Alter Ego
0 megosztás

Svéd – Magyar feminizmus?

Sűrűn találkozhatunk olyan hírekkel a svéd feminizmus “sikereiről”, amelyek felett a legtöbben csak értetlenül állunk, és el sem akarjuk hinni, hogy nem Swift egyik kifacsart, abszurd antiutópiáját olvassuk. Mert mit kezdjünk azzal, hogy svédországban, ahol “nemi diszkrimináció ellenes” kvóták szabályozzák az élet minden területét, mégis természetesnek tekintik, hogy a közigazgatásban lényegesen több női vezető foglal helyet? Mit gondoljunk arról az országról, ahol a prostitúciós bűncselekményért a “bepalizott” (többnyire) férfi klienseket zárják börtönbe, míg az állam által tiltott szexuális ügyletből hasznot húzó (általában) női elkövetőket dédelgetik? Valahogy nem hiszünk a fülünknek, amikor azt halljuk, hogy a svéd kormány mintegy ötvenezer eurónyi összeggel támogatja “feminista pornófilmek” elkészítését, amelyeknek célja egyes feminista értelmezések szerint, hogy a leszbikus szexet népszerűsítsék és a férfiakat tárgyiasítsák. Mit gondoljunk egy olyan társadalomról, ahol komolyan felmerül a gondolat, hogy a férfi és nő keresztnevek létezése nemi megkülönböztetés, ezért szükséges lenne, hogy ezután egy nőt is hívhassanak Eriknek és ha az anyja úgy szeretné, akkor egy fiút is Erikának? Mit gondoljunk arról, hogy svédországban jórészt megszüntették a nyilvános férfi wc-ket, és közös helyiségeket alakítottak ki, mivel véleményük szerint a külön illemhely nemi megkülönböztetés? Értetlenül szemlélhetjük a tényt, hogy svédországban lényegében sértésnek minősülnek a nőkkel szembeni udvariasság szokásos megnyilvánulásai; például ha előre akarják a nőt engedni egy ajtónál. Mit kezdhetnénk azzal a gondolattal, hogy létezik egy “feminista nemzet”, amely még a saját ősi anyanyelvét sem tiszteli, és a nőre és férfira vonatkozó különálló személyes névmásait egy erőszakkal kiagyalt semleges névmással akarja kiirtani a nyelvéből a “nemi egyenlőség” jegyében? Mit gondoljunk arról, hogy ebben a társadalomban elképzelhető lehetőség, hogy a férfiakat külön férfiadóval sújtsák? És ebben a “jeles” országban, immár a világ legtermészetesebb dolga, hogy a női lelkészek büszkeséggel emlegetett új generációjának képviselőjét, a leszbikus vágyait nyíltan hirdető Eva Brunnét püspökké avatják, egyenesen a Svéd Király megtisztelő jelenlétében…

Bár a nőmozgalom régi jelenség Svédországban, de vajon mi történt, aminek hatására ezek az erők elszabadultak és a nőmozgalom átalakult tomboló radikális feminizmussá, mégpedig abból is a leginkább gyomorforgató fajtává? 2003-ban olyan dolog történt, ami jelentős változást hozott a svéd nőjogi ideológia fejlődésében; Sara Stridsberg ebben az évben fordította le, és jelentette meg svéd nyelven Valerie Solanas, az amerikai feminista bűnöző könyvét. Talán sokan nem tudják; Valerie Solanas egy egész amerikát körbe szexuáló prostituált volt, akinek 1968 júniusában azzal sikerült végképp elhíresülnie, hogy egy csip-csup vita miatt több revolver lövéssel gyilkosságot kísérelt meg a nagy hírű képzőművész és filmrendező Andy Warhol ellen. Bár megölnie nem sikerült, de egész életére megnyomorította a művészt. Valerie Solanas egyébként közismert elmebeteg, paranoid skizofréniás volt, ami miatt éveket töltött elmegyógyintézetekben. Nos, ennek a közveszélyes őrültnek a “SCUM Manifesto” című írása volt az olaj a svéd feminizmus tüzére. A mű címében a “SCUM” egyébként egy betűszó, “Society for Cutting Up Men”, amelyet úgy fordíthatunk némi találékonysággal magyarra, hogy “Férfiakat Feltrancsírozó Szövetség”. A mű egy kiáltvány, amelynek alapgondolata a férfiellenes uszítás: A férfinem egy „biológiai tévedés”, ami miatt léte és az élethez való joga megkérdőjelezendő. A férfiak szexőrült vérszívók, érzelmi paraziták. A férfinemet meg kellene szüntetni, jobb híján ki kellene irtani, a szaporodást pedig automatizálni kellene. A mű vérfagyasztóan képtelen gondolatait sokan értetlenségükben rossz humornak vélhetik, de amint a svédországi történések később megmutatták, véresen komolyan is lehet venni. – Akiknek a gyomruk fordult fel, azok inkább egy szót sem szóltak, de nagyon rosszul tették, mert a másik oldal korántsem volt ennyire mérsékelt. Egy közismert svéd publicista nő, Maria-Pia Boëthius például a következőképp méltatta a könyvet: „Az utóbbi idők legragyogóbb svédül megjelent írása.” – A férfigyűlölő kánonban pedig elveszett például Bo Rothstein, a Göteborgi Egyetem társadalomtudomány professzorának hangja, aki a követkzőképp foglalt állást: „Ha ez a kiáltvány egy faj ellen irányult volna, kétségtelenül büntetendő volna. Hangvétele messze túlszárnyalja mindazt, ami valaha is elhangzott egy iszlám rádióban.” – Mindez egyértelműen kevés volt a közvélemény meggyőzésére, a könyv sikert aratott svédországban és mára már feminista alapműként tartják számon. Ezen a táptalajon azután az ördögi erők olyan tombolása indult el, amely párját ritkítja. 2003 őszén svédországban a nőkereskedelem tárgykörében megrendezett nemzetközi konferenciát már teljesen elborította a sötét erők hatalma: A tanácskozás egyik vezérszónoka Sheila Jeffrey volt, aki híveivel együtt a fiú gyermekek elleni gyilkosság véres szájú szószólója. Hitük szerint minden nőt, akinek fiúgyermeke van, ki kell közösíteni a nők elnyomása ellen küzdő szervezetekből, de ami a legfontosabb; azok a nők, akik fiúgyermekkel várandósak, és nem hajtanak végre önkéntes abortuszt, nem szolidárisak a nők harcával. – „Figyelemre méltó, hogy egy szociáldemokrata kormány egyértelműen fasiszta nézeteket legitimál.” – írta akkor Bo Rothstein a konferenciáról és teljes joggal „a demokrácia alapelveivel homlokegyenest ütköző nemi rasszizmusnak” nevezte a fellángoló feminista elmezavart.

Rövidesen olyan mértékű feminista lélektani terror uralkodott el Svédországban, amellyel szemben már csak nagyon kevesen merészelnek állást foglalni, ezen kevesek közé tartozik Susanna Popova jobboldali újságírónő, aki “Elit feministák” című könyvében a következőképp lebbenti fel a fátylat az államvallássá vált feminista-rasszizmus kialakulásának történetéről: „Svédország egyenjogúsági politikája a radikális feminizmus, amelyet egyetemeken és főiskolákon öntöttek formába. Ez a radikális feminizmus úgy került át a köztudatba, hogy maroknyi nőcsapat terjeszteni kezdte, és 2003 őszén világosan deklarálta, hogy azt az elutasítást, amellyel a nők nemük miatt a történelem során találkoztak, most a férfiak ellen fordítják, pusztán azért, mert férfiak.” – A célokhoz pedig jó eszközöket sikerült találniuk. Elsőként néhány közismert politikusnő szegődött legfőbb hangadójává a feminista ügynek és körmönfont, aljas lejárató hadjáratot indítottak minden más politikus ellen, aki nem vallotta magát feministának. Nyilvánosan nőgyűlölőnek, patriarchának, macsónak, vagy legenyhébb esetben maradi őskövületnek bélyegezték. A média pedig sokszor tevékeny rosszindulattal, máskor pedig öntudatlan, szenzációhajhász szekértolóként vett részt a kiátkozó üldözésben. Megértem ha sokakon eluralkodik a déja-vu érzete; igen, pontosan ennek a gusztustalan közéleti hadviselésnek a másolatát láthatjuk ma a magyar politikában. Hatásairól első kézből nyilatkozhatna Varga István, Tarlós István vagy éppen esetleg Ákos, az előadóművész.

A svéd nőjogi szervezetek palettáján a legjelentősebb helyet a ROKS nevű szervezet foglalja el. A “nők védelmére” alakult egyesülés a napi huszonnégy órában működő segélyszolgálatokat tömöríti országos hálózattá. Névleg a nők elleni agresszió, a szexuális zaklatás, nemi erőszak, a pornográfia, a prostitúció ellen munkálkodnak. Képviselőik szerint „mindezek a nők ellen irányuló gyűlölet különféle megjelenési formái”. Valójában a szervezet nem más, mint a svéd férfigyűlölő mozgalom egyik melegágya. Az egyesület lapjában nem egyszer jelentek meg a férfiakat állatokhoz, gépekhez, két lábon járó műpéniszekhez hasonlító gúnyiratok. Az egyesület vezetője interjúiban előszeretettel nevezi “állatoknak” (!) a férfiakat. Ugyan megesett már, hogy a szervezet néhány helyi alosztálya megpróbált elhatárolódni a kijelentésektől, de a központ a támogatásuk megvonásával zsarolva azonnal elhallgattatta ezeket a különvéleményeket.

Mindenképpen szót kell ejtenünk az FI-ről, azaz a Feminista Kezdeményezés nevű pártról, amely radikális feminista eszméket hirdetve politizál a svéd politikai paletta egyik szereplőjeként. A párt pénzügyi hátterét többek között Jane Fonda biztosította amerikából. A párt markáns nőpolitikusai között ott találjuk Gudrun Schyman-t, aki független képviselőként a parlamentben maradt azután is, hogy elhagyta korábbi pártját, a svéd kommunista pártot. Feminista körökben olyan mérvű a támogatottsága, hogy még adócsalási botránya sem lehetetlenítette el közéleti szerepvállalását. Nyíltan családellenes gondolkodását sohasem leplezte, egyik előadása például a “Halál a családra” címet viselte. Az FI-t számos párton belüli konfliktus is az érdeklődés középpontjába helyezte, melyeknek fő hangadója Tina Rosenberg, aki miatt a párt vezérkarából ketten is távoztak, ugyanazzal vádolva Rosenberget, amivel a szervezet a férfitársadalmat. Szerintük Rosenberg pont úgy bánik munkatársaival, mint “patriarchák” a nőkkel; elnyomja őket és ráadásul megalázóan nyilatkozik róluk. Tina Rosenberg egyébként a stockholmi egyetem professzora a nemeket kutató tanszéken, és bár egy ideig hagyományos családi életet élt, azonban már jó ideje annyira büszkén hirdeti leszbikus voltát, hogy egy esetben kijelentette: „Nemi árulás az, ha egy nő lefekszik egy férfival”. Leplezetlenül gyilkos indulatait pedig egy másik elhíresült mondatával demonstrálta, amikor politikai versenytársairól a következőképp nyilatkozott: „A halott moderat a jó moderat.” (Moderat = svéd polgári párt tagja.) Az FI a leszbikus ügyek mellett komoly figyelmet fordít a férfiellenes diszkriminációk kieszközölésére, például szükségesnek gondolják, hogy a férfiakra külön “férfiadót” vessenek ki, és az ebből befolyt pénzt a nők között osszák szét, mivel meggyőződésük szerint a férfiak kivétel nélkül családon belüli erőszaktevők, ami miatt a nőket kárpótolni, segélyezni kell. Mindemellett úgy követelnek hat órás munkanapot a nőknek, hogy azért nyolc órás munkabér illesse meg őket. Sok egyéb, ezekhez hasonlóan abszurd követelés mellett szerintük egy fontos társadalmi érdek az is, hogy ingyenes tisztasági betétet kaphassanak a nők. Várhatóan fokozódó politikai sikereiket előre vetíti az is, hogy egyes szociológiai felmérések szerint svédországban napjainkban már a nők közel tíz százaléka nyíltan férfigyűlölő.

„Az utóbbi években a svéd politikában és a kutatásban hatalmas befolyásra tettek szert a szélsőséges feministák. Olyan politikusok segítségével, mint Margareta Winberg, aki korábban az egyenjogúsági ügyek minisztere volt, egyedüli igazságnak kiáltották ki a szélsőséges feministák nézeteit. Aki pedig nem ért egyet velük, azt kiátkozzák. A nemek harcában, úgy látszik, minden eszköz megengedett. Kérdés, ki fizet a végén: a férfiak vagy maguk a nők?” – Így jellemezte a svéd állami televízió egyik műsorvezetője még 2006-ban a kialakult helyzetet, azonban az állapotok azóta sem javultak. Sőt a svéd radikális feminista politikusoknak időközben már egyenesen világuralmi késztetéseik támadtak; kiterjedt tervekkel rendelkeznek arra, hogy az európai parlamentbe bejutva miként kívánják egész európát a svéd minta szerint átalakítani.

Jól látható, hogy egyes magyar feminista körök betű szerint követik a svéd modell példáját, és gusztustalan lejárató kampányokat indítottak a magyar politikai életben. Mindemellett a mérgező férfigyűlölő ideológiát is maradéktalanul magukévá tették. Miközben az elnyomottak álarcában tetszelegnek, lényegében ők maguk a nemi diszkrimináció legnagyobb hívei, és egy kifejezetten társadalomellenes nemi rasszizmus felbujtói. Mindazoknak, akik nem értik a Férfihang.hu alcímében szereplő “antifeminista” jelzőt, ajánlom, hogy emeljék pillantásukat a svéd társadalmi állapotokra, mint intő jelre. A magyar “nőszervezetek” politikai akciói egyértelműen jelzik, hogy a svéd forgatókönyv korántsem elképzelhetetlen hazánkban sem.

Post Author: Alter Ego

Alter Ego
Érdekelnek az emberek. Érdekelnek a közösségek. Mindez a pszichológia és a társadalomtudomány nagyítója alatt is. Mindig is meghökkentettek és lenyűgöztek az egyéni- és a közgondolkodás paradoxonjai. Emellett van személyes véleményem is a világról, sőt nem átallom néha le is írni. Elismerem, hogy az elemző énem felett néha a privát szenvedélyességem győzedelmeskedik, ezért a kedvenc műfajom a publicisztika.
f Facebook
0 megosztás


148
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
27 Egyéni hozzászólás
121 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
37 Hozzászólások szerzői
HunnBaltonBig G.hunbagiraHuffnagel Pista Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
smirti
Olvasó
smirti

Tény, hogy jobb lenne azelőtt megállítani őket, mielőtt ugyanilyen befolyásra tesznek szert. A Varga István elleni kirohanások elég gusztustalanok, mivel ő csak véleményt nyilvánított, ami szabad. Sőt, ha ezt munkája ellátása közben teszi, felelősségre sem vonható, csak ha a parlament kiadja. Gyáva volt a Fidesz, mert engedett ennek a nyomásnak. Ugyanakkor ügyes is volt, mert a feministák által követelt törvény nem született meg.

the hermit
Olvasó

Én sokat gondolkodtam azon, mekkora birkák a svéd férfiak.

Inaara
Olvasó
Inaara

Ez valami észak-európai betegség. Egész Skandináviában, Hollandiában is ez a helyzet. Az csak most jutott eszembe, hogy egy tipikus ősgermán, viking nő hogy néz ki a robosztus testével, vastag csontjával…nem lehet, hogy ezzel is összefüggésben van, hogy sikerült nekik a férfiakat teljesen “elfemininizálni”? Melyik férfi merne nekik ellentmondani? :-)

Pl. ez a mondat:  „Nemi árulás az, ha egy nő lefekszik egy férfival”  nonszensz, egyszerűen értelmezhetetlen. Sok vad feminista kirohanást olvastam már, de ez mindent überel, ez a színtiszta elmebaj. Hm, sokat tanulok itt, köszönöm.

hunbagira
Újságíró

Ennek azért az elhízási statisztikákba nézz utána. Pláne, hogy eme statisztikák szerint és szemmel láthatóan is mi a magyar “világon a legszebb”  asszonyaink a legdagadtabbak. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

“Elsőként néhány közismert politikusnő szegődött legfőbb hangadójává a feminista ügynek és körmönfont, aljas lejárató hadjáratot indítottak minden más politikus ellen, aki nem vallotta magát feministának. Nyilvánosan nőgyűlölőnek, patriarchának, macsónak, vagy legenyhébb esetben maradi őskövületnek bélyegezték.”

Na dehát ez mind dicséret.

“Sok egyéb, ezekhez hasonlóan abszurd követelés mellett szerintük egy fontos társadalmi érdek az is, hogy ingyenes tisztasági betétet kaphassanak a nők.”

Szerintem meg kapjon minden férfi ingyenkurvát.

Maestro
Szerkesztő

“Az egyesület vezetője interjúiban előszeretettel nevezi “állatoknak” (!) a férfiakat.”

A magyar feministáktól sem idegen a hasonlóan dehumanizáló ‘hímsoviniszta’ kifejezés használata…

Ulquiorra
Szerkesztő

“A svéd nőjogi szervezetek palettáján a legjelentősebb helyet a ROKS nevű szervezet foglalja el. A “nők védelmére” alakult egyesülés a napi huszonnégy órában működő segélyszolgálatokat tömöríti országos hálózattá. Névleg a nők elleni agresszió, a szexuális zaklatás, nemi erőszak, a pornográfia, a prostitúció ellen munkálkodnak.”

azt hallottam – és itt is azt írják , bár itt a fiatalokról van szó – hogy a svéd prostituáltak között több a férfi, mint a nő. (ezzel tulajdonképpen nincs is semmi bajom, hiszen ha svéd férfi lennék és nagyon szeretnék folyton dugni, akkor valószínűleg én is inkább prostituált lennék, nem pedig a prostikat igénybevevő, agyonra büntetett kuncsaft.)

mindezek tudatában nem igazán értem a svédek gondolatmenetét. vagy a nőjogi szervezet csak a női prostituáltakat védi és a szolgátatást igénybevevők közül csak a férfiakat bünteti? mert ha nem, akkor tényleg nem vágom a logikájukat!

olvastam egy cikket a NOL-on. ilyenek vannak benne:

“az önmagukat áruló nők és gyerekek többsége a társadalom legelnyomottabb és legsebezhetőbb rétegeiből kerül ki”; “a megkérdezett prostituált nők csaknem 90 százaléka felhagyna ezzel a tevékenységgel, ha tehetné.”; “a prostituált nők ugyanolyan súlyos pszichés sérüléseket szenvednek el, mint a háborús veteránok”;…és így tovább. mindenhol csak nők-nők és nők…na de mi van a férfiakkal? csak ennyi? : “Csaknem 700 férfi ellen indítottak eljárást 1999 óta”; meg ennyi? ” A svéd törvény éppen ezért nem az egyébként is hátrányos helyzetű prostituált nőket, hanem az ő kizsákmányolásukból élő férfiakat bünteti.”;

és mi van a prostituált férfiakkal meg a férfiprostikat kizsákmányoló nőkkel??

Inaara
Olvasó
Inaara

Számomra nagyon furcsa a férfi prosti, mert női szerepben van. El nem tudnám képzelni, hogy valaha fizessek egy férfinak szexért, vagy akár csak azért, hogy társaságot nyújtson. Nemcsak azért, mert nincs szükségem rá, hanem ha nagyon öreg, csúnya és gazdag lennék, akkor sem. Nem véletlen, hogy jóval kevesebben vannak, mint a nők.

Két szakma van a világon, amelyben a nők a sokszorosát keresik annak, amit ugyanazon szakmabeli férfiak, és mindkettőnél  nagyon fontos a külső megjelenés: a prosti és a modell.

Ulquiorra
Szerkesztő

hát nem is tudom. én nem érzem úgy, hogy a férfi prosti női szerepben van….lehet, hogy nálam van baj a rajzzal, de én simán el tudom képzelni azt a szitut, hogy fizetek egy férfinak azért, hogy egy időre kellemesen elszórakoztasson :)

…vagy akár egy nőnek :D:D

Inaara
Olvasó
Inaara

Lehet, hogy furcsa, de én úgy érezném, hogy a nőiességemnek, a vonzerőmnek lőttek, ha fizetnem kellene a férfitársaságért.  A prostikhoz járó férfit nyilván nem zavarja, hogy a nő csak a pénzéért van vele, nem is vár mást, de biztos vannak olyan férfiak, akiket ez zavar, mert fontos nekik, hogy a nő is kívánja őket. Még a futó kaland is jobb így.

“…vagy akár egy nőnek :D:D”  Na de Ulquiorra, ez nem az a blog…. Hm, egyeztessünk priviben! :D

Ulquiorra
Szerkesztő

hát figyi már! tudomásom szerint a pasik sem azért járnak kurvákhoz- többnyire -, hogy a férfiasságukkal csábítgassák őket, hanem simán csak szexelni akarnak egyet…vagy kettőt. ha én fizetnék egy férfinak azért, hogy jó alaposan elégítse ki az igényeimet, akkor tojnék nagy ívben a nőiességemre és a vonzerőmre. szerintem ez pont nem a az platform, ahol ezekre szükségem lenne.

ha ingert éreznék arra, hogy “megszerezzem” magamnak az éppen ügyeletes Alfa Rómeót, akkor nyilván elővenném minden női praktikámat és vonzerőmet, de ha csak dugni akarok egy egészségeset, akkor a legkevésbé sem fárasztanám magam ilyenekkel :)

(szóljatok adminok,ha ezzel a témával vonuljunk el valami félreeső zugba:)

Maestro
Szerkesztő

“de ha csak dugni akarok egy egészségeset”

Meg kell mondanom, nem vagy még ideológiailag kellőképpen képzett a feminizmus terén. Az emberek még csak véletlenül sem a fenti célból mennek prostituálthoz, hanem “megalázni, meggyötörni és a tűrésért fizetni” ill. “alávetett, tárgyként, haszonállatként, maszturbációs eszközként használható nőket bérelni maguknak”. Nnna.

Ulquiorra
Szerkesztő

ja bocs :D tényleg meglehetősen naiv vagyok…szégyellem is magam mostmár :)

don Fefinho
Újságíró

Arról már nem is beszélve, hogy a női nem árulója vagy. :D
Bár Inaarával még egyenlíthettek, ha követjük a svéd gondolatmenetet.

smirti
Olvasó
smirti

Akkor is szégyellheti magát, mert bűnös gondolatok forognak a fejében. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

“A svéd törvény éppen ezért nem az egyébként is hátrányos helyzetű prostituált nőket, hanem az ő kizsákmányolásukból élő férfiakat bünteti.”

Természetesen a nő a kizsákmányoló, ha pénzt kér ilyesmiért.

Ulquiorra
Szerkesztő

szerintem senki nem kizsákmányoló, ez egyszerűen egy üzlet…”ugyanolyan” szolgáltatás, mint mondjuk a fodrászat vagy a vízvezeték szerelés.

az kétségtelen, hogy kevésbé néznék morcosan a páromra, ha fodrászhoz menne el, mintha kurvázni, de alapjában véve – és objektívan nézve – ez akkor is csak egy sima üzlet.

daphne
Olvasó
daphne

Tudtommal a férfi prostituáltakhoz is főleg férfiak járnak.

A másik, amit nem értek ezeknél, hogy miért olyan magától értetődő, hogy csak a férfiak húzhatnak hasznot a prostitúcióból, mint kizsákmányolók, talán nincsenek női kerítők? Vagy azokat is elnyomja valahol egy férfi, vagy ha más nem, gyerekkorában elnyomta?

Én nem tudom elképzelni, hogy szexért fizessek. Mondjuk ennek biztos az is az oka, hogy ha csak szexelni akarnék, kettő perc alatt össze tudnám hozni ingyen is:) (Mármint akkor is ha egyedül élnék:))

Maestro
Szerkesztő

“talán nincsenek női kerítők”

Nincsenek!!! A nyilvánosházak tulajdonosát is hagyományosan ‘möszjő‘-nek hívják…

Ulquiorra
Szerkesztő

“Tudtommal a férfi prostituáltakhoz is főleg férfiak járnak.”

ez oké, de te is úgy írod, hogy “főleg”…tehát nem kizárólag. ezért úgy érzem még mindig jogos – az “és mi van a prostituált férfiakkal meg a férfiprostikat kizsákmányoló nőkkel??” kérdésem.(amit természetesen te nem is vitattál)

 

daphne
Olvasó
daphne

Úgy is értettem, hogy nem kizárólag:)

Ezekre a kérdésekre nem hiszem, hogy kapunk értelmes választ..

Ulquiorra
Szerkesztő

én sem hiszem, hogy van :)

don Fefinho
Újságíró

És akkor egy pillanatra mindenki képzelje maga elé a latin dzsigolót. Igen, igen, a férfi prostitúció is kizsákmányolás, mert hiszen maga alá gyűr, dominál és megaláz egy szegény nőt, és még le is húzza utána.

 

Ulquiorra
Szerkesztő

hűűűűű, képzelem :)

hunbagira
Újságíró

A férfi prostik élete nem fenékig tejfel, mert a klienseik 99%- férfi.

Ugyanis azon kevés nők akik tényleg olyan rondák, hogy mi jóval kevésbé válogatós férfiak sem kívánjuk meg azok sem fizetnek egy férfinek semmiért. Mert alapból erre vannak beállítva. Ln inara hsze alant

Inaara
Olvasó
Inaara

És most azt képzeljétek el, hogy szegény férfi prostiknak mennyivel nehezebb – nem elég, hogy kevesebbet keresnek kolléganőiknél, a munka is sokkal nehezebb…ha mondjuk egy külső megjelenésben kihívásokkal küzdő igen idős hölgy a kliens…szóval a teljesítés mekkora koncentrációt igényel!  Ez dupla kizsákmányolás!  :D

smirti
Olvasó
smirti

Szerintem a teljesítés ebben az esetben inkább dekoncentrációt igényel. :) Vagy koncentrációt, de másvalakire.

Ulquiorra
Szerkesztő

Ez tényleg elég gáz lehet. mi van akkor, ha egy randa vénasszony kuncsaftnál nem áll fel a fiúprosti fütyije? olyankor nem fizetnek nekik?

azért a lányprostik ebből a szempontból szerencsésebb helyzetben vannak.

don Fefinho
Újságíró

Igaziból az csak költségnövekedést jelent, amit a piacon előszeretettel építenek a szolgáltatás árába. Bányarémnél be kell kalkulálni a viagrát, nyilván. Teljesíteni (khm!) ugye a szexben is, meg még sok másutt is a férfinak kell…
Szegény nőket ezzel is csak kizsákmányolják a kielégítetlen igényeiken keresztül, mert hiszen a férfi tetszőleges n teljesítményére mindig jut majd egy n+1 edik elvárás, ami n bármily mérvű emelése után is n+1 marad.

Tisztelet a kivételnek.

smirti
Olvasó
smirti

A saját káromon tanultam meg, hogy az a jó, ha semmilyen “elvárásom” nincs. A férfiak maguktól sokkal többet adnak, mint amit valaha is ki lehet kényszeríteni. De szóljatok, ha tévedek. :)

don Fefinho
Újságíró

Majd az Antoni Rita rádpirít.
Jaj képzeljétek, azt olvastam valahol az oldalukon, hogy ők azért jöttek létre, mert a Metazin vagy a Tűsarok (nem mernék megesküdni melyiket mondták) az nekik túlságosan radikális és férfigyűlölő volt, és már nem bírták azt az elemi gyűlöletet, ami ott ment. Namost akkor kérdem én…

smirti
Olvasó
smirti

Jita máj jámpijított. Ki vagyok tiltva, na. :)

don Fefinho
Újságíró

Ő még jöhet ide. :D

smirti
Olvasó
smirti

Igaz. :)

hunbagira
Újságíró

A férfi prostik 99% -s önmaguk is a homoszexuális szcénából jön.

daphne
Olvasó
daphne

Mennyire igazad van! Lassan meggyőződöm arról, hogy a férfiak tényleg elnyomók:))

(Ezt a dzsigolós hozzászólásra szántam, csak nem úgy sikerült.)

Korsilov
Olvasó
Korsilov

Lányok, srácok!

Alter Egotól megszokott kiválóan összeszedett, tárgyilagos és a cikk témájához illő mértékben dinamizált írás. Pillanatnyi, és azt hiszem megérthető dühöm ülepedte után maradt bennem egy piciny huncut kérdés. The hermit érintette a gólvonalat, de mégis “csak” egy szummával becsomizott gondolat lett belőle. :)

Készült e akár reprezentatív módon átfogó, akár egy adott lokalitásban bármiféle felmérés a svéd átlag férfiak körében, az immár végtelen gonoszsággal felturbózott feminizmus ilyetén előretörése nyomán felötlő gondolataikról? Mit gondolnak ők? A minden napjaikban mennyire van ez jelen? Ha jelen van, miben nyilvánul meg? Tudják, érzékelik ők egyáltalán, hogy a közvetlen közelükből micsoda izzó gyűlölet árad feléjük?

Animebj
Olvasó
Animebj

Vajon a svéd modell alapján mi történt volna, ha ebben a cikkben szereplő elmebajos férfi lett volna?

Balu1st
Olvasó
Balu1st

A feminácik jóvoltából nem innen tudtam volna meg, hanem tele lett volna vele minden portál. Másrészt letiltották volna a képeket, és bevarrják a pasit.

Átlagember
Újságíró

És mi a helyzet a családon belüli prostitúcióval? Mert szerintem ez a jelenség ugyanolyan fontos, mint a nyilvános prostitúció vagy a családon belüli erőszak. Létező jelenség, a házasságban élő nők igen jelentős része zsarolja a férjét, hogy csak akkor lesz szex, ha megveszi neki amit akar, vagy ad rá pénzt.

Deansdale
Admin

Nem úgy van a’! A gonosz patriarcha akarja a gonosz szexet, és szegény nőnek minden joga megvan nem akarni azt. Esetleg egy bundával vagy nyaklánccal fel lehet ébreszteni a libidót.

Big G.
Újságíró

Teljes időzavarba kerültem… :)

Szóval:

1. Lehet, hogy Átalgember számára a családon belüli erőszak és a családon belüli prostitúció ugyanolyan fontos. Abban is egyet kell értenem, hogy mindkettő undorító jelenség. Csakhogy a két kérdés között ordító különbség van. Az egyik alkalmaz erőszakot, a másik békés. Ennek megfelelően az előbbi mélyen erkölcstelen, az utóbbi csupán gusztustalan. Az adekvát válaszreakció mindkét esetben ugyanaz: LELÉPNI!

2. Lehet cinikusan a nők nyakába varrni a jelenséget, ám amíg van olyan szánalmas, félkegyelmű férfi, aki lemond arról, hogy vágyat ébresszen a feleségében, s képes kurvát csinálni a saját asszonyából, addig ez a beteg játszma mindkettőjüké.

3. MINDEN működő párkapcsolat legéltetőbb és legfontosabb eleme a kielégítő testiség. Aki erről lemond – márpedig a “családon belüli prostitúció” játszmát folytatók ezt teszik – az önmagáról és a teljes értékű életről is legyintve lemond.

 

 

Somogyi József
Vendég

Békés azt te idióta!!!!

Big G.
Újságíró

Köszönöm, József, hogy ezúttal is tartalmasan, intelligensen, kulturált modorban és körültekintő nyelvi helyességgel sikerült hozzászólnod. Szellemi és morális nagyságod nagyszerű ígéret a jövő Magyarországát tekintve: fényes perspektíva tárul elénk, amikor bölcsességedre tekintünk.

 

Lennél a példaképem?

sRPd
Olvasó
sRPd

“2. Lehet cinikusan a nők nyakába varrni a jelenséget, ám amíg van olyan szánalmas, félkegyelmű férfi, aki lemond arról, hogy vágyat ébresszen a feleségében, s képes kurvát csinálni a saját asszonyából, addig ez a beteg játszma mindkettőjüké.”

Minden férfi vágyat akar ébreszteni a feleségében, csak valakinek ez nem sikerül, vagy nem tudja hogy kell, mivel sosem semmi olyasmiről, hogy hogy kell. Az asszony természetesen megadja a jó tanácsot: segíts nekem többet a konyhában! :) Na nehogy már erről is férfiak tegyenek!

Big G.
Újságíró

Igen, tökéletesen látod! A több mosogatás egészen biztosan nem nedvesíti a bugyit (jóllehet a kapcsolatot egyébiránt segítheti).

Ezt egyszerűen ki kell tapasztalni. Sok türelemmel. Volt olyan lány az életemben, aki jóval túl volt harmincon és egy csomó pasin, s velem élvezett először. Volt olyan is, akivel fél év alatt sem értem el hüvelyi orgazmust, aztán hozzáment egy sráchoz, akivel – hosszú hónapok után – sikerült neki. Ezeket tekinthetjük a természetes szelekció pazar eszközeinek: akivel nem megy, azzal nem passzolunk össze. Lépjünk simán tovább!

Somogyi József
Vendég

Feminista bérenc!!!

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Távol áll tőlem az, hogy felmenteném bármelyik nemet, beleértve a férfit de azért:

2. Lehet cinikusan a nők nyakába varrni a jelenséget, ám amíg van olyan szánalmas, félkegyelmű férfi, aki lemond arról, hogy vágyat ébresszen a feleségében,

Ok, biztos én vagyok lemaradva , de áruld el nekem, hogy hogyan lehet vágyat ébreszteni?

s képes kurvát csinálni a saját asszonyából,

Szerintem azért a tojás hamarabb volt, mint a tyúk:)

addig ez a beteg játszma mindkettőjüké.

A férfiember szerintem fel sem fogja, hogy egy játszma, esetleg annak egy része…..

Kérdezz meg bármely őszinte nőt, aki egyszer már “kiábrándult”(ennek, a “nő által elmondott okai” is megérnek jó pár misét:)  egy fickóból, annak az illető férfi soha nem kerül ujra “pozicióba”, ha fejre áll, és az összes csillagot lehozza, akkor sem. Ugyanúgy javaslom beszélgess el olyan férfiakkal is, akik megpróbálták a csillagok lehozatalát , mire jutottak vele….

3. MINDEN működő párkapcsolat legéltetőbb és legfontosabb eleme a kielégítő testiség.

Szerintem Alter tudna statisztikákat hozni a nők “szexélvezeti arányáról” ha jóindulattal, csak 50%-ra tesszük azon nőket amelyeknek 0 orgazmusa van, akkor a párkapcsolatok ezen 50%-ra mi lenne a javaslatod?

Aki erről lemond –

Fogalma sincs, hogy miről mond le, mert soha nem tapasztalta és valószínű, hogy nem is fogja,

márpedig a “családon belüli prostitúció” játszmát folytatók ezt teszik – az önmagáról és a teljes értékű életről is legyintve lemond.

Így meg álságosnak érzem ezt a sommás itéletet is, bocs.

Big G.
Újságíró

Egyetlen szavadba sem tudok belekötni. Amit leírsz az mind tök rendben van.

“Ok, biztos én vagyok lemaradva , de áruld el nekem, hogy hogyan lehet vágyat ébreszteni?”

1. Megőrzöd a fizikai vonzerődet, 2. megőrzöd a domináns-szellemes karakteredet, 3. odafigyelsz arra, hogy mitől jön szexuálisan izgalomba, 4. megfelelően kielégíted, hogy legközelebb is akarja

“Szerintem azért a tojás hamarabb volt, mint a tyúk:)”

És különben is Panni vette el az én homokozólapátomat… Ugyan már, kit érdekel?

“A férfiember szerintem fel sem fogja, hogy egy játszma, esetleg annak egy része…..”

Házi feladat: szociális intelligencia fejlesztése.

“beszélgess el olyan férfiakkal is, akik megpróbálták a csillagok lehozatalát”

Nem kell hülyét csinálni magunkból. 1. Olyan nőt kell választani, aki élvezi a szexet. A többi kuka. 2. Lásd hogyan kell vágyat ébreszteni és fenntartani fejezet

“Szerintem Alter tudna statisztikákat hozni a nők “szexélvezeti arányáról” ha jóindulattal, csak 50%-ra tesszük azon nőket amelyeknek 0 orgazmusa van, akkor a párkapcsolatok ezen 50%-ra mi lenne a javaslatod?”

Ki az a béna pöcs, aki elvesz feleségül egy frigid nőt???

“Fogalma sincs, hogy miről mond le, mert soha nem tapasztalta és valószínű, hogy nem is fogja,”

Boldogok a lelki szegények…

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

1. Megőrzöd a fizikai vonzerődet, 2. megőrzöd a domináns-szellemes karakteredet, 3. odafigyelsz arra, hogy mitől jön szexuálisan izgalomba, 4. megfelelően kielégíted, hogy legközelebb is akarja

„És akkor most beszéljünk a hüvelygombáról”, akarom mondani, hogy a férfiak 70%-80%-ról, a realitásról:

Ha alapvetésnek elfogadjuk: „Akkor higgyél nőnek amikor…., érdekes „homokszemek” kerülhetnek a gépezetbe:

–          A „pénzedért” ment hozzád

–          Soha nem vonzódott hozzád és/vagy hazudta az orgazmusokat, nem tudod, hogy valaha kielégítetted-e e Őt mert azt mond / játszik el, amit akar.

–           fogalmad sincs hogy mitől jön szexuális izgalomba, hiszen neked sincs igazán tapasztalatod, áldod az istent hogy végre „stabil” pinához jutottál, neked sem igazán fejlett a szexuális intelligenciád/kevés a tapasztalatod e téren..

–          Gyereke(ket)t szült, „eltűnt” a jó esetben meglévő szintkülönbség köztetek, baszhatod a karaktered

–          és így tovább…..

És különben is Panni vette el az én homokozólapátomat… Ugyan már, kit érdekel?

Szerintem itt félreérthető voltam, igazán arra akartam reflektálni, hogy az elején sem volt oda érted, csak épp kötött egy „üzletet” mondjuk gyerek, biztos egzisztencia érdekében, de akkor sem nedvesedett a bugyija tőled, aztán ez meg nem igazán változott pozitív irányba, no, akkor mégis csak a tojás volt előbb, és baszhatod a tyúkodat, már, ha engedi:)

+, Kurvát nem nagyon lehet csinálni egy nőből, vagy az, vagy sem, olyan nincs hogy ecccer csak úgy gondolja…., bár, ha az alapviccre visszatérünk, hogy igazán “csak az árrol folyik a vita”, akkor meg  ugye a tojás még egyértelműbb:)

Házi feladat: szociális intelligencia fejlesztése.

A szerencsétlen azt sem érti, hogy mit jelentenek ezek a szavak…..

Nem kell hülyét csinálni magunkból.

Ha kereke lett volna, villamos lenne…

Mégegyszer, a 80%-ról beszélünk, ne magadból indulj ki!

 1. Olyan nőt kell választani, aki élvezi a szexet. A többi kuka.

Alapállás: az a 0. rendű probléma, hogy egyáltalán  pina legyen, aztán az, hogy lehetőleg egynél többször és ne csak akkor amikor részeg,az, hogy ő válogathat, nedves álmaiban előjöhet , de mint mondtam , ne magadból indulj ki!

2. Lásd hogyan kell vágyat ébreszteni és fenntartani fejezet

A Kutyák és a Lovak olvasói el fognak alélni tőle:)

De a konkrétumokra/receptre még mindig kíváncsi vagyok:)

Ki az a béna pöcs, aki elvesz feleségül egy frigid nőt???

Kérdezd meg a férfiak 80%-át is:)

Azt is, hogy frigid volt-e amikor elvette?

Csak vele frigid, vagy azért másra nedvesedik a bugyi?, és így tovább….

sRPd
Olvasó
sRPd

Xcsakx : Elég sokat voltam a mátrix-ban ahhoz, hogy igazat adjak neked.

Akinek nincs gondja a nőkkel (10-20%), annak a nők kedves vagy kellemes teremtések. Aki egy kicsit is megtapasztalta, milyen a 80%-ban lenni, annak már más a véleménye a nőkről.

ulomenen
Olvasó

Ez teljesen így van. Ezért nincs más értelmes lehetőség, mint dolgozni azon, hogy javuljon a saját százalékunk. Vagyunk itt páran, akik megtapasztaltuk, hogy lehetséges a dolog.

Aki nem jut szexhez, nem jut boldog párkapcsolathoz és úgy vonul félre, az  csak kényszer- MGTOW. Ha valaki hozzájut szexhez, lehet boldog párkapcsolata és ezek mellett mégis úgy dönt, hogy migtau lesz, azt tudom tisztelni. Csak ilyenből valahogy nemigen hiszem, hogy sok lenne.

Egy lehetőségből választani nem nagy dicsőség…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Egyetértek.

Big G.
Újságíró

Abszolút egyetértek.

Xcsakx barátom!

Minden egyes érvedet arra a férfiszegmensre hegyezed ki, akik képtelenek vágyat ébreszteni. Kötve hiszem, hogy ez 80% volna, de valószínűleg a többség ide tartozik. Még kevésbé hiszem, hogy ez a 60-65% ne tudná fejleszteni magát. Talán 15-25% tényleg képtelen, de ezt hívják természetes szelekciónak.

És ami a legfontosabb: ha szeretnék meggazdagodni, nem azokra fogok hallgatni, akik elmesélik, hogy ők miért nem tudtak, s ezért miért képtelenség. Hanem pontosan azokat figyelem, akiknek sikerült. Persze fontos az empátia, de az elesettektől többnyire nem sokat tanulsz.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kb. ilyen vitát szoktam asszem RedGreg-el folytatni, csak épp a szerepek vannak felcserélve:) és a “másik” oldalon szoktam állni:)- vénülök:)

Igazán a Pareto miatt “tippeltem” a  80%-ot, akinek van pontosabb adata, majd javít:)

Egyetértek veled amúgy:) és még annyit hozzáfűznék, hogy ha az emberiség 20% leggazdagabbját teljesen megfosztanák az összes vagyonától és odaadnák/szétosztanák a 80% “szegény”  közt, akkor max 10 év múlva pontosan ugyan olyanok lennének a vagyoni viszonyok és megint a az eredeti 20% lenne fölényben mint a “megfosztás” előtt.  Kutyából nem lesz szalonna.

Big G.
Újságíró

Meg is leptél ezzel az új szerepeddel. Úgy tűnik, egyre komplexebb személyiséggé válsz…

A Kutyák és a Lovak olvasói el fognak alélni tőle:)

Ezen hangosan felröhögtem…

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Te komolyan feminista vagy.

Big G.
Újságíró

Ha a feminizmus azt jelentené, hogy férfi és nő törvény előtt egyenlő és hogy az egyetlen erkölcsi szabály az erőszakmentesség, úgy valóban feminista volnék. De mivel a feminizmus a fenti cikkben leírt eszelős feminácizmussá vált, így a mérsékelt antifeministák közé kell sorolnom magam. Remélem, nem okoztam csalódást.

Reszet Elek
Újságíró
Big G.
Újságíró

Totál elmebeteg csajok.

Többek közt miattuk vagyok antifeminista :)

Reszet Elek
Újságíró
Suum cuique
Újságíró

Néhány cikk a svédországi viszonyokról, persze nyilván más szemszögből, így a sorok közt kell olvasnunk:

Maestro
Szerkesztő

“Nyamko Sabuni esélyegyenlőségi és Maoud Olofsson gazdasági miniszter, ugyanezt a vonalat követve, levelet intézett 40 tőzsdei vállalat igazgatójához: adjanak magyarázatot, náluk miért nincsenek nagyobb arányban nők a csúcsvezetésben.”

Remélem, belinkelték neki a cikkemet: http://deansdale.blog.hu/2011/10/08/vendegcikk_uvegplafon_es_uvegpadlo

“Ma a nők előtt nyitva áll az ország valamennyi iskolája és egyeteme (teljes a gender equality), s nagyobb arányban szereznek diplomát, mint a férfiak. A munkapiac valósága mégis más arányokat mutat.”

Igen, a női diplomások nagy arányára szoktak hivatkozni a kvótáknál is, és az elmélet szép is. Kár, hogy – mint a feminista elméleteket illetően általában – a valóság mást mutat. Nahát, hogy mik vannak.

“A családok anyagi helyzetéért egyformán felelős mindkét fél, de részmunkaidőben (amely a gyerekek 12 éves koráig mindkét szülő számára lehetséges) mégis szinte kizárólag nők dolgoznak”

És minden egyformásítási szándék ellenére a nők nők maradtak és inkább ők akarnak otthon maradni a gyerekkel. Sürgősen tenni kellene valamit ez ellen.

“A nők elleni erőszak minden formája közvádas: a feljelentő nem vonhatja vissza a feljelentést, miután többnyire az elkövető kényszeríti őt erre). Börtönnel büntetik, legyen az verbális vagy fizikai.”

Ezt jól értem? Ha egy nő rámutat egy férfira – akár viccből, akár bosszúból – hogy az erőszakot tett rajta, akár csak verbálisan is, akkor a pasi megy a börtönbe? Gondolom, ez alól csak a muszlim bevándorlók a kivételek, a politikai korrektség jegyében.

Deansdale
Admin

“A média, az iskola s a civilszervezetek feltáró és felvilágosító tevékenysége folytán a svéd társadalomban gyökeresen megváltozott a prostitúciót illető gondolkodás és magatartás. Az elmúlt években szinte teljesen megszűnt a pornográf lapok, klubbok, filmek nyílt kínálata.”

Hogy mi köze a pornónak a prostitúcióhoz, azt nem tudom, de az viszont érdekes, hogy mindezzel a csodás progresszív neoliberális kánaánnal együtt Svédország a világon a top3-ban van a nemi erőszakok számát tekintve. Nem hiszem, hogy volna mire felvágniuk. Tökéletes példái a valóságtagadó hülyegyerekeknek, akik a “szép ideák” (valójában férfiellenesség) kedvéért egy rakás dolgot összehazudoznak, az eredményt meg a szőnyeg alá söprik. Szép példaképek az egész világ számára.

Több nemi erőszakot szeretnél? Kövesd a svéd példát…

daphne
Olvasó
daphne

“Ismert tény, hogy a ‘szexvásárlók’ megtalálhatók minden társadalmi rétegben. Általában átlagpolgárok – eltekintve attól, hogy mások testének vagy testrészeinek mágvásárlása nem áll távol tőlük, s ezt akár rendszeresen gyakorolják is.”

Hát nem pont ez a hozzáállás alacsonyítja le a nőket, hogy a prostituáltak a testrészüket adják el, mintha a szex csak annyi lenne, hogy odatartja a lukat?

Az mondjuk érdekes, hogy miért itt születik a legtöbb gyerek Európában (ha igaz ez egyáltalán). Persze az 1,8 gyerek/nő sem elég a népesség fenntartásához.

Deansdale
Admin

Teljesen átlátszó, ugyanakkor gyomorforgató, ahogyan a feministák kínjukban már nem is tudják, hogy  hogyan próbálják a lehető legundorítóbbra fogalmazni a témát. Mindezt azért, hogy hátha sikerül elriasztani a szerencsétlen kívülállókat, akiknek fogalmuk sincs az egészről. A pasik pár százaléka jár prostihoz, akik a nők pár százaléka. Nincs ebben semmi igazán rendkívüli, főleg mivel nem kötelező senkinek semmi, tehát aki nem akar kurvázni az nem megy, aki meg nem akar kurva lenni az szintén. Tehát a társadalom megvan békében úgy, hogy ez a jelenség létezik. Csak a femcsik csapják a hisztériát, mintha ez valami tragédia lenne, járvány vagy katasztrófa, ami a világ szövetének felfeslését okozhatja bármelyik pillanatban. A prostik legalább 95%-a maga csinálja, és már előre tökéletesen tudja, hogy mibe mászik bele. A maradék pár százalékot kellene megmenteni – amire egyébként a femcsi javaslatok nemhogy nem alkalmasak, de egyenesen ezeknek a nőknek ártják a legtöbbet. A szabadúszók megtehetik, hogy a törvényi szigorítás hatására más elfoglaltság után néznek, de a valódi áldozatok nem, és ezért pont nekik lesz annyival sz*rabb.

A svédeknél a muszlim bevándorlók viszik föl a szülési statisztikákat, nem a gendersemleges feminista szőkeségek. Persze ezt elfelejtik dobra verni, így lehet mutogatni hogy milyen nyerő dolog a feminizmus :)

daphne
Olvasó
daphne

Muszlim bevándorlók vannak más országokban is. Vagy annyival nagyobb az arányuk Svédországban?

Érdekes, hogy a drogok legalizálása kapcsán mindig felmerül, hogy a problémák nagy részét éppen az illegalitás okozza. Nyilván ugyanez a helyzet a prostitúcióval is, ott mégsem lehet feltenni ezt a kérdést.

Inaara
Olvasó
Inaara

Íme az első svéd politikus, aki Magyarországra menekült az otthoni állapotok elől (feminizmus és multikulti). Lassan oázisnak számítunk a sivatagban (de legalább kaktusznak mindenképpen). :)

the hermit
Olvasó

A kaktuszok szép és különleges élőlények.

Inaara
Olvasó
Inaara

Így van, a tikkadt vándort pedig megmentik a szomjhaláltól. Vészhelyzet esetén különösen megbecsülendő növények.

Lehet, hogy helyesbítenem kellene: ha jobban meggondolom, Svédország után mégis inkább oázis vagyunk…

Suum cuique
Újságíró

Egy kis részlet, és ráadásul a HVG-n jelent meg:

“A svéd iskolarendszer a szerző szerint a középszer és a szocialista indoktrináció melegágya. A természettudományokat a társadalomtudományok kedvéért elhanyagolják. A gyerekeket megkérik ne lobogtassák a svéd zászlót, mert az rasszista, ill. mások érzékenységét sérti. Tombol a férfiellenessé vált nőpárti szemlélet, a gender-őrület, az, hogy minden, ami fiú-lány dolog, csak szexista konstrukció, káros nemi szerep, amit a legjobb már gyerekkorban kiiktatni a kicsik fejéből. Mi más lenne erre a legalkalmasabb, mint a nyelv, az orwelli Újbeszél, amely a szavak redukciójával a gondolatok redukcióját szolgálja. A svédek az elmúlt években azon fáradoztak, hogy megszüntessék a hímnemet (“han”) és a nőnemet (“hon”), és egy új semleges nemet (“hen”) verjenek bele a kicsik fejébe. (Egy politikailag korrekt svéd játékkatalógus képeit itt tekintheti meg.)

A gender nélküli társadalom azonban éppen a feminizmus értékeinek megcsúfolása: a bátor nőmozgalmárok nem a végeredmény egyenlőségéért, hanem azonos kiindulási helyzetért, egyenjogúságért küzdöttek, és nem a férfiak ellen, hanem azért, hogy erős és önálló nőkkel ők is erősebbek és önállóbbá váljanak. A feministák nem a nőiséget, a nőiességet, hanem a hagyományos kliséket, szerepeket, és persze az erőszakot támadták. Az államilag korrigált sztereotípiák mellett jellemző módon svéd találmány az is, hogy a prostitúció betiltása a gyakorlatban az eme szolgáltatásokat igénybe vevő férfi kliensek büntetését jelenti. Akár egy évet is kaphatnak. Emberi jogilag, nyilván.”

Seres: Európa ronda arca

Maestro
Szerkesztő

“a bátor nőmozgalmárok nem a végeredmény egyenlőségéért, hanem azonos kiindulási helyzetért, egyenjogúságért küzdöttek”

Pont ezt mondom én is mindig, mikor kvótákról meg egyenlő bérekről van szó. Hogy az egyenlőség nem a teljesítménytől függetlenül azonos eredményeket jelent, hanem az egyenlő versenyfeltételeket…

Bazinga
Újságíró

Milyen érdekes, hogy pl. a kábítószerekkel kapcsolatban a legeslegeslegbűnősebb ördög az,aki a drogot adja, míg a vevőt általában egy beteg vagy fiatal emberrel azonosítják,aki csak jól akarta érezni magát vagy a függőségét akarta enyhíteni-ami úgy nagyvonalakban igaz is és helyénvaló. Viszont a prostitúciónál teljesen megfordul az egész. Most ellehet képzelni milyen lenne ha a drogárust áldozatként, a fogyasztót meg ördögként állítanánk be? Ugyanezt csinálják a kurválkodással. A rendőrség is sokkal nagyobb erőkkel küzd a kábítószert terjesztők ellen,mint a sima fogyasztók ellen, a jog is hozzáigazítja a büntetési határokat,többet kap az,aki terjeszti,aki adja,mint aki veszi.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Azért érdekes lenne megtudni, mikor fog ez visszahatni a svéd gazdaságra. Egy ilyen lebutított iskolarendszer nem tud normális munkaerőt képezni. Nem csodálkoznék, ha néhány évtizeden belül szépen elkezdene leépülni a svéd gazdasági teljesítmény és elszegényedni az ország.

Suum cuique
Újságíró

Nyugaton több országban már kialakult az, hogy a tényleges termelő munkát kelet-európai vendégmunkások végzik, míg a társadalmilag megbecsültnek tartott, és jól kereső, ámde fiktív munkát (szociológus, marketinges, stb.) végzik az őslakosok. Így mehet jól a gazdaság, amíg át nem esnek egy bizonyos ponton.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Akkor ez addig fog tartani amíg a mi térségünkből ki nem vándorol minden munkaképes ember, még van 20-30 évük. Ilyen társadalom eddig csak az arab olajsejkségekben volt, ahol a vendégmunkások végeznek minden termelő munkát, a helyiek a bürokráciában dolgoznak  vagy teljesen felesleges értelmiségi munkákat végeznek.

hgyi
Szerkesztő

Újabb svéd gyöngyszem: Feminista karikát kapnak a filmek

(Már nem emlékszem arra, hogy melyik cikk alatt tárgyaltunk a szuperhősnőkről, ha megtaláljátok, akár át is tehetjük oda ezt a hsz-t.)

“A szokásos korhatáros besorolás mellett Svédországban októberben négy moziban indították el a filmek női szempontból történő besorolását, vagyis az alapján is osztályozzák a filmeket, hogy milyen szerepet töltenek be azokban a nők.
Az “A” besoroláshoz a filmnek át kell mennie a Bechdel-teszten, vagyis a produkcióban legalább két megnevezett női szereplőnek egymással kell beszélgetnie, méghozzá úgy, hogy nem egy férfi a téma.

…a társadalom nőkről kialakított képét befolyásolja, hogy szinte sohasem lát női szuperhőst, professzort vagy olyan szereplőt a filmekben, akinek nő létére izgalmas kalandokon keresztül sikerül felülkerekednie a nehézségeken.
Az igazgató hangsúlyozta: az új besorolásnak semmi köze sincs egy film értékeihez és nem minősíti azt. “Az a cél, hogy minél több női történet és perspektíva jelenjen meg a filmvásznon” – fűzte hozzá.

Csupán három éve, hogy az amerikai filmakadémia több mint nyolc évtizedes történetében először jutott a rendezői Oscar-díj egy nőnek: Katheryn Bigelow kapta A bombák földjén című iraki háborús filmjéért, amely ebben a vonatkozásban történelmet írt, ugyanakkor nem menne át a Bechdel-teszten.”

Smirti már korábban betette a Fórumba!  Nem vettem észre, hogy már van erről bejegyzés, de szerintem ott folytassuk. :o) Feminista cenzúra – ostoba nyomásgyakorlás

Kodo
Újságíró
Kodo

Antidogma – Svéd nők, avagy a feminizmus járulékos veszteségei

Tragikus társadalom-lélektani paradoxon, hogy az egykor Európa-szerte rettegett viking harcosok svéddé korcsosult utódai hétvégeken egyfajta “nemzeti sportként” fojtják alkoholmámorba frusztrációjukat, amelyet az extrém feminizmus pörölycsapásai alatt szétporladt hagyományos férfiszerepük elvesztése miatt éreznek, ugyanakkor asszonyaikat-lányaikat az országukat elözönlő és ugyanezen feminizmus “vívmányaira” láthatóan nagy ívben tojó muzulmán martalócok szabad prédájának engedve át.

Egyenjogúságukért folytatott harcukban a svéd nők alaposan túllőttek a célon azzal, hogy – mentálisan legalábbis – sikeresen kasztrálták a saját férfijaikat, és így nolens-volens megkönnyítették harmadik világbeli macsó riválisaik térhódítását, akik a svéd társadalomban tátongó erő-vákuumra természetes módon erőszakkal reagáltak, és mostanra kíméletlenül legázoltak mindenkit, mindenekelőtt a “gyöngébb nem” – öntudatlan kollaboránsaikból mindennapos áldozataikká vált – képviselőit, a maguk drasztikus módján téve világossá, hogy noha a svéd nők kétségtelenül erősebbek őshonos férfitársaiknál, náluk azonban mindenképpen gyöngébbek.”

barkri
Olvasó
barkri
edie
Olvasó
edie

http://alfahir.hu/norvegia_ahogy_mi_nem_latjuk_1_resz

Nem Svédország, de hirtelen nem találtam jobb topikot.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Ezt olvastam, nagyon jó interjú. Más is látja a helyzetet, persze tehetetlen a többség ostobasága miatt.

visuo
Olvasó
visuo
Naooo
Olvasó
Naooo

“és, ha hihetünk a szeme melletti könnycsepptetkónak”

Mekkora buzi.

Suum cuique
Újságíró

Ön férfi, és húst eszik? Fizessen több adót!

Svédországban szinte a semmiből felbukkant egy radikális feminista párt, amely a férfiakra rótt különadóval, óvodás korú gyermekek átnevelésével és poligám élettársi kapcsolatokkal kampányol. A Feminista Kezdeményezés tavaly majdnem átlépte a parlamenti küszöböt, EP-képviselőt tudtak delegálni Brüsszelbe, Stockholmban pedig koalíciós partnerként részt vesznek a helyhatóság vezetésében. Feminista szebb jövő a lapra szerelt bútorok és a death metal országából.

Pash Cutter
Újságíró

Szerintem a Jobbegyenes cikke simán megjelenhetne a Férfihangon is. Csak meg kéne kérdezni a szerkesztőségüket, hogy engedik-e. Ötlet a részemről. Végül is antifeminista téma.

Itt egy részlet a cikkből:

“Extra adó kivetése a férfiakra! Mivel az erősebbik (elnyomó) nem képviselőinek nagyobb az ökológiai lábnyoma, például több húst esznek, ezért indokolt, hogy többet is fizessenek be a közösbe. Ha Svédországban élő vegetáriánus férfi olvasónk most megkönnyebbülten felsóhajt, rosszul teszi, a radikális feministák a kollektív bűnösség elvét vallják, kivéve természetesen, ha az a nők, a bevándorlók, vagy valamely deviáns kisebbség ellen irányul.”

Egy nagyon jó elemző komment:

“A feminizmus eredeti célja 150 évvel ezelőtt a nők választójogának és jogegyenlőségének kiharcolása volt, ez ma már mindenhol a nyugati világban alap, és igazság szerint nem is volt túl nehéz elérni akkoriban sem, inkább csak kérni kellett. Ezért a feminizmus – hasonlóan az eredeti, XIX. századi liberalizmushoz – céltalanná vált, mivel eredeti céljait már rég elérte. A mozgalom innentől reális és intelligens tagjait tekintve megszűnt, a maradék pedig radikalizálódott.

A napjainkban fellelhetõ feminizmus alapvetően egy torz világképű, férfi-, és embergyűlölő, erőszakos, totalitáriánus mozgalom, egy politikai szélsőségesség. Ideológiai alapvetését leginkább a kommunizmuséhoz és a nácizmuséhoz lehet hasonlítani, mivel:
– meghatároz egy gyűlölendő csoportot a társadalmon belül: a kommunisták társadalmi osztály alapon, a nácik faji/rassz alapon, a feminizmus nemi alapon
– nyíltan hirdeti ennek a gyűlölendő csoportnak a likvidálását
– ideológiájának lényege, hogy miután a gyűlölendők kiirtásra kerültek, minden szép lesz és jó

Mint általában a totalitárius politikai mozgalmak, úgy a feminizmus is közelebb áll a paranoid elmebajhoz, mint a tényleges politikához, de lenézése és marginalitásába vetett hit ugyanolyan hiba, mint a kommunizmus vagy a nemzetiszocializmus esetén. Egyetlen lényeges különbség az előző kettőhöz képest, hogy a feminizmus világképe elméletben sem működik, ezért sosem lehet megvalósítani. Szerencsére. Annak ellenére, hogy egyes politikai céljai (a társadalom gerincének, erkölcsiségének támadása, a hagyományos családmodell eltiprása, a nyílt tradició-, tudás-, oktatás-, és keresztényellenesség, a homoszexualitás propagálása, stb. – Putyin pl. azért céltábla számukra, mert Oroszországban a homoszexualitás és a kereszténység gyalázása szankcionált dolgok) a neoliberális eszmeiség által is vállaltak, ezért a balliberális médiában komoly szerepet, teret kapnak, de mivel alapvetően a mozgalom megnyilvánulásai inkább röhejesek és végtelenül primitívek, semmint félelemkeltőek vagy tömegeket megmozgatóak, ez a támogatás jórészt felületes. Más nézeteik, pl. az erőszakos, kirekesztő magatartás és a nyílt apartheid-gondolkodásmód a neoliberalizmus számára is elfogadhatatlanok, (mármint retorikai szinten, a gyakorlatban természetesen nem), ezért teljeskörű politikai támogatást részükről ritkán kap, inkább csak egyes ügyekben.

Mint minden szélsőséges mozgalom esetén, úgy a szélsőséges feminizmus esetén is megfigyelhetjük, hogy vezetőik egy része a Lenin által “hasznos idiótáknak” nevezett rétegből verbuválódtak, más részük, legfőbb vezetőik viszont intelligens, erkölcsileg nihilista manipulátorok. Tagjaik – akárcsak a nácik és a kommunisták legfőbb tömegtámaszai – pedig az alacsony iskolázottságú, kudarcos, munkakerülő, a közösségben nem népszerű, igen gyakran testileg is hibás és lelkileg torz emberekből kerülnek ki.

Ami pedig az “egyenlő bérek” feminista lózungját illeti, a helyzet az, hogy ez egy tipikusan nagyon szép példája a feminizmus teljes logikátlanságának és hazugságának.

Ugyanis a világon sosem voltak rosszabbul fizetve a nők és nem is lesznek, egyazon munkakörben(!). Ezt nem nehéz belátni. Ugyanis:
– A közszférában egy bértábla van, nincs külön férfi és külön női bértömeg, semmiféle megkülönböztetés nincs.
– A versenyszférában a képességek és a piaci szabályok alapján történik a bérezés, a nem nem szempont. Arról nem is szólva, hogy a versenyszférában a béradatok nem nyilvánosak, üzleti titoknak, illetőleg adótitoknak minősülnek, tehát ilyen adat ténylegesen nem is kérhető számon.

A valójában sokak fejében élő tévképzet a nők alacsonyabb fizetéséről abból ered, hogy a tipikusan női munkakörök (szolgáltató, adminisztratív, egészségügyi) rendszeresen rosszabbul fizetettek, mint a tipikusan férfi munkakörök (bányász, robbantástechnológia, műszaki mérnöki, gépipari, repülőgépvezetői, stb.), de természetesen az azonos munkakörön belül érdemleges különbség – nincsen. Az, hogy egyes szakterületeken belül mennyi a nemek aránya, a nemek érdeklődési területétől függ. Nyilván nehéz lenne tömegével női informatikusokat és kazánkovácsokat, esetleg férfi bölcsödei dolgozókat és titkárnőket toborozni.

Ennek oka és alapja a két nem közötti testi és pszichés, valamint gondolkodásbeli különbözőség, amelyet a feminizmus természetesen következetesen nemlétezőnek tekint, tagad. Szerintük az ok, amiért nincsenek női vájárok vagy kútfúrók, egyes-egyedül a gonosz patriarchális férfiuralom következménye. Ez tökéletesen bemutatja a mai feminizmus egész ideológiájának komolyan vehetőségét.” (strangeworld)

Kérdésem: Svédország hogyan menekülhetne meg a lassú önfelszámolástól?

Én nagyon sajnálom azokat a tisztességes svéd embereket, akik ezt elszenvedik. :(

Kodo
Újságíró
Kodo

Lehet hogy kárörvendő vagy mi vagyok, de azt remélem hogy a feminizmusban élenjáró országokban még jobban felgyorsuljanak a folyamatok és még inkább minél vadabbul kiteljesedjen a feminizmus.
Csak sikerüljön még megtartanunk tőlük egy még valamire való biztonságos távolságot :)
Valakinek, valahol példát kellene már mutatnia minél vadabbul és minél előbb, hogy hogyan dől be ez a mocskos és torz, beteges ideológia, ami minden korábbi bűnös ordas eszmétől begyűjtötte és összeolvasztva magában foglalja a legszemetebb tulajdonságaikat.

Milyen érdekes és ördögi, hogy a történelemben előfordult bűnös rendszereket külön-külön mélységesen elítélik, de ezeknek az összesnek minden mocskát egybegyúrva meg egyenesen istenítik, pont a magukat leghaladóbbaknak és legcivilizáltabbaknak tartók.

Kodo
Újságíró
Kodo

Tina Rosemberg:

Tóth “negyves évesen is szűz” Györgyi (NANE):

Jól látom?
Valaki nagyon hasonlítani akar valakire, talán azonosulni is akar vele?
Vagy csak én látom közöttük a szinte megtévesztő hasonlóságot?

Reszet Elek
Újságíró

Néhány példa hogy mi vár ránk, ha nem teszünk semmit:

https://archive.today/odZFw

http://www.thelocal.se/20150115/where-are-the-women-in-the-swedish-history-books

http://www.thelocal.se/20141211/sweden-slammed-for-sexist-street-names

http://rt.com/news/176692-neutral-gender-sweden-dictionary/

Átírt történelem, komisszárok a hadseregben, újbeszél nyelv, agymosás. Fel kellene fogni hogy nem babra megy a játék…

Naooo
Olvasó
Naooo

“Átírt történelem”

Elég régóta átírják, nem most kezdték.

Reszet Elek
Újságíró

Az eredmények minden nap tapasztalhatóak: http://www.origo.hu/nagyvilag/20170124-eloben-kozvetitettek-a-migransok-a-facebookon-ahogy-megeroszakolnak-egy-not-svedorszagban.html

El kellene jutni odáig hogy a magyar társadalom egyértelműen kimondja, nincsen szükség sem feminizmusra sem migránsokra.

Naooo
Olvasó
Naooo

Sem cigányokra, sem zsidókra.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nyugat Európa, azon belül a “vezető” svédek megérdemlik a sorsukat. Fikarcnyi szánalom sincs bennem irántuk.!

Reszet Elek
Újságíró

Bennem van. Az őseik generációi nem ezért éltek és haltak. Pusztulásukkal szegényebb lesz az európai kultúra, ahogy számszerűen is kevesebb lesz az e kultúrán felnövekvő fehér ember.

Gyakorlati szempontból pedig csak azt mondhatom, ne legyen az az illúziónk, hogy a rothadás megáll a határainknál, hiszen e romlás szálláscsinálói már egy ideje náluk is megjelentek és bősz munkálkodással rágnak, mérgeznek, rothasztanak.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az elkorcsosult “rohadt alma” az egész kosarat megfertőzi!

Majd visszatérünk a gyepüre, ha másként nem megy, ahogy Bornemissza Gergely szívfájdalom nélkül hasította ketté a “törökké vált” janicsár (gyerekkori cimborája ) fejét, aki csak bambán bámult amikor megszólította.

Mondhatnám azt is, hogy minden hülye megérdemli a sorsát, de nagy ferhördülést eredményezne:)

 

RedGreg
Újságíró

Mondhatod, de itt ugyanaz a gond, mint a muszlim inváziónál. Sokan mondják, hogy mit érdekel minket, ha a nyugatból Iszlám kalifátus lesz. Nos persze, semmit. Aztán amikor majd a Monarchia maradéka egyedül kerül szembe a teljes iszlám tengerrel akkor már persze késő lesz bánkódni a dolgon…

Somogyi József
Vendég

Van hadseregük jól állnak gazdaságilag csak ki kell adniuk a tűzparancsot.

Ez rajtuk múlik aztán mások is követni fogják a példát.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ki is adják majd. Ránk.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Meg is van az első felhördülés:)

Sokan mondják, hogy mit érdekel minket, ha a nyugatból Iszlám kalifátus lesz.

Objektív okok vannak arra vonatkozóan, hogy a parazita ha kiszipolyozta a gazdatestet, akkor vagy másikat keres, vagy vele pusztul.

Ha meg a másik Maxim géppuskával fogadja, akkor a primitív rábaszott.

Egyetlen hülyét sem lehet megmenteni önmagától.

Voltak itt is olyanok, akik azt “pedzegették,” hogy a feminizmus/genderszarság terjedsége/mértéke az tulajdonképpen egy “szelekciós” tényező, de csak a “jólét” keretein belül van táptalaja, lehetősége “virulni”.

Normális esetben az első robbantás /terrorcselekmény után a tetűsimogatókkal együtt kellett volna drákói szigort bevezetni, statuálni, ahogy egykoron a britek tették, vagy ahogy napjainkban az oroszok teszik, és kurvára nem PC módon, szívbajosan nyekeregni, meg még a “másik orcát” nyujtogatni, meg “visszadobott kenyerezni”…..

A dögvész ellen az ima/PC/keresztény stb. szarságok lófaszt sem érnek, csak a kötelező “higiéniás” szabályok.

Nos persze, semmit.

Nem lesz ki eltartsa  a kalifátust, csak ha mi is meg nem hülyülünk kompletten, ha igen, akkor majd választahatunk, hogy Allah Akbározva üvöltözünk, vagy megtanuljuk (újra) a cirill betüket…..

Aztán amikor majd a Monarchia maradéka egyedül kerül szembe a teljes iszlám tengerrel akkor már persze késő lesz bánkódni a dolgon…

A zombik azok zombik, de jöhetnek akárhányan, ha van elég lőszer, majd beszántásra kerülnek, szebb lesz tőlük a búza jövőre.

 

RedGreg
Újságíró

“”Objektív okok vannak arra vonatkozóan, hogy a parazita ha kiszipolyozta a gazdatestet, akkor vagy másikat keres, vagy vele pusztul.””

Parazitoid ;) A parazita nem pusztítja el a gazdaszervezetet. Hogy a lényegi mondanivalóba kössek bele :P :P

“”

Ha meg a másik Maxim géppuskával fogadja, akkor a primitív rábaszott.

Egyetlen hülyét sem lehet megmenteni önmagától.””

Persze, rábaszott, kivéve ha hoz 10 gattlingot az egy maximmal szemben.

“”Normális esetben az első robbantás /terrorcselekmény után a tetűsimogatókkal együtt kellett volna drákói szigort bevezetni, statuálni, ahogy egykoron a britek tették, vagy ahogy napjainkban az oroszok teszik, és kurvára nem PC módon, szívbajosan nyekeregni, meg még a “másik orcát” nyujtogatni, meg “visszadobott kenyerezni”…..””

Egyetértek

“”Nem lesz ki eltartsa  a kalifátust, csak ha mi is meg nem hülyülünk kompletten, ha igen, akkor majd választahatunk, hogy Allah Akbározva üvöltözünk, vagy megtanuljuk (újra) a cirill betüket…..””

Az oszmán török birodalom felemelkedése pont ugyanígy lett lehetséges. Pedig Hunyadi szólt, h baj van fiúk. Fejlettebb területeket foglaltak el, és annak a gazdaságát kiszipolyozva lett elég erejük, h ide egye őket a fene.

“”A zombik azok zombik, de jöhetnek akárhányan, ha van elég lőszer, majd beszántásra kerülnek, szebb lesz tőlük a búza jövőre.””

A zombik azok zombik, és ha mauserrel vannak felszerelve felettébb veszélyesek. Főleg, ha 100-szor többen vannak mint mi.

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Parazitoid ;) A parazita nem pusztítja el a gazdaszervezetet. Hogy a lényegi mondanivalóba kössek bele :P :P

Baszki, ne húzz fel:)

Persze, rábaszott, kivéve ha hoz 10 gattlingot az egy maximmal szemben.

Aztán ezek az agysebészek hunnan a faszból hoznák a gatlingokat, annyira degeneráltak, hogy a saját tetves „életterüket/életvitelüket” (43!! féle csürhe lövi egymást jelenleg Szíriába a pedofil idoljuk különböző értelmezése miatt!)  hozzák ide, zárt karámon belül saját fajtájukat felfalják, de a regularitás kurvára távol áll tőlük..

“”Normális esetben az első robbantás /terrorcselekmény után a tetűsimogatókkal együtt kellett volna drákói szigort bevezetni, statuálni, ahogy egykoron a britek tették, vagy ahogy napjainkban az oroszok teszik, és kurvára nem PC módon, szívbajosan nyekeregni, meg még a “másik orcát” nyújtogatni, meg “visszadobott kenyerezni”…..

Egyetértek

Majd téged is lebasznak:)

„Az oszmán török birodalom felemelkedése pont ugyanígy lett lehetséges. Pedig Hunyadi szólt, h baj van fiúk. Fejlettebb területeket foglaltak el, és annak a gazdaságát kiszipolyozva lett elég erejük, h ide egye őket a fene.”

Egyetlen itsy-pitsy bajocska van, ezek a stevejobbsbaoltottagysebészek képzettsége/értelmi szintje/kulturáltsága pont hogy „ottmaradt” a Hunyadi „idejébe”, hiába lepik el a sáskahadak az erőforrásokat, csak bambán néznek ki a fejükből de nem tudnak mint kezdeni vele, max összeszabdalják magukat, mint a csecsemő a borotvával. Lásd a „fejlett” arab országokat, ha holnap egy pillanat alatt távozna onnan az összes  „ejrópai” akkor másnap már a saját szarukba fulladnának bele az olajukkal együtt….

A zombik azok zombik, és ha mauserrel vannak felszerelve felettébb veszélyesek. Főleg, ha 100-szor többen vannak mint mi.

Olyanok, mint a rétiniggerek,az erő szavából értenek, és a „primitív” módszereknek behódolnak, ha fejre állsz, sem tudod a „civilizált/művelt szintre emelni”, mert a valóját egy sem tudja megtagadni.

Ha lenne minimális eszük, valaki koordinálná őket/együtt tudnának működni, akkor kussban lennének és kb. 10-15 éven belül elevenen „felfalhatnák” az egész nyugatot, mint egy kövérre hízott pulykát, de mivel primitív belterjes paraziták, az alapösztönökön túl nem képesek sem tovább látni, sem tenni, ez egyben szerencse is meg nem is, attól függ, honnan nézzük:)

RedGreg
Újságíró

“”Aztán ezek az agysebészek hunnan a faszból hoznák a gatlingokat, annyira degeneráltak, hogy a saját tetves „életterüket/életvitelüket”””

Ahonnan az ottomán törökök az ágyút :) A német géppuskagyáros torkához szorítják a kést, hogy vagy csinál géppuskát, és élhet, vagy most vágják el a torkát. Sajnos erre megvan a módszerük :(

“””Olyanok, mint a rétiniggerek,az erő szavából értenek, és a „primitív” módszereknek behódolnak, ha fejre állsz, sem tudod a „civilizált/művelt szintre emelni”, mert a valóját egy sem tudja megtagadni.”””

Igen, ezért tudnak velük a ruszkik bánni, Európa meg nem. Én már a Hebdo ügy után javasoltam, hogy a teljes uniós flotta fusson ki a Földközi tengerre, és az érkező csempészhajókat süllyessze el. Azt felfogták volna. De látod nem ez történik.

“”Lásd a „fejlett” arab országokat, ha holnap egy pillanat alatt távozna onnan az összes  „ejrópai” akkor másnap már a saját szarukba fulladnának bele az olajukkal együtt…””

Ahogy az ottománok is csak azért lettek fejlettek, mert ellopták a bizánci technikát. Az, hogy ezt nem tudták továbbfejleszteni az oka annak, h ma nem allahu acbart kiabálunk. De nyugodt lehetsz a mostani haditechnikánk is le fogják lopni.

 

Somogyi József
Vendég

Soros Gyuri bácsi meg a haverjai pénzelik őket meg a terror szervezeteket is.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ahonnan az ottomán törökök az ágyút :) A német géppuskagyáros torkához szorítják a kést, hogy vagy csinál géppuskát, és élhet, vagy most vágják el a torkát. Sajnos erre megvan a módszerük :(

Bocs, de ezen felröhögtem, elképzeltem:)

“”Lásd a „fejlett” arab országokat, ha holnap egy pillanat alatt távozna onnan az összes  „ejrópai” akkor másnap már a saját szarukba fulladnának bele az olajukkal együtt…””

Ahogy az ottománok is csak azért lettek fejlettek, mert ellopták a bizánci technikát.

Ha japánokat, kínaiakat, koreaiakat stb. említenéd, azt mondanám így van, ok, de az agysebészstevejobbsokat, hát, annyira hiteles, minthogy gazsiéknál a  tanév végén tömegesen ünneplik a doktori disszertációkat….

Az, hogy ezt nem tudták továbbfejleszteni az oka annak, h ma nem allahu acbart kiabálunk.

Még mindig az okok az érdekesek, és ezzel összefügg a “továbbfejlesztés” is, úgyhogy irreleváns, hogy ha  a majmot beszabadítod a mercedes gyárba, max annak örülsz, hogy nem gyújtja fel, mert a sötétsége/szocilizációja/vallása/életvitele stb. megakadályozza, úgy mint a rétinigger tesvíreit, annyi eszük sincs az észlényeknek, hogy ha tálcán nyújtja át a hülye nyugat a saját fejét, akkor ne szarjon bele a tálca közepébe, de még erre sem képesek, de “fejlődésre” meg igen:)

De nyugodt lehetsz a mostani haditechnikánk is le fogják lopni.

Mellényúltál , más népcsoport esetében (fent soroltam) esetleg stimmelne, csak épp a belterjes, iszlámmal megvert primitív parazitáknál nyúltál mellé ezzel a “lelopják” és “továbbfejlesztik”:) aztán meg ellenünkfordulnak, aha.

ulomenen
Olvasó

“- Menjen a rendőrségre és jelentse az esetet.

– Hogyne, hogy megint bezárjanak.

– Ugyan, ez gyerekség!

– Lehet, hogy gyerekség tőlük, de mégis bezárnak.

– A félelme a gyerekség. Ugyan miért zárnák be?

– Nono. A nyomozók eddig hat esetben tudták maguktól, most sem öntől fognak segítséget kérni.”

Az Oszmán Birodalomnak sem okozott gondot, hogy találjon elég európai renegátot, akik mind a haditanácsban, mind a seregek vezetésében, mind az ágyúöntésben vagy éppen a hajóépítésben segítségükre voltak, önként és dalolva, persze jó pénzért. Az oszmán hadihajók sok esetben francia városok kikötőiben teleltek, a velenceiek pedig örömmel kötöttek kereskedelmi szövetséget a szultánnal.

A mostani mohamedánoknak sem lesz ez gond, tolongani fognak az önként jelentkezők. Az IS is toboroz fehér fiatalokat nyugatról, szülni és harcolni, meglehetős sikerrel.

Amúgy meg annak, akit érdekel a téma “irodalmi racionalista megközelítése”:

http://aristo.pestisracok.hu/ha/

http://aristo.pestisracok.hu/majd/

http://aristo.pestisracok.hu/ezek/

http://aristo.pestisracok.hu/fegyvert-fognak/

Egy lehetséges forgatókönyv, valamint egy biztosan jó novella. :)

“A kisteherautó valamivel éjfél után állt be a parkolóba. Négyen ültek benne, elszánt szakállas férfiak. A raktérben, egy zöld szemeteskonténer hevert, egy láda társaságában, gumipókokkal rögzítve. A férfiak kiszálltak és gyors, céltudatos munkába kezdtek. Ketten, kezükben géppisztollyal, őrködni mentek a parkoló két végébe, hogy gondoskodjanak a biztonságról. A kocsiból előszedték a fegyvereket és még egy utolsó pillantást vetettek a digitális fényképre, melyen – a gyár egy igazhitű alkalmazottja által – be voltak jelölve a gyenge pontok.”

A rendszeres súrlódások elkerülésére a muzulmán katonákat külön szállásolták el a többiektől. A katonák az arab nyelvű televíziót nézték, mikor az megszakította az adását és a képernyőn megjelent  Bouharb imám, mint az Imámok tanácsának szóvivője. Rövid gyújtó hangú beszédet mondott, utalt a hitetlenek gonosztetteire és az önvédelemről beszélt. Hirtelen távolabbira váltott a kép és a háttérben feltűnt a próféta zöld zászlaja, ő pedig magasba emelte mindkét ökölbe szorított kezét és elkiáltotta „Dzsihád!”

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ha lenne minimális eszük, valaki koordinálná őket/együtt tudnának működni, akkor kussban lennének és kb. 10-15 éven belül elevenen „felfalhatnák” az egész nyugatot, mint egy kövérre hízott pulykát”

Nehogy azt gondold már, hogy nem irányított az egész.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Normális esetben az első robbantás /terrorcselekmény után a tetűsimogatókkal együtt kellett volna drákói szigort bevezetni, statuálni”

Normális esetben már a határon halomra lennének géppuskázva. Csak hát ahhoz először a páholyokban kéne használni.

“A zombik azok zombik, de jöhetnek akárhányan, ha van elég lőszer, majd beszántásra kerülnek, szebb lesz tőlük a búza jövőre.”

Hogyisne, hogy a régészek 2000 év múlva azt dumálják ezek voltak a magyarok. Be mindet a tengerbe a cápáknak.

Reszet Elek
Újságíró

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Hibáztak, ha korrigálni tudnak, maradjanak, ha nem, én is leszarom őket.

Dan
Újságíró

A svédországi helyzetért elsősorban a puhapöcsű svéd férfiak a felelősek, akik mindezt hagyták és hagyják a mai napig!

Aki mást mond, az ugyanúgy a már ismert áldozat-szerep irányából közelíti meg a kérdést, mint a feministák. A dolgok ugyanis nem “csak úgy” történnek, mi meg csak elszenvedői vagyunk. Persze, vannak hátsó, nem látható, nem publikált világméretű hatalmi szándékok is, amelyek a feminizmuson keresztül akarják szétverni teljesen a társadalmat. De mivel egyelőre Európában még a demokráciának becézett kész átverés show üzemel, ezért nem lehet kivégezni azokat, akik más véleményen vannak. Börtönbe is csak kis létszámú résztvevőt lehet rakni, a munkatáborok meg szintén még nem lettek újra feltalálva. Vagyis, ha kellően nagy és elszánt (!) tömegek állnak ki valamiért, vagy valami ellen, akkor azzal a rendszer egyelőre nem tud mit kezdeni. Ugyanis, ha erőszakkal töri meg, azzal lelepleződik a hazugsága, h “itten aztán a zemberek véleménye számít”. Mivel az egész mai világunk a hazugságra és a félelemre és ezek folyamatosn kölcsönhatására épül, ezért nem véletlen, h minden eszközzel igyekszik leplezni a hazugságát (újabb hazugságokkal persze).

Tehát, ha a svéd férfiak mondjuk farkat növesztenének maguknak és tömegesen, egységesen állnának ki a saját és a valódi női érdekekért, ehhez szövetségesként együttműködve a még nem agymosott, normális svéd nőkkel együtt, akkor ez az állapot nagyon gyorsan megváltozhatna!

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Még egyet is értenék veled, ha ott a mai helyzet a nulláról idáig egy év leforgása alatt alakult volna ki. Viszont a béka sem ugrik ki a lábasból, ha hideg vízben kezded el főzni benne.

Dan
Újságíró

Csak a folyamatot írtad le, ezzel nem vitatkoztál azzal, amit írtam. Egyébként igen, a folyamat így zajlott le és mindenhol így zajlik le, amikor olyan dolgokat akar rákényszeríteni a hatalom az adott társadalomra, amelyet az normál esetben nem fogadna el. Ebben legerősebb segítője a média, amely hű szolgaként felépíti a Mátrix-ot a népesség számára.

A hasonlatot tovább víve, ki kéne kapcsolni a lábasban futó TV-t, amely azt mondja a békáknak, h a víz kellemesen hűvös és aki mást mond az békafób, valamint a békák, együtt ugorva ki tudnák nyomni a fedőt és kijutnának. Ehhez azonban a békáknak meg kéne érteniük egymást, megbeszélni, h miképpen ugorjanak egyszerre.

Szóval ismét csak oda lyukadunk ki, h amíg nem tanuljuk meg újra a normálisan egymással együttélést, együttműködést, addig tovább robogunk a busszal a szakadék felé. Illetve sokak szerint már a szakadék felett vagyunk, csak mint a rajzfilmekben a szereplők, még nem néztünk magunk alá, ezért nem tudunk róla.

Éppen ezért önmagában kevés az egyesület(ek) létrehozása, hiszen ma is látszik, miért nem működik a legtöbb: mert egók harcának martalékául válik a kezdeti együttműködés. Mozgalom pedig csak akkor válhat ebből, ha már mikroszinten képesek vagyunk elviselni egymást.

Vagy jön, aminek jönnie kell, a civilizáció részleges, vagy teljes összeomlása, amely során pillanatok alatt el fog tűnni az összes “kurvanagy jólétünkben nem tudjuk mit csináljunk” valóság-fób ideológia és végre ismét férfiként és nőként létezhetünk majd. Már aki túléli a viszonyokat…

Naooo
Olvasó
Naooo
sRPd
Olvasó
sRPd

“Szóval ismét csak oda lyukadunk ki, h amíg nem tanuljuk meg újra a normálisan egymással együttélést, együttműködést, addig tovább robogunk a busszal a szakadék felé. Illetve sokak szerint már a szakadék felett vagyunk, csak mint a rajzfilmekben a szereplők, még nem néztünk magunk alá, ezért nem tudunk róla.

Nagyon fontos dologra világítottál rá: sajnos Magyarországon az emberek nem tanultak meg együtt élni. Magyarországot mindig is megosztott nemzetnek mondják: felosztják jobb vagy baloldalra, konzervatívra vagy liberálisra, stb…, de egyetlen egy dolgot senki sem vizsgált meg: mi ezeknek a különböző megosztottságoknak az oka.

Páran rájöttek: senki sem definiálja, hogy mi a magyar kultúra. Senki sem érti, hogy pl. miért utálnak a gyerekek iskolába járni, vagy miért pesszimista mindenki. Magyarországon jelenleg többféle kultúra ütközik egymással. Ez már a kommunizmus előtt is így volt, és a kommunizmus a meglévő kultúrákat is erősen átalakította. Pl. a kommunizmus előtt nem volt divat a lopás, de utána már igen. A kultúránkat jelenleg is folyamatosan alakítja át a média, elsősorban hollywoodi produkciókkal az amerikai kultúrát nyomja. A zenecsatornák, a rádiók az amerikai néger kultúrát erőltetik ránk.

Ha érdekel valakit mélyebben a saját kultúránk, akkor ajánlom nekik a barátaim szervezésében készülő INGYENES és publikus előadássorozatot: https://www.facebook.com/events/1229053667142009/. (x)

Reszet Elek
Újságíró

Attól tartok, a svéd kultúrában mélyen gyökeredzik a tolerancia, a másik tisztelete és hasonlók. Végső soron ez az elfogadó közeg tette lehetővé hogy egy szélsőséges eszme folymatosan, évtizedek alatt teljesen belerágja magát az ottani társadalmi viszonyokba. Vannak áthallások a Harmadik Birodalommal, ha másban nem is, abban mindenképpen hogy ugyanúgy gleischaltolták az egész társadalmat, ahogy a náci Németországban, beleértve persze a sajót is. Szabad sajtó hiányában pedig nehéz társadalmi összefogást kezdeményezni.

Lásd pl. ezt: http://www.spiked-online.com/freespeechnow/fsn_article/sweden-is-no-haven-liberty#.WKtpOtY2uHs

Naooo
Olvasó
Naooo

Hát Hitlerék alatt szabad volt a sajtó, nem kötötték gúzsba az igazságot mindenféle liberálisok.

Dan
Újságíró

Most olvastam egy másik cikket: egy norvég nemzeti beállítottságú újságíróval készült interjú. Ő arról beszélt, h míg nálunk 40 évig kommunizmus volt, náluk már 70 éve liberalizmus. Innen szemlélve valóban megérthetjük, h mi miért nem értjük ezeket a nyugati, vagy skandiván népeket. Meg ugye a nagy jólét is, úgy tűnik, elkényelmesíti az embereket, nem csak testileg, szellemileg is.

Lehet, eljön még az az idő, amikor mi magyarok hálát fogunk adni azért, h mindig ilyen geopolitikailag “kereszthuzatos” környéken laktunk és ebből kifolyólag sosem engedhettük meg magunknak, h ilyen szinten elkényelmesedjünk.

sRPd
Olvasó
sRPd

A nehéz idők, erős férfiakat szülnek.
Az erős férfiak békés, jó időszakot hoznak létre.
A jó idők gyenge férfiakat szülnek.
A gyenge férfiak…

Na most ők is és mi is a 4. lépésben járunk. Csak annyi a különbség, hogy nálunk a jó időszak sem annyira jó. Talán a rossz sem lesz annyira rossz. De ki tudja? A nyugat élenjárt mindig, ha a saját hülyeségét kellett Kelet-Európába exportálni.

Reszet Elek
Újságíró

Tőlünk nyugatabbra általánosságban puhábbak a férfiak, tőlünk keletebbre meg keményebbek.

Big G.
Újságíró

“Attól tartok, a svéd kultúrában mélyen gyökeredzik a tolerancia, a másik tisztelete és hasonlók. Végső soron ez az elfogadó közeg tette lehetővé hogy egy szélsőséges eszme folyamatosan, évtizedek alatt teljesen belerágja magát az ottani társadalmi viszonyokba.”

Folyamatosan azt látom, hogy fekete-fehér kommunikációt folytatunk. Van a jó és van a gonosz. A sárkány és a hős királyfi. A szürke egyetlen árnyalata sem jelenik meg… Mintha a totál elmebeteg svédek és középkorban ragadt iszlám fanatikusokon kívül nem is volna más választás.

Világosan látni kell, hogy az emberiség szellemi evolúciója a véres, kegyetlen, tekintélyelvű irányzatokból a toleráns, elfogadó, humanisztikus irányba halad. Ez nem csupán megállíthatatlan, de kifejezetten üdvözítő folyamat, még akkor is, ha számtalan problémával jár:

1. A mássággal szemben csak addig lehetünk toleránsak, míg az nem képvisel erőszakot. A svédek nemi rasszizmusa kegyetlen és erőszakos, ebben teljesen rokon az iszlámmal, a kommunizmussal és a nácizmussal.

2. Az, hogy elfogadó vagyok a másikkal, nem jelenti azt, hogy beköltöztetem a házamba.

3. Az, hogy nemi és faji egyenjogúságot hirdetek, nem jelentheti azt, hogy nem látom meg az ordító különbségeket nő és férfi, fehér és arab között.

4. Nem dobhatjuk ki a fürdővízzel együtt a gyereket is. Attól, hogy a svédek átestek a ló túloldalára és ilyen beteg világot építenek, a tolerancia és az elfogadás alapeszméje egyáltalán nem elvetendő. Csupán egy a számtalan statisztikai adatból: az amerikai gyerekek 90%-át fizikailag bántalmazzák a szülei, 10%-ukat súlyosan. Svédországban 10% ez az érték. Persze, jöhettek azzal a felemelő dumával, hogy kell a pofon a gyereknek, mert úgy lesz tökös, kemény csávó. A valóság ezzel szemben az, hogy a gyerekbántalmazás egyenes út a felnőttkori bűnözés felé. Minden kutatás ezt igazolja, de elég csak ránézni az USA fekete bőrű lakosságának bűnözői és gyermekbántalmazási statisztikáira.

Dan
Újságíró

Big G,

A hsz-od elvi részével egyetértek, azzal a kitéllel, h nyitott kapukat döngetsz, mert a tolerancia és elfogadás az emberek alaptermészete – lenne, ha különböző ideológiák és a vallások nem manipulálnák az embereket a félelem segítségével kegyetlen viselkedésre. Illetve azzal a kitétellel, ami Deansdeale filozófiája is, h mindenki azt csinál, amit akar, amíg másnak nem okoz kárt vele (ezért tehát a kábszerezés NEM tartozik ide, mert az általános TB ellátás miatt mi fizetjük azt, h tönkreteszi magát, nem beszélve az anyag beszerzéséhez szükséges esetleges törvénytelen cselekedeteiért, mint mondjuk rablás).

A hsz-of alábbi részén viszont teljesen meglepődtem, mert olyan szinten az ultraliberális ideológiát képviseli, h csak na!

“Csupán egy a számtalan statisztikai adatból: az amerikai gyerekek 90%-át fizikailag bántalmazzák a szülei, 10%-ukat súlyosan. Svédországban 10% ez az érték. Persze, jöhettek azzal a felemelő dumával, hogy kell a pofon a gyereknek, mert úgy lesz tökös, kemény csávó. A valóság ezzel szemben az, hogy a gyerekbántalmazás egyenes út a felnőttkori bűnözés felé. Minden kutatás ezt igazolja,”

Először hozol egy totálisan manipulatív statisztikát, amelyik olyan mint a feminácik “minden harmadik nő szexuális támadás áldozata” kategória, amely az ő olvasatukban igaz is, csak azt felejtik el kifejteni, h a szexuális támadás náluk a bókolást, ismerkedési kezdeményezést és a füttyöt is tartalmazza. Itt is a ” 90%-os bántalmazás” úgy jöhet ki, h szinte minden gyerek kapott az életében már egy pofont, vagy elfenekelést a szüleitől. Majd az összemosást kimaxolod, egy kalap alá véve a rendszeres bántalmazást és a néha egy pofonnal is járó nevelést. Hát, ha ez nem fekete-fehér megközelítés, akkor a negró narancssárga, a hó meg színváltós-előlapos világoskék. :) Ezen logika alapján azt nem értem, h az emberiség 99,9999999%-a miképpen tudta több tízezer éve, egészen az elmúlt évtizedekig álcázni, elrejteni a felnőttkori bűnöző mivoltát, tekintve, h addig természetes volt a fizikai nevelés is.

Ugyanakkor pszichológiai kutatások azt valóban megállapították, h azok a gyerekek, akik semmilyen nevelést nem kaptak, semmilyen szinten nem mutatták meg nekik a kereteket, pont ugyanannyira lesznek lelki sérültek, mind azok, akiket meg teljes elnyomásban, teljes leszabályozásban neveltek.

Big G.
Újságíró

Nem szeretnék mélyen belemenni a fogalmak értelmezésébe, csupán pár szó erejéig.

A KLASSZIKUS liberális elveket vallom, vagyis az egyéni szabadság szentségét hirdetem: “mindenki azt csinál, amit akar, amíg másnak nem okoz kárt vele”. Igen, nagyjából erről van szó.

A MODERN LIBERÁLIS jelző azért szitokszó, mert a politikai jobb oldalról átcsúszott a bal térfélre, a szabadság és az önrendelkezés eszméjét az erőszakos egyenlőségpártiságra cserélte.

Az ULTRALIBERÁLIS vonal az én értelmezésemben azt az elmebeteg irányzatot képviseli, mikor megszűnnek az értékek, nincs különbség jó és rossz, férfi és nő, fehér és fekete között. Sőt, a PC kommunikáció orwelli módon meg is tiltja, hogy egyáltalán beszéljünk a különbségekről, tudatos és módszeres hadjáratot indít minden ellen, ami az emberi kultúrában értéknek számít, összemosva mindent mindennel. Ez nem az én világom.

Ami a gyermeknevelést illeti: tökéletesen igazad van, a gyerekek elhanyagolása is negatív hatásokat eredményez, de közel sem olyan pusztító, mint a bántalmazás. Természetesen szükség van arra, hogy a gyerek megtanulja a szabályokat és a kereteket, ám oly módon, hogy emellett teret kaphasson a benne rejlő kreativitás is. És természetesen mindezt erőszak és megfélemlítés nélkül.

Ha csak egyetlen küldetésünk van az életben, akkor legyen ez: a szüleink és a nagyszüleink bűneit és hibáit már ne örökítsük át a gyermekeinkre! Legyünk hálásak azért, ha szerető és támogató környezetben nőhettünk fel, ám ha nem így volt, mi akkor is ezt nyújtsuk a gyerekeinknek. Ezzel tehetjük a legtöbbet egy egészséges új világért.

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kicsit kekeckednék:

Ami a gyermeknevelést illeti: tökéletesen igazad van, a gyerekek elhanyagolása is negatív hatásokat eredményez, de közel sem olyan pusztító, mint a bántalmazás.

vagy mégis: http://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekek_fejlodese/21233/az_elhanyagolas_jobban_art_a_gyerekeknek_mint_a_fizikai_eroszak

Mielőtt valaki belelovalná magát, a bántalmazást sem támogatom…..

Ha csak egyetlen küldetésünk van az életben, akkor legyen ez: a szüleink és a nagyszüleink bűneit és hibáit már ne örökítsük át a gyermekeinkre!

Az alkoholista gyereke akkor is alkoholista/segítő lesz, ha életében soha egy kortyot sem iszik…..

Stresszhelyzetben mindig az automatizmusok lépnek életbe, gondolatban nagyon faszák vagyunk, de amikor ténylegesen fizikai tettre kerül sor, az automatizmusaink felülírják ezt, ami kognitív disszonanciához vezet, aztán ugye, hogy ezt ki és hogyan próbálja oldani, az meg már megint egy más kérdés:)

Legyünk hálásak azért, ha szerető és támogató környezetben nőhettünk fel, ám ha nem így volt, mi akkor is ezt nyújtsuk a gyerekeinknek.

Azt nyújtod a gyerekednek amiről mintád/automatizmusod/rögzült vislekedésformád stb. van, vagy pont 100%-ban az ellenkezőjét, ami gyakorlatilag ugyanaz, ugynazon érme két oldala,mert a széljobb mindig “összeér” a szélballal……

Ezzel tehetjük a legtöbbet egy egészséges új világért.

Tehetnénk :)

 

 

Big G.
Újságíró

Ezúttal is úgy nyilatkozol, mint egy bölcs, de megkeseredett vénember, aki ismeri a sötét és megváltoztathatatlan jövőt… Ha ilyen determinált minden, talán jobb lenne, ha mindannyian a Dunának mennénk…

Felismersz és tisztán látsz egy sor fontos dolgot, és az a válaszod, hogy nincs megoldás… Ez valahol végtelenül szomorú…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ezúttal is úgy nyilatkozol, mint egy bölcs, de megkeseredett vénember, aki ismeri a sötét és megváltoztathatatlan jövőt…

Én nem így látom, csak az is tény(a pareto elv itt is érvényesül) hogy a “kapott csomag”-ból “kitörni” max 20%-nak sikerül és azt hiszem ezzel nagyon is fölélőttem.

Aki meg nem, az meg megmagyarázza/ráfogja , hite/erkölcse/nyomora stb. szerint valamire, vagy valaki(k)re, de a világ általában mindig hibás:)

Ha ilyen determinált minden, talán jobb lenne, ha mindannyian a Dunának mennénk…

Inkább azt mondom, hogy alapállapot, kiindulás, origó, hogy ebből ki, merre és hova jut el, annak elég sok feltétele/buktatója van, nem számolva a “munkát” és a rá fordított/fordítandó időt és erőfeszítést.

A legfontosabb és ezt soha nem lehet megkerülni, az az, hogy legalább magunkkal szemben őszinték legyünk, mindegy, hogy amúgy kinek és mít vetítünk. Ha ez sikerült, akkor van lehetőségünk ‘”változtatni”, ha nem, akkor meg megtaláljuk mindig, hogy ki, miért, és hogyan hibás.

Felismersz és tisztán látsz egy sor fontos dolgot, és az a válaszod, hogy nincs megoldás…

Megoldás mindig van, csak 99%-ban az emberek nem a megoldást akarják tudni/csinálni, hanem megkeresni azt a kifogást amivel felmentik magukat.

Ez valahol végtelenül szomorú…

Az :)

 

Big G.
Újságíró

Szinte mindennel egyetértek, csupán a 20%-kal nem. Szemernyi kétségem sincs afelől, hogy MINDENKI fejlődőképes. Persze, az ózdi panelből nehéz egyből Rózsadombra költözni, de nem is a nagy ugrások jelentik a célt. Ha mindenki csak két szintet emelkedik, már fél lábbal be is léptünk a Paradicsomba.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Abszolut egyetértek, én senkinek nem vitatom el a képességét a fejlődésre, sőt, szerintem ez az egyetlen, tényleges “ajándék” ami az emberi léttel jár.

Én azt állítom, hogy jóindulattal, max 20% az, aki tényleg meg is mozdít valamit érte, a többi meg megkeresi az(oka)t a kifogás(oka)t, ami “felmenti” és nyúgodt szívvel szidhat/okolhat mindenki mást .

 

Big G.
Újságíró

Így oké. Ha a tényleges aktivitást nézzük, úgy még sok is a 20%…

Dan
Újságíró

Big G,

de, de, nagyon hasznos időnként a fogalmak tisztázása, mert sokszor ebből lesznek óriási és értelmetlen viták, mert a felek az elején nem definiálták azokat, teljesen mást értenek rajtuk. Magam is az első kategóriába tartozónak vallom magam. Ez azonban nem ideológia, hanem értékrend, világszemlélet.

A liberalizmus meg egy ideológia, amely mára oda torzult, h totálisan szembe megy önmagával és minden ellenvéleményt totalitárius módon igyekszik eltiporni. Szoktam is már így hívni: totaliberalizmus. A modern liberális és az ultraliberális már teljesen összeolvadt.

“a gyerekek elhanyagolása is negatív hatásokat eredményez, de közel sem olyan pusztító, mint a bántalmazás.” – de én nem a bántalmazásról beszéltem, hanem a nevelésről, amelybe néha belefér a testi eszköz is.

A hsz-od többi részével egyetértek, amibenmásként látjuk, h te nem akarsz különbséget tenni a nevelő célzatú (ezért nem a szülőről, hanem a gyerek érdekéről szóló), korlátozott testi nevelésről – néha egy pofon, vagy elfenekelés – és a szülő(k) saját súlyos lelki sérüléséből adódó öncélú és pusztító bántalmazás, hatalomgyakorlás és megfélemlítés között.

Ez pontosan ugyanolyan, mint amikor a feminácik egy kalap alá veszik a konkrét nemi erőszakot a “cúnát mondott valaki nekem a neten”, “hozzám mert szólni egy olyan férfi az utcán, aki számomra nem vonzó példány”, meg a részegen dugást.

Többek között ezért is van annyi identitáshiányos, “deviáns” gyerek és gyerek-felnőtt, mert hála az ultraliberális ideológiának, ma már sem otthon, sem az iskolában nem kapják meg azokat a támpontokat, kereteket, szabálykövetési mintákat, amelyek segítenének nekik eligazodni az életben.

Somogyi József
Vendég

“A svédországi helyzetért elsősorban a puhapöcsű svéd férfiak a felelősek”

 

Lófaszt ha csúnyán nézel már a menekültre téged visz el rendőr hátra kötött kézzel nehéz harcolni

Volt hogy egy nő lesokkolta a menekültet mert elkezte fogdosni a nőt vitték el a rendőrök!!

Anyádlába
Olvasó
Anyádlába

Arról, hogy a svéd feminista kormány mennyire veszi komolyan a nők jogait:

http://valasz.hu/itthon/sved-feminizmus-kemenykedes-amikor-nincs-tetje-122539

Mit tesznek a svéd feministák, mikor elmennek Iránba? Abba az országba, ahol feljelenthetik a nőket, ha a közösségi médiában olyan képet posztolnak, amelyen nincs eltakarva a fejük? Felszólalnak talán a diszkrimináció ellen? Követelik az elnyomás megszüntetését? Nem, nikábot húznak ők maguk is. Merthogy az Iránban “szokás”. Nos, ’79 előtt nem volt “szokás”, de a svéd hipokriták az új szokásokat is tolerálják – amennyiben az zsíros biznisszel jár, és nem európaiak találták ki őket.

Huffnagel Pista
Újságíró

xcsakx
Olvasó
xcsakx
Balton
Olvasó
Balton

Mindeközben európai él-feminista minta-országunkban, dicső viking népek elcsökevényesedett utódainál:

https://index.hu/kulfold/2017/12/21/sved_szextorveny

Minek ide Isztambuli szerződés… Mint a piros ulti, bemondásra mehet is a nemi erőszak vádja.

“Isabella Lovin svéd miniszterelnök-helyettes szerint részben a #MeToo kampány tette szükségessé a törvénymódosítást.”

Hunn
Újságíró

És akkor ezzel Svédországban meg is valósult a leszbikus feminista utópia: minden heteroszexuális aktus automatikusan nemi erőszaknak számít – ha fehér, keresztény svéd férfi vagy. Bármelyik heteroszexuális aktusért börtönbe kerülhetsz, bemondásra: ez egyedül a nő utólagos döntésén múlik. Gyönyörű…

Különösen undorító viszont az Index-cikk legutolsó mondata, melyben az alábbi hazugság szerepel: “Mindeközben a magyarok fele szerint nem gond a beleegyezés nélküli szex, ha az egyik fél nem közli egyértelműen, hogy “nem”, esetleg részeg, vagy éppen túl szexi ruhát visel.” Ami természetesen azt implikálja, hogy Magyarországon is hasonló törvénykezésre lenne szükség a nők védelmében… Undorító.

Szép új világ…