Férfihang.hu
0 megosztás

Az Isztambuli Egyezmény törvénybe iktatása a gender ideológia trójai falovát jelentheti Magyarország számára

Örömmel üdvözöljük, hogy a Férfihang Civil Társaság online petícióit kezelő partnerünk, a CitizenGo az Isztambuli Egyezmény előterjesztés tervezetére reagálva egy önálló petíciót is megfogalmazott. Ez jól láthatóvá teszi, hogy a férfijogi nézőpont mellett más megközelítésből is ugyanarra a következtetésre juthatunk: az Isztambuli Egyezmény súlyos társadalmi kockázatokat hordoz. Mindez jól kihangsúlyozza, hogy a férfijogi vélemény számos tekintetben, de különösen a genderideológia és a nemi diszkrimináció ellenzésben tökéletes átfedésben lehet más civil nézőpontokkal. Kérünk mindenkit, hogy támogassa aláírásával partnerünk petícióját is!

A Petíció a következő címen elérhető: http://www.citizengo.org/hu/fm/41487-az-isztambuli-egyezmeny-alairasa-gender-ideologia-trojai-falovat-jelentheti-magyarorszag

A petíció szövege:

A magyar kormány ratifikálni kívánja az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményét, röviden az Isztambuli Egyezményt. A közigazgatási eljárás keretein belül csütörtökig várják a véleményeket a benyújtott tervezetről.

Az Emberi Méltóság Központ elkészített egy 10 oldalas állásfoglalást a tervezettel és az Egyezmény törvénybe iktatásával kapcsolatban, melyhez a CitizenGO is csatlakozik.

Kérjük, csatlakozzon Ön is hozzánk, hogy hangunk hangosabb lehessen!

Fontosnak tartjuk nemzeti és nemzetközi szinten is fellépni az erőszakkal szemben, irányuljon az bárki ellen. Az Isztambuli Egyezmény Magyarország által való ratifikálását az alább részletezett okokból aggályosnak tartjuk, még ha a mindenfajta erőszak visszaszorításának célkitűzésével maximálisan egyet is értünk.

 

Mi a baj az Isztambuli Egyezménnyel?

 

  •  Az Isztambuli Egyezmény az Európa Tanács egyetlen olyan egyezménye, amely elfogadásáról nem szavazott a Miniszteri Bizottság.

Törökország elnöksége a Miniszteri Bizottság élén a végéhez közeledett, ami nyomást gyakorolt vezetőire. Szerették volna, hogy az ő elnökségük alatt fogadják el az Egyezményt, mivel ez azt a politikai üzenetet hordozza magában, hogy Törökország elkötelezett a női egyenjogúság mellett, ami pozitívan befolyásolhatja az Európai Uniós csatlakozásának ügyét.

  • Az Egyezmény a gender ideológia trójai falovát jelentheti.

Az Egyezmény célul tűzte ki egy ellentmondásos, konszenzussal nem rendelkező fogalom, a „gender” kodifikálását. A magyar jogszabályok nőről és férfiról beszélnek, nem különböztetik meg a biológiai és a társadalmi nemet (gender ideológia), ezért egy olyan fogalomról van szó, amelynek a jelentése nem egyértelmű.

A gender-rel az a baj, hogy jelentése nem egyértelmű. Az egyetlen ránk nézve kötelező érvényű definíciója a Nemzetközi Büntető Bíróság Római Statútumának meghatározása, amely szerint a gender a biológiai nem szinonimájaként értelmezve két nemre utal, a férfi és a női nemre a társadalom keretein belül.

Ezzel ellentmond az Isztambuli Egyezmény gender fogalma, amely szerint a ’nem’ egy szociális konstrukció, amely változó lehet, és amely lényegében független a biológiai valóságtól Az Egyezmény különválasztja a biológiai és a társadalmi nem fogalmát, ezzel azt sugallva, hogy a kettő két teljesen különböző, egymástól független dolog.

„Az Egyezmény célja változásokat elősegíteni a nők és a férfiak társadalmi és kulturális viselkedésmintáiban, és megszüntetni azokat az előítéleteket, szokásokat, hagyományt és más gyakorlatokat, amelyek  a nők alsóbbrendűségének gondolatán vagy a sztereotip női és férfi szerepeken alapulnak.” 

Egyetértünk azzal, hogy az egyenjogúságért való küzdelem részeként meg kell szüntetni a nők alsóbbrendűségének gondolatát, viszont felhívjuk a figyelmet, hogy az Egyezmény nem fejti ki, hogy mit ért sztereotip női és férfi szerepeken”, amelyen egyes hagyományok és szokások alapulnak. Akár a néptáncoktatás is sztereotip lehet az Egyezmény alapján és gender mainstreaming képviselői szerint, mivel megjelennek benne a lányok és a fiúk hagyományos szerepeinek elemei.

  • Az Egyezmény diszkriminálja a fiúkat és a férfiakat

Az Egyezmény nemcsak a nők elleni erőszakról, hanem a kapcsolati erőszakról is szól, amely bárkit érhet, nőket és férfiakat, lányokat és fiúkat egyaránt.

Az Egyezmény nem védi egyenlően, és negatívan diszkriminálja a társadalom férfi és fiúgyermek tagjait. Aggályosnak tartjuk, hogy az Egyezmény alapján más megítélés alá esnek a bántalmazott férfiak és nők. Véleményünk szerint egy a nők és a férfiak közötti tényleges egyenjogúság elősegítését célul kitűző Egyezménynek hozzá kellene járulnia, hogy az erőszak elszenvedői, legyenek akár lánygyermekek, nők, fiúgyermekek vagy férfiak, egyenlő bánásmódban részesüljenek.

Aggasztó, hogy míg a nőkkel szembeni erőszak minden formájára alkalmazni kell az országoknak az Egyezményt, az csupán ösztönzi őket arra, hogy a kapcsolati erőszak minden áldozata tekintetében is alkalmazzák, tehát az érintett fiúkra és férfiakra.  (Pl. Ha egy férfi bántalmaz egy lánygyermeket, az „nőkkel szembeni nemi alapú erőszak” az Egyezményben meghatározottak alapján, amellyel kapcsolatban az államnak kötelessége fellépni az Egyezmény értelmében. Ha viszont egy nő teszi ezt egy fiúgyermekkel, az „csupán” kapcsolati erőszak az Egyezmény szempontjából, amellyel összefüggésben nem ír elő kötelező lépéseket az Egyezmény az országok számára.)

Az Egyezmény potenciális erőszak-elkövetőknek állítja be a férfiakat és fiúkat, azt várva a tagállamomktól, hogy“arra ösztönözzék a társadalom minden tagját, különösen a férfiakat és a fiúkat, hogy aktívan járuljanak hozzá a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó erőszak minden formájának megelőzéséhez.”

  • Az Egyezmény egy költséges ellenőrző rendszer létrehozására kötelezné Magyarországot. Ezt a pénzt a valódi segítségre kellene költeni.

„Az Egyezményben foglaltak alapján a részes feleknek megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítaniuk az integrált politikák végrehajtásához és létre kell hozniuk egy koordinációs testületet a politikák és intézkedések összehangolása érdekében.”

Egy ilyen rendszer létrehozása hatalmas terheket ró az államháztartásra, melyet javaslatunk szerint inkább a szociális ellátórendszer javítására, a prevencióra, az áldozatokat segítő ellátórendszer fejlesztésére és a kapcsolati kultúra javítására, pl. a családi életre nevelésre, és szakemberek képzésére lenne szükséges költeni.

  •  Oktatás, vallás megbélyegzése
A szülők a gyermekek elsődleges nevelői. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a szülőknek elsődleges joguk kiválasztani gyermekeik számára a megfelelő oktatást. Az Isztambuli Egyezmény sérti ezt a jogot, mivel korlátozhatja a szülők jogát, hogy visszautasítsanak olyan iskolai órákat, és tanterveket, melyben a genderről, a szexuális orientációkról vagy a transzneműségről (ezen belül akár nem átalakító műtétekről) tanítják gyermekeiket.

Az Egyezmény megbélyegzi a legnagyobb vallások kiállását a férfi-női különbségek, értékek, és a házasság (férfi és nő kapcsolata) mellett, mint egy olyan hagyományt, ami káros hagyományos nemi szerepeken, sztereotípiákon alapul, amiket cáfolni „kell” az iskolai tananyagokban. Az Egyezmény alapján az egyházi iskolák sem vonhatják ki magukat a kötelező tananyagok oktatása és a gender kötelező érvényű definíciója alól. Így akár nálunk is előállhat egy olyan helyzet, hogy azért szankcionálnak egy lányiskolát, mert nem vesz föl hallgatói közé olyan fiúkat, akik lánynak érzik magukat.

A fentiek tekintetében arra kérjük a Kormányt, hogy minden eszközzel lépjen fel a nők és a gyermekek (fiúk és lányok) elleni erőszak ellen, de ne az Isztambuli Egyezmény ratifikálásával, hanem a prevencióval, az áldozatokat segítő ellátórendszer fejlesztésével, a kapcsolati kultúra javításával, pl. a családi életre neveléssel, illetve szakemberek képzésével. Az Országgyűlési képvsielőket pedig arra, hogy amennyiben arra kerül sor a Parlamentben, szavazzanak az Egyezmény ratifikációja ellen.

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
0 megosztás


8
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
2 Egyéni hozzászólás
6 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
5 Hozzászólások szerzői
Toplak ZoltánhercegReszet ElekKodoMakarov Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Koriander
Olvasó
Koriander

Egyetértek a trójai falóval.
az IE sokkal nagyobb veszèly, mint az hogy megint egy gesztust adunk a nôknek.
A gender jelentése a köztudatban valóban nem egyèrtelmû, hiszen maga Beauvoir is félképzett idiótaként csak a szocializációra vezeti visssza a kètnemûsèget.
Femièk folyamatosan társadalmi szerepek megváltoztatásával takaróznak, de ebben van a legnagyobb sumákságuk, mert a gender az nemcsak a szocializáció által alakul, hanem egy nagyon összetett fejlôdèst jelent ami számos faktortól megrekedhet és nem jut el, hogy vkibôl teljes kifejlettsègû nô vagy fèrfi legyen. GEnder hàrom alap pillére : sex, hormonális és a szociális nem.
az elsôdleges sexen túl (kinek mi van elsôdlegesen a lába közt) a magzati èlet során ható hormonháztartás függô( agyi szerkezet és nemi szervek hasüregi kifejlettsège) és erre jön a a nemi tudat megerôsîtèse/szocializáció.
Sosem beszélnek arról, hogy milyen súlyos hormonális károkat okoztak a bébipillel a magzati fejlôdèsben. Homoszexuálisokból nem csak a társadalmi relatív nyitottság miatt lett több, hanem a magzati fejlôdés alatti hormonális hatás, amire még rájön a környezeti ösztrogéndömping.
éstecc nem tecc, de eltèrès az egyedfejlôdèsi normàtól a homoszexualitás, mert zsákutca, nem képes az önreprodukálásra.
A szociális nemi tudat meg eleve egy nagyon èrdekes dolog, mert 6èves korra már egyèrtelmûen kialakul. 3 éves korig a gyerekek még simán lehetnek “nemváltók”, viszont ha 3-6 év között a biológiai nem nem kapja meg a nemével identikus szociális mintát a szülôktôl, családból és a nevelési intézménytôl, akkor öndefiniálási zavar alakul ki a pszichében. Az IE ezt a pszichoszexuális fejlôdési zavart erôsítenè fel a gendersemleges oktatással, ami már nemcsak egy rèteget jelentene, hanem tömegeket. A cèl meg egy olyan massza elôállítàsa, aki mèg azt sem tudja megmondani magáról hogy fiú vagy lány.

Reszet Elek
Újságíró
Kodo
Újságíró
Kodo

Talán érdekes lehet megjegyeznem, hogy míg a feministák által az IE ratifikálásának támogatására indított petíciója közel egy év alatt is csak 4496 aláírást gyűjtött, az IE ratifikálását elutasító petíciót csak egyetlen nap leforgása alatt máris kishijján ugyanennyien írták alá.

Az IE ratifikálását követelik:
4496
https://www.peticiok.com/hatekony_fellepest_a_nk_elleni_es_csaladon_beluli_erszak_ellen

Az IE ratifikálását elutasítják:
3546
http://www.citizengo.org/hu/fm/41487-az-isztambuli-egyezmeny-alairasa-gender-ideologia-trojai-falovat-jelentheti-magyarorszag

Koriander
Olvasó
Koriander

Örömmel üdvözöljük, hogy a Férfihang Civil Társaság online petícióit kezelő partnerünk, a CitizenGo az Isztambuli Egyezmény előterjesztés tervezetére reagálva egy önálló petíciót is megfogalmazott. ”

én még a Magyar Katolikus Egyháztól várnék egy állásfoglalást, az Oroszoknál az Orthodox Egyház aktív IE vèlemènyezèsère és elutasításának kérèsère nyilatkozta Putyin, hogy semmi olya ENSzes kerettervet nem ratifikálnak, ami ellentmond a társadalmi alapfelfogàsnak.

Toplak Zoltán
Újságíró

Írhatnánk az Egyháznak, állásfoglalásra kérve őket.

 

Reszet Elek
Újságíró

Kíváncsi lennék a két petíciót aláírók nemi arányára. Szerintem árulkodó lenne.

herceg
Olvasó
herceg

Arra gondolsz, hogy az egyiket (elutasítás) férfiak és nők, a másikat (támogatók) meg mind az 58 és fél* “társadalmi nem” képviselői írják alá? :)

*a komment elküldésének pillanatában

Reszet Elek
Újságíró

Belellapozgattam a támogatóiba és jónéhány lapozás után találtam csak egy pacákot,  Pétert. Persze lehet hogy ő Petra csak aznap volt az.

Márészt a mi petíciónknál is kíváncsi lennék, hogy a sosemvolt női összetartás illúzióját hány nőnél tudta felülírni a józan ész, a logika és a morál. Mondjuk szerintem az antifeminizmus legjobb ügynökei a kisfiúk. Csak a legreménytelenebb nőt nem teszi antifeministává annak megtapasztalása, hogy a fiúgyereke neme miatt hátrányt szenved. Ilyen esetekben a nők kemények, brutálisak és ha kell kegyetlenek is. Ami jól is van így.

https://www.youtube.com/watch?v=h2xrmJSnt9s