Csuzi Attila
19 megosztás

Így rombolja le az Isztambuli Egyezmény a jogrendszert és a társadalmat

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálására tett előkészületek újra ráirányíthatják a magyar közélet figyelmét, hogy milyen társadalmi veszélyekkel fenyeget Európában a gender-ideológia és az azt (ál)tudományos alapérvként használó feminizmus. Bár az Isztambuli Egyezmény körül éppen elkezdődött társadalmi vitában a magyar nőszervezetek (feminista véleményvezérek) azt állítják, hogy az Isztambuli Egyezmény védelmet nyújthat a családon belüli erőszak férfi áldozatainak, a férfitársadalomnak is, de valójában nem mondanak igazat, mert az egyezmény nemi alapon diszkrimináló, szexista szövege abszolút ellentétben áll ezzel az állítással. Ügyetlen érvelés részükről az is, amikor eltúlzott, orwelli képekkel való riogatásnak állítják be a férfijogi aktivisták tiltakozását, merthogy megfeledkeznek arról, hogy az Isztambuli Egyezmény következetes véghezviteléről létezik egy “hatástanulmány”, egy egész országra kiterjedő társadalmi kísérlet is, amely szabályszerű nemzeti tragédiába torkollott. Spanyolország az Isztambuli Egyezményt megelőzve hozta létre saját nővédelmi és családon belüli erőszak elleni törvényeit és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a törvénycsomag szolgált az Isztambuli Egyezmény prototípusául. Spanyolország az Isztambuli Egyezmény szempontjából egy mintaállam, az egyezmény rendelkezéseivel tökéletesen összhangban lévő jogrendszert és szociális ellátórendszert működtet. A törvényekért személyében is felelős miniszterelnök, José Luis Rodríguez Zapatero büszkén ki is jelentette, hogy egész Európa, sőt a világ számára szolgáltattak példát. Egyébként a spanyol törvényalkotók ma is jelentős szerepet töltenek be az európai közéletben és folyamatosan ösztönzik az EU-ban a gender-mainstreaming társadalomátalakító folyamatokat, például olyan kezdeményezésekkel, hogy az EU tagállamai hivatalosan, a törvények szintjén fogadják el a gender-ideológiát és a gyermekek gender-nevelését. És ha nem lehetséges frontálisan az EU törvényeibe erőltetni a gender-dogmákat, akkor elrejtik egy nemzetközi egyezményben trójai falóként és azon nyomban rá is építik egy férfiellenesen diszkrimináló, államfeminista családjog minden elemét. Kijelenthetjük, hogy egy olyan orwelli vízióról van szó, amely valósággá testesült Európában, és az Isztambuli Egyezmény képében már döngeti Magyarország kapuit is…

Zapatero-Feminist-Cabinet
José Luis Rodríguez Zapatero feminista kormánya

Spanyolország számára az új időket a 2004-ben hatalomra kerülő szocialista kormány és annak miniszterelnöke, José Luis Rodríguez Zapatero hozta el. Zapatero ideológiai irányultságát egy elhíresült mondatban fogalmazta meg tömören: “Nem csak antimacsó vagyok, hanem feminista.” Ezt a kijelentését sietve alá is támasztotta azzal, hogy kormányának tagjait aszerint válogatta, hogy a miniszterek legalább fele nő legyen. Amikor összeállt a kabinet, kijelentette: “Büszke vagyok rá, hogy több nő van a kormányban, mint férfi.” Aztán ez a feminista nőkormány álmodta meg és hozta létre Spanyolország nővédelmi intézményrendszerét és az új, Isztambuli Egyezménnyel konform családjogot. Ez a kormány hívta életre a felettébb haladó szellemiségűnek látszó “Egyenlőség Minisztériumot” és a “Nőkutató Intézetet” is, de az állítólagosan az egyenlőség eszméje körül forgó gépezet fogaskerekei közé valahol (mérhetetlenül sok) homokszem kerülhetett, mert a népnyelv ma már csak “a feminácik főhadiszállása” néven ismeri az új minisztériumot. – Mi történt Spanyolországban?

Az RV Production idegeket borzoló dokumentumfilmjének segítségével bepillanthatunk egy olyan társadalomba, ahol naponta(!) 400 büntetőügy indul férfiak ellen, annak ellenére is, hogy ezek 90 százaléka(!) hamis vádnak bizonyul. Az ítélettel végződő ügyek is olyan számban bizonyulnak tévedésnek és általában is olyan mértékű jogi és társadalmi igazságtalanságot termelnek ki, aminek eredményeként végetérhetetlen jogviták zajlanak, az alkotmánybíróságig ható kezdeményezések születnek, tucatszám alakulnak a civil jogvédő szervezetek és jelentős utcai tüntetések zajlanak. Az Isztambuli Egyezmény mintájául szolgáló törvény életbelépését követő évben már 160 000 (!) spanyol férfit tartóztattak le családon belüli erőszak vádjával. A létrehozott nővédelmi intézményrendszerben a nők a hamis vád miatti felelősségre vonás legkisebb kockázata nélkül tehetnek bármikor panaszt férjük vagy más férfi hozzátartozóik ellen, sőt akár egyetlen telefonhívással is elintézhetik, hogy a rendőrség kopogtasson a férfiért és a nővédelmi törvényeknek megfelelően azonnali vizsgálati fogság alá helyezze. Spanyolországban az új törvények bevezetését követő két éven belül már háromszorosára, évi közel 4 ezerre növekedett az öngyilkos férfiak száma. A családon belüli erőszakkal meggyanúsított férfiak gyermekláthatáshoz fűződő jogait gyorsított eljárásban megvonhatják, akár bűnösségük bizonyítása nélkül is, és a megvádoltaknak sokszor csak több hónap után nyílik lehetőségük újra találkozniuk gyermekeikkel, esetleg akkor is csak egy szigorúan ellenőrzött látogató szobában, gyámügyi felügyelő jelenlétében. Spanyolországban a házasságot, a családalapítást elutasító, férfiszeparatista “MGTOW” férfiak immár egy rendkívül jelentős társadalmi réteget alkotnak, a nemek közötti bizalomról már csak múltidőben lehet beszélni.

Francisco Zugasti, a Projusticia (Igazságért) civil társaság képviselője maga is a spanyol gender-feminista törvények jogfosztott áldozataként meséli el az RV Production kamerájának, hogy a vele szemben folytatott nővédelmi, gyermekvédelmi eljárás során közölték, nincs joga kérdéseket feltenni, bizonyítékokat vagy tanúkat állítani, a hatóság hivatalból végzi el a nyomozást. Az ellene folytatott eljárás során több ízben arról sem volt tudomása, hogy valójában mi történik, számos eljárási cselekmény során még az ügyvédje sem lehetett jelen. Meggyőződése, hogy már a bírósági tárgyalás előtt ítéletet mondtak felette. Az eljárás végén minden jogát megvonták, hogy láthassa gyermekét. Véleménye szerint egy brutális, fájdalmas háború zajlik a társadalomban, aminek a kárvallottjai leginkább a gyermekek.

Eufemiano Cespedes az isztambuli szisztéma egyik áldozata, akinek a teljes egzisztenciája ráment a felesége által ellene indított nyolc(!) hamis vádra és az ellene lefolytatott eljárás eredményeként elszegényedve és megnyomorodva hat éven keresztül élt egy konténerben, így foglalja össze a fennálló állapotokat: “Ez nem igazságszolgáltatás, hanem terror!”

José Díaz Herrera spanyol író és újságíró “A kasztrált férfi” című könyv szerzője, aki munkája során 3000 bírósági jegyzőkönyvet vizsgált meg, úgy fogalmaz, hogy a spanyol nővédelmi törvény nem más, mint egy férfikara irányított gépfegyver, amelynek segítségével csak 2015-ben már 160 000 férfit tartóztattak le és tettek tönkre.

Maria Sanahuja a Barcelonai tartományi bíróság bírónője kifejti, hogy súlyos mértékben sérült a férfiak igazságos eljáráshoz való joga, mert sokszor figyelembe sem veszik a vallomásaikat, a bírósági eljárás kizárólag a nők előjogaira, peres akaratára koncentrál. A nők túl sok jogosítvánnyal rendelkeznek, amelyekkel módszeresen visszaélnek és emiatt a bíróságok rendszeresen hoznak téves döntéseket. Megengedhetetlennek gondolja, hogy a Spanyol államban a nők a férfiak elleni fegyverként használják fel a törvényeket és a gyermekeket. Mindeközben az egész jogrendszer arra ösztönzi a nőket, hogy ha valaki csak rájuk kiabál, máris rohanjanak a rendőrségre és tegyenek büntetőjogi feljelentést. (Az Isztambuli Egyezmény pénzügyi támogatást, lakhatási támogatást, munkahely-keresési támogatást, tehát összetett anyagi előnyöket irányoz elő minden nőnek, aki áldozatnak vallja magát.) – A törvénykezés lehetővé tette a nők számára, hogy kihasználva privilégizált helyzetüket és gyermekeiket bosszút állhassanak párkapcsolati sérelmeikért és egyúttal jobb anyagi helyzetbe is kerülhessenek. Ez borzalmas! – mondja Maria Sanahuja bírónő. Arra a kérdésre, hogy miként látja Spanyolország jövőjét, kifejti:  egyértelművé vált, hogy a “gender erőszak törvény” semmilyen javulást nem hozott a társadalmi viszonyokban, éppen ellenkezőleg, minden társadalmi probléma nagy mértékben fokozódott: például sokkal több nőt vernek meg, a gyermekek zaklatásával járnak a családjogi intézkedések, a nagyszülők érdekei is nagy mértékben sérültek… Öt évvel a “gender erőszak törvény” megalkotása után már mindenki kristály tisztán láthatta, hogy a törvény megbukott. Meggyőződése, hogy a törvénykezés és a jogalkalmazás évek óta megsérti az alapvető emberi jogokat.

Guadalupe De la Fuente Espinosa az Unokáiktól Elszakított Nagyszülők civil szervezetének alapító elnőknője érintettként tapasztalhatta meg, hogy a törvények milyen módon sértik meg az elvált vagy hamisan megvádolt férfiak és azok családjainak jogait. Látva, hogy milyen nagy számban léteznek sorstársai, létrehozott egy civil társaságot, hogy megpróbáljanak fellépni a jogaik helyreállítása érdekében. Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint hány nagyszülőt érint a probléma, azt válaszolta, hogy a pontos számot talán úgy lehetne megkapni, ha a válások számát elosztanák kettővel, mert az egészen biztos, hogy minden elvált férfi családjának a jogai sérülnek valamilyen formában. A probléma kialakulásának okát abban látja, hogy egy feminista érdekcsoport csalárd módon visszaélt a törvényekkel és a férfitársadalmat olyan bűneikért akarják megbüntetni, amely bűnök valójában nem is léteznek. Ezen a táptalajon alakulhatott ki az a helyzet, hogy a nők a bosszúra és az anyagi előnyszerzésre használják fel privilégiumaikat.

Javier Pérez Roldán családjogra szakosodott jogász a következőképp foglalja össze az Isztambuli Egyezményre épülő családjogi törvényekkel kapcsolatos problémákat: A törvény mindenek előtt kimondja, hogy a családon belüli erőszak annak a megnyilvánulása, hogy a férfiak társadalmi szinten elnyomják a nőket. Ez a törvénybe iktatott dogmatika vezet oda, hogy a bíróságok, amikor nem tudnak igazságot tenni a nehezen megítélhető családi vitákban, akkor ezen vakhit alapján ítélkeznek, és semmibe vesznek minden más jogelvet. Ráadásul a gender-ideológiára alapozott törvények szellemében, ha a nők terhére követnek el bűncselekményt, az már önmagában egy súlyosbító körülmény. A büntetőjogban megjelenő nemi diszkrimináció, nem más, mint egy jogi abszurditás. Javier Pérez Roldán rámutat, hogy egyetlen bejelentéssel tönkre lehet tenni egy férfit, mivel a családon belüli erőszak vádja miatt azonnal őrizetbe vehetik 48 órára, és hiába nem bizonyítanak rá az előzetes fogva tartás alatt semmit sem, a nővédelmi, családvédelmi előírások szerint nagy valószínűséggel potenciális veszélynek tekintik őt a családjára, ezért már csak távoltartó végzéssel hagyhatja el a börtönt, és ha nincs valaki, aki hirtelen befogadja a rossz “ajánlólevele” ellenére, akkor máris hajléktalanként élhet az utcán, mert senki sem foglalkozik a férfiakkal. (Az Isztambuli egyezmény egyik követelménye a gyorsított távoltartási végzések megvalósítása.) Javier Pérez Roldán véleménye szerint a probléma abból ered, hogy a gender-ideológia megerősödött és a férfigyűlölet hatalmát hozta el Spanyolország számára. Arra kérdésre, hogy milyen jogokat biztosít a családon belüli erőszakról szóló  törvény a férfiak számára, egyértelműen kijelenti, hogy a férfiaknak nincsenek jogaik: nincs számukra jogsegélyszolgálat, nincsenek számukra “védett házak”, nem kapnak munkahely keresési támogatást, természetesen semmilyen segélyt sem, nem segítenek nekik mediációval, de még alapvető pszichológiai segítséget sem kaphatnak, pedig az a férfi, akit egy hamis váddal azonnali hatállyal őrizet alá helyeznek és fogva tartanak, majd az utcára tesznek, minden bizonnyal súlyos pszichológia sérüléseket fog elszenvedni. De ez nem érdekel senkit sem. Sem a férfiáldozatok, sem a hamisan megvádolt férfiak számára nem létezik semmilyen segítség. Meggyőződése, hogy a törvények alapvető emberi jogokat sértenek meg: az igazságos, szakszerű bírósági eljáráshoz való jogot, az ártatlanság vélelméhez való jogot, az egyenlő bánásmódhoz való jogot. Bár az alkotmánybíróságon sikertelenül támadták meg a törvényt, azonban meggyőződése, hogy az alapjaiban sérti meg az Emberi Jogok Európai Egyezményét is.

Francisco Serrano családjogi bíró közli, hogy a férfiak ellen indított átlagosan évi 142 ezer ügynek kevesebb mint 10 százaléka ér csak véget elmarasztalással, mégis az eljárásoknak megszámlálhatatlan kárvallottja van. A kialakult ítélkezési gyakorlatot egyszerűen a Guantánamói fogolytábor működtetéséhez hasonlítja. Mint mondja, a férfiak ellen irányított törvénykezés egy olyan folyamatot indított el, amire talán a legjobb szó a “holokauszt”.

Fent idézettek mellett nagyobb tüntetések résztvevőit is megszólaltatja a film, akik sorra mesélik el, miként lettek az Isztambuli szisztémájú törvénykezés áldozatai. Tönkretett férfiakat, férfijogi szervezetek képviselőit, megosztott felügyeleti jogokért harcoló apajogi szervezeteket, egyszerű magánembereket, férfiakat és nőket, szülőket és nagyszülőket egyaránt láthatunk megszólalni. A dokumentumfilm felsorakoztatja azokat a statisztikai adatokat is, melyek bizonyítják, hogy az okozott károk között tartható számon az is, hogy a nők védelme tekintetében sem váltott be semmilyen ígéretet a törvény, mivel a nők terhére a partner által elkövetett emberölések száma nem hogy csökkent, hanem néhány év leforgása alatt közel 50 százalékkal(!) növekedett meg. Spanyolországban elkeseredett, kiábrándult, felháborodott állampolgárok tömegei tanúsítják, hogy miként rombolja le az Isztambuli Egyezmény a jogrendszert és a társadalmat.

Nos, ezt a borzalmat akarják Magyarországra szabadítani rosszindulatukban vagy mérhetetlen tudatlanságukban mindazok, akik a nemi alapon diszkrimináló, férfiellenes Isztambuli Egyezmény mellett érvelnek, akik elmulasztják megszervezni az állampolgárok tájékoztatását, akik szabotálják a társadalmi párbeszédet arról, hogy milyen súlyos veszélyeket hordoz, ha a magyar törvénykezés ratifikálja az egyezményt és aszerint szervezi meg jogrendszerét, közintézményeit és családsegítő hálózatát. Most még nem késő megfontolni, mert még lehetséges az efféle törvénykezés ellen fellépni, de az egyezmény ratifikálását követően a társadalmi folyamatok és a jogalkotás statikus tehetetlensége évtizedekre határozhatja meg a magyar emberek jövőjét. Magyarországnak nem a nemek háborújának felszítására, a gyermekek és a családok megnyomorítására van szüksége, hanem olyan törvényekre és közintézményekre, amelyek a nemi gyűlölet ideológiájától mentesen, egyformán gondoskodnak mindkét nem áldozatairól, és egyformán tekintettel vannak mindkét nem érdekeire.

Gyakran felmerülő kérdés, hogy miért az egész egyezmény ellen szükséges fellépni és miért nem annak férfiakra való kiterjesztéséért? Ez egy logikus, de valójában laikus kérdés. Azt mindenképpen tudni szükséges, hogy egy több állam által elfogadott egyezményt csak az összes részes fél beleegyezése után lehetséges módosítani. Egy ilyen folyamat évekig is eltarthat és könnyen megtörténhet, hogy más államok a kezdeményezést elutasítják és soha nem születnek meg az Isztambuli Egyezményt az alapvető jogokkal is összeegyeztethető formába hozó módosítások. Magyarország törvénykezése nem függhet egy ilyen folyamattól. Magyarország semmiképpen sem iktathat a törvényei közé egy olyan egyezményt, amelynek az egyik nagyon is lehetséges kimenetele úgy fest, mint a Spanyolországban látható társadalmi állapotok. Az erőszak magyar áldozatainak védelmét egyébként is a magyar társadalom sajátosságaihoz igazodva, a lehető legnagyobb társadalmi konszenzussal kell megalkotni. Mindehhez hazánknak nincs szüksége elhibázott, diszkriminatív, alapvető emberi jogokat semmibevevő egyezményi keretekre.

Post Author: Csuzi Attila

Csuzi Attila
Informatikával, reklámmal, írott és audio-vizuális művészettel foglalkozom már évtizedek óta. Elkötelezetten hiszek a tehetség, az autodidaktizmus és a civil kezdeményezések erejében. Mindezek talaján állva régi ideám az online alkotói közösségek szervezése. A Férfihang.hu magazint tartom a legsikerültebb projektnek. A sors kegye folytán, miközben csak egy szűkebb tematika (férfimozgalom, férfijog) mentén szerveződött, mégis sokkal jelentősebb dologgá nőtte ki magát; egy olyan internetes férfimagazinná, mely tartalmas, gondolatokkal teli internetes újságírást valósít meg. Leginkább arra vagyok büszke, hogy egyik kezdeményezője lehettem ennek az alkotói közösségnek, amely pusztán az önszervezés erejéből építkezve elképesztő lendülettel halad előre. A hajtóerő szerzőtársaim elismerésre méltó írói tehetsége és társadalmi elhivatottsága.
f Facebook
19 megosztás


111
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
24 Egyéni hozzászólás
87 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
33 Hozzászólások szerzői
DennisVTXcsakxAlter EgoPash CutterFoxtrott28 Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
kangal
Olvasó
kangal

a nők terhére a partner által elkövetett emberölések száma nem hogy csökkent, hanem néhány év leforgása alatt közel 50 százalékkal(!) növekedett meg.

Ha már a nő tönkretette egy hamis váddal egy életre, hajléktalan lett, se munkája, se lakása és lehetősége se erre, akkor legalább kinyírja, hogy ha már lúd, legyen kövér, és a sitten legalább van fedél a feje felett meg kaja naponta háromszor?

Kalman
Újságíró

Ez alap lélektani ismeret, hogy ha valakit a szakadék szélére tolnak, az könnyen fatalistává válik. Ha már nincs reménye a normális életbe való visszatérésre, akkor meglehet, hogy bosszút áll a törvény ellenére is.

Kiss István
Olvasó

Ja, ha már semmit sem veszíthet, miért törődne bele, hogy padlóra küldték, megalázták, kisemmizték?

Serathis
Olvasó
Serathis

Az a baj, hogy az ilyen dolgokkal lehet aztán még ilyenebb törvényeket elfogadtatni. Mert az állat férfiak halomra ölik az ártatlan nőket!!444!! A nők és gyerek érdekeire való hivatkozással szinte mindent le lehet tolni az emberek torkán. Hiszen csak nem vagy nő és gyerek gyűlölő.

Hunn
Újságíró

A Feminizmusnak pont ez a LÉNYEGE!

Ha valaha is létezett volna a mitikus, nőelnyomó Patriarchátus, akkor annak vezetőit mégis hogyan lehetett volna meggyőzni arról, hogy egyenlőséget akarjanak adni a nőknek? Hiszen annak a rendszernek pont a nőelnyomás lett volna a lényege, és minden ami szembemegy ezzel, az a rendszer alapérdekeit veszélyeztette volna!

A megoldás kulcsa az, hogy a férfiak nemhogy valaha is elnyomták volna, vagy akárcsak el akarták volna nyomni a nőket, hanem a férfiak alapbeállítódása az, hogy asszonyainkért és gyermekeinkért bármit, még ha számunkra, férfiak számára az rossz is. Csak a nőknek és a gyermekeknek jó legyen! És amelyik férfi ezt meg akarja akadályozni, azt könyörtelenül eltávolítjuk az útból.

Erre az alap férfifelfogásra építenek és támaszkodnak a Feministák, és csak azért voltak és vannak sikereik, mert a (((Média))) segítségével át tudják mosni a férfiak agyát úgy, hogy azok elhiggyék, hogy amit a Feministák akarnak, az tényleg jó lesz a nőknek és a gyerekeknek. Ezért fontos feladatunk felhívni férfitársaink figyelmét arra, hogy ez kurvára nem így van, hogy a Feministák hazudnak, hogy amit a Feministák akarnak az nemcsak hogy a férfiak, de a nők és gyermekek számára is kifejezetten, pusztítóan káros és rossz!

Gejza
Olvasó
Gejza

Eufemiano Cespedes az isztambuli szisztéma egyik áldozata, akinek a teljes egzisztenciája ráment a felesége által ellene indított nyolc(!) hamis vádra és az ellene lefolytatott eljárás eredményeként elszegényedve és megnyomorodva hat éven keresztül élt egy konténerben, így foglalja össze a fennálló állapotokat: “Ez nem igazságszolgáltatás, hanem terror!”Illetve a többi eset, ami a cikkben említve van ebben a szellemben és irányvonalban, ehhez szeretném hozzáfűzni a mondandómat.

Az álláspontom nagyjából egy évtizede az, a nőkkel kapcsolatban, hogy sokkalta gonoszabb lények, mint a férfiak. Viszont a fizikai gyengeségükből adódóan ez nem “látványos” – a lelki terror a férfival szemben ugye nem szembetűnő – és mindössze annyi szerencséje van a férfi nemnek, hogy a fizikai ereje a nőnek jóval kevesebb. És 100%-ig biztos vagyok abban, hogy ha minimum egyenlő esély lenne a fizikai erő terén, többszörös lenne a nők részéről ez a fajta agresszió és cselekedett, mint a férfiak részéről. Mert ezen cikkek tökéletesen megmutatják a női lélek primitívségét és a társadalomban nyomatott mantrák manipulációs hatását és hazugságait. (manipuláció és hazugság, miszerint a nők az univerzum angyalai) Ugyanis abban a pillanatban, ahogy a jog lehetőséget biztosít számukra ilyen jellegű hatalom gyakorlására, mint ahogy a cikkben szereplő eseményeknél ez kifejtésre kerül, a nők azonnal élnek az eszközzel, és ártanak, hatalmat gyakorolva rosszat tesznek, szánt szándékkal.

Tehát legyünk hálásak tisztelt férfitársaim, hogy a fizikai erő – még – nálunk van a természet által, mert az ma már teljesen világos, hogy ha a nőnek megvan, megkapja a hatalmat és lehetőséget arra, hogy a másiknak ártani tudjon, akkor azzal élni fog könyörtelenül, embertelenül.

Kalman
Újságíró

Szerintem abból adódik ez, hogy a férfiak többsége biológiai értelemben eldobható, nem kell a reprodukcióhoz az összes (ugye csak a sokat emlegetett 20%, akik a véres versenyben állva maradtak). Ezért az ösztöneink szintjén nem érzünk a férfiak iránt ugyanolyan empátiát, mint a nők iránt. Az empátia hiányában meg persze, hogy bármit meg lehet tenni egy emberrel, amire a jog lehetőséget ad.

Nőket a hatalomhoz engedni gondatlanságból elkövetett öngyilkosság.

ulomenen
Olvasó

“Csak egy pillanatig hittük, ó, nemes és néma férfiak, hogy most aztán nem használ a csipkés ingecske és púderes arcocska… hogy most aztán kiderül, milyen rongy és szemét gyámoltalan kis mosolyunk és ravasz kis harisnyánk és ravasz kis szerelmünk, a ti végtelen szerelmetekhez képest… hogy most aztán nincs bók és gyöngédség, és úgy löktök vissza a vízbe minket, mint a haszontalan és sivalkodó kis macskákat… Mert mi így tennénk veletek, ha erősebbek volnánk… és így teszünk veletek ott, ahol erősebbek vagyunk, titokban…”

http://www.ferfihang.hu/2013/01/20/karinthy-frigyes-ballada-a-nema-ferfiakrol/

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

A probléma nem a nőkkel van, hanem azzal, hogy a baloldali állam támogatja a női ösztönök maradéktalan kiélését. Ha ez fordítva lenne, és a férfiak ösztönét támogatná, az sem lenne jobb, abban az esetben pl megszűnne a nemi erőszak, mint fogalom, és a nőt megbüntetnék, ha nem szopná le helyben, az utcán azt a férfit, aki épp rámutatott. Nem az a világ, amiben élni szeretnék.

A járható és fenntartható út nyilván középen van.

Kalman
Újságíró

Nagyon tévedsz. Ha valódi férfiuralom lenne, akkor az a férfi, aki másnak a nőjének (lányát vagy feleségét) akár csak tisztességtelen ajánlatot tenne, már jól meg is lenne verve a teljes közösség által.

Naooo
Olvasó
Naooo

“éppen ellenkezőleg, minden társadalmi probléma nagy mértékben fokozódott: például sokkal több nőt vernek meg”

Tehát aki támogatja a zsisztambuli egyezményt, az a nőverést támogatja. Pont.

Serathis
Olvasó
Serathis

De aki meg támogat ellene az “a nőverés ősi jogát védi”

Naooo
Olvasó
Naooo

De nem.

ulomenen
Olvasó

Szép volt, igazán alapos és informatív. Meg ijesztő is… Azért ugye készül a rágalmazás elleni tiltakozás is? Biztosan, igen, csak a magam részéről türelmetlenül várom :), mi lesz a válasz rá a Hír Tv-től. Gondolom, nem vagyok ezzel egyedül…

Toplak Zoltán
Újságíró

Hajtom Attilát, még nem sikerült elérni. Én is tűkön ülök.

ulomenen
Olvasó
Toplak Zoltán
Újságíró
Kiss István
Olvasó

Spanyolországban a “férfiszeparatista “MGTOW” férfiak immár egy rendkívül jelentős társadalmi réteget alkotnak”

Erről lehet tudni valamit? Nekem semmi érdemlegeset nem dobott ki a gugli.

-
Újságíró
-

http://www.ferfihang.hu/2016/01/02/nemileg-egyenlobb-tarsadalom-nagyobb-szaporulat/#comment-55727

Spanyolország, Portugália, Olasz- és Görögország “a legliberálisabb országok mára, semmi katolikus nincs bennük, Spanyolországban egyenesen buziházasság is van. Ezen országok társadalmi problémájának éppen az az oka, hogy a második vatikáni zsinat utáni egyházfegyelmi bomlás karöltve 68-al, kultúrmarxizmussal és liberális amerikanizalódással azt eredményezte, hogy előbukkant a renyhe latin vér. A dél-európai latin országok fiatalsága rendkívül multikulturalista, liberális, amikor a László Petra-ügy kirobbant, a Facebook tele volt latin népek mocskolódásával.”

Tény, hogy Spanyolországban katasztrofálisan alacsony a termékenységi ráta, de ezt nem lehet kizárólag az MGTOW-ideológia terjedéséve magyarázni.

GoldLion
Újságíró

Na asszem én most szartam össze magamat teljesen…

Huffnagel Pista
Újságíró
ggwp
Olvasó
ggwp

Én is. Mennyre függhet ez össze azzal, hogy most már idegesítően agresszívan tolják az indexes feminista cikkeket ? Vagy csak nőnap miatt? Mindegy is, hírlapot váltok ez most már vállalhatatlan.

Naive
Olvasó
Naive

Megnéztem a Red Pill Movie-t, angolul -valamennyire- tudóknak nagyon ajánlom, nagyon ütős. És még a feministák számára is megkerülhetetlenné teszi, hogy egy sok éven át aktív feminista nő készítette. A film a torrent.eval.hu-n megtalálható. Ha valaki talál hozzá angol feliratot, szóljon, én szívesen nekiállnék a fordításának. Ezt a filmet mihamarabb közismertté kéne tenni itthon. Puzsér figyelmét is felhívtam rá, remélem valamelyik műsorában foglalkozik majd vele…

https://www.youtube.com/watch?v=wLzeakKC6fE

 

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Nagyon jó film, én is ajánlom!

Koriander
Olvasó
Koriander

Ezt Naive linkelte meg:

https://www.youtube.com/watch?v=xNubAGCGo7U

de 90%ban fedi a spanyol helyzetet.

Amikor megneztem az elsö gondolatom az volt, kellett nektek az antiszemita SZUbol emigralni, aztan vegül fake doksinak könyveltem el, mert a nöpartolo (CSBE) tv elleneben eleg valoszinütlennek tartottam, hogy nöket nem vesznek fel mar sehova melozni (legalabbis a versenyszferaban).

GoldLion
Újságíró

Jajj, örök hálám!

Már vagy 1 éve nyomon követem ezt a filmet, és régóta keresem a módját, hogyan tekinthetném meg. Ráadásul Kickstarterből finanszírozott :)

Serathis
Olvasó
Serathis

Az a trailer. Amazonon meg lehet venni a DVDs változatot ha minden igaz.  Úgy néz ki hogy már elég sok platformon van digitális verzió:

http://theredpillmovie.com/screenings/buy-rent-stream/

Reszet Elek
Újságíró

Spanyolország, uram, a pusztulás szélén áll.

ulomenen
Olvasó

Az érzés, mikor Rohan és Gondor királyai

várják az utasításaidat…

 

Reszet Elek
Újságíró

Akkor ő Eru Ilúvatar.

Tzimisce
Olvasó
Tzimisce

Nekem egyetlen kérdésem van. Ha ez egy 5 éves!!! videó, miért most kerül csak elő? Mert ha ez így van Spanyolországban, akkor ott már látványos változásnak kéne lennie MGTOW meg egyéb családjogi fronton, ami az EU figyelmét is fel kellene hívnia. Valami itt nem stimmel. Nem azt mondom, hogy nem hiszem el, csak valami nekem nem kerek.

-
Újságíró
-

Az EU-tól fellépést várni a feminácik ellen olyan, mint a Skynetre bízni a vírusirtást.

Másrészt a progresszívek olyannyira doktriner társasáság és olyan mértékben elszakadtak a valóságtól, hogy képtelen érzékelni a társadalmi katasztrófát. Vagy nagyon is érdekeltek abban.

Pillanatragasztó
Olvasó
Pillanatragasztó

A dokumentumfilm nemrég került újra elő annak kapcsán, hogy a spanyol állam a tragikus népesedési adatok miatti lépéseket tervez. Természetesen, a szokásos módon a lépéseknek semmi köze a probléma megoldásához. A politikusok szerint az lehet a gond, hogy az emberek fáradtak szexelni. Nem vicc, ezek azt hiszik, azon a szinten vannak, hogy szex = gyerek.
Szerintem lesz itt még videojáték démonizálás, meg pornó betiltás, ahogyan az Tennessee államban is beterjesztették a minap.

Tzimisce
Olvasó
Tzimisce

No igen, tipikus kormányzati intézkedés. Nem nézünk a dolgok mélyére, csak van egy hülye ötletünk, és azt jól végigcsináljuk….

Naooo
Olvasó
Naooo

A lúzcséndzskilenctizenegy filmek meg tizenhány évesek, mégse történt semmi, nem ismerték be az amcsik, hogy hát mi csináltuk, bocsika. Talán majd 50 év múlva, mint az “oroszok” Katynt.

Kalman
Újságíró

Az acél nem olvad meg!!!4!

Naooo
Olvasó
Naooo

Dehogynem, sőt, szabadeséssel szétesik.

Dan
Újságíró

Nekem az a meglátásom a film megnézése után, Spanyolországgal és az ottani eseményekkel kapcsolatban, hogy…

…vajon mi akadályozta meg az ottani férfiakat és a hozzájuk kapcsolódó normális nőket, hogy megbuktassák azt a törvényt, azokat a gender-törvényeket és intézményeket, azt a kormányt? 2005 óta eltelt több mint 10 év!! Ez alatt pár vérszegény tüntetésre futotta csak? Hol vannak a százezres tiltakozások, hol vannak a százezres ellenállási mozgalmak, amelyek mindezt megbuktatnák?

Sehol? Ja, kérem szépen, akkor miről beszélünk? Ha nincs erő, akkor erő-vákum keletkezik és majd betölti más azt a teret…

Lehet sóhajtozni, meg sokkolódni, meg a nőket, vagy feminácikat szidni, de továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy amennyiben lenne erő, ellenerő, férfierő, ellenállás, akkor mindezt nem tudnák megtenni. A nyavajgás női princípium. A cselekvés meg férfi princípium. Minden férfinak el kell döntenie, melyik princípium fekszik neki jobban.

Nem mellékesen jegyzem meg, hogy a spanyol nem csak egy férfi és gyerekellenes törvény(ek), hanem a demokrácia egyik alapját, a jog előtti egyenlőséget semmisítette meg! Az pedig, hogy a hamis tanúzás semmit nem számít ilyen esetben, csak fokozza az összhatást. További bónusz: míg a kommunisták még nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az áldozatokat kellő kínzással és zsarolással a “bűneik” bevallására bírják – és ezek a vallomások adták az ítéletek alapját -, a mai “modern” demokráciákban már erre sincs szükség: elég egy másik ember vallomása, mindenféle bizonyíték nélkül és máris megy a börtönbe a delikvens. Az a durva, hogy ez már nálunk is mindennapi joggyakorlat! Pár példa: a 2006-os koncepciós perek, Tomcat (kerékpárlopás elleni egyesülete), egy környezetvédő, aki tiltakozott, hogy Győrben Natura 2000 területen építsenek autógyárat. Mindet simán lesittelték egy-egy idegen vallomás alapján, bármiféle bizonyíték nélkül.

-
Újságíró
-

Dan
Újságíró

Belvedere,

hát…akkor erre csak azt tudom mondani, h egyék meg, amit főztek. Mindenki saját szenvedésének a kovácsa. Együttérző ember vagyok, aki azt szeretné, ha mindenki megtalálná a saját boldogságát, de ahogy egy szenvedélybetegnek, vagy lelki sérültnek is csak úgy lehet segíteni, ha felismeri a saját bajait és részt vesz a saját gyógyulásában, úgy a spanyolokat sem lehet helyettük rendbe hozni. Mondjuk elrettentő példának elrettentő.

Toplak Zoltán
Újságíró

Dan, ha ennyire cselekvéspárti vagy, akkor lépj be a Civil Társaságba. Bejelölhetsz a Facebookon ismerősnek, és már veszünk is fel. Épp ötleteket és az ötletekhez megvalósítókat keresünk, hogy minél több embert el tudjunk érni az IE elleni tiltakozással.

Dan
Újságíró

Zoltán,

Köszönöm a meghívást! Egyelőre nem élek vele. Miért? Van már tapasztalatom az egyesületek működésével kapcsolatban. Hatékony működésük független a nemes céloktól, mert egy dologtól függ – a tagság mennyire aktív. Már ha egyáltalán van tagság. Szerintem ennek az alapja az, hogy előbb megismerjük egymást, ezáltal kialakuljon egy olyan bizalom, amelyre építeni lehet.

A tüntetésre azért mentem el elsősorban, mert reméltem, hogy valóban beülünk utána egy kricsmóba és egy pohár ital mellett elkezdjük megismerni egymást. Erre sajnos nem került sor. Bár nem bántam meg, mert így is sikerült néhányatokkal pár szót váltani, ennek nagyon örültem! Tehát az inditványom az, hogy bármiféle akciózást megelőzve, először találkozzunk párszor, csináljunk közös programokat, nézzük meg, van-e egyáltalán akkora aktivitás, amely minimálisan szükséges ahhoz, hogy együtt valamit létre is tudjunk hozni. Ugyanígy, már felvetettem a szükségét annak, hogy legyen privát üzenetküldés a Férfihangon, amely nagyon sokat segítene az egymáshoz kapcsolódásban, a “közösségesülésben”. Egyelőre nem olvastam semmilyen reagálást az oldal üzemeltetői részéről erre (lehet, h volt, csak én nem vettem észre). Illetve említettem egy zárt körű, szűrt, titkos Férfihang fb csoport létrehozását is, tudtommal ez ügyben sem történt meg az előrelépés. Nem cseszegetésként soroltam fel ezeket, hanem olyan szükséges alapok megnevezéseként, amelyek egyáltalán esélyt adnak bármiféle együttműködésre.

További előny lenne, ha ezekre a személyes találkozókon csak férfiak vennénk részt. Miért? Mert nagyon szenved ma attól is a világ, hogy férfiaknak szinten nincsen lehetősége, kerete saját neme társaságában lenni – ahogy a nőknek sincs lehetősége saját neme társaságában lenni. Szóval ez mindenképpen férfierőt, energiát adna. Félreértés ne essék: nem akarok kizárni semmiből a nőket! Sőt, nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen jellegű egyesületben jelentős számban képviseltessék magukat a szebbik nem tagjai. Ugyanis ezzel lehetne az egész mozgalmat hitelessé tenni a közvélemény szemében és a feminácikat hiteltelenné. Természetesen lehetnek, legyenek koedukált találkozók is, de fontosnak tartanám a csak férfi találkozókat is. Annak okán, amit már említettem: mert férfierőt nyerhetnénk belőle és erre a mai világban nagy szükségünk van, mindannyiunknak!

Tehát összefoglalva:

– Egyesületi munkát megelőzően

– Személyes “kocsmatalálkozók”, egymás megismerésére, aktivitás felmérésére

– Privát üzenetküldési lehetőség a Férfihangon

– Zárt, szűrt, titkos Férfihang csoport fb-n

Balton
Olvasó
Balton

Ha ez a vonal beindulni látszik és lesznek találkozók, “vidéki-kollégaként” kéretik ezt jó előre majd meghírdetni:), hogy lehetőség legyen csatlakoznunk.

Férfi
Olvasó
Férfi
Balton
Olvasó
Balton
Toplak Zoltán
Újságíró
Balton
Olvasó
Balton
Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Igen, jól megmondtad! A jogállamiság alapját semmisítették meg, és legfőképpen a bírói és rendőri gyakorlat a hibás. Azt hiszem a régi római jog óta (vagy még régebben) a bűnöket bizonyítani kell mielőtt valakit megbüntetnek. És a hamis tanúzás is elég régóta bűn.

Az ellenállás: Mégis milyen eszközzel? Az a baj, hogy valójában sehol a világon nincs demokrácia a szó eredeti értelmében… Hiszen a mindenkori politikusok megtehetik, hogy figyelmen kívül hagyják mit mondanak a tüntetők. Ignorálják ahelyett hogy legalább észérvekkel megvitatnák a dolgot. Most ezt sokféle változatos dologra mondom, gondoljátok végig, mi lett az elmúlt sok év tüntetéseiből nem csak itthon, de más országokban is? Annyi, hogy a tüntetők bekerültek a tévébe, meg a petíció aláírók neveit talán titokban örökre eltárolják, hogy kit kell utálni. És a kormányváltás sem old meg semmit, hiszen csak ugyanazok az embek ülnek le más leoszásban.

Egyetlen remény van csak, az egyetlen eszköz ami még a demokráciából megmaradt: mindenkinek hatalma van a saját egyéni döntései felett. Mindennap szavazol a pénzeddel például, és ha ezt egy teljes nép teszi, akkor a vacak termékek eltűnnek a polcról. (Vagy ha minden tök vacak, akkor próbálsz saját kezűleg kreatívan javítani rajta.) Mindennap döntéseket hozol, amik elviszik az életed ilyen-olyan irányba.

Tehát, ha lehet akkor meg kell akadályozni legalább az egyezmény mögötti jogállamiság-megszüntető bírói gyakorlat bevezetését. (bár, azt nem tudom hogyan…hiszen bármekkora tüntetést vagy petíciót figyelmen kívül lehet hagyni)

De ha netán bevezetik ezt a förmedvényt idehaza is, azzal a gyakorlattal ami a spanyoloknál van, akkor a következő egyéni döntéseket tudjuk meghozni önvédelemből a túlélési ösztön alapján, (még akkor is, ha az ember szeretni és tisztelni akarná a nőket mint ahogy egy rendes ember egy rendes világban tenné).

-Nulladik pont: NINCS bizalom másokban. Pont. Akiben bízol, az képes a leginkább hátba szúrni. Senkinek nem mondunk el olyasmit, amit nem kell neki feltétlen tudnia.

-Egy: mindent rögzítő biztonsági kamerák és mikrofonok előtt élünk párkapcsolatot? Megkérjük a csajt hogy mosolyogjon bele a kamerába és mondja hogy beleegyezik a dologba? Telefon kamera szinte mindenkinek kéznél van. … Nyilván ezt jópáran(szerintem kb 100%-ban) megalázónak fogják érezni, és kirohannak az ajtón meg esetleg rendőrt hívnak… Akiknek/a bírónak megmutatod hogy nem történt erőszak. Nem árt extrém óvatosnak lenni, az a mondásom, hogy a biztonsági óvintézkedéseket, szabályokat vérrel írják.Na persze így nem lesz kapcsolata az embernek, de legalább börtönben se fog lenni. Túlélés és nyugalom mindenek felett.

-Kettő: Jobb ha van tanú, amikor hétköznapi szituációban nővel kell kommunikálni. Én inkább nem szállok be liftbe egy nő mellé, irodánál se csukom be az ajtót addig az egy percig amíg beszélnem kell.

-Három: Az 1. pontot átugorva MGTOW lesz az ember.

Eredmény: Bepadlózik a születésszám,és a politikusok megijednek hogy kevesebb adófizető lesz a zsebüket tömni, és utána jól félremagyarázzák az egészet, hogy a korábban meghozott jogszabályokat és bírói gyakorlatot mentegessék a felelősség alól. Pl. spanyoloknál azt a mellébeszélést találták ki, hogy “túl fáradtak az emberek szexelni” és erre próbálnak ál-megoldást javasolni. pl:

https://www.thesun.co.uk/news/2967798/spain-sex-minister-tsar-birth-rate-edelmira-barreira/

http://www.foxnews.com/health/2017/02/27/spain-appoints-minister-for-sex-to-reverse-nations-plummeting-birth-rate.html

Persze a valóság az, hogy az embereknek egyszerűen elegük lett a félelemben élésből, és mainstream lett az MGTOW életmód, vagy legalább a red pill ismerete.

Amúgy, még ha a linkelt videó nem is mai darab (nem néztem utána) akkor is aktuális még a téma.

https://youtu.be/e3E5o7Og150

http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/spain-appoints-sex-tsar-encourage-9928801?service=responsive

 

Naooo
Olvasó
Naooo

“Eredmény: Bepadlózik a születésszám”

Ez a céljuk, mert fehérgyűlölők.

Serathis
Olvasó
Serathis

De hát én azt hittem hogy a spanyolok, szlávok, zsidók és írek nem fehérek :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Milyen butaságokat szoktál még hinni?

Hunn
Újságíró

Nem tudom ki hogy van vele, és elnézést kérek, hogy legelső hozzászólásom rendkívül szenvedélyes és szélsőséges lesz, de: egyre inkább meg vagyok győződve róla, hogy a Feministák és a Gender-Ideológia terjesztői olyan szinten vannak negatív hatással a társadalmunkra, olyan szintem jelentenek veszélyt ránk és gyermekeink jövőjére, hogy a társadalmi önvédelemnek a legmesszebbmenőkig el kell mennie. Most egy nagyon keményet mondok: <*MODERÁLVA*>

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Egyrészt megölni vagy másképp fizikailag bántani őket igencsak illegális lenne, másrészt mártírt csinálna belőlük, ezzel ellentétes hatást váltanánk ki mint amit akarunk. Békés de határozott módon kellene valamit elkövetni. Mondjuk kiteregetni a szélsőséges feministák szennyesét, kiteregetni a hazai igazságtalanságokat, hiszen gondolom a világ azért egyforma annyira, hogy itthon is vannak durva példák… (Apropó például mi lett azzal a mentős állítólagos erőszakolós történettel? Látványosan hallgat róla a média. Mindkét lehetséges kimenetel elég nagy botrány lenne pedig.) És a valódi egyenlőséget hirdetni. Mondjuk, ha már a nők egyenlő bért akarnak, akkor mi férfiak követeljünk magunknak egyenlő várható élettartamot, hogy csak a legfontosabbat mondjam.

ulomenen
Olvasó

A mentősök sztorijának pont a napokban kerestem utána, semmi frisset sem találtam. Ha valaki jobban értesült, ossza meg.

A legfrissebb cikkek, amiket találtam, 2016 decemberiek:

http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/a-eroszakkal-megvadolt-mentoapolo-egy-betegemhez-sem-nyultam/6tj0w3y

http://24.hu/belfold/2016/12/01/szexualis-eroszakkal-vadolt-mentosok-vegig-bekamerazott-utvonalon-haladt-a-kocsi/

 

Hunn
Újságíró

Elismerem, némileg provokatív volt a gondolat. Tisztában vagyok vele, hogy a (fegyveres) erőszak monopóliumával az állam rendelkezik, és a monopólium megtörését nagyon szigorúan bünteti. Nem tanácsolom senkinek.

Viszont az egyik baj az, hogy régen a politika élesben ment, élet-halál ügy volt, ötven éve még simán lőttek és akasztottak, ma pedig látszólag nem az, pedig valójában de. Egy olyan ellenség ellen harcolva mely a megsemmisítésünkre törekszik, szerintem felelőtlenség kijelenteni, hogy semmilyen körülmények között nem nyúlunk hozzájuk.

Én nem is a feminista csajszikra gondolok, természetesen, hanem a mögöttük álló erőkre. Talán az a leghelyesebb, ha olyan politikai erőt juttatunk hatalomra, mely szemben áll ezekkel, és amely adott esetben hajlandó élni velük szemben az erőszak monopóliumával. És nekem úgy tűnik, hogy a mostani kormánynál ilyesmi a helyzet, nem is értem, hogy kerülhetett egyáltalán komolyan szóba a zsisztambuli szerződés.

Ami a híreket illeti, azt úgy kell nézni, hogy te ott a valóságról, valós eseményekről nem kapsz hírt. Egy információs társadalomban, ahol az információ a hatalom, szerinted a hatalom tulajdonosai megosztják a hatalmat, vagyis a valós információt,  az egyszerű jobbágyokkal? Ugye hogy nem. Be akarták vezetni a “nemi erőszak kultúrája”-narratívát itt is, és ehhez költenek híreket, ennyi.

sRPd
Olvasó
sRPd

Az államé az erőszak joga. Egy jogállamban ez úgy működik, hogy az állampolgárok lemondanak erről a jogukról a nagy és bölcs állam javára. Azaz létrejön egy társadalmi szerződés. Magyarországon ilyen nem történt.

Az önvédelem joga egy másik történet. Jelenleg ott tartunk, hogy az állam nem vagy csak nagyon minimális önvédelmi jogot ad.

Hunn
Újságíró

A régi Magyarország társadalmi szerződése ilyen volt. Ezért érezzük ennyire a hiányát. Ami most van, az a kommunista rendszerből maradt ránk. Ott nem volt társadalmi szerződés, csak állami erőszak az állampolgárok ellen. Ennek a maradványait levedleni, új társadalmi szerződést kötni, ez a jelen egyik nagy feladata. Ami szerintem alakul, lásd a honvédség, és határvadász rendőrök szerepét a déli határon, és annak társadalmi fogadtatását. Előbb-utóbb visszatérünk a normalitáshoz, amikor a honvéd a hazát védi, a rendőr pedig a rendet.

Az önvédelem kérdése, a fegyvertartás stb… problémája is a komcsi rendszerből, konkrétan 1956-ból ered. Előtte, a régi Magyarországon, az állam nem félt a fegyveres civiltől. De a kommunisták rettegtek, és ez a reflex maradt meg máig is. Idővel változni fog ez is.

Naooo
Olvasó
Naooo
Hunn
Újságíró

Ugye hogy lehet ezt így is, ha megvan hozzá a kellő akarat! :)

Dan
Újságíró

Erőszakot mindig az követ el, vagy követel, aki gyenge. Aki annyira fél a saját identitásának a megsemmisülésétől, hogy azt csak a másik embernek ártással tartja elképzelhetően megvédeni. A kulcsszó a félelem. Aki magabiztos, sosem akar erőszakot, mert a saját belső világa olyan erős, stabil alapokon nyugszik, amit semmi és senki sem tud megingatni.

Erőszak egyedül önvédelem esetén megengedett.

És ne jöjjön senki azzal, hogy ez önvédelem lenne, mert abban a pillanatban egy platformra kerül a feminácikkal és totaliberálisokkal, akik immár itt tartanak. Az önvédelem azt jelenti, amikor valaki fizikailag megtámad minket. Ott még szerencsére nem tartunk, h a feminácik ezt tennék.

Hunn
Újságíró

Hát akkor bevallom, én félek! Még nem vagyok házasember, de modern házasság veszélyei a férfiak számára ide vagy oda, én még szeretném valaha a kezemben tartani az elsőszülött gyermekemet. Ezt pedig házasságon kívül nem látom megvalósíthatónak. Ezek után, ha belegondolok abba, hogy a cikkben említett szörnyűséget bevezethetik ellenem a saját hazámban, hát ökölbe szorul a kezem. És igen, ennek megelőzésére, hajlandó lennék személyesen végezni azokkal, akik ezt be akarják vezetni. És nem örömmel tenném, hanem elkeseredésből. Szélsőségesen szenvedélyes szavak ezek a számból, tudom, de igazak. Nem ez az amit tenni szeretnék, én azt szeretném ha ilyesmi egyáltalán fel se merülne, hogy ilyen dolgokkal még gondolatkísérlet szintjén se kelljen foglalkozni! Ez egy rémálom! Ez őrület!

ulomenen
Olvasó

Az önvédelem azt jelenti, amikor valaki fizikailag megtámad minket. Ott még szerencsére nem tartunk, h a feminácik ezt tennék.

Pont a fordítottja történne harc esetén, leírtam egy rövid novellában: http://www.ferfihang.hu/2016/09/10/feminista-attitudok-a-ferfiakkal-szemben/#comment-64138

kangal
Olvasó
kangal

A spanyol főügyész meg persze elő akarja adni, hogy az nem taggyűlés vót, hanem a tagok gyűlése…

http://www.publico.es/sociedad/0014-denuncias-violencia-machista-son.html

PILAR ARAQUE CONDE

@PILARAC4

MADRID.- La nueva memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) despeja todas las incógnitas en lo referente a las denuncias falsas por violencia machista: de las 129.292 denuncias presentadas en 2015 por malos tratos, se han tramitado 18 causas por denuncia falsa, lo que supone sólo el 0,014% del total.

Vagyis:_

A Főállamügyész (FGE) újonnan nyilvánosságot látott emlékeztetője véget vet a nők ellen nemi alapon irányuló erőszakkal kapcsolatos számadatok ismeretlenségének: eszerint a hamis vád tényállása a 2015-ben bántalmazás címén tett 129.292 feljelentésből mindössze 18 esetben – azaz az össz-mennyiség 0,014%-ában – bizonyosodott be.

 

Balton
Olvasó
Balton

@Kangal: én nem értem ezt jól? nekem ebből az jön le, hogy 129.292 esetből, csak 18 esetben volt hamis a vád?

kangal
Olvasó
kangal

A spanyol főügyész adott egy politikus választ, miszerint 18 esetben valósult meg a hamis vád törvényi tényállása. Ez azt jelenti – mivel azt hogy egy adott bűncselekmény törvényi tényállása megvalósul-e vagy nem – a bíróság dönti el, tehát 18 olyan büntetőper volt, amikor a hamisan vádló nőt elítélték.

Röviden, tömören: mellébeszélt.

Illetve: nagyon sok olyan ügy van, ahol a hamis vád simán megállna, csak éppen nem bcs. hiányban, hanem biz.hiányban szüntetik meg, erre eklatáns példa Magyarországon a Zsanett-ügy.

-
Újságíró
-

nőügyész

Balton
Olvasó
Balton

Köszönöm, így egyértelmű a főügyész csúsztatása.

Erre van adatod?: “nagyon sok olyan ügy van, ahol a hamis vád simán megállna”

kicsit hiba volt a tegnapi Hír Tv-s műsorban, elő is jött, hogy van e negatív tapasztalat az Isztambuli egyezményre? Ezek tök jó tapasztalatok lennének.

kangal
Olvasó
kangal

Így külön nincs, nem is lehet, ugyanis a bizhiányos ügyeket nem szelektálják, hogy ez valójában bcshiány, ez valódi bizhiány, stb.

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Itt lehet még infókat találni a spanyol helyzetről:

http://justiciadegenero.com/en/

http://justiciadegenero.com/en/la-onu-condena-otra-vez-a-espana-por-violar-la-doble-instancia-penal/

Remélem, hogy a hazai törvényhozás megnézi a többi országban lévő “eredményeket” mielőtt ekkora kettős mércét iktat törvénybe. Az ENSZ is elítéli a spanyol gyakorlatot a második link szerint.

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Kiegészítés: úgy tűnik az alábbi videó alapján, hogy nem csak a Spanyoloknál ilyen durva a helyzet.

Feminist Country Where Men Are Legally Attacked by Women:
https://www.youtube.com/watch?v=xNubAGCGo7U

B.Cs.Juszticia
Olvasó

Nem tetszik az Isztambuli Egyezmény? Hiába tiltakoztok, a progresszív chaten kibeszélünk titeket! Hah!

http://safespace.blog.hu/2017/03/12/progressziv_chat

Toplak Zoltán
Újságíró
ulomenen
Olvasó
Toplak Zoltán
Újságíró
Hunn
Újságíró

Azt azért ugye tudod, hogy a safeplace.blog.hu az egy paródia-oldal, ahol eszméletlenül jól kifigurázzák az SJW-ket, a Feministákat, és a Gender-idiotizmust?

Azért kérdezem csak, mert a válaszodból nem volt egyértelmű, hogy ez lejött.

Kalman
Újságíró

Akkor igazán vicces, amikor már magad sem tudod, hogy komoly vagy nem. Lásd: https://en.wikipedia.org/wiki/Poe%27s_law

Erre épül a Safe Space is. Az lesz a vége, hogy kiderül, hogy _tényleg_ feministák írják, és egyáltalán nem volt vicc egy szavuk sem.

Léránt Attila
Olvasó

Ez a videó némiképp idetartozik :-)
https://youtu.be/PxuUkYiaUc8

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Ez a videó nagyon ott van… Tökéletesen mutatja, hogy bizonyos férfiak, és ha a csajnak éppen olyan hangulata van, szinte akármit megtehetnek, mások meg a puszta létezésükkel is “zaklatják” őket. A kettő közötti határvonal csajról csajra és időről időre és minden egyéb paraméter szerint összevissza változékony. Ami egyik csajnak kevés az a másiknak sok.

Ha “sok” az zaklatás, ha kevés akkor “töketlen és bizonytalan vagy” tehát a puszta létezésed is zaklatás, pusztulj meg. A kettő közötti határvonalat eltalálni meg régebben rengeteg gyakorlás és önfejlesztés kérdése volt, persze nagyjából száz lányból egynek csak kellettem, de a többi bénázásból meg nem lett semmi jogi ügy, minden ment tovább.  …

… hogy aztán a nagynehezen összeszedett lány a saját életcéljait az én költségemre akarja megvalósítani miközben egyre kevesebb és uncsibb a szex és egyre több a sírás olyan dolgok miatt amire nem is gondoltam … és tudom hogy mással is pont ez lenne… Hát még mit nem…. who is John Galt…

herceg
Olvasó
herceg

szexuális zaklatás: amikor a béta úgy viselkedik, ahogy csak az alfának szabad

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Basszus mellé nyomtam kéket akartam sorry!

 

Naooo
Olvasó
Naooo

Inkább maradtál volna csendben.

Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

:D

Apa35ev
Olvasó
Pash Cutter
Újságíró

„Ezek után, ha belegondolok abba, hogy a cikkben említett szörnyűséget bevezethetik ellenem a saját hazámban, hát ökölbe szorul a kezem. És igen, ennek megelőzésére, hajlandó lennék személyesen végezni azokkal, akik ezt be akarják vezetni. És nem örömmel tenném, hanem elkeseredésből.” (Hunn)

Deansdale elmélkedett párszor az erőszak és a politika viszonyáról.

http://deansdale.blog.hu/2011/10/03/a_vegso_erv/full_commentlist/1#c32143973

„Van egy olyan probléma a modern társadalommal, hogy “igazságot” csak az állam szolgáltathat, úgyhogy ha az nem szolgáltat, mert beteg, akkor az emberek totálisan ki vannak szolgáltatva ennek a betegségnek. Az USA-ban pont ezért van a 2. alkotmánykiegészítés, amiben hivatalosan le van írva, a tömegek azért tarthatnak fegyvert, hogy ha a kormány elbarmul akkor fel tudjanak lépni ellene. Ez Európában hiányzik, így nálunk az emberek 99,999999%-a beletörődik abba hogy a vezetői a kollektív öngyilkosságot választották (hát ez van), a maradék 0,000001% meg Breivik.

Persze a modernizált lelkivilágú emberek zsigerből visszahőkölnek a gondolatra, hogy valaki fegyvert ragad – az terrorizmus, az csúnya dolog, az a vég. Ilyenre lettünk nevelve, kondicionálva, egy csirke nyakát sem tudnánk elvágni még ha éhesek lennénk sem, mert az olyan csúnya dolog. És ebbe a mimózalelkű lámatömegbe importálnak most egy olyan hordát, ami háborús zónákban nőtt fel, aminek a legvéresebb erőszak az élet természetes és mindennapos része mióta az eszét tudja, és aminek az érdekérvenyesítésre az életben az erőszak a kizárólagos eszköze. Szerinted mi lesz ennek az eredménye? Az ami történik: embereket vernek, ölnek, erőszakolnak meg, mi meg csak állunk és bámulunk mint a hülyék, képtelenek vagyunk feldolgozni hogy ilyen gonoszság létezhet a földön, aztán kiírjuk a facebookra hogy imádkozunk az áldozatokért, és reméljük hogy hozzánk nem jut el az erőszakhullám, mert azt ösztönösen érezzük, hogy az állam nem véd meg.

Sőt, az állam az önvédelmünket bünteti – ha akad még az euópaiak között ember aki képes agresszíven ellenállni az iszlám agressziónak, azt azonnal viszik a börtönbe. A berlini békekamionost például még az eset előtt többször is letartóztatta a német rendőrség terrorgyanú miatt, de mindig kiengedték, mert tehetetlenek (és mert valószínűleg felső utasítást kaptak erre). Viszont ha kimész az utcára egy táblával, hogy menjen ki az iszlám németországból akkor garantált a börtön, mert rohadt xenofób rasszista vagy.

Na most erre a háttérre tegyük rá a Breivik-kérdést.

Ő azt vallotta, hogy nem az az igazi ellenség aki bejön és agresszív, hanem aki beengedi. Szerinte a progresszív politikai elit a fő probléma, mert az hozza ránk az önpusztítást. Lehet merengeni, hogy vajon igaza van-e.

Nem valami menekülttábort támadott meg, hanem a közeljövő progresszív politikusait. A módszere tagadhatatlanul embertelen, barbár, és kegyetlen volt, ugyanakkor úgy érezte, hogy nincs más választása. Senki nem “relativizálja” önmagában a tényt, hogy (a szó büntetőjogi értelmében) ártatlan embereket lemészárolni erkölcstelen és erősen büntetendő. A kérdés lényege azonban nem ez (elvégre bebörtönözték, amit el is fogadott), hanem hogy egy a kollektív társadalmi öngyilkosságig hülyült államvezetés ellen mit tehet a magánember, aki aggódik az országa sorsáért, de semmilyen legális eszköz nincs a kezében arra hogy tehessen is érte valamit. (Azt hagyjuk, hogy demokratikus / civil eszközökkel meg lehet változtatni a politikát, erről mindenki tudja hogy mekkora hülyeség.) Ha Merkelnek hála Németország 20 év múlva egy vallásháború fő színtere lesz TÖBBTÍZMILLIÓ halottal, Breivik viszont kinyírta a norvég Merkelt – ha érted mire gondolok -, akkor Breivik lehet hogy többmillió életet mentett meg, plusz a népét és annak kultúráját.

Nem mondom hogy hős volt, mert nem vagyok hülye, de talán van a témán még mit gondolkodni, mielőtt eljutunk a végkövetkeztetésekig.” (Deansdale)

http://deansdale.blog.hu/2017/03/14/kifele_az_eu-bol_amig_megtehetjuk/full_commentlist/1#c32683613

„Hajmeresztő helyzetben élünk. Felülről az “oszd meg és uralkodj” szerves részeként pénzelnek egy csoportot, ami folyamatosan ássa alá a civilizációnkat, szítja a fehérek, férfiak, a többségi nemzetiség, a heterók, stb. elleni gyűlöletet, harcol a szólásszabadság ellen, szabotálja a tudományt, az oktatást és a közbeszédet, ártatlan embereket tesz tönkre az állásukból való kirúgatással és lejárató médiakampányokkal, folyamatosan és egyre durvábban üldöz mindent és mindenkit ami nem a saját kutyája kölyke. Mi a faszt lehet ezzel kezdeni?

Egy normális világban először is a sajtó írna erről, de a sajtó az ő kezükön van. Az oktatásban felvérteznék a diákokat ez ellen, de az oktatás az ő kezükön van. Lehetne segítséget kérni a civil szférától, de a civil szférát ők pénzelik. A politika tehetne valamit ellenük, de a politika is jobbára az ő kezükön van, ami pedig nem, annak a ténykedését ellehetetlenítik a sajtóval és a civil szférával. Itt látszik igazán, hogy pénz beszél, kutya ugat, mert amíg – teszem azt – a Férfihang lehoz egy épkézláb cikket a köz felvilágosítására, addig Soros és társai pénzén megjelenik egy tucat újság, harsog tucat tévécsatorna, az utcán ordibál és fütyül egy tucat civilszervezet, plusz a felsőoktatás futószalagjáról lejön párszáz agymosott hülyegyerek. Egyszerűen nincs fegyverünk a pénzük ellen. Ha lenne néhány értelmes milliárdos, aki ellentartana a kultúrmarxizmusnak…

…az úgy járna mint JFK.

Egyébként ugyanez megy nagyban is: amíg Le Pen vagy Putyin tesz egy nyilatkozatot (amit a mainstream sajtó talán le sem közöl vagy elferdít), addig a CNN-től az index.hu-ig lemegy tízezer őket gyalázó, hazudozó írás. A sajtónak akkora hatalma van amit az átlagember elképzelni sem tud; amiről ők nem beszélnek, az nem is létezik. Például mit tud az átlag magyar arról, hogy Párizstól Stockholmig NAPONTA csapnak össze a rendőrök a migránsokkal? Semmit, mert nem hír. Az alternatív médiában látja ezt az emberek cirka 5%-a, talán annyi sem. A mainstream ha véletlenül említést tesz ilyesmiről, azt nyúlfarknyi cikkekben teszi amikben ráadásul elferdíti a tényeket, amikben a saját megszokott narratíváját erőlteti.

Például Rotterdamban a minap összecsapott a rendőrség a lázongó törökökkel, vízágyúztak is egy csöppet. Hogyan jelenik meg ez a hír a nembalos és a balos sajtóban? Össze lehet hasonlítani.

hvg.hu/vilag/20170313_torok_holland_krizis_zaszloegetes_video

888.hu/article-allah-akbarral-tuntetnek-a-demokraciaert-a-torokok

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4305778/Water-cannons-fired-protesters-amid-Turkey-Holland-row.html

A HVG szerint az egész dolog egy vicces kis malőr, miközben más fórumokon a képek és videók tanúsága szerint a helyzet ennél sokkal komolyabb. Csakhát a HVG-t százezrek tartják mérvadó lapnak, a 888-at meg párezer “szélsőjobbos” olvassa rendszeresen.

Szóval a témára visszatérve, egy rakás csóró szerencsétlen vagyunk akiket pár hülye milliárdos parasztként tologat a sakktábláján, és semmiféle eszközünk nincs az ellenállásra – az erőszakon kívül. Ami erősen illegális és büntetendő. Kivéve az ellenfeleinknek, hiszen egy kis pénzzel bármit el lehet intézni. Hm.

Aki egyáltalán látja és érti ezt, az is azt választja, hogy ül a seggén és tehetetlenül nézi végig a kultúrája lemészárlását – esetleg elmegy szavazni, hátha. Jó erősen belénk van nevelve, hogy irtózzunk az erőszaktól.” (Deansdale)

Az erőszakmentesség a polgári politizálás része. Szomorúan Magyarországon a polgári politizálás lejáratódott; lejáratták egyrészt a parlamenti pártok, másrészt a Soros-gyanús civil szervezetek és újgenerációs pártok. Én a polgári politizálásban való csalódásnak fogom fel, hogy emberek egy része érdeklődéssel fordul az újbarbársággal operáló olyan jelenségek irányába, mint az Arany Hajnal, Betyársereg, orosz nacionalista tömörülések, Breivik. Mert milyen kemény, ahogy az Arany Hajnal odasóz az albán bevándorlóknak; a Betyársereg odacsattint az ostorral a cigány fatolvajnak; az orosz nacionalisták megpüfölik a Pussy Riot tagjait a kávézóban; Breivik lőfegyverrel nekimegy a szociáldemokrata politikusok gyerekeinek! Érdekes, hogy közben a radikális jobboldalnak is kitermelődött egy viszonylag konszolidáltabb, polgáribb vonulata Marie Le Pen-nel, JOBBIK-kal, Jörg Haiderrel stb. Őszintén megmondva, néha engem is megkísért, hogy a pengét válasszam. Mert az olyan férfias, olyan őszinte, olyan heroikus. Ugyanakkor a józan ész, a racionalizmus mindig lerángat a harci paripáról a valóságba. Még akkor is, ha a Gender Studies és szolgái, meg a Hódító Iszlám bennem is félelmet kelt.

A Férfihang, láthatóan, a polgári politizálás eszközeivel igyekszik elérni a céljait. Nem is tehet mást. Választási lehetőség: Conan, a Kimmériai vagy Thomas Mann. Szerintem az MRA, jobb, ha megmarad Thomas Mann útján. A humanizmus útján, ami elutasítja a barbárságot. Ha azon az úton indul el, mint pl. TomCat, tartok tőle, hogy többet veszíthet, mint amennyit nyerhet.

Alter Ego
Szerkesztő

Ez nem is lehet kérdés: a Férfihang, a magyar férfijogi mozgalom célja és eszköze a polgári, civil politizálás. Bízva abban, hogy annak becsülete még menthető…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

http://mindennaplo.reblog.hu/a-baratnomet-megutotte-a-ferje-es-meg-is-erdemelte

A fickó alfaként viselkedett(talán életében először), csak épp az a probléma, hogy előtte is béta volt, utána is az maradt, csak a saját nyomorát mélyitette…..

ulomenen
Olvasó

Xcsakx: már megint nekem kell itt helyretenni a dolgokat. Végigolvastad a posztot, amit linkeltél? Le van benne írva, hogy a kiabálós feleség apja alkoholista volt. Szegény nő kislány korától rossz mintát látott a semmirevaló apjától meg a szegény ártatlan anyjától, akinek egy piás alak mellett kellett élnie. Egyértelmű tehát, hogy a patriarchátus a hibás ezért is, látszik, hogy a férfiuralom mindkét nemet megnyomorítja, nem? De. Hátakkormeg. A nő a valódi áldozat, akinek a bunkó férje nem ismerte fel, hogy jóval több gyengédséget, meghallgatást és házimunkát kellett volna nyújtania annak a szegény nőnek…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Te miről beszélsz?

ulomenen
Olvasó

Láccik, hogy nem vagy eléggé képzett ideológiailag… Mindenért a patriarchátus a hibás. Ezt mondogasd sokszor és onnan már egy csomó dolog logikus és magától értetődő.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nekem bőven elég, hogy te ezt magadnak mondogatod……….

Gejza
Olvasó
Gejza
Naooo
Olvasó
Naooo

Ez egy avon reklám.

Reszet Elek
Újságíró

“1883. február 28-án jöttem erre a világra és azóta a majomi gőg, az embertelen gyűlölködés, a megrendítő butaság, a vérengzés, az öldöklés szörnyű évtizedein át rémüldözve, elképedten, megdöbbenve, megundorodva attól a szörnytől, akit embernek hívnak – a fajtámból – és az átélt rémségektől haladok a sír felé, ahová nem sokára meg fogok érkezni.

Ha nem remélném, ha nem hinném, hogy az Ember mégis csak észre tér és a most felnövő nemzedéknek könnyebb lesz elviselni földi létét – kivégezném gyermekeim, akiket én kényszerítettem a világra, önkezemmel vetnék véget életemnek.

Ezenkívül színész voltam.

Mindig képességeim legjavából igyekeztem adni. Ezzel szemben munkámért szükségleteim szerint vettem el a pénzt. Viszont a pénzt, amit munkámért elvettem, szétosztottam az utolsó fillérig azok között, akik arra igényt tarthattak, vagy rászorultak. Ötven évig dolgoztam és egy percig sem dolgoztattam. Ötvenéves munkám alatt volt nehány sikerült percem, ami kárpótolt a sok szenvedésért, amelyben részem volt.

Szerettem a mesterségemet, de ami körülötte volt, abba belelépni sem szerettem.
Szerettem Jézus Krisztus szavait és hittem, hogy a lélek a legnagyobb érték s hogy a lelket megmenteni többet ér, mint az egész világot megnyerni.

Szörnyű gondok között hagyom el az életet, amely nem sok gondtalan percet engedélyezett nekem.

A gyermekeimre gondolok.

Sírfeliratom legyen:

Az Emberek veszedelmes közelségében éltem meglehetősen hosszú ideig. – Most talán biztonságban vagyok.”

Somlay Artur-“

Reszet Elek
Újságíró
Reszet Elek
Újságíró
DennisVT
Újságíró

Puzser is elovette a temat a facebookjan.