Virenzuola

Egyenlőek a feltételek?

Férfijogi aktivistákról és feministákról ír Miczki Tamara a Szabadnem feminista blogon. A férfiak és a nők helyzetét egy futóversenyes hasonlattal szemlélteti, amit röviden ismertetek, és leírom, hogy ezt a helyzetelemzést miért tartom tévesnek, illetve, hogy hogyan látom én ezt a “versenyt”.

A szerző szerint az első 10 versenyben a férfiakra és a nőkre eltérő szabályok vonatkoztak. Míg a nőknek eddig az 1 000 méteres futóversenyt összekötött lábbal kellett lefutni, addig a férfiaknak nem, sőt a férfiak bele is rúghattak a nőkbe futás közben.

A 11. futamban jogegyenlőséget hirdettek: a férfiakra és a nőkre ekkor már ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A nők azonban az előző 10 futamban tapasztalt hátrányos megkülönböztetés miatt még mindig számos nehézséggel néznek szembe (pl. sípcsonttörésük van, hiszen a férfiak megrugdosták őket elég sokszor), ezért a 11. futamban még nem tudják felvenni a versenyt a férfiakkal egyenlő szabályok mellett.

A feministák azok, akik azt mondják, hogy a verseny annak ellenére nem kiegyenlített, hogy már ugyanazok a szabályok, hiszen a nők sípcsonttörése, és a felkészülési idő hiánya lehetetlenné teszi a valódi egyenlőséget. A feminizmus jelenti azt, hogy a nők segítséget kapnak a 11. futamban, például tolószéket, vagy több felkészülési időt.

Ezzel szemben vannak a férfijogi aktivisták, akik ragaszkodnak a történelmi sikereikhez és privilégiumaikhoz: ők amellett kardoskodnak, hogy szabály szerint, és azonnal induljon a 11. futam, és azok a nők, akiknek eddig össze volt kötve a lábuk ne kaphassanak segítséget.

Mielőtt rátérnék arra, hogy szerintem hogyan is néz ki ez a futóverseny a nők és a férfiak között, először is rámutatnék arra, hogy miben téved a szerző szerintem a férfijogi aktivistákat illetően. Az ugyanis egy alapvető tévedés, hogy a férfijogi aktivisták a korábbi helyzet fenntartására törekednének. A férfijogi mozgalom nem egy konzervatív irányzat, épp ellenkezőleg: a feminizmushoz hasonlóan az is egy rendszerkritikus mozgalom.

Ajánlom mindenki figyelmébe a legnagyobb férfijogi oldalon, a Voice for Men-en nagy népszerűségnek örvendő videót, amelyen Josh O’Brian 10 tévhitet jár körül a férfijogi mozgalommal kapcsolatban. Az egyik tévhitnek azt nevezi meg, hogy a férfijogi mozgalom tradicionalista és konzervatív lenne. Azt mondja, hogy a tradicionális nemi szerepek arra kényszerítették a férfiakat, hogy lovagiasak és önfeláldozóak legyenek a nők érdekében, és épp azt nevezi meg a feminizmus hibájaként, hogy miközben a nők egyre szabadabbá válnak a nemi szerepeiktől, addig a férfiakra továbbra is rá van kényszerítve az, hogy ezeknek megfeleljenek.

Miről is van szó? Sok esetben nemhogy segítség, de még csak jogegyenlőség sincs az élet azon területein, ahol a férfiak történelmi okokból hátrányban voltak/vannak. A férfiakat hátrányba hozó szabályok nemcsak, hogy nem szűntek meg, hanem sorra vezetik be az újabbakat (most épp azt tervezi a kormány, hogy a 3. gyermek születése esetén az édesanyának (nem a szülőnek!) elengedje a diákhitelt).

Odáig se jutottunk el mostanáig, hogy egyenlő szabályok vonatkozzanak a szülőkre, nemhogy addig, hogy bármilyen intézményes támogatást kapjanak az apák ahhoz, hogy tényleg egyenlő feltételekkel vehessenek részt a gyermekük életében. A hajléktalanságtól kezdve az öngyilkosságokig hosszan lehetne sorolni azt, hogy mennyi területen vannak a férfiak hátrányban, sőt olykor kifejezetten bajban, mégis elmondhatjuk: sehol sem történik semmilyen lényeges politikai beavatkozás.

Egy olyan politika uralkodik, amely a nemek egyenlőségének nevében a nők támogatását célozza, méghozzá tekintet nélkül arra, hogy az adott területén kinek lenne szüksége valóban támogatásra, ahhoz, hogy egyenlőek legyenek a feltételek. A férfijogi aktivisták ez ellen a rendszer ellen tiltakoznak, és nem az ellen, hogy a nők támogatást kapjanak ott, ahol szükséges.

A futóversenyes hasonlattal ezt úgy lehetne leírni, hogy egy időben több futóverseny is volt (ahogy társadalmi szférából is sok van), melyek között voltak olyan versenyek is, amelyeken a férfiak indultak összekötött lábbal és a nők voltak a verseny győztesei.

A 10. futam után a versenyszervezők úgy döntöttek, hogy a feministák részt vehetnek a versenyek szervezésében, az ő véleményüket kérik ki a szabályok megalkotásakor. Így a 11. versenyre olyan szabályok léptek életbe, hogy azokon a versenyeken, ahol a nők lába volt eddig összekötve, immár indulhatnak kötelek nélkül, és ezen felül segítséget is kapnak, például kerekesszéket, több felkészülési időt. Azokon a versenyeken azonban nem hirdettek még jogegyenlőséget se, ahol a férfiaknak volt összekötve a lábuk, nekik továbbra is így kell indulniuk, és továbbra is lehet rugdosni őket. Sőt, annak ellenére, hogy ezeket a versenyeket eddig is a nők nyerték, előfordul az is, hogy a szervezők a nők hátrányaira hivatkozva még ezeken a versenyeken is a számukra biztosítanak további segítséget.

A cikk a Valódi Egyenlőséget.hu oldalon is olvasható.

Post Author: Virenzuola

Virenzuola

40
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
11 Egyéni hozzászólás
29 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
17 Hozzászólások szerzői
RedGregDennisVTBaltonZoltanherceg Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Reszet Elek
Szerkesztő

Az eredeti cikk már-már allegorikus példázata a futás, stílszerűen mondva sántít egy kicsit. A nők minden fizikai és szellemi sportágban alsóbbrendűek a férfiakhoz képest.

Amit pedig a futás példájával elő akarna sorolni kissé Münchausen báró jeles cselekedetére hajaz, mikor is  nagyotmondó bárónk saját hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból.

Hunn
Olvasó
Hunn

A fő probléma a kritizált cikkel és a hasonlattal az, hogy a marxista osztályharcos alapra épülő Feminista történelemszemléletből indul ki. “A férfiak a történelem során elnyomták a nőket, bla bla bla…”

Csakhogy az egy hazugság. Nem történt meg soha. Főleg nem Magyarországon, magyar férfiak és nők között.

Hazudnak.

Taki
Olvasó

Ja például a női világcsúcs mondjuk 400 méteren az a férfi előfutam (még csak nem is elődöntő) utolsó helyére lett volna elég.

Reszet Elek
Szerkesztő

Mer’ a nők lábát eltörték a férfiak..ha nem törték volna el, szökési sebességgel robbannának ki a futónők a sztratoszférába.

Gólya, gólya, gilice!
Mitől véres a lábad?
Fiú gyerek megvágta,
Lány gyerek gyógyítja.
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel.

Alter Ego
Szerkesztő

Szögezzük le előre, hogy kifejezetten a férfijogi mozgalomról beszélünk és nem az antifeminista gondolkodás válfajairól, mert ott akad olyan irányzat, amely olyannyira konzervatív, hogy az egyenjogúság intézményének hasznát is megkérdőjelezi. A szervezett, közéleti szerepet vállaló férfijogi mozgalmat a férfiak jogegyenlőségi igényei hívták életre. Meggyőződésem, hogy ha a sokadik hullámos feminizmus nem csapott volna át egy nősoviniszta, nemi diszkriminációt követelő mozgalomba, amelynek hatására valódi és sokszor súlyos joghátrányok érték a férfiakat, akkor a férfimozgalom soha nem született volna meg. Tehát szerintem ki kellene jelenteni, hogy a férfimozgalomnak a történetéből és alapvető öndefiníciójából eredően is ragaszkodnia kellene a jogegyenlőség eszméjéhez, mégpedig kompromisszummentesen. Továbbá ha a feminista irányzatok és a férfijogi mozgalom között valaha is létrejöhet bármilyen egyetértés, akkor az csakis azon a kompromisszummentes minimumon nyugodhat, hogy a nemek között teljes jogegyenlőségnek kell lennie. Ezt követően esetleg megpróbálhatjuk árnyalni (ha marad még ennek egyáltalán bármi értelme), hogy vajon teljesen egységes-e a férfijogi aktivisták gondolkodása például abban, hogy “Egy olyan politika uralkodik, amely a nemek egyenlőségének nevében a nők támogatását célozza, méghozzá tekintet nélkül arra, hogy az adott területén kinek lenne szüksége valóban támogatásra, ahhoz, hogy egyenlőek legyenek a feltételek. A férfijogi aktivisták ez ellen a rendszer ellen tiltakoznak, és nem az ellen, hogy a nők támogatást kapjanak ott, ahol szükséges.“ Nem tartanám nagy drámának, ha nem minden férfijogi aktivista értene egyet feltétlenül minden kérdésben, de őszintén szólva én már csak logikai okokból sem nagyon tudom elképzelni azt, hogy egyenjogú jogkörnyezetben lehetséges létrehozni kifejezetten nőknek vagy férfiaknak címzett támogatásokat. Szóval én ezen a ponton segítséget szeretnék kérni szerzőtársamtól, hogy ő mégis milyen jogi alapokra helyezve és milyen formában tud elképzelni ilyeneket? Kisebb mellékszál: egyébként is durván hazudik a feminista bloggerina, mert ha el is ismerjük, hogy voltak kisebb időleges joghátrányai a nőknek, akkor sem tegnap került le a béklyó a lábukról, hanem olyan nagyon-nagyon régen, hogy már át is billent a mérleg, és ugyancsak elég régen férfiellenes jogi és tárgyi diszkriminációban élünk. Szóval abba kellene hagyni a hazudozást és a további női előnyök (vagyis férfisanyargatások) követelését. Szerintem az az alapvetően eldöntendő társadalomtudományi kérdés, hogy a “társadalmi verseny” bemeneti oldalán, vagyis a feltételek, jogok oldalán akarunk egyenlő feleket látni vagy pedig a “verseny” kimeneti oldalán, tehát a konkrét társadalmi helyzetükben és konkrét, megvalósult szerepeikben akarnunk-e egyforma nőket és férfiakat látni? El kellene dönteni, hogy a “valódi egyenlőséget” irányelv valójában jogilag egyenlő feleket vagy pedig mindenáron egyformává varázsolt nőket és férfiakat jelent? Melyik a valódi egyenlőség? Szerintem a férfijogi mozgalom annyiban mindenképpen kifejezetten “konzervatív” (egyben kevésbé “rendszerkritikus” a mai feminizmushoz képest), hogy komoly vitája van a modern feminizmussal a genderideológia tekintetében (és tudományos alapon egyértelműen nyeri ezt a vitát), ami egyben azt jelenti, hogy amíg a feminizmus bizony-bizony a kimeneti oldalon akar egyenlősíteni és (áltudományosan) egyformává akarja erőltetni a két nemet, addig a férfijogi mozgalom nem lát semmi drámát abban, ha például nincs mindenáron ugyanannyi nő a parlamentben és a vállalatok vezetőtanácsaiban, vagy éppen általában a munkavállalók között és még hosszan sorolhatnám a példákat vagy esetleg ironizálhatnék azzal is, hogy még azt sem bánja a férfijogi mozgalom, ha nincs annyi anya a férfiak között, mint ahány a nők között. És innentől kezdve az válik alapvető kérdéssé, hogy egyáltalán mi az az “egyenlőtlenség” amit a nők problémájaként kellene értelmeznünk? Mi az az egyenlőtlenség (a jogokon túl), ami nem tudható be a természetnek vagy az egyén akaratának vagy egyéni képességeinek és mindenáron küzdeni kell ellene? Miről szól és mire való egyáltalán az a futóverseny, ahol pont ugyanannyi nőnek kell versenyt nyernie, mint ahány férfinak? Mi lehet annál nagyobb egyenlőség és szabadság, mint a jogegyenlőség, ami lehetőséget termet az egyénnek, hogy szabadon, mindennemű korlátozó tényezők (joghátrányok és jogalkalmazási hátrányok) nélkül úgy valósítsa meg önmagát, ahogyan ő azt a maga egyéni módján szeretné (és képes is arra)? A magam részéről nem hiszek abban, hogy a nőket megilleti a segítség, hogy futóversenyeket nyerjenek. De esetleg elfogadhatónak tartok olyan ügyalapú, akár a nők és a férfiak tipizálható problémáin is segítő szociális programokat, amelyek megoldják az egyik vagy a másik nem egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási vagy egyéb problémáit, de ahhoz senkinek nem járhat segítség, hogy “futóversenyt” nyerjen és aztán kijelenhesse például, hogy íme egy kis (“pozitív”) diszkriminációs segítséggel (rakéta meghajtású tolószékkel) elérhette, hogy ugyanannyi női vezető legyen, mint ahány férfi. És még ha sikerülne is elérnie a férfijogi mozgalomnak, hogy csak méltányolhatónak látszó a nemek egyéni helyzetére koncentráló szociálpolitikai projektek nyerjenek létjogosultságot, akkor is még mindig bőven aggódhatnak a férfiak, hogy az ilyen nőknek nyújtott segítségek hatásaként nem történik-e újfent az, hogy a férfiak komoly hátrányokat szenvednek el. Lásd példaként az oktatást, ahol elkezdődött a nők problémáinak a megoldása, aztán annak eredményként mára ott tartunk, hogy az oktatás elhanyagolja a fiúkat, egyre csak fogyatkoznak a felsőfokú képzésekben résztvevő fiúk-férfiak, vagy vegyük a munkaerő piacot, ahol folyamatosak a nők elhelyezkedést segítő állami programok, aminek eredményeként tele lett az állami szféra nőkkel, a férfiaknak meg maradt a sokkal kockázatosabb privát foglalkoztatói… Tovább olvasás »

Hunn
Olvasó
Hunn

És mit jelent az a jelmondat, hogy “Valódi egyenlőséget”?

Elek, nagyon jól látod a valódi problémát. Nemrég olvastam pont erről a témáról, és helytállónak érzem a következő gondolatot: a férfi szerepe a múltban az volt, hogy kiment az ellenséges világba vadászni, megküzdött vele és hazahozta a zsákmányt. A nő szerepe pedig az volt, hogy azt a zsákmányt, amit a férfi hazahozott, azt igazságosan szétosztotta a háztartásban úgy, hogy mindenkinek jusson, és senki se maradjon éhen.

Amikor nők tömegeit engedik be a politikai, gazdasági, stb… vezetésbe, akkor ők ezt a női szerepet viszik tovább. Nem is tudnak máshogy viszonyulni a dolgokhoz, hiszen ők a nők, nekik ez a szerepük, a dolguk, ősidőktől fogva. Amiből logikusan következik, hogy igen, a nők számára a “valódi egyenlőség” a verseny kimeneti oldalán megvalósuló, egyenlő végeredményt, azonos végkimenetelt jelenti, nem pedig azt, hogy mindenkinek egyenlő lehetősége van indulni, hogy aztán győzzön a jobbik.

És itt a bibi. Hogy most azzal, hogy a nők is tömegesen munkába álltak, azzal úgymond a nők is velünk jönnek vadászni, anélkül hogy fogalmuk lenne a vadászat szabályairól és arról, hogy bizony csak az ügyes vadásznak jár a vad, aki le tudja azt teríteni, és nem jár alapból mindenkinek aki csak megindul reggelente az erdő irányába. Úgy gondolják, hogy a dolgok csak úgy vannak, és hogy a zsákmány alapból közös, és nem pedig elsősorban azé, aki a vadat elejtette.

Regnix
Újságíró
Regnix

Miczki Tamara cikke szerintem süket duma, össze-vissza belemagyarázás, kétségbeesett próbálkozás arra, hogy bármibe belekapaszkodjon, ami elferdült állításait igazolja. Ebből is látszik, hogy jól jövedelmező szakma a “harmadik hullámos, nyugati típusú ” feminizmus (még több törvénybe iktatott előjogot a nőknek!).

Két eset lehetséges: 1, az illető üvegbura alatt él, fogalma sincs a tényleges jelenlegi társadalmi, szociológia helyzetről a világban, és ezért irkál hülyeségeket, vagy 2, szándékos hazudozó és kártevő, feminista mérgével tovább fertőzve az erre fogékony – főleg fiatal – nőket.

Van egy rossz hírem számukra: a történelem majd megítéli a nyugati típusú feminizmust. Oda kerül ahová a többi kártevő és veszélyes “izmus” : a történelem egyik oldalsó szemétkupacára. Amikor feministáink, nősténysovinisztáink jódolgukban, szabadságukban bármit megtehettek és ezt a többségi társadalom eltűrte. Csak szólok: 2060-ra a jelenlegi népességnövekedés mellett Földünk lakossága eléri a 12 milliárd főt. Ugye emlékszünk mi történt, amikor Kínában észrevették, hogy baj van a túlnépesedéssel? Nos, akkor az ott csak kicsiben történt meg, és máig meg lehet nézni a hatásait.

Ha pedig neadjisten valami természeti katasztrófa/háború történne, akkor emlékeztetek arra, amikor Vietnamban a háború után a férfihiány miatt 8-10 éves kislányok mentek ki az mezőre egy bottal. Ha megmaradtak, és nem léptek aknára, akkor mehetett a jószág is a fűre. A nő ugyanis pótolható volt, a tehén nem.

És akkor ott van még a közelgő iszlám fundamentalizmus és a sariabíróságok képe. Öt férfi kollegámból négy röhögve közölte amikor megkérdeztem erről,  hogy legfeljebb szakállt növeszt, és vesz egy imaszőnyeget akkor, ha ez bekövetkezik. A férfiak bőszítése a pofátlan feminista hazudozással pont ide vezet: a férfiak többsége a kisujját sem fogja mozdítani ezekért a “modern, felvilágosult” nőkért.

Úgyhogy a Miczki Tamara félék a legjobban tennék, ha észbe kapnának és élveznék azt, hogy jelenleg egy ilyen korban élhetnek, nagyobb szabadságfokkal mint a férfiak, az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátások terén, hosszabb átlagéletkorral, 30 év nyugdíjjal, bármilyen társadalmi felelősségvállalás kötelezettsége nélkül, akár áldozatszerepben tetszelegve és élvezve azt. És ezt a normálisan gondolkozó többségi társadalom mosolyogva elnézi nekik.

Pedig jól tudjuk: feministáink legnagyobb rémképe az, hogy értéktelenné, felesleggé válnak a társadalom számára. A természet pedig kőkemény fizikai törvények alapján működik és a végén mindig benyújtja a számlát.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Soha nem lesznek egyenlőek a “feltételek”, bármelyik “oldal” is ágál e miatt, merthogy (mindig  és mindenki:)  ösztönösen másként kezeli – kezdve az egyéntől, a  társadalom, stb. az  “állam”-ig bezárólag  – a kislányt, kisfiút, nőt, férfit…..ugyanabban a szituációban ugyanazon körülmények közt is, de mindig más  a megítélés….ezek adottságok, lehet hisztizni, hogy esik az eső, és ódákat zengeni annak megakadályozásáról, “törvényeket” hozva a “szép idő” érdekében és ríni, ha ennek ellenére mégis esik…… vagy élni/(ki)-(fel)használni az “esőt”-az “adottságo(kat)” a saját életünk/vérvonalunk/utódaink örömeinek maximalizálása szempontjából….vagy sírni tovább és szidni, mikor, kit/mit……

Sok oka van ennek, talán a legfontosabb, hogy szülni csak nő tud és ezzel a kérdés el van döntve….. bár lehe ugrálni, de nincs értelme

És ha valaki nagyon “áhítozna ” a “jogszabályi férfivédelem” miatt, akkor figyelmébe ejánlanám a “jogszabályi nővédelmet” (by “Isztambuli egyezmény…”) Törökországban/Albániában stb, ahol és akik ratifikálták……Kurvára lényegtelen a valós élet szempontjából……..

Minden balfasz a saját nyomorult egyéni életére várja a közösségtő/”férfi”-a femik a “nőtársaitól”/társadalomtól/államtól/szomszédtól meg a fasz tudja kitől a “segítséget”/ megoldást/megváltást- semmiben nem különbözik a pirula/vitamin/vega/paleo/ meg a fasz tudja milyen irányzatok/vallások “híveitől”, aki mindig valamitő/valakitől várja életének “jobbra fordulását”……aztán ha valamely csoda folytán megkapja, akkor meg nem olyan lovat akart:), mert az ördög mindig a részletekben rejlik…., bár kissé “bugyuta” film a Bájkeverő., de szemléltető eszköznek megteszi:)

Nincs “egyenlőség”/egyenlő esély/azonos feltételek/azonos bánásmód stb. stb., mert az élet az mindig a lét és fajfentartásról szól, amelyik “állat” ebből “kivonul” az egyénileg és genetikailag törlődik….de lehet rágni a gittet továbbra is mindkét oldalon …….

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

“Sok oka van ennek, talán a legfontosabb, hogy szülni csak nő tud és ezzel a kérdés el van döntve….. bár lehe ugrálni, de nincs értelme”
-Ezért nettó marhaság a “szexizmus” vádja teljes általánosságban. Maga Isten/a természet a legnagyobb szexista. Aki ezen hisztizik, az a természettel vitatkozik! :D

“És ha valaki nagyon “áhítozna ” a “jogszabályi férfivédelem” miatt, akkor figyelmébe ejánlanám a “jogszabályi nővédelmet” (by “Isztambuli egyezmény…”) Törökországban/Albániában stb, ahol és akik ratifikálták……Kurvára lényegtelen a valós élet szempontjából……..”
-Érteni vélem, de azért amellett ne menjünk el szó nélkül, hogy Magyarországon szó sincs jogegyenlőségről. Alkotmányos szinten nem vagyunk egyenlők a nőkkel , a nők javára.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A törökök még kevésbé egyenlőek a nők javára ugyebár az isztambuli egyezmény után, Törökországban, ott már megvalósult az áhított feminista egynelőség hiszen jogszabályok vannak rá….

ja, lófaszt, mindenki telibeszarja, Törökországban is, no meg Albániában is az Isztambuli egyezményt, első ratifikálóként, no kb. ennyit is érnek és a mellette, no meg az ellen hiszti is ennyit, mindig az a kérdés, hogy ki és mit csinál, a többi az béta/balfaszok sípolása….

Naooo
Olvasó
Naooo

Mert itt a zsidó bírónők leszarnák?

Alter Ego
Szerkesztő

XcsakX egy cinikus nihilista. Ugyan eljut a helyes felismerésekig, de az az alapján való cselekvés szerinte “béta/balfaszok sipolása”. A vak is láthatja,  hogy az az ember, aki tudva tudja, hogy logikusan igaza van, mégsem lép fel az igazsága társadalmi érvényesítésért, hanem csak kussol, kushad, sumákol – az egy konfrontálódni gyáva balfaszbéta. De ne bántsuk őt, ő hadd magyarázza csak meg önmagának ennek az ellenkezőjét, hogy nehogy szembesülnie kelljen a saját impotenciájával. Aztán ha sokat pattog, akkor legfeljebb majd megkérjük, hogy ő se bántson másokat azért, mert azok nem kívánnak az impotencia tekintetében az ő nyomdokaiba lépni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

XcsakX egy cinikus

Stimmt.

nihilista.

Ezen elgondolkoztam…:

  • ismeretelméleti nihilizmus: tagadja a tudás és az igazság lehetőségét, a szélsőséges kételkedéshez kapcsolódik

Asszem ez nem igaz rám, da ha valaki rajtakap, dörgölje az orrom alá:)

  • politikai nihilizmus: szorgalmazza a korábban létrehozott összes politikai, társadalmi és vallási rendelkezés megsemmisítését a jövőbeli fejlődéshez

Nem.

  • etikai nihilizmus vagy erkölcsi nihilizmus: elveti az abszolút etikai és erkölcsi értékeket; a jó és a rossz/gonosz fogalmát homályosnak tartja, az ezekhez kapcsolódó értékeket csupán az érzelmi és a társadalmi nyomás alakította ki

No, ez asszem közel áll hozzám, főleg hogy ha az álszentekkel találkozom:)

  • egzisztenciális nihilizmus: azt mondja ki, hogy az életnek nincs belső értéke/értelme; az említettek közül a legismertebb vélekedés

Ez sem az én világom, sőt ellenkezőleg,

Ugyan eljut a helyes felismerésekig, de az az alapján való cselekvés szerinte “béta/balfaszok sipolása”.

Ezzel a szerinted/szerintetek  az  „való cselekvés”-el van a bibi, amikor balfaszok rínak mint a fürdőskurvák…….

A további  megjegyzéseidre annyit reagálnék, hogy , bár az utóbbi időben „intelektuálisan” próbálkozol az „alázással” , attól még ugyanaz a prosztó kicsinyes fasz vagy, aki moderátori joggal vergődik, és ha nem a te véleményedet osztja valaki, és ezt netán a szemedre is veti., akkor elkezdesz személyeskedni és addig provokálod amíg előhúzhatod  a moderátori kártyát……, szánalmas portás-effektus….

Charlie oBrian
Olvasó
Charlie oBrian

Futóverseny… A lehető legbénább hasonlat. Éppen a sportversenyeken vannak pozitívan diszkriminálva lányok, mert igazságtalan lenne az ugyanolyan feltételekkel (!!) férfiakkal versenyezni… Nem mintha bajom lenn a sportoló lányokkal sőt! ;)

Naooo
Olvasó
Naooo

“hogy a 3. gyermek születése esetén az édesanyának (nem a szülőnek!) elengedje a diákhitelt”

Amit elszórakoztak, meg elsoppingoltak?

KeyserSoze
Olvasó
KeyserSoze

A komcsi osztályharc-szemlélet a nemek között értelmezve, a kapitalista verseny parabolában értelmezve.  A jelenkor minden ideológiai fekélye benne van, balos, libbant, embertelen kapitalista.
És hova álljanak a belgák?
nem verseny, meg nem harc a társdalom, ezek az ideológiai szemüvegek eddig csak kárt okoztak és hülye ideológiák ellen hülye ideológiákkal nem érünk semmit. Ami a problémát okozta, nem fogja megoldani.
A menthetetlenül elbaszott társadalmi struktúrákra, amiket utópisztikus elméletekkel operáló társadalmi kísérletk  okoztak, nem lesz gyógymód egy újabb meg egy még újabb utópisztikus elképzelés.
ha a társadalom erre halad tovább, szükségszerű a bukás. Ami már kopogtat az ajtón, illetve szökik át a kerítésen. Azt hiszem, nincs más megoldás, mint felvenni az iszlámot, annak a hagyományos értékeit átvenni, a nőket visszazavarni a konyhába és az európai kultúrából a hasznos dolgokat megtartva egy élhető, emberléptékű új, muszlim-europér kultúrát létrehozni.
Egy hímsoviniszta, autokrata, jóléti technikai civilizációt.

Toplak Zoltán
Szerkesztő

Isten mentsen az ilyen jövőtől!

Naooo
Olvasó
Naooo

Technikai civilizáció meg a muszlimok.

Taki
Olvasó

Na azért 1961-ben volt egy egészen civilizált irány is :
https://actforamericahouston.wordpress.com/2012/07/03/pre-taliban-afghanistan-1950s-1960s/

Norbi
Olvasó
Norbi

A legnagyobb probléma az sajnos, hogy amiben a férfiak jelentős része jobb  -vehetjük példának bármely fizikai sportágat-  megpróbálják a nőket különböző módszerekkel olyan helyzetbe hozni, hogy egyenlőnek tűnjön a férfi által véghezvitt teljesítménnyel.Ez megfigyelhető bármely fegyveres szervnél, a fizikain a maximális pontért egy férfinak le kell nyomni 35 fekvőtámaszt fél perc alatt(rendőrség) míg egy nőnek 20 db is elég. Futásnál férfinak 2000 méter 7perc 35 mp a max ponthoz míg a nőnek 10 perc elég.Lehet itt szövegelni egyenlőségről stb. de amikor egy 100 kilós embert kell bilincselni, akkor ezt a fickót nem igazán érdekli, hogy egy 45 kilós cicababa áll előtte, nem fogja magát hagyni csak azért mert nő. És ez csak egy probléma a sok közül…

herceg
Olvasó
herceg

Bizony, ott vannak például a tűzoltók

Balton
Olvasó
Balton

Dislike-ot nyomtam, de nem a kommentedre, hanem a videó tartalmára. 0:25-0:59 között, majdnem elsírtam magam, ha a családom van az ajtó mögött akkor biztosan bennégnek egy ilyen esetben.

Ha háború van, mi lesz velünk a női katonákkal? Ha női rendőrök vannak az lesz mint most svédországban?

Valószínűleg ezek a posztfeminizmus-gender-ekvalitás folyamatok addig fognak zajlani, amíg elő nem jön egy egyéb válság, háború-etnikai villongás-étel vagy ivóvíz hiány környezeti katasztrófa miatt. Aztán kap az egész egy nagyresetet…

 

Zoltan
Olvasó
Zoltan

Azt a 20 fekvőtámaszt is csinálhatják női fekvőtámaszként, tehát térdek lent…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

MÁV felső vezetés, női /férfi arányok:12 nő 11 férfi + 6 férfi pályavasúti területi igazgató

Forrás: https://www.kozlekedesvilag.hu/cikk/kv/2017/02/27/uj-szervezeti-struktura-mav-nal-es-mav-start-nal/

 

DennisVT
Újságíró

És a mozdonyvezetők közt? :)

Balton
Olvasó
Balton

A vezetők között nagy, a mozdonyvezetők között sokkal kisebb arányban, a krampácsolók között meg egy se. Nesze neked üvegplafon…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Lehet hogy fals az ifó, de ma Magyarországon összesen asszem 4 fő van….Az ok elvileg prózai. A mozdonyvezetők létszám hiány és egyéb okok miatt kapcsolásra kötelezettek, értsd, le kell akasztaniuk a mozdonyt akármilyen állomáson a vonatról. Ez pedig egy kb. 10-15 kilós csavarkapcsot takar. Ez pedig nem megengedhető fizikai terhelés a nők számára…..

Lehet hogy régi az infó, ha valaki tud újabbat, pontosítson….

Reszet Elek
Szerkesztő

A nők csavarkapocs általi elnyomása egyértelmű…

RedGreg
Újságíró

Ebben az a vicces, h a kényelmes motorvonatokat nők vezetik. Nem csak itthon, a világ minden részén. Az amúgy nem rossz, de sokkal kényelmetlenebb, és melósabb “klasszikus” vontatómozdonyokat, a férfiak. A magyar vasutas férfiak amúgy erősen tiltakoztak is ez ellen a gyakorlat ellen. De hát a csavarkapocs visszavág.

Balton
Olvasó
Balton

Csavarkapocs-plafon?