Wastrel
0 megosztás

Véleményütköztetés a sorkatonaság újbóli bevezetéséről

Nincs olyan társadalmi kérdés a nagyvilágban, mellyel kapcsolatban oly hatalmas mértékű volna a különböző generációk közti kohézió, mint a mai fiatalság szapulása. Nyugdíjashordák, adócsaló vállalkozók, sőt, saját korosztályom árulói egymást szorosan átkarolva dajdajozzák bele a nagyvilágba, hogy a mai fiatalság mennyire puhány, mennyire eltunyult, életképtelen és idősebb tagjaival szemben tiszteletlen. Az apokaliptikus felhangok természetesen szorgalmasan kongatják a vészharangot, hiszen a társadalom végső pusztulását vízionálják a fiatalság elkorcsosodásában (amiben igazuk van, csak a tényleges kiváltó okokra nem igazán akaródznak rátalálni).

A fenti eseményekre reflektálva az utóbbi években jelentősen megerősödött a társadalmi igény a kötelező sorkatonaság visszaállítására, mely mintegy ultimate megoldást kínálna a fiatalság betörésére és tisztességre, fegyelemre, egészséges fizikai kondícióra való doktrinációjára. Mivel saját magam a sorkatonaság rendszerét egy értelmetlen, keserű nosztalgiának tartom, kíváncsi voltam szerkesztőtársaim véleményére, hogyan is látják a témát a saját szemszögükből, vajon tényleg hasznos volt / lenne a sorkatonaság, vagy érdemes a mai fiatalságot inkább másféle eszközökkel rávezetni a fizikai és mentális épülés helyes útjára. Meglepő módon egészen helyes kis konszenzus alakult ki a szerkesztőségben a témával kapcsolatban, ami már csak azért is érdekes, mert a cikkírógárdában egyaránt megtalálhatók a húszas és ötvenes éveiket taposó írók is. Alább a beérkezett vélemények találhatók, természetesen kiegészítve a saját magam látásmódjával is. A fórumban közzétett felhívás a következőképp hangzott:

„Egyesek harsányan hirdetik, hogy a sorkatonaság újbóli bevezetése ismét férfit építene a mai eltunyult, ellányosodott páwáskodó fiatalságból, ezen felül tiszteletre és becsületre is nevelné az ezen kifejezéseket nem ismerő új nemzedéket. Megtanítaná őket a kitartásra és küzdelemre is, melynek híján van a mostani generáció. Mások fennkölt hangon állítják, hogy a sorkatonaságnak régen sem volt semmiféle kézzelfogható haszna, maximum egymás szivatása és a dohányzásra/alkoholizmusra való ránevelés volt az értelme, és az elégtelen ellátás, valamint a hivatásos állományra inkább jellemző motiváció hiánya miatt valódi honvédelemre alkalmatlanok maradtak a leszerelt katonák. Aki önerőből nem képes felnőtt férfivé válni, azt a sorkatonaság sem fogja tisztességre nevelni, sumákolásra annál inkább.”

Kalman véleménye:

Nem vagyok a sorkatonaság pártján, legalábbis az előző rendszerben ismert formájában. Nekem már pont eltörölték, mire odaértem volna, de amit hallottam róla az idősebbektől, az két dolog: értelmetlen szívás és elvesztegetett idő. A mérleg másik serpenyőjében az áll, hogy mennyit ér nekünk a sorkatonaság? Véleményem szerint a modern hadviselésben nem sokat.

katonasag_2

A férfi húspiaci értékét mérő cikkből világos, hogy ha a férfiak a fiatalságukból egy jelentős időt katonásdizásra szánnak, az a családalapítást csak későbbre fogja tolni. Tehát demográfiailag biztosan rossz hatása lenne. Egy eltérő formában azonban mellette lennék: néhány alapvető tanfolyamot kötelezővé lehetne tenni minden fiúnak/férfinak, illetve be lehetne építeni a tantervbe. De szigorúan iskolához hasonló módon kellene ezeket tanítani, tehát hosszú ideig tartó bentlakás nélkül:

– Lövészet néhány rendszeresített fegyverrel, illetve esetleg íjjal
– Fegyver nélküli önvédelmi rendszer – pl a Krav-Maga divatos manapság
– Túlélés természetben – esetleg néhány napos táborozással összekötve – sátor állítás, tájékozódás (GPS nuku!), vadászat, horgászás, a megölt állat megtisztítása és megfőzése. Ez valódi tesztoszteron löketet adna, szerintem a gyerekek (mi az hogy a gyerekek, még én is) iszonyúan élveznék, ha ilyet csinálhatnának. De nem menne el vele fél év, csak néhány hét.
– Bónuszként bevezetném, hogy a fegyvertartás legyen minden férfinek kötelező (persze szigorú mentális vizsgálathoz kötve) – ön és vagyonvédelmet elismerő törvények mellett.

Hgyi véleménye:

Nem vagyok a sorkatonaság pártján. Egyrészt, mert én még láttam sorkatonákat a 2 éves időszakból is. A legtöbben nem örültek a dolognak. Többnyire nem lettek a fiúkból férfiak, vagy a férfiakból férfibbek. Aki nem volt futóbajnok, az a katonaságnál sem lett. Aki nem szerette a rendet, az a katonaságnál sem szerette meg. Sokan inkább addig nem jelentkező rossz szokásokat vettek fel.

Lelkileg is több fiatalt viselt meg, mint amennyit megerősített, a többieknek meg sikerült semlegesnek maradniuk. A munkában sem lettek jobbak. Legtöbbször valami segédmunkát kellett végezniük. Középiskolás koromban én is címereztem a beszakadt címereket, amiket a kiskatonák gányoltak össze. A szocializmusban talán még elfogadható is volt társadalmi és gazdasági szinten.

Jelenleg a sorkatonaság egy munkanélküli-eltüntető látszatrendszer lenne, mint ahogyan a büfé-ruhatár szakok a felsőoktatásban, vagy a nyelvi előkészítő osztályok a középiskolában és a jövendő 9. évfolyam az általános iskolákban. Demográfiai szempontból szerintem semmi hatása nem lenne, mivel a huszonéves fiatalemberek nagy része manapság amúgy sem akar családot alapítani – mert munkája sincs, vagy nagyjából 30 éves koráig diák.

Aki katonáskodni akar, az jelentkezik zsoldosnak. Kap kiképzést – remélhetőleg normálisat -, önként vállalta, feltehetően felelősen döntött. A békeidőben kényszerből történő katonáskodásnak semmi értelmét nem látom.

katonasag_3

George Herceg véleménye:

Amennyiben az a cél, hogy a fiatalokkal egy demokratikus szabályokat figyelmen kívül hagyó, erősen hierarchikus, tekintélyelvű közeget ismertessünk meg, ahol nem túlélésre, hanem gyilkolásra készítenek fel akkor támasszuk fel a sorkatonaságot. A kérdés az, hogy egy ilyen közeg szükséges-e a férfivé váláshoz? Szerintem fontosabb lenne egy egyfajta modern cserkészet létrehozása, ahol a természet megismerése mellett túlélési fortélyokat tanulhatnak, és közösségi életet élhetnek a fiatalok. A honvédelem oldaláról nézve, a haditechnikai mai állapota a professzionális hadsereg fenntartását teszi indokolttá. Ezért valamilyen férfiavatási célból sorozott hadsereget fenntartani luxus a mai magyar viszonyok között.

Reszet Elek véleménye:

A magam részéről elvben támogatnám a sorkatonaság visszaállítását, de az itthoni viszonyokat ismerve nincs olyan forgatókönyv, lehetőség hogy az elvártaknak megfelelően működjön. Így abban az operett-formában, amiben megvalósulna, semmiképpen sem lehet elfogadni, támogatni.

GH: “demokratikus szabályokat figyelmen kívül hagyó, erősen hierarchikus, tekintélyelvű közeget ismertessünk meg, ahol nem túlélésre, hanem gyilkolásra készítenek fel” – Nincs ezzel különösebb probléma, ha nem a létezés egyetlen alternatívája, és ha ez felelősségtudattal és önuralommal is társul. Lásd harcművész iskolák oktatása, ahol bizonyos szempontból végülis ölni tanítanak, mégis teljesen más az egész kicsengése.

Wastrel véleménye:

A sorkatonaság intézményére rengetegen úgy tekintenek, mintha egy ősidők óta létező hagyomány lenne, mely a történelem kezdetétől faragta faragatlan fiataljaink identitását, és amely nélkül elképzelhetetlen volna embert faragni a férfiakból. Ehhez képest meglepő, hogy a sorkatonaság világviszonylatban alig 250, hazai fronton kevesebb, mint 150 éves hagyományra tekint vissza. Rengeteg vérzivataros évtizedet köszönhetünk a tömegekben bevethető, gyengén kiképzett, ámde húsdarálóba korlátlanul pakolható tömegeknek.

Amellett, hogy hadászati és honvédelmi szempontból jelentéktelenné vált a sorkatonaság intézménye, jellemépítő hatása is legalábbis megkérdőjelezhető. A kezdő pszichológusok könnyedén cáfolni tudják a katonaság hasznát emberfaragásra, hiszen a személyiség legtöbbször már akár 14 éves korra rögzül, ahhoz a katonaság már nem nagyon fog tudni mit hozzátenni, attól eltekintve, hogy a rendszerbe kevésbé illeszkedő renitenseket megtanítja sumákolni és a kötelezettségeket a legkisebb erőfeszítéssel megúszni. A szülői mulasztásokat semmiképpen nem tudja pótolni pár elvesztegetett év egy betondzsungelben.

katonasag_5

A társadalmi dinamikáknak, a csordaszellemnek a katonaságon belül kiemelt jelentősége van, hiszen a hidegháború idején akár 3 teljes éven át voltak összezárva a bakák egymással, egy ilyen rendszerben kevésbé preferált módszer az egyéniség hangsúlyozása, sokkal inkább a kollektivizmus kovácsoló ereje hat a társaságra, ahol a közösség dominánsabb egyedei határozzák meg a közösség jellemrajzát. Tömören megfogalmazva: ott még azokból is alkoholista vagy láncdohányos lesz, aki a mindennapi életben nem volna rá hajlamos.

Megfigyeltem, hogy az öregek mindig akkor dobálóznak a „Nem ártana neked egy kis katonaság!” kifejezéssel, amikor nem vagyunk hajlandóak pusztán bemondásra térdre borulni előttük, azaz az öreg korukhoz hozzákapcsolnak egy feltételezett rangot, amit a fiatalok nem értenek, hiszen bennünket meritokráciára (vagy „hosszú nyelv” technika alkalmazására) nevelt a rendszer, nem alanyi jogon osztogatott előjogokra. Nem véletlen ez a viselkedés, hiszen a sorkatonaság hierarchiájában voltak a szivatott kopaszok meg a szivató öregek, és a két kategóriát pusztán a laktanyában eltöltött idő mennyisége különböztette meg egymástól.

A fiatalság ezerszer hasznosabb módon fektetheti be az idejét, mint a katonaság. A tanulás és a szellemi teljesítmény mára összehasonlíthatatlanul magasabb presztízzsel bír, mint a fizikai erő. Ugyanakkor azzal is egyetérthetünk, hogy a mai ifjak testileg valóban tunyábbak és talán lustábbak is, mint a korábbi generációk, pedig a teljes egészséghez a fizikai fittség is hozzátartozik, nem csupán az agyonhangoztatott mentálhigiéné. Pusztán az izomzat fejlődéséért viszont teljesen felesleges egy embert évekre elszakítani a családjától, hadászati célból sincs semmi előnye, hiszen visszaemlékezések tömegei szólnak az elégtelen felszerelésről, a teljes kiképzés ideje alatt kilőtt 3 darab töltényről. Ha mindenképp szükségszerű önvédelemre tanítani a fiatalokat, azt tegyék meg egy megfelelően intenzív kurzussal, ahol a hadászati szempontból fontos eszközök használata és az alapvető túlélési praktikák alkalmazását tanítanák meg mondjuk egy nyári tábor alatt, hasonlóan az egyébként önszerveződő alapon működő védekezési gyakorlatokhoz a természeti katasztrófák által potenciálisan sújtott területeken.

Sajnos, ha a közvetlen környezetemet vizsgálom, kizárólag azok tekintenek vissza könnyes nosztalgiával a sorkatonaságra, akiknek azóta sem adott nagyobb élményt az élet. Nem szabad haragudni rájuk, amiért élménydúsabb közösségi programokra nem futotta részükről, hiszen a szocialista szellem a teljes kultúrában magában hordozta a tartalmatlanságot és az esztétika hiányát. Ez a belső üresség pedig nyilván a mai, ingerekkel bőségesen elárasztott fiatalsággal szembeni ellenérzésekre predesztinálja az öregeket. Nem kell aggódni, hiszen saját korosztályomnak is megvannak a maga válságai, kitermeli magából a semmirekellőket, naplopókat, szerencsétleneket és szélhámosokat, nekünk is hordozni kell a magunk keresztjét, csak most a világtörténelemben először a saját keresztünk teljesen más formát ölt, mint az évszázadokon át háborúk pokla közt őrlődő társadalom. Ezek az idősebbek által meg nem értett változások természetszerűen szülik az irigységet és a megvetést, mint minden olyan jelenség, melyek feldolgozása bizonyos intellektuális felkészültséget és értelmi szintet kíván.

Post Author: Wastrel

Wastrel
Az Y generáció tagjaként rendesen szítom a feszültséget bolygónk többi korcsoportjával szemben. Tipikusan az a fajta férfi vagyok, akinek a véleménye különbözik az emberiség 99,9%-ától, és ezt büszkén vállalja. Megrögzötten kreatív elme vagyok, mindenben azt nézem, mi a rossz és hogyan lehetne javítani rajta. Nincs, aki felettem álljon, mert múltbéli főnökeimet már mind szanatóriumban kezelik. Tükör vagyok az ismerőseim számára, ugyanúgy bánok velük, ahogy ők is velem, nem véletlen, hogy sokszor megutálnak. :) Kortársaimmal ellentétben én mindig a jövőben élek, és világuralmi terveim megvalósításán dolgozom. A legideálisabb határidő a feladataim elvégzésére mindig a holnap, a legideálisabb alvásidő pedig a még öt perc. Sokminden van már a rovásomon, 5 éven keresztül tevékenykedtem különböző PC-s játékmagazinoknál, 2 éven át voltam játékfejlesztő és lassan tíz éve hobbi DJ-ként is működöm, bár ugyanennyi ideje tervezek világsztárrá válni. :) Számomra kreativitásom és kitűzött céljaimhoz való görcsös ragaszkodásom megélése sokkal fontosabb minden másnál, képtelen vagyok kompromisszumot kötni, csakazértis nappal alszom és csakazértsem vagyok hajlandó belógatni a kezemet a cégvilág húsdarálójába. Nem izgat az előrelépés meg a szakmai fejlődés, amit akarok, úgyis elérek anélkül, hogy bájgúnárkodnom kelljen hozzá. A szélsőségek embere vagyok: sok tekintetben végletesen konzervatív, más tekintetben liberális. Nem ragaszkodom a hagyományos nemi szerepekhez, úgyis hatékonyabban takarítok nálad, és finomabbat főzök. :) Ne állj az utamba, ne akarj megváltoztatni. Sokan megpróbálták, nem véletlen, hogy mostanra már nincsenek közöttünk. De ha támogatsz, és mellettem állsz a rosszban is, azt meghálálom.
f Facebook
0 megosztás


61
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
18 Egyéni hozzászólás
43 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
24 Hozzászólások szerzői
wittukindDániel SinkóBaltonOldm4ntibor Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Reszet Elek
Újságíró

A fegyveres-csajos képek mondanivalóját nem teljesen értem…

Koriander
Olvasó
Koriander

ez ilyen valódi egyenlôsèges dolog lehet, a pèniszirigy lènyem mást gondol.

amùgy a sorkatonaság szerintem is a szoci formàjàban elèg egy elcseszett alkotàs volt.
viszont anno nekünk voltak ilyen normatívák (futás, ugrás, erôgyaksi, úszàs ès lègpuskàval lövès, gàzmaszkban futkàrozàs :/) visszagondolva elèg vicces volt, fittek voltunk és nyurgák. Futásból aranyfokozatú GTO (готов труду и обороне ) jelvényem van vhol.

Reszet Elek
Újságíró

Ez középiskolában Magyarországon is volt. Honvédelmi ismeretek órát is tartottak, meg egy napon (talán fegyveres erők napján – mert olyan is volt) kispuska lövészet, (kamu)gránátdobás stb voltak.

hgyi
Szerkesztő

Általános iskolás koromban, a nyári táborban (is) volt honvédelmi nap. Mivel közel volt Kecskemét, jöttek onnan katonák – tankot is hoztak. Volt sorverseny. Ott szó szerint taroltam. A verseny része volt az öltözködés is. Fel kellett venni vegyvédelmi ruhát, meg gázmaszkot. Hát, egyiket sem 158 cm-re és 45 kg-ra tervezték… :o)) Nagyjából semmit sem láttam, sok levegő sem jött, és a ruha is mindenhol lelógott rólam. Na és még valami puskafélét is a kezembe nyomtak, hogy fussak azzal. Az valami nekem túlméretes puska volt és a nehéz ruhában, félig vakon nem láttam, merre nincs ember és még a nehéz vasszerkezettel a két kezemben meg is kellett fordulnom – amiben segített az egyik kiskatona. Így többet pördültem, mint amennyit kellett volna és a körülöttem állókat khm… hát lekaszáltam. :o))
Viszont a tankba pillanatok alatt be tudtam mászni – már úgy vegyvédelmi ruha és gázmaszk nélkül. :o))

Koriander
Olvasó
Koriander

évi egy nyilván komolytalan.

egyébként a “gázmaszkos” edzés manapság az elevation training, akár pilateshez is:-)

https://www.youtube.com/watch?v=04cXLklCgpk

Reszet Elek
Újságíró

Ez hatalmas faszság! Az emberek már minden baromságra vevők lennének?

Rokapapa
Újságíró

Érdekes téma bár eléggé értelmetlennek tartom.

Egyrészt az eltunyult “férfi” társadalomnak csak kis részére lenne építő hatása míg a többség inkább csak kiakarná húzni az idejét. Viszont társadalmilag totális katasztrófához vezetne ha nem történik jelentős átalakulás. A férfiak a sorkatonaságnak hála egzisztenciálisan behozhatatlan hátrányba kerülnének a nőkkel szemben ami gyakorlatilag lehetetlenné tenné a tényleges, már így is részrehajló egyenjogúságot.

Tény, hogy a mai fiatalok neveletlenek és tiszteletlenek mindenkivel és mindennel szemben de ennek nem a sorkatonai szolgálat eltörlése az oka. A fiatalok elkorcsosulásáról közvetlenül a nők a felelősek mivel ők azok akik elhanyagolják anyai kötelességeiket. Mára elfogadott fogalommá vált, hogy az anyaság egyenlő a gyerek szüléssel. Attól még nem lesz egyetlen nő sem anya az én szememben ha szül. Anyának nevezni csak azokat lehet akik tisztességgel gondoskodnak a gyermekeik testi és lelki fejlődéséről. Ezzel szemben ma a nők szülnek és mielőbb lepasszolják a gyerekeiket az államnak. Figyelembe véve például a mai általános iskolai rendet gyakorlatilag a gyerekek közösségben és nem családban nőnek  fel hisz naponta alig 2-3 órát vannak családi közegben.

A fiatalság elkorcsosulásáról közvetetten a férfiak is felelősek hisz ők adták meg a nőknek azon jogokat amikkel most visszaélnek és még ma is támogatják a nők növekvő jogait,

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Rustem
Olvasó
Rustem

Nézegetem a hozászólásaitokat mint keresztény hitü ember, a változatus témájú cikkekhez, még így is eléggé elképesztő, hogy egy alapvetőjében férfiaknak szánt oldalon mennyi nő is böngészik és kommentel :) Ami egyébként nem rossz, talán tanulságot vesznek. Ugy gondoltam én is hozzászólok, az UFO, aki barátai szerint egy másik világból származik. :D Nos, meglehet… Node akkor had’ beszéljek a Nőkröl. Leszögezem: Szigorúan Hímsoviniszta vagyok! Akinek nem tetszik ne olvassa el és ne kötekedjen. :)

Mint tudjuk, a világunk két fontos jelenségen gördül, az egyik az ok, a másik pedig az okozat avagy hatás-ellenhatás  „ki mint vet, úgy arat”-szól a népszerü közmondás. Ábrázoljuk ezt egy közérthető példával. Ha például túl sok csokit és cukrot eszel, meghízol és kirohadnak a fogaid ugye.  Ez a természetes okozata, vagy következménye a túlzott édességbevitelnek ugye.  Világos, hogy ha nem akarod mindezeket a számodra káros következményeket elvenni, mértékletesnek kell lenned, a mérték pedig egészség és ez rögtön egyfajta Törvényt feltételez a csokoládé és cukorfogyasztás terén, amit ha betartasz mentesülsz minden káros következménytől.

Nos ez a fajta rendszer, mint ami az édességet illeti ugyanúgy müködik az élet valamennyi területén. Minden törvény alapján müködik atapasztalataink alapján, az egész univerzum és benne Te is, ha megszeged ezt a törvényt vagy  mégis követed, automatikusan negativ  vagy pozitiv okozatokkeletkeznek. Van annyi intelligenciád, hogy megérezd ha valami nincs rendjén, ha valami törvénytelen és ezt te is tudod. Nos, nem akarok egészségügyi kiselőadást tartani, ez csak bevezetője volt annak, amiről igazából beszélni akarok.

Nem kevesebbet állítok kérlekszépen, mint azt, hogy napjaink Nője Törvénytelen Életmódot folytat és ennek számos káros okozata keletkezett és keletkezik folyamatosan, ami végül is a jelenleg ismert nyugati civilizáció totális megsemmisüléséhez fog vezetni….

Ez a szomorú vég a femnisták ősanyjaival -az úgynevezettt szüfrazsettekkel vette kezdetét. A Régi –egyébként kiválóan müködő családi modell-ami nagyjából a Teremtés óta lett eleve rendelve-nekik köszönhetően kezdett erőteljesen romlásnak indulni. A Nő, aki a biologiai törvényei szerint is Nő és Anya,  fellázadt a Férfi  és kiváltságai ellen, a Férfiak poziciójára kezdett vágyakozni, mint ama Luciferus Isten mennyei trónusa után. Kiharcolta magának azt a jogot, hogy a természete szerint, kénye kedve szerint élhet és olyan jogokat élvezhet mint a Férfi, ugyanazokat a poziciokat is töltheti be.  Háborújának kezdete volt, hogy a puritán öltözködést felváltotta sokkal lengébb és a testét kevésbé takaró kollekciókra, igy a korábban visszafogott szexualitása sohasem látott mértékben növekedett, aminek hatására a Férfiak megbolondultak. Ez volt a győzelmének kulcsa, a szexualitás. Nagy segitségére volt a Darwini elmélet, ami azt tanitja, hogy majmok avagy ösztönlények vagyunk voltaképpen, nem pedig Isten képmása és hasonlósága. Ettől a pillanattól kezdve a Férfi isteni intelligenciája és értelme kezdett lealacsonyodni, szexuális éhsége pedig növekedni-így válhatott kiváló szolgájává a nőnek. A Homoszexualitás is voltaképpen a Feministáknak köszönhetően vívhatta ki szabadságát és épülhetett be a civilizációnkba, mivel a Nőnek mindig is szüksége volt egy jó barátra, aki  nem akar többet, csak megérteni őt és a vállán sirhatja ki minden bánatát.

A Természet rendje tehát felborult. Mint korábban emlitettem, mindennek oka és okozata volt és van. Számos más negativ következménye lett ennek a világfelfordulásnak, amit a feminista nő müvelt a hiúságával és paráznaságával.  Az első legfőbb csapás volt, a legalapvetőbb elem, a család megromlása és felbomlása. A büntetlen bujaság és a paráznaság révén divatossá vált a több párkapcsolatban való élés, a felelőtlen szexuális élet, ez pedig magával vonta a biológiai és genetikai következményeket is. Második csapásként a tásadalmakban megnövekedett a lelkileg és testileg beteg  és torzszülött utódok száma. Soha sem látott mértékben növekedett  a drogozás, az öngyilkosságok és egyéb agresszív  szexuális bünözések aránya is. Megteltek a kórházak és a szociális otthonok, elmegyógyintézetek.A Férfiak az uralkodó feminista filozófia terrorja miatt kezdtek elnőiesedni a lányok pedig elférfiasodni.  Totális zürzavar van tehát a két nem fejében. A nők nem tekintik férfiaknak a férfiakat és fordítva a férfiak is csalódnak a nőkben. Bajra-baj, káoszra káosz.

No már most, miért állítottam azt, hogy közel van a civilizáció vége mindezeknek következtében?

Világos, ugyanis már a spájzban vannak a „tradicionális” álltalunk barbároknak titulált  muzulmán vallású társadalmak, és nagyon dühösek, mert a Nyugatiak kezdik őket és családjukat mégjobban nyomorgatni a kőolajért és egyéb más anyagi javakért, ami fenntartja civilizációnkat. Természetszerüen Háború lesz. Nomármost egy olyan társadalom, ahol életképtelen, elnőiesedett férfiak vannak, hogy tudja majd magát megvédeni a Valódi és original Férfiaktól, akik megőrizték az isteni rendet a társaadalmaikban és családjukban, ahol a Nő még mindíg Anya?Szerintem sehogyse… Máris mutatkoznak az erre vonatkozó jelek, a  nyugati nők és a férfiak szemében a egyre vonzóbbá kezdenek válni a közelkeletiek és ázsiaiak, a párkapcsolati statisztikák erőteljesen arra utalnak, hogy egyre több nő és férfi köt párkapcsolatot  más kultúrabeliekkel, az esetek többségében muzulmánokkal. Amellett, hogy a kultura felbomlik, saját maguk lesznek azok, akik kinyitják a Szultán és szövetségesei előtt a város kapuját és az a világvégét is jelenti egyben.

Végső tanulság tehát az, hogy igenis fontos nekünk férfiaknak és nőknek jó erkölccsel és felelősséggel élni, ugy szemlélni a világunkat és tudomásul kell vennünk, hogy a régi út a járható és kitaposott út-mert annak eredete a Csillagos égből volt. A romlást ugyan véleményem szerint sajnos már késő megállítani, de egyes emberek még megóvhatják magukat, mérsékelhetik a társadalmi romlottságot és példát mutathatnak a többieknek, nem utolsó sorban saját gyermekeiknek és az eljövendő koroknak-már ha lesz. Ez az amiben én erősen kételkedem…

DennisVT
Újságíró

“ami végül is a jelenleg ismert nyugati civilizáció totális megsemmisüléséhez fog vezetni….”

Hát a Misandry Bubble nagy része neked való olvasmány.

Naooo
Olvasó
Naooo

“és kirohadnak a fogaid ugye”

Semmi köze hozzá, genetika az egész.

“Ez a szomorú vég a femnisták ősanyjaival -az úgynevezettt szüfrazsettekkel vette kezdetét.”

Mennyivel egyszerűbb lett volna őket simán lekaszabolni, most nem lenne ez.

“saját maguk lesznek azok, akik kinyitják a Szultán és szövetségesei előtt a város kapuját”

Tarkólövés.

Naooo
Olvasó
Naooo

“pl a Krav-Maga divatos manapság”

Zsidó baromság.

Big G.
Újságíró

Azért lássuk be, ez a katonásdi nem túl bonyolult kérdés.

1. Társadalmi szinten: ha már honvédséget tartunk fenn, akkor az legyen minél olcsóbb és minél hatékonyabb. A profi hadsereg SOKKAL költséghatékonyabb, mint a sorkatonai szolgálatból verbuvált amatőr csapat.

2. Az egyén szintjén három olyan készségcsoport létezik, melyeket a besorozás fejleszthet:

A) fegyverkezelés, honvédelmi ismeretek – Ki a fenét érdekel? Cipőt sem tudok készíteni és tévét sem javítok. Mindenki foglalkozzon azzal, amiben profi, s amiben örömét leli. Ha háború lesz, úgyis elpusztulunk mindannyian.

B) Önvédelem, erőnlét – El lehet menni karatézni vagy öklözni. És legyen TÉNYLEG minden nap testnevelés a suliban. Ezekhez sem kell bevonulni.

C) Mentális készségek: tisztelet, alázat, önfegyelem, kitartás – Tény, hogy a társadalom egy jelentős szegmense sosem fogja elsajátítani ezeket az erényeket, s elvileg a katonaság erre alkalmat adna. De miért kell ezért szopatni a többieket? Ráadásul ez is csak egy elvi lehetőség, a gyakorlatban szart sem ért.

Összefoglalva: az égvilágon semmi értelme a sorkatonai szolgálatnak. Páran megmagyarázhatatlan nosztalgiát éreznek. Apám is mellette van, de még soha egyetlen értelmes érvet sem sikerült megfogalmaznia ennek kapcsán.

hunbagira
Újságíró

“A) fegyverkezelés, honvédelmi ismeretek – Ki a fenét érdekel? Cipőt sem tudok készíteni és tévét sem javítok. Mindenki foglalkozzon azzal, amiben profi, s amiben örömét leli. Ha háború lesz, úgyis elpusztulunk mindannyian.”

Ha így gondolkoztak volna az őseid már nem magyarul pötyögnél itt….

RedGreg
Újságíró

Így gondolkodtak. Csak Kr.u 896-1920-ig a korszak műszaki, és haditechnikai színvonalán professzionális, világviszonylatban is kimagasló hadsereget tartott fenn az állam. 1920 és 45 között meg az adott megkötések mellett tette ugyanezt.

hunbagira
Újságíró

Egy lószart, az első vh-t is azért buktuk, mert az ellenségeinkhez képest a monarchia- fegyverzeti-infrstruktúrális tekintetben- elmaradt még Szerbiától(!!!) is…

De igaz Mohácsra is a két Hunyadi által kialakított professzionális hds-et szétkergették addigra…

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem ezért, hanem mert mindkét esetben sok volt a belső ellenség. Először a belső ellenséget szükséges likvidálni, addig felesleges bármit is csinálni.

RedGreg
Újságíró

Mondjuk reméltem, hogy 2016-ban már eljutunk odáig, hogy a kommunizmus legnagyobb hazugságai feledésbe merülnek.

Nem drága barátom, a Központi Hatalmak azért vesztették el a háborút, mert a kitörésekor 4-szeres túlerőben volt az ellenség, ami folyamosan nőtt 16-ig. Ehhez képest 18 elején még ők indítottak offenzívát…

Mohács meg. Természetesen azért, véletlenül sem azért, mert a hadvezetés csatát vállalt úgy, hogy a hadsereg fele még ott sem volt, augusztus végén a maximum szeptember közepéig akcióképes török hadsereg ellen, nehézlovassággal egy mocsárban, hátuk mögött Európa egyik legerősebb várával tüzérség nélkül. Ennek semmi köze nem volt hozzá…

hunbagira
Újságíró

“Nem drága barátom, a Központi Hatalmak azért vesztették el a háborút, mert a kitörésekor 4-szeres túlerőben volt az ellenség, ami folyamosan nőtt 16-ig. Ehhez képest 18 elején még ők indítottak offenzívát…”

Ez igaz, de ettől függetlenül tény, hogy osztrák-magyar hadsereg fejlettsége messze elmaradt attól, amit a gazdasága alapján lehetséges lett volna jellemzően ellenségeinknél -köztük az oroszoknál- fordítva volt.

És az kivételesen nem komcsi hazugság, hogy még a szerb hadseregben is nagyobb volt az egy katonára jutó géppuskák és tüzérségi eszközök száma. Hogy ez miért alakult így? Mert a monarchia addigra teljesen szétesett ( ehhez nyilván hozzájárultak az ellenséges titkosszolgálatok míg a monarchia részéről nem történt ellenlépés)….és minden önkormányzattal rendelkező nép-államocska a hadügyi reform szabotálásával zsarolta az uralkodót- köztük a magyar parlament is-. Amiben az akkori komcsik (Galilei kör és tsai) vitték a prímet.

Azt, hogy 1918-ban még a központi hatalmaknak még támadásra is futotta az erejéből….azaz átlag János-Jürgen hősiességének és bátorságának-állhatatosságának  volt köszönhető…nem a fegyverzetnek (etnomazochista-komcsik ilyet nem írnának le :) )

Mohács: Valóban hozzájárult a csata elvesztéséhez a hadvezetés sorozatos hibái. Eleve nem is volt hadvezetés, Tomori döntéseit rendre felülbírálta az uralkodó és csapata, holott elvben Tomori volt a vezér. Így aztán az egész egy félmegoldásokkal teli katyvasszá változott….majd katasztrófává vált.

Amúgy a mocsaras dolgot Tomori erőltette, hogy részenként verhesse meg és/vagy éheztethesse ki a török hadsereget (jó ötlet volt), de király egy döntő csatát akart – nem volt pénz a sereg egyben tartására és a közép-magyarországi birtokosok is jajongtak, hogy az ő birtokuk pusztul a török miatt.

Ettől függetlenül az akkori török hds Európa és Ázsia egyik legjobbja a német-spanyol hds mellett a Fekete Sereg kimúlása után.

Reszet Elek
Újságíró

Ez a szpáhikra mint lovasságra és a janicsárokra mint gyalogságra ill. néhány kisebb számú alakulatra igaz, de a török hadsereg egészére nem.

hunbagira
Újságíró

Ebben tökéletesen igazad van, de az általad említett egységek is 2-szer annyian voltak Mohácsnál mint a magyar hadsereg….

Reszet Elek
Újságíró

Hát igen. Elkúrtuk, nem kicsit, nagyon.

Reszet Elek
Újságíró

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

 

rumospiskóta
Újságíró

Hát jó… elhiszem hogy ekkorát változott a világ.  Elhiszem hogy az állam iránt nem kell tekintélytisztelet, elhiszem hogy a haza mint fogalom halott.. nincsen sem ésszerű, sem gazdasági szükség rá.

Majd kihalnak a volt sorkatonák is, és az utókornak meg fogják magyarázni az akkori idősek hogy ez a világ már nem az erő hanem az értelem mindenhatóságáról szól.

(ha valaki áthallást érez a női hatalom elmélete és az értelem erejének az elmélete között…)   :-)))

hunbagira
Újságíró

Végig olvasva a hsz-ket és a cikket legtöbben azt az érvet hozzák a sorkatonaság ellen, hogy a mai világban nem hatékony. Nah ez a óriási faszság, ugyanis Magyarországnak mint kis országnak soha nem lesz annyi pénze, hogy a nagyokkal versenyezzen. Viszont a nagyok alaptulajdonsága, hogy megeszik a kicsiket. Viszont egy asszimmetrikus háborúban a kicsiknek is van esélye – klasszikus példák: Vietnám, Irak, Afganisztán, Csecsenföld félig meddig-  És egy asszimmetrikus háborúhoz pont sok ember szükséges- de nem agyon gyakoroltatott-, aki használni tudja a lőfegyverereket, össze tud rakni egy bombát, ismeri az alapvető lövésztaktikát, képes likvidálni az árulókat…szóval az “üss és fuss” eljáráshoz elegendő a tudása….mert több nem is kell.

Proli
Olvasó
Proli

Amúgy az alapötlet jó, mondjuk én még olyanról nem hallottam, hogy egy ország hadserege asszimetrikus hadviselést alkalmazott volna.

hunbagira
Újságíró

Koreai háború USA vs Kína….

A Kínai hadsereg a klasszikus asszimetrikus-gerilla eszközöket alkalmazta…..nem áttörte az amerikai frontvonalat, hanem átszivárgott rajta és hátbatámadta azt.

Vietnámi háború…

Észak-Vietnám vs USA a “Tet” offenzívában nem támadta szembe az észak-vietnámi hds a U.S Armyt, hanem kb ugyanazt tette mint Kína Koreában…

RedGreg
Újságíró

1956…

ulomenen
Olvasó

Legjobb tudomásom szerint a beavatás kizárólag a fiúkból férfivá válás rítusa, tehát csak a férfiak sajátja. A beavatás arról szól, hogy ki kell bírni. Semmi más funkciója nincs, csak ki kell bírni a feladatokat, fájdalmat, az egész mindenséget. Ha valaki kibírja, akkor tekinthető  a csoport teljes jogú tagjának, a férfiközösség teljes jogú tagjának. Ha nem bírja ki- így járt. A sorkatonai szolgálat talán tekinthető a beavatás modern kori megfelelőjének.

hunbagira
Újságíró

Ez így is volt. Régen ki is mondták, hogy csak az legény házasodhatott aki megjárta a hadsereget…..

hunbagira
Újságíró

Illetve egy valódi sorKATONASÁGRA valóban szükség lenne, ahol  legalább megsportoltatják a totálisan eltunyult fiatalságot és valami minimális férfiasságot beléjük vernek….és a leghülyébbeknek adnak valami alapszakmát- ahogy régen volt- biztonsági őr, sofőr, alpinista…..stb

hunbagira
Újságíró

Félig vagy teljesen civilben lévő csecsen parasztemberek/népfelkelők verik szét az orosz páncélosokat Groznijban…

https://www.youtube.com/watch?v=Odv0DOmuw4s

inorad
Olvasó
inorad

A sorkatonaság nagy faszság.

Először is. Aki ellenzi a sorkatonaságot, az általában sajnos nagyon gyenge, nem megfelelő érveket hoz. Például hogy “a sorozás utolsó éveiben/az én időmben már értelmetlen volt az egész” vagy “attól nem tanulnak meg viselkedni a fiúk” vagy “ma már a technika fontosabb, mint a katonák létszáma” stb. Ebben a cikkben vagy a hozzászólások között is látni néhány ezekhez hasonló gyenge érvelést. Az igaz, hogy valódi érvek, csak gyengék.

A főbb okok, amiért a sorkatonaságot nem szabad bevezetni:

Először is. Az, hogy az ember mihez kezd az életével, azt csak és kizárólag ő döntheti el. Nem a társadalom, nem a kormány, hanem az egyén. A másik meg hogy baromság, hogy a férfiakat soroznák be. Sorozzák a nőket! A femináciknak pedig nem a vezető állásokba, hanem a katonaságba kéne női kvótát követelniük, valamint hogy a nők is hadkötelesek legyenek, és ha sorozásra kerül a sor, akkor a besorozottak 50%-a nő legyen! (Gyengébbek kedvéért: igen, én azt támogatom, hogy ne legyen sorozás senkinek, de ha mégis soroznának, akkor a nőket is sorozzák ugyanolyan arányban.)

Tehát nehogy már én menjek harcolni, csak mert én fasszal születtem, a felső elit meg háborút akar, közben a nők otthon szórakoznak. Az 100%, hogy ha sorozásra kerül a sor, akkor én dezertálok, elmenekülök. Igazi férfi így tesz. Csak a csicskák vonulnak be. Ráadásul ez a férfigyűlölő társadalom (az egész nyugati társadalom) nem érdemli meg, hogy a férfiak harcoljanak érte.

Szóval ezért nem kell sorkatonaság. Nem azért, “mer’ a szocializmusban nemvót értelme”.

Reszet Elek
Újságíró

“hogy az ember mihez kezd az életével, azt csak és kizárólag ő döntheti el” – Bárcsak így lenne…

Ha lenne hadkötelezettség egyértelműen 50%-os kvóta kellene és bizonyos köztisztviselői pozíciókat sem lehetne beölteni sorkatonai szolgálat nélkül. Ez igaz lenne a megválaszthatóságra is, akár önkormányzatokról, akár országgyűlésről lennne szó.

“Ráadásul ez a férfigyűlölő társadalom (az egész nyugati társadalom) nem érdemli meg, hogy a férfiak harcoljanak érte.” – Egy jó hadseregben legalább megtanulnál ölni, amire nemsokára úgyis szükséged lesz.

lucius93
Olvasó
lucius93

régen a férfiakból harcosokat neveltek….ma mik a férfiak ? nők szolgái..(90%-BAN)

RedGreg
Újságíró

<<<Az 100%, hogy ha sorozásra kerül a sor, akkor én dezertálok, elmenekülök. Igazi férfi így tesz. Csak a csicskák vonulnak be.>>>

Én is gyáva vagyok, de legalább nem gyártok rá ideológiát… Tudod, jelenleg, ha soroznak nem a nők miatt fognak. Még csak nem is az ő érdekükben. Azért fognak, mert élet és halál kérdése lesz a dolog. És hogy is mondjam: “A legnemesebb küldetés, amit egy ember csak maára vállalhat, az, hogy készen áll halandó testét pajzsként szeretett hazája és a háború vigasztalan pusztítása közé állítani”

hunbagira
Újságíró

“Tehát nehogy már én menjek harcolni, csak mert én fasszal születtem, a felső elit meg háborút akar, közben a nők otthon szórakoznak.”

Ebben van igazság, viszont….az országban bevonuló ellenséges hadsereg a te életteredet fogja elvenni nem a háborút kirobbantó “felső elitét”…..

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

Hadi szempontból kevés haszna lenne a sorkatonaságnak. Megnézhetjük, mire mennénk Kalasnyikovokkal meg a néhány, dísznek való T-72-esünkkel a negyedik generációs vadászbombázók vagy akár egy ruszki páncélosdandár ellen. Nálunk még az sem menne, mint amit Vietnámban műveltek a helyiek – “aszimmetrikus” meg gerillahadviselés? Hogyan? Bevonul a zászlóalj a gulyáságyúkkal a gemenci erdőbe vagy a Bükkbe, és néha le-lecsap, hogy kifossza a Tescót?

Szerintem baromság, hogy a sorkatonai szolgálat “férfivá nevel'” valakit. Akit otthon, két évtized alatt nem sikerült férfivá nevelni a szülőknek, családnak, tanároknak, az majd pont egy-másfél-két év folyosópucolás, bakancstisztítás és az AK-47-essel való puffogtatás után válik alfahímmé?

Nézzünk végig azokon a generációkon, amelyek lehúztak akár két évet a seregben! Rossz fizikai kondícióban lévő, elhanyagolt férfiak ugyanúgy vannak köztük, mint az őket követő generációkban.

hunbagira
Újságíró

Nálunk még az sem menne, mint amit Vietnámban műveltek a helyiek – “aszimmetrikus” meg gerillahadviselés? Hogyan? Bevonul a zászlóalj a gulyáságyúkkal a gemenci erdőbe vagy a Bükkbe, és néha le-lecsap, hogy kifossza a Tescót?

Miért ne működne? Ha máshol igen? Vagy azt akarod mondani, hogy magyar népesség többsége, hozzádhasonló ványadt-gyáva takony, aki még ráadásul ideológiát is gyárt erre…ahelyett, hogy annyi férfiasság maradt volna benne legalább, hogy bevallaná,” szar vagyok ezért nem csinálnám”….

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

“Miért ne működne?” – te tényleg ennyire nem vagy képben, mi a különbség több tízezer négyzetkilométer dzsungel és ötmillió potenciális gerilla vs. Magyarország között?

Nem, továbbá nem vagyok hozzád hasonló, komplexusokkal teli, látens homokos wannabe-rambó sem, akit titokban izgat, hogy egy csomó fiú közt zuhanyozhatna a laktanyában, és aki összekeveri a Call of Dutyt a valósággal.

Ismerek én épp elég sörhasú militáns pöcsfejet, akinek már az is kihívás, ha fel kell mennie a harmadik emeletre, szóval te ne papolj nekem a férfiasságról, rendben?

hunbagira
Újságíró

Irakban-Afganisztánban-Csecsenföldön-Észak Írországban stbstb milyen dzsungel van okoska…Lehet sekélyes a földrajz tudomásom, de nem igazán az eső/monszunerdők jutnak eszembe eme országokról-területekről…:D

“Nem, továbbá nem vagyok hozzád hasonló, komplexusokkal teli, látens homokos wannabe-rambó sem, akit titokban izgat, hogy egy csomó fiú közt zuhanyozhatna a laktanyában, és aki összekeveri a Call of Dutyt a valósággal.”

Mi az okoska átmentél feministába? :D Jelzőid egyike sem igaz rám …nagyon nem….Én viszont a hsz-ed alapján gondolom rólad azt amit…:) Ez a különbség….

Reszet Elek
Újságíró

A városi környezet ideális környezet a gerilla hadviseléshez, szóval nemhogy dzsungel, de még nehezen járható hegységek sem kellenek.

hunbagira
Újságíró

Pontosan…

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

’56-ban minden hősiesség ellenére meddig sikerült tartani Budapestet?

Reszet Elek
Újságíró

’56-ban semmiféle gerilla hadviselésről nem volt szó. Ott a támadókhoz képest egy létszámában, fegyverzetében és kiképzésében is messze alulmaradó jobbára irreguláris csoportosulás próbált védekezni hagyományos katonai módon.

Gerilla hadviselés az lett volna, ha minden ellenállás nélkül engedik elfoglalni a várost, majd a megszálló csapatokat és az azokat kiszolgáló infrastruktúrát támadják, zaklatják meglepetésszerűen kisebb (alkalmanként nagyobb) csoportokban, a várost és a civil lakosságot rejtőzködésre, álcára felhasználva.

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

Észak-Írországban gerilla-hadviselés? :D Az IRA terrorszervezet, a robbantgatás meg nem gerillaharc, te szegény szerencsétlen Medal Of Honor-fan. Irakot meg Afganisztánt Magyarországhoz hasonlítani hadászati szempontból, gratulálok… Az afganisztáni hegyvidékekről vagy a hazánknál négy és félszer nagyobb, nehezen járhat terepekkel teli, rossz infrastruktúrájú Irakról neked Budapest vagy Kiskunbüdöske jut eszedbe?

“Én viszont a hsz-ed alapján gondolom rólad azt amit…:) Ez a különbség….” – miért, én szerinted mi alapján, te ostoba? Telepátia útján? Szerintem hagyd, mert belekeveredsz, mint majom a házicérnába. Ismerem a fajtádat, homo frustratus.

kz
Olvasó
kz

Vagy azt akarod mondani, hogy magyar népesség többsége, hozzádhasonló ványadt-gyáva takony, aki még ráadásul ideológiát is gyárt erre…ahelyett, hogy annyi férfiasság maradt volna benne legalább, hogy bevallaná,” szar vagyok ezért nem csinálnám”….

Nem feltétlenül azért mert szar vagyok. hanem inkább, mert nem vagyok balek. Hagyjuk már ezt a férfiasság, alfáskodás, legyél jó “hím” dolgot. Csak azért mert neked ott a saját, hülye egód, nem kell a “lúzerek” életét is megnehezíteni. Ez a neomaszkulinitás cucc ugyanez a full szánalom.

hunbagira
Újságíró

“Nézzünk végig azokon a generációkon, amelyek lehúztak akár két évet a seregben! Rossz fizikai kondícióban lévő, elhanyagolt férfiak ugyanúgy vannak köztük, mint az őket követő generációkban.”

Maradjunk annyiban, hogy erősen függ a hadseregtől és alakulatoktól…..:)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

tibor
Olvasó
tibor

Másfél évig + 45 nap tarcsi tsz. voltam Brezsnyev halála (+lengyel események) után szolgáltam mint a légierőt kiszolgáló hadtáp.rep-és-gk.üzás nem volt unatkozni időnk , én sem látom értelmét a fiatalok idejével való szórakozásra. A nevelőhatást talán úgy fogalmaznám meg hamarosan tudni fogod a feladataidat, dolgaidat pillanatok alatt rendberakni (néha csak látszatra). Csatlakozom a kritikusokhoz szerintem elég legfeljebb 3 hónap alapkiképzés +3 hó valamelyik specializált haderőnem kiszolgálását betanulni, de naponta elemezni az erőnlét javulását , pszichikai állapotot stb. erre a 3 max. 6 hónapra extra juttatást a jelöltekre, így nem kéne sorozni ha híre megy a normális bánásmódnak és jó jövedelemnek önként jelentkeznek majd, így kéne kialakítani egy ütőképes haderőt.      Idézet : ” Ha békét akarsz, készülj a háborúra, mondták a rómaiak. Míg betartották ezt a szabályt, verhetetlenek voltak. Ma is fontos fölkészülni a nemzet erőforrásainak mozgósítására. Túl késő erről akkor gondolkodni, mikor az ellenség a kapuk előtt áll: az Egyesült Államokban úgy oldják meg, hogy a fegyveres erők aktív alakulatait minimum hároméves szolgálatot vállaló önkéntesek alkotják. A kiképzés folyamatos, az alakulatok állandó harckészültségben vannak, felszerelésük állapota, harcra foghatóságuk színvonala lehetővé teszi azonnali bevetésüket. A tartalékos és nemzetőrségi egységek harcra foghatósága elméletileg alig marad el ettől. Svájc egy egészen más megoldást választott: minden 18 év fölötti férfi évente köteles bizonyos időre katonai szolgálatra bevonulni. A sorozás, kiképzés, tartalékosok mozgósítása és továbbképzése folyamatos, de a megkövetelt szolgálati idő meglehetősen mérsékelt: a három hónap alapkiképzés után közlegények évente kb. 10 napot, ezredesek átlag évi 50-et szolgálnak (de aki tehernek érzi a szolgálatot, visszautasíthatja az előléptetést). A hivatásos állomány létszáma alig 3000 fő, de minősített helyzetben Svájc 72 óra alatt 650 ezer fős (nem elírás, valóban hetvenkét óra és hatszázötvenezer fő) jól fölszerelt, jól fölkészült, harcra fogható hadsereget tud mozgósítani!  “

Oldm4n
Olvasó
Oldm4n

Krav maga divatos? A szellemisége – Hogyan szaladj el a lehető leggyorsabban, a lehető legmesszebbre… hát… én Kali Silatot tanulok. Van egy mozgássorozat, medvekarommal átvágom a térdinakat, visszafordul, nyakvágás, medvekarom a szembe és a koponyának támasztva csípődobással a földre viszem. Azért csak az egyik szemét szúrom ki, hogy lássa a másikkal, ahogy elfolyik a vére. Ez valódi harc, ennek megfelelő szellemiséggel. A krav maga sosem volt az.

Ami a katonaságot illeti – Voltam sorkatona, határőrként megjártam a déli háborús frontot. Többször lőttek át a határon a (kurva) szerbek. Féltünk. De katonák voltunk, együttműködtünk, ismeretlenül és a tűzbe mentünk egymásért. És ha kell, meghalunk a hazánkért. Semmi mással nem lehet ilyen köteléket kovácsolni ismeretlenek között. Úgy hívtak minket – BAJTÁRS. (érted???)

Megtanultunk engedelmeskedni, fegyelmezettek és fittek voltunk, hála a gyűlöletes ételnek és a gyűlöletes tornának, az állandó mozgásnak.

Azonban leszerelés után már nem dobáltam szét a ruháimat a szobában és azóta sem dobálom szét. Harminc éve már. Megadom a szükséges -nem több és nem kevesebb!- tiszteletet másoknak. Azóta van bennem tartás. Nem szertelenkedem. Mit tanított nekem a sereg? FEGYELMET. Szükség lenne rá.

Balton
Olvasó
Balton

http://szubjektiv.reblog.hu/fem

Már a kislányok is katonák akrnak lenni ám, remélem liarka hamarost soroznak téged, nem pedig sorosoznak.

Dániel Sinkó
Olvasó

Régebbi téma, csak én vagyok új. A cikkes hozzászólásokban írta valaki, hogy a szülő dolga elsősorban a fiúgyermekük férfivá nevelése. Én azzal értek egyet és még hozzá tenném, hogy a szülői jelenlétet, lelkiismeretességet és értő szeretetet és nevelést, atyai/anyai pofonokat (ahol, akkor és amikor annak helye van) tennék kötelezővé, ha már nagyon kötelezővé kellene tenni valamit.
Nem, nem voltam katona, de a fegyver használatot leszámítva mindent tudtam, amit egy sztorizgató békeidős katonától elvárható volt és veri rá a nyálát. Javítson ki aki képben van, de erősen kétlem, hogy egy ilyen sztorizgató ember a kis 1-3 év alatt leadott 9 lövésével, felmosásával és krumplipucolásával meg tudná védeni az országot vagy annak érdekeit hasonszőrűen képzett társaival az ország határain belül vagy azon kívül. Írtam, hogy azt tudtam/tudom, mint ők. Ennek alapján arra hajlok, hogy nem. Ha az az 1-3 év arról szól, hogy közelharc, erőnlét, lövész kiképzés, túlélési ismeretek, hadgyakorlatok, akkor azt mondom van értelme és funkcionális dolognak tartanám, de így teljesen felesleges. Akinek neveletlen a kölke az nevelje meg, ha ő maga az, akkor reklamáljon a szüleinél az elmaradt tockosaiért, ne másokat akarjon évekre szopóágra küldeni.
Még egy dolog hasznos volna, annak szempontjából, hogy fiú ól férfit, lányból nőt, emberszabásúból igazi emberek legyenek nevelve…. meg kéne fordulni a lovon, vissza arccal, ahogy régen ültünk, azokban az időkben, mikor még az erkölcsből vezettük le a jogot és nem fordítva. Mert azzal, hogy a jogból vezetjük le az erkölcsöt, a “törvénytisztelő polgár” jelentése gyakran azt jelenti “csaló/erkölcstelen/hazug/bunkó/söpredék”. Ez nélkül vergődhet mindenki, ahogyan akar, de ember nem lesz több, csak ilyen törvénytisztelő polgár.

wittukind
Olvasó
wittukind

Sinkó Dániel kartárs! azt irod hogy “minent tudtam, amit egy sztorizgató békedidős katonától elvárható volt és veri rá a nyálát”- nem akarlak kijavitani, legyen ez a te megbélésed hogy férfibb vagy.. vagy akármi…számomra, itt, abban a renszerben a katonaság annyi mindenre felkészitett amit még Kundera sem tapasztalt abban az első “regényében”-ura şi la gară, pulelor!!