Virenzuola
1 megosztás

Így diszkriminálja Magyarországon a férfiakat a radikális feminista Isztambuli Egyezmény

Mindenek előtt tudnunk kell, hogy ez az egyezmény azon a radikális feminista ideológián alapszik, hogy az erőszak áldozatai nők, az erőszaktevők, a bűnelkövetők pedig a férfiak.

“A kiszolgáltatott férfiakkal szemben megnyilvánuló társadalmi közöny nem új keletű. Ha felmerül a családon belüli erőszak kérdése, még a közbeszéd részévé sem lehet tenni a férfiak bántalmazását.” – Írta Puzser Róbert korábban a Magyar Nemzetben megjelent cikkében, bár nem az egyezménnyel kapcsolatban, de kifejezetten idevágó módon. Fontos, hogy észrevegyük, az Isztambuli Egyezmény is a férfiak sajátos társadalmi helyzetét akarja felhasználni arra, hogy a férfiak terhére újabb súlyos nemi diszkriminációt kövessenek el. Egy olyan társadalomban, ahol ugyanúgy tekintenek a nők és a férfiak alapvető jogaira és ugyanúgy figyelmet fordítanak az erőszak női és férfi áldozatainak védelmére, sohasem születhetne meg egy ilyen egyezmény.

Az alábbiakban közreadom az egyezmény fordítását, amit meg lehet köszönni az LMP-nek, akiknek bár nyilván egészen más volt a szándékuk, de mégis nagy segítséget nyújtottak hozzá, hogy minden magyar ember figyelmét felhívjuk arra, ez az egyezmény milyen súlyos mértékben diszkriminálja a férfiakat. Az egyezmény szövegében az erre utaló részeket aláhúzással jelöltem. Nem kevesebb, mint 61 ilyen pontot találtam első nekifutásra, természetesen egytől-egyig a férfiak kárára.

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálása után aligha férhet majd kétség hozzá, hogy az erőszak férfi áldozatait súlyosan diszkriminálva vannak. Mindezt joggal kérjük számon mindazokon, akik támogatták és megszavazták a nemi diszkriminációnak ezt a szégyenteljes előirányzatát! Teljes joggal hívjuk fel erre a figyelmet minden egyes erőszakkal kapcsolatos hír és esemény után, egészen addig, amíg Magyarország szükségszerűen fel nem mondja ezt az egyezményt!

A teljesség igénye nélkül emeljünk ki néhány különösen figyelemre érdemes tényt és részletet:

– Az egyezmény már bevezetőjében több más, a férfiakat diszkrimináló nemzetközi egyezményre hivatkozik.

– Az egyezmény a radikális feminista ideológia szellemiségében fogant és erre építi minden alapvetését. Ezen radikális feminista ideológia szerint a nők azért lesznek a férfiak áldozatai, mert a férfiak erőszakkal akarnak uralkodni a nők felett, így tehát a nőket áldozatként, a férfiakat pedig erőszaktevőként, bűnelkövetőként azonosítja az egyezmény. Ezek alapján a férfiak és a nők közötti egyenlőség megvalósításának kulcsfontosságú eleme a nőkkel szembeni erőszak megfékezése, viszont a férfiakkal szembeni erőszak megfékezése nem az; a nőknek külön védelemre van szüksége és a nők ellen erőszakot elkövetni tulajdonképpen súlyosabb bűn, mint férfiak ellen. Az egyezmény radikális feminista nézőpontja szerint a nők ellen elkövetett erőszak szükségszerűen a nők alárendeltségének megnyilvánulása, a férfiakkal szembeni erőszak viszont nem vezet a férfiak alárendelt helyzetéhez (hiszen az egyezmény ennek a rendszerszintű problémának a létét se ismeri el). Természetesen az egyezmény arra sem kínál ideológiai magyarázatot, hogy a férfiak miért válnak gyakran a nők áldozatává, vagy miért jelenik meg az erőszak oly sűrűn nő és nő között is. A szövegben lila színnel külön kiemelve jelöltem meg azokat a részeket, amelyek radikális feminista ideológiára hivatkoznak és törvényerővel teszik lehetővé bármilyen további nemi alapon diszkrimináló intézkedések és törvények megalkotását!

– Már az egyezmény nevéből is kiderül, hogy miközben a nőkkel szembeni erőszak minden formájával szemben fellép, teljes mértékben érdektelen a férfiakkal szembeni erőszakkal szemben. Egyetlen szóval sem említi a családon belüli erőszak és más erőszakos bűncselekmények férfi áldozatait; annak ellenére sem, hogy a szakszerű társadalomkutatások és kriminológiai kutatások már régen kimutatták, az erőszakos bűncselekmények – beleértve a családon belüli erőszakot is(!) – áldozatainak jelentős része férfi. Kapcsolódó cikkeket a férfiakkal szembeni családon belüli erőszakról itt és itt találhat a tisztelt olvasó. Ebben az egyezményben viszont sajnos egyetlen szó sem esik az erőszak férfi áldozatairól!

– Az egyezmény szerint nemi alapú erőszaknak számít az, amikor egy nő olyan típusú erőszakot szenved el, amelyben a női áldozatok felülreprezentáltak, de ezen logika alapján nemi alapú erőszaknak kéne számítania annak is, amikor egy férfi olyan típusú erőszakot szenved el, ahol a férfi áldozatok felülreprezentáltak (bár meg kell jegyezni, ez eleve egy téves kiindulópont, hiszen bár ilyen esetben a nem és az erőszak közötti kapcsolat nyilvánvaló, de nem determinisztikus). A szöveg törvényerővel rögzíti azt a feminista vakhitet, hogy a férfiak nem szenvednek el nemi alapú erőszakot, így a szövegből teljes egészében kimaradt azoknak a területeknek az említése, ahol valójában a fiúk-férfiak válnak gyakrabban erőszak áldozatává.

– Különösön kirívó az a nemi szerv csonkítással kapcsolatos valótlan állítás, miszerint abban a lányok-nők gyakrabban érintettek, miközben köztudott, hogy társadalmunk egyetlen szó nélkül tűri, hogy fiúk-férfiak tömegeit csonkítsák meg nem létező “jótékony egészségügyi hatásokra” és vallási rituálék szentségére hivatkozva. Mindezek miatt az Isztambuli Egyezmény tulajdonképpen annak sem áll útjába, hogy akár kényszeríteni is lehessen a fiúkat-férfiakat  arra, hogy ilyen csonkításnak alávessék magukat, hiszen csak a női nemi szerv csonkítását nevezi meg bűncselekményként, akár legenyhébb formájában is.

– Az egyezmény kiemeli, hogy a nőkkel szemben elkövetett erőszak az emberi jogok megsértése és diszkrimináció, azonban semmilyen választ nem ad arra, hogy miképpen kell tekinteni a férfiakkal szemben elkövetett erőszakra. Az egyezmény nem kívánja rögzíteni, hogy ugyanezek (pl. a nemi szerv csonkítás) a fiúk-férfiak terhére elkövetve ugyanolyan jogsérelmet jelentenek.

– Az egyezmény megalkotói deklarálják, hogy olyan Európát szeretnének, amely mentes a nőkkel szembeni erőszaktól, miközben a férfiakkal szembeni erőszak úgy tűnik nem létező probléma számukra. A megalkotott egyezménnyel kinyilvánítják, hogy a céljuk kizárólag a nők védelme.

– Az egyezmény kötelezi a részes felet, hogy járuljon hozzá a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetéséhez, viszont a férfiakéhoz nem. Meg kell erősíteni a nők helyzetét, viszont a férfiakét nem.

– Az egyezmény előírásai szerint nemzetközi együttműködést, átfogó kereteket, szakpolitikát és külön intézkedéseket kell megtervezni és megalkotni, de csakis a női áldozatok védelmében, a férfi áldozatokat mindez nem illeti meg.

– Mivel az egyezmény szövege a “nők” kifejezést kiterjeszti lányokra is, ezért előirányzatai egyben azt is jelentik, hogy még a gyermekeket is nemi alapon lehet diszkriminálni, tehát amíg az egyezmény külön védettséget biztosít a lányoknak, addig a fiúkat semmilyen védelem nem illeti meg.

– A egyezményben résztvevő feleknek csak a nőkkel szembeni megkülönböztetést kell tiltaniuk és csak azokat a törvényeket kell hatályon kívül helyezniük, amelyek a nőkkel szemben alkalmaznak megkülönböztetést. Tehát ennek eredményeként a férfiak például továbbra is később vonulhatnak majd nyugdíjba, viszont a nőknek – akiket Magyarországon egyébként sem diszkriminálnak negatívan a törvények – diszkrimináció elleni védelmet kell biztosít.

– Az egyezmény kimondja, hogy a női szervezetekkel együtt kell működni, a férfi szervezetekkel viszont nem, sőt azokról egyáltalán említés sem esik.

– Az egyezmény valójában csak egyetlen módon említi a fiúkat és férfiakat, mégpedig úgy, hogy ők járuljanak hozzá jobban az erőszak megelőzéséhez, mint a nők. Ha az egyezmény egészét nézzük, akkor tisztán látszik, hogy ennek az az üzenete, hogy a nőket védeni kell erőszaktól, a férfiaknak viszont  tenni kell ellene.

A Férfihang.hu ezúton kéri minden tisztelt olvasóját, minden tisztelt férfit és nőt, hogy vállaljon részt ennek a cikknek a terjesztésében, megosztásában! A közreadott információk nagyon fontosak, amelyek széleskörű terjesztése nélkül lehetetlen az Isztambuli Egyezmény ratifikálása ellen, illetve az egyezmény felmondása érdekében megfelelő társadalmi nyomást gyakorolni.

Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-001Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-002Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-003Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-004Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-005Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-006Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-007Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-008Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-009Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-010Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-011Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-012Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-013Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-014Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-015Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-016Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-017Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-018Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-019Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-020Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-021Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-022Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-023Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-024Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-025Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-026Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-027Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-028Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-029Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-030Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-031Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-032Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-033Isztambuli-Egyezm+ęny-nem-hivatalos-ford+şt+ís-page-034

Post Author: Virenzuola

Virenzuola
f Facebook
1 megosztás


105
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
27 Egyéni hozzászólás
78 Válasz hozzászólás
4 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
33 Hozzászólások szerzői
Szergej55tomgalgeorg1945Proliulomenen Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Sydra
Olvasó
Sydra

De de de … ez borzalmas …

Reszet Elek
Újságíró

Agyrém! Önmagában az érintett területek legtöbbje már szabályozott nálunk, méghozzá nemileg semleges alapon. Mindezt így nemi megkülönböztetéssel látni, amolyan 2.0-ás egyenlőségnek tűnik. Amolyan minden ember egyenlő, de a nők egyenlőbbek alapon. A másik félelmetes dolog, hogy egy az egyben a feminizmus lózungjaival ill. csapásirányaival foglalkozik az egész. Gyakorlatilag a feminista ideológia szócsöve. Lásd pl. a nemek fogalmát.

Alter Ego
Szerkesztő

Fogalmazzunk pontosan: ez a radikális feminizmus törvénybe iktatása, egyenesen a születőben lévő európai államfeminizmus alkotmánya. Többen mondogatták, hogy messze vagyunk az USA-tól, messze vagyunk Svédországtól, de mindössze ezzel a 3 évnyi felkészüléssel tudott a Férfihang elébe menni az eseményeknek, merthogy ez innentől kezdve már nem gyakorlat, hanem éles bevetés…

Tzimisce
Olvasó
Tzimisce

Off kérdés:

Lesz Éden Hotel ügyben cikk? Még nem volt időm megnézni az inkriminált videót, de érdekes a szitu.

Reszet Elek
Újságíró

A fickó igazi bunkó kisköcsög, pont az ilyenek valók az ilyen peep show műsorokba.

Az egész arra jó hogy véres kardként lehessen felmutatni az intézményesített erőszakkultúra bizonyítékaként és harcba hívó jelként. A feminista szervezetek el is kezdték a média össztüzet, hogy learathassák a történés rothadó gyümölcseit. A legutóbbi műbalhé elcsöndesedett így éppen kapóra jött az eset.

Az ügy kapcsáni cikkről: Szerintem még korai lenne. Az érdekes úgyis a femi médiaháború és kommunikáció fejleményei lesznek, nem pedig hogy egy buta libát nem tudott meghágni egy másik idióta.

Serathis
Olvasó
Serathis

Én azon lepődtem meg, hogy itt nem hordozzák körbe a 350 000 forintos nyugdíjból 300 000-et elvevő tartásdíjat. Viccnek azért durva.

brandon
Olvasó
brandon

Erre gondolsz?

Lassan utolérjük Amerikát. :-(

SIL
Olvasó
SIL

Számomra a legszebb az egészben, hogy amíg a férfi nős, addig senki nem mondja meg neki, mennyi zsebpénzt adjon a gyereknek vagy mennyit költsön az asszonyra és bármennyire is húzza meg a nadrágszíjat – akár szükségből, akár nevelőcélzattal – akkor sem fogja ezért senki megszólni és senki nem fogja arra kötelezni, hogy költsön többet a családjára. Ellenben ha elvált…

haemorgen
Olvasó
haemorgen

“Minden állat egyenlő.” (Orwell: Állatfarm)

Kalman
Újságíró

…de az asszonyállat egyenlőbb :-)

barrakuda
Olvasó
barrakuda

Én anno örültem, hogy az LMP meg a Jobbik bejutott a parlamentbe, mert kicsit színesebbé tették a palettát. Azóta a Jobbik megenyhült, de látom hogy az LMP átvette tőle a stafétát, és már előbbre tartanak diszkriminációban, mint a Jobbik valaha.

Ilyen irományt pedig liberális nem támogat, mert aki ilyet támogat az nem lehet liberális. Puzsérnak abban igaza van, ha A csoportot pozitívan diszkriminálod, és emiatt B csoport hátrányba kerül, az csak nézőpont kérdése, hogy pozitív vagy negatív diszkriminációról beszélünk. Aki ezt nem érti meg az komolyan idióta, de ez lehet a baj. Ha ma öltönyben leértelmiségizel egy diplomás gyökeret, akkor az majd örül, és elhiszi neked amit mondasz. Most ugye a pozitív diszkrimináció a menő, eladható az embereknek, mert pozitív, és hát segíteni jó. Nem fogja átgondolni egyik sem, hogy mit támogat. Szépen tálalták, annyi elég is.

Ha már nincs más irány, akkor irány vissza a 20.század elejére.

vladimir a gyikember
Olvasó
vladimir a gyikember

egyebkent senki nem kezdemwnyezett peticiot ez ugyben? nemzetkozi szinten? valami olyan helyen, mint a citizengo? illetve biztosan vannak mas forumok is erre. egy hozzaerto megirna, mas orszagok hasonlo csoportjai biztosan leforditanak, aztan hajra. hacsak nem mar letezik ilyen peticio alairasra keszen. akkor meg kampany kene neki.

Cefre
Olvasó
Cefre

Ez egy jó ötlet!
(attól függetlenül, hogy szerintem egy petíciótól nem gondolta meg magát még senki…)

Deansdale
Admin

Azt mondanám, hogy 100%-ban egyetértek, de egy apróság böki a csőrömet. “Nemi alapú erőszak” nem létezik, mert senkit nem bántalmaznak a neme miatt. Se férfit, se nőt. Nincs olyan bűnözési forma, hogy “megverlek mert nő vagy”. Az erőszak bizonyos formái egyik vagy másik nemet jobban érintik, de ez nem jelenti, hogy az adott erőszak oka az áldozat neme. A CSBE oka pl. az idegeskedés, stressz, viták és veszekedések, nem pedig az, hogy valamelyik fél a másik nem képviselőit egyszerűen csak úgy veri.

Ettől eltekintve 100%-ban egyetértek :) Igen nagy szükség lenne szélesebb társadalmi rétegek felébresztésére, hogy még idejében felléphessünk a férfigyűlölő ideológia terjedése ellen.

Cefre
Olvasó
Cefre

Pontosan ezt akartam írni én is. Őszinte leszek: az egyezményt nem olvastam el, de ha az is így fogalmaz akkor nincs több kérdésem…

Alter Ego
Szerkesztő

Természetesen igazad van, de itt csak érveléstechnikai vagy mondhatnánk úgy is, hogy “harcmodorbeli” különbségről van szó, nem pedig ideológia nézetkülönbségről. Nem régen a He for She kampánnyal kapcsolatos cikk alatt beszélgettünk hasonló kérdésekről: a feminista dogmákkal szembeni vita során lehet a feminista alapvetést, alapérvelését színleg elfogadva is egyenlő elbírálást követelni a férfiak számára, vagy pedig (talán kevesebb sikerrel kecsegtető módon) a teljes ideológiai alapvetéssel vitát indítva érvelni, fellépni. Nekem úgy tűnik, hogy ebben az esetben is vitatechnikailag mindkét módszer abba az irányba mutat, hogy megszüli azt a felismerést, hogy tarthatatlan a “nemi alapú erőszak” koncepciója.

Az egyezmény szövegében a “nemi alapú erőszak” például a következő részben is nagyon abszurd módon jelenik meg:

“elismerve, hogy a fegyveres konfliktusok során az emberi jogokat folyamatosan megsértik, ami a polgári lakosságot és különösen a nőket széles korben és rendszeresen elkövetett erőszakos közösülés és szexuális erőszak formájában érinti..”

Döbbenetes az a “nemi alapú vakság”, amellyel a szövegező nem vette észre, hogy a háborús cselekmények polgári áldozatait igazán súlyos “nemi alapú erőszak” akkor éri, amikor (szinte csakis) a férfiakat ezerszám lövöldözik agyon… az Isztambuli agybeteg feminista persze csak azt tartja fontosnak észrevenni, kiemelni, hogy ilyenkor a nőket megerőszakolják…

Pash Cutter
Újságíró

https://www.youtube.com/watch?v=vD03mDcZYlk

Már a kérdés felvetése is nemi sovinizmusról tanúskodik. “Mit ér az ember, ha nő?” És persze fel sem teszik a kérdést a másik nemmel kapcsolatban. “Mit ér az ember, ha férfi?” Vannak területek, ahol a nők vannak hátrányosabb helyzetben, és vannak területek, ahol a férfiak. Én a magam részéről nem tagadom le, hogy bizonyos területeken a nőknek rosszabb. Ellenben a nők helyzetének jobbításával foglalkozó csoportok folyamatosan letagadják, hogy bizonyos területeken a férfiaknak rosszabb.

Nem értem, miért nem lehet a mindkét nemet sújtó nemi sztereotípiák ellen küzdeni. Nem értem, mi értelme van a pozítiv és negatív diszkriminációval való játszadozásnak.

Szél Bernadett és Ertsey Katalin lassan kicsinálja az LMP-t (Schiffer András pedig, mint egy töketlen férfi, tűri). Szél Bernadett és rajta keresztül az LMP be szeretné vezetni a női kvótát, annak ellenére, hogy nem ez az emberek valódi szükséglete, amit ki kell elégíteni. Nyílt vitát erről nem nyit; a szavazók, a szimpatizánsok és a párttagok mind kénytelenek támogatni a női kvótát, még ha nem is nyeri el a tetszésüket a volt SZDSZ-es Sándor Klára akkori törvényjavaslata, mondhatni annak LMP-s továbbélése. Gondolom, abból pedig, hogy ezt a kérdést még társadalmi vitára sem engedik, következik, hogy ha hatalomra jutnának, akkor a női kvótát végigvernék a társadalmon. (Na, ezért SZDSZ 2.0 az LMP, az arroganciájuk miatt.)

Csinálja mindezt az LMP úgy, mint kispárt. Nem veszi észre magát; azt, hogy kispártként neki meg kellene nyernie az embereket. (Ilyen téren Vona Gábor és vele a JOBBIK profibb kispárt, lásd ezt a cikket: http://www.szelsokozep.com/cikk/681-lehet-mas-a-jobbik)

Lehet más a politika? – kérdezi az LMP. Lehet más az LMP? – kérdem én. (Gúnyos mosollyal, természetesen.)

Cefre
Olvasó
Cefre

Én sem tagadom le, hogy bizonyos területeken a nőknek rosszabb, mert olyat nem lehet tagadni ami nem létezik.

Pash Cutter
Újságíró

Igazad van. Az enyingi cigánymaffia szolgálatában “álló” cigány lányok, ahol szinte családi alapon, hol az apuka, hol a bátyus, hol a férj által vannak futtatva a szerencsétlenek, és ahol a “szolgálat” megtagadásának jutalma a megverés, legrosszabb esetben a halál, ott tényleg nem rosszabb a nőknek. Tágabb értelmezésben, a prostitúciónak az a területe, ahol az adott szexmunkás hölgy nem önmaga vállalkozója, hanem egy “vállalkozás”-ban “alkalmazott” (ez a fölötte álló “vállalkozó” mondjuk egy strici, az ukrán maffia vagy a cigány maffia), ott tényleg öröm nőnek lenni.

Igaz, itt csak egyetlen egy területre gondoltam, mikor a nők elnyomatása szóba került. Igazából nem is tudok más ilyen területet a szexmunka ezen szegletén kívül.

Mint ahogy az is tény, hogy a fiúk (fiú diákok) és férfiak (férfi pedagógusok) kevésbé látható, szinte láthatatlan diszkriminációja az állami iskolarendszerben több férfit érint, mint mondjuk nőt a szexiparban (annak is szűkebb szegletében) lévő diszkrimináció. És ez még csak az egyetlen terület, ahol már szinte rossz férfinak lenni. Deansdale ama nevezetes cikkében leírt férfi szexualitás démonizálása, bizony, megnyilvánul a pedagógia területén, az állami iskolarendszerben.

Vagyis elfogadom, hogy a férfiak nemi diszkriminációja egy fokkal nagyobb, mint a nőké. DE nem fogom tagadni azt a kevés diszkriminációt, amit a nőkkel szemben tanúsítanak. Még a te kedvedért sem.

Deansdale
Admin

“A nemi alapú erőszak megelőzéséhez és a nők ilyen erőszakkal szembeni védelméhez szükséges különleges intézkedések ezen Egyezmény értelmében nem minősülnek megkülönböztetésnek.”

Ez elméletileg már magyarra van fordítva, de fordítsuk még magyarabbra: a nőket pozitívan megkülönböztetni nem megkülönböztetés. A nőkkel pozitívan kivételezni teljesen összefér az egyenjogúság gondolatával. Az egyenjogúság, amiért a feministák harcolnak, valójában a nők felemelése a férfiak kárára. A hülye pórok persze nem értenék, hogy mi van, ezért nemzetközi egyezményben kell ratifikálni, hogy a megkülönböztetés nem megkülöztetés, ha a nőknek kedvez. Ha a férfiaknak és a nőknek egyenlőek a jogai, na az a megkülönböztetés, mert szegény nőket hátrányos helyzetbe hozza. Most már legalább azt tudjuk, hogy a feministák mire gondolnak mikor azt szajkózzák, ők csak és kizárólag a nemi egyenjogúságért harcolnak.

Átlagember
Újságíró

Az egész célja az oszd meg és uralkodj elv alapján a nemek közti “háború” kirobbantása, a nemek összeugrasztása.

De az egész alkotmányellenes, mert az alkotmány szerint a férfiak és a nők azonos jogokkal bírnak, tehát ha be akarják terjeszteni, akkor azonnal az alkotmánybírósághoz kell fordulni.

Aztán pedig mindennek van oka. Ha valami megtörténik, annak az okát is vizsgálni kell, tehát, hogy mi vezetett az erőszakhoz, akár férfi, akár nő követte el. A lelki terrornak pedig sokkal inkább a férfiak az áldozatai. Aztán ennek bizonyítása hogyan fog történni? Ha azt mondja a nő, hogy rendszeresen csúnyán nézett rám a férjem, ezért aztán a bíró kapásból kiszab három év börtönt, ha ugyanezt a férfi mondja, akkor meg nevetnek rajta.

Deansdale
Admin

Muszáj lesz keresnünk valakit, aki ezt az üzenetet eljuttatja a médiába. Sőt, mivel erről a hülyeségről a parlament fog dönteni, a legtöbb értelme annak lenne, ha onnan tudnánk megszólítani valakit. Remélem van még egy értelmes politikus az országban, aki nem árusította ki a lelkiismeretét aprópénzért, és képes felmérni ennek az ügynek a jövőbeni kihatásait. Ha amerikában lennénk, valami olyasmit mondanék hogy mindenki írjon a képviselőjének, de ennek hazánkban még nincs nagy gyakorlata. Talán itt lenne az ideje megteremteni? Mindenesetre aki tud, tegyen lépéseket az ügyben…

Pash Cutter
Újságíró

Bár nem vagyok nemzeti radikális, de óvatosan megkérdem: VONA GÁBOR?

Állítólag a JOBBIK a tapolcai győzelmét is annak köszönhette, hogy meghallgatta ott az átlagembereket. A hírek szerint folytatni akarja ezt a taktikát, ami az “emberek meghallgatása”.

Csak egy gondolat. Csak egy felvetés. Csak egy ötlet.

Deansdale
Admin

“Csak egy gondolat. Csak egy felvetés. Csak egy ötlet.”

Ne mentegetőzz, más pártoknál gyakorlatilag semmi esélyünk. A balos oldal eleve szemben áll velünk ebben a kérdésben, a Fidesz meg nem vállalná fel a lehetséges negatív médiavisszhangot. Bár biztos van a soraikban pár tisztességes ember, nem hiszem hogy lenne elég beleszólásuk a pártügyekbe vagy elég kurázsijuk valami magánakcióhoz, ami miatt aztán keményen seggberúgják őket. A KDNP pedig annyira keresztény-konzervatív, hogy nekik minden nőpozitív kezdeményezés üdvözlendő, a tartalmától függetlenül.

Vagyis a leglogikusabb a Jobbiknál próbálkozni – ami persze egyesekben kellemetlen képzettársításokat szül, de ez legyen az ő bajuk. Talán sikerül elérni, hogy felvegyék ezt is a népszerű témáik közé, amivel felhívhatják a figyelmet a többi párt képmutató álszenteskedésére és az EU-hoz való ragaszkodás hátulütőire.

És bár alapvetően nem szoktam politizálni, de lehet érezni a levegőben, hogy a Fidesz soha nem fog effektíven szembefordulni a progresszívekkel, akikkel viszont egyre jobban tele van az átlagemberek töke. Az SZDSZ-LMP szellemi vonal magának köszönheti, hogy növekszik a Jobbik népszerűsége, mert az élet- és józan ész ellenes hülyeségeikkel egyre nagyobb tömegeket ébresztenek rá a progresszív ideológia öngyilkos voltára. Én nem látnék semmiféle tragédiát abban, ha sikerülne a Jobbikkal valamilyen kapcsolatot kialakítani, mert úgy érzem ők az egyetlenek, akik egy hajszálnyit is törődnek a kisemberekkel. A baloldal is sokat hablatyol a kisemberekről, de ők ez alatt a kisebbségeket értik, ami a sokmillió magyar nemzetiségű átlagember szemen köpése. A többség persze birka, de azért a végtelenségig nem lehet átverni. Ha létezik az egyre jobban leszakadó középosztálynak bármiféle szövetségese a parlamentben, az csak a Jobbik lehet. Mindenki másról kiderült már, hogy báránybőrbe bújt farkas.

Cefre
Olvasó
Cefre

Nagyon egyetértek veled.

Pash Cutter
Újságíró

“Mindenki másról kiderült már, hogy báránybőrbe bújt farkas.”

Csak attól tartok, hogy a JOBBIK-ról meg kiderül, hogy farkasbőrbe bújt bárány. Az sem lenne jó. De egyelőre jobb alternatívát ez ügyben a JOBBIK-nál nem tudok. És ebben a fentebb linkelt Kardos Gábor cikk is megerősített.

Cefre
Olvasó
Cefre

Támogatom Vona Gáboros ötletet.
Én megírnám de sajnos hiányos a tudásom.
Egyébként:
http://jobbik.hu/kepviseloink/vona-gaborelnok@jobbik.hu
http://jobbik.hu/irjon-nekunk

Naooo
Olvasó
Naooo

Aztán majd mehetsz Bernihez virággal.

the hermit
Olvasó

Inkább vonnék be egy Puzsér-féle liberálist (persze ha szóba áll veünk egyáltalán), mint Vonát.

edie
Olvasó
edie

Azért ne felejtsük el, hogy Vonának esélye van a kormányra kerülésre, és eddig egyedül ők voltak azok, akik szerint férfiaknak is járna nyugdíj 40 év után.

Deansdale
Admin

A legjobb az is-is lenne… Az igazságot képviselheti bárki, pártállástól és ideológiai háttértől függetlenül.

Alter Ego
Szerkesztő

A fentiekben leírt nyílt petícióra vonatkozó javaslat szerintem egy jó ötlet (elsőként magyar vonatkozással, később nemzetközi szinten is), abban meg lehet szólítani a teljes magyar politikai palettát, el lehet juttatni minden párthoz. Hamarosan elkezdek megfogalmazni egy szöveget, és bár ilyen esetben egy tömör, közérthető szövegre van szükség és kerülendő a terjengősség, tehát annyira talán nem időigényes feladat, mégis meglehet, hogy majd megkeresek más férfijogi aktivistákat is, hogy kapcsolódjanak be a szöveg végleges változatának kialakításába. Ezen a helyen külön is jelezheti bárki, ha szeretne bekapcsolódni.

Sydra
Olvasó
Sydra

Ez a kedvenc részem:
„A nemi alapú erőszak megelőzéséhez és a nők ilyen erőszakkal szembeni védelméhez szükséges különleges intézkedések ezen Egyezmény értelmében nem minősülnek megkülönböztetésnek.”

Kedves bölcsész diplomásaink, akik nem értik a logikát, azt hiszik, hogy törvényi erővel meg lehet változtatni azt. Technikailag ezt jelenti: A nőknek legyen jobb és mivel azt mondom ezért ez egyenlőnek minősül.

Átlagember
Újságíró

A vörös csillag színe márpedig mától nem piros, hanem kék, hiába is látszik pirosnak. Punktum.

Cefre
Olvasó
Cefre

Engem az érdekelne, hogy ki és miért hagyta jóvá ezt az egészet. Ki ütötte rá az APPROVED pecsétet? Mert ugye az egyértelmű, hogy csak úgy nem lehet egy ilyet útjára bocsájtani; valahol, valakik mindig rábólintanak vagy éppen elutasítják a világ jövőjére kiható lépéseket. Mi lehet ezzel a tervük hosszú távon?

Sydra
Olvasó
Sydra

A feminizmust részben a megélhetési jogvédelem élteti, részben pedig az álliberális pártok szavazatgyűjtő szándéka. A kettő persze tökéletesen kiszolgálja egymást. Egy ilyen egyezmény ratifikálása rengeteg új munkahelyet teremt a megélhetési jogvédőknek, hiszen a boszorkányüldözés embererőt és infrastruktúrát igényel. Szavazatgyűjtés szempontjából pedig azért jó, mert minden szubjektivista nő és mangina az olyan pártokra fog szavazni, akik az ilyen soviniszta intézkedéseket támogatják. Nem olyan bonyolult mutatvány ez. Mindig azt kell keresni, hogy egy-egy jelenség milyen legegyszerűbb módon szolgálja ki a jelenséget működtető érdekeket.

.
Olvasó

Az erőszak téma mellett hadd hívjam fel a figyelmet III. fejezet 12. cikkelyére! Tökéletesen leleplezi a feministákat: ők nem azt akarják, hogy választhass a klasszikus családmodell, a klasszikus nemi szerepek és egy attól eltérő modell között, hanem az előbbit egyszerűen el akarják törölni. Ezek után tényleg ne bazsalyogjon nekem egy feminista se arról, hogy ők a választás szabadságáért munkálkodnak. Nem, ők a saját férfi- és nőképüket akarják ráerőszakolni mindenkire. Mint ahogy a klasszikus mondás tartja, csak éppen a liberálisokról: addig lehet meg a saját véleményed, amíg az megegyezik az enyémmel…

Átlagember
Újságíró

Valóban. Olyan hosszú a szöveg, hogy ez eddig fel sem tűnt.
Az a mondat, miszerint a felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megszüntessék mindazon hagyományt és gyakorlatot, ami a nemi szerepeken alapulnak, elég egyértelmű és vészjósló. Ha szó szerint értelmezzük, akkor el akarják töröltetni a házasság intézményét és mindent, ami hagyományon alapul.

brandon
Olvasó
brandon

“felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megszüntessék mindazon hagyományt és gyakorlatot, ami a nemi szerepeken alapulnak”

Akkor ugye azt a hagyományt és mind a mai napig érvényben lévő gyakorlatot is meg kívánják szüntetni, miszerint a férfinek kell eltartania a nőt és a gyerekeit?
Ezt vajon miért nem találom benne sehol? Megint “kifelejtették”?

Az ún. “nők elleni erőszak” egyébként milyen vonatkozásban értelmezhető nemi szerepként?
Kábé az első dolog, amit megtanítanak egy fiúnak, hogy a lányokat nem bántjuk. Ezek tényleg komolyan gondolják, hogy létezik valami olyan intézmény, aminek a keretein belül a fiúkat a lányok verésére szocializálják?

Valami kabaréban jól el lehetne sütni ezt az egyezményt, de így, hogy ezt komolyan gondolják, elég szomorú. :-(

Naooo
Olvasó
Naooo

III. 12. 1.

Ha ezt vejszhaupt megérhette volna.

III. 12. 2.

Ez hogyan lesz megjogalkotva? Nem lehetne jogászokkal megelőztetni pölö a patkányok szaporodását is?
Mik azok a más intézkedések? Ebbe mik férnek bele és mik nem?

III. 12. 3.

Gondolom a pénz enyhíti a különleges szükségleteket.

III. 12. 4.

https://youtu.be/fOX5dM-cHFs?t=24m32s

III. 12. 5.

Mert ha annak tekintem, mi lesz?

III. 12. 6.

Ettől jobban? Nem lesz sok? Széthasad a kis gömböc. Bár engem nem zavar. Hasadjon csak.

DennisVT
Újságíró

Én bevallom ebben a témában nem vagyok túl otthon, a politikához sem értek, és a feminizmusról sem tudok annyit, mint itt a legtöbben, szóval majd kijavítotok, ha valamit rosszul látok/gondolok.

Nagyjából végigolvastam ezt az egészet, és az eddigi kommenteket is. Én nem látok igazán kivetnivalót ezekben a dolgokban – legalábbis, ami az erőszak részét illeti. Én egyáltalán nem bánom, ha törvények védik a nőket, és biztosítják a biztonságukat. A bajnak azt a részét persze látom , hogy ez az egész a férfiakra nem vonatkozik, pedig kéne. A férfiakat is kéne ugyanilyen szinten védeni, és biztos volna is miért. Szóval én inkább abban látom a problémát, hogy ez a szöveg hiányos. Nem kell ebből elvenni semmit, csak hozzátenni kéne, azt viszont elég nehéz lenne nőgyűlöletként értelmezni, ha hozzátennénk a férfiak védelmét is.

Sőt, megfelelő narratívával még rá is lehetne játszani arra, hogy a nők még pozitívabb képbe kerüljenek, ha ugyanezen törvények rendeletek a férfiakra is vonatkoznának. Bemutathatnák mennyire szeretnek minket, törődnek velünk, stb. Mert elméletileg az ő hozzáállásuk is ez kéne legyen, még ha a dolgok mélyén nem is ez a valóság. Dean írta, hogy a Fidesz nem vállalná fel a negatív médiavisszhangot. És nem látom miért lenne negatív visszhangja, ha ugyanezeket kiterjesztenénk a férfiakra is. Attól a nők védelme nem csorbulna. Dean még azt írja : “A KDNP pedig annyira keresztény-konzervatív, hogy nekik minden nőpozitív kezdeményezés üdvözlendő, a tartalmától függetlenül.”
Ha belevennénk ebbe a férfiakat is, attól még ez nem lenne “nőnegatívabb”… Vagyis én nem látom hogyan. Nem hiszem, hogy a nemeknek háborúzniuk kéne, ami azt jelentené, hogy minden, ami az egyiknek jó, az a másiknak definíciószerűen rossz.
Szóval légyszi világosítsatok fel, hogy miért ez ellen az egész ellen kéne tiltakoznunk, ahelyett, hogy megtartanánk ezt, csak hozzávennénk a férfiak védelmét is.
Biztos valahol naív vagyok, meg keveset tudok erről az egészről, de hát ezért (is) vagyok itt.

Köszi.

Alter Ego
Szerkesztő

Őszintén, tényleg nem akarlak megbántani, de kénytelen vagyok azt mondani, hogy tényleg naiv vagy, de olyan szinten, hogy én el sem akarom hinni. – Ez különösen azért aggasztó, mert még csak nem is egy vagy a Férfihangra éppen most idetévedt olvasók közül, hanem egy ideje cikkeket is írsz a lapra, rossz belegondolni is, hogy milyen naiv lehet ehhez képest egy átlagember. No mindegy, fogadjuk el, hogy ez van és lássunk neki valamiféle egyszerűsítő megközelítéssel. Ha nagyon egyszerűsítő lesz, akkor kérlek nézd el nekem, ennek az oka semmiképpen sem az, hogy lekicsinyelni akarlak, csak nehezen találom a szavakat.

Ennek az egyezménynek az a lényege, hogy elfogadtasson egy radikális feminista dogmát, tehát ezután kötelező legyen így gondolkodni és kötelező legyen eszerint cselekedni mindenben. Az egyezményt aláíró államnak kötelező elismernie (benne van a szövegben lilával jelölve),  hogy “a nők elleni erőszak egy nemi alapú strukturális erőszak”. Ez a szaknyelvben azt jelenti, hogy az egész társadalom úgy épül fel, hogy a férfiak folyamatosan erőszakkal kényszerítik, zsarolják és ütik-verik a nőket, hogy azok azt csinálják, amit a férfiak akarnak. Mindezt azért, mert a férfiak nem csak erősebbek, hanem szemétládák is, akik folyamatosan visszaélnek a hatalmukkal. Az egyezmény szövegén pedig nem lehet módosítani, csak csatlakozni lehet hozzá és akkor mindezt be kell építeni a magyar jogrendbe és ez bármikor számon is kérhető ezután a Magyar Államon. Az egyezménybe soha senki nem akart beleírni semmit sem a férfiakkal kapcsolatban és tiltakoznának is ellene, és akik ezt az egyezményt jónak gondolják és be akarják vezetni ebben az országban is, azok maguk is úgy gondolják, hogy a férfiak olyan szemét, erőszakos, öntörvényű véglények, erőszaktevő bűnözők, akiket nem is illet meg semmiféle védelem, minek is kellene az nekik, hiszen ők az elnyomók, akik ellen csak ilyen törvényekkel és társadalmi intézményekkel lehet védekezni.

Most már vágod, hogy miért kell ellene egy az egyben tiltakozni?

DennisVT
Újságíró

Először is, köszi a választ. Másodszor, ez tényleg nem olyan téma, amivel napi rendszerességgel találkozik az ember bárhol, szóval az a helyzet, hogy ha én nem látom át ennek az ilyetén való értelmezését, akkor hidd el, hogy az átlag magyar messze túlnyomó része sem. És nem azért mert én olyan húde értelmes vagyok, hanem mert látom a(z elég nagy) környezetemen, hogy ezek a dolgok sehol nem témák, így még annyit sem tudnak róla mint én. ” rossz belegondolni is, hogy milyen naiv lehet ehhez képest egy átlagember.” Főleg kb. velem egykorú 30as férfiakra gondolok, de nőkre is.

tehát ezután kötelező legyen így gondolkodni és kötelező legyen eszerint cselekedni mindenben.
Nehezen gondolom, hogy ezzel, erővel rá lehet kényszeríteni bizonyos gondolkodásmódokat egy emberre…

Ez a szaknyelvben azt jelenti, hogy az egész társadalom úgy épül fel, hogy a férfiak folyamatosan erőszakkal kényszerítik, zsarolják, ütik-verik a nőket, hogy azok azt csinálják, amit a férfiak akarnak.

Ugyanakkor ezt hiába fogalmazzák meg így, vagy akárhogy, minden kicsit is értelmes, és semmilyen irányban sem elvakult ember tudja, hogy nincs így, nem volt, nem is lesz, nem is lehet.

Az egyezmény szövegén pedig nem lehet módosítani, csak csatlakozni lehet hozzá…

Ezt nem tudtam, és számomra nem is derült ki sehonnan. Sry.

Ezt pedig egész egyszerűen képtelen vagyok elképzelni: “és akik ezt az egyezményt jónak gondolják és be akarják vezetni, azok maguk is úgy gondolják, hogy a férfiak olyan szemét, erőszakos, öntörvényű véglények, erőszaktevő bűnözők, akiket nem is illet meg semmiféle védelem, meg minek is kellene, hiszen ők az elnyomók, akik ellen csak ilyen törvényekkel lehet védekezni.
Basszus azért a magyar parlamentben többségében férfiak ülnek… Ők valóban ezt gondolnák saját magukról, a férfitársaikról, barátaikról, rokonaikról??? Na ne már.

Szerk: Igen, így, hogy ez egy fix, nem módosítható szöveg, amire nullával vagy egyessel lehet szavazni, így már jobban látom, hogy miért kell tiltakozni ellene. De ígyis inkább azt látom, hogy a férfiakat ilyen “szemét, erőszakos, öntörvényű véglények, erőszaktevő bűnözők” -ként beállító felfogás és értelmezés ellen kell tiltakozni, és nem önmagában az ellen, hogy a nőket így-úgy védjük.

Alter Ego
Szerkesztő

Pedig elhiheted, hogy így fest a radikális feminista elmélet. És fogódzkodj meg, ezt a társadalomelméletet még egyetemeken is oktatják, szerintük ez tudományos tény. Így kerülhet be egy ilyen nemzetközi egyezménybe is. Sajnos én nem tudok a magyar honatyák fejével gondolkodni, nem tudhatom, hogy miért támogatnak ilyen vérlázító baromságokat és miért nem veszik észre, hogy ennek csúnya vége lesz… Nyilván bizonyos politikai érdekek motiválják őket.

Alter Ego
Szerkesztő

Nem is tiltakozik senki sem az ellen, hogy a nőket védjük, csak pontosan azt akarja minden rendes ember, amit magad is mondtál: a nőket és a férfiakat nemüktől független védelem illesse meg, azonos jogok és társadalmi intézmények és szervezetek védjék őket. Azért kell az egész egyezmény ellen tiltakozni, mert az minden ízében ennek az ellenkezőjét akarja megvalósítani vagyis több mint félszáz ponton tesz különbséget a két nem között.

the hermit
Olvasó

Nehezen gondolom, hogy ezzel, erővel rá lehet kényszeríteni bizonyos gondolkodásmódokat egy emberre…

Ne becsüld le ezeket. A médiának nevezett agymosó gépezet teljes gőzzel zakatol.

Alter Ego
Szerkesztő

No igen, bár nem ennyire az egyénre irányuló gondolkodási kényszerre gondoltam, hanem azt akartam egyszerűsítve körülírni, hogy az egész magyar törvényhozás, a teljes társadalompolitikai intézményrendszer gondolkodását helyezi ideológiai kényszer alá az Isztambuli Egyezmény. A törvényhozóknak lesz utána kötelessége “feministául” gondolkodni, hiszen csakis az egyezmény radikális feminista szellemiségének megfelelő társadalompolitikai törvényeket, intézkedéseket alkothatnak a jövőben. Viszont ez sokkal-sokkal ravaszabb és rosszabb,  mintha csupán csak Átlag Gézát indoktrinálnák a médián keresztül…

Deansdale
Admin

“Én egyáltalán nem bánom, ha törvények védik a nőket, és biztosítják a biztonságukat.”

1. Eddig is védték őket a törvények. 2. A törvény egyetlen nőt sem ment meg az erőszaktól, legföljebb a már megtörtént erőszak elkövetőit bünteti. A sztori nem arról szól, hogy ha ezt Mo ratifikálja, akkor holnaptól kevesebb nő lesz felpofozva, hanem arról, hogy holnaptól egyértelműen férfigyűlölő alapokra lesz helyezve egy rakás törvényi és társadalmi kérdés. Innen lehet majd frankón tovább menetelni Svédisztán irányába. 3. Ha már annyit pofázunk az egyenjogról, egyáltalán hogyan merül fel egy azzal totálisan szembemenő elképzelés??? 4. Az elvi alapozás totál csőd, egy ideológiai baromság. Erről beszélek: “a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulása, amelyek a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz és a nőkkel szembeni megkülönböztetéshez, valamint a nők teljes érvényesülésének megakadályozásához vezettek”. Abszolút bullshit, férfigyűlölő történelmi hazudozás. Ilyen baromságra nem hogy senki ne alapozzon törvényt, de még csak leírni se merje egy hivatalos EU okiratban. Nem csak a törvény potenciális negatív hatásai aggasztóak, hanem már az is, hogy úgy mocskolják a férfiakat, mint ha mi sem lenne természetesebb.

“A bajnak azt a részét persze látom , hogy ez az egész a férfiakra nem vonatkozik”

Az államnak, és ellenőrizhetetlen ideológiai szervezkedéseknek a kezébe hatalmat tenni őrültség. Nincs az az Isten, hogy ne éljenek vissza vele, ahogy erre számtalan példa akad. Az erőszakot már eddig is tiltotta a törvény, semmi szükség mindenféle, forintmilliárdokat felzabáló extra szervezetekre, amiknek legfőbb feladata az lesz, hogy a rendőröket és bírókat tanítják be jó alaposan a feminista dogma szerint arra, hogy mindig a férfi a hibás. Az államhatalmat nyirbálni kell, nem növelni. Húzzon kifelé a magánéletünkből mindenki – elsősorban a férfigyűlölő feministák. Minden ilyen elszabott rendelet egy új hivatal, egy rakás új tisztség, kazalnyi új ingyenélő, akiknek addig van kenyér az asztalán amíg van elég feszültség férfi és nő között, tehát legfőbb érdekük csalni és hazudni, vagy ha máshogy nem megy, akkor létrehozni azt a bizonyos feszültséget. Nem véletlen, hogy a feminizmus szó szerint szítja a nemek harcát, hiszen a legtöbb feminista annak a gyümölcseiből él. Ha totális béke lenne férfi és nő közt, új állás után kellene nézniük.

“nem látom miért lenne negatív visszhangja, ha ugyanezeket kiterjesztenénk a férfiakra is”

Mert a nőket “védeni” (sic) divatos és népszerű dolog, arra mindenki tapsikol. Legalábbis aki elég hülye és nem érti miről van szó valójában. Ez ellen bármilyen formában fellépni, vagy akár csak módosítani is, azt az érzetet kelti, mint ha a kötözködő illető a nők ellen akarna fellépni. Klasszikus feminista porhintés, hogy ha nem értesz egyet a hülyeségeikkel, akkor nőgyűlölő vagy. El lehet képzelni, hogy ha egy politikus felszólalna az Isztambuli egyezmény ratifikálása ellen, akkor mit fog erre lépni válaszul a NANE, meg a kretén elvtársnőik. Azt meg ugye sejthetjük, hogy mivel az alapokirat már létezik, azt nemileg semlegesre (vagyis a férfiakra) kiegészíteni nem lehet. Vagy bevezetjük ahogy van, vagy nem vezetjük be, ezek az opciók.

“Ha belevennénk ebbe a férfiakat is, attól még ez nem lenne “nőnegatívabb”…”

Nagyon sokan képtelenek megérteni ezt az egyszerű logikát. Példának okáért a feministák. Magyarázd meg az okiratot létrehozó kreténeknek, hogy ha a férfiakra is vonatkozik a védelem, attól még a nőknek nem lesz rosszabb… Pfff. Sok sikert. A feministáknak ez egy zéró összegű játszma, így sokszor nem is a nők előnyei érdeklik őket, és főleg nem a két nem egyszerre, együtt történő felemelése, hanem csak a férfiak sárba tiprása. A másik meg a rengeteg mangina és fehér lovag, akik kardélre hánynák akár saját magukat is a nők oltárán – nekik az ilyen feminista moslék olyan mint kacsának a nokedli. Magyarázd meg nekik, hogy ez az egész csak átverés, illúzió, hatalmi játszma. Ők csak annyit látnak, hogy valaki a szent nőket akarja “védeni”, vagyis előállt valami hősies és csodálatos dologgal, ami a mocskos férfiakat végre leszoktatja a gonosz nőverésről. Ebbe a képbe nem fér bele, hogy tulajdonképpen a CSBE kétirányú valami, és védhetnénk mi a nők mellett akár a férfiakat is… Szentségtörés! A húgyagyúak szemében ez olyan, mint ha a korbáccsal hadonászó rabszolgatartót egy füst alatt akarnád védeni a gyapotföldön robotoló rabszolgákkal. Mit kell a férfiakon védeni, hiszen ők verik a nőket…?!

DennisVT
Újságíró

Köszi mindkettőtöknek. Valahogy a te szöveged számomra érthetőbb, közelebb áll az én agyműködésemhez.

edie
Olvasó
edie

Szvsz úgy lehetne a legpozitívabban kijönni ebből, hogy nagyszerű, külön törvénycsomag van nők védelmére, akkor most külön törvénycsomag férfispecifikus problémákra :

– Intézményesített diszkrinimáció válásnál, gyermekekkel kapcsolatos jogokkal

– Rossz, veszélyes munkakörülmények, rövidebb élettartam

– Sorkatonaság nem egy országban, csak férfiaknak, abból a szemléletből adódóan, hogy férfi feláldozható

– Férfi hajléktalanság

– Prosztatarák

– Adókedvezmény és médiahátszél PUA tanfolyamoknak, több férfi jusson nőhöz

x_i
Olvasó
x_i

Szerintem a következőt kellene tenni:

1. Megnyerni egy politikust (a Jobbikból, vagy a Fideszből az ügynek).

2. Kell egy jó jogász, aki tud írni egy profi beadványt – ami megállapítaná a nemzetközi szerződés / egyezmény Alaptörvény ellenességét, és kérné az utólagos normakontrollt. Ezt az országgyűlési jogok biztosának kellene beadni – aki vagy elutasítja (indokkal) – vagy beterjeszti az Ab. elé. A nemzetközi szerződés csak akkor lép hatályba, ha ratifikálják – vagyis törvénnyel kihirdetik. A beadványban az összes létező érvet kritizálni kellene, de jogi megfogalmazásban, és az Alaptörvény passzusaival történő megfeleltetéssel.

3. Kellene valamilyen ismertebb személyiség (Puzsér?) – aki felhívná a figyelmet az anomáliákra.

Politikusok számára az érvekben megjelenhetne az egész egyezmény poszt-marxista jellege – számon lehetne kérni hogy jobboldaliként (Fidesz) miért szavaztak az egyezményhez csatlakozásra. Hiszen ugyanazzal  a leegyszerűsítő logikával teszi az egyezmény bűnbakká a férfit, mint ahogy a kommunisták tették az arisztokratákat, és a polgárságot (vö. “elnyomók”), vagy a nácik a zsidókat. Ez aztán később jogalapot biztosított a kiirtásukra, vagy megtizedelésükre.

A másik fontos érv lehet a levegőben lógó, és értelmezhetetlen hazugságnak (egy poszt-marxista történelemszemléletnek) a joganyagban történő posztulálásának tarthatatlan mivolta: “a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulása, amelyek a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz és a nőkkel szembeni megkülönböztetéshez, valamint a nők teljes érvényesülésének megakadályozásához vezettek”

 

x_i
Olvasó
x_i

Tehát az állampolgári jogok biztosánál panaszt kell tenni, azzal hogy indítványozza az egyezmény utólagos normakontrollját az Alkotmánybíróságnál.

jogszabály: (7. szakasz – 24. §)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139622.287097

/de nem vagyok jogász/

x_i
Olvasó
x_i

Sajnos előzetes normakontrollt kellene kérni (mivel még nincs kihirdetve), arra meg nem jogosult az országgyűlési jogok biztosa. Figyelemfelkeltésnek azért jó lenne…

Ezért kellene egy jogász..

Alter Ego
Szerkesztő

Köszönet a segítségért! Nagyon hasznos dolgokat írtál le, azért is, mert egy kicsi civil közösség vagyunk és többnyire magunk foglalkozunk a jogi természetű feladatokkal is. Már azzal is sokat segítesz, hogy a vonatkozó jogszabály helyeket a figyelmünkbe ajánlod, legalább azok után már nem kell bogarászni. Ahhoz képest, hogy nem vagy jogász kifejezetten kiemelkedő jogismerettel rendelkezel. Puzsér megkeresése is határozottan jó ötlet, hiszen tudjuk, hogy ő is elkötelezettje a férfiak ügyének.

Pash Cutter
Újságíró

“Kellene valamilyen ismertebb személyiség (Puzsér?) – aki felhívná a figyelmet az anomáliákra.”

Puzsért nem lehetne megnyerni az ügynek? Mármint hogy képviselje több fórumon a Férfihangot? A következők jutottak eszembe:

– Egy férfihangos elmenne az egyik Apu azért iszik, mert te sírsz rendezvényre, mint beszélgetőpartner. Puzsér már egyszer feldobta az oldal nevét. Látszik, hogy érdekli a Férfihang közössége. Talán ráállna egy ilyen beszélgetős estre. (Szerintem alkalmas beszélgetőpartner lenne ehhez AlterEgo, Deansdale, Wastrel vagy Huffnágel.)

– Kerekasztal-beszélgetés szervezése, ahol Puzsér lenne az egyik meghívott beszélgetőpartner.

– Puzsért felkérni, hogy legyen a Férfihang egyik újságírója.

Szerintem azért jó felvetés az ő neve, mert népszerű közszereplő, s mint ilyen, képes lenne arra, hogy akár a közérdeklődés középpontjába helyezze a Férfihangot.

Alter Ego
Szerkesztő

Igen, annak érdekében, hogy az Isztambuli Egyezmény ügyét, ha van rá mód, akkor valamilyen formában összehangoltan kommunikáljuk fel fogom venni vele a kapcsolatot. Köszönet érte, hogy olvas minket és egy talkshow-jának témájaként be is mutatta néhány írásunkat, azt viszont semmiképpen sem szeretném, hogy úgy érezze, hogy bárki arra törekszik őt rábírni, hogy a Férfihang reklámozásával exponálja magát. Az ügy a lényeg és Puzsér Róbert a Férfihang közösségétől függetlenül is egy kellő férfiöntudattal és társadalomtudatossággal rendelkező médiaszemélyiség, aki eddig sem késlekedett a férfiak társadalmi problémáiról beszélni a médiában. Tiszteletre méltó… és sajnos párját ritkítja.

Átlagember
Újságíró

Mert ugye csak a férfiak erőszakoskodhatnak, a nők soha:
http://www.origo.hu/itthon/20150428-villamosvezetore-tamadhattak-kobanyan.html

Reszet Elek
Újságíró

Emlékeztek nemrég a hörgésre amikor a villamosvezető pofozott meg egy gyalogost? Most ennek a fordítottja van. Csakhogy itt az áldozat férfi… azaz semmi hetekig tartó sajtóőrület meg matriarchális elnyomás.

Az mindenesetre em derül ki egyértelműen, hogy az áldozat férfi, csak a munkája megnevezésével hivatkoznak rá. Úgy tűnik nálunk is ez lesz a trend. Női áldozatnál kiemelik a nemét, férfinél pedig éppen ellenkezőleg.

Cefre
Olvasó
Cefre

Sokszor hasonlítottam már a cigány témához a feminista felfogást, ez megint az. Ha cigány az áldozat telesírják vele az összes csatornát (net, újság, tv, stb.), ha az elkövető az akkor semmi.

brandon
Olvasó
brandon

 

Cefre
Olvasó
Cefre

Ez a cikk nem kommentelhető. 
Aztaku…

brandon
Olvasó
brandon

Már meg sem lepődök ezen.
A nőknek szabad férfit verni, mert az csak jogos küzdelem az elnyomás ellen.
Viszont, ha férfi ver nőt, hujuj, akkor patriarchizmus, meg rendszerszintű erőszak van.

Maestro
Szerkesztő

De nem azért, mert nők az elkövetők.
A kommentelési tilalom hagyományosan az etnikai elkövetőknél szokott megjelenni.

haemorgen
Olvasó
haemorgen

Remélem mindenki ismeri: http://www.reddit.com/r/PussyPass

Cefre
Olvasó
Cefre

Durva…

barrakuda
Olvasó
barrakuda

Azt hiszem rájöttem a feminista logikára. Szerintem valahogy így gondolkodhatnak:

 

visuo
Olvasó
visuo

“Eközben a liberálfasiszta Kanadában immár gyűlöletbeszédnek számít, ha valaki nyilvánosan egy férfi és egy nő kapcsolataként határozza meg a házasságot.”

edie
Olvasó
edie
greifswalder
Olvasó
greifswalder

Olvasnivaló – Antifeminista képviselőnő Írországban

( Antoni Rita megjegyzése: “Szerinte a feminizmus minden baj okozója, de azért ő nő létére képviselőjelölt. Értem.

“)

“White mindenekelőtt teljes mellszélességgel küzd a feminizmus ellen, ami véleménye szerint a mostani idők társadalmi gondjainak okozója, és a női egyenjogúság tehető felelőssé a rossz gazdasági helyzet miatt is. Azzal, hogy „tönkretették azt a koncepciót, hogy a férfi a kenyérkereső a családban” míg a nőnek az otthon rendben tartása a feladata. „Azt éreztetik a nőkkel, hogy a munkavállalók között van a helyük” – jelentette ki a nő”

http://www.hir24.hu/kulfold/2015/04/28/bortonbe-vetne-a-melegeket-es-betiltana-a-rockzenet-egy-kepviselojelolt/

http://www.independent.ie/irish-news/election-candidate-wants-gay-people-jailed-adultery-made-illegal-and-rock-bands-outlawed-31176105.html

the hermit
Olvasó

Bocs, de aki be akarja tiltani a rockzenét, jó ember nem lehet… plusz még hülye is.

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Az eredeti cikkben ezt mondja: “A lot of rock music is dangerous for the hearing”. Az Iron Maident és Kurt Cobaint említi példának, azzal, hogy ezek anarchiát szítanak.

Azt persze nem tudhatjuk, hogy pontosan mit mondott, vagy csak az újságírók csavarták ki, mert hogy ezen fel lehet háborodni.

Mondjuk az engem is érdekelne, hogy akkor milyen zenét szabad hallgatni a rock helyett.

 

the hermit
Olvasó

Az Iron Maiden mivel szít anarchiára, vicces szörnyalakokkal? Sose politizáltak. Kurt Cobain, aki depressziós volt, ezért öngyilkos lett?

Ha mondjuk Henry Rollinst mondaná, jobban megérteném.

Ez vicces.

Naooo
Olvasó
Naooo
Sydra
Olvasó
Sydra

Egy kis off:

Gyerekek, nem szorul a hurok a nyakunk körül? Már hetente 5-10 ehhez hasonló fajsúlyú cikket olvasok a témában:

http://444.hu/2015/04/29/ferenc-papa-szerint-himsovinizmus-a-noi-egyenjogusagot-hibaztatni-a-hagyomanyos-csalad-felbomlasaert/

… ha ez így folytatódik nővé operáltatom magam.

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

Felőlem nyugodtan tolhatják a háborús uszító propagandájukat. Továbbra sem fogok egyetlen élősködőt sem eltartani.

Naooo
Olvasó
Naooo

Pedig a demokraták rengeteg élősködő eltartására köteleznek téged is.

Naooo
Olvasó
Naooo

Uncsi már ez a rabbi.

edie
Olvasó
edie
Kodo
Újságíró
Kodo

Nincs pénz, jövőre is hetente meghal egy nő
(Az Origo cikke)

“Se politikai akarat, se pénz nincs az isztambuli egyezmény ratifikálására Magyarországon. A nők elleni erőszakot felszámoló szerződéssel foglalkozó munkacsoport utoljára márciusban ülésezett, és még mindig csak a felelős minisztériumok között folynak az egyeztetések. Ellenzéki politikusok szerint az előkészítés átláthatatlan, a munkacsoport jegyzőkönyvei titkosak, a kormánynak viszont még idő kell.”

“Törvénybe iktatnák például, hogy a nők ellen elkövetett erőszak alapvető emberi jogokat sért, és kampány folyna a nők és férfiak felvilágosítására. A nők és a gyerekek számára a mainál ötször több menedékház állna rendelkezésre, sőt tudnák azt is, hova fordulhatnának. Külön figyelnének a rendőrök kiképzésére, és foglalkoznának az elkövetőkkel is.”

Reszet Elek
Újságíró

Mintha bármilyen törvény megakadályozná a kapcsolaton belüli erőszakot… Nevetséges és szánalmas, ahogy nyomulnak ezek a liberálfasiszta femináci alja emberek.

ulomenen
Olvasó

Ezeknek az Állatfarm a bibliájuk, komolyan: “Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél.”

“Törvénybe iktatnák például, hogy a nők ellen elkövetett erőszak alapvető emberi jogokat sért, és kampány folyna a nők és férfiak felvilágosítására.”

Ez akkor ugye azt jelenti, hogy: 1. Magyarországon még nincs törvénybe iktatva, hogy a nők elleni erőszak csúnya dolog (a Btk., az ugye nem létezik…). 2. A nők és férfiak nem tudják Magyarországon, hogy a nők elleni erőszak csúnya dolog (ha felvilágosítják őket, akkor tudni fogják, és onnantól senki nem öl meg senkit – illetve férfi nem öl meg nőt, fordítva eddig se volt gond).

Évente huszonvalahány férfit is megöl az élettársa, felesége, stb. Ők nem számítanak… illetve de, mert ők tehetnek róla, hogy a szegény, védtelen nőnek nem volt más választása. Amúgy az áldozathibáztatás meg ugye ronda dolog, vagy valami ilyesmit szajkóznak folyton a feministák… habár még ez is rendjén való, hiszen férfi ugye nem lehet áldozat…

Képaláírás a cikkből: “Rengeteg változást hozna az egyezmény bevezetése”

Csak ezt a rengeteg változást nem sikerült felsorolni.

Basszus, lassan úgy vagyok ezekkel, mint a parasztbácsi az állatkertben a zsiráffal: Ilyen állat márpedig nincs!

Sydra
Olvasó
Sydra

Kíváncsi lennék, hogy milyen visszhangja lenne a világsajtóban, ha a Jobbik holnap benyújtana egy ilyen szövegeket tartalmazó törvényjavaslatot:

“elismerve, hogy a gójokkal szembeni elnyomás a gójok és a zsidók közötti történelmileg kialakult erőviszonyok megnyilvánulása, amelyek a zsidók részéről a gójok feletti uralkodáshoz és gójokkal szembeni megkülönböztetéshez, valamint a gójok teljes érvényesülésének megakadályozásához vezettek;

elismerve a gójokkal szembeni elnyomás mint faji alapú elnyomás struktúrális természetét és azt, hogy a gójokkal szembeni elnyomás az egyik olyan meghatározó társadalmi mechanizmus amellyel a gójokat a zsidókhoz képest alárendelt helyzetbe kényszerítik;

A faji alapú elnyomás megelőzéséhez és a gójok ilyen elnyomással szembeni védelméhez szükséges különleges intézkedések ezen Egyezmény értelmében nem minősülnek megkülönböztetésnek.”

A baloldaliak szociális érzékenysége miért kapcsol ki, ha férfiakról van szó? Ja hogy nem is az érzékenység vezeti őket, hanem a politikai érdekek és az élősködés! Hoppá!

georg1945
Olvasó
georg1945

Lassan járj, tovább érsz, NE NŐSÜLJ, TOVÁBB ÉLSZ.

tomgal
Olvasó
tomgal

Kár hogy a mondatod 2. felére ( tudományosan igazolva is ) az ellenkezője igaz…

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Ha a módszertani finomságoktól el is tekintek, néhány évtized és tudományosan sem lesz igaz. :)