Wastrel
0 megosztás

Bevezetés a piros pirulába 9. – Szexpiaci érték

Továbbra is közgazdaságtani vonalon mozgunk tovább a piros pirula világában. Aki az előző részekről lemaradt, ne felejtse el azokat is alaposan áttanulmányozni, mivel sok esetben a különböző fogalmak magyarázatai igénylik a korábbi alkalmakkor már ismertetett kifejezések ismeretét. Jelen alkalommal egy rendkívül érdekes fogalmat járunk körbe, hiszen végre kezd beérni a vetés, elkalandozhatunk az izgalmasabb témák felé.

Régen minden jobb volt?

A szexpiac egy olyan jelenség, melynek egy normális rendszerben nemek közötti interakció során nem volna szabad léteznie, hiszen az ember többek között azon képességeivel emelkedett ki az állatvilágból, hogy képes a materiális mérőszámok szintjén mérhető paramétereken felülemelkedni, és egy sokkal magasabb szellemi síkon a tranzakcióalapú gondolkodást eliminálni. A kereszténység pont ezen gondolatmenet alapján állította párokba a férfiakat és nőket, mintegy két olyan egyén szentesített szövetségeként, akik akár a legkedvezőtlenebb körülmények közepette is céljaik elérése érdekében együttműködnek. Ez a szentség azért is volt felbonthatatlan, mert a boldogulásukért, valamint a jövő generációnak bebiztosításáért végzett munka szükségképpen közös, kapcsolati válság esetén mindkét félnek ott a felelőssége. Ezért nem létezett olyan, mint napjainkban, hogy – sajnálatos módon elég gyakran a vétkesebb fél – elhagyja a süllyedő hajót, felégetve maga után minden hidat és tönkretéve a jövő nemzedékét. Ha a társadalom atomja, alapegysége a család az egyén helyett, az az alapegység sokkal erősebbé válik az egyéni érdekérvényesítéssel szemben, mert egyéni szinten a maga módján mindenki sebezhető és kiszolgáltatott.

Az egyéni kiszolgáltatottságnak az egyik leggyakrabban megnyilvánuló formája a frusztráció. A frusztrált egyén definícióból adódóan alacsony érzelmi intelligenciával rendelkezik, és ezért rendkívüli módon befolyásolható, szemben egy kiegyensúlyozott, boldog emberrel. Az egyre súlyosbodó frusztrációk kicsatornázása általában káros ideológiák befogadása, önpusztító magatartás felvétele vagy a frusztrációk másokra tolása (szülői részről elsősorban a gyerekekre) által történik. Ezáltal beindul egy olyan gyűlöletkör, ami önmagát táplálja, szülők osztogatják egymás között, gyerekek sérülnek kivédhetetlenül, hogy aztán majd az ő utódaik is sérüljenek, és így tovább…

Az egyetlen, ténylegesen is használható módszertan ezeknek a gyűlöletláncoknak a felszámolására az emberiség visszatalálása volna a materializmusból a szellemi gyökereihez. Ez történhet akár vallás, akár spiritualizmus, akár a magasabb rendű alkotó szellem mozgásba állítása révén, a preferált módszertan inkább egyéni hit kérdése, semmint valami objektív nézőpont után való kutakodásé. Modern korunkban azonban a többség pusztán a materializmus szintjén értelmezi az életet, ami egyben azt is jelenti, hogy az ember, mint alapvetően szellemi lény, elvesztette a felsőbbrendű energiákkal – nevezhetjük akár Istennek, akár univerzumnak, akár ezerféle másnak – való mindennemű kapcsolatát. Ez a veszteség alapvetően visszahat a nemek közötti – egyébként a régebbi korokban sem feltétlenül olajozott – viszonyokra.

redpill_smv_4A megváltozott dinamikák egyik fontos jellemzője a szigorú monogámia, azaz az egy férfi és egy nő szent kötelékének felbomlása. A jelenség további vonatkozásai innentől fogva pontosan dokumentáltak, ugyanis a Férfihang elmúlt 5 évének tematikájának nagy részét pont ezeknek a megváltozott társas dinamikáknak az elemzése töltötte ki. Az e jelenséggel kapcsolatos tényezők vizsgálatát végző, férfiszférában tevékenykedő bloggerek szeretnének minden jelenséggel kapcsolatban látható kimutatást és racionális kapcsolatokat feltárni, ezért közgazdaságtani alapokra építve létrehozták a szexpiaci érték, mint a nemek egymással kapcsolatban végzett értékítélete skálájának fogalmát.

Mint azt az előző, pareto-elvet elemző írásomban már kifejtettem, a megváltozott női párválasztási szokások egyik nagyhatású eredménye, hogy a nők az általuk tartósan is elérhető szintűnél magasabb relatív minőségű férfiakhoz kívánnak jutni, akikkel – a két egyén szexpiaci értékének különbözőségéből adódóan – instabil kapcsolatot hoznak létre, melyről nagy eséllyel megállapítható, hogy nem állja majd ki az idő próbáját. Egy ilyen felállás a férfiak azon kisebb halmaza számára ideális, akik elköteleződés és komolyabb energiabefektetés nélkül szeretnének korlátlanul és változatosan szexelni, míg káros a mindkét nemben egyébként többséget alkotó, stabil, hosszútávú és biztonságos kapcsolatra vágyó emberekre.

A szexpiaci érték görbéje

A szexpiaci érték vizsgálatát több dimenzióból is végezhetjük. Az egyik – egyben legnépszerűbb – meghatározási módszertan a két nem életkor szerinti potenciális értékét jelzi, erről Rollo Tomassi, a „The Rational Male” c. blog és könyv írója készített is egy szemléltető ábrát.

Print

Eme grafikon rendelkezik egy aprócska hiányossággal, melynek köszönhetően az ábra valamelyest torzít. Kötelességünk feltételezni, hogy a férfi és női társadalom által potenciálisan elérhető szexpiaci értékek összessége megegyezik, hiszen megközelítőleg ugyanannyi férfi és nő él a bolygón. Emellett azt is feltételként köthetjük ki, hogy minden szexuális aktushoz 1 férfi és 1 nő szükségeltetik (a különböző fétisizmusokba most ne menjünk bele), tehát ha egy adott időintervallumon belül egy mintavételezett női csoport 1000 alkalommal szexel, akkor a férfiak halmazában szintén ugyanennyi légyottnak kell megjelennie.

redpill_smv_1Tomassi grafikonja a két nem szexpiaci értékét külön-külön vizsgálja egy relatív skálán azok százalékosan mérhető potenciáljában, így úgy tűnik, mintha a nők összességében sokkal kisebb szexpiaci potenciállal rendelkeznének, mint a férfiak, mivel a magas vonzalmi szintjük szűkebb időintervallumra korlátozódik. Ez azonban tévedés, hiszen ha az elosztható szex mennyisége ugyanannyi mindkét nemnél, nem létezhet eltérés a két görbében. Épp ezért egy ismeretlen alkotó létrehozta a szexpiaci érték abszolút skáláját, ami jóval közelebb hozhat bennünket a hiteles megállapítások megtételéhez.

A szexpiac görbéjének elemzése

Az alapok lefektetése után könnyedén megfogalmazhatunk bizonyos általánosságokat a két nem szexpiaci értékéről:

– A nők potenciális szexpiaci értéke termékenységük csúcsán (23 év) magasabb, mint a férfiaké bármikor a teljes életük alatt (ezért verseny van).
– A nők szexpiaci értékét a fiatalságuk, ezáltal közvetve kinézetük szinte kizárólagosan meghatározza, míg a férfiakét rengeteg különböző tényező alakítja, ezért jobban hullámzik életük során.
– A nők szexpiaci értéke jobbára fix, a férfiaké flexibilis (ezért vannak óriási társadalmi különbségek a férfiak között), genetikai és társadalmi szelekció egyaránt közrejátszik.

Úgy is mondhatjuk, hogy – nem pusztán a szexpiac szempontjából – a nők képviselik az állandóságot, a biztos támpontot és a stabil társadalmi pozíciót, míg a férfiak a dinamizmust, a kiválóságért való harcot, de egyúttal a bukás és a társadalom perifériájára való szorulás veszélyét is! Lássuk röviden, mik azok a rettentő súlyos kihívások, melyekkel a férfiaknak meg kell küzdeniük életük különböző szakaszaiban, és amelynek köszönhetően az erősebbik nem értékgörbéje meglehetősen nyugtalan:

Tinédzserkor: az első bukdácsolások időszaka. Ilyenkor a fiataloknak még nincs kialakult státusza, mely a jövő nemzedékének felnevelése szempontjából nélkülözhetetlen volna, így ebben a szakaszban a lányoknál való sikert többnyire a kinézet és a megfoghatatlan, ún. „menőség” határozza meg.
Huszonéves kor: a tanulmányok befejezése és a státuszteremtés kezdeti időszaka. Sokak szerint ekkor a legnyomorúságosabb férfinak lenni: a tizenéves, bátortalan, ámde elvárásokkal sem tűzdelt kísérletezgetések az ellenkező nemmel véget értek, a huszonéves lányok bizony már egyértelmű elvárásokkal rendelkeznek. Aki itt lemarad, az végleg kimarad, kivéve, aki ügyesen a piros pirula szorgalmas szedegetése mellett tör lándzsát, mert az jól tudja, ezeket a keserves éveket hogy lehet a legproduktívabban befektetni a következő életszakaszban várható szüretelés érdekében. Hogy a bajokat még nagyobbakkal tetézzük, a húszas évek elejére esik a férfiak libidójának abszolút csúcspontja, amikor a szexhez jutás kényszere és eme kényszer kielégítetlensége súlyos mentális problémák és teljesítménycsökkenések megágyazója lehet.
Harmincas kor: más szóval az aranykor. Akinek szerencséje van, eddigre behozta az előző évtized szenvedései után keletkezett elmaradásait, megtanult beleszarni a társadalom és a nők elvárásaiba, és így egy sokkal kiegyensúlyozottabb, magabiztosabb emberré válhatott. Korábban elképzelhetetlen ajtók nyílnak ki számukra, az eddig varánuszarcot vágott nők hirtelen felvirágzanak jelenlétünben. Aki igazán boldog, tudatos életet szeretne élni, az előtt kétféle igazán vállalható választás létezik: vagy lehetőségei fényében megházasodik nagyon fiatalon (preferáltan 18-24 éves kora között), vagy ebben az életszakaszban egy nála jóval fiatalabb párt választ, mintegy bepótolva az előző két nyomorúságos évtized okán kimaradt földi örömöket.
Negyvenesek: a korán házasodott férfiak asszonyaik szerint ilyenkor megbolondulnak. Ahol nem a nő adja be a válópert, ott leggyakrabban a 40-es éveiben járó férfi hagyja ott a nőt. A férfi ilyenkor rádöbben arra, hogy – finoman megjegyzem, hogy a fellazult erkölcsök és a házasság szentségének megszűnése fényében – mennyit vesztett azzal, hogy fiatalon egy eddigre már ekkorra teljesen elsárkányosodott hárpia mellett tört lándzsát. Így sok férfi újra megjelenik a szexpiacon, gyakran a fiatal lányok kegyeiért küzdve, ezzel magasabb státuszuk révén tartós nyomást helyezve a kedvezőtlenebb pozícióból versenyző huszonéves férfitársaikra.
Ötven felett: a megállapodás kora. Ebben a szakaszban már a férfiak sem nagyon szeretnek kalandozni, ám egy stabil egzisztenciával felvértezve továbbra is válogató helyzetben vannak, elsősorban a 30-as és 40-es nők köréből. Az 50 feletti nők túlesnek a klimaxon, ezzel mind termékenységük, mind szexpiaci értékük a nulla közelébe csökken, miközben tesztoszteronszintjük és ezáltal libidójuk megközelíti a frusztrált fiatal férfiakét.

redpill_smv_5Az egyén szexpiaci értéke

Az egyéni szexpiaci érték egy adott férfi vagy nő húspiacon elérhető értékét jelzi. Az általános szexpiaci érték görbéjén a nemenként potenciálisan elérhető maximum értéket jelöltük. Egyéni szinten a tényleges szexpiaci érték nagy valószínűséggel ennél alacsonyabb lesz, kivéve egy rendkívül kis létszámú szerencsés kisebbséget, akik a görbe adott életkorban elérhető maximum pontját, ezáltal a felső néhány százalékot reprezentálják.

Az egyéni szexpiaci értéket női részről befolyásolja az életkor, valamint a külsőből kihozható maximum, esetleg kisebb mértékben a személyiség. Érdekes módon tudat alatt tisztában vannak a nők ezekkel a törvényszerűségekkel, hiszen az állandó jelleggel végzett sminkelés, ruhaváltogatás, diétázás és még ezernyi más hasznos vagy haszontalan módszertant úgy is alkalmazzák, hogy legtöbbüknek lényegében fogalmuk sincs róla, miért is ciki számukra kilépni az utcára két kiló vakolat felhelyezése nélkül.

Sokkal izgalmasabb téma a férfiak szexpiaci értékének meghatározása. Azt máris megállapítottuk, hogy korcsoportonként meglehetősen különbözik, mi befolyásolja a férfi szexpiaci értékét. Vannak viszont az életkorból fakadó sajátosságok mellett olyan tényezők, melyek akár minden korban potenciális jolly jokerként alkalmasak a nők felszedésére:

– A státuszról a későbbiekben lesz még szó, tömören fogalmazva a férfi által adott életkorban elért anyagi, vagyoni és képességbeli eredményeit takarja. Leggyakrabban a többi, hasonló korú férfival történő összehasonlítás révén materializálódik.
– Az értékdemonstráció szintén bővebben kifejtésre kerül még. A státusz elsősorban a hosszú távú kapcsolat kialakítása szempontjából fontos a nőknek, kell azonban valami, amivel a kezdeti érdeklődésüket is felkelthetik a férfiak, és ez nem más, mint a rivalizálás némileg átalakított formája. Az értékdemonstráció lényege, hogy a férfi adott körülmények között mindig a legjobb formáját adja, mind kinézetében, mind öltözködésében, mind kommunikációs stílusában.
– A genetika egy nagyon gyakran félreértett, sokszor mellőzött, ámde szintén nagyon fontos tényező. Amelyik férfi alacsony státusszal, vagy rossz értékdemonstrációs képességekkel rendelkezik, ám mégis jó genetikai készlete van, ő akkor is szert tehet sikerre, ha esetleg egy nő számára nem volna ideális választás a fészekrakásra. A legfontosabb genetikai meghatározottságok a magasság, az arcberendezés, a testalkat, valamint bizonyos betegségekre való hajlam. Néhány esetben sajnos genetikai fogyatékosságok is okozhatnak sikert, a pszichopatákról pl. köztudott, hogy rendkívül sikeresek az élet rengeteg területén, így a magánéletükben is könnyedén érvényesülnek – általában partnerük boldogságának rovására.

csirkecsaj_zalabaromfiA szexpiac létjogosultságának firtatása

A férfiszférában népszerűnek számító dogma, hogy a nők irracionálisan viselkednek, párválasztás terén mégis a rideg logikai mérlegelés dönt a jövendőbeli partnereik kiválasztásáról. Az állítás – meglepő módon – nem állja meg a helyét, mivel párválasztás terén a férfit és a nőt is ugyanazok az érzelmi stimulusok befolyásolják, ámbátor a nők ennek képesek úgy rabjává válni, hogy egy őket elvarázsoló alfahímmel történő affér után egy szintén előnyös választásnak minősülő, ámde némiképp bizonytalan bétahím már nem képes ugyanezeket a stimulusokat felkelteni bennük.

Mivel nekünk férfiaknak látható, hogy a nők mindig a magasabb státuszú, erősebb fizikumú, magasabb és esztétikusabb testfelépítésű férfiak felé gravitálnak, olybá tűnhet számunkra, mintha a racionalitás legfelsőbb, szinte pszichopátiába hajló foka működne a nőkben, pedig egyszerűen csak olyan mértékben viszik végbe az irracionalitást, hogy az már szinte tiszta racionalitásba csap át. Az alfahímek által csapdába csalt női szívek problémáját ráadásul maguk a nők is megszenvedik, hiszen egy valódi nőcsábász hülye volna elköteleződni egyetlen nő mellett, amikor szép lányok valóságos tömegeiből válogathat. Ezek a viszonzatlan szerelem csapdájába esett nők végül kiégnek, kiüresednek, és az alfa-özvegyek egyre népesebb táborát gyarapítják majd.

A fenti állítások sajnos nem mentik fel a nőket annak felelőssége alól, hogy a szexpiac jelenségét bizony ők maguk hívták életre. Mint azt „Az időeltolódás törvénye” c. cikkemben kifejtettem, a nemek pártalálásának, vagy inkább pár-nem-találásának gyökérokát nem a tünetek megjelenésének pillanatában kell keresni, ami férfi részről leginkább a huszonéves kor közepe táján materializálódik, hanem sokkal többet, akár tíz-tizenöt évet kell visszaregresszálni az időben. A kamaszkorú fiúk szinte zéró eséllyel találkoznak szembe a piros pirulával – annak felfedezése leginkább tudatos kutakodás eredménye lehet -, teljes egészében rá vannak utalva a szélesebb társadalom által beléjük plántált tanokra és a működésképtelen „leánycsalogató” módszerekre.

Ez az ábra megmutatja, hogy fiatalon a nők jóval nagyobb eséllyel jutnak szexhez, és így ideiglenes kielégüléshez, mint a férfiak. 30 után ez a felállás megváltozik a férfiak javára. Az ebből levezethető súlyos társadalmi következményekkel "Az időeltolódás törvénye" c. írásom alaposabban is foglalkozik.

Amikor a fiatal férfiaknak a lehető legnagyobb szükségük volna egy megértő, támogató társra, többségük a társadalmi ranglétrán a perifériára szorul, mert a nők vannak abszolút válogató pozícióban. A hipergámiának köszönhetően, mely viszont már egy lappangó genetikai örökség a természettel együtt élő ősembertől, a nők ilyenkor olyan partnerek társaságát igénylik leginkább, akik érdekérvényesítő képessége magas, akár fizikai erejük, akár valamilyen személyiségzavaruk – nárciszizmus, pszichopátia stb. – által. Ezek a hímpéldányok viszont a feléjük gravitáló lánytömegeknek hála akkor is válogató helyzetben vannak, ha egyébként a kortárs férfiak nagy többsége szinte belenyomorodik a társhiányba.

A válogató férfi elköteleződésre való hajlama azonban gyenge lábakon áll, így a gyakori partnercsere által ezek a rosszfiúk idővel az amúgy jobb sorsra érdemes naiv lányokat küldik a randipiac szemétdombjára. Amikor az ignorált, megalázott férfiak számára végül beérik a vetés, és szert tesznek némi státuszra, ami már a nőknek is imponáló volna, addigra megtanulnak tartós kapcsolat és így szerető társ nélkül élni, ezáltal vagy a magányt barátjukká tenni, vagy a nőket használati tárgyként kezelni – hasonlóan az őket fiatalon szintén csak használni kívánó rosszfiúkhoz.

További felhasznált források:
Rollo Tomassi – The Rational Male
Woman’s SMV is fixed, Man’s SMV is malleable. Build your SMV.

Post Author: Wastrel

Wastrel
Az Y generáció tagjaként rendesen szítom a feszültséget bolygónk többi korcsoportjával szemben. Tipikusan az a fajta férfi vagyok, akinek a véleménye különbözik az emberiség 99,9%-ától, és ezt büszkén vállalja. Megrögzötten kreatív elme vagyok, mindenben azt nézem, mi a rossz és hogyan lehetne javítani rajta. Nincs, aki felettem álljon, mert múltbéli főnökeimet már mind szanatóriumban kezelik. Tükör vagyok az ismerőseim számára, ugyanúgy bánok velük, ahogy ők is velem, nem véletlen, hogy sokszor megutálnak. :) Kortársaimmal ellentétben én mindig a jövőben élek, és világuralmi terveim megvalósításán dolgozom. A legideálisabb határidő a feladataim elvégzésére mindig a holnap, a legideálisabb alvásidő pedig a még öt perc. Sokminden van már a rovásomon, 5 éven keresztül tevékenykedtem különböző PC-s játékmagazinoknál, 2 éven át voltam játékfejlesztő és lassan tíz éve hobbi DJ-ként is működöm, bár ugyanennyi ideje tervezek világsztárrá válni. :) Számomra kreativitásom és kitűzött céljaimhoz való görcsös ragaszkodásom megélése sokkal fontosabb minden másnál, képtelen vagyok kompromisszumot kötni, csakazértis nappal alszom és csakazértsem vagyok hajlandó belógatni a kezemet a cégvilág húsdarálójába. Nem izgat az előrelépés meg a szakmai fejlődés, amit akarok, úgyis elérek anélkül, hogy bájgúnárkodnom kelljen hozzá. A szélsőségek embere vagyok: sok tekintetben végletesen konzervatív, más tekintetben liberális. Nem ragaszkodom a hagyományos nemi szerepekhez, úgyis hatékonyabban takarítok nálad, és finomabbat főzök. :) Ne állj az utamba, ne akarj megváltoztatni. Sokan megpróbálták, nem véletlen, hogy mostanra már nincsenek közöttünk. De ha támogatsz, és mellettem állsz a rosszban is, azt meghálálom.
f Facebook
0 megosztás


136
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
15 Egyéni hozzászólás
121 Válasz hozzászólás
2 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
33 Hozzászólások szerzői
rcsabahunbagiraRazideReszet ElekOMFG Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
ulomenen
Olvasó

A “hagyományos” red pill- elméletben az zavar a téma kapcsán, hogy az alkalmi szexet és a mindkét fél számára kielégítő, hosszú távú partnerkapcsolat kialakítását egyaránt mint a sikeresség, magas szexpiaci érték, “alfaság” mértékegységét használja, mintegy egyenlőségjelet téve a kettő közé érték tekintetében.

Találtam egy másik felosztást, ami számomra tetszetősebb és némiképp más megvilágításba helyezi a dolgokat (innen áthozva):

alfa: olyan férfi, aki a nők szexuális vonzalmát és a férfiak társadalmi megbecsülését egyaránt bírja (adott közösségben magas státusz és magas smv). Képes megszerezni és párkapcsolatra meg is tartani a legmagasabb státuszú nőt. A cikk példának a gimis focicsapat sztárját említi: a legnépszerűbb mind a férfiak, mind a nők körében, a legjobb csajjal jár, őket választják meg az érettségi bálon bálkirálynak és bálkirálynőnek.

omega: ideiglenesen fel tudja kelteni a nők vonzalmát, alkalmi szexkapcsolatok erejéig, de képtelen arra, hogy hosszabb távra, párkapcsolatra megtartson egy magas státuszú nőt. A férfiak társadalmi megbecsülését nem bírja, “a haver nőjét is megharapja”, általában se felesége, se gyerekei, sokszor maga is alacsony státuszú (maffiózó, zűrős alak). Folyamatos promiszkuitásban éli ki magát. (a “hagyományos” megközelítés szerint ő lenne az alfa.)

zéta: sem társadalmi megbecsülés, sem szexuális sikerek se rövid, se hosszútávon. Párkapcsolatot építeni képtelen, vagy csak nagyon alacsony státuszú nővel.

béta: az összes többi, a nagy többség.

Talán a no ma’am blogon olvastam. Egyelőre ezeket találtam meg:

http://no-maam.blogspot.hu/2001/01/what-is-alpha-male.html

http://no-maam.blogspot.hu/2001/01/omega-traits-are-not-alpha-traits-but.html

inkvisitor
Olvasó

Ennek a besorolásnak olyan dühös nő íze van. Rangsorban minden logikát mellőzve az utolsó helyre lökné azokat a férfiakat, aki után csöpög a nyáluk, de nem képesek megtartani, mert kevesek hozzá. Bármikor mennének az ágyába, de nem tudják lekötni, ezért dühösen a leghátsó helyre ültetnék a rangsorban.

A legmagasabb posztra pedig azokat a férfiakat raknák, akiket meg lehet szerezni, de még elég jó ahhoz hogy csöpögjön utána a nők nyála. Az ilyen pasi, akivel lehet villantani.

ulomenen
Olvasó

…az utolsó helyre lökné azokat a férfiakat, aki után csöpög a nyáluk, de nem képesek megtartani…

(a fő- és mellékmondati állítmányok számbeli egyeztetési hiányosságairól most nem ejtek szót…)

A felosztás szerint ezek a férfiak nem is akarnak “megtartódni”. Úgy meg ugye nehéz. Továbbá a velük alkalmi szexelő nők is az omega kategória- nem külsejük, hanem viselkedésük okán.

A legmagasabb posztra pedig azokat a férfiakat raknák, akiket meg lehet szerezni, de még elég jó ahhoz hogy csöpögjön utána a nők nyál.”

A felosztásbeli alfát nem lehet a nőknek megszerezni. Komoly harc dúl miatta és csak egy tudja elérni, hogy az alfa őt válassza, az a nő aztán kézzel- lábbal lökdösi el a többi nőt a környékről.

Ennek a felsorolásnak nem “dühös nő”, hanem “morális férfi” íze van. Az emberek kapcsolatpiaci értékét a viselkedésük alapján is meghatározza, nem csak a kinézetük alapján. Még a nőkét is.

ulomenen
Olvasó

Ha jobban végiggondolom a felosztást, akkor aszerint a férfiak felső pár százaléka alfa, kb 20 százaléka omega (hagyományos megközelítésben ők az alfák), nagy része béta és az alsó pár százalék zéta.

A nőknél viszont (bár rájuk nem szoktuk ezt alkalmazni): felső pár százalék alfa, 20 százalék béta (jó párkapcsolati anyag), nagy részük omega (körhintás), az alsó pár százalék meg zéta.

Így ebből a felosztásból logikusan következik a már jól ismert tény, hogy a sok átlagos béta férfi a sok átlagos omega nővel kénytelen valahogy zöld ágra vergődni…

De jó grafikont csinálnék erről, ha tudnám, hogyan kell :)

+

összejött :) Úgy elnagyolva ezek lehetnek az arányok.

Reszet Elek
Újságíró

Belegondolva a grafikonba, a női oszlop eltérése (elkurvulás) a feminizmusnak, a társadalmi pressziók felpuhulásának, a női munkavállalásnak és a hormonális fogamzásgátlásnak köszönhető. A férfié meg mondhatni a hagyományos mintát (elmúlt évezredek) követi.

A diszparitásból eredő “páratlanság” a grafikon alapján jól látható. A redpill egyértelműen arra törekszik, hogy a férfi oszlopot igazítsa a nőihez (“elkurvítsa” a férfiakat), azaz a bétákból omegákat (és alfákat) csináljon. A béta férfiak siráma pedig arról szól, hogy kényszeríteni kell a női oszlopot a férfi felosztásának megfelelő visszaállítódásra.

-
Újságíró
-

Reszet Elek
Újságíró

Ahogy írtam, a férfi oszlop a régi mintát követi, annak arányai ugyanazok, mint évszázadokkal ezelőtt. A gond a női oszloppal van (vagy a világgal amely körülvesz minket).

DennisVT
Újságíró
ulomenen
Olvasó

Mint írtam, tudom, hogy az alfát nőkre nem szoktuk alkalmazni, de ennek a felosztásnak van egy érdekessége: lehet alkalmazni nőkre, mert viselkedésalapú is.

Az alfa párja is alfa nő lesz: képes megtartani a legjobb férfit hosszútávú párkapcsolatra és élvezi a férfiak és nők társadalmi megbecsülését: bálkiránynő, first lady, stb.***

Az omega férfi párja a körhintás nő lesz, maga is hasonló tulajdonságokkal (nárcisztikus, normális kapcsolatra képtelen, sorozatszexelő).

A zéta nő ugyanúgy láthatatlan a férfiak többsége számára, mint a zéta férfi a nők számára.

A maradék pedig a béta nő, aki jó párkapcsolati anyag: házias, kedves, aranyos, odaadó, családszerető. Minden olyan tulajdonság, ami ha egy férfiben jelenik meg, egyből kiszárítja az omega nők bugyiját.

Szerintem ez a fajta felosztás simán működik nőkre is.

*** Itt fontos kiemelni, hogy a szexhez jutás szempontjából “hagyományos” alfának tekintett férfi esetében valóban nincsen alfa nő, hiszen a szép nőknek a szexhez jutás nem művészet. De komoly párkapcsolatot építeni egy “új felosztás” szerinti alfa férfivel, az már teljesítmény a nő részéről, ugyanúgy számtalan vetélytárssal kell megküzdenie, mint a nőtől szexet akaró férfinek a szórakozóhelyen. Ugyanúgy komoly teljesítmény van mögötte, ami kiemeli őt a többiek közül.

Reszet Elek
Újságíró

Magam is így értelmeztem a korábbi kommentjeid alapján, másképpen nem is lenne értelme.

Reszet Elek
Újságíró

Az itteni omegák végső soron lábrakelt dákók csupán.

ulomenen
Olvasó

Mint ahogy a körhintás lányok is lábra kelt sunákként viselkednek.

Reszet Elek
Újságíró

és akként is kezelik őket a férfiak…

ulomenen
Olvasó

… és nagyon helyesen teszik, hogy a viselkedésük alapján minősítik őket.

Reszet Elek
Újságíró
ulomenen
Olvasó

Pontos megfogalmazás, valóban.

DennisVT
Újságíró

Kötelességünk feltételezni, hogy a férfi és női társadalom által potenciálisan elérhető szexpiaci értékek összessége megegyezik

Sajnos ez nem igaz, éspedig pont a hipergámia miatt nem. Ez azt jelenti, és abból adódik, hogy amíg a férfiak alsó 20%nak a szexpiaci értéke nulla, addig a nők alsó 20%nak a szexpiaci értéke nullánál nagyobb. Ez kiegyenlítődhetne ott, hogy a felső 20%ban a férfiak szexpiaci értéke magasabb, mint a nőké, de ez sincs így. Egy 10/10es nő szexpiaci értéke mindig magasabb lesz egy 10/10es pasiénál, és ez a túl jó nők nagy problémája. Nem tudnak felfele választani, de még saját szinten is csak nehézkesen.

Ez a második grafikonon (ami amúgy tökéletesen javítja az első grafikon hibáját), látszik is. Ebből a grafikonból úgy tűnhet, hogy az életkor majd kiegyenlíti ezt, hiszen egy 50 éves ffi szexpiaci értéke magasabb egy 50 éves nőénél, de szerintem még ez sem egyenlíti ki a dolgot, mert az alsó 20% ffi szexpiaci értéke még mindig nulla.

Ez az egész a prostitúción látszik meg a legjobban. Középkorú férfiak pont ugyanúgy igénybe veszik ezt a “szolgáltatást”, mint a fiatalok, holott, ha a dolog ebben a korban már valóban megfordulna, akkor férfi prostitúció is lenne az idősebb nők nagy nagy örömére. És bár tudjuk jól, hogy vannak ilyen lehetőségek (idősebb nő fiatal escort pasi), de ez közel sem terjedt el annyira, mint a prostitúció hagyományos formája. Persze mondhatjuk, hogy ez azért van, mert a női libidó a korral jobban csökken, de sztem ez is a női imperatívum (tud valaki jobb fordítást a ‘female imperative’ kifejezésre?) egyfajta félrevezetése, a nők jobb színben való feltüntetésére. Nem tudom kinek milyen tapasztalatai vannak, nekem vannak élményeim 40+ nőkkel, és brutál étvágyuk van.

Úhogyhogy én a második grafikont úgy módosítanám, hogy a férfiak – de csak a férfiak – nulla szintjét, mint egy új x tengelyt, feljebb tolnám 20%kal. Így már kis is jönne a két függvény alatti terület különbsége (össz női SMV > össz ffi SMV), miközben megmaradna az a tény, hogy a nők SMVje hamarabb kezd zuhanásba.

Az egyén szexpiaci értéke férfi oldalon: Ahogy haladunk a 21.században, úgy tolódik el egyre jobban pusztán a külsőségek felé, és a szexpiaci értéket (nem összekeverendő a randipiacival vagy párkapcsolatpiacival, és ez nagyon fontos!!!) úgy lesz egyre nehezebb egyéb kvalitásokkal pótolni. A randipiacit már lehet. Egyre inkább hajlok arra, ha pusztán a szexpiaci értéket nézzük, akkor azt egy férfi esetében 70-80%ban a külső határozza meg, és 20-30% az egyéb, úgymint pl game, vagy humor, stílus, IQ. Vagyis, ha elég jó pasi vagy, akkor elnézik neked az egyéb kvalitások hiányát (még mindig csak szexről beszélünk), viszont ha nem vagy elég jó pasi, akkor azt ki nem dumálod/kompenzálod semmivel. A 20-30% egyéb tényezőt akkor tudod az előnyödre fordítani, ha a csaj az első benyomásod után még nem döntött negatív irányban, és úgymond várakozó állásponton van: “hmm nem is rossz ez a pasas, bár nem is jó, meglájuk mit tud még”.

Amúgy örülök, hogy folytatódik a sorozat. Remélem lesz egy randipiaci érték cikk is, mert sztem egész érdekes a kettő összevetése, és az a jellemzően női hiba, hogy összekeverik a kettőt.:)

ulomenen
Olvasó

Talán a szexpiac és a párkapcsolati piac különbözősége lehet az oka a kétféle “alfa”- definíciónak?

ggwp
Olvasó
ggwp

Ez már volt, legalábbis a nagyja, de öröm így összeszedve látni, respect.

Toljátok fészbúkon is, hátha több sráchoz eljut, és nem lesznek ilyen elbaszottak fiatalon, mint pl. én :D

Asidotus
Olvasó
Asidotus

Én azt érzem, hogy a huszonéves férfiak nehézségeinek nagy részét a modern kor (az iparosodástól számítanám) az okozója. Írja a cikk, hogy ebben a korban egzisztenciálisan még gyenge lábon állnak a srácok. Igen.
Viszont régen, amikor az emberek még a földet túrták, vagy még régebben, amikor vadászni jártak, akkor nem így volt. A huszonéves fiatal férfi ereje teljében volt, munkabírása mindenki másé fölött állt. Pont ő volt az, aki a legnagyobb ellátás tudta biztosítani.
Amióta viszont van lehetőség a vagyont gyűjteni, értelemszerűen hátrányban lesz azokkal szemben, akik azt már régebb óta űzik

Reszet Elek
Újságíró

Én inkább azt mondanám hogy régen huszonévesen már önállósodhatott a fiatal, elvándorolt, külön gazdálkodott stb. Ma viszont ez az oktatás miatt is kitolódott, de a legfőbb probléma, hogy reál értékben az önálló megélhetés költségei nagyságrenddel nagyobbak, mint egykor. Ebből adódóan a fiatalok jórésze (ahol apu anyu nem képes segíteni) nem tudnak megfelelő időben leszakadni a szülőkről, ami pedig a felnőtté válás kikerülhetetlen lépése lenne. Ennek a következményei pedig társadalmi szinten nagyon is súlyosak.

Megjegyzem ugyanez a jelenség a gyerekvállalások kapcsán is. Amikor a gyerekszám csökkenésének az okairól beszélnek a legfontosabbat mindig elfelejtik megnevezni. Ma egy gyerek felnevelésének a költsége jóval magasabb, mint mondjuk ötven éve volt. És itt nem a szerény élet fel nem vállalásáról van szó, sokkal inkább a teljes anyagi kiszolgáltatottságról és folyamatos egzisztenciális félelemről.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Megjegyzem ugyanez a jelenség a gyerekvállalások kapcsán is. Amikor a gyerekszám csökkenésének az okairól beszélnek a legfontosabbat mindig elfelejtik megnevezni. Ma egy gyerek felnevelésének a költsége jóval magasabb, mint mondjuk ötven éve volt. És itt nem a szerény élet fel nem vállalásáról van szó, sokkal inkább a teljes anyagi kiszolgáltatottságról és folyamatos egzisztenciális félelemről.

Az extrém kivételektől/mesterséges beavatkozás(pl. Kína) eltekintve, a gyerekvállalás mennyisége a szociális/egészségügyi/biztonsági /jólét, túlélési, szaporodóképes kor elérésének valószínűségével fordítottan arányos.

Öösztönszintű, génekben kódolt, gyakorlati kérdés és nem szociológiai, vagy civilizáció “következménye”, az meg végképp tévút szerintem, hogy ha kevés pénz, akkor kevés gyerek, illetve “ennek a világnak én nem szülök” gögős kijelentése is álszent, jódolgában megveszett ember szövege.

Sőt, épp az erőforrások szűkös volta/az élet fenyegettsége növeli meg extrémen a születendő gyerekek számát.

Ehhez még hozzájön az, hogy ha a nőnek alapból is magas az SMV-je, akkor egy gyerekkel letudta a “nagyon gazdag “férj felé a kötelezettségét, van tronörökös, és furcsa módon ezek egyke fiuk,, ha esetleg lány akkor még min 3-ig próbálkoznak, aztán feladják:) és tudja, hogy innentől kezdve, ha a világ összedől, akkor is magasan az átlag fölött fog élni, mindegy hogy mi történik.

Durva leszek, de a fogyatékos gyereknek van általában legalább egy, de inkább két fiatalabb testvére, aztán ezt meg olyan gyönyörűen magyarázzák meg a szülők, hogy öröm nézni (csak épp mind kamuznak:)

Utalnék Hans Rosling :

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_religions_and_babies?language=hu

Illetve, ha valakit érdekel a téma, akkor :

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth

 

 

 

Huffnagel Pista
Újságíró

A szokásos módon színvonalas munka, öröm volt olvasni minden sorát. Nagyon fontos cikk, köszönjük, Wastrel, hogy megírtad.

Ha már erre járok, megosztanám veletek egy friss élményemet. Hétköznap este elmentem egy belvárosi zenés-táncos szórakozóhelyre a Madách téren, ahol a barátam, volt kollégáim diszkóztak. Régen nem találkoztunk, elsősorban velük akartam beszélgetni, másodsorban zenét akartam hallgatni, italo disco este volt.

Aki ismer, az tudja, hogy lassan belépek az “ötvenen felül” kategóriába, ezért is döbbentem meg, hogy az este folyamán háromszor is kezdeményeztek velem valamiféle interakciót huszonéves lányok. Én korábban lemezlovasként sokat éjszakáztam, de ilyet akkoriban nem tapasztaltam, maximum diszkréten számot vagy italt/cigit kértek.

Ezek a probálkozások azonban ilyen beszélgetést megszakitós, szembebámulós, na mi lesz, nem tetszek? majd utána sokáig “szemmel baszós” tipusú nyomulások voltak. Kicsit még be is paráztam némelyiktől, hogy ismernem kellene, csak nem ugrik be honnan, de nem. Ezeket a lányokat soha nem láttam, és amikor megkérdeztem a többikeket, hogy mire véljem, mit akarhatnak, akkor azt a választ kaptam, hogy “nyomulnak”, tehát egyértelműen kapcsolatot kezdeményeztek. Pont úgy, ahogy korábban, mi Férfiak próbálkoztunk a lányoknál.

Ezt az élményemet most nem azért osztom meg veletek, hogy dicsekedjek, hanem hogy megkérdezzem, ti is tapasztaltatok-e már hasonlót? Néhány éve a Magyar Narncsban jelent meg egy Dániáról szóló cikk, amiben ilyesmin örvendezett a nyilván feminista újságírónő:

“A koppenhágai éjszakában nem árt óvatosnak lenni – na, nem a közbiztonsággal van a baj, az tökéletes, hanem a szemrevaló srácokat megragadó és a mellékhelyiségbe vonszoló, nem mellékesen modellkülsejű lányokkal szemben nehéz védekezni. Uraim, mielőtt lefoglalják a repülőjegyet, a saját érdekükben olvassanak tovább!” Dán diszkók és bestiák 2013. aug. 13.

A hazai MGTOW mozgalom alig pár éve után felzárkóztunk volna művelt Nyugathoz?

Naooo
Olvasó
Naooo

“na, nem a közbiztonsággal van a baj, az tökéletes”

Ahol csak egyetlen egy bepofátlankodó féreg van, ott a közbiztonság már nem lehet tökéletes te nyomorék rohatt narancs.

“Mozgolódunk a tánctéren, mikor a semmiből felbukkan két 18 év körüli, szép arcú, szép hajú, szép mindenű, stílusosan alulöltözött lány, és mintha begyakorolták volna – valszeg be is gyakorolták –, sztriptíztáncosnőket megszégyenítő mozdulatsorokkal, tökéletes összhangban elkezdenek a török körül táncolni. Majd a szőke megragadja a karját, és elkezdi húzni, a még szőkébb utat vág hármójuknak a tömegben.”

Boxosszopó ordaskurvák. Tarkólövés.

Akita
Olvasó
Akita

Nem érzem azt, hogy a “szexpiaci értékemet” növelnem kellene. Ha nem felelek meg elkényeztetett hercegnők teljesen irreális elvárásainak, akkor ez van, különösebben nem érdekel. A heti több óra konditeremben szenvedés, étrend összeállítása helyett az ember foglalkozhat ennél jóval lényegesebb dolgokkal. Pl. töltheti a szabadidejét szellemi tanulmányokkal. A cikkben is esett róla szó, hogy az ember nem materiális, hanem szellemi lény. Így jóval távolabbi konzekvenciái vannak a szellemi tanulmányoknak, mint  a konditeremben eltöltött óráknak. Akárhányszor barátnőm volt, a kezdeti lelkesedésen túl mindig egy fajta fásultság, és kiábrándulás vett rajtam erőt, minél több időt kellett velük eltöltenem. Manapság mindenhonnan azt sulykolják: a nők mennyivel érdeklődőbbek, jobban teljesítenek az iskolában, többet olvasnak stb-stb. Már-már el is hinné ezt az ember, ha nem látná mennyire felszínesek tudnak lenni. Egyetlen nővel sem találkoztam eddig, aki ténylegesen eltudott volna mélyedni mondjuk valamelyik filozófiai irányzatban. Nem belső késztetés hatására kezdenek el bármilyen komolyabb dologgal foglalkozni, hanem az esetek jelentős részében ez külsődleges. Mondjuk a barátjuk, vagy egy olyan férfi miatt, aki hatást gyakorolt rájuk valamilyen értelemben. Ehhez jön még pluszban az: mennyire jó is Oravecz Nóra idézetek helyett Kanttól, vagy Nietzschétől idézni a Facebookon, mert így ország-világ láthatja, mennyire okosak, műveltek vagyunk…

Meg kellene ezt a folyamatot fordítani: tizen-huszonéves, életerős fiatalemberek nehogy már azért ne értékeljék saját magukat, mert az instagrammos, fészbukos, valóságtól elrugaszkodott fruskák igényeinek nem felelnek meg. A mai modern, nyugati társadalomban milyen mintát látnak ami egy férfi számára valóban követendő lehetne? Folyamatosan a férfiúi minőség elleni támadást láthatjuk burkoltan, szinte mindenhonnan. Ha ez a folyamat megfordulna, és nem mi lennénk azok, akik elszenvedik (nem azon fáradoznánk, mi felel meg a nőknek, nem kurzusokon tanulnánk, miként kell őket felszedni és hasonló), hanem ennek a minőségnek a megismerésével foglalkoznánk, akkor egy idő múlva automatikusan helyreállna a Rend. Az ugyanis tévedés, hogy a férfi a passzív a társadalomban, míg a nő az aktív. Éppen fordítva.

Reszet Elek
Újságíró

“A heti több óra konditeremben szenvedés, étrend összeállítása helyett az ember foglalkozhat ennél jóval lényegesebb dolgokkal.” – Az ember fizikai lény is. Egy férfi nem csak gondolataival, de a teste segítségével is formálja a környezetét. Ép testben ép lélek, tartották a görögök, de ez fordítva is igaz. Torz testben a gondolataid, a valósághoz való viszonyod is torzzá válik. A gyönge test gyönge elmét, a gyönge elme pedig gyönge gondolatokat eredményez.  Az vagy, amit megeszel. Ha szart eszel, magad is azzá válsz.

“Így jóval távolabbi konzekvenciái vannak a szellemi tanulmányoknak, mint  a konditeremben eltöltött óráknak.” – Ezt legfeljebb a személyes tapasztalat döntheti el.

“Egyetlen nővel sem találkoztam eddig, aki ténylegesen eltudott volna mélyedni mondjuk valamelyik filozófiai irányzatban.” – A nőket nem az eszükért szeretjük, nem azért kívánjuk. Nőben elsősorban intellektuális partnert keresni meglehetősen buta dolog. Arra ott vannak a férfiak (élők és holtak egyaránt).

Akita
Olvasó
Akita

“Az ember fizikai lény is. Egy férfi nem csak gondolataival, de a teste segítségével is formálja a környezetét. Ép testben ép lélek, tartották a görögök, de ez fordítva is igaz. Torz testben a gondolataid, a valósághoz való viszonyod is torzzá válik. A gyönge test gyönge elmét, a gyönge elme pedig gyönge gondolatokat eredményez.  Az vagy, amit megeszel. Ha szart eszel, magad is azzá válsz.” – Elsődleges akkor is a szellemiség. Egyébként saját testsúlyos edzést csinálok, de nem fogok eljárni több órára konditerembe, hogy azt nézzem, a belül kieresedett emberek miként kompenzálják a saját sivárságukat a hatalmas, felfújt izmokkal. Tisztelet a kivételnek. Attól, hogy nincs egyéni étrendem, vagy nem rajongok a gyúrásért, még nem jelenti, hogy elhanyagolnám magam.

“Így jóval távolabbi konzekvenciái vannak a szellemi tanulmányoknak, mint  a konditeremben eltöltött óráknak.” – “Ezt legfeljebb a személyes tapasztalat döntheti el.” Igen, személyes tapasztalatom alapján egyértelműen így van.

“A nőket nem az eszükért szeretjük, nem azért kívánjuk. Nőben elsősorban intellektuális partnert keresni meglehetősen buta dolog. Arra ott vannak a férfiak (élők és holtak egyaránt).” – Mondd, miből derült ki számodra, hogy én így tettem volna? Erre, a cikkben elhangzott idézetre próbáltam burkoltan reflektálni: “Úgy is mondhatjuk, hogy – nem pusztán a szexpiac szempontjából – a nők képviselik az állandóságot, a biztos támpontot és a stabil társadalmi pozíciót, míg a férfiak a dinamizmust, a kiválóságért való harcot, de egyúttal a bukás és a társadalom perifériájára való szorulás veszélyét is! ” – Ez pontosan hogy fordítva van, a női princípium a passzív, befogadó, míg a férfi princípium az aktív, a teremtő. A nő, amit a külvilágban tapasztal, visszatükrözi, hasonlóan a vízhez. Éppen hogy az aktuális barátnőim alkalmazkodtak hozzám, ők próbáltak meg érdeklődést mutatni azok iránt a témák iránt, amik engem érdekeltek (erre céloztam a felszínességükkel), és nem fordítva, de hogy a nők, ha a férfi érdekli őket így viselkednek, azt az ismerősökkel folytatott beszélgetésekből is tudom. Tehát nem én kezdtem el az aktuális cipő, műköröm, vagy nemtudomén milyen divattal foglalkozni.

Reszet Elek
Újságíró

“Elsődleges akkor is a szellemiség.” – Szerintem nincs semmi elsődleges meg másodlagos dolog. A kettő kéz a kézben jár és hat egymásra.

” Egyébként saját testsúlyos edzést csinálok, de nem fogok eljárni több órára konditerembe, hogy azt nézzem, a belül kieresedett emberek miként kompenzálják a saját sivárságukat a hatalmas, felfújt izmokkal.” – Magam is csináltam saját testsúlyost, ami mozgásigény szempontjából kielégítő volt, de nem volt meg az a szinte spirituális érzés, mint ami a súlyzók emelgetésénél tölt el (noha minden bizonnyal a dologban közrejátszik az utóbbi újdonatúj volta is). A mindenféle csigás-karos-kábeles berendezéseket ki nem állhatom, de az az érzés nem mindennapi, amikor a hátadon a súlyos teherrel Atlaszként felegyenesedsz a guggolásból.

A személyes tapasztalataim szerint  az általad leírt típus inkább csak karikatúra, nagyon ritka madár lehet. Én csak normális, nyugis sráccal találkoztam. A felfújt izom meg legfeljebb a testépítők(egy részé)re igaz és legfeljebb bizonyos szerek szedése esetén ill. ha a szarkoplazmikus hipertrófia a túlsúlyos.

““Így jóval távolabbi konzekvenciái vannak a szellemi tanulmányoknak, mint  a konditeremben eltöltött óráknak.” – “Ezt legfeljebb a személyes tapasztalat döntheti el.” Igen, személyes tapasztalatom alapján egyértelműen így van.” – Személyes tapasztalatbóli összehasonlításhoz jónéhány havi konditermi tartózkodás is kell. Az megvolt?

A nők szerintem is erősen reflektívek, mind szexualitásukat, mind értékítéletüket, mind életélésüket tekintve. Gondolom ez a fejlettebb szociabilitásuk része, no meg az hogy folyamatosan külső (és nem pedig belső) megerősítésre van szükségük.

“Mondd, miből derült ki számodra, hogy én így tettem volna?”  vö. “Egyetlen nővel sem találkoztam eddig, aki ténylegesen eltudott volna mélyedni mondjuk valamelyik filozófiai irányzatban.”

ulomenen
Olvasó

A nőket nem az eszükért szeretjük, nem azért kívánjuk. Nőben elsősorban intellektuális partnert keresni meglehetősen buta dolog. Arra ott vannak a férfiak (élők és holtak egyaránt).”

Nagyon így van, sok férfi beleesik ebbe a hibába. Igazán furcsa dolog, hogy kézzel- lábbal tiltakozunk a feministák hülyesége ellen, hogy férfi és nő között nincs lényegi különbség- majd rinyálunk, hogy a nők miért nem beszélnek, viselkednek úgy, miért nem ugyanazokat a dolgokat tartják fontosnak, mint a férfiak.

Valóban, a nőket nőnek kell szeretni, nem pedig egy elromlott férfit látni benne, akit meg kell javítani, hogy jól működjön. Az oktatás a fiúkat elromlott lányokként kezeli, a modern párkapcsolati tanácsadás pedig a férfiakat elromlott nőkként. Ne kövessük el ugyanezt a hibát fordítva.

Ahogy írtam már korábban, a törzsben, nagycsaládban évezredeken át szocializálódott lényünk igényli az azonos nemű, azonosan gondolkodó és tevő társak rendszeres és aktív társaságát. Ezt az élményt ne a barátnőnktől, feleségünktől várjuk, és ő se tőlünk.

Asidotus
Olvasó
Asidotus

“A nőket nem az eszükért szeretjük”
Hát, ezzel azért óvatosan, mert egy buta nőnek a gyermekének megvan az esélye, hogy szintén buta legyen.
Márpedig manapság semmi sem fontosabb annál, hogy az ember (gyermeke) okos legyen

Reszet Elek
Újságíró

Nem butaságról van szó, hanem hogy nem kell kiugrónak, a férfival összemérhetőnek lennie. A mai világban nem az intellektus az elsődleges érvényesülés kapcsán, sokkal inkább a szociabilitás. Szóval az utód is lehet jobban jár egy átlagos intellektusú, de kiemelkedő szociális kompetenciájú anyával.

herceg
Olvasó
herceg

Sőt, ha szigorúan utódlási szempontból nézzük, még hátrány is a túlzott intelligencia (tudtommal a legtöbb statisztika azt mutatja, hogy a legintelligensebb emberek szaporodnak a legkevésbé).

Asidotus
Olvasó
Asidotus

Én nem hinném, hogy a szaporodás megléte legitimáló tényező lenne. Attól még lehet neki rossz, hogy vannak utódai, és fordítva is.

(Hasonló logika a becsajozási lehetőség, mint legitimáció. Amikor azt mondom, megyek horgászni, sokan lefitymálják, mert ott nem lehet becsajozni, de ha egy jó csajjal megyek, akkor máris mindjárt más a leányzó fekvése. (Viccen kívül, 20 éven át nem horgásztam, de azért kezdtem újra, mert egy nekem igen nagyon tetsző hölgy fantáziáját felpiszkálta a horgászat, szerette volna kipróbálni. Így aztán leporoltam a cuccot. A peca azóta megy, a csaj már nincs meg … )

Pash Cutter
Újságíró

http://www.huffnagelpista.com/halp-beleszerettem-egy-mgtow-sracba.html

Kínában, Japánban és Indiában is terjed az MGTOW: vagyis azoknak a férfiaknak a száma, akik kiszorulnak a szexualitásból. Kínában és Japánban masszívan veszélyezteti a gazdasági és társadalmi stabilitást. (Az indiai helyzetnek nem olvastam annyira utána.)

Érdekes ízt ad ennek a robotika. A japánok már szexrobotokat gyártanak a kiéhezett férfiak tömegének. (Vagy fognak… – csodás elidegenedett jövő! :P)

http://www.huffnagelpista.com/szex-es-szerelem-a-robotok-koraban.html

A szexipar egyébként csupán az egyik terület, ahova betör a robotika. Lassan helyet követel magának a munkaerő-piacon is. A következő területeken helyettesítheti a robot az embert: a gyárakban, a raktárakban, a sofőrszolgalatban és a fuvarozásban (!), az építőiparban (!). Az építőiparban olyan hagyományos szakmákban szoríthatja ki az embert a robot, mint a kőműves, az ács, a szobafestő. Mindez eredményezni fog egy hatalmas munkanélküliséget. Mivel Európában, Amerikában és Ázsiában szinte sehol sem elég rugalmas a munkaerő-piac, (sőt, kifejezetten merev!) nem lesz meg az a terület, ahova a felszabaduló munkanélküli tömeg beáramolhatna melózni. Illúzióink ne legyenek: ideje felkészülni a komor jövőre! Arra, hogy radikálisan át fog alakulni a kapitalizmus. A hatalmas munkanélküliség jelentette problémák már nem megoldhatóak a hagyományos munkakultusz alkalmazásával – talán ideje olyan alternatívákon elmélkedni, mint a feltétel nélküli alapjövedelem. (Bár én részben osztom az FNA-val kapcsolatos aggodalmakat – lásd Puzsér kritikája).

A párkapcsolatokról pedig… ahogy a hagyományos munkakultusz átértékelésre szorul, úgy a régi párkapcsolati felfogás is. Ideje feleszmélni, hogy a szexuális forradalomnak meg a tőkés rendszer által generált elidegenedésnek köszönhetően kiüresedtek a hagyományos monogám és poligám modellek – mind a keresztény egyházak által szentesített holtodiglan-holtomiglan, mind a hippi tanyák szabad szerelme elbukott az idők próbáján. A randipiac és a szexuális szubkultúra merevsége sem tartható örök időkig – a szexualitásból kirekesztett férfiak jelenléte a társadalomban ketyegő bomba (ezt már a fennen nevezett Kínában és Japánban felismerték a társadalom mérnökei). Az MGTOW-ban pedig nem mindenki olyan úriember, mint én vagy a Pista. Emlékeztetőnek hadd említsem a Horák Nóra-gyilkosságot vagy a George Sodini-esetet. Valami megoldás kell… de mi még odáig se jutunk el, mint a kínaiak és a japánok: hogy felismerjük és kimondjuk, hogy ez probléma.

Az MGTOW egyre inkább a nyugati és nyugatizált társadalmak átalakítását generáló tényező.

praisethesun11
Olvasó
praisethesun11

Előre is elnézést, ha már fel lett hozva régebben, de nekem nem volt triviális. Sokszor előjön és tényként kezelt megállapítás, hogy ugyanannyi nő van mint férfi. Ezt többnyire el is fogadhatjuk,  viszont nagyon nem mindegy az eloszlás. Az mindenki számára triviális, hogy a nők sokkal nagyobb várható élettartammal rendelkeznek, a 80 év felettiek korcsoportjában már két számjegyű a %-os különbség a férfiak és nők közt. Na de ha itt többen vannak, hol vannak kevesebben? A válasz nem biztos, hogy egyértelmű, de pont a legaktívabb időszakban, ahol a nők SMV-je a legnagyobb, 15 és 30 közt.

Pl. az USA-ban:

https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-03.pdf

Table 2. Az említett korcsoportban 500-600 ezres különbségek vannak, ami, ha csak azt a korcsoportot számítjuk, 5-6%-os eltérés (47-48% nő, 52-53% férni). Az arányok csak 30 éves kor felett egyenlítődnek ki, majd fordulnak meg öreg korra.

Ha belegondolunk, ez marhára sok. Ha szigorú monogámiát nézünk, és MINDEN nő mellé jutna egy férfi, és együtt is maradnánk, akkor is lenne fél millió férfi (az USA-ban, adott korcsoportban), akinek nem jutna semmi  Összeadva 15-30-ig, ez majdnem 1.5 millió férfi.  Tehát nem elég, hogy szinte kizárólagosan a nők választanak párt a legaktívabb korban, de még jóval kevesebben is vannak (szerintem egyébként ez minden nyugati társadalomban jelen van, de javítson ki valaki, ha tévedek).

Nem akarok politizálni, de még akkor erre számoljunk rá 1 millió, pontosan ilyen korú migráns férfit pl. Németországban (több mint 1 millió migráns érkezett oda, akiknek kb. ~70%-a 15-30-as férfi, ismét fenntartom, hogy ezek hozzávetőleges számok), akkor belátható, hogy nincsenek könnyű helyzetben a kamasz, és fiatal felnőtt férfiak.

Höllenhund
Olvasó
Höllenhund

Ami azt illeti, fordított aránynál sem lennének könnyű helyzetben.

The Classical Sex Ratio Mate Preference Shifts Hypothesis predicts that in imbalanced sex ratio societies, the more numerous sex will lower their standards, to facilitate acquisition of a partner of the less numerous sex. The Alternative Sex Ratio Mate Preference Shifts Hypothesis predicts that in lower sex ratio societies, men will lower their standards to secure more short-term matings, whereas women will raise their standards to avoid deception by men seeking short-term relationships. Results supported the Classical Sex Ratio Mate Preference Shifts Hypothesis for men, and the Alternative Sex Ratio Mate Preference Shifts Hypothesis for women.

http://www.toddkshackelford.com/downloads/Stone-Shackelford-Buss-EJSP-2007.pdf

It concludes that while low sex ratio settings do indeed feature more promiscuity and sex outside marriage, it may also be true that (1) men “lower their standards” because sex is on the table more readily with a wide variety of women (this actually confirms the behavior of male 8s fucking female 6s which is what we see in our setting) and that (2) this promiscuity is more concentrated among certain men than others, due to women tightening the screws in terms of preference in a promiscuous setting where they are expected (and are expecting) to give up sex relatively easily (which, again, is what we see in our setting with the promiscuity concentrating itself in a more preferred subset of men). It’s still the case that when the sex ratio is lower, more promiscuity results because the men who are in the market can demand sex more readily — women don’t have the market power to refuse to give up sex relatively quickly if they are interested in relationships with men. What the article says is what we already know — that this fact does not mean that this sex is distributed among all men in the market equitably, but rather that it is concentrated among certain men in the market, because as women become more promiscuous, they also become more picky, while as men become able to become more promiscuous, they simultaneously become less picky so that they can cash in on the opportunities they have.

So, in other words, in a high sex ratio setting, the alpha 8 has a harder time demanding sex up front (because women are in shorter supply), whether he’s dealing with a female 5, 6, 7 or 8. Women are more able in that context to enforce their demand for commitment as the price of sexual access, even to a male 8. That’s why those settings have high marriage rates, earlier marital ages, lower promiscuity and lower divorce rates. In a low sex ratio setting, the alpha 8 has an easier time demanding sex up front from females, while the mid-level 5-6 guy may have a harder time because when women know that sex is the price for any relationship with a man, they tighten the standards up, which focuses the attention on the most desirable men. This makes sense, and reflects what we see, but it doesn’t invalidate the basic idea of the sex ratio that when it is low, promiscuity is more common while marriage is more fragile, while when it is high promiscuity is less common and marriage is more stable. It merely adds the insight that we all already know — namely, that when the society moves towards promiscuity, women get pickier, not less picky, even as they become more promiscuous.

https://therationalmale.com/2015/06/12/adaptations-part-i/#comment-106940

RedGreg
Újságíró

Hát igen :) szeretem ezeket a cikkeket. Olvasmányosak, remekek, alaposak, és ráébresztenek, h tök felesleges bármit is csinálni :) Ha nem születtél a felső 40%-ba akkor jobb ha soha nem is gondolkozol nőkben.

Reszet Elek
Újságíró

Ha nem születtél a felső negyvenbe max más utakat kell keresned.

Pash Cutter
Újságíró

Wastrel csak leírja a keserű valóságot. De ezen tények ismertetése nem jelenti azt, hogy a jelenlegi helyzet megváltoztathatatlan. Te, mint egyén, csak a saját életutadban érhetsz el változást. A társadalmi helyzet megváltoztatása több férfit igényel. Meg persze nőket is, de ez akkor is férfimunka lesz.

DennisVT
Újságíró

A legegyszerűbb – bár talán nem a legkönnyebb – dolog, amit az SMV-d növeléséért tehetsz, az mindig az edzés marad. Egy fitt, sportos, átlagnál több izomzattal rendelkező pali már gyakorlatilag bent van a 40%ban. Egyre több a tunya, lusta, dagi pasas, mint pl télen én is:)

Reszet Elek
Újságíró

Pláne egy bizonyos életkor felett…

Ijk
Olvasó
Ijk

Hát igen, minket a szexpiaci érték izgat a nőket pedig a párkapcsolati piac, márpedig ott teljesen kiegyenlítődik a helyzet, ha a két fél nem azonos szintet képvisel akkor hosszútávon nem működik. A probléma hogy a nők a párkapcsolati értéküket a szexpiaci értékükkel azonosítják, ami nem is állhatna távolabb a valóságtól. Amióta a szex körül forog a világ ez a tulajdonság erősen felértékelődött, míg a párkapcsolati alkalmasság pedig fokozatosan a háttérbe szorul. Míg egy férfinak a szexpiaci értékét kell munkával, tanulással, rengeteg befektetett energiával növelni addig a nőnek a párkapcsolati értékét kellene, és sajnos egyre több nő abban a tévhitben van hogy neki csak a puncit kell szolgáltatni ami ugye alapból van. Aztán amikor a szexuális értékük csökken szembesülnek a párkapcsolati értékük hiányával, hogy képtelenek tartós kapcsolat kialakítására így végül magányos amazonokká válnak. A nőket ugyanúgy elátkozza ez a szex központú társadalom, nagyon fontos lenne a hagyományos családi értékek, gondoskodás újbóli felértékelése, reneszánsza mert ha így folytatódik súlyos problémák lesznek.

Reszet Elek
Újságíró

Nagyon jó meglátás. Teljes mértékben egyetértek.

sRPd
Olvasó
sRPd

Kedves Wastrel!

Meg kell köszönnöm az írásokat elsősorban neked, de más szerzőknek is. Két hónapja találtam rá a “Bevezetés a piros pirulába” sorozatra, mely megváltoztatta az életem. Lehet, hogy nem mindent csinálok 100%-osan jól, és nagyon az elején járok az átalakulásomnak, de érzésem szerint sokkal jobban, tudatosabban élem az életem, mint előtte, amikor még kék pirulásként látszólag boldog világom rabja voltam. Most piros pirulásként időnként keserű az élet, de amikor boldog vagyok, az sokkal valódibb.

Két napon át tartott, míg elolvastam a sorozatot a munkahelyemen. A harmadik nap bevetettem a tanultakat kedves feleségemen. Elsősorban a keret (frame) tartása és a shit tesztek megoldására volt szükségem. Ötödik napra a feleségem már a ,,tenyeremből evett”, azaz a korábbi elsárkányosodott lelki állapotából már élvezhetőbb szintre javult.

A munkával azóta is lassan haladok. Átrágtam magam szinte az egész Férfihangon,  olvasgatom a The Racional Male, The Illimitable Man-t és természetesen a TRP subreddit-t. A vicces az, hogy először, mivel éreztem, hogy baj van, a dolgok nem úgy működnek, ahogy elvárom, elkezdtem olvasgatni a kék pirulás irodalmat. Elősorban a Férfiak Klubját. Sajnos semmi sem működött abból, amit ott írnak, tanácsolnak. Viszont egy később kitiltott felhasználó beírt egy ill. két mágikus szót egy hozzászólásában: TRP és MGTOW. Nem tudtam hogy mi a búbánat, de utánanéztem.

Reszet Elek
Újságíró

Férfiként aki elkezdi olvasgatni az irodalmat folyamatosan aha-érzésekkel szembesül. “Ez azért volt?”,  “Aha, most már értem!”, “Te jó ég! De hülye voltam!”, meg hasonlók. Legalábbis  én így voltam vele.

ulomenen
Olvasó

Mind így van ezzel, aki hasonló időket megél, de a döntés nem rajta áll.

Van erről az “aha”- érzésről egy szörnyű vicc:

– Miért horpadt a Niagara- vízesés mellett lakók homloka?

– Mert egy átlagember minden reggel felkel, összekészül, megy dolgozni. A horpadt homlokú meg minden reggel felkel és elkezd gondolkozni: “Mi ez a robajlás? Mi a fene ez a hatalmas robajlás?” Aztán a homlokára csap: “Ja, csak a Niagara!”

Reszet Elek
Újságíró

ulomenen
Olvasó

A harmadik nap bevetettem a tanultakat kedves feleségemen. Elsősorban a keret (frame) tartása és a shit tesztek megoldására volt szükségem. Ötödik napra a feleségem már a ,,tenyeremből evett”, azaz a korábbi elsárkányosodott lelki állapotából már élvezhetőbb szintre javult.

Igazán örömteli ilyet olvasni. Szerintem sokakat érdekelne, milyen helyzeteket milyen szöveggel oldottál meg, és régebben ezek a jelenetek hogyan zajlottak, többen hálásak lennénk, ha leírnád.

Ja és egy jótanács: soha- soha ne fedd fel a feleségednek a tanultakat, mármint hogy honnan van az új viselkedésed! A bűvész is csak addig kelt ámulatot, míg varázslónak hiszik: a felfedett trükk jutalma a kiábrándultság. Szóval olvasás végén hamarabb töröld ki a böngésződ előzményéből a red pill- irodalmat, mint a pornót… :)

 

 

DennisVT
Újságíró

A pornót benne kell hagyni:) Dread Game:)

sRPd
Olvasó
sRPd

Talán a legfontosabb shit test-re még félig meddig emlékszem. Feleségem folyton panaszkodott, hogy túl sok a házimunka, nem segítek, későn jövök haza stb…. Aztán egyszer epés megjegyzést tett, hogy “Nem igaz, hogy mindent nekem kell hazacipelni…”, mármint a boltból. Erre mondtam én ellentmondást nem tűrő hangon, hogy mindabból a pénzből, amiért én dolgozok. De eleve nem volt igaza, mert sokmindent hazacipelek, ha megkér rá szépen. Most már azon az állásponton vagyok, hogy segítek, ha kedvem tartja. Én jobban érzem magam ettől, és szerintem ő is. Ez az az ellentmondás, amit kék pirulásként nem gondoltam volna.

A feleségem inkább a házimunkával shit tesztel engem, nem a klasszikus kérdésekkel, pl. hogy áll rajta ez a ruha. Ez a példa nem az elején volt, hanem később most az ünnepek alatt. Élveztem, hogy otthon vagyok, a gyerekekkel foglalkozhatom. Segítettem is ebben-abban, etettem, öltöztettem, pelenkáztam, de valószínűleg túl sokat, mert egyszer csak elkezdett parancsolgatni, mintha megint ő lenne a főnök. Ekkor nem mondtam semmit, csak leálltam mindennemű házi- ,,munkával”.

Otthoni gépről csak inkognító ablakból olvasgatok. A feleségemnek soha, de soha nem is szándékozok beszámolni a piros piruláról. Eszembe se jutna! :) Volt egy pillanat, olyan 2 héttel később, amikor megkérdezte, hogy mi van velem, mert más vagyok, régen minden jobb volt. Ezen csak mosolyogtam. Sőt azt is megtanultam, hogy férfiaknak sem számolok be a piros piruláról. Utólag látom, hogy ezt mindenkinek magától kell megtalálnia. Ha barátok, kollégák kérdeznek, hogy mit hogy tennék, piros pirulás választ adok, de pirulák említése nélkül.

DennisVT
Újságíró

““Nem igaz, hogy mindent nekem kell hazacipelni…”, mármint a boltból. Erre mondtam én ellentmondást nem tűrő hangon, hogy mindabból a pénzből, amiért én dolgozok.

Háááát, ez nem a legjobb példa. Több baj is van vele. Az egyik az, hogy ha igazad van, és a te pénzedet költi úgymond, vagyis valamilyen szinten te tartod el őt és a családot, és erre emlékezteted, akkor rossz érzés fogja eltölteni, mert tudja, hogy igazad van, ugyanakkor nem az fog lejátszódni benne, hogy “sRPd-nek igaza van, én voltam a hibás, máskor nem csinálom”… hanem az, hogy rosszul érzem magam sRPd miatt…. ergó te vagy a hibás a pillanatnyi érzései miatt. Én itt megint az Agree & Amplify választ ajánlanám, persze figyelve a jó előadásmódra (ami minden csak nem sértő, bántó ellentmondásnemtűrően kemény, hanem incselkedő, vicces, jopofán seggfej): “Bizony, és ha sokat nyavalyogsz miatta, akkor a kocsit is te fogod tankolni:))

A lényeg, hogy azt lássa, hogy a panaszkodása lepereg rólad, nem veszed komolyan a hülyeségeit, nem hat rád. A jogos és logikus visszavágásod (de én kerestem rá a pénzt) pont azt mutatja inkább, hogy komolyan veszed a nyűgjeit. Van gyereketek? Esetleg egy kislányod? Neki mit mondanám, ha valami hülyeséggel nyaggatna? Ugye nem vennéd komolyan, elviccelnéd, ugratnád, játékosan fognád fel? Na hát a feleségeddel is így kell. Dave története többszöri elolvasást is megér időről-időre, hogy mindig más szemmel nézd a sztorit és Dave cselekedeteit.

“Volt egy pillanat, olyan 2 héttel később, amikor megkérdezte, hogy mi van velem, mert más vagyok, régen minden jobb volt.”

És egyébként a kapcsolat jobb lett? Kevesebbet nyaggat otthon? Kevesebbet piszkál? Jobb és több a szex? Ezekben kéne jelentkeznie a RedPill hatásainak. És hogy úgy általában több tisztelettel van feléd, a véleményed felé, a gondolatai felé, jobban hallgat rád, bízik benned, stb…

sRPd
Olvasó
sRPd

Ebben az én pénzem én keresem dologban igazad van. De ott abban a pillanatban ez egy hosszú szekírozós folyamat vége volt, és ő sem viccesen, hanem epésen, veszekedősen adta elő. Utólag belegondolva nem is a válasz, hanem a gondolat megingathatatlansága, a keret adta a megoldást. Abból a szempontból jó volt, hogy meghunyászkodó választ várt, de egészen mást kapott. És utólag kiderült, hogy ezzel a teszten átmentem, mégha gyengén is.

Vannak gyerekek, de elég kicsik. A kapcsolat jobb lett. Kevesebbet nyaggat. Kevesebbet piszkál. Jóval több a szex, habár itt még van hova fejlődni. A minősége még háziasszonyos a részéről, de ezen is dolgozom. Talán jobban tisztel is: most ha valamit kigondolok, abból nem engedek, és elfogadja a döntéseimet.

Az önfejlesztést is elkezdtem: eddig is sportoltam, de csak szórakozási célból heti 1-3 alkalommal. A pirula óta szinte minden nap. Elolvastam egy-két könyet: Dale Carnegie: Hogyan szerezzünk barátokat?, Eric Berne: Emberi játszmák, Daniel Rose: Sex God Method.

A legkeserűbb és egyben legfelemelőbb része a pirulának maga a tudat. Ha természetes alfa lennék, nem írnék ide házasként, hanem a tinder-en válogatnék és egyszerre 4-5 barátnőt tartanék. Most viszont agyalnom kell, és koncentrálnom, mintha az életem múlna raja. És ezen is múlik. Biztosra veszem, hogy ha a dolgok maradtak volna az eredeti kerékvágásban, a házasságom hamarosan végetért volna. Valószínűleg a szakadék szélén tudtam megfogni a dolgot. A keserűségét az adja, hogy a feleségem ebben nem partner. Nem beszélhetek neki a piruláról, különben elveszik a varázstrükk. A feleségem még most is 2 hónap után hullámokban ellenáll, 10 évnyi rossz kondícionálást nehéz megszűntetni, még most is azon munkálkodik, hogy manipulációkkal visszaszerezzen valamit a régi hatalmából. Nem tudom hogy ez tudatos vagy ösztönös, de inkább ez utóbbi. Elkeserítő, hogy ezt is egyedül kell megoldanom. Szóval be kell látni, hogy ebben nincs társam. Az igazi lelkitárs csak egy mítosz. ( A hörcsög pedig tényleg létezik. :)  )

ulomenen
Olvasó

Minél boldogabb lesz az “új”, red pilles férjével, annál többet fog segíteni a kapcsolatotok szekerének tolásában. Persze ez nem néhány hét, de gyakorlatilag a legrosszabb részen már túl vagy, ha visszaesésekkel is, de innentől már elvileg javul a dolog, ha jól csinálod.

Nem hiszem, hogy a gyerekeidet becserélnéd 4-5 tinderes barátnőre…

Talán már találkoztál Dennis cikkével, gyakorlatilag rólad szól: http://www.ferfihang.hu/2015/02/14/amikor-a-game-menti-meg-a-hazassagot-dave-tortenete/

Reszet Elek
Újságíró

Később olyannyira természetessé válik a dolog, hogy nem fogod fárasztónak érezni. A későbbiekben szerintem be tudod majd vonni a változásokba, mint partnert (sőt bizonyos szempontból tudat alatt már most is az). A redpill csak egy hely, ahol okos dolgok vannak összegyűjtve, olyasmik amik valóban működnek.

Azért nem beszélsz a helyről mert kiderülne hogy ismered a női, valós természetét és ennek ismeretében folymatosan manipulálod őt. Nőként valószínűleg nem érdekelné hogy valójában az ő és a gyerekek érdekében is teszel így.

Viszont bizonyos olvasmáyokat a kezébe nyomhatsz majd, egyes dolgokban nevelheted hogy saját maga által is felvállalt belső értékké váljanak számodra fontos dolgok stb.

Kalman
Újságíró

Én is úgy érzem, hogy Dennis kritikája jogos volt, de még ezek a válaszok is 1000x jobbak, mintha a régi kékpirulás szabadkozós segítős, megértős megmentős szart nyomtad volna :-). A teszteket szerintem haláláig tanulja az ember. Nekem például a feleségem alapból jól viselkedik, ezért ha csak rajta gyakorlok, az nem tart kellően edzésben. Legutóbb mikor csavarogni voltunk pár haverral, akkor belefutottam néhány olyanba, amit nem tudtam helyből jól kezelni. Lassan három év gyakorlat után sem. Azért jó ismeretleneken gyakorolni, mert semmi kockázata nincs, nyugodtan lehet bukni. Ellentétben a feleségeddel szemben egy hibás válasz elronthatja egy fél napodat is :-).

“10 évnyi rossz kondícionálást nehéz megszűntetni” – a teoretikusok szerint minden bétadomban töltött évet egy hónap visszacsinálni. Úgyhogy csak így tovább és türelem! Még hátravan legalább 8 a célig! És ez még ideális eset.

“igazi lelkitárs csak egy mítosz” – lelki társnak ott vannak a férfibarátok :-). Nem azért mosolygok, mert vicc lenne.

“A keserűségét az adja, hogy a feleségem ebben nem partner.” Egy jó útja lehet a feleséged társsá tételének, ha valami célt kitűzöl, amiben neki is komoly feladata van. Valamit amiben lehet első tiszt. A lényeg, hogy te tervezed meg, de ő hajtja végre. Nekem ami bejött:

Szigorú egészséges étrend megkövetelése. Csak a kis része az előnyöknek, hogy egészségesebbek, erősebbek lesztek. A nagyobb az, hogy komoly háztartást kell vezetni, ami a beszerzéstől a főzésig erőfeszítéssel jár. Így ha esetleg otthonmaradós az asszony, akkor sincsen feladat nélkül. Kisebb az unatkozó asszony szindróma esélye. A feleségem ha unatkozna elővesz egy szakácskönyvet és álmodozik, hogy miket fog jövő héten csinálni.

Költségvetés szigorítása. Kielégítheti a nőknek az apróságokra koncentrálás igényét, ha költségvetést csinálnak, meg lejegyzik, hogy sikerült-e betartani. És nem mellesleg összespórolhattok együtt havi 1-2 kurvázásra valót is :-).

Az élet egyszerűsítése. Például a feleségem idén meggyőzte a nagy-családot (az unszolásomra), hogy karácsonyra tizede ajándék legyen. (Én mondjuk eddig sem vettem senkinek semmit, de a többiek ésszerőtlen ajándéktornyokat döntöttek egymásra.) Nagyon büszke vagyok rá.

Nem teljesen értek egyet azzal, hogy nem szabad felfedni a pirulát otthon. Persze semmiképpen nem az elején, hanem esetleg ha már sikerült stabilitásba hozni a dolgokat (tehát legalább két év múlva, amikor már neked semmi nem új, és neki minden megszokott). Én azért döntöttem úgy, hogy ez a legjobb mód, mert így teljesen nyíltan tudom átadni a tudást a gyereknek. De ez a te döntésed lesz, ha balul üt ki, ne engem okolj majd!

Nekem sikerült odáig eljutnom, hogy otthon teljesen nyiltan mondom, hogy a nők szavazati jogával az apának, vagy a férjnek kellene rendelkeznie. És erre a reakciója annyi, hogy ő végülis nem bánná :-). Múltkor megmutattam apósomnak a “Why women destroy civilizations” videót amikor vasárnapi ebéden voltunk náluk. Én mondjuk extrém módon szeretem az ilyesfajta konfliktusokat, ezt konkrétan senkinek nem javaslom, hogy csinálja utánam.

Gejza
Olvasó
Gejza

“Én itt megint az Agree & Amplify választ ajánlanám, persze figyelve a jó előadásmódra (ami minden csak nem sértő, bántó ellentmondásnemtűrően kemény, hanem incselkedő, vicces, jopofán seggfej): “Bizony, és ha sokat nyavalyogsz miatta, akkor a kocsit is te fogod tankolni:))

 

Ez mind nagyon szép és jó. Amióta erről itt írtatok, ez valóban így van, működik a dolog.

De!

Ezzel az a – személyes – bajom, hogy játszani kell, hogy manipulálni kell, hogy oda kell figyelni, hogy nem lehetsz önmagad.

És ez nagyon nagy baj.

Persze akkor nem, ha a cél – illetve, hogy van akinek nem életfontosságú önnön magát megélni mindig – ilyen formán elérni vagy megtartani, hogy párkapcsolatunk legyen, hogy mellettünk legyen egy nő.

Akkor ez nagyon jó.

De én biztos nagyon rossz érzéssel élném meg, ha ilyen viselkedést, ilyen tudatos jellemváltozást kellene magamra erőltetnem álarcként – mert álarc lenne, ott belül dörömbölnék, hogy ITT VAGYOK ÉS KI AKAROK JÖNNI – és nem menne sokáig a dolog, mert nem engem fogad el a másik és nem képes túllépni a primitívségén – hipergámia és a semmi nem jó(shit teszt) – hanem valaki mást akar, aki nem én vagyok.

És akkor már inkább egyedül és alkalmi kapcsolat, ami a szexuális vágyat kielégíti, aztán a más jellegű szórakozáshoz barátok illetvve önmagam életének fejlesztése minden egyéb téren, kivéve tartós kapcsolat, amiben úgysem annak élheti meg valójában magát a férfi a személyében, mint ami.

Reszet Elek
Újságíró

A nőd megváltoztatása évekig is tarthat. Ennek az egyik oka pedig az hogy neked is szükséged van ennyi időre hogy vele változz. Szóval nem dörömbölni fogsz, hanem fejcsóválva csodálkozol rá egykori önmagadra. Az önmagunkról alkotott kép a legtöbb vonásában amúgy sem felel meg a valóságnak, a legtöbb esetben a környezetünk terméke.

Gejza
Olvasó
Gejza

“A nőd megváltoztatása évekig is tarthat. Ennek az egyik oka pedig az hogy neked is szükséged van ennyi időre hogy vele változz. Szóval nem dörömbölni fogsz, hanem fejcsóválva csodálkozol rá egykori önmagadra.”

Ezekre a teóriákra kb 10 éve “jöttem” rá.

40 éves vagyok és inkább szomorú és beletörődött, mert tudom, hogy nekem ez nem az lenne változásként, amit te feltételezel.

 

ulomenen
Olvasó

“…nagyon rossz érzéssel élném meg, ha ilyen viselkedést…kellene magamra erőltetnem álarcként”

Hadd idézzem a kedvenc részemet a “A hodzsa piros kaftánja” című világhírű türkmén bábfilmből: “Nem igaz, hogy a red pill alkalmazásával feladod magad és szerepet játszol. Mióta megtanultam kezelni a shit-teszteket, sokkal inkább érzem azt, hogy önmagam vagyok, mikor egy lánnyal beszélgetek, nincs bennem megfelelési kényszer vagy igyekezet, csak kimondom, amit gondolok- de nem bántón, hanem viccesen.

(Na jó, ez valójában DennisVT egyik hozzászólása, ami nekem nagyon megtetszett, illetve annak emlékeim szerinti rekonstrukciója. Tudom, tudom, klasszikusokat csak szó szerint, de lusta voltam előbányászni…)

Kalman
Újságíró

Ma épp MGTOW videókat hallgattam, és ott volt egy jó mondat: képzeld el, hogy nem lenne szexuális vágyunk. Na, akkor pontosan annyira akarnánk a nőktől akármit is, mint a kisiskolások a lányoktól: semennyire. Igazából idegesítenének csak minket.

Na most ebből kiindulva biztos vagy abban, hogy a mostani viselkedésed az igazi? Nem az van, hogy évek során belédnevelték, illetve elhitted, hogy ilyennek kell lenni? Hogy magadtól egy shit tesztre nem az lenne a zsigeri válaszod, hogy “haggyámá kisanyám koncentrálnék a halakra, ha nem látod”? Én mikor elkezdtem ezt gyakorolni, akkor rájöttem, hogy igazából legbelül ilyesmi az első gondolatom, aztán a kékpirulás kondícionálás miatt odafigyelek (nem kéne), és próbálok valami kedveset mondani. Aztán mielőtt kimondanám, a pirospirulás kondícionálásom ésszel kikövetkezteti ugyanazt, ami a zsigeri lett volna.

A viselkedésünk jelentős része tanult dolog, ami megszokással rögzül. Ha elkezdesz másképp viselkedni, akkor előbb-utóbb rögzül az új változat, és akkor már az lesz az igazi. Fogd úgy fel, mint egy játékot, próbáld ki és hamarosan élvezni fogod.

Gejza
Olvasó
Gejza

“Na most ebből kiindulva biztos vagy abban, hogy a mostani viselkedésed az igazi?”

Igen, tökéletesen biztos vagyok benne.

Ugyan úgy megvan bennem, az, hogy marhulok, lazulok, lazán veszek dolgokat, ez nem tudom, félreérthető volt-e.

Nekem a bajom azzal van, hogy amíg a lazaságot, a marhulást, az ugratást azt nem lehet, nem vagyok képes tudatosan ráerőltetni válaszként egy olyan szituációra, amit végeredményben a női primitívség – shit-teszt – idéz elő.

Mert ha én nem játszom a primitív ösztönlényt, mert nem értem, miért nem kell átgondolnom az életem, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogy elégedett vagyok azzal, ami van illetve azzal, aki van, akkor ezt egy nő miért is nem képes megtenni?

És akkor miért is kellene erre a szituációra tudatosan azért humorosan, lazán reagálni, amikor én azt várom el, hogy az élet bizonyos részeiben a nő tegyen már így, ahogy egyel feljebb írtam és lépjen már túl egyetlen egyszer saját primitívségén.

De persze a kérdés költői, tisztában vagyok és elkönyveltem magam, hogy – számomra – csak megalkuvás lenne emiatt egy párkapcsolat.

Én sajnos a megalkuvásra képtelen emberkék csoportját erősítem, és csak a véleményem írom ki meg a “dühömet és tehetetlenségemet” itt igazából, meg eszmecsere gyanánt.

folyt. köv és “szerkesztés”

“Még egy utolsó mára: a teoretikusok folyton azt írják, hogy úgy kell beszélni a nőkkel, mintha kislányok lennének – például a kishúgod”

Na igen, erről beszélek lényegében – valamelyest – hogy primitívek a nők, mert a gyerekkorukban ragadtak valamennyire.

Persze a férfiak is, de a nők véleményem szerint többet hoznak magukkal illetve más jellegűt – férfiak a játékosság és vidámság, nők meg a durci és hiszti – felnőtt korukra…

És míg a férfiak át tudnak váltani erről – illetve nem bújnak ez mögé – a gyerekkori maradékból plusz ez kiegészíti inkább a természetüket és a viselkedésüket, addig a nők ezeket a tulajdonságokat pedig folyton gyakorolják és ez teszi ki szinte az egész jellemet náluk.

 

 

.
Olvasó

.

Reszet Elek
Újságíró
Gejza
Olvasó
Gejza

Jókat írsz és köszönöm, hogy ezt megosztottad ennyire őszintén és nyíltan. Csak te a nagyon-nagyon ritka kivétel vagy, aki felismeri azt, ha valamit esetleg nem jól vagy nem jó irányba csinál, ezt bevallja magának és tesz ellene. Persze ez mind a két nem oldaláról igaz. És az, hogy az ember egy ilyen jellegű választ kap egy nőtől, az jó dolog.

De most elnézést, hirtelen ennyi reakcióként, majd folytatás következik, de most egyéb dolgok elszólítanak…..

 

Big G.
Újságíró

Reina, ez valami egészen érett és összeszedett gondolkodás. Példaértékű.

sRPd
Olvasó
sRPd

Valóban példaértékű írás. ( A hozzászólások a Férfihangon nagyon hasznosak. ) És valóban mindkettőnknek fejlődnie kell!

1 év múlva, év végén áttekintem és értékelni fogom a kapcsolatunkat, és hogy mennyire javult. Ha úgy ítélem meg, lehet, hogy felfedek egy-két dolgot a feleségemnek a női természetével kapcsolatban.

Reszet Elek
Újságíró

Valahol ez baromira szomorú. Végső soron azt mondod, hogy egy év múlva, ha úgy látod, elmondasz  néhány dolgot a feleségednek, hogy Ő milyen módon működik. Elmondasz neki olyan dolgokat, amit már kamaszkora óta tudnia kellene, ami egy felnőtt önismeretének a része kellene hogy legyen.

sRPd
Olvasó
sRPd

Valóban elkeserítő. De erről én is tehetek. Piedesztálra emeltem. Az ő világában ő volt a tökéletes.

ulomenen
Olvasó

Mert ha én nem játszom a primitív ösztönlényt,… akkor ezt egy nő miért is nem képes megtenni?

Te is játszod, csak máskor, máshogy. Ha megkérnénk Reinát (így 9 hónap távollét után), hogy sorolja fel a férfiakra jellemző rossz tulajdonságokat, igen hosszú hozzászólást írhatna, keresztény antifeminista nőként.

A te szemszögedből te csinálod jól és a nőnek kéne ugyanilyenné válni. De ő nem férfi. A házassági tanácsadások többsége másról sem szól, csak hogy a férj hogyan viselkedjen még nőiesebben. Ez ugyanaz a gondolkodás.

Nem a nőiesség vagy a férfiasság másik emberrel való feladatása a cél. Csupán a vadhajtások lenyesése, elsősorban magunkról.

Gejza
Olvasó
Gejza

“A te szemszögedből te csinálod jól és a nőnek kéne ugyanilyenné válni. De ő nem férfi.”

Én nem férfit akarok.

Hanem egy megértő, józan, nyugodt, elfogadó, toleráns, gondolkodó, kedves, egy valóban felnőttként viselkedő  EMBERT.

Ez nem vagy-vagy alapon a nő illetve a férfi definíciója,  “privilégiuma” kell, hogy legyen, hanem egész egyszerűen az emberé.

 

 

Kalman
Újságíró

Pont ez lenne a piros pirula. Olyan, hogy ember nincsen. Férfiak és nők vannak. Különbözőek, és különböző mércével kell mérni őket. Amiket te írsz, azok férfiértékek, amiket nőben keresni botorság.

Megértő, józan, nyugodt, elfogadó, toleráns, gondolkodó nem lesz. Kedveset még lehet találni :-).

ulomenen
Olvasó

Kedves, házias, megértő, érzelmeit felvállaló férfit keresek. :)

Big G.
Újságíró

Ez is egy olyan kérdés, amely kapcsán nehéz állást foglalni. Elméletben Gejzával értek egyet, s javíthatatlan idealistaként ugyanígy gondolkodom. A tapasztalataim ugyanakkor Kálmán álláspontja felé terelnek.

Nálam örök kérdés az, hogy fizikai, hormonális és agyi különbségeink ellenére hogyan tudunk – férfiak és nők – közelíteni egymáshoz, jobb emberré válva, anélkül, hogy feladnánk férfiasságunkat, illetve nőiességünket. Miként tudunk mi, férfiak javítani többek közt a szociális intelligenciánkon, a nők pedig a racionális gondolkodásukon?

Qukori
Olvasó
Qukori

“Kedves, házias, megértő, érzelmeit felvállaló férfit keresek. :)”

A hirdetésben megjelölt tulajdonságok birtokában, olyan nőt keresek, aki minden anyagi ellenszolgáltatás, s minden irántam érzett vonzalom nélkül, tiszta racionális belátásból kefél velem minden este 13 menetet! :)

Kalman
Újságíró

Még egy utolsó mára: a teoretikusok folyton azt írják, hogy úgy kell beszélni a nőkkel, mintha kislányok lennének – például a kishúgod. Na, az nekem sajnos pont nem volt, és a baráti köreimben sem kommunikáltam soha kislányokkal, úgyhogy ez eddig teljesen kimaradt. Csak ivarérett példányokon gyakorolhattam. Namármost a kislányunk beleért a dackorszakba (2-3 év között van ez). És néha a feleségem nem tudja kezelni a rosszalkodását. Én meg csak röhögök neki, hogy ez pont olyan mint a shit-teszt, úgyhogy nekem kisujjból jön :-) Már csak ezért is érdemes gyakorolni.

Big G.
Újságíró

Pontosan ugyanezt élem meg magam is :)

DennisVT
Újságíró

Tiltottak már ki engem 1-2 helyről ezekkel, de ez itt nem én voltam:) Beleolvasgatok én is ebbe a Ffiak Klubjába, de inkább csak röhögni. Ugyanakkor akadt 1-2 értelmes dolog is már ott, csak olyan ritka mint a fehér holló.

sRPd
Olvasó
sRPd

A Férfiak Klubja is úgy működik, mint a többi jó tanács, pl. “Csak légy önmagad!” Azok a férfias értékek, amikről folyamatosan elmélkednek, csak akkor érték, ha alfa az ember. Egy bétának csak hátrány. A nagy hazugság az egészben az, hogy ezt nem mondják ki. A legröhejesebb az egészben az, hogy több nő olvassa és szól hozzá a témákhoz, mint férfi.

DennisVT
Újságíró

több nő olvassa és szól hozzá a témákhoz, mint férfi.

Innen lehet tudni, hogy többnyire szar az egész. Az igazán jó gondolatokat, RedPilles gondolatokat nem bírják a nők. Ellenkeznek, tiltakoznak, tagadnak, aztán hazamennek valakivel, aki pont olyan, és a hörcsög megmagyarázza, hogy miért. Nekem ez volt az egyik legdurvább RP jelenség, amit meg kellett érteni, és át kellett látni.

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Ezt vettem észre én is hogy inkább nők olvassák és kommentelik!

Elolvastam amik ott vannak de szerintem nem ér semmit (legalábbis aki nem alfa) és ilyen bújtatott nőimádatot véltem felfedezni de nem a normális keretek közt hanem ez tipikus piedesztálra emelés hogy ők szentek sérthetetlenek, és hogy ők tökéletesek nekik nem kell változni csak mi adjuk oda mindenünket, és akkor minden szép és jó lessz! Szerintem inkább szól a nőknek!

ulomenen
Olvasó

Ez a cikk pl. kimondottan jó, a szeparált oktatásról szól:  http://ferfiakklubja.hu/fk_magazin/a_ferfi_utja/fiuk_es_lanyok_egyutt_vagy_kulon_tanuljanak

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Igen van csak oda kell figyelni és ki kell szűrni a jó dolgokat, lehet rosszúl fogalmaztam!

Már lassan 4 hónapja olvasgatom az ilyen cikkeket amik itt a férfihangon vannak meg társain (hufnagel, férfi szemmel, deansdale, stb) főleg a hozzászólások amik néha jobbak mint a cikk mégis úgy együtt jók.

Konklúzió hogy nagyon sokat kell tanulnom és sokmindent át kellett értékelnem más szemüveget kellett felvennem amin át látom a környezetem és az embereket, nőket.

sRPd
Olvasó
sRPd

Most pont találtam egy újabb ,,gyöngyszemet” a Férfiak Klubján egy nő tollából. Van itt minden: faszkörhinta, mint célravezető eszköz, AF/BB, felnőtt, érzelmileg érett nők…, hol vannak a férfiak… Csak az olvassa, akinek sok ideje van:
http://ferfiakklubja.hu/fk_magazin/az_fk_noi_tamogatoi_korebol/mire_vagyik_a_no

Qukori
Olvasó
Qukori

Ez a cikk tömény önigazolás arról, hogy az Igazi Férfi nem az, akit a nő ösztönei szerint vonzónak tart, de elérhetetlen, hanem aki hajlandó tenyerén hordani őt blablabla… Mindenesetre figyelemre méltó az a szobros kép a cikk végén: tipikus átlagpasi, mindannyian ilyennek képzelünk egy gondos családapát és egy szerető férjet, ugye? :)

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem ez a cikk választ ad a költőinek tekintett kérdésre: mire vágyik a nő?

A válasz egyszerű, mindig valami másra, mint ami van.

sRPd
Olvasó
sRPd

Fején találtad a szöget! :) Meg van a megoldás a megválaszolhatatlan kérdésre. Ez belevésődött a szürkeállományomba örök időkre.

Reszet Elek
Újságíró

Valahol nevet rajta az ember (meglehet amolyan hétkrajcáros nevetéssel), de néha a válaszok egyszerűek. Ezért is ritka a hosszú távon boldog nő.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Rácuppantam:) nagyon hosszú, és nagyon nem PC lesz, úgyhogy óvatosan olvassátok:)

A nő magabiztosságra vágyik.

Ez eddig ok, de amikor pápább lesz a pápánál, akkor meg már hányinger.

Amúgy meg a nő alfára vágyik:)

Tévedés azt hinni, hogy mi, nők csak a rosszfiúkra bukunk.

Igen, a pénz/luxus/egzisztencia stb. stb. is fontos…

A rosszfiúval csak a baj van. Szenvedés van, folytonos bizonytalanságérzet, kiszámíthatatlan mindennapok, lelki diszkomfort, érzelmi hullámvasút. A hullámvasút valóban komoly, pezsdítő adrenalinlöketet ad, a rosszfiú felcammog velünk a mennyekbe, ott kidolgozott bicepszének egyetlen mozdulatával lehozza nekünk azt a fénylő csillagot, amelyre zavarunkban hirtelen rábökünk. Romantikázunk kicsit, védelmező karjaiba bújunk. Aztán zuhanunk. Lepottyant minket a mennyből a pokol kénköves lángcsóvái közé, és mi jól megütjük a fenekünket.

Igen, ettől nedvesedik a bugyi és ezért hajlandóak vagytok mindent, sőt, sokszor annál is többet kockáztatni, mert megtehetitek, Szív Hangja stb. :)

 A rosszfiúnak pedig hűlt helye, mintha mesében lennénk, köd előtte, köd utána.

És még így is megéri, mert mindig van legalább egy balfasz aki kifizeti helyette a teljes számlát, kamatostól :)

Éretlen életszakaszainkban nem látjuk, és nem is értjük a tényt, hogy a rosszfiú nem egyenlő a Férfival.

Később sem, csak megalkusztok.

Miért kell akkor a veszélyes férfi? A rosszfiú domináns hímegyed, harsány alfahím, egy kábító tesztoszteronbomba. Elsődleges szembetűnő tulajdonsága a magabiztossága, és ha minket választ, az hatalmas önbizalomlöketet ad. Ahol megjelenik, a nők máris hajfürtjeiket tekergetik, mi ez, ha nem szexuális táncra hívó testbeszéd? A rosszfiúkhoz való nem szűnő vonzódás azonban női önértékelési problémákra vezethető vissza. Csak akkor érezzük, hogy igazán „jó nők” vagyunk, ha az alfahímek alfája mellett lépdelünk, üzenve a nagyvilágnak, igen, ő minket választott.

Vagyishogy sikerült neked „kifognod” ezt a példányt, de közben ugye a szemét férfiak azok , akik „tárgyiasítanak”, miközben te a „trófeádat” mutogatod, gyönyörű :)

A kihasználó, manipuláló, játszmázó és érzelmileg zárt, elérhetetlen rosszfiú azonban nem igazi, csupán egy pszeudo-férfi, aki magabiztosságot és dominanciát sugároz.

Lófaszt anyuci:), kérdezz rá a felhőztetett bétáidnál, minimum 10-szeres adagban ömlene az arcodba az általad  sérelmezett „cucc”, csak ugye speciel ezt is jobb adni, mint kapni, meg ugye neked ehhez jogod van, ez számodra a természetes, aztán amikor 1%-ban visszanyal a fagyi, akkor meg megy a hiszti ezerrel :)

  Termékeny korban lévő nők a párválasztás során gyakran az ilyen férfiakat helyezik előtérbe, mert azt a férfit keressük, aki gyermekünk apja lehetne. A veszélyes férfiból árad a nyers férfierő, üzenve a termékeny korban lévő nőtársadalomnak: erős vagyok, tehát erős, életrevaló utódot nemzek.

Igen az a lényeg, hogy a belső számít……persze, de csak akkor ha legalább alfa az illető….:)

Mellékesen megjegyezve, ez a típus menekül az apaság felelőssége alól, ehhez ugyanis meg kellene hoznia az elköteleződés döntését, amire ő a habitusából kifolyólag képtelen.

Ha mégis elkapják a tökeit, akkor meg általában úgy becsicskul, hogy alulról veri a legnyomorultabb bétát is….

 Felnőtt, érzelmileg érett nők a velük szerzett negatív tapasztalat után messziről elkerülik e kalandorokat.

Pontosítsunk:

–          ahogy csökken az SMV-d, úgy meggyőzöd magad, hogy te nem választod az alfát, miközben a valóság az, hogy ő már rég alattad dugja az 5-10 évvel fiatalabb “éned”, de milyen jól hangzik már, hogy te „felnőttél” és még mindig te “válogatsz” , ugye? :)

–          ha mégis megállna nálad, akkor meg kevés a lóvéja, meg nem is költené rád…  

Mindamellett hálásak lehetünk az összes rosszfiúnak, akikbe életünk során belebotlunk, mert gondos, szakértő munkával kikövezik nekünk az utat a Férfi felé.

A Kutyák és Lovak olvasói ettől a jó hírtől fel fognak lélegezni, hogy nekik már nem kell „tágítani” , és a jól „kitaposott” utat, kemény „valutáért” majd „bérelhetik” a te feltételeid szerint :)

A nő úriemberre vágyik.

Ha nem nedvesedik tőle  a bugyi, akkor legalább, minimum, fizessen….

Hogyan udvarol egy 21. századi férfi? Egyáltalán udvarol még? Vagy időt, energiát invesztálni egy nő meghódításába idejétmúlt, antik fogalommá vált?

 

Mi van baszki?Akkor a „kezdetben nem létező kémiát” ki lehet udvarolni?, meg lehet „vásárolni” ?Ha eléggé „teper” akkor beleszeretsz egy pont után? Nocsak:)

Hol maradnak a régimódi ismerkedési szokások, a mély beszélgetések?

Arra ott vannak a  felhőztettet marháid…

Hol vannak a férfiak, akiket csillogó szemmel figyelünk, ahogyan eltökélten indulnak felénk az udvarlás sokak számára bonyolult és szükségtelen mezsgyéjén?

Pár sorral írtad feljebb, hogy a „csillagokba felemelő” alfád még a „neved sem tudja” de te elveszted az eszed, míg a béta kaparjon mint  a kurta, hátha neki is jut ? :)

 És hol vannak a nők, akik engedik a férfit udvarolni? Olyan könnyű mindent a férfiakra fogni.

Szarva közt a tőgyit, hogy finoman fogalmazzak, há me ugyi nem attól függ hogy mit csinál , hanem, hogy ki csinálja, onnan kezdve lesz udvarló(udvarlás), vagy zaklató(zaklatás)/és-vagy újabban erőszakoló.

Mert amikor kijelentjük, hogy a férfiak nem tudnak udvarolni, legtöbbször esélyt sem adunk arra, hogy ezt megtegyék.

Eegen, ha átnéztek rajta, mint az üvegfalon, akkor nehéz szegín „szomszéd srácnak”, ha fejre áll, akkor is ….:)

Boldog, és büszke nőnek érezheti magát az, aki mellett olyan Férfi áll, aki még tudja, hogy milyen egy olyan, igazi, „ódivatú” randevú.

Magyarul: megvénült és ennyi öröme maradt….

 Aki virágot hoz, sétahajózásra, vacsorázni visz, és aki tudja, miért kell a nő előtt belépnie az étterembe.

És cserébe, jó esetben, félévente odatartod, hogy azért azt higgye, hogy …..

Aki feladja a kabátot, aki a lépcsőn felfelé menet mögöttünk halad, lefelé pedig előttünk.

Ki van éhezve és reméli, hogy ma végre…..

Aki kitölti az italt, és valódi szemkontaktust létesít az asztal fölött.

 Elképzel meztelenül , különböző pózokban és …….

 Aki bókol.

Lásd fent, a Ki a fontos…

  Akinek nem esik nehezére kinyitni az autó ajtaját, pedig a kocsi régi, és a nő sem új.

És az a kevés sex is max száraz reszelés….

 Aki nem nevez minket ezért királylányoknak, vagy önmagunktól elszállt „úri muffoknak”.

Pedig nem tévedne…

 A nő figyelemre vágyik.

Faszt, arra vágyik, hogy a kibaszott hörcsöge pörögjön valamin, jó esetben azon, hogy a “kanja” miért olyan csodálatos, vagy rajtad kívül álló, tényleg baromságokon, –  de, amikor rádvetül az érdeklődésének „sugara”, hogy te nem vagy ilyen, vagy olyan, no akkor rácseszel, ha idejében nem adsz másik „gombócot” amin „ elrágódhat”…

Időt szakítani a valódi, odafigyelő, őszinte kommunikációra gyakran igazi kihívásnak tűnik, de megéri a szervezést és a fáradtságot. Az otthonunk legyen erődítmény, az ágyunk puha, meleg fészek, az asztalunk okos, évődő, szerelmes beszélgetések helyszíne. A férfi legyen valódi beszélgetőtárs.

Magyarul:

–          figyelj oda jól a shit tesztekre, jól kezeld őket

–          játszd rendesen a game-et

–          adj enni időnként a höcsögének

–          plusz, a korábban, a szakirodalom által felsoroltak….

Amikor egy nő zaklatott, vagy kétségbeesett, akkor fokozottabban vágyik arra, hogy érezze, nincs egyedül.

Ha a barátja leszel, először csak a szopásról szokik le, majd a többiről is….

 A szerelem és a törődés legfontosabb bizonyítéka ilyenkor a férfi odaforduló, empatikus figyelme. Egy nő minden nap igényli a szeretet megnyilvánulásait, folyamatosan bizonyítékot kell kapnunk arról, hogy szeretve vagyunk, tehát a „már egyszer mondtam, ha változás lesz, szólok” nem a legmegfelelőbb attitűd.

Kurva jól kezeld a shit teszteket, nem lehet ezt eléggé hangsúlyozni!

Egy férfi gyakran nonverbális eszközökkel kommunikál, tettekkel mutatja ki ragaszkodását, szeretetét.

Úgy dugd meg, hogy ha eszébe jutsz, összeránduljon a méhe….

Ezt nekünk, nőknek ugyanúgy értenünk és értékelnünk kell! A szerelem, szeretet, gondoskodás és elkötelezett felelősségvállalás tettekkel történő kimutatása sokkal erőteljesebb és beszédesebb kell legyen, mint a szimpla szeretlek szó.

Mindig hagyd kétségek közt, ne légy kiszámítható!

 A férfi, ha igazán szeret, akkor ott van, jelen van. Inspirál, felemel, átölel, védelmez, gondoskodik, elkísér, ottmarad, csupa olyan tett, melyben nincs helye a szónak.

Ne téveszd össze magad egy kutyával!

 A nő pozitív megerősítésre vágyik.

Ne tedd gyakran, mert rábaszol….

Kis pontosítás: az már király állapot, ha a Te nagyon ritka! megerősítéseid a non plus ultra számára ….

 Erősnek, sebezhetetlen amazonnak tűnünk a külvilág szemében, mégis néhányunk önbizalma olyan törékeny, akár egy vékony porcelán, elég egyetlen szó, és máris elveszítjük azt, ne engedjétek, ne hagyjátok!

Mindig használd ezt ki, és élj vele, ritkán vissza is élhetsz….

Szeressétek minden arcunkat. A sminkben ragyogót, az alapozó biztonságos védelme alatt rejtőzködőt és az igazit, a reggeli fényben bátortalanul ébredezőt.

Tartsd kétségek közt, ha szexelni is akarsz vele, ha csak úgy elvagytok, akkor meg mindegy mit csinálsz….

A legtöbb nő érthetetlen okokból tele van gátlásokkal, szüksége van a folyamatos, őszinte megerősítésre ahhoz, hogy valóban képes legyen ragyogni, és azt a magabiztos nőiességet sugározza, amit a férfiak annyira szeretnek.

A szirénhangok megint kezdődnek…:)

A nő hűséges társra vágyik.

Faszt, emlékszel: „ha megjelenik, a nők csavargatják a fürtjeiket…..”

Az, hogy kibe szeretek bele akaratlan, sodró, gyönyörű zuhanásban, soha nem az én döntésem.

Magyarul: hipergám vagyok, a Szív Hangját követem, nekem semmi felelősségem nincs, stb. stb…..

Az, hogy kit szeretek egy életen át, mindig az én döntésem marad, és ez nem változik.

Lásd az egyel fentebb lévő mondatot,…….de röviden összefoglalva: akkor higgyél nőnek, amikor ló legel a sírján….

 Ha bezárok ajtót, ablakot, és eldobom a kulcsot, attól a társam még nem marad velem. Akkor majd kikúszik a küszöb alatt, de ha marad, erre nem lehet más oka, mint az, hogy szeret, és eldöntötte.

Magáról beszél, és azt hiszi, hogy ha másra kivetíti, akkor az arra is igaz, nem, rá viszont 100%-ban.

 Az még nem hűség, ha valaki gyáva a hűtlenséghez.

Vigyázz,mert ehhez tartja is magát :) Részéről idő és alkalom kérdése, hogy a hörcsöge mikor lendül túl a gyávaságán….utána meg már baszhatod, szó szerint, vagy így, vagy úgy :) :)

Mire vágyik a nő? Férfira vágyik. Aki vigyáz, gondoskodik, szeret, becéz, felkorbácsol, és megnyugtat.

Nem bírja felfogni az agyával, hogy a : Tökéletes, Gyorsan,Olcsón– hármasból mindig max 2-t választhat még a 10-es nő is, és állandóan feszegeti a  határokat, amikor meg szopás van , akkor meg nekiáll ríni….

 Aki teremt, hosszú távú terveket sző, a jövő várát építgeti, és minden erejével azon van, hogy megvalósítsa ígéreteit.

Magadért tedd, ne válj függővé sem nőtől, sem munkától, sem gyerektől, sem hobbitól stb. stb….

Aki a büszkeséget és az egot a szerelem

Aki megtanulja, hogy ezek használata a sikertelen emberek „kiváltsága”, annak lehetősége van fejlődni.

és a szeretet mögé helyezi.

Óvatosan ezzel a szóval, de alapvető, hogy évezd az életed:)

Aki azt teszi, amit mond, és azt mondja, amiben valóban hisz.

 Ez mindenképpen hímnemű egyed lehet, ha meg véletlenül nő, akkor nem a „dugnivaló” kategória.

Legnagyobb botorság kárhoztatnia  nőt azért, amilyen, mert ő nem akaratlagosan ilyen, hanem mert így született, ezekkel az ösztönökkel, nem tehet róla, …..

herceg
Olvasó
herceg

“Éretlen életszakaszainkban nem látjuk, és nem is értjük a tényt, hogy a rosszfiú nem egyenlő a Férfival.

Később sem, csak megalkusztok.”

Később alatt azt érted, hogy a Falon túl?

szerk: tovább olvastam, hát persze, hogy azt :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kissé sledrián voltam, a később alatt a Falat értem, de javítanám a hölgy mondatát is:

“Éretlen életszakaszainkban nem látjuk, és nem is értjük a tényt, hogy a rosszfiú nem miért egyenlő a Férfival.

Később sem tudatosul, mert ami/aki nekik kémia/természetes, arra nem szükséges racionális magyarázat, ahogyan az alfa is leszarja hogy mit esznek rajta a nők , neki természetes, nem foglalkozik vele, nem tudja elmagyarázni, ahogyan a nők a “kémiát” sem.

A nőnek mindig is az alfa lesz a Férfi, Falon innen, vagy túl.

Az, hogy a nem annyira alfára “rádumálja ” a hörcsöge -> “megalkuszik”, az csak egy másik ösztön, de ahogy múlik a “szer” hatása, ugyanoda visszakerül mint korábban, általában gyerekkel, szerinte “überelhetetlen” szinten :) és ha még van valami a régi dicsfényből, akkor merészen újra kilép a piacra, aztán amikor az pofánveri, akkor jön a sírás-rívás.

sRPd
Olvasó
sRPd

Igazán lényegre törő volt az elemzésed. Nekem ez a személyes kedvencem:

Mindamellett hálásak lehetünk az összes rosszfiúnak, akikbe életünk során belebotlunk, mert gondos, szakértő munkával kikövezik nekünk az utat a Férfi felé.

Ez olyan hasonlat, hogy hálás lehetek a drogokért, mert miattuk szoktam le. Hálásak az alfáknak a faszkörhintáért, hogy később alfa özvegyként igazi férfire lelhetnek. Azóta is röhögöm.

Tzimisce
Olvasó
Tzimisce

Ez a Fal dolog micsoda? Nem értem, és nagyon szeretném.

DennisVT
Újságíró

JézusMária, ezt a maszlagot… Kicsit (nagyon) viszket ilyenkor a tenyerem egy rendes válaszra…

Ja amúgy az a szobros férfitest simán hozható kategória.

DennisVT
Újságíró

Nem bírtam ki, de valszeg úgysem fogják lehozni:)

Qukori
Olvasó
Qukori

Akkor miért nem gyúrsz, ahelyett, hogy itt puffogsz a csajok hülyeségén és erkölcstelenségén! :)

Egyébként nem azt mondtam, hogy nem hozható, csak azt, hogy nem egy átlagpasi. És azért van hozzá egy fej is, ami megint csak messze nem átlag.

Qukori
Olvasó
Qukori

Amúgy megtaláltam a sztorit.

http://adamobooks.com/files/demo/1336/xkshort_azt_a_kurva_mindenit_xlady.pdf

Hát, ez a csaj legalább nem kertel. Ilyenformán az ellentmondásai sem zavarnak különösebben, elvégre nem doktori értekezést várna tőle az ember. A nagyképűsége viszont irritáló. És nekem ez az ordenáré stílus sem jön be túlságosan. Mindenesetre tanulságos kis történet. :)

+

És azért vannak benne nagy igazságok (ez a 239 oldalas nagy opuszból):

„Ha egy férfi félrebaszik, az nem azt jelenti, hogy már nem szeret. Egy férfi ha félrebaszik, azt jelenti, hogy hajtja a vére. Vagyis inkább a farka. Vadásznia kell. Így van programozva. El kell szórnia magát. Viszont Uraim, ha egy nő megy félre, akkor baj van. Egy nő csak akkor baszik félre, ha már érzelmileg nincs a kapcsolatban”

DennisVT
Újságíró

Jaja, mondtam, hogy néha remekül lát dolgokat. Viszont a saját kis életére képtelen applikálni ezeket.

ulomenen
Olvasó
Qukori
Olvasó
Qukori

“az iskola nem normális hely”. Sajnos nagy igazság, nagyon nagy igazság!

És hogy mi az alternatíva? Íme:

http://gerinces.hu/prevencio/szent-gyorgyi-albert-az-iskolai-ifjusag-testnevelese-1930/

sRPd
Olvasó
sRPd

Engem szeraráltan oktattak. Középiskolai tanulmányaimat fiúskolában végeztem, csak 1-2 női tanárom volt. Ez sem 100%-os garancia, béta voltam, és 10 év házasság után hagytam magam még jobban lebétásítani.

Nem hibakeresésből írom: utólag belegondolva talán apámnak kellett volna jobban a sarkára állni. Most már látom, a legfontosabb az apai mintakép.

Qukori
Olvasó
Qukori

Ez így van, az apakép, illetve az apához fűződő viszony a legfontosabb. Ami viszont a sulit illeti: az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a szó hagyományos értelmében (falkavezér) minden közösségben csak 1-2 alfa lehet, sőt, még a legférfiasabbak sem mindenhol azok, mert minden közegben az informális rangsor jelöli ki az aktuális helyed. (Ha a szakmunkásképzőben te vagy a társaság középpontja, egy elit gimisekből álló társaságban még a helyed sem fogod találni, és fordítva). Meg az se mindegy, hogy milyen az a fiúiskola. Például én nem vagyok elragadtatva a magyar katolikus gimnáziumoktól. Egy Eton College azért már valami, már csak a csapatban űzhető versenysportok miatt is. Egy ilyen közegben nagyon nehéz a szó szoros értelmében alfának lenni (s vegyük ide, hogy a koraérettek előnye itt behozhatatlan, két 16 éves fiú közül simán lehet az egyik biológiai értelemben 18, míg a másik csak 14). De ha benne vagy a mindennapos versengésben és a kemény edzésmelóban, akkor tuti, hogy sokkal tökösebb gyerekként kerülsz ki onnét, mint egy átlag magyar gimiből, ahol napi hét órán át tömik a fejed fölösleges faszságokkal….

 

Koriander
Olvasó
Koriander

plusz strigula az apaképhez és az apa álltal közvetített hozzáálláshoz.
a nôk alapvetôen hajlamosabbak túlketyegni érzelmileg a dolgokat és ez mégjobban összezavarja egy növekvô gyerek egyébként sem túl stabil énképét.
talán annyiban jobb a szeparált suli, hogy jobban védi a gyerek pszichèjèt, teljesen másképpen viselkedik egy fiú férfias környezetben, mint nôiben és ez persze a lányokra is pont így igaz, hogy egy ellenkezô nemû tanár esetében tudat alatt mindig ott az extra teher, hogy még a tanerônek tetszeni, imponálni és ha ez nem jön be, akkor kész i a dráma.
nekem a fiam most kezdte a sulit, tényleg nagyon kis helyes nô a tanárnénije (hosszú lábú, sportosan vékony, szôke hosszú haj, csupa mosoly) és bizony a kiskanok versengenek a kegyeiért. A fiam full lelkibeteg lett, amikor nem kapott katicabogarat egy rajzára, fél délután jutyubon nézte hogyan kell profin tigrist rajzolni és annyira faszán sikerült, hogy a tanár (az órai krikszkrakszai miatt se) egyszerûen nem hitte el, hogy egyedül rajzolta….aztán az apja helyrette szerencsére benne a dolgokat “élvezted, hogy megtanultál tigrist rajzolni? ” Igen. te rajzoltad? igen. Akkor meg mit számít, hogy kaptál rá katicát vagy sem, a tied. pont. Én viszont simán belementem a megbántották a “bébimet” játszmába és ezzel útólag így reálisan nézve tényleg az a baj, hogy adtam az önsajnálathoz a lovat meg azt a tévképzetet, hogy csak a visszajelzések alapján gondolhatja azt, hogy ô ügyes :/

Koriander
Olvasó
Koriander

Klassz cikk, nekünk ma kezdôdött a szünet után és GYÛLÔLÖM, hogy hétkor kell kelnünk 1/29 helyett, hogy benn sorvadnak, ahelyett hogy egész nap kinn hóvárat èpítenek. És amint biztonsággal úszik megy evezni, pont egy ilyen evezôbázis mellett lakunk.

Qukori
Olvasó
Qukori
Koriander
Olvasó
Koriander

igen asszem azt hívják evezésnek, amikor elôre-hátra mozognak egy ilyen kis ülésen egy hajóban, ütemesen nyílegyenes pályán :) mondjuk olyan szinten nem kristályos, hogy ezt szereti is e, meg eleve csak 12 évesen lehet kezdeni, másrészt még az úszással is még vagy 5év, mert a vizimentôkhöz írattuk be, azzal a céllal is hogy önkéntes mentôként is besegítsen nyaranta (vizsgák, képzések).
valahol a gondolat mögötte az, hogy ezek jellemformáló dolgok, amik fegyelemre, társas interakcióra nevelnek mégis van mögötte fizikum, ami tekintélyt is ad.
a víztelep tudomásom szerint az egyetlen dèlnèmet, az olimpiai regatta.

Qukori
Olvasó
Qukori

Ez így van, a csapatsportok jellemformáló hatására épül lényegében az egész angolszász elitnevelés, amely a PC szarságokkal mit sem törődve 600 éves hagyományaihoz híven továbbra is kiváló férfiakat akar nevelni.

https://www.youtube.com/watch?v=9RV8bJtHeGY&t=206s

Plusz a versenysportoknak az a kevésbé hangsúlyozott (nem éppen PC) előnye is meg van, ami Xcsakx a patkányokkal kapcsolatosa belinkelt cikkében is szerepel: a versenyhelyzet szelektál. A társasági dominanciaharcokból győztesen kikerülő srácok az élet minden területén sikeresebbek lesznek. Persze ha egy fiú egy ilyen helyen nagyon a rangsor végén van, vagy a perifériára szorul, az meg éppen ellenkező hatást eredményez. Tehát csak akkor éri meg, ha sikerélményei vannak a srácnak.

De manapság erre már nagyon odafigyelnek a jobb utánpótlás-nevelő sportegyesületekben. Nagyon jól motiválják a gyöngébb képességű és a későn érő fiúkat. Főleg Hollandiában, és például a holland minták szerint kiépített Barca fociakadémián. És a német evezős utánpótlás is kiváló!

 

Kalman
Újságíró

Én is hasonlóan voltam. Évekig lehet gyakorolni sosem únja el az ember. Szóval feleséged van, sorstársak vagyunk. A főnököd remélhetőleg nem olvassa a kommentjeidet.

sRPd
Olvasó
sRPd

Feleség és három gyerek van. A nagyobbik óvodás, a többi kisebb. Fiúk lányok vegyesen.

A főnököm mögöttem ül, és szinte mindig látja vagy láthatja a monitoromat. :) Jó fej, és eddig tűrte. A helyzet az, ha szólna, akkor is meg tudnánk beszélni. A piros pirula bevétele a munkahelyen is jövedelmező lehet. A kommunikációs tartalmú könyveket, amiket írtam, a munkahelyemen is hasznosítani tudom. Jobban bánok az emberekkel, és természetesen a nőkkel. Voltak shit tesztek itt is :) , összességében azt látom, hogy mintha érdeklődőbbek lennének.

Féle éve volt egy sikertelen állásinterjúm. Egy régi kolléga keresett meg, és próbált átcsábítani egy másik céghez. A munka jó lett volna, a gázsi is. Az utolsó körben a leendő feletessem és a HR-es csaj shit-tesztelt. Kérdésük: Mit tenne, ha a főnökének nincs igaza, de mégis erőlteti a döntését? Most már átmennék rajta, de akkor annyira béta választ adtam.

Reszet Elek
Újságíró

Mert mi volt a válasz és mit mondanál most? Kíváncsi vagyok…

sRPd
Olvasó
sRPd

Adott válasz, ami tényleg szörnyű: Nincs értelme vitatkozni. Nem szeretem a meddő vitákat. Sokféle megoldása van egy problémának.

Amit most mondanék, az az, hogy visszadobnám nekik a kérdést (pressure flip). Bent ült a leendő főnök is, megkérdzeném, hogy: Önök szerint a feletteseim képesek lennének túllépni a hátskörükön? Nem tűnik túl bíztatónak.

Kalman
Újságíró

Az én megoldási javaslatom erre az esetre, hogy megmondom a főnöknek, hogy ezzel a döntéssel nem értek egyet – és meg is indoklom, hogy miért. De ha kitart mellette, akkor végrehajtom (ha nagy érték múlik rajta, akkor esetleg írásban kérem az utasítást). Hiszen azért ő a főnök, mert végsősoron ő a felelős a döntésért. Viszont előfordulhat, hogy szakmailag olyat látok, amit ő nem, és ezért jól jön neki a segítség a döntésben. Ezért ez a korrekt út.

De ennek a párkapcsolatokhoz nincs sok köze, mivel ott csak én lehetek a főnök :-).

righeira
Olvasó
righeira

Elsőre én is ezt mondtam volna. Szinte szó szerint.

Aztán szembekerültem egy konkrét helyzettel. Egy projektben – ami kedvéért jelentkeztem a céghez  – olyan keretek közé akart kényszeríteni az akkori főnököm, amelyek között jó szakmai munkát nem lehetett végezni, és sikert garantálni. Kértem, hogy a szükséges dokumentumokat, intézkedéseket hagy csináljam meg én. Ő lerázott azzal, hogy már mindent elkértek, ami kell, és hogy nem szabad a megrendelőt “zaklatni”.

Aludtam rá kettőt és kiléptem.

Hiába az ő felelőssége – egy csónakban evezünk. Ha ő neki akar menni a jéghegynek, és nem hallgat rám, az én életem is veszélybe kerül. Ha becsődöl egy többmilliós projekten a cég, akkor megszűnik a munkahelyem, és az elhelyezkedésem is nehezebb lesz egy csődbe ment vállalkozásból. A szakmai hírnevem/önérzetem csak a hab a tortán.

Naooo
Olvasó
Naooo

Támogatnám, bukjon bele.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hirtelen nem tudom, hogy jó helyre írom–e:

http://mivoltma.444.hu/2017/01/06/egy-kutatas-szerint-kisertiesen-hasonlitanak-egymasra-az-emberek-es-a-patkanyok-parvalasztasi-szokasai

Csak annyit tudok első blikkre mondani, hogy:

Napasztmek :)

Reszet Elek
Újságíró

Olvasgass chatet is…

Qukori
Olvasó
Qukori

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Újabb okosság:

http://tarskeresoakademia.blog.hu/2017/02/01/6_legvonzobb_dolog_egy_noben_a_pasik_szerint_mitol_lesz_vonzo_egy_no

6 legvonzóbb dolog egy Nőben – A Pasik szerint! Mitől lesz vonzó egy nő?

 Mitől lesz a nő vonzó a férfi szemében? Mit favorizál az erősebbik nem? Hogyan képes a nő felkelteni, és fenntartani az érdeklődést? A férfiak szerint ezek a legvonzóbb dolgok egy nőben:

Hang

Példa: Weisz Fanni

Illat – feromon bűvöletében

Példa: Julia Roberst(http://www.borsonline.hu/celeb/julia-roberts-mocsoktol-buzlik-/5532)

Hosszú, egészséges haj

Stimmt.

Csábító Szemek

Legyen. De ha dagadt, kevés, ahogy a hosszú haj is….

Fenék

Önmagában kevés….

Az a bizonyos: Kisugárzás!

Ez pont olyan mint a kémia a nők részéről, bullshit :)

Egy igazi nőt a nőiessége teszi igazán vonzóvá,

Ez így van, ha megvannak az „előfeltételek” :)

 ami magába fogalja a kedvességet, gondoskodást, a finom mozdulatokat,

ok.

  pozitív, erotikus, nőies kisugárzást.

Itt mi a fenére gondolt a szerző?

Smink/vakolat, pushup, botox, szilikon etc.? Vagy mégsem? ez nem tanulható, vagy mégis, most megkavarodtam:)

Amúgy a női „kisugárzás” akkor „látszik” egy nőn, ha „csillog a szeme”= „teccől nekije” (illetve ha úgy meg dugták, hogy a „méhe is zümmög”, igen, akkor sugároz :)  , mindenkire :)

Ami kimaradt: szép arc, arányos testalkat, „járása” (tornász, de főleg a táncoló csajok előnyben:) , ha kihagytam valamit, egészítsétek ki :)

righeira
Olvasó
righeira

Ezek mind külsőségek (az egy gondoskodás kivételével, ami a 6 pont egyikének alpontja).

Lehet ostoba, lehet hárpia, lehet életképtelen vagy éppen a promiszkuitás szócikkénél az illusztráció, a Pasiknak ez bejön.

Azt hiszem én egy másik típus vagyok. Vagy állatfaj .

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Szent? Álszent?Vak?MGTOW?

:)

OMFG
Olvasó
OMFG

Üdv.

A piros pirulás cikkekből ez az utolsó?

Reszet Elek
Újságíró
OMFG
Olvasó
OMFG

Köszönöm, de én tettem fel rosszul a kérdést, ugyanis azt szerettem volna tudni, hogy ez a számozott, 1-9-ig tartó cikksorozatnak a 9. a vége, vagy van még, de én nem találtam, esetleg nincs, de még lesz folytatása?

Razide
Újságíró

A Férfihangon nincs összeszedett folytatása, de a Red Pill még csak most kezdődik, ez eddig csak a bevezetés volt. A további ismeretekhez angolul juthatsz hozzá:
https://therationalmale.com/
http://returnofkings.com/
https://www.reddit.com/r/TheRedPill/

OMFG
Olvasó
OMFG

Köszönöm a linkeket, annyira nem vagyok jó angolból hogy eredetibe jól menjen:), ezért érdeklődtem volna, hogy esetleg magyarul lesz-e valamikor folytatása ennek a sorozatnak?
Vagy tanuljak meg jól angolul:)?Ahhoz meg egy (csak ) angulul beszélő szerető lenne az ideális:)

Razide
Újságíró

A Red Pill az önfejlesztésről is szól testi-szellemi téren egyaránt. Íme az új cél, amiért érdemes megtanulni angolul. Nő kedvéért semmi ilyesmit ne tegyél, mert a nő mulandó, és ha hozzá kötöd a célt, a célt is viszi magával.

hunbagira
Újságíró

Számodra meg arra, hogy valamit aktívan tegyél a “mozgalomért” és lefordítsál egy- kettőt angolban nem olyan jó tagjainknak.

Razide
Újságíró

Nem egy-kettőre gondoltam, hanem komplett Rollo Tomassi könyvekre. Szerintem felkeresem ez ügyben majd az írót.

rcsaba
Olvasó
rcsaba