Alter Ego

Megvonható akár a feminista szervezetek közhasznú jogállása is?

Érdekes párbeszédet vetett fel a Férfihang.hu berkein belül is, hogy a Norvég Alapból kapott támogatások ellenőrzése a legnagyobb feminista civilszervezeteket is első körben érintette. Bár lapunk író-olvasó közössége elsődleges ideológia ellenfelének tekinti ezeket a civil szervezeteket, azonban amennyire erős ez az ellenérzésünk, pont annyira a szólásszabadság és az állampolgári szabadságjogok mélyen elkötelezett hívei is vagyunk. Így hát elsődlegesen fontos kérdésként merülhet fel mindannyiunkban, legitim-e a Magyar Állam vizsgálata ezekkel a civil szereplőkkel szemben?

A kérdés tisztázásához az adja a kulcsot, hogy korántsem csak egyszerű civil szereplőkről, hanem olyan szervezetekről van szó, amelyek sikeresen közhasznú jogállásra pályáztak a Magyar Államnál. Ezen jogállásuk megszerzésének törvényes alapfeltétele, hogy olyan tevékenységet kell szabályzatukban felvállalniuk, amelynek végzése alapvetően állami közfeladat is egyben. Legalábbis papíron mindenképpen így kell ennek lennie. A civil szervezetek közhasznú jogállása olyan komoly privilégiumok birtoklásával jár együtt, mint a költségvetési támogatás lehetősége, a pályázat útján megszerezhető költségvetési támogatás lehetősége, az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás lehetősége, az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás lehetősége.  Könnyen belátható, hogy a közhasznú jogállás szükségszerűen komoly kötelezettségeket is ró ezekre a szervezetekre, például pénzügyi erőforrásaikat kötelesek a meghatározott közfeladatok végzésére fordítani, tehát a törvény szerint még a gazdálkodásuk során elért eredményt sem oszthatják fel, azt mindenképpen a létesítő okiratukban meghatározott közhasznú tevékenységre kell fordítaniuk. Egyértelműen szükséges az is, hogy az állam ellenőrzési jogkörrel rendelkezzen a fent felsorolt privilégiumok útján megszerezhető, közcélokat szolgáló pénzek és általában a közhasznú tevékenység felett.

A közhasznú civil szervezetek pénzügyi ellenőrzésének feltételeit a törvény pontosan körülhatárolja és lehetővé teszi a Magyar Állam számára, hogy a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felett is ellenőrzést gyakoroljon. A 2011. évi CLXXV. számú az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény a következőképp rendelkezik a 47. paragrafusban:  “A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.”  – Ez egyértelművé teszi, hogy a vizsgálat alá vontak tiltakozása ellenére az államnak megkérdőjelezhetetlen törvényes joga a folyamatban lévő ellenőrzések lefolytatása. Mindezt szükségszerűen tudniuk kell a közhasznú jogállású civilszervezeteknek is. Ha ennek ellenére azt állítják, hogy nincs tudomások a privilégiumaikhoz társuló beszámolási és egyéb társadalmi kötelezettségeikről, akkor el kell gondolkodnunk, hogy ez a megfelelő felkészültségüket vagy az igazmondásukat kérdőjelezi-e meg leginkább?

Arról, hogy milyen visszaélések fordulhatnak elő a szigorú szabályozás ellenére is, jó példákat szolgáltat a KEHI elnökének Világgazdaság Online számára adott interjúja is:

– Rendesen belekerültek a politikai darálóba azzal, hogy a Miniszterelnökség kijelölte a KEHI-t a Norvég Alap felhasználásának teljes körű vizsgálatára.

– A KEHI felállítása óta eltelt húsz évben példa nélküli az a támadás, amit ennek az ügynek a kapcsán ki kell állniuk a munkatársainknak. Ellenőreink nem közszereplők, hanem állami tisztviselők, akiket ehhez képest újságírók, fotósok és kamerák hada vár, amikor az előre bejelentett vizsgálatra megérkeznek. Ez egy hivatalos eljárás, a politikai csatát vívják meg másutt az érintettek.

– Csakhogy ők az önök eljárását, konkrétan az illetékességüket kérdőjelezik meg.

– A KEHI jogosult vizsgálni ezeket a szervezeteket, ez egyértelműen levezethető a jogszabályból. Abból az 58 szervezetből, amelyeket az első körben megkerestünk, a többség nem is kifogásolta ezt. Szeretném hangsúlyozni, hogy a KEHI semmi mást nem kér be, mint közérdekből nyilvános adatokat. Azt gondolom, hogy akinek nincs takargatnivalója, annak egy pénzügyi ellenőrzéstől sem kell tartania.

– Azt mondja, csak közérdekből nyilvános adatokat kérnek be, de 2010 óta egészen a legutolsó számláig, alvállalkozói-beszállítói szintig ellenőrizhetnek.

– Így van. És ennek köszönhető például, hogy két, egymással szorosan összefonódó alapítványnál is fel tudtuk deríteni az 1 százalékos adófelajánlásokkal kapcsolatos visszaéléseket. Ezek az alapítványok, és ezt csak zárójelben jegyzem meg, szintén minden követ megmozgattak, hogy akadályozzák a munkánkat. A két alapítványnál a számlákat egyenként ellenőrizve derült fény arra, hogy az évek során az adó egy százalékából összesen hozzájuk befolyt 966 millió forintból mindössze 68, azaz hatvannyolc millió forintot fordítottak a beteg gyerekek és családjaik közvetlen pénzügyi támogatására, ezzel szemben közel 270 millió Ft-ot a működésükre és a saját reklámozásukra használtak fel. De a számlaellenőrzések során bukkantunk olyan esetre is, hogy különböző cégek közbeiktatásával papíron kétszer annyiért adományozott egy orvosi eszközt egy kórháznak egy alapítvány, mint amennyit a valóságban kifizetett érte a beszállítónak. A beszámolókban persze minden rendben volt, és a kórház is hozzájutott a műszerhez, csak éppen az adóforintokból folyt el több tízmillió forint magáncélokra. Az ördög tehát sokszor a részletekben rejlik, és ez nyilván nincsen másképp a Norvég Alappal kapcsolatban sem. A KEHI 2008 és 2010 között már folytatott az Alapnál úgynevezett mintavételes ellenőrzést, de akkor még nem vizsgálódhattunk ilyen mélységben, mert nem volt erre jogszabályi felhatalmazásunk.

– Mennyi idő múlva csitulhatnak a kedélyek, mikorra zárulhat le a Norvég Alap vizsgálata?

– A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy ilyen nagy, sok szervezetet érintő, áttekintő vizsgálat legalább három hónapot vesz igénybe, persze, ha csúszik az adatok kiadása, csúszhat az ellenőrzés is.

– Az elmúlt négy évben hány ügyben vizsgálódott a KEHI?

– Csaknem száz ellenőrzést folytattunk, amelynek során több mint ezer állami tulajdonú, vagy azokkal kapcsolatban lévő, illetve költségvetési pénzt felhasználó céget, szervezetet ellenőriztünk. A négy év alatt 118 feljelentést tettünk, ez összesen 95 milliárd forint elkövetési értéket jelent, ekkora az a vagyoni hátrány, ami szerintünk érte, vagy szerencsés esetben, mert nem történt még kifizetés, érhette volna az államot. Mindössze három esetben nem rendeltek el nyomozást, ami, azt gondolom, nagyon szép eredmény és a kollégáim szakmai munkáját dicséri.

Fentiek fényében feltételezem, hogy akár megtörténhet az is, hogy amennyiben a folyamatban lévő vizsgálatok bármilyen visszaélést tárnak fel, akkor sor kerülhet az érintett civil szervezetek közhasznú jogállásának megvonására is. A szólásszabadságért és demokráciáért aggódókat megnyugtatandó le kell szögezni, hogy ez nem jelentené ezeknek a civil szereplőknek az “elnémítását” vagy demokratikus jogaiknak a korlátozását, pusztán egyetlen dolgot eredményezne: a továbbiakban nem végezhetnék sajátos véleményük propagandáját az adófizetők által fizetett közpénzből. Személyes meggyőződésem alapján reménykedem benne, hogy a vizsgálat kellő körültekintéssel kiterjed majd a feminista civilszervezetek tevékenységének közhasznú jellegének vizsgálatára is, hiszen itt a Férfihang.hu hasábjain már évek óta adunk hangot annak a véleményünknek, hogy erősen kétségbevonható, hogy közhasznú tevékenységnek tekinthető-e  például a férfiak radikális feminista ideológiák alapján történő démonizálása, például a nyíltan férfihibáztató, férfiellenes utcai demonstrációk szervezése, például a családon belüli erőszakkal összefüggésben a különböző szakmai szervezetek állásfoglalásának ellentmondó hitelvek erőszakos népszerűsítése, például az Egyenlő Bánásmód Hatóság által lefolytatott társadalomkutatás által már régen megcáfolt feminista “üvegplafon” elmélettel történő folyamatos nyilvános hangulatkeltés, például az állam abortuszmegelőzést célzó kampányainak nemzetközi ellehetetlenítése, például az abortuszt teljes mértékben a nők döntése alá rendelni akaró nagyfokú abortuszliberalizáció kampánya, például a közhasznú szolgáltatások nyújtása során a nemi diszkrimináció alkalmazása, például a nemi alapú diszkriminációt konkrétan megtestesítő mindenféle női kvóták népszerűsítése, és hadd ne soroljam tovább… – Mindezen “áldásos” tevékenységüket természetesen közhasznú jogállásuk esetleges megvonása után is végezhetik a radikális feministák, csak éppen semmiképpen sem az adófizetők, hanem a saját pénztárcájuk terhére.

Szögezzük le azt is, hogy nem csak a gazdálkodásukkal vagy beszámolási kötelezettségük megszegésével összefüggésben vonható meg egy civil szervezet közhasznú jogállása, ugyanis a fent már nevesített törvény a 32. paragrafusban úgy rendelkezik, hogy közhasznú szervezetté olyan szervezet minősíthető, amelynek “megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható”, márpedig jómagam úgy gondolom, hogyha volt is valaha megfelelő társadalmi támogatása ezeknek a radikális feminista ideológiát népszerűsítő civil szervezeteknek, azt akkor is már régen elveszítették.

15 votes, average: 4,93 out of 515 votes, average: 4,93 out of 515 votes, average: 4,93 out of 515 votes, average: 4,93 out of 515 votes, average: 4,93 out of 5 15 olvasó átlagosan 4,93 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

Post Author: Alter Ego

Alter Ego
Érdekelnek az emberek. Érdekelnek a közösségek. Mindez a pszichológia és a társadalomtudomány nagyítója alatt is. Mindig is meghökkentettek és lenyűgöztek az egyéni- és a közgondolkodás paradoxonjai. Emellett van személyes véleményem is a világról, sőt nem átallom néha le is írni. Elismerem, hogy az elemző énem felett néha a privát szenvedélyességem győzedelmeskedik, ezért a kedvenc műfajom a publicisztika.

20
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
5 Egyéni hozzászólás
15 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
12 Hozzászólások szerzői
keineReina NicolasaPash CutterBalu1stlibsifemcsiszingli Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Asidotus
Olvasó
Asidotus

“Ha Orbán Viktor megtámadná a Poklot, legalábbis kedvezően nyilatkoznék az Ördögről.

(Sir Winston Churchill után szabadon)

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ha Nagy-Britannia valaha is olyan katasztrofális helyzetbe kerülne, mint Németország 1918-ban, akkor Istent kérném, hogy küldjön nekünk egy embert az Ön erejével és jellemével, méltóságos uram.” – Churchill

Asidotus
Olvasó
Asidotus

Az ellenségem ellensége még nem lesz a barátom, ez igaz.

Apa35ev
Olvasó

Csak ennyivel tudok hozzászólni, hogy mi számít közhasznúnak és mi jogellenesnek.

Döntse el mindenki maga ebből a talált videóból!

http://www.youtube.com/watch?v=5YZoD88wOxk

102 ezer aláírás és “A” kozmetikai cég jelent valamit. A femina hatalmas fogyasztói piacot ad és csak a képviselőkön múlik, hogy bedőlnek -e a változatlan erejű női bűbájnak. Jelen állás szerint MÉG igen, szerencsére viszont akad néhány jóérzésű ember is köztük aki nem feledkezik meg a bajtársairól és számukra nemcsak nő és gyermek létezik a társadalomban, hanem a túlélésért küzdő férfi is.

Kodo
Újságíró
Kodo

Szeretnék olyan jogi alapú szembesítést is, hogy vajon mennyiben állja meg a helyét, mennyiben felel meg a tevékenységük a bejegyzésükkor vállaltaknak? Nem hiszem, hogy akkor, a bejegyzéskor azt merték volna felvállalni, mint amit azóta is erőszakosan a gyakorlatban tesznek és követelnek. Mármint az egyenjogúság, az egyenlő bánásmód elleni fellépésük, a külön kedvezmények követelése és emberek igen nagy tömegeinek nemi alapon való joghátrányba taszításának követelését.

edie
Olvasó
edie
hgyi
Szerkesztő

Ennek miért örülsz ennyire?

TheElf
Olvasó
TheElf

Ha egy szervezet beismeri, hogy adtak úgy kölcsönt, hogy azzal a támogatók pénzét kockáztatták, nem lenne rá jogosultságuk, és ezzel más szervezetek közötti versenyt befolyásolták (ami tisztességtelen dolog) akkor őszintén szólva engem nem zavar, ha ennek jogi következménye is van…

hgyi
Szerkesztő

De még csak nyomoznak, semmi konkrétat nem tudunk. Gondolom, feljelentés alapján kutakodnak ezekben az ügyekben.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Öööö, miféle versenyt befolyásoltak? Az eléggé világos, hogy igen, adtak kölcsönt. Erre vonatkozóan a PSZÁF-tól évekkel ezelőtt kért állásfoglalásuk sem igazán ad támpontot, mivel eléggé semmitmondó.

Aki kicsit is ismeri a civil szféra működését, az tudja, hogy a szervezetek jó része máról holnapra él. Tőkéjük, tartalékuk, hitelük szinte semmi, így pályázatot nyerni sem mindig álom. Ott a pénz, de csak akkor kapják meg, ha elköltik előre. Róka fogta csuka. A PSZÁF állásfoglalás alapján hasonló ügyekben úgy lehet az előfinanszírozás terhét átvállalni, hogy abból pénzügyi nyereség ne származzon, ne számoljon fel kezelési költséget, kamatot stb., azonban a tranzakció során keletkező veszteségét a kölcsönadó érvényesítheti.

A probléma ott van, hogy az Ökotárs a saját különféle kötvényekben letétbe helyezett vagyonából adott kölcsön a civileknek és azt a kamatot kérte el, amit ő elveszített. Ha akarom, csak a veszteségét érvényesítette, ha akarom, pénzügyi nyereségre tett szert. Baromi nehéz jó választ adni, és a jelenlegi üldözős játékban sajnos várható, hogy a KEHI bűnbakot akar azonnal.

Egyébként az “üldözött” szervezetek többsége még mindig nem feminista. És az üldözés még mindig nem a feminizmus ellen irányul. Örülni kár. Pl. a K-monitor jobban csípi Lázár szemét, az hétszentség.

Kodo
Újságíró
Kodo

Bánja a fene, hogy pont kik azok akiket megvizsgálnak.
Ha valakik tényleg elkövettek valamit, bűnhődjenek.
Törvényetelenül pedig még feminisa szerveződéseket se hurcoljanak meg.

Megjegyzem viszont, hogy a feministák közhasznúságáról viszont érdemes lenne széles körű társadalmi vitát nyitni.
Nem maguknak a feminista szervezeteknek a részvételével, nem velük vitatkozva, hanem társadalomkutatók és egyéb szakmai hozzáértők bevonásával. Mint csak például kriminalisztikai és ezen belül bűnmegelőzési szakemberek is, statisztikai, történész, politológus és még sokan mások és persze az állampolgárok lehető legszélesebb, nőkből és férfiakból álló tömege is véleményet nyilváníthasson.

Ki kellene deríteni végre feketén fehéren, hogy vajon mennyiben lehet hasznos a nagy többség számára a társadalmon belüli egyoldalú és manipulatív gyűlöletkeltésük és főleg az erre ráépített, az egyenlő bánásmód elleni erőszakos feminista küzdelem.
Mert akárhogyan is nézzük, a magyarországi feminizmus mégiscsak és bizonyíthatóan egy külföldről ide erőltetett és külföldről pénzelt idegen test a hazai társadalmi és politikai életben. Ez akkor se biztos hogy elfogadható, ha éppen a külföldi pénzügyi támogatások rendszere pénzügytechnikailag törvényes.

keine
Olvasó
keine

Figyelj kamatot is szedtek onnantól kezdve  illegális pénzügyi szolgáltatás   ….tehát igen súlyos bűncselekmény bizonyos helyeken akar halálbüntetés is járhat érte.

TheElf
Olvasó
TheElf

Alapvetően hibás alapállásból vizsgáljátok a feminista szervezetek közhasznú voltának kérdését. Nyilván fel lehet tenni a kérdést, milyen feladatokat hivatottak ellátni? De tegyük fel a kérdést, kinek jó a feminizmus? E nélkül ugyanis nem tudjuk eldönteni ki és mit nyer vele, és ebből mi a közfeladat. Könnyű azt mondani, hogy a nőknek. Csakhogy az esetek döntő többségében az derül ki, hogy ez nem igaz. Még csak az sem, hogy a feministáknak. Hanem az adott ideológia képviseletéből élőknek. Azaz ezeknek a másokat hergelő szervezeteknek az üzletszerű sírásból jól megélő vezetőinek jó. A vita kapcsán persze “nem lehet rajtunk füstszűrős sapka”: Ha ugyanis a nőkről általában beszélünk akkor figyelmen kívül hagyjuk az egyéniségüket, tárgyiasítjuk őket, Ha viszont adott lányok példáján keresztül mutatjuk be a problémát, akkor az nyilván nem mindenkire igaz ugyanúgy, csak egy kiragadott példa. Kedves feminista kisasszony! Önön sincs rajta az a bizonyos füstszűrős sapka. A feminizmus amikor a nőkről általában beszél, pontosan elfelejti azt, hogy megannyi egyéniségről van szó, eltérő szempontokkal, értékekkel, álmokkal, egyéniséggel és adottsággal. Az érvrendszerben 1 darab hivatkozási alap lesz mindegyik. Eszköz, tárgy ami egy izmusból megélni akarók megélhetésének eszköze. Előítéletek nőkről és férfiakról Adott egy szobában két nő. Mindkettő katona. Csak az egyik azt követeli, éppen a feminizmusra is mutogatva, legyen sokkal több helyen a seregnél női mosdó, szállás a női katonáknak, a női egyenruha legyen egy kicsit nőies. A másik viszont azt mondja a harctéren sem nő és férfi van, hanem katona. Nem nőies ruhát akar, hanem megfelelő védő felszerelést. A külön szállás, a külön mellékhelység szerinte harctéri körülmények között nem megvalósítható, és így a seregnél máshol is lehet minden koedukált. Ő a seregben katona akar lenni. A “nőbarát sereg” éppen az ő hitelét, és részben az eredményeit vennék el. Mert az, hogy ő is ugyanolyan katona az számára eredmény és cél is. Ha már más egyenruhát kell kapni, ha már nem vihetnék oda ahol nincs meg pár apróság, akkor ez elveszne. És igen, nem egy ilyen lány közli, hogy amikor az a kérdés kié az ülőhely, nem a nőé, hanem a civileké (jobban rá vannak szorulva) és a tiszteké (ugye a tisztelet miatt). Amikor egy feminista szervezet a nők elleni erőszakról beszél, és a nőket gyengébbnek állítják be, azzal azt mondják róluk ők nem ugyanolyan katonák. A kitüntetések mást mondanak róluk. És furcsa módon szerintük nem a nők elleni, hanem a civilek, a gyengébbek elleni erőszak a bűn. Igen, az érzelmi zsarolás és az erőszak milliónyi más formája is. És igen furcsa, hogy sok ilyen lány bizony nő létére furcsának és elfogadhatatlannak tartaná azt a helyzetet, hogy ő megüthet egy férfit, harcedzett katonaként egy könyvelőt, míg az nem üthet vissza mert ő nő. A másik nem kap segítséget, mert ő férfi “bizonyára meg tudná magát védeni” ha egyáltalán megtehetné. Míg a férfi akkor is menne a sittre, ha csak védekezik. Igen, Amerikai lányról van szó… De nagyon rendes, aranyos és szerintem csinos lányról is. Igaz a randi tippekről azt mondja: Nyugodtan tanulják csak a srácok. Fel lehet ismerni ki az aki “tuti tippekkel” próbálkozik. Ha pedig nem azzal megy a próbálkozás, hogy tényleg össze illenének akkor mindkét félnek az a jó, ha nem lesz az egészből semmi.  És ebben igaza volt. De pont az ilyen lányok kapcsán tudjuk miért nem kell annyira tartani sok feminista praktikától. Mert könnyű olyan lányt találni aki nem feminista. A feminizmus amikor viszont elsősorban a nőkről fogalmaz meg gondolatokat előítéletes és tárgyiasító. A nőjogi szervezete akik sebezhetőségről beszélnek, az ilyen lányok eredményeit kérdőjelezik meg. Ugyanakkor, ha sebezhetőbbnek tekintjük a lányokat, akkor több feladatot nem vállalhatnának, a döntések kockázata kapcsán pedig hamar visszatérnénk arra a korábbi álláspontra akié a kockázat, azé a döntés.  Furcsa módon a feminizmus ellen fellépő csoportok jelentős része hasonló módon előítéleteket fogalmaz meg a férfi szerepkörrel kapcsolatban, ami viszont a férfiak számára okoz érdeksérelmet. Védekezési lehetőségek kérdése A férfit sok esetben a hamis vádaktól és megannyi más dologtól megannyi dolog védi. Ha élnek vele. Egy férfi is el tud kerülni sok veszélyes helyzetet, oda tud figyelni párválasztásnál. A problémás jellem eddig mindenkivel kibaszott aki bízott benne, de pont ezért menő és közben kihívóan csinos helyett lehet választani olyan lányt akivel megannyi dolog összekötne hosszabb távon is. Ha a jelleme adott, az egyénisége is, és hosszabb távon ebbe tudsz beleszeretni, és számodra azért szép, mert szereted (és már ilyet keresnél magadtól is, mert jó) és nem azért mert egy menő trendet követ… Máris jobbak az esélyeid. Ha a feministákkal nem állsz szóba, akkor még jobbak. De ha baj van fel tudsz készülni. Meglepheti a próbálkozót, hogy az otthoni biztonsági kamera serverre is rögzít, módosíthatatlanul. És sok esetben a hamis vád mellett előkerülhet a zsarolás kérdése is (ha fenyegetett), hogy a válásnál hazugsággal tisztességtelen anyagi előnyt akar szerezni… Szar ügy amikor a hamis vád mellett zsarolás ás csalás is a vádak listájára kerül. Könnyű feltenni a kérdést akár férfi akár feminista oldalról: Miért nincs tömegesen… Tovább olvasás »

Balu1st
Olvasó
Balu1st

Hát ( :-) ) nem voltál túl rövid, de nekem tetszett.

edie
Olvasó
edie

Az hogy egyenruha mennyire legyen domború, még hagyján, de könnyített felkészítést kapnak legalábbis Amerikában, odáig vannak szexuális zaklatásoktól, és aztán csodálkoznak miért nem veszik komolyan őket…

http://vs.hu/nok-tek-bevetesi-egysegeinel-0210

Mondjuk ez hitelesnek tűnik, hogy női rendőröknek vannak bizonyos előnyei, de ők maguk is elismerik bizonyos fizikai korlátaikat.

Naooo
Olvasó
Naooo

Bohócbrigád.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Azt persze elfelejtitek észrevenni, hogy ezek a nők egy csomó mesterségesen generált sztereotípiát megcáfolnak. Nem lettek férfiimitátorok, nem csorbult a nőiességük, nem lettek alkalmatlanok az anyaságra csak azért, mert férfias területet választottak. Nem kényszerítette őket erre a területre semmi, nem hágták át a biológiai korlátaikat. Ja, és képesek kordában tartani a “női hisztijüket”, nem érzékenykednek, nem bőgik el magukat nonstop, mint a férfiak übermacsó részének képzeletében élő érzékeny lelkű nők.

Egyszerűen emberek, akik elhivatottságot éreztek valamilyen szakma iránt, és ezt megvalósították úgy, hogy még alkalmasak is rá. Nem hiszem ugyanis, hogy a TEK-ben akármilyen kvóta vagy feminista lobbi benn tudna tartani alkalmatlan, használhatatlan embereket, mert a saját kollégáik löknék ki maguk közül. Épeszű ember nem ad töltött fegyvert annak a kezébe, akiről tudja, hogy béna és mögötte fog állni egy harci helyzetben.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Épeszű ember nem ad töltött fegyvert annak a kezébe, akiről tudja, hogy béna és mögötte fog állni egy harci helyzetben.”

Most ezzel igazoltad a koncentrációs táborokat?

.
Olvasó

Nem csorbult a nőiességük? Talán mert nem is volt:

Hajni: Apa nélkül nőttem fel, korán önállósodtam. A családban is hamar irányító szerepet töltöttem be, elég fiús voltam. Míg a suliban a lányok egymást fésülgették, én kimentem a srácokkal focizni. Fiús sportokat választottam, karatézni kezdtem, válogatottként Európa-bajnoki 3. voltam.”

Anita: Én is bunyóztam a fiúkkal, játékkatonáim is voltak. A szüleim rámhagyták. Nem is tehettek mást: egyszer karácsonyra kaptam egy babát és sírva fakadtam. Nem erőltették, hogy lányos legyek. Imádtam Chuck Norrist, a dzsungeles-katonás filmeket, az akadálypályákat.”

Pash Cutter
Újságíró

TheElf:

Gyönyörű okfejtés. Ez nagyon jó cikk lenne a Férfihangon. Szerintem ez a komment megérdemelné, hogy cikk formájában megjelenjen itt.