Reszet Elek
0 megosztás

Fogamzásgátlás – Új horizontok?

Több cikk kommentjében érintettük már a férfi fogamzásgátlás lehetőségeit és fontosságát, de valamilyen oknál fogva cikk még nem született a témában. E fontos kérdéskör hiányát igyekszik orvosolni az alábbi írás, amely a téma terjedelméből adódóan szükségszerűen vázlatos lesz, elkerülhetetlenül a „kályhától indul” és természetesen nem nélkülöz némi szubjektivitást.

Nem, nem “azt” csinálják.

A születésszabályozás igénye meglehet egyidős az emberiséggel, mind a megkívánt viselősség előidézésében, mind a nem kívánt terhesség megelőzésében illetve persze a magzatelhajtás tekintetében is. Az elkerülés praktikája a bibliai Onán bűne (1Móz 38:9), azaz a megszakított közösülés ugyanúgy, mint az ókori egyiptomi híradások illetve a régi bábák titkait elleső görög orvosdoktorok, mint Hippokratész vagy Galenosz tanításai is.

A XX. század a korábbiakhoz képest viszont döntő változást hozott a fogamzásgátlás terén. A változás okozója a tudományos haladás volt. Az új tudományos felismerések, a modern anyagtechnológia és gyógyszervegyészet lehetővé tette, hogy az addig is létező módszereket sokkal hatékonyabb formában, mondhatni élvezhetőbb módon használhassa fel az emberiség. A selyem- vagy halhólyag óvszerek és fém- valamint a későbbiekben kezdetleges műanyag pesszáriumok helyébe a legmodernebb anyagú eszközök léptek. A tudományos kutatásoknak is köszönhetően a nemi együttléttel együttjáró betegségek súlyosságának kockázata (lásd például szifilisz) is mérséklődött (legalábbis a HIV megjelenéséig). Az igazi, mélyreható társadalmi változással is járó fejlemény viszont a hormonális fogamzásgátlás megjelenése volt.

“Már egy köbcenti helyrebiccenti”

Mondhatnánk az ENOVID-del kezdődött minden. Az 1960-ban az USA-ban forgalomba hozott Enovid volt az első olyan szer, amely az ovarialis ciklusba való közvetlen vegyi beavatkozással igyekezett  ellehetetleníteni a megtermékenyülést. A szer és számos utódja mellékhatásai ellenére – amelyekről a feministák sosem felejtenek el, mint a patrarchális elnyomás bizonyítékaként beszélni – hatalmas karriert futott be. Röpke öt év alatt – annak ellenére hogy számos USA államban illegális volt – a legelterjedtebb, legszélesebb körben használt fogamzásgátló eljárássá nőtte ki magát (lásd a téma kapcsán pl. Goldin-Katz tanulmánya).

A szer, valamint a mellette és utána megjelenő egyéb hormonális fogamzásgátló márkák  (Enovid-E, Anovlar, Yasmin, Conovid-E, stb.), helyesebben maga a „tablettás” fogamzásgátlás egy kor szimbólumává, a „szexuális forradalom” jelképévé vált. Míg a szer fizikailag-biológiailag, addig a társadalmi változások „eszmeileg” döntöttek le minden gátat, hogy a nők a szexuális vágyaikat elvileg következmények és felelősségvállalás nélkül élhessék meg. Ilyen társadalmi faltörő kos volt a következmények nélküli, azaz „szabad szerelem” propagálása, az abortusz legalizálása és megengedő időintervallumának a társadalmi tűréshatárig – néha azon is túli – való kitolása, valamint annak mindenkori erkölcsi igazolása – elvégre az csak egy sejteltávolítás. Mindannyiunknak ismerős az „ő teste az ő döntése” feminista jelszó.

A reklámok által sugallt nőkép is egyértelmű. A modern nő tablettát szed, a modern nő sikeres a férfiaknál, a modern nő szexuálisan aktív. A korabeli ellenzők a tablettaszedés számos társadalmi veszélyére felhívták a figyelmet, közte a családokra és általánosságban a párkapcsolatokra illetve a nemi önképre való hatására is. Egy alapvető következmény azonban csak jóval később vált egyértelművé vagy éppenséggel csak nem olyan súlyú problémaként említették. A női fogamzóképesség és szexuális vágy kéz a kézben jár. Azt is mondhatnánk, hogy a női vágy a férfival való egyesülésre a természet egyik biztonsági tartalékprogramja a kellő mennyiségű és minőségű szaporulat biztosítására. A teherbeesés és szülés döntését a gyógyszer elviekben teljesen tudatossá tette, elválasztotta a nemi vágy  érzelmi „tudatszűkítő” hatásától, erősen hozzájárult a későbbi évtizedek gyermekszaporulati csökkenéséhez, lévén szinte kizárólagossá tette a külső, társadalmi változások indukálta egyéni tudatos döntést a gyermekvállalás tekintetében.  Az eredményt látva elmondható, hogy az emberiség, mint annyi technikai vívmányt, ezt sem volt képes a megfelelő bölcsességgel kezelni.

A nők számára kedvező tudományos fejlemény végső soron tehát az volt, hogy a tabletta mintegy felszabadította a nőket a vágyaik következményei alól. Ám a technika és tudomány értéksemleges. Mindkét „oldalra” lehet vele célozni. Erre jó példa az apasági teszt kérdése. Amióta világ a világ, minden férfiban ott motoszkál a józan (evolúciós) kétely a gyermekei származását illetően. A modern genetikának köszönhetően viszont az apaság kérdése ma már egyértelműen eldönthető, azaz az ősi női játéknak – teherbeesni egy igazi vezérhímtől aztán felneveltetni egy jóval gondoskodóbb természetű férfival – bealkonyult. Az emberi genom kutatása kapcsán egyre nagyobb és összetettebb genetikai adatbázisok jönnek létre, ám szerteágazó vizsgálatról a valós apaság kérdésével kapcsolatban nem különösebben hallani. A téma mind a mai napig erősen a tabu kategóriájába tartozik, meglehet az intézményesen elfogadott nőképet erősen árnyalni kellene egy ilyen tárgyú, széleskörű kutatás eredményei láttán. Több helyen természetesen igyekeznek az ilyen jellegű vizsgálatok elé adminisztrációs akadályt is gördíteni. Franciaországban anyai belegyezés hiányában a kíváncsiskodó apa börtönbe is kerülhet, Németországban is mindkét szülő beleegyezése (vagy bírósági határozat) szükséges az apasági vizsgálat elvégzéséhez. Persze a megfelelő nyál- vagy hajminták egy borítékba is beleférnek és megfelelő klinikák más országokban is vannak.

VASALGEL – avagy változik végre valami?

A technika apró, ám szükségszerű újabb csodájára a férfi fogamzásgátlás tekintetében generációkat kellett várni. Az alapvető probléma az volt, hogy míg a nőknél egyetlen sejttel kapcsolatos történéseket kellett befolyásolni, addig a férfiaknál sejtek millióit kellett teljes mértékben kiiktatni, mondhatni felülírni a sokmilliós evolúciós programot, a mindenáron való teherbeejtés programját. Ha sikerült is teljes mértékben leállítani a spermaképződést (spermatogenezis), az esetek egy részében a szer abbahagyásával nem indult be újra, azaz a fogamzásgátló sterilizálta az alanyt, ahelyett hogy csak ideiglenesen tette volna nemzőképtelenné. Így sokáig a megfelelő fogamzásgátlót nélkülözve egy férfi vajmi keveset tehetett apává tételének befolyásolása érdekében. A nőktől való tartózkodás, az esetleg a partnerben való – gyakran dőreségnek bizonyuló oktalan – bizalom mellett a gumióvszer közös kényelmetlensége vagy a vazektómia általi öncsonkítás között választhatott. A feministák természetesen a vazektómia mellett kardoskodnak, mintegy egyenlőségjelet téve a női fogamzásgátlás és a vazektómia közé, ami enyhén szólva is túlzás. Lévén az utóbbi olyan sebészeti beavatkozás, amely egy természetes és alapvető biológiai funkció teljes elvesztésével jár, ráadásul az esetek felében visszafordíthatatlan is, azaz végső soron csonkítás a számos mellékhatásról nem is beszélve.

Ám a fentebb említett férfiakat érintő kétes kimenetelű hormonális-vegyi típusú kísérletezéseken kívül adódott egy másik út is. A fogamzásgátlásnak általánosságban alapvetően két típusa van (eltekintve a hüvelyben használt spermicid anyagoktól, mint pl. a Pharmatex). Az egyik típus a hormonális jellegű (ami a férfiaknál nem volt eredményes), a másik megoldás a régebbi keletű és ma is használt mechanikus fogamzásgátlók, amelyek az ún. barrier-elv alapján fizikailag akadályozzák meg az örökítőanyag rendeltetési helyére való eljutását. Ilyenek az óvszerek, pesszáriumok, stb.

A Vasalgel is ilyen mechanikus fogamzásgátlónak tekinthető azzal a jelentős különbséggel, hogy a mechanikus gátat a férfi szervezetében helyezi el.  A Vasalgel egy hidrogél polimer, amit injekcióval a ductus deferensbe (régebbi nevén vas deferens), azaz az ondóvezetékbe juttatnak. Az anyag ott megszilárdulva meggátolja a spermiumok útját (illetve kiszűri azokat). Végső soron ugyanazon hatást éri el, mint a vazektómia, ám visszafordítható módon, megcsonkítás nélkül. A beavatkozásnak külső jele nincsen, ejakuláció ugyanolyan módon történik csak éppen az ejakulátum nem tartalmaz hímivarsejteket. A beavatkozás jellegéből adódóan mellékhatása nincsen. A tapasztalatok alapján minden beavatkozás nélkül évekig (10-15 évig bizonyosan) ellátja feladatát. A polimergát pedig igény esetén egyszerű nátrium-hidrogénkarbonát (azaz szódabikarbóna) oldat injekciójával eltávolítható.

Erre mondják, túl szép hogy igaz legyen! Nincsen mellékhatás, egyszeri beavatkozás és teljes mértékben biztonságos valamint visszafordítható? No de miért nincsen még a piacon?

Noha sok-sok férfinak – és talán számos valóban felvilágosult nőnek – komoly igénye lenne rá, egyértelműen láthatóak bizonyos piaci szükségszerűségek mintegy ellenpéldaként mindenki számára, akik a piac és a piaci mechanizmusok mindenhatóságát és jóságát hirdetik. A női hormonális fogamzásgátlás gigászi, sok-sok milliárdos üzlet. Olyan üzlet, amely minden valamirevaló kereskedő álma. Sosem szűnő kereslettel, amely újratermeli önmagát, a profit kifogyhatatlan forrása. A gyógyszerlobbi hatásgyakorlásának mértékéhez kevés dolog fogható. A legnagyobb gyógyszeripari konszernek gazdasági ereje a legjelentősebb olajcégekével vetekszik. Ebből adódóan nem csoda, hogy a Vasalgel engedélyezésének USA-beli – elvégre a legtöbb dolog onnan indul – kezdeményezője egy kicsiny nonprofit alapítvány a Parsemus Foundation, amely már jóideje ellenszélben küzd az engedélyezési eljárás végigviteléért.  Az alapítvány várja is a donációkat.

Amit tudni lehet, az állatkísérletek fázisán már 2013-ban átesett a termék, az emberi alanyokkal végzett tesztfázis pedig még nem kezdődött el. Legkorábbra 2017-re ígérik, remélik az engedélyezési eljárás lezárulását, de elég bizonytalannak tűnik a dolog. Európai illetve magyarországi vetületben pedig az EU engedélyezési eljárása ettől független, a tagországoknak saját eljárásaik vannak.

A termék minél hamarabbi forgalomba hozatalának nem csak objektív gátja van – amennyiben a porfitéhséget objektív gátnak tekinthetjük -, de sokkal szubjektívebb problémák is felvetődhetnek. Az állami – és részben társadalmi – közgondolkodás és jogi  gyakorlat egyik alapja a nemek eltérő mértékű önrendelkezési joga a saját utódvállalásuk tekintetében. Míg egy férfi minden biológiai – és tegyük hozzá erkölcsi – joga a gyermekvállalás kapcsán saját genetikai  anyaga feletti önrendelkezésének a lehetősége, spermájának a húgycsőnyílás elhagyása pillanatáig tart és onnan megszűnik, addig női részről ugyanezen önrendelkezés olyan mértékben teljes körű, amennyire az fizikailag egyáltalán lehetséges, mind a magzat elpusztításában, mind kihordásában vagy akár megszületése után a babáról való lemondásban testesüljön is meg. (A férfiak gyermekvállalással kapcsolatos önrendelkezésének kérdésével foglalkozik dr. Pálfalvi Andreának a Jogifórumon megjelent, már idézett publikációja is, amelyet ezúton is ajánlok mindenkinek.) A Vasalgel valójában ezt az intézményesített nemi önrendelkezési különbséget kerüli meg, elvégre a férfi döntéséből eredően nem kerül ki megtermékenyítésre alkalmas spermium a kezelt személy testéből. Ez pedig olyasféle kiskapu, amely a jelen társadalmi törvényszerűségek közepette sokak számára a becsukandó kategóriát jelenti.

Másik szubjektív szempont a nők hozzáállása a kérdésben. Mivel a Vasalgellel történő beavatkozásnak külső jele nincsen, a biztos fogamzásgátlás meglétére pusztán a férfi szava szolgál. Ez pedig a legtöbb nő számára legalább annyira nem elegendő, mint amennyire egy értelmes férfinek a női bizonygatás sem lehet az a fogamzásgátló tabletta beszedéséről. Sőt biológiai-, egészségi szempontból  egy terhesség kockázata és potenciális következménye a nő számára felmérhetetlenül magasabb, mint egy férfié. Ebből adódóan eltekintve a tartós bizalmi párkapcsolatoktól – legyünk optimisták az ilyenek meglétét illetően – a férfi fogamzásgátlás megléte nem fogja pótolni a női önmérgező hormonális fogamzásgátlást és/vagy a kényelmetlen gumióvszert (nemi betegségek) sem. Legalábbis az előbbi okokból adódóan kevés nő lesz hajlandó ezektől eltekinteni.

No és persze mindezt végiggondolva óhatatlanul is felvetődik az emberben a szükségszerű kérdés is. Látható hogy a tudományos vívmányként megjelenő, számos negatív hatással járó és végső soron teljességgel természetellenes női hormonális fogamzásgátlással illetve az annak használatával járó társadalmi változásokkal nem tudott az emberiség megfelelően megbirkózni, legalábbis a jövő történészei (ha lesznek egyáltalán) e tudományos produktumot minden bizonnyal az európai kultúra és annak kihalóban levő kultúrahordozó népessége bukásának egyik okaként fogják megjelölni. Jelen társadalmi állapotok, népesedési fejlemények, deviáns kapcsolati viszonyok gyakoribbá válása stb. ezt jól láthatóan alátámasztják. Vajon egy jellegében hasonló technikai képződmény hatását, azaz a megbízható férfi fogamzásgátló meglétét megfelelő módon vagyunk-e képesek kezelni és messzemenőkig ható negatív következmények nélküli módon felhasználni? A kérdés (számomra) igencsak aktuális, elvégre a jelenlegi – és részben fentebb tárgyalt – társadalmi folyamatok hatására olyan férfiakat érintő eszmei, ideológiai iskolák, tanítások jelentek meg, amelyek a végső csapást mérhetik a hagyományosnak tekintett családi- illetve nemi mintákra (MGTOW, RedPill, omniszexualitás, poliamória, stb.).

Post Author: Reszet Elek

Reszet Elek
https://www.youtube.com/watch?v=mxsoJM896fM
f Facebook
0 megosztás


103
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
20 Egyéni hozzászólás
83 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
28 Hozzászólások szerzői
Reszet Elekcs004Zatyi JózsefHunncommon man Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
pampanyul
Olvasó
pampanyul

Nem igaz. Soha nem kívánom a szexet akkor, amikor fogamzóképes vagyok. Sőt. Amúgy meg óriási kibaszás, hogy a dugás és a teherbeesés összefügg.

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

az nem jelent semmit, ugyanis a tanulmany nem rolad szol, hanem a nokrol altalaban. osszessegeben jelentos elteresek lehetnek kulonbozo okokbol.

DennisVT
Újságíró

“A modern genetikának köszönhetően viszont az apaság kérdése ma már egyértelműen eldönthető, azaz az ősi női játéknak – teherbeesni egy igazi vezérhímtől aztán felneveltetni egy jóval gondoskodóbb természetű férfival – bealkonyult. … Több helyen természetesen igyekeznek az ilyen jellegű vizsgálatok elé adminisztrációs akadályt is gördíteni.”

Van, hogy azt sem kell.

http://nypost.com/1999/09/04/hes-the-father-in-payment-only-kids-not-his-but-he-owe/

“A 42-year-old Brooklyn man is “outraged” he must keep paying more than $500 a month in child support even though DNA tests prove he’s not the child’s father.”
A 42 éves brooklyni férfit havi több mint 500$ gyerektartás fizetésére kötelezték, pedig a DNS teszt bizonyította, hogy nem ő a biológiai apa.

Suum cuique
Újságíró
Tibi
Olvasó
Tibi

Amerikában az az APA, aki a babakocsit tolja (tolta korábban naivan), nem pedig az aki megcsinálta… és csodálkoznak a házassági statisztikájukon.

hgyi
Szerkesztő

Van arrafelé olyan állam, ahol ha nem ír alá a férfi egy nyilatkozatot a gyerek születése előtt, hogy elismeri az apaságot és ő az apa, akkor abban az esetben sincsenek jogai, ha ő a biológiai apa és ő tologatta a babakocsit is.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Hja kérem, aki hülye, haljon meg! Egy valamirevaló ügyvéd szétszedi a nőt is meg a bírót is, de még vagyoni+nem vagyoni kártérítést is kihajt a férfinak!

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

Annak, aki hisz abban, hogy az  igazságszolgáltatás szóban az “igazság” nem véletlenül szerepel, valóban ez lenne a logikus végkifejlet.
De sajnos arról van szó, hogy arrafelé már ilyen haladó a rendszer, és – úgy látom – Európa, és benne mi is ebbe az irányba tartunk. A hozott példa nem elszigetelt eset, arrafelé rutinszerűen történnek olyasfélék, hogy pl a megerőszakolt 14 éves fiút (arrafelé 18 év a beleegyezési korhatár) gyerektartás fizetésére kötelezték az erőszakoló részére. Ott az sem számít, ha a bevételed kevesebb, mint a gyerektartás összege, illetve akkor bezárnak, mivel ellenszegültél a bíróság ítéletének. Nemrég olvastam egy régebbi sztorit, amiben egy férfit hónapokra túszul ejtettek, de szerencsére később sikerült kiszabadítani. Hogy teljes legyen a happy end, amíg túsz volt, nem tudott gyerektartást fizetni, így a kiszabadítás után egyből mehetett is a börtönbe. Aranyos.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

ügyvéd nélkül persze kicsi az esély.

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

Különösen ajánlom a linkelt publikáció alapos átolvasását azon férfitársainknak, akik a pillanatnyi élvezetért szeretnek a tűzzel játszani.

Suum cuique
Újságíró

Beidézek egy cikket:

Miért nem akarunk férfi fogamzásgátlót?

Nyolcvan férfi bevonásával tesztelnek egy férfi fogamzásgátlót. Míg a tudósok üdvözlik az újfajta módszert, addig a nők félve gondolnak erre a lehetőségre…

Az Edinburgh-i Egyetem kutatói kifejlesztettek egy férfi fogamzásgátlót, melyet jelenleg nyolcvan önkéntes bevonásával tesztelnek. A jelentkezők két hormoninjekciót kaptak, melyek körülbelül két hónapra megakadályozzák, hogy spermiumokat termeljenek. A tudósok nagyon ígéretesnek tartják az újfajta módszert – írja a Daily Mail. De vajon mi, nők, akarjuk-e egyáltalán a férfiakra bízni a fogamzásgátlást, vagy inkább megtartanánk magunknak az ezzel járó felelősséget?

Ésszerű és korszerű? 

A kutatás egyik vezetője, Richard Anderson professzor szerint a nők kifejezetten lelkesek az új találmány hírétől, legfőképpen azért, mert ily módon is szívesen megosztanák a nem kívánt terhesség elleni védekezés felelősségét a férfiakkal. Voltaképpen ésszerűnek és egyben korszerűnek is tűnik az az elképzelés, hogy ne csak a nőknek kelljen elviselniük hormonális fogamzásgátlók szedésének esetleges kellemetlen mellékhatásait. Nem mellékesen ez a nemek közti egyenlőséget is erősítené.

Mégsem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy a nők többsége el van ragadtatva attól a lehetőségtől, hogy átengedje a fogamzás feletti kontrollt a férfinak, még akkor sem, ha egy fedél alatt él vele és szereti. Hiszen mégiscsak ott a kérdés: bízom benne eléggé ahhoz, hogy ezt megtegyem? Teherbe esni ugyanis még mindig csak a nők képesek, következésképp mi vagyunk azok is, akiknek a legtöbb veszítenivalónk van például egy nem kívánt vagy problémás terhesség esetén. Egy nő emiatt sokkal komolyabban átérzi a fogamzásgátlással felelősséget és a saját érdekében odafigyel arra, hogy pontosan szedje a tablettáit. Egy férfi számára viszont ebből a szempontból kisebb a tét, így jó eséllyel előfordulhat, hogy mondjuk megfeledkezik arról, hogy mindig idejében felkeresse az orvosát és beadassa a hormoninjekciót.

Konfliktusforrás

Ha a férfi fogamzásgátlók elterjednének, az bizony újabb konfliktusforrást jelentene a párkapcsolatokban. Rengeteg olyan nő van, aki még azt is nehezen tudja elviselni, ha a párja a megkérdezése nélkül vásárol egy új bútordarabot vagy változtat a  frizuráján. Hogyan éreznénk magunkat akkor, ha kiderülne, hogy a párunk hormoninjekciókat adatott be magának a tudtunk nélkül?

Kevés intimebb dolog van a női termékenységnél nem valószínű, hogy túl sokan lennénk, akik el szeretnénk veszíteni az ezzel járó felelősséget. Ráadásul ha az óvszermentes férfi fogamzásgátlók használata általánossá válna, az véget vetne a “nem teljesen véletlenül” megfogant meglepetés babák jelenségének is. Hiszen legyünk őszinték: ha minden nőnek ki kellene várnia, mire a férfi tudatosan elszánja magát a gyermeknemzésre, akkor meredeken esnének a születési ráták. S bár tabunak számít kimondani, de a nők többsége úgy érzi, neki van joga kimondani a végső szót a gyermekvállalást illetően. Ha pedig ezt a jogot elveszíti, minden oka megvan arra, hogy csalódott vagy dühös legyen az őt ért igazságtalanság miatt.

Szintén problémát jelenthetne a férfi fogamzásgátlók elterjedése azoknál a pároknál, akik nem akarnak több gyereket, viszont a nő a kellemetlen mellékhatások miatt nem szeretne már fogamzásgátlót szedni. Ilyen esetben ugyanis adja magát az a megoldás, hogy a férfi vasztektómiát végeztessen. Ilyenkor mindkét ondóvezetékét átvágják, így gyereket csinálni többé már nem tud, szexuális életet élni viszont továbbra is ugyanúgy képes. Egy véglegesen steril férfi a szingli nők számára az esetek többségében egyáltalán nem vonzó, ez pedig egy házasságban bizonyos fokú biztosítékot jelenthet a feleség számára, hogy a férje és gyermekeinek apja nem fogja elhagyni egy nőért, akit teherbe ejthet. A fogamzásgátló hormoninjekció viszont csak időlegesen teszi sterillé a férfit, így ez a biztosíték elvész.

Forrás: http://borsa.hu/ferfi-fogamzasgatlo/20100510

DennisVT
Újságíró

Hallottam már azt az érvelést, hogy a férfiak megbízhatatlanok lennének. Csakhogy jelenleg tőlünk is pont azt várják el, h bízzunk a nőkben. A relatíve szűk baráti körömben 8 gyerek született az elmúlt 3 évben. Ebből 3 “véletlen baleset” volt. Ennyit erről. A másik könnyű riposzt az, hogy ettől még a nő is szedhet tablettát, egyáltalán nem kell, hogy bízzon bennem. Ő felelős magáért, én meg magamért.

Nem akarják kiadni a felelősséget mi? Bullshit. A hatalmat nem akarják kiadni.

De a legbicskanyitogatóbb az a gondolat, amivel jogossá teszik az “véletlen” teherbeesést, mert a férfiakra várhatnának ítéletidőig, és kihalna az emberiség. Van nőismerősöm, aki ezt nekem szépen elmondta. Hogy majd ő eldönti, mikor lesz gyerek a pasijával.

Most az az írás jutott eszembe RedPillról (sztem nagyon ideillik), hogy (ezek) a nők nem is a hazudozásban olyan jók, hanem a hazugságaik igazolásában, hogy nekik joguk, sőt kötelességük volt az adott hazugság, ergo nem is hazugság.

“A woman will convince herself that it was right, okay, and that she had a good reason to do whatever it is that she’s lying about. A woman will also convince herself that it is right, okay, and that she has a good reason to lie to you about it. A woman will feel justified when she lies to you. She won’t believe what she’s saying, specifically, but she’ll believe that she’s right to be saying it. So it won’t feel like a lie to her. She’ll believe in herself and her own righteousness, and as long as she believes she’s doing the right thing, she’ll have no problem making eye contact, speaking with normal inflections, breathing normally – even though she’s telling you a flat-out lie. The truth doesn’t matter to her. Facts don’t matter to her. How she feels about herself affects whether she can convey herself in a manner that looks honest. If she doesn’t feel bad or feel guilty, and in fact feels righteous, she can sell used cars and bridges over swamps the same way you might describe what you ate for dinner last night.

In fact, women are so skilled at the act of justification, that catching them in the act of lying is, itself, wicked. They are righteous to lie. If you thwart their lie, you are the enemy of righteousness.”

“Ha rajtakapod a hazugságán, akkor az igazság ellensége vagy…”

Teljes szöveg: https://www.reddit.com/r/TheRedPill/comments/2tytv5/women_and_the_art_of_lying/

 

Narancsle
Olvasó
Narancsle

“A relatíve szűk baráti körömben 8 gyerek született az elmúlt 3 évben. Ebből 3 “véletlen baleset” volt.”

Láttam a profilodon, hogy 35 év körüli vagy, így a barátaidat is úgy 35 körül lőném be.

Na most a nők relatíve korán, úgy 16-20 évesen kezdenek nemi életet, a férfiak meg egy kicsit később, mondjuk legyen 18-22 (a nagy többség, nem a ribancok meg az alfák), így ez igazán furcsa, hogy 10-15 év többé-kevésbé aktív nemi élet után, amikor a nagy többségnek előre betervezett gyermekáldás van, éppen akkor történnek a tömeges balesetek is…

SIL
Olvasó
SIL

“…10-15 év többé-kevésbé aktív nemi élet után, amikor a nagy többségnek előre betervezett gyermekáldás van, éppen akkor történnek a tömeges balesetek is…” 
Pontosan erről van itt szó, ezért is lehet csak vészmegoldás bármilyen kezelés a férfinak ennek elkerülésére. Azt azért észre kell venni, hogy a nők nem azért védekeznek, mert a férfiak jellemzően orvul teherbe akarják őket ejteni. Ellenben a férfiaknak védekezni kell, pontosan azért mert a nők jellemzően orvul apát akarnak belőlük csinálni. Ez nálam kissé távol áll az önrendelkezéstől, hiszen míg a nők saját jól felfogott érdekükben szabadon védekezhetnek vagy éppen nem, attól függően, hogy mi a közép- vagy hosszútávú érdekük, addig a férfiaknak egy külső “fenyegetés” elhárítására szükségszerűen meg kell tenni – amíg a törvények őket nem védik.

Különben a védekezésnek azért nem csak ez az egy módja, van… Nem szeretnék senkit lebeszélni arról hogy védje magát, távol álljon tőlem ilyen hülyeséget tanácsolni, csak szeretném a férfi felelősséget is megmutatni a témában, mert én pl. mindent csinálok az ágyban, a védekezést leszámítva :D – még sincs gyerekem, pedig ha az első becsúszik, már bőven lenne személyije… Hogy a barátnőim védekeztek-e, na ez az amit viszont magasról leszartam srácok, és elnézést ha fellengzős vagyok, nem mindenkire vonatkozik. Mit foglalkoztok vele, hogy mit állít, pontosabban mit suttog a nő, főleg az ágyban vagy inkább főleg bármiről aminek a szexhez köze van…?! Végig észnél kell lenni és kész! – finoman megfogalmazva. Egy férfi nehogy már annyira elaléljon csak mert kap egy kis ungabungát… a nő sem szokott, azt garantálom mindenkinek, csak van amelyik hihetően eljátssza. Az odafigyeléstől csak jobb lesz mindenkinek és valszeg tovább is fog tartani… :) Volt olyan nőm akinél nagyon meglepődtem volna én is ha megvezet, sőt a többségnek azért megvolt a magához való esze, de egyiknél sem tettem kivételt soha. Különben nem nehéz rávezetni egy nőt egy hosszabb kapcsolatban szó nélkül – pontosan így, odafigyeléssel – hogy ha valóban teljes szexuális életet kíván élni, akkor intézze úgy, hogy a párja előtt vegye be a gyógyszert MINDIG. Az a mondat, hogy pl. Már napközben bevettem szívem… csak és kizárólag egyet jelenthet egy férfinak! Nem kell rajta filózni, onnantól úgy kell intézni mindent, mintha sosem szedett volna semmit. Először majd meglepődik, de nem fog haragudni. Másodjára észhez tér és majd szedi a férfi előtt onnantól – teátrálisan, észrevehetően, legfeljebb kissé sértődötten. Ha elkezd bármiképp zsarolni, vagy egyértelmű hogy titkolózik, lapát – természetesen. Szerintem ez nem bonyolult…

DennisVT
Újságíró

Azt azért észre kell venni, hogy a nők nem azért védekeznek, mert a férfiak jellemzően orvul teherbe akarják őket ejteni

Voltak apámnak 1-1 mondatai, amik nagyon megmaradtak a fejemben, és sosem fogom elfelejteni őket, amolyan életbölcsességek/igazságok. Az egyik az volt, hogy: “Fiam, két dolog van, amiért egy nő mindenre képes: Hogy LEGYEN gyereke, és hogy NE LEGYEN gyereke. Nincs olyan, hogy rendszeresen elfelejti bevenni a tablettát”

Ellenben a férfiaknak védekezni kell, pontosan azért mert a nők jellemzően orvul apát akarnak belőlük csinálni

Azért túlzásnak érzem azt, hogy “jellemzően”. Mindenesetre létező jelenség, közel sem olyan ritka, mint az átlagember gondolja, és tökmindegy milyen ritka, ha pont velünk történik. Védekezni mindig kell, és kész. Alkalmanként 2-300Ft egy óvszerért nem annyira nagy összeg. A Becker-féle spermalopásos sztori meg tényleg elég ritka ahhoz, hogy azért ettől ne kelljen állandó jelleggel rettegni, de egy kis odafigyeléssel ez is megelőzhető.

Naooo
Olvasó
Naooo

“egy kis odafigyeléssel ez is megelőzhető”

Na muti csak, hogy lenyelted.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Ez jó volt, na igyunk rá! Tessék egy korsó sör, FENÉKIG!

hgyi
Szerkesztő

Nem jöttél kólázni. A Szigeten buliztál, meg söröltél?! :o))

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Székelyudvarhelyt rokonoltam. Most ment férjhez az utolsó facér csaj a rokonságból, nem lehetett kihagyni. És hoztam két liter áfonyapálinkát! Meg egy liter fenyőpálinkát (még majd egy liter van az áfonyából és fél a fenyőből!)

mikrobi
Olvasó
mikrobi

Itt most a megszakított közösülésre célzol? Egyébként ez egy régi és bevált módszer a kontrollra, nem zárja ki teljesen a teherbeesést, de minimálisra csökkenti az esélyét.

SamSon
Olvasó
SamSon

Egyet értek veled, én tartós párkapcsolatban mindig ezt a módszert alkalmaztam és hát pozitív mellékhatás, hogy az ember, miután rutinossá vált képes szabályozni az ejakuláció idejét, így jelentős hatással bír az aktus hosszára is. Akár pozitív, akár negatív időirányba is.

Persze volt olyan, hogy a nőnek az esne jól, ha a természetes módon végződne az aktus és az ejakulátum mondjuk nem a hátán, mellkasán, stb köt ki, akkor az ember benyúl a fiókba, kivesz egy óvszert és kész…

mikrobi
Olvasó
mikrobi

Igen, mi is ezt alkalmazzuk, pláne, hogy a párom esett már úgy teherbe, hogy szedte a tablettát. De hát én túlkontrolláló típus vagyok, soha nem okozott gondot az ejakuláció visszatartása. :) Sok férfinak viszont éppen az a probléma, hogy nem tudja kontrollálni, és  jön a korai magömlés. Ekkor jöhet jól a cikkben leírt módszer.

SamSon
Olvasó
SamSon

A cikkel teljes mértékben egyet értek, de jelenleg a módszer még nem választható, de mégis kell valami megoldás és ez egyfajta megoldás, legalább is annak, aki tudja alkalmazni.

Zatyi József
Olvasó

Igazából vakproblémának érzem a dolgot.Alkalmi kapcsolatban úgy se ússzuk meg a gumit, mert ugye mást is lehet kapni nem csak gyereket szex-szel…Ráadásul arra jutottam hogy kb 2000 óta a nők szexuális kultúrája kb visszazuhant Karády Kati környékére.Miután jól beetették a nőket a hormonális fogamzás gálás káros határaival, erre való hivatkozással egy se szed semmit aki nincs tatrós kapcsolatban.Tessék megnézni a sok tini anyát és terhességet.
Mert ugye MÁS fogamzás gátlást meg nem is ismernek, ahogy a saját és a férfi anatómiát se.
A férfi fogamzás gátlás kizárólagos célja a férfiak csőbehúzásának a gyakorlatának a megkadályozása.
Ugyanaz mint az apasági DNS teszteké.
Alkalmiban ugye alap a gumi a tartósban meg a nők nem adják ki a kontrollt a kezükből.Akkor kit véd? A férfit nem a nőt.
Van rá piaci igény ziher.És nem azért mert így a nőknek nem kellene szedni semmit…

DennisVT
Újságíró

Láttam a profilodon, hogy 35 év körüli vagy, így a barátaidat is úgy 35 körül lőném be.

Így valahogy jah. A vicces az, hogy az egyik esetben a lány a régi ismerősöm, nem a férfi.

így ez igazán furcsa, hogy 10-15 év többé-kevésbé aktív nemi élet után, amikor a nagy többségnek előre betervezett gyermekáldás van, éppen akkor történnek a tömeges balesetek is…

Gondolom a furcsát idézőjelesen értetted:)

 

hgyi
Szerkesztő

Nálunk a 3. ded véletlen, de nem baleset. :o) Akartunk harmadikat, csak nem ennyire hamar. 13 hónap korkülönbség van a két fiam között. :o)

aztamindenit
Olvasó
aztamindenit

“Hiszen legyünk őszinték: ha minden nőnek ki kellene várnia, mire a férfi tudatosan elszánja magát a gyermeknemzésre, akkor meredeken esnének a születési ráták.”

Fúj, de undorító. Hányinger.

aldum
Olvasó
aldum

Kepzeld ezt az ervelest a nemi eroszakkal kapcsolatban, hanyadik pokolba kivanna mindenki, ha eloadnam, hogy “legyunk oszintek: ha a ferfinak mindig ki kellene varnia, hogy a no tudatosan elszanja magat a szexre, akkor meredeken esne az egyuttletek szama”?

haemorgen
Olvasó
haemorgen

Betty Friedman (feminista) 1969-es világhíres beszédéből vett részlet:

“A nők befeketítésének lényege az, hogy szexuális tárgyakként határozzák meg őket. Ezért ha szembe akarunk nézni a hátrányos megkülönböztetéssel, szembe kell néznünk azzal, hogy a társadalom ezen a téren befeketít minket, (…) Azt mondom, hogy az anyaság csak akkor lesz örömteli és felelősségteljes emberi tevékenység, ha az asszonyok szabadon dönthetnek, tudatos mérlegeléssel és teljes emberi felelősségük birtokában, hogy anyák szeretnének-e lenni. Akkor, és csakis akkor tudják majd konfliktusok nélkül magukévá tenni az anyaságot, ha már nemcsak úgy határozzák meg magukat, mint valakinek az anyja, mint a gyermek kiszolgálója (…) hanem olyan ember, aki szabad elhatározásából tette élete részévé az anyaságot.”

 

A fentebb általam idézett feminista szövegrészlet az USA-ban az abortusz körüli jogi vita hevében keletkezett. Az abortusz például nem volt mindig legális. Sajnálatos, hogy a nők kaptak reprodukciós jogokat, míg a férfiak nem.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ez kinek a lánya?

Art
Olvasó
Art

Hű de jó cikk, köszönöm.

SIL
Olvasó
SIL

A cikk üde színfolt, élvezet volt olvasni.

Ettől függetlenül én ellene vagyok. Abszurdnak látom, hogy férfiak pusztán azért, hogy kevésbé legyenek kiszolgáltatva a nők szeszélyeinek, bárminemű beavatkozásnak vessék alá magukat. Azt gondolom, a nem kívánt terhességeket éppen úgy visszaszorítaná, ha pl. amelyik nőnek érvényes receptje van antibébire mialatt teherbe esik, és a párja nyilatkozik, hogy ő nem akarta a gyereket és nem is vállalja, akkor semmilyen támogatásra – törvény szerint – ne számíthasson az apától. Mindemellett legyen az apa joga eldönteni, hogy kívánja-e ezek után egyedül felnevelni a gyereket, vagy más nővel, de kötelezhesse is az anyát a gyerek felnevelésére, a saját és a gyámhatóság felügyelete mellett, ha élethelyzete megkívánja.
A kakukkfiókák ellen pedig kötelező apasági vizsgálat, és ha kiderül a tupisság, akkor a nő kapjon magas pénzbüntetést, kb. amióta együtt van a csávóval, tehát kb. az első közös fotó óta eltelt évek számának megfelelően jelenértéken évi 5 millió forint, tehát visszamenőlegesen. Hiszen elpazarolta a férfinak a családalapításba fektetett idejét.
Két apró törvénymódosítás, és egy férfit sem kell majd injekciózni semmivel.

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

Nyilván, a normális az lenne, hogy a “Yes means yes” kiterjedne erre is, és csak az a gyerek lehetne hivatalosan az apáé, amelyikről előzőleg igazolható egyezség született. Ez soha nem fog megtörténni, tehát a férfi fogamzásgátlás a második legjobb dolog, aminek segítségével a férfiak végre saját maguk rendelkezhetnek az egyébként alapvető emberi jogok közé tartozó reprodukciós jogaikkal.

SIL
Olvasó
SIL

“…a férfi fogamzásgátlás a második legjobb dolog, aminek segítségével a férfiak végre saját maguk rendelkezhetnek…”

Igen, ezzel így egyetértek.

Suum cuique
Újságíró
gabor2
Olvasó

Ez még akkor íródott amikor még nagy volt Nyugaton a népességnövekedés, úgyhogy ma már nem aktuális…

Belvedere
Vendég
Belvedere

Elolvastam, minden mondata megfontolandó:

“Megfelelő technikákkal változtatni kell a klasszikus irodalmi alkotásokon. Példaként Mark Twain műveire utalt.”

Amit a politikai korrektség hívei valóban átírnak.

 

“Az alkalmi olvasó, amikor először kézbe veszi ezeket a klasszikus alkotásokat, nem fogja gyanítani, hogy azokban bizonyos változtatásokat hajtottak végre.”

Pl. Gárdonyi Láthatatlan embere helytelenül A láthatatlan ember lett, sőt az összes forgalomban lévő példány az utóbbi könyvcímet viseli. Tipikus, jellemző, de a többség számára megfoghatatlan példája a Kádár-kori nyelvrontásnak.

“Felkészült tudósnak kell lennie annak, aki szóról-szóra végig akar menni a klasszikus szövegeken, hogy ezeket a finom változtatásokat észrevegye.”

Ennek jellemző példája a történelemoktatás, illetve a fiatalabb generációk történelemtudata: nem csupán a régmúlt kifacsarodott változatát ismerek, hanem hozzá sem férnek a forrásokhoz.

Alfőmérnök
Olvasó
Alfőmérnök

Érdekes, nem tudtam, hogy a “szeretkezz, ne háborúzz” szlogen Marcuse-tól származik. Őszintén szólva kétségeim is vannak, de majd utánanézek.

SamSon
Olvasó
SamSon

Nagyon jó cikk lett, köszönöm szépen.

 

Egyet is értek abszolút. Ami mindig megdöbbent, ha jól tudom itt Magyarországon, de Németországban is az apák 15%-a sajátjának hitt, de más biológiai apától származó gyermeket nevel.

gabor2
Olvasó

Hi! Szeretnék cikket beadni! Hogyan lehetséges?

hgyi
Szerkesztő
gabor2
Olvasó
hgyi
Szerkesztő
gabor2
Olvasó
hgyi
Szerkesztő
gabor2
Olvasó
gabor2
Olvasó

Hi! Valami probléma van? Azt írtad már folyamatban van és még egy kis türelmem legyen… Több órája.

hgyi
Szerkesztő
gabor2
Olvasó

Lehetnél konkrétabb. pl. a picit várjak helyett ami délelőtt volt mondhattad volna, hogy csak este… Vagy még később?

Naooo
Olvasó
Naooo

Le kell adnia nekem felülvizsgálatra.

hgyi
Szerkesztő

Nem olyan a munkám, hogy konkrétumokat tudjak mondani neked. Még most is dolgozom.
Szerintem szerdán jutok hozzá.

gabor2
Olvasó

Nem Naoo még le sem tudtam adni semmit…

gabor2
Olvasó

Esetleg más is el tudja intézni?

hgyi
Szerkesztő

Jelenleg nem.

gabor2
Olvasó

Remek. Akkor igazán mondhattad volna, hogy a “pici várakozás”, nem öt perc, nem fél óra, hanem napok. Nem kéne kibaszni a másikkal. Szerdán már nekem nem lesz jó, úgyhogy akkor elnapolom nem tudom meddig…

gabor2
Olvasó

Meg mi van “folyamatban” ha semmi sem történt igazából?

DennisVT
Újságíró

 

http://www.australianpaternityfraud.org/PATERNITY_FRAUD_STATISTICS-AUSTRALIA_OTHER_COUNTRIES-STUDIES_DNA.aspx

A British survey conducted between 1988 and 1996 by Robin Baker, a former professor at the University of Manchester, confirmed the 10-per-cent figure. That seems high to skeptics such as Dalhousie University geneticist Paul Neumann, although even he admitted that “my colleague, who’s a woman, tells me women have no trouble believing it. . . . It’s the men who can’t.”

A 10%os apasági csalási statisztika (kutatás 1988-1996, Robin Baker a Manchesteri egyetem egykori professzora) magasnak tűnhet az olyan szkeptikusok számára, mint pl Paul Neumann egyetemi genetikus. Ugyanakkor azt bevallotta, hogy “a kollégám, aki egy nő, elmondta, hogy a nők ezt a számot egyáltalán nem furcsállják… a férfiak a hitetlenek

http://www.australianpaternityfraud.org/PATERNITY_DECEIT-FRAUD_STATISTICS-DNA-CANADA-GLOBE_AND_MAIL.aspx

It’s now widely accepted among those who work in genetics that roughly 10 per cent of us are not fathered by the man we believe to be dad.

Genetikusi körökben ma már teljesen elfogadott dolog, hogy az emberek kb 10 százalékának nem az az apja, akiről gondolják.

If the case involves an expectant mother, Ms. Shuman explained, the hospital’s legal obligation is clear: The developing baby is considered part of the mother and the results of the tests therefore belong to her.

After birth, the course of action is less clear, she said, but lawyers advise that the child is to be considered the patient, whose needs trump those of the parents. Since telling the father could trigger a breakup and leave the child without proper support, the hospital keeps the secret.

Várandós anyukák esetében a kórház jogi kötelezettsége egyértelmű: a baba az anya testének a része, szóval az eredmények ismerete a nőt illeti meg.

Szülés után azonban kevésbé egyértelmű a helyzet, de a jogászok azt tanácsolják, hogy ezen esetekben a gyermeket tekintsék páciensnek, így az ő érdekei a fontosak, és nem a szülőké. Mivel az apa tájékoztatása szakításhoz vezet, és a gyermek elhagyásához, a kórház titokban tartja az eredményt.

Még: “A 70es évek elején egy délangliai tanár azt tanította a diakjainak, hogy hogyan állapítsák meg a saját vércsoportjukat a szülők vércsoportja alapján. A diákok 30 százalékáról derült ki, hogy nem az a biológiai apjuk, akit annak hittek…”

“Morgan Wise emlékszik milyen volt, amikor 1999ben a doktor felállt az asztalától, megkerülte az asztalt, és leült pont vele szemben. Elmondta, hogy a legkisebb fiát cystic fibrosis-zal diagnosztizálták évekkel korábban, de a vizsgálatok során kiderült, hogy Mr Wise nem hordozza azt a gént, ami ezen betegség továbbörökítéshez szükséges. ‘Az első gondolatom az volt, hogy félrediagnosztizálták a fiamat.’ – mondta. De az orvosa a szemébe nézett, és azt kérdezte: ‘Morgan, van bármi oka, hogy azt gondold, a gyerek nem a tied? A lehetőség elég ijesztő volt. 13 éven át volt házas ugyanazzal a nővel, 3 fiuk és 1 lányuk született, az 1996ban bekövetkező válásuk előtt.
A biztonság kedvéért az összes gyereken elvégeztette az apasági tesztet. Az eredmények ’99 márciusában érkeztek meg: a három fiú egyikének sem ő az apja.
Mindezek ellenére a bíróság egy 500 évvel ezelőtti törvény értelmében – amely szerint, ha a házasságuk során gyerek születik, akkor mindenképp ő kell az apa legyen – továbbra is gyerektartás fizetésére kötelezte őt.
Mr Wise a médiához fordult remélve, hogy valami történik, vagy mások is jelentkeznek, akik hasonló cipőben járnak. De mindössze annyi történt, hogy a bíró megvonta a láthatási jogát is, de a további gyerektartást helyben hagyta.”

De érdemes az egészet elolvasni. Külön cikket is megérne a téma.

Szerk: na hát ez már csak a “vicc” kedvéért hab a tortán: Itt egy sztori, ahol az apasági csalásról döntő bírónő maga is apasági csalást követett el. Nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek…
http://www.australianpaternityfraud.org/SUSAN_CRENNAN_JUSTICE_HIGH_COURT_AUSTRALIA_AFFAIR_HERSELF_BABY_PATERNITY_FRAUD-DECEIT.aspx

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

Ha mondjuk kedvem támadna bungee jumpingolni, de a tulaj bevallaná, hogy náluk kb minden tizedik esetben elszakad a kötél, akkor azt mondanám, hogy viszlát, mert nem őrültem meg.

hgyi
Szerkesztő

A fogamzásgátlással, önrendelkezéssel kapcsolatban sok a felmerülő kérdés, probléma.
Addig semmi baj, amíg a férfi is és a nő is ugyanazt akarják.

Szó esett már arról, hogy ha a nő szed fogamzásgátlót, a férfinak bíznia kell benne, míg a nők – egyelőre – nem bíznak a férfiak szavában a fogamzásgátló-használat ügyében. Talán ha elterjedtebb lesz, talán ha nem lesz idegen számunkra, akkor a nők is könnyebben elhiszik majd, hogy a férfi használ “belső” fogamzásgátlót.
Jelenleg úgy tűnik, a férfiak is idegenkednek tőle. Annak ellenére, hogy egyre kevesebben hisznek a nőnek – valóban szedi a fogamzásgátlót, vagy átveri a férfit?
Nyilván a férfiaknak is meg kell barátkozniuk a férfi-fogamzásgátlóval, ha biztosan nem akarnak gyereket nemzeni. Vagy marad a kételkedés – és ha nem hiába kételkedett, akkor már nem lehet mindent a nőre fogni. De lehet dönteni.

Azoknak a nőknek, akik egy gyerek felhasználásával akarják zsarolni a férfit, ez rossz hír. Mármint hogy a férfiak is biztosíthatják a szex fogamzásmentes nyugalmát.

A Vasalgel – gondolom nincs életkorhoz kötve az alkalmazása – megkönnyebbülést jelenthetne a 45 év feletti pároknak. Magyarországon a nők 45 éves korig szedhetik a tablettákat, utána másképp kell megoldani. Ugyan az orvosok általában azt mondják, hogy 45 fölött kicsi a fogamzás esélye. De azért van. Igaz, vannak olyan nők, akik 45 fölött is szívesen szül(né)nek, de azt hiszem, a többség nem szeretne.

És akkor az önrendelkezés.
Ha egy nő nem akar gyereket, akkor szed fogamzásgátlót, használ spirált, felteszi a pesszáriumot, stb. anélkül, hogy ezt megbeszélné a partnerével. (Önrendelkezik.) Ha egy férfi nem akar gyereket, akkor jelenleg nem tud igazán önrendelkezni – hacsak nem mélyed el a tantrában.
Úgy tűnik, jelenleg sok nő el is várja, hogy a férfi (is) védekezzen – pl. gumival -, de idegenkedik is attól, hogy a férfi hatékonyan védekezzen. Ezekről a dolgokról nem szól szinte semmilyen felvilágosító “tananyag”.

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Szerencsére a gumit akkor is fel tudom húzni, ha a csaj zakatol ellene. Persze, arra vigyázni kell, hogy előtte semmi módon ne férjen hozzá a drága és nem árt fény felé tartva átnézni a csomagon, hogy nincs-e véletlenül lukacska rajta. (volt már olyan, hogy a pláza mélyen katolikus és még mélyebben rohadék pénztárosnője rendszeresen szurkálta át az óvszereket.)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem kell azt kukucskálni:) Egyszerű, mielőtt felbontod megnyomogatod, ha “engedi a levegőt”, nem használod:)

antagonisztikevics
Olvasó
antagonisztikevics

Van olyan koton is ami nem nyiszog.

Lényeg a többszörös ellenőrzés. Ja, és a dugás után AZONNAL irány a klotyó és lehúzni a cuccost, a cerkát meg sterilizálni! Ilyenkor van esélyed megúszni Beckeröcsi sorsát.

Naooo
Olvasó
Naooo

Koton buziparádéra való felfújva lufinak.

hgyi
Szerkesztő

Sajnos kicsit leült e cikk alatt a kommentelés.
Én mégis találtam valamit ami ide illik, bár csöppet sem olyan komoly, mint a cikk.
Egy barátnőm osztotta meg egy netes társasággal az alábbiakat:
“Amikor a zurammal az összejövés szakaszában voltunk és elvitt hozzájuk bemutatni, édibédizni a kedvesmamával, stb, eccercsak rámnézett és a szeme sugarából kiolvastam, hogy piszkosul meg akarja mutatni a bélyeggyüjteményét.

*szemsugákiolvasó bajnok*

Naésakkor jólnevelten belibbentem a feredőbe, hogy kellő áhítattal és visszafogottsággal készüljek a bélyegnézegetésre, és közben a pesszáriumom felcsattant a csempére.

Ott üldöztem a kis köcsögöt negyed óráig!!!!!!!!!!

Tök ciki volt.

Egyrészt próbáltam hangtalanul röhögni, másrészt küzdöttem a sosemlátott erejű vákuummal, ami az én kicsikémet a márványmintára ragasztotta, végigtologattam az egész helyiségen, a plafonon is jártam.:-/.

Végül-nem kis harc után- sikerült leapplikálnom, és állhattam neki csempéttakarítani.

És ezt egy idegen fürdőszobában!”

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Érdekes:

A nők felnőttkorukban olyan férfiakat szemelnek ki maguknak, akiknek illata az édesapjukéval egyezik meg, de elüt az anyjuk illatától.

A kutatásokból kiderül az is, hogy a fogamzásgátló gyógyszereket szedő nőkre kevésbé hatnak a férfiak feromonjai. Claus Wedekind pszichológus klasszikussá vált kísérletében főiskolás lányoknak kellett végigszagolgatni a srácok két napig hordott pólóját (a fiúk ezalatt nem használhattak sem parfümöt, sem dezodort).

A teszt végén kiderült, hogy a nők ösztönösen azoknak a férfiaknak az illatát kedvelik, akiknek az immunrendszere különbözik az övéktől, így tehát egy potenciális közös utód jobb természetes védekezőrendszert kapna. A jobb immunrendszer növeli a túlélési esélyeket, tehát evolúciós szempontból logikus, hogy a nők tudat alatt az eltérő immunrendszert választják. Erre azonban csak azok a nők képesek, akik nem szednek hormonális fogamzásgátlókat.

 

Forrás: https://index.hu/bcs/2018/02/20/illat-szakmak-interju-rhinospray/

 

 

herceg
Olvasó
herceg

Én olyasmit olvastam ezzel kapcsolatban, hogy amikor a nő terhes, akkor jobban keresi a hozzá hasonló génekkel rendelkezők közelségét (család oltalma). Amikor pedig fogamzásgátlót szednek, akkor a szervezetük azt hiszi, hogy terhesek.

A kínos dolgok pedig akkor jönnek, amikor a nőnek kapcsolata lesz, és emiatt elkezdi VAGY abbahagyja a szedést.

common man
Olvasó
common man

Arra gondolsz .hogy azért szeret ki vagy éppen bele mert megváltozik a szaglása?

herceg
Olvasó
herceg

Nem, arra gondolok, hogy olyan emberhez vonzódik a tabletta hatása alatt, akire nem gerjed a tabletta nélkül (és fordítva), és amikor megtörténik a váltás, hirtelen nem lesz vonzó az illető.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

És többek közt ezért kurva nehéz utána neki teherbe esni, nem igazán kompatibilisek……

common man
Olvasó
common man

Én is így gondoltam csak ezzel a szaglással pontatlan voltam.De akkor lehet ez is az egyik oka (a többi mellett) mondjuk a józan ésszel érthetetlen tegnap szerettelek ma már nem jelenségnek?

Hunn
Újságíró

Nem, arra gondolok, hogy olyan emberhez vonzódik a tabletta hatása alatt, akire nem gerjed a tabletta nélkül (és fordítva), és amikor megtörténik a váltás, hirtelen nem lesz vonzó az illető.

Téged sem lehetne könnyen eladni, common man. Látom te is használod az eszedet. Ezt már én is kilogikáztam.

Hagytam is magamnak egy mentális post it-ot, hogy mielőtt bármelyik nővel komolyra fordulna a dolog, megkérdezem, hogy rajta volt-e a fogamzásgátlón amikor összejöttünk. Ha nem, akkor királyság, alfa vagyok. Ha igen, az a nő kuka, pont az említett jelenség miatt, viszont akkor legalább tudni fogom, hogy még többet kellene gyúrnom :)

common man
Olvasó
common man

Nem tőlem volt az ötlet.Vannak sokan akik eleve nem szednek ,keress eleve olyat.

Hunn
Újságíró

Szóval szólítsam le a nőket azzal, hogy: -“Szia, te szedsz fogamzásgátlót?” Végül is elég szokatlan PUA rutin lenne, bár tény, hogy elülteti a fejében a gondolatot, hogy pontosan miért is mentem oda. Meg azután, ha nem küld el egyből, lehet dumálni arról is, hogy miért kérdezem. Szokatlan megközelítés, de lehet hogy pont ezért beválik. De persze csak akkor szabad végigfuttatni a Game-et, ha a válasz nemleges.

common man
Olvasó
common man

És ha azt mondja szedek de a te kedvedért abbahagynám?

Hunn
Újságíró

És ha azt mondja szedek de a te kedvedért abbahagynám?

Azzal nem vagyunk kint a vízből, továbbra is ott vagyunk ahol a part szakad. Hiszen ha abbahagyja – akár a kedvemért, akár más okból – akkor az lesz, hogy rájön, hogy nem is vagyok az esete. Úgyhogy csak szedje nyugodtan tovább, és éljünk mint hal a vízben és keféljünk, mint a nyulak. Lényeg az, hogy ebben az esetben a férfinak észben kell tartania a dolgot és a valószínűsíthető későbbi szituációt, és ennek megfelelően NEM elköteleződni hosszabb távon.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“A mesterséges hormonokat (progeszteront és ösztrogént) tartalmazó fogamzásgátló készítmények – tabletta, tapasz, hüvelygyűrű – használata számos mellékhatással járhat, ezek közé tartozik a nemi vágy csökkenése és a hangulatingadozás. Utóbbi súlyosabb esetben állandó levertséghez, depresszióhoz vezethet.”

…………

” a fogamzásgátlók mellékhatásaként jelentkező szexuális gondok nemcsak fejben keletkeznek, hanem nagyon is biológiai okokra vezethetőek vissza. A hasonló problémákon átesett válaszadók közül sokan úgy nyilatkoztak, hogy hiába volt meg bennük a szükséges vágy, és hiába stimulálták a nemi szervüket oly módon, ami korábban mindig a megfelelő hatást váltotta ki, az egyszerűen nem reagált az ingerlésre. Úgy érezték, testük cserbenhagyta őket.”

https://divany.hu/eletem/2020/05/24/fogamzasgatlok-mellekhatasai/?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link