Férfihang.hu
0 megosztás
Címkék:

A Gumiszoba.com panaszos ügyének áttekintése

A  napokban a Gumiszoba.com oldalhoz szorosan kapcsolódó képek idézésével kapcsolatos panaszos üggyel volt kénytelen foglalkozni a Férfihang.hu, ahogyan arról egy cikk is beszámolt. A két lap közötti jelentős világnézeti különbségek szinte szükségszerűen csúcsosodnak ki ironikus, szarkasztikus hangvételű cikkekben is, azonban a háttérben természetesen komoly és felelősségtudatos munka zajlik: bármely panaszt kellő körültekintéssel vizsgálunk meg és igyekszünk orvosolni. Minden bizonnyal az általunk a Gumiszoba.com számára juttatott információk hatására is egyértelművé válhatott, hogy a képeket önmaguk adták közre és osztották meg folyamatosan az internet nyilvánosságával. Ezután amint saját hatáskörükben intézkedtek a képek elérhetetlenné tételéről, vagyis eltávolították saját tárhelyükről – amihez a Férfihang.hu közreműködésére természetesen nem is volt szükség-, ezt követően a Férfihang.hu cikkeiben vagy hozzászólásaiban sem képesek azok eredeti helyükről beágyazva megjelenni. Ennek ellenére igaz, hogy az egyszer már a tulajdonos által nyilvánosságra hozott fotók szabadon megjelentethetőek lennének akár a Férfihang.hu-n is, mivel a közszereplők képmással kapcsolatos jogai korlátozottak, azonban saját elhatározásból nem szándékozunk túlterjeszkedni az eredeti közlés határain. Vélhetően a probléma ilyen módon megnyugtató elrendezést nyert a panaszos számára. Annak érdekében, hogy olvasóink is betekintést nyerhessenek abba, hogy a Férfihang.hu üzemeltetése során milyen morális és jogi irányelveket követünk, ezúton közreadjuk a Gumiszoba.com panaszos leveleire írott válaszunkat:

Tisztelt Gumiszoba projekt!

Mindenek előtt visszautasítjuk azt a feltételezést, hogy a panaszos üggyel kapcsolatban bármilyen jogsértő cselekményről tudomásunk lenne és azt pártolni kívánjuk. Azt gondoljuk, hogy ha a párbeszéd módját “hatalmi játszmának” szükséges nevezni, akkor abban Önök a legkevésbé sem vétlenek; nem csak jelen esetben, hanem más általunk megismert esetben is úgy éreztük, hogy fenyegetőzéssel törekszenek presszionálni vitapartnereiket. Úgy gondoljuk, hogy ez etikátlan még akkor is, ha ehhez Önök sajátos világképükből, ideológiájukból önigazolást származtatnak.

A Férfihang.hu üzemeltetése során alapvető igényünk a polgári jogok tiszteletben tartása. Panaszukat megvizsgáltuk és a következőkre jutottunk: Külön felhasználás a Férfihang.hu részéről nem történt. Megállapítható, hogy a képek az Önök által adománygyűjtésre is használt email címhez (hornmici1@gmail.com) társított Google+ profilról vannak “beágyazva”, tehát a képek fizikailag is azon a helyen vannak, ahová tulajdonosa egyenes közzétételi szándékkal feltöltötte. A Férfihang.hu-n történő szerepeltetés során a fájlok nem kerültek lemásolásra, azokat nem is tároljuk a Férfihang.hu szerverén. Mindezek miatt nyilvánosságra hozatal még másodlagos formában sem valósulhatott meg a hozzászólás illetve a cikk szerzője részéről, legfeljebb egyfajta technikai idézéssel ráirányították arra mások figyelmét. Megállapítható, hogy a képeket csakis az említett email cím tulajdonosa tette elérhetővé a nyilvánosság számára, mégpedig egy olyan tárhelyen, ahonnan rendeltetés szerinti használattal bármely webes tartalomba (például a Férfihang.hu-n egy hozzászólásba vagy cikkbe) be is ágyazható. Mindezek miatt a képek Férfihang.hu keretei közötti szerepeltetése technikai értelemben sem terjeszkedik túl a közzétevő mindenkori eredeti szándékain. Bár a panasz kivizsgálását ettől függetlenül lefolytattuk, azonban tájékoztatásképpen közöljük: a „Gumiszoba projekt” aláírással beérkezett levélben nem egy azonosítható természetes személy él panasszal, viszont a képmással és hangfelvétellel kapcsolatos PTK 2:48. § kizárólag természetes személyek számára biztosít védelmet, jogi személyek számára nem, tehát hivatalosan eljárni csak egy perképes természetes személy jogorvoslati kérelmének megküldése után lehetséges.
 
Az írói inkognitó és annak lelepleződése körül bonyolódó párbeszéd mindig is természetes részét képezte a kulturális közéletnek; végeláthatatlanul lehetne erre példákat sorolni; ezek mindig is az olvasóközönség érdeklődésének homlokterében álltak. Sem különlegesnek, sem alapvetően etikátlannak, sem pedig jogsértőnek nem gondoljuk a Gumiszoba.com szerzőinek személyével kapcsolatos találgatásokat. Személyeket fotó alapján felismerni, nevükről, korukról, munkájukról, írói vagy más közéleti szerepvállalásukról beszélgetni nem jogsértő cselekedet. Mindazon írók, közszereplők esetében, akik „jelentős hatást kívánnak a társadalomra gyakorolni” szükségszerűen megjelenik a személyük iránti fokozott érdeklődés is. Amennyiben ez mégis ellenükre van, kellő körültekintéssel elzárkózhatnak előle, de ennek megvalósításához külön jogvédelem nem illeti meg őket, éppen ellenkezőleg a közéleti szereplők személyiségi jogainak védelmét a PTK 2:44. § szerint is korlátozza a jog. Bár a Férfihang.hu üzemeltetői nem tekintik eredendő célkitűzésüknek írók, bloggerek inkognitójának leleplezését és különösen nem pártoljuk véleménykülönbségek szélsőségesen személyeskedő tárgyalását, azonban lapunk hozzászólói vagy szerzői részéről olykor felmerülhet az igény arra is, hogy egyes közéleti személyiségeket, így például a Gumiszoba.com íróit emberközeli nézőpontból is láttassák. Ilyen esetekben elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy különös körültekintéssel moderáljuk a közléseket. Kettős elvárásnak kell megfelelnünk: egyrészről kötelességünk biztosítani, hogy a megemlített közéleti szereplők terhére ne valósulhasson meg jogsértés, másrészről nem szeretnénk csorbítani a szerzők, hozzászólók szólásszabadsággal összefüggő alapvető jogait sem. Ebben a moderációs tevékenységünkben csak nagyon kevés szerep juthat személyes ízlésünknek, azért is, mert Önöktől eltérően nem kívánunk véleménykényszerre vagy éppen nemi alapú megkülönböztetésre alapozott hozzászólási rendszert üzemeltetni.

Bízunk benne, hogy kellő körültekintéssel mérlegeltük a körülményeket és Önök számára is elfogadható technikai és jogi érveléssel sikerült alátámasztanunk azt a véleményünket, hogy a kifogásolt közlések nem valósítottak meg jogsértést. Azonban, ha érveinket mégsem tartják elfogadhatónak és bírósági döntést kívánnak kieszközölni, akkor természetesen ebben is közreműködünk. Tájékoztatjuk Önöket, hogy ebben az esetben minden további mérlegelést mellőzve keresettel fogunk élni a Férfihang.hu-n közzétett Facebook hozzászólásukkal kapcsolatban, amely vélelmezésünk szerint a becsülethez és jóhírnévhez való jog  megsértésével összefüggő többszörös jogsérelmet, érdeksérelmet okozott, amikor nagy nyilvánosság előtt arra utalt, hogy a Férfihang.hu üzemeltetői olyan jogsértést követtek el, amely miatt feljelentés tehető ellenük.

Tekintettel arra, hogy a két lap közötti világnézeti viták a jövőben is elvezethetnek jogviták kialakulásához, tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy bár véleményalkotásunkban nem kívánjuk önmagunkat korlátozni, azonban az önök által megfogalmazott udvariatlan vélelmezéssel ellentétben bármely panaszt etikusan és jogkövető módon törekszünk rendezni.

Tisztelettel: A Férfihang.hu üzemeltetői

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
0 megosztás


6
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
5 Egyéni hozzászólás
1 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
5 Hozzászólások szerzői
Huffnagel PistaPara Celsusvladimir a gyikemberladyJared Dirac Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Jared Dirac
Olvasó
Jared Dirac

Stimmel.

lady
Olvasó
lady

A férfiak meg a nők sosem fogják megérteni egymást, de hogy ennyire!!!!

Jared Dirac
Olvasó
Jared Dirac

Azt mondja a Hornmici néni:

“Minimális keresés után már most bárki ismerheti. Sose volt különösebben titkolva. Néhányan éppen a napokban örömködnek azon, hogy kinyomozták a nyilvánvalót”

 

Ehhez képest nem győztél fenyegetőzni, rusnya, pszeudológ satrafa.:D

Huffnagel Pista
Újságíró

 

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

erre miert nem lehet hat csillagot adni?

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

Lecsekkoltam a honlapjukat (blogjukat? whatever), hát olvashatatlan, kusza káosz az egész. Nem is értem, ilyen határozott, független és a férfiaknál minden tekintetben különb nők hogyhogy nem tudtak legalább egy olyan dizájnt alkotni, ahol el lehet olvasni a kontenteket? (A fosbarnán a bordó és a fekete nem olvasható.)