Csuzi Attila
0 megosztás

Beszélgessünk a nők és a férfiak bérkülönbségéről – Egyenlő bérért egyenlő munkát!

Bár a “gender pay gap”, vagyis a nők és férfiak közötti rosszindulatú bérkülönbség mítoszára már született cáfolat, ennek ellenére feminista politikusok, férfiellenes aktivisták rendszeresen napirenden tartják a témát hazánkban is. Mindezek miatt mi sem beszélhetünk soha eleget erről. Tekintettel arra, hogy a fel-fel lángoló vitákban megfigyelhető, hogy még azt sem sikerül sokszor tisztázni, hogy mit is kell valójában az igazságtalan bérkülönbség alatt értenünk, ezért most gondoljuk végig a dolgot az alapoktól kezdve. Az alábbi okfejtés mellett ebben segítségünkre lehet Christina Hoff Sommers, korábbi feminista identitását elvető filozófia professzor asszony ismeretterjesztő videója is.

A probléma a férfigyűlölő feministák nézőpontjából

A  feminista béregyenlőség aktivisták csak egyetlen nagyon leegyszerűsítő, mondhatni primitív statisztikai módszert ismernek. Kiszámolják az összes női munkavállaló átlagbérét és az összes férfiét, majd összehasonlítják – megkönnyíti a dolgukat, hogy a KSH is közöl ilyen adatokat és összevetéseket  -, majd utána leírják: “a nők és férfiak közötti bérkülönbség az elmúlt évben 16% volt és az egy tarthatatlan igazságtalanság, hogy a nők kevesebbet keresnek!” – Valóban történt itt bármilyen igazságtalanság?

Az első, amit észre kell vennünk, hogy ha ilyen módon végzünk összehasonlításokat, akkor bármilyen két tetszőleges csoportot – például zöld és barna szeműeket vagy akár szőke és fekete hajúakat – vetünk össze, mindig lesznek eltérések. Egy ilyen összehasonlítás végén kijelenthetjük, hogy a barna szeműeket  vagy a fekete hajúakat diszkriminálja a társadalom?

Másrészt, ha például a férfiak több kedvet éreznek a pénzügyi pálya iránt, ezért tömegesen brókerek lesznek, akik szinte számolatlanul keresik a forintokat a tőzsdén, miközben a nők inkább az alulfizetett pedagóguspályát választják kedvük szerint, végül aztán kijön az átlagjövedelmek összehasonlításánál, hogy a férfiak tízszer annyit keresnek, mint a nők, akkor vajon történt bármilyen igazságtalanság? Én nem gondolom, hogy létezik épelméjű ember, aki azt mondaná, hogy igen, hiszen látható, hogy a társadalmi lehetőségek adta egyenlő keretek között mindenki kedve szerint választhat munkát, hivatást, és azután a szorgalmán, tehetségén és a szerencséjén múlik csak, hogy mennyi jövedelmet visz haza havonta. Bár cseppet sem ésszerű dolog ilyen módon igazságtalan bérhátrányról beszélni, de a férfiellenes feministák mégis megteszik.

A férfijogi aktivisták válasza

A férfimozgalom részéről az első ésszerű válasz, hogy alapos vizsgálódásra van szükség, és a bérhátrány akkor valódi probléma, ha hiányzó törvényi keretek vagy jogsértések miatt áll elő az a helyzet, hogy valaki teljesen azonos munkahelyen, azonos munkakörben és azonos tapasztalattal keres kevesebbet a másiknál csak azért, mert az egyik vagy a másik nemhez tartozik.

Le kell szögezni, hogy Magyarországon az igazságos, tisztességes bérezés egy elemi jogkövetelmény, mivel a Munka Törvénykönyvének 12. paragrafusa egyértelműen kimondja, hogy “a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.” A törvény jól körülírja azt is, hogy az esetleges jogsértés vizsgálatánál milyen esetben szabad a dolgozók bérét összevetni egymással: “A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.”

Nyilvánvaló, hogy egy komolyan vehető statisztikában sem vehetjük egy kalap alá az összes nőt és az összes férfit. Csakis azonos képzettségű,  azonos óraszámban dolgozó, azonos munkatapasztalattal rendelkező és azonos szervezeti szinten dolgozó nőket és férfiakat szabad összevetni. Magyarországon az Egyenlő Bánásmód Hatóság által 2009 és 2013 között az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósult egy kutatás, amely ha nem is konkrét munkakörökön belül vizsgálta a bérkülönbségeket, de legalább egy elemzésben jövedelemcsoportokra osztotta a munkavállalókat. Ez az elemzés azt tárta fel, hogy nemhogy a nők egyöntetű bérhátrányáról nem beszélhetünk, hanem például a közszférában több jövedelemkategóriában is a férfiak keresnek rosszabbul, mint a nők. A nők jövedelemhátránya csak a legmagasabb fizetési osztályokban jelenik meg és aztán ezek a különbségek keltik azt a látszatot az egyszerű átlagokban, hogy a nők általánosan jövedelemhátrányban vannak. A felső tízezer társadalmi osztályának mindössze 14 százalékos női-férfi jövedelemkülönbségének okán hergelik férfiellenességre, elégedetlenkedésre a nők azon 80 százalékát, akik jövedelemhátrányt valójában soha nem szenvedhetnek el életük során. – Erről a kutatásról itt a Férfihangon a Bérkülönbség – A kiirthatatlan feminista hazugság című cikkben olvashat részletesebben az érdeklődő olvasó.

Kimondható, hogy alaposabb adatfelvételre és elemzésekre lenne szükség ahhoz, hogy statisztikai módszerekkel feltárhassuk, hogy pontosan hol és mikor kerülnek jövedelemhátrányba a nők. Persze jó előre ki is következtethetjük, hogy annak a tizenegynáhány százalékos különbségnek is jórészt objektív okai vannak, hiszen szociológiai kutatásokból tudhatjuk, hogy a férfiak több munkaórát dolgoznak, mint a nők, sokkal rugalmasabban alkalmazkodnak a munkaadók mindenféle igényeihez, ami nyilvánvalóan jövedelemkülönbségben is megjelenhet. Meddig engedhet a társadalom a férfiellenes feminista hangulatkeltésnek?

A probléma rejtett dimenziója

És még mindig van egy rejtett dimenziója ennek a vitának, amit a feministák talán soha nem vetnének fel. Azt is mondhatnánk, hogy az állandó feminista hisztériakeltés sikeresen rejti el a szemünk elől a valódi problémát, mégpedig azt, hogy ha a feminista statisztikai módszerek szerint egyáltalán hajlandóak vagyunk a nők jövedelemhátrányáról beszélni, akkor azzal valójában elismerjük, hogy bármilyen munkákat is végeznek a nők, nekik akkor is ugyanannyi jövedelem jár, mint a férfiaknak. Ha totálisan eltérő hivatásokban, munkakörökben dolgozó férfiak és nők jövedelmét hajlandóak vagyunk összevetni és a bérkülönbségekben igazságtalanságot látni, akkor elfogadjuk, hogy egy gyorstalpaló OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező, egész nap a körmét lakkozó női adminisztrátornak ugyanolyan bért kell kapnia, mint az életét naponta vásárra vivő szénbányásznak vagy éppen a bányavállalat vezérigazgatójának.

Valójában azt kellene felháborodottan megkérdeznünk, hogy ez a bérkülönbség miért csak 16 százalék? Miért, miközben az életveszélyes, jelentős fizikai megterheléssel és egészségkárosodással járó munkákat szinte kizárólag férfiak végzik? Miért, miközben ebből kifolyólag a munkahelyi balesetek jelentős részét is férfiak szenvedik el; például a halálos kimenetelű munkahelyi balesetek áldozatai több nemzetközi kutatás szerint is 92-97 százalékban férfiak. Mégis miért?

egyenlö-bert

Valójában az történt, hogy a társadalom a lovagiasság jegyében megszabadította a nőket a veszélyes, egészségkárosító, gyötrelmes fizikai munkáktól. Magyarországon már az előző rendszer államfeminizmusa sem csinált a nőkből traktorost, szépen előzékenyen beküldték őket az irodákba. A nyugati társadalomban sem volt hosszú életű eszménykép Rozi a szegecselő, legalábbis az azonos bérért végzett azonos munka tekintetében. Hamar kiderül, hogy valójában “we can’t do it”. Amíg férfiak sorra átengedték a nőknek a kényelmesebb adminisztratív és értelmiségi pályákat és a modern nyugati civilizáció alapos kényelembe helyezte a nőket, addig a férfiak tömegei proletarizálódtak és kitudja meddig tarthat még ez a folyamat, ha a férfiak eltűrik. Ráadásul úgy tűnik, mindez nem elég a nőknek, mert feminista aktivisták szavával követelik az egyforma béreket a cseppet sem egyforma munkáért.

De amit a férfitársadalom a nőknek adott, azt vissza is lehet venni. A jelenlegi társadalmi viszonyokat látva haladéktalanul vissza is kell venni. A férfijogi mozgalomnak nem elég a legnagyobb erőkifejtéssel visszaszorítani a béregyenlőségért hisztériázó férfigyűlölő feministákat, de meg kell követelni a férfiak számára a magasabb béreket! Az történt, hogy a társadalom taníttatta a nőket, privilégizált, lássuk csak be, sokszor egyenesen alibi munkakörökbe helyezte őket, hogy aztán végül szemrebbenés nélkül kijelentsék, hogy a buta, tanulatlan, tahó, traktoros, bányász, favágó, lakatos, szobafestő, csatornapucoló, kukás férfiak keressenek csak kevesebbet! – Ha gúnyolódni akarnék, akkor azt is mondhatnám, hogy cserébe a férfiaknak nem is a konyhába kellene visszazavarniuk a nőket, hanem valóban odaküldeni őket a nehézgépekhez, fel a toronydarukra, a mozdonyokra, a traktorokra, a harckocsikra és kukásautókra, az olajfúró tornyokra, le a szénbányákba és a csatornákba; aztán odaadni nekik az egyenlő bért.

Szóval, nem hogy sok, hanem arcátlanul kevés a fennálló 16 százalékos bérkülönbség! Tulajdonképpen ennek 50-80 százaléknak vagy akár még többnek kellene lennie! Miért is nem magasabb már most is? A jelentős fizikai megterheléssel járó, életveszélyes, egészségkárosító, lélekölő férfimunkáért igenis magasabb bér jár, mint a munkahelyi körömlakkozásért és a naphosszat tartó passziánszozásért és Facebookozásért! – Vagy ha az úgy mégsem lenne jó a nőknek, akkor nem maradna más: Egyenlő bérért egyenlő munkát!

Post Author: Csuzi Attila

Csuzi Attila
Informatikával, reklámmal, írott és audio-vizuális művészettel foglalkozom már évtizedek óta. Elkötelezetten hiszek a tehetség, az autodidaktizmus és a civil kezdeményezések erejében. Mindezek talaján állva régi ideám az online alkotói közösségek szervezése. A Férfihang.hu magazint tartom a legsikerültebb projektnek. A sors kegye folytán, miközben csak egy szűkebb tematika (férfimozgalom, férfijog) mentén szerveződött, mégis sokkal jelentősebb dologgá nőtte ki magát; egy olyan internetes férfimagazinná, mely tartalmas, gondolatokkal teli internetes újságírást valósít meg. Leginkább arra vagyok büszke, hogy egyik kezdeményezője lehettem ennek az alkotói közösségnek, amely pusztán az önszervezés erejéből építkezve elképesztő lendülettel halad előre. A hajtóerő szerzőtársaim elismerésre méltó írói tehetsége és társadalmi elhivatottsága.
f Facebook
0 megosztás


170
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
19 Egyéni hozzászólás
151 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
32 Hozzászólások szerzői
moonReszet ElekblackfridaySerialSlutbuskispanda Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
GoldLion
Újságíró

Fontos lenne talán még megemlíteni az eltöltött munkaórák számát is. A férfiak átlagosan többet túlóráznak, ezzel szemben a nők több szabadságot vesznek ki, mint a férfiak. Ráadásul a nőknél nagyon népszerű a részmunkaidős foglalkoztatás is, amely naná, hogy kevesebbet fizet. Vagy talán a nők a kevesebb elvégzett munkájukért akarnak ugyanannyit keresni, mint a túlórázó férfiak?

Valamint az is érdekes téma, bár ez már annyira nem kapcsolódik a fizetési szakadékhoz, csak közvetetten, hogy mindezek után ki rak be többet a közösbe? Ezzel kapcsolatban is félelmetes eredmények jönnek ki. Új-Zéland az egyetlen egy ország, ahol nemenként mérve van az, hogy ki mennyit rak bele, és mennyit vesz ki a közösből. A számok azt mutatják, hogy nettó értelemben a nők életük folyamán, nettó értelemben tulajdonképpen nem fizetnek adót. Életük folyamán átlagosan 40 millió forintos minuszban zárnak a nők az országban. Ennyivel többet vesznek ki a közösből, mint amennyit beleraknak. Sajnos ilyen statisztika csak Új-Zélandon van, de nagyon erős az a hipotézis nálam, hogy az összes jóléti államban hasonló eredmények jönnek ki.

Reszet Elek
Újságíró

Én USA hasonló statisztikával találkoztam, ott is érdemi különbség volt a nemek között. Minél nagyobb az állami újraelosztás, annál durvább a nemek közötti különbség. Ilyen szempontból sem véletlen a nemi különbség a pártpreferenciákat illetően. Erős állam vs gyenge állam, nagymértékű ill. kismértékű újraelosztás stb.

Érdekes kérdés lenne vizsgálni a munkavégzés hatékonyságát is. Számos vizsgálati eredmény utal arra, hogy a nők kevésbé hatékonyak “bizonyos napokon”. Van akik szerint a többi napon sem. Ilyen vizsgálatokról sajna nem tudok.

Valójában ha egyenlő mércével mérnénk, a fentiek alapján a megvalósult ugyanazon munkáért ugyanazon bér elve még igazságtalannak is mondható a férfiakkal szemben.

Chump
Olvasó
Chump

“Érdekes kérdés lenne vizsgálni a munkavégzés hatékonyságát is.”

A Facebooknál gyakrabban dobják vissza a női fejlesztők kódjait.

https://prog.hu/hirek/4659/gyakrabban-dobjak-vissza-a-noi-fejlesztok-kodjait-mint-a-ferfiaket

Reszet Elek
Újságíró

No igen, az ember tudja amit tud, de amíg a vizsgálat nem széleskörű, nagy minatvételezésű, addig ez nem tekinthető bizonyítottnak.

GoldLion
Újságíró

Itt van a Harvard archívumából egy tanulmány, amely a női szavazati jog, és az állam méretének növekedése közötti összefüggést vizsgálja. Sajnos a nők úgy látszik, hogy ösztönösen balosok. Azaz nagy államot akarnak, jó nagy elvonásokkal, amit aztán ráadáasul a férfiak tartanak el. Asszem nem folytatom a gondolatmenetet, mert már eddig is nőgyűlölőnek néz ki :D

Itt a tanulmány:

http://www.people.fas.harvard.edu/~iversen/PDFfiles/LottKenny.pdf

Reszet Elek
Újságíró

A nők szerintem evolúciós okból ilyenek. Szeretik a stabil és kiszámítható dolgokat, próbálnák kipárnázni a környezetüket, az esetek többségében biztonsági játékosok. Persze ez teljesen logikus, elvégre egy nő sem akarna bizonytalan környezetbe szülni így ösztönösen is ennek megfelelő döntéseket preferál.

Én arra lennék kíváncsi, hogy menopauza utáni nőknél változik e a politikai-értékrendi irányultság. Persze statisztikailag nagy számú vizsgálati alanynál nézve.

Naooo
Olvasó
Naooo

Dehogy szeretik, azt unják a legjobban.

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

A férfiak is szeretik a stabil és kiszámítható dolgokat. Csak nekünk ezt magunk számára kell megteremteni, nem kapjuk készen az államtól. Ehhez az a megközelítésünk, hogy meg kell nézni mi lesz, ha az adott kockáztatás balul üt ki, tudni kell meddig lehet elmenni anélkül, hogy bele rokkanna az ember. Tudni kell lenyelni ha valami nem sikerül. Ez például a volt csajomból hiányzott, mindig hiszti volt ha valami nem úgy volt ahogy szerette volna, mert egyszerűen nem szokott hozzá, hogy az élet nem oldódik meg némi hisztivel, hanem tervezni, gondolkodni, újratervezni kell, átgondolni hogy valóban akarok e valamit és megéri e egyáltalán, folyamatos elemzésben élni stb.

buskispanda
Olvasó
buskispanda

Volt csajom feminista volt. Kitalálta, hogy a menstruációs napok legyen fizetett szabi. MOndom, hogy akkor ugyanazért a munkáért a nő több pénzt kapna, mire ő: dehogyis, az állam fizetné ki a nőknek. És az államhoz hogy jut a pénz? nah ezt már nem tudja.

Csak azt akartam ezzel, hogy aki feminista már nem látja a teljes őrültségét a saját szavainak.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Bár nőként tudom, hogy vannak olyanok (kevesen, de vannak), akiknek az első 1-2 nap tényleg horror, szóval én esetleg annyi engedményt adnék nekik, hogy betegszabi vagy fizetett szabadság, vagy ledolgozza/elcseréli a kiesett órákat, napokat, ha a munkahely nyitott rá – de ez most is adott, a munkaadó majd eldönti, megéri-e foglalkoztatni egy olyan embert, aki havi rendszerességgel egy vagy több napot hiányzik/beteget jelent. A párom migrénes, ő is kiveszi azt a napot, amikor beüt, mert egyszerűen képtelen dolgozni még akkor is, ha begyógyszerezi magát, csak bezombul és túlél. A nők nagy része képes akkor is helytállni, ha éppen menstruál. Azért bebaszna, ha egy nő se dolgozna, sőt ki kéne fizetni a bérüket a kiesett napokon, teljesen indokolatlan a nők 99%-ának esetében, a mindenféle egészségügyi panaszokkal együtt élők meg valahogy eddig is megoldották.

Reszet Elek
Újságíró

Nem csak feminista volt, de buta is…

Naooo
Olvasó
Naooo

“Másrészt, ha például a férfiak több kedvet éreznek a pénzügyi pálya iránt, ezért tömegesen brókerek lesznek, akik szinte számolatlanul keresik a forintokat a tőzsdén (…) akkor vajon történt bármilyen igazságtalanság?”

Nem kicsit. A pénzt amúgy meg kéne szüntetni, cserekereskedelem, oszt beszopták a zsidók.

“A magas fizikai megterheléssel járó, életveszélyes, egészségkárosító, lélekölő férfimunkáért igenis magasabb bér jár, mint a”

“tömegesen brókerek lesznek, akik szinte számolatlanul keresik a forintokat a tőzsdén”

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Igen az utolsó 2 mondat látszólag ellentmondás.  Valójában a férfiakon belül is valószínű kb. több tízezerszeres bér illetve jövedelem különbségek vannak, szakmától, országtól, egyéni döntésektől és szerencsétől, mindentől függően, mégse követelnek a feministák nagyobb bért a férjüknek / pasijuknak például, holott ott is bérkülönbség van. Ilyen világban élünk, iszonyatosan el vannak szállva a különbségek, állítólag a világ vagyonának felét egy-két busznyi ember birtokolja.

Amúgy, a tőzsdézéssel én is próbálkoztam, de kb a rulett kerékkel is hasonló esély lett volna. Elméletben ugye megvenném egy értelmes tevékenységet végző értelmes vállalat részvényét vagy kötvényét, vagy állampapírt, és kapnék érte cserébe valamit. A valóságban minden tele van korrupcióval, összefonódással, botránnyal, külföldi kitettséggel, és elindul lefelé amikor megveszi az ember, ki tudja hol áll meg… stopp loss többször megvédte a pénzem nagy részét. Az állam meg alig pár százalékot ad, menjenek a francba, többet teszek félre, ha átváltok olcsóbb fajta sörre, és lecserélem a villanykörtéket takarékosra.

A stop loss szemlélete magánéletben is sok szívástól megkímélt már, párkapcsolatot is beleértve. Előre el kell dönteni, mennyi szívást hajlandó az ember elviselni és mikor száll ki.

Ijk
Olvasó
Ijk

Alig van minőségi szakember, lassan egy jó lakatos szinte bármilyen összeget elkérhet.

Hamarosan magától összeroppan a jelenlegi életképtelen rendszer, mégpedig hogy kitartott magas fizetésű de alacsony hozzátett értékű adminisztratív irodai munkákkal van kitömve az állami és magán szektor, nemtől függetlenül, persze erős női felülreprezentációval.

Szerintem mindenki megtapasztalta hogy az ismeretségi körében jellemző hogy a férfiak a munkahelyen erősen túl vannak terhelve, miközben a nők egy része szinte pihenni jár be. Nyilván vannak túlterhelt nők is a magánszektorban, de az arányok erősen elbillennek.

A “probléma” a férfiak felelősségvállalása. Mert a férfi úgy van beállítva hogy elvégzi a munkát, nem hagyja cserben a munkatársait, ha érdekli a szakmája akár ingyen is megcsinál dolgokat, mert nem képes elviselni ha a munka nincs elvégezve. Inkább bent marad ráhúzni még egy fél napot csak hogy ne szart adjon ki a kezei közül. Ilyen szakmai elhivatottságot a férfiak több mint felénél látok, a nőknél pedig jó ha 10%-ánál.

inkvisitor1
Olvasó
inkvisitor1

“Alig van minőségi szakember, lassan egy jó lakatos szinte bármilyen összeget elkérhet.”

Ezért van az, hogy a ház körül szinte mindent egyedül igyekszek megcsinálni, a villanyszereléstől az asztalosmunkáig. És ezért halmozom az alapszintű szerszámokat és munkagépeket a garázsban. Ha van valami munka, akkor megcsinálom egyedül, nem kell a szakembert keresni kisebb ügyekkel. De sajnos a mosógéphez már nem tudok hozzálőni. :(

Naooo
Olvasó
Naooo

Ahhoz minek, talán a garanciális időt kihúzzák, javítás anyagár 250 ezer + áfa + 800 ezer munkadíj. Persze nincsen semmiféle kapitalista tervezett elavulási összeesküvés.

Alter Ego
Szerkesztő

Miközben nem lehet egy átlagos városban egy 500 méteres sugarú körön belül annyi nőfodrászt, műkörmöst, kozmetikust elhelyezni, hogy egyetlen egy is csődbe menjen a verseny miatt, aközben azért gyakorta a szívükhöz kapnak a nők, ha például egy számítógép javításra vagy szaktanácsadásra kapnak egy 8-10 ezer forintos árajánlatot… Szóval nem hiszem, hogy Gedeon bácsi (a női fodrász) szakértelmén kívül sokra becsülnék a nők a férfiak munkáját és így bármennyit el lehetne kérni.

Reszet Elek
Újságíró

Pedig de. Bármennyit el lehet kérni max. nem kapja meg az ember…

Razide
Újságíró

Múlt héten tettem egy próbát, és a fél éve növesztett hajamat lenyírtam. Nem azért, mert eddig bírtam csak, hanem mert olyan fizikai munkálatok elé nézek, ahol a hosszú haj eléggé zavaró. A tükör elé álltam és ollóval lenyírbáltam. Én most már nem fogom a pénzemet a nők által dominált fodrászszalonokba hordani.

Reszet Elek
Újságíró

Keress férfi férfifodrászt vagy inkább borbélyt.

Razide
Újságíró

Debrecenben egy férfifodrászatot találtam eddig, ahol van férfi fodrász. Az meg sokat törleszkedett és nyomta a farkát.

Reszet Elek
Újságíró

Debrecen nagy település biztos jóval több is akad. Nálunk messze kisebb városban kapásból beugrik négy.

Hunn
Újságíró

Razide, a frizura fontos. Az ember igyekezzen a lehető legápoltabb és legelegánsabb lenni, és ennek része a haj is. A jó frizura sokat dob egy férfi megjelenésén. Saját tapasztalat, amióta nem magamnak nyírom otthoni géppel egységesre, hanem fodrász csinál nekem frizurát. Igazából a hajamat leszámítva ugyanúgy nézek ki mint régen. Úgyhogy a jelenlegi sikereim a nőknél vagy a megváltozott, férfias attitűdöm, vagy az új hitlerjugend-frizurám hatásának köszönhető. Hogy melyik a döntő faktor, azt még brit tudósok vizsgálják

Reszet Elek
Újságíró
Razide
Újságíró

Felmértem, hogy mi szükséges ahhoz, hogy úgy csajozzak, ahogy a nagykönyvben meg van írva, és sikereim is legyenek, szembeállítva azzal, hogy ezért mit kapok, és mire van igényem. Nincs az a nő, aki ennyi vesződséget megér, szóval marad a MGTOW 3. fokozat.

Kockázatelemzésemen a nők elbuktak, ezért teszek rá, hogy milyen frizurát követelnek meg tőlem a nők, hogy egyáltalán rám vessék tekintetüket. A hajnövesztésemet is Esther Vilar ihlette. Könyvében leírta, hogy a nőknek a rövid haj tetszik a férfiakon, mert hosszú hajjal nem lehet dolgozni, és a nőknek szorgos rabszolgákra van szükség. Na, most lenyírtam magamnak, mert a hajba ragadt cementlé elég kellemetlen tud lenni.

Reszet Elek
Újságíró

Nem a nők hanem magad miatt nőzöl, ezért hibás elképzelés bármilyen kockázatelemzésnek kitenni a vágyaid.

Razide
Újságíró

Ez ilyen “mással validálni a létemet” gondolkodásmód, amit eddig a nőknek tulajdonítottunk.

Reszet Elek
Újságíró

Pont az ellenkezője. A saját tevékenységeddel validálod a saját létezésed.

The peenus is a very powerful organ: it’s a very deep spiritual, sexual, heat seeking missile.

“With a peenus up in your vagina you ain’t got no defenses.”

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

idézet: “Nem a nők hanem magad miatt nőzöl, ezért hibás elképzelés bármilyen kockázatelemzésnek kitenni a vágyaid.”

Ezzel nagyon nem értek egyet. Nem jó ötlet elkerülni szánt szándékkal bármilyen kockázatelemzést. Legyen szó akár a nőzésről, aminek nagyobb kihatása lehet az életedre mint annak hogy átrohansz e egy sárga lámpán.

1. mi az hogy “magam miatt” csinálok valamit? A nőzést az ösztönök, vágyak miatt csinálná az ember, de másból is állunk.

2. Az érzelmi / vágy alapon meghozott döntéseim szinte minden esetben hibásak voltak. Tudomásul kell venni, hogy az ember érzelmei elég nagy ellenség tudnak lenni. Meg kell tanulni levezetni őket más módon, akkor nem csinálnak annyi bajt.

3. Meg kell kérdezni, miért vágysz valamire? Mire jó az neked? Tényleg olyan szórakoztató mint gondolod? Mik a kockázatok, mit veszíthetsz vele? Miért vágynánk pl. szerelemre? Azért mert belénk verték óvodás korunktól a tündérmeséket, hogy “boldogan éltek míg meg nem haltak”, meg az összes bulizene jelentős része is valami szerelmes téma. Meg a tudósok is bizonyították, hogy a szerelem és a drog ugyanazt műveli az agyban. Szóval ha valaki kóstolót kap belőle, nagyon nehéz leszokni bár nem lehetetlen. És durva a “másnapja” is, kérdezz meg bármely, szakításon vagy váláson átesett, vagy gyerektartást fizető embert, mennyi sz.r napba és pénzbe került az egész.

Reszet Elek
Újságíró

A kockázatelemzés legfeljebb hosszútávú kapcsolat létesítéséhez kötődhet. Ott szükséges is. Amennyire tudom az MGTOW harmadik szintje még az alkalmi kapcsolatokat is elutasítja.

A férfiasság része hogy megszerezd (megkúrd) a nőket, mindenféle romantikus felhang nélkül. Ha ez nem történik meg, ha nem törekszel rá valójában a saját férfiasságodat csorbítod, mondhatni nem felelsz meg a saját, belső spirituális férfimintádnak. Kúrni magad miatt kúrsz és nem a nő miatt. Az pedig, hogy megfelelj-e a belső énednek, nem megéri vagy nem éri meg kérdése.

Te a szerelemmel, párkapcsolattal kevered a zsigeri késztetéseket ill. erre érted a megállapításaimat. Az hogy vannak lelki szükségleteink is már más tészta.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Elek: pontosan!

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Válasz:

1. kockázatelemzés kell a gyors kalandhoz is. Történtek már ronda dolgok srácokkal kaland során. Betegség, kiszakadt gumi, vagy spermjacking, hamis vád, érzelmi zsarolás minden fajtája stb. Tudom erre azt mondjátok, “nem minden nő olyan”. Ti is csak úgy átrohangáltok a piros lámpán, ha akár csak 1% eséllyel fogtok meghalni vagy megrokkanni miatta?

2.Sokan totál rossz mintákat örököltünk, én is totál képtelen vagyok jól választani, már ha lehetséges egyáltalán, úgyhogy nem választok senkit inkább. Már azért elég régen nem vagyok szűz, kipipáltam ezt a “megkúrni” dolgot több csajjal is, nem olyan nagy ügy ha már sokszor túl van rajta az ember. De ha ez folyamatos pszichés terhelést meg állandó rohanási és megfelelési kényszert eredményez még akkor is ha a többi bajt épp szerencsésen megúsztam, akkor nem kérek belőle.

3. Pont elég férfinak érzem magam más egyéb férfias tevékenységek közben is.

4. Viszont lelki dolgok nélkül szexelni meg tényleg nem olyan szórakoztató. Amíg érdekelt a téma, szerettem megismerkedni meg összebarátkozni stb a másik féllel. Enélkül érzelmileg kb semmivel se jobb mint pornót nézni. Akkor meg minek vesződjek vele.

Reszet Elek
Újságíró

1. Nyilván az élet minden pillanatában döntéseket kell hozni, mérlegelni a külső- és belső tényezőket, de azért egy alkalmi dugás nem a Déli-sark meghódítása.

2. Gondolom ebben az esetben célszerű a mintákat felülírni.

3. Én biztos nem érezném magam teljesnek. A farkamat nem csak pisilésre teremtette a Fennvaló.

4. Nekem is kell a kapcsolódás egy kiadós hancúrozáshoz meg a szimpátia, de azért a szerelem hiánya nem kizáró feltétel. Az előbbiek nélkül csak idegen élő szövettel való maszturbáció a szex, de azért a pornónál még mindig jobb.

Hunn
Újságíró

A te tested, a te döntésed – your body, your choice! :)

Gejza
Olvasó
Gejza

“Szerintem mindenki megtapasztalta hogy az ismeretségi körében jellemző hogy a férfiak a munkahelyen erősen túl vannak terhelve, miközben a nők egy része szinte pihenni jár be. Nyilván vannak túlterhelt nők is a magánszektorban, de az arányok erősen elbillennek.”

Csak végigmegyek egy munkanapon a belvárosban: bankok, biztosítók épülete előtt tömegével jönnek ki folyamatosan, ácsorognak a cigiző-trécselő nők.

Majd megszakadnak szegények.

 

 

Hunn
Újságíró

Ha egyébként azt is figyelembe akarnánk venni, hogy mi jó a nőknek – és miért ne akarnánk – akkor számukra kifejezetten csökkentett munkaidős, 4 vagy 6 órás munkaköröket kellene találni. Természetesen nem kevesebb bérért, hanem ugyanolyan órabérért, illetve a 8 órás munkaidős fizetésekhez képest arányosan fizetve.

Ez elsősorban a gyermeket vállaló fiatal nőknél probléma. Legtöbb nő, mikor megszüli első gyermekét, rádöbben, hogy őt bizony kurvára nem érdekli a termelés és a GDP, és legszívesebben otthon foglalkozna a gyermekével. Bár a családok általános pénzhiánya rákényszeríti hogy visszamenjen dolgozni, de a 4 max 6 órás munka lenne az ideális számukra.

Ijk
Olvasó
Ijk

És miért van pénzhiány? Mert a férfiaknak el kell tartani a bürokráciát munkahelyekkel, segílyeseket, nyugdíjasokat, korrupt politikusokat, nagytőkéseket, migránsokat, “civil szervezeteket”, kamuegyetemeket, és még sorolhatnám.

Szerencsére itthon a szar fizetések mellett legalább elég jó családi adókedvezmény van, 3 gyerek után már jóformán a bruttód viszed haza, más kérdés hogy a nagy többség bruttója sem elég 3 gyerek meg egy feleség eltartásához.

Ideális esetben egy tisztességesen dolgozó férfi fizetéséből fent kellene tudnia tartani egy családot, a nő pedig egy 4 órás részmunkaidőben megkeresné az extra kiadásokhoz valót.

Valahol nettó 400 körül kellene keresnie most egy magyar férfinak minimum, hogy létbiztonság mellett némi megtakarítása is legyen. Nyilván a nyugdíjasokat nem kell basztatni, de nagyon sok parazitát ki lehetne söpörni a rendszerből.

Feminista aktivistákat, genderszakos tanárokat, cégeknél körömfestő nőket küldeném el a picsába, menjenek társadalom számára hasznos munkát végezni ha képtelenek férjet találni és éljenek meg abból.

Sajnos minden cégnél lesz egy magas pozícióban lévő lovag férfi aki felveszi, megtartja ezeket a semmirevaló élősködőket, akik még rá is nőnek a fejükre. Egyetlen szabályt kellene megtanulni a férfiaknak, a saját szerető feleségüknek jár a védelem, egyetlen más embernek sem saját és mások kárán. Ha ezt betartanák nem itt lennénk. Ezért nagyon fontos a redpill terjedése.

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem inkább az állami szabályozással van a probléma. A versenyszférában a picsácskákat sem lovagiasságból tartják, valami hasznuk van. Ha hasznos munkát nem végez még akkor is minimum a testükkel szolgálnak.

Az állami szabályozásnak köszönhetően a vállalkozások túlzott adminisztrációs terhelése kikényszeríti körömreszelgető ügyintézői pozíciók fenntartását (TB ügyintézők, adminisztrátorok, munkavédelmi szutykok és hasonlók), ami persze plusz költséggel jár és a hatékonyságot rontja no meg persze a tényleges munkavégzés bérezése rovására megy.

Ijk
Olvasó
Ijk

Dehogy nincsenek magánszektorban. Még csak testi szolgáltatásról sincs szó. Sőt még csak nem is szépek kiemelkedően. Egy középkorú, idősödő felső vezető férfi egyszerűen szereti ha nők vannak körülötte a munkahelyen, és kialakítanak egyfajta szociális környezetet. Aminek persze ők meg néhány béta alkalmazott örül, a többi aki dolgozni akar pedig a pokolba kívánja az egészet.

És hidd el nekik járnak bizonyos kedvezmények, előnyök, sőt sok férfi máshogy áll hozzájuk, és ennek pusztán az egyetlen oka hogy nők.

Asidotus
Olvasó
Asidotus

“A versenyszférában a picsácskákat sem lovagiasságból tartják,”

Én kis cégeknél dolgoztam csak (többnél is), itt a nőket is hajtják, és ők oda is teszik magukat. 20-30 alkalmazott v. kevesebb esetén nem jellemző a potyautas.
Másoktól viszont azt hallottam, hogy nagy cégeknél hasonló, mint az állami szféra. Ahol a (közvetlen) főnök zsebére nem megy a játék (legalábbis kézzelfoghatóan), addig csak növeli a beosztottak létszámát

Naooo
Olvasó
Naooo

“Valahol nettó 400 körül kellene keresnie most egy magyar férfinak minimum”

+ 1 millió.

“de nagyon sok parazitát ki lehetne söpörni a rendszerből”

Ekkora zsidózást.

Kalman
Újságíró

Ha én alkalmazok egy embert – alkotó munkára -, akkor azzal feladata van még a következőknek:

* Adminisztratív munkatárs az én cégemben

* Könyvelő

* NAV ellenőrzés

* üzemorvos

Találjátok ki, hogy a felsoroltakból hány férfi? És találjátok ki, hogy az alkotó munkával foglalkozók hány százaléka férfi? :-)

Koriander
Olvasó
Koriander

“Szerintem mindenki megtapasztalta hogy az ismeretségi körében jellemző hogy a férfiak a munkahelyen erősen túl vannak terhelve, miközben a nők egy része szinte pihenni jár be. ” -Hunn, amit Ijk ír, inkább ez a valóság.
A legtöbb nő, amikor megszüli az első gyerekét valójában arra jön rá, hogy SOSE dolgozott és amint lehet menekül is vissza a gyerekek mellől a melóba (most tényleg nem azokról beszélek, akik létminimumon tengődnek, hanem azokról akik megtehetnék, hogy maradjanak és mégse)
ennek két oka van, az egyiket az emancipációnak köszönhetjük. hogy a manapság tényleg csak az érezheti magát értékesnek, akinek a fizetési csíkján egy szép kis summa áll vagy elmondhatja magáról, hogy “dolgozom” és nemsimpla htb vagyok (pl. én is a presztízs miatt mentem vissza részmunkaidőbe és voila a gyerekem is full heppi és mindenhol máshol is másképp süt rám a nap)
a másik, hogy a nőknek, ha nyafiznak is hogy milyen nehéz a gyerek-meló-háztartás, valójában ezerszer kényelmesebb, ha az állam neveli és vigyáz a kölkökre. Gyerekkel foglalkozni, nevelni tényleg nehéz és igazából csak 20 év múlva tudja meg az ember, hogy valóban mennyire sikerült, de ha van meló, akkor még se haszontalanul teltek el az évek.

szóval én antifeministaként a htbség presztízsét állítanám vissza.
elég lenne, ha csak a családi adókedvezményekhez hasonlóan egy párnak az idős éveiben egy tisztességes családinyugdíjjal rendelkezhetne, amibe igenis beleszámítana az, hogy nem vett a gyerekei számára igénybe bölcsit, ovit, napközit. A gyed meg egyéb hülyeségeket is inkább a nyugdíjalapba számolnám és nem realtime.

Reszet Elek
Újságíró

Gazella
Olvasó

A legdurvább egyébként az, hogy nem a férfiak nézik le a háztartásbeli nőket, hanem a többi nő! Kutakodom az emlékeim között, és nem rémlik, hogy valaha is engem férfi bántott volna vagy lenézését fejezte volna ki, mert háztartásbeli vagyok (sőt inkább pozitívan jön ez le nekik vagy egyszerűen csak nem nyilvánítanak véleményt, mert úgy gondolják, ez a férjemre meg rám tartozik), ellenben nőktől rengeteg negatív visszajelzést kaptam már ezzel kapcsolatban. Ennek vajon mi lehet az oka?

Felsorolok néhány vádat:
– csak azért vagyok háztartásbeli, hogy a tökéletes kis katolikus feleség szerepében tetszelegjek
– lusta vagyok
– mivel nem dolgoztam soha, ezért semmit se értek az életből, tapasztalatlan kis csitri vagyok emiatt

Ezek alapján én valami olyasmit gyanítok, hogy ezek a nők úgy érzik, az lenne a jó, ha otthon lennének, de nem bírják, és emiatt valahol bűntudatuk van, és utálják azt, aki meg jól érzi magát háztartásbeliként. Pedig ha a cseszegetés és gyűlölködés helyett elbeszélgetnének velem kicsit, elmondhatnám nekik, hogy én is átmentem egy “inkább a munka, ez rémesen nehéz, nem bírom”-időszakom, de aztán túl lettem rajta, leszámoltam a feminista baromságokkal és azóta nagyon boldog vagyok. :-) Ez az átállás szerintem minden nő számára nyitva lenne, hogyha hagynák magukat átállítani a férjük meg a gyerekeik révén. Egyszerűen odaadnák magukat az anyaságnak.

Reszet Elek
Újságíró

– Buta vagy és hagyod magad kihasználni.

– Ha kiszolgáltatod magad ki is fogják használni mert minden férfi ugyanolyan.

– Az anyám is ilyen volt, nem is volt boldog sosem.

Gazella
Olvasó

Klasszikus. :-)

Még eszembe jutott egy:

– 10 évnyi házasság után el fog hagyni a férjed, mert az ilyen nők unalmasak

Még a legjobban azt szeretem, mikor azon aggódnak, hogy nyugdíj nélkül éhen fogok halni, mert ez nem leminősítés, hanem a jó nyugdíjjal rendelkező idősebb generáció természetes hozzáállása. Nehezen értik meg, hogy nekem már nem is lenne normális nyugdíjam.

Érdekes amúgy, mikor azt mondják: “Nem akarnék a gyerekeimtől függeni öreg koromra.” Az államtól jobb?

Hunn
Újságíró

Férfiaktól nem is fogsz negatív véleményt hallani. Ennek szerintem a következő az oka:

Egy férfi számára az, hogy egy nő dolgozik-e, milyen a beosztása, milyen a fizetése, mennyire állja meg a helyét a munkahelyén a férfikollégákkal összehasonlítva, hogy elvégzi-e ugyanolyan jól a munkát mint egy férfi, sőt még jobban is, ahogy mondani szokták- ezek a dolgok egy férfinak egy nővel kapcsolatban nem jelentenek az égvilágon semmit. Ezek a dolgok minket nem érdekelnek, vagy úgy is mondhatnám, nem minket érdekelnek.

Az viszont, hogy egy nő jó feleség, jó háziasszony és jó anya, az minden férfi számára pozitív dolog.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Ritka (sajnos) ez a hozzáállás a mai fiatal nőktől.Picit irigyellek is. Igazából nem értem,hogy miért kellene bárkit is lenézni azért,hogy a “csak” a családjának él és dolgozik értük. Jól csinálni ezt is nagyon kemény meló és valóban kissé “agyzsugorító” éveken át,de később a gyermekeiddel tanulni (és megpróbálni akár sokszor az általános iskolai tananyaggal lépést tartani) bizonyosan agyi tréning. Nekem nem adatott meg,hogy sok időt töltsek otthon szülés után,amit azóta is bánok.(engem az exférjem küldött szó szerint vissza dolgozni,mondjuk a helyzet nem (csak) tőle függött.)

A helyzet az,hogy Te egy nagyon szerencsés,sőt kiváltságos helyzetben vagy. Egészen fiatalon találkoztál a férjeddel,aki el tud tartani Titeket,aki szintén családot,gyerekeket akart és számodra az anyaság,a “feleségként jól funkcionálás” a hivatás.Ez szép és szerintem elismerésre méltó. (én is tudom milyen 3 gyerekkel otthon egyedül,minden rendben legyen stb,nem könnyű,aki azt állítja az,az hazudik). Sajnos ettől függetlenül (az élet ezt igazolja),nem egyszer és hangsúlyozom nem minden esetben,de a félelem jogos lehet.Félelem a teljes függőségtől,a kiszolgáltatottságtól (én nem vagyok feminista,de 100%-ban megbízni sosem tudtam és sosem fogok egy férfiban,pedig nekem nagyon jó példa volt a szemem előtt édesapám személyében,de ugye aki egyszer nagyon megégeti magát…).

Amúgy a 80-as években teljesen természetes volt,hogy gimi után,ha nem mentél egyetemre/fősulira, elmentél dolgozni,ez volt a természetes,szinte senkinek nem jutott eszébe sem,hogy ne így kéne tenni,természetes volt,hogy onnantól magadról gondoskodtál. Engem is csak egy év csúszással, a következő évre vettek fel egyetemre (túljelentkezések és ponthatár miatt),szóval 18 évesen irány a meló,ez nem volt kérdés (és emlékszem első fizetésemből egy mikrohullámút vettem a szüleimnek-ami egyébként 15 évig jól működött). Aztán ott ragadtam. Nem volt aki 19-20 körül feleségül akart volna venni (illetve biztosan volt,csak oda sem mert jönni),persze olyan volt jónéhány,aki csak dugni akart-egyébként én már az elejétől kezdve tartós kapcsolatra “vadásztam”. Aztán jött a későbbi a férjem,aki feleségnek ,anyának akart és én (elhamarkodottan) ,eléggé tapasztalatlanul hozzámentem (24 évesen) és sajnos rosszul választottam. Bele sem merek gondolni,ha teljesen anyagilag kiszolgáltatva élek,mi történt volna…Sajnos így is alakulhat.Én őszintén,tiszta szívből kívánom,hogy neked sikerüljön és szerintem,ha szerető édesanyaként ,jól neveled a gyermekeidet egy percet sem kell aggódnod majd az öregkoroddal kapcsolatban.

Amúgy meg különbözőek vagyunk mi nők is. Én megvallom,azért egy idő után falnak mentem volna “csak” otthon lenni,egyszerűen az agyamnak kellenek a kihívások,de nagyon szívesen kitöltöttem volna otthon a lányom 3,3 és fél éves koráig és a kihívások bőven elegendőek lettek volna egy részmunkaidős változatban. 100%-ot teljesíteni egyszerre munkahelyen és otthon,pedig lehetetlen és még olyan 80%-on “nyomni” mindkettőt is olyan kimerítő,ami már nem éri meg.

Szóval én részmunkaidő párti vagyok,de nagyon,a sors keserű fintora,hogy sosem lehettem ennek élvezője…

Gazella
Olvasó

Igen, szerencsés vagyok. Bár én inkább Isten gondviselésének és a férjemnek vagyok hálás a helyzetem miatt. :-)

Szerintem a netnek hála nem igazán van az már, hogy egy otthon levő nő el van szeparálódva a világtól. Most már otthon is lehet csinálni egy csomó mindent, ha valaki akar, nyelveket tanulhat vagy kiolvashatja a fél világirodalmat stb. Inkább idő nincs rá, legalábbis kisgyerekekkel. Meg a kialvatlanság tényleg erősen visszaveti a szellemi képességeinket. De ebben a kisgyerekes időszakban egyszerűen nem erre van szükség.

Nagyon érdekes, amit a félelemről írsz. Lehet, hogy a kor előrehaladtával csökken a bizalomra való képesség? Legalábbis magamon ezt látom… Úgy örülök, hogy már 18 évesen megismertem a férjemet, 100%-os a bizalmam benne, de ha most kéne megismerkednem valakit, akkor már sokkal bizalmatlanabb és óvatosabb lennék. Talán ez is alátámasztja azt, hogy jó fiatalon férjhez menni. Mondjuk az rossz lehet, hogyha visszaélnek ezzel a fiatalkori naiv bizalommal. :-(

Igazából én úgy érzem, hogy nekem bőven elég kihívás az, hogy igyekszem jó feleség, anya meg háziasszony lenni, rengeteg tanulnivalóm van még, mondjuk a nulláról indultam, mikor férjhez mentem, mert egyáltalán nem neveltek erre az életformára, nem tudom, milyen lehet, ha úgy megy valaki férjhez, hogy a kisujjában van a főzés, takarítás és még a gyerekgondozásban is van tapasztalata mondjuk kisebb testvérek révén.

A részmunkaidős állás vagy épp az otthoni munka jó megoldás lehet. De egyébként van annyi dolog a munkán kívül, amit olyan háztartásbeli nők csinálhatnának, akiknek már nagyobb gyerekei vannak, és amire szüksége lenne a világnak… pl. karitatív tevékenységek, vagy bármi olyan segítség, tevékenység, amihez a női lélekre van szükség, de kisgyerekek vagy munka mellett nincs rá idő. Annyi elesett, segítségre vagy akár csak odafigyelésre, szeretetre szoruló ember van, akikkel senki se ér rá mostanában foglalkozni, mert a nem kisgyerekes nők munkára vannak fogva. Szerintem sokkal szebb és élhetőbb hely lenne a Föld, hogyha az anyai szívű, tapasztalt, idősebb nőknek nem kéne munkába járniuk, hanem a családjukban vagy kisebb közösségükben adhatnának gondoskodást, szeretetet azoknak, akiknek szükséges.

A jókívánságaidat nagyon köszönöm, kedves vagy. :-)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A hörcsög azért ügyesen végzi a dolgát:)

Nem volt aki 19-20 körül feleségül akart volna venni

Itt kezdtem el mosolyogni:)

(illetve biztosan volt,csak oda sem mert jönni),

Aki meg igen, az meg nem felelt meg…..

persze olyan volt jónéhány,aki csak dugni akart-egyébként én már az elejétől kezdve tartós kapcsolatra “vadásztam”.

Én is mindig így vagyok vele, de azért jó eltölteni az időt a jelentkezőkkel ….

Aztán jött a későbbi a férjem,aki feleségnek ,anyának akart és én (elhamarkodottan) ,eléggé tapasztalatlanul hozzámentem (24 évesen)

Gondolom jó pár évvel idősebb volt(+ volt gyereke már=bizonyított:), így megvolt az a különbség amit a hipergám ösztön megkívánt…..

és sajnos rosszul választottam.

Mocskos férfiak, hogy át tudják verni a tudatlan, szende és ártatlan nőket, most rohanok zsepiért….

és az mint tudjuk “későn derült ki”, korábban ezt nem lehetett sejteni stb. stb.,és miután kiderült még szenvedtél jó sokat, mire “léptél”…..

Bele sem merek gondolni,ha teljesen anyagilag kiszolgáltatva élek,mi történt volna…

Mi, mi, hamarabb megpattansz……

Sajnos így is alakulhat.Én őszintén,tiszta szívből kívánom,hogy neked sikerüljön és szerintem,ha szerető édesanyaként ,jól neveled a gyermekeidet egy percet sem kell aggódnod majd az öregkoroddal kapcsolatban.

Meghatódtam:)

Amúgy meg különbözőek vagyunk mi nők is.

Ne feledd, bárhogy is tekergőzől, AWALT:)

Én megvallom,azért egy idő után falnak mentem volna “csak” otthon lenni,egyszerűen az agyamnak kellenek a kihívások,

Ugye, hogy megléptél volna, max más a “gazdatest”, de milyen szerencse, hogy öntudatos dolgozó nő vagy….

100%-ot teljesíteni egyszerre munkahelyen és otthon,pedig lehetetlen és még olyan 80%-on “nyomni” mindkettőt is olyan kimerítő,ami már nem éri meg.

Üvegplafon, szörnyű, meg az othoni meg nem fizetett munka, de kellenek  a kihívások, mert különben unalmas az élet………

Szóval én részmunkaidő párti vagyok,de nagyon,a sors keserű fintora,hogy sosem lehettem ennek élvezője…

De majd a lányodnak kiharcolod, hogy neki jobb legyen……

Moderator-06
Szerkesztő
Moderator-06

Xcsakx, miért ez a cinikus belemenés VivienLeigh – be? Az antifeminizmussal és a lap céljaival egyetértő, együttműködő tagokkal szemben, kérlek, mutass több tiszteletet! Köszönöm.

Reszet Elek
Újságíró

Nem lépte át az átlagos szintjét. Lányokkal szinte mindig ilyen. Vivivel meg pláne.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem ez tévedés, mert nemétől függetlenül mindenki jó alany X-nek, az élveboncolónak, habár a haldoklókat kicsivel jobban szereti.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Xcsakx, miért ez a cinikus belemenés VivienLeigh – be?

Röviden: azért,mert álszent….

Hosszabban:

http://www.ferfihang.hu/2015/06/06/awalt-minden-no-olyan/

http://www.ferfihang.hu/2014/05/30/az-istennoszobor-ledontese-es-az-ezzel-jaro-gyasz/

+ az összes RedPill-el kapcsolatos cikk, stb.

Az antifeminizmussal és a lap céljaival egyetértő, együttműködő tagokkal szemben,

Ha nőként valaki képes őszintén magába nézni, akkor pontosan tudja, hogy ez nagyonszép/nemes (mindjárt elcsöppen a nyálam:), de mivel ilyen a természetük/ösztönük,  lehet “védeni”- (és mindig akad white knight aki megteszi:), de a valójuk mindig kiütközik,:) Csak beszéltetni kell, illetve mindent pontosan közöl magárol, csak épp oda kell figyelni….

Ez nem nem jó, vagy rossz, hanem adottság, hogy ezzel mi mit kezdünk az meg egy másik kérdés, aztán egy esetleges szopás után kit és hogyan kárhozatatunk érte az az igazán érdekes, de ha csak két klasszikust idéznék: akkor hioggyél nőnek….., no meg béka vs. skorpió= ilyen a természete…., akkor nem kell annyi rizsa róla.

kérlek, mutass több tiszteletet!

Aztán mivel érdemelte ki a tiszteletet? Azzal, hogy mi van a lába közt?

Köszönöm.

Ne tedd:)

Alter Ego
Szerkesztő

Ezekben a kritikus megszólalásokban kihasználod azt a helyzeti előnyt, hogy a másik fél viszonylagos nyitottsággal beszél magáról, ebből kifolyólag elegendő információt közöl ahhoz is, hogy te kéretlenül összeüss egy nem túl hízelgő “személyiséganalízist”. Azt most ne is firtassuk, hogy milyen hatékonysággal sikerülhet ez. A jó pszichológiai érzék nagy erő, de könnyű tévedni is, ráadásul könnyen megutáltathatja magát az ember, ha folyton azzal traktál másokat, hogy a veséjükbe próbál látni, amikor a másik félnek nyilván nem ez volt a szándéka a társalgással. Ha úgy érzem, hogy valamilyen fontos elvi (vita)érdek sérül a másik fél írása, véleménye nyomán, akkor én is szoktam kekeckedő alakká változni, de nálad olykor olyan benyomása támad az embernek, hogy valamilyen öncél motiválhat… Olyan kéjesen kaszabolod a másik felet a szavaiddal… Ettől szoktam kiakadni én is, mert nem túl felemelő látvány ez a virtuális belezés (hogy idézzem Koriandert) avagy kéjgyilkosság…

Biztosan Vivi sem vágyott  túlzottan a Vivi-szekcióra. :)  (viviszekció = lat. élveboncolás)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ezekben a kritikus megszólalásokban kihasználod azt a helyzeti előnyt, hogy a másik fél viszonylagos nyitottsággal beszél magáról, ebből kifolyólag elegendő információt közöl ahhoz is, hogy te kéretlenül összeüss egy nem túl hízelgő “személyiséganalízist”.

Pontos megállapítás.Korábban is említettem, hogy itt mindenki magáról beszél, amikor megnyilatkozik, főleg akkor, ha mást/másokat ekéz:) és én sem vagyok kivétel:)

A másik félnek meg nyilván nem ez volt a szándéka a társalgással.

Naná, 99%-ban egófényezés, “likegyűjtés”(bár a likekurvát szívesebben szoktam használni:) és igen, én is gyenge vagyok, mert én is figyelem a pozitív, no meg a negatív pontokat, ( bármelyik legyen is magas, beletaláltam a közepébe:), illetve a reakciókat:)

Ha úgy érzem, hogy valamilyen fontos elvi érdek sérül a másik fél írása, véleménye nyomán, akkor én is szoktam kekeckedő alakká változni, de nálad olykor úgy szoktam érezni, hogy valamilyen öncél motiválhat…

Ezek a te érzéseid, és én ezt tiszteletbe tartom, addig, amíg nem a személyemmel fogalakozol. Bár érdekes itt is egy kettős mérce, hogy ha valaki más végzi el helyettünk a “piszkos munkát”,akkor titokban örülünk, hogy nem kellett bepiszkolni a kezünket:)- pl, ha valaki “belémszáll”, akkor mivel én “megérdemlem”, akkor nem számít ha személyeskednek velem szemben, mert a “szent ügy érdekében” megengedett……

Olyan kéjesen kaszabolod a másik felet a szavaiddal…

Ilyen kéjenc gonosz vagyok, a Pokolra fogok kerülni és az idők végezetéig fogok égni, vagy ha tényleg igazuk van keresztényeknek, és az utolsó pillanatban megbánom, akkor még talán (amúgy nem:) üdvözülök is, Isten útjai kifürkészhetetlenek…..

Ettől szoktam kiakadni én is, mert nem túl felemelő látvány ez a virtuális belezés (hogy idézzem Koriandert) avagy kéjgyilkosság…

Soha nem tagadtam, hogy ez a részem, ilyen “perverz” vagyok és ezzel elriasztom a “jó” embereket, csúnya én…….

Biztosan Vivi sem vágyott a vivi-szekcióra. :)  (viviszekció = lat. élveboncolás)

Ez teccett:)

De ugye, aki elmegy …….., ne sírjon ha…….

Reszet Elek
Újságíró
Az Úr
       Csak hódolat illet meg, nem bírálat.
 Lucifer
        Nem adhatok mást, csak mi lényegem.
        Az angyalokra mutatva
        Dicsér eléggé e hitvány sereg,”
VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Kedves White Knightok ! :)

Ha már ennyire szóba került a személyem,a helyzet a következő : Rólam,amit X ír,már teljesen lepereg-ez olyasmi,mint ha valakit sokat vernek,akkor egy idő után “immunis” lesz rá (ezért sem szoktam érdemben kommunikálni vele már,illetve max. akkor,ha valami értelmeset ír-azért előfordul).

Az hogy álszentnek tart szíve joga,de azért rendesen ,mosolyogtam,meg a like-okon is. Ekkorát ritkán téved ember. Íme a három legrosszabb tulajdonságom (kolléganők/kollégák véleménye-5 évvel ezelőtt az akkori csoportvezetőnk mániája volt a személyiség értékelés ,névtelenül egymás véleményezése),szóval a 3 legrosszabb,leggyakrabban előforduló:

1. Türelmetlen,lobbanékony

2.Kritikus,bíráló

3.Kegyetlenül,brutálisan őszinte

(azért a három jót is leírom, :) jószívű,segítőkész, nagy tudású).

Na ezért röhögök az álszenten,meg a többiek is,akiknek elmondtam.A like-ok-ról annyit ,hogy nem is olyan régen írtam pontosan azt,hogy én,csak azért nem fogok egyetértő,vagy direkt férfiaknak tetsző véleményt írni,hogy növeljem a like számomat. Én őszintén leírom a véleményemet mindenről és úgyis gondolom.Ez van,hogy egyezik az itteni vélemények többségével,van,hogy nem. Amit itt megtanultam, és ez valóban nagy igazság ,hogy az embert a tettei alapján kell megítélni és nem az alapján,amit mond. Nyilván ,itt erre nagyon lehetőség nincs,szóval akár téves kép is kialakulhat.

Én szeretem a White Knight-okat ! Én egy régivágású nő vagyok,aki szereti az úriembereket, a régivágású lovagias férfiakat. Számomra egy igazi Férfi mindig úriember,udvarias ,tisztelettudó (ezt a férfi mintát láttam a családban). Ez nem egyenlő manginával,egy ilyen férfi is felemelheti a hangját és helyre teheti az embert,nyilván a megfelelő eszközökkel.

Szóval köszönet White Night-ok,Ti vagytok az igazi Férfiak !

És végül egy idézet egyik kedvenc filmemből (mesémből ) Sárkányszív :

(én nem királylány akartam lenni ettől fogva,hanem lovaglány :))

“Az igaz lovag bátor
Szíve mindig nemes
Kardja az árvát védi
Ereje a gyengét segíti
Mindig igazat szól
Dühe a rosszakra sújt”

Én ebben hiszek…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ha már ennyire szóba került a személyem,a helyzet a következő : Rólam,amit X ír,már teljesen lepereg-ez olyasmi,mint ha valakit sokat vernek,akkor egy idő után “immunis” lesz rá

Imádom, hogy ilyen erős és karakán vagy:), nem tör meg semmi…..

2.Kritikus,bíráló

3.Kegyetlenül,brutálisan őszinte

Ezért megy  a nyígás ezerrel:), ha ugyanez szembejön…..

 (azért a három jót is leírom, :) jószívű,segítőkész, nagy tudású).

Csak semmi egófényezés……:)

Én őszintén leírom a véleményemet mindenről és úgyis gondolom.

Én is:), na jó , nem cifrázom:), ha finomabban tenném , akkor nem törnének  ki a hiszticunamik:), de akkor meg nem is lenne hatása:)

a tettei alapján kell megítélni és nem az alapján,amit mond.

És amikor ezek nincsenek szinkronban, azt hívják álszentségnek…..

Én szeretem a White Knight-okat !

Mert megérdemled:)

 Én egy régivágású nő vagyok,aki szereti az úriembereket, a régivágású lovagias férfiakat. Számomra egy igazi Férfi mindig úriember,udvarias ,tisztelettudó (ezt a férfi mintát láttam a családban).

És automatikusan ezt választottad……….

 Ez nem egyenlő manginával,

Ha alfa csinálja,  akkor nem is, csak a nyomorult béták, mindig azok a zaklatók……….:)

egy ilyen férfi is felemelheti a hangját és helyre teheti az embert,nyilván a megfelelő eszközökkel.

Mesélj ezekről az eszközökről…

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Nem, pont azzal végképp nem ami a lábam között van. Azzal,hogy az embertársad vagyok.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem, pont azzal végképp nem ami a lábam között van. Azzal,hogy az embertársad vagyok.

Az kevés, a “milyen”, az már sokkal közelebb visz…

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

“a tettei alapján kell megítélni és nem az alapján,amit mond.

És amikor ezek nincsenek szinkronban, azt hívják álszentségnek…..”

He-he,tehát te jelen vagy a tetteimnél és ebből következtetsz. Az az igazság ,hogy halvány molyfingnyit sem tudsz rólam.És ez így is jó.

“Milyen” ember? A legkevésbé te vagy hívatott megítélni engem.

Ja, és most jöhet a szokásos ,infantilis “csakazértis enyém az utolsó szó”

Egyébként amúgy jól tűröm a kritikát,szokásom elgondolkodni ,ha valaki szóvá tesz valamit,ha az a valami jogos és persze normális stílusban íródik,mondódik. Ezt szeretem szemtől szembe lerendezni,egyenesen,arccal. Továbbra is áll az ajánlatom….

Lehet lesz valami kólázás augusztusban,ha jól hallottam,ha ennyire érdekel a személyiségem,hogy szinte minden írásomat analizálod,élőben is megteheted…:)

Még annyit,hogy régen rossz,ha nekem nőnek kell tanítgatnom téged,hogy mik azok a férfias,még udvarias eszközök,amivel helyre lehet tenni egy nőt (vagy bárkit).

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

a tettei alapján kell megítélni és nem az alapján,amit mond.

És amikor ezek nincsenek szinkronban, azt hívják álszentségnek…..”

He-he,tehát te jelen vagy a tetteimnél és ebből következtetsz.

He-he, jó kis szalmabáb, (tehát:) püföljük:)

 Az az igazság ,hogy halvány molyfingnyit sem tudsz rólam.És ez így is jó.

Az elég, néha túl sok is:) amit ide kipakolsz:)

“Milyen” ember?

A legkevésbé te vagy hívatott megítélni engem.

Ilyet én soha nem állítottam, de te szépen elmondod milyen vagy, ja és ha hiszed, ha nem, sem téged, sem mást nem ítélek meg ( mivel úgyis megtalálja  minden seggfej a komplementerét:), nem beszélve arról, hogy az vesse rám az első követ…. klasszikust idézve:)

Ja, és most jöhet a szokásos ,infantilis “csakazértis enyém az utolsó szó”

Látod, veled ellentétben én ilyen „infantilis” vagyok:), és örömmel/szánalommal :)  mondhatod : „Én megmondtam…..”  :)

(Már párszor elsütötted….., biztos, hogy kell ez?)

Egyébként amúgy jól tűröm a kritikát,

Aham:)……

szokásom elgondolkodni ,ha valaki szóvá tesz valamit,ha az a valami jogos és persze normális stílusban íródik,mondódik.

Ja, vagy inkább az igaz, hogy ki mondja…….., a csomagolás igazán másodlagos……

 Ezt szeretem szemtől szembe lerendezni,egyenesen,arccal. Továbbra is áll az ajánlatom….

Nyugi , mindennek eljön az ideje, ne légy türelmetlen:), de ha annyira kíváncsi vagy, egyszer még meghívlak……:)

Lehet lesz valami kólázás augusztusban,ha jól hallottam,ha ennyire érdekel a személyiségem,

Izgató egy „valamikori 8-as”……..:) Mivel szereted a filmes idézeteket: A hiúság a kedvenc bűnfajtám”…..

hogy szinte minden írásomat analizálod,

Néha van, amivel egyetértek (akár maxmálisan is:), másokat meg csócsálgatok…..:)

élőben is megteheted…:)

Vigyázz, hogy mire vágysz, mert ha teljesül, nem biztos, hogy örülni fogsz neki:)

Még annyit,hogy régen rossz,ha nekem nőnek kell tanítgatnom téged,hogy mik azok a férfias,még udvarias eszközök,amivel helyre lehet tenni egy nőt (vagy bárkit).

Ez most hirtelen nem ugrik be, hogy a shaming language-ben melyik kód:) de örülök, hogy nem tudsz kibújni a bőrödből:), az is érdelkes, hogy megragadtad az „alázás lehetőségét” ahelyett, hogy tényleg leírtad volna mire is gondolsz, legalábbis infantilisként hadd ne maradjak le arról a tudásról, ami egyszer sokat érhet számomra…..

Biciklis
Olvasó
Biciklis
VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh
Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Kérdezzük meg a magyar nőket arról, hogy “elvárható-e, hogy a férfi jobban járuljon hozzá a család anyagi biztosnágához, mint a nő?”
90% igen.
Utána kérdezzük meg, hogy “igazságos-e, hogy a családos magyar férfiak átlagosan többet keressenek, mint a családos magyar nők?”
90% nem. :D

Hunn
Újságíró

Én először is azt jegyezném meg, hogy a férfiak általában 10 évvel kevesebbet élnek mint a nők, a férfiak 10 évvel korábban halnak meg mint a nők, a férfiak átlagéletkora 10 évvel kevesebb, mint a nőké.

Mondjuk hasonlítsuk össze: férfiak és nők esetében, kifizetett munkabér + nyugdíj összjövedelmének összege halálukig, és van-e eltérés és vajon kinek a javára? Vajon azt a plusz tíz évet beleszámítva aminek a során a nőnek jövedelme van, ha összehasonlítjuk a férfi és nő által egy élet során szerzett összjövedelmeket, vajon van-e eltérés, és vajon kinek a javára?

De akár ne is vacakoljunk ezzel, vegyük úgy, hogy ha létezne a mitikus “Gender Pay Gap”, akkor az a 10 évvel rövidebb férfi-életet kompenzálná.

Vagy ha ennek ellenére, továbbra is zavar minket a dolog, akkor kedves Feministák, nézzük talán az emberi értékek szerinti  fontossági sorrendet. Talán zárjuk be először a 10 éves “Death Gap”-et, először érjük el talán, hogy legyen a férfiak átlagéletkora is 10 évvel hosszabb, ha már az egyenlőség kérdéséről van szó.

És utána ha még mindig akarunk, rátérhetünk a fillérbaszásra is.

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

“De akár ne is vacakoljunk ezzel, vegyük úgy, hogy ha létezne a mitikus “Gender Pay Gap”, akkor az a 10 évvel rövidebb férfi-életet kompenzálná.”
-Szerintem meg provizórikusan se vegyük úgy, mert tényszerűen nem létezik és ennek fontos hangot adni. A korrektség okán fontos hangsúlyozni, hogy nem létezik ez a fajta  “wage gap”. Okafogyott arról beszélni, hogy mit kompenzálhatna, ha lenne.
Nyugdíj: na ebben maximálisan egyetértek. Itt egy napnál világosabb dolog, ami súlyosan negatívan diszkriminálja a férfiakat. Még ha tökéletesen azonos feltételek vonatkoznának a férfiakra és nőkre ezen a téren, még akkor is aggályos lenne, éppen a férfiak rövid várható élettartama miatt. Az azonos feltételeket még el lehetne fogadni, mondván, a férfiak biológiai alapon megszívták ezt, várhatóan hamarabb halnak, ez van. ( Megjegyzem visszafele ilyesmi indoklást, ahol mondjuk a nők természetes alapon hátrányba kerülnek és a törvény “csak egyenlő bánásmódot” ír elő, a nőjogi szervezetek fél perc sztébombáznák. )
Nyugdíj esetében azonban még rosszabb a helyzet, egy természetes hátrányt még nagyobb hátránnyá emel a törvénykezés, alkotmányos alapokon!

Ijk
Olvasó
Ijk

Egyébként tudok javasolni egy kísérletet. Nőket, akár ismerősök, akár nem, megkérdezni mivel foglalkoznak, mit csinálnak a munkahelyen. Nem beosztás, pozíció, hanem hogy mivel foglalkozik. Ha nem tudja egy mondatban érthetően elmondani milyen produktív munkát végez akkor már meg is bukott (tapasztalataim alapján itt 75% el fog vérezni). Következő kérdés aki nem bukott meg, hogy mi az amire leginkább büszke az elmúlt egy évben a munkájában. Ha nem tudja pár mondatban érdemlegesen elmondani hogy szakmailag, produktivitásban miért jelentős számára, megbukott.

Mondjuk itt már a férfiak többsége is elvérzik, de szinte garantálom hogy 10-ből talán 1 nő megy át. És ők sem azok lesznek akiket szívesen feleségül vennétek. Persze még lehet fokozni olyanokkal hogy mennyit túlórázott, esetleg munka miatt nem ment el nyaralni, stb.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Alapvetően sok mindennel egyetértek a leírtakkal kapcsolatban,azért van amiben nem. Kezdem azzal (már jóval korábban írtam róla),hogy engem soha,semmilyen megkülönböztetés,(sem pozitív,sem negatív) nem ért fizetéssel kapcsolatban. Mindig beosztásnak és itt töltött évek szerint kaptam a pénzem,sávok vannak,tök mindegy nő vagy-e,vagy férfi. Annyit el kell mondanom,hogy egyébként 2/3 -1/3 arány a nők javára a nemi megoszlás nálunk és véleményem szerint kevés férfi csinálja jól ezt a melót (azért van),de kötélidegek,nagyon nagy türelem kell,mint minden olyan területen,ahol emberekkel kell foglalkozni (pláne ahol ez még “időre” is megy ,nincs hej ráérünk arra még lehetőség sem). Ez a tapasztalatom 28 év után.

Abban feltétlenül osztom a véleményeteket,hogy nagyon sok adminisztratív,felesleges munkakör van ,ami tényleg csak azért létezhet,hogy a jelenlegi bürokratikus rendszer eltartsa őket.Az ezt végzők nagy része nő. Véleményem szerint is a részmunkaidő lenne a legideálisabb a nők számára és első sorban a családjuk számára. Nyilván a fizetés mértéke egyenesen arányosan csökkentve  részmunkaidő arányával,ez egyértelműen így igazságos. (nálunk ez így is van,van egy-két kisgyermekes részmunkaidősünk). Én ezt szívesen csináltam volna,amikor (már általam sokszor emlegetett Bokros csomag idején szülvén) visszajöttem a 16 hónapos gyerekem mellől,de nem engedték,kevés az ember,nem jöhettem,csak egészben és mivel szó szerint kenyérre (meg fűtésre kellett) nem nagyon volt választásom.

Itt szeretném azért megemlíteni,hogy a véleménnyel alapvetően egyetértek,de a százalékos arány szerintem túlzó. Nem gondolom,hogy a dolgozó nők 75 % úgymond felesleges munkát végezne. (biztosan egy jókora hányad igen,de nem ennyi) Gondoljunk az egészségügyben,közlekedésben, szociális gondozóként, pékként (nem a 2 kiflit,3 zsömlét kérek pultoslányra gondolok), mezőgazdaságban, állattartásban, gépsor mellett, gyógypedagógusként (sérült gyerekekkel)-nyilván munkáját jól végző-nőkre (és még tuti kihagytam pár területet). Ezeknek a munkáknak egy részét,a férfiak nem is akarnák elvégezni (legalábbis ,a mai fiúk jó része nem). Ismétlem ,ideális lenne,ha egy (főleg) családdal rendelkező nő ezt részmunkaidőben tehetné-sajnos sokszor nincs választás a jelenlegi berendezkedésben.

Annyit még a túlórákról (és jó néhány kolléganőm hasonlót tudna prezentálni),hogy az elmúlt 5 évben,átlagban évente 14 hónapot dolgoztam 12 helyett. Volt amikor 14,5 -et. Jelenleg az éves túlóra maximum megengedett mértéke 250 óra/év. Az enyémek:

2012: 294

2013: 323

2014: 411 (!)

2015: 330

2016: 365

Jelenleg olyan 120 körül járok ebben az évben,ez egész lightos,de hol van még az év vége! (lehet,hogy most először hosszú évek óta beférek a max. éves 250-be).

Hosszú percekig tudnám kifejteni,hogy milyen produktív munkát végzek,büszke meg sok mindenre vagyok (mondjuk el is ismerik a cégnél is,ez jó pont). Az már kevésbé,hogy a beosztás tervezetten túlórára van kiadva (ami amúgy törvény ellenes) és nem én döntök úgy,hogy ennyit akarok dolgozni,ez van és ha valaki kiesik betegség,vagy szabi,vagy mert “nem bírja, kilép” miatt,akkor megint jönni kell.Egyébként magam számára is csoda,hogy eddig semmi nagyobb bajom nem volt és 10 éve nem voltam betegácsiban.

Ezt csak azok nevében írtam le,akik azért keményen dolgozó nők és még az otthoni teendőket sem hanyagolják el.

Egyébként amúgy ezt észrevettem ,hogy itt azért is bírálva van egy nő sokszor,ha dolgozik,meg azért is,ha nem. Higgyétek el,azért sok nő nem körömreszelgetős munkát végez,de ugye csak akkor lehetne erről igazán véleményt mondani,ha megtapasztalnátok azt. Én nyilván a saját helyzetemről (és kolléganőim) helyzetéről tudok írni.

Ja, még valami. Korábban (nem most) volt egy-két “lesajnáló” vélemény az óvodai ,meg általános iskolai dolgozókról,pedagógusokról. Én ilyen munkát soha nem végeztem (nem is lennék rá alkalmas),de pont tegnap jöttem busszal Csepelről Kökire,ahova felszállt egy kis óvodás csoporttal 3 óvónő. (én mondjuk azalatt a 15 perc alatt kb 3x kaptam volna agyvérzést,meg szívrohamot),szóval aki azt állítja,hogy ennyi gyerekkel JÓL csinálni könnyű,amit csinálnak,figyelni,folyamatosan egy percre nem lehet elkalandozni,akkora felelősség és olyan türelem kell,ami azért elismerést érdemel. A legfontosabb pedagógus pedig az,akivel az első 2 osztályban találkozik a kisgyerek. Sajnos valóban ez a pálya egyre jobban hígul és igazán jó pedagógus már sajnos ritka. Nekünk a lányomnál hatalmas szerencsénk volt,idősebb tanítónőt kaptunk (aki nem mehetett egyetemre a tökéletes felvételijével származása miatt és mert beírta,hogy vallásos ),ezért “csak” főiskolára mehetett, a mi nagy szerencsénkre. Az a munka,amit ő végzett a gyerekekkel egy csoda volt. Mindenkit képességéhez mérten,akár szabadidejéből áldozva a gyengébb képességűekre , igazságosan,nem csak tanított,de nevelt,végtelen türelemmel. Szóval úgy vélem, csak annak a munkáját szabad  “leszólni”,amit magunk is megtapasztaltunk és legalább úgy,vagy jobban el tudjuk végezni-de mint mondtam,ez inkább egy régebbi komment-folyamhoz kapcsolódik.

Ijk
Olvasó
Ijk

Mit csinálsz a munkakörödben?

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Termelek közvetlenül is pénzt (bevételt) az alkalmazó cégemnek és cégemet szerződési megbízással ellátó más cégeknek,de a munkám nagyobb része kármentesítő ,illetve,hogy minél kevesebbet kelljen kifizetni bizonyos helyzetekben,esetekben, sok-sok problémamegoldással,stresszhelyzettel fűszerezve.Ezen kívül adok el bizonyos “termékeket” is ,ami még pluszban “jön hozzá” ,mindezt erősen ügyfélszolgálati tevékenységgel spékelve,időre,úgy értem,az idő nagyon fontos szegmense a munkámnak. (ja, mindezt hajnali 5- este 8 közötti beosztásban,ún. folyamatos munkarendben)

Ijk
Olvasó
Ijk

Hogy lehet közvetlenül pénzt termelni? Van egy bankjegy nyomtatód?

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Jó lenne …:)

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Tény, hogy az állami apparátus messze nagyobb, mint kellene, állítólag a GDP kb. 18-20%-a erre megy (és 8-10 lenne kívánatos), honvédelemre meg sztem még 2% sem, pedig utóbbi belátható időn belül égetően fontos is lehet, sajnos.

Toplak Zoltán
Újságíró

Ahol eddig dolgoztam, ott dolgos női munkatársak voltak. Soha nem volt okuk panaszkodni a bérük miatt, hogy mert nők, ezért kevesebbet keresnek. Pedig vállalkozásban és közalkalmazott is voltam. Sőt, a nők a családi pótlékkal és egyebekkel gyakran többet vittek haza a férfi kollégáiknál.

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Akkor én pedig követelem a férfiak részére az egyenlő várható élettartamot!

Jó, ne különböztessünk meg senki fizetését a neme alapján. Felesleges. Amúgy én nem tudok ilyenről a környezetemben.  Meg előítélet. Mindenkit fizessenek meg annyira amennyire odateszi magát a munkában. Mert hát végülis az hozza a hasznot, profitot.  Nekem semmi bajom azzal a néhány szorgalmas női kollégával akik vannak és teszik a dolguk. Ha meg valaki elkavarja az ügyeket meg papírokat, nemtől független mérges leszek érte és megmondom hogy légy szíves haladjatok jobban mert rátok várok. Mert engem is azért fizetnek hogy kész legyen a feladatom.  De ha előítélet van bizonyos kategóriába sorolt emberek iránt, akkor arra valaki valaha lehet hogy okot adott annak aki előítéletes, szóval biztosan nem légbőlkapott a dolog. Ezt azért figyelembe kell venni.

Nem fair összehasonlítani a két nem átlagfizetését úgy hogy van. Hasonlítsanak össze azonos feladatot azonos szakmai eredménnyel betöltő személyeket, akkor kisebb lesz az eltérés. Ugyanis hiába a nagy egyenlősdi duma, senki nem egyenlő senkivel. Egyenjogú igen, de az egyének képességei, életben hozott döntései, és a többi között iszonyatosan nagy eltérések vannak.

Naooo
Olvasó
Naooo

Moderator-06
Szerkesztő
Moderator-06

Ez egy nagyon reális férfijogi program lehetne! Akár tényleg küzdhetnél érte, pl. a Férfihang Civil Társaság keretein belül. Nagy falat, szerteágazó probléma, de nagyon fontos ügy.

ZegiBabus
Olvasó
ZegiBabus

Szerintem elég összetett kérdés ez. Hogy bizonyos szférában többet lehet keresni és ezt a minősége miatt inkább nők töltik be, nem tudom az igazságosság elvét sehogy rátűzni semmire. A szolgáltató ipar, vendéglátás, fodrászat, szépészet egyértelmű, már százalékos arányban, de pl a behajtó, ügyvégi, jogi, banki, ingatlanos vonalnál sem hiszem, hogy külön kvóta rendszert lehetne kialakítani. A férfiak nagy része nem tud alapból ilyen szempontból negatív cégnél dolgozni. Mondom ezt tapasztalatból, mint a másik oldal résztvevője.

Egy nő a társadalomban messze legtöbbet a családban eltöltött szerepével tud hozzátenni. Ezt nem lehet munkában, bérben kifejezni, az élet alapja.

Amúgy nagyjából a vita lényegét Charlie oBrian össze is foglalta a megkérdezéses aránnyal.

Hunn
Újságíró

A tradicionális női szerepben a nő az idejét azzal töltötte, hogy nevelte a gyerekeinket, megteremtette a családnak a szerető, meghitt otthont, és a család boldogulása érdekében elvégezte a női feladatokat.

Ma a modern nő az ideje nagy részét azzal tölti, hogy más férfiaknak dolgozik apróért, más férfiak parancsolgatnak az én asszonyomnak a munkahelyén, és otthon erre hivatkozva elvárja, hogy az otthonteremtés felét én végezzem el helyette automatice, mégpedig önként és dalolva. Én, a párja úgymond nem parancsolgathatok neki odahaza, mert az patriarchális elnyomás, de más férfiak, a férfi főnökök a munkahelyén, azok igen. Hogy is van ez? És ha ez így van, akkor nincs-e eleve belekódolva az egészbe a megcsalás, az alfa főnök béta férj összehasonlítás még akkor is, ha mindent jól csinálok?

Árulja már nekem el valaki, hogy ez mitől olyan baszott jó nekem, és miért is kellene nekem ezt támogatni?

Gazella
Olvasó

Egy felszabadított nő az, aki azt mondja a férfinépségnek: “Nekem ti nem diktáltok”; aztán elmegy gépírónőnek. – G. K. Chesterton

ggwp
Olvasó
ggwp

A régi házastársi elméleti elnyomást leváltották az igazi, mindenki más általi elnyomásra. Logic. Amúgy meg rendhagyó gondolatmenet, nagyon tetszik.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Ez tök logikus,tiszta sor,igazad van. De a realitás talaján maradva,őszintén,hányan vagytok olyanok férfiak,akik ki meritek jelenteni a mai társadalmi berendezkedésben,hogy egyedüli keresőként képesek vagytok eltartani egy családot ? Senki ne értse félre,ez nem a férfiak hibája,egy pillanatig nem gondolom úgy,hogy ők, Ti lennétek a felelősök,de ez a helyzet !

Nagyon kevés háztartás van ma Magyarországon,ahol megengedhetik maguknak akár csak a részmunkaidős női munkavállalást. Láttok reálist esélyt arra ,hogy ez változik? De most komolyan,tömegesen fogják a férfi munkaerő fizetését (vagy mindenki fizetését) úgy megemelni,hogy ez kivitelezhető legyen? Nekem eszem ágában nem lett volna visszamenni idő előtt melózni és később is csak max részmunkaidőben ,de LEHETETLEN volt. Szóval jogos a vágy,hogy a nőd első sorban anya és feleség legyen,de két lábbal a földön,szerintem ez tök esélytelen….

ZegiBabus
Olvasó
ZegiBabus

Ez sok mindentől függ, az első legyen az igény. Mert inkább álmokba belehal a család, mint tervezne és hosszútávon. Egy egyszerű példa, ha anyuka otthon van falun esetleg, állatokat is tart a család, vetemény stb, mint anno.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ezt meglátja lierin, fújtat majd mint a bika.

ZegiBabus
Olvasó
ZegiBabus

Persze fújtatni lehet :)    de ha belegondol az ember, van egy olyan világvége hangulata néha. Bármilyen válság, gazdasági, ipari, kisebb zavargás, netán háborús állapot, az ország nagy része egy héten belül térdre rogyna, annyira ki van szolgáltatva az élelmiszerboltoknak. Tökéletesen elhitették, hogy dolgozz valahol és abból megtudod venni, mint a kevesebbet dolgozz másnak, a termelj otthon alapokat és ha túl termelsz cseréld, add el. Sokan rávágják, hogy tele a jéghűtő, de az áramra már nem gondolnának.

Hunn
Újságíró

Csak annyit fűznék hozzá, hogy volt nekünk egy feldolgozó iparunk is. Amit, hogy hogy nem, a rendszerváltás után fölszámoltak. Ami együtt jár a hozzá tartozó szakmai tudás eltűnésével is.

Tehát ha bebaszna az élet, és ha még meg is tudnánk termelni az élelmiszer-alapanyagokat, mikor a feldolgozásukra kerülne a sor, ismét vakarhatnánk a fejünket.

És lefogadom hogy ezt azért csinálták, hogy ki legyünk szolgáltatva az élelmiszer-ellátás szempontjából. Elég egy blokád, és két héten belül azt csinálnak velünk amit akarnak. Még szerencse, hogy az EU csak jót akar nekünk, és csak olyan politikát követel tőlünk amit mi is szívvel-lélekkel tudunk támogatni…

Gazella
Olvasó

Igazából én azt látom, hogy sokan megengedhetnék maguknak, ha lemondanának egy-két luxuskiadásról és berögződésről, vagy egyszerűen ésszerűbben tudnák beosztani a pénzüket. Természetesen nem mindenki, és nem is akarok senki pénztárcájában se turkálni. De az általam ismert családok közül sokaknál otthon tudna maradni az anyuka, és nem a nyomorgás árán. A leggyakrabbi ok a visszamenésre a luxuskiadások, a társadalmi elvárás, a jó nyugdíj iránti (az én generációm számára szerintem délibábos) vágy, valamint az, hogy nem bírják otthon a gyerekekkel. És nem a felső tízezer köreiben mozgok, mielőtt félreértene bárki is. :-)

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Biztosan vannak ilyen esetek,sajnos én nem ezt látom.Legalábbis ebben a környezetben nem ez a jellemző,a 15 fős csoportunkból 11 fő nő-lány. Ebből egy!,azaz egy főt tudnék mondani,aki valóban azért dolgozik,hogy ne kelljen otthon lennie,aki megengedhetné magának,nála is azért többféle oka van a dolognak. Többeknél  nem hogy szükség van a pénzükre,de szó szerint a vállukon viszik a családot (és rogyadoznak is a terhek alatt,nem választották,rájuk mérte a sors-nem elváltak ilyesmi ). A luxuskiadások meg távolról sem játszanak ezekben az esetekben…

Reszet Elek
Újságíró

Sok esetben azért meg kellene nézni hogy milyen terheket vállaltak fel (pl. hitelek) és hogy ez mennyire volt szükségszerű ill hogy a kiadásaik mekkora része alap, mennyire tudatos fogyasztók stb…

Magam is ismerek olyan házaspárt, akik együtt bőven a felső 20%-ban keresnek, azaz bevállahatnának második gyereket, de rendkívül pazarlóan élnek, impulzusszerű vásárlók stb. Aztán meg sír a szájuk hogy a második gyereknek már nem tudnának megadni mindent amit (szerintük) kellene.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

Ebben teljesen igazad van ,a hitelek (amit együtt vettek fel) igencsak közre játszanak sokszor, de mindig hangsúlyozom egy csomó ember van aki gazdaságilag hülye,nincs jobb szavam és férfiak is,nemcsak nők,ha két ilyen ember kerül össze,plusz még van egy eltartandó minimál nyugdíjas szülő (akinek saját hibájából is annyi a nyugdíja amennyi),meg az alkalmazottként dolgozó szobafestő férj balesete miatt (leesett és szálkásra tört a lába) egy évig nem dolgozik stb.Szóval rengeteg eset van és az adósságspirál sajnos nagyon sok családot érint. Sok példát tudnék rá felhozni…Persze lehet mondani ,hogy az ő hibájuk,hülyeségük (is) ,de attól még a helyzet adott és van két gyerek. Egyébként vidéken laknak és amit tudnak a kertben megtermelnek.Rengeteg ember van ,aki egyszerűen képtelen még egy havi költségvetést is elkészíteni.

Szóval én nem a pazarló,amúgy jól kereső emberekről beszélek,hanem az átlag emberekről.

ZegiBabus
Olvasó
ZegiBabus

Én meg azt látom az átlagemberektől, hogy tele hétvégén az összes bolt, ha hosszú hétvége van akkor pedig őrület. Hogy a vásárolt élelmiszer 40%!-a kuka és fontosabb a lapostévé, mint a jövő hónap, vagy a hónap vége. Hogy nagy részük albérletben lakik, de hiteles a kocsi is ami persze max 5-8éves. Persze max egy gyermek van akire esetleg lehet neheztelni sok sok minden miatt és hogy kistesó az már sosem lesz mert milyen nehéz az élet.

Naive
Olvasó
Naive

Nagyon szívemből szóltál. Szerintem ez az egész társadalomra tök igaz, gyerektől, nemi szerepektől függetlenül, főleg itthon. 100 rongyos mobil, szép kocsi, napi 3 sör, műköröm, szoli, évente 2 egzotikus nyaralás, meg még sorolhatnám,  és emellett nyígás, hogy kevés a bér, nem tudok félre rakni…

És hogy mennyire tudnak rám haragudni, ha 10 percnyi panaszkodás meghallgatása után bátorkodom azt mondani, hogy talán kicsit jobban meg kéne fogni a pénzt, vagy legalább olyan dolgokra költeni, ami esetleg hasznot is hozhat, vagy legalább értékálló…

Számomra ez a kollektív konzumidiotizmus sokkal rémisztőbb bármelyik jóléti eszménél. Pláne a tempó ahogyan eluralkodik.

 

Reszet Elek
Újságíró

Nagyon komoly baj, hogy nincsen háztartástan óra az iskolákban. E hiányosságnak komoly, nemzetgazdasági szintű következményei is vannak.

ZegiBabus
Olvasó
ZegiBabus

Teljesen egyetértek Gazellával

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Nagyon jó meglátások. Igen, sokan hihetetlen balfékek gazdasági érzék terén. Gyakorlatilag nem tudnak számolni és csak kapkodom a fejemet, hogy miket művelnek egyes ismerőseim.
Sajnos a magyar (gyakran) nem addig nyújtózkodik, amíg a takaró ér!
Mert “kocsi nélkül nem lehet élni”, meg “jajj olyan régimódi már a lakás”, meg “nehogy már ne menjünk a tengerre”…
Ezek mind mind jó dolgok, ha az embernek futja rá és felelősen tudja vállalni. Meggyőződésem, hogy pl  a magyar gépkocsi tulajdonosok nem kis hányada józan megfontolások alapján bölcsebb lenne, ha soha nem venne gépkocsit.
Sajnos a magyar kultúra része egyfajta nagyzolás, magamutogatás és ezzel a felelőtlen költekezés is és a felelőtlen hitelfölvétel is. Talán ez a kádári örökség része, nem tudom.
Természetesen nem arról beszélek, amikor ingatlant vesz valaki és muszáj neki hitelt fölvenni, mert nagyon keveseknek adatik meg, hogy szülői támogatással, esetleg barátok segítségével vehessen akár egy olcsó egyszerű pecót is. Józan megfontolások szerint is szükség lehet ilyenkor valamiféle hitelre.

Azt gondolom, hogy mondjuk egy alsó középosztálybeli férfi mellett, ha a feleség hosszútávon nem keres pénzt, akkor necces lesz gyerkőcöt vállalni. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ha mindketten kb a középosztály alján vannak, akkor már megélnek ha a feleség kevesebbet keres, mint a férfi, részmunkaidővel.
Amennyiben az alsó középosztályhoz képest rosszabb a keresetük, na akkor könnyen lehet, hogy mindenkinek teljes állásban kell dolgoznia.

Hunn
Újságíró

Sajnos a magyar kultúra része egyfajta nagyzolás, magamutogatás és ezzel a felelőtlen költekezés is és a felelőtlen hitelfölvétel is. Talán ez a kádári örökség része, nem tudom.

Kádári örökségnek ez biztos hogy nem része. Ha mindenáron a történelmi múltban akarjuk keresni a hozzáállás gyökerét, akkor én a régi magyar dzsentrikre gondolnék, mint berögzült mintára.

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Főként a felelőtlen hitelfölvétel filozófiájára gondoltam, de nem is véletlen írtam a “talán” szót. Messzire vezetne ez a téma és off lenne, hogy államadósság stb. szempontjából mennyire voltak felelős, vagy felelőtlen hitelfölvételek. (Szvsz nem voltak annyira felelőtlenek, mint ahogy utólag lefestik.)
Könnyen lehet, hogy a dzsentriktől ered,  vagy mindkettő.

Hunn
Újságíró

Na de várjunk már egy cseppet. A Kádár-rendszerben nem a nép vette föl a hitelt amiből az államadósság lett, hanem az ország kommunista vezetése. És azt a pénzt sem a népre költötték, ha már itt tartunk.

Ami a magánszemélyek hitelfelvételét illeti viszont, nos, akkoriban nagyon hosszú lejáratú és kedvező kamatú OTP-hitelek voltak, aminek segítségével rengeteg ember jutott lakáshoz. Nem akarom a komcsikat dícsérni, de ez tény. Az akkori meg a mostani lakáshitel konstrukciók össze sem hasonlíthatók.

Nem kötekedésből mondom mindezt, csak azért, hogy legyünk tisztában a dolgokkal, ne keverjük őket.

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Akkor máshogy mondom. Azzal, hogy az állam felelősen, vagy felelőtlenül, de hiteleket vett föl azzal LEHET, hogy mintát mutatott a magyar lakosságnak. Nem arra gondoltam, hogy a Kádár-rendszerben a lakosság komoly/súlyos hiteleket vett volna föl, hanem, hogy talán ott látta/láthatta a mintát sok ember. (Nem a lakosság megfontolt hitelfölvételéről beszéltem, hanem arról, hogy honnan eredhet a felelőtlen mértékű hitelek fölvételének ötlete a lakosság körében.)

Hunn
Újságíró

Teóriának nem rossz, de én máshol keresném a magyarázatot.

A kommunizmus alatt megszűnt az a generációkon át átadott tudás, ami korábban természetes volt. Sokszor nem beszéltek a felnőttek a gyermekek előtt, nehogy azok esetleg elszólják magukat idegenek között.

Ezzel párhuzamosan a szocialista gazdasági rendszer egy olyan új rendszer volt, amire a korábban felhalmozott gazdasági tudás nem is volt érvényes. Lehet hogy ezért sem adták át a tudást, mert tudták hogy nem használható.

Egy példa: volt korábban is, talán a huszas-, harmincas években, hogy talán holland forint alapú hitelek árfolyamkockázatába  roppant bele az országban sok ember, elsősorban a mezőgazdaságban. Hasonlóképp ahogy most a svájci frankéba a lakáshiteleknél.

Ezt a tudást a marxista közgázon nem tanulta senki, és ha a kulák ősök nem adták tovább ezt a tapasztalatot, akkor az emberek nem tudtak róla, hogy a kapitalizmusban ez így is működik. így amikor megjelent ez az új hitelezési forma a rendszerváltás után, akkor tudatlanul belementek az emberek.

Arról nem is beszélve, hogy nem volt választási lehetőség, illetve a bankok sem tájékoztatták megfelelően az embereket az árfolyamkockázatokról.

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

“józan megfontolások alapján bölcsebb lenne, ha soha nem venne gépkocsit”

Főleg városi embereknél, gyakran tök felesleges a kocsi, csak fizetik rá a sok kiadást, akár gurul, akár parkol, stb, azt tömegközlekedéssel és bringával sokkal olcsóbban lehet megoldani mindent, és parkolóhelyet se kell tízpercekig keresni. A kocsinak ott van értelme, ha céges autó amit profit termelés segítésére használnak és levonhatja a cég a költségeket számlával a papírokból adózás előtt. Szinte minden egyéb esetben luxus városi embernek kocsit venni. Nekem se volt rá szükségem eddigi életemben. Ami messze volt bringával arra ott van a vonat meg repülő meg egyéb tömegközlekedés. A kiszámoló blogon volt hogy mennyit fizetnek az autóra valójában. https://kiszamolo.hu/ennyit-koltesz-az-autodra-valojaban/

Az őszinte de seggfej megjegyzésem, hogy maga a párkapcsolatban való élés ténye még az autófenntartásnál is nagyobb költségekkel, több stresszel járhat. Pl a másik félnek igénye lenne olyan dolgokra, aminek az árába nem feltétlen szállna bele, csak legyen kész varázslatra. Ne kelljen sokat fizetni, suvickolni, összekoszolni magad, szabadidőt feláldozni stb.  Egyedül élve a  “jajj de régimódi a lakás”  nem fordulhat elő, ha valami nem oké akkor rendet teszek, feltakarítok, meg megdumálom a tulajt egy tisztasági festés ügyében, és minden oké lesz, pont. Ja többet keresek mint sokan mások, oszt mégis felfújós gumimatracon alszok egy szobában a bringámmal. Saját lakásra lesz pénzem évek múlva, hitelt nem őrültem meg hogy felvegyek, és nem is kényszerít rá a párkapcsolat során elszakadt gumi miatt hirtelen megtörténő gyerek. Megélek a fizetésem harmadából, a többi megy félretenni, meg arra amire jónak látom, hobbikra is amiket a csajok ki nem állhatnának.  Ezt kapcsolattal meg autóval lehetetlen volna.

A gyerekvállalás meg nem csak pénzkérdés, egy kis ugráló kiabáló soha le nem álló duracell-nyuszi baromi idegesítő tud lenni, van akinek nem erre valók az idegei. Elverni meg nem helyes, és illegális, a neveléshez megfelelő oktatást nem kap az ember, a szüleink pedig mindent rosszul csináltak és azt a mintát meg nem kellene követni, … . Minden kicsi élőlény idegesítő mikor gyerek. Én széttörtem az üvegasztalt meg leszöktem a játszótérre a ház elé szó nélkül, a kiskutyáim széttépték az újságokat és az asztalra le-fel ugrálva játszottak, egy rokon gyerek meg hiperaktív és kicsinek elég összevissza érzelmű volt. Mindemellé még ott lenne a gyerek anyja aki szintén mondjuk hirtelen oknélküli érzelmi reakciókat produkál. Na ettől menekül el egy pasi a munkába és utána a kocsmába előbb utóbb…. Az egész nem mindenkinek való.

A felelőtlen hitelfelvétel szerintem inkább újkeletű minta, a hirtelen ránkszabadult kapitalizmust és annak a következményeit sokan nem szokták meg, nem tudják hogy senki nem fogja megmenteni őket a saját hibáiktól. Plusz erre rájönnek a hitel-reklámok tömkelege, a lakásvásárlások hitelre mennek ami feltornássza az árakat az egekbe,  hiszen a leendő vevők jelenlegi vagyoni helyzete nem limitálja hogy mennyit lehet elkérni egy ingatlanért, ott a bank és hitel, ide nekem annyit amennyit ki bírsz szorítani a következő 20 év alatt-gondolja az eladó pofátlanul. Aztán az egésznek több köze van az elhelyezkedéshez  mint ahhoz hogy mennyibe kerül a tégla és az épületgépészet amiből maga a lakás felépült.

Naooo
Olvasó
Naooo

“az autóba ölt pénzed miatt elvesztett banki kamatok”

Ki az az ökör, aki bankba tartja a pénzét. Na meg a sok fogyatékos veszi hitelre az autót, kifizetnek 6-8 milliót, aztán van egy tizenakárhány éves kocsijuk, ahelyett, hogy használtat vennének és inkább a szerelőknek, meg az alkatrészgyártóknak fizetnének. Sokkal olcsóbb, és azok legalább csinálnak is valamit, nem csak a bankban pöffeszkednek és uzsorázzák be a hülyéktől a pénzeket.

Ijk
Olvasó
Ijk

De, a férfiak hibája. Mert a férfiak nagy része képtelen kiallni magáért, és önkéntes rabszolgasagba vonul alkalmazottként, loszar fizetésért kemény fizikai munkát végez, amivel a felettesei vagyonát, illetve azon keresztül a sok lezengo ember eletszinvonalat tartja fent. De így volt ez a történelemben mindig is. A férfiak nagy része béta, és ezt kőkeményen kihasznalja a társadalom. Amikor már elviselhetetlen a nyomás akkor jön egy felkelés, forradalom amivel a jobb sors illúzióját kapják, de igazából csak az eltartott elit cserél helyet.

ZegiBabus
Olvasó
ZegiBabus

Azért ebben sok az ellentmondás amit írsz. Eddig, belátható időn belül volt egy gazdasági válság, ami helyrerakta a dolgokat, ma kb öt éve elmaradt, ,,köszönhetően” a női politikusoknak, munkavállalóknak és munkáltatóknak. Köszönhetően a bagóért dolgozó nőknek, akik kitermeltek az elmúlt 30-40 év időszakban egy feleslegessé vált férfierő generációt, aki ha beáll a sorba a családjáért, lebétázod, ha jelleme, tartása van és ellentáborként üzemel, elválnak tőle, ami akkor is bekövetkezik ha gyenge és rossz irányba fordul, gondolok az alkohol és egyéb társaira. Itt írogatta valaki, hogy sokkal jobban teljesítenek az adott munkában mint a férfiak, kicsit vicces mert később meg is cáfolta magát, de ez így megy, mint a való életben. Ismerek olyan maszekot aki inkább béta és olyan munkavállalót aki alfa és ez miatt meg is gyűlik a baja. A társadalom rég kihasznál mindenkit, hisz nem fizikai, szellemi, iskolázottsági és egyéb besorolásban fizeti ki, mint ahogy azt amúgy hisszük, hanem az szerint, hogy mennyire van szüksége rá. Amíg anyuci táncra íratja be a fiát és karatéra a lányát, addig van baj a fejekben.

Serathis
Olvasó
Serathis

1 CHS feministának vallja magát. Persze a feministák meg anyázzák, hogy öngyülölö antifeminista.

2 A gender spending gapröl kéne írni. A nök átlagba kevesebbet keresnek de mégis többet költenek! Egy nönek csak 70 forintot kell megkeresnie ahhoz hogy 100-at elköltsön.

3 Cassie Jay The Red Pill filmjéröl volt már cikk? Ha nem akkor beküldök egyet, nagyon nagyon mulasztás lenne kihagyni!

4 Bocs az ékezetekért, mobilról írom :)

Reszet Elek
Újságíró

2, https://www.fona.com/resource-center/blog/purchasing-power-women   Amíg ez nem változik, addig nem is rendeződnek a nemi szerepek.

3, Folyamatban van, ha van saját olvasónaplód küldd el!

Serathis
Olvasó
Serathis

Olvasonaplot alt isk ota nem vezetek. Magarol a filmrol legalabb annyit lehetne írni mint keletkezesenek korulmenyeirol.

Reszet Elek
Újságíró

A kritika szó túl nagyzolónak tűnt. Akkor maradjunk a filmélményt megosztó cikknél és a vélemény írásos formában való megfogalmazásánál.

Serathis
Olvasó
Serathis

Én is inkább egy informatív cikknek gondoltam. Rendkívül furának tartom hogy semmi infó nincs a filmról az oldalon, az antifeminista/férfijogi “kulturkampf” legjelentősebb előrelépése az utóbbi években szerintem.

Reszet Elek
Újságíró

A filmhez napokkal ezelőtt készült el az első megfelelő minőségű magyar felirat kollégánknak Razide-nek köszönhetően, azaz végső soron most vált széles tömegeknek is hozzáférhetővé.

Az informatív cikkedet is szívesen várjuk, hogy eme rendkívüli furcsaságot orvosoljuk.

GoldLion
Újságíró

Valamelyik videómegosztóra fel kéne tölteni szerintem. Kötelező lenne a terjesztése…pláne nálunk.

Reszet Elek
Újságíró

Torrentoldalakon fenn van (külföldin is, pl. pirate bay), ahogy a magyar felirat is könnyen hozzáférhető. Ha valaki nem teljesen elveszett az interneten, könnyen hozzá tud férni.

Ha lenne legális mód vagy olyan amibe később nem tudnak belekötni, gondolom aki képes rá megtenné…

Serathis
Olvasó
Serathis

Van legális mod, én pl YouTubeon vettem meg, asszem 5$ volt. De fent van kb egy tucat helyen digitálisan, meg Amazonon DVDn.

Serathis
Olvasó
Serathis

Hova küldhetek cikket?

Reszet Elek
Újságíró

Az impresszumban levő e-mail cím ideális lenne. Azaz: info@ferfihang.hu.

Hunn
Újságíró

2 A gender spending gapröl kéne írni. A nök átlagba kevesebbet keresnek de mégis többet költenek! Egy nönek csak 70 forintot kell megkeresnie ahhoz hogy 100-at elköltsön.

Vagy arról, hogy miért van az, hogy a férfinek könnyebb munkát találni, a nőnek pedig pénzt keresni?

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Egyébként ahogy alakul ez a diskurzus, eszembe jut Ákos mondása, amiből olyan rettenet nagy botrány lett. XD
Például.
“Egy nőnek nem az a dolga, hogy annyit keressen, mint egy férfi!”
-Kész, instant botrány… Én értelmesen nem tudom belelátni, hogy ezzel a mondattal pl. mi volt a baj. Egy szóval nem mondta, hogy ugyanazért a munkáért kevesebbet kell kapjanak, azt se mondta, hogy baj, ha az asszony többet keres. Sőt, az én elveim szerint általában is, egy A személynek nem az a dolga a világban, hogy annyit keressen, mint egy B személy…
Nem azzal volt a gond, amit konkréten mondott, hanem amit gondoltak róla, hogy mondott.

Minden nőnek, aki fölháborodik ezen a mondaton, csak azt tudom mondani, hogy ok, tudomásul vettem, sértő ez a mondat. Legyen igazuk! Semmi baj, legyen meg az akaratuk: “Egy nőnek az a dolga, hogy annyit keressen, mint egy férfi!” :)
Akkor kérésüknek megfelelően, ha én pl. csoportvezető vagyok és X összeget keresek és a boltban megtetszik egy kedves boltos lány, aki X/3, X/2-at keres, akkor ezek szerint az a helyes hozzáállás, hogy kb. szóba sem állok vele. Hiszen az a dolga, hogy annyit keressen, hiába aranyos, nem kell, nehogy már az én életszínvonalam alacsonyabb legyen miatta! Ha nem tetszik, amit Ákos mondott, akkor lesz szíves a lány is X-et keresni, különben meg ne számítson a rokonszenvemre…

Hunn
Újságíró

Ha már a munkánál és a fizetéseknél tartunk.

Régen egy férfi, ha állása volt, fizetése volt, már alapból jó partinak számított a nők körében. Igen ám, csakhogy megjelentek a nők a munkahelyeken, és ők is fizetést kapnak (ráadásul ugyanabban a pozícióban, ugyanazért a munkáért ugyanannyi bért, hogy témánál maradjunk).

Nyilván a nő felfelé választ. Tehát az, egy férfinak ha van munkája és fizetése, ma már nem elég semmire. Legyen magasabb pozícióban a munkahelyen, legyen magasabb fizetése, mint a nőnek, különben esélye sincs.

Vagyis azt várják el tőlünk, csak hogy ugyanazt a nőt megkaphassuk, sokkal többet kell tegyünk, dolgozzunk és hajtsunk. Kérdem én, megéri? A válasz nem. Nem is csodálom, hogy a fiatal férfiak nem motiváltak már annyira a munka területén mint régen, inkább a szülői házban füveznek és számítógépeznek. Igazuk van.

Konkrétan magamon figyeltem meg, hogy nem érdekel a karrier, hogy előre jussak ezen a téren. Minek? Főleg hogy a becsületesen dolgozó fazonokat a nők unalmas, szürke embereknek tartják. Ha meg hajtasz és előrejutsz és anyagilag megbecsülnek, akkor jönnek az aranyásók és lehúznak. Pláne hogy van sokkal jobb út, lásd: game, ahhoz hogy nőt szerezzek magamnak. Mások hogy állnak ezzel?

Reszet Elek
Újságíró

Jó partinak számított ha “józan életű” volt, azaz nem ivott, nem kártyázott és nem járt bordélyba.

A munkahely mellett az iskolázottság lett a másik szívás a nőknél. A felhigított felsőoktatással könnyen hozzáférhetővé tették és elértéktelenítették a diplomákat. Ma már nem teljesítmény, nem szellemi képesség, hanem legrosszabb esetben is csak segg- és pénz kérdése a megszerzése számos bölcsész, csinált végzettségnek és hasonlónak. Az így “diplomássá” vált nők tömegei ugyancsak felfelé párosodnának, kevésben van elegendő józanság hogy az egyéni kvalitások, a partner pénztermelő képessége felülírja a diplomás társ igényét.

Szerintem mindannyian találkoztunk már végtelenül buta és műveletlen felsőfokú végzettséggel bíró férfvel ill. nővel, az emberi kvalitásokról már nem is beszélve. Az utóbbi időben számos jogásszal és orvossal sikerült privát okokból beszélni és megdöbbentő volt mennyi az igénytelen tajparaszt közöttük.

Az igazi tragédia a felsőoktatásban az, hogy az iskolázottság és a műveltség szinte teljesen elvált egymástól.

Szergej55
Olvasó
Szergej55

A felsőoktatással kapcsolatban írtakkal teljes mértékben egyetértek, már csak azért is, mert magam is ugyanezt látom. Szürke kisegerek lesznek úgy diplomások, hogy az adott területen belül egy önálló álláspontjuk vagy gondolatuk sincsen, pusztán azért, mert tudnak seggelni. Ezek közül a legtöbben egy szakkal is nehezen tudnak megküzdeni, én párhuzamosan kettőt végzek, eddig különösebb gond nélkül.

A jelenséget egyébként én a “tehetségtelenség forradalma” néven szoktam csak említeni, ez mind az oktatók (akik már ebből a rendszerből kerültek ki és annyit is érnek, persze akad kivétel), mind az oktatottak egy jó részére érvényes.

Reszet Elek
Újságíró

Hiba volt a rendszerváltoztatás után felszámolni a felsőoktatás elitista jellegét. Azóta, ahogy írod is, eljutottunk oda, hogy ezek az álértelmiségiek már oktatnak is, aminek tapasztalhatóak is a szomorú következményei.

ZegiBabus
Olvasó
ZegiBabus

A leírtakkal egyetértek, de mint okot szerintem a kevesebb gyerek okozza. Automatikus lenne a szelekció, rosta és nem is igazán tudnak ellene mit tenni.

A leányok, nők részéről alapból társadalmi lustaságból, az adott időszak kitolásából eredhet. Anno azt hitték, azért van az amúgy jól tanuló általános, középiskolai végzettségű lányoknál a későbbi teljesítménycsökkenés, mert társadalmi nyomásra döntenek így(család,gyerek). De nem, bár most változott az irány, viszont a teljesítménycsökkenés adott.

Most is van egy rokon leány aki csak azért tanul tovább, mert 26éves koráig megteheti. Amúgy az összes eredményét ki lehetne dobni a kukába, néha mond olyan sületlenséget, hogy egy ötödikesnél meghökkennék. Nem értem ennek mi értelme. Én nem mondom, hogy a nők okosabbak, vagy butábbak, de az biztos, hogy általánosságban mások, logikai felépítéseik, folyamatok az adott megoldáshoz teljesen különböznek. van ahol ez nem számít, mert a végeredmény tekintetében nem lényeg, viszont van ahol fontos része maga az út.

Más rendszert kellene kitalálni, kapnának az adott diák után az intézetek egy minimumot, ha viszont a szakon marad, vagy abban tanulna tovább, akkor kapnák meg hozzá a kiegészítőt. Minél később rúgnák, tanácsolnák el az alkalmatlansága miatt, mínusz szorzó lenne. Ha a végzésének megfelelően dolgozna, akkor pl 5 évig még kapna utána az adott iskola jóváírást, pl a dolgozó fiatal adójából, amiről az állam lemondana. Valamit ki lehetne/kellene találni.

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Annyit azért hozzátennék, hogy a felsőokatatásban a jelentős színvonal csökkenésért nem tehetők felelőssé a hallgató lányok. (Úgy látom, te sem állítottad explicite, de ezt magam részéről fotnosnak tartom hangsúlyozni.)
Egyszerűen mondva, a “fatengelyes” világban is voltak hallgató nők, akik nívós szakokon is megfeleltek, komoly követelményeknek. Sokkal inkább az a baj, hogy tömegképzés lett a felsőoktatásból, megjelentek kamu szakok, értéketelenednek a diplomák. A középiskolából gyakran nevetséges tudással kiesnek a diákok (tisztelet a kivételnek), aztán ők maguk nem is értik, hogy miért kevés, amit produkálnak.

ZegiBabus
Olvasó
ZegiBabus

Részben nem, részben igen. Az aki azért tanul tovább, mert amúgy átlagos, de “iskolapadban” jobb, mert amúgy kevés a gyerek, valamint fizeti valaki és miért ne alapon, elvan, majd a másoddiplomája mellé szerez még egyet, az igen. Akinek terve van, álma és eredménye is, az természetesen nem. A fiuknál ugyanez a szitu, csak ott még motiváció sincs egy idő után, miért is lenne, a mai béreket elnézve nincs nagy különbség, lusta és felesleges lépés lenne akár még egy diploma, szak vagy irány.

Az okos “középnek” a legrosszabb, eszembe jutott egy jópofa idézet ami valahogy így hangzik: ,,Addig röhögtünk a főnök viccén, amíg rájöttünk, hogy az a mai napi feladat”

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Na ez pontosan így van.

“Nyilván a nő felfelé választ. Tehát az, egy férfinak ha van munkája és fizetése, ma már nem elég semmire. Legyen magasabb pozícióban a munkahelyen, legyen magasabb fizetése, mint a nőnek, különben esélye sincs.”
-Hozzátenném, hogy mindezek mellett ugyanezzk a nők, akik fölfelé választanak, balhéznak, hogy átlagosan miért keresnek többet a férfiak, persze egy olyan férfival, aki annyit keres, mint ők, szóba se nagyon állnának…

“Vagyis azt várják el tőlünk, csak hogy ugyanazt a nőt megkaphassuk, sokkal többet kell tegyünk, dolgozzunk és hajtsunk. Kérdem én, megéri?”
-Egyetértek, hogy a válasz alapvetően nem. Erre egyre több férfi rá is jön, nem csoda, hogy az Úristennek nem akarnak házasodni… Én azt gondolom, hogy elsősorban nem is a munka miatt nem éri meg, hanem pl az ismerkedésnél a szivatások ilyenek. Úgy értem, ha egy nővel ismerkedsz, az egyértelműen “felvételi vizsga” szituáció. Csakhogy ez egy olyan felvételi vizsga, ahol többé-kevésbé szivatnak és ha fölvételt nyertél, akkor alapvetően vesztes pozícióba kerülsz. Ki a fene akar úgy felvételi vizsgázni, hogy tudja, hogy looser pozicióba kerül, ha sikerül? :) A nők (tisztelet a kivételnek) meg többnyire csak néznek, hogy mi  a baj, miért nem jönnek ezek az “igás barmok” önként?
A házasság kapcsán addig gyengíteték a férfiak pozícióit, annyi mindent elvettek tőlük, hogy egyszerűen hideg mérlegelés alapján kijön, hogy nem különösebben éri meg.

Persze vannak kivételek, erről fontos egy két szót ejteni, közvetlen fölmenőim között látok pl. igen jól sikerült házasságot!

Magam részéről nem adom föl teljesen ezt a hosszútávú kapcsolat/házasság témát, de nagyon meg kell választani, hogy kivel. Nem mindegy, hogy ki az ember gyerekeinek az anyja!…
Egy rossz kapcsolatnál meg lényegesen jobb egyedül élni. Egyedüllét=/=magány!

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

“Konkrétan magamon figyeltem meg, hogy nem érdekel a karrier, hogy előre jussak ezen a téren. Minek?”
-Teljesen egyetértek. Én úgy mondanám, hogy egy egyedül élő férfi, eléggé könnyen elérheti azt az állapotot, ha viszonylag jó munkája van, hogy jó kényelemben, nyugodt életet él, annyit bőven megkeres, ami a saját fenntartásához elég, luxuscikkekre nem költ, max hobbira és még félre is tud tenni. Azért egy ilyan fajta nyugodt kényelmes életben, tényleg nem annyira érzi az ember, hogy kaparni kéne, vagy hajtani. Minek is? Max belső szakmai indíttatásból, de nem a pénzért.
“Főleg hogy a becsületesen dolgozó fazonokat a nők unalmas, szürke embereknek tartják. Ha meg hajtasz és előrejutsz és anyagilag megbecsülnek, akkor jönnek az aranyásók és lehúznak.”
-Na igen, meg van az a fajta verzió, amikor  a koma hajt, mint mint az őrült, igába hajtja fejét, “a zasszony” meg még rátesz egy lapáttal. “Legjobb” az, amikor nem csak hogy hajtja a komát, hanem még idegileg is kikészíti mellé… Ilyen esetekben a “messze földön híres női empátia” (mi?) nem tudni hol van. Aztán a man dolgozik, mint a gép és egyszercsak az egészsége gallyra megy, sajnos ez sem teljesen fikció.

ggwp
Olvasó
ggwp

“Na igen, meg van az a fajta verzió, amikor  a koma hajt, mint mint az őrült, igába hajtja fejét, “a zasszony” meg még rátesz egy lapáttal.”

Több huszonéves ismerősömön, barátomon észreveszem ezt, vicces látni, hogy még nincs egyik se harminc közelében, de már őszül :D De neem, ez genetika, nem is a napi 10 óra meló plusz 6-8 óra fusi, hogy el tudjanak menni kettecskén nyaralni :)

Ijk
Olvasó
Ijk

Szerintem egyáltalán nem választ a nő felfelé. Nyilván ha a nő 500 nettót keres azért nem egy 100k-s fizetésű szakmunkás mellett köt ki, de hasonló bérezéssel ha még alacsonyabb is a férfié nem fog problémát okozni. Nem a pénz számít, hanem az hogy ketten, nagyjából egyenlő hozzájárulással fent tudjátok tartani az életszínvonalat amit igényeltek.

Sokkal többet számít mennyire tudod magad értékszinten tartani. Sport, magabiztosság, családcentrikusság. Olyan munkát kell találni ami érdekel, szereted csinálni, képes vagy szakmailag fejlődni, és persze annyit fizet amiből meg lehet élni.

Meg persze megfelelő nőt kell választani. Lehet szidni a nőket, de sok férj akitől elválnak elpuhult, punnyadt ember. Ledolgozza amit kell, aztán hátradől a fotelben, issza a sört, növeszti a hasát és szarik az asszonyra. Pedig karban kell az embernek magát tartani, igenis néha elvinni a feleségét étterembe, néha segíteni a gyerekkel. Nem olyan nagy dolgokról van szó, aztán mégsem teszik meg, ríni viszont könnyű ha nem kapják meg ami “jár”.

Reszet Elek
Újságíró

No igen. Ez a valóság egy másik olvasata. Legalább annyira igaz, mint amennyire az a komment amihez fűzték. Lehet hogy az élet egy doboz bonbon és nem tudni mit vesz ki belőle az ember, de azért azt mi döntjük el, hogy a színes, a gombölyű vagy éppen a lyukas bonbon a szimpi. Aztán hogy a szánkban milyen íze lesz..

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Szerintem meg alapvetően “fölfelé” választanak párt a nők. Nem mind, de alapvetően a döntő többség igen. Nos, az persze lehet, hogy a “fölfelé”, az mondjuk nem teljesen realizálódik a fizetésekben, hanem az általad említettek is számítanak.
“Sokkal többet számít mennyire tudod magad értékszinten tartani.” Megérne egy misét az a bizonyos “értékszint” hogy mi is, a megjelenés, fellépés, lóvé, értelmes munka stb egy súlyozott átlaga gondolom.
“Meg persze megfelelő nőt kell választani.” -Ez így van. Csak nem könnyű. Ennyi erővel meg mondhatjuk, hogy a nőknek meg megfelelő férfit, és egyik sem könnyű, el kell ismerni.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ledolgozza amit kell, aztán hátradől a fotelben, issza a sört, növeszti a hasát és szarik az asszonyra. Pedig karban kell az embernek magát tartani, igenis néha elvinni a feleségét étterembe, néha segíteni a gyerekkel. Nem olyan nagy dolgokról van szó, aztán mégsem teszik meg”

Igazuk is van, minek vinnék étterembe, azért van az asszony, hogy főzzön, nem hogy még nyalni nekik meg udvarolni, az már régen elmúlt, mint a hamvasságuk.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

” Lehet szidni a nőket, de sok férj akitől elválnak elpuhult, punnyadt ember. Ledolgozza amit kell, aztán hátradől a fotelben, issza a sört, növeszti a hasát és szarik az asszonyra. Pedig karban kell az embernek magát tartani, igenis néha elvinni a feleségét étterembe, néha segíteni a gyerekkel. Nem olyan nagy dolgokról van szó, aztán mégsem teszik meg ”

Te tudsz valamit :). Erről beszélek mindig,hogy igenis,hogy jó legyen,hogy jól működjön “dolgozni kell” rajta. Persze mindkét félnek, nyilván nőnek és férfinak is egyaránt.

Reszet Elek
Újságíró

Ha nem adsz, nem várhatod el hogy kapsz. Ha a másik is így gondolja akkor minden rendben, ha nem…akkor a történet hamar és csalódások közepette fog véget érni.

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Amíg van valamiféle kölcsönösség és egyensúly, addig minden ok, csakhogy ez egy eléggé labilis állapot.

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

“Lehet szidni a nőket, de sok férj akitől elválnak elpuhult, punnyadt ember. Ledolgozza amit kell, aztán hátradől a fotelben, issza a sört, növeszti a hasát és szarik az asszonyra. Pedig karban kell az embernek magát tartani, igenis néha elvinni a feleségét étterembe, néha segíteni a gyerekkel. Nem olyan nagy dolgokról van szó, aztán mégsem teszik meg, ríni viszont könnyű ha nem kapják meg ami “jár”.”

-Csak aztán nehogy az legyen, hogy a koma tényleg sokat megtesz, nem hagyja el magát, odafigyel a nőre stb…, aztán a nő meg kezdi kitalálni, hogy
“nem is tudom, minden olyan tökéletes, de…” “Igazán nem panaszkodhatom rá, de…” “Normális, hogy minden túl tökéletes…” “Nagyszerű férj és apa, de… már olyan mintha barátok lennénk”
Aztán megvitatja a barátnőivel akik fullosan el/bemagyarázzák neki, hogy tökéletesen igaza van, hogy a jó az nem jó! :D

-vagy a másik hátulütő meg az lehet, hogy “a jó nem elég jó”…
Persze a valósággal minden hasonlóság csak a képzelet szüleménye lehet! :)

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Teljesen mindegy, mivel a nők jó részének látszatra semmi sem jó, még leugatni is egyszerűbb és jobb megoldás, mint pincsiként miatta és nem magunk miatt elkezdeni bármit.

Ijk
Olvasó
Ijk

Azért azt mindenki tudja hol a határ a pincsi és a beleszarok mindenbe között. Egyébként nem az volt a lényeg hogy tegyél a nő kegyeiért, hanem tegyél azért hogy megmaradjon vagy nőjön a szexpiaci értéked. Nem a nőért hanem magadért. Ezt sokan elfelejtik belekényelmesedve egy kapcsolatba, ami pont emiatt fásul be. A nőnek és a férfinak egyaránt tartania kell a státuszát. Nőknél a szexpiaci érték az évek folyamán csökken, ezért kell ellensúlyozni a gondoskodás feminin értékével. Na erre lesz képtelen a mai fiatal lányok egyre nagyobb többsége a jövőben.

Szergej55
Olvasó
Szergej55

De épp ez az, fordítva sem igazán látom, hogy annyira tennének a lányok/ nők azért, hogy többet érjenek emberileg vagy csak simán jobb fizikai állapotban legyenek, így viszont körberöhögöm azt, aki velem szemben támasztana ilyen elvárásokat, bár erről már volt szó, szóval mindegy, nem akarom ezt agyoncsépelni. Már sokszor kifejtettem, és még mindig azt gondolom, hogy a magunk részéről szép, hogy megpróbáljuk egyben tartani a fossá forgácsolódó társadalmat, de ebben az élet- és emberellenes rendszerben ez is kissé szélmalomharc, ahol kapcsolati téren ugyanaz a 8-10% lesz csak igazán boldog, aki régen is az lehetett a nem szabad szerelem korában. Viszont a házasság kényszerjellegének eltűnése és a világ egészségtelen kitágulásának a következménye az, hogy nincsenek stabil emberek, stabil családok és csak a lelki selejteket ontjuk mindenhonnan, elég már a nálam 5-10 évvel fiatalabbak közt szétnéznem, pedig egyáltalán nem vagyok valami marha öreg, pont ellenkezőleg.

Ijk
Olvasó
Ijk

Először a saját problémáit, életét menedzselje az ember, aztán a világot.

Olyan nőt kell megtartani aki ápolt, csinos, igényes, gondoskodó. Ha még ennek ellenére is stabil kapcsolatban elhagyja magát, leszarja a fejed akkor szóvá tenni, ha nem működik visszavenni a beleadott értékekből, végül kidobni. Persze ehhez nyilván a saját értéked is szinten kell tartani.

Érdekes módon vannak nők akik gyerek mellett is mosolygósak, kedvesek, csinosak, jó formában vannak. Azt nem mondom hogy sok, inkább kurva kevés, de most ez van. Amíg nem tudunk robot nőt gyártani aki képes szülni, addig sokmindent nem tudsz csinálni csak választani a jót vagy kiköpnii a szart. Viszont nem kell a szart rágva keseregni hogy hogy nem ízlik.

Hunn
Újságíró

Először a saját problémáit, életét menedzselje az ember, aztán a világot.

Pontosan. Azokat a dolgokat amelyek felett kontrollunk van, azokat kell jól csinálni. Mert amire nincsen befolyásunk, azt max. szóvá tehetjük.

De úgy hozzáállni, hogy a világ szar és az emberek hülyék, és ezért baszunk azokra a dolgokra is, amelyek felett viszont kontrollunk lenne, az a világ legnagyobb hülyesége.

Chump
Olvasó
Chump

Saját tapasztalat alapján felfelé választ. Abban igazat adok, hogy “nem a pénz számít“, hanem az erőforrások (ennek a pénz egyik – de igen jelentős – szelete), csak a nőkben ez nem tudatosul. Saját környezetemből példa:
1. Borsodi lány, egyetem miatt költözik fel Pestre, albérletben él, mellette dolgozgat. Egyetem elvégzése után szakmájában kap munkát, 29 éves korára keres kb. 150.000-et. Megismerkedik a sráccal, aki már IT-ban vezető, kb. félmilliós fizetéssel. Hitelből van saját lakása, céges autó. A lány bizonygatja néha, hogy nála nem számít a pénz, neki is van, de azért csak nem rossz, hogy megismerkedésük kb. másfél héttel elköltözhetett az albérletből (ahol egy szobát bérelt) a sráchoz, aki mellett nincsenek anyagi gondok, ránéz a 30,000-es ruhára és meg tudja vetetni, akivel rendszeresen le tudnak utazni a szülővárosába, és még egy-egy külföldi út is belefér. És nem, nem golddigger, sőt egy kifejezetten normális lány, kinézetre kicsivel átlag felett.

2. A lány határon túli magyar, szintén albérletben lakik, majd 25 évesen megismerkedik a sráccal a munkahelyén. Csak gyanítom, hogy a fizetésük egy kategória lehet. A lány albérletből elköltözik a sráchoz, aki a szüleivel él. Kívülről persze ez nem tűnik különösnek, meg is említi néha, hogy ő is a barátja szüleinél lakott egy ideig. Csakhogy a szülői ház egy hatalmas kertes ház volt, egy 20 négyzetméteres saját szobával, a szobából nyíló külön fürdőszobával, a konyhán kívül teljesen el tudta kerülni a szülőket, ami elég jó változás a szűkös albérlet után.
Mindkét kapcsolat meg is maradt, az elsőnél nemrég volt az esküvő, a másodiknál jövőre tervezik.

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Ott a pont! Egy csomó esetben a “pénz nem számít”, “anyagiak nem érdekelnek” az azt jelenti, hogy nem kell, hogy a komának teljesen szabadon allokálható milliói, tízmilliói legyenek, de pár százezres fizu lehetőleg igen! És igazuk is van, olyan értelemben, hogy az ilyen srácok még egyáltalán nem gazdagok, de már nem is éppen szegények.
A rendesebb, nem aranyásó lányoknál sincs érdemben esély, ha az alsó középosztály alatti anyagi lehetőségei vannak egy srácnak. Ilyen tekintetben viszont hazugság, hogy az anyagiak nem számítanak…

Hunn
Újságíró

Az, hogy egy nő nem kifejezetten a hajléktalan, munkanélküli csövesek közül választja ki élete párját, azt én még nem érezném az igaz szerelem nemes eszméje elleni aljas női árulásnak.:)

Természetes és felülírhatatlan női ösztön, hogy a nő felméri, hogy az adott férfiban van-e potenciál, hogy el tudja-e vagy el tudná-e tartani a családját, a majdani közös gyermekeket.

Szerintem ha egy nő a párjában lát ilyen potenciált, és azt pozitívan értékeli, az kifejezetten jó. Hiszen végülis ezért hajtunk mi is, ezért megyünk el dolgozni, nem pedig a karrier nyújtotta örömökért (van ilyen egyáltalán?).

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Én a középosztály alját mondtam minimálkritériumnak. Na most az alatt közvetlenül nem mindenki kifejezetten hajléktalan, csöves, munkanélküli… Vannak és nem is olyan kevesen, akik dolgoznak rendszeresen, csakhogy kevesebb a $$. Na nekik érdemben nincs kilátásuk nőre.

Hunn
Újságíró

Szerintem az, hogy egy férfinak legyen becsületes munkából származó fizetése, mellyel el tudja tartani önmagát és szükség esetén a családját, az alapkövetelmény egy férfi számára. Én saját magamat saját magamtól érzem kevésbé férfinak, amikor ezt a minimumot nem hozom, anélkül hogy akár csak egy darab nő is lenne egy kilométeres körzetemben, aki ezzel kapcsolatban negatív kritikát fogalmazna meg velem szemben. Vagyis nem a nők elvárásainak próbálok megfelelni ezzel, hanem a saját elvárásomat magam iránt akarom teljesíteni.

Ugyanakkor ha az ember ezeket az alapokat hozza, akkor szerintem igenis felemelt fejjel, büszkén járhat a világban, mert hozza az elvárásokat és nem kevesebb ezáltal senkinél. És nyugodtan elküldheti az anyjába mindazokat, nőket és férfiakat egyaránt, akik ezt lefitymálják vagy kevésnek tartják, mondjuk a legfelsőbb tízezerhez vagyoni helyzetéhez képest. Mert nem a pénz a lényeg, hanem a pénz hiánya.

Nekem úgy tűnik, hogy a legtöbb – béta – férfi a pénzt valamiféle “cheat code”-nak tartja a nőkhöz. Én nem így látom, a pénz csak egy mankó, de a Game tudása nélkül szart sem ér. Sokan mondják hogy minden nő kurva, hogy minden nőnek megvan az ára, és hogy az ember ilyen vagy olyan formában mindig fizet a szexért, de mondok ehhez most egy unorthodox megközelítést.

Szerintem a nők a szexet egyáltalán nem valamiféle tranzakciónak fogják fel. Hanem a nők egész egyszerűen úgy vannak vele, hogy nekik a férfiak anyagi erőforrásai, a férfiak pénze, az nekik egész egyszerűen csak JÁR, és kész. Ugyanúgy ahogy mi férfiak rühelljük a gondolatát, hogy egy nő csak a pénzünkért van velünk, egy nő ugyanúgy rühelli annak a gondolatát, hogy a pénzért cserébe szexet várnak el tőle. És többek között ezért is van az, hogy a mai világban már olyan mesterségesen inflálódott árakat igyekeznek elkérni a nők a punciért, hogy azt egyszerűen nem is érdemes már megfizetni. Ami nem is baj, hiszen így marad hát a Game, mindkét nem sokkal nagyobb örömére.

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyjuk a Feminizmus, valamint a szépségipar, szexipar, illetve pornóipar és a prostitúció kapcsolatát, ami mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy milyen magas árat próbálnak a mai nők elkérni magukért és puncijukért. Mert mindezekben az iparágakban hatalmas pénz forog, és az üzlet alapja a jó nőkből való hiánynak, vagy hiány érzetének, mesterséges kialakítása, és a mesterséges/képzelt hiány miatt a punciért kért eleve inflációs árak minél magasabbra történő felverése.

De ahhoz hogy ebből üzlet legyen, hogy ez egyáltalán működhessen, ahhoz béta férfiak tömegeire van szükség, hiszen alfák tömegein eleve megbukna az egész koncepció. És ehhez a férfiak Feminista, Blue Pill-es kondicionálására van szükség. Ugyanakkor az átlagnőkben is kisebbségi érzést kelt mondjuk a szépség- és a pornóipar, ami meg a Feministák félelemre alapított propagandájának sikerességét  is elősegíti. Vagyis oda-vissza megy ez. Szóval érdemes lehetne elgondolkodni a Feminizmus és a szépségipar illetve pornóipar összefüggésein is. És akkor a prostitúcióról még nem is beszéltem, ami szintén ehhez a vonalhoz beköthető, ha jobban megvakarjuk a felszínt…

Reszet Elek
Újságíró

Manapság a férfi hagyományos családfenntartó, kenyérkereső szerepmodelljét kevesen vagyunk képesek betölteni. A férfiak kisebb hányada is csak a többi rovására. A legtöbb férfi problémáját éppen az okozza, hogy leginkább környezeti okokból nem képes az ösztönei által diktált oltalmazó, ellátó szerepnek megfelelni.

“Szerintem a nők a szexet egyáltalán nem valamiféle tranzakciónak fogják fel.” – Dehogynem. Az elmúlt években több ezzel kapcsolatos kutatásba is beleütköztem. A nők a pénzt és a szexualitást ösztönösen összekapcsolják. Szexuális együttlétet, egy leszopást vagy kézimunkázást egyfajta fizettségként kezelik. Utóbbiakat főleg, elvégre az nem is szex ugye…

“a mai világban már olyan mesterségesen inflálódott árakat igyekeznek elkérni a nők a punciért, hogy azt egyszerűen nem is érdemes már megfizetn” – Nagyon leegyszerűsítve biztonságos körülmények között keresleti piac van ezért a pina ára felmegy míg bizonytalanná váló körülmények esetén kínálati piac a jellemző, azaz a pina ára lemegy (egészen a tál étel kategóriájáig). Nyilván a pénz-szex reláció igazi béta szcenárió.

Megfelelően tökös és jó kinézetű pasasoknak nem kell pénz a szexhez. Az ilyen pacákokat a nők istenítik. Nem is véletlen hogy a legtöbb randi jótanács szerint nem szabad a nőnek semmit sem fizetni éppen azért hogy a pénz-szex női (és férfi) asszociációból ki lehessen törni.

“szexipar, illetve pornóipar és a prostitúció kapcsolatát, ami mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy milyen magas árat próbálnak a mai nők elkérni magukért és puncijukért” – Éppen ellenkezőleg. Partnerkapcsolati szempontból a prostik, a pornó és hasonlók mind a helyettesítési hatás eredményei. Közgazdasági szempontból a pina drágulásával helyettessítési hatásra alternatív kielégülési formák jelennek meg, ezek megerősödése éppen a pina drágulása ellen hatnak.

Abban hogy a feminizmus alapja a női félelem egyetértünk. Minden nő lelke mélyén ösztönösen fél a férfiaktól. Ez a félelem a gyöngék félelme az erősebbtől. Minden női manipuláció, a nők férfiakkal szemben egymást kritika nélkül támogató attitűdje, a törekvés a stabil viszonyokra stb. gyökereinél ott találjuk a félelmet. Ha viszont egy nő hatalmi pozícióba kerül, fizikai erőfölénye van vagy tudja, érzi hogy azt a másik nem képes kihasználni ellene, férfiakat meghazudtoló módon agresszívvé sőt kegyetlenné képes válni. Mindez az evolúciós okokból kialakult, a férfiakat érintő női empátia teljes hiányával együtt félelmetes dolgokat tud eredményezni.

A nőknek ez az aspektusa sötét, kegyetlen és irgalom nélküli.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Abban hogy a feminizmus alapja a női félelem egyetértünk. Minden nő lelke mélyén ösztönösen fél a férfiaktól. Ez a félelem a gyöngék félelme az erősebbtől. Minden női manipuláció, a nők férfiakkal szemben egymást kritika nélkül támogató attitűdje, a törekvés a stabil viszonyokra stb. gyökereinél ott találjuk a félelmet. Ha viszont egy nő hatalmi pozícióba kerül, fizikai erőfölénye van vagy tudja, érzi hogy azt a másik nem képes kihasználni ellene, férfiakat meghazudtoló módon agresszívvé sőt kegyetlenné képes válni. Mindez az evolúciós okokból kialakult, a férfiakat érintő női empátia teljes hiányával együtt félelmetes dolgokat tud eredményezni.

A nőknek ez az aspektusa sötét, kegyetlen és irgalom nélküli.”

 

Ezt is be kéne keretezni…..,

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Így van, a pornó és a kéjnők azért szúrják egyes “rendes” nők szemét annyira, mert konkrétan ezek kifogják a szelet a vitorlájukból. Aki a szexszel zsarol, vagy a szex csökkentésével manipulálja a másikat, annak ez veszteség.
Erkölcsileg szerintem aljasabb dolog manipulálni / kínozni a másikat a szex csökkentésével, mint direktben pénzért szexelni…

Reszet Elek
Újságíró

“ezek kifogják a szelet a vitorlájukból” – Azért ezek csak helyettesítők. A kurvák és pláne a pornó nem helyettesíti a valódi, tartós és tartalmas szexuális kapcsolatokat. Ezért is hivatkoztam kielégülési formaként rájuk. Nincs szomorúbb, mint “barátnő feelingért” kurvához menni. A nehezen hozzáférhető, szexuális artisztikumnak számító szolgáltatásokat igénybe venni még abszolút érthető és respektálható.

Az erkölcs és a pénzt adni vagy elfogadni szexért cserébe között nem sok kapcsolat van. A dolog nem önmagában erkölcselen.

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

“…Azért ezek csak helyettesítők…”
“..mert konkrétan ezek kifogják a szelet a vitorlájukból.”
Szerintem egyről beszélünk.

ZegiBabus
Olvasó
ZegiBabus

Azért amiket leírsz, mind mind nézőpont kérdése, mert függ kortól, neveltetéstől, céltól, még attól is hogy hol laksz és szerintem nem függ, nemtől vagy végzettségtől. Mindenre van ilyen olyan példa, de szerintem a neveltetés a legnagyobb erő, kapocs és irány, vagy kiindulópont az élethez való hozzáálláshoz.

A fiatalon nekiindult párok, emberek nem naivságból, butaságból látják máshogy a világot, hanem a kezdeti szakasz, akár pont a neveltetésből adódóan optimistává teszi őket, mindent helyén kezelnek arányaiban, pár, munkahely választást, vagy akár a felépített célt. Az optimizmus az agy tökéletes hormonegyensúlyából él és nagyon nehéz kiölni, ahhoz valami komoly traumának, vagy folyamatnak (stressz) kell bekövetkeznie hogy sérüljön. (psychoneuroimmunológia kutatja). Ők nem is találkoznak az egész életet sci-fiként megélő emberekkel, vagy ha igen csak kimosolyogják őket. Vannak emberek akik a miért nem-et látják mindenben és vannak a hogyan emberek. Te is leírod, hogy a céljaid felé haladsz, hisz munkád van, teszel, alkotsz és az egy más kérdés mikor gondolod azt, hogy ez kevés vagy más mint amit szeretnél. Akkor keresel másik utat. Szerintem a férfi legnagyobb gyilkosa az alkotáshiány és mindegy, hogy fizikai vagy szellemi folyamat része, talán ilyenkor, ettől vagyunk egészek és talán könnyebb a többi dolgot is elviselni így.  Ebben az állapotban amúgy is könnyebb találni fiatalon egy nőt, mint később, ha csak nem ilyen családból szakadt ki éppen, akár válás vagy párja halála miatt. Az idő haladtával persze változunk, jó esetben fejlődünk.

A pornóipar az eleve gyengék, valamilyen defektet hordózók Kánaánja, normális embert csak felületesen érinthet.

Az ilyen női kérdés szűkül, hisz korábban leírtuk ők milyen irányban haladnak, de velük érdemben nincs mit foglalkozni, tudásuk mint önmaguk felszínes és értéktelen. Folyamatosan keresnek egy olyan önképet ami nem létezik, a saját értékeiket pedig olyan mélyre süllyesztették, hogy sosem találnák meg, ha csak nem, ehhez találnak egy kétségbeesett bétát, akinek ideje és pénze is adott, akkor ideig óráig. Amúgy pedig tökéletesen eltüntetik amit képviselnek, ha szülnek egyáltalán, max egyet.

Naooo
Olvasó
Naooo

Pestre azért mennek fel a lányok, hogy a picsájukkal beüljenek a készbe.

Ijk
Olvasó
Ijk

150k-s saját fizuról jóformán mindenképp felfelé választ.

Itt az a lényeg ha a nő keres 400-at, akkor nem az lesz hogy 800k-s fizetés alatt szóba sem áll veled. Lazán lehet olyan férfi aki keres mondjuk ugyanannyit vagy 300-at. De nyilván minimálbéres nem lesz, mert ha elmegy szülni éhenhalnak. Meg nem is feltétlen a segédmunkás lesz az akivel össze akar jönni és ebben teljesen igaza van.

De hosszútávon minden a megszokott életszínvonal fog meghatározni. Ha apuci rákölt havi 600 ezret a pici lányára akkor ezt a színvonalat megszokta és 300k-s fizuból nem lehet megfinanszírozni. Majd az ilyen lányok keresnek egy milliomos komát ha sikerül nekik. Aztán majd rajta múlik mit virít amikor már nem lesz hamvas 20 éves hogy a milliomos koma miért akarja majd finanszírozni a luxus életvitelét.

Koriander
Olvasó
Koriander

ez akkor lenne igaz, ha a nôi hipergámia csak a pénzre/ vagyonra/ végzettségre lenne érvényes.

Reszet Elek
Újságíró
Koriander
Olvasó
Koriander

Hey You,
WHat’s that sound? :DDD

Reszet Elek
Újságíró
Koriander
Olvasó
Koriander

értem.
levelet szeretnél kapni?

Reszet Elek
Újságíró
Foxtrott28
Olvasó
Foxtrott28

Hát kell nekik a sok lóvé, drága mulatság a gyerek, pláne ha egyedül akarja.

Olyan szépen leírja sok nő jövőbeli problémáját :D   http://tablet.hvg.hu/elet/20170619_Minden_penzt_meger__igy_szulethet_lombikbabam

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Ez a nő egy láncdohányos idióta, aki egy elcseszett kapcsolatot is 29 évesen kezdett, innentől mint személy teljesen komolytalan.

Az egész jelenség pedig elképesztően gusztustalan, ember- és életellenes nekem az eddig olvasottak alapján. Őszintén remélem, hogy így csak minél kevesebbeknek fog összejönni, ennek a gyereke is egy előre programozott pszichés időzített bomba lesz, már ha összejön neki, aminek az ellenkezőjét egyáltalán nem bánnám. Fúj.

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian
Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Biztosan nagyon nehéz lehet ez a vállalkozás, de pár helyen megy a hangulatcsinálás is.

„Nyilatkoznom kellett közjegyző előtt is, hogy egyedül vállalok gyereket, senki felé semmilyen követeléssel nem élek. Mintha eddig ez nem tudatosult volna bennem. 15 020 forintot fizettem, de legalább sok szerencsét kívántak.”

Jajj, ez annyira női gondolkodásra vall, mintha minden nyilatkozat róla (a nőről) kéne, hogy szóljon. Nem írt ám hülyeséget ez a Vilar azzal, hogy a nők számára a férfiak láthatlanok… Nem, ez éppen mondjuk a férfiak (pl. donor) érdekeit védi (helyesen). Elhiheti, hogy nagyon komoly oka volt, hogy közjegyző előtt kellett erről nyilatkozni, nehogy pl. valamilyen férfit (pl. donor, vagy ha mégis összejön egy komával)  szénné pereljen/szivasson mondjuk, ha a gyerkőc meglesz…
[Másik oka meg nyilván az intézet védelme, mert gondolom, hogy teljes garanciát nem tudnak vállalni.]

xcsakx
Olvasó
xcsakx

„Ismétlődő szülés veszélye” miatt nem hosszabbították meg a szerződését, és elutasították az álláspályázatát egy kismamának az egyik országos állami intézménynél. Hiába dolgozott főnökei szerint jól, hiába voltak munkatapasztalatai, nem alkalmazták tovább

https://index.hu/belfold/2019/03/28/nem_dolgozhat_az_allamnak_mert_valoszinuleg_ismet_szulni_fog/

Kalman
Újságíró

Hehe! Ha jól látom nem volt határozatlan idejű szerződése, úgyhogy nem is illegális amit csináltak vele. Mármint ha leszámítjuk az indokot, amit viszont nem hivatalosan kapott, olyan mintha nem is lenne.

Bár a konkrét személyt kicsit sajnálom, de azért be kell látnunk, hogy nem valók a nők a munkaerőpiacra, főleg nem szülőképes korban.

A feleségem munkahelyén szoktam röhögni, hogy csak utalnak és bérszámfejtenek évek óta. Ha minden jól megy, akkor még vagy 10 évig nem látják őt, aztán meg kiveszi egyben az összes összegyűlt szabadságát, ami több lesz mint fél év az tuti. Végül felmond mielőtt komolyra fordulna a helyzet, és dolgozni kellene. Jó biznisz volt, LOL.

Reszet Elek
Újságíró

Ezen jót nevettem. Érdemes megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=-pdnkbs4l_g

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ráadásul a nők fel sem fogták, hogy mit mond a szenátor.