Férfihang.hu
0 megosztás

Tiltakozunk az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az apák társadalmi érdekeit sértő kampánya ellen

Az UNICEF már korábban is tanúbizonyságát adta, hogy társadalompolitikája a radikális feminizmus és a nemi szeparatizmus alapjain áll; azonban az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány nem régen napvilágot látott akciója különösen sokakból váltott ki ellenérzést. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a sajtóorgánumoknak, civilszervezetnek és magánszemélyeknek, akik felismerve az apák és férfiak társadalmi megbecsülésének fontosságát egyöntetűen szólaltak fel az apaellenes, férfiellenes propaganda megállításáért és saját fellépésükkel is inspirálták az alábbi petíció létrejöttét. Bízunk benne, hogy együttes erővel sikeresen léphetünk fel az UNICEF lelkiismeretlen kampányával szemben.

Kérjük, hogy kezdeményezésünket Ön is támogassa aláírásával, amit erre a linkre kattintva tehet meg.

 

unicef-lucaAz UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány egy százalékos adománygyűjtő kampányfilmjei a közvélemény, a társadalom széles rétegeinek megrökönyödését váltották ki. Apajogi szervezetek, férfijogi szervezetek és a média munkatársai egyaránt aggodalmukat és tiltakozásukat fejezték ki a filmek apaellenes, férfiellenes üzenete miatt. A kampányfilmeket kritikusan szemlélő apák és férfiak társadalmi megbecsülésük szándékos csorbítására alkalmas üzenetnek tekintik, hogy a filmekben a családi erőszaktevőt minden esetben apák személyesítik meg.  A családon belüli erőszak elleni fellépés és a tevékenység anyagi hátterének biztosításához szükséges adománygyűjtés korántsem teszi szükségessé, hogy egyúttal apaellenes propagandát is folytassanak.

Az apákat hibáztató narratíva eleve szakszerűtlen is, mert számos kutatás, köztük az Amerikai Egyesült Államok kormányának nagyszabású társadalomkutása is rámutatott, hogy a gyermekek elhanyagolását illetve a gyermekek elleni erőszakos cselekményeket 61 százalékban az anyák egyedül vagy más személlyel társtettesként közreműködve követik el. Lásd alább a mellékelt szakirodalmat.

Különösen aggasztó és a törvénysértés lehetőségét is felvető tény, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány a reklámfilmeket gyermekekkel forgatta,  gyermekek által készített és gyermekekhez szóló tartalomként adja közre, mozikban gyermekműsorok előtt vetítik, például közvetlenül a Dzsungel Könyve előtt és az interneten a gyermekek által is rendszeresen használt Youtube tartalommegosztón keresztül is elérhető, ráadásul a gyermekeket lájkolásra és feliratkozásra, vagyis a hasonló tartalmak folyamatos megtekintésére biztatja, tehát a kampányt is lényegében a gyermekek befolyásolására alapozza.

A 2010. évi CIV. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény kimondja, hogy Médiatartalomban tilos kiskorú személy olyan bemutatása, amely életkorának megfelelő lelki vagy fizikai fejlődését nagymértékben veszélyeztetheti. Médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség (jelen esetben nemi alapon apák és férfiak) elleni gyűlölet keltésére. Továbbá csak a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi fejlődését. Továbbá a Magyar Reklámetikai Kódex gyermekkorúak és fiatalkorúak védelmével kapcsolatos előírásai szerint is „a kifejezetten felnőtteknek szánt termékek reklámját tilos gyermek- vagy fiatalkorúnak szóló médiakörnyezetben elhelyezni”.

Egyértelmű, hogy olyan anyagok, amelyek a kiskorú gyermekekben célzatosan félelmet keltenek az egyik szülővel szemben, elidegenítik a gyermeket az egyik szülőtől, az egyik szülőt mint potenciális testi épségre irányuló fenyegetést jelenítik meg, súlyosan veszélyeztetik a kiskorú lelki, szellemi, erkölcsi fejlődését.

Mégha a gyermekbántalmazás sajnálatos módon élő valóság is egyes családokban, akkor is sérti a közízlést, a családok érdekeivel összeegyeztethetetlen és megengedhetetlen, hogy kiskorú gyermekeinkben és a társadalomban célzatosan az apákkal, férfiakkal szembeni bizalmatlanságot és félelmet keltsen az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány.

Kérünk minden jóérzésű magyar állampolgárt, hogy NE támogassa sem adója egy százalékával, sem bármely társadalmi, politikai állásfoglalásával azt az UNICEF-et, amely apaellenes propagandát ad közre, amely nemzetközi fellépésében radikális feminista eszméket propagál és a nemi szeparatizmus híveként például külön “Lánygyermekek Világnapját” hirdet!

A kifogásolt adománygyűjtő kampányfilmek:

https://www.youtube.com/watch?v=Y0iIG9H8Ibk
https://www.youtube.com/watch?v=hBT6ahCSsLQ

Szakirodalom:

A gyermekbántalmazások elkövetőire vonatkozó, az USA Kormánya által elvégzett adatgyűjtést lásd az következő dokumentum 66. oldalán:

http://archive.acf.hhs.gov/programs/cb/pubs/cm06/cm06.pdf

Tiltakozások a médiában:

http://www.apakazigazsagert.org/cikk/nyilt-level-az-unicef-nek#.VyuNZPrLDBA.facebook
http://mno.hu/magyar_hang/apa-csak-rossz-van-1340319
http://mno.hu/magyar_hang/apa-csak-rossz-van-ii-1340656
http://888.hu/article-csak-az-apak-eroszakosak

 

Követeljük, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány vizsgálja felül tevékenységét, gyakoroljon önkritikát, kérjen elnézést az apáktól, férfiaktól, a magyar társadalomtól és vonja vissza kampányvideóit!

Kérjük az Alapvető Jogok Biztosát, hogy az 2011. évi CXI. törvény által ráruházott jogkörével és feladatkörével élve vizsgálja meg a magyar adórendszerből is támogatott, közhasznú státuszú, tehát bizonyos értelemben közfeladatot ellátó UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány tevékenységét, amely nyilvánvalóan sérti az apák és a férfiak megbecsüléshez fűződő alapvető jogait és társadalmi érdekeit, ellentétes a magyar törvények szellemiségével,  ellentétes a közhasznúság elveivel és a magyar társadalom érdekeivel. Kérjük, hogy a CXI. törvény  18. § (4)  adta jogkörével élve indítson hivatalból eljárást  “természetes személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érintő visszásság kivizsgálására”. Kérjük, hogy a törvény által is kimondott “társadalmi tudatformáló, felvilágosító tevékenységét” végezve foglaljon állást a konkrét és hasonló ügyek társadalmi veszélyességével és a problémák kezelésének lehetséges módozataival kapcsolatban. Kérjük, hogy hivatali jogkörével élve vizsgálja meg, hogy a hasonló esetekben rendelkezésre állnak-e a gyors beavatkozásra és a kellő visszatartó erővel bíró szankciók kiszabására lehetőséget adó törvényi keretek.

Közérdekű érdekérvényesítés igényével kérjük az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, hogy járjon el az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvánnyal szemben, hogy ne folytathasson a közhasznúság elveivel nem összeegyeztethető, az apák és férfiak alapvető érdekeivel ellentétes olyan propagandát, amely csökkenti az apák és férfiak társadalmi megbecsülését, velük szemben társadalmi bizalmatlanságot kelt és így áttételesen elvonja tőlük a közmegbecsülés és közgondoskodás lehetőségét is. Az EBH illetékességét minden bizonnyal megalapozza, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány közhasznú szervezetként, közvetlenül az adórendszerből kapott támogatással, mintegy közintézményi jelleggel végzi tevékenységét. Kérjük a Tisztelt Hatóságot, hogy intézkedésében olyan maximális szigorral járjon el, amelynek kellő társadalmi visszhangja lehet és így a jövőben is kellő visszatartó erőt képezhet a konkrét ügyhöz nagyon hasonló és sajnálatos módon szaporodó tendenciát mutató más esetekben is.

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
0 megosztás


77
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
19 Egyéni hozzászólás
58 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
23 Hozzászólások szerzői
Arthoellenhund2VivienLeighredgregCsuzi Attila Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Naooo
Olvasó
Naooo

Privát hozzászólás.

Walter E
Olvasó
Walter E

Ma hallottam róla, hogy gyerekfilmek előtt adják a moziban. Mocskos, szemét feminista unicef. Danks kirúgásáért nem lehet valahogy kampányolni?

“Médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség (jelen esetben nemi alapon apák és férfiak) elleni gyűlölet keltésére.”

Egy feminista ellenes kampányvideó, vagy egy femináci gyűlölő blog is annak számít?

Art
Olvasó
Art

Danksot (-et? -t?) már kirúgták pár helyről, szemmel láthatóan meg se kottyan neki az ilyesmi,

Sydra
Olvasó
Sydra

Azthiszem lemondom a havi támogatást! Férfigyűlölő propagandát nem akarok finanszírozni!

Sydra
Olvasó
Sydra

Segítőkész volt a hölgy a telefon másik végén, viszont szerintem nem nagyon értette, hogy mi a problémám a reklámfilmekkel, mert mikor többször kifejtettem, mindig újra elmondta, hogy ők a bántalmazott gyermekeken próbálnak segíteni és hogy ez mennyire fontos. Én meg többször elmondtam, hogy a kommunikáció ezen módját, a sovinizmust és a gyűlöletkeltést nemtudom támogatni, továbbá mondtam neki pár statisztikai adatot a bántalmazásokkal kapcsolatban, jelezve, hogy az egyoldalú prezentáció nem találkozik a valósággal. Kérte, hogy levélben is fejtsem ki az indoklást, így e-mail-ben elküldtem nekik ennek a cikknek link-jét!

DennisVT
Újságíró

“e-mail-ben elküldtem nekik ennek a cikknek link-jét!”

Sajnos ez nem túl szerencsés. Meglátják a férfihangos linket, és megy a levél a kukába. Kb úgy, mint nálunk a nanés, csakazolvassás, gumiszobás linkek.

Sajnos az van, hogy ha 5 embernek küldök egy férfihangos linket, abból 4 azzal reagál, hogy hagyjam ezzel az oldallal békén. Nincs valami jó hírünk:)

Sydra
Olvasó
Sydra

Ha az előítélet miatt nem olvassák el, akkor az azt mutatja, hogy eleve nem nyitottak az érdemi vitára/kritikára, így ha magam írom le ugyanazt azzal sem leszek előrébb.

Viszont igaz, a férfi jogokat képviselni nem túl menő dolog manapság. A legtöbben automatikusan betudják csajhiányos nyavalygásnak és gyűlölködésnek az egészet.

Höllenhund
Olvasó
Höllenhund

Ha őszinte, nyílt eszmecserét kezdeményezel a nemek közötti kapcsolat bármely egyéni v. társadalmi vetületéről, a nők 99 és a férfiak 80 százalékánál azonnal kirepül az ablakon a józan ész, a ráció, az értelmezésre való bármilyen hajlam, a figyelem. Ne vesztegesd erre az idődet.

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem a legtöbb esetben egyszerűen arról van szó, hogy egyre többen erkölcsi gátlás nélkül, bármilyen eszközt felhasználnak arra, hogy pénzt (forrást, figyelmet, befolyást stb.) szerezzenek. A gyermekeiket szexuálisan zaklató, erőszakos apák felemlegetése tipikusan ilyen és addig fogják csinálni (egyre durvábban, minden ingerküszöböt megugorni igyekvően), amíg működik. Ugyanezt csinálják a nemi erőszak kapcsán is, ami már milliárdos üzlet Magyarországon. Valójában le se szarják az apákat vagy a megerőszakolt embereket. A pénz a lényeg.

Az más tészta hogy az ilyen helyeken inkább előbb, mint utóbb megjelennek a fanatikusok is, másoknak meg az erkölcsi fenntartásokat is kevésbé nehéz elhallgattatni ha az ember “önnevelő” módon meggyőzi magát róla. No meg persze ott a harmadik csoport, azok akik nem válogatnak az eszközökben ha pénzről, hatalomról van szó.

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

A Négy Mancs-féle botrány jut erről az egészről eszembe. “Adakozz nekünk, és vegyél francia meg német libamájat.” A sárban totyogó libák képe elég meghatónak tűnt, hogy megnyissa a pénztárcákat. Hasonlóképp az ártatlan gyermekek is alkalmasak erre. Ha meg tovább nő az ingerküszöb, monoklisra sminkelt kissrácokkal játszatják el az “apa félholtra vert” szkriptet.

Naooo
Olvasó
Naooo

Azok még nem lógnak? Miért nem?

hunbagira
Újságíró

Danksról tudni kell, hogy a 2006-os rendőrterror idején volt kormányszócső..

Walter E
Olvasó
Walter E

Ja. Gyurcsány <***MODERÁLVA***> volt. Ő is.

Walter E
Olvasó
Walter E

Mi lenne, ha nem csak moderálgatnátok, hanem válaszolnátok is?

Alter Ego
Szerkesztő

Ha valakit az ilyen propagandákat megtervező emberek érdekelnek közelebbről, akkor például Danks Emeséről sok mindent megtudhat a Magyar Nemzet cikkéből:

“A hazai UNICEF-alapítvány munkatársai pár lehetséges vagy valóságos apukát leszámítva nők, asszonyok. Vezetője Danks Emese, aki az ugyancsak az interneten föllelhető egyéb videókban megható érzékenységgel beszél a társadalom kiszolgáltatottjairól. Az ügyvezető igazgatónak volt hol tapasztalatot szereznie. Korábban annak a Tescónak volt a marketingese, amely áruházlánc sorozatos fogyasztóellenes magatartása köztudomású. 2006 őszétől aztán pár évig a Gyurcsány-kormány szóvivőjeként dolgozott, s akkor sem állt föl, amikor a hatalom kegyetlenül végigverte a magyar társadalmat Budapest utcáin. Érzékenységét az Erste sem tette próbára, amelyhez 2008-ban váltott, amikor a bank már úgy bánt deviza- és autóhiteles ügyfeleivel, mint a kutyákkal.”

De azért az ügy sokkal fontosabb, mint egyes személyek.

Walter E
Olvasó
Walter E

igen én is olvastam erről a Magyar Nemzetben, korábban meg itt. De erre vagyok kíváncsi:

“Médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség (jelen esetben nemi alapon apák és férfiak) elleni gyűlölet keltésére.”

Egy feminista ellenes kampányvideó, vagy egy femináci gyűlölő blog is annak számít? Tudná mondani az ellenség akár a Férfihangra, vagy Huffnágelre, hogy mivel feminista ellenes, ezért gyűlöletet kelt közösség ellen? Vagy ez belefér a szólásszabadságba? Bocs, ha már volt szó erről.

Virenzuola
Szerkesztő

Nem. Az itt felsoroltak (nemzetiség, etnikum, anyanyelvi kisebbségek, nem) az ember születésénél fogva adott jellemzői, társadalmi kategóriák.

A feminizmus, akárcsak a kapitalizmus, szocializmus, konzervatívizmus, liberalizmus, fasizmus, anarchizmus stb. eszmrendszerek, amivel egyetérteni, nem egyetérteni, szeretni, utálni a véleménynyilvánítás szabadságához tartozik.

Walter E
Olvasó
Walter E

Köszönöm a választ! Én is erre gondoltam!

Viszont akkor mi a helyzet a migránsokkal? Ők több szempontból is kisebbségnek számítanak. Őket rengeteg oldalon szidják, és még a kormánynak is volt bevándorlóellenes propagandája. Ez minek minősül?

Alter Ego
Szerkesztő

Kulturális különbségekre hivatkozva ellenezni egy fék nélküli bevándorláspolitikát nem azonos a kisebbségek elleni gyűlöletkeltéssel. Ellenezni általában más nemzetek bevándorlását sem gyűlölet. Ami ezen túlmutat, és például pusztán etnikai alapon, rassz alapján történő szimpla gyűlölködés, az nyilván problémás dolog.

Virenzuola
Szerkesztő

Számomra nem derül ki, hogy mit kell érteni az “egyéb kisebbségeken”. De a migrációs státuszt nem szokták a kiemelten védett kategóriák közé sorolni, míg például a vallást igen, annak ellenére, hogy a fentiekkel ellentétben nem egy születési adottság (a médiatartalomra vonatkozó törvényben is szerepel a vallási kisebbségek és többség védelme). Szóval az amit írtam, az inkább egy jellemző irányelvnek, objektív kiindulási pontnak felel meg, amit azért az adott társadalom értékrendjének szubjektivitása is befolyásol ilyen, vagy olyan irányba.

Cefre
Olvasó
Cefre

Végre. Egész héten erről beszéltem Hufnágel Pistával, hogy legyen már valami! Már a youtube-on harcoltam  – többek között – egy idióta nővel aki nekem jött, hogy biztos mikorpéniszem van, meg tuti én is verem a gyerekemet és csökött az agyam, stb. Ezt így mind egy kommenten belül, arra reagálván, hogy leírtam, hogy ez egy szégyen és szüntessék be. Válaszoltam neki, hogy buta, arra megint fröcsögött egy jót feminista hangnemben – bár tagadta, hogy az lenne – aztán úgy voltam vele, hogy inkább hagyom, mert oly buta, hogy nem fogja fel úgy sem a mondandómat. De gondoltam ma írok neki valami földbe döngölőt, mégse legyen már abban a tudatban, hogy a hülyesége a helyes, de a slussz poén: törölték a kommentjét. Még ennek a mocsok videó mocsok készítőinek is gáz, hogy egy feminista, buta, erőszakos nő védi őket. Szóval jó, hogy most már van mint linkelni a másik petíción kívül is amit pár nappal előttetek készített a Jog-F-osztott Gyermekek és Szüleik Mozgalma.

A lényeg, hogy azonnali, gyors és határozott reakció kövessen MINDEN ilyen eseményt. Pontosan ahogyan a femik csinálják. Azonnal megy a gőzhenger, egészpályás felháborodás. Nem szabad tökölnünk. Férfiak volnánk vagy mi. :)

alszentpeter
Olvasó
alszentpeter

A GYERMEKEK ELLENI ERŐSZAKOT 70%-BAN AZ ANYA ÉS 30%-BAN AZ APA KÖVETI EL, VAGY AZ Ő RÉSZVÉTELÉVEL TÖRTÉNIK AZ ERŐSZAK, AMENNYIBEN AZ EGYÜTTES ELKÖVETÉST NEM SZÁMOLJUK.

http://www.sciencevsfeminism.com/the-myth-of-oppression/violence-by-women/child-abuse-dhhs-statistics-1999-2012/

Data Analysis

The following is an analysis of data aggregated from the abuse and fatalities tables from the DHHS Child Maltreatment reports from 1999 and 2012.

Victims by Parental Status of Perpetrators, Child Maltreatment 1999–2012

Child Abuse and Neglect Child Fatalities
Mother Only 3,344,668 4,046
Mother and Other 516,230 1,438
Mother Total 3,860,898 5,484
Father Only 1,563,136 2,156
Father and Other 87,457 213
Father Total 1,650,593 2,369
Total number of incidents involving one parent alone, or with non-parent Other
5,511,491 7,853
Percentage of incidents involving one parent alone, or with non-parent Other
Mother Involved (but not father) 70.1% 69.8%
Father Involved (but not mother) 29.9% 30.2%

 

Alter Ego
Szerkesztő

Nos igen, a nagyszabású célirányos kutatások rámutatnak, hogy a nők jelentősebb mértékben követnek el családon belüli erőszakot illetve elhanyagolást a gyermekek terhére. Kutatástól függően eltérhetnek bizonyos mértékben az adatok, de sajnos az egyik rosszabb fényt vet az anyákra, mint a másik. Szomorú. Mindezek miatt is veszélyes például a UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány propagandájához hasonló félretájékoztatás. Nem csak sérti az apák méltóságát, hanem meghamisítja a valóságot és ezzel elvonja a társadalomtól azt a lehetőséget, hogy a valódi problémára, például az erőszakos anyák problematikájára reagálhasson. Nyilvánvalóan a feminista civil szervezetek nagy mértékben ellenérdekeltek a valóság feltárásával szemben.

Reszet Elek
Újságíró

A kapcsolaton belüli és a gyermekekkel szembeni erőszak, ahogy a szexuális zaklatás sem nemi hovatartozás hanem hatalmi pozíció kérdése. Nemi különbség legfeljebb az elkövetés jellegében van. Ezek azok a dolgok amiket egy femita sosem fog elismerni.

Alter Ego
Szerkesztő

Az anyák, nők valószínűleg azért is követnek el a gyermekek terhére gyakrabban visszaéléseket, mert családi szerepük vagy hivatásuk kapcsán is az ő felügyeletük alatt állnak gyakrabban a gyermekek. A statisztikai tény önmagában természetesen nem minősíti a női nemet. A probléma társadalmi kezeletlensége, a nőmentegető, a férfiakra a felelősséget áthárító feminista(áskodó) valósághamisítás viszont esetleg már felveti a nők kollektív, társadalmi felelősségét is…

Reszet Elek
Újságíró

Hiába, a nő mindig csak visszaüt.

Art
Olvasó
Art

Gratulálok a kezdeményezéshez és a professzionális megvalósításhoz.

Csuzi Attila
Admin

Kösz! Jó tudni, hogy sokaknak fontos egy ilyen kezdeményezés. Kizárólag ezért érdemes dolgozni érte.

Kalman
Újságíró

Én is gratulálok! Engem is felbaszott a videó, úgyhogy jó olvasni, hogy a problémára válaszként írtatok egy cikket!

Azon kívül, hogy egyértelműen férfi és apaellenes a videó, feleslegesen sokkolják is a gyerekeket vele. Legalábbis tudtommal gyerekfilmek előtt vetítik ezt a förmedvényt. A legjobb persze a filmszínházakat messze elkerülni, úgyis csak modern mocskot lehet ott látni.

Reszet Elek
Újságíró

Miután elolvastam a reklámok tartalmi leírását, félve az agysérüléstől letettem a megnézésükről.

T.Betti
Olvasó
T.Betti

Nem tudtam végig nézni a másodikat, elkezdtem, amiben a kisfiú van. Ez nem kampányfilm, hanem egy elmebeteg ember agymenése. Mindkettő az. Az a kérdés merült fel bennem, hogy mit akar ezzel elérni a készítő? A gyerekek, akik szerepelnek benne, egyáltalán tudják, hogy miről beszélnek, vagy csak betanultak egy forgatókönyvet és kész? Nő létemre felháborítónak tartom ezt az egészet. Sokkal többször látok olyat az utcán is, hogy egy “anya” rángatja a két-három éves gyereket, olyan erővel, hogy szinte a karját kiszedi a helyéről, rajta vezeti le a felgyülemlett feszültségét. Meg mi az, hogy ha anyukám elmegy itthonról akkor apukám bejön a szobámba és….. felbosszantott ez az egész.

Apa35ev
Olvasó

Vajon láttunk már olyan egyént aki helyre merte tenni az ordibáló édesanyákat? Csak a rendőrségnek, gyámhatóságnak van joga lényegében beavatkozni, a tutyimutyi apáknak is akik viszik haza a pénzt és nem akarnak látni semmit. Hatóságoktól csak kivételes esetekben kaphatunk segítséget számos alkalommal még akkor se adnak mert kapacitáshiányra hivatkoznak. A szándék hiányzik. Mi következik ebből? Anyák tömegei tekintik saját tulajdonuknak a kisembereket akik kinőttek az apák magjából. Megfigyelhető akinek nem jut mag és gyerek az a gyámótalan férfin akar uralkodni már ha jut neki olyan ahogyan öregszik. Vissza kell adni az apáknak a hatalmat, mert csak házasságban van valamennyi azonkívül majdhogynem nulla. Előszeretettel válnak M.O-n mikor a férfi nem kezesbárány és nem tudnak uralkodni felette. Nekem anno a minisztérium lényegében azzal érvelt azért nem regulázzák meg a bűnös és gyerekekre káros édesanyákat, mert a többség nem az. Gratuláltam a szakértelmükhöz. A jelenlegi kormány behúnyja a szemét a szocialista bagázs meg simán feminista volt. Szóval szabad a pálya az tehet meg bármit akinél a hatalom, azaz a babakocsi. Ebből kifolyólag aki teheti jól nézze meg kinek csinál gyereket mert senki nem védi meg az esetleges negatív következményektől. Általánoságban kijelenthető azokkal az anyajelöltekkel jár jól hosszútávon minden jövőbeli apa akiknek jó volt a kapcsolata az apjával. Az hogy manapság már kapcsolat sincs csak ún. ellenőrzött “láthatás” az kiterjeszti az egész társadalomra a bizalmatlanságot. Közös szülői felügyelet mint alapjog lenne a megoldás hogy az apák házasságon kívül is kielégítő kapcsolatot tarthassanak a lányukkal, fiúkkal ha kérik és ne csak az embertelen jogszabályokon keresztüli kifosztásukon (tartásdíj) legyen a hangsúly. Azt könnyű, adóhatóság módjára működik a behajtás. A feministák arra fognak játszani az egyenlősdiben, hogy az apákra sózzák a piszkosmunkát is (pelenkázás :) ) mert nincs idejük a gyerekekre, de ne őértük foglalkozzunk az utódainkkal, ne szívességből és szánalomból segítsük az anyákat, csak a gyerekünk miatt, hogy egészséges felnőttek legyenek és ne Danks Emesék. Az Igazi Anya gondosan, szeretettel és nem idegbeteg módon pelenkáz, nem szed Magne B6-ot. Az Igazi Apa “csak” megoldja, mint mindent ha rákényszerül. Úgyis felnő a gyerek, de messze nem mindegy mennyi trauma éri közben. A láthatást el kéne felejteni helyette megfelelő kapcsolattartásra kell törekedni ami elvezethet a válás utáni közös szülői felügyelethez amiben az anyáknak már nincs teljhatalma és a válásnak sincs sok értelme az utólagos asszonytartásért amit tartásdíjnak neveznek. Magyarországon csak házasságban van közös szülői felügyelet. Pedig többen együttmaradnának a gyerekek érdekében ha válás után is lenne és nemcsak a nő uralkodna a családban. Hiába szajkózzuk ezt, elhallgatják az apák és a gyerekek együttes bajait. Szerencsére bízzák a házasságokat és a rózsaszín köd a legtöbbeket elvakít, majd mit látnak maguk előtt mikor kitisztult a kép? Férfi és apagyűlöletet. Az anyának mindent lehet az apának csak annyit amit az anya enged. Ha eléggé férfigyűlölő akkor semmit a hatóságon keresztül behajtható pénzen kívül.

T.Betti
Olvasó
T.Betti

Na azért én is szedtem azt a Magne B6-ot, mikor várandós voltam, mert keményedett a hasam, és az nem jó sem a babának, sem az anyukának. nálunk közös a szülői felügyelet a válás után is az volt, akkor ment érte az apja a suliba, mikor kisebb volt, amikor akart, és amikor ideje volt rá, bár elég kevésszer volt ideje rá. Most meg már nagylány, nem korlátozom semmiben, akkor jön-megy, amikor akar a két város között. A közös szülői felügyelet annyiban nehezítette meg a dolgokat, hogy amikor útlevelet kellett csináltatni, nagyobb tortúra volt, mert 120 km-re lakunk egymástól. És bevallom őszintén, nem hívtam fel az apukát, hogy megkérdezzem, piros vagy kék cipőt vegyek-e a gyereknek, mert ugye erről is szólna. de a láthatás sosem volt korlátozva a hétvégékre. most is, mikor keddenként itt jár a városunkban a munkájából kifolyólag, megy a suli elé érte, hazahozza… stb. De hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi feleség ezt nem tudhatja meg, mert kitérne a hitéből. Sokmindenben igazat adok Neked, ezt már én is tapasztaltam, hogy a hivatalok elsősorban a nők oldalán állnak, akkor is, ha anyuka idegbeteg.

Apa35ev
Olvasó

120 kilométerről nem lehet közös szülői felügyelet és bár lehet az apa menekült messzire megállapodni akármiben lehet végrehajtható polgári egyezségben. Viszont ismerve a magyar jogkövetést és jogalkalmazást szinte mindegy mi van az egyezségben csak a tartásdj követhető vissza hatékonyan, így azé az összes hatalom akinél elhelyezték a gyereket. Két nevelésre alkalmas szülő esetében mindig az anyánál. Magyar “szokásjog”. Viszont az kéne számítson ki mennyire törődik a saját utódával. A legtöbben pénzelik a volt párjukat mert fingjuk sincs, hogy működnek a kisemberek noha ők is azok voltak. A gond a normális apáknál van akik szeretnének közös szülői felügyeletet és ezáltal tartásdíjat sem indokolt fizetniük, de mégsem kérhetik ha az anya nem akarja azaz bosszúálló-pénzéhes vagy apátlanul nőtt fel. A közös szülő felügyelet alapjogát házasságon és élettársi kapcsolaton kívül Rubovszki György és Harrach Péter kaszálta el 2012-ben arra hivatkozva, hogy a ‘gyereknek családban a helye’, ami hangzatos, de a gyereknek főleg 10 éves kor alatt a normális szüleire jóval nagyobb szüksége van. Ma a közös szülői felügyelet legnagyobb akadálya az anyagi helyzet, a távolság és törvényi szabályozás, mert vannak jópáran akik inkább ezt választanák mint a tartásdjat és a “láthatást”. Ha nem lenne tartásdíj kevesebben válnának, mert rákényszerülnének az együttműködésre akár házasságban akár különélve. Hiába érvelünk a feministák kiforgatják a szavainkat pedig a lényeg a részletekben van, az önző anyák viszont csak pénzt és hatalmat akarnak. Életveszély ma férfiként gyereket vállalni míg nincs korrekt jogi környezet és társadalmi visszhang. Sokan beleesnek még ugyanabba amibe én és azt fogják hallani, sajnálom, lépj túl. Csakhogy a gyerekek nem lépnek túl semmin így egy lehetőség van küzdeni kell értük. A tisztességes apák soha nem elvenni akarják az anyáktól a gyereket csak tiszteletet akarnak vissza küzdelmeikért és apai jogokat amiről sokaknak itt fogalma sincs, hogy mit jelent, mert nincsenek benne. Ha belekerülnek megértik majd és senki nem védi meg őket a pokoltól. Túlélik vagy elpusztulnak, illetve marad egy harmadik lehetőség lelépnek de a gyerekük azt sose felejti el.

nezelodo
Olvasó
nezelodo

Kiss OFF ha nem baj:

https://www.youtube.com/watch?v=EtvfHnZMcOY

Jók a hozzászólások.

Koriander
Olvasó
Koriander

csapda helyzet, ha ignorálom akkor is az ő szekerüket tolom, ha tiltakozom akkor is.
ártatlan kis DIY spot, mint vmi kis kézműveskedés, fizettek a hülyegyerekeknek egy fagyit, azok meg örülnek hogy szinészkedhettek és tolhatják a propagandát.
Volt már ilyen a történelemben, amikor gyerek feljelenti az apját, Pavlik Morozov büszke lehet Lucára és Bendzsire.
legsötétebb szovjet idők.

Koriander
Olvasó
Koriander

A petíción túl, talán egy kört megérne egy panaszbejelentés a Médiatanácsnál (nem hatósàgi eljárás keretében) kötelesek kivizsgálni.

Kalman
Újságíró

Az egyetlen megoldás a mainstream média totális ignorálása, és minden ismerős erre bíztatása.

Koriander
Olvasó
Koriander

nem lehet sajnos ignorálni, ha csak nem remeteként élsz vhol az erdőben (ott van minden képi anyagban).

Kalman
Újságíró

Pont azt a képi anyagot nem kell nézni. Amit meg muszáj, azellen ideológiai vértet kell viselni.

Koriander
Olvasó
Koriander

nem a tvre gondoltam.
a vizuális szemét mindenhonnan dől
a nejed facebookozik, az hogy nem képes lekattanni és úgy érzi lemaradhat bármi fontosról, már tekintheted gyenge pontnak. ingerfüggés.
gondolom nem csak a madárfüttyösben sétáltok… egyszer számold meg, hogy egy piacra menős bevásárlás során mennyi plusz vizuális inger ér, ami mellett csak elhaladsz, a gyereked viszont mindent rögzít.
mi nagyon próbáltuk óvni a kicsiket, és úgy érzem, hogy folyamatosan vesztésre állunk.

Kalman
Újságíró

Igen, ez igaz. Erre a fajta ingertengerre szerintem az ideológiai pajzs lehet a megoldás. Például amikor a kislányommal sétálok, és valami reklámot látunk, akkor mindig elmondom, hogy az ott egy támadás a józan eszünk ellen, és azt akarják, hogy azt a szart megvegyük. Ismételgetem, kábé mint az úttesten átkelésnél, hogy itt most megállunk és körülnézünk. Abban bízom, hogy ez majd beivódik és ez lesz az első gondolata minden reklámra. Szerinted ez működhet?

Koriander
Olvasó
Koriander

az, hogy beszéltek az már nagyon jó, de a vágyakat szerintem nem lehet egy ilyen “az úttest előtt megállunk” szerű mantrával leépíteni.
A fogyasztásra invitálás a legváratlanabb helyeken ugrik rád- egy bogyó és babócás ártatlan kis kifestőkönyv is lehet egy elköltött vagyon kezdete, vagy nekünk a chuggingtonos kisvonatok mesekönyve volt, tényleg a legigényesebb favasút Thomasek mellett, de a minőség pénzbe kerül.
szülőként figyelned kell, hogy milyen ideológiát közvetít egy játék, pl. kaptunk ajándékba egy playmobil játszóteres szettet, ahol két felnőtt fehér figura van, a nagyobbik gyerek fehér a kisebbik meg csokoládébarna! elemi logika alapján ez egy család, de akkor jöttek a kérdések miért barna, mondtam nem az ő gyerekük, de akkor hol vannak a szülei, átjött vendégségbe, de hát még kicsi és így a végtelenbe.
azóta mindig megnézzük, hogy mi van egy dobozban, ill. a legyen kevesebb, akár harapós áron, de miután több nem lesz, vigyáznak rá.
és ez bevált módszernek tűnik, mert vannak vágyak, van várakozás és van beteljesülés, ami talán a legfontosabb. viszont, ha ott vagyunk egy játékboltban akkor vagy csak nézegetnet, ötletbörze (amit magunk is meg tudunk csinálni) vagy csak apróbb hasznosat kaphatnak.
Nem lehet gyereket mindig a racionalitás felé terelni, mert később átcsaphat, amikor már nem írányíthatod szülőként.

Kalman
Újságíró

Én nem vagyok teljesen fogyasztásellenes, és igazából nem is attól féltem, hogy fogyasztó-droiddá válik (csak találjon hozzá kellően gazdag férjet :-), hanem inkább attól, hogy a cuccok mögötti ideológiát átveszi – ahogy írtad is.

Például ismerősi körben láttam karácsonykor, hogy ilyen öltöztetős játékot kapott a kislány, ami tele volt kurvás ruhákkal, és hozzá nyomatta a multikultit. Na, például erre mondtam magamban, hogy ilyen nálunk tuti nem lesz, de nekik inkább nem mondtam semmit. Tökéletesen egyetértek vele, hogy nagyon meg kell nézni a szülőnek, hogy milyen játékot kap a gyerek. Legjobb a gyerek nélkül szűrni megvásárlás előtt.

Naooo
Olvasó
Naooo

Elpusztítása.

alszentpeter
Olvasó
alszentpeter

Aszongya a barátom: – Nézd, teljesen jók ezek a rövidfilmek, ez a magyar valóság. – Erre én: – Ne hülyéskedj már, hát ahány családot ismerünk, ott anyuci viseli a sodrófát! – Pedig hidd el, – mondja – vannak olyan kultúrák, ahol teljesen hétköznapi, hogy az apjuk üti a nagyját. A nagyja meg az apraját. Persze sokkal hitelesebb lennének a kis rövidfilmek, ha barnább lenne a gyermekek bőre, és akcentussal törnék a magyart … Meghát “Luca” helyett is inkább “Kolompár Dzseniferlopez”-nek kéne a kislánt hívni.

Jut eszembe, Vasúti gender-apartheid Németországban?

“Inkább legyél férfigyűlölő, mint rasszista!”

Koriander
Olvasó
Koriander

a cigànyok ès a szegények valójában már senkit nem érdekelnek (kivéve pár szent kategóriájú embert Ritók Nórát v Böjte Csabát)
a profi tarhálók is tudják, hogy az adód egy százalékát – ott ahol dől össze minden és az adófizetők ingerküszöbe is véges- már nem lehet szomorúszemű kiscigánnyal, pláne nem egy puffadthasú éhes kis etiópiai (emblematikus unicef ) vagy migránsgyerekkel gutmenschkedni, szóval
keresniük kellett egy új megvédendő csoportot:
a félénk szembeszomszéd kisfiút a kertvárosodból,
vagy a lakóparkban a fejed felett lakó, amúgy csupa huncut mosoly, jóltáplált család, amelyik mégsem a kiszabadult papagájt hajkurássza, komódot tologatva, vasárnap délután.
gyerekek ti meg ne legyetek restek feljelenteni az apátokat, mert anya csak egy van, neki szabad, az apákat meg tíz év után egyébként is lecserélik, szóval ne ragaszkodjatok felesleges holmikhoz, fogyasszatok.
ilyesmire talán becsurog annyi pizecske, hogy a derék asszonyoknak is lesz mindig melójuk.

Sydra
Olvasó
hgyi
Szerkesztő

Ma hallottam a rádióban, hogy a kisfilmek készítői nem azt akarták közvetíteni, hogy minden apa erőszakos.

Szerintem nem is ez jön le a kisfilmekből, hanem inkább az, hogy az apa lehet erőszakos, ha nincs otthon anya. Ez után a kampány után melyik apa mer majd bemenni a szokásos módon – nem erőszakosság a szokásos! – a gyerekéhez, ha elment otthonról anya? És ha már jó sok gyerek látta, melyik nem fog egy picit gyanakodva a szekrény felé húzódni, ha anya elment és valaki (apa) belép a szobájába? És hány apa fog fennakadni a kilincsen, amikor kettesben van otthon a gyerekével? És hogy lesz ez a “hétvégi” apákkal?

Én elhiszem, hogy nem akartak rosszat, csakhogy ha sikerül elültetniük mindenkiben a gyanakvást, akkor nagyon gyorsan a hülye amerikaiak sorsára jutunk.
(Épp elég teher, hogy a nők erősen gyanakszanak, a férfiakkal kapcsolatban, a férfiak erősen gyanakszanak a nőkkel kapcsolatban – ezért csak sandán néznek egymásra. [Igen, érzem az összefüggést a Kissék-Takáts üggyel – az akkor 18 éves lány nem gyanakodott és simán bement a helyiségbe a szimpatikus fiúval.] De nem az effajta gyanakvásra gondolok elsősorban. Szóval most akkor más a szülők is sandán fognak egymásra nézni, meg a gyerekek is az apjukra.)

És lesz olyan kisfilm is, amikor anya elől kell elbújni, ha apa nincs otthon, mert anya veri a gyereket, vagy anya ordít vele ha kell, ha nem?

Koriander
Olvasó
Koriander

te tényleg elhiszed, hogy ez nem egy profi koncepció?
megnéztem ki az unicef kommunikációsa, exvodafonos.
innentől minden pillarebegtetésük a cinizmus teteje.

hgyi
Szerkesztő

Nem tényleg. :o) Csak egy kicsit.
De most, hogy így utánanéztél az előéletének, inkább a kicsit is visszavonom.

Koriander
Olvasó
Koriander

neked jobb.

Fejsze
Olvasó
Fejsze

A hozzászólásom kicsit off, ugyanis nehezen tudtam eldönteni, hova hozhatnám át a chatről. Egy olvasó ajánlotta, bár szerintem nem olvasta el. A cikk címe ‘A mainstream nőpolitika zsákutca?!’. Elég normális hangnemű, amolyan tanulmány. Elsősorban ezért a részletért linkelem :)

A feminizmus – főként annak radikális áramlata – a nők esélyegyenlősége követelésének jegyében bizonyos területeken férfi érdekeket sért. Ez nem maradhatott visszhang nélkül. A reakciók két irányban teljesedtek ki: a férfitudományok (men’s studies),7 és az antifeminista mozgalom kifejlődésének engedtek teret. Az ellenállás gyakran latens módon jut kifejezésre, abban, hogy a férfiak nem támogatják a női esélyegyenlőség ügyét, nem működnek partnerként közre a női esélyegyenlőség korlátainak lebontásában. Ezért rendkívül időszerűek és hasznosak a két nem együttműködését segítő kezdeményezések. A férfitudomány (men’s studies) a kilencvenes évek közepén tette meg kezdeti bizonytalankodó lépéseit. Peking volt az első a női világkonferenciák sorában, ahol a férfiak önálló munkacsoportot szerveztek. Az első férfi világkonferenciának pedig Ausztrália adott otthont 1996-ban. Azóta semmi hír a fejleményekről. Az antifeminista mozgalom a legkülönbözőbb helyeken és formákban, változó erőséggel és hangerővel jut felszínre, ma még kevésbé szervezett. A hetvenes években Hernádi Miklós a férfiak gyermekelhelyezési jogáért szállt síkra, az „anyaszívű apák” érdekvédelmi szervezeteként létrehozta az Elvált Apák Egyesületét.8 Bíró Dávid (1982) nagy vitát kiváltó cikkében a férfihalandóságot a domináns nők térnyerésére vezette vissza.9 2011. októberben indult az internetes Férfihang antifeminista férfimagazin. Csuzi Attila ötletgazda lapindító elgondolása szerint a magazin olyan író-olvasó közösségé formálódó portállá válhat, amely a férfitársadalmat érintő és érdeklő társadalmi problémákról és szórakoztató kérdésekről szól. Megfogalmazásában: „nem csak arról kellene szót ejtenünk, hogy miért érezhetik magukat rosszul a férfiak a feministák szájíze szerinti társadalomban, hanem” a férfiakat foglalkoztató kérdésekről, a férfiak „családi, jogi, mentálhigiénés, szexuális és életmódproblémáinak” megoldásáról. A lapban való közlés egyetlen feltétele „az alapjaiban férfiközpontú, avagy férfi-pozitív gondolkodásmód.” (Csuzi, 2011)’

http://www.matud.iif.hu/2016/04/10.htm

A szerzője pedig: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=53276

Csuzi Attila
Admin

Olvastam már korábban Prof. Dr. Koncz Katalin tanulmányát és ha jól emlékszem, már akkor megkeresett levélben, amikor elkezdett anyagot gyűjteni hozzá. Leginkább a Férfihang lapindító köszöntőjében is leírtakat éreztem fontosnak elmondani arról, hogy milyen célokra alakult a Férfihang. Egyébként azt gondolom, igazi realistaként szemléli a nők helyzetét, a nőmozgalmat és ezzel párhuzamosan a férfimozgalmat is.

Koriander
Olvasó
Koriander

a cikket (a pesszimista következtetései ellenére) is örömmel olvastam, talán mégis van remény az egyensúly helyreállítására.
minden elismerésem a szerzőnek, remélem ő nincs kitéve annak a radfeminista cyberbullynak, mint aminek Tamási Erzsébet ill. Bagdy Emőke van.

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába
T.Betti
Olvasó
T.Betti

Idézet a cikkből: “Lux Ágnes levelében jelezte: az 1 százalékos kampányuk „valóban provokatív”, mert olyan ügyről szól, amelyről jellemzően nem beszélnek. Szerinte azonban a videók nem valamely csoport ellen szólnak, hanem a problémára hívják fel a figyelmet, hiszen a közzétett három filmben nem is tudták volna bemutatni az elkövetők valamennyi típusát. „Ha valaki félreérti a videó üzenetét, akkor jól látszik, hogy a probléma természetét nem ismerjük fel” – áll a levélben.””  Most majdnem csúnyát írtam, de kulturált nő lévén, csak magamban káromkodok… Ezen nincs mit félre érteni. Pont az ellenkezőjét érték el annak, amit akartak. Nem tudom, melyik a harmadik film, de örülök, hogy nem néztem meg.

RedGreg
Újságíró

https://www.youtube.com/watch?v=NkYiiBCTNeU

Ez a harmadik film, tanulságos ez is.

T.Betti
Olvasó
T.Betti

Köszönöm, hogy belinkelted. Magamtól nem kerestem volna rá. Tényleg tanulságos, a kommenteket is elolvastam. Az jutott eszembe, hogy miért kellett ehhez, vagyis ezekhez a videókhoz létrehozni három kamu youtube profilt ezeknek a gyerekeknek két hete,  másrészt az UNICEF oldalán lévő videóknál miért is van letiltva a hozzászólási lehetőség? A sok elmeháborodott meg azt hiszi, hogy ezek tényleg valós esetek.

RedGreg
Újságíró

Engem az egészben 3 dolog zavar: Mindhárom gyerek saját szobával rendelkező, jó körülmények között élő FEHÉR ember. (Akiken mellesleg látszik, fogalmuk sincs arról, hogy miről is beszélnek, a “legaranyosabb” bebújok a szekrénybe, apu nem talál az ágyban szóval nem erőszakol meg.) Az üzenet tehát a következő:  az erőszakos fehér férfiak verik a gyerekeiket.

T.Betti
Olvasó
T.Betti

Most az anyatigris is megszólal bennem, annál is inkább, mert lányom van. Annak a férfinak, aki a saját gyerekéhez ilyen szándékkal hozzányúl, apró karikára vágnám a p@csét és a kutyával etetném meg, és van ilyen sajnos, de nem ez az általános szerencsére. Ezért is sikerültek irtózatosan félre ezek a videók, és merül fel bennem a kérdés, hogy van még lejjebb???? A cél nem minden esetben szentesíti az eszközt.

RedGreg
Újságíró

Ebben kétségkívül nincs is vita köztünk. az lenne a gáz ha lenne. nekem húgaim vannak, de ha bárki megerőszakolná őket, akkor vagy azt a bárkit, vagy engem vinnének el hullazsákban. Csak érted, az egész annyira hamis, hogy az már fáj.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Nos,ezzel maximálisan egyet értek (nekem is lányom van),de tovább megyek,ha én anyaként azt tapasztalnám/tapasztaltam volna (természetesen ilyenről sosem volt szó és azt el kell ismernem exférjemről,hogy védelmező,gondos apa-ezért sem korlátoztam-korlátozom a legkisebb mértékben sem az együtt töltött idejüket),hogy a lányom/fiam apja szexuálisan bántalmazza a gyermekemet,én tuti megölöm.Tényleg. És itt kell megjegyeznem ,hogy a beteg állattól is nagyobb hibásnak tartom azt az “anyát”,akinek tudtával történik mindez,netán beleegyezésével,vagy közreműködésével.Volt egy eset néhány éve gyermekorvos apa,zenetanár anya…(tehát nem primitív barna bőrűek) a három lányából kettöt elintézett kedves apuka és anyuka tudta,hagyta! Azt a nőt én válogatott kínzásokkal….

Reszet Elek
Újságíró

Ennél rosszabb, ha még tevőlegesen is részt vesz benne, ahogy volt rá jónéhány eset az elmúlt években.

T.Betti
Olvasó
T.Betti

Teljesen mindegy, hogy milyen módon, ha megtörténik, mindkét szülő hibás. Ha anyuka nem tud róla, akkor azért, mert nem volt képes egy olyan bizalmi viszonyt kialakítani a gyerekével, hogy annak legyen bátorsága odamenni és elmondani, hogy mi történt, ha tud róla, akkor pedig azért. Ilyen esetekben én három nap alatt elítélném a bíróságon, be a börtönbe és még jó magaviselet miatt sem szabadulhatna 25 évnél hamarabb. Odabent úgyis lerendezik. Még a legkeményebb bűnözők is kivetik maguk közül azt, aki gyereket bánt. Sőt, lerendezik szépen, úgy, hogy abban nincs köszönet.

Reszet Elek
Újságíró

Leegyszerűsítve: Ha másképp gondolkodsz erről, mint mi, akkor te vagy a hibás.

Art
Olvasó
Art

Kedveseim, szar van a palacsintában.

Pár napja aláírtam a citizengo-n a tárgybeli petíciót a polgári nevemmel és egy egyszer használatos mailcímmel (idegen helyen mindig egyszer használatos címet használok, hogy kiderüljön egyértelműen, ha a megadott személyes adataimmal visszaélnek).

Legnagyobb döbbenetemre ma erre a mailcímemre kapram egy kéretlen invitálást bizonyos Esztertől, hogy ugyanmár, lájkolnám be a petíciójukat valami teljesen más témában, és mégpedig azért, mert nemrégiben aláírtam a [totál ismeretlen petíció] című művüket.

Nos, mivel biztos vagyok benne, hogy Eszterhez és a projektjeihez semmi közöm nincs és nem is volt, továbbá a citizengón kizárólag a Férfihang petícióját írtam alá, kérem a b. szerkesztőség magyarázatát arról, hogy
– a személyes adataim hogy kerülhettek Eszterhez
– ki máshoz kerülhettek még a személyes adataim
– mik a további terveik a személyes adataimmal.

Előre is elvbaráti köszönettel.

Reszet Elek
Újságíró

Ez érdekes. Korábban egy petíció aláírása után én is kaptam felkérést egy másik petíció aláírására, de nem emlékszem hogy az új felkérésben hivatkoztak volna egy általam aláírt harmadikra. A felkérés jellegénél fogva meg eléggé robot mailnek tűnt.

Csuzi Attila
Admin

A petíció kezelése egy olyan online szolgáltatás, amelynek működését nem áll módunkban befolyásolni. Az online szolgáltatások nyújtása során gyakori, hogy a regisztráló (jelen esetben aláíró) tagoknak utólagos tájékoztatást küld a szolgáltató rendszere, többnyire annak érdekében, hogy az oldal újabb látogatására ösztönözze a látogatót. A CitizenGo-nak van adatkezelési szabályzata, amely a levélküldéseket így szabályozza:

“Amint valaki bejelentkezik valamely CitizenGO tag kampányának támogatásához, az általa megadott adatokat felhasználjuk további tájékoztató üzenetek és felhívások küldésére. Az új aláírók bármikor dönthetnek arról, hogy szeretnének-e a CitizenGO tagjai maradni.”

Részletesen: http://www.citizengo.org/hu/privacy

Nyilvánvalóan van leiratkozási lehetőség a “hírlevélről”, de hirtelen én nem tudom megmondani, hogy hol (esetleg a levélben is megadott linkként?), mert nem használtam aláíróként a rendszert. Bízom benne, hogy könnyen megtalálod ezt. Az “Eszter” név feltételezem egy emberközelien, barátságosan megnevezni szándékozott CitizenGo adminisztrátort takar, de lényegében minden bizonnyal egy automatikus levélküldő rendszerről van szó. Megnyugtatásod érdekében azt tudom közölni, hogy meggyőződésem szerint bármely adataid további felhasználásáról nincs szó, az egyetlen cél az lehet, hogy a webhely újabb meglátogatására ösztönözzenek. De mivel lényegében saját magam is csak felhasználója vagyok a CitizenGo által nyújtott online szolgáltatásnak, ezért nyilván az ő nevükben teljes hitelességgel nem nyilatkozhatok. Részünkről Eszterrel nem állunk semmilyen kapcsolatban és nem is érdeklődünk az aláírók email címe vagy más személyes adata iránt. Ha az én válaszaimat nem érzed megnyugtatónak vagy kielégítőnek, akkor a CitizenGo “Kapcsolat” oldalán keresztül minden bizonnyal további válaszokat kaphatsz:

http://www.citizengo.org/hu/contact

Art
Olvasó
Art

Közben kiderült, valóban hírlevél, valóban leiratkozható. Ezzel együtt inkorrektnek találom, és javaslom a petícióprovider kirúgását.

alszentpeter
Olvasó
alszentpeter

Kedves Péter!

Csatlakozzon felhívásunkhoz, hogy a Jégvarázs című Disney film Elza hercegnőjét ne tegyék leszbikussá a film 2018-ban megjelenő folytatásában, a Jégvarázs 2-ben!

A közelmúltban az LMBT (leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű) lobbi és Hollywood arra szólította föl a Disney vállalatot, hogy a Jégvarázs című film Elza hercegnőjének karaktere leszbikus legyen a nagysikerű animációs film második részében. Véleményük szerint Elza már most is leszbikus, és már csak egy barátnőre van szüksége.

Internetes kampányuk “Adjatok Elzának barátnőt” hashtagje azonnal felkapottá vált a Twitteren és a Facebookon is. Mi több, egy amerikai meleg lobbi szervezet, a GLAAD azért bírálta a Disney 2015-ben megjelent filmjeit, mivel azokban “egy LMBT karakter sem szerepel”.

http://www.citizengo.org/hu/fm/34510-disney-ne-valtoztassak-leszbikussa-jegvarazs-elza-hercegnojet

A Jégvarázs minden idők legnagyobb bevételét hozó animációs filmje, amely szerte a világon gyermekek millióihoz ér el. Kislányok tömegei álmodoznak arról, hogy egy nap feleségül veszi őket álmaik hercege, és rengetegen akarnak kedvenc Disney hercegnőjükhöz hasonlóvá válni. Gondoljunk bele, mennyire összezavarhatja a gyermekeket a javasolt koncepció. A meseszereplőkre sokan tekintenek példaképként, így a filmkészítők felelőssége hatalmas. Filmjeik és azok rejtett üzenetei világszerte hatással vannak a gyerekek és fiatalok lelkivilágára és gondolkodására.

Reméljük, hogy a Disney nem enged a nyomásnak. Arra kérjük Önt, harcoljon velünk gyermekeinkért.

Kérjük meg a Disneyt, hogy ne változtassa Elza karakterét leszbikussá a gyermekeknek szóló rajzfilmben! Ha azt szeretnék, hogy Elza társra találjon, válasszanak mellé egy férfit, és próbáljanak szilárd családi értékeket közvetíteni a gyermekek felé!

http://www.citizengo.org/hu/fm/34510-disney-ne-valtoztassak-leszbikussa-jegvarazs-elza-hercegnojet

Üdvözlettel: Zaymus Eszter és a CitizenGO csapata

Art
Olvasó
Art

Igen, ugyanezt kaptam, kiegészítve ezzel (pedig abszolute nem írtam ilyesmit alá):

U.i.: Nagyon köszönjük, ha csatlakozott legutóbbi, “Távolítsák el az “Ádám keresi Évát” köztéri plakátjait!” petíciónkhoz, és levelet küldött a petíció címzettjeinek, annak érdekében, hogy a plakátok lekerüljenek. Tegnap az összes megkeresésre reagált a Nezeti Média- és Hírközlési Hatóság, közölve, hogy a plakátok tartalmát nem vizsgálhatja.

SEGÍTSÉGÉT KÉRJÜK ahhoz, hogy további lépéseket tehessünkAmennyiben tudomása van egy-egy konkrét plakátról, kérem fényképezze le és küldje el nekünk a magyar@citizengo.net e-mail címre, azt is beleírva a levélbe, hogy hol készült pontosan a kép! Az így összegyűjtött panaszokat eljuttatjuk a Magyar Reklámszövetséghez, és arra kérjük őket, hogy Reklámetikai Bizottságuk vizsgálja ki az ügyet! Megkerestük a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot is, akik azt a tájékoztatást adták, hogy ők másodfokon kezelik az ügyeket, így először minden panaszosnak az illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatalának fogyasztóvédelmi osztályánál kell panaszt benyújtania. (Javasoljuk, hogy ha van rá módjuk, éljenek ezzel a lehetőséggel!)

Közösségünk több tagja jelezte, hogy Debrecenben és Pécsett lekerültek egyes plakátok, vagy pedig leragasztották őket. Nagyon örülünk a hírnek, köszönjük a levélíróknak, hogy tájékoztattak bennünket! Külön köszönet illeti azokat, akik a petíció aláírása mellett további lépéseket is tettek, panaszt nyújtottak be önkormányzatuk jegyzőjénél, vagy pedig az illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályánál.

alszentpeter
Olvasó
alszentpeter

Fizetett a férfihang a petícióért?

Kalman
Újságíró

Ez komoly, hogy Elzát leszbikussá akarják lobbizni? Folyton rádöbbenek hogy már sokkal előrehaladottabb a hülyeség, mint előtte gondoltam. :-)

Koriander
Olvasó
Koriander

Elzán most én is kiakadtam, tökre vàrtuk volna a folytatatàst, az egyik legjobb csalàdi rajzfilm az elmúlt idôben meg mèg a jègkorszak nagy kedvenc (bàr ott befigyel àllitólag a multikultira nevelès , de szerencsère mèg nem àllnak az absztrakciónak annak a szintjèn, hogy felfogjàk, hogy Mani a nagyciszhetero fehèr fèrfi :)).

Kalman
Újságíró

Gondolkodva a témáról újra megerősödött bennem a gondolat, hogy csak magunkra vethetünk. Hogy miért? A rókát nem lehet elítélni azért mert elviszi a tyúkot. Ez a természete. Épp így az UNICEF-es alakokat sincs értelme erkölcsileg elítélni (büntetőjogilag lenne értelme, de arra nem sok esélyt látok), mert lepereg róluk, hiszen ők eleve gonoszok. A filmszínházak tulajdonosainak sem nagyon érdemes megpróbálni a szívükre hatni. Egy brancs ezek. Az egyetlen megoldás, ha nem megyünk moziba. Ha esetleg valami filmet muszáj megnézni, akkor ott a Torrent.

Reszet Elek
Újságíró

B.Gy. olvasónk hívta fel a figyelmünk erre az apasággal kapcsolatos cikkre, érdemes elolvasni.