Reszet Elek
0 megosztás

Az alfaság egy másik megközelítésben

Az elmúlt napokban újra fellángolt a vita az “alfaság” definiálása kapcsán. Mindeközben véletlenszerűen, de éppen a megfelelő pillanatban akadt a kezembe John Romaniello, Man 2.0 – Légy a legjobb önmagad című könyve, amely részben az alfaság témájában merül el. A könyvben leírt felvetések sok tekintetben szimpatikusabbak, mint a téma kapcsán eddig itt a Férfihangon napvilágot látott definíciós kísérletek és számos ponton egybecsengek a saját vélekedésemmel is. Így az alábbiakban a könyv néhány felvetésének ismertetése és az ezekből eredő saját gondolataim következnek.

Megjegyzés: Az említett mű elsősorban egy fitness könyv, de ezzel a részével most mégsem foglalkozom, tehát alább nem egy könyvismertetőt találtok. Mindettől függetlenül a könyv természetesen fitness szempontból is érdekes, szóval ajánlott olvasmány mindazok számára is, akik érdeklődnek a témakör iránt.

Férfinak lenni kiváltság

A sors olyan ajándéka, amely nagy tettek véghezvitelére predesztinál. Arra vagyunk hivatottak hogy erősek, magabiztosak, hatalmasak legyünk. A természet vagy Isten arra rendelt minket hogy vadakat szelídítsünk, alagutakat fúrjunk, tengerre szálljunk, távoli csillagokat vizslassunk, birodalmakat alapítsunk. Persze mindezek elérése nem mindenkinek adatik meg, de minden férfi rendelkezik azzal a képességgel hogy nagy dolgokat vigyen végbe, maga is naggyá váljon.

„A férfiak zöme csendes kétségbeesésben tengeti napjait” – Henry David Thoreau

Ha egy „átlagos” fickót nézünk mindez már korántsem olyan egyértelműen látható. Mi, a többség nem is vagyunk a tudatában annak, mi mindenre lennénk képesek, egyszerűen azért mert képtelenek vagyunk meglátni az előttünk álló és magunk teremtette akadályoktól. Nehezen megemészthető igazság, hogy legtöbbünk úgy éli az életét a maga hétköznapi világában, hogy esze ágában sincs kiszakadni belőle.

Pyotr Pavlensky

„Ez nem ítélet. Nyilván te is kidolgozod a beled, és mindent megteszel azért, hogy valamiben kiváló legyél. Naná hogy így van! Egy hím természetétől fogva sikereket akar elérni, és egész létezésével a nagyszerűségre törekszik! Férfinak lenni eleve ok valamiféle büszkeségre, amely a fiziológiád része, és amelyet a DNS-ed kódol. Ezt a büszkeséget az ambícióid teremtik, de fordítva is igaz, hiszen a büszkeséged felkorbácsolja az ambícióidat.”

„Egy átlagos ürgén ez egyáltalán nem látszik, mert nincs rá semmilyen fizikai bizonyíték; csak a rossz testtartás és a hájas pocak. Egy hétköznapi fickótól nem hallasz intelligens ötletekről öntudatosan előadott szavakat. (…) Az ilyen fickó bizonytalan, nem kelt mély benyomást sőt nem is várjuk tőle hogy különösebben erős, motivált, sikeres, szórakoztató, netalán öntudatos legyen. Valójában semmit sem várunk tőle.”

A maga módján már az idézet is egyértelművé teszi, mit kell(ene) az alfa kifejezésen érteni. Az alfa olyan férfi, aki magabiztos, mély benyomást kelt, erős, motivált, sikeres, szórakoztató, olyan férfi, akinek „van elég ereje és esze, kisugárzása és higgadtsága, motivációja és képessége ahhoz, hogy tevékenyen alakítsa az életét.” (Mint látható, a felsorolásban, meghatározásban sehol sem szerepelnek a nők, de róluk majd a helyükön.)

Vannak férfiak, akikben megvan a képesség hogy változzanak, fejlődjenek, elérjenek valamit. De nem mindenkiben. Minden ilyen férfira több olyan jut, aki észre sem veszi hogy képes lenne rá és éppen itt lenne az ideje.

„Vitathatatlan, hogy csak nagyon kevesen élnek pontosan úgy, ahogyan szeretnének, és még kevesebben jutnak el odáig, ameddig fizikailag, a kapcsolataikban vagy a hivatásukban eljuthatnának… márpedig az a szomorú igazság hogy mostanában csak nagyon kevés férfi használja ki a teljes potenciálját.”

Az alfa és újradefiniálása

Neil StraussDe mit is értünk manapság alfán? „Az alfahím szónak több jelentése van. Alapban és leginkább egy seggfejet értünk rajta. Olyan valakit, aki tele van önbizalommal, de egyben bunkó és elbizakodott, aki átgázol másokon. Leginkább egy jóképű, kigyúrt sportoló képe ugrik be, aki mindenki mást lekezel. Az alfahímre (ebben az összefüggésben) számos pozitív tulajdonság is jellemző, amelyek azonban negatív módon nyilvánulnak meg.”

„Az alfasághoz kapcsolódó negatív felhangot részben az egyéjszakás kalandokat hajkurászó szoknyapecéreknek „köszönhetjük”. Az ő világukban az „alfának lenni” azt jelenti, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek birtokában könnyebben döntik meg a csajokat. Ha úgy vesszük, érthető, hogy valaki szeret dugni, és arra törekszik, hogy könnyen szedjen fel csajokat, de szerintünk az alfaság nem erről szól – már csak azért sem, mert az ilyen pasasok önértékelése teljes egészében abból származik, hogy másokhoz hasonlítják magukat. Ennél is fontosabb, hogy az ő alfaságuk nem személyes fejlődés eredménye, hanem csak egy viszonylagos „érték”, amelynek célja a motivációnak megfelelő léha cél hajszolása.”

„A föld ne mozogjon, hanem álljon.” – Baradlay Kazimír

A mai alfahím megjelölés kapcsán azt kell látnunk, hogy a fogalom mögötti jelentéstartalom szinte teljesen a mai kor terméke. Ha elrugaszkodva a jelen viszonyaitól az alfaság újradefiniálása a célunk, a fogalomhoz valós, pozitív értékeket kell társítanunk, valójában vissza kell nyúlnunk a hagyományos férfiideálokig. Egyben azt is be kell látnunk, hogy a férfiasság a maga módján időtlen és változatlan, alapjai ösztönszerűek, a génjeinkben kódoltak. Ha elfogadjuk a jungi kollektív tudatalatti létezését, úgy akár egyfajta archetípusnak is tekinthetjük, amely képe mindannyiunkban megtalálható. Az mindenesetre látható hogy a jelenlegi alfa fogalom és a hagyományosnak mondott férfikép között bődületes ellentét feszül. Sok tekintetben ezek az ellentétek megfeleltethetőek azokkal az ellentmondásokkal, amelyek a mai világunkat szétfeszítik. Meglehet, hogy az “alfaság” meghatározása kapcsán felmerülő konfliktus végső soron a saját belső, férfiúi és a külső, feminizálódó környezetünk közötti ellentétben gyökeredzik. Leegyszerűsítve a jelen alfa fogalma egy feminizálódó világ terméke és a fogalom központjában a nő, nem pedig a férfi áll.

„Akkor ki az alfa? Nos, az aki nemcsak szájhősködik, hanem tényleges fejlődés árán kihasználja az adottságait. Szerintünk a lehetőségeid legoptimálisabban kihasznált állapotában vagy alfa… A világ legsikeresebb emberei nem akarnak megfelelni mások elvárásainak, nem akarnak követni másokat, hanem a saját útjukat járják, és ezért lesznek egyediek, illetve valamiben elsők… Azt akarjuk hogy csakis saját magaddal mérd össze magad, és olyan sikereket érj el, amelyekért te küzdesz meg, és amelyeket te akarsz; folyamatosan fejlődj kívül és belül, hogy önmagadnál legyél jobb – nem pedig valaki másnál. Számunkra ezt jelenti alfának lenni.”

Az alfaság  és a szabályok

Az életünk nagyrészében igyekszünk megkerülni, kijátszani annak szabályait. Valójában a mai világ szinte szuggerálja belénk hogy a szabályokat meg kell kerülni, csak úgy lehet boldogulni és hogy ezekkel a kerülőkkel is ugyanoda jutunk el. Persze idővel, egy-egy tisztább pillanatunkban mi is belátjuk, hogy szabálykerülésünkkel éppen arról mondunk le, ami teljesebbé tehetné az életünket, mivel a jól megválasztott szabályok nem korlátok, hanem teljesebbé, sőt valójában szabaddá tesznek minket.

Igazából egy alfáról elmondható, hogy saját szabályai szerint igyekszik élni. A külső világ szabályait csak annyiban fogadja el, amennyiben nem mondanak ellent önmaga belső szabályainak. Számos szabályt lehet és szükséges felállítanunk az élet számos területére vonatkozóan; a másokkal való kapcsolattartástól kezdve, az öltözködésen és étkezésen keresztül a kockázatvállalás kérdéséig és sorolhatnánk még hosszan tovább.

Az alfák főbb személyiségjegyei

Az előbbiek alapján egyértelművé válik, hogy egy alfának saját viselkedéskódexe van. Ezen kódex noha egyéni, valójában mégis közmegegyezéses és sok tekintetben időtlen. Ha megadatna, hogy kultúráktól és történelmi koroktól függetlenül számos férfiúval le tudnánk ülni egy oldott, poharazgató beszélgetésre, akkor az ideális férfit (alfát) az alábbi személyiség- és viselkedésjegyekkel tudná konszenzussal körülírni ez a történelmi időkön átívelő kupaktanács:

man alone– segítőkész (de nem leereszkedő)

– magabiztos (de nem nagyképű)

– büszke (de  nem rátarti)

– határozott (de nem erőszakos)

– szerény (de nem gyűlöli magát)

– türelmes (de nem gyenge)

– eltökélt (de nem megszállott)

– Az igazi alfa megvédi azt ami az övé és semmire sem tart igényt érdemtelenül.

Látható hogy a fenti kitételek irgalmatlanul kemények. Ez nem véletlen, a férfilét lényege, a férfiasság keresése egy örök utazás, a végleges megérkezés reménye nélkül.

No de hol jönnek itt képbe a nők?

A fentiekből látható hogy igazándiból sehol. A nők mondhatni járulékos elemek ebben a képletben. Ha valaki a férfiasságát a meghódított nők számában mérné, éppen az alapelvnek mondana ellen, miszerint a férfiasság egyetlen igazi fokmérője és mércéje önmagunk, hogy férfiként magunk meghaladásának képessége az egyetlen hiteles érték. Természetesen ugyanezen okból nem lehet mérce az sem, hogy hány ember fölött gyakorlunk hatalmat (feltéve hogy közöttük nincs ott önmagunk is).

A nők a férfiak alkalmi vagy hosszabb ideig tartó kísérői. A dolgok természetéből adódóan a fentebb leírt férfi nem szenved szükséget női figyelem tekintetében. Ez az a valódi férfiasság, amely a nőket úgy vonzza, mint éjjeli lepkét a tűz fénye. A nők nem építenek saját világot, hanem az arra méltónak tartottak belakhatják a férfiét.

Post Author: Reszet Elek

Reszet Elek
https://www.youtube.com/watch?v=mxsoJM896fM
f Facebook
0 megosztás


311
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
24 Egyéni hozzászólás
287 Válasz hozzászólás
2 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
37 Hozzászólások szerzői
BelvedereSpitzvogel DoktorredgregVivienLeighewolf Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Koriander
Olvasó
Koriander

ennek a belsôtengelynek a legnagyobb előnye, hogy nincs önmentegetès ill. mások hibáztatása. ebbôl fakadhat aztán az angyali élet békéje.

Big G.
Újságíró

Tökéletes. Ugyanezt vallom magam is, még akkor is, ha alkalmasint más megközelítésben is vizsgálom a kérdést.

Kalman
Újságíró

Tetszik a cikk. Fontos dologról van itt szó, az biztos. Egy alapvető problémám van azonban a mondanivalóval. A
cikkben definiált alfa tulajdonságok a mai életben egyáltalán nem biztos, hogy “a nőket úgy vonzza, mint éjjeli lepkét a tűz fénye.” Tapasztalatom szerint ez mese habbal. A cikkben leírt tulajdonságok nagyon fontosak egy boldog élet megalapozásához, azonban a game-et (PUA vagy Red Pill alapjait) nem pótolják. A csajozásban ezek nem adnak önbizalmat például. De legalább nem kell légvárakra építkeznie annak, aki ilyen alapokról indul.

Alter Ego
Szerkesztő

Az önbizalom például ott kezdődik, hogy egy férfi nem hajlandó azon keresztül mérlegre tenni a saját értékeit hogy mennyire képes felkelteni egy táncos szórakozóhelyen egy koktélruhás, lufimellű, üresfejű, szőke nő figyelmét… Az összes csajozással kapcsolatos görcs alapja a férfi önleértékelése. Ha az nem lenne, akkor nem kellene semmilyen PUA praktikát elsajátítani a nő megkörnyékezéséhez. Ha a megfelelő férfi-alapállás elsajátítása nem igényelne sokszor egy fél életet, akkor egyetlen férfinak sem lenne a csajozással kapcsolatos problémája, önbizalomhiánya… Ahogyan a cikk szerzője is aláhúzta: a probléma a feminizált korszellemből ered. Csak a “csajozás” (főként szexuális töltetű ismerkedés) viszonyrendszerét szemlélve: Az ősállapotok szerint a férfi kedve szerint birtokba veszi a nőt, ma csak páváskodik és esdekel a kegyeiért… Amíg a férfi a lovageszmény, a belső erkölcs kedvéért kérte meg térdenállva a nőt ahelyett, hogy simán a földre lökte és helyben megbaszta volna, addig minden rendben volt, a baj csak akkor kezdődött, amikor a férfiak elhitték, hogy a térdelő és a felegyenesedett póz egyben egyfajta értékrendet, valódi viszonyrendszert is kifejez… És ha ezt tovább visszük a “csajozás” után a komolyabb társaskapcsolatok szintjére is, akkor kezdődnek az igazán nagy bajok…

DennisVT
Újságíró

“Egy alapvető problémám van azonban a mondanivalóval. A
cikkben definiált alfa tulajdonságok a mai életben egyáltalán nem biztos, hogy “a nőket úgy vonzza, mint éjjeli lepkét a tűz fénye.” Tapasztalatom szerint ez mese habbal.”

Egggggészen pontosan ugyanezt gondoltam, amikor ezt olvastam. Nade majd írok külön hosszabban is, csak itt most nagyon egyet akartam érteni.

rumospiskóta
Újságíró

NA végre.   Nem árt néha átnézni hogy mi merre hány méter.    ..nem csak mindíg elfogadni.

Az alfa kifejezés mostanság a vonzerőt helyettesíti.   Pedig alfa az aki a legelöl van – és LEGELSŐ nem lehet ezer.  Amit nem olvastam még itt a meghatározások között, hogy :  “az adott csoportban”.  Pedig a “falu bikája” az anno ezt jelentette, és a “hajó kapitánya” is.   Egy jól meghatározható csoport legelsőjét.  Akit nem a demokrácia választott oda titkos szavazással, hanem odaküzdötte magát.  Erővel.  Képességekkel.    ..de nem ez a legfontosabb, hanem az hogy a meglevő ereje mellett akart is a legjobb lenni.   Aki nem versenyez az nem lehet a legelső – hiába neki a legjobbak a képességei.

Akit egy adott csoport megválaszt legjobbnak, az egy “vegetáriánus” csoport legelsője, és aki egy adott csoportban kiharcolja és nap mint nap megvédi a legelsőségét, az egy ragadozócsapat legelsője. A vegetáriánus alfának kevés harc és hosszú élet jut   (-hat, ha nem jön egy predátor béta, aki megeszi (az egész csoportot))

Amikor (a két cikkem közül az érdemesebbikben) azt írtam hogy az erő az férfias tulajdonság, akkor azt képzeltem hogy simán érthető hogy az erős nők emiatt meghasonlott személyiségek  – minél erősebbek annál nehezebb nekik ép lélekkel élniük.  (mert ösztönszinten elfogadás kell nekik valaki erősebbtől, tudatos szinten viszont megharcol azzal aki jó lenne neki – és nem nyugszik amíg le nem győzi)  Azt is írtam hogy a sorrend kialakul egy birkanyájban is, és csak akkor nincs sorrend ha egyedül van az ember – két ember már sorba áll.   A házasságban is van sorrend, ketten nem lehet előre menni se a pincébe, se az étterembe.

A most kommentelt cikk önmagunkról szól, aki elgondolkozik rajta az nincsen békében magával.  Én gyerekként stabil környezetben nőhettem fel, tisztán láthattam hogy kinek mi a dolga és hogyan jó.  Csak az ember mindíg a “van” ellen, a meglevő dolgok ellen lázad.  Erőset, izmosat, nagymellűt, szőkét, diplomást találtam magam mellé (egyszemélyben)…  krrvajódolgom volt.    ..egy darabig.      Már talán nem tapicskolok abban hogy vége.

Viszont a férfihang nélkül sose jutottam volna el odáig hogy mit csináltam valóban rosszul, és hogy egyedül lenni TISZTÍTÓTŰZ.  Nemcsak hitéleti szempontból, hanem egy kovács szempontjából is : technológiától függően megedzheti az acélt, de ki is lágyíthatja.    ..és nemcsak acél létezik, hanem van réz, alumínium, gránit…

..szóval ez a fenti cikk rólad szól kedves olvasó férfi.  Hogy az erőd is te magad vagy.   A mennyisége,  a milyensége…  Hogy van izomerő, van vonzerő, van lelkierő és van hangerő is.  Amik számítanak mert verseny van, de amik fejleszthetők is ha akarod.

Szóval :   “adott csoport”…  erő..   magány.        …kábé ezt akartam mondani.

DennisVT
Újságíró

Lehet kicsit összevissza leszek, és nem sorrendben haladok majd, de több dologról is van több gondolatom.

Először az alfák jegyeiről úgymint :
– segítőkész (de nem leereszkedő) – magabiztos (de nem nagyképű) – büszke (de  nem rátarti) – határozott (de nem erőszakos) – szerény (de nem gyűlöli magát) – türelmes (de nem gyenge) – eltökélt (de nem megszállott)

Sajnos ezekkel az a helyzet, hogy én azt látom, hogy az igazi, nagy, és emiatt ritka sikerességhez nagyon is ezek eltúlzott megjelenési formái kellenek a mai világban. Ha csak határozott vagy, de nem erőszakos, ha csak eltökélt, de nem megszállott, az hátrány a sikerességhez vezető úton, mert ilyen férfi kismillió van, és neked abból kéne kitűnni. Ha mindemellett segítőkész vagy, türelmes, és szerény, azzal tovább gátolod saját magadat, hiszen mindez időbe, energiába, erőforrásba kerül, amit amúgy a saját előrejutásodhoz használhatnál fel.
Én nem azt akarom mondani, hogy ezek rossz tulajdonságok, mert egyáltalán nem, hanem azt, hogy helyenként önmaguknak ellentmondóak, egymást gátlóak, ezért nem lehetnek jelen mind egyszerre egy alfajelölt férfiban. Vagy ha mégis, akkor az a férfi sokkal sokkal kisebb eséllyel lesz a “törzs vezetője” vagyis a leader of the pack. Így valószínű nem fogod felverekedni magad a státuszhierarchia tetejére. Tömören szólva az a véleményem, hogy az ilyen értelemben vett alfa nem lehet ugyanakkor “jó ember” is. Egyszerűen a kettő üti egymást, és nem véletlen, hogy a nők sem tudnak hosszú távon megmaradni mellettük békében, nyugalomban, szeretetben… sőt gyanítom, hogy sokszor igaz barátaik sincsenek, inkább csak érdekkapcsolataik. Szerintem az alfasághoz és kiemelkedő sikerességhez vezető személyiségjegyek alapvetően a dark triad jegyek. Abba pedig nem fér türelem, szerénység, és túl sok segítőkészség sem, hacsaknem hátsó szándékkal, amikor is már machiavellizmusról beszélünk.

Azért sem szeretem az alfaságot a nőktől különválasztani, mert a nőknek a hozzájuk fűződő viszonya/vonzalma pont arról árulkodik – hiszen évmilliók alatt erre lett kihegyezve -, hogy a személyiségjegyei mennyire predesztinálják a túlélésre és a sikerességre, illetve a vezetővé válásra. Az már egy egészen más kérdés, hogy az adott férfi környezete, a szellemi képességei, modern társadalomban elfoglalt, legtöbbször születéskor kisebb-nagyobb mértékben eleve elrendelt helyzete és lehetőségei ennek mennyire szabnak gátat.
Gondolok itt arra pl, hogy a nők képesek totál semmirekellő drogdealer bűnözőkhöz vonzódni, ami technikailag azt jelenti, hogy az ösztönei megtalálták a férfiban az “alfa” személyiségjegyeket, ugyanakkor tudjuk, hogy ez az ember sosem lesz több ember ‘falkavezére’. De őrájuk is nehezen mondhatnánk, hogy türelem, segítőkészség és szerénység jellemezné őket. Erőszakosság és megszállottság annál inkább.

Egyébként azt mondom, hogy az alfaság, az alfahím lét a történelem során így vagy úgy mindvégig elválaszthatatlan volt a nőktől (és az állatvilágban is az), és a nőkre gyakorolt hatásától. Így aztán nem újradefiniálni kéne az alfaság fogalmát, hanem egy új fogalmat bevezetni a cikkben körülírt férfitípusra. Egész addig sztem Wastrel egymondatosa a leghelyesebb: alfa az a férfi, aki státusz nélkül is képes a nőket mennyiségben és minőségben (biológiai, nem emberi minőségben) vonzani.

Az alfa olyan férfi, aki magabiztos, mély benyomást kelt, erős, motivált, sikeres, szórakoztató, olyan férfi, akinek „van elég ereje és esze, kisugárzása és higgadtsága, motivációja és képessége ahhoz, hogy tevékenyen alakítsa az életét.”

Az a baj ezzel, hogy ezt sem tudod különválasztani a fiatalkorban a nőknél elért sikerektől. Nagyjából erről szól Wastrel egy egész cikke is. Ha tizenévesen illetve a 20as éveid elején folyamatosan azzal szembesülsz, hogy belülről hajt valami megfoghatatlan a nők felé, de nem tudod kielégíteni ezt az igényt, nem tudod kinyomni magadból ezt a feszültséget, mert a nők észre sem vesznek, akkor sokkal sokkal kisebb eséllyel lesz belőled a 30as éveidre egy “magabiztos erős benyomást keltő szórakoztató férfi, kisugárzással és sikerességgel“. Sokkal kevésbé leszel képes önmagad tevékeny fejlesztésére, ha folyamatos frusztrációt okoz az, hogy hogy nem tudod kiélni magadban/magadból a legősibb, legerősebb férfi vágyat.
A fiatalkorban nőknél elért sikerek pedig túlnyomórészt a külsőből illetve “menőségből” fakadnak, amit otthonról, vagy genetikailag hozol, és amit esélyed sincs magadnak önmagadban kifejleszteni, tekintve hogy gyakorlatilag még gyerek vagy.
Ezzel aztán eljutottunk oda, hogy az alfaság egy jókora szeletét a külső megjelenésed adja, ami nagyobbrészt genetikai adottság.

“„Az alfasághoz kapcsolódó negatív felhangot részben az egyéjszakás kalandokat hajkurászó szoknyapecéreknek „köszönhetjük”.”

Szerintem pedig a modern shaming language-nek köszönhetjük. Nincs az alfahím fogalomban semmi negatív, nem is lehet, hiszen egy férfi, aki sorra dönti a nőket valójában csak a legősibb biológiai küldetését teljesíti, míg az a férfi, aki erről lemond egy nő kedvéért, az feladja a saját biológiai programozását… evolúciós értelemben. The Cardinal Rule of Sexual Strategies:
For one gender’s sexual strategy to succeed the other gender must compromise or abandon their own.

mikrobi
Olvasó
mikrobi

DennisVT! Végigolvastam a kommentek nagy részét itt is és az előző alfás cikk alatt is. Többször éreztem azt, hogy ki kéne fejteni a véleményemet, de te mindig megelőzöl! Néhány apróságtól eltekintve teljesen egyetértek veled, és az én álláspontomat képviseled. :)

Amit eddig leszűrtem, hogy sokaknak (például Alter Ego, Wastrel) kiábrándító, megalázó, hogy a férfiaknak a nők a fő céljuk. Ezt teljesen megértem, nekem is megalázó érzés, de sajnos ez a valóság. Már Freud is megállapította, hogy a legtöbb nagy teljesítmény szexuális frusztrációból fakad. Tudom, hogy ez rendkívül sértő a férfiakra nézve, de én minél jobban ások le magamban és vizsgálom az indítékaimat, motivációimat, annál inkább ezt látom. Pontosabban nem is a nő, a cél, hanem a szaporodás. Így ha már van gyerekem, akkor az ő ellátása és biztonsága már új célt ad, de az ösztönszintű vonzódást a nőkhöz nem írja felül.

Amiről a fenti cikkben szó van, az én az Igazi Férfi megnevezéssel tudnám illetni a legjobb értelemben. Az igazi férfi, aki közössége támasza, megbízható vezetője vagy dolgozója. Ez is nagyon pozitív,  építi az önértékelést, de nem Alfa. Lehetnek emellett alfa tulajdonságai, és vonzhatja a nőket is, de nem szükségszerű. Sajnos a már emlegetett trash férfiban is több alfa tulajdonság lehet, és jobban hathat a nők ösztönére, mint az Igazi Férfi.

Koriander
Olvasó
Koriander

Tegnap óta az illusztrációkon töprengek: da Vinci az aszex vagy egyes vélekedések szerint homo, Pjotr Pavlenszkij mint hereszögelő mazo, a kopaszka nemtom ki. végülis tényleg önmaguk világában léteznek.

spekimen
Olvasó
spekimen

Koriander, ne hagyj kétségek közt, kérlek válaszolj a mi kis párbeszédünkre egy másik témánál  ;-D

 

Koriander
Olvasó
Koriander

elismerésem, “Jake”.

spekimen
Olvasó
spekimen

Reszet Elek: az alfaságot meg lehet ugyan közelíteni ebből a szempontból is –hogy a női tényezőt mellőzzük – de nincs értelme, és tudod miért???

Azért, mert azt már „ezer” féleképpen lehet értelmezni, ahogy te is tetted és ezer egy tényezőtől-dologtól is függ. Míg a nőkkel való viszonyulás szemszögéből ítélve, csak egy dologra lehet leredukálni a megközelítést, mégpedig, hogy az adott hím mennyire sikeres a nőstényeknél. És ha minél több nőnél sikeres, akkor bizony alfa, ha annál is többnél akkor mega-alfa és még többnél akkor giga stb…. :-D

Nő nélküli értelmezésnél a férfiak lehetnek kiemelkedően jó vezetők, feltalálók, tudósok, versenyzők, üzletemberek, DE ez mind külön terület amiben sikeresek, és mégis egyetlen szál köti össze őket, mégpedig a NŐ (vágynak rá minden sejtjükkel), és aki ebben a legjobb, aki a legtöbbet kapja belőlük, na az az alfa.

Szóval remélem most már mindenki számára világos és ezzel egyértelművé tettem, hogy mi az „ŐSALFA”

(köszönöm:- tudom csillagos ötöst “érdemlek” :-D :-D :-D )

Sydra
Olvasó
Sydra

Ha a tetteidet másoknak való megfelelésnek rendeled alá, akkor nem a saját életedet fogod élni, hanem másokét. Pont ezért sohasem fogod megtalálni a helyedet és sohasem leszel boldog.

spekimen
Olvasó
spekimen

???

Már ne haragudj, de fingom sincs, hogy jön most ez ide. És pont nekem mondod, aki világ életében egy különc volt.

 

Sydra
Olvasó
Sydra

Épp most írtad le, hogy a nőknek való megfelelés a fő szempont az alfaság megítélésében.

spekimen
Olvasó
spekimen

NEEEM.

Én az alfa fogalmát írtam le, és egy alfa megfelelés nélkül is megfelel a legtöbb nőnek :-D

Vagyis egy alfa nem akar megfelelni, neki akarnak megfelelni a nők :-D

A béták akarnak megfelelni -ha akarnak, és, ha esetleg sikerül, akkor meg már nem kell megfelelni :-D

Most mit nem értesz ezen ???

spekimen
Olvasó
spekimen
Reina Nicolasa

Reina Nicolasa

ide írok, legutóbbi válaszodra(2016. március 8. kedd 22:52, mert oda már nem tudok valamiért:

“Egy férfi és egy nő pedig leginkább egy házasságban tud közel kerülni egymáshoz és együtt alkotni valami “nagyot” (pl. a következő generáció).”

Ebből csak a következő generációt tudja megalkotni a házasság, ezért is lett kitalálva, miután a civilizáció egy magasabb szintre lépett. A férfi önmagában is képes hatalmas tettekre a nő-család legfeljebb (az estek többségében) csak inspiráció.

„hogy a férfiak ne tartsák gáz dolognak a férj és az apa szerepét.”

Amíg a törvények nem változnak a férfiak javára, addig bizony egyre többen fogják annak tartani.

„Ne érezze úgy egy családfő, hogy mint férfi kevesebb ahhoz képest, aki minden este más nővel hempereg.”

Ha már úgy érzi, akkor nála mindig is probléma és baj volt.

m4rduk
Olvasó
m4rduk

A cikkben leírt férfitípusra már rég van egy nagyon találó kifejezés, legalábbis az én környezetemben elég sűrűn használjuk :
Mustang

Amúgy egy férfi a felsorolt tulajdonságok nagy részével rendelkezik, egyetlen egy helyen van metszete ezeknek a dolgoknak mégpedig a cselekvés. Igen, egy férfi pontosan tudja mikor és hogyan kell cselekednie….és így lesz belőle a család/falka vagy bárminek is a feje/vezetője. Hogy jó döntéseket hoz, sőt a kisebbik rosszat is meg tudja hozni. Nem  szarakodik, nem magyarázkodik nem kifogásokat keres hanem cselekszik!

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

Nagyon szimpatikus cikk, jórészt egyet tudok érteni vele. Az alfaság az én szememben sosem járhat kéz a kézben a PUÁ-val meg más ostobaságokkal.

Aki súlyos pénzeket fizet ki – vagy ami még viccesebb, “ingyenes oktatóvideókból” próbálja megtanulni a csajozást, aki izzadó tenyérrel feszeng a randin, hogy “jaaaaj, isztenkém, ki ne essek a dominánsz szerepből”, aki bemagolt szövegektől várja a sikert, aki bullshit-generátorral legyártott angol rövidítésekben látja a siker szent grálját (“game” meg “instant pullolási technika”, a pofám leszakad :D ), az nem alfahím.

De tovább megyek: aki még valamelyes sikerrel adaptálja is személyiségébe a PUA-ságot, és sikerül a falusi diszkó mosdójában vagy a susnyásban megdugnia néhány mindenki macáját meg partiribancot, az sem alfa. Aki kifacsarja magát és erőszakot követ el a személyiségén, akinek annyira ingatag lábakon áll az önbecsülése, hogy néhány dugástól várja a visszaigazolást, az nem alfahím, csak szeretne az lenni.

Alfahím az, akire fel lehet nézni a teljesítménye miatt – és mindegy, hogy ez a teljesítmény fizikai, szellemi, művészeti, üzleti életben elért vagy másféle. Akire pedig felnéznek, az afféle “járulékos jutalomként” a nők csodálatát is kivívja. És itt lép képbe a hipergámia, a többit meg már tudjuk.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Alfahím az, akire fel lehet nézni a teljesítménye miatt – és mindegy, hogy ez a teljesítmény fizikai, szellemi, művészeti, üzleti életben elért vagy másféle.

Fenét, az alfa az, aki a környezetében a többiekhez képest relatíve a legtőbb nőt megkapja/megkaphatja 0 ráfordítással.

Akire pedig felnéznek, az afféle “járulékos jutalomként” a nők csodálatát is kivívja.

Keverednek itt a “megnyertem az olimpiár/CEO vagyok mégse akar dugni velem a felmosó mancika sem”, és hiszti, hogy mennyire “felnéznek” rám mégis csak barátként, max szánalomszexben van részem nyígás.

Ha jól tudom, Stephen Hawking kaliberű ember elég sok van , amelyre “felnéznek”, de hogy dugni velük nem akarnak , az hóttzihher, szóval ,mehet az önámítás:)

És itt lép képbe a hipergámia, a többit meg már tudjuk.

Az mindig képben van:)

vagyis AWALT, és a gazdag béták előbb utóbb jobb csajokat is leakaszthatnak időnként, de az alfa, az alfa:)

 

 

Sydra
Olvasó
Sydra

http://gonetworth.com/wp-content/uploads/2013/04/justin-bieber-net-worth.jpg
AZ ALFA! Ha ősközösségben élnénk, szeretném, ha ő vezetné a mammut vadászatot! Vagy ha az atomháború után csak 10-en maradunk a bolygón, őt tenném meg vezetőnek! Micsoda vezér és micsoda genetikai kincsestár! Senki nem vehetné vele a versenyt! Hiszen mennyi nője van már, ez mind őt igazolja!
… biztosan nem tépném le a karjait és tűzném nyársra ha ezen múlna a túlélésem. A méretes bicepsszével és emberfeletti intellektusával könnyedén megakadályozna.
Hagyjuk már ezt, hogy mindent suna indexben mérünk egy populista, teljesítmény nélküli kultúrában! Ez az “egymillió légy nem tévedhet” esete. Illetve mérhetünk mindent a valóságból kiszakadt, elpicsásodott hercegnők igényeihez viszonyítva, csak az alfaságnak semmi köze ehhez. Robert Pattinson csak a képernyőn tudja megállítani az autót a csökevényes, embrió karjaival. Nemtudom nekem ezzel miért kellene versenyeznem.

DennisVT
Újságíró

Wastrel mondta jól az egyik kommentben pár cikkel ezelőtt: Alfa az, aki pénz és státusz nélkül is megkaphatja a nőket. Na most Bieberre ez kapásból nem igaz. Őt csak a hírneve és a pénze viszi. Pattinsont is nagyrészt. Ha holnap nyerek 3 milliárdot a lottón, enyém lehet az ország legtöbb nője, innen kicsit keletebbre pedig kb bármelyik. De ettől nem leszek alfa.

Sydra
Olvasó
Sydra

Erről a megközelítésről meg a csöves rockerek jutnak eszembe a kocsmából. 30 évesen az anyjuknál laknak, a legtöbb munkanélküli, egész nap részegek, de mindig van barátnőjük és azokat is folyton csalják és az ilyen csajokat az sem zavarja, mikor a srác az egész kocsma előtt belenyomja a csaj fejét a seggébe és hangosan reccsent egy nagyot és mindenki azon röhög. Most nem általánosítani akarok, csak azokat írtam le, akiket személyesen ismerek. Szóval ők is alfák, mert se pénzük, se státuszuk, mégis több csajuk volt, mint ahány betűből áll ez a bekezdés.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Egyetértek.

DennisVT
Újságíró

Most már azt csináljuk az alfasággal, mintha az intelligenciát mint tulajdonságot szeretnénk a problémamegoldó képességtől függetlenül definiálni. Nem lehet, mert kvázi ez a intelligencia definíciójának az elsőszámú következménye, mi meg itt agyi tevékenységekkel, neurontranszmitterekkel, agyszövetek strukturális felépítésével stb dobálóznánk. (Fingom nincs hogy ezek mérhetőek-e vagy mennyi közül van az IQhoz, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ki akarjuk dobni az alfaság meghatározásából az alfahím-lét leglátványosabb és egyik leghasznosabb következményét. Mint az intelligenciánál a problémamegoldást).

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Értem én hogy frusztrált vagy/savanyú a szőlő, de azon kívül, hogy lenyomsz egy hisztipartit és a kognitív disszonanciáidat esetlegesen így oldod, remélem, nem cáfolatnak szántad.

Hagyjuk már ezt, hogy mindent suna indexben mérünk

Ez objektív dolog,nem a te egyéni preferenciáid igénye, akárhogyan is toppantasz a lábacskáiddal:)

egy populista, teljesítmény nélküli kultúrában!

Lényegtelen a kultúra – és azon belül, hogy mennyire populista vagy sem – független és irreleváns.

Ez az “egymillió légy nem tévedhet” esete.

Nem,ez az egyéni frusztráció és “szörnyű a világ és változzon a világ” mert én vagyok Pistike és ne kaptam meg a cukorkát, pedig én megérdemlem, mert vagyok és aki ezt nem látja, az csúnya és hüppp, hüppp…. esete, intelektuális álarcban levágott hisztiroham.

 

Illetve mérhetünk mindent a valóságból kiszakadt,

Lényegtelen, hogy te szubjektíven mit és hogyan mérsz, milyenek a preferenciáid, mivel elég kevés a ráhatásod, csak a hiszti, meg a vinnyogás marad

elpicsásodott hercegnők igényeihez viszonyítva,

Lényegtelen, mert te a másikat akarod alakítani az igényeidhez és fel vagy háborodva, hogy ha a te  “igaz” igénnyeidet magas ivből leszarják:)

csak az alfaságnak semmi köze ehhez.

Lehet tovább építeni a légvárakat, két hiszti és három nyígás közt:)

Robert Pattinson csak a képernyőn tudja megállítani az autót a csökevényes, embrió karjaival.

Ki a bánatot érdekel, a többi celebet is egybevéve, azt, hogy te úgy gondolog hogy jobb vagy náluk, csak ez a szemét világ nem ismeri fel, inkább nem kommentálnám:)

Nemtudom nekem ezzel miért kellene versenyeznem.

Én sem, de jó lesz szalmabábnak, és lehet püfölni:)

Alter Ego
Szerkesztő

Nem feltétlenül csak a te hozzászólásodra reflektálok a következő kérdéssel:

A férfiak jelentős része oda van a nagymellű szőke nőkért, a médiában nem egy ilyen karakterű sikernőt láthatunk, és mindenki őket akarja lefektetni… Akkor ezek szerint a csöcsös szöszik a nők legjobbjai? Ők az “alfanők”?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A férfiak jelentős része oda van a nagymellű szőke nőkért,

Stimmt.

a médiában nem egy ilyen karakterű sikernőt láthatunk,

Itt már kezd kanyarodni:)

Mi az, hogy sikernő?

és mindenki őket akarja lefektetni…

Inkább úgy fogalmaznék, hogy esetleg szeretné, az akarásig elég kevés jut el, bár elméletben “nagyon akarja”:)

Akkor ezek szerint a csöcsös szöszik a nők legjobbjai?

Hibás következtetés, logikailag nem helyes levezetésből.

Keverednek itten a dolgok,  olyan hogy nők legjobbja nem igazán létezik, ez egy változó (főleg korral) és nem igazán konstans dolog, kevered a húspiaci értéket a sikerrel, a két nemre ugyanolyan mércét állítasz fel, ami öreg hiba.

Egyik nem “erényei” -t ráhuzod a másikra és hamis végkövetkeztetésre jutsz, amit aztán elkezd a frusztráltja püfölni.

Ők az “alfanők”?

Sorry, de ilyen nincs, megint egy báb.

Kb. olyan, mint a szülő férfi, jelenleg lehetetlen:)

Sydra
Olvasó
Sydra

“Értem én hogy frusztrált vagy/savanyú a szőlő, de azon kívül, hogy lenyomsz egy hisztipartit és a kognitív disszonanciáidat esetlegesen így oldod, remélem, nem cáfolatnak szántad.”

Na jó … téged is felírtalak a férfihangos feministák listájára. :D

“Ez objektív dolog,nem a te egyéni preferenciáid igénye, akárhogyan is toppantasz a lábacskáiddal:)”

OMG … de … izé … ő … na mentem futni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Na jó … téged is felírtalak a férfihangos feministák listájára. :D

Ha ez segít rajtad, hajrá.

Sydra
Olvasó
Sydra

Látom nem nagyon akarod érteni, hogy mi történik.

Elvekről és fogalmakról vitatkozunk és amiért nem osztom a nézeteidet egyből irigységet, meg hisztit vízionálsz meg, hogy meg akarom változtatni a nőket … stb. (feministák pont ezt csinálják, amit most te) Meg miért váltasz át személyeskedő stílusba? Pláne monitor mögül, arctalanul, x száz kilóméterről? Mi szükség erre? E nélkül nem megy? Most leírhatnám, hogy ezekből milyen emberre lehet következtetni, de csak kapnék rá még kétszer ennyi kisstílű személyeskedést. Így demonstrálod az alfa tulajdonságokat?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Látom nem nagyon akarod érteni, hogy mi történik.

Ha azt mondom, hogy tudom, hogy mi történik, úgysem hiszed el, minek erőlködjek?:)

Elvekről és fogalmakról vitatkozunk és amiért nem osztom a nézeteidet egyből irigységet, meg hisztit vízionálsz meg,

Nem vizionálom, hisztizel és irigy vagy, bár ki nem az?:) Nyugi, én is, csak nem(csak:) ebben a témában:)

Az, hogy te a világot szeretnéd, hogy hajoljon a csillámpónis álmaidhoz, ha meg esetleg nem teljesül akkor mindenki hibás, csak épp te vagy helikopter, sorry, de ez irigység és hiszti.(A Bieberes kép, meg a hozzáfűzött szöveg Priceless:)

hogy meg akarom változtatni a nőket … stb.

Hogy akarod-e vagy nem, az nem tudom eldönteni, de az eddig biztos, hogy ha nem a te “elveid” szerint működik a dolog(Pl. fáj neked Bieber, a postás 1300 gyerekkel egy másik világban nem tehetnék meg, stb. ) +csillámpónik. Nem. Bieber is jogosan, a postás is jogosan ki-használja a helyzetét, ja, hogy te nem tennél ilyet, mert erkölcs, meg hit, meg elvek, meg szent ideálok,stb., no, többek közt azért ők dugják a nőket és marad savanyú a szőlő.

(feministák pont ezt csinálják, amit most te)

Érdekes módon amikor a tükröt a delikvens orra elé tartják egyből feminista leszek, hímsoviniszta, szemét tőkés, tetű ateista stb. stb. – a forma, a prűdség, az álszentség és az egó védelme az elsődleges.

BTW- azzal hogy lefemistázól, egy centivel sem vagy jobb mint én, aki, szerinted, személyeskedik:) Persze ez nem ment fel engem sem:)

Meg miért váltasz át személyeskedő stílusba?

Én nem érzem személyeskedésnek, de ha annak vetted, elnézést kérek, nem volt szándékomban bántani, nem kenyerem sem a PC, sem a “forma”, ezért az elején szoktam elnézést kérni, ez most kimaradt, szóval utólagosan kérek e miatt elnézést:)

 

 Pláne monitor mögül, arctalanul, x száz kilóméterről? Mi szükség erre? E nélkül nem megy? Most leírhatnám, hogy ezekből milyen emberre lehet következtetni, de csak kapnék rá még kétszer ennyi kisstílű személyeskedést.

Tényleg szívesen fogadom, és ha betalálsz, el fogom ismerni, komolyan, megígérem.

Így demonstrálod az alfa tulajdonságokat?

Fenét:)

Ide alfák nem írnak:) csak a rinyálók(kb. 80% ) a többi(20%) az a bétából – alfa “szintig” – “felküzdöttek”/szerencsések/saját magukat építők/nem másokat( másik nemet, rendszert, pártot, berendezkedést stb.) szidó ,esetlegesen tapasztalatokkal bíró egyedek közé sorolnám magam.(Pareto:)

Vagyis, az adottságokat elfogadó, de a maximumot, amit ki lehet hozni magunkból és a világból, akaró, tevő és teccik-nem teccik végigcsinálók közé sorolnám magam:)

Sydra
Olvasó
Sydra

Hogyan lehet kritikát megfogalmazni valamivel szemben, hogy arra ne shaming language legyen a válasz szerinted? Ha most kritizálom a tv bolti tolvajt, arra is lehetne az a válasz, hogy csak irigy vagyok, mert nekem nincs tv-m az elveim miatt és a követendő példa az, hogy én is lopjak! Sőt akár erre is rá lehet húzni az alfa képet, hiszen az alfa elveszi ami jár neki. Aki pénzért vesz tv-t az meg csak béta, mert az igazi alfa pénz nélkül is szerez magának tv-t.

“Ide alfák nem írnak:)”
Azthittem ez elsősorban egy antifeminista oldal, nem pedig nőproblémákkal küszködők gyülekező helye. De jó, hogy szólsz, mert ezek szerint rossz helyen vagyok.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hogyan lehet kritikát megfogalmazni valamivel szemben, hogy arra ne shaming language legyen a válasz szerinted?

Jó kérdés:)

Gondolom úgy, hogy ha nincs személyes érintettségem:)

Ha van, akkor hajlítgatom, ha akarom, ha nem:)

Ha most kritizálom a tv bolti tolvajt, arra is lehetne az a válasz, hogy csak irigy vagyok,

Kérdés, hogy miért kritizálod? Ha azért, mert lop, annak nincs sok értelme, mert vannak erre jogszabályok, törvények, bár a jogvédő SJW-k csúcsra járatják a tetűsimogatást, de asszem most nem ez a téma:)

Ha nem azért, akkor meg irreleváns, hogy tolvaj-e vagy sem.

mert nekem nincs tv-m az elveim miatt,

Az a te döntésed és itt megállt a dolog, mi közöd van hozzá kívülállóként, ha nem vagy érintett?

és a követendő példa az, hogy én is lopjak!

Senki nem modta, ez már a te bábod, ha kell TV és nincs más esélyed, akkor lophatsz, ha vállalod az esetleges következményeit.

De, ha nincs TV-d és szeretnél, de csak lopás útján juthatsz hozzá, de te ezt meg nem vállalod be, akkor meg kibicként csak irigy vagy arra aki bevállalta és megúszta, illetve kárörvendően örülsz annak ha valaki lebukott, így a legegyszerűbb, ha elengeded, ha nem tudod megtenni, akkor meg nem ér sírni, ha valamelyiken rajtakapnak:)

Sőt akár erre is rá lehet húzni az alfa képet, hiszen az alfa elveszi ami jár neki.

Nem, és ez a relativizálás, összemosás nem biztos hogy jó ötlet.

Sok sebből vérzik a hasonlat, inkább bele se mennék.

Ha viszont ragaszkodsz ahhoz, hogy a kettő egyforma (darab-darab) akkor (az előzőekből kiindulva:),megint sértő lenne ha valamit hozzáfűznék:)

Aki pénzért vesz tv-t az meg csak béta, mert az igazi alfa pénz nélkül is szerez magának tv-t.

Veszélyes vizekre evezel, ugyanis összemosol, negatívnak állítod be az alfát, hogy hajoljon a világképedhez és igen, innen kezdve shaming language-be váltasz át, szalmabábbal súlyosbítva.

Nem teljes, de kicsit javítva:

Aki pénzért vesz tv-t az meg csak béta, mert az igazi alfához hozzávágják, ha akarja elviszi, ha nem akkor nem, az ő döntése.

 

 

Naooo
Olvasó
Naooo

“a postás 1300 gyerekkel”

“a postás is jogosan ki-használja a helyzetét”

“többek közt azért ők dugják a nőket”

Jah, meg a kéményseprők a budai villákban a címlaplányokat.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

xcsakx
Olvasó
xcsakx

/Egyébként pont ezért mondom, hogy az alfákat kell az antifeminizmus ügye mögé beállítani, mert ők az egyetlenek, akik a nőkre érdemben hatni tudnak./

Egy pici problem van ezzel kapcsolatban:

Az alfát nem érdekli a feminizmus, mert már rég megdugta a delikvenst, mire kiderül róla:)

 

 

DennisVT
Újságíró

@Xcsakx

Nem, ezzel az a probléma, hogy az alfák köszönik szépen a feminizmust a szexuális forradalmat, és a sok ribancot…. majd marhák lesznek ellene menni:)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

DennisVT:

 

Egyetértek:)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Zombigyilkos:

 

1. Az alfa pont attól alfa, hogy mindig tud nőt szerezni!

Egyetértek:)

Ergo mi a francért örülne a feminizmusnak? Szexuális szempontból semmi különbség nincs számára.

Egyetértünk, magas ívből tesz rá, de te írtad, hogy az alfák küzdhetnének a feminizmus ellen, erre mondtam én hogy magasról tesznek rá :)

 

2. Egyedül a szex témakörből indultok ki.

Mondj jobbat/erősebb motiváló erőt(az egyed/utód-fenntartáson kívül!)
  Kismillió más dolog is van,

Van de 99%-a onnan vezethető le, vagy majdnem :) – férfiakról beszélünk:)

(márpedig az alfák körében több az értelmes ember, mint a többiek között – részben ezért is ők az alfák)

Itt megint maszatolás esete folyik fenn:), Azért mert valaki király akkor az = már tévedhetelen/okos/ mindig igaza van stb. stb.  ? Biztos?:)

tudhatja, hogy a feminizmus káros a nyugati társadalomra nézve.

Leszarja. El sem jut az ingerküszébéig, vakfoltja van, nem is érti ,hogy mi miről beszélünk, ugyanis neki ez a természetes :)

Nem tetszik neki az ebből eredő züllés, vagy aggódik a fehér népesség fennmaradása miatt, esetleg kapitalistaként összefüggést lát a feminizmus és a szocializmus között (valljuk be, nem véletlenül), és ezért küzd ellene.

Ennek az alfasághoz fikarcnyi köze sincs, bocs.

De lehet indoka az is (ami már részben szexuális kérdés is), hogy mondjuk becsúszott neki egy, vagy több gyerek (mert ugye alfaként ez sokkal esélyesebb, mint bétaként). És valahogy nem szívleli, hogy a nő ezután elszedi a gyerekkel együtt a pénzét tartásdíj címen.

Megint más vizekre evezés történt, összemosás, nem biztos, hogy jó ez:)

De vajon Boris Becker mennyire örülhetett, mikor a spermáját gyakorlatilag ellopták és a megtermékenyítés után még tartásdíjat is kellett fizetnie a spermatolvajnak? Vagy ő nem lene alfa? :)

Itt újabb zavart érzek az erőben:

1. bármely gazdag pasi megtette volna, csak Boris volt kéznél, itt nem az alafaság volt szerintem a motiváció, bár én is feltételezgetek, az egy egyszerű rablás volt, Borisnak kellett a pina ez volt az ára, van ilyen:)

2. Úgy tekintesz az alfa állapotra mint egy permanens dologra, nem az, szituáció, helyzet, társaság stb. stb. függvénye így tévutakra visz ha hamis premisszákből messzemenő következtetéseket vonunk le.

Szóval bizony az alfáknak sem feltétlen jó a feminizmus.

Ha tényleg jár erre alfa, “igazi” alfa, akkor írja meg, szerintem nem fogja:)

/Ha igazatok lenne, nem is lennék itt…/

Bocs, ha összetörtük az álmaid…

Félvakként vezetgeti itt  mindenki a világtalanokat, a vakok meg egymásba kapaszkodva követelik a jogaikat a nőkhöz, úgy, ahogy ők elképzelik és a szemkenőcsöt pedig visszadobják és még le is köpnek miatta:)

Kinek nem inge , ne vegye magára:)

 

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

xcsakx
Olvasó
xcsakx

zombigyilkos:

Ugyanis az alfa is ember. Erre mondtam, hogy csak a szexualitásból indulsz ki, holott attól ő még ember marad.

Nem, az ösztönökből indulok ki, a szekszualitáshoz kapcsolodó ösztön is az egyik közülük, és elég hangsúlyos, talán a leghangsúlyosabb:)

 Ezért is baromság azt gondolni,

:)

Igen, te helikopter vagy:)

hogy őket nem érinti a feminizmus. Mert bizony őket is érinti – ha nem is mindig szexuális szempontból.

Osztán hogyan érinti, egy pici példát ha kérhetek.
A különbség csak az, hogy ő könnyebben tud tenni ellene, mint te.

Aztán neki mit kéne tennie ellene, szintén, egy icipici példát:)

 

Összejött egy nővel, de hiába volt alfa, mégis megszívta.

Összemosás, mint mindig, annyira ragaszkodsz a képzeteidhez, hogy hajlítgatod :)

Látom, bétaként kielégít, hogy egy “alfa” is megszívhatja, , priceless:)

Ergo neki, mint alfának is szemet szúrhat, hogy hátrányosan vannak megkülönböztetve a férfiak (így ő is, hiába alfa).

Erőlködhetsz, het, hat, meg feltételezgetés stb. stb.:)

Mintha a kis fejedben az alfa úgy jelenne meg, aki reggel megdug 3 nőt, plusz még 2-en leszopják, majd megreggelizik, újra dug párat, jön az ebéd, ebéd után szieszta, szieszta után dugás, utána vacsi, bulizás (és dugás), majd este pár nővel dugás. Aranyos meg jópofa, de szólok, hogy kurvára nem az az alfa élete. :)

A szalmabábodat kéretik magadnak megtartani, aztán annyit püföld amennyire jólesik.

Neki is van normális élete (a saját helyzetében természetesen), amit (a szextől eltekintve) nagyrészt ugyanúgy él, mint bárki más. Így neki is vannak ugyanolyan gondjai (pénz, adózás, munkavállalás, hobbi, gyerek, stb.) mint bárki másnak.Persze nem muszáj érteni a leírtakat. Lehet pörögni tovább azon, hogy “alfa = dugógép”, és figyelmen kívül hagyni, hogy a dugáson kívül azért neki is szokott élete lenni. :)

Hogy jön ez ide? Minek kapcsán?

A bábod indokolásaként, vagy milyen érvként hoztad, mit szeretnél vele bizonyítani ?

“Borisnak kellett a pina ez volt az ára”
Éppen te is kijelentetted, hogy az alfa esetében nem kell a pináért adni semmit. Ezek szerint ő mégis adott, holott nyilvánvalóan alfa.
Megint bukott az érved.

No comment.

Kb olyan érvelés, hogy ha éhes vagy,  és ott az “ingyen”  svédasztal, megeszel egy szendvicset  és hasmenésed lesz, akkor te adtál valamit  a szendvicsért.  Nyakatekert, kissé foltos nyakorján, de nyertél:)

 

“Bocs, ha összetörtük az álmaid”
Az enyémet biztosan nem. De te képzelődhetsz tovább kedvedre az “alfa=dugógép” dologról, mert az a te képzeleted. Aranyos meg édi, még ha kissé bugyuta is. :)

Ok, sikerült feloldanod a kognitív disszonanciádat, közben meg személyeskedtél  egy jót, haladhatunk tovább, vagy még most jön az, “hogy kinek a farka nagyobb című játék”, a te apukád , vagy az én nagybácsim erősebb:) ?

 

Naooo
Olvasó
Naooo

“A feminizmus mindenkinek árt, az alfáknak is.

Hamis nemierőszak vádja őket is igazságtalanul a sittre juttathatja, kamu apasággal őket is pénzautomata-rabszolgává alázhatják stb.”

Legszebb öröm a káröröm. Imádom. Nagyotakartaszarkanembírtaafarka.

Naooo
Olvasó
Naooo

Kanibalkorpsz egy fos, olyan gagyi, mint a napalmdet.

Naooo
Olvasó
Naooo

Két perc alatt jobb zenét csinálnék náluk, úgy hogy nem is tudok zenélni. Ezeknek kellett volna megdögleni, nem Schuldinernek.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

xcsakx
Olvasó
xcsakx

No, akkor elérkeztünk a kinek a farka nagyobb című játékhoz:)

Előre szólok, hogy a tied, szóval ha válaszol is, én már erre nem fogok:)

“Igen, te helikopter vagy”
Az eddigi írásod alapján nyilván nem vagyok vele egyedül.

Lényegtelen hányan vagytok, a baromság az baromság, akárhány milliárd légy röpül a szarra, az még szar.

Ugyanis volt példa, nem is egy. És nem csak én írtam.

A “példáid” csak a saját nyomorod kivetítése az alfákra, mivel relevánsat nem tudsz, ebben maradunk.
De azért pörögj tovább nyugodtan. Nyilván nem célod az értelmes vita, de sebaj. Néha ilyen is kell.

Mivel alapértékeken elcsúsztál, így nehéz vitának nevezni ezt, már csak a személyeskedéssel foglalkozunk, igen, én is :)

“Aztán neki mit kéne tennie ellene, szintén, egy icipici példát”
Talán gondolkodj el ezen még egy picit, jó?
(Pláne, hogy már írtam itt pár dolgot ezzel kapcsolatban. Úgy keress rá, hogy “valódi egyenlőség”. Majd elolvasod, ha érdekel.)

csak egy idézet a valódi egyenlőségről:

Már alakulnak csoportok, pl. a Valódi Egyenlőséget csoport, melyek célul tűzték ki, hogy segítsenek a férfiaknak a megszokott szerepmodelleket fellazítani. Ne csak a kenyérkereső vagyok, erős vagyok, önálló vagyok, büszke vagyok, hozzáállás határozza meg a férfiakat, hanem kiegészítő elemként, a sebezhető vagyok, szükségleteim vannak, érzéseim vannak, gondoskodó vagyok, stb. megjelenhessenek nyíltan a férfi viselkedésében.

Magyarul: éjszakánként beszarok, ezért pszichologushoz járok, egy hónap múlva még mindig beszarok, de most már büszke vagyok rá:), sőt nyíltan beszélek róla, mit ne mondjak, gyönyörű:)

Hát ez minden, csak épp nem bugyinedvesítő, édes istenem, meg csillámpóni, ezt  a baromságot, max 5-ös nők meg virnyogó béták önigazoló kínlódása:)

 

Az egymást alázó szöveg többi részét nem idézgetném, maradjunk annnyiba, hogy a tied nagyobb.

Egyébként szerintem kezded túlzásba vinni az arcoskodást.

Bagoly bagoly, amúgy meg igazad van, köpködünk itt egymásra, amikor egy sör mellett is anyázhatnánk egymást, aztán meg vigyorognánk egyet:)

Én is arrogáns vagyok, de nekem van célom vele és el is érem azt.

Attól, hogy ideologiát gyártasz mellé, az még nettó faszság, nyugi, én sem vagyok kivétel:)

Ráadásul csak azzal vagyok arrogáns és bunkó, aki velem az.

Ezt mifelénk úgy mondják, hogy a verekedés az úgy kezdődött, hogy a komám viszaütött:)

A tiednek viszont láthatóan nincs célja, és csak üres személyeskedés, gyakorlatilag mindenkivel.

Bocs, mindig is magasról tettem a PC-re , és tojok a formákra, ha valaki baromságot állít, az akkor is az, ha cukros takonyba forgatva adjuk vissza a feladónak, akkor is ha csak úgy, a’ la nature :)

Kicsit többet vártam tőled, mert voltak okos gondolataid, de sebaj.

Ilyen vagyok, csalódást okozok, majd éjjel kisírom magam a kispárnámon:)

Asszem ennyit erről. Majd ha abbahagyod a hisztit, szólj és beszélgethetünk értelmesen is.

Tudom, te csak visszaütöttél:)

Addig meg játszd csak tovább a kemény fiút, hátha rajtad kívül más is elhiszi majd, hogy nagyon kemény és okos vagy.

Teszek rá, magas ívből:)

De ez már a többieknek szerintem kiderült, majd megszokod:)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

Őszintén: tizenhét éves elmúltál már? :D Abban a korban, mikor még tombolnak a hormonok, blinkre áll a cerka, még megbocsátható ez a fajta naivitás vagy faék-egyszerű hozzáállás. Utána inkább ciki. Most komolyan, a “legtőbb nő”, akit ezek a wannabe-alfácskák összeszednek, értéktelenek. Mi a pöcsért legyen büszke az ember egy olyan nő meghódítására, aki bárkinek szétteszi a lábát? Persze lehet,  neked mindegy, hogy egy Audrey Hebpurnt dugsz, vagy – “legtöbb nő!”-alapon – a pultos Gizit, a mindenki Macáját, meg a szifiliszes ukrán prostit.

“az alfa az, aki a környezetében a többiekhez képest relatíve a legtőbb nőt megkapja/megkaphatja 0 ráfordítással” – Ez az egydimenziós hozzáállás és látásmód olyan, mintha fingóversennyel próbálnád eldönteni, ki az alfa. Aki a legöblösebbet tudja ereszteni a legkevesebb bab megevésével, arra bízzuk a törzs vezetését, arra nézünk fel. Oké, biztos találsz pár szőröstalpú sunát, akit ezzel elvarázsolsz, de ettől nem leszel alfa.

Meglepődnél, de szerintem Hawking több ajánlatot kaphatott és jobb nőktől, mint akármelyik, a Balaton Soundon feszítő, wannabe-alfahím, aki bedrogozott turistalányokat pumpál meg két okádás között.

Kalman
Újságíró

Jó esetben 80 évesen is blinkre áll a cerka. Csak gondoltam szólok.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Őszintén: tizenhét éves elmúltál már? :D

Több is, jócskán, de hogy jön ez ide?:)

Abban a korban, mikor még tombolnak a hormonok, blinkre áll a cerka,

Az nagy baj, ha még most is így van? vagy csak savanyú a szőlő nálad is?:)

még megbocsátható ez a fajta naivitás vagy faék-egyszerű hozzáállás. Utána inkább ciki.

Na mesélj te bölcs mester, imádom a Miyagikat, taníts:)

Most komolyan, a “legtőbb nő”, akit ezek a wannabe-alfácskák összeszednek, értéktelenek.

Mert te csak értékeseket szednél össze,(ha összejönne), helyette meg fikázod azt akinek összejön, megint az savanyú szőlő.

Mi a pöcsért legyen büszke az ember egy olyan nő meghódítására, aki bárkinek szétteszi a lábát?

Persze lehet,  neked mindegy, hogy egy Audrey Hebpurnt dugsz, vagy – “legtöbb nő!”-alapon – a pultos Gizit, a mindenki Macáját, meg a szifiliszes ukrán prostit.

 

Püföld a bábodat, az is egy feszültség levezető, ennyi frusztráltságot , hisztizz, és még te kérdezted, hogy 17 vagyok-e? Priceless.

 

“az alfa az, aki a környezetében a többiekhez képest relatíve a legtőbb nőt megkapja/megkaphatja 0 ráfordítással” – Ez az egydimenziós hozzáállás és látásmód olyan, mintha fingóversennyel próbálnád eldönteni, ki az alfa.

Értem én, hogy azon az intelektuális és magas erkölcsi magaslatról neked ez úgy tűnik – az ötcombú nő mellett meglódul a fantázia is, meg  az erkölcs is oly fennen szárnyal, hogy ihaj – de ha mi, itt lent, a pórnép másként éljük ezt meg , az ugye nem veri le az egódról a csillámpóni szivárványát?

Aki a legöblösebbet tudja ereszteni a legkevesebb bab megevésével, arra bízzuk a törzs vezetését, arra nézünk fel.

Te is kezdesz relativizálni, összemosni, “királyt” állítani” , eszményképet, bábokat állítasz és püfölöd.

Oké, biztos találsz pár szőröstalpú sunát, akit ezzel elvarázsolsz, de ettől nem leszel alfa.

Mesélj mester, a bábpüfélésed után, hogy mitől leszek alfa?

Meglepődnél, de szerintem Hawking több ajánlatot kaphatott és jobb nőktől,

Szerintem meg a garvitáció csak illuzió, nyertem?

kb. ennyi relevanciája van, de alkoss ujabb bábot és adj neki.

 

mint akármelyik, a Balaton Soundon feszítő, wannabe-alfahím, aki bedrogozott turistalányokat pumpál meg két okádás között.

A fröcsögéseidből csak annyit érzékelek, hogy neked még az sem jön össze, de tudjuk, te így szállsz le a bicikliről, ja.

 

Alter Ego
Szerkesztő

Nagyon ügyesen lavírozol abba az irányba, hogy szanaszét trollkodd az egész párbeszédet. Szemmel láthatóan minden(!) hozzászólásod egyetlen pont körül forog: a nő az abszolút érték, a nők tökéletesebbek a férfiaknál, amit szerinted az az egyszerű tény bizonyít, hogy a leghitványabb némber kegyeiért is férfihordák állnak sorba, akik nyilván mind-mind lúzerek és még véletlen sem alfák, mert nem felelnek meg a nők magas elvárásainak. Szemmel láthatóan válogatás nélkül belemélyeszted a karmaidat akárkibe, aki egészséges férfiöntudattal rendelkezik és rámutat arra, hogy a szexpiaci érték nem egy abszolút érték és a pinahajszolásban felmutatott sikerek valójában semmit sem mondanak el a férfiak valódi értékeiről.

Nem mellékesen ügyesen megpróbálsz rájátszani a vitapartnereid általad vélelmezett szexuális frusztrációjára is, ami egyébként igencsak olcsó és együgyű játék férfiakkal vitatkozva, hiszen egyetlen olyan férfi sem létezik a földön, aki már elég pinát baszott volna… – És így van ez akkor is, ha egy férfi vonakodik felismeri a saját ösztöneinek telhetetlen természetét, és akkor is, ha egy magasabb erkölcsi szintre emelkedve (vagy a szexuális vonzerejének a korlátait felismerve) törekszik gátakat szabni az ösztönkésztetéseinek. Szóval jó érzékkel tapintasz rá, hogy mindenképpen van esélye az efféle manipulációidnak… Szemmel láthatóan mérhetetlen szadisztikus kéjjel olvasod rá mindenkinek a fejére azt is, hogy “Félvakként vezetgeti itt  mindenki a világtalanokat, a vakok meg egymásba kapaszkodva követelik a jogaikat a nőkhöz (…)”

Mindenki másnál karakteresebben akarsz felvázolni egy olyan társadalomértelmezést, ahol csakis a női elvárások szabják meg az emberi értékeket és ahol a nők általában is értékesebbek a férfiaknál. Légy oly kedves, válaszolj egy kérdésemre: milyen belső igényedet elégíti ki ennek a világképnek a vég nélküli hangoztatása és meddig szeretnéd ezt még folytatni?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nagyon ügyesen lavírozol abba az irányba, hogy szanaszét trollkodd az egész párbeszédet.

Lehet, vagy a másik opció, hogy a csillámporos álmokat darabokra töröm és üdvözlök mindenkit a való világban:)

És akkor te is felállítod a saját bábodat és elkezded püfölni:

Szemmel láthatóan minden(!) hozzászólásod egyetlen pont körül forog: a nő az abszolút érték,

Hun írtam én ilyet? Azért a shaming languaget nem igazán vártam volna tőled:)

Azt írtam, hogy biológiailag, fajfenntartás szempontjából (semmi abszolut nem volt benne, pláne nem különböző vetületek:) értékesebb mint a férfi, de lehet bábozni a fogalmakkal.

a nők tökéletesebbek a férfiaknál,

Ezt meg pláne, hol írtam?

amit szerinted

WTF????

az az egyszerű tény bizonyít, hogy a leghitványabb némber kegyeiért is férfihordák állnak sorba,

meglódult a fantáziád,

akik nyilván mind-mind lúzerek és még véletlen sem alfák, mert nem felelnek meg a nők magas elvárásainak.

Gyönyörű, tudod még fokozni?:)

Püföld, ha jólesik, te is idenyomod a frusztrációidat cukros takonymázba és ha a tükör visszanyal akkor meg jön a hiszti:)

Szemmel láthatóan válogatás nélkül belemélyeszted a karmaidat akárkibe,

Há mer én ilyen kis gonosz vagyok, bántom a szép lelkecskéket, nagyon csúnya, csúnya dolog, tudom, de ilyen a természetem:), csak, hogy meglegyen az erkölcsi fölénye a fikázóknak:)

aki egészséges férfiöntudattal rendelkezik

Azé nyíg naphosszat, meg keresi az igazolást, hogy miért olyan balfasz, amilyen, aztán jön az, hogy csúnya a világ, a nők, a rendszer, a pártok, az alfák, stb. stb.:)

és rámutat arra, hogy a szexpiaci érték nem egy abszolút érték

Ezzel abszolút egyetértek, ahogyan az alfaság sem abszolút érték, idő és környezet függvénye.

és a pinahajszolásban felmutatott sikerek

Igen aki nem képes rá, az fikázza, mert valahogy oldania kell a kognitív disszonanciáit:)

Érdekes dolog ez, hogy ami nem jön össze, azt ledegradáljuk, arról a csúnya világ tehet:)

valójában semmit sem mondanak el a férfiak valódi értékeiről.

Őszintén, ki a bánatot érdekel, hogy kinek milyen hagymázos álmaiban, hogyan magyarázza a kínjait, meggyőzve magát, hogy neki milyen “valódi” “férfias” értékei vannak, miközben “lúzer”.

Ez önbecsapás, lehet rúzsozni  a disznót, de mélyen úgy is érzi az ember , hogy kamu, nos ez az ő problémája, ha akarja, tesz ellene , ha nem, akkor marad  a magyarázkodás.

Nem mellékesen ügyesen megpróbálsz rájátszani a vitapartnereid általad vélelmezett szexuális frusztrációjára is,

Fenét játszom rá, nagyon pöpecen kitűnik itt mindenki frusztráltsága, az enyém is meg a tied is:)

Az hogy érzékelem és szembesítem vele, az igaz.

Azt is elfogadom ha engem, csak a púdert kéretik mellőzni .

De ugye, aki elmegy kurvának, ne sírjon ha dugják, rám is érvényes:)

ami egyébként igencsak olcsó és együgyű játék férfiakkal vitatkozva,

Hát én már ilyen gonosz vagyok:), majd más szivárványkörítéssel fogja az illető lelkét simogatni:)

hiszen egyetlen olyan férfi sem létezik a földön, aki már elég pinát baszott volna…

Ez így van,:)

– És így van ez akkor is, ha egy férfi vonakodik felismeri a saját ösztöneinek telhetetlen természetét,

Előbb – utóbb szembesül vele, és csak rásegítek:)

és akkor is, ha egy magasabb erkölcsi szintre emelkedve

A meghatottságomban két angyalt látok alászállni, ezt a bullshitet, magasabb erkölcsi szint, az vazze, csak semmi alázás:) azon a szinten, gondolom nincs profán “b@szás”, csak éteri finom, szivárványos szeretkezés, angyali módon:)

(vagy a szexuális vonzerejének a korlátait felismerve) törekszik gátakat szabni az ösztönkésztetéseinek.

Gyönyörű megfogalmazása( tényleg tetszik:) annak, hogy ki hogyan száll le a bicikliről, ha valakinek kell a csillámpónis körítés, lelke rajta, én már csak a csupasz tényeknél maradok:)

Szóval jó érzékkel tapintasz rá, hogy mindenképpen van esélye az efféle manipulációidnak…

1. Manipulál a fene, bár hízelgő, de azért maradjunk  a realitások talaján.

2. Az, hogy kinek milyen kínja van, az az ő dolga, addig, amíg ki nem rakja közszemlére, aztán ha esetleg nem dícséretet kap érte, akkor így járt, lehet rohanni az ombudsmanhoz meg az Amnestyhez:)

Szemmel láthatóan mérhetetlen szadisztikus kéjjel olvasod rá mindenkinek a fejére

No, ez meg valószínű, hogy az én gyengeségem, ilyen kis geci vagyok, de ezért nem fogom felkötni magam, ha nem haragszol meg érte, nyugi, nekem is megvan a kamionom, mint mindenkinek :)

azt is, hogy “Félvakként vezetgeti itt  mindenki a világtalanokat, a vakok meg egymásba kapaszkodva követelik a jogaikat a nőkhöz (…)”

A tény az tény, a mese habbal meg nem ide tartozik, tudod, aki elmegy kurvának, …

Mindenki másnál karakteresebbenakarsz felvázolni egy olyan társadalomértelmezést, ahol csakis a női elvárások szabják meg az emberi értékeket és ahol a nők általában is értékesebbek a férfiaknál.

Vázolja  a fene, ezek a realitások, de lehet hozzá elméleteket gyártani ,meg megmagyarázni, fényezni az egó bohócát, simogatni egymás lelkét és megállapítani, hogy milyen fasza legények vagyunk, csak hát ugye – a körülmények, meg a világ, meg a nők hipergámiája, meg a rendszer, meg a feminizmus, aztán meg az erkölcs, a hit, az emberség, igazságosság, “a megérdemlem”, “alapelvárások”, jogok stb. fennkölt vonalán építgetni a légvárakat- elég sok energia és időpocséklás, de valószínű, hogy oldja a frusztrációt.

Nos, egy páran, sokkal finomabban, cizelláltabban írják le azt, amit én nyersen, csak úgy simán megfogalmazok  és “póriasan szólva” , de ez a “lényege”:

A női lábakat és a felső tízezert nem kritizálni kell, hanem be kell kerülni közéjük.

A többi, az csak mese habbal.

Légy oly kedves, válaszolj egy kérdésemre: milyen belső igényedet elégíti ki ennek a világképnek a vég nélküli hangoztatása

Szívesen:gondolom az eddigi frusztrációimat, kissebbségi komplexusaimat élem ki, és az vesse rám az első követ aki mentes ilyenektől és az élet császára, bár az nem igen járkál ide, ha igen, szóljon, szívesen tanulok tőle:)

és meddig szeretnéd ezt még folytatni?

Mivel kalapács van a kezembe, amíg szöget látok:)

Ha már kezdem unni, vagy a téma meg sem mozgat, úgyis észreveszed, mert akkor ritkán nézek erre:)

 

Alter Ego
Szerkesztő

Igen, magam is így gondoltam, hiszen szemmel láthatóan a legfrusztráltabb hozzászóló te vagy itt. Viszont bármennyire is próbálok rájönni, semmilyen kézenfekvő megoldást nem találok arra, hogy egy férfiból miféle frusztráció, kisebbségi komplexus válthatja ki azt a reakciót, hogy “kis geci”-ként más férfiakat vegzáljon idegesítő végnélküliséggel azzal, hogy a pina végtelen hatalom és nézzenek szembe vele, hogy mekkora vesztes pöcsök mindannyian. Elárulnád azt is, hogy miként történt ez veled? Egyáltalán férfi vagy te? Hmm?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ha már nekiállunk egymás szoptatásának, akkor hadd szóljon:)

Igen, magam is így gondoltam, hiszen szemmel láthatóan a legfrusztráltabb hozzászóló te vagy itt.

A csali kirakva, te meg ráugrottál, mint a gyöngytyúk a meleg takonyra, köszönöm a megerősítést:)

1. Ha nem talált volna be, amit írtam, akkor fittyet sem hánytál volna rá, nemhogy válaszolj.

2. Mivel megtetted, ugyanolyan “kalapácsos” vagy, csak az álmodozó oldalról és csak fényezed magad, pontosan annyira személyeskedsz velem, mint amit nekem tulajdonítasz, de te ezt “erkölcsi magaslatról” teszed, mint minden álszent vátesz.

Tudom, erre az a válasz, hogy én írtam, hát, ez benne a szép:)

Viszont bármennyire is próbálok rájönni,

Törd a fejed, régi motoros vagy, ennek ellenére mégis ott tartasz, ahol, és ez nem dicséret.

semmilyen kézenfekvő megoldást nem találok arra, hogy egy férfiból miféle frusztráció, kisebbségi komplexus válthatja ki azt a reakciót, hogy “kis geci”-ként

Itt már gondolom az orgazmus kerülget, köszönöm, hogy visszaigazoltad az előzetes sejtésemet, de megnyugtatlak, neked nagyobb a farkad:)

más férfiakat vegzáljon

 

Úgy érzed? Én inkább azt mondanám, hogy amikor a rinyát, meg az önfényező lúzerek baromságát egy idő után megunom, akkor a saját kínjukat visszaborítom, és jön a nagy felháborodás meg a hápogás, egy idő után te is megjelensz- már nem először – a vérszagra és beállsz a falkába:)

Mégis érted te, hogy miről van itt nagyba szó, csak teszed a hülyét, és nem is először.

idegesítő.végnélküliséggel

köszönöm, bár szerintem a nagy mellényed mellett megtalálod a klaviatúrán a PgDn gombot is, ha pedig a vadász, vadász, te szopni jársz ide verzió van, akkor ne ríj.

azzal, hogy a pina végtelen hatalom

Hazudsz.

Már mondtam, hogy a szalmabábaidat tartsd meg magadnak és püföld nyugodtan, de annyi gerinc azért legyen benned, hogy  shaming languaget azért nem rajtam próbálgatod.

és nézzenek szembe vele, hogy mekkora vesztes pöcsök mindannyian.

Pár kivételtől eltekintve(azok úgy is tudják :), tökéletesen betaláltál ezzel, és amíg vinnyognak, meg megmagyarázzák alternatívan, hogy a világ, a nők, a rendszer, állam, kormány, párt, stb., stb. az aki/ami mindig a hibás, addig ez így is marad.

Elárulnád azt is, hogy miként történt ez veled?

Egyszerű:)

2 éve bevettem a Redpillt, rátaláltam erre az oldalra, aztán célzottan tovább kerestem, új szokásokat vettem fel, gyakoroltam, egyre többet, egyre jobbá vált és folyamatosa válik az életem, minden téren.

Egy idő után egyre jobban átláttam a dolgokat, inkább úgy fogalmaznék, hogy tudtam én ezt korábban is, csak épp nem hittem el, a tapasztalataim 90%-ban igazolják azt, amiről beszélek, de mindig van javítani, korrigálni való:)

Azt soha nem állítottam, hogy alfa lettem, de mint mondtam, ide alfa nem ír, ha mégis, akkor szóljon, szívesen tanulok tőle is.

Egyáltalán férfi vagy te?

Szerintem igen, sőt, de definiáld a férfit és akkor pontosabban tudok válaszolni:)

Hmm?

Törd a fejed:)

Alter Ego
Szerkesztő

Csali és ugrás? – Hülye vagy, fárasztó és baromi idegesítő, és létezik ennek az a töménysége, amire már minden ember ugrik, főleg akkor, ha épeszű társalgást szeretne fenntartani egy weboldalon…

Eddig nem személyeskedem, csak személyes jellegű kérdést (a stílusodhoz viszonyítva kifejezetten udvarias formában) tettem fel neked (két külön fogalom) beszélgetésképpen, mert szerettem volna korrekt módon megtudakolni a motivációdat és udvarias érdekegyeztetést folytatni veled, mielőtt esetleg egy félreértés folytán küldelek el megfontolatlanul egy melegebb éghajlatra, de immár a félreértés kizárva; te tényleg az a monomániás, öncélú rosszindulatúsággal sértegető, értelmes kommunikációra képtelen alak vagy, akinek gondoltalak. Na figyelj, most jön az igazi személyeskedés (azért is, hogy lásd, hogy cserébe a “kedvességedért” más is tud “kis geci” lenni): a veséden át ellátok egészen a koszlott bugyikádig, a redpill helyett a hisztéria és a rendszeresen visszatérő atípusos alhasi fájdalom motivál téged, mint minden hozzád hasonló frigid, férfigyűlölő picsát…

Tudod kivel fogsz te itt szórakozni… Ez volt az utolsó dobásod, ha nem fejezed be nagyon-nagyon gyorsan a rosszindulatú mutatványaidat, akkor ki foglak tiltani az oldalról, aztán te is rohanhatsz “az ombudsmanhoz meg az Amnestyhez”.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Csali és ugrás?

 Pontosan:), ugrasz, mint a majom, elég csak a banánt meglógatni az orrod előtt.

– Hülye vagy, fárasztó és ezért baromi idegesítő is egyben…

Mi akadályoz meg abban, hogy a jobb felső sarokba lévő gombot megnyomd?

Vadász, vadász….

És van az a töménység, ami után már minden ember ugrik, főleg akkor, ha épeszű társalgást szeretne fenntartani egy weboldalon…

És te lennél az, aki eldönti  a”töménységet”, „épeszű társalgást”?:)

A legjobb az benne, amikor a balfasz nem hogy megmagyarázza, hogy miért tart ott, ahol, hanem még nagy mellénnyel a rácsait is rázza vicsorogva és mellé még ideológiát is kreál olyan magas  lovon ülve, hogy nem lehet elérni szaros bottal az orrát.

Eddig nem személyeskedem,

Hazudsz.Megint.

Olvasd el a saját írásod első sorát.

csak személyes jellegű kérdést tettem fel neked beszélgetésképpen, mert szerettem volna teljesen udvarias és korrekt módon megtudakolni

Díjazom azt a jó szívedet, de engedd meg hogy árkot röhögjek köréd:)

a motivációdat, mielőtt esetleg félreértelek, de immár a félreértés kizárva; te tényleg az a rosszindulatúan sértegető ember vagy, akinek gondoltalak. 

Akkó neked ez most: titta övöm bodottá, bonthatod a pezsgőt:)

Na figyelj, most jön az igazi személyeskedés:

No, kezdek megijedni:)

 a veséden át ellátok egészen a koszlott bugyikádig,

Keményebbre számítottam.

 a redpill helyett a rendszeresen visszatérő atípusos alhasi fájdalom és a hisztéria motivál téged,

 WTF?????:)

 mint minden hozzád hasonló frigid picsát…

No,  itt lefordultam a székről:)

Bocs, korai volt a pezsgő, visszavonom, mert ennyire  mellélőni még embert, baszki, régen láttam:)

Azért beszédes, hogy van az a femiparanoia (asse tudom, hogy van-e ilyen szó, mindegy:) vagy nagyon kemény cuccot tolhatsz:) , hogy azt hiszed, hogy nő vagyok:)

No, úgy vagyok veled, mint a székely bácsi, erre gondoltam , erre is, na de erre má én se gondoltam:)

Tudom, most meg az jön, hogy ha tényleg férfi vagyok, akkor még nagyobb szégyen, ne erőlködj:)

 Ez volt az utolsó dobásod, ha nem fejezed be nagyon gyorsan a rosszindulatúan ostoba mutatványaidat, akkor rövid távon ki foglak tiltani az oldalról. ,

Külön öröm hogy a gumiszoba meg nőkert szintjére süllyedt moderációs fenyegetéssel probálod hosszabítani a farkad és fenyegetsz, Priceless:)

Magas ívből teszek rá, mással játszd a “moderátor vagyok – besértődtem” című játékot, most már szánalmas is vagy.

Mivel így már biztosan kitiltasz:), akkor annyi gerinc legyen benned, hogy teljesen kitörlöd a regisztrációtól kezdve az összes hozzászólásomat, mert olyan klubnak nem igazán szeretnék tagja lenni, ahol minden barom moderátor lehet, és veri magát mert az egóját sérelem érte, és így tud bosszút állni.

Köszönöm.

aztán te is rohanhatsz “az ombudsmanhoz meg az Amnestyhez”.

Nem igazán hatnak meg azok sem, elég volt ennyi, ne erőlködj:)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Alter Ego
Szerkesztő

Azt vallom, hogy az oldal sokkal inkább a szerzők közösségének a tulajdona, mint az enyém.

Sajnos Xcsakx a jövőben már nem tud majd válaszolni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

@ zombigyilkos


“ha mégis, akkor szóljon, szívesen tanulok tőle is”

Ez még mindig igaz:)

Már szóltam, csak nem figyelsz (mert mindenkire csak kivetítesz).

Ugye nem gond, ha ezen csak egyet mosolygok?:)


Mit szeretnél tanulni? Nyugodtan írd meg, segítek, ha tudok.

 

Hogy fogalmazzam meg, a férfi hipergámiás (számomra :) ámokfutásod után nem igazán vagy az “etalon”, és most sem igazán akartam válaszolni, valószínű, hogy neked a későbbiekben nem is fogok:), mert azért van az a baromsági faktor, amit a “püffneki magasságokban” már nem igazán akarok követni:)

/Egyébként ha jól tudom, Alter az oldal tulaja, nem pedig moderátor./

No, akkor meg pláne, de ez nem igazán oszt/szoroz, de izgulok:), már lerágtam a körmeim felét:)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Sydra
Olvasó
Sydra

“moderációs fenyegetéssel probálod hosszabítani a farkad”
Nem tudom miért nehéz megérteni, hogy a személyeskedő, agresszív, lekezelő stílusoddal van a probléma, nem pedig azzal, hogy más a véleményed. Ez nem a farok méregetésről, meg a dominanciaharcról szól. Technikailag mindenkit bunkó módon lehurrogtál, aki eddig nem értett veled egyet. Ezt az egomán, blöff ember stílust még élőben el is lehetne adni, kellő muszklival és karizmával megtámogatva (van ennek is felvevőpiaca), de arctalanul, interneten keresztül, felelősség nélkül csak az az érzése támad tőle az embernek, hogy a másik oldalon egy epilepszia rohamos, kövér kisgyerek habzó szájjal püföli a billentyűzetet.

Te arra tetted fel az életed, hogy nők után futkosol, amivel semmi gond nincsen. Illetve nem értek vele egyet, de a te életed, úgy éled ahogy akarod. És ez a te választásod és ez mellé nem kellene mindenki mást lúzernek beállítanod, akinek más céljai is vannak, esetleg mást fontosabbnak is tart. Ha csak a Maslow piramist, vagy a keleti filozófiákat vesszük alapul, az életnek legalább 7 különféle területén kellene keresnünk a kielégülést.

Igazából egyedül te lőttél mellé, mégpedig azzal, hogy azt feltételezed ez az oldal a párkapcsolati problémás emberek gyülekezőhelye. A feminizmus az ezen egy messze túlmutató problémakör. (Bár mérgezi a párkapcsolatokat is, az igaz.)

ulomenen
Olvasó

Nemá’… most komolyan? Két hete vagyon nyúzva az alfaság kérdése, végre lett némi érdekes párbeszéd, erre az egyik fél ki lett törölve…

Szerintem tévedés történt… nem kellett volna Xcsakx kolleginát (én írhatom, mert én is nő vagyok ugye…) kitiltani innen. Zombigyilkosnak szerencsére még a közelében sem suhogott a bárd, hiszen senki mással nem lehetne ennyire mondatbabráló, szavakra ugró, személyeskedő, végeérhetetlen vitát folytatni.  De így is tévedés történt: nem kellett volna kitiltani senkit… csak a hozzászólások alá odalinkelni Benny Hill örökzöld műsorának jól ismert zenéjét aztán mehet a menet, míg tart a képernyő.

Az  értőknek meg az említett Schuldiner forevör.

Kalman
Újságíró

Én bírtam Xcsakx-et. Nem értem miért kellett bepöccenni rajta. A lavinát elindító kommentjével full egyetértek. Para Celsus egyébként férfi? Mert én rá szavaztam volna, hogy nő. Na mindegy.

Szóval eljutottunk oda, hogy itt mindenki alfa, Xcsakx pedig nő. Nevetséges :-).

Koriander
Olvasó
Koriander

fanki grúv, loose yourself to dance
https://www.youtube.com/watch?v=rh5B191zlDo

Alter Ego
Szerkesztő

Mindenesetre én leginkább csak péniszirigy nők esetében tapasztaltam, hogy ennyire elvakultan bizonygatnák, hogy “a nők pontosan tudják, ez nem álom, hanem kőkemény valóság, biológialilag/fajfentartás szempontjából tényleg értékesebbek” és mint implicit sugalmazza, semmi nem is csorbíthatja az értéküket… Anno például egy “Finomfőzelék” nevű női kommentelőnk gyártott vég nélküli szövegfalakat abból a célból, hogy a nők evolúciósbiológia felsőbbrendűségét és a végtelenségig kiterjedt párválasztási lehetőségeit bizonygassa. Emlékszem mindez abban kulminált, hogy előadta az elméletet, miszerint még a pénisz formája is azért olyan, amilyen, hogy a hím kikanalazhassa a vetélytársának spermáját a nőstény hüvelyéből… Képzelem miféle elégtétel lehet a szemét férfiak arcába vágni, “akiknek egyébként mindig mindenből csak a legjobb jut”, hogy nesze nektek, de akkor is nálunk van minden pina, amíg mi dőzsölünk a végtelen szexuális lehetőségekben, ti csak versengjetek nyomorult, kiéhezett, lúzer spermiumok a nők kegyeiért…

Ehhez hasonló módon módszeres manipulációval frusztrálni férfiakat, tényleg még csak péniszirigy nőket láttam. XcsakX nagyjából mindenkivel azonnal konfrontálódott, aki azt fejtegette, hogy a pina nem egy abszolútérték és nem vágyakozik arra, hogy makroszkópikus spermiumként hajszolja a nőket és eszébe sincs azon keresztül mérlegre tenni a saját értékeit, hogy hány “bedrogozott turistalányt” és “szifiliszes ukrán prostit” sikerül “meghódítania”. Még ő kérne számon valamiféle shaming language-t, miközben tulajdonképpen minden vitapartnerét kikiáltotta csilámpónis álmokban fetrengő, vak, önáltató faszverőnek… Erre jogosítva is érezte magát, hiszen a közösségről alkotott értékítélete szerint itt a társaság “kb. 80%” százaléka a másik nemet és a rendszert szidalmazó lúzer pöcs… Amikor megkérdeztem, hogy meddig szeretné ezt folytatni, csak annyit válaszolt “Mivel kalapács van a kezembe, amíg szöget látok :)” és tényleg: mivel kalapács van a kezében, ő mindenhol csakis szögeket fog látni… – Én nem hiszem, hogy erre tartósan szükség lenne itt… akár nő, akár férfi, akár (saját értékítélete szerint (majdnem)) alfahím az illető…

Ha esetleg mégis mellélőttem XcsakX nemét illetően, akkor abban annak is része lehet, hogy a Zombigyilkos által vélelmezett “dögöljön meg a szomszéd tehene is” mentalitás olyan szinten áll távol tőlem, hogy erre a lehetőségre nem is gondoltam, amikor XcsakX viselkedésének az indítékait próbáltam értelmezni. De tulajdonképpen akár azt is hajlandó vagyok fontolóra venni, hogy a “péniszirigységnek” esetleg létezik valamiféle férfiválfaja is, amely olyan módon szűkíti be az illető tudatát, hogy egyfajta önkínzó, féltékeny fétissel csak arra tud koncentrálni, hogy az általa olyannyira irigyelt férfitársak, “az alfahímek” milyen szexuális sikereket könyvelhetnek el. Szerintem alapvetően, kifejezetten férfiközösség-ellenes folyománya ennek az, amikor valaki módszeresen önnön fétisét látja és dumálja bele mindenkibe, hogy magával rántsa ebbe a kisebbrendűségi komplexusba és a megfeszült nőknek való megfelelési kényszerbe. Úgy tűnik, az alfa-öntréning a “cselekvő önképzés” esetleges látszata ellenére is valójában egy önleértékelő, nihilista alapállás, hiszen az illető tudja, hogy ő nem “alfa” csak mímelni törekszik azt és semmi nem gyógyítja meg abból az önkínzó fétisből, hogy úgyis mindig mások vagyis “az alfák” kapják meg, dugják meg a legjobb vagy a legtöbb nőt. Egyébként akkor lép túl a véleményszabadság keretein és a moderációs küszöbön XcsakX erőszakos hittérítése, amikor mindez folyamatos, presszionáló sértegetéssel párosul, merthogy állítólag minden értelmes ember csakis úgy tekinthet a nők és a férfiak egymáshoz való viszonyára, mint X csakis az X… Nem más ez, mint közönséges sértegető manipulációval megvalósítani törekedett véleménykényszer.

Csak úgy beszélgetésképpen: feltéve, hogy XcsakX valóban férfi és ráadásul ő testesíti meg azt a wanabee alfát, akivé a PUA tanácsadás tehet egy férfit, akkor szerintem baromi rossz az irány. Ebből a példából úgy tűnik, hogy az egész alfa-teória több kárt okoz, mint amennyire hasznos sablont mutat. Nehogymár az legyen a normális férfi, aki ráébred arra az önkínzó “valóságra”, hogy minden ász a nők kezében van, a nők “biológiailag értékesebbek”, “mindig csakis a nő választ” és minden épeszű férfinak kutyakötelessége a nők igényeihez farigcsálnia önmagát kivül-belül, mert különben csak egy értéktelen onanizáló pöcs…

Visszaállítom XcsakX jogosultságát, és ha nem sértődött vérig – mondjuk én azt sem bánnám egy kicsit sem – akkor hozzászólhat mindaddig, amíg mellőzi mások sértegetését…

ulomenen
Olvasó

“Mindenesetre én leginkább csak péniszirigy nők esetében tapasztaltam, hogy ennyire elvakultan bizonygatnák, hogy “a nők pontosan tudják, ez nem álom, hanem kőkemény valóság, biológialilag/fajfentartás szempontjából tényleg értékesebbek”.

.

Nahát…jómagam ugyanezzel a gondolattal nem péniszirigy nők írásában, hanem a Férfihang egyik cikkében találkoztam:

.

” A férfiak eldobhatóságának érzete velünk van ősidők óta, alapját pedig egy roppant egyszerű dinamizmus képezi: ha a közösségi jólétéről van szó, akkor a nőké az elsőbbség, és csak utána jönnek a férfiak. Ez van, és mindig is így volt. …ha egy-egy nagyobb katasztrófa során sok nő odaveszett, akkor gyakorta az egész közösség léte került veszélybe. Így nem csoda, ha a nők és a gyermekek jólétére fektetett hangsúly tükrözte az adott közösség sikerességét is. Egész társadalmakat felölelő közösségekre is kivetíthető ez a törvényszerűség.”

.
.
“Anno például egy “Finomfőzelék” nevű női kommentelőnk gyártott vég nélküli szövegfalakat abból a célból, hogy a nők evolúciósbiológia felsőbbrendűségét és a végtelenségig kiterjedt párválasztási lehetőségeit bizonygassa. Emlékszem mindez abban kulminált, hogy előadta az elméletet, miszerint még a pénisz formája is azért olyan, amilyen, hogy a hím kikanalazhassa a vetélytársának spermáját a nőstény hüvelyéből…
.
Finomfőzelékhez nem volt szerencsém, de én ugyanezt, mint állítást Reszet Elektől olvastam először, azóta pedig többször előkerült másoktól is:
.
“- Pénisz alakja. A makk funkcionális alakja többek között a hüvelyben található más sperma “kiszivattyúzása” céljából. Promiszkuózus viselkedés? Spermaverseny?”
.
.
“XcsakX nagyjából mindenkivel azonnal konfrontálódott, aki azt fejtegette, hogy a pina nem egy abszolútérték..”
.
Rám is rámugrottak jónéhányan, mikor a buzikról mást mondtam, mint ami nekik teccett…ez vajon baj?
.
.
“Még ő kérne számon valamiféle shaming language-t, miközben tulajdonképpen minden vitapartnerét kikiáltotta csilámpónis álmokban fetrengő, vak, önáltató faszverőnek…”
.
Válasz- viszontválasz, átlag a 3-4. kör után szinte mindenki elkezd személyeskedni és szétesik a vita… ebben sem egyedül Xcsakx a hibás.
.
.
Magam sem pártolom ezt a fajta ostoba, vég nélküli, befulladó szócséplést de lássuk be: bőven akadtak önként jelentkezők, akik Xcsakx-szel szépen kézenfogva továbbmentek a megkezdett úton….

 

Alter Ego
Szerkesztő

“Nahát…jómagam ugyanezzel a gondolattal nem péniszirigy nők írásában, hanem a Férfihang egyik cikkében találkoztam”

Milyen “meglepő”, hogy azt a bizonyos Férfihangon megjelent cikket is egy nő írta és így még véletlen sem bizonyítja, hogy egészséges férfiaknak szokása lenne önleértékelő szövegkliséket használni. Freud szerint minden nő eredendő és egész életre meghatározó alapélménye a péniszirigység, hogy aztán ez milyen leplezett-leplezetlen, pozitív-negatív formákban manifesztálódik az egy külön történet. GirlWritesWhat írásának egy kifejezetten érdekes pszichológiai eleme, hogy nőként a férfit “eldobhatóként” ábrázolja. Nem von le sokat a cikk értékéből, ha azt veszem számításba, hogy szerintem főleg a nőket akarta megszólítani, és az ő megszólításukra pontosan ez volt az egyetlen lehetséges megoldás, mert különben a nők egy nagyon jelentős részénél azonnal működésbe lépne a péniszirigy “feminista” reakció.  Ha egy férfi írta volna ugyanazt a cikket, akkor nem az állna benne, hogy a társadalom értékesebbnek tekinti a nőket, hanem a férfiak pótolhatatlan fizikai erejét, bátorságát, a közösség érdekében hasznosuló hősiességét helyezné büszkén a középpontba és ezen az érvrendszeren keresztül követelne nagyobb társadalmi megbecsülést, sőt rangot a férfiaknak, semmilyen formában fel sem merülne, hogy a férfiak gyakori önfeláldozása annak az eredménye, hogy a férfiak “értéktelenebbek”. A férfi által előadott megközelítésben egy kifejezetten értékes szereplőként jelenne meg a férfi és nem genetikusan csökkent értékű eldobható valamiként. – Na aztán erre következne az a női reakció, hogy “farkuk van, övék a világ, ők parancsolnak és még mi foglalkozzunk a hülye nyomorukkal?”

Szerintem nem éppen a férfiak pszichológiai egészségével összeegyeztethető tendencia, ha férfiak egyre gyakrabban beszélgetnek önleértékelő szövegklisékben…

Rám is rámugrottak jónéhányan, mikor a buzikról mást mondtam, mint ami nekik teccett…ez vajon baj?

Azt a történetet nem láttam. Attól függ, hogy hogyan “ugrottak rád” és azt megelőzően te hogyan ugrattál… ;) Érzékeny vagyok a szadisztikus sértegetésre, mindig megtorlási rohamaim támadnak tőle, pont ugyanúgy akkor is, ha nem én vagyok a céltáblája… Most sem az ellenem intézett szövegen bosszantottam fel magam, hanem már jóval előtte.

“bőven akadtak önként jelentkezők, akik Xcsakx-szel szépen kézenfogva továbbmentek a megkezdett úton…”

Sydra is feltűnően higgadtan és udvariasan tűrte a verbális agressziót, Para Celsus szóra sem méltatta, de ez nem jelentheti azt, hogy akkor a jövőben szabadon lehet összevissza pocskondiázni…

Naooo
Olvasó
Naooo

“Lehet, vagy a másik opció, hogy a csillámporos álmokat darabokra töröm és üdvözlök mindenkit a való világban:)”

A való világ az, amit én mondok.

Koriander
Olvasó
Koriander

despota.

Naooo
Olvasó
Naooo

Iránymutató.

DennisVT
Újságíró

Na látom már ott tartunk az alfahímség meghatározásában, hogy kiderült: a férfiismerőseim 90%a alfahím. Nem tudom mit panaszkodik mindenki…

kz
Olvasó
kz

aki brutál feminista (ez pl alapból kizárja az alfahímséget)”

Már miért zárná ki, az alfa jelző mindössze a férfi szexuális vonzerejének a fokmérője. Szerintem egy alfa pont, hogy ízig-vérig feminista, neki a hierarchiában lévő helyezése a férfiakkal szembeni versenytől, és a nők értékelésétől függ. Egyáltalán nincs szüksége a PUA/TRP tanokra hiszen ezért alfa, és mindenféle egyéb antifeminizmus, férfijogi szervezkedés, érdekérvényesítés, már nem a dominancia, a sikeresség, hanem ellenkezőleg, a gyengeség jele lenne. A nőket nem irritálja jobban az, mint hogy a férfiakat is emberszámba vegyék, ha feminista vagy, akkor ez még egy jó pont is lehet. De maga az alfa/béta/gamma/omega felosztás is egyfajta shaming language.

Big G.
Újságíró

Ahogy olvasom a hozzászólásokat, úgy tűnik, hogy még mindig komoly zavar van a fejekben.

Amikor alfaságról, férfiértékről beszélünk, a téma összetettsége miatt érdemes két részre bontani a kérdést. Az első a valós belső tartalom. A lelki stabilitás és kiegyensúlyozottság, a magas státusz és jövedelem, az intelligencia és műveltség, valamint mindazon teljesítmény melyet a világ nagyra értékel (sporteredmények, tudományos díjak, lemezeladások stb.)

A másik rész pedig maga a kommunikáció. Hogy miként mutatod meg magad a világnak (és természetesen a nőknek is). A PUA nem több és nem kevesebb, mint egy kommunikációs tréning: miként váljunk karizmatikus férfivá.

Sokakban még mindig él az a nézet – és némiképp Elek egyébiránt kiváló cikke is erre erősít rá -, hogy a jó bornak nem kell cégér. Hogyha kiváló férfi vagy, akkor majd a nők jönnek maguktól. Ezzel az önmagában helytálló gondolattal mindössze két gond van:

1. Baromi nehéz annyira kiválónak lenni, hogy erőfeszítés nélkül tapadjanak a csajok. Nem lehet mindenki rocksztár, ismert filmszínész vagy bankigazgató.

2. Léteznek olyan kiváló férfiak, akik komoly tudományos, vagy művészi teljesítményt produkálnak, mégis gondjuk van a csajozással. Elég, ha József Attilára gondolunk. Minden idők egyik legjobb költője, miközben totál sikertelen a nőknél.

Lassan ideje elfogadni, hogy a jó bornak is kell a cégér. Lehet jönni a naturál alfák izzadságmentes sikereivel, de mi van, ha történetesen nem abba a 10%-ba születtünk? Akkor meg kell tanulnunk azt, amiben ők olyan jók. Erről szól a PUA.

Képzeld el, hogy nőnek születtél és olyan a melled, mint egy félig üres tejeszacskó. Papolhatsz a természetesség szépsége mellett, ha nem volt kegyes hozzád a Teremtő. Ilyenkor jönnek a mesterséges eszközök. Lehet, hogy a plasztikázott melled egy kicsit kevésbé lesz vonzó, mint a természet adta tökéletes kebel, de SOKKAL kívánatosabb lesz a tegnapi tejeszacskónál…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Egyetértek:)

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Jó cikk ez is, de még mindig unom, hogy többnyire társas kapcsolatokról, csajozásról van szó, ahelyett, hogy az új Star Warst, Mad Maxet és eljövendő Ghostbusterst mint feminista propagandafilmeket is kritizálnánk melyek eredetijén a mi 30-40 éves generációnk nőtt fel. A bulvárra kapósabbak az emberek, de megértem a Férfihang színvonalat akar tartani. Amikor megnéztem a filmet minden összegyűlt bennem és majdnem kérni akartam, hogy írhassak róla cikket amit lehet linkelni ahogy a Mad Maxeset időnként szoktam, de időhiányban nem tettem meg, hibás vagyok és sajnos maximalista is és nem olyan jó írástudó, hogy méltó módon publikáljak. Csak olyan témáról írok majd amivel mindenki egyetért, azaz segítek vele. Növekszik az én tapasztalatom is így lassan kompetens leszek polkorrekt férfivéleményt publikálni egyedi témákról, viszont továbbra se kívánok feminista irodalmat olvasni, csak a hatásokat vizsgálni, mert elhatároztam sosem leszek mangina aki a nők (többesszám!) érdekeit a sajátja fölé helyezi. Ha most például Gyurcsány lenne hatalmon valószínűsíthetően már ugrott volna az LMPs Szél Berni női kvótás igényeire, mert egy mangina szerint minden nő egy felsőbbrendű lény és nem a teljesítménye számít. Sajnos ami késik nem múlik és a jelenlegi kormány is valahol hígfos (fél a nőktől, női szavazóktól), de lesz még rosszabb, így a várakozás csak növeli a bukásunk esélyét és a feminista pokol burjánzását.

Az alfa vagy alfahímet lehetne végre már elvonatkoztatni is a nőktől, mert már tele a tököm állandóan velük foglalkozni, igaz kikerülhetelenek, meg ez alapvetően egy feminizmust kritizáló weblap. Az alfa(hím) ural egy területet. Ennyi szerintem. Teljesen mindegy mi az, de felnéznek rá és követik/irigylik a béták, omegák, meg esetleg egy minőségibb nőstény is felfigyel rá így azt pofonegyszerű levadásznia. Erre a legkönnyebben emészthető példa a Liam Neesonos Fehér Pokol című film, csakhogy populáris és aktuális példánál maradjak, mert a régmúltból egyre nehezebben táplálkozhatunk a jelenleg felépített mesterkélt világban. Szóval a filmben nem szerepel Nő, ez fontos szempont egy analízishez. Bár el is hullik benne mindenki, de az ALFA utoljára. Azt hiszem az abban elhangzottak sokkal jobban lefedik az itt lévő hozzászólások teoriáit és vitáit. Az állatvilág és természet mindig megadja a válaszokat, mert mi is állatok vagyunk csak az ösztöneinket jobban fékezzük, a gyengék pedig önbecsapással és hazugságokkal kompenzálnak (feminista-mangina hordák).

Úgy gondolom ebben végletesen megváltozott nyugati világban gyorsan alkalmazkodnunk kell, de nem a nőkhöz vazze. A PUA tökéletesen megtanítja, hogyan alkalmazkodjon a nő mihozzánk még a kapcsolatunkban is, mert úgy van rendjén, anélkül nincs kölcsönös tisztelet. Én jó ‘pasi’ vagyok és nálam gyengébb adottságú nővel élek együtt és nem fogom a farkamat mereszteni 10-es kislányokra, mert azokra többen pályáznak, beérem 7-essel és kevesebb a gondom, neki megvan mindene engem meg kielégít, úgymond szeretjük egymást 5 éve. De bármikor tudnék hasonló nőt szerezni, mert azt látom ki vannak éhezve a férfiak védelmére, törődésére még a budapesti pénzéhes karrierista szinglik is, persze a leszbikusok ‘szinte’ menthetetlenek közülük. Jön a tavasz ismerkedni kell és hamar megtudni képes -e tisztelni a férfit önmagáért vagy dobni kell azonnal ill. néhány aktus után. A női-férfi barátságot én messze kerülöm, mert felület lenne, hogy csak egy létrája légy, ezzel szükségtelenségedet és a feminizmust táplálnád. Vagy együtt légy egy nővel vagy nem, ez egy alapelvem. Nem hordok idegen nőknek bőröndöt! :) Udvariatlan, paraszt vagyok. Mert valaki ne vágjon bele olyanba ami meghaladja a képességeit, a férje-partnere segít neki hisz azért van. Gondolom azzal mindenki egyetért, hogy az egyik legnagyobb gondunk a férfi tisztelet hiánya és a női hálátlanság. Elvárják, követelik, hogy ugorjunk, a manginák pedig megteszik olyanokért is akik érdemtelenek.

Amíg nem voltak a nők ilyen túlképzettek, nem is volt nagy probléma és mocskosul eszkalálni kéne már férfijogi mozgalmat nőjogi mozgalmak ellenében. Harcolni akarok válvetve, szervezetten esetleg a férfikvótáért a felsőoktatásban a jövőben! Nem szellemi győzelmet akarok – mert a hülyeség mindig populárisabb és kevesebb energiát is zabál -, hanem eltűntetni a pozitív diszkrimináció írmagját is, ami egyre inkább a nőket, melegeket, fogyatékosokat, zsidókat, cigányokat, stb. azaz az állítólagos gyenge nyugati polgárokat célozza a normális-tisztességes fehér férfi ellenében aki eldobható szolgává válik az esélyegyenlőség nevében jogi szinten is. Mindig van megoldás, de az egyetértés és kivitelezés a kérdés amiben döcögünk. Egyszer talán jön valaki aki röviden összefoglal mindent egy A4-es lapméreten és lehet végre szórólapozni és szavazni. Bedő Imre brillírozik, ma is lesz valamije a Vigadóban láttam egy Monoron kitett utcai plakáton. De ő is csak 1 ember és az sosem tökéletes, egy ember nem képviselhet mindenkit. Amúgy kibajó’ szövegezésú a plakát, le is fotóztam. Viszont nem szabad hagyni, hogy csak ő legyen megmondóember a médiában, mert a diktatúrát kevesen csípázzák. De ahogy szokták mondani 10 millió fociszakértő (álAlfa-omega) országa vagyunk, így teljes egyetértésre lenne szükség, nem toporgásra és vitatkozásra.

Pash Cutter
Újságíró

Igaza van a felszólalónak.

Röviden: jelenleg a Férfihangon több PUA-anyag jelenik meg, mint férfijogi (MRA).

mikrobi
Olvasó
mikrobi

Lényegében egyetértek, és ezt hívom én családos MGTOW-nak. :)

Pash Cutter
Újságíró

Egy MGTOW-nak nincs családja. Majd valamikor elmagyarázom neked, ha lesz több időm rá. Addig nyugodtan értsd félre, és használd rosszul a fogalmat. :)

Na jó, elmagyarázom most. Megpróbálkozok vele. :)

A “saját útját járó férfi”. Nálad az értelmezés annyi, hogy ha egy férfi úgy járja a saját útját, hogy közben családot alapít, akkor ő MGTOW. Vagyis ha Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc, mint családos emberek, kijelentik, hogy ők MGTOW-ok, akkor azok. A probléma ezzel csak az, hogy a te kiindulási alapod maga a fogalom szó szerinti értelmezése, a “saját útját járja”, miközben nem veszed figyelembe, hogy a fogalomhoz miféle jelentések, belső tartalmak tapadnak. Az MGTOW úgy a “saját útját járó férfi”, hogy nem köteleződik el senkinek, mert ha bárkinek is elköteleződik, akkor nem a saját útját járja, hanem amit felülről megszabnak. Az igazi MGTOW nem házasodik senkivel, és nem alapít családot, mert akkor fenn áll a veszélye, hogy nem a saját útját járja, hanem amit a feleség és a gyerek elvár tőle. Az igazi MGTOW nem gondolkodik házasságban és családban, mert az korlátozza az életét. Nem véletlen, hogy az MGTOW-(szub)kultúra sokban fekszik a geek, nord, fűevő és kocka réteg tagjainak.

Igazából nem is értelek. Nem vagy értéktelen ember, hogy nem vagy MGTOW. Sőt, lehet, hogy azzal érsz többet, hogy van feleséged és gyereked, vagyis olyan szeretteid, akiknek jelentesz valamit, és akik jelentenek neked valamit.

Fejsze
Olvasó
Fejsze

“Mármost abból a tényezőből, hogy a létezés egyre gyökértelenebb, az éberlét egyre feszítettebb lesz, fakad végül az a jelenség, amely a háttérben már régóta készülődött, és most hirtelen a történelem előterébe lép, hogy az egész színjátéknak véget vessen: a civilizált ember terméketlensége. Nem olyasmiről van szó, amit a mindennapi kauzalitás alapján, pl. fiziológiailag, meg lehetne magyarázni, ahogy azt a modern tudomány teljes magától értetődőséggel próbálja is. Ebben a jelenségben egyértelműen metafizikai haláligenlés figyelhető meg. A világvárosok utolsó lakói már nem akarnak élni – talán egyénenként még igen, de típusként, tömegként már nem; ebben az összlényben kialudt a haláltól való félelem. Az, ami az igazi parasztot mély és megmagyarázhatatlan rettegésben tartja, annak gondolata, hogy kihal családja és neve, itt teljesen értelmét vesztette. A rokon vér fenntartása a látható világon belül már nem ennek a vérnek a kötelessége; a sorsot, hogy utolsók lesznek, már senki nem érzi végzetnek. Nemcsak azért maradnak el a gyermekek, mert nem születhetnek meg, hanem mindenekelőtt azért, mert a végsőkig feszített intelligencia már semmi okot nem lát létezésükre. (…) A nagy fordulat akkor következik be, amikor egy nagy műveltségű nép mindennapi gondolkodásában a gyermekek létezésére “indokokat” kezdenek keresni. A természet nem ismer indokokat. (…) Ősi népek bő gyermekáldása természeti jelenség, melynek meglétén senki sem morfondírozik, még kevésbé hasznán vagy kárán. Ahol születési indokok egyáltalán tudatosulnak, ott maga az élet vált már kérdésessé. Ott elkezdődik a születési szám “ésszerű” korlátozása – amit már Polübiosz Görögország végzeteként sirat, de ami persze előtte is régóta szokásos volt a nagyvárosokban, és a római korban szörnyű méreteket öltött -, amit kezdetben az anyagi kényszerűséggel magyaráznak, de aztán nagyon hamar már semmivel sem fognak indokolni. Ott kezd (mégpedig a buddhista Indiában ugyanúgy, mint Babilonban, és Rómában ugyanúgy, mint a jelenkor városaiban) a női “élettárs”-választás is szellemi problémává válni – a paraszt és minden természeti ember anyát választ gyermekeinek. Megjelenik az “ibseni házasság”: a “magasrendű szellemi közösség”, amelyben mindkét fél “szabad”, szabad mint intelligencia, “szabad” a vér növényszerű unszolásától, mely szaporodni akar; Shaw mondja ki végül is a lényeget: “… az asszony nem emancipálhatja magát, ha nem dobja el magától nőiességét, kötelességét férjével, gyermekeivel, a társadalommal, a törvénnyel szemben, mindennel szemben, ami nem ő maga.” Az ősasszony, a parasztasszony anya; gyermekkorától kezdve vágyott minden női sajátossága ebbe a fogalomba fut össze. Most azonban megjelenik az ibseni nő, a barátnő – az egész világvárosi irodalom legfőbb hősnője a skandináv drámától a párizsi regényig. Gyermekek helyett lelki konfliktusai vannak, a házasság iparművészeti feladat, és az lesz a legfőbb probléma, hogy a felek “kölcsönösen megértsék egymást”. Teljesen mindegy, hogy egy amerikai dáma azért nem talál elég okot a szülésre, mert nem akar kihagyni egyetlen szezont sem; hogy egy párizsi nő azért, mert attól retteg, hogy szeretője kereket old; vagy egy Ibsen-hősnő, mert “önmagának akar élni”. Mindannyian önmagukank akarnak élni, és mindannyian terméketlenek. Ugyanezek a tények ugyanezekkel az “indokokkal” megtalálhatók az alexandriai, a római és magától értetődően az összes többi civilizált társadalomban… (…) A gyermekbőség, melynek tiszteletre méltó képét Goethe a “Werther”-ben még megrajzolhatta, provinciálissá válik. A sokgyermekes apa a nagyvárosokban karikatúra. (…) Ezen a lépcsőfokon veszi kezdetét minden civilizációban az iszonyú elnéptelenedés több száz éves stádiuma. A kultúrák emberiségének teljes piramisa tűnik el. A csúcstól lefelé haladva bontódik le; először a világvárosok, aztán a provinciavárosok, végül a vidék, amely a vérosok elnéptelenedését egy ideig még késlelteti azzal, hogy a lakosságának színe-java tömegesen a városba özönlik”

Oswald Spengler, A Nyugat alkonya, II. kötet, részletek: 145-148. oldal.

Bizonyára neki sem jutott elég nő, azért írt ilyeneket. Szembesíteni kell őt utólag is, omegahím vagy, Os. Ne nyígj, Ozzie!

mikrobi
Olvasó
mikrobi

Tök jó az idézet, de rámutathatnál, hogy ez hogy kapcsolódik az alfa-béta témához. Szerintem arról szól, hogy a városi ember elvesztette a kapcsolatát az ösztöneivel, azzal, hogy szaporodni kell. Az alfahímség, a poligámia, a hipergámia mind azt a célt szolgálja, hogy minél hatékonyabban szaporodjunk, lehetőleg a legfittebbek. A városi túlintellektualizált ember pedig már magyarázatokat gyárt arra, hogy miért kell élnie, maga választja az életcélját a természet törvényei helyett, és ebbe már nem fér bele a gyerek.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Bocs, elcsesztem a nevem, Xcsakx vagyok:), Még:)

NagyonOff:)

Kihoztam ide,  lehet, hogy kicsit hosszú lesz, akit nem érdekel, az PgDn:)

Visszaállítom XcsakX jogosultságát,

Köszönöm:)

 és ha nem sértődött vérig

Erre azt tudnám válaszolni, hogy, amikor zombigyilkossal összekasztottam a „bajszom”, megnéztem az adatlapját és felnyerítettem, ugyanis 100%-ban én is írhattam volna ezt magamról:), azért is javasoltam neki azt a következő hozzászólások valamelyikébe, hogy élőbe leköpködnénk egymást, aztán egy jót söröznénk, ugyanazt a konok elvakultságot ismertem fel benne ami a sajátom is:).

Annyit mondanék neki, hogy megértem, mert pontosan tudom, voltam abban a stációban, ahol magamból kiindulva szerettem volna értelemmel és logikával megtölteni azt, amit addig tapasztaltam/csalódtam/nem értettem  a nőkkel kapcsolatba és a RedPill-ig rendre mellélőttem, azóta viszont 90%-ban visszaigazolt-igazol a világ, meg a tapasztalataim.

Mivel ezen „okosságokat” más férfitársaimnak is el szoktam mondani:), 18-tól eddig 65-ig kaptam visszaigazolást. Nem igazán izgat, hogy bárki elhiszi-e, a saját életem, illetve a visszaigazolások számomra elég meggyőzőek.

– mondjuk én azt sem bánnám egy kicsit sem –

Az őszinteséget mindig díjazom és köszönöm:)

Bármikor kitilthatsz, nem igazán zavarna, őszintén, azért néztem vissza, mert kiváncsi voltam , hogy tényleg csak én vagyok egyedül helikopter?:), mert, és remélem, nem sértődnek meg, de akivel 99 %-ban eddig egyetértek ( a teljesség igénye nélkül) az DennisVT, Big G.  spekimen és Kalman), és az sem izgat, ha esetlegesen az említettek elhatárolódnak tőlem:)

Úgy gondolom, hogy Big G. az, aki talán alfáig „küzdötte” fel magát, DennisVT meg tudja a tutit:)

Mindig is úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy valaki fejlődni tudjon, legalább magával szemben őszintének kell lennie, ugyanis ennek híján, bármennyire is „jó, erkölcsös” stb. ember, vagy annak tartja magát, az kevés és csak megreked.

akkor hozzászólhat mindaddig, amíg mellőzi mások sértegetését…

Nem szándékozom, ha mégis megsértődsz, sajnálom, tilts ki a picsába, mert ennél PC-bb nem leszek, bocs.

BTW- Aki megsértődik, az többet elárul magáról mint gondolná.

Hogy ki mit tart sértőnek, mire „ugrik”, szintén beszédes:)

 

Mindenesetre én leginkább csak péniszirigy nők esetében tapasztaltam, hogy ennyire elvakultan bizonygatnák, hogy “a nők pontosan tudják, ez nem álom, hanem kőkemény valóság, biológialilag/fajfentartás szempontjából tényleg értékesebbek”

Még mindig etikátlannak tartom, ha valaki csúsztat, relativizál, összemos, legyen az moderátor, „alapító” vagy akár Jézus Krisztus is.Korábban tőled is „sérelmeztem”  a shaming language-et, és az általad most is felállított szalmabábot, tudni illik, ha pontosan idéztél volna akkor azt állítottam, hogy 7-től felfele lévő nőkre igaz, ezt a pici momentumot kihagytad, nem haragudj, de ez etikátlan, függetlenül attól, hogy egyetértesz-e velem, illetve igazam van-e vagy sem.

és mint implicit sugalmazza, semmi nem is csorbíthatja az értéküket…

Újabb báb, soha nem állítottam ilyet, megint összemosol, és általánosítasz, hogy neked mit sugalmaz az, amit csonkítva kiragadsz, azt engedd meg, hogy kikérjem magamnak, hogy rám vetíted.

Anno például egy “Finomfőzelék” nevű női kommentelőnk gyártott vég nélküli szövegfalakat abból a célból, hogy a nők evolúciósbiológia felsőbbrendűségét és a végtelenségig kiterjedt párválasztási lehetőségeit bizonygassa.

Soha nem állítottam ilyet, én azt mondtam, hogy ez egy természetes aránytalanság, mivel mindig is többszöröse a férfi keresletének a nő iránt, így tetszik/nem tetszik de ő van hatalmi/döntő helyzetbe, ha valakit ez zavar, vagy képtelen lenyelni, az az ő keresztje.

Ha valaki hamis premisszá(k)ból felépíti a (lég)várait, ne csodálkozzon rajta, hogy az esetleg „mély-keresztény”, erkölcsös, „alkotó”,  fennsőbbségi, stb. alapokra rakott „világát” a valóság szele még meg sem legyinti, amikor összedől, és sírva, a romok közt, átkozza ezt a „szemét” világot.

 Emlékszem mindez abban kulminált, hogy előadta az elméletet, miszerint még a pénisz formája is azért olyan, amilyen, hogy a hím kikanalazhassa a vetélytársának spermáját a nőstény hüvelyéből…

Ezzel kapcsolatban van egy cikk, talán a cikkírót/kutatókat kéne ekézni:

http://index.hu/tudomany/2009/04/30/tudomanyosan_bebizonyosodott_hogy_a_meret_a_lenyeg/

 Képzelem miféle elégtétel lehet a szemét férfiak arcába vágni, “akiknek egyébként mindig mindenből csak a legjobb jut”, hogy nesze nektek, de akkor is nálunk van minden pina, amíg mi dőzsölünk a végtelen szexuális lehetőségekben, ti csak versengjetek nyomorult, kiéhezett, lúzer spermiumok a nők kegyeiért…

Ha az „elégtételt”, illetve a sértő hangnemet, meg az alázó stílust leszámítjuk, eléggé pontosan fogalmazott.(Gondolom, most újra feminista lettem:)

Ehhez hasonló módon módszeres manipulációval frusztrálni férfiakat, tényleg még csak péniszirigy nőket láttam.

Nos, akit ilyesmivel lehet frusztrálni, az nem igazán a felnőtt kategória, bocs, anyuci szoknyáját azt hiszem az ideírók rég elhagyták, remélhetőleg, he nem akkor meg így játak, szegény antilopbébi….

Nyugi, még mindig nem vagyok nő, de van ennek egy diszkrét bája, hogy máskor meg hímsovinisztának titulálnak:)

 XcsakX nagyjából mindenkivel azonnal konfrontálódott, aki azt fejtegette, hogy a pina nem egy abszolútérték és nem vágyakozik arra, hogy makroszkópikus spermiumként hajszolja a nőket és eszébe sincs azon keresztül mérlegre tenni a saját értékeit, hogy hány “bedrogozott turistalányt” és “szifiliszes ukrán prostit” sikerül “meghódítania”.

Keményen betalálhatott, ha ennyi indulatot megmozgattam benned:)

Megint olyan szavakat, összefüggéseket adsz a számba, amiket soha nem állítottam.

Még ő kérne számon valamiféle shaming language-t, miközben tulajdonképpen minden vitapartnerét kikiáltotta csilámpónis álmokban fetrengő, vak, önáltató faszverőnek…

Nem éppen, de ha valaki hápog, sárga, úszik a vizen, tollas, azt engedtessék meg kacsának látni/ nevezni:)

A teljesség igénye nélkül, a vitakultúra menüpontból(férfihang.hu) idézve, amiket velem szemben alkalmaztál :

–argumentum ad hominem (személyeskedés): olyan érvelési hiba, amely a vitapartner személyét, tulajdonságait, vagy személyes érdekeit veszi célba, esetleg cselekedeteit, szavait használja fel vele szemben, gyakran elvonva a figyelmet arról, amit a másik fél állít

–argumentum ad verecundiam (tekintélyre hivatkozás): olyan érvelési hiba, amely nem a vita tárgyára épít, hanem egy hivatkozott személy vagy forrás tekintélyére, tudására vagy pozíciójára apellál.

–argumentum ad consequentiam (következményekre hivatkozás): olyan érvelési hiba, amely nem a vita tárgyára épít, hanem a vitatott álláspont nemkívánatos következményeire utal

 

Erre jogosítva is érezte magát, hiszen a közösségről alkotott értékítélete szerint itt a társaság “kb. 80%” százaléka a másik nemet és a rendszert szidalmazó lúzer pöcs

Nézd, ez a tapasztalatom, ha egyszer ezt látom, akkor szúrjam ki a szemem, vagy tényleg, mi az elvárás, álszenteskedjek, nyaljak a „hatalomnak”, mi lenne az optimális?

 Amikor megkérdeztem, hogy meddig szeretné ezt folytatni, csak annyit válaszolt “Mivel kalapács van a kezembe, amíg szöget látok :)”

Pontosan. Amíg hülyeséget írkálnak hagymázas álmok kivetítéseképpen, addig ezen álmokat meg fogom kocogtani, aki elmegy ugye kurvának, ne sírjon ha dugják….

és ezzel önmaga adta meg a helyzet értelmezéséhez a kulcsot: mivel kalapács van a kezében, ő mindenhol csakis szögeket fog látni…

Ez megint etikátlan, te költötted hozzá, feltételezel,  relativizálsz, hamis következtetést vonsz le, miközben te is tudod, hogy nem „mindenhol” látok szöget , elég sok emberrel egyetértek, megint csúsztatsz.

 – Én nem hiszem, hogy erre tartósan szükség lenne itt…

Mint korábban is kiderült, nem biztos, hogy mindenki egyetért veled.

akár nő, akár férfi,

má megint meg akarnak fosztani a tökeimtől:)

akár (saját értékítélete szerint (majdnem)) alfahím az illető…

Nem valószínű, alfahímnek lehet, hogy születni kell, én inkább “kapaszkodók” közé sorolnám magam:)

Ha esetleg mégis mellélőttem XcsakX nemét illetően, akkor abban annak is része lehet, hogy a Zombigyilkos által vélelmezett “dögöljön meg a szomszéd tehene is” mentalitás olyan szinten áll távol tőlem, hogy erre a lehetőségre nem is gondoltam, amikor XcsakX viselkedésének az indítékait próbáltam értelmezni.

Maradjunk annyiban, hogy mellélőttél:)

De tulajdonképpen akár azt is hajlandó vagyok fontolóra venni, hogy a “péniszirigységnek” esetleg létezik valamiféle férfiválfaja is,

Eddig is elég nyakatekerten próbáltál itt elemezni, de úgy látom, hogy fokozni még mindig lehet:)

 amely olyan módon szűkíti be az illető tudatát, hogy egyfajta önkínzó, féltékeny fétissel csak arra tud koncentrálni, hogy az általa olyannyira irigyelt férfitársak,

Áruld már el, hogy ki a bánatot irigylek köztetek?:)

Azon kívül, hogy jeleztem, eddig is, hogy kivel értek egyet(és a tapasztalataim az általuk mondottakkal egybecsengenek), dögöljek meg, ha értem, hogy én mikor és hol irigyeltem itt bárkit is?:) Ha azt írom hogy projekciót művelsz, akkor gondolom megint sértegetlek, meg a férfinemet is személyedben….

 “az alfahímek” milyen szexuális sikereket könyvelhetnek el.

Inkább az keresem, hogy mit lehet tőlük tanulni, illetve örülök, hogy amit gondolok, nem vagyok egyedül és jó úton járok, megerősítenek benne.

Szerintem alapvetően, kifejezetten férfiközösség-ellenes folyománya ennek az,

Értem én hogy vádolsz, de ha megtennéd, hogy bizonyítékokat is mutatsz, azon kívül, hogy nem értünk egyet és ez bánt téged?

amikor valaki módszeresen önnön fétisét látja és dumálja bele mindenkibe,

Olyan pozíciót és hatalmat tulajdonítasz nekem, ami bár hízelgő, de mindannyian tudjuk, finoman szólva is, enyhe túlzás.

 hogy magával rántsa ebbe a kisebbrendűségi komplexusba és a megfeszült nőknek való megfelelési kényszerbe.

Ha tényleg igazad lenne, és magammal tudnék rántani bárkit is (ahelyett hogy tököt növesztene),, akkor ezen illetők, bocs, de szart sem érnének, velem, vagy nélkülem. (Asszem, most lettem náci, illetve megint sértegettem:)

 Úgy tűnik, az alfa-öntréning a “cselekvő önképzés” esetleges látszata ellenére is valójában egy önleértékelő, nihilista alapállás, hiszen az illető tudja, hogy ő nem “alfa” csak mímelni törekszik azt és semmi nem gyógyítja meg abból az önkínzó fétisből, hogy úgyis mindig mások vagyis “az alfák” kapják meg, dugják meg a legjobb vagy a legtöbb nőt.

Nézd, korábban Koriander „provokálására”, neki, privátba,  szerintem elég sok IRL adatot adtam meg magamról, ne haragudj, neked nem fogok, azt hiszel, amit akarsz, és azt vezeted le belőle ami jó a lelkednek:)

  Egyébként akkor lép túl a véleményszabadság keretein és a moderációs küszöbön XcsakX erőszakos hittérítése, amikor folyamatos, presszionáló sértegetéssel párosul, merthogy állítólag minden értelmes ember csakis úgy tekinthet a nők és a férfiak egymáshoz való viszonyára, mint X csakis az X…

Nem tudom, hogy nőjön a májam, vagy szomorkodjak, hogy ilyen indulatokat „gerjesztettem”:)

Én innen úgy gondolom, hogy  a verekedés úgy kezdődött, hogy a komám visszaütött, gondolom ennek ellenkezőjéről a „másik” oldal is ugyanúgy vélekedik velem szemben, aztán te csőszként beszálltál a buliba és kizavartál az erdőből:)

 

Nem más ez, mint közönséges sértegető manipulációval megvalósítani törekedett véleménykényszer.

 

Én elhiszem neked, hogy onnan úgy látszik, engedd meg nekem azt a szabadságot, hogy ne értsek egyet veled.

Csak úgy beszélgetésképpen: feltéve, hogy XcsakX valóban férfi és ráadásul ő testesíti meg azt a wanabee alfát, akivé a PUA tanácsadás tehet egy férfit,

Soha nem állítottam ilyet, ismét hízelgő, de bocs, nem:)

akkor szerintem baromi rossz az irány. Ebből a példából úgy tűnik, hogy az egész alfa-teória több kárt okoz, mint hasznos sablon mutat.

Szerintem ekkora hatásom nincs, hacsak épp véletlenül mégis igazam van, és akkor a 80% lehúzhatja az elméleteit a WC-n és nem igazán tud kapaszkodót találni az összeomlott álmai közt.

Ennyire azért nem nagy az én egóm sem:)

Nehogymár az legyen a normális férfi, aki ráébred arra az önkínzó “valóságra”, hogy minden ász a nők kezében van,

Pedig igen:), pókerük van:), de mivel tudunk a hipergámiáról, shit tesztről, AWALT,  stb. , stb., illetve ezekre a „kezelést” is meg tudjuk tanulni (igaz, hogy egy picit dolgozni kell érte, de megéri:) egy idő után viríthatjuk a színsort és besöpörhetjük a kasszát, de amíg egy, vagy két párral erőlködünk és mindig lógó orral távozunk és csak fizetünk mindig a kasszánál, addig marad az, amit „fikázok”.

a nők “biológiailag értékesebbek”,

Teccik nem teccik , nekünk nehezen megy szülés:), ez egy természetes aránytalanság, megmagyarázhatjuk bármilyen fennkölt ideológiai alapon, hogy mi miért így szálunk le a bicikliről és másnak kuss, attól a tények azok tények.

 “mindig csakis a nő választ”

Próbáld ki, hogy te válassz, és ha sikerül, taníts meg minket is:)

Ezért a grál receptért veri itt a nyálát mindenki:)

 és minden épeszű férfinak kutyakötelessége a nők igényeihez farigcsálnia önmagát kivül-belül,

Fenét, megint túl lett tolva egy picit a bicikli, mindegy:)

Én inkább a „színsorra” „gyúrok”, már ha nem sértek meg ezzel senkit, ha meg igen az az ő dóga:)

 mert különben csak egy értéktelen onanizáló pöcs…

Ez, asszem, nem függvénye az előzőeknek, azzal együtt/attól függetlenül lehet művelni:)

A korábbinál biztos voltam, hogy kitiltasz:), amint látom, a dühöd azóta sem csökkent, Én úgy gondolom hogy egy centivel sem vagyok sértőbb, mint te, de mint korábban is említettem, a sértődés az szubjektív dolog, lehet már az a tény, hogy válaszoltam, kiveri a biztosítékot.

Az előzőektől eltérően, most tényleg őszinte kiváncsisággal várom, hogy mi lesz ebből:)

Ha mégis kivágsz, akkor annyit búcsuzóul, hogy köszönöm a lehetőséget és olvasóként továbbra is követni fogom az oldalt, eddig is sokat tanultam és valószínű, hogy ezután is így lesz:)

EndOff

ulomenen
Olvasó

Nekem az is megfordult már a fejemben, hogy Zombigyilkos szórakozik itten velünk egy másik néven… vagy az ikertestvére, nem tudom… :) Igen nagyot nőne a szememben, ha így lenne… bár félek, nincs így.  Egy álommal kevesebb. :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Veszett kiváncsi vagyok zombigyilkos válaszára:)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

ulomenen
Olvasó

Mert az szerintem érdekes,  humoros és meglepően önironikus lett volna, teljesen más megvilágításba helyezve így a tőled eddig látottakat.

Egyébként a felvetés vicc és magas labda volt, én a helyedben simán elvállaltam volna xcsakx-et alter egonak (mostanság csak úgy sziporkázom)… :D

Egyébként örülök, hogy mindketten back to normal, így van esély rekordot dönteni a válasz- viszontválasz sportágban. Bár részemről bizonnyal nem olvasom majd végig, de a végeredményt írjátok ki lécci, én olyan 67-68 odavisszára tippelek így előzetesen, természetesen a te javadra.

A győztes menet valahogy így nézhet ki:

zombigyilkos:

 

Nem- nem.

 

 

Xcsakx:

 

“-nem”

de igen

 

 

zombigyilkos:

“de”

azért se

 

 

Xcsakx:

 

“se”

is

 

 

Zombigyilkos:

“is”

SEM!

xcsakx
Olvasó
xcsakx

:)DDDDDDDDDD

Koriander
Olvasó
Koriander

” Koriander „provokálására”, neki, privátba, szerintem elég sok IRL adatot adtam meg magamról, ne haragudj, neked nem fogok, azt hiszel, amit akarsz, és azt vezeted le belőle ami jó a ”

igen, elég hihetô sztori volt, ha Alter Egonak segít egy ilyen Éliás Gyula jr. figurát kell a nickhez kèpzelni, de a tökeit nem láttam ès nem is vagyok kíváncsi.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Eddig azt se tudtam, ki a rosseb az az Éliás Gyula jr.:)

És igen, nem küldtem képet a tökeimről, mert nem kérted:)

Csak vicceltem, bocs:)

ulomenen
Olvasó

Szerintem külgyé’ nyugodtan, nem is kell privátba’. Koriander bírja a kedves, figyelmes udvarlást, főleg közönség előtt, névtelenül…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Szégyenlős vagyok, na:)

Koriander
Olvasó
Koriander

Willi

Koriander
Olvasó
Koriander

Nem félsz, hogy elkap a háttérhatalom?
miután lelepleztek, hogy én vagyok itt a méhkirálynô a theresienstraße 23ból, ilyesmivel nem viccelôdnék.
https://www.youtube.com/watch?v=W1PeQJzoxVM

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Apaaa, kezdődik…….:)

Az első rész, egymás fikázásába nem mennék bele, nem igazán van kedvem veled folytatni ezt a vonalat ha nem baj:)

Ha úgy tetszik, akkor hosszabb a farkad, ezt már megbeszéltük.:)

Középen olyan jellemzést toltál magadról(minden elismerésem:), hogy ha nő lennék, dugnék veled:) DDD

A fényezésen túl (ami kifejezetten tetszett:) ,az is kiderült, hogy tesztonteronszint környékén nem nagyon léped túl az átlagnő értékeit (ez nem fikázás és nem sértés, bocs), és ez sok mindent megmagyaráz.

 

Ergo a férfi hipergámiát tagadhatod, ahogy akarod, hiszen a RedPill-ben nem találsz ezzel kapcsolatban semmit. De ha kitekintesz ezen kívülre is, emellett logikusan nézed a dolgot, rájöhetsz, hogy férfi hipergámia igenis létezik, ahogy női poligámia is (ahogy azt írtam is neked odébb). Más a mértéke – ez nyilvánvaló. A nő elsősorban hipergám, a férfi meg elsősorban poligám. De mindkettőben megvan mindkettő – ha elfogadja ezt a RedPill, ha nem, ha figyelembe veszed az érveimet, ha nem.

1. Az “engedheti” meg magának a hipergámiát, akiért nagyságrendekkel nagyobb az ellenkező nemből a rá vonatkozó kereslet, mint neki a másik nemmel szemben.

2. Én elhiszem neked, hogy ilyen vagy, sőt, mivel eléggé alalcsony az “érdeklődésed”, sokkal jobban tudod manipulálni  a nőket, mert te ebből a szempontból vagy “deviáns”(ez nem sértés, értsd jól) a többi, “átlag férfihoz” képest.

3. Az előző két pont teljesülése esetén nincs jogom kételkedni, hogy van ilyen-” férfi hipergámia”, csak épp arányaiban, a populációhoz mérten szerintem ezrelékben, ha mérhető, magyarul a fehér holló az egy unikum, és amit magadról felsoroltál(én elfogadom, akkor is, ha “cikizlek” és kisördögként piszkállak:)  a többiek esetleg majd megerősítenek ebben, vagy cáfolnak, hogy jól látom-e, de úgy gondolom, hogy sokkal jobban eltérsz az átlag férfi-tól, mint hogy bármilyen következtetést le lehetne vonni az esetedből.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

xcsakx
Olvasó
xcsakx

:)

“tesztonteronszint környékén nem nagyon léped túl az átlagnő értékeit”
Ezt miből szűrted le? Nem azért kérdezem, mert kanyarban is igazad lenne, de hogy ez vajon miként és mi alapján jött nálad a képbe, az kifejezetten érdekel.

Csak abból, hogy könnyebb egy egészséges férfinak egymagában, remeteként a világtól több napi járóföldre, távol, egy barlagban, teljesen ingerszegény környezetben, önmegtartóztatónak, “szentnek” lenni, mint a kupleráj közepén, szebbnél szebb és kívánatosabb nők simogatása közt “ellenállni”.

Ha mindkét helyen egyformán “szent” tud maradni, akkor ugye egyértelmű a difi, aztán meséljen nekem az, akinek két anyja van, hogy ha egy illető kurva szomjas, akkor Ő visszautasítja a felkínált pohár vizet és akkor sem iszik, mert speciel neki nincs kedve inni és akkor ő nem is fog:)

 

Hipergámia:
1. Ösztönökről beszéltem, nem pedig arról, hogy megengedheti-e magának, vagy nem.

 

A természetes életösztön (az élet minden formája) alapvetően a versenyre, a legjobb megszerzésére ösztönöz.Ezzel egyetértek.

 

Az utolsó pattanásos görbehátú kamaszfiú is hipergám, hiszen az is a jó nőket nézi a netes pornóoldalakon, az utcán, meg mindenhol, nem pedig a rondákat. Még ha egyébként esélye sincs nőt szerezni.

Nézd, a te értelmezésed szerint a hiepergámia egy elméleti dolog, számomra meg gyakorlati, vagyis elméletben 75%-os eséylem van hogy megdugom Claudia Shiffert, a gyakorlatban meg nincs relevanciája, vagyis értem én, és igazad is van, csak annyit ér mint halottnak a csók, álomvilágba igen, elvisz, a gyakortlati haszna pedig 0, bármennyit is osztjuk az még 0 marad, akkor  minek osztogatjuk?.
2. Ezzel részben egyetértek. Az, hogy simán elutasítok, de sokszor akár észre sem veszek 7-8-as nőket, valóban növeli a vágyukat.

Gondolom, nem Quasimodó külsővel/pozicióval teszed ezt, nem homelessként és nem a híd alól.:)
3. A populációban minden férfi hipergám. Te is, én is, más is.

Ennyi erővel minden élőlény hipergám, nem biztos, hogy szerencsés ennyire kitágítani ezt a fogalmat, szerintem.

A mérték különbözősége pedig az, ami én meg mondjuk közted van.Egyesekben erősebb, másokban gyengébb.

Elég furcsa dolog egy ösztön kapcsán mértékről beszélni, ez komoly ?:)

De megvan az ösztön. Ismétlem: ha előtted van a 70 éves Manci néni, meg a 20 éves dögös Micike, akkor te is a Micikét választod, mert ő a jobb nő. (Legalábbis erősen gyanítom, hogy szexuális szempontból Micike feszes mellei kenterbe verik nálad is Manci néni süteménysütési tudományát. :) )

És, akkor nézzük a másik oldalról: csak Manci nénit van esélyed megdugni, Micikét max képről látod távolról, választhatod Micikét, lehetsz te a világ legnagyobb hipergámja, ha soha nincs esélyed fizikailag egy légtérbe sem kerülni vele, ha meg igen, akkor téged “nem lát”, akkor mi a bánatotot ér a hipergámiád?

Ha Micike meg sem lát, hipergámkodhadsz te napestig, évtizedekig, persze elutasíthatod ettől Manci nénit, de mi a jó istenről beszélünk akkor?

És éppen ezért mondtam, hogy simán megfordítható lehetne a két nem helyzete,

Akkor, ha a keresleti kinálati arány megfordulna, addig meg marad az ami van teccik, nem teccik, mint a viccben: hogy “gyakorlatilag 3 kurvával élünk egy házban”:):)

vagy legalábbis egy elfogadhatóbb szintre lenne hozható, ha a férfiak többsége odafigyel és nem megy át papucsba.

Vagy nem érted, vagy nem akarod érteni, vagy én vagyok teljesen hülye, de ha a férfiak 80%-a nem lenne papucs, akkor a papucsok lennének az alfák, mert deviánsak / elütnek az átlagtól:)

Amíg a a férfiak nők iránti kereslete kb 10-szerese mint fordítva, addig a férfi 10xer annyit tesz meg minimum a 3,14náért mint bármely nő a f@szért, főleg, hogy neki csak intenie kell és min 10 férfi ugrik, hogy “segítsen” neki.

Értem én, hogy neked vakfoltod van(mázlista:) de fehér holló vagy:)

Ha jobban belegondolsz, éppen a férfival szemben elvárás ma is, hogy uralkodjon az ösztönein. És ezt meg is tesszük, elég jól – máskülönben minden nőt, aki az utcára megy, már 2 perccel később meghágna vagy 5 férfi. Magyarán már csak egy kis plusz uralkodás magunkon, és eljuthat oda az átlag férfi is, hogy kelendőbb lesz a nő számára.

Azért az nem annyira egyszerű, nézd meg a sok önmegtartóztató a  honlapot telesíró “cölibátusban élő” pasikat, évek óta csak “uralkodnak ” magukon, aztán pina meg sehol.

BTW- de ennek mi köze a hipergámiához?

Erre jöhet rá az, hogy ha megtanítod a bétának (és tényleg megérteted vele), hogy ha nem megy át papucsba, akkor nagyobb az esélye a szexre (Redpill/PUA),

Ha nem tudsz úszni és nem is akarsz megtanulni, víziszinyod van, félsz hogy belefulladsz, élni ezen a parton legalább biztos, valaki meg tudná értetni veled, hogy mégis tanulj meg, mert csak úgy tudsz átjutni a túlsó partra, ahol a Paradicsom van? Egyáltalán elhiszed-e neki, főleg hogy az a feltétel, hogy közben lebegni fogsz és már soha nem térhetsz vissza erre a partra, max megfulladsz, ha vergődsz visszafele?

Ha még azt is tagadja, hogy béta, mert megmagyarázza, hogy ő milyen kurva “értékes” közben meg évek óta még csak meg sem érintett (a protokollok kivételével:) élő nőt, miről beszélünk?

BTW- miért kéne bétákat tanítani?, Rontani az esélyeiden?:) Hány altruista alfát ismersz?

akkor még egy lépést tettél ebbe az irányba. (Mert ugye a szerencsétlen azt hiszi, hogy ha még jobban kinyalja a nő hátsóját és még jobban átmegy pincsibe, azzal nagyobb esélye lesz rá.)

Ezzel is abszolút egyetértek, az a mangina, aki a BluePill Disney-ködében erölteti azt, aminek eddig is csak szopás volt a vége részéről, de az illuzióért megteszi, fogalma sincs hogy mit csinál, mert “vak” szegény:), de lásd feljebb.

Ezzel persze a nő nem veszíti el a hipergám képességét, de lentebb adja majd azt. …

Rájöttem, javíts ki, ha tévedek, de te ezt az egészet egy 0 összegű játszmának képzeled el, ott nagy valószínűséggel igazad lenne, de a való világ nem egy 0 összegű játszma, sokkal több szereplő és változó van, így,  amint a gyakorlatba ültetnénk át, egyből bukik az elmélet.

Hiszen a patriarchális társadalom viszonylagos monogámiája is úgy alakult ki, hogy a nő lentebb adta az igényeit.

Őszintén, fogalmam sincs hogy alakult ki, de ki az az értelmi fogyatékos, aki bármikor bármit megkaphat és ennek ellenére elkezdi korlátozni magát?

Lehet vonzó az altruizmus, de ha valaki király, miért enne puliszkát, főleg ha nem is szereti?

A matriarchális társadalomban a férfiaknak max. felének ha jutott nő, de sokszor inkább jó, ha ötödének. 

Lehet, hogy nincs igazam, de a matriarchális társadalom számomra egy mítosz, lehet, hogy  csak azt akarom,hinni:), de nem nagyon tudom elképzelni, hogy hosszabb ideig lett volna ilyen, hangsúlyoznám, hogy nyitott élettérben, nem elzárva hermetikusan a többi törzstől/embertől/társadalomtól.

Ami alapvetően megfelel a női hipergámiának.

A “matriarchális társadalmakban” is ki van zárva, hogy a férfi választ, no, ott meg éppen hogy esélye sincs rá:)

Mégis eljött a patriarchális kor, ahol – bizonyos mértékig – majd’ minden férfi kapott nőt.

A Pareto elvről ne feledkezzünk meg:)

De az alfák akkor is(gondolom:) és most is a legjobbakat “kapták/kapják” :)

A béta lehet(ett) hipergám, amennyire a  csövön kifért , fikarcnyit sem számít(ott) :)

Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a nők lentebb adták az igényeiket.

Egyetlen egy okot mondj, hogy miért?

Miért választanám az őzpörkölt helyett a puliszkát, ha nem is szeretem a puliszkát de szeretem az őzpörköltet?

Kb. azt mondod, hogy te a 70-éves Manci nénit választod, mennyi relevanciája van ennek?:)

Mi okból?

Megvolt ugyan bennük a hipergám ösztön és továbbra is az alfákra hajtottak (volna), de mivel nem jutott nekik alfa, ezért elfogadták a bétákat is.

Kurvára nem mindegy, hogy én akarok leszállni “így” a bicikliről, vagy akkorát esek, mint az ólajtó, de azt mondom, hogy én így szálok le, nem biztos, hogy ez a mosoly őszinte:)

(A mai feminista világunk egyébként pont a ma.triarchális társadalom felé megy vissza. De nem törvényszerű, hogy tényleg visszalépjünk. Léphetnénk helyette előre is, egy újabb megoldás felé.)

Mi lenne a megoldás szerinted?

hunbagira
Újságíró

Egyetlen egy okot mondj, hogy miért?

Miért választanám az őzpörkölt helyett a puliszkát, ha nem is szeretem a puliszkát de szeretem az őzpörköltet?”

Mert rákényszerítették őket (és nemcsak őket, hanem a férfiakat is), ugyanis Európában (is) tervezett házasságok voltak….Magyarán, ha nem akart hozzámenni ahhoz akit az apja talált neki, kapott akkora fülest, hogy kiköpte fogait….de lehetősége sem volt más. De ez a házasulandó férfira is igaz volt.

Viszont emiatt és az európai monogámia miatt, minden férfinek jutott nő…sőt a béta férfinek is alfa nő, ugyanis nem a nő választott, hanem az “örömaposók” vagyoni hatalmi szempontok alapján..

Alter Ego
Szerkesztő
xcsakx
Olvasó
xcsakx
Alter Ego
Szerkesztő
xcsakx
Olvasó
xcsakx
Alter Ego
Szerkesztő
xcsakx
Olvasó
xcsakx
Alter Ego
Szerkesztő
xcsakx
Olvasó
xcsakx
Balton
Olvasó
Balton

Köszönöm Elek, tetszett a cikked. Az első és utolsó bekezdés nagyon frappánsan összefoglalja mit gondolok én is. Szerintem.

Családfőként nem kérdéses hogy annak tartom e magam. Bár definíció szerint akármilyen megközelítést nézek bukta vagyok:)  Tudjátok mit Proletárok, nem érdekel… megteszek mindent amit tudok saját mércém szerint.

Az ami aggaszt az hogy hamarosan megszületik a fiam(ez nem aggaszt), de addigra hová fog csavarodni a világ mire 18 lesz…

Ami meg tetszik, mostanában hallottam: az új anti-fem jelmondat: “Ami tegnap igen volt, az mára ne legyen nem”.

Proli
Olvasó
Proli

Az oldalt eddig csak passzívan olvastam, de látom, hogy ez az alfaság téma nagyon beakadt, az a baj, hogy nincs értelme az egésznek, mert az alfaságnak csak valamilyen viszonyrendszerben van értelme, egyébként az alfa tulajdonságok definicójának újrafogalmazása se kellene, szerintem az az alfa, akinek semmi ilyesmit nem kell magára erőltetnie, hogy elismert legyen.

Qukori
Olvasó
Qukori

Üdv néktek Atyafiak!

Jó ez a honlap, jó ez a téma, érdekesek a viták, többségében igényesek a hozzászólások.

Ebből a cikkből, s általában az alfasággal foglalkozó írásokból, hozzászólásokból magam a legfontosabbat hiányolom: a falkavezérséget!

Az alfahím elnevezés lényegében a farkasfalka és a kőkorszaki törzsek közötti etológiai párhuzamra épül, így be kell látnunk, az alfaság „falka” avagy „törzs” nélkül elképzelhetetlen. A mai körülmények között persze kevés olyan állandó közösség van, mint régen, de a férfiak közötti hierarchikus viszony az ösztöneikbe van írva, metakommunikációs síkon, informális értelemben minden társas viszonyban megjelenik. S minden személyes kapcsolaton alapuló társaságnak szüksége lenne egy-egy olyan magas önbecsülésű, céltudatos, karizmatikus fickóra, aki karakánul a többiek élére áll és magához ragadja a kezdeményezést. Azok az emberi társulások formálódnak igazi közösségé, amelyek élén komolyabb vezetői kvalitásokkal rendelkező férfi áll.

A nők visszajelzései  ebből a szempontból is fontosak. A túlélőképesség jegyei (jóképűség, arányos testalkat, tökösség, rátermettség stb.) mellett az erőt, a biztonságot és a tekintélyt keresik a nők egy férfiban, amit egy erős egyéniségű, erélyes, vezetésre alkalmas férfi adhat meg igazán. És e tekintetben a női ösztönök csalhatatlanok: nem a formális viszonyokra, a státusra, az egzisztenciára gerjednek, hanem a férfiak egymás közötti informális rangsorát mérik be pontosan. Erre reagálnak metakommunikációs szinten: a behódolásnak és a flörtélésnek vannak a félreérthetetlen, ösztönös jelei. Az már más kérdés, hogy a racionalitás sokszor felülírja az ösztönöket…

Akár nőzésről, akár önfejlődésről beszélünk, szerintem hiba kihagyni a falkavezérség szempontjait az alfaság ismérvei közül. Itt sokszor önigazolást érzek a dologban: aki a csajozás terén ért el vagy szeretne elérni sikereket, az a nőkre gyakorolt szexuális vonzerő szempontjából taglalja a kérdést. Aki a személyiségfejlődésben jó vagy ebben szeretne előrelépni, az a saját kvalitásai lehető legjobb kifejlesztését tekinti az alfaság fokmérőjének. Mindkettő tiszteletreméltó törekvés – de meggyőződésem, hogy mindkét definíció félrevezető.

Napjainkban nem csak azért rendült meg a családok, a helyi kisközösségek és az oktatási intézmények tekintélye, s bomlott fel a társadalmi szokásrend, mert a feministák aláássák a patriarchális értékeket, hanem azért is, mert a férfiak többsége önként mond le arról, hogy közösségformáló igazi vezető legyen. Persze sokkal könnyebb individuális sikereket elérni az élet különféle területein, mint vállalni a legférfiasabb hivatást, főleg úgy, ha közben a férfiak ötöde alfának tarthatja magát.

Nagyanyáink arra mondták, hogy “talpig férfi” (a mai megfogalmazás szerint az alfa), akiben meg volt az erélyesség, a tekintély, a vezetési képesség és a közösségen belüli központi szerep; akire a férfiak és a nők többsége egyaránt felnézett; aki előtt ösztöneitől vezérelve mindkét nem behódolt. Szó sincs itt 20%-ról, régen is legfeljebb 1-2-ről, manapság valószínűleg még ennyiről se. Nem lehet minden ötödik férfi alfa, de az viszi előre a világot, ha mindenki keményen megküzd azért, hogy minél közelebb kerüljön a “talpig férfi” hagyományos eszményképéhez, s legalább a maga kis közegében kivívjon némi tekintélyt.

 

Ethan Wolf
Újságíró

Üdv,

Számomra picit magyarázkodás szagú ez a cikk, hogy kibővítse az alfaságot saját magára az írója.

hanem a saját útjukat járják, és ezért lesznek egyediek, illetve valamiben elsők…”  És ha az az Ő útja, hogy nőket döntsön meg? Volt itt egy cikk, majd előkeresem, abban azt írták/írtátok, hogy alapvetően a férfi azért ér el eredményt, azért küzd, hogy lenyűgözze a másik nemet. Akkor is, ha nős és szereti az asszonyt, akkor is minden hatalom, amit elért, minden vagyon azt a belső célt szolgálja, hogy a másik nem szemében vonzóbb legyen (és kitűnjön a többi férfi közül). De egy alfa ezt eléri könnyebben, mintsem, hogy valami nagyot alkosson, vagy hatalomra, sok pénzre tegyen szert. Ezáltal nincs is motivációja nagy dolgokat, tetteket végrehajtani. Hisz könnyebben lenyűgözi a nőket.

Ennél is fontosabb, hogy az ő alfaságuk nem személyes fejlődés eredménye, hanem csak egy viszonylagos „érték”, amelynek célja a motivációnak megfelelő léha cél hajszolása.” Lehet fejlődés eredménye is, mindegy hogyan PUA, csodaszer, ima, ha eléri, hogy nőket szerez, akkor Ő alfa. Vagy nem?

Lehet fejlődéssel is….. léha cél”  Ez csak önigazolás. Amúgy is, mi az a léha cél? Ami neki léha, a másiknak elérhetetlen.

Igazából egy alfáról elmondható, hogy saját szabályai szerint igyekszik élni.” Ha a saját szabályai abból állnak, hogy léha célokat kergessen, akkor máris azt csinál, amit akar, azaz Ő alfa.

– segítőkész (de nem leereszkedő), magabiztos (de nem nagyképű), büszke (de  nem rátarti), határozott (de nem erőszakos), szerény (de nem gyűlöli magát), türelmes (de nem gyenge), eltökélt (de nem megszállott) Mintha egy nő állított volna listát az alfaságról… A szerény és türelmes egyáltalán nem jellemző szerintem. Miért lenne szerény, hisz vannak eredményei, nem kell, hogy nagyzoljon vele, de nem is fog szerénykedni. A türelem, meg azért nem játszik, mert miért lenne türelmes, inkább keres másik megoldást/másik nőt/másik utat, hogy megkapja, amit akar. És megkapja, hisz alfa.

A nők mondhatni járulékos elemek ebben a képletben” Dehogy, ahogy fentebb írtam, alapvetően minden férfit az hajt, hogy lenyűgözze a másik nemet (kivéve talán az MGOTW vagy hogy kell írni). Játszhatjuk, hogy nem számítanak a nők, de sajnos igen.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Kedves Elek!

Először is köszi a részletes Redpill infót,igen kissé tágabb fogalom ez,mint gondoltam…

Én már írtam erről korábban,hogy véleményem szerint vannak ún, “jó” alfák és “rossz” alfák (és nyilván átmenetek,hisz az esetek többségében semmi és senki nem fehér vagy fekete,inkább átmenet-a szürke 50 árnyalata :) ). Tehát alfát definiálni igen nehéz és szerintem,ha alfává akar valaki válni mindenképp a Te cikkedben felsorolt tuljdonságok felé kéne venni az irányt,ezt főleg a huszon-harmincéveseknek  javaslom,mint már némi élettapasztalattal rendelkező ember. Egyszerűsítve: Ben Hur, Hét mesterlövész,élő emberek közül pl. Darnyi Tamás jó alfa, Berki Krisztián (nem olimpiai bajnokunk) nagyon-nagyon rossz alfa (részemről a legmegvetentőbb alak,akit csak említeni tudok és szégyen,hogy védhetett a DVTK-ban…)

És itt a Redpill jelenség,fogalom- nem is tudom hogyan hívjam- kapcsán szeretnék leírni egy-két tanácsot,ha esetleg elfogadjátok tőlem,első sorban mint embertől és mint némi élettapasztalattal rendelkező nőtől(aki választott már nagyon rosszul és szerencsére jól is).

Én úgy látom,hogy feltétlenül hasznos,ha valóban törekedtek a vezető (a jó vezető) szerepre egy kapcsolatban és egyáltalán nem baj ,ha nem viselkedtek pincsi kutyaként ,akármennyire vonzó is egy nő (őket hívjátok mangináknak tán-már a nők körül lihegő,mindenben velük egyet értő,őket kiszolgálókra gondoltam),sőt. De itt azt hiszem,főleg a fiatalabbak esetében nagyon vigyázni kell ,hogy ne essenek át a ló tulsó oldalára. Olvastam az egyik hozzászólásban pár napja,hogy valaki segített egy 50-es nőnek beemelni egy fűnyírót a kocsiba  és tán utána megbánta és azt elemezgette.Nem minden nőnek és minden körülmények között nyújtott segítség “mangináskodás” ! (az adott esetben sem hinném,hogy a nő ugráltatni akarta,ezer oka lehetett,hogy miért nem tudott férfi erőt magával vinni,pl elvált,özvegy,férje ágyban feklvő beteg, vagy csak szimplán béna volt leégette a fűnyírót annak ellenére,hogy a férje azt mondta ő majd levágja a füvet és gyorsan jóvá akarta tenni a dolgot és elrohant új fűnyíróért…) Szóval egy másik EMBER által kért segítség nem mindig “manginásítás…”

Tehát a Redpill nagyon hasznos lehet én első sorban ismerkedés, főleg csajfelszedés ,esetleg még már meglévő tartósabb kapcsolatok esetében is,hogy a férfi vezetőbb,irányítóbb helyzetbe kerüljön (amivel én egy kapcsolatban maximálisan egyet értek-az én rózsaszín szirupos kapcsolatomban is volt eset,hogy rám szólt a párom,hogy most már hagyjam abba és el is szégyelltem magam és örültem,hogy megtette,hogy rám szólt…) Ami viszont elgondolkodtat,hogy mennyire készteti az ember fiát megjátszásra,esetleg “önmegerőszakolásra”,ha valaki jószívű,kedves,udvarias és ez nem vezetett eredményre addig,meddig és mennyire tudja magára “erőltetni” a Redpill tanok által hírdetett viselkedési és bánási módokat. Mennyire tud és mennyire szabad megváltozni.Mi van ,ha véletlenül mégis találkozik egy unikornis,vagy unikornis jellegű fiatal lánnyal, akinél pont az számítana,hogy kedves,udvarias,jószívű…ezek csak felvetések,de ezen azért elgondolkodtam.Nyilván a Redpill a többség “kezelésére” született és nem a kisebb kivételeket tartalmazó lányok csoportjával kapcsolatban.Azt szeretném ebből kihozni,hogy ha mégis találkoznak a normális párt kereső fiatalemberek egy-egy kivétellel,akkor természetesen a vezető szerep megtartásával,de ne felejtsenek el jószívű,udvarias,kedves embernek megmaradni,mert nekik az fog számítani-tényleg.

És itt most hirtelen bevágott valami,kb 2 éve munkám kapcsán találkoztam a Jullien Blanc névvel (addig még csak arról sem hallottam,hogy létezik olyan ,mint “PUA”),mivel kíváncsi lettem,hogy ki ez (és miért nem engedték be az országba) elolvastam amit a neten találtam.Itt szeretnék óva inteni mindenkit ettől az iránytól,amikor tanulmányoztam a diagrammját (és rájöttem,hogy ugyan nem tudatosan,de szociopata betegségéből kifolyólag exférjem is legalább 3 elemet használt ellenem-ez az izoláció,az állandó hibáztatás,bűnősség érzés-keltés és anyagi kiszolgáltatottságba taszítás-inkább kísérlete,mert azért hál Istennek ettől sokkal erősebb karakter vagyok),szóval elképedtem.Ez nagyon-nagyon rossz irány! Ennek csak tragédia lehet a vége,kb ilyen változatokan feleséged/párod/barátnőd:

1.  Öngyilkos lessz (rosszabb esetben kiterjesztett formában a gyerekeiddel)

2. Kórházba kerül pszichiátriára,ahonnan soha,vagy csak hosszú idő múlva kerül ki

3. Ha erősebb személyiség , egy éjszaka 38 késszúrással végez veled

Ezt csak azért írtam le,mert eddigi tapasztalataim alapján tényleg mindig az “arany” a középút,a szélsőségek csak borzalmakat szülnek.

És végezetül (elnézést a hosszú gondolatokért,csak most van egy kis időm végre) egy számomra nagyon fontos kérdést szeretnék feltenni nektek Férfiaknak,ez igen nehéz,de azért valószinüleg korom miatt egyre jobban foglalkoztat a kérdés ,ezt még a páromtól sem mertem megkérdezni,szóval mit tennétek,véleményetek szerint mi a helyes döntés,ha a helyzet  a következő:párotokkal ,feleségetekkel már hosszabb ideje jó,harmónikus kapcsolatban éltek,szeretitek egymás,semmi nem veszélyezteti a kapcsolatot és beüt a krach.A párotok/barátnőtök,feleségetek beteg lesz,baleset éri (csak felsorolás végett: autóbaleset lebénulás, mellrák-max egy évvel a műtét után lehet plasztikázni és soha nem lesz olyan mint volt-szerencsére nem saját tapasztalatból az infó, kéz-láb elvesztése baleset folytán,ágyhoz kötött súlyos betegség stb),szóval,ha a párotok megszűnik igazán “nőként” funkcionálni  a szemetekben ,mit tennétek (nem arra vagyok kíváncsi,hogy mi lenne erkölcsileg elfogadható),hanem ,hogy valóban vajon mire lennétek képesek…itt azt hiszem első sorban a már esetleg sajnos ezt megtapasztalt,vagy hosszabb kapcsolatban élő és azt elképzelni tudó férfiak véleménye érdekelne,de persze a fiataloké is.Én itt leírnék néhány opciót,csak hogy mire gondolok:

1.Nagyon sajnálnám,de elhagynám,esetleg anyagi és baráti segítséget időnként nyújtanék neki.

2.Vele maradnék,de megbeszélném vele ,mert átverni nem akarnám ,hogy szexulis igényeimet máshol elégítem ki,de szeretném az ő beleegyezését,fordított esetben ő is így tenne.

3.Semmi esetben nem hagynám el,magára.Tudom mennyire fájna neki,ha tudná mással vagyok,hogy megcsalom,ezért nagyon-nagyon körültekintően keresnék alkalmi kapcsolatokat és nagyon vigyáznék rá,hogy soha ne tudja meg.

4.A jóban rosszban fogalomban ez benne van,vele maradnék,nem létesítenék más kapcsolatot sem beleegyezésével,sem háta mögött,természtesen nagy áldozat lenne,ami nagyon nehéz,de megérdelmi,ellenkező esetben én is ezt várnám el tőle.

Én egyiket sem tartom rossz válasznak,csak szeretném tudni erről mit gondolnak a férfiak…Köszönöm !

 

 

Ethan Wolf
Újságíró

Ami viszont elgondolkodtat,hogy mennyire készteti az ember fiát megjátszásra,esetleg “önmegerőszakolásra”,ha valaki jószívű,kedves,udvarias és ez nem vezetett eredményre addig,meddig és mennyire tudja magára “erőltetni” a Redpill tanok által hírdetett viselkedési és bánási módokat. Mennyire tud és mennyire szabad megváltozni

Én ugyan nem a redpill meg a többi dologból tanultam, hanem saját káromon, de ha elég ideig játszod a karaktert, akkor te leszel a karakter, a régi személyiséged pedig lassan elenyészik. Én ezt látom magamon. Kedves, udvarias, meg teljesen tipikus jófiú voltam 20 éve, de nem volt eredménye. Most dugig vagyok eredményekkel (nem csak nőügyekben, munkában is), csak a régi személyiségemből nem maradt sok. Ha akarnék se tudnék visszavedleni, de nem is akarok, hisz így jönnek az eredmények.

Mi van ,ha véletlenül mégis találkozik egy unikornis,vagy unikornis jellegű fiatal lánnyal, akinél pont az számítana,hogy kedves,udvarias,jószívű…

Ez is megvolt, de! Csak azért sikerült összejönnöm vele, mert már az voltam ami, aztán azért vesztettem el, mert nem tudtam az lenni, ami voltam.

 

RedGreg
Újságíró

“””Ami viszont elgondolkodtat,hogy mennyire készteti az ember fiát megjátszásra,esetleg “önmegerőszakolásra”,ha valaki jószívű,kedves,udvarias és ez nem vezetett eredményre addig,meddig és mennyire tudja magára “erőltetni” a Redpill tanok által hírdetett viselkedési és bánási módokat.””””

Embere változtatja. A PUA céljait véleményem szerint szinte bárki képes elérni, aki nem csak ül és sír. Azt, hogy azon az úton-e az kérdéses. Szinte biztos hogy nem. Szóval elvben megmaradhatsz jószívű, udvarias és kedves embernek úgy, hogy sikeres vagy. Nem csak elvben ismerek ilyen embert. De meg is tudod magad erőszakolni, és ahogy felettem írják, átváltozol, és a régi meghal, az új megszületik. Extrém esetben Anakin Skywalkerből Darth Vader

 

Spitzvogel Doktor
Olvasó
-
Újságíró
-

“Leegyszerűsítve a jelen alfa fogalma egy feminizálódó világ terméke és a fogalom központjában a nő, nem pedig a férfi áll.”

Lényeges megállapítás, magam is ugyanígy látom.