Reszet Elek
0 megosztás

Nemileg „egyenlőbb” társadalom, nagyobb szaporulat

Nem süllyedünk!

Bizonyos politikus  nemrégen megtett kijelentései  miatt kitört feminista vircsaft egy újabb, egyre többet hangoztatott hazugságot próbál az általuk már jól bejáratott módon elültetni a fejekben. Nevezetesen azt, hogy a nemileg egyenlőbb (természetesen itt a feministák által értett egyenlőségről van szó) országok jóval kedvezőbb népességszaporulati mutatókat produkálnak.

Számos  torzító, hazug  feminista lózungot elővettünk itt a Férfihangon, foglalkoztunk már számos  ostoba kijelentésükkel, mint a bérhátrány hazugsága, a nemek csak társadalmi koncepciók ideológiája,  a fizikai agresszió kizárólag a férfiak sajátja, hogy lassan már minden nőt megerőszakolnak stb., de a valóságot, a demográfiai adatokat ennyire pofátlanul és teljes mértékben arcon csapó állítás kevés volt közöttük.

“Nem süllyedünk!”

Egész Európában tapasztalható a  népességfogyás. A demográfusok már évtizedek óta kongatják a vészharangot, de a romlás mértéke már olyan mérvű, hogy ennek jelei (gyerekzsivajtól mentes kiürülő városok, iskolák, üres játszóterek, templomok stb) egyre kevésbé elrejthetőek az átlag szemlélődő előtt sem. Mivel a problémával egyre többen és többször foglalkoznak és mivel az anyaság (vagy inkább annak hiányának szükségessége) a feminizmus egyik vesszőparipája, nyilvánvaló volt hogy a feminizmus is, mint globális világnézet és egyetemleges, kizárólagosságra törekvő hitrendszer, megszüli a maga válaszát. A választ amely még a szokásos feminista szinthez képest is pofátlanul hazug . A feminista ideológusok és megmondóemberek nem pusztán csúsztatnak, torzítanak, hanem egyszerűen a képünkbe hazudnak.

Az állítás a következő: A nemileg egyenlőbb társadalmak kedvezőbb népszaporulatot produkálnak. Bontsuk ki mit is jelent ez az állítás! Egyik részről annyit, hogy a nők többletjogokkal, privilégiumokkal, támogatásokkal való ellátása növeli a szülési kedvüket. Másik részről az állítás mintegy sugallja, hogy ahol csökkenő a népszaporulat, ott szükségszerűen elnyomottak a nők, másodrendű tagjai a társadalomnak.

“Ne szülj rabot, te szűz! anya Ne szoptass csecsemőt!…”

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a demográfiai adatok a maguk részrehajlás nélküli számaival rendelkezésünkre állnak. A tények makacs dolgok, a számok meg kifejezetten azok és a népességi mutatókkal a maguk egyszerűsége folytán meglehetősen nehéz is trükközni. Mi tehát az igazság? Az adatok láttán, a szokásos módon, pont az ellenkezője, mint amit a feministák állítanak.

Előljáróban némi fogalmi tisztázás, alapvetés. A szaporulatot a leggyakrabban a teljes termékenységi arányszámmal mérik. Ez a definíciója alapján   a szülőképes korú női népességre jutó születések átlagát jelenti.  Mint a definícióból megtudjuk: „A népesség középtávú fennmaradásához a rátának el kell érnie vagy megközelítenie a 2,1-es szintet, csak ebben az esetben biztosított a populációban a két szülő, az idő előtt elhalálozottak és a nem szaporodóképes egyének pótlása. 1,3-es érték alatt a népesség gyors ütemű fogyása valószínűsíthető, belátható időn belül bekövetkezhet teljes eltűnése, asszimilációja”. Jegyezzük meg a két aláhúzott arányszámot!

Nem tudom megállni hogy egyéb érdekes, itt talált megállapítást ne idézzek: „A Föld gazdaságilag legfejlettebb, civilizált térségeiben (Európa, Észak-Amerika, Kelet-Ázsia) a termékenységi ráta évtizedek óta a reprodukciós szint alatt van, főként a nagyobb fokú jólétre való törekvés és az individualista gondolkodás folytán. A halálozási ráta alacsonyabb, a születésszabályozás könnyebben elérhető, a gyermekek taníttatása, ruházkodása, ellátása pedig olykor jelentős összegeket emészt fel. Felsőfokú tanulmányaik miatt a fiatalok gyakran később házasodnak meg és kevesebb idejük marad a gyerekszülésre és -nevelésre. A fejlődő országokban azonban nem nélkülözhetik a gyerekek segítségét a földeken, valamint hogy ellássák szüleiket idősebb korukban, és gondoskodjanak róluk. Ezekben az országokban a termékenységi ráta a fogamzásgátló eszközök hiánya miatt is magasabb.” Érdekes megállapítások, különösen hogy egy enyhén szólva sem jobboldalinak tartott helyről idéztünk.

„Mi nem haldoklunk! Mi így élünk!”

Nézzünk néhány számadatot. Először néhány „egyenlőbb” országról. Egyrészt szemléljük a fertilitási rátákat ill. azt árnyalandó az adott országok nem európai (muszlim) lakosságának a számarányát is. Sajnos a nem muszlim de nem európai lakosságarány tekintetében nem készülnek hivatalos adatok (gondolom nem lenne polkorrekt). Ha valaki mégis találna, örömmel vennénk a hivatkozást, ahogy az Európában élő nem európai közösségek fertilitási rátáját is. A kimutatások szerint kivétel nélkül, az összes listán szereplő országban a muzulmán népesség számaránya nőni fog, ami azt is jelzi, hogy ezen népesség fertilitási rátája meghaladja a befogadó, őshonos népességét. Nem tűnik túlzónak azt a feltételezést tenni, hogy a más, nem európai de párhuzamos társadalomban itt élő népességek fertilitása is jóval inkább közelít a saját kibocsátó kultúrájukéhoz. Az állítást a listás országok gyermekek után járó juttatásainak (megélhetési szülés) ill. az e népességre jellemző, a befogadó népességet jóval meghaladó munkanélküliségi ráta és határozottan alacsonyabb iskolázottsági fok is alátámaszthatja. Mindezt figyelembe kell venni a kimutatott fertilitási ráta tekintetében, ha azt az őshonos európai népességre kívánjuk vonatkoztatni. Azaz a figyelembe veendő, számunkra mérvadó ráta érdekében a táblázatban szereplő adatot még csökkenteni is szükséges.

Ország Fertilitási ráta Muzulmán népesség (e.fő/%) (2010)
Svédország 1,88 451 / 4,9%
Norvégia 1,86 144 / 3%
Dánia 1,73 226 / 4,1%
Hollandia 1,78 914 / 5,5%
Belgium 1,78 638 / 6%
Egyesült Királyság 1,89 2 869 / 4,6%
Franciaország 2,08 4 704 / 7,5% !
Németország 1,44 ! 4 119 / 5%
Kanada 1,59 973 / 3,2%
USA 1,87 2 898 / 0,9%
egyre többen
Egyre többen

Ha a közeljövő népessége alakulásának a becslésébe bocsátkoznánk nyilvánvalóan figyelembe kellene még venni a folyamatos, Európa irányába történő, majdhogynem akadálytalan megélhetési bevándorlást. A jelenleg kb. félmilliárdos EU-ba csak az elmúlt fél évben milliós nagyságrendben került kultúridegen, jobbára aluliskolázott, a befogadó ország nyelvét nem beszélő népesség, amelynek számát még a későbbi „családegyesítések” számával növelni is kellene.

A másik végletet, azaz a korántsem „egyenlő” társadalmakat, országokat nem is kellene annyira kiveséznünk, mindenki sejti az adatokat. A Föld népességnövekedésének gyártósorai manapság Afrikában és a Közel-Keleten vannak, a legelmaradottabb és legprimitívebb térségekben. Mint tudjuk a nemek közötti viszonyokat az iszlám másképpen szemléli (a feministák legmélyebb gyűlöletére), álljon itt néhány iszlám ország illetve vallásilag (egyelőre) kevert terület, valamint néhány a térség legnépesebb országai közül.

Ország Fertilitási ráta (2015) Népesség (e.fő) (2014)
Nigéria 5,19 182 202
Afganisztán 5,33 27 101
Pakisztán 2,75 192 125
Irán 1,83 ! 78 837
Szíria 2,6 22 845
Banglades 2,4 159 483
Etiópia 5,15 90 072
Egyiptom 2,83 89 973
Kongó 4,66 77 267

Valójában nem is kell több adat a hazugság cáfolatára. A feministák állításából kiindulva látható hogy a nemi egyenlőség terén még olyannyira „haladó” Svédország is erőteljesen patriarchális lehet, lévén a népesség fenntartását még a tömeges idegen betelepülővel együtt sem képesek biztosítani. Persze lehetséges hogy az egyenlő és öntudatos svéd nők csak úgy potyogtatják a gyerekeket és a betelepülő közel-keletiek, afrikaiak alacsony szaporodása húzza le a hivatkozott mutatószámokat.   A cikk végére egy nagyon témába vágó ajánlott olvasmány: Dr. Pokol Béla: Európa végnapjai

A szerző könyvismertetője és összefoglalója

Záró gondolatok: A fenti adatsorok alapján egyértelmű, hogy a jólét, jogbiztonság, “egyenlőség” önmagában nem biztosít magasabb népszaporulatot, sőt éppen ellenkezőleg, a leginkább csökkenő népességű országok egyben a leggazdagabbak is. Ezen országok az emberiség történelmében példátlan jólétet tudnak biztosítani állampolgáraiknak, mégis ezen állampolgárok az egyik legalapvetőbb természeti törvénynek, a népesség fenntartásának a “feladatát” sem képesek avagy nem hajlandóak ellátni.

A népességfogyás fájó tény, súlyos következményekkel, de okait és megoldását máshol kell keresni. A tőlünk nyugatra levő jóval tehetősebb országok meddő erőfeszítései, hogy különböző szociális juttatásokon keresztül növeljék a szülési kedvet arra utalnak, az eredményesség érdekében nagyon más úton kellene elindulnunk.

Post Author: Reszet Elek

Reszet Elek
https://www.youtube.com/watch?v=mxsoJM896fM
f Facebook
0 megosztás


323
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
24 Egyéni hozzászólás
299 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
38 Hozzászólások szerzői
gpeterszCefreDennisVTCaravellaWastrel Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Rokapapa
Újságíró

Bevallom nem igazán értem a cikket. Pontosabban az értelmét nem értem, hisz még a 9 éves gyerekem is tisztában van a népességfogyással és annak okaival is. Ugyanis már elemi iskola környezeti óráin tanítják, hogy a lányok kötelessége a szülés, hogy fennmaradjon a magyar társadalom és kultúra. Persze arról nem tanulnak mik a szülések elmaradásának mik a valós okai de arra nincs is szükségük, hallanak róla eleget a szüleiktől.

Szép Magyar hazánkban még lenne szülési kedve a nőknek ha a férfiak annyit tudnának keresni amiből ellehet tartani egy családot pusztán csak azt nem képesek megérteni, hogy pont a női munkavállalók miatt alacsonyak a bérek. Nem értik mert ha értenék nem helyeselnének mindenféle feminista megmozdulásra hanem az utcára vonuló feministákat rohadt gyümölcsökkel és záptojásokkal dobálnák.

Kagan
Olvasó
Kagan

A Rákosi-korszak rossz volt, ezt mindenki tudja. De: “Lánynak szülni dicsőség, asszonynak kötelesség!”. Ezzel a mondattal lehet vitatkozni több szempontból is, de tény, hogy abban az időben valóban növekedett a lakosság száma. Ma is nagyon elismerjük, ha egy házasságon kívül másállapotba kerülő nő (vagy akár 18 alatti lány) nem veti el a gyermekét, hanem megszüli, és tisztességgel felneveli.  Valóban a gazdag országokban csökken a népesség, ennek pedig, legyünk őszinték, részben az abortuszok, részben a fogamzásgátlók az okai.

Néhány javaslat, ami valószínűleg megállítaná a népességcsökkenést:

1. Ha már az abortuszt nem is tiltanák be, legalább egy abortuszért jó magas összeget, mondjuk, több százezer forintot kéne fizetni. Hiszen ma egy abortusz díj hazánkban még 30 000 Ft sincs. Ezt aztán könnyen lehet állni! Ha azonban ennek tízszerese, vagy akár harmincszorosa lenne az abortusz költsége, akkor két eset lenne: vagy megszülné a nő a gyerekét, vagy ha elvetetné, akkor az államnak  magas összeget fizetne. Az állam pedig mindkét esetben jól járna. Ha pedig a terhes nő nem akar gondoskodni a majd megszülető gyerekéről, akkor adja örökbe. Valahányszor találnak egy elhagyott csecsemőt, rögtön több házaspár is jelentkezik, hogy örökbe fogadhassa…

KIVÉTEL: Két esetben lehetne csak ingyen végrehajtani az abortuszt: fogyatékos magzat és nemi erőszakból történt fogantatás esetén. Ezek azonban az abortuszoknak csak néhány százalékát jelentik…

2. A fogamzásgátlók, beleértve az óvszerekét is, árait is jól meg kéne emelni. Amelyik nőben pedig spirál van, az fizessen be az államnak havonta 1000 forintot, amíg ki nem veteti, vagy 45 éves nem lesz. (Akkor már a magzat könnyen lehet fogyatékos.)

 

Léránt Attila
Olvasó

Ha felemelnék az abortusz árát az majdnem olyan lenne mintha betiltanák.
Akkor elmennének a lányok megcsinálni feketén az egészet mindenféle kuruzslóhoz.

Amivel változtatni lehetne a dolgon (mission impossible) valamilyen módon megváltoztatni a közgondolkodást.
Persze nem ilyen Rákosista megoldása gondolok, hogy “szüjjé mááár”.
Inkább valamiféle olyan pozitív visszacsatolásra, hogy a különféle “celebek” mutatnának példát, hogy a gyerek az milyen “menő” és “trendi” és amióta anya vagy apa lett milyen klafa minden, stb. stb.

Kagan
Olvasó
Kagan

A feketéző módszert már börtönnel vagy több milliós pénzbírsággal kéne büntetni: mind a nőt, mind a kuruzslót! Akkor már nem nagyon próbálkoznának ilyesmivel! Sok országban, ahol tilos az abortusz, ez is a büntetés. Ugyanakkor a média, amit javasoltál, valóban sokat tudna segíteni. Szerencsére vannak olyan filmek is, ahol a házasságon kívül fogant magzatot nem elvetetik, hanem megszülik. Ilyen például a Vészhelyzet-sorozat is. Ilyen filmeket kéne sokat gyártani, és amit Te javasoltál, az is segíthetne.

Big G.
Újságíró

Így is van! Aki meg orálisan szexel, azt meg küldjük máglyára! Hiszen abból sem lesz gyerek, az anyja keservit! Ez a jövő, srácok :))

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

Majd a kankó meg a HPV megoldja, aztán amelyiknek van esze, az majd nem dug jobbra-balra ha épp viszket. Amelyiknek meg nincs esze, azért úgyse kár.

Asidotus
Olvasó
Asidotus

amit te írsz, azzal az a baj, hogy aki megengedheti magának a fogamzásgátlást, az élni fog vele, a csóró rétegek meg nem.
Pont a cikkben szerepel, hogy azon országokban magas a gyerekszám, ahol az emberek nem tudnak élni a fogamzásgátlás egyik módszerével sem. És igen, pont azok a szegény országok, ahová meg nem kéne az a sok gyerek.

A születések számát azzal lehetne megnövelni, ha több ő lépne párkapcsolatba. De pont a feminizmus hozta el azt a világot, hogy a mai nők tömegei megengedhetik maguknak, hogy addig válogassanak, amíg túl késő nem lesz

Naooo
Olvasó
Naooo

Ugyan már, Puzsika megmondta, a felnőni képtelen férfiak miatt van. Fércbukkon lájkolják is erősen a jányok.

menzura
Olvasó
menzura

Ugyan már, Puzsika megmondta, a felnőni képtelen férfiak miatt van. Fércbukkon lájkolják is erősen a jányok.

Na jah, puzsika tudja….pffff. Amberek, legyünk őszinték: a férfiak rég felnőttek már, és nem kérnek a a rájuk erőltetett sztereotip szerepekből, és a kizsákmányolásból. Aki nem ilyen, na az aki nem nőtt fel. Ezt az evolúciós selejteket vihetik a csajok. Erre van igény? Komolyan? Jó lesz nekik, nyilván puzsikának is hiányoznak az ilyen barátok. Van is mit egymástól megtanulni, igaz? Behódolást, lecsicskulást, az önálló cselekedeteket redukálni, stb…

Naooo
Olvasó
Naooo

“A nemileg egyenlőbb társadalmak kedvezőbb népszaporulatot produkálnak.”

Két értelemben is igaz lehet ez, ahol nincs férfielnyomás és egyenlőbbek, ott több gyerek születik, másik meg tudjuk kik a feministák és mennyire örülnének a fehérek szétkeverésének/kihalásának, így számukra valóban kedvezőbb.

p137
Olvasó
p137

Szerintem meg kényszeresítés mánia  a fő veszély  … neked ezt neked azt kell csinálni , de te ne így hanem amúgy …  sokan  azon pampognak,  hogy másoknak , hogy és mit és miként .  A magam részéről  ésszerű  (másokat nem korlátozó, és nem másokkal fizettető ) szabadság osztogatásban hiszek   , Nem kell gyerek ne csináld , és ennyi…  dönthetsz így  szabadon  és teljesen ok.

Ha meg  akarsz családot segítelek benne  indirekt :  állam bácsi ad alá színvonalas oktatást ,   támogatja a lakhatást  részidős melót stb   : Lehetőségeket kell teremteni, az emberek meg majd kihasználják ahogy akarják .  A magyar társadalom politika , azért beteg és degenerált , mert nem a lehetőségekre fókuszál, nem építi a lehetőséget.  hanem anyagit  kisajátítja hatalmi alapon ,   aztán lefelé meg pofázik, hogy de hát  hát miért vándorolsz ki tömegével  ? miért vagy szingli , mérnem úgy működsz ahogy elvárom ???

Big G.
Újságíró

A cikk természetesen perfekt, a tények makacs dolgok és magukért beszélnek.

Ezzel együtt egy csomó dolgot nem értek. Kb. kilenc hónapja követem a cikkeket és a hozzászólásokat. Találkoztam egy sor – egyébiránt tökéletesen jogos és érthető – férfibánattal: sokan nem találják a hangot a nőkkel, így társtalanok; sok a válás; kevés gyerek születik, fogy a magyar. Megtudtam azt is, hogy mindezekért kizárólag a nők, a liberálisok és a nagytőkések a felelősek. Mi férfiak nem tehetünk semmiről…

Igaztalan volna, ha azt írnám, hogy nem találkoztam kreatív megoldási javaslatokkal az elmúlt hónapok során:

1. MGTOW – a vereség beismerése és kivonulás. Csak gratulálni lehet hozzá. Megoldja a férfi-női viszonyokat és a népességfogyást is.

2. “A fogamzásgátlók, beleértve az óvszerekét is, árait is jól meg kéne emelni” – ügyes. Pont azért kergettük el a komcsikat 1990-ben (és utána még kétszer), hogy újabb diktatúrákat építsünk. Hogy a Telekom szabja meg, hogy mit mondhatunk és mit nem, és hogy az állami különadók alakítsák a nemi életet. Vicc. Az ízléstelen kategóriából. (Arról nem is beszélve, hogy az áremelés kifejezés mennyire szakmaiatlan, de ez csak hab a tortán.)

3. Csökkentsük, vagy inkább szüntessük be a női munkavégzést. A családok éljenek egy fizetésből, hiszen egy négytagú família simán kijön havi 250.000 forintból. Az sem baj, ha ez szembemegy s matekkal, a közgazdaságtan alapvető törvényeivel, az alapvető emberi ösztönökkel és a józan ésszel.

4. Állami prostituált rendszer a lúzer srácoknak – :))))

5. Helyezzük a társadalmi érdekeket az egyéni szükségletek fölé. A nők uralkodjanak az évezredes hipergám ösztöneik felett, és ne a legjobbal akarjanak szaporodni, hanem érjék be valami balfékkel is akár. Szüljenek amennyit csak lehet, Mr. Balfék családfenntartó erejétől függetlenül.

6. Vonjunk meg a nőktől – az anyaságon és a házvezetésen túl – minden jogot. Ne tanuljanak, ne dolgozzanak, ne szavazzanak, ne legyen válójoguk és ne rendelkezzenek a saját szexualitásukkal. – No komment.

Tényleg nem tudom, mi az irány. Mikroszinten a hozzászólók általános attitűdje: nem teszünk semmit magunkért, a csajok a hibásak, ha nem szeretnek bennünket. Amit kínálni tudunk: igénytelenség és havi 250.000 kosztpénz. Amit várunk: minimum egy playmate. Makroszinten: többnyire a teljes tanácstalanság.

Urak, merre haladunk???

lucius93
Olvasó
lucius93

Aki nem akar minden áron megfelelni a társadalom(nők) elvárásainak miért lesz egyből lúzer ?? :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Azér már mégse mondhatja rá hogy papucs.

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

…kuss, én így szoktam leszállni!

(ez is egy felfogás)

Wastrel
Újságíró

Neked nem kurva mindegy, hiszen végtelen utánpótlásod van irodás ribancokból, mit érdekel téged a lúzerek véleménye? :D A MGTOW mélységes félreértését már nem is rovom fel neked…

Naooo
Olvasó
Naooo

“Pont azért kergettük el a komcsikat 1990-ben (és utána még kétszer)”

Kik lettek elkergetve?

“Állami prostituált rendszer a lúzer srácoknak”

Legyen mindenki felsővezető, hogy cumizzon a titkárnő.

“A nők uralkodjanak az évezredes hipergám ösztöneik felett, és ne a legjobbal akarjanak szaporodni”

Milyen legjobbal? A nők értékítélete egyenlő a nullával.

DennisVT
Újságíró

1: Az MGTOWnak semmi köze a vereség beismeréséhez. Az MGTOW akkor már sokkal inkább a “harc” (ha már a vereség szót használtad) kikerülése/visszautasítása. Egy tudatos döntés egy józan paraszti ésszel végrehajtott elemzés a külvilágból érkező tapasztalatok után. Ahol nincs harc, ott nincs vereség. Wastrel jobban ismeri az MGTOW-t, és jobban meg tudja ezt fogalmazni, ha majd akarja.

2: Én ezzel az áremelési ötlettel még nem találkoztam itt, de amúgy nem tartom ördögtől valónak. A szexuális szabadosság egyértelműen a férfiak 80%át sújtja, de amúgy a nők többségének sem tesz jót. Aki ezzel jól járt, azok az alfák, és a fiatal csajok, de ez utóbbiak is csak addig, amíg fiatalok. Utána jön az alpha-widow jelenség, ahol az elhasznált csaj a férfiaknak már nem kell, amúgy is képtelen kötődést kialakítani, egyszóval a saját jövőjét baxxa szájon fiatalon. Ennek a bizonyos fajta korlátozása csak jó lehet a többség egyéni érdekeinek is, és a társadalminak is.
https://www.reddit.com/r/TheRedPill/comments/2s1coz/what_is_an_alpha_widow_and_why_does_it_matter/

4:  Állami prostituált rendszer a lúzer srácoknak – :))))
Az a helyzet, hogy ennek a női megfelelője évtizedek óta létezik. Nem, nem a férfi prostitúció ennek a megfelelője, hanem a mindenféle állami juttatás és szociális támogatás a nőknek.
A férfiaknak – főleg a nemalfa férfiaknak – a házasság egyik legnagyobb lényege a gyereken kívül a stabil szex volt. A nőké pedig az anyagi biztonság. Ők megkapják az államtól kisebb nagyobb mértékben házasságon kívül is azt, amit a házasságon nyertek. Mi nem. Egyenlőség?

5: Hát azért ezt meg lehetne érteni, főleg, hogy évezredekig csináltuk és felépítettünk egy civilizációt, amit most tönkretenni igyekszünk azzal, hogy mindent lehet, a nagyobb kép meg le van szarva.
“A nők uralkodjanak az évezredes hipergám ösztöneik felett” – De az, hogy mi uralkodjunk a sajátunkon az rendben van, igaz?:)
To provide ‘beta’ men an incentive to produce far more economic output than needed just to support themselves while simultaneously controlling the hypergamy of women that would deprive children of interaction with their biological fathers, all major religions constructed an institution to force constructive conduct out of both genders while penalizing the natural primate tendencies of each.  This institution was known as ‘marriage’.  Societies that enforced monogamous marriage made sure all beta men had wives, thus unlocking productive output out of these men who in pre-modern times would have had no incentive to be productive.  Women, in turn, received a provider, a protector, and higher social status than unmarried women, who often were trapped in poverty.  When applied over an entire population of humans, this system was known as ‘civilization’. 

Hogy a béta-férfiakat a szükségesnél is nagyobb termelő munkára ösztönözzék, miközben ezzel párhuzamosan kontrollálják a nők hipergám ösztöneit, amelyek elválasztanák a ffiakat a családjuktól, minden nagyobb vallás létrehozott egy intézményt, amely mind a férfiakat, mind a nőket konstruktivitásba szorította, miközben mind a kettőt megfosztotta a alapvető ösztöneik követésétől. Ez az intézmény a házasság. Azok a társadalmak, amelyek ezt betartatták, azok biztosították, hogy minden béta-férfinak jusson feleség, és ezáltal a végletekig terhelhetővé tették őket, szemben azt ezt megelőző időkkel, ahol semmi okuk nem volt többet termelni/alkotni a minimumnál. A nők ugyanakkor kaptak egy eltartót, egy védelmezőt, és magasabb társadalmi státuszt, mint a hajadon nőtársaik, akik gyakran szegénységben rekedtek. Amikor ezt az egészet az emberek tömegeire alkalmazták, azt neveztük civilizációnak.
(Bocs a hanyag fordításért, de gondolom érthető. Forrás: Misandry Bubble : http://www.singularity2050.com/2010/01/the-misandry-bubble.html ) Érdemes amúgy az egészet elolvasni.
Szóval jelenleg pont az van, hogy a hipergámia szabad, a poligámiát meg korlátozzuk, ahol tudjuk.

6: Ezt azért itt szerintem senki nem mondta – most a munka terén is csak annyit, hogy a feleslegesen fizetett és főleg nők által dominált munkahelyeket szüntessük meg. Ha jól rémlik neked sem volt ellenedre.
De olyat, hogy ne tanuljon, ne szavazzon, ne legyen válójoga… olyat senki nem mond. A szexualitásával pedig pont annyira rendelkezzen, amennyire egy mai átlagférfi is. Mondjuk ezek mind összefüggenek, és nehéz pontonként kezelni.

Amelyik pontodhoz nem írtam semmit, ahhoz nem igazán értek, de vannak itt okosak:)

Wastrel
Újságíró

Képzelj el egy gladiátorjátékot egy nagy arénában, ahol két izomkolosszus között megy a harc, ami addig tart, míg valamelyik harcos halála be nem következik.

Normál társadalmi rend: Harcolj a végsőkig, de nem kapsz a kezedbe sem kardot, sem védekezésre alkalmas páncélt. Boldogulj, ahogy tudsz az arénában. Előbb-utóbb rájössz, hogy kegyetlenül átbaszott a társadalom, amikor azt plántálta beléd, hogy kedvességgel, megbízhatósággal és szeretettel minden konfliktust meg lehet oldani, de addigra már fejed a porban pihen.

MRA: Győzd meg a másik gladiátort, hogy azzal, hogy a kardjával hadonászik, valójában saját magának is árt, hiszen ínhüvelygyulladást kaphat a sok kardforgatástól, és még az izületei is ropoghatnak. Miután levágta a fejedet, a másik gladiátor elrikkantja magát, hogy valójában csak önvédelemből ölt, mert látta a tekintetedben, hogy épp a megerőszakolására készülődtél.

PUA: Győzd meg a másik gladiátort, hogy ő igazából nem is akar ellened harcolni, valójában csak egy kiadós szexre van szüksége veled a frusztrációi leküzdése érdekében. Miután ellenkezik, súgd érzékien a fülébe, hogy veled olyan élményben lesz része, mint eddig senki mással. Miután egy jót dugtatok mindenki szeme láttára, hagyd el az arénát és főzz magadnak egy kávét, közben a hangosítással is rendelkező kivetítőn eufórikus kitörések közepette számolj be a közönségnek hódításodról.

Red Pill: Tanulmányozd át alaposan a gladiátorviadalok szabályzatát, majd miután észreveszed, hogy a lőfegyverek behozatalát a szabályzat igazából nem tiltja, vigyél be egy baszott nagy shotgunt a harctérre és loccsantsd szét a másik gladiátor fejét. Ezután tedd magadévá ellenfeled élettelen testét.

MGTOW: Ülj le egy nagyadag popcorn-kólával a páholyban, és röhögj azon, ahogy két idióta baromállat csépeli egymást a küzdőtéren.

Pash Cutter
Újságíró

Csak jelzem, hogy Big G.-nek van egy írása a megjelenésre várakozó cikkek között, ami ütközteti egymással a PUA-t és az MGTOW-t. Megmondom, eddig is érdekelt a cikk, de most, olvasva a fenti kommentjét, mint gyakorló MGTOW, még inkább szeretnék belekukkantani az írásba. Talán még egy érdemi vitát is elindíthat…

Caravella
Olvasó
Caravella

Wastrel
Újságíró

A nők valóban nem elégülnek ki a faszkörhintán (legalábbis hosszútávon negatív összegű a játék számukra), csak hát ha ezt így egy kedves, jóindulatú férfiként megmondod nekik, akkor jól elküldenek a halál faszára. Azért a “nem jut hozzá szexhez” nem kellően szofisztikált állítás, inkább úgy mondanám, hogy azoknak a férfiaknak, akik fiatalon láthatatlanok a nők számára, a 30-as éveikben undorral viseltetnek az ilyen nők iránt, akiknek 2-3 számjegyű partnerük volt. Néha egy szerencsétlen bétának is juthat egy-egy kósza dugás, csak hát a feministák agymenésekkel tarkított állításaival szemben mi sem vagyunk igénytelen állatok, akiket kizárólag a szex érdekel, mindegy, hogy kivel. Azt viszont egyértelműen kijelenthetjük, hogy boldog, szerető párkacsolatra a férfiak 70%-ának valóban nincs esélye pont abban a korban, amikor a legnagyobb szükség volna a lelki támogatásra, hiszen az egyetemi tanulmányok, a kezdeti egzisztencia megteremtése rendkívül nagy terhet ró ránk pszichésen (ráadásul nem csak a sikertelen randik infantilizálhatják a férfit, hanem pl. a saját anyja, aki nem akarja, hogy elhagyja a szülői házat).

Miután túljutottál a szükségszerűen bekövetkező depresszión és kiégésen, tényleg csak egy út marad, és ez a nők megismerése, máskülönben örök életeden át szerencsétlen lúzer maradsz, egyszerűen a nők nem biztosítanak neked lehetőséget számodra, hogy fejlődj, és tanuld a szerelmet. Még J. Christian is “A férfiakkal csak a baj van?” könyvében leírja, hogy a szerelem/szex nagyrészt nem tanulható, kizárólag tapasztalati úton lehet szert tenni kellő ismeretekre. Viszont a red pill meg egyértelműen kimondja, hogy a nőket nem lehet egyszerre szeretni és megismerni, tehát a nők megismerésével együtt szükségszerűen az is bekövetkezik, hogy elveszíted minden tiszteletedet irántuk (ill. a fiatal korodban beléd plántált miszticizmusuk is szertefoszlik), és innentől mehetsz tovább a normál red pill irányba (fejleszd önmagad, hogy végtelen szexhez juthass), vagy kacsingathatsz a MGTOW felé.

Nem tudok elképzelni egy olyan szitut, ahol egy huszonéves korban a nőknél sikertelen és elhagyatott férfinak egészséges viszonya legyen a nőkkel a későbbiekben. A tragédiát fokozza, hogy még csak nem is feltétlenül muszáj bűnrondának, életképtelennek vagy csórónak lenned a sikertelenség érdekében, elég, ha betartod, amit a nők mondanak csajozási tanácsként, hogy “majd jön az igazi”, tehát a kezdeményezőkészségedet háttérbe szorítod. Emellé jön még a későn elkezdett szexuális életből menthetetlenül bekövetkező szorongás és pánik (jaj, lemaradok, jaj lúzer vagyok!), ami meg aztán végérvényesen megakadályozza a sikeres csajozást.

DennisVT
Újságíró

azoknak a férfiaknak, akik fiatalon láthatatlanok a nők számára, a 30-as éveikben undorral viseltetnek az ilyen nők iránt, akiknek 2-3 számjegyű partnerük volt

Michael története

“As time went on I was labeled “husband material” by the girls on my campus. This phrase continued to plague me into my late 20’s. This label resulted in ZERO DATES all through college. I wasn’t “down with it”. I wasn’t “participating” etc (sex, drugs, parties, etc.) ”

“As a result of everything I’ve seen and experienced in my life I would like to make an announcement to all the desperate 30+ year old women out there: I would rather suffocate and die then spend my hard earned income, love, trust, and substance on you. Your entitled, ageing, feminist, jaded, baggage laden and brainwashed. And if I cannot marry a women in her 20’s I REFUSE TO EVER GET MARRIED”

Áhh bemásolhatnám az egészet… :)

Caravella
Olvasó
Caravella

 

DennisVT
Újságíró

“Eddig is sejthettük, de most számszerűen igazolni tudjuk, hogy a társkereső oldalakon található nők 95%-a kamuprofil.”

Szóval, ha minden 20. nővel kölcsönös a “like” és válaszol, akkor 100% a sikerrátám?:)

Wastrel
Újságíró

Nem csak az a kamuprofil, amit az oldal szerkesztői hoztak létre a maguk népszerásítésére, hanem az olyan – egyébként valódi – profilok is, ahol a csaj kizárólag az egoja legyezgetése végett van fenn – és mennyi ilyenről olvasni mostanában!

Naooo
Olvasó
Naooo

Én szoktam kamu csajprofilokat létrehozni, jó móka, főleg picsáknak beszólogatni vele.

Caravella
Olvasó
Caravella

DennisVT
Újságíró

Jó, ez konkrétan az egy ashley madison ügy. Ez tényleg átbaszásból készült, de hát nem is hagyományos társkereső volt.

Sydra
Olvasó
Sydra
Big G.
Újságíró
Pash Cutter
Újságíró

“Állami prostituált rendszer a lúzer srácoknak.”

Jaj, ezt a pofont én kaptam! Jaj, de fájj! :D :P

Kedves Győztes, ki büszkén feszítesz a Vesztesek felett!

Az akkori probléma-felvetésemre kevés embertől kaptam igazán érdemi választ. Ami kapásból eszembe jut, az Wastrel-é a Férfihangon, Deansdale-é és Zombigyilkossé a Deansdale.hu-n. (Wastrel egyik cikke alatti kommentem, ami az állami prostitúcióról szólt.)

Ismered a Hórák Nóra-gyilkosság vagy a George Sodini-féle ámokfutás hátterét? Tudod, mi volt az egyik előidéző ok? És azzal is tisztában vagy, hogy hasonló tragédiák ígérete lebeg a közeli jövőben, köszönhetően a társadalmi szerkezet fokozatos romlásának?

A lesajnáló gúny helyett talán érdemesebb lenne néhány konstruktív javaslat.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ismered a Hórák Nóra-gyilkosság”

Cigányok megerőszakolták, majd megölték, a demokraták meg rákenték egy balekra.

Big G.
Újságíró
zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Jé, ezt most találtam meg. Khm, Big G., jövök neked egy vallomással! Bírlak. Még pár ilyen komment és szerelmet is vallok :-D

Naooo
Olvasó
Naooo

Feministák közt.

Big G.
Újságíró

Behajtom :)

DennisVT
Újságíró
Rokapapa
Újságíró

‘MGTOW – a vereség beismerése és kivonulás. Csak gratulálni lehet hozzá. Megoldja a férfi-női viszonyokat és a népességfogyást is.’

Részben egyetértek veled de ezt nem gondoltad végig. Az MGTOW-t én azért nem tartom jónak mert pont azok a határozott erős jellemű férfiak fordulnak el akik hatni tudnának a nőkre és ezzel csak még több teret adnak nekik. Viszont mára az eredményességük gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen. Még az állam is felfigyelt az általuk okozott társadalmi kárra és ellenpropagandába kezdett. Ugye mindenki látja az országot ellepő “Apának lenni jó” állami propaganda maszlagot. Apának lenni jó ez kétségtelen de csak megfelelő anyával együtt. Viszont pozitívum, hogy ez az első és egyetlen olyan állami párkapcsolati, társadalmi propaganda amelyben a férfi nem negatív szerepet tölt be. Bár sajnos még az egyértelműen pozitív szerep még várat magára.

“Csökkentsük, vagy inkább szüntessük be a női munkavégzést. A családok éljenek egy fizetésből, hiszen egy négytagú família simán kijön havi 250.000 forintból. Az sem baj, ha ez szembemegy s matekkal, a közgazdaságtan alapvető törvényeivel, az alapvető emberi ösztönökkel és a józan ésszel.”

Ezt már korábban is megvitattuk és egyetlen érvedre száz másikat kaptál az oldalon. Csak megismétlem magamat “ne hidd el a tanultakat mert azok nagy része hazugságokon alapul. Elég lenne ha kissé lefelé tekintenél a társadalom “közpolgárai” felé és mindenféle iskolai előképzettség nélkül is láthatnád, hogy a jelen világunk szembe megy a legalapvetőbb társadalmi érdekekkel, a “józan ésszel” és a természet törvényeivel is, ez utóbbi pedig mindig megbosszulja ha semmibe veszik.

“Vonjunk meg a nőktől – az anyaságon és a házvezetésen túl – minden jogot. Ne tanuljanak, ne dolgozzanak, ne szavazzanak, ne legyen válójoguk és ne rendelkezzenek a saját szexualitásukkal. – No komment.”

Ez egy olyan véglet ami tényleg értelmetlen de soha nem is volt szó róla. Még régen sem amikor a női egyenjogúságnak még a gondolata is ismeretlen volt az emberiség számára. Jó példa erre az az általánosan is jól ismert mondás is, hogy “mióta világ a világ azt nők irányították csak férfiakon keresztül”. Ezt számos történelmi tény is alátámasztja. Érdekesség az is, hogy az a társadalmi rend még működőképes volt.

“Tényleg nem tudom, mi az irány. Mikroszinten a hozzászólók általános attitűdje: nem teszünk semmit magunkért, a csajok a hibásak, ha nem szeretnek bennünket. Amit kínálni tudunk: igénytelenség és havi 250.000 kosztpénz. Amit várunk: minimum egy playmate. Makroszinten: többnyire a teljes tanácstalanság.”

Itt ismét túlzásokba esel. A nők már azért nem szeretik a férfiakat mert nem tudnak felnézni rájuk. De, hogy is tudnának ha minden férfias tulajdonságot a feminizmus hatására leértékeltek. Bebeszélik a nőknek, hogy ők is önellátóak, ami nem igaz. A társadalom támogatja a nőket, hogy azt higgyék ők eltartják magukat de a társadalmat a férfiak munkája tartja fenn. Erről még cikk is íródott, ha a férfiak most egységesen megtagadnák a munkát a nők hamarosan térden csúszva próbálnának ismét a férfiak kegyeibe férkőzni.

Hogy merre haladunk az jól látszik. Egy totálisan élhetetlen és erőszakos világ felé ahol az emberi élet értéktelen és az emberi boldogság pedig ismeretlen lesz.

Apa35ev
Olvasó

Legalább Rákosi bácsi óta anyaközpontú Magyarországunk hol áll most?

220 országból a 199. Legalábbis a 2011-es publikus becslés szerint.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gok_term%C3%A9kenys%C3%A9gi_r%C3%A1ta_szerinti_list%C3%A1ja

A magyar emberek többsége furmányos és találékony tudna több gyereket vállalni ha akarna, de nem fog. A nőnek kell a biztonságérzet legalább a gyerek pár hónapos koráig, tehát addig nem képes válni, utána pedig mint a sicc hiszen kaphat tartásdíjat és mint ‘gyermeknevelő törvényes képviselő’ szülő minden állami támogatást visz. Ezt az egyoldalú érdeket meg kell szüntetni. A különélő szülő semmit nem kap az állami támogatásokból, hangsúlyozom semmit nem kap, csak bűnőzői vagy gyanusított státuszt ami nem mérhető mértékben hamis bélyeg rengeteg ártatlan apán is. Kapcsolattartási jogot kap a lepasszolt apa, de azt sem veszik komolyan a hatóságok és nagyjából 1 éves pereskedéssel várható, hogy úgy 10 ezer forintra bűntetik a “nevelő” szülőt, addig viszont végletesen elmérgesedhet a viszony az elvált felek közt ami a gyereknek is árt. Ezért marad a hallgatás azoknál az apáknál akik igazán szeretik az utódukat, de csőbe húzták őket, nem perelnek. Igazából nincs is értelme a magyar igazságszolgáltatás anyaközpontúsága, forrás- és kapacitáshiánya miatt. Ha az anya le akar lépni egy másik pasival vagy a tartásdíjért akkor megteszi.

A modern nő az önállóság és a tartásdíj miatt válik el 10 éven belül. Nem a hipergámia miatt, hiszen cserélgeti a partnereit a válás után és nem jön rá, hogy a gyermekének nem lehet más igazi apja.

Itt és most kőbe véshető, hogy nem fog nőni addig a szaporulat míg csak anyák vagy leendő anyák léteznek akik ugye inkább elválnak és önállósodnak minthogy elköteleződnének és saját magukon kívül képesek legyenek a gyerekeiket is kielégitően szeretni és tisztelni azok apját. Ez főként abból ered, hogy a saját apjukat se tudták tisztelni. Ha lenne minimális tisztelet feléjük el sem válnának. A feministák majd előhozakodhatnak az 1 milliós alkoholista országa szöveggel, mert az alkoholisták többnyire céltalan férfiak és nincs utóduk, vagy feladták a harcot értük ebben a rendszerben és azért nyúltak alkoholhoz.

Rengeteg normális nő maradt még az országban viszont szaporodnak a degenerált liberálfeminista nemükkel visszaélő barátnői hangok akik megfertőzik még az egészséges értekrenddel rendelkezőket is. Ráadásul a könnyú válás intézménye is a családok szétbomlását szolgálja. Belgiumban már neten keresztül vagy SMS-ben bejelenthetik és kitalálhatják az indokokat (igazából nem is kell indok) a válásra. Amíg erről nem beszél a magyar társadalom addig osztogathatnak és figyelhetik a offszetelt KSH mutatókat az utolsók között fogunk kullogni a termékenységgel, mert nálunk nem csupán a gazdaság gyenge, de nagyon erősek a nők, a férfiak meg papucsok mellettük, és élmezőnyben vagyunk a házasságok-válások arányát tekintve. Egyik parlamenti párt sem képes megfelelően kezelni ezt a problémát, ugyanis elhallgatják a férfiak küzdelmeit vagy felelőtlenségeit a témában. Az utóbbit persze a feministák felerősitik, amikor például pedofiliáról beszélnek. A pedofilvádak legalább fele szemendszedett hazugság, de egy életre tönkretehet bárkit, tehát a védtelen férfiakat oltalmazni kell etéren is. Még annyira nem jött be ide a pedolfilvád, de befog míg nincs közös szülői felügyelet és csak egymás sározása megy az egyoldalú szülői felügyeleti jogért. Elnézést azoktól akik a nőkkel csak dugnak és félnek, hogy azok teherbe esnek és nincs önrendelkezési joguk amiatt, de az csak egy része a kérdésnek, a család jelenleg alig születő gyerekekből, anyából, mamából és eltartóból áll lényegében és azokat  támogatják államilag akik a problémákat okozzák, akik akár ok nélkül elválnak azaz szétverik a családot. A támogatás lényege mindig az, hogy lehetsz akár bűnőző is, ha ahhoz a csoporthoz tartozol akik visznek mindent. Jelenleg a pozitívan diszkriminált nőknek jár a családpolitikában. Patriarchátus lenne jó megoldás, de már senki nem bírná megtiltani, hogy a nők dolgozzanak azaz járjanak be munkahelyre, ott szocializálódnak, sokan nem is a pénzért dolgoznak. Az apákat próbálják majd a feministák megkörnyékezni, hogy legyenek otthon a gyerekkel míg az anya világi életet él és “dolgozik”, de ne ez vezérelje az apákat, hanem az, hogy az utódukat férfinak neveljék, a lányuknak meg pozitív férfiképet adjanak. Ez az apaság egyik lényege és még idióta papucsoktól is azt hallom, hogy a magyar apák többsége nem alkalmas gyereknevelésre. Vagy valódi szülők lesznek a magyar apák vagy ők is felelősek lesznek abban, hogy arabgyerekekkel leszünk körülvéve, mert a nemkívánt migrációs politika erről is szól ha már nem születik nálunk elég ember. De ehhez az Apa is családtag kell legyen és nem másodrangú állampolgár, azaz kiszolgálószemélyzet. Ehhez neki is bizonyítania kell azt, hogy nem csupán inni meg focizni akar a szabadidejében szinte, hanem az utódjával is foglalkozni és fészket, biztonságot nyújtani annak a kevés normális nőnek akik megmaradtak még. Annyit tudok tanácsolni csak olyat nőt válasszatok akinek teljesen rendben volt a kapcsolata az apjával, mert kaphattok tőle tiszteletet és megértést még akkor is ha már nem vagytok támadhatatlan erőgépek, azaz megöregedtetek, kifáradtatok. Az utódotok és a szerető párotok fogja meghálálni harcotokat a családért.

Remélem segíthettem valamit.

menzura
Olvasó
menzura

A feministák majd előhozakodhatnak az 1 milliós alkoholista országa szöveggel, mert az alkoholisták többnyire céltalan férfiak és nincs utóduk, vagy feladták a harcot értük ebben a rendszerben és azért nyúltak alkoholhoz.

Ez mekkora kapufa, a feminofasiszták teljes ostobaságáról ad számot. Nézzünk meg néhány, nagyon komoly, és vitathatatlan tényt. Az alkoholizmus fogalmát pl… ha minden np megiszol egy sört, vagy bármilyen szeszes italt, az mind orvosi mind szociológiai értelemben alkoholizmus. Ez nagyjából igaz, és ebben a férfiak jó része valóban részt vesz, azaz szereti serikét és fogyasztja is, persze mértékkel. Rendben, ne maszatoljunk a szociológiával, mert még Zombigyilok elvtárs berág. :))) A családon belüli latens alkoholizmus tipikusan női attitűd. Zug ivás, dugi cefre stb.. Ráadásul, a kemény piák tekintetében. Ehhez jön a szociális drog fogyasztás ténye, amely szintén erősen jellemző a nőkre. Na jó, tök jellemző…Mi is a szociális drogozás? Nagyon egyszerűen fogalmazva: sanax-ra egy deci vodka. Na, ehhez kiváló partner a háziorvos, de ez más kérdés. Tehát nekem ne jöjjön egy nőfasiszta sem, azzal a szöveggel hogy 1 millió alkesz stb, mert még pofán törlöm valamelyik korlátolt ösztönlényt, néhány nagyon kemény ténnyel. Oszt’ jónapot…..

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Azért van pár dolog, ami árnyalja a képet…

http://www.ncsszi.hu/download.php?file_id=775

https://prezi.com/t33_8558hq7i/valasi-statisztika-palfi-zsombor-sebok-barbara-2013121/

(bocs, ebben van egy rövid statisztika a válások okairól említési gyakoriság szerint, az eredeti kutatás KSH mintavételen alapul, a Demográfiánál van elvileg, és nincs kedvem felhasználói szerződést kötni velük egy komment miatt :-) )

 

menzura
Olvasó
menzura

Pontosan ismerem ezeket az anyagokat, mivel ebben a volt cégem is részt vett, adatgyűjtésekben stb. Nem untatlak azzal, hogy gyakran azok a szervezetek torzítják a kutatási eredményeket, illetve manipulálják akik ezeket megrendelik vagy felhasználják. Sajnos. Kérlek nem haragudj,  hogy nem megyek bele a részletekbe, de nagyon gyakran kell szűrnöm a hamis adatokkal, torz mintavételi módszertannal felvett, kutatás eredményeket.

 

Pro és kontra, nagyon sok elkeserítően torz kutatási anyagot olvasok itt, amelyet minden megalapozott tudás nélkül, készpénznek vesznek. Én, engedelmeddel, nem linkek sorozatát fogom neked ajánlani, hanem azokat az alapvető szakirodalmakat, amelyekkel tanítottunk, és tanítanak a mai napig. AHHOZ KELLENEK EZEK A KÖNYVEK, HOGY AZ EMBER HELYESEN TUDJA ÉRTELMEZNI, ILLETVE KÉPES LEGYEN KISZŰRNI A HAMIS KUTATÁSOK TORZ EREDMÉNYEIT, ÉS NE NYALJA BE, KÉSZPÉNZKÉNT.

Earl Babbie: A társadolmtudományi kutatás alapjai. ISBN 963 506 563 9

Falus Iván- Ollé Sándor Statisztikai módszerek pedagógusok számára Okker kiadó 2000.

Suum cuique
Újságíró

Igen, az Ákos-ügy kapcsán sok liberális szokott arra hivatkozni, hogy míg a katolikus(nak tartott) Olaszországban egy nőre 1,3-1,4 gyerek jut, addig a feminista Svédországban 1,8 – 1,9 körül ingadozik. Azonban még ha fel is tesszük, hogy ez igaz, még az is kevés, hiszen 2,1 kell a reprodukcióhoz, másrészt meg alighanem nem szőke-kékszemű eredeti svédekből tevődik össze, ha kivonnánk a képből a kreolbőrű újsvédeket, alighanem feministáék dobnának egy hátast.

Ez a látszólagos tendencia, amire a feministák hivatkoznak jórészt abból adódik hogy általában ugyanazok az országok feministák, amelyek egyúttal vannak annyira hülyék, hogy százezer-millió számra fogadják be füstöséket.

A tendencia ugyebár az, hogy a füstösök sokkal nagyobb arányban szaporodnak, mint az őshonos európai etnikum. Szóval nem a további feminista-liberális törvéyhozás hoz nagyobb szaporulatot, hanem épp ellenkezőleg. Az, hogy vannak minimális tendenciák, hogy pár libsi nő végül méltóztatik gyermeket vállalni, ha már van sok feminista jogintézmény, attól még összességében elmarad messze életképesség tekintetében a patriarchális társadalmaktól.

Pár link:

https://www.facebook.com/OfficialBritainFirst/videos/vb.300455573433044/856909564454306/

https://www.youtube.com/watch?v=XkxgVi-gCyI

http://toqonline.com/archives/v7n3/734Lynninterview.pdf

http://eugenik.dk/static/pdf/2012/DispatchInternational21Sep2012en.pdf

Naooo
Olvasó
Naooo

“ha kivonnánk a képből a kreolbőrű újsvédeket, alighanem feministáék dobnának egy hátast.”

Örömükben.

Virenzuola
Szerkesztő

A feministák, mint mindig a statisztikát úgy használják fel, hogy nekik kedvező legyen, de ezzel együtt az igaz, hogy a déli országok (Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország) termékenységi rátája még Európa többi országához viszonyítva is katasztrofális.

Suum cuique
Újságíró

Még ha így is van, ennek legkevésbé sem az az oka, hogy ezek katolikus országok volnának, a helyzet éppen az, hogy manapság ezek a legliberálisabb országok mára, semmi katolikus nincs bennük, Spanyolországban egyenesen buziházasság is van. Ezen országok társadalmi problémájának éppen az az oka, hogy a második vatikáni zsinat utáni egyházfegyelmi bomlás karöltve 68-al, kultúrmarxizmussal és liberális amerikanizalódással azt eredményezte, hogy előbukkant a renyhe latin vér. A dél-európai latin országok fiatalsága rendkívül multikulturalista, liberális, amikor a László Petra-ügy kirobbant, a Facebook tele volt latin népek mocskolódásával.

Virenzuola
Szerkesztő

Írország épp az ellenkezőre példa (katolikus ország, viszonylag magas születési ráta).

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Virenzuola
Szerkesztő

Azt vizsgáltam nemrég, hogy a 2008 óta hogyan változott a termékenységi ráta Európában. Ehhez készítettem táblázatot, amiből pár következtetést talán le lehet vonni.

Szerintem Európában ez egy sokkal összetettebb kérdésnél annál, hogy olyan egytényezős következtetéseket le lehessen vonni, hogy önmagában a bevándorlás, a női munkavállalás, vagy mondjuk vallás elég lenne ahhoz, hogy egy ország termékenységi rátája viszonylag magas vagy alacsony legyen.

Ugyanis ezek közül bármelyiket nézem, ellentmondások vannak Pl. Olaszország: vallásos ország, magas a bevándorlók aránya, alacsony az iskolázottság (európai szinten), alacsony a női foglalkoztatottsági ráta (de egyébként a férfi is). Vagyis nemhogy 1, hanem rögtön 4 olyan feltételnek is megfelel, ami elméletileg magasabb termékenységet eredményezne, ennek ellenére láthatjuk, hogy mennyire hátul van a sorban.

Szóval szerintem ez egy sokkal összetettebb kérdésnél ennél. Olyan dolgok együttesen befolyásolják ezt, mint a nők/férfiak szerepe a munkavállalásban/családban, családi támogatások mértéke, kiszámíthatósága, a fiatalok önállósága (mikor költöznek el a szüleiktől, alapítanak családot), munkaerőpiac rugalmassága, hogy mennyire lehetsz biztos abban, hogy lesz munkád (milyen szintű a munkahelyi biztonságérzet, milyen könnyű új munkát találni) városokban/falvakban élők aránya, éghajlat (pl. Olaszországban a hegyvidékes területen lényegesen magasabb a termékenységi ráta, mint a mediterrán területeken), jövedelem, anyagi biztonság, iskolázottság, vallás, bevándorlók aránya, illetve, hogy azok honnét származnak, a korábbi generációk példái (akinek nincs testvére az sokkal nagyobb eséllyel vállal csak 1 gyereket, mint akinek van) stb.

Pash Cutter
Újságíró
Big G.
Újságíró

Puzsér: “Szüleink magatartásmintái ma már követhetetlenek, új és működőképes receptjeink pedig nincsenek a párkapcsolatokra, a társadalmi munkamegosztásra vagy a férfi és a női szereperekre. Ákos és László szíve szerint a tizenkilencedik századba parancsolna vissza minket, míg a balliberális véleményelit a huszadik század ideológiai harcait folytatja a kifulladásig. Egyik élvezettel adja elő a macsót, és házimunkát oszt, a másik ha tehetné, betiltaná a nemeket. Senki sincs, aki átvezesse a férfiakat és a nőket a huszonegyedik századba. Oda, ahol természetes, hogy a nők egy része karriert épít, férfiakkal versenyez, és győz vagy veszít. Ahol természetes, hogy a színpadon vagy egy ország élén áll. De ahol ugyanilyen természetes, hogy a nők egy másik része az anyaságban és a családban teljesedik ki. Ahol a közgondolkodás mindkét nőt sikeresnek, mindkét életet teljesnek ítéli. Mert mindkettő sikeres és teljes.”

Ugyanezt ugatom hónapok óta!!!

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Big G.
Újságíró

Ezt másként látjuk. Szerintem itt a többség a múltba réved és – ahogy Puzsér is írja – XIX. századi megoldásokat kínál. Engem pont az zavar a legjobban a Férfihangon, hogy érett és értelmes emberek kiöntenék a fürdővízzel a gyereket is. Mindazt a pozitívat és jót, amit elért a világ haladó része, amiről évszázadokon keresztül nemzedékek álmodoztak, az itteni többség kisöpörné a fenébe, csak mert pár dolog még döcögősen megy.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Big G.
Újságíró

Én is mélyen kezdtem és még féltávnál sem járok… :) És jól látod: szándékosan provokálok. Minden béna lúzer férfiban magamat látom. Imádtam volna, ha húszévesen hasonló módon messzire rugdostak volna a helytelen hozzáállásomtól, kudarcaim fő forrásától. Áldás, hogy van egy ilyen oldal, mely segíteni akar, s néhanap megjelennek olyan cikkek is, melyek tényleg segítenek. Őszintén örülök, hogy reálisan látod a világot.

Walter E
Olvasó
Walter E

Most is a mélyben vagy és egy ***MODERÁLVA*** vagy. Ezek után nem tudom hogy van képed magadat menőnek beállítani.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Jé, egy értelmes komment, amivel még egyet is értek, kb. az utolsó karakterig. Köszi! :-) És igen, Puzsér is eléggé beletalált a 100-as körbe.

A legnagyobb gond ott van, hogy túl sokan szeretnék ezt az egészet kizárólag az egyik nem nyakába varrani. A műkeresztény politika, és az itt kommentelők nagy része, illetve a hozzájuk hasonlóan gondolkodók a nőket nézték ki e célra. Szeretnének hátradőlni, és azt mondani, ők mindent jól csinálnak, ha gond van, akkor azt a másik oldal okozza.

Ha nehéz a nőknek összeegyeztetni a munkát a gyerekneveléssel, akkor könnyebb ilyen-olyan ideológiával bizonygatni, hogy a nők sosem dolgoztak, nem tudnak dolgozni, haszontalanok a munkában stb., mint azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne segíteni azoknak a nőknek, akik mégis megpróbálkoznának a feladattal. Ha kiderül, hogy a gyerekneveléssel valami félrecsúszik, egyszerűbb az anyákat, a nők hibás világképét felelőssé tenni, mint arról gondolkodni, hogy az apák, férfiak szerepének hogyan kellene változnia ahhoz, hogy a XXI. század kihívásainak jobban megfeleljünk.

Változó apaszerepekről pl. nem nagyon látok itt még vitát sem. A bájos XIX. századi képeslapvilágban az apák jelenléte a gyereknevelésben eléggé minimális volt a kisgyermekkorban, és láthatóan ez a nézet kőkeményen tartja magát még mindig. A gyerek az anyjáé minimum 3, de leginkább 5-6 éves koráig. Az ő öröme, az ő felelőssége, az ő terhe, a férfi addig csak a logisztikus és ellátó. Ez egy csomó későbbi problémának a gyökere. Mikor a való életben ellenpéldákat látok, az rendszerint tök jól működik, mégsem lesz belőle mainstream elvárás, mint a konyhában sertepertélő családanyából. Roppantul érdekel, hogy miért?

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

DennisVT
Újságíró

Az apaszerepekről egy pontig tudok neked válaszolni. Én nem vagyok apa, és a környezetemben sem jellemző az, amiről írni fogok, szóval ezek nem személyes tapasztalatok lesznek, hanem “olvasmányélmények”, ha úgy tetszik.

Nem is olyan régen valamelyik magyar online újságban jelent megy egy cikk (talán az indexen v origon), amelyben egy otthonmaradó apa mesélt az élményeiről, tapasztalatairól. Azt mesélte, hogy meglepte mennyire máshogy áll ehhez a külvilág, mint ő gondolta. Mindenhonnan azt hallotta, hogy ez milyen nagyszerű dolog, milyen becsülendő, értékes a férfi, aki ezt vállalja stb. A gyakorlat viszont teljesen más lett. Mindenhol ferdén, és furcsa szemmel néztek rá, nemegyszer lúzernek titulálták, akit a nő tart el. Azt a választ, hogy “főállású apa vagyok”, mindenhol negatív reakciók fogadták. Ő persze nem akarja emiatt visszacsinálni, boldog otthon a gyerekkel, büszke a feleségére, de azért a világ ezt nem nagyon fogadja el tettekben, csak szavakban.

A másik dolog, ami tapasztalati úton mérhető (ez már nem az előző példa folytatása) és látható az az, hogy mennyire megváltozik még a saját felesége hozzáállása is őhozzá, mint férfihoz, ha egyre jobban és jobban eltér a hagyományos férfi szerepektől, és minél többet vesz át a női szerepekből. A feleség nem tudatosan, hanem tudat alatt, ösztönszinten egyre kevésbé látja férfinak. Egyre inkább megszűnik a hagyományos egészséges férfi-nő viszony kettejük közt, főleg a testiség. Egész egyszerűen az van, hogy a női tudatalatti és ösztönlét számára fizikai értelemben taszító és vonzalom-romboló az egyre több hagyományosan női szerepet felvállaló férfi. Ez a gyakorlati példája annak, amiről Wastrel írt neked egy hosszabb kommentben arról, hogy a feminizmus mennyire nincs összhangban az emberek ösztönös belső működésével.

A nők még mindig a férfias férfit szeretik, a hagyományos értelemben vett férfierények alapján tartanak minket vonzónak, és ezzel totál ellentétes az, ha ő dolgozik a család megélhetéséért, és én megyek a bölcsibe és cserélem a szaros pelenkát. (Félreértések elkerülése végett: ez nem azt jelenti, hogy egy férfi sose tegyen ilyet, hanem azt, hogy akkor tegye, ha tényleg szükség van a segítségére ezen a téren, de alapvetően tartsa meg a hagyományos nemi szerepeit.)
Példa még erre az, hogy évtizedek óta hallgatjuk, hogy merjünk gyengék lenni, felvállalni az érzéseinket, fájdalmunkat, kimutatni ezeket, beszélni ezekről, megnyílni a nő előtt ezekben a dolgokban is, mert az milyen szép. A tapasztalat pedig az, hogy ez az egyenes út a halott hálószobához és a kiábrándult, fejfájós nőhöz. Ez nem valami tudatos szemétkedés a nők részéről, hanem egyszerűen egy tudatalatti ösztönös reakció a mi gyengeségünkre, miközben a belső női éned egy erős férfihoz tud csak vonzódni – fizikálisan. Lehet, hogy szeretni jobban fogod azt a férfit, aki tud és mer gyenge lenni, de a vonzalmat semmi sem gyilkolja jobban.

Ugyanez pepitában az a felmérés, amiről itt cikk is született, hogy azon házasságokban, ahol a férfiak átvállalják a hagyományos női feladatokat is, 50%kal nagyobb a válások aránya.

Kalman
Újságíró

Az apaszerepről már többször akartam írni cikket, de nem lett jó, nekem sem tetszett igazán és inkább nem küldtem be. Még dolgozom rajta. De félek tőle, hogy nem fog tetszeni neked, ha egyszer végre megírom és ki is kerül.

A félreértés egyik sarokköve szerintem az, hogy két különböző dolog az, hogy ki a felelős valamiért és ki csinálja meg. A pénzügyes cikkben, amit írtam volt is egy olyasmi mondás, hogy: a nő is meg a férfi is pénzt kereshet a családban. De ha probléma van a pénzzel, akkor a nép a férfit teszi felelőssé. Nincs mit enni hó végén? Hát az urad mit csinál, hogy nincs pénz?

Ugyanez a helyzet a gyerek kapcsán. A férfi is elvégezheti a teendőket, játszhat a gyerekkel, taníthatja, stb. De ha a gyerek fél napig párolódik a saját pisijében, akkor a nép azt mondja: hát ennek a gyereknek nincs anyja, aki tisztába tegye?

És én erre azt mondom, hogy egy így van jól.

Naooo
Olvasó
Naooo

“A műkeresztény politika, és az itt kommentelők nagy része, illetve a hozzájuk hasonlóan gondolkodók a nőket nézték ki e célra.”

Ha nincsenek zsidók, nincsenek feministák, probléma megoldva.

Apa35ev
Olvasó

Remélem, hogy itt nem is fogsz látni, mert az apaság bensőséges viszony az utódunkal és nem is tartozik a mindent uralni akaró feministákra akik böngészik ezt az oldalt és támadási felületet keresnek együttműködésnek álcázva. Magam se teregetem már ki a lapjaimat az életemet majdnem tönkretevő anyának és a maximumot nyújtom a fiamnak abban a pár hónapban amit évente velem lehet (kitervelt módon érdekeltté tettem az anyát, hogy a gyereket ne zárja el tőlem, de ehhez már csak elérhetetlen férfi lettem a számára és csak a gyerek számít, mert az vonzó egy nőnek, azokban keresi a gyereke apját), ennek ellenére a célom, hogy bebizonyítsam a szülők egyenértékűek és bármelyik apa képes ellátni a gyerekét ha az anyjuk mondjuk lelépne, alhalálozna vagy csak lepasszolná a gyereket. Akkor se egyformán csináljuk se a gondozást se a nevelést és nem leszünk nők soha míg világ a világ. Ne adjatok ellentétes tippeket a feministáknak! A szülőnek nevelési kötelességei vannak, mert nem mindegy, hogyan fog a gyereke hozzáállni amikor felnő. Az elvált nők imádják ellenevelni a gyereküket, hogy azok csakis őket szeressék, mert már nem maradt senki aki képes lenni szeretni őket. Egyébként a nő mindig is kapcsolódni akart a férfihoz, viszont a mai világban az önmegvalósító nő csakis az eszközt látja bennük ha a férfi már nem erős és tiszteletreméltó, mert tönkretették. Mint látjuk a politikában és a médiában is kizárólag a saját hasznukat nézik a femik, tojnak is a gyerekvállalásra mikor az első hónapokban teljes mértékben a férfira lennének utalva. Persze jócskán vannak kivételek, de olyanok is akik ideig óráig eljátszák a bájos teremtést és amint megérzik a hatalmukat amikor a férfi papucs és hagyja, ekkor csakis a nőn múlik, hogy a férfit a pia vagy szívbaj viszi el az évek során vagy nem. Itt jön képbe, hogy milyen nőkről beszélünk. Valódi, szerethető vagy feminista öncélú nőkről akik annyira férfiak akarnak lenni, hogy meg is mondják mit csináljunk, hiszen úgymond együttérzőek a külvilág számára. Lótúróstésztát! Szeretet, együttműködés, hátfordítás. Ezek közül lehet választani és nem mindegy melyik nőt válasszuk magunk mellé ez a lényeg. Én elcsesztem régen, hogy hittem egy folyékonyan hazudó nőnek, de tanultam belőle egy életre, hogy jóhiszeműséggel csak a saját síromat ástam, ahelyett, hogy megvizsgáltam volna, hogy a férfiakat eszköznek tekintő úgynevezett öntudatos, rátermett, gyerekkorában apátlanított vagy valódi női empátiával ellátott nőben nemzek gyereket. Az én történetem is visszafogja a gyerekvállalást, de kizárólag férfirészről. Akik pedig nem is nevelhetik a gyereküket, mert az állam segédkezett az elszakításukban azok meg pláne. Ezt kéne elkerülni. Hogy valami perspektívát is mondjak, a közös gyereknevelés akkor működik, ha nem ugyanazt végzik a felek a családban, mivel nem vagyunk egyformák, valaki ebben jobb valaki abban. Éppen ezért soha nem is kérdezem az anyát mit hogyan csinál a gyerekkel, én úgy nevelem a fiam ahogy jónak látom. Nincs női-férfi egyenjogúság, csak szeretet, együttműködés vagy hátfordítás van. Aki pedig olyat mond, hogy az apák kevésbé alkalmasak a nevelésre, azok nem igazi Apák, hanem feministák vagy komornyikok.

Kalman
Újságíró

Te a teljes kihalást úgy nevezed, hogy: “döcögősen megy”? Reszet zseniális cikkjék idézve: „Mi nem haldoklunk! Mi így élünk!”

Én nem látom azt a rengeteg pozitívat, amit elértünk. Öregedő társadalmat látok és benne boldogtalan embereket. Az egyik kedvenc könyvemből hadd emeljek be egy idézetet:

“Iszmáil egy folyó papiruszcserjéi közt megmenekült ugyan a leopárdtól, de a forró napon nagyon szomjas lett. – Oh, ha itt most Allah akarata folytán forrás törne fel a föld alól, az milyen szép dolog volna, – sóhajtott kimerűlten. A nép szája szerint meghallotta ezt a Szakína, fölhajolt Allahhoz és így szólt: – ez az igazhívő nagyon szomjas és forrás után áhitozik. – Amire Allah: – adjuk meg ez egyszer egy halandónak azt, amit áhít. Lássuk, mi lesz belőle. – Egyszóval hirtelen jéghideg forrás buggyant pontosan Iszmail lábainál, ő pedig őrjítő szomjúságában boldogan ivott is belőle, persze estére már forrólázt kapott és meghalt. – Amire a nép szája szerint Allah nagyot nevetett és így szólt a Szakínához: – no látod, ilyen az, ha teljesítjük a halandók óhajait.”

Naooo
Olvasó
Naooo

A 21. század gagyi.

Naooo
Olvasó
Naooo

Uncsi is.

Naooo
Olvasó
Naooo

Baromság.

Kalman
Újságíró

*Moderálva* jó cikk! Profi munka és szellemes is! Te ezt tanultad is, vagy “csak” jó érzéked van hozzá?

childofgod
Olvasó
childofgod

Sziasztok!

Nagyon tetszik az oldal, már több cikket is olvastam tőletek, és bár ez nem ide tartozik, de gondoltam kiírom hátha valaki elolvassa a blogom: Férfiak és Nők – A megoldás Jézus

 

http://jezusakiraly.blog.hu/2016/01/01/udvozlunk_a_blog_hu-n_54302

Naooo
Olvasó
Naooo

Jaj de jó a feketeribizlis boci étcsoki. Vegyen mindenki olyat. Most eszek egy táblával, igen kellemes.

Naooo
Olvasó
Naooo
zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Pash Cutter
Újságíró

Szavazz a kapitalizmusra! :P Mert megöli a korpát! :P

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Kalman
Újságíró

Szépen összefoglaltad, tökéletes lenne cikknek is. Én persze még hozzátenném a média általi programozottságot, de az összeesküvés elméleteknek te tudom nem vagy híve.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Big G.
Újságíró

Egy csomó igazságot megfogalmaztál. A kérdés az, hogy van-e létező megoldása az egyenletnek. Olyan, ahol mindkét fél elégedett és megfelelő számú gyerek is születik. Figyelembe véve az Általad leírtakat, továbbá a magyar valóságot, valami ilyesmi jön ki belőle: A férj legyen 35-40 éves, komoly egzisztenciával, a feleség 18-22 éves. A családjogi szabályozás válás esetén garantálja a férjnek, hogy nem veszíti el mindenét, de a nőnek is megfelelő biztonságot ad, ha már lemondott a karrierépítésről és a saját vagyon felhalmozásáról. Ez volna az ideális?

Big G.
Újságíró

Pár dolog még eszembe jutott. Örülök Neked, mert vannak használható gondolataid, még akkor is, ha ezek egy részével vitatkozom.

1. Családtámogatás – Azt írod, hogy az amerikai modell (kevesebb elvonás, kevesebb állami szolgáltatás) sikeresebb a gyermekvállalási kedv tekintetében. Lehetséges, hogy ez igaz. De még ha így van is, nincs olyan politikai erő Európában, mely szerényebb szociális hálót hirdetve választást tudna nyerni. Politikai öngyilkosság volna.

2. Háztartásbeli nők – Én személy szerint olyan nővel szeretek együtt élni, aki nem csak a hálószobában a társam, de szellemi-lelki síkon is. Ezeket a nőket ritkán elégíti ki az, ha csak otthon ülnek, vezetik a háztartást és elkapálgatnak a konyhakertben a brazil sorozat előtt.

3. Amellett, hogy okosakat írsz, Nálad is azt érzem a megfogalmazásokból, hogy a nőket alacsonyabb rendűnek tartod. Hiszem, hogy nincs így, de a mondataid ezt sugallják. (Egy csomó sztereotípiát én is vallok: többnyire nem tudnak vezetni, tájékozódni, és főnökként is érzelmeket visznek a beosztottakkal szembeni irányító szerepbe. Ezzel együtt is imádom és egyenrangú félnek tekintem őket.)

4. Bár tisztán elméleti a kérdés, de megérne egy külön cikket is. hogy mikor alapítsunk családot. Az extremitásokat és a köztes állapotokat nem tekintve három modell létezik:

A) A felnőttkor hajnalán – 18-22 éves a fiú és a lány is

B) Érett korban – 30 körüli párok

C) Nagy korkülönbséggel – 20 körüli lány, 30 feletti férfi.

Kíváncsi vagyok, ki mit gondol erről.

DennisVT
Újságíró

Mindig a férfi SMV-je legyen magasabb. Így az A kizárva, kivéve persze olyan eseteket, ahol a férfi feltűnően gazdag már fiatalon, vagy szemlátomást 3-4 ponttal jobb külsejű, mint a lány, de ezek elég ritkák. A statisztikák szerint – ha jól emlékszem -, akkor a 10 év korkülönbségű házasságok a legtartósabbak, úgyhogy ez alapján a C. Bár gondolom a B is simán működhet.

Kalman
Újságíró

A B esetben óriási az esélye, hogy alfa-özvegyet fog az ember, akinél mi magunk csak most már lenyugszom valaki mellett szerepet kapunk. Halott hálószoba lehet a vége. Meg eleve már nehezen nevelhető egy 30-as nő. És minek vennék el egy 30-ast, mikor elvehetek egy 20-ast is, úgyis az is 30-as lesz előbb utóbb.

Magamat és a feleségemet a C-be sorolom bár csak 5 év van közöttünk. 28-23 voltunk, mikor megismerkedtünk, de sokáig tartott mire kineveltem belőle a feminista gondolatokat, és elhatároztam, hogy feleségül veszem. Jelentem ez a felállás működik (rosszmájuak kedvéért: egyelőre).

Bátyámék 16 és 14 évesek voltak mikor összejöttek (A eset?). Szerintem ez az ideális. Ő meg tudta tenni, mert jóképű is, meg naturál is viselkedésében. Tök jól élnek, 3 gyerekük van (eddig). Ilyen is van.

Szerintem az első kötődéssel járó hormonlöket nagyon sokat segíthet, meg magának nevelgetheti a nőjét, ha hamar megismeri. Úgyhogy én az A modellt tartom ideálisnak. Elismerem, hogy ehhez némi alfaság (ebben a korban még ritka a tanult alfa, tehát naturál), megfelelő életszemlélet (akarjon családot) és családi háttér (pénz) is kell, tehát nem mindenkinek járható út.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Ó, Jézusom! Nevelgetted, mi? Jó, hogy nem idomításról beszélsz. Mondd, jól megnézted az asszonyt, mikor utoljára láttad? Biztos nem kutya?

Szerinted a jó érzésű, normális nők mekkora arányban gondolják egy ilyen duma után, hogy ó, igen, ezt a férfit tisztelni és szeretni fogom, becsülöm és megbízom benne életem végéig? Könyörgöm, emberi lényekről van szó, jó esetben felnőttekről, ilyen szintű lekezelésre hogy lehet felépíteni egy kapcsolatot?

Kalman
Újságíró

Sajnos manapság ritka az unikornis, úgyhogy nem árt, ha az ember egy kicsit a saját képére formálja az asszonyát.

Big G.
Újságíró

Kálmán nem szorul rá, hogy megvédjem, de ő egyike azoknak, akik sosem tiszteletlenek a nőkkel. Ez a megfogalmazás szerintem elmegy. Engem is próbál nevelgetni az asszony, én is őt. Van, akit egyenesen be kell törni…

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Hát bocs, nekem ez a halálom… Akkor is az volt, mikor nekem javasolták idősebb családtagok vicceskedve, hogy neveljem meg az uram, de én is azonnal rácsapnám az ajtót annak a férfinak az orrára, aki elengedne egy ilyen lekezelő szöveget.

Felnőtt emberek egy kapcsolatban meg kell, hogy tanuljanak egymással élni, össze kell csiszolódni, alakítják egymást, ez tény. De a másik megváltoztatása vagy beidomítása egy eléggé szemét stratégia. Ha tetszik a segge, de nem passzol a személyisége, attól még nincs jogod átformálni a saját képedre. Tessék olyat szagolni, amilyet választottál.

Ráadásul szerintem hosszú távon nem is kifizetődő a stratégia, mert mint már mondtam, a nők is emberből vannak, nem kutyából, és egy ember számára a szeretet és a feltétel nélküli elfogadás boldogító dolog egy kapcsolatban, míg a folyamatos kritika, el nem fogadás, átnevelés inkább önbecsülés-romboló. Lehet, hogy pár évig működni látszik, de idővel szerintem minden kártyavárra jöhet huzat.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ha tetszik a segge, de nem passzol a személyisége, attól még nincs jogod átformálni a saját képedre.”

De.

Kalman
Újságíró

Ha akarom, ha nem, a nőm úgyis változni fog. Akkor már úgy irányítom, hogy tessen nekem amerre változik. Aki nem teszi, az kihagy egy lehetőséget az élete jobbá tételére. Sőt a feleségének az életének a jobbá tételére. Hanyagságból elkövetett önsorsrontás.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Kalman
Újságíró

És még egy kis gondolkodnivaló: a média nevelheti, a Szex és New-York nevelheti, a pszichológus nevelheti, az orvos nevelheti, a lelki pásztor nevelheti. De én, akinek együtt kell vele élnem amíg a halál el nem választ, nem nevelhetem, mert nekem ahhoz nincs jogom. Így gondolod?

Big G.
Újságíró

Libsifemcsi, alapvetően két különböző kérdésről van szó a “nevelés” kapcsán.

Az egyik a szóhasználat. Ez ízlés és érzékenység dolga. Én nem találom bántónak, Te igen. Eddig sem használtam ezt a kifejezést két egyenrangú fél közötti kapcsolatra, eztán se fogom. De értem és érzem a problémádat. A kifejezés abba az irányba visz, mintha a felek között alá-fölé rendeltség volna. Az tényleg gáz lenne.

A másik a tartalom. Létezik olyan, hogy feltétel nélküli szeretet, melyet gyermekeink iránt ösztönösen érzünk, s egy életen át munkálkodunk azon, hogy a társunk iránt is ezt érezzük. Ez azonban sosem lehet majomszeretet. Ha van küldetésünk a világban, akkor az, hogy egyre jobb emberekké váljunk, illetve segítsük a másikat is egyre jobb emberré válni, az feltétlenül ide sorolható. Ezer dolog van, amit nekünk, pasiknak meg kéne tanulnunk a csajoktól. És megint ezer, amit a lányoknak kell megtanulni a fiúktól. Nincs ebben semmi kivetnivaló…

Suum cuique
Újságíró

“Mondd, jól megnézted az asszonyt, mikor utoljára láttad? Biztos nem kutya?”

10 Things My Dog Taught Me About Women

Owning A Dog Is Training For Owning A Woman

Big G.
Újságíró

Dennis-szel értek egyet, az A) nálam is kizárva. Amikor két fiatal házasodik, a következő szempontok jutnak eszembe:

Előnyök:

– fiatalság = egészség, idejük is bőven van egész óvodát összehozni

– nincsenek generációs szakadékok, valószínűbb a hasonló érdeklődési kör

Hátrányok:

– a legtöbbször maguk is gyerekek még, éretlenek a szülői szerepre

– a pályakezdés stresszét azonnal megfejelik a gyermekvállalás felelősségével, a legtöbb fiatalnak ez sok egyszerre, sok házasság törik ketté

– nincstelenek és a gyors gyerekvállalással 20 évre elkötelezik magukat az egyik napról másikra létezés mellett, megtakarítás, felhalmozás nemigen sanszos

– a legtöbb fiú még messze nem tombolta ki magát 20 éves korára. Elvenni az első, vagy második barátnőt – minimum felelőtlenség.

– épp hogy összeköltöztek, még nem próbálták ki a másikat, csak a mézeshetek rózsaszín fényében. Nem éltek együtt mással sem, nincs semmi rutinjuk a párkapcsolati problémák, viták kezelésében (még nem olvasták Dennis cikkét Dave-ről :))

– semmi biztosíték arra, hogy bárki megtalálja a szerelmet húszévesen. Van, aki még negyvenévesen sem talál olyat, akivel érdemes lenne összebútorozni

 

Big G.
Újságíró

A C) verzió – jelentős korkülönbség – nekem is tetszik. A kérdés csak az, hogy ez mennyire életszerű.

– Akar-e egy 20 éves bombacsaj egy 35 éves férfit?

– Egyáltalán milyen férfiak maradnak szólóban 30 éves koruk felett? Jellemzően az elköteleződni képtelen csajozógépek és a totál reménytelenek. Meg talán azok, akik most váltak el, mert befuccsolt a korai házasságuk…

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Én ebben is látok életszerűtlenséget, na meg a nőkben csalódott férfiak rákfenéjét is… Mindenki a 20 éves bombacsajokra vágyik, őket nézi meg, vagy legalábbis ők a mérce, ami alapján azt a fantasztikus pontozóskálát felállítjátok. És persze az alig felnőtt plázacicák értékrendjét és hibáit vetítitek ki az összes nőre, mert sok csalódást generálnak, egy titkon 10-es nőre vágyó férfi eleve csalódottan vág bele egy kapcsolatba mondjuk egy 30-as 6-ossal (váááá, megőrülök, már én is használom ezt a szánalmas pontozótáblát), ráadásul a mai 20-as nők ugyanannyira éretlenek fejben, mint a 20-as pasik. Szaporodásképességben a 150 évvel ezelőtt élt társaikhoz hasonlóan még mindig ők vezetnek, na de egy házasság nem kizárólag tenyészmustra. Vagy ha csak ez számít a választásnál, akkor ne tessék panaszkodni…

Másrészt ha tetszik, ha nem, nagyot változott az emberek életmódja, régen mire kirepültek a gyerekek, addigra a szülők be is szállhattak vének tanácsába, most meg előttük van még utána egy fél élet.

Az miért nem elfogadható megoldás, hogy családalapításra a pár korkülönbségétől függetlenül az a jó pillanat, amikor mindkettőnek van már valamilyen egzisztenciája, jövőképe, elképzelései az életlehetőségeiről a bulizáson kívül is?

A szülőképességnél és a családalapításnál, illetve párválasztásnál alapvető hátrányként kezelitek a nők egzisztenciális stabilitását, mindenféle romboló hatást társítotok a tanuláshoz, munkához, karrierhez. A gyerekszülés, családfenntartás, esetleg válás szóba kerülésekor azonban azonnal fordul a kocka, a nő anyagi kiszolgáltatottsága, önfenntartáshoz elégtelen keresete, másra utaltsága a kritikák legfőbb céltáblája.

Tehát ha elfogadjuk, hogy nem lehet egy seggel két lovat megülni, lehet, hogy el kellene gondolkodni valami olyan megoldáson, ami eddig mondjuk még nem fordult elő a történelemben?

Caravella
Olvasó
Caravella

“Ahol születési indokok egyáltalán tudatosulnak, ott maga az élet vált már kérdésessé. Ott elkezdődik a születésszám „ésszerű” korlátozása – amit már Polübiosz Görögország végzeteként sirat, de ami persze már előtte is régóta szokásos volt a nagyvárosokban, és a római korban szörnyű méreteket öltött – , amit kezdetben az anyagi kényszerűséggel magyaráznak, de aztán nagyon hamar már semmivel sem fognak indokolni. Ott kezd (mégpedig a buddhista Indiában ugyanúgy, mint Babilonban és Rómában ugyanúgy, mint a jelenkor városaiban) a női „élettárs” – választás is szellemi problémává válni – a paraszt és minden természeti ember anyát választ gyermekeinek. Megjelenik az „ibseni házasság”: a „magasrendű szellemi közösség”, amelyben mindkét fél „szabad”, szabad mint intelligencia, „szabad” a vér növényszerű unszolásától, mely szaporodni akar; Shaw mondja ki végül is a lényeget: „…az asszony nem emancipálhatja magát, ha nem dobja el magától nőiességét, kötelességét férjével, gyermekeivel, a társadalommal szemben, mindennel szemben, ami nem ő maga.” Az ősasszony, a parasztasszony, anya; gyermekkorától kezdve vágyott minden női sajátossága ebbe a fogalomba fut össze. Most azonban megjelenik az ibseni nő, a barátnő – az egész világvárosi irodalom legfőbb hősnője a skandináv drámától a párizsi regényig. Gyermekek helyett lelki konfliktusai vannak, a házasság iparművészeti feladat, és az lesz a legfőbb probléma, hogy a felek „kölcsönösen megértsék egymást”. Teljesen mindegy, hogy egy amerikai dáma azért nem talál elég okot a szülésre, mert nem akar kihagyni egyetlen szezont sem; hogy egy párizsi nő azért, mert attól retteg, hogy szeretője kereket old; vagy egy Ibsen-hősnő, mert „önmagának akar élni”. Mindannyian önmaguknak akarnak élni és mindannyian terméketlenek.”

Szomorú szingli, szeresd Spenglert!

 

 

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Hm. Kedvenc ideám, hogy a férfiak azért nem olyan sekélyesek, mint amilyennek a valódi véresszájú nősoviniszták próbálják őket beállítani, de aztán benézek ide, elolvasok pár okosságot tőletek, és csodálkozva látom, hogy minden erőtökkel azt bizonygatjátok, hogy de, olyan sekélyesek, és ez így van rendjén leginkább, aki mást akar gondolni, az egyenesen férfiellenes.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Úgy érted, zavar-e, hogy a 20-as pipihusira vágyó, önmagukkal és sorsukkal elégedetlen pasik nem feltétlenül rám csorgatják a nyálukat, vagy a 40-en túli ősmacsók nem az én bociszemeim csillogásában akarják viszontlátni a kopottas farktollaikat? Hát nem, köszi, e nélkül megvagyok.

Sőt, inkább zavar az értelem és megbecsülés szándékának hiánya a nyálcsorgatva bepróbálkozó fazonoknál. Mondjuk egy ideje már nem vagyok szingli, de azért a nicket megtartom, mert szórakoztató, ahogy egy idő után ezzel kezdtek személyeskedni :-D

Amúgy veled mizu? Vagy annyira tökéletes, hogy megszerezzen magának egy 18 éves bombázó? :-D

Naooo
Olvasó
Naooo

“Mondjuk egy ideje már nem vagyok szingli”

Úgyis vége lesz. Minél előbb.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

DennisVT
Újságíró

Ez nem sekélyesség – vagy ha akarod tarthatod annak. Ez biológiai realitás. De nyugi, a top kanokon kívül, akik nagyon kevesen vannak, szinte senkinek sem elérhető komolyan hosszútávon egy 22 éves szépségkirálynő.

Mindezt figyelembevéve elég pragmatikusak vagyunk ahhoz, hogy szépen besoroljunk oda, ahova a lehetőségeink engednek.

A termékenység jeleire bukás pont olyan “sekélyes”, mint a stabil háttérhez való ragaszkodás. A nők ösztönei azt diktálják, hogy azokra a pasikra izguljanak, akik feltehetően képesen mindenféle biztonságot garantálni, és jó génállományt (hipergámiát figyelembe véve), mi pedig a fentiekre. Egyik sem különb vagy erkölcsösebb a másiknál.

Még valami: a tizes skáláinkban gyakorlatilag nem játszik szerepet az emberi tényező. Az összeillés. A hasonló világnézet, haosnló gondolkodás/értékrend. Hanem gyakorlatilag csak a külső. Az, amit fel tudsz mérni 20mp alatt. Persze ezt a pontszámot aztán árnyalják a belső tulajdonságok, akár nagyobb mértékben is. Szóval ezt a skálázást nem kritizálhatod ilyenekkel, mert nem erről szól.

Naooo
Olvasó
Naooo

Már hogyne lenne erkölcsösebb és különb elvenni egy gyufaárus lányt, mint nőként hozzámenni egy bankárhoz.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

A termékenység jeleire bukás pont olyan “sekélyes”, mint a stabil háttérhez való ragaszkodás.

Csak egy kósza gondolat… Miért is hibáztatjátok leginkább a nőket? A stabilitás túl gyakori, önkényes felrúgását és az ezzel való károkozást rójátok fel. Nem a megcsúnyulást. Van ebben a sorsnak némi fintora…

DennisVT
Újságíró

@libsi:

Amikor ezért hibáztatjuk a nőket, akkor nem a stabilitást rúgják fel, hanem a házasságot. A saját fogadalmukat. A közös életet, a gyerek családját. (Legalábbis asszem, hogy most a válásra gondolsz).

Kalman
Újságíró

A megcsúnyulás egy inherens tulajdonsága minden nőnek. Ezért értelmes férfi nem haragszik nőre. Mire egy nő végérvényesen megcsúnyul, addigra jó esetben unokái vannak, és belép a nagymamaszerepbe, ami megint csak egy tiszteletre és szeretetre méltó dolog. A probléma akkor keletkezik, amikor a megcsúnyult megöregedett nő csitrit próbál játszani.

Wastrel
Újságíró

@Kalman: Sztem a probléma itt is, mint mindig mindenhol már az ismerkedési szakaszban keresendő, mondhatni fejétől bűzlik a hal. Tehát az ismerkedési szakaszban már bekövetkezik az a diszparitás, amiről libsifemcsi barátosnénk nem szeretne tudomást venni, tudniillik hogy a hipergám női ösztönök megakadályozzák az öregedő, csúnyuló nő elfogadását.

Red pill körökben ugye széleskörűen hangoztatott elmélet az “alpha fucks, beta bucks”, azaz hogy a nők, amíg fiatalok és kívánatosak, leginkább az alfahímek, vagy legalábbis az erősen társasági figurák figyelmére áhítoznak, miközben a rendes, normális srácokat szarba sem veszik. Ezek a srácok azok, akik komolyan veszik a majdani szakmájukat, a tanulást, és a felelősségvállalást, keményen dolgoznak, hogy alap egzisztenciát teremtsenek maguknak, és ezek azok a srácok, akiknek nem sok babér terem a huszas éveikben, mondhatni láthatatlanok a nők számára. Még akkor is, ha egyébként jó közösségi arcnak bizonyulnak, és mentálisan is minden rendben velük. Az élelmesebb lányok persze rátelepedhetnek néhány ilyen fiúra, és elvetetik magukat legkésőbb a korai 20-as éveikben (és egyébként nekik van a legnagyobb esélyük egy hosszan tartó, boldog házasságra). Nézzük, a többi férfinek, akik nem ilyen szerencsések, milyen esélyeik vannak a randipiacon.

Az átlag srác, aki nem rendelkezik alfahím tulajdonságokkal (fontos itt megjegyezni, hogy egy természetes alfahím nem feltétlenül gazdag, azoknak van igazuk, akik azt állítják, az igazi alfahím vagyon nélkül is hozzájut rendszeres szexhez), a következő lehetőségek előtt áll:

– Egészen a 30-as évekig, amíg meg nem lesz az alap státusza, nem foglalkozik a nőkkel, szüzen marad, és csakis karrierjére és hobbijára koncentrál, legyen az bármi. Na ez az a szituáció, ami teljesen életszerűtlen és elképzelhetetlen, mert a férfi valamikor 16-24 éves kora között rendelkezik a legnagyobb szexuális feszültséggel, ami azt jelenti, hogy ha ebben az időintervallumban nem jut szexhez, az az elkövetkező éveire súlyos bélyeget nyom, életminőség-romlás, depresszió, akár a motiváció teljes elvesztése lehet a “jutalma”. Nem véletlenül házasították régen a fiatalokat már 15-16 éves korban, egészen praktikus okai voltak (attól függetlenül, hogy nem XXI. század-konform megoldás).

– Megpróbál csajozni, de minden egyes sikertelen próbálkozás csak frusztrációit gyarapítja. A következmények ugyanazok lesznek, mint fentebb, megspékelve egy nagyon durva kiégettséggel, melynek fontosságát szintén kibontom mindjárt.

– Csajozógépet farag magából PUA módszerekkel, ezáltal a saját maga elfogadását a nőknek alárendelve (kötve hiszem, hogy aki lelöki a nőket a társadalom által emelt piedesztáltól, az hajlandó volna a későbbiekben nősülni). Kvázi fél-alfahímmé válik, aki státusza fejlesztéséről letér egy amolyan ösztön-kielégítős irányba.

Ezek jellemzik a béta férfi 20-as éveit. Most lássuk csak, ezeket az alap lehetőségeket továbszőve a 30-as évekbe milyen következtetésre jutunk. Fontos közbeszúrandó tényező, hogy a 30-as években a szerencsétlen bétahímek már nem láthatatlanok a nők számára, ám nagyon sokszor csak valamiféle komoly haszon reményében akarnak velük kapcsolatba lépni.

– A nőkkel korábban nem foglalkozó, státuszt teremtő férfi jogosan sérelmezi, hogy számára már csak a falnak ütközött 30-as nők jutnak, akik iránt nem érez vonzalmat (ezt is kifejtem alább).

– A kiégett férfi általában nőgyűlölővé válik, és bosszúvágya alapból képtelenné teszi a családalapításra és házasságra. Általában ellépnek MGTOW vagy red pill irányba, és bár keményen dolgoznak egzisztenciájuk és saját maguk fejlesztésén, a keletkezett többletstátuszt nem akarják megosztani egy nővel, mert teljesen jogosan úgy gondolkodnak, hogy “ha nem kellettem neked életed 10 legjobb évében, akkor ne kelljek neked az elkövetkező 40 legrosszabban sem”. Persze a szexuális frusztráció – csökkentett mértékben bár, de – fennáll, így aztán az ilyen férfiakból gyakran érzelem nélküli “varrógépek” lesznek, akik megtanulják, hogy kell egy nőt elcsábítani az ágyig, de hülyék lennének elköteleződni.

– A PUA férfiből vagy szánalmas mangina lesz (lásd Mystery), vagy rájön, hogy ha házasság nélkül is hozzá tud jutni rendszeres szexhez, ám ezen felül a nők semmit nem tesznek hozzá az öröméhez, meg ráadásul a családalapításhoz is túl öregek ezek a nők, hát megmaradnak a rövid távú kapcsolatoknál.

– A fenti 3 kategóriáért való (korábbi évek során nem létező) versenybe ekkorra már bekapcsolódnak a következő kategóriájú nők: karrierista szinglik, egyedülálló anyák, illetve a falba beleütköző, volt alfakörhinta-lovagló ribancok. Ezek azok a nők, akikkel való kapcsolatot a red pill határozottan megtiltja, márpedig amelyik férfi életminőséget rontó frusztrációkkal teli 20-as éveket kénytelen leélni, az előbb-utóbb felfedezi a red pill valamely változatát (nem feltétlenül csak a Reddit Red Pill közönsége létezik, akár hazai gyártású blogposztok tömkelegét is megtalálhatjuk arról, miért nem érdemes a bizonyos fajta nőkkel kapcsolatot kezdeni).

A fenti megállapítások csak bemelegítő, de mindenképp szükséges információk a következő állítás megértéséhez. Lássuk csak, miért nevezhető öregnek egy szingli, 30-as nő a 30-as férfi számára.

Lássuk először is a randipiacról kiesett egyedeket, ők az alfahímek (kb. 10%), illetve a huszas éveikben házasodott béták (kb. 20%), akik házassága a 30-as éveiket is sikerrel bírta. Az alfahímek továbbra is hozzájuthatnak szinte korlátlan mennyiségű puncihoz, ráadásul fiatalokhoz, mert a 30-as nők azért már kezdik felismerni, mennyire átbasszák őket ezek az alfahímek. Emiatt a tény miatt a 30-as nők szempontjából jobbára irreleváns az alfahímek jelenléte.

Lássuk csak a randipiacon ragadt 70%-nyi férfit, illetve a hozzájuk kapcsolódó nőket. Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy a sikeres párkapcsolatra való esély nem csak azzal csökken nagymértékben, ha a férfi a huszas évei során nem szerez elég tapasztalatot, nem jut minőségi szexhez, hanem az is, ha nem találja meg az igaz szerelmet, mert a bétahímek általában szentimentális típusok, de a férfiak BIOLÓGIAI OKOKBÓL bekövetkező szexuális frusztrációja a szexért való kuncsorgást előrébb helyezi a szerelem keresésénél, és ha ez a frusztráció fölékerekedik a szentimentális érzéseknek (ami a nő piedesztálra emeléséért felelős), valamint tartósan elnyomja azokat, akkor szükségszerűen bekövetkezik a férfi kiégése. Lássuk a különböző nőkategóriákat, akikből “válogathatnak”:

– Karrierista szinglik: Elköteleződésre és valódi szeretetre képtelen, érzéketlen hárpiák ők, akik belső tulajdonságaikban már férfiakká váltak. Faszhervasztó viselkedésük mellett kiváltkép irritáló a hipergám ösztöneik maximális láthatósága, ami minden illúziót azonnal lerombol velük kapcsolatban, illetve förtelmes okoskodásuk, aminek kapcsán azt gondolják, hogy ha összeseggeltek büfészakon egy diplomát, már jogot formálnak abba, hogy bármilyen, tényleges IQ-t igénylő területre is belepofázzanak.

– Egyedülálló anyák: Két csoportjuk van, akik házasságba szültek gyereket, de a béta eltartójuk nem bírta elviselni őket (nagyon gyakran itt véletlenül pottyant be a gyerek, ismerjük ugye az ilyen sztorikat), a másik pedig az ún. “alfa-özvegyek” kategóriája, akik egy alfahímmel csináltatták fel magukat, akik ugye basznak őket eltartani, ezért aztán egy béta-eltartót keresnek. Az ilyen nőknek, ha véletlenül sikerülne egy ilyen palimadarat kifogniuk, gyakran az új eltartót is megajándékozzák egy kakukkfiókával.

– Faszkörhintáról leesett partyribancok: Na ők a leggusztustalanabb átverés a Földön. Mivel csak a legritkább esetben van gyerekük, a bétahímek gyakran szeretik őket választani, mert elhiszik azt a mesét, hogy már érettebbek lettek, és képesek az elköteleződésre. A hipergámia azonban megakadályozza ennek a vágynak az érvényesülését, az ilyen nő egy kapcsolatban mindig félre fog kacsintani, és szintén nagy az esélye egy kakukkfióka születésének. Az ilyen nőknek egy stabil, biztonságot nyújtó, ámde az általa megszokott izgalmi szinthez képest unalmasabb férfi nem alternatíva a bizsergő punci hívószava ellen.

Nyilván nem csak ennyi kategória létezik, de most kizárólag házasság és gyerekvállalás szempontjából vizsgáltam a kategóriákat, így azokkal nem kell foglalkoznunk, akik nem akarnak gyereket, homoszexuálisok vagy egyéb biológiai okokból nem képesek szaporodni. Ha a fenti három nézőpont-kategóriát egy normális logika mentén összekapcsoljuk (20-as férfi frusztrációi – 30-as férfi – 30-as nő), röviden a következő megállapításokra juthatunk:

– A bétahímek elég nagy eséllyel soha nem fognak megfelelő minőségű nőhöz jutni, mind párkapcsolatra alkalmatlan lesz, mire őket hajlandóak észrevenni. Ez a tény – kombinálva a 20-as évek frusztrációival – nagyon durván deformálja – bizonyos esetben meg is szünteti – a férfi családalapítási késztetéseit.

– Gyakorlatilag bármiféle szempont alapján is vizsgáljuk ezt az áldatlan jelenséget, egyértelműen láthatjuk, hogy NEM LEHET fejlődési fokozatokat csak úgy átugrani. Ez az állítás egyébként az élet minden területére vonatkozik. Aki béna a csajozásban, nem fog csak a frusztrációi okán szexhez jutni. Itt lép érvénybe az általam megfogalmazott időeltolódás törvénye, ami azt mondja ki, hogy a múltban összegyűjtött lemaradásait a férfi nem tudja addigra bepótolni, mint azt a normál társadalmi elvárások diktálnák, mert ez egyszerűen lehetetlenség. Az a legmegfelelőbb döntés ilyenkor, hogy a múltat meggyászolja, elengedi, és szépen, a maga tempójában felépíti önmagát a nulláról, ha kell, akár jelentős elmaradással küzdve kortársaihoz képest. Ez maga után vonzza azt is viszont, hogy a férfinek nem kötelessége eltűrni, hogy a faszkörhintát meglovagló ribancok rendelkezésére álljon, amikor azokra hírtelen rájön a szülhetnék, hanem szépen itt is végigjárja a szamárlétrát, azaz teljes egészében jogában áll onnan folytatni a csajozási próbálkozásait is, ahol abbahagyta. Ha tehát utoljára 10 évvel korábban szexelt egy 19 éves lánnyal, akkor 30 éves korában nyugodtan választhat 20 évest, és ez a csaj – a rendelkezésre álló, immáron stabil egzisztencia végett – eszméletlen fel fog nézni rá a hupergám ösztönei miatt. Persze egy csomó hülyeségeit el kell viselni ezeknek a fiatal csajoknak, de legalább fiatalok és kívánatosak.

– Kiegészítő állítás, hogy személy szerint eléggé kételkedem abban, hogy az ember alapvető biológiai kódja az a szaporodás, tehát a génállománya továbbörökítése volna, inkább a szexhez való jutás, ami mozgatja a férfi ösztöneit, ami persze szükségszerűen maga után volna az utódok egymás utáni kipottyanását is (biológiai értelemben mondom, nyilván a modern társadalom ezt a programot eléggé megerőszakolta a fogamzásgátlóval, de pont ez mutatja legjobban, mennyire nem kizárólag a szaporodásról szól a párkeresés).

Mi a megoldás? Nos az egyetlen, teljesen kielégítő megoldás, amellyel mindkét fél jól jár, az az a szisztéma, amikor mindketten nagyon fiatalon kerülnek össze, még tapasztalatlanul, és egymást megismerve, majd egymást segítve és támogatva közösen jutnak túl az élet nehézségein. És akkor ezzel megint visszajutottunk a házasság és monogámia szentségéhez. Egy olyan férfi, akiért a nő feláldozza saját szépségét, hamvasságát, fiatalságát, nyugodtan érezheti magát egy életre kárpótolva, és ösztönözheti magát az utódok eltartására és a gyereknevelésben való aktív részvételre (igen, létezhetnek kőgeci férfiak is, akik a fenti állapotot alapul vevő alkut is felrúgnák, de itt most a nagy többségről beszélek). Magyarán az egyetlen a módszer arra, hogy a 30-as nőket ne tartsuk öregnek egy párkapcsolat ELKEZDÉSÉHEZ (tehát nem a megtartásához), ahhoz az kell, hogy a fiatalságát és termékenységét ránk áldozza. Igazából az se baj, ha más nő szül nekünk gyereket és később útjaink mégis kettéválnak, ekkor, ha a férfi kiköt egy 30-as nő mellett, nem fogja azt leöregezni, mert megkapta az élettől azt, amire biológiai programja predesztinálta, még ha nem is ugyanattól a nőtől.

A fenti állítás kiválóan igazolja a red pill tanokat, miszerint pl. egy egyedülálló, elvált anya kizárólag egyedülálló, elvált apával érhet el boldog párkapcsolatot, nem pedig a 30-as egyedülálló férfiakkal, akik odáig láthatatlanok voltak számára, ám most mégiscsak jó szolgálatot tehetne a pénze. A 30-as egyedülálló férfi, ha nem volt korábban stabil párkapcsolata, ha már így alakult, jobban teszi, ha egy termékeny, 20-as nővel köti össze az életét, magyarul a szerelmi idősíkját a rajtvonalnál kezdi el, ott, ahol legutóbb elakadtak a próbálkozásai, nem pedig a láthatatlanságból kilépve azonnal a levedlett 30-as szingli nőket hajkurászni. A 30-as nő pedig maximális szeretetre, támogatásra, boldogságra jogosult akkor, ha olyan párkapcsolatban él (preferáltan, de nem kötelezően házasság), amikor együtt idősödik / öregszik meg a vele egykorú férfival, feltéve, hogy a fiatalságát is neki szenteli. Amikor közösen öregszik meg a 2 fél, mindketten átélik azokat a változásokat, aminek köszönhetően a férfi a nőt mindig vonzónak fogja találni és mindig szeretni fogja, legyen az akármilyen “öreg”, míg a korábban sikertelen, fejlődési fokozatot kihagyni kénytelen férfi és a 30-as nő frigye előre láthatóan tönkre fog menni, mert az első adandó alkalommal, amikor valahogy lehetősége lesz a kiesett puzzle-darabkát pótolni, le fog lépni egy fiatal, csinos nővel. Az időeltolódás törvénye nem kíméli azokat, akik alapvető biológiai/genetikai/evolúciós késztetéseket akarnak álracionális indokokkal lesöpörni az asztalról.

Persze létezik egy másik megoldási módszer, csak ha előbb hullik bele a Föld a Napba, semmint ez megvalósulhasson: egyszerűen eliminálni kell a nők hipergám ösztöneit. Ezáltal a nők által a férfiak részére bocsátott szex mennyisége sokkal egyenlőbb eloszlást fog mutatni, és a fiatal, béta férfiak frusztrációja eliminálásra kerül. Nyilván itt is lesznek durva ellenvetések (továbbra sem mindenki szeretne osztozni egy olyan ribancon, amit 20 másik férfi is megdugott), de gyakorlatilag minden tényező, ami a fent ábrázolt sokféle diszparitásokat okozza ezzel eliminálásra kerül. Semelyik férfi nem lenne frusztrált még akkor sem, ha egy levedlett 30-as nőt kell feleségül venni, hiszen ő maga is hozzájuthatott a megfelelő mennyiségű tapasztalathoz. De mondom, ez totál utópia.

Kalman
Újságíró

Egyre jobban tisztellek az erőfeszítéseidért, amivel meg akarsz érteni minket :-).

menzura
Olvasó
menzura

libsifemcsi….. tapasztalati, azaz empirikus megfigyelések, életszerű sorozata az, hogy a nők a saját nemükkel is legalább olyan aljasak mint velünk ffi-akkal. Mire gondolok? Arra, hogy lépten nyomon hallani, ahogyan egy korban fiatalabb bombázókat, hogyan nevezik,. Igen, úgy is, ahogyan te is teszed. Olyan jelzőket aggatnak rájuk, hogy azt bármelyik focidrukker csapat B közepe is megirigyelhetné. Továbbá: a divat, az öltözködés…nem nekünk, ffi-aknak akarnak tetszeni, hanem egymással állnak “versenyben”. Mondjuk ezen tényleg lehet jókat röhögni,  főleg amikor egy 45 éves milf, nagyon szeretne a ruhája által 22-nek kinézni. Vagy amikor tökéletes transzvesztitának sminkeli magát. A fiatalság szép. Igen, egy 20 éves pipvel nem lehet testi adottságok szintjén versenyre kelni. Ez van. Megbecsülés hiánya, írod….nos meg kell felelni, és akkor kapsz megbecsüt.

Kalman
Újságíró

Pont ez a lényeg, hogy ha veszed a bátorságot és egy férfira bízod magad fiatalon, és cserébe gyerekeket szülsz, akkor nem kell két segget megülnöd.

Egyébként azzal egyetértek, hogy manapság megvan a veszélye annak, hogy az apa elhagyja a családját. Ez ellen emberismerettel lehet némiképpen védekezni. Illetve megfelelő tartalékok felhalmozásával el lehet érni, hogy ne kelljen szegényházba vonulni azonnal ha lelép a férj. De várhatóan még az egyedülmaradást kockáztatva is jobban jár így egy nő, mintha 30 évesen kezdene apát keresni.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

A 20 éves lányka, amint családalapításra adja a fejét és emberismerettel védekezik az esetleges elhagyás ellen? Ugye ezt te sem gondoltad egészen komolyan? :-) Sőt, ugyanez a lányka még valamiből, akármiből (a férje vagyonából ugyebár nem, mert az már megint csúnya élősködés) saját tartalékot halmoz fel rossz időkre.

Ez így eléggé sántít. Ez nem egy 20 éves csitri gondolkodásmódja. Én voltam 20 éves csitri lány, neked honnan a tapasztalat? :-)

DennisVT
Újságíró

Jól kell választani. Nem a legnagyobb alfa-kan lesz a jó választás. Egy 20-23 éves lányért, ha tisztában azzal, hogy milyen értékeket keres benne egy férfi, és ezeknek igyekszik megfelelni, akkor sorban fognak érte állni az olyan férfiak, akinek azzal telt az elmúlt 6-8-10 évük, hogy megfeleljenek neki, vagy egy hozzá hasonlónak.

Egy valami biztos. Gyakorlatilag bármit is keresel egy férfiban, évről évre kevesebb esélyed lesz olyat találni, akit egy évvel azelőtt még találhattál volna.

Régen egy 20 éves lány mellett még ott állt az anyja, aki még alig múlt 40 és már van rálátása az életre, és az apja, aki oda tudott figyelni, hogy jól válasszon a lány.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

ha tisztában azzal, hogy milyen értékeket keres benne egy férfi

Most írtátok le, hogy 80%-ban külső, szaporodóképesség, fiatalság. Innentől nem értem, mi baj a plázanyuszikkal, mivel látványosan a keresletnek kívánnak megfelelni. Jól is csinálják. És ha ez a kínálat, amit az egyértelmű kereslet generál, akkor tényleg kurvára nem értem, mi kell még? Úgy tűnik, egyszerűen csak zavaró, hogy a célcsoportba nem tartozó nők nem tűnnek el nyomtalanul, mikor lejár a szavatossági idejük :-)

DennisVT
Újságíró

@libsi

Te most tényleg nem érted, vagy csak játszod magad? Teljesen tisztán leírtuk már párszor, hogy abban játszik 80% szerepet a külső, hogy vonzónak találjuk-e a nőt. És nem, ennek nem kell 10/10es külsőnek lenni, sőt 8/10nek sem. Ez csak annyit jelent, hogy a nő külseje mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy érzünk-e vonzalmat vagy sem.

Ezután a lényeg nyilván a belső tulajdonságokon van, a nőiességen, az alapvető női pozitív értékeken. Erre vonatkozik, amikor azt mondom, hogy “ha tisztában van azzal, hogy milyen értékeket keres benne egy férfi”. Nem igaz, hogy ez nem tökvilágos szájbarágás nélkül:)

A plázacicák semmiben sem felelnek meg, ugyanis a külsejük háromnegyede mű, valódi szépség sokkal kevesebb van. Belső tulajdonságait tekintve pedig gyakorlatilag semmi. A pénzköltéshez értenek, és a vihogáshoz.

Ha már példát akarsz, akkor egy igazi csinos falusi 20 éves menyecskét képzelj el.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Dennis, ezt beszéljétek meg Kalmannal. Ő a 80%-ot egyértelműen a párválasztásra írta :-)

Várj, leírom cipőkkel, az nekem sokkal jobban megy. A Denis-féle verzióban tehát a cipő szépsége 80%-ban befolyásolja, hogy vonzónak találom-e, majd utána mégis az alapján választok, hogy mennyire kényelmes, milyen tartós és mi az ára. Ez esetben állandóan csúnyácska nagyicipőim lesznek és egyre frusztráltabban álmodozom arról, hogy ha a világ nem lenne ilyen elbaszott, lehetne egy Blahnikom is. A radikális cipőtervezőket hibáztatom, mert szerintem ők okozzák, hogy a nagyicipők uralma tart.

A Kalman-változat szerint a cipő szépsége 80%-ban befolyásolja a választásomat, a maradék 20 a kényelem és társai. Ez esetben gyönyörű cipőim vannak, de vagy járni nem tudok bennük, vagy szétesnek a lábamon. Egyre frusztráltabban álmodozom a Blahnikról, a radikális cipőtervezőket hibáztatom, hogy az én szép cipőm miért nem olyan kényelmes, amilyennek megálmodtam.

Viccet félretéve: egymásnak ellentmondó preferenciák, ellentmondásos választások.

 

DennisVT
Újságíró

@libsi

Ez esetben állandóan csúnyácska nagyicipőim lesznek

Nem. Ennek semmi értelme. A nő vonzó kell legyen, ezt a kitételt nem dobod ki. Tehát a te analógiádból: megkeresed azokat a cipőket, mindet, amelyek megfelelnek a külsőségekbeli elvárásodnak : tetsszen. És ezekből a cipőkből kiválasztod azt, amelyik a legkényelmesebb, amelyik a legjobban megy a te stílusodhoz, azokhoz a ruhákhoz, amiket többnyire hordasz, amelyik belefér a büdzsédbe, stb.

A végén simán lehet, hogy nem a legszebb cipőt veszed meg. Sőt, elég valószínű. Az, hogy tetsszen a cipő, az egyfajta beugró. Ha az megvan, jöhet a többi. A poén az, hogy ha van 100 cipő a boltban, abból nekünk akár 40-50 is tud tetszeni. Sőt, sokaknak még több is. Szóval ez nem egy marha szűk keresztmetszet, de azért létezik, és fontos. Tulajdonképpen a belső tulajdonságok szűkebb keresztmetszetet adnának, csak azok megítéléséhez nem elég fél perc. És hiába qrvakényelmes, és tök olcsó, meg tök jó dizájn, meg tökre megy a táskához, ha ránézésre nem tetszik.

menzura
Olvasó
menzura

libsifemcsi…. kérlek, ne már…. ennél te sokkal intelligensebb vagy, amiért nagyon tisztellek. Kiragadsz egy mondatot, és annak adsz olyan értelmet amelyet nem tartalmaz. Kérlek… ne már..

A plázacicus, jó valamire, gondolom sejted… azon túl a hímekbe kódolt EVOLÚCIÓS kényszerek arra is sarkalnak, hogy megszerezd, hogy közösüljetek, párosodjatok, és ezen felül még sok sok járulékos haszna is van. Önbecs, büszkeség, meló/eredmény… stb. Nőként nyilván nem láthatod ezt, ezért igyekszem megvilágítani. Továbbá:  ténykérdés hogy az alfahímek nem igazán valóak sztem a házasságra. Jól példázza ezt, amikor a leányka elalél az alfa ‘tökéletes’ charme-jától, szövegétől, a fekete metál/alufelni/nagy zenés/20 éves spotkocsijától. Oszt választ… sejted kit? Úgy van.  Majd kiakad azon amikor alfaapu, a barátnőjét úgy szétkeféli hogy hugyos lesz a lepedő. Mondjuk itt a barátnő is megér egy misét igaz? Aztán persze a hibás az  elkureszolt választásáért a férfiak farka ( úgy általában minden ffi-é) és még véletlenül sem az, hogy őt mire nevelték, vagy mire nem, hogy a rossz választásáért Ő a hibás, nem más. Ezt beismerni, nem megy, mert nincs meg a kellő intellektusa. Ha meglett volna, akkor nem került volna ilyen helyzetbe. Ráadásul egy alfa csajának lenni, presztizs, rang. Mélyen dekoltált bugyiban feszíteni a sportkocsi  kiült anyósülésén, még az alfácska ezzel azzal sefetel, majd este végighúzni 4-5 vidéki diszkón, hadd lássa a pór nép, mekkora Jász Károly (ejdsd: Jasz Kari) vagyok. Ehhez asszisztál a testével, majd gyün az öntudat, vagy inkább egy tök frusztrált “barátnő” aki kiokosítja. Persze feminonáci ideológiával. A következményeket borítékolhatod.

Kalman
Újságíró

Én pontosan tudom, hogy ma nem így működik a világ. Azt mondom, hogy ha lett volna eszünk és nem jöttünk volna el libsi-femi irányba, akkor ma is így működne. És ez lenne az ideális, és az a néhány ember, aki elég szerencsés hozzá, hogy megtehesse, annak így érdemes élnie.

Egy mai 20 éves nőnek fogalma sincs a világról, mert a Disneytől, meg a feministáktól tanult mindent. Az meg nem éppen használható tudás. De ettől még nem kizárt, hogy fel lehet úgy nevelni egy lányt, hogy 20 évesen érett nő legyen. Én azt állítom, hogy tulajdonképpen nem is lenne nehéz, csak a hülyeségtől el kell zárni, és helyette használható dolgokkal kell traktálni.

A megtakarítást a szülőknek kellene adnia: szerintem teljesen halálos rendszer az, hogy a gyerekek lényegében anyagi háttér nélkül indulnak az életnek. Persze ez is túlságosan idealistának tűnik, de valójában nem lehetetlen. Igazából a társadalom individualizálása elérte azt, hogy az emberek úgy érzik, hogy senkire nem számíthatnak (csak az államra), mindent maguknak kell megteremteniük. Ez így nagyon nem normális, az állam és a tőke hatalmának való tökéletes kiszolgáltatottságot eredményezi. Az emberek egymás közötti bizalmát helyre kell állítani. Ezt pedig a családban kell kezdeni.

Ezenkívül biztonsági hálót kell hogy adjon a család is. Jó esetben a szülők is (ugye ha 20 éves korban születnének a gyerekek, akkor sokkal jobban lehetne számítani a nagyszülők segítségére is, mint ha 30 évesen), illetve a testvérek (amit persze megintcsak az eszement egykerendszer tesz lehetetlenné). Engem például úgy neveltek, hogy ha a közeli rokonok közül valaki bajba jutna, akkor kötelességem lenne segíteni neki.

És ha nincs megtakarítás által adott biztonsági háló, ha nincs használható emberismeret, akkor még mindig áll amit zombi próbál megértetni veled: minden elvesztegetett évvel rosszabb esélyekkel indul egy nő a párkapcsolati piacon, tehát akinek semmije sincs, az pont a legnagyobb kincsét vesztegeti a várakozással.

Én ahogy ezen kommentből is látszik egyáltalán nem csak a feminizmust tartom egyedüli bűnösnek, hanem a társadalom változásainak egyéb aspektusait is. De az is igaz, hogy ezek úgy tűnik, hogy együtt járnak, nem lehet teljesen elkülöníteni őket. Ezért minden fronton egyszerre kell rendet tenni. Leginkább a fejekben.

Tulajdonképpen oda jutunk, ami nyilvánvaló a párkapcsolati aspektus elemzése nélkül is: tartalék és hátország nélkül a mai világban az élet orosz rulett. De akkor már legalább csak egy golyó legyen a tárban, ne 5.

És még egy dolog: én azt gondolom, hogy a házassági eskü értelmében a férj nem teheti meg, hogy elhagyja a családját és nem hajlandó finanszírozni a gyerek nevelését. Tehát a gyerektartást igazságosnak tartom abban az esetben, ha a férfi kezdeményez ok nélkül válást, vagy ha a nő megalapozottan válik. A kérdés az, hogy a gyakorlat igazságos-e? Én bevallom, hogy közeli információval nem rendelkezem a témában, ezért nem is szoktam hozzászólni ezekhez a vitákhoz. Az apasági teszt tiltása, illetve az apa adósok börtönébe küldése – ami külföldön már bevett gyakorlat számomra kiveri a biztosítékot, de ezek itthon még nem elterjedtek. Az apának a gyerektől való jogtalan elzárásáról távolabbi ismerőstől már hallottam. Ezek az esetek is dühítenek.

És még egy dolog :-). Én azt gondolom – sokakkal ellentétben -, hogy a társadalmi problémákat kevésbé a szabályozás hibája okozza, mint az emberek hibás nevelése. Két elméletre alapozom ezt az állításomat. Az egyik a kötődés elmélete, ami szerint 3 éves kor előtt eldől, hogy milyen lesz az ember kötődési mintázata. Aki nem biztonságosan kötődő mintázatot kap csecsemő korában, az sokkal nehezebben tud stabil párkapcsolatot kialakítani. Márpedig ez a csecsemők nevelésén (gondozásán) múlik. A csecsemőket pedig az anyáknak kell(ene) gondozniuk, mert csak ők tudják őket szoptatni.

A másik elmélet pedig a média általi programozottság elmélete. A média észrevétlenül nevel, programoz, átalakítja a gondolkodást. A viselkedési mintáinkat már nem a szüleinktől, rokonainktól tanuljuk, hanem a filmekből. Ennek pedig katasztrofális hatása van a társadalomra.

Amúgy én sem tartom rossz ötletnek a szabályozás változtatását sem, de nem azt tartom a legfontosabbnak.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Gyönyörűen levezetted, hogyan dobnád a kukába az emberi fejlődés eredményeit a középkortól kezdve. A nők oktatása, egyenlő részvétele a társadalomban kuka. Helyette marad a gyereknevelésre való kondicionálás. A nagycsalád szerepének visszahozásával azonban valamilyen szinten a férfiakat is korlátozod, hisz a nagycsalád rájuk is ró terheket, még ha több utat is enged számukra, mint a nők számára.

Viszont kukázod a humanizmust, az egyén életének értékét, újra utat nyitsz az emberéletet semmibe vevő területekért és erőforrásokért vívott háborúknak. Annak a mentalitásnak, amit most elborzadva nézünk pl. az arab világban, barbarizmust emlegetve. Ugye nem gondolod, hogy ha a család egészének boldogulása, az örökség, a közös vagyon a lényeg, akkor egyetlen egyed sorsa, élete bármit is számítani fog?

Nem gondolod, hogy oka van annak, hogy a történelem során az ember egy individualizmushoz, humanizmushoz vezető fejlődési utat járt be, nem pedig egy hangyaboly útját?

A görcsös igyekezeted, hogy a nőktől a szaporodásra való kényszerítés érdekében elvedd az alapvető egyéni jogait, sokkal messzebbre visz, mint a vágyott, engedelmes szülőgép.

Az a kommunista ideológia pedig, ami arról szól, hogy a gyereknevelés a nő kizárólagos dolga 3 éves korig, egyenesen nektek, illetve az apák jogaiért küzdő, egy fokkal normálisabb férfiközösségnek árt. A szoptatást persze tényleg nem tudja egy férfi megoldani, de egy rakás kutatás, gyakorlati tapasztalat támasztja alá, hogy a kicsik ugyanolyan kötődést képesek kialakítani az apjukkal is babakorban. Ugyanolyan fontos lehet az apa is, mint a cicitulajdonos mama. Aztán később lényegesen kevesebb érv marad az apák jogainak korlátozására is. Nem értem, miért nem megy a fejetekbe, hogy ha az egyiket akarjátok, akarni kellene a másikat is.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Elek, Elek… Már megint sikerült jól megértened a lényeget, gratulálok. Szerinted én verem a seggemet a földhöz, hogy a gyereket három éves korig az anyának kell nevelni, mert ő tud csak szoptatni?

Ez a kedvenc hisztitek, és közben végig sem gondoljátok, mennyit árt ez az állandó erősködés épp a férfiaknak, az apák jogaiért való küzdelemnek. De ha sarkítva kimondom, miről beszéltek, azonnal én vagyok a hülye.

Bocs, de ha nem tetszik, amit a tükörben látsz, azért nem a tükör a hibás.

Kalman
Újságíró

Ha a 2.1-es reprodukciós rátát célozzuk, akkor az általam javasolt 3 év kizárólagos gyerekezési időszak összesen átlagban 6.2 évet jelent egy nő életében. Ez az az “áldozat” amit meg kellene hozniuk a stabilitásért cserébe. És mivel a nők lettek erre teremtve ezt ők tudják ideális módon megtenni.

Nem teljesen világos nekem, hogy ha meglenne az emberek családokba szervezett hierarchiája, az miért vezetne az emberi élet értékének elértéktelenedéséhez? Én épp a mostani világban látom azt, hogy névleg persze nagyon fontos az emberi élet, de ha mondjuk egy férfi válás útján elveszíti a házát és utcára kerül, akkor senki nincs, aki felkarolná. Vannak emberek, akik megfagynak a fűtetlen lakásukban, mert nincsen senki akitől segítséget kérhetnének. Egy összetartó családban senki nem kerülhet utcára, mivel mindenki úgy van kondícionálva, hogy ő ezt nem nézheti tétlenül.

A menekültek barbarizmusát pedig végképp nem értem hogy lehet idekeverni. Európa pontosan azért nem tudja megvédeni most magát tőlük, mert képtelenek vagyunk felfogni azt, hogy felelősséggel tartozunk egymásért. Nem magasztos és ködös humanista értékekért vagyunk felelősek, hanem egymásért. A családunkért, a népünkért és a szövetséges népekért. Viszont nem vagyunk felelősek egy másik kontinensen élő idegen kultúráért.

A családalapítás fontosságára való nevelés azért még messze van a kényszerítéstől. De persze ezt az érvelési hibát már annyira sokat használja a néphülyítő média, hogy már fel sem tűnik. Nem, nem akarok senkit arra kényszeríteni, hogy anya legyen. Ha egészséges család és gyerekszerető, valódi értékeket közvetítenénk az embereknek, akkor a 95% magától is akarna családot, az 5% aki nem nem lenne probléma. A baj az, hogy az 5% nyomja le az életellenes ideológiáját a média segítségével a 95% torkán.

Azt már végképp nem értem, hogy a 3 évig otthonmaradást hogy lehet a kommunizmussal összekötni? Ez a politikai rendszertől ortogonális kérdés. Egyedül a totális kizsákmányolás eszméjével nem hozható összhangba az, hogy az anyák neveljék a saját gyereküket, mivel így kiesik húdemennyi GDP.

Én nem azt propagálom, hogy az apák ne foglalkozzanak a gyerekükkel. Sőt ez a lehető legmesszebb áll tőlem. Természetes, hogy az apa is foglalkozik az újszülött gyerekével – amennyit ideje engedi. Jó esetben minden nap néhány órát eltölt az apa is a gyerekével. Az elsődleges kötődés bárkihez ki tud alakulni, aki a gyereket gondozza, ezt én is tudom. De az is bizonyított, hogy a gyerek számára a legjobb, ha minél közelebbi vérrokon gondozza, és számomra az is nyilvánvaló hogy ennek az anyának kell lenni. A szoptatás miatt az első évben más úgysem jöhet számításba. És ezután pedig olyan erős kapcsolat alakul ki, amit dőreség elrontani annak az elvnek az oltárán, hogy patikamérlegen mérve ugyanannyit legyen otthon az apa is.

Amit te fejlődésnek hívsz, azt szabatosan változásnak kellene hívni. A fejlődés szóban implicite benne van, hogy a változás jó irányba történt, márpedig ez kétséges. És igen, a rossz irányú változásokat lelkiismeretfurdalás nélkül visszacsinálnám. Nem is csak a középkorig, akár még távolabbi múltba visszamenőleg is.

Virenzuola
Szerkesztő

Ha a gyerek három éves korig kizárólag az anyával van (a nagyobb testvérek még tovább is) otthon, az nemcsak, hogy az apák emancipációja ellen hat, de tulajdonképpen lehetetlenné is teszi azt, a későbbi évek során is.

Az az érzelmi kötelék, amely ekkor kialakul, alapvető viszonyulásokat épít be a személyiségbe, olyat ami a későbbiekben nem pótolható. Vagyis nem csak ezen időszak során kerül hátrányos helyzetbe kerül apa (a gyerek 0 és 3 éves kora között nő társadalmi pozíciója felértékelődik, a férfié leértékelődik),  hanem hosszabbtávon is, mivel minél egyenlőtlenebbül oszlik meg az anya javára a gyerekkel töltött idő annál jobban fog kötődni az anyához és kevésbé az apához a későbbi élete során is.

Az apa helyzetén túlmenően pedig látni kell azt is, hogy gyerek egészséges fejlődése szempontjából is az a legjobb, ha mindkét szülővel kialakít szoros érzelmi köteléket.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Kalman, a kapcsolatok némi történelemtanulás után eléggé nyilvánvalóak.

A humanizmus kialakulása előtti időszakban az volt a norma, amiről ti is írtok. A megélhetés, a vagyon, úgy általában az életcélok elérésének alapegysége nem az individuum, hanem a család volt. A közösség céljai előbbrevalók voltak, mint az egyén érdekei. Ebből adódott, hogy az egyén bármikor feláldozható volt a közösség érdekében. Szélsőséges esetben az egyén élete, de az életcéljai mindenképp. A nők esetében ez a gyerekszülés volt, a férfiak esetében az erőforrások biztosítása. A két cél érdekében lehetett háborúba küldeni a férfit, vagy tehetséget, egyéni célokat figyelmen kívül hagyva a családi, közösségi vagyon gyarapítása érdekében életpályát, életteret megszabni számukra, a női lét célja pedig kizárólag az volt, hogy utánpótlást termeljen ehhez. Az individuum önmagában értéktelen, feláldozható, pótolható, felcserélhető eleme ennek a rendszernek, akár férfi, akár női. A humanizmus megjelenésével vált egyre fontosabbá az egyéni cél és értelem, illetve lett elfogadott érték önmagában az emberi élet, kezdve a rabszolgaság intézményének fokozatos felszámolásával, a nők társadalmi szerepének szélesedésével, a gyermekek helyének és nevelésének változásáig.

Sokat változott a közösség fogalma, és nem tagadom, hogy az individuum szerepének fejlődése során akadnak túlzások, de nem hiszem, hogy a görcsös nemzethalál elleni küzdelemben ki kéne dobni a gyereket is a fürdővízzel együtt. Szerintem tudatosan szem előtt kell tartani, hogy változtak a társadalom céljai a gyerekekkel. Immáron nem az a legfontosabb, hogy a felélhető javak újratermeléséhez elegendő humán erőforrást biztosítsunk és fennmaradjon a családi vagyon (ez volt a feudális alapcél), hanem az, hogy az utódok számára jobb és jobb körülményeket teremtve a folyamatos társadalmi fejlődést segítsük a reprodukció révén. Az egyéni boldogság, a közösségi boldogság és fejlődés értékek, de az emberi társadalom fejlődése szempontjából új értékek, nem lebecsülni kell, hanem olyan reprodukciós rendszert kialakítani, ami ezt szem előtt tartja.

A három éves gyes meg komcsi találmány, ezekben az országokban van komoly hagyománya is. A szervetlen kultúrafejlődés erőszakos modelljének terméke. A családi szerepek fokozatos átalakulása helyett a komcsiknál azonnal termelőerő fokozásra volt szükség – traktoroslányok esete -, ami a családi élet modelljét agresszív módon, azonnal írta felül. A háborús károk helyreállítása után a hosszú gyermekgondozási idő bevezetésével próbálták a mesterséges beavatkozás okozta károkat szintén mesterségesen enyhíteni, mivel a szerves átalakulás lehetőségét sikeresen szétverték. Viszont az ezt támogató propaganda mély gyökeret eresztett a társadalomban, az eltérő modelleket komoly gyanakvással nézzük. Ráadásul a rendszerváltás utáni munkaerőpiaci problémák elfedéséhez is elővették néha ezt a propagandát, és nagyon nem akarunk leszokni róla.

Pedig nem ártana. Apai gyes, apa kötődésének erősítése a gyerekkel, kisgyerekes szülők részmunkaidős foglalkoztatása, munkahelyi bőlcsödei, óvodai rendszer támogatása, dolgozók szülők gyereknevelési feladatainak könnyítése nemzetgazdasági szempontból fontos előrelépés lehetne, és a 3 éves gyes (tudom, hogy nem így hívják, leszarom :-) ) ez ellen hat.

A nevelésben pedig igenis van helye az államnak is, már egészen kis kortól is, mivel a születéskor determinált, osztálykülönbségből adódó hátrányok kompenzálásában sokat segít. Kvázi esélyteremtő szerepe van a hátrányos helyzetbe született gyermekek számára. A nagycsaládos öngondoskodás erőteljes szorgalmazása azonban épp a születéskori hátrányok bebetonozását, az egyéni társadalmi mobilitás akadályozását szolgálja. Egyéni képességektől függetlenül kényszerít bele, hogy ott maradj, ahol születtél… Nem véletlen, hogy mindenféle mutatószámok közül egy társadalom demokratikus fejlettségét az egyéni mobilitás lehetősége nagyon jól mutatja.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Zombi, a humanizmusnak el kellett jutni egy magasabb fejlettségi szintre, mikor már nem csak bizonyos népek és bizonyos osztályok esetében volt arról konszenzus, hogy a humánuma önálló értéket képvisel. Addig a rabszolgatartás, a természeti népek leigázása, a kultúrák és népek közötti hierarchia, a születési előjogok alapján történő differenciálás teljesen természetes volt. Gondolj csak arra, hogy a gyarmati időkben Európa sok országában komoly fejlődés ment végbe a fennálló társadalmi rendben, pl. a feudális viszonyrendszer végleg eltűnt, a nép sokkal szélesebb rétege jutott képviseleti és érdekérvényesítési lehetőséghez, miközben semmi akadályát nem látták, hogy ehhez hasonló értéket tulajdonítsanak a gyarmati országok lakosságának, a sajátjukéhoz hasonlóan tiszteljék a kultúrájukat, társadalmukat  és pl. ne zsákmányolják ki. Épp az alacsonyabbrendűként kezelt népek erőforrásainak kisajátításával teremtették meg az anyagi bázist a saját társadalom fejlesztéséhez.

Egy borzasztóan hosszún ideológiai átmenetről beszélünk, ami talán Európában, az USA-ban és néhány fejlett demokráciában befejezett folyamat, máshol még most is tart. És nálunk sem olyan rég ért véget… II. világháború, kommunizmus, ugyebár. Ráadásul a befejezett ideológiai fejlődési folyamat, az alapelvekben létrejött konszenzus sem jelenti azt, hogy magától értetődően megilletnek minden embert a lefektetett alapjogok, bánásmód stb.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Zombi, én ideológiáról és eszmerendszerről beszélek, te konkrét történeti eseményekről és intézkedésekről. Soha a büdös életben nem leszünk szinkronban, mert akár napjainkból tudok olyan intézkedést mutatni, ami ellentétes az ideológiai fejlettségi szinttel. Gondolj csak a magyar közmunka programra, amiért oly sokan lelkesednek. Ideológiai szinten kimutatható benne az egyenlő bánásmód jelentős megsértése, némi modernkori rabszolgatartási effektussal fűszerezve.

Szinkronba lehetne hozni a kettőt, de a vita lényegét tekintve nem éri meg fél könyvnyi értekezést írni. Én már annak is örülök, hogy legalább a gyes kérdésében van némi egyetértés, az egy lényegi elem :-)

Naooo
Olvasó
Naooo

“A humanizmus megjelenésével vált egyre fontosabbá az egyéni cél és értelem, illetve lett elfogadott érték önmagában az emberi élet, kezdve a rabszolgaság intézményének fokozatos felszámolásával”

A humanisták a legnagyobb rabszolgatartók.

Kalman
Újságíró

@libsi, @valódi egyenlőséget: mindenféléket mondtatok, de konkrétan kiváncsi lennék, hogy hogy képzelitek el egy kisgyerekes család életét. Én amellett érveltem, hogy a gyerek 3 éves koráig az anya feladata kizárólag a gyerek gondozása és a háztartás vezetése legyen. A ti elképzelt eszményi családotok hogyan működne konkrétan?

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Nekünk még pontos forgatókönyvünk nincs, de már tervezgetünk. Az fix, hogy az apajelölt részt kér saját jogon a babából, szóval egyetértünk abban, hogy ez az első perctől közös feladat. Szerencsések vagyunk, mert mindketten olyan munkát végzünk, amit lehet egy kicsit variálni, és mindkettőnknek határozott szándéka, hogy átkonfiguráljuk a karrierünket a gyerek(ek) kedvéért, érdekében. Több otthon végzett meló, munkahelytől független projektek, esetemben távmunka. Már elkezdtem kicsit saját lábra állni, hogy ne a semmiből kelljen hirtelen várat építeni. A munkahelyemen is alapozgatom annak a lehetőségét, hogy függetlenként is számítsanak rám. A páromnak egyszerűbb, ő részben eddig is kötetlenül dolgozott. Valami olyan struktúra lenne az ideális, amiben a kettőnk összes munkával töltött idejéből kb. egy harmad tartósan fel tudna szabadulni a baba egyéves korától. Azzal viszont számolnom kell, hogy nekem az első év biztosan és teljesen kiesik, de ez bele kell, hogy férjen. Viszont szükség van az én jövedelmem legalább felére is ahhoz, hogy ne veszítsük el teljesen apát az egyenletből. Szóval közös elhatározással valljuk azt az elvet, hogy senkit nem hagyunk az út szélén :-D

Barátoknál látok jó megoldásokat, azokat másoljuk. Családi bölcsi, családi ovi (remélem, nem nyírja ki állambácsi őket teljesen), mert a magánintézményekkel szemben megfizethetők, viszont nagyon jók a tapasztalatok.

A mi tervezgetésünktől függetlenül kb. egy éve lehet tudni, hogy munkahelyi bölcsikre lesz pályázat. Fellázítottam pár kollégát a cégnél, és már összeraktuk a projektet, lenyomtuk a vezetőség torkán. Ha kijön a felhívás, még akár céges bölcsink is lehet. Az klassz lenne! Mindent sokkal egyszerűbbé tenne.

Szóval kb. ennyi. Egy évig full babázás, egy éves kor körül kicsi apás babázás, utána pedig közös teherviseléssel kétszülős babázás, és karrierek takaréklángon, hogy élvezhessük is a családi életet, ne csak egyoldalú hajtás vagy pelenkázós terhelés legyen mindkettőnk vállára pakolva. Kedvelem ezt a pasit, nem szeretném a nagy teperésben megutálni, azt sem szeretném, ha ő meggyűlölne vagy kihűlne köztünk a szeretet, azt viszont igen, hogy a gyerekeinkben minél több legyen azokból a tulajdonságaiból, amikért én odavagyok.

Ugyebár nem vagyok 20 éves, tökéletes állapotú szülőkanca, de a dokim szerint a sport, a közepesen egészséges életmód és a jó életkörülmények miatt minden esélyem megvan a teljesen egészséges babákra, és még több is belefér. Viszont cserébe van mit betennem a közösbe, a kettőnk lakásából szépen kijön egy nem túl puccos, élhető és kényelmes családi ház valahol az agglomerációban. Van annyira kiépített szakmai alapom, ami elbírja, hogy babázni fogok, tehát tervezhetünk a kettőnk jövedelmével. Ha jól keverjük a kártyákat, nem kell apa tökére lámpást szerelni, hogy megkeresse a mindennapi pelusravalót. Ha sikerül jól elosztani a terheket, el tudjuk érni, hogy az örömből is jusson arányosan, ami kompenzálja, hogy mindketten fel is kell, hogy áldozzunk pár dolgot. Én biztosan nem fogok évekig a mai szinten hobbizgatni (apró pici gyöngyök + gyerek… uhh :-D), és a hosszú túrázásoknak is reszeltek. Az extrém sportolást pedig merő önzésből hisztizésig ellenzem, ez az ő első áldozata. Egy gyereknek élő, egy darabban megtalálható apa kell, az élettelen, szétszerelt változat nem elfogadható.

Nekem nem tűnik annyira kivitelezhetetlennek, valóságtól elrugaszkodottnak. Annyit szeretnék, hogy mindkettőnknek legyen szavunk a főbb pontokon, és egyikünk se legyen végletes módon csapdába ejtve. Így tiszta.

Caravella
Olvasó
Caravella

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Nem is tudom… Amelyiken azt tanították, hogy a humanizmus a középkor végének meghatározó filozófiai irányzata, nem a 20. századé, ám ettől függetlenül hozott egy-két akkoriban nagy durranásnak számító újítást a gondolkodásba, ami azóta is hat. Attól függetlenül, hogy sok egyéb hatalmi rendszer volt közben porondon. :-)

DennisVT
Újságíró

“- Akar-e egy 20 éves bombacsaj egy 35 éves férfit?”

Százszor előbb akar egy 35 éves férfit, aki jól tartja magát, van benne sárm, összehozott egy látványos egzisztenciát, és tud vele bánni, mint egy 21 éves egyetemista srácot, akiből még a halál sem látja, hogy mi lesz. Ez kicsit el is visz a következő ponthoz:

“-Egyáltalán milyen férfiak maradnak szólóban 30 éves koruk felett?”

Mindazokon túl amiket írtál, van egy sokkal nagyobb csoport: azok a tök átlagos normális bétás pasik, akiket még az átlagos csajok is elhajtottak melegebb éghajlatra a 20as éveikben. Nem voltak sem jóképűek, sem híresek, sem gazdagok vagy túl sármosak, éppcsak kedvesek, figyelmesek, aranyosak, értelmesek, egyszóval normálisak, épp csak nem akarták felvállalni az egyetlen lehetőségüket: a már-már csúnya, dagi, totál semmilyen érdektelen 3as 4es lányokat, mert többre tartották magukat. Joggal. (Ja és persze azt hallgatták, hogy majd 30-35 körül eljön az ő idejük, aztán amikor kiderül, h mégsem.. vagy csak a providert látják bennük). Gyakorlatilag minden 30-35 feletti szinglin maradt ismerősöm ez a csoport. Én is.
Ne feledd: a pasik 20%a dugja a nők 80%át, így a 60%nyi különbségnek vagy marhanagy mázli kell, vagy marad a nők fennmaradó 20%a… Sima matek:)

whoamiohmy
Újságíró
whoamiohmy

“Százszor előbb akar egy 35 éves férfit, aki jól tartja magát, van benne sárm, összehozott egy látványos egzisztenciát, és tud vele bánni, mint egy 21 éves egyetemista srácot, akiből még a halál sem látja, hogy mi lesz.”

Ez sajnos wishful thinking.

Itt sajnos nem tudok veled egyeterteni: magam 34 eves, elvalt pasikent eselytelennek latom, hogy normalis növel összekerüljek, pont amiatt, hogy a huszoneveseknek mar öreg vagyok, a harmincasokkal meg egyszerüen mar nem eri meg barmit is kezdeni. Vagy mar gyerekes anyukak (akiktöl az uristen kimeljen meg, Volt hozzajuk szerencsem), vagy a huszas eveiket vegigbulizott, panikolo csajok, akik nagyon gyorsan akarnak egy jo ferjnek valot fogni. Ez meg lehetnek en, de sajnos tul hamar atlatok a szitan, es amint elkezdik a kis jatekaikat jatszani (a leggyakoribb trükk a szexmegvonas a betasitas felgyorsitasanak celjabol), azonnal kihajitom öket a francba, es kezdödik az egesz elölröl. Elöbb-utobb belefaradsz.

Ide kivankozik egy BITANG jo cikk:

http://www.personalpowermeditation.com/forum/social-dynamics/the-betaization-process/

Ez Volt az a cikk, amit 2 honappal ezelött vegigolvasva, hatalmasat döbbentem: gyakorlatilag az ÖSSZES parkapcsolatom pontosan ezeken a fazisokon ment at, pont ugy, ahogy a cikk irja. Felelmetes erzes volt.

Ami meg feltünö, hogy ha neha össze-össze is jön egy huszoneves, azok is gyakorlatilag 1-2 heten belül a szexmegvonassal probalkoznak. Ez azert is megdöbbentö, mert 10 eve, mikor meg en voltam delceg huszas legeny, az akkori baratnöim legalabb 2-3 honapnyi igenyes szexualis eletet beletettek a kapcsolatba, mielött elkezdtek masszivan betasitani. A maiak mar huszevesen is joval szamitobbak, es ezt latom a haveri körben is (több huszas evei közepet taposo baratom is van): 1-2 hetig megy a szeker, aztan indul a fenti folyamat, Turbo fokozatra kapcsolva.

Összessegeben mai modern ferfikent szerintem azt kell vegiggondolni, hogy mit akarhatsz a nöktöl:

1. Szexet – ezt a legolcsobban es leghatekonyabban (raadasul kis “piackutatast” követöen a legjobb minösegben) a szabadpiacrol, penzert, profiktol tudod beszerezni. Vagyis maradnak a hivatasosok. Magam meg nem tartok itt, de 1-2 even belül valoszinüleg mar szinte kizarolag ezt fogom csinalni en is.

2. Gyereket – en abban a szerencses helyzetben vagyok, hogy van mar egy. Az anyja nemes egyszerüseggel elhagyott ,mikor nem kerestem eleg penzt, es nem tudtam azt az eletszinvonalat es eletminöseget biztositani, amit elvart volna. Persze, ha nincs gyereked, es szeretnel, akkor ez egy valoban nagyon nehezen feloldhato Dilemma. Velemenyem szerint itt hosszu tavon csak a beranyasag vagy örökbefogadas jelenthet majd megoldast: ha mar lesz annyi szabad anyagi es idöbeli kapacitas az eletedben, hogy egymagad felnevelj egy gyereket, akkor ezen az uton megteheted.

3. Erzelmi tamogatast, biztos hatteret, az otthoni tüzhely meleget – na, ezt CSESZHETED. A mai 40-nel fiatalabb nök erre mar keptelenek. KB. a 45-50 eves generacio köreben latok meg olyan csajokat, akiknel azt mondom, hogy alkalmasak elethosszig tarto kapcsolatokra, az ennel fiatalabbak az elsö adando alkalommal lelepnek, ha a dolgok nem 100%-ig az elvarasaik szerint alakulnak. Nemhogy idöt, energiat es erzelmi tamogatast, de meg gyengedseget es megertest se hajlandoak egy ferfiba fektetni. Eldobjak, aztan jöhet a következö.

4. Intelligens beszelgeteseket, jo tarsasagot – röhögnöm kell. Egy ferfival 1000-szer inkabb kepes vagyok intelligensen beszelgetni, mint egy növel. Barmelyik ferfi haverommal szazszor inkabb beszelgetek, mint akarmelyik növel.

Szoval ugy nez ki, tenyleg a MGTOW lesz az egyetlen, ertelmesen jarhato ut.

DennisVT
Újságíró

Ezeket nem nagyon vitatom. Amúgy én csak azt mondtam, hogy előbb akar egy általam lefestett karaktert, mint egy 21 éves egyetemista ficsúrt. Nagyobb részük (és ugye még mindig a bombacsajról van szó, akit Big G. hozott fel) persze bulizni és alfákkal izélni akar. De azért egy férfi előbb-utóbb rájön, hogy nem a 20onéves bombacsaj az, akit keres. Mármint így a mi korunkban, kb egyidősek vagyunk. Azért ha tényleg jól nézel ki, van pénzed (sok), van stílusod,  vannak alfa vonásaid, akkor ebben a korban is be lehet újítani 20-25éves jónőket. Van ilyen ismerősöm. És dolgoztam vendéglátásban fiatal csajok közt, akik ugrottak az ilyesmi palikra. De mondom: ha értelmes dolgot akarunk, akkor nem ők a célcsoport.

A szexmegvonás amúgy a legnagyobb tell. A legárulkodóbb jele annak, hogy ez itt nem egy őszinte vágy, hanem valami számító érdek. Insta kuka.

Art
Olvasó
Art

Pazar összefoglaló, a link pedig zseniális.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Én erre kaptam fel a fejem: 4. Intelligens beszelgeteseket, jo tarsasagot – röhögnöm kell. 

Komolyan nem tudom elképzelni, milyen kapcsolataid lehettek, hogyan mondhatod, hogy részedről mindent megtettél a párkapcsolati boldogulás érdekében, ha még addig sem jutottál el, hogy olyan nőt keress, akivel képes vagy intelligensen beszélgetni. És most még csak szarkazmus vagy szándékos piszkatúra igény sincs bennem. Egyszerűen csak annyi, hogy szerintem a normális kapcsolat itt kezdődik. Ha nem érzed úgy, hogy a másik intellektuálisan megfelelő partner, akkor az egyéjszakáson túl nem értem, hosszabb távon minek kell belemenni?

És ne mondd, hogy “egyetlen nő se ér fel hozzád, vagy a bármelyik férfi haverodhoz” e téren, mert ez biztosan marhaság. Az emberek személyiségének egyik legfontosabb része az intellektus, mégis hogyan lehet, hogy a párválasztásnál ennyire semmibe veszitek, aztán meg nyafogtok, hogy a többi rész nem működik megfelelően.

menzura
Olvasó
menzura

whoamiohmy 

Jó meglátás, engedelmeddel, kedves kolléga, néhány pontban szeretnék hozzászólni, értékes gondolataidhoz.

Gyermekes anyukák, isten óvjon! Pontosan… az agyuk helyén egy gyerek van, vagy ami még rosszabb, a saját igényrendszerük, amely gyakran köszönő viszonyban sincs a valósággal. Én, az ilyen hölgyeket messze elkerülöm.

Szexmegvonás: ez simán zsarolás, rosszindulatú, aljas szándékkal elkövetett, anyagi és egzisztális haszonszerzésre irányuló, társadalomromboló, és jelentős, más kárára elkövetett, mentális és testi egészségveszélyeztető bűncselekmény. Halkan és nagyon szerényen jegyezném meg…. a szex nem jutalom vagy kegy. Közös pont. Annak összes szépségével. Aki ezzel visszaél, az önmagát és a tiszta szép testi szerelmet árulja el. Árulókkal nem parolázok. Leköpöm, és megalázom. (bocsánat)

A New Yorki egyezmény azonnali hatályon kívüli helyezését követelem! Nem a kurvázás miatt, bármilyen ellentmondásosan is hangzik ez. Hanem a lehetőség miatt, hogy én egyszerű béta is kaphassak puncikát, mert hát szeretem, és nincs kedvem szánalom szexre, egy negyvenes bebaszcsizott milfel, aki megsajnál este a kedvenc báromban 20 liter ‘sardonyé’ után.

gyermek ‘akarás’: no ez necces kissé… oké béranyák, támogatom. Semmi különbség sincs- eszmei értelemben-a sperma bank, és béranyaság közt. Járjon ez egy szingli hapsinak is, ne csak egy meddő “pár”nak. Örökbefogadás oké. Bár itt is sok sok rossz beidegződést kell még legyőzni a rendszeren belül. Félek, hogy egy nőközpontú döntéshozói hálóban, /itthon ilyen van/ ez simán kivitelezhetetlen. Nagy harc, és sok áldozat kell, és talán sikerül. Én a megoldási elemek közé beemelném, a külföldi gyermekek örökbefogadását, illetve a külhoni bér-szülőanyákat, valamint petesejt bankok létrehozását, továbbá a külhoni feleségek “beszerzését” (bocs). Gyanítom, egy hagyományosabb értékrendben nevelt, kedves külhoni leányka, többek és jobbak /bizonyos ismérvek alapján/ mit az európai/magyar hölgytársuk. Arról nem is szólva, hogy az ideérkező külföldi férfituristák, mondták nekem, többen is, hogy Magyaro-on, azért jó nyaralni, mert a csajok azért is leszopják őket mert németek angolok stb.. más nem is kell. Ez önmagáért beszél….

Otthon melege…cseszheted. Erre én kialakítottam a saját meleg otthonomat idebent a bensőmben. Furán hangzik igaz? A fogyasztói társadalom termékei azok a nők, akik kidobják, lecserélik stb…ha nem úgy teszel cselekszel mint ahogyan ők elvárják. Ezzel pontosan tárgyiasítják a férfit, azt teszik ami ellen a feminizmus igazi, és nem a szélsőséges vonala, harcol. Öngól.

 

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Gratulálok. Férfi és nő él egy háztartásban, mindkettő keres, közösen felveszik a lakáshitelt, vesznek autót stb., aztán a nő megszüli a közös gyereket, elveszíti a saját jövedelmét, de neveli otthon a gyereket, vasalja az inget meg minden. Aztán elválnak, és a közös szerzeményt felezik, a férfit meg kötelezik, hogy a gyerek neveléséhez járuljon hozzá. Ebből te azt szűröd le, hogy a férfi elveszíti a lakását meg a vagyona felét. Mikor lett az egész vagyon és az egész lakás az övé? Hová lesz a nő keresete és az érték, amit a házasság alatt termel pl. a férfi kiszolgálásával, a közös gyerek nevelésével?

Az egy dolog, hogy eléggé leegyszerűsítve látod a dolgokat, de rohadtul nem tudom eldönteni, hogy valójában mit szeretnél. Háztartásba zárt vagyontalan nőket, vagy férfikánaánt, ahol a gyerek, család, közös háztartás költségeibe a férfiaknak egyáltalán nem kell beszállni. Mindkettő nagyon életszerű amúgy.

DennisVT
Újságíró

Ismerek körülbelül 10, nagyjából korombeli párt. (36 év.) Ebből 9nél a férfi saját lakása, vagy a férfi családjának a lakása a közös lakás. Ebből a 9ből 8nál olyan a helyzet, hogy válás esetén ha a nő kapná a gyereket, akkor emiatt megkapná a közös lakást is. Szóval nem közösen felvett lakáshitel van, és nem is közös autó. Az is a férfié 10/9szer.

“elveszíti a saját jövedelmét, de neveli otthon a gyereket, vasalja az inget meg minden. ”

Cserébe a férje, illetve az állam eltartja.

“Aztán elválnak, és a közös szerzeményt felezik”

A közös szerzemény jóval nagyobb része a férfi szerzeménye technikailag. (ezzel amúgy nincsen baj, cserébe kap utódot, és valakit, aki neveli az utódot). Csak ugye a férfi pénze közös pénz, a nőé pedig a nőé.

“a férfit meg kötelezik, hogy a gyerek neveléséhez járuljon hozzá.

Ez is tök korrekt, amíg egy indokolható összegről van szó. Ez viszont már nem korrekt : http://hvg.hu/itthon/20150417_Tartasdijitelet_A_gyereknek_jar_az_iPho  –  mindez persze feltéve, hogy valóban a férfié a gyerek : http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/15448/apa-csak-egy-van

“Ebből te azt szűröd le, hogy a férfi elveszíti a lakását meg a vagyona felét”

Vagy többet is.

“Mikor lett az egész vagyon és az egész lakás az övé?”

Pl. ha már eleve is az övé volt, vagy ő fizeti a lakáshitelt. Vagyis általában.

“Hová lesz a nő keresete és az érték, amit a házasság alatt termel pl. a férfi kiszolgálásával, a közös gyerek nevelésével?”

Addig is eltartja valaki, nem? Amúgy ez jogos pont egészen addig, amíg nem a nő borítja a házasságot (75%). Ha a férfi borítja: félrekúr, erőszakos, aloholista, drogos stb, akkor persze jár minden vagyonmegosztás. De azért ne járjon már bazzeg, hogy a nő otthon unatkozik, és félrekúr a gitárossal, aztán le akar lépni vele. Azért lófasz jár a popójába.

“de rohadtul nem tudom eldönteni, hogy valójában mit szeretnél”

Egyenlő bánásmódot a családjogi bíróságon, és a no-fault válás illetve a vagyonmegosztás/gyerektartás egyidejű alkalmazásának eltörlését.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Amúgy ez jogos pont egészen addig, amíg nem a nő borítja a házasságot (75%). Ha a férfi borítja: félrekúr, erőszakos, aloholista, drogos stb, akkor persze jár minden vagyonmegosztás. 

Akkor is a nők szokták borítani a házasságot nagyobb részben, ha a férfi félrekúr, erőszakos, alkesz vagy drogos, esetleg más módon tahó. Ugyanis az ilyen viselkedésnek az a sajátossága van, hogy azokat nem szokta túlságosan zavarni, akik elkövetik. A statisztika ebből a szempontból eléggé félrevezető lehet szerintem. Nem hinném, hogy a válást kezdeményező nők 100%-a a gitárossal kúr félre, és a félrekúró, alkesz stb. férjek pedig önként maguk adják be a keresetet.

A te javaslatoddal amúgy szerintem még durvábban csökkenne a születésszám. Középosztálybeli, megélhetését biztosítottnak látó nőként tudod mikor szülnék házasságban bárkinek is gyereket, ha törvény szerint meztelen seggel és gyerekkel kéne utcára mennem, ha nem akarok tovább maradni egy kapcsolatban, ami nekem mondjuk rossz, mert pl. megcsalnak, bántanak stb. Viszont a gyereknevelésre, háztartásra, családi szentség megteremtésére fordított időm és energiám, az emiatt kieső jövedelmem ugrik, és azt sem tudom biztosan előre, hogy képes leszek-e egyedül felnevelni a gyereket. Persze mikor szerelmes az ember, vakon bízik a másikban, de néhány csalódás és pár év tapasztalat után az ember csak gondolkodik, és igyekszik biztonságos létfeltételek közé gyereket szülni. A gyerekvállalással a nők jó esetben egy életre érzelmi és anyagi kötöttséget vállalnak fel, javarészt örömmel, ugyanez elvárható szerintem egy férfitől is.

A család és a gyerekvállalás nem egy szimpla szolgáltatás, ahol a férfi egyoldalúan megmondja, hogy amíg van digi-dugi, meleg vacsi, tiszta ing, addig eltartalak téged és a gyerekedet, de cserébe elviseled a faszságaimat is. Ha nem, akkor már se teher, se felelősség, mehet mindenki, amerre lát. Mármint lehet így is hozzáállni a dologhoz, de akkor árazzuk be rendesen. Digi-dugi alkalmanként piaci árszabásban, vasalás kilónként 1.500, meleg vacsi főzőtudástól függően 500-5000, bébiszitteri szolgáltatás óránként 2000, házvezetőnői csomag havonta 30.000 stb., stb. Na, ebben az esetben tényleg nem kell vagyonmegosztás vagy gyerektartás, viszont garantált a professzionális környezet.

Pash Cutter
Újságíró

Csodálkozom, hogy a többiek még leállnak veled vitázni, és nem követik Deansdale példáját: vagyis hagynak a francba pampogni. Ugyanis sokadszor elmagyarázott dolgokat magyaráznak el neked újra, ami egy idő után fárasztó. Hisz amit nem akarsz megérteni és felfogni, azt úgy sem fogod, csak bizonygatod a magad igazát – és ezt szépen demonstrálod is itt az oldalon.

(Kicsit egyébként úgy érzem, mintha te lennél a radikális feministák diplomatája, a Nőkert-nek a Férfihangra kihelyezett szóvivője, egy két lábon járó NANE-propaganda.)

Itt is csak azért ragadtam billentyűzetet, mert arcátlan a képmutatásod. Úgy beszélsz az ideális családról (hogyan kéne kinéznie és működnie egy családnak?), hogy közben magad egy családdal nem rendelkező szingli vagy. Egyedülálló, mint a kisujjam. Micsoda képmutatás ez, hölgyem!

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Háááát, tippjeim szerint vannak itt olyanok, akik úgy osztják az észt az ideális nőről, hogy évek óta nem volt közük egyhez sem, szóval majd velük is személyeskedj egy sort, ha ráérsz. :-)

DennisVT
Újságíró

Középosztálybeli, megélhetését biztosítottnak látó nőként tudod mikor szülnék házasságban bárkinek is gyereket, ha törvény szerint meztelen seggel és gyerekkel kéne utcára mennem, ha nem akarok tovább maradni egy kapcsolatban, ami nekem mondjuk rossz, mert pl. megcsalnak, bántanak stb

Én pont azt írtam, hogy ha a férfi bizonyíthatóan félreizél, alkoholista, erőszakos, molesztálja a gyereket stb, akkor jár mindenféle anyagi juttatás a nőnek válás esetén, úgymint vagyonmegosztás, lakás, gyerektartás. Akkor NE járjon, ha a nő csak unalomból, szerelem elmúlásából, vagy egy új pasi miatt akar dobbantani az amúgy fogadalmait betartó – becsületes tisztességes, nem erőszakos, megbízható, hűséges – férjtől.

A gond amúgy nem az, hogy egy férfi egy válásból garantáltan tönkretéve fog kijönni, és ettől leginkább az menti meg, hogy a nők nagy része nem akarja tönkretenni a férfit. Hanem az, hogy megteheti, ha akarja. Te elfogadnál egy 1700as évek-beli házaságot, ahol a férjedé volt minden, semmi jogod nem volt semmihez, sőt, ha akart meg is verhetett téged… elfogadnád csak azon az alapon, hogy “ő nem olyan férfi”?
Merthogy tőlünk most kb ezt kérik, sőt ezt várják el.

És az eddig felvázoltaknál még rosszabb forgatókönyvek is léteznek.

Apa35ev
Olvasó

Tökéletesen látod a helyzetet. Ez is +10-et érdemel. Csak annyi, hogy ezek nem is forgatókönyvek, csak ugye a mainstream media nem írhat róla, ez az oldal meg nem építhet erre, mert te sem vagy apa. Egyenlőre. Aztán beadod a derekad mivel utód mindenkinek kell. Csak szerencséje legyen a nővel mert születés után már nem a dugás, a rózsaszín felhő és te leszel az első a nő életében és meg is változik, sérülékeny, depressziós is lehet. Szülés előtt és után kell a legjobban szeretni a nőt, mert akkor valóban kiszolgáltatott és nem tudja megjátszani. Nálam mondjuk ez sem segített és ezért értek egyet a hozzászólásoddal, de nagyon. A többiekére nem reagálok, mert másra kell az energia.

Cefre
Olvasó
Cefre

“Középosztálybeli, megélhetését biztosítottnak látó nőként tudod mikor szülnék házasságban bárkinek is gyereket, ha törvény szerint meztelen seggel és gyerekkel kéne utcára mennem, ha nem akarok tovább maradni egy kapcsolatban, ami nekem mondjuk rossz, mert pl. megcsalnak, bántanak stb. ”

De a férfiakat simán kibasznád az utcára. ***MODERÁLVA***

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Kulturált vita, mi? Aha.

DennisVT
Újságíró

***Moderálva***, ugyanakkor érthető, amit mond, és még a mérge is. Kicsivel feljebb kb ugyanezt fogalmaztam meg én is.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Bocs, de nálam egy izomból ***MODERÁLVA*** ember vitapartnerként azonnal nullára írja magát, vannak minimum szintek, ez ilyen. Viszont a mérget sem igazán tudom hová tenni, hacsak nem költői túlzásként tekintünk a dologra. Pontosan hol írtam, hogy bárkit simán kitennék az utcára?

Másrészt a te véleményeddel sem tudok igazán mit kezdeni, azon kívül, hogy érteni vélem, valamilyen általános csalódottságot és kilátástalanság-érzetet próbálsz megfogalmazni az olyan mondatokkal, hogy egy férfi a válásból garantáltan tönkretéve jön ki. Ez is ilyen költői világfájdalom és/vagy kamaszkori “az egész világ ellenem van” érzés. A helyzet ezzel szemben az, hogy egy férfi is ugyanúgy tönkretehet váláskor egy nőt, arra is vannak példák szép számmal, hogy hogyan. Parttalan történet folyamatosan ezen vetyengeni. Végigvettük amúgy a törvényi lehetőségeket, szerinted mi a kiút?

DennisVT
Újságíró

Akkor nem egészen értetted. Nem az a problémám, hogy egy férfi mondjuk tuti tönkretéve jön ki a házasságból, mert tudom, hogy nincs így, látok tök békében, harmóniában elváló párokat, mint pl a szüleim. Mondjuk én lettem a villámhárító, ami nem túl szerencsés, de elég nagy voltam már, hogy kezeljem.

A baj azzal van, hogy a törvényi/rendszerszintű lehetőség adott erre, és az egyetlen dolog, ami sok helyzetben megmentheti egy ffi seggét, az az, hogy a nők nem akarják tönkretenni – vagy csak kevesen. Ettől még a helyzet nem lesz biztató. Fel is tettem neked egy kérdés, hogy érzékeltessem, hogy milyen ez : “Te elfogadnál egy 1700as évek-beli házaságot, ahol a férjedé volt minden, semmi jogod nem volt semmihez, sőt, ha akart meg is verhetett téged… elfogadnád csak azon az alapon, hogy “ő nem olyan férfi”?”

Én nem nagyon hallottam még olyan sztorit, hogy egy tök normális hűséges szerető feleséget a férje kiforgat mindenből, viszi a lakást a gyereket, kiüríti a közös számlát stb, a nő meg megy a híd alá, ahol amúgy már elég sok férfi van, akinek egy válással kezdődött a története. Egy férfinak erre nincs joga/lehetősége. Felvázoltam távlatosan egy megoldást is: egy nőnek bizonyítania kelljen a férfi házasságra alkalmatlan mivoltát (erőszakosság, hűtlenség, alkoholizmus, molesztálás stb) ahhoz, hogy jogot formáljon a jellemzően a férfi által előteremtett dolgokra. Ennek híján is elválhat persze a nő mindenféle ok nélkül, de akkor egy értelmes mértékű gyerektartáson kívül nem kap semmit – kivéve persze, ami a házasság előtt az övé volt. Tisztában vagyok vele, hogy ez sokszor nehezen megvalósítható, és vannak nem anyagi értékek is, emiatt aztán nehéz igazságos lenni, de olyan semmi esetre se fordulhasson elő, hogy a nő szegi meg a házassági fogadalmait, akar válni, és ehhez a jogrendszerünk busásan asszisztál. A gyerekedhez olyan szinten nincs esélyed, hogy egyáltalán az előfordulhat, ami a tatai gyerekgyilkosság esetén, ahol a drogos alkoholista anyától akkor sem vette el a magyar gyámügy a gyereket, amikor már az óvoda is feljelentette a nőt, hiába harcolt érte az apa… Ez megengedhetetlen.

Férfiként elfogadhatatlan, hogy hiába vagyok tökéletes férj és apa, az utcán végezhetem egy válás esetén, mert engem semmi törvény nem véd.
http://hvg.hu/itthon/20131105_Foglalkozasa_elvalt
http://hvg.hu/itthon/20150417_Tartasdijitelet_A_gyereknek_jar_az_iPho
Teljes nyugdíját oda kell adnia gyermektartásként egy apának, hiába hivatkozott arra, hogy visszavonult, többé nem jól menő cégvezető. Az ítélet szerint majd megél az öregkorára félretett megtakarításából, de a gyerekeknek „jár” a tablet, a csúcsmobil és a márkás cuccok – mert megszokták.

Fordított nemi felállásban te ilyet sehol nem hallasz…

Naooo
Olvasó
Naooo

“hűtlenség”

Az mióta válóok egy nőnek? Inkább még rá is izgul.

“Ennek híján is elválhat persze a nő mindenféle ok nélkül”

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

A férfinak viszont van vesztenivalója!
– Váláskor elveszti a lakását.
– Elveszti a vagyona felét.
– Elveszti a tartásdíjat.
– Elveszti a gyerekét, akit szeret.

Ezt írtad. Ha nem erre gondoltál, miért ezt írtad?  Na mindegy, maradjunk az érdemi dolgoknál.

1. Kicsit utánanéztem, mivel válni már váltam, de gyerek nélkül. Nos, nekem úgy tűnik, a közös felügyeletet bevezették a ptk.-ba, és a bíróság már nem rendelkezik a a gyerek elhelyezéséről, hanem a szülők döntik el, ha a közös felügyeletben meg tudnak egyezni. Ezzel együtt viszont tartásdíj sem jár automatikusan, hanem a szülők együtt döntik el, hogy hogyan osztják meg a költségeket. Ez egy tök jó lehetőség, remélem, megtanulnak élni vele az emberek. Viszont a gyerek attól még pénzbe kerül mindkét szülőnek felnőttkoráig, akárhogyan hívjuk.

2. Na, ezt tudom saját tapasztalatból. Van olyan, hogy különvagyon, és 5 év együttélés után csak az a különvagyon válik közös vagyonná, ami az együttélés során közösen, életvitelszerűen, szokásos mértékben használtunk. Mi 7 év után váltunk, nem volt közös vagyon az én régi garzonom, a férjem örökségéből vásárolt dolgok, sem az én meglepően sokat érő gyöngyeim és hobbicuccaim, meg az ő hobbi-izéi sem, hiába szereztük mindkettőt az együttélés alatt. Tisztán közös vagyon volt a közös lakás, de mivel nem volt 5 éves, ezért tulajdoni hányad szerint osztoztunk, meg egyébként is volt vagyonmegosztási szerződésünk, amit akkor csináltunk, mikor megvettük. Viszont ha nagyon akartuk volna aggatni a körmünket, akkor közös vagyon lett volna a bútorok nagy része, mivel az az én örökségem volt, és közösen használtuk felújítás után, én pedig kérhettem volna az autó felét. A cégéből szabály szerint semmire nem tarthattam volna igényt, csak arra, ami a cégbíróságnál is szerepel.

Ahogy én láttam, cseppet sem volt ez olyan igazságtalan vagyonrablás, ahogyan itt folyamatosan megpróbáljátok beállítani, a szabályok elég korrektek. Azt is tudom, hogy egyszerűbb, ha van min osztozkodni, és ha a felek hajlandók egymással szóba is állni. Az már nagyobb baj, ha kettőjüknek van egy akkora lakása, aminek az árából két kutyaólra sem futja, de közben ott a gyerek. Mondjuk ott már a vagyonrablás fel sem merül, és ilyen helyzetekben hiányolom az állami szociális hálót.

3. Lásd. 1. pont

4. Úgy írsz, mintha kisebb vagyonokat tennének zsebre az államtól a gyereküket egyedül nevelő szülők. Mondjuk apák is vannak köztük, de hagyjuk. Én alapvetően nem sajnálom egyiktől sem, mert egyedül nevelni egy gyereket valóban nehezebb, mint ketten. Többet meg még nehezebb. Pl. akár nő, akár férfi sokkal nehezebben és rosszabbul fizetett munkát kaphat, ha egyedül nevel 3 gyereket. De lényegtelen az egész, mivel az állam nem hülye. A támogatás annak jár, aki egyedül nevel x gyereket. Ha közös felügyelet van, akkor az egyedül nevelés kritériuma nem teljesül. A családi adózás szabályait erre az esetre meg keresse meg, akinek két anyja van, de a NAV már biztosan kitalálta a tutit, és valszeg akkor lehet élni vele, ha nevelsz gyereket.

5. Mondjuk én továbbra is azt gondolom, hogy az erőszak áldozatait nem a hónapok, esetleg évek múlva bekövetkező bírósági végzés után kell védeni, hanem rögtön, ahogy fény derül a tettre. Ha egy szülő veri a gyereket vagy a másik szülőt, akkor a távoltartás azonnal kellene, nem egy év múlva. Így is nagyon sok erőszak marad rejtve, nem támogatom, hogy még többre adjunk lehetőséget csak azért, mert feltételezhető, hogy néhányan bosszúra használják a vádakat. Inkább arra kellene erőfeszítéseket tenni, hogy csökkenjen a társadalom családon belüli erőszakra vonatkozó toleranciája, és mondjuk ha Pistike fél évig kék-zöld foltokkal jár iskolába, akkor legyen, aki bírósági baszakodás előtt előbb Pistikét menti ki a rossz környezetből.

A szemet szemért ítélkezési elv bevezetésével meg várjuk meg a kalifátust, a saria majd megoldja.

6. Hm. Már megint olyasmin hisztizel, ami létező dolog. A láthatás korlátozásáért bírság (alkalmanként max. 500.000 Ft, ha jól olvasom), végső esetben az elhelyezés megváltoztatása a szankció. Viszont adtál egy tippet. Ezt a másik oldalon is számon lehetne kérni. Mi a véleményed annak a szankcionálásáról, ha egy apa nem él a láthatási jogával? (Rohadt nagy szemétségnek tartom, amúgy… Egy gyerekkori barátnőm az esküvőjén szúrta ki az apját huszon-x év leszarás után a násznépben. Azért ismerte meg, mert 18 évesen, az érettségi bizijével a kezében elszökött otthonról, hogy legalább egyszer beszéljen vele. Akkor elhajtotta. Aztán odament az esküvőre, lesokkolta a menyasszonyt, utána újra eltűnt. Majd újabb néhány év elteltével bejelölte a facebookon, mindenféle komment nélkül. Neki például javasolhatnál büntetést, ebben nagyon jónak tűnsz.)

És ja, szólok, valamit nem értek. Ha ennyire zavar ezeknek a szabályoknak a hiánya, akkor miért nem nézel utána pontosan, hogy hogy is van ez valójában, mielőtt teli szájjal szidod a rendszert?

 

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

hgyi
Szerkesztő

1.
4:164. § [A szülői felügyelet közös gyakorlása]
(1) A szülői felügyeletet a szülők – megállapodásuk vagy a gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában – közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt.
(2) A különélő szülőknek a közös szülői felügyelet gyakorlása során biztosítaniuk kell gyermekük kiegyensúlyozott életvitelét.
(3) Azonnali intézkedést igénylő esetben a szülő a gyermek érdekében – a másik szülő késedelem nélkül történő értesítése mellett – közös szülői felügyelet esetén is önállóan dönthet.

4:165. § [A különélő szülők megállapodása a felügyeleti jogok megosztásáról és a közös szülői felügyeletről]
(1) A különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között megoszthatják, és megállapodhatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet az egyikük gyakorolja. A szülők erre irányuló megállapodására utal, ha a gyermek hosszabb ideje háborítatlanul egyikük háztartásában nevelkedik.
(2) A házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők közös kérelmére a bíróság – a gyermek érdekét mérlegelve – a szülők közös szülői felügyeletre és ezzel összefüggésben a gyermek lakóhelyére vagy a szülői felügyelet (1) bekezdés szerinti rendezésére vonatkozó egyezségét jóváhagyja, vagy arról ítélettel határoz.

4:166. § [Döntés a közös szülői felügyelet gyakorlásával összefüggő vitában]
Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők valamely kérdésben nem tudnak megállapodni – a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – a gyámhatóság dönt.

2.
4:37. § [A házastársi közös vagyon]
(1) Házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek.
(2) A házastársak közös vagyonába tartoznak a közös vagyontárgyak terhei és – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – közösen viselik a bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat.
(3) A házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg.
(4) Nem tartoznak a közös vagyonba azok a vagyontárgyak, terhek és tartozások, amelyek különvagyonnak minősülnek.

4:38. § [A házastárs különvagyona]
(1) A házastárs különvagyonához tartozik
a) a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy;
b) a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás;
c) a házastársat mint a szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat;
d) a személyét ért sérelemért kapott juttatás;
e) a személyes használatára szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy; továbbá
f) a különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe lépő érték.
(2) A különvagyonnak az a haszna, amely a házassági életközösség fennállása alatt a kezelési, fenntartási költségek és a terhek levonása után fennmarad, közös vagyon.
(3) Az a különvagyonhoz tartozó vagyontárgy, amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgy helyébe lép, ötévi házassági életközösség után közös vagyonná válik.

6.
4:181. § [A kapcsolattartás rendezése]
(1) A kapcsolattartásról a házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők egyezséget köthetnek; egyezségük hiányában a kapcsolattartásról – kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból – a bíróság dönt. Ha házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti per nincs folyamatban, a kapcsolattartásról a szülők megegyezésének hiányában a gyámhatóság dönt. A döntés előtt az érdekelteket és az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket meg kell hallgatni.
(2) A kapcsolattartásról a bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek korának, egészségi állapotának, életkörülményeinek, a szülők személyes körülményeinek és az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményének figyelembevételével rendelkezik.
(3) A kapcsolattartásra vonatkozó határozatban rendelkezni kell a kapcsolattartás gyakoriságáról, időtartamáról, folyamatos vagy időszakos voltáról, arról, hogy felügyelt kapcsolattartásra kerül-e sor, továbbá a gyermek átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és módjáról, a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről és az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról.
(4) Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, a kapcsolattartás megváltoztatását a határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül a bíróságtól lehet kérni.

4:182. § [Tájékoztatási kötelezettség; az elmaradt kapcsolattartás pótlása]
(1) A kapcsolattartást akadályozó körülményekről a felek késedelem nélkül kötelesek tájékoztatni egymást.
(2) A jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartást a legközelebbi megfelelő időpontban, de legkésőbb hat hónapon belül pótolni kell.

4:183. § [Felelősség a kapcsolattartás akadályozásáért, szabályainak megszegéséért]
(1) Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy kötelezett személy a kapcsolattartást kellő indok nélkül akadályozza vagy szabályait megszegi, az ezzel okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni.
(2) A gyámhatóság kérelemre kötelezi a kapcsolattartást kellő indok nélkül akadályozó, a kapcsolattartás szabályait megszegő felet a kapcsolattartás akadályozása, szabályainak megszegése folytán keletkezett igazolt költségek viselésére.

4:184. § [A kapcsolattartási jog korlátozása és megvonása]
A gyámhatóság vagy – házassági vagy szülői felügyelet rendezése iránti perben – a bíróság a felróható magatartást tanúsító szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartási jogát a gyermek érdekében korlátozhatja vagy megvonhatja.

Alter Ego
Szerkesztő

A kiemeléssel arra akartál célozni, hogy az a férfi akinek ma nincs közös felügyeleti joga, az lényegében a saját felróható magatartása miatt van abban a helyzetben? Mert ha igen, akkor jobb ha nem is tudod, hogy az elvált apák érdekvédelmével foglalkozó férfijogi aktivisták hova is kívánnak téged…

Az eb nagy valószínűséggel ott van elhantolva, hogy

(…) A házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők közös kérelmére a bíróság – a gyermek érdekét mérlegelve – a szülők közös szülői felügyeletre és ezzel összefüggésben a gyermek lakóhelyére vagy a szülői felügyelet (1) bekezdés szerinti rendezésére vonatkozó egyezségét jóváhagyja, vagy arról ítélettel határoz.

ámde ha anyuka nem akarja, akkor a bírómajd jól megmondja, hogy a nőnél, az anyánál lesz jobb helyen a gyerek.

 

hgyi
Szerkesztő

Mivel volt “szerencsém” személyesen tapasztalni egy kapcsolattartási ügy finomságait, ezért arra utaltam, hogy ha a gyermeket nevelő szülő akadályozza a kapcsolattartást, először egyre emelkedő pénzbírsággal, majd a gyermek felügyeleti jogának elvesztésével fizet érte.

Nem érdekel, hogy ki, hová kíván engem, főleg akkor nem, ha nem érti, miről beszélek.

Mint már leírtam, abban a bizonyos ügyben a Gyámhivatal ügyintézőnői elsősorban az apa érdekeit tartották szem előtt.

Caravella
Olvasó
Caravella

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

hgyi
Szerkesztő

Hát nem egészen, de ha gondolod, értelmezd a saját szádíze szerint.

Bármi igazolhatja akárki bármely elképzelését. Ezt a feministák már régóta játsszák.

(A válásunkkor a bíróság mindent elfogadott, amiben mi megállapodtunk egymással a válással kapcsolatban.)

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem ha egy kicsit is akarnád, akkor pontosan értenéd, hogy a probléma igenis létezik, mert a nők nem akarják a közös felügyeletet (vagy egyszerűen haragszanak vagy éppen csak biztonságra játszanak, ha már egyszer megtehetik) és az egész gynocentrikus társadalom kollaborál ezzel a hátsó szándékukkal.

A te válásodra vonatkozó anekdotikus érveléseddel szemben az apajogi szervezetek esetek ezreit gyűjtötték már össze szemelvénybe a probléma bemutatása érdekében…

hgyi
Szerkesztő

Már megint olyat látsz, amit nem mondtam, nem gondoltam. De nem baj, megszoktam már.
Pontosan értem és tudom, hogy vannak problémák – nem is kicsik. És azt is tudom, hogy itt már nem támogatott pozitív példákat hozni. Mégis kiállok amellett, hogy nem az egész társadalom gynocentrikus és hogy nem minden nő kollaborál a hátsó szándékú nőkkel. (Mint ahogyan kiállok amellett is, hogy nem minden férfi potenciális erőszakoló, stb.)
Nem vagyok egy harcos típus (annak ellenére, hogy a szentté lett Johannáról kaptam második keresztnevemet), így nem tudok saját csatákat kitalálni és megvívni, ezért a pozitív példák adnak erőt és éltetnek.

Alter Ego
Szerkesztő

Pfff… Annyira átlátszó és kiábrándító a sumákságod, hogy az leírhatatlan. Nem hoztál semmilyen pozitív példát, hanem amikor a férfiak kapcsolattartási, közös felügyeleti problémáiról esett szó, te idemásoltad a törvényt minden kommentár nélkül, amelyben egyértelmű célzásként vastagon kiemelted, hogy (nyilván csakis) annak a kapcsolattartási jogát vonják meg szülői felügyelet rendezése iránti perben, akinek a magatartása felróható. Szerintem ráadásul simán szándékos kétértelműséggel tetted mindezt, így nyilván egyetlen vitapartner sem érheti, hogy mit is akartál, mit nem akartál mondani… Aztán meg csak rebegteted a szempilládat, hogy te nem ezt mondtad, nem azt mondtad, meg milyen csodásan pozitív ember vagy, aki nem is érti ezt a sok negatívkodó idiótát. Na hagyjuk egymást!

hgyi
Szerkesztő

Értem.
Rendben. Hagyjuk egymást. Már nem esik nehezemre.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

hgyi
Szerkesztő

Vagy ha a nagymamám trolibusz lett volna…

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

hgyi
Szerkesztő

Nem lenne kellemetlen. Szívesen elismerem, ha tévedtem. De sajnos nem tudom elismerni a tévedésemet olyan esetben, amikor olyat szeretnél bebizonyítani a mi csak feltételezés. A ha ez meg az lett volnával nem tudok mit kezdeni, mert nem ez meg az volt. Nem tudom, mi lett volna, ha.

A paragrafusokat nem ellened vagy igazolásodra tettem be.
Egyetlen mondatot emeltem ki, mely nem éppen a “te oldaladon áll”. Ehhez tettem hozzá a személyes tapasztalatomat.

Egyébként milyen tévedésemet kellene elismernem?
Mérlegelem.

 

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Csak hogy ne kelljen hgyi nagyijára visszamenőleg kereket szerelni…

http://www.ugyvedvilag.hu/rovatok/publikaciok/valtoznak-a-szuloi-felugyeleti-jogok-az-uj-ptk-csaladjogi-konyveben

Sajátos új szabály, hogy ha a szülők nem tudnak megegyezni a közös felügyeleti jog kikötésében, kérelemre, a bíróság dönthet úgy, hogy a szülői felügyeleti jogokat az anya és az apa közt megosztja.

A fenti két módosítással a magyar jog – gyakorlatilag – bevezette a váltott gondoskodást, ami ezentúl nemcsak közös megegyezéssel, hanem bírói döntéssel is kimondható.

4:164. § [A szülői felügyelet közös gyakorlása]

(1) A szülői felügyeletet a szülők – megállapodásuk vagy a gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában – közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt.

(2) A különélő szülőknek a közös szülői felügyelet gyakorlása során biztosítaniuk kell gyermekük kiegyensúlyozott életvitelét.

Ebből én azt olvasom ki, hogy a közös felügyelet a default beállítás, és az ettől eltérőt kell külön kérni, indokolni stb.

4:167. § [A szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése]

(1) A különélő szülők megállapodásának hiányában – kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból – a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja.

(2) A bíróság a döntés során azt mérlegeli, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben.

Naooo
Olvasó
Naooo

“A fenti két módosítással a magyar jog – gyakorlatilag – bevezette a váltott gondoskodást, ami ezentúl nemcsak közös megegyezéssel, hanem bírói döntéssel is kimondható.”

Vajon a bírópicsák hogy fognak dönteni? Jujdeizgi.

Apa35ev
Olvasó
Bizonyos feministák agyafúrt lények és jól tudják, hogy az elbonyolított magyar jog úgy működik, hogy leírják a jogszabályt, majd egyetlen pontban kukába küldhetik az egész lényegét. Közös szülői felügyelet csak akkor engedélyezett ha mindkét fél betartja együttműködési kötelezettségét. Mivel többségében nők válnak, nekik nem érdekük együttműködni hiszen akkor el sem váltak volna. Tehát értelme nincs a jelenlegi szabályozásnak. Akármit hazudhat egy elvált anyuka ha nem akar együttműködni akkor azt mondják a felekre a közös szülői felügyelet nem fog menni, de mondhatja az apa is azt, hogy nem akar nevelni és inkább tartásdíjat fizet. A magyar bíróságokon és máshol is megengedett a hazugság és magánváddal lehet élni ha valakit rágalmaznak, ez viszont pontosan a következőt eredményezi:
4:170. § [A szülői felügyelet gyakorlásának és a gyermek elhelyezésének megváltoztatása]
(1) A szülői felügyelet gyakorlásának és a gyermek harmadik személynél történő elhelyezésének megváltoztatása a bíróságtól akkor kérhető, ha azok a körülmények, amelyeken a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapult, utóbb lényegesen módosultak, és ennek következtében a megváltoztatás a gyermek érdekében áll. Nem hivatkozhat a körülmények megváltozása folytán a gyermek érdekére az a szülő, aki a változást felróható magatartásával maga idézte elő, így különösen, ha a gyermeket jogosulatlanul vette magához vagy tartja magánál.
(2)Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők már nem tudnak együttműködni, a közös szülői felügyeletet a bíróság bármelyik szülő kérelmére megszünteti.
Aki nem együttműködő az nevelésre alkalmatlan, de akkor sem jellemző, hogy megváltoztatják a felügyeleti jogot vita esetén a férfiak javára a bírónők, hiszen a nőnek szoptatnia kell. Egy ideig, utána pedig nem változtatnak már semmit, hacsak nem veszélyes a gyerekre nézve a törvényes képviselő. A négyfal között mindig veszélyes egy elvált nő a gyerekre nézve, mert nincs védelmező apuka, de a külvilág számára az egyedülálló anyuka szánalomra vagy segitségreszoruló teremtés. Sakk matt.
Alter Ego
Szerkesztő

Hygyi nagyijára nyugodtan szereljetek közösen 12 kereket, aztán tologassátok őt mint közös szekeret. A valóságot nem fogod tudni megváltoztatni akkor sem, ha nálad négy után hét jön és az idézésből kihagyod a valójában releváns részeket:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

4:165. § [A különélő szülők megállapodása a felügyeleti jogok megosztásáról és a közös szülői felügyeletről]

(1) A különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között megoszthatják, és megállapodhatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet az egyikük gyakorolja. A szülők erre irányuló megállapodására utal, ha a gyermek hosszabb ideje háborítatlanul egyikük háztartásában nevelkedik.

(2) A házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők közös kérelmére a bíróság – a gyermek érdekét mérlegelve – a szülők közös szülői felügyeletre és ezzel összefüggésben a gyermek lakóhelyére vagy a szülői felügyelet (1) bekezdés szerinti rendezésére vonatkozó egyezségét jóváhagyja, vagy arról ítélettel határoz.

4:181. § [A kapcsolattartás rendezése]

(1) A kapcsolattartásról a házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők egyezséget köthetnek; egyezségük hiányában a kapcsolattartásról – kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból – a bíróság dönt. Ha házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti per nincs folyamatban, a kapcsolattartásról a szülők megegyezésének hiányában a gyámhatóság dönt. A döntés előtt az érdekelteket és az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket meg kell hallgatni.

(2) A kapcsolattartásról a bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek korának, egészségi állapotának, életkörülményeinek, a szülők személyes körülményeinek és az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményének figyelembevételével rendelkezik.

(3) A kapcsolattartásra vonatkozó határozatban rendelkezni kell a kapcsolattartás gyakoriságáról, időtartamáról, folyamatos vagy időszakos voltáról, arról, hogy felügyelt kapcsolattartásra kerül-e sor, továbbá a gyermek átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és módjáról, a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről és az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról.

(4) Ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, a kapcsolattartás megváltoztatását a határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül a bíróságtól lehet kérni.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Riszpekt a pontos hivatkozásokért! :-) Széttárom a kezeim és pingvinezek kicsit… sem zombi barátunkkal, sem másokkal nem lehet erőszakot tenni, ha nem akarják látni vagy érteni. Akinek csak kalapácsa van, mindent szögnek néz, aki mindenhol a vagyonrablást akarja látni, az azt is fogja. Kezdem úgy érezni, hogy az utolsó elégedetlenkedő még akkor sem hallgatna el, ha valami utópisztikus társadalomban kimondanák végre a nők teljes vagyon- és jogfosztottságát.

Egyre kevésbé hiszem el az oldal kommentelőinek, hogy megegyezésre, harmóniára törekszenek, de rendkívül tetszik, hogy ketten a törvény szövegét is lepontozták :-D

Naooo
Olvasó
Naooo

De visszamenőleg.

Pash Cutter
Újságíró

“Egyre kevésbé hiszem el az oldal kommentelőinek, hogy megegyezésre, harmóniára törekszenek, de rendkívül tetszik, hogy ketten a törvény szövegét is lepontozták :-D”

Hogy tetszett mondani, Miss Nőkert? :P

OscarOmega
Olvasó
OscarOmega

Mivel a továbbiakban erre hivatkoznak, engedd meg, hogy tegyek egy pontosítást.

Közkeletű tévedés, mely szerint 5 év házasság után bármilyen különvagyon közös vagyonná válna. A vélekedés még a 2014. március 15. előtt hatályos Csjt. rendelkezéséből fakad, mely szerint 15 évi házasság után a különvagyont képező, szokásos berendezési, felszerelési, használati tárgy helyébe lépett vagyontárgy lesz közös vagyon. Vagyis: Volt egy szekrényem, beviszem a házasságba, 15 év után eladom és veszek belőle egy kisebb szekrényt. Na, ez a kisebb szekrény lesz a közös vagyon.

Más esetben (tehát ha nem szokásos használati tárgyról van szó) a különvagyon eladása után az árából vásárolt vagyontárgy megőrzi a különvagyoni jellegét.

Ezt a 15 éves időtartamot rövidítette le az új Ptk. 5 évre, de az elv ugyanaz. Nyilván abból a felismerésből lett a 15 évből 5 év, hogy a Csjt. 1952-es megalkotása óta már nem nagyon van olyan használati tárgy, ami 15 év után bármilyen értéket hordozna, akkor még tényleg egy (vagy több) életre szolgált egy bútor. Ma már az 5 év is túlzásnak tűnik, hiszen egy eredetileg nagy értékű tévé vajon mit érhet 5 év múlva?

Naooo
Olvasó
Naooo

“már nem nagyon van olyan használati tárgy, ami 15 év után bármilyen értéket hordozna”

Pash Cutter
Újságíró

“Ha valamelyik félről bebizonyosodik, hogy alaptalanul vádolta meg a másikat, akkor a kis hazudós azt a büntetést kapja, amit az ártatlanul bevádolt kapott volna, ha maximális büntetést kap. (Plusz a bíróság félrevezetéséért is plusz bünti, meg a perköltséget is ő állja.) Mondjuk ezt minden hasonló vád esetén eljátszanám, nem csak válásnál meg nem csak nő-férfi kapcsolatnál. Természetesen ha nem bizonyított, hogy az egyik fél hazudott (de az sem bizonyított, hogy nem), akkor az ártatlanság vélelme itt is működik.”

Na igen, ez a fajta bűn, amivel a feministák egyáltalán nem kívánnak foglalkozni: a rágalmazás. Mint ahogy nincs az ártatlanság vélelme sem. Mert ugyebár, nincs olyan, hogy egy nő kitalálta, hogy őt megerőszakolták, megverték, bántalmazták – vagy van, de feminista interpretációban a rágalmazó nő is szent! :P

menzura
Olvasó
menzura

libsifemcsiszingli

Gratulálok. Férfi és nő él egy háztartásban, mindkettő keres, közösen felveszik a lakáshitelt, vesznek autót stb., aztán a nő megszüli a közös gyereket, elveszíti a saját jövedelmét, de neveli otthon a gyereket, vasalja az inget meg minden. Aztán elválnak, és a közös szerzeményt felezik, a férfit meg kötelezik, hogy a gyerek neveléséhez járuljon hozzá. Ebből te azt szűröd le, hogy a férfi elveszíti a lakását meg a vagyona felét. Mikor lett az egész vagyon és az egész lakás az övé? Hová lesz a nő keresete és az érték, amit a házasság alatt termel pl. a férfi kiszolgálásával, a közös gyerek nevelésével?

Az egy dolog, hogy eléggé leegyszerűsítve látod a dolgokat, de rohadtul nem tudom eldönteni, hogy valójában mit szeretnél. Háztartásba zárt vagyontalan nőket, vagy férfikánaánt, ahol a gyerek, család, közös háztartás költségeibe a férfiaknak egyáltalán nem kell beszállni. Mindkettő nagyon életszerű amúgy.

Imádom, mikor a házimunka szentségével, és nehézségeivel takaróznak. Csillagom, (elnézést a személyeskedő megszólításért) az nem házimunka, amikor kifestem kéglit? Nem házimeló az, amikor nyírom a füvet, pedig mondjuk éppen miattad, szívnom kellene? Az sem házmeló amikor megszerelek ezt azt, csepegő csapot, kirángatott konnektort /amit TE tépsz ki, mert lustika vagy lehajolni és rendesen kihúzni az dugót/ az sem házimunka, amikor a kocsidat magam szervizelem, mert akkor segg vagy (basszus elnézést) hogy nem tűnik fel az olajvisszajelző ORDÍTÓ fénye, és ezzel az én kölkömet veszélyezteted akkor mikor hozod-viszed. Sok sok olyan házimunka van, amit mi végzünk el, és gyakran egy kurva szóval sem emlegetjük. A férfi kiszolgálása, na elmész má… tudod hová!!!(bocsánat kiakadtam) az nem kiszolgálás amikor a TE igényeid és elvárásod szerint van kifestve, színezve, karnis felfúrva, függöny vásárolva. EZ MIND ÉRTED VAN. HOGY JÓ LEGYEN NEKED.

Írod továbbá:  Mikor lett az egész vagyon és az egész lakás az övé? Nem az övé, hanem a tiétek. Közös. Csak a bibi ott van, tudod kedves, hogy miután beadod a válókeresetet, akkor az a joggyakorlat hogy még a negyedének a felét sem kapod meg. Ezzel simán megölsz egy EMBERT /a humanizmus jegyében básszmeg/. Mikor ébredsz rá, hogy semmilyen jogot nem képezhetsz arra, hogy ilyen olyan jogszabályok segítségével sem ölhet meg egy nő egy embert.  Mikor?

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Jól van, Mókusmaci, veszekedjünk egy jót, úgysem volt egy jó tányércsapkodós napom, mióta elváltam :-D

A tiszta, festett lakás, a felfúrt karnis és a rajta lógó függöny nem értem van, nem csak nekem jó, vagy legalábbis nekem még sosem sikerült olyan függönyt felrakni, ami csak nekem árnyékol. Ahogy a kertben sem sikerült még elérnem, hogy minden virág csak nekem nyíljon és a fülemüle nekem fütyöljön. Neked is jó, neked is kell. Ha úgy érzed, nem, akkor valamit elcseszel. Te is, nem csak az asszony. És lehet, hogy már azért nem vagyok képes lehajolni ahhoz a kib.szott konnektorhoz, mert egész nap hajolgattam a lakásban, hogy összeszedjem a szétdobált ruháidat és minden nap három dögnehéz szatyrot cipelek haza a bevásárlásból, mert utálsz boltba járni és az én dolgom, hogy minden szart beszerezzek. Aztán ha elfelejtem nyomon követni az arcszeszed fogyatkozását, velem kiabálhatsz reggel, ha elfogyott és nincs másik. Az olajszinthez meg hülye vagyok ugyan, viszont veled ellentétben tudom, hogy milyen porzsák kell a porszívóba, figyelek, hogy mikor kell a számlákat befizetni és anyádat felhívni a születésnapján.

És persze nyolc isten vagy, mikor felfúrod a karnist, megszereled a konnektort és kifested a hálót az után, hogy kitaláltam, megterveztem, beszereztem, utánajártam, kipakoltam a szobát, visszapakolom a szobát, kitakarítom, felmosom, veszek sört a házi félistenemnek, fel is szolgálom behűtve és zsámolyt teszek a munkától megfáradt lábai alá. (Mondjuk az az én személyes szerencsétlenségem lehet, hogy nem találtam még pasit, aki ezt tényleg meg is tenné, az én realitásom a kitalál-megtervez-beszerez-szakembert hív-hallgatja a zsörtölődést felfordulás miatt. IKEA-s bútorszerelésre meg ott vannak a hasonló sorsú barátnők, profin szerelem szinte az összes gardróbjukat és konyhabútorukat két másik csajjal.)

De igazad van. Ezektől a dolgoktól lesz közös. A kifestett és tiszta konyhában készül a közös ebéd, arra a falra köpi a közös gyerek a spenótot. Ha váláskor felezni kell, akkor nem egyiktől vagy másiktól veszik el jogtalanul az egészet, hanem szétosztják a közös munka gyümölcsét. Jogszabályok beidézése már megtörtént, nem ismétlem a dolgot.

menzura
Olvasó
menzura

Istenem, nagyon imádom a szarkazmusodat, kedves libsi.. :))) Elegáns, frappáns, szelid, és kedves. Köszönöm!! És bocsánat a személyeskedésért, szégyellem kissé magam, nem szoktam ennyire elragadtatni magam. Bocsánatot kérek! Komolyan!

Tudod, kedves vitapartnerem az a baj hogy én is, te is, mások is, a saját kis bogár életük epizódjait szeretik itt általánossá tenni. Küzdök ellene, és remélem te is érted mire gondolok ezzel kapcsolatban.

Magamról, pár alapinfó (azért írom hogy értsd, milyen “székből” vitázok.) Középkorú, egyedfelülálló csóró vagyok. Sem vagyonom, sem gyermekem, sem válóperem, sem feleségem, hébe hóba kapcsolatok, de nem kifejezetten a szex miatt, hanem mert köll a nő. :))) Mert szeretem őket, élvezem a társaságukat a másságukat. Szeretek velük a gangon borozni, együtt főzni, teregetni, közben a popsijukat csipkedni, és a nyílt utcán mindenki előtt csókolózni. Nem vagyok alfa, de ez sohasem frusztrált. Ellenkezőleg, de talán elég is ennyi belőlem.

Kérlek enged meg, hogy főbb bekezdések alapján vezessem le az érveimet, nem a te érveid ellen, inkább a pontosabb és a kölcsönös megértés miatt.

A tiszta, festett lakás, a felfúrt karnis és a rajta lógó függöny nem értem van, nem csak nekem jó, vagy legalábbis nekem még sosem sikerült olyan függönyt felrakni, ami csak nekem árnyékol. 

Ez tény, mint ahogyan az is tény hogy a vasalt ingem nemcsak engem minősít, hanem téged is, pozitív értelemben. Gondos vagy, figyelmes, jó asszony. Érted? Ez is, mint a függöny, nem csak neked jó, vagy nekem. Mindkettőnknek. Mindenesetre, én arra gondoltam, hogy ez is HÁZIMELÓ, ha tetszik ha nem. Pont.

És lehet, hogy már azért nem vagyok képes lehajolni ahhoz a kib.szott konnektorhoz, mert egész nap hajolgattam a lakásban, hogy összeszedjem a szétdobált ruháidat és minden nap három dögnehéz szatyrot cipelek haza a bevásárlásból, mert utálsz boltba járni és az én dolgom, hogy minden szart beszerezzek.

De legyél képes lehajolni, mert egy kilógó vezeték, úgy megbacarint hogy ottmaradsz nekem meghalva és akkor én is utánad halok. Érti kedves??? Ezt butus dolog kimagyarázni. Ráadásul rosszul.  A többit nagyjából adom, bár én nem dobálom szét a sajtos zoknijaimat, mert kibacottul rühellem a kupit, bevásárolni pedig szeretek, és kapcsolataim zömében nem is engedtem hogy a hölgyikém vásároljon… Tudom tudom…. tessék szépen apunak elmondani hogy tipli vásárolni, és megmutatni hol a szennyes. Az arcszemhez nem nyúlhat senki!!! Én választom, én használom, és semmi szükség az általad választott, szerinted isteni illatú szart, magamra loccsantani. Kipörsen a bőröm tőle, irritál és büdös. De érted mindent, és ha kell iszom is belőle. :) Mert szeretlek.

 Az olajszinthez meg hülye vagyok ugyan, viszont veled ellentétben tudom, hogy milyen porzsák kell a porszívóba, figyelek, hogy mikor kell a számlákat befizetni és anyádat felhívni a születésnapján.

Látod látod, ha az autódat nem tartom karban, és e miatt elhalálozol, te és a magzatom akkor mi lesz velem? Ki vesz büdi arcszeszt, ki fogja a zoknikáimat összeszedni, és kitépni a konnektort? Most komolyan nem érted, ha erre nem figyelünk mi papsasok /ejtsd: pasasok/ akkor meg is halhatsz? Nyári gumi /nem az óvszer/ cseréje, fagyálló, stb. EZ NEM PORZSÁK, annak hiánya nem nyír ki…kaliberekkel más… vágenzi? Anyám fülinapját tudom, de nagyon értem mire utalsz, és isten látja lelkem, igaz. Tényleg gázosak a hapik a dátumokat illetően. A számlákat vonatom a bankszámlámról, oszt szeva. Ne fárassz a csekkekkel…lásd be ez gyenge volt.

És persze nyolc isten vagy, mikor felfúrod a karnist, megszereled a konnektort és kifested a hálót az után, hogy kitaláltam, megterveztem, beszereztem, utánajártam, kipakoltam a szobát, visszapakolom a szobát, kitakarítom, felmosom, veszek sört a házi félistenemnek, fel is szolgálom behűtve és zsámolyt teszek a munkától megfáradt lábai alá.

Ismerem a jelenséget amire utalsz…. DE mi az mááá hogy csak nyóc isten? Te hálátlan némber :))) Ne te szerzed be, mert úgy átbasznak az OBI ban, hogy utána énnekem köll, rohangálni kicserélni, mert tökre nem vetted figyelembe, hogy a tiplikhez és a falazat szerkezetéhez nem stimmöl a karnizs, de tudom hogy kurva szép, oszt oldjam meg, mert én vagyok a férfi vazze… Na ez az otthoni obi…sört ne vegyél, mert 1: keveset hozó, 2: az is sok, ne igyá mááá annyit a gyerek elött.. 3. mé nincs má kész, este 8 van..  4. hiába ugatom hogy, vagy túlhűtöd vagy húgymeleg…

(Mondjuk az az én személyes szerencsétlenségem lehet, hogy nem találtam még pasit, aki ezt tényleg meg is tenné, az én realitásom a kitalál-megtervez-beszerez-szakembert hív-hallgatja a zsörtölődést felfordulás miatt. IKEA-s bútorszerelésre meg ott vannak a hasonló sorsú barátnők, profin szerelem szinte az összes gardróbjukat és konyhabútorukat két másik csajjal.)

Le a sapival…. ezért ilyen az ikea, hogy műszaki analfabéták is összedobjanak egy szar minőségű, kurva drága bútornak nevezett ocsokányságot. Én, készíttetnék neked olyan konyha vagy akármilyen bútort, amit TE tervezel meg, TE irányítod a kivitelezést, ha van rá “érkezésed”. Mert boldoggá tesz, ha boldognak és elégedettnek látszol. És tudod, mindig picit belesajdul a szívizmom, mikor olvasom: nem találtam olyan pasit… sajnos én sem. :))) csak lányban…….

Naooo
Olvasó
Naooo

“Istenem, nagyon imádom a szarkazmusodat, kedves libsi.. :))) Elegáns, frappáns, szelid, és kedves.”

Átnevezhetné magát libsifemcsiuncsira.

menzura
Olvasó
menzura
Naooo
Olvasó
Naooo

Mi ezen a vicces?

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Alap dolgokat tisztázzunk, mielőtt tovább vitázunk! Ne sértegess! Jó sört fogsz kapni és kész. Én is szeretem a sört, sőt, az igazán jó sört, és ha kedves vagy és ügyesen fúrsz, akkor a Távoli Galaxis nem az a hely lesz, ahová kívánlak :-D

Igen, mindannyian a saját akváriumunkból pislogunk a világra, ebben egyetértünk. Az én vesszőparipám, hogy hiába az előítéletek, a szent hagyomány, a békebeli képeslapvilág sztereotípiái, nem lehet arra alapozni sem kapcsolatokat, sem családot, pláne nem társadalmat, nemzeti túlélési stratégiát és családpolitikát, hogy a nők akváriuma gömb, a pasasoké meg kocka, és az egyiknek csak tubiflex, a másiknak meg csak légylárva (vagy nemtom, mi, sose volt halam csak serpenyőben).

Mondjuk a képzeletbeli csajod rendkívül veszélyesen él, neki úgy látszik, a reggeli felkelés is extrém sport, de alapvetően értelmezhető stratégia, és semmi kivetnivaló nincs benne, ha a másik is partner. Nálam pl. úgy van ez, hogy látszatra semmi gond, mosok, főzök, takarítok, ahogy kell. Van, amit a hátam közepére kívánok belőle, van, amit imádok. Pl. ha tudnám, hogy ki találta fel a vasalót, a vasalódeszkát és a gyűrődős ruhákat, akkor annak külön sarkot alakítanék ki a pokol legmélyebb bugyrában, extra meleg üsttel. Cserébe jól főzök (“Túl jól is” – szól a mérleg a sarokból sátáni kacajjal). De mellé van még egy nagy rakás vágyam, célom, elképzelésem az életről, és mikor kapcsolatra adom a fejem, akkor ez utóbbiakhoz keresek társat, nem pedig a háztartási alkalmazotti skilljeimhez megrendelőt. És ez így van fordítva is. Nem a falfúrási képességet nézem egy férfiban sem. Egyetlen lyuk van az egész háztartásomban, amihez pótolhatatlan a férfiúi szakértelem, a többi teljesen részletkérdés.

Anno én magam is meglepődtem, hogy milyen messzire visz ez a kérdés egy kapcsolatban, és mekkora alapvető ellentétek maradnak rejtve évekig, ha a hagyományos nemi sztereotípiák mentén szervezünk meg egy közös életet és nem tisztázzuk időben az elképzeléseket. Ex és én jól megvoltunk, és csak apró súrlódások jöttek össze abból, hogy ugyan mindkettőnknek volt két ép keze, de a velük végezhető otthoni tevékenységek közül a háztartási robot rész az enyém volt. Ízig-vérig informatikus lévén szerelni se nagyon tud, csak azt, amiben elektronika is van. Néha azt sem (béke veled, drága első mosogatógépem, nyugodjék békében az örökre kijelződre égett error051), nekem ez nem gond, megoldottam a polcfelfúrástól kezdve a függönyráncosításig, mert kellett és kész. Nem mondom, hogy nem pampogtam rendszeresen emiatt, de nem igazán tekintettem vészjelnek sem, hogy mellette a többi baszkuráció is rám maradt, mondván vasalni pl. nem férfias, a női munkát végezze nő stb. Egyszerűen nem gondoltuk, hogy ezeknek a szerepeknek a tisztázása egyszer fontos lehet majd, avagy épp a nemi szerepekről vallott eltérő nézeteink vezetnek a váláshoz.

Mert a nemi sztereotípiák mentén kialakított világkép sokkal erősebb még a mindennapi élet tapasztalatainál is, mint megtanultam. A nő dolga a vasalás, főzés, a háztartás rendben tartása, ha ennek megfelel, akkor mehetünk tovább. A férfi dolga a karrier, a család megélhetésének biztosítása, a nő pedig ebben támogatja urát és kékítőben áztatja a családi boldogság fodrait. Ha a ház ura ezt a karrier dolgot mondjuk pár ezer kilométerrel odébb, egy vahabita muszlim országban képzeli, hű neje oda is követi önkéntes zárdaéletet vállalva, mert a hagyomány szerint ilyen dolgokban a férj dönt.

Mint kiderült, férj nem tudta, hogy a háztartás dolgot én nem főtevékenységként űzöm, hanem a szerinte gyerekezésig hobbi gyanánt végzett munkám sokkal fontosabb számomra, mint a tiszta otthon, rendes ház. Azt csak azért csináltam, mert valakinek azt is kell, ha nem kedveljük a szemétdombot és a pestist. Én meg nem sejtettem, hogy a férjem számára az én életcéljaim, vágyaim nem képeznek komoly tényezőt a döntései során, mert az ideális családról kialakított képén és az eléréséig vezető útvonalán igazából nem módosítanak. Szerinte az volt a lényeg, hogy legyen 2-3 gyerekünk, elég pénzünk és lehetőségünk, hogy mindent megadjunk nekik, és ennek megteremtése az ő dolga, az enyém meg a szülés, nevelés, és nem számít, hogy előtte – utána mit csinálok, illetve közben mi jár a fejemben. Ennek mentén alakította az életét. Nem a közös életünket, csak a sajátját.

Elég nagy csalódás, törés volt mindkettőnknek a felismerés, én pl. azóta próbálom megérteni ennek a mozgatórugóit és rájönni, hogy hogyan lehet ezt a kapcsolatosdit korszerűbb módon rendezni. Mitől lakik jól a kecske, hogy marad meg a káposzta, ilyenek. A nők lehetőségeinek mesterséges szűkítésétől semmiképp, erről meg vagyok győződve.

Sok évbe és melóba telt, mire találtam olyan pasit, aki értette a problémát és jó válasza is volt rá. Az exemhez képest amúgy ő is csóró… sőt, asszem a középosztály átlagához képest is az, de csak azzal, hogy VELEM akarja a családi élet alapjait megteremteni, nem pedig NEKEM és a gyerekünknek, máris sokkal kevesebb teher van a vállán.

Nem hiszek az örökké tartó szerelemben. Szinte biztos vagyok benne, hogy bármi megtörténhet velünk, ahogy velem már meg is történt olyasmi is, amire nem készültem, számítottam. Most már csak a váratlanra számítok. Pl. közös gyereket közösen akarok nevelni az első perctől, mert ha nem tart örökké a szerelmünk, és mondjuk szétmegyünk, biztos akarok lenni benne, hogy az én gyerekemnek olyan apja van, aki teljes értékűen törődik vele, ha a mi kapcsolatunk kukába megy is, a gyereknek ebből ne legyen kára. De pl. nem engedek beépülni közénk olyan frusztráló apróságokat, amibe egyszer már belebuktam, mert hátha nem kell a legrosszabbtól tartani, és hátha tudunk annyit tanulni a saját hibáinkból, hogy legalább ne ismételjük meg őket. Annyi más baromságot el lehet követni egy kapcsolatban, fő a változatosság :-)

Naooo
Olvasó
Naooo

“Egyetlen lyuk van az egész háztartásomban, amihez pótolhatatlan a férfiúi szakértelem”

Három.

“Néha azt sem (béke veled, drága első mosogatógépem, nyugodjék békében az örökre kijelződre égett error051)”

Mivel gyárilag belekódolták a kapzsi kapitalisták mikor menjen tönkre, csak a panelcsere a megoldás 380 000 + áfáért, vagy egy füles, hogy mégis pontosan mit kell kiiktatni.

Kalman
Újságíró

Összefoglalva: volt egy tökéletes bétád, aki simán el tudott volna tartani, de sajnos nem volt elég alfa ahhoz, hogy a “karrieredről” le tudjon beszélni.

Ezért inkább elhagytad a tutit (engedve a feminista bálványaid és a hipergámiád kísértésének) és ahelyett, hogy “behódoltál” volna egy férfinak és ezáltal könnyű életed lenne, inkább erős független önálló vagy, és a délután 4-kor kiadott parancsra másnap reggel 8-ra előállítod a jelentést pedig te magad is tudod, hogy marhaság az egész. Ehelyett régen egy kismamakávézóból finnyoghatnál ezekre a hülyeségekre és az új házatokat tervezgethetnéd, amit a CSOK-ból építhetnétek a 3 gyereketeknek.

Most végre sikerült találnod egy újabb bétát, aki ugyan már rendesen nem tud eltartani (már csak ilyen jár, hiszen közben az SMV-d zuhanórepült), de cserébe nagyvonalúan megengedi neked, hogy babázás helyett inkább babázz és gürizz egyszerre. Plusz még össze se házasodtatok, de már úgy tervezel, hogy valószínűleg el fogtok válni. De azért ebből a gyereknek ne legyen kára!

Ezt így mind még le is írod, és ezek után még mindig azt gondolod, hogy jó ötlet feministának lenni? Nem lett volna egyszerűbb egy kicsit lejjebb adni az “erős független nő” szerepből, és csak simán élvezni az életet egy férj mellett, aki eltart?

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Ja, lehet nézni így is. Mondjuk nekem ez a nézőpont üres, túlzottan tárgyiasított, és nem látom a célt, motiváló erőt sehol.

Lehet, hogy bennem van a hiba azért, mert bizonyos szint felett pl. nem látom az anyagi javak értékét, nem hajt semmi, hogy sokkal jobb kocsira fussa, ha a meglévőnek is van négy kereke és elvisz a célomig, nem érdekel az újabb hálószoba és a nagyobb nappali, ha már van akkora, amekkorában elférünk, és a drágább bútor, nagyobb tévé sem izgat fel. Egy szintig érdekel a dolog, igen. Legyen meg egy stabil háttér, amit biztosan fenn lehet tartani, még a személyes luxusokra is tudok vágyni, de ha megvan a harmincezres hazai dizájnertáska, azzal elvagyok, nem verem a nyálam a hatszázezres Lajos Puttonyra, pláne úgy nem, hogy nem én szerzem meg. A szerzés öröme se az igazi, ha csak úgy belepottyan az ölembe. De lehet, hogy tényleg én vagyok szarul összerakva. Meg az is valami gyári hiba, hogy a jelentésgyártás értelmetlenségéről tényleg meg vagyok győződve, de mikor iskolát tudunk felújítani, új kutatóműszert veszünk, szerzünk pénzt fizetésre, világbékére meg rákellenszerre, az igenis motivál, vagy egy innovációs startup alatt berúgni a gazdasági motort van olyan izgalmas számomra, mint a háztervezés és függönyfodor-válogatás. Sőt, kifejezetten spannol az élmény, lelkes vagyok tőle.

Szóval én pontosan tudom, hogy az általad kínált egydimenziós lét nekem nem pálya. De neked miért szívügyed, hogy ezt az életmódot támogasd, mikor ennek a haszonélvezői egyértelműen az általad oly sokat emlegetett alfák elsősorban, viszont a függő, eltartásigényes nő rendelkezik mindazon negatív hátrányokkal, amik ellen oly hevesen ki szoktatok kelni… Ennyire fontos lenne az engedelmesség és behódolás, hogy minden áron ez a cél, még akkor is, ha egyértelműen hátrányos vagy legalábbis nagyon kockázatos a férfiaknak is?

menzura
Olvasó
menzura

Na ezt nevezem válasznak!  ha kedves vagy és ügyesen fúrsz, akkor a Távoli Galaxis nem az a hely lesz, ahová kívánlak :-D Gimiben ütvekúró volt a becenevem, kurva jól fúrok ilyen olyan lyukakat, igény szerint! :)))) No, azé kopik a hegye…. :))))))))))

A nemi differenciál antropológiailag is adott, kulturálisan is, szociológiailag is stb… A baj szerintem ott van, hogy az “ellen-kulturális” eszmék felzabálják a közösen elért, és működő konszenzusokat. Ehhez vidáman asszisztál a társadalmunk férfi és női tagjainak, az az intellektuálisan analfabéta tagjainak sora, akiknek nincs elég sütnivalójuk ahhoz hogy ezt átlássák.  Persze a kép árnyaltabb, és sokrétű, de pontosan azok a tragikus társadalompolitikai folyamtok zajlanak e téren is, mint a politikai életben. A szándékos szembehelyezkedés egymással,  a felesleges és ostoba hangulatkeltések, a “karaktergyilkosságok” dezinformációk hitelesnek való beállítása, a hangosabban ordibálok “igaza”, és sajnos a félműveltség kulturálatlansága. (zombi elvt. tipikus példa erre)

A feladat nemes, elérni azt, hogy a férfiak is jogegyenlőségben álljak a nők mellett, és nem a női jogok ellen. Az odavezető úton már réges régen elindultak, csak elfelejtettük hogy kik is: Freud, Adorno, Max. Webber, Horkheimer, Sík Endre, Ferge Zsuzsa, és még sokan mások…. ennek ellenére mindkét oldalon vannak szép számmal ‘önkéntes mérvadók ‘ akik a közelében sincsenek az “elődöknek”. Én sem, de igyekszem piszkosul. De sem a vakhit, sem az arrogancia, sem a fasisztoid attitűdök sorozata nem fogja pótolni a rációt, ellenben leporlasztja az elődök által elért eredményeket.

 

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Na, akkor lehet, hogy mégis inkább a Barbár a te söröd, nem a Távoli Galaxis :-D

Nem a nemi differenciál létét vonom kétségbe, inkább azt, ahogyan a hatásmechanizmusát próbálják a mindennapi élet olyan aspektusaira is kiterjeszteni és az egyéni pszichoszociális jellemzők helyére illeszteni, ahol maximum a módszert és nem az eredményt befolyásolják. Én valahogy sokkal világosabbnak érzékelem a határokat az egyéni attitűd és a nemi szerepek által befolyásolt személyiségjegyek között, mint ahogy itt sokan látják, láttatni szeretnék.

Freud számomra kicsit kilóg az amúgy szívemnek kedves felsorolásodból, bár talán csak azért, mert alapvetően szociológusként sosem voltam kibékülve a pszichológiával és azzal, hogy gyakran megkerülhetetlen, ám egyúttal megfoghatatlan, tele van megismételhetetlen kísérletekkel és pacákon alapuló feltételezésekkel egy olyan világról, amiről bevallottan szart se tudunk. A szociológia is hipotézisek halmaza, de a végén legalább ott van matek és statisztika, amivel konkretizálható és jó közelítéssel reprodukálható eredményeket kapunk, még ha nem is olyan mélységű magyarázatokkal, mint a pszichológiában.

Plusz idegesítő faktor vele kapcsolatban, hogy mondjuk Webbert vagy Adornot egyszer megérted és úgy maradsz, ellenben Freud munkásságának egy részét nagy nehezen felfogod, azt hitted, nyeregben vagy, erre hirtelen eláraszt több évtizednyi kísérlet, cáfolat, tudományos vita arról, hogy igaza volt, mégsem volt igaza, kukába vele, avassuk szentté stb. Az én felettes énem egy morcos pillanatban rácsapta az ajtót a tudományág orrára. Maximum Zimbardo, őt viszont eléggé kedvelem. Az új könyvében egészen érdekes megállapításokat tesz a milleniumi generáció nemi szerepeiről, társas viselkedéséről és a párkapcsolati problémákról. Szívesen olvasnám itteni hangadók véleményét a könyvről, kíváncsi vagyok, mi jön át belőle az enyémtől gyökeresen eltérő szűrőn.

Másrészt nagy érdeklődéssel figyelem, hogy az utóbbi években a természettudományok megtalálták a szociológiát és a pszichológiát egy sokkal szofisztikáltabb szinten, mint ahogyan mondjuk a matematika és a statisztika. Rohadt izgalmas projektek vannak elméleti fizikusokkal,  valószínűségszámításban utazó matematikusokkal, illetve beindult az agyi képalkotás, kémia, biológia és meglepő eredmények jönnek olyan helyekről, ahonnan fene se gondolná. Úgy tűnik, meg lehet tudni kicsit többet az emberi viselkedésről úgy is, hogy igazi műszeres vizsgálati eredmény van mögötte, nem tintafoltok absztrakt, irodalmi elemzése.

 

menzura
Olvasó
menzura

Oké libsi, akkor egyszerűsítünk: Íme:

http://mellbimbo.eu/picture/803303/2092117-20160110-ztNTrf.png

Naooo
Olvasó
Naooo

“mert egész nap hajolgattam a lakásban, hogy összeszedjem a szétdobált ruháidat”

Nők szokták szétdobálni ruháikat.

“és minden nap három dögnehéz szatyrot cipelek haza a bevásárlásból”

Nem, mert letörne körmöd.

“viszont veled ellentétben tudom, hogy milyen porzsák kell a porszívóba”

Semmilyen. Hol élsz te? A múlt században?

“kipakoltam a szobát”

Áthívtad a szomszéd erőcsávót egy kis encepencére?

“IKEA-s bútorszerelésre”

Ikeát csak a selejt vesz.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Ha lenne belőled egy hordozható zsebméret, esküszöm, magammal hordanálak az uncsi értekezletekre. Elképesztően jókat tudnék röhögni a kommentárjaidon :-D

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem érek rá, ma is kell csinálnom 3 kamuprofilt. Ja és csak szólok, hogy a zsebnáci dicséretnek számít.

DennisVT
Újságíró

Itt sikerült a legjobban összefoglalni. +10 :)

whoamiohmy
Újságíró
whoamiohmy

Egy kis kiegeszites (bocs, ekezet nem lesz):

Mindaz, amit irsz, nagyon jo, pontos es analitikus elemzese a jelensegnek, de nem a teljes kep. Nezd meg ezt a videot:

https://www.youtube.com/watch?v=ezVk1ahRF78

Itt egy vilagszinten is elismert epidemiologus (orvosi statisztikakkal foglalkozo szakember) magyarazza el a nepesedes problematikajat.

Ami nagyon fontos:

Az elsö es legfontosabb meghatarozo tenyezö a fertilitasi arany csökkenesekor a vedöoltasok megjelenese. Ezert mondta Bill Gates azt az összeesküves-elmelethivök altal rendszeresen felreertelmezett mondatot, hogy az afrikai vedöoltasokkal kB. 1 milliard emberrel lehet csökkenteni a nepessegszaporulatot a szazad vegeig. Ugyanis ha a vedöoltasok következteben 8 gyerekböl mind a 8 megmarad, akkor az utodnemzes es neveles egy biologiai ertelemben eleg biztonsagos folyamatta valik, es emiatt nem szükseges “biztonsagi tartalekot” kepezni. Regen 8 gyerekböl megmaradt 3-4, ma viszont 1-2-böl megmarad gyakorlatilag mindegyik.

A masodik legfontosabb tenyezö, hogy ma a gyerekek mar nem kepviselnek termelö eröt, egeszen huszoneves (sok esetben harminceves) korukig. Egy gazdalkodo, feudalis tarsadalomban mar csak azert is erdemes Volt sok gyereket csinalni, mert kB. 6-7 eves korara a gyerek mar megtermelt a haz körüli gazdasagban annyit, amennyibe az etetese es a letfenntartasa került (gondoljunk csak az Indul a bakterhaz cimü remekmü Bendeguzara – mar hat evesen megeri felvenni tehenpasztornak, pedig eszik rendesen, ha hagyja a Banya :) ). Mivel ez mara kB. 20 evvel kesöbb törtenik meg, ezert nagysagrendekkel nagyobb befektetes kell a gyerekekbe – voltakeppen ez nem mas, mint a csökkenö hozamok elve a nepessegszaporulatra.

Amiröl te itt reszletesebben irsz, azt Hans Rosling a harmadik legfontosabb pontban irja le, “The most important factors are increased age at first marriage, increased educational Level of women and more women integrated into the labour force.” Igen, ez mind-mind a feminista emancipacio. Es igen, ez rettentöen karos, de kerdes, hogy mindezek teljes visszaforditasa (akar a nök szavazati joganak visszavonasaval vagy korlatozasaval) mennyiben forditana vissza a negativ tendenciat. KB. azt lehet mondani, hogy az olyan orszagokban, ahol a nök atlagosan legalabb 12 osztalyt elvegeznek, sehol se talalunk 2,3-2,5-nel magasabb fertilitasi aranyt (vagy legalabbis nem gyakran). Ha elfogadjuk, hogy legalabb 2,1-2,2 lenne kivanatos, akkor gyakorlatilag a nöket mar a közepiskolaig sem volna szabad eljutni hagyni. Ez azert humanisztikai szempontbol elegge kerdeses – a Jelen politikai rendszerben pedig termeszetesen ennel joval kisebb korlatozas is elvi lehetetlenseg.

Egyebkent piszok jo, amit irsz, nem vitatkozni akartam egyik ponttal se, csak szerettem volna kiegesziteni.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Mondd, te milyen munkát végzel? Mert eléggé faék egyszerűségűnek állítasz be szinte minden tevékenységet, holott a kívánatos tendencia épp nem ez. Mármint kicsiny, gyártósori humán robotok termelését favorizáló országunkon kívül.

Amúgy meg sok sikert az ötleteidhez. Bizonyára kivitelezhető, hogy rendeletileg közlöd egy országnyi 16 évessel, hogy ők mostantól felnőttek, irány a gyár. Meg bizonyára szép világ lesz az is, ahol a döntéseket a Mészáros Lőrincek hozzák, és az érdekképviselet is kizárólag rájuk vonatkozik.

Hajrá, kövessünk el minden hibát, amit a történelem során már elkövettek előttünk, mert a tanulás hülyeség.

 

Caravella
Olvasó
Caravella

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

whoamiohmy
Újságíró
whoamiohmy

Javareszt egyetertek azokkal, amiket mondasz. Amit a valasztojog korlatozasanal leirsz, az ugye voltakeppen egyfajta közteherviselesi meritokracia: amennyi adot befizetsz, annyit er a valasztojogod. Az allam minden evben küldhetne egy “szamlat”: ennyit fizettel be ilyen es olyan adonemben (es itt most el is jutottunk oda, hogy voltakeppen KETTÖ adonem eleg is lenne Magyarorszagon, de ez hosszu törtenet, majd talan legközelebb), ennyit meg ennyit vettel ki ilyen meg olyan szocialis juttatas cimen (GYES, nyugdij, EÜ költsegek, stb. stb.), akkor ennyi a netto. Ha a netto negativ, akkor 1-et er a szavazatod. Ha pozitiv, akkor mondjuk minden megkezdett 100.000 Forint utan kapsz meg 1 szavazatot. Ha befizettel 10 millat az allamhaztartasba, akkor 100 ember erejet kepviseled.

Jo ötlet, en is gondolkodtam mar ezen, egyetlen buktatojat latom: azok, akik sokat tudnak fizetni (mert magas a kerestük) a rendszer jellegeböl adodoan tulreprezentaltak lesznek a politikai rendszerben, igy olyan politikusokat fognak bevalasztani, akik korrumpaljak a rendszert. A nöi valasztojog voltakeppen pont ezzel a mechanizmussal erte el a szocialis, “anti-meritokrata” (mindenkinek, de föleg a nöknek minden jar, csak ugy) tarsadalmak elburjanzasat. Szoval vannak azert arnyoldalai a dolognak. Az teny, hogy ilyen tarsadalmat nem csinalt meg senki. Ki kene probalni ;)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

whoamiohmy
Újságíró
whoamiohmy

“A kettő adónem esetében ha tippelnék, azt mondanám, hogy szerinted az ÁFA és a személyi jövedelemadó lenne. Javíts ki, ha tévednék. :)”

Nyertel. :)

Kis kiegeszitessel – itt többfele Modell jön szoba. Eddig 5 orszag egeszsegügyeben dolgoztam, es peldaul a finanszirozas kerdese nagyon erdekes az egyes orszagok viszonylataban.

Van ugye az angol Modell, amiben az egeszsegügyi szolgaltatot (a National Health Service-t, NHS-t) a kormany fizeti. Bizonyos funkciokat kiadnak magan vallalkozasoknak, de ezek hibrid finanszirozassal müködnek, vagyis kapnak egy bizonyos mennyisegü penzt az allamtol (azt, amit az NHS kapna) egy beavatkozasert, es aztan meg valamennyit a betegektöl maganban (nyilvan cserebe magasabb szintu ellatas, rövidebb varakozasi idö es jobb ügyfelszolgalat van).

Es van ugye a nemet, amiben az egeszsegügy finanszirozasa es maga az egeszsegügyi szolgaltato egysegek is kivetel nelkül mind magan cegek (finanszirozok: Krankenkassen, szolgaltato egysegek: korhazak illetve praxisok). Az allam meghataroz egy szazalekot, amit be kell fizetni minden honapban, de mind a Krankenkasse, mind a szolgaltatok megvalasztasaban teljes szabadsagod van (szabad piac voltakeppen, persze azert vannak korlatozasai bizonyos aspektusokban).

Mindkettö müködhet – ami a Magyar rendszerben visszas, az az, hogy az allam külön jarulekot szed be a TB-re, holott ezeket ugyanugy a központi költsegvetes osztja el, mint az összes többi adonemböl bejövö bevetelt. Voltakeppen a nemet rendszert akartuk volna megvalositani, csak idöközben rajöttünk, hogy egyreszt a Magyar lakossagnak nincs eleg vasarloereje, masreszt az allam nem szeretne megvalni a bevetelektöl. Szoval ez ilyen se veled, se nelküled megoldas, ami senkinek se jo.

A harmadik adonem valoban a jövedeki ado, no, itt erdekes kerdesek merülnek fel. Jo az, ha a tarsadalom a szokasos AFA merteken tul megadoztatja a benzint, az Alkoholt vagy a cigarettat? Fene tudja. Mindharom tarsadalmi karokat okoz, de nem egyertelmü az összefügges.

Tök jo a rendszer, amit leirsz, lenyegeben a Digitalis közvetlen demokraciat irod le, nagyon szivesen kiprobalnam. A gond az, hogy egyetlen fejlettebb orszag se lenne hajlando ezt bevezetni, mert a jelenlegi hatalmi reteg azonnal bebukna a teljes hatalmat. Egy ilyen rendszer letrejötte szerintem egy ilyen “Rapture” tipusu esetben jönne letre (Bioshock cimu jatek, ha jatszottal vele), valamilyen, magat teljesen fuggetleniteni kepes embercsoport, akik kiserleti jelleggel megcsinaljak, aztan jo esetben olyan szinten megugrik a tarsadalom fejlettsege töle, hogy leipipaljak a “hagyomanyos” tarsadalmakat. Nem vagyok benne biztos, hogy a MGTOW nem ennek az elöszele, illetve hogy nem ebbe fog kicsucsosodni. En szivesen elnek egy ilyen tarsadalomban, miutan megtanultam a nemetek belgyogyaszati technologiajat. :)

Ha megcsinaltad, szolj, jövök hozzatok belgyogyasznak ;)

whoamiohmy
Újságíró
whoamiohmy

Ja, meg egy gondolat, illetve meg egy könyvajanlo:

http://www.amazon.de/Capital-Twenty-First-Century-Thomas-Piketty/dp/067443000X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1452114084&sr=8-3&keywords=thomas+piketty

Kicsit ambivalens most ezt itt ajanlani, mert Piketty minden, csak nem libertianus, te pedig ugy erzem, az vagy, de nagyon jo a könyv. Hosszu es nehez olvasmany, bar azert Karl Marx eredeti Das Kapitaljahoz kepest fasorban sincs (ugy 2 eve belefogtam azt elolvasni nemetül, mondvan, a nemet tudasomat is jobbitja majd, de feladtam többször is).

A vegkövetkeztetesei nehol kicsit szocialistak, de rengeteg erdekes dolgot jol ir le, es rengeteg folyamatot nagyon erdekesen elemez. Maga a megközelitese is nagyon eredeti, voltakeppen egysoros matematikai egyenletekre redukalva kezeli a kapitalizmus törtenetet es jövöjet. A vegkövetkeztetese is meggondolando: a problema ugye, hogy a nyereseg nem annal csapodik le, aki megtermeli, hanem az ultrakapitalista modellben javareszt a tökesnel, az ultraszocialista modellben pedig javareszt az allamnal (aki a neokon fordulat ota sokszor voltakeppen pont a kapitalistaknak osztja vissza a penzt). A megoldas erre kettö fele lehet:

1. Csökkenteni a termelöi folyamatban a töke maximalis nyeresegaranyat (tehat valahogy elerni, hogy mondjuk a tökenek ne a megtermelt nyereseg 30-40%-ka, csak mondjuk 10-15%-a jarjon)

2. Globalis, progressziv jövedelemado – vagyis mondjuk a vilagon BARHOL elsz, a jövedelmedet nagyon pontosan követik (hogy hogyan, az egy jo kerdes), majd mondjuk az adott orszag PPP (Purchase Power Parity) aranyanak figyelembe vetelevel kivetnek rad egy progressziv jövedelemadot. Bizonyos jövedelmek felett ez akar 90% fölötti arany is lehetne. Ezeket a globalis jövedelmeket aztan fel lehetne hasznalni globalis problemak kezelesere, vagy ujra lehetne osztani az elmaradott regiok fejlesztesere.

TUDOM, hogy libertianuskent kiraz a hideg ettöl a gondolattol, es sok Ponton abszolut meg is ertem, de par erv a koncepcio mellett:

1. a vilagnak ma rengeteg globalis problemaja van (eröforrasvalsag, klimavaltozas, környezetszennyezes, stb. stb.), amiket csak globalis összefogassal lehetne megoldani. Ehhez ez egy tökeletes alapteremtes lenne (fund raising).

Itt megjegyeznem azt is, hogy velemenyem szerint a libertianus elvek nem igazan kepesek a 21. szazad globalis problemaira egyertelmüen müködökepes megoldasokat adni meg elvi szinten Sem. Persze vannak elkepzelesek, de sajnos szerintem a libertianus rendszerek ezeken a problemakon megbuknanak.

2. Ha az also osztalyok jövedelmere nulla lenne a globalis progressziv jövedelemado (a tovabbiakban legyen csak GPJA a rövidseg kedveert), a millardos retegnek pedig mondjuk 93% (A New Deal-töl kezdve egeszen 1969-ig a 800.000 USD-t meghalado jövedelmek adoja ennyi Volt az USA-ban, es nem lehet azt mondani, hogy ez lett volna Amerika legszarabb 35 eve), azzal voltakeppen megint egy közeposztaly kialakulasat ösztönözned. Aki legalul van, könnyen jut feljebb, hiszen az allam nem szopatja hülyere. Aki mar nagyon fent van, nagyon nehezen jut meg feljebb, hiszen Allam Bacsi mindent elszed töle. Ettöl függetlenül közepen (mondjuk evi 1-2 millio Dollar jövedelemnel) meg lehetne kivalo teljesitmenyekre ösztönözni az embereket.

3. A GPJA automatikusan megoldana az elmaradott regiok fejlödeset is, föleg, ha PPP-aranyosan vetnek ki: ahol alacsony a fejlettseg, alacsonyak az arak, vagyis a kevesebb fizetes is többet er, es emiatt a GPJA fekezo hatasa kevesbe ervenyesül. Ahol mar magas a fejlettseg, a GPJA sokkal jobban lefekez.

4. A GPJA egyseges jatekteret biztositana, es akar azt is lehetne, hogy az egyes orszagok regionalis kormanyainak az ereje csökkenne.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Az összes titkosszolgálat nyalná ezért mind a 10 ujját, a diktátorok imádnák, a maffia egyenesen odalenne a gyönyörtől, viszont az izlandinál egy kicsivel is nagyobb törvényhozási rendszer, közszolgáltatási rendszer vagy igazságügy azonnal lefagyna. Mondjuk a maffia ezért még jobban imádná, a bankok, tőkepiaci szereplők, szolgáltatócégek pedig irdatlan pénzeket kaszálnának. Kb. fél év alatt lenne a vérnyomáscsökkentőből feketepiaci csempészáru. De lehet, hogy nem, mert fél évnél előbb lennének utcai zavargások, közösségi belviszályok, esetleg polgárháború.

Mondd, átgondoltad te ezt tényleg? Ha kikapcsolod a szociális hálót és kvázi védtelenné, ám teljesen nyomon követhetővé teszed az állampolgárokat, akkor bitang erőszakszervezet kell. Ha legyengíted az államot, elveszed a kontrollt a működés felett, akkor még bitangabb. Ha nem veszed a kezedbe az irányítást erőszakszervezet útján, akkor az emberek maguk indulnak el megszerezni a szociális háló hiányában számukra szükséges javakat, és egymásnak esnek.

Mindezt azért, hogy megfelelő 20 éves bulát találj magadnak, és biztosan ne kelljen tartásdíjat fizetned? Uhhh, ha komolyan nekiállsz a dolognak, én szervezek gyűjtést, hogy adományokból vehessünk neked egy thai feleséget :-D

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Jaj, annyira tetszik, hogy néha kivénhedt picsa vagyok, aki élősködik másokon, néha meg az önálló megélhetés lehetőségének hajszolása miatt nemzetet és családot tönkretevő karrierpicsa. És már megint nincs rajtam sapka :-D

Naooo
Olvasó
Naooo

Karrieristapicsa mióta önálló?

menzura
Olvasó
menzura
whoamiohmy
Újságíró
whoamiohmy

Hehehe, egyszerüen IMADOM, mikor a feministak beszarnak a valoban szabad tarsadalomtol, miközben nem veszik eszre, hogy Allam Bacsi mar reg SOKKAL szarabb huzasokat csinal, mint ami egy valoban szabad tarsadalomban tenylegesen megtörtenhetne.

Par pelda:

az USA-ban az ÖSSZES valaszto adatai egyetlen tollvonassal a nyilvanossagra kerültek:

http://www.maivalosag.com/szines/191-millio-amerikai-adatai-kerultek-nyilvanossagra/

Allam Bacsi BASZIK bizalmasan kezelni a ra bizott adatokat, ott el vissza velük, ahol tud.

De persze ilyen csak a nagy Amerikaban van, nalunk soha. Aha, loszart, mama:

http://www.szombat.org/hirek-lapszemle/800-000-ft-vagy-400-nap-foghaz-holokauszt-tagadasert

800.000 Forint penzbirsag illetve 400 nap fogsag egy ürgenek, aki veletlenül a Nagy Testvernek nem tetszö velemenyenek adott hangot a Facebook-on. Es most ne azt gondold, hogy en az elitelt velemenyevel egyetertek – de kiraz a hideg attol a gondolattol, hogy egy velemenyert 400 napra bevaghatnak valakit a koterba, mert Allam Bacsi minden szocialis halot folyamatosan megfigyel.

Igen, egy eleg sok adatot tartalmazo szocialis haloban elöfordulhat, hogy olyasmi szivarog ki, aminek nem kene. De a kepzeletedben letezö LEGROSSZABB esemeny se er fel azzal, amire Allam Bacsi röhögve, egy atlagos, gyanutlan szombat delutanon minden gatlas nelkül kepes. Ha meg mindig nem hiszed ezt el, meg egy aprocska statisztikai teny: a vilagon az ÖSSZES, maganember altal elkövetett gyilkossag szama a 20. szazadban nem erte el az 1.000.000 föt. A 2 vilaghaboruban meghalt kB. 200 millio ember.

Kitöl kell felni? A szabadsagtol vagy az Allamtol?

A valasz egyertelmü.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Naooo
Olvasó
Naooo

Melyik rendszerben burjánzanak a femidemcsik? A náciban, vagy a demcsiben?

whoamiohmy
Újságíró
whoamiohmy

Kicsit tovabbgondolva a dolgokat, nezzük meg reszletesen Rosling pontjait:

1. Vedöoltasok, alacsony csecsemö- es gyermekhalandosag – itt ugye akkor azt mondjuk, hogy nincs apellata.

2. Gyermekmunka – itt erdekes, amit irsz. Ha az oktatasbol nem csinaltunk volna egy hatalmas gazdasagi lufit (es 100%-ig egyetertek azzal, hogy az lett belöle), akkor voltakeppen teny, hogy 8 altalanos eleg lenne, föleg a mai, hihetetlen online oktatasi piacter mellett. Az elmult 3-4 evben eleg sok mindent sikerült megvaltoztatnom az eletemben, szerintem egy 14 eves (8.-os) gyereknek az alabbiakat kellene megtanitani:

– Irni-olvasni, szamolni (nyilvan)

– RaNEVELNI arra, hogy MINDEN nap olvasson

– MINDEN nap eddze a testet valamilyen modon (nekem a legjobban a heti 3 rezisztenciaedzes – calisthenics + szabad sulyos edzes + HIIT, heti 2 joga, heti 2 hosszu tavu futas jött be, de itt persze lehetnek egyeni elteresek)

– MINDEN nap meditaljon (hihetetlen fokuszt es energiat tud adni)

– Egeszsegesen taplalkozzon

– Rendszeresen megtakaritson a jövedelmeböl, barmennyire keves is legyen az

Teny es valo, hogy ezeket 14 eves korig meg lehetne tanitani, illetve ra lehetne nevelni a gyerekeket, hogy ezeket csinaljak. Es innentöl kezdve valoban, ra lehetne bizni az internetre, hogy ki mit akar kezdeni az eletevel. Bizonyos szakmakat nyilvan nem erdemes 18 ev alatt elkezdeni, de pl. most egy online vallalkozasomban összehozott a sors egy 15 eves sraccal, aki olyan programozoi tehetseggel bir, amit 30-40 eveseknel se latsz. Szoval 14 eves kortol a fenti eszköztarral felfegyverkezve mar el lehet kezdeni dolgozni es mellette tanulni valamit, amiböl mondjuk 25-30 eves korra egy komoly karrier lesz. A decentralizalt, online oktatasi rendszer (a kellö skilleknel persze elö vizsgaztatassal es gyakorlatokkal összekötve) müködhetne, es valoban, mindenki hasznara valhatna.

Ezzel teny, hogy a 2. pontot tudnank javitani, mert nem lennenek az emberek 30 evesen meg mindig a szüleikre szorulva (legalabbis remelhetöleg).

3. pont – na itt ez egy jo kerdes. Meggyözödesem, hogy ha a nök atlagosan 12 osztalyt elvegeznek, akkor Maximum a nepesseg fenntartasa lehet lehetseges, 2,3 fölötti Fertilitast nem tudnak elerni. Viszont ezt hogy akadalyozod meg? Arrol nem beszelve, hogy egy valoban szabad tarsadalomban a nök a biologiai elönyeiknel fogva oriasi elönnyel indulnak (pussy pass, golden vagina), es ezt nem tudod kiküszöbölni. Oke, ha nincs kvota, akkor a nök nem tudnak tömegevel bejutni bizonyos allasokba (föleg mivel nagyon hamar belatjak, hogy egyszerübb puncival ingyen penzt kapni egy beta felesegekent mint valoban magadnak kikaparni a gesztenyet), de azt nem tudod megakadalyozni, hogy tanuljanak, csakis ugy, ha valoban korlatozod a szabadsagjogaikat – ez pedig szerintem is elfogadhatatlan humanisztikailag.

Az elkepzelhetö, hogy a 2. Ponton elert nyereseg mar eleg lenne ahhoz, hogy 2,3-2,5-öt megcelozzunk meg ugy is, hogy a 3. pont nem optimalizalhato teljesen. Ezt is ki kene probalni :)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Big G.
Újságíró

Ezúttal minden gondolatoddal egyetértek. El fogom olvasni a hivatkozott linket, és még emésztem magamban a Tajgetosz-kapitalizmus kontra széles szociális háló problémakört.

 

Azt így, viszonylag felkészületlenül is meg tudom állapítani, hogy az első lépés az elméletednek – mely akár simán igaz is lehet – az egyértelmű bizonyítása volna. Itt rögtön bajban vagyunk, mert a világ sok száz országa közül alig pár tucat tartozik a fejlett régióhoz, ezek közül is alig egy-kettő van, melynek nem csökken a népessége. A minta tehát nem nagy, és nem is lehet az. Ráadásul az Egyesült Államokban is hosszú évek óta téma a szociális háló bővítése… Ha az elmélet szilárd igazolást nyer, onnantól van némi esély rá, hogy a politikában is megjelenjen. Mondjuk ezt sem Gyurcsányéktól fogod hallani…

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

DennisVT
Újságíró

Elég sok jogi téma merült itt fel, szóval ezt a kérdést most ide írom, nyilván jobban képben vagytok ebben, mint én:

Ha ma 2015ben megházasodom, később gyerekek születnek, stb, aztán 2025ben elválok, akkor a 2015ös törvények szerint válok, vagy a 2025ösök szerint?

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

OscarOmega
Olvasó
OscarOmega

Egyértelműen a 2025-ös, vagyis a házassági élet- és vagyonközösség megszűnésekor hatályos jogszabály lesz irányadó. Az alkalmazandó jogszabályt tehát annak alapján lehet kiválasztani, hogy az elbírálandó esemény mikor jött létre. Házasság esetén pedig ez nem a házasságkötés, hanem az élet- és vagyonközösség megszűnése, illetve a bontóper (és vagyonmegosztási per megindítása).

Egyáltalán nem oktalan a kérdésfelvetésed, ugyanis például egy 2013-ban kötött szerződés alapján a teljesítést a 2014. március 15-ig hatályos régi Ptk., míg mondjuk egy 2015-ben erre a szerződésre eszközölt elállás esetén (az elállás jogszerűsége tekintetében)  az új. Ptk-t kell alkalmazni. Az elbírálandó jogi tény időpontja az irányadó. A házasság nem szerződés.

Big G.
Újságíró

Dennis, gratula a frigyhez. Milyen a szerencsés ara?

DennisVT
Újságíró

Nagyon szerencsés :)

Caravella
Olvasó
Caravella

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

Csak a bolond ír alá biankó szerződést. De ez csak az egyik érv a házasság elavult intézménye ellen. Az államnak semmi keresnivalója a családok életében, a hálószobákban.

Huffnagel Pista
Újságíró

Arab fiúk, német lányok – sexepil X ribiseta X ficki-ficki http://klou.tt/a7d6bmkw5n8j 

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Végre Pista visszatér egyszer :) A mangina Deansdale meg lerobbant. Ki bírja tovább a püfölést mindig ez a kérdés. Remélem a feministák menekülni fognak! HGYI-vel és Libsifemcsiszinglivel együtt, bár nem egy kategória a kettő, egyik butus a másik ravasz. Én meg csinálni akarok lassan egy SOMMLight usert, hogy rövid kérdésekkel is válaszra bírjam a mangina hülyéket.

Isten hozott! Adj néha megvilágosodást az új oldaladon! http://www.huffnagelpista.com/

Sohase felejtem a Szürke 50 árnyalatos cikked, azóta is az a kedvence a barátnőmnek!

Szóval respect Pista, mégha nem is értek egyet mindennel amiről írsz!

Legalább te okosan kimondtad mindig amiket senki más nem mert.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nincs is barinőd.

ulomenen
Olvasó

No, akkor mangináskodom kissé… Dean majd megvédi magát (illetve nem, mert ez nemigen ér fel hozzá), én Hgyi-re tett kijelentésedet találom egyrészt sértőnek, másrészt pontatlannak… ami persze őhozzá sem ér fel, de azt ígértem, mangináskodom, szóval ejnye-bejnye… és tényleg.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

hgyi
Szerkesztő

Legyen jó neked. :o)

Bár azt nem értem, miért kellene menekülnie innen bárkinek is. Huffnágel elől? Vagy előled? :o)
Hogy nem értek egyet az itteni újhullámmal, az közismert. Nem így indultunk én pedig vagyok olyan rugalmatlan és makacs, hogy az eredeti elképzeléshez, elvekhez ragaszkodom. Tény, hogy nem érzem jól magam ebben a társaságban, de vannak még itt is olyan emberek, akik miatt érdemesnek látom a munkát és az eredeti elvekhez való ragaszkodást. Miattatok viszont nem fogok rengeteg munkaórát áldozni újabb cikkekre, mert nem azok tartalmával, hanem a személyemmel vagytok elfoglalva. Ne érts félre, engem nem zavar, ha utálsz (utáltok) én sem kedvellek titeket, és nem is akarom megkedveltetni magam.
(Látom, nem bírod megemészteni, hogy a szerkesztőség rám hagyta a veled való beszélgetést – a meghallgatásodat – és nem az egyik tökös férfi ment. Bár Deanről meglehetősen sokat változott a véleményed, pedig ő és az elvei mit sem változtak.)
Engem még kötnek ide érzelmek, Deant már nem – ez is a nemek közötti különbség, és most egy kicsit irigylem is, hogy nem férfiasan, “érzelemmentesen” szemlélem a dolgokat.:o) Ha jobban ismernél – de most segítek -, tudnád, hogy, minél inkább baszogattok, annál inkább ragaszkodom bizonyos dolgokhoz. És azok is erősítenek, akik ilyen kirohanások esetén nem állnak be a kirohanók mögé, hanem egyet nem értésüknek hangot is adnak.

Örülök, hogy Huffnágel visszatért, remélem ti is visszatértek hozzá.

Walter E
Olvasó
Walter E

Végre valaki leírja, hogy Deansdale mangina, és hgyi feminista. Big g-t kihagytad a sorból.

Tibi
Olvasó
Tibi

Kurvára nem jó ez az irány fiúk. Nem egymást kéne szurkálni, hanem a valós ellenségre koncentrálni.
Itt sokan azt sem tudnák, nem is értenék ; mi a problémájuk frusztrációjuk igazi oka, ha annak idején Dean le nem analizálja pontosan. 100+ cikkben mutatott rá a veszélyforrásra ok-okozatra hideg logikával, és mikor itt még mindenki csak tünetet kezelt, nála már zsebben volt a gyógyír…  azaz hogyan is lehet ettől a feminista társadalomromboló erőtől minél inkább függetlenedni, tartalmas biztonságos férfiéletet megélni. (nem általános nőgyűlölettel/ kényszer MGTOW-val). És mindemellett HGYI is remek cikkekkel statisztikákkal mutatott rá korábban a hazug számokra kimutatásokra, csak most egy kicsit sündisznószerűen összehúzta magát, és megszúr mindenkit aki közelébe merészkedik. Ez mondjuk érthető a közelmúlt történéseiből ítélve. Kár lenne ebbe az irányba folytatni, holott néha -például a feminfón -ennek is megvan a létjogosultsága. Tudjuk már, hogy ki az ellenség! Anélkül, hogy bármelyikük rám szorulna,  fontosnak tartottam mindezt leírni.

Kalman
Újságíró

Egyetértek.

Walter E
Olvasó
Walter E

Sajnos akad pár belső ellenség is. Lehet régen jó dolgokat tettek, de az számít ma mit művelnek.

Naooo
Olvasó
Naooo

Az egyik szemem sír, a másik szemem nevet. Tudja mire gondolok. A nemzetközi helyzet egyre fokozódik, de mi nem alszunk. A belső kártevők egy újabb csoportjára csaptunk le. Deansdale és csoportja. Deansdale kém, áruló és feministaspicli. Éppen elég szégyen, hogy idáig kijátszotta az éberségünket.

ulomenen
Olvasó

Deansdale a legkomolyabb belső ellenség… ő a csao meg a gumiszoba egymaga… ja, és valójában nő, meg homokos, meg zsidó… mindez egyszerre. Nem tévedek, a hangok mondták, hogy így van

Naive
Olvasó
Naive

Nagyon szívemből szóltál!

MIvel jobbára csak olvasóként vagyok itt, csak szerényen jegyzem meg, szerintem Libsit is meg kéne becsülni, én nagyon örültem, hogy pár napra visszatért, kezdetben szép érvelésekkel teli viták születtek, csak aztán többnyire átlentek személyeskedésbe, és ahogy én látom nem első sortban az ő hibája volt.

Walter E
Olvasó
Walter E

Ő csak egy unatkozó troll itt.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ne má, mit konkurellál.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

No para, mindannyian tudjuk, hogy nincs hozzád fogható :-D

hgyi
Szerkesztő

Hm. Te unatkozol?!

Naooo
Olvasó
Naooo

Én mindig unatkozok. Az élet egy nagy unatkozás.

ulomenen
Olvasó

Magnus est vivarium Dei... és ne feledjük: mindannyian bentlakók vagyunk.

Pont akkor jöttem ide, mikor Libsifemcsi szünetelt… sajnáltam is erősen és legalább annyira örülök most, hogy újra ír. Jobban becsülöm a tisztességes ellenfelet, mint az aljas szövetségest (csak hogy fellengzzek egy kicsit).

Egyéb önálló gondolatom nem lévén csatlakozom az előttem szólóhoz: nem baj, hogy Libsi megtisztel minket kedves jelenlétével és leírja a véleményét, legalább lehet vitatkozni egy feminista nővel, nem csak egymást pofozni. Ha pedig az oly sokszor megénekelt férfimódon sikerülne az érzelmeket háttérbe szorítani és így elkerülni a személyeskedést – mondjuk tovább, mint a harmadik viszontválasz – akkor még érdekesebb és színvonalasabb eszmecserének lehetnénk részesei (persze az eszmék közül úgyis Naooo- é a Nro. 1).

A normálisabbjának – azoknak is, akik csak olvasnak, nem írnak – meg üzenem vigaszképp, hogy a hülyék nagyon kevesen vannak, kizárólag csak attól tűnnek soknak, hogy sokat beszélnek és hangosan.

éééés most én is kérem az ilyenkor kötelező 10-15 minuszt azoktól, akiknek csak ennyire telik!

(Vagy azért se? Ugyan már…)

Caravella
Olvasó
Caravella

Tisztelt moderátorok! A fórumon és az adatlapomon jeleztem törlési szándékomat, azóta nem történt változás.

menzura
Olvasó
menzura
menzura
Olvasó
menzura

Érdekesség. Lehetne ez is, egy újabb témakör. A gumiszobás, szopós cikkről jutott eszembe, hogy idetegyem ezt a linket. Vélemények?

http://sorskerek.cafeblog.hu/2015/12/27/8-legdurvabb-baki-amit-egy-no-elkovet-az-agyban/

menzura
Olvasó
menzura

Nemileg egyenlőbb társadalom:

Na igen, ez igen!

http://static.gifland.us/files/2013/08/08/gifs_22.gif

Cefre
Olvasó
Cefre

http://blog.defacto.io/post/137540285135/mit-tehet-egy-f%C3%A9rfi-hogy-t%C3%B6bb-gyermek-sz%C3%BClessen

És akkor ezt osztják a facebookon… Ahol mosogat a faszi ott több a gyerek… Tehát ennek az ellenkezője. Most kommenteljem be a ti cikketeket?

menzura
Olvasó
menzura

http://24.hu/szorakozas/2016/01/19/fenyo-ivan-szerint-kurvoidkent-viselkedik-minden-no

Figyeljétek a kommentelőket, a legtöbbje nő. A végén úgy osztják egymást… :))) A cikk meg, hát mit mondjak… na…. Pfff.. Bírom amikor a művészek okoskodnak. Sajnos a legtöbbje megítélésem szerint, buta mint a föld. Tisztelet a nagyon kevés kivételnek.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Azóta állítólag nem is alacsonyodik le odáig, hogy minden nőt magáévá tegyen.”

Nőt? Buta tyúkokat.