MGTOW-jelenség a felsőoktatásban és a tudományos szférában

Az MGTOW mozgalom (Men Going Their Own Way) olyan férfiak közt terjedő irányzat, mely a günocentrikus társadalomból való önkéntes kilépést foglalja magában. Maga a fogalom nem új: mivel az egyik cél, hogy a férfiak megőrizhessék erőforrásaikat a túlköltekező nőkkel és a forráselvonó állammal szemben, az ókorban autarchiára (gazdasági önellátásra)  törekvést értettek volna a kifejezés alatt. A nőkről való lemondásnak is létezik hagyománya, már a kései antikvitásban is megfigyelhetőek a remeteség különböző formái.

Az MGTOW-jelenség legáltalánosabb definíciója a férfiak egyes csoportjainak a házassági- és szexpiacról való önkéntes távolmaradását takarja. Ennek gazdasági és demográfiai következményeivel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, valljuk azonban, hogy léteznek olyan területek, ahonnan a férfiak kivonulása irreverzibilissé vált.

Ilyen terület a társadalom- és bölcsészettudományok világa.

womenstudies

A fenti területek elnőiesedése (az alap- és középfokú oktatás problémáit ezúttal nem érintve) két alapvető okra vezethető vissza:

1) A politikai korrektség és a feminizálódott vitakultúra megszüntette a minőségelvet. Az eddig is tekintélyelvű tudományos élet, ahol recenzió helyet immár csak méltatás készülhet, kiegészült a kritika tilalmával: Ilonka akkor is megkapja a doktori végzettséget, ha stiláris érzéke egy vízilóéval áll azonos szinten, vagy ha egy félresikerült Wikipédia-szócikkeket másol ki arról, hogy miért sír fel egy csecsemő.

2) A férfiak versenyszellemre, egyéni kvalitásokra és értékteremtésre alapozott stratégiája átadta helyét a csoportmunkának. Ez az intelligens, de a szociális kapcsolatok kialakítása terén ügyetlenebb férfiakat érinti kedvezőtlenül.

A kiszorulásnak azonban politika okai is vannak.

Egy remekbe szabott összefoglalás szerint „A kánonháború a „tradicionalisták” és „multikulturalisták” között zajlott az amerikai bölcsészettudományi körökben a ’80-as és ’90-es években. Egy-két „tradicionalista” tiltakozástól eltekintve, mint Allan Bloom nagy sikerű 1987-es könyve a „The Closing of the American Mind”, az általános vélekedés az, hogy a „multikulturalisták” megnyerték a kánonháborúkat.

Ennek a győzelemnek több hosszú távú hatása lett, írja Willick. A tananyagban kevesebb hangsúly kerül az úgynevezett nyugati kánonra. Továbbá burjánzásnak indultak a különböző „tanulmányok” tanszékek (például az afro-amerikai vagy gender tanulmányok). Willick úgy véli, hogy ezek a fejlemények mindenképpen hatottak arra, hogy a tudományos ambíciókkal rendelkező, de tradicionalizmus felé hajló diákok kevesebb mértékben jelentkeztek PhD-képzésre.”

Úgy tűnik, a kivívott baloldali dominancia kéz a kézben jár a nők előretörésével is, aminek magyarázata lehet, hogy a nők gyakran a baloldali, egalitárius, szocialista jellegű irányzatok mellett foglalnak állást. Mindemellett érdekes jelenség, hogy a jobboldal közegében megjelenő nők olykor baloldali programok irányába mozdítják el a közösségeket; jó példa erre a névlegesen jobbközép CDU-t irányító szelfiző boszorka, akire valójában balliberális ideológiai dogmatizmus jellemző.

a_tiszazugi_arzenugy_vadlottjai
A tiszazugi arzénügy vádlottjai

Egyedi, de egyáltalán nem kivételes példa a tiszazugi tömeggyilkosságok feminista interpretációja sem. Egy fővárosi kutatócsoport több száz  férfi előre eltervezett, hidegvérű meggyilkolását a feminista társadalomtörténet-írás (sic!) szemüvegén keresztül hajlandó vizsgálni, nyakon öntve némi kultúrantropológiai szósszal. Látható, hogy számos esetben ideológiai alapon jelölik ki a szemináriumok, workshopok, szakkonferenciák kereteit, távol tartva a jobboldaliak jó részét. Sőt, ha az előbbi tábor egytemi  cégér alatt propagálja a nézeteit, ráadásul a téma kutatása terén monopóliumot élvez, hozzájárul a nőközpontú, feminista narratíva egyeduralmához.

Más: a társadalomtudományokhoz kötődő szakfolyóiratok korlátozottan fogadnak be cikkeket. Ha valaki publikálni akar (elkerülve a szakmai ellehetetlenülést!), célszerű egy konferencián való részvétel, majd az előadás megjelentetése. Hogy mi jelenhet meg az előadás-sorozatokból, megint csak az ideológiai szekértáborok szája ízétől függ. Egy kritikus gondolkodású, saját útját járó férfi számára ez elegendő indok, hogy ne legyen szociológus, irodalomtörténész vagy jelenkorkutató.

Ismerőseim tapasztalatai és saját benyomásaim egybe vágnak egy általános jelenséggel: a társadalomtudományokkal foglalkozó férfiak egyre kisebb számban jelentkeznek doktori képzésre, átengedve a terepet a divatos -izmusok (Western Marx-, femin-, multikultural-) harcias képviselői számára. Nyílt titok, hogy a művelt nyugat egyes egyetemein való érvényesülés előfeltételei a fehérellenesség, a férfigyűlölet és a heterofóbia. Úgy is mondhatjuk, hogyha hangosan kijelented vagy leírod, hogy “a fehér férfi állat” vagy hogy “a fehér ember ronda”, akkor máris helyet nyertél a Harvard doktori programjában.

Jövőnk záloga… – Dögöljek meg, ha kiváltom!

banyaszokHa az olvasó számára nem világos: nem a nemi arányok eltolódásáról van szó, hanem gazdaság- és szociálpolitikai eszközökkel megtámogatott őrségváltásról; míg a nők sorra magukévá teszik a kényelmesebb értelmiségi pályákat, addig középosztálybeli férfiak tömegei proletarizálódnak. A középiskolából idő előtt vagy kedvezőtlen eredménnyel kikerült fiúk helyzete is megérne egy szót, de az egyetemen végzettek aránya sötétebb jövőt vázol fel: a politika és média kulcspozíciói elérhetetlenekké válnak a feminizmussal szemben kritikával élők számára. Szó szerint a huszonnegyedik órában vagyunk: ha a férfimozgalom nem tesz idejében lépéseket, a jövő iskolázatlan, kizárólag fizikai munkát végző, ambíció nélküli férfitömegeitől nem várható változás.

Megoldás talán csak akkor lehetséges, ha mindenütt bevezetik a költségtérítéses képzést, továbbá a felesleges szakokat (például médiakutatás, neveléstudományok) megszüntetik, de erre kevés esély mutatkozik.

Nézetem szerint a férfiak felsőoktatásból való kivonulása súlyos következményekkel jár, hiszen rövid távon a szellemi igénytelenség és a kampuszokat sújtó ideológiai terror kontrollálatlan érvényesülésével járhat, hosszú távon  az értelmiségi elit politikai és nemi összetételének irreverzibilis átalakulását írja alá.

18 votes, average: 4,78 out of 518 votes, average: 4,78 out of 518 votes, average: 4,78 out of 518 votes, average: 4,78 out of 518 votes, average: 4,78 out of 5 18 olvasó átlagosan 4,78 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

Post Author: Berengar

68
Szólj hozzá!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
14 Egyéni hozzászólás
54 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
22 Hozzászólások szerzői
Huffnagel PistaGaborVivienLeighggwpredgreg Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

A megoldás nagyon egyszerű, az újraelosztó, vízfejű államot le kell építeni, meg kell szüntetni. Az állami rendszeren, és így a társadalmon élősködő léhűtőket rá kell kényszeríteni a produktív, a piacon (azaz más emberek számára) értékes munkára. Fizessen mindenki azért, amit elfogyaszt, a társadalmi gondoskodást pedig vissza kell helyezni az államtól a családok hatáskörebe. Ez egycsapásra megoldaná a nyugati világban fennálló társadalmi problémák nagy részét, a termelékenységtől a népesedésig.

righeira
Olvasó
righeira

Ez nem érdeke a politikai elitnek.

Közép-Európában a mindenkori elit a függőségben tartott, könnyen befolyásolható – buta – választópolgárt favorizálja. A közép-európai elit csak ezeket tudná uralni, kézben tartani. A lebutított periféria pedig az EU centrumországainak is érdeke, mivel így lehet egyenlőtlen viszonyokat fenntartani az Únión belül.

Kitörési pont lehetne talán egy más szektorban pozíciókat szerezni, amely ellensúly képzésére alkalmas. Mondjuk a munkaadók szövetkezése. Ők mindig az értelmes, képzett,  magas hozzáadott érték előállítására képes emberekben érdekeltek. És talán – szövetkezve, egy irányba mozdulva – megszorongathatnák az oktatásért felelős állami szerveket.

 

Wastrel
Újságíró

“Kitörési pont lehetne talán egy más szektorban pozíciókat szerezni, amely ellensúly képzésére alkalmas. Mondjuk a munkaadók szövetkezése. Ők mindig az értelmes, képzett,  magas hozzáadott érték előállítására képes emberekben érdekeltek.”

Vagy inkább a minden mozgásterüktől megfosztott, kussoló, buzgón robotoló rabszolgák hajtásában. Legtöbbször maguknak a cégvezetőknek sincs halvány lila fingjuk sem arról, milyen munkaerőt keresnének, egyszerűen csak azt akarják, hogy varázsütésre teremjen ott az ölükben a teljesíthetetlen követelményeiknek megfelelő munkaerő, aki ingyen dolgozik, de preferáltan inkább maga fizessen, hogy ott doglozhasson :D Már el is neveztem ezt a folyamatot céges hipergámiának, mert ugyanazokat a szánalmas nyavalygásokat vágják le, mint az elfeministult nő: “Hová tűntek a normális munkások?” – egyébként hasonló eredménnyel, mint a feministák.

Ezt a fékevesztett dilettantizmust, amit a munkaerőhiány kapcsán is lenyomtak, érdemes megtapsolni. Amikor mindenki hibás, csak mi nem, és természetesen tegyen az általunk egyébként megvetett és lenézett állam valamit, hogy a helyzet normalizálódjon, mert saját magunk képtelenek vagyunk kezelni a helyzetet. Ahhoz ugyanis emberszámba kellene venni a rabszolgákat, és nem elűzni őket 2000 km-rel odébb.

Hogy röhögtem, amikor az egyik, egyébként nem éppen szívemcsücske államtitkár az első munkaerőhiányról szóló híreket meghallva kinyilatkozta, hogy a kormány munkaerőpiaci problémaként kezeli a helyzetet, azaz nem avatkozik be a piaci folyamatokba. :D Persze, hiszen évtizedek óta hallani a fillérbaszó rabszolgatartók ajvékolását, hogy a munkanélküli segély meg az egészségügy megléte okozza az ország nyomorúságát, véletlenül sem a belső kereslet hiánya és az elavult, selejteznivaló eszközparkok. Az MTK mósodításával, a (z amúgy sem épp bőkezű) segélyek megnyírbálásával az emberektől az utolsó esélyt is elvették attól, hogy valahogy a nehéz időkben is megfelelhessenek a rabszolgatartók kegyeinek, tudjanak állásra pályázni, stb… ehelyett most elmenekülnek.

Höllenhund
Olvasó
Höllenhund

Ez kicsit afféle róka fogta csuka helyzet. Ha magas fizetéseket kínálnának fel, nem lenne munkaerőhiány. De ezt nem tehetik meg, mert olyan magas bérköltséget nem tudnának kitermelni. Nem tudnának, mert nincs, és nem is lehet akkora bevételük. Azért nincs, mert egy feminista kvázi-matriarchátus, mint ami ma van az EU-ban meg az egész Nyugaton, nem tud mást produkálni, mint gazdasági pangást. Szóval igazad van, “munkaerőhiány” valójában nincs. Azok a cégek, akik munkaerőhiányra panaszkodnak, valójában nem létező munkaerőt keresnek nem létező piaci kereslet kielégítésére.

ulomenen
Újságíró

Nem tudom sajnálni azokat a cégeket, akik nyivákolnak a megfelelő munkaerő hiánya miatt, de akiknek fáj százezer helyett százharmincezret adni havonta a biorobotnak, majd reprezentatív kiadásokra meg a középvezetők csapatépítő tréningjére eltapsolják  egy évben ennek a sokszorosát, akiknél a költségcsökkentés eddig mindig és  minden körülmények között kimerült a fizetések/ dolgozók létszáma csökkentésében …  most meg megy a sírás.

Munkaerő- hipergámia, valóban.

Mert ugye korábban a mekibe se vettek már fel diploma nélkül szinte, most meg hamburgerék a  tévében reklámozzák a munkahelyeket, dolgozói étkezéssel meg biztos fizetéssel… MAGAS fizetést adjál, barom, akkor lesz elég embered, az ingyér’ sajtburgert ebédre meg dugjad fel…

Ma valahogy olyan forradalmáros hangulatban vagyok.

Höllenhund
Olvasó
Höllenhund

Ja, valószínűleg egy 30%-os emelés is fájna nekik, de a “munkaerőhiány” megszüntetéséhez ennél szerintem több kellene, mondjuk 50-100%. A reprezentatív kiadások meg a középvezetői csapatépítő tréningek csökkentése nyilván meg sem fordul a fejükben, számukra ezek evidens kiadások, mert ugye Nyugaton is ez megy, ezért ezt kell csinálni.

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

“biztos fizetéssel… MAGAS fizetést adjál, barom, akkor lesz elég embered”

Ja, bírom ezeket a bullshit dumákat az álláshirdetésekben.

“Fiatalos csapat” = néhány vén bútordarab, aki foggal-körömmel védi a kinyalt-kikönyökölt pozícióját, plusz egy rakás pályakezdő, akik jobb híján kénytelenek ott robotolni, mert máshová nem kellettek a bölcsész diplomájukkal.

“szakmai fejlődés lehetősége egy szakmailag jól felkészült csapatban”=el kell menned az összes kínos csapatépítő tréningre.

De a legjobbak azok a professionös hirdetések, ahol fel sem kegyeskednek tüntetni, hogy mit ajánlanak, csak az elvárások sorjáznak egy oldalon keresztül.

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

Valahogy nem tudom sajnálni a Csányi Sándor-féle munkaadókat. A fazonnak – most jött ki a legújabb lista a leggazdagabb magyarokról – 261 milliárdos a vagyona. A húsüzemeiben nettó 75 ezret keresnek két műszakban a melósok. Aki tehette, már rég lelépett nyugatra. Aztán most olvasom, hogy a tagnak nemrég nyílt meg az új vágóhídja Mohácson, de valami rejtélyes okból kifolyólag munkaerőgondokkal küszködik, hiába ajánlanak már versenyképes bérezést. Biztos a lusta magyar melós az oka, na ja.

“A munkás fizetését nem az előállított javak reálértéke határozza meg, hanem a munkás minimális szükségletei, illetve a kapitalista munkaerőigénye, és a munkahelyekért versengő munkások számának aránya. Fontos megértenünk azt, hogy a munkás fizetését még elméletben sem határozza meg az előállított javak értéke.”

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az irígység az egyik kedvencem, olyan gyönyörűen megmutatkozik :)

sureee
Olvasó
sureee

Nyelvtannáci megjegyzés.

MTK (Munka törvénykönyve) a Polgári illetve a Büntető törvénykönyv rövidítéseivel (Ptk., Btk.) ellentétben csak Mt.-ként használatos.

Wastrel
Újságíró

Ám mielőtt ez megtörténne, meg kell szüntetni az ezen folyamatot akadályozó tényezőket, mint pl. az embereket a lakóhelyük elhagyására kényszerítő, kisemmiző és minden vagyonukat potom összegért spekulánsok kezébe való helyezését biztosító mobilitásbizniszt, a munkerőt levesbe küldő automatizációt, a jogos megtermelőiktől a cégtulajdonosok által elrabolt jogtalan extraprofittal való tőzsdés szerencsejátékot és átbaszós “gazdagodjon meg költekezéseiből” szintű piramisjátékokat. És természetesen az emberek átnevelése is szükségeltetik a folyamat sikerre viteléhez, pl. legyen annyi eszük, hogy ne adósodjanak el egy életre diákhitellel a rabszolgatartó vállalatok igényeinek való görcsös megfelelés végett. Ha szakember kell, majd kinatítják maguknak a cégek a saját kontójukon.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kimaradt a harc a világbékéért, szerintem azzal kéne kezdeni :)

Reszet Elek
Szerkesztő

Szerintem nincs valódi megoldás, a probléma rendszerszintű és a rendszer széteséséig belülről nem megoldható, kezelhető. A folyamat már tart egy ideje, ma már olyannyira felgyorsult hogy nincs erő amely e tehetetlenségi erővel szembeszállva a fejlődés ívét el tudná téríteni egy ésszerű, fenntartható irányba.

Ha megnézzük a probléma gyökereit nagyon alapvető dolgokat találunk, amelyeket nem tudunk orvosolni.

Kalman
Újságíró

Az ilyen buzológia szakon szerzett papírokat a helyén kell kezelni. Sokkal rosszabb, mint a semmi. Állami körömreszelő pozícióra elég, másra nem. Majd a középeurópai kalifátus eltörli a szakokat és a munkahelyeket is.

Naooo
Olvasó
Naooo

“míg a nők sorra magukévá teszik a kényelmesebb értelmiségi pályákat”

Hát nem pont, mint a zsidók?

Naooo
Olvasó
Naooo

Amúgy ki az a csúnya nigger faszi abban a bohócsipkában? Hogy került oda?

Alter Ego
Szerkesztő

Fejtörést okoz, hogy ha teljesen hétköznapivá vált a “hetero fehér férfi”-t a gyűlölet céltáblájának állítani, akkor szabad-e egyúttal természetesként ezt a kommentet is itt eltűrni…

ulomenen
Újságíró

Ha a vizeletbe áztatott Krisztus- keresztet kiállító személy művész, akkor Naooo egyenesen zseni.

Amúgy az. Tényleg.

 

Ha meg a fehér férfiakat szabad szidni, akkor a nemfehéreket meg kötelező, legalább is annak, aki az egyenlőségben hisz :)

ulomenen
Újságíró

“Csúnya nigger faszi?” Az a hat nő, az nem zavar?

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

“A férfiak versenyszellemre, egyéni kvalitásokra és értékteremtésre alapozott stratégiája átadta helyét a csoportmunkának. Ez az intelligens, de a szociális kapcsolatok kialakítása terén ügyetlenebb férfiakat érinti kedvezőtlenül.”
Sajnos egy ember feje nem elég a mai bonyolult összetett dolgok észben tartására. Mindenképen csoportmunka kell, egy ember nem elég. De nem mindegy ki vannak a csapatban. Nekem a kollégák barátok egyben, csapatmunkával váltjuk majd meg a világot, remélhetőleg. A pasik jól megértik egymást, egymás közt,  a csajok meg, az a néhány, kénytelen beilleszkedni és odatenni magát a közös problémamegoldásban. Tiszteljük őket érte. De ők a fehér holló kategória. És párkapcsolatot még velük se vállalnék, mert az érzelmek a legokosabb embert is képesek megőrjíteni, és abból semmi jó nem lesz. Jobb a nyugalom.

És van még olyan területe a tudománynak, ahol még az egyéni illetve közös értékteremtés számít….

Alter Ego
Szerkesztő

Nos igen, azon túl, hogy a csoportmunka és közösségépítés képességét ilyen mértékben elvitatni, és a férfit menthetetlen MGTOW individualistaként ábrázolni sem feltétlenül vág pontosan egybe a valósággal szerintem sem, de én aggódok a férfiak problémáit a jobb-baloldal szembenállásának alapkonfliktusával összemosó narratíva miatt is.

Azért is, mert ha felismerjük azt a tényt, hogy a “férfiak tömegei fognak proletarizálódni” – sőt én tovább megyek, szerintem a folyamat már régen súlyos méreteket öltött – akkor nyilvánvaló, hogy a férfimozgalomnak szükségszerűen valamiféle rokonságot kell mutatnia azzal a hagyományosan a baloldalhoz sorolt szemlélettel, amely – mintegy férfiügyként is – magára vállalja a munkavállalók, munkások, ha úgy tetszik a “prolik” érdekeinek képviseletét. (Akartam ezt leírni már az előtt is, hogy Wastrell kicsit fentebb példát is mutatott volna arra, hogy miről is beszélek többek között.) Ha ezzel szemben a férfimozgalom elutasítja a baloldali nézőpontot, akkor félő, hogy aztán tényleg az utolsó órán is túl vagyunk, mert senki nem lesz, aki az egyre inkább az alsóbb osztályokba szoruló, elprolisodó, elszegényedő, elhajléktalanodó, önérvényesítésre egyre képtelenebbé váló férfiak érdekképviseletének ügyét magára vállalná.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem ne menjünk be az eszetlen, paródiába illő amcsi politikai élet sűrű sötét erdejébe, koncentráljunk a magyar viszonyokra.

Ki fogja megkövetelni a közgondoskodást, a megfelelő társadalmi programokat az elmúlt évtizedek és a jelenkor elcseszett társadalompolitikájának, diszkriminatív családjogi törvényeinek eredményeként lecsúszott, elprolisodott, elhajléktalanodott, elbutult férfitömegek számra, ha a férfijogi mozgalom totálisan jobbra tolódik, és lassan már minden problémafelvetésen csak abban az egyféle leegyszerűsítetten antikommunista, anarchista panelreakcióban képes csak gondolkodni, hogy “az újraelosztó, vízfejű államot le kell építeni”? (Mindezt szerintem ráadásul rossz közegnek címezve, célt tévesztve, a nyugati jóléti államok közgondoskodásának színvonalától fényévekre lemaradt, burjánzó magyar vadkapitalizmus kellős közepén, szóval számomra egyenesen viccesen.) Nem szívesen okozok csalódást egyeseknek, de mégis az utóbbi időben egyre gyakrabban érzem úgy más aktivistákkal egyetemben, hogy tudatni szükséges egyes szélsőjobberekkel: a férfijogi mozgalom nem egy vadkapitalista, anarchista gittegylet, ez nem lesz sehogy sem egy jó irányvétel senki számára sem, aki valóban segíteni szeretne a férfiak társadalmi problémáinak megoldásában, nem pedig csak értelmetlen vérkapitalista frázisokat puffogtatni. Ezért mondom, hogy nem tartom azt sem kifejezetten jó kommunikációnak, amely erre az egyébként létező, de öncélúan értelmetlen jobbgőzős hangulatra játszik rá.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Ki fogja megkövetelni a közgondoskodást”
Már ott el van cseszve az alap mondandód, hogy közgondoskodást vársz el bárkinek is.
Tipikus hisztis szocialista felfogás. Majd más oldja meg a mi problémánkat! Majd jön állam bácsi és ő megold mindent, mert nekünk éppen nem jó valami. Kb. mint a nők rinyája. És legalább annyira hiteles is.
Csak azt nem fogod fel, hogy egy ilyen hiszti-versenyben a férfi bizony mindig is alul fog maradni. Ahogy az történt is az elmúlt 100-150 évben. Hiába hisztizel a férfiak jogaiért, a nők hisztije mindig is erősebb volt és erősebb is lesz. (Utána látjuk, hová vezette ez a társadalmunkat.) Tényleg ennyire nehezen tűnik fel, vagy csak kimaradtál az utóbbi pár évtized történéseiből? :)

“burjánzó magyar vadkapitalizmus”
:DDD LOL
Megelőlegezem neked, hogy valójában te a burjánzó magyar vadszocializmusra gondolsz ilyenkor, csak nem vagy teljesen képben, hogy mi is a kapitalizmus meg a szocializmus közötti fő különbség.
/Annyira édes, mikor valaki kapitalizmust emleget egy olyan gazdasági rendszerben, ahol a jövedelmének a felét-kétharmadát szociális juttatásokra költi az állam. Még édesebb, hogy úgy szajkózza ezt a mantrát, mint egyszeri feminista az üvegplafont. :) /

“tudatni szükséges egyes szélsőjobberekkel: a férfijogi mozgalom nem egy vadkapitalista, anarchista gittegylet”
Ja, értem. Tehát te majd megmondod, hogy ki hogyan is álljon hozzá a férfijoghoz. És persze aki nem ért egyet a szoci felfogásoddal, az csak vadkapitalista meg szélsőjobber lehet. Mert te úgy gondolod és akkor máris úgy van.
Nem érzel némi fasisztoid (feministához hasonló) beütést abban, mikor másoknak akarsz meghatározni dolgokat, meg amikor a számodra nem tetsző nézetet megpróbálod degradálni? Mert én nagyon. :)

Tudod, élmény néha figyelni, hogy a liberálfasiszták egyik ága néha képes szidni a másik ágat, miközben nem veszi észre, hogy valójában ő is fasiszta. Mondtam én már sokszor, hogy  a szocializmus meg a feminizmus kéz a kézben létezik és erősödik. Fura, hogy egyes antifeministának nem tűnik fel, hogy a szocializmusa is pont annyira fasisztoid ideológia, mint a feminizmus, és hogy az egyik a másikat erősíti. Pont úgy vagy ezzel, mint a kapitalista párti feminista. Csak te pont a fordítottja vagy. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

“csak nem vagy teljesen képben, hogy mi is a kapitalizmus meg a szocializmus közötti fő különbség”

Kohn bácsi egyszer gyártulaj, aztán állami vállalat igazgatója, majd megint gyártulaj.

Alter Ego
Szerkesztő

“Már ott el van cseszve az alap mondandód, hogy közgondoskodást vársz el bárkinek is.” – “burjánzó magyar vadszocializmusra gondolsz”

Szerinted. Nyilvánvalóan a te fogalmaid szerint a fejlett szociális hálót működtető nyugati (kapitalista) államok valójában egyenesen már kommunista diktatúrák…

Köszi, már ismerem a véleményed, ami úgy tűnik, hogy úgy fest, hogy amíg létezik állam és bármiféle szociális háló, addig te nem vagy kicsit sem elégedett; idézzük csak fel újfent, hogy neked még egy libertárius is gyűlöletes komcsi. Sajnos úgy érzem, hogy egy marslakóval előbb értenék szót, mint veled.

“Hiába hisztizel a férfiak jogaiért “

Pontosan erről beszéltem fentebb, alá is támasztottad, hogy mennyire létezik az a karakter, aki nem is akar mást, csak a minden bizonnyal a szegény antikommunista öregapjától hallott frázisokat puffogtatni, de valójában minden férfijogi cselekvési programnak lusta, cinikus, lelki indíttatás és szolidaritás nélküli ellenlábasa. Hidd el, neked tökmindegy, hogy miféle arculattal rendelkezik egy férfijogi mozgalom, te magad úgysem mozdítanál egy szalmaszálat sem szaros lecsúszott férfiakért. Ha nem másért, akkor azért nem, mert “úgysincs értelme”. – Ha meg így áll a helyzet, akkor legalább ne hátráltass másokat! A te állandó hisztizésednek aztán tényleg nincs semmi értelme…

“Tehát te majd megmondod, hogy ki hogyan is álljon hozzá a férfijoghoz. (..) Nem érzel némi fasisztoid (feministához hasonló) beütést abban, mikor másoknak akarsz meghatározni dolgokat, meg amikor a számodra nem tetsző nézetet megpróbálod degradálni?”

Nem, én inkább abban érzek egy határozottan rosszindulatú, “fasisztoid” megnyilvánulást, hogy ilyen jelzőkkel esel nekem, mert nem tetszik a véleményem. Tudomásom szerint nem mondtam, hogy bárkinek feltétlenül kötelező hozzám hasonlóan gondolkodnia, csak logikus kérdéseket tettem fel és elmondtam, hogy én miként látom a problémákat és milyen veszélyeket éreznék a férfimozgalom esetleges jobbratolódásában. Különben meg ugyan hol vannak az én állítólag “degradáló” jelzőim; mégis melyikben ismertél olyannyira önmagadra, hogy sietve ki kell kérned magadnak, annak ellenére, hogy korábban még véletlenül sem voltál megszólítva?

Ha nem tetszik a véleményem, de érvekkel vitatkozni, a felvetett kérdésemre érdemben reflektálni nem tudsz, csak dogmák mantrázásával, üres vádaskodással és (te valóban sértő és személyeskedő) jelzőkkel dobálódzni, akkor kénytelen leszek téged arra kérni, hogy ezután úgy társalogj, hogy a kommentjeink ne ágyazódjanak egymásba, sőt lehetőség szerint az alsó-felső szélei se érjenek egymáshoz, én a magam részéről egy ideje már igyekszem is ebben jó példával elől járni.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“hogy neked még egy libertárius is gyűlöletes komcsi” Hol is írtam ilyet? Pláne, hogy éppen libertáriusnak tartom magam. Ja, csak képzelődsz és csúsztatsz, mint egy ócska feminista. Értem. :) . “mennyire létezik az a karakter” Ez a karakter éppen te vagy (csak szociban). Elvárod az államtól, hogy az tegyen érted, ahelyett, hogy te magad tennél. Ez a te mentalitásod, a tipikus szoci mentalitás, ahol majd valaki más megoldja a kis problémádat, miközben te majd ücsörögsz a fotelben és aggódsz, meg frázisokat puffogtatsz. Ezt hívják úgy, hogy hiszti. (Igen a szocializmus is egy hiszti, akárcsak a feminizmus.) És persze aki nem ért veled egyet, az vadkapitalista lesz meg hasonlók. Az enyém meg az, hogy mi férfiak teszünk érte, és nem mástól várjuk el a csodát. – Te azt várod el, hogy az állam adja a segítséget a rászorulóknak. Állami szolidaritást akarsz, ahol majd mindig jön a megmentő nagyapó és megoldja a kis problémádat. – Én meg EGYÉNI szolidaritást akarok, ahol nem mások oldják meg az emberek problémáit, hanem ők maguk a sajátjukat, meg segítenek egyénileg egymáson. Ahol nem mondják meg egyesek, hogy mire kell küöltenem a pénzemet szolidaritás címszó alatt (cigányoknak, bevándorlóknak, nőknek, stb.), hanem én magam dönthetem el, mire költöm. Nem jón a jóságos Állam Bácsi (Alter Bácsi), és megmondja, hogy mire fordítsam a megteremtett jövedelmem, csak mert szerinte úgy jó. Hanem rám hagyja a döntést a saját pénzemről, és meg ráhagyom az ő pénzéről. A tied egy parazita mentalitás, ahol azon hisztizel, hogy mennyire szar neked, és hogy miért nem tesz már más a te érdekedben. Kb. mint a feministák. A különbség csak annyi, hogy mivel ők nők, ezért az ő szavukra ugrik a társadalom, a tiedre meg nem. De mentalitásban, felfogásban, retorikában pont ugyanazt a hisztit képviseled, és pont ugyanúgy az áldozatszereppel próbálsz érvényt szerezni az érdekeidnek. Én meg azt mondom, hogy ne az államtól meg mástól várjuk a megoldást, ne mástól várjuk a sült galambot, hanem mi magunk tegyünk érte. . “te magad úgysem mozdítanál egy szalmaszálat sem szaros lecsúszott férfiakért” És ezt honnan vetted? Ja tudom! Megint e berögzült liberáfasiszta mantrádból. Mondom én, hogy olyan vagy, mint egy elbaszott feminista. Pont úgy érvelsz, pont úgy hisztizel, és pont annyira vagy hiteles is. :) Ráadásul lófaszt sem tudsz rólam, sem arról, hogy mit tettem eddig a férfiakért meg úgy a társadalomért. De azért tetszik a shaming language, nagyon ott volt! Veregesd majd meg a vállad helyettem is. :) . “Ha meg így áll a helyzet, akkor legalább ne hátráltass másokat!” Kettőnk közül éppen te hátráltatod a férfimozgalmat a szocializmusoddal. Nem tudom, hogy azért-e, mert tényleg megrögzült szoci vagy, vagy pedig csak simán idióta. Még mindig nem fogtad fel, hogy ha áttérnénk a kapitalizmusra a mai szocialista (állami szolidaritást működtető) rendszerről, akkor a feminizmus is radikálisan visszaszorulna, mert nem tudna a hisztiért pénzt kapni állam bácsitól. A feministáknak magukat kéne eltartaniuk, ahelyett, hogy állami pénzből működtetett gender studies szakokon hirdetnék az ideológiájukat. (És csak egy apró pici szeletet írtam arról, hogy hol is támogatod a szocializmusoddal a feminizmust!) Avagy ha nem lenne szociális háló (vagy legalábbis drasztikusan csökkenne), akkor a nők tömegei nem ráznák a seggüket 18-24 évesen az ingyenes főiskolai büfészakokon, hanem mondjuk … mit is csinálnának? Nem tán hamarabb házasodnának? Ja de! Ez pedig együtt járna a házasságok számának növelésével, a nagyobb gyerekszületési számmal, a kevesebb megcsalással, kevesebb válással, és így tovább. Hadd ne soroljam már tovább, mert már megtettem párszor. Igen, bizony kettőnk közül éppen te vagy az, aki aládolgozik a feminizmusnak! . “A te állandó hisztizésednek aztán tényleg nincs semmi értelme” Kettőnk közül éppen te hisztizel. Lásd fentebb. Én nem várom el, hogy a… Tovább olvasás »

Naooo
Olvasó
Naooo

“ne mástól várjuk a sült galambot, hanem mi magunk tegyünk érte.”

Vegyük el attól, aki felhalmozott belőle 986 darabot?

“az fasiszta mentalitás”

Mi ez a fasisztafóbia majdnem mindenkinél? Az embereket nemcsak, hogy meg szabad, hanem meg is kell különböztetni egymástól.

Alter Ego
Szerkesztő

“Hol is írtam ilyet? Pláne, hogy éppen libertáriusnak tartom magam.
Ja, csak képzelődsz és csúsztatsz, mint egy ócska feminista.”

Pontosan tudod te is, hogy miről beszélek, a libertárius elveket valló Deansdale-t komcsiztad le, mert bátorkodott más véleménnyel lenni az állami szerepvállalásról. Azon a blogon is pont akkora tahó voltál, mint itt… Ki is basztak már onnan, ha jól tudom. – Szóval ki csúsztat?

“Én meg EGYÉNI szolidaritást akarok”

Ja-ja, már mondtam, hogy pontosan tudom, hogy te mit “akarsz”… csak még olyan kormány nem alakult a fejlett világban, amely veled értene egyet… én meg végképp pont leszarom, hogy mit “akarsz”… és részemről rémesen unlak is…

“Én nem várom el, hogy a férfiak problémáját majd egy jóságos Állam Bácsi oldja meg.”

Biztosan nem látod át, hogy azokat a problémákat amelyeket az állam okozott elhibázott törvényekkel és szociálpolitikával, annak is kell megoldania, tekintve, hogy más nem is tudná… Bődületesen nehéz a felfogásod, de felőlem vergődj csak tovább az anarchista akaratoddal…

“megrögzült szoci vagy, vagy pedig csak simán idióta”

Világos, az egész világ hülye megrögzült szoci meg komcsi, mert az emberek túlnyomó többsége nem akarja leszarni az embertársait, de persze nálad van a bölcsek köve…

“Ha egy adott tulajdonság szerint megkülönböztetsz embereket egymástól (akár pozitívan, akár negatívan), az fasisztoid mentalitás. (…) Ergo ha valamely tulajdonság alapján megkülönböztetsz bármilyen csoportba tartozó embert egy másik csoportba tartozótól, csak pusztán az adott tulajdonság alapján, az fasiszta mentalitás. Eddig szerintem te is egyetértesz.”

Egyáltalán nem értek egyet. Annyira vicces, hogy egy műveletlen gyökér vagy, összekeverd a szezont a faszommal és még te oktatnál. Itt elolvashatod, hogy mi a fasizmus. A szó amit kerestél, az talán (és még mindig csak átvitt értelemben) a “sovinizmus”, de méginkább szép magyar szóval a “részrehajlás”. Szánalmas a továbbvezetett okoskodásod is, amelyben a fejlett államokban világszerte elterjedt jóléti szociális rendszer lesz a “fasizmus”, én meg persze benne a legnagyobb “fasisztoid” “parazita”, aki elszedi a nyomorult pénzedet. :D – Több vagy mint szimpla idióta; paranoid idióta vagy.

Szóval szállj már magadba! De legalább kicsit művelődj, mielőtt megbélyegző, sértő jelzőket keresgélsz másokra! Ha megmondod, hogy mikor van a 14. szülinapod, küldök neked szótárt meg valami társadalomtudományi kisenciklopédiát ajándékba! :D

“Köszi a mínuszokat. Meg a magadnak adott pluszokat is. Nyomkodj már még párat, úgy biztos igazad lesz majd!”

Vicces, hogy el sem tudod képzelni, hogy rajtam kívül is akadnak páran, akik rühellik a hülyeségeidet. :D

Még egyszer mondom, akadj már le légyszíves a nickemről és írogass valaki másnak, ha akad még olyan, aki hajlandó eltűrni, hogy megszólítsd és ráborítsd a zagyvaságaidat…

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“a libertárius elveket valló Deansdale-t komcsiztad le” Azt a ‘libertárius’ elvet, amelyik azt mondja, hogy vessünk ki különadót a nagy értékű ingatlanokra? Aranyos. :) Lehet, hogy érdemes lenne tisztában lenned azzal, mit is jelent a libertárius szó. Már csak mielőtt még jobban szénné égeted magad. Segítek: https://hu.wikipedia.org/wiki/Libertarianizmus Ezen belül én pl. minarchista vagyok. Csak hogy értsd, hogy ki is a libertárius valójában. Szóval olvasgass, te kis agyonművelt, mert láthatóan nagyon rád fér. :) . “Azon a blogon is pont akkora tahó voltál, mint itt” Mégsem nagyobb, mint te vagy most a csúsztatásaiddal. Te nyertél, gratulálok! :) . “Szóval ki csúsztat?” Ezek szerint láthatóan te. :) Vagy csak egyszerűen nem vagy tisztában alapvető fogalmakkal és ezért beszélsz baromságokat. Melyiket választod? . “Ja-ja, már mondtam, hogy pontosan tudom, hogy te mit “akarsz”” Mondja ezt az, akinek fingja nincs még alapvető fogalmakról sem. :D Lásd libertarianizmus. Persze ettől még érdekel ám, hogy szerinted mit is akarok. Biztos szórakoztató lenne olvasni a képzelgéseidet. :) . “még olyan kormány nem alakult a fejlett világban, amely veled értene egyet” Nyilván. Hiszen a mai kormányokat a szocik tették meg vezető pozícióba. Nem meglepő, hogy a hozzád hasonló parazita életmódot erőltető szocik nem akarják, hogy a gazdatestüket elvegyék tőlük. Ezt nem is kétlem egy pillanatig sem. Ugyanakkor ha a 19. századi gazdasági rendszerből kivesszük az imperialista avagy feudális részeket (országtól, időponttól függően), akkor lám mit is kapunk…? Nem tán egy olyan rendszert, ahol nem kellett adót fizetni azért, hogy másokat ellássanak a pénzemből, viszont láttunk rengeteg egyéni kezdeményezést arra, hogy az emberek segítik egymást? Ja de. :) . “és részemről rémesen unlak is” Azért írtál ennyit, mi? Mi lenne, ha nem untatnálak? Jókai összes? :DDD . “Biztosan nem látod át, hogy azokat a problémákat amelyeket az állam okozott elhibázott törvényekkel és szociálpolitikával, annak is kell megoldania, tekintve, hogy más nem is tudná” Ezek szerint te nem hallottad még azt, hogy egy problémás rendszert maga a rendszer nem fogja tudni megjavítani. A segítségnek kívülről kell jönnie. Ez pedig egy állam esetében maga a társadalom lehet csak. De nem baj, ha te magától a rákos daganattól várod, hogy meggyógyítsa magát. Várjál erősen, hátha meggyógyul majd! :) . “Világos, az egész világ hülye megrögzült szoci meg komcsi, mert az emberek túlnyomó többsége nem akarja leszarni az embertársait, de persze nálad van a bölcsek köve” Éppen hogy az emberek többsége bizony leszarja az embertársait, mert megszokta, hogy majd állam bácsi megoldja a többiek problémáját. Persze hangoztatni szép meg jó, hogy segítsünk másokon, de mikor odakerül a dolog, hogy tenni kell, cseszik bármit is tenni, hiszen majd állam bácsi megoldja helyette. Igen, a mai társadalomról beszélek. … És akkor most el is jutottunk oda, hogy kettők közül kinek is nehéz a felfogása. Láthatóan te nyertél megint. Ismételten gratulálok! :) . “Annyira vicces, hogy egy műveletlen gyökér vagy, összekeverd a szezont a faszommal és még te oktatnál. Itt elolvashatod, hogy mi a fasizmus.” Ezek szerint neked nem sikerült végigolvasnod még azt sem, amit linkeltél. Sebaj. Így szórakoztatóbb. :DDD . “A szó amit kerestél, az (és még mindig csak átvitt értelemben) a “sovinizmus”” Akkor olvasgass kicsit a sovinizmusról is, a libertárius elvek után, hogy azzal is tisztában legyél. Csak mert kurvára nem arról írtam. :) . “de méginkább szép magyar szóval a “részrehajlás”” Aha. Szóval szerinted csak sima részrehajlás az, mikor az egyik pénzét elveszed és a másiknak odaadod. Nálam ez rablásnak minősül, állami erőszakkal végrehajtva meg teljesen kimeríti a fasiszta magatartást, de te tudod. Rúzsozd csak a disznót, ahogy kedved tartja. De ettől még semmiben nem különbözöl a femináciktól. (Ja, ők vajon miért is nácik? :) ) . “Szóval szállj már magadba! De legalább… Tovább olvasás »

Alter Ego
Szerkesztő

“az sem baj, ha végigolvasod a magad által linkelt faisztás szócikket is, mert a végén még talál találsz benne olyat, ami engem igazol.” Gondolhatod, hogy átfutottam, ha már ajánlottam, hiszen így is hülye vagy, nehogy már én indoktrináljalak még valami baromsággal. Arra gondolsz, hogy az neked önigazolás, hogy “a fasiszta jelző mint politikai szitokszó” is funkcionál, és rajtad kívül mindenféle barmok is összevissza használták már? Ráadásul az egyébként antikommunista fasizmus nevét ragasztották rá például kommunistákra, mert a “fasizmus” egy olyan jól csengő szitokszó? Szánalom. Ha szerinted ez igazolja a műveletlenségedet vagy ehhez a fondorlatos nyelvi aljassághoz kívántál csatlakozni, akkor gratulálok! Jól beáraztad magad! – Mondjuk nem is nagyon vártam többet tőled. “A segítségnek kívülről kell jönnie. Ez pedig egy állam esetében maga a társadalom lehet csak.” Mondjuk például a férfiakat egyre mélyebben érintő iskolázatlanság és a szinte teljes mértékben a férfiakat érintő hajléktalanság problémáját érintettük éppen, amikor kikiáltottál fasiszta-komunista-parazitának; gondolom úgy képzeled az egyéni gondoskodást, hogy olcsó állami szociális lakások építése helyett mindenki befogad majd egy hajléktalant. Az oktatási programok megreformálása helyett szintén te és segítőszándékú társaid egyéni segítség formájában fogjátok majd a fiúkat a magasabb iskolai képzettség, a felsőoktatás megcélzására rávenni… – Ész megáll!!! Ezen belül én pl. minarchista vagyok. Szóval olvasgass, te kis agyonművelt, mert láthatóan nagyon rád fér.” Már mondtam, ismerem a hitvallásodat és annak a politológiai hátterét is. Idézzük csak fel, hogy miért komcsiztad le a hasonlóan minarchista elveket valló elvbarátodat? Egész pontosan azért, mert olyan rövidlátóan ragaszkodsz az egalista, egyenlőségpárti elvekhez (persze csak az adózásban), hogy azt egy igazi vérbalos is megirigyelné. És még te komcsizol…  Miért nem követelsz az egyenlő adózáshoz egyenlően elosztott termelőeszközöket és javakat is… Az már nem tetszene?  – Az a gond, hogy összemazsoláztad kényed kedved szerint jobbról-balról azokat a társadalompolitikai elveket, amelyek jó kellékei lehetnek a gazdasági vagy a humán erőfölény szociáldarwinista, anarchista kihasználásának és amihez egyúttal a társadalmi felelősségvállalás lehető legkisebb mértéke társul. A modern tőkés neoliberális beéri a hasznok privatizálásával és a költségek társadalmasításával, de a magadfajta proli meg eltévesztve a házszámot elcseszett neoliberálisnak áll és arról álmodozik, hogy az ő adófillére is kivonható a társadalomból, ehelyett értelmesebb lenne, ha képes lennél átlátni, hogy bármely különadó sokkal inkább szolgálja az érdekeidet, mert őszintén szólva nem hinném,  hogy túl sok különadónak alanya lehetnél… Egyébként meg ha esetleg te valóban el is hiszed, hogy ha nem kell kötelező adókkal és kötelező társadalombiztosítással garantált módon szolidaritást vállalni az éppen nehéz helyzetben lévőkkel (pedig tudod “egyszer fenn, máskor lenn”), akkor majd az emberek önként, egyénileg segítenek egymáson, akkor sincs igazad, mert láthattuk a történelem során, hogy ennek éppen az ellenkezője történt és ez durva társadalmi feszültségekhez, sőt polgárháborúkhoz is vezetett. – És még el is várnád, hogy mindenki úgy tekintsen a gondolataidra, mintha a fényt hoznád el az éjszakába… “Ugyanakkor ha a 19. századi gazdasági rendszerből kivesszük az imperialista avagy feudális részeket (országtól, időponttól függően), akkor lám mit is kapunk…? Nem tán egy olyan rendszert, ahol nem kellett adót fizetni azért, hogy másokat ellássanak a pénzemből, viszont láttunk rengeteg egyéni kezdeményezést arra, hogy az emberek segítik egymást?” Na igen, így mazsolázol és érted félre a történelmet. Ha kivonjuk a tizenkilencedik századból, hogy olyan szinten feszítette szét a társadalmat a jelentős problémákat okozó vagyonkülönbség, az erőszakos imperialista vagyonszerzés problémája, hogy mindent a forradalom és a háború szelleme hatott át, akkor tényleg azt kaphatjuk, hogy egyeseknek pont megfeleltek az uralkodó állapotok, a többiek meg igyekeztek “segíteni magukon”. A gyakran használt kategorizálás szerint a “hosszú tizenkilencedik század” lényegében a francia forradalommal veszi kezdetét és aztán az imperializmus kialakulásán át elvezet egészen az első világháborúig, mindeközben ugyanebben a században Marx elegendő (szó szerint) halálra dolgoztatott gyermeket és nőt látva Európa kapitalista államaiban… Tovább olvasás »

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Gondolhatod, hogy átfutottam, ha már ajánlottam” Először gondoltam rá én is, hogy átfutottad. De miután beégtél vele, beláttam, hogy kár volt ezt feltételeznem rólad. :) Egyébként mondd, miért nem reagáltál a libertárius elvekkel és a sovinizmussal kapcsolatos dolgokra? Ennyi betűbe csak belefért volna, nem? Ja, csak fájt az égés. Értem. Van az úgy. .) . “például a férfiakat egyre mélyebben érintő iskolázatlanság” Mert az iskolázottság bármit is számít? /Mellékszál következik./ Attól, hogy kommunikáció-, gender-, anglisztika- és egyéb szakos diplomát szerez valaki, még nem lesz művelt. Meg attól sem, ha érettségije van. Sőt, még az általános iskola elvégzésétől sem. Ugyanis a mai társadalomban az oktatási rendszer igazából nem hogy nem használ, hanem éppen árt a gyereknek. Aki iskolába jár, az hátrányban lesz ahhoz képest, aki nem jár. Egy érdekesség: Az érettségin tudott anyag több, mint 90%-át 5 éven belül elfelejtik az emberek. Te is, én is, mindenki. Nem csak most – ez mindig is így volt. Mert ilyen az emberek agya. Amit nem használ rendszeresen, vagy amiért nem lelkesedik, azt elfelejti. Azt az infót tudod csak hosszabb távra megtanulni, ami téged kifejezetten érdekel, meg amit rendszeresen használsz. Minden mást elfelejtesz rövid időn belül. Akkor mi értelme is 8 évre általános iskolába rakni a gyereket, majd 4 évre gimnáziumba, majd újabb 4-5 évre büfészakra, amikor a 12-17 év alatt megszerzett “tudás” 90%-a simán veszendőbe megy, mire odakerül a munkahelyre? Segítek: semmi. Sőt, a gyerek (mivel egész nap a suliban ül), mindössze némi lexikális tudást szed össze. Közben meg nem fejlődik a(z): – érzelmi intelligenciája (mert az játék közben fejlődne, nem a padban ülve, ahol a tanár beszél) – testi intelligenciája (ahhoz is játék kell) – térbeli intelligenciája (ahhoz is játék kell) – verbális intelligencia (ahhoz is beszélnie kellene, nem a tanárt hallgatnia) – logikai intelligenciája alig stb. Nem az lesz jó mérnök, autóvezető, térképész vagy matematikus, aki suliban ül, hanem az, aki gyerekkorában játszik és mozog, mert a testi és térbeli intelligencia mindenhez kell, ahol az egyénnek önmagához kell viszonyítania dolgokat. Akár térképen tájékozódásnál, akár matekból geometriánál, akár mérnökként a tervrajzok átlátásánál, akár autóvezetőként az autó helyzetnének viszonyításánál, stb. És ezek bizony nem a suliban ülve, hanem mozgás, játék során fejlődnek. Mint ahogy az érzelmi intelligencia és a verbális is akkor fejlődik, ha a gyerek kommunikál a másikkal, ahol néha összebalhéznak, kibékülnek, veszekednek, együttműködnek, stb., mert ezzel tanulja meg, hogy hol a másik ember határa, hogy ismerje fel a másik érzelmeit, stb. Padban ülve ez sem fejlődik. Ráadásul padban ülve, mikor az agyhalott lexikális tudást nyomatod a fejébe, mivel nem mozog, nagyobb eséllyel lesz beteg, túlsúlyos, mozgásszervi problémás, stb. Plusz nehezebben dolgozza fel az őt ért stresszt is, és nagyobb eséllyel lesz depressziós, frusztrált, stb. És már láthatjuk is, hogy miért van ennyi frusztrált, depressziós, beteg gyerek és fiatal felnőtt, aki nem tud kijönni a társaival, nem tud kijönni a főnökével, beosztottjával, munkatársával, akinek rosszak a kapcsolatai, akinek nincs hasznavehető tudása az életben, aki életképtelen korcs. És nem csak nálunk, hanem a nyugati világban jóformán mindenhol így van. Mert beraktuk az oktatási rendszerbe. Szóval az, hogy van papírja, még nem előny. Sőt, inkább legyen iskolázatlan, mint egy iskolázott beteg ember. Szóval a férfiak alul-iskolázottsága még talán előny is lehet később. Manapság igen sok ember veszi ki a gyerekét az oktatási rendszerből, és lesz a gyerek magántanuló. Főleg a “problémás” gyerekeket veszik ki, akik – mint tudjuk – nagyobb részt fiúk. Ezek a gyerekek előnyben lesznek azokhoz képest, akik suliban ülve szereztek papírt. Persze ettől még ezen valóban javítani kellene (nem is azért írtam, csak mellékszál). . “a férfiakat érintő hajléktalanság problémáját érintettük éppen, amikor kikiáltottál fasiszta-komunista-parazitának” Megint csúsztatsz, nem is kicsit. Te… Tovább olvasás »

Alter Ego
Szerkesztő

“Mert az iskolázottság bármit is számít?” Legalább a cikkre figyelhettél volna… Legalább olykor véletlenül kapcsolódhatnál ahhoz amiről mások beszélgetnek… Ha talán egyszer egy percig kiiktatnád az agyadból a monomániád tárgyát… Figyeld csak: “míg a nők sorra magukévá teszik a kényelmesebb értelmiségi pályákat, addig középosztálybeli férfiak tömegei proletarizálódnak.” És mindennek sajnos semmi köze ahhoz, amit a tanulás és a felejtés folyamatáról elmondtál, még ha az önmagában elég meggyőző is, mert a megszerzett végzettség haszna az azzal betölthető társadalmi pozíció. A nők említett előnyét szemlélve beláthatóan a jelenlegi társadalmi berendezkedés mellett ezzel lehet eredményre jutni. “Te is tudod, hogy nem a hajléktalanság problémájának feszegetése miatt lettél kikiáltva parazitának.” Lehetséges, hogy inkább azért, mert  nem arra figyelsz amit mondok, hanem pont azt műveled, amivel persze engem vádolsz, monomániás módon összekeversz a paranoid ellenségképeddel. Kár hazudnod, mert bárki visszaolvashatja, hogy amikor rám vetetted magad a “fasiszta” és parazita” jelzőkkel, akkor éppen az elhibázott társadalmi programokkal, családjogi törvényekkel, oktatási tervekkel tönkretett iskolázatlan és hajléktalan férfiakról és a nekik kikövetelendő közgondoskodásról, jóvátételről beszéltem. “Egyébként olyan emberek voltak ezen a véleményen, mint pl. Milton Friedman” Ez csak akkor lenne jó érv, ha nem akadnának más közgazdászok, akik gyökeresen az ellenkezőjét gondolják, és mondjuk olyanok is akadnak, akik “ne adj’ isten”, Marx-ot, mint a modern közgazdaságtant megalapozó közgazdászt tekintik kiindulási alapnak… A te érvelési hibád: http://a.te.ervelesi.hibad.hu/tekintelyre-hivatkozas “Ez mekkora csúsztatás, baszdki! :D Nem a minarchista elv vezetett társadalmi feszültségekhez.” Jah, valóban nem olyan ügyeskedő műszó csinálmányok írják le az állapotokat, mint a “minarchia“, hanem egyszerűen ki kell mondani, hogy a gazdasági és társadalmi anarchia (értsd: a liberalizmus végső foka) vezetett a társadalmi feszültségekhez. Az elhülyült dogmatizmus meg pont olyan, hogy te minden történelmi bizonyíték ellenére azt képzeled, hogy a tizenkilencedik század kishíján maga volt az emberi jóság megnyilvánulásának a netovábbja, csak aztán jöttek a “mocskos szocik”.  Nem tudok mást mondani: egyszerűen röhejes vagy. “…egy rakás féreg azért rinyált, hogy neki több jusson mások vagyonából.” Mások szerint meg az történt, hogy egy rakás féreg azért kegyetlenkedett és erőszakoskodott, hogy minél többet uzsorázhasson, zsarolhasson, rabolhasson el mások munkájának hasznából és csekély vagyonából. “Miért nem követelsz az egyenlő adózáshoz egyenlően elosztott termelőeszközöket és javakat is… Az már nem tetszene?” – Már leírtam ezt valahol, elő nem keresem neked. Meg amúgy sem értetted akkor sem, szóval talán mindegy is. :)” Te aztán megmutattad, hogyan is kell érvelni. De megértem, hogy kerülöd a választ; kínos lenne a fene nagy egalizmus után átváltani kapitálsovinizmusba. “Liberálfasisztáknak jól áll.”  Egyrészről a te századszor elkövetett érvelési hibád: http://a.te.ervelesi.hibad.hu/naci-kommunista-liberalis-kartya Másrészről meg, ha egyszer már szénné égeted magad az általad nem ismert jelentésű szavakkal való dobálódzással, akkor miért akarod még alázni is magad? – Nem véletlenül a te politikai hitvallásodnak van benne még a nevében is a liberalizmus? Nem véletlenül te vagy itt a vérbeli minarchista minyimanyablabla anarchista szélső-liberál-fasiszta? – Ráadásul az általad előadottak alapján úgy látom, hogy te aztán személyiségedben is totálisan egyívású vagy az egyéb neoliberális irányzatok követőivel: ötvözöd a színlelt egalizmust a tőke irányába tanúsított sovinizmussal, elhárítasz minden garantáltan tárgyiasuló társadalmi szolidaritást és társadalmi-szerződésen alapuló szabályozást és kötelezettséget. És hogy mást ne mondjak, ahogyan a feminizmust gumicsontként és hasznot hajtó eszközként használja a neoliberális szcéna, pont úgy te magad szemmel láthatóan szíved szerint a férfimozgalmat képzelnéd el az anarcho-liberális álomvilágod szekértolójaként. – Egyébként szerintem a minyimanya mellébeszélő anarchizmus kiagyalói alig titkolt módon csakis azért tűrnék meg (az anarchizmust is kifacsarva és eléggé sajátosan átértelmezve) az adókból finanszírozott rendőrséget és egyéb erőszakszervezeteket, hogy nehogy a végén a kárvallott és feldühödött széles néprétegek agyonverjék és lámpavasra aggassák a rendszer kitalálóit és haszonélvezőit… Szóval megint csak vagdalkozol a számodra ismeretlen jelentésű fogalmakkal és értelmetlenül hadoválsz összevissza. Kezdek már arra gyanakodni, hogy neked valaki… Tovább olvasás »

sureee
Olvasó
sureee

+1

Őszintén tisztellek Alter, Zombit már önmagában olvasni is fárasztó, nemhogy ennyi időt rászánni a válaszok megírására. Lehetne idecitálni épp Voltaire-t, de én azon szerzőtársaiddal értek egyet, hogy hosszútávon ennek semmi értelme. Sajnálatos, h bárhol jelenik meg Zombi, az agresszív, személyeskedő tévképzeteivel minden normális beszélgetést szétbarmol.

Ráadásul én még nem láttam ennyire grafomán trollt, Naooo legalább rövid és olykor szellemes is.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

@Alter

Most a többivel nem is foglakozok, mert nem ér annyit az időmből, hogy újra csak alázzalak. Csak erre térnék ki:

“de ha a jövőben is értelmes párbeszéd helyett tovább nyomod a rosszindulatú sértegetéseket és minduntalan erőszakosan eltéríted a lapon folyó párbeszédeket az eredeti céljaiktól, akkor egyszercsak írni fogok egy SQL scriptet, amivel minden hozzászólást a neved alatt feltöltök nullstringekkel, hogy a kérésed teljesülhessen…”
Mi tart vissza?
Nem tán az, hogy ha ezt tennéd, akkor az egyenlő elbírálás alapján a saját hozzászólásaiddal is ezt kénne tenned? … Ezek szerint, még nem uralt el téged a kettős mérce teljesen. Remek! Van még remény. :))

Alter Ego
Szerkesztő

Azért az afféle triumfálással csak óvatosan, hogy “alázás”, mert könnyen meglehet, hogy ezt csak te élted így meg, amint azt a fenti kommentek mutatják, mások nem pont így észlelték a helyzetet…

Magam sem tudom, talán a véleményszabadságba és vita hasznosságába vetett hitem, talán az ezer más dolgom, talán a lustaságom vagy mindez egyszerre képes volt visszatartani az ilyen drasztikus megoldásoktól. :) Per pillanat múltidőben, mert mostanában nem volt mindez élő probléma, mondhatni már el is felejtettem… Ilyen fanatikus vagy, hogy képes voltál fél évnél is régebbi vitát visszakeresni? :)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Meg ne haragudj, de az, hogy van pár talpnyalód, aki egyetért veled, még nem jelenti azt, hogy ne te írtál volna baromságokat. No mindegy, nem is ez a lényeg.

Nem volt egyébként nagy szám visszakeresni, mert egyrészt emlékeztem rá, hogy itt félbehagytam valamit. Másrészt meg ráklikkelve a nickemre kitűnik, hogy mely topikokban volt legutóbb hozzászólásom. Szóval nem volt nagy kunszt. ;)
/Megjegyzés: ha lenne olyan URL, ahol az összes hsz-emet látnám egyben, megoldanám magam és nem kéne veszkődnöd vele./

Továbbá nem szabad elfelejteni, hogy most is is fenntartom a kérésemet. Szóval szó nem lenne véleményszabadság sárba tiprásáról esetemben. Sőt, éppen arról lenne szó, hogy figyelembe vennéd azirányú szabadságomat, hogy nem kívánom, hogy a hozzászólásaim itt fent legyenek. És valóban igaz, hogy ez mostanában nem volt élő probléma. De ha el akarod kerülni, hogy a jövőben se legyen, akkor szerintem érdemes megelőzni a bajt. Bármikor elgurulhat a gyógyszerem és nekiállhatok itt trollkodni, éppen akkor, mikor egy moderátor sincs a láthatáron. Förtelmes dolgokat zúdíthatok ide, füstölően forróra égetve a szever processzorát. Hiszen egy kapitalista minden aljasságra képes, ezt te is tudod. :)

Alter Ego
Szerkesztő

Nem lehetsz teljesen őszinte, mert ha annyira nem akarnád, akkor nem írnál éppen újabbakat. :) Nem mintha baj lenne alapesetben, csak volt időszak, amikor már túldomináltad a párbeszédet és ráadásul úgy éreztem, hogy túl gyakran jutott eszedbe mindenről ugyanaz… Van egyébként egy olyan direktíva, hogy nem törlünk kommentet és cikket sem, mert nem akarunk magunknak munkát csinálni vele. Mindenki fontolja meg… Jelenleg van eszköz arra, hogy bárki törölje a hozzászólásait, ha szeretné, volt is már olyan, aki módszeresen meg is tette. Egyébként sajnáltam, mert szerintem tényleg minden vélemény érték, csak ne menjen a közösségi élet rovására.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Ha törölnéd mindet, nem írnék újabbat. De valld be, valójában tetszenek neked azok a gondolatok, amiket írok! Látens rajongóm vagy-e? ;) Ezért nem hallgatsz a szerkesztőtársaidra. Pedig ők tudják, hogy törölnöd kéne engem. törölnöd kell … törölnöd kell … TÖRÖLNÖD KELL …

Kalman
Újságíró

Ezen röhögök leginkább:

“A feministáknak magukat kéne eltartaniuk, ahelyett, hogy állami pénzből működtetett gender studies szakokon hirdetnék az ideológiájukat.”

Pont a kedvencünk, a CEU, magánpénzből (kapitalistabűnözők által ellopott pénzből) üzemel, ahol talán a legmarkánsabb a genderszak jelenlét. Ha bevállalod, hogy buzológiát akarsz tanulni simán kapsz egy menő ösztöndíjat, hogy kapitalista (módon elcsaklizott) pénzből hirdethesd a kapitalisták ideológiáját. Nem a szeretett kommunista államunk kezdte a genderszakot, hanem a george soros kapitalista “egyeteme”. Szóval ez a tételed egy picsanagy öngól.

Alter mellé állva jelzem, hogy engem is marhára idegesít ez az észnélküli vagdalkozás, amit itt kapitalizmus témakörben tolsz. Csak hogy ne hidd, hogy csak arctalan diszlájkok vannak.

Rokapapa
Újságíró

Bevallom érdekes vitát folytattok de úgy látom magatok sem tudjátok, hogy miről.

Lehet itt szópárbajokat vívni politikai oldalról vagy akár ideológiairól is de felesleges mert egyikhez sincs köze a feminizmusnak.

Ezek egyszerű gazdasági kérdések. Minél több hatalom és pénz kerül a nők kezébe annál nagyobb lesz az ipari fejlődés (nem a gazdasági). Tehát a tőkések alapvető érdeke, hogy a feminizmus terjedjen az egész világon. Igaz, hogy közben tönkre megy a bolygónk – mivel az ipar fejlődésével egyenes arányban nő a környezetszennyezés is – de ez nem számít mivel addigra ők már úgy sem fognak élni, az utódaik élete meg nem érdekli őket. Az igaz, hogy a szocializmusban a feminizmus nem tudott teret nyerni de ennek csak az volt az oka, hogy minden az államé volt és az államok a feminizmusból sosem profitálnak. Jelenleg az a helyzet, hogy az állambácsinak az ipari fejlődésből nyert adópénzeknek a  többszörösét kell visszafordítania a feminizmus támogatására.

Ez a felállás amit a tőkés csoportok kezdeményeztek és országaink vezetői támogattak nem más mint ékes bizonyítéka annak, hogy választott vezetőink mennyire alkalmatlanok voltak. Az írtam, hogy voltak mert ma már nincs választásuk. Az elődeik hatalomhoz és pénzhez juttatták a nőket így a folyamat már általuk öngerjesztő, aki nem áll be a feminizmust erősítők sorába az már nem kerülhet pozícióba sem. Mondhatnánk azt is, hogy a nemek háborúja a feminizmus létrejöttével kezdődött és mára már véget is ért a nők győzelmével de ez is csak hazugság lenne. A folyamat ugyan nem visszafordítható de egycsapásra megszüntethető, elég hozzá a férfiak agressziója. Tehát ameddig a férfiak “idomítása” (sajnos nincs rá szebb szó) nem jut el arra a szintre, hogy mindenkitől mindent eltűrjön birka módjára addig még remény is van.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Ezen röhögök leginkább”
Boldogok a lelki szegények… :)

.

“a CEU, magánpénzből (kapitalistabűnözők által ellopott pénzből) üzemel”
Ahol ugyan kaphat ösztöndíjat valaki, de mégiscsak alapvetően fizetős egyetem. Hol nem szarom le, ha másfél millió forintot egy feminista odaad egy másiknak? De nem baj, nem kell értened.

Ráadásul egyébként azért vezette ezt be Soros Gyurka bácsi, mert itt még nem tudta állami pénzből megoldani, hogy ilyen szakok legyenek. Ha állami pénzből mehetett volna (ahogy külföldön több országban is megy), akkor most nem lenne CEU, mert az állami egyetemek tanítanának ilyet (ahogy kezdik is átvenni ezt a faszságot).
De ezt sem kell értened. :)

És a “kapitalista bűnöző” dumát sem kéne nagyon nyomatnod, mert egy minarchista rendszerben Soros Gyuri bácsi sem lenne annyira eleresztve pénzzel, mint ahogy most van. Ennek a reteknek nem kis haszna volt abból, hogy állami vezető pozíciókban lévő embereket fizetett, mint ahogy most is fizeti az USA ügyészeinek dolgait. … Egy normális (nem szoci) rendszerben nem lenne kit lefizetnie, mert az államnak nem lenne beleszólása olyan dolgokba, amire ő most jelenleg pénzt költ.

És azért még odatenném mellé, hogy a konzervatív Koch-fivérek Sorosnál jóval nagyobb pénzeket költenek – csak éppen elsősorban a másik oldalon. Sajnos (a többiekhez képest) csak nemrég kezdték ezt a fajta tevékenységüket, de már most van látható eredménye! A Libertáriánus Párt erősödése az USA-ban (minden gyarlóságuk ellenére én azért bízom bennük), a Tea Party mozgalom támogatása, stb. Szóval a minarchista gazdaság nem csak a Soros-féléket segíti, hanem legalább annyira az ellenfeleikét is. Sőt, azokat még jobban is (nem véletlen, hogy a Soros-félék ennyire hisztiznek ellene.)

Szóval ennyit az öngólról.
Nem ártana kicsit gondolkodnod, mielőtt még jobban beégeted magad.
Persze nekem nem baj. Sőt, még tetszik is. :)

.

“engem is marhára idegesít ez az észnélküli vagdalkozás, amit itt kapitalizmus témakörben tolsz”
Igen, te meg Alter voltatok korábban is a fő szocik az oldalon.
Nyomj még egy diszlájkot! Úgy majd biztosan jobb lesz. Talán a bioritmusod is helyreáll majd. :)

Kalman
Újságíró

Pont olyan vagy mint azok a kommunisták, akik szerint ami volt az nem az igazi kommunizmus volt, tehát nem érv a kommunizmus ellen. Bezzeg az igazi kommunizmus!

Kalman
Újságíró

Úgy értettem, hogy tudtommal a CEU kezdte. De ha nem, akkor bocs, nem koncentráltam rá 100%-ig. Én ezeket a társadalomtudományos egyetemeket ánblokk nem vettem soha komolyan. Mindigis a hatalom seggnyalói voltak.

Alter Ego
Szerkesztő

Úgy élem meg, hogy ilyen módon lettem én magam is az utóbbi időszakok beszélgetéseinek állítólagosan “vérbalos” szereplője, mivel negatív véleményem volt-van a jobbágyrendszerszerű képződményekről, az arisztokratizmusról és a zéró állam és zéró közgondoskodás eszméjéről, de amúgy nem érdekel, felőlem nyugodtan címkézhet bárki kommunistának vagy akár nemzetszocialistának vagy akárminek, amit kellően megbélyegzőnek gondol, de ez engem nem fog eltántorítani attól a meggyőződésemtől, amit én a logikából, saját szuverén meggyőződésemből és a humanista jószándékból vezetek le és nem pedig politikai szekértáborok ilyen vagy olyan (sokszor egyébként is zavaros) ideológiai meggyőződéséből.

Egyébként ha a baloldal definíciója úgy fest, hogy “képviseli a hátrányosabb helyzetű csoportok jogait, szociális érdekeit, szemben a társadalmi hierarchiával, egyenlőtlenséggel”, akkor nyilvánvaló, hogy mindaz, aki ezeknek szükségességét totálisan elveti, az a politikai paletta jobboldalának legszélén áll, tehát okkal mondom, hogy szélsőjobboldali. Hogy amúgy léteznek olyan politikai erők, amelyek erős államot és erős szociális rendszert akarnak, és ezt valamiért a köznyelv vagy a politikai ellenfeleik besorolták a szélsőjobboldalhoz, attól még nem lesznek valójában szélsőjobboldaliak, sokkal inkább szélsőbaloldaliak, akkor is, ha valószínűleg az erős nacionalizmus és xenofóbia, avagy az internacionalizmus teljes hiánya miatt akarják őket egyesek mindenáron a jobboldalhoz sorolni, de ez a kategorizálás elfedi ezeknek a politikai erőknek a valódi, sok tekintetben erősen baloldali természetét. Szóval nehezen tisztázható kérdésnek tűnik, hogy a nemzetszocialisták mennyire szélsőjobboldaliak és mennyire baloldaliak, de az egyszer biztos, hogy még Hitler hagyományosan szélsőjobboldalinak nevezett pártjának, a Nemzetiszocialista Német Munkáspártnak (NSDAP)  is egyik hangsúlyos célkitűzése volt a szakszervezeti rendszer megújítása, és a munkások védelme, és mindebben még az sem zavarta őket egy kicsit sem, hogy ellenségképüknek tekintették az egy emberöltővel korábban élt honfitársuknak, Marxnak a proletármozgalmát (főleg talán az internacionalizmus miatt) és a kommunizmust.

De úgy érzem, túl sok mellékes kérdést teszel fel és eltolod a párbeszédet politológiai polémiák felé, ahelyett hogy megpróbálnál választ keresni az én kérdésemre, pedig ennél biztosan jobban érted a problémafelvetésem lényegét…

Naooo
Olvasó
Naooo

“antikapitalista baloldali politika”

Ezek is csak annyira antikapitalisták, mint a kommunisták.

T_T
Olvasó
T_T

Nem egészen értem a cikket.

Ha valakinek nem tetszik az ELTE, akkor menjen a Pázmánra, vagy a Károlira. Én magam Pázmányos voltam, és nem azért nem mentem doktorira, mert feminizálósdi volt, hanem azért, mert nem akartam kidobni 6*180 ezer forintot egy olyan végzettségért, amit nem tudok pénzre váltani.

Szóval szerintem ez csak olyan hiszti, akit azok találtak ki, akik nem végeztek egyetemet, vagy nyafognak, mert nem tudtak elhelyezkedni a bölcsész végzettséggel. Nos, én is bölcsészetet végeztem. Nem mentem vele semmire, de mégis van unkám, és saját jövedelmemmel, és nem a nőket, meg a feminizmust hibáztatom, hogy könyvtáros vagy levéltáros lettem, hanem azokat a férfiakat, akik inkább szexi nőket vesznek fel, mert azokat meg akarják dugni.

Meg aztán mi van akkor, ha egy nő elvégez egy egyetemet? Pénzre tudja váltani a végezettségét? Nagyon kevesen. Az pedig, hogy egy férfi nem megy az egyetemre van egy még kézenfekvőbb oka: többre megy az OKJ tanfolyamokkal, és a egy külföldi munkával, mint 5-6évig tanulni olyan szakirányban, amiből nem tud megélni.

Aki pedig hisztizik,hogy elvégzett egy egyetemet, és nincs annyi pénze, hogy egy nőnek komolyan kelljen az menjen dolgozni külföldre.  A pénzből pedig teremtsen itthon egzisztenciát., majd olvasson önmenedzsmenttel foglalkozó könyveket.

Ha ez sem segít, akkora hiba már az ő készülékében van.,

Pash Cutter
Olvasó

Végre egy jó MRA-cikk a Férfihangon – ideje volt! Annak ellenére, hogy személyes, gazdaságpolitikai és némi ideológiai nézeteltérésem volt a szerzővel, nem egyszer, azt kell mondjam: ez egész jó cikk lett!
Csak néhány mondat, amivel nehéz is lenne vitatkozni:
“míg a nők sorra magukévá teszik a kényelmesebb értelmiségi pályákat, addig középosztálybeli férfiak tömegei proletarizálódnak.” /ŐRSÉGVÁLTÁS/
„ha a férfimozgalom nem tesz idejében lépéseket, a jövő iskolázatlan, kizárólag fizikai munkát végző, ambíció nélküli férfitömegeitől nem várható változás.” /HUSZONNEGYEDIK ÓRA/
„Nézetem szerint a férfiak felsőoktatásból való kivonulása súlyos következményekkel jár, hiszen rövid távon a szellemi igénytelenség és a kampuszokat sújtó ideológiai terror kontrollálatlan érvényesülésével járhat, hosszú távon az értelmiségi elit politikai és nemi összetételének irreverzibilis átalakulását írja alá.”
Fogalmam sincs, igaz-e, utána kellene néznem, de állítólag az 1800-as években a könyvtárügyben, az oktatásban, az önkormányzatoknál CSAK FÉRFIAK dolgoztak! Ma pedig a könyvtáros és pedagógia szakma elnőiesedett, az önkormányzatok is tele vannak körömreszelős, kávézgatós, egymással társalkodó, csekély munkát végző hölgyekkel. Meg lehet nézni az eredményt!
(Ajánlom az olvasást amúgy Wastrel és AlterEgo kommentjeivel, mert szerintem sokat hozzátesznek konstruktívan a cikkhez!)

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Zombi és Alter egyébként van felétek egy érdekes elméletem.

Zombihoz mint a kapitalizmus szószólójához, és Alterhez mint a szociális érzékenység szószólójához. Ha picit messziről is indul bocsássatok meg,

Kezdjük Oroszországgal. Ma egy átlagfizetés Oroszországban nagyjából ennyire elég, egy egykeresős családban. Mondhatjuk, hogy ez kevés vagy sok, de mivel munka van, ezért simán lehet 2 keresős. Olyannyira, hogy egy család átlagbevétele 25000 Rubel körül van. Mindebből következik, hogy habár a 10 % körüli infláció, amit az olajár esése is okoz (ami azért lássuk be, nem hosszútávon fenntartható) mostanra 23 millióra nőtt a létminimum alatt élők száma. Jelenleg a lakossága 147 millió fő, és növekszik. Azaz a 23 millió fő azt jelenti, hogy a lakosság 15 %-a él a létminimum alatt. Ugyanez az adat Magyarországra 41% és az USA-ban is közel ennyi. Na és itt kezdődik az érdekesség. És innen indulunk tovább. Mert amióta az Orosz gazdaság szárnyal, megfordult a népesedési helyzet, és igaz orosz viszonyok között, de nyugati szintre csökkent a létminimum alatt élők száma. Miközben Közép-Európában, és főleg Nyugat-Európában, meg az USA-ban az emberek egyre szegényebbnek érzik magukat. (habár abszolút értékben nyilván gazdagabbak) Oroszország kivételes ország a nagysága, és erőforrásai miatt, ráadásul a Jelcin éra totális gazdasági összeomlásához képest nem volt nehéz a munkalehetőségek számát nagyon felnövelni. Azaz reményt adni. Ráadásul az alacsony orosz bérszint sokat segít abban, hogy úgymond versenyképes legyen globálisan.

És innentől jön az érdekes felvetésem: Miről is van szó? Mi itt közép-európában egyszerre harcolunk a gazdagabb, tőkeerősebb nyugati cégekkel, és a globalizált gazdasággal is. Az USA és Nyugat csak a globalizmussal. Ez mit is jelent? A szociokapitalizmus működött, amíg Hans Jürgennel küzdött a munkaerőpiacon, és egyikük se kért 1000 eurónál kevesebbet, hiszen ennyi kell. Viszont, mivel a termelés otthon volt, relatív munkaerő hiánnyal küzdöttek, így sok volt az eltartó, kevés az eltartott. Az USA kapitalista világa is működött, ugyanezen idő alatt, hiszen munka dögivel, pénz sok, mindenki tud megtakarítani. És most az orosz inkább amerikaira hajazó modell is működik, igaz alacsonyabb bérszinten, de hosszútávon ugye a relatív munkaerőhiány bérnövelő hatású. Azonban a fő gond az, hogy ma Hans nem Jürgennel harcol, hanem Chennel, aki egy tál rizsért elvégzi a munkát. Azaz még szállítási költséggel is olcsóbban megtermeli a javakat, mint ha otthon termelnék meg. Ez azt eredményezi, hogy minkét világ kezd megroggyanni. (és látható, hogy az orosz modell se fenntartható a hihetetlen mennyiségű nyersanyag nélkül, mert ha már csúcstechnikát kezd gyártani, az drága lesz) miközben a relatív nyersanyagszegény országok mint mi, gyakorlatilag már el is buktunk. Szóval valójában szerintem mindkettőtök modellje jó, de csak abban az esetben, ha egy mocskos nagy protekcionizmussal a hazai piacot, és a hazai termelést védjük. (a mi esetünkben nyilván az Uniós piac a hazai, mert így már kijönne a magyar munkaerő relatíve alacsony bérköltsége, ami segítené az ipar betelepülését) Nos hogy látjátok?

ggwp
Olvasó
ggwp

Igazi hiánypótló érkezett meg :D

(Pedig a tandíj itt kibaszottul nem drága)

http://index.hu/gazdasag/2016/11/18/puncs.hu_sugar_daddy_tarskereso/

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Kurvák…teljesen mindegy ,hogy eggyel csinálja pénzért akár több éven keresztül,vagy naponta 10 különböző pasival,a kurva, az kurva . Majd harmincvalahány évesen mit fog mesélni a lányának/fiának,mire fogja tanítani ? Szánalmas.Mennyivel nagyobb értéke van valaminek,amiért meg kell küzdeni!(legyen az diploma,lakás,akármi). Egy ilyen nő mindig a könnyebb megoldást fogja választani és kopasztani fog.Az útszéli kurvákat többre becsülöm….

Naooo
Olvasó
Naooo

Beszopatni az összes ilyen ringyót.

https://www.youtube.com/watch?v=mV9SZRAb2Oo

Gabor
Olvasó
Gabor

Igen, nagyon fontos a nőket rávezetni a helyes útra. Én azt látom, hogy nekünk, férfiaknak kell ezt a lépést megtennünk. Rá kell ébresztenünk a nőket, hogy nem az a helyes, ha elhagyják az egyik férfit a másikért, hanem az, ha kitartanak és erősítik párjukat. Ez főleg abban az esetben szükséges, ha már gyerek is van. Ezért, férfitársaim, azt mondom, ha még van párbeszéd a nővel, akkor ne adjátok fel a szép szavakkal meggyőzés lehetőségét! Nem a nő az ellenség.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Bocs, de amikor a „naivitás” nálam kiüti a biztosítékot, akkor bele gyaloglok a „széplelkek” „szívébe”. :)

Csak egy picit kell módosítani és tökéletes feminista szöveg lesz belőle:

 

Igen, nagyon fontos a nőket férfiakat rávezetni a helyes útra. Én azt látom, hogy nekünk, férfiaknak nőknek kell ezt a lépést megtennünk. Rá kell ébresztenünk a nőket férfiakat, hogy nem az a helyes, ha elhagyják az egyik férfit a másikért, a szép/jó/csinos/arányos/nőies stb. stb. nőket szeretnék hanem az, ha kitartanak és erősítik párjukat a csúnya/dagadt stb. nőket választják, mert csak a belső számít  :) . Ez főleg abban az esetben szükséges, ha már gyerek is van. Ezért, férfitársaim, azt mondom, ha még van párbeszéd a férfivel, akkor ne adjátok fel a szép szavakkal meggyőzés lehetőségét! Nem a férfi az ellenség.

 

Majd amikor az oroszlánok füvet legelnek a zebrákkal és „titta övöm bodottá” önti el mindenki lelkét, majd akkor ezek a „vágyálmok” valóra vállnak, addig meg jó lenne felébredni, vagy, ha valaki ragaszkodik a „hagymázaihoz”, ne ríjon ha a bilibe beleér a kacsója. :)

ulomenen
Újságíró

“…ha még van párbeszéd a férfivel, akkor ne adjátok fel a szép szavakkal meggyőzés lehetőségét! Nem a férfi az ellenség.”

Ugye te sem gondolod komolyan, hogy ez “tökéletes feminista szöveg” ??!!

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kicsit csaltam :), de ha figyelembe veszed azt, hogy a nők csak a hímnemű emberek 20%-át tekintik férfinak, így már jobb :)

Azért az elvakultakon kívül,  a feministák 80% -a pontosan úgy akarja megnevelni a férfiakat, ahogyan Gábor a nőket.

Visszavonom a “tökéletes” feminista szöveget, “átlag” feminista szövegre helyettesítem.,

Elnézést mindenkitől :)

 

Gabor
Olvasó
Gabor

Hát, legalább hatott valakire ez a szöveg :), az is valami.

Nem szántam feministának, se tökéletesnek, se átlagosnak, inkább amolyan középen állónak.

Lehet, hogy tényleg széplélek vagyok, de én még abban a fázisban vagyok, amikor tudok hinni abban, hogy a nők nem halálos ellenségeink. És abban is hiszek még, hogy teljes élet csak velük képzelhető el. Nyilván meg kell tenni a korszellem által kikényszerített óvintézkedéseket, hogy az esetleg megbolonduló nő ne tudjon minket padlóra küldeni.

Azt is gondolom, hogy akit anya szült, az nem mondhatja, hogy nőre nincs szükség az életben, mert azzal a saját létezését kérdőjelezi meg.

Reszet Elek
Szerkesztő

“tudok hinni abban, hogy a nők nem halálos ellenségeink. És abban is hiszek még, hogy teljes élet csak velük képzelhető el” – Soha nem is voltak a halálos ellenségeink. Az igazi gond ott van, hogy olyasmit várunk el tőlük, amire nem képesek (ahogy persz ők is tőlünk).

Alapjában véve nem értjük hogyan működnek a nők. Azokat a szerencsés keveseket, akik ösztönösen tudják ezt, (esetleg volt szerencséjük megfelelő mintáktól eltanulni) a nők a tenyerükön hordozzák és olyan oldalukat tárják föl, amiről mi kevésbé szerencsés többség szinte csak álmodhatunk.

Viszont nem kell túlmisztifikálni a nők megismerhetetlenségét, kellő tapasztalattal, figyelemmel megérthetőek, “megtanulhatóak”. A megértésük után pedig végre meg lehet szeretni a valódi lényüket, nem pedig valamiféle projektált férfivágyképet isteníteni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Egyetértek.

+1: Aki dudás akar lenni (és nem  a dudával a kezében jött a világra :), annak pokolra kell menni ….

Reszet Elek
Szerkesztő

Az ember csak a saját hibáiból tud tanulni. Kamu hogy a máséból is lehet. A fájdalom változásra sarkall.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Tudom, hogy meg fognak érte kövezni, de maximálisan egyetértek veled:)

Reszet Elek
Szerkesztő

Az egyetértés azért nem olyan drámai cselekedet…

Különben is. Itt senki sem kövez meg senkit. (Legfeljebb én vagy Zed)

Gabor
Olvasó
Gabor

“Az ember csak a saját hibáiból tud tanulni.”

Nagyon szerencsésnek tartom én is azokat az embereket, akik akkora bölcsességgel rendelkeznek, hogy más emberek tapasztalataiból a lehető legtöbbet tudják a saját életük javára fordítani úgy, hogy mindazon buktatókat elkerülik ezzel, amit az a másik ember nem tudott elkerülni. Talán vannak ilyen emberek is, de kapásból most egyet sem tudnék mondani. Így valóban helytállónak látszik az idézett megállapítás. Annyit azonban hozzátennék, hogy ez nem ok arra, hogy felfüggesszük tapasztalataink megosztását másokkal.

Reszet Elek
Szerkesztő

“felfüggesszük tapasztalataink megosztását másokkal” – Férfiak között a példa változásra sarkall és erőt is ad hozzá.

Számos “fiús” oldalon találkoztam ezzel az attitűddel. Bizonyíts (kép, adatok stb.), mondd el hogy csináltad (módszer) és a végén a gratuláció hogy képes voltál rá. A sorokból pedig óhatatlanul is kicsendül a gondolat, ha képes voltál rá akkor én is az vagyok.

ulomenen
Újságíró

http://index.hu/gazdasag/2016/11/18/puncs.hu_sugar_daddy_tarskereso/

…találhatunk érveket amellett, hogy a jól működő párkapcsolat inkább gazdasági egység, mint bármi más: az emberiség civilizált történelmének nagyobb részében két ember életének összekötése nem a vonzalomról, hanem a családok megélhetésének optimalizálásáról szólt. A romantikus, szexuális szerelem, mint a házasság alapja csak a huszadik században lett domináns (sőt, lelki, erkölcsi szempontból egyedül elfogadható) nyugaton. A sugar-kapcsolatok divatba jövésével úgy tűnik, a párkapcsolatok anyagi meghatározottsága, amit egyszer már kizártunk az ajtón, most visszamászik az ablakon, csak éppen a házasság helyett a szeretői viszony képében.”

Egyrészt az anyagi meghatározottság sosem volt “kizárva az ajtón”, a nők nagy része- hogy, hogy nem – náluk tehetősebb férfibe szeret bele mind a mai napig. Másrészt a “családok megélhetésének optimalizálása” szükségszerűen igényli magának a családnak a meglétét, ami ugye apa-anya-gyerek. A sugardaddy-sugarbaby akkor lenne család, ha gyereknemzésre irányulna a kapcsolat, ami talán a legkevésbé valószínű forgatókönyv egy ilyen helyzetben… Szóval csak a szokásos próbálkozás lehúzni a család szentségét azzal, hogy egyenlősíti a nő gazdasági függésével. A család az család, ez pedig kurválkodás.

Ettől még persze nem túl szívderítő belegondolni, hogy az egyéneket gazdasági kényszerek viszik bele intim viszonyokba, és eközben minden bizonnyal egy csomó lelki sérülést szenvednek, ráadásul az áldozatokat hozó felek legnagyobb része továbbra is nő, de sok újdonság nincs a dologban.”

Igen, a cikkben szereplő profilokat létrehozó nők biztosan nem tehetnek arról, hogy középiskolai végzettséggel az életszínvonal-elvárás rovatba azt írták: kiemelt. Ezt várják el, a mások által részükre biztosított kiemelt életszínvonalat, ami- lássuk be- elég nagy áldozat a részükről. Vagyis a végzettséggel, munkával, szakmával ezt nem tudják megszerezni, ezért adják, amijük van (pina) és ezért ők a sajnálni való, “lelki sérülést szenvedő, áldozatot hozó nők”…  Merugye a karibi nyaralás meg a guccsitáska, az jár, csak tenni ne kelljen érte semmit. Igazából legjobb lenne, ha a sugardaddy-k postán elküldenék a csekket meg a repjegyet, hogy a szegény lányok lelki egészsége ne sérüljön… Mert itten végeredményben a nőknek rossz, mint általában.

Önmagában nincsen bajom azzal, hogy két felnőtt ember közös megegyezéssel azt tesz, amit akar, amíg mindketten megkapják, amit remélnek. A baj csak az a dologgal, hogy ennek összemosása a házassággal és a jogos és pontos negatív erkölcsi megítélés lerázása olyan rossz mintát ad a fiatal lányoknak, amitől egyre nagyobb részük lesz alkalmatlan a normális párkapcsolatra és házasságra, arra, hogy megfelelő társak és jó anyák legyenek.

Huffnagel Pista
Újságíró

Kiváló értekezés a témában, meg is osztottam, ám a végövetkeztetéssel (“…rövid távon a szellemi igénytelenség és a kampuszokat sújtó ideológiai terror kontrollálatlan érvényesülésével járhat, hosszú távon  az értelmiségi elit politikai és nemi összetételének irreverzibilis átalakulását írja alá….“) nem értek egyet.

Pontosabban nem vagyok ennyire borúlátó, mivel véleményem szerint a nők már soha nem lesznek képesek behozni az évezredes golddigger életfomájuk következtében kilakult evolúciós lemaradásukat. Igen, a két nem között tátongó relatív agytérfogatkülönbségére gondolok már megint és ennek szellemében kívánok a Férfihang minden kedves olvasójának kellmes hétvégét! :D :D :D

Ne feldjétk, a Nemek Közötti Egyenlőség pusztán illúzió!

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Beszélgetés egy feministával :D Lendületből megállapítja, h nem vagyok udvarias, sőt ovis vagyok, mindezt azért, mert a névnapjára saját sütit sütöttem volna, és nem puccos étterembe vittem volna. [21:10:07]x: nevnap [21:10:34] x akkor boldog nevnapot [21:11:06] Gergő Vörös: köszi, de márc 12 [21:11:14] x: akkoris [21:11:23] x: BOLDOG NEVNAPOT [21:11:31] x: mert nem osztogatom [21:11:35] Gergő Vörös: neked meg még x nap [21:11:37] x: mindig, rakd el [21:12:27] x: Hat telikmulik az ido a csokit es a sutiket szeretem [21:12:33x: meg mindent ami eheto [21:12:37] Gergő Vörös: :) [21:12:42] Gergő Vörös: figyuzz rám te csaj [21:12:59] Gergő Vörös: mondták már neked, h cuki vagy? [21:14:01] x: Igen Gergo: par 100x Egyeb fiuk is mormoljak ejjelente mikor elalszanak es ramgondolnak, szoval igen [21:15:56] Gergő Vörös: jól van x, akkor nem mondom. mert amúgy egy csúf vén banya vagy ;) [21:16:57] Gergő Vörös: amúgy most viccet félretéve gyere már át, sütök neked sütit :) [21:17:02] Gergő Vörös: a névnapodra [21:17:50] x: nem szeretem a gyomorrontasos sztorikat [21:18:08] Gergő Vörös: jó ezért nem sütsz magadnak [21:18:09] x: inkabb vigyel el Jamy Oliver ettermebe [21:18:24] x: ott meg nem voltam es szeretnek menni [21:18:38] x: mar K..e. [21:19:07] x: De sutok magamnak igaz mar regen volt [21:19:10] Gergő Vörös: majd ha összeházasodtunk :P vagy legalábbis legalább fél éve szeretkezünk (nem, nem szexelünk, szeretkezünk) [21:20:03] x: Mar miert sexeljek vagy szereizevmi egy olyannal aki meg egy jo etterembe sem tud vinni megyek aki visz [21:20:28] x: Az udvarlas alappilere [21:20:45] x: sotmi tobb sarokpontja [21:20:58] Gergő Vörös: értem, ha gazdag jó pali, ha nem akkor dobósa :D [21:21:55] x: Vannak normal aru ettermek kezdetnek nem kell J.O.etterem de 1xelunk szoval neha lehetne [21:22:15] x: vmi puccosabb [21:22:22] Gergő Vörös: miért kéne bármit is a pasinak fizetnie, elvileg egyenjogúság van? :) [21:22:39] x: nincs a berekben nem tapasztalom [21:22:43] Gergő Vörös: de amúgy meg, mivel nem hiszem, h mi randizgatnánk, így mint barát hívtalakú [21:22:51] Gergő Vörös: többet kapsz? [21:22:53] x: fizessen a ferfi ugy a modi [21:23:25] x: nem hiszem hogy egy kozzepvezeto ha no tobbet kap [21:23:34] Gergő Vörös: tényleg nem [21:23:38] Gergő Vörös: ugyanannyit kap [21:23:44] x: es akkor nincs paralellbe minden szakosztaly :D [21:24:20]x: Persze vannak festo fiuk akik elemivel kevesebbet visznek haza egy ugyvednonel ezt nem hazudtolom meg [21:24:51] Gergő Vörös: na most, akkor csak úgy a tények kedvéért: [21:24:57] x: Jogallamban az van amit hoznak [21:25:14] Gergő Vörös: vagy az állami bértábla szerint dolgozol, abban nincs különbség férfi és nő között, de 2-szer több nőt alkalmaznak [21:25:29] x: nem akarok ovizni ma majd legkozelebb [21:25:34] Gergő Vörös: vagy a versenyszférában, ott annyit kapsz, amennyit kialkudsz [21:25:59] x: ezek igazak de megsem [21:27:30] x: en nem hiszem h meghato ha a kispenzu allamirabszolgakkoze kevesbe jutnak be ferfiak az viszont igen h nok diszkriminalva vannak a politikaban ie es nagy cegeknel sem ok alt a ig.k [21:28:00] Gergő Vörös: ohh a legnagyobb feminista hazugság [21:28:17] Gergő Vörös: a kispénzű állami alkalmazott az a rendőr, meg a tűzoltó [21:28:26] Gergő Vörös: nem a ksh köztisztviselője [21:28:38] x: statisztika, amerikanak nem volt meg sose noi minisztere [21:28:59] Gergő Vörös: angolok meg istenként tisztelik az Iron ladyt [21:29:01] Gergő Vörös: és? [21:29:08] x: az Erzsineni az egyeduli star angliaban ez kb ennyiben ki is merul 1 oldalas tema [21:29:37] x: es utana soha tobbet nem is lesz no valszeg ott [21:29:42]x: abban a szekben [21:29:49] Gergő Vörös: Erzsébet királynő mária királkynő Viktória királynő II. Erzsébet Királynő [21:29:54] Gergő Vörös: Mária Terzia [21:30:16] Gergő Vörös: az első 4 angol [21:30:19] x: Igen mindszexeltek mar [21:30:50] Gergő Vörös: jó hát szűzeket tényleg ritkán választanak miniszterelnöknek/királynőnek [21:31:08] Gergő… Tovább olvasás »

Reszet Elek
Szerkesztő

Mi volt a célod ezzel a chattel? Mármint nem hogy idemásoltad, hanem hogy chateltél.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az elmúlt évtizedekben teljesen megszokott jelenség lett, hogy a nők egyre nagyobb arányban léptek be olyan munkakörökbe, ahol korábban férfidominancia volt jellemző, de ez fordítva nem nagyon történt meg. Annak ellenére sem, hogy azok a férfiak, akik mégis átléptek ilyen területekre, jellemzően nagyobb fizetést kaptak és gyorsabban haladtak előre, mint kolléganőik.

 Biztosan azért, mert szarabbul /kevésbé hatékonyan dolgoznak, mint a nők, meg mocskos patriachális fehír társadalom, fújj, meg üvegplafon, az lehet az oka nomeg az, hogy megbízhatatlanok, elmennek szülni, táppénzre stb stb…… ja , nem.

A témát kutató szakemberek szerint az egyik komoly visszatartó erő a maszkulinitás kultúrájából fakad: abból a társadalmilag fenntartott képből, hogy a nők viszik a gondoskodó/ápoló munkaköröket, míg a férfiak a keményebb, családot eltartó melókat.

Micsoda meglepetés, vannak  más ösztöneik is a férfiaknak, nem csak a dugás, roppant érdekes….

A Johns Hopkins szociológusa, Andrew Cherlin szerint a tradicionális maszkulinitás komoly akadályát jelenti a munkásosztálybeli férfiak elhelyezkedésének, és ezzel kezdeni kell valamit-

Igen, és már most csúcsra van járatva a női vinnyogás: „Hová tűntek a(z) (igazi)  férfiak”?……, mi lesz később?

A Harvard közgazdásza, Lawrence Katz a jelenséget retrospektív várakozó munkanélküliségként írja le, azaz hogy ezek a férfiak olyan munkákat keresnek, amelyek egyszer régen léteztek. Szerinte esetükben nem arról van szó, hogy képességeik ne lennének meg másmilyen munkák ellátásához, hanem az identitásukkal nem fér össze.

 Meglepő, baszki, ezeknek még van tökük, aszta…..

 A kutatók viszont hosszabb távon arra számítanak, hogy ahogy egyre több férfi lesz kénytelen rózsaszíngalléros munkát vállalni, eltűnhetnek vagy elmosódhatnak bizonyos társadalmi olyan társadalmi stigmák.

Akkor ugye majd a „Sex és New York” is átkerül a sci-fi kategóriába…..

 Vannak például már kórházak, amelyek már próbálkoznak is alkalmazkodni a helyzethez, és például ápolói munkakört férfiasabbnak beállítani. (NY Times)

 Nyögés lesz a vége…..