Alter Ego
0 megosztás

Társadalmi kórkép egy nemi erőszak per nyomán

A cikk gondolatindítójául szolgáló, kellő médiafigyelmet nélkülöző büntetőper kiválóan példázza azokat a káros társadalmi és jogalkalmazási szokásokat, amelyek keretei között ártatlanul megvádolhatnak, jogsértő perek során tartósan bebörtönözhetnek, morálisan és egzisztenciálisan tönkretehetnek férfiakat. A különösen botrányos bírósági eljárásból számos tanulságot lenne szükséges levonnia a társadalomnak a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárások körültekintő, tisztességes kezelése érdekében.

A cikkbe beágyazott videofelvétel a Magyar Televízió “Kékfény2 című (2013. június 24.) műsorának digitálisan rögzített változata. A riport egy négy éve húzódó, immár három bíróság által is tárgyalt, de máig a jogerős döntést nélkülöző pernek az elképesztő történetét tárja fel. Bár általában nem tekintem újságírói feladatnak büntetőperek vádlottainak bűnösségét vagy ártatlanságát taglalni, azonban az első fokú bíróság eljárása olyan mértékben ingatta meg az igazságszolgáltatásba vetett hitemet, hogy ettől a korábbi szokásomtól most eltekintek. A történet lényegében egy olyan abszurd vígjáték, rémdráma és tragédia egyszerre, amilyet hét hollywoodi forgatókönyvíró együttes erőfeszítésekkel sem lenne képes kiagyalni.

Ha hatásait és kimenetelét tekintve nem lenne véresen komoly az ügy, akkor még “viccesnek” is nevezhetnénk azt a bírósági eljárást, amely zárt tárgyalás elrendelésével lényegében kizárta a társadalmi kontrollt a tárgyalóteremből, majd szakértők igénybevétele nélkül, személyes benyomások és prekoncepciók mentén ítélkezett. A bíróság “megspórolta” a szakszerű és elfogulatlan ítélkezés szinte minden kellékét, viszont egyetlen dologgal nem takarékoskodott; a büntetéssel. Összesen 18 év 8 hónap fegyházbüntetést róttak ki a vádlottakra. Bár a másodfokú bíróság kimondta, hogy “az elsőfokú ítélet érdemi felülbírálatra alkalmatlan”, azért vegyük részletesen sorra a per során elkövetett eljárási hibákat: Megalapozatlan, felderítetlen tényállás, iratellenesség, tényről tényre való hibás következtetés, szakértők mellőzése, elfogultság, bizonyítási kötelezettség elmulasztása.

Még ha igaznak is tekintenénk azt a felvetést, hogy efféle bírósági “tévedés” csak szökőévenként fordul elő, már az is elviselhetetlenül sok lenne. Vajon miért nem kapott ez az ügy kellő társadalmi visszhangot, és ezen a konkrét ügyön kívül vajon hány hasonló esetet tárgyalnak akár jelenleg is zárt ajtók mögött a bíróságok? Vettem a fáradságot és az interneten különböző jogi fórumokon kutattam hasonló esetek után. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanúja miatti perekhez kapcsolódó párbeszédekben állandó elem, hogy a vádlottak úgy érzik, hogy részrehajló eljárás folyik ellenük; a bizonyítékok és körülmények prekoncepciózus, erőszakoltan a vádlottat terhelő értelmezése gyakori panasz. A vádlottak ügyvédeinek biztatása pedig olykor abszurd módon abban merül ki, hogy “úgysem fog semmi jó kisülni az ügyből”. Könnyen támadhat bárkinek az a benyomása, hogy ha valaki nemi erkölcs elleni bűncselekmény gyanúsítottjaként bekerül a bűnüldözés húsdarálójába, akkor ártatlanság ide vagy oda, sok jóra többé nem számíthat. Úgy tűnik, hogy mind az igazságszolgáltatás, mind a média az ártatlanság vélelmét nem ismerve, elképesztő boszorkányüldöző szenvedéllyel esik neki a szexuális bűncselekmények gyanúsítottainak. Jól szemléleti a konkrét gyulai ügy is, hogy a körülmények rendkívül szerencsés összejátszása mellett is csak sok éves tortúra után mentesülhetnek az eljárás terhei alól a vádlottak. Minden szakértői véleménnyel szemben az idő közben prostituáltnak álló, Münchausen szindrómás hazudozó K. Alexandra vádlónak egyetlen állítása és egy kevés olcsó ripacskodása elegendő ahhoz, hogy ne bűncselekmény hiányában, hanem csak bizonyítottság hiányában zárják le az eljárást. Minden további nélkül megteheti a vádló, hogy akár hetente váltogatja a vallomásait és ezen az úton minden bizonnyal mentesülhet az alól is, hogy hamis vád miatt őt felelősségre vonják.

A főbb problémák mellett érdemes felvetni a szenzációhajhász, feminista ihletettségű média felelősségét is.  Míg a bizonyított bűncselekményeken már-már perverz kéjjel, hosszasan csámcsog a sajtó, és ezzel aktív részt vállal a férfiak démonizálásában, addig az ártatlanul megvádolt férfiak ügyére legfeljebb jelentéktelen figyelmet fordít. A szakszerű és tisztességes tájékoztatás hiányának tudható be az is, hogy a társadalom nem bír megfelelő információkkal a nemi erkölcs elleni bűncselekmények előfordulási arányáról sem. A Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályának 2011 évi adatokból készített részletes statisztikája kimutatja, hogy az egész évben elkövetett összesen 451 371 bűncselekmény közül mindössze 1032, vagyis az összes bűncselekmény 0,2 százaléka (!) volt a nemi erkölcs elleni bűncselekmény (erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak, megrontás). Bár a bűncselekmények elkövetőinek nemek szerinti megoszlása nem tisztázott, azonban nyilvánvalóan egy bizonyos részük nő. Bár a 112 000 bűnelkövető közül mindössze csak 101-en  (hozzávetőleg 0,09 százalék) követtek el erőszakos közösülést, mégis hangos feminista kampányok témája ezen bűncselekmények “problémája”. A feminista aktivisták hisztériakeltő fellépésükkel nem csak a nőket riogatják, hanem lényegében a teljes férfi társadalom ellen folytatnak lejárató hadjáratot.  Mindennek kevesebb értelme van, mintha a nagyságrendekkel gyakrabban előforduló (0,2 százalék) “robbanóanyaggal való visszaélés” megnevezésű bűncselekménnyel kapcsolatban kampányolnának, és azt követelnék, hogy minden utcasarkot bombakereső kutyákkal vizsgáljon át a rendőrség, nehogy a sarki hentesnél felrobbanjon valami.

Miközben a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma évről évre egyre jelentéktelenebb, a statisztikák tanulsága szerint 1992 és 2011 között az előfordulásuk a felére-harmadára csökkent, addig az ezekkel kapcsolatos hamis vádak száma érezhetően növekszik. Ki ne tudná, hogy az USA-ban és több európai államban a szexuális bűncselekményekkel való vádaskodásnak külön “kultúrája” burjánzik.  Szemmel láthatóan ez az alantas férfigyűlölő társadalmi szokásrendszer feminista közvetítéssel hazánkba is betolakodni igyekszik.  Már megvannak a szószólói azoknak törekvéseknek, amelyek a vádak megfogalmazásához és az ítélkezéshez egyre kevesebb feltételt tartanának szükségesnek, és egyre szélsőségesebb, a jogbiztonságot veszélyeztető gondolatokat propagálnak a szexuális erőszak bizonyíthatóságáról.

Az elmúlt évben a Pesty Fekete Doboz SzexHazugságVádirat című dokumentumfilmjében igyekezett rávilágítani a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos hamis vádak problémájára. A film egyik riportalanyaként Dr. Gál Péter ügyvéd a következőképpen nyilatkozott:

“Van most egy új divat Magyarországon; ha egy anyuka szeretné kapni a gyermektartásdíjat, anélkül hogy kapcsolatot kéne tartani akár neki, akár a gyereknek az édesapjával, akkor fel kell jelenteni pedofiliáért. Legalább három ilyen ügyem van most. (…) A büntetőeljárásban kirendelt szakértő expressis verbis leírta, hogy az édesanya otrojálja a gyereket, az édesanya adja a gyerek szájába, hogy mit kell ahhoz mondani, hogy az apját elítéljék… Senki nem foglalkozott ezzel… Senki az égvilágon.”

Sajnos Dr. Gál Péter ügyvéd szavai is igazolják a feltevést, hogy a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanújával kapcsolatos ügyekben a részrehajló bírósági eljárás egyre általánosabb gyakorlatként figyelhető meg. Ilyen körülmények között pedig nem nehéz hitelt adni annak az állításnak sem, hogy immár egyes szakértők és ügyvédek kifejezetten a férfiak elleni szexuális természetű hamis vádak kivitelezésére specializálódtak.

Sürgető szükségszerűség, hogy a jogásztársadalom felismerje a veszélyes társadalmi trendeket és a jogalkotás megfelelő eszközökkel vessen gátakat ezeknek. Ha a családon belüli erőszak problematikája kapcsán a feminista lobbi változásokat követelt és eszközölhetett ki jogrendszerünkben, akkor minden bizonnyal a férfitársadalom is a siker reményében léphet fel olyan új jogi szabályozás érdekében, amely a törvény kellő szigorával képes megóvni a férfiakat a hamis vádak ellen. Kézenfekvő megoldásnak nevezhetnénk, ha tekintettel kivételes társadalmi veszélyességére a szexuális természetű hamis vádak büntetési tételei megemelésre kerülnének; ideális esetben olyan módon, hogy a hamis vádban szereplő nemi erkölcs elleni bűncselekmény büntetési tételével legyen büntethető a hamis vádló. Példaként: Aki erőszakos közösüléssel vádol meg mást hamisan, arra a erőszakos közösülés büntetési tételével azonos, akár tizenöt évig terjedő szabadságvesztés legyen kiszabható. Elengedhetetlen kötelessége lenne a társadalomnak gondoskodnia arról, hogy megóvja egyrészt a férfiakat a jogi visszaélések, hamis vádak talaján elburjánzó terrortól, valamint a családjog tisztaságát a visszataszító manipulációktól, és ezzel együtt az egész társadalmat a jogrendszer devalválódásától, annál inkább is, mivel ezekre a jelenségekre más államokban kellően riasztó példákat láthatunk.

Post Author: Alter Ego

Alter Ego
Érdekelnek az emberek. Érdekelnek a közösségek. Mindez a pszichológia és a társadalomtudomány nagyítója alatt is. Mindig is meghökkentettek és lenyűgöztek az egyéni- és a közgondolkodás paradoxonjai. Emellett van személyes véleményem is a világról, sőt nem átallom néha le is írni. Elismerem, hogy az elemző énem felett néha a privát szenvedélyességem győzedelmeskedik, ezért a kedvenc műfajom a publicisztika.
f Facebook
0 megosztás


81
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
15 Egyéni hozzászólás
66 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
34 Hozzászólások szerzői
CurioSophusAldoSerialSlutggwpFoxtrott28 Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
the hermit
Olvasó

Én eddig nem hallottam erről az esetről, pedig itt élek Gyulán. Persze, pletykás kisváros ez, és sokkal inkább el tudom képzelni azt a verziót, hogy a kiscsaj félt attól, hogy lekurvázzák, ezért találta ki a sztorit. Elvégre, hasonló korúak itt ismerik egymást, legalább látásból.

Amúgy Gyula tényleg a béke szigete, elenyésző itt a bünőzés… Nem életszerű se a kábításos sztori, se az erőszak.

Inaara
Olvasó
Inaara

Én is rögtön erre gondoltam. Ezzel a mesével próbálta utólag menteni a renoméját. A “makulacsökkentő” motiváció sokkal erősebbnek bizonyult annál, mint hogy lelkiismereti kérdést csináljon ártatlan életek tönkretételéből.

Naooo
Olvasó
Naooo

“amilyet hét hollywoodi forgatókönyvíró”

6-os jobban passzolna.

Art
Olvasó
Art

Megint egy kiváló cikk, és egy szomorú történet. És jó a plakát:) Elnézném a metróállomásokon, multiplexek és romkocsmák női vécéiben.

Kodo
Újságíró
Kodo

Ha a femik esetleg még mindig azt állítanák, hogy nő nem követ el megtévesztést, álljon itt ez a példa a manipuláció újabb divatjáról.

Szüksége van pozitív terhestesztre? Vegyen a neten!
A terhes kismamák több mint 25 dollárért pisilnek, és ígérik, nem kérdezik meg, mire kell.

Niki Nora Milady
Olvasó

kiemelten foglalkoztok ezzel, ami nem gond, és igen derüljön  ki, senki ne kerüljön ártatlanul megvádolva….

 

viszont azon senki nem aggódik, hogy hány feleséget verő, gyermekét molesztáló aberrált féreg kerüli és fogja elkerülni a büntetést????????

nem kérek választ, eléggé nyilvánvaló, hogy miért aggódtok.

mondjuk nem értem, ti nők, nők vagytok???????

ha gyerekeket molesztálnak a családban, akkor is majd azon aggódtok, kit rágalmaznak ártatlanul??????

bár pontosan az ilyen nők, ezt észre sem veszik maguk körül….

 

Jampi One
Újságíró

Bár a nőket szólítottad meg, és én nagyon remélem, hogy a nőktől is megkapod majd a magadét, de azért részemről, bár férfiként, de a nők és minden jóérzésű ember nevében utasítom vissza a vádaskodásodat. Ha valaki emiatt a probléma miatt aggódik, akkor más probléma miatt már nem is aggódhat, ugye? Te itt szépen eldöntötted, hogy mindenkit, aki ezt a kérdést merészeli feszegetni és támogatja az ártatlanul megvádolt férfiak ügyét, azt a gyermekmolesztálókkal kell egybemosni. – Aljas egy ember lehetsz te, a magadfajták miatt tarthatnak ott a férfiakat szexuális hamis vádakkal terrorizáló társadalmak, ahol tartanak.

Maestro
Szerkesztő

Nézd bele a fészbúkos oldalába, nagyon rá van kattanva a hölgy a Férfihangra :-)

Jampi One
Újságíró

Szerintem örüljünk, hogy gyakran művelődik itt, talán nem marad ez végül eredmény nélkül. :)

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Voltál te már ilyen helyzetben, vagy csak rágalmazol? Én voltam, bár gyerek nem volt az ügyben, az úgy még bonyolultabb. Észre sem veszed, csak mikor már késő. Tudod milyen, mikor fokozatosan leépítik az önbecsülésed, mikor már tényleg azt hiszed, hogy ezt érdemled és nem is tudnál belőle kijutni? Mikor a másik teljesen átvette a kontrollt feletted és egyszerre rettegsz tőle, meg attól is mit csinálnál ha nem lenne? Én tudom, és volt is emiatt egy idegösszeomlásom. Itt meg arra hívják fel a figyelmet, mikor mindezt egy nő csinálja a férfivel, aztán megkoronázza egy hamis váddal, ami miatt még be is varrják, ergo végképp tönkre vágja az életét. Itt jön a bónusz: megvan hozzá a törvényi keret. Nem kívánom neked, hogy egy szociopatát fogjál ki, mert akkor tudnád miről írsz, de sehogy nem jössz ki jól. Én se jöttem, bár már jól érzem magam, fizikai nyoma még mindig van és eszembe sincs feladni az egyedüllétet. Na, ez normális?
Nem tettem feljelentést pont az elb*szott törvénykezés miatt, meg mert a sértettet többet vegzálják, mint az elkövetőt. Hát arra aztán végképp nem volt szükségem akkoriban. Az egész ezzel foglalkozó jogi halmaz el van cseszve, ez meg itt egy ékes példa rá. Az se jó ha szemet hunynak felette, meg az se ha kérdés nélkül osztják a letöltendő éveket. A cikkben itt is van egy bónusz: az ártatlanság vélelme el volt felejtve az egész eljárás során. Normális törvényi keret kell, a bűnös bűnhődjön, akkor is ha hamis vádoló, mert az is bűn.
Erről szól a cikk. Örülök, hogy segíthettem.

daphne
Olvasó
daphne

Ha gyereket molesztálnak, a gyerekért aggódom.

Ha ártatlanul vádolnak valakit, akkor őérte aggódom.

(A rengeteg kérdőjelen kívül nincs más eszközöd, amivel jelezhetnéd a felháborodásodat?)

Alkibiadesz
Olvasó
Alkibiadesz

Ezekért eleget “aggódnak” más oldalakon, meg a parlamentben is. Arról nem mi tehetünk, hogy egyes nők ocsmány módon, hamisan megvádolnak ilyesmivel gyakran ártatlan férfiakat is, annak érdekében, hogy kicsinálják a (volt) partnert, vagy jobb pozícióba kerüljenek a válás során. Egyértelműen károsnak tartom, hogy legyen egy olyan “jogi kiskapu”, amivel egy nő bizonyítékok nélkül is lecsukathatja a férfit.
Én is utálom a gyermekmolesztáló, feleségverő férfiakat. De szerintem itt mindenki egyetért ebben. Viszont nem gondolom, hogy egy ilyen súlyú bűncselekmény tényét pusztán egy nő szava alapján, egy az egyben el kellene fogadni. Sajnos nem mondható el, hogy ti nők a gerincesség, őszinteség mintapéldányai lennétek.

Naooo
Olvasó
Naooo

Má megin egy régi cikk, aszittem új.

“Aki erőszakos közösüléssel vádol meg mást hamisan, arra a erőszakos közösülés büntetési tételével azonos, akár tizenöt évig terjedő szabadságvesztés legyen kiszabható.”

Hány bírópiccs szabna ki akár egy hónapot is ilyesmivel kamukázó nőre? Egy se.

Naive
Olvasó
Naive
alszentpeter
Olvasó
alszentpeter

Nagyon tanulságosak a BTK megfelelő passzusai:

XIX. FEJEZET

A NEMI ÉLET SZABADSÁGA ÉS A NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

Szexuális kényszerítés

196. § (1) Aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Szexuális erőszak

197. § (1) Szexuális erőszakot követ el, és bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki

a) a szexuális kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi el,

b) más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre használja fel.

(5) Aki szexuális erőszak elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Vérfertőzés

199. § (1) Aki egyenesági rokonával szexuális cselekményt végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki testvérével közösül, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt nem büntethető a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

Szeméremsértés

205. § (1) Aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki mással szemben olyan szeméremsértő magatartást tanúsít, amely a sértett emberi méltóságát sérti.

Magánindítvány

207. § A 196. § (1) bekezdésében, a 197. § (1) bekezdés a) pontjában, és a 205. § (3) bekezdésében meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető, kivéve, ha azzal összefüggően nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek.

Aláhúztam azt, amit csak magánindítványra lehet büntetni. Két érdekes pont van:
1. 197§ (1) b): Ha a nő bármennyi alkoholt, drogot, gyógyszert(!) fogyasztott, aminek tudatmódosító hatása van, akkor már nem ő dönti el,  hogy megerőszakolták-e, vagy nem, hanem a bíróság. Tehát ha dugás előtt megittatok egy pohár bort, és a femináci barátnőnek nem tetszik a pofád, akkor bizony a bíroságon bizonygathatod, hogy gumi nélkül nem ért a farkad a pinához, különben mész a gyilkosok közé a fegyházba.
2. 205§ (3): Nagyon cuki ez a pont főleg az isztambuli egyezmény tükrében. Tehát ha a femináci barátnőjét fiúnak nézed, és jól kezet szorítassz vele, akkor máris uccu, hát, csak böribe, de akkoris.

 

DennisVT
Újságíró
Naooo
Olvasó
Naooo

Csukják le a pedofil picsát 500 évre.

RedGreg
Újságíró

Mélyen elszomorítóak a kommentek :(

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Úgy érted, hogy 90%-ban azt írják a férfiak, hogy ha lett volna lehetőségük abban a korban ilyen tanárnőt megdugni, akkor egyik sem hagyta volna ki? Netán, akinek meg volt is rá lehetősége és megdugta az meg sír?

Illetve nem erőszak történt, hanem “liliomtiprás”, ami ebben az esetben (is) kissé álszent?

Ahogy az összes felháborodás ezzel kapcsolatban…..

RedGreg
Újságíró

“”Úgy érted, hogy 90%-ban azt írják a férfiak, hogy ha lett volna lehetőségük abban a korban ilyen tanárnőt megdugni, akkor egyik sem hagyta volna ki?”””

Ez is. Hogy embereknek ennyire ne legyen ízlése… (de ugye ez szubjektív) Amúgy természetesen, nem ez.

“”

Illetve nem erőszak történt, hanem “liliomtiprás”, ami ebben az esetben (is) kissé álszent?””

Persze hogy az.

Azt a részt viszont ajánlom figyelmedbe, ahol elmagyarázzák, h a lány az más. Azok érzelemre mennek, meg az egyéb bullshitek.

Meg, gondolatkísérletként fordítsd meg a dolgot, és képzeld el, hogy ha férfi tanár dugta volna meg a 17 éves kézis csajokat, akkor mi menne?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez is. Hogy embereknek ennyire ne legyen ízlése… (de ugye ez szubjektív) Amúgy természetesen, nem ez.

Ezt úgy érted, hogy csúnya a nő? ha mondjuk Julia Roberts(avagy tetszés szerint, kinek ki/mi a zsánare) lenne, akkor ok????

Azt a részt viszont ajánlom figyelmedbe, ahol elmagyarázzák, h a lány az más.

Mert az is.

Azok érzelemre mennek, meg az egyéb bullshitek.

Nem azért , de ugye nem kell újra idéznem  a szaros csizma vs. a csizmába beleszart “viccet”?

Meg, gondolatkísérletként fordítsd meg a dolgot, és képzeld el, hogy ha férfi tanár dugta volna meg a 17 éves kézis csajokat, akkor mi menne?

Jogos balhé, ez meg eddig csak álszent faszkodás

RedGreg
Újságíró

“”Ezt úgy érted, hogy csúnya a nő? ha mondjuk Julia Roberts(avagy tetszés szerint, kinek ki/mi a zsánare) lenne, akkor ok????””

Görbicz Anita akkor már inkább… De amúgy igen, mea kulpa, sztem nem olyan jó nő, h 17 éves ént érdekelje.

“”Mert az is.””

Szóval a lányok angyalok, és rózsa illatút pukiznak.

“”Nem azért , de ugye nem kell újra idéznem  a szaros csizma vs. a csizmába beleszart “viccet”?””

Idézheted, csak nem tartozik ide.

“”Jogos balhé, ez meg eddig csak álszent faszkodás””

Na mesélj csak miért is?

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Görbicz Anita akkor már inkább… De amúgy igen, mea kulpa, sztem nem olyan jó nő, h 17 éves ént érdekelje.

Aham, 17 évesen még az ürgelyukat is, de azért válogatnánk, te tényleg nem emlékszel?

De idetartozik, ugyanis benne van a lényeg, csak olyan kellemes elsinkófálni….

Ugye a pukizós/ angyalos bábodat csak püfölésre ajánlod fel?

Miről szeretnél ha mesélnék?

Hogy nem ugyanaz, ha egy férfitanár megdugja a diklányt, mintha  a fiútanuló megdugja a tanárnőt?

Hogy biológiailag a nő értékesebb, mint a férfi?

Hogy más más következményekkel jár(hat) a két nemre vonatkozóan  a sex?

Hogy az egyiknek a férfiasság bizonyítéka, mig a másiknál közel sem?

stb. stb?

melyik részére vagy kiváncsi? Pontosítsd, aztán belemegyünk.

 

 

RedGreg
Újságíró

“”Hogy nem ugyanaz, ha egy férfitanár megdugja a diklányt, mintha  a fiútanuló megdugja a tanárnőt?””

Mi a különbség?

“”Hogy biológiailag a nő értékesebb, mint a férfi?””

Erre különösen kíváncsi vagyok az 50% körüli nemi arány mellett. Mert vannak fajok, ahol a természet értékesebbnek mondta ki az egyik nemet. de azoknál nem is 50% az ivararány.

“”Hogy más más következményekkel jár(hat) a két nemre vonatkozóan  a sex?””

És mi az a más következmény? Ha a tancinéni teherbeesik a fiú fizeti a tartásdíjat, ha a kislánka, akkor a tanárúr?

“”Hogy az egyiknek a férfiasság bizonyítéka, mig a másiknál közel sem?””

Hát szépen is néznénk ki, ha a nőnek a férfiasság bizonyítéka lenne a szex,

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“”Hogy nem ugyanaz, ha egy férfitanár megdugja a diklányt, mintha  a fiútanuló megdugja a tanárnőt?””

Mi a különbség?

Hogy ha újra elolvasod, akkor alapvetően az, hogy mindkét esetben, kezdetnek, a hímnemű dugja meg a nőneműt.

“”Hogy biológiailag a nő értékesebb, mint a férfi?””

Erre különösen kíváncsi vagyok az 50% körüli nemi arány mellett. Mert vannak fajok, ahol a természet értékesebbnek mondta ki az egyik nemet. de azoknál nem is 50% az ivararány.

Kurva lényegtelen az arány, aránytól függetlenül értékesebb, de nyugodtan rugózzon rajta az, aki lelkének ez megnyugvást ad.

“”Hogy más más következményekkel jár(hat) a két nemre vonatkozóan  a sex?””

És mi az a más következmény?

Értem én, hogy hülyének tetteted magad, a fene akar ebben megakadályozni, csak kezd unalmassá válni.

Ha a tancinéni teherbeesik a fiú fizeti a tartásdíjat, ha a kislánka, akkor a tanárúr?

Kiválasztottad az esetek max 1%-át és háborogsz. Megtörténhet, csak ugye kurva ritka, aztán ebből messzemenő következtetéseket levonni pontosan olyan, mint  a femináci „vitakultúra”

“”Hogy az egyiknek a férfiasság bizonyítéka, mig a másiknál közel sem?””

Hát szépen is néznénk ki, ha a nőnek a férfiasság bizonyítéka lenne a szex,

Értem én a viccet, csak most épp nem nevetek rajta.

Dan
Újságíró

Álszent háborgás…lenne – ha fordított nem esetén nem lenne hatalmas büntetése az idősebb férfinak!

Így viszont tényleg masszív nemi diszkrimináció, a törvény előtti egyenlőség – egyre gyakoribbá váló – megcsúfolása.

De azért a megoldás az lenne, ha nem büntetnék az ilyesmiket, sem férfinél, sem nőnél, amennyiben nem történt kényszerítés.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Álszent háborgás…lenne – ha fordított nem esetén nem lenne hatalmas büntetése az idősebb férfinak!

Ennek ellenére az utóbbi x évben csak női “diákerőszakról/liliomtiprásról” olvastam, legalábbis nem nagyon emlékszem férfitanárok ilyen dolgaira, vagy lehet, hogy nekem  kerülte el a figyelmemet….”

Így viszont tényleg masszív nemi diszkrimináció, a törvény előtti egyenlőség – egyre gyakoribbá váló – megcsúfolása.

Törvény előtti egyenlőség nem volt és soha nem is lesz, asszem a redpill mellett a “megvilágosodás” vagy valami hasonló “Pill” is ráférne jópár emberre, mert nem a valóság talaján lebegnek, aztán meg visítanak ha seggbekurja őket az élet.

De azért a megoldás az lenne, ha nem büntetnék az ilyesmiket, sem férfinél, sem nőnél, amennyiben nem történt kényszerítés.

Ugyanaz a csapda, ha nő/lány/gyerek(általában nemtől függetlenül) állítja, akkor a libsi világ nekik hisz, ha meg “konzervatív” a szemlélet, akkor meg a felnőtt visszaélhet a hatalmával……szóval nem igazán lehet igazságot tenni…..kérdésként felmerülhet, hogy kinek a felelőssége, ugye  alapből a “felnőtté”, de kérdés, hogy ki és mikortól tekinthető felnőttnek.

herceg
Olvasó
herceg

Ami nekem ilyen eseteknél mindig eszembe jut, hogy milyen nő lehet az elkövető, hogy negyven évesen, a falon túl fiatal fiúkkal kezd. Eszembe is jut róla egyik RM poszt SMV and the aging process

Reszet Elek
Újságíró

Milyen nő? Szereti a faszt. A fiatal, erőteljes és odaadó csődörök pedig a maradék józanságát is elveszik (börtön miegymás). Ennyi.

ulomenen
Olvasó

Két kérdés is felmerült bennem a focista fiúkák megerőszakolójával kapcsolatban:

1. Nálunk ugye 14 év a beleegyezés korhatára, tehát egy 14 éves 1 napos lánnyal simán szexelhet egy 99 éves férfi, illetve egy 16 éves fiúval is szexelhet egy 42 éves nő.  Ezek szerint az USA- ban ez máshogyan van?

2. Az azért érdekelne, mivel zsarolta a srácokat (csak nem azzal, hol feljelenti őket nemi erőszakért??). Árnyalná a képet, mert így ez a sztori eléggé sokesélyes.

Amúgy a linkelt cikkben a kép nem illusztráció, tényleg a bővérű hölgyet ábrázolja.

herceg
Olvasó
herceg

1. Nálunk is árnyaltabb, több lépcsős a helyzet, lásd itt

USA-ban államonként eltérő: USA beleegyezési korhatárok (ez alapján persze ott is igaz, hogy a belegyezési korhatárt betöltött emberrel akárki szexelhet).

ulomenen
Olvasó

Annyira nem árnyalt, megáll, amit írtam. 14 év.

Az USA- ban ezek szerint bonyolultabb a helyzet, ott ráadásul 16 évtől indul a beleegyezés.

herceg
Olvasó
herceg

Nem ellentmondásból írtam, csak ha már ránéztem gondoltam megosztom, hogy több “sáv” van :) (avagy pl. egy 16 éves büntetlenül lefeküdhet egy 13 évessel, míg USA-ban egész más a helyzet)

Igen, bár ha a különböző közösségi oldalakból tájékozódsz, mindenki mocskospedofil, aki 17 éves 364 napos vagy fiatalabb lányokra akár csak rá mer nézni :D (függetlenül attól, hogy ahogy írtad, még ott se mindenhol 18 év a korhatár)

ulomenen
Olvasó

Sokszor előkerül a közbeszédben, valóban. Kiss László ügyében is elhangzott feminista részről, hogy egy “18 éves gyereklányt” erőszakolt meg…A 18 éves, az ugye már felnőtt nő.

Csodálkozva olvastam a linkedben, hogy 2002 óta az azonos nemű kapcsolatokban is 14 év a beleegyezési korhatár. én még a 18 évet tudtam…

Egyébként a magam részéről a 14 évet meg kissé korainak tartom még heteroszexuális kapcsolatban is, a 16 év lenne szerencsés talán.

 

herceg
Olvasó
herceg

Itt inkább arra gondolok, hogy férfiaknál (minden, nemileg érett korosztálynál) az az egészséges, normális, ha fiatal, termékeny nőkhöz vonzódik. Nőknél épp ellenkezőleg, az érettebb, komolyabb, idősebb stb férfihez vonzódás az egészséges, normális (lásd hipergámia).

Emiatt felnőtt nőben legalább olyan atipikus, már-már betegségnek számító dolognak érzem az efebofíliát, mint fiatal fiúnál a gerontofiliát.

Vagyis elméletben az idős férfi – fiatal lány kapcsolat természetes, fiatal fiú – idős nő kapcsolat természetellenes – míg a gyakorlatban persze előbbit megrontásként, utóbbit beavatásként értékeljük, érzékeljük.

*igen, kettős mércém van, mert a két nem különböző

 

tibor
Olvasó
tibor

Szerettem volna megnézni (újra/ vagy először) az említett  ” Pesty Fekete Doboz “Szex-Hazugság-Vádirat“ című dokumentumfilm”-et itt a nyomára bukkantam (http://nava.hu/id/1381160/)  de nem elérhető itt sem, nem tudtok valami megoldást?

dani92 említett hsz.-ából egy rész idekívánkozik:                                                 “A feministák tűt keresnek a szénakazalban, ugye náluk minden hímvesszővel rendelkező ember potenciális nemi erőszakoló, de sajnos rossz hír nekik, hogy az összes bűnelkövető közül(112 ezer fő) csupán 101 követ el erőszakos közösülést ( az arány kb. 0,09). Vagyis 101-feltehetőleg-férfi miatt kell a többi férfi f.szát is csalánnal verni, mert az úgy jó.

De érdemes a saját házuk táján is söprögetniük barátainknak, ugyanis a férfi bűnelkövetők száma csökkent az elmúlt húsz évben 26.000 fővel, addig  a nőké nőtt kb 5500 fővel. A nők kezdeti 10%-os aránya megnőtt 17 %-ra. Vagyis egyre több nő követ el bűncselekményt, indokoltabb lenne “stop a női bűnözésre” feliratú táblát készíteniük (persze ettől még ugyanúgy hülyeség lenne, mint a férfiak elleni is)   ”

Ijk
Olvasó
Ijk

http://www.origo.hu/sport/egyeni/20170330-larry-nassar-es-szexualis-buncselekmenyek-az-egyesult-allamok-tornaszovetsegeben.html

Most olvastam ezt a cikket. Nem azt mondom hogy bármilyen szintén elfogadható amiket tettek, de jó hogy nem máglyán égetik meg őket. 8 év molesztalasert? Buntessek meg, de nem túlzás ez? Még eroszakolasrol sem nagyonn olvastam, ellenben röpködnek a több évtizednyi, életfogytiglani büntetések.
Eletet veszélyeztető testi sertesert a töredékét adják azzal szemben aki benyult egy kamasz lány poloja alá? Őrület.

Naooo
Olvasó
Naooo

A hülyék nemhogy migránsok lennének, még meg is baszhatnák őket, kapnának egy ilyet többet nem szabad csinálni mer ez lesz meg az lesz szöveget.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Azt hiszem tegnap a TV2-őn ( Tények ?) láttam végre valamiféle-bár nem volt az igazi- bejelentést a mentősökről,ha nem is kimondva,de teljesen azzal az értelemmel,hogy talán nemsokára újra munkába állhatnak és a rendőrök megszüntették a nyomozást ellenük.Szó volt róla,hogy milyen megrázkódtatás volt ez számukra,egyiküket melóból,másikukat a családjától vitték el a rendőrök és netto 70.000-et kaptak erre az időre. Ez is valami,de én tuti szigorú törvényt hoznék,hogy ilyen esetben alaposan megleckéztessék,ha ilyesmire vetemedik egy nő (vagy ritkán férfi). De mit kezdhetnek így ezzel a 17 éves drogos ribanccal? (aki mondjuk ki tudja miért lett ilyen-mik érték gyerekkorától-a szerk.).

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Kártérítést és börtönbe vele hogy elgondolkozzon a tettei súlyán! Itt most konkrétan hamis vád volt ami a 2 mentösre rossz fényt vetett és hiába hogy be lett bizonyítva akkor is már maga a gyanu fellépett amit sose fognak tudni magukról lemosni a kételkedés mindíg ott marad az emberekben!

xcsakx
Olvasó
xcsakx
Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Gyorsabb voltál most osztottam meg a chat részben is! :)

ggwp
Olvasó
ggwp

Inkább szomorú, hogy egy ilyen undorító véglénytől sokadszorra is elhitték, hogy megerőszakolták. Még ha tényleg nőnek nézne ki… Hány életet tehetett így tönkre ? 6400 munkaóra :D

herceg
Olvasó
herceg

és persze máris megy a nyávogás, hogy:

“Ezeknek a hamis, nemi erőszakról szóló vádaknak, melyek nyilván széles nyilvánosságot kapnak, nagy valószínűséggel lesz egy olyan visszás hatásuk, hogy miattuk bűnös férfiak is szabadlábon maradhatnak” hangsúlyozta Nicholas Loraine-Smith.

„Az ilyen és ehhez hasonló esetek ugyanis azzal a valós veszéllyel járnak, hogy a megerőszakolt vagy szexuális molesztált nők nem mernek majd a rendőrséghez fordulni, attól félve, hogy nem hisznek nekik” – emelte ki a bíró.”

Hiszen valamivel indokolni kell a rettenetes tartani a látencia értékeket!

Reszet Elek
Újságíró

Az valahol agyrém, hogy az ítélet kapcsán maga a bíró hívja fel a figyelmet az elrettentő hatásra.

De nem ám a férfiak védelmében a hamis vádtól, hanem a valóban megerőszakolt nők jogszolgáltatás keresésétől való elrettentésére gondol!

ggwp
Olvasó
ggwp

Az eldobható férfi. Inkább ítéljünk el tévesen 100 embert, mintsem véletlen  megússza a büntetést egy erőszaktevő. Jó lehet ülni 10 évet egy hülye kurva miatt, aki lehet fel sem fogta, hogy összetört sok életet. Még jobb úgy tenni mindezt, hogy szándékosan rosszindulatból teszi.

De ha belegondoltok, majdnem az összes nő feltudna bárkit jelenteni zaklatásért, akármilyen indokkal, akáhol, akámikor.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Azért a nemi erőszak vádak egyáltalán nem ilyen egyszerűek, hogy feldobok valakit, aztán évekig szegényke járhat a bíróságra. Meg kell álljon a vád, ami az esetek többségében nem szokott, lévén bizonyíthatatlan. Egy kapcsolatban kapásból bizonyíthatatlan, hacsak nem verte előtte szarrá a nőt, akkor esetleg van egy nagyobb sansza, de akkor is inkább csak testi sértésért tudják elítélni.
És igen, a hamis vád ezért a legártóbb, mert a közvélemény így sem a tetteseket szokta hibáztatni, hanem a rövid szoknyát, ha hát még ha kiderül, hogy megint volt valaki, aki hamisan vádolt. Ezért kéne extrán büntetni a hazudozást. De mondjuk ne keverjük össze a bizonyíthatatlant sem az ártatlannal – sok esetben csak nem lehet 100%-osan bizonyítani, onnantól meg ártatlanként tetszeleg.

Volt úgy egy éve az az eset például, amikor suttyó tizenévesek még le is pisálták a kiscsajt, aztán a bíró csak annyival rendezte le a dolgot, hogy fiatalság, bolondság, és hát szegénykék eleget szenvedtek már. Ott a csajra kente, mert hogy részeg volt – általában ennyi elég, hogy az erőszakot ne vegyék komolyan, mert ivott, így járt. Érdekes, ha kirabolnak vagy megölnek, akkor azért nem szoktak ezen rugózni, hogy részeg voltál, így jártál, csak a nemi erőszakot még mindig nem veszik komolyan, az olyan “semmi, mit kell ezen rinyálni” dolog.

DennisVT
Újságíró

“Azért a nemi erőszak vádak egyáltalán nem ilyen egyszerűek, hogy feldobok valakit, aztán évekig szegényke járhat a bíróságra”

A példa azt mutatja, hogy mégis ilyen egyszerű. Lásd pl a két mentőst. Az első perctől semmi bizonyíték nem volt, csak a nő szava. Mégis felfüggesztették mindkettőt.

Amúgy kb napi rendszerességgel tudnék példákat hozni arra, h milyen qrva egyszerű is ez egy nő számára. Odamegy, rámutat és ennyi.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Nő alatt azért itt egy 17 éves, állami gondozott csajt értünk, aki be volt nyomva, mint az állat. Feltételezem, erősebb a reakció, ha fiatalkorú vádol valakit, fel pedig azért függesztették őket rögtön, mert ez a szokásos eljárás, ha bármilyen ügyben a dolgozóikat vád éri.
Ne érts félre, én aztán nem kívánom védeni a kiscsajt, iszonyú romboló, amit csinált, és nem helyeslem a gyakorlatot sem, egyszerűen az ügyhöz hozzátartoznak ezek a plusz infók, amik miatt a rendőrség is erősebben lépett fel. Ha egy 30 éves nő vádol meg egy 30 éves pizzafutárt, azért nem ez az eljárás.
Próbáltam utánaolvasni, annyi látott napvilágot, hogy a lány a szembesítés során furcsán viselkedett, a pszichológus is úgy látta, hogy az érzelmei nem voltak összhangban az állításaival, és a koronatanú, az őt átvevő orvos sem látott semmit. Nem nemi erőszak volt konkrétan a vád, hanem fogdosás, inzultálás, tehát nyomai nem is lehetnek. Mindenesetre innentől elég egyértelmű, hogy a csaj kamuzott, még az lehet kérdéses (bár ez az ügy szempontjából már nem számít), hogy szándékosan vagy tényleg azt se tudta, hol van, és beképzelt mindenfélét (a mentős azért “taperol”, ugye, ez a dolga).
Viszont arról olvastam, sőt ismerősi körben is előfordult, hogy problémás tinilány vádolt felnőtt férfit erőszakoskodással a gyakorlati helyen, ott az iskola már eleve kétkedve fogadta az ilyesmit, persze kivizsgálták az esetet, azaz beszéltek a munkaadóval, megnézték a kamerákat, kikérdezték a lányt közösen, aztán itt le is zárták az ügyet. A vádlotthoz gyakorlatilag el sem jutott az információ, nem terhelték vele, amíg maguk szemügyre nem vették az esetet. Szóval ez azért nem ennyire fekete-fehér még a tiniknél sem, mert róluk meg köztudott, hogy szeretik felhívni magukra a figyelmet.
Abban viszont egyetértünk, remélem, hogy utána kell járni, mert mi van, ha mégis. Egy ilyen történetben az egyik fél mindig veszít, de persze csak bemondásra soha nem szabadna ítélkezni, első a bizonyíték.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ha egy 30 éves nő vádol meg egy 30 éves pizzafutárt, azért nem ez az eljárás.”

Hanem mi?

DennisVT
Újságíró

Tökmindegy. A lényeg az, hogy annak ellenére is hittek neki, hogy államilag gondozott (ez mondjuk nem kéne számítson szavahihetőségi szempontból) és be volt nyomva (ez viszont nagyon is).
Abszolút elfogadhatatlan, tűrhetetlen és nonszensz, hogy egy férfit bármilyen hátrány is érje bárhol csak azért mert egy nő azt mondta, hogy….

Legyen valami bizonyíték, valami alapos gyanú, jogos feltételezés, hogy igazat mond a nő, és majd UTÁNA kezdjük el felfüggesztegetni az embereket az állásaikból, és bemószerolni a hírüket/nevüket.

Ha egy 30 éves nő vádol meg egy 30 éves pizzafutárt, azért nem ez az eljárás

Miért? Az mitől esik más elbírálás alá? Miért gondolod, h kevesebb hitelt adnak egy random 30as nőnek, mint egy drog/alkohol befolyásoltság alatt álló állami gondozott nőnek? Minden józan ész azt súgja, hogy még több hitelt fognak adni neki.
És akkor az Isztambuli Egyezmény erre a gyakorlatra akar még rátenni egy lapáttal… No comment.

Reszet Elek
Újságíró

“Neca ecos omnes. Deus suos agnoscet.”  – Arnaud-Armaury

Naooo
Olvasó
Naooo

Ez a randa debella hogy örült volna, ha megerőszakolják.

Aldo
Újságíró

Ezt még az áram se baszná meg.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem biztos, hogy ide illik, ha van jobb, akkor át lehet rakni.

Egyre pikánsabb a “botrány”:

https://index.hu/sport/vizilabda/2018/09/17/tagad_es_minden_vadat_visszautasit_a_polosbotranyban/