy virtuális maszlag. Én remélem, hogy ide fog vezetni. (De én nő vagyok, van egy ilyen hülyeségem, hogy mindenben megpróbálom megkeresni a jót :D Lehet, hogy az lesz a vége, hogy kihalunk :P)

visuo
Olvasó
visuo

„Vissza fognak mozdulni afelé a nőkép felé, amilyen te is vagy, azért hogy figyeljenek rájuk. Aztán beleszoknak abba a szerepbe, mert rájönnek, hogy nekik is jobb.”

akkor már késő lesz. már most késő. „elszúrtátok”, nem kicsit, nagyon.

„A másik lehetőség, hogy a MGTOW női változata lesznek és ők is elkezdik járni a maguk útját.”

már most ezt művelik feminista címszó alatt. de ezek rohadtul nem önnállók, csak a Nyugat technikai komfortjában mernek arcoskodni, amíg van áram és intézményrendszer.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

akkor már késő lesz. már most késő. „elszúrtátok”, nem kicsit, nagyon.

Húha… én meg aztán főleg. Annyira megtetszett, hogy egyedül élek, hogy már nem költöznék össze senkivel. Hát ez van. Legalább megtanultam szerelni is.

már most ezt művelik feminista címszó alatt. de ezek rohadtul nem önnállók, csak a Nyugat technikai komfortjában mernek arcoskodni, amíg van áram és intézményrendszer.

Ettől aztán végképp ledobja az agyam az ékszíjat. Annyira szerettek ezzel dobálózni, de az a nagy helyzet, hogy az elkényelmesedett nyugati emberek 80%-a életképtelen lenne egy világvégi szituációban. És amit tudtok vizionálni, hogy utána külön élnének a nők meg a férfiak… hát akkor nem lenne tök mindegy, hogy a nőknek 10%-a élné túl, a férfiaknak meg 30? Úgyse tudnának szaporodni, a végén mindenki meghalna.

Egyébként te tudod, hogy működik pontosan az ipari áramtermelés? Ha beraknánk bármelyik pozícióba egy erőműben, gond nélkül felvennéd a ritmust? És a szomszédod? Esetleg az unokatestvéred? Távoli ismerősöd, akivel azt se tudod pontosan hol találkoztatok? Csak érdekel…

visuo
Olvasó
visuo

„Ettől aztán végképp ledobja az agyam az ékszíjat. Annyira szerettek ezzel dobálózni, de az a nagy helyzet, hogy az elkényelmesedett nyugati emberek 80%-ka életképtelen lenne egy világvégi szituációban. És amit tudtok vizionálni, hogy utána külön élnének a nők meg a férfiak… hát akkor nem lenne tök mindegy, hogy a nőknek 10%-ka élné túl, a férfiaknak meg 30? Úgyse tudnának szaporodni, a végén mindenki meghalna.”

ezt nem részleteztem, de ebben egyetértek veled a kb arányok kapcsán.

kérdés inkább az, hogy ki arcoskodik és mire fel?

„Egyébként te tudod, hogy működik pontosan az ipari áramtermelés? Ha beraknánk bármelyik pozícióba egy erőműben, gond nélkül felvennéd a ritmust? És a szomszédod? Esetleg az unokatestvéred? Távoli ismerősöd, akivel azt se tudod pontosan hol találkoztatok? Csak érdekel…”

csinálok neked egy kis vízimalmot a Rákos-patakra, csak hozzom a kisfejszét, ok? : P

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

kérdés inkább az, hogy ki arcoskodik és mire fel?

Mindig az, akinek nincs mire. Azért, mert máshoz nem ért.

csinálok neked egy kis vízimalmot a Rákos-patakra, csak hozzom a kisfejszét, ok? : P

Nekem csinálnád? :P Ó, köszönöm. Addig csinálok szendvicseket meg limonádét, ebben a jó időben kiülhetünk mellé piknikezni. Úgy látszik veled is lehet beszélgetni, csak meg kell találni a hangot.

visuo
Olvasó
visuo

nem tudsz szendvicset csinálni, mert még kezdetleges a civilizáció. egyelőre a kezecskédet kíméljük, hogy kurblis kézimalommal keljen búzát őrölnöd. ezért építeném a vízimalmot, kapsz majd a kenyérsütéshez tűzifát. a sarlót meg megköszörültem, lehet menni a búzát aratni.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Pff… a zöldségtermesztéshez meg a szárnyasok tartásához jobban értek, ha lehet választani. Abban volt részem úgy 15 évig.

hgyi
Szerkesztő

“Az emberek társas lények. A maguk útját járók jobban megismerik önmagukat, az erényeiket, a korlátaikat és azt is, hogy mire van szükségük. … Azt hiszem összességében vissza tudja terelni a mai személytelen és rideg világot a társas kapcsolatok felé. Ebbe beletartozhat a barátság és ismerősi kör bővítése is, nem csak a párkapcsolat.”
Szerintem ez ellentmondás. Egymás nélkül nem tudjuk jobban megismerni önmagunkat.

visuo
Olvasó
visuo

„Szerintem ez ellentmondás. Egymás nélkül nem tudjuk jobban megismerni önmagunkat.”

sztem egy férfi egy „modern” nő „tükrében” ne nézegesse önmagát, tele van önáltatással, hazugsággal, felesleges elvárásokkal. Isten ments, hogy ebből akarja megismerni önmagát, miért akarna beszélő kutya lenni?

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Fú, sejtettem én, hogy bemerészkedtem a szakterületedre már megint :) Igen, igaz. Viszonyítási alap kell. Sarkosítva: nincs jó rossz nélkül. Ha az egyik fogalom nem létezik, a másik is értelmét veszti.

Azért ettől függetlenül tény, mióta egyedül lakom sok dologra rájöttem saját magammal kapcsolatban, amire addig nem sikerült, amíg együtt laktam mással.

Belvedere
Vendég
Belvedere

Reina:

Nagyon rendes és kulturált hozzászólásaid vannak, amiért tisztellek. Csak manapság odáig fajult a helyzet, hogy – feminizmus ide vagy oda – a nők tematizálják a társkapcsolatokkal kapcsolatos közvélekedést.

Legfőképp ennek köszönhető, hogy párkapcsolati probléma alatt a legtöbben egy adott kapcsolaton belüli zavarokat és a férfi együttműködésének hiányát értik. Ez manapság akármi lehet: egy lányka a megkívánt marcipánízű bonbon helyett csak eperízű bonbont kap Valentin napra (minő tragédia!), a barátja (szerinte) rosszul csinálja a női magazinokból ellesett tiroli kecskés pózt, esetleg a férfi 193 és fél cm alatti, tehát női szemmel nézve nem is számít férfinak.

A fenti nők egocentrizmusa és aránytévesztése mellett nem jut hely a férfiak gondjainak, akik számára a párkapcsolati problémák a hosszú távú kapcsolatok, a randizás, sőt a testiség hiányát jelentik. Nem beszélve az elutasítások magas számáról: nekünk nem adatott meg, hogy az udvarlóink közül mazsolázzunk. Negyvenes férfit is ismerek, akinek sohasem volt barátnője. Férfi és nő nem is lehet egy véleményen, míg utóbbiak nagyobb empátiáról nem tesznek tanúbizonyságot.

.
Olvasó

Ebben igazad van, mindenhonnan a “női szempont” árad, bár én nem nevezném női szempontnak, inkább feministának. Épp azért szeretem ezt az oldalt, mert a férfiszempont mutatkozik meg, és az egészséges női szempont is, nem pedig a feminista. Szeretek itt beszélgetni, együtt gondolkozni, mert így jobban megismerem a problémáitokat és a férfias gondolkozásmódot. Mindezt szívesen és eredménnyel hasznosítom a házasságomban is, abban, hogy tudnám a férjemet boldoggá tenni.

Amúgy nem csak a férfiak ismeretében, hanem a saját nememében, így magaméban is segít az oldal. Merthogy a női nemet és magamat nem a ma író nőktől fogom megismerni, az biztos… Ahogy a nők megnyilatkoznak, mondjuk a női magazinokban vagy feminista oldalakon, azok nem az igazi női elvárások, nem az igazi női szempontok. Hogy a férfi legyen tünci-bünci pöcsös barátnő, mert különben egy bunkó macsó, neandervölgyi, aki nem értheti meg a mi kicsi lelkünket és akivel az élet egy rémálom, és hogy tényleg az az életünk tragédiája, ha a férfi nem találja el, melyik a kedvenc bonbonunk, vagy ha duzzogunk a sarokban, nem jön rá, mi bajunk.

Elmesélek valamit. Talán nem vet jó fényt a nőkre, és talán lesz, aki kikéri magának, ezért E/1-ben fogok beszélni. Ösztönszerűen taszítanak az érzelemvezérelt, hisztis, behódoló férfiak. Nem tudok megbízni bennük és bosszant a viselkedésük.  Ha észreveszem egy férfin, hogy így viselkedik, akkor nem tudom férfiszámba venni, kialakul bennem valamiféle lenézés. Ez nem tudatos folyamat, ösztönös, nem tehetek róla. Amiről már tehetek, az az, hogy ezt hogy kezelem. Elkezdek uralkodni fölötte, a földbe döngölöm, vagy inkább elkerülöm, mint olyan személyt, aki ellenszenves. (Esetleg ha nem tudom elkerülni, akkor is igyekszem rendesen viselkedni vele.)

Namármost az a probléma, hogy a feministák ilyen férfiakat akarnak nevelni belőletek. Velünk meg elhitetik azt, hogy ilyen férfira vágyunk. Hogy ilyenhez jó hozzámenni, mert olyan érzékeny, megértő, nem egy neandervölgyi bunkó macsó (ez náluk a férfias szinonímája…) Szóval olyan férfit keresünk magunknak, akit lenézünk. De hogy szeressünk és becsüljünk valakit, akit legmélyebb ösztöneink szerint lenézünk, mert nem tartjuk elég férfiasnak? Ha egy ilyen töketlen személy van mellettünk, akkor persze, hogy felháborítónak fogjuk tartani, hogy családfőnek tekintsük, főzzünk neki, mossunk rá, mert hiszen nem tartjuk rá méltónak.

Ez a feministák fantasztikus képlete. Féld és gyűlöld a férfias férfit, keress magadnak töketlent, akit lenézel és akihez nem vonzódsz, így majd nem is mutatsz rá hajlandóságot, hogy családfőnek tekintsd, te pedig nőként viselkedj mellette, de még arra se, hogy szeretkezz vele. Eredmény? Boldogtalan férfi, boldogtalan nő, boldogtalan házasság. Szerencsétlen férfi nem érti, mit rontott el, hiszen olyan kedves volt és lágy, szerencsétlen nő meg nem érti, miért nem jó a férje mellett, és keres inkább egy még kevésbé patriarchát, egy még töketlenebbet, de aztán amellett se jó, akkor keres egy másikat, aki talán majd tényleg egy igazi feminista gondolkodású férfi lesz… Vagy a férjét akarja még töketlenebbé nevelni, és nem érti, miért nem lett vonzóbb és szimpatikusabb a számára…

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Jesszus, Reina, neked senki sem szólt, hogy a Cosmot nem olvasni kell, csak a képeket nézegetjük? :-D Egyszer ki akartam próbálni egy pózt… még szerencse, hogy két házzal odébb lakik egy ukrán csontkovács :-D

Talán próbálkozz Szabó Magdával (elhunyt sajnos, de azért nagyon is mai és nagyon is jó választás, ha nőként akarod magad a segítségével megismerni), Doris Lessinggel, Oriana Fallacival, Lugosi Viktóriával vagy kakukktojásként a nőket nagyon is emberi valójukban láttató Esterházy Péterrel.

Amúgy meg a feministaként nem akarok töketlen pasikat nevelni. Csak arra akarom őket rávenni, hogy a tökösségüket ne az által bizonyítsák, hogy a nőket maguk alá kényszerítve felülkerekednek.

Slasher
Vendég
Slasher

,,a nőket nagyon is emberi valójukban láttató Esterházy Péterrel.”

Te hülye vagy ?

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Ha te mondod, biztosan.

Csak olyan íróktól lehet a női képet ellesni, akik tematizáltan írnak a témáról? Esterházy női impressziói valósak, naturálisak, bár nem direktek, inkább csak az életképek részei. Nekem nőként marha nehéz beleélni magam egy férfi nézőpontjába, ha arról van szó, hogy milyennek látja a nőket. Személy szerint Esterházy az egyik, akinek ezt nálam sikerült elérnie. Ha ezzel kiérdemeltem, hogy kifejtés nélkül lehülyézz, akkor hajrá.

Slasher
Vendég
Slasher

Esterházy egy vén ripacs. Nem lehet komolyan venni. Biztos sok más író van, aki jól tudja elemezni a nőket.

.
Olvasó

Sosem olvastam Cosmot, a képeket se nézegettem benne.

Szabó Magda az egyik kedvenc írónőm, szinte mindent olvastam tőle.

Esterházy Péterre elég ránéznem, hogy ne akarjam olvasni.

Koriander
Olvasó

miért nem lehet egyszerűen leírni, hogy nem olvastad és nem ismered Esterházyt?

visuo
Olvasó
visuo

„teljesen elférfiasodott nőkkel, márpedig az úgynevett “modern nő” nem más, mint egy férfi, női nemi szervvel.”

hagyjuk már ezt az elférfiasodott nők dolgot. fele sem igaz. a férfiasságban benne van a felelőség vállalása. ezek a nők csak férfiakat utánozzák (külsőségekben).

attól, hogy még vki arrogáns és ellenséges, az még nem jelenti azt, hogy férfias… kedves nők és elbutult férfiak jó lenne a fogalmakat, meg a valóságot tisztába tenni és nem felmondani a magazinművelt szólamokat. : )

mdmselle
Újságíró
mdmselle

Jé, ez milyen igaz! Sose gondoltam így még rá, de igazad van. Nem elférfiasodott nők, csak férfiaskodók… ráadásul olyan torz formában öltik magukra a férfiasságot, ahogy ők látják azt. Mint amikor azt mondják egy rossz emberre, hogy szemét állat, ami sértés az állatokra nézve. Köszi ezt a gondolatot, feljegyzem magamnak :-)

MissL
Olvasó
MissL

Szia!

Lehet még összejön a boldogság, sosem késő..erről a muszlim többségről valami infót adnál, mert érdekel(és persze nem akarok olyan világban élni)..jómagam mindig azt hittem h a romák lesznek többségben hazánkban, ugye ők magyarok de kisebbség is egyben…ha linket adsz meg vagy könyv címet az is ok, szeretek olvasni..

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Nyugaton a muzulmánok, a keleti térség országai többségében a cigányok alkotják majd a többséget, ami teljes gazdasági és társadalmi összeomlást fog eredményezni.

Reszet Elek
Újságíró

Pokol Béla Európa végnapjai c. művét javaslom. Ebben tengerentúli kitekintés is van egyrészt az ottani ortodox zsidók zsidóságon belüli növekvő számarányáról (mivel ott van gyerekvállalás) ill. a latin-amerikanizálódásról.

Egyébként a trendek alapján Európát (és USÁt) érintően a hajó már elment, a folyamat megfordíthatatlan. Ez a közép (Szlovákia, Magyaroszág, Románia stb.) elcigányosodására és a nyugat iszlamizálódására ill elnégeresedésére is igaz.

MissL
Olvasó
MissL

Köszönöm az infót..megpróbálom megtalálni ezt a könyvet..most is kutatgatok a neten ezzel kapcsolatban, csak sok az infó és sokféle, ezért lenne jó egy összefoglalást találni..az elcigányosodás( utálom ezt így írni,mint valami betegség) tényleg probléma lesz, de ha az ember politikailag korrekt akar lenni erről nem beszél, mert valaki magára veszi..nekem van 2 cigány értelmiségi barátom, szóval őket nem akarom bántani, de néha ők is beszélnek ilyenekről, szóval akinek van némi sütnivalója az látja h mi van..

Reszet Elek
Újságíró

Nos ha lenne e-mail cím, lehet hogy meg tudnám oldani a problémádat…

MissL
Olvasó
MissL
Naooo
Olvasó
Naooo

“jómagam mindig azt hittem h a romák lesznek többségben hazánkban, ugye ők magyarok de kisebbség is egyben…”

Cigányok mióta magyarok?

Lucia
Olvasó
Lucia

Egyaltalan nem igaz hogy a muszulmanok eroszakosak, ez csak kamu… amugy szerintem epp a femminizmus talalta ki es ajnarozza  az iszlam ferfiak eroszakossagat.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Azért erről érdemes lenne megkérdezni a tömegesen megerőszakolt skandináv nőket is. Az más kérdés, hogy eltitkolják az eseteket a pc jegyében és hogy az agymosott skandináv nők a skandináv férfiak ellen uszító feministákat támogatják.

Kormoraan
Olvasó
Kormoraan

Nem állítottam, hogy erőszakosabbak lennének. Azt viszont igen, hogy az iszlám mainstream irányzatai nem szimpatizálnak a feminizmussal.

Megerőszakoltak? Allah büntetése, hogy elkódorogtál, ahelyett, hogy tisztességes lány/asszony módjára otthon csücsültél volna. – nem egy vallási vezetőjük nyilatkozott így.

hgyi
Szerkesztő

Nekem csupán egy kérdésem van – amely a problémám, aggodalmam is – a feminizmus-MGTOW párossal kapcsolatban: Hová vezet?
(Ezt már korábban is fejtegettem, de akkor az MGTOW-ot még bele sem vettem igazán.)

Deansdale
Admin

Az MGTOW alapgondolata, hogy a feminizmus (illetve a tágabb filozófia, aminek része) elkerülhetetlenül vezet az összeomláshoz, függetlenül attól, hogy pár individualista férfi mit kezd a saját sorsával.

hgyi
Szerkesztő

Ebből azt szűröm le, hogy az MGTOW követői is elférfiatlanodtak. Ez a hagyjuk a picsába összedőlni az egész miskulanciát, nem is akarok tudni semmiről, ha nem látom, kit érdekel (strucc) nem valami férfias jelenség.
Persze ők nyilván nem is akarnak férfiak lenni, csak társadalmon kívüli egyének.

Remélem, nem túl sok a felsőbb szintű egyén.

edie
Olvasó
edie

Ezt az országot még menthetőnek látom, ha időben kilépünk EUból és keleti irányba haladunk, nyugati országok jelentős része szerintem már menthetetlen, de ha ők összeomlanak, a világ többi része majd felébred. :)

Ha ezen ország nem bizonyul menthetőnek, sajnos maradék normális férfinak és nőnek el kell hagynia…

SIL
Olvasó
SIL

“Ebből azt szűröm le, hogy az MGTOW követői is elférfiatlanodtak.” Sosem ugyanazt tartották – szerintem – a nők férfiasnak mint a férfiak. Hogy nőként ezt a viselkedést nem találod férfiasnak azt megértem. Számomra mindig is az volt a férfi, aki kiáll magáért – és akár a táradalommal is szembe megy – hogy a maga útját járja. Nekem semmit nem ér, ha egy nő azt mondja, férfias vagyok. Mindenki tudja, hogy ez semmi. (Jó családapa lennél, vagy nedves lett bugyim a karakán viselkedésedtől, vagy éppen borostás vagy és kb. ennyi.) Ha egy férfi tisztelettel néz rád, mert pl. felszólaltál amikor más nem (mert), na az bizony a valami. (Nem ellenérvként szántam, csak a saját gondolatom ez, és ha a többség így látja, akkor az általad írt lesajnáló jelző a esetek többségében eredménytelen – lesz.) Családapának lenni – erre kicsit visszatérek – önmagában nem lehet férfias. Olyan viszont van, hogy valaki férfias (és) családapa.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Szóval egy férfi önnön férfiasságát csak más férfiakhoz képest tudja meghatározni? I see… Tudod mi a vicces? Ezt a hülyeséget átvették a nők is. Nem foglalkoznak vele, ha egy férfi megdicséri őket, hogy nőiesek, sőt (Jó anyuka és háziasszony lennél – ez többségüknek szitokszó és = cseléd – vagy dugható kategóriába sorolt – ó, igazán köszi, tépj egy számot és állj be a sorba). Már a nők is egymáshoz képest határozzák meg a nőiességüket. Aztán itt jönnek az elborult műmellek, műkörmök, műhajak… Nem vezet ám ez jóra. Tessék fogadni és értékelni ezt olyan nőktől, akik számotokra valami miatt értékesek, szimpatikusak vagy vonzóak. Nem feltétlenül arra utalnak, amit te gondolsz, lehet hogy arra, hogy határozott és magabiztos a kiállásod.

Deansdale
Admin

“Szóval egy férfi önnön férfiasságát csak más férfiakhoz képest tudja meghatározni?”

Nem. Egy férfi a saját férfiasságát maga határozza meg, és csak a saját eszményeihez méri. Persze ezt manapság megpróbálják kinevelni belőlünk, hiszen az egyenes gerinc veszélyes dolog.

Az más tészta, hogy a nők mindig is próbálták a férfiakat a férfiasságukon keresztül manipulálni, dehát ez nyilván csak azokra hat, akiknek nincs szilárd egyénisége. Olyasmi ez, mint egy shit teszt: ha hagyod, hogy a nő határozza meg a férfiasságod feltételeit, akkor nem vagy eléggé férfi. Úgyhogy mész a lecsóba, érdektelenné válsz és láthatatlanná a társadalom szemében éppúgy, mint a nőkében.

“Ezt a hülyeséget átvették a nők is.”

Ebben hatalmas szerepe van a feminizmusnak és a hasonló “progresszív” ideológiáknak, amik napról napra újabb hülyeségeket tömnek mindenki fejébe. A férfiak csak kihasználnak, tárgyiasítanak, ha dícsérnek az sértés, ha kritizálnak az gyűlölet, ésatöbbi. Nem csoda hogy a nemek viszonya folyamatosan romlik, amíg államilag támogatott propagandaként harsogják az arcunkba ezt a gyűlöletkeltést.

“Már a nők is egymáshoz képest határozzák meg a nőiességüket.”

A nőkre ez jobban jellemző, mint a férfiakra, de félreértik :) A nőknél ez a férfiak munkahelyi státuszharcának a lemásolása. A divat követése nem a nőiesség fokozására van, hanem a riválisok legyőzésére. Sok csajnak eszébe sem jutnak a pasik reggeli sminkelés közben, csak arra gondol, hogy az irodai/iskolai ellenklikk vezérmacáját kell lefőznie. Ez sok esetben nemhogy fokozná a nőiességüket, hanem egyenesen csökkenti, de ez teljes mértékben hidegen hagyja őket. Vagy ha valamelyik azt képzeli, attól lesz nőiesebb, hogy a nagyon friss übertrendi szandálcsizmát vagy lógóseggű beszartnadrágot húzza fel, amilyen az ellenmacának még nincs, az plasztikai helyett inkább agysebészhez menjen, hátha tudnak egy kis észt faragni a fejébe…

visuo
Olvasó
visuo

régen az volt a világ minden civilizációjában, hogy a férfiak harátozták meg, hogy mi férfias és mi nőies. és ezek a fogalmak konstansok voltak és ezt vették át a nők. manapság ez csak a nagy szaporaságú harmadik világban van meg, ami 100 éve a Nyugatot is jellemezte.

A nyugati kulturában most a nők mondják, hogy mi férfias és mi nőies és ez ráadásul variabilis. : (

Tehát MagyarMancika kitalálja reggel, hogy a sárga haj, meg a +30 kg az nőies, nyegle faszkalap viselkedés meg férfias. Másnap meg az ellenkezőjét állítja. Kell erre egyáltalán odafigyelni?

Deansdale
Admin

“a férfiak harátozták meg, hogy mi férfias és mi nőies”

Hát ezzel így nem igazán értek egyet. Viszont elgondolkodtattál. Egy kicsit összemostam magamnak a fogalmakat az előző kommentemben, persze nem volt nehéz, mert összetett a téma :) Alapvetően az férfias vagy nőies, ami az ellenkező nemet szexuálisan vonzza. Ezt valójában senki sem határozhatja meg magának, és nem is társadalmi egyetértés vagy véleményformálás kérdése. Aki mégis megpróbálja alakítgatni, az csak manipulálni akar.

A keveredést talán az okozta, hogy a férfiasságnak szerves része az individualizmus, a határozottság, a belső tartás. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező férfi pedig szilárd értékrenddel bír önmaga felé is, amit nem tud megingatni egy kósza manipulációs kísérlet.

visuo
Olvasó
visuo

csak ha azt látod, hogy a nő jobb oldalán „tartja” férfit és kézzel húzza maga után pl. az utcán és villamoson, akkor kételkedem, az ő „férfias” definícióin.

amit te leírtál az rövid, tömör megfogalmazása a férfiasságnak kortól-kulturától függetlenül. az más kérdés, hogy én ezt nem mindig látom a valós női párválasztásnál, pedig sokan-sokat szajkózzák.

ráadásul férfiasság része az is, hogy következetes. az elvárásokban is, mint fentebb említettem, nem definiálgatja újra, napról-napra ezer éve kialakult fix fogalmak jelentését.

SIL
Olvasó
SIL

“amit te leírtál az rövid, tömör megfogalmazása a férfiasságnak kortól-kulturától függetlenül. az más kérdés, hogy én ezt nem mindig látom a valós női párválasztásnál, pedig sokan-sokat szajkózzák.”

Ezzel egyetértek, tényleg ez a helyzet. Ez azért van mert az első szempont egy nőnél – férjválasztásnál – a biztonság, ami manapság az anyagi biztonság. Ez nem is baj. A második szempont viszont a férfiasság. Mert az viszont vonzó. Kezdetben lehet még ez is megvan. Az viszont baj, hogy a mai férfi nem mer férfias lenni – következetesen – az életében – ha házas – mert ilyenkor biz már nem az jön, hogy előfordul néha egy kis tányér falhoz csapás – aminek gyakran kompromisszum lenne a vége – hanem inkább ma már kultúremberek módjára egyszer csak felébredsz valaki mellett 10 év után aki beperelt. (Röviden…)

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Egy férfi a saját férfiasságát maga határozza meg, és csak a saját eszményeihez méri.

MGTOW?

az egyenes gerinc veszélyes dolog

A vezérkosoknak birkanyáj kell, nem gondolkodó emberek. Ne aggódjál, ez nem csak a férfiaknál veszélyes, hanem mindenkinél.

Sok csajnak eszébe sem jutnak a pasik reggeli sminkelés közben, csak arra gondol, hogy az irodai/iskolai ellenklikk vezérmacáját kell lefőznie.

Igen, pont erről írtam. De őszintén, a lányokba nem azt nevelik, hogy az a fontos, hogy legyen “szép”? Engem öreganyám még arra tanított, hogy kell húslevest főzni, a mai lányokat arra tanítják, hogy melyik műkörmöshöz kell járni. Nem jó ez.

az plasztikai helyett inkább agysebészhez menjen

Ez jó :D Engedelmeddel lopnám.

MissL
Olvasó
MissL

Már a nők is egymáshoz képest határozzák meg a nőiességüket. Aztán itt jönnek az elborult műmellek, műkörmök, műhajak…

A nők mindig is versengtek egymással, illetve majmolták a gazdagabbat,szebbet….nem a férfiak határozták meg mi a nőies, a nők szabták a tendenciákat, azzal h másolták egymást (épp aktuális királyi szeretőt, politikus feleséget vagy akár a falu legszebb lányát) vagy épp jobbak akartak lenni a sok versenytársnál, kitűnni vágytak és így teremtve divatot… rossz úton jár az aki azt hiszi h a nők  a férfiaknak akarnak legbelül tetszeni..áhhh…szóval nem csak a szeretett férfi dicséretét keresik (kivéve addig míg meg nem kapja a kiválasztottat), hanem a barátnőét, vagy az irigyekét (főként), vagy csak úgy mint ahogy Marilyn M. mondta csodálatosak akarnak lenni..

Szerintem a férfiak maguk határozzák meg maguknak h mi a férfias, mert ennek így kell lennie..

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

A nők mindig is versengtek egymással, illetve majmolták a gazdagabbat,szebbet…

Jajj ne már. A középkorban is? Mindegyik? Ne csak az unatkozó felső tízezret nézzük már.

épp aktuális királyi szeretőt, politikus feleséget vagy akár a falu legszebb lányát

Saját magadnak mondasz ellent. Azért majmolták a király szeretőjét, mert ők is egy király szeretői akartak lenni. Aka egy befolyásos férfinak tetszeni. Politikus feleség dettó. A falu legszebb lánya nem attól volt a legszebb, hogy körülötte döngicséltek a férfiak? De.

rossz úton jár az aki azt hiszi h a nők  a férfiaknak akarnak legbelül tetszeni

Elmondom, az összes női trükk arra vezethető vissza. A férfiaknak a fiatal termékeny nők tetszenek. A piros száj a peteérés jele (a rúzs miatt mondom) a darázsderék meg a magas ösztrogén szintté. Lehetne sorolni napestig.

szóval nem csak a szeretett férfi dicséretét keresik (kivéve addig míg meg nem kapja a kiválasztottat) hanem a barátnőét, vagy az irigyekét (főként), vagy csak úgy mint ahogy Marilyn M. mondta csodálatosak akarnak lenni

= igen fiúk, igazatok volt, a nők se tudják mit akarnak igazán és irreális elvárásaik vannak.

Egyébként M, mint melyik? Manson jó fej, Monroe túlhájpolt. Jó tudom, hogy Monroe :D

MissL
Olvasó
MissL

Szia én kimondottan a divat jelenségekről beszéltem ,mert hogy az ami igazán jellemző a nőknél..mindig a magasabb státuszú nőket majmolták mint most is, és a szépeket mint most..természetesen aki gazdag az többmindent megengedhet magának, akár trendet teremt épp..elég megnézni h hány szépség trükk vagy stílus “recep” t található a neten az éppen aktuális kedvenctől (Rihanna, Katalin hercegnő stb..)és régen is így volt, nézd meg a régi újságokat, akár századfordulós lapokat, mindig híres színésznőkkel, magas státuszú nőkkel reklámozták a szappanokat, krémeket, szabóságokat stb..Mert ez érdekelte a nőket, h vajon mitől olyan szépek, mert ők is azok akartak lenni..Érdemes ezekbe beleovasni olyan jókat lehet rajta derülni néha (arc kötözés módszere, nyers hús az arcra stb..), lehet az unokáink is így fognak majd a 2014-es marie claire-en..

Igen a vörös száj divatját oda lehet sorolni(de ez a divat is a századunkban hódított kb. 30-40 évig), de mondjuk a nude divatot, vagy egyéb hülyeségeket hova??..persze h mindenki fiatal akar maradni, ha nem megy legalább annak látszani, de ez nem feltétlen férfiakért megy hanem sokszor saját magunkért..ráadásul azért a férfiaknál is erősen látom mostanság, a jobb módúaknál h kozmetikába járnak, plasztikáztatnak stb..

“igen fiúk, igazatok volt, a nők se tudják mit akarnak igazán és irreális elvárásaik vannak.”

Miért lenne irreális elvárás az a férfiak felé, ha magamnak akarok elsősorban tetszeni és nem a barátomnak? Nem értem..Hiába tetszenék neki így vagy úgy , ha én nem érzem magam jól a bőrömbe…Sokszor a barátnők véleményére is jobban adok, mert az ő ízlésükkel jobban azonosulok..És igen sokszor eszembe jut M.M mondása, mert én is törekszem rá..(nem állítom h mindig csodálatos vagyok, de igyekszem:D)

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Ezt azért írtam, mert próbáltad bizonyítani, hogy mindig is így volt. Nem volt. Most már tényleg így van, én a saját kezemmel gépeltem le, hogy “ezt a hülyeséget átvették a nők is. Nem foglalkoznak vele, ha egy férfi megdicséri őket, hogy nőiesek, sőt. Már a nők is egymáshoz képest határozzák meg a nőiességüket.”

Régen az volt nőies, ami vonzotta a férfiakat. Az volt férfias, ami vonzotta a nőket. Már nem. A nude divatot is pont oda sorolnám, az újkori baromságok közé, ami leginkább a saját nemünkön belüli röhejes harc. Miért röhejes? Mert nem vonzza a másik nemet, sőt, legtöbbször taszítja. Mindkét oldal felvette ezt a hülyeséget, aztán fel van háborodva, ha nem talál párt. Hát ezért.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

A divat a nemi vonzáson kívül a társadalmi státusz – közösséghez tartozás, vagyon, pozíció -, és az egyéniség, kreativitás kifejezése is. És ez így van évszázadok, évezredek óta. A divat érzékelése, a “tetszés” szocializációs folyamat is. Megtanuljuk, hogy a trendi egyben vonzó is, holott nem mindig az ösztönösen szexuálisan vonzó dolgok lesznek trendik. Pl. a nude rúzs nem vonzó, hisz szexuálisan elvileg a vörös, telt ajkak tetszenek ösztönösen a férfiaknak. A méteres rizsporos paróka meg végképp kihullana a szexi-rostán.

Mikor divatozunk, akkor saját magunkat definiáljuk elsősorban, még akár úgy is, hogy épp látványosan nem követjük a trendeket. Ezen belül választ mindenki olyan divatirányt, ami többé vagy kevésbé hangsúlyozza a szexuális vonzását. Van, aki teljesen erre helyezi a hangsúlyt, és olyan is van, aki épp az ellenkezőjére. Viszont szerintem hiba a divatot, a külső megjelenés fontosságát csak az egyik nemhez kötni. Hosszú évszázadok teltek úgy el, hogy a férfiak komoly riválisai voltak a nőknek a cicomázás terén. Manapság egy olyan korszakon vagyunk túl, mikor a férfidivat a visszafogottság és a praktikum jegyében született, de a jövő változni látszik, a férfiak kilépnek az elmúlt 100 év kereteiből és újra változatosabb lesz a viseletük. Nincs ezzel semmi baj. Személy szerint nagyon nincs ellenemre, hogy pl. divatba jön a férfiaknál is a személyes higiénia, a színes ruhák már nem nem nevetségesek és nem titokban járnak pl. manikűröshöz.

Persze a férfi sminktől én is besírok, de az cseppet sincs ellenemre, ha egy férfi ad magára és biztos ízléssel képes saját stílust kialakítani magának. Nem feltétlenül kell az öltönyös-nyakkendő, de imponál, ha ismeri magát és van saját kiforrott ízlése.

Egyébként meg aki rendelkezik ilyennel, az nem feltétlenül költ kevesebbet, vagy tölt kevesebb időt a megjelenés kialakításával, mint egy nő. Csak szűkebb az eszközök skálája. Egy magára adó pasi két polcon képes ugyanolyan értékű holmit tárolni, mint ami nekem egy fél szekrényt elfoglal.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Megtanuljuk, hogy a trendi egyben vonzó is”

Csak Te és egy-két pláza kurva hiszi ezt.

,,A divat a nemi vonzáson”

Nincs köze a nemi vonzáshoz.

,,és az egyéniség, kreativitás kifejezése”

Egyik sem. Aki követi a divatot az pont, hogy nem kreatív, és nincs egyénisége.

 

Lucia
Olvasó
Lucia

Az eunukok is ferfiak?

Tibi
Olvasó

A szirének is nők?

hgyi
Szerkesztő

Csak annyira, mint amennyire a szatírok férfiak.

the hermit
Olvasó

 Ez a hagyjuk a picsába összedőlni az egész miskulanciát, nem is akarok tudni semmiről, ha nem látom, kit érdekel (strucc) nem valami férfias jelenség.

Rosszul látod. Néha kellenek a katasztrófák, kitör egy vulkán, leég pár száz hektár erdő, földrengés, szökőár, ezeknek is megvan a maguk szerepe. Ha valaki mindezt elismeri, attól még nem lesz “férfiatlan”, hogy a szavaiddal éljek. Ez nem struccpolitika, hanem annak el és felismerése, hogy nem vagyunk mindenhatóak.

Deansdale
Admin
mdmselle
Újságíró
mdmselle

“Ebből azt szűröm le, hogy az MGTOW követői is elférfiatlanodtak. Ez a hagyjuk a picsába összedőlni az egész miskulanciát, nem is akarok tudni semmiről, ha nem látom, kit érdekel (strucc) nem valami férfias jelenség.”

Szerintem nem férfiatlanodtak el, és nem is arról van szó, hogy ha nem néznek oda, akkor nincs is, hanem talán éppen az van, hogy látják hogy semmit nem lehet tenni, és akkor meg minek tépjék a szájukat? Én aztán nem vagyok M aki GTOW, de nagyon pesszimistán látom a jövőt. Globálisan, társadalmi szinten szerintem már visszafordíthatatlan a végromlás, aminek a feminizmus csak egy eszköze, semmi több. És a sok ideológiai áramlattal annyira szétforgácsolták a társadalmat, hogy le-he-tet-len összehozni egy akkora egységesen gondolkodó tömeget, ami döntő változást hozhatna. A sok lúd disznót győz, csak mese. Az irányítás már rég kikerült az egyén kezéből, így az egyén annyit tehet, hogy a saját és szerettei boldogulásáért tegyen valamit, amíg lehet. Ki tudja azt is meddig lehet. Én megértem ezeket a férfiakat. Nem tudom mikor lesz az összeomlás, ami után esetleg fel lehet építeni valami mást, de ők fogják a legkevesebbet veszíteni.

.
Olvasó

Szia Mdmselle, jó újra itt látni. :)

visuo
Olvasó
visuo

„Nekem csupán egy kérdésem van – amely a problémám, aggodalmam is – a feminizmus-MGTOW párossal kapcsolatban: Hová vezet?”

MGTOW igazából válasz a feminizmus kompromisszum-képtelenségére. évtizedeken át volt párbeszéd(felvétel) a feminizmussal, de minnél inkább többet adtál a nőknek/feministáknak annál inkább mohóbbak lettek. a feminizmus NEM dac, hanem gőg, irigység, mohóság és rombolás. míg a MGTOW a dac, az előbbinek a bolykottja.

MissL
Olvasó
MissL

Egy csupán egyénekből álló(család nincs), még lehet h boldog társadalomhoz..ilyen még nem volt, próbáljuk ki..

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Elsőre nagyon szimpatikus ez a MGTOW mozgalom, de jobban belegondolva teljes zsákutca, csak annak jó, aki képes teljesen lemondani a nőkről. Ugyanis a feministák sem hülyék és igyekeznek majd elvágni a férfiak menekülési útvonalait. A skandináv országokban már most a férfiakat büntetik, ha rajtakapják őket egy prostituálttal. Vannak feminista törekvések a pornó és a feleségimport betiltására, ha tömeges lesz az MGTOW mozgalom, kihasználva a politikusok degeneráltságát, át fognak verni minden nyugati országban ilyen törvényeket. Még az is elképzelhető, hogy visszanyúlva szellemi rokonaik, a kommunisták ötleteihez, gyerektelenségi adót vetnek ki a gyerektelen férfiakra.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

A megoldás egy férfimozgalom lenne, amelyik felvilágosítást végezne és politikai nyomást fejtene ki. Egy példa, megkeresni a feminizmust támogató / toleráló pártok olyan egyéni parlamenti képviselőit akik ezt legjobban támogatják és egy kampányt lefolytatni megbuktatásuk érdekében, beszórni a körzet postaládáit a jelölt negatív tetteiről szóló röplapokkal, ezt billegő körzetekben érdemes főleg megtenni.

.
Olvasó

Kezdhetjük akár az összes női képviselővel. Eddig eggyel se találkoztam, aki ne lett volna feminista (még ha antifeministának is vallja magát). Persze ettől még lehet, hogy van.

Az LMP-ről tudom, hogy ott már van 30%-os női kvóta a párton belül.

edie
Olvasó
edie

Én már olvastam pl vmi szőke fideszes képviselőnő nyilatkozatát, aki helytelenítette női kvótát, szerintem lehet találni normálisakat.

Koriander
Olvasó

“A megoldás egy férfimozgalom lenne, amelyik felvilágosítást végezne és politikai nyomást fejtene ki”

szerintem ez csak olaj lenne a feminizmus tüzére :)),

nekem tetszik az MGTOW passzív ellenállás jellege, a csendes szó/ a nyugalom sokkal hatásosabb a hektikus/ hangos agresszió ellen és miután ez nem egy végleges döntés, ha az élet mégis úgy hozná egyáltalán nem elvelenség,  ha vki párosul. Tudom, miről beszélek, mert nekem pölö egyáltalán nem volt célom a férfitalálás, tök jól éreztem magam egyedül is,  aztán másképp alakult. Ezért is fontos megtalálni a személyes komfort-érzet tengelyét.

MissL
Olvasó
MissL

Na az lenne még szép, egy új Ratkó-korszak..de félek h a gyermektelen nőkre is ez vár, jah meg az abortusz betiltása ha kevesebb a gyerek..gondolom..

Koriander
Olvasó

mondjuk a “feleségimport” betiltását nehezen tudom elképzelni… azért az elég brutál beavatkozás lenne a prájveszibe…

nem vagyok érintett (magyar a férjem), viszont jártam nyelvórákra és meglepően  sok a nyugati férfi és keleti nő (volt SZU tagköztársaságok+ távol kelet) vegyes házasság. A szláv csajok (tényleg válogatott szépségek) valóban családfőkre  vágynak, egyszerűen a szovjet despotizmus töketlen alkeszekké degradálta az orosz/ ukrán pasasok tömegét (igen a bentlakásos óvodai rendszerrel indítva az egész iskolarendszer nyakig benne van), a nők meg a nagy emancipációnak köszönhetően húzzák az igát: jó állás, csilivili lehetőségek, mégis egyedül és miután ott már nincs férfi, nyugaton keresnek.

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“töketlen alkeszekké degradáltta az orosz/ ukrán pasasok” – ja, az oroszok töketlenek. Bezzeg a nyugati ffi, aki lassan ülve húgyozik, az aztán igen. Azért keresik a nyugatit, mert ott jobb az életszínvonal., szimpla kurválkodás.

Koriander
Olvasó

elnézést, nem akartam bántani az orosz/ ukrán férfiakat, de a marxizmussal összefüggő feminizmus társadalmi destrukciójára sajnos kiváló példa Oroszország illetve arra, hogy ez senkinek sem jó, hogy megfosztották az orosz társadalmat a gyökereitől, múltjától, de ezt nem a bolsik kezdték, hanem még Nagy Péterék (…oké én mindenütt a gnosztikusokat látom, szóval be is fejezem).

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

Egyszerűen a szegényebb országokból mindig is vonultak a nők a gazdagabbak felé. Úgy tenni, mintha ez a női szokás nem létezne, majd a ffi-akat szapulni gyomorforgató.

Koriander
Olvasó

A hipergámia  nem csak a gazdag pasas+ szegény nő párosítás, hanem az is, amikor egy saját egzisztenciával rendelkező nő keres magának nem zsével, hanem brével rendelkező faszit, és dorombolhat neki.

SIL
Olvasó
SIL

“…dorombolhat neki.” – Ez így sokkal jobban hangzik, mint amilyen a valóságban – lehet. :D (Még nem próbáltam, csak majdnem, így ez csak feltételezés.)

Koriander
Olvasó

asszem most belezvarodtam, hogy mit nem probaltal? a dorombolast  a nore ertettem, de vegulis a ferfi is dorombolhat elegedettsegeben:-) nem csak a no.

visuo
Olvasó
visuo

(…oké én mindenütt a gnosztikusokat látom, szóval be is fejezem).

én is, olvasott vagy.  : ) Nagy Péter vakolt, de ezt biztos tudod. : )

orosz vagy?

Koriander
Olvasó

igen, fel agon.

Belvedere
Vendég
Belvedere

Ne feledjük a nyugatra kiköltöző magyar nőket sem, bár meglátásom szerint az exogámia a magyar nőknél nagyságrendekkel nagyobb, mint a férfiaknál. Az előző rendszerben – és napjainkban is – elsősorban a nők kerestek maguknak módosabb külföldi férjet:

http://mult-kor.hu/20130729_digozas_a_szocializmusban

A nők másik csoportja nem gazdasági előny miatt jár külföldi férfival, hanem korunk értékrelativizmusa miatt. Emellett sajnos rengeteg hazánkbeli nő jár fekete-afrikai férfival. A Délvidéken a magyar nők fele szerb férfival házasodik, meg is látszik ez a demográfián.

 

Kíváncsi vagyok, kiktől kaptam három nem tetszést. Az igazságot nem lehet tagadni. :)

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“nem gazdasági előny miatt jár külföldi férfival, hanem korunk értékrelativizmusa miatt” – sznobok.

visuo
Olvasó
visuo

ez ooolyan trendi… : )

digózás:
https://www.youtube.com/watch?v=OEYzvuEGym4
(ezek 40 évvel később is ugyanolyan sötétek)

amúgy minden sztereotípia ellenére, a magyarországi feka srácok mellett legtöbbszőr kövér-szőke-buta tekintetű magyar nőt látok. egyébként itt növekszik meg a HIV+ statisztika, meg pl. a Békéscsaba melletti menekülttábor környéki falvakban is nagyobb az országos átlagnál a magyar nők HIV-hordozottsága.

(most sírjak, vagy nevessek?)

MissL
Olvasó
MissL

Az olasz pasik mindig etalonok voltak( külföldön is), az szinte egy külön férfi típus az olasz “csődör”..nem csodálom h sok magyar lány fejét elcsavarják..most is..kicsit olyan ez mint a félvér/karamell lányok, vagy manapság a koreai csajok imádata..

hgyi
Szerkesztő

Szerintem az olasz férfiak nem jópasik. Mármint külsőre. (Egy hónap alatt egyetlen jó fickót láttam, az is szárd volt, ráadásul szőke és kék szemű.) Viszont akikkel találkoztam, azoknak 80%-a talpig férfi volt.

MissL
Olvasó
MissL

Igen, amúgy a nők sem kimondottan szépek, de ízig- vérig nők..ez inkább az olasz stílussal, életstílussal függhet össze..egyébként én kint sok helyes fiút láttam, de mind alacsony volt és túl barna(nekem), nagy orrú,  jah meg kicsit zsíros bőrű fajta ahogy elnéztem..

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“mind alacsony” – miért olyan fontos a magasság?

hgyi
Szerkesztő

Fene tudja. De fontos.
A nőknek is fontos és a férfiaknak is.

Nekem is mindig a 180 cm és annál magasabb fiúk tetszettek. Exem is és a párom is 180 alatt vannak…

MissL
Olvasó
MissL

Számomra fontos, mert 1,70 vagyok..plusz még jön a magassarkú..

Slasher
Vendég
Slasher

,,még jön a magassarkú..”

Minek kell az? Ha normálisan öltöznél, akkor nem lennének irreális elvárásaid a pasiktól.

hgyi
Szerkesztő

Igen. A nők is ízig-vérig nők. :o)

Lucia
Olvasó
Lucia

Az olasz ferfiak nagyon panaszkodnak az olasz nokre, azert is keresnek kulfoldon feleseget.

Az en ferjem olasz, csak annyira magas  mint en az igaz.

Azert mentem hozza mert egy het ismeretseg utam mar kozos jovot tervezett, amit magyar ferfinal meg nem lattam.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Az olasz ferfiak nagyon panaszkodnak az olasz nokre, azert is keresnek kulfoldon feleseget”

Gondolom mert hasonlóak. Az olasz férfiak leginkább a szőke nőkért vannak oda.

,,Azert mentem hozza mert egy het ismeretseg utam mar kozos jovot tervezett, amit magyar ferfinal meg nem lattam.”

Mert egy magyar  férfi általában óvatos és kimért. Te meg egyből egy olasz karjaiba rohantál, mert  házassággal és  a gyerekekkel hülyített ?

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“azoknak 80%-a talpig férfi volt” – igen, a külföldi, meg a jóképű mindig igazi férfi.
A nem jóképű magyar ugyanazért a viselkedésért egy rettenetes bunkó, paraszt. Láttam olyat, amikor a külföldi az utcán rángatta a nőt, és ordított vele, mint az állat, vagy amikor a nő által körülugrált külföldi olyan büdös volt, hogy nem lehetett megmaradni mellette.

hgyi
Szerkesztő

Fölösleges vagdalkoznod!
Miért számított volna, hogy külföldi?
Ha bunkó akkor nekem mindegy, hogy külföldi, vagy magyar. Egy olasz férfiú meg is jegyezte, hogy az olasz nőkre mondják, hogy temperamentumosak, de most már tudja, hogy a magyar nők is. Ugyanis nagyon felháborított egy mondatával és hát mondtam a magamét rendesen.
No, meg kikről beszéljek, ha Olaszországban tapasztaltam? Elég kevés magyarral találkoztam ott. Ráadásul nem pasizni voltam kint.

Az olasz férfiak mentalitása, a családhoz, a nőkhöz való viszonya teljesen más, mint a magyar férfiaké. A kultúrájukból adódóan.

És mint Liza írta, a nők csúnyábbak, mint a magyar nők, viszont sokkal nőiesebbek.

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“Miért számított volna, hogy külföldi?” – ez ma egy nőnek általában nagyon fontos.

“hát mondtam a magamét rendesen.” – ez nagyon helyes. Sajnos nem te teszed ki a huszonéves nők többségét.

“nők csúnyábbak, mint a magyar nők,” – nehéz elhinni, hogy a magyar nőket sikerül alulmúlni.

hgyi
Szerkesztő

aszta…
Úgy 30 évvel ezelőtt voltam Olaszországban. Pont a “digózós” korszakban…

Annál is inkább nem teszem ki a többségüket, mert a kevesebbségüket sem. :o))))))))) A lányom huszonéves. (És teljesen normális nő.)

Ahhha.

Slasher
Vendég
Slasher

,,És mint Liza írta, a nők csúnyábbak”

Ki találta ki ezt a hülyeséget? Láttatok ti már olasz nőt ?

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Nem mindig. Legalábbis nem mindenkinek. Araboktól ráz a hideg, keletiektől szintén (kivéve a nagyon távol kelet), nyugatiak többségétől szintén, főleg az olasz digóktól mászok a falra, de pl se angollal se némettel nem kezdenék.

A magyar férfiak egyébként nagyon udvariasak ha világviszonylatot nézzük. És segítőkészek, előzékenyek. Csak be vannak fordulva a körülmények miatt…
Azt is megfigyeltem már, hogy az 170-75 körül lévő férfiaknak sokkal szebb az arcuk (jóképűbbek), mint a 180-85 körülieknek. Szép férfi arcon pedig valószínű nem ugyanazt fogod érteni, mint én. És nem is tudom pontosan leírni neked, mert nem csak egy típus lehet szép vagy jó.

Egyébként: “A nők abba lesznek szerelmesek, amit hallanak, a férfiak abba, amit látnak. Ezért a nők sminkelik magukat, a férfiak pedig hazudnak.” Ennek a tökélyre fejlesztése az olasz digók titka. Légvárépítés. Ne aggódjál, mikor kiderül, őket is faképnél hagyják. Vagy max dacból maradnak, mert a barinőknek lehet villogni, hogy ez milyen trendi. Még akkor is, ha a hétköznapokban megélni egyszerűen rossz.

Lucia
Olvasó
Lucia

az olaszokban azt szeretem hogy egy heti ismerkedes utan hazasodni akarnak veled, foleg ha magyar no vagy, nagyon maskepp visszonyulnak a nokhoz meg a csaladhoz, marmint a tobbsege.

Belvedere
Vendég
Belvedere

Érdemes elolvasni a Jó és estét nyár, jó estét szerelem c. regényt., most ez villant be nekem.

A nők részéről mindig is markánsan jelentkezett a külföldi férfiak iránti vágy és az exogámia – sokaknál meg nem, de a tényt felesleges tagadni.

Amúgy számomra a magyar nők a legszebbek.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Még akkor is, ha a hétköznapokban megélni egyszerűen rossz.”

http://indavideo.hu/video/Ferjek_gyongye_S03E01_Rico

20:05

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Lucia: mindenkinek más jön be. Neked pl ez. Nekem nem tetszene, mert elhamarkodott, nem megfontolt, érzelmi alapú döntés. Ez pedig nem a férfiakra jellemző általában, hanem.

Belvedere: Lehet ösztönösen benne van a nőkben, hogy keverni kell a géneket. Egy idő után túl belterjes lenne a díszes társulat és csak korcsosulna. Én az a típus vagyok, amelyik nem génkeverős. Szerintem van Magyarországon is sok jó pasi. Nálunk egy átlag férfi simán lekörözi a felső kategóriásat bármelyik szláv népből. Nem az anyagiak miatt. Itt szigorúan belső tulajdonságokra és a kinézetre gondolok.

Naooo: a fejembe látsz :D Kb ez a szituáció volt előttem, mikor írtam. Bár ezt a sorozatot nem nézem.

Inaara
Olvasó
Inaara

Érdekes kérdés a szépség és a szerelem összefüggése. Olyan gyakori, hogy valaki úgy tudja, a magas, szőke az esete, mégis egy alacsony barnába lesz halálosan szerelmes…

Nem tudnám pontosan leírni, milyen férfiarc tetszik (talán csak annyit, hogy nem baj, ha markáns), látnom kell. És ha megvan benne az a valami, az X faktor, amit nem lehet megfogalmazni, akkor simán lehetséges, hogy minden szabály ellenére beleszeretek. :)

Szerintem sincs okuk szégyenkezésre a magyar férfiaknak, vonzó az átlag.

Fuzzy, “Nálunk egy átlag férfi simán lekörözi a felső kategóriásat bármelyik szláv népből.”

Egyetértek, a szláv férfiak általában nekem sem tetszenek (az oroszok között azért jobb a felhozatal). A nők viszont…

OK-OK, szépek a magyar nők, na de ha láttatok már gyönyörű orosz vagy ukrán nőt… El kell ismernünk, a poros nyomukba sem érünk.. Nagyon sok közöttük a szinte felfoghatatlan szépség, olyan lélegzetelállítóan gyönyörűek, hogy az ember csak nézi őket szájtátva, hitetlenkedve, hogy létezik ilyen a Földön… :)

Slasher
Vendég
Slasher

,,az olaszokban azt szeretem hogy egy heti ismerkedes utan hazasodni akarnak veled, foleg ha magyar no vagy, nagyon maskepp visszonyulnak a nokhoz meg a csaladhoz, marmint a tobbsege.”

Olyan sokat ismersz gondolom, és nyilván a legtöbb ezt akarja. Ő különösen:

http://www.leggilo.net/wp-content/uploads/2013/08/l43-rocco-siffredi-121109105416_big1.jpg

MissL
Olvasó
MissL

Jaj Kedves, azért ne legyél már ennyire negatív..magyar férfiak is szépek, nekem a legszebbek, ne viccelj már..

A magyar lányok szépek, igazolandó, nem véletlenül megy a Dubai és társai szexturizmus..

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Aki pénzért bármit megcsinál, az szép? Nem értem az összefüggést :)
Azért van a szexturizmus mert máshoz nem értenek. Legtöbbjük belülről már rég halott. Egy tízesért megb***hatja bárki. Főleg a külföldi, mert az trendi. És most finom voltam és nőies…

Slasher
Vendég
Slasher

,,Aki pénzért bármit megcsinál, az szép? Nem értem az összefüggést :)
Azért van a szexturizmus mert máshoz nem értenek. Legtöbbjük belülről már rég halott. Egy tízesért megb***hatja bárki. Főleg a külföldi, mert az trendi. És most finom voltam és nőies…”

Fuzzy itt az igazi nő :D

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

“Fuzzy itt az igazi nő :D”

Ha valamiben én vagyok az etalon, az már rég rossz :D

Azért köszönöm, elteszem a hideg téli napokra :)

Slasher
Vendég
Slasher

,,Ha valamiben én vagyok az etalon, az már rég rossz :D”

Miért? Azt mondtad még szerelni is tudsz :D

,,Azért köszönöm”

Szívesen, tőlem ilyet ritkán olvasni :D

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Ja, ja. Nem rég a fürdőszoba szekrény tetejét kellett szétkapnom. Ami jobban meglepett, hogy össze is bírtam rakni utána :D

Igen, azért is köszöntem meg :) Bár engem már megdicsértél. A “nő létedre egész jókat mondasz / gondolsz” nálam úgy lett lekönyvelve.

visuo
Olvasó
visuo

ezt minden magyar nőnek illenne végígolvasnia („kóros műmájerkedés”)

http://gyuloltellensegeink.blog.hu/2009/05/12/az_olaszok

– – – – –

a koreai átlagnő nem biztos, hogy szép, de a k-pop csajok nagyon szépen (gyönyörű!!!) ki vannak válogatva, kasztingolva. Kozsó tanulhatna tőlük. amúgy az ország Venezuela után a 2. helyezett plasztikai sebészetben és nem kevés lányt „előkészítenek” így produkciókra. Nagyon jó „munkák”!

Képzelem, ha a magyar nők ingyen plasztikai sebész lehetőséget kapnának, akkor milyen durván széttorzítanák magukat… Nem ismernék a kifinomultságot, a mértéket.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8j_XEn9b_8

https://www.youtube.com/watch?v=q796zKLDdgI

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Biztos szép gyerekei lesznek. Majd azokat is finoman plasztikázzák.

visuo
Olvasó
visuo

mondom, hogy értenek hozzá. : ) persze ha egy férfiról ilyen szintű dolog kiderülne, akkor az ugye milyen aljas dolog lenne – mondanák a nők.

de ez így már rendben van, ha szegény lánka csinálja, ugye? : )

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Futószalagon gyártják őket, nőket is, férfiakat is. Nőkből férfiakat, férfiakból nőket is. Van itt választék, kérem szépen.

Reszet Elek
Újságíró

Én személy szerint sosem voltam híve a kultúrák keveredésének. Nem is működnek az esetek többségében. Egyszerűen annyira más fogalomrendszer alapján gondolkodnak. Hogy mennyire így van, elég akár egy német vagy portugál nővel (pasassal) összeismerkedni. Pedig itt még nincsenek is távolságok. Hát még ha másik rassz tagja az illető. Nem mondom hogy kirugdosnék egy csini kis tejcsokit az ágyamból, de nem nagy a  valószínűsége, hogy családot alapítanék vele (max ha itt nőtt fel).

MissL
Olvasó
MissL

Nagypapám mondta mindig a szép lányokat viszik a külföldiek..Mondjuk én egyáltalán nem nézem le, sőt még hülyeségnek sem tartom..a szépség tőke, melyet mindenki úgy hasznosít ahogy tud, főként ha nincs más amiből előnyt lehet kovácsolni..és igenis presztízs egy külföldivel járni(nem menekült), még ha nem is gazdag, mert érdekesebb(fekete férfiak)..sajnos így sok magyar férfi maradhat nő nélkül, ami nem tesz jót a társadalomnak, de sokan tesznek erre, és inkább a jobb, izgalmasabb (=trendibb) életet választják..

Tőlem pozitív jelzést kapsz….

SIL
Olvasó
SIL

Tanulságos cikk.

Inaara
Olvasó
Inaara

Szia Wastrel! Nagyon klassz debütáló cikket írtál, gratulálok! Élmény volt olvasni. :)

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

Csatlakozom.

Sterling Archer
Olvasó
Sterling Archer

Tényleg remek cikk, szerintem kiválóan kiegészíti a témával foglalkozó eddigi kettőt.

visuo
Olvasó
visuo

azért óvatosan ezzel a 3. világbeli feleséggel… ha saját országodban veszed feleségül, ott is ugyanúgy leszedálhat, átvervet, megcsalhat, ill. vele együttjár még népesebb családjának elfogadása és velük való kötelező jópofizkodás, az ő hagyományaikhoz való (kényszeredett) alkalmazkodás.

visuo
Olvasó
visuo

az a baj a (nyugati) társadalommal, vagy magával az emberiséggel, hogy nem az összeomlás előtt lesz belátó, hanem utána. most Európa (és az USA) keserves 30–50 évét fogjuk látni. benne Magyarországgal. nem látványos (az inkább a végefelé lesz), mert egy lassú-hosszú folyamat.

Huffnagel Pista
Újságíró

Tisztelt Wastrel ! Gratulálok a remek, alaposan kidolgozott első cikkhez. Megint úgy érzem, hogy nem volt hiába, valami elkezdődött. Hamarosan a mainstream sajtóban is meg fognak jelenni a MGTOW cikkek!  Köszönöm!

visuo
Olvasó
visuo

„Hamarosan a mainstream sajtóban is meg fognak jelenni a MGTOW cikkek!”

hú, már nagyon várom, ahogy Blikkben, meg az RTL Reggeliben megjelennek a cinikus-lesajnáló-értetlenkedő riportok a bénán, hozzá kiválasztott kép- és videótartalommal. : D

Reformer
Újságíró

Kedves Wastrel,  én azért nem látom ennyire tragikusnak a valóságot. Hál’ isten ez a jelenség még nem általános akkor sem, ha emelkedik az MGTOW férfiak száma. Egyre több – akár fiatalabb – nőtársammal gondolkodunk úgy, hogy bármilyen (na jó, azért nem bármilyen :-))) segítséget, támogatást megadunk a férfiaknak ahhoz, hogy ismét visszataláljanak önmagukhoz, ugyanis egy egészséges táradalomban szükségünk van egymásra. Hogy ha kell, odanyújtjuk a segítő kezünket. Ez nyilván nem fog egyik napról a másikra bekövetkezni, de biztatóak a jelek.  Egyre több férfi ismeri fel, hogy neki is változni kell, ha “életben” akar maradni. Ők nem az MGTOW utat választották. Szerencsére….

A fejlődés érdekében azért egy dolgon gondolkozzanak el az MGTOW férfiak is: senki nem áldozat, a “játszmához” két ember kell. Férfias tulajdonság-e visszavonulót fújni akkor, amikor oda kellene állni, amikor fel kellene venni a kesztyűt? A kivonulás mire megoldás? Attól, mert nem veszünk tudomást e tényekről,  azok attól még léteznek. A kivonulás=talán sértődöttség, gyávaság, gyengeség?

Mi lehet az oka annak, hogy ezt tényként írod: “a férfiak képtelenek egységes csoportként, teljes egyetértésben fellépni valamilyen cél érdekében, mivel sokkalta individualistább teremtmények, mint a nők. Így egy klasszikus értelemben vett férfijogi mozgalomnak semmi értelme.”  

a férfi szabadnak született, és hála az MGTOW-nak, szabad is marad

Véleményem szerint az MGTOW nem lehet a férfiak fejlődésének az útja, mint ahogy nem is az, bár kétségtelen, hogy a jelenség létezik.

Az én értékrendem szerint a szabadság =nem az MGTOW.

A szabdság a félelem nélküliség.

Aki nem fél, az “szembeszáll”.

Egyébként gratulálok a cikkedhez, inspiráló.

Angelo01
Újságíró

“A szabdság a félelem nélküliség.”

Itt nem félelemről van szó, nem kell ez a shaming language! Tudatosan, vagy nem tudatosan a férfiak egy egyszerű racionális döntést hoztak. Mérlegelik a befektetett  érzelmeket, pénzt, időt, energiát és összehasonlítják a várható eredménnyel, szerelem, törődés, boldogság, család, majd megtippelik, hogy mekkora az esélye a számukra pozitív végkifejletnek. Manapság egyre kevesebb, az esélyek a férfiak ellen szólnak. (statisztika: házasság-válás, gyerekelhelyezés, gyerektartás, asszonytartás, hajléktalanság, vagyonmegosztás) Az MGTOW lét nem félelem, racionális döntés! Ha valaki kockázatvállalóbb, vagy naívabb (esetleg szerencsésebb), akkor tessék, lehet házasodni, gyereket vállalni. De egyre több férfi dönt úgy, hogy nem éri meg a kockázatot!

Szembeszáll??? Mi értelme szembeszállni egy sárkánnyal, hogy utána kapjak egy másikat?

the hermit
Olvasó

Véleményem szerint az MGTOW nem lehet a férfiak fejlődésének az útja, mint ahogy nem is az, bár kétségtelen, hogy a jelenség létezik.

Bármikor hajlandó vagyok elismerni, hogy ez egy reakciós dolog, és mint ilyen, nem túl látványos, talán nem is visz előre, viszont ilyenkor mindig ki van felejtve, hogy ezt egy társasjáték: legalább ketten játsszák. Na most, ha a játékszabályok úgy vannak kialakítva, hogy te semmiképp ne nyerhess, akkor érthető, ha nem akarsz játszani. Azt hiszed, a fiatal srácok nem látják az utcán a sok hajléktalant? Az értelmesebbje elgondolkodik, miért szinte csak férfiakat lát ott. Talán még magát is oda tudja képzelni, 10 vagy 20 év múlva.

Reformer
Újságíró

Arra azért kiváncsi volnék, hogy ha az “értelmesebbje elgondolkodik, miért szinte csak férfiakat lát ott”, milyen következtetésre jut? :-)))

kekasszony
Olvasó
kekasszony

Sziasztok!

Üdvözlök mindenkit, teljesen új vagyok itt, bár jó ideje tisztelője és olvasója vagyok az oldalnak.

Reformer hozzászólásához tennék annyit hozzá, hogy helytelennek tartom a gondolatmenetét.

Itt semmiféle “gyávaságról” nincs szó. Értelmezésem szerint passzív rezisztencia (ellenállás) a szóban forgó jelenség.

Számomra nagyon szimpatikus, Gandhi és más  emberek is alkalmazták. Erőszakmentes közben élsz ahogy szeretnél.

Mi ebben a rossz?

Egyébként ez az oldal teljesen megváltoztatta az értékrendemet. (Időnként szégyenlem magam, ahogy eddig láttam a dolgokat…) azzal együtt hogy két gyönyörű fiatal férfit neveltem fel a világnak.

Reformer
Újságíró

Kérdésként tettem fel, nem tényként. Nem az állítottam, hogy az MGTOW egy ördögtől való dolog, de hogy nem viszi előre a férfiak életét, az viszont egészen biztos. Ha félreérthető voltam, az az én “saram”.
Azon álláspontomban azonban “hajthatatlan vagyok, hogy a jogok nem járnak automatikusan: azokért ki kell állni, azokért akár küzdeni is kell. Nekem ez jelenti a bátorságot, a félelem nélküliséget.

Ezen felül nekem a kivonulás nem a passzív rezisztenciát jelenti, de erről most nyilván nem fogunk vitázni. Szerintem Gandhi nem egy MGTOW férfi volt.
Egyebekben mindenkinek szíve joga úgy êlni, ahogy neki megfelelő ( ha nem zavar ezzel másokat), azonban azt is el kell mondani, hogy szerencsére egyre több olyan férfit látok magam körül, a!ki hajlandó végre önmaga élete jobbá tétele érdekében – mégha fájdalommal is jár – változni.

kekasszony
Olvasó
kekasszony

Egyet értünk, időnként ki kell állni magunkért. A passzív ellenállás is a küzdés egy fajtája, pont erre szerettem

volna utalni. Lehet valamelyik nő ennek hatására lesz kénytelen ‘újratervezni’ a dolgait.

Gandhi-t is ezért hoztam szóba, hiszen egyik közismert “művelője” volt a szóban forgó ‘módszernek’ (nyilván nem a nőkkel szemben)

Reformer
Újságíró

Nem tudom, nekem a passzív ellenállás nem szinonimája, hanem antonimája a küzdésnek. De azért majd elgondolkozom….

MissL
Olvasó
MissL

Szia..nyilván a MGTOW nem megoldás, és ha elburjánzik meglesz a “haszna”..csak ezeknek a férfiaknak a nagy többsége valószínű kiábrándult, és semmi kedvük küzdeni már, főként h nem is bíznak a sikerben..erre írtam h nem gyávák csak kiábrándultak..

Reformer
Újságíró

A kiábrándultság soha nem vitte előrébb a világot. Ha semmit nem teszek önmagamért, ne csodálkozzak, ha az élet sem ” kegyes” hozzám. Abszolút látom a férfiak kiábrándultságát, ezért írtam, hogy vannak nők, akik hajlandóak segíteni. De legalább ne fordítsanak hátat, mert nemcsak hogy nem elegáns, de sehova nem is vezet. Tanuljanak meg újra bízni!

the hermit
Olvasó

A kiábrándultság soha nem vitte előrébb a világot.

Ó, dehogynem. Lásd a kiábrándultságot annak, ami: egy lépcsőfoknak.

Tanuljanak meg újra bízni!

Ez pont olyan, mintha azt mondanád: “Na spontán alakuljon ki itt egy beszélgetés, most azonnal!”

A bizalom vagy jön magától természetesen, vagy nem jön egyáltalán. Majd megtanulnak újra, ha lesz miért. A bizalmatlanság se csak úgy magától jött.

exRooster
Olvasó
exRooster

Nem érted a lényeget. A MGTOW filozófia az, hogy nők nélkül is lehet teljes és boldog életet élni.

Nem életcélom, hogy a világot egy hajszállal is előbbre vigyem, hanem az, hogy én személyesen úgy éljem meg, ahogy nekem a leginkább megfelel. Önző vagyok? Igen. És?

Reformer
Újságíró

Fiúk, …ahogy gondoljátok. Velem lehet egyezkedni. Aztán később nehogy megbánjátok….:-)))

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“segítséget, támogatást megadunk a férfiaknak ahhoz, hogy ismét visszataláljanak önmagukhoz” – egyenlőre ott tartunk, hogy a nők bolondultak meg, talán ezzel kéne foglalkozni.

MissL
Olvasó
MissL

Szia..én nem értek egyet azzal az elvvel, h a férfiak vegyék fel a kesztyűt, meg h gyávák..már ne haragudj, de te tényleg azt szeretnéd h valami francos harc alakuljon ki..igen természetesen a férfiak hozzáállásán is van mit csiszolni itt-ott, de h gyávák, mert elegük van abból amit látnak..hát azért azt kétlem..szegények így még csak jobban perifériára szorulnak, pedig most még a társadalomban “megbecsült” helyük van, vagy mondjuk így vannak még normális szeretett teljes kapcsolatok..

Ez nem hiszem h megoldás lenne amit írsz, ráadásul akkor a nőknek meg semmit nem kell tenni??először is ott kéne kezdeni mindenkinek , h megbecsüli azt akije van..már ez is sokat segítene….

Reformer
Újságíró

Ennyire talán még nem értettek félre. Most vagy az én készülékemben van a hiba, vagy a tiedben. :-))))

visuo
Olvasó
visuo

„Egyre több – akár fiatalabb – nőtársammal gondolkodunk úgy, hogy bármilyen (na jó, azért nem bármilyen :-))) segítséget, támogatást megadunk a férfiaknak ahhoz, hogy ismét visszataláljanak önmagukhoz, ugyanis egy egészséges táradalomban szükségünk van egymásra. Hogy ha kell, odanyújtjuk a segítő kezünket.”

: DDD mikor? hol? merre? hogyan? (nem a hitelemet kell kifizetni, mert az nincs) : DDD

„senki nem áldozat, a “játszmához” két ember kell.”

na, pont ez a tipikus áldozathibáztató rendszer…

„Férfias tulajdonság-e visszavonulót fújni akkor, amikor oda kellene állni, amikor fel kellene venni a kesztyűt?”

persze, adminisztratív ellehetlenítés, bűnbakkeresés után mit lehet tenni.

„Aki nem fél, az “szembeszáll”.”

épp ez az, hogy úgy száll szembe, hogy nem megy bele rendszer fenntartásába.

Reformer
Újságíró

Legyen szép a napod! :-)))

visuo
Olvasó
visuo

nagyon fontos az életben, meg a párkapcsolatokban, hogy ilyen szép szavakat mondjál (viszont szépet és jót nem kell cselekedni)!

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

nagyon fontos az életben, meg a párkapcsolatokban, hogy mindig a hibát keresd mindenben (és mindig szóvá is tedd)!

visuo
Olvasó
visuo

hát hiba az van bőven, de annyira, hogy eltakarja az állítólagos jót.

itt szépen fel volt sorolva hónapról-hónapra a rossz. ezek alapján már lehetne ellenkezőleg cseleledni és viselkedni.

ja, bocs, ezek már bonyolult következtetések lennének. : )

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Én is tisztában vagyok vele, még azt is megértem ha morciztok, de legalább normálisabb nőket ne marjátok már egyből, mert azzal ti is csak az árkot ássátok a nemek között. Aztán felőlem a többivel azt csináltok, amit akartok.

visuo
Olvasó
visuo

te írtál normálisabb dolgokat? az árokásást a feminácik, meg a betegesen elkényeztetett ivarérett magyar nőállomány kezdte.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Nem magamra céloztam itt, hanem általában azokra akik normálisan írnak nektek aztán mégis sértett dúvad módjára válaszoltok. Nem mindenki, csak néhányan. Tulajdonképpen nem csak tőled, hanem ettől az 1-2 ilyen indulatos embertől kérdezném, hogy mit is akartok valójában? Mert nekem úgy tűnik, hogy élvezitek, hogy ezen morgolódtok. Tök mindegy ki kezdte el, nem kéne folytatni. Ahelyett, hogy te is ásol, inkább vágd hozzájuk a lapátot. Még az is jobb. Azért itt egy páran azon munkálkodnak, hogy visszatemessék az árkot. Direkt gáncsoskodtok?

visuo
Olvasó
visuo

„mit is akartok valójában?”

nagyon szomorú, hogy ilyet meg kell kérdezned, pedig egyértelműen kiderült  a szövegből:

1, kisebb arcot
2, reális elvárásokat
3, agynövesztést
4, gerincnövesztést.
stb.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Nem erre értettem. Mi a célotok azzal, hogy folyamatosan sértegettek minden női hozzászólót válogatás nélkül?

Amúgy kösz a listát. Van gerincem, agyam is. Elvárásom már nincsen. Korábban sem az volt a baj, hogy magasan volt a léc, csak teljesen máshol. Állványostul. Az arcot meg mindenki ítélje meg maga.

Deansdale
Admin

Van akinek nem lehet segíteni…

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

hgyi-nek.

“Fene tudja. De fontos.” – szerintem ez azért érdekes kérdés, mert a magasságnak az embernél nincs előnye, minek lenne rá szelekció? Akkor honnan jön? Egy nöjimagazin azt írta, hogy a ffi legyen magas, akkor magas kell? A nőknek még a párválasztását is egy magazin irányítja? Jót tesz ez a társkeresési piacnak, és a társadalomnak?

hgyi
Szerkesztő

Tulajdonképpen te miért vagdalkozol?
Haragszol rám valamiért?

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

Nem rád haragszom, bocs.

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

Azért a kérdés áll, hogy a nők párválasztási preferenciái honnan jönnek, mennyire normálisak, és ennek milyen hatásai vannak.

Lucia
Olvasó
Lucia

az apat vagy mas fontos ferfit a csaladbol veszik peldanak, tudattalanul is.

hgyi
Szerkesztő

Akkor miért engem baszogatsz?

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

A  (most már) higgadtan felvetett témáról van véleményed?

hgyi
Szerkesztő

Mi a felvetett téma?

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“Azért a kérdés áll, hogy a nők párválasztási preferenciái honnan jönnek, mennyire normálisak, és ennek milyen hatásai vannak.”

hgyi
Szerkesztő

Részben biztosan az ősi ösztönök.
És gondolom ugyanonnan jönnek, ahonnan a férfiaké is. Teljesen egyéni, hogy ki, kivel képes hosszú vagy hosszabb távon együtt élni. Ha nem így lenne, gondolom nem győztem volna a kérőimet elhessegetni.

Kik, vagy mik mennyire normálisak?

Minek milyen hatásai vannak?

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“Részben biztosan az ősi ösztönök” – igen, erre írtam, hogy a magasság preferencia nem lehet ösztönös, mert nincs előnye.

“mik mennyire normálisak?” – a nők preferenciái, elvárásai.

“Minek milyen hatásai vannak?” – annak, hogy a nők az alacsony, vagy nem jóképű srácokat fiatal korukban szinte kirekesztik a párkeresésből, és a srácok fiatal koruk nagy részét nő nélkül töltik. Ráadásul a belsejükre fogják a dolgot, miközben a külsejük a probléma, ami nagyon káros hazugság, mert túlmutat a társkeresésen.

hgyi
Szerkesztő

(“a nők párválasztási preferenciái honnan jönnek“) Nem ragadtam le a magasságnál.
Előnye nálam annyi, hogy erőt, védelmet sugall. (És ha most ebbe belekötsz azzal, hogy de vannak 2 méteres, 50 kilós fazonok, akkor teljesen elástad magad…)
Ösztönös választásról írtam, amely az egész embert nézi. Vagyis érzékeli. Mert ez nem tudatos.

A nők elvárásai mennyire normálisak? Szerintem pont annyira, mint a férfiaké. Aztán vagy összejön, vagy nem. Vagy alább ad az elvárásaiból (álmaiból), vagy nem. És akkor vagy lesz párja, vagy nem.

A fiatal nők nem rekesztik ki az alacsony, nem jóképű srácokat a párkeresésből. Az énkép probléma tényleg gond. De ezt botorság  fiatal lányokra fogni. Éppígy hibáztathatnánk a srácokat, hogy az alacsony/magas, túlsúlyos/sovány lányok azért nem találnak párt, mert a fiúk kirekesztik őket, hiszen kinek kellenek csúnya lányok?
Próbáld már meg néha oda-vissza is nézni a dolgot, ne csak a saját szemszögedből és talán akkor nem utálnád annyira a nőket.
Önértékelési problémája bárkinek lehet. Még a mások által szépnek mondottaknak is.
Az indulataidat értem, de mivel kiterjeszted és általánosnak szeretnéd beállítani, valamint roppant egyoldalú, ezért nem tudok vele azonosulni. Ez nem az a hely, ahol az empátiám tovább tartana.
De nagyon szívesen meghívlak egy kólára egy forgalmas helyen, hogy nézegessük az embereket és megmutasd szerinted ki csúnya és megmutassam, hogy szerintem ki nem az.

Naooo
Olvasó
Naooo

Hogy baszélsz? Legalább kukacoljad, az úgy már nem is csaúnya.

Koriander
Olvasó

@aztamindenit, a magas férfi preferencia az igazából ( tudat alatt) a pénisz nagysággal függ össze, kb. ez a magyarázat arra is, hogy az ázsiai kis törékeny porcelánbabák is szívesen dugnak skandináv bengákkal. Az olaszok meg attól olyan magabiztosak, mert nem kételkednek “a kisember nagy bottal jár” tézisben, amúgy, ha hinni lehet az európai statisztikáknak, azért errefele (K-Európában) elég ritka a pöttömfasz.

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“igazából ( tudat alatt) a pénisz nagysággal függ össze” – van ilyen összefüggés?

“európai statisztikáknak, azért errefele (K-Európában) elég ritka a pöttömfasz..” – az önbevalláson alapuló statisztikák szerint?

Koriander
Olvasó

gondolom régebben a sorozásoknál, ha nem is colostokkal, de az általános orvosi vizsgálatnál ezt is regisztrálták saccra…

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Igen, amikor bevezették az általános hadkötelezettséget, Magyarországon 1867-ben történt ez, mindenre kiterjedő orvosi vizsgálat volt. Az Országos Levéltárban megvannak a sorozási akták 1914-ig, egyik ősömről azt is megírták, hogy sérve volt.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ezért nézették mindig az Egészséges Erotikát?

Lucia
Olvasó
Lucia

ez hulyeseg, egy ferfi azert kell magas legyen hogy olbe tudja venni a not

Koriander
Olvasó

:DDDD

hgyi
Szerkesztő

Hú! Engem egyszer egy pöttöm sváb fiú úgy felkapott, hogy csak lestem. Rohangált velem nagy lelkesedésében. :o)))

Angelo01
Újságíró

A magasság tudtommal nincs összefüggésben a péniszmérettel. Ösztönösen mindenki az egészséges, jó genetikával rendelkezőket tartja vonzóbbnak. Az arányosság=jó genetika, magasság=kevés betegség, jó immunrendszer, nagy izomzat=sok tesztoszteron, nemzőképes,(férfiaknál), pirosabb ajkak=jó vérkeringés (nőknél), széles csípő=fogamzóképesebb, jobban viseli a kihordást (nőknél) stb. stb. stb. Ezek mind tudat alatti reakciók :)

Koriander
Olvasó

Angelo, passz. mégis, azért vhogy általánosan ismert, hogy az ázsiaiaknak van a legkisebb és a fekáknak a legnagyobb (csak a két végpontot említsem).

Angelo01
Újságíró

Különböző rasszok. Ha viszont elosztod az átlagos magasságot az átlagos péniszmérettel, akkor hasonló arányokat kapsz. Itt is az arány a lényeg, mert egy pici ázsiai nőnek elegendő egy kisebb ázsia kéjléc, míg egy jól megtermett feketének, már nem. Almát ne hasonlítsunk körtével össze.

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“magasság=kevés betegség, jó immunrendszer” – a magas miért egészségesebb? Az óriások bottal járnak, fiatalon halnak. Az átlagtól fölfelé térünk el, hamarabb lesz a szervezet működésképtelen. Egyébként az ember az agyából élő faj, miért nem hangzik el soha a felsorolásban az intelligencia?

Angelo01
Újságíró

A genetikai kódod meghatározza, hogy mekkora lesz a magasságod (izomtömeged, stb.) ideális körülmények között. Ha nem vagy beteg, optimálisan táplálkozol, nem ér káros környezeti ártalom, akkor eléred, vagy megközelíted ezt a magasságot. Nem azt írtam, hogy a magasabb rögtön egészségesebb is. Ahogy az izmosabb sem automatikusan egészségesebb. Ez tudat alatti evolúciós hatás, ráadásul saját rasszon belül működik és relatív. Egy 2m-es fekát nem fog vonzónak tartani egy 1,5m-es thai lány, de egy 1,7m-es thai fiút már inkább. Nagyon sokat számítanak az arányok. Az óriások, ahogy te érted, rendellenesség miatt akkorák. Egyébként nézd meg a mai tiniket, több közöttük a colos.

Az intelligencia egy evolúciós stratégia, nem jobb, vagy rosszabb, mint az erő, a gyorsaság, a szépség, hanem más :)

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“Nem azt írtam, hogy a magasabb rögtön egészségesebb is” – ezt írtad: “magasság=kevés betegség, jó immunrendszer” – a magasabb kevesebbet beteg, jobb az immunrendszere? Ezt , hogy mérték le?

“Az intelligencia egy evolúciós stratégia, nem jobb, vagy rosszabb, mint az erő, a gyorsaság, a szépség, hanem más :)” – de soha nem kerül be egy felsorolásba sem.

Angelo01
Újságíró

Itt egy példa: http://patikapedia.hu/atlagmagassag

Keress rá pár cikkre a neten, nem fogom magyarázni az összefüggést :)))

Angelo01
Újságíró

Jobb immunrendszer, kevesebb betegség (=) nagyobb elérhető magasság.

Nagyobb magasság (nem =) jobb immunrendszer, kevesebb betegség, de feltételezi.

Ok-okozat, nem fordítva.

MissL
Olvasó
MissL

A magasság témához szólnék hozzá..szóval én soha nem olvastam női magazint, még tini koromban sem, de azt látom h mindenkinek nálánál magasabb kell..anyumnak is, nagymamám is mindig ezzel jött, h papa milyen fess magas férfi volt..szóval ez jóval túlmutat a magazinok elvárásain(már ha vannak egyáltalán olyanok)..az én párom is magas(2 m) mint egy kosaras és bevallom engem ez megfogott és az alacsonyakat soha észre sem vettem..de ahogy most aztamindenit olvasom, hát elszégyellem magam, komoly bűntudatom van..belegondolni h milyen nehéz lehet neki…viszont érdekes h a párom révén közelebbről megismertem több alacsony fiút és komolyan mondom volt köztük 3 olyan aki ha nem lenne barátom bejönne, simán elfogadnám külsőleg-belsőleg.. egyszerűen rájöttem h én voltam a hülye h eddig pusztán csak magas pasikra(jesszus mind 1,90 felett volt) tudtam férfiként tekinteni,mert persze volt fiú ismerősöm sőt egy barátom/haver is aki alacsony volt, de őket barátnak tekintetem, ők is engem..szóval lehet tényleg hozzáállás kérdése és ha megismerünk valakit az is más..jah és elfejlettem említeni h az ismerősi körben csak 2 alacsony fiúnak nincs csaja, ők viszont nagyon félénkek..szóval hajrá!!

 

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

hgyi-nek. Nehéz ezen a forumon rendesen válaszolni.  “A lányom huszonéves. (És teljesen normális nő.)” – sejtettem, hogy generációs szakadék van köztünk.

“Ahhha.” – ezt mire? A magyar nők tényleg csúnyák.

hgyi
Szerkesztő

Arra. Nem tudtam, hogy a magyar nők csúnyák.
(Viszont a magyar férfiak szépek?) :o)))))))))))))

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

Akkor már tudod. A férfiak se szépek, ha a nőknek nagyon fontos arc szimmetriát nézzük.

hgyi
Szerkesztő

Nem tudom.
A magyar férfiak szépek.
Ez az arcszimmetriás dolog egy nagy baromság.

Angelo01
Újságíró

Kényes téma, bocsánat, hogy beleszólok. Az attraktivitás, vonzalom sok minden függvénye. A test/arc szimmetria az egyik fontos dolog, ami tudat alatt befolyásol, de fontosak az arányok is. Pl. hiába szimmetrikus valakinek a Dumbo méretű füle. Bővebben itt:

http://szepsegkutatas.blog.hu/

 

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

Szerintem a jóképűnek tartott ffi-aknak  ált. szimmetrikus az arcuk.

Lucia
Olvasó
Lucia

Szoval szerintem azok a tarsadalmak mukodtek jol ahol letezet a poligamia es a tobbi ferfi eunuk volt, hisz eleg egy ferfi is 1000 no megtermekenyitesehez. Az jo ha a tobbi lemond onkentesen a csaladalapitasrol, az apasagrol..

Szerintem semmi ujsag ebben, a ferfiak mindig is hazzassagellenesek voltak, s ha meghazasodtak mindig csak papaszkodtak masok elott a felesegukre. Akkor sokkal jobb ha nem noznel ha az csak rosz nekik..

Mikor eloszor eletemben hallotam egy ferfit jol beszelni a felesegerol azt hittem csak trefal vagy megbolondult. De nem, o tenyleg egy elhagyatott szigetre a feleseget vinne magavval s nem a szamitogepet.. Fura egy alak lehetet.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Ilyen társadalom soha nem létezett. Legfeljebb volt néhány százalék aszexuális és homoszexuális, aki szerzetesnek vagy papnak állt. Az egy modern társadalmi jelenség, hogy férfiak tömegei élnek egyedül nő nélkül, mert már nincs társadalmi nyomás a nőkön a házasságra.

Belvedere
Vendég
Belvedere

Valóban modern jelenség, de a 20. század előtt minden társadalomnak férfitöbblete volt, történeti demográfusok rámutattak az özvegyasszonyok újraházasodására és az agglegények arányára. A férfiak évekkel később házasodtak a nőknél, plusz megfelelő egzisztencia nélkül nem találhattak feleséget. Az elithez tartozók pedig nem akarták egy elfuserált, meggondolatlan házassággal meggyengíteni a pozícióikat – Szapolyai János pl. 52 évesen nősült meg.

visuo
Olvasó
visuo

régen volt (pl. falun pláne) társadalmi szelekció. most csak kizárólagos női szexuális szelekció van, ami abszúrd méreteket ölt, rombolja-veszélyezteti a társadalom reprodukcióját, önfenntartását.

Lucia
Olvasó
Lucia

Poligamia nem letezet soha?

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

A majmoknál igen. Az embereknél az őskorban nem lehet tudni létezett e, nincs róla írott forrás. Az emberi társadalmak létrejöttével néhány gazdag ember gyakorolta a poligámiát, a nagy többség monogám házasságban élt.

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

hgyi-nek.

Köszönöm a választ.   ” annyi, hogy erőt, védelmet sugall” – a magas véd meg? Ha csak a 6-os számú ürítőtégely vagy számára, gondolod, hogy feláldozza érted az életét? Megvédeni az fog, aki szeret téged, akinek fontos vagy. A tv-ben mondta egy főorvos pár éve, hogy sok az új aids-es eset, az új betegek leginkább fiatal, diplomás nők, akik afrikaiaktól kapták a betegséget. Ha a nők szerinted a biztonságot keresik, légy szíves vezesd le, hogy vezet a család és az utódok biztonságához Afrikából idekóricált ürgékkel negyed óra után védekezés nélkül kúrni.

“A nők elvárásai mennyire normálisak? Szerintem pont annyira, mint a férfiaké.” – szerintem meg a nőké irreálisak, várják a szuperürgét, elég megnézni egy társkeresős reglapot. Mindjárt folytatom

hgyi
Szerkesztő

a magas véd meg? Ha csak a 6-os számú ürítőtégely vagy számára, gondolod, hogy feláldozza érted az életét?
Egyrészt terelsz. Én azt mondtam, hogy “Előnye nálam annyi, hogy erőt, védelmet sugall.”
Másrészt párválasztásról beszéltél, nem szimpla szexpartner, egyéjszakás (negyedórás) kaland  kereséséről.
Harmadrészt nem az élet feláldozásáról volt szó. Ha te egy párkapcsolatot annak tartasz, akkor minek keresel párt, miért vagy felháborodva azon, hogy nem kellesz a lányoknak?

Ahogy elnézlek, te is valami szupernőt keresel.
Azt is írtam, hogy azok a nők, akik valami álompasit keresnek, vagy alább adnak, vagy nem lesz párjuk. De ezt ugyan ne kenjék már se a férfiakra, se a többi nőre.

Sosem vizsgáltam a fiatal férfiak körében a szüzességi arányt. Gondolom, más sem. De ne haragudj, én nem gondolom, hogy erről kizárólag a nők tehetnek.

Alacsony vagy és csúnyának tartod magad?

Örülök, hogy jobban tudod egy tapasztalt nőnél, hogy a nők hogyan viszonyulnak a férfiak “szépségéhez”.

Ha nem utálod a nőket, akkor miért szidod őket egyfolytában?

Nagyon szívesen meghívlak egy kólára egy forgalmas helyen, hogy nézegessük az embereket és megmutasd szerinted ki csúnya és megmutassam, hogy szerintem ki nem az.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Nagyon szívesen meghívlak egy kólára egy forgalmas helyen”

hgyi
Szerkesztő

Ezdehüje! :o))))))))))))))))))))))))))

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Naooo egy üde színfolttá vált. Hát ezt is megértük :)

visuo
Olvasó
visuo

bocs, de a modern nyugati társadalomban jelenlévő, kizárólagos női szexuális szelekció egyáltalán nem garantálja az utódok minnél jobb immunrendszerét. mert hibás…

hagyjuk már a magazinműveltséget, hogy a nők tökéletes genetikai állományból választanak. ha az valóban így lenne, akkor nem lenne Down-kór stb… ha a nők csak a arcvonásokra-magasságra választanak (ami most van), abból még magasabb(-vékonyabb!) férfiak születnek, egyre gyengébb immunrendszerrel (nincs annyi köze a húsevésnek a nagyranövéskor). persze ehhez figyelembe kell venni, hogy mostanában milyen vegyszerekkel szennyeződnek az  emberek is.

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“Előnye nálam annyi, hogy erőt, védelmet sugall.” – és miért, ha semmi köze hozzá ennek a paraméternek. A székláb azt sugallja, marcipántorta?
” nem az élet feláldozásáról volt szó. Ha te egy párkapcsolatot annak tartasz, a” – nem a párkapcs. a feláldozás, arról beszéltünk, hogy védelmet nyújt a férfi, hát a védelem nem veszélytelen.
“akkor minek keresel párt,” – nem keresek. Írtam ilyet?
“miért vagy felháborodva azon, hogy nem kellesz a lányoknak” – hol írtam ilyet? Azon vagyok felháborodva, hogy normális, átlagos srácok nem kellenek nekik.
“Sosem vizsgáltam a fiatal férfiak körében a szüzességi arányt. Gondolom, más sem” – ez tévedés, Talán a műszaki egyetemen volt egyszer egy felmérés, és az jött ki, hogy a fijjúcskák több, mint 60%-a szűzen veszi át a diplomát.
“Ha nem utálod a nőket, akkor miért szidod őket egyfolytában” – rámutatok a szerintem társadalmilag káros magatartásukra.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Műegyetemen? Melyik barom csinált ott ilyen felmérést? Boldogult egyetemista koromban rendszeresen jártam az egyik műegyetemista barátnőm meghívására az SCH Qpára. A brutális nemi arányok miatt már azzal vittük a díjak felét, hogy 6-an két napig az emeleten csöveztünk :-D

Szerinted mi lenne a társadalmilag hasznos magatartás? Évente minden nő az adó 1% helyett vegye el pár rászoruló “átlagos” 40 éves szüzességét? :-D

MissL
Olvasó
MissL

Alapvetően úgy látom h kiábrándult emberkék is írogatnak ide, akiknek az önértékelése alacsony..Egyébként olyan érdekes h a csúnya(átlagos inkább) pasik sírnak h nem kelnek el..hát a csúnya lányok sem:(…ez sajnos így van, de akkor a társadalomnak kellene igazságosabbnak lenni és valahogy propagálni a nem olyan kellemes külsejű embereket, vagy kevésbé a nagyon szépeket, de kérdés h ez mennyire oldaná meg a problémát..tényleg rossz csúnyának, vagy semmitmondónak lenni..de hát nekem is az tetszik ami, nem nagyon hiszem h megváltozna bármilyen reklám hatására és hát ha csúnya lennék kitudja tetszenének a hozzám valók..ez nehéz ügy..nagyon a lélek legmélyére kell leásni, h valaki megváltoztassa az ízlését..

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“kiábrándult emberkék is írogatnak ide” – biztos a rengeteg kellemes élménytől ábrándultak ki, igaz?

MissL
Olvasó
MissL

Nem, ezt nem hiszem:(..semmi rosszindulat nem volt részemből ebbe a kijelentésben..nehéz mert láttam h van olyan férfi akit gyakran koccolnak a lányok, és sokszor hiába tudtam h ő jobb, mint az épp aktuális a barátnőmnek, mégsem tehettem ellen semmit csak max. elmondtam h hülye vagy lányom..mondhatom igen a szépség túlértékelt, és így gondolom ha másról van szó (férfiak főként), de ilyenkor arra gondolok h én magam felé meg elvárom a szépséget, és teszek érte..kicsit visszás h a szépség nem fontos nálam, de azért küzdök is érte…

Mondjuk tegyük hozzá h pár éve sokkal felszínesebb voltam, de még a sokévi átlag alatt volt az is..idővel a nők esze megjön..

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“A fiatal nők nem rekesztik ki az alacsony, nem jóképű srácokat a párkeresésből.” – akkor miért vagyunk tele olyan nem jóképű srácokkal, akik 25 évesen szüzek, miért vagyunk tele olyan srácokkal, akik két lány között éveket vannak egyedül, ignorációt meg alázást tapasztalva, miközben a jóképű ffi-ak 4-5 nőt látogatnak rendszeresen, plusz akkor mitől nő az átlagmagasság, ha az alacyony nincs kirekesztve
” akkor vagy lesz párja, vagy nem.” – ez társadalmilag nagyon káros.
“Az énkép probléma tényleg gond” – ezt nem értem.
“hiszen kinek kellenek csúnya lányok” – egyrészt a csúnya lány is kell, a ffi-ak szexuális késztetése erős, másrészt nem jóképű fiút írtam, az lehet átlagos is, miért írsz csúnya lányt? Ált. nőknél nem jóképű = csúnya, erről beszélek.

visuo
Olvasó
visuo

nem normális dolog ez a társadalomban, hogy pökhendi női szelekció miatt egyre több a túlkóros szűz fickó. : S

MissL
Olvasó
MissL

“nőknél nem jóképű = csúnya, erről beszélek”

Ne haragudj, de ha valaki azt mondja magáról h nem jóképű,akkor ki mire gondoljon?..mert ha valaki azt mondja h átlagos vagyok, azt lehet értelmezni…például ha egy lány azt írná neked h nem vagyok szép, mire gondolnál??

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“mondja magáról h nem jóképű” – ki beszélt saját magáról?

“ha valaki azt mondja magáról h nem jóképű,akkor ki mire gondoljon” – arra, hogy nem jóképű. Bonyolult?

MissL
Olvasó
MissL

Ok jogos.nem magadról írtál..:

Itt is írtad a nem jóképű kifejezést: “akkor miért vagyunk tele olyan nem jóképű srácokkal, akik 25 évesen szüzek”…itt azt kellett volna írni h átlagos, mert tényleg a csúnyára lehet asszociálni, vagy legalábbis kevésbé vonzóra (magamba kell néznem,lehet rosszindulatú vagyok:S)..de a csúnyával sincs gond, főként h minden relatív, lehet nekem épp az a csúnya tetszene..

“nőknél nem jóképű = csúnya”

ez az egyenlet így nagyon sarkos..kérdés h mi a csúnya és mitől..

ez a egyenlet igaz ?férfiaknak nem szép=csúnya..

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“ez a egyenlet igaz ?férfiaknak nem szép=csúnya..” nem igaz, a ffi-aknak a nem tökéletes nem lesz egyből szörnyű.

MissL
Olvasó
MissL

Na azért ezt öröm hallani, de biztosíthatlak fordítva sem igaz..

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

Nem értek egyet, és szerintem a fenti felmérés engem támaszt alá.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

http://www.ferfihang.hu/2013/12/04/az-idealis-ferfi-jol-keres-az-idealis-no-csaladcentrikus/

Ha elolvasod a cikket, akkor rájössz, hogy a felnőtt nőknek mindössze 10%-át érdekli, hogy a férfi legyen sportos, izmos. A jóképűt meg sem említik. A felnőtt férfiak 25%-a említette, hogy a nő legyen szép, csinos, szexi. A végén a forrás: MTI. Te milyen felmérést is linkeltél?

És ha már Adolf Weininger ma megemlítette egy cikkben: http://www.ferfihang.hu/2011/10/24/mi-kell-a-nonek/ (meg se említik a külsőt)

Hogy fiatalon, kamasz korban mi a preferencia, az édes mindegy. Ezen kár is feszengeni. Középiskola elején kb 10%-nak volt barátja, a végén is csak durván a felének. A srácoknál ugyanez volt a helyzet, pedig nem az osztályon belül folyt a románcok nagy része.

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“10%-át érdekli, hogy a férfi legyen sportos, izmos. A jóképűt meg sem említik” – nem azt kell nézni, hogy az emberek mit mondanak, hanem hogy mit tesznek. Nem szeretném újra kezdeni, nem értünk egyet, ennyi.

“Te milyen felmérést is linkeltél”- nem én linkeltem, Wastrel.

“Középiskola elején kb 10%-nak volt barátja, a végén is csak durván a felének. A srácoknál ugyanez volt a helyzet” – mikor volt ez? Nálunk teljesen más arányok voltak.

 

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Körülöttem majdnem minden pasinak van barátnője vagy felesége (az 1-2 kivétel tipikus karrierista és nem is érdekli), és a nők kb harmada szingli. Azok pedig jól érzik magukat egyedül, nem hiszem hogy egy éven belül kimozdulnának ebből. Most ez alapján mit szűrjek le? Aki keres az talál?

“mikor volt ez?” Úgy 10 éve… ezt de rossz így leírni. Most öregnek érzem magam :D

MissL
Olvasó
MissL

Igen, az a felmérés téged igazol, mondjuk kíváncs lennék egy magyar verzióra, mert azért a honi átlag férfiak szépek, szebbek -szerintem- mint sok nép férfiai: német, szláv, angol, amerikai elhízott átlag ..és szerintem zárójelben de ide tartoznak még a keleti pasik is, hisz azért ha az ember koreai, japán blogokat böngész láthatja milyen az átlag ott(akár a lányok is), és azért nem véletlen h a “válogatott” lányokat-fiúkat komoly plasztikázással engedik csak kamera elé..

És igen,én csak a saját tapasztalataimat tudom felhozni ellenpéldának, azért írok minden elkeseredett kommentre h van más vélemény is, nem kell hinni h csak a gazdag jóképű..

Épp tegnap jutott eszembe, h mikor a párommal elkezdtem járni, egyik kedves barátnőm benyögte h csúnya a barátom..hát totál kiakadtam..mert h neki nem tetszik oké, vagy épp átlagos oké..de hogy RONDA??? egyébként nem ronda, régi vágású fiú, és nem “divatosan” de jóképű..Igen és a dolog csattanója, h mi már 5öt éve boldogan élünk, míg a több akkori koleszos barátnőmnek nincs senki, vagy olyan akivel csak úgy megvannak…ennyit a külsőről..

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

Ezt ezen az oldalon inkább zárjuk le, ha szeretnéd tovább forszírozni, keresd meg a mennyire számít a férfiak külseje című topicot, ott örülni fognak neked.

MissL
Olvasó
MissL

Ne viccelj már engem egyáltalán nem érdekel senki külseje sem, csak senki se sírjon h csak a jóképű, meg milliomos, trendi pasikat favorizálják a lányok és azért koccolják  a “nem jóképű” pasikat ( jah és ezért szar az élet)..meg jön még a szemét nők frázis..

De tudod mit tényleg fejezzük be…

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

akkor nem utálnád annyira a nőket” – nem utálom őket, sőt, szeretném, ha lenne néhány az országban.
“Az indulataidat értem” – nem vagyok indulatos, csak kicsit szomorú.
“Önértékelési problémája bárkinek lehet.” – ezt nem értem, hogy jön ide.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

nem utálom őket, sőt, szeretném, ha lenne néhány az országban

Nálam most vágtad el magad. Aztán mondjad már, milyen az a nő, hogy ennyire nincs itt belőle? Most már érdekel. Ha jól emlékszem pont te háborogtál, hogy a nőknek a férfi=jó pasi. Erre ilyet benyögsz…. De nehogy meg merjünk sértődni, vagy szólni érte, mert akkor hülyepicsák vagyunk. Igaz? Ha most én is nekiállnék gyalázkodni, az meg shaming language. Kapjad össze magad légy oly kedves, aztán álljál ennek neki még egyszer, mert ez itt most konkrétan felháborító, amit az utolsó kommentekben sikerült idevakarni.

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“pont te háborogtál, hogy a nőknek a férfi=jó pasi. Erre ilyet benyögsz” –  férfi=jó pasi ez külsőség. A nőknek itt nem a külsejéről van szó, hanem az attitűdjéről, ffi-akhoz való hozzáállásáról.

“konkrétan felháborító,” – szerintem meg a nők döntő többségének hozzáállása a felháborító.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

És itt ki bántott? Hgyi baromi türelmesen és normális hangnemben válaszolgatott neked, te meg nézd meg hogy írsz vissza. Az összes nőt szapulod. Sajnálom, hogy ennyi negatív tapasztalatod volt, ugyanakkor örülök, hogy még az életben nem találkoztam ennyire frusztrált pasival. Félelmetes… lehet valami olyat mondanék, ami éppen nem tetszik neki, még meg is verne.

Mindig abban a hülye tudatban jövök ide, hogy ha itt beszélgetek a férfiakkal, talán jobban megértem őket és én is nyitottabb leszek egy kapcsolatra. Esetleg olyan irányban változok, vagy … áh, frászt. Jó lesz ez így egyedül.

hgyi
Szerkesztő

Azért számold meg, hányan hozták ezt össze.
Beszélgess inkább a többiekkel. :o)

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Eddig nem piszkáltam, csak kiverte a biztosítékot, na. Amúgy volt néhány óra, amikor csak te válaszolgattál neki, azért téged emlegettelek :)

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“Az összes nőt szapulod” – “nők döntő többségének” –  nem az összeset.

“életben nem találkoztam ennyire frusztrált pasival” – egyrészt marha nyugodt vagyok, másrészt sok ilyennel találkoztál, csak nem mondták a szemedbe. Az ismerőseim között a legsikeresebb srác szidja legjobban a nőket, hozzá képest roppant szolíd és visszafogott vagyok. Én szoktam csitítani.

“olyat mondanék, ami éppen nem tetszik neki, még meg is verne.” – ne magadból indulj ki. Miért vernék meg bárkit, aki nem ért egyet velem? Ezt kérlek ne.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

nem utálom őket, sőt, szeretném, ha lenne néhány az országban

Hát ezt a mikulás írta biztos. Nincs benne döntő többség, az már egy későbbi szépítés. tényleg, még mindig nem írtad le, hogy milyenek is azok a nők, amilyenekből itt nincs még néhány se.

Olyan szintű frusztráltság és agresszió van a kommentjeidben, hogy ezt nehezen hiszem el. Ha még te vagy a light verzió, akkor tényleg jobb kihagyni az összeset.

ne magadból indulj ki. Miért vernék meg bárkit, aki nem ért egyet velem? Ezt kérlek ne.

Hó-hó, én aztán a 160 centimmel akkora verekedős vagyok, hogy! Ez jön le a hozzászólásaidból, most mi a francot csináljak?

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“Hát ezt a mikulás írta biztos.” – itt tényleg hibáztam, mentségemre legyen mondva, hogy olyan kevés, hogy számolni vele fölösleges.

“agresszió van a kommentjeidben” – hol? Nincs itt semmi agresszió.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Pl ajánlom a “a magas véd meg? Ha csak a 6-os számú ürítőtégely vagy számára” kezdetű dalt újraolvasásra. A komplett blokkot. De ez csak egy. Akár a teljes mai termésedet felülvizsgálhatnád az érkezett válaszokkal együtt.

Szóval? Milyenek is azok a nők, amilyenekből itt nincs még néhány se?

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

” Milyenek is azok a nők, amilyenekből itt nincs még néhány se?” – már elismertem a hibát, van néhány. Olyanok, akik nem ellenségesek vkivel csak azért, mert ronda, és nem ásnak el valakit emberként külső tulajdonságok miatt.

“Pl ajánlom a “a magas véd meg? Ha csak a 6-os számú ürítőtégely vagy számára” kezdetű dalt újraolvasásra” – ebben nincs agresszió, ha ebből gondoltad, hogy “meg is verne”, akkor gondold át a dolgokat. Jó éjszakát mindenkinek

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Tudod mi a ronda? http://31.media.tumblr.com/tumblr_kxliltlqzJ1qzfv2co1_500.jpg

Na ez ronda. Hidd el szívesen cserélné az arcát a hátsóddal és utána jól érezné magát.

Pl abban a beszélgetésben szerintem eléggé agresszor voltál. Ez a folyamatos faggatás tele csupa negatívumokkal, valahogy nem volt szimpi. És én itt nagyon nem a külsőd alapján ítéllek meg, mert arról lila gőzöm sincs. Pusztán a hozzászólásaid alapján. Neked is jóéjt.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Jó lesz ez így egyedül.”

Na ugye :D

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

De hogy erre minimum hetente egyszer rá kell jönnöm…

hgyi
Szerkesztő

Kóla?

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

Köszönöm, de nem. Nem tudom, neked miért lenne jó, de azt látom, hogy az átlagos nőknél nyitottabb és türelmesebb vagy.

hgyi
Szerkesztő

Köszönöm, de nem.”
Valahogy sejtettem…

Nem tudom, neked miért lenne jó
Nekem? Semmiért. Neked lenne jó, de ha nem, hát nem.

de azt látom, hogy az átlagos nőknél nyitottabb és türelmesebb vagy
Igen. Egyrészt mert 50 éves vagyok, boldog párkapcsolatban élek, meg vagyok elégedve a párommal, a gyerekeimmel, magammal és úgy általában azokkal, akik körülvesznek. Tehát nem vagyok érintett sem életkorilag, sem vadászatilag, ezért olyan vagyok veled, mint anya a hülye gyerekével. A veled – vagyis mindazzal amit ide leírtál – kapcsolatos indulataimat így könnyű kiadni máshol, és könnyebb kezelni.
Bár legszívesebben kivagdostam volna szinte az összes beírásodat, de úgy gondoltam, be kell mutatni az olyan jellegű problémákat is, mint a tiéd – vagyis azokat, amelyek az ilyen hozzáállás generál a női kommentelőknél. (Megjegyzem, ha olyan rettenetesek lennének a nők, mint ahogyan leírtátok, már rég elküldtünk volna titeket a sunyiba, és hasonlók.)
Megvan rólad a véleményem – mely sajnos minden igyekezetem ellenére abszolút negatív – és csöppet sem vagyok veled empatikus. Ha esetleg így értelmezted volna a nyitottságomat és türelmemet.
Ennek ellenére nem azonosítom veled az összes többi férfit, mert én tudom, hogy vannak normális férfiak is.

És mivel aludtam a tegnapi produkcióitokra egyet, úgy döntöttem, hogy ha a továbbiakban nincs a cikkhez kapcsolódó mondanivalótok, csak a nők objektív érvek nélküli szapulása, az repül.

S mivel elzárkózol a beszélgetés elől, több mondanivalóm nincs hozzád.

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“vagyok veled, mint anya a hülye gyerekével” – egy tündérvirágbogár vagy
“jellegű problémákat is, mint a tiéd” – 1000-szer írtam le, hoyg nem az én problémáim ,  hanem ált. társadalmi probléma.
“megvan rólad a véleményem – mely sajnos minden igyekezetem ellenére abszolút negatív” – miért sajnos, és miért az igyekezet?
“csöppet sem vagyok veled empatikus. Ha esetleg így értelmezted volna a nyitottságomat és türelmemet.” – nem meglepő, a nők nem túl empatikusak, leírták már ezen az oldalon is párszor.
“nem azonosítom veled az összes többi férfit, mert én tudom, hogy vannak normális férfiak is.” – a világ legnormálisabb ffi-ja versenyen 3-ik lettem.
“nők objektív érvek nélküli szapulása” – a műcaki eggyetem kérdőíves felmérése elég objektív? Vagy ha valami linket akarsz, följebb ott a hivatkozás, hogy a nők a ffi-ak 80%-át átlag alattinak tartották.
“cikkhez kapcsolódó mondanivalótok” – Férfiak, akik a maguk útját járják cikknél a ffi-ak és a nők viszonya szerintem témába vág, de te tudod.
“elzárkózol a beszélgetés elől” – leírtam 1000-szer, hogy társadalmi probléma, erre írod : “problémákat is, mint a tiéd”. Akkor miért én zárkózok el?
Szívesen beszélgetek, legfeljebb nem értünk egyet. Mi csak leírtuk, hogy viselkednek a fiatal nők, de hidd el, senki nem utálja a nőket, és hidd el, mindenki szívesebben írná az ellenkezőjét, mert arra vágynak itt a srácok. Egy antifeminista oldalon nem mondok újdonságot, ha leírom, a nők ma a kivételezett csop.. Minden 2. újságcikk arról szól, hogy a nő az milyen szuper dolog. állandóan dícsérik őket, elhiszem, hogy szokatlan a kritika, de az nem utálat.

the hermit
Olvasó

ejha, tiszta “Mennyire számít a férfiak külseje?” topik lett ebből a beszélgetésből.

visuo
Olvasó
visuo

: D az ennyire híres-hírhedt?

the hermit
Olvasó

Eléggé

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

Lizella, Lizella, ejj-ejj

“Ne viccelj már engem egyáltalán nem érdekel senki külseje sem, csak senki se sírjon h csak a jóképű, meg milliomos, trendi pasikat favorizálják a lányok és azért koccolják  a “nem jóképű” pasikat ( jah és ezért szar az élet)..meg jön még a szemét nők frázis..

De tudod mit tényleg fejezzük be…” – tudod, hogy itt nem válaszolhatok, erre beírod ezt, miután kértelek, hogy itt fejezzük ezt be. Szerinted ez korrekt eljárás?

MissL
Olvasó
MissL

Aztamindenit ejj-ejj neked is..:D

Nem korrekt???  :O   Engem alapvetően a MGTOW férfiak érdekeltek volna (esetleg az WGTOW) mivel ugye ez lett volna a téma, csak annyira elment a külsősége meg hasonlók irányába, feleslegesen belátom..

Tényleg semmi értelme ezen a  rágódni, mert a magányosodásnak sok oka van és azokról kellene inkább “vitázni”, hátha valakinek valami konstruktív jut eszébe..

Amúgy úgy pörögtek itt a kommentek h nehéz volt követni..

XOR
Vendég
XOR

Tegyük hozzá, hogy a magány sokkal magasabb rendű életforma a társas együttélésnél (legalábbis férfiak számára).

Nem véletlen hogy az igazán nagy formátumú tetteket, gondolatokat magányos férfiaknak köszönhetjük. A nő egy férfi számára csak visszahúzó erő. A modern nő különösen.

Inaara
Olvasó
Inaara

“az igazán nagy formátumú tetteket, gondolatokat magányos férfiaknak köszönhetjük”

Igen, de én inkább társas magánynak nevezném. A nő valahol ott van a háttérben, akár mint anya, feleség vagy barátnő. Fontos, mert a nagy tudósok, feltalálók mind elszállt “fura fazonok”, nem ebben a világban élnek; kell, hogy valaki intézze a mindennapi földhözragadt dolgokat, mint pl. a csekkek befizetése, bevásárlás, háztartás, tárgyalni a szerelővel stb. Ún. normális ember nem fog feltalálni semmit, ahhoz teljesen benne kell élni a kutatásban, nem tud apró-cseprő dolgokkal foglalkozni. Nem véletlen a “szórakozott professzor” mondás. :)

Belvedere
Vendég
Belvedere

Nem feltétlenül így van.

Nem egy kiemelkedő dolgot és sok sikert értem el az életemben, úgy, hogy semmilyen nő nem támogatott, jelenleg is egyedül lakom.

XOR
Vendég
XOR

Legalábbis vannak olyan nők, akik ezt szeretnék sugalmazni, mert nem bírják elviselni hogy akad olyan férfi aki számára nem jelentenek semmit. Vagy inkább terhet. Mintha egy zsák korpát a hátukra vennének.

Tibi
Olvasó

Véleményem szerint a magány ennél sokkal magasztosabb. Ennél a dacnál jóval mélyebb, és hálásabb. Számtalan elítélt számolt be arról sokéves szabadulása után, hogy enélkül a kényszerű bezártság nélkül, meg sem ismerhette volna önnönmagát. (Szolzsenyicin, Thackeray elég jól meglátta ennek a fonákját)
Ez messze nem arról szól, hogy nekem nem kell nő mert…

XOR
Vendég
XOR

Egyetértek!

Kicsit leegyszerűsítettem a kérdést. A “befelé élni” elve több értékkel bír önmagában mint a “kifelé élni”, amibe a társadalmi elvárásoknak való megfelelés, és a felszínes érdekességek, örömök felé fordulás is beletartozok, és nem más mint az életéhség (trisná) kielégítése az annak való alávetettség értelmében. Én a MGTOW-ban egy kicsit a “befelé élni” elvét is felfedezni vélem, de kehet hogy többet látok a mozgalomba, mint ami ténylegesen benne van.

hgyi
Szerkesztő

Szerintem e két véglet – “befelé élni”, kifelé élni” – között kellene gondolkodni, cselekedni, élni.

hgyi
Szerkesztő

Tegyük hozzá, hogy a magány sokkal magasabb rendű életforma a társas együttélésnél (legalábbis férfiak számára).
Ezt kifejtenéd?

XOR
Vendég
XOR

Szívesen.

Egyrészt vannak olyan férfiak akik az életet kötöttségek nélkül szeretnék élvezni. Ebben az esetben a párkapcsolattal járó kompromisszumok ezt gyakorlatilag lehetetlenné teszik.

Másrészt vannak olyan férfiak is (igaz kevesen) akik nem kívánnak belemerülni az élet felszínes semmiségébe, hanem az életen túlmutató igazságokat keresik, többé-kevésbé a Felébredés ösvénye felé orientálódnak. Számukra szinte tiltott a nőkkel való kapcsolat, mert ez egy dezorientáló erőként nyilatkozik meg. Eltérítheti őket eredeti szándékuktól, vagy a megvalósítást megnehezítheti. Lenne egy kis lehetőség arra, hogy ez ne így legyen – de erre a mai nők alkalmatlanok, mert nem képesek feltétel nélkül behódolni. Egyébként női részről egy kapcsolatban csak a TELJES behódolás az elfogadható. Ilyen ma nincs.

hgyi
Szerkesztő

Köszönöm szépen. De ezzel nem támasztottad alá, hogy “a magány sokkal magasabb rendű életforma a társas együttélésnél (legalábbis férfiak számára).
Amit írtál, egy buddhista megközelítés és igen kevés emberre vonatkoztatható. Általánosságnak semmiképp sem tekinthető a kiemelt kijelentésed.

XOR
Vendég
XOR

Nem kifejezetten buddhista. Lényegében az összes tradícióban van hasonló megközelítés. A magasabb rendűség pedig pont a tágabb szellemi lehetőségekben rejlik. De tény, hogy igen kevés emberre vonatkoztatható.

hgyi
Szerkesztő

Rendben. Nem kifejezetten buddhista, csak épp a felébredés ösvénye jutott az eszedbe.

Újabb magyarázandó kifejezéssel magyaráztad a magasabbrendűséget: “A magasabb rendűség pedig pont a tágabb szellemi lehetőségekben rejlik.
Amennyiben?

Jó, rendben. A szerzeteseknek. Épp ezért nem tekinthető általánosnak. Tehát mint iránymutatót nem adhatod a férfiaknak.

XOR
Vendég
XOR

Mint írtam az élet élvezőinek is jobb az egyedüllét.

Társas kapcsolatokhoz két egyszerű szabály van:

1. A férfi várja el a nő teljes behódolását.

2. Ha ez megtörtént, akkor is meg kell tartani egy bizonyos távolságot. Nem szabad, hogy a kapcsolat túl intim legyen. A nő tudniillik a lefektetett szabályokat az intimszféra körein belül, elsősorban érzelmek manipulálásán keresztül alattomosan megpróbálja átalakítani, kiküszöbölni. Ez okosabb nők esetében észrevétlenül, lassan megy végbe. Az eredmény a férfi bukása, destrukciója, “domesztikálása”. A férfi később (gyakran évek múltán) veszi észre, hogy mivé vált a kapcsolata, és hogy mennyi mindent feladott céljaiból, férfiúi mivoltából. Tehát résen kell lenni.

Azt mondhatnánk, hogy a nők immorálisak – csakhogy a férfi destruálása náluk egy tudattalan ösztön, gyakran számukra is rejtetten működik.

https://www.youtube.com/watch?v=SLqyWPIoEf8

 

hgyi
Szerkesztő

Mint írtam az élet élvezőinek is jobb az egyedüllét.”
Igen, ezt valóban kijelentetted. De nem indokoltad meg, nem támasztottad alá. Ezt még mindig hiányolom.

A szabályaid sem mondhatók általánosnak. További tárgyalását senkinek sem javaslom, annál inkább ajánlom figyelmedbe Deansdale cikkét: Félreértések elkerülése végett

XOR
Vendég
XOR

Szerinted volt Sade márkinak felesége? Ő mondjuk egy elég extrém példa, de az élet örömeit kereső életformát nehéz összeegyeztetni egy párkapcsolattal. Volt néhány barátom aki megpróbálta, de mind rosszul végződött.

Nem értem, hogy jön ide Deansdale cikke?

hgyi
Szerkesztő

De Sade márki pöttyet mintha őrült lett volna… Érdemes olyannal példálózni és általánosnak tekinteni, aki a szadizmus szavunkat adta?
Említettem már, hogy az átlagos emberek tekintetében jobb valamiféle középútról beszélni? Merthogy eddig csak szélsőségeket említettél. Olyan emberekről beszélsz, akik igen kevesen vannak.

Olvastad a linkelt cikket?

Deansdale
Admin

Ritka beteg hozzáállás, egyben garancia a szeretettelenségre, és így a tuti boldogtalanságra. Az ilyen szintű gyanakvás már egyértelmű (orvosilag kimutatható) üldözési mánia. Arról nem is beszélve, hogy úgy tűnik, olyan üzletet akarsz kötni a nőkkel, amiben te csak nyersz és ők csak vesztenek. Ebben mi is a ráció? Vagy máshogyan feltéve a kérdést, ez miért erkölcsösebb hozzáállás, mint amit a nőkről hiszel?

“Azt mondhatnánk, hogy a nők immorálisak”

A szó, amit keresel, az amorális.

edie
Olvasó
edie

Szaud Arábiába vagy tálibokhoz kéne küldeni, ehelyett a fórum helyett.

Adolf Weininger
Újságíró

Ajvé, a belinkelt filmrészlet megszólítja nicknevem nem-goj felét… Nem láttam Enyedi Ildikó filmjét, csak hallottam róla, ez most kiváncsivá tett. A szöveg alapján nyilvánvaló, hogy a férfi Otto Weiningert ábrázolja, amiket pedig mond, alighanem idézetek a Nem és jellemből.

Szerintem nem kell a dolgot nagyon mellre szívni. Weiningernek ez az egyetlen könyve volt – ami roppant érdekes és következetes alapgondolatmenetén kívül halál unalom -, amely mű megjelenése után a szerző öngyilkos lett (igen teátrális körülmények közt). Amúgy meg igen csúf ember volt. Szegény.

Nietzsche meg azt mondta, hogy ha nőhöz indulsz, ne feledd a korbácsot.  És akkor mi van? Ez a kijelentése – ha nem egy kölcsönös megelégedésre szolgáló szado-mazo kapcsolatról van szó – szimplán csak egy erkölcstelen f@szság. Amitől Nietzsche még hatalmas filozófus marad, csak épp nem ezért a mondatáért szeretjük. Weininger nála kisebb kaliberű gondolkodó volt, de ő is belealakított a nyugati kultúrába…

A férfi-nő háborúban efféle eszmetörténeti nagyságokkal érvelni viszont egyszerűen férfiatlan dolog. Szerintem is létezik e harc – bár nem ez a no.1. frontvonal, viszont az első tízben benne van -, amely küzdelemben azonban a szavak szintjén férfiaskodni csak akkor jogosult, ha (mint Nietzsche) tengernyi más valódi okosságot is mond mellette a férfi, vagy akkor, ha – mint Weininger – a szóbeli keménykedés után levonja a legkeményebb konzekvenciát is önnön egzisztenciájára nézve.

Persze lehet, hogy tévedek. Csak nem valószínű:)

aldum
Olvasó
aldum

Az a baj, hogy ez mar nem csak egy vicces tulzas.
Itt egy cikk, ami egy feminista programozasi nyelv es logika koncepcionalis alapjait fekteti le: http://www.hastac.org/blogs/ari-schlesinger/2013/11/26/feminism-and-programming-languages
A lenyeg: (A && !A) nem feltetlenul hamis.

Ha ezt vesszuk, tenyleg ilyen a femilogika, tulajdonkeppen egyaltalan nem meglepo a feminista duplagondol (http://www.ferfihang.hu/2012/11/14/feminista-ertelmezo-szotar-kozhelygyujtemeny-es-paradoxonkollekcio/)

Az mar csak hab a tortan, hogy  amikor osszeallt a 4chan technologia es politika board, hogy csinaljanak egy parodiat errol, a GitHub (ami amugy is ismert feminista rak), a BitBucket es a Google Code is torolte oket, mert kisirtak, hogy “offensive”.
Jelenleg itt van, hosszu ideje haboritatlanul, aki jartas a feminizmus/social justice es a programozas temakoreben is, igen jot nevethet: https://gitorious.org/c-plus-equality/c-plus-equality/

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Végigolvastam a kommentfolyamot, szeretnék én is reagálni az aztamindenit által megfogalmazott dolgokra.

Igen, a jelenség létezik, saját tapasztalatból tudom. Én is csúnya férfi vagyok, mert van egy genetikai eredetű problémám, amely bőrszárazságban, erőteljes hámlásban nyilvánul meg, többek között. Nem nagyon lehet mit kezdeni vele, legjobb tudomásom szerint. Önbizalmam van, és nem vagyok sikertelen ember az életben. A PUA irodalom sok mindenben segített, én tulajdonképpen annak köszönhetem a sikereimet a nők körében, volt néhány barátnőm, míg előtte egy évtizedig senki. Segít abban, hogy azt a kicsi szexpiaci értékedet, ami van, maximálisan fel tudd használni. Ugyanakkor teljesen meg tudom érteni aztamindenit csalódottságát, iszonyatos úgy fiatalnak lenni, hogy tudod, hogy a szerelem számodra elérhetetlen dolog. Nagyon hálás vagyok a PUA-knak, hogy sikerült legalább a legmélyebb gödörből kimászni.

Viszont tartósan, hosszú távra én sem kellettem még eddig senkinek. És ez a csúnyaság miatt van. Gondolkodom azon, hogy hogyan lehetne összeszedni az MGTOW tudásanyagot olyan módon, hogy egy férfi tudatosan, harag és gyűlölet nélkül meghozhasson egy olyan felelős döntést, hogy ő nők nélkül fogja leélni az életét, hasznosan, értékesen. Mindezt azért, mert itt egy olyan értékrend uralkodik, olyan változásokon ment át a társadalom, ami lehetetlenné teszi a létezését párkapcsolatban. Arra sincs remény, hogy az ő életében valami változzon. Viszont a férfi attól férfi, hogy miután mindent megtett, hogy megoldjon egy problémát, és az nem sikerült, mert az okok nem benne vannak, képes legyen megfontoltan más út mellett dönteni.

hgyi
Szerkesztő

aztamindenit nem magáról beszél…

Mondták neked, hogy amiatt nem kellesz hosszú távra, mert hámlik a bőröd?

http://velvet.hu/blogok/randi/2014/03/10/ilyen_babaja_szuletik_ket_ronda_embernek/
Szerintem ez a férfi egyáltalán nem ronda, sőt nagyonis helyes.

greifswalder
Olvasó
greifswalder

(azokat most nem említem, akik az első randi után nem akartak többé találkozni)

Igen, volt aki korrekten csinálta, azt mondta, hogy ő megpróbálta ezt megszokni, mert amúgy minden szempontból értékesnek tart, de ne haragudjak, ő nem tud ezzel együtt élni. Erre nem tudok nagyon mit mondani, ok, tudomásul veszem. Erőltetni ezt nem lehet.

De olyan is volt, aki egy idő után behisztizett, ha sapka volt rajtam az volt a baj, ha nem volt, az. Belőle úgy kellett kiszedni, nem volt azon az érettségi szinten, hogy ezt megfogalmazza.

Végül olyan is volt, aki elkezdett kóstolgatni, fikázni, hogy milyen csúnya ez, célozgatott, és éreztem, hogy lanyhul az érdeklődés, ha én nem keresem, akkor ő már magától nem. Ez már valahol a halála a kapcsolatnak.

Szóval elemzem, gondolkodom.

greifswalder
Olvasó
greifswalder

@hgyi Szerintem se rondák. Csak nem modellek, oszt kész. És lehet, hogy kellemes a társaságuk, szeretettel viszonyulnak másokhoz, mosolyognak…legalább olyan fontos, mint a genetika.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Hát tényleg nem rondák. A pasi konkrétan jól néz ki, a csaj elmegy. Aztán csodálkoznak, hogy az ilyen hülye cikkek miatt a teljesen normális kinézetű embereknek torzul az énképe és rondának érzik magukat. Görény cím, még akkor is, ha utána kifejtik, hogy miért adták azt a címet, mert valljuk be, a bulvárt úgy szokás olvasni, hogy cím+kép, azt’ szevasztok.

Inaara
Olvasó
Inaara
greifswalder
Olvasó
greifswalder
greifswalder
Olvasó
greifswalder
Deansdale
Admin

“Gondolkodom azon, hogy hogyan lehetne összeszedni az MGTOW tudásanyagot olyan módon, hogy egy férfi tudatosan, harag és gyűlölet nélkül meghozhasson egy olyan felelős döntést, hogy ő nők nélkül fogja leélni az életét, hasznosan, értékesen.”

Az a gond, hogy lemondani csak arról tudsz, amid van. Egy élő, be nem teljesült vágyról tudatosan lemondani vagy őszintétlen (önbecsapás), vagy gigászi erőpróba. Tudom javasolni a PUA úton való továbbmenést az LTR game-re való fokozott odafigyeléssel… Nem könnyű, kurvanehéz kitartani, de még mindig egy nagyságrenddel emberibb megoldás, mint erővel fojtani magadba a társ iránti vágyat. Ez persze minden férfira igaz. A game az intelligens férfiak fegyvere a szerencsésekkel szemben, és remélem hogy minél többen megtanulják eredményesen forgatni.

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Tudsz az LTR game-hez valami jó linket, olvasmányt? Egyébként igen, pontosan ez a férfinak való feladat, hogy ésszel győzd le a korlátaidat. Még mindig jobb, ha nagyon nehéz a küzdelem, mintha legyőzhetetlen az akadály, mert amíg remény van, addig lehet csinálni.

Deansdale
Admin

Magyarul semmit, angolul Heartiste anyagait szoktam javasolni, például ezt. Nem sok, de innen el lehet indulni. Ha kell, kicsit jobban utánajárok :)

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Köszönöm. Ha még bármi eszedbe jut, örömmel veszem. Nem baj, ha angolul van, az eddigiek is mind angol nyelvűek voltak, amiket idáig olvastam: Rob Fedders, Mystery, Neil Strauss, Ross Jeffries stb.

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Elkezdtem olvasni, ez tényleg nem könnyű. De eddig is tapasztaltam, milyen érzés rájönni dolgokra, pontosan így:

“Most betas, when they first learn game and apply it to their dealings with women, are utterly taken aback by how effective it is. A light goes on, and they feel the spiritual alpha surge of a thousand ancient warriors coursing through their veins and guiding them on the path of righteousness. Swing your two-handed skin sword and drink heartily from the scrotal-shaped chalice, Warrior-Poet! Your dominion over the gina tingle is assured.”

Deansdale
Admin

Az a gond, hogy a PUA közösség 98%-a rövidtávú dolgokra koncentrál, az LTR game legföljebb ~2% figyelmet kap. Akinek ez a fő profilja, az Athol Kay, de ő nem “profi PUA”, inkább lelkes amatőr, ezért jól meg kell rágni mindent amit mond.

Roosh “valódi PUA”, de néha foglalkozik az LTR témával, itt van egy link ahol összefoglalja a vonatkozó anyagot.

Hawaiian Libertariannak van még anyaga a témában, de az ő blogján ezt már keresni kell, mert sok más dologgal is foglalkozik.

Dalrock is érinti a témát, de ő keresztény szemszögből, és igen ritkán, szóval az ő blogján ez már tényleg a pepecselős keresgélés kategória.

Én tőlük olvasgattam, értük valamilyen szinten “jótállok”, ezen felől marad a gugli és az “LTR game” keresőszavak…

exRooster
Olvasó
exRooster

És valóban ez a jó hozzáállás?

Nem elég, hogy a munkahelyen és az élet egyéb területén helyt kell állni, még otthon is folyamatosan küzdeni kelljen? Játszani a játékot, soha meg nem pihenve? Megjátszani, hogy más vagyok, mint aki? A boldogság illúziójáért? Kösz, nem, ugyanis éppen ez az igazi önfeladás.

visuo
Olvasó
visuo

jesszusom, mint vmi MLM-es butaság. : (

Toplak Zoltán
Újságíró

Érdekes, most jöttem rá, hogy MGTOW lettem. Nem is tudtam. A mai nő nem jó nekem, én meg nekik. De erről se ők, se én nem tehetek,. Más az útunk. Kényszer remeteség. Nem baj, vannak barátaim, a tisztaságért meg lehet tenni. Katolikus MGTOW vagyok. Érdekes érzés ez az önmeghatározás, de bejön. Nincs harag, csajok, mások vagyunk. Kinek ez a sorsa, kinmek meg az. Nekem a nő nélküli (de nem nő barátok nélküli) élet. Most már tudok benne hinni. Több, mint egy évet küzdöttem érte.

scout

halatom
Olvasó
halatom

Szerintem lassan masfel eve olvasom a ferfihangot, regisztralni megis csak most sikerult, ezert a hsz-ert. Remelem, latja majd valaki, aki tud segiteni.
Tehat

“Az MGTOW fórumon ugyanis kötelező volt az újonnan érkezett tagoknak egy bemutatkozást írni, hogy honnan és miért jöttek, valamint hogy miért döntöttek amellett, hogy az MGTOW utat követik. Akik rendszeres látogatói és hozzászólói maradtak a fórumnak, azok a későbbiekben helyzetjelentéseket is adtak arról, éppen hol tartanak az új életstílusra való áttérésük folyamatában.”

Az erdekelne engem, hogy hol talalok ilyesmi helyet. Erdekel mas MGTOW-k szemelyes fejlodese illetve en is szeretnek meselni azoknak, akiket erdekel. Az ilyen tamogato kornyezet sokat segitene nekem.

Elore is koszonom az esetleges valaszokat!

don Fefinho
Újságíró

Magyar nyelvű szerintem nincs még, a cikk szerzője egy konkrét oldalra gondolhatott, ami viszont angol nyelvű, a link is szerepel valahol az eleje felé.

http://www.mgtowforums.com/

halatom
Olvasó
halatom

Koszonom a valaszt! Igen, ezt emlitette valahol, meg is talaltam, de mar bezart, csak archivkent mukodik :(

Az angol nyelv nem baj, legalabb gyakorlom azutan is, hogy hazamegyek.

Alter Ego
Szerkesztő

Bár a Férfihang.hu nem kifejezetten egy MGTOW közösség, de én arra bátorítanálak, hogy nyugodtan tekints rá egy olyan férfiközösségként, ahol beszélgethetsz vagy akár még cikket is írhatsz a férfiszerepekkel kapcsolatos gondolataidról.

halatom
Olvasó
halatom

Koszonom a valaszt!

Ez eddig nem is jutott eszembe:) Elkezdett csabitani a gondolat… Az a helyzet, hogy az osszes problemamnak van 2 nagy csoportja. 1. Lanyok/nok 2. Minden mas…

Rohadt nagy kaosz es katyvasz van a fejemben. Sokszor atgondolatm mar mindent, de egyszeruen nem talalok megoldast. Valoszinuleg nincs is. Vagy nem most. Az biztos, hogy nagyon sok kerdesem/problemam van ezzelkapcsolatosan. Meg az is lehet, hogy osszeszedem magam es leirok mindent. Ha valahol, akkor itt kell, hogy hasznalhato tanacsot kapjak. Vagy kritikat. Vagy barmit… Paran meg erdekesnek is talalhatjak egy 20 eves MGHOW(?) srac toprengeseit.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem nem kevesen találhatják érdekesnek egy 20 éves MGHOW(?) srác  töprengéseit. Elvégre ez itt a Férfihang, amit azért hoztunk létre, hogy a férfiak problémáiról és kérdéseiről beszéljünk leplezetlenül, tabuk nélkül, hogy végre akadjon egy hely a Magyar interneten, amit kifejezetten ennek a célnak szenteltek. Talán nem beszéltünk róla eleget, de az igazság az, hogy az alapítóknak egyik legelemibb igénye, hogy a fiatalabbak kezébe adják a lehetőséget, hogy maguk beszéljenek, írjanak a problémáikról és közösen keressék-keressük a válaszokat, megoldásokat. Szóval hajrá! Kérsz egy szerzői jogosultságot, hogy könnyen létrehozhasd az írásod vázlatát és a belső cseten is beszélgethess a többi szerzővel? Ott éppen egy hozzád hasonló korú szerzőtárs ejtett szót a saját útjáról…

halatom
Olvasó
halatom

Ebben az esetben orommel megprobalom rendszerezni a gondolataimat. Leplezetlenul es tabuk nelkul.

Ha kaphatok szerzoi jogosultsagot, azt megkoszonom es elek a lehetoseggel. Idom mostanaban alig van tobb, mint ekezetem, de ez javulni fog hamarosan.

Tudtam en , hogy jo helyen jarok itt, de azt nem, hogy ennyire:)

Reszet Elek
Újságíró

Másik generáció jobbára, ám az általad írt két csoport szerintem sokunknál ugyanaz.

Sok dolgot olvashatsz, hallhatsz itt és másutt a neten, de jóval inkább hallgass az ösztöneidre és gondold végig az értékítéletedet mintegy későbbi vezérfonalként, ennek alapján rajzold fel gondolatban a saját utadat.

http://www.youtube.com/watch?v=R09jFWQVrE0

haemorgen
Olvasó
haemorgen
SIL
Olvasó
SIL

Az emlékchip

Ajánlom figyelmetekbe  ezt a filmet kedves férfi(sors)társaim :) az mgtow melletti érvek további megerősítéseként. Érdemes inkább letölteni. 50 perc, de garantáltan végignézed, ha belekezdesz. Rendkívül tanulságos mindamellett, hogy abszolút hétköznapi történet egy scifibe ágyazva. “Kellemes” szombat délutáni időtöltésnek… :) A sorozat többi része is minőségi darab.

Chirra
Olvasó
Chirra

“Nincs többé felesleges hiszti, elvárt kötelezettség, egyre több és több munka a nő igényei kielégítésének érdekében. Sokan úgy tartják, hogy prostituáltakat fogadni – az USA-beli magas piaci áruk ellenére is – jóval olcsóbb, és garantált szex is jár hozzá, szemben a folyamatosan ellaposodó házasságokkal, vagy az értelmetlen szexmegvonásokkal. Aki módosabb, és néminemű kalandvággyal rendelkezik, az elköltözik egy olyan országba, ahol a tradicionális családmodell és nemi szerepek még nem váltak idejétmúlttá, és ahol készséges, szeretetteljes és tisztelettudó nők tömegei hajlandóak kapcsolatba lépni egy külföldi férfival. Az ilyen feleségkereső körutak elsődleges célpontjai a kelet- és dél-ázsiai országok, mint Malajzia, Thaiföld, Dél-Korea, Vietnam és a Fülöp-szigetek; valamint a dél-amerikai államok, mint Brazília, Venezuela és Kolumbia. Aki inkább otthon maradna, akár importálhat is feleséget, társkereső szolgáltatások tucatjai szakosodtak külföldi élettárs keresésére, ahol mind a férfi, mind a nő megadhatja, melyik országokból várnak érdeklődőket, és sikeres párkeresés esetén a költöző felet akár ki is közvetítik a megfelelő országba.”
Hát az első két mondattal mindent elárul az ilyen férfiakról a cikk…a házasság ezeknek nem jelent semmit, mert a szexen kívül más úgysem érdekli őket. Mert hát a prosti az sokkal kifizetődőbb…és persze az ellaposodó házasságokért kizárólag csakis a feleség a felelős, a férfi természetesen nem… :D Ez röhejes.
“…készséges, szeretetteljes és tisztelettudó nők tömegei…” Nem azért, de azok alapján, amiket itt leírtak, rohadtul nem erre vágynak az ilyen férfiak. Ez nagyon szépen hangzik így, de pont nem erről szólt a cikk. Több helyen is elég durva ellentmondások vannak. Ezért nem is nagyon lehet komolyan venni.
“Az a férfi, aki az MGHOW utat választja, kijelenti, hogy saját élete felett ő és csakis ő rendelkezik, valamint kizárólag az ő szuverén joga eldönteni, milyen célokat állít maga elé az életben. Ez azt jelenti, hogy férfiként nem rendelem alá akaratomat a társadalom, a nők és a politika elvárásainak, mert napjainkban mind veszélyt jelentenek a férfi-értékekre.”
Most ezt ültessük át a női megfelelőjébe:
“Az a nő, aki az WGHOW utat választja (=Woman Going Her Own Way), kijelenti, hogy saját élete felett ő és csakis ő rendelkezik, valamint kizárólag az ő szuverén joga eldönteni, milyen célokat állít maga elé az életben. Ez azt jelenti, hogy nőként nem rendelem alá akaratomat a társadalom, a férfiak és a politika elvárásainak, mert napjainkban mind veszélyt jelentenek a női értékekre.” Ez nyilván így femináci. Ellenben, ha ugyanezt férfi mondja, az teljesen rendben van. Az előző mondat egyébként (mindkét verzió, a női és a férfi is) teljesen normális és érthető, nincs vele semmi baj! Csak olyan dolgokat jelentetek ki, amiket, ha nők tesznek, akkor ők rögtön feminácik!! Ugyanazokat a dolgokat mondjátok, mint azok a nemnormális, elvetemült feministák…de akkor miért vagytok jobbak? Én nem értek egyet az előbb említett feminácikkal, félreértés ne essék! Csak így nincs különbség köztetek… Meg hát…az ilyen férfiak elutasítanak minden kapcsolatot a nőkkel, ahova felelősség és elköteleződés kell (és csak a kellemes része maradjon meg, a szex), ellenben ők rendelnek maguknak a netről kedves, odaadó, hűséges, szeretni tudó, házias asszonykát, valahonnan külföldről. Viszont, ha sok nő merészel szemet vetni külföldi férfira, akkor mocskos, haszonleső, pénzéhes ribanc, aki nem tudja értékelni a saját hazájához tartozó nagyszerű férfiakat. Szóval pont ugyanazokat a dolgokat teszitek, mint az általatok megvetett nők, csak az rendben van, az ilyen nőket viszont elítélitek. Biztos velem van a baj, hogy nem értem. Megsúgom, hogy a nők ugyanúgy szenvednek a csalódottságtól, amiket férfiak miatt élnek át, mint ti. Mégsem hibáztatja mindegyikük az egész férfi nemet. Jó, tudom, hogy itt nem csak erről van szó, nem vagyok hülye. De ez is benne van. Férfiként nem tudhatjátok, hogy egy nőnek miket kell elviselnie, és fordítva. Könnyű arról beszélni, hogy nektek milyen rossz, és a nőknek milyen jó. Persze, mert nem látjátok a világot a nők szemével, és ez fordítva ránk is igaz. Nem élitek át, és nem tapasztaljátok meg azokat a dolgokat, amiket csak nők élnek át, és persze fordítva is, ez ránk is igaz.
És ez a kifejezés, hogy feleséget “importál”! Hát ha valami tárgyiasít, akkor ez… Nincs is ezzel baj, csak ne próbáljátok előadni, hogy egy kicsit is érdekel az, hogy a feleség szeretni tudó, hűséges, jószívű, készséges (na mondjuk ez fontos, azt tudom..), stb legyen. Mert hát ezek úgysem derülnek ki akkor, amikor valaki a netről feleséget “importál”…itt nyilván csak a külső számít, ami mondom, nem is érdekel, csak hagyjuk már ezt az álszent szöveget. :D

“…tradicionális családmodell és nemi szerepek még nem váltak idejétmúlttá…” Én is azokat részesítem előnyben, ahogy rengeteg magyar nő is, de biztos, csak én mozgok túl jó körökben, és ez kivételes eset…

Ez most azoknak szólt, akik ilyen férfiak, nem pedig az összes férfinak szántam…

Naooo
Olvasó
Naooo

Mi az libsifemcsi elhagytad a jelszavad?