Virenzuola
0 megosztás

Az erőszak feminista értelmezéséről

Nők elleni erőszakról gyakran beszélnek a feministák és a politikusok. Nagyon sokszor hallhatjuk ezt a kifejezést. De vajon tudjuk-e, hogy pontosan mit is értenek ez alatt? Bár lehet, hogy első hallásra egyértelműnek tűnhet, nem vagyok biztos benne, hogy az.

Akik kevésbé jártasak a feminizmusban, vagy nem követik kellően nagy figyelemmel a politikai fejleményeket, feltehetően csak leegyszerűsített lózungokat hallanak. Például, hogy bizonyos politikusok követelik, hogy az országgyűlés mihamarabb ratifikálja a nők elleni erőszakkal szemben fellépő Isztambuli Egyezményt, vagy éppen azt, hogy feministák tüntetést tartanak a nők elleni erőszak ellen.

De vajon hányan néznek utána, hogy konkrétan miről is van szó? Valószínűleg nem sokan. A nők bántalmazása “rossz” dolog, tehát aki az ellen harcol, az valószínűleg csakis a “jó” cél érdekében teheti ezt – gondolják.  Holott nem ennyire fekete-fehér a helyzet.

Mi általában el szoktunk mondani ilyenkor, hogy mennyire igazságtalan az erőszak férfiáldozataival szemben, hogy róluk soha nem esik szó és, hogy mennyire diszkriminatív az, ha olyan törvényeket fogadnak el, amelyek kizárólag az erőszak női áldozatait védik. De talán mi sem szoktunk elég gyakran elmagyarázni, annak az ideológiai hátterét, hogy miért elfogadhatatlan, férfidémonizáló, sőt egyenesen gyűlöletkeltő az erőszak feminista megközelítése. Pedig, ha valaki nincs tisztában ezzel, valószínűleg nem érti azt se, hogy a férfijogi aktivisták miért ennyire érzékenyek erre.

Ami arra indított, hogy írjak erről, az egy TV-s vita volt. Pásztor Anna, színésznőtől hallottam a Kiss Helénával folytatott vitája során, hogy egyetért azzal, hogy a feministák harcolnak a nőkkel szembeni erőszak ellenében, hiszen a nők fizikailag gyengébbek.

Ez önmagában, feminizmustól függetlenül is téves logikán alapszik, hiszen a fizikai erő a családon belüli erőszaknak csupán egy eszköze, olyan mint a konyhakés a gyilkosságnak (ami nem jelenti azt, hogy minden konyhakéssel gyilkolnak, illetve azt sem, hogy csak konyhakéssel lehet gyilkolni, anélkül nem).

A másik nagy tévedés viszont (és én most erre helyezném a hangsúlyt) az, hogy a feministák ezt egészen máshogy gondolják. Ha ő ezt, mint antifeminista mondta volna és nem épp mellettük emelt volna szót, akkor talán a feministák lennének a legjobban felháborodva azon, hogy a nők elleni erőszak jelenségét arra vezette vissza, hogy a nők fizikailag “gyengébbek”.

Ugyanis a feministák (mint mindent) az erőszakot is a nők társadalmi elnyomására szeretnék visszavezetni, hogy ily módon igazolják saját ideológiájukat.

Szóval a nők elleni erőszak egy terminus technikus, mely a feminista társadalomelméletekből ered és az elmúlt évtizedekben a feminista szerveződéseknek egyik legfőbb törekvése volt, hogy az erőszak természetrajzának feminista értelmezése váljon általánosan (és kizárólagosan) elfogadottá.

Napjainkban az ENSZ és az Európai Unió is a feminista paradigmákat elismervén szakkifejezésként tekint a nők elleni erőszakra (mert tudjuk jól: a feministáknak nincs politikai hatalma), illetve egyes, a nők elleni erőszak megfékezését célzó nemzetközi szerződések kötelezik Magyarországot is arra, hogy a mindenkori magyar kormány is elfogadja a nők elleni erőszak feminista értelmezését (az épp most ratifikálásra váró Isztambuli Egyezmény pedig már arra is kötelez, hogy Magyarország ezt a jogrendjébe is beépítse).

Úgyhogy nézzük is meg, hogy az ENSZ miként definiálja “nők elleni erőszakot’:

“Violence against women and girls is one of the most systematic and widespread human rights violations. It is rooted in gendered social structures rather than individual and random acts; it cuts across age, socio-economic, educational and geographic boundaries; affects all societies; and is a major obstacle to ending gender inequality and discrimination globally.”UN_Women_English_Blue_CMYK_0

Magyarul: A nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak az egyik legszisztematikusabb, legelterjedtebb az emberi jogok megsértései közül. A nőkkel szembeni erőszak sokkal inkább a nemek egyenlőtlenségén alapuló társadalmi struktúrára vezethető vissza, mint egyéni vagy véletlen eseményekre, ez átszel minden életkori, társadalmi-gazdasági, iskolázottsági, földrajzi határokat; érint minden társadalmat; és ez az egyik legfőbb akadálya annak, hogy véget vessünk a nemek közti egyenlőtlenségnek és diszkriminációnak világszerte.

Több dolgot is kiemelnék ebből, nézzük meg egyesével, hogy ezek megfogalmazások mit is takarnak.

“Nemek egyenlőtlenségen alapuló társadalmi struktúrára vezethető vissza”: A feminista dogma szerint a nőkkel szembeni erőszak egy strukturális nemi alapú erőszak, amely egy megnyilvánulási formája annak, hogy a társadalmi hierarchiában a nők a férfiak alárendeltjei: a nők azért válnak a családon belüli erőszak áldozatává, mert a férfiak erőszakkal érvényesítik a nők feletti hatalmukat.

Leegyszerűsítve tehát arról van szó, hogy a férfiak erőszakos, elnyomó disznók, akik a nőket alacsonyabb rendűnek tartják és ezért azt gondolják, hogy szabadon lehet őket ütni, verni és erőszakolni.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a feminista dogma szánt szándékkal nem vesz tudomást a férfiakkal szembeni erőszak létéről, hiszen minden kétséget kizáró módon cáfolná azt a feminista paradigmát, amely az erőszakot egyoldalúnak, a férfiaktól a nők felé irányulónak tartja és a nők férfiak általi elnyomásának tulajdonítja.

“Mint egyéni vagy véletlen eseményekre”:  A nők bántalmazása nem egyéni okokra vagy véletlen eseményekre vezethető vissza, hanem a társadalmi struktúrára. Ez azt jelenti, hogy Józsi nem azért verte meg Gizit, mert részeg volt, vagy ő személy szerint amúgy egy agresszív állat, aki mindenkivel így bánik, hanem azért, mert férfi és a férfiak verik nőket, így akarják elnyomni őket.

“Érint minden társadalmat”: Vagyis deklarálják, hogy a nőkkel szembeni erőszak a világ összes társadalmában a nők elnyomásának az eszköze. Ez azt is jelenti, hogy a nők a világ összes társadalmában el vannak nyomva. Hogy ezt milyen alapon jelentik ki az megint egy jó kérdés, hiszen a társadalmi törvényszerűségek mindig erősen függnek az adott kultúrától, adott időtől.

“Ez a legfőbb gátja, annak, hogy véget vessünk a nemek közt fennálló egyenlőtlenségnek és diszkriminációnak”: Szóval amíg létezik nőkkel szembeni erőszak, addig az bizonyítja a nők társadalmi elnyomását. Igen praktikus megközelítés ez, hiszen nyilvánvaló, hogy mindig is lesz nőkkel szemben erőszak (ahogy férfiakkal szemben is, csak arról nem vesznek tudomást), tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy gyakorlatilag az idők végtelenségéig lehet a nőket külön védelmezni, illetve a férfiakat negatívan megkülönböztetni és úgy beállítani őket, mint az elnyomó társadalmi osztályt.

Az Isztambuli Egyezmény (amely ratifikálásán jelenleg is dolgozik a kormány) így fogalmaz:

“elismerve, hogy a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulása, amely a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz és a nőkkel szembeni megkülönböztetéshez vezettek;
elismerve a nőkkel szembeni erőszak, mint nemi alapú erőszak strukturális természetét és azt, hogy a nőkkel szembeni erőszak az egyik, olyan társadalmi mechanizmus, amellyel a nőket a férfiakhoz képest alárendelt helyzetbe kényszerítik”

Nem véletlen az, hogy a példákat a legmagasabb szintről hoztam, ahelyett, hogy egyes feministák, ennél lényegesen nyíltabban megfogalmazott férfiellenességét idéztem volna. Látni kell, hogy a feminista jogértelmezés, a feminista filozófia, melyet nyílt és burkolt férfiellenesség jellemez, nem pusztán feminista körökben és az áldozatvédelem gyakorlatában létezik, de már a jogszabályokban is megjelenik!20140308_142619

Annak ellenére nyer egyre nagyobb teret a feminista szemlélet, annak ellenére kerül be egyre több nemzetközi szerződésbe és egyre több ország jogrendjébe, hogy az elmúlt 20 évben a szakszerű társadalomkutatások és kriminológiai kutatások egyértelműen igazolták, hogy a családon belüli erőszak elkövetői nem kizárólag férfiak, ahogy az áldozatok sem kizárólag nők.

Egy 2013-as svéd kutatás kimutatta, hogy a férfiak 11%-a és a nők 8%-a vált családon belüli erőszak áldozatává. Tamási Erzsébet, kriminológus ezzel kapcsolatban nyilatkozott a Népszabadságnak:

»A viták és verekedések kétoldalúak. Általában nem egy szadista áll az egyik és egy angyalka a másik oldalon, hanem két ember, akiknek valamiféle gondja van egymással« – magyarázza a kriminológus, aki a 2005-ben megjelent, Bűnös áldozatok című könyvében a családon belüli erőszak férfi elkövetőivel és áldozataival foglalkozik.

A szakember szerint a gyermekek és nők bántalmazásának témája túlreprezentált és átpolitizált, miközben a férfi áldozatokról nem esik szó. Amikor ennek okairól és miértjéről kérdezem, a következő kérdésekkel válaszol: »Lehet-e egyszerre valaki áldozat és elkövető? Lehet-e áldozat egy olyan lény, akiről azt hirdetjük, hogy mindent ki kell bírnia? Aki elmegy a háborúba lelövetni magát, aki minden szenvedést el kell, hogy tűrjön, csak mert ő a férfi?” Van tehát egy áldozati és egy elkövető szerep, amelyet a társadalmi sztereotípia osztott az egyes szereplőkre.«

Mi a jelentősége ennek?

A feminista szemléletmód gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy az erőszak férfiáldozatai egyenlő figyelmet, támogatást kaphassanak, mivel azzal az ideológiával, amely a nők elleni erőszakot arra használja fel, hogy bizonyítsa a nők elnyomását, összeegyeztethetetlen a férfiáldozatoknak a puszta léte is. A feministák stratégiája tehát arra irányul, hogy bizonyítsák: ha vannak is férfiáldozatok, akkor ők egyéni, vagy véletlen eseményeknek lettek az áldozatai, tehát a férfiakkal szembeni erőszak semmiképp nem egy társadalmi jelenség. A kriminológiai statisztikák ismertében, azt gondolom kijelenthetjük, hogy ez egy öncélú, antihumánus szemléletmód, amely kirekesztő a bántalmazott férfiakkal szemben.

A dolog másik aspektusa, hogy a férfiakat kollektíven negatív színben tünteti fel. Úgy, mint, erőszakos, állatias magatartással bíró véglények, akik semmibe veszik a nőket és bántalmazzák őket. Minden férfit. Azokat a férfiakat is, akik éppenséggel bántalmazottak. Szóval ez kialakít egy negatív attitűdöt a férfiakkal szemben.

De nem pusztán az erőszak szempontjából van jelentősége ennek, hiszen központi eleme nem is az erőszak, hanem a nők elnyomása. Az erőszak csupán az erre utaló “bizonyíték”. Bizonyíték arra, hogy az egész társadalom úgy épül fel, hogy a férfiak folyamatosan elnyomják a nőket. Erőszakkal kényszerítik, zsarolják, ütik-verik őket, hogy azok azt csinálják, amit a férfiak akarnak. Az ilyen típusú elméletek alapozzák meg azt a felfogást, hogy a férfiak diszkriminálása, minden esetben pozitív diszkriminációnak, tehát legitimnek tekinthető. Vagyis azokról, akik ezt az ideológiát terjesztik, okkal feltételezhető, hogy azzal a hátsó szándékkal teszik mindezt, hogy ily módon tegyék általánosan elfogadottá a férfiak nemi alapú diszkriminációját (például rögzítsék Magyarország alkotmányában is).

Talán nem véletlen az sem, hogy az Isztambuli Egyezmény úgy fogalmaz, hogy “elismerve”, mintha valami bűnt követnénk el éppen, amit el kell ismerni. Természetesen nem ismerjük el, nincs is mit elismerni, hiszen nem nyomjuk el a nőket. Nem csak, hogy nem ismerjük el, de már magát a gondolatot is felháborítónak tartjuk. Általános igazságként kívánnak elfogadtatni, kvázi kötelezővé tenni egy olyan szemléletmódot, ami nem csak férfiellenes felhanggal bír, de egyben valótlan is. Bármi is történjen ezt nem szabad hagyni, ez ellen tiltakozni kell! Mi ezt tesszük, ezért utasítjuk el az Isztambuli Egyezményt is, és minden olyan törekvést, amely ezen radikális feminista ideológián alapszik.

Post Author: Virenzuola

Virenzuola
f Facebook
0 megosztás


48
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
14 Egyéni hozzászólás
34 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
20 Hozzászólások szerzői
Reszet ElekAldoBaltonkovipeter123Serathis Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
haemorgen
Olvasó
haemorgen
Adolf Weininger
Újságíró

A férfiak kettős kötési helyzetbe hozása zajlik, ami után, ha megvalósul, mindegy lesz, elfogadják-e az új, női mentalitású világrendet, vagy lázadnak ellene. Ha lázadnak, erőszakos férfiként kívülről korlátozza őket a társadalom, ha együttműködnek, maguk korlátozzák magukat. Hogy lehet ez ellen harcolni?

Naooo
Olvasó
Naooo

Gépfegyverrel.

Toplak Zoltán
Újságíró

Egyre jobban tetszenek a beszólásaid. :-D

Caravella
Olvasó
Caravella

.

Reszet Elek
Újságíró

Ez szerintem a polkorrekt kommunikáció túlzásba vitele, elterjedése a nyílt, akár konfrontatív közléssel szemben. Gondolom indirekt társadalmakban gyakoribb, mint a direktekben. Önmagában nem világrend, de árulkodó jel, a társadalmi konfliktuskezelés jellegére illetve annak változására mindenképpen.

Az utólagos hozzáfűzésedre: Az első kérdésedre passzolok. A másodiknál szerintem a társdalmi változások a felelősek, azok velejárója, azaz önmagában nem tudatos. Valóban a feminizálódás jele, annak ahogy próbálják társadalmon belül kipárnázni az egyének életét. Ebbe tartozik a konfliktuskerülő magatartás is, ennek kommunikációs megjelenése pedig a fenti jelenség. Tipikusan női dolog relativizálni, elbeszélni a lényeg mellett illetve harmadik személyen keresztül üzengetni.

Caravella
Olvasó
Caravella

Reszet Elek
Újságíró

Esetleg paranoiás vagy.

A nők kritizálása és minősítése folyamatos. Van mit…, főleg manapság. Az egész női nem általános, gyűlöletkeltő cimkézése ami nem üdvözölt errefelé.

A nemek harca meg csak a te fejedben létezik, meg néhány magadhoz hasonlóéban, a feministákon kívül. A férfiak és nők szövetségesek (lennének), ha hagynák őket és nem fordítanák egymás ellen, ahogy a gyermekeket és a szülőket is és általában a generációkat és sorolhatnám. Ha van nemek harca, az sokkal inkább a nemeken belül történik, azaz férfiak férfiakkal, nők pedig nőkkel harcolnak a jobb partnerért, életért miegymásért

A megjelenő cikkek nem szükségszerűen tükrözik minden egyes szerkesztő, szerző magánvéleményét, éppen a többvéleményűség jegyében jelennek meg, noha nem lépnek át egy általánosan elfogadott tűréshatárt és konszenzuális értékítéletet.

Senki nem akadályoz meg semmilyen problémafelvetést, még a te hozzászólásaidat is csak te saját magad törlöd illetve szerkeszted át utólag és senki más. Ha pedig úgy gondolod hogy az egyes cikkekben felvetett problémákat a szerzőjük nem megfelelő módon láttatja, itt az idő hogy billentyűzetet ragadj és cikket írj róla. Ha megüt egy általános szintet és igyekszik megmaradni az objektivitás talaján, nem gyűlölködve, akkor meg fog jelenni. Itt az idő, a kesztyűt ledobták eléd! Felveszed?

Megj: Remélem elég egyértelmű voltam és nem korlátoztam a saját kommunikációmat…

Caravella
Olvasó
Caravella

Reszet Elek
Újságíró

Nem gondolom hogy sokan olvasták ezt a szutykot. Anélkül meg komolytalan véleményt mondani.

Sydra
Olvasó
Sydra

Reszet Elek
Újságíró

Érdekes, hogy míg a kurvameneteknél a feminiták áldozathibáztatást kiáltanak minden nemi erőszak kapcsáni, a nők öltözködését és viselkedését firtató kérdésre, addig kapcsolaton belüli nő általi erőszak esetén azonnal elkezdik a férfi bűnősségét emlegetni, hogy mit is tehetett a nővel, ami miatt az végül “visszaütött”. Ilyenkor ez természetesen nem áldozathibáztatás, csak azt okok feltárása.

Sydra
Olvasó
Sydra

Nem csak az erőszakkal van ez, hanem mindennel. Gyakorikerdesek.hu-n tanulságos a kérdéseket olvasgatni párkapcsolati problémák témakörben. Ha felkerül ugyanaz a kérdés férfi és női szemszögből is, teljesen más stílusú válaszok érkeznek rá. Ha a nőnek van problémája a férfival akkor a férfi a hibás, ha a férfinak van problémája a nővel, akkor is a férfi a hibás.

Rokapapa
Újságíró

Ez a cikk is csak egy ismétlése a korábbiaknak bár kétségtelen, hogy vannak benne új megközelítések is.

Nem is akarok sokat írni csak az alap elveimet megosztani.

“a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulása”
Ez önmagában már egy hatalmas hazugság. Az egyenlőtlen erőviszonyok kialakulása nem történelmileg kialakult dolog hanem a természet által elrendeltetett. Akinek ez nem tetszik az ne a férfiakat szapulja hanem panaszával forduljon az anyatermészethez vagy az istenhez (ez a rész szabadon választott).
A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban pedig az az egyértelmű álláspontom, hogy a nők tanuljanak meg viselkedni és emberi módon kommunikálni. Ha két férfi találkozik egymással az egyik mindenképpen gyengébb lesz a másiknál és ennek ismeretében választ kommunikációs stílust. Ha egy nő és egy férfi találkozik akkor is ez az egyetlen követendő dolog, az erősebb a domináns és kész. A nők évszázadokon keresztül tisztában voltak ezzel és goromba bunkó stílus helyett szerénységgel és kedvességgel érték el a férfiaknál amit akartak. Most a nők viselkedése már szégyen az emberiségre nézve és mégis azt akarja az egész világ, hogy ezt mindenki elnézze nekik. Jelen társadalmunkban a nők elleni erőszak kétségtelenül nő de erről csak a nők tehetnek és elítélni ezért a férfiakat nem lehet (a brutális erőszak persze már más tészta).

inkvisitor
Olvasó

Új-Guineai kőkorból éppen kilépett törzseknél ha két ismeretlen férfi találkozott, akkor hosszasan elkezdték egyeztetni a rokonságukat. Ugyanis ha találtak közös rokont, akkor volt okuk arra, hogy ne ölkjék meg egymást. A természeti népeknél a felnőtt férfiak leggyakoribb haláloka a gyilkosság. A nők ebből előnyt élveztek, mert őket csak elvitték feleségnek, de nem ölték meg.

Reszet Elek
Újságíró

“A fajkeveredés rosszabb, mint a holokauszt.” – Golda Meir (Izrael negyedik miniszterelnöke)

Naooo
Olvasó
Naooo

Ez valami transzvesztita?

Reszet Elek
Újságíró

Suum cuique
Újságíró
Sydra
Olvasó
Sydra

Neeeeeeee!!! Hogy lehet ekkora f*szságot írni? Hát nem hiszem el! KO ez így korán reggel.

shadowcrow
Olvasó
shadowcrow

Induljunk ki abbóll, hogy a  nők minden ellen fellépnek, ami kicsit is veszélyeztetheti a hatalmukat, irányításukat. Felléptek a pornó ellen, a férfi fogamzásgátló ellen, és a mostanában külföldi fórumokon egyre többett emlegetett sexrobotok ellen is.

Egy AI hogyan veszélyezeteti a nők helyzetét? Most tekintsünk el a Terminátor szerű jövőképektől, amiben a gépek kiirtják az emberiséget. Mondjuk van egy szuperintelligens AI egy adott országban, ami irányítja a társadalmi struktúrát és a gazdaságot. Az alkotói nem tudják már befolyásolni vagy átprogramozni. Mivel intelligens és öntudata van, akár át is tudja programozni magát.
Az AI-nak a közhiedelemben nincsenek érzelmei, ösztönei. Itt jön be a veszély a nők oldaláról. Ha nincsenek érzelmei, nem lehet manipulálni. Nem lehet lobbizni, áldozatként feltüntetni senkit. Egy ilyen gép helyretenne mindent, amit helyre kell. Ennek az a veszélye, hogy ha kitalál egy jobb rendszert ez a gép, a jelenlegi helyett (mert azért az aktuális hajtsuk igába a betákat egy házasággal meg a szerelem hazugságával rendszer elég jól működik, de hátha kitalál egy másikat az AI) akkor legrosszabb ami bekövetkezhet az a nőknél a következö mondjuk: A gép kijelenti, hogy vagy mindenki “felnő” és gondoskodik magáról kivétel nélkül, vagy az erre nem képes egyedeket kilöveti a marsi kolóniára. Nyilván egy teljesen racionális szuperintelligens entitás úgy felszámolná a jelenlegi berendezkedést fél nap alatt ahogy van. Ezért veszélyes egy AI.

És mivel tudnak támadni? Az örökérvényű, unalmas, egyhangú, primitív, nem tudnak jobbat sexizmus dumájukkal. Mindenre rányomják a sexista kifejezést, még akkor is ha abban a környezetben nincs értelme. De azt azért nem mondhatják, hogy azért nem kell AI mert pikk pakk törölné a privilégiumjaikat. Ez túl nyílt lenne.

Reszet Elek
Újságíró

Tipikus bullshit cikk. Az MI kutatásával foglalkozó cégek akár páviánokat is alkalmaznának, ha az előbbre vinné őket, lévén aki elsőként ér célba, mindent tarol és szinte elképzelhetetlen haszonra, piaci pozíciókra tesz szert.

Amúgy érdekes, hogy valahol a cikk olvasata nem is a nők kis arányú foglalkoztatása, sokkal inkább az, hogy nők kevéssé vannak hatással arra, mire és hogyan haszálják az MI-t ha végre kifejlesztik.

 

magwas
Olvasó
magwas
Montana24
Olvasó

Mindenkinek ajánlom figyelmébe ezt a nemrégi hírt:

http://www.myfoxboston.com/story/30391121/woman-says-she-witnessed-a-man-recording-women-on-newbury-street

Egy idióta nőszemély állítólag (semmi bizonyítékot nem találtak rá) megfigyelte, ahogy a videón lévő férfi az utcán levideózott 1-2 neki tetsző nőt. Erre utánament a saját mobiljával és elkezdte zaklatni. A nők az USA-ban már tényleg nem százasok… És ezek után csodálkoznak azon, hogy a férfiak lassan egyetlen perspektívája a MGTOW lesz…

Ha nem működne a videó, itt megtekinthető:

http://indavideo.hu/video/Bostoni_zaklato_szembesitese?utm_source=flash&utm_medium=watchoninda&utm_campaign=videoplayer

Verne
Olvasó
Verne

Milyen fura, hogy nem egy izomtibort kezdett el zaklatni, hanem Dilbert elo reinkarnaciojat.

Verne
Olvasó
Verne

Szlovakiai magyarkent, erdekes modon, csak nok kotottek eddig belenk, hogy azonnal hagyjuk abba a kibeszelesuket, mert ok tudnak magyarul. Egyszer egy South Park epizodot beszeltunk ki, masodszor meg a whiskey-t.

Amikor az elemi gyulolet paranoiaval talalkozik.

Montana24
Olvasó

Így van, a nő viszont kimeríti a zaklatás fogalmát, de bármiben fogadni mernék, hogy el sem gondolkoznak azon, hogy a nőt elővegyék-e egyáltalán. A srácnak volt lélekjelenléte, gondolom gyorsan irányt váltott, nehogy ez az idióta kiszagolja a lakcímét, et cetera…

A srác semmilyen törvényt nem sértett, viszont ha adott volna a zaklató idiótának egy maflást (ami jogos), már rég a börtönben ülne…

Montana24
Olvasó

Illetve még ez jutott eszembe: Egyre több nőtől olvasom, hallom, hogy sok férfi nem mer náluk kezdeményezni. Manapság inkább azt mondanám, hogy sokan nem is akarnak. Ehhez hasonló esetek után mégis min csodálkoznak?

Személyes példám: Metróra szálltam fel közel 1 évvel ezelőtt. Rengetegen voltak, tömve volt. Hátulról erőteljesen benyomakodtak az emberek, és emiatt természetesen én is nekinyomódtam egy 20 on évesnek látszó csajnak, aki előtt még egyébként volt 1 méter üres tér, de ő csak megállt az ajtóban, mert úgy gondolta rajta keresztül majd mindenki átáramlik, mint a Ghostban… (egyébként én különösen figyelek az ilyen kontaktok elkerülésére, mert irritál, de itt esélytelen voltam). Nekem háttal állt és kaptam tőle egy aranyos kis könyököst a gyomromba, majd összenevettek a barátnőjével. Annyiban hagytam a dolgot, mert nem vagyok képes leereszkedni ilyenekhez, de hogy miket megengednek maguknak ezek, az elképesztő… Ez az eset is felháborító számomra.

Naooo
Olvasó
Naooo

Szopni akart, nem vetted a lapot.

Reszet Elek
Újságíró

Amit a nő csinál igazi zaklatás, agresszió és mindaz ami ellen elvileg harcolnak a feminiták. Emberünk meg nem is tud mit kezdeni, próbál kitérni az agresszió elől. Normál esetben egy saller vagy a teló összetörése segíthetne, de mint írtátok akkor biztos ő kerülne hűvösre. Mindenesetre minden jóérzésű embernek viszketni kezd a tenyere. Tényleg durva hogy manapság már csak női módon védhetnénk meg magunkat, azaz beszállni egy kis cicaharcba.

Naooo
Olvasó
Naooo

Biztos a picsát nem videózta le, ez fájt annyira.

Serathis
Olvasó
Serathis

Ha már erőszak. Itt van egy interjú Erin Prizzleyl. Ha csak a fele igaz, az is hátborzongató.

https://youtu.be/dj8883DryKA

Reszet Elek
Újságíró

Prone to Violence by Erin Pizzey

“The western world is now paying the price for the dream of our Industrial Revolution that would free man from the enslavement of the soil. A hundred years have been spent in fulfilling that dream. All man’s ingenuity and gifts have been poured into machines and into the fields of the sciences. We have all benefited immeasureably from improvements in housing, hygiene, medicine, and standards of health. But in the race for advanced technology we have lost sight of our essentially spiritual natures. Hopefully as we create a new macro-chip technology that will free us from the enslavement of machines, we will be able to devote the next decade to exploring and understanding our own inner world. All human beings need to love and be loved. Every child has the right to its childhood, and we are all responsible, both within our own family life and as regards other less fortunate families, to see that those rights of children are protected.

The eighties will be a time when the Western world must address itself to the question of the future of the family. We must publicly declare the role of parenting as the most valuable contribution a human being can perform on this earth. To split an atom is but a minor miracle compared to the birth of a child. To walk on the moon is a feat of technology that cannot hold a candle to the miracle of conception. I look forward to the next two decades with a great deal of hope. We believe that as a result of all the excellent work being done here in Britain, and all over the world, new findings will make it possible to treat emotionally disabled people with love and understanding. We hope that the old primitive institutions will be seen as obsolete, and that in their place there will be established warm, accepting community care for those who need sanctuary and refuge to heal their inner worlds.”

Harminchárom évvel ezelőtti gondolatok…

Suum cuique
Újságíró
Reszet Elek
Újságíró

“Lényegesen különbözik tehát ebben a tekintetben is a kereszttény és liberális szemlélet. Ez utóbbi szerint szó sem lehet a szexualitás területén „házastársi kötelezettségről”; teljesen a házasfelek tetszésére van bízva, hogy mikor óhajtanak saját házastársukkal közösülni, és mikor bárki mással. Ez a felfogásbeli eltérés azon alapul, hogy a liberalizmus nem tekinti oly szoros kapocsnak a házastársi köteléket, mint a kereszténység.

Látszólag a liberális felfogás a nő érdekét, illetve védelmét szolgálja. De csak látszólag. Nem a korlátlan szexuális szabadság ugyanis az alapvető ösztönös női igény, hanem a szeretet utáni vágy, a gyermek utáni igény és ezzel kapcsolatban a család stabilitásának, biztonságának igénye, ami a nyugodt gyermeknevelést biztosítja. A liberalizmus a család stabilitásának tagadásával és az egyén jogainak túlhangsúlyozásával nemcsak a társadalom biztonságát rendíti meg, hanem valójában a nők biztonságát is megingatja. Alkalmazkodni minden társadalomban kell. A liberalizmus is — különféle lelki pressziókkal — konformistává igyekszik alakítani az állampolgárokat. Jó példa erre a mai Magyarország, ahol a liberális média különféle szellemi akrobatikával „politikailag inkorrektnek” bélyegez meg lényegében minden olyan véleménynyilvánítását, ami nincs összhangban a liberális dogmákkal. Nincs tehát abszolút szabadság a liberális államban sem.”

Suum cuique
Újságíró

“a NANE osztotta meg ma a következő plakátot, annak bizonyítékaként, hogy a párkapcsolati erőszak elfogadott volt már évszázadokkal ezelőtt is a vidékünkön, sőt nem is akárhogy, egyenesen korbáccsal :) A valóság ellenben az, hogy a női bűnelkövetőkről van szó a dokumentumban. Már 1782-ben ugyanazért a bűnért feleannyi büntetést kapott egy nő, mint egy férfi. De miért is, mert nő? Ejj, ejj :)” (Gondola)

kovipeter123
Olvasó
kovipeter123

142 ezer!

“Year 2008 in Spain. Number of false accusations against men filed: 142125.
The Spanish government department for Gender Violence highlights in their report that there have been a massive 142125 false accusations against men only in the year 2008 and 12.% of the allegations ended up with a criminal conviction.

And of a huge 142125 accusations, 126491 men were NOT guilty at all”

False Accusations of Men in Spain

https://www.youtube.com/watch?v=BywXthgWhA4

Balton
Olvasó
Balton

https://wmn.hu/ugy/48544-10-mitosz-a-szexualis-eroszakrol—es-ami-mogotte-van-

Bicskanyitogató, mindezt egy pszichológus szájából, annyira tankönyvi feminista narráció…

1.Mítosz: Szexuális erőszak egy olyan szexuális együttlét, amikor az egyik félben annyira felhorgad a szexuális vágy, hogy már „nem tud magának parancsolni”.

Tény: A szexuális erőszak agressziónak és bántalmazásnak számít, amiben nem a vágy a meghatározó, hanem az, hogy a támadó a saját hatalmát akarja megélni és gyakorolni. Ez összemosási kísérlet, nem egy abnormális ember abnormális nemi vágya teremti az erőszakot, hanem a férfiak uralkodási vágya.

2.  Mítosz: Az erőszakolók abnormálisak.

Tény: Nincs senkinek a homlokára írva, ha megerőszakolt valakit. A szexuális erőszaktevők ránézésre nem különböznek a többi embertől, de még a viselkedésük is teljesen átlagos. Az esetek döntő többségében ugyanúgy dolgoznak, sportolnak, járnak el szórakozni és ugyanolyan emberi kapcsolataik vannak, mint bárki másnak. Ez is egy összemosási kísérlet, hogy normális férfiak is potenciális erőszakolók, így nem az abnormálisak ellen kell fellépni, hanem a férfiak ellen.

3. Mítosz: A legtöbb szexuális erőszak idegenek között esik meg

Tény: Három szexuális erőszakból kettőt olyan követ el, akit az áldozat ismer. Magyarán nem kell odafigyelni magadra, menj nyugodtan haza részegen a buliból hajnali 2-kor picsaruhában, mert úgyis a szomszédod vagy az iskolatársad akar elkapni, nem egy aberrált f…sz.

4. Mítosz: A migránsok nagyon sok szexuális erőszakot követnek el, és ők jelentik a legnagyobb veszélyt a magyar nőkre.

Tény: A nem magyar állampolgárok által magyarok sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények száma a statisztika szerint nem éri el az egy százalékot. Ez ugye nagyon ravasz, mivel Magyarországon elhanyagolható mértékben tapasztalható a migráció, ezért az ilyen esetek száma is elhanyagolható, és már el is lehet fogadni az az okfejtést akkor a migránsok nem is erőszakolnak, innentől a nyitott kapuk elmélet már nincs is olyan messze. Ugyanezt mérjük meg Malmőben…

5.Mítosz: A nő ruhája befolyásolja, hogy megerőszakolják-e vagy sem.

Tény: A kutatások szerint az erőszakolók 90 százalékban előre eldöntik és kitervelik az erőszakot, „kinézik maguknak” az áldozatot, még mielőtt tudnák, hogy mit fog felvenni. Ez ugye az áldozathibáztatás, a szórakozóhelyen/onnan hazament történő támadásoknak semmi köze az áldozat viselkedéséhez/öltözékéhez/italozási szokásaihoz.

6.Mítosz: Gyakori, hogy valakit alaptalanul vádolnak meg szexuális erőszakkal.

Tény: Szexuális erőszaknál az esetek többségét sosem jelentik. A hamis vád aránya a szexuális visszaélések között sem magasabb, mint más bűncselekményeknél (kb. 10 százalék). Lásd ugyanitt Spanyolország-Isztambuli szerződés.

7. Mítosz: Az erőszak univerzális probléma. Érdekes a szóhasználata univerzális – általános egyetemes, tehát ez egyértelműen a feminista megközelítés, jelenlegi társadalmunk gyetemes problémája=patriarchális erőszakkúltúra.

Tény: A szexuális erőszak sok tekintetben kulturális kérdés. Azokban az országokban a legalacsonyabb a szexuális erőszak aránya, ahol a női jogokat biztosítják, ahol megvalósul a nemek közötti egyenlőség, és ahol a feminista gondolkodás általános társadalmi jelenség. Bazzeg azért ennyire nyíltan ne reklámozzuk már… Illetve lásd ugyanitt Malmő…

8.Mítosz: Ha valaki nem állt ellen, nem harcolt az erőszaktevő ellen, akkor ott nem is történt erőszak.

Tény: Nagyon sokszor az áldozat  szinte lefagy, és nem tud mit tenni, amikor megtámadják. A félelem, a meglepettség vagy az az érzés, hogy csak úgy élhető túl az erőszak, ha az áldozat passzív marad, mind közrejátszhat abban, hogy az áldozat nem harcol. Egyre több kutatási adat van arról, hogy az evolúció során a „lefagyás” sikeresebb túlélési technika volt erőszakos helyzetekben, mint a harc. Sokan ezzel indokolják, miért olyan nehéz a megtámadott nőnek aktívan védekeznie egy ilyen helyzetben. Most ezzel azt sugalljuk, hogy hagyd magad ne is védekezz??

9. Mítosz: Férfiak nem válhatnak  szexuális erőszak áldozatává.

Tény: Gyermekkorban a szexuális erőszak áldozatainak mintegy harmada fiú, és felnőtt férfiak között is előfordul áldozattá válás. Becslések szerint 30 férfiból egy él át valaha életében szexuális erőszakot. Fura hogy ezt leírta…

10. Mítosz: Egy prostituáltat vagy pornószínészt, rúdtáncost nem lehet megerőszakolni.

Tény: Attól, hogy valaki pénzért nyújt szexuális szolgáltatást vagy előadást, attól még ugyanúgy joga van nemet mondani egy szexuális aktusra. Ha hiányzik a beleegyezés, akkor teljesen mindegy, hogy mi a foglalkozása az áldozatnak: ami történik, az erőszaknak számít. Ja meetoo…

Reszet Elek
Újságíró

Nem azzal van gond hogy ő így látja, hanem az hogy több pontnál hazudik, másoknál pedig ferdít.

Balton
Olvasó
Balton

Igazad van annyira felbasztam magam rajta, hogy ezt már oda se írtam…

Aldo
Újságíró

A pszichológus az egyik leghaszontalanabb bölcsészszak.

Aldo
Újságíró

Nincs ebben semmi meglepő. Csak a szokásos. A magát nagyon okosnak képzelő szakértőNŐ megmondja a tutit. Reklámszövegbe illő, 3-ból 2-szer bizony kifejezéseket használ, olyan kutatásokra hivatkozik, melyeket semmilyen hitelt érdemlő adatokkal nem tud alátámasztani, légből kapott baromságokkal riogat, hibáztatja azokat a nőket, akik valós erőszak áldozatává válnak, ráadásul a környezetükben lévő férfiakat démonizálja, hiszen tutibiztos ők fogják megerőszakolni őket, és természetesen igyekszik elbagatelizálni a hamisan megvádolt eseteket.

Balton
Olvasó
Balton

Feminista történelem interpretáció CEU-nőjogi professzori interjú.
https://index.hu/techtud/2018/08/03/peto_andrea_szovjet_katonak_ii._vilaghaboru_nemi_eroszak/
?i a fa…om az hogy nőjogi-professzor?

Reszet Elek
Újságíró

“A militarizmus a férfiasság legfelsőbb formája, aminek a kiélése a nők testén keresztül történik. ” – Imádom az ilyen tételmondatokat!
“a társadalmi nemek tudománya azért egy tudomány, és a tudományban a női téma már mindenhol elfogadott” – társadalmi nemek tudománya = nőtudomány
“Akik aggódnak az ún. gender ideológia miatt, létrehoznak egy gyűlöletre, érzelmekre ható új nyelvet, és ezzel próbálnak mobilizálni amúgy össze nem illő politikai erőket.” – A “prof” elvétette az oldalt. Ki is gyárt új nyelvet?