Maxwell
3 megosztás

Minden férfinak legyen önvédelmi fegyvere

Magyarországon nem divat az önvédelem témaköréről beszélni a közéletben, médiában, vagy ha mégis, általában elítélő, negatív, vagy legjobb esetben visszafogott módon. Pedig – különösen férfiként – egyetlen pillanat alatt fontos kérdéssé válhat bárkinek az életében és előbb-utóbb sajnos a gyakorlatban is foglalkozni kényszerül vele szinte mindenki. Ennek ellenére a legtöbb ember nincs tisztában sem a lehetőségeivel, sem a magyar valósággal, ráadásul egy csomó előítélet és téves nézet él az emberekben a fegyvertartással és önmagunk testi épségének, vagyonának aktív védelmével kapcsolatban. Ez a cikk egy gyorstalpaló, amely a fegyverekkel, fegyvertartással és önvédelemmel kapcsolatos legalapvetőbb tudnivalókat próbálja érinteni közérthető formában, foglalkozva az elmélettel és most még inkább a gyakorlattal is, a magyar helyzetet nem figyelmen kívül hagyva.

A médiában a fegyvertartás és az önvédelem kérdése azért is jelenik meg általában negatív színben, mert az újságírók, közéleti szereplők, politikusok a világon többségében maguk is ellene vannak az állampolgárok fegyvertartásának és önvédelmének, sokkal nagyobb arányban, mint az emberek általában. Hol a felhasználható eszközöket korlátozzák, hol magát a védekezésre való jogot, hol mindkettőt. Személyesen azt gondolom, hogy ennek az egyik legalapvetőbb oka nem valamilyen ördögi gonoszság, hanem ezeknek az embereknek a valóságtól való fizikai elszakítottsága. Aki kiváló (közbiztonságú) környéken lakik, akire testőrök vigyáznak, aki nem közlekedik azokon a helyeken, ahol az átlagember, magyarán, aki nem az átlagemberek életét éli, hiheti azt, hogy mindenkinek annyira kell a testi épségét illetve vagyonát féltenie, mint neki magának. Tehát semmi szüksége önvédelmi fegyverre senkinek sem. A médiában való megjelenés kapcsán persze ott van a szenzációhajhászás szerepe is. Sokkal több ember figyelmét kelti fel a lőfegyverrel való visszaélések esete, mint az, hogy egy törvénytisztelő állampolgárnak sikerült megvédenie magát, ezért az előbbi esetek egyértelműen többszörös arányban jelennek meg a hírekben, negatív asszociációkat keltve az emberekben. A hétköznapi embereknek sem kell természetesen napról napra a fizikai túlélésükről gondoskodniuk, de egy életben mindössze egyetlen eset is több mint elegendő ok lehet arra, hogy időt szánjuk a kérdésre. Magyarországon nem csak a döntéshozók, hanem a társadalom jelentős része is ellenzi, hogy az embereknek jogai és elérhető eszközei legyenek az önvédelemre. Két nagyobb társadalmi csoportot emelnék ki, amelynek a tagjai nagy arányban ódzkodnak a fegyvertartási és az önvédelmi jogok kiterjesztésétől, meglététől. Ezek az idősebbek és a nők. Azt gondolom elég egyszerű a legfőbb oka annak, hogy sok idősebb, úgy általában a Kádár-rendszerben szocializálódott generáció ellenzi a fegyvertartást. Ők a személyes biztonságuk tekintetében is leginkább az államtól várják a megoldást. Egyébként is az állam szerepének eltúlzása az egész közgondolkodásra kiterjedő ragályos népbetegség Magyarországon, sőt nem is feltétlenül csak a Kádár-rendszerben nevelkedettek körében elterjedt, de ennek a kérdésnek most csak az ide vonatkozó szeletével érdemes foglalkoznunk.

Közismert, hogy a nők elsöprő többségénél a közvetlen önvédelem gondolata általában fel sem merül, vagy pedig a legjobb esetben kimerül egy a táska alján hordott, éles szituációban elővehetetlen, általában már lejárt szavatosságú gázsprayben. A nők nagy részét vagy nem is foglalkoztatja a kérdés, vagy ellenez bármilyen önvédelemmel kapcsolatos felhajtást. Mindeközben a saját fizikai védelmük szerepét sok esetben ugyanúgy másokban látják, például magában az államban – tehát a rendőrségben -, vagy egy adott férfiban. Nagyon sok ember – legyen férfi vagy nő, idősebb vagy fiatalabb – nem gondoskodik megfelelő önvédelemről, ami sokszor ismerethiányra, vagy egyszerűen csak lustaságra és érdektelenségre vezethető vissza. De jobb előre gondolkodni.

Természetesen nem állítom, hogy csak nők és idősebb férfiak az önvédelmi fegyverek ellenzői, de abban biztos vagyok, hogy a nyugati kultúra szellemiségében nevelkedett fiatalok körében általában sokkal magasabb azok aránya, akikben felmerül az igény arra, hogy saját önvédelmükről gondoskodjanak, tehát elvi síkon nem zárkóznak el ettől a lehetőségtől. A férfiak esetében ez egyben a férfi védelmező szerepének modern kiteljesedését is jelenti. A férfiak fizikai erejükből következően is gyakorta védelmezték családjukat, közösségeiket, így esetükben akár ösztönös igénynek is nevezhetjük, hogy továbbra is önmaguk és szeretteik védelmezői kívánnak maradni.

A cikk címe persze megtévesztő, merthogy valójában nem gondolom, hogy minden férfinak valamilyen fegyvert kellene birtokolnia. Büntetett előéletűeknek, erőszakos hajlamúaknak, kiskorúaknak, súlyos mentális betegségekkel küzdőknek például semmiképp sem. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy minden törvénytisztelő, mentálisan egészséges felnőtt férfinak legyen fegyvere, mégpedig azért, hogyha a szükség úgy hozza, megvédhesse vele önmagát és a szeretteit. A szükség pedig meglepően sokszor úgy hozza. A rendőrségi statisztikák szerint Magyarországon az évente elkövetett erőszakos és bizonyos vagyon elleni bűncselekmények (emberölés, nemi erőszak, emberölési kísérlet, rablás, könnyű- és súlyos testi sértés, garázdaságnak nevezett verések és támadások, betöréses lopások) száma olyan magas, hogy ha azokat felszorozzuk az átlagéletkorral és a lakosságszámra vetítjük, akkor statisztikailag minden ember legalább egyszer ilyen jellegű bűncselekmény áldozata lesz. A férfiak fegyvertartásának előmozdítására az egyik legösztönzőbb adat az, amely azt mutatja, hogy az erőszakos bűncselekmények áldozatai között összességében sokkal több a férfi, mint a nő. Belátható, hogy valamilyen önvédelmi fegyver tartása elsősorban ugyanolyan megelőző intézkedés, mint a biztonsági öv bekapcsolása az autóban, vagy a téli gumi használata, hiszen ahogyan nem szeretnénk gazdagítani a baleseti statisztikákat, ugyanúgy érdemes csökkenteni annak az esélyét is, hogy a bűnözési statisztikákban az áldozatok számát gyarapítsuk.

Nem mehetünk el a magyar valóság mellett sem, ha a fegyvertartásról beszélünk. Elsőként adódik a kérdés: mit lehet és mit nem? Magyarországon éles (emberi élet kioltására alkalmas) fegyvere csak néhány ezer embernek van és lehet önvédelem céljára. Ezek vezető politikusok, rendőri-, katonai vezetők, ügyészek, bírók és a rossz nyelvek szerint a „haverok”. Ha egy hétköznapi ember lőfegyvertartási kérelmet nyújt be önvédelmi célra, a rendőrség automatikusan elutasítja azt. Az átlagember számára elérhető leghatékonyabb önvédelmi fegyver a gáz-riasztó fegyver és a gumilövedékes fegyver. Ezen kívül, ha valaki nagyon elszánt, akkor éles pisztolyt sportlövőként tarthat otthon, éles puskát pedig legkönnyebben vadászként szerezhet. A viszonylag friss törvényi változásoknak köszönhetően ezeket már nem kell mindig elzárva, lőszertől elkülönítve tartani otthon. Ha a tulajdonos otthon van éppen, vagyis „uralma alatt van a fegyver”, akkor a sport vagy vadászati célra tartott lőfegyverét is tarthatja megtöltve, elővéve az otthonában, kvázi otthonvédelmi fegyverként is. De ezen fegyvereknek sokszor a beszerzése és tartása évi több százezer forintba kerül, ezért széles tömegek számára ez nem képez valódi lehetőséget.

A magyar bíróságok, ügyészségek és a rendőrség joggyakorlatával kapcsolatban se legyenek kétségeink úgy általában. Hiába rögzítették Alaptörvényben az önvédelemhez való jogot, az utóbbi néhány évben hiába változott többször is a Büntető Törvénykönyv önvédelempárti, a megtámadottnak több jogot biztosító irányba, a gyakorlat ezeket a látszólag pozitív változtatásokat nem igazolja vissza. A valóság az, hogyha önvédelmi szituációba kerülünk, és sikeresen megvédjük magunkat és ezzel súlyos sérülést okozunk támadónknak, akkor gyakran a rendőrség vagy az ügyészség még nagyobb ellenségünkké válik, mint amekkora a támadónk volt. 72 órás őrizet, több hónapos előzetes letartóztatás, százezres mértékű ügyvédi költségek, évekig tartó bírósági eljárás, rengeteg feláldozott munkanap, megrovás, pénzbüntetés, felfüggesztett börtönbüntetés fenyegeti a legtöbb esetben azt, aki Magyarországon ilyen helyzetbe kerül. Hazánkban az erősen korlátozott fegyvertartási jogok mellé hasonlóan korlátozott önvédelmi jogok járulnak. Az elvi síkon megfogalmazott önvédelmi lehetőségek a gyakorlatban korántsem érvényesülnek.

A lehetőségek fenti áttekintése után biztos vagyok benne, hogy sokakban máris számos kétség merült fel az önvédelmet illetően. Próbáljuk meg átgondolni a legvalószínűbb aggályokat és a mégis megfontolható önvédelmi lehetőségeket az alábbiakban kérdés-felelet formájában.

„Miért vegyek önvédelmi fegyvert? Inkább megtanulok karatézni vagy majd leütöm én a támadót.”

Jó dolog önmagában a tény, ha valaki a küzdősportok, harcművészetek elhivatott űzője. De egyrészről azt gondolom, hogy nem véletlenül került ezek nevébe a -sport, illetve a -művészet utótag. Nagyon sokuk nem alkalmas arra, hogy egy utcáról bejövő embert rövidtávon felkészítsen ember elleni küzdelemre éles helyzetben, főleg nem olyan személlyel szemben, aki nem kívánja betartani annak a sportnak a szabályait. Másrészről tudom, hogy vannak önvédelemre is alkalmas küzdősportok, de egyrészt a tömegek nem fognak évekig (de még hetekig, hónapokig sem nagyon) tanulni egyet és így megfelelő szintet elérni benne. Ez különösen egy olyan országban tűnik valószínűtlennek, ahol a lakosok több mint fele túlsúlyos. Ráadásul a rablónak sem mondhatják azt, hogy „majd csak jövőre támadjon meg, amikorra már elég jól megy a Krav-Maga”. A széles tömegek számára tehát nem ez az ideális önvédelmi lehetőség, ugyanakkor például egy gázpisztolyt és töltényeket bárki vásárolhat még a mai napon külön engedély nélkül és akár magával is hordhatja közterületen is engedély birtokában hozzávetőleg egy hónapon belül.

„Kés, vipera, boxer, nuncsaku, sokkoló, baseballütő jók önvédelmi eszköznek? Erre lenne szükségem?”

Nem. Ezek első sorban támadófegyverek és hatósági kényszerítőeszközök, már ha egyáltalán alkalmasak rejtett viselésre. Ezekkel több gond is van. Az első, hogy a fentiek mindegyikének hordása – leszámítva a sokkolót és az olyan kést, amelynek  pengéje 8 cm-nél rövidebb – illegális. Ha megtalálják nálad, elveszik és komoly pénzbírságot kapsz. Ami ennél is rosszabb, hogy önvédelemre valójában nem alkalmasak. A használatukhoz kontakt távolságra kell kerülni a támadóval (azaz olyan közel kell kerülni hozzá, amilyen távolságból ő is visszaüthet, szúrhat), miközben vannak hatékonyabb fegyverek, amelyekkel a támadóval való érintkezés nélkül védekezhetünk. A másik probléma, hogy nem elég jó a megállító erejük sem. Lehet persze velük elég nagyot ütni, szúrni, de sokkal kevesebb eséllyel ütik ki a támadót hamar, elsőre. Ráadásul minddel (különösen a késsel) túlságosan is könnyű súlyos, vagy akár halálos sérülést okozni. A legkevésbé sem kívánatos, hogy leszúrjuk a támadónkat, bár könnyen lehet, hogy csak egy óra múlva vérzik el, de addig még összever, megöl minket. Ha életben maradunk, akkor ráadásul minket ítélnek el. Ezek miatt együttesen az ilyen fegyverek nem ajánlhatóak jó szívvel (és ép elmével) önvédelemre. Ennek ellenére legális méretű kés például nálam is van mindig, csak éppen ételvágásra, csomagbontásra, kötélvágásra. De sosem önvédelemre.

„Azért kell a fegyver, hogy mutogassam és azzal ijesszem meg a támadót?”

Nem. Fegyver mutogatásának csak éles fegyvernél van (talán, néha, esetleg valami) értelme. A Magyarországon elérhető gázpisztolyoknak pont az az értelme, hogy nyugodtan lehet őket használni, hiszen nem halálos hatásúak és a támadónak pár óra múlva már semmi baja sem lesz akkor sem, ha egy egész tár gázt az arcába lőttünk. Mutogatni a fegyvert nagyon buta dolog, mert 50-50% az esély, hogy megijed tőle a támadó vagy sem, ráadásul ami még rosszabb, elveszítjük a meglepetés előnyét. A civilekre és alapvetően az önvédelmi gázfegyverekre nem ugyanaz vonatkozik, mint a rendőrökre és az éles fegyverekre, tehát fegyverhasználat előtt nem kell sem felszólítanunk a támadót, sem például figyelmeztető lövést leadni. A gyakorlati előnyök miatt a legértelmesebb dolog az, ha szükség esetén egyből előrántjuk, és utána azonnal tüzet nyitunk. Tudd, hogy a számodra legálisan elérhető leghatékonyabb önvédelmi fegyvereknél, vagyis a gáz-riasztó fegyvereknél egy mezei konyhakés is sokkal veszélyesebb, amivel egyébként neked is tele van az otthonod.

„Aki fegyvert hord állandóan, az biztos egy paranoid elmebeteg, aki folyamatos rettegésben él, hogy megtámadhatják. Különben is, ki az, aki kilós vasat hord magánál állandóan?”

Nem. A fegyver az átlag felhasználó számára pont ugyanolyan mindennapi használati tárgy, mint a kulcscsomó, mobiltelefon, igazolványtartó, pénztárca, amiket minden nap magához vesz és rendeltetésszerűen használja őket. A fegyvertartás, -viselés pont egy olyan megelőzés, mint a kocsidban a légzsák, a biztonsági öv becsatolása, vagy a téli gumi felrakása. A biztonsági övet sem azért csatolod be, mert karambolozni szeretnél, hanem mert ha véletlenül megtörténik, akkor szeretnéd a saját esélyeidet javítani. Pont ugyanezt a célt szolgálja egy önvédelmi fegyver is.
Ráadásul a fegyverek mérete és súlya között igen nagy különbségek lehetnek. Egy viselni szándékozott önvédelmi fegyver esetében a megbízhatóság után a méret a legfontosabb választási szempont. Az éles és a gáz-riasztó fegyverekből is léteznek olyanok, amelyek már egy átlagos nadrágzsebben is elférnek, olyan kis méretűek (lásd a lenti képen a kisebb fegyvert), ráadásul a súlyuk is maximum fél kg, de gyakran mindössze  30-40 dekagramm. Önvédelemre hordani nem az akciófilmekben látott óriási, tizensoklövetű fegyvereket kell.

A magyar valóság a mindennapokra - gázspray, gumilövedékes pisztoly és gázpisztoly
A magyar lehetőségek a mindennapi önvédelemre – gázspray és gázpisztoly

Érinteni kell a Magyarországon elérhető gáz és gumilövedékes fegyverek témáját, hiszen a cikk egyik célja az, hogy egyáltalán eljusson az információ minél több emberhez ezek létezéséről és minél több embert bírjon rá arra, hogy legyen valamilyen eszköze, amivel megvédheti magát. Ezzel kapcsolatban is nagy a homály a fejekben, ezért nem árt ezek törvényi hátterével és hatásmechanizmusával röviden foglalkozni. A gáz-riasztófegyvereket szabadon meg lehet vásárolni, és magánterületen belül korlátozás nélkül tarthatóak, illetve közterületen szállíthatóak. Azonban akkor, ha valaki önvédelmi céllal viselni szeretne ilyen fegyvert („az utcán”), már engedélyt kell kérnie a rendőrségtől. Ezt könnyített eljárást követően kaphatja meg az igénylő, körülbelül 1 hónap alatt. Gáz-riasztó fegyverek esetében a kérelmezőnek csak annyit kell igazolnia, hogy büntetlen előéletű. Egy gázpisztolyra az engedély 2-5 ezer forint közötti összegbe kerül. Ezek a fegyverek külsőre úgy néznek ki, mint egy igazi éles fegyver, azonban jellemzően nem lőnek ki lövedéket, helyette hatalmas durranás és láng követi a ravasz meghúzását (mint az éles fegyvernél), valamint könnygázcsóva hagyja el a csövet. Ha ez telibe találja a megcélzott személy arcát, igen komoly fájdalmat okoz neki – fuldoklás, köhögés, könnyezés és borzalmas égető érzés a következmény. Legfontosabb hatása pedig az, hogy megvakítja a támadót egy időre. Annyi idő bőven elegendő arra, hogy a védekező elmenekülhessen. A gumilövedékes fegyverek gumilövedéket lőnek ki; a csövükön keresztülfutó akasztó vagy szűkítés miatt a gumi még át tud benne préselődni, de éles lőszert nem lehet kilőni velük. Ez finoman és szépen fogalmazva odaüt egy nagyot a támadóra, akinek még vastagabb ruházatban is elképesztő fájdalmai lesznek. A gumilövedék az emberi bőrön többnyire nem tud áthatolni, tehát lepattan vagy csak a felső, lágyabb szövetekbe hatol be, ezért nem okoz halálos sérülést, viszont az általa okozott fájdalom ugyancsak  jó esélyt teremthet a védekező elmeneküléséhez. A magyar jogszabályi keretek között gumilövedékek kilövésére csak olyan elöltölthető rendszerű fegyverek használhatóak, amelyek megfelelnek a gázfegyverekre vonatkozó specifikációnak. Az úgynevezett szerelt gumilövedékes fegyverek, amelyek esetében a kilövendő lövedéket egybeszerelték a hüvellyel, a magyar jogszabályok szerint lőfegyvernek minősülnek, ezért csak az éles fegyverekéhez hasonló tartási engedéllyel birtokolhatóak. Ezek a fegyverek bár súlyos sérülés okozására igen, de emberi élet kioltására nem alkalmasak,  így sok szakember, egyebek között a Magyarországon egyedülálló sport- és önvédelmi fegyverek gyártásában jeleskedő Keserű Béla is lobbiztak már annak érdekében, hogy emberi élet kioltására nem alkalmas önvédelmi fegyverként minősíttessenek, azonban egyelőre változatlan a törvényi szabályozás hazánkban, tehát mivel nem elérhetőek, több szóban nem érdemes most foglalkozni velük. Az elérhető, és szabadon használható gáz-riasztó fegyverek az átlagos megélhetési, lőfegyverrel nem rendelkező bűnözők, részegen kötekedő verekedni akarók vagy támadó kóbor kutyák ellen kiváló eszközök. Természetesen a maffia ellen, vagy a három profi ukrán bérgyilkos ellen, akiket ellenünk küldtek, nem hatékonyak. De átlagemberként ilyen szituációba ritkán kerül az ember. Ezek az önvédelmi fegyverek bár nem csodafegyverek, megvannak a maguk korlátai, de a hétköznapi embereket érő támadások elhárítására általában jól alkalmazhatóak. Gáz-riasztó fegyver esetén pont annyira ostobaság az egyik véglet, amely csak felbőszíti a támadót és nincs semmi hatása, mint ahogyan a másik véglet is, amikor a fegyver 20 méterről, széllel szemben is falhoz vágja a támadót. Bár egyetlen vállalkozásnak sem szeretnék reklámot csinálni, de számos szaküzletet találhatunk hazánkban, ahol segítséget kaphatunk mind a megfelelő önvédelmi fegyver kiválasztásában, mind a használat jogszabályi kereteinek pontos megismerésében. Ha úgy döntünk, és netán már akadt életünk során erre okot adó negatív tapasztalatunk is, akkor ne tétovázzunk, nem kell tabuként kezelnünk az önvédelem kérdését, mint ahogyan nem tekintünk így az autónk, otthonunk biztonsági berendezéseire sem.

Ez a cikk természetesen csak egy bevezető, gyorstalpaló a témában, hiszen minden bekezdéséről sokkal-sokkal többet lehetne beszélni. Pusztán szerettem volna gondolkodásra késztetni az olvasót, és még ha nem is lesz minden férfinak önvédelmi fegyvere, remélem azok számára megfelelő információkkal szolgálhattam, akik szükségét érzik ennek.

Post Author: Maxwell

Maxwell
2013 nyarán ismerkedtem meg a Férfihanggal és rajta keresztül az egész RedPill, PUA, Men's Rights témával, ami 20 évesen akkor elégge felforgatta a kis béta, kék pirulás életem. Ha van valami közlésre érdemesnek gondolt gondolatom, azt itt a Férfihangon próbálom majd visszaadni a közösségnek, amitől olyan sokat kaptam.
f Facebook
3 megosztás


73
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
7 Egyéni hozzászólás
66 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
24 Hozzászólások szerzői
Geri P.HauKriszKretén Bélavladimirvisuo Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Naooo
Olvasó
Naooo

“A médiában a fegyvertartás és az önvédelem kérdése azért is jelenik meg általában negatív színben, mert az újságírók, közéleti szereplők, politikusok”

“Személyesen azt gondolom, hogy ennek az egyik legalapvetőbb oka nem valamilyen ördögi gonoszság, hanem ezeknek az embereknek a valóságtól való fizikai elszakítottsága.”

Tökéletesen tisztában vannak a helyzettel, így hát de, ezek ilyen gonoszok.

“Két nagyobb társadalmi csoportot emelnék ki”

Aszittem az egyik a cigányok lesznek.

“Ezek az idősebbek és a nők. Azt gondolom elég egyszerű a legfőbb oka annak, hogy sok idősebb, úgy általában a Kádár-rendszerben szocializálódott generáció ellenzi a fegyvertartást.”

Milyen öreg az, amelyiknek nincs légpuskája?

“A legkevésbé sem kívánatos, hogy leszúrjuk a támadónkat”

Igaz, mert inkább tarkólövés a kívánatos.

“és a támadónak pár óra múlva már semmi baja sem lesz”

Hát ez elég baj.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Jó és hasznos cikk volt. Azért szerintem bizonyos esetekben a gázlövedékes fegyver kevés lehet, egy elszánt betörő vagy betörőbanda ellen csak az éles fegyver lenne hatásos. Tulajdonképpen nem lenne szükség erre, ha a politikusok, újságírók, jogvédők nem gyengítették volna le a rendőrséget és nem védelmeznék a bűnözőket a tisztességes emberek rovására.

hgyi
Szerkesztő

Ahogy Maxwell leírta, nem annyira vidám dolog egy gázizét kapni az arcba. Szóval szerintem elfetrengene egy darabig az illető.

Az viszont aggasztana, hogy ha én előkapom a kis gázpisztolyomat, a betörő meg előkapja az élesét, mert azt hiszi, az enyém is az, és ő azzal lőne rám. Merthogy biztosan nem kérdezné meg, hogy néni drága, gázpisztolynak tetszik lenni a néninél, esetleg gumilövedékes, vagy vízipisztoly? Ja, jó! Akkor nem lövöm le az élesemmel – bár még meggondolom…
És ha mondjuk épp tévét nézek és betörnek hozzám, előkapom a pisztolykámat a kispárnám alól? Vagy ha fürdök – vagy épp ülök a vécén – és akkor törnek be, honnan kapom elő a nagyon hasznos önvédelmi fegyveremet? :o)

És belegondoltam, milyen lenne, ha az utcán mindenki zsebében ott figyelne egy gázpisztoly, mert bármikor védekezésre kényszerülhet. Így is hallunk nem egy olyan esetről, hogy a buszon előkapják, elsütik, mert… mert valaki rálépett a lábára, mert valaki hozzáért a táskájához és azt hitte, ki akarja rabolni, mert stb.
Ezzel nem azt mondom, hogy hülyeség önvédelemre gondolni, mert “eddig engem még nem támadtak meg”, vagy mert “csak mással történhetnek ilyen dolgok”.
Csakhát így is bizalmatlanok vagyunk, egy teljesen paranoiás társadalomban pedig nem szeretnék élni.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Halleluja! Abba belegondolt bármelyikőtök a nagy önvédelmi felbuzdulásban, hogy az éles fegyverrel, duplacsövű puskával és mindenféle élet kioltására alkalmas eszközzel ölni lehet? Vajon milyen vagyontárgy védelmezése egyenértékű egy ember – még ha bűnöző is – életével?

Ez még a régi, bevált “szemet szemért” elvbe se fér bele. Vajon hány fegyvermániás zakkant gondolná úgy, hogy ha van otthon egy duplacsövűje “otthonvédelemre”, és jön a betörő a családi ezüstért, akkor joga van lelőni?

Elvileg nem szabad áramot vezetni a kerítésbe, akik mégis megteszik, rendszerint valami hihetetlen értéket védelmeznek. Pl. az uborkát. Hány uborka ér egy életet?

Hozzám már törtek be, borzalmas érzés arra hazamenni, hogy a féltett személyes holmimat szétdúlták, elvittek, összetörtek, meggyaláztak számomra fontos tárgyakat. De ezek tárgyak, még akkor is, ha esetleg értékesek. Az miért nem fordul meg az emberek fejében, hogy a tárgyaikat kell biztonságba helyezni, fizetni a biztosítást (ja, hát igen, fizetni… tudom, ez fájdalmas pont), gondoskodni a féltett dolgok védelméről, nem pedig egyből az erőszakos megoldásra gondolni?

Nekem is vannak idős szüleim, kis, védtelen családi házban… Mikor szóba jött, hogy sok újabban a betörés a környéken, elbeszélgettünk. Az apám is egyből a védekezésre, a vadászfegyverére, fejszére, szakácskésre tette le a voksát. Aztán átbeszéltük a dolgokat, hogy vajon megéri-e? Fegyvert rántva kockáztatni a nagyobb ellenállást, a nagyobb erőszakot, a miért is? Ja, igen: a 100ezres tévéért, a két mobiltelefonért, a pár Zsolnaiért, két-három pár tízezres régi tájképért a falon… Inkább megegyeztünk, hogy nyitnak bankszámlát, és a spórolt pénzt inkább ott tartják a zoknis fiók helyett, fizetik a biztosítást és csináltatunk olyan ajtót, amit a biztosító is elfogad, ha betörés van. Ha meg ott a betörő, akkor odaadják a cuccot. Az élet többet ér, mint egy rohadt festmény. Az övék is, de másé is. Furcsa, hogy én ezt liberálisként mondom, és közben sehol nincsenek a felebaráti szeretetben hívők…

Maestro
Szerkesztő

“Vajon milyen vagyontárgy védelmezése egyenértékű egy ember – még ha bűnöző is – életével?”

Értelmetlen a kérdés. Egy bűnöző megölése nettó haszon a társadalomnak, nem szemben áll a megvédett tulajdonnal, hanem vele egy oldalon.

“Hány uborka ér egy életet?”

A szóban forgó esetben szereplő életeket úgy 3-4 uborkára becsülném. És ne felejtsük el, hogy nem uborkát lopni mentek, késekkel (de zsák nélkül), hanem ‘móresre tanítani az öreget’.

A többi csak duma, duma, duma. Keress rá Kennesaw nevére. Ez egy amerikai kisváros, ahol minden házban kötelező puskát tartani. Ott sem a patakvér folyt, hanem a betörések száma drasztikusan lecsökkent.

mdmselle
Újságíró
mdmselle

“A szóban forgó esetben szereplő életeket úgy 3-4 uborkára becsülném. És ne felejtsük el, hogy nem uborkát lopni mentek, késekkel (de zsák nélkül), hanem ‘móresre tanítani az öreget’.”

Ráadásul a szóban forgó áram nem is a kerítésbe volt vezetve, hanem a kerten belül az uborkaágyás körül. Eleve semmi keresnivalója sincs a kerítésen belül senkinek. Én 3-4 uborkára se becsülném.

Bazinga
Újságíró

Ez mind szép és jó, csak köze sincs a témához. Ahogy a cikkben is olvasható, a gázpisztolyok nem az élet kioltására valók, arra nem is alkalmasak, tehát nincs sok értelme már megint a támadót félteni.

Aki sok esetben nem is az uborkára pályázik, hanem egyszerűen csak balhézik. Szerintem sok férfi tapasztalta már, hogy megkörnyékezték bizonyos emberek (akiknek mindig buszjegyre kell pénz) és csak a szerencsén vagy mások jelenlétén múlott, hogy nem fajult tettlegességig a találkozás.

“Ha meg ott a betörő, akkor odaadják a cuccot. ”

Gondolom nem sok Kékfényt nézel. Sajnos mostanában nagy divat betöréseknél az öregeket összekötözni és megverni, forró vasalót nyomni az arcukba, hogy csak párat mondjak. Ha azt hiszed, hogy az idősek legnagyobb problémája az ellopott uborkák piaci értéke, akkor neked fogalmad sincs a valóságról.

“Inkább megegyeztünk, hogy nyitnak bankszámlát, és a spórolt pénzt inkább ott tartják a zoknis fiók helyett”

Ettől csak a pénz lett biztonságban, a testi épségük nem.

the hermit
Olvasó

Ez csak annyit mutat, hogy kevesebbre becsülöd saját szüleid életét, mint néhány gyáva gazemberét, akik azért támadnak öregekre, mert egy ereje teljében lévő felnőtt esetleg védekezik.

Hadd gratuláljak.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Valóban? Arra kéne biztatnom a 75 éves apámat, hogy a szomszédhoz hasonlóan keljen birokra az udvarba betörő tizen-, huszonéves tolvajjal és a testi épségét kockára téve, de védje meg a fűnyírót?

Fogadd te is gratulációimat. Éljen az erőszak mindig és mindenhol.

the hermit
Olvasó

Valóban? Arra kéne biztatnom a 75 éves apámat, hogy a szomszédhoz hasonlóan keljen birokra az udvarba betörő tizen-, huszonéves tolvajjal

Nem, biztasd arra inkább, hogy előzékenyen készítse ki az összes tulajdonát, hogy ne kelljen külön vesződni ezeknek a keresésével.

Maestro
Szerkesztő

Nem akarod érteni. A rendőr is erőszakot alkalmaz, jó cél érdekében. Éppen azért jó egy otthonvédelmi fegyver, mert a 75 éves apád is meg tudja vele állítani a betörőt, ráadásul nem is kell ölnie. Sörétes puska gumilövedékkel, a betörő nem kel fel a rendőrök megérkezéséig, és megvédte a családját. Nem egy kurva fűnyíró ellopásától, hanem megkínzástól, megerőszakolástól. Ez neked nem fontos?!?

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

A rendőrnek az a dolga, ért hozzá. Apám kevésbé, és ha szembeszáll, elvéti, bármi félresikerül, akkor az a besurranó tolvaj is nekimegy és összeveri, aki egyébként boldogan elhúzott volna a fenébe a fűnyíróval vagy a tévével, ha elbírja.

Tudod, 75 évesen már csak a tesztoszteron emléke van. Jókat lehet sztorizni a régi nagy verekedésektől, de élesben már nem nagyon megy. A hőzöngésből sose sülnek ki jó dolgok, de mostanság nagyon divatossá kezd válni :-(

Maestro
Szerkesztő

Nem akarod felfogni, hogy sok esetben nem a fűnyíróért mennek? Ha már ott vannak, egyúttal ki is vallatják az öregeket a készpénz hollétéről, bankkártya-kódról, esetleg egy kis öncélú erőszak is befigyel (majd Naooo kifejti, mely nemzetiségű betörőknél különösképpen).

3-4 méterről egy sörétessel nem lehet hibázni. A rendőrök lőtudásáról pedig jobb nem beszélni…

Szerintem fontos lenne, hogy a normális becsületes embereknek legyen joguk megvédeni magukat. Ezt csak a bűnözők, a politikusok és a szuicid lilaködös széplelkek ellenzik.

don Fefinho
Újságíró

Meg mire a rendőr kiér.
Ha egyáltalán megéled, hogy még tárcsázhasd őket, ugye.

Deansdale
Admin
libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Azt nem akarom felfogni, hogy boldog boldogtalannak fegyver kell és minden sérelmet a sértett mérlegelése és ítélete alapján kell megtorolni. Azt nem akarom felfogni, hogy az épp divatos hisztériakeltésnek totálisan bedőlve az erőszak és az agresszió kultúráját építjük, kis lépésekkel haladva megyünk az önbíráskodás felé.

Egymást túllicitálva gyűlölködünk és még tovább rontjuk ezzel a helyzetet. Az erőszakra adott még erőszakosabb válasz nem elrettent, hanem növeli az agressziót. Nem mondom, hogy boldog mosollyal kellene minden bűnözőt a keblünkre ölelni, de a biciklitolvajok egyre keményedő lincseléséből finom módszerekkel tömeges kultuszt faragni, majd szép lassan a jogos népharag hullámait finoman korbácsolva előrejutni a durvább módszerek elfogadottá tételében nem építi a társadalmat, hanem belülről rohasztja.

Ide elvileg viszonylag szelíd emberek írnak, mégis megijedtem attól a dühtől, ami kijött a kommentekből. :-( Lehet, hogy lilaködös széplélek vagyok, de akkor sem vagyok hajlandó elfogadni, hogy vagyon elleni bűncselekményekre törvény által támogatott módon adjon a többségi társadalom életet vagy testi épséget veszélyeztető választ. Ez a mentalitás a bűnözők sajátja, nem hiszem, hogy meg kellene tanulnunk tőlük. Akkor miben lennénk mások?

Maestro
Szerkesztő

Azért nem akarod felfogni, mert meg sem értetted, miről beszélünk, és a saját magad által felépített szalmabábot csépeled szorgosan. Nem boldog-boldogtalannak, hanem az arra alkalmas, törvénytisztelő állampolgároknak. Nem a sértett mérlegelése alapján, hanem a törvény szerint. Nem önbíráskodás, hanem önvédelem. Ráadásul: nem ölés, hanem hatékony ártalmatlanná tétel.

Mindig ez a libsi mantra, hogy ha puska lesz otthon, akkor majd a bűnöző páncélököllel jön, az agresszió csak erősödik, ó jaj. A gyakorlati tapasztalatok ezzel szemben azt mutatják, hogy ahol puskák vannak otthon, ott töredékére esik vissza a betörések száma, és azok is szigorúan akkor történnek, mikor üres a ház. Még ha el is viszik az értékeket, nincs gyilkosság, nincs kínzás, nincs erőszaktevés. Az iskolai lövöldözések nem véletlenül történnek mindig iskolákban, oda ugyanis nem vihet senki fegyvert, a tanárok sem.

Nincs itt semmilyen düh, egyszerűen egy normális embereknek fontosabb a saját ill. a szerettei élete, mint a rájuk támadó bűnözőé. És ezt már a magyar törvények is elismerik, nagyon helyesen. Te ezt az egészet nem nagyon érzed át, mert biztonságban érzed magad, nincs kit megvédened és nem is a te dolgod megvédeni. De a zsigeri fegyverutálat miatt butaságokat mondasz a témáról, amit láthatóan nem ismersz.

the hermit
Olvasó

a saját magad által felépített szalmabábot csépeled szorgosan.

Érti ő, csak kreatívan olvas, úgy alakítja át az általunk leírtakat, hogy tudjon vele vitatkozni. Az már nem érdekli, hogy így nem velünk vitázik, hanem az általa kreált kijelentésekkel.

Kis ferdítés nem ferdítés, tipikus libsi elv… legalább hű a nevéhez.

Pedig nem bonyolult ez: az állam normális esetben azt vállalja, hogy megvéd téged a bűnözőktől. Egy felvilágosultabb állam viszont belátja, hogy erre nem mindig képes, ezért megadja neked a jogot, hogy megvédd magad. Tehát nem önbíráskodásra ad jogot, mert abban az esetben magad is bűnözővé válsz.

Deansdale
Admin

“az állam normális esetben azt vállalja, hogy megvéd téged a bűnözőktől”

Ez egy ábránd. Az állam semmitől nem tud megvédeni, mert mire a rendőr kiér a tettes már árkon-bokron túl van. Az állam legföljebb büntet, amivel mint áldozat kitörölheted a hátsódat, ha megvertek, megöltek, megerőszakoltak, esetleg olyan tárgyakat vagy pénzt vittek el, ami nem kerül meg. Hülye dolog az állam védelmében bízni – az a saját oldaláról nem is tekinti ezt igazán feladatának.

“Egy felvilágosultabb állam viszont belátja, hogy erre nem mindig képes, ezért megadja neked a jogot, hogy megvédd magad”

Ez egy érdekes kérdés, mert pl. az amerikai alkotmányos jog a fegyverviselésre igazából azért létezik, mert az alapító atyák azt szerették volna, ha a nép meg tudja magát védeni az államtól. Tudták, hogy a hatalomra kerülő politikai utódaik nem lesznek mind olyan tisztességesek és szabadságszeretőek, mint ők maguk, ezért a nép kezébe helyzeték a fegyvert (szó szerint és átvitt értelemben is), amivel a korrupt politikát sakkban tarthatja. Nem véletlen, hogy manapság már az amcsi vezetők egyik legfőbb gondja, hogy hogyan vegyék el az emberektől a fegyvert…

hgyi
Szerkesztő

“az állam normális esetben azt vállalja, hogy megvéd téged a bűnözőktől”
Szerintem ilyet ép ésszel senki sem vállal fel. Még a személyi testőrök sem garantálhatják. Maximum minden tőlük telhetőt megtesznek.

Maradi
Olvasó
Maradi

“kis lépésekkel haladva megyünk az önbíráskodás felé.”

Fogalomzavar! Mi is az a bíráskodás? A cselekvés megtörténte után, az arra adott válasz, szankció, vagyis a tett következménye. Ha kirámolják a lakást, miközben otthon van a tulaj, és másnap, felismervén az elkövetőt, tarkón vágja egy szeneslapáttal, mert kirabolta, az önbíráskodás. Viszont, ha megakadályozol valakit abban, hogy elkövessen ellened valamit (mielőtt megtenné!), az védekezés.

“Az erőszakra adott még erőszakosabb válasz nem elrettent, hanem növeli az agressziót.”

Fogalomzavar! Nem az erőszakos válasz rettent el, hanem a lehetősége! És a gyakorlati tapasztalat (vagyis a valóság) az, hogy igenis elrettent. (Anélkül, hogy a tényleges agressziónak meg kellene történnie.)

Az utolsó bekezdés pedig… hát… Na kezdjük az elején. Szelíd emberek vagyunk ezért nem támadunk rá senkire, hogy kiraboljuk, megerőszakoljuk, de ez nem azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat, ha megtámadtak (már megint a fogalomzavar). A törvény nem “támogat”, hanem megenged, vagy szankcionál, esetleg utasít. A bűnözők mentalitása meg nem olyan, hogy azt csinálják, amit a törvény “támogat”. Ők olyat tesznek, ami jogszabályellenes. Ezért nevezik bűnözőnek. Viszont, ha mi adott szituációban élünk a jogszabályok adta lehetőségeinkkel, az nem “bűnözői mentalitás”.

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

“Azt nem akarom felfogni, hogy boldog boldogtalannak fegyver kell…”

Nekem ugy tunik, mintha azt nem akarnad felfogni, hogy legyen valasztasi lehetoseg. Senki nem irt arrol, hogy mindenkinek fegyver kell. A hatekony onvedelem joganak es lehetosegenek a hianya a problema.

the hermit
Olvasó
libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

:-D Viccnek jó, Aranyosit nagyon bírom…

Tudod, az is vicces, hogy ha a faterom 220-at vezetne a kerítésbe az egyébként valóban komoly kertészeti károkat okozó rendszeres tolvajok ellen, akkor igen hamar a hozzád hasonló emberkék lincselnék meg, ugyanis nálunk a kerti tolvajok nem perui indián suhancok, hanem meglehetősen tiszteletreméltó, erősen katolikus nénikék. Mivel a temetőtől nem messze van a szüleim háza, rendszeresen benyúlnak a kerítésen és kézzel tépik a gyönyörű, ám elég ritka magyalt és hasonló örökzöldeket. Mikor néhányat rajtakap és felelősségre von, akkor jön a “de hát Jézuskára lesz” szöveg. Még egyik sem élt a felajánlott lehetőséggel, hogy ha csenget, akkor jön a metszőollós háziúr és ad ingyen, csak ne tegyék már tönkre a sok kínnal gondozott ritka növényeket.

A ti logikátokat követve törvényes joga erre sem lenne, de az erkölcsi alapja meglenne hozzá. A társadalomnak fel kéne mentenie, mint az uborkást. Vagy mégsem?

the hermit
Olvasó

Ezek a benyúlós nénikék bántalmazzák is a szüleidet? Nem egy dologról beszélünk.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Miért? Az áramjárta kerítéseken felakadó tolvajok bántalmaztak?

Naooo
Olvasó
Naooo

Nyilván, ha nem akadtak volna fel, beköszönnek, hogy jó estét meghoztuk, amit tegnap loptunk.

Maestro
Szerkesztő

Nem akarod érteni. Az uborkás esetben NEM a kerítésben volt áram, hanem az ágyás körül. Valamint nem hiszem, hogy a katolikus nénikék előtte a kocsmában vitatnák meg, hogy majd megleckéztetik az öreget, aztán késsel a kezükben bemásznának édesapád kertjébe.

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

Erdekes, hogy mar masodszor irtad le, miszerint az aram nem a keritesben volt, hanem maganteruleten belul. Nekem is ez volt az elso gondolatom, de nem irtam semmit, mert lattam, hogy te megtetted. (A fosodratu media is pontosan ilyen tetyu csusztatasokkal jott elo annak idejen.)

Ukrin
Olvasó
Ukrin

Lassan, de biztosan bújik kifelé a szög a zsákból.

don Fefinho
Újságíró

Szerintem igaza van. Legalizálni kéne a betöréseket és a rablásokat, sőt, a magántulajdont kéne eltörölni már eleve. Mondjuk kezdhetné azzal mindenki, hogy leszereli a zárait, és minden mozdítható értéket szépen kikészít a ház elé. Esetleg rakni oda nekik még kötelet, fixszalagot meg előhevített vasalót, nehogymá’ még azt is úgy kelljen hozni.

Frolich Janos
Újságíró

Először is leszögezném, ahogy mások is tették, hogy a kerítésen benyúlkálás nem egyenértékű a behatolással. (Szemléltetés képpen: a különbség kb. olyan, mint aközött, hogy megfogják a melled, avagy megerőszakolnak.)

Egyébként:
Nem vagyok teljesen biztos a dologban (mármint, hogy a törvény engedi-e), de szerintem 12 Voltot simán be lehetne vezetni a kerítésbe büntetlenül (persze ki kellene írni, hogy áram alatt van a kerítés). Az nem vág senkit agyon, de elejét veszi a nyúlkálásnak.

Vagy még jobb, sűrűbb fonatúra cserélni a kerítést, amin nem lehet átnyúlni (ja, hogy azért fizetni kéne, mint a biztosítóért…), és akkor még csak kellemetlenséget sem okozhat azoknak a néniknek.

mdmselle
Újságíró
mdmselle

“Vajon hány fegyvermániás zakkant gondolná úgy, hogy ha van otthon egy duplacsövűje “otthonvédelemre”, és jön a betörő a családi ezüstért, akkor joga van lelőni?”

Már miért is ne lenne joga lelőni? Miért, a betörőnek talán van joga bemenni az ezüstért vagy bármiért?
Egyszer kamaszkoromban a szüleim házába éjszaka besurrant egy tolvaj, úgy, hogy feltörte az ajtót, és elvitte a nők retiküljeit, kivette belőlük a tárcákat és értékeket, a maradékot pedig szétszórta a kertben. Épp látogatóban voltak nálunk a nagynénémék, és a nagyszüleim is ott laktak, így aznap éjjel abban a házban tartózkodott három férfi, három nő, két kisgyerek és én, és pont a gyerekszoba nyitott ajtaja melletti szekrényből vitte el a táskákat. Nem bántott senkit, de vajon mi lett volna, ha valaki felébred valami neszre, vagy pont akkor megy ki vécére? Azóta is rosszul vagyok, ha belegondolok. Én bizony egy olyan helyzetben ha felébrednék, és lenne fegyverem, akkor habozás nélkül lelőném, mint egy kutyát. Hogy merészel bejönni a házba, amikor az egész család ennyire ki van szolgáltatva? Én nem az értékeim miatt lőném le, hanem az életemért.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Én nem az értékeim miatt lőném le, hanem az életemért.

Akkor is önként válnál gyilkossá, ha nem volt veszélyben az életed? Komolyan ölnél pár retikülért? Gondolod, hogy egy besurranó tolvaj egy egész család szisztematikus kiirtásába kezd, ha rajtakapják?

mdmselle
Újságíró
mdmselle

Most írom, hogy nem az értékeimért, erre megkérdezed, hogy ölnék-e pár retikülért? Érdekes.

Nos, nem kockáztatnék. Nem érdekel, hogy akart-e bántani vagy sem. Az ilyenek kiszámíthatatlanok. Vagy elszalad vagy támad. Én nem várom meg hogy dönt. Ki beszélt itt szisztematikus kiírtásról? Elég ha egy embert bánt.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Mert azt írod, hogy ha felébrednél és lenne fegyvered, ölnél habozás nélkül. A gyilkosság súlyos voltára próbáltam volna ráirányítani a figyelmet, hogy hátha valakinek feltűnik, hogy milyen kemény ítéleteket mondtok ki… hogy mennyire nincs összhangban a bűn és a büntetés. De az indulat úgy tűnik, mindenkiben dúl, bele sem gondoltok a szavak súlyába :-(

mdmselle
Újságíró
mdmselle

Bizony nagyon is belegondolok a szavaim súlyába. Sőt számtalanszor belegondoltam abba is, hogy ott aludtam egy tárva nyílt ajtajú szobában két kicsi gyerekkel, öntudatlanul, magatehetetlenül, miközben egy vadidegen, gonosz szándékú ember mászkált a házban, megfogdosta a holmijainkat, felmérte a terepet. Nem érdekelnek a jogai. Egyedül szeretteim és a saját jogaim érdkelnek egy ilyen esetben. Őt sem érdeklik az én jogaim, hát miért törődjek ővele?

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Persze. Érthető a dühöd, félelmed, minden. Pont az átlagember ilyen átlagos reakciója miatt nem támogatom az általános fegyverviselési lehetőséget. Az amcsiknál van, ott is milyen klassz dolgok sülnek ki belőle…

Deansdale
Admin

Az amcsik egy külön kategória, rájuk hivatkozni önmagában is csúsztatás. Kanadában például legalább annyi fegyver forog közkézen, mint az USA-ban, ott mégsincs belőle gond.

Maradi
Olvasó
Maradi

Miért jössz mindig a dühvel, félelemmel, gyűlölettel? Ha nem hagyom, vagy nem akarom hagyni, hogy kárt okozzanak nekem, vagy bántsanak, akkor dühös vagyok? Azt hittem a védekezési ösztön természetes emberi reakció.

Darth Hideous
Olvasó
Darth Hideous

Aki éjjel jogtalanul bejön hozzám, az egyúttal önként lemondott a saját jogairól. Ha úgy adódik, az élethez való jogáról is. Ezt most már a törvény is kimondja (amit a behatolónak is ismernie kellene, vagy ha nem ismeri, az sem mentesíti a következmények alól), ahogy Dani lejjebb idézte.

HauKrisz
Olvasó
HauKrisz

Gyönyörűen fogalmaztál drága barátom!  :)
Ez ilyen prózai…

Deansdale
Admin

Figyi, fogalmad sincs arról, hogy egy bűnöző mire képes vagy mire nem. Vannak akik nyugdíjas nagymamákat megerőszakolnak és megkínoznak mielőtt megölik őket a saját lakásukban – te feltennéd az életed arra, hogy a te betörőd biztosan kedves, aranyos és jóindulatú?

Képzeld el a helyzetet – nem csak úgy absztrakcióként, hanem ténylegesen, a házban ahol élsz – hogy felébredsz az éjszaka közepén, és két tagbaszakadt barom árnyát látod mozogni az előszobában. Na akkor és ott döbbennél rá (és akkor szakítanál örökre a rózsaszín vadvirágos nézeteiddel), hogy teljesen tehetetlen vagy – ki vagy szolgáltatva két olyan embernek, akik nem kedvesek, nem tisztességesek, és a legkevésbé sem erkölcsösek. Megpróbálhatod felhívni a rendőröket, de úgyis meghallják amíg velük beszélsz és kicsavarják a kezedből a telefont. Vagy ha nem is, a rendőrség akkor is 10-20 perc alatt ér ki hozzád, addig viszont semmilyen ima, remény, elképzelés vagy ideológia nem véd meg attól a két embertől. Semmit nem tudsz tenni, hogy megakadályozd, hogy megverjenek, megerőszakoljanak vagy megöljenek. Kizárólag az ő úri kedvükön múlik, és mi van ha úgy gondolják, hogy ha megláttad az arcukat akkor felismerheted őket a rendőrségi szembesítésen? Kapufa. Ja, és ugyanúgy megerőszakolhatják, megölhetik a gyermekeidet is, hiába ordibálod, hogy vigyék el nyugodtan a tévét.

Viszont ha ott lenne egy gázpisztoly az éjjeliszekrényen…

Egyébként megnyugtatlak, egy ilyen szituban egy éles fegyverrel úgy agyonlőnéd őket, mint a huzat. Eszedbe sem jutna, hogy van-e jogod elvenni az életüket. Nem az értéktárgyakról van szó, hanem egyrészt a közvetlen halálfélelemről, másrészt a magánszférád elvesztéséről, ami alapjaiban rombolja le a biztonságérzeted. Hogyan tudnál elaludni másnap a saját ágyadban?

Bazinga
Újságíró

“Egyébként megnyugtatlak, egy ilyen szituban egy éles fegyverrel úgy agyonlőnéd őket, mint a huzat. Eszedbe sem jutna, hogy van-e jogod elvenni az életüket.”

Ez már csak így szokott lenni, éles helyzetben mindenki ösztönösen így cselekedne, csak egyes emberek  mégis azt hiszik, hogy lenne idejük ideológiai szöszmötölésre.

Amúgy elgondlkodtató, hogy ha a megszaporodott betörések elleni reakcióként az emberek (férfiak) önvédelmi fegyverhez nyúlnának (ráadásul ami nem alkalmas az élet kioltására,de különösebb kegyetlenség nélkül ártalmatlanítja az illetőt), akkor ez valami ordas eszme, mert szegény támadónak akár még fájdalmat is okozhatunk.

Bezzeg amikor egy képviselő leüti a feleségét (tehát szó sincs közvetlen társadalmi veszélyről), akkor lelkes feministák egyből a férfiak brutális megverésében (nem ártalmatlanításában) , és az arányosság túllépésében látják a jogos önvédelem lehetőségét, mert “ ha a támadó lekerült, akkor ne kockáztassuk meg azt, hogy dühösen feláll, rúgjunk inkább bele két-három nagyot! Itt a fejet és a bordákat egyaránt tudom ajánlani, de fontos, hogy cipőorral találjuk el az erőszakoskodót, így lehet csak finom ablakos bordatörést okozni, vagy eltüntetni az orrát. Férfiak esetében – már csak a büntetőjog miatt is – a földön fekvő ember cipőzésében fontos az önmérséklet, de ha nőként védekezünk, akkor erre nem kell ügyelni.”

Ha pedig ott guggol-térdel előttünk, akkor azonnal fejbe kell rúgni. A térd azért jó erre, mert nehéz elhibázni a célt, és a kemény térdkalács játszi könnyedséggel zúzza szét az orrcsontot, arccsontot, netán a szemüreget”

Talán femcsinek előbb a saját háza táján kéne söprögetnie, mert amit itt keres, azt tulajdonképp ott találja meg.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Nem az értéktárgyakról van szó”

Nekem a kuka alján lévő elhasznált papír zsebkendőm is többet ér, mint 16 millió 980 ezer bűnöző és nyakkendős bűnöző élete.

HauKrisz
Olvasó
HauKrisz

Deansdale:

Te egy nagyon intelligens és széles látókörű ember vagy !
Beleborzongtam abba, hogy milyen nagy igazságot mondtál, ezt csak az tudhatja aki átélte már , vagy az akinek vannak ismeretei a témában és bele tudja élni magát mások helyzetébe. Mindkettő nagy erény!
Nagyon jó helyen van nálad az a fegyver!

HauKrisz
Olvasó
HauKrisz

Semmi baj neked nem kell fegyver!
Te majd szépen végignézed ahogy elviszik amiért évekig dolgoztál és lehet hogy megkívánják a kislányodat is úgy ahogyan az ezüstöt . Végignézed ahogy ahogy ketten erőszakolják az egyik elölről, a másik hátulról ő meg zokog. Te meg majd elmondod neki közben hogy ne sírj Zsejke,  a bácsik éhesek mert rég nem ettek és tök régen nem tudtak üríteni sem! Legyél megértő picim, az erőszak nem megoldás semmire!
De az is lehet hogy az apádat aki 75 éves és már csak ” emléke él benne a tesztoszteronnak” hülyére verik, megkínozzák hogy mondja meg hol van a pénz, aztán tojásszenet nyomnak a szájába és szörnyű kínok közt meghal szépen lassan, mint ahogyan az megtörtént nem is olyan régen itt Magyarországon.

Te meg majd akkor ne sírjál hanem mantrázd  a liberális okosságot!

Sok sikert! ;-)

Bazinga
Újságíró

“szüleim házába éjszaka besurrant egy tolvaj”

Az ilyet már úgy tekintik, mint ha az életedre is tört volna.

 • A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is irányult volna, ha
 • a) azt személy ellen
   • aa) éjjel,
   • ab) fegyveresen,
   • ac) felfegyverkezve vagy
   • ad) csoportosan

követik el,

 • b) az a lakásba
   • ba) éjjel,
   • bb) fegyveresen,
   • bc) felfegyverkezve vagy
   • bd) csoportosan

történő jogtalan behatolás, vagy

 • c) az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás.
 • Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból lépi túl. 
 • A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.
Dwarf
Olvasó
Dwarf

A bűnőző egy szempontból értékes: rossz példának be lehet mutatni, illetve komoly büntetést végrehajtva rajta elrettentésre. A betörőnek joga van ott tartózkodni? Nem, akkor ne érdekelje(n) az ő joga se. Hány uborka ér egy életet? Hát akinél ezek a szerény nyugdíj kiegészítésére vannak, hogy jusson minden napra valami étel, az dögöljön meg, mert szegény bűnőzőnek joga van lopni? Ráadásúl szegénynek se kerülne több munkájába a kertjében ugyanúgy ezt-azt termelni, de ez persze kényelmesebb. A kisnyugdíjas, aki 30-40 ezer forintból éldegél az majd bankszámlára kifizet több száz forintot. Ha tőle elvisznek 5-10 ezer forintot, ami neked lehet hogy nem tétel, de neki az fél havi ételre vagy a gyógyszereire kellett volna. Ez is gyilkosság, mégha közvetlenül nem is bántják, ami nem jellemző. Viszonylag közel ahhoz, ahol laktam, 3 igen értékes fiatal (18 év alatti mind) meggyilkolt egy idős bácsit álmában (70 év körülit), mert azt hitték sok pénz van nála otthon. Találtak 20 ezret. Biztos meggondolták volna ha ébren van, és elnézést kérve elmennek.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Vajon milyen vagyontárgy védelmezése egyenértékű egy ember – még ha bűnöző is – életével?”

Egy tekercs vécépapír.

“Elvileg nem szabad áramot vezetni a kerítésbe, akik mégis megteszik, rendszerint valami hihetetlen értéket védelmeznek. Pl. az uborkát. Hány uborka ér egy életet?”

Egy fél uborka.
Amúgy meg nem a kerítésben volt az áram.

“fizetni a biztosítást”

Ja, hogy a biztosítók direkt örülnek a bűnözőknek?

“Ha meg ott a betörő, akkor odaadják a cuccot.”

Ki kell rakni a kapuba.

Angelo01
Újságíró

A társadalmi együttélés szabályainak semmi értelme, ha a megszegésükért nincs szankció. Legyen az magántulajdonhoz való jog, személyi jog, stb. Valakinek a megélhetése múlik azon a pár tyúkon, vagy évek munkáját teszik tönkre egy betöréssel.

Csupán egy kérdés: Ha éppen valaki meg akar téged erőszakolni, vajon lelőnéd, mint egy kutyát, vagy megadóan széttennéd a lábadat? Az ő élete ér többet, vagy a te jogaid?

HauKrisz
Olvasó
HauKrisz

1. “Vajon milyen vagyontárgy védelmezése egyenértékű egy ember – még ha bűnöző is – életével?”

Bármilyen. Én speciel a burnótos szelencémet is többre tartom egy rabló életénél.

2.  Nem ez a lényeg. Mert nem tudhatod, hogy aki betör a házadba , az a burnótos szelencét akarja-e vagy a 6 éves kislányodat karikába kötni, megkínozni, az összes testnyílásán erőszakot tenni és megfojtani , vagy élve felgyújtani.

Ezen gondolkozz el nagyokos!

Geri P.
Olvasó

te egy ócska barom provokatőr vagy, akinek értelmes ember nem ül fel, ilyen szöveggel meg húzd el a beled a rádió kabréba :D

Frolich Janos
Újságíró

Megszakítva az élet kioltásáról folytatott vitát – amiről amúgy szó sem volt a cikkben, hiszen kifejezetten az élet kioltására alkalmatlan, és lehetőleg maradandó károsodást sem okozó önvédelmi fegyvereket propagálta – megjegyezném, mivel úgy tűnik, ez egyeseknek nem tiszta, hogy a gázspray, valamint a gáz/riasztó fegyver nem alkalmas otthonvédelemre (sem buszon elsütésre), mert nem alkalmas beltéri használatra. Beltéri használat esetén ugyanis önmagát is elgázosítja a védekező – rádásul nagyon soká (értsd: napok, akár hetek) fog a gáz kiszellőzni. Tehát beltérre marad a gumilövedék. Annak meg az a veszélye amúgy, hogy a saját tárgyait szétlőheti vele az ember. Még annyit, hogy, mint már írtam, a könnygáz nem intelligens, a védekezőre is hat, tehát a szabadban is oda kell figyelni – és pl. nem lőni abba az irányba, amerre menekülnénk.

Angelo01
Újságíró

A legjobb önvédelem a megelőzés. Biztonsági ajtó, riasztó, gps jeladó az autóban, rács a földszinten, stb. Önvédelemként többet ér, ha részegen nem mész giroszozni a keletihez, vagy ribancos ruciban botladozol egyedül hazafelé. Megelőzés, megelőzés, megelőzés. Utána lehet gondolkozni az önvédelmen. Kés, gázpisztoly, vipera, semmit sem ér, ha nem tudod használni, de egy összetekert újság is sokat ér, ha tudod használni.

Én speciel egy 80 fontos nyílpisztolyt tartok végszükség esetére. Nem engedélyköteles, nem drága és 25 méteren belül átüti a csontot :)))

Maestro
Szerkesztő

“A legjobb önvédelem a megelőzés. Biztonsági ajtó, riasztó, gps jeladó az autóban, rács a földszinten, stb.”

Ez már csak azért is praktikus, mert ha mégis elkezdené feszegetni valaki, van időd elővenni a puskát, nem törhetnek rád az ágyadban fekve.
A nyílpisztoly a lehető legrosszabb önvédelmi fegyver: stophatás szinte semmi, ölés esélye elég nagy. Ennek pont fordítva kellene lenni, nem? Egy gumilövedékes pisztoly sokkal bölcsebb döntés lenne.

Angelo01
Újságíró

Nem önvédelmi fegyver, az biztos, ebben tökéletesen igazad van. Nem is azért tartom (Nyúlra és fácánra tökéletes) Végszükség esetére viszont jó ez is, elijesztéshez jó, vagy egy comblövés azért elég nagy stophatást tud adni. Bár mondjuk annak az esélye, hogy valaki bejöjjön a kapun, majd a lépcsőházba, majd behatoljon a biztonsági ajtón, kiiktassa a riasztót, ráadásul én is otthon legyek, az azért elég kicsi :))

Mint minden fegyvert, tudni kell használni, nem való mindenki kezébe egy komoly cucc. Le kell győzni a pánikot (ezt mondani könnyű), és nem árt a gyakorlás sem.

Asidotus
Olvasó
Asidotus

Fölmerült itt egyesekben, hogy a “kis értékű vagyoni tárgyak” elleni lopást nem kéne komoly, akár halálos ellencsapással megakadályozni.

Egyet ne felejtsünk el! Ezek az emberek nem egy uborkát lopnak. Ők visszajönnek máskor is, viszik a bort a pincéből, stb. Ők nem kis értékű vagyont lopnak.

Hanem egy élet munkáját, reményét. Egy vidék jövőjét.

Falvak, országrészek néptelenednek el azért, mert arrafelé mindennaposak ezek a “megélhetési bűnözések”. Ezek a gazemberek régiók jövőjét lopják el. Ki költözne olyan faluba, ahol a termését más aratja le? Ki megy oda tanárnak, orvosnak, boltosnak?

 

Maradi
Olvasó
Maradi

Továbbá a “kis értékű vagyontárgyakra” utazók esetében egyáltalán nem kell elsütni a fegyvert. Azokban az országokban, ahol a törvénytisztelő polgárok számára megoldott az éles, önvédelmi fegyver viselése, elég gyakori tapasztalat, hogy már pusztán a fegyver látványa is elrettentő erővel bír. Magyarán ha rászólnak az áldozatra, hogy “pakoljon ki”, és ő a pénztárca helyett a pisztolyt húzza elő, akkor az elkövetők igen nagy eséllyel le tesznek a szándékukról, hiszen általában azért ők sem ostobák, és nekik sem éri meg erőltetni a dolgot. Valamint azt se felejtsük ki, hogy már pusztán maga a tény, miszerint egy országban engedélyezett az önvédelmi/ lakásvédelmi fegyverek tartása/ viselése, és a bűnöző nagy eséllyel találja magát szembe felfegyverzett védekezővel, hatalmas visszatartó erőt képvisel.

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

aztan ott helyben mikent donti el az aldozat, hogy a behatolo megelegedne-e a funyiroval, vagy netan egy kis oncelu eroszakra is kedve szottyan-e? megkerdezi?

visuo
Olvasó
visuo
vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

Olyan tiz evvel ezelott a Petofin volt egy elo, betelefonalos vitamusor az eles lofegyverekrol, illetve a tartasi szabalyzas szigoritasarol. A musor erosen tamogatta a szigoritast, a ket fo indok a veszelyesseg es a potencialis bunelkovetes volt. Volt ott magasrangu rendor, politikus, szakerto, oktato stb. (Az oktato nagyon ertelmesen tamogatta a jogosultsag kiterjeszteset, es ellenezte a fegyverek demonizalasat. Megfelelo kepzes es alkalmassag.) Betelefonaltam es a rendortol megkerdeztem:

– Milyen a baleseti statisztikaja az eles lofegyvereknek (osszehasonlitva peldaul a motorkerekparokevel)? Ez ertekelheto kepet adna a veszelyessegrol.

– Milyen a statisztikaja a szabalyosan tartott, regisztralt fegyverekkel tortent bunelkoveteseknek? Ez ertekelheto kepet adna a buncselekmenyekkel valo osszefuggesrol. (Az engedely nelkuli, regisztralatlan fegyverek tartasat a szabalyzas nem nagyon erintheti, gondolom.)

Valasz helyett kikapcsoltak az adasbol.

Nekem nincsen fegyverem, nem is vagyom ra. Azt viszont felhaboritonak tartom – es miert is ne lennek duhos, akar szelid ember letemre is, – hogy a bunozok “szakmai” kockazatat torvenyi/hatosagi szinten csokkentik.

Deansdale
Admin

“a bunozok “szakmai” kockazatat torvenyi/hatosagi szinten csokkentik”

Na igen: minden egyes esetben, amikor a törvénytisztelő embernél nem lehetett önvédelmi fegyver, a bűnöző dolgát könnyítette meg az állam.

Kretén Béla
Olvasó

Egyszer a TV-ben is volt egy vitaműsor a fegyvertartásról. Egy rendőrségi hölgy, magas beosztásban azt mondta, hogy neki természetesen van, és kell is fegyver, de más ne kaphasson…Vagy lehessen mindenkinek, vagy senkinek, még a rendőrnek sem.