Virenzuola
0 megosztás

Egyenlőek a feltételek?

Férfijogi aktivistákról és feministákról ír Miczki Tamara a Szabadnem feminista blogon. A férfiak és a nők helyzetét egy futóversenyes hasonlattal szemlélteti, amit röviden ismertetek, és leírom, hogy ezt a helyzetelemzést miért tartom tévesnek, illetve, hogy hogyan látom én ezt a “versenyt”.

A szerző szerint az első 10 versenyben a férfiakra és a nőkre eltérő szabályok vonatkoztak. Míg a nőknek eddig az 1 000 méteres futóversenyt összekötött lábbal kellett lefutni, addig a férfiaknak nem, sőt a férfiak bele is rúghattak a nőkbe futás közben.

A 11. futamban jogegyenlőséget hirdettek: a férfiakra és a nőkre ekkor már ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A nők azonban az előző 10 futamban tapasztalt hátrányos megkülönböztetés miatt még mindig számos nehézséggel néznek szembe (pl. sípcsonttörésük van, hiszen a férfiak megrugdosták őket elég sokszor), ezért a 11. futamban még nem tudják felvenni a versenyt a férfiakkal egyenlő szabályok mellett.

A feministák azok, akik azt mondják, hogy a verseny annak ellenére nem kiegyenlített, hogy már ugyanazok a szabályok, hiszen a nők sípcsonttörése, és a felkészülési idő hiánya lehetetlenné teszi a valódi egyenlőséget. A feminizmus jelenti azt, hogy a nők segítséget kapnak a 11. futamban, például tolószéket, vagy több felkészülési időt.

Ezzel szemben vannak a férfijogi aktivisták, akik ragaszkodnak a történelmi sikereikhez és privilégiumaikhoz: ők amellett kardoskodnak, hogy szabály szerint, és azonnal induljon a 11. futam, és azok a nők, akiknek eddig össze volt kötve a lábuk ne kaphassanak segítséget.

Mielőtt rátérnék arra, hogy szerintem hogyan is néz ki ez a futóverseny a nők és a férfiak között, először is rámutatnék arra, hogy miben téved a szerző szerintem a férfijogi aktivistákat illetően. Az ugyanis egy alapvető tévedés, hogy a férfijogi aktivisták a korábbi helyzet fenntartására törekednének. A férfijogi mozgalom nem egy konzervatív irányzat, épp ellenkezőleg: a feminizmushoz hasonlóan az is egy rendszerkritikus mozgalom.

Ajánlom mindenki figyelmébe a legnagyobb férfijogi oldalon, a Voice for Men-en nagy népszerűségnek örvendő videót, amelyen Josh O’Brian 10 tévhitet jár körül a férfijogi mozgalommal kapcsolatban. Az egyik tévhitnek azt nevezi meg, hogy a férfijogi mozgalom tradicionalista és konzervatív lenne. Azt mondja, hogy a tradicionális nemi szerepek arra kényszerítették a férfiakat, hogy lovagiasak és önfeláldozóak legyenek a nők érdekében, és épp azt nevezi meg a feminizmus hibájaként, hogy miközben a nők egyre szabadabbá válnak a nemi szerepeiktől, addig a férfiakra továbbra is rá van kényszerítve az, hogy ezeknek megfeleljenek.

Miről is van szó? Sok esetben nemhogy segítség, de még csak jogegyenlőség sincs az élet azon területein, ahol a férfiak történelmi okokból hátrányban voltak/vannak. A férfiakat hátrányba hozó szabályok nemcsak, hogy nem szűntek meg, hanem sorra vezetik be az újabbakat (most épp azt tervezi a kormány, hogy a 3. gyermek születése esetén az édesanyának (nem a szülőnek!) elengedje a diákhitelt).

Odáig se jutottunk el mostanáig, hogy egyenlő szabályok vonatkozzanak a szülőkre, nemhogy addig, hogy bármilyen intézményes támogatást kapjanak az apák ahhoz, hogy tényleg egyenlő feltételekkel vehessenek részt a gyermekük életében. A hajléktalanságtól kezdve az öngyilkosságokig hosszan lehetne sorolni azt, hogy mennyi területen vannak a férfiak hátrányban, sőt olykor kifejezetten bajban, mégis elmondhatjuk: sehol sem történik semmilyen lényeges politikai beavatkozás.

Egy olyan politika uralkodik, amely a nemek egyenlőségének nevében a nők támogatását célozza, méghozzá tekintet nélkül arra, hogy az adott területén kinek lenne szüksége valóban támogatásra, ahhoz, hogy egyenlőek legyenek a feltételek. A férfijogi aktivisták ez ellen a rendszer ellen tiltakoznak, és nem az ellen, hogy a nők támogatást kapjanak ott, ahol szükséges.

A futóversenyes hasonlattal ezt úgy lehetne leírni, hogy egy időben több futóverseny is volt (ahogy társadalmi szférából is sok van), melyek között voltak olyan versenyek is, amelyeken a férfiak indultak összekötött lábbal és a nők voltak a verseny győztesei.

A 10. futam után a versenyszervezők úgy döntöttek, hogy a feministák részt vehetnek a versenyek szervezésében, az ő véleményüket kérik ki a szabályok megalkotásakor. Így a 11. versenyre olyan szabályok léptek életbe, hogy azokon a versenyeken, ahol a nők lába volt eddig összekötve, immár indulhatnak kötelek nélkül, és ezen felül segítséget is kapnak, például kerekesszéket, több felkészülési időt. Azokon a versenyeken azonban nem hirdettek még jogegyenlőséget se, ahol a férfiaknak volt összekötve a lábuk, nekik továbbra is így kell indulniuk, és továbbra is lehet rugdosni őket. Sőt, annak ellenére, hogy ezeket a versenyeket eddig is a nők nyerték, előfordul az is, hogy a szervezők a nők hátrányaira hivatkozva még ezeken a versenyeken is a számukra biztosítanak további segítséget.

A cikk a Valódi Egyenlőséget.hu oldalon is olvasható.

Post Author: Virenzuola

Virenzuola
f Facebook
0 megosztás


148
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
12 Egyéni hozzászólás
136 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
27 Hozzászólások szerzői
BelaBlackurZoomDeadpoolhunbagira Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Reszet Elek
Újságíró

Az eredeti cikk már-már allegorikus példázata a futás, stílszerűen mondva sántít egy kicsit. A nők minden fizikai és szellemi sportágban alsóbbrendűek a férfiakhoz képest.

Amit pedig a futás példájával elő akarna sorolni kissé Münchausen báró jeles cselekedetére hajaz, mikor is  nagyotmondó bárónk saját hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból.

Hunn
Újságíró

A fő probléma a kritizált cikkel és a hasonlattal az, hogy a marxista osztályharcos alapra épülő Feminista történelemszemléletből indul ki. “A férfiak a történelem során elnyomták a nőket, bla bla bla…”

Csakhogy az egy hazugság. Nem történt meg soha. Főleg nem Magyarországon, magyar férfiak és nők között.

Hazudnak.

Taki
Olvasó

Ja például a női világcsúcs mondjuk 400 méteren az a férfi előfutam (még csak nem is elődöntő) utolsó helyére lett volna elég.

Reszet Elek
Újságíró

Mer’ a nők lábát eltörték a férfiak..ha nem törték volna el, szökési sebességgel robbannának ki a futónők a sztratoszférába.

Gólya, gólya, gilice!
Mitől véres a lábad?
Fiú gyerek megvágta,
Lány gyerek gyógyítja.
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel.

Alter Ego
Szerkesztő

Szögezzük le előre, hogy kifejezetten a férfijogi mozgalomról beszélünk és nem az antifeminista gondolkodás válfajairól, mert ott akad olyan irányzat, amely olyannyira konzervatív, hogy az egyenjogúság intézményének hasznát is megkérdőjelezi. A szervezett, közéleti szerepet vállaló férfijogi mozgalmat a férfiak jogegyenlőségi igényei hívták életre. Meggyőződésem, hogy ha a sokadik hullámos feminizmus nem csapott volna át egy nősoviniszta, nemi diszkriminációt követelő mozgalomba, amelynek hatására valódi és sokszor súlyos joghátrányok érték a férfiakat, akkor a férfimozgalom soha nem született volna meg. Tehát szerintem ki kellene jelenteni, hogy a férfimozgalomnak a történetéből és alapvető öndefiníciójából eredően is ragaszkodnia kellene a jogegyenlőség eszméjéhez, mégpedig kompromisszummentesen. Továbbá ha a feminista irányzatok és a férfijogi mozgalom között valaha is létrejöhet bármilyen egyetértés, akkor az csakis azon a kompromisszummentes minimumon nyugodhat, hogy a nemek között teljes jogegyenlőségnek kell lennie. Ezt követően esetleg megpróbálhatjuk árnyalni (ha marad még ennek egyáltalán bármi értelme), hogy vajon teljesen egységes-e a férfijogi aktivisták gondolkodása például abban, hogy

“Egy olyan politika uralkodik, amely a nemek egyenlőségének nevében a nők támogatását célozza, méghozzá tekintet nélkül arra, hogy az adott területén kinek lenne szüksége valóban támogatásra, ahhoz, hogy egyenlőek legyenek a feltételek. A férfijogi aktivisták ez ellen a rendszer ellen tiltakoznak, és nem az ellen, hogy a nők támogatást kapjanak ott, ahol szükséges.

Nem tartanám nagy drámának, ha nem minden férfijogi aktivista értene egyet feltétlenül minden kérdésben, de őszintén szólva én már csak logikai okokból sem nagyon tudom elképzelni azt, hogy egyenjogú jogkörnyezetben lehetséges létrehozni kifejezetten nőknek vagy férfiaknak címzett támogatásokat. Szóval én ezen a ponton segítséget szeretnék kérni szerzőtársamtól, hogy ő mégis milyen jogi alapokra helyezve és milyen formában tud elképzelni ilyeneket?

Kisebb mellékszál: egyébként is durván hazudik a feminista bloggerina, mert ha el is ismerjük, hogy voltak kisebb időleges joghátrányai a nőknek, akkor sem tegnap került le a béklyó a lábukról, hanem olyan nagyon-nagyon régen, hogy már át is billent a mérleg, és ugyancsak elég régen férfiellenes jogi és tárgyi diszkriminációban élünk. Szóval abba kellene hagyni a hazudozást és a további női előnyök (vagyis férfisanyargatások) követelését.

Szerintem az az alapvetően eldöntendő társadalomtudományi kérdés, hogy a “társadalmi verseny” bemeneti oldalán, vagyis a feltételek, jogok oldalán akarunk egyenlő feleket látni vagy pedig a “verseny” kimeneti oldalán, tehát a konkrét társadalmi helyzetükben és konkrét, megvalósult szerepeikben akarnunk-e egyforma nőket és férfiakat látni? El kellene dönteni, hogy a “valódi egyenlőséget” irányelv valójában jogilag egyenlő feleket vagy pedig mindenáron egyformává varázsolt nőket és férfiakat jelent? Melyik a valódi egyenlőség?

Szerintem a férfijogi mozgalom annyiban mindenképpen kifejezetten “konzervatív” (egyben kevésbé “rendszerkritikus” a mai feminizmushoz képest), hogy komoly vitája van a modern feminizmussal a genderideológia tekintetében (és tudományos alapon egyértelműen nyeri ezt a vitát), ami egyben azt jelenti, hogy amíg a feminizmus bizony-bizony a kimeneti oldalon akar egyenlősíteni és (áltudományosan) egyformává akarja erőltetni a két nemet, addig a férfijogi mozgalom nem lát semmi drámát abban, ha például nincs mindenáron ugyanannyi nő a parlamentben és a vállalatok vezetőtanácsaiban, vagy éppen általában a munkavállalók között és még hosszan sorolhatnám a példákat vagy esetleg ironizálhatnék azzal is, hogy még azt sem bánja a férfijogi mozgalom, ha nincs annyi anya a férfiak között, mint ahány a nők között.

És innentől kezdve az válik alapvető kérdéssé, hogy egyáltalán mi az az “egyenlőtlenség” amit a nők problémájaként kellene értelmeznünk? Mi az az egyenlőtlenség (a jogokon túl), ami nem tudható be a természetnek vagy az egyén akaratának vagy egyéni képességeinek és mindenáron küzdeni kell ellene? Miről szól és mire való egyáltalán az a futóverseny, ahol pont ugyanannyi nőnek kell versenyt nyernie, mint ahány férfinak? Mi lehet annál nagyobb egyenlőség és szabadság, mint a jogegyenlőség, ami lehetőséget termet az egyénnek, hogy szabadon, mindennemű korlátozó tényezők (joghátrányok és jogalkalmazási hátrányok) nélkül úgy valósítsa meg önmagát, ahogyan ő azt a maga egyéni módján szeretné (és képes is arra)?

A magam részéről nem hiszek abban, hogy a nőket megilleti a segítség, hogy futóversenyeket nyerjenek. De esetleg elfogadhatónak tartok olyan ügyalapú, akár a nők és a férfiak tipizálható problémáin is segítő szociális programokat, amelyek megoldják az egyik vagy a másik nem egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási vagy egyéb problémáit, de ahhoz senkinek nem járhat segítség, hogy “futóversenyt” nyerjen és aztán kijelenhesse például, hogy íme egy kis (“pozitív”) diszkriminációs segítséggel (rakéta meghajtású tolószékkel) elérhette, hogy ugyanannyi női vezető legyen, mint ahány férfi. És még ha sikerülne is elérnie a férfijogi mozgalomnak, hogy csak méltányolhatónak látszó a nemek egyéni helyzetére koncentráló szociálpolitikai projektek nyerjenek létjogosultságot, akkor is még mindig bőven aggódhatnak a férfiak, hogy az ilyen nőknek nyújtott segítségek hatásaként nem történik-e újfent az, hogy a férfiak komoly hátrányokat szenvednek el. Lásd példaként az oktatást, ahol elkezdődött a nők problémáinak a megoldása, aztán annak eredményként mára ott tartunk, hogy az oktatás elhanyagolja a fiúkat, egyre csak fogyatkoznak a felsőfokú képzésekben résztvevő fiúk-férfiak, vagy vegyük a munkaerő piacot, ahol folyamatosak a nők elhelyezkedést segítő állami programok, aminek eredményeként tele lett az állami szféra nőkkel, a férfiaknak meg maradt a sokkal kockázatosabb privát foglalkoztatói szféra. Egyáltalán ismerünk bármilyen olyan nemi szempontok szerint szervezett szociális programot, aminek ne lettek volna végül kárvallottai a férfiak? Fel kell tenni a kérdést önmagunknak, hogy ilyen társadalmi kockázatok mellett egy férfijogi aktivista egyáltalán bármilyen szinten nevezheti-e megengedhetőnek a nemekben gondolkodó szociálpolitikát. Egyáltalán megfelelő jogegyenlőség mellett (történetesen egy nemi diszkriminációt végre megtiltó, hőn áhított alkotmánymódosítás után) adhat e bármilyen lehetőséget a jogkörnyezet a nemi identitáshoz kötött szociálpolitikára? – Szerintem nem…

Szóval, a bemeneti oldalon akarunk látni jogilag egyenlő nőket és férfiakat vagy a kimeneti oldalon egyformán megerőszakolt embereket? És mit jelent az a jelmondat, hogy “Valódi egyenlőséget”?

Hunn
Újságíró

És mit jelent az a jelmondat, hogy “Valódi egyenlőséget”?

Elek, nagyon jól látod a valódi problémát. Nemrég olvastam pont erről a témáról, és helytállónak érzem a következő gondolatot: a férfi szerepe a múltban az volt, hogy kiment az ellenséges világba vadászni, megküzdött vele és hazahozta a zsákmányt. A nő szerepe pedig az volt, hogy azt a zsákmányt, amit a férfi hazahozott, azt igazságosan szétosztotta a háztartásban úgy, hogy mindenkinek jusson, és senki se maradjon éhen.

Amikor nők tömegeit engedik be a politikai, gazdasági, stb… vezetésbe, akkor ők ezt a női szerepet viszik tovább. Nem is tudnak máshogy viszonyulni a dolgokhoz, hiszen ők a nők, nekik ez a szerepük, a dolguk, ősidőktől fogva. Amiből logikusan következik, hogy igen, a nők számára a “valódi egyenlőség” a verseny kimeneti oldalán megvalósuló, egyenlő végeredményt, azonos végkimenetelt jelenti, nem pedig azt, hogy mindenkinek egyenlő lehetősége van indulni, hogy aztán győzzön a jobbik.

És itt a bibi. Hogy most azzal, hogy a nők is tömegesen munkába álltak, azzal úgymond a nők is velünk jönnek vadászni, anélkül hogy fogalmuk lenne a vadászat szabályairól és arról, hogy bizony csak az ügyes vadásznak jár a vad, aki le tudja azt teríteni, és nem jár alapból mindenkinek aki csak megindul reggelente az erdő irányába. Úgy gondolják, hogy a dolgok csak úgy vannak, és hogy a zsákmány alapból közös, és nem pedig elsősorban azé, aki a vadat elejtette.

Regnix
Újságíró
Regnix

Miczki Tamara cikke szerintem süket duma, össze-vissza belemagyarázás, kétségbeesett próbálkozás arra, hogy bármibe belekapaszkodjon, ami elferdült állításait igazolja. Ebből is látszik, hogy jól jövedelmező szakma a “harmadik hullámos, nyugati típusú ” feminizmus (még több törvénybe iktatott előjogot a nőknek!).

Két eset lehetséges: 1, az illető üvegbura alatt él, fogalma sincs a tényleges jelenlegi társadalmi, szociológia helyzetről a világban, és ezért irkál hülyeségeket, vagy 2, szándékos hazudozó és kártevő, feminista mérgével tovább fertőzve az erre fogékony – főleg fiatal – nőket.

Van egy rossz hírem számukra: a történelem majd megítéli a nyugati típusú feminizmust. Oda kerül ahová a többi kártevő és veszélyes “izmus” : a történelem egyik oldalsó szemétkupacára. Amikor feministáink, nősténysovinisztáink jódolgukban, szabadságukban bármit megtehettek és ezt a többségi társadalom eltűrte. Csak szólok: 2060-ra a jelenlegi népességnövekedés mellett Földünk lakossága eléri a 12 milliárd főt. Ugye emlékszünk mi történt, amikor Kínában észrevették, hogy baj van a túlnépesedéssel? Nos, akkor az ott csak kicsiben történt meg, és máig meg lehet nézni a hatásait.

Ha pedig neadjisten valami természeti katasztrófa/háború történne, akkor emlékeztetek arra, amikor Vietnamban a háború után a férfihiány miatt 8-10 éves kislányok mentek ki az mezőre egy bottal. Ha megmaradtak, és nem léptek aknára, akkor mehetett a jószág is a fűre. A nő ugyanis pótolható volt, a tehén nem.

És akkor ott van még a közelgő iszlám fundamentalizmus és a sariabíróságok képe. Öt férfi kollegámból négy röhögve közölte amikor megkérdeztem erről,  hogy legfeljebb szakállt növeszt, és vesz egy imaszőnyeget akkor, ha ez bekövetkezik. A férfiak bőszítése a pofátlan feminista hazudozással pont ide vezet: a férfiak többsége a kisujját sem fogja mozdítani ezekért a “modern, felvilágosult” nőkért.

Úgyhogy a Miczki Tamara félék a legjobban tennék, ha észbe kapnának és élveznék azt, hogy jelenleg egy ilyen korban élhetnek, nagyobb szabadságfokkal mint a férfiak, az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátások terén, hosszabb átlagéletkorral, 30 év nyugdíjjal, bármilyen társadalmi felelősségvállalás kötelezettsége nélkül, akár áldozatszerepben tetszelegve és élvezve azt. És ezt a normálisan gondolkozó többségi társadalom mosolyogva elnézi nekik.

Pedig jól tudjuk: feministáink legnagyobb rémképe az, hogy értéktelenné, felesleggé válnak a társadalom számára. A természet pedig kőkemény fizikai törvények alapján működik és a végén mindig benyújtja a számlát.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Soha nem lesznek egyenlőek a “feltételek”, bármelyik “oldal” is ágál e miatt, merthogy (mindig  és mindenki:)  ösztönösen másként kezeli – kezdve az egyéntől, a  társadalom, stb. az  “állam”-ig bezárólag  – a kislányt, kisfiút, nőt, férfit…..ugyanabban a szituációban ugyanazon körülmények közt is, de mindig más  a megítélés….ezek adottságok, lehet hisztizni, hogy esik az eső, és ódákat zengeni annak megakadályozásáról, “törvényeket” hozva a “szép idő” érdekében és ríni, ha ennek ellenére mégis esik…… vagy élni/(ki)-(fel)használni az “esőt”-az “adottságo(kat)” a saját életünk/vérvonalunk/utódaink örömeinek maximalizálása szempontjából….vagy sírni tovább és szidni, mikor, kit/mit……

Sok oka van ennek, talán a legfontosabb, hogy szülni csak nő tud és ezzel a kérdés el van döntve….. bár lehe ugrálni, de nincs értelme

És ha valaki nagyon “áhítozna ” a “jogszabályi férfivédelem” miatt, akkor figyelmébe ejánlanám a “jogszabályi nővédelmet” (by “Isztambuli egyezmény…”) Törökországban/Albániában stb, ahol és akik ratifikálták……Kurvára lényegtelen a valós élet szempontjából……..

Minden balfasz a saját nyomorult egyéni életére várja a közösségtő/”férfi”-a femik a “nőtársaitól”/társadalomtól/államtól/szomszédtól meg a fasz tudja kitől a “segítséget”/ megoldást/megváltást- semmiben nem különbözik a pirula/vitamin/vega/paleo/ meg a fasz tudja milyen irányzatok/vallások “híveitől”, aki mindig valamitő/valakitől várja életének “jobbra fordulását”……aztán ha valamely csoda folytán megkapja, akkor meg nem olyan lovat akart:), mert az ördög mindig a részletekben rejlik…., bár kissé “bugyuta” film a Bájkeverő., de szemléltető eszköznek megteszi:)

Nincs “egyenlőség”/egyenlő esély/azonos feltételek/azonos bánásmód stb. stb., mert az élet az mindig a lét és fajfentartásról szól, amelyik “állat” ebből “kivonul” az egyénileg és genetikailag törlődik….de lehet rágni a gittet továbbra is mindkét oldalon …….

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

“Sok oka van ennek, talán a legfontosabb, hogy szülni csak nő tud és ezzel a kérdés el van döntve….. bár lehe ugrálni, de nincs értelme”
-Ezért nettó marhaság a “szexizmus” vádja teljes általánosságban. Maga Isten/a természet a legnagyobb szexista. Aki ezen hisztizik, az a természettel vitatkozik! :D

“És ha valaki nagyon “áhítozna ” a “jogszabályi férfivédelem” miatt, akkor figyelmébe ejánlanám a “jogszabályi nővédelmet” (by “Isztambuli egyezmény…”) Törökországban/Albániában stb, ahol és akik ratifikálták……Kurvára lényegtelen a valós élet szempontjából……..”
-Érteni vélem, de azért amellett ne menjünk el szó nélkül, hogy Magyarországon szó sincs jogegyenlőségről. Alkotmányos szinten nem vagyunk egyenlők a nőkkel , a nők javára.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A törökök még kevésbé egyenlőek a nők javára ugyebár az isztambuli egyezmény után, Törökországban, ott már megvalósult az áhított feminista egynelőség hiszen jogszabályok vannak rá….

ja, lófaszt, mindenki telibeszarja, Törökországban is, no meg Albániában is az Isztambuli egyezményt, első ratifikálóként, no kb. ennyit is érnek és a mellette, no meg az ellen hiszti is ennyit, mindig az a kérdés, hogy ki és mit csinál, a többi az béta/balfaszok sípolása….

Naooo
Olvasó
Naooo

Mert itt a zsidó bírónők leszarnák?

Alter Ego
Szerkesztő

XcsakX egy cinikus nihilista. Ugyan eljut a helyes felismerésekig, de az az alapján való cselekvés szerinte “béta/balfaszok sipolása”. A vak is láthatja,  hogy az az ember, aki tudva tudja, hogy logikusan igaza van, mégsem lép fel az igazsága társadalmi érvényesítésért, hanem csak kussol, kushad, sumákol – az egy konfrontálódni gyáva balfaszbéta. De ne bántsuk őt, ő hadd magyarázza csak meg önmagának ennek az ellenkezőjét, hogy nehogy szembesülnie kelljen a saját impotenciájával. Aztán ha sokat pattog, akkor legfeljebb majd megkérjük, hogy ő se bántson másokat azért, mert azok nem kívánnak az impotencia tekintetében az ő nyomdokaiba lépni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

XcsakX egy cinikus

Stimmt.

nihilista.

Ezen elgondolkoztam…:

  • ismeretelméleti nihilizmus: tagadja a tudás és az igazság lehetőségét, a szélsőséges kételkedéshez kapcsolódik

Asszem ez nem igaz rám, da ha valaki rajtakap, dörgölje az orrom alá:)

  • politikai nihilizmus: szorgalmazza a korábban létrehozott összes politikai, társadalmi és vallási rendelkezés megsemmisítését a jövőbeli fejlődéshez

Nem.

  • etikai nihilizmus vagy erkölcsi nihilizmus: elveti az abszolút etikai és erkölcsi értékeket; a jó és a rossz/gonosz fogalmát homályosnak tartja, az ezekhez kapcsolódó értékeket csupán az érzelmi és a társadalmi nyomás alakította ki

No, ez asszem közel áll hozzám, főleg hogy ha az álszentekkel találkozom:)

  • egzisztenciális nihilizmus: azt mondja ki, hogy az életnek nincs belső értéke/értelme; az említettek közül a legismertebb vélekedés

Ez sem az én világom, sőt ellenkezőleg,

Ugyan eljut a helyes felismerésekig, de az az alapján való cselekvés szerinte “béta/balfaszok sipolása”.

Ezzel a szerinted/szerintetek  az  „való cselekvés”-el van a bibi, amikor balfaszok rínak mint a fürdőskurvák…….

A további  megjegyzéseidre annyit reagálnék, hogy , bár az utóbbi időben „intelektuálisan” próbálkozol az „alázással” , attól még ugyanaz a prosztó kicsinyes fasz vagy, aki moderátori joggal vergődik, és ha nem a te véleményedet osztja valaki, és ezt netán a szemedre is veti., akkor elkezdesz személyeskedni és addig provokálod amíg előhúzhatod  a moderátori kártyát……, szánalmas portás-effektus….

georg1945
Olvasó
georg1945

Ha a nők még sokáig hangoztatják, hogy gyereket szülni csak a nő tud, akkor a “gonosz” férfiak egyszer csak feltalálják a mű-anyaméhet, a teljesen lombikban előállítható babát, mert ezek a “gonosz” férfiak mindenre képesek.
Igen, nincs egyenlőség, nem is fog lenni soha, meg egyenrangúság sincs és az sem lesz.
Ezek az ábrándok soha nem fognak megvalósulni, nem csak a nők és a férfiak között, de férfiak és férfiak között sem, ahogy a nők és a nők között sem.
A hülyeség meg minden korban úgy hömpölygött, mint az óceán.
Szegény nők, szegény férfiak.

hunbagira
Újságíró

Már feltaltáltuk…kínaiak meg is csinálták (állítólag) 10 hetesen “elabortáltak” a magzatot. (Kínaiakat ismerve ebben messze nem lennék biztos, hogy tényleg így történt) Amúgy a csirke”tenyésztésükben” már régen használják “millióegy” youtube videó fent is van.

hunbagira
Újságíró

http://www.ma.hu/vilagvege/299970/Nincs_tobbet_szukseg_valodi_szulokre_Itt_a_mumeh
Szóval az elbaszott fehér nők, karenek esetében en nagyon gyorsan elkezdeném átgondolni az életmódomat világhoz stbhez való hozzáállásomat….
És ez az ázsiaiakra is igaz…mert ha az elkezdődik, akkor utána nem sokkal felvetődik a kisorolásuk lehetősége, ahogy a kakas embriókkal teszik….
Szóval a mátrix nagyon nem fog nekik tetszeni.

Deadpool
Újságíró

“Hallgató: Mi a helyzet a lombikbébivel?
Feldmár A.: Szerintem azok a tudósok, akik ezen gondolkoznak, egy kicsit őrültek. Mert a probléma az, hogy kinek a lelkében ússzon az a gyerek? A tudós lelkében nem fog, a tudós lelke olyan messze van a lombiktól, mint ide Afrika. Hát kinek a lelkében úszna? Nagyon hamar rájöttek az emberek, hogy az olyan gyerekek, akik nagyon korán árvaságra jutottak, és valamilyen árvaház- ha kerültek, meghaltak, ha valaki nem szerette őket. Még akkor is, ha etették őket, minden negyedik órában, meleg volt, s minden fizikai és testi szükségletük ki volt elégítve. Ha valaki nem szerette, nem ölelgette őket, a bőrüket nem érintette szeretettel, akkor meghaltak. Szerintem a nagy kérdés az, hogy egy lombikgyerek valóban élne-e? A vegetálás nem élet. Nem tudom, hogy meddig tudna élni valaki, akit valóban nem szeretnek. ‘ A szeretet nem absztrakt, szentimentális valami. Például egy Ashley Montague nevű orvos gyerekek sípcsontját röntgenezte, s a sípcsont röntgenképéből meg tudta mondani, hogy melyik gyereket szerették s melyiket nem. Tapogatva nem lehet megtudni, röntgen kell hozzá. Kis sorvadások vannak a csontban, Minél tovább nem szerettek valakit, annál több sorvadás van, amelyeket foltokként lehet látni a sípcsonton, Egész biztosan más csontokon is vannak, épp csak ő a sípcsontot vizsgálta. Egy másik érdekes dolog – ha már erről beszélek – hogy szerintem mindent meg lehet tudni mindenből. Tehát minden mindenben benne van. Ez olyan, mint a hologram. A hologram olyan kép, amit félbe lehet vágni, s el lehet dobni a felét, minden információ benne van abban, ami marad. Azt el lehet negyedelni, s még mindig minden benne marad. Tehát minden mindenütt ott van. Bennünk is minden mindenütt ott van. Ha csak a hangomat figyelnétek, miközben beszélek, akkor is mindent tudnátok rólam. Mert minden benne van a hangomban. Ha egy hajszálamat megvizsgálnátok, azt találnátok, hogy minden benne van a hajszálban is. Az információ mindenütt ott van. A szeretetnek tehát van fizikai eredménye, és szerintem egy lombikgyerek meghalna a szeretet hiánya miatt. De remélem is, hogy meghalna, mert ha életben marad, akkor esetleg Hitlernél is rosszabb lenne. Mit tanult volna meg arról, hogy milyen embernek lenni? Szerintem nagyon sokat tanulunk az anyánk méhében. A lombikbébi számomra nagyon rossz rémálom.”

hunbagira
Újságíró

Antiszemitizmusom ellenére én is szeretem mátét/feldmárt. De janicsáriskolába, agogéba stbbe zárt fiatalfiúk is túlélték a dolgot.

Horvath Anton
Olvasó

Hát pedig az általad említett mesterséges méh fejlesztése, és mesterséges megtermékenyítés között az én meglátásomban semmilyen különbség nincsen. Ha 40+-os rostie Rozi kitalálja hogy ő még gyereket szeretne, aztán kísérleteznek rajta míg össze nem jön az miben más? A természetességnél szeretnék maradni? Rendben van, akkor az összes mesterséges megtermékenyítést beszüntetni. Fiatal srácok huszonévesesn mikor a tesztoszteron termelésük a csúcson van csóróságok révén le vannak szarva a velük egykorú lányok által. Ha ez természetes akkor a rostie Rozi is törődjön bele hogy ez a hajó elment, volt rá húsz éve, már most bassza meg.

hunbagira
Újságíró

Csak ebben az esetben a férfi is kitalálhatja, ugyanezt.

Horvath Anton
Olvasó

Logikus, máskülönben ha gyereket szeretne akkor már csak ezek a minden mindegy alapon működő ketyegőórások maradnak neki. Akkor már inkább legyen az egész mesterséges, meg leginkább hárpia mentes.

Deadpool
Újságíró

A hárpiától is van lejjeb. Még ha ezt most talán nehezedre is esik elképzelni.

Reszet Elek
Újságíró
hunbagira
Újságíró

Deadpool! Te tudsz valami alternatív 3. lehetőséget, hogy fajtánk ne pusztuljon ki?!
A hunn, kalman, rókapapa stb által emlegetett “fehér sárián”, illetve az általunk emlegetett transzhumanizmuson kívül?

Balton
Olvasó
Balton

Szerintem…
Majd az idő szépen ki fogja korrigálni a dolgokat.
Ott ahol szarnak a populáció túlszaporodására egyre gyakrabban üti majd fel a fejét n-darab, covid-2.0 csak agresszívabban, ami se nem covid se nem 2% alatti mortalitású nem lesz. Egyre jobban fogja ez a migrációt ösztönözni, amire a kaukázusi válasz egyszer csak már nem Trump lesz, hanem Adolf.
Ráadásul majd egy olyan országban ami most feltünően diverz élharcos, skandináv vagy mondjuk francia. Ettől majd jól befosik mindenki Atlantiában, és jön az Europa-Adler vagy Atlantik-Adler.

Vagy jön egy háború, reméljük nem nukleáris vagy biológiai, ami újra-indítja a gondolati logikákat.
Szerintem…

Zoom
Olvasó
Zoom

Bagira, azèrt a kettő nem teljesen ugyanaz. A tudomàny mai àllàsa szerint a hìmivarsejtnek csak a petesejt megtermèkenyìtèsèben van szerepe. Ezt az egy dolgot oldjàk ma meg mestersègesen. Erre az eljàràsra ugyanolyan arànyban kerül sor a fèrfi rossz sperminősège miatt, mint a női problèmàk miatt. Ergo a mestersèges megtermèkenyìtès egyarànt lehetsèges alternatìva a fèrfiaknak ès nőknek is, hogy szülővè vàljanak, nem csak női privilègium.

A mestersèges mèh, azèrt aggàlyos, mert a fizikai folyamatokon tùl sokkal több minden hat a magzatra. Nem ùgy van, hogy beteszed a mèhbe ès a magzat lebeg egy lègüres tèrben, ahol a tàplàlèk hatàsàra megnő, majd megszületik. Deadpool idèzete ezt jòl leìrja. A magzat ès az anya szimbiòzisban èl, a magzat mindent èrez, amit az anya. Van èrzelmi, pszichològiai ès mèg kitudja milyen dimenziò is köztük.

Ha màr ki akarjàtok iktatni a kötődő női funkciòt, akkor mèg mindig az üzleti alapù bèranyasàg a legkèzenfekvőbb opciò. Ennek a jogi oldalàt kiharcolni egyedülàllò fèrfikènt mèg mindig èletszerűbb, mint lètrehozni egy mestersèges mèhet, ami kidob egy emberi gyerekre emlèkeztető valamit.

Horvath Anton
Olvasó

Béranyaság, bérkurva van itt minden már, lényeg hogy legalább egy nő pénzt kapjon érte amiért nő. Hasonlít a politikára, nem? A fenti mesterséges méh elmélete pont ezt a nőktől való függést zárja ki.

hunbagira
Újságíró

Pontosan.

Zoom
Olvasó
Zoom

A petesejt sem fàn terem, csak szòlok. ;)

hunbagira
Újságíró

Őssejtből előállítható, sőt legkönnyebben azt lehet belőle…

hunbagira
Újságíró

Hát tragikomikusan erre azt tudom írni, hogy a mai betegnő és magzata között jobb, ha nincs ilyen funkció. :D
Amúgy hszed első harmadára valami forrás?
Ui: en hiszek transzhumanizmusban a férfi/női relációtól függetlenül, már tinédzser koromtól az ilyen filmek voltak a kedvenceim pl a szárnyas fejvadász.
Ui2: ha szerencsétlen állatokkal megtesszük, szintén azért, hogy a sok fogyasztóállat (főként szintén nők) féktelen zabálási vágyát kielégítsük akkor magunkkal miért, ne.

Horvath Anton
Olvasó

Igazából ezeket a fejlesztéseket a nők saját maguknak köszönhetik. A műméh még betudható tudományos kutatásnak is, de az élethű programozható sex dollok már egyértelműen a férfiaknak készülnek. Egy halom pénz egy ilyen projekt, ha nem látnának rá igényt akkor nem invesztálna senki ezekbe. De most ugye van 10% alfa akik után érdeklődnek a nők, meg még egy 20% akik után nem igazán érdeklődnek, de a pénztárcájuk után igen. A maradék 70%-nak ott az egyértelmű üzenet: ti csak béták vagytok, basszátok meg, oldjátok meg. Ők pedig most épp a megoldáson dolgoznak, amiben a férfiak köztudottan mindig is jók voltak.

tomgal
Olvasó
tomgal

Ezeket a fejlesztéseket jódarabig csak egészségügyi esetben fogják majd használni (koraszülött és egyéb kihordással kapcsolatos problémák). A mi életünkben (ha egyáltalán meg fog valósulni) kényelmi, homár pár és szingli okokból szinte bizonyosan nem.

” A maradék 70%-nak ott az egyértelmű üzenet: ti csak béták vagytok, basszátok meg, oldjátok meg. Ők pedig most épp a megoldáson dolgoznak, amiben a férfiak köztudottan mindig is jók voltak.”

Akkor miért is választják mégis a férfiak 70-80 %-át a nők együttélésre ? ( https://www.ferfihang.hu/2021/04/28/beszelgetes-toroczkai-laszloval-a-mi-hazank-mozgalom-elnokevel/#comment-139478 )

A megoldáson elsősorban egészségügyi okokból dolgoznak , nem azért , hogy ne KELLjen a 70 % bétának nővel kapcsolatba kerülni.

Anton, te vállalnál gyerek(eket) , ha mondjuk holnap bemehetnél egy “műméh ” központba és utána mindent tök egyedül kéne megoldanod, a gyerekeket felnevelned ?

Nekem az a tapasztalatom, hogy igen kevés férfi vágyik a szingli apuka szerepre. (vagy a nagymamának, nőtestvérnek készülnének ?)
Sajnos a sokszor hangoztatott , de az apuka szeretné és megtartaná a gyereket (abortusz esetén ) is elenyésző számú, az abortuszt támogatók és adott esetben kifejezetten követelők számához képest.

Sajnos az is kiderült az utóbbi években számomra, hogy sokan panaszkodni szeretnek válás után gyerek ügyben, de amikor az ember valós segítséget nyújt (jogszabályok, nyomtatványok, Apák az igazságért Egyesület stb ), akkor tenni mégsem tesznek érte, hogy pl. valóban osztott felügyelet stb legyen. (nem innen az oldalról ).

Horvath Anton
Olvasó

Hát ha már így konkrétan engem kérdezel akkor szólok ismét hogy rohadtul nem foglalkoztat a gyerek téma személy szerint. Viszont az hogy vannak ilyen fejlesztések az tény. A százalékos téma meg már ki lett tárgyalva a múltkor is, köszi de mégegyszer nem kezdenék bele.

Naooo
Olvasó
Naooo

Az is egy életcél kinyírni 100 zsidót vagy 100 cigányt, esetleg kettő együtt, ezzel többet lehet elérni, mintha csinálna 6 gyereket.

hunbagira
Újságíró

Este, ha lesz időm kikeresem neked a forrást. De a kínaiak megcsinálták, mint írtam.

Zoom
Olvasó
Zoom

Màr linkeltünk sokszor IVF statokat, keress rà pl a Kàli medőssègi adataira. A fèrfi spermium minősègi/mennyisègi romlàsa az elmùlt èvtizedben is elèg megdöbbentő, elèg sok anyag van fennt ròla neten.

hunbagira
Újságíró

Ezt tudom. De biológiai ismereteim és a formállogika kizárja, hogy több lenne a férfi steril, mint a női meddő.
Ti bonyolultabbak vagytok alsofertályon, tehát a ” meghibásodás” lehetősége is több.
De én nem láttam eme statokat, ha ellentmond amit irtam, akkor revidiálom az álláspontom.

Zoom
Olvasó
Zoom

Bagira, nem mondtam, hogy több a fèrfi meddő, mint a női. Annyit mondtam, hogy IVF-t kb ugyanolyan arànyban vesznek igènybe pàrok női eredetű meddősèg miatt, mint kizàròlag fèrfi miatt (30-30%). Hirtelen ezt a statot talàltam, de anno amikor utàna olvastam FH komment kapcsàn, a magyar ès külföldi statok is kb ezt az arànyt hozzàk le. Hol 30-30, hol 40-40, attòl függ hova soroljàk a közös okot.

https://tritonlife.hu/vizsgalati-ajanlo/a-ferfi-meddoseg

Èn nem tartom meddőnek azt, akinek IVF-fel összejön, a tènyleg meddőkön az se segìt. Persze lehet alkalmazni idegen hìmivarsejtet vagy petesejtet, csak akkor èrtelemszerűen az biològiailag nem a te gyereked.

Az igaz, hogy nőknèl többfèle baj lehet, de ez automatikusan nem jelenti azt, hogy abszolut èrtelemben több lenne nàlunk a meddő. Persze lehet több, ezt nem zàrom ki.

hunbagira
Újságíró

Nem tudtam minek a rövíditése az IVF.

Deadpool
Újságíró

Azt Feldmár sem zárja ki, hogy túl lehet élni egy janicsáriskolát. Szeretni megtanulhatod magad is (pszichopátia), ha nincs aki szeressen, és nem kell meghalnod. Kicsit előre ugorva: inkább itt az a kérdés, hogy szerinted jobb világot eredményezne-e az, ha még több szarrágó pszichopata szaladgálna közöttünk és zsákmányolná ki/züllesztené a környezetét.

hunbagira
Újságíró

Mert deadpool, egy prosti “alapfícsőrrel” rendelkező személy, amely alapprogramjára míg a “progresszív” média is rásegít, milyen “szeretet” tud továbbadni? Jézusok stbk soha nem belőlük lettek. Egyes femkók meg is mondják, hogy erkölcs, becsület stb azok “patriarcha” “találmányok” amely egy modern, emancipált nőt, nem köthet gúzsba..:D

Reszet Elek
Újságíró
hunbagira
Újságíró

Anyám, gyerekkoromban mindig ezzel “kínzott”…úgy, hogy nem hallgatom végig. Ezért több járna neki, mint egy pedofil abúzusért..:D

Reszet Elek
Újságíró

Azért ez az album igencsak jó album volt.

Naooo
Olvasó
Naooo

Omega sose volt jó.

hunbagira
Újságíró

True..

Reszet Elek
Újságíró

Ízlések és pofonok. Az Illésnél például messze jobb volt a kezdeti időkben. Aztán elment a Presser meg ámentek űrzenébe. Az már szar volt.

Blackur
Olvasó
Blackur

mitől volt űrzene, sosem értettem ez honnan jön. Viszont 650 000 s példányszámmal a legsikeresebb album a Gammapolis volt, s ha már szar űrzene az időrabló 1 mill példányban fogyott. Nem vagyok rajongó de ezek tények. Sokaknak eszerint más az ízlése.

tomgal
Olvasó
tomgal

Egyetértek, én sem vagyok egy kiköpött Omega rajongó, de a Gammapolis szerintem is egy kifejezetten jó album. Sőt Benkő László Lexikon A-Z c. szóló albuma nagyon nagy kedvencem.

Reszet Elek
Újságíró

Justin Biebernek is voltak platina lemezei. Másrészt akkoriban szűkebb volt a felhozatal. No meg ez a hangzás még újdonság volt.
Mindettől függetlenül csak a 10000 lépésen háromszor annyi ötletesség van, mint egy átlag együttes átlag albumán. A zenei anyagról már nem is beszélve.

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Futóverseny… A lehető legbénább hasonlat. Éppen a sportversenyeken vannak pozitívan diszkriminálva lányok, mert igazságtalan lenne az ugyanolyan feltételekkel (!!) férfiakkal versenyezni… Nem mintha bajom lenn a sportoló lányokkal sőt! ;)

Naooo
Olvasó
Naooo

“hogy a 3. gyermek születése esetén az édesanyának (nem a szülőnek!) elengedje a diákhitelt”

Amit elszórakoztak, meg elsoppingoltak?

KeyserSoze
Olvasó
KeyserSoze

A komcsi osztályharc-szemlélet a nemek között értelmezve, a kapitalista verseny parabolában értelmezve.  A jelenkor minden ideológiai fekélye benne van, balos, libbant, embertelen kapitalista.
És hova álljanak a belgák?
nem verseny, meg nem harc a társdalom, ezek az ideológiai szemüvegek eddig csak kárt okoztak és hülye ideológiák ellen hülye ideológiákkal nem érünk semmit. Ami a problémát okozta, nem fogja megoldani.
A menthetetlenül elbaszott társadalmi struktúrákra, amiket utópisztikus elméletekkel operáló társadalmi kísérletk  okoztak, nem lesz gyógymód egy újabb meg egy még újabb utópisztikus elképzelés.
ha a társadalom erre halad tovább, szükségszerű a bukás. Ami már kopogtat az ajtón, illetve szökik át a kerítésen. Azt hiszem, nincs más megoldás, mint felvenni az iszlámot, annak a hagyományos értékeit átvenni, a nőket visszazavarni a konyhába és az európai kultúrából a hasznos dolgokat megtartva egy élhető, emberléptékű új, muszlim-europér kultúrát létrehozni.
Egy hímsoviniszta, autokrata, jóléti technikai civilizációt.

Toplak Zoltán
Újságíró

Isten mentsen az ilyen jövőtől!

Naooo
Olvasó
Naooo

Technikai civilizáció meg a muszlimok.

Taki
Olvasó

Na azért 1961-ben volt egy egészen civilizált irány is :
https://actforamericahouston.wordpress.com/2012/07/03/pre-taliban-afghanistan-1950s-1960s/

Norbi
Olvasó
Norbi

A legnagyobb probléma az sajnos, hogy amiben a férfiak jelentős része jobb  -vehetjük példának bármely fizikai sportágat-  megpróbálják a nőket különböző módszerekkel olyan helyzetbe hozni, hogy egyenlőnek tűnjön a férfi által véghezvitt teljesítménnyel.Ez megfigyelhető bármely fegyveres szervnél, a fizikain a maximális pontért egy férfinak le kell nyomni 35 fekvőtámaszt fél perc alatt(rendőrség) míg egy nőnek 20 db is elég. Futásnál férfinak 2000 méter 7perc 35 mp a max ponthoz míg a nőnek 10 perc elég.Lehet itt szövegelni egyenlőségről stb. de amikor egy 100 kilós embert kell bilincselni, akkor ezt a fickót nem igazán érdekli, hogy egy 45 kilós cicababa áll előtte, nem fogja magát hagyni csak azért mert nő. És ez csak egy probléma a sok közül…

herceg
Olvasó
herceg

Bizony, ott vannak például a tűzoltók

Balton
Olvasó
Balton

Dislike-ot nyomtam, de nem a kommentedre, hanem a videó tartalmára. 0:25-0:59 között, majdnem elsírtam magam, ha a családom van az ajtó mögött akkor biztosan bennégnek egy ilyen esetben.

Ha háború van, mi lesz velünk a női katonákkal? Ha női rendőrök vannak az lesz mint most svédországban?

Valószínűleg ezek a posztfeminizmus-gender-ekvalitás folyamatok addig fognak zajlani, amíg elő nem jön egy egyéb válság, háború-etnikai villongás-étel vagy ivóvíz hiány környezeti katasztrófa miatt. Aztán kap az egész egy nagyresetet…

 

Zoltan
Olvasó
Zoltan

Azt a 20 fekvőtámaszt is csinálhatják női fekvőtámaszként, tehát térdek lent…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

MÁV felső vezetés, női /férfi arányok:12 nő 11 férfi + 6 férfi pályavasúti területi igazgató

Forrás: https://www.kozlekedesvilag.hu/cikk/kv/2017/02/27/uj-szervezeti-struktura-mav-nal-es-mav-start-nal/

 

DennisVT
Újságíró

És a mozdonyvezetők közt? :)

Balton
Olvasó
Balton

A vezetők között nagy, a mozdonyvezetők között sokkal kisebb arányban, a krampácsolók között meg egy se. Nesze neked üvegplafon…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Lehet hogy fals az ifó, de ma Magyarországon összesen asszem 4 fő van….Az ok elvileg prózai. A mozdonyvezetők létszám hiány és egyéb okok miatt kapcsolásra kötelezettek, értsd, le kell akasztaniuk a mozdonyt akármilyen állomáson a vonatról. Ez pedig egy kb. 10-15 kilós csavarkapcsot takar. Ez pedig nem megengedhető fizikai terhelés a nők számára…..

Lehet hogy régi az infó, ha valaki tud újabbat, pontosítson….

Reszet Elek
Újságíró

A nők csavarkapocs általi elnyomása egyértelmű…

RedGreg
Újságíró

Ebben az a vicces, h a kényelmes motorvonatokat nők vezetik. Nem csak itthon, a világ minden részén. Az amúgy nem rossz, de sokkal kényelmetlenebb, és melósabb “klasszikus” vontatómozdonyokat, a férfiak. A magyar vasutas férfiak amúgy erősen tiltakoztak is ez ellen a gyakorlat ellen. De hát a csavarkapocs visszavág.

Balton
Olvasó
Balton

Csavarkapocs-plafon?

georg1945
Olvasó
georg1945

A nők nem szeretik a férfiakat, de a nőket sem.
A nő életfelfogása, hogy a férfi tartsa el, ő meg majd szórakozik és beszélget az ellenséges barátnőivel. Mindegyik nő állandóan csak mutogatni akarja magát és főleg hódítani és azt, hogy folyamatosan csodálják.
Csupa apróságokról szeret sokat beszélni, ami bizony a férfit nem érdekli vagy, ha érdekli, akkor annak a férfinak az agya női agy. Tehát minden vita a nőkkel meddő és semmire nem vezet sehol és semmilyen időben.
Úgy zsong a férfi fülében ez a sok női locsogás, mint egy szennyvízlevezető. Jaj neki, ha mindent komolyan vesz.
Az emberiség történelme során végig volt egy törvény: ne adj hatalmat a nőnek.
A sok királynő, császárnő, cárnő mögött mindig ott voltak az okos férfiak, na és persze a szeretők, akik szórakoztatták őfelségét.
A férfiak a nemi vágyuk kielégítésének reményében egyenjogúságot, egyenrangúságot adtak a nőknek. Íme a következmény.
Az archaikus házasságnak mára teljesen befellegzett. Jó, ha hét évet megér egy házasság, mert a nő megunta a szórakoztatóját, új bohócra van szüksége, új imádóra, új rabszolgára, több anyagiakra, mert szalad az idő.
A nő mást akar, mint a férfi, de vajon igaz-e az, hogy a férfi biztosan magát a nőt akarja magáért a nőért ? Arról meg ne is beszéljünk, hogy a nőnek egyáltalán, azon kívül, csak az anyagiak miatt kell a férfi. “Azok” a dolgok nem kellenek a nőknek. A nőknek csak az előjáték és az utójáté kell, míg a férfinak csak az, ami e kettő között van.
Megállapíthatjuk, hogy a klasszikus házasság halott. A gyerekek össze-vissza hányódnak, míg nagyok nem lesznek..Az óvoda majd az iskola neveli fel őket, meg az utca, a végtelenített bulik és az okostelefon.
De az IDŐ egyszer csak megállítja talán a feministákat………….
Bár már ebben sem vagyok meggyőződve teljesen.

És mi lesz a férfiakkal ?
Egyszerűen felszívódnak valahol, eltűnnek, megszűnnek, rossz emlékek lesznek a hölgyek életében.
Vagy a házasság börtönében fognak szenvedni a halálukig.

Szergej55
Olvasó
Szergej55

99 százalékuk valóban ennyire képes, főleg ha még az egyéb, nem túl magas követelmények is leépülnek.

Amennyiben Marxnak igaza van, és valóban áll, hogy a lét határozza meg a tudatot – tehát például a fogamzásgátló pirula a nemi erkölcsöt és az atompatthelyzet a békeideológiákat -, akkor a nyugati nő
tudata, tehát azé a nőé, akinek életkörülményei az utóbbi húsz évben alapvetően módosultak
(megjavultak), változó félben van. És ez a változás, amely csakis a nő teljes elhülyülésével végződhet,
azért olyan veszélyes, mert senki sem veszi észre.

A szexuális forradalom talán azért zajlott le, mert a sok balfék ingyenp*nában reménykedett, az első “felszabadító” hullám azoknak köszönhető viszont, akik még nem szorultak kuncsorgásra és gazdagok voltak. Hajlok arra, amit szintén Vilar írt, hogy ennek hátterében az állt, hogy a férfiak a saját hibájuknak hitték, hogy a nőket alapvetően tényleg nem érdekli semmi, ami a magamutogatáson és az ostoba fecsegésen túl történik a világban. Tényleg van az az állapot ma is, aminek a mély sötétségét gondolkodásra képes aggyal reménytelenség befogadni.
A feminizmusnak vége lesz majd, még talán hamarabb, mint ahogy kialakult. Kényszer kell csak hozzá, mint ahogy a vezetékes víz megszűnésével is véget kellene vetni a medencés buliknak. Ezt a rendszert erőn felül tartjuk fent, így ha megcsappannak majd az erőforrások (elhülyülő gazdanép + élősködők), akkor véget ér a jó világ. Ezek a fordulatok mindig lehetetlennek tűnnek, mint egy világbirodalom összeomlása, ám épp olyan váratlanul szoktak bekövetkezni, hogy nem is számítunk rá.
Azokat a férfiakat pedig ne sajnáld, akik nem tudnak és nem akarnak változni, hanem önként lesznek rabszolgák, nem érdemelnek mást. Sajnos az emberi faj kialakítása igazságtalan, akik értéket tudnak előállítani, a tudásukat olyan lények kezébe adják ÖNKÉNT és dalolva, akik fel sem fogják, mi mindent megtesznek értük, sőt mi több, teljesen természetesnek veszik és nagyrészt csak siránkoznak, mert semmi sem elég nekik. Ha viszont nem így lenne, nem lenne igény nőkre és fejlődésre, és már kihaltunk volna. Ez alapjaiban nem borulhat sajnos fel, de aki tud, törjön ki belőle, akár férfi, akár nő, akkor már értékesebb ember lehet, mint aminek teremtetett.

Hunn
Újságíró

Nem szégyen az ellenségtől tanulni, ha az sikeres, uraim.

Hogy dolgoznak az SJW-k, hogyan kényszerítik rá gender-ügyben, meg feminizmus ügyben az akaratukat gyakorlatilag az egész nyugati társadalomra? Ugyanazzal a sikeres technikával kell nekünk is dolgozni.

Először is, mi lenne a célunk? A feminizmust felszámolni, eredményeit megsemmisíteni, a nők jogait elvenni, és pont.

Őrültségnek hangzik? Lehetetlennek hangzik? Ezzel senki nem fog egyetérteni, soha?

Valóban?

És ha húsz évvel ezelőtt azt mondták volna nektek, hogy pl. mostanra lesz majd 12 gender, és aki ki meri mondani nyilvánosan, hogy csak férfi és nő létezik, azt kiközösítik és üldözni fogják? Vagy hogy pubertáskor előtt lévő kisgyermekeket tömegesen vetnek majd alá nemváltó műtétnek a gender-ideolódia alapján, szülői engedély nélkül? Arra nem mondtátok volna azt anno, hogy ez őrültség, lehetetlen, ilyesmivel soha senki nem fog egyetérteni?

De vegyük akármelyik elmebeteg kultúrmarxista agymenést, mindegyikkel ugyanez a helyzet. Mára valósággá vált.

Hogyan érték mindezt el?

Mindet úgy kezdték, hogy bedobták a közbeszédbe. És ismételték, és ismételték. Megjelent tehát a nyilvánosságban egy gondolat, ami ezáltal belekerült az emberek fejébe: megtörtént az incepció. Téma lett a dolog. Ez az első lépés. A dolog felvetése, ismétlése, elérni, hogy témává váljon a társadalomban. Tematizálni a közvéleményt.

Ehhez kell egy csapat, nem is sok ember, de mind olyan, aki hisz ebben, és akarja, és mondja, és mondja, és nem hátrál meg semmitől. Lássák az emberek, hogy ez egy érvényes, létező, valós vélemény. Mert vannak emberek akik kiállnak eléjük és hangot adnak neki. Akik felvállalják, mert hisznek benne, mert ezt tartják helyesnek. Természetesen bele fognak kötni, kritizálni fogják, lesz millió egy ellenséges hang, stb… Szilárdan ki kell tartani az álláspont mellett. Hogy ezt akarjuk elérni és pont. Mert ez a helyes.

Így egyre több embert el fog érni a gondolat. Téma lesz. És egyre több férfi elgondolkodik majd rajta. Elgondolkodik, hogy mi is az ő véleménye erről az egészről. És a többségük rá fog jönni, hogy számára ez előnyös lenne. Mert az is. Először egyre többen egyet fognak érteni vele titokban, és idővel egyre többen fel is fogják majd vállalni a véleményüket, immár nyiltan.

És amikor ez már megtörtént, akkor kell majd elkezdeni azon gondolkodni, hogy hogyan is fordítsuk le ezt a politika nyelvére. Mert a reálpolitikában előbb ez meg sem fog jelenni. És ha majd ez is sikeres lesz, akkor kell majd elgondolkodni azon, hogy hogyan is jelenjen meg pontosan a jogban az elgondolás.

Valahogy így kellene elindulni a sikeres patriarchális reakció útján. Ezzel a kiindulással lehet a siker reményével nekivágni ennek a kalandnak. Még valami: semmit sem veszíthetünk, de mindent megnyerhetünk, ha belevágunk. És ez már akarat kérdése.

Én benne lennék. Hát ti? Én már megtettem az első lépést: bedobtam a gondolatot, hogy a látszat ellenére feminizmus felszámolható, eredményei eltörölhetőek, a női jogok elvehetők. Az incepció megtörtént, a gondolat ott van a fejetekben. A szellem kint van a palackból. Bárcsak elmondhatnám majd erről 20 év múlva, Neil Armstrong példájára: kis lépés volt egy embernek…

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Én igyekszem az új játékszabályok szerint játszani, mi szerint nőnek segíteni csak akkor, ha nagyon muszáj. Ma már jóemberkedtem is egyet, hagytam a lányokat cipekedni kicsit, mikor pár köteg újságot átvittünk a-ból b-be minden rinya ellenére. :D (Ugyanakkor elképeszt az új generációk általánosabb pofátlansága, de ez van, ha néhány pofon és büntetés nem kerül a megfelelő helyére időben). Minden akciót reakció követ, nyugatabbra pedig egyre többek szeme nyílik ki, így abban is reménykedem, hogy itthon némiképp sikerül majd megelőzni a jelenséget, de csodára azért nem számítok. Igyekszem úgy szólni és élni is, hogy ne csináljanak belőlem majmot, illetve bátorítok másokat is hasonlóra.

Hunn
Újságíró

Én az új játékszabályok figyelembe vételével azon kezdtem el gondolkodni, hogy poénból regisztrálok sugar daddy-ként a puncs.hu-ra. Beígérek egy havi fizetésemnek megfelelő lóvét a jelentkező sugar baby-knek.

Felöltözök mint Szaros Pista Jézus nevenapján, öltöny, nyakkendő, arany nyaklánc, márkás óra. Taxival megyek a randira, kifizetem a márkás italt, taxival megyünk légyottra hozzám. Ennyit költök az egészre előre.

Csak olyan fiatal nővel leszek hajlandó szóba állni, aki szerintem 10/10 pontos. Az ilyet hazaviszem, megbaszom: természetesen szétalázom és kiélem rajta minden perverziómat. És amikor a végén rákérdez az anyagi támogatásra, csak annyit mondok neki, hogy: -“Az tetszene, mi, te féreg?”- és az arcába röhögök, és kibaszom az utcára… (Vagy ami még nagyobb poén lenne, beszaratni azzal, hogy: -“Minek a pénz neked? Te innen nem mész ki élve!” lol)

Szerintem szolid terv, nem látok benne buktatót, nem tudom mi a véleményetek… Csak azt nem tudom nem jutott-e ez már más férfinak is eszébe, és nem-e alakult ki valami gyakorlat az ilyesmi megelőzésére…

Naooo
Olvasó
Naooo
Szergej55
Olvasó
Szergej55

Nagyszerű terv, de természetesen eszedbe ne jusson ilyen marhaság. Sem a rövidtávú kapcsolat, sem a céltalan randizgatás nem vezet célra, az időnket, pénzünket és lelkünket öli az összes ilyen tevékenység. Én a teljes ignorálást választottam.

georg1945
Olvasó
georg1945

Nők nélkül egy végtelen sivatag az élet !

Reszet Elek
Újságíró

No de mi értelme lenne az egésznek? Eltekintve hogy kiéled a perverz hajlamaid.
Nevelői célzat? Áttéríted a jó oldalra a kis picsát szembesítve azzal hogy milyen szánalmas? Önkritikát gyakorol és tisztességes nővé válik?

Horvath Anton
Olvasó

Az önkritika gyakorlása bekövetkezik automatikusan magától is a kiöregedés után, legkésőbb 35 körül. Tisztességes már soha sem lesz a hátralévő életében.

Hunn
Újságíró

Alapvetően én családot szeretnék alapítani, normális párkapcsolatban, egy normális nővel… De mivel kattant vagyok fejben, és a korrekcióra minimum kb. 20 évvel ezelőtt kellett volna sor kerüljön ahhoz, hogy valaha is normális felnőtt emberként élhessek, ezért kezdem belátni, hogy ebből a tervből már soha nem lesz semmi.

Ezért lassan ott tartok, hogy kezd fontosabbá válni számomra az, hogy mindent visszaadjak a nőknek. De kamatostul… Stresszt, traumát, megaláztatást, mindent. Egyfajta bosszúként, de annál azért többről van szó. Arról, hogy ha a nők megtehettek és ma is megtehetnek bármit (mégpedig függetlenül attól, hogy az engem hogyan érintett vagy érint), akkor én is.

Természetesen egy normális nőt békén hagynék mindezzel… De olyan, aki élősködne rajtam? Az megérdemli.

Reszet Elek
Újságíró

A női nem okozta minden bajodat? Verd le személy szerint azokon, akik a hibásak voltak. Kezdve önmagaddal. Mi értelme olyanokon, akik nem is ismernek?

hunbagira
Újságíró

Megelőztél…

Hunn
Újságíró

Mármint ezt úgy értitek, hogy olyanokon, akik nem is ismernek, de ismeretlenül is csak pénztárcának néznek? Nem pedig férfinak és emberi lénynek? És nem a múltban, hanem MOST? Azokon, akik már fiatalon is csak élősködő férgek?

Azt hiszem már meg is indokoltam…

Reszet Elek
Újságíró

Nemétől függetlenül a legtöbb ember hasznot akar húzni belőled (akár ismered, akár nem) és ha elég hülye vagy akkor hagyod is. Szóval a világon is leverheted, hogy így működik.

Hunn
Újságíró

Tehát a nők bármit megtehetnek a férfiakkal, köztük velem is (ha hagyom). Én viszont velük nem. Van rá valami indok is, hogy ők miért igen, én viszont miért nem?

Utóirat:
https://telex.hu/kulfold/2021/06/08/keira-knightley-minden-not-akit-ismerek-zaklattak-mar-beleertve-engem-is

idézet a cikkből (Keira Knightley válasza a kérdésre, hogy úgymond “őt is abuzálták-e már”):

“Szó szerint senkit nem ismerek, aki nem élt volna át ilyet valamilyen módon, legyen szó fogdosásról, arcon ütésről, vagy akár arról, amikor egy férfi azt mondja, hogy elvágja a torkodat.”

Ha ez igaz, az egyszerűen fantasztikus… Ezek szerint egyáltalán nem vagyok ezzel az egésszel egyedül. Más srácoknak is fogy már a türelme, meg soknak már el is fogyott… Adjunk nekik, srácok, hadd szóljon!

Balton
Olvasó
Balton

De, élősködhetsz rajtuk pl, miért nem teszed?
Kihasználhatod őket, miért nem teszed?
Levegőek nézheted őket, állítólag azt teszed, vagy nem?

Simán összejöhetnél egy 56-62 éves sugar mommyval, miért nem teszed? Őt pl. nézheted pénztárcának, ha jól csinálod még egy puma is összejöhet.

Azzal kezded ezt a kommentblokkot, hogy alapvetően családot akarsz alapítani.
Ha 10%-ban valójában olyan vagy mint aminek ledefiniálod magadat, biztos hogy család való neked?

Bela
Olvasó
Bela

Miért, kinek “való” a család?
70 IQ-s nőknek, akiknek a műköröm-kutya-verda hármason kívűl nem létezik külvilág? Vagy másokat átbaszó, szegényekből élő bankároknak, ügyvédeknek, és egyéb semmirekellőknek? Hozzájuk képest a radikális gondolkozású Hunn túl durva? Vagy épp normálisabb?

hunbagira
Újságíró

Tőled személy szerint vett el egy ügyvéd bármit?!
Nem akarom védeni a mundér becsületét, de pl, hogy egyáltalán téma a devizások helyzete az nekik(nekünk) köszönhető.
Hallottál már egyedül dolgozni képes melóstól, mérnökről, orvosbáróról, hogy ingyen vállalt valamit?! Nah ugye…
Míg felénk szinte elvárás…hogy majd megoldjuk jutalékból. Erre szoktam mondani a “kedves” ügyfélnek, ha megbeszéli a boltossal és a “közüzemiszámlással” vagy épp magával is ugyanezt, akkor ok a dolog. :)))

Horvath Anton
Olvasó

A devizahitel is sok esetben a blue pilles beállítottságból jött, kutya-macska, nagy ház, verda már akkor is szükséges kellék volt, mert különben nem lesz asszony. Aztán miközben a családfő németben gürizett a törlesztésért aközben az asszony mégis csak lelépett. Már akkor is kurvára megérte ez a koncepció a férfiaknak.

hunbagira
Újságíró

Illetve közvetlenül is benne voltak. Akkoriban az összes prosti/golddigger fedőmunkaként ingatlanügynök/hitelügyintéző volt. (Előbbi most is divat.)

hunbagira
Újságíró

A csokos hitelt most is a delikvens fogja visszafizetni…miközben a tulajdoni hányadban nem jelenik majd meg a dolog. Max 1/6 od arányban. :D

Horvath Anton
Olvasó

Ja, meg plusszba a diákhitelt, gyerektartást is fizetheti majd. Simán megéri apának lenni, nem?

Balton
Olvasó
Balton

@bagira:
mit jelent ez? : “miközben a tulajdoni hányadban nem jelenik majd meg a dolog”

hunbagira
Újságíró

Tudomásom szerint a hitelszerződést a házas/élettárs női tagjával köti meg a bank. A férfi mint készfizetőkezes jelenik meg a szerződésben. Ugye nem kell nagyon kitérnem mit jelent ez egy bontópernél.

Horvath Anton
Olvasó

Ez így van, ahogy a családtámogatási kedvezményeket úgy a csok hitelt is a nők kapják. Érdekes dolog ez a mai világban ahol a nők “olyan keveset keresnek” , hogy mégis az ő jövedelmük kerül a hitelnél beszámításra elsősorban :)

Reszet Elek
Újságíró

Adóstárs lesz az.
Ha házaspár, élettárs vesz ingatlant az alapban közös szerzemény. Az adóstárs pedig ugyanolyan szint, mint a “főadós”. Azaz bármelyik lehet “elől” mert nem számít. Az adós, adóstárs meg alapban készfizető kezes. Jövedelmet így adóstársnál is ugyanúgy vizsgálnak, vizsgálhatnak.
Közvetlen állami támogatásnál meg alap, hogy valamennyi tulajdoni hányadot szerezzen mindkét fél (minimum 1%-ot).
Ha a szerzési hányadok eltérőek, akkor általában az adásvételi szerződésben ki szoktak térni a forrásokra is (mint külön szerzeményre). Legalábbis normális adásvételinél így szokott lenni, mert számos ügyvéd még egy megfelelő adásvételit sem mindig képes összerakni.
Mivel mindketten szereznek tulajdoni hányadot, az azt jelenti, hogy mindketten zálogkötelezettek is lesznek ill. hogy egyéb zálogjogot (hitel fedezeteként) nem is lehet az adott ingatlanra alapítani a beleegyezésük nélkül. Mondjuk a MÁK beleegyezése nélkül sem, lévén nem csak a közvetlen támogatás összegét, de elidegenítési és terhelési tilalmat is be szoktak jegyeztetni.
Normál banki (azaz nem államilag támogatott) hitelnél házassági vagyonjogi szerződéssel elvileg lehetséges, hogy valamelyik fél ne kerüljön az ügyletbe, de az ilyesmit a bankok nem igazán szeretik. Azt mondják, hogy a későbbiekben elég a házastársnak egy szöget bevernie a falba és máris tulajdoni hányadot követelhet az ingatlanból.
A fentiek eléggé alapvető dolgok. Néhány éve nem követem a fejleményeket, de nem hinném hogy ilyesmikben lettek volna érdemi változások.

hunbagira
Újságíró

NEM, Elek, a kezesség lényege még mindig az, hogy tulajdonszerzés NÉLKÜL szavatolsz, ha az adós nem fizet.
És tudomásom szerint eme szerződésben a másik fél kizárólag kezesként jelenik meg.

Reszet Elek
Újságíró

Tisztában vagyok a kezesség fogalmával. Rosszul tudod, ilyen nincsen. Meglepne ha bármilyen forrást tudnál hozni, hogy rosszul mondtam.

https://hitelnet.hu/csok/
“A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.”

Mivel a támogatás csak házastársaknak és élettársaknak jár, a vagyonközösség fennállása miatt mindkét fél adós is lesz és nem csak zálogkötelezett a közös tulajdonszerzés okán. Adóstársként meg nyilván kezes is az ember.

Ha válásra kerül a sor, akkor lehet elvileg cifraság. Addig nem fogják kiengedni a kötelemből egyik felet sem, amíg a közös tulajdon fennáll, viszont ha megelőlegező jellegű támogatás volt, amit még nem teljesítettek (nincs meg a baba), azt vissza kell fizetni. Ilyenkor szokott eladásra kerülni az adott ingatlan. Ha támogatott hitel van az ügyletben azt az ingatlanban bennmaradó fél magához válthatja a tulajdonnal (és a gyerekekkel) együtt, de ilyenkor az ő jövedelmével újra adósminősítést kell végezni, kivéve, ha a kötelemből kikerülő az eredeti ügyletben jövedelmével nem szerepelt.

Cifraság akkor lehet, ha valahogy az egyik fél adott ingatlant érintő haszonélvezetét ellehetetlenítik (pl. távoltartás). Ilyenkor az érintett hitel fizetéséért ő továbbra is felel, de a hitel tárgyának hasznait nem szedi. Ebben az esetben gondolom elvileg a tulajdoni hányada alapján bérleti díjra lenne jogosult, de férfi legyen a talpán, aki ezt a fizetni nem akaró házas- vagy élettársán be tudja hajtani. Utóbbi dolgokhoz nem értek, nem foglalkoztam vele, nem is tartozik az eredeti kérdéshez.

Szóval jól hangzik amit írtál, de nem így van.

Horvath Anton
Olvasó

Igen, csak hogy közrejátszik az is hogy egy femcsi világrendben élünk, ahol váláskor a gyerek meg az ingatlan szinte kérdés nélkül az anyához kerül. Gyerek nélkül nincs ez, viszont gyerek nélkül csokkal támogatott hitel sincs ugyebár. Tehát a “haszonélvezeti jog” ellehetetlenítése kurvára nem fog problémát okozni a femcsi bíróságokon. Az ember meg mehet a híd alá, vagy fizetheti az albérletet+a hitel ráeső részét+a gyerektartást+mint most már tudjuk: a diákhitelt is amennyiben van neki. Hát ki a faszomnak hiányzik szerintetek? Attól hogy a jelenlegi rendszer a férfiakat hülyének nézi még nem lesznek azok. Én max. havi tízezerrel törlesztek többet a piaci kamatozású hitelemre mint a csokkal támogatottak, de viszont gyereknevelés költségei nélkül. Ez egy holtomiglan-holtodiglan, jóban-rosszban álomvilágra épülő sok adóforintot követelő projekt, miközben a házasságok fele meg válással végződik. Valóságot nyomokban tartalmaz, pont úgy mint néhány hasonló mese a politikában.

Reszet Elek
Újságíró

Azért nem ez a szokványos akármennyire is próbálod vizionálni.

Horvath Anton
Olvasó

Én legalább vízionálom ami sok birkának eszébe sem jut. Itt ami számíthat szerintem az legfeljebb az önerő, amennyiben férfiként nagyobb önerővel szállsz be mint az asszony. Bár nem vagyok biztos benne, ismerve a házassági szerződések váláskori semmibevételét is.

Hunn
Újságíró

A legszebb azért mégiscsak az lenne, ha nálunk is bevezetnék az Isztambuli Egyezményt… Ott a nő bemondásra kérheti és automatikusan megkapja távolságtartást ha megvádol csbe-vel, és te férfiként mehetsz a híd alá még akkor is, ha az ingatlan tulajdonjoga a tiéd. És ezt még a válás előtt… Sose tévesszük szem elől, hogy a feministák miért is küzdenek!

Horvath Anton
Olvasó

Mások is témánál vannak: https://stopstd.blog.hu/2021/06/09/a_porno_bortonebe_zart_ferfi

A kommentekből kiolvasható, hogy nem a pornó börtönébe van zárva a férfi, hanem a feminizmuséba.

hunbagira
Újságíró

Hát a puncson a delikvens szarrágó 50es, 60as vénkurva is sugárgörlnek képzeli el magát. A parazita hajlamok nem változnak a korral (kutyából továbbra sem lesz szalonna, a kurva mindig kurva marad) csak a lehetőség szűnik meg.

Hunn
Újságíró

Lehet azért, Balton, mert a látszat ellenére én vagyok az, aki normális?

Balton
Olvasó
Balton

Akkor miért írsz baromságokat? Miért hergelsz, elsősorban magadat? Miért mosol egybe dolgokat?
Miért nyomod ugyanúgy mint a feministák, csak pepitában?

hunbagira
Újságíró

Ha ez valóban így történt volna, akkor nem lenne ekkora arcuk.

Hunn
Újságíró

Továbbgondoltam egy kicsit a kérdésedet, , Reszet Elek. Én mindig is úgy gondolkodtam, hogy én egy emberi közösségnek egy tagja vagyok itt ebben az országban. Úgy álltam mindig is hozzá, hogy nekem közöm van azokhoz, akikkel személyes kapcsolatba kerülök. Hogy nekem felelősségem az, hogy milyen hatással vagyok azoknak az életére, akikkel személyes kapcsolatba kerülök. És hogy kötelességem odafigyelni, hogy ez a hatás lehetőleg ne legyen negatív. És én mindig is igyekeztem ehhez tartani magamat. És egyre inkább úgy érzem, hogy ez az egész így csak engem érdekel. Hogy a velem kapcsolatba kerülő emberek közül gyakorlatilag szinte senkit. (Sőt, néha kifejezetten az ellenkezőjét vélem tapasztalni az én irányomba.) Ez a nőkre kiemelten vonatozik. Viszont akkor viszont milyen alapon működik ez az egész, ha nem így? És ha nem így működik, akkor milyen alapon várhatja azt el tőlem bárki, hogy én mégis ugyanígy folytassam?

Naooo
Olvasó
Naooo

Minden bajt a zsidók okoznak kivétel nélkül.

hunbagira
Újságíró

Hunn, nem lehet, hogy az a baj, hogy látják rajtad ezt a passzív- agresszív gyilkolásvágyat?!

Hunn
Újságíró

Nem akarlak hosszú lélegzetű, kifejtős megfejtéssel fárasztani, hunbagira, úgyhogy rövidre és tömörre fogom a kérdésedre a választ: nem.

Horvath Anton
Olvasó

Írnod kellene neked is egy blogot, hogy Hunn vannak a nők? (utánuk csak szabadon). De még jobb ha úgy kérdezed: hová lettek? A legjobb pedig ha így: mivé lettek?

Hunn
Újságíró

Hová és mivé lettek a nők? Ebből nem jönne ki még egy A/4-es oldal se. Egy panelkupiban szopják szakmányban a faszt napközben.

Reszet Elek
Újságíró
Horvath Anton
Olvasó

Visszatérve a múltkori témára Hunn, a Gates bácsi válásával kapcsolatban. Ha igazak ezek a hírek akkor azért ő kihasználta a lehetőségeket ahogy kell:
https://index.hu/techtud/2021/06/09/melinda-gates-magannyomozot-fogadott-epstein/
Persze ilyenkor válás után sose lehet tudni nem-e csak üres vádaskodás áll mögötte.

georg1945
Olvasó
georg1945

A megoldás ?
Élj szingli életet.
Meglásd, hogy nyugodt életed lesz, hacsak nem magad kavarsz be magadnak. Nyugalom, szabadság és pénz. Időd, mint a tenger. Önmagadnak fogsz élni. Ne marcangold magad, hogy nem másnak áldozod fel életedet: feleségnek, gyerekeidnek. Ha lenne feleséged egy örökös rabságban tartana miközben boszorkánnyá öregedne, ha lenne gyereked, amint felnőtté válik, elhagy, a saját útját fogja járni.
Ahhoz, hogy valaki szingli életet éljen erősnek kell lennie és szeretnie kell önmagát. Igaz, hogy nem lesz kivel megbeszélned gondjaidat, bajaidat, de pont ezért kell erősnek, jellemesnek lenned, ám ott vannak a legjobb barátaid, azok, akikkel óvodás korodtól ismeritek egymást, akikben megbízhatsz.
Pénzed elegendő lesz, utazhatsz, megengedhetsz magadnak olyan dolgokat, amiket mint családfőként aligha. Építheted a karrieredet. Rá fogsz érni mindenre, mert időd, mint a tenger.
Váltogathatod a nőket, akik mindig fiatalok lesznek, nem butulnak el és kellően szórakoztatni fognak.
Ne vondd meg magadtól e rövid élet örömeit.
Ami amúgy bűn lenne, az így szórakozás.
De mind ehhez ERŐSNEK, OKOSNAK, RAVASZNAK KELL LENNED !

hunbagira
Újságíró

Ez valami femkó szöveg a blogjaikról? Én ebben sem, akarok hozzájuk hasonulni.

Horvath Anton
Olvasó

Így élek már tíz éve kb. A szabadidőt azért cáfolnom kell, a rabszolgaság sok időt elvisz, de valamiből meg is kell élni. (Azért hozzátartozik hogy vagyunk így egy páran, mielőtt bárki azt gondolná hogy egyedi eset vagyok, elég csak a statisztikát átfutni)

Hunn
Újságíró

Az a baj, georg1945, hogy gecire unom a szingli életet… Én csak úgy saját magamban, saját magamért élve simán ellennék a híd alatt lakva, és csak azzal foglalkozva, hogy időnként kirablok valakit hogy meglegyen a pénzem a napi adag cuccra…

hunbagira
Újságíró

Már kérdeztem (kérdeztük) többször. Arra nem gondoltál, hogy találsz valami hobbit amivel elfoglalod magad?! “Ne adj Isten” olyat, ami a nők körében is népszerű (hamár ennyire vágysz utánuk és így levezeted meg nem valósult vágyaidból eredő gyűlöletedet). Pl lovaglás, társastánc stb..

Blackur
Olvasó
Blackur

Bagira igazad van és mégsincs.. Régebben volt itt egy frappáns komment, bánom h nem mentettem el. Skill nek írta a kommentelő ha van akkor fingasz egy zacskóba bekötöd s eladod a nőnek szíves lufiként ha nincs benned a szíves lufit is fingos zacskónak fogja látni.. Fejleszthetsz, hobbizhatsz, stbstb/ezek nyilván hasznosak erre írtam, h igazad van/ ha az a plusz a skil nincs akkor egy bizonyos szint fölé nem jutsz, de az is valami kétségtelen.

tomgal
Olvasó
tomgal

Na innentől kezdve lenne a csaj részéről metoo meg nemi erőszak. Megszopathatnád így ( a szó szoros és átvitt értelmében is :)) , de tényleg azt hiszed hogy nem jelentene fel a rendőrségen bosszúból ( ha alaposan perverzkedtél lenne nyoma) attól még, hogy puncs.hu-n jöttetek össze , közben “meggondolta magát” a lakáson eszébe jutott , hogy mégse, jó kislány lesz stb . Jó kis nemi erőszak ügy, ki tudja munkahely hogyan reagál ( elméletileg ha nem ítélnek el sehogy sem reagálhat , de onnantól csinálnak indokot , hogy más miatt kitegyenek). Szóval vannak rizikói a dolognak.

No meg jó eséllyel ezeknél a ribiknél előre is perkálni kell, míg először felmegy hozzád …

Horvath Anton
Olvasó

Na várjál, ugyanis a feminista retorika szerint ez nem kurválkodás: https://divany.hu/eletem/sugardating-sugar-daddy/?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link

Az egész cikk egyébként körülírja a kurválkodás fogalmát, de folyamatosan leszögezve azt, hogy nem prostitúcióról beszélünk. (Egyébként logikus, az utóbbit ma már szexmunkának hívják tetszik tudni.) Azért fontos persze ezt kihangsúlyozni, mert ez a fajta hobbikurválkodás így nem adóköteles, amíg nem esik a prostitúció fogalma alá.

georg1945
Olvasó
georg1945

Úgy kellene helyretenni a dolgokat, hogy ismét, újból megnyitná a társadalom a nyilvános házakat.
Ó, hány apuka vezetné el kisfiát oda, hogy a gyereke megtanulja azt, ami a legfontosabb dolga lesz az életében.
És ott a hölgyek biztonságban űzhetnék a legősibb mesterséget, majd megérdemelt nyugdíjba vonulhatnának, ha már nem menne tovább a “munka”.

Blackur
Olvasó
Blackur

Fentebb a szingli létet reklámozod,most a nyilvánosházra búzdítasz. Férfi legfontosabb dolga a kurvától tanulás, vannak itt bajok.

Hunn
Újságíró

Igen, az első tippem nekem is az, hogy lehet a csaj a rendőrségre menne első felindulásból… Ha elég hülye hozzá. Mert ott lesz a telefonomon a bizonyítékok láncolata, hogy hol és hogyan ismerkedtünk meg, hogy és mi célból jött el a nő hozzám…

A nemi erőszak vádja, mint olyan, soha nem állna meg egy ilyen szituban. A rendőrségnek és a bíróságnak pedig szerencsére még nem feladata egy ringyó által a verebektől remélt összeg behajtása :)

Az, hogy én elviszek egy nőt hogy kiderítsem ér-e pénzt nekem vele a szex, és utána kijelentem, hogy ez nekem nem ér egy vasat sem, arra semmilyen bíróság nem fogja azt mondani, hogy ez 10 év börtön. Mert valami vagy nemi erőszak, vagy nem, és annak semmi köze a pénzhez.

tomgal
Olvasó
tomgal

Te abból a téves felfogásból indulsz ki, hogy prostituált ellen nem állhat meg a nemi erőszak vádja . De egy prosti is meggondolhatja magát! ( ráadásul Anton most tájékoztatott , hogy a puncsos lányok igazából nem is prosti megítélés alá esnek ) de letartóztathatnak akkor is ha mindenben előre írásban megegyeztetek ( https://24.hu/belfold/2021/04/12/budapest-megeroszakolta-nigeriai-egyetemista/)

Hogy ezt mennyire tudja bizonyítani , az már egy más kérdés, de ügy lenne belőle. Mike Tyson is azt hitte nem hisznek a csajnak, mert önszántából ment fel hozzá. Tíz évet kapott. ( amit aztán jó magaviselet miatt tán harmadoltak). Csinál magának egy- két monoklit és máris erőszak. Elkezd hangosan kiabálni amikor kirakod pénz nélkül, sikítozni , már fültanú is lesz. Az egyetlen esély, hogy bekamerázod az egész lakást, kép és hangfelvétel , de ha egyszer is olyat csinálsz, ami a csajnak nem tetszik, vagy ellenkezik, már erőszak. Ennyi pénzt és energiát ölni ilyesmibe , ráadásul ha rendőrségre megy az egész rendőrőrs nézi majd , hogy mit hogyan csináltál, ha bizonyítéknak ( nemi erőszak vád esetén) a felvételt beadod. De az is lehet , hogy szimplán elsírja magát a kövi sugar daddy-nek , hogy megerőszakoltad stb aki pár fizetett emberével helybenhagy , mert “ szegény kislány”.

Egyébként ezek a puncsos csajok vannak olyan dörzsöltek úgy vélem, hogy mielőtt bármit szolgáltatnának leellenőriznek , nem olyan nehéz azt.

Hunn
Újságíró

Nagyon szimpatikus ez a nigériai egyetemista, tetszik amit csinált, kurvára igaza volt… Szégyen, hogy ezt pont egy színesbőrű meri csak megcsinálni az országban, mi magyar férfiak meg csak fizetünk ezeknek a nőknek, mint a birkák… Sajnos, mint az esetből is látjuk, a jelenlegi törvények a szutyok nőket védik, hát mi lenne még itt a svéd egyenlőségmodell bevezetése esetén?

No, de nem akarok eltérni a tárgytól. Amit a néger srác csinált, az azért számít nemi erőszaknak, mert előre kérték a pénzt, nem adta oda, amire a nő nemet mondott, és ő akkor rátámadt a nőre, tehát kifejezetten a nő akarata ellenére történt a szex. Rosszul csinálta, mert ez sajnos nemi erőszaknak számít.

De az, hogy megígéred, hogy utólag fizetni fogsz a szexért, de nem teszed, az nem nemi erőszak. Ez megtévesztésnek, esetleg csalásnak, szolgáltatás jogosulatlan igénybevételének vagy ilyesminek számít a polgári üzleti életben. De hogy a polgári törvénykönyv melyik szakasza vonatkozik a prostitúcióval kapcsolatosan felmerülő pénzügyi nézeteltérésekre, azt nem tudom.

Az a bűncselekmény, az a nemi erőszak, ha erőszakkal és akarata ellenére kényszeríted a nőt a szexre. Minden más: nem az. És ennek semmi köze a pénzhez. Az nem úgy van, hogy ha fizetsz egy nőnek akkor nem erőszakoltad meg, ha pedig nem fizetsz akkor meg megerőszakoltad…

tomgal
Olvasó
tomgal

Itt teljesen azon áll vagy bukik a dolog , hogy mit találnak bizonyíthatónak. De tudod mit Hunn, a puding ( jelen esetben a puncs) próbája az evés , ha kedved van próbáld ki ( bár többen óva intettünk tőle)

Ettől függetlenül egy punch-os csaj valóban nem teljesen úgy működik mint egy classic prosti ( ettől még kurva), rég lenyomozott, mindent tud rólad mire te belemászhatsz a bugyijába. De hajrá !

hunbagira
Újságíró

Van egy 10-15% a puncson, aki még nem fogadta el magában, hogy ő az, ami…(tehát igen, én egy büdös kurva vagyok mától) és ki fogja, akkor még szerencséje lehet.Tehát az a csapat, amelyik még megalázónak érzi, hogy a pofájába vágod az összeget..hogy tessék ennyit értél. Ezért az álszentség miatt inkább természetbeni juttatást vár.
De többségében a rosszlanyok/beszamolok hirdet ott is…szóval igy felesleges pénz kidobás a részéről.

Hunn
Újságíró

Jól értem, tomgal, hogy mi most arról beszélgetünk, hogy az adott nőnek a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy hamisan nemi erőszakkal vádol? Mégpedig annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem az történt? És hogy szinte gondolkodás és lelkiismeretfurdalás nélkül, automatikusan megtenné ezt? Mert azért az is jelzésértékű, hogy egyből ez a lehetőség merült fel… És magától értetődően az ilyesmi természetesen teljesen elfogadott női körökben, ugye?

Arról már nem is beszélve, hogy azt mondod, simán van rá esély, hogy a bíróság ezt a vádat el is fogadja? Tehát hogy a feminista, nőközpontú világban ma rendszerszinten abszolút jogosan félhetek attól, hogy hamis nemi erőszak vádjával simán el is ítélhetnek? Ez meglehetősen érdekes színben tünteti fel a #metoo-mozgalmat és a “believe all women” szlogent… Meg az állítólagos “rape culture” vádját, amiben a feminizmus szerint a társadalom leledzik…

hunbagira
Újságíró

Azért itthon nem eszik ilyen forrón a kását (még), pont múlt héten volt ilyen ügyünk. Végülis a kis ringyók ellen indult eljárás, hamis vád és kábítószer birtoklás miatt.
Ráadásul a nyomozó hadnagy egy nő(!!!) volt, aki rájuk húzta a végén a vizes lepedőt. Igaz, az eredendően meggyanúsítottaknak volt annyi pénzük és lélekjelenlétük, hogy azonnal ügyvédek segítségét kérték.

hunbagira
Újságíró

Nyilván, ha ratifikálják itt is az isztambulit..akkor vége lett volna a srácoknak.

tomgal
Olvasó
tomgal

Hunn, azt hiszel, amit akarsz. Egy ribancnak már miiért ne jutna eszébe , nem átlagnöröl, hanem egy szajháról van szó! Nyugodtan próbáld ki, ha annyira szeretnéd , ez csak egy figyelmeztetés, hogy ez is megtörténhet. Tölem pofánvághatsz egy random nöt is az utcán, azt csinálsz amit akarsz, már rég letettem arról úgy igazából , hogy racionálisan láss bármit is. De én továbbra is állítom, hogy nem jutsz el odáig , hogy egy dörzsölt csajt megvezess. Egyszerüen annyi anyagi befektetés lenne egy ilyen igazi sugar baby csajt megfektetni , hogy nem éri meg. De próbálkozz csak nyugodtan, szerintem ezekben a berkekben nem úgy müködik a dolog, hogy elsö este mindent megcsinál neked és te utólag fizeted az “ albérletét” .

hunbagira
Újságíró

Így tanul a “gyerek”…

Naooo
Olvasó
Naooo

De mit keres itt büdös majom? Létezniük nem volna szabad nem még megszólalni.

hunbagira
Újságíró

Az “ősok” az, hogy el lett bukva a második vh..

Naooo
Olvasó
Naooo

De ha még jóval előtte kiirtották volna mindet, akkor most nem tudnának bűnözni. Ez az igazi bűnmegelőzés.

Reszet Elek
Újságíró

Egy maki csak ne dugja farkát fehér nőbe! Még akkor sem, ha az az alja.