TheZeta
0 megosztás

A nemi kvótákról

A feministáknak egyes fejlettebb, nyugati államokban már sikerült kvótákkal elérniük, hogy a politikai és a gazdasági élet vezető pozícióinak egy részét kifejezetten a nők számára tartsák fenn. Ez persze az ő nézőpontjukból a leggyorsabb és leghatékonyabb eszköz a nők és a férfiak egyenlősítésére; ilyen módszerekkel pár év leforgása alatt drasztikusan növelni lehet a női közép- és felsővezetők arányát a munka vagy a politika világában. A kvóta-párti országok között természetesen ismét egy menthetetlenül feminizált skandináv állam, Norvégia áll az élen, ahol az állam kötelezi a vállalatokat (azokat a cégeket, amelyek nem tarják be a törvényt felszámolják) arra, hogy vezető pozíciók 40%-át nőkkel töltsék be.  Norvégia példáján felbuzdulva többek közt Spanyolországban, Hollandiában, Franciaországban, Izlandon, Belgiumban és Olaszországban is hasonló törvényeket fogadtak el. Igaz, az említett országokban még egy alacsonyabb aranyszámmal dolgoznak (általában 25%), de ahogyan azt a norvégok is tették, ezekben az államokban is folyamatosan fogják emelni a kvótát. Ami azonban ennél is aggasztóbb, hogy az EU vezetői is a feministák oldalára álltak, és közleményben felszólították a tagállamokat (így Magyarországot is), hogy maguk is alkossanak hasonló törvényeket.

A feministák persze nem győzik dicsérni ezeket a kezdeményezéseket. Érvelésük szerint ugyanis manapság nem az érdem vagy a tapasztalat hiánya, hanem a nőkkel szembeni sztereotípiák és a nőgyűlölet (magyarul: a mesebeli gonosz patriarchátus) gátolják a nők előmenetelét, és hogy az említett kvóták csupán ezeket előítéleteket hivatottak ellensúlyozni. Sőt, szerintük a nők a maguk nőies hozzáállásukkal és képességeikkel a férfiaknál amúgy is sokkal hatékonyabban és jobban tudnak vállalatokat vagy akár egész országokat vezetni.

A Michigani Egyetem egy nemrégen megjelent tanulmánya hosszan foglalkozik az ellentmondásos norvég törvénygazdaságára kifejtett hatásaival. Bevallom őszintén, nem vagyok közgazdász, de azt még az én hiányos tudásommal sem nehéz megérteni, hogy a kvóta bevezetése rendkívül súlyos negatív következményekkel járt. A törvény miatt a vállalatok kénytelenek voltak a sokkal tapasztaltabb, idősebb férfi kollégák helyett fiatalabb, tapasztalatlanabb nőket előléptetni vagy alkalmazni, ami természetesen oda vezetett, hogy ezek a friss női vezetők frissen szerzett pozíciójukban nem tudtak olyan magas színvonalon és hatékonysággal dolgozni, mint korábban férfitársaik. Igaz, a vállalatok igyekeznek felzárkóztató tréningekkel javítani a helyzeten, de ezek a programok is csak lassan képesek orvosolni a problémát, arról nem is beszélve, hogy ezzel is folyamatosan pénzt és időt veszítenek a vállalkozások. Sok esetben áthidaló megoldásként a vállalatok növelik dolgozóik számát, csakhogy eleget tudjanak tenni a rendelkezések által kiszabott kvótának. Még az is előfordul, hogy egy-egy nő több pozíciót is betölt, ami pedig a vezetői struktúra összezavarodásához vezet. A hatékonyság csökkenése, a költségek növekedése  magától értetődően vezet a bevételcsökkenéshez és a cégek eladósodásához. Nem is csoda hát, hogy a tanulmány a kvóta-rendszer bevezetése ellen foglal állást.

De még ha a fent említett rövidtávú gazdasági hatásokat figyelmen kívül is hagyjuk, a hosszú távú társadalmi következmények jóval aggasztóbbak. Valóban akkor járunk-e el a legbölcsebben, ha a képességek és eredmények helyett, a nemük alapján választjuk meg a politikai és gazdasági vezetőinket? Hogyan fog a társadalmunk továbbfejlődni, ha az emberiség egyik felét jogi privilégiumokkal halmozzuk el? Hogyan szolgálja a nemi egyenlőség ügyét egy olyan jogszabály, mely csak az egyik nemet korlátozza? Tegyük fel, hogy a törvények hatására sikerül a nők arányát feltornáznunk 50%-ra az üzleti és politikai életben. Mi gátolja meg, hogy ne a nők kerüljenek többségbe? A nők természetükből adódóan amúgy is hajlamosabbak az összetartásra. Mi gátolná meg a feminizmus jegyében felnevelt nőket abban, hogy saját feminizált barátnőikkel töltsék be a különböző pozíciókat? Vagy talán a nők mentesek mindenfajta nemi sztereotípiától és preferenciától, pláne, ha ezeket igyekszik a feminizmus minél jobban felerősíteni?

A helyzet talán még ennél is szomorúbb az Egyesült Államok felsőoktatásában, ahol a feministák a nemi egyenlőség nevében hasonló kvóták bevezetését szorgalmazzák. Felmerül a kérdés, mit kifogásolhatnak a feministáknak az amerikai felsőoktatásban, ha az amerikai frissdiplomások lassacskán 60%-a nő? De mint tudjuk, aki elég kitartóan keres, az bizony szokott is találni valamit. Az amerikai feministák az úgynevezett STEM-tudományokat (Science, Technology, Economics, Mathematics, tehát magyarul: természettudományok, technológia, közgazdaságtan, matematika) vették célba, ahol még mindig a férfiak alkotják a hallgatók többségét. Véleményük szerint megengedhetetlen, hogy amíg a többi karon sikerült elérni a nemek egyenlőségét (értsd: többségbe kerültek a nők), addig ezek a szakok még mindig a „patriarchátus fellegváraiként” szolgálnak. Nos, egyfelől ez nem igaz, hiszen egyes természettudományi szakokon (például a biológián) már most is a nők vannak többségben, másfelől oltári nagy ostobaság a nemük szerint méricskélni a hallgatókat, hiszen kedve szerint jelentkezhet bárki ezekre a karokra is és azonos feltételek mellet méretik meg.

Egyáltalán mivel indokolják meg ezeket a szabályozásokat? A feministák megint előhúzzák retiküljeikből a nők elleni sztereotípia-kártyát?  Az egyetemeknek, főiskoláknak is elemi érdeke, hogy ígéretes férfiak és nők(!) tanuljanak az ő karaikon. Ugyan mi hasznuk származna abból, ha reményteli női tehetségeket utasítanának vissza pusztán nemük alapján? Arról nem is beszélve, hogy Amerikában, ha apucinak van pár milliója, bármelyik főiskolára beírathatja az ő kis hercegnőjét. Vagy talán az amerikai egyetemek nem fogadnak el pénzt lányos apukáktól? S akkor nem is említettük meg azokat a női diákszervezeteket és kizárólag nőknek szóló ösztöndíj programokat, melyek mind a nők egyetemi felvételét és hallgatói életét hivatottak megkönnyíteni. Emellett persze működik még a feminizmus propagandagépezete, mely gőzerővel buzdítja a fiatal nőket a diploma megszerzésére. A nők egyetemi, főiskolai tanulmányainak társadalmi támogatása pedig természetesen azt eredményezte, hogy míg az ő arányuk töretlenül nő a felsőoktatásban, addig a férfiaké folyamatosan csökken. Megjegyzem, már Magyarországon is ez helyzet. Még a doktori programokban is többségbe kerültek a nők!

Minden józan, épelméjű ember tényként fogja fel, hogy az egyének pályaválasztását elsősorban a különböző tudományok és munkakörök iránti érdeklődésük határozza meg. Az egyetemi vagy főiskolai felvételi sikere pedig majdnem kizárólag a jelentkezők tehetségétől és szorgalmától függ. Ebből következik, hogy a nők nem azért vannak alulreprezentálva a STEM-karokon, mert valami gonosz láthatatlan hatalom meggátolja a bejutásukat, hanem azért mert a nők többsége – egyelőre – nem érdeklődik ezen tudományok iránt. Azonban a feministák természetesen nem érik be ezzel a magyarázattal, és mint oly gyakran a férfiakat és a társadalmat okolják egyes nők jó-rossz döntéseiért. Sajnálatosan “Samu bácsi” – aki már több éve összebútorozott a feministákkal – minden józan megfontolást sutba dobva a rózsaszín amazonoknak adott igazat, és manapság gőzerővel igyekszik nyomást gyakorolni az amerikai felsőoktatásra, hogy kvóták bevezetésével növeljék a női hallgatók arányát a STEM-szakokon.

Ahogyan a gazdasági kvóták esetében, úgy itt sem gondoltak bele a nemi egyenlőség harcosai, milyen következményekkel járhat az ő kis keresztes hadjáratuk, vagy egész egyszerűen nem érdekelte őket. Gondolom, nem nagyon izgatja a feministákat, hogy ezekkel a kvótákkal csupán azt érik el, hogy a sokkal motiváltabb és tehetségesebb férfi jelentkezők helyett, a felsőoktatási intézmények a jövőben kénytelenek lesznek gyengébb képességű női pályázókat felvenni. Igazából nem is tudom eldöntetni mi a rosszabb, az hogy a feministák önös érdekből férfiak ezreinek sorsával játszanak, vagy hogy az eddigi tehetség és érdem alapú felvételi rendszer eltörlésével a gazdaság és a tudományok fejlődését hátráltatják. S ugyan mi fogja a nőket szorgalomra, tanulásra, munkára ösztökélni, ha a törvényeknek „hála” minimális erőbefektetéssel is diplomához, álláshoz juthatnak?

Itt már nem a nemek közti egyenlőségről van szó! Ugyan milyen jó szándékú, racionális ideológia szorgalmazhat olyan törvényeket, melyek a társadalom egyik felét privilégiumokkal halmozzák el, míg a másik felét korlátozzák? Úgy tűnik, a feministáknak nem lelkiismereti kérdés, hogy míg a nők számára biztosítják a férőhelyeket a felsőoktatás és a munka, politika világában, addig a férfiakat jogtalanul megfosztják ezektől a lehetőségektől. De ez nem meglepő, hisz számukra nem a nemek egyenlősége a fő cél! Ők bizony ennél többet akarnak. Nem véletlen, hogy a feministák annyira érdeklődnek a felsőoktatási intézmények, a politika és a gazdaság világa iránt. Ugyanis a nemi egyenlőség harcosai rájöttek, hogy ha ezeket a területeket sikerül befolyásuk alá vonniuk, tulajdonképpen bármit elérhetnek. Gondoljunk csak bele. A felsőoktatási kvóták kiegészülve, a nők tanulmányait elősegítő programokkal ki fogják termelni azt a diplomás, feminista gárdát, amely szépen lassan a politikai és gazdasági kvótáknak hála kiszoríthatja a férfiak jó részét a döntéshozó pozíciókból. Erre a politikai-gazdasági lobbi-csoportra alapozva, pedig a későbbiekben akár további kedvezményeket harcolhatnak ki a nők (értsd: saját maguk) számára. Sokaknak mindez csupán paranoid képzelgésnek tűnhet. Az állítólagos patriarchátus, állítólagos aranykorában a többség persze nem tekinti fenyegetésnek a feminizmus célkitűzéseit. A korlátolt politikusok és férfiak pedig kezük-lábuk törik, hogy a nőknek (a női szavazóknak és az őzike-szemű barátnőknek, feleségeknek) kedvezzenek.

Ez az egész ügy tragikus. Tragikus, mivel sokkal civilizáltabb, mérsékeltebb megoldásokkal is orvosolni lehetne a nemek közti státuszkülönbségeket. Vegyük példának a már említett nőknek szóló programokat, továbbképzéseket és egyesületeket.  Tény, hogy ezek a kezdeményezések bizony nem kis előnyt biztosítanak a nők számára a pozíciókért és férőhelyekért vívott küzdelmükben, amellyel persze a fair-play ellen vétenek. Azonban ezek a megoldások legalább nem a férfiak ellen irányulnak, nem erőszakos, törvényi úton akarják eltávolítani a férfiakat a vezető pozíciókból, felsőoktatásból, s ezekkel a módszerekkel legalább egy felkészült, elhivatott női gárda szállna harcba a férfiakkal a politika és gazdaság világában.

Ez az egész engem – mint sokakat már előttem – nagyon emlékeztet a két világháború között Magyarországon bevezetett zsidótörvényekre. Ott is kvótákkal kívánták megszabni, hogy egy embercsoport hány százalékban képviseltetheti magát a tekintélyesebb, befolyásosabb pozíciókban. Hány zsidó kerülhet be az egyetemre, hány zsidó lehet orvos, igazgató vagy politikus. Manapság pedig valami hasonlónak lehetünk szemtanúi akkor, amikor a feministák szintén törvényerővel akarják meghatározni, hogy hány férfi juthat be a parlamentbe, az igazgatótanácsokba vagy a felsőoktatási intézményekbe. Csakhogy, míg a zsidótörvényeket a társadalom nagy része – érthetően – megvetéssel kezeli, addig a feminista kvótákat a fél világ éljenzi, köztük ostoba férfiak tízezrei. A feminista agymosás nagy vívmánya, hogy képes elfogadtatni az ehhez hasonló igazságtalanságokat a szűklátókörű emberekkel.

Nem szeretném, ha félreértene bárki is. Nem akarom a nőket visszaküldeni a konyhába, de azt sem szeretném, ha tehetséges, fiatal férfiaknak kellene megfizetniük az egyenlőségük árát. Szerintem a jövőben természetes módon így is, úgy is létrejön az egyensúly a két nem között, jogszabályok nélkül is. A feministák türelmetlensége viszont olyan törvényeket fog eredményezni, melyek a beavatkoznak a nemek közötti státuszkülönbségek természetes kiegyenlítődésbe, ellentétet szítanak férfiak és nők között, és melyektől igencsak nehéz lesz majd megszabadulni a jövőben. Nem törvények kellenek nekünk, hanem tehetséges, okos, céltudatos nők, akiknek nincs szükségük különleges segítségre céljaik eléréséhez, és akiket tudásuk és érdemeik alapján bízhat meg a társadalom a politikai és gazdasági élet vezetésében való közreműködéssel.

A cikkbe beágyazott videó szerintem mindennél jobban szemlélteti a feminista és az említett önálló, „potens” nő közötti különbséget. Bár erős angoltudás ajánlott a mondanivaló megértéséhez, de ha valaki nem is nézi meg a teljes felvételt, azért javaslom, legalább az 5:35–6:10 közötti részre szánjon egy kevés időt. Igazán jót mulathatunk a feminista vitapartner freudi elszólásán. Egy kis játék a videó megtekintése előtt: a vitatkozó két nő közül az egyik egy volt miniszter, a másik pedig a brit Cosmo szerkesztője, vajon melyikük feminista?

Véletlenül bukkantam rá a csatolt videó egyik utórengésére, és nem állhatom meg, hogy pár megjegyzést ne fűzzek hozzá. Szóval, egy nappal a vita után kvóta-párti amazonunk saját magazinjában megjelentetett egy cikket, melyben elismerte ugyan előző napi vereségét, viszont ennek ellenére be akarta bizonyítani, hogy mégis neki van igaza. Nem akarok rosszindulatúnak tűnni, de az az érzésem, hogy a hölgy csupán egy olyan közönséget akart találni, amely a változatosság kedvéért neki ad igazat. Lássuk hat pontba szedve, hogy szerinte miért van mégis szükségünk a kvótákra:

  • Mert bizonyos cégek még most sem hajlandóak növelni a női vezetők arányát. Kevés a női nagykutya ezért kényszeríteni kell a cégeket, hogy több legyen.
  • Mert noha bizonyos cégeknél nőt a nők aránya az igazgatótanácsban, a döntéshozó pozíciókat még mindig inkább férfiakkal töltik be. Nem csoda, mindenki hatalomra vágyik. A férfifölény – bizonyos tanulmányok szerint – egyenesen káros a gazdaságra. Nos, fentebb bemutattuk, hogy a kvóták hogyan hatnak a gazdaságra.
  • Talán ez a legvisszatetszőbb érv mind közül: azért kellenek a kvóták, mert a tanulmányi eredményeik alapján a nők tehetségesebbek, mint a férfiak, s emiatt a nők megérdemlik a jobb állásokat. Csak azért mert az oktatási rendszer (női többség a tanári karban, feminista propaganda, fiúk igényeivel szembeni közöny) jelenleg inkább a lányoknak, nőknek kedveznek, ki kellene zárni a férfiakat a vezető pozíciókból? Ez a felvetés nem csak igazságtalan, de még ostobaság is. Kérdem én, mit számít a tanulmányi eredmény, ha nincs mögötte tapasztalat? Vagy talán minden frissen végzett nőnek rögtön fel kellene ajánlani a miniszteri, elnöki széket csak azért mert egy bizonyos elvek alapján összeállított felmérésen jobb eredményt ért el korabeli férfitársainál?
  • A tudatalatti előítéletek. Ezért nem veszik be a fiúk a lányokat a Monopolyba, és nem lehet velük úgy játszani, mint a fiúkkal. A cikkírónő megemlíti, hogy a női kolleginákkal nem lehet pl. úgy bratyizni vagy akár golfozni, mint a férfiakkal, ezért mellőzik őket az előléptetésnél. Mondjuk, szerintem a cégnek csak hasznára válik, ha a vezetőségi tagok jóban vannak egymással. Amúgy fordított esetben szerintem a nők ugyancsak olyanokkal vennék körül magukat, akikkel jól megértik egymást, magyarán más nőkkel.
  • Kellenek a kvóták, mert az élet rövid és még 70 évet kellene várni arra, hogy szerinte elérjük a „valódi” egyenlőséget. Tipikus „adj Uram, de rögtön”- hozzáállás. Maguk a feministák is elismerik tehát, hogy jó úton haladunk, csak nem bírják kivárni az eredményeket. Ők még a saját korukban, egyetlen huszárvágással akarnak megszabadulni a patriarchátustól és jó pár férfitől.

Tény s való, hogy a nők alulreprezentáltak a gazdasági és politikai vezetésben, és részben talán tényleg a nőkkel szembeni előítéletek okolhatóak ezekért a körülményekért, viszont azzal is tisztában kellene lennie mindenkinek, hogy a kvóták bevezetése számtalan negatív következménnyel járhat, viszont erről a feministák nem hajlandóak tudomást venni. Eltekintve a férfiak érdekeitől, vajon mennyiben segítik a nők teljes emancipációját olyan törvények, melyek akaratlanul is elismerik a nők tehetetlenségét? Gondolom, sok tisztességes nőnek sértené az önérzetét, ha gyermeknek néznék, aki csupán „görbe” úton, az állam alamizsnásaként szerezhet vezetői pozíciót. Arról nem is beszélve, hogy a kvóták bevezetése egyértelműen a nők elleni előítéletek terjedéséhez járul hozzá, hiszen ennek hatására sok férfi számára tűnik úgy – joggal –, hogy a nők képtelenek saját erejükből karriert építeni. Véleményem szerint kétféleképpen lehet orvosolni a feministák panaszát. Vagy engedünk a kvóta követeléseknek és súlyos terheket rovunk a társadalomra, gazdaságra; vagy inkább hagyjuk, hogy a nők saját erejükből bebizonyítsák, hogy könyöradományok és diszkrimináció nélkül is képesek megállni a maguk lábán. Tömören úgy hangzik a megválaszolandó kérdés: látszat egyenlőségre törekedjünk, vagy valódi egyenlőségre?

Források:

Post Author: TheZeta

TheZeta
A zéta hím: Alfának túl lusta, bétának túl büszke, omegának túl jóképű. Független és szabad.
f Facebook
0 megosztás


71
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
30 Egyéni hozzászólás
41 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
30 Hozzászólások szerzői
X YhunbagiraHunncs004tomgal Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Franciska
Olvasó
Franciska

“Ugyan milyen jó szándékú, racionális ideológia szorgalmazhat olyan törvényeket, melyek a társadalom egyik felét privilégiumokkal halmozzák el, míg a másik felét korlátozzák?”

Na várjunk csak, és mi van a transzneműekkel, meg azokkal, akik nem tudják eldönteni, hogy fiúk-e vagy lányok? Nekik nem jár kvóta? Elnyomááááááááááááás….

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

Gendernácik ezek. Csak ezek nem koponyaméreteket fognak méricskélni, hanem gatyákban turkálnak majd, és genetikai vizsgálatokat végeznek, hogy meg tudják állapítani, kik tartoznak a privilegizált kasztba.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Gendernácik ezek. Csak ezek nem koponyaméreteket fognak méricskélni”

Első körben bőrszín alapján kell kiszórni a selejtet.

Cefre
Olvasó
Cefre

Második kör orrméret?

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Tényleg Kulka Jánossal és Alföldi Róberttel mi lesz? Hiszen nyiltan vállalták, hogy melegek azaz messze nem férfiak, liberalizálták a nemüket és szétteszik a lábukat.

Naooo
Olvasó
Naooo

Pedig a szomszédokban milyen nagy nőcsábász volt, meg a Feri, a kormos kinézetével, csak úgy szerelmesedtek beléjük a madijar lányok.

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Látod a gonosz, hazug patri… szerencsére Kulkát nem tartom férfinak, így nyugodtan becsaphatja ezután is az embereket vagy maga után az ajtót örökre.

Maestro
Szerkesztő

“Ez az egész engem – mint sokakat már előttem – nagyon emlékeztet a két világháború között Magyarországon bevezetett zsidótörvényekre.”

Érdemes megjegyezni, hogy a numerus clausus sem azt mondta, hogy ‘nem lehet x%-nál több zsidó hallgató’, hanem hogy minden nemzetiségből legyen legalább Y%’, vagyis az indoklás ugyanaz a logika, mint a feministáknál: dehogy akartak ők bárkit is kitiltani, csak az általuk preferált, hátrányos helyzetben lévő csoportok esélyegyenlőségéért küzdöttek :-(((

Naooo
Olvasó
Naooo

Szegény biboldók nem tudták 100%-ban elfoglalni a zegyetemeket, ó de sajnálom őket.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Ezeknek a nettó zsidózásoknak semmi helye egy “férfihang” oldalon. Rettentő kártékony, az adminok helyében már rég kibasztalak volna. Menj ugatni a kurucinfo-ra.

Naooo
Olvasó
Naooo

Aki nem zsidózik, azt nem lehet komolyan venni.

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Jó cikk, az MSZP kötődésű HVG már nőket akar férfinak nevezni és fordítva finn példából. Amit az ember kitalál azt meg is valósítja előbb utóbb, ezek meg még reklámozzák is. Gratulálok a Kommunikáció és Médiatudomány végre megszűntetett büfészakos beteg újságíróinak, hozzátok csak be a szemetet!

Itt a link eme hatalmas hírről: http://hvg.hu/vilag/20150316_kislanyok_is_kaphatnak_ferfi_nevet

Meddig vihetik még (bal)liberálisok a torzulást? Mennyi mocskot hoznak még be az országunkba? Jó lenne ha az állam már ma észrevenné, hogy hiába öli a pénzt a sok nőbe, a női nyugdíjba, versenyképesebbek nem leszünk és még ki is halunk, mert a nő nem képes olyan teljesítményt nyújtani rengeteg területeken mint a férfi, ahogy a férfi se képes szülni. Ja és még annyi bért kapjanak 3 büfémesterdiplomával mint egy szorgosan, valóban termelő férfi 1 diplomával.

Lópikulát a szájukba!

Virenzuola
Szerkesztő

Azért a HVG gynocentrizmusát is igen jól mutatja a cím adása: “a kislányok is kaphatnak férfi nevet”… (miközben ez ugye oda vissza igaz).

Úgy tűnik, hogy már abban is a nők egyoldalú elnyomását látják, hogy külön vannak férfi és női nevek és a patriarchális rendszer elnyomásától szenvedő lányok nem kaphatják meg a kiváltságos helyzetben lévő férfiak nevét…

Kodo
Újságíró
Kodo

A feministák diszkriminációt kiáltanak bizonyíthatatlan homályos ürügyekre hivatkozva, a valódi okokat figyelmen kívül hagyva mint csak például a nemek érdeklödési köreinek, késztetéseinek különbözösége.
A törvények esélyegyenlöséget biztosítanak. A feministák viszont törvénybe foglalt nemi diszkriminációt követelnek.
Ez a kivételezés, a protekció, a korrupció törvényesítése lenne.

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Egy biztos, a mostani kormánynak nem kell azt a nőt jutalmaznia aki nem tesz le valamit az asztalra, azaz nem szül. Ennyi.

Azon kevés nő aki pedig meddő kötelezően fogadjon örökbe és neveljen gyereket, akkor érdemelhetne valami hálát is a társadalomtól, mert jelenleg csak az értelmiségi férfiaktól veszi el az irodai munkát, akik szíves örömest tartanák el a családjukat, már ha lenne nekik és nem a férjüket kisemmiző elvált anyák uralnák a közéletet, akik azt gondolják ez a helyes.

Na ez az én mai napi követelésem a szőröslábú femináciktól, akik vagy ki akarják irtani a férfit vagy a szolgájukká tenni!

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ami azonban ennél is aggasztóbb, hogy az EU vezetői is a feministák oldalára álltak”

Nem álltak azok sehová, egy brancs az mind.

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Te figyelj Naooo, van akkor a “nők (és gyermekek) helyzete“, beszélj róla hogyan segíthessünk, támogathassuk őket? Hiszen olyan kiszolgáltatottak és védtelenek, a csúnya férfiak és gyermekek állandóan csak bánccsák őket. Boszorkányok meg nincsenek, csakis ártatlan nők, hidd el! :)

Reszet Elek
Újságíró

Hjernevask – Brainwashing

Már többször ajánlottam megnézésre. A dokuban van utalás arra a femik által gyűlölt jelenségre is, hogy a férfiak és nők Skandináviában, azaz a legnyitottabb országokban, rendre tipizálhatóan eltérő pályák mellett döntenek. Míg a lányok általánosságban előnyben részesítik a különböző, emberekkel kapcsolatos, szociális képességekhez köthető életpályákat, addig a fiúk sokkal inkább hajlamosak a dolgokhoz, tárgyakhoz, abszrtakcióhoz kötődő továbbtanulást és munkalehetőségeket választani.

A feministák kvóta-mizériája ennek tükrében is szánalmas. Nem pusztán a nácizmushoz társítható gondolkodásmódjuk és indítványaik miatt, hanem annak okán is, hogy a nemek közti biológiai különbségek létét is tagadják. Furcsa belegondolni, hogy az utolsónak említett egyetlen tény milyen messzemenő következményekkel jár,

Naooo
Olvasó
Naooo

“Nem pusztán a nácizmushoz társítható gondolkodásmódjuk és indítványaik miatt”

Megszaladt a tömény?

aldum
Olvasó
aldum

Kiigazitas: A STEM-ben az E az Engineeringet jeloli, nem a kozgazt. Kozgazon szerintem mar itt belfoldon is tobbsegben vannak a nok, hat meg nyugaton.

Naooo
Olvasó
Naooo

Sok a közgarázdász valóban.

Edgecrusher
Olvasó
Edgecrusher

Nos, a cégünknél van női kvóta. Állandóan azon rugóznak, hogy vezetői pozícióba kerülhessen nő, azért, mert nő. Vezetőként, és emberként is, persze elutasítom az egészet. Mert kontraszelekciót eredményez. Vannak olyan női vezető kollégáim, akiket jó vezetőnek tartok, és olyan férfi vezetőtársaim is, akiket alkalmatlannak. De még mindig a tudás és az adottságok határozzák már meg egy vezető kiválasztását, ne pedig az, hogy mi van a lába között, könyörgöm! Persze a rendszerben van egy egészséges védekezőmechanizmus, ezért nem is tudják átverni ezeket olyan könnyen. Pl, hiába van meghatározva, hogy a kiválasztáson kötelezően lenniük kell női jelölteknek, ha vannak jobbak, hát akkor bukó.

Az pedig, mint már régebben írtam, hogy persze NYILVÁN a zsíros (igazgatótanácsi tagság, vezetői) pozíciókban olyan fontos a kvóta, a segédmunkánál, aszfaltozásnál, bányában stb. nem, pedig mélységesen felháborít. Minden eszközzel és erőmmel ellehetetlenítem, és fogom, ahol tudom (természetesen az alkalmas női vezetők kiválasztását támogatom) ezeket a kezdeményezéseket, a feministáknak pedig: fuck you!

Versus
Vendég
Versus

A kevesebb néha több.

kutato
Olvasó
kutato

A cikk jó csak, kicsit túlságosan terjengős, meg ismétli önmagát…

kutato
Olvasó
kutato

” Sőt, szerintük a nők a maguk nőies hozzáállásukkal és képességeikkel a férfiaknál amúgy is sokkal hatékonyabban és jobban tudnak vállalatokat vagy akár egész országokat vezetni.” Basszus… saját tapasztalatom az, hogy az érzelmeik hatalmas mértékben közrejátszanak a döntésükben, ami biztos nem jó. Ráadásul nem angyalok, akik mindig megértéssel, türelemmel blablabla fordulnak a másik felé, – ugye azt mondják ilyen érzelgősek – hanem hacsak nincs már irántad szeretet bennük rendkívül hááát…. szemetek, gonoszok tudnak lenni… Mikor kell nekik valami hízelegnek, de ha te kérnél valamit akkor jön a pofon.(Nem mindre vonatkoznak ezek.) Szóval nem szeretném, ha mikor el kell majd dönteni, hogy induljnak az atomrakéták vagy ne, akkor egy menstruáló legyen  a gombok felett…

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

vagy eppen a hohullam pillanataban…

kutato
Olvasó
kutato

Ha igaz az, hogy törvénnyel kényszerítenek cégeket, hogy nőket vegyenek fel mindenáron akkor az ellen igenis küzdeni kell… Ez már tényleg egy olyan határ átlépés ami igazol sok korábban lesajnált anitfeministát. Ha nem a tehetség dönt(bár most is vannak ugye nyalók, meg rokonok) az egy ország sorsát döntően befolyásolhatja.

Korhely
Újságíró

Persze, h. küzdeni kell ellene! A morgolódás, latolgatás csak időhúzás, és eddig sem volt semmi eredménye. Legalább a korai feminista mozgalmaktól tanulni lehetne, és  elő kell venni a módszereiket.

A női kvóta a feminista EU szintjén elfogadott szabályozás, itt is volt már róla szó:

Elfogadták a kötelező női kvótát    MTI INDEX 2012.11.14. 17:12

http://index.hu/gazdasag/2012/11/14/kotelezo_lesz_noi_vezetoket_hozni_a_nagyvalallatokba/

kutato
Olvasó
kutato

Az első zsidó törvénynek mondott törvény arról szólt, hogy helyreállítsa az egyensúlyt… Volt egy kirivó kis két százalékos kisebbség aki sokkal nagyobb számban birtokolt poziciókat. Ja és nem azért mert csak ők voltak tehetségesek, hanem pl. mert ők döntötték el kit vesznek fel… De ez mégsem róluk szólt, csak utólag mondják zsidő törvénynek. A törvény azt akarta, hogy az ország nemzetség arányának megfelelően birtokoljanak poziciókat a nemzetek. Pl. ne lehessen az, hogy 2% birtoloja a 60%-ot, de ha eddig mondjuk a 20%-os horvátok csak 10%-os poziciót birtokoltak akkor birtokoljanak többet.

Kodo
Újságíró
Kodo

Egyre több nő kerül vezető pozícióba világszerte
A tanulmány szerint Norvégiában a legmagasabb a női igazgatótanácsi elnökök aránya, 13,3 százalék, majd Törökország következik 11,1 százalékkal.

A női menedzserek arányában Jamaica vezet világszinten, csaknem 60 százalékos a nők aránya, míg Jemenben csak 2,1 százalék. Az Egyesült Államok a 15. a listán 42,7 százalékkal, az Egyesült Királyság a 41. 34,2 százalékkal, míg Oroszország a 25. helyen áll 39,1 százalékos aránnyal.

Ezek szerint még Norvégiában is nehezen fognak lasszóval női vezetőket, pedig ott viharosan dúl a feminizmus és a kvótázás.
Azt meg kíváncsian várom, Jamaica esetében mikor fognak férfi kvótáért kiáltani? :)
Jó, tudom, a feministáknak nem is az a lényeg hogy egyensúlyban legyenek az arányok, hanem hogy minél magasabb legyen a nők aránya. A kvóták a nők számára felül nyitottak és ugyanakkor zárnak, maximumot húznak meg a férfiak számára. Ez már önmagában is bizonyíték erre.
Hogy ne menjünk messzire, amíg Magyarországon a felsőoktatásban kevesebben voltak a nők, azt elnyomásnak tekintették. Most hogy már egyes karokon rég átfordultak az arányok a nők javára, lelkendezve sikerként könyvelik és ennek ellenére is még mindig a nőket segítő programok futnak tovább.

Azt is kíváncsian várom, ahol bevezették már a kvótákat és majd ha egyes cégek megkapják a tényleg komoly büntetéseiket a kvóták alulteljesítése miatt, milyen hullámokat fognak verni ezek az ügyek?

kutato
Olvasó
kutato

Az, hogy mi történik akkor, ha nem a tehetségesek kerülnek fontos pozicióba láthattuk nemrég a köztévét nézve… Ha viszont ez már az új generáció miatt van és kb. mind ilyen képzett, tehetséges, akkor tényleg közel a civilizációs összeomlás…

kutato
Olvasó
kutato

Aztán majd kvótája lesz a facebookos ötven féle nemnek is(ami még mindig kevés)…

Erről jut eszembe…

Liberálisoknak gyereke születik… A barátok mennek baba látogatóba.

– Lányotok lett?

-Nem.

-Hanem?

Cefre
Olvasó
Cefre

Engem csak egy dolog érdekel: Miért? Miért kell támogatni ezeket a kvótákat törvényileg? Mi lesz ha nem szavazzák meg? Megmondom: SEMMI

kutato
Olvasó
kutato

A választók többsége örülne, ha nem szavaznák meg ez érthető… Viszont egy nagy hatalommal rendelkező kisebb cdoport rosszallását váltaná ki.

kutato
Olvasó
kutato

Amúgy amióta a Jobbik beszél a férfiak 40 év utánni nyugdíjaztatásáról azóta elég nagyott nőt a népszerűségük. Pont ma volt róla cikk. Lehet, hogy ennek a programmnak is van hozzá nem kevés köze.

Kodo
Újságíró
Kodo

A Fidesz ezt annak idején (nem is titkoltan) a női választók megnyerésére találta ki. Kihagyva belőle a férfiakat egyúttal azt a demagógiát is elsüthette, hogy a nők helyzetén kíván javítani. Úgy gondolhatták, hogy a férfiak kevésbé érzékenyek az ilyesmire, sőt ki merné a segítséget a nőktől elvitatni. Azóta persze már sokaknak felnyílt a szeme, egyre többen ismerik fel és látják át a saját bőrükön is érzett sérelmüket.
Ha a Jobbik rájön arra hogy a férfiak, vagy inkább úgy mondom hogy a valódi egyenjogúság kártyája is ér legalább annyit, nagyot kaszálhat még vele. Sokat érő kártya lehet, egy még kihasználatlan rejtett tartalék, mert az összes többi párt általában a nőknek akar kedvezni. Ezek között egyedüliként sikere lehet vele, ha valóban következetes ez az ötlete és úgy csinálja, hogy a nők se veszítsenek vele.
A Jobbiknak egyébként egyszerűen kizárásos alapon is nő a népszerűsége, ami érthető abban a helyzetben, ahol már mindenki más leszerepelt.

kutato
Olvasó
kutato

Így van, és ez a kártya felmérhetetlen potenciállal bír… Főleg, ha az emberek tömegesen megértik, hogy a jövőben nem lesz nyugdíjuk, olyan magas lesz a korhatár, hogy nem élhetik meg sokan, hanem mehetnek a sírba miután nem kellenek a munkáltaóknak… kivéve a nők akik amúgy is tovább élnek.

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

persze! aztan egy hohullamos feminista raketakezelo meg ranyom a gomra, hogy pusztuljon a patriarchatus utolso europai fellegvara! :-)

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

A hazudozó MSZP is beszállt ezzel a paklival, hogy rontsa a Jobbik pozicióját, de az előbbiekre már normális emberek nem hallgatnak. Van pofájuk megint azt hazudni amit az emberek hallani akarnak és úgy adják el mint saját találmányt. Elég volt a vörös vagy sárga szegfűkből! Bár az LMP sokkal veszélyesebb párt, mert öko, ami annyit tesz új világ, kvótákkal, talán zöld gyeppel a parlamentben.

http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/02/negyven-ledolgozott-ev-utan-mindenkit-nyugdijaztatna-az-mszp.html

Alter Ego
Szerkesztő

“Szerintem a jövőben természetes módon így is, úgy is létrejön az egyensúly a két nem között, jogszabályok nélkül is.” – Kérdés, hogy mit tekintesz kívánatos egyensúlynak? Bármennyire is képtelenség egy feministának elfogadnia, de a valóság az, hogy a férfiak számbeli fölénye a vezetésben és az elvont gondolkodást igénylő tudományágakban nem nélkülözi a biológiai megalapozottságot. A pszichológiai kutatások egyértelművé teszik, hogy a férfiak között sokkal több kiemelkedően intelligens ember van, sőt alapvetően a férfi átlag is magasabban van, mint a női átlag. Ennek ellenszereként persze ki lehetett találni olyan feminista ihletettségű intelligencia teszteket, amelyek a logikai képességek helyett például a nyelvi képességekre helyezi a hangsúlyt, de ez semmit sem fog javítani azon a helyzeten, hogy szóvirágokkal nem lehet matematikai felfedezéseket tenni, számítógépet programozni és hidakat tervezni. Ugyanez vonatkozik a vezetői kompetenciákra is: számos olyan tulajdonságra van szüksége egy jó vezetőnek (elvont stratégiai gondolkodás, kezdeményezőképesség, érzelmi kiegyensúlyozottság, dominanciára törekvés, stb…), amelyek lényegesen gyakrabban sajátosságai egy férfinak, mint egy nőnek.

A kvótakövetelés egy iszonyatosan nagy baromság, viszont az is egy tévedés, hogy az azonos arányok kívánatosak ezeken a területeken. Egyedül a jogegyenlőségen alapuló esélyegyenlőségnek van létjogosultsága. Aki rátermett, az az adott keretek között képes lehet érvényesülni. Ha mégsincs annyi nő egyes tudományágakban, szakmákban, vezetői pozíciókban, akkor az  többnyire csak egyetlen dolgot jelez: kevesebb nő alkalmas ezekre a tevékenységekre, mint férfi. (Milyen érdekes egy betűszó ez a STEM, csak egyetlen betű hiányzik hozzá, hogy STEAM, vagyis gőz (hajtóerő) legyen.)

Természetesen egy makacs genderfeminitsa hitből táplálkozik az a feltevés, hogy ha ezután megpróbálják a társadalmi voszonyulást átformálni, hovatovább férfivá nevelni a nőket, akkor majd bármi megváltozik… Egyetlen dolog változhat meg: a feminista programok hatására sok-sok teljesíthetetlen férfias célok elérésére motivált, mégis sikertelen, végül kiüresedő, frusztrált nővel és minden adottsága ellenére szerencsétlenné tett férfival lesz tele a társadalom…

Tulajdonképen a nemi kvóta egy ördögi fegyver is lehetne egy társadalom humánerőforrásainak tönkretételére. Ha valaki hosszútávon társadalompolitikai eszközökkel akarna egy társadalmat tönkretenni, akkor jobb módszert kitalálni sem tudna annál, minthogy meggyőzi arról, hogy nemi kvótákra van szüksége…

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Nem vagyok ennyire tudományos, mert a kisember azt nem érti és a kérdésben az összes hímnemű érintett lesz. Egyszerű dolgokkal emelem ki a nemi különbségeket vagy hasonlóságokat, mert egyértelmű, hogy a férfi és nő soha az életben nem lehet természetes módon egyenlő. Erősebbek vagyunk fizikailag és nemcsak szellemileg bizonyos területeken, azért alkotják a férfiellenes szabályokat, mert félnek tűlünk, félnek a férfielnyomástól ami nincs is.

A férfi ellensége csak férfi lehet. A gond az, hogy a férfi nem képes hosszútávon segíteni egy másik férfinek, kicsit segít aztán magára hagyja, kihúzza a gránátkatlanból, talpra állítja a bajtársát aztán továbbáll. Ellenben a női politkusok, államtitkárok, nagykövetek szinte mind egy szálig alig várják, hogy előjogokat harcoljanak ki maguknak és nőtársaiknak. Kösz, de nem kérek a nőjogi aktivistákból a parlamentben, mert úgy tűnik saját lelki bajaikon kívül a társadalmat nem képesek kiszolgálni! A kérdés miért női témákkal bízzák meg a parlamentben ezeket az asszonyokat? Máshoz nem értenek?

OFF a tudománynak

Elmesélek egy mai eseményt ahol Férfinek éreztem magam (mert meggyőződésem, hogy nem mindig a nőkhöz való viszonyunktól vagyunk férfiak vagy kutyák, hanem a tetteinktől). Mivel nem vagyok fafej lezongoráztam magamban mi fog történni, így nem féltem, felhasználtam a passzív embereket egy jó ügy érdekében. Szóval ma reggel felszálltam a metróra. Egyszercsak meghallottam, hogy valaki bekapcsol egy magnót szinte teljes hangerőn, odanézek és látom, hogy két részeg(es) kormosképű tőlem 10 méterre és az egyik a mobilját hangosította talán teljes hangerőre. Hangsúlyozom reggel fél 7 volt a metrón, de azért tele volt a munkába igyekvőkkel. Mindenki kukán hallgat és tűr, egy hölgy viszont odaszól nekik hallkan, hogy lejebb kéne venni, megteszi a srác, de nem kapcsolja ki, erre felment bennem a pumpa és jó hangosan hogy mindenki hallja odaordibáltam: “Kapcsoljátok ki azt a szart!” Kérdezik: “Miért?” Egyszerű válaszom: “Mert az utasokat zavarja!” Látszott az egyiken, hogy odajött volna hozzám, de a sok néma utas tutira mellém állt volna, emiatt nem féltem és így csak bambán néztek maguk elé. Kikapcsolták teljesen, talán betojtak, hogy a végén még valaki mellém áll. Legyőztem őket, mert más nem tette volna meg, köztudott, hogy néha még a rendőrök is félnek a gipsiktől, viszont az agymosott tömegnek hatalma van, ezt lovagolják jelenleg a feministák is. Úgy voltam bátor, hogy tudtam nem fognak tudni megverni. Azt gondolom nyugodtan lehet kiabálni, ordibálni és remélem egyszer tűntetünk is a feminista véglények ellen, mert a hallgatás csak kárt okoz rengeteg embernek. Ha nem  is a Férfihang, de bízom benne lesz egyszer egy radikális antifeminsta ordibáló szervezet :) Ordibálni lehet, mert mindenki odafigyel rá és nem tudok jogszabályt ami tiltaná az efféle megnyilvánulást.

ON a tudománynak

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

lehet, hogy felreertettem, de az egyensuly nem feltetlenul azonos aranyt jelent.

Kodo
Újságíró
Kodo

Én is szoktam ilyen helytelenül fogalmazni, de igazad van. Az egyensúly a természetesen kialakuló arányokat jelentené és nem pedig a mesterségesen kierőszakolt, kvótázott állapotot. Pont hogy az bontja meg – károsan – az egyensúlyt.

Kodo
Újságíró
Kodo

Ha mégsincs annyi nő egyes tudományágakban, szakmákban, vezetői pozíciókban, akkor az többnyire csak egyetlen dolgot jelez: kevesebb nő alkalmas ezekre a tevékenységekre, mint férfi. ”

Még azt is el tudom képzelni hogy alkalmasak lennének szakmailag, de mégis valami más érdekli őket jobban, más irányba éreznek késztetést.
Na jó, akkor tehát mégse alkalmasak igazából, mert hiányzik még valami ami szintén fontos, a motiváció.
Kár valakit csak egy száraz számadat, egy hasraütősen elképzelt aránypár miatt odakényszeríteni, ahol aztán az érdeklődése hiányában maga a “kedvezményezett” is csak szenvedne.
Nem beszélve a motivált, rátermett hozzáértők szándékos, erőszakos eltiltásáról és az okozott szakmai, gazdasági károkról.

Lényeges az esélyegyenlőség, a választási lehetőségeket meg ne korlátozzuk be erőszakkal, ne sértsük az egyének döntési jogát, személyes szabadságát.
Paradoxont látok, hogy nevezheti magát liberálisnak olyan ideológia, ami tagadja a szabad választás lehetőségét és nem tiszteli a különbözőségeket, a másságot? Mennyire lehet becsületes és jószándékú, ha folyton annak az ellenkezőjére törekszik, mint amit jelszavakkal harsog?

Serathis
Olvasó
Serathis

Létezik olyan kezdeményezés, hogy STEAM. Az A azArts-ot (művészet, bölcsész tudományt) jelentené. De minek!?

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

kulonben sem ertem ezt a hercehurcat arrol, hogy kell-e kvota vagy sem. tessek megszavaztatni a tarsadalmat! mint amolyan normalis demokraciaban illene, nem pedig a tobbseg feje felett donteni az alapjan, hogy ki karok hangosabban.

kozvetlen demokraciat az eu-ban es minden tagallamaban!

Alfőmérnök
Olvasó
Alfőmérnök

A Nők az valami kisebbség, hogy pozitívan kelljen diszkriminálni őket?

bz249
Olvasó
bz249

A pozitív diszkrimináció (tök mindegy, hogy a trafikos, a numerus clausus, a munkásértelmiség, a gyarmati elit kitermelése… tényleg mindegy, ha nagyon akarom még az apartheid is ide tartozik) egy dologról szól: lecserélni egy független embert egy függöre. Ha valaki a saját erejéböl ért el egy pozíciót, akkor tudja, hogy annak megtartása vagy javítása is elsösorban a saját képességein múlik.

Ha ellenben egy adott hatalom tolta be oda, akkor annak függvényében van habzsi-dözsi, hogy az aktuális hatalom mit gondol róla… vagyis lesz egy végtelenül lojális réteg, amelyik mindent megtesz azért, hogy

a.) azok maradjanak a hatalomba, akik odatették öket

b.) megmaradjanak a hatalomban lévök kegyében

Összességében egy ilyen rendszer persze kevésbé hatékony, mint egy olyan, ahol szabályos módon lehet felemelkedni… de hát ugye  nem az a lényeg, hogy mekkora a torta, hanem, hogy  mekkora szeletet tudok a tányéromra rakni.

kutato
Olvasó
kutato

Olvastam valahol, hogy kibucokban ezt a nő csinálja a férfi dolgát és viszont dolgot több generáción át kipróbálták. Próbáltak mindenre tekintettel lenni, minden elméletet kipróbálni… Amikor csődöt mondtak a dolgok mégtöbb mindenre gondolni, zavaró dolgot kizárni ami mégis akár csak tudat alatt bezavarhatna a tökéletes környezetbe. Nos totális csőd lett az egész. Ma már az a közösség a normálisnál sokkal jobban visszarendeződött a hagyományos nemi szerepekre. Vajon, hogy lehet az, hogy bár kiderült, hogy tökéletes környezetben sem működik a dolog, tovább eröltetik… a világra.

Serathis
Olvasó
Serathis

Nem a férfi és női szerepek felcserélése volt a kíséretek tárgya, hanem a nemsemleges nevelés (mint Svédország). Totál bukás, a lányok így is babázni akartak, a fiúk meg nem.

bz249
Olvasó
bz249

Nem olyan bonyolult ám ez a kvóta dolog. A körön belül lévök védik a pozícióikat… ki a veszélyesebb, a törvényekkel betolt kvótaliba, vagy az “egyenlö” feltételek között “harcban” kiemelkedett kollega? Megyünk szépen lassan vissza a feudalizmusba, ahol jóban kell lenni a hatalommal ahhoz, hogy valamit elérj.

kutato
Olvasó
kutato

Ettől még a kvóta sem jó dolog.

bz249
Olvasó
bz249

Nem egyáltalán nem jó… a kvóta annak az eszköze, hogy újra alattvalóvá tegyék a polgárt. Minden ilyen kvóta erre való elsösorban. Ennek a kvótának külön elönye, hogy a nök alkatilag “szubmisszívebbek” (nyilván nem mind, de azért 1 Angela Merkelre jut 1000 Ercsei Katalin).

Korhely
Újságíró

Magunk is felelősek vagyunk ezekért az állapotokért, mert nem nyilvánítjuk ki, és talán pontosan meg sem fogalmazzuk a férfitársadalom követeléseit (nem kéréseit). Sztem ez lenne a legfőbb teendő.

Követelni kell a férfiak érdekképviseletét!

Követelni kell a férfiak törvény előtti egyenlőségét!

Követelni kell a férfitársadalom egyenjogúságát a társadalmi javak megtermelésében és újraelosztásában (oktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer stb.).

xcsakx
Olvasó
xcsakx

…..”A HFPA tagságának 60 százaléka nőkből áll.“…..

Forrás:http://www.origo.hu/filmklub/20180108-nem-mindenki-tartotta-magat-a-feketehez-a-golden-globe-on.html

Érdekes, hogy itt nem küzdenek férfikvótáért……

 

karika
Olvasó
karika

Tehát júliustól kezdve az Egyesült Államokban és Európában csak akkor segítjük egy társaság elsődleges részvénykibocsátását, ha van legalább egy női igazgatósági jelöltje.

https://www.origo.hu/gazdasag/20200130-hatranyba-kerulhetnek-azok-a-cegek-ahol-nincs-no-az-igazgatosagban.html

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Megjelent a nigger kvóta is:

“Ne csak fehér, katolikus, heteroszexuálisok dönthessenek, ezt követelte egy francia színésznő”

https://www.origo.hu/nagyvilag/20200302-masiero-francia.html

tomgal
Olvasó
tomgal

Van jobb is ugyanerről a díjátadóról:

https://www.origo.hu/itthon/20200302-aissa-maiga-cesar-dij-atadas-beszed.html

Nekem azt tetszett a legjobban a cikk végén, amikor Nadine azt nyilatkozta, hogy ha zavarja a színésznőt , hogy Franciaországban ennyi a fehér , menjen vissza Afrikába. Egyébként nem csak itt nincs meg a filmekben az 50-50 százalékos arány fehér fekete viszonylatban, de Szenegálban sem, de ott a fehérek kárára :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nahát, a Karigeri kirugta 3 hónap múlva az általa kinevezett nőt, és pont egy ilyen fekete napon, amikor az Isztambulit elkaszálták, micsoda nőgyűlölő:)

https://index.hu/belfold/2020/05/05/karacsony_kirugta_a_bkk-vezert/

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“Sokáig úgy gondoltam, hogy a kvótával csak tovább nehezítenék azok munkáját, akik a kvótacsoportból minden nehézség ellenére pozícióba kerültek. S ennyi, ezért egyértelműen elleneztem. Bár ezzel kapcsolatban a véleményem nem változott, azóta kicsit kifinomultabb, s borúsabb lett az álláspontom: nem szeretnék kvótát, de attól félek, ha így haladunk megeshet, hogy nem lesz más kiút.
A kvóta nem jelenti azt, hogy valakit kevesebb tudással vesznek fel”

Az istenbarma jól belelavírozta magát a hülyeségbe, mivelhogy “a kvóta nem jó, (értem?:), de mégis kell”, mert na….

A kommentszekció még jobb…..

https://kikivankozottbelolem.blog.hu/2020/07/04/kvotarol_roviden

Hunn
Újságíró

A női kvóta, amit úgy adnak el, hogy ezzel lehet helyreállítani azt a “társadalmi igazságtalanságot”, hogy – az amúgy már régóta feminista, nőközpontú társadalomban, a valójában nem létező üvegplafon miatt – még mindig az indulásnál egyenlő esély, és nem a garantált végeredmény valósul meg a nemek arányában, valójában pusztán annyit jelent, hogy:

-“Nem akarunk fehér, keresztény, heteroszexuális férfit döntéshozói, vezető pozícióban látni – az amúgy általuk felépített és működtetett – társadalomban, hanem csakis és kizárólag alárendelt szerepben!”
(((Ezek))) azt akarják látni, hogy minden fehér, keresztény, hetero férfit – minden létező társadalmi szituációban – nők csicskáztatnak, és hogy ez ellen ne tehessenek semmit. Ez ennyi és nem több.

Ha azt mondjuk, hogy meritokráciában élünk, ahol a tehetség, a tudás, az elért eredmények számítanak, akkor semmi okát nem látom, hogy egy nő, aki bizonyított és elfogadtatta magát vezetőként, ne lehessen továbbra is vezető. Azt viszont, hogy társadalmi szinten rá kell erőltetni a férfiakra a női vezetőket, azt bizony kapásból meg kell kérdőjelezni!

Hunn
Újságíró

Még valami a női kvótáról.

Régen, a feminizmus előtt, a világ arról szólt, hogy a férfiak versenyeznek, harcolnak egymással, a nők pedig dugnak a győztesekkel.

A feminizmus megjelenésével a nők bejelentették az igényüket arra, hogy ők is részt akarnak venni ebben a versenyben. (No, nem mintha bármi szükségük lett volna erre, hiszen semmi sem korlátozta őket abban, hogy továbbra is a győztesekkel dugjanak…)

A női kvótával pedig arra támasztanak igényt, hogy a verseny szabályai úgy változzanak, hogy garantáltan a nők jöjjenek ki győztesnek.

Két kérdésem van:

1. Ha garantáltan a nők jönnek ki győztesnek, akkor kivel fognak lefeküdni a végén???

Arról nem is beszélve, hogy a kvótával garantált női győztesek pontosan ugyanannyi lehetséges férfi győztestől veszi el a szaporodás lehetőségét anélkül, hogy ezeknek a nőknek szüksége lenne erre a győzelemre. Ráadásul simán lehet, sőt biztos, hogy pont azok férfiak fognak hiányozni az ágyukból, akiktől mesterségesen elvették a győzelem lehetőségét…

2. Ha a férfiak számára a továbbiakban győzelem már nem azt jelenti, hogy győztesként ők szaporodnak – lásd a #MeToo-törekvések a győztes, vezető pozicióban lévő férfiak ellen – illetve ha a nők garantált győzelmével el is van zárva előlük az ehhez vezető út, akkor mégis, mi motivációja maradna a férfiaknak részt venni ebben az egészben???

hunbagira
Újságíró

Hunn! A női kvóta (és a többi) a “fal” utáni időszakra kell. Ha nem sikerült annyit összebaszni addig…
Ui: a kis primitív ösztönállat agyuk, nem jut el a levezetésben idáig…

X Y
Olvasó
X Y

A válasz egyszerű. A feministák nőuralmat akarnak, ezért ha nők fognak uralkodni – mert ők a férfiak ellen mindig összefognak, a balfasz férfiak pedig támogatják őket ebben, és így a normális férfiak kisebbségbe kerülnek -, akkor a nők a nőkkel fognak lefeküdni, mint ahogy a trend ma is látható. A feminizmus előretörésével növekszik a bevallott leszbikusok száma, ami a nőuralom előretörését jelzi. Illúzió, hogy a nők mindig a férfiakat keresik a boldogsághoz, mert a pénz és hatalom nekik előbbre való mint a boldogság, így megfelelnek nekik az alfa nőstények is, akik ez esetben a legerőszakosabb feministák, akik lenyomják a férfiakat, így ők lesznek a nők szemében a legerősebbek, a hatalommal bírók, az alfák, a győztesek akikkel szexelnek. Igaz nem lesznek boldogok, de lesz pénzük és pozíciójuk, és erősnek hiszik majd magukat, és ez a legtöbb nőnek elég lesz ahhoz, hogy így leélje az életét. Biztos lesz pár kivétel, néhány normális nő is, aki tisztelni tudja a férfiakat, és mindezek ellenére is férfit akar magának a boldogsághoz, de azokat majd árulóként megbélyegzik és kitaszítják maguk közül, a többség jól elvan a feminista leszbikus nőuralmi rendszerben, hiszen az nekik kedvez minden anyagi érdekükben (kivéve a boldogságot, de az nekik nem elsődleges, eddig sem volt az).
A férfiak számára ebben nincs motiváció, hacsak az nem, hogy ezt megakadályozzák, és lelökjék a nőket onnan ahol nincs helyük, mert a nőuralom megvalósulása a férfiak és egyben az emberi faj számára kínos kimenetelű véget jelent. Vagyis a normális férfiak kezében van az emberiség sorsa.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Újabb agymenés, meg is érdemlik a sorsukat:

A német család- és nőügyi miniszter a tőzsdei cégek igazgatóságában szeretne látni legalább egy nőt, a német Kereszténydemokrata Unióban (CDU) pedig olyan javaslat készült, hogy 50-50 százalék legyen a nők és férfiak aránya a párt helyi, regionális és országos vezető testületeiben.

https://index.hu/kulfold/2020/07/18/noi_kvota_noi_vezetok_eselyegyenloseg_nemetorszag_cegek_gazdasag_angela_merkel_cdu_spd_franziska_giffey/

Naooo
Olvasó
Naooo

Amiért nem verik pofán a zsidó minisztereiket?