Maxwell
1 megosztás

Mely országokban vár egy férfit a legtöbb lehetőség a nőknél?

A párkapcsolatok létesítésével kapcsolatban nemrégen találkoztam egy érdekes, elgondolkodtató nézőponttal, amely három nagy csoportba sorolja a Föld országait, területeit az alapján, hogy a férfiaknak általában véve milyen választási lehetőségeik vannak a nőkkel való intim kapcsolatok keresése során. 

Ezek a lehetőségek első körben adott országonként a nők helyzetén és döntésén múlnak. Sokan biztosan azzal az egyszerűsítéssel szemlélik a világot, amely szerint egy adott ember ugyanolyan esélyekkel talál komoly párkapcsolatot vagy alkalmi viszonyt akár Törökországban, Brazíliában, az Egyesült Államokban, Oroszországban vagy éppen Németországban, hiszen meglátásuk szerint elsősorban a személytől függ mindez. Bár az egyéni vonzerőnek és képességeknek biztosan jelentős szerep jut, de az átlagember által létrehozható intim kapcsolatok milyenségét, mennyiségét, minőségét nyilván nagyban befolyásolja az a kulturális közeg és annak megannyi jellemzője is, ahol élnek. Most ezeket a jellemzőket vizsgálva korunk egyik fontos, mégis alig tárgyalt trendjének áttekintése következik.

 A kérdés így szól: Átlagos férfiként a Föld különböző országaiban milyen lehetőségeid vannak a nőknél rövid és hosszútávon?

rózsaszín – könnyű alkalmi kapcsolat, nehéz komoly kapcsolat találása; zöld – könnyű alkalmi kapcsolat, könnyű komoly kapcsolat találása; piros – nehéz alkalmi kapcsolat, könnyű komoly kapcsolat találása
rózsaszín – könnyű alkalmi kapcsolat, nehéz komoly kapcsolat találása; zöld – könnyű alkalmi kapcsolat, könnyű komoly kapcsolat találása; piros – nehéz alkalmi kapcsolat, könnyű komoly kapcsolat találása

1. Olyan országok, ahol a nők szexuális szabadsága senki és semmi által nincs korlátozva. A nők azokkal a férfiakkal létesíthetnek kapcsolatot, akik iránt vonzódni kezdenek. Mindeközben a feminista nézetek elképesztő mértékben elterjedtek és a hétköznapok részévé váltak, ami mentalitásban és belső tulajdonságaikban (is) elférfiasítja a nőket. A hagyományos férfi-női szerepeket preferáló nő gyakorlatilag nem létezik, nem fordul elő tömegesen. Egy átlag férfi gyakorlatilag nem találhat elköteleződésre hajlandó, fiatal, feminin, hűséges nőt, de könnyen találhat nőket alkalmi kapcsolatokra.

2. Olyan országok, ahol a nők szexuális szabadsága már szinte egyáltalán nincs korlátozva külső tényezők által és a nők a vonzalmuk alapján választanak a férfiak közül. Mindeközben a feminista nézetek semennyire, vagy csak kevéssé elterjedtek és minimálisan befolyásolják a nők gondolkodását, akik jórészt feminin természetűek maradtak és sokuk számára elfogadottak a klasszikus férfi-női nemi szerepek. Egy átlag férfi könnyen találhat elköteleződésre hajlandó, fiatal, feminin, hűséges nőt és könnyen találhat nagy számban alkalmi kapcsolatokra is nőket.

3. Olyan országok, ahol a nők szexuális szabadságát az állam, a vallás, a család, a szegénység, a hagyományok jelentősen korlátozzák, vagy nullára csökkentik. A nők döntési szabadsága talán már nem is létezik abban a tekintetben, hogy kit választanak partnernek, párnak maguk mellé, vagy ha igen, az jellemzően nem a szexuális/romantikus vonzalmon alapul, hanem például anyagi érdekeken. Mindeközben a feminista nézetek egyáltalán nem ismertek. A nők klasszikus női szerepben élnek a férfi-nő kapcsolatokban, viselkedésük a nőiség hagyományos, konzervatív modelljét követi. Egy átlag férfi könnyen találhat elköteleződésre hajlandó, fiatal, feminin, hűséges nőt és gyakorlatilag nem találhat alkalmi kapcsolatokra nőket.

Vajon sokak számára elérhető vágy a klasszikus nemi szerepekben gondolkodó, fiatal feleség megtalálása és vele a nagy eséllyel az élethosszig tartó kapcsolat folytatása a nyugati országokban? – Természetesen nem. Túlságosan elterjedtek a feminista nézetek és a nők általában férfias tulajdonságokat öltöttek magukra, ezért klasszikus nemi szerepekben gondolkodó nők szinte nem léteznek, miközben a nők a családalapításra biológiailag legalkalmasabb korukban jellemzően a tanulásnak és a karrierjüknek szentelik az idejüket, ráadásul a válások száma általában magas.

Lehetséges a túlságosan tradicionális, vallásos, szegény, elmaradott, diktatórikus országokban a nőkkel alkalmi kapcsolatot létesíteni anyagiak bevonása nélkül? – Nem, hacsak nem te vagy a királyfi, a pártfőtitkár fia, olajmágnás, vagy a helyi pártvezér. Igen komoly státusz felmutatása vagy ne adja Isten anyagi szolgáltatás nélkül a helyi nők a családjuk, államuk, vallásuk, anyagi helyzetük, tradícióik foglyai a szexuális szabadság tekintetében.

Hova szerencsés születnie, vagy érdemes költöznie egy férfinak, ha könnyű alkalmi kapcsolatokat szeretne úgy, hogy ne kelljen aggódnia a nők megjelenése és női tulajdonságaik hiánya miatt? Milyen helyeken érdemes élni, ha nőies mentalitású barátnőt szeretnél, olyat, akihez könnyű szexuálisan is közeledni? Hol lehet a legnagyobb eséllyel találni egy lányt, aki az egész életét neked szenteli? A 2-es típusú országok azok, ahol ugyanazon helyen mindezek a lehetőségek egyszerre adottak.

A térkép természetesen nem lehet hajszálpontos, így most szeretném is elejét venni az ezzel kapcsolatos megjegyzéseknek. Ez az infografika egy hozzávetőleges állapotot mutat be és lehetséges, hogy van néhány a készítői által kevésbé ismert ország, amelyet egy másik szín pontosabban jelölne, azonban inkább a régiókra, területekre koncentráltak a szerzők.

India és Kína relatíve fejlettnek számítanak, azonban társadalmuk tradicionális szokásai erősen érvényesülnek. Az emberek döntéseit a párkapcsolatok terén a családjuk befolyásolja, illetve Indiában a vallás is. Egyértelműen nem adott egyik országban sem az a fajta szexuális szabadság a tömegek számára, amely Kelet-Európában vagy Dél-Amerikában igen.

Japán, Dél-Korea vagy éppen Ausztrália 1945 óta folyamatosan a nyugati világgal együtt mozgó társadalmi változásokon mentek át és annak szerves részeivé váltak. A dél-kelet ázsiai országok nem túl régen indultak el a fejlődés útján, de már viszonylag stabilak az egyéni szabadságjogok és a nyugatiakhoz képest könnyedebb demokráciáik helyzete is, miközben ugyanúgy piacgazdaság van ott is, mint Kelet-Európában vagy Dél-Amerikában.

Érdekes megfigyelés, hogy a 2-es típusú országok nem túl régen léptek a nyugatiasodás, demokrácia, piacgazdaság útjára. Azt gondolom ez a lényeges közös jellemző lehet az oka annak a társadalomszerkezetnek, amely egyesíti a két másik társadalmi modell pozitív tulajdonságait.

Közép-Ázsia, a Közel-Kelet és Afrika különböző mértékekben rabjai a vallásosságnak, önkényuralomnak, szegénységnek és a tradicionális „régi” szokásoknak, ráadásul a legtöbb országban ezek közül az élet sem olyan biztonságos. Emiatt sem igazán jó helyek arra, hogy tartósan ott éljen az ember.

Sok férfi olyan életciklusokat preferálna saját maga számára, amelyben a megállapodás és családalapítás előtt inkább az alkalmi kapcsolatokra fókuszálhat. Ha 50, 100 évvel korábban – vagy még régebben szinte bármikor az emberi civilizáció történetében – születünk meg, akkor valószínűleg egy nő mellett éljük le az életünket, aki jó eséllyel a saját falunkból vagy egy szomszédos településről származott volna. Monogám életünket legfeljebb néha a szomszédasszonnyal a kazalban való hempergés bűnös öröme színesítette volna. – Mondom ezt azért, hogy az idealisztikus ábrázolásba egy csipetnyi hétköznapi realitás is vegyítsek.

A technológiai fejlődés, a feminista eszmék terjedése és a nők szexuális forradalma azonban elvette ezt a roppant kényelmes és egyszerű életet az emberek többségétől – férfiaktól és nőktől egyaránt. A régi idők után való vágyakozás helyett azonban meg kell tanulni alkalmazkodni az új világhoz, és a férfiknak önmaguk számára kell létrehozniuk a fejben tökéletesnek elgondolt életvitelt. Sokak számára ez nem véletlenül azt jelenti, hogy az elköteleződésükig minél több nővel akarnak intim viszonyt létesíteni, majd amikor idejét gondolják a megállapodásnak, azt egy kívül-belül nőies, klasszikus nemi szerepeket elfogadó nő oldalán képzelik el. Sokan gondolhatják úgy, hogy jobb, kényelmesebb, kevesebb erőfeszítést igénylő dolog lenne egy régebbi korban élni,  azonban nekünk itt és most kell kihoznunk a legjobbat a lehetőségeinkből. Egy öntudatos, önmagát és képességeit fejlesztő férfi ma többet tud kihozni az életéből a párkapcsolatok vonatkozásában, mint bármikor máskor a történelem során. Régebben annak a lehetősége sem volt igazán adott egy átlagos férfi számára, hogy megtanuljon csajozni, érteni a nőkhöz, vonzalmat kelteni bennük, ha nem tipikus “alfahím” beállítottsággal született. Ma sokkal inkább. Régen nem volt meg a lehetőség egy átlagos férfi számára, hogy a megállapodás előtt, ha szükségét érzi ennek, akkor akár nagy számú (a konkrét adat behelyettesítését az egyéni fantáziára bízom) nővel létesítsen kapcsolatot. Ma igen, megvan.

Egyébként nem véletlen, hogy férfiak tömegei járnak az 1-es típusú országokból a 2-es típusú országokba is nőkkel ismerkedni, alkalmi és komoly célokból egyaránt, hiszen a nőkkel szembeni alapvető elvárásaikat általában a saját országuk női nem tudják kielégíteni. A nők számára a párválasztás jogának megadása mellett a tradicionális nemi szerepek fennmaradása olyan társadalmakhoz vezetnek, amelyek az 1-es és 3-as típusú társadalmak előnyös tulajdonságait egyesítették (ezek a 2-es számmal jelöltek). Magyarországon is hasonlóan pozitív a helyzet. A nők (még) eléggé nőiesek tradicionális értelemben is, viselkedésük és megjelenésük sokkal inkább vonzó, mint a nyugati országokban, miközben szexuális szabadságukban sincsenek korlátozva. Tehát a fent említett szerencsés társadalmi átmenet itt is érvényesül jelenleg.

A feminizmus már csak azért is abszolút mértékben megindokolhatóan nagy “mumus” a férfiak számára, mert miközben felszámolja a klasszikus nemi szerepeket, addig a nők számára végtelen lehetőségeket kínál a párkapcsolati piacon. Valójában a feminizmus a tökéletes méreganyag a nők nőiségének megsemmisítésére, a család egységének szétzúzására, a termékenységi ráták csökkentésére és egy férfi-pokol kialakítására. Bizarr értelemben csodálatra méltónak is nevezhetnénk azt, ahogyan ez az ideológia megváltoztatja a női viselkedést a férfiak (és nők) hatalmas kárára. Míg a 2-es típusú országok a másik kettő pozitívumait egyesítik, addig a modern nyugati országok egyszerűen csak a két rosszat kombinálják a társadalom számára: A nők elférfiasítását a feminizmus által és a nők számára végtelen választási lehetőségeket.

A jövő körvonalai

Ha a napjainkban látható világtrendek kitartanak  az élet különböző területein a következő évtizedekben, az általában a férfiak dolgát nehezíti meg a fent leírt igényeik kielégítésében. A 22. század felé haladva a férfiaknak mindenhol nehezebb lesz mind tartós kapcsolatot találni, mind kölcsönös vonzalmon alapuló alkalmi kapcsolatot létesíteni, hiszen valószínűleg egyre inkább a kevés “alfahím” fog a nők egyre nagyobb tengerében lubickolni. A jelenleg 2-es besorolású országok egyre több téren vesznek át szokásokat az 1-es osztályba tartozóktól, amiben nyilvánvalóan a globalizáció, a kommunikáció gyorsasága jelentős szerepet játszik. Attól tartok, hogy valamikor 10-30-50 év múlva egy átlagos férfinak a most zölddel jelölt országokban is sokkal jelentősebb erőfeszítéseket kell majd tenniük a szexualitás és intimitás iránti igényeik kielégítése érdekében, mint napjainkban. Mindeközben Afrika életszínvonalának javulása esetén, egy iszlám felvilágosodás* esetén, a diktatúrák felpuhulása esetén esetleg esély van rá, hogy a mostani 3-as típusú országokra akkor már a mostani 2-esek jellemzése lesz igaz és a férfiak számára a partnerkapcsolatok létesítése szempontjából Etiópia, Szaúd-Arábia vagy éppen Fehéroroszország válik olyan „paradicsommá”, amilyenek most a 2-es típusú országok. A mi életünkben vélhetően a dolgok nem fognak jobb irányt venni, de az egyén szintjén a megfelelő tudás birtokában még mindig olyan életet alakíthat ki önmaga számára egy céltudatos férfi, ami a legjobban megfelel számára.

 *Iszlám felvilágosodásnak nevezhetnénk azt, ha lezajlana egy olyan világiasodási, polgárosodási folyamat az iszlám világban, mint amit a keresztény Európában megfigyelhettünk a 18. században, ami elvezethetne az ottani női lakosság szexuális szabadságának megjelenéséhez.

Post Author: Maxwell

Maxwell
2013 nyarán ismerkedtem meg a Férfihanggal és rajta keresztül az egész RedPill, PUA, Men's Rights témával, ami 20 évesen akkor elégge felforgatta a kis béta, kék pirulás életem. Ha van valami közlésre érdemesnek gondolt gondolatom, azt itt a Férfihangon próbálom majd visszaadni a közösségnek, amitől olyan sokat kaptam.
f Facebook
1 megosztás


56
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
10 Egyéni hozzászólás
46 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
15 Hozzászólások szerzői
LuciaTibihgyiReszet Elekvladimir a gyikember Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Adolf Weininger
Újságíró

Magyarország jobban teljesít!

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Ez a harmadik cikk a Férfihangon, a két dobozos után, amivel nem értek egyet. Szó sincs arról, hogy Magyarország egy férfiparadicsom lenne, legfeljebb egy svéd papucsnak látszik így. Sok férfi vért izzad, amig egy nőt össze tud szedni.

edie
Olvasó
edie

Mondjuk egy országon belül is jelentős különbség van a nagyváros meg a vidék közt.

Én tapasztalatom az, hogy Budapesten vért kell izzadni megfelelő nő megtalálásához és megtartásához, de úgy tűnik, kellő PUA gyakorlás után sikerül. :)

(Megtartás során fontos, hogy ne menjünk át papucsba és határozottan tudjuk kezelni a konfliktusokat, ugyanakkor persze kompromisszumokat kell kötni, figyelembe véve hogy nő is dolgozik.)

Egyik ismerősöm mesélte, hogy Hollandiában milyen rendszeres a malájföldről importált feleség…

Naooo
Olvasó
Naooo

Vidéken már nincsenek nők. Mind pesten dekkol világkörüli útra várva.

visuo
Olvasó
visuo

egyetértek, Magyarország csak az angol prolinak, meg az olasz suttyónak könnyű pálya.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Hol lehet a legnagyobb eséllyel találni egy lányt, aki az egész életét neked szenteli?”

Tizenötödik galaxis után jobbra.

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

a terkeprol jutott eszembe. vannak, akik valamennyire szemelyre szolo valaszt adnak az eselyekre (egy teszt kitoltese utan). peldaul ilyet:

world map

Reszet Elek
Újságíró

Ők már régen üstökön ragadták a férfiúi létezés lényegét…

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Azt tetszik ebben az infografikában, hogy ezek szerint a FÉRFI egy konstans, tökéletes állandó, amihez a nőt, mint kiszámíthatatlan változót kell igazítani.

Azt sajnos nem mutatja, hogy a teremtés tökéletes koronája mely országokban mire vágyik, milyen kapcsolatot keres a saját kulturális, szocializációs és egyéb háttere függvényében, és ehhez mérten milyen esélye van, hogy az igényeihez megfelelő társat találjon. Mert persze a férfi tökéletes, arra semmi szükség, hogy esetleg a nő igényeihez ő is idomuljon valamicskét, kizárólag a nők párválasztási kritériuma képezhetik kritika tárgyát, mikor arról van szó, hogy a “hagyományos” kapcsolatok válságban vannak.

Reszet Elek
Újságíró

“a nő igényeihez ő is idomuljon valamicskét” – Milyen igényekre gondolsz? A legtöbb nő még csak elmondani sem tudná ezeket az igényeket önellentmondás nélkül és úgy hogy a realitáshoz bármi köze is legyen. Ha pedig mégis valamivel elő tudna állni, egy hónap múlva már más lenne az a bizonyos lista. Pedig a legtöbb férfi egy bizonyos határig minden további nélkül alkalmazkodna, kompromisszumokat kötne.

A dolgot jól leírja ez a link.

edie
Olvasó
edie

Hát igen, a szokásos, egy kis kedves aranyos fiút keresünk… hogy elújságolhassuk neki a problémákat, amiket a kevésbé hűséges alfamacsók okoznak…

Jampi One
Újságíró

A piros országokba is ügyesen beteszi a lábát a feminizmus, hogy nagy pénzekből megvalósított, kifejezetten nőket célzó propagandával és mézesmadzaggal “felszabadítsa a lányokat” a “családi élet gyötrelmei” alól, egymás ellen uszítsa a két nemet, és a nők frissen kiképzett szingli hadait a “férfi elnyomóik” helyett a globalista tőke szolgálatába állítsa olcsó munkaerőként:

http://www.ferfihang.hu/2013/01/11/a-kamaszlanyok-mentik-meg-a-vilagot/

Rokapapa
Újságíró

Nem teljesen értek egyet Magyarország “színével”. Már 12 éve vagyok házas és későn nősültem de már a nősülésem előtti 15 évben sem tudtam olyan nőt találni aki nem csak ágybetétnek de feleségnek is alkalmas lenne, a hűségről meg már nem is akarok nyilatkozni. És mikor találtam egyet mit ad isten az a nő pont vallásos volt.

Az az én meglátásom, hogy a mai Magyar nők túlnyomó része már túlzottan emancipált és férfiszemmel nézve elértéktelenedtek.

Vasgerinc
Újságíró

Látható, hogy a rózsaszín-zöld határvonalat a vasfüggöny mentén húzták meg, és nem vizsgálták egyesével az országokat. Sajnos Magyarország valószínűleg a zöldek közül valóban a legrózsaszínűbbek közé sorolhatók, mivel azonban az ábra relativitást tartalmaz, ezért még befér a zöld mezőbe.
És igen, nyilván nagy különbség van az országon belül is, de nagy erőkkel megy ebben is a kiegyenlítődés például a közösségi oldalak segítségével.
Tartós kapcsolattal kapcsolatosan ma valóban rosszabb a helyzetünk, mint néhány évtizeddel ezelőtt, de még mindig nem állunk olyan rosszul, inkább a haladási iránnyal van baj. Bár önmagában ezzel sem lenne olyan marha nagy gond, mert a férfiak minden körülmények között feltalálják magukat, de a társadalom ezt meg fogja sínyleni, ami mindenkit érinteni fog, és nem holmi önmegvalósíthatóság, vagy szexuális szabadság tekintetében, hanem a sokkkal komolyabb problémát jelentő megélhetés tekintetében.

Reszet Elek
Újságíró

Részben ide tartozik részben éppen az ellenkezője.

Kíváncsi lennék a véleményetekre (hölgyek is) ezzel kapcsolatban: link   és    link

hgyi
Szerkesztő

Néhány évvel ezelőtt ez már téma volt az index Feminista topikjában. Idéztem is ott egy 2007-ben, a Cash Flow magazin májusi számában megjelent cikkből. A cikket Vas Katalin írta Olcsó húsnak… – Dominikai szexpiac címmel.

Ugyanebben a számban jelent meg egy írás Szinglik és százalékok – Házasodás esélyei címmel. És az Álompartner kerestetik is. :o)

No, de most mennem kell, majd jövök és írok. :o)

hgyi
Szerkesztő

Na, itt vagyok.
Kerestem a szóbanforgó cikket online is, de sajnos nem találtam.
Összefoglalva arról volt szó már 2007-ben is, hogy “egyre több magányos nyugat-európai nő keres könnyű kalandot a Dominikai Köztársaságban.” És persze amerikaiak is.
Sokan áltatják magukat. Mármint azzal, hogy nem pénzért veszik azt a “szerelmet”. Vannak, akik férjül is veszik szerelmüket, sőt vannak, akik gyereket is szülnek tőlük.

“A dominikaiaknak egyszerűen tökéletes a testük. Mindenhol csak izmok, egy felesleges deka zsír nincs rajtuk, és jobb a bőrük illata, mint a németeké.”
Sok fiú körözés alatt áll. Egy német nő elmesélte a riporternek, hogy a körözött szépfiúk között – az interneten – felismerte volt férjét, akitől van egy 5 hónapos babája. Ez a fiú volt már egy 38 éves nőé is és egy másiké, aki Kaliforniában él. A 38 éves havonta (!) 2.000 eurót utal neki. Egy másik nő is felismerte benne gyermeke apját. Mindegyikőjük tudja, hogy összesen 100.000 eurót kapott már különböző nőktől, mióta ismeri.
De vannak olyan nők is, akik csak később jönnek rá, hogy profival állnak szemben, nem olyannal, akinek szerelemből kell a náluk sok évvel idősebb nő. A 25 évnél idősebb szépfiúk már nemnagyon sikeresek a nyaraló nőknél.

“A legtöbb fiú házas, akár több gyermeknek is az apja. “Az európai nőknek szép szavak és odafigyelés kell, jól szeretnék  érezni magukat a társaságodban” – vallja Juanito.” (Aki hét nyelven ért, naponta 15 órát dolgozik egy hotelben, aztán lát munkához a nőknél. Naponta 3 órát alszik.) “Minél csúnyább a nő, annál nagyobb az esély arra, hogy fogékony lesz a figyelmességre. A fiúk között hierarchia alakult ki, a legidősebb fiú joga, hogy megszerezze magának a legövérebb nőt. A többiek osztoznak a maradékon. “Teljesen mindegy, hogyan néznek ki” – vallja Juanito. “Én úgyis fital vagyok.” Ezen kívül vannak potencianövelő szerek is, amelyek besegítenek, ha túl nagy lenne a megpróbáltatás.”

Ezek a nők megalázzák magukat egy kis odafigyelésért, gyengédségért. Pedig elkaphatják akár az AIDS-et is, mivel ez a Dominikai Köztársaságban nem lehetetlen. És persze néhány hét vagy hónap után egyedül maradnak.  Mindennek ellenére az utazó nők száma egyre növekszik.

A másik két témáról később.

Tibi
Olvasó
Tibi

Miért van az az érzésem, hogy ebben az esetben is a dominikai nincstelen férfi az elnyomó, és a dollár/euromilliomos nyugati nő az áldozat? A félmeztelen egy szál fas*ba pózoló, fél analfabéta férfi, aki a hedonista felvilágosult elhízott nyugati csatakancát kihasználja, nőiességében megsérti, sőt át is veri: ugyanis nem volt belé szerelmes, pedig azt mondta… Számomra legalábbis a linkelt cikk ezt sugallja.

hgyi
Szerkesztő

Nem tudom, miért van ez az érzésed. Merthogy egyáltalán nem erről szólt a cikk. A linkelt sem és a Cash Flow-s sem. A linkelt cikkben épp azt mondja az egyik nő, hogy annak ellenére, hogy pontosan tudják, csak a pénzükért “szeretik” őket ezek a fiúk, mégis érzelmeket visznek bele – a nők – ezekbe az álkapcsolatokba. A másikban is teljesen nyíltan árulják magukat a szépfiúk.

Tibi
Olvasó
Tibi

“egyre több magányos nyugat-európai nő keres…”
“Ezek a nők megalázzák magukat egy kis odafigyelésért, gyengédségért…”  – ezeknél a mondatoknál valamiért ösztönösen elmorzsoltam egy könnycseppet.

hgyi
Szerkesztő

A cikk lényege nem az, hogy sajnáljuk ezeket a nőket.
De ha te szeretsz sírdogálni, még zsepit is adok. :o)

Tibi
Olvasó
Tibi

Azt, hogy nekem mit sugall egy cikk, egyelőre még én döntöm el.

hgyi
Szerkesztő

Igenis értettem vezérezredesőrnagytábornok úr! :o)))))))))))))))))))
Csak nem értem, miért mondtad, hiszen én nem azt mondtam, hogy nem jók a sugallataid. Ezért is ajánlottam fel a zsepit. :o))

Tibi
Olvasó
Tibi

Jólesik ez a fajta gondoskodás. Viszont egy valamit nem értek: Amikor az európai/amerikai prostitúció merül fel mint téma, minden esetben női szexmunkásokat interjúvolnak az illetékesek. Sőt, választékos szókinccsel monoklit is vizionálnak nekünk laikus olvasóknak,  a kizsákmányolt prostituált szeme alá. Aztán mikor nagy ritkán ennek ellenkezője: dominikai jamaicai esetek kerülnek napfényre, akkor elhagyott magányos elkeseredett nőket tesznek elénk – sugallva – mint áldozatot… mintha nem is ő hozott volna döntést. mintha nem is ő általa kényszerülne lehetetlen helyzetbe az adott afrikai családapa. A férfi prostituált minden esetben számító hidegfejű hímkurva, míg a női prostituált egy átvert kizsákmányolt rabszolga. Kettős mércét érzek a dolog megközelítésében, talán mert mindkét esetben a nő definiálja a prostitúciót. Ennyit a sugallataimról. :)

hgyi
Szerkesztő

Én nem így látom a cikkeket, de nem akarlak meggyőzni.
Abban viszont egyetértünk, hogy ha nőnemű a prosti, akkor őt a feminista kommunikációban megerőszakolják és ő az áldozat, viszont a férfiprostiról inkább szó sem esik, vagy többnyire úgy, hogy férfi jár férfiprostihoz is.
A napokban olvastam egy magyar férfiprostival készített interjút. Külföldön dolgozik, nem érzi magát becsapott áldozatnak, többnyire nők járnak hozzá, de van férfi kliense is. Felsőkategóriás.

Az olcsó fiúkurváknak ugyanúgy van stricijük, mint a lányoknak.
És láttam-hallottam én már “madámot” a Nyugati aluljáróban ordítozni 3 lánnyal, meg egy fiatal sráccal, aki kerítőként dolgozott a madámnál. Ott üvöltözött velük, hogy lusták. A srác még tockost is kapott.

Szóval igen, szerintem is kettős mérce él a lányok és a fiúk megítélése terén.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ez egy olyan gondolat, amit ki kell törölni.

Reszet Elek
Újságíró

Meglehetősen szomorú a dolog. A társadalmi őszintétlenség és az önbecsapás kövektezményeként elmenni valahová máshova újabb, ám másféle önbecsapás prédájául, megalázó módon mindenféle szubhumán elemekkel összeadva magukat. Sosem értettem ezt a csokifaszra való rákívánást a nőknél (legyünk optimisták, csak egy részüknél).

Hiába! Megint a már idézett igazság jut az eszembe: A vibrátor nem csókol. A nők nagyrészében a feminista közeg és lélekfertőzés sem tudta megölni a valakihez tartozás szükségletét, az érzelmi szomjúság érzését, maximum azt tudta elérni, hogy szinte teljesen ellehetetlenítette a megtalálását a saját kulturális közegében.

hgyi
Szerkesztő

A szép barna bőr vonzó tud lenni. A férfiak egy része is igencsak kedveli a barna bőrű nőket. (A szoláriumok nálunk is tele vannak.)
Ezek a nők szerintem nem is kifejezetten a bőrszín miatt izgulnak rá ezekre a fiúkra, hanem mert ahol élnek, ott szép az idő, és persze minden más, mint amiből kicsit kiszakadni, vagy menekülni akarnak. A fiúk is mások. És azok a fiúk ezt kihasználják. Felhasználva a szép testüket. Kell a pénz.

A nők nagyrésze pedig túlhajszolt, magányos, érzelmekre, férfifigyelmességre, férfiölelésre vágyik. Még akkor is, ha nagyonfeminista környezetben él vezető beosztásban, szép karrierrel, sok pénzzel.
A cikkben szerepel olyan nő is, akinek otthon férje van. És olyan is, aki vitte magával a 21 éves lányát, s együtt fiúkáztak.

Férfiaknál is felfedezhető a gyengédségkeresés. A lányokhoz járó férfiak egy része olyan prostit keres, aki kedves, aki dédelget, aki odafigyel rá, aki csókol. De a többségnek elég a csóktalan, ölelés nélküli szex.
A nőknek valószínűleg nagyobb szükségük van az érzelmekre és a csókokra – még akkor is, ha az érzelmek egyoldalúak.

Naooo
Olvasó
Naooo

“(A szoláriumok nálunk is tele vannak.)”

Mindegyikből cigányt csinál.

“És olyan is, aki vitte magával a 21 éves lányát, s együtt fiúkáztak.”

Kurvák.

“aki csókol”

Fujbazmeg.

Reszet Elek
Újságíró

Az mindenesetre bizonyos, hogy az esetek többségében jobb nem firtatni női partnerünk múltját mert meglehetősen (akár szó szerint is) lelombozó lehet a végeredmény. Abortusz, nemi betegségek, névtelen és arctalan pacákok tömege, egyes többes miegymás… Az esetek egy részében ha elég figyelmes az ember azért feltűnnek bizonyos jelek és ilyenkor (egy-két kóbor numera után) jobb ha menekülőre fogjuk a dolgot.

Ha komolyan gondolja a dolgot az ember sokkal szívesebben lenne mondjuk a harmadik, mint a hetvenharmadik. Már csak azért is mert kisebb valószínűséggel lesz utána negyedik, mint hetvennegyedik.

Ha meg nem gondolja komolyan… nos, az egy másik történet…

Leegyszerűsítve a dolgot, a kurvákat másra használja az ember, mint a normális nőket.

Naooo
Olvasó
Naooo

“ha elég figyelmes az ember azért feltűnnek bizonyos jelek és ilyenkor (egy-két kóbor numera után) jobb ha menekülőre fogjuk a dolgot.”

Oáoáoáoá

Reszet Elek
Újságíró

No mi az? Hozzam a pelenkát vagy a csörgődet?

Naooo
Olvasó
Naooo

Ja, visszaadhatnád, mer nekem is kéne. Nem arról volt szó, hogy évekig.

Reszet Elek
Újságíró

Amúgy a térképhez. A lényeg annyi hogy ahol a nők anyagilag függetlenek ott nem hajlamosak elköteleződni, hosszútávú kapcsolatot felvállalni, ahogy gyereket szülni sem. Lásd népességfogyás. Ahol mégis megteszik, ott a hosszútávú kapcsolat olyan mértékben és intézményesítetten nőpárti módon körül van bástyázva, hogy partneri elfogadás oldaláról komoly gátja van az ilyen egyre fogyatkozó igénynek is.

Ellenben a nők megfelelő erkölcsi gátak és társadalmi nyomás nélkül hajlamosabbak minél inkább kiélni ösztönszerű késztetéseiket. Lásd női alkoholizmus, nemi betegségek, drogfüggőség és az abortuszok aránya.

A következtetés egyértelmű. Ha elfogadjuk a tényt, hogy az emberi és társadalmi kapcsolatokat erősíti az egymásrautaltság, óhatatlanul is következik a válasz, feltéve hogy a népességcsökkenést, függőségeket és abortuszt (hogy a lelki és érzelmi dolgokról mint kimutathatatlanokról ne is beszéljünk), azok mértékét és jellegét problémának látjuk…

Lucia
Olvasó
Lucia

Szerintem csak eloiteletek. Amugy nem azt mondja hogy a 2 zonaban konnyuek a nok hanem hogy a legjobb egyensulyban vannak a huseg es a hutlenseg kozott :D Meg a vilag nem 45 ben kezdodott, Magyarorszag meg Oroszorszag is a fejlettebb es szexualisan/noiegyenlosegben vilaghoz tartoztak 1918 elott es igenis szamit hogy mit tanitot a nagyi az anyunak.