Virenzuola
1 megosztás

Feministák igyekeznek megtorpedózni a férfiak azonos nyugdíjazási feltételeiért indított népszavazást

Az elmúlt hónapokban politikai pártok és magánemberek egyaránt kilátásba helyezték, hogy népszavazást kezdeményeznek, amely azt célozza, hogy a férfiak, a nőkhöz hasonlóan, 40 év munkaviszonyt követően nyugdíjba vonulhassanak. A jogegyenlőségi küzdelem végül Bodnár József, a Vasutasok Szakszervezetének ügyvivője által magánemberként indítványozott népszavazás formájában öltött konkrét alakot. A népszavazási kezdeményezést azonban rövid időn belül több támadás is érte.

A népszavazás formájában felteendő kérdés a következőképpen került megfogalmazásra: “Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől a férfiak számára is tegye lehetővé Magyarországon a nők számára biztosított kedvezményekkel történő nyugdíjba vonulás lehetőségét?”

Első körben a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) megtagadta a népszavazási kérdés hitelesítését, egyrészt arra hivatkozva, hogy annak költségvetési kihatása is lehet, viszont az ország költségvetésével kapcsolatos népszavazás a törvények szerint nem kezdeményezhető, másrészt azzal az indokkal, hogy a népszavazási kezdeményezés “nem egyértelmű”. Ezt követően a népszavazást kezdeményező Bodnár József felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, amely két hónapja meghozott döntésében az NVB határozatával szemben a kérdés hitelesítését rendelte el. A Kúria álláspontja szerint az a tény, hogy a kérdésnek esetleg költségvetési kihatása is lehet, nem elégséges az elutasításhoz.

Dessewffy Alice, ügyvéd

Eddig még csak-csak rendben is lenne a dolog, de a döbbenetesen felháborító fordulat még csak most következik. Dessewffy Alice ügyvédnő, aki korábban a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökjelöltje volt, több sajtóorgánumban hírül adta, hogy Nőszervezetek(!) és magánemberek megbízásából a napokban alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz.

A népszavazással szembeni érvelésük fő irányvonala, hogy a nőket előnybe hozó és a férfiakat hátrányba szorító joggyakorlatra azért van szükség, mert a pozitív diszkrimináción keresztül valósul meg a nők esélyegyenlősége.

Mindennek cáfolatára idézzük fel tömören a férfiak nyugdíjazással kapcsolatos problémáit, amelyekkel egy részletes statisztikákat és forráshivatkozásokat is bemutató cikk keretei között már korábban is foglalkoztunk itt a Férfihangon:

– Magyarországon a férfiak várható élettartama 7 évvel alacsonyabb, mint a nőké
– Egy férfi jelenleg átlagosan 10,3 évvel rövidebb nyugdíjban eltöltött időre számíthat, mint egy nő
– Több, mint kétszer annyi férfi halálozik el úgy, hogy nem éli meg a nyugdíjat, mint ahány nő
– Az idősebb korban már rendkívül megterhelő, nehéz fizikai munkát végző emberek döntő többsége férfi

Miközben valójában a férfiak szorulnának jelentős pozitív diszkriminációra, mégis jönnek a nőszervezetek és azt mondják, hogy ne enyhítsük a férfiak katasztrofális helyzetén még annyival sem, hogy legalább a jogegyenlőséget biztosítjuk számukra. – Nehéz eldönteni, hogy emögött nyílt rosszindulat, vagy “csupán” a töményen áradó feminista idiotizmus áll-e. Őszintén szólva egyáltalán nem értem, hogy nyugdíjkérdésben miféle kifacsart logika alapján lehetne a nőket hátrányos helyzetűnek nevezni. Jól tapintható a nőszervezetek tájékozatlansága, dilettantizmusa, társadalmi érzéketlensége, nősovinizmusa.

Nézzük meg pontra-pontra is, hogy milyen érveket hozott fel a nemi diszkriminációt megvalósító, eltérő nyugdíjazási feltételek mellett szemmel láthatóan megbízóival szoros egyetértésben a feminista ügyvédnő:

“Az e fajta pozitív diszkriminációt a legtöbb európai országban alkalmazzák.”

A pozitív diszkrimináció egy szociológiai szakkifejezés, olyan hátrányt csökkentő megkülönböztetés, amely csoportra, személyre vonatkozó jogi, adminisztratív vagy egyéb segítséget jelenthet, amire a csoport vagy személy valamilyen hátrányos helyzete adhat okot. Semmiképp sem azt jelenti ez a kifejezés, hogy a nők előnyben részesítése és a férfiak hátrányos megkülönböztetése minden esetben indokolt és kikövetelhető “pozitív” diszkrimináció.

“A megkülönböztetést a nők társadalomban betöltött szerepe, a munkában és a családban történő kettős helytállása indokolja.”

Én nem ismerek egyetlen olyan jogszabályt sem, amely a nőket egységesen kötelezné bármilyen értelemben is arra, hogy alapítsanak családot és aztán egymaguk lássanak el minden feladatot, és a családok jelentős részében ez nem is így történik, hanem a mindenféle körülményekhez (például a férfiak többlet munkaidejéhez vagy fizikailag megterhelőbb munkájához) igazodó, arányos munkamegosztással. Egyébként pedig ismerhetünk olyan apákat is, akik egyedül nevelik a gyermekeiket és még dolgoznak is mellette és mégsem illeti őket semmilyen nyugdíjazással összefüggő kedvezmény, valamint olyan nőket is, akik nem vállaltak gyermeket, mégis 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulnak. Egyébként ha a nőknek nyújtható kedvezményeket firtatjuk, akkor ne feledjük, hogy a pozitív diszkrimináció már azáltal is megvalósul, hogy az anyák a nyugdíjazás alapjául szolgáló munkaviszonyukba akár 8 év gyesen töltött időt is beszámíthatnak!

Természetesen arról lehet, sőt fontos is beszélni, hogy a férfiak és a nők helyzete milyen a munkaerőpiacon, a családban és lehet olyan politikát folytatni, amely ezeken a területeken is társadalmi egyenlőség megteremtését célozza, azonban ennek a vitának a tárgyát képező nyugdíjkérdéshez szemmel láthatóan nincs semmi köze.

“Magyarország az alaptörvényében lefektetett elvek szerint a nők esélyegyenlőségének és a társadalmi felzárkózásának megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.”  

Na, ilyen része pont nincs az alkotmánynak. A (XV. cikk (4)), amelyre hivatkozni kívánt a “szakember” valójában így hangzik: “Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” – Tehát  itt nincsenek a nők külön megemlítve (sajnos enélkül is túlzottan feminista a magyar alaptörvény), vagyis ez az előirányzat valójában annyit jelent, hogy azokat a társadalmi csoportokat segíti az állam külön intézkedésekkel, amelyek hátrányos helyzetben vannak. A társadalmi rétegződés legalsóbb szintjein (hajléktalanok, korai elhalálozás által sújtottak, korai iskolai elhagyók) egyaránt a férfiak vannak többen. Nyilvánvalóan csak az ügyvédnő radikális feminista világszemléletében képeződhetett le úgy  a világ, hogy automatikusan mindenben a nőket kell segíteni.

Sajnos tény, hogy alaptörvényünk egyes részeit is valamiféle feminista dogma formálta, ugyanis a XV. cikke nem csupán a pozitív diszkriminációt legalizálja, hanem ezzel párhuzamosan a férfiak hátrányos megkülönböztetését is. Idézném az érintett pontot: “(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.” – Tehát bármiféle olyan diszkriminációra feljogosít az alkotmány, amely a férfiakat a nőkhöz képest hátrányosan különbözteti meg – függetlenül attól, hogy a nők hátrányos helyzetben vannak-e, azaz valóban “pozitív diszkriminációról” beszélhetnénk-e. Azonban, az a gyalázatos tény, hogy Magyarországnak jelenleg még mindig olyan alkotmánya van, amely feljogosít a nemi diszkriminációra, nem jelenti egyben azt, hogy feltétlenül vissza is kell élni ezzel.

“Ha mindezt egy változatlan költségkeret mellett teszik, akkor nyilvánvalóan csökkenni fognak a nyugdíjak.”

Nagyon nehéz elhinni, hogy a jogegyenlőség elvével szemben ezt a kicsinyes anyagiaskodást valóban egy “jogász” terjeszti elő. Az egyes számítások szerint a várhatóan 130-170 milliárd forintos évi többlet kiadás azért nem teljesíthetetlen kihívás az ország éves költségvetéséhez mérten, azonban például annak a korábbi tapasztalatnak a tükrében, hogy a rokkant bányászok szolgálati nyugdíjára kérések, egyeztetések, majd tüntetések után sem volt hajlandó az állam bagatell évi 14 millió forint (!) többlet kiadásra forrást találni, valóban lehetetlen vágyálom lehet.

“Az európai gyakorlatban azok az országok, amelyek a nőkre és férfiakra vonatkozó nyugdíjszabályok egységesítését határozták el, a jelenlegi elképzelések szerint ezt több évtized alatt valósítják meg, miközben a támadott népszavazási kérdés erre gyakorlatilag néhány hónapot adna.”

Az, hogy (egyébként sokféle különböző időtartam alatt) az összes európai ország szükségesnek látja, hogy kiegyenlítse a nyugdíjkorhatárokat, vajon milyen módon támasztja alá az ügyvédnő azon feltételezését, hogy a nőket joggal illeti meg a nemi alapú “pozitív” diszkrimináció?  Az európai országok döntő többségében a férfiak és a nők nyugdíjkorhatárának kiegyenlítése zajlott/zajlik, mindössze egyetlen olyan európai ország létezik, ahol a nyugdíjszabályokat egységesítették, majd később újra diszkriminatív rendelkezést hoztak: ez az egyetlen ország Magyarország.

kordas_laszlo_MaSzSz

Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) elnöke,  miután jelentős munkát fektettek a népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos aláírásgyűjtésbe, az MTI-nek nyilatkozva kijelentette, hogy az Alkotmánybíróság döntéséig sem hagynak fel az aláírásgyűjtéssel.  Már ötvenezer körül van az országszerte összegyűjtött aláírások száma – tájékoztatott a szakszervezeti vezető. Szeptembertől, a nyári szabadságok végével elindulhatnak a vállalati aktivisták és szakszervezeti tagok általi gyűjtések is, és ha a mostani ütemben haladnak, akkor “bőségesen meglesz” a 200 ezer hitelesített aláírás novemberig – mondta. Az MaSzSz Elnöke kihangsúlyozta, hogy a nők számára biztosított pozitív diszkrimináció megvalósul azáltal, hogy a hölgyeknél a munkaviszonyba bele lehet számítani 8 év gyesen töltött időt is. A férfiak jogegyenlőségét megfúrni akaró nőszervezetekkel kapcsolatban sem tartotta magában véleményét: Ne bújjanak az Alkotmánybíróság által nyújtott fedezék mögé, álljanak a nyilvánosság elé azok a valódi szervezők, akik megtámadták a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásáról szóló népszavazást jóváhagyó korábbi kúriai döntést!

Mi magunk is követeljük, hogy lépjenek ki a homályból azok a nőszervezetek, amelyek (könnyen lehet, hogy pont az esélyegyenlőségi pénzügyi alapokból kapott támogatásaikból finanszírozva) Magyarországon nemi alapon diszkrimináló, nyíltan férfiellenes joggyakorlatért lobbiznak! Tartsuk észben: egyetlen olyan nőszervezet sem volt, amely elhatárolódott volna azoktól, akik a férfiak egyenjogúságát szabotálják. Az már tényleg a pofátlanság teteje lenne, ha ezek után is azt állítanák, hogy ők csak az egyenjogúságért küzdenek. Kézzel fogható bizonyságot kaphattunk ebben az esetben is arról, hogy hazánkban kizárólag olyan nőszervezetek radikális feminista szervezetek működnek, amelyeknek nyíltan rosszindulatú célja a nősovinizmus érvényre juttatása és a férfiellenes hangulatkeltés. Így nagy szükségét látja a férfitársadalom annak a végre kibontakozóban lévő trendnek, hogy a szakszervezetek és egyes pártok irányából is apránként kezd bizonyosfajta férfijogi nézőpont megfogalmazódni.

Az Alkotmánybíróság az ügy soron kívüli elbírálását ígérte. Érdeklődve várjuk a fejleményeket.

Post Author: Virenzuola

Virenzuola
f Facebook
1 megosztás


117
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
20 Egyéni hozzászólás
97 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
29 Hozzászólások szerzői
gpeterszredgregDennisVTOscarOmegaJustitia Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Tibi
Olvasó
Tibi

Függetlenül attól, hogy ezt a nőt úgy <MODERÁLVA>… azt is észre kell vennünk, hogy ez a komédia, nem más mint politika, és száraz gazdaságtan. A férfiak ilyetén nyugdíjazása bedöntené a költségvetést… ezért kellett előretolni ezt a rémséges rettenetet, aki maszatolja a kötelező hazugságokat. Az mondjuk abszurd, hogy olyasvalaki papol nekünk nyugdíjról – ami egyébként a munkával szorosan összefügg – aki életében egy téglát nem tett arrébb, de hát ilyen világbot élünk. Naoo meg majd hátha leírja azt, ami legelőször eszembe jutott a cikk elolvasása után.

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

“A férfiak ilyetén nyugdíjazása bedöntené a költségvetést”

Tehát akkor a nők kedvezményét kell eltörölni. Vagy mondjuk közös (ex-has) 42 évben kell meghatározni. Mindegy hogyan oldják meg, csak feleljen meg annak a feltételnek, hogy mindenkire egyforma szabályok vonatkozzanak. Az nem járja, hogy az egyik csoport kiüríti a közös kasszát, majd sajnálkozva megvonja a vállát afölött, hogy a többieknek nem jut. Ez a tolvajok mentalitása.

Sydra
Olvasó
Sydra

Ezért ne legyen állami nyugdíj! Mindenki oldja meg magának a saját öregkorát! Én nem akarok olyanokat eltartani, akiket nem is ismerek.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nemkívánságműsor.

Kalman
Újságíró

Annál már csak azokat rosszabb eltartani, akiket sajnos túl jól ismerünk.

haemorgen
Olvasó
haemorgen

“A férfiak ilyetén nyugdíjazása bedöntené a költségvetést… “

Most 2015-öt írunk, ha mondjuk 2016-ban bevezetnék a Férfiak 40-et, akkor olyan helyzetbe kerülne a nyugdíj-költségvetés, mint kb. 2019-ben. Ennyi. Egyébként az egyenlő jogokat úgy is meg lehet teremteni, ha a Nők 40-et eltörölnék, és az még komoly megtakarítást is jelentene, nem? Egy férfi élete szerintem ér annyit, mint egy nőé, sőt.

Az remélem mindenki számára világos, hogy a Nők 40 gyorsabb korhatár emelést jelent, mert a korhatárt a fenntarthatóság szempontjából állapítják meg, amit ugye ez a lehetőség évi több száz milliárd Ft-tal ront. Egyébként meg sokak szerint, aki ledolgozik 40 évet, az igenis legyen jogosult nyugdíjra.

Véleményem szerint semmi baj nem lenne a Nők 40-el, HA azok a nők részesülhetnének benne, akik 3- gyereket szültek.  A többi meg mire fel kap kedvezményt?

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Illogikus, hogy miért illeti meg őket a kedvezmény a politikai szavazattámogatáson kívül. Parasztésszel is tudjuk, hogy a jog ismeri az “érdemtelen” kifejezést az más kérdés, hogy a bírók alig alkalmazzák és számos esetben inkább érzelmi alapon döntenek, nem számítanak az érvek. Magyar bírók többsége már Nő az emancipáció és oktatási rendszer eredményeként. Felvetettem, hogy az alkotmány elemi szövegezését miszerint kéne -például- módosítani. Mivel az államnak egyedül a gyermeket szülő Nő a “hasznos”, mert a nevelést apa is tudja végezni ha akarja, pláne ha anyagi támogatást is kap érte. Egyéb helyen indokolatlan a jogi megkülönböztetés. http://www.ferfihang.hu/2015/08/06/nepszavazas-donthet-a-ferfiak-nyugdijazasarol/#comment-52046 Azt gondolom ebben a statikus politikai helyzetben nem lesz érdemes olyat követelni ami túl nagy katarzist eredményezne, inkább ami az államnak is érdeke, hiszen nem születik elég magyar gyerek, erről nemcsak a nők tehetnek. Én már hármat csinálhattam volna asszonynak, de nem merek belevágni.. a jogi környezet miatt leginkább. (A nőmnek nincs stabil saját jövedelme.. engem meg az állam kifosztana ha szétválnánk a nő és gyermekek javára – hipergámiával egyetértek nálam is vannak jobbak, bármikor lecserélhet ha gyengülök)

Jó cikk ez, csak nagyon nem aktuális ezen a héten, sajnos. Elfelejtettem Deansdale-nek javasolni múltkor, hogy ha még férfinek hiszi magát, akkor nyilatkozzon migránskérdésben (ahhoz hozzá is szólnék), hiszen régebben ellenezte a bevándorlókat a blogján, valószínűleg követőket nyert volna vissza vele. Tiszteletet, elismerést kapott volna vissza amire minden férfi vágyik. Sok hasonlóságot látok a feministák és a migránsok támogatóinak álszentkedéseiben.. Bocs az OFFért, ha már más témák is lehetnek itt, akkor a határvédelem és katonaság is aktuális lenne, mert régebben, de még ma is ebben teljesedett ki sok férfi. Nem felejtem mikor Wastrel felvetett itt egy szavazást, hogy támogatjuk -e a sorkatonaság visszaállítását és röhögtem magamban, hogy kb.8 hozzászólóból a többség leszavazta. Pedig ráférne mind a liberális, mind az eltunyult magyar hapsikra némi “kötelező” szellemi és fizikai tréning. Ahogy a Nő szüléssel járul hozzá a társdalomhoz, úgy a Férfi mondjuk 1 év katonai szolgálattal lenne értékesebb a társadalom számára, a szokásos munka-munka-munka meg munkán kívül. Persze egyes libsi-DKs fiúkáknak ennek hasznát hiába magyaráznánk napestig.. úgysem értenék.

brandon
Olvasó
brandon

Pont ez az. Igazából az lenne a helyes, ha a költségvetési terhekre való hivatkozással visszavonnák a nők40-et is.
Képzelem, hogy háborognának érte a femipittsák.

Naooo
Olvasó
Naooo

“inkább olyat ami az államnak is érdeke, hiszen nem születik elég magyar gyerek”

Ennek az államnak ez az érdeke.

“erről nemcsak a nők tehetnek”

Hanem a demokraták is.

Wastrel
Újságíró

Jaj, már megint ez a “mai fiatalok” téma. Persze semmi sem meglepő, világszerte generációkat egymás ellen fordító uszító kampány zajlik, mert ugye a hatalmi elitnek az a jó, ha a társadalmat minél inkább atomizáljuk, minél több érdekcsoportra osztjuk őket, aztán ugorjanak szépen egymásnak.

Német hírlapok már arról cikkeznek, hogy a mai fiatalok nem eléggé alkoholisták, sokkal kevesebbet piálnak, és drogokat sem fogyasztanak annyit, mint a megelőző generációk, és ez persze sem az elitnek, sem a gazdasági érdekcsoportoknak nem tetszik, mert egy józan társadalom képes olyannak érzékelni a világot, amilyen az valójában, hiszen nem menekülnek a valóság elől káros pótszerekbe és kiszolgáltatottságba, a saját bőrükön tapasztalnak minden egyes fájdalmas valóságdarabkát, és ez akár újabb európai forradalomhullámhoz is vezethet.

Megnyugtatok mindenkit, az én generációm nem fog forradalmakat indítani, mert nagy többségünk a passzív ellenállásban hisz, hiszen az a leghatékonyabb társadalmi rendet bomlasztó erő. Szépen kivárjuk a teljes civilizációs és gazdasági összeomlást, lesz párszáz millió áldozat, aztán a modern civilizáció romjain majd építünk egy újat és jobbat.

Kalman
Újságíró

Nagyon furcsa nekem, hogy hogy fér meg egy fejben az a gondolat, hogy kötelességeink vannak, ezért mindenkinek sorkatonának kellene lennie, és emellett az, hogy nem vállalsz gyereket, mert félsz az államtól meg a nődtől, hogy kibabrálnak veled. Ha úgy érzed, hogy a nemzet irányába kötelességeid vannak, akkor először az utódokra gondolj, minden más csak azután jöhet.

Szerintem nagyon naív gondolat, hogy a katonáskodásnak értelme van. A katonaság gondolkodás nélküli parancskövető zombikat csinál az emberekből. Meg azért stikliben megtanulnak lopni is az állami vagyonból. A fiatalok gazdasági erejét pedig tovább rontja, mivel a fogékony fejlődőképes időszakukból elvesz mondjuk egy évet. Erre pont semmi szükség nincsen, az ellenkezőjét kellene erősíteni. Az utóbbi két nagy háborúban pedig talán jobban jártunk volna, ha egyáltalán nem állítunk hadsereget.

Reszet Elek
Újságíró

Voltam a magyar operetthadseregben. Sok jót nem tanultam és amennyit tanultam azért túl sok volt cserébe a letöltött idő.

Ettől függetlenül ha normális hadsereg lenne nálunk, nem problémáznék, a kötelező sorkatonai szolgálatra szavaznék. Persze ilyen sosem lesz.

Amúgy meg csak az a tiéd, amit képes vagy megvédeni. Nem vagyok pacifista, noha a békés viszonyokat sokkal inkább kedvelelem, mint bármi mást. Nem az ölni tudás megtanulása a problémás, hanem az amikor döntést hozol mások életéről ill. hagyod hogy az ő döntésük következménye visszaháramoljon rájuk és elpusztítsa az életedre törőket. Ilyen esetekben persze nincs is probléma a lelkiismeretfurdalással és hasonlókkal. A sors eszközeként miért is lenne.

A “gondolkodás nélküli parancskövető zombi” pedig túlzás. Az olyan katonának nem sok haszna lenne manapság. Ma már nem az előltöltős puskákkal felszerelt, drillel összetartott tömeghadseregek korát éljük.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Az utóbbi két nagy háborúban pedig talán jobban jártunk volna, ha egyáltalán nem állítunk hadsereget.”

Az utóbbi két nagy háborúban pedig talán jobban jártunk volna, ha sokkal nagyobb hadsereget állítunk. Így helyes a mondat.

Reszet Elek
Újságíró
edie
Olvasó
edie

Én mindig mondom a barátnőmnek, hogy akkor fogadnám el sorkatonaságot, ha Izraelhez hasonlóan nőket is behívnák.

Naooo
Olvasó
Naooo

Majd beosztanák a barátnődet egy százados alá.

lady
Olvasó
lady

Ide írom, mert itt láttam a témához is vág legalábbis nagyjából. Persze hogy nyugdíjasok lehetnének a férfiak 40 év munkaviszony után. Sokkal nehezebb fizikai munkát végeznek , mondhatni talán az élet stresszesebb része náluk van. Mivel a nők mindig  több megértést kapnak több helyen tudnak panaszkodni. A férfiak hamarabb halnak meg , sokan meg sem érik a nyugdíjazást . Megjegyzem én nem is aggódom a nyugdíjam miatt ugyanis én sem élek addig.  Épp tegnap olvastam a helyi újságban  véleményként hogy “ne mehessenek a férfiak hamarabb nyugdíjba mert a nők ezt megérdemlik ők látják el a családot és a házimunkát . A férfiak közt többen válnak alkoholistává és ezért  nem érik meg a nyugdíjkorhatárt” ………..    Lehet épp a nő miatt  iszik meg különben is az is meghal aki nem iszik szóval ez egy baromság  . A férfi is család ellátó  , meg amúgy is az ilyen nyilatkozó nem is ér két fillért se.

Feministáktól nem is lehet semmi értelmeset várni  . egyszerűen hülyék . Nem kellenek mint nők senkinek és ezért jönnek a nagy baromságaikkal. A mostani helyzetben is mindenkit befogadnának nem tudnak előre tekinteni globálisan látni , persze ehhez vannak lelkes tapsikolók. Erről ennyit !

haemorgen
Olvasó
haemorgen

Miért van szükség nők 40-re?

– Mert a nők kettős szerepet vállalnak, azaz gyereket szülnek, és dolgoznak is.

És mi van azokkal a nőkkel, több mint 1/3-ukkal, akik nem szülnek gyereket?

-A női esélyegyenlőség pozitív diszkriminációban testesül meg. Az a nő, aki nem szül gyereket, hogy egyenlő jogai legyenek, pozitív diszkriminációban kell, hogy részesüljön.

És a férfiak nyugdíj terén tapasztalható hátrányos helyzete -alacsonyabb élettartam, nehezebb munkák- minimum azonos jogokat követelnének meg, nem?

-Az Alkotmányban benne van, hogy védeni kell a gyerekeket és a nőket.

“Logikus”… és mindezt valószínűleg félig férfi adófizetők “esélyegyenlőség” címén kapott pénzéből…

Sydra
Olvasó
Sydra

“És a férfiak nyugdíj terén tapasztalható hátrányos helyzete -alacsonyabb élettartam, nehezebb munkák- minimum azonos jogokat követelnének meg, nem?”
Ugye tudod, hogy az anyaság a világ legnehezebb állása!? Ha nem így gondolod, akkor gyűlölöd a nőket és az anyádat!
https://www.youtube.com/watch?v=HB3xM93rXbY
http://uvegplafon.blog.hu/2015/05/03/ki_is_itt_a_kenyerkereso
http://uvegplafon.blog.hu/2015/07/13/mennyibe_kerul_a_gyermekvallalas_okozta_stressz
… a szénbányászoknak arany élete van ehhez képest!

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó
brandon
Olvasó
brandon

– Mert a nők kettős szerepet vállalnak, azaz gyereket szülnek, és dolgoznak is.

A szülés az egy félnapos tevékenység. Tényleg erre hivatkozva akarnak hamarabb nyugdíjba menni?
A gyereknevelésre hivatkozás meg azért nem állja meg a helyét, mert egyrészt, mai européer gyakorlat alapján, a férfiak is ugyanúgy kiveszik a részüket belőle. Azokban a ritka esetekben, ahol esetleg mégis kizárólag a nőre van ez hagyva, ott is a férfi anyagi hozzájárulása (jövedelmének nagy részét a családjára költi) ugyanakkora lemondás, áldozatvállalás részéről, mint a nő részéről az, hogy pelenkázza, elviszi oviba, otthon marad vele, ha beteg. Mert a férfi a jövedelmét, vagy az annak megkeresésére fordított idejét magára is fordíthatná, éppen úgy, mint a nő, ha nem lenne gyereke.

Tehát, ez megint a feminista kettős mérce: ha egy nő akármit csinál másokért, (pl. saját gyereke, családja) az borzasztó áldozatvállalás, lemondás, önfeladás, amit kismillió módon kötelessége a férfiaknak, társadalomnak kellőképpen honorálni, kompenzálni.
Ha a férfi csinál valamit másokért, (család, gyerek) az természetes, sőt, elvárható kötelesség. Amelyik nem csinálja, az meg akkora rohadék, hogy tele kell nyomni az étert a gyalázásával, hogy kibújt a kötelezettségei alól, és törvényekkel kell kikényszeríteni a szolgálatot tőle.

Serathis
Olvasó
Serathis

El kell ismernem. Ilyen gyönyörűen kiugrasztani a femi-nyusizt a boltból! Ezek után elég nehéz lesz magyarázkodni hogy egyenlőség még minden.

Amúgy ez a “járni jár, csak nem jut” mióta elfogadható érvelés? Akkor vonják vissza a nőnek is

Suum cuique
Újságíró

Feminizmus és migráció összefonódása.

A hagyományos családi szerepekben az édesanya legfőbb és örömteli kötelessége volt gyermekének gondozása, óhajainak teljesítése, vígasztalása ha bánat érte.

Mára nagyot fordult a világ – legalábbis annak észak-nyugati része. A modern nőnek nem kell a gyerek, hiszen az hátráltatná őt az önmegvalósítában. Az önmegvalósítás mi mást jelentene, mint a plázákban való időtöltést, vásárolgatást, fecsegést. E bokros teendők mellett hogy a csudába jutna idő a síró gyermek pelenkázására. Elvégre a modern nő – Lendvai Ildikó szavait kölcsönözve – “nem tenyészállat”.

Ámde a természet programozta ösztönöket nem lehet egyik napról a másikra uninstallálni. A plázában vásárolt legújabb plazmatévé szinte 3D-ben közvetíti a népvándorlást. És akkor a moder nő lelke mélyén valami megmozdul, a már céltalanul maradt anyai ösztön megleli tárgyát: a szegény menekülők nélkülözésének enyhítését.

Persze a média is tudja ám, hogyan kell részvétet kelteni. Az operett fénypontja, amikor a hódítókat rozoga ladikokba ültetik. Az operettműsor csónakázási jelenetének katartikus hatása atombomba erejével vetekszik. Európa összes feministája, nőjogi harcosa, göndöristája, transzvesztitája, leszbije a könnyét törölgeti és máris a befogadóállomásoknál, tranzit övezeteknél tolong, hogy a betolakodókon gyakorolja a funkciótlanná vált anyai ösztön perverz kiélését.

Korhely
Újságíró

Remélem, jönnek majd még sokan, és elsöprik ezt a végzetesen feminizálódott rendszert. Nem lesz tovább gondunk a feminizmussal.

Naooo
Olvasó
Naooo

Majd lesz gondunk a vallási meg egyéb nyivákolásukkal.

Korhely
Újságíró

A vallás az emberiség legnagyobb átka, ezekkel is ez a baj.

A nőknek viszont ilyenek kellenek, nem a férfiatlan európaiak.

edie
Olvasó
edie

Az emberiség legnagyobb átka a hülyeség és szűklátókörűség.

Amire a fenti hsz jó példa. :(

Tényleg milyen gáz is lenne egy vallásos világban élni, ahol elfelejthetnénk az egész femcsibolsi meg összes többi hasonló dolgot.

Asidotus
Olvasó
Asidotus

Jó lenne már elfelejteni a vallást. Bizonyítatlan, sőt, sok esetben bizonyítottan nem igaz mesékre nem lehet építeni.

Reszet Elek
Újságíró

Korhely
Újságíró

Tényleg gáz lenne, ha az esztelen femcsibolsi demagógia helyett muszlim v. keresztyén v. vmi más egyedül üdvözítő demagógia venné el a józan eszünket.

edie
Olvasó
edie

Neked már nincs mit elvenni. :(

Az iráni teokrácia kb olyan mint a Kádár rendszer, de a józanság a Nyugathoz képest.

Reszet Elek
Újságíró

“Az ostobaság ellen az istenek is hiába hadakoznak.”

Naooo
Olvasó
Naooo

De aztán ne rinnyogjanak majd, hogy nem ilyen lovat akartak. Egyék meg, amit főztek.

brandon
Olvasó
brandon

Így van. Mert ezekben még megvan az a fajta önbizalom, tartás, amit az itteni férfiakból gyerekkortól fogva rendszeresen és módszeresen kiöl a feminista szocializáció, média. A grállovag szindróma kialakításával: nők önmagukért történő felmagasztalása, érinthetetlenségének, feltétlen tiszteletének hangsúlyozása, az (ma már egyre inkább esetleges) anyaságuk szentségére hivatkozva.

Suum cuique
Újságíró

Ezekben nem tartás meg önbizalom van, hiszen ezek vademberek. A fehér ember meg civilizált és ezért naiv. Ebben a videóban jól látható egyszerűsített grafikai ábrázolással, hogy miről van szó.

Ugyanarról van szó, amiért a fehéreken belül is a nők legalantasabb egyedei vonzódnak a bűnözőkhöz, szociopatákhoz, az iskola huligánjaihoz, akik ellenállnak mindenféle civilizációs kísérletnek. Összekeverik ösztönszinten az alfaságot a primitív pusztító állatiassággal.

Reszet Elek
Újságíró

A forradalom felfalja saját gyermekeit. Mondhatnám hogy a feminizmus is, de ennek az eszmének nincsenek “gyermekei”. Mindenesetre nincsen új a nap alatt, ez az eszme is éppen természetellenes mivoltából adódóan szükségszerűen felszámolja saját tömegbázisát. Nem anélkül azonban, hogy számottevő károkozás nélkül fakulna ki az emberiség emlékezetéből.

kz
Olvasó
kz

Ugyan van elég nehéz sorsú férfi, így is az országban, de ők ugye a lúzerek, a privilegizáltak, őket gyűlölni kell. Hasonló empátiát nem látsz tőlük soha, egy magyar férfival szemben, mint ami most hirtelen megindult a migránsok felé. Se a médiától, se a politikusoktól, se a nőktől.

edie
Olvasó
edie

Pozsonyi Ádám oldalán idézték a Piszkos Fred közbelépből :

“A tömeg szíve megmozdult! Valaki sínylődik a távoli óceánon! A szomszéd lakásban megőszül egy zongorahangoló, és senki sem törődik vele. Viszont az eltűnt kutatót a csendes-óceáni szigeten mindenki szívből sajnálja, mindenkit dühbe hoz a felelős tényezők hanyagsága, és a polgárok zöme úgy érzi, hogy rokona lett az elveszett kitűnő tudósnak. A polgárok szeretik, ha kitűnő egyénekkel rokonságba kerülnek. Természetesen nevetséges volna azt mondani, hogy küldjön a távoli ismeretlen szigetre néhány dollárt ennek a tudósnak.

És ez a fő. Értik?

A szomszéd zongorahangolónak küldhetnek tíz dollárt, tehát megtalálja a módját, hogy diszkreditálja az ilyen
tolakodó nyomort! Az asszony ruhái, a gyermekek dohányzása, a zongorahangoló könnyelműsége (öt év előtt egy négyágú ezüst karos gyertyatartót vett a nagyanyjának) okai a bajnak. Legyünk őszinték: a zongorahangolót nem meri sajnálni, mert néhány dollárral segíthet rajta. Az emberi részvét éppen fordítottja egy kirándulásnak. Mennél távolabb fekszik térben a szánalom célja, annál gyorsabban és kényelmesebben eljut hozzá megértő embertársainak szíve!

És gyorsan másról beszélnek. Kicsi tragédia, közeli szegénység, tehát kínos. Ezért talál olyan hatalmas visszhangra minden roppant igazságtalanság. Roppant igazságtalanságokon nem lehet apró adományokkal segíteni, és ez fokozza a sajnálkozó egyének biztonságérzetét. A közügy mindenkinek kedvenc magánügye. De végre is egy ember baját, akinek a felesége idei zöldborsót vesz, amikor még ennyi és ennyibe kerül kilója, nem lehet közüggyé felfújni. És ha már itt tartunk, miért jár a leánya állandóan új selyemharisnyában? Miért nem teszik össze a pénzt?… Látja, ilyen emberek, mint ez a Gustav Bahr, ötcentes szivarokat szívnak… A sógornőm mondta, aki jól ismer néhány híres tudóst, mert kölcsönkönyvtára van. Az ilyen embereken, mint Hangoló Anton és családja, nem lehet segíteni… Látta, hogy a kisfiún szakadt harisnya van? Hát ez az!… Mindenki lehet szegény, de engedje meg, rongyosan azért nem kell járni! Annak nem muszáj lenni! Az unokafivérem sokszor együtt van minisztériumi emberekkel, mert jó társaságba jár, és azt mondja, hogy ez a Gustav Bahr mindig olyan rendes és tiszta volt, mint aki most jön egy skatulyából.

Istenem, csak megtalálják szegényt! Tudja, hogy én meg az uram nem aludtunk egész éjjel?!”

Asidotus
Olvasó
Asidotus

Szerintem a probléma (gyermektelenség) nem ott van, hogy nem kell a gyerek. Hanem ott, hogy eleve, az apja nem kell. A sok modern nő megteheti, hogy magában él, mert anyagilag nincs rászorulva a férfira, ezért nem is alakít ki rendes párkapcsolatot. Anélkül meg nem lesz gyerek

brandon
Olvasó
brandon

Főként az a probléma, hogy az apa ugyan nem kell, de közben a férfi, illetve, a férfiak (az állami újraelosztó rendszeren keresztül) anyagi hozzájárulása  a gyerekneveléshez viszont kell nekik.

Toplak Zoltán
Újságíró

Kár, hogy nincs link az aláírásgyűjtéshez – már ha neten is gyűjtik.

aldum
Olvasó
aldum

Azt az egyet felejtsuk mar el, hogy “pozitiv diszkriminacio”. Minden diszkriminacio pozitiv es negativ egyben, mas iranyba.
Meglevo diszkriminacio lebontasanak nem az a modja, hogy bevezetunk egy ellenkezo elojelu masikat.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ha kapsz egy pofont, nem adod vissza, hanem úgy csinálsz, mintha nem is kaptál volna?

hgyi
Szerkesztő

Érdekes ez a szó. A diszkriminációt hátrányos megkülönböztetésként használjuk. Ez mindenképp csakis negatív – hátrányos. A pozitív hátrány, hát érdekesen hangzik, de sok értelme nincs.
Ha a latin szót nézzük, akkor is érdekes az értelmezés: dis – fosztóképző, tagadás, a criminatio, onis f. gyanúsítás, rágalmazás, vádolás.

Szerintem sem az a módja, hogy hozzáteszünk egy ellenkező előjelet és attól már jó is lesz. (Persze, vannak, akiknek jó, és vannak, akiknek rossz.)

Korhely
Újságíró

Eddig én is csak az elterjedt használata alapján tettem elé a pozitív/negatív jelzőt, de most megnéztem, mit ír az  IDEGEN SZAVAK SZÓTÁRA , és ott is megvan mindkét formában.

“Jelenthet negatív vagy pozitív megkülönböztetést.

A negatív diszkrimináció hátrányos megkülönböztetést, nem egyenlő bánásmódot jelent.

A pozitív diszkrimináció hátrányos helyzetű embereknek, csoportoknak nyújtott segítséget jelent.”

hgyi
Szerkesztő

Bocs, de ez – hogy is mondjam – nem egy hiteles forrás. A szó eredete nincs megjelölve, a diszkriminációra az első meghatározás a megkülönböztetés (a hátrányos szó nyilván azért maradt le, hogy a pozitív előtag megmagyarázható legyen), valamint magyar szavakat is betesz az idegen szavak szótárába, holott nem idegen, csak pl. tájszó.
Ugye maradhatunk annyiban, hogy a pozitív diszkrimináció kifejezés szerencsétlen szóösszetétel?

Adolf Weininger
Újságíró

http://444.hu/2015/08/31/megtamadtak-az-alkotmanybirosagon-a-nyugdijnepszavazast/

A linkelt hír utolsó bekezdésében írtak alapján feltehető, hogy már nem aktuális felirattal ellátott kép került a cikkbe… Ami tulajdonképpen jó hír: nem valami magas pozíciójú valaki (egy elnökjelölt!:) fémjelzi ezt a férfiellenes gusztustalanságot, hanem egy sima ügyvédnő, még ha kőgazdag is.

Kalman
Újságíró

Persze, mert egy jó sakkozó tudja, hogy amíg lehet a parasztokat kell beáldozni, és csak végszükség esetén a vezéreket.

OscarOmega
Olvasó
OscarOmega

Képmutatónak tartom, ahogy Dessewfy az indítvány tartalmát akként magyarázza, hogy semmi mást nem csinált, mint a tételes jogi szabályokat alkalmazza. Értelmezésében tehát itt elsősorban egy (tetsző, vagy nem tetsző) előírás kényszerű alkalmazásáról lenne szó.

Szerintem az indítványával nem csupán morális, természetjogi megközelítésből lehet vitatkozni, hanem – kifejezetten az ún. pozitív (írott) jog keretein belül is cáfolható. Az idézett előírás ugyanis – mind logikai, mind pedig a jogalkotó szándékát vizsgáló – értelmezés alapján kizárólag abban az esetben – és abban a konkrét ügykörben – alkalmazható, amelyben a hátrányos helyzet fennáll. A konkrét esetben azonban nem áll fenn a nők számára hátrányos helyzet (éppen ellenkezőleg), vagyis az általa hivatkozott előírás egyszerűen nem alkalmazható.

Korhely
Újságíró

Az a baj, Oscar, h. a törvényszöveg a nők pozitív diszkriminációját egy helyen nevesítve, éppen a nyugellátásra alkalmazva tartalmazza. Elő kellene keresni.

Azzal lehet érvelni, h. még az egyenlő korhatár megállapítása mellett is fennmarad a nők jelentős pozitív diszkriminációja, mert a nők a hozzájárulásuk arányához képest is és abszolút mértékben is jóval nagyobb mértékű és időtartamú nyugellátásokban részesülnek ezután is. A férfiak pedig demográfiai méretekben jelentkező hátrányokat szenvednek el a jelenlegi helyzet miatt. Ez annyira igaz, h. a férfiak szándékos, tömeges, nemi alapú kiirtását jelenti a helyzet fenntartása.

A férfiak nemi alapú hátrányos megkülönböztetése persze az egész magyar joganyagot és joggyakorlatot áthatja, és durván sérti az alapvető emberi jogokat.

OscarOmega
Olvasó
OscarOmega

Igazad van, nézzük meg. Az Alaptörvény idevágó rendelkezéseit összegyűjtve:

XIX. cikk

(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja.

XV. cikk
(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
(4)  Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
(5)  Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.

 

Kérdezem én továbbra is, hogyan vezethető le ebből, hogy a népszavazás (illetve annak esetleges eredménye) alkotmányellenes? Szerintem sehogy. Önmagában az a felhatalmazás, hogy törvény a nők fokozott védelmét megállapítHATJA, nem jelenti azt, hogy egy bizonyos kérdésben ennek mellőzése alkotmányellenes lenne. Itt pedig visszajutok a vesszőparipámhoz, a jogalkotói szándék logikus értelmezéséhez.

Kíváncsi vagyok a véleményedre.

Alter Ego
Szerkesztő

Bár jómagam ugyan sem jogász, sem szociológus nem vagyok, de azért merészelnék egy feltevéssel előállni a “jogalkotói szándékkal” kapcsolatban: azt gyanítom, hogy szükségtelen ezesetben a bölcs jogalkotói szándékot találgatni, mert én egy cseppet sem tartom lehetetlennek, hogy a jogalkotó híján volt a kellő interdiszciplináris ismereteknek és halványlila fogalma sem volt arról, hogy a szociológiai realitásokra reagálva, a férfiak helyzetével összehasonlítva, nem igazán merülhet fel nyugdíjügyben “a nők fokozott védelmének” szükségessége, mondhatni egy a valóssággal köszönő viszonyban sem lévő, viszont alaposan elterjedt feminista dogmára alapozta Magyarország alaptörvényét. Ez egyébként általában jó sok aggodalomra ad okot a férfitársadalom számára abban a tekintetben, hogy ilyesmi a jövőben megszülető törvények esetében is bármikor könnyen megtörténhet. – Ezzel kapcsolatban viszont engem érdekelne egy jogász véleménye. Szerencsére nyelvtani értelemben a ”megállapítHATJA” jól és közérthetően visszaadja a jogalkotói szándékot, vagyis hogy ez egy esetleges, de nem kötelező lehetőség. Ugyanez vonatkozik valamennyi a nőkkel kapcsolatos kitételre a törvény szövegében; emlékeim szerint egyik sem ír elő kötelezően alkalmazandó “pozitív diszkriminációt”. Szerintem tehát ez alapján még akkor sem merülhet fel alkotmányossági aggály a két nem számára egyenlő feltételeket megszabó jövőbeli rendelkezésekkel szemben, ha a nyugdíjkérdés nevesítve is szerepel az alaptörvényben.

OscarOmega
Olvasó
OscarOmega

Pontosan. Azért ennek a mezsgyéjén próbáltam érvelni, mert ezt a “támadást” csak a jogszabály értelmezésének mentén lehet visszaverni. Ja és jogász vagyok. Na nem mint ha a mai világban ez bármit is jelentene, egy értelmes ember pontosan ugyanúgy átlátja, nem atomfizika ez.

Egy részről kárhoztatják az igazságszolgáltatást, hogy nem más, mint jogszabály-alkalmazó robot, minden magasabb összefüggés alkalmazása nélkül. Van benne igazság. Mondjuk éppen az Alkotmánybíróság az, amelynek még a 90-es években volt egy nagyon erős, ún. “aktivista” attitűdje, tehát a jogszabályokból közvetlenül le nem vezethető sokadik generációs alapjogokra hivatkozva hozott vitatott döntéseket. Jelenleg ez már nem jellemző.

Tehát jelenleg nem tudunk azzal érvelni, hogy az Alaptörvénynek a pozitív diszkriminációra vonatkozó előírása színtiszta marhaság. Az Alkotmánybíróság nem ezen az elvi alapon fog dönteni, hanem kifejezetten az írott jog alapján és mint leírtam, véleményem szerint az indítványozónak ezen az alapon sincs igaza.

Alter Ego
Szerkesztő

No igen, most ébredtem rá, hogy az elkészült cikk mellőzi a jogi érvelést… Azt hiszem, azért is, mert számomra annyira kézenfekvő volt, hogy a jog síkján egyértelműen nincs igaza Dessewffy Alice-nak. Viszont a legtöbbet akkor tehetünk a köztudat formálása terén, ha bemutatjuk, hogy az ideológia, a morál felől közelítve tévedés azt gondolni, hogy akkor jár el igazságosan a társadalom, ha a nőket igyekszik a nyugdíjazás terén előnyhöz juttatni.

Korhely
Újságíró

“Ja és jogász vagyok.”

Na, végre, Oscar! A jogi megközelítés idáig teljesen hiányzik a férfiak problémáinak előadásából és a magyar antifeminista mozgalomból. Ennek hiányában csak siránkozások tömegében merülünk ki.

A férfiak jól körülhatárolható, sajátos érdekekkel rendelkező kisebbségi csoportja a társadalomnak, de jogi értelemben nem is létezik. Van elképzelésed arról, hogyan lehetne ezen változtatni?

Az érdekérvényesítésnek persze van olyan útja is, ami az intézményrendszer semmibevételén keresztül vezet, de nem biztos, h. célszerű ezt választani.

OscarOmega
Olvasó
OscarOmega

Nem vagyok régi hozzászóló, valamelyik korábbi cikkhez már írtam a tapasztalataimról. Ügyvéd vagyok, régebben foglalkoztam családjogi perekkel (ahol az Általad felvetett férfiellenes inkvizíció a leginkább látható), de mára “beleundorodtam”.

A hátrányos helyzetbe került férfiaknak ugyan csak egy csoportja az elvált apák közössége, de nekik van egyesületük, amelyben jogi érdekképviseletet is biztosítanak. Igaz, ez tényleg csak egyedi ügyekre és leginkább a gyermekkel való kapcsolattartási kikényszerítésére és az ahhoz kapcsolódó kérdésekre vonatkozik.

Szerintem lenne létjogosultsága – az ún. nőszervezetek mintájára – egy általános férfi-érdekvédelmi egyesületnek is, adott esetben szívesen közreműködök a létrehozásában.

Remélem megengedtek egy személyes kitérőt. Én nem látom a férfi-nő kérdést az élet (legalábbis az én életem) alfájának és omegájának. Természetesen, mint minden igazságtalanság, az is zavar, ha valakit a férfiléte miatt ér hátrány. Olyan családban – kifelé nagyon rendes, törekvő stb. képet mutatva – nőttem fel, amelyben az apai minta nem volt túl vonzó, konkrétan egy gyenge és gyáva, de az ebből fakadó frusztrációját részegen a neki kiszolgáltatottakon kiélő versenyző mellett / alatt nevelkedtem.

Biztosan ezért is, de nem tudom egyik nemet sem kizárólag az áldozat kontra agresszor szerepben látni. Mint ahogyan nem azonosulok az általam látott férfimintával, természetesen nem teszem ezt egyes női mintákkal sem.

Amiről sokan írnak a mai 20-30 éves nők mentalitását illetően, nekem ismeretlen terep, már 40 elmúltam, a korombeliekkel vannak tapasztalataim, igaz azok sem a legjobbak. Emiatt nem a nőkben, a “NŐKben”, hanem magamban látom a hibát.

Egyszóval, talán nem én leszek a legradikálisabb hozzászóló, igyekszem is csak olyan kérdéshez hozzábrekegni, amihez úgy érzem, hogy legalább egy kicsit van lövésem.

 Bocs az ömlengés miatt.

Reszet Elek
Újságíró

Gondolom elsősorban azoknál kardinális probléma ez a férfi-nő kérdés, akik igencsak hiányt szenvednek párkapcsolati téren.

A dolog másik vonulata, hogy nyitott szemmel körbenézve látható, az itteni folyamatok iránya ugyanaz, mint a tőlünk nyugatabbra levő országok folyamatai, eseményei voltak a közelmúltban. Függetlenül a térség eltérő társadalmi értékrendjétől, ami sok dologban jóval kevésbé nyújt táptalajt többek között a feminizmus térnyeréséhez is, józan ésszel belátható, időben kell az ellenállásnak szerveződnie, elkerülendő a hasonló állapotokat.

Ami engem illet, ha körülnézek azt látom, hogy az elmúlt 5-10 évben is drámaian romlott a nemek közötti párbeszéd, a tartós és érdemi párkapcsolatok megélésének a lehetősége stb. Nyilvánvalóan ebben a konzumidiotizmus, a bulvárosodás, a virtualitás térnyerése, az “átlagember” alapvető igénytelensége és számos más dolog is közrejátszik. Szóval a feminizmus mindezeknek csak egy része. A folyamatok látható eredménye pedig annál elrémisztőbb, minél fiatalabbakat és minél “nagyvárosiasabbakat”  szemlélünk.

hgyi
Szerkesztő

Nyilvánvalóan ebben a konzumidiotizmus, a bulvárosodás, a virtualitás térnyerése …
Hozzádtenném a türelmetlenséget, a kitartás hiányát és a “mert jár nekem” mentalitást.

Alter Ego
Szerkesztő

“Szerintem lenne létjogosultsága – az ún. nőszervezetek mintájára – egy általános férfi-érdekvédelmi egyesületnek is, adott esetben szívesen közreműködök a létrehozásában.”

Egyre határozottabban körvonalazódnak az ezzel kapcsolatos elképzelések a Férfihang berkeiben, alkalomadtán élnénk is az ajánlkozásoddal, fontos segítséget nyújthatsz, mert bár “a jog nem atomfizika”, de a tévedésektől mentes jogalkalmazás nagyon sokszor valódi szakembert igényel. Köszönet előre is!

OscarOmega
Olvasó
OscarOmega
Alter Ego
Szerkesztő
OscarOmega
Olvasó
OscarOmega
Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Egy jogász nem beszélhet annyira nyiltan én viszont igen és nem várok választ mert csak egy troll vagyok aki néha odaszúr, amíg lehet.

Bizony már egy bejegyzett egyesület léte is valamelyest gátat szabna a vadfeminizmusnak. És bár a jelenlegi kormány nem engedi annyira burjánzani 2018-ig (lásd Lázár támadását a Norvég Alap ellen), de a manginább és liberálisabb pártok DK, LMP, Együtt, MSZP szíves örömest bevezetnék a női kvótát csakhogy az egyik legmarkánsabbat említsem a társadalom elmebeteg fejlesztéséről (a liberális ugye minden újat ki akar próbálni és a jól bevált módszereket a sutba vágni mert az már elavult). Namost még a jelenlegi kormány is minden eszközzel gátolná egy ilyen egyesület létrejöttét mert felhívná a figyelmet a saját hibáira is és azt ugye el kell hallgatni mert az a polkorrekt. A férfi egyébként se nagyon panaszkodik, úgy vannak vele majd elhallgatnak, úgysem képesek egymás mellett kiállni, ami persze nem igaz. Tehát ha gátolnák az egyesület létrejöttét akkor kényszerűen EU szinten kell majd követelni hogy legálisan működhessen. Hiszen a NANE tudtommal még mindig közhasznú, így annak tükrét is jogosult a magyar polgár létrehozni csak férfiakra méretezve. Ez látszólag növelné a nemek közötti háborút, de tulajdonképpen csak szervezetek közötti háború lenne és nemcsak a nőjogi szakértők (feministák) nyilatkozanának egyoldalúan a sajtóban. Azt is még fontosnak tartom, hogy a leendő férfijogi szervezet vezetői és helyettesei maximálisan elszámoltathatóak legyenek és ha mondjuk hibáznak (nincs tökéletes ember) akkor pl. egy szégyenfalon lenne a vétkük és azzal kéne élniük (tehát felelős emberek, nem sunnyogók), ugyanis a férfiak tényleg küzdenek egymás ellen és nagyon sokan támadnák az illetőket, a diktátorságot én sem tűröm meg a korruptságot. A mentálhigiénés szakszolgálati kezdet is jó előtérre, mert sok dolga nem lenne a szakértőknek hiszen nagyon kevés férfi lenne bátor beszélni a gondjairól egy másik idegen, de szakember férfinak, engem viszont a frász kerülgetne ha egy nőnek kéne előadnom a bajaimat -nem is menne-, van épp elég női párkapcsolati tanácsadó, de minek, egy nő soha nem lesz férfi max eljátszhatja, manipulálhat. Szerintem mindenkinek lennének ötletei, én most előadtam egy párat nyiltan jövőbeli megfontolásra. Nem vagyok hatalomban és nem is szeretnék abban lenni, inkább lennék rendszerkritikus, így valakinek az elhatározásán múlik, hogy mikor alapítunk férfijogi szervezetet vagy továbbra is szánalomra várunk, hogy a nő viselje a nadrágot és pátyolgasson. Én férfi akarok maradni a nőm mellett és nem rátukmálni a problémáimat, hogy megoldja helyettem. Amúgy lehet kaparászni a jogszabályokat és alapozni vele, de végül mindig a hatalom és/vagy a népszerűség dönt, hogy mi lesz.

Csumi, megyek enni.

OscarOmega
Olvasó
OscarOmega

Szerintem önmagában egy egyesület léte még nem jelent semmit. Tele van a nyilvántartás érdekvédő egyesületekkel, akinek van kedve, a – http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses – oldalon nézelődhet.

Aktív média-megjelenés nélkül nem lesz több, mint mondjuk a Makimajmok Szabadságáért Németországban Egyesület. (Bár ez rossz példa, mert az most nagyon hasít)

Ha viszont bármilyen releváns hír esetén közleményt adna ki és eljuttatná az MTI-hez és az elérhető médiumokhoz, talán. Lehet hogy naiv vagyok.

Egyébként ránéztem a nyilvántartásban az Elvált apák-ra, erről az egyesületről legalább hallottam, de nem mondhatnám, hogy tele van velük a közbeszéd. A 2014-es bevételük 255 ezer Ft volt, ezt tudták a tevékenységükre fordítani (meg persze az ingyenmunkát).

Verne
Olvasó
Verne

Hogy mennnnnyi? 800 Euro? Egy evre? Haaaaaat, ize.

Ilyen szervezetkere fel lehet ajanlani az ado 1-2%-at? Mondjukra magyaror. pont nem erint, de akkor jovore elgondolkoznek rajta. Eddig a fokakat meg a pandakat nem nagyon akartam megmenteni az adommal. :D

Az megvan, h pokokat meg mas ronda allatokat senki sem akar megmenteni. Csak pl. pandat. Multkor egyik ismerosom meg kengurukat akart megmenteni. Mondom tul vannak szaporodva, aze vadasszak oket.

Mikor cikkeket kerestem neki, azt se hitte. Na mondom ennyi, vege, kalap, kabat.

Alter Ego
Szerkesztő

Jómagam is bízom benne, hogy egy civil szervezet keretei között, annak imidzséhez igazított kommunikációs módszerekkel jobban továbbíthatóak lehetnek a férfiak érdekképviselete érdekében kifejtett gondolataink. Bár úgy érzem, hogy a Férfihang.hu tevékenysége is sok esetben nyomot hagy a közéletben, azonban mindenképpen érdemes lenne ezzel párhuzamosan más eszközöket is csatasorba állítani. Lásd még fenti privát hozzászólásomat is…

Justitia
Olvasó
Justitia

Az Elvált Apákat “járjátok körbe alaposan”, nehogy csalódjatok…

Ajánlok egy cikket és sok sikert kívánok:

http://www.jogiforum.hu/publikaciok/612

haemorgen
Olvasó
haemorgen

Ezt a tákolmányt Alkotmányt véletlenül részben nem a Brüsszel és Strasbourg közötti vonaton utazva írták?

El tudom képzelni, hogy a Jogalkotó fejében mennyire járhatott az a felelősség, amit a munkája közben vállal, és a jövőbeli kihatások. Bár azt szerintem jól megmutatja, hogy a magyar jogrendszer az alapjaitól fogva a nőknek kedvez.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem, hanem egy páholyban.

Korhely
Újságíró

“Kérdezem én továbbra is, hogyan vezethető le ebből, hogy a népszavazás (illetve annak esetleges eredménye) alkotmányellenes?”

Sztem sehogy. Azért sem, mert a népszavazási kezdeményezés nem terjed túl a férfiak nyugellátásán (és még alacsonyabb korhatár is indokolható lenne), de nem ismerem a panaszbeadvány teljes szövegét.

Korhely
Újságíró

Az külön aláhúzza az EU aljas beavatkozását is, h. olyan szervezetek alkotmányellenes tevékenységét pénzeli óriási összegekkel, amelyek kiemelten védendő társadalmi csoportok (ebben az esetben az idősek) emberhez méltó életkörülményeinek biztosítását megakadályozó szervezett támadásokat folytatnak.

Régebben bemásoltam ide vhova egy iratot az ilyen nőszervezetek EU-s támogatásának egy részéről, majd idehozom, h. látni lehessen, mekkora támogatások állnak az ilyen piszkos akciók mögött.

Naooo
Olvasó
Naooo

Az unió egy bűnszervezet.

Naooo
Olvasó
Naooo

A kettőnek megismételhetem, ha elsőre nem értették meg.

Korhely
Újságíró

Meg tudjuk nevezni név szerint ezeket a feminista nőszervezeteket és magánembereket, akik a haláluk előtt álló idős emberekre támadtak kizárólag azért, mert férfiak?

A bandavezérüket, Dessewffy Alice ügyvédnőt, aki korábban a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökjelöltje volt, már ismerjük. Ismernünk kellene a többi aljadék nevét is.

Suum cuique
Újságíró
Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

Az igazat megvallva, én azért örülök a torpedózási kísérletnek. Ha ezután valamikor is bárki azt meri állítani, hogy a feministák az egyenjogúságért harcolnak, nyilvánosan ki lehet röhögni, és a képébe lehet törölni ezt az AB beadványt. Tetszik, hogy a hazugságuk bizonyítékát egyenesen az AB-hez adták be megőrzésre, a lehető legnagyobb sajtónyilvánosság mellett. Úgy képzelem, kb ilyen érzés lehet tátott szájjal berohanni a faszerdőbe, nekik ez most totálisan sikerült.

DennisVT
Újságíró

És amikor ezt csinálod, akkor tudod mi történik? A világ minden ártatlanságával válaszolnak : “Honnan veszed, hogy azok a nőszervezetek feministák? Nem is lehetnek feministák, ők csak egyenjogúságot akarnak”

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

Természetesen megpróbáltak elbújni az anonimitás mögé, de nem túl sikeresen. Mivel más nők (extra)jogáért aggódó szervezet nincsen, így kizárásos alapon nem marad túl sok jelölt, hogy ki állhat a kezdeményezés mögött.

Korhely
Újságíró

Mindeközben az alkotmányellenes alkotmánybíróság a magyar maffiajog talaján megakadályozta a népszavazást.

Lesz még elszámoltatás a magyar férfiak szisztematikus kiirtásának ügyében!

Sokkal erélyesebb eszközökre van itt már szükség! Ne vágj ki minden fát…

Naooo
Olvasó
Naooo

Kéne olyan népszavazást indítani, hogy “Egyetért-e ön azzal, hogy a nőknek alanyi jogon járjon puszedli?”.

haemorgen
Olvasó
haemorgen
Reszet Elek
Újságíró

Az mindenesetre bizonyos, hogy amint az AB indoklása hozzáférhetővé válik mindenképpen cikket szentelünk a dolognak. Amúgy az emlegetett alkotmányjogi kitételt én is hasonlóan értelmezem. Leginkább úgy, hogy alkotmányos lehetőséget nyit arra. hogy az EGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN külön jogszabályokat hozzon a nőket (és így persze a férfiakat is) illetően. A feneség az egyenlőség definiálásában van, hogy ki és milyen tartalommal teszi ezt meg.

Megjegyzem, tudomásom szerint költségvetés a költségevetési törvényben mindig csak a soronkövetkező évre készül. Így ha a nyugdíj kapcsáni változások nem a következő naptári évet érintik, hanem egy évekig tartó fokozatos átmenettel (ahogy egy ilyen mérvű változásnál ildomos lenne) a 2017-es évvel kezdődően történnének, a magam részéről okafogyottnak látnám a költségvetési kihatással való takarózást.

Az mindenesetre érdekes lesz, hogy melyik politikai erő ill. femináciaink hogyan fogják majd kezelni a döntést. Kíváncsian figyelek. Feminácik a beadvány kapcsán már leszerepeltek, egyértelműsítették hogy számukra mit jelent a nemek egyenlősége. Most majd meglátjuk mit tesznek még hozzá az eddigiekhez…

Naooo
Olvasó
Naooo

Te kikről beszélsz? Milyen feminácikról?

Korhely
Újságíró

Itt több tízezer idős férfi élet-halál kérdéséről van szó!

A legradikálisabb lépéseknek van csak esélye, bűn a további lájtoskodás!

Lesz a férfiaknak érdekképviselete, és azt nem a puhapöcsűek között fogjuk megtalálni!

hgyi
Szerkesztő

Tessék!
Legyél keményfaszú és elsőként tedd meg a legradikálisabb lépést! Mutass utat! Légy vezér és kiáltsd: Utánam!

DennisVT
Újságíró

Hirtelen jobb hely híján ide kommentelem:

Lesz majd egy ilyen feminista program, ahol Réz Anna, Papp Réka Kinga és Hermann Veronika fog válaszolgatni kérdésekre.
Itt lehet kérdéseket feltenni nekik:

https://docs.google.com/forms/d/1g_ufs23IxUpQ9_Iakw2ZkDqdlZBpL4sMUeeQLuTDs5k/viewform

Ki mit kérdezne?

haemorgen
Olvasó
haemorgen
  • “Dr. Kovács Erzsébet szerint a nők fizetését emelni kell, mivel ők tovább élnek, több pénzre van szükségük, viszont kevesebb pénzből eleve kevesebb járulékot tudnak fizetni, így nyugdíjuk is kevesebb lesz. Farkas András szerint a 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjazás nők esetében komplikált, mivel sokan nemcsak dolgoztak, hanem gyereket is nevelnek egyszerre.”
  • Forrás:
  • http://www.portfolio.hu/finanszirozas/nyugdij/demografiai_cunami_kozeleg.3.221579.html
Reszet Elek
Újságíró

Arcpirítóan pofátlan!

haemorgen
Olvasó
haemorgen

Az lenne a legdurvább -egy minden eddigit felülmúló abszurd elképzelés, aminek fenti kijelentéssel szerintem a küszöbére értünk-, ha a jelenleg 60-70%-os helyettesítési rátát úgy osztanák el, hogy a férfiak kapjanak 55-60%-ot, a nők, meg 75-80%-ot, de lehet, hogy a végén tényleg lesz ilyen elképzelés, az már nagyon durva lenne…

 

Érdekes módon, azok a férfiak akik egyedül gyermeket nevelnek (ilyenek is vannak, csak jóval kevesebben, de több ezren), azokról hol esik egy árva szó is? Mert ugye általában ez az ún. kettős szerepvállalás az ürügy, mondjuk a fentebb idézett kijelentésben jócskán lehetett látni, hogy mi a valós ok, bátor kijelentés volt, aminek talán az lehetett az oka, hogy az Alkotmánybíróság rövid idő alatt elkaszálta a Férfiak 40-et, ami jó példája annak, hogy Magyarországon kik vannak valójában hátrányban, és kik irányító szerepben. Képzeljük csak el az idézett kijelentésnek a fordítottját: Szerintem a  férfiak fizetését emelni kell, mert ők rövidebb ideig élnek, és a rövidebb idő alatt kevésbé tudják kiélvezni a megtermelt javakat. Ugye, hogy már szinte hallani lehet a kijelentés elhangzása után a képzeletbeli rágalmakat?  Egyébként MO-nál jobban működő országokban pontrendszer van, az kellene ide is, olyan pontok, amik nemsemlegesek, nem pedig kiváltság jellegűek.

Reszet Elek
Újságíró

Ugyanazért a munkáért kapjanak több pénzt csak azért mert nőnek születtek. Ha feltételezzük hogy a versenyszférában piaci bért fizetnek minenkinek ez azt is jelentené hogy a férfiak béréből kellene “kompenzálni” a nőket mivel a nők tovább élnek és ezért többet kell(ene) befizetniük a nyugdíjukhoz. Mivel pedig a férfiak élettartama rövidebb, ezért minden férfitól arányában többet kell elvonni. Vagyis társadalmilag a férfiak munkája kevesebbet is ér ill. nekik kevesebbre van szükségük. Agyrém!

Nem elég hogy nemem miatt alkotmányi szinten másodrangú állampolgárrá degradáltak, ugyanezért még kevesebb pénzt is ér a munkám. Lehet hogy tényleg keresni kellene egy csöndes zugot Európán kívül…

RedGreg
Újságíró

Pedig a probléma valós. Megoldásnak javasolnám, hogy a nők fizetését ne emeljük, de a nyugdíjjárulékukat duplázzuk meg. Elvégre kevesebb ideig, kevesebb pénzt fizetnek be, és többet használnak fel. Szerintem így lenne korrekt. De azért kíváncsi lennék, hogy egy ilyen javaslat után hány másodperccel követelnék a halálbüntetés visszaállítását, és az én kínzócölöphöz kötözésem.

haemorgen
Olvasó
haemorgen

A nők gyakran kapnak özvegyi nyugdíjat, mert ugye a férfiak általában rövidebb ideig élnek.

“Özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén.”

Forrás:

https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/110-hozz%C3%A1tartoz%C3%B3i-nyugell%C3%A1t%C3%A1s/1628-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-az-%C3%B6zvegyi-nyugd%C3%ADj-meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1si-felt%C3%A9teleir%C5%91l-%C3%BAj.html

Naooo
Olvasó
Naooo

Suum cuique
Újságíró

Ha valaki megöl egy magzatot…

“az ő teste, az ő döntése”…

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

LOL, szegények áldozatok, amiért tovább élnek és kevesebbet dolgoznak. Itt egy radikális ötlet: dolgozzanak tovább, és akkor ők is hamarabb beledögölhetnek a munkába, úgy mint a férfiak. Probléma megoldva.

haemorgen
Olvasó
haemorgen

Ez a cikk egy jó összefoglaló arról, hogy amikor a nyugdíj korhatárt megállapítják, akkor miket kellene figyelembe venni:

http://mno.hu/hetvegimagazin/beke-porainkra-1300104

Reszet Elek
Újságíró

Meglepően jó cikk. Persze megoldást ez sem kínál.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Ennek a régi cikknek utánanéztem, mivel nem emlékszem népszavazásra, noha aláírtam a gyűjtőívet. Hát kb két hetet élt a dolog, míg az Alkotmánybíróság jól kihúzta…. ilyen ez a “patriarchátus” na… a saját heréjét szereti csapkodni kalapáccsal.