Férfihang.hu
0 megosztás

A feminista szervezetek tiltakoztak a KEHI vizsgálat ellen

A Norvég Alap által támogatott civil szervezetek politikai elfogultságának gyanúját felvető találgatások és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által megkezdett vizsgálat ellen az elmúlt néhány napban állásfoglalásokban tiltakoztak a feminista civilszervezetek. Alábbiakban ezeknek szövegét adjuk közre kommentár nélkül.

A NANE egyesület közleménye a KEHI vizsgálat kapcsán

A NANE Egyesület megdöbbenéssel és értetlenséggel áll az előtt, hogy a kormányzat és bizonyos jobboldali sajtóorgánumok egy éve nyilvánosan, következetesen, fokozódó intenzitással „baloldali kötődésű”, „balliberális” „álcivil”, „a kormány szerint problémás” jelzőkkel illetik a demokrácia és az emberi jogok érvényesüléséért dolgozó civil szervezetek egy csoportját, melybe a NANE Egyesületet is besorolták.

A NANE Egyesület a nemzetközi egyezményekben is nevesített közhasznú tevékenységeket végez, hiánypótló szolgáltatásokat nyújt, sok esetben az állam helyett. Tevékenységünk alulról szerveződő civil, emberi jogi tevékenység. Visszautasítjuk az “álcivil” jelzőt és a pártpolitikai kötődéssel kapcsolatos rágalmakat. A nők elleni erőszak nem válogat pártkötődés szerint, mind a bántalmazók, mind a bántalmazottak között megtalálhatók mindenféle politikai meggyőződésű személyek és teljesen apolitikusak is. Szolgáltatásaink nyújtását természetesen nem kötjük sem párttagsághoz, sem politikai meggyőződéshez, a segélyvonalon sem szoktunk az érintettek politikai irányultságáról érdeklődni. Minden állampolgár jogos igénye, hogy bántalmazás esetén hatékony és szakszerű segítséget kapjon, a NANE Egyesület ehhez járul hozzá a saját eszközeivel, lehetőségeivel, mindeddig a mindenkori kormányzatok érdemi anyagi támogatása nélkül.

A kormányzat által szervezetünknek tulajdonított politikai kötődéshez immár következményeket is rendelnek, hiszen a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal más civil szervezetek mellett a NANE Egyesület ellen is ellenőrzésbe kezdett, a szervezet Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott projektje kapcsán.

A lebonyolító és a támogatott szervezetekkel szemben folyó vizsgálat kormányzat által bevallott célja annak tisztázása, „hogy a (…) kormányzati gyanú megáll-e, miszerint a Norvég Alap hazai felhasználásakor áttételesen politikai szervezeteket, vagy hozzájuk szorosan kötődő civil szervezeteket támogattak.”

A NANE Egyesület közhasznú szervezet, több mint 20 éve dolgozik a nők elleni erőszak ellen, így a párkapcsolati erőszakkal szembeni fellépésért. Ez a tevékenység nemzetközi emberi jogi egyezmények által is előírt állami feladat, melynek fontosságát a kormányzat maga is elismerte azzal, hogy aláírta az Európa Tanácsnak a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményét 2014 márciusában. A NANE Egyesület fennállásától kezdve a munkáját változatlan céllal, kizárólagosan a nemzetközi emberi jogi normák alapján végzi. Jogvédő szervezetként a mindenkori kormányzatok munkáját szakmai anyagokkal, módszertani innovációkkal és azok terjesztésével, a nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásával és meghonosításával, konzultációkkal, képzésekkel segítettük, ahogy kritikusan léptünk fel a mindenkori kormányzatokkal szemben, ha azok intézkedését vagy annak elmulasztását szakmai szempontból problémásnak ítéltük. A mércénk mindenkor ugyanaz volt és marad is: az emberi jogoknak, a bántalmazottak jogainak érvényre juttatása. A honlapunkon és a Nők Joga honlapon elérhető szakmai anyagaink, publikációink, sajtóközleményeink tanulmányozása alapján erről az érdeklődők megbizonyosodhatnak. A honlapunkon elérhető közhasznúsági jelentésekből is tájékozódhat bárki a szakmai tevékenységünkről. Az, hogy bizonyos kormányzatok mennyire adnak alapot a bírálatra, mennyire tesznek eleget a nemzetközi kötelezettségüknek, az ő felelősségük, nem pedig a miénk.

A NANE Egyesület az alapszabály szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (sem országgyűlési képviselői, sem megyei, sem fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít), szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el. Szervezetünk fennállása alatt következetesen betartotta ezt az alapszabályi rendelkezést.

A NANE egyesület Korményzati Ellenőrzési Hivatalnak címzett levele ezen a címen olvasható.

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közleménye a KEHI vizsgálat kapcsán

Visszautasítjuk azokat a vádakat és hitelrontó rágalmakat, melyek a sajtó egy részében megjelentek rólunk, és melyeket államtitkári szinten is újból és újból megismételtek. A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, 22 magyar női civil szervezet ernyőszervezete, az Európai Női Lobbi (EWL) magyar tagja, mely 2003 óta létezik, nem álcivil szervezet, alapszabályában rögzített párt- és egyházsemlegességéhez mindig hű volt. Pénzt nem juttatott és nem fogadott el sem párttól, sem egyháztól. Közhasznú szervezetként működése nyilvános és transzparens, honlapjára minden évben felkerül közhasznúsági jelentése, mely nemcsak egy papír, hanem a valóság tükre. Lehetősége szerint pályázik civil szervezeteknek kiírt magyar és külföldi forrásokra, ezekkel minden alkalommal megfelelően számol el, a változó, de mindig szigorú és rendszeres pénzügyi és tartalmi jelentéseknek eleget tesz, a magyar törvényeknek mindenben megfelelve működik. Vezetőségünk tagjai, és a szervezet delegáltjai sohasem ültek olyan bizottságokban, ahol pályázataink felett döntöttek volna, ezt eleve kizárják az összeférhetetlenségi szabályok.

Visszautasítjuk, hogy az emberi jogok, a nemek egyenlősége (angolul gender equality), mint érték, s az ezt állami szinten megvalósító közpolitikai megoldás, a gender mainstreaming és gender budgeting egyfajta politikai oldalhoz és világnézethez lenne köthető, s külföldről importált ideológia lenne. Ezek egyetemes értékek, hazánk, Magyarország és tágabb közösségünk, az Európai Unió és az Európa Tanács, illetve még tágabban az Egyesült Nemzetek Szövetségének alapértékei. Minden törvénytisztelő magyar és európai uniós állampolgár ezen elvekhez hűen kell éljen, civil szervezet ezeket a horizontális elveket kell, hogy megvalósítsa működése során.  A magyar történelem során sok magyar férfi és nő állt ki a nemek egyenlőségéért, a nők jogaiért, visszautasítjuk az ő emlékük besározását is. A kormányzatok a nőkért és a nemek egyenlőségért végzett munkáját értékelő elemzéseink és árnyékjelentéseink kritikai hangvételűek, függetlenül attól, bal- vagy jobboldali kormányról írunk-e. Mint gender szakértők minden kormánnyal örömmel dolgozunk együtt, amennyiben felkérést kapunk, mint társadalmi lobbisták -a szélsőjobbot kivéve- minden politikai párt magyar vagy európai képviselőjével együttműködünk, amennyiben megkeresésünk pozitív visszhangra talál.

Visszautasítjuk a tagszervezeteinket, a NANE Egyesületet, a Labrisz Leszbikus Egyesületet, a PATENT Egyesületet ért hasonló támadásokat, mellettük mindenben kiállunk, a KEHI vizsgálat kapcsán kiadott sajtónyilatkozataikkal és érvelésükkel egyetértünk.

Együttműködünk ugyanakkor a KEHI–vel a minket érintő vizsgálat kapcsán, hiszen működésünk eddig is szabályos és jogkövető volt, nem félünk az ellenőrzésektől. Tesszük ezt annak ellenére, hogy az ellenőrzés szokatlanul rövid határideje a szabadságolások alatt nem kis nehézséget okoz kollégáinknak, s hogy jogilag vitatott a vizsgálat jogalapja, s a donor, a norvég fél a civil alap szervezeteit érintő vizsgálat azonnali leállításához kötötte a norvég alap befagyasztott pénzeinek feloldását.

Nyilvános eseményeink a sajtó teljes spektruma számára és a politikusok, állami szakemberek számára is elérhetőek, erre rendszeres meghívást kapnak. Az ellenőrzés fókuszában álló NCTA pályázatunk, az Egységes Női Hang-Egyenlően Hallható kifejezetten a médiát megcélzó 32 hónapos projekt. Gender és médiafórumainkra, szakmai konferenciáinkra, vitafórumainkra, és a gender-érzékeny újságírást jutalmazó Hüpatia díj átadásainkra ezután is várjuk nyílt szívvel az érdeklődőket. Honlapjaink és Facebook oldalunk hűen követi folyamatos munkánkat.

A  Labrisz Leszbikus Egyesület közleménye a KEHI vizsgálat kapcsán

A Labrisz Leszbikus Egyesület ma megírta válaszlevelét a KEHI-nek, vitatva a vizsgálat jogosságát, illetve kifogásolva a valódi civil szervezetként működő Egyesület számára aránytalanul nehezítő, rövid határidőt, továbbá tájékoztatást kérve az ellenőrzéssel kapcsolatos egynémely tényekről.

Tény ugyanakkor, hogy a tizenöt éve a magyarországi leszbikus, biszexuális és transznemű nők emberi jogainak védelme, jogegyenlőségének és érdekképviseletének előmozdítása érdekében dolgozó Labrisz Leszbikus Egyesület a civil törvény szellemével összhangban, az átláthatóság és transzparencia követelményeit szem előtt tartva működik.

Ezért, a KEHI hatáskörének vitatása mellett is, a futó NCTA-2013-4194-M1 azonosítószámú projekt eddigi működésének iratait feltöltöttük az NCTA-projektünk menüpontba, a nyilvánosság és a KEHI számára egyaránt elérhetővé téve azokat.

 

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
0 megosztás


155
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
14 Egyéni hozzászólás
141 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
25 Hozzászólások szerzői
Balu1stReszet ElekReina NicolasaSterling ArcherAurelius Respectus Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Kodo
Újságíró
Kodo

Csak úgy gyorsan beleolvasgatva ezen mekakadt a szemem a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közleményében:

Visszautasítjuk, hogy az emberi jogok, a nemek egyenlősége (angolul gender equality), mint érték, s az ezt állami szinten megvalósító közpolitikai megoldás, a gender mainstreaming és gender budgeting egyfajta politikai oldalhoz és világnézethez lenne köthető, s külföldről importált ideológia lenne. Ezek egyetemes értékek, hazánk, Magyarország és tágabb közösségünk, az Európai Unió és az Európa Tanács, illetve még tágabban az Egyesült Nemzetek Szövetségének alapértékei. Minden törvénytisztelő magyar és európai uniós állampolgár ezen elvekhez hűen kell éljen, civil szervezet ezeket a horizontális elveket kell, hogy megvalósítsa működése során.”

Tehát szerintük minden jóérzésű embernek a gender elgondolások szerint KELL élnie?
És ez persze csöppet sem külföldről importált ideológia. A végén még majd nekiállnak bizonygatni, hogy titokban a magyarok voltak az eredeti kiötlői :)?
Hűha…

semmitmondo
Olvasó
semmitmondo

“Visszautasítjuk, hogy … gender equality, … a gender mainstreaming és gender budgeting … külföldről importált ideológia lenne.”

Honi ideológia, ahogyan azt az idegen kifejezések is szépen indikálják.

Pash Cutter
Újságíró
Alter Ego
Szerkesztő

Viszont ezer szerencséjük, hogy az idegen kifejezések miatt is csak kevesen értik pontosan, hogy milyen ideológia és tevékenység rejtőzik ezek mögött a megnevezések mögött.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Debiza, hogy külföldről importált ideológia!
(mondjuk érdekelne egy akármi amit BELFÖLDRŐL importálnak) És piszokul érdekelne, hogy mely jelenleg is élő és ható (és nem förtelmes, fasság vagy gyilkos) ideológia nem import. Hölgyeim és uraim, szíveskedjenek desztillálni, ha szabad esedeznem! Az, hogy egy ilyen, olyan, avagypeniglen amolyan (netán KURVÁRA amolyan) csoport, ami a vonatkozó törvény szerint megfelel a “civil szervezet” nem túl agyonbonyolított definíciójának, akkor biza Ártunk és Ormányunk kétségkívül zseniális, csupamerő jóakaratból értünk, hálátlanokért gürcölö államférfiúinak jogukban áll ellenőrizniök az állami csecsből a “civil szervezet” mohó szájacskájába csepegő ambrózia (v.ö.:cash) útját és felhasználási módját.

Viszont a nem állami , depláne külföldről, mégdeplánébb évekkel ezelőtt lefektetett úton, módon és ellenőrzési metódussal beguruló, csörgedező, ne adj’ Isten behömpölygő fizetőeszközökhöz COKI!

Még akkor is, ha a szervezet olyan undorító számára, mint egy balliberális szervezésű Meleg Büszkeség Napja egy közös Szoci, DK, Együtt-PM, Kétfarkú kutyatáp és Jehova tanúi dzsemborival egybekötve és nyltan hangoztatják, hogy A Mi Egyetlen Sohanemhazudónkat nem tartják kora legnagyobb államférfijának.

Hölgyeim és uraim azt hiszem nem árulok el titkot, ha kijelentem, hogy ezeket a HPgyülevészeket kb annyira szeretem mint galamb a tiszta kést, de ami jogtiprás az biza jogtiprás!

visuo
Olvasó
visuo

„Ezek egyetemes értékek, hazánk, Magyarország és tágabb közösségünk, az Európai Unió és az Európa Tanács, illetve még tágabban az Egyesült Nemzetek Szövetségének alapértékei.

mióta egyetemes? és mit szól ehhez 1 milliárd muszlim? : )

Naooo
Olvasó
Naooo

“a demokrácia és az emberi jogok érvényesüléséért dolgozó”

Tisztességes ember a demokrácia elpusztításáért dolgozik, nem fordítva.

“hiánypótló szolgáltatásokat nyújt”

Lábakat szét.

SIL
Olvasó
SIL

“Mint gender szakértők minden kormánnyal örömmel dolgozunk együtt, amennyiben felkérést kapunk, mint társadalmi lobbisták -a szélsőjobbot kivéve- minden politikai párt magyar vagy európai képviselőjével együttműködünk, amennyiben megkeresésünk pozitív visszhangra talál.”  – Most akkor ki fog megkeresni kit? :)

Asidotus
Olvasó
Asidotus

Nem értem a poszt mondanivalóját. Eddig úgy láttam,  hogy ezen szervezetek képviselik a Férfihang ellenpólusát, ők azok, akiknek a hülyeségei ellen küzd a Férfihang.

Nodemost, ha arról írtok, hogy a feminista szervezetek is a mostani kormány célkeresztjébe kerültek, akkor ez számomra egy kicsit legitimálja őket.

Alter Ego
Szerkesztő

A poszt célja a tájékoztatás, ez kitűnhet abból is, hogy nem tartalmaz bármiféle állásfoglalást, pusztán közreadja a feminista civilszervezetek saját állásfoglalását. Ráadásul én úgy érzem, hogy megszólalásuk annyira önfeltáró, hogy valójában nem is igényel semmilyen kommentárt.

Szerintem senkit és semmit sem legitimál bármely kormányhoz való való ilyen-olyan viszonya. Egy civil szervezetet csak a bölcs, átgondolt és tisztességes társadalmi célkitűzés legitimálhat.

Suum cuique
Újságíró

Mért legitimálna bárkit is, ha a kormány támadja? Ki olyan hülye, hogy automatikusan szimpatizálni kezd valamivel, amit Orbánék támadnak, mert utálja Orbánt? Miféle logika ez? A kormány nagyon jól teszi ez esetben, amit tesz, ezeket el kell söpörni.

the hermit
Olvasó

 A kormány nagyon jól teszi ez esetben, amit tesz, ezeket el kell söpörni.

Ezzel nem értek egyet. A körmükre kell nézni, eddig rendben; mártírt viszont nem kell belőlük csinálni.

Ez a bajom Orbánnal egyébként, sokszor elefánt a porcelánboltban. Miért mindig mindent erővel?

Pash Cutter
Újságíró

Hermittel tartok a vonaton. :)

Egy olyan kormány, amely civil aktivistákat (Zsák Ferenc, Budaházy György, Polgár Tamás) próbál elveszejteni koncepciós eljárásokkal, és civil szervezeteket (Tiszántúli Természetvédők Társulata, Tolvajkergetők) ver szét állami erőszakkal, nem érdemel még akkor sem megbecsülést a részemről, ha éppen más gazemberek kezére csap rá. Gazemberek törnek gazemberekre – itt tiszta a kép, nincsenek hősök. Mindez amúgy is beilleszthető a Bajnai-Orbán konfliktusba – hadd ne válasszak kettőjük közül!

Alter Ego
Szerkesztő

Már nagyon régen, nagyon sokan arról beszéltek, hogy meggyőződésük szerint számos “közhasznú” civil szervezet nem a vállalt közfeladatokkal foglalkozik, hanem visszaélés jellegű személyes jövedelemszerzés és politikai hangulatkeltés eszközei. Mondhatni ez egy “nyílt titok” volt a magyar közéletben. Már régen meg kellett volna történnie a közhasznú civilek átfogó vizsgálatának. Aki becsületesen gazdálkodott a közpénzzel, annak semmi félni valója nincs. És senkinek nem kell azt gondolnia, hogy ettől felmagasztalódik a kormány vagy hogy két politikai csoport között kell választania. Attól függetlenül, hogy mi vezetett el a vizsgálathoz, ki végzi, ez egy fontos és régen esedékes közügy. Nem értem, hogy mit értesz koncepciós eljárás alatt?

Pash Cutter
Újságíró

Öö… mi szerintem most elbeszélünk egymás mellett. Vagy félreértettük egymást.

Én nem vitatom el a Norvég Alap elleni vizsgálódás helyességét. Koncepciós eljárás alatt nem a Norvég Alap elleni eljárást tartom, hanem amit Budaházy György, Zsák Ferenc és Polgár Tamás ellen indított el az állam, más-más ügyben. Ezen ügyek nem is érintik a Norvég Alapot. Csak azért említettem meg, mert egyesek (így Suum Cuique) pozitívan értékelte a kormánypárt ilyetén működését. A probléma fajsúlyosságát nem értik, vagyis azt, hogy a kormánypárt minden olyan civil szervezet ellen fellép, ami rá veszélyt jelent, legyen az tisztességes (Tolvajkergetők) vagy tisztességtelen (NANE). Ilyen eshetőségre talán a Férfihangnak sem árt felkészülni, ha civil szervezetté válik valamikor…

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Igazat kell adnom neked, ezek gyalázatos eljárások voltak. Itt tényleg nincsenek hősök.

Deansdale
Admin

Leegyszerűsítem a dolgot: a cikk arról szól, hogy a feministák lopnak, csalnak, hazudnak, és közben ráadásul beteg politikai/ideológiai nézeteket is terjesztenek – amire most a kormány ezzel az ellenőrzéssel reagált. Ez a legkevésbé sem legitimálja őket, sőt.

the hermit
Olvasó

Maestro nézetét osztom ebben a kérdésben: beszéltetni kell a feministákat, nem elhallgattatni. Sokkal hatékonyabb…

Deansdale
Admin

Ez akkor működne, ha a célközönségük többsége intelligens, gondolkodó ember lenne. A feminizmus népszerűségén látszik, hogy ez sajnos nincs így :\ A kamuzásukkal túl sok embert hülyítenek el ahhoz, hogy érdemes legyen hagyni őket tobzódni.

Alapvetően a szólásszabadság híve vagyok, de abba nem tartozik bele, hogy pénzeljük és támogassuk egy politikai csoport térnyerését. Terjesszék a hülyeségüket a saját köreikben, a saját pénzükön. A politikából pedig távolítsuk el a tényszerűen bebizonyított hazugságokat. Legyen “szalonképtelen” a közbeszédben és a politikában fizetési különbségekről vagy láthatatlan patriarchális elnyomásról hablatyolni. Az ilyesmiről szónokló szélütötteket ki kellene dobni a parlamentből, az állami (vagy nemzetközi) támogatásukat megvonni – aztán hadd gyűljenek össze a net valamelyik bugyrában, mondjuk a nőkertben. Ott felőlem annyit gyűlölködnek amennyit akarnak. Nem célom uralkodni felettük, csak azt szeretném, hogy ők se uralkodhassanak felettem. Ökölbe szorul a talpam, mikor olyat látok, hogy adófizetők forintjaiból terjeszkedő szennyládák olyanokat mernek kijelenteni, hogy “a gender mainstreaming és gender budgeting (…) egyetemes értékek, (…) Minden törvénytisztelő magyar és európai uniós állampolgár ezen elvekhez hűen kell éljen. Kinek képzelik magukat, hogy meg akarják határozni, hogyan kell élnünk? Egyszerű ideológiai diktatúra amikor valami megalomániás elmeháborodott el akarja érni, hogy legyen mindenkinek kötelező az ő hülyeségeiben hinni. A női érdekérvényesítő szövetség nem főnököm és nem gondviselőm, takarodjon kifelé az életemből mindenféle módon és értelemben.

the hermit
Olvasó

 Kinek képzelik magukat, hogy meg akarják határozni, hogyan kell élnünk?

Hadd királykodjanak csak, mutassák csak ki a foguk fehérjét.

Másfelől, a feministák csak eldobható közkatonák ebben a harcban, és hadd utaljak arra, amit már máskor is írtam: nem szabad elfelejteni, hogy az EU nevű gittegylet tagjai vagyunk, ott pedig- és ebben spec igazuk van a nagymellényű genderharcosoknak- ez egy uralkodó doktrina.

Sterling Archer
Olvasó
Sterling Archer

Nem vagyok gender-aktivista egyébként, hanem queer elmélettel foglalkozom. Nem gondolom például, hogy az én társadalmi nememet (“férfi”) befolyásolná, hogy kivel kúrok. Minden más szempontból a hatalmat gyakorló osztály tagja vagyok, jobbára megkérdőjelezhetetlenül. Pont az ilyen ellentmondások teszik olyan izgalmassá e terület vizsgálatát.

De nem akarom félrevinni a beszélgetést.

Azt gondolom, rendkívül udvariatlan dolog akárkit a nemiszervei felől kérdezni. Valószínűleg te is meg lennél lepve, ha megkérdezném tőled, hogy mekkora a faszod, zavar-e hogy kicsit ferde; vagy hogy elégedett vagy-e a nagyajkaddal, nem szoktad-e túl nagynak tartani. Ahogy írtam már, nem helyes (de univerzális) gyakorlat az, hogy a nemnek (és a társadalmi nemnek) valamiért sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint egy személy más attribútumainak. Butler szerint ennek az az oka, hogy a nemiség (sexuality) olyan mélyen kódoltan érthetetlen dolog, hogy bináris nemi felosztottság nélkül a világunk tökéletesen érthetetlen lenne.

Tehát ha nem lehet eldönteni valakiről egyértelműen, hogy fiú-e vagy lány, akkor rettentő nagynak, ijesztőnek tűnik a baj.

Másrészről valószínűleg te is megmondod hetente többször is, hogy mi illik és mi nem. A gender-aktivisták is megmondják, csak valami olyasmiről, amit még nem szoktál meg. Nyilván azok fogják szabni a szabályokat, akiket ez érint. Nem a többségi társadalom (te) feladata annak szabályozása, hogy a kisebbségről hogyan kell vagy lehet beszélni. Ezt nevezzük emancipációnak, és ez a legnehezebb feladat. A kisebbség szabályainak elfogadásával ugyanis a hatalmi privilégiumaidból kell feladnod egy keveset, ami sose könnyű.

(részlet, ratyi.tumblr.com)

Kiemelés tőlem.

Reszet Elek
Újságíró

Nem a többségi társadalom (te) feladata annak szabályozása, hogy a kisebbségről hogyan kell vagy lehet beszélni…. A kisebbség szabályainak elfogadásával ugyanis a hatalmi privilégiumaidból kell feladnod egy keveset, ami sose könnyű.” – Ugyanmár! Ezzel azt mondod, hogy a kisebbség joggal írhat elő a többségnek követendő mintát, alkothat, alkottathat törvényt. Nem hatalmi privilégium, hogy mit tart az ember (adott esetben a többség tagjaként) erkölcsileg helyesnek. Az idézeted gyakorlatilag a bolsevizmus alapvetése kissé áthangszerelve. Ezt elfogadni és ennek mentén cselekedni pedig az emberi ostobaság csimborasszója illetve az emberiség elleni bűntett.

“a hatalmat gyakorló osztály tagja vagyok” – Ne de most komolyan! Nem kellene idejétmúlt XIX.sz-i marxista terminus technicust használni. Ez már lejárt lemez és a társadalmi viszonyokra jóideje nem is alkalmazható.

Sterling Archer
Olvasó
Sterling Archer

No, a félreértések elkerülése végett: nem én írtam, ez egy idézet a linkelt blogról.

…a kisebbség joggal írhat elő a többségnek követendő mintát, alkothat, alkottathat törvényt… – igen, pontosan ezt mondja, hogy a kisebbség jogot formálhat a többség feletti irányításra.

…gyakorlatilag a bolsevizmus alapvetése kissé áthangszerelve. – igen, pontosan, a kulturális marxizmus pöffeszkedése annak egy prominens képviselője által.

Erre akartam rávilágítani, mintegy megválaszolva Dean “Kinek képzelik magukat, hogy meg akarják határozni, hogyan kell élnünk?”-kérdését.

 

Kodo
Újságíró
Kodo

A marxizmus mellé én még a Lenint is idevenném.
Annyit csavartak csak a dolgon, hogy most nem a proletariátust, hanem most a buzikat és hasonszőrűeket neveznék ki a társadalom vezető erejének.

 

Kodo
Újságíró
Kodo

Már megint az a pici farok próbálja meg csóválni azt a nagy kutyát :)

Tehát ha én elköltözöm egy idegen országba, ezek szerint kötelezhetem az ottaniakat arra, hogy ezentúl az én megszokott elvárásaim szerint éljenek.

Az is egy érdekes meglodás lehetne, hogy a Parlamentben ezentúl azokat az indítványokat tekintsék elfogadottnak, amelyek a legkevesebb igen szavazatot kapták.
Nézhetjük ezt úgy is, hogy amelyik a legtöbb nem szavazatot kapta.
Tehát azt kell elfogadni és mindenki számára kötelezővé tenni, ami a legkevésbé tetszik a többségnek?

Ezek ugye nagyon szép és nagyon haladó gondolatok?
Ennek a fajta gondolkodásnak a legszebb kicsúcsosodását, a legfejlettebb formáját úgy hívják hogy egyszemélyi diktatúra. Ugyanis annál kötelezően követendőbb még kisebb kisebbséget sajnos már nem lehetne találni.

De hiszen ilyenek voltak már a történelemben.
Tessék visszatekinteni és eldönteni, hogy érdemesek és hasznosak voltak-e?

Sterling Archer
Olvasó
Sterling Archer

Tehát ha én elköltözöm egy idegen országba, ezek szerint kötelezhetem az ottaniakat arra, hogy ezentúl az én megszokott elvárásaim szerint éljenek. – tudod, úgynevezett multikulti.

Tehát azt kell elfogadni és mindenki számára kötelezővé tenni, ami a legkevésbé tetszik a többségnek? – miért, nem ez történik most is az ultraliberális első világban?

Szerkesztve: Amúgy van az egyszemélyi diktatúránál is “jobb”: a totális ideológiai diktatúra, amit már most is tapasztalhatunk. Amikor még csak a Nagy Testvér arcmása sincs a jelszavak felett…

Kodo
Újságíró
Kodo

Na igen.
Így működik az áltolerancia és az áldemokrácia.

Reszet Elek
Újságíró

Igen lejött hogy idézel csak az nem hogy elítélőleg teszed. Bocsi.

Kodo
Újságíró
Kodo

Elsőre én is félreértettem, de aztán rájöttem…

.
Olvasó

Butler szerint… vagyis szerinte:

Egy kép többet mond ezer szónál, ahogy mondani szokás.

Sterling Archer
Olvasó
Sterling Archer

Tényleg, el is felejtettem megnézni, hogy kicsoda-micsoda ez az említett Butler. A kép alapján – köszi, Reina! – megtaláltam a Wikipediában, kíváncsi lévén a szavakra is mellette. Mit mondjak, az életrajza egyetlen elemén sem vagyok meglepve (de éppenséggel a képen sem).

.
Olvasó

Nincs mit!

Helene Cixous-ra érdemes még rákeresni. Hasonlóan szimpatikus.

Reszet Elek
Újságíró

Mármint tőle lett idézve?

Azt hittem pacák, aztán csodálkoztam hogy nem az. Vagy mégis, mert a “társadalmi neme” az? Vagy mégsem? Egészen belezavarodtam ebbe a dologba. Kellene egy queer tudós vagy legalább egy gender szakértő, hogy elmondja mit is kell gondolnom és hogyan kell éreznem…

Tibi
Olvasó
Tibi

Wikipedia:

  • 2001: Rockefeller Fellowship
  • 1999: Guggenheim Fellowship

(nekem nincs is több kérdésem)

Kodo
Újságíró
Kodo

Ez egy pacák. Még akkor is, ha akármilyennek fantáziálja magát.
Csak elvette az eszét a feminizmus, vagy ha nem az, akkor valamelyik másik beteges rögeszme.

Tényleg!
Mi van, ha én meg a Nílusban dagonyázó víziló szeretnék lenni?
Vagy zsiráf… még nem döntöttem el teljesen.
Azt is szabad?
És akkor mindenki köteles lesz engem úgy kezelni, esetleg perecet is dobni, vagy csak egyszerűen egy marhának fognak tartani? Akkor én meg majd jól meg fogom mondani és kötelezni fogom a társadalmat és az államot, hogy járjon a körúton medencés villamos, mert nehogy má’ a születésem szerinti fajom, nemem és tulajdonságaim alapján ítéljenek, hanem igenis teremtsék meg az általam elképzelt álomvilágomhoz passzoló és az általam megkövetelt életfeltételeimet. Az hogy rajtam kívül erre a villamosra mások föl se szállhassanak, az kit érdekel, engem ugyan nem, és ha valakire rámutatok, annak kötelessége legyen elefánttá változni, ha azt én úgy akarom. Hiszen ki más határozhatná meg a ti sorsotokat, mint én, a kisebbség egyedül? A tolerancia és a demokrácia pedig akkor lesz majd teljes, ha ti meg huhogtok és bőgtök nekem ehhez mint a bőgőmajom, hogy én minél hitelesebben átérezhessen a szabadon választott fajomat, nememet és énemet, és hogy én, de csakis egyedül én, minél otthonosabban és kiteljesedettebben érezhessem magam. Ilyen és ezekhez hasonló, titeket, a meg nem értő többséget ezekre a dolgokra kötelező törvényeket szeretnék, a mindenkit elfogadó legnagyobb tolerancia, demokrácia, az egyenjogúság és az egyenlő bánásmód jegyében. Amíg nem teljesülnek ezek a kívánságaim, nincs is itt általam is elismert tolerancia és demokrácia. Márpedig csak én vagyok egyedül az, aki a társadalmat és annak működését megítélheti és ráadásul egyedüliként irányíthatja is.
Addig is maradok tisztelettel, Hannibál, de nem ártana ha visszaadnátok végre az elefántjaimat és nem értem miért járkál körülöttem mindenki olyan szép fehér köpenyben…
Ó, hát csak nem az én nagyszerűségem tiszteletére?
Köszönöm! :)

the hermit
Olvasó

Butler was born in Cleveland, Ohio,[9] to a family of Hungarian and Russian Jewish descent.

Terjeszti a jó hírünket a világban…

Mi van, ha én meg a Nílusban dagonyázó víziló szeretnék lenni

Semmi akadálya :-)

visuo
Olvasó
visuo

nagyon értetlen vagy. ezt hívják pl. hírszemlének. beszámolt a feminácik pampogásáról, gátlástalanságáról, hülyeségéről.

érthető?

visuo
Olvasó
visuo

norvég civil alap neomarxista propagandát támogat, igen, ellenőrizni kell őket.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Már megbocsáss, de milyen alapon? Hol található az a paragráf, ami tiltja a “Neomarxista propagandát”? Egyáltalán mi a prikolics az a Neomarxista propaganda és a torkunkat harapja át, impotenciát okoz-é avagy csak lelopja a füstről a sódart?

És áruld már el, ha ÉN, Antagonisztikevics Melkizedek díszműbádogos és aranykoszorús nyúltenyésztő nagyúri kedvemben adok a saját adózott jövedelmemből 15 csillió Dekkáni Drachmát a társasházatokban melletted lakó Fingós Isaurának aranyhörcsög táp és cinegekalács vásárlására, akkor kurvára nincs közöd hozzá, hogy miért is adom neki, hogyan ellenőrzöm az oksszerű felhasználását és mit állapított meg ez ügyben az én állatorvosom és könyvelőm!

Jampi One
Újságíró

Nyilvánvaló, hogy egy civilszervezet alapvetően sem azért létezik, hogy politikai ideológiákat vagy pártpolitikai érdekeket szolgáljon ki, arra a célra inkább pártot ildomos létrehozni. Ráadásul itt több esetben úgynevezett közhasznú státuszú civilszervezetekről van szó, amelyeknek politikai semlegességéről a jogszabály kifejezetten rendelkezik: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.

34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet

a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint – ha tagsággal rendelkezik – nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;

c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;

d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(2) A közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet előterjesztő szervezetnek meg kell felelnie az e törvény 32. §-ában foglalt követelményeknek, amelyet a bíróság a nyilvántartás és a beszámoló adatai alapján állapít meg.

 

2. § / 22. közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.

visuo
Olvasó
visuo

„Már megbocsáss, de milyen alapon? Hol található az a paragráf, ami tiltja a “Neomarxista propagandát”? Egyáltalán mi a prikolics az a Neomarxista propaganda és a torkunkat harapja át, impotenciát okoz-é avagy csak lelopja a füstről a sódart?”

a neomarxizmus ugyan tiltva nincs, de káros. a nácizmus sem volt tiltva a 2 világháború között, azt mégis mi lett belőle. a következményeiről meg itten cikkek tucatja írnak – ha még nem tünt volna fel. kérlek bocsáss meg, de nem tudok gondolkozni helyetted is.

„akkor kurvára nincs közöd hozzá, hogy miért is adom neki, hogyan ellenőrzöm az oksszerű felhasználását és mit állapított meg ez ügyben az én állatorvosom és könyvelőm!”

ne fárassz kérlek ezzel az erőltetett jópofiskodó stílussal. a sarki kocsmába lehet menni bölcselkelkedni ezzel.

Angelo01
Újságíró

Itt nem az a kérdés, hogy a neomarxizmus káros-e vagy nem. A kérdés az, hogy a hatályos jogszabályok ezt törvénybe ütközőnek tartják, vagy nem. Egy vélemény itt, egy vélemény ott.

Ha szerintem meg XY vallás káros, meg az egyháza káros, meg vizsgáljuk meg, hogy mennyi állami adóforint csordogál az XY egyház kasszályába, akkor megtehetem ezt? Annak ellenére, hogy mindez jogszerű jelenleg? Ugye, hogy nem…

Nekem sem tetszik jópár civil szervezet tevékenysége, de akkor sincs jogom betiltatni, meg basztatni őket.

visuo
Olvasó
visuo

„Itt nem az a kérdés, hogy a neomarxizmus káros-e vagy nem. A kérdés az, hogy a hatályos jogszabályok ezt törvénybe ütközőnek tartják, vagy nem. Egy vélemény itt, egy vélemény ott.”

itt ez nem lehet kérdés: káros és kész. ez az egyik dolog. másik dolog, amit írsz, hogy jogszerű-e a NCA tevékenysége. harmadik dolog – amivel most itt nem foglalkozunk, mert nem ez a FH témája – Lázár gátlástalansága.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Gúnyolódom, nem jópofiztam.

visuo
Olvasó
visuo

„Gúnyolódom, nem jópofiztam.”

akkor is erőltetetetten béna volt, de még nem vettem annyira személyeskedésnek.

részleteket meg helyettem is elmondta Dean.

Naooo
Olvasó
Naooo

“a nácizmus sem volt tiltva a 2 világháború között, azt mégis mi lett belőle.”

Jólét.

visuo
Olvasó
visuo

nem hiszem, hogy 43-45 között : )

Kodo
Újságíró
Kodo

Aha a jólét…, de csak viszonylag rövid ideig tartott ám az a viháncolás.
Akkoriban nem tiltotta, nem állította meg őket törvény, de viszont éppen ezért kénytelenül ki kellett járniuk aztán az élet iskoláját. Most így utólag belegondolva, szerintem ők is jobban örültek volna annak idején pár év börtönnek, mint annak ami e helyett bekövetkezett.

Deansdale
Admin

Öööö, azt hiszem ha egy idegen állam egy másik területén bomlasztó propagandát pénzel, az háborús tevékenységként értelmezhető. Biztos felszaladna a szemöldököd, ha Uganda fehérellenes szervezeteket pénzelne Magyarországon, amik a parlamentben lobbiznának a magyarság irtásáért. Ez persze ugyanannyira sarkított megközelítés, mint a te hörcsögtápos hasonlatod – ami mellesleg azért is sántít, mert a norvég alap (mint minden nemzetközi társa) a magyar állam csatornáin keresztül és annak ellenőrzésével támogat nálunk bármit is. Megvan ennek a maga menete, és az államnak minden joga megvan vizsgálni a helyzetet.

Azt meg szerintem ne is kérdezd, hogy mit árt nekünk a feminista propaganda, mert idestova 3 éve beszélünk erről ezen az oldalon. Ha te úgy érzed, hogy a személyes életedben eddig nem okozott neked kárt, az egyszerű rövidlátás. Mire a saját bőrödön fogod érezni, addigra már késő ellene tenni bármit is.

visuo
Olvasó
visuo

a napi politikát sajnos nem elkerülve, de nem a szívem csücske a Fidesz. Lázárból, pontosabban annak gátlástalanságából még nagyon keveset látott a köznép, vigyázni kell vele.

a Fidesz csak 1 hajszállal szimpatikusabb nekem, mint a ballibek, elsősorban azért, mert vmennyire megáljt tudnak parancsolni a neomarxistáknak. a Fidesz is külső ideológiai nyomás alatt van (22 külföldi nagykövetség támogatta a Pride-ot), de ők is csak felére-negyedére tudják lassítani a neomarxista propagandát (feminizmus, kvóta, gender, kisebbségek, melegházasság stb.). Ld. hogy most már a Fidesz is inkább tűri a melegpropagandát – amúgy nagyon ellenszenves volt, hogy online újságok (pl. index.hu) tolakodóan igyekeztek rávenni fideszes politikusokat, hogy foglaljanak pozitívan állást a melegjogok ill. a Pride mellett. Na ez az ocsmány véleményterror, aki nem bológat, az már máris tudatlan, elmaradott, elnyomó fasiszta lesz.

Amúgy 2008–2009 körül az MSzP (a kisebbségi partner SzDSz erőszakos hatására!) próbálta már az óvodákban(!) bevezetni a gyerekeknél a legocsmányabb skandináv gender ideológiát, de szerencsére a közfelháborodás és népszerűtlenségük miatt visszavonták, pedig már ott volt a célzott, kidolgozott program az előterjesztésben. Rá 1-2 év múlva meg is bukott a ballib.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Dean, mivel ez nekem erősen szakmába vág, sajnos meg kell, hogy cáfoljalak. A KEHI-nek eléggé pontosan meghatározott jogköre van a pályázatok vizsgálatára. NANE ide vagy oda, a norvég ügyben úgy általában jogszabály-ellenesen kezdtek vizsgálódni. Azok számára, akik ebben a műfajban tevékenykednek, ez eléggé elszomorító következtetések levonását indukálja nem is elsősorban a civil szféra független és szabad működése szempontjából, hanem a pályázati támogatások felhasználásának szabadsága és átláthatósága szempontjából.

Ugyan illúzióink eddig sem voltak a politikai célok és pályázatok kapcsolatát illetően, de legalább abban bíztunk, hogy a kormányzati ellenőrző szervezetek már a jogszabályok és nem ideológiák mentén végzik a munkájukat – vagy legalábbis csak részben. Ez az illúzió romba dőlt már a hazai pályázati rendszerek kapcsán egy párszor, most jön az EU-s. A jelenlegi hadjárat az ÁSZ, a KEHI és a NAV politikai pöröly szerepét húzza alá pirossal és vastagon. Meg azt, hogy köpnek a jogszabályokra, a sajátjaikra is, ha valami nem tetszik, odacsapnak és kész.

Szomorúan látom, hogy ehhez milyen sokan tapsolnak. Pedig ez mindenki szabadságát nyirbálja még akkor is, ha most éppen azt ütik, akiket ti is szívesen látnátok kiterítve. Most szentesítenek egy olyan gyakorlatot, ami után holnap már olyat is lehet ütni, akit védenétek.

Balu1st
Olvasó
Balu1st

Mindenben egyetértek.

Kodo
Újságíró
Kodo

Pofátlanság, hogy még a tiltakozó közleményeiket is valótlanságokkal, hazugságokkal tűzdelik meg.
Eleve nem is nevezném ezeket emberijogi szervezeteknek, mivel folyamatosan azon igyekeznek, hoyy nagy tömegek emberi jogait adminisztratív eszközökkel, egyoldalúan kirekesztő törvényekkel, intézkedésekkel korlátozzák.
Megint csak arról van szó, hogy az állításaikkal, a jelszavaikkal szemben, pont az ellenkezőjét művelik a gyakorlatban. Mi szüksége arra az országnak, hogy ráadásul külfödről, idegen hatalmak ilyen, a társadalmat bomlasztó tevékenységeket pénzeljenek?
Vajon miért tiltakoznak ilyen hevesen a vizsgálatok ellen?
Ha valóban minden rendben van körülöttük, akkor nincs is mitől félniük.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Bazmeg, az agyam eldobom!

Ebben a konkrét esetben KIBASZOTTUL irreleváns, hogy mennyire hazug, mennyire undorító vagy mennyire káros amit csinálnak! HIVATALOSAN BEJEGYZETT emberjogi, civil szervezet, és amíg BÍRÓSÁGI HATÁROZAT meg nem vonja tűlük ezt a státuszt, addig azok is maradnak!

És teljes joggal tiltakoznak bármiféle vizsgálat ellen (aminek egyébként igazából egyetlen indíttatása van: “NANEHOMMÁ NE ÉN KAPJAM A ZSOZSÓT!), ugyanis a NORVÉG (nem ellenséges hatalom!) adományozónak legszentebb szuverén joga eldönteni, hogy a SAJÁT pénzét mire költi és a költést hogyan ellenőrzi!

Ha neked ajándékoz Eulália tánti százezermillózilliócsillió angol fontot és kifizetted az ilyenkor kötelező adót, illetéket, tizedet, kilencedet, sarcot, harácsot és a “csakúgy” levonásokat, kurvára nics hozzá köze senkinek, hogy mire költöd! Bárki kopogtat nálad, hogy számolj el vele, a legteljesebb joggal küldöd el a halál faszára! (ha netán ajándékozol egy kamiont a buzimenetnek, új egyenruhát varratsz a Gárdának vagy ajándékozol egy fregattot a tuvalui haditengerészetnek, ugyanúgy nincs hozzá közük, MERT NEM TILTJA SEMMIFÉLE TÖRVÉNY!)

Deansdale
Admin

“a NORVÉG (nem ellenséges hatalom!) adományozónak legszentebb szuverén joga eldönteni, hogy a SAJÁT pénzét mire költi és a költést hogyan ellenőrzi!”

Több ok miatt sem. Illetve igen – Norvégiában. Vagy szerinted ha Norvégia szemétlerakót szeretne építeni a Hősök terére, akkor kinek mi köze hozzá, amíg az ő pénzük? A nemzetközi támogatásoknak megvan a kiépített (jogi) rendszere, ami a norvég programra ugyanúgy vonatkozik, mint bármelyik másikra. Nem úgy megy a dolog, hogy ők hasraütésre azt tesznek itt amit akarnak.

Másfelől pedig az isten b*ssza már meg, hát nehogymár a magyar államnak ne legyen joga valamit megvizsgálni, ha visszaélés gyanúja merül fel. Igenis képviselje a magyar állam a magyar emberek érdekeit, és ha ez azt jelenti, hogy nemzetközi programokat ellenőriznek, akkor tegyék azt. Ha valaki úgy akar Mo-n pénzelni dolgokat, hogy arra a magyar államnak ne lehessen rálátása, akkor húzzon el a tetves picsába, és vigye a pénzét is. Duplán igaz ez akkor, ha ideológiailag motivált társadalomromboló csoportok tevékenységről van szó.

visuo
Olvasó
visuo

úgy tudom, hogy a NCA mögött is Soros van. azt az országot meg már véglegesen megdolgozták a neomarxisták, saját hazájukban is mindenféle lib. alapítvány végzi az agymosást, pl. alulszocializált harmadik világbeli bevándorlók körbeugrálását, segélyezését – vmi széljobb cikk volt erről.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Dean, a magyar parlament által elfogadott jogszabályok értelmében a Norvég Alap pályázatainak nyerteseit a KEHI nem vizsgálhatja. Pont. Sem jogköre, sem fennhatósága nincs ezek fölött a pénzek, illetve szervezetek fölött. Mehetne a NAV, súlyos visszaélési gyanú esetén az OLAF, a Munkaügyi Felügyelet, ÁNTSZ, amit akarsz. KEHI és ÁSZ sajna nem. Ezek a jogi és monitoring szabályok a támogatási szerződésekben, a Norvég Alap kiírásaiban és az Alap pénzeinek elosztásáról szóló, kormány által elfogadott és aláírt nemzetközi megállapodásokban is rögzítésre kerültek.

A KEHI akkor cuppanhatna ezekre rá, ha épp egy olyan szervezetet ellenőriz saját hatáskörben, aki közpénzek felhasználásával működik és ellenőrzés tűrési kötelezettsége van. Pl. egy felsőoktatási intézmény norvég pályázatának szabályos felhasználását vizsgálhatná, mert oda bejárása van. A pénz odaítélését és a felhasználás célját, a megkötött támogatási szerződés tartalmát azonban nem vizsgálhatja felül, mert azt az államközi megállapodás szabályozza.

A szakmabeliek mostanság azon pillázgatnak, hogy a későbbiek folyamán ha valami politikailag necces dolgot csinálunk – teszem azt az én valamelyik naiv állat kutatóm felfedezi, hogy a rezsicsökkentés növeli az ózonlyukat, akkor mi is kaphatunk egy kormányzati ellenőrzési nyaklevest.

Alter Ego
Szerkesztő

“a magyar parlament által elfogadott jogszabályok értelmében a Norvég Alap pályázatainak nyerteseit a KEHI nem vizsgálhatja.”

Idézd már azt a jogszabály szöveget és az elérhetőség linkjét, légy szíves!  Ha már állítasz valamit, nem nagy kérés, ugye? 

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

•     Szabályzat az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról

A 10. fejezet rendelkezik a monitoring módjáról és jogosultjairól, a beneficiary state oldaláról hatósági jogkör nincs nevesítve, ellenben szépen leírják egy egész fejezetben, hogy kinek milyen jogosultsága és kötelezettsége van. A teljes végrehajtási dokumentumot kormányrendeletben fogadták el.

Dühös vörös követelésednek engedve mindjárt megkeresem a párhuzamos rendelkezést is az áht-ban, elvileg ott is rögzítik, hogy mit és hogyan ellenőriz a KEHI a pályázatoknál, és a Norvég is nevesítve van.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Bukta, sem az áht, sem a KEHI alap és működési jogszabályai egy kukkot nem ejtenek a Norvég Alapról. Sorry, költségvetési szervnél dolgozom, a ránk speciálisan vonatkozó ellenőrzési jogszabályokban nevesítve van a Norvég Alap, ebből gondoltam, hogy az egyéb programoknál is nevesítik, de nem. Nincs vele dolga, nem is említik.

Ellenben a támogatási szerződésben, ahol kötelesek kikötni a támogatottak ellenőrzés tűrési kötelezettségét, az alábbi szervezetek vannak nevesítve:

“A támogatásközvetítő szervezet, az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda képviselője illetve megbízottjaik, valamint az EFTA könyvvizsgáló testülete jogosult a támogatás felhasználását ellenőrizni: az ehhez szükséges adatokat, bizonylatokat a projektvégrehajtótól bekérheti illetve a projektvégrehajtónál helyszíni ellenőrzést tarthat a projekt kezdetétől a projekt lezárultát követő 5 évvel bezárólag.”

(minden, EU-s és hazai pályázati felhívás és szerződés kötelező tartalmi elemeit szintén kormányrendelet írja elő, ez alapján a szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatottak mely szervezetek, milyen ellenőrzési tevékenységét, meddig kötelesek tűrni, ez nem csak a norvégnál, hanem minden egyéb EU-snál és elvileg a hazai költségvetésnél is így van. Ezeken kívül természetesen az a hatósági, pl. NAV is mehet, akinek a szervezetet van joga vizsgálni más ügyben)

Alter Ego
Szerkesztő
libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli
Alter Ego
Szerkesztő
Alter Ego
Szerkesztő

Rendben, tehát semmi nem támasztja alá azt az állításodat, hogy a Magyar Állam valaha is lemondott volna akár a KEHI-vel összefüggésben, akár általában az ellenőrzés jogáról.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Ami nincs neki, arról nehéz lemondani :-) A Magyar Államnak nincsen törvényben garantált alapjoga bármit ellenőrizni, ez egyszerűen nem így működik, hanem fordítva.

Amit ellenőrizni akar, arról valamilyen jogszabály útján rendelkezik és megnevezi az ellenőrzésre jogosultakat. Itt az történt, hogy lefektették a norvégokkal és az EU-val közösen, hogy hogyan működik ez az egész rendszer, és ebben nem kapott szerepet a Magyar Állam egyetlen hatósága sem, és mivel magától sem mehet oda bármit ellenőrizni, ezért jogtalan az eljárás. Más pályázatok esetében nem így van, pl. egy standard EU-s általános szerződéskötési feltételeiben már benne van az állami ellenőrzés kötelezettsége.

http://palyazat.gov.hu/download/24558/El%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9si%20t%C3%A1mogat%C3%A1si%20szerz%C5%91d%C3%A9s%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20Szerz%C5%91d%C3%A9si%20Felt%C3%A9telek.pdf

Alter Ego
Szerkesztő

Persze, meg fából vaskarika. :) Ott a civil törvény, abban le van fektetve az állam ellenőrzési joga feketén-fehéren a közhasznú civil szervezetek felett. Tapintható a jogalkotói szándék is: közhasznú szervezetek esetében még azt is tudni akarja az állam és az egész társadalom, hogy “mikor szellentenek”.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Kár, hogy nincs itt Hgyi, ő szerintem ebben jobban otthon van, de kevered a szezont a fazonnal. A közhasznú jogállás adózási és egyéb kedvezmények igénybevételére jogosít, az áht alá tartozik, a kormánynak joga van a megfelelőséget és az állami támogatás hasznosulását ellenőrizni. Olyan is van, hogy közhasznú tevékenység, de az nem azonos a jogállással, bármilyen civil szervezet végezheti bármilyen forrásból. Ellenőrzési joga a kormányzati hatóságoknak akkor van, ha költségvetési pénzből teszik. Amennyiben nem, úgy csak a nem kormányzati ellenőrzési hatóság – NAV, ÁNTSZ, Tűzoltóság, kutyafüle – ellenőrizheti őket szabályosan.

Pl. ha költségvetési pénzből Oktatási Alapítvány dianetika tankönyvet sokszorosít a funkcionális analfabétizmus elleni küzdelem helyett, akkor üthet a KEHI. Ha mindezt az amcsi sci-hívők adományából teszi, akkor csak a NAV piszkálhatja meg őket. az ÁFA miatt, hiába közhasznú a szervezet jogállása egyébként.

Ne felejtsük el, hogy a kétharmados híresztelésekkel ellentétben a kormány azért még nem azonos az állammal, markáns jogosultsági különbségeknek kéne lenni… Kéne…

Alter Ego
Szerkesztő

Picit kezdesz bosszantani. Kijelented, hogy én alulinformált vagyok, de arra nem veszed a fáradságot, hogy elolvasd a vonatkozó törvényt és így állsz le vitatkozni velem.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV

Ezek az érintett feminista civil szervezetek közhasznú jogállásúak, az állam nagy részletességgel jogosult ellenőrizni a tevékenységüket, mégpedig azért, mert kérelmezték a közhasznú jogállást. Hogy az például milyen pénzügyi előnyökkel jár számukra, részleteztem a cikkemben is a törvény alapján. Az állam jogosult ellenőrizni a tevékenységüket és nem a kormány. Most is az állam ellenőrzi őket – de te mindenáron úgy akarod láttatni, hogy “csak” a kormány.

Halálos zűr és zavar uralkodik az érvelésedben… – Ezt komolyan nyomod vagy szándékosan dezinformálsz és trollkodsz???

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Na, ha eddig csak kezdtelek bosszantani, akkor most lehet, hogy be kéne nyomnod egy felest, mielőtt tovább olvasod :-D

Általad linkelt jogszabály 47§

A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

Khm… eddig erről téptük páran a szánkat. A KEHI, azaz KORMÁNYZATI Ellenőrzési Hivatal a fasorban sincs. Az itt hivatkozott külön jogszabályban szintén nincs. Egyéb kérdés? :-) Az állam nem véletlenül van elválasztva a mindenkori kormánytól. Nézz utána bármely random felsőoktatási intézmény Politológia I. oktatási anyagában, úgy az első 8-10 óra vázlatában már meg fogod találni ennek az elhatárolásnak a magyarázatát. Nagyon szomorú, hogy az emberek erről nem sokat tudnak, mert így fel sem tűnik senkinek, ha a hatalom átlépi a határokat.

Naooo
Olvasó
Naooo

“az ÁFA miatt”

Hogy még nem törölték el ezt a fosztogatást?

Alter Ego
Szerkesztő

Iszonyú pocsék politológia oktatási anyagok lennének, ha az állna bennük, hogy a közhasznú jogállású civil szervezetek pénzügyi tevékenységét senkinek sem kell és nem is szabad ellenőrizni. De persze ilyen nincs benne. Ezer szerencse, hogy nem te írtad, mert különben ott lenne.

Ha nem tűnt volna fel, korántsem az állam és kormány közötti különbségekről szól ez a vita. Vagy vitatta itt azt valaki? Borzasztó csapongó vagy, osztod itt az észt olyan dolgokról, amit még csak nem is érint a vita. Vedd már tudomásul, hogy az állam ellenőrzi a közhasznú civil szervezeteket. Ha notóriusként mindenáron a kormányt akarod odalátni, akkor is: szerinted talán nem hivatott eljárni a kormány az állam érdekében? Esetleg a te csapni való politológiai oktatási anyagaid ezt a jogosultságot is elvitatják egy állam kormányától?

Alter Ego
Szerkesztő

Ha nem teszed meg, akkor mint dezinformációt törölni fogom a hozzászólásodat!

Kodo
Újságíró
Kodo

Jaj ne! Könyörgöm, semmiképp se töröld! Maradjon csak itt szépen az a hozzászólás. Jó lesz ez még nekünk valamire….

Alter Ego
Szerkesztő

Két elv verseng egymással: Egyrészt ki nem állhatom a moderálást, viszont a téves információk valóságként való tálalását éppen annyira nem szeretem. Mivel nehéz dönteni a kettő között, legyen a te óhajod a mérvadó. :)

Kodo
Újságíró
Kodo

Elviekben OK-s amit írsz, csakhogy ott van a bukfenc, hogy ezek a szervezetek valami egészen mást művelnek, mit amire eredetileg be lettek jegyezve. Azoknak a dolgoknak kb. az ellenkezőjét teszik.
A bejegyzések az egyenjogúság, esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód… és még ehhez hasonlók melletti kiállásról szólnak.
Ezzel szemben éjt nappallá téve is azon munkálkodnak, hogy hogyan lehetne lerombolni az egyenjogúságot, egyenlő bánásmódot stb. és hogyan lehetne nagy tömegek emberi jogait megcsorbítani pl. szimplán csak szexista, nemi alapon.
Hát ha ez nem aggályos…

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Többeknek:

Egy JOGÁLLAM legalapvetőbb ismérve, hogy betartja a “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali” több mint kétezeréves alapelvét!

És a feminácik (legyenek BÁRMILYEN köntösbe tekerőzve) napjaink MÁSODIK legveszélyesebb ideológiája, de jelen pillanatban semmiféle TÖRVÉNY, (még egy szaros, Kádárék alatt megszokott gumiparagrafus se!) nem tiltja a működésüket! Tessék lobbizni, hogy ez megváltozzon! Igazán nem nagy dolog, Reggel nyolckor beadja a javaslatot El Simon, fél kilenckor jóváhagyja az illetékes bizottság, kilenckor megszavazza a parlament, tizenegyre aláírja Áder, tizenkettőkor kihirdetk. délután még négyszer módosítják és másnap reggel már kőbe is van vésve, mint az Alaptörvény új paragrafusa!

Tessék már tudomásul venni, hogy egy JOGÁLLAMBAN ez a munkamenet!

Deansdale
Admin

Hadd hívjam fel a figyelmed arra, hogy jelenleg nem büntetik, hanem vizsgálják őket. Azt talán csak nem tilos??? Ha nem találnak semmi törvényelleneset, akkor nem is fognak lépni. Mi ez a nagy háborgás?

Angelo01
Újságíró

Bocsi a belepofázásért. Már maga a vizsgálat is jogalap nélküli, ugyanis nincs törvényes jogalapja a KEHI-nek, hogy bármilyen civil szervezetet vizsgáljon. Szóval TILOS vizsgálnia.

Deansdale
Admin

Úgy érzem ezt a vitát az aktuálpolitika mérgezi meg. Akik utálják Orbánékat azok felháborodtak az ellenőrzésen, akik meg nem, azok nem.

Pártpolitikától független hajmeresztő gondolat, hogy a magyar államnak nincs, vagy ne legyen joga ellenőrizni, hogy mindenféle idegen államok vagy szervezetek mit pénzelnek Mo-n.

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/videok/csepreghy-nandor-sajtotajekoztatoja-a-norveg-alapokkal-kapcsolatban

Angelo01
Újságíró

Nekem a legfőbb problémám a szelektivitás. A haveri civileket nem ellenőrzik, az “ellenséges” civileket pedig igen. A magyar államnak joga van ellenőrizni BÁRMIT és BÁRKIT, hogy az az ÉPPEN HATÁLYOS jogszabályoknak megfelelően működik-e. Erre megvan a megfelelő állami szerveknek a jogszabályban rögzített lehetősége, módja, korlátai, eljárási rendje. A KEHI-nek nincs joga ilyesmire, ennyire egyszerű.

A magyar államnak nincs korlátlan ellenőrzési jogköre. Nem tehet meg mindent, amit csak akar.

Szerintem a vitát nem az aktuálpolitika mérgezi meg, hanem ha sokan úgy gondolják, hogy a neked/nekünk nem tetsző dolgok ellen bármilyen eszköz megengedett. A cél nem szentesíti az eszközt. Ez esetben sem.

Deansdale
Admin

“Nekem a legfőbb problémám a szelektivitás.”

Ez teljesen érthető, de akkor fordítva ülünk a lovon. Ellenőrizzenek mindenkit! Az a feministák norvég pénznyelőjét nem teszi legitimmé, hogy más szervezetek is nyerészkednek itt-ott.

“sokan úgy gondolják, hogy a neked/nekünk nem tetsző dolgok ellen bármilyen eszköz megengedett”

Én nem tartozom ezek közé. De egy alapos gyanúra épített állami ellenőrzés közel sem az a kategória, mint ha “cél szentesíti” alapon egyszerűen deportálnának mindenkit aki nem szimpi – márpedig egy páran itt úgy reagáltak, mintha az történt volna. Jöjjön ki hozzánk is a KEHI, állunk elébe. Ja, persze mi nem kapunk egy vasat sem semmilyen államtól, bocs.

Nyilván böki a csőrömet, hogy egy feminista kezébe került a pénzosztás joga, aki a NANE-t, a patentot meg a hasonló femináci baromságokat tolja haveri és ideológiai alapon, de az a csőrbökéstől teljesen függetlenül is illegális és erkölcstelen. A magyar állam nem azért vizsgálja őket, mert én 10 perccel ezelőtt rájöttem, hogy ezek mind feministák :)

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Őszinte részvétem kedves Dean mester, de NEM ILLEGÁLIS!

És ezek után halmozhatjuk a jelzőket, de ez nem több mint amikor a majom rázza a rácsot.

És úgy látszik hogy még mindíg nem akarod megérteni, hogy az állam (egy jogállami címre igényt tartó állam) nem tehet meg akármit! Például az ÁNTSZ vízminőség ellenőre nem állíthatja félre a Hayabushádat a Bivalyosapáti – Hurittyánfülpös főúton és nem ellenőrizheti, hogy van-e rajta téligumi. És a Vízügyi  Igazgatóság nem véleményezheti, hogy megy-e a püspöklila szmokingodhoz a citromsárga ADIBASA cipőd neonzöld frottírzoknival!

Deansdale
Admin

Lentebb törvénykönyvre linkelek, de igen, illegális. A fölösleges személyeskedést meg hagyjuk, ha lehet.

the hermit
Olvasó

El tetszik felejteni az EU-t, meg a jogharmonizációt.

Roppant kíváncsi vagyok arra, mit szólna Brüsszel egy olyan jogszabályhoz, ami a feminizmust gyűlöletbeszéddé nyilvánítaná… bezzeg az antifeminizmust lehet basztatni, akár Brüsszelben is, az kurvára jogállami.

Deansdale
Admin

5 percnyi szívós utánajárással sikerült kideríteni, hogy a Norvég alap pénzeit részben az Ökotárs alapítvány osztogatta szét, aminek igazgatója Móra Veronika – aktív feminista, liberális, zöld, stb. Hogy, hogy nem, de végülis feminista, liberális és zöld egyesületek kapták a nagy pénzeket, köztük olyanok, amik egyértelműen Móra Veronika és az Ökotárs alapítvány egyéb munkatársainak saját személyes érdekkörébe tartoznak. Nincs itt semmi látnivaló, oszoljanak kérem. Akinek ezzel gondja van az csak elvakult fidesznyik lehet.

http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/gorcso-alatt-a-norveg-alap-tamogatasai-1230091

Csak mintegy mellesleg jegyezném meg, ebben a rohadt patriarchátusban milyen sanyarú a nők sorsa, itt van például szegény elnyomott Móra Veronika… Önmaga a feminista eszmék teljes cáfolata.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Mindez tökéletesen igaz és emellett TÖKÉLETESEN JOGSZERŰ!
Mondom, én is utálom őket mint a majomszart, de a törvény az törvény, ha lézerjaninak bassza csőrét, hogy kerülhet be az országba lóvé amihez nem fér hozzá, akkor ihajcs törvénykezni és estére már az alaptörvény gránitsziklakövébe van vésve, hogy “n+1-edik paragráf: Bármely civil szervezethez bárhonnan érkező bármiféle pénz- vagy természetbeli támogatás csakiskizárólag lézerjani kegyelmes úr mélyen tisztelt zsebein keresztül áthaladva érheti el a címzettet.”

 

Deansdale
Admin

Szerintem az közel sem jogszerű, ha egy nemzetközi pénzeket osztogató bizottság a saját tagjai között osztja szét a pénzeket. Valószínűleg többféle jogszabályi probléma ráhúzható, pl. sikkasztás, közfeladati helyzettel visszaélés, befolyással üzérkedés, stb.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Nosza hát! (ahogy John Gold nagy marxista gondolkodó írta vala)

Akkor valaki (zum Beispiel) lézerjani tegyen feljelentést és a BÍRÓSÁG ELŐTT játsszák le!

Oszt jónapot!

Deansdale
Admin

feljelentés, bíróság

Éppen ez történik, annyi különbséggel, hogy ilyen ügyekben nem a rendőrség nyomoz, hanem egy másik állami szerv.

Figyu, értem, hogy te gyűlöled a fideszt, de nem lehetne ebből az elvi / jogi vitából ezt a személyes ellenérzésedet kihagyni? Ha az MSZP vagy az LMP kezdeményezte volna a vizsgálatot, akkor egy szót se szólnál, úgyhogy csináljunk úgy, mintha az lenne a helyzet, oké? Pártállástól függetlenül kurvára illegális közpénzeket saját zsebbe kijátszani, fideszéknél ugyanúgy, mint bárhol máshol. Szerintem a kínaiak fényévekkel előttünk járnak azzal, hogy a közfeladattal visszaélőket halálbüntetéssel sújtják. Egy bankrabló vagy mutogatós bácsi milliomod-annyi kárt nem okoz egy országnak, mint egy korrupt hivatalnok.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Nagyon el vagy tájolva!

Én a fideszt ugyanúgy szarom le, mint az összes többit! Én egy fafejű jobbkonzerv vagyok, ráadásu viharsarki vastagnyakú is, szóval a legrosszabb! És ezt a szarságot senkitől nem fogadom el, mert szarik a törvényekre. Márpedig a kormány nem az Anyám tyúkja, a TÖRVÉNY meg nem kendermag, hogy válogassunk benne!

És ha egy civil szervezet a bárhonnan érkező pénzeket nem úgy kezel, ahogy azt a TÖRVÉNY előírja, akkor ihajcs, kezdjen nyomozni a szügyészség! De a KEHI-nek pont annyi köze van hozzá, mint az Ornitológiai Védegyletnek a griffmadaras hímzésű szalvétádhoz.

http://kehi.kormany.hu/bemutatkozas

visuo
Olvasó
visuo

s kihagynád az erőltetett, szellemesnek gondolt hasonlataidat? miért kell egy férfinak affektálni?!?!?

Angelo01
Újságíró

Viccelsz? Az EU-s fejlesztési bizottság elnöke rengeteg fejlesztési pénzt ítélt meg frissen létrehozott cégeknek, amelyek egész véletlenül az ő tulajdonában voltak. Jutalmul most ő a Nemzeti Fejlesztési Miniszter.Ezek után kérdezem, hogy milyen jogalapjuk, vagy erkölcsi alapjuk van vizsgálni egyáltalán bárkit is?

Sikkasztás nem történt, közfeladatot nem lát el, szóval nem élhet vissza sem vele, befolyással sem üzérkedhet, mert az csak állami szférára értelmezhető a jog szerint.

Deansdale
Admin

Ahogy korábban jeleztem, a megoldás nem az, hogy akkor ezt a sikkasztót is engedjük el, hanem hogy ítéljük el mindkettőt. Nem értem miért a második sikkasztó mellett lobbiztok, és nem az első ellen.

“Sikkasztás nem történt, közfeladatot nem lát el”

Ez ennél azért bonyolultabb. A Norvég támogatás kapcsán államok közötti szerződés született, a magyar részről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség írt alá a norvégokkal egy Együttműködési Megállapodást. Ez alapján a Norvég alap pénzeit osztogató nemzetközi iroda pályázatot írt ki egy magyarországi bizottság felállítására, amit az NFÜ is felügyelt. Plusz az államnak joga volt felügyelni a pénzek odaítélését is. Ahogy a fentebb linkelt sajtótájékoztatón szóba került, a Norvég alap a magyar civil szervezetek támogatásáról szól, az Ökotárs alapítvány pedig az alapcélra fittyet hányva kijátszotta a pénzt a saját tagjainak. Ez ugyanolyan, mintha egy EU-s pénzek fölött ítélő bizottság a saját tagjait támogatná, és azt hiszem az egyértelmű, hogy arra te is elfogadnád, hogy sikkasztás és közfeladattal visszaélés. Ez a helyzet formailag picit más, de lényegében mégis ugyanolyan. Az egyetlen konkrét különbség annyi, hogy míg az EU a saját pénzeit állami szerveken keresztül csatornázza, addig a Norvég program az államtól független bizottságott szeretett volna (laza állami ellenőrzéssel). Megkapta…

Angelo01
Újságíró

Már alig várom, hogy orosz mintára, követve Putyin bácsit, nálunk is legyen ilyen törvény. Aki külföldről pénzt fogad el, automatikusan államellenes, hazaáruló, meg terrorista. Látni, hogy az oroszok is milyen szép világban élnek, boldogok, egészségesek, elégedettek, gazdagok. Kivétel természetesen, ha az állam fogadja el a mocskos ellenség EU pénzét, mert ugye az a mi pénzünk, csak egy kicsit sokkal több, mint amit befizettünk.

Deansdale
Admin

“Aki külföldről pénzt fogad el, automatikusan államellenes, hazaáruló, meg terrorista.”

LOL, azért azt te is érzed, hogy ez erős túlzás. Tucatnyi nemzetközi projekt fut ma Mo-n, van svájci, EU-s, meg az isten tudja még miféle, és mindegyik megvan békében.

A helyzet az, hogy a Norvég alap pénzeinek szétosztására szervezett bizottság felállításához a magyar államnak is volt köze (az NFÜ-n keresztül), csak sajnos szarul sikerült, mert a bizottság lenyúlta a lét. Ez feketén-fehéren törvényellenes a jelenlegi jogszabályok szerint is.

Angelo01
Újságíró

Persze, hogy túlzás. De vajon mi akadályozná meg a magyar államot, hogy odáig elmenjen a törvényalkotásban? Elég cifra törvényeket, személyre vagy cégekre szabottakat alkottak az elmúlt ciklusban is. Mi a garancia arra, hogy nem jutunk el az orosz példáig? Semmi.

Egyébként teljesen pontosan egyikünk sem tudja, hogy mi a valódi oka az egész hajcihőnek. Még azt is feltételezhetem, hogy jogos a kritika, tényleg valami bűzlik Norvégiában. De akkor sem ez a módja a dolgoknak, mert amíg egy illetékes hatóság nem vizsgálja meg és egy illetékes bíróság nem állapítja meg a bűnösséget, addig ÁRTATLAN. Tudtommal jogállamban élünk ahol az éppen regnáló hatalom nem tehet meg bármit.

 

Deansdale
Admin

“amíg egy illetékes hatóság nem vizsgálja meg és egy illetékes bíróság nem állapítja meg a bűnösséget, addig ÁRTATLAN”

Dehát könyörgöm, senkit nem büntettek meg, éppen ott tartunk, hogy az illetékes hatóság vizsgálja az ügyet. Ha az alanyokban lett volna egy kis stílusérzék, annyit válaszolnak a KEHI vizsgálódására, hogy “Különösnek tartjuk a KEHI vizsgálódását, de ha a magyar állam erre akarja elszórni a pénzét, vizsgálódjon nyugodtan. Nem fognak semmilyen visszaélést találni.” Ennyi. Ehelyett megy a hiszti, hogy az állam hogyan mer egyáltalán vizsgálatot indítani. Hihetetlen.

Gyanítom a Norvég program szeretné elkerülni azt a blamát, hogy a KEHI találjon valami stiklit. Nagy nemzetközi égés lenne, ha kiderülne hogy a beépített biztosítékok ellenére sem tudnak egy projektet úgy lefolytatni, hogy ne lopják ki a szemüket is a szemfüles bennszülöttek.

Angelo01
Újságíró

Felfognád végre, hogy a KEHI az NEM illetékes hatóság???? Úgy mégis hány alkalommal kell leírnom ezt az igen fontos egyszerű, világos tényt?

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143582.581309

 

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Próbálj meg elvonatkoztatni az indulataidtól.

Nézd, én a feminácikat nem gyűlölöm, csak egy erős viszolygással elegy sajnálatot érzek irántuk. Gyűlölöm viszont a feminácik nyakába ült megélhetési rohadékokat!

DE!
Ők is állampolgárok és őket is megilletik az állampolgári jogok, még akkor is ha ők viszont elvitatják mások jogai!

 

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Azért érdekes lehet vetni egy pillantást az összes támogatott projektet tartalmazó listára is, nem csak Lézer Jani tematikus válogatására :-)

Íme: https://norvegcivilalap.hu/hu/tamogatott

Megjegyzem, az összeg, amiről beszélgetünk, a teljes program kb. 10%-a. A fennmaradó rész kezelése és elosztása továbbra is a kormány kezében van. Ez csapta ki a biztosítékot a Norvégoknál, mivel az elosztást átpolitizálttá, az ellenőrzési folyamatot átláthatatlanná és a kormánytól függővé tették.

Amiről beszélünk épp, az a magyar emberek által a politikától függetlenül, szabadon alapított civil szervezetek számára juttatott, mindenkori politikától független módon, a norvég és magyar állam által közösen elfogadott és támogatott célok megvalósítására szánt pénz. Van benne feminista, zöld, roma, kábszer-ellenes, bringázó-barát, gyerek etetős, rokkant segítős, de még gyöngybagoly-védős is. Az állam igenis beleszólhatott, hogy mire menjen, mivel az alapprogram céljait közösen rakták össze, közösen írták alá. Tehát az a vád is megdől, hogy a norvégok arra adnak itt pénzt, amire akarnak. Arra adnak a saját szájuk íze szerint, amire kértük.

Mellesleg a magyar államnak is van ilyen, csak úgy a civil önszerveződést önmagáért támogató alapja, Nemzeti Civil Alapprogramnak nevezik és vastagon benne van az adónk. Rajtam kívül zavar valakit, hogy abból meg jó sokat kapott a CÖF békamenet szervezésre? :-)

Kodo
Újságíró
Kodo

Hidd el, nagyon komoly különbségek lehetnek civil szervezetek jogsértései között. Nyilván létezik olyaan is, amelyik csak szimplán csal és lop.
Na de…
Minden államnak igenis kötelessége az állapolgárainak védelme is. Nem megengedhető, se a vallási, se a bőrszín szerinti, sem pedig a nemi alapú hátrányba sorolás.
Márpedig ezek a feminsta szervezetek már teljesen nyíltan is kijelentették, hogy az ő üldözendőjük a keresztény fehér férfi. Ebben a célkitűzésükben “csak” háromszoros az Alaptörvényünk és egyéb törvényeink által is tiltott  és büntetni rendelt tevékenységek száma.
Megengedhető-e egy szabadon önrendelkező társadalomban (országban), hogy akár külföldről, de akárhonnan is származó pénzügyi támogatással megsérthesse valaki, bármely ilyen ország saját Alkotmányát, alapvetését és ezek által nagy tömegek akár nemi alapú hátrányba taszítását próbálja meg kieszközölni?
Egy tőle független és távoli idegen országban? Mi ez, ha nem idegen ország ellen elkövetett politikai felforgató tevékenység?

Adolf Weininger
Újságíró

Még az antifeminista-feminista szembenállásnál is mélyebb szakadék húzódik azok között, akik a jogállam lényegét a nem önkényesen alkalmazott (azaz nagyjából kiszámítható) szabályok uralmában látják, és azok között, akik a jogállam lényegét az ún. führer-elv minél tisztább megvalósulásában látják. Utóbbi jogi álláspont legismertebb alakja Carl Schmitt. A (jog)szabály-hívők azt mondják, hogy hiába utálom X pofáját, ha „szabály-jogilag” rendben van a szénája, le kell nyelnem azt is, ha a pofámba röhög. A führer-elvesek viszont azon az állásponton vannak, hogy ha utálom X pofáját  (ami mindig egyezik a vezér ízlésével, mert egy vagyok a vezérrel), akkor jogomban áll bármi módon kicsinálni X-et, nem a jogszabályok, hanem a hatalom jogán. Ha még a führer elv kezdetlegesebb stádiumban van, a szabály-jogot paravánként kell használni, kb. úgy, ahogy még az erősportokban is szükséges időnként cselezni. Fejlettebb führer-elvi jogállamban már egyenesben mehet a vezér akaratának mint – igen, nem tévedés – jogforrásnak az alkalmazása a jogalkalmazók által.

Ez nem sarcasm, ez jogtörténet…

A két tábor legalább annyira értetlenül nézi a másikat, ahogy a férfias férfiak és nők nézik a nőies nőket és férfiakat, és viszont. – Nézik egymást,  belátás semmi, tisztelet se (esetleg ami a félelemhez kapcsolódik), a domináns érzés a viszolygás. Amin – és voltaképp ettől tragikus az egész – a másik oldal álláspontjának értelmi megértése semennyit se segít. Az érzelmi azonosulás meg nem lehetséges. (Mondani persze lehet, hogy empatikusan is értjük a másik oldalt, de ez egy korábbi cikk témája volt…)

visuo
Olvasó
visuo

nincs megértés és nem is lesz. : )

Tibi
Olvasó
Tibi

Hónapokkal ezelőtt tettem egy elhamarkodott megjegyzést, miszerint a magyar civilszervezetek uszkve 50 milliárdot emésztenek fel évente. Akkor mindenki lehurrogott, hogy ez erősen túlzó, ennél sokkal kevesebb pénzből gazdálkodnak.
Ma már tudjuk, hogy csak a Norvég Alapon keresztül 40 milliárd folyt be. És akkor még nem beszéltünk a Soros-féle pénzekről, állami támogatásokról, egyéb hozzájárulásokról.
Sajnos igazam volt a számokat illetően, de nem ez a lényeg… maradjunk csak a Norvég Civil Támogatási Alapnál. Negyven milliárd. 40.000.000.000.- . Én elfogadom azt, hogy ez a pénz korrekt módon lett elköltve. Csak azt nem látom, hogy mire. Ugyanis nem épültek menekült házak bántalmazott nőknek, (gyerekeknek, férfiaknak). Semmi látványos beruházás, semmi segítő szándékú szolgáltatás nem ugrik be nekem, leszámítva pár szórólapot, férfialázást… és valami Lázár János elleni hadjáratot. Negyven milliárd forint ma 20.000 család éves megélhetését biztosítja. Ez 80-100.000 embert jelent. De ennyiből sem sikerült kormányt buktatni. Bár, bizonyára sokan jutottak drága laptophoz, kiskosztümhöz, Iphon-hoz, cégautóhoz és még sorolhatnám…
Ugyan nem vagyok Fidesz párti, de ha valaki külföldről ilyen összeggel akarna (nem titkoltan) beleszólni a honi politikába, én is a körmükre néznék, hogyan és miként költik el azt a pénzt. Lehet, hogy szűk látókörű vagyok, de nekem ennyit jelent ez a történet.

visuo
Olvasó
visuo

tetszőlegesen kiválasztott három Norvég Alapú szervezetnél is többet tett a társadalomért pl. a Tolvajkergetők, még a maguk surmó módján is. : )

edie
Olvasó
edie

Jól mondod, aki nem retardált, az megérti ezt, ha a vizsgálatot a Fidesz is rendelte el, ez akkor sem egyszerüen fideszes ügy, hanem nemzeti ügy.

A jogállamiság miatt meg esetleg talán akkor lehetne óbégatni, ha egyszerüen betiltanák a finanszirozott szervezeteket…

Kodo
Újságíró
Kodo

Jogállamiságért már hamarabb is lehet óbégatni, mint a betiltás.
Betiltani nem is lehet, de nem is kell. Ha csak nem az Alaptörvénybe ütköző tevékenységet folytat valamelyik.
Viszont mindenképpen törvényes keretek közé kell szorítani a működésüket.
Azt is érdemes lenne figyelemmel kísérni és számonkérni, hogy a valódi tevékenység feleljen meg a bejegyzéskor vállaltaknak és ne pedig annak ellentmondva az ellenkezőjén munkálkodjanak.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Csaxólok!

Ez a rrrrrettenetesensok lóvé (40.000.000.000.- Negyvenezer millió forint) az a magunkfajta lúzereknek elképzelhetetlenül sok. Két stadion. A norvégoknak aprópénz, Simlicske ennyiért le se hajol. És körülbelül annyi, amennyit közlekedési szabálysértésekért kirótt bírságok bevételeként beterveztek az éves költségvetésbe.

Tibi
Olvasó
Tibi

…pontosan 20.000. magyar család éves rezsije ahogy írtam. De lehet belőle 2000 családi házat építeni, ahol 10.000 bántalmazott ember elszállásolható. Lehetne belőle 4-5000 panellakást is venni. Számtalan dologra elkölthető, ahogy el is költötték… csak azt nem tudom mire.
Azon gondolkodom, ha netán évek múlva a “Simlicskét” lecsukják hűtlen kezelésért, sikkasztásért akármiért… akkor a neje is vele fog együtt ülni – akinek szintén sokmilliárdos a rezsije – vagy ő szabadlábon marad a drága bundáival, ékszereivel. Az igazán nagy elsíbolásokból az asszonynak is jut bőven… és hát neki nyilván fogalma sincs miből telik a pazar dolgokra. Nyilvánvaló, hogy mindenki lop, csal, hazudik… de legalább a kormány részéről, még nem hallottam, hogy az én adómból engem szidnak, aláznak, bujtogatnak… és ez fontos tényező… így az éhség is jobban viselhető… (egyébként egyetértek veled, hatalmas pénzek tűnnek el, sokszor magyarázat nélkül, de ez nem legitimálja a civil szervezeteket. SZÁMOLJANAK EL A PÉNZZEL!)

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Az elszámolással nem is lenne probléma, hiszen ELSZÁMOLTAK az adományozónak! (ahogy a támogatási szerződésben évek óta le van írva!) Viszont a KEHI-nek semmi jogalapja nincs a civil szervezetnek CIVILEKTŐL (még ha külföldiek is) vagy a KÜLFÖLDI alapítványoktól, kormányszervektől stb. kapott támogatások felhasználásának vizsgálatához!

Éppenséggel lenne megoldás (ha nem egyszerű basztatásról volna szó): Tessék a KEHI feladatkörébe beiratni egy kiegészítő alpontot, és onnantól jogosult lenne. (megnézném, ahogy a KEHI megvizsgálja a civilek gazdálkodását a harkakötönyi Moby Dick horgászegyesülettől a dinkapusztai bélyeggyűjtő körig)

És fennáll a veszély, hogy ez már a Néppárti frakcióban is kiverné a biztosítékot, annak meg súlyos (anyagi) következményei lennének.

Kodo
Újságíró
Kodo

A példáidhoz képest az a nagy különbség, hogy az a horgász, vagy bélyeges kör egyik sem közhasznú szervezet.
Ha viszont egy civilszervezet közhasznúként bejegyzett, tehát össztársadalmi érdekű, már mindjárt más lehet a jogi helyzet. Mitől ne szabadjon akár kormányhivatali szinten is ellenőrizni egy olyan szervezetet, melynek működése kihatással lehet az ország összes lakójára a csecsemőktől a haldoklókig?
Ha úgy van ahogy te írod és tényleg az a jogi helyzet, hát nagyon nem jól van és éppen ideje lenne nagyon sürgősen  változtatni rajta.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Durvára eccerű vazze!

Mert a KEHI jogosítványai közt NEM SZEREPEL!

Rendőrség, ügyészség, tökömtudja még kijalófasz igen, KEHI nem!

Hiába nagyobb 2x, 3x, nx egy pótos kamion egy 12 személyes kisbusznál, hiába tudnál két pótkocsival is betolatni egy, a szerelvénynél csak 10 centivel szélesebb bejáraton, ha csak A, B, C, E kategóriád van, kisbuszt nem vezethetsz!

Tibi
Olvasó
Tibi

Hasonlónak érzem ezt a szitut a Magyar Narancsos pedofilos petícióhoz. Ott is mindenki farkast (pedofilt) kiáltott… ám amikor a MN. ügyvéddel válaszolt, minden feminista fel volt háborodva hogy jogi útra terelődött az ügy egy jogállamban. Mégis hogy képzelte a sajtóorgánum hogy ügyvédhez fordult? Mégis hogy képzelte az ügyvéd, hogy jogi lépéseket helyezett kilátásba? 

Kodo
Újságíró
Kodo

Mert nem szoktak hozzá az ilyesmihez.  Annak is eljön az ideje, hogy a feministák is szokjanak hozzá bizonyos jogi ellenlépésekhez. Túl sokáig voltak magukat törvényeken kívülinek gondoló és érző helyzetben.

Bazinga
Újságíró

Nekem a KEHI kabinetfőnökének  nyilatkozata tetszik.

Ezek közérdekből nyilvános adatok. Tehát azokat nemcsak a Kehi, hanem bárki más is jogosult megismerni, illetve bárki másnak is a rendelkezésére kellene bocsátani. Meglehetősen furcsa, hogy pont azok a szervezetek, akik az állami szerveket, többek között a Kehit is állandóan közérdekű adatigénylésekkel keresik meg, pont a rájuk vonatkozó, illetve a kezelésükben lévő közérdekű adatokat titkolják, illetve nehezményezik, hogy azokat nyilvánosságra kell hozniuk” – fogalmazott Bőcz Sándor, a Kehi kabinetfőnöke.”

http://mno.hu/ahirtvhirei/kozerdeku-adatokat-titkolnak-1234091

A hatásköri vita jól fog jönni a ballibeknek és szervezeteiknek egy esetleges jogsértés megállapításánál. Mert ha ők már most kétségbe vonják a hatáskört, akkor a szerv cselekményeit, megállapításait is erre alapozva “semmisnek” fogják tekinteni, nekik egy jogsértés nem lesz jogsértés, mert azt nem az erre hivatott szerv állapította meg. Nem is értem, hogy akkor miért nem nevezik meg az erre hivatott szervet? :)

 

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Értsétek már meg, hogy itt nem arról van szó, hogy “Höhö, végre valaki basztassa a femiket, hajrá!”

Itt jogállami alapelvekről van szó!

Bazinga
Újságíró

Nincs itt veszélyben semmilyen jogállami alapelv. Az ügyészség, rendőrség majd akkor lép be a folyamatba, ha a KEHI már talált valamilyen furcsaságot és kezdeményezi az eljárásukat. Ha van egy központi szerv,ami kifejezetten gazdálkodási ellenőrzést végez, akkor értelemszerűen ő fog vizsgálódni ilyen ügyekben , az ügyészség vizsgálódása a civil szervezetek felett más jellegű ( belső szabályzatok, határozatok, létesítő okirat törvényessége stb.).

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Bazd meg! Hát nem vagy képes felfogni, hogy a KEHI-nek KURVÁRA NINCS ERRE JOGOSULTSÁGA!

Olvasd már el a honlapjukat, ott van pontosan leírva, hogy mi a feladatköre! EZ NEM!

Márpedig egy jogállam egyik alapelve, hogy egy állami szervezetnek, intézménynek csak arra van joga, ami az alapításakor rákerül a feladatkör listájára!

Mit szólnál hozzá, ha Nagybökű Ákos a helyi halőr bármikor rádrúghatná az ajtót mert haragszik rád amiért elszeretted a barátnőjét és meggyanúsít, hogy engedély nélküli struccfarmot üzemeltetsz a spájzban és marhavágóhidat a fürdőszobában?

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem is jogállami alapelvekről van szó: nehogy már egy jogállamban közpénzen működő civilszervezetek bármilyen nekik tetsző propagandát folytathassanak, akár a közhasznú jogállásuk kötelmeivel ellentétes formában is, mindenféle kontroll nélkül.

Egyértelmű a jogalkotói szándék, amikor 2011. évi CLXXV. számú törvényben kimondásra kerül, hogy “a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet” végezheti. Ez a törvény minden magyar közhasznú civil szervezetre érvényes, még akkor is, ha egyesek úgy képzelik, hogy ők törvény felett állnak, és a nemzetközi szerződések keretében országba áramló pénzeket senki sem ellenőrizheti: Azért ez a helyzet egy szuverenitására kicsit is adó jogállamban felettébb nonszensz lenne, nemde?

Hátha úgy érthetőbb lesz, próbáljuk meg a te képies stílusodban is körüljárni egy kicsit a kérdést: ugye egyikünk sem akarja, hogy a svéd állam pénzügyi támogatásának segítségével, mindenféle ellenőrzés lehetősége nélkül, közhasznú tevékenységként holnap elkezdje valaki népszerűsíteni Femitheist Nemzetközi Kasztrációs Napra vonatkozó “kedves” elképzelését? Ugye nem szeretnénk, hogy kellően nagy pénzügyi támogatás és közhasznú státuszuk birtokában annyira meggyőzőek legyenek, hogy maholnap arra kelljen eszmélnünk, hogy nagyrabecsült Antagonisztikevics barátunk már a golyói nélkül, szoprán hangon sírva és hüppögve jelenik meg köreinkben. Mert akkor ki lesz az, aki sztentori hangon a jogállamiságról dörgedelmezik itt nekünk?

Szóval a jogállamiság tekintetében is kellő megalapozottságot érzek amögött a nehezen titkolható örömöm mögött, hogy “höhö, végre valaki basztatja a femiket”.

Ergó szerintem nyugodt lélekkel passzoljuk ezt a kicsinyes hatásköri vitát, mert az ellenőrzés nagyon is hasznos társadalmi érdekeket szolgál, a fentieken túlmenően például még azt is, hogy a közhasznú civilszervezetek semmiképp se lehessenek a külföldről pénzelt politikai befolyásgyakorlás eszközei. És meglehet, hogy ez még több is, mint jogállamiság kérdése, talán kifejezetten állambiztonsággal összefüggő kérdés is egyben.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

http://kehi.kormany.hu/bemutatkozas

A Hivatal kormányzati ellenőrzési hatásköre

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellátja a kormányzati ellenőrzési szerv törvényben meghatározott feladatait, valamint a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politika érvényesítésével kapcsolatban jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott további feladatokat a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján. A Hivatal kormányzati ellenőrzési hatáskörében a külön jogszabályok, kormányhatározatok, valamint a miniszterelnök és a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár által előírt ellenőrzési feladatokat végzi.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Kormánydöntés, a miniszterelnök, illetve a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár utasítása alapján a Hivatal elnöke soron kívüli ellenőrzést rendel el.

A Hivatal ellenőrzési jogköre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. § (1) bekezdése alapján kiterjed:

a) a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére,

b) a Kormány irányítása alá tartozó fejezetekbe sorolt központi kezelésű előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai felhasználásának, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek kormányzati ellenőrzésére,

c) a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak, a térségi fejlesztési tanácsoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások – ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is –, és az említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére,

d) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó és állami tulajdonban álló, valamint az olyan gazdasági társaságok – ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankot – ellenőrzésére, amelyekben az állam többségi befolyással rendelkezik,

e) azon alapítványok, közalapítványok ellenőrzésére, amelyek felett az alapítói jogokat a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv gyakorolja, vagy az államháztartás központi alrendszeréből támogatásban részesülnek,

f) az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzésére, ideértve a központi költségvetés, valamint a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál a kezességi szerződés feltételei betartásának ellenőrzését,

g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. § (11) bekezdése alapján a magánnyugdíjpénztárak által a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás jogszerűségének ellenőrzése céljából az Mpt. hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztárak és szervezetek portfólióátadást megelőző működésének, gazdálkodásának – beleértve az általuk közvetlenül vagy közvetve kezelt portfóliót képező eszközöket is – ellenőrzésére,

h) az a)–g) pontban foglaltakkal összefüggésben létrejött jogviszonyokra, valamint azon szerződő felekre is, amelyek a jogviszony teljesítésében közvetlen vagy közvetett módon közreműködnek, és

i) az Összefogás az Államadósság Ellen Alap gazdálkodása jogszerűségének ellenőrzésére.

Szerinted az a)-i) pontok közül melyik vonatkozik a NORVÉG eredetű pénzadományra?

És szakadj már le végre a feminácikról! Itt rajtuk kívül még van pár civil szervezet a célkeresztben, akiknek ugyan kurvára semmi közük a femipicsákhoz, viszont egyértelműen kinyilvánították, hogy A Mi Hajnalcsillagunkat nem tartják minden idők legnagyobb államférfijának.

 

Alter Ego
Szerkesztő

c) a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak, a térségi fejlesztési tanácsoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások – ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is –, és az említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére,

Ennél egyértelműbb semmi nem lehet. Szerinted melyikünk nem érti a szöveget? Úgy gondolod, hogy muszáj lenne, hogy ott legyen a “NORVÉG” szó is? :D

Teljesen mindegy, hogy a feministákon kívül milyen más civileket érint az ellenőrzés, pont annyira jogszerű és indokolt az egyik esetben, mint a másikban. Merthogy indokolni sem nagyon kellene, hiszen közérdekű adatokról van szó. Inkább mégsem szakadnék le a feministákról, merthogy én történetesen velük kapcsolatban közvetlen közéleti tapasztalatokkal rendelkezem arról, hogy mennyire nagyon is fontos a “közhasznú tevékenységük” társadalmi kontrollja.

Tudod, ez nálam nem pártpreferencia kérdése, pont olyan mély ellenszenvet érzek a Fidesz iránt is, mint számos más párttal szemben.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Hát bazmeg, ez már sok egy érző kebelnek!

c) a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak, a térségi fejlesztési tanácsoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások – ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is –, és az említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére,

Mikor kötött a magyar állam szerződést a norvég magánalapítvánnyal?

És mióta osztja ki a magyar állam a norvég pénzt? Hiszen épp azzal van baja lézerbunkónak, hogy NEM FÉR HOZZÁ!

Alter Ego
Szerkesztő

Többoldalú nemzetközi megállapodás áll fenn a Norvég Alapok vonatkozásában. Az észak-európai országok 15 kevésbé fejlett uniós államot támogatnak egy, az Európai Unióval kötött megállapodás keretében. (Az EU piacok útján szerzett hasznaikért cserébe) – Ez tökéletesen kimeríti a KEHI hatásköri leírásában lévő “a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatások” fogalomkörét.

Mégha igazad is van, engem most per pillanat nem annyira érdekel, hogy másnak esetleg tényleg valamilyen hozzáféréssel kapcsolatos hátsó szándéka is van, ettől még felhőtlenül tudok örülni annak, ha  megvalósul egy össztársadalmi értelemben véve nagyon fontos kontroll a közhasznú jogállásuk kötelmeit szerintem szemmel láthatóan rendszeresen megsértő civil szervezetekkel szemben. Ráadásul az egyik fél azt mondja, és igyekszik bizonyítani, hogy nagyon is aggályos, hogy a jelenlegi elosztás esetleg korrupt.

Vedd észre azt is, hogy a közhasznú civil szervezetek nem a mindenkori kormányok törvény felett álló kritikusainak szegődtek, hanem létesítő okiratukban közhasznú tevékenység ellátására szerződtek. Nem az az eredeti feladatuk, céljuk és jogosítványuk, hogy politizáljanak, hanem az, hogy ellássák az önként vállalt közfeladataikat.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Kurvára leszarom!

Ahogy leszarom (ebben a konkrét esetben!) az össze szóba jöhető támogatott vagy nem támogatott civil szervezet bármiféle akármijét!

Ez egy KIBASZOTTUL FONTOS ELVI KÉRDÉS!
Egy kormánynak a világ bármely szegletéen szajhára sok (emitt kicsit kevesebb, amott sokkal több) lehetősége van szívatni bárkit!  Az viszont már kéjhölgyre régóta (nálunk Rákosi pajtás óta) nem szokás, hogy még a saját maguk által gründolt törvényeket is telibeszarják. Ezzel a bagázzsal az igazi probléma nem az, hogy többet lopnak egy nap alatt, mint az összes megelőző együttvéve egy negyedév alatt, nem is az, hogy a választási rendszert úgy szabogatják át, mint kezdő varrónőtanonc a babaruhát, még az se, ami egyébként önmagában is égbekiáltó, amit az oktatási rendszerrel csinálnak, vagyis az, hogy lépten-nyomon sulykolják az emberekbe, hogy “Ne nyikorogj hülye pór, _ÉN_ ezt is megtehetem, neked meg kuss, vagy rád lépek!”

Mibe került volna a “Lex haver № 379” után a KEHI feladatkörébe beírni egy sort? Viszont ezek már régóta hivatásszerűen provokálnak mindenkit ezzel a demonstratív “Na és?_ÉN_ vagyok a főnök, te meg ne pofázz!” hozzáállással.

No ez az amit még akkor se szabad helyeselni, ha halálos ellenségedet, anyád gyilkosát, húgod, serdületlen lányod megrontóját vették éppen célba!

Adolf Weininger
Újságíró

“Mibe került volna … a KEHI feladatkörébe beírni egy sort? … hivatásszerűen provokálnak …”

Megvilágítottál (számomra) egy összefüggést, köszönet érte! Aki/ami harcra van szocializálódva, annak – ha győzött, és már nincs ellenállás – provokálnia kell. Olyan neki a küzdés, mint kábszeresnek az anyag. A fidesnek belföldön már nincs ellenfele, viszont állig fel van fegyverkezve. Tudjuk, ha az első felvonásban előkerül egy pisztoly, az utolsó felvonásban el is fog sülni…

De meggyőződésem, hogy lebecsülik a magyar népet. A magyar ember nem fogja engedi magát manipulálni, a végsőkig elmegy a béketűrésben, történjék akármi, nem tesz semmit:)

SIL
Olvasó
SIL

“No ez az amit még akkor se szabad helyeselni, ha halálos ellenségedet, anyád gyilkosát, húgod, serdületlen lányod megrontóját vették éppen célba!” – de, szabad. Különbségeket kell tenni. Fel kell állítani egy értékrendet. Fel kell nőni és felelős döntéseket hozni. Meg kell választani az eszközöket és elvégezni a feladatot. Az egészet legitimálnád egy jogszabállyal… elég álszent. Értem én, hogy szerinted a jogszabályok az ellensúly, gondolom ezért elvi kérdés ez neked. Abba belegondoltál, hogy ezeket az ellensúlyokat mi hoztuk létre a magunk védelmébe? Persze, különben máshogy nem magyarázhatod, hogy elvi kérdés. Nagyon úgy tűnik, hogy a norvégok nem sajnálják a pénzt arra, hogy manipulálják ezt az országot kihasználva a jogszabályok által nyújtott előnyt, azaz hogy az állam ebbe nem szólhat bele – papíron. Hát állambácsi veled ellentétben nem arra törekszik, hogy a másik oldalra pakoljon ellensúlyokat, hanem szépen lepakolja a meglévőket, mert az gyorsabb és költségkímélőbb és mert egész egyszerűen nem váltak be. Persze persze… majd minden jogszabályt ezentúl megkerülnek, már hallom a beszari károgást, úristen mi lesz?! Akkor most már bármit megtehetnek?! Igen lehet, és?! Ha nem olyanokat kerülnek meg ami a többségnek káros és nem olyanokat hoznak, ami a többségnek kedvez akkor szépen le lesznek váltva, mint ahogy a múltban mindig is volt. Azt’ lesz új állambácsi új jogszabályokkal. Még mindig jobb, ha csak a saját állambácsink manipulációi ellen kell védekeznünk, mint az egész nyugat ellen, akik pont az elbaszott skandinávokon keresztül nyomják a tutit. A társadalom tartja kontroll alatt állambácsit, állambácsi pedig a nyugatot. Persze nem a hozzád hasonlók fogják a gyeplőt tartani, mert te otthon tipegsz a kisszobából a nagyba és vissza, amíg egy jogszabály ki nem mondja, hogy ki lehet tekinteni a világba. Amint megvan a jogszabály kitekintesz és csak bámulsz de semmire se nézel, bőven elég neked, hogy most már tekingetni is lehet, a jogszabály meg mást úgy sem enged, ez a biztos. Azokat persze megveted, akik már rég kinéztek a jogszabály előtt, pedig pont ugyanazt csinálod, csak te olyan vagy, hogy ha van előtted, egy sor beállsz, ők meg kikerülik. Ne te osszad már be más idejét! Nekem azt mondták ez az élet, azt’ élem. Neked is ezt mondták, azóta jól be is vagy rezelve. Értsd meg végre, vannak olyan emberek a világban, akik közel sem olyan korlátoltak mint te. Ezt a problémát most gyorsan megoldanák, te meg hátráltatnád a dolgot a szaros* elveid miatt. Éljed az elveid szerint a saját életed, de nehogy már ráhúzd őket egy társadalomra mert pl. lehet, hogy pont az enyémekkel ellentétesek! Én a sajátjaim védelmében biztos nem fogok paragrafusokat nyálazni… semmi közük hozzájuk. (Ez az ügy természetesen nekem nem elvi kérdés; remélem belebukik pár sáros civil szervezet, abból baj nem lehet… (rímel is! :D) – ahogy távolról nézem a szitut, majd kitölti az űrt pár cirill szervezet… :))

* Végezetül… nem a témába vág, de az elved kb. ez: Amit jogszabály nem legitimál, az a saját értékrended szerint bár lehet igazságos, de attól, hogy igazságos még nem teszel érte, csak akkor, ha van rá jogszabály.  (Javíts ki ha érdemben tévednék, de kb. ezt mondod… tudom tudom, te lobbiznál… okés… persze csináld csak… :)) Már ne is haragudj, de ki választ magának egy ilyen elbaszott elvet?! Esetleg bíró vagy egy sokadik generációs jogtudós felmenőkből álló családban?! Fentebb erről Adolf írt némi – szokás szerint – okosat, de hogy ez elvi kérdés lenne?! Ilyen elveid ne legyenek… A társadalom működéséről, fenntarthatóságáról van szó, ez nem elvi kérdés baszki. Máshogy képzeljük el, de képzeld én is azt hiszem mint te, az általam preferált modell jobban beválik, mindenkinek jobb lesz és több jut. Most éppen ez az érvem: így gyors és végre megoldják a problémát. A tied (érvnek túlzás nevezni): ez igaz, de nincs rá szabály. Lehet a véleményeket ütköztetni, de ne gyere már vastagon szedve pirossal mindenféle elvekkel… könyörgöm… ja és különben ez nem a blikkonline.blog szóval hagyd már ezeket a hatásvadász túlzásokat…

“Ez egy KIBASZOTTUL FONTOS ELVI KÉRDÉS!”
“… ezen elvekhez hűen kell éljen, civil szervezet …” (előző cikk)

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Válasz SIL
július 8. kedd 22:10

Nem érted! (rosszul fogalmaztam) _TE_ mint magánember, érthető felindulás hatására sok olyasmit megtehetsz ami egyébként törvénytelen és a bíróság enyhítő körülményeket fog figyelembe venni.

De EGY ÁLLAMSZERVEZETNEK EZ TILOS! Az egyik elképzelhető legnagyobb bűn amit egy kormány (az absztrakt állam konkrét megszemélyesítője) elkövethet, ha a napi gyakorlata következtében kiüresedik és hitelességét veszti a jogrendszer.

A többi pedig amit érvként felsoroltál (jól kapaszkodj meg) tökéletes bolsevik érvrendszer, az igazság relativitásával és a jog állam(párt) alárendeltségével, “a jogi szőrszálhasogatás” elvetésével.

Én a magam részéről kiszálltam, mert bigott hívőkkel csak a hülye vitatkozik.

SIL
Olvasó
SIL

Nem csak a végletek vannak, sőt, folyamatos az átmenet… Ez nem a jogrendszer, hanem egy jogszabály… egy ügy stb… Ebben a kérdésben kell most állást foglalni. Ezt úgy nem lehet, hogy ha ragaszkodsz ahhoz, hogy amit egynek nem szabad akkor azt senkinek sem szabad de főleg az államnak nem… fordítva ülsz a lovon. Nem tudom hogy magyarázzam el neked… ha adott egy keretrendszer ami leszabályoz és te abban a rendszerben az adott, szabályozott keretek között éppen vesztésre állsz, tehát nyerni akarsz, de mindeközben makacsul kitartasz amellett, hogy betartod a szabályokat tehát egy kicsit sem változtatsz kereteken azaz a körülményeiden, akkor egész egyszerűen hülye vagy, vagy Jedi lovag – esetleg. Másképp; szerintem ennyi korrekció belefér és pont ott van végre korrekció ahol még hasznát is veheti az én életem is. Abban is biztos vagyok, hogy ezzel csak egy nagyon szűk szegmens járhat rosszul, rövid időre, de az egész ország csak profitálhat belőle és hosszútávon – ha a feminista ideológia visszaszorul. Illetve; ez a kormány szerintem nem ezt a jogszabályt kerüli meg először és én biztos nem ennél fogok elkezdeni ágálni – mert ugye nem árt a konkrét véleményhez és következetességhez legalább egy személyes indíttatás is. Szerinted komcsi vagyok, szerintem meg 31 éves – kapaszkodj meg – és leszarom. Elismerted, hogy van érvrendszerem. A tied pedig ellenérvként annyi, hogy az enyém szar. Ismerős technika… Összegezve; Megértem, hogy a véded a szabályaid, a rendszered, de én úgy látom, időközben ez a rendszer fejlődési irányát tekintve rossz irányba tart, letért a szerintem megfelelő irányról. Vissza kell faragni valamennyit és újra építeni. Te szabályt szabályra halmoznál még mindig, én inkább már újragondolnám és lehet egyértelműbb szabályokat fektetnék le, kevesebbet. Kevesebb szabály => nagyobb mozgástér => nagyobb felelősség és több lehetőség.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

A norvég nem egyszeri nemzetközi szerződés, mint mondjuk a TéT-ek. Külön végrehajtási rendelete van, fentre belinkeltem, abban egy mukk nincs a KEHI-ről, pedig azt is kormányrendeletben rögzítették. Sakk-matt.

Másrészt a fent idézett jogszabály szövegének pontos értelmezése is azt mondja, hogy az államháztartás központi rendszerén keresztül kapott nemzetközi támogatást és segélyt ellenőrizheti a KEHI (a gondolatjeles közbeékelést ugyebár így kell érteni), viszont a 4 milliárdos civil alprogram támogatása épp annak hangsúlyozottan civil célja miatt nem folyik keresztül az államháztartásnak egy picike alrendszerén sem.

A többi norvég pénz igen, a norvégok szerint ráadásul az új rendszerben visszaélésekre és politikai befolyásolásra alkalmas módon. Ez az apróság sajnos miden köpködőnek elkerüli a figyelmét. Meg az is, hogy az ilyen módon Lézerék által koordinált pénz az összes 90%-a. Ráadásul az nem is civileknek, hanem cégeknek, kutatóknak, önkormányzatoknak – politikai előny szempontjából fajsúlyosabb szereplőknek megy.

 

Alter Ego
Szerkesztő

A fent hivatkozott linken sem sikerült bizonyítanod, hogy a Magyar Állam lemondott az ellenőrzés jogáról. Oda fogunk kilyukadni, hogy amíg antagonisztikevics mindenáron a “NORVÉG” szót keresi, te pedig ragaszkodsz a “KEHI”-hez? :)

Egy nemzetközi megállapodásnak nem szükséges minden részletre kiterjednie, nyilvánvaló tény, hogy olyan szerződés meg sem köthető, amely ellentmondana a Magyar jog hatályos rendelkezéseinek. Tehát szerintem az állam ellenőrzési joga implicit módon mindenképpen része a megállapodásnak. Esetleg vitatkozhatunk még kötőjeleken, meg azon, hogy milyen alrendszereken keresztül áramlik be az országba a pénz, de mint már máshol is mondtam, felesleges ez a hatásköri vita, semmiképp sem lehet érdeke vagy szerződéses szándéka a Magyar Államnak és általában a társadalom jóérzésű tagjainak sem, hogy olyan ellenőrizhetetlen “közhasznú” civil szervezetek tevékenykedjenek az országban, amelyek valójában idegen államok által finanszírozott politikai tevékenységet végeznek (az utóbbi években többször láthattuk azt is, hogy szemmel láthatóan jól megszervezett politikai karaktergyilkosságokat kiviteleztek), sőt rosszabb esetben (lásd például radikális feminista civilek) az egész társadalmat destruálják. Többedszer hangsúlyozom, nem erre szól a mandátuma a közhasznú civilszervezeteknek. Politikai célokra létre lehet hozni egy pártot és akkor azt mondanak, azzal foglalkoznak, amivel csak akarnak. Ha ezt az állítást kétségbe vonjátok, akkor pont ti feszegetitek a jogállamiság kereteit, pedig tudom, hogy nem ez az eredeti szándékotok.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Nem ragaszkodnék a KEHI-hez, más hatóságot is megjelölhettek volna, de egy magyar államit sem sikerült. De ettől függetlenül valóban nem fogunk sosem egyetérteni, mert alapvető politikai és jogi differencia van a látásmódunk között.

Az államnak nincs mindenre kiterjedő ellenőrzési joga az én, illetve még szerencsére pár jogalkotó véleménye szerint sem. Különböző, de minden esetben egyenként szabályozott ellenőrzési joga van. Az államháztartás alrendszerei meg szintén elég jól definiált intézmények. Pontosan meg lehet mondani, hogy mi megy át rajta és mi nem.

Egyelőre még ott tartunk, hogy azokat az ideológiákat és célokat is pontosan meg kell határozni, amit az állam tilt. A te elképzelésed szerint épp fordítva, azokat kéne meghatározni, amit támogat, a többi cél és nézet ellenőrizetlen, esetleg külföldi támogatását pedig tiltani vagy akadályozni. De ez nem demokrácia, hanem diktatúra. Épp ez a bajom az egésszel. Diktatórikus módszereket akarnak alkalmazni, mert olyanokhoz került pénz, akik úgy általában nem értenek egyet velük. Azt már nem is nagyon firtatják, hogy az őket kritizáló szervezetek valami kormányellenesre vagy másra költötték a pénzt.

Most azért védenéd ezt az egész eljárást, mert nem várt side-effect gyanánt pár feminista szervezet is célkeresztbe került. De ez puszta véletlen, a problémáik feletti örömödtől talán nem tűnik fel, hogy alapvető szabadságjogok jövőbeni, következmények nélküli megsértéséhez teremtenek alapot. A téged egyedül izgató NANE mellett a radar alatt pl. ott van az az Átlátszó is, amelyik jó sok politikai visszaélést leplezett le az elmúlt időkben. Lehet, hogy erkölcstelen vagy törvénytelen tettek leleplezése karaktergyilkosság, de azért nem olyan haszontalan dolog.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Ja, és még valami… Ha 89 környékén sem juthatott volna be az országba olyan, nem kormányon és állami hatalmon keresztül ellenőrzött forrás, ami a civil szférában a politikai aktivitást ösztönözte annak ellenére, hogy iránya nem egyezett a kormány céljaival, akkor most mi nem nagyon vitatkozhatnánk OV kormányáról. OV-ról sem, meg a kommunizmus előnyein kívül semmiről sem.

A kormány hivatalos politikájától eltérő, vagy azzal egyenesen szembe helyezkedő politikai tevékenység támogatása önmagában csak a diktatúrákban tiltott tevékenység. Mindenhol máshol, különösen a demokráciákban a túlhatalom megelőzésének és a demokratikus jogok gyakorlásának az eszköze.

Alter Ego
Szerkesztő

Valóban nagy szakadék lehet a gondolkodásmódunk között. Mert én hiszem, hogy egy társadalom politikai döntéseinek az elvek és ötletek versenyeztetéséről kell szólnia, nem pedig külföldi érdekcsoportok, hatalmak befolyásáról. Hiszek benne, hogy a civileknek valóban civileknek kell lenniük, akik alulról építkeznek és valódi társadalmi problémafelvetésekkel érkeznek, nem pedig olyan gondolatokkal, amelyekért külföldről fizetnek. Hiszek benne, hogy ezek az álcivilek kártékonyak, mert az idegen ideológiájukkal és a pénzükkel egyúttal megölik a valódi társadalmi kezdeményezéseket is. És meglepő módon hiszek benne, hogy a közhasznú civilek közcélokért dolgoznak, nem pedig politizálnak. – Én már csak ilyen ostoba maradok.

A többi elképzelésemet meg olyan szépen leírtad helyettem, hogy én már nem is fáradok vele. Úgyis valószínűleg hiábavalóan magyaráznám a tiltás és az átláthatóság megkövetelése közötti különbségeket. – Te pedig semmiképp se zavartasd magad, hogy olyan gondolatokat tulajdonítottál nekem, amelyeket én soha nem mondtam!

Athena
Olvasó
Athena

nem pedig olyan gondolatokkal, amelyekért külföldről fizetnek. Hiszek benne, hogy ezek az álcivilek kártékonyak, mert az idegen ideológiájukkal és a pénzükkel

Itt csúszik el az érvelésed és lóg ki a (paranoid) lóláb. Hogy azt nem tudod elfogadni, hogy ezek a szervezetek (zöld, feminista, alternatív, bármi), a saját céljaikat, saját meggyőződésüket képviselik, mert ami a hivatalos propagandának ellene szól, csakis idegen ellenséges hatalmak befolyása lehet. A civil kontroll lényege éppen az, hogy a saját eszközeivel ellenőrizze a hatalomgyakorlást, és ha visszaélést tapasztal, felemelje a szavát ellene. Amíg nem kormánybuktatásra szervezkednek, addig az ilyen tevékenységük is szabad és legitim. Ez a beszűkültség a rossz értelemben vett konzervativizmus rákfenéje. Egy Merkelnek hol jutna eszébe egy ilyen pitiáner, szarrágó, részrehajló és bosszúszomjas “vizsgálat”, amivel ráuszítja a KEHI-jét a neki nem tetsző civilekre? Nem hinném, hogy náluk kevesebb szervezet kap nemzetközi pénzeket, mint nálunk.

Athena
Olvasó
Athena

Magyarország a Norvég Alap egyetlen problémás partnere

http://www.origo.hu/itthon/20140703-interju-a-budapesti-norveg-nagykovettel.html

edie
Olvasó
edie

Azért már mások bégető birkák, még nem kell nekünk is annak lennünk.

Ja igen, Oroszországban már rég van törvény a külföldről pénzelt felforgató szervezetek ügynöki nyilvántartásba vételéről. :)

(A nyugattal ellentétben ott legalább olyan diktatúra van, ami vmennyire még figyelembe is veszi az emberek érdekeit.)

Tibi
Olvasó
Tibi

Ideírom, mert Athena Origós cikke alá nem fér. Idéznék a Norvég nagykövettel készített interjúból.

“korai azt állítani, hogy a tüntetést norvég pénzből finanszírozták.” – igen, korai, de csak technikailag, ugyanis konkrétan a demonstrációval kapcsolatban nem történt kifizetés. De ettől még norvég pénzből demonstráltak. Lehet ezt maszatolni….

“A civil támogatási alap kiemelt figyelmet fordít a jó kormányzásra” – ezt az elszólást magyarázni sem kell, pedig a riporter partner volt az interjú során. Lássunk már a sorok mögé, és ne csak a paragrafusokkal dobálózzunk!

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ha 89 környékén sem juthatott volna be az országba olyan, nem kormányon és állami hatalmon keresztül ellenőrzött forrás, ami a civil szférában a politikai aktivitást ösztönözte annak ellenére, hogy iránya nem egyezett a kormány céljaival, akkor most mi nem nagyon vitatkozhatnánk OV kormányáról. OV-ról sem, meg a kommunizmus előnyein kívül semmiről sem.”

Szegény Olstein akkor most pártfőtitkár lenne?

Alter Ego
Szerkesztő

Kedves Athena, szerintem pedig a te érvelésed csúszik el egy alapvető tévedésen. Mégpedig azon, hogy a civil azért civil, mert nem politikus. Aki nem politikus, az nem politizál. Ha a civilszervezetek arra valók szerinted, hogy politikai vitát folytassanak egy állam kormányával, akkor szerinted mi a túróra való az ellenzék? És akkor ugyan melyek azok a társadalmi szereplők, akik a közjóért szeretnének tevékenykedni, ezért szervezeteket hoznak létre a társadalom elesett csoportjaink a segítésére, számukra adomány gyűjtésre, egészségmegőrzésre, tehetségkutatásra, közvetlen környezet ápolásra és védelemre, polgárőrségre, és sorolhatnám? – Elárulom neked, ők a civilek. Nem azért vannak, hogy politizáljanak, politikai kritikákat fogalmazzanak meg, politológust játszanak, vég nélkül tüntessenek, hőzöngjenek, másokat besározzanak, kormányt buktassanak, hanem a közjóért szeretnének tenni valamit. Jaah, hogy nem is ezt értjük lassan már a civilek alatt? Ez nagy baj. Talán mégis okkal mondtam, hogy az álcivilek az idegen ideológiájukkal és a pénzükkel egyúttal megölik a valódi társadalmi kezdeményezéseket is? Még egyszer mondom, aki a politikai ellenzék szerepét akarja betölteni, az ne rejtőzzön a közjóért tevékenykedő civil álcája mögé, hanem hozzon létre egy pártot és aztán nekem sem lesz semmi ellenvetésem, nem fogom azt mondani, hogy szereptévesztésben van, ha folyton a kormány megbuktatásán fáradozik.  Akkor tegye csak kedve szerint napestig. De ne rabolja el ilyen álruhás civil a társadalom közgondoskodásra, közélet élénkítésre szánt pénzét, úgy, hogy a saját névleges társadalmi vállalását csak színleli! El a kezekkel a valódi civilek pénzétől! Akár a Magyar, akár a Norvég államtól származik.

Adolf Weininger
Újságíró

Politizálni katonadolog!

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

A civileknek nem csak joga, de kötelessége is az általuk képviselt csoport érdekeit képviselni, akkor is, sőt akkor igazán, ha ezek az érdekek hatással vannak a politikára. A politikát nem lehet hermetikusan leválasztani az élet egyéb területeiről. Az a diktatórikus rendszerek fő elve, hogy a mindenkori kormány álláspontjától eltérő dolgokat nem képviselhetnek az állampolgárok vagy azok szerveződései. Demokráciában az a szokás, hogy mindenki elmondhatja a véleményét és a kormánynak kutya kötelessége ezt tűrni, még akkor is, ha neki épp nem tetszik.

A legitim kormány megdöntésére irányuló szervezkedés más tészta, az bűncselekmény. De a kormány politikája vagy intézkedéseinek nyilvános kritizálása azért nem ugyanaz a kategória. És bizony, nekem még az is belefér a Norvég Alap szabályos felhasználásába, hogy ha a kormány valamit elkúrt Kishantoson, és az nem tetszik a zöldeknek, akkor a norvégok pénzéből tüntethessenek ellene. Nem katonai puccsot szerveztek kalasnyikovokkal, csak elmondták a véleményüket. Azzal, hogy esetleg a nyílt ellenvélemény szavazókat vesz el a kormánypárttól, még nem döntötték meg a hatalmukat :-).

Csepeli György kutatócsoportja nemrég végzett egy kutatást a magyar társadalom politikai és történelmi gondolkodásával kapcsolatban. Kiderült belőle, hogy a magukat konzervatívként vagy jobboldaliként definiálók nagy része nem nagyon tud azonosulni a demokráciával, inkább erős kezű, határozott, koncentrált hatalmat szeretnének. A történelmünkből is azokat a régi korokat tekintik aranykornak, mikor ilyen karizmatikus vezető volt, pl. honfoglalás, államalapítás, Mátyás uralkodása. Elgondolkodtató, hogy milyen hatással volt ránk, magyarokra a sok éves elnyomás, diktatúra. Vajon létezik a Stocholm szindróma nemzeti vonatkozásban is?

Naooo
Olvasó
Naooo

“Demokráciában az a szokás, hogy mindenki elmondhatja a véleményét és a kormánynak kutya kötelessége ezt tűrni, még akkor is, ha neki épp nem tetszik.”

“bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 

 

Bazinga
Újságíró

Ugyan, még rendeleti szinten is kimondják (ami a törvénynél speciálisabb), hogy  “a közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását” is vizsgálhatja (lásd az 5. §-t a kormányrendeletben).

Másrészt közérdekből nyilvános adatoknál elég merész kijelentés, hogy egy állami szerv nem kérheti le az adatokat ilyen  szervezetektől, miközben egy mezei állampolgár kívánságára is kötelesek lennének ezeket nyilvánosságra hozni. Ez logikailag azt jelentené, hogy 1 Nagybökű Ákosnak nagyobb jogköre van közhasznú szervezeteket ellenőrizni, mint az erre hivatott állami szervnek.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Vizsgálhatja bizony! Az, amelyiknek a feladatköri listájában ez a paragrafus szerepel. A KEHI-ében nem szerepel.
Ahogy az autódat az M3-mason megállíthatja a finánc, a rendőr vagy a közútfelügyelet. De az ÁNTSZ vagy  a piacfelügyelő nem!

És igen, a közérdekű adatokat valóban lekérdezheti egy mezei állampolgár is (bár mintha itt, Alsó Hátasztánban jellemzően még arra a végtelenül titkos adathoz is csak a harmadik bírósági ítélet (Kúria) után lehetne hozzáférni, hogy az előcsarnokban a nagycserépben lévő növény vajon Monstera deliciosa-e avagy Dieffenbachia maculata?

De ez a kíváncsi polgár sem állíthat be csak úgy és nem túrhatja fel az iratszekrényeket tetszése szerint.

Szóval, itt arról szól a komikus eposz, hogy Ártunk és Kúrmányunk kurvára nem kíváncsi ezekre az adatokra, mert ha valóban az érdekelne bárkit is, akkor a jól bejáratott szolgálati utat venné igénybe (mint például 10 év után végre a Gyermekrák Alapítványnál).

Ez a balhé viszont egyértelműen a kibaszásról szól És nem a femikkel akarnak kikúrni, a femik úgy általában a kedvenc háziállatkáik közé tartoznak, elvégre tökéletesen betagozódnak a “divide et impera” rendszerbe. Itt csak arról szól az egész, hogy a norvég pénzeket szétosztók ne merészeljenek olyanoknak is lóvét juttatni, akik látványosan nem szeretik Őt, Aki Soha Nem Hazudott Viszont Legyőzte A Rezsidémont.

Bazinga
Újságíró

“Az, amelyiknek a feladatköri listájában ez a paragrafus szerepel. A KEHI-ében nem szerepel.”

Van az a  szint ahová nem érdemes lesüllyedni. Ami le van írva, azt nem célszerű letagadni barátom.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

A dyslexia ma már kezelhető, BARÁTOM!

(innen légy oly kedves és felejts el!)

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Teljesen más, mikor a KEHI hivatalból vizsgál, azaz hatósági jogkörében jár el, mint amikor a mezei pógárhoz hasonlóan olvasgatnak, megismernek anyagokat.

A pályázatok megvalósulásához kapcsolódó nyilvánosság számára kötelezően hozzáférhető anyagok listájába a szerződéskötéskor minden pályázó beleegyezik, közzé teszik, ha mégsem, pályázati szabályt sértenek. De a KEHI ennél többet kér hatóságként, és több joga is van. A KEHI vezér nyilatkozata nettó csúsztatás. Ezt ő is tudja, de egyszeri polgár számára persze ehető kommunikációs fogás…

Kodo
Újságíró
Kodo

Nem is érthető, hogy mi a gondod?
Ha egy ilyen vizsgált szervezet tiszta és semmiféle stiklit se követett el, hát nem mindegy ki az aki vizsgálja?
Miért, talán tudsz valakit, aki jobb lenne az ő vizsgálatukra, mert barát és talán úgy még szemet is húnyna akkor is, ha találna valamit?

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

A gondom a jogállamiság alapvető intézményeinek és a jogszabályoknak a használatával van. Irreleváns, hogy tiszták-e a civilek, vagy épp a norvégok pénzét mossák halomra. Személyes politikai hadjárathoz bármilyen vélt vagy valós ellenvélemény vagy ellenérdek elhallgattatásához, megregulázásához, politikai és hatalmi előnyszerzés érdekében politikailag független hatóságot felhasználni a demokrácia megcsúfolása.

Ma a KEHI a bunkósbot a renitens zöldek és leszbik ellen, holnap a NAV a kritikus média ellen, holnapután a rendőrség az elégedetlen nyugdíjasok ellen. Mindig csak egy kis lépés. Ma még egyetértesz a céllal, ami szentesíti az eszközt, de holnap talán egy Viktor gazdasági érdekeltsége számára kellemetlen szakszervezet száját kenik el hasonló módszerekkel, és már mindannyian természetesnek vesszük, hogy ami a hatalomnak nem tetszik, azt bármilyen eszközzel el lehet tiporni.

Kodo
Újságíró
Kodo

Nem is érthető, hogy mi a gondod?
Ha egy ilyen szervezet tiszta és semmiféle stiklit se követett el, hát nem mindegy ki az aki vizsgálja?
Miért, talán tudsz valakit, aki jobb lenne az ő vizsgálatukra, mert barát és talán úgyis szemet húnyna akkor is, ha találna valamit?
A vizsgálatok irányából meg tök mindegy hogy azt KEHI, vagy KÖHI, vagy KUHA, mi a franc végzi el, a lényeg a csalások megfogása.
Írtam már hogy nem értem a vizsgálatok elleni heves tiltakozásokat. Ha ott, ezeknél a szervezeteknél minden rendben van, hát nem mindegy nekik hogy ki a vizsgáló és hogy egyáltalán vizsgálják őket? Mi bajuk lehet ettől? Legfeljebb a méginább megerősített önlegitimáció.
Itt valami nagyon árulkodóan izé…

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Na vegyük újra, mi a gondom:

Mi lenne, ha mondjuk én lennék egy önkormányzatnál a lakástámogatási pénzek felelőse és a fenti módszert megtanulnám Lázártól? Képzeld el, hogy az általam megbízott független elosztó bizottság neked is megítélt volna egy millát, mert mondjuk van három gyereked, ráadásul a bizottság egyik tagja ugyanabban a gyárban dolgozik, mint te és személyesen is ismeritek egymást a szalagról.

Én erről értesülök és eszembe jut, hogy nagyon nem értünk egyet a feminizmusról, rendszeresen szoktál engem kritizálni, ezért idegesít, hogy kaptál pénzt. Ráadásul azt is megtudom, hogy az én barátnőm, akinek ugyan csak egy gyereke van, viszont mindig nyilvánosan támogat engem, egy vasat se kapott. Mit teszek? Egyszerű! Téged megvádollak azzal, hogy piára költötted a pénzt. De mivel nem tudom a bolti blokkokkal igazolni, a bankod meg nem adja ide a számlakivonatodat, ezért elküldöm hozzád a rendőröket üres üveget keresni. Nem lenne rá joguk egy normál állampolgár esetében, de mivel én megvádoltalak, immár mindenkinek gyanús vagy. Ráadásul nekem mindegy, hogy mit találnak, hisz akár egyetlen üres üveget lóbálva is bizonyítottnak kiálthatom ki a vádjaimat. Ráadásul ha már bent vannak a rendőrök, kutatás közben találhatnak még számla nélkül intézett tapétázásra bizonyítékot, meg arra is, hogy amúgy a gyerekeidnek nem adsz elég egészséges ételt. Hiába tiltakozol, ha mindent telekürtölök azzal, hogy milyen szabálytalanságokat találtunk nálad, végül jogosnak fogják gondolni az emberek, hogy elveszem tőled a lakástámogatást. Ráadásul nem csak tőled, hanem miattad megszüntetem a korrupt bizottságot is, és onnantól egyedül én döntöm el, hogy ki kapjon a pénzből. Csak mert én jobban tudom.

Így már érthetőbb, mi a bajom? :-)

 

Alter Ego
Szerkesztő

Nem tudtad  egy rövid mondattal kifejezni, hogy szerinted szükségtelenül keveri gyanúba a civil szervezeteket az állami vizsgálat? Ráadásul nem értetted meg a kérdést sem. A kérdés nem az volt, hogy szerinted miért hülyeség az, ami egyébként teljesen szokásos és természetes velejáróra az életnek, vagyis hogy néha adóhatósági vagy egyéb számviteli vizsgálat alá vonják a vállalkozásokat vagy a szervezeteket. A kérdés arra irányult, hogy miért nem mindegy nekik, hogy KIHI-nek vagy KÖHI-nek hívják azt az ellenőrzési szervezetet, amely a teljesen természetes ellenőrzésüket végzi?  Ha az Állami Számvevőszék vizsgálná őket, az legitim lenne?

De amúgy egyértelmű, hogy ők pontosan úgy gondolják, ahogyan te is előadtad a kis sztorid segítségével: Őket egyszerűen nem vizsgálhatja senki, mert az sérti az önérzetüket, a jó hírüket, meg ők nyilván gyanú, törvények és ellenőrzések felett állnak. Vagy lehet, hogy nyakig sárosak?

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

(ez Alter Ego olvtársnak szól, csak neki már nem lehet egyenesen)

Kedves Ego, azért nem mindegy “…nekik, hogy KIHI-nek vagy KÖHI-nek hívják azt az ellenőrzési szervezetet, amely a teljesen természetes ellenőrzésüket végzi…” mert NEM SZEREPEL A JOGOSÍTVÁNYAIBAN! Világos? Hiába vagy te egy sohailyennemszületettmég, Loeb-be oltott Grönholm, amíg nem kaptad meg azt a bizonyos, speciális versenyzői licecet, legfeljebb nézőként kerülhetsz közel egy WRC kategóriájú versenyhez!

Ha ennyi nem elég, akkor sajnálom, én befejeztem. Hiába gyűlölöm mindennél jobban a feminácikat, még ez sem elég indíttatás ahhoz, hogy semmibe vegyem azt, ami ebből a kontinensből a tudomány és a szellem legmagasabb szintű eredményeit hozta ki: A jog, a törvény elsőbb- és fensőbbségét.

Kodo
Újságíró
Kodo
Egy szó mint száz…
Nehogy már ne lehessen egy ország sorsáért felelős vezetésnek felügyeleti joga a fölött, hogy mi történik az országban.
Ott van a mit tudom én már melyik törvényben is, hogy ellenőrzési joga a kijelölt szerveknek van. Az nincs ott, hogy azt már valami másik törvény által előzetesen ki kellene jelölni. Nem szerepel benne, hogy mikor kell kijelölni, tehát ha a szükség megkívánja, akkor kell és még akkor sem késő kijelölni egy arra a szakmai feladatra alkalmasnak tartott szervet, hogy ellenőrizze le a gyanús folyamatokat. Közérdekből bárkit, bármikor ellenőrizni, ez hadd lehessen már joga egy, az ország működéséért felelős hatalomnak. Az, hogy ezt milyen jogi megoldásokkal teszi, az már csak egy elhanyagolhatóan részletkérdés. Ha neked nem tetszik a most kijelölt szakmai hivatal, majd kijelölnek erre a feladatra egy másikat. Hidd el, hogy abban az esetben, az a másik is ugyanezt a feladatot fogja elvégezni. Mert a feladatot el kell végezni, a társadalmi többség és az ország nemzetbiztonsága érdekében.
Mi lehet ezzel a gond és egyáltalán kinek lehet ettől félnivalója, na persze csak ha azoknak, az ellenőrizendőknek tényleg nincs vaj a fejükön.
Ha meg van rajtuk vaj, akkor tessék és viseljék a következményeket.
Nem ismerjük még a vizsgálatok eredményét. A vizsgálatot szakemberek végzik. Bízzunk benne, hogy objektív, szakmai alapon fognak jelenteni ezekről az ügyekről.
Hol sérül itt a jogállam?
A jogállamiság inkább azt jelenti, hogy senki se érezhesse magát törvényeken kívül és senki se csinálhasson olyasmit, ami a nagy többség érdekeivel megy szembe. Ha mégis, ha a törvényeket akár kiskapukon keresztül, akár látszólagosan törvényesen, de a társadalom egészséges működését megzavaróan ezt valakik mégis megteszik, az ország sorsáért felelős hatalomnak abban az esetben is kötelessége ezekkel szemben, a nagy többségi társadalom érdekében fellépni.
Úgy gondolom, hogy pláne a külföldről pénzelt és nyilvánvalóan a társadalmunk normál és megszokott működését megzavaró és felforgató célú feminista hazugságok és a hamis sztereotípiák gyártása, valamint azok napi szintű, iparszerű terjesztése, nem tartoznak egy demokratikusan működő jogállam által eltűrendőnek. Ez külső, idegen hatalomtól származó agresszió. Lehet ilyet is csinálni, az ilyen irányú hazai mozgalmaknak a saját erejükből, de azt mindenképpen meg kell akadályozni, hogy külföldről, idegen erők manipulálják a mi saját országunkat és szabják meg azt, hogy miként működtessük saját önálló és független társadalmunkat. Ez egyáltalán nem mond ellent az EU tagságunknak és együttmúködési kötelezettségeinknek sem. Az EU tagságtól függetlenül is jogunk van a mi nemzeti sajátosságaink és értékeink megőrzéséhez. Egyelőre még nem kötöttünk olyan szerződést, ami ezeknek a jogainknak felfüggesztését jelenthetnék.
Kodo
Újságíró
Kodo

Európa Tanács: Függessze fel a Kehi a civileknél indított vizsgálatot!

Aggodalmának adott hangot Nils Muiznieks, az Európa Tanács emberi jogi biztosa a civil szervezetekkel szemben Magyarországon alkalmazott “megbélyegző retorika” miatt, írja az MTI. A biztos hivatala internetes oldalán csütörtökön nyilvánosságra hozta a Muiznieks és Lázár János közötti levélváltást”

“Tekintettel arra, hogy a Norvég Civil Támogatási Alap pénzügyi forrásai közpénznek minősülnek, a magyar kormánynak erkölcsi kötelessége minden, hatáskörében elrendelhető intézkedést megtenni, amely a felmerült kérdések pontos kivizsgálásához szükséges” – áll Lázár válaszában. A miniszter azt is világossá tette, hogy a Kehi rendelkezik a megfelelő törvényi felhatalmazással, hogy ellenőrizze a költségvetési támogatások elköltését, így a nemzetközi szerződés alapján nyújtott támogatások felhasználását is.